Page 1

FAJNOVINKY NEPREHLIADNITE! Opäť je tu Valentín! Úspechy v našej škole Aktuality, pikošky a známe rubriky Súťaž pre pozorných čitateľov!!! Školský horoskop Kupónik šťastia

Školský občasník, Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, 965 01 Žiar nad Hronom Školský rok: 2012/2013, ročník: VIII., č. 2


Obsah

OBSAH Editoriál ....................................................................... str. 3 Všimli sme si alebo Vyberáme z diania školy ................... str. 4 - 7 Spomíname .................................................................... str. 8 Čo ste možno ne/vedeli o učiteľoch ... .................................. str. 9 Stojí to za to ................................................................ . str. 10 Liga zdravia ................................................................... str. 11 Naša anketa ................................................................. str. 12 Tajnička ...................................................................... str. 13 Zaujímavosti ........................................................... str. 14 - 15 Školský horoskop ...................................................... str. 16 – 17 Jazykové okienko ........................................................... str. 18 Desatoro trochu inak ....................................................... str. 19 Páli vám to? ..................................................................str. 20 Pobavme sa ................................................................... str. 21 Dajte si testík ................................................................ str. 22 Vedeli ste, že ................................................................. str. 23 Kupónik šťastia.............................................................. str. 24 2


Editoriál

EDITORIÁL Milí čitatelia! Znova sa vám prihovárame prostredníctvom našich Fajnoviniek. Prešli dva mesiace a my sme pre vás pripravili ďalšie číslo. A nájdete v ňom opäť veľa zaujímavých rubrík. Ako ste si už určite všimli, toto číslo sa nesie vo „valentínskom“ duchu a už od prvých strán na vás dýcha láska v rôznej podobe. Radi vám spestríme tieto zimné dni a týždne v škole. Prinášame horoskop, vtipy, súťaže a pravidelné rubriky. Nechýba tiež rozhovor s pani učiteľkou. Teraz nám o sebe niečo prezradila p. učiteľka Slašťanová. Samozrejme, na poslednej strane na vás čaká kupónik šťastia, ktorý už určite dlho očakávate. Prajeme vám teda úspešný štart v druhom polroku a dúfame, že aj toto číslo vám pomôže zvládnuť ho na výbornú, s každodennou dávkou humoru a s úsmevom na perách. M. Majerská, V. Galková

REDAKČNÁ RADA Pedagogický nadhľad: Šéfredaktor: Zástupca šéfredaktora:

Mgr. Viera Kaníková Romana Repiská (7. D) Monika Majerská (7. D)

Redaktori:

Viktória Schmidtová (5. A) Natália Záhorcová (5. A) Ernest Csémi (5. C) Kevin Medla (5. C) Sofia Tileschová (6. A) Alexej Greguš (6. C) Lucia Mikulová (6. C) Veronika Galková (7. C) Monika Majerská (7. D) Romana Repiská (7. D)

Grafická úprava:

Veronika Galková Lucia Mikulová

Tlač:

A print, PhDr. Ján Lazár

3


Všimli sme si alebo Vyberáme z diania školy

VŠIMLI SME SI alebo Vyberáme z diania školy Boli ste už v Londýne? November 2012 bol pre niektorých žiakov našej školy plný nezabudnuteľných zážitkov. 14. – 18. 11. sa zúčastnili poznávacieho zájazdu do hlavného mesta Veľkej Británie – do Londýna. Rakúsko, Nemecko, Holandsko, Belgicko, Francúzsko. Od Anglicka ich nakoniec delilo už len more, cez ktoré sa dostali tunelom popod La Manche. Videli rôzne zaujímavosti, medzi ktoré patrili napríklad Big Ben, Westminster, Buckinghamský palác, Britské múzeum, Trafalgarské námestie, nákupná ulica Oxford Street. Potom sa vybrali do Kráľovskej hvezdárne s nultým poludníkom, námorného, prírodovedného, geologického, vedecko-technického múzea. Azda najväčšiu pozornosť venovali Madame Tussauds, kde videli voskové figuríny rôznych osobností sveta a Londýnskemu oku, odkiaľ mohli obdivovať večerný Londýn v plnej kráse. Videli nádherný most Tower Bridge, prešli sa po južnom nábreží Temže, dostali sa aj k lodi Francisa Drakea, divadlu W. Shakespeara Globe. My ostatní im môžeme len ticho závidieť, či vydať sa po rovnakej ceste možno o rok . S. Tileschová (6. A) Ach, tá naša slovenčina! Určite by sa mnohí z nás chceli pozrieť na potiacich sa žiakov, ktorí si merali sily v školskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. 21. novembra sa ôsmaci a deviataci zišli v knižnici a súťaž mohla začať. Testovanie prebiehalo počas 3 vyučovacích hodín. Všetci museli absolvovať písomnú a ústnu časť – rečnícky prejav. Na ten sa asi nikto netešil. Veď je predsa neskutočný problém postaviť sa pred divákov a ešte k tomu aj rozprávať k veci a zmysluplne (to málokto vie , pozn. redakcie). 4


Všimli sme si alebo Vyberáme z diania školy

Predstavte si, zvládli to všetci zúčastnení. Niekto lepšie, niekto horšie. Umiestnenie bolo nasledovné: 1. miesto: Zuzana Slašťanová (9. A), 2. miesto: Katarína Kršiaková (8. A), 3. miesto: Natália Haschová (9. A). Do obvodného kola postúpila víťazka, no kvôli zdravotným problémom ju musela nahradiť druhá v poradí. A bola úspešná! Katka sa poriadne zapotila, no nakoniec sa jej námaha vyplatila. Počas vyhodnotenia sa jej meno objavilo na jednom z popredných miest. Skončila na 2. mieste. Gratulujeme! M. Majerská (7. D) Viete podať prvú pomoc? Veríme, že na túto otázku každý odpovie pozitívne. Teda aspoň starší žiaci áno. No tí mladší sa to musia najskôr naučiť, príp. si zopakovať. A práve preto im pani učiteľky pripravili besedu o prvej pomoci. Pani Malatincová, pracovníčka Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, v týždni od 19. do 23. novembra 2012 navštívila oddelenia ŠKD, kde spoločne s deťmi zopakovala, ako postupovať pri poskytovaní prvej pomoci, pri popáleninách či malých poraneniach. A aká by to bola beseda bez záverečného súťaženia? Samozrejme, ako to už býva, na záver si všetci otestovali svoje vedomosti formou súťažného kvízu a tí najlepší boli ocenení. Touto cestou ďakujeme pani Malatincovej a tešíme sa na jej ďalšiu návštevu. V. Galková (7. C) 5


Všimli sme si alebo Vyberáme z diania školy

Aj vás prišiel pozrieť Mikuláš? Začiatok decembra sa niesol v duchu mikulášskych prekvapení. A 6. december 2012 nebol iný. Aj do našej školy zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi – čertom a anjelom. Samozrejme, dobré deti aj obdaroval a tie zlé si zasa „podal“ čert. Ako to už býva, Mikuláša menší žiaci privítali aj peknou piesňou či vinšom. Starší zasa hrali hrdinov a tvárili sa, že oni sa ničoho a nikoho neboja (ako inak , pozn. redakcie). Všetci sme mali sviatočnú náladu a veríme, že Mikuláš nás neobíde ani v budúcnosti. N. Záhorcová (5. A)

Poznáte Šalianskeho Maťka? Že sú žiaci našej školy úspešní v súťažiach, to už všetci vieme. No predsa len, nemôžeme nespomenúť úspechy v prednese. CVČ Cvrček v Kremnici aj tento rok organizoval okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti s názvom Šaliansky Maťko. 4. decembra sa teda vybrali štyria žiaci do sveta na skusy. Cestovali s pani asistentkou „Luckou“, ako ju familiárne všetci voláme. Nasadli, autobus ich odviezol do Kremnice a o malú chvíľu sa od nich očakával len ten najlepší výkon. A oplatilo sa! Patrik Fuzák z 3. B triedy si odniesol 1. miesto a Soňa Herková z 5. A triedy tiež neodišla naprázdno. Odniesla si domov diplom s 2. miestom. Víťazom blahoželáme a držíme palce Paťkovi, ktorý nás bude reprezentovať v krajskom kole. V. Schmidtová (5. A)

6


Všimli sme si alebo Vyberáme z diania školy

Vianočný benefičný koncert Ako to už tradične býva pred najkrajšími sviatkami v roku, aj tento rok sme si ho spríjemnili vianočným koncertom. Žiaci našej školy pripravili 19. decembra krátky program s vianočnou tematikou. Spievalo sa, tancovalo, hralo a vinšovalo. Každý, kto naň zavítal, už pri vstupe do sály mal možnosť urobiť dobrý skutok. Veď o tom Vianoce aj sú. Pomáhať a robiť radosť druhým. Čakali nás tam sladké medovníčky. Aby táto akcia splnila účel, výťažok z predaja putoval dievčatku, ktoré sme si ako škola adoptovali na diaľku (určite nikto z nás nezabudol na Birtukan, pozn. redakcie ). Veríme, že všetci odchádzali s úsmevom a dobrou náladou. Ďakujeme všetkým za pomoc. L. Mikulová (6. C) Sniežik sa nám chumelí.... Január a sneh – to predsa patrí k sebe. A ako sa vedia odviazať v mori snehu, nám ukázali aj naši malí kamaráti. Veď sa len pozrite, akých krásnych snehuliakov postavili. Samozrejme, nebolo to len také jednoduché. Museli začať úplne od začiatku. Pekne sa zaprieť do práce a gúľať a gúľať (určite sa poriadne zapotili , pozn. redakcie). Na tvárach im vyhrával úsmev, aj keď boli celí premočení. No nič ich neodradilo, a tak nám zrazu na školskom dvore vyrástlo niekoľko bielych čudných tvorov. Jeden krajší ako druhý! Hneď na prvý pohľad bolo vidno, že máme bohatú fantáziu. R. Repiská (7. D) 7


Spomíname „Kto

srdcom a nie slovom znáša žiaľ, kiež trpezlivosť by si požičal! V tých radách ocot je i sladký med: napoja, no neuhasia smäd. Slovo je slovo. Nech sa vravia reči, cez ucho srdce nikto nevylieči!“ Shakespeare

22. 12. 2012

Pre niekoho len obyčajný dátum. No pre mnohých z nás veľmi smutný deň. V tento deň nás navždy opustila naša pani zástupkyňa. Mgr. Nataša Solnicová bola v našej škole iba 8 rokov, ale stala sa jej neodmysliteľnou súčasťou. Poznali sme ju nielen ako pani zástupkyňu, ale aj ako skvelú pani učiteľku. Milovala geografiu a matematiku. S úsmevom a trpezlivosťou nás viedla na ceste k poznaniu. Aspoň touto cestou jej chceme vyjadriť vďaku za všetko, čo pre nás robila, že nás trpezlivo viedla vpred a dávala nám aj kus zo svojho láskavého srdca. Ďakujeme. Na rozlúčku posielame aspoň tieto krátke verše.

Doznel tlmený akord života, stíchla jeho tichučká pieseň, hmla studená padá na polia a nám do sŕdc bolestná tieseň.

Za všetku lásku a starostlivosť čo s vďakou dnes môžeme dať. Hrsť krásnych kvetov na pozdrav, a potom už len spomínať.

Redakcia 8


Čo ste možno ne/vedeli o učiteľoch

ČO STE MOŽNO NE/VEDELI O UČITEĽOCH Pani učiteľka Mgr. Zuzana Slašťanová R: Pani učiteľka, páči sa vám v našej škole?

Zatiaľ sa mi veľmi páči. Asi preto, že mi ešte nikto nedal dôvod na to, aby sa mi tu nepáčilo. R: Už ste niekde predtým učili? Nie, toto je prvá škola, v ktorej učím (veríme, že nás tak skoro neopustíte , pozn. redakcie). R: Ktoré predmety učíte? Na vysokej škole som skončila matematiku a etickú výchovu. Tieto predmety aj učím, a okrem toho tiež hudobnú výchovu a občiansku výchovu. R: Máte aj nejaké domáce zvieratko? Nie, zvieratko nemám. Ale vždy som chcela anglického kokeršpaniela. R: A čo robíte vo voľnom čase? Rada si zahrám na klavíri, prečítam dobrú knižku a doučujem matematiku. R: Aká je vaša obľúbená farba? Tak tých je viac. Páči sa mi modrá, hnedá, čierna, ale najviac asi fialová. R: Tešíte sa na Valentína? Ako tento deň zvyknete tráviť? Neviem, ako ho budem tráviť, ale určite to bude s tými, ktorých mám najradšej. R: A čo váš obľúbený spevák, speváčka alebo skupina? Moja obľúbená skupina je Kabát, spevák Lenny Kravitz a obľúbenú speváčku nemám. R: Čo poviete na dnešných žiakov? Tak určite sa nájdu žiaci, kvôli ktorým sa oplatí učiť, lebo vidíte výsledky a poviete si, že to má zmysel. R: A vaša obľúbená trieda v tejto škole? Moji najväčší miláčikovia sú chlapci zo 7. B  (asi preto, aby sa neurazili , pozn. redakcie). R: Ďakujeme za rozhovor a prajeme Vám veľa úspechov nielen v práci, ale aj v súkromí. N. Záhorcová (5. A), S. Tileschová (6. A) 9


Stojí to za to

STOJÍ TO ZA TO Sniežik – biely kožúšok (Floquet de Neu) Máte aj vy pocit, že ste iní ako tí druhí? Tak potom asi pochopíte tohto hlavného hrdinu. Sniežik, malý samček gorily, vie, aké to je byť iný. Jeho snehovo biely kožúšok ho odlišoval od ostatných goríl už od narodenia. Narodil sa v hlbokej džungli a teraz žije ďaleko od svojho domova – v ZOO v Barcelone. Pre návštevníkov je tou najväčšou senzáciou. Lenže ostatné gorily ho kvôli inej farbe odháňajú. A aký by to bol hlavný hrdina, keby nemal plán! Sniežik chce utiecť a tajne navštíviť mocnú čarodejnicu z cirkusu, ktorá by mu mohla splniť jeho najväčšie prianie: byť ako ostatní, stať sa obyčajnou gorilou. Na Slovensku sme sa dočkali premiéry len nedávno – v januári 2013. Tak nezabudnite navštíviť kino . Sólo pre lásku Láska. Každého niekde čaká. Skôr či neskôr . Nie je to inak ani v živote hlavnej hrdinky tejto zaujímavej knihy. Trinásťročná Paulína sa zamiluje do krásnych očí a precítených pesničiek Emanuela, frontmana školskej kapely. Jej najväčším snom je zaspievať si s ním. Keď už má svoj sen na dosah ruky, všetko sa pokazí. Predstavte si, že Paulína nepozná totiž noty! A nasleduje jeden trapas za druhým! Všetko však zavŕši rozpad kapely. Ale ona prichádza s výborným nápadom. Čo tak založiť si vlastnú? Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si túto „zamilovanú“ knihu . L. Mikulová (6. C) 10


Liga zdravia

LIGA ZDRAVIA Poznáte freebording? Teraz máme sneh – môžeme sa lyžovať, korčuľovať, snowboardovať. No už ste rozmýšľali o tom, ako nahradiť snowboard v lete? Odpoveď je jednoduchá. Je tu tzv. “letný snowboarding”! Tento “snowboard na cestu” vznikol v San Franciscu. Na začiatku chceli tvorcovia len dostať snowboardové pohyby na cesty. Časom zistili, že na snowboarde sa dá jazdiť aj šikmo po hranách, čo je rozdiel oproti skateboardu. Predstavte si, že od prvých počiatkov ubehlo už 12 rokov. Čo je to vlastne freeboard? Je to doska, ktorá vďaka patentovanému podvozku umožní cítiť sa na ceste ako na snehu. Vytvorený bol tak, aby presne napodobňoval jazdu na snowboarde, a to aj vrátane brzdenia. Máte absolútnu kontrolu nad brzdením vďaka vonkajším a vnútorným kolieskam. Rýchlosť si môžete regulovať oblúčikmi, presne ako na snowboarde. Aj brzdí sa rovnako. Freeboard má polootvorené patentované Shy hook viazanie, ktoré vám drží nohy tak pevne, ako potrebujete a zároveň z neho môžete vyskočiť, čo vám ušetrí množstvo pádov. A čo pravidlá? Tak freeboard má oproti skateboardu celkom 6 koliesok. Stredové kolieska sa otáčajú v smere, ktorým ideme, takže vďaka nim môžeme robiť slidy, otočky o 180°, 360° a čo je najdôležitejšie – brzdiť. Tieto kolieska sú o niečo vyššie ako ostatné a ich výška sa dá nastaviť podľa nášho želania. Na freeboarde sa dá odrážať ako na snowboarde, ale je to o niečo ťažšie a vyžaduje to cvik. Pevne veríme, že sme mnohých inšpirovali a budete sa otázkou freeboardingu zaoberať aj dôvernejšie . V. Schmidtová (5. A)

11


Naša anketa

NAŠA ANKETA R: Ako budete sláviť sviatok všetkých zamilovaných? (Valentín – 14. 2., pozn. redakcie ) Danková, S. (5. A): Pri telke s mačkou Lízou. Hanuska, A. (5. A): Sám. Horváthová, N. (5. A): S kamarátkami alebo sama. Lalová, E. (5. C): Budem ho sláviť s rodinou. Urbanská, Z. (6. B): Sedieť doma a jesť čokoládu. Blahyjová, M. (6. C): Pekne, ale neuveríte mi .... v škole. Ilčík, A: (6. C): Skúste trikrát hádať (no ktovie, na čo ten myslí , pozn. redakcie). Miháliková, T. (6. C): Sedieť na gauči s bratom a jeho priateľkou. Grnáč, P. (6. C): Pozvem frajerku niekde na čaj. Štrba, M. (6. C): Pôjdem s kamarátmi von a zabavíme sa. Kazárová, V. (7. A): Budem si písať na FB s ľuďmi, ktorých mám rada. Heško, R. (7. B): Pôjdem s niekým von a potom sa budem hrať na PC. Šarközi, M. (7. B): Pôjdem von kúpiť niečo frajerke. Bahnová, J. (7. D): Ešte neviem, ako .... kvôli tomu, že všetko sa môže ešte zmeniť. Tak zatiaľ neplánujem. Kollár, M. (7. D): Budem vonku s kamarátmi, učiť sa, budem na PC a ešte neviem, čo bude, ale určite viem, že budem šťastný. Najšel, I. (7. D): Nerozmýšľam tak dopredu. Členovia redakcie v 5., 6. a 7. ročníku !!! SÚŤAŽ PRE POZORNÝCH ČITATEĽOV!!! V tomto ročníku nášho časopisu znova vyhlasujeme veľkú čitateľskú súťaž. Čo musíte urobiť, aby ste sa do nej mohli zapojiť? 1) Správne odpovedať na všetky tri otázky z každého čísla časopisu! 2) Odpovede čitateľne napísať na lístok a uviesť svoje meno a triedu! 3) Lístok s menom, triedou a odpoveďami priniesť p. uč. Kaníkovej! Prečo by ste sa mali zapojiť? V hre sú lákavé ceny elektronického charakteru a snáď aj nejaká tá sladká odmena. Súťažné otázky: 1. Ktorá kosť v ľudskom tele je najkratšia? 2. Obľúbený spevák p. uč. Slašťanovej. 3. Správne riešenie v tajničke. SÚŤAŽ!!! SÚŤAŽ!!! SÚŤAŽ!!! SÚŤAŽ!!! SÚŤAŽ!!! SÚŤAŽ!!! SÚŤAŽ!!! 12


Tajnička

TAJNIČKA 1.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Má meniny posledný deň v roku. Naše hlavné mesto. Máj je mesiac l.....y. Ceruzka po anglicky. Najväčší ostrov na svete. Má meniny 10. 5. Najchladnejší svetadiel. Kirschner vlastným menom. V. Schmidtová (5. A) 13


Zaujímavosti

ZAUJÍMAVOSTI Z RÍŠE ZVIERAT Tuleň leopardí Páči sa vám tuleň? Poviete si, že je to mierumilovné zvieratko. No pozor! Tuleň leopardí má povesť mimoriadne nebezpečného predátora. Určite ste si to o ňom nemysleli. Za svoje meno vďačí kresbe na svojej kožušine, ktorá sa ponáša na leopardiu, chrupu šelmy a technike pod vodou, kde sa ku koristi zakráda. Sú to aj šikovní potápači a plavci. Pri prenasledovaní môžu dosiahnuť rýchlosť až 40 km/h. Dorastajú do veľkosti 2,5 – 3,2 m; ich hmotnosť je 200 – 450 kg. Čím sa živia? No väčšinou rybami, sépiami, tučniakmi, mláďatami tuleňa Weddellovho, tučniakmi kriložravými, ktoré sa častejšie označujú ako „krabožravé“, tuleňmi sloními a uškatcami antarktickými. Tulene leopardie udierajú uloveného tučniaka o kryhy ľadu alebo o hladinu vody, kým ho neusmrtia a neoderú z kože a peria. Potom obeť prehltnú. Vydýchli ste si, že nie ste na zozname? Omyl! Tuleň leopardí napáda aj ľudí. Prepadnutým sa podarilo uniknúť často iba s veľkým šťastím. Ale nebojte sa, žije iba v južných častiach Tichého a Atlantického oceána a v okolí južného pólu. Tieto zvieratá však neraz dosiahnu aj pobrežie Austrálie, Nového Zélandu, Južnej Afriky a Južnej Ameriky. A. Greguš (6. C)

14


Zaujímavosti

A čo taký tučniak? Tučniak veľký (aj tučniak kráľovský alebo tučniak patagónsky) je najväčším tučniakom žijúcim mimo Antarktídy a po tučniakovi cisárskom druhým najväčším tučniakom vôbec. Na rozdiel od ostatných druhov si nestavia hniezda. Hniezdi v období antarktického leta (t. z. od novembra do apríla). Pri dvorení samec láka samicu trúbením so zdvihnutou hlavou. Ak tá prejaví záujem, nasleduje ho, kým on kýva hlavou zo strany na stranu. Mláďatá vychovávajú obidvaja rodičia. Hneď po tom, čo samica znesie vajce, samec si ho prekotúľa na nohy a prekryje ho kožným záhybom, aby ho oddelil od chladnej zeme a dodával mu potrebné teplo. V sedení sa potom obidvaja rodičia striedajú zhruba v päťdenných intervaloch. Mláďa sa vyliahne asi po 55 dňoch a nasledujúcich 11 mesiacov sa oň starajú rodičia. Tiež sa striedajú pri kŕmení. Mláďa do konca apríla raz vymení prachové perie a priberie asi 11 kg. V tom čase dochádza k nástupu zimy, to znamená menej potravy v mori a odchod rodičov z hniezdnej kolónie. Mláďatá sa združujú do tzv. škôlok, kde ich tesný kontakt zmenšuje výdaj tepla. V tomto období ich rodičia kŕmia iba každý druhý až tretí týždeň. Mláďatá preto schudnú na približne 2/3 pôvodnej hmotnosti. V októbri dochádza k opätovnému zvýšeniu množstva potravy, a preto ich rodičia prichádzajú častejšie kŕmiť. V priebehu decembra je prachové perie mláďat nahradené normálnym a mláďatá sa vydávajú samostatne loviť na more. A. Greguš (6. C)

15


Školský horoskop

Školský horoskop (február 2013 – apríl 2013)

Baran (21. 03. – 20. 04.) V láske sa vám bude dariť. Dávajte si však pozor na svoje nervy, môže sa totiž ľahko stať, že sa neovládnete a vyskočí z vás niečo, čo môže druhým ublížiť. Inak bude všetko v poriadku.

Býk (21. 04. – 21. 05.) Pozor na hádky! Môže sa stať, že sa zle skončia. Hlavne, keď sa necháte uniesť svojou výbušnosťou. Ale nebojte sa, ak sa im vyhnete, všetko bude v poriadku a láske nebude nič stáť v ceste.

Blíženci (22. 05. – 21. 06.) Zdá sa, že ste nešťastní z lásky. No nebojte sa, všetko sa časom napraví. Skúste svojej láske kúpiť nejaký drobný darček, ktorý by potešil nielen oko, ale aj srdce.

Rak (22. 06. – 22. 07.) Nehádajte sa stále so svojím okolím, neprospieva to vzťahom. Radšej choďte do kina, pozrite si pekný film a venujte sa udržiavaniu dobrých vzťahov.

Lev (23. 07. – 23. 08.) Rýchlo by ste sa mali zbaviť nervozity. Vašich kamarátov to prestane baviť a budú veľmi nahnevaní. Ak si to uvedomíte, budete s nimi nakoniec vychádzať dobre a v škole sa vám začne konečne dariť.

Panna (24. 08. – 23. 09.) Ste smutní z toho, že vás okolie neberie vážne? Skúste niekoho blízkeho prekvapiť drobným darčekom a uvidíte, určite sa všetko zmení k lepšiemu.

Váhy (24. 09. – 23. 10.) Ak ste nahnevaní na svojho kamaráta, že niečo vyviedol, dajte mu trochu času, určite vám to obom prospeje a budete spokojní. Radšej si spomeňte na to pekné, čo ste spolu prežili.

Škorpión (24. 10. – 22. 11.) Krátka vychádzka s niekým, na kom vám záleží, by neuškodila. Aspoň sa zblížite a budete si lepšie rozumieť. Mohli by ste ísť do cukrárne na chutný koláčik a porozprávať sa.

Strelec (23. 11. – 21. 12.) Pred Valentínom sa vyvarujte hádkam, môže sa ľahko stať, že na Valentína budete sami. Ale nebojte sa, všetko zlé sa raz skončí. V škole vás niekto prekvapí.

16


Školský horoskop

Kozorožec (22. 12. – 20. 01.) Ak máte niekoho veľmi radi, potešte ho niečím zaujímavým. Najlepšie bude, keď ho prekvapíte a uvidíte, ako sa bude usmievať.

Vodnár (21. 01. – 19. 02.) Využite voľný čas aj na rozvíjanie svojho talentu. Ani neviete, čo všetko na vás čaká. Zavolajte aj kamarátov a choďte von. Neseďte doma.

Ryby (20. 02. – 20. 03.) Nemlčte ako ryby vo vode. Radšej sa o svoje myšlienky podeľte s ostatnými. Uvidíte, že sa budete cítiť lepšie a aj učenie vám pôjde rýchlejšie. R. Repiská (7. D)

Valentín 14. február je krásny deň, predsa každý má svoj sen. O tom, že sa niekto nájde, čo aj na koniec sveta zájde. Valentín je tu zas, opäť nastal lásky čas. Učiť sa nám nechce, na hodinách sa každý chechce. V tento deň srdiečka silnejšie bijú a ľudia si svoj život plný lásky žijú. Srdce od chlapca veru dostanem, nech sa aj pod zem prepadnem! Pekné slová pošepkám, o tom, že ho rada mám. Na zlé slová hneď zabudnem a pekne sa usmejem.

R. Repiská (7. D) 17


Jazykové okienko

Jazykové okienko Ľúbim Ťa po anglicky – I love you po poľsky – kocham cię po rusky – Я люблю тебя po taliansky – ti amo po čínsky – 我愛你 po albánsky – unë të dua po turecky – seni seviyorum po hebrejsky – ‫אותך אוהב אני‬ po dánsky – jeg elsker dig po bengálsky – আমি ত োিোয় ভোল োবোমি po chorvátsky – volim te po rumunsky – te iubesc

Chýbaš mi po anglicky – I miss you po poľsky – Chibi mnie po rusky – Я скучаю по тебе po taliansky – mi manchi po čínsky – 我很想念你 po albánsky – I miss you po turecky – seni özledim po hebrejsky – seni özledim po dánsky – jeg savner dig po bengálsky – আমি আপনোলে মিি po chorvátsky – ja vam nedostajati po rumunsky – mi-e dor R. Repiská, M. Majerská (7. D)

18


Desatoro trochu inak

Desatoro trochu inak Ako spoznáš, že si zaľúbená/zaľúbený?

Dievčatá:

1. Červenáš sa pri pohľade na svojho „princa“. 2. „Lietaš v oblakoch.“ 3. Stále o ňom básniš. 4. Keď ho zbadáš, tváriš sa tajomne. 5. Keď sa ťa niečo opýta, nevieš povedať súvislú vetu. 6. Snažíš sa vždy zachytiť jeho pohľad. 7. Usmievaš sa, keď si ho čo i len predstavíš. 8. Snažíš sa všemožne ho zaujať – smeješ sa nahlas, len aby ťa počul. 9. Chceš byť neustále v jeho blízkosti. Robíš všetko pre to, aby ťa zbadal. 10. Chceš sa ho dotknúť (aj za cenu rôznych zložitých manévrov). Chlapci:

Vykrikuješ na dievča, ktoré sa ti páči. Hádžeš do nej papieriky. Stále sa smeješ. Naoko sa tváriš, že ťa nezaujíma. Občas jej podložíš nohu, len aby si ťa všimla. Hráš machra na chodbe. Stále ju chceš vidieť, aj za cenu porušenia školského poriadku. 8. Zhoršil si si známky, lebo myslíš len na ňu. 9. Všetci sa ťa pýtajú, čo sa ti stalo. 10. Máš taký zasnený pohľad. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Redakcia 19


Páli vám to?

PÁLI VÁM TO? Hádanky Sedem kamarátov spolu býva, šesť ich do práce beží a siedmy si doma leží. Čo je to? (ňedžýt) Nikdy nešije, hoc s ihlami žije. (žej) Keď ja idem, aj on ide, keď ja stojím, aj on stojí. (ňeit) Bojí sa, len keď stojí, a keď beží, nedohoní ho nik. (cajaz) Krúti sa to, krúti a celý svet nesie. Čo je to? (subólg) Človek čistotný zborí môj dom. Lenivý mi dopraje miesta. (kúvap) Sedí babka na hriadke, celá trčí v záplatke. Kto ju okúsi, zaplakať musí. (aľubic) E. Csémi (5. C) PODARILO SA VÁM (povedať/napísať na hodinách...) Otázka na biológii: Aké poznáme spoločenstvá? Odpoveď: bazénové. (5. A) Ľudová slovesnosť je podávanie z úst do úst. (6. A) Žiak napísal pomarandž namiesto pomaranč (6. C) Utvor zložené slová: hlavný redaktor = hlavnoredaktor; nárečie východného Slovenska = vychodňare. (6. C) Utvor L sg. od slov: sveter, pulóver = vo sveteri, v pulóveri. (8. B) Napriek tomu skúsim prostým perom brkým ... namiesto prostým brkom husím (7. D) Redakcia 20


Pobavme sa

POBAVME SA -Máte pohľadnice s nápisom: Mojej jedinej? -Máme. -Tak si prosím dva tucty. -Počúvaj, Jožo, ty meníš priateľky ako ponožky. -Ale kdeže! Ja si ponožky tak často nemením. Kedy si muž spomenie na večeru pri sviečkach? Keď vypnú prúd. - Drahý, prečo sa ma už ako kedysi nepýtaš, ako sa mám? - Drahá, ako sa máš? - Ach, ani sa nepýtaj! -Jurko, mohol by si nám povedať, čo je to nespravodlivosť? -Nespravodlivosť je, keď ocino napíše zle úlohu a ja za to dostanem päťku. Pýta sa manžel manželky: - Miláčik, prosím ťa, môžem sa pozerať na televízor? - Môžeš, ale nezapínaj ho! -Miško, prečo chodíš každý deň neskoro do školy? -Lebo na rohu je tabuľa s upozornením: Znížte rýchlosť! Škola!

-Viete, kto je najpresnejším strelcom??? -Šľak vás trafí aj za rohom... Na strednej škole píšu prváci písomku. Učiteľ zbadá, že jeden žiak má ťahák. Žiak ho inštinktívne rýchlo schová. Príde k nemu učiteľ, hľadá ho a ani po dôkladnej prehliadke ho nevie nájsť. Pýta sa: „Kam si ho schoval?!" Odpoveď: "Tak to by som aj ja rád vedel." -Čo je to maximálna hmla?? -Keď sedí policajt na semafore a vykrikuje farby.  Blondínka skončila autoškolu a učiteľ sa jej pýta: „Viete mi popísať činnosť motora?“ Odpoveď: „Áno. Môžem vlastnými slovami?“ Policajt: „Áno, môžete.“ „.... brrm, brrrrrrmmmm, bbbbrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrm!“ M. Majerská (7. D) 21


Dajte si testík

DAJTE SI TESTÍK COOLTEST – AkÝ MÁŠ PREHĽAD? 1. Poznáš hlavné mesto Českej republiky? a) Bratislava b) Praha c) Londýn 2. Kto má meniny 14. februára? a) Valentín b) Sofia c) Natália 3. Ako sa volá náš prezident? a) V. Putin b) I. Gašparovič c) S. Claus 4. Ktoré zviera je najvyššie na svete? a) slon b) myš c) žirafa 5. Čo je fruktóza? a) ovocný cukor b) cibuľa c) mrkva 6. Ktoré suchozemské zviera je najrýchlejšie? a) africký slon b) gepard c) pes 7. Ktoré zviera znesie najnižšiu teplotu? a) dážďovka b) slimák c) chobotnica 8. Ktoré zviera má najväčšie zásoby vody? a) nosorožec b) zebra c) ťava Správne odpovede: 1b, 2a, 3b, 4c, 5a, 6b, 7b, 8c

R. Repiská (7. D) 22


Vedeli ste, že

VEDELI STE, ŽE……

   

 Korytnačka unesie pancier, ktorý je 200-krát ťažší ako ona.  Dikobrazovo telo tvorí 30 000 bodliakov.  Krava sa potí cez nos.  Veľryba má také úzke hrdlo, že by mala problém s prehltnutím grepu.  Oko pštrosa je väčšie než jeho mozog.  Dospelý piskor váži toľko ako kocka cukru.  Šimpanz je najinteligentnejšia a najzručnejšia ľudoopica. V jeho povahe sa nachádza množstvo ľudských čŕt. Dokáže ovládať posunkovú reč, vyrábať jednoduché nástroje, ktoré si schováva na určité miesto a rozoznať svoj obraz v zrkadle – to znamená, že si uvedomuje svoju vlastnú osobnosť. Sliepky poznajú 24 druhov "kotkodákania", ktoré používajú pre vzájomnú komunikáciu a varovanie pred predátormi (typom "kotkodákania" sa určuje aj ich druh). Najnižšia teplota na Zemi bola nameraná 21. júla 1983 na mieste Vostok v Antarktíde a bola – 89°C. Najkratšou kosťou ľudského tela je strmienok, ktorý sa nachádza v uchu. Nechty na rukách rastú 4x rýchlejšie ako nechty na nohách. Úsmev je najčastejším mimickým gestom tváre. Aby vznikol, je potrebné zapojiť 5 až 53 párov tvárových svalov.  V čreve je 400 druhov baktérií a najmenšie črevo meria 6 metrov.  Životnosť jednej červenej krvinky je 120 dní.  27-ročný Turek Sultan Kosen je výškou 246,5 cm zapísaný v Guinessovej knihe rekordov ako najvyšší muž na svete.  Jon Brower Minnoch bol najťažší muž sveta zaznamenaný v histórii ľudstva, vážil 635 kg. L. Mikulová (6. C), V. Galková (7. C)

23


KUPÓNIK ŠŤASTIA MENO ŽIAKA: .............................................................................................,............... VYUČUJÚCI: ..................................................................... PREDMET: ........................................... TRIEDA: .............................

........................................... Platnosť do: 15. 04. 2013

riaditeľ školy

12/13 Fajnovinky č.2  

školský časopis

12/13 Fajnovinky č.2  

školský časopis

Advertisement