Dorpskrant 2009

Page 1


Inhoudsopgave Voorwoord Oranjevereniging Zuidbarge eo. Jeu de Boulesclub Zuidbarge Afscheid van de volksdansgroep Zuidbarge Jaarverslag Beheercommissie Dorpshuis 2008/2009 Uit het jaarverslag van Plaatselijk Belang te Zuidbarge over de periode 18 februari 1975 tot 31 maart 1976 Afscheid Beheerders Toneelvereniging Oes Vermaak Gemengd Koor Zuidbarge Stichting Molen Zeldenrust Ouderengroep Zuidbarge Tafeltennis IJsvereniging “Nooitgedacht� Gymnastiekvereniging Zuidbarge Oranjekanaal Dinsdagavond biljartclub Maandagavond biljartclub Passage Zuidbarge De Historische Werkgroep Zuidbarge Protestantse Vrouwen Drenthe Klaverjasclub Zuidbarge Activiteitenclub Zuidbarge Zuidbarge in de krant van 1911 (deel 2)

2


Voorwoord Het hoogtepunt van het afgelopen jaar was ongetwijfeld de viering van het zestig jarig bestaan van de Oranjevereniging. Nog nooit vertoond: Vier dagen achter elkaar feest in Zuidbarge. En dat in het jaar van Calvijn. Wat een dorp, waar zelfs uw voorzitter, als overtuigd republikein sinds zijn veertiende , de vlag hijst voor de koningin. Het eerste deel van het Oranjekanaal is verleden najaar gebaggerd. Over de verwerking van het slib bestaat nog enig misverstand tussen ons en de gemeente. Elders in deze dorpskrant meer hier over. De invoering van de maximum snelheid van dertig kilometer is niet door iedereen enthousiast ontvangen. Dertig is toch wel erg langzaam. Behalve het veiligheidsaspect is de achterliggende gedachte, de doorgaande verkeersstroom door Zuidbarge te ontmoedigen. Zoals bekend zijn er een paar snelheidsbeperkende maatregelen genomen. En als wij ons allemaal aan de voorgeschreven maximum snelheid houden, fungeren we ook als even zo vele natuurlijke snelheidsremmers. De maximale afstand is 1500 meter. Met een snelheid van 30 km/h doe je daar drie minuten en tien seconden over. Bij 50 km/h twee minuten rond. Het tijdsverschil is dus één minuut en tien seconden. Iedereen woont tussen het begin- en het eindpunt, dus het tijdverlies is nog minder. ‟s Morgens één minuut tien eerder op (een beetje later naar bed kan ook) en je hebt de schade alweer ingehaald. Soms is het leven niet zo moeilijk. Eind vorig jaar kregen we van de gemeente een toezegging van drie keer 4000 euro in het kader van het Grote Stedenbeleid, te besteden in resp. 2009, 2010 en 2011. Dit z.g. Bewonersbudget is bedoeld om de saamhorigheid van de bevolking te bevorderen. In 2009 zijn hier o.a. de volgende zaken bekostigd: Een laptop voor gebruik door de verenigingen, ondersteuning voor het verkrijgen van een veiligheidscertificaat van de Esdalruiters, subsidie voor het gemengd zangkoor, ondersteuning van de bonte avond voor alle dorpsbewoners georganiseerd door de Oranjevereniging, kerstkleedjes, een bijdrage voor het 12,5 jarig bestaan van de Jeu de Boulesclub en een vissteiger. Volgend jaar is er weer 4000 euro beschikbaar. Kom dus met ideeën. Ik weet het, het klinkt niet erg calvinistisch en we zijn het ook niet gewend in Zuidbarge, maar het geld moet op. Als wij het niet besteden, gaat het ergens anders naar toe. In november is Theo Duivenvoorden voor vijf jaar herkozen als secretaris. Dit jaar is onze algemeen adjunct Lia Dukers aftredend. Lia is niet herkiesbaar. Wij zoeken dus een opvolger m/v. Liefhebbers graag melden bij het bestuur. Het bestuur van Plaatselijk Belang bestaat uit: Jan Omvlee Theo Duivenvoorden Ernst Plak Lia Dukers Inus Jeuring

voorzitter secretaris penningmeester alg. adjunct grijs en groen

631365 634920 630993 630017 633654

Jan Omvlee

3

jomvlee@hotmail.com info@zuidbarge.nl ernst@plak.nl frans.lia@home.nl jeuri276@planet.nl


Oranjevereniging Zuidbarge eo. Dit jaar was weer een succesvol jaar voor de Oranjevereniging Zuidbarge. Het 60-jarig bestaan heeft voor de nodige stress gezorgd bij de diverse bestuursleden, omdat het organiseren van de feestweek er gewoon even „tussendoor‟ moest. Maar…. al deze stress kon niet tegen de voldoening op die we na afloop van deze week hebben beleefd. Voor ons gevoel en afgaande aan de geluiden om ons heen, verliep de week zonder noemens-waardige problemen en liep eigenlijk alles wel op rolletjes. Wij merken als „jong‟ bestuur ook dat we steeds beter op elkaar ingespeeld raken en weten wat wij aan elkaar hebben. De aanslag op de Koninklijke stoet in Apeldoorn was wel een bijzonder

treurige situatie. Toen het bericht ons bereikte leek het allemaal nog mee te vallen, maar in de loop van de dag werd de ernst van de situatie aldoor duidelijker. Enkele bestuursleden hebben tezamen met het team van Radio Emmen, die deze dag de muzikale invulling verzorgde, overlegd hoe de dag verder te gaan. Wij hebben besloten de festiviteiten te laten doorgaan en de stemming o.a. door de muziekke uze gepast te houden. Waarschij nlijk is niet iedereen met deze keuze eens geweest, maar wij vonden dit de juiste beslissing. Als bestuur hebben we wel voorgenomen om in geval van herhaling van een dergelijke gebeurtenis hiervoor „beleid‟ te ontwikkelen, zodat we beter op dergelijke situaties kunnen inspelen. Hieronder een korte terugblik van de diverse festiviteiten: Transmiddag De transmiddag was wederom een feest voor de bewoners van de Trans. Maar ook het bestuur en vrijwilligers van de Oranjevereniging hebben er van

4


genoten. De middag had als thema “Hollandse middag”. Nederlandstalige artiesten, oranjekoeken, een viskar en polonaises benadrukten dit thema. Vanaf 13 tot 16 uur was het feest in de tent. Koninginnedag Na het hijsen van de vlag en het zingen van het Wilhelmus om 7 uur werd de tent ingericht voor het ochtendprogramma. Vanaf 9 uur druppelden de eerste kinderen binnen met ouders, die de slaap nog in de ogen hadden. Het programma werd verzorgd door een Buikspreker en een Goochelaar. De gezichten van de kinderen zijn onbetaalbaar als de goochelaar zijn kunsten vertoond…en hoe kan die pop nou toch praten… Een ballonnenwedstrijd in de pauze zorgde voor een mooi oranje gekleurde hemel. In Fryslân zullen ze nog lang napraten over de oranje invasie, want daar zijn een groot aantal ballonnen uit de lucht gevallen.

Om 12 uur klonk er tractorgebulder en een triomfantelijke herrie uit een luchthoorn; Team Noordbarge is gearriveerd in strijdtenue voor de zeskamp. Als snel arriveren de andere teams en werden de krachten vanaf 13:30 uur gemeten.

Door een overmoedige actie tijdens het ringsteken valt een van de deelnemers van Noordbarge van het paard en komt ongelukkig ten val. Gelukkig blijkt het achteraf mee te vallen. Een blauwe plek en gekneusde heup bezorgden de ongelukkige deelneemster een weekje ongemak. Een bosje bloemen van de Oranjevereniging is gelukkig een pleister op de wond. Naast de zeskamp waren er ook diverse andere activiteiten voor vooral jong. Maar „oud‟ kon genieten van de sfeer, de muziek en het mooie weer. O ja… de winnaar van de zeskamp was het team uit Westenesch. Of er vervolg komt op de zeskamp weten we nog niet, maar als het aan de deelnemers en bezoekers ligt dan kan die vraag met JA! worden beantwoord.

5


„Dakderaf‟ met Papa di Grazzi. De feestband Papa di Grazzi zette Zuidbarge op zijn kop. De band uit ons buurprovincie Groningen heeft een geweldige act neergezet. Gevarieerd muziek met lichtshow, videobeelden en verkleedpartijen zorgden voor een perfecte avond. Wij vonden het als bestuur alleen jammer dat de opkomst tegenviel. Er had gemakkelijk nog 100-150 feestgangers in de tent bij gekund. Waarom de opkomst lager was weten we niet exact, we hebben wel vermoedens. We gaan er in ieder geval wel mee door, dus in 2010 is er weer een „Dakderaf‟ avond in Zuidbarge. We zijn al druk doende de contracten rond te maken met een band. Avond voor het dorp De avond voor het dorp (en leden van de Oranjevereniging) was een overweldigend succes. We hadden als bestuur slechts kunnen dromen van deze hoge opkomst. Mede door hoge opkomst, het overheerlijke buffet, de gevarieerde bijdrage van de verschillende verenigingen die Zuidbarge rijp is en het muzikale duo Fruitcake is dit een avond geworden om niet meer te vergeten. Het 60jarig bestaan van de Oranjevereniging is wat ons betreft op een juiste wijze gevierd. Het enige minpunt van de avond, en dat mag ook best worden gezegd, was het geluid. We hebben de akoestiek in de tent en het vermogen van de installatie verkeerd ingeschat. Hierdoor was achterin de tent niet altijd alles te volgen. We hopen dat u ons dat niet teveel kwalijk neemt. Het was in ieder geval voor ons een leermoment. Waar het muzikale vermogen echter niet tekortschoot en volgens ons ook wel zonder versterking af had gekund, was tijdens de muzikale uitspatting van de Biljartclub met die rare afkorting K.U.T. Na een luid „We want more‟ van het publiek werden we zelfs getrakteerd op een toegift van deze nieuwe Boyband. Kortom Het was een enerverende maar gezellig week voor ons, en naar horen zeggen, voor enkele inwoners van Zuidbarge. De redactie van de dorpskrant heeft ons verzocht niet meer dan 1 pagina tekst in te leveren, en daar zijn we al ruimschoots overheen. Dus wij ronden onze bijdrage af met drie laatste opmerkingen.   

De Oranjevereniging heeft een nieuwe website. Kijk eens op www.ovzuidbarge.nl Hierop staan o.a. foto‟s. U kunt op het forum opmerkingen kwijt m.b.t. de Oranjevereniging. Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden en vrijwilligers. U kunt zich via de website of bij Riena Ziengs aanmelden Bedankt voor uw vertrouwen in de Oranjevereniging!

Namens het bestuur een prettige en vooral zonnige vakantie! Erwin, Riena, Marjo, Rudy, Frouwkje, Willem, Marja, Janet en Gerald.

6


Jeu de boulesclub Zuidbarge Wat gaat de tijd toch snel hoor je vele malen in gesprekken tijdens de wedstrijden op en rond de baan van de jeu de boulesclub in Zuidbarge. Dat merkten we ook op woensdag 20 mei j.l, omdat het bestuur samen met enkele leden voor een feestelijk sfeertje hadden gezorgd door het ophangen van oranje vlaggetjes en een prachtige plaat met de mededeling dat de jeu de boulesclub, exact deze dag, twaalf en een half jaar bestaat. “Wat giet de tied toch snel” was ook deze keer uit vele monden te horen. Op de jaarvergadering van begin april dit jaar is afgesproken dat wat later dit seizoen, tijdens ons onderling Bart Baas toernooi, hieraan een extra feestelijk tintje zal worden gegeven. Om 20 mei niet zo maar voorbij te laten gaan heeft het bestuur, zonder de aanwezigheid van onze penningmeester, het besluit genomen om alle leden een gratis consumptie aan te bieden. Ik vond het in de tijd van resessie een moedig besluit en het geeft aan dat dit bestuur niet weg loopt voor dit soort “zware beslissingen” en de eventuele gevolgen zeker zal dragen. Doordat Geert en Dinie Holstein zijn verhuisd naar Assen en Andries en Ge hun geluk zochten in Amersfoort hebben we vier nieuwe leden (Zuid Bargers in hart en nieren) binnen kunnen halen t.w. Ab en Aaltje Schonewille en Evert en Fenna Keen. Om deze echtparen niet te laten ”scheiden” hebben we de limiet van het ledenaantal (32) met een lid overschreden (33). Op de leden vergadering in april is men hiermee akkoord gegaan. We hebben, helaas helaas, nog steeds mensen op de wachtlijst staan. Om hen een grotere kans te geven op zo‟n begeerlijk lidmaatschap, heb ik voor hen nog wel een tip. Sluit U aan bij het “vrijwillegersleger” van het dorpshuis en U zal stijgen op de reservelijst. Het is niet altijd rozegeur en maneschijn binnen onze vriendenclub want wij maken ons grote zorgen om de gezondheid van ons zeer geacht lid Jantje de Jonge. Wij willen haar, Gerrit en de kinderen veel kracht en sterkte wensen in deze moeilijke tijd. Ook de ziekte van Minie Wierts heeft ons diep geschokt en we hopen dat de operatie in Zwolle een goede afloop mag hebben en de revalidatie zich gunstig zal ontwikkelen. Zo zie je maar weer dat heel plotseling, binnen een groep als die van onze jeu de boulers, een nare wending kan krijgen. Ik weet als geen ander dat dit bij het leven hoort, dus ook bij onze groep. Het blijft elke keer weer pijn doen, maar de kracht van het samen dragen geeft ons de moed telkens weer door te gaan. Het geeft mij een blij gevoel om bij deze groep te mogen horen. Vriendelijke groeten Annechienus

7


Afscheid van de volksdansgroep Zuidbarge 1 Februari 2009

Het volksdansgroepje van Zuidbarge Houdt vandaag op te bestaan. Bijna dertig lange jaren Zijn de beentjes van de vloer gegaan. De boerenwals en de valeta, De kwik kwik step en de cha cha cha Onze hersens draaiden toeren Welke stap komt ook al weer hierna ..... Tjits gaf de oudren van Zuidbarge Opnieuw plezier aan spel en dans.

Mannen, die nooit eerder dansten Grepen nu zowaar hun kans! „k Zie ze nog voor me: Hendrik Garming en Hans Omvlee, Roelof Evers en Ab Ziengs, Gez. Kuipers en Jan Kupers En niet te vergeten Geertje Ziengs, En Ge Bloeming, de dames Hadders, En Ab Bos .... Ik stop ermee, Allen waren ze met de volksdans Én met onze Tjits tevree!

Dan de feestjes met álle bejaarden, Tjits had dan de leiding bij dans en spel, Ja, dat waren mooie tijden, Lang geleden ja dat wel.... Van de in de dertig dansers Zijn nog slechts een paar present Het is een hele oude waarheid: Aan alles komt beslist een end!

O ja, tussen het gymen en de volksdans Hadden we onze koffiepraat, Vooral dát kunnen we niet missen, Dan hoor je wat er in Zuidbarge gaat! „k Hoop dan ook, dat dát bestaan blijft, Ook als Tjits ons nu verlaat, Want een Dinsdagmorgen zonder 'koffie' Is een Dorpshuis zonder ruggegraat!!

mw Truus Hofstra

8


De foto is genomen aan het eind van de jaren 90 tijdens een wedstrijd in De Bonte Wever te Slagharen. Achter v.l.n.r.: Hendrik Sikken, Gerrit Garming, GĂŠ Bloeming, onbekend, Willempje Epping, Hendrik Garming, Antje Katerberg, Truus Hofstra, Geertje Ziengs, Ap Ziengs, Jantje Schutrops, Piet Schutrops (met de beker), Tjits van Dijken en de spreekstalmeester van de Bonte Wever. Voor: Geert en Annie Passies, Jantje Haasken, Jannie Jalving, Antje Omvlee, Kien Garming en Dien Kuipers.

9


Jaarverslag Beheercommissie Dorpshuis 2008/2009 In het verslag van vorig jaar heb ik geschreven dat we groen licht hadden gekregen om groot onderhoud te plegen aan het dorpshuis. Nu, een jaar later, is het hele gebouw voorzien van nieuwe kunststof kozijnen en isolatieglas. En we zijn al weer bezig met het maken van nieuwe plannen voor onderhoud en verbeteringen. Zulke grote werkzaamheden kun je alleen uitvoeren met de steun van een grote groep vrijwilligers. Hierbij willen we hen die dit mogelijk hebben gemaakt, bedanken voor hun inzet. Maar er is natuurlijk nog meer gebeurd. Veel verenigingen hebben hun vaste avonden en dagen doorgebracht in de verschillende zalen en ook de externe gebruikers hebben weer veel gebruik gemaakt van het dorpshuis. Dit alles had natuurlijk niet plaats kunnen vinden zonder het werk van de beheerders(sters). Er hebben dit jaar een aantal wisselingen plaats gevonden in het bestuur. Ook zijn er een aantal nieuwe beheerders bij gekomen en hebben anderen afscheid genomen. Hans Wierts en Mieke Bos hadden hun periode van acht jaar in het bestuur er op zitten en Andries Ploegstra is verhuisd naar Amersfoort. Jammer voor ons want het waren alle drie actieve bestuursleden.Andries en zij vrouw Gé waren ook beheerders. Tevens heeft Lieuwe Wolters te kennen gegeven te gaan verhuizen naar de Achterhoek. Lieuwe is onze administrateur. Hij verzorgt alle nota‟s en doet de boekhouding. Ook Lieuwe en Hennie waren vaste beheerders van het dorpshuis. Ik wil hierbij van de gelegenheid gebruik maken om Hans, Mieke, Andries en Gé en Lieuwe en Hennie te bedanken voor het vele werk dat ze in de afgelopen jaren voor ons hebben gedaan. We moesten dus op zoek naar nieuwe bestuursleden en beheerders. En ook naar een andere administrateur. De nieuwe leden van de beheercommissie zijn Klaas Nonkes en Ep Oldengarm. Nieuwe beheerders zijn Minie Wierts en Rommy Baas. Hans Wierts zal hen ondersteunen. Ook Piet Zantingh en Ria de Rooy hebben toegezegd beheerder te willen worden. Bert Braamskamp heeft het werk van Lieuwe op zich genomen. De beheer ommissie is blij dat al deze leden hun benoeming hebben aangenomen en wenst hen een prettige tijd toe. De samenstelling van het bestuur ziet er nu uit als volgt: Garmen Hoogeveen (voorzitter), Klaas Nonkes (penningmeester), Geert Mulder (secretaris), Hannie de Graaf en Ep Oldengarm (alg. bestuurslid). De beheercommissie heeft acht keer vergaderd en één maal samen met het bestuur van Plaatselijk Belang. Tevens hebben we twee keer een bespreking gehad met de beheerders en assistent beheerders. In het afgelopen jaar is er weer een vrijwilligersavond gehouden en op 3 januari was er de traditionele nieuwjaarsreceptie. Beide activiteiten werden goed bezocht en waren heel gezellig. Ook hebben we samen met Plaatselijk Belang een feestavond georganiseerd ter ere van haar zestig jarig bestaan. Het is een gezellige avond geworden met een lekker buffet, aangevuld met muziek en conferences. Door het mooie weer konden we de hele avond buiten doorbrengen. Rest mij nog een ieder te bedanken, die ik niet heb genoemd en alle vrijwilligers, die het mogelijk maken dat het dorpshuis elk jaar weer zo‟n succes is. Namens de beheercommissie, Geert Mulder

10


Uit het jaarverslag van Plaatselijk Belang te Zuidbarge over de periode 18 februari 1975 tot 31 maart 1976 De samenleving was sterk gericht op de agrarische sector en op deze agrarische sector hadden zich een aantal dienstverlenende bedrijven gevestigd, die in de vorige en begin deze eeuw middels handel en ambacht zich een bestaan verschaften. De bedrijvigheid in de haven van Zuidbarge ten aanzien van handel en vervoer was duidelijk een gevolg van een succesvol agrarisch ondernemerschap. Grote boerderijen en landbouwonderkomens was daar weer het gevolg van. Zo reilde en zeilde het economisch leven in onze plaats. Met een eigen klimaat, politiek, godsdienstig en gemeenschapsleven waarin de noaberplicht een vaste plaats had. Hulp bij feestvreugde en verdriet. Weinig communicatie buiten de woonen werkgemeenschap. In de eerste plaats door het ontbreken van vervoer en in de tweede plaats door de jeugd vrij snel aan het werk te zetten. De boerenzoons, in staat om een gezin te stichten en zelf een bedrijf te runnen zochten mogelijkheden die gevonden werden door de grond of door aankoop of indien groot genoeg van de boerderij van de ouders op te splitsen en een boerderijgedeelte bij te bouwen. Voorbeelden daarvan is de boerderij van G Kuper en J Renting en van gebr.Ziengs, vroeger Gerard Ziengs, Geert Bots en Kalteren. Andere oplossingen vroegen alleen om woonruimte en niet om bedrijfsruimte. Voorbeelden Een vergadering van Plaatselijk Belang in verband met daarvan Rietlandenstraat 78, de aanleg van de nieuwe Hoge Bultenwijk. De bewoond door A Reinders en gemeente gaf de voorkeur aan de naam Rietlanden. het woongedeelte laatstelijk De plaats van handeling was cafĂŠ Meppelink. Achter bewoond door mej. Hennie het biljard het bestuur. V.l.n.r. mevr. Berhardt, Tiem Evers, de boerderij van Luchie Bouwers, Willem Garming en een Zwiers (Stegen Luchie) en het gemeenteambtenaar. Uiterst links nog een jonge Leen vroegere perceel van Arend Hofstra. Smit waarin een boerderij en cafe bedrijf waren gevestigd, hetgeen ook, maar dan betrekking hebbend op de vestiging van een bijverdienste, het geval was met het perceel van Joh. Omvlee, tegenover genoemde A Smit. Ook J Doornbos, de bakker uit vroeger jaren, had twee bronnen van inkomsten, het bakkers- en winkeliersbedrijf en een boerderij. Doornbos, de bakker mocht in Jan. j.l. zijn 95e geboortedag herdenken. Wellicht is dit verhaal niet eens boeiend, maar u hebt wel geluisterd. Waarom? Omdat u een stukje herkenning hebt geconstateerd, een stukje verknochtheid, een stukje associatie, een klein stukje waarvan u zelf deel hebt uitgemaakt. Een stukje herinnering waarvan u niet meer los te maken bent. De secretaris van Plaatselijk Belang Zuidbarge, T J Bouwers

11


Afscheid Beheerders Donderdag, 18 augustus kwamen we als beheerders bij elkaar om afscheid te nemen van Lieuwe en Hennie Wolters. Het was hun laatste werkdag i.v.m. een naderende verhuizing naar Zutphen. We hebben een kort moment stil gestaan bij hun werk als beheerder, de prettige samenwerking die we met hen gehad hebben, de altijd goede contacten met Lieuwe als financiĂŤle man. We zullen hen missen, maar Lieuwe en Hennie zullen ons ook missen. We hadden en hebben het goed met elkaar als

Hennie gezellig aan de koffie met Gerard Jansen, Albertje Garming en Janny Nonkes. beheerders. De familie was blij verrast met onze komst, dat we vergezeld lieten gaan met een bloemenbon. In maart hebben we ook afscheid genomen van Andries en Ge Ploegstra. Dit afscheid was iets informeler, maar we wensen beide families alle goeds toe. Tijdens de beheerdersvergadering op 26 juni bood Carmen Hoogeveen bloemen aan namens de beheerscommissie. Klaas Nonkes

Andries en Ge.

12


Toneelvereniging Oes Vermaak Beste dorpsgenoten Zoals ieder jaar werd ons ook nu weer gevraagd om een stukje voor de dorpskrant te schrijven. Afgelopen seizoen was er weer veel belangstelling voor onze uitvoeringen. We speelden het stuk De baron is in de bonen. We kregen weer veel positieve reacties.

Het is altijd maar weer afwachten hoe het publiek reageert. We hebben er steeds veel plezier in. En in september gaan we weer met frisse moed beginnen met de repetities. Tot ziens op onze uitvoeringen. Toneelvereniging Oes Vermaak. Lucas Weitering (641467) Luuk Meppelink (630901) Mieke Bos (630855) P.S.Bezoek ook eens onze website www.oesvermaak.nl.

13


Gemengd Koor Zuidbarge Houd u ook van zingen? Nieuwe leden, zowel dames als heren, zijn van harte welkom. We repeteren op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in het dorpshuis “‟t Hoefijzer” te Zuidbarge. We zingen onder leiding van dirigent Marco Warta en pianiste Ineke Kroodsma. Ons adres is: Zuidbargerstraat 94, 7812 AK Emmen Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met Thera Zondervan 0591- 673044 E-mailadres: hzondervan@home.nl Didi Hollander 0591- 677450 Of kom op dinsdagmiddag de sfeer proeven tijdens de repetitie. De koffie/thee staat klaar.

14


Stichting Molen Zeldenrust Over het afgelopen molenjaar valt niet veel bijzonders te melden. Na de grote restauratie, het 150 jarig jubileüm , het Jaar van de Molens en alle drukte die dat met zich mee bracht, was het opvallend rustig. Natuurlijk waren er weer de traditionele molendagen. De Nationale Molendag in mei en de Drentse Molendag, eind augustus. De foto‟s daarvan, en nog veel meer, kunt u vinden op www.zuidbarge.nl/molenzeldenrust. Om toch een bijdrage te leveren aan deze dorpskrant heb ik de oude doos er maar eens bij gehaald. Hier volgen de twee oudste krantenberichten , die we over de molen hebben kunnen vinden. Eerst een uit de Drentse en Asser Courant van 29-8-1857. Zuidberge. 24 Aug. Heden werd alhier de nieuwe molen gerigt, staande in de nabijheid van ’t Oranje-kanaal, en toebehorende aan den molenaar R.Oosting. Dit werk, bij ’t welk op vele plaatsen de gansche gemeente te pas komt, werd hier alleen door de inwoners van Zuidberge met den beste uitslag ten uitvoer gebragt. Naar men verneemt, zal er ook te Nieuw-Dordrecht spoedig een molen worden gebouwd. En uit het nummer d.d. 17-12-1857 van de zelfde krant: Zuidbarge, 10 dec. Heden hadden we het genoegen van de nieuw gebouwde korenen pelmolen in werking gebragt te zien, toebehorende aan den molenaar R. Oosting alhier. Wij wenschen den molenaar een ruim vertier toe. Jan Omvlee

Molen omstreeks 1940.

15


Ouderengroep Zuidbarge Precies weet ik het niet, maar ik denk toch wel, dat de Ouderengroep één van de langst bestaande clubs in ons dorp is. Als we kijken naar de gemiddelde leeftijd van de leden, dan ligt die bij ons ook vast en zeker het hoogst. Maar dat betekent niet, dat we een futloze groep zijn! Elke vierde donderdagmiddag van de maand komen we bij elkaar in ons dorpshuis: “tot leringhe ende vermaeck”, om de oude vader Cats maar eens te citeren. Ook dit jaar kunnen we terugzien op een erg gevarieerd programma. Ik geloof, dat de “lezing” van Apetito, letterlijk wel heel erg in de smaak gevallen is. Een paar jaar geleden maakten we ons nogal bezorgd over het al of niet door kunnen laten gaan van onze reis. We hebben toen besloten er nog mee verder te gaan. De “reiscommissie Omvlee-Schonewille” heeft er heel wat tijd in gestoken, maar heeft het ook dit jaar weer tot een succes gemaakt. Het ging naar “Stad en Ommelaand”. Iedereen kent Groningen en omstreken natuurlijk wel een beetje, maar niet zoals we het nu te zien kregen! Fijn was ook, dat we met een volle bus konden reizen. Dat ieder, ook de gasten, het een geslaagde reis vond, bleek uit de reacties aan het eind van de dag. We zijn, wat betreft ons ledental, zeker geen kwijnend groepje. Toch zouden we het op prijs stellen, als er nieuwe leden bij zouden komen. We nodigen iedere 55-plusser uit Zuidbarge uit eens langs te komen. Of neem eens contact op met één van de bestuursleden! Joke Kompier, voorz. 631518, Jan Westerhof, secr. 631283 Roelie Beijering, sport en spel, 353457, Roelie Drenthen, penn. 630709 Jan Omvlee, alg. adj. 644261, Geert Passies, 667842, Roelf de Vries, 630634

Tafeltennis 2-07-09. Het is donderdagavond acht uur en ik zit achter de computer een stukje te schrijven voor de dorpskrant van Zuidbarge. Het is twee en twintig graden buiten en dan zit je binnen om het tafeltennissen in Zuidbarge wat te promoten. Maar aangezien het de hele week al prachtig weer is, vergeet je dit soort dingen. Van de redaktie hoorde ik dat het wel erg kort dag was om nog iets geplaatst te krijgen in het zo gewaardeerde dorpskrantje. Dus snel aan het werk om wat letters op papier te zetten. Zuidbarge heeft, zo u kunt weten, al jaren lang een tafeltennisclubje waar op dinsdagmiddag om de veertien dagen heel intensief gespeeld wordt. Het gaat niet direkt om de "knikkers", maar wel om de punten die in elke partij te verdienen zijn. Om alles een beetje ordelijk te laten verlopen zorgen we zelf voor onze eigen goed opgeleide scheidsrechters. Voor zo ver ik weet is er nog nooit een wedstrijd uit de hand gelopen waarbij de hulp ingeroepen moest worden van mensen met de bekende pet. Ja,ja, welke vereniging kan dit tegenwoordig nog zeggen. We willen dit graag zo houden, vandaar dat er vooraf en in de rust geen alcohol wordt geschonken en de mogelijkheid bestaat dat na afloop iemand even moet "plassen". Mochten er mensen zijn, in of rondom Zuidbarge, die wat extra willen bewegen om gezond, soepel en sportief te blijven kunnen zich melden bij een van onze leden. Wacht niet te lang met het aanmelden, want we hebben jarenlang een ledenstop gehad en dit geeft aan dat er weinig verloop is naar andere verenigingen. Alles draait in eerste instantie om de gezelligheid en het al eerder genoemde bewegen. Tot slot nog even dit, we spelen allemaal in de zelfde klasse en dat houdt in dat ook U, zonder proef te spelen, hierin beslist past. Begin november starten we weer met de onderlinge competitie in de sportzaal van het "Hoefijzer". Schroom niet, want er zijn maar enkele plaatsen vrij!! vr.gr. Annechienus

16


IJsvereniging “Nooitgedacht” Dorpsgenoten, Alweer een jaar voorbij, wat gaat de tijd toch snel! Om terug te kijken op het afgelopen jaar is voor ons als ijsvereniging natuurlijk heel mooi. Sinds jaren was het weer eens zover, we konden op het Oranjekanaal schaatsen. Hoe lang dit geleden is weet ik niet precies maar volgens mij wel ongeveer iets van 10 jaar. Meteen maar van de gelegenheid gebruik gemaakt en in de haven bij Schonewille wedstrijden georganiseerd. s‟ Morgens met een groep de baan geveegd en na de middag de wedstrijden. We hadden twee groepen en de uitslag was als volgt; Dames 1e Rebecca Kuiper 2e Janiek Doornbos 3e Agnes Huizing 4e Marja Huizing Heren

1e 2e 3e 4e

Jaap Huizing Jan Garming Paul Haan Fenjo Kuiper

We hadden voor de schaatsers en de toeschouwers chocolademelk, ook iets sterkers en knakworsten geregeld, kortom gezellig. We kregen een uitnodiging van Noord Barge om tegen hun te schaatsen, het is echter gebruikelijk om op de eerste zaterdag dat zich de gelegenheid voordoet in het eigen dorp wordt geschaatst en dan pas tegen andere dorpen, meestal wordt dat dan een zaterdag later, zo hebben we het ook met Noord Barge afgesproken, alleen de volgende zaterdag kon er niet meer op het kanaal geschaatst worden. Op de ijsbaan achter ons dorpshuis is ook nog geschaatst, als ijsvereniging hebben we een goed jaar gehad, mede door bovenstaande hebben we geen bezoek gebracht aan Assen of Heerenveen. Ik weet niet of het jullie is opgevallen, maar we hebben een achterstand in de contributie deze zal komend seizoen worden ingehaald. Iedereen een goed en gezond jaar gewenst en tot de volgende keer. Namens het bestuur van de ijsvereniging, Jan Garming

17


Gymnastiekvereniging Zuidbarge Hierbij wat nieuws uit de keuken van Gymnastiekvereniging Zuidbarge. Het is nu de eerste volle week van juli en de toekomst van de Gymnastiekvereniging ziet er weer heel wat rooskleuriger uit! Wat is (was) er dan aan de hand? Wel, we hebben dit jaar voor de afwisseling eens geen problemen met het vullen van de plaatsen voor de leiding voor de kindergym, voor volleyballen en het BOMmen. Ook staan we er financieel gezien prima voor. Maar ja, een vereniging kan nog steeds niet voortbestaan zonder een kleine club van mensen die "de kar trekken", oftewel een bestuur. En daar zijn we al een paar jaar naar op zoek, want na de komende jaarvergadering zullen er nog maar twee bestuursleden over zijn, drie anderen zullen om verschillende redenen aftreden. Daarom hebben wij in mei j.l. besloten om, voor het begin van het volgende seizoen, de knoop van doorgaan of stoppen met de vereniging door te hakken. En met deze boodschap zijn we naar alle leden en ouders van jeugdleden persoonlijk toegegaan en iedereen op de man/vrouw af gevraagd of hij/zij de club wilde helpen, hetzij door plaats te nemen in het bestuur, hetzij door hand- en spandiensten voor het bestuur te willen doen. Met als voorlopig resultaat dat we genoeg aanmeldingen hebben gekregen om in ieder geval ook komend seizoen door te kunnen gaan. Maar om zeker te zijn van continuïteit op de lange termijn is er nog steeds behoefte aan één of twee bestuursleden. Dus als u zich aangesproken voelt en een uurtje per week over hebt, u bent van harte welkom! En natuurlijk is onze vereniging nog steeds heel gezellig voor jong en oud. Dus als u wilt bewegen om muziek onder deskundige leiding, recreatief wilt volleyballen of als u vindt dat uw kind zich ongedwongen motorisch moet kunnen ontwikkelen in een prettige omgeving, kom eens langs en neem vrijblijvend deel aan een paar lessen. Aanvangstijden en zaalindeling in de gymzaal in de Rietlanden vindt u op de website van Plaatselijk Belang Zuidbarge. Wie weet: tot ziens! Namens het bestuur, Toon van Roosmalen, Voorzitter p.s.: onze dank aan de redactie zodat we op het allerlaatste moment toch nog dit stukje konden plaatsen!

18


Oranjekanaal Een jaar uit vijf geleden werden wij als bestuur van Plaatselijk Belang Zuidbarge door de gemeente uitgenodigd tot het bijwonen van een belangrijke bijeenkomst. Men was van plan een grondige reorganisatie door te voeren en wilde de Erkende Overlegpartners op de hoogte brengen van de voorgenomen veranderingen. Het was druk in de raadszaal. De meeste Erkende Overlegpartners waren met één of meer mensen vertegenwoordigd. Maar ook de burgemeester was er, wethouders, raadsleden en hoge ambtenaren. Ik weet niet meer precies wat er toen allemaal is besproken. Maar het hoogtepunt van de avond vergeet ik nooit meer. De gemeente deelde ons namelijk mede dat men het plan had opgevat zich te gaan houden aan gemaakte afspraken. Er waren zelfs een paar slogans bij bedacht: Hou je aan je woord. Doen wat je belooft. Afspraak is afspraak. En eerlijk is eerlijk, in het maken van slogans is de gemeente Emmen behoorlijk bedreven. Ik zat toen pas een paar maanden in het bestuur van Plaatselijk Belang en was zeer onder de indruk. In wat voor wereld, waar het nakomen van afspraken kennelijk als iets heel bijzonders werd ervaren, was ik verzeild geraakt. Als extraatje kwam ook nog de mededeling dat we in het vervolg zouden worden teruggebeld. Toegegeven, soms gebeurt dat inderdaad. Maar Afspraak is Afspraak ligt blijkbaar wat moeilijker. Het is begrijpelijk dat het enige jaren duurt voordat dergelijke revolutionaire ideeën door de hele organisatie worden gedragen. Maar dat dit na vijf jaar nog niet is gelukt, wekt toch wel enige verbazing op, om niet te spreken van ergernis. Tijdens een inloopmiddag in ons dorpshuis in december 2007 presenteerde de gemeente haar plannen met betrekking tot het schoonmaken van het Oranjekanaal en de herinrichting van haar oevers. Iedereen kon zijn of haar ideeën op papier zetten.Deze reacties zijn door de aanwezige ambtenaren meegenomen. Letterlijk, in een grote enveloppe. De plannen bleven ongewijzigd. Inloop is inderdaad iets anders dan inspraak. Maar ook met de door de gemeente gepresenteerde plannen viel wel te leven. In augustus 2008 hebben de aanwonenden een brief ontvangen waarin, namens B en W de aanpak van de operatie werd uitgelegd. Een van de punten: De bagger die uit het kanaal wordt gehaald zal tijdelijk op het jaagpad worden gelegd waar deze kan indrogen. Zodra de bagger in voldoende mate is ingedroogd, kan deze afgevoerd worden. Het baggeren werd voortvarend aangepakt. De hoeveelheid slib bleek echter groter dan men naar aanleidingen van gedane metingen had verwacht. Het bestuur van Plaatselijk Belang kreeg dan ook de mededeling dat dit te veel was om af te voeren. De gemeente had besloten een deel van het jaagpad op te offeren. Men was bereid ons het een en ander nader uit te leggen. Ons antwoord was, dat dat niet nodig was en dat wij verwachtten dat de gemeente Emmen de met ons gemaakte afspraken zou nakomen. De betrokken ambtenaren waren vijf jaar geleden nog niet allemaal bij de gemeente in dienst. Zij konden het dus misschien niet weten: Doen wat je belooft. Afspraak is Afspraak. Ondertussen heeft wethouder Holman toegezegd dat het slib alsnog wordt verwijderd en dat het jaagpad zijn oorspronkelijke vorm terugkrijgt. Tijdens het laatste gesprek op het gemeentehuis werd ons nog wel medegedeeld dat de gemeente niet meer van plan is het gedeelte van het kanaal tussen de Zuidbargerstraat en de Rondweg te baggeren. Uiteraard zijn wij het daar helemaal niet mee eens. We hebben dus de slogans uit 2004 er nog maar weer bijgehaald. Afspraak is Afspraak en Doen wat je belooft. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Jan Omvlee

19


Dinsdagavond biljartclub Het was een jaar waar weinig veranderingen plaatsvonden, geen nieuwe leden maar ook geen wegblijvers. Een avond waar de leden graag naar toe gaan. Dus met andere woorden oost west in het dorpshuis is het best. Na het biljarten word er altijd nog even na gesproken. In februari kwam er een brief van de Oranjevereniging met het verzoek een bijdrage te leveren aan de feestavond voor het dorp i.v.m. het 60 jarig bestaan van de Oranjevereniging. Wij zijn met zijn allen om de tafel gaan zitten en hebben een lied in elkaar gezet. Na ongeveer 10 avonden repeteren zat het lied er goed in. Dus waren wij klaar voor de avond van 1 mei. Onze groep stond als laatste op het programma wat de biljarters wel jammer vonden. Het optreden werd echter wel een succes. Het publiek was enthousiast en ging zelfs in de polonaise. Na het laatste couplet werd er gezongen “We want more” .... Helaas waren er al mensen na huis vertrokken. Voor die mensen hebben we de tekst nog even op papier gezet, zodat ze het zelf kunnen lezen. Dus we zijn niet alleen biljart talenten maar ook zangtalenten. Het Lied Wij zijn de jongens van het platteland, We houden van het leven, een biertje in de hand En als het werk gedaan is, zijn we nog niet moe, Gaan we tegen negen uur, naar het dorpshuis toe Refr. Ja dat is mooi, mooi, mooi man. Biljarten is een heel groot feest. Mooi, mooi, mooi man. Biljarten als een grote en ook zoepen als een beest. Biljarten , drinken, kletsen dat doen wij met veel lol. Zo maakt wij onze avond wel weer lekker vol. Zuidbarge en Oranje dat gaat ons aan het hart. Dus drinken wij hierop het lekk‟re zuiv‟re gerstenat. Refr. Ja dat is mooi, mooi, mooi man. Biljarten is een heel groot feest. Mooi, mooi, mooi man. Biljarten als een grote en ook zoepen als een beest. We trekken aan de belle. Onz‟ tonge is als leer. We drinken dan een pilsie en praat wat over „t weer. Dan neem‟ we nog de leste die smaakt ons opperbest! Toch na alle pret, is naar huus gaan wat ons rest. Refr. Ja dat is mooi, mooi, mooi man. Biljarten is een heel groot feest. Mooi, mooi, mooi man. Biljarten als een grote en ook zoepen als een beest. „s Morgens word ik wakker, en denk schiet mij maar lek. Pien in de harses en een dreuge bek. Maar na een uur of twee, gaat het dan wel weer. Heur ik op de radio dit zelfde deuntje weer. Refr. Ja dat is mooi, mooi, mooi man. Biljarten is een heel groot feest. Mooi, mooi, mooi man. Biljarten als een grote en ook zoepen als een beest. Ja dat is mooi, mooi, mooi man.

20


Biljarten is een heel groot feest. Mooi, mooi, mooi man. Biljarten als een grote en ook zoepen als een beest. Ja dat is mooi, mooi, mooi man. Biljarten is een heel groot feest. Mooi, mooi, mooi man. Biljarten als een grote en ook zoepen als een beest. Dit is een bijdrage van Biljartverenging Krijt Uw Topje Jo Ziengs

Maandagavond biljartclub Toen ik, op verzoek van onze wedstrijdleider, begon met het schrijven van een stukje voor de dorpskrant van Zuidbarge kwam ik tot de ontdekking, dat onze club helemaal geen naam heeft terwijl hij al jaren bestaat en de kleinste club van het dorp is, met maar 7 leden. Misschien is het wel leuk als iemand van de dorpelingen een leuke naam voor ons clubje kan bedenken en aan ons wil geven of eventueel opsturen. Wat wij doen op de maandagavond is natuurlijk biljarten (libre). Maar ook is er tijd voor een praatje zoals het uitwisselen van nieuwtjes. Ook politiek en sport zijn onderwerpen waar wij ons zo nu en dan mee bezig houden. Soms worden er caramboles gemaakt die meer op kunststoten lijken. De ene speler zegt dat het meer een mazzel carambole is en de ander zegt dat hij hem zo bedoeld had te maken. Dat zal altijd wel een vraag blijven. Eén van onze leden gebruikt vaak het getal zeven. Als hij nu 2 of 4 caramboles maakt hij zegt meestal: “dat waren er weer zeven” . Gelukkig wordt er goed geteld en komen de juiste caramboles op papier. Als er minder goed gespeeld wordt dan gaan we klagen over de slappe banden en dat het biljart af loopt maar vaak ligt het slechte spel bij de speler. De avond wordt meestal afgesloten met tien van rood wat soms nog weleens lang kan duren. Maar ondanks alles hebben we toch prettige biljartavonden met een kop koffie en een drankje en niet te vergeten de jaarlijkse wedstrijdavond met vette prijzen. Albert Strijker

21


Passage Zuidbarge Passage is een christelijke maatschappelijke vrouwenorganisatie die hart voor de samenleving, oog voor de naaste en gevoel voor cultuur heeft. Passage Zuidbarge heeft, in het winterseizoen, elke derde dinsdag van de maand haar afdelingsvergadering om 19.30 uur in het dorpshuis van Zuidbarge “Het Hoefijzer” . Elk seizoen hebben we een uitwisselingsavond met de PVD van Zuidbarge èn met Passage Erica. Onze avonden kennen verschillende onderwerpen: van een religieus onderwerp naar de natuur, medisch en de wereldwinkel. Aan het eind van het seizoen gaan we samen een dagje uit en ook gaan we samen een middagje fietsen. Onze afdeling kent 27 leden, en ook u bent van harte welkom!! Het bestuur, Albertje Drenthen, Achter de Smidse 15, 630069

Een dagje uit! Dertien mei zijn we naar Hattem geweest. De volgende foto‟s geven een mooie indruk van de gezellige dag.

Argarische Dames in het Voermanmuseum.

22


Rondwandeling in Hattem.

En tot slot brachten we ook nog een bezoek aan het ooievars-station “De Lokkerij” in De Wijk.

Passage Zuidbarge op reis 14/5-„09

23


De Historische Werkgroep Zuidbarge De Historische Werkgroep Zuidbarge heeft op 12 en 13 december 2008 voor de zesde keer sinds haar oprichting eind 2002, een historische middag en avond in het dorpshuis gehouden. Op beide dagdelen was de zaal weer goed gevuld. Naast een terugblik naar de vorige presentatie over het Bargermeer en de verdwenen Delften, ging het deze keer over de Zuidbarger middenstand van weleer. De expositie is tot aan het begin van het nieuwe jaar in het dorpshuis te zien geweest. Jan Omvlee voorzag de digitaal gepresenteerde oude foto‟s van commentaar en leuke anekdotes. In de pauze konden liefhebbers speuren naar hun voorouders uit Zuidbarge. Daarna heeft Jan Hadders op interactieve wijze een sfeer geschapen van de ambachten en “middenstand”werkzaamheden uit de vervlogen tijden. Tijdens het Oranjefeest op 2 juni jl., hebben Jan Omvlee, Grietus Tibbe en Carmen Hoogeveen een optreden gegeven, waar in dichterlijke vorm zestig jaar Oranjevereniging de revue passeerde, ondersteund met een slide show van foto‟s van vroegere Koninginnedagen, met onder andere de toenmalige zeskampen. Onze website: www.suytberghe.nl wordt goed bezocht en de werkgroep zal in de komende tijd de vorm en opzet nog gaan verfraaien. Een deel van onze activiteiten, onderzoeksresultaten en foto‟s, vindt u hier terug. Omdat Zuidbarge in 2012 zeshonderdenvijftig jaar bestaat, heeft de werkgroep als streven om in dat jaar met een boek te komen over de historie van Zuidbarge.De typewerkzaamheden, lay-out en onderzoeken krijgen vooral door Ton Reuvekamp, al aardig vorm. Ook dit jaar staat er weer een tentoonstelling op stapel. Met deze keer met als titel ”De landbouw te Zuidbarge in de vorige eeuw”. De presentaties worden gehouden op 11 en 12 december in ons dorpshuis. De werkgroep bestaat uit Jan Omvlee, Jan Hadders, Jaap Huizing, Ton Reuvekamp, Gerard Waasdorp en Carmen Hoogeveen. Heeft u materiaal dat van belang kan zijn voor de historische werkgroep, dan vernemen wij dat graag. Carmen Hoogeveen

Dorsen met een locomobiel bij de familie Nijmeijers.

24


Protestantse Vrouwen Drenthe Op dit moment heeft onze vereniging 31 leden. We komen één keer per 14 dagen bij elkaar op de dinsdagavond. De avonden worden georganiseerd in dorpshuis " 't Hoefijzer". We hebben heel diverse onderwerpen, bv. Een presentatie van een kunstenares over het landschap van AA en Hunze, informatie over een kindertehuis in India enz. Het bestuur bestaat uit de volgende leden: Joke Kompier, voorzitter, 631518 Derkje de Vries, penningmeester, 630923 Jantje Weitering, secretaris, 677397 Dina Meppelink, notulist, 630901 Elly Kramer, lid, 677025 Bertha Ottens, lid, 640520 Op 15 september 2009 is de startavond van het nieuwe seizoen. Verder werken we samen met afd. Noordbarge van de PVD en onderhouden we contacten met "De Passage" afd. Zuidbarge. U bent van harte welkom als u eens vrijblijvend een avond bij wilt wonen. Voor informatie kunt u altijd terecht bij één van de bestuursleden. J. Weitering-Rosies

25


Klaverjasclub Zuidbarge Afsluiting van het 2008-2009 Klaverjasseizoen Ook dit jaar heeft Mieke Niessen er weer geen gras over laten groeien om een speciaal tintje te geven aan de laatste avond van alweer een gezellig klaverjasseizoen. Buiten de gebruikelijke prijzen en bekers voor de beste spelers/speelsters waren er nog een aantal bijzondere prijzen, door Mieke op de kaart gezet en door Gerard versiert met een leuke anekdote. Allereerst het hoogst 1. Aike Joling 2. Jan Omvlee 3. Mien Tibbe 4. Ab Schonewille 5. Gerard Niessen

aantal punten: 50968 49971 49835 48882 48525

Maximum aantal doormarsen: Mien Tibbe en Theo Duivenvoorden elk 17 doormarsen Hoogste score in één ronde: Jos Matijsen en Ab Schonewille 1890 punten Laagste score in één ronde: Tiny van Dalfsen en Trijn Pater 395 Hoogste score op één avond: 1. Mien Tibbe 4472 punten 2. Theo Duivenvoorden 4410 punten 3. Charles Bolsenbroek 4386 punten Nieuwkomersprijs: 1. Henny Timmer 2. Albert Timmer 3. Elly van Boven

De grote kampion Aike Joling

4ste plaats 8ste plaats 9ste plaats

Hoogste roem in één ronde: 1. Aike Joling en Carmen Hoogeveen 2. Jan van Dalfsen en Jos Matijsen 3. Grietus en Mien Tibbe 4. Rommy Baas en Jan Meyer

490 440 400 370 Reserveprijs: Derkje de Vries en Koos Hettinga Net geen top-5 prijs: Adolf Reinders 8ste plaats Net geen top-10 prijs: Annechienus Drent, 12de plaats, Alie Bolsenbroek, 13de plaats Barvrijwilligersprijs: Betty Kors en Miny Wierts

De organisatie in goede handen van Mieke en Gerard Niessen.

26


Activiteitenclub “Zuidbarge” Verslag seizoen 2008-2009

In bovenstaande periode zijn de clubleden weer zeven keer bijeen geweest. Vaste onderdelen van het programma zijn o.a. bingo, Oudhollandse spelletjes en de sjoelcompetitie. De winnares van deze competitie was voor de derde keer Dina Meppelink, die zowel met de rollade als hoofdprijs en de wisselbeker en nu definitief huiswaarts mocht keren. Als 2e en 3e waren geëindigd Henny Wolters en Albert Strijker. In december werd weer een pakjesavond gehouden, waarbij iedereen weer werd verblijd met een cadeautje en bijbehorend gedicht.

De clubleden

Op één van de avonden was een verkeersavond georganiseerd, waarvoor naast de clubleden ook de inwoners van Zuidbarge waren uitgenodigd. De heer H.J.Renting, exrijexaminator van het CBR heeft de aanwezigen weer bijgespijkerd met betrekking tot de nieuwe verkeersregels en allen werden flink aan de tand gevoeld door middel van dia‟s omtrent de kennis van deze regels. Al met al een boeiende en leerzame avond. Zweten en zwoegen was het ook weer geblazen, toen het ééndagsbestuur de regie in handen had. Diverse vraagstukken moesten op die avond weer worden opgelost. Voor de slotactiviteit zijn we met z‟n allen naar Annen geweest om daar het spel „Letterboxen‟ te spelen.

Eerst aan de koffie

Prijsuitreiking

Terug in Zuidbarge hebben we het seizoen afgesloten met een borreltje en een koffietafel in het dorpshuis, waar ook de gewonnen prijzen werden uitgereikt. Graag zou de commissie zien, dat de club werd uitgebreid met wat nieuwe leden uit Zuidbarge. Voor de contributie hoeft u het niet te laten want die bedraagt ± €. 20,-- per jaar (inclusief de koffie). Houdt u van gezelligheid, meldt u dan aan bij één van onderstaande commissieleden. Gerrit Dekkema (633668), Jopie Hilbrands (630881), Jan Voors (634619) Dina Meppelink (630901), Piet Zantingh (630822)

27


Zuidbarge in de krant van 1911 (deel 2) 05-07 verhuring van Steenhaar te Bargemeer, o.v.v. H.Hadders, 5 ha, groenland, enz. 15-07 verhuring te Zuidbarge, bouwland Nijkamp, Oosterkamp, Hofakkers, Kip, Westers, Zoutkuil en Groenland Ham en Hessenland o.v.v. L.Zwiers. 05-08 Noordbarge, stoomzuivelfabriek, gaat melk van Zuidbargeb weer verwerken want de handkrachtstroomboterfabriek wordt opgeheven. Puite directeur stoomzuiverlfabriek. 12-07 J.Schirring uit Zuidbarge en H.Nijhof van Bargermeer leden commissie t.b.v. oprichting van een stoomdorschvereniging. 30-08 S.Boerma uit Kloosterveen heeft een enterstier verkocht aan de stierhouderij Zuidbarge voor f300,-. 02-09 Coöp. stoomdorschvereniging, Emmen en omstreken, H.Nijhof Hzn. Bargermer in het bestuur. 13-09 een negental jagers uit den Haag hebben het jachtveld van de marke N&Z gepacht en aldaar 60 patrijzen en 8 hazen geschoten. 13-09 te koop eenige vette drentsche schapen bij B.Oldengarm. 16-09 herbesteding melkvervoer van gedeelte Zuidbarge naar coöp. zuiverfabriek Noordbarge, J.Betting Jzn, van 01-10-1911 tot 01-05-1912. 30-09 K.Drent secr. van de landbouwv. Zuidbarge schrijft een artikel in de Asser Courant, titel een groot landbouwbelang, er heerst een gebrek aan wagons voor de afvoer van aardappelen; de klacht wordt overgenomen door de Drentse bond gaat brief naar de minister sturen. 30-09 te koop en beervarken oud 15 weken, bij Gebr.Garming te Zuidbarge. 07-10 te koop fijne tafelaardappelen “Roode Str” bij G.Garming te Zuidbarge. 11-10 tijdens vergadering vereniging tot bevordering v.d. landbouw Drenthe spreekt o.a. hr.Huizing van Emmen. Hij onderschrijft de klachten van wagongebrek bij de NOLS te volle. De kleine luiden zullen enorme schade lijden als de vorst invalt. De stations te ZB en Emmen en Nw.Adam worden dagelijks bestormd door mensen om wagons. Veel boeren raken in de klem nu November nadert en betalingen gedaan moeten worden. De hr. Drent, secr. te Zuidbarge somt tal van klachten op. Hij heeft een en ander op schrift gesteld en overhandigd die op verzoek van de voorzitter aan hem. Later wijst de hr. Drent nog op een mogelijk verband tussen het tekort aan wagons en de gespannen verhouding waarin Duitsland verkeert heeft in de Marokko kwestie. Tevens moet het materieel worden hersteld. De hr. Drent gaat accoord met een vorige spreker om de Dir. Gen. van de S.S te overladen met klachten. 14-10 landbouwver. Zuidbarge stuurt brief aangaande wagongebrek aan min. van Waterstaat. 18-10 te koop een best vaarskalf bij J.Grootjans te Zuidbarge. 21-10 benoemd tot besteller bij de EDSM alhier J.Pomper te Zuidbarge. 21-10 gevraagd tegen 1 mei 1912 een meid die goed kan melken, R.Hadders te Zuidbarge 21-10 werden te Zuidbarge vorig jaar reeds 5 stallen ingericht volgens de aanwijzing van de commissie voor stalverbetering, dit jaar is ook de stal van den heer J.Hadders in orde gebracht, zodat hij aan de hoge eisen voldoet. De ruimte is verkregen door het uitzetten van den buitenmuur. Gang, grup, stand en voerruimte is met cement gemetseld en bestreken, terwijl een flinke zolder, netjes geverfd, den stal bedekt. Door tuimelramen met tochtschermen wordt voldoende voor luchtverversing gezorgd, terwijl zoo spoedig mogelijk een drinkwaterleiding, de eerst in onze plaats, wordt aangelegd. De grup wordt geledigd door één- of tweemaal perdag met een schuifbord den mest naar buiten te werken in een gemetselde bak buiten den stal. Het maakt een weldadigen indruk, het vee in zo‟n modernen stal geplaatst te zien. 21-10 in het antwoord van de Directeur-Generaal der Maatsch. tot Expl. vS.S. op het adres van de landbouwver. Zuidbarge wordt gezegd: “dat het niet mogelijk is om al het aangevraagde materieel op het verlangde tijdstip ter beschikking te stellen”. Zeker en zeer verzachtende uitdrukking voor den waren toestand, daar over ‟t geheel nog geen tiende deel der aangevraagde wagons beschikbaar gesteld zijn. Toch komt eenige verbetering, daar een tiental dekkleden gezonden zijn en van 9 tot 14 oct. 20

28


25-10 25-10 28-10 01-11 04-11 11-11

11-11 11-12 11-11 18-11 25-11 20-12 23-12

wagons mer aardappels konden worden beladen, tegenover 7 en 9 in de beide voorafgaande weken. verwacht wordt dat er dit jaar ca.7 รก 800 wagons aardappelen worden verszonden uit Zuidbarge, vorig jaar ca. 500 wagons. vergelijk met andere plaatsen in artikel mogelijk. rechtzaak, loslopend vee, A.G. te Zuidbarge veroordeeld tot f 3,- of 2 dagen hechtenis. vermist uit de Zuidbargermade, een zwartbont jongbeest, ruim 1,5 jr. oud. Aanwijs of inlichtingen ontvangt gaarne J.Hadders Wzn., Zuidbarge. benoeming onderwijzers Zuidbarge K.Drent en mej. A.J.Beerda. K.Bakker te Zuidbarge reed met zijn wagen te dicht langs de tramrails, zodat de wagen door een passerende tram werd gegrepen. Gelukkig bleef dit ongeval tot enige materiele schade beperkt. verkoop vastgoed Zuidbarge, door erven Geert Eding en Geesje Timmermans; een plaatsje bestaande uit huis met bijgelegen groen- en bouwland en heide, groot 2.19.06 ha, gelegen achter het kanaal te Zuidbarge en bewoont door L.Eding.+1511+18-11. verkoop boterfabriek Zuidbarge o.v.v. bestuur v.d.Coop. Zuivelfabriek Zuidbarge, enige grond met daarop een boterfabriek te Zuidbarge, zeer geschikt om ingerich te worden als woning en winkel.+15-11+ 18-11+25-11+06-12 veilen veengrond genaamd de Hoogbulten gelegen onder Zuidbarge o.v.v. P.Bakker+15-11+18-11+29-11+02-12 R.Hadders te Zuidbarge gekozen tot bestuurslid onderlinge paardenverzekering heden ontvangen een wagon zuivere friesche pootaardappelen, direct afnemen, fl.3,per70 kg, station Zuidbarge, L.Hindriks +22-11+25-11 ingezonden brief: oproep voor ondernemende mannen in Zuidbarge kans te pakken zich op het te bouwen lichtnet aan te sluiten. in Zuidbarge wordt de mogelijkheid tot aansluiten op het el.net. besproken Waarschuwing, een ieder die zijn schulden van de vorige jaren nog niet heeft voldaan, wordt verzocht dit voor Nieuwjaar te doen, dar anders hun namen worden bekend gemaakt, Joh. Omvlee, Zuidbarge.

Gerard Waasdorp, lid van de Historische Werkgroep Suytberghe

29


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.