Page 1

Základná škola, Ul. Dr. Janského č.2, Žiar nad Hronom

december 2007 – február 2008

Vyberáme z obsahu: • Anketa o Vianociach • Naši začiatočníci § Esemeska do tvojho mobilu • Súťaž a vyhraj!

KÚP SI ČASOPIS A ZÍSKAJ

KUPÓNIK ŠŤASTIA!


Na slovíčko . . . Milí čitatelia Fajnoviniek! Ani sme sa nenazdali a polročné vysvedčenia už držíme v rukách. Áno, je to tak! Naša výplata za dobre vykonanú prácu. Ruku na srdce a priznajme si, že niektoré známky sme len s ťažkosťou dobyli a niektoré ani nevieme ako a máme ich ľavou zadnou. To je tým, že nie sme stvorení na všetky odvetvia nášho života. A tak to má byť. Musíme byť rozdielni, aby sme sa dopĺňali. V ďalšom polroku vám prajeme veľa školských úspechov a vedomostí. Pfuj, pfuj, pfuj... Pripravili sme pre vás stránky plné zábavy a informácií zo života učiteľov v predvianočnom zhone (letmá spomienka na Vianoce). Pýtali sme sa našich nových žiakov na svoj život v škole. Pokračujeme aj v tvorbe hlavolamov. Ak sa ti podarí ich správne vyriešiť, svoje odpovede prines do VIII. A triedy a odovzdaj Romanke Mokáňovej a Lenke Janekovej. Za správne riešenie získaš vecnú odmenu. Veľa šťastia pri riešení! Šťastný kupónik sme trochu skrášlili novým mobíkom (spomienka na poslednú Superstar). Nech ti tiež pomôže v ťažkostiach!

S pozdravom Dočítania! Redakčná rada Redakčná rada: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Darina Banásová, IX.B Ján Búci, VI.B Sabína Čamajová, VIII.A Nikola Febenová, IX.A Tomáš Hurtík, VI.B Lenka Janeková, VIII.A Petra Kapustová, VIII.A Monika Kubičáková, IX.A Barbora Kunová, VIII.A

2

Petra Lukačková, VIII.A Mariana Makovinská, IX.B Romana Mokáňová, VIII.A Petra Mlynárová, VIII.A Nikola Ondríková, IX.B Ramona Saliu, VIII.A Michaela Stročinská, VIII.A Elégia Štrbová, VIII.A Adam Zliechovec, VI.B


zo života školy

Vianočná burza Bol piatok 21. 12. 2007 a my sme boli radi, že sme sa neučili. Konala sa Vianočná burza. Deti si mohli zakúpiť nejakú peknú hračku, ktorá sa im zapáčila a zároveň potešili nielen seba, ale aj deti, ktorým bola táto vyzbieraná suma poslaná na detskú onkológiu do Banskej Bystrice. Výber hračiek bol naozaj pestrý a aj sumy boli prijateľné pre deti.

Kniha za knihu ( Burza kníh ) V tento deň, 22. 10. 2007, sme si pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc. Deti kupovali za veľmi nízke ceny knihy. Rozprávkové alebo detektívne, či knihy z čias našich starých rodičov. Všetky šli, ako sa vraví, na „dračku“. Za peniaze, ktoré trieda takto získala, si kúpila knihu, ktorú bude využívať na niektorých vyučovacích hodinách. Mikuláš Mmm... 6.12. 2007 to bol sladký deň! Deti, ktoré chceli svojmu kamarátovi alebo kamarátke poslať sladkosť alebo malý darček, mohli odovzdať balíček pani učiteľke V. Kaníkovej a tá ich odovzdala nášmu Mikulášovi, ktorý potom spolu s anjelom a čertom chodili po triedach a rozdávali sladké darčeky.

Sabína Čamajová, VIII.A 3


zo života školy

Európsky deň rodičov a škôl

Naša škola sa už po tretíkrát venovala sviatku Európskeho dňa rodičov a škôl. Ide o vzájomné vzťahy medzi rodičmi a deťmi, ktoré upevňujeme rôznymi aktivitami. 18. decembra sa naša škola na dve hodiny premenila na dielňu ručných prác, s ktorými nás oboznámili naši rodičia a starí rodičia. Žiakov zaujala japonská Ikebana, háčkovanie, výroba kvetov z perličiek či stojanov na sviečky. Radostne sa zapájali do klasického zdobenia medovníkov, drôtovaniu, dokonca si mohli namaľovať obrázok alebo pomôcť vyrobiť prútený košík. Tento deň nám určite priniesol veľa zážitkov a veríme, že sme obohatili myseľ detí o niečo nové. Školské prostredie sa dá nielen takto spríjemniť, ale vytvárame milú spoluprácu rodiča a školy. Ďakujeme rodičom za ochotu.

Elégia Štrbová, VIII.A Komparo

Asi máte pocit, že byť v deviatom ročníku je ľahké, ale to nie je pravda. Musíme sa rozhodovať a od toho závisí aj naša budúcnosť. Dbáme na naše výsledky, či už je to prospech, alebo príprava na monitor. 8. novembra sme si vyskúšali atmosféru monitoru v Kompare. Najprv sme písali test zo slovenského jazyka a literatúry, na ktorý sme mali 60 minút. Ja som to dosť prehnala s nervozitou, ale výsledky neboli až také zlé. Na test z matematiky sme mali viac času, no priznám sa, veľmi mi to nepomohlo. V tomto testovaní sme si mohli overiť svoje vedomosti. Musíme využiť všetky možnosti a doučiť sa neprecvičené učivo. Môžeme len dúfať, že ho máme menej, aby sme zvládli prijímačky na stredné školy.

Nikola Ondríková, XI.B

4


rozhovor s učiteľmi o Vianociach

Pred vianočnými prázdninami sme oslovili našich učiteľov, ako trávia predvianočný čas. Boli sme zvedaví, či ich myšlienky sú zhodné s našimi školáckymi – plnými snežných športov, nedočkavosti, čo nájdem pod stromčekom... Pýtali sme sa: 1. Pripravujete sa už na Vianoce? Ak áno, ako? 2. Nakupujete darčeky priebežne počas celého roka alebo si to nechávate na poslednú chvíľu? 3. Máte doma nejaké zaužívané tradície?

Dozvedeli sme sa: Pani učiteľka KURUCOVÁ 1) V strese! Ale keďže si to viem rozplánovať, pomaličky sa to všetko zvládne. 2) Už od septembra. 3) Samozrejme! Počas celého Štedrého dňa sa postíme , počúvame koledy, pod obrusom na štedrovečernom stole máme vždy peniaze, aby sme boli bohatí. A prajeme sebe, celej rodine a známym krásne sviatky. Pán učiteľ ŠTANGA 1) Zháňame vianočný stromček. 2) Na poslednú chvíľu. 3) Áno, stromček ozdobujeme až na Štedrý deň, zabíjame kapra a večeriame podľa zvykov. Pani učiteľka KANÍKOVÁ 1) Nie, podľa mňa je ešte čas. 2) Nechávam si to tak na týždeň až dva pred Vianocami, aby som to dokázala zatajiť. 3) Len tie bežné. Kapustnica, oblátky a podobne, ale nie nič extra. Pani učiteľka TRŠOVÁ-HUSÁROVÁ 1) Áno, už mám adventný kalendár, veniec, sviečky. 2) Len posledný mesiac. A už by som mala začať! 3) Na stole musí byť vždy med a oblátky, jabĺčka, cesnak, orechy a pod obrusom peniaze. Ďakujeme za rozhovor!

Monika Kubičáková, XI.A

5


anketa so začiatočníkmi

Všetko sa raz začína a všetko zasa končí. Aj u nás v škole sa pre prvákov a piatakov prvýkrát niečo začalo. Prváci sa naučia čítať, písať a počítať... Piataci si zasa musia zvyknúť na „zvyky“ druhostupniarov – viac predmetov, viac učiteľov. Ako vnímajú tieto zmeny? Spýtali sme sa niektorých osobne. Posúďte sami. 1. Čo sa ti najviac v škole páči? 2. Čo sa ti v škole nepáči? Prváci: 1.A Mirka:

Jožko:

1.B Nikolka:

Tomáš:

1. Že tu je to ťažšie. 2. Pečiatky smutné slniečka a varechy.

1.C Peťka:

1. Že sa dobre naučím čítať a počítať. 2. Škaredé slová.

Adam: 1. Páči sa mi všetko. 2. Nič.

1. Hudobná, výtvarná 2. Písanie. 1. Písanie, etika, pani učiteľka. 2. Výtvarná.

Milan: 1. Že na každú hodinu máme iného učiteľa. Sú tu nové záchody...dá sa tu dobre učiť.

Piataci:

2. Vo vedľajšej triede zlí

5.A Klára:

1. Písanie. 2. Nič.

chlapci.

1. Iní učitelia. 2. Viac prísnosti.

5.C Danka:

1. Noví učiteľia 2. Veľa schodov.

Katka:

1. Že máme veľa učiteľov. 2. Že každú hodinu nás učí iný učiteľ.

5.B Andrej: 1. Viac športovej prípravy, lepšie sa tu dá učiť a je tu celkovo lepšie...máme dobrú triednu učiteľku.

Majka:

1. Učitelia. 2. Veľa učenia.

2. Nič.

Nikola Febenová, XI.A 6


Novoročný vinš

Nový rok

V novom roku, radosť v oku. Veľa prianí splnených, veľa petárd nakúpených. Petardy už letia hore, bude sranda až v tej hore. Výbuchy sa ozývajú, že už iba krok a je tu nový rok. Rok 2008 je už veľmi blízko, z doliny počuť strašný piskot. Už je tu ten krok, prajem šťastný a veselý nový rok!

Bianca Brestovanská, IV.B 7


matematika Zadanie hlavolamu č. 1: Do pripravenej mriežky doplňte chýbajúce čísla od 1 do 15, pričom ani jedno z nich nesmie chýbať (a teda ani jedno sa nesmie opakovať). Zároveň dodržte, aby červené čísla po obvode udávali súčet všetkých čísiel v mriežke v príslušnom riadku alebo stĺpci.

Riešenie hlavolamu:

Zadanie hlavolamu č. 2: Koľko trojuholníkov je na obrázku?

Zadanie hlavolamu č. 3: V nasledovnom usporiadaní zápaliek preložte 3 tak, aby vznikli 3 rovnako veľké štvorce.

Riešenie hlavolamu č. 3: Riešenie je na obrázku:

Ramona Saliu, VIII.A 8


matematika

Möbiov pásik Möbiov pásik bol objavený v 19. storočí nemeckým matematikom Augustom Ferdinandom Möbiom ( 1790-1868). Utvoríme ho takto: vezmeme pásik papiera, jeden koniec skrútime o 180° a konce zlepíme. Möbiov pásik je veľmi zvláštny - má totiž len jednu stranu. Po celom povrchu dokážeme nakresliť jedným ťahom neprerušenú čiaru. Ak uvedený postup zopakujeme z dvomi prúžkami papiera, vznikne dvojitý Möbiov pásik. Môže sa nám zdať, že ide o dva tesne priliehajúce m. pásiky. Je to naozaj tak?

ZA POKUS TO STOJÍ ! Urobte z papiera znázornený model. Prejdite prstom pomedzi obidva pásiky, aby ste videli, či k sebe naozaj priliehajú. Ceruzkou začnite na jednom z nich kresliť čiaru, až kým neprídete na miesto, kde ste začali. Ako to dopadlo? Čo sa stane v prípade, keď sa pokúsite pásiky oddeliť ?

Tieto modely sú skonštruované na princípe Möbiovho pásika. Ak si ich urobíme z papiera a rozstrihneme pozdĺž prerušovanej čiary, jeden sa zmení na štvorec a druhý sa rozdelí na dva zaujímavé útvary. Zistíte aké ?

Zdroj: sk.wikipedia.org

9


tak píšem ja

Milí občania!

Som jeleň, ktorý má trvalé bydlisko Zelený les. V poslednom čase som si všimol, ako náš les pomaly odumiera. Zistil som, že zomiera aj viac zvieratiek, mojich kamarátov, ako prednedávnom. Náš malý potôčik je stále viac a viac znečistený. Jeho krištáľovočistá farba sa zmenila na akúsi nedefinovateľnú farbu a hmotu, ktorá sa na vodu ani zblízka nepodobá. Dlho som pátral po tom, čo sa u nás v lese deje. Prišiel som na to, že máte veľmi zlé spôsoby. Sypete k nám nerozložiteľný materiál a vaše autá si umývate v našom potôčiku. Nedávno som u nás v lese objavil kuchynskú linku a pneumatiky z auta. Preto vás vyzývam k zlepšeniu čistoty v lese. Ak to bude ďalej takto pokračovať, o pár rokov nás uvidíte len v encyklopédiách. Mali by ste sa nad tým všetkým zamyslieť a myslieť aj na nás.

Váš naozajstne žijúci Jeleň

10


tak píšem ja

Jablko nepadá ďaleko od stromu

To, že jablko nepadá ďaleko od stromu, zistil už bájny Isaac Newton tramtarará alebo voila, voile, voili a zrodila sa gravitácia... Rodičia sa potešili, keď boli pozvaní na večierok plný tých najsamlepkovatejších móresov, preafektovaných úsmevov a trepotavých mihalníc, ale Isaacov otec rýchlo použil svoj rozum, veď aký otec, taký syn, ( v tomto prípade naopak ) využil synovo IQ samozrejme pre peniažky a z tých si kúpil železnú zásobu starších ročníkov kvalitného vína a zmes tabaku do novej fajky ( ktorú dostal na Vianoce od svojej ženy, tentoraz namiesto sady červeno-zeleno-zlatých vianočných ponožiek ) potom sedel pod stromom bafkal z fajky a čakal, že aj jeho osvieti nejaký nápad...

Elégia Štrbová, VIII.A Za túto tvorbu Elégia získala I. miesto v celoslovenskej súťaži Tak píšem ja. Blahoželáme!

11


zemepis

Sedem divov Slovenska Spišský hrad Svojou rozlohou (41- tisíc m2 ) patrí k najrozsiahlejším hradným komplexom v Európe. S jeho výstavbou sa začalo už v 12. storočí. Bol vlastníctvom šľachtických Thurzovcov i Csákyovcov. Pri požiari v roku 1780 hrad utrpel obrovské škody, nebol už obnovený a postupne pustol. Dnes je v jeho priestoroch historická expozícia. Oltár sv. Jakuba od Majstra Pavla z Levoče Neskorogotický oltár (1507-1510/18) je najvyšším na svete (18.62 m.). Pozostáva z predelu, kde je zobrazený výjav Poslednej večere a z nadstavca. V strede je skriňa so sochami Panny Márie, sv. Jakuba a sv. Jána Evangelistu, na krídlach zase reliéfy s výjavmi zo života apoštolov. Bojnický zámok Prvá písomná zmienka o zámku pochádza z 12. storočia. Pôvodne bol drevený, neskôr kamenný a postupne sa stále rozrastal. Posledná prestavba trvala 22 rokov. Dal ju urobiť gróf Ján F. Palffy, podľa vzoru francúzskych gotických zámkov v údolí rieky Lorie. Jeho rozsiahla neogotická prestavba zmenila hrad na krásny zámok. Ochtinská aragonitová jaskyňa Nachádza sa v podzemný v Revútskej vrchoviny. Na svete sú len 3 sprístupnené aragonitové jaskyne. Jedna z nich je u nás, ďalšie dve v Mexiku a v Argentíne. Je unikátna tým, že vnútro jaskyne je z minerálu aragonit a jej výzdobe netvoria klasické kvapľové formy, ale kríčky mliečnobieleho až hnedého uhličitanu vápenatého. Morské oko pod Vihorlatom Leží v nadmorskej výške 618 m, je dlhé asi 750 m a najväčšia hĺbka je 25 až 28 m. Je spomienkou na vulkanickú aktivitu pohoria Vihorlat. Mohutný zosuv z východného svahu Motrogonu a Jedlinky zahatal dolinu potoka Okna a za bariérou vzniklo prírodné jazero. V súčasnosti je domovom raka riečneho i pstruha dúhového. Dóm svätej Alžbety v Košiciach Ide o najväčší kostol na Slovensku, ktorý prešiel mnohými prestavbami. Dnešná podoba gotickej katedrály pozostáva z 5 lodí s krížením hlavnej a priečnej lode a z presbytéria ( miesto pre hlavný oltár). Dóm ukrýva i vzácny interiér. Umelecky najhodnotnejší je severný portál s reliéfom Posledného súdu. Oravský zámok Vznikol v 13. storočí a bol na strategicky dôležitom mieste uhorskopoľskej cesty. V 15. a 16. storočí bol rozšírený a konečnú podobu dostal v 17. storočí. Nájdete tu aj náhrobok J. Thurzu, ktorý patrí medzi skvosty renesančného sochárstva. Nakrúcali sa tu aj známe rozprávky Kráľ Drozdia brada či Sokoliar Tomáš.

Vypracovali Barbora Kunová, Radka Majerníková, Sabína Čamarová, VIII.A 12


nemecký jazyk

Warum glauben wir an Glückssymbole? MARIENKÄFER Marienkäfer gelten als Boten des Himmels, die uns Glück bringen. Sie beschützen Kinder und heilen Kranke - darum soll man einen Glückskäfer nicht abschütteln oder töten - das bringt Unglück!

SCHWEIN GEHABT? Schon bei den alten Germanen galten die Schweine als Symbol für Wohlstand, Fruchtbarkeit und Reichtum. Darum trug die germanische Göttin Freya auch den Beinamen „Syr“ – und das bedeutet „Sau“.

BESCHUTZER Schornsteinfeger sieht man selten – nicht nur deshalb bringen Sie Glück. Sie können den Teufel vertreiben und ihr Russ schützt vor Gefahren – also nicht gleich putzen!

NJ, ôsmy ročník 13


súťaž

I. stupeň

1. Myslím si číslo. Ak od neho odpočítam číslo 8 a vydelím ho číslom 2 dostanem číslo 3. Na aké číslo myslím?

2. Porovnaj. (doplň správne znamienko) 6 + 11 – 2 + 9

8+8–2+1

2 + 2– 3+1

5+5–2

10 – 2 + 8

6+6–2+1

12 – 2 + 10

28 – 8 + 2

18 + 2 – 2

2+2+2

3. Na strome bolo 12 jabĺčok. Janka odtrhla 5 jabĺčok a Peťko 3 jabĺčka. Po čase narástlo na strome ešte 6 jabĺčok a 3 spadli na zem. Koľko jabĺčok zostalo na strome?

Úlohy pre I. stupeň pripravila L. Janeková, VIII.A

14


súťaž

II. stupeň

1. Aké číslo má byť namiesto otáznika? 61

4

81

4

3

18

6

9

?

9

27

2

2. V abecede sú vynechané niektoré písmená. Z týchto chýbajúcich písmeniek vytvor meno vedca.

ABCDHJKOPQRSTUVWXYZ 3. V aute je ozubený prevod skladajúci sa zo štyroch rôzne veľkých kolies. Najväčšie má 88 zubov, menšie 32, ešte menšie 24 a najmenšie koleso urobilo16 otáčok. Aký je priemerný počet otáčok všetkých štyroch kolies? 4. Aké číslo by malo byť namiesto otáznika?

6

8 4 2

9 7 5 7 3 5 8 6 1 4 9 ? Úlohy pre II. stupeň pripravila Romana Mokáňová, VIII.A

15


šport

18.11.2007 SKUPINA A SAVON B.BYSTRICA MFK RUŽOMBEROK FK ŽIAR ČERVENÝ HFK PRIEVIDZA FK ŽIAR ČERVENÝ - MFK RUŽOMBEROK 1:0 Savon Banská Bystrica - HFK PRIEVIDZA 1:3 FK ŽIAR ČERVENÝ - HFK PRIEVIDZA 0:3 MFK RUŽOMBEROK - Savon Banská Bystrica 4:1 FK ŽIAR ČERVENÝ - Savon Banská Bystrica 3:0 HFK PRIEVIDZA - MFK RUŽOMBEROK 1:2 1 HFK PRIEVIDZA 3 2 0 1 7:4 6 2 MFK RUŽOMBEROK 3 2 0 1 6:3 6 3 FK ŽIAR ČERVENÝ 3 2 0 1 5:3 6 4 Savon B.Bystrica 3 0 0 3 2:10 0

SKUPINA B DUKLA BANSKÁ BYSTRICA MFK LOKOMOTÍVA ZVOLEN SLOVAN LEVICE FK ŽIAR ŽLTÝ FK ŽIAR ŽLTÝ - MFK LOKOMOTÍVA ZVOLEN 5:1 DUKLA BANSKÁ BYSTRICA - SLOVAN LEVICE 1:3 FK ŽIAR ŽLTÝ - SLOVAN LEVICE 5:2 DUKLA BANSKÁ BYSTRICA - MFK LOKOMOTÍVA ZVOLEN 2:1 FK ŽIAR ŽLTÝ - DUKLA BANSKÁ BYSTRICA 2:3 MHK LOKOMOTÍVA ZVOLEN - SLOVAN LEVICE 2:4 1 DUKLA B.BYSTRICA 3 2 0 1 7:4 6 2 FK ŽIAR ŽLTÝ 3 2 0 1 6:3 6 3 SLOVAN LEVICE 3 2 0 1 5:3 6 4 MFK LOK.ZVOLEN 3 0 0 3 2:10

16


šport

SKUPINA 5-8 FK ŽIAR ČERVENÝ - MHK LOKOMOTÍVA ZVOLEN 2:1 Savon Banská Bystrica - SLOVAN LEVICE 1:4 Savon Banská Bystrica - MHK LOKOMOTÍVA ZVOLEN 1:4 FK ŽIAR ČERVENÝ - SLOVAN LEVICE 3:2 1 2 3 4

FK ŽIAR ČERVENÝ 3 3 0 0 8:3 6 SLOVAN LEVICE 3 2 0 1 10:5 6 MHK LOK.ZVOLEN 3 1 0 2 7:7 6 SAVON B.BYSTRCA 3 0 0 3 2:11 0

SKUPINA 1-4 DUKLA BANSKÁ BYSTRICA - MFK RUŽOMBEROK 1:4 FK ŽIAR ŽLTÝ - HFK PRIEVIDZA 1:1 FK ŽIAR ŽLTÝ - MFK RUŽOMBEROK 5:4 HFK PRIEVIDZA - DUKLA BANSKÁ BYSTRICA 0:5 1 2 3 4

MFK RUŽOMBEROK 3 2 0 1 10:7 6 DUKLA B.BYSTRICA 3 2 0 1 9:6 6 FK ŽIAR ŽLTÝ 3 1 1 1 8:8 6 HFK PRIEVIDZA 3 0 1 2 2:8 0

Najlepší brankár Tomáš Sámel - FK Žiar červený Najlepší strelec Milan Škriniar - FK Žiar žltý

Ján Búci, VI.B

17


zábava

STIAHNI SI SMS-KU A POTEŠ SEBA I SVOJICH ZNÁMYCH

001 Váš horoskop na dnešný deň: Celý deň vás budú ospevovať,

vynášať do nebies a obsypávať kvetmi. Pohreb je už raz taký.

002 Váš mozog bude optimalizovaný na vyšší výkon. Čakajte, optimalizujem... Chyba, mozog nebol nájdený.

003 Ahoj, miláčik! Prosím ťa, pošli mi tvoju fotku. Moja mama neverí na ufónov.

004 Chcel by som ti povedať niečo milé, pekné a vzrušujúce, ale nezmestil som sa do mobilu. 005 Moje srdce bije len pre teba... PÍP! 006 Prosím ťa, nenašiel by si si na mňa počas Vianoc čas? Potrebujem jedného somára do Betlehema.

007 Pretože nastalo zistenie, že majiteľ tohto telefónneho čísla má zníženú hodnotu IQ, znižujeme aj váš kredit na polovicu.

S pozdravom váš operátor. 008 Vidím tvoju budúcnosť. Vidím luxusnú vilu, mercedes, bazén, krásnu manželku a vidím aj teba. Stojíš tam a pozeráš sa na to všetko cez malú dieru v plote.

RR

18


zábava

Pospájaj bodky na obrázku tak, aby si vytvoril dôležitú časť ľudského tela.

Vytvorila Darina Banasová, IX. B

19


KUPÓNIK ŠŤASTIA MENO ŽIAKA: ........................................................................................... VYUČUJÚCI: .......................................................... PREDMET: .................................... TRIEDA: .....................

........................................... Platnosť do: 18. 4. 2008

riaditeľka školy

Vydavateľ: ZŠ Žiar nad Hronom, Ul. Dr. Janského č.2, šéfredaktor časopisu: Nikola Febenová, predseda redakčnej rady: Sabína Čamajová, dátum vydania: 8.2.2008, tlačiareň: A print, Ing. Ján Lazar

☺☺☺

Redakčná rada pracovala pod vedením PaedDr. Kataríny Zéthyovej 20

07/08 Fajnovinky č.2  
07/08 Fajnovinky č.2  

Druhé číslo školského časopisu v šk. roku 2007/2008

Advertisement