Page 1

Dvojmesačník žiakov ZŠ na Ul. Dr. Janského č.2 v Žiari nad Hronom

október - január 2007

Cena: 10 Sk

Vyberáme z obsahu: • Výsledky Ekosúťaže • Prevencia • Vianoce • Vezmi rozum do hrsti

KÚP SI ČAOPIS A ZÍSKAJ

KUPÓNIK ŠŤASTIA!


Na slovíčko . . . Milí čitatelia Fajnoviniek! Za oknami panuje kráľovná Zima, ale nedokáže uspokojiť naše zimné sny a túžby. Lyžovačka, sánkovačka, guľovačka, stavanie snehuliakov,..., to nám akosi chýba, lebo Zima prišla bez svojej nádhernej kožušiny – snehu. Pokúsime sa nahradiť tieto zimné radovánky rubrikami o zime, Vianociach. Možno sa naozaj dozvieš, kde siahajú začiatky Vianoc, ako sa slávili a prečo. Nebudú chýbať ani naše úlohy, ktoré dajú zabrať vašej logike. Nájdeš ich v rubrike Vezmi rozum do hrsti. V tomto prípade naozaj platí: Dvakrát meraj, raz strihaj! Úspešní riešitelia budú odmenení. Správne riešenia odovzdávajte J. Beňovej z IX. A. Nesieme vám nové informácie o aktuálnom dianí na našej škole. Nezabudli sme ani na Kupónik šťastia, ktorý ťa ochráni od zlej známky. No musíš skutočne zvážiť, kedy ho použiješ, pretože aj tento má limitovaný koniec. Nedočkali sme sa žiadnych sťažností, čo je pre nás, redakčnú radu, pochvalou, a tak budeme pokračovať v rovnakom štýle a tempe. S nami môžeš tráviť voľné chvíle, ktoré ti možno nahradia očakávaný sneh. Príjemnú chuť čítania vám želá redakčná rada Redakčná rada Banásová, Darina Beňová, Jana Febenová, Nikola Janeková, Lenka Kubičaková, Monika Makovinská, Marianna Medvecká, Bianka Ondríková, Nikola Pallerová, Martina Šimková, Stanislava Štrbová, Elégia Urgasová, Viktória Záhorcová, Renáta

VIII.B IX.A VIII.A VII.A VIII.A VIII.B VII.A VIII.B IX.A IX.A VII.A IX.A IX.A 2


zo života školy

EKOSÚŤAŽ 4.

12.

2006

sa

uskutočnilo

slávnostné

vyhodnotenie

Mikroregionálnej ekosúťaže Ekohračka, ekonápad. Súťaže sa zúčastnilo 7 základných škôl spoločne so svojimi ŠKD. V jednotlivých školách prebehli školské kolá a víťazné práce sa dostali na našu ZŠ. Čítame vám z výsledkov ( umiestnenia našich žiakov ) :

EKOHRAČKA, I. stupeň Získali sme: • jedno z dvoch udelených I. miest: Kocúr bez čižiem – autori: B. Hrončeková, G. Cígerová, L. Bošková, Z. Slašťanová (II. odelenie ŠKD) • dve II. miesta : Pani jeseň – autori: L. Kolesárová, K. Pančíková (IV. oddelenie ŠKD) Chocholáčik ružový – autor: B. Šarkoziová NAJVÄČŠIA EKOHRAČKA Mliekosaurus – autori: P. Hronček, Ľ. Gocník

Víťazom blahoželáme!

3


zo života školy –––––––––––––––––––––-

6. 12. 2006 sme sa učili len dve hodiny. Potom

našu školu

navštívil Mikuláš. Nosil Mikulášsku poštu, prostredníctvom ktorej sa mohli naši spolužiaci vzájomne obdarovať. Takto sme si pripomenuli sv. Mikuláša, ktorý vykonával dobré skutky, pomáhal ľuďom, ale nik ho pri tom nevidel, nik nezbadal. Vždy nebadane zmizol a ľudia, ktorým pomoc poskytol, mu nemohli ani poďakovať.

18. 12. 2006 sme sa zúčastnili predvianočného koncertu. Robo Mikla, účastník prvého kola Slovensko hľadá Superstar, náš rodák, nás prišiel zabaviť. Spieval svoje piesne i piesne iných spevákov. Hlavnou hviezdou však nebol sám. Pomohla mu na pódiu aj VIII.C svojimi tanečnými i speváckymi kúskami. Posúďte sami!

21. 12. 2006 sa konala na našej škole Vianočná burza. Žiaci sa stali predavačmi a ponúkali svoj tovar. Používali svoje schopnosti a nadanie, aby získali čím viac peňazí. Tie sme potom darovali na detskú onkológiu – Svetielko nádeje – do Banskej Bystrice. Ani na vás chorých sme nezabudli. Šťastné a veselé Vianoce!

4


interview –––––––––––––––––––––-

21. 11. celý svet oslavuje Svetový deň televízie. Pri tejto príležitosti sme navštívili našu miestnu televíziu ATV. Položili sme zopár otázok zamestnancom, aby sme vás oboznámili s prácou a myslením moderátorov a tých, ktorí sa podieľajú na výrobe vysielania pre nás. ( kameraman, 3 redaktori, 2 moderátorky ) Redakčná rada(Rr): Ako sa tvorí vysielanie ATV? Martin Károly (MK)(redaktor ATV):

Žiarska televízia

funguje

intervaloch,

v pravidelných týždenných

to

znamená, že vždy v utorok o 20:00 sa snažíme o to, aby bola premiéra vysielania. Vysielanie sa skladá obvykle z dvoch častí. Prvá časť je Mestský spravodaj, v ktorom informujeme ľudí o aktuálnom dianí v meste, a druhá časť je Magazín ATV, kde sa snažíme priniesť informácie nielen z mesta, ale aj zo širšieho okolia. Pracovný týždeň pre nás začína vždy v stredu s tým, že začíname pripravovať materiál do budúceho vysielania. Zaisťujeme si respondentov, pripravujeme si rozhovory. Samotný strih toho, čo sme nakrútili, prebieha vždy v pondelok a utorok, aby sme v utorok mohli spustiť premiéru. Snažíme sa, aby naše spravodajstvo bolo čo najobjektívnejšie. Rr: Vždy ste túžili po práci v televízii? MK: Keď som bol približne vo vašom veku, tak som určite netušil, že budem robiť redaktora v televízii, aj keď som vyštudoval Vysokú školu múzických umení v Bratislave – odbor: Filmová a televízna veda. Rr: Je podľa vás ťažšia práca pred alebo za kamerou? MK: Keďže nepracujem pred kamerou, nie som kompetentný zodpovedať túto otázku. Ja sa zväčša pohybujem za kamerou.

Martina Pallerová, Renáta Záhorcová, IX.A

5


informujeme

Svätý Mikuláš Všetky deti majú rady sviatok sv. Mikuláša. Viete, že sa oslavuje 6.

decembra.

Ale

prečo

práve

Mikuláš? Odkiaľ prišiel? Poznám jednoduchú odpoveď. Pred stovkami rokov sa narodil, asi v roku 270, pravdepodobne v Patare na južnom pobreží Malej Ázie. Už v mladosti bol povestný svojou dobročinnosťou, ktorá ešte vzrástla, keď sa stal biskupom v meste Mýre, čo je terajšia obec Dembre v južnom Turecku. Vykonával dobré skutky, pomáhal ľuďom, ale nik ho pri tom nevidel. Vždy nebadane zmizol a ľudia, ktorým pomohol, mu nemohli ani poďakovať. Od jeho životopiscov je známa epizóda, ako dal v noci trom chudobným dievčatám peniaze na veno, aby sa mohli čestne vydať. Odtiaľ vznikla tradícia, že v noci pred sviatkom sv. Mikuláša sa dávajú deťom darčeky, aby sv. Mikuláša nezbadali. Možno ich zaradiť medzi legendy, v ktorých ťažko určiť historické jadro. Ako čas plynul, sv. Mikuláš sa trochu zmenil. Jeho červený biskupský plášť ľudia časom premenili za obyčajný červený, olemovaný bielou kožušinou. Na hlave mal červenú čapicu alebo kapucňu. V rôznych krajinách má rozličné pomenovanie. Ale či už je to sv. Mikuláš, Santa Claus, Ded Moroz ..., pre všetkýc h zostane navždy symbolom blížiacich sa Vianoc.

Nikola Ondríková, VIII. B

6


kopla nás múza

Mikulášska báseň Zaduj víchor, vločky splaš! Nech už je tu Mikuláš! Ľavá nôžka, pravá nôžka, nakuknem mu do batôžka a pomôžem vybaliť, zaplníme celý byt. Celý kraj sťa striebro svieti. Príď, Mikuláš, prosia deti. Chytro sadaj na sane, v školičke ťa čakáme. Už je zima, už je čas. Mikuláši majú zraz. Jeden pôjde rovno k nám, na toho sa pamätám. Celý rok sme poslúchali, aj si uši umývali. Žiaden z nás sa nebil veru, na kolene nemal dieru. Ďakujeme Mikuláš, za tie krásne chvíle, za darčeky od teba, za úsmevy milé. Stretneme sa o rok zas. Príď, Mikuláš, medzi nás!

Darina Banasová, Mariana Makovinská, VIII.B

7


prevencia –––––––––––––––––––––––

V novembri sme si pripomenuli Európsky týždeň boja proti drogám. Prevenčné aktivity na našej škole zabezpečujú ROVESNÍCI, ale téma zaujala aj Redakčnú radu. Preto vám prinášame zopár zaujímavých informácií. Hašiš a marihuana sú drogy, ktoré sa získavajú z konôp. Vedecký názov pre konope je cannabis, čo je pojem, ktorým sú všeobecne označované rovnako tie časti konope, ktoré obsahujú omamný jed, ako aj drogy, ktoré sa z týchto častí rastlín získavajú. Keď hovoríme o cannabise, hovoríme o konope, ako o surovine na výrobu drog alebo o produktoch cannabisu, akými sú marihuana (cannabisová vňať) alebo hašiš (cannabisová živica). Cannabis obsahuje určitú účinnú omamnú látku. Pri hašiši a marihuane sa táto účinná látka nazýva tetrahydrocannabinol, v skratke THC. THC pôsobí priamo na mozog a ukladá sa v ňom dlhodobo, tak isto ako v pľúcach, pečeni, slezine. Na rozdiel od alkoholu je týždne a mesiace dokázateľný priamo v tele.Pretože THC nie je rozpustný vo vode, ale len v tukoch, nahromadí sa tiež kumulatívne v telesných tkanivách a iba pomaly, ak vôbec, sa odtiaľ odbúrava. Dlhodobé účinky týchto drogových usadenín v tele sú pravdepodobne zhubné. Neexistuje žiadna iná droga, ktorá by bola masovo označená za neškodnú, akou je cannabis. Dr. Turner, jeden z celosvetovo najuznávanejších špecialistov, nenašiel medzi 6000 štúdiami o cannabise jedinú, ktorá by potvrdila neškodnosť tejto drogy. Práve naopak. Žiadna iná droga, ktorá je človekom užívaná, nezostáva v tele tak dlho ako konope. A neexistuje žiadna iná legálna alebo ilegálna droga, ktorá napáda každý z dôležitých orgánov v tele. A každú jednotlivú bunku v tele. Popri extrémne zvýšenom riziku rakoviny u fajčiarov a množstve iných telesných rizík a škôd ničí konzument cannabisu krok za krokom to najcennejšie, čo vôbec má : svoju myseľ a svoju schopnosť byť sťastný sám za seba. Myseľ človeka je jeho najdôležitejším nástrojom na zbieranie a vyhodnocovanie informácií. Slúži k riešeniu problémov a pomáha človeku pri realizácii nápadov. Vďaka drogám sa znižuje alebo vypína vedomé vnímanie. Stále sa znižujúce vnímanie alebo medzery v pamäti robia človeka stále menej schopnejšieho zvládať svoj život a dosahovať svoje ciele. Výsledok? Má stále väčší a väčší pocit, že môže život znášať alebo zvládať iba s pomocou drog. Existujú len dva dôvody, prečo niekto začne užívať drogy:

-

človek chce uniknúť nežiaducemu pocitu alebo stavu ( strach, zábrany, problémy, bolesti...)

-

človek chce dosiahnuť žiaduceho stavu ( cítiť sa šťastným a spokojným )

Drogy kradnú životu tie pocity a radosti, vďaka ktorým stojí vôbec život za to žiť!

Nikola Febenová, VIII.A (poznatky čerpala od L. von Hubbarda)

8


prevencia

Začiatok decembra sa nesie v duchu prevencie AIDS. Touto problematikou sa zaoberala naša siedmačka. Je to smiešne? Vôbec nie. Možno sa pýtate, prečo vám to dávam do povedomia teraz, v tomto veku, ale je lepšie vedieť o tomto ochorení dopredu, aby ste sa mu vyhli. Čo to vlastne je ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME ? AIDS je vírus, ktorým telo stráca imunitu ( odolnosť voči chorobám ). Proti tomuto vírusu doposiaľ nevynašli protiliek, preto je len otázkou času a práce organizmu, kedy sa nakazená osoba ocitne na „onom“ svete. AIDS vzniká dlhodobým pôsobením vírusu HIV ( Human immunodeficiency virus ) na ľudský organizmus. HIV napáda biele krvinky. Nosič vírusu HIV o ňom nemusí vedieť niekoľko mesiacov či rokov. Ničia ho bežné fyzikálne a chemické prostriedky nad 60°C, chlorové preparáty a mydlo. Ako sa môžeš nakaziť? Sexom (pohlavným stykom) s nakazenou osobou, krvou, drogami – formou injekcie, ak ju použil nakazený. Kedy treba ísť na testy? Ako sa hovorí: Istota je istota a ak si nie si istý, tak to radšej nerob... Myslím drogovanie, pohlavný styk.... Moje odporúčanie: Nedroguj! Nebuď upír! Nerob to bez gumenej veci! Nerob to vôbec!!! Vážne. Na testy by si mal ísť, ak ti záleží na zdraví. Hovorí sa , že pred založením nového vzťahu. Rizikové chovanie tiež neveští nič dobré. Ak jeden z partnerov (globálne otepľovanie) trpí nejakým vírusom, je bezpečné nemať pohlavný styk. Veľké riziko je, že vírus nejako ovplyvní vyvíjajúci sa zárodok v tele matky.

Elégia Štrbová, VII.A (poznatky čerpala z internetu) 9


Vianoce

Keď nemáme sneh, zaspomínajme si aspoň na Vianoce Slovenské

slovo

„vianoce“

zrejme

súvisí

s nemeckým

predkresťanským

Weihnachten, ktoré je odvodené z germánskeho „in den wihen nahten“, teda „vo svätých nociach“. Výraz „vánace“ mal i v slovenčine ľudovú povahu a jeho prapôvodný význam je celkom nejasný. Pravdepodobne súvisel s pohanským sviatkom zimného slnovratu. Vianočné oblátky Príprava oblátok bola obvykle povinnosťou učiteľa alebo organistu (rechtora). Najčastejšie učiteľ už niekoľko týždňov vopred vyslal školské deti po domoch s naučenou piesňou, aby vyžiadali obilie. Gazdovia im dávali nielen obilie, ale aj strukoviny, údeniny, vajcia, mlieko a maslo (učiteľský deputát). Učiteľ sa postaral o to, aby sa obilie včas pomlelo a o všetko ostatné, čo bolo potrebné. Oblátky sa formovali plochými kliešťami a začali sa piecť hneď po Lucii. Pečenie niekedy trvalo až do Vianoc. Posledné dva či tri dni pred Vianocami školské deti roznášali oblátky v košíkoch po domoch. Ich odovzdávanie sprevádzali vinšom, za čo im domáci naplnili košíky potravinami a pridali aj peniaze. Štedrý večer Štedrý večer (24. december) mal na území dnešného Slovenska viacero pomenovaní, z ktorých mnohé pochádzali od predkresťanských osláv zimného slnovratu. Pomenovanie Štedrý

večer,

ktoré

je

najrozšírenejšie

a ktoré

patrí

k najstarším, je spomienkou na bohatú hostinu. V niektorých regiónoch sa nazýval Kračún, čo je pravdepodobne odvodené od slova krátiť (v zmysle skracovania dní). Menej známy je názov Vilija z latinského vigília, čo znamená predvečer sviatku, veľmi starý je názov Dohviezdny

10


Vianoce ––––––––––––––––––

večer. Na označenie celého vianočného obdobia sa najčastejšie používa termín Vianoce, Sviatky alebo Hody. Zdobenie vianočného stromčeka je pomerne mladým kultúrnym javom. Na Slovensko sa rozšíril v polovici 19. storočia z nemeckej oblasti. Spája sa so staršou tradíciou, ktorá si vyžadovala, aby boli cez vianočné obdobie v dome čerstvé vetvičky. Spočiatku sa používal menší stromček, ktorý sa nezdobil, ale vešal nad štedrovečerný stôl. Používala sa aj konštrukcia vyrobená z nastrihanej slamy, ktorá sa podobala na dožinkový veniec. Celý Štedrý deň bol spojený s rôznymi úkonmi, prípravou špeciálnych jedál, so zvykmi a s poverami. Gazdiné ho často začínali tesne po polnoci, pretože s pečením mali byť hotové do východu slnka. Jedným z dôvodov bolo aj to, aby mali čím obdarovať koledníkov a vinšovníkov. Podľa obyčaje si ruky od cesta obtierali o ovocné stromy, aby zabezpečili dobrú úrodu. Pečivo malo vo vianočných obradoch mimoriadne veľký význam. Jeho najstaršou formou boli placky z nekysnutého cesta, z ktorých sa časom vyvinuli typické vianočné oblátky. K najrozšírenejším nemäsitým jedlám štedrovečerného stola patrili opekance, ktorých pôvod možno hľadať v posúchoch. Časté boli aj koláče z kysnutého cesta. Hojnosť pečiva bola jedným zo spôsobov, ktoré mali podporiť dobrú úrodu v nastávajúcom roku. Na Vianoce sa musel každý najesť do sýtosti a jedlo muselo zostať aj na pohostenie návštev. Štedrý večer sa nazýval aj pôstny deň. Cez deň sa mohlo jesť málo alebo sa držal úplný pôst, čo trvalo do chvíle, keď sa ukázala prvá hviezda. K najčastejším poverám spojeným so Štedrým dňom patrili rôzne úkony zamerané na ochranu hospodárstva. Na celom území Slovenska bolo rozšírené sypanie soli a hádzanie orechov, cesnaku alebo oblátok do studne, aby sa zabezpečil dostatok čistej pitnej vody. Krajovo sa vykonávali rôzne magické obrady na odpudenie hmyzu (najmä bĺch a vší) a na ochranu hydiny a statku, rozšírené boli aj veštby najbližšej budúcnosti podľa určitých náznakov (napr. podľa fázy Mesiaca, podľa počasia a pod.). Nepriaznivým znamením bolo, ak ako prvá

11


Vianoce ––––––––––––––––––

prišla do domu ženská návšteva. Chodenie vinšovníkov a koledníkov bolo vítaným spestrením dňa a predzvesťou priaznivého osudu. Časté boli obchôdzky chlapcov alebo pastierov. K najkrajším a umelecky najprepracovanejším prejavom ľudových zvykov spojených so Štedrým dňom patrili betlehemské hry. Ich pôvod bol v stredovekých cirkevných hrách, avšak boli obohatené svojským ľudovým humorom. Základná štruktúra bola rovnaká, v hre najčastejšie vystupovalo päť postáv – bača, traja valasi a anjel.

(spracované z knihy Malý lexikón ľudovej kultúry Slovenska)

Vianočné pozdravy žiakov V.B Ja som malý žiačik, spievam ako vtáčik. Prinesiem Vám stromček, nech je pod ním darček. V kúpeľni už kapor pláva a brat kričí: „Hurá, sláva!“ Nech sniežik má Vás rád pri oknách aj pri dverách. A na koniec veľa zdravia, nech sa splnia Vaše priania.

Šimon Kupec Na Vianoce v izbe stromčeky pod ním veľké darčeky. K tomu ešte prianie, aby bolo zdravie. Na nás padá sneh, zasnežený je breh. V kúpeľni nám kapor pláva, bude z neho príma strava.

Želám Vám veselé Vianoce! Keď sú, tak sa stromček ligoce. Stromček a pod ním darček krásny ako sneh, priam ako zasnežený breh. Na stole leží kapor, ale ja mám k nemu odpor.

Adam Štefanovič

Michal Murgač

12


vezmi rozum do hrsti

1. Zuzka má o 16 známok viac ako Ľubka. Spolu ich majú 100. Koľko známok má Ľubka?

2. Vypočítajte: 24-23+22-21+20-19+18-17+16-15+14-13+12-11 =

3. Napíšte ďalšie 3 čísla v nasledujúcej pravidelnosti: 8 9 12 13 16 17 20 ...

...

4. Vypočítajte: +x

+x+x

+x+x+x 78

24

5. 7 čokoládových tyčiniek stojí 63 Sk. Tretiaci dostali za zber papiera 140 Sk. Koľko tyčiniek si môžu za ne kúpiť?

13


vezmi rozum do hrsti

1. Nejaké 2-ciferné číslo s rovnakými číslami sme vynásobili číslom 99. Súčin je 4-miestne číslo. Vo výsledku je tretia číslica 5. Aký je celý výsledok? 2. Rybár sa vystatoval svojím úlovkom: „ Chytil som trikrát toľko karasov ako šťúk a 4 zubáče. Boli to spolu dva tucty. Koľko bolo spolu karasov a šťúk? 3. Pre školskú zeleninovú záhradu určili pozemok obdĺžnikového tvaru 125m dlhý a 80m široký. Potom však pozemok vymenili za iný štvorcového tvaru, ktorý mal taký istý obsah. Čomu sa rovná strana druhého pozemku? 4. Do štvorca vpíšte čísla 57,87,102,132 a 147 tak, aby vodorovne, zvisle i v uhlopriečkach bol rovnaký súčet. 72

42 117 27

5. Z 12 čiar sú zložené 4 štvorce. Premiestnite 3 čiary, aby vznikli 3 rovnaké štvorce a žiadna čiara neostala nazvyš.

Úlohy pre vás zostavila Jana Beňová, IX. A 14


zábavník

Tipy, tipy, tipy.. Ako sa správať pri zlej nálade? Keď má niekto zlú náladu, nechaj ho na pokoji. Určite si občas aj ty dôvodom takejto zlej nálady. Keď máš zlú náladu ty, snaž sa nepreniesť ju aj na iných. Tri pravidlá pre dosiahnutie toho, čo žiadaš: 1. Vyčkaj na správnu chvíľu a potom svoje želanie povedz. 2. Usmej sa pritom. 3. Povedz „prosím“. Ranného stresu a ponáhľania sa zbavíš, keď si veci do školskej tašky zbalíš už večer. Chceš zadržať kýchnutie? Potlač si prstom konček nosa smerom nahor. Batérie dlhšie vydržia, keď ich na pár hodín položíš na horúci radiátor ( aspoň niekedy). Zničená stolno-tenisová loptička sa napraví, keď ju vložíš do horúcej vody. Keď na teba niekto kričí, nekrič na neho aj ty. Šepkaj! To ho uspokojí. Keď sa ti stratili všetky hracie kocky, jednoducho namaľuj bodky na kúsok kockového cukru. Hnusí sa ti chuť lepidla, keď oblizuješ známku pri nalepovaní? Tak neoblíž známku, ale miesto na obálke, kam ju chceš nalepiť. Prostriedky proti štikútke: 1. Vypiť čajovú lyžičku octu. 2. Naplniť si ústa vodou, zapchať prstami uši a potom vodu prehltnúť. 3. Jednou rukou si jemne klopkať po hlave a druhou rukou krúživým pohybom hladkať žalúdok.

15


deviataci

Bývalí naši absolventi - Ako ďalej...

1. 2. 3. 4. 5.

Otázky: Do akej školy chodíš? Prečo si si vybrala práve túto školu? Čo ti z tvojej bývalej školy chýba? Čo sa ti na tvojej novej škole páči? Čo sa ti na tvojej novej škole nepáči?

Simona Kúsková, 16 rokov 1. Chodím na Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch. 2. Ako ôsmakov nás výchovná poradkyňa oboznámila, že takéto školy existujú. Začala som sa o nich informovať a zistila som, že sú na dosť vysokej úrovni a je ťažké sa na ne dostať. 3. Zvyknem si spomenúť na učiteľov a na ich slová, aké to bude na strednej škole ťažšie. Napríklad, často si spomeniem na p. uč. Brestovanskú a na jej vysvetľovanie. 4. Páči sa mi spôsob vyučovania a jeho princíp. Taktiež sa mi páči prístup k študentom. Keďže Martin je väčšie mesto, je tu viac mimoškolských aktivít. Mávame tu aj školské akcie, ako napríklad Hallowen, čo bolo dosť zábavné, keď ráno po škole pobehovali lentilky a elfovia. Tiež tu mávame Vianočný večierok a Valentínsky ples. 5. Nepáčia sa mi vysoké nároky, ktoré na nás kladú. Je tu dosť mimoškolských a školských aktivít, ale najprv si musíme splniť svoje povinnosti. Výhodou je angličtina. Každý predmet sa vyučuje v tomto jazyku. Niektoré predmety sa učia v slovenčine už dosť ťažko, napr. geografia.

Nikola Febenová, VIII.A

16


na slovíčko

ÚSMEV nestojí nič, ale znamená veľa,

• Trvá chvíľu, ale niekedy sa naň nezabudne celý život. • Obohacuje tých, pre ktorých je určený a neuberá tým, ktorí ho dávajú. • Je odpočinkom pre unavených, nádejou pre malomyseľných, slnečným svetlom pre smutných a dobrým prostriedkom proti trápeniu. • Nikto nie je taký bohatý, aby sa bez neho obišiel a nikto taký chudobný, aby schudobnel ešte viac.

Nikto nepotrebuje úsmev tak, ako ten, ktorý nemôže žiaden rozdať.

17


zábavník

STAVME SA, ŽE... ... s mojím ďalekohľadom dovidím ďalej ako do Paríža?! Túto stávku môžeš navrhnúť iba vtedy, keď je na oblohe mesiac, pretože iba vtedy môžeš na neho namieriť svoj ďalekohľad. Mesiac je naozaj ďalej ako Paríž. Keď nemáš ďalekohľad, môžeš použiť pomaľovanú rolku papiera.

... nedokážeš zjesť 20 slaných tyčiniek za minútu?! Jedna podmienka sa musí pri tom dodržať: Nesmieš sa pri tom ničoho napiť! To nedokáže nikto! Po prvé: 20 slaných tyčiniek nie je tak málo, po druhé: jedna minúta nie je tak veľa. Okrem toho sa pri jedení tyčiniek vytvorí v ústach suchý povlak, ktorý znemožní rýchle prehltávanie.

... nedokážeš preskočiť zápalku?! Ani túto stávku nemôžeš prehrať, pretože položíš zápalku tesne ku stene.

18


zábavník

Peťovi sa stratil nákladiak na zasneženom parkovisku. Prišiel som na parkovisko. Nájsť ho bola pre mňa hračka, len čo som sa trošku pohral s bodkami. Skús to so mnou.

19


KUPÓNIK ŠŤASTIA MENO ŽIAKA: ............................................................................................... VYUČUJÚCI: .......................................................... PREDMET: ...................................... TRIEDA: .....................

........................................... Platnosť do: 15. 3. 2007

riaditeľka školy

v Redakčná rada pracovala pod vedením PaedDr. Kataríny Zéthyovej

06/07 Fajnovinky č.1  

Prvé číslo školského časopisu v šk. roku 2006/2007

06/07 Fajnovinky č.1  

Prvé číslo školského časopisu v šk. roku 2006/2007

Advertisement