Fajnovinky 19/20 č.1

Page 1

1 Školský občasník, Základná škola, Ul. Dr. Janského, 965 01, Žiar nad Hronom, Školský rok 2019/2020, XV. Ročník, číslo 1


2


NEPREHLIADNITE: Editoriál

4

Novinky v škole

5 - 10

Víkendovky

11

Rozhovor s pani učiteľkou Slašťanovou

12

Anketa

13

Naša tvorba

14 - 15

Vtipy tajničky a krížovky

16 - 20

Vianočné zvyky

21

Silvester

22 - 23

3


EDITORIÁL Tak sa to konečne stalo, dočkali sme sa. Začal sa nám nový rok s dvoma dvadsiatkami, teda rok 2020, ak by to niekomu nedošlo.  A nie aby si niekto myslel, že aj kupóniky šťastia budú dva, to zas nie.  Január skončil a my sme sa prehupli do druhého polroka. Niektorí ani nevedia ako.  Veríme tomu, že nový polrok bude pre vás rovnako úspešný alebo ešte úspešnejší, ako ten predošlý. V nových Fajnovinkách nás čaká veľa nových a zaujímavých informácií.

Môžete

sa

tešiť

napríklad

na

vyhodnotenie

veľkej

druhostupňovej ankety o našich učiteľoch, krátke rozprávanie o Vianociach a oslavách konca roka na celom svete, či na Vaše obľúbené strany plné vtipov, krížoviek a zábaviek. Všetkým Vám prajeme príjemné čítanie, či už doma alebo v škole. . Vaša redakcia

Redakčná rada: Pedagogický dohľad: Radka Stripajová Šéfredaktor: Nataly Očovanová, 8.A Zástupca šéfredaktora: Sofia Lujza Machovičová, 8.A Ilustrátor: Margaréta Zuzana Mikulová, 7.A Redaktori: Šimon Sečkár, 8.A

Bianka Zvarová, 6.B

Adriana Teszarovicsová, 8.B

Sofia Hanzelová, 6.B

Margaréta Zuzana Mikulová, 7.A

Michaela Bajnoková, 6.B

Lenka Mesiariková, 7.A

Dominik Viglašský, 6.B

4


Novinky o škole Čitateľský oriešok Prváci

sa

zapojili

čo

súťaže

-

Čitateľský

oriešok.

Žiaci si spoločne s p. učiteľkami prečítali príbehy, odpovedali na kontrolné otázky, ktoré preverili ich mieru porozumenia prečítaného textu a potom samostatne nakreslili dva prečítané príbehy do jedného výkresu. V úlohách si žiaci precvičili čítanie s porozumením, logické myslenie a vo výtvarnej časti rozvíjali svoju predstavivosť a obrazotvornosť.

Bádanie siedmakov Siedmaci opäť bádali. Zamýšľali sa nad zložením farebných fixiek. Pomocou chromatografie zisťovali, či majú všetky čierne fixky rovnaké zloženie. Zistili, že pomocou stopy na fromatograme sa dá určiť, ktorou fixkou bol daný text napísaný. Overili si aj to, či odparená voda z farebnej vody môže byť tiež farebná. Zistili, že nie nadarmo sa hovorí, že odparovanie je oddeľovacia metóda zložiek zmesí, a teda odparená voda je bezfarebná.

Minibasketshow V

decembri

sa

žiaci

našej

školy

zúčastnili

v ZUS

Aréne Minibasketshow. Súťažili sme v prihrávkach, driblingovej štafete, streľbe a v agilite. Medzi jednotlivými súťažami bola zaradená hra 3x3. 5


V skupine sme dostali veľmi zdatných súperov – aj celkového víťaza z Banskej Bystrice. Skončili sme na poslednom mieste, aj keď sme niektoré

disciplíny

vyhrali,

ale

v konečnom spočítaní bodov nám to veľmi nepomohlo. Aj napriek tomu, že z celkového počtu 14 hráčov, boli v našom tíme len štyria, ktorí hrajú basketbal

súťažne,

všetci

ostatní

s basketbalom len začínajú. Školu reprezentovali: Hlaváč Dávid, Michal Kukučka, Matej Páleník, Timotej Michalov, Mesik Michal, Boris Kicko, Šimon Puliš, Henrich Galko, Matúš Baláž, Kristián Krátky, Jakub Košta, Emma Uhrinová, Natália Michalová, Tomáš Chrobák.

Klubáci v Januári Klubáci nezaháľajú a už v januári majú pestrý program plný zaujímavých aktivít. Januárové popoludnia v klube sa niesli vo voňavom duchu horúceho čaju a byliniek, ktoré nám pomáhajú v boji, proti chrípke. Všetci naši klubáci sa zúčastnili besedy prvej pomoci s p. Malatincovou a jej kolegyňou z RÚVZ. Pútavo a odborne nás oboznámili s podaním prvej pomoci a spoločne sme si zopakovali všetko, čo o poskytnutí prvej pomoci vieme.

6


Tvorivé dielne pri príležitosti 60. výročia školy Vo štvrtok doobeda, v deň oslavy 60. výročia vzniku školy, boli

pre

žiakov

pripravené tvorivé

dielne

na

tému – retro-škola a život v minulosti. Deti si vyskúšali písať brkom, na písacom stroji, skákali gumu, cvičili spartakiádu, učili sa starať o bábätko, zdobili medovníky, natierali chlieb s masťou, ochutnávali klobásu, slaninu, a domáci chlieb, vyrábali náramky, prútené metly, vyrezávali krčiažky a rôzne iné výrobky. Okrem našich vyučujúcich, aktivity pripravili aj pozvaní

remeselníci

a

študenti

SSOŠ

pedagogická EBG, ktorým by sme sa touto cestou chceli ešte raz poďakovať.

Hodina deťom Táto verejná zbierka, ktorá sa koná už 21. rok, je zameraná najmä na pomoc deťom a mladým

ľuďom

zo

všetkých

regiónov

Slovenska, ktorí sa ocitli v rôznych ťažkých životných

situáciách.

Členovia

žiackeho

parlamentu informovali o zbierke školským rozhlasom a dňa 14. novembra 2019

uskutočnili

zbierku

v

jednotlivých

triedach našej školy. Vďaka štedrosti a ochote pomôcť sa nám podarilo vyzbierať do pokladničky úžasných 90,09 €. Všetkým darcom ďakujeme a tešíme sa, že aj my môžeme pomôcť dobrej veci. 7


Medzinárodný deň školských knižníc V októbri sa v našej školskej knižnici uskutočnilo podujatie

pri

príležitosti

Medzinárodného dňa školských knižníc. Vďaka žiakom z 3.A literárne postavy z detských rozprávkových kníh na chvíľu ožili. Budkáčik prišiel so svojim bračekom prasiatkom Dubkáčikom, Danka zobrala svoju sestričku Janku, Psíček nezabudol na svoju Mačičku, prihopkal aj Smelý zajko a naši žiaci si v školskej knižnici v tento deň vypočuli aj Rozprávky

starej

matere.

Malým

návštevníkom sa netradičné podujatie veľmi páčilo a už teraz sa tešia na stretnutie s ďalšími hrdinami detských rozprávkových kníh.

5.C navštívila jedna z prvých žiačok školy Tento školský rok sme oslavovali na našej škole 60. výročie jej založenia. Pri tejto príležitosti navštívila našu školu pani Krulišová, ktorá bola jednou z jej prvých žiačok. Veľmi ju potešilo, že trieda 5.C bola na tom istom mieste, ako si ju pamätala z jej školských čias. Spomínala na jej prvý vstup do triedy, ktorý bol plný prekvapení. Trieda bola prázdna, teda okrem umývadla, tam nič nebolo, ani lavice, ani stoličky. Žiaci si popozerali rôzne fotky - a našli aj fotku triedy pani Krulišovej. Beseda bola veľmi zaujímavá. Pani Krulišovej ďakujeme.

8


Staré mamy opäť v škole Každý rok si v školskom klube uctievame starých

rodičov

vlastnoručne

výrobnými

darčekmi, pozdravmi. Tento rok si Húseničky a Hruštičky pozvali Abrahámová

staré prečítala

mamy.

Pani

najobľúbenejšiu

rozprávku a zaspomínala si s deťmi na svoje detstvo, hry a úsmevné historky. Pani Ľ. Boldišová predstavila celej triede svoje dve vnúčatka - Adamka a Lauriku. Priniesla aj hračky

a

prvé

oblečenie.

Za

krásne

popoludnie im touto cestou ďakujeme.

Úprava hrobov na miestnom cintoríne Pri príležitosti Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých sa aj v tomto školskom roku niektorí členovia Žiackeho parlamentu vybrali na miestny cintorín, aby upravili hroby padlých hrdinov II. svetovej vojny, ktoré má naša škola pod patronátom. Pridali sa k nim aj žiačky zo 6.A triedy, na podnet triednej pani učiteľky. Najskôr očistili hroby od buriny a smetí, očistili pomníky, vytriedili staré kvety a kahance a napokon naaranžovali nové kvety, kytice a kahance, ktoré si so sebou priniesli. Počas práce sa stihli porozprávať aj o udalostiach, ktoré nám tieto hroby pripomínajú. Krásne jesenné počasie umocnilo príjemný zážitok z dobre vykonanej práce. Nataly Očovanová, 8.A Sofia Lujza Machovičová, 8.A 9


60.výročie našej školy Tento rok bol na našej škole výnimočný. Naša školička oslávila krásne 60. výročie. Každý si zaslúži narodeninovú oslavu a naša škola nie je výnimkou. Jej okrúhle narodeniny sme oslávili tak, ako sa patrí. Doobeda sme sa my žiaci mohli zapojiť do remeselných dielničiek, ktoré pre nás zorganizovali pani učiteľky, na čele s pani učiteľkou Andokovou. Predstavili sa nám rôzni remeselníci, ako napríklad drevári, tkáči, rezbári, drôtikári, kuchtíci, pisári a iní šikovní remeselníci, ktorí nás naučili veľa nového a nepoznaného. Neskôr nás pani učiteľky zobrali do kina, na film – Obecná škola a Ľadové kráľovstvo 2, ktoré mali u nás žiakov veľký úspech. Potom sme utekali načerpať nové sily a o 15:30 sme už čakali v MsKc. Nevedeli sme sa dočkať, kedy vystúpime s našimi tancami, scénkami či pesničkami, ktoré sme tvrdo nacvičovali s našimi učiteľmi. Organizácia tohto koncertu prebiehala pod tvrdou taktovkou pani učiteľky Fridrichovej, ktorá na našej škole každoročne organizuje Benefičný koncert. Na tomto koncerte mali návštevníci možnosť počuť si aj rozhovory s našimi bývalými úspešnými žiakmi a učiteľmi. Veľkým prekvapením bolo vystúpenie niektorých našich pani učiteliek, ktoré vystupovali pod názvom Cowgirls. Tento deň sa niesol v slávnostnom duchu, ktorý sme si naplno užili a dúfame, že aj Vy. Grétka Mikulová, 7.A Lenka Mesiariková, 7.A Aďka Teszarovicsová, 8.B

10


VÍKENDOVKY Botanická záhrada v Banskej Štiavnici Pre milovníkov botaniky máme pre Vás tip na nádherný výlet do botanickej záhrady, v ktorej sa dozviete veľa zaujímavých informácií. Môžete tu vidieť až 220 druhov rôznych drevín. Zdroj:kamnavýlet.sk Historický vlak v Vígľaši Tento historický vlak, ktorý sa nachádza v krásnom lesnom prostredí je v prevádzke už od roku 1975. Po ceste za týmto historickým dobrodružstvom si môžete pozrieť zrúcaniny Vígľašského zámku. Milovníci strojov a vlakov si určite prídu na svoje. Zdroj:kamnavýlet.sk Hvezdáreň a Astropark v Rimavskej Sobote Ak obľubujete vesmír a všetko s ním spojené, máme pre Vás tip na poznávací výlet do Hvezdárne a Astroparku v Rimavskej Sobote, v ktorej sa koná mnoho akcií. Je to super miesto na oddych a načerpanie nových vedomostí o vesmíre, pre všetky vekové kategórie. Zdroj:kamnavýlet.sk

Ulička slávnych nosov v Kremnici Chcete navštíviť Hollywood v našom okrese? Tak máme pre Vás výborný tip, a to Uličku slávnych nosov v Kremnici, ktorú si môžete pozrieť napríklad počas Kremnických gagov, alebo kedykoľvek, keď sa budete chcieť zasmiať a zlepšiť si náladu. Aďka Teszaroviscová. 8.B Grétka Mikulová, 7.A 11


Rozhovor s p. učiteľkou Slašťanovou

1. Čím ste chceli byť, keď ste bola malá? Od malého dieťaťa som chcela byť pani učiteľka, takže sa mi splnil sen. 2. Bavila vás vždy matematika? Áno, vždy som chcela byť pani učiteľka matematiky a k matematike som si hľadala len druhý predmet, ktorým je etická výchova. 3. Aké učivo z matematiky bolo pre vás najťažšie? To vám asi nebude vravieť nič, ale na vysokej som nenávidela matematickú analýzu . 4. Koľko rokov tu učíte? Na tejto škole učím osem rokov. 5. Čo hovoríte na dnešných študentov? Dnešní žiaci sú oveľa viac ukričanejší a mám pocit, že aj ich vedomosti sú na nižšej úrovni čo si myslím, že je spôsobené tým, že dnešná mládež skoro vôbec nečíta. Zaujímajú ich len počítačové hry, mobily a tablety a s tým súvisia aj ich vyjadrovacie schopnosti. Samozrejme česť výnimkám . Pani učiteľke ďakujeme za rozhovor.

Grétka Mikulová, 7.A Lenka Mesiariková, 7.A 12


ANKETA Na všetkých školách na celom svete sú ľudia, bez ktorých by škola nebola školou – sú to naši učitelia. Môžeme ich nazvať aj myseľ a duša školy. Učitelia sú veľmi vnímavé osoby s vysokým intelektom, pretože len oni dokážu niečo naučiť aj tých najväčších lajdákov. Aj keď všetci majú rovnaké poslanie, predsa sa medzi nimi nájdu aj rozdiely. V našej ankete sme sa na tieto rozdiely zamerali a zisťovali sme, v čom sú podľa Vás naši učitelia tí NAJ. Príjemné čítanie. 

Takže, ktorý učiteľ/učiteľka je podľa teba NAJ? Najmilší:

Najvtipnejší:

1. Radka Stripajová 2. Mária Pružinová 3. Viera Hrončeková

1. Michal Straňák 2. Lucia Ivanová 3. Lenka Tršová - Husárová

Najaktívnejší:

1. Kamila Andoková 2. Zuzana Slašťanová 3. Zuzana Juráková

NajCOOL:

1. Valéria Fridrichová

2. Marek Baláž 3. Dárius Bóna

Najkamarátskejší: 1. Ľubica Pružinová 2.Katarína Mlynárčiková 3. Lucia Hanzelová

Najprísnejší:

1. Peter Nemec 2. Rastislav Štanga 3. Viera Rešovská

Najmúdrejší:

1.Andrea Némethyová 2.Miroslava Görögová 3.Monika Rajčanová Nataly Očovanová, 8.A Sofia Lujza Machovičová, 8.A

13


NAŠA TVORBA

Daniela H., 9.A

Samuel G., 8.B

Viktória J., 6.A

14


Aleš K. 9.B

Katarína M., 5.C

...

Rebeka B., 7.B

15


VTIPY, TAJNIČKY, KRÍŽOVKY - Miško, týchto pánov geológov zavedieš na to miesto, kde si našiel tie krásne kamienky. - Ale dnes sa to nedá, pani učiteľka, majú v pondelok zatvorené.

Mama dcére rozpráva rozprávku. Dcéra sa pýta: - Mama, aj ty si čakala princa na bielom koni? - Čakala, ale prišiel len kôň.

- Tak čo dievčatko, čo by si chcela? - pýta sa v múzeu predavačka. - Chcela by som čokoládu, ale mama ma poslala kúpiť chleba.

- Prečo počujem ako sa tam vzadu niekto rozpráva?! A jeden z tých, čo sa rozprávali, drzo hovorí: - Žeby preto, že máte uši?

Janko, prečo si celý mokrý? - Hrali sme sa s Peťom na psa. - Nechápem... - Ja som bol strom.

Rozprávajú sa dvaja chlapci: Dnes sme na telesnej behali dvanásťminútovku. A za koľko si ju zabehol?

Janko príde do školy a učiteľka sa ho pýta: - Janko, z čoho máš takú veľkú modrinu na hlave? - Ale, uštipla ma osa... - No z toho takú veľkú modrinu mať nemôžeš. - To mám z toho, že ju chcel ocko zabiť lopatou, ale nestihol.

- Povedal si doma, že si dostal päťku z matematiky? pýta sa učiteľka Jožka. - Povedal. - A čo rodičia? Čo povedali? - Nič. Neboli doma.

Bráni sa žiak pri tabuli: - Veď som ten trojuholník, ABCD narysoval správne!

Učiteľka hudobnej výchovy sa pýta: Janko, aké poznáš bicie nástroje? Remeň môjho otca. 16


Maľovaná krížovka

Pravidlá lúštenia: 1. Čísla reprezentujú počet vymaľovaných okienok. 2. Medzi dvoma číslami v jednom riadku alebo stĺpci musí byť vždy minimálne jedno voľné okienko (voľné okienka označujeme zväčša krížikom). 3. Veľa šťastia!

Osemsmerovky

17


18


Sudoku

Bianka Zvarová, 6 B

Sofia Hanzelová, 6.B

Dominik Viglašský, 6.B 19


1. svetlo zelená 2. tmavo zelená 3. červená 4. žltá 5. fialová 6. ružová 7. svetlo modrá 8. tmavo modrá 9. tyrkysová 20


VIANOČNÉ ZVYKY Každý z Vás sa určite už teší na Vianoce. Či už sa tešíte na výborný zemiakový šalát od babičky alebo na darčeky, čo Vás budú čakať pod stromčekom. K Vianociam patria aj vianočné zvyky – napríklad: presekávanie jabĺčka, nechávanie jedného voľné miesto pre náhodného pocestného, či hádzanie orechov do rohu miestnosti. Nie všetky krajiny však majú rovnaké zvyky, ba priam niektoré sú pre nás dosť ťažko pochopiteľné. 1. Skrývanie metiel Bojíte sa stríg? Pretože Nóri majú z nich priam panický strach. Povráva sa totiž, že 24.12., čiže na Vianoce, v ich krajine všetky ožívajú a chcú ukradnúť metly. Prečo metly? Pretože metly sú najlepší dopravný prostriedok na lietanie a páchanie zlých vecí. Preto nórski občania založili zvyk ukrývania metiel, aby sa na Vianoce žiadne zlé veci neudiali. 2. Do kostola na korčuliach Vo Venezuele sa tiež ako aj u nás, chodí na Vianoce do kostola. Lenže kreatívni Venezuelčania sa rozhodli spraviť si z povinnosti zábavu, a tak chodia do kostola na kolieskových korčuliach. Kvôli tomuto zvyku každoročne na Vianoce zastavujú dopravu. 3. Zhnité vtáky V Grónsku sú obľúbenou špecialitou síce vtáky, ale nie také, aké si ich predstavujeme my. Jedia Kiviaka. Sú to vtáky alka, ktoré sa zabalia do kože z tuleňa, zahrabú do zeme na niekoľko mesiacov, kde dozrievajú (rozkladajú sa). 4. Vianočná saunovačka Čo môže byť lepšia oslava Vianoc ako nahá, rodinná saunovačka? Fíni na to majú dobrú odpoveď. Každý má doma svoju vlastnú saunu. Fíni veria, že v nich žije elf, ktorý ich chráni a má za úlohu dohliadať na to, aby ľudia boli dobrí. Fíni sa nikdy nesaunujú po západe slnka, to je totiž čas vyhradený dušiam ich mŕtvych predkov. 5. Vianočné kura Ako je známe, v Japonsku je kresťanov pramálo. Vďaka nápadu KFC rozvážať ich kura v kýbliku až domov, Japoncom ponúka skvelú náhradu za moriaka. A tak všetci japonskí kresťania na Vianoce jedia kura z KFC. Nataly Očovanová, 8.A Sofia Lujza Machovičová, 8.A

21


SILVESTER

Silvester sa oslavuje posledný deň v roku, teda 31.12. Tento deň, by sa dal považovať asi za najveselší sviatok, ktorý máme. Lúčime sa so starým rokom a vítame ten nový. Príchod Nového roku sprevádzajú oslavy, kde sa všetci predbiehajú v tom, kto bude mať väčší, hlučnejší a farebnejší ohňostroj. Malým deťom zas robí radosť zapaľovanie prskaviek. Silvester sa takmer každý snaží oslavovať v spoločnosti svojich najbližších, či už s rodinou, alebo priateľmi. Môžu ho tráviť na chatách, v kluboch či v reštauráciách. Nový rok sa víta spoločným odrátavaním posledných sekúnd toho starého, strieľaním šampanského a spoločným prípitkom, ktorý sprevádzajú priania a predsavzatia do nového roka. V televíziách a rádiách sa od rána vysielajú rozprávky, komédie a zábavné programy. Prvé zaznamenané oslavy Silvestra, ktoré sa konali v

polovici

marca, pochádzajú z dávnej Mezopotámie, z roku 2000 p.n.l. Naši predkovia trávili v minulosti silvestrovský podvečer v kostoloch, aby poďakovali Bohu za uplynulý rok. Na poslednú spoločnú večeru starého roka zasadla rodina k stolu, ktorý veľmi pripomínal ten štedrovečerný. Po druhej svetovej vojne sa k tradíciám pridala večerná veselica a zábava. V posledný deň roka bolo zakázané prať a vešať bielizeň, pretože sa tradovala povera, ktorá hovorila o tom, že ten, kto tento zákaz poruší, by mohol ťažko umrieť, alebo sa dokonca pomiatnuť a obesiť sa. K zvykom patrilo aj zametanie podlahy v dome, do kúta izby, nie však von z domu, aby sa nikto „nevymietol“ z domu, čo znamenalo, aby v novom roku neumrel. 22


V Španielsku je tradíciou že ten, kto si o polnoci "napchá" do úst dvanásť kúskov hrozna, bude mať úspešný celý ďalší rok. V Japonsku oslavujú príchod Nového roka tak, že zvonia na zvony stoosemkrát. Veria v to, že im to prinesie čistotu ducha. 108 je pre Japoncov silné magické číslo. V Taliansku a Amerike si obliekajú farebné spodné prádlo. Červené im vraj prinesie lásku, zlaté zas veľké bohatstvo a biele symbolizuje mier. Síce oneskorene, ale predsa, by Vám celá naša redakčná rada chcela popriať všetko dobré do nového roku.

Šimon Sečkár, 8.A

23


KUPÓNIK ŠŤASTIA Meno žiaka: ....................................................................... Trieda: ............................................................................... Podpis riaditeľa: ................................................................

Platnosť do: jún 2020

24


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.