OBIEKTYW | wiosna 2023

Page 1

,,Wiosna, cieplejszy wieje wiatr”

„Wiosna, cieplejszy wieje wiatr” - śpiewał zespół Skaldowie. Drodzy czytelnicy, w wiosennym i świątecznym nastroju kolejny numer naszej gazetki „Obiektyw”. Tym razem proponujemy wiele ciekawych artykułów z życia naszej szkoły. Wieloletnią tradycją jest organizowany każdego roku i cieszący się dużym zainteresowaniem konkurs związany z naszym patronem „Jan Paweł II - Przyjaciel i mistrz młodych”. Przed nami Święta Zmartwychwstania Pańskiego. W związku z tym warto przypomnieć sobie o tradycjach, obrzędach, a także zatrzymać się na chwilę i zastanowić, dlaczego te święta są najważniejsze dla chrześcijan.

Możemy również pochwalić się wieloma sukcesami i aktywnością w wielu dziedzinach. O tym wszystkim możecie przeczytać w bieżącym numerze. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną, a jest w czym wybierać.

Życzymy przyjemnej lektury, zdrowych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy i wielu łask Chrystusa Zmartwychwstałego.

3 WIOSNA, CIEPLEJSZY WIATR WIEJE

Paweł Kubaszewski

4 JAN PAWEł II - PRZYJACIEL I mISTRZ młOdYCh

Maciej Szwej

6 AKTUALNOŚCI ZS CKU

10 W KLImACIE WIELKANOCNYCh ŚWIĄT

Renata Sopicka

14 GALERIA PRAC UCZNIÓW

15 mIĘdZYSZKOLNY TEST WIEdZY mULTImEdIALNEJ

Grafika: Kamil Góra

11 SUKCESY UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Jarosław Wojtal, Dagmara Baca, Jarosław Wojtal, Joanna Galus

LAYOUT I SKłAd:

Dagmara Cieślica

PROJEKT KARTKI Z żYCZENIAmI

Natalia Pomietło, kl. 2tp

16 OFERTA EdUKACYJNA

Tekst: Bernadetta Karlak

Grafika: Eryk Studnicki, kl. 2tp

ILUSTRACJA NA OKłAdCE: Nicoletta Szalik, kl. 2tp

Tekst: Paweł Kubaszewski
SŁOWO WSTĘPU 3
Spis treści

Jan Paweł II: Przyjaciel i mistrz młodych”

Wojewódzki Konkurs wiedzy o Janie Pawle II

Tradycją naszego Zespołu Szkół CKU im. św. Jana Pawła II jest organizacja autorskiego konkursu, który ma na celu przybliżenie osoby patrona, św. Jana Pawła II. Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II „Jan Paweł II: Przyjaciel i Mistrz Młodych” rozgrywany jest co roku (wyjątkiem była pandemia), gdzie 4-osobowa delegacja uczniów reprezentujących swoje szkoły przystępuje do egzaminu teoretycznego, aby następnie, poprzez wyłonienie lidera grupy, zmierzyć się ze sobą w egzaminie praktycznym w formie teleturnieju.

Laureaci z konkursowego podium są wyróżnieni atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi, a nade wszystko

- ich wyniki - decyzją Małopolskiego Kurator Oświaty, pani Barbary Nowak, są uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych w postaci dodatkowych punktów do rekrutacji.

Zeszły rok 2022 był wyjątkowy, ponieważ po dwóch latach spowodowanych pandemią Konkurs powrócił – i to w nowej formule od razu bijąc rekord uczestnictwa!

Nasz Zespół Szkół gościł aż 116 uczniów z 29 szkół podstawowych powiatu wadowickiego i oświęcimskiego.

Tegoroczna X edycja jubileuszowa zgromadziła okrągłą liczbę 100 uczestników z 25 szkół podstawowych

województwa małopolskiego. Konkurs został rozegrany przy wykorzystaniu komputerów przenośnych. To jedyne takie wydarzenie, tej rangi, rozgrywane w tak innowacyjnej formule! Wydarzeniu patronował Metropolita Krakowski, Ks. Abp Prof. Marek Jędraszewski i Poseł na Sejm RP IX kadencji, pan Filip Kaczyński.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Małopolska Kurator Oświaty, pani Barbara Nowak; Poseł na Sejm RP IX Kadencji, pan Filip Kaczyński; Przewodnicząca Rady Powiatu Wadowickiego, pani Zofia Kaczyńska; Starosta Wadowicki, pan Eugeniusz Kurdas; Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP IX kadencji pana Filipa Kaczyńskiego i Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach, pan Piotr Hajnosz; katechetka i współzałożycielka konkursu pani Krystyna Słaboń oraz księża: rejonowy wizytator katechetyczny ks. Adam Kurdas i dziekan dekanatu Niegowić, proboszcz parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Marcina w Biskupicach, współzałożyciel konkursu - ks. kanonik Robert Jończyk, a także czcigodni księża opiekunowie (w tym zeszłoroczny rekolekcjonista O. Tomasz Damian Kaczmarczyk).

Cieszymy się, że co roku możemy gościć tylu Młodych ludzi!

4 JAN PAWEŁ II: PRZyJACIEL I MISTRZ MŁODyCH
Tekst: Maciej Szwej Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II Jan Paweł II: Przyjaciel i Mistrz Młodych, logo konkursu: Jakub Załuski, kl. 2 Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej
5
Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II Jan Paweł II: Przyjaciel i Mistrz Młodych, plakat: Eryk Studnicki, kl. 2 Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej

Telewizja szkolna

Coraz bliżej pierwsze wydanie wiadomości

Po wielu próbach i działaniach reporterskich jesteśmy coraz bliżej pierwszego wydania wiadomości naszej szkolnej telewizji Radocza Student’s TV express. Przypomnijmy, że do założenia TV zainspirował nas kontakt z naszą szkołą partnerską Ridley High School z USA. gdzie uczniowie prowadzą TV szkolną w ramach przedmiotu Medioznawstwo. Programy informacyjne będą prezentowane w języku polskim oraz angielskim z myślą o odbiorcach zagranicznych z naszych szkół partnerskich z USA , Holandii i Francji. W przedsięwzięcie zaangażowani są głównie uczniowie klas II.

Wszystkich chętnych zapraszamy do zgłoszenia się do opiekunów projektu pana Jarosława Wojtala i pani

Dagmary Cieślicy. Aktualnie uczniowie klasy IV TLP

Mateusz Kamieńszczyk i Kacper Kwarciak opracowują

graficznie pierwsze wydanie wiadomości, w którym prezenterami są uczniowie klasy II TL Nikola Szymonek, Marcin Sutor i Filip Widlarz.

Pierwszego wywiadu dla naszej TV szkolnej udzieliła

Małopolski Kurator Oświaty pani Barbara Nowak. Wywiad przeprowadzili Karolina Żurek i Jan Kreczmer. Obsługę techniczną i nagranie dźwiękowe zapewnili Łukasz Pieczarka, Karol Kwarciak i Krystian Mozgała z klasy II

TP. Wywiad będzie opublikowany niebawem na www naszej Szkoły.

Tekst: Jarosław Wojtal Wywiadu dla TV szkolnej udziela Małopolska Kurator Oświaty pani Barbara Nowak, fot. Szkolne Koło Fotograficzne ZS CKU Nagrywanie TV szkolnej, fot. Szkolne Koło Fotograficzne ZS CKU Panowie prezenterzy szkolnej TV, fot. Mateusz Kamieńszczyk, kl. IV TLP
AKTUALNOŚCI ZS CKU 6 TELEWIZJA SZKOLNA

Nauka języka śpiewająco w ZS CKU w Radoczy

Z angielskim przez świat

Już po raz kolejny kilkunastu młodych artystów z partnerskich szkół podstawowych zaśpiewało w Walentynkowym Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej o Miłości, zorganizowanym przez nauczycieli języków obcych z naszej szkoły.

Pierwsze miejsce Nadii Pióro ze Szkoły Podstawowej w Przytkowicach oraz Nadii Maczyta ze Szkoły Podstawowej w Lanckoronie. Drugie miejsce zajęła Maja Kwarciak ze Szkoły Podstawowej w Witanowicach, a trzecie Oliwia Kaleta i Martyna Zwierz Ze Szkoły Podstawowej w Przytkowicach. Ponadto wyróżniony został zespół wokalny z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Kochanowskiego w Witanowicach za wykonanie piosenki

„Atlantis” zespołu Seafret. Wszystkie prezentacje wzbudziły wielki entuzjazm i brawa szkolnej widowni oraz zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m. in.: Wójt Gminy Tomice pan Witold Grabowski oraz Przewodni-

cząca Rady Rodziców pani Agata Strózik, a dyrektor pan Stanisław Gliwa podziękował prezesowi firmy De Heus w Spytkowicach panu Zygmuntowi Kolasie, przewodniczącej Rady Rodziców oraz Stowarzyszeniu Dolina Karpia, za ufundowanie nagród dla laureatów konkursu. Po zakończonym festiwalu na uczestników czekał mały poczęstunek przygotowany przez uczniów klas Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych pod opieką nauczyciela przedmiotów zawodowych pani Dagmary Karpińskiej.

Na imprezę zaproszeni zostali także laureaci konkursu Z ANGIELSKIM PRZEZ ŚWIAT. W czwartej edycji tego konkursu przeprowadzonego wśród uczniów szkół podstawowych wzięło udział ponad 100 uczestników. W ścisłej czołówce uplasowali się Martyna Zwierz (SP Przytkowice), Natalia Stawowy (SP Dąbrówka), Amelia Warzecha (SP w Ryczowie), Zuzanna Boba (SP w Tomicach).

AKTUALNOŚCI ZS CKU
WALENT yNKOWy FESTIWALU PIOSENKI OBCOJĘZyCZNEJ O MIŁOŚCI 7
Tekst: Jarosław Wojtal Walentynkowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej o Miłości, fot. Szkolne Koło Fotograficzne ZS CKU

Tekst: Dagmara Baca

Klub Ośmiu młodzieżowego Wolontariatu

Wolontariat w szkole

W szkole działa Klub Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu pod opieką pani Dagmary Bacy i Bożeny Pająk. Głównym celem klubu jest dostarczenie młodzieży propozycji alternatywnych form spędzania czasu wolnego, wzrost świadomości dotyczącej ludzi potrzebujących, wykazywanie odpowiedzialności za swoje czyny oraz wyrozumiałości w stosunku do innych, troska o dobro innych, uczenie bycia miłym, uśmiechniętym, przyjaznym, wykazywanie się inicjatywą, empatią i cierpliwością. Uczniowie pomagają innym kierując się otwartością, serdecznością, wytrwałością, tolerancją, wrażliwością oraz bezinteresowną chęcią niesienia pomocy.

Nasi wolontariusze pomagają swoim kolegom, ich rodzicom a także osobom starszym, samotnym i opuszczonym. Od kilu lat młodzież nasza włącza się w akcje o zasięgu międzynarodowym, niosąc pomoc dzieciom w Afryce uczestnicząc w akcji „Adopcja na odległość” .

Wolontariat Zespołu Szkół CKU w Radoczy współpracuje z Salezjańskim Ośrodkiem Misyjnym . Zebrane pie-

niądze pomagają zaspokoić podstawowe potrzeby dzieci z biednych krajów Trzeciego Świata, takie jak: dożywianie, ubranie, książki oraz przybory szkolne, a także daje iskierkę na lepsze jutro. Od wielu lat pomagamy chorym dzieciom zbierając plastikowe nakrętki. W tym roku zbieramy na leczenie Oliwierka Koman,chłopca z Wadowic chorującego na SMA. Dla niego również zorganizowaliśmy w tym roku „Górę Grosza” i całą kwotę przeznaczyliśmy na jego leczenie, a nasi wspaniali uczniowie z klas żywieniowych, wraz z Panią Dagmarą Karpińską przygotowali na akcje charytatywne radoczańskie jabłeczniki.

W listopadzie nasza młodzież dołączyła do #challengeBelgijkazZosią i tym samym wsparła zbiórkę pieniędzy na najdroższy lek świata dla Zosi ze Skawinek, chorującej na SMA.

Uczniowie pomagają również zwierzętom, przeprowadzając zbiórkę żywności dla bezdomnych zwierząt. W tym roku wsparliśmy gminną przechowalnię zwierząt w Wadowicach.

8 AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI ZS CKU
Zbiórka karmy dla schroniska, fot. Archiwum szkolne ZS CKU Akcję krwiodawstwa, fot. Archiwum szkolne ZS CKU

LICEALIAdA POWIATU WAdOWICKIEGO W TENISIE STOłOWYm

KONKURS JĘYZKA ANGIELSKIEGO ”ShAmROCK”

W dniach 16 i 17 marca 2023 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św Jana Pawła II w Radoczy odbyła się Licealiada Powiatu Wadowickiego w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców. W kategorii dziewcząt przystąpiło do rywalizacji 8 szkół z powiatu wadowickiego natomiast w kategorii chłopców rywalizowało 9 szkół. Wszystkie mecze w kategorii kobiet jak i mężczyzn były niezwykle zacięte, stojące często na bardzo wysokim poziomie. Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy ufundowane przez Zarząd Powiatu w Wadowicach, które wręczył pan Jan Szewczyk koordynator do spraw sportu szkolnego w Powiecie Wadowickim oraz dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św Jana Pawła II pan Stanisław Gliwa.

W marcu w I Liceum im. Marii Curie Skłodowskiej w Andrychowie odbył się finał konkursu języka angielskiego”Shamrock”.

Z dumą ogłaszamy, że uczniowie klasy 4 TL Mateusz Janas który zajął III miejsce i Patryk Bałuch który otrzymał wyróżnienie.

Grzegorz Jurka, Dominik Paletko, Mateusz Płaczek zmagali się w meczach badmintonowych podczas Licealiady Powiatu zorganizowanej 28 lutego 2023 roku w Kalwarii

Zebrzydowskiej

Zawody zostały rozegrane systemem ,,każdy z każdym”, a poziom turnieju można zaliczyć do wymagających, gdzie nie brakowało emocji i ciekawych pojedynków. Sportowcy naszej szkoły po bardzo zaciętej rywalizacji zdobyli II miejsce.

KAhOOT Z TISChNEREm

W marcu nasi uczniowie brali udział w kolejnej edycji konkursu języka angielskiego Kahoot z Tischnerem w którym do poziomu międzyszkolnego zakwalifikowali się uczniowie klasy 4TLP Iga Musiał , Jakub Piorun, Patryk Łacek.

TALENTY 2023

GRAFICY W ETAPIE

POWIATOWYm

W I etapie konkursu XXII FESTIWAL ART yST yCZNy „TALENT y 2023” nasi uczniowie poradzili sobie świetnie i w kategori artystycznej: SZTUKI PLAST yCZNE komisja konkursowa zakwalifikowała dwójkę naszych uczniów.

Do etapu powiatowego dostali się: Nicoletta Szalik oraz Jakub Załuski z klasy 2 Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej.

Po raz kolejny, w Dzień Liczby Pi- 14 marca, w naszej szkole odbyły się Międzyklasowe Zawody Matematyczne. Trzyosobowe reprezentacje 11 klas zmagały się z łamigłówkami, krzyżówkami i zagadkami matematycznymi.

I miejsce zdobyła klasa 4TLP reprezentowana przez Ige Musiał, Nikodema Hatłasa i Piotra Grace.

II miejsce klasa zajęła klasa 4 tl którą reprezentowali: Adam Dragan, Krzysztof Kłusek, Mateusz Janas.

III miejsce ex aequo zajęły drużyny z klas: 1TG reprezentowanej przez Wiktorie Nocule i Jakuba Kaczmarczyka oraz z klasy 4tp, którą reprezentował Daniel Dębiński i Dawid Jopek

SUKCESy UCZNIóW 9
sukcesy uczniów
bAdmINTON POdCZAS
LICEALIAdY mIĘdZYKLASOWE ZAWOdY mATEmATYCZNE

W KLI m ACIE WIELKANOCNYC h ŚWIĄT

O tradycjach Wielkanocnych słów kilka

Święta Wielkanocne obfitują w tradycje i zwyczaje ludowe, z których część jest wciąż żywo kultywowana, a część coraz bardziej zanika. Wciąż jednak święcimy pokarmy, malujemy pisanki, zanosimy palemki do kościołów i oblewamy się wodą w Lany Poniedziałek. Niektóre zwyczaje i tradycje wielkanocne przetrwały

do dzisiaj w nieco zmodyfikowanej formie. Czym jest pogrzeb żuru i śledzia, wieszanie Judasza, Siuda Baba, kurek dyngusowy i śmiergust?

W zależności od tego, w jakiej części kraju mieszkamy, możemy znać różne tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych. W Polsce, w wielu regionach wciąż kultywowa-

Tekst: Renata Sopicka
10

ne są dawne obyczaje, choć w nieco zmienionej formie. W podkrakowskich wsiach spotkamy barwne pucheroki i usmoloną Siudą Babę, a także zobaczymy Emaus, czyli odpust z licznymi kramami. Z kolei w Wilamowicach obleją nas wodą Śmierguśnicy. Wielkanocne zwyczaje ludowe to część naszej tradycji, dlatego warto je znać, nawet, gdy nie są już praktykowane.

Tradycje Wielkanocy: Niedziela Palmowa Świętowanie Wielkiej Nocy rozpoczynamy już tydzień przed Wielką Niedzielą. Tak samo jak dawniej, obchodzimy Niedzielę Palmową – zwaną kiedyś wierzbną lub kwietną. Dzisiaj nie trudnimy się raczej robieniem własnej kolorowej palemki, ale decydujemy się na kupno już gotowej i taką właśnie zanosimy do kościołów. Dawniej

chleba, kiełbasy lub wędlin, soli, baranka (z masła lub cukru), chrzanu oraz kawałka domowego ciasta.Dawniej święcono wszystkie pokarmy, które miały zostać spożyte w czasie wielkanocnego śniadania! Układano je w większych koszach i zanoszono do kościoła lub święcono przy kapliczce, a nawet przed domostwem. Rozkładano dania na białych płachtach lub obrusach, by zostały poświęcone przez księdza, który przyjeżdżał specjalnie w tym celu do wsi. Wierzono, że taka biała płachta ma moc ochrony przed piorunami, dlatego rozkładano ją przed domem, gdy nadchodziła burza.

robiono palemki samodzielnie – z wierzbowych gałązek, bukszpanu, porzeczek, malin, suszonych ziół, piórek i kwiatów. Poświęconej palemce przypisywano magiczne właściwości, dlatego zanoszono ją do domów, by zapewniała rodzinie szczęście. Wykonany z niej krzyżyk wtykano w pierwszą zaoraną skibę, by chroniła przed gradobiciem, gałązki wkładano także pod próg, by strzegły domowników przed chorobami, a te zatknięte pod strzechą chroniły dom przed piorunami. A wierzbowe kotki z palemki... połykano! Miało to ustrzec od bólu gardła i zapewnić zdrowie. Taka palemką delikatnie bijano nie tylko domowników, ale również zwierzęta i dobytek, by przekazać w ten sposób magiczne siły.

Święcenie

pokarmów, czyli polskie zwyczaje wielkanocne nadal żywe Zwyczaj święcenia pokarmów w Wielką Sobotę uchował się, aż po dziś dzień. Ma on korzenie pogańskie, ale został uświęcony przez Kościół. Dzisiaj święcimy w Kościele tylko symboliczne pokarmy, które mieszczą się w niewielkim, zazwyczaj wiklinowym koszyku. Zawartość takiej święconki może być też różna, w zależności od danego regionu. Nie może jednak zabraknąć: jajek,

TRADyCJE WIELKANOCNE 11
Poświęconej palemce przypisywano magiczne właściwości, dlatego zanoszono ją do domów, by zapewniała rodzinie szczęście.

malowanie jajek – barwne zwyczaje

Świąt Wielkanocnych

Wielkanocne tradycje w Polsce to również zwyczaj malowania jajek na Święta. Jeden z tych, którego „za dziecka” wyczekiwało się z wielką niecierpliwością. Wywodzi się jeszcze ze starosłowiańskich wierzeń, gdzie jajko miało bardzo ważne znaczenie. Symbolizowało siły witalne i podobnie jak dzisiaj – początek nowego życia. Pośredniczyło między światem ludzkim, a duchów i bogów. Obecnie wszystkie kolorowe jajka zwiemy pisankami, ale powinniśmy rozróżnić wśród nich:

• Kraszanki– występują w północnej części Polski, zwane malowankami i byczkami. Nazwa pochodzi od słówka „krasić”, czyli „barwić”, bo kraszanki to jajka gotowane w barwnym wywarze – dawniej uzyskiwanym tylko z naturalnych składników, takich jak łupiny cebuli, kora dębu, łupiny włoskiego orzecha, sok z buraka czy pędy młodego żyta. Często wydrapuje się na nich przeróżne wzory.

• Nalepianki – popularne w krakowskim i łowickim, to jaja zdobione kolorowymi wycinankami z papieru.

• Oklejanki– spotykane w części mazowieckiej, to wydmuszki oklejone rdzeniem sitowia i kolorową włóczką, co tworzy piękne ornamenty.

Dawnej to wyłącznie kobiety zdobiły jajka na Wielkanoc, a mężczyznom nie wolno było nawet wchodzić do pokoju, gdzie je malowano! Kiedyś barwiono je tylko na kolor czerwony, bo według legendy Maria Magdalena, po zmartwychwstaniu Chrystusa, radośnie spostrzegła, że wszystkie zakupione przez nią jajka zabarwiły się na czerwono. Dzisiaj, zwyczaj malowania jajek na Wielkanoc wciąż jest żywy, ale barwi się je na różne kolory. Pisanki były również przedmiotem zabawy! Do dzisiaj w niektórych domach bawimy się w tak zwaną „walatkę”, która polega na stukaniu się czubkami jajek lub toczeniu pisanek po stole, tak by się zderzyły. Wygrywa ten, którego jajko rozbiło pisankę przeciwnika.

Zwyczaje ludowe.

Wielkanocne„wieszanie Judasza”

Wielkanocny zwyczaj „wieszania Judasza” ma swoje korzenie w pogańskim topieniu Marzanny– kukły wykonanej ze słomy, przyozdobionej wstążkami i ubranej w różne skrawki materiału, którą w rytualny sposób topiono

(lub palono), by przywołać wiosnę i pożegnać zimę. Wieszanie Judasza nawiązuje do chrześcijańskiej historii i ma w symboliczny sposób wymierzać sprawiedliwość zdrajcy – Judaszowi. Ten dawny zwyczaj zachował się jeszcze na Podkarpaciu. Podobnie jak w przypadku Marzanny, robiono ze słomy kukłę i odziewano ją w obdarte ubrania. Początkowo kukłę wieszano na wieży kościoła, a później na drzewie lub słupie. Strącano ją, włóczono po wsi, okładano kijami, a na końcu podpalano i wrzucano do stawu lub rzeki.

Pogrzeb żuru i śledzia oraz przywołówki, czyli zwyczaje wielkanocne na Kujawach

Pogrzeb żuru i wieszanie śledzia to dawny, ludowy zwyczaj wielkanocny, który obchodzono głównie na Kujawach. Kiedyś, ludzie bardzo rygorystycznie podchodzili do przestrzegania postu. Na liście produktów zakazanych nie znajdowało się jedynie mięso, ale również nabiał i cukier! Jadłospis ograniczał się najczęściej do postnego żuru i śledzia właśnie.Wraz z nadejściem Wielkiego Piątku i końcem postu, świętowano koniec pokuty –urządzano symboliczny pogrzeb uprzykrzonego żuru i śledzia. Wśród żartobliwych przyśpiewek wynoszono z domu i zawieszano na wierzbie wyciętego z drewna lub tektury śledzia, a gar wypełniony żurem zakopywano w ziemi lub wylewano. Po takim pożegnaniu uprzykrzonych dań, zabierano się za przygotowywanie obfitych wielkanocnych potraw, które miały zostać poświęcone w Wielką Sobotę.

Święta wielkanocne:

krakowskie zwyczaje i tradycje

Pucheroki to tajemniczo brzmiący zwyczaj wielkanocny, który do dnia dzisiejszego obchodzony jest w Krakowie i w jego okolicach w czasie Niedzieli Palmowej. Dlaczego „pucheroki”? Nazwa ta wywodzi się od łacińskiego słówka „puer”, czyli „chłopiec”, a zwyczaj odnosi się do dawnych kwest krakowskich żaków. Żacy wygłaszali w kościołach żartobliwe oracje i komiczne rymowanki. Z uwagi na niewybredne żarty chłopców, zakazano ich wystąpień w miejskim kościele, ale wtedy żacy przenieśli się na podkrakowskie wsie. Zwyczaj pucheroków zobaczymy już tylko w niektórych miejscach: w Bibicach, Zielonkach, Tomaszowicach i Trojanowicach. W tych małopolskich wsiach, w Niedzielę Palmową, ujrzymy jeszcze barwnie ubranych chłopców w wieku szkolnym, z wysokimi, stożkowymi czapkami z bibuły, ubranymi w kożuchy i z ubrudzonymi smołą twarzami. Śpiewają

12 W KLIMACIE WIELKANOCNyCH ŚWIĄT

i wygłaszają oracje oparte na dawnych pieśniach i wierszykach. Za swoje wystąpienie otrzymują drobne podarki, które zbierają do koszyka.

Rękawka to zwyczaj wielkanocny znany w Krakowie. Nawiązywał do słowiańskich wiosennych Dziadów. Obchodzony po Świętach Wielkanocnych, we wtorek. Dlaczego „Rękawka”? Nazwa pochodzi od kopca Kraka, który podobno wzniesiono ziemią noszoną w rękach. Po stoku tego kopca toczono jajka, a co możniejsi również jabłka, pierniki, szewskie placki, które trafiały prosto do rąk biedniejszej ludności i dzieci. Po przekopaniu wzgórza przeniesiono zabawę na górę św. Benedykta i połączoną z odpustem koło kościoła na Krzemionkach.

Poniedziałek Wielkanocny

– dawne i obecne zwyczaje wielkanocne

Poniedziałek Wielkanocny kojarzy nam się przede wszystkim z oblewaniem wodą innych osób. Zwyczaj wiąże się z dawnymi praktykami pogańskimi, gdzie ma symbolizować oczyszczenie z zimowego brudu i budzenie się przyrody na wiosnę. Dawniej wierzono, że im mocniej została oblana panna, tym ma ona większe szanse na rychłe zamążpójście. Dzisiaj znany jako śmigusdyngus, a dawniej były to dwa odrębne zwyczaje. Śmigusem zwano symboliczne smaganie witkami wierzbowymi po nogach i oblewanie zimną wodą, co miało związek z wiosennych oczyszczeniem. Dyngus z kolei polegał na wykupieniu się od oblewania wodą. Gdy panna nie chciała być ani smagana gałązkami, ani oblewana, mogła wykupić się przez podarek tradycyjnej pisanki lub innego przysmaku ze świątecznego stołu.

Kurek dyngusowy to kolejny ludowy zwyczaj, obchodzony w Poniedziałek Wielkanocny. Na początku wykorzystywano do tego żywego koguta, a z czasem jego miejsce

zastąpił sztuczny ptak, wykonany z gliny lub upieczony z ciasta, obklejony pierzem. Młodzieńcy wozili na wózku przystrojonego koguta i tak obchodzili domy w całej wsi. Młodzi chłopcy śpiewali, zbierali datki, polewali panny wodą, a wszystko miało charakter „zalotów” do panien na wydaniu.

W niektórych miejscowościach w Polsce wciąż organizowany jest Emaus, czyli odpust. Najpopularniejszy to ten krakowski, który odbywa się w Poniedziałek Wielkanocny i towarzyszą mu liczne kramy z atrakcjami dla dzieci i kiermaszami ludowych wyrobów. Nazwa „Emaus” pochodzi od biblijnej wsi, do której dążył zmartwychwstały Jezus. Jeszcze w niektórych podkrakowskich wsiach zachował się ludowy zwyczaj Siudej Baby. Związany ze słowiańskimi obrzędami wypędzania zimy. Według pogańskiej legendy, w świątyni pod Kopcową Górą strzegła ognia kapłanka, która wychodziła z niej tylko raz do roku – wraz z nadejściem wiosny, by poszukiwać swojej następczyni. W obawie przed wybraniem, panny chowały się, gdzie tylko mogły! Siuda Baba jest cała czarna, bo przez cały rok pilnowała ognia w świątyni! Tradycyjnie za niechlujną i usmoloną Siudą Babę przebiera się mężczyzna, który w towarzystwie Cygana i paru krakowiaków zbiera datki wśród mieszkańców. Poczernienie twarzy przez Siudą Babę to dobra wróżba, zwiastująca pomyślny przyszły rok, a pannie ma przynieść szybkie zamążpójście. Tradycja wielkanocna podtrzymywana jest w Lednicy Górnej. Jak widać Polska aż kipi bogactwem wielkanocnych tradycji. Czas najważniejszych Świąt ma ubogacić człowieka w nadzieję i siłę do przezwyciężania zła, pokonywania trudności i duchowego wzmocnienia. Wykorzystajmy go zatem jak najlepiej.

13
Ilustracje: Nicolleta Szalik, kl. 2 Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej

2 klasy Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej. W Galerii Prac przedstawiamy jego grafiki 3D, wykonane w programie Blender. Jakub stworzył dioramy pokoju nastolatka umiejscowione w różnych przestrzeniach czasowych: Przeszłość, Teraźniejszość oraz Przyszłość. Rendery 3D zostały zakwalifikowane do Etapu Powiatowego konkursu Talenty 2023.

UCZNIÓW
GALERIA PRAC
,,Przeszłość” Jakub Załuski, render w programie Blender 3D ,,Przyszłość” Jakub Załuski, render w programie Blender 3D ,,Teraźniejszość” Jakub Załuski, , render w programie Blender 3D
14 GALERIA PRAC UCZNIóW
Jakub Załuski uczeń

Oferta Edukacyjna ZS CKU im. św. Jana Pawła II w Radoczy 2023/2024

T echnik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej  z innowacją pedagogiczną w zakresie dziennikarstwa internetowego jako narzędzia rozwoju kompetencji językowych, społecznych oraz cyfrowych – zajmuje się przygotowywaniem materiałów do drukowania 2D i 3D. Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel, geometrii obiektów lub skanów 3D wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych.

nauka programów: Photoshop CC, Illustrator CC, InDesign CC, Dreamweaver CC, Animate CC, COREL Draw X7, Impozycjoner, Blender 3D, Programy do grafiki inżynierskiej CAD.

przedmioty rozszerzone: język angielski

Zatrudnienie: w drukarniach, agencjach reklamowych, wydawnictwach, przemyśle lekkim, przemyśle ciężkim, redakcjach gazet, TV i radia oraz zakładach fotograficznych.

Technik żywienia i usług gas T ronomic Z nych

Technik żywienia i usług gastronomicznych z innowacją pedagogiczną w zakresie dietetyki z elementami kosmetologii - to idealny kierunek dla osób lubiących przygody ze sztuką kulinarną, dla których ważne jest co i jak jedzą. Rozwijający się prężnie przemysł turystyczny – powstawanie hoteli, restauracji, lokali gastronomicznych – oraz moda na „zdrową kuchnię” stwarzają duże możliwości rozwoju i czynią ten kierunek bardzo atrakcyjnym na polskim rynku pracy.

przedmioty rozszerzone: biologia

Zatrudnienie: w podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej, na stanowisku menadżera gastronomii w obiektach hotelowych, w obiektach zbiorowego żywienia, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności, organizacjach ochrony konsumenta oraz obiektach zbiorowego zakwaterowania. Można również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych.

Technik mechani Z acji rolnic T wa i agroT roniki

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki z innowacją pedagogiczną w zakresie programowania systemów agrotronicznych rolnictwa precyzyjnego. Zajmuje się użytkowaniem, obsługą i naprawami pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie. Zawód ten daje możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami informatycznymi stosowanymi w rolnictwie, poznania sprzętu rolniczego, wykorzystywanego w produkcji roślinnej, zwierzęcej i ogrodniczej oraz możliwość obsługi i naprawy pojazdów i maszyn rolniczych.

przedmioty rozszerzone: geografia

Zatrudnienie: w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, przedsiębiorstwach doradztwa technicznego, zakładach naprawczych, przedsiębiorstwach produkcji rolniczej, przedsiębiorstwach i gospodarstwach stosujących nowoczesne systemy agrotroniczne. Może też prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, w tym własne gospodarstwo rolne.

Technik logistyk  - zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany.

przedmioty rozszerzone: język angielski

Zatrudnienie: w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo-spedycyjnych, komunikacji miejskiej, dystrybucji towarów, JAKO SPECJALISTA DS. gospodarki materiałowej, transportu i spedycji, gospodarki magazynowej, zaopatrzenia i zakupów, zarządzania zapasami i planowania, planowania produkcji i zabezpieczenia ruchu, planisty wysyłek i dostaw, celnych i transportu międzynarodowego, handlu elektronicznego.

Techikum r oboT yki / nowość

Technik robotyki – to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości. Uczniowie nabywają wiedzę i umiejętności na wysokim poziomie z programowania, mechaniki oraz elektrotechniki i elektroniki.

przedmioty rozszerzone: informatyka

Zatrudnienie: W związku z automatyzacją i robotyzacją procesów pracy jest to zawód poszukiwany na rynku pracy. Jest zawodem w branży elektroniczno-mechatronicznej (ELM) dla którego, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, w kolejnych latach, jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Absolwent może również kontynuować naukę na uczelniach wyższych na wybranych kierunkach technicznych takich jak: automatyka i robotyka, automatyka i sterowanie robotów, budowa maszyn, inżynieria produkcji, systemy i urządzenia przemysłowe.

sZ koła b ranżowa i s Topnia: k ierowca m echanik szkoła branżowa i stopnia  kierowca mechanik - zajmuje się planowaniem i organizowaniem przewozu drogowego podróżnych oraz transportu ładunków. Wykonuje również prace związane z obsługą środków transportu drogowego oraz prowadzi dokumentację dotyczącą przewozu drogowego ładunków. Kierowca mechanik ma również umiejętności prowadzenia pojazdów samochodowych. Zatrudnienie: w firmach transportowo-logistycznych, firmach przewozowych, warsztatach mechaniki pojazdowej, warsztatach naprawy sprzętu technicznego. Może też samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą z zakresu transportu.

sZ koła b ranżowa i s Topnia: m echanik- o peraTor p oja Z dów i m as Z yn r olnic Z ych

Kierunek umożliwia kształcenie szerokoprofilowe dające również uprawnienia do wykonywania zawodów: mechanik ciągników, mechanik samochodów ciężarowych, mechanik samochodów osobowych, mechanik silników spalinowych, operator maszyn ogrodniczych, operator maszyn rolniczych, kierowca ciągnika rolniczego, operator wolnobieżnych pojazdów rolniczych i leśnych.

Zatrudnienie: w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, przedsiębiorstwach doradztwa technicznego, zakładach naprawczych, przedsiębiorstwach produkcji rolniczej. Można również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, w tym własne gospodarstwo rolne.

Technik logis T yk

Liceum Ogólnokształcące pożarniczo-medyczne

liceum ogólnokształcące pożarniczo-medyczne - z dodatkowymi zajęciami obejmującymi kształcenie kadr w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa medycznego.

Profil liceum przeznaczony jest dla uczniów, którzy planują podjęcie studiów na takich kierunkach jak: pożarnictwo, medycyna, farmacja, biologia, chemia, rolnictwo, weterynaria, zoologia, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, analityka medyczna, radiologia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, kosmetologia, ekologia, pedagogika, logopedia, biotechnologia, dietetyka, bioinżynieria.

Realizowana będzie podstawa programowa kształcenia ogólnego, a przedmioty w zakresie rozszerzonym (biologia, chemia, język angielski) będą tworzyć dobry fundament do kontynuacji nauki na uczelniach wyższych, w tym Szkole Głównej Służby Pożarniczej i Szkole Aspirantów PSP.

Innowacyjne przedmioty uzupełniające zostały dobrane pod kątem doskonalenia wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji pożarniczej i ratownictwa medycznego. Ofertę edukacyjną uzupełnią specjalistyczne zajęcia z wychowania fizycznego oraz informacje ukazujące działanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i Ratownictwa Medycznego. Dodatkowo w trakcie nauki uczniowie będą mieli również możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji takich jak kurs płetwonurka czy patent sternika motorowodnego.

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.