Dorpskrant 2016

Page 1

2016


2016 Dorpskrant van Zuidbarge

Inhoudsopgave Voorwoord, Overledenen ........................................................................................... 3 Jaarverslag Beheercommissie ..................................................................................... 4 Even voorstellen - de familie Van Oosterom ................................................................. 5 Gemengd koor Zuidbarge .......................................................................................... 7 Ijsvereniging Nooitgedacht ........................................................................................ 9 Protestantse Vrouwen Drenthe, afd. Zuidbarge ........................................................... 11 Biljartvereniging dinsdagavond “Krijt Uw Topje” ......................................................... 12 Klaverjasclub Zuidbarge .......................................................................................... 14 Tafeltennisclub Zuidbarge ........................................................................................ 16 Toneelvereniging “Oes Vermaak” .............................................................................. 17 De Familie Eising .................................................................................................... 19 Even voorstellen – de familie Van der Burgh .............................................................. 20 Even voorstellen – Tobias en Selma Stokhof .............................................................. 21 Jeu de boulesclub Zuidbarge .................................................................................... 22 Prijsvraag .............................................................................................................. 24 Dorpenvoetbal 2016 ............................................................................................... 26 Kalender ............................................................................................................... 28 Biljarten op woensdag ............................................................................................. 29 Nieuwe wind in Zuidbarge - Crea Wichters ................................................................. 30 Stichting Molen Zeldenrust ...................................................................................... 31 Gedicht “Kinder van het platteland” .......................................................................... 32 Even voorstellen – Herman, Ina en Roseline Bruins ..................................................... 33 Passage Emmen Zuidbarge/Rietlanden ...................................................................... 34 Superfeest Zuidbarge .............................................................................................. 36 Oranjevereniging Zuidbarge ..................................................................................... 37 De historische werkgroep Zuidbarge ......................................................................... 38 De maandagavond biljartclub .................................................................................. 39 Kleurplaat ............................................................................................................. 40 Ouderengroep Zuidbarge ......................................................................................... 41 De Zuidbarger Senioren Gymnastiek ......................................................................... 43 2e Jeu de Boulesclub Zuidbarge ................................................................................ 44 Even voorstellen – de familie Bakker ......................................................................... 45 LR & PC Esdalruiters ............................................................................................... 46 Uit de Emmer Courant ............................................................................................ 47

Hierbij verzoeken wij u om uw bijdrage voor het lidmaatschap van het Plaatselijk Belang Zuidbarge voor de periode september 2016 t/m augustus 2017. De prijs van het lidmaatschap is onveranderd € 3,40. De bankrekening van Plaatselijk Belang is omgezet in een verenigingsrekening. In verband hiermee verzoeken we u, indien dat nog niet is gebeurd, in te stemmen met automatische incasso. De machtigingen, die eerder al zijn afgegeven, blijven uiteraard geldig. Voor wie zelf wil storten : het banknummer van PB Zuidbarge is IBAN: NL85 RABO

0317077945, Rabobank Emmen. Bent u nog geen lid en wilt u dat wel worden, dan kunt u zich aanmelden door € 3,40 te storten op bovenstaand nummer onder vermelding van uw naam en adres. Bij voorbaat dank, Ernst Plak, penningmeester Plaatselijk Belang Zuidbarge.

Pagina 2


2016 Dorpskrant van Zuidbarge

VOORWOORD door Jan Omvlee Het voorzitterschap van Plaatselijk Belang is niet zo’n hele drukke baan. Eigenlijk doe je het er gewoon een beetje bij. Natuurlijk met behulp van een stel prima collega’s. In ons dorp is de boel vrij overzichtelijk. Geen gedoe met windmolens of andere controversiële zaken. Uiteraard blijft er altijd wel wat te wensen over. Zaken als b.v. blad halen, bosjes snoeien en gras maaien kunnen wel wat beter. Niet alles verloopt volgens de verwachtingen van Plaatselijk Belang en ook niet altijd naar de afspraken met de gemeente. Veel ambtenaren zijn echter van goede wil al moet je er af en toe een beetje geluk mee hebben wie je treft. Maar laten we de lat niet te hoog leggen. Er valt al met al in Zuidbarge heel goed te leven. Deze uitgave van de dorpskrant is eigenlijk een beetje een jubileumnummer. Het is namelijk uitgave nr. 30. Ik ontdekte dat pas vanmorgen (17 juli) en zit al over de deadline met het schrijven van dit voorwoord. Geen tijd meer voor extra aandacht. Maar eigenlijk had dat dus vijf jaar geleden al gemoeten. We zullen dit beter in de gaten gaan houden anders lopen we straks heel wat feestjes mis en dat moeten we niet hebben. Volgend jaar bestaat ons dorpshuis vijfentwintig jaar. Ik heb van de beheerscommissie begrepen dat zij daar op gepaste wijze aandacht aan gaat besteden. En Plaatselijk Belang en de Oranjevereniging zijn respectievelijk opgericht in 1948 en 1949. Reken zelf maar uit. Nog even naar het eerste nummer van 1987. In zijn voorwoord wijst toenmalig voorzitter Willem Garming op de vele veranderingen van de laatste tijd en gaat hij in op de vergrijzing van het dorp. Ook roept hij de leden op zich in te zetten voor het realiseren van een accommodatie. Waar dat toe heeft geleid, weten we nu allemaal. We zien ook (gratis) advertenties van de zuidbarger middenstand. Stuulen, Bouwers, Omvlee en SRV man Geert Joling. Na dertig jaar zijn van de adverteerders alleen De Zandkop en de Gasterij (al heette dat toen nog Restaurant Zuudbarge) overgebleven. In 1987 hadden we nog een reisvereniging, een volksdansgroep en een gymnastiekvereniging. Maar tijden veranderen en de animo voor sommige activiteiten verdwijnt. Dat is niet dramatisch. Sindsdien zijn vooral onder impuls van ons dorpshuis, een veelvoud aan nieuwe verenigingen en clubs ontstaan. Met als laatste loot aan de zuidbarger stam de Crea Wichters, die in september van start gaan. Eind dit jaar stopt Ernst Plak na tien jaar als penningmeester van Plaatselijk Belang. We raken in hem een prima penningmeester kwijt, wiens oordeel over ook vele andere zaken we altijd zeer op prijs hebben gesteld. Ernst, namens het hele dorp, bedankt voor je bijdrage in de al die tijd. Wij hebben je zeer gewaardeerd. Anneriet Duivenvoorden en Mieke Bos hebben het nog steeds druk met het bezoeken van zieken, bejaarden, nieuwe inwoners en jubilea. Met veel plezier maar zij kunnen niet alles weten. Als u tips voor hen hebt, dan horen zij dat graag. Telefoon Anneriet 634920 en mail anneriet@hotmail.com. Mieke heeft vooral de afdeling 80 plussers. Telefoon 630855. Het bestuur van Plaatselijk Belang bestaat uit: Jan Omvlee Voorzitter 631365 Marjo Caenen Secretaris 635689 Ernst Plak Penningmeester 630993 Aart Katerbarg Alg. Adjunct 643330 Inus Jeuring Grijs en groen 633654

jomvlee@hotmail.com. marjocaenen@hotmail.com ernst@plak.net. a.katerbarg@home.nl

Inusjeuring@hotmail.com

Overledenen 2015/2016 In het afgelopen jaar zijn de navolgende personen overleden: • 4 november 2015 Jantje Lotterman-Schipper • 30 april 2016 Kien Garming-Jeuring

Pagina 3


2016 Dorpskrant van Zuidbarge

Jaarverslag beheercommissie Het seizoen 2015-2016 was weer een druk jaar voor de beheercommissie en alle vrijwilligers. Het bestuur bestaat momenteel uit de voorzitter Gienus Hulst; de secretaris Wilma Kuiper; de penningmeester Bert Braamskamp en de algemene leden Annette Katerbarg, Coby Brinkers en Albert Stuulen. Het volgende seizoen zal Wilma Kuiper niet meer in het bestuur plaatsnemen. We hebben met elkaar tot nu toe 6 x vergaderd en wel op 05-10-2015, 08-12-2015, 18-01-2016, 08-03-2016 en 23-05-2016. De jaarlijkse vergadering samen met Plaatselijk Belang was op 12 november 2015. De gezamenlijke bijeenkomsten van de beheercommissie en (avond)beheerders werden gehouden op 3 september 2015 en 10 maart 2016. De jaarlijkse herhalingscursussen voor AED hebben dit seizoen niet plaats gevonden. Deze zullen in het seizoen 2016/2017 wel weer worden gehouden. De nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners van Zuidbarge werd gehouden op 9 januari 2016. Het was zoals ieder jaar weer een gezellige bijeenkomst in ons mooie dorpshuis. Op 18 maart 2016 vond de jaarlijkse vrijwilligersavond plaats. Het was opnieuw een gezellige avond met als programma: koffie, Menu Complet en stampotbuffet (verzorgd door Gasterij Zuidbarge).

De beheercommissie heeft dit jaar iets nieuws georganiseerd, namelijk 2 inloopmiddagen in het Dorpshuis: onder het genot van een hapje en drankje even gezellig met elkaar bijkletsen en de nieuwe inwoners van Zuidbarge zo de gelegenheid te geven kennis met elkaar te maken. De middagen werden georganiseerd op zaterdag 12 maart en 28 mei 2016 van 16.00 uur tot 18.00 uur.

Tot slot willen wij alle beheerders en vrijwilligers, die dit jaar weer tot een goed einde hebben gebracht, hartelijk bedanken en wij wensen iedereen een fijne vakantie! Tot september 2016! Bestuur beheercommissie

Pagina 4


2016 Dorpskrant van Zuidbarge

Even Voorstellen - de familie Van Oosterom Sinds juni 2015 wonen Martine en Jacco van Oosterom, samen met hun dochters Rosalie (13), Ditte (12) en Vlinder (10), en niet te vergeten hun hondje Lily (een Shih tzu) aan de Halvemaanweg 2 in Zuidbarge. Waar komen jullie vandaan? Martine is woonde vanaf haar 10e in Noordbarge. Jacco is al als kleine baby in Emmen terecht gekomen. Na hun studie in Groningen zijn ze samen in de Rietlanden gaan wonen. Daar werden hun 3 dochters geboren. Wat doen jullie voor de kost? Jacco en Martine hebben gezamenlijk een drietal ondernemingen op industrieterrein Bargermeer: • Van Oosterom Infra B.V., een wegenbouwbedrijf • Demcom, een sloopbedrijf • En zij verhuren loodsen in Emmen en Schoonebeek Martine doet de administratie en Jacco heeft de dagelijke leiding. Rosalie gaat na de zomervakantie naar Havo 3 van het Hondsrugcollege. Ditte sluit deze zomer haar basisschoolperiode af en start in september als brugklasser bij het Esdalcollege. En Vlinder komt in het nieuwe schooljaar in groep 7 van basisschool De Lisdodde. Welke hobby’s hebben jullie? Martine houdt van lezen, is creatief bezig met haken en net begonnen met hardlopen. Bovendien houdt ze ervan om met haar gezin en vriendinnen gezellige dingen te doen. Jacco komt bijna niet toe aan zijn hobby’s, alhoewel hij zijn werk ook als hobby ervaart. Maar als hij vrije tijd heeft gaat hij graag vissen, fietsen of is hij coach bij het volleybal van zijn dochters. Rosalie houdt van volleybal en zoals de meeste meiden van haar leeftijd, van shoppen. Ditte is een grote paardenfan. Zij doet aan paardrijden en is sinds een tijdje samen met een vriendin op zoek naar een verzorgpony. Ze heeft wat posters opgehangen maar helaas nog zonder resultaat. Dus als een van onze lezers de mogelijkheid heeft om haar hartewens te vervullen, neem contact op met Ditte! De jongste dochter Vlinder volleybalt ook. Daarnaast speelt zij dagelijks met vriendinnetjes. Waarom hebben jullie gekozen voor Zuidbarge? We wilden graag landelijker en ruimer wonen en voelen ons in Zuidbarge uitstekend thuis. Al kennis gemaakt met de buurt? We kenden al veel mensen in Zuidbarge en zijn heel hartelijk welkom geheten. Met de diverse buren hebben we regelmatig contact.

Pagina 5


2016 Dorpskrant van Zuidbarge

Pagina 6


2016 Dorpskrant van Zuidbarge

Gemengd koor Zuidbarge Zuidbarge, 13-01-2001. Zuidbarge, vroeger een oase van stilte en rust, Waar veel in het hooi werd gekust. Het voorjaar bracht leven. Pas geboren kalfjes en veulens stonden wat wankel te beven. Er werd geploegd en gemaaid, Dan ging men oogsten met man en macht. De wagens kreunden onder de enorme vracht. De inmaak van vruchten en groenten was een taak voor de vrouw. Dat hoorde bij een huwelijk van eeuwige trouw. Nog steeds vind je in Zuidbarge veel groen en bomen. Maar er is veel lawaai bij gekomen. Mannen en vrouwen begonnen te zingen. En hadden geen oog meer voor andere dingen. Een paar keer per jaar vindt men in Zuidbarge nu geen rust. Dan wordt er gefeest en gezongen voor heel het dorp is dit een lust. Oude gebruiken wil men van dromen en eren, Maar ook van het heden profiteren. Rikie Aardema.

Inmiddels bestaat het koor in september 18 jaar en nog steeds wordt er met veel plezier gezongen onder leiding van dirigent Marco Warta en pianiste Kinie Olijve.

Pagina 7


2016 Dorpskrant van Zuidbarge

Pagina 8


2016 Dorpskrant van Zuidbarge

IJsvereniging Nooitgedacht Als we terugblikken op de afgelopen winter kunnen we amper spreken van een winter. Ik herinner me dat de straten één keer spekglad waren en dat we op een morgen het pad naar de straat moesten vegen vanwege de sneeuw. Het was zelfs zo’n winter dat we er niet aan gedacht hebben om eventueel de ijsbaan onder water te pompen. Omdat de winter zo rustig verliep kwamen we wel op het idee om een fietstocht te houden op Bevrijdingdag/Hemelvaartsdag. Nadat we de route twee keer hadden gefietst durfden we het aan om de tocht te houden en konden de posters aan de boom hangen. Door ook op facebook een oproep te doen konden we ons verheugen op een deelname van twintig personen en dan hadden we onszelf nog niet meegeteld. Deze dag waren de weergoden ons goedgezind. Het was een prachtige dag met veel zon zodat er onderweg nog een terrasje gepakt kon worden met zicht op het Koning WillemAlexanderkanaal. Als we na dit rustpunt weer opstappen en via het Oosterse bos en het Oeversebos fietsen zien we in de verte Zuidbarge alweer liggen en kunnen we de fietstocht met een drankje bij het dorpshuis afsluiten, dankzij de spontane aangeboden hulp van de vrijwilligers aldaar. Jans Katerbarg

Pagina 9


2016 Dorpskrant van Zuidbarge

Protestantse Vrouwen Drenthe, afd. Zuidbarge. Eens per 2 à 3 weken hebben we een gezellige en vaak ook leerzame dinsdagavond in Dorpshuis “Het Hoefijzer” met onze 31 leden. In het najaar vieren we ons 55-jarig jubileum. Vorig seizoen bijvoorbeeld heeft Mevr. Aleid Rensen boeiend verteld over haar werk en belevenissen in het Noorder Dierenpark. In de loop van het jaar organiseren de fiets- en reiscommissies een middag-fietstocht in de buurt en een reisje per auto. Deze activiteiten worden afgesloten met een maaltijd in het dorpshuis of ergens onderweg. 20 Mei 2016 hebben we ’s middags een Zandstrooiboerderij en museum bezocht in Schoonebeek. Het is een oude Saksische boerderij, de Zwaantje Hans-Stokman’s Hof genaamd, waar nog steeds het zandtapijt als vloerkleed wordt gebruikt. Met fijn zand bracht de vrouw van de boer meestal eens in de week een versiering aan op de stenen vloer. We hebben gezien hoe dat gedaan werd en we konden zelf ook proberen figuren te maken. Onze paasmaaltijd in het Dorpshuis was ook weer goed verzorgd zoals op de foto te zien is.

Het kerstfeest wordt natuurlijk ook elk jaar gevierd, met verhalen en zang onder begeleiding van pianist Gerard Ziengs. Wilt u meer weten of wilt u eens een avond komen kijken, kunt u één van de onderstaande bestuursleden bellen. Joke Kompier, voorz. tel. 631518 Thera Zondervan, secr. tel. 221062

Pagina 10


2016 Dorpskrant van Zuidbarge

Biljartvereniging dinsdagavond “Krijt Uw Topje”. Gelukkig herinnert Marjo ons altijd aan het feit dat er weer een Dorpskrant Zuidbarge aankomt, anders vergeten we met z’n allen dat er vanuit onze club weer een artikel moet komen. Dit jaar is het stukje gebaseerd op namen en andere aanknopingspunten. Krijt uw Topje. Een bijzondere vereniging met een bijzondere naam. De afkorting staat voor meerdere kreten, zoals Kwalitatief Uitermate Teleurstellend. De dinsdagavond voldoet daar nooit aan, het is altijd gezellig. Soms horen we een kreet als er iemand binnenkomt: “O nee, nou is het gedaan met de gezelligheid!”, het valt altijd weer mee. Op de vraag “Zo stelletje klootzakken, hoe is het hier?”, komt steevast het antwoord “Tot jij binnenkwam prima!”. Meestal valt het uiteraard mee, het is net het weer. Je hebt een onweersbui nodig om te kunnen genieten van het mooie weer. Een andere verklaring voor de afkorting is, geleerd van mijn moeder toen iemand deze afkorting met mayonaise op de autoruit had geschreven, Klompen Uit Trekken en dit brengt mij bij de eerste naam. Thijs. Op de dag dat ik dit stukje schrijf is het 10 mei, een mooie dag, zeker voor onze jarige Thijs. In jaren blijft hij iedereen voor, toch gedraagt hij zich nog steeds als een jonge vent. Sportief als hij is komt hij meestal lopend. Beleefd als hij is trekt hij eerst zijn klompen uit als hij binnenkomt en gaat op zijn vaste plaats zitten. Meestal moet er eerst een goede stoel, met leuning komen om echt comfortabel te kunnen zitten.

Henk, Henk, Henk en Henk. Soms gebeuren er onverwachte dingen. Zo heeft Henk één keer het Dorpshuis niet bereikt, omdat hij door een plaat bouwmateriaal van de Solex is geblazen. Het gevolg was een flinke snee in zijn been. Gelukkig was hij zo slim om dit te laten gebeuren voor de deur van één van onze nieuwe dorpsbewoners, die hem keurig naar de huisartsenpost in het ziekenhuis heeft gebracht. Deze nieuwe dorpsbewoner (dat wicht) bleek huisarts te zijn. Volgens Henk was ze kundig, doeltreffend en ook nog eens aardig. Een mooie binnenkomer, hoewel ik hoop dat het niet weer nodig zal zijn. Een andere Henk kreeg ernstige hartklachten, gelukkig gaat het weer beter met hem. Toen hij nog op de bouw werkte zeiden hij en zijn collega’s altijd “Heanig an”, helaas moet hij zich daar nu aan houden. Gelukkig is hij dinsdags ijs en weder dienende weer van de partij. De volgende Henk heeft het druk gehad met het halen van een diploma, waardoor hij een aantal dinsdagen heeft moeten missen. De vierde Henk heeft het erg druk gehad met verbouwen, ook hij kon lang niet altijd komen. Rudy. We krijgen of hebben ook een nieuwe dorpsbewoner annex biljarter in de persoon van Rudy, hij wilde wat kleiner wonen. Achterliggende gedacht is waarschijnlijk ook dat de afstand van het Dorpshuis naar Odoorn wel erg ver is in vergelijking met “net over de brug”.

Pagina 11


2016 Dorpskrant van Zuidbarge Andere namen. Albert, Jo, Gienus, Frits, Gerald, Willem, Wim, Fenjo, Rolf, Jan, hopelijk vergeet ik niemand. Over iedereen is wel iets bijzonders te vertellen, dat houdt u misschien tegoed voor een volgende keer. We zijn ook dank verschuldigd aan onze vaste barkeepers Gerard, Geert en Jo.

Nieuwe leden. Behalve Rudy zijn er volgens mij nog wel wat aspirant-leden die sinds kort of al wat langer in Zuidbarge wonen. Kom rustig een keer op dinsdag vanaf ongeveer kwart voor negen naar dorpshuis Het Hoefijzer. We maken graag kennis en uiteraard leggen we graag uit welke bal de stootbal is. Op de kaart kunt u zien waar het is. Contributie betalen hoeft de eerste keer meestal niet, tenzij de penningmeester krap bij kas is. Mede namens de overige leden, Wim.

Pagina 12


2016 Dorpskrant van Zuidbarge

Klaverjasclub Zuidbarge Onze kaartclub is in oktober 1992 van start gegaan. Het komende seizoen van 2016/2017 bestaan we dus 25 jaar! In al die jaren hebben we steeds met veel plezier ons kaartje gelegd en we zijn van plan om daar nog vele jaren mee door te gaan. Het was een komen en gaan van bekende Zuidbargers en van leden uit de wijde omgeving. Nog steeds zijn er leden die er vanaf het eerste uur bij betrokken zijn zoals Mien en Grietus Tibbe en ondergetekenden.

Ook Aike Joling was een van onze trouwste leden maar heeft nu besloten vanwege gezondheidsredenen te stoppen, wel met pijn in z'n hart ,want meerdere keren ging Aike met de eer en de beker naar huis. Ons ledental bestaat nu uit 34 enthousiaste deelnemers en twee vrijwilligers.

Ook dit jaar was er weer een feestelijke afsluiting van het seizoen, compleet met taart, hapjes en een drankje.

Uitslag: 1e prijs 2e.prijs 3e.prijs 4e.prijs 5e.prijs

Willemien Berenschot Charles Bolsenbroek Alie Bolsenbroek Jan Berenschot Roelf Pater

45751 45637 45325 44849 44574

punten punten punten punten punten

Pagina 13


2016 Dorpskrant van Zuidbarge Heel bijzonder dat er twee echtparen tot de hoogste scores kwamen wat een prachtige onderlinge familiestrijd opleverde: Steeds stiekum kijken naar de uitslag van je partner.

Meeste doormarsen: 1e Jos Matijsen 18 x 2e Charles Bolsenbroek 13 x 3e Trijn Pater 11 x Net geen top vijf plaats: 6e Henny Timmer 7e Mieke Niessen 8e Bep v.Velden 9e Leen v.Velden 10e Jos Matijsen

44570 punten 44474 punten 44421.punten 44259.punten 44249.punten

Net geen top tien plaats: 11e Grietus Tibbe 43969 punten 12e Anny Matijsen 43774.punten 13e Jan Omvlee 43319.punten 14e Mien Tibbe 43205.punten Meeste roem in een ronde: Leen v. Velden en Alie Bolsenbroek

550 roem

Verder werden er vele persoonlijke records verbroken zodat alle leden een prijs hadden gewonnen in de vorm van een flesje wijn. We beginnen weer het komende seizoen op donderdag 6 oktober a.s. om 20.00 uur in ons Dorpshuis, iedere eerste en derde donderdag van de maand. Tot ziens! Gerard en Mieke Niesse, Rietlandenstraat 11,Tel: 0591-630783

Pagina 14


2016 Dorpskrant van Zuidbarge

Tafeltennisclub Zuidbarge Het is al weer 16 mei als ik een stukje schrijf over de tafeltennisclub in de dorpskrant van Zuidbarge. Dus is het al weer bijna twee maanden geleden dat we met de competitie van het seizoen 2015/2016 zijn gestopt en we hopen in oktober met het volgende seizoen te starten. Het is nu eindelijk goed weer om volop van de zomer te kunnen genieten na een druk seizoen (elke woensdagmiddag van twee tot vier uur) alles elke keer uit de bekende kast te willen halen, vandaar dat het zomerreces wat aan de lange kant lijkt, maar we die ruimte zeker nodig hebben om ons goed voor te bereiden op het aanstaande seizoen.

We kunnen met alle trots terugzien op het afgelopen seizoen waarin we voor het eerst speelden op de woensdagmiddag en dan elke week, (vooraf was het jarenlang op de dinsdagmiddag en dan om de veertien dagen) wat ons heel veel extra uren heeft opgeleverd. Gezien de reactie’s op de sluitingsmiddag, moeten we Gerrit heel dankbaar zijn voor de inbreng bij de vele discussies, zodat de zogenaamde “zwarte wolken”, geheel zijn overgedreven en het zonnetje weer volop schijnt.

Helaas hebben we dit seizoen ook wat negatieve zaken moeten verwerken met o.a. het vertrek van onze enige dame Nankie (die haar mannetje zeker stond) omdat ze met haar eigen tijd een beetje in de knoei kwam. Jammer, maar we moeten dit respecteren en zeggen dat de deur voor haar altijd op een kier blijft staan. De tweede tegenslag kwam in november met het schokkende bericht dat onze sportvriend Evert Keen was getroffen door een hersenbloeding met alle gevolgen van dien. Revalideren en oefenen tot in Beatrixoord toe. We hebben in deze periode, al hoe wel we dat ook wel wisten, kunnen zien wat een vechter Evert was en nog steeds is. Hij is zelfs al weer bij ons aan het tafeltennissen geweest en dat is destemeer een prestatie omdat hij altijd met de linkerhand speelde, en aan die kant de verlamming had toe geslagen. Hij pakte de draad weer op maar nu met z’n rechterhand en al ging het niet altijd gemakkelijk, hij was er weer bij en dat heeft ons allen goed gedaan. Hieruit blijkt maar weer dat bewegen altijd goed is en tafeltennis hiervoor een goede sport. We hebben jarenlang een ledenstop in moeten voeren maar er is nu wat ruimte om enkele leden binnen te halen waarvan dames een streepje voor hebben?? De vriendelijke groeten van ons allen en hopelijk tot in oktober. Annechienus

Toneelvereniging

,, Oes Vermaak” Pagina 15


2016 Dorpskrant van Zuidbarge

Beste dorpsgenoten – toneelliefhebbers, Zoals jullie allen weten heeft Oes Vermaak in december 2015, wegens onvoorziene omstandigheden, besloten om in 2016 geen uitvoeringen te geven. Het was niet gemakkelijk om deze beslissing te nemen maar het kon niet anders. In oktober aanstaande beginnen we weer met de repetities. Dan houden we in februari 2017 onze uitvoeringen weer. Begin januari krijgt u meer informatie over de datums van deze uitvoeringen. Ook zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe spelers. Vooral mannen zijn van harte welkom. Lijkt het je leuk om toneel te spelen neem dan eens contact op met het secretariaat. We zien jullie graag weer op onze uitvoeringen in februari 2017. Namens ,,Oes Vermaak� Mieke Bos tel. 0591-630855

Pagina 16


2016 Dorpskrant van Zuidbarge

De Familie Eising Een paar maanden geleden is Jantje LuinstraEising verhuisd van Zuidbarge naar het centrum van Emmen. Daarmee kwam een einde aan tachtig jaar familie Eising in ons dorp. In 1936 begon de toen 22 jarige Jan Eising uit Angelslo een rijwielherstelplaats in Zuidbarge. Hij kocht een stuk grond van de kanaalmaatschappij en bouwde daarop een werkplaats. Het bleek een goede keuze. De zaken gingen goed. Zo goed zelfs dat Jan besloot om naast zijn bedrijf een nieuwe woning te bouwen en te trouwen met Tinie Ramaker uit Oranjedorp. Tinie was de dochter van Sake en Lammegie , sluiswachters van de voormalige sluis in Kollingsveen. In 1940 werd hun oudste dochter Jantje geboren, vlak voordat de oorlog uitbrak. Vader Jan was militair en na de capitulatie heeft het een paar maanden geduurd voordat hij weer in contact kon komen met zijn familie en terugkeerde in Zuidbarge. Het leven hernam zijn gang en vanwege de toenemende drukte in de fietsenmakerij kwam Tinus Eising zijn broer assisteren. In 1952 werd het gezin uitgebreid met Lammie, een tweede dochter. Helemaal rechts Jantje

In de jaren zestig kwam er een nieuwe tak aan het bedrijf. Jan werd taxichauffeur, gespecialiseerd in personenvervoer naar familie, ziekenhuis en begrafenissen. En heel bijzonder vond hij de bruiloften waarbij hij het bruidspaar mocht rijden. Midden jaren zeventig werd het bedrijf beĂŤindigd. De jaren begonnen te tellen en er was de mogelijk om te stoppen. Ondertussen waren Sake en Lammegie bij hun dochter en schoonzoon ingetrokken. Helaas overleed Sake in 1978 en Jan Eising in 1984. Tinie bleef alleen achter met haar moeder. Ook Wim, de echtgenoot van dochter Jantje was al overleden. Maar de familie zat niet bij de pakken neer. De werkplaats werd verbouwd tot een woning voor Lammegie en Tinie. Daar hebben ze allebei tot hun dood met veel plezier gewoond. Jantje trok met haar zoons Jan en Tino in het ouderlijk huis en zo woonden ze met vier generaties bij elkaar. In 2012 overleed Tinie op 98 jarige leeftijd. Voor Jantje was dat een reden om na te gaan denken over een kleinere woning. Geen tuin meer en niet meer zestien kamers schoonhouden. Maar ook al woont ze nu midden in Emmen, de band met Zuidbarge blijft bestaan. Ze blijft lid van de Vrouwenvereniging en van Plaatselijk Belang. En het oefenen met haar zanggroepje in het dorpshuis gaat ook gewoon door.

Pagina 17


2016 Dorpskrant van Zuidbarge

Even voorstellen - de familie Van der Burgh Aan de Halvemaanweg 9 wonen sinds eind 2015 Jaap en Susan van der Burgh met hun kinderen Jasper (16), Thomas (15) en Ilse (12). Tevens wonen op dit adres in de volledig verbouwde schuur de ouders van Susan, Tobias en Selma Stokhof. Zie pagina hiernaast. Waar komen jullie vandaan? Jaap komt oorspronkelijk uit het Gooi en Susan uit de Noordoost polder. Voor de opleiding van Jaap vertrokken ze richting Groningen waarna ze vanwege het werk in Emmen terecht kwamen. Ze hebben de laatste 11 jaar in Noordbarge gewoond. Wat doen jullie voor de kost? Jaap is radioloog in het Scheperziekenhuis en Susan is niet praktiserend dialyse verpleegkundige en momenteel niet buitenshuis werkzaam. En ja, ze leerden elkaar kennen in het ziekenhuis van Harderwijk. Jasper zit op het VWO van het Hondsrugcollege en gaat voor de richting Natuur en Gezondheid kiezen. Thomas bezoekt de praktijkschool en Ilse gaat na de vakantie naar de brugklas VWO van het Hondsrugcollege. Wat zijn jullie hobby’s? Jaap houdt van klussen in huis en tuin en als hij tijd heeft van golf en fotograferen. Susan is gek op tuinieren en ook heel creatief bezig (denk aan schilderen, beeldhouwen etc.). Bovendien is ze actief op school en houdt ook van golf en gezellig koffie drinken. Jasper is helemaal gecharmeerd van de japanse taal, die hij zich door middel van zelfstudie machtig maakt. Hij is zeer muzikaal en speelt piano. Daarnaast doet hij aan yoga. Ook hij is creatief. Zijn broer Thomas houdt van lekker eten en knutselen, heeft 2 kippen en 1 haan waar hij heel goed voor zorgt en is gek op balspelen. Ook Ilse knutselt graag, houdt van badminton en babypoolzeehondjes en doet aan yoga. Waarom hebben jullie voor Zuidbarge gekozen? Vanwege de rust en de ruimte en de prettige sfeer en dat allemaal met alle voorzieningen binnen handbereik. Hebben jullie al kennis gemaakt met de buurt? Ja, met diverse buren. Ook woont er een oud collega van Jaap in Zuidbarge. Bovendien hebben ze op het Oranjefeest met enkele dorpsgenoten kennis gemaakt.

Pagina 18


2016 Dorpskrant van Zuidbarge

Even Voorstellen - Tobias en Selma Stokhof Sinds 2 mei van dit jaar wonen Tobias en Selma Stokhof samen met hun dochter, schoonzoon en 3 kleinkinderen aan de Halvemaanweg nr. 9 in Zuidbarge. Waar komen jullie vandaan? Susan is geboren in Alkmaar en Tobias komt oorspronkelijk uit Den Helder. Daarna hebben ze 30 jaar in de Noordoostpolder gewoond en 11 jaar geleden zijn ze hun dochter en schoonzoon gevolgd naar Drenthe en vonden we een woning in de Rietlanden. Wat doen jullie voor de kost? Wij zijn allebei inmiddels gepensioneerd. Daarvoor hadden we van 1977 tot 2015 (38 jaar) een assurantiekantoor in de Noordoostpolder.

Hebben jullie hobby’s? Selma is heel graag creatief bezig en houdt van bloemen. Net als haar dochter doet ze aan schilderen en beeldhouwen. Ook doet ze aan yoga. Tobias heeft één grote passie: het maken van vidofilmen. Een drietal documentaires van zijn hand over Nepal zijn zelfs op TV uitgezonden. Hij maakt ook websites en instructiefilms en bijv. video’s voor scholen. Hij geeft lezingen over Nepal o.a. in de bibliotheek in Emmen en wil mensen graag helpen/instrueren bij het maken van goede video’s. Mochten er in het dorp groeperingen zijn die geïnteresseerd in een lezing, nodigt hij die graag uit om contact op te nemen. Waarom hebben jullie voor Zuidbarge gekozen? Het dorp Zuidbarge sprak ons enorm aan. We vinden het een prachtig dorp met veel herkenning van sfeervolle gebouwen. En toen de mogelijkheid zich voordeed om in Zuidbarge samen met dochter en schoonzoon een prachtige oude boerderij met grote aparte schuur te verkrijgen, hebben we deze kans aangegrepen, Hebben jullie al kennis kunnen maken met de buurt? Nog niet zo heel veel, aangezien we hier pas een paar maanden wonen. Natuurlijk wel al met enkele buren en onze oud-buren uit de Rietlanden wonen ook in Zuidbarge.

Pagina 19


2016 Dorpskrant van Zuidbarge

Jeu de Boules club “Zuidbarge” Of zoals Geert Holstein alle verslagen begon: Jeu de Boulesclub “Zuidbarge” opgericht 20 november 1996. Dat betekent dat de club dit jaar 20 jaar bestaat. Korte voorgeschiedenis. In de zomer van 1994 bracht een aantal medewerkers van de Europese Unie te Brussel (plm. 20 personen) een driedaags bezoek aan Zuidbarge. Op het programma stond ook een aantal sportwedstrijden vermeld, o.a. Jeu de Boules. Tot op dat moment was Jeu de Boules eigenlijk niet bekend in Zuidbarge. Het spel viel, vooral bij onze oudere inwoners erg in de smaak. Naar aanleiding hiervan heeft de Beheercommissie van ’t Hoefijzer het initiatief genomen om tot de aanleg van een baan te komen. Bij informatie elders bleek steeds weer dat het advies luidde: Probeer tenminste 5 banen te realiseren dan behoeven de deelnemers niet steeds stil te staan tot er weer een baan vrij is. Als er 5 banen zijn dan kunnen tenminste 5 x 4 (2 x 2) = 20 personen gelijktijdig spelen. Vooral de ouderen kunnen dan (ook bij koud weer) actief bezig zijn. Omdat bekend was dat Koop Dekker wel vaker Jeu de Boules speelde, werd hem namens de Beheercommissie gevraagd een technisch plan te maken. Tevens werd hem gevraagd er rekening mee te houden dat de baan gerealiseerd diende te worden langs de tegelplateaux aan de zuidkant van het gebouw. Met nog andere verzamelde gegevens zou de Beheercommissie via het bestuur van Plaatselijk Belang vergunning aanvragen bij het gemeentebestuur van Emmen. Tot zover het verslag van Geert Holstein ten tijde van de oprichting. Koop Dekker was reeds begonnen met het uitzetten van piketten, maar ondanks de goede voorbereiding werd door het gemeente bestuur niet meer dan 1500 gulden overgemaakt. Voor dit bedrag kon begonnen worden met één of twee banen. De Beheercommissie heeft toen samen met Plaatselijk Belang een nieuwe aanvraag en tekening ingediend. Er werd geld gevraagd voor minimaal 5 banen, doch men hoopte op 8 banen. Op 19 maart 1996 werd Geert Holstein (de voortrekker) uitgenodigd om samen met vertegenwoordigers van de gemeente en bestuursleden van Plaatselijk Belang t.w. Dina Meppelink, Henk Renting en Jan Westerhof, de situatie te bekijken. Er werd goed uitleg gegeven en binnen 24 uur werd groen licht gegeven voor 5 banen (20 x 15 m). Dhr. Evenhuis (wethouder Sportzaken) opende op 18 mei 1996 de banen. In het begin werden de uitslagen handmatig opgeteld. Wie het vaakst aanwezig was, had de grootste kans om kampioen te worden.

Nu is er een computerprogramma dat het aantal gespeelde wedstrijden optelt, het gemiddelde berekend, en de 20 best gespeelde wedstrijden optelt voor het kampioenschap. De eerste maanden werd recreatief gespeeld en op 20 november 1996 werd de Jeu de Boules club “Zuidbarge” opgericht. Het eerste bestuur werd gevormd door Bart Baas, Geert Holstein en Jantje de Jonge. De contributie werd vastgesteld op 5 gulden. De negen leden waarmee gestart werd waren erg enthousiast en in november 1996 had de club 18 leden. Die aanwas was te danken door de benadering van de bewoners en flyerwerk in Zuidbarge door Bart Baas, Grietis Tibbe en Antje Omvlee.

Pagina 20


2016 Dorpskrant van Zuidbarge

Mina,Albert,Joke, Grietus, Rommy en Gerrit, leden vanaf het eerste uur.

Inmiddels spelen we op 7 banen met 33 leden. Vanaf het moment dat er om een bokaal gestreden wordt, is het recreatieve spelen voorbij en zijn we allen flink fanatiek. We spelen jaarlijks ĂŠĂŠn keer om de Bart Baas bokaal en hebben af en toe gasten (verenigingen buiten Zuidbarge).

Deze 2 foto's zijn met een drone gemaakt door Frank, (kleinzoon van Annechienus en Nies) We hebben een fijne vereniging waar ook lief en leed gedeeld kan worden. Vergeleken bij 20 jaar geleden zijn er wel veranderingen: we trakteren volgens een rooster , maken schoon volgens een rooster, en maken de baan klaar volgens een rooster. Drinken misschien wat meer citroenbrandewijn en advocaat met slagroom (niet volgens een rooster). Betalen nu huur voor de biljartzaal en de banen. Er speelt inmiddels een tweede vereniging op vrijdag. U merkt dat Jeu de Boules leeft in Zuidbarge en omstreken en we hopen dan ook dat de komende jaren de banen goed bezet blijven. Joke, Mina , Rommy .

Jeu de boules club 2016, Helaas ontbreken Hans en Minie op deze foto.

Pagina 21


2016 Dorpskrant van Zuidbarge

Prijsvraag Hoe goed kent u uw dorp? Dit jaar hebben we een aantal bekende en minder bekende objecten in Zuidbarge gefotografeerd. Zoek de juiste plek erbij.

1. 1953

2. Smidsehoes

3. Paarden

4. Koningslinde

5. Duwen

6. Horring

7. Verenigingsgebouw

8. Wipkar

9. Konijnenhok

10. Laadplaats

11. Roef Oosting

12. Sjef

13. Molenschuur

14. Kilometerpaal

Pagina 22


2016 Dorpskrant van Zuidbarge

A. Brink

B. Rolf en Froukje

C. Oranjekanaal N.z.

D. J.Eising

E. nr. 100

F. Keistraat

G. Oranjekanaal Z.z.

H. Boerderij Nijhoff

I. Nino Medas

J. Hettinga

K. Kalteren

L. Albert en Willy M. Jans en Aly N. Molen "--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zoek de letters bij de nummers, vul deze hieronder in en lever de oplossing in bij M. Caenen, Zuidbargerstraat 76. Bij de algemene ledenvergadering heeft u dan misschien een prijs! 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Pagina 23


2016 Dorpskrant van Zuidbarge

Dorpenvoetbal 2016 Een jaarlijks terugkerend fenomeen. De ochtendmensen die op zondagen vroeg opstaan om de dag met een elektrische-fietstocht te beginnen, kijken eens in het jaar vreemd op als ze door Zuidbarge fietsen. Staat daar bij de familie Nijhoff een huifkar op de oprit? Met een hele groep jongens (en een enkele dappere dame) die al een biertje drinken? Om 9:15 ’s ochtends? Jawel hoor, dit is de traditionele start van dorpenvoetbal voor het afgevaardigde team dat de eer van Zuidbarge mag verdedigen. Dit team mag dan ogen als een bijeengeraapt zooitje, het is een met zorg samengestelde selectie, afgestemd op de individuele kwaliteiten van de spelers. De een heeft het nog zwaar van de avond ervoor, de ander is gewoon geen ochtendmens en weer iemand anders heeft het in het algemeen zwaar. Hoewel het vorig jaar een succes bleek om de buurt wakker te maken en de groep wakker te houden door middel van een megafoon, was de megafoon dit jaar leeg omdat iemand hem was vergeten op te laden. We zullen geen namen noemen, Reinder. Eenmaal uitgezwaaid door de trouwe fans en op de weg beland, moesten de oude vrouwtjes die hun powerwalk deden daardoor ouderwets worden toegefloten en gezongen. Ach, het deed de sfeer van de groep goed en de dames in kwestie genoten zichtbaar van de jeugdige aandacht. Geheel in traditie waren we een van de eersten om aan te komen in Achterste Erm. Debutant Elwin merkte nog op dat we dan genoeg tijd zouden hebben voor een warming up. Laten we de collectieve uitbarsting van brullend gelach van de groep maar tellen als warming up inderdaad. Desalniettemin wilden we op serieuze voet beginnen door tijdens de eerste wedstrijden de concurrentie te observeren. De wedstrijd was al bijna op de helft toen we erachter kwamen dat we bij het verkeerde veld stonden te kijken. Ach, de intentie was goed. De eerste actie van de daadwerkelijke concurrent die we zagen was een doelpoging die eindigde met een demonstratie van de werking van zwaartekracht op een fors gebouwde man met een evenwichtsstoornis. Stel u een zandzak voor die vanaf hoogte wordt gelost en u heeft een accuraat beeld van de situatie. Vanaf dat moment werd de concurrentie eigenlijk niet meer serieus genomen. In de eerste drie wedstrijden streden we als leeuwen; wat blijkt uit het feit dat Jeanette binnen een minuut gestrekt lag, Desley knock-out ter aarde ging, Dennis op een inkomende tackle met gestrekt been reageerde door (per ongeluk) een elleboog aan Ralph uit te delen en Sebastiaan een complete afdruk van de noppen van de tegenstander op zijn kuit had staan. Helaas werden de eerste twee wedstrijden alsnog verloren, en werd de derde wedstrijd gelijk.

Pagina 24


2016 Dorpskrant van Zuidbarge Tot er opeens een transformatie in het team plaatsvond. Of het nou kwam door de support van fans die kwamen opdagen, doordat het bier steeds rijkelijker vloeide of doordat er een verbijsterend treffende gelijkenis tussen onze coach en Henk de Mol (van Alfred Jodocus Kwak) werd ontdekt, is onbekend. Hoe dan ook; de vierde en tevens laatste groepswedstrijd werd gewonnen waardoor we konden strijden om de 7de plaats. OfficiĂŤel diende er aangetreden te worden tegen Benneveld. Echter, al jaren groeit de rivaliteit tussen Zuidbarge en Noordbarge, met als hoogtepunt het mee naar huis nemen van de beker van Noordbarge vorig jaar door Zuidbarge. Noordbarge stond te popelen om tegen ons aan te treden om ons een lesje te leren. Toen de organisatie niet meewerkte, moesten er minder fatsoenlijke routes bewandeld worden om de derby der derbys toch te kunnen spelen. Het resultaat: Zuidbarge stond tegenover Noordbargenaren in Benneveldtenue in de wei. De Noordbargenaren zetten zelfs nog een geheim wapen in die ze de avond ervoor achter de dj-booth van lounge 13 vandaan hadden geplukt, namelijk twee donkere adonissen die bekend staan als de zwarte parels van Noordbarge. Helaas voor hen mocht dit niet baten en werd er door Zuidbarge gewonnen met 2-0! Aangezien de wedstrijd ging om de 7de en 8ste plek, zou je verwachten dat we met winst de beker voor de 7de plek zouden winnen. Helaas kregen we door onbekende omstandigheden de beker voor de 8ste plek. Gelukkig wordt de pijn verzacht door de deksel van de eerste prijs die wederom mee naar Zuidbarge ging. Na nog een aantal biertjes te hebben geproost op de zeer terechte winst op Noordbarge, werd de tocht naar huis weer ingezet.

Nadat er onderweg nog even afkoeling is gezocht in het zwembad van een lokale boer, kwamen we weer aan in het oude vertrouwde Zuidbarge. Hier hebben we nog samen gegeten, biertjes gedronken, paarden geaaid, met dode ratten gespeeld en heeft een enkeling op de terugweg naar huis de stoep van wel heel dichtbij bekeken. Al met al was het weer een geslaagde dag waarin we Zuidbarge met louter waardigheid hebben vertegenwoordigd.

Pagina 25


2016 Dorpskrant van Zuidbarge

Op dit punt wil ik graag even een momentje aandacht vragen voor Henk Nijhoff, die wederom bereid was ons te chaufferen naar Achterste Erm en ons niet heeft laten vertrappen door zijn paarden, waarvoor ontzettend bedankt.

PS. Doelpuntenmakers zijn niet genoemd omdat scoren geen inviduele maar een teamprestatie is; dit heeft er niets mee te maken dat de auteur compleet vergeten is wie er gescoord heeft. Jeanette Caenen

Vooraan: Midden: Achteraan:

Sebastiaan Rodenhuis, Desley Jansen, Martijn Nijhoff, Elwin Arends, GertJan Klasen Jeanette Caenen, Justin Buist, Maurice Arends, Reinder Willems, Ralph Heldring, Marnik Steenge, Roy Stuulen, Bert Oosterveld (coach) Dennis Akker,Rik Ziengs, Niels van der Bruggen,

Kalender 27 27 10 19 31

augustus 2016 augustus 2016 september 2016 november 2016 december 2016

Drentse Molendag Kringconcours Esdalruiters Open Monumentendag (molen open) Aankomst Sinterklaas Carbidloop

Pagina 26


2016 Dorpskrant van Zuidbarge

Biljarten op woensdag Op woensdagavond, tegen een uur of half acht, begeven we ons naar het dorpshuis. Daar biljarten we, daar kaarten we en daar drinken we een paar glaasjes fris. Om elf uur gaan we weer naar huis. Dat is zo ongeveer de invulling van onze wekelijkse biljartavond.

Overwinningen worden gevierd. Tevreden maar niet te uitbundig, nederlagen manmoedig aanvaard. Kortom, we gedragen ons netjes zoals dat heren van onze stand en leeftijd betaamt. En mocht iemand de neiging krijgen om enigszins uit de band te springen dan is er altijd nog het bestuur dat daar meteen wat van zegt zodat er geen praatjes van komen in het dorp. Aan het eind van het seizoen staat de beste bovenaan. Hij wordt dus kampioen en krijgt de eerste prijs. Dit jaar was dat Hans Schiphouwer. Maar de anderen weten dan allemaal: Als hij het kan, dan kunnen wij het ook. Zo blijft de moed er in en kunnen we het nog jaren volhouden.

Pagina 27


2016 Dorpskrant van Zuidbarge

Nieuwe wind in Zuidbarge! Zuidbarge is een gezellig dorp met veel activiteiten en verenigingen en daar zijn we trots op! Het lijkt ons dan ook leuk om met iets nieuws te komen; iets waar wel degelijk behoefte aan blijkt te bestaan binnen Zuidbarge.

Mogen wij ons aan jullie voorstellen: de groep “Crea Wichters”! Wij willen ons bezig houden met het organiseren van leuke, hedendaagse creatieve activiteiten of workshops, waarbij we met elkaar uitgedaagd worden om uiteindelijk met iets leuks naar huis te gaan! Denk nou niet “ik heb twee linkerhanden” dus het is niets voor mij ……; we zullen nog versteld staan van ons eigen kunnen! Bij iedere activiteit/workshop krijgen we uitleg en hulp van een ‘deskundige’ waardoor we “samen sterk staan” ! Begin mei zijn we voor het eerst als groep van 7 dames bij elkaar geweest en kwamen er leuke ideeën naar voren. We willen jullie hier alvast in meenemen. Het is de bedoeling om 1 x per 4 weken op de (2e) woensdagavond (19.30 – 22.00 uur) in het Dorpshuis een gezellige activiteit/workshop te organiseren. De workshops die we gepland hebben voor dit jaar zijn: • 14 september: “Feestelijke hapjes maken/creatief met hapjes” • 12 oktober: “Halloween: pompoenen maken” • 9 november: “Leuke krans van alpacawol maken” • 14 december: “Een houten paneel beschilderen t.b.v. de Kerstdagen” Per maand krijgt men een uitnodiging voor de betreffende workshop (opgave = betalen). De eerste workshop staat op 14 september gepland. De uitnodiging hiervoor is begin augustus bezorgd. Reserveer deze datum dus in jullie agenda! Wij hopen er met elkaar een gezellige maandelijkse woensdagavond van te maken en zijn benieuwd naar jullie reacties! We hopen uiteindelijk met elkaar tot leuke invullingen te komen. WIJ HEBBEN ER ZIN IN! De “Crea Wichters”: Ria Zantingh; Coby Brinkers; Rita Jeuring; Annette Katerbarg; Riena Ziengs; Wilma Kuiper en Ankie Hulst

Pagina 28


2016 Dorpskrant van Zuidbarge

Stichting Molen Zeldenrust Het zal u niet ontgaan zijn dat er de laatste tijd het een en ander is veranderd bij de molen. De loodsen van het tuincentrum zijn gesloopt en het terrein wordt bouwrijp gemaakt. Voor het eerst sinds 1946, toen het graanpakhuis werd gebouwd, staat de molen weer alleen op zijn plek aan het Oranjekanaal.

1857-1946 1946-1986 1986-2016 Anno 2016 Voor de molenstichting heeft dit grote gevolgen. Met het wegvallen van Tuincentrum Omvlee verdween haar grote sponsor. De stichting moet nu op eigen kracht verder. Het bestuur is hevig aan het nadenken hoe men voldoende inkomsten kan genereren. Ook in de toekomst moeten er voor grote kostenposten als verzekeringen en onderhoud voldoende middelen zijn. Door het sluiten van het tuincentrum was de molen in het afgelopen jaar niet of nauwelijks toegankelijk. Binnenkort gaat dat veranderen. Als de molen dan draait, is de molenaar aanwezig en zien we u weer graag komen. Uiteraard waren we wel geopend op open dagen als de Nationale Molendag, de Drentse Molendag en de Open Monumentendag. Daar kwamen weer een paar honderd bezoekers op af. En we ontvingen weer een aantal scholen in het kader van “De Molenmuis”. Een prachtige manier om onze jongste jeugd bij ons erfgoed te betrekken. In 2015 is de Zeldenrust helemaal geschilderd. Hij ziet er weer prachtig uit. De rekening wordt voor 50% betaald door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. De andere helft moeten we zelf bij elkaar schrapen. Dit lukt ons nog steeds maar in de toekomst hebben we daar uw hulp bij nodig. Wordt daarom donateur van de molen en stort jaarlijks € 7,50 (of meer) op bankrekening NL41 RABO 0114 5352 74 t.n.v. Stichting Molen Zeldenrust. En niet vergeten: Zaterdag 27 augustus 2016 is het Drentse Molendag. Vanaf 9.30 uur is de molen de hele dag geopend.

Pagina 29


2016 Dorpskrant van Zuidbarge

KINDER VAN HET PLATTELAND (van Willem L. Garming uit zijn bundel Herinneringen) Wat hebt de kinder van het platteland toch ontzettend veul veur, Vergeleken bij die oet de stad, want daor woont ze immers deur an deur. Bij heur is allent de speulplaos bij schoel en bij hoes op de straot, Mar op het platteland hebt ze de ruumte, net geliek waor ze gaot. Zie doet wegkrupertie, blikspuit en aal zo wat meer, En hebt gein enkel last van het autoverkeer. Zie trekt het veld in, gaot slotiespringen, voetballen en zo, De smerige sokken en natte voeten kriegt de moeders cadeau. Kattekwaod oethalen, ij wit wal hoe dat met jongens vaak giet, Gebeurde natuurlijk ok wal, mar wat vernielen, dat deden ze niet. Je muken ze hier ok niet wies dat en poppie met de ooievaar kwam, Want ze vergleken het met een schaop, die kwam bij de ram. Of met een zwien, waor men met gung naor de beer, Met een koe naor de bol en zo was er wal meer. Men ontwikkelt zuch goed, hier op het platteland, En hebt van hiel veul dingen al vrao verstand. Allent, zie praot Drents en dat vind veul olders niet zo mooi meer, Die hebt liever dat ze “hoog” praot, zo as “mevrouw en meneer”. Mar plattelandskinder, blief mar trots op je eigen taol, Want dat “hoog” praoten wordt toch al verpest deur ons allemaol. Leer op schoel mar “goed Hollands”, dan heb ik nog ien wens, Blief in hoes mar altied lekker praoten in het Drents. Dan kunt wij jullie in Zuudbarge het beste verstaon, En kun ie later wal op goed Nederlands overgaon.

Pagina 30


2016 Dorpskrant van Zuidbarge

Even Voorstellen – Herman, Ina en Roseline Bruins In de boerderij aan de Zuidbargerstraat 54, die meer dan negentig jaar werd bewoond door een paar generaties Wierts, is verleden jaar de familie Bruins neergestreken. Ze hebben er toen een paar maanden gewoond maar door de verbouwing verhuisden ze een tijdje naar Emmen. Waar komen jullie oorspronkelijk vandaan en waar woonden jullie voordat jullie naar Zuidbarge kwamen? Herman (63) komt van Erica uit de Kommerhoek en Ina uit Weiteveen. Hun vorige woonplaats was Abu Dabi. Dochter Roseline is geboren in het Franse Le Chesnay en studeert nu in Groningen. Waarom Zuidbarge? We waren op zoek naar een boerderij midden in een dorp, het liefst centraal in de gemeente Emmen. Toen we dit hier ontdekten was het net twee dagen te koop. Het was wat we zochten. Wat doen jullie voor de kost? Ina is huisvrouw, Herman gepensioneerd. Hij was werkzaam bij Schlumberger als leraar onderhoud in de oliebusiness. Momenteel gaat er veel tijd zitten in de verbouwing van de boerderij. Hebben jullie hobby’s? Herman doet aan vissen, golfen en de duivensport. Ina houdt van tennissen, golfen, vissen en tuinieren. Roseline rijdt paard, tennist en wandelt veel. Al met al dus een sportieve familie. Hebben jullie al kennis gemaakt met de buurt? We hebben al wat buurtfeesten meegemaakt en daar veel mensen ontmoet. Tijdens dit interview hielpen Henk Nijhoff en Jans Katerbarg druk mee met de verbouwing. Nog iets te wensen in Zuidbarge? Misschien is het een idee om schermen te plaatsen langs de Zuidbargerstraat, die de snelheid van het verkeer aangeven. En een snelle manier van communiceren is de vorming van een buurtapp. Voor toeristen zou het mooi zijn als er informatiebordjes komen bij de historische plaatsen in ons dorp.

Pagina 31


2016 Dorpskrant van Zuidbarge

Passage Emmen Zuidbarge/Rietlanden Wat wil Passage zijn? Passage is een christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging die, door het maken van verbindingen tussen christelijk geloof en maatschappelijk denken en handelen, mensen weet te stimuleren om een essentiële bijdrage te leveren aan de samenleving. Kortom: een vereniging van en voor vrouwen met: • • •

hart voor de samenleving oog voor de naaste gevoel voor cultuur

Waaruit bestaat het programma van de Passage? We nodigen sprekers uit, of verzorgen de avond zelf bv. met de Kerst of een creatieve avond door enkele leden georganiseerd. Het afgelopen seizoen zijn bijvoorbeeld de volgende sprekers geweest: •

• •

Mevr. J. Slingerland uit Beilen vertelde over haar leven voor en na de geboorte van haar dochter met een beperking en hoe haar dit inspireerde tot het maken van beelden Mevr. Bartol uit Roden vertelde zeer boeiend over haar tochten met sledehonden. De heer Gerrit Brakel kwam een lezing verzorgen over Water voor de Masai, een vorm van duurzame ontwikkelingshulp van AMREF, de Flying doctors in Kenia.

In maart zijn we naar Drachten geweest naar de kunstkaravaan, met een verrassend programma rond vrouwen, geloof en kunst. De avonden werden afgesloten met een culinaire avond samengesteld door alle leden. In mei hebben we met z'n allen een tochtje gemaakt naar het fruitbedrijf en landwinkel Goense in Marwijksoord bezocht en tot slot gegeten in Odoorn. We zijn een middagje gaan fietsen in juli en gaan dit ook weer doen voor de septembervergadering. Afgelopen jaar zijn we naar molen “de Bente”in Dalen geweest.

Pagina 32


2016 Dorpskrant van Zuidbarge Jaarlijks: • vergaderen we een avond met de Protestantse Vrouwen van Zuidbarge. • Afgelopen seizoen kwam Aleid Rensen van het Noorder Dierenpark vertellen over haar belevenissen. • Bakken we kniepertjes in de week rond de kerstmarkt bij “de Zandkop”.

• •

is er een Regio-avond (georganiseerd door een Passage-afdeling uit de Regio Zuid-Oost Drenthe). is er een ontmoetingsdag in Hoogeveen voor de provincie Drenthe. Op deze dag zijn er een paar honderd vrouwen van alle Passages aanwezig.

Nieuwsgierig geworden naar de Passage? Alle vrouwen zijn welkom als lid van Passage, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging. Passage-Zuidbarge/Rietlanden bestaat momenteel uit 35 leden en vergadert elke derde dinsdag van de maand. We vergaderen in het Dorpshuis “Het Hoefijzer” en beginnen om 19.30uur. Je kunt als gast een avond meemaken en kijken of het wat voor je is. De contributie bedraagt 20 euro per half jaar en 2 kopjes koffie op de avond voor 1 euro. Namens het bestuur Sjoukje Kramer tel: 630718

Pagina 33


2016 Dorpskrant van Zuidbarge

Superfeest Zuidbarge Stro, pallets ,kraampjes ,decoratie ,muziek... Zon!! En noem het maar op, Wat waren de dagen van voorbereiden weer spannend! Hup, weer met Thijs Meppelink in de trekker en op naar Het Goed voor weer een nieuwe lading leuke spulletjes! Wat toch fijn dat er zulke mensen bestaan, want hoe hadden we dit anders naar het veld en de tent van de Oranjevereniging Zuidbarge gekregen?! Hollen, rennen, springen & weer door. Maar wat werden we toch blij van alle fleurige spulletjes en enthousiaste mensen. Het was natuurlijk ook niet zomaar een feest... nee dit jaar stond het superfeest in het teken van de hippie markt! Love, peace en bovenal Happiness! Toch was het nog spannend want de hippiemarkt zou buiten plaats gaan vinden. En oh, als de zon nou maar bleef schijnen! Wat een geluk! Nog snel de laatste puntjes op de i, maar ook daar kwam de zon! Langzamerhand begon het veld vol te lopen en wat een vrolijkheid brachten de mensen met zich mee! Iedereen die het leuk vond, kon zijn (eigengemaakte) producten aanbieden. De markt was dan ook toegankelijk voor iedereen en er werd veel verkocht en gegeten. Ook in de tent was het feest al in volle gang! Luidkeels werd er mee gezongen en genoten van die optredens van Henri Pol, Marjolein Hofstra, Frank Rocks, Robin Mink & Chris de Roo!Wat een muzikaal spektakel! Het was een geweldige dag, er werd veel gelachen en daar ging het toch ook allemaal om! Ook wethouder Bos van de gemeente Emmen was van de partij. In Zuidbarge blijkt het dus echt mogelijk te zijn om met behulp van vrijwilligers, donateurs & zangers een belangeloos feest neer te zetten. Tevens is het Superfeest de Oranjevereniging zeer dankbaar dat zij dit feest met al hun kracht ondersteunen. Volgend jaar zal het Superfeest natuurlijk weer plaats vinden. Wat het thema wordt? Dat blijft blijft nog een verrassing. Wel willen we u erop attenderen dat deze markt voor iedereen toegankelijk is. Dus volgend jaar ... Wij willen in ieder geval iedereen nogmaals hartelijk danken. We kijken weer met een glimlach op ons gezicht terug en uit naar het Superfeest. Lieve groet, Marja & Noret Peterson

Pagina 34


2016 Dorpskrant van Zuidbarge

Oranjevereniging Zuidbarge Voor het eerst sinds jaren was het slecht weer met Koningsdag. Sommige buitenactiviteiten konden naar binnen in de feesttent worden verplaatst; anderen moesten worden afgezegd. Alleen de Bungeetrampoline werd buiten gehandhaafd en ondanks het weer werd hier volop gebruikt van gemaakt.

Binnen was het als vanouds gezellig druk.

Conclusie: ook met slecht weer kan in Zuidbarge prima Koningsdag worden gevierd!

Pagina 35


2016 Dorpskrant van Zuidbarge

De Historische Werkgroep Zuidbarge In het najaar van 2002 kwam een groepje enthousiaste inwoners van Zuidbarge op het idee een boek te gaan schrijven over de geschiedenis van ons dorp. De Historische Werkgroep Zuidbarge werd opgericht en men begon voortvarend met het verzamelen van foto’s, het interviewen van bewoners en het spitten in de archieven. Na negen jaar, in november 2011 was het zover. “Het Verleden Verlicht”, geschreven door Ton Reuvekamp, kon worden gepresenteerd. De in totaal 730 exemplaren vonden gretig aftrek en in korte tijd was de hele oplage uitverkocht. Met de uitgave van het boek was de doelstelling van de werkgroep gerealiseerd en zou deze worden opgeheven. Een viertal leden besloot echter om door te gaan. Er leefden nog een aantal ideeën om in de toekomst mee aan de slag te gaan. Het voornaamste tot nu toe was een jaarringenonderzoek bij de oudste boerderijen van Zuidbarge. Ton Reuvekamp heeft daar over uitvoerig bericht in de dorpskrant van 2015. Naar aanleiding daarvan is een boekje uitgegeven: “De Ouderdom van de Zuidbarger Boerderijen”. Het is nog verkrijgbaar en gratis af te halen bij Jan Omvlee. Zoals reeds vermeld, was het boek over 650 jaar Zuidbarge in korte tijd uitverkocht. Er bleef echter vraag naar. Daarom heeft de werkgroep nog honderd exemplaren laten drukken. Dit zijn definitief de laatste maar voorlopig nog voldoende verkrijgbaar bij Ton Reuvekamp en Jan Omvlee. Kosten € 25,- per exemplaar. Deze winter is medewerking verleend aan een expositie over de archeologie en de vroegste geschiedenis van de dorpen in de gemeente Emmen, georganiseerd door de bibliotheek. Ton heeft daarvoor een bijdrage verzorgd over de put en de spieker bij de familie Dukers aan de Rietlandenstraat. Als vertegenwoordiger van Zuidbarge maakt de werkgroep deel uit van het Erfgoednetwerk in de gemeente Emmen. De website www.suytberghe.nl (ook te vinden via www.zuidbarge.nl/oudzuidbarge) bestaat nog steeds. Het ontbreekt de leden echter aan tijd om hem bij te houden en eventueel uit te breiden. Een enthousiaste beheerder zou welkom zijn. Toen “Het Verleden Verlicht” klaar was, bleek dat er nog veel foto’s waren , waarvoor geen plaats was in het boek. Om daar toch iets mee te doen, is de facebookpagina “Zuidbarge Toen en Nu” opgericht. De beheerder blijft daarvoor steeds op zoek naar foto’s van en over ons dorp en zijn directe omgeving. Ook dia’s , videobanden enz. zijn welkom. Ze kunnen dan ook gedigitaliseerd worden. De Historische Werkgroep Zuidbarge bestaat uit Ina Hovius, Jan Hadders, Ton Reuvekamp en Jan Omvlee

Pagina 36


2016 Dorpskrant van Zuidbarge

De maandagavond biljartclub Elke maandagavond om 19.00 uur komt in het dorpshuis 't Hoefijzer in Zuidbarge een groep van zeven enthousiaste mannen bij elkaar om te biljarten. Als inwoner van de Rietlanden kom ik graag in Zuidbarge, een prachtig buurtschap langs het Oranjekanaal met mooie boerderijen en met de fraaie stellingmolen 'Zeldenrust'. Zuidbarge is omgeven door prachtige oude bomen. Hoewel Zuidbarge tegenwoordig wordt gezien als een wijk van Emmen, is het nog volop een zelfstandig dorp met een bloeiend verenigingsleven. Zuidbarge kent onder andere een historische werkgroep en ook een wijkvereniging Plaatselijk Belang fungerend als intermediair tussen bewoners en gemeente. Het middelpunt van het zuidbarger verenigingsleven is het dorpshuis 't Hoefijzer. Daar wordt vergaderd en daar verrichten vrijwilligers belangrijk werk voor de gemeenschap. Deze vrijwilligers zijn de motor voor een bloeiend verenigingsleven en een goed draaiend dorpshuis. Er bestaan verschillende biljartsystemen, maar de biljarters van de maandagavondgroep beperken zich tot het carambolebiljarten. Dit houdt in dat een speler met zijn speelbal beide andere ballen moet raken. Dat noemen we dan een carambole. Het is de bedoeling om zo veel mogelijk caramboles achter elkaar te maken. Als een speler in een beurt er niet in slaagt een carambole te maken, is de tegenstander aan stoot. Wij spelen ieder twee partijen van twintig beurten. Degene die in twintig beurten de meeste caramboles maakt, is de winnaar. Bij het carambolespel spelen telkens twee spelers tegen elkaar, terwijl de anderen de verrichtingen volgen. Maar wij besluiten de speelavond altijd met het spel tien over rood. Dan doen alle spelers tegelijkertijd mee. Wij spelen allemaal met dezelfde bal, in ons geval de witte bal. Dan moet eerst de rode bal worden geraakt en daarna de gele. Wij gaan tot een score van tien caramboles. Vandaar de naam tien over rood. De tiende en laatste stoot mag echter niet direct via de rode bal tot stand komen: dat moet een lossebandstoot worden waarbij toch ook de rode bal de eerste bal is die geraakt moet worden. Dit is best een moeilijk spel. De snelheid waarmee we het resultaat van tien caramboles behalen, bepaalt hoe laat we weer naar huis gaan. Wij zijn geen professionele biljarters en hebben de biljartsport vaak geleerd in een cafĂŠ of bij een vereniging. Wij zijn fanatieke amateurs, maar de hoofdzaak is dat wij plezier beleven in het spel. Ook het onderlinge sociale contact is een erg belangrijk punt. En de uitstekende bediening door de vrijwilligers van 't Hoefijzer draagt hier in belangrijke mate aan bij. Jan Haveman

Pagina 37


2016 Dorpskrant van Zuidbarge

Kleurplaat Voor de kinderen een kleurplaat van de Minions. Als je hem af hebt, kun je de kleurplaat inlveren bij Marjo Caenen, Zuidbargerstraat 76.

Pagina 38


2016 Dorpskrant van Zuidbarge

Ouderengroep Zuidbarge In de vorige dorpskrant heeft Jan Westerhof uitgebreid verslag gedaan over het ontstaan van de ouderengroep. De “Ouden van Dagen” van toen, daarna “Bejaarden” genoemd gaan nu als ‘’Ouderen” door het leven. Ondanks dat hun leeftijd wel hoger is dan destijds, zijn ze nog jong van geest en vief. Naast het bezoeken van de ouderengroep doen velen ook aan andere activiteiten in het dorpshuis mee. We hebben elke maand een bijeenkomst, met koffie of thee met wat lekkers en een drankje. Meestal zijn er sprekers uitgenodigd, die vertellen over interessante hobby’s of werk, vaak voorzien van dia’s. De onderwerpen zijn zeer uiteenlopend, zoals een tocht in Fins Lapland met sledehonden, een uitleg over slechthorendheid door Auditiek Lammers en het reilen en zeilen van een varkenshouderij. Ook Jan Germs van het “Huus van de Taol“ en oudburgemeester Bijl kwamen langs om over hun werk te vertellen. Ook is er geregeld muziek. Bij de muzikale bingo, met oude liedjes, werd enthousiast meegezongen. Ook de zingende broeder was een groot succes. Kerst wordt ook altijd in sfeer gevierd met een mooie kerstboom en zang. Als afsluiting van het seizoen zijn we dit jaar naar Gasthof Robben in Hebelermeer geweest, waar we gekegeld en lekker gegeten hebben. ’t Is allemaal te veel om op te noemen en voor het komend seizoen zijn we weer druk bezig om er een leuke en informatieve invulling aan te geven.

Zuidbargers, die na het lezen van dit stukje over de ouderengroep zich willen aanmelden om samen met de bestaande leden van deze gezellige en informatieve middagen te genieten zijn van harte welkom.

Fenna Meijeringh-Katoen

Pagina 39


2016 Dorpskrant van Zuidbarge

Pagina 40


2016 Dorpskrant van Zuidbarge

De Zuidbarger Senioren Gymnastiek Graag voldoen wij aan het verzoek om iets te schrijven over de verrichtingen van onze groep. Elke maandagmiddag komen we onder de deskundige leiding van Krystyna bijeen om aan onze conditie te werken. En dat gaat prima. We hebben ons in de loop der tijd vele oefeningen eigen gemaakt. We beginnen met de loopoefening. Tijdens deze oefening worden de voorwaardse en achterwaardse loopbewegingen op de proef gesteld. Een goed begin om los te komen. Vervolgens komen de rek- en strekoefeningen. Goed bezien heeft de groep hiermee geen moeite. Een ieder doet het op zijn eigen manier. Een onderdeel waarbij zowel de spanning als ook de inspanning van de deelnemers behoorlijk oploopt zijn de wedstrijdspelen. Met grote overgave wordt er gespeeld om de tegenpartij te overklassen. Bij overtreding van de spelregels grijpt Krystyna onmiddellijk in; een strafpauze aan een van de deelnemers is tot nu toe nog niet gegeven. Vervolgens is het na gedane arbeid goed rusten. Met koffie en wat lekkers gaan we weer over tot de orde van de dag.

En zo te zien blijft het niet alleen bij koek.

Elke maandagmiddag werkt een gezellige groep enthousiaste gymnasten aan hun conditie in een mooi dorpshuis. Het kloppend hart van een prachtig dorp. Susan - Klaas - Hans

Pagina 41


2016 Dorpskrant van Zuidbarge

2e Jeu de Boules Club Zuidbarge Het seizoen 2015-2016 ligt al weer ruim achter ons. Het was een geweldig seizoen wat de sport betreft. Op het menselijk vlak toch wat verdrietig omdat wij afscheid moesten nemen van onze eerste voorzitter en oprichter van de club, de heer Albert Timmer. Daarnaast hebben nog twee leden hun partner verloren in de afgelopen maanden. Het seizoen kende veel momenten van sportieve opwinding die nog net die van Roland Garros niet konden evenaren, maar soms wel dicht in de buurt kwamen. Uitslag van de competitie: • Coby Brinkers • Peter de Haas • Leen van der Velden en dit met steeds een punt verschil! Intussen werd op 1 april (geen grap) weer enthousiast begonnen met de competitie van het nieuwe seizoen 2016-2017. Ook nu weer wordt met de nodige inzet gestreden om de punten. Af en toe worden we gehinderd door overvloedige actie van Pluvius die soms wat te veel water omlaag gooit. De baan is door onze collegae van de woensdag weer op stand gebracht en we hopen daarom op veel goede resultaten. P.J. de Haas (secretaris)

Pagina 42


2016 Dorpskrant van Zuidbarge

Even voorstellen – de familie Bakker Op de Zuidbargerstraat 42, in de voormalige boerderij van Jan en Annemarie Zwagerman, wonen nu Richard en Marian Bakker met hun beide dochters Talitha van 13 en Rachel van 11 jaar. Waar zijn jullie opgegroeid? Richard is geboren in Assen, Marian in Emmen en de beide meisjes ook in Emmen. Waar woonden jullie voordat jullie naar Zuidbarge kwamen? Hiervoor hebben we 12 jaar in Parc Sandur gewoond. Een kinderrijke buurt met veel vriendjes en vriendinnen voor onze dochters. Waarom Zuidbarge? We waren dat helemaal niet van plan maar op weg naar ons werk kwamen we hier elke dag langs en dan zagen we het bord: Te Koop. Na verloop van tijd zijn we toch eens gaan kijken en van het een kwam het ander. Wat doen jullie voor de kost? Richard heeft zijn automatiseringsbedrijf verkocht maar is daar nu nog directeur. Marina doet er de administratie. Talitha gaat naar het Hondrugcollege en Rachel naar het Anker in de Rietlanden. Hebben jullie hobby’s? Richard houdt van sleutelen aan oude auto’s. Marina gaat graag paardrijden en ook de beide dochters zijn gek op paarden. Talitha is nog op zoek naar een verzorgpony in Zuidbarge.

Hebben jullie al kennis gemaakt met de buurt? Uiteraard al met onze naaste buren. En op de buurtbarbecue hebben we veel mensen ontmoet. Hebben jullie nog wensen met betrekking tot Zudibarge? We wonen hier pas een half jaar en we gaan niet meteen vertellen hoe het moet. Maar het dorp moet dorp blijven met een goede sociale structuur. Daar willen we graag aan meewerken.

Pagina 43


2016 Dorpskrant van Zuidbarge

LR & PC Esdalruiters Op 27 augustus 2016 organiseert rijvereniging en ponyclub Esdalruiters uit Emmen hun jaarlijkse kringconcours. Tijdens dit concours kunnen ruiters en amazones uit de regio zuidoost Drenthe deelnemen. Tijdens dit concours worden er verschillende dressuur- en springrubrieken verreden. En voor de allerjongsten onder ons, bixie rubrieken voor 6 t/m 12 jaar.

Wist u dat: • LR & PC Esdalruiters is gevestigd aan de Boerweg 9, op de kruising Zuidbarge/Rietlanden met de Ericasestraat. • Wij geen manege zijn maar een rijvereniging waar je met je eigen paard of pony lid kan worden. • Wij wekelijks dressuur- en springlessen aanbieden. • Je ook lid bij ons kunt worden als je wel wedstrijden wilt rijden maar geen lessen wilt volgen. • Je korting op je lidmaatschap krijgt wanneer je lid bij ons wordt samen met een vriend(in), of een vriend(in) lid maakt. • Wij ook een mooie website en facebook pagina hebben. Sleutellid worden van de Esdalruiters Voor 175 euro per jaar heb je een sleutel van de rijhal waar je dagelijks vrij kunt rijden. Enkele voordelen op een rij: • Baan van 20x60m. • Ruime opzadelruimte • Beschikking over hindernis materiaal • Altijd rustig en 7 dagen per week mogelijkheid om te rijden. Vraag de sleutel vandaag nog aan!

Kijk voor informatie op www.esdalruiters.nl of stuur een mail naar Jan Drent jh.drent10@home.nl

Pagina 44


2016 Dorpskrant van Zuidbarge

UIT DE EMMER COURANT 10-7-1963 GOEDE BELANGSTELLING VOOR SPORTDAG ZUIDBARGE. De gymnastiekvereniging ”Zuidbarge” organiseerde een sportdag op het sportterreintje achter de openbare lagere school. “s Middags was de jeugd aan de beurt. ‘s Avonds toonden de aspiranten en ouderen hun kunnen. Voorafgaand aan het avondprogramma werd een mars door het dorp gemaakt, met medewerking van de drumband van Laus Deo. Het programma vermeldde atletiek, turnen en grondgymnastiek. De uitslagen van de atletiek luidden: Jongens 1 hardlopen: 1 Jan Barels, 2 Jan Doek, 3 Jan Kruize. Jongens 2 hardlopen: 1 Stinus Haan, 2 Koos Homans, 3 Henk Hadders. Jongens 3 hardlopen: 1 Sietse Omvlee, 2 Roelof Rabbers, 3 Riekus Renting. Meisjes 1 hardlopen met hindernissen: 1 Atje Feijen, 2 Gea Passies. Meisjes 2 verspringen: 1 Lammie Eising, 2 Elly Smilde, 3 Dineke Bouwers. Meisjes 3 hoogspringen: 1 Cobi Omvlee, 2 Jantje Eding, 3 Jantje Kruise. Jongens 2 hoogspringen: 1 Henk Hadders. Jongens 3 verspringen: 1 Sietse Omvlee, 2 Roelof Rabbers, 3 Bert Hadders. Asp. dames en dames verspringen: 1 Annie Epping 3.82 m 2 Truus Smilde 3.59 m 3 mevr. Brinks 3.55 . Asp heren en heren verspringen: J Hadders Wzn . 4.44 m, 2 B Keen 4.24 m, 3 G Omvlee 4.14 m. Asp.heren en heren hoogspringen: 1 B Keen 1.40 m., 2 H Brinks 1.30 m. Asp heren en heren 1500 m hardlopen: 1 J Hadders Wzn 5.27.8 , 2 G Omvlee 5.28.1 750 m hardlopen jongens: 1 Herman Doek, 2 Sietse Omvlee 10-7-1963 ZUIDBARGER SCHOOL MAAKTE FIETSTOCHT. De klassen 4,5 en 6 van de Openbare lagere school te Zuidbarge maakten een vierdaagse schoolreis per fiets naar Zeegse. Op de heenreis werd een bezoek gebracht aan “De Hoefslag” te Gasselte. En eenmaal in Zeegse werden van daaruit tochten gemaakt naar het vliegveld Eelde, het Paterswoldse meer, het natuurbad Tinaarlo en Assen waar men het jeugdverkeerspark en het museüm bezocht. Het weer werkte bijzonder mee, iets wat men ook wel nodig had, aangezien de jongens in tenten sliepen. De vierde dag werd de terugtocht aanvaard. 1-7-1964 BEJAARDEN UIT ZUIDBARGE WAREN EEN DAGJE UIT. Hoewel de zon zich op de jaarlijkse zonnedag voor de bejaarden niet veel liet zien, kan toch van een geslaagde reis worden gesproken. De tocht, die gereden werd met auto’s, belangeloos door de Zuidbargers ter beschikking gesteld, ging via Meppen en Spier naar Diever, waar koffie werd gedronken. Daarna ging men via Frederiksoord en Noordwolde naar Oranjewoud, waar een bezoek werd gebracht aan “Tropenfauna”. Vervolgens maakte men een boottocht op het Sneeker Meer. Via Appelscha en Westerbork ging het huiswaarts, waar de muziekvereniging Laus Deo uit Emmen compleet met drumband en majorettes, de reislustigen opwachtte. In café Meppelink werd nog even wat nagepraat.

Pagina 45Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.