Page 1

#1/2013

Apply bygger nytt 4

Upping the energy 3

Viktig kontrakt til Rig & Modules 8

Leif St책le Lidal:

Fyller ordreboken


Et fantastisk halvår for Apply Kjære alle sammen. Første halvår av 2013 har vært aldeles strålende, sett med Apply-øyne. Viktigst er det å registrere at HMS-resultatene fortsetter å være gode i hele konsernet. Mest gledelig er kanskje alle de nye kontraktene vi har vunnet, som har bidratt til å sende ordre­ reserven vår til nye høyder. Bare i løpet av de siste seks månedene har vi blant annet fått i oppdrag å bygge boligkvarterene til Gina Krog-, Martin Linge- og Ivar Åsen-feltene, vi har fått kontrakt på et nytt borekontrollsystem til riggen Mærsk Gallant, og vi har landet en FEED kontrakt for boligkvarter til White Rose feltet utenfor Newfoundland.

“Nye kontrakter og restrukturering er viktig, men vel så viktig er den gode jobben vi gjør på pågående prosjekter.”

av heli-hangar, helikopterdekk, trapper og andre aluminiums­konstruksjoner. Aluminium Offshore leverer faktisk 35-40 helikopterdekk over hele verden hvert år, og er dermed verdens største leverandør av helikopterdekk i aluminium. Apply Upstream Facilities har betydelige modifikasjons­­­prosjekter gående for Statoil, der vi oppgraderer brann- og gassystemene på Statfjord B og C, installerer tekniske løsninger for operasjon av undervanns­­kompresjon på Gullfaks C, og modifiserer gass­­turbinene på Troll C til mer miljø­ vennlige lav-NOx-turbiner. Det er også gledelig å kunne melde at Apply etter første kvartal i år ble vurdert av Statoil til å være deres beste V&Mleverandør! Gode fasiliteter er viktig når vi skal gjøre en god jobb for kundene og framstå som en attraktiv arbeidsplass i den tøffe konkurransen om nye med­­arbeidere. Også på denne fronten skjer det mye positivt i Apply for tiden. Bergens­virksom­ hetene våre har flyttet inn i nye og felles kontorer ved Bergen Lufthavn, og på Forus har Apply Rig & Modules funnet seg vel til rette i nytt bygg. På Forus er dessuten byggingen av Applys nye hoved­ kontor godt i gang, og i april fikk jeg gleden av å markere tett bygg sammen med arbeiderene som reiser vår nye storstue. Konsernet har i løpet av våren også besluttet å bygge et nytt kontorbygg for Apply Leirvik på Stord, og vi forhandler om kontorer i Hammerfest til jobben vi skal gjøre på Goliat.

Parallelt med at gladnyhetene har tikket inn, har vi gjennomført et nytt trinn i restruktur­eringen og spissingen av gruppen gjennom utskillelsen av Apply TB. Apply framstår nå som et topsideorientert oljeserviceselskap som står trygt på to bein. Ett Apply-bein betjener felt­utviklings­siden; Til slutt vil jeg bare si til dere alle: Living Quarters & Helidecks. Det andre Apply- Godt jobbet, og ha en riktig god sommer! beinet betjener anlegg i drift gjennom forretnings­ enhetene Upstream Facilities og Rig & Modules. Nye kontrakter og restrukturering er viktig, men vel så viktig er den gode jobben vi gjør på pågående prosjekter. Living Quarters & Helidecks er blant annet i full sving med engineering til Hebron-boligkvarteret i Canada, utfører engineering og fabrikasjon til Edvard Griegboligkvarteret, og vi har et stort team i gang for Kværner med utrustningen av boligkvarteret til den nye Eldfisk plattformen. Gjennom vårt deleide helikopterdekk-selskap i Singapore, Aluminium Offshore, er vi også i gang med betydelige Peder Sortland leveranser til det nye Ekofisk hotellet, bestående CEO

www.apply.no

2 Applymagasinet

Ansvarlig utgiver: Apply, Peder Sortland Redaktør: Bjørn Røvær Design og produksjon: Zpirit AS

Trykk: HBO Tekst: Zpirit AS, Grethe Skundberg Forsidefoto: Leif Ståle Lidal - Foto: Zpirit

1

24

Apply®Magasinet distribueres til kunder, samarbeidspartnere og egne ansatte.

Ø M E R KE T ILJ

0 Trykksak 6

0

M


- Nå er vi et topside-orientert oljeserviceselskap

Upstream Facilities

Living Quarters & Helidecks

Restruktureringen og omprofileringen av Apply har i vår tatt nye steg, og konsernet framstår nå med de tre «nydøpte» forretningsområdene Upstream Facilities, Living Quarters & Helidecks og Rig & Modules. – Endringene gir oss en mye tydeligere profil i markedet, sier konsernsjef Peder Sortland.

Rig & Modules

Applys forretningsområder: Upstream Facilities: • Vedlikehold, modifikasjon og driftsstøtte til brownfield-prosjekter • Består av selskapene Apply Sørco og Apply Capnor Living Quarters & Helidecks:

Da Sortland satte seg i sjefsstolen for Apply AS i 2012 hadde konsernet fem forretnings­­områder. Han så umiddelbart et behov for omstrukturering og spissing av gruppens aktiviteter og satsings­ områder. - Vi var uklare i profil, og hadde verken kapasitet eller balanse til å sikre skikkelig vekst innenfor alle fem forretnings­ områdene. Det var bakgrunnen for valget om å gå ut av subsea-markedet, med salget av Apply Nemo. Der var vi lengst unna en konkurransedyktig posisjon, samtidig som det var interesse for selskapet ute i markedet, minnes Sortland. Et spisset selskap Nå skilles også Apply TB ut av konsernet. Gapet mellom Applys fokus på olje- og gass­industrien, og Apply TBs virksomhet innen landbasert byggeindustri ble for stort. Tilbake står et Apply AS med tre forretnings­områder: Upstream Facilities (tidligere MMO & EPCI), Living Quarters

& Helidecks (tidligere Living Quarters & Assembly) og Rig & Modules (tidligere Oil & Gas). - Vi har i løpet av det siste året skiftet navn på disse forretningsområdene for at de bedre skal reflektere hva vi holder på med i Apply og hvilken ekspertise vi har i konsernet. Det vi står igjen med i dag er tre forretningsområder som sammen utgjør et topside-orientert olje­service­ selskap. Denne spissingen gjør at vi nå kan kommunisere klart og tydelig, både for oss selv og overfor kundene, sier Sortland. Upping the energy Utover høsten skal konsernet ta grep for å plassere det restrukturerte Apply i markedet gjennom ulike markedsføringsog profileringstiltak. Da blir et nytt Applyslagord sentralt.

• En ledende internasjonal leverandør av boligkvarter og helikopterdekk i aluminium • Består av selskapene Apply Leirvik, Apply Emtunga, Aluminium Offshore, Apply Leirvik International og Apply LQ Partner Rig & Modules: • Levering av tverrfaglige oppgraderinger og systempakker til borerigger, utrustning av containerbaserte moduler til mange offshoreformål • Består av selskapet Apply Rig & Modules (tidl. Apply Oil & Gas)

fortsatt er en utfordrer, at vi ser oppover, og at vi øker volumet og kvaliteten på våre leveranser. Energy skal reflektere at det er energisektoren vi forholder oss til, og at vi har en organisasjon som utstråler energi, forklarer Sortland.

- Vi ønsket et kort slogan som forteller noe om hvem vi er, og valget falt på «Upping the energy». Første del reflekterer at vi

Applymagasinet 3


Pizza, kake og gaver ble godt mottatt hos de rundt 150 håndverkerne som deltok i kranselaget.

Satser stort på nye fasiliteter:

Kranselag for Applys signalbygg på Forus Konsernets og Apply Sørcos nye hovedkontor er tett for vær og vind.

Med sin karakteristiske trekantform, særegne arkitektur og et areal på 20.000 kvadratmeter, viser Applys nye hovedkontor virkelig igjen på Forus. Første spadestikk ble tatt 9. januar 2012 av ordføreren i Sola, og nødvendig utgraving og pæling startet like etter. 16. april i år kunne rundt 150 håndverkere feire tett bygg sammen med representanter fra arkitektfirmaet, hoved­ entreprenør Skanska og Apply. - På vegne av alle i Apply vil jeg gratulere dere med arbeidet så langt. Vi gleder oss veldig til å flytte inn. Dette blir et bygg som er framoverlent i uttrykk, moderne i innhold og har en strategisk

plassering – akkurat det vi ønsker at hoved­ kontoret til Apply skal reflektere. Lykke til med det videre arbeidet, og fullfør bygget på en sikker og god måte, lød oppfordringen fra Applys konsernsjef Peder Sortland, før kranselaget fikk servert pizza og kake. Det seks etasjer høye Apply-bygget skal stå ferdig i slutten av januar 2014, og rommer 1.000 kontorplasser. I utgangspunktet skal Apply Sørco, Apply Capnor og Applys konsernledelse disponere rundt 670 av disse, fordelt på første, tredje, fjerde og femte etasje.

- Et sterkt fundament for videre utvikling og vekst

4 Applymagasinet

– Her får konsernet et energi­ effektivt og svært fleksibelt bygg som er godt tilpasset små og store prosjekter

- De to resterende etasjene er foreløpig tenkt leid ut. Apply har imidlertid ambisjoner om å ekspandere, så det kan godt hende vi vil ha behov for mer plass når bygget står klart, opplyser Johan Fredrik Køste, som er Applys prosjektleder.

31. januar markerte kunder og ansatte hos Apply Rig & Modules den offisielle åpningen av selskapets nye hovedkontor nordvest på Forus i Stavanger. I de 7000m2 store og moderne lokalene er ingeniør- og produksjonsmiljøene fra selskapets to Stavanger-lokasjoner nå samlet under ett tak, og nybygget er nå arbeidssted og base for 150 av de totalt 220 ansatte i Apply Rig & Modules. – Det nye bygget har gitt oss et sterkt fundament for videre utvikling og vekst, og bidrar til å befeste vår posisjon som en ledende leverandør av kontrollsystemer, produkter, systempakker og tjenester til den

globale oljeindustrien og maritime næringen. Etter et halvt år i nye lokaler er vi veldig fornøyde og tilbakemeldingene fra ansatte og kunder er svært gode, forteller Peter Nygaard Andersen, administrerende direktør. Kontorlokaler for ingeniører, ledelse og støttepersonell opptar rundt 4.000m2. I den vel 1600m2 store verkstedseksjonen finnes topp moderne produksjonsfasiliteter, med stor takhøyde for effektiv innendørs fabrikasjon og utrustning av store moduler og systemløsninger. Bygget kompletteres med et 1400m2 stort varemottak og lager, og et vel seks mål stort uteareal.


Kranselag- matøkt Prosjektleder Peder i dialog med regionsjef Skanska Eksteriørbilde/illustrasjon Interiørillustrasjoner

Slik skal det nye hovedkvarteret bli seende ut. (Illustrasjon: Brandsberg-Dahls Arkitekter)

- Her får vi et energieffektivt og svært fleksibelt bygg, konstaterte Johan Fredrik Køste, Applys prosjektleder på utbyggingen.

Applys konsernsjef Peder Sortland (t.v.) i god prat med Skanskas regiondirektør, Rune Hognestad.

Applys nye hovedkontor Han mener det nye hovedkontoret gir Apply et flott utgangspunkt for framtidig satsing og at det vil bli en attraktiv arbeidsplass for de ansatte. - Her får konsernet et energieffektivt og svært fleksibelt bygg som er godt tilpasset små og store prosjekter. For Apply Sørco er det dessuten et stort pluss at selskapet får samlet sine tre Stavanger-lokasjoner under ett og samme tak. Jeg tror også at de flotte, moderne fasilitetene vil virke positivt på rekrutteringen av nye hoder til Apply, sier Køste.

• 20.000 m2 • Seks etasjer • Inneholder blant annet: - 1000 kontorplasser - Stor kantine - Rekreasjonsområder i hver etasje med aktive, passive og nøytrale soner - Sykkelparkering, sykkelverksted og spylestasjon - Gode garderobefasiliteter

- Parkeringskjeller med 150 plasser, samt 200 parkeringsplasser utendørs. Egne plasser er avsatt til motorsykler og el-biler. - Sentralt plassert nord på Forus vest, nær hovedfartsårene E39 og Solasplitten • Byggherre: C5 Eiendom • Arkitekt: Brandsberg-Dahls Arkitekter • Hovedentreprenør: Skanska • Apply TB har totalentreprisen på de tekniske anleggene

Apply Leirvik får nytt kontorbygg Apply har bestemt seg for å bygge nytt kontor­bygg til Apply Leirvik på Stord. Nybygget skal plasseres på tomten til eksisterende kontor- og administrasjons­ bygg, og allerede over sommeren starter rivningen av det gamle kontor­bygget fra 1978. - Målet med satsingen er å gi Apply Leirvik, som er blitt en av verdens ledende, uavhengige leverandører av boligkvarter, økt kapasitet og tidsriktige lokaler. Kontorbygget vil få plass til veksten i antall

ansatte som vi håper og tror Apply Leirvik vil få i årene framover. Med dette bygget fullfører vi nå opprustingen av kontorer for alle våre norske lokasjoner, sier konsernsjef Peder Sortland. Nybygget får et areal på drøyt 4.000 m2 fordelt på fem etasjer, med rundt 280 kontor­plasser. Det blir en moderne bygning som tilfreds­stiller de siste bygge­ kravene i TEK10-standarden. I de nye kontorene samles bedrifts­ledelse, prosjektledelse, engineering

og produksjonsledelse. I tillegg blir det plass til Apply Rig & Modules sitt team på Stord. - Nye kontorer vil føre til økt attraktivitet, produktivitet, og glade mennesker i effektivt samspill. Vi holder nå på med detaljene i bygget. Byggestart forventes til høsten, og vi ser for oss innflytting i årsskiftet 2014/2015, opplyser en strålende fornøyd direktør i Apply Leirvik, Lars Solberg.

Applymagasinet 5


Rigget for store oppgaver Med 120 års historie fra tiden før Apply og innholdsrike år med Apply, har Apply TB nå alle forutsetninger for å fortsette på en enda mer spennende reise. Du så det under Spellemannsprisen i konserthuset i Stavanger. Eller på Fregattene som jakter pirater utenfor Somalia eller beskytter norskekysten. Du merker det når du sjekker inn på et av de store hotellene i regionen. Her har det vært dyktige prosjektledere og montører fra Apply TB. Jobbene skal de fortsette med, men nå etter hvert under en annen logo.

- Vi kan nå bruke all vår energi og kapasitet til å sikre vår konkurransekraft i framtiden. Eierstrukturen blir den samme, med Køhlergruppen og Hitec Vision som de dominerende. Sammen med et nytt, aktivt styre staker vi ut en kurs der vi kan rendyrke og fokusere på det vi i Apply TB er best på, og det vi skal bli enda bedre på, sier Frode Wathne, administrerende direktør i Apply TB.

Soliditet og geografisk vekst Alexander Kielland skrev i forrige århundre som magistrat under på dannelsespapirene til gamle Teknisk Bureau. Gammel historie kunne også Haugesund skilte med da det ble etablert to like enheter der og i Stavanger. Etter at Apply kom inn i 2007, har selskapet vokst geografisk og i styrke. Ved hjelp av Etter seks år som familie har Apply-konsernet sammen med Sunnhordland med sin lange fortid, sammen med Bergen som Apply TB besluttet at veiene skilles. Splittelsen skjer fordi det også hadde et solid fundament, har selskapet fått strukturen og er best for begge parter. Selskapene er i dag for ulike til å dra styringssystemet som skal til for å være styrket i framtiden. nytte av hverandres kompetanse på en god nok måte. I tillegg har det vært tungvint og ressurskrevende for Apply TB å forholde - Tidspunktet for sammenslåingen var utfordrende, med seg til oljeindustriens regelverk og styringssystem. Nå får begge finanskrise og knallhard konkurranse, nedgangstider og dermed selskap mulighet til å være tydeligere mot sine kunder på hva de lav inntjening. Organisering, reorganisering og strukturering var er og utfører. viktig, og det fikk vi god støtte til. Vi har brukt tid på å rydde

6 Applymagasinet


125.000 meter svakstrømkabel, 50 000 meter sterkstrømkabel, 29.000 meter rør, 226 støvsugerpunkt, 3500 meter ventilasjonsrør, 56 personer i full gang med installasjon: Applys nye hovedkvarter på Forus tar form ved hjelp av Apply TB - som nå er skilt ut fra konsernet. - Selskapet skal fortsatt være et av Vestlandets største og beste innen tekniske totalleveranser og service, sier Frode Wathne, administrerende direktør i Apply TB.

Vi skal fortsette med å være en av vestlandets største på nybygg og prosjekt, men i tillegg vil vi øke kraften inn på servicemarkedet der vi også er svært gode

opp for å få tilbake lønnsomhet og riktig vekst. Finanskrisen og trange kontrakter fra den tiden har gjort at lønnsomheten fram til nå har skygget for vekstambisjonene. Fokus på lønnsomhet kommer også det neste året til å ha stor oppmerksomhet, men prognosene framover er mer lystige. Markedet er der og vil fortsatt være der med en vekst i våre regioner. Dette gir oss store og gode muligheter, og med våre vel 500 ansatte er vi nå rigget for å ha åtte til ti parallelle prosjekter i 40- til 100-millionersklassen, utdyper Wathne. - Bedre der vi er best - Vi skal fortsette med å være en av vestlandets største på nybygg og prosjekt, men i tillegg vil vi øke kraften inn på servicemarkedet

der vi også er svært gode. Vi har i flere år og nå igjen vunnet kontrakten på service med de fem store kommunene på nord Jæren. Dette er et marked som vi kommer til å gå tyngre inn i flere steder, fortsetter Apply TB-sjefen. Han legger til at selskapet også skal holde fram med å være en av de største lærlingbedriftene i Rogaland og Hordaland. Det er et samfunnsansvar, men også en viktig rekrutteringskanal for Apply TB. Innen to år skal selskapet ha fått nytt navn og ny profil, men direktøren tror ikke de trenger så lang tid. - Vi håper å være godt i gang til høsten, men det viktigste for oss er at det blir en godt forankret prosess, opplyser han. Wathne mener tiden i Apply-familien har vært en fantastisk reise i et flott selskap med et godt omdømme. - Vi ønsker Apply-konsernet lykke til på den veien de nå skal fortsette på, hilser han. - Og hvor er Apply TB om 10 år? - Selskapet skal fortsatt være et av Vestlandets største og beste innen teknisk totalleveranse og service. Vi skal absolutt være blant topp tre, svarer Wathne resolutt.

Applymagasinet 7


Tore Tjelta, divisjonsdirektør for borekontrollsystemer i Apply Rig & Modules

Ny kontrakt med Maersk Drilling:

Tre av tre mulige for Apply Rig & Modules Maersk Drillings ordre på et komplett borekontrollsystem til «Mærsk Gallant» er den tredje i rekken som Apply Rig & Modules får fra samme kunde. – En viktig kontrakt som gir hele selskapet et solid løft, mener divisjonsdirektør Tore Tjelta. Maersk Drilling tildelte tidlig i juni Apply Rig & Modules kontrakt på engineering, produksjon, installasjon og idriftsettelse av et nytt bore­kontroll­system til riggen «Mærsk Gallant». System­ pakken inkluderer blant annet software og hardware - deriblant en ny kabin for to bore­operatører og en mindre kontrollkabin for rør­håndterings­maskinen (PDM) på rørdekket. Prosjektet ble påbegynt umiddelbart, og det nye systemet skal være klart for installering i forbindelse med planlagt landligge for «Mærsk Gallant» i andre kvartal 2014. - Vi har tidligere gjennomført to tilsvarende prosjekter for Maersk på riggene «Mærsk Guardian» i 2011 og «Mærsk Giant» i 2012. Da demon­strerte vi til fulle at vi kan integrere kontroll­ systemet vårt med eksi­sterende boremaskineri om bord. At vi nå skal levere bore­kontrollsystem til nok en Maersk- rigg, den tredje av tre mulige, er rett og slett kanonbra. Vi er veldig glade for tilliten Maersk viser oss, sier en jublende glad Tore Tjelta, divisjonsdirektør for borekontrollsystemer i Apply Rig & Modules.

– Borekontrollsystemet er et skikkelig Apply-produkt, der vi tar oss av all engineering, dataprogrammering og installasjon av HVAC i borekabinen og den mindre PDM-kabinen

8 Applymagasinet

Kvalitetsstempel Han mener den viktige kontrakten gir Apply Rig & Modules en kjempe­mulighet til å styrke posi­sjonen i markedet. - Ordren viser at Maersk har tiltro til konseptet vårt og vil videre­føre det på sine rigger. Det betyr mye, for Maersk er kjent i markedet som en stor og viktig boreoperatør - med 16 rigger i operasjon og ytterligere sju til på vei ut. At de nok en gang velger vår løsning er et kvalitetsstempel for oss når vi skal ut og selge nye systemer, noe vi jobber aktivt med. At «Mærsk Guardian» og «Mærsk Giant» kan vise til veldig god oppetid etter tilsvarende oppgraderinger av borekontrollsystemene, styrker dette kvalitetsstempelet ytterligere, mener Tjelta. Divisjonsdirektøren sier Maersk-referansene samtidig viser at Apply Rig & Modules er forbi stadiet som «one off-leverandør» og er blitt en tilbyder med kontinuitet og vilje til innenfor dette segmentet. - Det er mange selskaper som skriver på nettsidene sine at de leverer borekontrollsystemer, men det er slett ikke mange uavhengige, norske leverandører som kan vise til faktiske leveranser, poengterer Tjelta. - En vitamininnsprøytning Allerede uken etter signering var arbeidet med engineering og dokumentasjon i gang. I den mest hektiske fasen utover høsten og vinteren vil 25 Apply-medarbeidere være involvert i prosjektet.


Mærsk Gallant i operasjon på Ekofisk. (Foto: Ole K. Hammerø)

- Borekontrollsystemet er et skikkelig Apply-produkt, der vi tar oss av all engineering, dataprogrammering og installasjon av HVAC i borekabinen og den mindre PDM-kabinen. Det eneste vi setter ut til underleverandører er stålfabrikasjonen til de to kabinene, samt isoleringen av disse. Arbeidsomfanget innebærer at vi må gjøre oss nytte av kompetansen til medarbeidere i en rekke av divisjonene våre, og prosjektet gir dermed et solid løft og en god vitamininnsprøytning for hele Apply Rig & Modules, sier en entusiastisk Tjelta.

I leveransen til «Mærsk Gallant» inngår blant annet en borekabin for to operatører.

60 dager til installasjon og commissioning 1. mars neste år skal systemet være ferdigstilt. Da skipes det til et ennå ikke navngitt verft ved Nordsjøbassenget, der Apply Rig & Modules så tar fatt på den ambisiøse jobben med å installere og sette i drift borekontrollsystemet i løpet av bare 60 dager. - 60 dager høres kanskje mye ut, men på denne tiden skal vi avinstallere eksisterende system, installere nytt, sette det i drift og teste at alt fungerer. Med tanke på volumet på denne jobben, er 60 dager absolutt en ambisiøs lovnad til Maersk. Det er ikke mange leverandører som klarer tilsvarende, og det er noe vi er veldig stolte av. I denne fasen drar vi virkelig nytte av vår multidisipline riggerfaring, avslutter divisjonsdirektøren, som forventer å være ferdig med jobben om bord på «Mærsk Gallant» til 10. juni 2014.

Applymagasinet 9


Alltid på jakt etter nye storfangster

På fritiden fanger han gjerne havets sprellende skatter. På jobb haler Leif Ståle Lidal i land kontrakter for Applys forretningsområde Living Quarters & Helidecks. Vårens fangst er det ingenting å si på. - Jeg har aldri vært borti noe lignende. At vi sikret oss tre store oppdrag på tre måneder er absolutt høydepunktet i min karriere i Apply. Slik beskriver Leif Ståle Lidal, markedssjef og leder for forretningsutvikling, vårens kontraktsrush. Startskuddet gikk i februar, med tildelingen av boligkvarteret for Martin Linge-feltet. I mars kom gladnyheten om kontrakten på boligkvarteret til Gina Krog, før Det norske/SMOE samme måned gav Apply jobben med å bygge boligkvarteret til Ivar Aasen-plattformen. - Det nærmeste vi kommer en slik konsentrasjon av storkontrakter må ha vært da vi fikk Gjøa LQ og Troll A LQE i februar og april 2007, minnes 49-åringen - Elsker spenningen Han skildrer det siste året som veldig kjekt, spennende, og ikke minst svært hektisk - med mye farting til salgsmøter hos potensielle kunder i utlandet. Travle dager og uker på reis oppveies imidlertid i stor grad av den gode kriblingen som tildelingsprosessen gir. - Jeg elsker spenningen i anbudsfasen. Får vi jobben eller ikke? Tiden etter at vi har levert et

10 Applymagasinet

tilbud, der oppfølgingsspørsmålene fra kundene begynner å tikke inn, er litt nervepirrende. Det er omtrent som en seks måneder lang lottotrekning, der du har fem-seks rette og venter på at syvende tall skal gå inn, mener Lidal.

”Å vinne disse jobbene er fullt og helt en kollektiv innsats. I så måte har jeg en kremjobb...” - Du blir ikke stresset av å gå så lenge i uvisshet? - Jo, men det oppleves stort sett som positivt stress. Jeg har imidlertid hatt enkelte episoder der pulsen kanskje var litt vel høy. Husker blant annet da vi ventet på tildeling av boligkvarteret til BP Clair i 2004. Etter noen uker med spørsmål fra kunden ble det rolig. Da var jeg redd de forhandlet med andre. Jeg ville gjerne få kunden i tale, men ville ikke mase - og var usikker på valg av åpningsreplikk. Siden kunden satt i Texas, hjemstaten til countrymusikeren Willie Nelson, skrev jeg to korte linjer: «You are always on my mind. Isn’t it Willie Nelson?». Kunden svarte bare

«Yes it is». Et par dager senere løsnet det, og vi fikk jobben. Du kan godt si at jeg dro på en liten fisketur og fikk skikkelig napp, ler Lidal, som er en ivrig hobbyfisker på fritiden. - Å dra rett på sjøen og sette garn på fredag ettermiddag er den beste medisinen etter en uke på langtur til Østen eller USA. Morgenen etter retur til Norge er jeg normalt døgnvill og våkner tidlig. Da passer det ypperlig å stå tidlig opp og dra garn. Jeg har hatt denne interessen siden jeg var på sjøen med bestefar som fem-seksåring, og i dag gir fisketurene den beste rekreasjonen jeg kan tenke meg. Fiskelykken er dessuten bra, jeg tror ikke jeg har kommet hjem uten fangst en eneste gang. Har «fetisj» for nytt verktøy På salgsreisene utenlands får markedssjefen utløp for en annen interesse: Shopping. Og da er det først og fremst en ting han ser etter; gult elektroverktøy. -Jeg er vel litt «hekta» på Dewalt-utstyr, og har vel vært innom de fleste Home Depot-butikkene i Houston-området på jakt etter et kupp. Jeg jobbet som snekker i studietiden, og har fortsatt på hobbybasis etterpå. Har bygd min egen hytte på Vågslid, og hjemme på Moster tar vel vedlikeholds- og oppussingsarbeidet aldri slutt. Da er det godt å ha skikkelig redskap. Det finnes alltid en god unnskyldning for å kjøpe noe nytt, ler Lidal, som er født, oppvokst og fremdeles bor på Moster i Bømlo kommune. Der deler han hus med kona Brit. De to barna er voksne og har flyttet hjemmefra.


”Etter 24 år i Apply Leirvik har jeg lært meg alt fra sveising til engineering, innkjøp og produksjon fra bunn av. Det gir en faglig trygghet når jeg skal selge, noe jeg tror er mitt viktigste fortrinn i møte med kunder. Lidal kunne valgt en karriere som snekker. Eller sjømann. Etter første år på gymnaset mønstret nemlig den skoleleie mostringen på et lokalt frakteskip. Ett år senere prøvde han å få hyre hos Wilhelmsen-rederiet i Oslo. Ville ut og se verden, til Rio de Janeiro og andre eksotiske steder. Men med bare ett års fartstid å vise til, fikk han avslag. Da bar det i stedet tilbake til gymnaset, som han fullførte uten nevneverdig interesse for lesing og lekser. Karakterene ble deretter, så Lidal droppet like godt søknaden til ingeniørhøyskolen i Bergen. I stedet fant den handlekraftige ungdommen sin egen vei inn. - Tre dager etter semesterstart troppet jeg opp på ingeniørhøyskolen og spurte om de hadde en ledig pult. De hadde mange, og jeg fikk velge hvilken linje jeg ville begynne på. Jeg fant min plass og ble ingeniør innen metallurgi og sveiseteknikk, forteller han. Løsningsorientert og utålmodig - Kolleger beskriver deg som en rolig og avbalansert fyr… - Hva? Det tror jeg må være en fleip. Jeg har vel ikke så mye ro i kroppen. Er vel helst en ekstremt løsningsorientert type, som vil få ting unna i en fei. Avbalansert... Den var god, humrer Lidal lavmælt.

fra bunn av. Det gir en faglig trygghet når jeg skal selge, noe jeg tror er mitt viktigste fortrinn i møte med kunder. Samtidig vil jeg poengtere at jeg det siste året har hatt med meg Arne Ottesen og Peter Gabrielsson på salgsturnéene. Som tremannsteam har vi jobbet tett og godt, og utfylt hverandre på en super måte, roser Lidal.

”Historien og renomeet vårt betyr veldig mye i markedsarbeidet.” - Og hva er oppskriften på å lykkes med salg av boligkvarter? - Å vinne disse jobbene er fullt og helt en kollektiv innsats. I så måte har jeg en kremjobb, som får fronte hele forretningsområdet. For å få tilslaget må vi ha levert et godt gjennomarbeidet tilbud med rett pris, og vi må være veldig engasjerte og flinke til å svare kunden i ettertid. Vi får tilbakemelding på at det har betydd mye at vi har stått på pinne for å respondere kundene. - I bunn for tilbudene våre ligger selvsagt et veldig godt produkt og god HMS-statistikk.

Historien og renommeet vårt betyr veldig mye i markedsarbeidet. Faktisk opplever jeg at produkt, gjennomføringsevne og HMS bare har vært små temaer i forhandlingene om de siste store kontraktene. Kundene vet allerede hva vi står for på de områdene. Det sier litt om renommeet vi har opparbeidet oss, forteller Lidal. Etter en hektisk vinter og vår, er forsommeren litt roligere for 49-åringen. - På markedssiden er det lite som skjer for Apply Leirvik resten av året, men vi hviler ikke på laurbærene av den grunn. Vi jobber nå med å sikre nye oppdrag til Apply Emtunga og Singapore-selskapene Apply Leirvik International og Aluminium Offshore. Det kommer for eksempel nye spennende prosjekter i Canada og Aserbajdsjan. For Apply Leirvik blir neste bølgetopp Johan Sverdrup- og Johan Castbergprosjektene, to store Statoil-oppdrag som etter planen skal tildeles neste år, forteller Lidal med forventning i blikket.

Leif Ståle Lidal roser Arne Ottesen (t.h) og Peter Gabrielsson (ikke til stede) for tett og godt teamwork i salgsarbeidet for Apply Living Quarters & Helidecks.

Karrieren i Apply begynte i 1989 da han fikk jobb som kvalitetssikringsingeniør i Apply Leirvik – den gang Leirvik Sveis. Siden har han jobbet med kvalitetssikring, prosjekt- og engineeringledelse i Apply Leirvik, før han ble markedssjef og leder for forretningsutvikling i 1998. I 2011 ble det ansvaret utvidet til å gjelde hele forretningsområdet Living Quarters & Helidecks. - Hvordan er du som selger? - Etter 24 år i Apply Leirvik har jeg lært meg alt fra sveising til engineering, innkjøp og produksjon Applymagasinet 11


Apply Sørco:

Gullfaks C (Foto: Øyvind Hagen/Statoil)

Viktig bidragsyter til Statoils teknologiløft på Gullfaks Sør Apply Sørcos ingeniører og installatører spiller en sentral rolle når Statoil oppgraderer Gullfaks Sør-feltet med havbunnskompresjon Teknologiløftet er en viktig milepæl for å øke utvinningen fra dette og flere gassfelt, og Gullfaks Sør er det andre større feltet i verden som er be­sluttet ut­bygd med hav­bunns­­kompresjon. Den tekniske løs­ningen består av en kompressor­­ stasjon med to våt­gass­kompressorer, som install­ eres på 135 meters dyp og kobles opp mot eksi­ sterende brønn­rammer og rør­system 15 kilo­meter fra Gullfaks C, samt en 16 kilometer lang kraft- og kontroll­kabel mellom kompressorstasjonen og Gullfaks C.

som trengs for å betjene kompresjons­systemet fra platt­formen, deriblant installasjon av mye nytt elektrisk utstyr, opp­gradering av instrument­ering og kontroll­­systemer, strukturelle endringer, tiein av kontroll­kabelen fra kompressor­­stasjonen på havbunnen, samt tilkobling til platt­formens systemer. Kompressorstasjonen som skal settes på havbunnen (Illustrasjon: Statoil)

Verdifull erfaring I tøff konkurranse med en rekke andre til­bydere, sikret Apply Sørco seg kontrakten på topsidemodifika­sjonene på Gullfaks C. Jobben omfatter installasjon av nytt utstyr og tekniske løsninger

- Dette er et prestisjeoppdrag som gir oss veldig verdifull erfaring og kan fungere som døråpner inn i lignende prosjekter, forklarer prosjektleder i Apply Sørco, Kjetil Granlund. Installasjonsstart i september Etter en utfordrende start på prosjekteringen, er 60 av selskapets ingeniører er nå dypt inne i detaljengineeringen. - Veldig raskt etter tildelingen i fjor innså vi at Feed-studien som lå til grunn for kontrakten var for umoden. Den gav oss ikke godt nok grunnlag til å utføre modifi­kasjonene slik vi opprinnelig hadde planlagt. Vi måtte da be Statoils prosjekt­leder om en time-out der vi kunne tenke ut nye løsninger. Etter to nye mulighets­studier fant vi et godt alternativ, som Statoil aksepterte. Forsinkelsene som oppstod i kjølvannet av studiefasen jobber vi nå inn igjen, og vil ikke få konsekvenser for sluttdatoen i prosjektet, konstaterer Granlund. Prosjektet planlegger oppstart av pre­fabrikasjon i sommer. Installasjons­arbeidet off­shore skal begynne i slutten av september i år. - Vi vil ha 35 senger til rådighet på Gullfaks C, og mobiliserer totalt 105 personer - fordelt på tre skift. Offshore­arbeidet vil pågå helt til september 2015, så det er med andre ord en omfatt­ende jobb vi skal utføre på platt­formen, avslutter Granlund.

20 nye lugarer til West Epsilon Etter en intens byggeperiode på bare fem måneder, ferdigstilte Apply Rig & Modules i slutten av mai den nye boligmodulen som selskapet har designet og bygget til boreriggen West Epsilon. Den to etasjer høye modulen inneholder totalt 20 lugarer fordelt på to etasjer, vaskerom, teknisk rom og lagerfasiliteter. Komplett HVAC-anlegg er også inkludert i Applyleveransen. - Hele prosjektet har gått knirkefritt, og helt uten skader. Vi har hele tiden hatt en god dialog med kunden North Atlantic Drilling, oppsummerer en fornøyd Arnt Ove Børildsen, key account manager i Apply Rig & Modules.

12 Applymagasinet

Med kort leveringsfrist har det meste av engineeringen blitt gjort parallelt med utrustningsog innredningsarbeidet. Byggingen er utført i Risavika havn i Sola, og modulen er den aller første som er sammenstilt i havnen - som er mest kjent som anløpssted for containerskip og danskeferjer. I alt har Apply Rig & Modules hatt 20 personer engasjert i prosjektet. - North Atlantic hadde behov for å utvide lugarkapasiteten på West Epsilon i forbindelse med hook-up av Gudrun-plattformen, og den nye modulen vil nå erstatte toppetasjen i det eksisterende boligkvarteret på boreriggen, forklarer Børildsen.


Bygger boligkvarteret til Martin Linge:

Forbrødring på tvers av riksgrensen Koreanske Samsung Heavy Industries tildelte i vår Apply oppdraget med å bygge boligkvarteret til Martin Lingeplattformen. Prosjektet er et samarbeid mellom Apply Leirvik i Norge og Apply Emtunga i Sverige, der Apply for første gang kombinerer norsk spesialkunnskap om NORSOK-kravene med svensk spisskompetanse på design og fabrikasjon av boligkvarter i stål. Arbeidet med grunndesignen til det 3700 kvadratmeter store og åtte etasjer høye boligkvarteret er kommet godt i gang. Apply Leirvik har gjort unna første etappe i engineeringarbeidet innenfor elektro, instrument og telekom (EIT), arkitektfag, sikkerhet og rør, men har nå overlatt stafettpinnen for disse disiplinene til sine kolleger i Apply Emtunga. Der har de fra før fått ansvaret for grunndesign innen disiplinene struktur og varme, ventilasjon og air conditioning (HVAC). Senere skal all detaljdesign, produksjon og utrustning gjøres av Apply Emtunga, før boligmodulen står klar til utskiping fra kai i Gøteborg 30. april 2016.

”Ordreverdien er stor, og boligkvarteret sikrer at vi har et stort team sysselsatt de neste tre årene.” - En styrke for Apply - Det er første gang vi har prøvd denne type samarbeid mellom våre to selskaper. Målsetningen har vært gi Apply Emtunga større erfaring med NORSOK-kravene. Våre norske kolleger designer etter disse

kravene i de aller fleste av sine prosjekter, mens vi jobber mest med internasjonale prosjekter der det stilles andre krav. Starthjelpen fra Apply Leirvik har vært til god hjelp for oss, og når Apply Emtunga nå har overtatt det resterende arbeidet med grunndesignen vil vi fremdeles ha god støtte fra Apply Leirvik i det videre arbeidet, forklarer prosjektleder for Martin Linge-boligkvarteret, Carl-Henrik Gustafsson i Apply Emtunga. Han mener samarbeidet over riksgrensen er et viktig fortrinn for Applys forretnings­ område Living Quarters & Helidecks. - At vi kan utnytte hverandres kompetanser på denne måten til å sikre Apply nye kontrakter, er helt klart en styrke for forretningsområdet og konsernet, sier Gustafsson.

Apply Emtunga-ingeniørene Anders Jacobsson (Piping) og Niclas Ekelund (t.h.) (HVAC) jobber med grunndesignen til Martin Linge-boligkvarteret.

Martin Linge boligkvarter • 3700 kvadratmeter • Åtte etasjer • Inneholder 95 enkeltlugarer, rekreasjonsområde, skifterom, helikopterdekk og alle andre fasiliteter som trengs for å drive offshorehotell • 1990 tonn

arbeid også utover dette prosjektet. Selskapet samarbeider blant annet med Apply Leirvik om produksjon til Edvard Grieg-boligkvarteret, og har flere after sales-prosjekter gående mot kunder i Østen.

I Martin Linge-prosjektet er det Samsung For Apply Emtunga, som nå skal føre Heavy Industries som er kunde, med Total Martin Linge-jobben helt i mål, er dette som sluttkunde. en viktig kontrakt. - I Apply Emtunga har vi gjennomført prosjekter for både Samsung og Total Gjensyn med gamle kunder tidligere. Men det begynner å bli noen år - Ordreverdien er stor, og boligkvarteret siden nå, så det er gledelig å gjenoppta sikrer at vi har et stort team sysselsatt den kontakten, synes Gustafsson. de neste tre årene, sier Gustafsson. Han legger til at Emtunga også har bra med

Applymagasinet 13


Frode Spissøy (nærmest), Michael Loosch og Marius Hauge merker opp gulvet for lugarinstallasjon i femte etasje.

Boligkvarteret til Eldfisk 2/7 S:

I godt driv med innredning og utrustning

Richard Enes og Fionn Gunning (t.h.) installerer vanntilførsel til lugarene.

Inn mot sommerferien vil Apply Leirvik komme opp i 140 ansatte som utruster og innreder den 10 etasjer høye bolig- og utstyrsmodulen til Eldfisk-plattformen. –Jeg har stor tro på at vi skal få boligkvarteret klar til avtalt tid våren 2014, forteller prosjektleder Frank Terje Karlsen, mens han fører an oppover i etasjene i det framtidige offshorehotellet som utrustes på verftsområdet til Apply Leirviks opp­ drags­giver, Kværner Stord. - Tillitserklæring I de ulike etasjene jobber Apply-ansatte denne dagen blant annet med montering av veggplater, vanntilførsel til lugarene, samt installasjon av de prefabrikkerte lugarene. - Neste store milepæl kommer i august. Da skal kontrollrommet være ferdig innredet og utstyrt, opplyser Karlsen.

”Selv trives jeg veldig godt med å arbeide på andre lokasjoner. Da møter vi blant annet litt andre utfordringer enn vi gjør til vanlig...”

14 Applymagasinet

Bolig- og utstyrsmodulen er bygget hos et verft i Finland. Apply Leirviks leveranse bestod opprinnelig av arkitektfag og isolasjon. I vår ble imidlertid jobben utvidet. - Kværner Stord har nå gitt oss fullt ansvar for utrustning og ferdigstillelse av boligkvarteret, noe som innebærer at vi også leder og styrer leveransene til de andre underleverandørene til boligkvarteret – inkludert store fag som air conditioning, elektro, instrumentering og tele­kom (EIT), struktur, rør og mekanisk. At Kværner Stord gav oss denne utfordringen, tar vi som en tillitserklæring fra en god nabo og samarbeidspartner gjennom mange år, forteller Karlsen. Som en følge av det utvidede ansvaret er han sammen med disiplinledere, ingeniører og arbeidsledere fra Apply Leirvik innlemmet i Kværner Stords organisasjon for Eldfiskbyggingen. På jobb hos «storebror» Apply Leirvik har gjennom årene bygget og innredet de aller fleste boligkvarterene på eget verftsområde. Hvordan er det da å gå på jobb hos nabo og «storebror» Kværner Stord?

Prosjektleder Frank Terje Karlsen

Eldfisk boligkvarter • 10 etasjer • Vel 5000 kvadratmeter • 154 enkeltlugarer • Utstyres med helikopterdekk, kontrollrom, kontorer, kjøkken, vaskeri, verksted, lager, rekreasjonsområder.

- Selv trives jeg veldig godt med å arbeide på andre lokasjoner. Da møter vi blant annet litt andre utfordringer enn vi gjør til vanlig, siden vi ikke har det vanlige støtteapparatet like tett på. Nå blir det mer opp til oss selv å finne løsninger der og da med de kreative og dyktige folkene vi har i Eldfisk-gjengen til Apply, forteller Karlsen.


Edvard Grieg:

Følger «notene» til punkt og prikke

Kjersti Andersen, Knut Olav Solberg, Ronny Hollund, Kjetil Eriksen, Kjell Frode Salomonsen og Øystein Kvalvik gir hverandre en kjapp statusrapport på et av de daglige målstyringsmøtene i Edvard Grieg-prosjektet.

Apply Leirvik er ferdig med halve engineeringjobben og har startet produksjonen av bærebjelker og bunnrammer til Edvard Grieg-boligkvarteret. - Prosjektet er i rute, og vi har så langt oppfylt alle milepælene vi har satt oss, forteller en fornøyd Øystein Kvalvik, Apply Leirviks prosjektleder. 26. juni 2014 skal det sju etasjer høye bolig­k varteret seile fra Apply Leirvik til Kværner Stord, der det skal løftes på plattform­dekket som Kværner bygger for Lundin. Innen den tid skal den 2600 kvadrat­meter store bolig­k varteret i aluminium designes, bygges og utstyres med 100 kabiner, helikopterdekk, admini­ strasjons­senter og alt annet som trengs for å drive hotell ute på feltet. For tiden er rundt 85 personer engasjert i prosjektet, på fire ulike Apply Leirvik- og Apply Emtunga-lokasjoner. Utrust­ning starter i september, og prosjektet vil nå sin bemannings­topp i september, oktober og november – med 250 personer involvert. Får to etasjer fra Sverige - All design utføres av Apply Leirvik, og fem av de sju etasjene skal fabrikkeres her på Stord. De to siste etasjene fabrikkeres og gjøres 70 prosent ferdige hos Apply Emtunga i Sverige. Der har vi for første gang opprettet en produksjonslinje for aluminium, og vi har nå folk på plass

hos stål­spesialisten for å bygge opp kompe­tanse på aluminium­sveising og HMS-utfordringer knyttet til aluminiums­­ arbeid. De første tre «Emtunga-modulene» kommer til Stord 7. oktober i år, og hele bolig­k varteret vil bli sammenstilt hos Apply Leirvik, opplyser Kvalvik. Han legger til at samarbeidet med søster­selskapet i Sverige er et strategisk valg for Applys forretnings­ område Living Quarters & Helidecks. Differen­sierte produksjons­lokasjoner vil gjøre Apply i stand til å ta på seg flere aluminiums­oppdrag i årene som kommer. Målstyring etter Lean-metoden Aluminiumsfabrikasjon hos Apply Emtunga er ikke eneste nybrotts­arbeidet i Edvard Grieg-prosjektet. Det er tatt i bruk en ny prosjekt­­gjennom­førings­metode, nye 3D-verktøy og nye data­base­verktøy. I tillegg har engineering­­disiplinene også inn­ført arbeids­­metoder fra Lean-filo­sofien, en produksjons­metodikk som bygger på Toyotas produksjons­system. - For å lykkes med Edvard Grieg-leveransen er sam­handling og kommunikasjon helt essensielt, og ett av Lean-verktøyene vi har tatt i bruk er daglige mål­styringsmøter. Her treffes lederne for prosjekterings­ disiplinene til en kjapp statusrapport. Vi har fokus er på det som ikke er blitt utført de siste 24 timer, og hvordan vi kan løse utfordringene. Dette har gitt oss god effekt, opplyser Kvalvik, som legger til at Lean-metodikk også er i ferd med å tas i bruk i fabrikasjonsdisiplinene.

Hi-Load DP gjør det mulig for konvensjonelle tankskip å få overført olje direkte fra tankene i produksjonsenheter ute på feltene. (Foto: Remora)

Gjør verdens første HiLoad-enhet klar for oppdrag Teekay skal nå sette det særegne olje­laste­ fartøyet HiLoad DP i drift for aller første gang. Apply Rig & Modules har forberedt den gigantiske «sugekoppen» på avreisen til Brasil. Etter å ha ligget i opplag i to år, skal prototypen av det norskutviklede oljelastsystemet HiLoad DP nå tas i bruk av Teekay i Brasil. Før avreise måtte fartøyet klargjøres, et oppdrag Teekay tildelte Apply Rig & Modules. - Siden første april har vi hatt et snitt på 20 ansatte gående i rotasjon på HiLoad DP i Vigra havn utenfor Kristiansand. Der har vi utført vi modifikasjoner, vedlikehold og klassing på fartøyet, jobber som blant annet inkluderte rørlegging, elektroarbeid, stål- og strukturarbeid, skifting av anoder under vann, samt leveranse av rekreasjonsmodul. Prosjektet har omfattet både dykkeoperasjoner og koordinering av høye kranløft, så du kan trygt si at vi har vært både høyt og lavt på den totalt 59 meter høye farkosten, konstaterer prosjektleder Knut Korsbø i Apply Rig & Modules. - HiLoad DP er en veldig spesiell farkost, så for oss må dette kunne regnes som nybrottsarbeid, legger Korsbø til. Teekay inngikk i fjor avtale om kjøp av HiLoad DP fra Remora AS. Enheten gjør det mulig for konvensjonelle tankskip å få overført olje direkte fra tankene i produksjonsenheter ute på feltene, og fjerner dermed behovet for de tradisjonelle og mer omfattende lastesystemene offshore. HiLoad DP suger seg ganske enkelt fast til bunnen av tankskipene, og holder skip og lastesystem i ro med dynamisk posisjonering mens oljen overføres fra produksjonsenheten. Applymagasinet 15


Toppledersamling på Stord

Applys årlige toppledersamling - Apply Summit ble avholdt på Stord 30. og 31. mai. Dette var den femte i rekken. Om lag 70 ledere fra hele Apply deltok, inkludert represen­­tanter fra Singapore, Aberdeen, Krakow og Gøteborg/Emtunga. Ut­ gangs­­­punktet var at Apply, etter den re­struktu­ rering som har vært gjennom­ført siden i fjor høst, er rigget for vekst. De ulike forretnings­­områdene delte sine mulig­hets­bilder med resten av gruppen. Fokus var på gjennom­­gang av marked, kunder og konkurrenter, samt presenta­sjon av muligheter

og trusler. Et gjennomgangs­tema var hvordan det arbeides med kvalitetsforbedring i ulike deler av organisasjonen. Representanter fra Statoil redegjorde for hvordan de oppfatter Apply på de sentrale kriteriene som selskapet vurderer leveran­dørene sine etter. Det er gledelig at Apply skårer høyt på HMS området. Konsern­sjef Peder Sortland konsta­terte at Apply ikke vinner kontrakter ved gode HMS resultater alene, men uten gode presta­sjoner

Rune Gaasø, Manager Supplier Relations Management i Statoil, holdt foredrag for de 70 topplederne i Apply på samlingen på Stord.

på dette området vil ikke selskapet kvalifisere til leveranser. Dette er enda en god grunn til å fortsette det meget gode HMS arbeidet som gjøres i organisasjonen. Samlingens andre dag var viet til innspill til høstens strategi­prosess. Det var en engasjert for­samling av Apply ledere som benyttet anled­ ningen. Alle innspillene er samlet, systematisert og blir vurdert i det kommende strategiarbeidet.

Stort engasjement for bedre kvalitet Apply Capnors ansatte i Polen hadde kick off for kvalitetskampanjen i Krakow i oktober 2012.

Applys kvalitetskampanje «Apply Best Practice» ruller og går i konsernet, og ett av selskapene som har lagt ned stor innsats i 2012 og 2013 er Apply Capnor. Samtlige 92 ansatte i Norge og Polen har nå vært gjennom samlinger der de har deltatt i øvelser av ulike slag. - Gjennom gode diskusjoner har vi avdekket at de viktigste utfordringene våre i forhold til kvalitet og etter­levelse er knyttet til måten vi kommuni­serer og

16 Applymagasinet

infor­merer på – både internt og eksternt. Dette har vi allerede fulgt opp med opplæring for prosjekt­ledere, der de trente på kommunikasjon, Compliance & Leadership og prosjektstyring, forteller Ingrid Roth Hetland, HR/QHSE Manager i Apply Capnor. Hun mener det viktigste resultatet fra arbeidet med kvalitetskampanjen er en felles forståelse av utfordringene Apply

Capnor har i forhold til å levere kvalitet til kundene, samt et felles ønske om å bli bedre. - Vi har fremdeles en vei å gå, men gjennom målrettet arbeid med denne kampanjen er kvalitet nå løftet enda høyere opp på agendaen til alle våre ansatte. Jeg er veldig stolt av alle medarbeiderne som har deltatt i forbedringsarbeidet. Vi er et lite selskap med vekstambisjoner, men uten kvalitet i bunn for alt vi gjør vil vi ikke greie å vokse, mener Roth Hetland.


Elektriker Carl Anders Nilsson henger opp koblingsbokser på Statfjord C. Jane Høines Tangen fra bedriftshelsetjenesten til Apply Sørco følger med, som del av en kartlegging av ergonomien i prosjektet.

Prosjektleder Knut B. Carlsen.

God start på Statfjord

Statfjord C (Foto: Harald Pettersen/Statoil)

Etter seks måneders intenst engineeringarbeid i tre land, startet Apply Sørco installasjonen av nytt brann- og gassdeteksjonssystem på Statfjord C-plattformen 1. mai. Modifikasjonskontrakten, som også omfatter Statfjord B, er den største enkeltkontrakten i selskapets historie. - Installasjonsstarten var den første store milepælen i prosjektet. Å klare den var veldig viktig for oss, forteller prosjektleder Knut B. Carlsen i Apply Sørco.

i Stavanger, har vi også 15 ingeniører fra Apply Poland i arbeid i Krakow og 26 ingeniører hos samarbeidspartner Honeywell som jobber for fullt i Pune i India, forteller prosjektlederen.

I alt 84 personer er mobilisert på Statfjord C. Det er installasjons­ ledelse, feltingeniører, installatører og stillas­arbeidere, fordelt på tre skift. - Vi holder nå på med bygging av kabelgater for alle de nye kablene vi skal trekke til de ulike områdene på plattformen. Når alle kabler og koblingsbokser er knyttet opp mot kontrollrommet, går vi i gang med å montere de nye detektorene som skal registrere eventuelle gasslekkasjer eller flammer, rapporterer feltingeniør Rune Gerhardsen ute på Statfjord C.

Ferdige i 2015 Apply Sørco startet engineeringen til Statfjord B i mai i år, og Carlsen ser for seg at mobilisering ute på plattformen går som planlagt 1. november 2013. - Der vil vi ha totalt 66 mann i arbeid, fordelt på tre skift. Arbeidet på de to søsterplattformene vil så gå parallelt fram til 23. april 2015, når brann- og gassdeteksjonssystemet på Statfjord C skal være ferdigstilt. Sluttdato for arbeidet på Statfjord B er satt til 23. oktober samme år, opplyser prosjektlederen.

Split locations Inne på land har Knut B. Carlsen for tiden 105 personer i arbeid med engineering og prosjektledelse. - Å mønstre alle instrumentingeniørene vi trengte i dette prosjektet på den korte tiden vi hadde til rådighet, var ikke noe Apply Sørco kunne greie alene. I slike situasjoner trenger vi gode allianser, og det har resultert i at prosjektet i dag får utført engineering på tre lokasjoner. I tillegg til våre egne ingeniører her

Begge plattformene produserer for fullt mens de omfattende modifikasjonene pågår. - Plattformene benytter de eksisterende brann- og gassystemene mens vi bygger nytt, så dette er en jobb vi kan gjøre mens plattformene er i produksjon. Faktisk er det slik at vi vil hente de fleste av våre folk i land under en planlagt revisjonsstans på Statfjord C i slutten av juli i år, for å gi plass til mer kritiske arbeidsoppgaver, forteller Carlsen.

Applymagasinet 17


På familiens gårdsbruk på Forsand trives Line Nysted Aarrestad med å få skitt under neglene, pusse opp gårdshuset og kjøre gravemaskin, firhjuling og snøscooter.

Brenner for kollegiale aktiviteter Line Nysted Aarrestad (32) i HR-avdelingen i Apply Sørco har mange jern i ilden, både på jobb og privat. Noe av det hun brenner mest for, er å legge til rette for gode velferdstilbud der kolleger kan samles til felles aktiviteter også utenom arbeidstid. Dette engasjementet var en viktig årsak til at hun i 2010 sa ja da hun ble spurt om å overta som leder i den tradisjonsrike Sosialklubben i Apply Sørco. Sosialklubben er en velferdsklubb med røtter tilbake til 80-tallet, og tilbyr i dag aktiviteter gjennom 13 forskjellige grupper. - Sosiale aktiviteter og kollegialt samhold er veldig viktig på en arbeidsplass. Slik jeg ser der, møter du kanskje bare en femtedel av en person i den tiden han eller hun er på jobb. Ved å gjøre ting sammen også etter arbeidstid, blir vi bedre kjent og får sett flere sider av hverandre. Det øker trivselen og samholdet også den tiden vi er i jobbmodus, sier den engasjerte sosialklubblederen - før hun tar på «HR-brillene» og fortsetter:

18 Applymagasinet

”Ved å gjøre ting sammen også etter arbeidstid, blir vi bedre kjent og får sett flere sider av hverandre.” Fersk fluefisker - At folk trives og vi har gode velferdstilbud er ikke bare viktig for å få de som allerede jobber i Apply Sørco til å bli værende i bedriften. Det betyr også mye når vi skal trekke til oss nye hoder i skarp konkurranse med andre bedrifter. Selv er hun med i scrapbooking-klubben, og den ivrige fiskeren har nylig deltatt i fluefiskekurs i

regi av Sosialklubben. De nye ferdighetene skal nå testes ut i elva på Forsand, der Line, ektemannen Ingve og toåringen Teodor har et gårdsbruk som de tilbringer helger og ferier på. - I starten går jeg neppe etter storlaksen. Får prøve meg på de rundt fem kilo til å begynne med, ler Line – som vokste opp på Forsand. På gårdsbruket viser 32-åringen helt andre sider enn de kollegene kjenner som «jobb-Line». Borte er den hektiske HR Business Partner’en som gir lederne råd om lover og regler i arbeidslivet, og fram trer en mer avslappet gårdsjente som trives med å få skitt under neglene, pusse opp gårdshuset og kjøre gravemaskin, firhjuling og snøscooter. - Det er nok å henge fingrene i når vi er på gården. Men for meg er dette veldig fin avkobling, forteller Line – som attpåtil har et oppussingsprosjekt gående i familiens bolig i Sandnes.

”Vi har et veldig godt arbeids­ miljø med en uformell tone, i en dynamisk bedrift hvor det er høyt under taket.” - Er en igangsetter - Det høres ut som du har travle dager. - Absolutt. Det er ikke lett å få dagene til å gå opp, medgir Line, som innimellom også prøver å finne tid til litt trening og interessen for tegning og maling. Travle dager er hun imidlertid vant til. 32-åringen tok bachelorgrad i både økonomi/administrasjon og personalledelse samtidig, og har dessuten mellomfag i psykologi og utdanning som gestalt­ terapeut. - Jeg er nok først og fremst en igangsetter. Av og til har jeg kanskje for mange baller i luften, men de viktigste klarer jeg å ta ned. Og du må få med at i sosialklubben har jeg veldig god hjelp fra de fire andre i styret, smiler Line, som stortrives i Apply Sørco. - Vi har et veldig godt arbeidsmiljø med en uformell tone, i en dynamisk bedrift hvor det er høyt under taket. Dessuten liker jeg at folk stiller opp for hverandre, og ikke er redde for å ta i et tak i de ambisiøse prosjektene våre. Det viste vi til fulle da vi i forfjor laget vår egen «Glowfilm». Da stilte alle avdelinger opp og danset til den kjente Madcon-låten. Den filmen viser veldig godt hvordan Apply Sørco er: Et levende selskap.


Elendig fangst – super opplevelse Yun Ling Wu (t.v.) og Neelesh Uppal i Applys singaporske helidekkleverandør Aluminium Offshore fikk en eksotisk og flott oppladning til årets toppledersamling på Stord da duoen ble invitert på fisketur i sunnhordlandsbassenget sammen med konsernsjef Peder Sortland og Lars Solberg og Helge Gjøsæter fra Apply Leirvik. - En veldig spennende opplevelse. Jeg har ikke hatt det så moro på lenge. Båtturen var utrolig avslappende og fin, og en flott måte å bygge relasjoner på, synes Neelesh. - Ble det noe fangst? - Det offisielle svaret er ja, masse. - Og det uoffisielle? - Vi fikk ikke noe som helst, skratter Neelesh. For Yun var det første gang ute i en mindre båt, og hun debuterte også med fiskestang. - Ganske spennende, selv om fisket var dårlig, smiler Yun – som sammen med Neelesh også fikk sett en stor havørn på fisketuren.

(Nesten hele) Apply Leirvik-gjengen fyrer seg opp til start.

Kollegial duell i joggesko 19 sporty Apply Leirvik-ansatte stilte til start da de tre prosjektteamene for Edvard Grieg, Gina Krog og Ivar Aasen utfordret hverandre til duell i det årvisse Bruløpet på Stord. I gråvær og 12 plussgrader la gjengen friskt avgårde. Etter en mils løping viste resultatlisten at team Ivar Aasen hadde best sammenlagttid og dermed gikk seirende ut av Apply-duellen.

Et givende partnerskap Apply Sørco har i halvannet år samarbeidet med Crux oppfølgingssenter i Sandnes, et lokalt rehabiliteringstilbud for mennesker som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. – Slik ønsker vi å ta samfunnsansvar og bidra til at enkeltmennesker kan få et bedre liv, forteller Reidar Jordal i Apply Sørco. Crux oppfølgingssenter er et sted der mennesker som er ferdige med rus­ behandling eller soning, og som ønsker et liv uten rus og kriminalitet, kan delta i sosialt felles­skap, praktisk arbeid, aktivi­ teter og turer. I en hverdag med mange utfor­dringer skal Crux skal være et sted som kan bidra til nytt fot­feste, selv­ tillit og nye rela­sjoner. Dette tilbudet fortjener vår støtte, mente initiativ­ takerne Reidar Jordal og Mariam Naeem i Apply Sørco, som i 2011 fikk etablert et partnerskap mellom oppfølgings­­senteret og bedriften. - Gjennom partnerskapet håper vi først og fremst å bidra til at enkelt­mennesker får et bedre liv, ved å gi Crux en hånds­ rekning i form av økonomisk støtte, profilering og aner­kjennelse. Samtidig ønsker vi at samarbeidet skal gå begge veier. Apply Sørco er nå en så stor bedrift at vi har et tverrsnitt av befolkningen blant våre ansatte. Dermed jobber det trolig folk hos oss som enten har egne erfaringer med rus og krimi­nalitet, eller som kjenner noen som sliter med dette. Da er det verdi­fullt for oss å kunne bruke spiss­kompetansen til Crux i vårt eget HMS-arbeid, forteller Reidar Jordal. Crux, som drives av Kirkens Sosial­ tjeneste, har hvert år kontakt med rundt 200 personer i flere jærkommuner. I tillegg til fem ansatte, legger mange frivillige som legger ned en flott og viktig innsats for brukerne. - Crux er avhengige av innsamlede midler fra privat­personer, organisasjoner og nærings­­liv. Vi er takk­nemlige og stolte

over sam­arbeids­avtalen med Apply Sørco. Den øko­nomiske støtten bidrar til et styrket lokalt etter­vern for dem som ønsker å bruke Crux som en del av sin rehabilitering. Slik sett bidrar Apply Sørco til bedre livskvalitet og verdig­het, og til rus- og kriminalitets­­forebyggende arbeid som i neste omgang sparer samfunnet for store utgifter, sier virksomhets­leder Kjetil Tjessem i Crux oppfølgingssenter. Han håper ansatte i Apply Sørco synes det er flott å jobbe i et firma som viser et slikt samfunns­ansvar, og ønsker at sam­arbeidet kan bidra til et arbeids­ miljø i Apply Sørco der det blir enklere å håndtere livets sårbar­heter og bekymringer.

Crux driver arbeidstiltaket Crux Vedlikehold som tar enkle arbeidsoppdrag for privatpersoner og bedrifter. Tilbudet gir deltakerne mulighet for arbeid fire dager i uken.

Applymagasinet 19


Returadresse: Apply, Koppholen 6, Forus Vest 4313 Sandnes, Norway

vju vju

UPPING UPPING THE THE ENERGY ENERGY

YOUR TOPSIDE PARTNER Apply is moving onward and upward with new brownfield and greenfield projects. YOUR TOPSIDE PARTNER We are well positioned to win and execute major projects in the oil & gas industry within our three areas of expertise: Apply is moving onward and upward with new brownfield and greenfield projects. We are well positioned to win and execute major projects in the oil & gas industry within Living Quarters & Helidecks Upstream facilities Rig & Modules our three of expertise: Serving new areas field developments Serving the Norwegian continental Serving rig operators with system with steel or aluminium living Living & Helidecks quarters,Quarters as well as patented helidecks Serving new field developments in aluminium. with steel or aluminium living quarters, as well as patented helidecks in aluminium.

apply.no apply.no

shelf with brownfield modification Upstream facilities projects, planning and execution Serving the Norwegian continental of maintenance programmes as well shelf with brownfield as operations support.modification projects, planning and execution of maintenance programmes as well as operations support.

upgrades, maintenance and modification Rig work.& In Modules addition, we equip containerServing rig operators with range system based modules for a wide of uses. upgrades, maintenance and modification work. In addition, we equip containerbased modules for a wide range of uses.

APPLYmagasinet #01 2013  

Internmagasin for APPLY-konsernet.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you