Page 1

Централізована бібліотечна система Дніпровського району м.Києва Центральна районна бібліотека ім. П.Тичини Відділ інформаційно-бібліографічної та організаційно-методичної роботи

Бібліографічний опис електронних ресурсів віддаленого доступу Методичні рекомендації Київ, 2017


Державні стандарти ДСТУ 7.1 : 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» • ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила» • ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила» • ГОСТ 7.82—2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления" (Міждержавний ГОСТ 7.82—2001 на території України як національний досі не набув чинності). *** • Добко, Тетяна. Бібліографічний опис електронних ресурсів віддаленого доступу та соціальних сервісів Веб 2.0 / Тетяна Добко, Ірина Антоненко Надія Моісеєнко // Бібліотечний вісник. – 2014. - №4. – С.12-20.

2


Електронні ресурси Електронні ресурси — це інформаційні ресурси, якими управляє комп'ютер, у тому числі ті, що потребують використання периферійного пристрою, підключеного до комп'ютера.

В залежності від режиму доступу поділяються: 1) ресурси локального доступу – в яких є інформація, зафіксована на окремому фізичному носії (дискети, магнітні диски, флешки); 2) ресурси віддаленого доступу (мережеві ресурси)– електронні ресурси, що призначені в користування в інформаційних мережах (Інтернет), доступні необмеженій кількості користувачів Бібліографічний опис електронного ресурсу є основною частиною бібліографічного запису і містить бібліографічні відомості, наведені за встановленими правилами і що дозволяють ідентифікувати електронний ресурс, а також отримати уявлення про його зміст, призначення, фізичні характеристики, системні вимоги, режим доступу, способу поширення і т. п.

3


Ресурси віддаленого доступу Складнощі опису віддалених електронних ресурсів, на відміну від традиційних, пояснюються нестабільністю їх вмісту, відсутністю уніфікації в їхньому оформленні, недостатньою орієнтованістю стандартів на їх бібліографічний опис, неволодінням навичками роботи в мережі авторами і бібліографами. У бібліографічних списках можна використовувати схему спрощеного бібліографічного опису з усіма обов’язковими та лише частиною факультативних елементів. Вона є цілком слушною при складанні списків джерел до курсових, дипломних, магістерських робіт, дисертаційних досліджень,прикнижкових і пристатейних списків рекомендованої літератури.

4


Аналітичний бібліографічний опис електронного ресурсу віддаленого доступу Аналітичний бібліографічний опис електронного ресурсу має дві частини,розділені двома навкісними ( // ) рисками: Опис складової частини електронного ресурсу // Опис електронного ресурсу, де розміщено відомості про ідентифікувальний (цілісний) ресурс. Ч.1.

Опис складової частини електронного ресурсу

Основна назва [Загальне позначення матеріалу] : відомості, що належать до назви / перші відомості про авторство чи відповідальність // Опис здійснюється згідно ДСТУ 7.1 – 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». 5


Ч.1

Автор

Заголовок (автор, колективний автор). Романюк, О., Русаловська, Ніка, Іванов, П. ЦРБ ім П.Тичини, Бібліотека ім. М. Костомарова

Романюк, О. 6


Ч.1

Назва

 Основна

назва 1) Романюк, О. В Україні 25 грудня буде вихідним днем – рішення Верховної Ради 2) Якщо загальна назва відсутня- пишемо частину тексту до 40 слів (якщо вона розкриває зміст статті ) О важности библиотек – Роулинг

7


Ч.1

Заголовок публікації

3) Якщо відсутня назва, перша фраза не розкриває зміст статті, викладаємо коротко суть статті (коротка анотація) і записуємо в квадратних дужках

Романюк, О. [Обговорення планування роботи київських публічних бібліотек на 2018 рік]

8


Ч.1  Загальне

Загальне позначення матеріалу позначення матеріалу [Електронний ресурс]

Романюк, О. В Україні 25 грудня буде вихідним днем – рішення Верховної Ради [Електронний ресурс] 9


Ч.1

Відомості про авторство

Відомості, що належать до назви Навчальна презентація, повідомлення, відеофайл, фотоальбом, стрічка новин, буктрейлер і т. д. [Електронний ресурс] : [ ? ] 

Відомості про авторство чи відповідальність після / (одної

косої) 1)

Ім»я та прізвище осіб, які несуть відповідальність за ресурс(автори, укладачі, редактори, художники, перекладачі, організації, установи тощо)

Романюк, О. В Україні 25 грудня буде вихідним днем – рішення Верховної Ради [Електронний ресурс] / Ольга Романюк 10


Ч.1

Відомості про авторство

Якщо автор статті поширила допис іншого автора (Ольга Романюк разом з Милою Лагутою; Ніка Русаловська поширює подію від Оціум 51; Микола Кравченко поширив допис від Alina Akulenko. Романюк, О. В Україні 25 грудня буде вихідним днем – рішення Верховної Ради [Електронний ресурс] / Ольга Романюк, Міла Лагута 2)

11


Ч.2

Відомості про ідентифікувальний ресурс

) // Опис електронного ресурсу, де розміщено відомості про ідентифікувальний (цілісний) ресурс. Опис джерела, в якому вміщена складова частина. Тут після двох косих ( // ) наводиться опис джерела головної сторінки соцмережі та відомостей, розташованих на цій сторінці.  Наводиться після ( // ) опис джерела головної сторінки соцмережі: Facebook. Ніка Русаловська Facebook. Бібліотекарі київських публічних Facebook. Maryna Hrymych Facebook. Мила Лагута

12


Ч.2

Режим доступу

Режим доступу Увага! Доцільно зазначати не лише коротку адресу, що включає автора допису і назву мережі, а й точну електронну адресу повідомлення (у Facebook, ВКонтакте її можна знайти, якщо натиснути на дату повідомлення), адже з часом їх дуже важко шукати, якщо авторські сторінки містять багато дописів. 

https://www.facebook.com/groups/156317151100664/

https://www.facebook.com/groups/156317151100664/permalink/15798641054126 21/ // Facebook. Бібліотекарі київських публічних. – Режим доступу: https://www.facebook.com/groups/156317151100664/permalink/157986410541

13


Ч.2

Інформація про джерело основної назви

Інформація про джерело основної назви Назва з екрану. –  Дата публікації : 16.11.2017. – Поле дати включає рік, місяць і день публікації. Якщо дата невідома, необхідно зазначати «без дати» (б. д.) (англ.. – no date – «nd»), або вказувати рік «приблизно» (англ. – for circa – «ca.») у квадратних дужках [ca. 2013]. Увага! Якщо не вказується точна дата повідомлення, а тільки години (23 год. тому; Вчора о 16:08; 7 год.), підведіть курсор на ці записи , ви побачите дату повідомлення. 

// Facebook. Бібліотекарі київських публічних. – Режим доступу: https://www.facebook.com/groups/156317151100664/permalink/157986 4105412621/. – Назва з екрану. – Дата публікації: 16.11.2017. -

14


Ч.2 

Дата перегляду Дата перегляду: 17.11.2017.

Романюк, О. В Україні 25 грудня буде вихідним днем – рішення Верховної Ради [Електронний ресурс] / Ольга Романюк // Facebook. Бібліотекарі київських публічних. – Режим доступу: https://www.facebook.com/groups/156317151100664/permalink/157986 4105412621/. – Назва з екрану. – Дата публікації: 16.11.2017. – Дата перегляду: 17.11.2017.

15


YouTube Центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва. Відео огляд : книжки іграшки [Електронний ресурс] : відеопрезентація // YouTube. Центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=cx5O6EF8dZ8. - . – Назва з екрану. – Дата публікації : 6.11.2017. – Дата перегляду: 17.11.2017.

16


Поширені помилки при аналітичному бібліографічному описі Варто звернути увагу на найпоширеніші помилки при аналітичному описі. Зокрема, це: 1) оформлення бібліографічного опису частини електронного ресурсу як опису цілісного електронного ресурсу; 2) наведення замість адреси частини електронного ресурсу, яка є об’єктом опису, або адреси ідентифікувального ресурсу, де розміщено цю частину; 3) подання відомостей про загальне позначення матеріалу після назви ідентифікувального ресурсу, а не після назви частини ресурсу.

17


При описі електронних ресурсів слід мати на увазі їх мінливість і нестійкість. Вони не лише часто змінюють зміст (редагуються, доповнюються, актуалізуються), URL-адресу, але й можуть повністю зникнути. Тому доцільно архівувати необхідні документи, зберігати важливі повідомлення з соціальних мереж засобом копіювання екрана.

18


Дякую за увагу!

Презетацію підготувала зав. відділу довідково-бібліографічної та інформаційної роботи ЦРБ ім. П.Тичини Осипенко В.М.

19

Бібліографічний опис електронних ресурсів віддаленого доступу Fasebook. Методичні рекомендації  
Бібліографічний опис електронних ресурсів віддаленого доступу Fasebook. Методичні рекомендації  

Бібліографічний опис електронних ресурсів віддаленого доступу Fasebook. Методичні рекомендації / Центральна районна бібліотека ім .П. Тичин...

Advertisement