20/21 Fajnovinky č.2

Page 1

Fajnovinky y r r e M ! s a m t s i r h C

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, UL. DR. JANSKÉHO Č. 2, 965 01, ŽIAR NAD HRONOM, ŠKOL. ROK: 2020/ 2021, ROČ.: XVI. ,Č. 2


Editoriál Milí naši čitatelia! Cítite v ovzduší omamnú vôňu ihličia a medovníkov? Vnímate tú pokojnú atmosféru? Vidíte snehové vločky pomaličky tancovať za oknom? Tak to je ono! Prišla dlho očakávaná zima a s ňou aj nové číslo školského časopisu Fajnovinky. Ak sa chceš aj TY podieľať na tvorbe časopisu alebo máš skvelý nápad na článok, ktorý by zaujal, prípadne rád kreslíš, neváhaj a pridaj sa k nám! Čo Vás čaká po otvorení tohto zimného vydania? Neprezradíme! Presvedč sa sám a nahliadni spolu s nami do tajov zimného vydania Tvojho najobľúbenejšieho časopisu plného zábavy. Redakčná rada: Pedagogický dozor: Mgr. Miroslava Görögová Redaktorky: Margaréta Zuzana Mikulová (8.A) Alexandra Putišová (8.A)


Novinky z našej školy Žiaci 2.B triedy sa na hodinách prvouky zamerali na kostru. Zistili sme, z čoho sa kostra skladá, na čo nám slúži, koľko kostí máme v tele a veľa zaujímavých informácií. Nové informácie sme čerpali z internetu, z encyklopédií.... Získané vedomosti sme využili v skupinovej práci, kde sme pracovali s náučným textom. A na záver si každý žiak vytvoril vlastnú kostru. Žiaci rozvíjali životné zručnosti – aktívne počúvanie, spoluprácu, zodpovednosť.

Moja kostra, kostra tvoja, dáme sa s ňou hneď do boja. Ty si opora naša, ktorá všetko znáša: skoky, šmyky, zlomeniny a tiež všetky bláznoviny. Šetriť si ťa budeme pre náš pohyb nesmierne.


č

Viano né pozdravy

Už sa zvianočnieva. Prváčikovia v klube nezabudli na Vianočné pozdravy.

Húseničky úspešne zvládli svoj prvý projekt. Témou bol kalendár a orientácia v ňom. Na základe kritérií tvorili a vyhodnocovali svoju prácu.

Bádanie prírodovedy zábava.

Štvrtáci

Vesmírneho sústave. zaujímavé,

so

na

hodinách

Sherlockom sa

putovania

Prezentácie dozvedeli

pustili v

do

Slnečnej

boli sme

veľmi sa

planétach veľa nových informácií. Tr. uč. Hradská

je

o


Mikulááááš

Mikulášska tvorba Klubákov

Sviatok sv. Mikuláša sme oslávili v 2.B mikulášskym vyučovaním. Do školských lavíc zasadli malí Mikulášikovia a

mohli

podstatu

sme a

začať.

Pripomenuli

význam

sv.

mikulášske úlohy, spievali

sme

Mikuláša,

si

historickú

riešili

piesne, tvorili a aj sme si

zatancovali. Niečo voňavé, niečo sladké, niečo slané, niečo

teplé,

niečo

na

zábavné

čítanie

a

niečo

na

pamiatku... tak sme to dali dokopy. Dva týždne sme zbierali a nakoniec sa nám podarilo naplniť 7 krabíc pre dedkov a 10 krabíc pre babičky. Veríme, že toľko lásky, s akou sme zbierali, ukladali , balili bude pri otvorení našich krabíc pre seniorov. Húseničky už vedia, koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. A vy?


Vianočné pohľadnice Vianočné pohľadnice od prváčikov z klubu sú pripravené

Aj IV.A si vyzdobila stromček :)

Druháci absolvovali Vianočnú dielničku v spolupráci s Pohronským osvetovým strediskom v Žiari nad Hronom. Modelovali, tvorili a zabávali sa s hlinou. Originálnym darčekom potešia svojich blízkych.


Prváci Hruštičky pri vlastnoručne vyzdobenom stromčeku počúvali vianočné rozprávky, dozvedeli sa aj o štedrovečerných zvykoch. V prekrojených jabĺčkach hľadali hviezdičku, vyskúšali si púšťanie orechových lodičiek. Piekli, vykrajovali, zdobili medovníky, ochutnali zdravý vianočný punč, počúvali koledy. Pri zdobení im pomohla aj pani učiteľka Marušková a pani asistentka Pružinová, ktorá pripravila špeciálnu polevu a ukázala deťom, ako majú ozdobovať. Keď poleva na medovníčkoch dobre zaschla, zabalili ich do ozdobných vrecúšok a obdarovali svojich rodičov.

Blížia sa najkrajšie sviatky roka, všetci sa tešíme a hlavne tí najmenší. Potešte sa spolu s nami vianočnými chvíľami druhákov ...


10 zaujímavostí o Mikulášovi

č. 1: Sv. Mikuláš sa narodil v 3. storočí nášho letopočtu a na území dnešného Turecka.

č. 2: Jeho rodičia pomáhali chorým ľuďom. Dokonca tak, že ich to pripravilo o

vlastné zdravie a obaja zahynuli. Mikuláš zostal sirotou a okrem dobroty zdedil po rodičoch aj veľký majetok. č. 3: Všetok majetok, ktorý vlastnil, rozdal chudobným.

č. 4: Najznámejší čin tohto dobráka bola zrejme záchrana troch dcér, ktoré chce

ich otec predať do nevestinca. A to preto, že nemal peniaze na ich vydaj. Mikuláš

sa tak rozhodol nechávať na okne chudobného suseda po dobu troch večerov

mešec s peniazmi, aby tak zabránil plánovanému činu otca. Hoci chcel, aby sa

tento čin zachoval ako tajomstvo, predsa len sa rozšíril medzi ľudí. A tak sa začalo s nechávaním čižiem v oknách.

č. 5: Pomaranče a mandarínky sa dávajú do balíčkov údajne kvôli tomu, že práve

pomaranče pripomínajú tri okrúhle peniaze, ktoré Mikuláš chudobnej rodine vtedy daroval. č. 6: S rozdávaním darčekov do čižiem sa začalo v Holandsku.

č. 7: Podľa Mikuláša pomenovali mestá na Slovensku i v zahraničí. Ako príklad

uvedieme Liptovský Mikuláš či Borský Mikuláš. Vo Francúzsku existuje mesto Saint Nicolas de Port, v ktorom na jeho počesť postavili aj nádhernú katedrálu.

č. 8: Je zaujímavé, že vo východných mestách je po Pannej Márii druhým najuctievanejším svätcom.

č. 9: Jeho pozostatky sú uschované v talianskom meste Bari. A symbolické je, že práve tvar Talianska pripomína čižmu.

č. 10: Mikuláš strávil sedem dlhých, ťažkých rokov uväznený a mučený kvôli svoje viere v Krista. Až kým mu prvý kresťanský cisár – Konštantín, v roku 313 neudel slobodu tak, ako ďalším náboženským väzňom.


10 zaujímavostí o Vianociach, ktoré ste nevedeli Všetci určite vieme, že počas Vianoc sa slávi narodenie Ježiša Krista. Presný dátum jeho narodenia nie je známy. To, že týmto dňom bude oficiálne 25. december, určil až v roku 350 pápež Július I. Tento dátum bol vybraný zrejme preto, že sa zhodoval s pohanským sviatkom saturnálií, ktorý sa slávil v antickom Ríme a oslavoval boha Saturna. A práve oslavy saturnálií boli podľa niektorých názorov v kresťanskej dobe pretransformované do oslavy Vianoc. Tradičnými vianočnými farbami sú zelená, červená a zlatá. Zelená, zastúpená v podobe stromčeka, imela alebo cezmínu, je symbolom života a znovuzrodenia. Červené bobule cezmínu predstavujú Kristovu krv, červené jablká odkazujú na Adama. A zlatá zastupuje svetlo a hviezdy. V koledách a vianočných piesňach sa často spieva o bielych Vianociach. Tých sme v poslednej dobe ale veľa nemali. Predstava bielych Vianoc je do veľkej miery pozostatkom tzv. malej doby ľadovej, ktorá na zemi panovala medzi 16. a 19. storočím a teploty boli v priemere o niekoľko stupňov nižšie. Každý jazyk má pre tento sviatok svoje vlastné označenie. Viete ale, ako vzniklo slovo Vianoce? Svoj pôvod má v nemeckom “Weihnachten”, ktorý v preklade znamená svätá noc (weihen – svätiť, Nacht - noc). Slovenský výraz je teda iba čiastočným prekladom, prvá časť slova bola len prispôsobená nášmu jazyku Čokoládové figúrky zabalené v alobale. Práve k nim sa viaže ďalšia zaujímavosť, ktorá súvisí priamo s našou krajinou čokoládové figúrky majú totiž československý pôvod. :)


Súčasťou vianočnej tabule je vyprážaný kapor zo zemiakovým šalátom. Tento

pokrm, ale nie je až tak tradičný ako sa mnohí domnievajú. Kapra zaviedla až v 19.

storočí vďaka svojej kuchárskej knižke Magdalena Dobromila Rettigová a zemiakový

šalát sa k nám dostal až po druhej svetovej vojne z Ruska. Prvý vianočný stromček bol podľa dochovaných záznamov ozdobený v roku

1510 v lotyšskej Rige. Odtiaľ sa tento zvyk dostal do nemeckých krajín a ďalej potom

i ku nám. Predtým sa tiež stromček v domácnostiach zavesoval hore nohami na

strop. Jedným z vianočných zvykov je bozk pod imelom. Už v dávnych dobách ľudia

imelu prisudzovali magické účinky. Keltskí druidi verili, že do domu prináša šťastie a

má liečivú moc. Domácnosť malo ochraňovať pred zlými silami a duchmi a bolo tiež

spojované s plodnosťou. Páru, ktorý sa pod ním pobozká, má priniesť šťastie v láske

a pomôcť mu ku vytúženým potomkom. Na štedrý večer všetky malé deti netrpezlivo očakávajú zacinkanie zvončeka.

Kde sa táto tradícia vzala? V pohanských dobách malo zvonenie zvončeka odháňať

zlých duchov a démonov. Neskôr sa kostolné zvony používali na oznamovanie

významných udalostí, najprv tých negatívnych ako požiar alebo úmrtie, ale potom

tiež tých šťastných, ako bola svadba alebo narodenie. Zvonenie zvončeka si tak ľudia

začali spojovať s veselými momentmi. To, že v Amerike nosí darčeky Santa Claus, nie je žiadnym prekvapením.

Zaujímavá je ale história vzniku tejto postavy. Bola inšpirovaná skutočnou

historickou osobnosťou svätého Mikuláša, ktorý žil v 4. storočí na území dnešného

Turecka a bol známy tým, že dával dary chudobným a tým čo boli v núdzi. Po

vyhlásení za svätého sa stal ochrancom detí. V Holandsku získala táto postava meno

Sint Nicolaas, v skrátenej verzii Sinter Klaas, čiže ku Santa Clausovi to

nemá ďaleko. Sviatok tohto svätca sa na našom území slávil 6. decembra a deti

dostávali do topánok malé darčeky. Pôvodne nosila postava svätého Mikuláša modré,

zelené alebo biele oblečenie a postupne sa rozširovala i do ďalších krajín. V Amerike

potom získala svoju súčasnú podobu vďaka spoločnosti Coca-Cola, ktorá Santa

Clausa v 30. rokoch využila vo svojej reklame.


Letom svetom na Vianoce Slovensko - napriek krajovým odlišnostiam, Vianociam patria v hierarchii sviatkov prvé miesto medzi rodinnými sviatkami. Pri vianočnom stole sa schádza zvyčajne celá rodina a darčeky pod stromček nosí Ježiško po štedrovečernej večeri. K oslave Vianoc patrí spievanie kolied, polnočná omša na Štedrý deň, betlehemy v uliciach miest. Základom slávnostnej večere je kapustnica s hríbmi, niekde i s klobásou a údeným mäsom. V niektorých krajoch fazuľová, hrachová či hríbová polievka. Po nej ide zvyčajne ryba (vyprážaný kapor) so zemiakovým šalátom, žemľovka s makom či orecha-mi. Na stole nesmie chýbať cesnak, jabĺčka, orechy, medovníky, vianočné oplátky. Česká republika - vianočné sviatky sú sviatkami detí a rodiny. Štedrý deň je dňom splnených že-laní. Tí, ktorí sa po celý deň pôstili sa zjaví zlaté prasiatko. Darčeky pod vianočný stromček nosí Ježíšek a rozbaľujú sa po štedrovečernej večeri. Tradičné štedrovečerné menu sa skladá z rybacej polievky, z vyprážaného kapra a zemiakového šalátu. Maďarsko - medzi Maďarmi patria Vianoce po stáročia k najvýznamnejším sviatkom v roku. Je to aj preto, že v druhý sviatok vianočný si pripomínajú Svätého Štefana, patróna a zakladateľa Maďarska. Preto sú Vianoce nielen cirkevným, ale i celonárodným sviatkom. Na Štedrý deň by preto podľa starodávnych maďarských zvykov nikto nemal byť celkom sám. V minulosti preto do rodín k bohato prestretému stolu pozývali i chudobných žobrákov a tulákov. Darčeky nosí Ježiško pod vianočný stromček. Ale na rozdiel od nás si ich rozbaľujú už pred Štedrou večerou. Na maďarských stoloch nesmie chýbať kapustnica, hríbová polievka s klobásou alebo halászlé (rybacia polievka), vyprážaný kapor alebo zubáč. Rumunsko - rumunské deti dostávajú vianočné darčeky 24. decembra. Väčšinou ich Svätý muž zanechá v prútenom koši pod stromčekom alebo vedľa betlehemov. V niektorých krajoch ich schováva do topánok alebo pod posteľ. Kedysi deťom rozdeľoval v Rumunsku darčeky Kmotríček. Tradíciou je však vianočné veštenie budúcnosti podľa jablčných jadierok alebo s pomocou čierneho kohúta. Poľsko -

obľúbenou úlohou detí na Štedrý deň je čakanie prvej hviezdičky na oblohe -

biblickej betle-hemskej hviezdy (Gwiazdky). Keď sa objaví, prichádza s ňou znamenie, že rodina si môže zasadnúť k štedrovečernému stolu. Niektorí veria, že hviezdy prinášajú i darčeky, ale väčšina verí, že ich pod stromček nosí Ježiško.


Zaujímavosti o Silvestri a Novom roku Červená pre šťastie Taliani sa na Silvestra ladia na červeno. Nie je to preto, že by bol na niekoho nahnevaní. Ide o niekoľko storočí starý zvyk. Kto má počas silvestrovskej noci na sebe červenú spodnú bielizeň, má mať v novom roku šťastie a úspech. Brazília má podobnú tradíciu, ale spolieha sa kompletne na bielu farbu. Celý biely odev má tomu, kto ho nosí, priniesť len to najlepšie. Rana do chrbta ako požehnanie do nového roka V Bulharsku pristupujú k Silvestru s miernym násilím. Tam je zvyk, že ľudia sa búchajú po chrbte vetvičkami drieňa obyčajného. Väčšinou chodia deti z domu do domu a ozdobenými konárikmi tejto dreviny “bijú” ľudí. Kto je zasiahnutý tzv. “survačkou”, môže očakávať plodný a bohatý rok. Deti potom za takéto šibanie dostávajú sladkosti a ovocie. Dvanásť bobúľ hrozna pre dobrý nový rok Pre šťastný vstup do nového roka majú Španieli takisto svoju tradíciu. O polnoci je zvykom pri každom údere zvonu zjesť jednu bobuľu hrozna, zjesť pritom musia dvanásť bobúľ v krátkom čase. To im má priniesť šťastie do nasledujúceho roka. Kto oslavuje Silvester ako prvý? Prvé šampanské sa otvára na ostrove Samoa. Tam začína Nový rok o 11:00 nášho času. Ako poslední oslavujú príchod Nového roka na Havaji. Vtedy je u nás 11:00 hodín ráno prvého dňa v novom roku. Najväčšia silvestrovská párty Sa koná na Copacabane v Rio de Janeiro v Brazílii. Okolo 2,3 milióna ľudí tu každoročne oslavuje príchod nového roka. Pre porovnanie, v New Yorku či Berlíne sa schádza na Times Square a Brandenburskej bráne “len” asi milión ľudí. Prečo sa prelom rokov volá práve Silvester? Už ste počuli o pápežovi Silvestrovi I.? Práve on je pôvodcom mena pre 31. december. Údajne mal prebudiť k životu mŕtveho býka a poraziť draka. O živote pápeža Silvestra sa veľa nevie, pretože zomrel už v roku 335 nášho letopočtu a to práve 31. decembra. Rýchlosť zátky vystrelenej pri otváraní sektu Pri otváraní fľaše so šampanským vystrelí korková zátka rýchlosťou až 40 km/h. Kto by sa chcel pred ňou ukryť do bezpečia, tak by bol pravdepodobne pomalý a nestihol by to.


Športová rubrika V športovej rubrike Vám postupne predstavíme športy, o ktorých ste určite nepočuli Snežné pólo Ide o šport pochádzajúci zo Švajčiarska. Jedná sa vlastne

o

klasické

pólo,

no

toto

sa

hrá

na

zamrznutom rybníku a len v prípade, že silno sneží. POUČNÁ POZNÁMKA: Jazdecké pólo alebo pólo na koňoch alebo konské pólo alebo pólo je druh jazdeckého športu, v ktorom hrajú voči sebe dve štvorčlenné družstvá na koňoch a snažia sa dopraviť

pomocou

pálok

loptu

do

súperovej

bránky.

Nosenie manželiek Cieľom tohto športu je prebehnúť celú prekážkovú dráhu v čo najlepšom čase. Malý háčik je v tom, že ju musíte prebehnúť s manželkou na chrbte. Je pravda, že cieľom je mať čo najlepší čas, ale v tomto športe je skutočný víťaz ten, kto zvládne nezlynčovať svoju polovičku.

Cheese rolling Každý rok veľká skupina ľudí prenasleduje v Británii kus syra, kotúľajúci sa z najvyššieho kopca v kraji. Víťaz väčšinou nezíska inú odmenu, než možnosť daný kus syra zjesť.


Herbárium Materina dúška

Odborný názov: Thymus serpyllum Zber: kvety, stonky a listy od júna do augusta. Medicínske účinky: antibakteriálny, antivírusový, pôsobí proti parazitom, astringentný, zabraňuje tvorbe hlienu, pomáha pri vykašliavaní hlienu, uvoľňuje kŕče, pomáha pri tráviacich ťažkostiach, močopudný Materina dúška a jej účinky: • Vo forme čaju sa materina dúška užíva na potlačenie príznakov zápalov hrdla, priedušiek, nosohltana a nachladnutia • Materina dúška sa vnútorne užíva aj pri rôznych problémoch s tráviacim systémom vrátane gastritídy, nadúvania, koliky, no i pri nákaze mrľami detskými • Močopudné a antibakteriálne účinky dúšky pomáhajú aj pri zápaloch močových ciest a cistitídy


Každý deň je niečím výnimočný. V mesiaci december sme pre Vás vybrali: 1. december - Svetový deň boja proti AIDS 2. december - Medzinárodný deň zrušenia otroctva 3. december - Medzinárodný deň zdravotne postihnutých osôb 5. december - Svetový deň pôdy 7. december - Medzinárodný deň civilnej leteckej prepravy 10. december - Deň ľudských práv 11. december - Medzinárodný deň hôr 15. december - Deň esperanta 18. december - Medzinárodný deň poštovej známky a filatelie 20. december - Medzinárodný deň ľudskej solidarity 30. december - Deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú provinciu


Rubrika zábavy a šikovných ručičiek Otestuj si svoj zrak Aké zvieratká sa ukrýva v obrázku?

(žirafa, lev, ťava, slon, prasa, kôň, medveď, pes)


Vyfarbi si svoje Vianoce
English comics 2č ť

Stojí za to pre íta

Mark Sperring: Najkrajší dar na svete, Ikar,2020

Dr. Seuss: Ako Grinč ukradol Vianoce, Verbarium, 2020

„Človek, ktorý nečíta dobré knihy, nemá žiadnu výhodu oproti človeku, ktorý čítať nevie." Mark Twain


Michael Engler: Vianoce s tetou Jozefínou, Ikar, 2020

Emilia Dziubaková: Rok v lese, Ikar, 2018

Kolektív autorov: Marvel: Mýty a legendy, Fragment, 2021


Merry Christmas & A Happy New Year!

Vám praje redakčná rada časopisu Fajnovinky


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.