Page 1

Prvi projekat on-line mentorstva i razmene znanja sa dijasporom

KONKURS ZA POLAZNIKE

www.iSerbia.rs


O projektu Srbija na vezi Poznato je da Srbiju muči problem odliva mozgova i nedostatka strucnjaka već više od 20 godina, kao i da srpska dijaspora nije u dovoljnoj meri među sobom povezana, niti da postoji adekvatna saradnja i komunikacija između Srbije i dijaspore. Jedino rešenje koje smo do sada imali priliku da čujemo sadržano je u jednostavnom pozivu da se stručnjaci iz inostranstva vrate ili da svoj novac ulože u Srbiju. Međutim, u uslovima teške ekonomske situacije u kojoj se naša država nalazi, bez razrađene strategije kojom bi se precizno odredilo na koji način motivisati povratak i ulaganja uspešnih ljudi iz dijaspore, te kako integrisati naše stručnjake iz inostranstva u domaće tržiste rada, ti pozivi su samo prazne floskule. Srbija svoju poziciju u savremenom društvu mora graditi uz pomoć obrazovanih pojedinaca koji će postati vrhunski stručnjaci u svojim oblastima.

Umesto fokusa na POVRATAK stučnjaka iz inostranstva, bez jasnog plana šta dalje, tragamo za alternativnim rešenjima, usresređujemo se na RAZMENU, a ZNANJE shvatamo kao NAJVREDNIJU DONACIJU i kao pravi put za izgradnju bolje veze dijaspore sa Srbijom!

Glavni potencijal naše zemlje su njeni mladi obrazovani ljudi posvećeni radu i usavršanju. Važan korak napred na tom putu mogu pružiti naši uspešni stučnjaci iz dijaspore koji su svoja znanja sticali, a iskustva i uspeh gradili u razvijenim društvima. Izuzetan broj izvanrednih ljudi koji su širom sveta ostvarili značajne uspehe u raznim poljima – od umetnosti, sporta, novinarstva, marketinga, finansija, biznisa, preduzetništva... predstavljaju najbolje ambasadore naše zemlje i svojim znanjem, profesionalizmom, kreativnošću i upornošću oni šire lepu sliku o Srbiji. Ako su uspeli da inspirišu svoje sugrađane u inostranstvu, sigurno je da mogu da učine mnogo više za Srbiju !

U cilju podizanja kapaciteta mladih ljudi, pokret iSerbia uz podršku Kluba privrednih novinara Srbije i Udruženja za jugoistĉnu Evropu Univerziteta Oksford pokrenuo je program «Srbija na vezi» - kao prvi projekat on-line mentorstva i razmene znanja na realaciji Srbija - Dijaspora. U prvom krugu projekta, istaknuti struĉnjaci iz privrede, nauke, kulture i umetnosti sa svih strana sveta biće mentori polaznicima iz Srbije. Mentorstva će se odvijati u najrazliĉitijim privrednim, nauĉnim i kulturno-umetniĉkim oblastima, zavisno od ekspertize prijavljenih mentora i interesa kandidata. Svaki mentor će imati od jednog do dva polaznika - kandidata starosti do 30 godina koji su se znanjem, zalaganjem i inovativnošću istakli kao lideri u svojim oblastima

iSerbia © Sva prava zadržana


Mentorski rad Uz podršku iskusnih mentora iz inostranstva, mladi stručnjaci iz privrede imaće više šanse da uspešno razviju svoj posao i karijeru, uvedu inovativne prakse i načine poslovanja u Srbiju, te da vremenom stvore nova radna mesta. Mladi naučnici dobiće priliku da ostvare kontakt i saradnju sa istaknutim kolegama iz dijaspore i sa njima se konsultuju u vezi svojih ideja, projekata i istraživačkog rada. Samim projektom «Srbija na vezi» biće postavljena čvrsta osnova za dalji razvoj kanala trajne razmene i konstruktivne saradnje između Srbije i dijaspore. Mentorski rad se odvija 1-na-1 tokom perioda od 6 meseci, putem interneta (e-mail, audio ili video konferencije, zavisno od izbora učesnika). Preporuka je da se mentorstva odvijaju na mesečnom nivou, međutim, to može varirati zavisno od zahteva profesije svakog mentorskog para do minimuma od jednog mentorstva na dva meseca. Mentori će polaznicima preneti najnovija znanja i prakse iz svoje oblasti, postavljati im problemske zadatke, savetovati ih u pitanjima karijere, vođenja posla ili naučno-istraživačkog rada, te voditi kroz proces donošenja odluka. Zadatak mentora nije da daje instrukcije i rešava probleme umesto polaznika. Uloga polaznika nije da pasivno sluša i zapisuje. Mentorstvo je dinamičan proces razmene znanja, interaktivnog učenja i savetovanja koje se oblikuje u odnosu na osobe koje u njemu učestvuju. Učešće u programu je dobrovoljno i volontersko.

Prijavi se – postani polaznik prvog programa on-line mentorstva ! Pročitajte profile mentora na narednim stranama! Ukoliko želite da produbite svoje znanje ili potražite savet u vezi svog istraživačkog rada ili karijere u relevantnoj oblasti, prijavite se za polaznika!

Odaberi mentora, postani polaznik ! Konkurs je otvoren za studente završnih godina fakulteta, apsolvente, postdiplomce, istraživače i svršene diplomce koji su na početku karijere (sa manje od 5 godina profesionalnog iskustva u relevantnoj oblasti), starosti do 35 godina za naučna mentorstva, i 30 godina za mentorstva koja nisu iz oblasti nauke. Ako želite da postanete polaznik programa mentorstva «Srbija na vezi 2012» pošaljite nam svoju radnu biografiju kao i prijavni formular na srbijanavezi@iserbia.rs Prijavni formular možete preuzeti OVDE.

iSerbia © Sva prava zadržana


Ko su mentori? • • • • • • •

Kardiovaskularna medicina Neuro-onkologija Molekularna biologija Hemija Matematika Nanotehnologije Menadžment međunarodnih naučnih projekata

• • •

Analiza rizika Finansije Strateško i poslovno planiranje Bankarstvo (tržišta kapitala) Medijska istraživanja i analize

• • • •

• •

• • • •

Medijska ekonomija i menadžment Zdravstveni menadžment Društveno organizovanje Diplomatija i lobiranje Programiranje i razvoj softvera Opšta psihologija Ekonomija Politička sociologija Metodologija socioloških istraživanja


Profili mentora NAUKA

Oblast mentorstva: Kardiovaskularna medicina (biohemija i metabolizam); kardiovaskularna fosfoenergetika, eksperimentalni modeli srčane insufijencije – biohemijski mehanizmi dr DUNJA AKSENTIJEVIĆ (Univerzitet Oksford, V. Britanija) Obrazovanje: Ph.D. Srčani metabolizam, Univerzitet Hull, V. Britanija B.Sc. Biomedicinske nauke, University of Hull, V. Britanija Pozicije: British Heart Foundation Postdoctoral Research Fellow, Katedra za kardiovaskularnu medicinu, Univerzitet Oksford Stipendiary Lecturer in Biochemistry, Christ Church College, Univerzitet Oksford Non-Stipendiary Lecturer in Physiology, Oriel College, Univerzitet Oksford Za punu biografiju Dunje Aksentijević, kliknite ovde. Oblast mentorstva: Neuro-onkologija, molekularna biologija maligne ćelije, neuro-imunologija, anti-tumorske terapije, savremene laboratorijske metode dr IVANA DOKIĆ (Nemaĉki centar za izuĉavanje raka – DKFZ, Hajdelberg, Nemaĉka) Obrazovanje: Ph.D. (Dr. rer. nat),, Nemački centar za izučavanje raka (DKFZ), Univerzitet Ruperto Carola, Hajdelberg BSc, Molekularna biologija i fiziologija, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu Pozicije: Post-Doc, Nemački centar za izučavanje raka (DKFZ), Univerzitet Ruperto Carola, Hajdelberg Mentor, Nemački centar za izučavanje raka (DKFZ), Univerzitet Ruperto Carola, Hajdelberg  2007 - 2008, stažista, Nemački centar za izučavanje raka (DKFZ), Hajdelberg Za punu biografiju Ivane Dokić, kliknite ovde Oblast mentorstva: Molekularna biologija. neurobiologija, molekularna osnova neurodegenerativnih bolesti (Alzhajmerova bolest), mitohondrijalna fiziologija NINA KRAKO (Scuola Normale Superiore, Piza, Italija) Obrazovanje: BSc, Msc Molekularna biologija, Univerzitet u Novom Sadu Pozicije: Doktorant, Neurobiologija, Scuola Normale Superiore, Piza, Italija Istraživač, European Brain Research Institute, Rim, Italija  2008, Istraživač,Centar za biomolekularnu medicinu i farmakologiju, Medicinski univerzitet, Beč  2008, Istraživač, Cambridge Cell Network, Novi Sad Za punu biografiju Nine Krako, kliknite ovde. iSerbia © Sva prava zadržana


Profili mentora NAUKA

Oblast mentorstva: Hemija (sinteticka neorganska i organometalna hemija) dr DRAŠKO VIDOVIĆ (Nanyang Technological University, Singapur) Obrazovanje: Ph. D., Neorganska hemija, Univerzitet u Teksasu B.Sc., Neorganska hemija, Simon Fraser University, Vankuver Pozicije: Vanredni profesor, Nanyang Technological University, Singapur  2007-2010, Postdoctoral Research Fellow, Univerzitet Oxford  2008-2010, Predavač, St. John’s College, Univerzitet Oxford Za punu biografiju Draška Vidovića, kliknite ovde. Oblast mentorstva: Matematika (Algebra) dr DUŠKO BOGDANIĆ (ETH, Cirih, Švajcarska) Obrazovanje: Ph. D. Matematika, Univerzitet Oksford M.Phil. Matematika, Univerzitet u Novom Sadu BSc, Matematika i informatika, Univerzitet u Banja Luci Pozicije: Marie Curie Postdoctoral Research Fellow, Odeljenje za matematiku, ETH Cirih Vanredni profesor , PMF, Univerzitet u Banja Luci Za punu biografiju Duška Bogdanića, kliknite ovde. Oblast mentorstva: Bežične komunikacione tehnologije, RF i mikrotalasno inženjerstvo dr DRAŠKO DRAŠKOVIĆ (Universidad Politécnica de Madrid, Španija) Obrazovanje: Ph.D. Electrical Engeneering, Westminster, London, V. Britanija Pozicije: Marie Curie Fellow, Universidad Politécnica de Madrid, Španija Predavač, Universidad Politécnica de Madrid, Španija Za punu biografiju Draška Draškovića, kliknite ovde.

iSerbia © Sva prava zadržana


Profili mentora NAUKA

Oblast mentorstva: Molekularna biologija (imunologija). Apliciranje za projekte EU i menadžment međunarodnih naučnih projekata. dr IVANA MATIĆ (Rim, Italija) Obrazovanje: Ph.D., Univerzitet Tor Vergata, Rim, u okviru projekta “TRACKS - Uloga transglutaminaza u patologiji, dijagnostici i terapiji” BSc, Genetičko inženjerstvo i biotehnologija, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu Pozicije: Istraživač senior i rukovodilac laboratorije za istraživanje i razvoj, biofarmaceuska start-up kompanija „Atrahasis S.r.l“ Rim, Italija  2010-2011: Post-doc, Univerzitet Diderot, odsek INSERM U740 Pariz, projekat Marija Kiri Organizacije Evropske Komisije “NOTCHIT – Notch signalling u razvicu i patologiji”  2008-2010: Istraživač saradnik, projekat „Uloga autofagije u patogenezi tuberkuloze“, Nacionalni Institut za infektivne bolesti “Lazzaro Spallanzani”, Rim Za punu biografiju Ivane Matić, kliknite ovde.

Oblast mentorstva: Psihologija SONJA JANKOVIĆ (Adelejd, Australija) Obrazovanje: Master Kliničke psihologije, Univerzitet u Adelejdu, Australija Pozicije: Psiholog, Taylored Psychology (privatna praksa), klinička procena i tretman niza poremećaja mentalnog zdravlja (depresija, anksioznost, samopouzdanje, poremećaji sna, rešavanje konflikta)  2011, Tutor, Odeljenje za psihologiju, Univerzitet u Adelejdu, Australija  2011, Provisional Psychologist, Families South Australia pri Vladi Južne Australije  2011, Provisional Psychologist, Eastern Community Mental Health pri Vladi Južne Australije Za punu biografiju Sonje Janković, kliknite ovde.

iSerbia © Sva prava zadržana


Profili mentora DRUŠTVENE NAUKE

Oblast mentorstva: Ekonomija (ekonomska politika, energetska politika, ekonomija klimatskih promena, monetarna politika, ekonomski rast i razvoj) DARKO JUS (Univerzitet Ludwig Maximilians, Minhen, Nemaĉka) Obrazovanje: Diplom Kaufmann (M.A. Business Administration), Univerzitet Paderborn, Nemačka Pozicije: Generalni sekretar, European Economic Advisory Group (EEAG), CESifo GmbH, Minhen Istraživač, Center for Economic Studies (CES), Univerzitet Ludwig Maximilians, Minhen Doktorant, Munich Graduate School of Economics (MGSE) Za punu biografiju Darka Jusa, kliknite ovde.

Oblast mentorstva: Politička sociologija, etnicki sukobi, nacionalizam, metodologija socioloskih istrazivanja dr ĐORĐE STEFANOVIĆ (Saint Mary’s University, Halifaks, Kanada) Obrazovanje: Ph. D., M.A., Sociologija, Univerzitet u Torontu B.A. (Hons), Sociology, Simon Fraser University, Vancouver, Canada Pozicije: Vanredni profesor, Odeljenje za sociologiju i kriminologiju, Saint Mary’s Univerzitet, Halifaks, Kanada  2008 – 2010, Visiting Postdoctoral Research Fellow, Nuffield College, Odeljenje za političke nauke i međunarodne odnose, Oxford Univerzitet, V. Britanija Za punu biografiju ĐorĎa Stefanovića, kliknite ovde.

iSerbia © Sva prava zadržana


Profili mentora NENAUĈNA MENTORSTVA KONSALTING

ANALIZA RIZIKA Mal Božić (London, Velika Britanija) Trenutna pozicija: Director - Operations and risk products, Aegis Advisory, London Oblast mentorstva: Konsalting, analiza rizika, strateško i poslovno planiranje Obrazovanje: Management, PwC Business Diploma, London Business School  Računovodstvo (profesionalna kvalifikacija), Institute of Chartered Accountants, Australia  Postdiplomska diploma, Politička ekonomija, University of Sydney  B.A. Business, University of Technology Sydney Prethodno profesionalno iskustvo: 2010 – 2012, Assistant Director - Risk Products, Aegis Advisory  2008 – 2010, Menadžer, PricewaterhouseCoopers, London  2007 – 2008, Senior Consultant, PricewaterhouseCoopers, London  2005 – 2007, Senior Consultant, PricewaterhouseCoopers, Sidnej Za punu biografiju Mala Božića, kliknite ovde FINANSIJE Petar Marković (London, Velika Britanija) Trenutna pozicija: Analyst in Controllers Modeling, Goldman Sachs, London Oblast mentorstva: Finansije, bankarstvo i informatika Oblast specijalizacije: Finansije (verifikacija cena energetskih proizvoda, metala i sirovina; menadžment tržišnog rizika), bankarstvo (tržišta kapitala) i informatika (programiranje) Obrazovanje: MSc Ekonomija i kvantitativne finansije, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu Bsc Informatika i Računarstvo, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu Prethodno profesionalno iskustvo: 2010, Summer analyst, Goldman Sachs, London  2008 – 2009, Regionani menadžer, Jupiter Travel, Beograd  2005 – 2009, Freelance veb-administrator Za punu biografiju Petra Markovića, kliknite ovde


Profili mentora KONSALTING

MEDIJI

Mirjana Milošević (Pariz, Francuska) Trenutna pozicija: Senior Consultant, Program za razvoj medija, World Association of Newspapers and News Publishers, WAN-IFRA. Pariz Oblast mentorstva: Mediji (medijska istraživanja i analize, medijska ekonomija i menadžment, mediji u zemljama u razvoju) Obrazovanje: M.A. Komunikologija, Westminster University, London B.A. Ekonomija i marketing, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu Profesionalno iskustvo:  2008 – 2010, Zamenik direktora, Razvoj i sloboda medija, World Association of Newspapers and News Publishers, WAN-IFRA. Pariz  2006 – 2008, Direktor, Media Centar Beograd  2004 – 2006, Istraživač-saradnik, Institut za društvene nauke, Centar za političke nauke i istraživanje javnog mnjenja, Beograd  Konsultant za BIRN, MDLF, OSI, Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS)... Za punu biografiju Mirjane Milošević, kliknite ovde. ZDRAVSTVO. DRUŠTVENO ORGANIZOVANJE. Predrag Stojiĉić (Univerzitet Harvard, Boston, SAD) Trenutna pozicija: Visiting fellow, Center for Public Health Leadership, Harvard School of Public Health Saradnik istrazivac, Hauser center for Nonprofit organizations, Kennedy School of Government Oblast mentorstva: Zdravstvo, Zdravstveni menadžment i politika, Društveno organizovanje Obrazovanje: MD, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu MPH, Harvard School of Public Health, Harvard University, Boston Profesionalno iskustvo:  2010 – 2011, Menadžer, Serbia Health Project, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije  2011, Teaching fellow, Harvard Kennedy School (kurs: Leadership organising and change)  2009 – 2010, Direktor istraživanja, United Nationas Population Fund, Beograd  2000 – 2005, Predsednik i izvršni direktor, Omladina JAZASA  Konsultant za Smart kolektiv, Fond za zdravstveno osiguranje Srbije, UNICEF... Za punu biografiju Predraga Stojčića, kliknite ovde. . iSerbia © Sva prava zadržana


Profili mentora DIPLOMATIJA i LOBIRANJE Ana Milošević Tassone (Brisel, Belgija) Oblast mentorstva: Rad sa srpskom dijasporom, Imigracija i Integracija, javna diplomatija, regionalna i prekogranična saradnja, EU fondovi, EU lobiranje, EU Affairs Obrazovanje: Dottore, Fakultet za političke nauke, Universita degli studi, Padova, Italija Pozicije: Direktor i ko-osnivač, Federacija gradova i regiona jugo-istočne Evrope, Brisel Delegat, Skupština dijaspore i Srba u regionu, Ministarstvo za dijasporu RS Predsednik i osnivač, European Development Centre, Italija Lobista, Evropski parlament, Brisel  2008 – 2011, Direktor, Srpski institut za javnu diplomatiju  2006 – 2008, Grants director, Foundation for young orphans, Uganda  2004 – 2006, Junior expert EU funded projects, Eurocert, Srbija Za punu biografiju Ane Milošević Tassone, kliknite ovde.

. RAZVOJ SOFTVERA Ĉedomir Rebić (London, Velika Britanija) Trenutna pozicija: Senior Software Engineer, Accenture UK Ltd, V. Britanija Oblast mentorstva: Razvoj softvera i programiranje Oblast specijalizacije: Objektno orijentisano i konkurentno programiranje korišćenjem C++ programskog jezika Obrazovanje: MSc Elektrotehnika i računarstvo, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad Prethodno profesionalno iskustvo:  2009 – 2011, Senior Software Engineer, Nokia UK Ltd, V. Britanija  2006 – 2009, Senior Software Developer, Symbian Software Ltd, V. Britanija  2004 – 2005, Software Developer, Openwave Systems Ltd, V. Britanija  2000 – 2004, Software Developer, Institute of Information Technology “MicronasNIT LLC” Za punu biografiju Čedomira Rebića, kliknite ovde.

iSerbia © Sva prava zadržana


O udruženju iSerbia Udruženje iSerbia je pokret mladih stručnjaka iz Srbije i inostranstva koji su okupljeni oko zajedničkih ciljeva: 

 

Podizanje kapaciteta mladih stručnjaka iz Srbije za razvoj uspešne karijere ili pokretanje sopstvenog posla Promocija uspešnih mladih ljudi u Srbiji

Pružanje podrske našim ljudima u inostranstvu da se zaposle ili pokrenu sopstveni posao u Srbiji Povezivanje preduzetnika, stručnjaka i institucija u Srbiji sa dijasporom Edukovanje zainteresovanih korisnika o inovativnim načinima privređivanja, razvijanja biznisa, unapređenja rada u različiitm sektorima, i pružanje podsticaja umrežavanju i saradnji Rasvetljavanje kontroverznih i kompleksnih društvenoekonomskih tema i pravnih akata na jednostavan a stručan način

Više o našem radu možete saznati na

www.iSerbia.rs www.facebook.com/iSerbia

iSerbia © Sva prava zadržana


Projekat Srbija na vezi pokreće Udruženje iSerbia u saradnji sa Klubom privrednih novinara Srbije i Udruženjem za jugoistočnu Evropu Univerziteta Oksford

Projekat podržali:

www.iSerbia.rs iSerbia, Dr Zorana Đinđica 35a, 11000 Beograd – Srbija +381 11 7557 097, office@iSerbia.rs

Srbija na vezi  

Program online mentorstva.