Page 1

FAJNOVINKY NEPREHLIADNITE! Vianočná atmoška Dianie v škole a známe rubriky Súťaž pre pozorných čitateľov pokračuje! Zábava pre všetkých Kupónik šťastia

Školský štvrťročník, Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, 965 01 Žiar nad Hronom Školský rok: 2010/ 2011, ročník: VI., č. 2


OBSAH

Editoriál .......................................................................... str. 3 Všimli sme si alebo Vyberáme z diania školy .................... str. 4 - 8 Čo ste možno ne/vedeli o učiteľoch... alebo Predstavujeme staronovú pani učiteľku ................................................................. str. 9 Škola plná talentov ........................................................ str. 10 Naša anketa ................................................................... str. 11 Stojí to za to ............................................................. . str. 12 - 13 Liga zdravia .................................................................... str. 14 Fantázia nepozná hranice ......................................... . str. 15 - 17 Páli vám to? ................................................................... str. 18 Pobavme sa ..............................................................str. 19 - 20 Dajte si testík ............................................................ str. 21 - 22 Určite nemusíte vedieť, že ................................................ str. 23 Kupónik šťastia .............................................................. str. 24

2


Editoriál

EDITORIÁL Milí naši čitatelia! Ani sme sa nenazdali a je to tu zas! Že čo? No predsa koniec roka. Čaká nás Mikuláš, Vianoce a zimné prázdniny. Najvyšší čas začať poslúchať alebo urýchlene žehliť problémy. Inak sa môže stať, že vás Ježiško obíde aj napriek lákavej vôni kapustnice či sladkých koláčikov. My sme si aj napriek vianočnej nálade udržali pracovné tempo, a tak vám prinášame druhé číslo časopisu. Budeme radi, ak vám naše príspevky uľahčia čakanie na najkrajšie sviatky roka. V mene celej redakcie vám tento raz prajem nielen príjemné chvíle strávené pri čítaní Fajnoviniek, ale predovšetkým šťastné, veselé a pokojné Vianoce. M. Schultzová

REDAKČNÁ RADA Pedagogický nadhľad: PhDr. Marcela Schultzová Šéfredaktor: Viktória Beňová (6. A) Zástupca šéfredaktora: Barbora Beňová (6. A) Redaktori:

Dominika Veisová (5. A) Simona Repiská (6. A) Sandra Bučková (6. C) Milena Glézlová (6. C) Monika Králová (6. C) Aneta Prôčková (6. C) Ema Rudinská (6. C) Nikola Bahnová (7. A) Dominika Dobrovodská (7. B) Katarína Procnerová (7. B) Katarína Slezáková (7. B) Nikola Gottasová (8. C) Ľubica Hudečeková (8. C) Katarína Michalcová (8. C) Alexandra Roglová (8. C) Mária Šarköziová (8. C) Alžbeta Kollárová (9. A) Romana Šmondrková (9. A) Barbora Víglaská (9. A) Kajetána Zvarová (9. A)

Grafická úprava:

Maroš Janšík (8. C) Michal Sedliak (8. C) Ondrej Szarvas (8. C)

Tlač:

A print, PhDr. Ján Lazár 3


Všimli sme si

VŠIMLI SME SI alebo Vyberáme z diania školy Sú medzi nami... Nie, nemusíte sa báť! Nemáme na mysli nijakých votrelcov alebo nebodaj mimozemšťanov. Ide o našich prvákov, ktorí dňa 21. októbra v školskej jedálni absolvovali slávnostnú imatrikuláciu. Tretiacke a štvrtácke pani učiteľky so svojimi žiakmi a s členmi žiackeho parlamentu pripravili pre nich zaujímavý program. Tretiaci a štvrtáci pomocou pesničky previedli prváčikov cez mestečká Čítajkovo, Rátajkovo, Pohybovo, či Spievajkovo. V jednotlivých mestečkách museli deti plniť rôzne úlohy. Najprv prečítali písmenká a z nich utvorené slabiky. Potom povedali a na prstoch správne ukázali predložené čísla. Okrem toho museli zvládnuť aj prekážkovú dráhu. Nakoniec každá trieda zaspievala svoju pesničku o hviezdičkách, mravčekoch, či včeličkách. Po každej splnenej úlohe, samozrejme, nasledoval veľký potlesk od starších spolužiakov, rodičov a starých rodičov. Potom prišlo na rad to najdôležitejšie – slávnostný sľub. Všetci prváci sa zaviazali, že budú tými najlepšími žiakmi a že budú dodržiavať školský poriadok i poriadok Školského klubu detí. Na záver boli prváčikovia slávnostne pasovaní za žiakov našej školy. Každý z nich dostal symbol svojej triedy a nechýbalo ani sladké prekvapenie. Želáme všetkým našim prvákom, aby sa im v škole páčilo, aby si tu našli dobrých kamarátov a aby robili radosť svojim rodičom i pani učiteľkám. Redakcia 4


Všimli sme si

Halloween alebo Poďme sa báť V pondelok 25. októbra sa v našej škole konala tradičná halloweenska párty. Doteraz to bývala akcia, ktorú organizovali pani vychovávateľky pre družinárov. Tento školský rok sa do nej po prvýkrát mohli zapojiť aj žiaci druhého stupňa. Veľmi sme sa tomu potešili. Pôvodne mali o párty záujem len piataci a šiestaci. Onedlho sa k nim pripojili deviataci a nakoniec sa tam objavili aj siedmaci a ôsmaci. Takže sa vlastne zapojili žiaci z každého ročníka. V telocvični boli pripravené rôzne súťaže, napr. súťaž o najkrajšie vyzdobenú tekvicu alebo o najzaujímavejšiu masku. Potom nasledovali rôzne hry. Najviac sa nám páčila hra Molekuly. Pani vychovávateľky povedali nejaké číslo a toľko ľudí muselo vytvoriť skupinu. Potom už bola diskotéka. Hudba sa nám páčila a všetci sme sa dobre zabávali. Bola tam fantastická nálada. Členovia žiackeho parlamentu zatiaľ vyzdobili parčík tekvicami a svietiacimi kahancami. Vybraní žiaci, čo sa vopred prihlásili u pani učiteľky Schultzovej, sa vo veľkom pripravovali na strašenie družinárov. Na to sme sa všetci tešili asi najviac. Rýchlo sme sa prezliekli do strašidelných masiek. Tváre sme si pomaľovali čiernou, smrteľne bielou alebo krvavo červenou farbou. Poniektorí si založili aj upírske zuby. Keď sme boli dokonale znetvorení, poschovávali sme sa do kríkov a pod stromy v parčíku. Tam sme už netrpezlivo čakali, kedy vyjdú von deti z prvého stupňa. Bolo zamračené a medzitým sa aj zotmelo, takže atmosféra na strašenie bola ideálna. Konečne sme sa dočkali. Deti vychádzali po skupinkách a museli prejsť cez parčík. My sme vždy povyskakovali z kríkov a vydávali rôzne hrozivé pazvuky. Malé deti sa nás riadne báli a pišťali. Niektorí krpci jačali už dopredu, takže občas sme sa zľakli aj my. Nakoniec naši „odvážni“ prvostupniari získali sladkú odmenu. Asi pre všetkých to bol skvelý zážitok. Takže „do strašenia“ zase o rok. M. Ihringová, M. Vojčeková (6. C) 5


Všimli sme si

Vo svete rozprávok Pani učiteľka triedna nám na literatúre povedala, že po ľudových piesňach budeme preberať rozprávky. Aby sme sa o nich dozvedeli viac, boli sme v mestskej knižnici. Vybrali sme sa tam v stredu 3. novembra, teda hneď po jesenných prázdninách. Pani knihovníčka nás najskôr vyskúšala, či si vieme v encyklopédii vyhľadať informácie o spisovateľovi. Potom nám podrobne rozprávala o Hansovi Christianovi Andersenovi. Dozvedeli sme sa aj o jeho detstve. Mal zvláštnu povahu a bol samotár. Nemal priateľov a čas trávil čítaním. Starká mu rozprávala rozprávky a on si ich zapisoval. Keď bol dospelý, chcel sa stať hercom, ale to sa mu nepodarilo. Rozhodol sa, že bude písať a začal tvoriť vlastné rozprávky. Napísal ich okolo 15O a medzi najkrajšie patria napr. Škaredé káčatko, Snehová kráľovná, Malá morská panna, Cínový vojačik, Dievčatko so zápalkami alebo Cisárove nové šaty. Spoločne sme si porozprávali obsah niektorých rozprávok a našli sme v nich aj ponaučenie. A v knižnici bola aj zábava. Keď sa pani knihovníčka pýtala, aké poučenie si môžeme zobrať z rozprávky Snehová kráľovná, jeden náš spolužiak odpovedal, že „nemáme chodiť s cudzími“. To je síce pravda, ale všetci sme sa smiali. Nakoniec sme sa zhodli na správnej odpovedi, že za priateľstvo a lásku treba bojovať. M. Hoang (5. A) Riešme spolu To je názov projektu, ktorý sme s pani učiteľkou Žabkovou robili na matematike. Témou boli prirodzené čísla a na prípravu sme mali štyri vyučovacie hodiny. Najprv sme sa rozdelili do skupín a potom sme dostali pokyny, ako má naša práca vyzerať. Pripravili sme sa a využili sme všetky naše vedomosti. Museli sme sa naučiť definície a použiť logické myslenie, aby sme mohli vymyslieť vlastné príklady. Potom sme spoločne vytvorili zaujímavé a farebné plagáty. Projekty sme si všetci odprezentovali pred celou triedou. Plagáty sme nakoniec dali do obalov a zavesili na nástenku. Teraz jednotlivé príklady postupne riešime na hodinách. Kto to zvládne rýchlo a správne, dostane plusko. Zatiaľ sa nám darí. M. Malatinec, R. Novodomec (5. A) 6


Všimli sme si

Prevencia sa nás týka Dňa 11. novembra sme tak ako ostatné piatacké triedy boli v Centre voľného času. Mali sme prevenčný program o zdravej výžive a o škodlivosti fajčenia. Spred školy nás odvádzala pani asistentka. Celou cestou sme sa smiali. Keď sme prišli, privítala nás pani Malatincová – mamka nášho spolužiaka Maroša. Usadili sme sa a pripravili si písacie potreby. Pani Malatincová nám najskôr rozprávala o zdravej výžive a potom sme robili pyramídu zdravej výživy. Naspodu ako základ stravy sa nachádzalo pečivo, zemiaky, ryža a cestoviny. Hneď nad tým bolo ovocie a zelenina, v strede mlieko a mliečne výrobky. Potom nasledovalo mäso a úplne navrchu boli sladkosti. Druhou témou bola škodlivosť alkoholu a fajčenia. Pani Malatincová nám ukázala, ako vyzerajú zdravé a choré pľúca. Povedala, že cigaretový dym obsahuje asi 4000 škodlivých látok. Najhoršie sú nikotín, oxid uhoľnatý a decht. Nakoniec sme pozerali film o tom, aké následky má alkohol a nedostatok pohybu. Po skončení prevenčného programu nás prišla vyzdvihnúť naša pani učiteľka triedna a vrátili sme sa do školy na obed. L. Mikušová, N. Páleníková (5. A) COMENIUS alebo Hranice nás nerozdelia V dňoch 10. až 14. novembra bola u nás v rámci medzinárodného projektu Comenius zahraničná návšteva. Zavítali k nám hostia z Česka, Anglicka, Fínska, Grécka a Španielska. Celkovo prišlo 17 učiteľov a 10 žiakov. Deti pochádzali z Čiech a zo Španielska a boli ubytované v rodinách našich žiakov. Pre všetkých účastníkov bol pod vedením pani učiteľky Rosenbergovej pripravený bohatý program. V doobedňajších hodinách v škole prebiehalo projektové vyučovanie zamerané na chémiu. Témou workshopu bola cirkulácia vody v prírode, zloženie vody a jej znečistenie. Naši i zahraniční žiaci boli rozdelení do šiestich trojčlenných skupín. Skupiny boli zmiešané, takže spoločným komunikačným jazykom bola angličtina. Na záver každá skupina vytvorený projekt odprezentovala. V popoludňajších hodinách si zahraniční hostia a ich sprievodcovia pozreli kultúrny program, v ktorom účinkovali žiaci našej školy. Okrem toho účastníci projektu absolvovali niekoľko výletov a navštívili viaceré historické a kultúrne pamiatky. Pre všetkých boli, samozrejme, pripravené aj darčeky na pamiatku. Projektové stretnutie dopadlo úspešne. Všetkým hosťom sa pobyt u nás veľmi páčil a nešetrili slovami chvály. Redakcia 7


Všimli sme si

Noví kamaráti Keď som sa dozvedel, že u nás doma budú štyri dni bývať zahraniční žiaci, mal som dosť čudný pocit. Ale všetko dopadlo super. Lukáš Paroubek a Karolína Václavková pochádzali zo Svitáv a boli šiestaci ako ja, takže sme sa rýchlo spriatelili. Hoci nevedeli, čo je uterák a dedina, poznali Adelu Banášovú. Obaja boli „ukecaní“, a tak sme večer zaspávali veľmi neskoro. V škole sme robili projekty o vode. Museli sme sa dohovárať po anglicky, čo bola zábava. Spoločne sme boli v MsKC na programe, v ktorom som účinkoval. Potom sme navštívili planetárium. Na druhý deň sme im ukázali našu dedinu – Dolnú Ždaňu. V sobotu sme chvíľu sedeli pri počítači a pri telke, ale potom sme šli hrať hokej. Poobede sme boli v Banskej Bystrici a večer sme mali rozlúčkovú večeru na kolibe v Sklených Tepliciach. Nechutili im naše bryndzové halušky, ale veľmi sa im páčilo pečené prasiatko a pesnička, ktorú nás učili Fíni. Na druhý deň sme si vymenili e-mailové adresy a urobili ešte nejaké spoločné fotky. Potom sme sa už museli rozlúčiť. M. Búci (6. A)

Čo je OULU? Pre zahraničných hostí z projektu Comenius sme pripravili program. Chceli sme im ukázať slovenské ľudové zvyky a tradície. Mali sme oblečené kroje a hrali sme fašiangy, vynášanie Moreny, šibačku a dožinky. Nacvičovanie nám zabralo asi dva týždne. Deň pred predstavením sme mali generálku v MsKC. Zaspievali sme aj pesničku Hi and ho, we plant trees. Nakoniec prišli chalani na bicykloch a na chrbtoch mali písmená, ktoré vytvorili slovo OULU. Je to fínske mesto, v ktorom sa uskutoční ďalšie projektové stretnutie. Nakoniec sme všetkým hosťom odovzdali darčeky na pamiatku. S. Gelienová, T. Hromádková, V Kazárová (5. A)

SÚŤAŽ PRE POZORNÝCH ČITATEĽOV!!! POKRAČUJEME!!! Ak chcete vyhrať lákavé ceny, nezabudnite: 1) správne odpovedať na všetky tri otázky z každého čísla časopisu! 2) odpovede čitateľne napísať na lístok a uviesť svoje meno a triedu! 3) lístok s menom, triedou a odpoveďami priniesť do 6. A! Súťažné otázky: 1. Koľko zahraničných žiakov bolo u nás na výmennom pobyte? 2. Ktorá pani učiteľka sa venuje zumbe? 3. V akom meste bolo vybudované prvé metro na svete? SÚŤAŽ!!! SÚŤAŽ!!! SÚŤAŽ!!! SÚŤAŽ!!! SÚŤAŽ!!! SÚŤAŽ!!! SÚŤAŽ!!!

8


Čo ste možno ne/vedeli o učiteľoch

ČO STE MOŽNO NE/VEDELI O UČITEĽOCH Pani učiteľka RNDr. Monika Rajčanová R: Dva roky ste boli na materskej dovolenke so svojím synčekom. Tešili ste sa po takom čase späť do práce? Od syna sa mi odchádzalo dosť ťažko, ale ako sa vraví, trochu zmeny nezaškodí. R: Čo je podľa Vás najťažšie na učiteľskom povolaní? Toto povolanie je veľmi náročné, ale asi najťažšie je pochopiť detské myslenie. R: Ako sa Vám spolupracuje s kolegyňami? Naša spolupráca je veľmi dobrá, veď s väčšinou kolegýň sa poznáme už dlhšie. R: Pridelili Vám aj triednictvo. Aký vzťah máte so svojou triedou? Som triedna 5. D a myslím si, že naše vzťahy sú zatiaľ veľmi dobré. Uvidíme, ako sa to vyvinie ďalej ☺. R: Aké predmety učíte a prečo ste si ich vybrali? Učím biológiu a chémiu. Oba tieto vedné odbory úzko súvisia s prírodou, ktorú mám odmalička veľmi rada. R: Čo najradšej robíte vo voľnom čase? V podstate všetok voľný čas venujem svojmu malému synovi, ale ak mi predsa len zostane pár chvíľ pre seba, rada si prečítam dobrú knihu alebo si idem zaplávať. R: Aké ste znamenie? Veríte na horoskopy? Narodila som sa v znamení Blížencov. Na horoskopy v podstate veľmi neverím a aj tak nemám čas ich čítať. R: Pozeráte v televízii súčasné slovenské seriály alebo talentové súťaže? Áno, pravidelne sledujem aj seriály, aj súťaže. Najčastejšie Panelák a Talent Mániu. R: Akú hudbu máte najradšej? Mám rada modernú hudbu. Väčšinou mám naladené rádio Európa a páči sa mi takmer všetko, čo v súčasnosti hrajú, hoci mená interpretov si veľmi nepamätám. R: Aký je Váš vzťah k Vianociam? Ako ich zvyknete tráviť? Mám rada prekvapenia a rada ich pripravujem aj svojim blízkym, čiže Vianoce zbožňujem. Aj pre mňa sú to najkrajšie sviatky roka. Trávim ich, samozrejme, s rodinou pri vyzdobenom stromčeku. R: Veľmi pekne ďakujeme za rozhovor a prajeme Vám mnoho pracovných i osobných úspechov. D. Dobrovodská, K. Slezáková (7. B) 9


Škola plná talentov

ŠKOLA PLNÁ TALENTOV V tomto čísle nášho časopisu vám predstavíme žiaka, ktorý sa venuje netradičnému a nebezpečnému športu – lezeniu (nie na nervy, pozn. red.) na skalné steny a horolezectvu. Tento skrytý talent nájdete v 6. A triede a volá sa ŠIMON HRMO. R: Ako dlho sa venuješ lezectvu a prečo si si vybral práve tento šport? Lezectvu sa venujem už od štyroch rokov. Priviedol ma k tomu ocino. Je to krásny šport, človek je v prírode a zažíva dobrodružstvá. R: Chodíš aj na nejaké tréningy? Áno, som členom celoslovenského horolezeckého klubu JAMES a navštevujem aj lezecký krúžok. Stretávame sa raz do týždňa. Prvú hodinu sme v telocvični – cvičíme, beháme alebo hráme futbal. Druhú hodinu lezieme na umelej stene. R: Kam chodíš liezť? V akých výškach sa pohybuješ? Nebojíš sa? Na Slovensku najčastejšie navštevujeme Nízke Tatry alebo Donovaly, ale chodíme aj do Talianska, Chorvátska a Slovinska. Najvyššie som bol vo výške 3000 metrov v Alpách a najvyššia stena, ktorú som zliezol, mala 400 metrov. Výšok sa nebojím, je to fajn a mám rád pekný výhľad. R: Tento šport je náročný. Čo všetko je potrebné na lezenie? Kde zháňaš výstroj? Štandardnú výbavu lezca tvorí lano, sedačka, lezečky (topánky), istítko, skoby a nity. Nakupujem väčšinou v Banskej Bystrici v obchode HUDY SPORT. R: Máš aj iné koníčky okrem lezenia? Áno, najradšej mám turistiku, skialpinizmus a lyžovanie. Okrem toho ma dosť bavia počítačové hry – hlavne Grepolis a Divoké kmene. R: Máš nejakých súrodencov? Aký je váš vzťah? Mám 9-ročného brata, volá sa Andrej. Vychádzame spolu veľmi dobre. Občas sa síce pohádame, či pobijeme, ale vždy sa zas rýchlo udobríme. R: Kto sú Tvoji najlepší kamoši? V triede je to Matúš Búci, Heňo Hasch a Mišo Grznár. V lezeckom krúžku si najlepšie rozumiem s Petrom Matejíčkom a Danom Bačom. R: Aký je Tvoj vzťah k zvieratám? Máš nejaké aj doma? Zvieratá mám veľmi rád. Teraz máme doma psa, ale predtým sme chovali aj zajaca, škrečka a rybičky. R: V akom znamení si sa narodil? Veríš na horoskopy? Som Býk, ale na horoskopy neverím, podľa mňa je to riadna somarina. Kolektív 6. A 10


Naša anketa

NAŠA ANKETA R: Tešíte sa na zimu? Gelienová, S. (5. A): Teším sa, lebo sa budem môcť snowboardovať. Hoang, M. (5. A): Na zimu sa teším, lebo bude sneh. Hudec, M. (5. A): Na zimu sa teším, lebo v decembri mám narodeniny a sú aj Vianoce, takže dostanem darčeky. Mikušová, L. (5. A): Teším sa, lebo budem môcť chodiť do Banskej Bystrice na klzisko. Varechová, N. (5. A): Teším sa hlavne preto, lebo budú Vianoce. Gajdošová, T. (5. C): Ja sa teším hlavne na sánkovačku. Rajčan, D. (5. C): Áno, teším sa, lebo dostanem darčeky. Ružičková, L. (5. C): Áno, teším sa, lebo budeme môcť chodiť von. Benčová, V. (5. D): Teším sa, lebo budú Vianoce a dostanem darčeky. Krnáčová, M. (6. A): Teším sa hlavne na guľovačku a medovníky. Ličko, D. (6. A): Teším sa, lebo budú Vianoce a budem sa môcť bobovať a guľovať. Riesová, D. (6. A): Teším sa, lebo cez Vianoce pôjdeme do Tatier a na Silvestra do Nemecka. Haring, D. (6. B): Áno, teším sa, lebo budem jazdiť na štvorkolke po snehu. Hlaváč, M. (6. B): Teším sa, lebo sa lyžujeme, korčuľujeme, guľujeme a hrávame hokej. Košťál, A. (6. B): Zima sa mi páči, lebo sa chodíme korčuľovať a hrávať hokej. Krátky, J. (6. C): Áno, teším sa. Najradšej mám Vianoce a guľovačku. Šuba, M. (6. C): Áno, teším sa hlavne na guľovačku. Hlaváčová, D. (7. A): Áno, teším sa, že budem môcť pozerávať zimné športy. Slašťanová, Z. (7. A): Áno, teším sa, lebo sa budem môcť korčuľovať. Štrbová, R. (7. A): Áno, teším sa, len dúfam, že bude veľa snehu. Janšíková, B. (7. B): Teším sa, pretože bude sneh a budeme sa sánkovať. Mániková, K. (7. B): Áno, teším sa, pretože sa budem môcť korčuľovať. Procnerová, K. (7. B): Áno, teším sa hlavne na Mikuláša a Vianoce. Babjaková, S. (8. C): Nenávidím leto, takže už sa neviem dočkať zimy. Bučková, M. (8. C): Teším sa, že budeme stavať snehuliaka a oslavovať Silvestra. Gergely, P. (8. C): Teším sa, lebo sú Vianoce a dostanem veľký darček. Grolmusová, A. (8. C): Teším sa na sánkovačku, guľovačku a na to, že budem cestovať. Rusnák, R. (8. C): Teším sa, že budem veľa papať. Sedliak, M. (8. C): Na zimu sa neteším, lebo sa nebudem môcť voziť na bicykli. Szarvas, O. (8. C): Teším sa, lebo vtedy vyjde nová PC hra. Tóthová, R. (8. C): Áno, teším sa na prázdniny. Dúfam, že bude sneh. Kozelová, K. (9. C): Ani veľmi nie, lebo mi bude zima. Mániková, P. (9. C): Hej, lebo budú trochu dlhšie prázdniny. D. Dobrovodská, K. Slezáková (7. B) 11


Stojí to za to

STOJÍ TO ZA TO CHARLY ŠIKULKA A DOKTOR LUPA Možno to nie je pre baby typické, ale ja mám veľmi rada dobrodružné a napínavé knihy. Nedávno som objavila sériu detských detektívnych príbehov, ktorej autormi sú Gerit Kopietzová a Jörg Sommer. Hlavnou hrdinkou je Charly Šikulka čiže Šarlota Šiková. Má 9 rokov a 9 mesiacov a na prvý pohľad vyzerá ako obyčajná školáčka. Je však nadmieru bystrá a neznáša nespravodlivosť. Kvôli týmto svojim vlastnostiam sa občas dostane do problémov. Našťastie jej pomáha doktor Lupa – geniálny vynálezca. Nie je to žiadny dedo, ale kamarát, na ktorého sa dá vždy spoľahnúť. Vďaka nemu môže Charly pri pátraní používať rôzne vynálezy, napr. RFL – retrofraktálnu lupu, s ktorou sa dá vidieť aj cez steny. Príbeh Charly Šikulka a doktor Lupa uväznení v Modrej veži je skutočne napínavý. Modrá veža je najvyššia budova v meste a Šarlotin starký tam pracuje v bezpečnostnej centrále ako nočný strážnik. Raz vezme oboch priateľov k sebe do práce. Zrazu sa pokazia telefóny a do budovy vtrhnú záhadní muži v maskách. Zločinci unesú Šarlotinho starkého a deti sa stávajú ich väzňami. Kto má na svedomí nočné prepadnutie? Dokážu sa Charly s doktorom Lupom vyslobodiť a pomôcť starkému? To už si prečítajte sami. Neoľutujete. D. Dobrovodská (7. B)

ZLODEJ BLESKOV Tento príbeh pred piatimi rokmi napísal americký autor Rick Riordan. Jeho kniha sa v USA okamžite stala bestsellerom a v tomto roku bola konečne sfilmovaná. Do kín teda prichádza skvelá fantasy komédia, ktorá prináša nového hrdinu. Hlavnou postavou je obyčajný newyorský chlapec Percy Jackson. Nepatrí zrovna k najlepším žiakom a hrozí mu dokonca vyhodenie zo školy. Práve vtedy zistí, že jeho otcom je Posseidon – olympský boh morí a vodného živlu. Percyho život sa v okamihu úplne zmení a v jeho svete sa začnú objavovať mýtické bytosti. Z učiteľky sa stane 12


Stojí to za to

krvavá príšera, z kamaráta satyr (napoly človek a napoly zviera), matku unesie boh podsvetia Hádes... A akoby nemal dosť vlastných problémov, najvyšší boh Zeus ho obviní, že ukradol magickú palicu ukrývajúcu blesky. Percy sa teda pustí do pátrania. Musí zachrániť mamu, nájsť palicu, odhaliť zlodeja a dokázať svoju nevinu. Sami sa presvedčte, či sa mu to podarí. B. Beňová (6. A) JUSTIN BIEBER Áno alebo nie? Baby v redakcii sa rozdelili na dva bojujúce tábory a bolo veru riadne horúco. Hotové peklo. Ako vidíte, obdivovateľky boli v prevahe. (Pozn. red.) Justin Bieber sa narodil 1. marca 1994 v Kanade, ale teraz žije v Atlante v USA. Svoj prvý song napísal už ako 11-ročný. Teraz má 16 rokov a patrí k najpopulárnejším spevákom súčasnosti. Spolupracuje s veľkými hviezdami, ako sú napr. Usher, Ludacris, či Sean Kingston. Jeho album má názov MY WORLD 2010 a sú na ňom aj známe hity: ONE TIME, U SMILE, BABY alebo NEVER LET YOU GO. A mám aj zopár infošiek, čo o ňom asi neviete: lístky na jeho koncert sa vypredajú za 30 sekúnd, dokáže podpísať 50 plagátov za 3 minúty, jeho obľubená farba je modrá a fialová, jedny jeho rifle stoja až 300 eur a pri tetovaní neplakal (ale zo Scooby Doo mal vraj nočné mory, pozn. red.). Dúfam, že Justin sa vám bude páčiť tak ako mne. Ja osobne mám plnú izbu jeho plagátov a mobil mi pomaly zlyháva od množstva obrázkov. D. Dobrovodská (7. B) GRAND THEFT AUTO: SAN ANDREAS Je to klasická akčná strieľačka. Dej sa odohráva na území Nového Mexika v meste Los Santos, kde vládnu gangy a drogy. V hre sa z vás stáva chlapík menom Carl Johnson. Z ponuky si vyberiete zbrane a stretnete sa so svojím gangom. Ako C. J. môžete plniť rôzne bojové misie alebo obchodovať, napr. kupovať domy a hotely. Keď však vykonáte niečo protizákonné, stávate sa hľadaným. Za hľadanosť sa prideľujú hviezdičky (maximálne šesť). Čím ste hľadanejší, tým to máte ťažšie, lebo sa vás snaží dostať polícia alebo aj vojsko. Aby vás dostali, používajú rôzne prostriedky, napr. tanky, obrnené vozidlá, vrtuľníky, stíhačky, či navádzacie strely. A ešte jedna zaujímavosť. V tejto hre sa dá chodiť aj na rande! Babu si môžete vybrať medzi peknými čašníčkami, speváčkami, či tanečnicami (len by ste ju podľa možností nemali zraziť, ako sa to podarilo jednému nášmu kamarátovi). M. Búci, M. Grnár, Š. Hrmo (6. A) 13


Liga zdravia

LIGA ZDRAVIA Ani v tomto čísle nechýba naša „výchovno-zdravotná“ rubrika. Pokračujeme v experimente, do ktorého sme zapojili aj členov učiteľského zboru. Cieľom pokusu je dokázať priaznivé účinky športu a zdravej výživy na organizmus. Naša prvá obeť cvičenie prežila, a tak sme sa odvážili osloviť aj iných pedagógov. Tento raz sme sa obrátili na odborníčku a skutočnú milovníčku športu. Že o koho ide? No predsa o pani učiteľku Fridrichovú, ktorá sa venuje zumbe. Ak náhodou ešte neviete, čo je zumba, je najvyšší čas to zistiť. Na prvé počutie sa zdá, že názov je odvodený od slov zombie a rumba. Ale nemusíte sa báť, nejde o žiadny romantický tanec oživených mŕtvol. Zumba je moderný šport, ktorý si v súčasnosti získava čoraz viac priaznivcov. A prečo? Asi preto, že je to spojenie športu, tanca a zábavy. Pozostáva z viacerých tanečných krokov a pohybov. Pri zumbe sa do cvičenia zapája celé telo. Striedajú sa síce rýchlejšie a pomalšie rytmy, no stále ste v pohybe. Postupne si precvičíte a vyformujete všetky svaly. Ale to nie je všetko. Zumba má skvelé účinky aj na dušu. Keďže sa pri nej využíva hlavne dynamická a energická hudba, zaručene sa vám zlepší nálada (ak vás však nepreberie ani exotická dračica Shakira, asi máte problém). Ako hovorí pani učiteľka Fridrichová, pri zumbe môžete doslova vytancovať všetky svoje starosti. A teraz to najdôležitejšie zistenie. Na zumbu chodia len skvelé baby! Naši chlapci rýchlo pochopili, že taká hodinka cvičenia v ich prítomnosti by mohla mať naozaj blahodarné účinky. Na zumbe by sa mohli tešiť z „výhľadu“ a zároveň si precvičiť všetky svaly. A len tak mimochodom, srdce je tiež svalový orgán! Ako sa však medzi tie skvelé baby dostať? Vôbec to nie je jednoduché, no pre našich nemenovaných spolužiakov to nebol žiaden problém. Použili osvedčenú metódu – dokonalé maskovanie. A vyšlo to! Chlapci, ktorí sa chcú „nenápadne“ prepašovať na zumbu, musia mať: 1) vhodné oblečenie (sukňa je vítaná) 2) zaujímavý účes (parochňa to istí) 3) pestré doplnky (nevykradnite cirkus) Text a foto: Redakcia, B. Beňová, V. Beňová (6. A) 14


Fantázia nepozná hranice

FANTÁZIA NEPOZNÁ HRANICE

NEČAKANÁ DOVOLENKA Jedného pekného dňa sa päťka rozhodla, že už je unavená a nechce viac byť v číselnom rade. Mala už dosť toho, ako sa jej ostatné číslice vysmievali, že má tučné brucho. A bola smutná aj preto, že žiaci ju vôbec nemali radi. Keď sa objavila v ich žiackych knižkách, doma bol určite problém. A tak sa rozhodla ísť do sveta. Šestka s osmičkou, jej jediné kamarátky, sa ju síce pokúšali od tohto nápadu odhovoriť, ale nepodarilo sa im ju zadržať. Päťka si pobalila kufor, nasadila si slnečné okuliare, aby bola nenápadná, a pobrala sa na autobusovú stanicu. Celou cestou premýšľala, kam pôjde a čo bude robiť. Keď tatko Číselný rad zistil, že päťka zmizla, dal si zavolať ostatné čísla. Po dlhej porade rozhodol, že ju pôjdu hľadať a privedú ju naspäť domov. Ktorým smerom sa však vybrať? Sedmičke napadlo, že päťka cestou určite vyhladne a zastaví sa v cukrárni na krémešku, pretože je veľmi maškrtná. Vďaka tomuto nápadu sa sedmička stala kapitánkou pátracieho tímu. Číslice sa teda rozdelili a začali prehľadávať všetky cukrárne v okolitých mestách. Tatko Číselný rad mal zatiaľ kopu práce. Musel vybavovať celé milióny sťažností, lebo bez päťky nastal chaos v školách, na úradoch, poštách a aj na ministerstve financií. Ako to vyriešiť? Veď päťku nemôže nikto iný zastúpiť. Keby ju zastupovala šestka, 2 + 3 by bolo 6? To je predsa nemožné!!! Každé číslo je nenahraditeľné. Darmo si Číselný rad lámal hlavu, túto situáciu vyriešiť nevedel. Prešiel celý jeden deň, a päťku ešte stále nenašli. Na druhý deň pátrací tím pokračoval v hľadaní. Keď číslice prechádzali ulicami Banskej Bystrice, zazreli päťku, ako si vykračuje z Európy (nákupné centrum) so zmrzlinou v ruke. Pribehli k nej a snažili sa ju prehovoriť, aby sa vrátila domov. No päťka bola tvrdohlavá a stále nechcela ísť. „Čo len budeme teraz robiť?“ zúfali si číslice. Zrazu popri nich prechádzal malý chlapček, ktorý veľmi plakal. Práve zistil, že už nikdy nebude mať narodeniny, lebo 15


Fantázia nepozná hranice

sa narodil 5. 5. a päťka zmizla. Hneď za ním kráčala nešťastná pani, ktorá sa sťažovala priateľke, že mala na účte 500 eur, ale teraz tam má dve nuly, a tak sa nemôže postarať o svoje deti. Keď to päťka počula, zostala stáť s otvorenými ústami. V tej chvíli si uvedomila, aká dôležitá je jej úloha v číselnom rade. Veď jej zmiznutie spôsobilo nešťastie mnohým ľuďom. Päťka sa teda rozhodla vrátiť domov. Všetci sa tomu veľmi potešili, lebo až vtedy si uvedomili, ako im kamarátka chýbala. Dokonca aj tatko Číselný rad zabudol, že sa má na päťku hnevať. Namiesto toho usporiadal velikánsku oslavu na počesť jej návratu. My si môžeme vydýchnuť, lebo päťka sa už určite na takúto nečakanú dovolenku nevyberie. Kolektív 6. A

ĽUDIA Aj vám sa zdá, že niektorí ľudia sa občas správajú čudne? Ja som už mnohokrát uvažovala, prečo sú niektorí spolužiaci takí, akí sú. A našla som aj odpoveď – podľa mňa nosia masku. Mnohí ľudia v našom okolí sa hrajú na niekoho, kým v skutočnosti nie sú. Najhoršie na tom je, že väčšinou to robia len preto, aby si ich ostatní všimli. A to rozhodne nie je dobrý dôvod. Naopak, niektorí ľudia sa správajú úplne prirodzene. Hoci nie sú najkrajší ani najmúdrejší, vedia prijať realitu a vážia si sami seba. Osobitnú skupinu „maskovaných ľudí“ tvoria tí, ktorí si o sebe veľa myslia a tvária sa prehnane dôležito. Väčšinou v skutočnosti za veľa nestoja, a tak nám ich správanie pripadá smiešne. Veď aj tí, ktorí nás podceňujú, majú svoje chyby, takže nikto nemá právo správať sa k druhým povýšenecky. Napr. aj keď sa občas tvárime, že niekoho neznášame, a pritom ho milujeme, je to maska. Možno sa k tomu človeku správame odmerane, nepekne, ba až hnusne. Robíme to však len preto, aby sme zakryli svoje city. Možno sa hanbíme a možno sa bojíme, čo by na to povedali iní ľudia. Keď sme boli malí, s maskami sme sa len hrali. Teraz ich nosíme. Nemali by sme si ich zložiť? D. Rudinská (9. C) 16


Fantázia nepozná hranice

CHCEM TI POVEDAŤ... Chcem ti povedať „milujem ťa“, chcem sa ťa dotýkať, chcem cítiť tvoje objatie. Ak mám však stratiť tvoje priateľstvo, tak to nie! Radšej budem tvoja kamoška a budem sa na teba len pozerať, než byť tvojou frajerkou a po rozchode stratiť teba, tak to by som radšej zomrieť chcela. P. S. Milujem ťa. D. Rudinská (9. C)

L. Kolesárová (8. C)

17


Páli vám to?

PÁLI VÁM TO HÁDANKY Od kraja zeme na kraj zeme je to dlhočizné, a sliepka to prekročí. Čo je to? (jaľok) Mám taký súdok, v ktorom je dvojaký nápoj, a predsa sa nezmieša. (ecjav) Čo robí Pán Boh, keď dážď prší? (otalb) Ktoré rohy jedávame? (yhorip) Čo sa nachádza medzi nebom a zemou? (a akjops) Celý svet oblieka, ale sama je nahá. Čo je to? (alhi) Do vrát ide bez kožucha a z vrát ide v kožuchu. Čo je to? (beilhc ýnečepu) Sto prstov, päť krstov, štyri duše, päť hláv? Čo je to? (etsec jendelsop an kevolč) N. Bahnová (7. A)

TAJNIČKA 1. dolná končatina 2. sviatok strašidiel 3. časť stromu 4. plod palmy (ovocie) 5. nátierka na pečivo 6. budova na ubytovanie 7. vodný živočích s klepetami 8. nástroj na okopávanie 9. zvukový signál na sanitke

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

J. Filús, M. Malatinec (5. A)

18


Pobavme sa

POBAVME SA Muž telefonuje na psychiatriu: - Pán doktor, potrebujem vašu pomoc! - Čo sa stalo? pýta sa lekár. - Moja žena si myslí, že je lampa. - Dobre, do hodiny prídem a odveziem ju do nášho ústavu. Muž sa zamyslí: - Pán doktor, príďte radšej až ráno, aby sme večer neboli bez svetla. Na policajnej stanici ktosi zaklope na dvere. - Kto je tam? pýta sa policajt. - Ja, zaznie odpoveď. - Jaaa? čuduje sa policajt. Policajt zastaví auto a vraví dáme za volantom: - Pani, prekročili ste päťdesiatku. - Ale, kdeže, pán policajt! To len ten klobúk ma robí staršou. Zákazník sa pýta: - Pán hostinský, odkedy má vaša krčma názov U vola? - Odkedy som sa oženil. Rozhovor dvoch kamarátov: - Fero, vy sa doma pred obedom modlíte? - Načo? Naša mama varí dobre. Učiteľka fyziky na hodine žiakov upozorňuje: - Deti, nezabudnite, že dnes je zatmenie Mesiaca. Dúfam, že si to pozriete. Malá svedomitá Anička sa spýta: - A na ktorom programe to bude? Učiteľka napíše na tabuľu príklad 2 : 2 = Obráti sa k triede a spýta sa: - Tak, deti, aký je výsledok? Dežko sa prihlási a povie: - Remíza, prosím. Pani sa sťažuje svojej priateľke: - Predstav si, nášho Gejzu neprijali na gymnázium. - A prečo? - Nepoznal Štúra. - No to je jasné, dnes sa bez protekcie nikam nedostaneš! Starký sa pýta vnuka: - Jožko, kam ideš? - Hodiť list do schránky. - Ale nemáš tam napísanú adresu! upozorňuje ho starký. - Nechcem, aby každý vedel, komu píšem. 19

Redakcia


Pobavme sa

PODARILO SA VÁM (povedať na hodinách...) Kedy oslavujeme Vianoce? V apríli. (2. B) Podarilo sa prečítať: uhasili si smeť namiesto smäd. (6. A) Kde a kedy žil Ezop? V Egypte v 19. storočí. (6. A) Podarilo sa prečítať: k jazierku prišiel šťastný jeleň namiesto statný. (6. A) Vymenuj tri druhy roľníckeho náradia: Slovensko, Česko, Poľsko. (6. B) Citát z písomky: „Darwin tvrdil, že naším predkom bola opica.“ (6. B) Citát z odpovede: „Dunčo je abstraktné podstatné meno, lebo je to výsledok ľudského myslenia a cítenia.“ (6. C) Kto bol Stalin? Ruský kňaz. (9. A) Redakcia MYSLELI SME SI, ŽE... DIVIDENDA = vetrovka , kvetina

... ale je to podiel na zisku, peňažný výnos

FORTIEĽ = autosedačka, brnenie, vojenský oddiel

... ale je to podfuk, fígeľ

GIRLANDA = posteľ, matrac HIPODRÓM = húsenková dráha

...ale je to kvetinový veniec ... ale je to areál na preteky vozov so záprahmi

CHIMÉRA = mäso, štátny symbol, pes s dvoma hlavami CHINÍN = cudzokrajný chrobák

... ale je to vidina, prelud

... ale je to liek proti horúčke a malárii

KIOSK = kyjak, náradie, vrece

... ale je to obchodný stánok

LIBRETO = zbraň, tielko

... ale je to textová predloha pre operu

NYMFA = hudobný nástroj, fotka , kopírka SILÁŽ = pomletá kukurica na jednej kope

... ale je to krásna lesná víla ... ale je to kvasené zelené krmivo

ZYGOSPÓRA = hnojivo na kvety, choroba, prísada do jedla, skleník, veda ... ale je to spojenie rovnakých pohlavných buniek Kolektív 8. C 20


Dajte si testík

DAJTE SI TESTÍK VIETE SA PRISPÔSOBIŤ SVOJMU OKOLIU? 1. K príjemným zážitkom dochádza pri stretávaní s priateľmi. a) Necítim potrebu nadväzovať akékoľvek priateľstvá. b) Priatelím sa výhradne s ľuďmi môjho veku. c) Priateľstvo s rôznymi ľuďmi ma robí lepším.

(1b) (2b) (3b)

2. Ľudia sa dosť líšia tým, ako sa správajú v spoločnosti. a) V spoločnosti sa vždy snažím mať hlavné slovo. b) V spoločnosti sa rád bavím a so všetkými živo diskutujem. c) Do diskusie sa zapájam len vtedy, keď danému problému rozumiem.

(1b) (2b) (3b)

3. Ľudia si môžu rozumieť, aj keď nemajú spoločné záujmy. a) Ľudia, ktorí sú iní ako ja, ma vôbec nezaujímajú. b) Vyhľadávam ľudí, ktorí majú podobné záujmy ako ja. c) Rád spoznávam rôzne typy ľudí, obohacuje ma to.

(1b) (2b) (3b)

4. Niektorí jednotlivci sa za každú cenu snažia zapáčiť iným. a) Snažím sa, aby ľudia o mne mali dobrú mienku. b) Občas sa snažím na okolie zapôsobiť. c) Takéto správanie je mi cudzie.

(1b) (2b) (3b)

5. Vo svojom okolí môžeme načerpať energiu a radosť zo života. a) Svet je plný problémov a ľudia majú len kopu starostí. b) Vo svojom okolí pozorujem viac nespokojných než spokojných ľudí. c) Stále je dosť ľudí, ktorí vedia druhých potešiť a pomôcť.

(1b) (2b) (3b)

6. V každom povolaní by mala byť dlhšia skúšobná doba. a) Dobre spoznať nastupujúceho pracovníka je veľmi dôležité. b) Práca v skúšobnej dobe je stresujúca. c) Dĺžka skúšobnej doby nemá vplyv na prácu.

(1b) (2b) (3b)

VYHODNOTENIE: 18 – 15 bodov: Svojmu okoliu sa vieš veľmi dobre prispôsobiť. Ľudí sa vždy snažíš čo najlepšie spoznať a vytvoriť si o nich vlastný názor. Máš pochopenie a si ochotný druhým pomôcť. Okolie ťa vníma ako skvelého človeka a priateľa. 14 – 10 bodov: V prípade potreby sa svojmu okoliu dokážeš prispôsobiť, ale pokiaľ je to možné, vyhľadávaš ľudí, ktorých poznáš a s ktorými si dobre rozumieš. Ak si v neznámej spoločnosti, snažíš sa zapadnúť a zapôsobiť. Pokús sa ľuďom trochu viac veriť. 9 – 6 bodov: Tvoje správanie je väčšinou dosť sebecké, v žiadnom prípade nie si ochotný prispôsobovať sa svojmu okoliu. Ľudia ťa zaujímajú len zo zištných dôvodov. Nečuduj sa, že nie si práve vyhľadávaným spoločníkom. Pripravili Ľ. Hudečeková, A. Roglová (8. C) 21


Dajte si testík

COOLTEST – AkÝ MÁŠ PREHĽAD? 1. Kto spieva pesničku Búrka? a) Marika Gombitová b) Mária Čírová c) Miley Cyrus 2. Ktorá slovenská rieka je najdlhšia? a) Váh b) Brahmaputra c) Dunaj 3. Čo je Tokio Hotel? a) japonský slimák s luxusnou ulitou b) ubytovňa pre japonských turistov c) hudobná skupina 4. V ktorom ročníku sa píše MONITOR? a) v 1. ročníku – sú to prijímačky do ZŠ b) v 9. ročníku c) Monitor je dnes namiesto maturity 5. Kto bol Jánošík? a) slovenský ľudový zbojník b) vynálezca internetu c) tanečník zo Street Dance Academy 6. Čo je Pussycat Dolls? a) druh výživných granúl pre mačky b) hudobná skupina c) zahraničné mačacie meno 7. Aká mena platí v Anglicku? a) euro b) anglický dolár c) libra Správne odpovede: 1b, 2a, 3c, 4b, 5a, 6b, 7c VYHODNOTENIE – POČET SPRÁVNYCH ODPOVEDÍ: 7 – 6 Blahoželáme ku skvelému výkonu! Vianočné darčeky si určite zaslúžiš. 5 – 4 Výsledok je v norme a keby niečo, môžeš sa vyhovoriť na podchladenie. 3 – 0 Čo na to povedať? Aj naporciovaný vianočný kapor má vyššie IQ. Pripravila M. Vojčeková (6. C) 22


Určite nemusíte vedieť, že ...

Určite NEMUSÍTE VEDIEŤ, že... ... v súčasnosti každý štvrtý človek v Európe trpí alergiou. Najčastejším typom je vraj alergia na prach (my zainteresovaní však vieme, že to nie je pravda - najrozšírenejšia je predsa alergia na školu, pozn. red.). ... slávny hudobný skladateľ Johann Sebastian Bach mal až dvadsať detí. Z toho štyria synovia sa tiež venovali hudbe a v nasledujúcich rokoch dokonca prekonali svojho otca (tak tomu sa teda povie plodný autor – doslova, pozn. red.). ... Santa María, jedna z troch lodí prvej výpravy Krištofa Kolumba do Ameriky, bola len

18 metrov dlhá (stráviť v problematických podmienkach celé mesiace na takom malom priestore musí byť naozaj riadny záber na nervy, určite mali všetci ponorkovú chorobu, hoci ešte nevedeli, čo to vlastne je, pozn. red.). ... Vianoce sa oslavujú aj v takých krajinách, ktoré nemajú kresťanskú tradíciu. Patrí medzi ne napr. Japonsko (len by ma zaujímalo, kto u nich nosí darčeky... snáď nie nejaký kamikadze oblečený v červenom kimone jazdiaci na sobovi značky Suzuki, pozn. red.). ... prvé metro bolo vybudované v Londýne a otvorili ho už v roku 1863, v Budapešti metro spustili v roku 1896 a v New Yorku ho dali do prevádzky v roku 1904 (Slovensko má v tomto smere reálnu nádej na svetový rekord – je veľmi pravdepodobné, že sa stane poslednou krajinou na svete, v ktorej metro vybudujú, ak vôbec... pozn. red.). ... aj Slovenská republika má svoju planétku. Nesie nie veľmi poetický názov 1807 Slovakia (čo všetko my Slováci máme, a ani o tom nevieme... ale dovolenku si tam zatiaľ neplánujte, pozn. red.). ... Ľudovít Štúr aj Alexander Dubček sa narodili v tom istom dome v dedine Uhrovec. Spoločné majú aj to, že obidvaja aktívne pôsobili v politike a výrazne ovplyvnili dianie v revolučných rokoch – Štúr v roku 1848 a Dubček v roku 1968 (uvidíme, čo prinesie toto storočie, ale ak sa v tom dome zase niekto narodí, asi sa môžeme pripraviť na ďalšiu revolúciu... pozn. red.). ... Sad Janka Kráľa v Bratislave bol prvý verejný park v strednej Európe. Nedávno sa vraj uvažovalo o jeho zrušení a zastavaní, ale tento návrh, našťastie, neprešiel (keby mal každý štúrovec park, naše ekologické problémy by boli zažehnané, pozn. red.). Kolektív 8. C 23


M. Glézlová (6. C)

KUPÓNIK ŠŤASTIA MENO ŽIAKA: .............................................................................................,............... VYUČUJÚCI: ..................................................................... PREDMET: ........................................... TRIEDA: .............................

........................................... Platnosť do: 28. 2. 2011

riaditeľ školy

10/11 Fajnovinky č.2  

školský časopis

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you