Kisbuma2010_1

Page 1

2010. április

Láma Ole Nydahl

LÁMA OLE NYDAHL MAGYARORSZÁGI ÉS ERDÉLYI GYÉMÁNT ÚT KÖZÖSSÉGEINEK INGYENES KIADVÁNYA •

A dharmatanító megítéléséének kriitéérium mai Minden esetben fontos, hogy közelről megvizsgáljuk azt a tanítót, akinek tudásában vagy tapasztalatában osztozni szeretnénk. A tanítóknak nemcsak tiszta és érthető viselkedést kell tanúsítaniuk a nyilvánosság előtt, hanem az általuk választott életstílus szerint is kell élniük... 2010. július 23-27.

PHOVA-kkurzus Kőszegii ZZsuzsa Kő

Akciióban a meditáció Amikor stresszesek vagyunk, a cselekedeteink ügyetlenek, és az eredmény zavaros lesz. Amikor mindez elmúlik, akkor már legalább húsz nagyszerű ötletünk van, hogy mit lehetett volna csinálni. Ezek a lehetőségek mindig ott voltak, de mi nem láttuk őket, mert „azt hittük, hogy amit látunk, az az igazság.” Karola Schneider

Párkkapcsolat atok centrumok

Szatmárnémeti Miskkolc


kurzus LÁMA OLE NYDAHLLAL 2010. július 23-27. Becske ÉLET A PHOVA ELŐTT ÉS UTÁN Ez az erőteljes gyakorlat egészen a történelmi Buddhától egy töretlen vonalon keresztül tanítóról tanítványra szállt. Láma Ole Nydahl – egyike a legnagyobb phova mestereknek – 1980 óta több, mint 80 000 embernek tanította meg ezt a gyakorlatot világszerte. A kurzus alatt vezeti a meditációkat és tanításokat ad a halál és újraszületés folyamatáról.

olyan természetes, mint az, hogy az ébrenlétet az alvás követi, a belégzést a kilégzés. A halálról és újraszületésről a Gyémánt Út buddhizmus megőrizte évezredes tapasztalatait, amit érdemes megosztani a modern nyugattal is. A tudat Az élet és a halál élményei a tudatunk terében jelennek meg. A születés és halál körforgása időtlen idők óta zajlik benne. A tudat olyan, mint a tér: nem rakta össze senki, ezért nem is eshet szét. Mindig is világegyetemek végtelen gazdagságaként fejezte ki önmagát.

Az agy nem létrehozza a tudatot, hanem csak átalakítja. Az agy inkább olyan, mint egy rádióvevő, a tudat pedig, mint az információ, ami A Phova A tudatosság kifejlesztésének leg- elválaszthatatlan a tértől. A tudatosközvetlenebb módszere. A halál ság nem szűnik meg az agy leállása idején képesek vagyunk kilépni a után. zavaró érzelmek befolyása alól, és Életvezetésünk tudatosabbá válik, tudatunkat a legmagasabb öröm ha megértjük azt az egyszerű tényt, szintjén tapasztalni. Ez egy több hogy a halál biztos, csak az időpontja ezer éven át megőrzött módszer, ami bizonytalan. valóban életünk legfontosabb eseOk-okozat, a karma ménye lehet. Tanítónk, Láma Ole azt mondja, hogy van egy élet a phova Ha nem ismerjük tudatunk határtaelőtt és van egy a phova után. Ez lanságát, akkor csak a korlátozott tuután életünket jelentőségteljesebbé, lajdonságainkkal tudunk azonosulni. halálunkat jobbá, újraszületésünket Ami a halál idején felszínre bukkan, az tőlünk nem idegen. tudatosabbá tehetjük. Fontos, hogy szabadon beszélhes∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ f o l y ta tá s a 13 . o l d a l o n sünk a halál folyamatáról, hiszen ez


Kedves Olvasó! E kis magazin lehetőséget ad arra, hogy megismerkedhess egy hiteles átadási vonallal, amely ma már európai buddhizmussá vált. Életmódnak is tekintheted. Ezek a tanítások gyakorlatias módszerek is egyben, melyek minden élethelyzetben használhatók egy igényesebb, boldogabb élet szinten tartásához. Olyan témákat érintünk tehát, amelyek mindennapi életünk részei, természetes, buddhista megközelítéssel. Az alapfogalmakat megismerheted a következő oldalon. ------------------------Júliusban lesz egy phovakurzusunk Láma Ole Nydahllal! Részleteket, és sok minden mást is találsz a www.buddhizmusma.hu oldalon. ------------------------Köszönjük visszajelzéseiteket, továbbra is ezek fogják meghatározni a füzet terjedelmét, általában évente két alkalommal. Központjaink, csoportjaink listáját nézve (46. oldal) megtalálhatod a hozzád közelálló helyeket, ahol – Láma Ole felhatalmazásával – megismerheted a meditációkat és más gyakorlatias módszereket. Ha akarod. ------------------------Ez és előző KisBuma füzeteink a neten, akár pdf formátumban is: www.buddhizmusma.hu/kiadvanyok/ingyenes-magazin.html

tartalom Minilexikon

4

Első kézből

7

Phova

12

BuddhaFeszt

14

Tibeti tankák és szobrok

16

Szatmárnémeti

20

A dharmatanító

21

Miskolc

24

Magyarok külföldön

26

Akcióban a meditáció

29

Máthé Réka

32

Párkapcsolatok

34

Huszár Utca Budapest

38

Első Lépés a Gyémánt Úton

44

Centrumlista

46

Kiadványok

48

és szójegyzék

kérdésekre válaszol Láma Ole és Hannah Nydahl

Porkoláb Péter

egy izgalmas ugrás a társadalom közepébe

Porkoláb Péter cikke

megítélésének kritériumai Láma Ole Nydahl

Mexikó

Kívánjuk a legjobbakat neked, a szerkesztők – István, Gyöngyi, PPeti

Kőszegi Zsuzsa cikke

(h)arc - portrérovatunk

Karola Schneider cikke

Májki

KKisBuma 2010. április Ki

LLáma ám Ole Nydahl magyar közösségeinek ingyenes kiadványa

szerkesztők: Homonnai Gyöngyi, BBrecz Gruber István, Porkoláb Péter. munkatársak k Májki, Lates Tamás, Kővári Gábor, Beleznai Judit, M. Réka, Kőszegi Zsuzsa, Császári Flóra. korrektúra Siteri Éva, Horváth Zsófi, Mach Ervin. mobil: 0620/ 369 6066 e-mail: kisbuddhizmusma@gmail.com kiadó Gyémánt Út Buddhista Közösség 1074 Huszár u. 7-9. tel/fax: 061/ 322 2319 nyomda SzocioProdukt Kft. – Osváth Zoltán

a könyv 5. folytatása

magyar és erdélyi központok

és linkajánló

3


ALAPFOGALMAK Mi a buddhizmus? A buddhizmus legjobb definícióját maga Buddha adta. A tanításokat szanszkrit nyelven dharmának, tibetiül pedig csö-nek nevezik. Mindkettő jelentése ugyanaz: „ahogy a dolgok vannak”. Így a buddhizmust tekinthetjük olyan módszerek öszszességének, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy a dolgokat olyannak lássuk, amilyenek valójában itt és most. A buddhizmusban nincsenek dogmák, és bármit megkérdőjelezhetünk. Buddha tanításainak célja a test, a beszéd és a tudat teljes kifejlesztése és szabadsága. Ki volt Buddha? Buddha Indiában született körülbelül 2560 évvel ezelőtt, királyi család sarjaként egy magasan fejlett kultúrájú társadalomban. A fiatal herceg rendkívül kiváltságos körülmények között nőtt fel, egészen 29 éves koráig csak az élet kellemes oldalát ismerte. Mikor életében először elhagyta a palotáját, világa a feje tetejére állt. Három egymást követő napon látott egy súlyos beteg, egy idős és egy halott embert. Ennek folytán ráébredt az öregség, a betegség és a halál elkerülhetetlenségére, valamint minden dolog mulandóságára – mindez nagyon felkavarta. A következő nap hajnalán egy jógi mellett sétált el, aki mély meditációban ült, és tudatuk összetalálkozott. Ezen inspiráció hatására a herceg elhagyta otthonát és családját, hogy olyan tanításokra leljen, melyekkel legyőzhető a halál és a szenvedés. Számos tanító mellett tanult, de senki sem volt képes elvezetni őt a végső célhoz. Harmincöt

4

év éves korában, hatévnyi mély meditá táció után, megismerte tudata valódi természetét, és megvilágosodott. Ráébredt a dolgok lényegére: a mindentudó térre, mely mindent lehetővé tesz, ennek ragyogó világosságára, mely játékosan kifejezi a tudat gazdagságát, és határtalan szeretetére, mely előtt nincsenek akadályok. A következő 45 évben Buddha azokat a módszereket osztotta meg tehetséges tanítványok ezreivel, melyekkel elérhető a cél, a megvilágosodás. Karmapa Tibet első tudatosan újraszületett Lámája, a Karma Kagyü Vonal spirituális vezetője. A Karmapák minden buddha aktivitását testesítik meg – eljövetelüket már a történelmi Buddha Sakjamuni és Guru Rinpocse is megjósolta. Ezidáig 17 inkarnációja ismert, az elsőtől, Düszum Tyenpától a tizenhetedikig, aki a Thaye Dordzse nevet viseli. A buddhizmus: filozófia, pszichológia vagy vallás? A buddhizmust tekinthetjük filozófiának abból a szempontból, hogy tanításai teljes és logikus nézetet biztosítanak, azonban mégsem csak filozófia. A filozófia a szavak és elképzelések szintjén képes a dolgokat megmagyarázni, míg Buddha tanításai a teljességünket érintik. Bár a filozófia és Buddha tanításai egyaránt világos gondolkodást eredményeznek, csak az utóbbi képes tartós átalakulást hozni, mivel gyakorlatias kulcsot ad a hétköznapok külső és belső tapasztalataihoz. Mivel a buddhizmus tanításai képesekátalakulástelőidézniazoknál,akik

gyakorolják őket, vannak, akik egyfajta pszichológiaként tekintenek rá. A pszichológia különböző ágai abban próbálnak az emberek segítségére lenni, hogy ne legyenek a társadalom terhére, és ne legyen túl sok személyes problémájuk. Bár mind a pszichológia, mind a buddhizmus képes megváltoztatni az embereket, az utóbbi csak a már egészségesekhez szól. Mondhatjuk azt, hogy a buddhizmus ott kezdődik, ahol a pszichológia tudománya véget ér. A Gyémánt Út buddhizmus attól a ponttól kezdve válik aktuálissá, ahol az emberek már kiegyensúlyozottak, és ahol a teret örömtelinek, nem pedig ijesztőnek tapasztalják. Erről a szintről a tanítások a tudat eredendő gazdagságához – a határtalan bátorsághoz, örömhöz és szeretethez – vezetik az embereket. A tanításokat az életben alkalmazva, mély bizalom bontakozik ki a gyakorlatiasságukban, melylyel minden helyzetet jelentőségteljessé, és a fejlődés szempontjából hasznossá tesznek. Ahogy egyre inkább ráébredünk a dolgok összetett természetére, úgy foszlanak szét a merev elképzelések, és bontakoznak ki természetesen


a test, beszéd és tudat tökéletes tulajdonságai. A gyakorlás végeredménye – a teljes megvilágosodás vagy a buddhaság állapota – felülmúlja mind a filozófia, mind a pszichológia intellektuális vagy gyógyászati jellegű céljait. Ez a koncepciók szintjét meghaladó tökéletesség állapota. A buddhizmus, mely a logikus látásmódot a módszerek átalakító erejével ötvözi a maradandó és személyes szinten túli tudatállapotok elérése végett, egy már több, mint 2500 éves tapasztalati vallás. Mik a buddhizmus alapvető pontjai? Négy alapvető gondolat ad maradandó értelmet az életünknek. Az első az, hogy értékeljük azt a rendkívül ritka és csodálatos lehetőséget, hogy találkozhatunk a megvilágosodott tanításokkal, képesek vagyunk használni őket és tanulni belőlük. Minden lény boldog akar lenni, és el akarja kerülni a szenvedést. Még egy hangya is igyekszik messzire mászni, hogy elkerülje a halált, az embe-

ri lények pedig mindent elkövetnek azért, hogy jól érezzék magukat. Tehát nagy fontosságú esemény, hogy olyan tanításokkal találkozhatunk, melyek maradandó boldogsághoz vezetnek. Ezután megértjük, hogy nem lesz mindig meg ez a lehetőségünk. Ami megszületett, az meg is hal, ami összeállt, az darabjaira hullik, ami megjelent, az el fog tűnni. Az időnk korlátozott. Teljesen bizonyos, hogy az életünk egy ponton véget ér, csak azt nem tudjuk, mikor. Tehát az, hogy most megvan ez a lehetőségünk, és ténylegesen használni akarjuk, felbecsülhetetlenül értékes.

E négy tény megértése adja a buddhista gyakorlás és meditáció alapját. Ha mégis a hétköznapi értékekhez ragaszkodunk, akkor nem kerülhetjük el a szenvedést. Ha továbbra is úgy gondolkodunk, hogy „én a testem vagyok”, és „ezek a dolgok az enyémek”, akkor az öregség, betegség, halál és veszteség rendkívül kellemetlenül érint majd minket. Senki nem kerülheti el a szenvedést úgy, hogy kijelenti: „ez a megvilágosodás-dolog számomra túl komplikált”, mivel ha megszülettünk, biztosan meg is halunk. Nincs nagyobb cél az életben, minthogy olyan értékekre leljünk, melyekkel képesek vagyunk legyőzni a szenvedést és a halált. Ezért a megvilágosodás jelenA harmadik annak megértése, hogy tősége felbecsülhetetlen mind saját a világ valójában okok és okozatok magunk, mind mások számára. összefüggő láncolata, és a jelen cselekedeteink, szavaink, gondolataA buddhizmusnak ink válnak majdani jövőnkké. Akár különböző fajtái vannak? tudatában vagyunk ennek, akár nem, minden, amit teszünk, mon- Buddha három különböző típusú dunk vagy gondolunk, benyomást embernek adott tanácsokat. Akik el hagy bennünk és a világban. E be- akarták kerülni a szenvedést, azok nyomások később aztán visszatér- az ok-okozat törvényéről kaptak tanek hozzánk. A negatív benyomá- nítást. Akik inkább másokért akarsok szenvedésként, kellemetlen tak többet tenni, azoknak az együtthelyzetekként nyilvánulnak meg a érzésről és a bölcsességről beszélt. jövőben, hacsak nem használunk Azokkal pedig, akiknek erős bizalolyan meditációkat, melyek eltávo- muk volt a saját és mások buddhalítják őket. természetében, a tudat közvetlen Végül megértjük azt a tényt, hogy tapasztalatának látásmódját osztotnincs más alternatíva, mint használ- ta meg, amit Nagy Pecsétnek hívnak ni a tanításokat. A megvilágosodás (tib. csakcsen, szkt. mahámudra). a legmagasabb szintű öröm. Nincs Az első szintet ezek közül Kis Útkielégítőbb vagy teljesebb, mint ez nak vagy teravádának, a másodikat az állapot, amely egy minden do- Nagy Útnak vagy mahajánának, míg loggal, minden idővel, minden lény- a harmadikat Gyémánt Útnak vagy nyel és minden iránnyal. Hogyan is vadzsrajánának nevezzük. válhatnánk mások javára, ha mi magunk zavarodottak vagyunk és szenvedünk?

5


SZÓJEGYZÉK Kis Út / Hinajána (szkr): A hallgatók (szkr: sravakák) és a ’nem-tanító buddhák’ (pratyékabuddhák) útja. Itt a saját megszabadulásunk van a középpontban. Nagy Út / Mahajána (szkr): Motivációnk és gyakorlásunk a minden lény javára történõ megvilágosodásra irányul. Ez az alapja az együttérzés és a személyen túli bölcsesség kifejlesztésének. Gyémánt Út / Vadzsrajána (szkr.): a Nagy Út motivációján és filozófiáján alapuló eszközök, melyek gyors átalakulást hoznak. Csak azzal az eltökéltséggel párosulva gyakorolható, hogy mindent tiszta szinten lássunk. Bardo (tib): „köztesállapot”. Általában a halál és a következõ újraszületés közötti idõszakot értjük alatta. Beavatás (vagy meghatalmazás, tibetiül Vang): egy szertartás, melynek keretében a gyakorlót bevezetik egy buddhaaspektus erőmezejébe. Adható áldásként, vagy magának a gyakorlatnak az elkezdésekor. Ekkor szükséges a lung, a szöveges átadás és a tri, az instrukciók a gyakorlat alkalmazásához. E módszerek hatékonyságát tudatosságunk kifejlesztésében nem lehet túlbecsülni. Bodhiszattva (tib. Dzsangcsub Szempa): A Nagy Út gyakorlója, aki letette azt a nagy fogadalmat, hogy megment minden lényt a szenvedéstől és a megvilágosodáshoz segíti őket. Buddhaaspektus A megvilágosodott tudat különböző képességeinek kifejeződései. Lehetnek női vagy férfi, haragvó vagy békés, egyedüli vagy egyesülésben lévő formák.

6

Dh Dharma (szkr) / Csö (tib): Buddha az útban, és a Szanghában - a gyakorta tanításai. lókban - mint barátainkban az úton. Ezeket a Három Drágakőnek neveGyémánt Tudat (tib: Dordzse zik. A Gyémánt Úton továbbá meneSzempa, szkr: Vadzsraszattva): déket veszünk a Három Gyökérben: Olyan buddhaforma, akiben minden a Lámában, a Jidamokban és a VéBuddha tisztító ereje egyesül. delmezőkben. Ők az áldás, az inspiráció és a védelem forrásai az úton. Három Fény-meditáció (tib. Lama Naldzsor, szkt. Guru Jóga): Amikor a Phova (tib): A Tudatos Halál mediBuddhán tanítónk formájában me- tációja. Célja, hogy a tudatot a haditálunk. Testének, beszédének és lál pillanatában egy buddha „Tisztatudatának áldását legközvetlenebb földjére” jutassuk. módon úgy kaphatjuk meg, ha azonosulunk megvilágosodott álla- Rinpocse: tiszteletteljes megszópotával. Ez persze nem azt jelenti, lítás, a magasrangú lámákat illetik hogy egy az egyben lemásoljuk őt, vele. Jelentése: értékes. hanem ugyanabban a félelemnélSzamszára (szkr): létforgatag - az küli térben nyugszunk. újraszületések kezdet és vég nélküli körforgása. Kagyü vonal Jógi átadási vonal. Egyaránt magába foglalja a régi Szanga (szkr): azok közössége, akik (nyingma) és az új (szarma) tanítá- a Dharmát – azaz a buddhista tanísokat, melyek Tibetbe kerültek. Mi- tásokat – gyakorolják. vel kifejezetten gyakorlás orientált, ezért „szóbeli" iskolának nevezik. Szerető Szemek (tib. Csenrézig, Marpa hozta Tibetbe 1050 körül, és szkt. Avalokitesvara, szó szerint: erejét a tanító-tanítvány közti szoros akinek a szemei mindenkit látnak): kapcsolat adja. Marpa fő tanítványa Minden Buddha szeretete és együttTibet nagy jógija, Milarépa volt, akit érzése. Gampopa követett. Gampopa után 4 fő és 8 kisebb Kagyü Vonal jött lét- Sztúpa (szkr) / Csörten (tib): a töre. Mára a nagyobbak mind a Kar- kéletes megvilágosodás fizikai repma Kagyü Vonalba olvadtak, mely- rezentációja. Az összes érzelem és nek Õszentsége Karmapa a feje. elem transzformációját mutatja az öt megvilágosodott bölcsességgé Láma (tib): Tanító. A Gyémánt Úton és az öt buddhacsaláddá. Szimmetelengedhetetlen, nélküle nincs kulcs rikus formája általában ereklyéket, a legmélyebb tanításokhoz. mantrákat, stb. rejt magában. Mantra Egy buddhaaspektus természetes vibrációja. Ahogy kimondjuk, az adott Buddha jelen lesz. A mantra alapvető része a Gyémánt Út meditációknak.

Tantra A Gyémánt Út gyökérírásai. Ezeket Buddha Sakjamuninak tulajdonítják, és számos formájuk van. Leírják a buddhaaspektusok erőtereit (mandala) és az ezekkel kapcsolatos gyakorlatokat. A Tantra szó Menedék Olyan értékek, melyek- szerint fonalat jelent. ben bízhatunk. Menedéket veszünk a Buddhában, mint célban, a Dharmában - a tanításokban - mint


Első kézből

Láma Ole Nydahl és Hannah Nydahl Kérdések

buddhista tanítókhoz

7


ELSŐ KÉZBŐL Hallottunk olyan buddhista kijelentést, miszerint a nők állítólag hátrányosabb helyzetből indulnak a meditáció hatékony alkalmazását illetően. Szerinted ez az állítás csak a külső szintű, társadalmi feltételekre vonatkozik, vagy összefüggésbe hozható olyan belső dolgokkal is, mint az akaraterő vagy a szándékok és kívánságok gyakorlatba ültetése? Hannah Nydahl: Fizikai szinten a nők kicsit gyengébbek. Ez az oka annak, hogy találkozhatunk olyan gondolatokkal a buddhizmusban miszerint a nők lehetőségei korlátozottak. Egy nőnek nehezebb megélnie, és ez ma is érvényes. Ennek semmi köze ahhoz, hogy mi megengedett egy nőnek, vagy mi nem. Egy női testben jóval veszélyesebb átmenni egy városon, mint férfiként. A férfiak még a modern országokban is több pénzt kapnak ugyanazért a munkáért, mint a nők, és ha egy nő teherbe esik, sokkal könnyebben elveszíti a munkahelyét. Vannak dolgok, amelyek kissé bonyolultabbá teszik az életet egy női testben. Ezt el kell fogadnunk, függetlenül attól, hogy vannak-e jogaink vagy sem. De ez nem azt jelenti, hogy nem tudunk gyakorolni, vagy hogy a meditációnknak nem lesz eredménye. Természetesen a női létnek számos előnye is van. Csak az a fontos, hogy ne hagyjuk, hogy a hátrányok akadályozzanak minket. Napjaink nyugati világában az eltérések főként a fizikai erőben nyilvánulnak meg. A keleti országokban azonban óriásiak a különbségek férfiak és nők társadalmi szerepe valamint élethelyzete között. Általánosságban a férfi és a nő szellemi beállítottsága eléggé hasonló. Elmondhatjuk, hogy a nők többnyire bensőségesebbek. Az uralkodó társadalom és az adott kor függvénye, hogy ez hátránynak minősül-e vagy sem, és semmi köze Buddha tanításainak időtlen értékéhez.

A meditáció eredménye az, hogy uralmunk alá tudjuk hajtani az érzelmeinket? Hannah: Jobban tudom irányítani a tudatomat, mint a testemet. Egy bizonyos mértékig, azt

8


ELSŐ KÉZBŐL gondolom, még mindig lehetnek reakcióink: lehetnek testi reakcióink, és természetesen tudati reakcióink is. Én ezen nem is próbálnék változtatni. Mindössze arról van szó, hogy közben megmarad belső nyugalmunk. Az ilyen történések nincsenek hatással erre a nyugalomra. Mindig történik valami, amíg fizikailag és mentálisan ebben a világban vagyunk. A meditáción keresztül viszont megtanulunk másképpen viszonyulni ahhoz, ami történik. Ugyan a dolgok többségét, néhány okozatot nem tudunk megváltoztatni, azt viszont igen, ahogy ezekhez az eseményekhez, történésekhez, vagy akár saját tudatállapotainkhoz viszonyulunk. Nem merülünk el bennük, még akkor sem, amikor éppen történnek.

Hogyan tudok segíteni édesanyámon, aki elnyomja magában a feszültséget és a stresszt, ezért ezek fizikai szinten, görcsök formájában jelennek meg nála? Láma Ole Nydahl: Ez sok helyen előfordul Kelet-Európában, egészen Vlagyivosztokig. A nők – úgy tűnik – vagy nem adnak maguknak, vagy nem kapnak elég nyugalmat. Ha nincs barátjuk, állandóan keresniük kell valakit, ha pedig van barátjuk és gyerekük is, akkor minden munkát nekik kell elvégezniük, elvárják tőlük, hogy sokat dolgozzanak. Így könnyen negatív szerepbe kerülnek, amikor mindig hiányzik valami, és ők maguk soha nem elég jók. Persze a muzulmán nők életéhez képest ez maga a paradicsom. Ezek szokások, melyek a hosszú ideig tartó háborúkból maradtak fenn, ahol a férfiak elmentek harcolni, ezért a nőknek kellett elvégezni az otthoni és a ház körüli munkát. Azt gondolom, itt az ideje, hogy a mi nagyszerű kelet-európai hölgyeink is elkezdjék élvezni az életüket, lazítsanak, meditáljanak többet, és ne gondolják azt, hogy az egyetlen értékük az, hogy milyen szépen és tisztán tudják tartani a házat. Talán nem veszitek észre, de ti, kelet-európai nők, sokkal több sminket és drága dolgot használtok, hogy megőrizzétek a szépségeteket, mint a gazdagabb, nyugati „nővéreitek”. Valószínűleg azért, mert úgy gondoljátok, hogy szükségetek

van ezekre a versengésben. Caty és Hannah jól élnek, de amikor az itteni hölgyek fürdőszobájába tévednek, tíz olyan dolgot látnak, amit az áruk miatt soha nem vásárolnának meg. Úgy tűnik, mintha a nők azt kívánnák, hogy a tünékeny tulajdonságaikért szeressék őket. Arra kellene ösztönöznötök a férfiakat, hogy az intelligenciátokért szeressenek titeket, ne csak a házimunkáért; a természetetekért, ne csak a drága festékért, amit használtok, és ne csak bizonyos szerepek és funkciók miatt szeressenek titeket, hanem azért, mert csodálatos partnerek vagytok. Valószínűleg azt is meg kell értenetek, hogy teljesen boldogok lehettek férfi nélkül is, nem azon múlik minden az életetekben, hogy találtok-e férfit, vagy nem. Nagyon sok nő független, és tökéletesen jól boldogul. Ezen a ponton Keletnek fel kell zárkóznia Nyugathoz. Remélem, elkerülitek majd azokat a hibákat, amelyeket Nyugaton elkövettek, ott a nemek között inkább versengés alakult ki, mint együttműködés, és ez nem hozott túl sok boldogságot. Alapvetően ezt gondolom. Engedjetek meg magatoknak egy kicsit több békét és boldogságot, különben olyanok lesztek, mint sok idősebb hölgy, akik nagyon feszültek, mindig arra gondolnak, hogy milyennek kellene lenniük, és nem élvezik azt, amilyenek ők valójában. Az a legjobb dolog, amit tehetsz, hogy mindig, amikor találkozol az édesanyáddal, azt mondod neki: „Anya, szeretlek. Nagyszerű vagy!”, vagy ehhez hasonló kedves szavakat. Majd, amikor azt mondja: „Ezt nem csinálom jól, abban meg nem vagyok jó.”, akkor csiklandozd meg. Ilyen esetekben, és mindig, amikor merevvé válnak, meg szoktam csiklandozni őket, és mondok valami kedveset. Így fokozatosan arra kezdenek gondolni, hogy mire képesek, és nem arra, hogy mire nem.

Egy barátom, aki nem buddhista, szklerózis multiplex betegségben szenved, elsorvadnak az izmai. Végezhetek érte Gyógyító Buddha-meditációt? Láma Ole: Javaslom nektek, hogy a Gyógyító Buddha módszerével dolgozzatok – erről meg-

9


ELSŐ KÉZBŐL

...kérlek benneteket, tegyétek magatokat erőssé, bízzatok magatokban, barátaitokban és dolgozzatok együtt. Ne váljatok a buddhizmus fogyasztóivá, hanem hozzátok létre a saját szívetekben, a saját ágyatokban, vagy ott, ahol kifejezitek magatokat. Adjatok annyit, amennyit csak bírtok. Fedezzétek fel belső erőtöket és képességeiteket.

jelent egy meditációs füzet. Így az okokkal tudtok majd dolgozni, nemcsak az eredményekkel. Mert gyakran előfordul a gyógyításkor, hogy valakinek meggyógyítják a könyökét, de a probléma visszajön a térdébe, mert az okok még dolgoznak. Ha a könyök beteg, és ezzel a módszerrel gyógyítjuk meg, akkor a térd is rendben lesz utána, hacsak nem valamilyen erős szokás miatt viszik oda az emberek a betegséget. A gyakorlat egyik része használható úgy is, hogy amikor valakit masszírozunk, akkor elképzeljük, hogy egy kék buddha ül a szívünkben, annak az energiája kiárad a kezünkből, beáramlik a másik emberbe, és minden betegséget felolvaszt úgy, mint a forró víz a jégkockát.

A tegnapi meditáció alatt erős fejfájást éreztem. Ez azért szokatlan, mert szinte sosem fáj a fejem. Mi lehet ennek az oka? Láma Ole: A belső energiák megtisztulása előtti időszakban a túl sok koncentráció okozhat fejfájást. Ez teljesen természetes. Bárhová is összpontosítod a tudatodat, ott érezni fogsz valamit. Hannah és én is tapasztaltunk az első néhány évben erős fejfájást, nyomást a homlokunkban, amiről azt gondoltuk, hogy a megvilágosodás tapasztalatává fog átalakulni. Vannak, akik ezt érzik. Legközelebb dönts úgy, hogy élvezni fogod, különben kétszer fogsz veszíteni: először azért, mert megjelenik, másodszor pedig azért, mert nem örülsz neki. Ha azonban úgy döntesz, hogy örülni fogsz neki, kétszer nyersz: először, mert megjelenik, másodszor, mert tetszik neked. Ha túl sok nyomást érzel valahol a testedben – például a fejedben, mert túl sok energiát helyezel oda, vagy a tested alsó részében, mert elég vitamint eszel ugyan, de nincs partnered – azt tanácsoljuk, hogy a tested közepén levő szívközpontodra összpontosíts. Ezen a helyen válunk éretté, és itt teszünk szert bizonyos alapokra. Két központ van felette, ezek irányítják a testet és a beszédet, kettő pedig alatta, ezek a képességek és aktivitások irányítói. Ha tehát a tudatunkat középen tartjuk, jól tudunk működni. Bárhol is legyen túl sok energia, hozzuk a szívközpontunkba és su-

10


gározzuk ki, ez nagyon hasznos. u-A szívközpont izgalmas hely, a phova kurzusokon szokták megemlíteni, a tudósokraa is nagy hatással van. A szív kódja című ű könyv egy amerikai orvosról szól, aki kii zz-ott a legtöbb szívátültetést végezte. Úgy gondolja, hogy valójában n annak a tudata él tovább a test-ben, akinek a szívét átültették. k.. Nekem is ez ugrott be, amikorr Chris Barnaard elvégzett egyy szívátültetést valakin, aki egyy olyan fiatal motoros szívét kap-ta meg, akinek két barátnője e volt. Amikor a férfi az operáció ó után felépült, elsőként kirúgta a feleségét és két barátnőt szerzettt helyette. De ez túl sok volt a szívének, és nem sokkal ezután meghalt. Sok ilyen eset van. Egy másik nagyon n érdekes eset A szív kódja című könyv-ből, amikor egy gettóban egy feketee kisfiút megöltek, és a szívét egy gaz-dag családból származó kislány kaptaa meg. A kislánynak hirtelen nagyon n erős álmai lettek arról, hogy egy feketee férfi megöli őt. Nagyon pontosan leírtaa a férfit. Ez a rendőrséget is érdekelnii kezdte, és elmentek a kisfiú lakóhelyére,, oda, ahol megölték. Találtak egy nagybácsit, akire nagyon ráillett a személyleírás. A férfi végül beismerő vallomást tett. Nagyon érdekes ez a könyv, jó néhány hasonló eset van benne. Meg tudom érteni más szervek átültetését, de a szív esetében talán érdemes megnézni, ki fogja kapni a szervet: akarsz-e az ő körülményei között élni. Én is tapasztaltam hasonlót Németországban, Kölnben. A halálról és az újjászületésről tanítottam. Az előadás után egyy művelt, nagyon jóképű, nálam egy kicsit magasabb, tíz évvel fiatalabb férfi jött oda hozzám. Kért, hogy hallgassam meg, mert én vagyok az egyetlen ember, akinek beszélhet róla, mivel ha másoknak mondja, bolondnak nézik: „Néhány hónapja szívátültetésem volt, és a donor – aki motorbalesetben halt meg hét héten keresztül, sisakkal a kezében eljött megnézni, mi lett a szívével.” Ilyen dolgok történnek.

Mitől van az, hogy egyes emberek bizonyos idő után elfordulnak a buddhizmustól? Láma Ole: Néhány embernek csupán gyenge kapcsolata van a buddhizmussal. Talán az előző életeikben éppen az egyik helyről egymásikra költöztek, megálltak valahol, ahol egy láma éppen adott egy beavatást. Megkapták az áldást, de nem igazán tudták, mi az. A következő életükben lehet, hogy idejönnek, csinálnak valamit, de csak keveset. Ez elég gyakori, könnyen megtörténik.

11∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ f o l y ta tá s a 2. o l d a l r ó l

Korábbi gondolataink, szavaink, tetteink lenyomatai jelen vannak mindennapi döntéseinkben, hangulatainkban. A karma nem sors, hanem a szokásaink formáló ereje, amely alakítható akár most is. Felismerve, hogy mi vagyunk a felelősek a tudatunkban megjelenő tapaszA haldoklás folyamata talatokért, újabb irányt szabhatunk Az alábbiakban foglalható össze a életünknek. test és tudat szintjén: • szédülés, egyensúlyvesztés, zuA test és a tudatosság hanás és belső bizonytalanság érzés szétválása • az orr és a száj kiszáradása, frusztAzoknak a tanítóknak, akik meg- rált bezártság érzés valósították a tudat természetét, • a végtagok kihűlnek, a hő a test - mint a Karmapák - a halál olyan, középpontjába áramlik, a figyelem mint egy korsó eltörésekor egybe- szétszóródik olvadó külső és belső tér. Számukra • a légzés szabálytalanná válik. az élet és halál lényege nem külön- Ezek után fokozatosan visszahúbözik egymástól. Azonban az élet zódnak az érzékszervi benyomások, végső változását hétköznapi em- amelyek összekeverednek a méberként, a tudatot nem ismerve fel lyebb szintek élményeivel. Az utolsó a jelenségek mögött, veszteségként kilégzés után leáll a szív. éljük át. A halál előtti utolsó változásnak Kilégzés után fél óráig nagy ereje van, ezért döntő hatású Az energia a test közepén húzódó a nagylelkűség, a megbocsátás és a energiacsatornába áramlik. Ekkor jókívánságok gyakorlása, a pozitív áll be a klinikai halál. Általában 5 szemléletre összpontosítás ezekben percig újraéleszthető a test. A tuaz órákban. datosság a test közelében marad Az olyan erős negatív benyomások, mint amelyek az öngyilkosság során is keletkeznek, rendkívül zavarodott élményáramlatot indítanak el, amely a következő születés testi és szellemi körülményeire is nagy hatással van. Így még nehezebb körülmények között találjuk magunkat. Tanítóink szerint az öngyilkosság eredménye a nehéz helyzetbe, zavarodott tudattal való újraszületés. Amit nem oldunk meg most, azzal később mindenképpen szembesülnünk kell.

beli, csupán megszokás-test, nem valóságos. Keressük azokat az ismerősöseinket, helyeket, amelyekkel kapcsolatunk volt. Majd lassan feldereng, hogy mi történt velünk. Ekkor újra a korábbi benyomásaink által keltett képek hatása alá kerülve, összesen hét héten keresztül bolyongunk belső világunkban. A tudat és a test kapcsolódása Az utolsó napon egy olyan szülőpár vonz magához bennünket, akiknek a földrajzi környezete, testi-tudati tendenciái leginkább szinkronban vannak a miénkkel. Születés után az érzékszervi tapasztalataink elnyomják a korábbi emlékeinket, azok mégis tudattalanul is hatással vannak a jelenünkre. Hozzátartozók oldaláról hasznos • a haldokló mellett maradni az utolsó időkben, • együttlétünk idejére békés, szeretetteljes légkört teremteni, • a saját fájdalmunkkal nem terhelni a haldoklót, • közösen jó dolgokra emlékezni, • később az elhunyt nevében pozitív dolgokat tenni, • jó kívánságokat tenni érte, • a phova módszerét használni.

egy fél óráig. Eközben hang- és fény benyomások kíséretében a korábbi tetteink, szavaink, és gondolataink által gerjesztett alapenergiák tisztulnak meg. A haladott gyakorlók ekkor ismerhetik fel tudatuk időtlen ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ Ppeti fényét és végtelen nyitottságát. Ez a tudat teljes felismerésének pillanaA phova néhány hetes ta lehet. előkészítő meditációt igényel. A szükséges információkat a Gyémánt Átmeneti állapot A benyomásoktól elragadva, fel- Út központokban megtalálhatod. készületlenül, a kilégzés után félórával elveszítjük tudatosságunkat központjaink listája: 46. oldal, illletve három napra. Hatvannyolc óra után www.buddhizmusma.hu felébredve nem ismerjük fel, hogy a testünk, ami olyan, akár az álom-

13


Egy izgalmas ugrás a tá

rsadalom közepébe

A

z egyhetes BuddhaFeszt az ország legnagyobb underground kulturális helyszínén, a Budapest szívében található Gödör Klubban lett megrendezve, 2009 decemberében. Célja az volt, hogy sokoldalúan, a lehető legtöbb nézőpontból közelítse meg a buddhizmust, és bemutassa annak maradandó értékeit. Bátran kijelenthetjük, hogy sikerült.... A helyszínre érkezőket lenyűgöző látvány fogadta: a betonfalakat puha szövetek takarták; a sötét drapéria, ötvözve a meleg színekkel és a kellemes világítással harmóniát és egyben dinamizmust sugárzott. A kiállítás egy igen gazdag szobor- és tankagyűjteményből állt össze. A buddhizmus mély szimbólumrendszerének bemutatását egy négyoldalas kiállítási kalauz segítette, valamint lelkes és felkészült tárlatvezetők tették még maradandóbbá az élményt a kiállítási tárgyak részletes bemutatásával, egyúttal betekintést nyújtva a mögöttük rejlő szellemiségbe is. Olyan ritkaságok is helyet kaptak a tárlatban mint a Gandhara Buddha, egy kétezer éves, kőből készült Buddha szobor amelynek különlegessége, hogy a kor divatja szerint, bajusszal ábrázolja a megvilágosodott tanítót. Közvetlenül a bejárattal szemben öt monumentális, egyenként öt méter magas tekercsképből (tanka) álló sorozat fogadta a belépőket, amely egy spanyolországi buddhista elvonulási központból érkezett. A képeken látható, a

14

megvalósítás különböző színeiben ábrázolt öt buddhaforma a tudat azon tökéletes kvalitásait fejezik ki, amelyek a szenvedésért felelős érzelmeket bölcsességgé alakítják át: a haragból, büszkeségből, ragaszkodásból, féltékenységből és zavarodottságból eredő szenvedéssel dolgozva és átalakítva életünk javára fordítják azokat. Hiszen a buddhizmusban a művészet nem csak esztétikai élmény, hanem meditációs eszköz is. A felsoroltakon kívül előadások, filmvetítések, multimédiás bemutatók, fényképek és tablók várták az érdeklődőket. Egy elkülönített kis meditációs teremben pedig próbaképpen bepillantást és tapasztalatot lehetett szerezni magáról a meditációról.


A megnyitót követően minden este egy-egy hazai és külföldi tanító előadásait hallhatták az érdeklődők olyan témákban, mint például a buddhizmus a 21. században, az üzleti életben, a párkapcsolatokban; egyszóval az élet minden területén. Az előadásokat külön-külön több mint ötszázan látogatták. A párkapcsolatokról szóló előadás 600 érdeklődőt vonzott. A BuddhaFeszt csúcspontja, Láma Ole Nydahl kétnapos előadása - hely szűkében - a Körcsarnokban lett megrendezve. Az érdeklődőket a hirtelen jött erős havazás sem tántorította el, mindkét nap körülbelül ezerötszázan vettek részt a többórás előadásokon. A szombat esti záróceremónia hivatalos részét Láma Ole operációja ellenére, begipszelt lábbal is megtartotta. Ezen az estén több mint kétezren osztozhattak az örömteli élményben: a rendezvény ingyenes koncertekkel, zenével és tánccal zárult. Színpadra lépett a Paganza együttes, a DEK dj-k (Dynamic Ego Killaz) és

Freq Nasty, az újzélandi breakbeat-úttörő, aki zenéje mellett társadalmi aktivitásáról, Tibetet támogató kezdeményezéseiről is híres. Az egész héten, ingyenesen megtekinthető kiállítást a buli alatt is folyamatosan, éjszakába nyúlóan látogatták. Az egyhetes rendezvényen közel tizenötezren fordultak meg. Egy újságíró így zárta a BuddhaFesztről írt sorait: „Így végül testet, lelket megmozgató aktivitás, kívül-belül ható „orvosság” volt ez az egy hét, amitől bátran függővé válhatunk.” 2011-ben folytatjuk! A Tibet-Európa Alapítvány és Gyémánt Út Buddhista Közösség közös szervezésében ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ CsF

15


A

kiállításokon szobrok és tankák láthatók, amelyek a tibeti gyémántút buddhizmus köréből kerültek ki. A formák részletgazdagságukkal és finom kidolgozottságukkal azonnal megragadják a látogatók figyelmét. A műalkotások egyszerre nyugalmat sugárzók és szuggesztívek. Közvetlenül érezhető bennük a több ezer éves kultúra ereje. A tárlatvezetők buddhista gyakorlók, akik a látogatókat a részletek bemutatásával bevezetik a buddhizmus formák mögötti jelentésének világába. A képek és szobrok a közvetlenül nehezen megragadhatóról beszélnek, magáról a tudatról, amely életünk minden eseményét tapasztalja, önmagát azonban ritkán. Buddha tanításai ezt a furcsa helyzetet oldják fel. Utat mutatnak a felszín zajos, kavargó formáitól a tökéletes lényegünk felé, amely határtalan, telve van örömmel és együttérzéssel.

A

z utóbbi öt évben egyre több, a buddhizmus kulturális oldalát bemutató kiállítást rendeztek. Magángyűjtemények felajánlásaiból a helyi meditációs csoportok rendezték ezeket tíz megyeszékhelyünkön. Színvonalukra a média is felfigyelt. A legutóbbi, Budapesten megrendezett Buddhafeszt című rendezvényre közel tizenötezren látogattak el.

16

A műalkotások szépsége és tartalma szoros kapcsolatban áll egymással. Készítőik az alkotófolyamat előtt maguk is meditáltak azokon a formákon, amelyeket Buddháknak nevezünk. Buddha lényegében tudatunk teljesen kibontakozott állapota. Miközben összpontosítunk egy buddhaformára, megtanuljuk elengedni felszínes benyomásainkat, így azok a saját erejüknél fogva lecsillapodnak. Az ekkor kiszélesedő tapasztalat a végtelen nyitottság és jelentőségteljesség.


E

közvetlen élménytől indíttatva az alkotók a sokszázéves festő- és szobrászműhelyek hagyományait követve készítették munkáikat. Nem kínozta őket a mindenáron való újdonság kifejezésének kényszere. A megvilágosodás tükrében nevük szignózása a tárgyakon kevéssé volt fontos.

A

tankák és szobrok a tudatosság felébresztésére alkalmasak, ha megfelelően vannak elkészítve, nem csupán esztétikus tárgyak. Különböző korok eltérő stílusban fejezték ki mondandójukat, ez mégis inkább érdekesség, semmint lényegi elem. A szimbólikus tartalom, a színek és formák hagyományos összhangja, valamint egy képzett láma áldása megérintenek minket, és a nyitottság érzését keltik bennünk.

A

képek és szobrok jelentési rétegeit szokták a test, beszéd és a tudat csoportjába osztani. A test maga az ábrázolás külső anyaga és formája, például egy figurális ábrázolás. A beszéd, Buddha műalkotásba kódolt tanítása vagy egy mantra a kép hátulján, a szobor belsejében. A tudat rétege, annak az állapotnak az ábrázolása, amikor felismerjük tudatunk belső erejét. A töltést végzők a test, beszéd és a tudat szintjén foglalkoznak a szobrokkal. Komoly munkát fordítanak a közvetlenül nem látható részek kidolgozására is. A festményeken a későbbi fedő rétegek alá mantrákat és szimbólumokat

A

megformált alakok arányait maga Buddha adta meg tanítványainak. Néhány jógi, akik érzékelik a tudat finom energiáit, meditációjukban ugyanolyan módon látják ezeket, ahogy a tankák ábrázolják. Az ikonometria rögzített mértékei először egy vonalrendszer formájában kerülnek fel a kép alapjára. Erre a vízszintes, függőleges és átlós vonalak hálójára épül fel a kép. Ha rosszak az arányok vagy tévesen ábrázolják a szimbólumokat, akkor nem „működik” a kép. Ekkor megsemmisítik ezeket.

17


lozatlan tudat természetét, amit áthat annak végső gyönyöre. Ez a bal kezében tartott nektárral teli koponyatál jelentése. Az egyesülésben történő ábrázolás a befogadó, női jellegű bölcsesség és a férfi jellegű együttérzés elválaszthatatlanságát fejezi ki. Tanítónk, Láma Ole Nydahl szavaival élve: „a legmagasabb igazság a legmagasabb öröm”. A lótusz és vadzsra egymásba helyezett formája is ezt jelenti. Ebből a beteljesedett állapotból ragyog elő az elfogulatlan szeretet, amelyet Szerető Szemek alakja fejez ki. Gyakran láthatjuk Szerető Szemeket négy karral. A kiteljesedett tudat megnövekedett aktivitását ábrázolja. A négy karnak egyenként is van jelentése: a tiszta szeretet, együttérzés, mások öröme felett tapasztalt öröm, valamint az elfogulatlan segítőkészség. festenek. A szobrot védőkötésbe burkolják, a szemét gézzel letakarják. A belsejében keletkezett öntési hibák kijavítása után megtisztítják, majd mantratekercsekkel és más értékes tárgyakkal töltik meg. Eközben kerülik a hétköznapi beszédet, meditálnak és a megfelelő mantrákat használják, hogy létrehozzák az adott buddhaformához kapcsolódó erőteret. Végül egy hozzáértő láma megáldja a feltöltött szobrot, felébresztve erejét. Ezt jelképezi a kötés eltávolítása a szobor szeméről. A gyakorlók számára ekkor már nem egy hétköznapi tárgy, hanem a tudat tükre.

A

tibeti buddhizmus alkotásai nem érthetők, ha nem ismerjük a szimbólumait. A buddhaformák által tartott szimbólikus tárgyak és más jellegzetességeik egy több ezer éves kultúra emlékei, üzenetük azonban napjainkban is érthető. Például a bölcsességet kifejező táncoló női alak egy vágókést forgat a jobbjában, amelylyel minden akadályt képes átvágni: a zavaró érzelmekét és a merev elképzelésekét. Ennek eredményeként képes felismerni az elfátyo-

18


A

szimblizmus a számokra is kiterjed. Ha három arcot jelenítenek meg egy buddhaformán, a múltjelenjövőn túllépő állapotot ábrázolja. A három szemnek is megvan a jelentése. A két vízszintes szem a kettősségek világát látja, a harmadik függőleges szem, a bölcsességé, amely felismeri a végső igazságot a relatív mögött. A „haragvó” buddhaformákon láthatunk ilyet. Erőteljes tevékenységükkel védelmezik a tanításokat és a gyakorlókat. A Mahakála teste körül az együttérzés lángjai lobognak. A buddhaformák és a szimbólumok sűrített jelentést hordoznak. A műalkotásokon látott jelképek a meditációban mindenféle komplikált gondolkodási folyamat nélkül képesek j megnyitni a tudatunk mélyebb szintjeit. Ez a gyémántút buddhizmus hatékony módszere, amely a tudat azonosulási képességére épül: magunkat és másokat is Buddhának látjuk addig, amíg azzá nem válunk. Korlátainkk helyett, amivel napi szinten azonosulunk, inkább belső lehetőségeinket tesszük a tudatunk fókuszába.

szerte Európában, hazánkban szobortöltő kurzusokat. Mindezek a modern buddhizmus meggyökeresedését mutatják. Ahogy India után áthatotta Kína, Tibet és Japán kultúráját, most Európában figyelhetjük meg a két világ találkozását a művészetben, a tudományban és az oktatásban.

E

gy szépen rendezett kiállításon hasonlót tapasztalhatunk, mint a meditáció alkalmával: nyugalmat és inspirációt egyszerre. A buddhizmus nem csak a szerzetesek és magányos jógik elfoglaltsága. Művészete a kiteljesedett tudat ragyogását sugározza felénk. Üzenete, hogy minden lény képes tapasztalni a beteljesedett öröm állandó állapotát. ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ Ppeti

E

z a szemlélet egy élhető életstílust közvetít, mely a hétköznapokk minden eseményét jelentőségteljes tapasztalattá formálja. A tudat gazdagságát feltáró szellemisége kultúrát teremtett maga köré, amely sokféle módon képes megérinteni a nyitott embereket. Ez az oka, hogy gyarapodik a meditációs csoportokk és a szimpatizálók száma, ami természetes igényt kelt az olyan meditációs kellékek beszerzése iránt, mint a képek és szobrok. A nepáli műhelyek napjainkban készített, korábban keleties alakjai és arcai kezdenek európai jellegzetességeket ölteni. A növekvő érdeklődés és kereslet miatt tankafestő és szoborkészítő kurzusokat szerveznek nepáli mesterek vezetésével

19


A

Szatmárnémeti Gyémánt Út buddhista csoport története 1996 nyarára vezethető vissza, amikor egy Budapesti vendéglátóiparban dolgozó barátunk (aki már akkor gyakorló buddhista volt), pár napra hazalátogatott. Ekkor találkozott egy harcművészetekkel és keleti kultúrával foglalkozó másik barátunkkal. A buddhizmus volt kettőjük között a kapocs, és a kora délutáni találkozóból, hajnalig tartó beszelgetés lett, ami egy 16. Karmapa meditációval zárult. Rövid időn belül már heti rendszerességgel tartottak meditóciókat, más barátoknak és érdeklődőknek is lehetőséget adva ezzel a csatlakozáshoz. Akkoriban még csak az Ahogy a dolgok vannak című Láma Ole könyv volt lefordítva magyar nyelvre, s kicsit később jelent meg az Egy jógi 108 válasza, sárga kötésü, kis könyv. Rongyosra olvastuk ezeket a könyveket, és meg is hozták a kellő inspirációt egy stabil, idealista mag kialakulásához, ami akkoriban 4-6 gyakorlóból állt. Kezdetben heti egy alkalommal meditáltunk együtt az egyik szangatárs lakásán. Az első, városunkban szervezett nyilvános előadást Tommy Bogs (dán utazótanító) tartotta, ezután valahogy még jobban össze-

rázódott a csapat. További nyilvános tanításokat szerveztünk, megértek a feltételek arra, hogy a csoport bemutatkozzon Olénak. A találkozóra a nagyváradi elvonulási központban került sor, ahol megáldotta a csoportot. A Lámától a Karma Donzang Ling (a jó fontosságának helye) nevet kaptuk. Szűkkörű, meghitt találkozó volt. Mindannyiunknak sokat jelentett. A Láma ezt követően elfogadta meghívásunkat és 2002-ben Szatmáron láthattuk őt. Az előadásra 280 új érdeklődő jött el. Nagyon örültünk, hogy eljött hozzánk. A közös meditációkat akkoriban még mindig a csoport tagjainak otthonában tartottuk. Bár mindannyian úgy éreztük, hogy ideje volna közösen bérelni egy helyet, amely mint centrum működhessen. Ez 2005-ig, Ole második szatmári látogatásáig váratott magára.

Igázan örömteli pillanat volt újra itt látni őt! Megnézte az új centrumot, ami egyik szangatársunk szüleinek nagylelkű felajánlása volt. Itt már heti 2-3 alkalommal folytak a közös meditációk. Azóta már többször is költöztünk. Jelenleg 15-17 tagot számlál a szatmári szanga. Közös meditációk hetente 3 alkalommal vannak, ezen kívül 1-2 nap kivételével szinte minden nap meditálunk a centrumban. Havonta szervezünk hétvégi mini elvonulásokat, ahol mindenkinek lehetősége nyílik intenzívebben gyakorlásra. Újabb és újabb emberek jönnek hozzánk, egyre népesebb az idealisták eme közössége, ami - így igaz - növekvő erővel, folyamatosan új lendületre kapva igyekszik több és több aktivitást kifejteni a mások javára.


21


M

inden jó tanítónak tisztában kell lenlen nie mestersége eszközeivel, és teljes mértékben elsajátítania a témát. Egy Gyémánt Út-tanító különösképp élettapasztalatáról ismerhető fel és arról, hogy minden körülmények között megőrzi jó stílusát. Egy másik jellemző pedig az a belső öröm, amely abból fakad, hogy képes másoknak segíteni Buddha módszerei által. A théravádában a tanító átadhatja tudásának csomagját csupán az által, hogy azt mondja: „Cselekedjetek a szerint, amit mondok, nem pedig aszerint, amit teszek.” De a legmagasabb szinten a tanító minden pillanatban egy példa, és a tanítások szerint kell élnie – ez pedig nagy különbség. Aki nem kiegyensúlyozott, drámázik, vagy túl sokat foglalkozik személyes problémáival, nem alkalmas arra, hogy olyan tanításokat adjon, amelyek bizalmat feltételeznek. Bátornak kell lenni ahhoz, hogy menedék lehessünk mások számára. A gyengeség, ingerlékenység vagy a problémák elől való menekülés alkalmatlanná teszi a tanítót a Gyémánt Úton. Az általa adott tanítások nem feltétlenül rosszak, de így a hallgatóságnak különbséget kell tennie a tanítások és a tanító között, és rájönnie, hogy az utóbbi nem éppen az előbbi szerint él.

M

inden esetben fontos, hogy közelről megvizsgáljuk azt a tanítót, akinek tudásában vagy tapasztalatában osztozni szeretnénk. A tanítóknak nemcsak tiszta és érthető viselkedést kell tanúsítaniuk a nyilvánosság előtt, hanem az általuk választott életstílus szerint is kell élniük, akár apácáról, szerzetesről, akár világi személyről, jógiról vagy jóginiről legyen szó. Ez különösképp fontos a Gyémánt Úton, mivel ha a tanítványok megőrzik kötelékeiket (szkr.

22


szamaja), pár év alatt átveszik tanítójuk tulajdonságainak nagy részét. Ha a kapcsolat megszakad, a fejlődésük is megtörik. A tanítványoknak egy olyan példához kell igazodniuk, aki hosszú időn keresztül előttük. Ez azt jelenti jelenti, hogy bárki, ott van előttük bárki aki a Gyémánt Út szintjén tanít, nagy felelősséget vállal magára. Hasonlóan ahhoz, ahogy a szerzeteseknek és apácáknak meg kell tartaniuk fogadalmaikat, ahogy azt a Buddha mondta nekik, a világi tanítónak nem szabad kudarcot vallania a mindennapi életben, a jógi pedig nem veszítheti el tiszta látásmódját.

A

mikor valaki először hallgat meg egy tibeti buddhista előadást, természetesen még nincs mindennek a tudatában. A hallgatóság érzi a tanító és a vonal „rezgéseit”, és ez inspirálhatja. Az emberek ekkor nyitottak, ezért sebezhetőek is, és újonnan szerzett meglátásaikat a dolgok értelméről és a tisztánlátásról be akarják építeni életükbe. Mások nem szeretnének megváltozni, csupán a maguk által szövögetett jó érzéseiket akarják megerősíteni. Ezt azonban egy Gyémánt Út-tanító a kezdeti türelmi idő után már nem tolerálhatja, mert különben túl intellektuálissá válik a helyzet, vagy ahogy a németek mondják: „béke, öröm és palacsinta”. Kellemes, de ugyanakkor kissé „dilis-hippis”..Itt válik különösen érdekessé az egyensúly aközött, hogy valakit teljesen ellenőrzésünk alá vonjunk, vagy hosszú pórázra engedjünk. A módszerek a tanítványokat egyaránt tudatossá és kritikussá teszik, ami a kezdeti időkben inkább maguk felé irányul. A meditáció során hirtelen sok mindent észrevesznek saját életükben, amit inkább elkerültek volna. Ezért a tanítónak az első alkalomkor teljesen magabiztosnak és megbízhatónak kell lennie. A tanítványnak meg kell értenie, hogy egy hasznos úton jár, és a benyomások, melyek mindig is ott voltak a tudatában, éppen kifelé távoznak.

M

inél keményebben küzdött és tette próbára magát a tanító, annál meggyőzőbb lesz ebben a fázisban – ehhez a tevékenységhez tartozik az is, hogy rámutat a minket érintő világpolitikai elis. Máskülönben nem lentmondásokra is válnának barátokká a tanítványaival, mivel hagynia kellene, hogy azok minden útmutatás nélkül menjenek keresztül a nehézségekkel teletűzdelt úton. Az a tanító, aki ma nem nyilvánítja ki véleményét az iszlámról és a túlnépesedésről, egyszerűen túl gyenge a tanítványok számára. A tanítványok fejlődése ilyen kimozdíthatatlan tudatot és személyes szinten túli látásmódot követel meg a Gyémánt Út-tanítótól. Sok időbe telik, mire a tanítványok – ahogy a szövegek mondják – „nem éreznek nagyobb bizalmat attól, hogy a tanító a levegőben repül, és nem is kevesebbet attól, ha feldarabol egy élőlényt”, hanem megértik, hogy a tanító tudja, mit csinál, és a lehető leghatékonyabb eszközökkel segíti őket az úton.

A

tanítónak magának is nagyon óvatosnak kell lennie mindaddig, míg el nem éri a Karmapa szintjét, ahol már nem lehetséges hibázni. Még hagyományunk legmagasabb szintű lámái is rengeteg botrányt okoztak a kínai Karmapa-jelölt kapcsán. A tanítóval való szoros kapcsolat, mint a fejlődés leggyorsabb útja, nem veszített létjogosultságából. Sőt, az önállóság, az iskolázottság és a kritikus gondolkodás teszi lehetővé manapság a nyugati ember számára, hogy a tanító viselkedését több szempontból vizsgálja meg, mint korábban, és tanulhasson belőle.

V

égül, mindenek felett, marad a bizalom nagy kérdése. Kifogástalan a jelleme? Neki sikerült? Kiállna ő értem? Olyan akarok lenni, mint ő? Remélem, találtok olyasvalakit, aki nem okoz csalódást.

23


Gyémánt Út Meditációs Központ

T

örténetünk 1996-ban kezdődött, amikor is egy idealista miskolci fiatalember megpillantott egy interjút Láma Ole Nydahllal az egyik televíziós csatornán. Az interjú rövid volt, de hatásos; így hősünk és néhány barátja elhatározták, hogy Miskolcon is létrehoznak egy meditációs központot. Láma Ole áldását adta a kezdeményezésre, és a kis csoport a „Karma Chö Phel Ling” azaz a Tanítások Növekvő Szigete nevet kapta. 1997-ben és 1999-ben Láma Ole nyilvános előadásokat tartott Miskolcon, amelyeken többszáz érdeklődő nyerhetett bepillantást a kétezer-ötszáz éves buddhista tanításokba, a lámánktól megszokott, nyugatiak számára könnyen befogadható, könnyed stílusban.

A

baráti társaság tagjai kezdetben egymáshoz jártak meditálni, ezután évekig albérletből albérletbe költöztek, majd ismét a fent említett idealista fiatalember otthonában kötöttek ki.

E

közben a csoport egyre bővült, és mind nagyobb volt az igény egy állandó, a megnövekedett létszámot kiszolgálni tudó, kényelmes meditációs központra. 2003 őszén egy meditáció után, sörözéssel egybekötött beszélgetés közben figyelmünk egy olyan, nem használt épületrészre terelődött, amely mindvégig a szemünk előtt volt.

A

villámcsapás-szerűen született ötlettől fellelkesülve nekiláttunk kitakarítani és birtokba venni a helyet.

A

központ felújításához, szépítéséhez, fenntartásához mindenki hozzájárult a tőle telhető szellemi, fizikai és anyagi szinten. A közös munka, örömteli erőfeszítés összekovácsolta a csapatot. Erőfeszítéseinket látva Láma Ole személyesen, és az országos központ is segítő kezet nyújtott, így 2004 őszén megtarthattuk első meditációs hétvégénket.

24

Miskolc Illyés Gyula utca 2.

2006 telén, egy napsütéses délutánon, a lehető legszélesebbre tártuk a kapukat. Az Illyés Gyula utcában most nem a közeli DVTK stadionban zajló bajnokság egyik fordulója miatt nem maradt parkolóhely. Tanítónk, Láma Ole Nydahl, ígéretéhez híven új központunkba látogatott. Az udvaron csillogó szemű tanítványok és érdeklődők várták. Ole és Hannah Nydahl, Caty Hartung és Tomek Lehnert egy autóból szálltak ki: együtt a legendás „TCHO”.

K

özösségünk körülbelül húsz rendszeresen meditáló, a központ életében aktívan szerepet vállaló tagból áll, és még legalább ennyi miskolci barátunk rendszeresen eljön a havonta egy - két alkalommal meghívott utazótanítók nyilvános előadásaira és az országos rendezvényekre. Az elmúlt évek alatt több kapcsolat is szövődött, melyeknek gyümölcseként közel egy tucat 5 év alatti szangatag gazdagítja a mindennapjainkat és a tudatunkat segíti a türelem gyakorlásában. Az aprónép által még több alkalom nyílik közös programok szervezésére (pl. mikulásünnepség). A centrum előtti zárt udvar a nyáresti szalonnasütések, grillezések helyszíne, míg télen a közös hólapátolásé. A szangatagok felfedezték milyen nagyszerű is közösen gyakorolni, amire kiváló alkalommal szolgálnak a havi rendszerességgel tartott meditációs hétvégék, vagy a szombat hajnali meditációk. A gyakorlás mellett ilyenkor több lehetőségünk van a hosszabb baráti beszélgetésekre, a közös főzésekre, vagy éppen a kora reggeli közös lángosevésre a Vasgyári piacon.


Egyre többet utazunk a hazai és külföldi kurzusokra, tanításokra és meditációs hétvégékre, mindenki a lehetőségeihez mérten. Mindinkább felmerül bennünk az igény arra is, hogy aaz eddigiekben a saját központunkra fordított energgiát megosszuk, és többet vállaljunk a becskei, illetve a nemzetközi munkálatokból - például az Európa Centrumban, vagy Karma Berchen Lingben, GörögC oországban. Reméljük, hogy a hazai és külföldi barátainkkal való R kkicserélődésből születő nyitottság és inspiráció által aaz aktivitás megsokszorozódik és még több új érdeklődő érkezik hozzánk. lő

K

edd és csütörtök esténként 19 órától nyilvános meditációt tartunk, ahol bárki kipróbálhatja von nalunk fő meditációját, a Guru-jógát a 16. Karmapán; hhasznos kiadványokhoz, könyvekhez juthat hozzá, fe felteheti azokat a buddhizmussal kapcsolatos kérddéseit, amelyekre még nem kapott választ, és nem utolsó sorban új barátokat szerezhet. TERVEINK: A 2010-es évi terveink között szerepel, hogy részt veszünk a Tibet-Európa Alapítvány által megrendezésre kerülő „Tibet kincsei” című kiállítás szervezésében. A bemutatásra kerülő szobrok és tankák -tibeti tekercsképek- egytőlegyig a mindannyiunkban ott rejlő tökéletességet szimbolizálják. E műalkotások, amelyek egyben meditációs eszközök is, nem csupán egy letűnt kultúra emlékei, hanem úgyszintén az időtlen, minden emberben benne élő értékek közvetítői. Jövőre, azaz 2011-ben Láma Ole Nydahl várhatóan ismét Miskolcon tart előadást. Találkozzunk ott mindannyian! Mindenkit szeretettel várunk!

TIBET KINCSEI KIÁLLÍTÁS MISKOLC, MŰVÉSZETEK HÁZA 2010. SZEPT 27. – OKT. 3.

25


Nagy Niké, Vass Krisztián

Mióta vagytok buddhisták? Hol kezdtétek el? 2002 óta vagyunk buddhisták, Krisz Becskén találkozott először Láma Oléval, én pedig 2002. december elején a budapesti centrumban, de akkor már pár hónapja együtt jártunk le meditálni. Mivel foglalkoztok kint? Krisz vendéglátózik, üzletvezető különböző éttermekben, én modellkedem és a Moet Hennessy cégnek vagyok a „nagykövete” és mixológusa. Hogyan, mikor kerültetek ki Mexikóba, előtte voltatok-e külön vagy együtt máshol is külföldön? Miért éppen Mexikó? A húgomhoz jöttünk látogatóba, majd végül maradtunk, azaz hat évesre nőtte ki magát vakációnk. :o) Én előtte éltem Kanadában, Torontóban 1997-ben.

26

Ha jól tudom, a mexikóvárosi szanga megalapításában/felfejlesztésében, működtetésében meghatározó szerepetek volt. Hogyan alakult ez így? Mexikóvárosban van még két centrum a miénken kívül, mindkettő létezett már azelőtt, mikor mi kijöttünk. Láma Ole is mindig három Mexikó városi centrumról beszél, ezért említem meg én is mindegyiket. A Casa Tibet Mexico, ami nem egyértelműen a mi vonalunkhoz, a Gyémánt Út Buddhizmushoz tartozik, inkább egy kulturális intézmény, mint buddhista centrum, magas szintű buddhista oktatással foglalkozik. Az igazgató tulajdonossal Tony Carammal Olénak nagyon jó a kapcsolata, Tony (ő maga is gelug láma) már több mint 20 éve hívja meg folyamatosan Láma Olét minden évben Phova meditációs kurzust tartani. Tony épített is egy sztúpát Valle de Brav-on, melynek építése Löpon Csecsu Rinpocse tervei alapján folyt, és a 17. Karmapa, Táje Dordzse avatta fel 2006-ban. A sztúpa Láma Olénak és feleségének, Hannah-nak lett dedikálva, tehát teljes mértékben a mi vonalunk sztúpája. Létezik továbbá egy másik Gyémánt Út buddhista centrum is Mexikóvárosban. Természetesen, amikor megérkeztünk, oda jártunk meditálni, de nem egészen az általunk is megszokott rendszer alapján működött. A nyelvi korlátok miatt eleinte nem folytunk nagyon bele az itteni dolgokba, majd később, mikor kezdtünk egy kicsit spanyolul beszélni, megértettük, hogy mint minden közösségben, itt is nagyon sok apró konfliktus és nézeteltérés van a szangán belül. Voltak, akik az európai, azaz Láma Ole instrukcióin alapuló modellt szerették volna követni, és természetesen voltak, akiknek tetszettek a helyi szokások és azok beolvasztása. Egy meditációs kurzus során 2005-ben Gregossal (egy itteni lengyel srác) együtt úgy döntöttünk, hogy békítőként próbálunk közbenjárni a két tábor között. Természetesen a dolgok nem úgy sültek el, ahogy terveztük, sőt még rosszabb lett a helyzet. Láma Ole ekkor úgy döntött, hogy akiknek nem tetszik a jelenlegi helyzet, azok hozzanak létre egy másik centrumot. Mexikóváros egyébként is elég nagy a


maga 22 milliós lakosával, így elfér benne két centrum is. Így majd mindenki eldöntheti, hogy melyik tetszik neki jobban. A vicces az volt, hogy a legelégedetlenebbek soha nem jöttek hozzánk sem meditálni, hanem átmentek egy másik vonalhoz, a nyigmákhoz. Egyértelműen megnyilvánult, hogy a Láma erőterében minden a helyére kerül és minden történés a lények javára válik. Végül hatan kezdtük el az új centrumot. Veronika az egyetlen mexikói, Gregos lengyel, Gustavo argentin, Andris magyar (most Londonban él) és mi Krisszel. Eleinte fogalmunk sem volt, hogy mihez kezdjünk, de összejártunk meditálni, igyekeztük betartani Láma Ole tanácsait, főképp azt, hogy mindig figyeljünk arra, hogy mindennek az alapja a barátság legyen. Így aztán minden ment magától, és lassan elkezdtek jönni az emberek. Mára körülbelül 7080-an vagyunk, abból igazán aktív 30-40 fő. Hogyan viszonyulnak a helyiek a buddhizmushoz? Milyen emberek jönnek meditálni (korosztály, anyagi helyzet stb.)? Mexikó alapjában véve még mindig nagyon erősen katolikus ország, de természetesen itt is jelen van egy független szellemiségű értelmiségi réteg, amely napról napra nagyobb számú, és mind érdeklődéssel fordul a különböző szellemi irányzatok felé. Itt is nagy divat diivat i a jóga jó a meg me a „New Age”. A korosztály vegyes, de e az életkortól függetlenül csakis fiatalos gondolkodású emberek maradnak nálunk meditálni. A társadalmi helyzet az kicsit érdekesebb. Mexikóban élesen elhatárolódnak egymás-tól a különböző társadal-mi rétegek, és kínosan n ügyelnek arra, hogy még g véletlenül se keveredjeenek egymással. Nálunk a centrumban viszont van an mindenféle gyakorló, a milliomos üzletembertől az építészen, színészen, fodrádrá-

szon és orvoson át sok mindenki, de csak értelmiségi emberek. Mikor Láma Ole azt javasolta, hogy mi magunk újítsuk fel a meditációs központunk bérelt épületét, és irányítsák a munkát azok a csoporttagok, akik valamihez értenek (asztalosok, vízvezeték szerelők stb.), mindenki óriásira kerekedett szemmel nézett. Majd végül megérkezett pár hónapra rá a segítség: Londonból egy cseh asztalos buddhista srác, aki teljesen gyanútlanul vakációra és egy kisebb elvonulásra jött Mexikóba. Végül az ő irányításával megépült a belső kert, lett konyhabútor és letettük az új padlót. Hány centrum van összesen Mexikóban? Vannak csodaszép helyeken is centrumok? Összesen hat centrum van. A Playa del Carmeni centrumot nevezhetjük csodaszépnek, hiszen a Karib tenger partján, egy privát lakóparkban, úszómedencével együtt bérelnek házat a buddhisták. Oaxaca is csodaszép hely, koloniális városka, híres az egzotikus konyhájáról, aztán ott van Metepec, kis kertváros része az egyik leggyorsabban fejlődő mexikói iparvárosnak, közel az úgynevezett mexikói Alpokhoz. Na, meg Mexikóváros maga is nagyon izgalmas, betondzsungel, rengeteg parkkal, pálmafával.

27


Alapjában véve türelmetlen vagyok, és itt minden lassabb: az emberek reakcióideje, az ügyintézés, a kiszolgálás, egyszóval minden. Valóban minden helyen otthon tudja magát érezni az ember? Van egy mondás, hogy mindenütt jó, de legjobb otthon, és ez igaz is. Legalábbis addig, amíg van bennünk elválasztás. Én mára otthonomnak érzem Mexikót is, de azért nem annyira, mint Budapestet. Mióta megvan a saját szangánk azóta minden más, és ha nem így alakultak volna a dolgok, már valószínűleg nem lennénk itt.

Milyen Közép-Amerika? Milyen a szépségei vannak a hosszú távú kinti életnek? Milyen nagyobb akadályokkal találkoztatok kint? Ebben hogyan segített a buddhista látásmód? Közép-Amerika mindenben teljesen más. A buddhista látásmód sokat segíthet a túlélésben, sőt élvezetessé tudja tenni a kezdeti és a későbbi nehézségeket is. Amikor valaki megérkezik Európából ide, tele van merev elképzeléssel, hogy a dolgoknak, hogyan kellene működnie, és semmi nem működik úgy, ahogy mi szeretnénk, ahogyan számunkra megszokott vagy logikus lenne. Ezen helyzetek túlélését infarktus és agyvérzés nélkül nagyban segíti a buddhista látásmód. Egy barátunk mondta, amikor megérkeztünk Mexikóba, hogy ha jól akarjuk magunkat érezni, itt ne keressünk logikát a dolgokban, és ne akarjunk mindenáron megérteni mindent, mert akkor szenvedni fogunk. Az ilyen helyzetekben inkább hagyjuk, hogy spontán alakuljanak a dolgok. Valóban vicces megtapasztalni magunkon, hogyan tűnnek el merev elképzeléseink. Például a forgalom, ami kivégzi az embert ebben a hatalmas városban, pár éve még a hisztériába tudott kergetni. Az a szabály, hogy nincs szabály, csak úszd meg épségben, és érj oda időben. Nincs elsőbbségadás, sok helyen a sávok sincsenek felfestve, nem használják az indexet, nincs sebességkorlátozás, melyet mára kifejezetten élvezek. Az egész olyan, mint egy „play station” játék. Ma már a több órás forgalmi dugókat csúcsidőben egy vállrándítással elintézem.

28

Hogyan viszonyulnak a mexikói emberek az élethez? Pozitívan gondolkodnak, türelmesek? Milyen az egymás közötti viszonyuk? Milyen értékrend szerint élnek? A mexikóiak alapjában véve vidám és kedves emberek, szerintem a sok napsütés sokat segít ebben. Nagyon türelmesek, kivétel, amikor beülnek az autóikba. Nem nagyon izgatják magukat semmin. Ennek persze van előnye meg hátránya is. Végül: Valóban nemzetközi a Gyémánt Út buddhizmus ott is? Hát persze, a centrumunk elég nemzetközinek nevezhető: mára 80%-ban mexikóiak vannak, de francia, spanyol, kubai, venezuelai, argentin, német, lengyel, amerikai, cseh, chilei, brazil és magyar tagok is járnak hozzánk. • Közép- és Dél-Amerikát mindenkinek nagyon ajánljuk privát uticélnak is. Nekünk, magyarok számára rendkívül hasonlatos az ottani emberek vendégszeretete, stílusa. Valóban nekünk való kontinens.


Akcióban a meditáció Kőszegi Zsuzsa K

helyzetre vonatkozik, és ilyenkor nem is tudjuk a lehető legjobbat kihozni belőle. Sőt! Amikor nagyon sietünk, már a tudatunk ott jár a másik helyen, ezért sem itt, sem ott nem vagyunk 100%-ban. Kapkodunk, nem igazán fi gyelünk arra amit csinálunk, ettől persze nem érünk előbb oda. Azt gondoljuk, majd később lazítunk. De mikor? Majd akkor, ha már ott leszünk! És addig? Stresszesek maradunk vagy fokozzuk még? Mikor akarunk boldogok lenni? Holnap? Két hét múlva, amikor szabadságon leszünk? Nézzük meg a naptárunkat! „Ma 8-tól 5-ig dolgozom, ezt túl kell élni valahogy, s utána boldog leszek.” Ilyenkor nem is vagyunk tudatában annak, hogy mit határoztunk el. Úgy döntünk, hogy nem fogjuk élvezni a helyzetet – és ezt nagyon jól megvalósítjuk. Munka vagy kényszer? Amiről azt gondoljuk, hogy rossz, azt ügyesen végigszenvedjük, pontosan úgy, ahogy azt elterveztük a „naptárunk” szerint. Amikor viszont jól akarjuk érezni magunkat, az már nem megy ilyen könnyen, és rövidebb ideig is tart, mint ahogy azt szeretnénk. Csináljunk egy másik naptárat! Mi az idő? Amikor jól érezzük magunkat, nagyon gyorsan elrepül, amikor viszont rosszul, akkor nagyon hosszúnak tűnik. Újratervezés. Mikor akarunk boldogok lenni? Most?

N

agyon sokszor a tudatunk, beszédünk és a testünk nincs összhangban, mintha nem is egy helyen lennének.

Először megérkezik a testünk valahová, utána elkezdünk valamit mondani, de a tudatunk még máshol jár. Még azzal foglalkozunk, hogy mi történt 10 perccel azelőtt, tegnap, vagy akár egy fél éve. Így amit mondunk, vagy teszünk, nem a jelen

Ha most nem, akkor mi a garancia arra, hogy később igen? Miért nem élvezzük teljesen az adott pillanatot? Tényleg jól látjuk a helyzetet? Hiszen mellettünk valaki örömmámorban úszik. (Idióta?!) Nem elég, hogy nem vagyunk jól, még mások boldogságát is zavaró tényezőnek találjuk. Lehet, hogy csak a saját véleményünk társaságában ülünk? Hányszor tapasztaltuk már, hogy nem ugyanaz, ahogy a dolgokat látjuk, és ahogy azok vannak. Miért nem akarjuk ezt elfogadni és tudatosan használni?

29


Akcióban a meditáció Amikor stresszesek vagyunk, a cselekedeteink ügyetlenek, és az eredmény zavaros lesz. Amikor mindez elmúlik, akkor már legalább húsz nagyszerű ötletünk van, hogy mit lehetett volna csinálni. Ezek a lehetőségek mindig ott voltak, de mi nem láttuk őket, mert „azt hittük, hogy amit látunk, az az igazság.” Ezért úgy gondoltuk, hogy nincs választási lehetőségünk és a korlátaink valósak. Ilyenkor mit látunk odakint, és hol van a boldogság?

Amerikában azt kérték tőlem, hogy hagyjam a csomagomat a kocsiban, megdöbbenve vettem észre, hogy ez nem olyan egyszerű dolog. Én Magyarországról jöttem, ha itt valaki a kocsiban hagyja a csomagját, akkor hamarosan se csomag, se kocsi. Ez vajon mi? Intuíció vagy paranoia? Tényleg azt látjuk, ami van, vagy pedig korlátozott élettapasztalatainkat visszük magunkkal, amelyből mindig egyre több van, és amelyeket rávetítjük a helyzetre? Minden helyzet más és teljesen új.

Amikor egy órát egyedül vagyunk, annyi minden történik! Megmentünk valakit, új céget alapítunk, elutazunk Hawaiira, meghódítjuk Hollywoodot, vagy – ha nagyon negatívak vagyunk – már megint megbukunk a vizsgán, nem kapjuk meg az állást, visszautasítanak minket, összetörjük az új kocsit, stb. Ez azt mutatja, hogy megállás nélkül gondolkodunk. Nincs tér vagy szünet a gondolatok között. Melyeket vesszük komolyan és miért éppen azokat?

Ha nem értjük meg, hogy hol van a boldogság forrása, akkor két dolog fog mozgatni minket: valamitől félünk, vagy valamit remélünk. „Nincs a világon se jó, se rossz: gondolkozás teszi azzá.” (Shakespeare) Vagyis nincs elválasztás a látó és a látott dolog között, csupán a saját mozinkat nézzük, és nem tudjuk, hogy mi vagyunk a rendezők. Jónak vagy rossznak ítéljük meg a helyzeteket, és ettől függően próbáljuk megtartani vagy elkerülni őket. Ezért nem vagyunk szabadok, és nem tudjuk „csak

30


úgy” élvezni e helyzeteket. Az élet a „lentek és fentek” állandó áramlata lesz, melyre mintha nem lenne ráhatásunk. Ezért tanított Buddha arról, hogy mi a boldogság forrása, és hogyan vannak a dolgok. Nem a tárgyak lesznek boldogok, hanem a tudatunk. Mi vetítjük rá valamire, hogy szükséges ahhoz, hogy jól érezzük magunkat – és persze ennek ellenkezője is igaz. Ha pedig nagyon vágyunk valamire és végre sikerül megszereznünk, akkor a legtöbbször kiderül, hogy mégsem okoz örömöt, s valami más kell. Nem tudjuk, hogy mi az, ami valóban jó nekünk. A boldogság, amit keresünk, mindig ott van bennünk. Azért, hogy ezt meg is tapasztaljuk és az életünk részévé tegyük, Buddha a meditáció módszerét adta. Hogyan tudunk minden helyzetet élvezni? Van néhány pillanat, amikor nem félünk, és nem remélünk, amikor nem akarunk máshol vagy mással lenni, amikor spontánul és erőfeszítés nélkül vagyunk képesek olyan dolgokra, amit nem is gondoltunk volna lehetségesnek. Ez nagyon ritka és hamar eltűnik. A meditációban éppen azt gyakoroljuk, hogy minden pillanat ilyen legyen, hogy ne a múltban vagy a jövőben járjunk, hogy a tapasztalót és a tapasztalt dolgot ne szétválasszuk, hanem egységként éljük meg. Képesek legyünk a teljességünkkel dolgozni.

lenik, információvá válik a számunkra. Amikor azt látjuk, ahogy a dolgok vannak, az félelemnélküli bölcsességet eredményez, és feltételek nélküli örömöt tapasztalunk, mely spontán jelen van bennünk. Mivel nincs elválasztás a látó és a látott dolog között, nem tudjuk elválasztani a mi örömünket másokétól, így megjelenik bennünk a határtalan, aktív együttérzés. A Buddha legmagasabb tanításai szerint a tudatunk természete tér, s ennek tulajdonságai a félelemnélküli bölcsesség, a spontán gyönyör és a feltételekhez nem kötött, aktív együttérzés. Azért végzünk formális gyakorlatokat, hogy az élet minden helyzetében képesek legyünk a teljességünkkel dolgozni. Ne félelemből és elvárásokkal döntsünk, hanem úgy, ami a leghosszabb távon a legtöbb lény javára válik. Például elhatározzuk, hogy megértőbbek leszünk valakivel, de abban a pillanatban, amikor előttünk áll, úgy érezzük, mégsem vagyunk erre képesek. Ha ez sokszor megtörténik, akkor azt a benyomást ültetjük el magunkban, hogy mi nem vagyunk „képesek”. Így alakulnak ki a korlátok, és elveszítjük a bizalmunkat a tudatunk erejében. Azért használjuk a meditációt a megértett információ és a cselekedet között, hogy képesek legyünk megváltoztatni a helyzetet. „A szabadságért minden pillanatban meg kell küzdenünk.” (Láma Ole Nydahl)

Mindenki mást lát meg ugyanabban a térben. Van, aki kellemes embereket, van, aki birtokolni való dolgokat, van, aki egy koszt a földön. S mindenki azt hiszi, hogy az igazságot látja.

Minden pillanatban lehetünk nagyszerűek és nem annyira nagyszerűek. Ezt a harcot nyerte meg Buddha is. Ennek pedig a legjobb eszköze a meditáció.

Azért meditálunk, hogy mindig az egész teret tapasztaljuk, ne csak egy töredékét és a korlátokat, így a tér, melyben minden megje-

31


(h)arcok

Máthé Réka vagyok, az értékesítésben dolgozom, szabadidőmben pedig szövegeket fordítok a közösségünk által megjelentetett könyvekhez és kiadványokhoz. Két lányommal a budapesti buddhista központban lakom immár több, mint hét éve. Az előző mondatból nyilvánvaló, hogy egy buddhista nem szükségszerűen szerzetes. Ez egy széles körben elterjedt tévedés. Ugyanúgy éljük a hétköznapjainkat, mint bárki más a világnak e táján: tanulunk, dolgozunk, családot alapítunk, stb. Természetesen egzotikus ruhákat sem hordunk, melyek nem alkalmazkodnak sem az éghajlatunkhoz, sem dolgos hétköznapjainkhoz.


(H)ARCOK

J

ó néhány keresgéléssel töltött év után találkoztam a buddhizmussal. Előtte kipróbáltam néhány módszert a spirituális piac kínálatából, de túl egzotikus, túl belterjes vagy egyszerűen logikátlan és erőltetett volt, amit találtam. Már éppen kezdtem beletörődni, hogy marad a szilárd materializmus, amikor egy barátnőm meghívott Láma Ole Nydahl egyik budapesti előadására. Felvérteztem magam az újabb csalódás ellen: a leghátsó sorba ültem le, és szkeptikus távolságtartással követtem a tanítást. Azon a szinten, amit akkor képes voltam befogadni, minden kérdésemre kielégítő választ kaptam.

S

őt! Annyira fellelkesültem, hogy elmerészkedtem a budapesti meditációs központba, amelynek rendszeres látogatója, majd egyre tevékenyebb résztvevője lettem.

A

z első találkozás alkalmával még nem tudtam mi is a láma, avagy tanító szerepe a Gyémánt Úton. Csupán egy karizmatikus embert láttam, aki szavaival elém tárt egy logikus, következetes látásmódot, és felkínált egy módszert – a meditációt – amellyel az elméletet gyakorlattá tehetem.

E

zek után, elmentem a meditációs központba, megnéztem az odajárókat, minden könyvet elolvastam, de legfőbbképpen leültem, és alkalmaztam a módszert. A meditáció egyik eredménye, hogy tapasztalattá alakítja az elméletben megszerzett tudást, ami tulajdonképpen azt jelenti, teljességünkkel dolgozva fejlődünk. Nagyon gyors és hatékony út. A tanítások egyre inkább az életem részévé váltak, az elmélet visszaköszönt a hétköznapokban, és a gyakorlatban is bebizonyosodott, hogy ezek a módszerek működnek.

D

e, hogy valójában mit is jelentenek az elolvasott szavak, azt csak akkor tapasztaltam meg, amikor együtt utaztam tanítómmal, Láma Ole Nydahllal. Láttam, hogy miközben évente kétszer utazza körbe a Földet, képes napi húsz órában minden idejét azzal tölteni, hogy több ezer ember előtt előadást tart, személyes beszélgetéseken tanácsot ad, cikkeket és könyveket ír, közben időt talál a szakadatlanul áradó e-mail özön megválaszolására, este egy pohár bor mellett meghallgat

minden apró-cseprő gondot, és úgy mutatja meg a megoldást, hogy azt hiszed, magad találtál rá. Minden embert és minden helyzetet ugyanazzal a derűvel, nyugodtsággal és teljes figyelemmel kezel.

F

ontos tudni, hogy a Gyémánt Út buddhizmusban nincs személyi kultusz, a tanító végső szinten nem személyként, hanem a mindenkiben ott rejlő megvilágosodott tulajdonságok tükreként jelenik meg. A tibetiek azt mondják, hogy amikor egy tanítvány találkozik a tanítójával, az első három évben a tanítvány veszi górcső alá a tanító képességeit, majd három éven át ugyanez történik fordítva. A végeredmény – ha minden rendben találtatott – egy minden szintre kiterjedő nyitottság, ahol a bizalom a saját tapasztalatunkon alapul.

A

közvetlen kapcsolat a tanítóval, a lámával rakéta módjára repít előre az úton, és minden pillanatot tanítássá alakít.

E

zért fontos a tanító a Gyémánt Úton, és aki teheti, utazzon vele, figyelje meg, vizsgálja meg, és szerezzen közvetlen tapasztalatot a megvilágosodásról. Jó utat!


S Z E R E L E M É S PÁ R K A P C S O L AT

Karola Schneider-Walder

Karola Schneider-Waldner 1962-ben született Németországban. 16 éves korában hallott először egy buddhista előadást. Lelkesen, azonnal menedéket vett, és meditálni kezdett. Egy csapat baráttal együtt alapítottak egy elvonulási helyet Németország déli részén, ahol azóta is él, és ahol kínai orvoslással foglalkozik. A nyolcvanas években Láma Ole megkérte, hogy tanítson, hisz Karola ekkorra már rengeteg tanítást kapott, sokat meditált, és rendelkezett azzal a tapasztalattal, amit a buddhista központban való munka nyújt. 1993 óta világszerte utazik, eleget téve a Gyémánt Út-központok meghívásának.

34


S Z E R E L E M É S PÁ R K A P C S O L AT A legmeghatározóbb tényező az emberi születés megszerzésénél a vágy. Ez az érzés kiemelkedő helyet foglal el az életünkben. Hogy pontosan mi után is vágyakozunk, függ a kultúrától, neveltetéstől, személyes beállítottságtól és az előző életből hozott megszokásainktól, hajlamainktól. A vágynak különböző arcai vannak – például ragaszkodás, vágyódás és szenvedély – de mindig magában hordoz egy nagyon erős kívánságot a saját személyes boldogságunkért és beteljesülésért. S mivelhogy a fizikai szükségleteink szintén erősek, a vágy az irányító erő a szerelem és párkapcsolat keresésekor. A vágy nagyon mély szinten színezi ki az érzékelésünket, s amíg nem szabadulunk meg e korlátozott szemlélettől, addig a külső világban fogja velünk kerestetni a beteljesülést. A vágy olyan, mint a tűz, mely mindent felemészt, s mindig többre és többre van szüksége.

IGAZI FÜGGETLENSÉG A buddhizmus célja, hogy teljesen függetlenné tegyen minket. Az igazi függetlenség csak akkor jelenik meg, ha megismerjük a tudatunkat. A tudat túl van minden dualizmuson, jón és rosszon, fényen és árnyékon, nőin és férfin. Épp ezért ezt a fajta függetlenséget csak akkor találhatjuk meg, ha túllépünk a ragaszkodás és ellenszenv szélsőségein. De a boldogság keresésénél általában beleragadunk a dualisztikus rögeszméink mocsarába. Mi a tartós boldogság és hogyan érhetjük el? Általában azt gondoljuk, hogy a boldogság a

szenvedés hiánya. A következtetés tehát, hogy mindig harcolnunk kell valamiért, vagy valami ellen, megpróbálva távol tartani azt. Ez a fajta stratégia azonban nem vezet tartós boldogsághoz. Nem vagyunk képesek megfagyasztani a legjobb pillanatainkat, nem vagyunk képesek megtartani a boldogság ezen másodperceit. Talán kinn vagyunk egy tavon, újdonsült partnerünkkel, akinek pillantása annyira megbabonáz minket, hogy azt sem tudjuk, a tavat látjuk-e vagy az ő kék szemeit… lágy szellő lengedez, minden teljesen romantikus. Azonban hiába is próbálnánk megtartani ezt a pillanatot. Az élet állandóan változik, és a mulandóság állandóan az útjába áll az ötleteinknek, kívánságainknak és vágyainknak. Ezért beszélt Buddha úgy a mulandóságról, mint az emberiség egyik legfőbb szenvedéséről. De tanulhatunk valami nagyon fontosat a mulandóságból. Megtanulhatjuk, hogy a szeretetünket a mulandóság állandó érzékelésére alapozzuk. Ez a gyakorlat megnyitja az ajtót az üresség vagy bölcsesség felé. Egyszer megkérdeztem Lopön Csecsu rinpocsét, hogy ugyanúgy tapasztalja-e a hegyek szépségét, ahogyan azt mi tesszük. A válasza a következő volt: „Látom ugyanazokat a hegyeket és a szépségüket, de ugyanakkor tisztában vagyok mulandó természetükkel.” A legjobb, amit tehetünk, hogy állandóan bízzunk a pillanatban, mindig legyünk teljesen frissek benne, és élvezzük, bármi is jöjjön. Azzal, hogy tudatában vagyunk a mulandóságnak, nélkülözhetetlen lépést tettünk a bölcsesség felé. Az igazi függetlenség azt jelenti, hogy boldogok vagyunk, amikor partnerünk jön éppen vagy épp elmegy. Ez nagy kihívás! Ám ez az, amit megcélzunk a buddhizmusban. Megpróbáljuk megvalósítani a tudat igaz természetét, ami kezdet nélküli. A tudat ezen tulajdonságait tapasztalva, rengeteg dolgot vagyunk képesek adni. Ajándékká válunk a világ számára. Bármiféle kapcsolat sokkal gazdagabbá válik, ha tudjuk, hogy mit kell adnunk. Az élet gazdagabbá válik, és bármiféle feladatban, kapcsolatban vagy munkában oszlopos szerepet fogunk betölteni. A buddhizmus gyakorlása azért, hogy megvilágosodjunk mindenki javára, valójában minden problémára megoldás. Ez a hozzáállás olyan alap, amelyről minden sikerülni fog, legyen ez a kapcsolatunk,

35


S Z E R E L E M É S PÁ R K A P C S O L AT vagy bármilyen más területe az életünknek. Egy kapcsolatban, a buddhizmusnak megfelelően, a partnerek mindig támogatják egymás fejlődését. …Buddha első tanításai közt a helyes viselkedésről tanított. Ha valaki bánt minket, vagy bántó szavakat használ, jobb lenne, ha azonnal távoznánk, mert egyébként „engedélyezzük” a helytelen viselkedést. A tanítások második ciklusában, a Nagy Úton, minden a motivációnkon múlik. Rengeteg felelősséggel jár, ha valaki megnyitja nekünk a szívét. Ezért érdemes „ugyanabban a csapatban játszani.” Ez azt jelenti, hogy legyünk tudatában annak, hogy mit teszünk, ha valaki megnyílik felénk. Ha tudjuk, hogy a kívánságok túl különbözőek, például valaki csak egy éjszakát akar, a másik viszont az egész életét akarja megosztani, akkor jobb, ha nemet mondunk.

VÁGY ÉS SZERETET A vágy egy életteli, erőteljes érzés. A vágyakkal foglalkozó filmek rengeteg embert megérintenek éppúgy, mint az igaz szerelemről és szenvedélyről szóló történetek. Még ha a történet halállal és drámával is ér véget, az emberek úgy hagyják el a mozit, hogy közben azt gondolják: „én is szeretnék ilyen helyzetbe kerülni.” A vágy tényleg képes elnyelni minket. Olyan, mint a tűz, és a féltékenységgel ellentétben, mindig kell, hogy legyen tárgya. Kell üzemanyag, hogy táplálja. Lehet egy romantikus érzés, de könnyen nagyon drámaivá is válhat. Jó, ha a vágy ezen aspektusait is észben tartjuk. Hajlamosak vagyunk összekeverni a szerelmet és a vágyat, azt gondolva, hogy amit tapasztalunk, az a nagyszerű szerelem. Azonban ez gyakran csupán vágy és ragaszkodás. A szeretet együttérzésként is megjelenhet. Az együttérzés azt jelenti, hogy szeretjük a partnerünket a hibáival együtt, és mellette állunk a nehéz időkben. A másik aspektusa a szeretetnek az átérző öröm. Ez a féltékenység tökéletes ellenszere. Hasznos például ezt a fajta átérző örömöt kifejleszteni, ha egy csókolózó párt látunk. Elképesztő, hogy az effajta jó benyomásokból az évek alatt felépített alap mennyit képes segíteni nekünk, amikor bajba keveredünk. Gyorsabban fogunk a tanításokra emlékezni. A szeretet következő aspektusa az elfogulatlanság, mely lehetővé teszi számunkra, hogy a csontunk velejéig hatolóan érezzük a minden egyes lény boldogsága iránti kívánságot. Egyúttal a saját szükségleteink beteljesülését kívánni egyáltalán nem negatív. A buddhizmus megtanítja a tartós boldogság elérését önmagunk számára is. A boldogság iránti vágy természetes és meghatározó. Megtanulhatunk törekedni mindenki boldogságára. Senkinek sem kellene feladni a bol dogsági iránti vágyat, hiszen akkor nem lenne ember.

36


S Z E R E L E M É S PÁ R K A P C S O L AT

EGY KAPCSOLAT KÜLÖNBÖZŐ OLDALAI …Ha a pozitív karma és a jó benyomások találkoznak ezen a belső szinten azzal, hogy kifejlesztjük az idealizmust, a védelmező kvalitásokat, szeretetet és az energiát, hogy mások javára váljunk, a jelenségek álomszerű természete felismerhetővé válik. Képesek leszünk megtapasztalni azt, hogy sosem vagyunk elválasztva a szerelmünktől. Különböző szintjei vannak a párok közötti kapcsolatoknak, melyek habár nem szükségszerűen, de akár előfordulhatnak egy időben is. A kapcsolat szerelmi oldala tesz bennünket egy párrá. Ez a legvibrálóbb rész, ahol a jó szexuális élet iránti kívánságaink remélhetőleg beteljesülnek, és ahol a legmagasabb szintű gyönyört megtapasztalhatjuk. Eme „juice” nélkül a kapcsolat kiszáradna, de ha ez az egyetlen ragasztó a kapcsolatban, akkor az általában nem hosszú életű. A kapcsolatok általában tovább tartanak, ha a többi szinten is működnek. Az az érzés, hogy különböző feladatokat vállvetve oldunk meg, mint jó barátok vagy testvérek, egy szélesebb távlatot nyújt a kapcsolat számára. A pár megtanul együtt dolgozni, és értékelni egymást, nemcsak szexuális, de gyakorlati szinten is. Kitartanak, ha a másik elfárad, bátorítják a másikat, amikor az nem akar továbbmenni, vagy megcsiklandozzák egymást, amikor a másik merevvé vagy lehetetlenné válik. Néha még többet segíthet, ha van egy szülő-gyermek minőség is a kapcsolatban, habár általában ez az éjszakai kellemes időtöltések halálának tűnik. Mindenki, aki élvezte a szerető szülők támogatását, tudja mennyi többletet ad az ő szeretetük az életünknek. Ha szüleink meghalnak, elveszítjük azokat, akik a legtöbbet tették értünk ebben az életünkben. Ha ennek a feltétel nélküli, gondoskodó hozzáállásnak egy része beáramlik egy kapcsolatba, az gondoskodóvá és stabillá válik.

Minél több aspektust tudunk megélni egy kapcsolatban, az annál gazdagabb lesz. Felfedezni és élvezni ezen aspektusokat egy ideig, majd újra felfedezni fizikális vonzalmunkat, megmentheti a kapcsolat szerelmi oldalát. Természetesen, ehhez kell lennie egy jó adag szexuális vonzalomnak, máskülönben el fogjuk veszíteni az érdeklődést. Párként gyakorolva a Gyémánt Utat, tisztában kell lennünk azzal, hogy a kapcsolat nem a végső menedék, de a gyors fejlődés forrása. Azzal, hogy előmozdítjuk a kapcsolatot minden szinten, kívülről jó példává válunk, míg belülről képesek leszünk megsokszorozni aktivitásunkat mindenki javára. A legmagasabb – azaz titkos – szinten egymásra mint buddhákra tekintünk, és a gyönyör legmélyebb szintjeit nyitjuk meg egymás felé. Ha előfordulnak nehézségek, a partnerek emlékeztethetik egymást a legmagasabb buddhista látásmódra, hogy bármi is történjen, az csak a tudat gazdagságát mutatja meg. A közösen végzett meditációk pedig megerősítik a kapcsolatot, és személyes szinten túlra emelnek.

Karola Schneider-Waldner

37


A

HUSZÁR UTC

a központ, egyre több lakást alakítot- Minden este 7-től félórás vezetett tunk ki és újítottunk fel a régi épület- meditációt tartunk, hétfő esténként pedig nyilvános tanításon vehetnek részekben. részt az érdeklődők, ahol alapvető i vonzza az idelátogatókat? tudnivalókat hallhatnak a buddhizAz, hogy sokféle módon le- musról. (Mindkettő ingyenes.) het kapcsolódni hozzánk. Könyvtárunkból mindenféle buddSokan maradandó értékeket keres- hista irodalom kölcsönözhető, nek és szeretnének többet megtud- shopunkban pedig szobrok, tankák ni tudatukról. „Fő termékünkhöz”, a (tibeti tekercsképek), és a buddhizbuddhista tanításokhoz a következő mushoz kapcsolódó más eszközök módon biztosítunk hozzáférést: - malák (meditációs füzérek) vagy A centrum mindenki számára nyit- gaók (ereklyetartó medálok) vásáva áll minden nap este 6 és 9 között, rolhatók. Azok számára, akik már egy bármilyen kérdésre szívesen választ kicsit beleszimatoltak a levegőbe náadunk egy tea mellett. lunk, újabb lehetőségek nyílnak meg a kapcsolódásra. Közösségünk az önkéntes, szabadidőben végzett munkán és a meritokrácia („érdem-demokrácia”) szerinti döntéshozatalon alapul. Vagyis aki itt dolgozik, annak beleszólása, döntésjoga is van. Ez nyilvánvalóan egy fantasztikus közösség összekovácsolódását is eredményezi. Centrumunkba mindenféle foglalkozású, fiatalos, életvidám, általában a 18-60 év közötti érdeklődők járnak, ez is bizonyítja, hogy Az évek során fokozatosan bentlamindenki tud hozzánk kapcsolódni. kókkal és folyamatos élettel telt meg Gyémánt Út Buddhista Közösség budapesti meditációs központja 2001-ben találta meg végleges helyét egy volt sörgyári épületben, nem messze a Keleti pályaudvartól, a VII. kerületi Huszár utcában. A hely már megvételekor is óriási volt, másfél óra kellett a bejárásához. Nehéz volt elképzelni, hogyan fogunk „belakni”, birtokba venni egy ekkora épületet, hogyan fog megtelni minden este meditálókkal, érdeklődőkkel. Pár év elteltével mindez meg is történt. A romos épületet és a műemlék-védelem alatt álló homlokzatot komoly beruházásokkal sikerült felújítanunk az elmúlt években. Többek között kialakítottunk egy modern meditációs termet azaz gompát, egy kávézót, egy színvonalas dharma-shopot könyvtárral és egy testedzésre alkalmas tornatermet. Van egy külső étterem is az épület sarkában, a Babar Lounge bar, mely talán többeknek is ismerős.

38

M


AE B U D A P E S T A zen kívül kiállításokat (pl. a 2009. decemberi BuddhaFeszt), hazai meditációs kurzusokat szervezünk, farsangi és egyéb bulikat tartunk. Közösen járunk hasonló külföldi rendezvényekre, közös meditációs hétvégéket szervezünk, s látogatjuk a többi hazai és erdélyi meditációs központokat is.

M

elyek az elkövetkezendő évek kihívásai? Természetesen vannak terveink a további fejlődésre. A társadalom közepében élve ismertetjük a Gyémánt Út buddhizmus tanításait - ahol erre igény van. Ezekre szerencsére ma már sok önálló, kritikus gondolkodású ember felfigyel. Mindehhez megfelelő, magas szín-

vonalú feltételeket is biztosítanunk kell. Mivel meditációs központunk közösségi tereit kinőttük, így 2010ben olyan kétéves beruházásba kezdünk, amely elképzeléseink szerint a VII. kerület gyöngyszemévé változtatja majd ezt a helyet. Modern, különleges megoldásokkal tarkított új épületrészt emelünk a régiek helyére, amelyben helyet kapna egy 450(!) nm-es meditációs terem, egy többfunkciós konferenciaterem, egy nagyobb kávézó, dharma-shop és könyvtár, persze további kiegészítő helyiségekkel együtt. Finanszírozása a személyi jövedelemadók 2x1%-ának (alapítványi és egyházi 1%) felajánlásából befolyt, több év alatt összegyűjtött támogatásból történik majd.

Láma Ole Nydahl által világszerte alapított 650 Gyémánt Út buddhista központ közül a budapesti a legnagyobb városi központ. Ennek megfelelően ez egyfajta közép-kelet európai és balkáni nemzetközi meditációs központ feladatait is teljesíti, támogatva az erdélyi, kárpát-aljai, határmenti szlovák, szerb és bolgár centrumokat is. Vagyis aki ide betoppan, nemzetközi pezsgéssel is találkozhat.

V

árunk mindenkit, hogy velünk együtt meditáljon és kedve, nyitottsága szerint megismerje a Gyémánt Út buddhizmust, bennünket, tevékenységünket. ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ májki Gyémánt Út Buddhista Közösség budapesti meditációs központ

Információs telefonszámunk:

0620/ 349 8989

www.buddhizmusma.hu

39MENTOR IRODA KFT. • projekttervezés, tanácsadás • pályázatfigyelés • pályázatírás • projektmenedzsment Gódor Emõke projektmenedzser mobil: 20 / 2499 422 e-mail: mentoriroda@freemail.hu 6000 Kecskemét Csányi u. 1. III/306. (Piramis Üzletház)

1074 Bp. VII., Rákóczi út 84. (Huszár u. sarok) telefon, rendelés

0630/ 4033 892


W INW ING RAFIKA

S T Ú D I Ó

0620/ 9463 679 UDVARHELYI LACI

M i s ko l c H o l d i n g t a g v á l l a l at

www.lates.hu

G R A F I K A I

www.winwingrafika.fw.hu

KÖLTÖZTETÉS! SZÁLLÍTÁS, ORSZÁGOSAN IS! GYORSAN, KEDVEZO FELTÉTELEKKEL!

Varga Armand 0620/ 555 0594 e-mail: armand108@citromail.hu

KKertépítés, Kert ert automata öntözőrend


• Lakás felújítások • Gipszkartonozás • Kerítés és kandalló építés • Hideg, meleg burkolás • Víz-gáz-fûtés szerelés • Kisebb és nagyobb Javítási munkálatok

mobil: 0630/2033 588 e-mail: dordzsela@t-online.hu hu

A test, és ami mögötte van Balogh Péter csontrakó, életmód-tanácsadó Mikor kell hívni? Testi szinten: • gerincbántalmak • izom-ízület beszűkülés • ha fáj, ha nem hajlik, ha gyengül, ha megelőzné, ha fenntartaná, ha megértené azt, amiben van. Hétfőtől szerdáig Budapest, csütörtök-péntek Sz.fehérvár.

0620/ 584 9389 healerbear@gmail.com

TWINSOFT

SZOFTVERFEJLESZTŐ KFT. T.

Ügyviteli szoftverek készítése és forgalmazása. Móricz György 0630/2123540

szerek telepítése

www.gilroyspecial.com


M

iután vvenni nem tudott tőlünk semmit, némi ópiumot akart nekünk eladni. Igencsak elcsodálkoztunk e „szent” ember ártatlanságán. ártatla Állhatatosan elmagyaráztuk elm neki, hogy az ópium függőséget okoz és egészségtelen. eegészségtelen Hogy nem kellene árulnia, és hogy a szer sok barát lass tunkat lassan meggyilkolja. Ugyanakkor szavai megerősítettek bennünk egy illúziót, amit csak évekkel később adtunk fel, neveze nevezetesen, hogy keleten minden „szent” ember valamilyen kábító kábítószerrel él. Végül eladott nekünk egy kis túlárazott had sist, a dollárunkat viszont tényleg fantasztikusan váltotta. K azon az estén es Később a barátainkkal egy városi teaházban ki akartuk pró a cuccot, de hamarosa próbálni hamarosan gurultunk a nevetéstől. A háromdolláros, öklömnyi h faszén fekete cipőpasztával bekenve. Jó lecke volt, hogy még hasisdarabról ugyanis kiderült, hogy faszén, a legjobb társaságban is ellenőrizni kell a por portékát. Katmanduban jól el lehetett tölteni az időt, sok volt a látni- és tapasztalnivaló. Főképpen azonban az a városon kissé kívül eső domb vonzott minket, amelynek tetején a Szvajambu templom állt. A dombra a legrövidebb út a vágóhídon frissen leölt állatok koponyahalmai és a völgy legjobban táplált, vad kutyafalkái között vezetett. A terület, amin át kellett vágni, mocskosnak tűnt, és az ember inkább nem állt meg a teaházaknál, amelyek valószínűleg a közeli folyóból szerezték be a vizet. Ám sem ezek a kellemetlen tényezők, sem a város transzcendentális bája nem számított: a varázslatos domb hívására nap mint nap átkeltünk a terepen. Katmanduból látni lehet a Szvajambu templomot, ami egy piramisszerű domb tetején áll. Három irányból vezetnek fel hozzá a meredek lépcsők, nagy buddhaszobrok és számtalan sztúpa között tekergőzve. A sztúpák szimbolikus formája azt az öt bölcsességet képviseli, amelyek a buddhaság elérésekor bontakoznak ki teljesen, és ily módon minden érző lényben jelen vannak. A domb tetejét egy központi kupola alkotja Öszung (szanszkritul Kásjapa) Buddha idejéből. Ő a történelmi Sákjamuni Buddha – akinek a tanításai most velünk vannak – előtt tevékenykedett világunkban.

E

z a lenyűgöző épület a nagy tibeti jógi, Gyalva Karmapa és fő vonaltartója, Künzig Samarpa fő székhelye Nepálban, ők azok, akik később oly fontossá váltak számunkra. A kupolát körkörös udvar övezi, ahol a látogatók az óramutató járásával megegyező irányban körbejárnak, mantrákat mondanak, és kezükkel az imamalmokat forgatják, már ha nem találják őket túl zsírosnak. Számos téglaépület mögött áll a szürkésfehér tibeti kolostor, méltóságteljes központi bejárattal, ami az oltárhoz vezet. A nepáli „szvajambu” szó „önmagától keletkezett” helyet jelent, és az itteni buddhistáknak ugyanolyan szentnek számít, mint Indiában Bodhgája, ahol Sákjamuni Buddha elérte a teljes megvilágosodást. Mivel az indiaiak gyakran zaklatják a látogatókat, sokan közülük könnyebben meg tudnak nyílni Nepálban. Ezenfölül a területnek jól érzékelhető erőtere van. Segíti a meditációt, és minden kívánságot hamar beteljesít. Első benyomásaink mégis

44


kifejezetten rosszak voltak. Nem tetszett sem a piszok, ami miatt – ahogy Nepálban a legtöbb helyen – még leülni is nehéz volt, sem a szerzetesi ruhát viselő rámenős alakok, akik mindenképpen ránk akartak sózni valamit. Majmok haragos rikoltozása töltötte be a levegőt. Állandóan civakodtak, és rossz volt látni, ahogy a nagyok és erősek megharapják a kicsiket és gyengéket, és elveszik tőlük az ételt. Öreg, beteg kutyák jöttek a sztúpához meghalni: nyilvánvalóan a hely rezgése vonzotta a szerencsétlen párákat. A szemünket, fülünket és orrunkat ért támadások ellenére úgy éreztük, hogy jól ismerjük a helyet, és ritkán mentünk el sötétedés előtt, noha Katmandu tele volt izgalmas barátokkal. A templomban lévő óriási Örömbuddha-szobor hatalmas energiát sugárzott. Gyakran úgy éreztük, hogy valóban lélegzik, és a vörös köntösű lámák zenéje megbűvölt bennünket. Csak sokkal később értettük meg a zene belső és so titkos jelentését, de e nélkül is éreztük az eretit jét. jét Amikor először látogattunk Szvajambuba, két ké szerzetes nagy hatással volt ránk. Egyikük Szabcsu Rinpocse volt, aki később a „békés” és Sz a „„haragos” légzést tanította nekünk. Ő vezette a kolostort, és néhány évvel később halt meg, beko mutatva megvalósítását: azt mondják, egy héttel mu a kklinikai halál után még mindig meditációban ült, ült miközben a benne és körülötte lévő energiák színes gyöngyök és drágakövek formájában sziszí képességeiről, de amikor megláttuk őt, izgatottak lárdultak meg. Akkoriban semmit sem tudtunk a kép lettünk és boldogság töltött el minket. Egyszer, amikor önkéntelenül követtem a sztúpa körül, hirtelen megfordult, a szemembe nézett, és mondott valamit tibetiül, amit természetesen nem értettem. Éreztem a jóindulatát, de ugyanakkor nem tudtam megállni, hogy fel ne nevessek. Közelről ugyanis tökéletes hasonmása volt az egyik híres és nagyon szórakoztató dán sportriporternek. Egy fiatal szerzetes, akit Püncónak hívtak, nekünk ajándékozott egy „malát”, ez száznyolc felfűzött gyöngy, amelyek a tudatosság megvilágosodás előtti nyolc szintjét és az utána megjelenő száz buddhaformát szimbolizálják. Majd adott egy kis képet is egy erős testalkatú emberről, aki fekete koronát tartott a feje fölött. „Karmapa, Karmapa” – ismételte, mintha valami nagyon fontosra szerette volna felhívni a figyelmünket. Akkoriban egy öreg bombázógép jelentette azz összeköttetést Pokharával, Nepál második legnagyobb városával, amely egy völgyben fekszik, Katmandutól nyugatra. Itt egy füves mező szolgált reptérként, a helyi közlekedés pedig bérelt lovakból állt, amiket végül nekünk kellett mindenhova vonszolnunk. Semmiképpen sem akartuk őket verni, mint a helyiek, ám e nélkül egyszerűen meg sem akartak mozdulni. A svájciak egy nagy tibeti menekülttábort létesítettek itt, amit öröm volt látni. Senki sem próbálta a nyugati kultúrát vagyy a kereszténységet eladni az embereknek, ehelyett segítettekk nekik, hogy megőrizhessék az olyan kézművesmesterségeket,, mint például a szövés, amelyek révén el tudták tartani a családjukat és saját magukat. Sajnos a svájciaknak a kínai nyomás miatt később távozniuk kellett, így ma a pokharai tibeti menekülttáborok elsősorban a turizmusból, egy sokkal kevésbé nemes foglalkozásból élnek. ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ (folytatjuk)

45


KÖZPONTJAINK, CSOPORTJAINK www.buddhizmusma.hu Szeretettel várunk minden érdeklődőt. Jó, ha a jelzett időpont előtt legalább 15-20 perccel érkeznek, hogy a szükséges információkat megkaphassák. A részvétel ingyenes, meditációink időtartama kb. 30 perc. Kiegészítő eszközökre nincs szükség. „HA JÖSSZ, NEM KELL HOZNOD SEMMIT, CSAK AZ INTELLIGENCIÁDAT ÉS A NYITOTTSÁGODAT. AZ ELÉG.” Ezek a legfontosabbak. MISKOLC Illyés Gyula u. 2. (Stadion mellett) Lates Tamás 0620/ 582 9864 Nagy Edit 0620/ 572 0032 E-mail: miskolc@buddhizmusma.hu meditációk: hétfő, kedd, szerda, csüt. 19.00 BECSKE Petőfi u. 47. NYÍREGYHÁZA Szélsőbokori út 18. Országos Elvonulási Központ Homonnai Gyöngyi 0620/ 369 5890 Nagy Éva 0620/521 8840 E-mail: nyiregyhaza@buddhizmusma.hu Szarvas Gábor 0620/ 585 3381 meditációk: szerda, péntek 19.00 E-mail: becske@buddhizmusma.hu BUDAPEST VII., Huszár u. 7-9. Major Péter, Lázár Éva 0620/ 349 8989 E-mail: budapest@buddhizmusma.hu meditációk: minden nap 19.00

PAKS Duna u. 5. Balogh Gábor 0620/ 941 1839 E-mail: paks@buddhizmusma.hu meditációk: kedd 17:30, szerda-csüt. 18.00

BUGAC Félegyházi út 42. Varga József 0620/ 429 2279 E-mail: bugac@buddhizmusma.hu meditációk: kedd, csütörtök 19.00

PÉCS Hungária u. 25. Egyed Barna 0620/ 564 8873 Pálhegyi Attila 0620/ 555 7050 E-mail: pecs@buddhizmusma.hu meditációk: minden nap 19.00

CSONGRÁD / SZENTES Inf.: Servánszki László 0620/ 213 8583 Szentes, Tóth József u. 10-14. 2. em. 9. E-mail: csongrad@buddhizmusma.hu

SIÓFOK Béres Rita 0630/ 259 1200 E-mail: siofok@buddhizmusma.hu meditációk: hétfő, csütörtök 19.00

DEBRECEN Kossuth u. 51. 1.em.11. Kalmár György 0620/ 452 0041 E-mail: debrecen@buddhizmusma.hu meditációk: hétfő, szerda, péntek 19.00 szombat 18.00 EGER Remenyik Zsigmond u. 16. fsz. 4. Kristóf József 0620/ 586 4250 E-mail: eger@buddhizmusma.hu meditációk: szerda, péntek 19.00 GÖDÖLLŐ Szabadság tér 12-13. IV. 28 inf.: Gere Tamara 0670/ 948 2235 E-mail: godollo@buddhizmusma.hu meditációk: kedd 19.00 GYÖNGYÖS Dobó út 36. 2. em. 3a. Inf.: Takács Lóránt 0620/ 318 8281 E-mail: gyongyos@buddhizmusma.hu meditációk: kedd 19.00, csütörtök 19.00 GYŐR Aradi vértanúk útja 5-7. 2.em. Ilyés Zoltán 0620/ 454 9017 E-mail: gyor@buddhizmusma.hu meditációk: hétfő, csütörtök 19.00 GYULA Esze Tamás u. 2. (Közösségi Ház) Temesvári Andor 0620/ 466 9193 E-mail: gyula@buddhizmusma.hu meditációk: péntek 18.00 KAPOSVÁR Kontrássy u. 1. em.1. Somogyi Bernadett 0620/454 7862 E-mail: kaposvar@buddhizmusma.hu meditációk: kedd 19.30 KECSKEMÉT Széchenyi krt. 7/d Gódor Emőke 0620/ 249 9422 E-mail: kecskemet@buddhizmusma.hu meditációk: hétfő, péntek 19.00

46

SZEGED Kossuth Lajos sugárút 29. Máhl János 0620/ 260 1095 E-mail: szeged@buddhizmusma.hu meditációk: hétfő, csütörtök 19.00 SZÉKESFEHÉRVÁR Budai út 52. VIII./3. Gelencsér Edit 0620/ 383 9093 E-mail: fehervar@buddhizmusma.hu meditációk: hétfő, szerda, csütörtök 19.00 SZEKSZÁRD Stuttgart udvar1, bal old., 1.em. Horváth István 0620/ 980 5456 E-mail: szekszard@buddhizmusma.hu meditációk: kedd, csütörtök, vasárnap 19.00 SZOLNOK Kossuth tér 10/ c. 3/4. Bakos Kornél 0620/ 540 6296 E-mail: szolnok@buddhizmusma.hu meditációk: kedd, csütörtök 19.00 SZOMBATHELY Humán Civil Ház, Bem u. 9. Takács Attila 0620/ 454 3709 E-mail: szombathely@buddhizmusma.hu meditációk: péntek 19.00 TATABÁNYA Táncsis Mihály. út 36. H.Nagy Rolland 0630/ 949 7357 E-mail:tatabanya@buddhizmusma.hu meditációk: kedd, csütörtök 18.00 VESZPRÉM Cserhát ltp. 8. 1.em.3. Jassek Béla 0620/ 978 8878 E-mail: veszprem@buddhizmusma.hu meditációk: hétfő, kedd, pént., szomb. 19.00 ZALAEGERSZEG LIGA Szaksz. Műv. Központja Kosztolányi tér 6. 3.em.68. Info: Kovács Zoltán 0620/383 9916 E-mail: zalaegerszeg@buddhizmusma.hu meditációk: kedd, péntek 19.00

KÉZDIVÁSÁRHELY 50-es Udvartér 2. Szász Kinga +40744/ 800 400 Email: kezdiszanga@gmail.com meditációk: szerda, szombat 20.00, vasárnap 18.00 és 20.00 KOLOZSVÁR Stefan Ludwig Roth út 23, 12. lak. Pap Melinda +40742/ 184 588 Email: papmeli@yahoo.com meditáció: hétf., szer. 20.00, pént. 19.30 MARGITTA Margaréta vendéglő terme (Republicii út 47.) Perl Emese +40743/ 678 232 Email: marghita@diamondway-center.org meditáció: csütörtök 20.00 NAGYVÁRAD Szováta u. 5/27, 17. Kiss Péter Attila +40747/ 232 070 Email: kisspeterattila@yahoo.com meditáció: szerda 18.00 SZATMÁRNÉMETI Aleea Universului 3 tömbház / 5. lak. Lukács Tünde +40744/ 952 426 Volosin Mátyás-Vajk +40731/ 237 363 Email: diamondway.satumare@yahoo.com meditációk: szerda, vasárnap 19.00 TEMESVÁR 19-es sz. Avram Janku Általános Iskola Cetatii sugárút 24., VIII-D terem Calamar Daniel Calin +40745/ 997 235, +40722/ 163 159 Email: calincalamar@yahoo.com meditációk: hétfő 19:00 ERDÉLYI ELVONULÁSI KOZPONTOK: Nagyváradi elvonulási központ Fagetului u. 7. Kiss Péter Attila +40747/ 232 070 Email: kisspeterattila@yahoo.com Zágoni elvonulási központ Zágon - Kerekerdő Szász Kinga +40744/ 800 400 Szász László +40727/ 752 225 Email: Zagon@diamondway-center.org Új, országos erdélyi honlap: www.budism.org


Lapzárta után érkezett: Láma Ole Nydahl 2010 októberében ismét Magyarországra jön!!! október 7: Veszprém október 8: Budapest részletek később: www. budddhizmusma.hu


2010. április

BECSKE

KÖZPPONTTJAINK A JÁNLATÁÁBÓL KÖNYVEK • HANGOSKÖNYVEK • MEDITÁCIÓS CD-K • MEDITÁCIÓS KELLÉKEK

BUDAPEST BUGAC

CSONGRÁD/SZENTES DEBRECEN EGER GÖDÖLLŐ GYÖNGYÖS GYŐR GYULA K APOSVÁR KECSKEMÉT Láma Ole Nydahl

Láma Ole Nydahl

Láma Ole Nydahl

Lopön Csecsu Rinpocse

KÖNYV A SZERELEMRŐL

AHOGY A DOLGOK VANNAK

EGY JÓGI 111 VÁLASZA

KÖZTESÁLLAPOTOK

MISKOLC NYÍREGYHÁZA PAKS PÉCS SIÓFOK SZEGED SZÉKESFEHÉRVÁR SZEKSZÁRD SZOLNOK SZOMBATHELY TATABÁNYA

Láma Ole Nydahl

NAGY PECSÉT

Láma Ole Nydahl

Láma Ole Nydahl

ELSŐ LÉPÉS A GYÉMÁNT ÚTON

MINDEN HATÁRON TÚL

MEDITÁCIÓS CD-K, HANGOSKÖNYVEK

VESZPRÉM ZALAEGERSZEG

KÉZDIVÁSÁRHELY KOLOZSVÁR MARGITTA A magyarországi Gyémánt Út Buddhista Központjainkban kaphatók: kiadványok, folyóiratok, hangoskönyvek, meditációs füzetek, hanganyagok tanításokról és meditációkról. A nagyobb központokban meditációs kellékekkel, buddhaszobrokkal, buddhista fotókkal és tibeti tekercsképekkel is találkozhatsz.

NAGYVÁRAD SZATMÁRNÉMETI TEMESVÁR

L I N KA J Á N L Ó http://becske.buddhizmusma.hu – Becske elvonulási központ és Sztupa blog http://buddhizmusma.tk – Olvasóterem / Gyémántút linkek, blogtér, e-book ajánló, tanítások, programok, érdekességek http://naptar.tk – Dharmanaptár http://diamondway.tk – Gyémántút e-magazinok Buddhizmusma ingyenes kismagazin; Europa Centrum fotomagazin http://tizperces.tk – Rövid buddhista alaptanítások gyűjteménye http://majkiway.tk – Utazások Láma Ole Nydahllal és a 17.Karmapával http://thanka.buhhizmusma.hu – „Dharmashop”


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.