Page 1

CLUJ - NAPOCA

24-FUN Cluj, cluj.24fun.ro

ANUL IX NR. 214

GRATUIT

32 DE PAGINI

23 AUG. - 5 SEP. 2013


S UMAR

23 august - 5 septembrie 2013

de citit chris simion filmsinopsis business

4 6 8

customer XP evenimente fashion & the city

10 11 16

De ce s[ mergi în august în concediu Z[ineasca În primul rând, în august e cel mai scump.

care zi o alt[ p[l[rie. Pentru c[ po\i. În plus,

în§irate mai sus. Un motiv care te va face s[

Astfel, le po\i ar[ta prietenilor t[i c[ ai bani

po\i lansa chiar tu trenduri noi, la care înc[

te sim\i incredibil.

§i î\i permi\i. Mi se pare normal, de vreme ce

nu s-a gândit nimeni.

totul trebuie ar[tat pe facebook §i împ[rt[§it cu o gr[mad[ de oameni pe care nu îi cuno§ti.

Când to\i prietenii t[i sunt la birou, cu Vei §tii ce s[ m[nânci în concediu §i î\i po\i

bronzul dus, cu gândul la concediul care

face din timp meniul. Vei vedea toate re\e-

parc[ a fost prea scurt §i s-a terminat, iar

În al doilea rând, ai vreme s[ te preg[te§ti.

tele posibile pe profilele pline de poze ale

vara urm[toare e departe, tu vei fi pe plaj[. Îi

S[ te ui\i la to\i prietenii care au fost deja

prietenilor. Fructe de mare for the win! ±i vei

vei bombarda cu poze §i cu mesaje de genul:

în concediu §i s[ vezi ce trenduri s[ urmezi

saliva pe biciclet[, gândindu-te c[ trebuie

cine vine la plaj[? Sau: tu unde iei cina de-

anul [sta. Poza cu picioarele în valuri e la

s[ ar[\i bine în costumul de baie, chiar dac[

sear[? Le vei lua ochii cu apusuri de senza-

mod[? Trebuie s-o faci §i tu. Se poart[ stilul

te vei îngr[§a cinci kilograme. Stai lini§tit,

\ie §i platouri de carne asezonate cu multe

marin[resc cu poze pe velier? Hop, înc[ un

bronzul sl[be§te.

pahare de vin.

Grecia? Acolo vei merge §i tu. Nu te po\i l[sa

Dar totu§i, există un singur motiv extraor-

±i pentru asta, to\i te vor urî. Ah, dulce

mai prejos, ai o reputa\ie de protejat. Se

dinar pentru care merit[ s[ mergi în august

r[zbunare!

poart[ p[l[riile cu flori? Tu vei purta în fie-

în concediu. Un motiv care bate toate cele

must do în concediu. Destina\ia preferat[ e

Editat de: S.C. HosuS Media S.R.L. Director: Sebastian Hosu Coordonator proiect: Anca Hosu (anca@hosus.ro) Adresă: Str. Ştefan Ludwig Roth, nr. 21, ap. 2, Cluj-Napoca E-mail: 24fun@hosus.ro Redactor: Cristina Iuga (cristina.iuga@hosus.ro) Grafic[ & DTP: Robert Miklos (grafica@hosus.ro) Publicitate: Alina Mure§an (0728 11 55 68, alina.muresan@hosus.ro), Florin Timoce (0728 11 55 74, florin.timoce@hosus.ro) Marketing: Anca Dârjan (0728 11 55 69, marketing@hosus.ro) Director re\ea 24-FUN: Alex S[ndulescu Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 20.000 de exemplare

www.zaineasca.ro


chris simion Observ din ce `n ce mai des oameni care se mir[. Mirarea este un sentiment pe care `l apreciez din tot sufletul `ntruc]t este viu, activ. Dar §i mirarea asta poate s[ fie de mai multe feluri. ~nt]lnesc

Pute\i s[ v[ inspira\i!

des mirarea t]mp[, care lucreaz[ epidermic §i care dezvolt[ `n noi ranchiunea, invidia, pref[c[toria. Mirarea rar[ o au copiii §i g[sesc pu\ini copii `n lumea celor mari. Esen\ialul nu mai

Chris Simion

e “a fi sau a nu fi” ci “de ce [la face §i eu nu?”. “{la” face pentru c[ e. ±i e… pentru c[ `i pas[. ±i

Nu cer drepturi de autor.

`i pas[ pentru c[ `l define§te. ±i c]nd te define§te, te arde. ±i c]nd te arde…arde.

La conferin\a de pres[ i-am smuls dou[

a ap[rut managerul trupei. I-am cerut s[

Perseveren\a `nseamn[ c[ ceea ce vrei s[

r[spunsuri unicat, dar am uitat s[ dau rec la

`mi faciliteze un interviu cu Klaus Maine,

atingi `\i e necesar. Drumul ne`ntrerupt, f[r[ s[

reportofon §i nu am `nregistrat nimic. Cum

povestindu-i p[\ania de la conferin\a de

obose§ti, f[r[ s[ ai orgoliu, cu d[ruire total[ §i

s[ ratezi o asemenea §ans[, nu? Face parte

pres[. ~n disperarea mea pesemne c[

smerenie `\i r[spunde la ceea ce ceri. Nu po\i s[

din categoria situa\iilor care mi-au testat

am fost extrem de haioas[ `ntruc]t dup[

prime§ti nimic adev[rat f[r[ s[ crezi cu adev[rat.

credin\a. ~nainte de concert m-am postat

concert am avut 15 minute `n care m-am

~n perioada liceului am uzat de statutul de jurnal-

la intrarea `n backstage §i am `nceput s[

r[sf[\at cu unul dintre cei care scriu istoria

ist. Scriam `n pres[ pe partea cultural[. Trebuia

m[ rog de unul §i de altul s[ m[ pun[ `n

rock-ului. Am insistat, am avut curaj §i `n

s[ ob\in interviuri imposibile. Unul dintre ele a

legatur[ cu impresarul trupei.

primul r]nd am crezut f[r[ nicio `ndoial[.

fost cu solistul trupei Scorpions, Klaus Meine,

Pute\i s[ v[ inspira\i din asta. Nu cer

care anun\ase c[ nu acorda exclusivitate. Foarte

Dup[ 16 biletele trimise prin diferi\i soli `n

bine, mi-am spus, eu chiar exclusivitate vreau.

care `mi justificam scopul delirului meu,

4 z cluj.24fun.ro

drepturi de autor.


cluj.24fun.ro z 5


filmsinopsis 2 guns îi aduce împreun[ pe marile ecrane pe Mark Wahlberg §i Denzel Washington, doi actori croi\i pentru filmele de ac\iune pres[rate cu un pic de umor. În 2 Guns cei

2 guns

doi intepreteaz[ doi oameni ai legii, inflitra\i într-un cartel mafiot care se ocup[ cu traficul de droguri. Niciunul nu §tie c[ partenerul s[u este un om al legii a§a c[ modul de a se comporta

Marian Iuga

unul fa\[ de cel[lalt se caracterizeaz[ u§or prin cuvântul precau\ie. Ac\iunea filmului începe

Umor §i ac\iune cu dou[ pistoale

dup[ jefuirea unei b[nci §i o încercare hilar[ de a se aresta unul pe altul. Când adev[rul despre identitatea lor iese la iveal[, lucrurile se

Contraband, un film tot cu Mark Wahlberg

iar numele celor doi actori principali este

complic[ pentru c[ agen\iile lor nu prea mai vor

poate c[ atunci numele greu de pronun\at

ca un magnet pentru publicul iubitor de

s[ aib[ de-a face cu ei, iar mafio\ii pe care au

al regizorului islandez o s[ v[ spun[ câte

gloan\e §i pe alocuri r]sete.

încercat s[-i aresteze îi vor acum mor\i. Trench

ceva. Despre acest proiect nu pot s[ v[

§i Stigman se v[d a§adar nevoi\i s[ lucreze unul

spun prea multe pentru c[ filmul înc[ nu a

Stereotipia poli\istului tr[dat care lupt[

cu cel[lat, iar ceea ce urmeaz[ combin[ bini§or

intrat în cinematografe, îns[ trailerul ofi-

pentru reabilitarea numelui §i pentru a-i

umorul cu ac\iunea, într-o aventur[ plin[ de

cial îmi creeaz[ senza\ia unui Bad Boys cu

prinde pe r[uf[c[tori e un pic deranjant[,

neprev[zut.

doi actori mai maturi care se \in de prostii

dar sper c[ interpetarea §i un scenariu mai

ca pe vremea tinere\ii.

coerent s[ compenseze.

2 Guns este crea\ia regizorului Baltasar Kormauker, un nume care în mod cert nu v[

2 Guns atrage prin promisiunea unui umor

spune nimic. Dac[ v[ reamintesc de

de calitate §i a multor scene de ac\iune,

6 z cluj.24fun.ro

www.FilmSinopsis.ro


A VENIT SF}R±ITU’! This is the end! (2013), Comedie, 107 min. Cinema City 9 - 15 august (11.10, 13.30, 15.40, 17.50, 20.10, 22.30) Cinema City Polus 9 – 15 august (11.10, 13.20, 15.40, 17.50, 20.10, 22.30)

LEGENDA C{L{RE|ULUI SINGURATIC The Lone Ranger (2013), Ac\iune, 149 min. Cinema City 9 – 13 august (13.50, 21.00), 14 – 15 august (20.50) Cinema City Polus 9 – 13 august (16.40), 14 – 15 august (16.50)

ALERT{ DE GRADUL ZERO White House Down (2013), Ac\iune, 137 min. Cinema City 9 – 13 august (16.40), 14 – 15 august (13.50)

OAMENI MARI ±I F{R{ MINTE 2 Grown Ups 2 (2013), Comedie, 101 min. Cinema City 9 – 13 august (14.50, 17.20, 19.50, 22.00), 14 – 15 august (14.50, 17.20, 18.50, 22.10) Cinema City Polus 9 – 13 august (17.30, 19.50, 22.00), 14 – 15 august (17.10, 19.20, 21.30)

CERCUL DE FOC Pacific Rim (2013), Ac\iune , 132 min. Cinema City 9 – 13 august (13.40, 18.50), 14 – 15 august (13.40, 21.10) Cinema City Polus 9 – 13 august (14.50, 21.30), 14 – 15 august (14.30, 21.50)

ELYSIUM Elysium (2013), SF, 109 min. Cinema City 14 – 15 august (19.50) Cinema City Polus 14 – 15 august (19.50) Florin Piersic 16 – 22 august (20.00; 23.00). Pre\ billet 10 lei. Cu card de student la toate filmele un billet cost[ 5 lei.

GREU DE PENSIONAT 2 Red 2 (2013), Ac\iune, 116 min. Cinema City 9 – 13 august (12.40, 15.10, 17.40, 19.20, 20.00, 21.40, 22.20), 14 – 15 august (12.40, 15.10, 16.30, 17.40, 20.00, 21.00, 22.20) Cinema City Polus 9 – 13 august (12.50, 15.10, 17.40, 20.00, 22.20), 14 – 15 august (12.50, 17.40, 20.00, 22.20)

KICK-ASS 2 Kick-Ass 2 (2013), Comedie, 103 min. Cinema City 14 – 15 august (19.10) Cinema City Polus 14 – 15 august (19.30) Florin Piersic 16 – 22 august (14.00; 17.00). La ora 14.00 un billet cost[ 8 lei, la ora 17.00 un billet cost[ 10 lei. Cu card de student la toate filmele un billet cost[ 5 lei.

SUNT UN MIC TIC{LOS 2, 3D Despicable me 2, 3D (2013), Anima\ie, 98 min. Cinema City 3D subtitrat 9 – 15 august (19.00), 3D dublat 9 – 15 august (11.00, 13.00, 15.00, 17.00) Cinema City Polus 3D subtitrat 9 – 15 august (16.30), 3D dublat 9 – 15 august (12.30, 14.30)

TURBO 3D Turbo 3D (2013), Anima\ie, 96 min. Cinema City 3D dublat 9 – 15 august (11.20, 13.20, 15.20, 17.20), 3D subtitrat 9 – 15 august (19.20, 21.20) Cinema City Polus 3D dublat 9 – 15 august (11.30, 13.30, 15.30, 17.30), 3D subtitrat 9 – 13 august (19.30), 14 – 15 august (18.40)

TR{IND PRINTRE DEMONI The Conjuring (2013), Horror, 106 min. Cinema City 9 – 15 august (12.50, 15.30, 18.00, 20.20, 22.40) Cinema City Polus 9 – 15 august (13.00, 15.20, 18.00, 20.20, 22.40)

WOLVERINE 3D The Wolverine 3D (2013), Ac\iune, 126 min. Cinema City 9 – 15 august (12.10, 14.40, 17.10, 19.40, 22.10) Cinema City Polus 9 – 13 august (11.40, 14.10, 16.50, 19.20, 21.50), 14 – 15 august (11.40, 14.10, 16.40, 19.10, 21.40)

cluj.24fun.ro z 7


Unui domn din Los Angeles, care era po§ta§ la 49 de ani, i s-a oferit câte 100 de dolari pe lun[ pentru toat[ via\a cu condi\ia s[-§i p[r[seasc[ jobul §i s[ devin[ scriitor. Dup[ doi ani, acesta public[ un roman care ajunge s[ fie de succes. Dup[ 15 ani, fostul po§ta§ îi scrie o scrisoare tipului care i-a oferit banii pentru a-i mul\umi c[ l-a salvat de la “sclavie” §i c[ i-a redat libertatea. Mi-a pl[cut povestea pentru c[ este despre a face ceea ce-\i place cu adev[rat, despre “sclavia corporatist[” §i despre independen\[. Atunci când vorbe§ti cu orice angajat §i îi spui de libertate §i independen\[ se va gândi automat la antreprenoriat. Cred c[ nu toat[ lumea are aptitudinile §i atitudinea necesar[ pentru a fi antreprenori sau freelanceri. De asemenea, nu cred c[ toat[ lumea î§i dore§te mai mult[ responsabilitate, salarii de pl[tit, munc[ de vânz[ri sau s[ se ocupe de partea birocratic[ a unui business, îns[ cred c[ fiecare dintre noi dorim s[ ne sim\im liberi, st[pâni pe munca noastr[ §i s[ lucr[m la ceea ce ne place. Provocarea de HR este s[ reu§im ca fiecare angajat s[ se simt[ liber la job f[r[ s[ fie

8 zcluj.24fun.ro

O provocare de HR Libertatea la job nevoie s[ porneasc[ pe cont propriu. Una dintre solu\ii ar fi s[ identific[m nevoile acestora de a lucra la ceea ce-i pasioneaz[, s[-i încuraj[m §i ajut[m s[ fac[ munca a§a cum ar face-o pentru compania proprie §i s[ simt[ c[ prin ceea ce fac construiesc la ceva ce este §i al lor, sau c[ munca pe care o fac este parte din imaginea proprie. Îns[ câte companii au oamenii potrivi\i, la locul potrivit §i manageri buni pentru a motiva angaja\ii, prin a le oferi autoritate, libertate §i beneficii materiale

corespunz[toare cu rezultatele ob\inute? De asemenea, câ\i angaja\i §tiu cu adev[rat ceea ce îi pasioneaz[ din punct de vedere profesional, câ\i simt c[ sunt pe pozi\ia potrivit[ sau se identific[ cu compania la care lucreaz[? C[lin Biri§ Specialist Marketing Online www.calinbiris.ro


cluj.24fun.ro z

9


M-am întors recent dintr-un mini concediu. ~nfl[c[rat de îndemnul patriotic din ultimii ani, al celor ce ne guverneaz[, de a investi in economia româneasc[ ca §i mijloc de a ne scoate un picior din groapa crizei economice (de§i majoritatea sunt pân[ peste gât în ea), am ales s[ redau o §ans[ litoralului românesc. Decizia a fost în detrimentul tot mai popularelor destina\ii precum Grecia, Turcia, Bulgaria, Muntenegru etc., care se bucur[ cu siguran\[ de orice infuzie de capital oferit[ de cona\ionalii no§tri. Sunt pasionat de domeniul ospitalit[\ii, având în spate un liceu de profil §i un master de management hotelier §i în fa\[ visurile unui complex de înalt[ calitate. V[ zic asta, pentru c[ pe lâng[ spiritul de observa\ie la chestiunile de baz[, pe care îl avem cu to\ii în calitate de turi§ti (cur[\enie, aspectul mânc[rii §i anumite servicii), am fost forma\i de unii din profesorii no§tri s[ identific[m detaliile care diferen\iaz[ serviciile ordinare de cele extraordinare. Probabil concluzia vizavi de categoria în care ne încadr[m este evident[. Din p[cate, ospitalitatea pe care o promov[m, se reg[se§te foarte pu\in la agen\ii mari din industrie §i mai degrab[ la micile bussinesuri locale §i la indivizii care au avut norocul

10 zcluj.24fun.ro

Mitul ospitalit[\ii române§ti Jum[t[\i de m[sur[ de a fi astfel educa\i. Iar asta, nu este suficient atunci când ne promov[m cu to\ii pe un concept tr[it §i pus în practic[ doar de o mic[ parte. Marea majoritate a celor ce opereaz[ în turism folosesc strict resursele naturale pentru care suntem vesti\i §i la care nu au avut nici o contribu\ie sau pe care uneori chiar le impacteaz[ negativ, §i uit[ de contribu\ia proprie în acest proces. Îns[ nu blamez doar agentul economic, deoarece acesta are la baz[ indivizi §i ace§tia confirm[ mentalitatea consumatorului de rând, care vede tot ce e `mprejur

ca §i bun dat §i de a c[rui conservare se ocup[ mereu al\ii. ±i ca s[ ne asigur[m c[ î§i fac treaba, le l[s[m ca §i prob[ pet-uri §i alte resturi pe plaj[, fiind foarte promp\i în a-i critica aspru ulterior. Se spune c[ avem un minus de 50 de ani în §coala de servicii datorit[ comunismului, îns[ pa§ii din ultimii 14 infirm[ restric\ia §i confirm[ mentalitatea. Poate pentru c[ ne uit[m mai mult unii la al\ii §i prea pu\in la noi în§ine. Stelian Burduhos


Transilvania Fest, festival itinerant de cultur[ §i mâncare, revine în 2013 în inima Transilvaniei, la Cluj-Napoca, în perioada 20-22 septembrie. Aflat la a VIII-a edi\ie, Transilvania Fest este organizat împreun[ cu Consiliul Jude\ean Cluj prin Asocia\ia „Produs de Cluj” §i Prim[ria Municipiului Cluj-Napoca. Festivalul promoveaz[ spiritul multicultural al Transilvaniei, tradi\iile, cultura §i spiritul culinar al zonei cu scopul cre§terii num[rului de turi§ti din \ar[ §i din str[in[tate. Prin intermediul acestui eveniment se creeaz[ leg[turi între me§te§ugurile §i tradi\iile str[vechi din regiunea Transilvaniei §i locuitorii de azi, tineri §i adul\i, ai Clujului §i împrejurimilor transilvane. Aflat sub Înaltul Patronaj na\ional al ASR Principesa Margareta a României §i Înaltul Patronaj interna\ional al ASR Prin\ul Charles de Wales, Transilvania Fest sus\ine produc[torii în p[strarea metodelor agricole tradi\ionale §i militeaz[ pentru p[strarea §i promovarea patrimoniului cultural imaterial al regiunii. Festivalul

Transilvania Fest revine la Cluj! Pia\a Unirii, 20-22 septembrie faciliteaz[ formarea unei re\ele de parteneri, prin conectarea §i sprijinirea activ[ a micilor produc[tori, contribuind în acest fel la crearea unui viitor sustenabil pentru vechile tradi\ii transilv[nene. Începând cu 20 septembrie ve\i reg[si în Pia\a Unirii standuri ale me§te§ugarilor §i produc[torilor locali §i regionali §i o sec\iune dedicat[ organiza\iilor din zona Transilvaniei activi în domeniul turismului cultural, preserv[rii patrimoniului, promov[rii

educa\iei §i protej[rii mediului. Vom organiza evenimente §i ateliere dedicate copiilor, un program zilnic de dansuri §i cântece tradi\ionale precum §i cinema în aer liber la Casa TIFF. Pentru mai multe informa\ii, ultimele nout[\i §i calendarul activit[\ilor, ne g[si\i la www.transilvaniafest.com §i pe Facebook, la Transilvania Fest. Emese Ladanyi

cluj.24fun.ro z

11


Programul de Internship-uri Interna\ionale de Voluntariat Global Citizen oferit de AIESEC ofer[ tinerilor studen\i oportunitatea de a merge, pentru o perioad[ de 6 s[pt[mâni, în \[ri precum: Polonia, Cehia, Ucraina, Serbia, Brazilia, China §i Sri Lanka pentru a desf[§ura activit[\i de voluntariat. Participantul are ocazia de a alege singur \ara în care merge `n func\ie de cele disponibile pe platforma AIESEC, precum §i tipul proiectului în care se va implica: ”Mediul `nconjur[tor”, ”Drepturile omului”, ”S[n[tatea” ”Educa\ia cultural[”, “Ecologie” sau “Marketing & event management‘’. Cheltuielile privind masa §i cazarea vor fi asigurate integral ori par\ial, în func\ie de loca\ia aleas[, iar AIESEC asigur[ suportul logistic §i de preg[tire a participantului înainte de plecare (preg[tirea CV-ului interna\ional, traning-urile de preg[tire pentru o experien\[ multicultural[, asisten\[ la c[utarea internship-ului potrivit etc), cât §i pe tot parcursul internshipului (întâmpinarea în noua \ar[, ajutor în acomodarea la noul mediu etc).

12 zcluj.24fun.ro

Sari peste hotare cu AIESEC! AIESEC Cluj a început o nou[ recrutare pentru internship-urile de voluntariat!

Participantul trebuie s[ î§i asigure costurile de transport, plata taxei de internship de 100 de euro, precum §i actele necesare: viz[ §i asigurare medical[ în cazul în care alege o \ar[ în afara UE. La finalul internship-ului, participantul va primi un certificat de practic[ recunoscut de Universitatea „Babe§-Bolyai” §i Universitatea Tehnic[ Cluj-Napoca. Chiar în acest moment Florina Neam\iu are parte de un internship de voluntariat în Tunisia §i ne-a transmis câteva cuvinte

despre experien\a ei: „My first week in Tunisia. I just can’t find enough words. Madnesly beautiful”. Pentru mai multe detalii pute\i accesa pagina de facebook AIESEC Cluj- Napoca. Petru\a |ulig[


cluj.24fun.ro z

13


De§i suntem înc[ în luna august, teatrele au început deja preg[tirile pentru începutul de stagiune. La Teatrul Maghiar de Stat lucrul este în toi. Se anun\[ o stagiune pe cinste! Cu regizori precum Silviu Purc[rete, Mihai M[niu\iu, Michal Docekal, Robert Woodruff, András Urbán, Viktor Bodó c[l[toria teatral[ va fi una pe m[sur[. În acela§i timp, se vor relua, cu o nou[ distribu\ie, dou[ dintre spectacolele care au f[cut istorie: Unchiul Vania de A.P.Cehov, `n regia lui Andrei ±erban §i N[scut pentru niciodat[ de András Visky, `n regia lui Gábor Tompa. De curând, Cristina Modreanu scria pe siteul ArtActMagazine despre Teatrul Maghiar, proasp[t întors de la Avignon, c[ are „în continuare una dintre – dac[ nu chiar cea mai bun[ - echip[ teatral[ din România”. Dovad[ fac numeroasele premii UNITER câ§tigate de-a lungul anilor. Este chiar de\in[torul unui record în acest domeniu fiind singurul teatru ai c[rui actori au primit trei premii UNITER din trei nominaliz[ri, cu to\ii jucând în acela§i spectacol (Imola Kézdi, Eniko Györgyjakab §i András Hatházi – Hedda Gabler de Henrik Ibsen, regia Andrei ±erban).

14 zcluj.24fun.ro

Vine toamna, bine-mi pare... ~nceputul de stagiune la Teatrul Maghiar de Stat

Dac[ aceste argumente nu v-au convins, poate merge\i „pe încercate”, adic[ alege\i unul dintre spectacolele programate în perioada urm[toare! Important de §tiut este faptul c[ toate reprezenta\iile sunt supratitrate în limba român[. Date de contact Teatrul Maghiar de Stat Str. Emil Isac, nr. 26 – 28 Tel. 0264 593 469 Program Casa de Bilete Zilnic `ntre 10.00 – 13.00 §i 16.30 – 19.00 §i `naintea spectacolelor. Tel. 0264 593

468. Biletele se pot cump[ra at]t de la casieria teatrului c]t §i de pe site-ul www.biletmaster.ro. Dac[ vre\i s[ fiti la curent cu programul §i evenimentele ce au loc la Teatrul Maghiar de Stat v[ pute\i abona la newsletter-ul acestuia, pe www. huntheater.ro, sec\iunea Newletter. Mirela Sandu


Ana Moura, una dintre marile speranţe ale fado-ului portughez va concerta în premier[ `n România în cadrul unui turneu na\ional. Artista este cea mai tân[r[ fadist[ care a fost vreodat[ nominalizat[ pentru premiul olandez muzical Edison Award. Fado este cea mai recunoscut[ muzic[ a Portugaliei, care exprim[ o serie de emo\ii – singur[tate, melancolie, dor, chiar §i o viziune fatalist[ asupra soartei, fado fiind tradus în mod obi§nuit ca destin sau soart[, conform cuvântului din latin[ fatum. N[scut[ în ora§ul Santarem din Portugalia, în anul 1979, Ana a crescut într-o familie de cânt[re\i care a încurajat-o s[ urmeze o carier[ muzical[, urm]nd ca la doar 6 ani ea s[ c]nte primul ei cântec Fado intitulat ”Cavalo Ruço”. Cea care a lansat cariera Anei Moura `n acest gen de muzic[ a fost Maria da Fé, proprietara casei de muzic[ Casa de Fado „Senhor Vinho”. Reac\ia publicului §i a criticilor fa\[ de albumul „Guarda-me a Vida na Mão” a fost unanim entuziast[, iar Ana Moura a devenit imediat una dintre cele mai c[utate artiste, atât în Portugalia, cât §i în str[in[tate, unde cea mai important[ presta\ie a fost cea de la prestigioasa sal[ de concerte Carnegie Hall din New York în 2005.

Ana Moura concerteaz[ `n Rom]nia Una dintre cele mai mari cânt[re\e de muzic[ FADO ajunge în România în toamna acestui an.

Vocea inconfundabil[ a cânt[re\ei a f[cut victime §i în rândul arti§tilor de talie interna\ional[. Cei de la The Rolling Stones erau în c[utarea unei voci de Fado pentru un proiect special, iar când au ascultat-o pe Ana Moura a fost dragoste la prima audi\ie. Artista a colaborat cu ei la melodiile „Brown Sugar” §i „No Expectation”. Biletele la concertele din Rom]nia pot fi achizi\ionate online pe www.eventim. ro sau prin re\eaua Eventim (magazinele Germanos, Vodafone, Orange, Domo, libr[riile Humanitas, libr[riile C[rture§ti).

Concertul este organizat de c[tre agen\ia Amprenta Advertising §i va avea loc în trei ora§e din \ar[: Bucure§ti – 3 octombrie 2013, Sala Palatului; Timi§oara – 5 octombrie, Teatrul Na\ional; Cluj-Napoca – 7 octombrie, Opera Na\ ional[ Român[. Cristina Szasz Director PR Amprenta Advertising

cluj.24fun.ro z

15


C[ e§ti femeie, c[ e§ti b[rbat, `mi vei da dreptate. Iar dac[ nu o vei face `nseamn[ c[ ai cunoscut un exemplar pe cale de dispari\ie. S[ fim serio§i, femeile fac shopping c]t de des pot §i c]t le permite cartea de credit (sau portofelul). Am o or[ liber[, hai s[ trec prin mall. Ne cert[m cu iubitul, consolarea noastr[ e cu siguran\[ geanta aia scump[ ce am ochit-o de c]teva s[pt[m]ni `n magazinul din centrul ora§ului. Suntem mustra\i de §ef la servici? Ei las[, ne consol[m cu e§arfa aia `n culori nebune §i cu printuri grafice, care oricum e la reducere. E clar, `n momentul `n care intr[m `n magazine, ochii ne sunt fura\i de culori §i de accesorii care mai de care mai str[lucitoare, rochii superbe §i taioare perfect croite, imprimeuri de la care nu-\i po\i lua ochii §i prea multe perechi de pantofi `n culorile verii. ±i mai clar e c[ femeile `§i caut[ motive pentru a merge la cump[r[turi. ±i le §i g[sim. Suntem cu mult mai puternice, sigure pe noi §i pline de energie dup[ ce

16 zcluj.24fun.ro

Femeile §i cump[r[turile Beneficiile mersului la cump[r[turi

ne-am ad[ugat `n garderob[ ultima pereche de botine negre cu v]rf ascu\it sau ultima geant[ vintage achizi\ionat[ dup[ mult prea multe ore de licitat online. Am putea cuceri lumea, nu-i a§a? E ok, nu v[ sim\i\i vinovate, nu e at]t de grav p[catul. C[ doar ce poate fi r[u la o femeie care radiaz[ de fericire, te `nt]mpin[ cu gura p]n[ la urechi §i `\i transmite at]ta energie pozitiv[? Iar mai nou, ne delect[m §i cu shopping-ul online. Primim zilnic pe e-mail zeci de oferte, care mai

de care mai tentante, care ne `mbie s[ intr[m `n spa\iul lor virtual. ±i de ce nu? S-a demonstrat §tiin\ific c[ shopping-ul poate fi considerat o terapie §i mai nou se spune c[ ne ajut[ s[ tr[im mai mult. Iar la final am o confesiune de f[cut: „Bun[, m[ numesc Ioana §i sunt shoppaholic[!” Ioana Chişiu www.fashionspot.ro


cluj.24fun.ro z

17


30 plUS Str. Avram Iancu 29 Tel. 0264 431 618, 0728 30plus L-M 10:00-24:00, M 10:00-5:00, J 10:00-12:00; V-S 10:00-5:00 www.30plus.ro AFter eiGht Str. Brassai Samuel 12 Tel. 0743 359 795 L-D 22:00-06:00 www.aftereight.ro

www.clubalegria.ro Deschis zilnic ClUB BAMBoo ClUJ P-\a M Viteazul, Multiplex Leul etaj 2 Tel. 0752 260 046 S 23:00-06:00 www.clubbamboocluj.ro ClUB eMpire Calea Moţilor 8 Tel. 0746 935 977

eleMeNtS CoCKtAil BAr Pia\a Muzeului 5 Tel. 0741 386 880 eClipSe ClUB loUNGe Str. Napoca 16 Tel. 0752 820 416 FlYiNG CirCUS pUB Str. Iuliu Maniu 2 Tel. 0751 121 985 M-J 20:00-04:00, V-S 20:00-06:00

BeCi 36 Str. Fegele Ferdinand 36 Tel. 0755 375 753 BerMUdA’S pUB Str. Ion Raţiu 2 Tel. 0747 471 639 Miercuri-Sâmbătă 22:00-06:00

Tel. 0737 300 300; 0264 430 000 L-J 8:00-02:00; V-S 8:00-05:00; D 8:00-02:00 www.dieselclub.ro

ClUB phi 18 Str. Republicii 110 Tel. 0742 496 599, 0728 123 100 L-D 21:00-06:00 www.phi18.ro

JANiS ClUB Bd. Eroilor 5 Tel. 0724 652 647 L-S 21:00-06:00 www.janis.ro

ClUB the oNe P-ţa Unirii 21 Tel. 0749 037 953 M-S 22:00-06:00 www.clubthe1.ro

JANiS lA StUF Piaţa Unirii 19 Tel. 0731 339 943 L-S 22:00-06:00, D 21:00-06:00 www.janis.ro

Ce? pUB P-\a Muzeului 5 Tel. 0728 195 231

KhArMA eMotioN CoUtUre P-\a Lucian Blaga 1-3 Tel. 0740 616 106 (rezervari), L 22:00-06:00; V-S 22:00-06:00

lA GAZette Parcul Cetăţuia, Str. C[l[raşilor 1 Tel. 0364 261 772 www.lagazette.ro

ClUB AleGriA Str. Pasteur 75

dieSel Pia\a Unirii 17

le GeNerAl CAFFe pUB Bd. Eroilor 18, et. 1

Boiler ClUB Str. Henri Barbusse 59 - 61 www.boilerclub.ro BoohA BAr Str. Piezişă 19 Tel. 0264 402 509 www.booha.ro

Tel. 0751 019 315 Midi ClUB Str. Ber[riei 6 Tel. 0752 238 780 J 22:00-04:00, V-S 22:00-07:00 www.clubmidi.ro MY WAY ClUB P-\a Unirii 21 Tel. 0731 339 258 M-S 22:00-06:00 www.janis.ro riNG ClUB Str. Haşdeu 69 Tel. 0740 156 512 M-S 22:00-06:00 www.clubring.ro VertiGo iGNitioN P-\a Unirii 9 Tel.0757 900 987 L-D 09:00-04:00 www.vertigocafe.ro

XeN CUltUre plACe Str. Samuel Brassai 9 Tel. 0754 761 110 L-D 21:00-05:00

cluj.24fun.ro z

15


AFTER EIGHT CAFE Str. Samuel Brassai 12 Tel. 0743 359 795 ATMOSPHERA CAFE & PUB Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 18 Tel. 0733 071 399, 0364 147 318 L-D 09:00-01:00 (cafe) V-D 22:00-06:00 (pub)

Tel.: 0731 339 259, Non-stop COFFEE HOUSE 33 Str. Victor Babe§ 33 Tel. 0364 730 642, 0754 945 712

Str. Constantin Br]ncu§i 86A Tel.: 0264 443 094; 0723 280 401 JAXX GARAJUL CU ROCK Str. Emil Isac 25 Tel.: 0756 136 953

COFFEE O’CLOCK Str. Regele Ferdinand 37 Tel. 0264 594 490 FUNKY BAR Str. Piezi§[ 21 Tel. 0264 450 502 L-V 10:00-02:00, S 12:00-03:00, D 13:00-02:00

Boulevard: Horea 5, City: Iulius Mall Tel. 0264-596.195, 0729 165.470; 0264-594.822, 0728 137.362; 0264-594.094, 0728 287.572 L-V: 09:00-24:00; S-D 12:00-24:00, L-D: 10:00-23:00 (Iulius Mall) www.martyrestaurants.com O’BEER IRISH PUB Calea Doroban\ior 28 Tel.: 0264 333 039 L-D 8:00 - 3:00

BER{RIA URSUS Pia\a Unirii 20 Tel. 0725 215 961 L-S 09.00 - 02.00, D 16.00 - 02.00

CRAM IN PUB Str. Regele Ferdinand 16 Tel.: 0727 387 203

BIG APPLE Str. Piezi§[ 14 Tel. 0747 538 839 L-S 09:00-03:00; D 12:00-03:00 www.bigapple.ro

DIESEL CAFE Pia\a Unirii 17, Polus Center et 1 Tel. 0730 083 880, 0264 439 043; 0730 083 882, 0264 439 043 L-J 8:00-02:00, V-S 8:00-05:00, D 8:00-02:00

GAP Str. Piezi§[ 11 Tel. 0747 538 839, 0748 147 075 L-D 07:00-06:00

SEGAFREDO Iulius Mall, parter Tel. 0754 221 065, L-D 10:00-22:00

ECLIPSE RESTAURANT & CAFE Str. Napoca 16 Tel. 0745 397 598

JANIS CAFE Bd. Eroilor 5 Tel. 0724 652 647, L-D 10.00 - 02.00 www.janis.ro

SISTERS Str. Universit[\ii 2 Tel. 0725 463 020

BIBLIOTECA CENTRAL{ JANIS Pia\a Unirii 19 Tel. 0731 339 943, Non-stop

CRAZY CAFFE Pia\a Ștefan cel Mare 5 Tel.: 0732 015 000 L-V 7:30-02:00, S-D 9:30-02:00

BISTRO 28 Str. Traian Mo§oiu 28 Tel. 0264 334 366 L-V 8:30-23:00; S-D 12:00-23:00

FRIENDS BAR Str. David Ferenc Tel.: 0758 118 349

CASA JAZZ HAZA Restaurant & Cafenea Jazz Str. V. Goldi§ 2

HANUL DACILOR Iulius Mall Tel. 0264 555 353; 0752 067 459

14 zcluj.24fun.ro

PAPILLON CAFE Str. Emil Isac 9 (la etaj) Tel. 0721 274 705 L-J 09:00-24:00, V 09:00-02:00, S 12:00-02:00, D 14:00-24:00

NAPOCA 15 CAFE Str. Napoca 15 Tel. 0264 590 655; 0264 430 000; MARTY CAFFE Society: V Babe§ 39,

SHTO COLLEGE BAR Str. Memorandumului 6 Tel. 0756 136 947, 0756 136 951 L-V 11:00-02:00; S-D 14:00-02:00 THE LONDONER PUB Str. Emile Zola 5, la etaj Tel.: 0727 779 607


E var[ §i super cald §i încerc s[-mi g[sesc oaze r[coroase pentru a m[ refugia de c[ldura în[bu§itoare a zilei. ±i pentru c[ anul [sta mi-am programat concediul în septembrie, vara trece cu încetinitorul. Singurele lucruri care m[ fac s[ m[ simt în vacan\[ m[car pentru câteva ore sunt cocktailurile Tiki. Este vorba de b[uturi cu fructe (de obicei exotice), foarte r[coritoare, în care nu se simte alcoolul chiar daca el exist[, servite în pahare Tiki, cu garnish-uri spectaculoase §i b[ute într-o anumit[ atmosfer[, astfel încât s[ te sim\i pentru câteva secunde în Polinezia. Cultura Tiki este una exotic[ §i interesant[, plin[ de mituri §i legende. Cuvântul "Tiki" face referire la acele sculpturi din lemn sau piatr[, cu form[ humanoid[ care reprezint[ zei. Poate v[ aduce\i aminte de faimoasele statui din Insula Pa§telui. B[uturile Tiki se servesc deci din pahare sculptate în acela§i mod. Pentru cei din Cluj, terasa super colorat[ de la Shto College Bar situat[ pe strada Memorandumului, la nr. 6, s-a transfor-

Experien\a Tiki de la Shto bar! Transporta\i-v[ pentru c]teva ore `n vacan\[! mat anul acesta într-un portal care v[ poate transporta pentru câteva ore în vacan\[. Toate cele 16 cocktail-uri Tiki sunt crea\ie proprie, con\in sucuri §i piureuri de fructe delicioase (aloe vera, papaya, guava, fructul pasiunii, pepene, maracuja, lychee etc.), majoritatea pe baz[ de rom (dar exist[ §i vodka sau tequila) §i se servesc în pahare custom made, create manual, din ceramic[. Aloha, Maori Tiki, Papaya Beach, Gabriel sunt doar câteva dintre

b[uturile Tiki pe care le pute\i încerca. Iar dac[ vre\i s[ lua\i experien\a Tiki acas[, pe balcon, paharele din Shto se pot cump[ra. Dac[ v-am stârnit curiozitatea v[ invit s[ experimenta\i §i voi delicioasele b[uturi Tiki de la terasa Shto College Bar. Anda Porumb blogger inproba.ro

cluj.24fun.ro z

13


d&M piZZA pe VAtr{ Str. Aurel Suciu 2 Tel. 0748 827 797 L-V 9:00-21:00 S 9:00-16:00

pentru comenzi mai mari de 25 lei. Pentru comenzi suna\i la numerele afi§ate sau online pe www.martyrestaurants.com

FASt & FUrioUS piZZA Online Tel. 0757 417 489; 0734 475 482 L-J 09:00-24:00, V-D 09:00-02:00 www.fastandfuriouspizza.ro

piZZA teXAS Str. Teleorman 28 Tel. 0264 445 384, 0744 237 656 L-S 10:00-23:30, D 12:00-23:30 www.pizzatexas.ro

MAdo - iUliUS MAll Str. Alexandru Vaida Voievod 53-55 Tel. 0364 405 556

piZZA trepoNti Str. Ber[riei 6 Tel. 0264 443 443; 0755 555 666

MAdo-polUS CeNter Flore§ti, Str. Avram Iancu 492-500 Tel. 0264 504 611 MArtY SoCietY Str. Victor Babe§ 39 Tel. 0264 596 195, 0729 165 470 MArtY BoUleVArd Str. Horea 5 Tel. 0264 594 822, 0728 137 362 MArtY WeStSide Str. Avram Iancu 492-500, Flore§ti, în incinta Polus Center Tel. 0725 222 299 MArtY CitY Incinta Iulius Mall Tel. 0264 594 094, 0728 287 572 Marty Delivery. Transport gratuit

12 zcluj.24fun.ro

ShANGhAi eXpreSS Str. Memorandumului 4, Iulius Mall, Cora Tel. 0264 593 101 (Memo), 0264 556 636 (Iulius Mall); 0264 433 843 (Cora) L-V 9.30 - 21.00, S 10:00-17:00 (Memo); L-D 10:00-22:00 (Iulius Mall); L-S 10.30 - 21.30, D 10:30-20:00 (Cora) www.shanghai-express.eu YUMMY YANG Polus Center, Iulius Mall 0751 883 743; 0364 413 535 L-D 10:00-22:00 www.yummyyang.ro SUBWAY Iulius Mall L-D 10:00-22:00


cluj.24fun.ro z

11


MArtY SoCietY Str. Victor Babe§ 39 Tel. 0264 596 195, 0729 165 470 MArtY BoUleVArd Str. Horea 5 Tel. 0264 594 822, 0728 137 362 MArtY WeStSide Str. Avram Iancu 492-500, Flore§ti, în incinta Polus Center Tel. 0725 222 299 MArtY CitY Incinta Iulius Mall Tel. 0264 594 094, 0728 287 572 Marty Delivery. Transport gratuit pentru comenzi mai mari de 25 lei. Pentru comenzi suna\i la numerele afi§ate sau online pe www.martyrestaurants.com lA liGA Str. Republicii 109 Tel. 0264 504 012 loS treS BANdidoS Str. Ion Ghica 9 Tel. 0742 637 182

10 zcluj.24fun.ro

lUNCh BoX CitY Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 13-15 Iulius Mall, Polus Center Tel. 0264 442 400 (City), 0264 555 445 (Iulius), 0264 504 793 (Polus) L-D 07:30-22:00, S-D 10:00-22:00 (City), L-D 10:00-22:00 (Malluri) MAIMUŢA PLÂNGĂTOARE Str. Emil Isac 3 Tel. 0723 318 393, 0264 334 590 lUGANo Str. Eremia Grigorescu 51 Tel. 0264 594 593, 0747 688 838 L-S 13:00-23:00 NApoCA 15 Str. Napoca 15 Tel. 0264 590 655; 0730 083 883 L-V 9:00-24:00; S 10:00-24:00, D 11:00-24:00 o’Beer iriSh pUB Calea Dorobanţilor 28 Tel. 0264 333 039 L-D 08:00-03:00 operA reSto & CAFFe P-\a ±tefan cel Mare 18 Tel.: 0746 163 476 L-V 08.00-20.00; S-D 09.00-18.00 piG&pepper Str. Ion Raţiu 2

Tel.: 0734 880 814 L-S 09:00-23:00, D 12:00-22:00 reStAUrANt VieNA Str. Pite§ti 11 Tel. 0264 450 556 L-S 08:00-24:00, D 12:00-23:00 www.restaurant-viena.ro ShANGhAi Calea Turzii 42 Restaurant cu specific chinezesc Tel. 0264 431 444, 0727 833 453 L-D 12:00-24:00 SiNAiA B-dul 1 Decembrie Tel.: 0264 354 840 toKYo deliVerY SUShi tiMe Tel. 0753 070 000, 0726 331 117 L-D 11:00-24:00 Facebook: Tokyo Delivery Cluj www.sushitime.ro toUloUSe CAFe-BrASSerie Piaţa Unirii 12 Tel. 0730 112 354 L-D 08:00-04:00 www.toulouse.ro ViA reStAUrANt Str. Inocenţiu Micu Klein 6 Tel. 0264 593 220, 0733 060 666 L-D 12.00-24.00

WoK’N roll Str. Gh. ±incai 14 Restaurant cu specific asiatic Tel. 0264 599 189, 0753 472 337 L-V 10:30-22:30, S 12:00-22:30

WASABi rUNNiNG SUShi Iulius Mall, parter Tel. 0729 950 322 L-D 10.00-22.00 Facebook: Wasabi Running Sushi www.wasabi-sushi.ro WASABi SUShi BAr Polus Center, Food Court Tel. 0725 896 650 L-D 10.00-22.00 Facebook: Wasabi Polus Cluj WASABi SUShi Shop Central, parter Tel. 0753 103 270 L-S 10.00-22.00, D ~nchis Facebook: Wasabi Central YUMMY YANG Polus Center, Iulius Mall Restaurant cu specific chinezesc, livrare la domiciliu minim 40 lei Tel. 0751 883 743, 0364 413 535 L-D 10:00-22:00 www.yummyyang.ro


cluj.24fun.ro z

9


360 Str. Gheorghe Şincai 7 Tel.: 0740 099 476 agape Str. Iuliu Maniu 6 Restaurant cu autoservire Tel.: 0264 406 523 L-V 11.00-19.00 AVOCADO Calea Doroban\ilor 14-16 Tel. 0264 460 073 Restaurant L - D 12.00-18.00, Lounge: L-V 10.00-18.00 BARACCA Ristorante & Café Str. Napoca 8A Tel.: 0732 155 177 L-V 09:00-23:00 S 09:00-24:00, D 12:00-23:00 BER{RIA URSUS Pia\a Unirii 20 Tel. 0725 215 961, 0725 562 478 Non-stop www.janis.ro BIG BELLY Cl. Mănă§tur 68 Tel. 0754 234 235 www.bigbelly-cluj.ro BISTRO 28 Str. Traian Mo§oiu 28 Tel.:0264 334 366

8 zcluj.24fun.ro

L-V 8:30-23:00; S-D 12:00-23:00 BISTRO CAPRICCIO Str. Horea 32 Tel. 0364 566 713, 0731 304 314 BISTRO EROILOR Bd. Eroilor 11 Tel. 0748 706 213 BRICKS (M)eating Point Restaurant & Social Club Str. Horea, nr. 2 (locaţia fostului Roland Garros) Rezerv[ri la: 0364 730 615 CAMINO Piaţa Muzeului 4 Tel.: 0749 200 117 CASA vikingilor Str. Ha§deu 70, Al Vlahuţă 41A Tel. 0264 595 280, 0264 588 032 www.casavikingilor.ro CASA JAZZ HAZA Restaurant & Cafenea Jazz Str. Vasile Goldi§ 2 Tel.: 0721 339 259 Non-stop www.janis.ro CASA UNIVERSITARILOR Restaurant Piramida Str. Emmanuel de Martonne 1 Tel.: 0264 430 062

CHICAGO’S Str. Govora 6 Tel.: 0264 426 431 www.restaurant-chicagos.ro CULINA NOSTRA B-dul 21 Decembrie 14 Tel.: 0753 551 596 www.culinanostra.ro RESTAURANT CHEZ MICHOU Cuisine Française Piaţa Unirii 29 Tel.: 0374 912 115 Zilnic de la 10:00-23:00 DEUTSCHES HAUS Str. Plopilor 51-55 Restaurant-berărie cu specific german Tel. 0364 405 599, 07550 41 977 L-D 11:00 - 23:00 ECLIPSE RESTAURANT & CAFE Str. Napoca 16 Tel. 0752 820 416 EVIA GREEK FOOD Str. Baba Novac 19 Tel. 0742 889 318 EXCLUSIV CATERING B-dul 21 Decembrie 1989 nr 128-130 Tel.: 0264 453 141 L-D 10.00-17.00

HAVANA Pia\a Mihai Viteazu Tel. 0755 120 005 HANUL DACILOR PUB - RESTAURANT Str. Constantin Br]ncu§i 86 A, Tel. 0751 080 224, 0723 280 401, Organiz[m banchete, reuniuni, business cocktail. Str. Al. Vaida Voievod 53- 55 Iulius Mall Tel. 0264 555 353, 0752 067 459 Restaurant, cafenea, teras[. Livr[ri la domiciliu §i catering. www.hanul-dacilor.ro INDIGO Str. Piezi§ă 10 Tel. 0364 142 306 JANIS CULTURAL CAFE Bd. Eroilor 5 Tel. 0724 652 647 Zilnic 15.00 - 03.00 JAPANESE TOKYO RESTAURANT Str. Gh. Marinescu 5 Tel. 0264 598 662 Singurul restaurant japonez din Rom]nia care are buc[tar japonez. Organiz[m reuniuni business, cocktailuri, nun\i, botezuri, cununii. L - D 11:00 - 24:00 www.tokyorestaurant.ro


cluj.24fun.ro z

7


CitY plAZA hotel***** Str. Sindicatelor 9 - 13 Tel. 0264 450 101 www.cityhotels.ro

hotel operA plAZA***** Str. Traian Moยงoiu 10-12 Tel. 0364 403 600, 0264 428 164 www.operaplaza.ro

hotel BeSt WeSterN topAZ*** Str. Septimiu Albini 10 Tel/fax. 0264 414 021 www.hoteltopazcluj.ro

hotel preMier**** Str. Donath 100 Tel. 0264 307 200, 0748 233 335 www.hotelpremier.ro

hotel CApitol*** Str. Neagr[ 9 Tel. 0264 450 498 , 0751 450 498 www.hotelcentralcluj.ro

peNSiUNeA ClUJ*** Str. Meteor 71 B Tel. 0264 438 593, 0741 369 403 0364 110 180; 0741 369 403 www.pensiuneacluj.ro VilA 69 Str. Haยงdeu 69 Tel. 0264 591 592 www.vila69.ro

hotel CeNtrAl*** Str. Victor Babeยง, 13 Tel. 0264 439 959, 0752 439 959 www.hotelcentralcluj.ro hotel CoNFort*** Calea Turzii 48 Tel. 0264 598 410 www.hotelconfort.ro hotel GoldeN tUlip**** Str. Observatorului 129 Tel. 0264 540 000 www.goldentulipcluj.ro

6 zcluj.24fun.ro

VilA eUropA Str. I. Bologa 5 Tel. 0264 420 406 www.vilaeuropa.ro VilA roSA** Str. Frunziยงului 4 Tel. 0264 425 507, 0747 111 961 www.vilarosa.ro WeSt CitY hotel**** Str. Avram Iancu 442 - 446 Floreยงti Tel: 0264 501 820, 0733 055 923 www.westcityhotel.ro


cluj.24fun.ro z

5


Aphrodite Salon înfrumuseţare Calea Moţilor 93 Tel. 0264 439 402 www.salon-aphrodite.ro AQUINA Centru SPA Str. Andrei ±aguna 28 - 30 Tel. 0264 403 169 www.aquina.ro ARENA FITNESS CENTER Centru de fitness, aerobic §i kangoo jumps Bd. Nicolae Titulescu 2, et. 1 www.arenafitnesscenter.ro Atelier de coiffure Iulia Burci Hair-design Str. Crişan 9 Tel. 0755 326 651 www.iuliaburci.ro

FOARFECA DE AUR Salon de coafur[ Str. Napoca 8 Tel. 0744 703 325 FOTOEPIL Salon de epilare §i tratamente IPL Str. Memorandumului 23 Tel. 0753 848 859 GETT’S COLOR BAR Salon de înfrumuse\are Iulius Mall Tel. 0729 777 200, 0264 555 777

BEST SHAPE SALON Centru de înfrumuse\are B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 63, parter, ap. 1 Tel. 0743 085 224

GIMMY Sport şi dans Str. Nicolae Titulescu 2 Tel 0734 417 777 www.gimmy.ro

BIG FITNESS Str. Bucegi 19 Tel. 0735 890 000 www.bigfitness.ro

HEADMASTERS Hair-design/school/shop Str. Napoca 8 Tel. 0364 115 724 www.headmasters.ro

BODY FLEX Pia\a M[r[§ti 4 Tel. 0746.461.784, 0264.447.000 BOULEVARD STUDIO Str Constantin Br]ncu§i 109 Tel: 0364 145 603 CASA MARCHIZEI Remodelare corporal[ §i cosmetică Str. Memorandumului 17 Tel. 0751 962 306 www.casamarchizei.ro CATWALK Beauty center Str. Republicii 14 Tel. 0264 459 942, 0740 178 695 CLUB AIYANA Club fitness feminin Str. Doroban\ilor 30-32 Tel. 0264 447 740 CLUB KANGOO JUMPS Sal[ de fitness Str. Milton Lehrer 20 Tel. 0745 564 017 Coquette Clinică de epilare definitivă Str. I.C. Bratianu 17 Tel. 0264 430 064 www.coquette.ro DAVID STUDIO Salon de `nfrumuse\are Str. Septimiu Albini 15 Tel. 0740 234 002

4 zcluj.24fun.ro

EN VOGUE Salon de coafur[ Str. G-ral Traian Mo§oiu 33 Tel. 0264 593 034 ESTHETICS SKIN & BODY Remodelare corporal[ §i masaj Str. Horea 63A, ap. B2 Tel. 0754 595 281, 0720 263 026

LONDON EYE Beauty center Str. Viilor 54B Tel. 0364 101 392 www.londoneye.ro LULU BEAUTY CENTER Salon de frumuse\e Str. Doroban\ilor 24 Tel.: 0364 112 049, 0766 599 348 ORHIDEEA ECO-SPA Centru Spa Str. T[ietura Turcului 2A-4 Tel. 0364 884 706 PERFORMA FITNESS Sal[ fitness Str. Pasteur 56 Tel. 0770 611 935 www.performafitness.ro SALON VOGUE Beauty center Str. Baba Novac 15 Tel. 0264 590 319 SAN GYM Sal[ de fitness Aleea Padin FN Complex Flora, et. 2 Tel. 0755 157 544 WORLDCLASS Health Academy Str. Al. Vaida Voievod 53-55 Iulius Mall Tel. 0264 555 344 www.worldclass.ro


S UMAR

23 august - 5 septembrie 2013

loca\ii 4 6 8

frumuse\e §i sănătate turism restaurante

fast food cafenele, baruri cluburi

12 13 15

C]nd vrei, po\i! Cristina Iuga Nu m[ pricep s[ g[tesc. În sensul c[ nu m-a§

s[ car bagaje §i s[ ridic cutii nu tocmai u§oare.

trafic, deci mai bine stau cuminte pe scaunul din

putea duce la Masterchef niciodat[. Nu v[

Câteodat[ reu§esc, alteori nu. Dar încerc, de§i

dreapta) §i s[ fac facultatea de medicin[ (n-am

închipui\i c[ nu g[tesc, îns[ nu m-a§ putea l[uda

ceilal\i îmi spun “las[-m[ pe mine”.

r[ceala §i nep[sarea necesare acestei cariere). Nu le-a§ face pentru c[ nu vreau s[ le fac §i nu mi-am

cu vreun preparat. S[ m[ laude altcineva, doamne fere§te! Pr[jiturile nu-mi ies nici ele: ba uit vreun

Nu §tiu s[ folosesc ustensile de lucru precum

dorit vreodat[ s[ le fac. Nici când eram mic[ nu

ingredient, ba nu cresc suficient, ba nu am cana

ciocan, patent, §paclu sau altele surori cu ele care

doream s[ m[ fac doctori\[. Asta nu înseamn[ c[

de m[sur[ bun[, ba dau vina pe cuptor. Ceva se

nici m[car nu §tiu cum se numesc. E bine c[ le

dac[ mi-a§ propune s[ le fac, nu le-a§ putea face.

întâmpl[ de fiecare dat[. Dar nu renun\. C]ndva,

cunosc §i i le aduc cui mi le cere. De §urubelni\[

Dar mai întâi trebuie s[ vreau s[ le fac! ±i nu vreau!

peste mul\i ani, o s[ ajung s[ fiu o mam[ care

nici nu v[ mai povestesc, c[ nu §tiu care-i aia nor-

g[te§te bine. ±ti\i voi mame care nu g[tesc bine?

mal[ §i care-i aia în cruce. Îns[ dac[ am nevoie de

Concluzia la toate cele mai sus e c[ nimic nu e

vreuna din ele §i nu-i niciun b[rbat prin preajm[

imposibil! Oricât \i-ar spune ceilal\i c[ nu po\i,

Nu am puterea s[ ridic chestii grele din cauz[

încerc s[ descurc cu ele. Sunt doar ni§te unelte,

po\i. Poate c[ nu excelezi, dar po\i.

c[ sunt slab[. Unii spun c[ m[ zboar[ vântul pe

nu ceva din domeniul fantastic! Tu §tii c[ po\i. Trebuie doar s[ vrei! S[ vrei s[

strad[, deci mai degrab[ m-ar ridica chestiile grele pe mine §i nu eu pe ele. Îns[ se spune “în

Nu a§ face niciodat[ unul din urm[toarele lucruri:

înve\i, s[ vrei s[ te autodep[§e§ti, s[ vrei s[

sticlu\ele mici stau esen\ele tari”, iar eu încerc

s[ conduc o ma§in[ (m-ar bate ceila\i §oferi în

reu§e§ti! Pentru c[ “a putea” nu ajunge.

Editat de: S.C. HosuS Media S.R.L. Director: Sebastian Hosu Coordonator proiect: Anca Hosu (anca@hosus.ro) Adresă: Str. Ştefan Ludwig Roth, nr. 21, ap. 2, Cluj-Napoca E-mail: 24fun@hosus.ro Redactor: Cristina Iuga (cristina.iuga@hosus.ro) Grafic[ & DTP: Robert Miklos (grafica@hosus.ro) Publicitate: Alina Mure§an (0728 11 55 68, alina.muresan@hosus.ro), Florin Timoce (0728 11 55 74, florin.timoce@hosus.ro) Marketing: Anca Dârjan (0728 11 55 69, marketing@hosus.ro) Director re\ea 24-FUN: Alex S[ndulescu Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

Tiraj: 20.000 de exemplare


CLUJ - NAPOCA

24-FUN Cluj, cluj.24fun.ro

ANUL IX NR. 214

GRATUIT

32 DE PAGINI

23 AUG. - 5 SEP. 2013

24-FUN Cluj nr. 214  

Revista 24-FUN, Cluj-Napoca, numarul 214

Advertisement