Dorpskrant 2011

Page 1

2011


2011 Dorpskrant van Zuidbarge

INHOUDSOPGAVE Voorwoord ................................................................................................... 3 Oranjevereniging Zuidbarge & Omstreken ........................................................ 5 Protestantse Vrouwen Drenthe ....................................................................... 8 Jaarverslag Beheercommissie 2010-2011 ......................................................... 9 Kinderclub Zuidbarge.................................................................................... 11 Verslag Activiteiten Club 2010 - 2011 ............................................................. 12 Zuidbarge 650 Jaar! ..................................................................................... 13 Carbidloop Zuidbarge ................................................................................... 15 Herinneringen aan een station ....................................................................... 16 Gedicht: ZO WAS'T VRÓGGER ....................................................................... 19 Boek 650 Jaar Zuidbarge .............................................................................. 20 Toneelvereniging “Oes Vermaak” ................................................................... 21 Stichting Molen Zeldenrust ............................................................................ 21 Water besparen in de woestijn ....................................................................... 22 Deur het Dorp en Veur het Dorp .................................................................... 25 Zuidbarge in 1930 ........................................................................................ 27 Wat elke toerist weten mot ........................................................................... 28 De Esdalruiters ............................................................................................ 29 IJsvereniging Nooitgedacht ........................................................................... 30 Jeu de Boulesclub ........................................................................................ 31 Tafeltennisvereniging Zuidbarge .................................................................... 31 De Historische Werkgroep Zuidbarge .............................................................. 32 Ouderengroep Zuidbarge .............................................................................. 33 Passage Zuidbarge ....................................................................................... 34 Kleurplaat ................................................................................................... 35 Gemengd Koor Zuidbarge ............................................................................. 37 Klaverjasclub Zuidbarge ................................................................................ 38 WEL ZUL DAOR NOU WOON‟N? ...................................................................... 39 Zuidbarge in de Leeuwarder Courant .............................................................. 41

Hierbij verzoeken wij u om uw bijdrage voor het lidmaatschap van het Plaatselijk Belang Zuidbarge voor de periode september 2011 t/m augustus 2012. De prijs van het lidmaatschap is onveranderd € 3,40. De bankrekening van Plaatselijk Belang is omgezet in een verenigingsrekening. In verband hiermee verzoeken we u, indien dat nog niet is gebeurd, in te stemmen met automatische incasso. De machtigingen, die eerder al zijn afgegeven, blijven uiteraard geldig. Voor wie zelf wil storten : het banknummer van PB Zuidbarge is 31 70 77 945, Rabobank Emmen. Bent u nog geen lid en wilt u dat wel worden, dan kunt u zich aanmelden door € 3,40 te storten op bovenstaand nummer onder vermelding van uw naam en adres. Bij voorbaat dank, Ernst Plak Penningmeester Plaatselijk Belang Zuidbarge.

Pagina 2 van 44


2011 Dorpskrant van Zuidbarge

Voorwoord Volgend jaar bestaat Zuidbarge 650 jaar. En dat gaan we op grootse wijze vieren. Het lijkt er op dat de feestcommissie er iets moois van maakt, met als hoogtepunt het feest voor huidige en voormalige inwoners op zaterdag 21 april. Meer hierover op pagina 13. Zegt het voort aan familie en vrienden in heinde en verre. Op 4 en 5 november zal de Historische Werkgroep Zuidbarge het boek over 650 jaar Zuidbarge presenteren. De schrijver is Ton Reuvekamp. Het is voor het eerst dat de geschiedenis van ons dorp op een dergelijke en volledige wijze wordt beschreven. Hierover meer op pagina 20. Nogmaals: Zegt het voort, zegt het voort. Voor het bestuur van Plaatselijk belang waren de problemen in het afgelopen jaar de problemen redelijk te overzien maar uiteraard weert ook hier de mondige burger zich soms danig. Vangrails die verkeerd zijn geplaatst, een boer die een sloot dicht gooit, een fietseroversteekplaats, overhangende takken of bankjes die ergens niet of wel moeten staan. Vanzelfsprekend nemen we alle problemen serieus en proberen steeds in samenwerking met de gemeente tot een oplossing te komen. Inus Jeuring was dit jaar aftredend als bestuurslid van Plaatselijk Belang, maar hij is door de ledenvergadering bij acclamatie herkozen. De komende vijf jaar zal hij samen met Aart Katerbarg weer zijn best doen alle problemen op het gebied van grijs en groen voor u op te lossen. Op 29 april bleek, dat het Hare Majesteit had behaagd, Hans en Minie Wierts een Koninklijke onderscheiding toe te kennen. Namens ons allemaal willen wij hen hierbij van harte feliciteren. Waar vreugde is, is ook leed. Op 23 maart overleed Geert Passies en op 30 juni Willem Hadders. Beiden hebben in diverse verenigingen en organisaties veel betekend voor ons dorp. Als bestuur van Plaatselijk Belang hebben wij ons medeleven betuigd aan hun nabestaanden. Anneriet Duivenvoorden is druk met het bezoeken van jubilarissen, langdurig zieken en nieuwe inwoners. Zij kwijt zich voortreffelijk van haar taak maar kan niet van alles op de hoogte zijn. Daarom ontvangt ze graag tips op anneriet@hotmail.com of tel. 634920 Het bestuur van Plaatselijk Belang bestaat uit: Jan Omvlee

voorzitter

631365

jomvlee@hotmail.com

Theo Duivenvoorden

secretaris

634920

info@zuidbarge.nl

Ernst Plak

penningmeester

630993

ernst@plak.net

Aart Katerbarg

alg. adjunct

643330

a.katerbarg@home.nl

Inus Jeuring

grijs en groen

633654

jeuri276@planet.nl

Jan Omvlee, voorzitter

Pagina 3 van 44


2011 Dorpskrant van Zuidbarge

Pagina 4 van 44


2011 Dorpskrant van Zuidbarge

Oranjevereniging Zuidbarge & Omstreken Zuidbarge terug in de tijd: Ridders en Jonkvrouwen lopen over het terrein dat 1 dag per jaar wordt ingenomen door Oranjevereniging Zuidbarge en al hun enthousiaste leden, de dorpsbewoners, vrienden en passanten uit de nabij liggende dorpen en wijken. 2011 Zal voor de Oranjevereniging de boeken in gaan als een recordjaar. Zowel wat betreft het aantal bezoekers, het weer en niet geheel onbelangrijk, de dagomzet. Of het nu lag aan het mooie weer, het programma of een combinatie van beide, we hebben nog nimmer zoveel volk op de benen gehad als dit jaar. Het voordeel was dat het onze kas goed heeft gespekt. Daar tegenover stond dat wij (het bestuur en alle vrijwilligers) ons de benen uit het lijf hebben gelopen. Maar klagen doen we niet, we hebben ervan genoten. Al de voorbereidingen waar we driekwart jaar mee bezig zijn, zijn niet voor niets geweest. De sfeer was goed en de bezoekers tevreden. Velen zegden al toe volgend jaar weer van de partij te zullen zijn en dan ook nog wat vrienden mee te nemen. Wat heeft er deze Koninginnedag zoal plaatsgevonden? Ten eerste werd ‟s morgens om 7 uur geheel in traditie de vlag gehesen naast huize Jalving. Daar de lichten in huis uitbleven zal ons oranjekoortje er wel een prettige klank op na hebben gehouden. Vervolgens naar de tent en de laatste voorbereidingen treffen voor het kinderprogramma. Ook dit jaar was de opkomst naar tevredenheid. Er werd een ochtendvullend programma aangeboden met film, toneel, muziek&dans, poppenkast en nog even ter afsluiting een heus ridderparcours. De kinderen waren na afloop weer dol enthousiast en verheugden zich op het middagprogramma. Tijdens het ochtendprogramma waren de vele vrijwilligers en het bestuur bezig het „veld‟ klaar te maken voor de middag. Het aanbod was net als voorgaande jaren weer zeer divers: Een zeskamp, een ingericht middeleeuws dorpje met allerlei bijhorende activiteiten voor jong en oud, in de feesttent waren demonstraties van diverse dansscholen en om van het mooie weer te genieten was er een terras ingericht, dat de hele middag druk was bezet. Problemen met de biertap installatie leken halverwege de middag roet in het eten te gooien, maar door

Pagina 5 van 44


2011 Dorpskrant van Zuidbarge

improvisatie en wat geknutsel hebben we het gerstenat weer op gang gekregen. Links en rechts waren er wel wat kritische geluiden, maar technische mankementen vallen bij ons onder het kopje overmacht. Aan het eind van de middag was het nog een hele klus om alle mensen naar huis te sturen. Het was te gezellig en het weer nodigde uit om nog wat langer te blijven hangen. Echter door vergunningen en afspraken met de gemeente moeten we er op toezien (met 1 oog een beetje dicht) dat we ons aan de „sluitingstijden‟ houden. Na afloop werd het terrein snel opgeruimd en vervolgens hebben we nog even nagezeten aan onze stamtafel om de dag, onder het genot van een hapje en een drankje, te evalueren. Slotconclusie het was weer supergeslaagd! Feestavond Dakderaf De toeloop op Koninginnedag gaf ons goede moed voor de feestavond voor de daar opkomende zaterdag. De band Jetset was geregeld, de flyers verspreid en nu afwachten hoeveel mensen te mobiliseren waren om naar Zuidbarge te komen. Het was op de feestavond gezellig. De band bracht de stemming er goed in en iedereen was vrolijk gemutst. Helaas viel ons de opkomst tegen. Er had met gemak nog wel het dubbele aantal bezoekers bij gekund. Of we de drempel te hoog maken door entree te heffen, er onvoldoende publiciteit aan is gegeven, de onbekendheid van de band of andere redenen, we weten het niet. We moeten de feestavond nog een keer goed evalueren en nagaan wat nu exact de oorzaak van de beperkte opkomst zou kunnen zijn. Geen misverstand over het verloop van de avond. Het was weer bijzonder gezellig en ook hier moesten de laatste gasten met zachte dwang naar huis worden gestuurd. Op onze website - www.ovzuidbarge.nl - staan ruim 200 foto‟s staan van Koninginnedag en de feestavond. Deze kunt u inzien maar ook downloaden en zelf opslaan/afdrukken. Transmiddag De feestmiddag voor de bewoners van de Trans is voor de Oranjevereniging altijd weer een bijzondere happening. De middag stond in het teken van een Hollandse gezelligheid. Er waren een aantal artiesten komen opdraven om er weer een knallende feest van te maken: Chris de Roo, Arjan Boltjens en Robin Mink hebben geheel belangeloos deze middag muzikaal ingevuld. Het muziek + lichtshow werd geregeld door HB systems .

Pagina 6 van 44


2011 Dorpskrant van Zuidbarge

Omdat we de feesttent hadden ingericht als een “ bruin café “ inclusief Perzische tapijtje op de bar en ouderwetste olielampen hangende boven de bar, leek het al snel dat de tijden van café Meppelink waren herrezen in Zuidbarge. Zo‟n feest inspireert altijd veel mensen en zonder al teveel te verklappen komen volgend jaar twee artiesten die landelijke bekendheid genieten. Bestuur en vrijwilligers We beginnen en sluiten de „ festiviteiten‟ al jaren lang met dezelfde, onvermijdbare, traditie en dat is het opbouwen en afbouwen van de feesttent. Hieronder een foto van de opbouwploeg van 2011. Een groep vrijwilligers die altijd op de achtergrond opereert maar voor ons onmisbaar is. Mannen nogmaals dank. Ook willen we alle andere vrijwilligers nogmaals bedanken voor hun inzet. In ons programma boekje hebben we een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden en vrijwilligers. Inmiddels hebben zich twee gegadigden aangeboden voor de functie bestuurslid. Wie dat zijn, kan nog niet worden verhuld, maar dat zal t.z.t. worden bekendgemaakt via de website en ons programmaboekje. Mochten er nog mensen zijn die een helpende hand willen bieden als vrijwilliger, dan kunt u zich via onze website aanmelden of even bellen met Erwin Hemme (0591-645585) Binnen het bestuur heeft er tevens een verandering plaatsgevonden. Onze secretaris, Riena Ziengs, heeft aangegeven door drukte het secretariaat naast zich neer te willen leggen. We hadden even een probleem, want wie wordt de nieuwe secretaris? Tijdens een tweetal vergaderingen hebben we op initiatief van de voorzitter, besloten dat deze zijn functie inruilt voor het secretariaat en dat Rudy Bischop de functie van voorzitter weer op zich neemt. Rudy was enkele jaren terug ook voorzitter maar moest deze functie toen neerleggen vanwege diverse omstandigheden. Dus per ingang van september 2011 is het dagelijks bestuur als volgt: Rudy Bischop, voorzitter Erwin Hemme, secretaris Marjo Caenen, penningmeester Het is tijd om de zomer in te gaan en na te denken over 2012. Het thema is al bekend: Ouderwetse Kermis. Nu nog de invulling…maar dat gaat wel weer lukken. Groeten en vele zonnige zomerdagen toegewenst namens het bestuur van de Oranjevereniging Zuidbarge!

Pagina 7 van 44


2011 Dorpskrant van Zuidbarge

Protestantse Vrouwen Drenthe Onze vereniging telt 31 leden en we komen 1 keer per 14 dagen bij elkaar op de dinsdagavond. De avonden worden gehouden in dorpshuis “ ‟t hoefijzer”. Ook voor het komende seizoen hebben we weer een aantrekkelijk programma samengesteld, o.a. een avond met als titel “Van Rome tot Mekka”. We openen het seizoen samen met afd. Noordbarge en we onderhouden ook contacten met “de Passage” afd. Zuidbarge. Verder organiseren we elk jaar een fietstocht en een dagje uit per auto. Hierbij een 2-tal moment opnamen, Stop tijdens de jaarlijkse fietstocht” en “Optreden van “de piraten” tijdens de fantasieavond”. Dit jaar vieren we op 25 oktober ons 50jarig jubileum.

De voorbereidingen zijn in volle gang en we verheugen ons natuurlijk erg op deze dag! Wilt u vrijblijvend een kijkje bij ons komen nemen dan bent u van harte welkom. Op 27 september starten we met het nieuwe seizoen. Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met een bestuurslid. Het bestuur bestaat uit de volgende leden: Joke Kompier- Jonkers, voorzitter (631518) Derkje de Vries-Epping, penningmeester (630923) Jantje Weitering-Rosies, secretaris (677397) Aaltje Willems-Lanting, notulist (630367) Elly Kramer-Maas, lid (677025) Bertha Ottens- Pranger, lid (640520) Namens het bestuur,Jantje Weitering-Rosies

Pagina 8 van 44


2011 Dorpskrant van Zuidbarge

Jaarverslag Beheercommissie 2010-2011 Voor het dorpshuis zit het jaar er al bijna weer op. In de maanden juli en augustus is het gesloten wegens vakantie. Het afgelopen jaar is, net als de voorafgaande, weer erg goed verlopen. En wederom is er een ruime winst geboekt. Alle vrijwilligers hebben weer veel werk verzet. Het dorpshuis werd goed bezocht door de Zuidbarger verenigingen. En er waren weer veel cursussen, trainingen en vergaderingen, waarbij vaak gebruik werd gemaakt van een lunch. Ook was er dit jaar weer een gezellige nieuwjaarsreceptie. Er waren uiteraard weer lekkere knieperties en rollegies gebakken door onze vrijwilligers. En de nieuwjaarsborrel ontbrak niet. Tevens hebben we voor alle vrijwilligers een gezellige feestavond georganiseerd met een entertainer en een heerlijk buffet. Het bestuur bestaat uit Klaas Nonkes (voorzitter en penningmeester), Geert Mulder (secretaris). Ep Oldengarm, Derkje de Vries en Ria de Rooy (bestuursleden). Het bestuur heeft elf maal vergaderd en ĂŠĂŠn keer samen met het bestuur van Plaatselijk Belang. Tevens hebben we twee keer een bespreking gehad met de beheerders en hulpbeheer(-ders)(sters). Rommy Baas en Gerard Jansen nemen aan het eind van dit seizoen afscheid als beheerders. Rommy Baas wil het wat rustiger aan gaan doen. Gerard Jansen blijft nog wel de inkoop verzorgen. We willen Rommy en Gerard bedanken voor het vele werk van de afgelopen jaren. Annechienus en Nies Drent hebben toegezegd het beheer op maandag over te nemen en ook Erna Haverkate is toegetreden als nieuwe beheerster. We zijn hier heel blij mee en wensen hen alle drie veel succes toe. Dit voorjaar kregen we het bericht dat dhr. Geert Passies was overleden. Geert heeft veel voor het dorpshuis betekend. Zeker in het begin heeft hij heel veel bouwtechnische zaken verricht. We wensen de familie veel sterkte toe. Hans en Mienie Wierts zijn allebei onderscheiden met een koninklijk lintje. Mede door het vele werk voor het dorp en ook voor het dorpshuis. Beiden waren ze immers heel actief voor het dorpshuis. We willen hen van harte feliciteren namens alle beheerders, vrijwilligers en de beheercommissie. We zoeken op dit moment naar mogelijkheden om de boeiboorden van het dorpshuis te vervangen. Zij zijn in een slechte staat van onderhoud. Maar omdat het dorpshuis nu een provinciaal monument is, wordt vervanging wel een stuk lastiger. Niet alles is meer toegestaan. We moeten ons aan bepaalde voorschriften houden. De bedoeling is om boeiboorden van kunststof aan te brengen. De firma Tieben is gevraagd een offerte uit te brengen. .Van de provincie hebben we inmiddels toestemming om een vergunning aan te vragen. Kunststof is toegestaan, als de maatvoering niet afwijkt van de huidige maten. We zijn ook begonnen met het opknappen van de biljartzaal. Er zijn inmiddels nieuwe barkrukken en er komen nieuwe tafelbladen. Rest mij nog alle vrijwilligers en beheer(-ders) (-sters) te bedanken voor hun inzet van het afgelopen seizoen. Namens de beheercommissie Geert Mulder

Pagina 9 van 44


2011 Dorpskrant van Zuidbarge

Pagina 10 van 44


2011 Dorpskrant van Zuidbarge

Kinderclub Zuidbarge Alweer een jaar voorbij. Wat hebben we weer een fantastisch creatief jaar gehad. Inmiddels tellen we 30 deelnemers bij de Kinderclub. Doordat er zich zoveel nieuwe kinderen hebben aangemeld, hebben we vanaf heden ook extra hulp van Frouwkje Mulder. Vorig jaar september startten we het seizoen door naar Plopsaland Coevorden te gaan. Dankzij een gemeentelijke subsidie konden we voor de kinderen eenmalig iets groots organiseren. De kinderen konden zich de hele dag vermaken in Plopsaland, zoals in de mysterieuze Anubis attractie, in de K3 zweefmolen, rondje in de prachtige carrousel van Samson en Gert, in de

super snelle piraten achtbaan, de Scheve Schuit, op de vliegende fietsen, botsauto‟s enzovoort. Ook dit jaar hebben we zoals de voorgaande jaren al onze activiteiten afgestemd op ‟t weer. Regende, hagelde of sneeuwde het buiten, dan gingen we ons binnen vermaken met leuke knutsel activiteiten , voorlezen of spelletjes en bij mooi weer waren we buiten te vinden voor een spannende speurtocht, spelen in de speeltuin, verstoppertje, enzovoort. Na de zomervakantie gaan we weer van start en hieronder vindt u alvast een overzicht van de dagen waarop Kinderclub zal plaatsvinden voor het jaar 2011/2012. Rooster kinderclub Zuidbarge: de volgende vrijdagen van 15.30 uur - 17.00 uur:  In 2011 - 7 oktober, 4 november en 2 december  In 2012 - 13 januari, 3 februari, 9 maart, 6 april, 11 mei, 8 juni en 6 juli. De kosten bedragen 3 euro per kind per keer. Dit bedrag is inclusief materialen en consumpties. Aanmelden voor de kinderclub kan via sreejhemme@live.nl. of bellen naar 645598. Groeten, Sreeja Hemme, Susanna Jagt en Frouwkje Mulder

Pagina 11 van 44


2011 Dorpskrant van Zuidbarge

Verslag Activiteiten Club 2010 - 2011 In deze periode zijn de clubleden vijf keer bij elkaar geweest. De vaste onderdelen van het programma zijn onder anderen Bingo, Oudhollandse spelletjes en de sjoelcompetitie. Door omstandigheden is de Sint af gelopen jaar niet geweest, maar we verwachten hem het komende jaar wel. We hebben de heer Vrieswijk uitgenodigd om ons te vertellen over de Ambulance en alle bijkomende dingen, zoals de defibrillator ( klapkast ) Voor de slot activiteiten zijn we op 6 Mei op de fiets naar Dorgelo in Schoonebeek gegaan, waar we hebben gekegeld. Om goed vijf uur waren we weer terug in het Dorpshuis waar we hebben geborreld en later ons te goed hebben gedaan aan een brood maaltijd.

We hebben nog een probleem bij de activiteiten club namelijk we hebben wat te weinig leden, we komen bij elkaar een keer in de maand op de dinsdagavond in de wintermaanden, belangstelling om er bij te komen informeer bij: Jopie Hilbrands 630881, Jan Voors 634619, Dina Meppelink 630901, Piet Zantingh 630822.

Pagina 12 van 44


2011 Dorpskrant van Zuidbarge

Zuidbarge 650 Jaar! In 2012 bestaat het dorp Zuidbarge officieel 650 jaar. Er is een commissie samengesteld onder de vlag van het Plaatselijk Belang die deze gebeurtenis op Zuidbargse wijze wil vieren en er een feestelijk tintje aan wil geven. Achter de schermen wordt al druk gewerkt aan het programma. Begin dit jaar is er een enquête gehouden onder de inwoners van Zuidbarge om inzicht te krijgen in wat er leeft binnen het dorp m.b.t. cultuur, sport, spel, Zuidbarge algemeen en feest. En met een response van 80% kan de commissie zeker aan de slag. De feestdagen zijn inmiddels bekend: 19, 20 en 21 april 2012. Noteer deze data alvast in uw agenda. De feestelijkheden zullen natuurlijk in geheel Zuidbarge plaatsvinden, met als middelpunt het feestterrein op het veld achter het Dorpshuis. Hier zal de grote tent (in samenwerking met de Oranje Vereniging) ons een gezellig en droog onderkomen bieden en tevens zal hier aan de inwendige mens gedacht worden. Het programma zal in grote lijnen zijn (nog niet definitief): - Donderdagavond: opening door burgemeester Bijl en een sportieve activiteit in en rond Zuidbarge. - Vrijdagavond: een sportieve activiteit en activiteiten voor de kinderen. - Zaterdagmiddag/avond: Reünie en diverse culturele activiteiten voor jong en oud. De reünie op zaterdag 21 april 2012 zal in het teken staan van de inwoners en voormalige inwoners van Zuidbarge. Heeft u familie, vrienden of kennissen die ooit in Zuidbarge hebben gewoond, stel ze s.v.p. alvast op de hoogte van de feestelijkheden en de reünie. Ook kunt u verwijzen naar de speciale website: www.zuidbarge650.nl Voor het aanmelden voor de reünie zal vanaf november 2011 een opgave formulier beschikbaar worden gesteld (huis aan huis en op de website). Veel hand- en spandiensten en financiële middelen zullen nodig zijn om deze heugelijke gebeurtenis tot een grote happening te maken. Gelukkig hebben we van meerdere kanten positieve reacties ontvangen, waardoor wij als commissie actief aan de slag kunnen. Heeft u aangegeven een (financiële) bijdrage te willen leveren aan Zuidbarge 650 jaar, dan zullen wij u na de grote vakantie benaderen. Wij hopen op een geweldige opkomst, zodat het een geslaagde verjaardag van Zuidbarge mag worden. De Commissie Zuidbarge 650 jaar Commissieleden: Willy Stuulen (voorzitter), Frouwkje Mulder (secretaris), Gienus Hulst (penningmeester), Willem Harms, Erwin Hemme en Aart Katerberg (algemene leden). Website: www.zuidbarge650.nl E-mail: contact@zuidbarge650.nl Adres secretariaat (Frouwkje Mulder): Zuidbargerstraat 103, 7812 AE Zuidbarge Mocht u nog even willen weten hoe het ook alweer zover is gekomen: In 1362 wordt Zuidbarge voor het eerst genoemd in een oorkonde. In oorsprong gaat de es nederzetting naar alle waarschijnlijkheid terug naar de aanleg van één of enkele hoeven in de achtste en negende eeuw na Christus. In 1445 kende Zuidbarge 11 erven en het dorp is sindsdien uitgegroeid tot een zelfstandige nederzetting. De naam Suijtberge veranderde in de loop van de tijd in Zuidbarge. We vieren in 2012 dus de eerste vermelding van Zuidbarge in de historische stukken.

Pagina 13 van 44


2011 Dorpskrant van Zuidbarge

Pagina 14 van 44


2011 Dorpskrant van Zuidbarge

Carbidloop Zuidbarge Onder zware omstandigheden is op 31 december 2010 de vierde editie van de Zuidbarger Carbidloop gehouden. Na een week met afwisselend matige vorst en dooi, resulteerde in extra zware omstandigheden.Ons mooie evenement dreigde te stranden. Voor het eerst in vier jaar afgelast? Maar toen werd de helpende hand toegestoken. Trekkerweb Hessel Doornbos veegt nog eens de Rietlandenstraat achterlangs en rijdt de aangevroren bodem zover als dat kan los. Dank daarvoor. De heer Rocks is bereid om per quad voor de groep aan te rijden en eventuele tegenliggers te attenderen op de hardlopers. De veiligheid kan zo worden gewaarborgd. Gewoonlijk gebeurt dit door een fietser. Maar het is per fiets onbegaanbaar. Tegen 12 uur besluiten we: het giet deur. Wij gaot der veur. In de tent vinden om 13.00 uur de eerste inschrijvingen plaats. Erna Haverkate schenkt dan al warme chocolademelk voor deelnemers en publiek. Een uniek evenement. Ook het publiek wordt verwend. Erna wordt bijgestaan door Dick Troost. Carmen Hoogeveen en Jan Omvlee zullen zorgen voor de tijdregistratie. Jan Voors is verkeersregelaar en zorgt bij de brug voor de veiligheid van de lopers. Om half twee geven 26 carbidbussen een donderend startsignaal. Bij de heren wint favoriet Jan Holtrop. Zo verdedigt hij net als Hilda Huizing met succes de vorig jaar gewonnen titel. Hilda is de snelste dame op de vijf km. Op de 2,5 kilometer in Marja Huizing de snelste. Maar geen beker. Helaas. Principe is dat de diegene die het verste heeft gelopen met de beker naar huis gaat. In dit geval dus zus Hilda. Want die liep vijf kilometers. Eeuwige roem is Marja‟s deel. De bekers worden net als voorgaande edities uitgereikt door Carmen Hoogeveen. Ook is er warme chocoladem elk of sportdrank. Voor iedere deelnemer is er een prachtig Carbidloop T-shirt als aandenken. Zo was er weer sprake van een geslaagde Carbidloop, mede mogelijk gemaakt dankzij de ondersteuning van enkele dorpsgenoten. “Last but not least” bedanken we graag Jans en Aly Katerbarg, voor de geweldige medewerking en ondersteuning in alles waar dit gevraagd werd. Hopelijk tot volgend jaar. Gezienus Omvlee en Theo Duivenvoorden

Pagina 15 van 44


2011 Dorpskrant van Zuidbarge

Herinneringen aan een station In januari 1933 werd mijn vader, H. Kieft aangesteld als haltechef op het toenmalige station van de Nederlandse Spoorwegen in Zuidbarge. Het gevolg was dat het gezin Kieft, vader, moeder en drie zonen (Jan, Herman en Hans) in mei 1933 verhuisde van de Julianastraat in Emmen naar het station aan de Halteweg 21 in Zuidbarge. Voor deze tijd was het station eigendom van de NOLS (NoordOoster LokaalSpoor). Als vorige bewoners zijn bekend: van 17 mei 1914 tot 30 november 1921 H.Santing,van 1 december 1921 tot 31 december 1926 A.J.Peters en van 4 januari 1927 tot 31 december 1932: B.Horsting De bloeiende brem waarmee het driehoekige veld(11) achter het station was beplant, evenals het vrij robuuste gebouw, voorzien van dikke muren en slaapkamers met kasten als kamertjes, maakten op mij als 5-jarige bij aankomst grote indruk. Het woongedeelte op de begane grond bestond uit keuken, kamer, toilet, gang met hal, voorkamer en een grote kelder met boven twee slaapkamers en een grote zolder. Aan de perronzijde bevond zich het stationsgedeelte bestaande uit kantoor, wachtkamer met vestibule als ingang. Op het perron voor het kantoor stond een blok met hendels voor het bedienen van signalen en wissels. Onder toezicht van pa mocht ik soms de signalen bedienen, of de sleutel er uit nemen om de spoorbrug te ontgrendelen. Het bedienen van de spoorbrug(5) over het Oranjekanaal behoorde mede tot de taak van de dienstdoende chef. De in Emmen woonachtige spoorwegbeambten: Hageman, Hendriks, Smeenk en Voordepoort (de latere stationschef van het station Nieuw-Amsterdam) losten mijn vader af. In het midden van het perron was in de lengte een rij kastanjebomen geplant. Naast de ingang van het perron lag de met een haag omgeven bloemen- en moestuin, gescheiden door een grote kersenboom. Aan de perronzijde hiervan stond het toiletgebouw(2), retirade genoemd, met aan het eind van het perron een wachthuisje(3). Tijdens de oorlogsdreiging voor 10 mei 1940 werd hiervan door militairen, ter bewaking van de spoorbrug, gebruik gemaakt. Aan de andere zijde van het gebouw (Halteweg-zijde) lag het spoor(8) naar de haven(10) aan het Oranjekanaal(9) waar o.a. pootaardappelen en turfstrooisel, door de scheepvaart aan- en afgevoerd, werden verladen. De haven was later voor mij en o.a. de vrienden Zwaantinus Tibbe en Wiebe Smit een dankbaar, maar wel een verboden, speelterrein. De loods(4) aan de oostzijde van het station werd voor de helft voor o.a. opslag van turf gebruikt. In de oorlog bevond zich onder de turf een varkenshok waar clandestien een varken werd vetgemest. Het was tijdens de oorlog een noodzaak maar ook

Pagina 16 van 44


2011 Dorpskrant van Zuidbarge

een sport dergelijke zaken voor de Duitse Wehrmacht geheim te houden. Aan de Halteweg stond een kleine boerderij aanvankelijk bewoond door de familie Oldengarm en later door de familie Brinks. Ter hoogte van het station liep, richting het dorp, een zandweg langs de boerderij van Braam en Santing(14). Voor 1940 verhuisde het echtpaar Santing met de drie dochters Griet, Lies en Margie naar de boerderij van de familie Stulen in de haven. Ook de familie Siert Smit met vier zonen, Arend, Wiebe, Corry en Annechienes woonden verderop aan de zandweg(15). Aan de

spoorlijn bij het begin van de haven stond de kalkblusserij(16) en verderop de boerderij van de familie Stulen(17). Deze familie verhuisde voor het begin van de oorlog naar Witteveen. De boerderij werd daarna bewoond door de familie Santing en na de oorlog door transportbedrijf Ziengs. Omstreeks 1935 werd naast de boerderij van Stulen een kunstmestloods(18) gebouwd. Aan het eind van de haven stond het transport bedrijf G. de Lange en zoon(19). Geert de Lange sr. had drie zonen die naast de garage woonden t.w. Roelof(20), Ab(21) en Geert(22). Roelof was gehuwd met Marie Westerhuis, Ab met Trijntje Koens en Geert met Zwaantje Zwiers. Ab en Trijntje hadden een dochter, Gea en Geert en Zwaantje een dochter, Rita en een zoon Geert. Aan de overzijde van het kanaal woonde de familie Tibbe(24). Van de kinderen heb ik Zwaantinus, Ida, Jantje en Grietus goed gekend. Grietus en zijn vrouw Mien wonen nog steeds in het ouderlijk huis. Aan de andere zijde van de spoorlijn woonden de families Boelen(25) en, schuin er tegenover, Stulen(26). Aan dezelfde weg richting staatsbos woonde de familie Haan, aan de spoorlijn richting NieuwAmsterdam de familie Schepers (23) en aan het kanaal richting Noordbarge de familie Lotterman.

In September 1933 ging ik naar de openbare lagere school, met de juffrouw Hogen Esch voor de eerste klassen, en als hoofd meester Lamberts. Meester Koopman gaf de middenklassen les terwijl meester Lamberts de hoogste klassen doceerde. Als schoolvrienden noem ik o.a. Willem Schirring en Roelof

Pagina 17 van 44


2011 Dorpskrant van Zuidbarge

Nijmeijers. Na schooltijd werd dikwijls in het Oranjekanaal gevist of met de bij de spoorbrug behorende roeiboot gevaren. In de hooitijd gingen we "heugie springen" waarbij het opgeslagen hooi in de schuren werd aangestampt. Mijn vader was naast een verwoed visser tevens een enthousiast jager. In de jachttijd had hij dikwijls het jachtgeweer tijdens zijn dienst bij zich om op een haas of een koppel patrijzen te jagen. Vanuit het kantoor van het station had men namelijk een riant uitzicht over de akkers naar Noordbarge, genaamd "de Blinken", tegenwoordig bebouwd met de Brinken. Meester Lamberts was een jagersvriend. Als vrienden van mijn ouders kunnen genoemd worden de familie Jans Wierts met hun drie kinderen (Rietlandenstraat) en de familie Santing. In 1939 werd de dreiging van een oorlog zo sterk dat werd overgegaan tot mobilisering. Bij alle bruggen werden militaire wachtposten geplaatst. Zo werd ook het wachthuisje bij de spoorbrug bemand. Op 10 mei 1940 werd Nederland door de Duitsers aangevallen. Ik herinner me nog heel goed dat `s morgens het perron vol met militairen stond om landinwaarts getransporteerd te worden. We moesten tijdelijk het station verlaten, voor het springen van de spoorbrug en gingen naar de familie Bloeming en het aannemersbedrijf Bouwers. Na de overgave werd de brug snel hersteld en werd het station op 10 juni weer geopend voor personenvervoer en op 6 oktober 1941 weer gesloten. Sinds 2 oktober 1938 was het reizigersvervoer namelijk ook al gesloten. De winters '39-'40 en '40-'41 waren zeer streng. Hevige sneeuwstormen waren de oorzaak van het vastlopen van de eerste ochtendtrein tussen Zuidbarge en Emmen terwijl scheepvaart door het kanaal volledig onmogelijk werd gemaakt door een meter dikke ijslaag. Ook sneeuwde het kanaal voor de helft vol, wat het schaatsen onmogelijk maakte maar voor het spelen met sleden dikke pret betekende. In 1943 werden ook mijn broers Jan en Herman naar Duitsland getransporteerd. In dat jaar ontdekte ik het bouwen van modelzweefvliegtuigen. Door het sluiten van het reizigersvervoer werd de wachtkamer door mij en vrienden o.a Tiens Tibbe, Wiebe Smit en de gebroeders Rappard uit Noordbarge, uiteraard met toestemming van mijn vader, in beslag genomen. Er werd zelfs geprobeerd een door jachtvliegtuigen gedropte brandstoftank om te bouwen tot een echt zweeftoestel. Hierbij werd ook Tiem Bouwers voor het verzagen van dennestammen ingeschakeld. Door latere omstandigheden is hiervan niets terecht gekomen. Bij luchtalarm werd op het perron, zichtbaar voor de machinist van de voorbijrijdende trein, een geelblauwe vlag opgesteld. Toch werd een personentrein komende uit Emmen even voor het station door Lockheed Lightnings, ook wel "dubbelstaarten" genoemd, beschoten. Het resultaat was vier doden. De bevrijding op 13 april 1945 werd uitgevoerd door een Pools tankregiment. Duitsers hadden zich bij de brug aan de oostzijde van het kanaal ingegraven. Zij vluchtten door het kantoor en wachtkamer van het station naar het huis van Brinks. Dit werd opgemerkt door de bevrijders waarna het station en het huis van Brinks met fosforgranaten werden beschoten en volledig uitbrandden. Mijn ouders en twee evacuĂŠe's, die zich in de kelder hadden verscholen, wisten via het kelderraam het gebouw te verlaten en in een droge sloot het einde van de beschieting af te wachten. Even voor deze beschietingen was ik voer voor de konijnen gaan steken. Bij het begin van het schieten ben ik bij Ab en Trijntje de Lange in hun kelder gevlucht. Toen het rustiger werd ben ik naar de famlie Santing geslopen en bij de familie in een dekkingsgat gekropen. Hier werden we door de Poolse militairen echt bevrijd. Mijn ouders en de evacuĂŠe's zag ik gelukkig snel daarna weer. Als 16 jarige ervoer ik met mijn ouders de trieste aanblik van het brandende station met alle dierbare spullen waaronder een fijne piano. Vrouw Santing bracht op dat moment uitkomst door ons voorlopig onderdak in hun huis aan te bieden, waar ik haar nog altijd dankbaar voor ben. Veertien dagen later vertrokken wij naar Emmen, Prinsenlaan 35. Hans Kieft

Pagina 18 van 44


2011 Dorpskrant van Zuidbarge

Gedicht: ZO WAS'T VRÓGGER Door: Annie Jeuring-Arends Jaoren leen, veurbij vlög de tied Alles zie‟k weer veur mej, met de oog'n van een kind Nao schoultied gaow naar hoes toe gerend Nog eem'n help‟n op t erpellaand dat waarn we zo gewend. Zaoterdags de boel ophemmel'n en hark'n ik heb dunk mej nooit zegt ik ben kapot, nee wej gung'n wark'n Dat is nou wel al zo'n zestig jaor leen Vaak vraog ik mej of. Waor is de tied toch bleem'n. Ik was een kind met gruune vingers, het boet'n leem'n waak met vertrouwd Daorum bin'k in later jaoren, ok maar met een boer getrouwd In de maond Meert begon't koor‟n zeien, zo oet de haand Dat was een hiel geloop, over dat lósse laand. Erpelpoot‟n oet een schoet, bij weer en wind Vraog dat vandaag de dag ies an een veertien jaorig kind As de koe'n van stal kwaam‟n dartelend in de wei Dan kwam de grote schoonmaak, de stal lag er weer knappies bij. Het schoonmaak'n van de kalverstal‟n dat was gewis De boomnste helft witkalk, de onderste bláckvernis In Mei was het biet‟n tied, dat was een hiel karwei Dan weur'n de planties op ien zet, rij veur rij. Preciesie zaod kende men nog niet in die tied De ofstand kwam wel wat krek, ollemaol eem wied Dan weur het gres mijd, en hoop'n op goed weer Het mus dreug‟n deur de zun, en er in wark‟n mienig keer. En tuss'n het koorn het heuj oet de sJootkaant‟n haal‟n Met aal die blinde mugg'n, veur oes bekende verhaal‟n Het koor‟n weur mijd, in hokke‟n zet, garf an garf op't veld Nou ongeveer tien daag'n, weur'n dan de koor‟n bult‟n zet. Ok in de schuur kwam zoveul meuglijk in Mooi dicht bij hoes, ok dat was gewin Vanof September kwam de dórsmachien op „t veld en in schuur'n 't Gebeurde met veul mankracht, en dat kun wal maonden duur‟n. Het koor'n weur gescheid'n van 't stro, in zeumtig kilo‟s zakk‟n En 't stro van de dörskast gung naor de pers, in plm honderd ponds pakk'n Vanof Oktober tot April weur'n de kalver geboor‟n Miestal gungt wal goed, en leup alles naor behoor‟n.

Pagina 19 van 44


2011 Dorpskrant van Zuidbarge

De wlntermaond'n was het wat rustiger op de boerderij Het vie mus verzörgd, mor men was toch meer vrij Zo bin ik een jaor lang, deur't boer‟n leem‟n hen gaon Het bint moment‟n waor we nog vaak ies bij stil blieft staon. Saam‟n de scholders eronder, saam'n wark'n maakt stark Plezier in het leem'n, plezier in je wark Toch bin ik bliede dat oes kinder, en daor de kinder weer van Het wat gemakkeler hebt, ze geniet er meer van. De tied van nou, hypermodern en luxeus Mar hadde'n wij vrogger een andere keus? Wat wij oes toen niet konde‟n permiteer‟n Dan denk ik an sport'n, en veural verder leer'n Mar toch hef het oes wel vórmt, deur wat wij nou bent 'k Ben bliede dak ok die aole tied, nog met maakt heb. Annie Jeuring-Arends

Boek 650 Jaar Zuidbarge Naar aanleiding van het 650 jarig bestaan van ons dorp geeft de Historische Werkgroep Zuidbarge dit najaar een boek uit, met de titel: “Het verleden verlicht, 650 jaar wel en wee van de inwoners van Zuidbarge”. De schrijver is Ton Reuvekamp. Het boek heeft en harde kaft en bevat 320 pagina‟s op A4 formaat, waarvan een gedeelte is gedrukt in kleur. De eerste 100 pagina‟s gaan over de oude historie van Zuidbarge. Zij zijn voorzien van diverse kaarten en andere afbeeldingen. Dan volgt een gedeelte waarin het leven in de vorige eeuw is beschreven. Dit deel bevat vele unieke foto‟s. Tot slot volgt dan nog een overzicht van alle adressen, inclusief hun bewoners, door de jaren heen. Om de verkoopprijs zo laag mogelijk te houden, geeft de Historische Werkgroep het boek uit in eigen beheer. Doordat een aantal externe financiers een bijdrage hebben toegezegd, kan het bij voorinschrijving worden aangeboden voor €22,50. Daarna bedraagt de verkoopprijs €25,-. Inschrijving kan geschieden door voor 1 oktober a.s. een bedrag van €22,50 per boek over te maken op rekeningnummer 1255.58.961 t.n.v. Pl. Belang Zuidbarge inz. Hist. Werkgroep te Emmen. Graag ook uw adres vermelden. Op vrijdag 4 november wordt het boek gepresenteerd met het aanbieden van het eerste exemplaar aan wethouder Sleeking. Op zaterdag 5 november volgt dan nog een tweede presentatie, waarin het wordt aangeboden aan een prominente dorpsgenoot. Op beide dagen geeft de Historische werkgroep een overzicht van haar activiteiten tot nu toe en tevens is er dan gelegenheid het boek te kopen en bestelde exemplaren af te halen. Er bestaat dan ook de mogelijkheid, het boek te laten signeren door de schrijver. Historische Werkgroep Zuidbarge

Pagina 20 van 44


2011 Dorpskrant van Zuidbarge

Toneelvereniging “Oes Vermaak” Beste Dorpsgenoten, Als ik dit stukje schrijf voor de dorpskrant zijn we druk bezig om een toneelstuk uit te zoeken voor het nieuwe seizoen. Het afgelopen seizoen hebben we veel succes gehad met het stuk “„n Rieke Stinkerd!”. We mochten ook twee nieuwe leden verwelkomen namelijk Albert Timmer als speler en Bianca Schutte als souffleur en we hebben afscheid genomen van een trouw lid Luuk Meppelink als penningmeester en speler. In september beginnen we weer met onze repetities. We zien U allen dan ook graag weer op een van onze uitvoeringen in 2012. Wij zullen ons best weer doen om U een mooie en gezellige avond te bezorgen. Het bestuur bestaat uit: Piet Schutte, voorzitter (641309), Miranda Bos, penningmeester (220814) en Mieke Bos, secretaris (630855). Kijk voor meer informatie op http://www.oesvermaak.nl/ Tot ziens, namens Toneelvereniging “Oes Vermaak”, Mieke Bos.

Stichting Molen Zeldenrust In de zomer en het najaar heeft de molen een grote schilderbeurt ondergaan. Het heeft even geduurd, maar toen men klaar was, stond hij er weer prachtig bij. Door het schilderen en het gebruik daarbij van een hoogwerker, was het vaak niet mogelijk de wieken naar de wind te kruien. Daardoor heeft de molen toen niet veel gedraaid. In het afgelopen voorjaar was dat wel anders. Een paar jaar geleden heeft toenmalig minister Plassterk verordonneerd dat men in het onderwijs meer aandacht moet gaan geven aan Erfgoededucatie. In het kader daarvan heeft Het Drents Plateau voor groepen 1 en 2 van de basisscholen het project “De Molenmuis” ontwikkeld. Wij hebben daar enthousiast aan meegewerkt. En hoe. In april hebben 17 scholen met in totaal meer dan 500 leerlingen, daarbij begeleid door ruim 100 ouders en leerkrachten, de molen bezocht. Zelden krijgen we zulke dankbare en belangstellende bezoekers. Het waren voor de molenaar, die al wat op leeftijd begint te komen, vermoeiende weken die echter heel veel voldoening gaven. De Nationale Molendag was dit jaar op 14 mei. Ook toen was de belangstelling met 175 bezoekers uitstekend. Hoewel dat niet eenvoudig is, lukt het het stichtingsbestuur nog steeds de eindjes aan elkaar te knopen. Dit mede dank zij een behoorlijk aantal donateurs. Ook u kunt donateur worden. De minimum bijdrage is 7.50 euro per jaar. Aanmelden kan bij ondergetekende. Namens Stichting Molen Zeldenrust, Oranjekanaal N.z. 7, 7825 TK, Emmen, Jan Omvlee ( secr. ) , e-mail: jomvlee@hotmail.com

Pagina 21 van 44


2011 Dorpskrant van Zuidbarge

Water besparen in de woestijn Het Drentse bedrijf Dacom won in mei de MKB Innovatieprijs met de TerraSen, een vinding waarmee boeren tot 50 procent water kunnen besparen. Door Liesbet Hulshof, NRC zaterdag 28 mei 2011 Janneke Hadders, directeur van Dacom, loopt met de TerraSen onder haar arm door een bietenveld. "Het is heel makkelijk", wijst Hadders. De bodemmeter gaat de grond in. Het bijbehorende kastje zendt vervolgens de meetgegevens naar de databank in Emmen. Het bedrijf heeft software ontwikkeld die de gegevens omzet in concrete adviezen. Boeren kunnen deze informatie thuis achter de computer raadplegen. Zo weet de boer precies wanneer en hoeveel water het gewas nodig heeft. Bodemsensoren bestaan al langer, maar er is geen ander bedrijf dat data omzet naar adviezen. Jan Hadders, vader van Janneke en oprichter van het bedrijf Dacom, begreep als voormalig akkerbouwer hoe belangrijk dit is voor boeren. "Andere bedrijven vergeten de informatie te vertalen naar een advies, zodat de boer niet precies weet wat hij er nou mee moet doen in het veld", zegt Janneke Hadders. Jan Hadders verbouwde aardappels, bieten en graan. Vaak kreeg hij achteraf van zijn boekhouder te horen dat hij dingen anders had moeten doen. Met de komst van de computer zag hij kansen: landbouw en computers moesten samengaan. In de jaren tachtig richtte hij Dacom op. Met die nieuwe technieken wilde hij boeren gedurende het groei seizoen adviseren, bijvoorbeeld op gebied van bemesting en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. En sinds een jaar dus ook over bewatering. Janneke Hadders werkt sinds 2003 bij Dacom en is sinds 2008 mede-eigenaar. Ze studeerde rechten en bedrijfskunde. "Toen ik hier net kwam was het een heel technisch bedrijf', vertelt ze. "We maakten niet genoeg reclame voor onze producten, dat moesten we meer gaan doen." Ze zorgde voor een nieuwe huisstijl en website. Het eerste product dat Dacom ontwikkeld heeft is een adviesmodule voor schimmels. Volgens Janneke Hadders is het heel gebruikelijk onder boeren om bestrijdingsmiddelen te gebruiken tegen schimmelziektes, terwijl dat lang niet altijd nodig is. Vooral met mooi weer ontwikkelen schimmels zich nauwelijks en hoeft de boer dus niet te spuiten. "Om te weten wanneer je als boer wel moet spuiten, moet je veel informatie bij elkaar hebben, dat is een heel dynamisch verhaal. Zo moet je weten wat de temperatuur is en de luchtvochtigheid." Door de aangeboden software weten boeren dus precies wanneer en hoeveel ze moeten spuiten. Op deze manier wordt veel minder gif gebruikt. Hadders: "Zo hebben we testen gedaan op twee veldjes. Een van Dacom en een van de boer. Daaruit bleek dat boeren met

Pagina 22 van 44


2011 Dorpskrant van Zuidbarge

onze methode toe kunnen met 30 procent minder bestrijdingsmiddelen. In Amerika is dezelfde test gedaan en werd zelfs 48 procent bespaard." Chemie is voor boeren belangrijk, maar water is nog belangrijker. Dacom zag dat veel van hun klanten problemen ondervonden met water. "Water is eindig en staat bij veellanden op de agenda." Veel Arabische landen hebben een watertekort. In Saoedi-Arabië bijvoorbeeld pompen boeren grondwater uit de woestijn op. Een groot probleem, volgens Hadders, omdat het grondwater steeds dieper wegzakt." Dacom besloot ter plaatse een test te doen met bodemirrigatie. Dat pakte zo goed uit dat het bedrijf besloot om zelf bodemsensoren te ontwikkelen: dat leidde tot de TerraSen. Amper een jaar later is het apparaat niet meer weg te denken: Dacom is in tientallen landen actief en heeft een aantal grote multinationals als Pepsico en Intersnack als klant. In Saoedi-Arabië is Dacom onlangs een project begonnen met tachtig boeren. Directeur Janneke Hadders mag het land zelf niet bezoeken, omdat ze een vrouw is. Daar is ze heel nuchter over, "Ik kan er niet naartoe om het contract te ondertekenen. Dat kan mijn vader dan mooi doen, met zijn grijze haar en baard." Omdat het project pas een halfjaar geleden is begonnen zijn er nog geen concrete resultaten bekend, maar de verwachtingen zijn hooggespannen. Van een vergelijkbaar project in Tunesië zijn de resultaten wel bekend. een boer gaf zijn druiven elke dag water, maar kwam er door de TerraSen achter dat dat niet hoefde. Zijn waterverbruik is inmiddels met 50 procent gedaald. Volgens Hadders geven deze boeren teveel water omdat ze gebruik maken van grote beregeningsinstallaties die makkelijk te bedienen zijn. "Met één druk op de knop zet je die apparaten in werking", zegt Hadders. "En als het makkelijker wordt om gewassen water te geven, wordt er ook meer water verbruikt." Dit is niet alleen slecht voor het waterpeil, maar ook voor het gewas zelf. De wortels worden verwend, ze hoeven niet op zoek naar water. Daardoor blijft de wortel kort. Een korte periode van droogte is daarom ook niet zo erg, dan moet de wortel dieper op zoek naar water, zodat er een beter en weerbaarder wortelgestel ontstaat. In Nederland blijkt het tegenovergestelde het geval; boeren geven juist te weinig water. Sinds 2010 staan de sensoren van Dacom in veel Nederlandse velden. Vooral aardappelboeren maken gebruik van de techniek. Dit zijn veelal boeren die geen grote beregeningsmachines hebben: er moet dus meer moeite worden gedaan om het gewas nat te houden. "In Nederland lopen planten soms zelfs schade op omdat er te laat water wordt gegeven. Dan denken boeren: och, het gaat morgen vast wel weer regenen. Door TerraSen zien boeren dat ze toch echt aan de slag moeten." Door de komst van de TerraSen gaat het goed met het Drentse Dacom. Chinezen, Duitsers en Egyptenaren, ze komen allemaal naar Emmen voor het product. “We zitten aan tafel bij alle grote partijen in de wereld en verschillende overheden. Tegenwoordig moet elke serieuze organisatie een beleid hebben op het gebied van duurzaamheid. Wij passen perfect in dat plaatje. De bodemsensor is een gouden greep geweest." Dat is ook terug te zien in de cijfers. De omzet van Dacom steeg dit jaar met 35 procent ten opzichte van vorig jaar. Er werden vier nieuwe werknemers aangenomen om het extra werk aan te kunnen. Nu telt het bedrijf twintig werknemers. Hadders verwacht dat de groei doorzet. "Vroeger moesten we zelf achter klanten aan. Nu worden wij gebeld. Dat is echt een ommekeer."

Pagina 23 van 44


2011 Dorpskrant van Zuidbarge

Meppelink tuinprojectontwikkeling Heeft u deze zomer weer genoten van uw tuin? Staat uw tuin er nog goed bij na deze lange zomer? Of wordt het tijd om het een en ander te veranderen. Vraagt u naar de mogelijkheden voor het plaatsen van een wilgentenenschutting of een leemschutting. Dit is mooi en natuurlijk in het Zuidbarger landschap in te passen. Tuintip: Droge en schaduwrijke plaatsen in uw tuin waar 'niets' wil groeien?? Probeert u eens Aucuba japonica (Broodboom) of Gaultheria Shallon als heester of Epimedium grandiflorum (Elfenbloem) Convallaria majalis (Lelietje Der Dalen) als vaste plant. Tevens bieden wij caravanstalling en een vakantieappartement aan.

Verlengde Vaart NZ 2 7887 ED ERICA 06-15052651 info@meppelink-zuidbarge.nl

Pagina 24 van 44


2011 Dorpskrant van Zuidbarge

Deur het Dorp en Veur het Dorp Wegens succes geprolongeerd. Deur het Dorp en veur het Dorp editie 2011. Aanstaande laatste vrijdag van november organiseren we opnieuw Deur het Dorp Veur het Dorp in het Dorpshuis. De eerste artiesten hebben zich al weer aangemeld. Kun je zingen, dansen, speel je klarinet, piano, gitaar of een ander instrument, schrijf je verhalen, gedichten en wil je die komen voordragen. Heb je andere kwaliteiten en durf jij daarmee voor het voetlicht in het Dorpshuis het Hoefijzer. Laat je mededorpsgenoten genieten van jou artistieke gaven en waag de stap op het podium op de laatste vrijdagavond van november 2011. De eerste deelnemers hebben zich al weer aangemeld. Wil jij ook meedoen en je dorpsgenoten laten genieten van jouw bijzondere kwaliteiten? Geef je dan op bij: Alie Katerberg, 631479 Dick Troost, 546442 Gezienus Omvlee, 631420

Pagina 25 van 44


2011 Dorpskrant van Zuidbarge

Pagina 26 van 44


2011 Dorpskrant van Zuidbarge

Zuidbarge in 1930 Mooier en meer oorspronkelijker nog dan het andere Barge, is Zuidbarge. Oude boerderijen en oude gewoonten bleven hier in stand waarvan, wellicht onze vriendelijke gastheer, de landbouwer R.Hadders, waar we de thee zullen gebruiken, door de zijnen belangeloos toebereid, een en ander wil vertellen. Prae-historische overblijfselen zijn hier nimmer aangetroffen, maar de Zuidbargers hebben zich wel schadeloos gesteld, door elkaar in de lange winteravondenvele legenden te vertellen en overigens gaven jacht en visscherij voldoende tijdspassering. Visscherij: hier, in Drenthe, het land van hei en struiken? U moest eens met de oude Bargenaren kunnen praten over het Bargermeer, de groote waterplas, die zich uitstrekte over een respectabele oppervlakte en aan welks oever ter eener zijde Emmen, Zuid- en Noordbarge lagen, terwijl aan den anderen kant Den Oeveren wat verder, naar de legende wil, de oude stad Barnar oprezen. Barnar is in "de stad der zeven heuvelen" niet weer te vinden, het meer hield het langer vol. Dat is pas drooggelegd door het graven van het Oranjekanaal tusschen 1850 en 1860 en toen werd er de visch bij groote manden vol uitgehaald. Dat is bedoeld, toen hiervoor gewaagd werd van het schoone dat het Oranjekanaal Emmen ontnomen heeft. Het oude meer, waar de kooiker in de eendenvangst een goed bestaan vond, waar de visscher - het visschen zit den menschen hier nog in 't bloed - en de strooper hun avontuurlijk bestaan gevuld zagen met loonende bezigheid, het meer, dat voor den natuur-historicus en den botanicus van onze dag een kostelijke dorado zou geweest zijn. Maar wij hadden het over Zuidbarge. U vindt hier nog de voormalige "scheperij", tegenwoordig als boerenwoning in gebruik, maar vroeger gemeenschappelijke schaapskooi en woning voor den scheper, die er door de boeren gehuisvest was, wier duizendtallige kudde schapen hij verzorgde. Dat is alles voorbij en "de scheperij" is een weinig geacht overblijfsel, een langzaam vergaande herinnering aan wat eertijds het Drentsche boerenbedrijf onmisbaar heeft geleken, Emmen kan dat niet, maar er moest een middel gevonden worden om zulke folklorische bezittingen te bewaren. U hebt zoo, al thee drinkende, reeds opgemerkt, dat het oude boerenrijmpje: Zuud-Barge leit in 't ronde Dartien hoezen, veertien honde niet meer opgaat. Wel is de ronde dorpsvorming om de brink gebleven, maar het aantal huizen heeft zich uitgebreid en overtreft zeker het aantal honden. Waar dat rijmpje vandaan komt? Van het Jachtbedrijf, waarbij de hond een groote rol speelde en de talrijkheid dezer dieren in verhouding tot het bewonertal bewijst wel hoezeer de jacht in eere was. Edoch, we moeten verder en wie zich voor bijzonderheden omtrent hetgeen achter den even opgelichte sluier van het verleden der Bargenaren verborgen ligt interesseert, logeere maar eens in Emmen en ga een avondje "veziede'. Vermeldenswaard zijn nog de diepboringen, hier destijds vanwege het Rijksbureau voor bodemonderzoek uitgevoerd. Dr.J.Botta verteld daarvan in zijn doorwrochte studie "de Hondsrug" (Groningen, J.B.Wolters 1928). Wij verlaten het vriendelijke dorp bij de brug over het kanaal, toeven even bij den ook hier nog actieven korenmolen, met de bange vraag in 't hart, hoelang deze nog stand zal

Pagina 27 van 44


2011 Dorpskrant van Zuidbarge

houden tegen de motoren der coöperatieve malerijen, en volgen dan den hoog boven den waterspiegel getraceerde weg langs het Oranjekanaal. Graag hadden we u den tijd gegund om rustig het oog te laten weiden over de vallei ter linkerzijde, met Emmen op den verren achtergrond. Zoover u hier de wuivende korenzee overschouwt, zoover bespoelden weleer de golven van het Bargermeer den bodem. Als het groot rad van den tijd op commano even zijn gestagen gang wou onderbreken, zouden wij u door den meerweg voeren, een kostelijken landweg, die het Dr.Jac.P.Thijse in het Drenthe-nummer van "Ons Nederland" schreef:" …. een oord van vreugde (blijven) voor zijn eigen bewoners en voor den wandelaars van elders. Volgens deze man-die-het-wetenkan, is Emmen een der meest in aanmerking komende uitgangspunten voor de nobelste van alle sporten: de wandelsport. Wij zeggen er ja en amen op. Bron: copy van de tekst van een pers-excursie gehouden op 11 en 12 juni 1930 door het VVV van Emmen. Doos algemene zaken nr.46, map ontwikkeling der gemeente

Wat elke toerist weten mot Het Drèents is vaak de taol van het 'understatement'. Een Drent lat lang altied het achterste van de tong niet zien. Hier een paor dinger, die misschien wat dudelijkheid verschaft. Links ziej wat in het Nederlands bedoeld wordt, rechts kuj lezen wat de Drent dan zeg. NB Lezen met een knipoog s.v.p. Algemeen Ja Nee Misschien Absoluut niet Het is hier prachtig Ik ben het niet met je eens We hebben een prachtige vakantie Begroetingen Goedemorgen Goedemiddag Goedenavond Welterusten Tot ziens Hoe gaat het ermee? Gaat het al weer wat beter? Dank u, uitstekend Waar komt u vandaan? Klachten en vragen De centrale verwarming is defect Het is hier bloedheet. Het toilet doet het niet. Kunt u voor een lunchpakket zorgen? Hebt u een lepeltje voor me?

Jao Jaojao Jaojao Ik zal 't nog wal ies bekieken 't Kun minder Meneer kun wal les geliek hebben Wij verveelt oes niet Moi Moi Moi Tot mörgen Tjeu Hoe giet 't dermet? Hej de kop al weer deur d'halster Giet wal Van wel bi'j der iene? le hebt het hier niet slim warm 't Is hier goed dooi. Moe'k hen boeten a'k de sik versteken wil? Hej stoet veur underweg? le hebt mij gien stram pel daon.

Uit: drents taol, centrum veur taol & letterkunde, www.drentsetaol.nl (0592 381172)

Pagina 28 van 44


2011 Dorpskrant van Zuidbarge

De Esdalruiters Sinds de beginjaren 90 zijn de Esdalruiters en de dorpsgemeenschap Zuidbarge nauw met elkaar verbonden. In deze jaren vestigden de Esdalruiters zich aan het Oranjekanaal, waar nu de dierenbegraafplaats is gehuisvest. De Esdalruiters werden in de jaren 60 opgericht en hebben inmiddels al tal van trainingslocaties gehad. Kortom de Esdalruiters is een club met een rijke geschiedenis en een club waar al vele sportieve successen zijn gevierd. Eind jaren 90 zijn de Esdalruiters verkast naar de prachtige locatie aan de Boerweg. In eerste instantie is daar toen een buitenbak aangelegd en een eenvoudige kantine gebouwd. Echter door de wisselende weersomstandigheden in de zomer en de natte winters was het voor de club altijd een must een uitwijkplek te hebben in de vorm van een manege. Begin deze eeuw ontstond er bij het toenmalige bestuur en de leden het idee om een vaste rijhal te bouwen op het terrein aan de Boerweg. Dit hield uiteraard in dat er groen licht zou moeten komen van de gemeente en een voorwaarde was dat het financieel behapbaar zou zijn. De gemeente gaf uiteindelijk groen licht in de vorm van een bouwvergunning en het financiĂŤle gedeelte hield in dat het alleen maar realiseerbaar was met behulp van de inzet van leden en vrijwilligers. Menig lid en vrijwilliger heeft zijn vaste vrije zaterdag een lange tijd opgeofferd om vervolgens de rijhal met een tomeloze inzet te realiseren. Het onderhoud van de rijhal wordt heden ten dage verzorgd door een aantal gepensioneerde leden. Op dit moment maken we al weer heel wat jaren met heel veel plezier gebruik van de hal. Buiten de lestijden op dinsdagavond en woensdagavond is de hal, tegen een geringe vergoeding, te gebruiken voor leden en niet leden. De Esdalruiters is een vereniging die uit 120 leden bestaat. Er wordt op diverse niveaus paardgereden. Sommige leden acteren van een minder zwaar niveau tot prestigieus niveau.

Pagina 29 van 44


2011 Dorpskrant van Zuidbarge

Als voorbeeld hiervan zijn we vorig jaar als vereniging met ons viertal in de zware klasse geĂŤindigd als 6e van Nederland. Ondanks prestaties is het uitgangspunt van de activiteiten van de club en de leden uiteraard plezier en beleving van de paarden(pony) sport. Als ik kort en kernachtig de Esdalruiters zou moeten weergeven dan is het een gezellige sportieve vereniging waarin ruiters van verschillende niveaus terecht kunnen, vakkundig les krijgen en waar de leden klaar staan als er iets georganiseerd moet worden. Een aantal malen per jaar organiseren we een concours. In mei is dit vaak een dressuurconcours. Op 27 augustus a.s. organiseren we een dressuur en een spring concours. Ik zou zeggen noteer de datum alvast in uw agenda en kom gerust eens kijken. De koffie staat altijd klaar bij de Esdalruiters. Geert Oostingh, voorzitter Esdalruiters

IJsvereniging Nooitgedacht Nu het jaar alweer half voorbij is kijken we terug op de afgelopen winter. Nadat ondergetekende las dat hij secretaris is geworden, bleek dat ook in te houden dat het zijn taak is dat er een stukje moest komen in de dorpskrant over de ijsvereniging. Dus bij deze. Nou, we kunnen kort zijn over afgelopen winter. Het was weer een lange winter, maar met niet al te veel ijspret. Toch is er geschaatst op de ijsbaan bij het dorpshuis. Nadat in de eerste week van december de vorst begon is de baan onder water gezet en op zaterdagochtend 4 december is het voltallige bestuur in actie gekomen om de baan te vegen. Vervolgens is de baan direct opengesteld voor publiek. Helaas was dit van korte duur, want het ijs was door de oplopende temperaturen weer gauw verdwenen. Maar goed, we hebben geschaatst op

de ijsbaan. Foto`s hiervan kun je ook zien op www.zuidbarge.nl. Zelfs radio Drenthe heeft nog melding gemaakt dat de baan open was. In februari hebben we als bestuur bij elkaar gezeten om de bestuurszaken en ijsbaanzaken te bespreken. Daar zijn weer allerlei opties benoemd om misschien tot een betere ijsbaan te kunnen komen, maar daar zijn we nog niet uit. Het gemakkelijkst is het als de winter ons gewoon een handje helpt met goed wat vorstdagen. Dan hebben we geen probleem met de ijsbaan en kunnen we er veel plezier aan beleven. Namens IJsvereniging Nooitgedacht, Hessel Doornbos, secretaris.

Pagina 30 van 44


2011 Dorpskrant van Zuidbarge

Jeu de Boulesclub Nog maar enige jaren lid van de club werd mij gevraagd een stukje in de dorpskrant te schrijven. Om lid te worden valt echt niet mee. Het aantal toegestane leden is 32 (vrouw/man) en omdat het zo‟n geweldig leuke en hechte club is, blijft iedereen met veel plezier lid. Nieuwe toekomstige leden kunnen zich laten inschrijven en komen op een wachtlijst te staan. Wij hebben 7 banen ter beschikking op een prachtige locatie achter het dorpshuis, waar vanaf 1 april tot 1 november (30 keer) iedere woensdagmiddag gestreden wordt voor ieder punt. Tevens spelen we ieder jaar een toernooi voor eigen leden om de Bart Baas Trofee. Achter het dorpshuis staan tafels en stoelen, waar we in de pauze kunnen uitrusten voor het nuttigen van een kop koffie of thee met……., waarna de tweede ronde begint. Als na afloop de kruitdampen zijn opgetrokken kan men d.m.v. een drankje zijn of haar vermoeide lichaam laten herstellen. Als je dit allemaal hebt gelezen zul je wel denken: dit is een gezellige groep en dat is ook zo. Het weer is bijna altijd goed om te spelen. Afgelopen seizoen bijvoorbeeld hebben we wegens regen 1 keer niet kunnen spelen! Wij hopen nog vele jaren met veel plezier en passie te kunnen spelen op deze prachtige locatie. Evert Keen

Tafeltennisvereniging Zuidbarge Emmen 15-05-2011 Enkele dagen geleden werd aan mij gevraagd een stukje te schrijven voor de dorpskrant van Zuidbarge over de tafeltennisclub alhier. We zitten al weer twee maand in de zogenaamde zomerstop vandaar dat ik het tennissen al weer was vergeten. We hebben kunnen genieten van een prachtig voorjaar, al was het dan volgens velen veel te droog voor de tijd van het jaar. Het is ergens wel jammer dat we alleen spelen in de z.g. winterperiode, van oktober tot plusminus eind maart. We hebben kortgeleden de Europese kampioenschappen tafeltennis op de televisie kunnen zien en dan hebben we nog heel wat trainingsarbeid nodig om dit niveau te kunnen halen. Ik denk ook dat onze ambities daar niet liggen, maar de vele bewegingen tijdens het spel zou ook zomers door moeten gaan om onze conditie op peil te houden. Dat het een prachtige sport is om naar te kijken is een feit, maar om het zelf te doen is nog veel leuker. We hebben eindelijk de jaren lange ledenstop op kunnen heffen en bieden U de kans om het eens te proberen. We spelen op dinsdagmiddag om de veertien dagen in een onderlinge competitie. Het mooie van deze competitie is dat, na een gespeeld seizoen, niemand weet wie de beste of de slechtste was. We hebben, voor zo ver ik weet, acht actieve leden waarvan de dames iets in de minderheid zijn. Om het even(wicht) in deze groep wat te houden geven we dames de voorkeur. Nogmaals, als U van bewegen houdt in een vooral gezellige/ontspannen sfeer, neem dan contact op met Jan van Dalfsen 0591-673920 of met een van de andere leden. De enige eis die we moeten stellen, U moet boven de zestien zijn met het oog op de leerplicht. Vr.gr. Annechienus

Pagina 31 van 44


2011 Dorpskrant van Zuidbarge

De Historische Werkgroep Zuidbarge Het is langzamerhand een traditie geworden dat de Historische Werkgroep Zuidbarge aan het eind van het jaar een presentatie houdt over een onderwerp met betrekking tot de geschiedenis van het dorp. Dit jaar was het onderwerp; “Het onderwijs in Zuidbarge”. Henk Renting hield een lezing over het Openbaar onderwijs en de School met den Bijbel werd behandeld door Jan Omvlee. De presentatie werd gehouden op vrijdag 10 en zaterdag 11 december en is met ruim 130 bezoekers goed bezocht. De expositie is blijven staan tot na de nieuwjaarsvisite op 8 januari. Verder stonden de activiteiten dit jaar vooral in het teken van de uitgave van het boek over de geschiedenis van Zuidbarge. Ton Reuvekamp is druk bezig met het verzamelen van gegevens en het schrijven van “Het verleden verlicht, 650 jaar wel en wee van de inwoners van Zuidbarge”. Waar nodig, ondersteunen de andere werkgroepleden hem met o.a. correctie en financiering. Elders in deze dorpskrant vindt meer hierover. Volgend jaar gaan we ons o.a. bezig houden met het opnieuw opzetten van onze website en het verrichten van dendrochronologisch onderzoek. Dat is jaarringenonderzoek om de ouderdom van gebinten te bepalen. En uiteraard zullen we meewerken aan het feest ter gelegenheid van het 650jarig bestaan van Zuidbarge. Jan Omvlee

Pagina 32 van 44


2011 Dorpskrant van Zuidbarge

Ouderengroep Zuidbarge Eén keer in de maand, op de vierde donderdag, ‟s middags om twee uur, komt de ouderengroep bij elkaar. En precies om twee uur opent Joke de bijeenkomst. Toen ik lid werd , begreep ik de eerste paar keer niet zo goed, waarom iedereen zo ruim voor die tijd, dus al vóór kwart voor twee, aanwezig was. Maakte men zich bezorgd, dat de zaal te klein zou zijn voor de hele club? Het heeft een andere reden! Als je eens per maand bij elkaar komt, heb je gewoon meer tijd nodig om even bij te praten. En dat gebeurt dan ook! Want hoe boeiend de lezingen ook zijn, hoe interessant of humoristisch de programma‟s: het gezellig samenzijn is het belangrijkste in onze club. Dat blijkt ook tijdens de jaarlijkse reis. Veel nietleden gaan, al jaren lang, om die reden met ons mee op reis. Beste Zuidbargers en aanverwanten: voor de leden is het een vast uitgaansmoment, die vierde donderdagmiddag in de maand. We hopen, dat het dat ook gaat worden voor een groot aantal nieuwe leden. Vanaf de leeftijd van 55 jaar is ieder welkom!! Namens het bestuur, Jan Westerhof (631283)

Pagina 33 van 44


2011 Dorpskrant van Zuidbarge

Passage Zuidbarge Passage Zuidbarge is een christelijke maatschappelijke vrouwenbeweging. Wij hebben hart voor de samenleving, oog voor de naaste en gevoel voor cultuur. Passage is een landelijke vereniging en werkt samen met andere landelijke vrouwenbewegingen, er is een provinciaal bestuur, weer ingedeeld in regio's, en er zijn plaatselijke afdelingen waarvan Zuidbarge er dus één is. Passage Zuidbarge is een moderne vrouwenbeweging: we doen mee aan de activiteiten in de regio en provincie en tegen alle verdrukking in mogen wij ons voorzichtig groeiend noemen, we hebben dertig leden! Passage Zuidbarge vergaderd elke derde dinsdag van de maand om 19.30 uur in het dorpshuis van Zuidbarge "Het Hoefijzer"; wij nodigen dan een spreker uit of vullen, als leden bv met de kerst, zelf een avond in. Voor sprekers seizoen 2011-2012 oa: iemand over de geestelijke gezondheidszorg, over oude paas gebruiken, een poëzieavond en we gaan een avond op bezoek bij de plaatselijke PVD. We sluiten het seizoen met een reisje af en gaan ook nog een middagje fietsen. De contributie bedraagt € 20,- per halfjaar en twee kopjes koffie op de avond €1,- en u bent van harte uitgenodigd om een avond als gast te komen en te genieten van alle goede contacten die Passage Zuidbarge u biedt!! Passage Zuidbarge ging eind mei een dagje uit naar Zuidlaren: we maakten een boottocht op het meer en we bezochten museum-molen "De Wachter". We hadden een prachtige dag en een uitstekend programma met dank aan onze reiscommissie!!

Tot ziens, het bestuur: Albertje, Miny, secretaris Sjoukje, 630718 en Aly.

Pagina 34 van 44


2011 Dorpskrant van Zuidbarge

Kleurplaat Voor de kinderen een kleurplaat, welke je, als je hem af hebt, in kunt leveren bij Erna Haverkate, Zuidbargerstraat 75A.

Pagina 35 van 44


2011 Dorpskrant van Zuidbarge

Pagina 36 van 44


2011 Dorpskrant van Zuidbarge

Gemengd Koor Zuidbarge Ons koor bestaat momenteel uit 56 leden, prachtig natuurlijk zo‟n groot koor en het staat onder leiding van Marco Warta, onze enthousiaste en onvermoeibare dirigent. Helaas hebben we wel een ledenstop in moeten voeren om niet uit de repetitiezaal te barsten. Het afgelopen seizoen zijn we 2 keer uitgenodigd in verzorgingstehuizen om op te treden, in de Valkenhof en Holtingerhof. Het is altijd leuk om voor de bewoners te zingen en er zijn ook altijd wel wat bekende liedjes voor ze bij om mee te doen. Dan ons voorjaarsconcert in Erica in ‟t Schienvat. We hadden een gevarieerd programma, met een gastoptreden van het Potpourrikoor van Erica en van de meisjes Bolsenbroek op fagot en klarinet . Er was erg veel publiek en ze zorgden voor een geweldige sfeer. Ons koor heeft haar 12½ jarig bestaan gevierd met een boottocht. Een dagtocht met de Jan Plezier vanuit Meppel door de Wieden. We lieten ons lekker verwennen met hapjes, drankjes en een lunch. We voeren door prachtige natuurgebied en. In Blokzijl zijn we uitgestapt om daar een uurtje rond te kijken.

Namens het bestuur: Didi, Jan, Albert, Roelie en Thera.

Pagina 37 van 44


2011 Dorpskrant van Zuidbarge

Klaverjasclub Zuidbarge De laatste avond van ons klaverjasseizoen werd op 21 april feestelijk afgesloten. De laatste weken werden de scores niet meer aan de leden getoond om de spanning erin te houden. Charles Bolsenbroek had zoveel punten behaald dat hij stiekem wel wist dat de overwinning hem niet meer kon ontgaan. Voor Annechienus Drent was het een volkomen verrassing dat hij de 2e plaats had behaald. 1ste 2de 3de 4de 5de

Charles Bolsenbroek Annechienus Drent Jan Omvlee Gerard Niessen Chrietus Tibbe

51531 49858 49352 49319 49173

punten punten punten punten punten

De meeste doormarsen behaalde Aike Joling met maar liefst 20 keer. Onze kaartclub is in oktober 1992 opgericht met toentertijd zoâ€&#x;n 20 leden. Nu is het een bloeiende vereniging met 32 enthousiaste deelnemers, zodat we voorlopig een ledenstop moeten instellen. We tellen 7 leden die al vanaf 1992 present zijn: Aike Joling, Mieke en Gerard Niessen, Ab Schonewille, Roelie Stuulen, Mien en Chrietus Tibbe. Het komend seizoen vieren we dus ons 20-jarig jubileum van de klaverjasclub en dat heuglijke feit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het wordt een feestelijke dag met kaartspel, hapje + drankje en een diner. De datum is al vastgelegd op zaterdag 17 december 2011, aanvang 10.00 uur in ons Dorpshuis. We zien al weer uit naar het nieuwe seizoen dat zoals gebruikelijk begint op donderdag 6 oktober 2011. iedere 1ste en 3e donderdag van de maand. Tot ziens Gerard en Mieke Niessen.

Pagina 38 van 44


2011 Dorpskrant van Zuidbarge

WEL ZUL DAOR NOU WOON’N? De tijd dat de huizen van Zuidbarge generaties lang werden bewoond door de zelfde families ligt meer en meer achter ons. Ook is het niet meer zo dat iedereen elkaar vanzelfsprekend kende. Steeds vaker vragen we ons af: ”Wel zul daor nou woon‟n?” Vul onderstaand lijstje in, knip het uit, zet uw naam erop en lever het dan in bij één van de bestuursleden van Plaatselijk Belang. Bij de volgende algemene leden vergadering heeft u dan misschien een prijs!

Sabine Netters en Jeroen Karsies

Mirjam en Mirte Versteeg

Mark, Gerda, Bram en Maartje Jansen

Nel Feijen

Sonnie de Jonge

Jan Roelof Drenthen en Ilona Peters

Pagina 39 van 44

Klaas en Anneke Admiraal

Damian en Jamie Lee Kappe met oma

Kees, Diewerke, Netty en Klaas Meerlo


2011 Dorpskrant van Zuidbarge

Huis 1.

Huis 2.

Huis 3.

Huis 4.

Huis 5.

Huis 6.

Huis 7.

Huis 8.

Huis 9.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam: Ouder

Huis nr.

Ouder

Huis nr.

Ouder

Damian en Jamie Lee Kappe met oma.

Mark, Gerda, Bram en Maartje Jansen

Mirjam en Mirte Versteeg

Sonnie de Jonge

Kees, Diewerke, Netty en Klaas Meerlo

Jan Roelof Drenthen en Ilona Peters

G Nel Feijen

Sabine Netters en Jeroen Karsies

Klaas en Anneke Admiraal

Pagina 40 van 44

Huis nr.


2011 Dorpskrant van Zuidbarge

Zuidbarge in de Leeuwarder Courant 16-07-1883: De veenarbeider L Wacht te Nieuw- Appelscha die naar Zuidbarge (Dr) was te werken is onder den arbeid bezweken men zegt door overmatig gebruik van koud water , terwijl hij door het werk erg verhit was De ongelukkige laat eene weduwe met zes hulpbehoevende kinderen achter Lucas Alles Wagt is geboren op 22-09-1843 in Opsterland, Friesland en overlijdt om 19:00 uur als veenarbeider op 11-07-1883 te Oranjedorp. Sinds 29-11-1867 is hij getrouwd met Antje Willems Harder. Zijn overlijden wordt aangegeven door de arbeiders Cornelis Homans en Fokke Schepers beide bekenden van Lucas. 29-06-1888: 3de prijs door de tweejarige zwartbonte ingeschreven in het Nederlands Rundveestamboek , van J Lanning te Zuidbarge. Jan Lanning, geboren 05-05-1839 en getrouwd met Jopkien Meijering woont te Zuidbarge op huisnr. D189 als hij de prijs tijdens de keuring wint. 01-05-1896: J. J. , 19 jaren arbeider te Zuidbarge thans uit anderen hoofde in hechtenis, die door de Rechtbank te Assen is schuldig verklaard aan beschadiging en veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf omdat hij in den nacht van 18 op 19 Januari 1 ie Emmen een plank heeft afgebroken en stuk getrapt van de afsluiting van het erf van J Meertens. Het gaat hier waarschijnlijk om de dan nog ongehuwde Johannes Jeuring geboren 22-07-1876 te Zuidbarge, zoon van Jan Jeuring en Harmtien Ties. Later trouwt hij met Roelfje Kuper. 15-01-1901: Te Zuidbarge hadden dezer dagen ergerlijke ongeregeldheden plaats bij de woning van R O, die daarby verwond werd en eenige dagen later overleed. Op last der justitie te Assen heeft een gerechtelijke schouwing van het lijk plaats gehad , waarby is geconstateerd , dat de dood niet het gevolg van die verwonding is geweest. De overledene heet Roelof Oosting welke op 04-01-1901 overlijdt. Hij is dan molenaar en is gehuwd met Willemtien Weuring en laat haar achter met hun 3 kinderen. 19-07-1909: De proefboring te Zuidbarge is voorloopig gestaakt. De toren is reeds afgebroken &„ heeft een diepte bereikt van 503 M. Het grofzand met meer of minder klei en met meer of minder schelpen dat op 90 M diepte begon, werd gevonden tot 422M. Daarna kwam krijtformatie met vuursteenen. Ruim 200 verschillende monsters zijn opgezonden welke te Delft en Berlijn door deskundigen worden onderzocht. Het is te hopen dat het onderzoek gegronde verwachtingen zal geven voor kostbare schatten op grootere diepte evenals dat in Winterswijk het geval was. Er wordt geboord naar steenkolen, hetgeen bij Winterswijk tot succes geleidt heeft. Er is daar een steenkool veld aangeboort welke de moeite waard is om te ontginnen. 15-10-1937: De gemeenteraad van Emmen heeft gistermiddag een belangrijk besluit genomen in verband band met de bruggenkwestie. B en W werden gemachtigd tot het aangaan van een overeenkomst met de Drentsche Kanaalmaatschappij en met het Werkfonds tengevolge waarvan op twee der belangrijkste punten nieuwe bruggen zullen kunnen worden gebouwd. Dit zal zijn een beweegbare electrische brug over het Oranjekanaal te Zuidbarge in den straatweg Zuidbarge. De directie van de Kanaalmaatschappij heeft haar medewerking toegezegd in den vorm van een vaste jaarlijksche bijdrage Gerard Waasdorp

Pagina 41 van 44


2011 Dorpskrant van Zuidbarge

Pagina 42 van 44


2011 Dorpskrant van Zuidbarge

Pagina 43 van 44


TUIN CENTRUM OMVLEE - ZUIDBARGE


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.