Dorpskrant 2015

Page 1

2015


2015 Dorpskrant van Zuidbarge

Inhoudsopgave Voorwoord, Overledenen ........................................................................................... 3 Even Voorstellen – Dick Holt en Bertus Meijer .............................................................. 4 Jaarverslag Beheerscommissie ................................................................................... 5 De maandagavond biljartclub ..................................................................................... 7 Tafeltennisclub Zuidbarge .......................................................................................... 9 Oranjevereniging Zuidbarge ..................................................................................... 11 Even Voorstellen – de familie Arslan.......................................................................... 14 Het biljart van de woensdagavond ............................................................................ 15 Ouderengroep Zuidbarge ......................................................................................... 16 Kleurplaat ............................................................................................................. 17 Even Voorstellen – de familie De Vries ....................................................................... 19 De 2e Jeu de Boules Club Zuidbarge .......................................................................... 20 Klaverjasclub Zuidbarge .......................................................................................... 22 Dorpenvoetbal ....................................................................................................... 24 Historische werkgroep Zuidbarge .............................................................................. 26 De Zuidbarger Senioren Gymnastiek ......................................................................... 29 LR & PC Esdalruiters ............................................................................................... 30 Toneelvereniging “Oes Vermaak” .............................................................................. 31 Gedicht “Klaverjas” ................................................................................................. 32 Stichting Molen Zeldenrust ...................................................................................... 33 Kerstbelevingstocht ................................................................................................ 34 Passage Emmen Zuidbarge/Rietlanden ...................................................................... 36 Gemengd koor Zuidbarge ........................................................................................ 38 Puzzelpagina .......................................................................................................... 39 Biljartvereniging dinsdagavond “Krijt Uw Topje” ......................................................... 40 Protestantse Vrouwen Drenthe ................................................................................. 41 Kinderclub Zuidbarge ............................................................................................. 42 Zuidbarger Boelers, Kalender ................................................................................... 42 Prijsvraag .............................................................................................................. 44 Even Voorstellen – Yvonne van Lottum/Grietinus Speelman ......................................... 46 Uit de Emmer Courant ............................................................................................ 47

Hierbij verzoeken wij u om uw bijdrage voor het lidmaatschap van het Plaatselijk Belang Zuidbarge voor de periode september 2015 t/m augustus 2016. De prijs van het lidmaatschap is onveranderd € 3,40. De bankrekening van Plaatselijk Belang is omgezet in een verenigingsrekening. In verband hiermee verzoeken we u, indien dat nog niet is gebeurd, in te stemmen met automatische incasso. De machtigingen, die eerder al zijn afgegeven, blijven uiteraard geldig. Voor wie zelf wil storten : het banknummer van PB Zuidbarge is IBAN: NL85 RABO 0317077945, Rabobank Emmen. Bent u nog geen lid en wilt u dat wel worden, dan kunt u zich aanmelden door € 3,40 te storten op bovenstaand nummer onder vermelding van uw naam en adres. Bij voorbaat dank, Ernst Plak, penningmeester Plaatselijk Belang Zuidbarge.

Pagina 2


2015 Dorpskrant van Zuidbarge

VOORWOORD door Jan Omvlee Het afgelopen jaar was relatief rustig voor het bestuur van Plaatselijk Belang. Ons dorp is niet zo groot en echt schokkende zaken komen maar weinig voor. Wat ons bezig houdt, heeft meestal te maken met gras maaien en bomen snoeien. Of met een oversteekplaats waar veel fietsers maar niet op de juiste manier gebruik van willen maken. Op 7 mei hebben we een paar ambtenaren uitgenodigd in ons dorpshuis en hen gevraagd om ons het gemeentelijke beleid met betrekking tot deze zaken toe te lichten. Patrick Mink heeft toen duidelijkheid verschaft over de reconstructie van de fietsersoversteek en Anjo Geertsema legde het gemeentelijke bomen- en maaibeleid uit. Beide heren hadden een goed verhaal en hebben duidelijk en kundig antwoord gegeven op al onze vragen. Marjo heeft een en ander zo goed mogelijk genotuleerd en het bestuur zal proberen er voor te zorgen dat alle gedane toezeggingen worden nagekomen. Mochten we ergens toch in gebreke blijven, dan horen we dat graag. Soms gaat er zonder dat we het in de gaten hadden, tot onze verrassing ook wel eens wat goed. De kleur van het Oranjekanaal was de laatste jaren groen en bleef maar groen. Op onze klachten bij het waterschap werd niet gereageerd. Maar in dit voorjaar kreeg het water plotseling zijn natuurlijke kleur terug. Had de natuur hier zijn werk gedaan of toch het waterschap? Maar helaas, te vroeg gejuicht. Bij het stijgen van de temperatuur veranderde alles weer in groen, groener, groenst. Wij blijven proberen hier een oplossing voor te vinden maar communicatie met het waterschap is geen eenvoudige zaak. Het ophalen van het blad in het najaar wordt door de gemeente prima geregeld. Uiteraard mopperen we wel eens als dat in onze ogen niet snel genoeg gebeurt. Maar uiteindelijk komt het allemaal dik voor elkaar. Een ander verhaal is het wanneer men gras en zelfs tuinafval in de bermen gooit. De gemeente haalt dat niet op. En waar troep ligt, komt troep bij. De bulten worden dus als maar groter. Dit tot ergernis van de grote meerderheid in ons dorp die het groenafval wel naar de gratis stort van Area brengt. Ik eindig met een positief verhaal. In december werd door de PKN kerk in Zuidbarge een fantastische kerstbelevingstocht gehouden. Het was een groot succes waarbij de enorme toeloop van belangstellenden maar nauwelijks te verwerken was. En het was hartverwarmend hoeveel inwoners van ons dorp daaraan op enthousiaste wijze hebben meegewerkt. Het bestuur van Plaatselijk Belang bestaat uit: Jan Omvlee Voorzitter 631365 Marjo Caenen Secretaris 635689 Ernst Plak Penningmeester 630993 Aart Katerbarg Alg. Adjunct 643330 Inus Jeuring Grijs en groen 633654

jomvlee@hotmail.com. marjocaenen@hotmail.com ernst@plak.net. a.katerbarg@home.nl jeuri276@planet.nl.

Overledenen 2014/2015 In het afgelopen jaar zijn de navolgende personen overleden: • 20 oktober 2014 Annie Stulen- Gorter • 14 november 2014 Truus- Hofstra- de Jonge • 21 november 2014 Albert Beijering • 8 december 2014 Berend Sijbom • 26 mei 2015 Jan Voors • 25 juni 2015 Piet Zantingh

Pagina 3


2015 Dorpskrant van Zuidbarge

Even Voorstellen - Dick Holt en Bertus Meijer In juli 2013 zijn aan de Abel Tasmanstraat op nummer 52 Dick Holt en Bertus Meijer komen wonen. Waar woonden jullie hier voor? Wij hebben jarenlang in Ees gewoond. Daar zijn we uitgekocht door de provincie waarop we verhuisden naar Hatzum in Duitsland. Na twee jaar wilden we graag terug naar Nederland. We zijn toen op huizenzoektocht gegaan en uiteindelijk kwamen we dus terecht aan de Abel Tasmanstraat. En hier hebben we ons plekje gevonden. Waar zijn jullie opgegroeid? Dick: In Harskamp op de Veluwe. Bertus: In Rotterdam. Wat doen jullie voor de kost? Dick: Part time kledingverkoper bij Hout Brox in Emmen. Bertus: Onderwijzer in het basisonderwijs in Assen. Daarnaast is hij zelfstandig onderwijscoach. Waarom kwamen jullie naar Zuidbarge? Drenthe bleef trekken en we wilden graag dichter bij ons werk wonen. We hadden al zestien huizen bekeken toen we hier kwamen. Dit voelde meteen vertrouwd aan en we hebben hier ruimte voor de paarden van Dick en voor de kippen van Bertus.

Hebben jullie hobby’s? Dick is vooral druk met het fokken met zijn twee volbloed Arabier merries en zijn Welsh pony’s. Bertus met zijn bijzondere kippenrassen, de moestuin en zijn prachtige verzameling bakelieten voorwerpen.

Hebben jullie al kennis gemaakt met de inwoners van Zuidbarge ? We hebben regelmatig contact met de buren maar ook met de vorige bewoners en de familie Omvlee van het tuincentrum. En van de familie Zwiers- Snijders mogen we een stukje land gebruiken voor onze paarden.

Pagina 4


2015 Dorpskrant van Zuidbarge

Jaarverslag Beheerscommissie Het seizoen 2014 -2015 was weer een druk jaar voor de beheercommissie en alle vrijwilligers. Het bestuur bestaat momenteel uit voorzitter Gienus Hulst; secretaris Wilma Kuiper; penningmeester Bert Braamskamp en de algemene leden Derkje de Vries, Coby Blinkers, Piet Zantingh en Albert Stuulen. We hebben met elkaar tot nu toe 9 x vergaderd en wel op 01-09-2014, 06-10-2014, 03-11-2014, 01-12-2014, 12-01-2015, 02-02-2015, 16-032015, 11-05-2015, 15-06-2015. De jaarlijkse vergadering samen met Plaatselijk Belang was op 13 november 2014. De gezamenlijke bijeenkomsten van de beheercommissie en (avond)beheerders werden gehouden op 5 september 2014, 21 november 2014 en 28 mei 2015. Het volgende seizoen zal Derkje de Vries niet meer in het bestuur plaats nemen. Derkje alvast bedankt voor al je inzet! De jaarlijkse herhalingscursussen voor AED hebben weer plaatsgevonden op 18 en 25 november 2014. De nieuwjaarsreceptie werd gehouden op 3 januari 2015 voor alle inwoners van Zuidbarge. Het vernieuwde dorpshuis kon ook worden bewonderd.

Op 27 maart 2015 vond de jaarlijkse vrijwilligersavond plaats. Het was een zeer gezellige avond met als programma: koffie, De zingende Broeder en een buffet. (verzorgd door restaurant Zuudbarge ). Modernisering In de zomervakantie van 2014 is het gehele dorpshuis voorzien van een facelift. Alles is geschilderd, er zijn nieuwe gordijnen opgehangen en er is een nieuwe vloer gelegd. De noodverlichtingen met aanduiding vluchtwegen zijn aangepast. De CV aansturing is ook gerealiseerd, omdat dit tijdens de verbouwing makkelijker was uit te voeren. Ook zijn er aanpassingen gedaan aan het elektra om te voldoen aan de huidige veiligheidsnormen. De wandversiering is inmiddels ook bijna gerealiseerd. Kortom we kunnen er weer een paar jaar tegen. Ook willen wij nog even stil staan bij het bericht dat op 26 mei 2015 onze vrijwilliger Jan Voors en op 25 juni 2015 onze beheerder en bestuurslid Piet Zantingh toch nog vrij onverwacht zijn overleden. Jan is jaren bij ons actief geweest als vrijwilliger in de schoonmaakploeg. Piet is samen met Ria vele jaren als beheerdersechtpaar en als bestuurslid actief geweest bij ons Dorpshuis. Zij deden dit altijd met veel plezier en waren ook altijd zeer behulpzaam. Wij wensen de families veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. Tot slot willen wij alle beheerders, vrijwilligers die dit jaar weer tot een goed einde hebben gebracht hartelijk danken en wensen wij iedereen een fijne vakantie en tot september 2015! Namens het bestuur beheercommissie Wilma Kuiper, secretaris

Pagina 5


2015 Dorpskrant van Zuidbarge

Pagina 6


2015 Dorpskrant van Zuidbarge

De maandagavond biljartclub Op deze foto een karakteristieke pose van ons oudlid Jan Voors. Geen lid van het eerste uur: we hebben hem maar een paar jaar als bilarter meegemaakt. Vanaf het begin liet hij zien, wat hij in zijn mars had. Op de foto een klassieke “rondstoot”, maar de gele bal ligt niet mooi in de hoek. Werk aan de winkel dus. Jan heeft deze carambole ongetwijfeld gemaakt. In zijn spel weerspiegelde zich zijn karakter. Vastberaden, trefzeker en vol energie. Tekenend is, dat de speelbal vaak een extra rondje maakte voordat het punt werd gemaakt; Jan was iemand, die altijd doorging. In de omgang een prettig mens, goed gehumeurd. Hij had altijd wel een anekdote, vooral uit zijn arbeidzame leven. Hij zal worden gemist, niet alleen op maandagavond. Ernst Plak

Pagina 7


2015 Dorpskrant van Zuidbarge

Pagina 8


2015 Dorpskrant van Zuidbarge

Tafeltennisclub Zuidbarge Het is alweer zo’n anderhalve maand geleden dat we het tafeltennisseizoen 2014/2015 hebben afgesloten door in de daarvoor bestemde ruimte even gezellig na te keuvelen over het afgelopen seizonder onder het genot van een borrel of iets anders. Dat we een sportief, gezellig en goed seizoen hebben gedraaid staat buiten kijf met zelfs een positief saldo op het financiële vlak en dat is in de sportwereld, gezien allerlei bezuinigingen, een positieve gedachte om in de toekomst op deze wijze door te gaan. Aan het begin van het seizoen 2014/2015 hebben we nogal wat zorgen gehad omdat we van zaal 1 naar zaal 3 moesten met alle gevolgen van dien. Binnen de groep hebben we heel wat discussies moeten voeren om de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen, want de club dreigde uit elkaar te vallen. In goed overleg met de voorzitter van de beheerscommissie hebben we de kans gekregen om het spelen in zaal 3 uit te testen en daar is een middag voor uit getrokken. Het resultaat was niet van dien aard dat we de problemen op konden lossen. Opnieuw is er veel gepraat, gewikt en gewogen, totdat iemand uit de groep een idee naar voren bracht wat meteen de gedachtengang een volledige draai gaf. Niet meer om de veertien dagen op dinsdagmiddag te spelen in zaal 3, maar elke week op woensdagmiddag in onze “oude” speelruimte zaal 1 en dan beginnende na het jeu de boulesseizoen (eind oktober). Een en ander is meteen doorgespeeld naar de coördinator van de betreffende ruimte’s. Binnen een kwartier kwam het verlossende bericht dat het op deze wijze ingevuld kon worden. Zover ik merkte was iedereen opgelucht en blij, gezien de ervaringen van het afgelopen seizoen is dit zeker bewezen. Het spelpeil is volgens de deskundigen, door de uitgebreide speeluren en twee nieuwe talenten die zijn aangetrokken, naar een hoger niveau gebracht. Ik dank allen die een bijdrage hebben geleverd aan deze oplossing en hoop dat we nog jaren mogen genieten van de sfeer in de groep en het spel dat tafeltennis heet. Een gezonde club die niet meer hoeft te bedelen om nieuwe leden, want we zitten bijna aan onze tax. Ik wens allen een gezonde en fijne vakantie en tot ziens in november. Annechienus

Pagina 9


2015 Dorpskrant van Zuidbarge

Oranjevereniging Zuidbarge “Het was een relaxte week”, dat was onze conclusie in de evaluatie van Koningsdag. Alles liep als een geöliede machine. Daar waren verschillende redenen voor. Maar een van de belangrijkste was dat we enorm veel hulp hebben gehad in de voorbereidende werkzaamheden voor Koningsdag. Een aantal super-vrijwilligers hebben een groot deel van de werkzaamheden uit handen genomen. Denk hierbij aan tentopbouw, inrichting van de tent en het klaarmaken van het feestterrein. Daarnaast waren de weergoden ons wederom goedgezind. De twee goede weerdagen in de feestweek vielen “toevallig” op de datum van het Superfeest en Koningsdag. Als je deze beide factoren optelt, dan kan het eigenlijk al niet meer misgaan, want het 2000-koppige gezelschap op Koningsdag is altijd goed gemutst en zorgt voor een ontspannen en vrolijke sfeer op het veld. Superfeest Het Superfeest is bestemd voor alle inwoners van de gemeente Emmen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking. Dit jaar waren dat voornamelijk inwoners van de Trans en leerlingen van de Trianthaschool. Er waren ongeveer 450-500 feestgangers aanwezig, die deze middag werden verrast met een Glitter and Glamour feest. De DJ’s Buurman & Buurman en de artiesten Chris de Roo en Robin Mink zorgden ervoor dat het dak eraf ging. Verder was er nog een Tropische dansact van “Pluimige danseressen” en werd het publiek getrakteerd op alcoholvrije cocktails, broodjes gehaktbal en ijsjes. Dankzij Plaatselijk Belang, sponsoren, de inzet van vrijwilligers en ons Oranjeteam was het een bijzonder geslaagde middag. Volleybal + Feestavond Dit jaar heeft de “volleybalcommissie” geen volleybal kunnen organiseren vanwege te weinig belangstelling. Wij vonden dat allemaal erg jammer, omdat we hoopten een traditie, ontstaan uit het 650-jarige bestaan van Zuidbarge, in stand te kunnen houden. Of we het volgend jaar opnieuw gaan proberen of in een andere vorm gieten weten we nog niet. De feestavond was wel zeer geslaagd. Ondanks dat de tent niet vol was, was het een zeer gezellige avond. De DJ’s met de Tom & Herrie show voelden het publiek feilloos aan en wisten na korte tijd iedereen op de dansvloer te krijgen. Tussendoor enkele ludieke spelletjes zorgden ervoor dat het publiek tot in de late uren bleef hangen. Volgend jaar maar een vervolg op plannen, was onze conclusie! Koningsdag Koningsdag was, hoe kan het ook anders, wederom een succes. Het is voor ons als bestuur en de vele vrijwilligers een beloning om zoveel mensen te zien genieten van deze dag in Zuidbarge. De organisatie en uitvoering van het ochtendprogramma is dit jaar uitgevoerd door een aantal studenten van de Pabo. Ze hadden een interactief programma in elkaar gezet, waarbij de kinderen actief moesten meedoen. Dus niet stilzitten en kijken, maar in beweging en allerlei leuke opdrachten doen. Het thema voor het ochtendprogramma was circus en de studenten hebben allerlei opdrachten bedacht die daarop aansloten. We waren als bestuur erg blij met deze club enthousiastelingen omdat we ons daardoor volledig

Pagina 10


2015 Dorpskrant van Zuidbarge konden concentreren op het middagprogramma. De drukte op het ochtendprogramma overviel ons. Het aantal kinderen dat het ochtendprogramma bezocht was 2 maal meer dan we hadden verwacht. Nu hadden de studenten het al wat ruimer ingeschat, maar de toeloop was zo groot dat het snel improviseren was hoe dit op te lossen. Dat is ze voortreffelijk gelukt en wij bedanken hen nogmaals voor hun belangeloze en enthousiaste inzet. Middagprogramma Het middagprogramma startte aansluitend op het ochtendprogramma, hierdoor bleef een groot deel van de bezoekers hangen. Het thema was de Sixties/Rock and Roll. Het was nog een behoorlijke kluif om daarvoor bijpassende activiteiten te bedenken. Of het thema goed tot haar recht is gekomen laten we in het midden, maar dat het deze middag gezellig was staat als een paal boven water! Via onze website kunt u foto’s nakijken. Beelden zeggen immers meer dan 1000 woorden! Dit jaar hebben we een recordomzet behaald. Dit hadden we ook wel nodig omdat we in het voorgaande jaar behoorlijk moesten interen op onze reserve. We hebben inmiddels een zeer gezonde reserve kunnen opbouwen. Dit zult u zeker weer terugzien in ons programma van 2016 met als Thema Sport. Gezien de Olympische Spelen in 2016 & het EK voetbal leek ons dat wel een toepasselijk thema. We hebben in de vergadering van juni al een en ander in hoofdlijnen uitgezet en denken dat het een leuke en sportieve koningsdag wordt. Sinterklaasfeest De aanmeldingen voor het Sinterklaasfeest waren ook dit jaar weer enorm. Ruim 90 kinderen hadden zich opgegeven. De kosten voor het sinterklaasfeest zijn meer dan de inkomsten vanuit de eigen bijdrage en de donaties van Plaatselijk Belang en de Beheerscommissie, maar we blijven erop toezien dat de overschrijding binnen de kaders blijft zodat we jaarlijks een goed en gezellig feest kunnen aanbieden

Vrijwilligers, sponsors en bestuur Zonder vrijwilligers kan onze vereniging niet bestaan. We zijn zuinig op onze vrijwilligers en hopen dat ze het ieder jaar weer naar hun zin hebben. Om onze dank en waardering te laten blijken hebben we afgelopen juni een gezellige barbecue-avond georganiseerd voor al onze vrijwilligers. Als u ook vrijwilliger wilt worden van de Oranjevereniging meldt u dan aan via de mail, info@ovzuidbarge,nl of bel met Erwin Hemme: 0591-645598. U kunt ons helpen met

Pagina 11


2015 Dorpskrant van Zuidbarge voorbereidingen, hand- en spandiensten verrichten, of op de feestdagen inzetbaar zijn bij de verschillende activiteiten. Onze dank gaat overigens ook uit naar al onze sponsors. Er zijn nog een steeds een groot aantal bedrijven/organisatie die ons financieel en materieel blijven steunen. Bedankt daarvoor! Wilt u (of uw bedrijf) de vereniging ook ondersteunen in financiële of materiële zin, laat het ons dan weten! Het bestuur heeft een nieuwe samenstelling. We hebben afscheid genomen van twee bestuursleden, Marja Peterson en Helga Stulen. Marja was ons creatieve brein en we zullen haar inzet ook enorm missen. Marja blijft zich wel inzetten voor de organisatie van het Superfeest. Helga was onze penningmeester en ook een onmisbaar persoon binnen de vereniging. Gelukkig melde zich al snel een “oud-gediende” aan die de administratie van de vereniging wilde verzorgen, namelijk Marjo Caenen. Omdat Marjo ruim 5 jaar penningmeester is geweest bij de verenging kon ze direct de werkzaamheden van Helga overnemen. Zoals we van Marjo gewend waren is de administratie ook nu weer piekfijn in orde. Zoals vorig jaar aangegeven hadden zich twee aspirant kandidaten aangemeld om toe te treden tot het bestuur. Een daarvan, René de Vries, is definitief in het bestuur toegetreden. René is een technische man met een zeer enthousiast en optimistisch karakter, kortom een aanwinst voor het bestuur. Naast René hebben we ook een nieuw vrouwelijk bestuurslid in ons midden, namelijk Annette Katerbarg. We zijn heel blij met Annette omdat we graag meer vrouwen in het bestuur willen. Annette zal na de zomervakantie officieel worden ingeschreven als bestuurslid.

Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen: Rudy Bischop voorzitter Janet Dusseljee, penningmeester Erwin Hemme, secretaris Algemene bestuursleden: Riena Ziengs, Rolf Menzen, Willem Harms, Gerald Mulder, René de Vries, Annette Katerbarg Financiële en ledenadministratie: Marjo Caenen (geen bestuurslid) Oproep Voor een goede balans in het bestuur , zijn we nog op zoek naar één vrouwelijk bestuurslid. Bent u hierin geïnteresseerd? Laat het ons dan weten. Tot slot wensen wij iedereen nog een prettige zomer en hopen u het komend jaar weer te zien op een van onze activiteiten. Hartelijk groeten van het bestuur van de Oranjevereniging Zuidbarge. PS Kijk ook eens op onze website (www.ovzuidbarge.nl) naar de foto’s (Gerjan Stroo) van onze activiteiten. We hebben ook een Facebook pagina waarop de nieuwste ontwikkelingen en acties binnen de vereniging zijn te volgen.

Pagina 12


2015 Dorpskrant van Zuidbarge

Even Voorstellen - De Familie Arslan Sinds vorig jaar woont op Zuidbargerstraat 4 de familie Arslan, bestaande uit vader Dervis, moeder Neriman, zoon Dursun en dochter Melike. Waar komen jullie vandaan? Wij hebben tien jaar in Parc Sandur gewoond. Daarvoor anderhalf jaar in Exloo en zevenentwintig in Hengelo. Waar zijn jullie opgegroeid? Dervis: Ik ben op mijn achtste vanuit Turkije naar Hengelo gekomen. Toen we getrouwd zijn is ook mijn vrouw daar naar toe verhuisd. Neriman was mijn vroegere buurmeisje. De beide kinderen zijn in Hengelo geboren.

Wat doen jullie voor de kost? Dervis maakt lange dagen als eigenaar van café “Bolle Jan” in Emmen. Neriman werkt bij Lips Textielservice. Dursun is procesoperator bij Draka Melike is nu nog part time bij Leveste. Maar In september gaat zij studeren in Groningen. Wat trok jullie aan in Zuidbarge? De ruimte en de rust. We zijn tien jaar lang door Zuidbarge gereden als we van Parc Sandur naar het centrum gingen. Toen we zagen dat dit huis te koop was, dachten we, dit is onze kans.

Hebben jullie hobby’s? Dervis heeft vroeger gevoetbald maar tegenwoordig dart hij veel. In “Bolle Jan” zijn elf dartteams. De dames houden van shoppen en tuinieren. Dursun doet veel aan fitness en hij dart ook.

Hebben jullie al kennis gemaakt met het dorp? Uiteraard met buurvrouw Derkje de Vries. Verder ook met een aantal dorpsgenoten, zoals bij voorbeeld Thijs Meppelink. Dursun heeft binnen de Zuidbarger jeugd al een behoorlijke kennissenkring opgebouwd.

Pagina 13


2015 Dorpskrant van Zuidbarge

Het biljart van de woensdagavond ‘s Woensdagsavonds wordt er in ons dorpshuis op hoog niveau gebiljart. Echte top sport. En bij topsport telt alleen het resultaat. Een befaamd trainer deed ooit de historische uitspraak: “Biljarten is oorlog”. Hij is niet meer onder ons maar hij zou tevreden zijn met hoe zijn wijze woorden in Zuidbarge in praktijk worden gebracht. Daarbij zijn het vooral de mindere goden die geen middel schuwen om hun tegenstander uit zijn concentratie te halen. Omdat het soms de spuigaten uitliep heeft het bestuur ingegrepen met een meesterzet. Wie niet biljart gaat kaarten. Ruig om geld. Niet om nieuwerwetse euro’s maar om keiharde niet gedevalueerde Wilhelmina en Juliana centen. Een probaat middel om niet steeds door een ander zijn caramboles heen te praten. Want als het om de eigen portemonnee gaat, wil men daar het hoofd wel bij houden Het grote voordeel is dat de biljarters verlost zijn van alle vermeend deskundig commentaar. Bovendien kan men na het verlies op het groene laken zijn zelfrespect herwinnen aan de kaarttafel. Meestal gaat een ieder dan ook tevreden en voldaan naar huis.

Uiteraard gaat het bij topsport om de prijzen. Maar door het zeer sociale rekensysteem van het bestuur bestaat voor alle spelers de mogelijkheid om kampioen te worden. Op de foto zien we daar het bewijs van. Jan Omvlee

Pagina 14


2015 Dorpskrant van Zuidbarge

Ouderengroep Zuidbarge In een van de oudste verenigingen in Zuidbarge heeft een belangrijke verandering plaats gevonden. De club is vroeger ontstaan uit een groep Zuidbargers, die één keer per jaar met elkaar op reis ging. En in de beginperiode werd er voor dit reisje dan eerst in het dorp een lijstcollecte gehouden, want dit bracht het meeste op. Aan een AOW-uitkering voor alle ouderen werd in de Tweede Kamer wel al gewerkt. Zonder een klein steuntje in de rug zou het reisje voor veel ouderen financieel niet haalbaar geweest zijn. Zo’n dagtocht toen was een echte feestdag voor de groep ouderen, of “Ouden van Dagen”, zoals de ouderen meestal genoemd werden. Deze ouderen waren overigens in het algemeen een stuk jonger als de gemiddelde leeftijd van de huidige leden. En nu gaan we stoppen met reizen: het bestuur durfde niet langer de verantwoordelijkheid voor zo’n reis op zich te nemen. We waren helemaal afhankelijk geworden van de gastleden, die met ons mee reisden. Voor bijna alles wat op zo’n reisdag gebeurt, kan het bestuur aansprakelijk gesteld worden. Zonder deze gasten was het financieel niet meer haalbaar. Overigens: er werd altijd met heel veel plezier samen gereisd! En zo werd op de jaarvergadering het voorstel van het bestuur door de leden overgenomen, nl. op een andere manier een dagdeel met elkaar uit te gaan. Nog een stukje nostalgie: ’s avonds, om een uur of zes kwam de bus terug bij Café Meppelink, waar half Zuidbarge de bus stond op te wachten. En dan kwam de serenade van Euterpe of Laus Deo! We doen het nu eenvoudiger: ’s middags een vaartocht met de snikke “Johannes Veldkamp” en een gezellig en lekker etentje bij de “Eekenhof” tot besluit. Wat missen de Zuidbarger senioren, die geen lid van deze club zijn, toch veel! Maar dat kan snel veranderen: word ook lid van deze vereniging, en geniet mee van het gevarieerde programma, dat we jullie kunnen bieden. Jan Westerhof

Pagina 15


2015 Dorpskrant van Zuidbarge

Kleurplaat Voor de kinderen een kleurplaat van Frozen. Als je hem af hebt, kun je hem inleveren bij Marjo Caenen, Zuidbargerstraat 76.

Pagina 16


2015 Dorpskrant van Zuidbarge

Even Voorstellen - De Familie De Vries Sinds begin mei 2015 wonen aan de Zuidbargerstraat 105 Wendy Wright, René de Vries en hun kinderen Vera (10) en Ruben (7). Waar zijn jullie opgegroeid? Wendy: Ik ben geboren in Amerika, met 3,5 jaar verhuisd naar Nederland en opgegroeid in Groningen. René: Ik ben geboren in Angelslo, heb van mijn 3e tot ik in Enschede ging studeren, in Achter de Smidse gewoond, na wat omzwervingen via werk in De Bilt en wonen in de Rietlanden nu weer terug in Zuidbarge; exact 40 jaar en 1 week na mijn eerste verhuizing naar Zuidbarge. In feite ben ik een herintreder dus. Vera en Ruben zijn in de Rietlanden geboren. Wat doen jullie voor de kost? René: Ik ben specialist in het testen van software. Ik werk momenteel bij Innvolve, een detacheringsbureau in de IT. Momenteel ben ik al 1,5 jaar gedetacheerd bij de douane in Apeldoorn. Wendy: Ik werk als oproepkracht bij Elisha’s bloemen, de zaak van mijn zus in Borger, waarvoor ik ook een stukje financiële administratie verzorg. Daarnaast heb ik een eigen taartenwinkel. Ik bak vanuit huis o.a. allerlei themataarten voor kinderfeestjes, bruidstaarten, high tea, brownies etc. Nieuwsgierig: kijk op mijn webpagina www.homemadewendys.nl Waarom hebben jullie gekozen voor Zuidbarge? René: Wij wilden graag landelijk wonen in een dorp. We hebben diverse dorpen bezocht maar alleen met Zuidbarge en Borger hadden wij direct een klik. Naast het feit dat bij de keuze voor Zuidbarge de huidige sociale contacten konden worden gehandhaafd en de kinderen op dezelfde school konden blijven, speelde ook de fietsafstand naar het Voortgezet Onderwijs een rol. Wendy vult aan: en bij deze woning ligt een prachtige tuin. Hebben jullie hobby’s? Wendy: taarten bakken en tuinieren. René: repareren/beluisteren van audio apparatuur. Ook klus ik enorm graag hetgeen vroeger als eens leidde tot enkele jaren deelname aan “Ter land, ter zee en in de lucht”. Vera doet aan reddend zwemmen, is een dierenliefhebber en houdt van lezen. Ruben is met zijn zwemdiploma C bezig en gaat na de vakantie naar Rugby. Hebben jullie al kennis gemaakt met de buurt? Gaandeweg hebben wij de buurtbewoners ontmoet. René is bestuurslid van de Oranjevereniging Zuidbarge en via deze vereniging en de oude contacten van René leren we veel mensen kennen. De kinderen vinden het zo fijn in Zuidbarge dat ze niet meer terug zouden willen naar de Rietlanden. Zouden jullie nog iets willen veranderen in Zuidbarge? René geeft aan dat hij het wel fijn zou vinden als het autoverkeer er meer op wordt geattendeerd dat de Zuidbargerstraat een 30km zone is b.v. door het plaatsen van 30km bordjes bij iedere kruising/zijweg. Daarnaast had hij een idee om in het Dorpshuis een soort minibibliotheek op te zetten, waarbij iedereen vrij boeken kan inleggen en weghalen.

Pagina 17


2015 Dorpskrant van Zuidbarge

De 2e Jeu de Boules Club Zuidbarge Opgericht in 2014 is de 2e Jeu de Boules Club in Zuidbarge haar tweede seizoen ingegaan op 3 april jongstleden. Gespeeld wordt op de vrijdagmiddag van 13:45 tot 16:00 uur. Wij spelen drie ronden en na elke ronde wordt er geloot om vast te stellen welke groepen er kunnen worden gevormd die tegen elkaar spelen.

De loting

Na de tweede ronde wordt er koffie of thee gedronken en na de derde ronde sluiten we af met een drankje.

Het was weer erg gezellig op 8 mei 2015. Zestien spelers waren aanwezig op het terras van het Dorpshuis Zuidbarge om de strijd aan te gaan voor het hoogste aantal punten. Onderverdeeld in vier groepen van vier die twee aan twee tegen elkaar spelen.

Strategiebespreking

Pagina 18


2015 Dorpskrant van Zuidbarge Het weer was zeer coöperatief en om 13:45 verliet de eerste bal de hand om in de richting van het doelballetje (de “but”= frans voor: doel) te worden gelanceerd. Hoe dichter bij dat doelballetje hoe beter. De tegenstanders zullen er echter alles aan doen om hun eigen bal bij de “but” te krijgen.

De geluiden bij de wedstrijd liegen er ook soms niet om, de frustaties als het niet lukt omdat de bal zijn eigen weg gaat – al dan niet gestuurd door de ondergrond – het leven van een jeu de boules speler gaat niet over rozen. Maar als je dan de maximale 13 punten van een ronde haalt is de voldoening groot. Er was echter op deze gedenkwaardige 8e mei een deelnemer die 1 punt scoorde. Ook dat is mogelijk. Namens de 2e Jeu de Boule Club Zuidbarge, Peter de Haas (secretaris)

Pagina 19


2015 Dorpskrant van Zuidbarge

Klaverjasclub Zuidbarge In ons prachtig vernieuwde Dorpshuis hebben we ons seizoen 2014-2015 weer feestelijk afgesloten. Alle lof en bewondering voor de vrijwilligers die er samen voor gezorgd hebben dat het geheel een perfecte uitstraling heeft gekregen.

Vooral de lampen, vloer en gordijnen oogsten veel lof van onze kaarters. De tafeltjes zijn wat groter geworden, dus ruimte genoeg voor een spannend spelletje klaverjassen.

De koplopers waren dit jaar: José Landhuis, Albert Schonewille en Charles Bolsenbroek met steeds wisselende plaatsen op nummer één, twee en drie. Maar uiteindelijk werd José Landhuis tot winnares uitgeroepen met een minimaal verschil van 19 punten op Albert Schonewille.

Uitslag kaartseizoen 2014-2015: 1e 2e 3e 4e 5e

Meeste doormarsen: Willemien Berenschot Annechienus Drent Mien Tibbe

plaats plaats plaats plaats plaats

José Landhuis Albert Schonewille Charles Bolsenbroek Jan van Dalfsen Albert Timmer

45974 45955 45918 44736 44576

16 stuks 14 stuks 13 stuks

Pagina 20

punten punten punten punten punten


2015 Dorpskrant van Zuidbarge

Zoals gewoonlijk kregen alle 33 leden een prijs voor een persoonlijk record of hoogste of laagste score in de vorm van een flesje wijn.

Sommige leden kunnen maar niet genoeg krijgen van een potje klaverjassen, dus werd er voor 20 leden speciaal op 13 december een Kerstdrive ingelast met als winnaars: 1e plaats 2e plaats 3e plaats

Jos Matijsen Willemien Berenschot Mien Tibbe

6409 punten 6197 punten 6192 punten

Onze ledenstop is opgeheven, dus nieuwe leden zijn van harte welkom. Het komende seizoen begint weer op donderdag 1 oktober a.s. om 20.00 uur in ons Dorpshuis, iedere eerste en derde donderdag van de maand.

Tot ziens! Gerard en Mieke Niessen Tel.: 0591-630783

Pagina 21


2015 Dorpskrant van Zuidbarge

Dorpenvoetbal Misschien heeft u ons wel horen vertrekken, zondagochtend 21 juni om 9.30 uur. Bepakt met een megafoon en een kratje bier gingen we op weg naar dorpenvoetbal 2015. Een met zorg uitgekozen selectie had zich al om 9.15 uur verzameld; voor de meesten bleek dit nog behoorlijk zwaar gezien zij een paar uurtjes eerder nog hun laatste biertjes hadden besteld in de kroeg. Geamuseerd zagen we het ene na het andere lijkbleke gezicht in het enige voor ons sterrenensêmble geschikte transportmiddel: de huifkar, stappen. Vervolgens werden we naar Den Hool gechauffeerd door Henk Nijhoff, waarvoor hulde. De koude wind in de open huifkar zorgde voor wat ontnuchtering bij het team, waar zij zich met hand en tand tegen verzetten door het ene na het andere biertje achterover te slaan. Eenmaal in Den Hool aangekomen bleken we keurig op tijd, onze eerste wedstrijd begon pas anderhalf uur later. Genoeg tijd dus voor een grondige warming-up, ha-ha. Als eerste moesten we aantreden tegen Erm. Hoewel we als team nog enigzins aan elkaar moesten wennen, hadden we al snel ons sterke punt ontdekt. Als je tegenstander niet langer dan 1.80 is, de velden zo klein zijn dat een ingooi als een corner fungeert en onze diepe spits twee meter groot is, dan is elke ingooi een (mogelijke) assist. Helaas voor Roger wordt koptalent blijkbaar niet door lengte bepaald, waardoor we hier slechts één keer uit hebben kunnen scoren. Gelukkig voor Martijn wordt ook voetbaltalent niet door lengte bepaald, waardoor ook hij een doelpuntje mee heeft kunnen pakken. De eerste wedstrijd werd met 2-0 van Erm gewonnen, een veelbelovende start van het toernooi.

Om u niet te veel te vervelen over de andere wedstrijden, zullen we een korte samenvatting van de volgende twee wedstrijden geven: Westenesch wist het ons even moeilijk te maken door op voorsprong te komen, maar door goals van o.a. Martijn en Reinder wisten we knap met 3-1 te winnen. Den Hool geniet als organisator van enige privileges, waardoor ze toevalligerwijze met 3 man meer in het veld stonden en ook 3 keer vaker gescoord hebben dan wij. Tegen Den Hool moest daardoor een pijnlijke nederlaag van 3-0 geïncasseerd worden. Ondanks dat door deze nederlaag de kans op de finale, en daarmee ook op de grote beker verkeken was, ging de strijd om de beker voor ons toch door. De beker stond namelijk op een tafeltje in de tent, die nogal eenzaam en daarnaast ook nog slecht bewaakt bleek te zijn. De beker zelf voelde dit blijkbaar ook zo, want binnen een kwartier zat hij warm te knuffelen met de overgebleven tenues in een van onze tassen. Toen we vervolgens tegen Diphoorn aan moesten treden, waren we erop gebrand om te winnen, met een winst konden we immers nog om plek 3 vechten. Helaas kwamen we vroeg in de wedstrijd al op een onverdiende 1-0 achterstand. Maar na tactisch sterk tiki-takavoetbal van onze kant, maakten we uiteindelijk de terechte gelijkmaker. Dat koptalent niet door lengte wordt bepaald, werd bij deze goal nogmaals onderstreept, aangezien deze goal gekopt

Pagina 22


2015 Dorpskrant van Zuidbarge werd door Jeanette: met haar 1.64m is alleen Bert Oosterveld, beter bekend als “Kleine Bert” nóg kleiner. De wedstrijd tegen Diphoorn eindigde in 1-1, wat betekende dat we om de 5de plek zouden moeten strijden. Aangezien de grote beker zich echter al goed op z’n gemak leek te voelen in onze tas, maakten we ons hierover niet zo druk. Terug aangekomen in de tent, bleek dat de beker met tas en al gekidnapped was. Later kwamen we erachter dat de ontvoerders de tas achteloos achter de bar gedumpt hadden, maar de beker was helaas spoorloos verdwenen. Veel tijd om te rouwen hadden we niet, we zouden een laatste keer de eer van Zuidbarge moeten verdedigen, ditmaal tegen Loeksham. Loeksham is dé angstgegner bij uitstek, aangezien zij de afgelopen 3 edities van dorpenvoetbal gewonnen hebben. Zuidbarge laat zich echter niet zo snel imponeren en blijft met beide benen op de grond staan, zelfs na verscheidene pogingen van Loeksham om deze benen onder ons vandaan te schoppen. We zullen het maar gooien op een vertraagde reactietijd door al het bier. Zoals gezegd: Zuidbarge blijft overeind en wint met 2-0, wat goed is voor een 5de plek. Tijdens de prijsuitreiking bedankte de organisatie Zuidbarge nog even voor het tijdelijke warme onderkomen dat ze aan de beker hadden gegeven. Hierna werden de prijzen uitgereikt, zoals gezegd is Zuidbarge op de 5de plek geëindigd, keurig in de middenmoot van de 10 deelnemende teams. Diphoorn is derde geworden op het toernooi, Den Hool heeft de tweede plek weten te bemachtigen en Noordbarge is eerste geworden en heeft daarmee de grote beker gewonnen. Onze vijfde plek werd samen met een aantal trouwe supporters die de verre reis naar Den Hool hebben durven afleggen gevierd, onder het genot van verscheidene flesjes “drentsche schans”. Tussen al het gefeest door viel ons echter iets op: na de aanvankelijke vreugde van Noordbarge met hun beker, leken zij deze nu vergeten te zijn. De beker stond zielig en alleen voor onze neus. Opnieuw besloten we ons maar over de grote beker te ontfermen. We willen het voor komende organisatoren niet te makkelijk maken door onze slinkse methoden te ontmaskeren, dus we zullen niet verder op details in gaan. Alleen het resultaat willen we graag met jullie delen: de beker is veilig meegenomen naar Zuidbarge, waar hij zich goed thuis lijkt te voelen. Graag willen we de organisatoren bedanken voor een leuk en goed georganiseerd toernooi, Henk Nijhoff voor het vervoer, de supporters voor hun steun en niet te vergeten: Noordbarge voor de beker. Zoals Martijn terecht opmerkte: “Gejat is ook met de beker naar huis”. Jeanette Caenen Het Zuidbargerteam met v.l.n.r.: Achter: Niels van Bruggen, Ralph Hendriks, Reinder Willems, Roger Caenen, Sebastian Rodenhuis, Maurice Arends en Yarno Uilders. Voor: Jeanette Caenen, Roy Stuulen, Martijn Nijhoff, Bert Oosterveld, Gert-Jan Klasen Liggend: Rick Ziengs

Pagina 23


2015 Dorpskrant van Zuidbarge

Historische werkgroep Zuidbarge De oude Saksische boerderijen die men op dit moment nog in Zuidbarge kan bewonderen, zijn niet meer de oorspronkelijke boerderijen. In de loop der tijden zijn ze herbouwd, vanwege brand of bouwval. Afgezien van de vondsten uit de prehistorie zijn de oudste sporen van menselijke bewoning in ons dorp, de vondsten uit de put in de tuin van de familie Dukers, die zijn gedateerd als voorwerpen uit de 12e eeuw.

De oudste complete lijst van namen in Zuidbarge dateert van omstreeks 1450. De namen die hierin worden vermeld zijn: Ghert Husinghe, Jan Knechterynghe, Willem Sickynghe, Albert Germynhe, Jan Camper,Rolof Bettynghe, Roloff Albertynghe, Geert Wrensinghe, Bloemynghe (later misschien Bleringe) hues Hinryck, Hinryck Rabbaldynghe (Rabbers) en Wichert Huesinghe. Ofschoon in de lijst uit 1450 persoonsnamen worden genoemd, betekent dit niet dat er een bloedverwantschap bestaat tussen deze personen en latere personen met dezelfde familienaam, omdat in de middeleeuwen, de erfnaam sterker was dan de familienaam. Personen werden ook later nog vaak aangeduid als bv. Jan van de Bleringe, waarbij Bleringe een verwijzing was naar het erf waar hij woonachtig was. Er bestaan wel enkele oudere documenten, waarin Zuidbarger erfnamen worden genoemd. • In een testament uit 1362 wordt het Alberthuus (stond op de plaats van de kapschuur van Heldring) te Zuidbarge genoemd. • In de lijst van leenmannen van de bisschop van Utrecht uit 1390 wordt het Germingegoed genoemd. Deze boerderij bevond zich tussen de adressen Halvemaanweg 2 en Halvemaanweg 3. Op de kadasterkaart uit 1830 is deze boerderij nog ingetekend. Waarschijnlijk is hij in het midden van de 19e eeuw afgebroken. • Een ander oud document waarin een Zuidbarger boerderij wordt genoemd, is een verkoopacte uit 1492 waarin wordt vermeld dat het Knegteringegoed (waarschijnlijk op de plaats van Luuk Meppelink) wordt verkocht aan het klooster in ter Apel. Het afgelopen jaar hebben we op de onderstaande adressen boringen verricht in de gebinten en de monsters in Duitsland laten analyseren. Resultaten vanhet jaarringenonderzoek: Halvemaanweg 1 Ankerbalken: 1617, 1617, 1631, 1681 en 1687. (Broek) Rietlandenstraat 11 (Niessen)

Drie monsters van omstreeks 1700 en één uit 1600.

Rietlandenstraat 16 (Troost)

Direct na de brand in 2006 heb ik van een gedeeltelijk verbrand deel van het gebint een monster genomen, welk nu wordt gedateerd op 1734.

Rietlandenstraat 74 (Renting)

Twee ankerbalken uit 1737 en één uit 1628. Kapspoor uit 1537.

Pagina 24


2015 Dorpskrant van Zuidbarge Zuidbargerstraat 27 (de Haan)

Gebouwd omstreeks 1700

Zuidbargerstraat 31 (Nijhoff)

Gebouwd omstreeks 1835

Zuidbargerstraat 42 (Zwagerman)

Gebouwd omstreeks 1826

Zuidbargerstraat 44 (Meppelink)

Gebouwd in 1737

Zuidbargerstraat 54 (voorheen Willem Wierts)

Gebouwd omstreeks 1745

Zuidbargerstraat 59 (Westerhof)

Deze boerderij is aan het begin van de vorige eeuw gebouwd op de plaats waar Jan Bloeming een schoenmakerij had. De volksoverlevering beweerd dat de gebinten afkomstig zijn van de Bleeringe, een boerderij die stond aan de Keistraat tussen Huizing en Heldring. Het was dus de moeite waard om hier onderzoek naar te doen. We hebben slecht één bruikbaar monster kunnen verkrijgen dat werd gedateerd op 1789.

Molen Zeldenrust

Twee achtkantstijlen gedateerd op 1781 en één op 1734 Zoals al verondersteld, is het houtwerk van de molen ouder dan het vermelde bouwjaar in Zuidbarge 1857.

Het lijkt er op dat Zuidbarge in de periode van 1700 tot 1745 (Zuidbargerstraat 27, 44 en 54 en Rietlandenstraat 11, 16 en74) een drastische vernieuwing heeft ondergaan. Uitgebreide resultaten zullen worden gepubliceerd in een boekwerkje dat zal worden gepresenteerd in dorpshuis Het Hoefijzer op 7 november 2015. Ton Reuvenkamp

Pagina 25


2015 Dorpskrant van Zuidbarge

De Zuidbarger Senioren Gymnastiek. Toen we het verzoek kregen om een stukje te schrijven over de seniorengymnastiek was onze eerste gedachte: wat moeten we onze mededorpsgenoten daar over vertellen. Bij nader inzien hebben we toch maar besloten om een tipje van de sluier op te lichten.

Menigeen denkt dat de seniorengymnastiek alleen maar wat vanaf een stoel met armen en benen zwaaien is, maar niets is minder waar. Het is niet alleen een lichamelijke training, ook de hersenen worden gestimuleerd tot activiteit.

Zo moeten we veel, en tegelijk verschillende handelingen achter elkaar doen. Om een idee te krijgen hoe dat gaat, moet je eens op TV kijken naar “Nederland in beweging”. Om te laten zien hoe goed ze het doen gaan de meesten graag vooraan staan. Een enkeling (we noemen geen namen) die het nog niet zo goed onder de knie heeft, gaat zo snel mogelijk naar achter in de zaal om niet op te vallen. Ik zei al dat de hersenen ook gestimuleerd worden. Zo moeten er soms echte hersenkrakers opgelost worden zoals een woord bedenken van zeven letters zonder klinkers. Nou ga er maar aan staan! Dat wij dit allemaal zo goed kunnen, hebben we te danken aan de deskundige leiding van Krystyna. Na zo’n inspannend uur gaan we koffie/thee drinken met wat lekkers (want er is bijna altijd wel iemand jarig geweest) waarbij we nog eens napraten over welke oefeningen er goed gingen en welke nog beter kunnen. Susan, Hans, Klaas.

Pagina 26


2015 Dorpskrant van Zuidbarge

LR & PC Esdalruiters LR & PC Esdalruiters, een rijvereniging voor jong en oud gevestigd tussen de woonwijken Rietlanden en Parc Sandur, grenzend aan Rietplas. We zijn een hippische vereniging waar u terecht kunt voor dressuur- en springlessen. Maar ook kunt u een sleutel kopen, zodat u dagelijks in onze manege terecht kunt.

Kijk voor meer informatie over onze vereniging op www.esdalruiters.nl

Pagina 27


2015 Dorpskrant van Zuidbarge

Toneelvereniging “Oes Vermaak” Beste dorpsgenoten / toneelliefhebbers, We hebben als toneelgroep weer een mooi seizoen achter de rug. De kijkers hebben kunnen genieten van het toneelstuk 'Tinus zien poppie'. Als je nog wilt nagenieten van deze uitvoering of gewoon nieuwsgierig bent kun je de foto's hiervan bekijken op onze Facebook pagina. Hierop zijn ook foto's van voorgaande jaren geplaatst, dus voor de geïnteresseerden: je kunt ons vinden onder 'toneel vereniging Oes Vermaak'. Als je lid wordt van de pagina blijf je ook op de hoogte van de ontwikkelingen in het komende seizoen! Voor het komende seizoen hebben we alweer een nieuw toneelstuk uitgezocht dus na onze welverdiende zomerstop gaan we hier weer hard mee aan de slag. Kina Weerink heeft afgelopen seizoen ingevallen als soufleusse en dat is haar zo goed bevallen dat ze dit zal blijven doen. Voor komend seizoen hebben we ook weer een oud lid mogen verwelkomen, Lukas Weitering komt onze groep weer versterken. We zijn hier heel blij mee want we zijn nog altijd opzoek naar nieuwe spelers! Vooral onze mannelijke spelers zoeken versterking. Wij zijn een groep van jong tot ouder en repeteren in de wintermaanden op de woensdagavond en geven in februari 5 uitvoeringen. Misschien zijn we wel op zoek naar jou! Lijkt het je leuk, geef je dan op en kom dan komend seizoen eens kijken bij één van de repetitie avonden. Lijkt het je dan nog steeds leuk en jij bent diegene die wij zoeken dan ben je van harte welkom om het seizoen daarna mee te spelen. Toneelliefhebbers, we hopen jullie in februari 2016 weer te zien!

Pagina 28


2015 Dorpskrant van Zuidbarge

Klaverjas Als er te pas en onpas wordt gepast en men met zeven troef zit te verzaken in plaats van alle slagen te gaan maken, hetgeen de maat onaangenaam verrast, en je door eigen schuld bent overklast maar verder speelt -het schaamrood op de kaken (je hebt de maat net pootje zitten haken) dan weet men ja, hier wordt geklaverjast. het spel heeft veel relaties al gebroken laatst bracht een vrouw haar man in diskrediet doordat zij al zijn slagen had gedoken. het deed zijn kampioenschapkans teniet waardoor hij toen in woede is ontstoken en haar toen ’s avonds eenzaam achterliet.

Pagina 29


2015 Dorpskrant van Zuidbarge

Stichting Molen Zeldenrust Dit voorjaar hebben we allemaal in een makelaarsblad kunnen lezen dat er nogal wat gaat gebeuren bij de molen. Nu was de publicatie ietwat voorbarig maar in grote lijnen klopt de gepubliceerde situatietekening wel. De gebouwen van het tuincentrum gaan dus verdwijnen en daarvoor in de plaats komen woningen. De molen komt weer helemaal vrij en in het zicht te staan.

Een nadeel is dat Stichting Molen Zeldenrust op eigen kracht verder moet. En dat wordt nog lastig genoeg. De huidige inkomsten zijn niet toereikend om de kosten van onderhoud en verzekering te betalen. De overheid vermindert de subsidie en grotere bedrijfsactiviteiten zijn niet meer toegestaan. Het stichtingsbestuur zal proberen om oplossingen voor dit probleem te bedenken. Te zijner tijd komen we hier op terug.

Afgelopen jaar hebben we mee gedaan aan de Nationale- en de Drentse Molendagen en tevens aan de Open Monumentendag. Op al deze dagen was het regelmatig gezellig druk. De Zeldenrust was ook zeer in trek voor “De Molenmuis”, een project voor de groepen 1 en 2 van de basisschool. Daarbij wordt ook een bezoek aan een molen gepland. Wij hebben tien scholen op visite gehad, met in totaal bijna driehonderd leerlingen, vergezeld van zo’n honderd ouders en begeleiders. Naast de Molenmuis kwamen er ook nog enkele andere scholen, ook nog eens met ongeveer honderd personen. Het blijkt dus dat de Zuidbarger molen volop in de belangstelling staat. En dat willen we graag zo houden.

Binnenkort verdwijnt het hek rond het tuincentrum. Het wordt dan weer gemakkelijker om de molen te bezoeken. Als de molen draait, is de molenaar aanwezig en iedereen altijd van harte welkom.

Pagina 30


2015 Dorpskrant van Zuidbarge

Kerstbelevingstocht Na maanden van voorbereiding was het zaterdag 20 december 2014 dan zover: de eerste kerstbelevingstocht van Zuidbarge was een feit. Deze tocht was het resultaat van een bijzondere samenwerking tussen de protestantse gemeente Emmen-Zuid en de inwoners van Zuidbarge. Deze wandeling van 3,5 kilometer, die onze leidde langs 19 locaties en werd verlicht door 500 verlichte potten, werd bezocht door ongeveer 1000 personen. Dit hele spektakel was nooit van de grond gekomen zonder de meer dan 250 (!) vrijwilligers in de leeftijd van 3 maanden tot ver boven de 80 jaar. De tocht begon aan de Rietlandenstraat, hier verscheen de engel Gabriël aan Maria, via de Keistraat waar het Ave Maria ten gehore werd gebracht kwamen we aan bij Augustus.

Na het muziek aan de Halvemaanweg werd iedereen door de originele Boerhoorn van Zuidbarge geattendeerd op de Heraut, die vertelde dat we op reis moesten naar onze geboortestad. Dit bracht de tocht bij de Herberg van de familie Meppelink. Via de Zuidbargerstraat kwamen we op de Halvemaanweg terecht waar we weer konden genieten van muziek. Op de Rietlandenstraat ontmoetten we de engelen, herders en de wijzen. Ook was er weer op diverse plaatsen zang.

Pagina 31


2015 Dorpskrant van Zuidbarge In de stal van de familie Rossing konden we dan eindelijk het kindje Jezus bewonderen, het kind waar het hele kerstverhaal om draait.

Via het mooie, maar wel wat donkere pad langs het oranjekanaal konden we onze weg vervolgen naar de Kerst van nu. Het eerste wat we konden horen waren de klanken van de midwinterhoorn. Achter de Smidse was het domein van de hangjongeren, die het kerstverhaal in straattaal vertelden. Ook hier was een groep jongeren die ons lieten genieten van de muziek.

Via de Zuidbargerstraat en een film over kerst in diverse landen kwam men aan bij de laatste speellocatie waar het kinderkoor Cantiamo zong. Aan het eind van de route was er een expositie van kerststallen en was er gelegenheid om onder het genot van gratis warme chocomelk en krentewegge nog wat na te praten. Nogmaals dank aan hen, de bewoners van dit prachtige stukje Emmen en aan al onze vrijwilligers! Agnes Dubbelboer

Pagina 32


2015 Dorpskrant van Zuidbarge

Passage Emmen Zuidbarge/Rietlanden Wat wil Passage zijn? Passage is een christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging die, door het maken van verbindingen tussen christelijk geloof en maatschappelijk denken en handelen, mensen weet te stimuleren om een essentiële bijdrage te leveren aan de samenleving. Kortom: een vereniging van en voor vrouwen met: hart voor de samenleving oog voor de naaste gevoel voor cultuur Waaruit bestaat het programma van de Passage? We nodigen sprekers uit, of verzorgen de avond zelf bv. met de Kerst of een creatieve avond door enkele leden georganiseerd. Het afgelopen seizoen zijn bijvoorbeeld de volgende sprekers geweest: • Ds Bijl uit Groningen met sprookjes en verhalen binnen het Joodse volk afgewisseld met Joodse muziek en zang. •

Dhr. P. Bloemberg met een lezing over de dode zeerollen.

• Dhr Lesschen van de stichting “het huus van de taol” met een lezing over: feesten en gewoonten in Drenthe, het hiele jaor rond.

• een lezing door dhr. Pluister over Tanzania.

De avonden werden afgesloten met een culinaire avond samengesteld door alle leden.

in maart zijn we naar Beilen geweest naar een lezing over Rome.

Pagina 33


2015 Dorpskrant van Zuidbarge

• In mei hebben we met z'n allen een tochtje met “de Snikke”gemaakt, de Aspergeboerderij Sandur bezocht en tot slot gegeten bij de Chinees in Erica.

Ook gaan we een middagje fietsen in juli en voor de september-vergadering. Afgelopen jaar zijn we naar de Alcapa-boerderij in Holsloot gefietst . Jaarlijks: • vergaderen we een avond met de Protestantse Vrouwen van Zuidbarge. Afgelopen seizoen kwam chiropractor Nimo met een lezing.

• is er een Regio-avond (georganiseerd door een Passage-afdeling uit de Regio ZuidOost Drenthe). • is er een ontmoetingsdag in Hoogeveen voor de provincie Drenthe. Op deze dag zijn er een paar honderd vrouwen van alle Passages aanwezig. Nieuwsgierig geworden naar de Passage? Alle vrouwen zijn welkom als lid van Passage, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging. De meeste leden zijn meer of minder verbonden met een christelijke kerk of geloofsgemeenschap. Ons motto is: We hoeven het niet eens te zijn om een te zijn. Passage-Zuidbarge/Rietlanden bestaat momenteel uit 35 leden en vergadert elke derde dinsdag van de maand. We vergaderen in het Dorpshuis “Het Hoefijzer” en beginnen om 19.30uur. Je kunt als gast een avond meemaken en kijken of het wat voor je is. De contributie bedraagt 20 euro per half jaar en 2 kopjes koffie op de avond voor 1 euro. Namens het bestuur Sjoukje Kramer, tel: 630718

Pagina 34


2015 Dorpskrant van Zuidbarge

Gemengd koor Zuidbarge Zingen helpt om de longen gezond en sterk te houden! Door te sporten en te bewegen, elke dag een half uur, blijven de longen fit en gezond. Gewoon een stukje wandelen of fietsen is ook prima. Hier krijgt je een betere conditie van en daardoor sterkere longen. Zingen of het bespelen van een blaasinstrument maakt de longen ook sterker. Nu zingen de koorleden niet alleen voor hun gezondheid, maar natuurlijk vooral voor hun plezier. Na het Voorjaarsconcert dat in Erica is gehouden, zijn we al weer bezig aan de voorbereidingen van het kerstconcert dat 12 december ’15 in de Zuiderkerk gehouden zal worden, terwijl we in het najaar nog uitgenodigd zijn om in 2 verzorgingstehuizen op te treden. Zeker een leuk vooruitzicht en redenen genoeg om na de zomerstop weer goed te repeteren. Didi Hollander, voorz. tel. 0951-677450 Thera Zondervan, secr. tel. 0591-673044.

Pagina 35


2015 Dorpskrant van Zuidbarge

Puzzelpagina

Sudoku

Woordzoeker

Boerenbedrijf Brink Dierenbegraafplaats Dorpshuis Hooischuur Ijsbaan Jaagpad Kalterenbrug Koeien Landbouwgrond Landelijk Mestbult Molen Oranjekanaal Oranjevereniging Plaatselijk Belang Trekker Verenigingsleven Vissteiger

Pagina 36


2015 Dorpskrant van Zuidbarge

Biljartvereniging dinsdagavond “Krijt Uw Topje” Het is woensdag 10 juni als ik dit stukje schrijf, een dag na de wekelijkse biljartavond. Het was weer gezellig gisteravond. Van biljarten is niet veel gekomen, er waren teveel andere belangrijke onderwerpen te bespreken. Bovendien was het biljart afgedekt met een aantal tafelbladen. Soms hoor ik geruchten dat er op dinsdag nooit gebiljart wordt. Dit is niet juist, het kleed komt zeker de helft van de weken van het biljart, waarna het geluid van caramboles te beluisteren is. Ook klinkt er soms een teleurgesteld “Krijt Uw Topje” als een punt net gemist wordt. Meestal wordt het missen van een punt gelukkig sportief opgevat. Sommige leden beleven meer plezier aan het geven van commentaar, dit komt voor de fanatieke biljarters goed uit, zij hoeven dan niet op hun beurt te wachten. Een aantal belangrijke en minder belangrijke onderwerpen uit het afgelopen biljartjaar: • We hebben maar één avond buiten gezeten. Hoe komt het dat het op dinsdag bijna nooit lekker warm is? • Wie mag met pensioen? • Wie is een bedrijf begonnen of heeft dit verkocht? • Kans op vorst aan de grond, komt Gerald wel of niet? • Wie moet langer werken dan hij eerder dacht? (ik onder meer) • Welke voetbalwedstrijd is op TV? Het moet belangrijk zijn, want Frits is er niet. • Komt Hennie er al aan? • Er zijn huizen verkocht. Worden de nieuwe jonge mannelijke bewoners van Zuidbarge lid van “Krijt Uw Topje”? • De zoon van één van de leden komt zijn vader vragen om de huissleutel. Thijs: “ku’j niet beter bie ‘n wicht in bed kruupen”? • Het heeft al een paar dagen geregend, Henk Fransen zal wel tijd hebben. • De Jeu-de boules baan is groen en bruin gekleurd. Maken de spelers de ballen niet schoon of kletsen ze alleen maar? • Er wordt niet gezeurd, waar is Ginus? • Het was koud met Koningsdag, maar wel heel gezellig. • We waren snel klaar zaterdag, veel papier maar gelukkig ook genoeg mensen. De eerste avond van het nieuwe seizoen is als vanouds kennismakingsavond. We heten alle leden, oud-leden en adspirantleden van harte welkom op dinsdagavond 1 september 2015. Waarschijnlijk de vroegste seizoensstart sinds jaren. Wim Borst.

Pagina 37


2015 Dorpskrant van Zuidbarge

Protestantse Vrouwen Drenthe Eens per 2 à 3 weken hebben we een gezellige en vaak ook leerzame dinsdagavond in Dorpshuis “Het Hoefijzer”. Het programma voor het seizoen 2015/16 is weer divers. Enkele voorbeelden: • Mevr. Aleid Rensen komt vertellen over Dierenpark Emmen. • Dominee Bijl uit Groningen komt met 2 musici en het gaat over Joodse sprookjes en muziek. • Kerst- en paasviering.

In de loop van het jaar organiseren de fiets- en reiscommissies een middag-fietstocht in de buurt en een reisje per auto. Deze activiteiten worden afgesloten met een maaltijd in het dorpshuis of ergens onderweg. Joke Kompier, voorz. tel. 631518 Thera Zondervan, secr. tel. 673044.

Pagina 38


2015 Dorpskrant van Zuidbarge

Kinderclub Zuidbarge Tijd vliegt voorbij. De kinderclub bestaat dit jaar 7 jaar. In 2007 startten we de club en begonnen destijds met 10 kinderen uit Zuidbarge en omgeving. De jongste telg had de leeftijd van 3 jaar en de oudste 7 jaar. De groep groeide met de jaren; we telden op een gegeven moment 25 kinderen. Fantastisch! Iedere maand bedachten we de leukste activiteiten in en rond het Dorpshuis. Het was telkens een uitdaging om zowel de kleine kindjes als de “grote” kindjes bezig houden met hun werkjes. Een volmaakt gevoel hielden we over als de kindjes weer tevreden naar huis gingen met hun zelf gemaakte creaties. Kleine kinderen worden groot! De laatste 2 jaren namen de oudere kinderen afscheid; ze voelden zich te “groot” voor de kinderclub. Bovendien hadden ze het te druk met hun sport en andere activiteiten. De groep werd kleiner. Susanna en ik hebben 7 jaar lang met veel liefde en plezier allerlei activiteiten georganiseerd voor de kinderen van Zuidbarge en omgeving. En het viel ook niet mee om aan alle kinderen te vertellen dat we gingen stoppen met kinderclub. Vooral de allerkleinsten vonden het jammer! Ook dit jaar hebben we het seizoen afgesloten met een leuk uitje. Samen met de kinderen hebben we gekozen om naar het attractiepark Drouwenerzand te gaan. Het was een geslaagde middag! Lieve ouders van onze clubleden, heel erg bedankt voor het in ons gestelde vertrouwen. We hebben genoten van de gezellige creatieve middagen met de kinderen en hopen dat de kinderen er een fijne herinnering aan over houden aan onze knutsel/frustel middagen. Hieronder zien jullie een aantal foto’s van onze gezellige middagen en leuke uitjes.

Pagina 39


2015 Dorpskrant van Zuidbarge

Zuidbarger Boelers Het afgelopen jaar 2014 is voor de Jeu de boulesclub in sportief opzicht een leuk jaar geweest. Er wordt altijd met veel passie gespeeld en als in het voorjaar de weergoden ons minder goed gezind zijn, dan wordt er gewoon met een warme jas aan gespeeld. Wat wel opvalt is dat na al die jaren dat de vereniging bestaat het gemiddelde scoreverloop flink omhoog is gegaan. Vooral de dames bij onze gezellige groep weten precies hoe ze de maximale punten van dertien moeten halen.

Op 2 augustus 2014 is het “ Bart Baas”- toernooi gespeeld, met voor de middag 3 wedstrijden en na het nuttigen van een warm en koud buffet zijn in de namiddag nog 3 wedstrijden . De winnaars waren: 1. Hennie 2. Mina 3. Aaltje. En zoals gezegd de dames dus het sterkst!

Ook waren er minder leuke momenten bij onze groep. Zo hebben we afscheid moeten nemen van Roelie en Albert, die ons ontvielen. In het najaar van 2014 hebben we het seizoen afgesloten met een gezellige dag in het Dorpshuis,waar ook de winnaars bekend zijn gemaakt van het hele seizoen: • De eerste plaats was voor Mina, • Tweede werd Margie • en derde Evert. Namens alle boelers, Grietus

Kalender 12 07 21 31

september 2015 november 2015 november 2015 december 2015

Open Monumentendag (molen open) Presentatie Historische werkgroep Aankomst Sinterklaas Carbidloop

Pagina 40


2015 Dorpskrant van Zuidbarge

Prijsvraag Welke Dorpsgenoot is waar geboren of heeft het eerste levensjaar daar doorgebracht?

1

Roelof Homans

Anneke Ziengs

Jan Westerhof

5

9

Hans Omvlee

2

Hetty Omvlee

Susan Oldengarm

6

Luuk Meppelink

Greetje Roefs

10

Ep Oldengarm

3

Alwin Westerhof

4

7

Jans Katerbarg

8

11

Albert Stuulen

12

Aart Katerbarg 13 Jan Roelof Drenthen 14 Sietse Omvlee 15 Wilma Kuipers 16 "-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zoek de letters bij de nummers, vul deze hieronder in en lever de oplossing in bij M. Caenen, Zuidbargerstraat 76. Bij de algemene ledenvergadering heeft u dan misschien een prijs! 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Pagina 41


2015 Dorpskrant van Zuidbarge

Zwaaikom 17

A

Rietlandenstraat 17

D

Zuidbargerstraat

G

40

Zuidbargerstraat 103

J

Zuidbargerstraat 108

M

Zwaaikom 27

B

E

Rietlandenstraat 74

H

Rietlandenstraat 9

K

Zuidbargerstraat 113

N

Ericasestraat 4

Pagina 42

Rietlandenstraat 22

Zuidbargerstraat 14

C

F

Zuidbargerstraat 59

I

Oranjekanaal NZ 1

L

Zuidbargerstraat 75

P


2015 Dorpskrant van Zuidbarge

Even Voorstellen - Yvonne v. Lottum/Grietinus Speelman

Sinds half januari 2015 wonen Yvonne van Lottum en Grietinus Speelman in Achter de Smidse nr. 2

Waar komen jullie vandaan? Grietinus: Ik kom uit Westerbork Yvonne: Ik kom oorspronkelijk uit Sleen maar heb samen met Grietinus in Westerbork gewoond. Ze zochten een huis in de regio Emmen vanwege het werk van Yvonne.

Wat doen jullie voor de kost? Yvonne werkt in woon- en zorgcentrum Holtingerhof als ziekenverzorgster. Grietinus werkt bij Pelican Rouge. Dit is een bedrijf in koffieautomaten etc. Grietinus geeft trainingen en ondersteuning aan de technische dienst, regio Noord Nederland. Voor kleinere apparaten worden die trainingen bij hem thuis gegeven; voor de grotere machines reist de hele ploeg naar het kantoor in Dordrecht. Tevens verzorgt Grietinus gebruiksinstructies voor klanten op locatie. Wat zijn jullie hobby’s? Grietinus: Klussen in en om het huis, mountainbike rijden en zwemmen. Yvonne: lezen, tekenen en schilderen, zwemmen en massage. Je kunt bij Yvonne terecht voor een heerlijke ontspanningsmassage. Tevens heeft ze een cursus Ayurveda (een soort drukpuntenmassage) gevolgd. Hebben jullie al kennis gemaakt met de buurt? Ja, we hebben kennis gemaakt met onze buren, de familie Hemme en met de overburen van Karin’s knipsalon. We hadden graag gevolg gegeven aan een uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie, maar in verband met de drukte rondom de verbouwing van de woning is dat niet gelukt. Hebben jullie nog wensen met betrekking tot Zuidbarge? Nee, niets veranderen. Wij vinden het hier heel prettig, lekker rustig en voelden ons gelijk thuis.

Pagina 43


2015 Dorpskrant van Zuidbarge

UIT DE EMMER COURANT 11-6-1952 ZUID-BARGE Het dochtertje van de heer D. Meppelink is door onbekende oorzaak van de trap gevallen en op de cementen deel terecht gekomen. De toestand liet zich aanvankelijk ernstig aanzien, maar bleek later toch mee te vallen. 28-8-1953 ZUIDBARGE De eerste lessen van de onlangs opgerichte gymnastiekvereniging zullen 7 september een aanvang nemen. Meer dan 200 leden hebben zich reeds opgegeven. Tot leider is benoemd de heer S. Steenwijk te Coevorden. Het Christelijk Sportverband te Coevorden hoopt op 3 Sept. a.s. des avonds op het sportterrein een lichtdemonstratie te geven, waaraan ruim 100 gymnasten en de geüniformeerde drumband zal deelnemen. Vooraf zal plm. 8 uur een mars door het dorp gemaakt worden. 10-11-1956 KAPSCHUUR AFGEBRAND IN ZUID-BARGE. Met vuur spelende kinderen hebben brand veroorzaakt in de landbouwschuur van de landbouwer J. Katerberg te Zuid-Barge. Het vuur vond gretig voedsel in het in de schuur aanwezige hooi, ongeveer veertig pakken stro en in een hoeveelheid turf, zodat de brand in een oogwenk een behoorlijke omvang had aangenomen. De Emmer brandweer stond voor een moeilijke taak. Toch wist ze te voorkomen, dat de gehele schuur in vlammen opging. Het grootste gedeelte werd evenwel door het vuur verwoest. 30-11-1959 P0STKANTOOR ZUIDBARGE VERPLAATST. Emmen. Met ingang van morgen, 1 december, zal in Zuidbarge de heer J. Kuipers optreden als stationhouder van het PTT kantoor aldaar. Het kantoor en de brievenbus zijn in verband hiermee verplaatst naar het perceel Zuidbargerstraat 67. De openstellingsuren zijn ongewijzigd gebleven. 22-1-1964 NIEUWE IJSBAAN IN ZUIDBARGE. Eindelijk is het bestuur van de ijsvereniging Nooitgedacht te Zuidbarge er in geslaagd, de beschikking te krijgen over een terrein voor een ijsbaan. Voorlopig bij wijze van proef is de baan ondergepompt en tot nu blijkt het een ideaal terrein, aan de noordkant prachtig beschut door het “stort”met zijn begroeiing van eikenhout. Zaterdag werd de baan opengesteld voor de schooljeugd en maandag werden de eerste wedstrijden verreden door de leerlingen van de lagere scholen. Wanneer straks blijkt dat de baan water wil houden, komt het bestuur met een plan, er een echte ijsbaan van te maken tegen het volgende seizoen. De uitslagen van de wedstrijden waren: Jongens 6 en 7 jaar: 1 Geert Nijhof 2 Gerrit van der Scheer 3 Arie Drenten. Meisjes 6 en 7 jaar. 1 Anja Bernhart 2 Mineke Haan 3 Tineke Sikken. Jongens 8 en 9 jaar. 1 Wim Haasken 2 Jan Barels 3 Wim Bouwers. Meisjes 8 en 9 jaar: Zwaantje Meppelink 2 Hanna Bos 3 Trijntje Sikken 4 Alie Haan 5 Alie Jeuring. Jongens 10 en 11 jaar: 1 Stienus Haan 2 Inus Haasken 3 Piet Siebring 4 Jans Oldengarm 5 Harrie Flap. Meisjes 10 en 11 jaar: 1 Jantje Garming 2 Jannie Omvlee 3 Gea Bloeming. Meisjes 12 jaar en ouder: 1 Itje Stulen 2 Annie Siebring. Jongens 12 jaar en ouder: 1 Jan Sikken 2 Jan Jeuring

Pagina 44Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.