Kisbuma 2009/1

Page 1

Kőszegi Zsuzsa

2009. április -«. «." 0 «." 0--&& //:%") :%")"))- ."(:"3 ."(:"3034;«(* . ."(: "(:"3 "30 3034;«(* 34;««(* (* ( (:².« :².«/5 :².«/ ² «/5 Á Á5 ,½;½ ,½;½44²(&*/&, ½ ½44²( 44²(& ² &* &*/&,, **/(:&/&4 &*/ /(:& (:&/&44 ,*"% ,*"%7«/:" 7«/ 7« «/:"" t t B t BECS EC E BUDAP ECSKE ECSK UDAPEST UDAPEST ESST BUGAC GAC ACC C SONG SONGRÁD NGRÁD Á DEEBRECEN BRECEN RECEN EGER GÖDÖLLŐ GYÖNGYÖS GYŐR GYULA KAPOSVÁR KECSKEMÉT MISKOLC NYÍREGYHÁZA PAKS PÉCS SIÓFOK SZEGED SZÉKESFEHÉRVÁR SZEKSZÁRD SZOLNO ZOLNOK SZOMBATHELY ELY TATA ATABÁNYA BÁNYA VESZPRÉM ZALAEGERSZEG

Senki sem lát úgy téged, mint ahogy te magadat

Első kézből

Láma Ole Nydahl

Nincs szükségünk hitre, csak valamiféle bizalomra. Mit jelent ez? ... Mit jelent a „jóság intelligencia nélkül”? Miért veszélyes? Partnerkapcsolat

Szerelemkönyv

...Az élettapasztalat gyarapodásával egyre nő bennünk a vágy, hogy megosszuk az életünket valakivel. Bár karmánk nem mindig érik be egy új kapcsolatra, nyitottsággal, a saját boldogságunkat illető kevesebb elvárással, és mások javára végzett sok, hasznos munkával sokszor egészen gyorsan megváltoztathatjuk a feltételeket... 2009. aug. Becske

Mahamudra kurzus

Porkoláb Péter:

Sztúpák

A nyolcféle sztúpa közül, a Becskén épült megvilágosodás sztúpa a legfontosabb, mert a buddhista gyakorlás célját szimbolizálja...


BECSKE 2009. AUGUSZTUS 22-26. MAHAMUDRA KURZUS L ÁMA OLE NYDAHLLAL VENDÉGÜNK: SERAB GYALCEN RINPOCSE Részletekről minden további információ közösségeinknél, mobilon: 20/ 349 8989 és a www.buddhizmusma.hu weboldalon


K e d v e s

O l v a s ó !

E kis magazin lehetőséget ad arra, hogy megismerkedhess egy hiteles átadási vonallal, amely ma már európai buddhizmussá vált. Életmódnak is tekintheted. Ezek a tanítások gyakorlatias módszerek, melyek minden élethelyzetben használhatók egy igényesebb, boldogabb élet szinten tartásához. Idén nagy örömünkre ismét hazánkba látogat Láma Ole Nydahl, és MAHAMUDRA (Nagy Pecsét) tanításokat ad Becskén. „Mahamudra: A valóság Nagy Pecsétje - Buddha ígérete arra, hogy ez a legmagasabb szintű tanítás. Főleg a Kagyü hagyományban tanítják, és a tudat közvetlen tapasztalatát hozza...” Becskén tavaly egy sztúpát avatott fel Serab Gyalcen rinpocse, aki szintén vendégünk lesz nyáron, s tőle is remélünk beavatást. A szervezés részleteit még nem ismerjük, ha érdekel, kérjük tájékozódj. Füzetünkben tehát olyan témákat érintünk, amelyek mindennapi életünk részei, természetes, buddhista megközelítéssel. Az alapfogalmakat is megismerheted a következő oldalon. Köszönjük visszajelzéseiteket, főleg ezek fogják meghatározni a füzet terjedelmét és megjelenésének gyakoriságát. Központjaink listáját nézve pedig (42. oldal) megtalálhatod a hozzád közelálló helyeket, ahol – Láma Ole felhatalmazásával – megismerheted a meditációkat, és más gyakorlatias módszereket. Ha akarod.

Kívánjuk a legjobbakat neked, István, Gyöngyi, PPeti – szerkesztők

Alapfogalmak Első kézből / Láma Ole Nydahl Sztúpák / Porkoláb Péter Dévényi Viktor / (h)arcok Köszönjük: 1% Becske Szeged Magyarok külföldön – Rab Gábor Szerelemkönyv Kőszegi Zsuzsa Hirdetések, ajándékzenék Belépés a Gyémánt Útra – részlet Centrumlista Kiadványaink

4 6 11 16 21 22 24 25 28 31 37 40 42 43

Ki Buma 2009. KisB KisBuma 200 április Láma Ole Nydahl magyar közösségeinek ingyenes kiadványa szerkesztők/munkatársak Homonnai Gyöngyi, Brecz-Gruber István Porkoláb Péter, Lates Tamás, Balahoczky István Kővári Gábor, Beleznai Judit, Tomasószky Flóra (új) e-mail: kisbuddhizmusma@gmail.com mobil: 20/ 369 6066 korrektúra Siteri Éva, Mach Ervin, Horváth Fruzsina kiadó Gyémánt Út Buddhista Közösség Bp. 1074 Huszár u. 7-9. tel/fax: 1/ 322 2319 nyomda SzocioProdukt Kft. – Osváth Zoltán

3


ALAPFOGALMAK Mi a buddhizmus? A buddhizmus legjobb definícióját maga Buddha adta. A tanításokat szanszkrit nyelven dharmának, tibetiül pedig csönek nevezik. Mindkettő jelentése ugyanaz: „ahogy a dolgok vannak”. Így a buddhizmust tekinthetjük olyan módszerek öszszességének, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy a dolgokat olyannak lássuk, amilyenek valójában itt és most. A buddhizmusban nincsenek dogmák, és bármit megkérdőjelezhetünk. Buddha tanításainak célja a test, a beszéd és a tudat teljes kifejlesztése és szabadsága.

Ki volt Buddha? Buddha Indiában született körülbelül 2560 évvel ezelőtt, királyi család sarjaként egy magasan fejlett kultúrájú társadalomban. A fiatal herceg rendkívül kiváltságos körülmények között nőtt fel, egészen 29 éves koráig csak az élet kellemes oldalát ismerte. Mikor életében először elhagyta a palotáját, világa a feje tetejére állt. Három egymást követő napon látott egy súlyos beteg, egy idős és egy halott embert. Ennek folytán ráébredt az öregség, a betegség és a halál elkerülhetetlenségére, valamint minden dolog mulandóságára – mindez nagyon felkavarta. A következő nap hajnalán egy jógi mellett sétált el, aki mély meditációban ült, és tudatuk összetalálkozott. Ezen inspiráció hatására a herceg elhagyta otthonát és családját, hogy olyan tanításokra leljen, melyekkel legyőzhető a halál és a szenvedés. Számos tanító mellett tanult, de senki sem volt képes elvezetni őt a végső célhoz. 35 éves korában, hatévnyi mély meditáció után, megismerte tu-

4

data valódi természetét, és megvilágosodott. Ráébredt a dolgok lényegére: a mindentudó térre, mely mindent lehetővé tesz, ennek ragyogó világosságára, mely játékosan kifejezi a tudat gazdagságát, és határtalan szeretetére, mely előtt nincsenek akadályok. A következő 45 évben Buddha azokat a módszereket osztotta meg tehetséges tanítványok ezreivel, melyekkel elérhető a cél, a megvilágosodás.

A buddhizmus: filozófia, pszichológia vagy vallás? A buddhizmust tekinthetjük filozófiának abból a szempontból, hogy tanításai teljes és logikus nézetet biztosítanak, azonban mégsem csak filozófia. A filozófia a szavak és elképzelések szintjén képes a dolgokat megmagyarázni, míg Buddha tanításai a teljességünket érintik. Bár a filozófia és Buddha tanításai egyaránt világos gondolkodást eredményeznek, csak az utóbbi képes tartós átalakulást hozni, mivel gyakorlatias kulcsot ad a hétköznapok külső és belső tapasztalataihoz. Mivel a buddhizmus tanításai képesek átalakulást előidézni azoknál, akik gyakorolják őket, vannak, akik egyfajta pszichológiaként tekintenek rá. A pszichológia különböző ágai abban próbálnak az emberek segítségére lenni, hogy ne legyenek a társadalom terhére, és ne legyen túl sok személyes problémájuk. Bár mind a pszichológia, mind a buddhizmus képes megváltoztatni az embereket, az utóbbi csak a már egészségesekhez szól. Mondhatjuk azt, hogy a buddhizmus ott kezdődik, ahol a pszichológia tudománya véget ér. A Gyémánt Út buddhizmus attól a ponttól kezdve válik aktuálissá, ahol az

emberek már kiegyensúlyozottak, és ahol a teret örömtelinek, nem pedig ijesztőnek tapasztalják. Erről a szintről a tanítások a tudat eredendő gazdagságához – a határtalan bátorsághoz, örömhöz és szeretethez – vezetik az embereket. A tanításokat az életben alkalmazva, mély bizalom bontakozik ki a gyakorlatiasságukban, melylyel minden helyzetet jelentőségteljessé, és a fejlődés szempontjából hasznossá tesznek. Ahogy egyre inkább ráébredünk a dolgok összetett természetére, úgy foszlanak szét a merev elképzelések, és bontakoznak ki természetesen a test, beszéd és tudat tökéletes tulajdonságai. A gyakorlás végeredménye – a teljes megvilágosodás vagy a buddhaság állapota – felülmúlja mind a flozófia, mind a pszichológia intellektuális vagy gyógyászati jellegű céljait. Ez a koncepciók szintjét meghaladó tökéletesség állapota. A buddhizmus, mely a logikus látásmódot a módszerek átalakító erejével ötvözi a maradandó és személyes szinten túli tudatállapotok elérése végett, egy már több mint 2500 éves tapasztalati vallás. Mik a buddhizmus alapvető pontjai? Négy alapvető gondolat ad maradandó értelmet az életünknek. Az első az, hogy értékeljük azt a rendkívül ritka és csodálatos lehetőséget, hogy találkozhatunk a megvilágosodott tanításokkal, képesek vagyunk használni őket és tanulni belőlük. Minden lény boldog akar lenni, és el akarja kerülni a szenvedést. Még egy hangya is igyekszik messzire mászni, hogy elkerülje a halált, az emberi lények pedig mindent elkövetnek azért, hogy jól érezzék magukat.


Tehát nagy fontosságú esemény, hogy olyan tanításokkal találkozhatunk, melyek maradandó boldogsághoz vezetnek. Ezután megértjük, hogy nem lesz mindig meg ez a lehetőségünk. Ami megszületett, az meg is hal, ami összeállt, az darabjaira hullik, ami megjelent, az el fog tűnni. Az időnk korlátozott. Teljesen bizonyos, hogy az életünk egy ponton véget ér, csak azt nem tudjuk, mikor. Tehát az, hogy most megvan ez a lehetőségünk, és ténylegesen használni akarjuk, felbecsülhetetlenül értékes. A harmadik annak megértése, hogy a világ valójában okok és okozatok összefüggő láncolata, és a jelen cselekedeteink, szavaink, gondolataink válnak majdani jövőnkké. Akár tudatában vagyunk ennek, akár nem, minden, amit teszünk, mondunk vagy gondolunk, benyomást hagy bennünk és a világban. E benyomások később aztán visszatérnek hozzánk. A negatív benyomások szenvedésként, kellemetlen helyzetekként nyilvánulnak meg a jövőben, hacsak nem használunk olyan meditációkat, melyek eltávolítják őket. Végül megértjük azt a tényt, hogy nincs más alternatíva, mint használni a tanításokat. A megvilágosodás a legmagasabb szintű öröm. Nincs kielégítőbb vagy teljesebb, mint ez az állapot, mely egy minden dologgal, minden idővel, minden lénnyel és minden iránnyal. Hogyan is válhatnánk mások javára, ha mi magunk zavarodottak vagyunk és szenvedünk? E négy tény megértése adja a buddhista gyakorlás és meditáció alapját. Ha mégis a hétköznapi értékekhez ragaszkodunk, akkor nem kerülhetjük el a szenvedést. Ha továbbra is úgy gondolkodunk, hogy „én a testem

vagyok”, és „ezek a dolgok az enyémek”, akkor az öregség, betegség, halál és veszteség rendkívül kellemetlenül érint majd minket. Senki nem kerülheti el a szenvedést úgy, hogy kijelenti: „ez a megvilágosodás-dolog számomra túl komplikált”, mivel ha megszülettünk, biztosan meg is halunk. Nincs nagyobb cél az életben, minthogy olyan értékekre leljünk, melyekkel képesek vagyunk legyőzni a szenvedést és a halált. Ezért a megvilágosodás jelentősége felbecsülhetetlen mind saját magunk, mind mások számára. A buddhizmusnak különböző fajtái vannak? Buddha három különböző típusú embernek adott tanácsokat. Akik el akarták kerülni a szenvedést, azok az ok-okozat törvényéről kaptak tanítást. Akik inkább másokért akartak többet tenni, azoknak az együttérzésről és a bölcsességről beszélt. Azokkal pedig, akiknek erős bizalmuk volt a saját és mások buddha-természetében, a tudat közvetlen tapasztalatának látásmódját osztotta meg, amit Nagy Pecsétnek hívnak (tib. csakcsen, szkt. mahámudra). A első szintet ezek közül Kis Útnak vagy teravádának, a másodikat Nagy Útnak vagy mahajánának, míg a harmadikat Gyémánt Útnak vagy vadzsrajánának nevezzük.

5


Láma Ole Nydahl

Kérdések buddhista tanítóhoz

Buddhizmus Ma: Szeretném, ha mondanál valamit arról, hogy te, mint dán férfi, vagyis egy európai múltú és hátterű ember, hogyan kerültél kapcsolatba a buddhizmussal? Mik voltak azok a dolgok, melyek meggyőztek arról, hogy ez a te utad? LÁMA OLE NYDAHL: Kisgyerekkorom óta – 1941-ben születtem, a második világháború alatt, amikor a németek elfoglalták Dániát – mindig nagyon erős háborús álmaim voltak. Azonban sohasem európai emberek ellen harcoltam, és nem is olyan lapos területeken, amilyen Dánia, hanem kerek arcú, ferde szemű emberek ellen, ráadásul hatalmas hegyvidéken. Tudom, hogy ez előző életemben volt, mert arra is emlékszem, hogy már voltak gépfegyverek, ezeket pedig az első világháborúban használták először. Ezért valószínűleg a harmincas években lehetett. Mindig férfiakat védelmeztem, akik női ruhában voltak. Dániában nincsenek szerzetesek és apácák – nem láttam még férfit „szoknyában” –, mégis mindig olyan férfiakat védelmeztem, akik ilyen szoknyaszerű ruhákat viseltek. Nagyon erősek voltak ezek az álmaim. Amikor aztán találkoztam a 16. Karmapával, ő Mahakálának vagy kampának nevezett. Azt mondta, hogy buddhista védelmező vagyok, aki a vonalat védelmezi. Ez tényleg így lehetett, mert később, amikor kedves feleségemmel, Hannah-val Tibetbe utaztunk, felismertük azt a helyet, ahol a 16. Karmapa született, anélkül, hogy valaha is hallottunk volna arról azelőtt. Több helyet is felismertem, ahol az előző életemben harcoltam. Ezek a benyomások nagyon erősek a tudatomban, mindig védelmezőnek érzem magam. Igaz, nem vagyok túl nagy, de elég gyors vagyok, és mindig úgy gondolok magamra, mint „valaki, aki másokat védelmez”.

6


ELSŐ KÉZBŐL Ez egy nagyon erős karmikus hajlam. Úgy tűnik, mindig a mi vonalunk oldalán kerülök bele a képbe: például most egy kínai jelöltet akartak felmutatni az igazi Karmapa helyett, de képesek voltunk azt az oldalt háttérbe szorítani, és Kínán kívül mindenhol a mi Karmapánkat, Táje Dordzsét ismerik el. Egy olyan terv segítségével hoztuk el Tibetből, amit már 10 évvel azelőtt kigondoltam. Elmondhatom azonban, hogy mindez, vagyis a védelmezés, egyáltalán nem személyes, inkább egy programnak érzed magad, nem pedig egy emberi lénynek. Nem igazán van magánéleted, csak arra gondolsz, hogy ennek vagy annak kellene történnie. Ám annak ellenére, hogy ez kissé gépiesnek tűnik, nagyon örömteli munka. Ha magunkra gondolunk, akkor problémáink vannak, viszont ha másokra, feladataink lesznek. Ez sokkal jelentőségteljesebb élet. Mindenkinek azt tudom csak javasolni, hogy többet gondoljon másokra, mint magára. Ez boldogságot hoz. A Belépés a Gyémánt Útra című könyvemben részletesen olvashattok minderről. Túl hosszú lenne itt elmesélni, ezért csak röviden térek ki a történetünkre. 1966-ban jártunk először Keleten, ‘68ban pedig Nepálban, ahol létrejött a kapcsolat. Aztán az emberek jönni kezdtek hozzánk. 1972ben hazaküldtek bennünket, hogy kezdjünk el tanítani. Ekkor az emberek Nyugaton is elkezdtek jönni, és mára rengeteg nagyszerű barátunk lett. Magyarországon 13 csoport van, ami nagyon soknak számít. Dániában csak öt vagy hat központ működik, összesen a világon 180. Tehát nagyon sok minden történik. Nálunk nincs hierarchia, minden a barátságra és a józan észre épül, és természetesen nagyfokú idealizmusra. Idealizmus nélkül nem működne mindez, mert ha fizetést kellene adni egymásnak, akkor pillanatok alatt eltűnne az egész dolog. Mi a véleményed a testi betegségekről? Megelőzhetőek-e, legyőzhetőek-e? Összefügg-e belső világunkkal a külső, fizikai betegség? Szerintem a betegségeket nem lehet teljesen elkerülni – mindenki megöregszik, megbetegszik és meghal, hiszen a test, amiben itt ülünk, bizonyos genetikai hajlamokkal rendelkezik, melyek a szüleinktől származnak. Csak egy bizonyos ideig lehet élni, tovább nem. Különböző betegségek léteznek: vannak olyanok, melyeket mi magunk hoztunk létre saját butaságunk miatt – például ha rossz ételt eszünk vagy ha

megfázunk, és nem teszünk ellene semmit –, és vannak bizonyos tendenciák, melyek a fogantatás után keltek életre, tehát genetikus hajlamok. Ezekkel csak egy bizonyos pontig dolgozhatunk, majd elérkezünk egy határra, ahol már nem tehetünk többet. Felemelhetjük azonban a tudatunkat egy olyan szintre, ahonnan ezt már úgy látjuk, mint egy műsort a tv-ben: hiába megy az adás, nem kötelező nézni. Végül, ha jól dolgozunk, akkor a fájdalom erejét és intenzitását még használni is tudjuk arra, hogy másokért tegyünk. Azt azonban nem tudom nektek megígérni, hogy van valamilyen meditáció, ami teljesen el tudja távolítani a betegséget. Sajnálom. Minden betegség a zavaró érzelmek miatt jelenik meg. A zavaró érzelmek a testünkbe mennek és megbetegítenek minket. A legjobb mód arra, hogy megszabaduljunk a zavaró érzelmektől, ha eltávolítjuk a nemtudást.

Hogyan alakult ki az első karma? Milyen célból öltött testet a tudat? Ez egy olyan kérdés, ami mindig piszkálja az embereket, és pontosan ezért válnak istenhívővé. Ugyanis mindaddig, amíg a tudatunk össze van kapcsolódva a testtel, gyakran kell enni, aludni és szeretkezni, különben nem érezzük magunkat túl jól. Nagyon nehéz az embereknek valami időtlenre gondolni. Ezért azt mondják, hogy egy isten teremtette az egészet. Erre azt mondhatnánk, hogy csupán a nemtudásuk az, amit istennek neveznek. Mert ez után az következik, hogy „ki az, aki az istent teremtette?”. Meg kell értenünk, hogy tudatunk valódi természete időtlen. Buddha azt mondja, hogy a tér mindig jelen volt, soha nem volt

7


ELSŐ KÉZBŐL kezdete. Kezdet nélküli idő óta, számtalan világegyetem óta számtalan testben voltunk már itt. Ha nem ismerjük fel az időtlen állapotot – a tudatot, mely rendelkezik ezekkel a tapasztalatokkal –, akkor egyszerűen csak az egyik életből a másikba sodródunk. Ez kezdet nélküli idő óta így megy. Nincs első, nincs kezdet. A térnek nincs eredete, mindig tartalmazott minden tulajdonságot. Megértem, hogy mindezt nagyon nehéz megtapasztalni. Ha azonban igazán tudatába kerülsz annak, ami ismeri a gondolatokat, ha a meditációban azzá válsz, ami a gondolatok között van, akkor tudni fogod, hogy a tudatot nem lehet létrehozni, és nem is eshet szét, így az időtlen állapot élménye és tapasztalata egyre nő majd benned. Szavakkal nem lehet közvetlenül rámutatni a „rossz” gondolatokra, csupán könnyebben felismerhetővé tenni őket. A megvilágosodást csak közvetlenül lehet elérni. Olyan, mintha egy gyönyörű nővel találkoznál: ha utánarohansz, hívja a rendőrséget, de ha leparkolod a Mercedest, és kiteszed a csekkkönyved, magától jön. A megvilágosodást nem lehet megragadni, csupán annak feltételeit lehet létrehozni, hogy megjelenjen.

program elől menekültek. Svédországban történt, a nagy havazáskor. Nagyon meg voltak ijedve. Mi van akkor, ha egy házaspár esetében csak az egyik fél szeretne a buddhizmussal foglalkozni? Hogyan tudja elfogadni a másik? Ha a másik csak jót kap, nem él-e vissza vele? Ha a szeretet nagyon nagy, akkor boldog leszel csupán azért, mert jó a partnerednek, amit csinál. Így megoszthatod a fejlődésed és a jóságod a partnereddel is. Nagyon fontos, hogy a féltékenység ne kerüljön elő – ne gondoljuk azt, hogy ezzel elveszítjük a partnerünket –, hanem még azok is, akik a partnerükre vagy a feleségükre befektetésként gondolnak, örüljenek annak, ha egyre jövedelmezőbb a befektetésük. Ha elég szeretet van egy kapcsolatban, akkor meg lehet csinálni – de jobb, ha megosztják a szellemi utat. A legjobb, ha mindkettőjüknek ugyanaz az elképzelése. Mondanál-e valamit a négy fő buddhista vonalról?

Röviden annyit mondtál a dianetika módszeréről, hogy „agymosás”. Mit értesz agymosás alatt? Agymosás? Elveszik a pénzed, és nem adnak igazi eredményt. Nem nevezném bizalomgerjesztőnek azt, amikor elveszik az emberek pénzét, drága kurzusokra hívják őket, aztán leveleket küldözgetnek, ha nem mennek. Ha pedig valakit „baleset ér” – a kurzusok miatt furcsává válik –, nem engedik pszichológushoz, hanem megpróbálják elrejteni. Több ilyen esetről is tudok. Lehet, hogy egy enyhe pszichológiai része valamilyen szinten hasznos lehet, de a nagy doboz, ami körülötte van, semmiképp. Én már vettem fel olyan stopposokat, akik ilyen

8

Csupán a név különbözik. Van a nyingma nevű csoport: ők hagyományos stílusúak, de egyben nagyon szilárdak. Aztán van a szakja vonal: nagyon tanultak, nagyon jó körülmények között nevelkednek, nem problematikusak. A következő, amit gelugpa iskolának neveznek: ez szó szerint „érdemekkel telit” jelent. Pontosan ezt próbálják megvalósítani – nagyon nagy kolostoraik vannak, cölibátusban élnek –, de mivel az érdemekkel teli emberek gyakran unalmassá válnak vagy unatkozni kezdenek, ezért politikával is foglalkoznak, így Tibetben nagyon sok állami funkciót töltöttek be emiatt. Végül vannak a kagyük, akik mi vagyunk; látsz engem. A kagyü a világi vagy jógi irányzat. Lehet, hogy láttál már nálunk szerzeteseket és apácákat is: ők a cölibátusi irány, nálunk mindkettő megtalálható. A nyingmák csak a tanítások első részével rendelkeznek, amely 750 körül érkezett Tibetbe Guru Rinpocse, a nagy és erőteljes hős segítségével. Ezután a tanítások legnagyobb részét elpusztították a sámánisták, amikor újból megkaparintották a hatalmat. Két hagyomány van, amelyik rendelkezik a régi és az új átadással is: a szakja és a kagyü. A sárga sapkások, a gelugpák pedig


ELSŐ KÉZBŐL csak a tanítások új átadásával rendelkeznek. Nekik elég nagy problémáik vannak a védelmezőkkel – amilyen például Sukten –, és még néhány más dologgal is. A szakják nem nagyon terjedtek el Nyugaton. Sokan élnek közülük Seattle-ben és Szingapúrban, de máshol nem nagyon. A nyingmák úgy terjedtek, hogy volt egy híres ember, és sokan körülvették, a gelugok pedig kolostorokat hoztak létre. Aztán vannak olyan csoportok, mint például a magyarországiak is: a Nagy Pecsét vagy mahamudra-közösségek, ahol mindegyikünknek hasonló a vibrációnk, mindenki barát. A fő tanítónk Milarepa volt, aki állandóan a hegyekben ült, és felismerte a tudat természetét. Az ő tanítója, Marpa egy igazi hős volt: háromszor utazott Indiába, összegyűjtötte a tanításokat és visszavitte Tibetbe. A 17. Karmapa tartja mind a mai napig az átadási vonalat.

buddhizmus gyakorlásának következménye az lesz, hogy buddhává válsz. A hitvallásban csak hinned kell, de nem éred el a célt. Mert ha istenben hiszel, nem válsz istenné: mindig csak hívő maradsz. Ez a különbség szerintem. Nagyon jó a kérdés, köszönöm. Mit jelent a „jóság intelligencia nélkül”? Miért veszélyes? Azért, mert amikor jó akarsz lenni valakihez, lehet, hogy többet ártasz neki. Ha azt gondolod, amikor például valaki nagyon mérges: „Ó, szegény olyan mérges! Odaadom neki a késemet”, valószínű, hogy inkább ártasz neki. Vagy például, ha más népeket hozol ide távoli országokból, nem lesznek képesek beilleszkedni a társadalmunkba, nem lesznek boldogok, bajt csinálnak, és végül te sem leszel boldog. Azok a cselekedetek, melyek jók, de nem intelligensek, problémát okoznak, tehát mindez nem hasznos. A kettőnek együtt kell járnia. Lehetséges-e saját erőből fejlődni és elérni a megvilágosodást úgy, hogy az ember közelében nincs mester, és nincs visszajelzés arról, hogy jó-e az, amit csinál?

17. Karmapa Tháje Dordzse Nincs szükségünk hitre, csak valamiféle bizalomra. Mit jelent ez? A különbség a hit és a bizalom között az, hogy amikor bízol, akkor egyszerűen elvárod, hogy teljesen be is bizonyosodjon: valójában úgy van, ahogy azt állítják. Például a

Háromféle tanító van. Van a külső tanító, aki jön és megadja a módszereket. Időről időre találkozni kell vele, meg kell bizonyosodni afelől, hogy megfelelő irányba haladunk-e. Ha nem szereted látni a külső tanítódat – aki valójában tudatod tükre –, valószínűleg megnövelted az egódat vagy nem igazán hasznos dolgokat csinálsz. A tanító azért fontos, hogy megadja a módszereket, és hogy időről időre meglásd általa, hogyan is működsz valójában. Aztán van a belső tanító, mely egy kicsit olyan, mint a kórus a régi görög drámában. Ekkor a tudásod a tanítások segítségével követi a tapasztalatokat, és azok történése közben ad rájuk magyarázatot. Ez szintén nagyon fontos – ahogy a görög drámákban a különböző szereplők ide mennek és ezt csinálják, mások oda mennek, mást csinálnak. Ez lesz a dharmából keletkező tudásod: „Ellopták a kocsiját, mert valakit becsapott”; vagyis érted, hogy mi miért történik. Végül van egy titkos tanító, aki igazán fantasztikus. Ez az ún. aha-élmény, a teljes belső tisztánlátás pillanata. Az „aha” nagyon különleges élmény, ekkor a többi élménnyel együtt megvan az is, hogy miért és hogyan történik mindaz. Ez a legmagasabb

9


ELSŐ KÉZBŐL szintű tanító, ekkor mindig otthon vagy a helyzetekben – „itt és most”. De szükséged van a külső és a belső tanítóra is, amikor pedig megvilágosodsz – hasonlóképpen, mint korábban a tanítód –, hálás leszel neki akkor is, hiszen ő adta meg a módszereket.

Hogyan hatnak a mantrák? A mantra olyan, mintha telefonálnál valakinek. Először jön a búgó hang, ami jelzi, hogy most tárcsázhatsz Tokióba vagy Koppenhágába vagy akárhová: ez az OM szótagnak felel meg, amivel a mantra kezdődik. Vannak olyan mantrák is – mint például a KARMAPA CSENNO –, ahol nincs OM, mert ilyenkor állandóan kapcsolatban vagy, de általában a mantrák OM-mal kezdődnek. Ezután a hanggal, a mantra további részével hívod a számot. Hívod a buddhát: MANI PEME, BENZASZATO, TARE TUTARE TURE stb., és a buddha soha nem foglalt. Ezután elmondod, hogy mit akarsz tőlük. Ha erőt kérsz, azt mondod: HUNG, ha egy női buddhától szeretnél valami jót, akkor azt mondod: TRAM, ha egy férfi buddha szeretetét akarod, akkor HRI-t mondasz a végén, ha azt akarod, hogy a buddha átvágjon valamit, azt mondod: PHÉ, ha pedig azt akarod, hogy a buddha kiterjessze az aktivitását, és sokakat megérintsen, azt mondod: SZOHA. Mantrákat használva egy energiamezőt hozol létre magad körül, belül pedig egyfajta nyitottság jelenik meg. A mantrák így működnek. Olyan az egész, mint egy energiahíd a külső és a belső tudatosság között.

10


ELSŐ KÉZBŐL

Porkoláb Péter

legendás buddhista épületek 11


legendás buddhista épületek

BECSKE Budapesttől északra, autóval egy órányi utazásra található Becske. Tíz év telt el a terület megtalálása óta. Számos nemzetközi meditációs kurzust rendeztünk itt. Régi álmunk vált valóra 2008 őszén, amikor Gyalcen rinpocse felavatta az elkészült sztúpát.

A SZTÚPA A sztúpa az ember és a világegyetem összhangjának a szimbóluma. Annak az örömnek kifejeződése, hogy képesek vagyunk az együttérzés és bölcsesség kifejlesztésén keresztül minden lény javára válni. Élő ereje áthatja és lenyugtatja az embert és a tájat. Békét és szeretetet teremt, amit minden vallás a legfőbb értékének tekint. A hagyomány szerint a sztúpa szerencsét hoz, beteljesíti a jó szándékú emberek kívánságait, védelmezi a környezetét. A sztúpa megjelenésével sok hely vált az adott térség büszkeségévé. Nemrég geoládát telepítettek mellé, növelve a Sztúpa egyre gyarapodó látogatóinak számát. (geoláda: interneten közzétett, gps koordinátákon elrejtett doboz, apró ajándékokkal)

12


SZTÚPÁK

MEGVILÁGOSODÁS-SZTÚPA BECSKÉN A nyolcféle sztúpa közül, a Becskén épült megvilágosodás sztúpa a legfontosabb, mert a buddhista gyakorlás célját szimbolizálja. Ez a megvilágosodás, ami a tudat gazdagságának teljes kibontakozása. Egy Sztúpával való találkozás segít megtisztítani a tudatunkat a negatív tartalmaktól, és pozitív benyomásokat elültetni. Számos történet említi, hogy a sztúpával való találkozás komoly akadályokat képes eltávolítani.

A sztúpa megépítése kevesebb időt vesz igénybe, mint az előkészületek: a betöltésre kerülő tárgyak elkészítése és a szükséges szertartások, meditációk. Az előkészületek megtörténtek 2008 nyár elejére, hogy egy gyönyörű Sztúpával gazdagodjon (eredetileg) Hamburg városa. A szükséges időre mégsem érkezett meg a hatóságoktól az építési engedély, ezért dönteni kellett, hogy az előkészületekbe fordított óriási energia ne vesszen kárba. A hamburgi meditációs központ Láma Oléval közösen így átadta a lehetőséget Magyarországnak. Boldogok voltunk, azonnal gyűjtésbe és szervezésbe kezdtünk. A következő hónapok tele voltak kihívással és örömmel. Rengetegen kapcsolódtak nagylelkű felajánlásokkal vagy tényleges munkával. A reggeltől éjszakáig tartó folyamatos munka gyakran fizikai korlátainkat feszegette, ami még jobban összehozta a közösséget. Ezután Serab Gyalcen rinpocse Nepálból néhány hónapra Becskére költözött. Izgalmas volt ez a légkör, amelyben a szervezés és munka magától áramlott. Távoli helyekről eddig ismeretlen emberek jelentek meg és adták támogatásukat.

13


SZTÚPÁK

legendás buddhista épületek Az építmény belseje buddhista mesterek ereklyéit és olyan értékes anyagokat tartalmaznak, mint mantratekercsek, gyógyító szerek és buddhista szimbólumok, melyek a Buddha testét, beszédét és tudatát testesítik meg.

A KÜLSŐ FORMA JELENTÉSE Az építmény öt része egyszerre jelképezi a világot alkotó öt elemet és az ezt átalakító öt bölcsességet. 1. Az alsó rész a FÖLD elem – Ratnaszambháva Buddha aspektusa, mely a kizáró büszkeséget alakítja át a belső gazdagságot mindenkiben felismerő bölcsességgé. 2. A gömbölyű rész a VÍZ elem – Aksóbhja Buddha kifejeződése, a haragot átalakító tükörszerű tisztaság bölcsessége. 3. A felső kocka forma a LEVEGŐ elem – Amóghaszidhi Buddha jelképezi a féltékenység és irigység átalakulását a tapasztalat bölcsességévé. 4. A kúp alakú rész a hőt adó vagy TŰZ elem tiszta formája, Amithába Buddha kifejeződése, ő a kötődést alakítja megkülönböztető bölcsességgé. 5. A Hold és a Nap jelképezi Vairócsana Buddhát, aki a nemtudást intuitív bölcsességgé alakítja. Ez a TÉR elem.

14


SZTÚPÁK

A SZTÚPA IRÁNYAI A sztúpa felülnézetből, mint egy négyzet alapterületű város, körben sáncokkal, várfallal, közepén a palotával. Alapjától a csúcsdíszig haladva, minden szint a megvilágosodás felé tett fejlődés egy lépését jeleníti meg: Először a figyelmességen alapuló hasznos tettekkel és meditációval harmóniát teremtünk magunkban és környezetünkben. Majd további törekvésünkkel megjelennek a tudat időtlen értékei: az öröm és az aktív együttérzés. Az órajárásnak megfelelelően a sztúpát körbejárva, élvezhetjük a tájban kiegyensúlyozott formáját, erőterét, meditálhatunk mellette, kívánságokat tehetünk minden lény javára.

AZ ÉRDEMEK EREJE Buddha a következőket mondta: „Ezek azon érdemek, amelyek egy sztúpa körüljárásából fakadnak: egy nemes családba fogsz megszületni a nyolc szerencsétlen körülménytől szabadon, és nagy vagyonra teszel szert. Mentes leszel az olyan zavaró érzelmektől, mint a fukarság, és boldogan gyakorlod majd a nagylelkűséget. Szép leszel, vonzó, gyönyörű bőröd lesz, és mások örülnek majd, ha láthatnak. Hatalmad lesz a világ felett, és dharmakirállyá válsz. Mindig boldog újraszületésben lesz részed, és lelkesen hallgatod Buddha tanításait.”

Sztúpák kívánságteljesítő erején keresztül jöjjön létre állandó boldogság a világban!

SERAB GYALCEN RINPOCSE A tiszteletreméltó Serab Gyalcen rinpocse 1950ben, Nepálban született. Fiatalon lett szerzetes a 16. Karmapa egyik kolostorában, Rumtekben. Itt a Karmapától és más nagyszerű szellemi tanítóktól részesült széleskörű képzésben. Legfőbb gyakorlata a megvilágosodott szereteten való meditáció. Maniva-ként tartják számon, ami azt jelenti, hogy milliárdnyi, az együttérzéshez kapcsoló OM MANI PEME HUNG mantrát mondott el. Beavatásai és tanításai során sok ezer gyakorlót is ösztönzött az együttérzés és bölcsesség kifejlesztésre. A rinpocse tanítási stílusa mély és személyhez szóló. Történeteivel, humorával, gyakorlatias tanácsaival közel hozza számunkra Buddha tanításait. Láma Ole a régi korok szellemi nagyjaihoz hasonlította, akik közül mára már igen kevesen maradtak. Serab Gyalcen rinpocse Nepálban és Európaszerte is elismert buddhista tanító, eddig harminc sztúpát épített Nepálban, valamint Franciaországban. Magyarországon 2006-2007-ben több nagyszabású beavatást adott Budapesten és Becskén. 2009 nyarán újabb tanításokkal és beavatással folytatódik Becskén ez a sorozat.

15


16


[h]ARCOK

Sztúpa interjú

Dévényi Viktorral, az építkezés koordinátorával

A sztúpa a buddhizmusban a mindenkiben benne rejlő tökéletességet szimbolizálja. Több formája van, közülük a Becskén tavaly megépült változat a buddhista gyakorlás célját, a megvilágosodást fejezi ki. Sok ezer éve emelnek ilyen építményeket Ázsiában, de az elmúlt években a világ más részein, így Európában is építettek hasonló szentélyeket. A sztúpa megfelelő „megtöltése” rendkívüli fontossággal bír. Az egész folyamatot egy képzett tanítónak kell felügyelnie és irányítania, Ezt a feladatot a neves Serab Gyalcen rinpocse végezte. (A rinpocse szó tiszteletteljes tibeti cím, jelentése értékes, drága.) A rinpocsét a karma kagyü vonal előző vezetője, a 16. Karmapa avatta szerzetessé, több nepáli elvonulási központnak és kolostornak Ő a vezetője. A sztúpa építéséről, a töltésről Dévényi Viktorral, az építkezés koordinátorával beszélgettünk.

17


[h]ARCOK Buddhizmus Ma: Hogyan kezdődött a magyarországi sztúpa története? DÉVÉNYI VIKTOR: Július elején hallottam először a lehetőségről. Valójában már nagyon régóta szerettünk volna sztúpát építeni az elvonulási központunkban, viszont tudtuk, hogy ehhez rengeteg feltételnek kell összeállnia. A sztúpák építését több hónapos, éves előkészület előzi meg. Az építménybe ugyanis az ereklyék, buddhista szövegek mellett ezernyi, aprólékos munkával készült, Buddhákat ábrázoló agyagszobrocska (caca) is kerül, melyek elkészítése hosszú időt vesz igénybe. A becskei sztúpa ebből a szempontból szintén különleges: eredetileg Hamburgban, egy parkban épült volna meg, de az ottani városvezetés az utolsó pillanatban visszavonta az engedélyt, arra hivatkozva, hogy precedenst teremtene, ha bárki vallási építményeket emelhetne közterületen. Így a magyarországi Gyémánt Út Buddhista Közösség kapta meg a lehetőséget.

Mit kezdtetek ezzel a lehetőséggel? Először is megnéztük, mennyi realitása van annak, hogy két hónap alatt felépítsük ezt a sztúpát. Két hónap?! Igen, mivel Serab Gyalcen rinpocsének ennyi ideje volt. A hamburgiak az előkészületek nagy részét már elvégezték, természetesen, még így is nagyon kevésnek tűnt az elején ez a két hónap. Miután megkaptuk a “zöld jelzést”, azonnal nekiláttunk. Első lépésként kiépítettük a Csiga-hegyen (a sztúpa dombja) a felvezető utat a gépek, autók részére, ezzel egyúttal kezdetét vette az építkezés.

Miért pont megvilágosodás-sztúpa épült? Hamburgban megvilágosodás sztúpát terveztek, nem nagyon volt választásunk. Úgy tudom, évekkel ezelőtt Láma Ole megjegyezte, hogy jó lenne, ha Kalacsakra sztúpa épülhetne Magyarországon, de ha mégis megvilágosodás-sztúpa lesz, az is nagyszerű. Végül megvilágosodássztúpa lett, és tényleg nagyszerű.

18


[h]ARCOK Mi alapján történt a helyszínválasztás, és miért éppen Becske? Becskén van egy elvonulási központunk, melyet már több, mint tíz éve vásároltunk meg, amikor pedig a terület határában lévő Csiga-hegyet is megvettük, felmerült a kívánság, hogy később álljon ott egy sztúpa. Serab Gyalcen rinpocse és Láma Ole egyértelműen kijelölték a sztúpa jelenlegi helyét.

kortájt érkezett második alkalommal Becskére, hogy megtöltse a középső részt. Miután ez befejeződött, egy nagy daruval a helyére emeltük a bumpát. Ez szeptember 8-án volt. Két nappal később jött Láma Ole, másnap helyeztük be az életfát, ami egyben az egyik legfontosabb eleme a sztúpának. Van különbség egy sztúpa és például egy családi ház felépítése között? Igen, van. Ebbe a sztúpába nem lehet bemenni. Van olyan is, amelybe beléphetünk. Annak ellenére, hogy ugyanolyan anyagokkal, ugyanúgy formákat kell megépíteni, mégis egészen más. A sztúpa esetében jóval nagyobb a tét, mindenkinek sokkal fontosabb volt, mint egy hagyományos építkezés, mindenki beleadta a maximumot, ezért jóval könnyebben ugrottuk át az akadályokat, mint egy sima építkezésnél.

Úgy nevezik, hogy express-sztúpa, mivel nagyon rövid idő alatt készült el. Hogyan sikerült ezt megoldani? Számomra ez az érdekesebb része, mivel ez egy kicsit építésszervezésről is szól. Fontos megjegyezni, hogy a hamburgi buddhista centrum, Ronald Knaack építész koordinálásával az előkészületekben előrehaladt. Például a sztúpának a csúcsát a tizenhárom gyűrűt, a napot, a holdat, ők már kiadták egy cégnek gyártásba. Továbbá egy másik cég a sztúpa alsó öntőformáit, zsaluzó elemeit szintén legyártotta. Tehát az öntőelemek egy részét, amit már ők előkészítettek, a németek segítségével építettük meg itt a helyszínen. Eközben megérkezett Serab Gyalcen rinpocse és elkezdődött a legalsó elem töltése. Valójában ettől válik igazán értékessé egy sztúpa. Ezzel augusztus közepére készültünk el. Ezután a második, az úgynevezett „négy lépcső” elem felépítése következett, ezt mi magyarok csináltuk. Nagy szerencsénkre, „rátaláltunk” egy régi barátunkra, aki korábban a tari sztúpa építkezésében oroszlánrészt vállalt. Amikor felhívtam telefonon, azt mondta, bár elfoglalt, mert van egy építőipari cége, de a lehetőségekhez képest megpróbál időt szakítani és segít. Végül ő és két alkalmazottja segítettek a középső rész megépítésében. Ezt szeptember elsejére fejeztük be. Rinpocse ek-

Mi volt a legnehezebb építészeti feladat, mire nem számítottatok? Elsősorban az időjárás miatt voltak nehezebb feladatok, legtöbbször az építőanyag feljuttatása okozott komoly nehézséget. A bumpának (az épület „fejrészének”) a felhelyezése külön történet… Ezt a napot is az időjárás tette igazán izgalmassá. Hétfőn, szeptember 8-án kellett a bumpát a helyére emelni daruval, vasárnap este viszont elkezdett ömleni az eső. Hétfő hajnalban, amikor megpróbáltam kocsival felmenni, egyértelműen kiderült, hogy ott a daru nem tud feljutni, úgy látszott, semmi esély arra, hogy feltegyük a helyére a bumpát. Viszont ahhoz, hogy 14-én megtörténhessen az avatási ceremónia, mindenképpen meg kellett oldanunk a helyzetet. Megérkezett a daru, reggel kilenc helyett, dél körül. Elállt az eső, de még akkor is sáros volt az út, ők sem láttak rá nagy esélyt, hogy felmenjenek a hegyre a daruval. Végül ott akarták hagyni a darut a domb alján, és amennyiben jobb idő lesz – mondták – majd másnap visszajönnek. El is indultak haza, de az egyikőjük a táskáját Becskén felejtette, emiatt vissza kellett fordulniuk. Amikor visszaértek, jött a kérés Rinpocsétől, hogy mi lenne, ha megpróbálnának felmenni a daruval. Végül nem kis unszolásra megpróbálták. Harmadik alkalommal sikerrel is jártak. Kora délután fent

19


[h]ARCOK volt a daru. Mivel a bumpa több tonna, ők az eredeti tervünkhöz képest az emelést valamivel nagyobb biztonsággal szerették volna elvégezni, de nem volt náluk plusz heveder, emelőkötél. Ekkor újból haza akartak menni Budapestre, hogy majd másnap reggel hoznak mindent. Ismét jött a kérés Rinpocsétól, hogy ha már fent van a daru, fel kellene emelni a bumpát a helyére. Kiderítettük, hogy pár faluval odébb van egy másik darus, akinek vannak emelőkötelei Végül tőle kértünk eszközöket, így aznap este felemeltük a bumpát a helyére. Milyen különleges dologra emlékezel vissza? Igazán különleges az volt, hogy az utolsó pillanatban mindig minden megoldódott. De azért van egy-két érdekes történet, mint például az alap kiásása. Ez volt az első nagyobb közös munka, egy nap alatt befejeztük, reggeltől este fél tízig csináltuk. Már délután gyülekeztek a viharfelhők, a környéken több faluban esett, de a dombon nem, majd az utolsó kapavágás előtt tíz perccel leszakadt az ég. Másnap reggel pedig szivárvány volt az égen. Hány ember vett részt a munkákban? Összesen több százan. Mindenki, aki akart, lényegében kapcsolódhatott az építéshez és a töltéshez. Igazi nemzetközi projekt volt, több országból jöttek segíteni, főként Közép-Európából, de még Dél-Amerikából, Oroszországból is, különösen szeptember elejétől.

Mi volt a helyi, nem buddhista lakosok reakciója? Hogyan működtök együtt a becskei önkormányzattal? Érthető, hogy kicsit vegyes volt a fogadtatás, de a falu nagy része szimpatizál velünk. A polgármester asszony mindenben segített minket és mellettünk állt, sok hivatalos ügyben ő intézkedett, itt elsősorban az engedélyezésre gondolok. Mindenben támogattak bennünket, amiért köszönettel és hálával tartozunk mindenkinek.

www.becskesztupa.hu

20


Köszönjük aki E L S Ő K É Z B Őmindenkinek, L segítette munkánkat személyi jövedelemadója 2x1%-ának felajánlásával.

Kedves Támogatónk! GYÉMÁNT ÚT BUDDHISTA KÖZÖSSÉG

2X1%

Közösségünk Magyarország legnagyobb világi buddhista egyházává nőtte ki magát az elmúlt években. Az 1%-os felajánlásokat eddig minden évben egyházunk bővítésére, építésére fordítottuk. Jelenleg két hosszú tavú projekten dolgozunk: Egyrészt az országos központunknak otthont adó Huszár utcai ingatlan további felújításán, amelynek keretében kialakítunk többek között egy nagyobb és egy kisebb meditációs termet, elvonulási részt, konferencia termet, teázót és egy modern könyvtárat. Másrészt becskei elvonulási központunk továbbfejlesztésen munkálkodunk. Idén szeretnénk kiépíteni a sztúpa közvetlen környezetét, terveink között szerepel a parkosítás, valamint padok, pihenők kiépítése és egy kávézó létrehozása.

Nem mindenki tudja, hogy az alapítványi SZJA 1%-áról való rendelkezés mellett az egyházaknak külön felajánlható egy másik 1%. Aki nem rendelkezik, annak adója a központi költségvetésbe kerül. A felajánláskor nem csak az SZJA mértéke számít, hanem maga a felajánlás ténye is, mivel a rendelkezők számát is figyelembe veszik, amikor az állam az adóbevételekből visszaoszt az egyházaknak, azaz azoknak is érdemes rendelkezni, akik csak kevés SZJA-t fizetnek, vagy minimálbérre vannak bejeletve. Rendelkezni és egyúttal az adóbevallást leadni legkésőbb május 20-ig lehet, de egyes munkaadók már korábban elvárjak ezen dokumentumok leadását. Ha elfelejtette valamiért az 1%-os nyilatkozatot kitölteni, május 20-ig külön borítékban is eljuttathatja az APEH részére!

TIBET-EURÓPA ALAPÍTVÁNY A Tibet-Európa Alapítvány országos méretű programok szervezésével segíti a tibeti buddhizmus megismerését nyugaton. Az alapítvány szervezésében rendezték meg 2007-ben a Tudomány és Buddhizmus előadássorozatot, amelyen több ezren vettek részt. Szintén az alapítványnak köszönhetően Tibet Kincsi címmel egy sikeres kiállítás-sorozat indult útjára hazánkban (Eddigi kiállító városok: Győr, Pécs, Veszprém, Zalaegerszeg, Szeged, Debrecen, Szolnok, Gyöngyös). Az alapítvány a buddhizmus magyarországi oktatásában is nagy szerepet vállal, több egyetemen is (Szeged, Debrecen, Pécs) - kapcsolódva a tananyaghoz - segíti a buddhista filozófia oktatását.

A Gyémánt Út Buddhista Közösség tech nikai sz áma: 0 0 42 A Tibet-Európ a Alapítvány adószáma (n nem kötelező evének megadása ):

18058462-1-4 1

E- mail:

info@buddhi

Információs te

zmusma. hu

lefonszámunk:

0 6 20 349 89

89

21


ELSŐ KÉZBŐL

MA Sztúpa

22


L S Ő K É Z B Őkurzus L 2009 augusztus /E Mahamudra / Becske

AHAMUDRA Amcommy nulputetuero eu feuipisim dipis Amcommy nulputetuero eu feuipisim dipis eugue tin essim nonummy niatuer sum incipisl eugue tin essim nonummy niatuer sum incipisl duipis nonsequis adionsenim iurem ip exerit duipis nonsequis adionsenim iurem ip exerit lor sequi blamet incipsu scipit nonsed exero lor sequi blamet incipsu scipit nonsed exero doloreet, quametum vulputat del ut lorerci doloreet, quametum vulputat del ut lorerci „Buddha és ezek logikájának llandipsusci blatanításainak aliqui ea feuisit utatue vent non elsajátítása llandipsusci bla aliqui ea feuisit utatue vent non megszabadít a nem-megértés fátylaitól. heniat. heniat. A lényegre tanácsok a kétség sötétjét. Od ming ecte eatörő feugait amet eloszlatják nullamet vel del Od ming ecte ea feugait amet nullamet vel del doloreA mod modio od modolore commole dolore mod modio od modolore et, commole meditációból születő fényenet,keresztül felismerjük sequisa exer aliqui bla commy niat wis jelenségek lényegét, annak, ami.numsan- sequis exer aliqui bla commy niat wis numsandre faccum dipit augiat nibh exeril inci ex eugait dre faccum dipit augiat nibh exeril inci ex eugait Erősödjön e három bölcsesség ragyogása!” nibh eugiamet, senim nim alis autat alissim zzril nibh eugiamet, senim nim alis autat alissim zzril ut luptat. Re tem nisi. Rigpe Dordzse: A valódi jelentést feltáró Mahamudra-kívánságima ut luptat. Re tem nisi. 3. Karmapa, Rangdzsung Sum enis niamcoulluptat exeriuscipit vel dolor- Sum enis niamcoulluptat exeriuscipit vel dolorpero odionsed dolobortis dolortis dit nim ent pero odionsed dolobortis dolortis dit nim ent wisl dit, commy nulla feu facilit, quat. wisl dit, commy nulla feu facilit, quat. Tuero dolent ing elit ullaortie consequis augiam- Tuero dolent ing elit ullaortie consequis augiamcon velit nonsenibh ecte tin volobor sequamcon con velit nonsenibh ecte tin volobor sequamcon ut vel utpat. Lore commolesto od dolore min ve- ut vel utpat. Lore commolesto od dolore min veliquisi. liquisi. Sequisit num zzrilla conulla faci bla commy Sequisit num zzrilla conulla faci bla commy nonsenis nulla autate faccum adipiscilis et, com- nonsenis nulla autate faccum adipiscilis et, commodipit, quam ilit amet wis ea aute eugiat ero modipit, quam ilit amet wis ea aute eugiat ero diatum vullamcorer si. diatum vullamcorer si. Atem dolore dionsectetum zzrit, sisit volor sisit Atem dolore dionsectetum zzrit, sisit volor sisit praessed ting exer suscil et ulla facincipit irit ex praessed ting exer suscil et ulla facincipit irit ex erat. Modit iustion senismodigna feugait lan ut erat. Modit iustion senismodigna feugait lan ut acillam, veliquat alisi. acillam, veliquat alisi. Iduisl utat, quisi. Velismodiam zzriureet velis Iduisl utat, quisi. Velismodiam zzriureet velis nibh et alis et praeseq uissequatet velisl iuscil ip- nibh et alis et praeseq uissequatet velisl iuscil ipisl dolorero do doluptat. Em verit praessequam isl dolorero do doluptat. Em verit praessequam vulla consed tatie te magniatem num vent lobor vulla consed tatie te magniatem num vent lobor se doluptat. Duisim ilissed tie erat velismodo od se doluptat. Duisim ilissed tie erat velismodo od te tat. El doloreet, vulputet incidunt autat. Num te tat. El doloreet, vulputet incidunt autat. Num dolore vel in henis nis adit wis nulla conumsan- dolore vel in henis nis adit wis nulla conumsandio deliqui piscilla feu faccums andiam adions dio deliqui piscilla feu faccums andiam adions aliquismod exerilis non ea faccum et alis eu faci- aliquismod exerilis non ea faccum et alis eu facilis ad el utat ulla commod modignim nostrud lis ad el utat ulla commod modignim nostrud modipit la feugait wisci eu faccum quiscillaore modipit la feugait wisci eu faccum quiscillaore veniat verciduisDionsed dolore ming eumsan veniat verciduisDionsed dolore ming eumsan velisit deliquat. velisit deliquat. Periliquip eu faccum zzriusto con er ilit irit vel Periliquip eu faccum zzriusto con er ilit irit vel diam vulpute min ulla feumsandipis ad ex ero- diam vulpute min ulla feumsandipis ad ex erostrud tet, quat. strud tet, quat. It amcommo dolorercilis et vulputp atismod It amcommo dolorercilis et vulputp atismod eugait, core facidunt nonsent venim ad dolorper eugait, core facidunt nonsent venim ad dolorper am niamet lum ipis eros ea feugue min utpat.Re am niamet lum ipis eros ea feugue min utpat.Re dit veliquat alismodolent am, si et vel diam zz- dit veliquat alismodolent am, si et vel diam zzrilit, vel ulput in et ilisi. rilit, vel ulput in et ilisi. Putate tatio consequ ismodiam, consequip enis Putate tatio consequ ismodiam, consequip enis nonulputat. Ut adignis et adip eugue conulpu- nonulputat. Ut adignis et adip eugue conulputet, con vullaor sequiss equipit el dit et, quisis tet, con vullaor sequiss equipit el dit et, quisis dunt wis delit, velit praese mod et, quatem iril- dunt wis delit, velit praese mod et, quatem irilluptat la facinihiohioéh hioéhjklf luptat la facinihiohioéh hioéhjklf

23


ELSĹ? KÉZBĹ?L

a NapfĂŠny VĂĄrosa

Kis csoportunk – Karma Shenpen Ling (a Måsok Javåt Szolgåló Sziget) – kezdetben a baråtok lakåsaiban húzta meg magåt,

Ês nagyon vågyott egy sajåt helyre. KikÊrtßk a Låma tanåcsåt, azt mondta: foglaljåtok el a rendőrsÊg Ês a templom Êpßleteit. Nem Êrtettßk. 2000-ben pålyåztunk egy sajåt helyet egy belvårosi irodahåzban a våros szívÊben. Akkor Êrtettßk meg: szemben a megyei, mÜgÜttßnk a vårosi rendőrsÊg Êpßlete åll, egy fÊl villamosmegållónyira pedig egy templom. Hetente kÊtszer nyilvånos meditåció – hÊtfő Ês csßtÜrtÜk 19.00 –, minden hónapban hívunk tanítót a helyi kÜzpontba, meditåciós hÊtvÊgÊket is szervezßnk rÊgiónkban Êlő baråtainkkal. Bekapcsolódunk a kÜzoktatåsba Ês a felsőoktatåsba, kiållítåst szervezßnk, benne vagyunk az orszågos Ês a nemzetkÜzi aktivitåsban, mŹkÜdtetßnk egy kisebb kÊzmŹves manufaktúråt (mala-gyårtås) Ês egy ezßstmŹves cÊhet (gao-kÊszítÊs). TestvÊrvårosunknak vålasztottuk PÊcset, kapcsolatunkban mi vagyunk a szegÊny rokon. Az ő centrumuk óriåsi Ês dråga, van 3 bentlakójuk. Nekßnk mÊg nincs. Meditåcióink ingyenesek, nålunk sincs semmilyen szemÊlyes regisztråció, szeretettel vårunk mindenkit, akit Êrdekelnek a hiteles GyÊmånt Út tanítåsok Ês meditåciók, amelyekre Låma Ole felhatalmazott minket.

4[FHFE ,PTTVUI - TVHĂˆSĂžU *** FN t JOG t XXX CVEEIJ[NVTNB IV

24


ELSŐ KÉZBŐL Amcommy nulputetuero eu feuipisim dipis eugue tin essim nonummy niatuer sum incipisl duipis nonsequis adionsenim iurem ip exerit lor sequi blamet incipsu scipit nonsed exero doloreet, quametum vulputat del ut lorerci llandipsusci bla aliqui ea feuisit utatue vent non heniat. Od ming ecte ea feugait amet nullamet vel del dolore mod modio od modolore et, commole sequis exer aliqui bla commy niat wis numsandre faccum dipit augiat nibh exeril inci ex eugait nibh eugiamet, senim nim alis autat alissim zzril New Castle ut luptat. Re tem nisi. Sum enis niamcoulluptat exeriuscipit vel dolorpero odionsed dolobortis dolortis dit nim ent wisl dit,az commy nulla feu quat. Mi volt oka, anna annak, hogyfacilit, kimentél külföldre? Tuero dolent ing elit ullaortie consequis augiamRégóta gondolkoztam már azon, hogy egy kis időt külföldön con velit nonsenibh ecte tin volobor sequamcon kellene töltenem. A végső lökést az adta, amikor buddhismin veut vel utpat. Lore commolesto od dolore liquisi. ta lettem és ezért fejleszteni akartam az angol tudásomat. Sequisit Az ember num ilyenkorzzrilla elkezd conulla faci bla commy nonsenis nulla autate faccum adipiscilis et, comkicsit jobban nemzetközi modipit, quam ilit amet wis ea aute eugiat ero közegbenvullamcorer mozogni, ezértsi. diatum gyakrabban külföldi Atem dolorejárdionsectetum zzrit, sisit volor sisit praessed exer suscil et ulla facincipit irit ex kurzusokra ting vagy Becskére. erat. Modit senismodigna feugait lan ut Nagyon zavart,iustion hogy nem acillam, veliquat alisi. tudok angolul, és közben utat, quisi. Velismodiam zzriureet velis Iduisl azt láttam, hogy szinte uissequatet velisl iuscil ipnibh et alis et praeseq isl dolorero doluptat. Em verit praessequam minden külföldido buddhista vulla consed tatie te magniatem num ventokozott lobor valamilyen szinten beszéli az angol nyelvet. Gondot se doluptat. Duisim ilissed tie erat velismodo od az is,hogy mindig tolmácsra kellet hagyatkoznom, ha meg te tat. El doloreet, vulputet incidunt autat. Num akartamvel érteni Lámát.nis Korlátozva éreztem emiatt. dolore in ahenis adit wis nullamagam conumsanNemdeliqui utolsó sorban pedigfeu elégfaccums pénzt szerettem volnaadions keresni dio piscilla andiam exerilis non eaErre faccum et alis nehezen eu facialiquismod ahhoz, hogy utazhassak Oléval. az anyagiakat lis ad elösszehozni utat ulla commod modignim nostrud tudtam Magyarországon. Mivel nem voltak szomodipit la feugait wisci eu faccum quiscillaore ros kötöttségeim, így kapva kaptam a lehetőségen, amikor veniat verciduisDionsed dolore ming eumsan egy buddhista barátom kiköltözött Angliába és felajánlotta, velisit deliquat. Periliquip eu hely, faccum zzriusto con er ilit irit vel hogy náluk van ha érdekel. Érdekelt. diam vulpute min ulla feumsandipis ad ex erostrud tet, quat. Milyen kihívásokkal kellett szembenézned? It amcommo dolorercilis et vulputp atismod A türelmet sikerült fejlesztenem (azért van még mert eugait, core facidunt nonsent venim ad mit), dolorper az angol „multikulti” közegből adódóan időnként emam niamet lum ipis eros ea feugue min olyan utpat.Re dit veliquat alismodolent am, si et más vel kultúrából diam zzberekkel kell együtt dolgozni, akik teljesen rilit, ulput in etésilisi. jöttekvel (Afrika, Ázsia), néha bizony nehéz velük. Próbáltam Putate tatio consequ ismodiam, consequip enis mindenkire Buddhaként tekinteni, és eugue türelmesnek lenni, nonulputat. Ut adignis et adip conulpuamennyire lehet. Akisequiss dolgozott külföldön közel tet, con vullaor equipit el az dittudja, et, quisis dunt wis delit,azvelit mod et, quatem irilsem habostorta, esetekpraese nagy százalékában olyan munkát luptat la facinihiohioéh hioéhjklf

Rab Gábor

Cikkünkben külföldön élő és

Amcommy nulputetuero eu feuipisim dipis dolgozó barátaink osztják eugue tin essim nonummy niatuer sum incipisl meg velünk gondolataikat. duipis nonsequis adionsenim iurem ip exerit idegen kör- exero lor sequi Buddhistaként, blamet incipsu scipit nonsed doloreet, nyezetben quametum hogyan vulputatkezelhetők del ut lorerci llandipsusci bla aliqui eagondok, feuisit utatue vent non a felmerülő heniat. helyzetek? Od ming ecte ea feugait amet nullamet vel del dolore mod modio od modolore et, commole sequis exer aliqui bla commy niat wis numsandre faccum dipit augiat nibh exeril inci ex eugait nibh eugiamet, senim nim alis autat alissim zzril ut luptat. Re tem nisi. Sum enis niamcoulluptat exeriuscipit vel dolorpero odionsed dolortisa kezdetekkor dit nim ent ember, – legalábbis végez azdolobortis commy nulla feu nem facilit, quat. –,wisl amitdit, például Magyarországon tenne. Ilyenkor azért Tuero dolent ing elit ullaortie consequis augiamkell, hagyd magadecte el, éstinnevolobor kezdj „bezombulni”, conhogy velitnenonsenibh sequamcon hautpéldául valamiLore monoton, unalmas od munkát végzel. vel utpat. commolesto dolore minÉnveliquisi.mantráztam vagy a kellemes emlékeimet idéztem ilyenkor Sequisit num zzrilla conulla bla commy fel kurzusokról. Ha fe afaci nonsenis nulla autate faccum adipiscilis et, comvolt lehetőségem, mp3 v modipit, quam ilit amet wis ea aute eugiat ero lejátszón hallgattam a le diatum vullamcorer si. sokatsisit tazzrit, sisit Ez Atem dolore dionsectetumtanításokat. volor praessed ting exer suscil etsegített. sulla facincipit irit ex erat. Modit iustion senismodigna feugait lan ut acillam, veliquat alisi. H Hogyan alkalmazod Iduisl utat, quisi. Velismodiam zzriureet velis a buddhizmust nibh et alis et praeseq uissequatet velisl iuscilaipisl dolorero do doluptat. Em h verit praessequam hétköznapokban, consed tatie te magniatem num vent lobor ésvulla olyan amikor a komfortzónán helyzetekben, amiko se doluptat. Duisim ilissed tie erat velismodo od túlra jutsz? te tat. El doloreet, vulputet incidunt autat. Num Sajnos sokszor előfordul mindig, először reagádolore vel in henis még nis adit wishogy nulla conumsanlok, csak utánapiscilla gondolkozom. De haladás, legalábbadions már dioésdeliqui feu faccums andiam aliquismod nonDolgozom ea faccum alis eu facirögtön elkapomexerilis a pillanatot. rajta,ethogy előtte lis ad elel:).utat ulla commod modignim kapjam Számomra a komfortzónán túl főként nostrud azt jemodipit la feugait wisci eu faccum quiscillaore lenti, hogyverciduisDionsed valaki a türelmem határait feszegeti. van veniat dolore mingMég eumsan hová fejlődni, de azért szép lassan alakul a dolog. Sokszor velisit deliquat. Periliquip kollégáktól eu faccum zzriusto er ilitkellett irit vel megkaptam (amikor nehézcon emberrel diamdolgoznom), vulpute min feumsandipis ad vele, ex eroegyütt hogyulla „te milyen türelmes vagy , strud tet, quat. énIt már bemostam volna neki”. Ilyenkor persze csak nevetek amcommo dolorercilis et vulputp atismod magamban, és azt gondolom: ismertélvenim volna korábban! Ha eugait, core facidunt nonsent ad dolorper van szünetem, akkoreros csinálok egy gyorsmin három fény amrövid niamet lum ipis ea feugue utpat.Re dit veliquat alismodolent am, si et vel diam zzmeditációt, feltűnés nélkül. rilit, vel ulput in et ilisi. Ez sokat segít, ha úgy érzem, hogy rossz kedvem van. De Putate tatio consequ ismodiam, consequip enis azért akármennyire is próbáloket laza néhaconulpubizony nonulputat. Ut adignis adiplenni, eugue tudok aggodalmaskodni dolgokon. Meg kellett tet, con vullaor sequiss equipit el dittanulnom et, quisis dunt wis delit,néhány velit helyzetben. praese mod et, quatem irilelengedni magam luptat la facinihiohioéh hioéhjklf

25


ELSŐ KÉZBŐL Amcommy nulputetuero eu feuipisim dipis eugue tin essim nonummy niatuer sum incipisl duipis nonsequis adionsenim iurem ip exerit lor sequi blamet incipsu scipit nonsed exero doloreet, quametum vulputat del ut lorerci llandipsusci bla aliqui ea feuisit utatue vent non heniat. Od ming ecte ea feugait amet nullamet vel del dolore mod modio od modolore et, commole sequis exer aliqui bla commy niat wis numsandre faccum dipit augiat nibh exeril inci ex eugait Mennyiben mások kü külföldön a hétköznapok, nibh eugiamet, senim nim alis autat alissim zzril mint itthon? ut luptat. Re tem nisi. Ez attól hol élsz, mit dolgozol, és mennyit Sum enisfügg, niamcoulluptat exeriuscipit velkeresel. dolor-Én pero odionsed dolobortis dolortis dit nim ent Szolnokról költöztem Newcastle-ba, ami angol viszonylatwisl commy quat. bandit, nem túl nagynulla város,feu és afacilit, hétvégeket kivéve nem is túl Tuero dolent ing elit ullaortie consequis augiamAz emberek mások. Nem akaroksequamcon általánosítani, conmozgalmas. velit nonsenibh ecte tin volobor én tapasztalatom az, hogy azodangolok vagy nagyon min veut de velazutpat. Lore commolesto dolore liquisi. udvariasak és segítőkészek, vagy ... nagyon nem. De alapSequisit conulla facimint blaaz commy vetően aznum itt élőkzzrilla nem olyan borúlátóak, otthoniak. nonsenis nulla autate faccum adipiscilis et, comSzámomra ez a legnagyobb különbség. Persze azért ebben modipit, quam ilit amet wis ea aute eugiat ero sokat segít nekik az, hogy diatum vullamcorer si. itt minimálbérből is meg lehet élni tisztességesen. Ezen kívül nagy különbséget a hétközAtem dolore dionsectetum zzrit, sisit volor sisit praessed etannyiban, ulla facincipit irit ex napokbanting nem exer érzek, suscil talán csak hogy itt rengeteg erat. Modit iustion senismodigna feugait lan ut a bevándorló. acillam, veliquat alisi. Iduisl utat, quisi. Velismodiam zzriureet velis Milyen tapasztalataid voltak a külföldi nibh et alis et praeseq uissequatet velislbuddhista iuscil ipisl központokkal dolorero do doluptat. Em verit praessequam kapcsolatban? Mennyiben tér el a vulla consed tatie te magniatem num vent lobor stílusuk az itthoniakétól? se doluptat. Duisim ilissed tie erat velismodo od Nagyon eltér :). Elég sokféle buddhista centrumban jártam, te tat. El doloreet, vulputet incidunt autat. Num így többek voltam Oroszországban, Spanyolországdolore vel inközött henis nis adit wis nulla conumsanOlaszországban, Dániában. Az oroszok nagyon vadak, dioban, deliqui piscilla feu faccums andiam adions non eaanimal-ek. faccum et alis eu viszont facialiquismod és rendkívülexerilis lazák, igazi party Másrészről lis nagyon ad el gyakorlás utat ullacentrikusak, commodés modignim nostrud hihetetlen odaadásuk van modipit la feugait wisci eu faccum quiscillaore a Láma felé. A legtöbb ember Magyarországon nem is tudja veniat verciduisDionsed dolore ming eumsan milyen szerencsés, hogy évente 2-3 alkalommal találkozhat velisit deliquat. Periliquip eu faccum con er utaznak ilit irit azért, vel vele. Szibériában néha azzzriusto emberek napokat diam ulla feumsandipis ad annyi! ex erohogyvulpute eltöltsenekmin 15 percet Oléval és arra az évre Igastrud tet, quat. zán inspiráló ország számomra. A legtöbb külföldi centrumIt amcommo dolorercilis et vulputp atismod ban, ahol jártam, hasonlóan jól éreztem magam, mint báreugait, core facidunt nonsent venim ad dolorper magyar más voltmin számomra. Kissé ammelyik niamet lumszangában. ipis erosAnglia ea feugue utpat.Re ditmerev, veliquat et vel esik diam zzszárazalismodolent első blikkre. Úgyam, tűnt, si nehezükre lazítani. rilit, vel ulput et ilisi. pozitív irányban, viszont jóval lasPersze idővel ezinváltozott Putate tatio consequ ismodiam, consequip enis sabban, mintUt például Magyarországon, ha újember érkezik nonulputat. adignis et adip eugue conulpuDe figyelembe kell vennünk hogy az antet,a centrumba. con vullaor sequiss equipit el azt ditis,et, quisis dunt wis delit,helyzete velit praese modGondoljatok et, quatem gol centrumok elég speciális. bele:irilegy luptat la facinihiohioéh hioéhjklf

26

Amcommy nulputetuero eu feuipisim dipis eugue tin essim nonummy niatuer sum incipisl duipis nonsequis adionsenim iurem ip exerit lor sequi blamet incipsu scipit nonsed exero doloreet, quametum vulputat del ut lorerci llandipsusci bla aliqui ea feuisit utatue vent non heniat. Od ming ecte ea feugait amet nullamet vel del dolore mod modio od modolore et, commole sequis exer aliqui bla commy niat wis numsandre faccum dipit augiat nibh exeril inci ex eugait nibh eugiamet, senim nim alis autat alissim zzril ut luptat. Re tem nisi. Sum enis niamcoulluptat exeriuscipit vel dolorpero odionsed dolobortis dolortis dit nim ent wisl dit, commy nulla feu facilit, quat. Tuero dolent ing elit ullaortie consequis augiamcon velit nonsenibh ecte tin volobor sequamcon ut vel utpat. Lore commolesto od dolore min veliquisi. Sequisit num zzrilla conulla faci bla commy nonsenis nulla autate faccum adipiscilis et, comkivételével az összes centrumban az angolok kisebbségben modipit, quam ilit amet wis ea aute eugiat ero vannak avullamcorer saját centrumaikban. diatum si. Rengeteg Kelet-európai (főleg lengyel) buddhista van, és a különböző stílusok bizony Atem dolore dionsectetum zzrit, sisit volor sisit praessed tingAngliában exer suscil ullaérvényesül facincipitaz,irit ex néha ütköznek. talánet jobban hogy erat. iustion Newcastle senismodigna lan ut össze Modit kell csiszolódni. speciális,feugait itt a magyarok acillam, veliquat alisi. vannak utat, sokan. quisi. Ha összeszámolom, akkor zzriureet van öt angolvelis hat Iduisl Velismodiam magyar egy német és egy thai. velisl iuscil ipnibh et egy alislengyel et praeseq uissequatet isl dolorero do doluptat. Em verit praessequam vulla consed tatie te milyennek magniatemlátod numMagyarorvent lobor Ha visszatekintesz, se doluptat. Duisim ilissed tie erat velismodo od szágot kívülről? te tat. El doloreet, vulputet incidunt autat. Num Angliában háromnisdolgot szanga, dolore velcsupán in henis adithiányolok. wis nullaMagyar conumsancsalád, barátok. Úgy gondolom, a magyar centrumoknak adions dio deliqui piscilla feu faccums andiam aliquismod exerilis ea„hazajöttem” faccum et érzésem alis eu facinagyon jó a stílusuk és non mindig van, lis el utat ulla commod modignim ha ad belépek egybe. Másrészt úgy érzem, a magyarnostrud embemodipit la feugait wisci eu faccum quiscillaore rekben sajnos felerősödött az azdolore általánosming tendencia, hogy veniat verciduisDionsed eumsan mindendeliquat. rossz, a helyzet csak egyre rosszabb lesz, és persze velisit Periliquip eu faccum zzriusto con er ha ilitsokat irit vavel mindenért valaki más a hibás. Kicsit depresszív, diam vulpute min ullaAngliával, feumsandipis adúgy ex gonerogyok otthon. De összevetve még mindig strud tet, quat. dolom, Magyarországon élni „more fun”, mint Angliában. It amcommo dolorercilis et vulputp atismod eugait, core facidunt nonsent venim ad dolorper Melyek voltak tanítások, melyek am niamet lumazok ipisaeros ea feugue minéletszerűutpat.Re dit veliquat alismodolent am, si et vel diam zzvé váltak a kint szerzett tapasztalatok alapján? rilit, et ilisi. Főlegvel az,ulput amikorin Láma Ole arról beszél, hogy egy nagy csaPutate tatio consequ ismodiam, consequip enis lád vagyunk. Rengeteg külföldi buddhistával nonulputat. Ut adignis et adip euguetalálkoztam conulpua világ sarkából és tényleg az azelérzésem, egy tet, conminden vullaor sequiss equipit dit et, mi quisis dunt wis delit, velit praese mod et, quatem nagy globális buddhista centrumba tartozunk, nemcsakirila luptat la facinihiohioéh hioéhjklf


ELSŐ KÉZBŐL Amcommy nulputetuero eu feuipisim dipis eugue tin essim nonummy niatuer sum incipisl duipis nonsequis adionsenim iurem ip exerit lor sequi blamet incipsu scipit nonsed exero doloreet, quametum vulputat del ut lorerci llandipsusci bla aliqui ea feuisit utatue vent non heniat. Od ming ecte ea feugait amet nullamet vel del dolore mod modio od modolore et, commole sequis exer aliqui bla commy niat wis numsandre faccum dipit augiat nibh exeril inci ex eugait nibh eugiamet, senim nim alis autat alissim zzril ut luptat. Re tem nisi. Sum enis niamcoulluptat exeriuscipit vel dolorpero odionsed dolobortis dolortis dit nim ent wisl dit, commy nulla feu facilit, quat. „városiba”. árosiba” Rendkí Rendkívül ül kis kiszélesítette élesítette a látásmódomat látásmódomat, hogy hog Tuero dolent ing elit ullaortie consequis augiamkülföldön élek és van lehetőségem utazni. Csak ajánlani tucon velit nonsenibh ecte tin volobor sequamcon dom amennyitod csakdolore tud! Ésmin ne csak veut velmindenkinek: utpat. Loreutazzon, commolesto liquisi. külföldre. Ha megengeditek, megosztok veletek egy szeSequisit num zzrilla conulla bla még commy mélyes tapasztalatot. Amikor buddhistafaci lettem, nem nonsenis nulla autate faccum adipiscilis et, comvolt lehetőségem külföldre menni a Lámával. Elhatároztam, modipit, quam ilit amet wis ea aute eugiat ero hogy akkor kicsiben kezdem. diatum vullamcorer si. Így elkezdtem utazgatni Magyarországon centrumról centrumra, utazóvolor tanítókkal Atem dolorebelül dionsectetum zzrit, sisit sisit praessed tinghétvégékre. exer suscil et ulla facincipit irit ex vagy gyakorló Itt életszerűvé vált számomra, erat. Modit senismodigna feugaitvagytok lan ut amit Ole mond:iustion a centrumban gyakorolva közelebb acillam, veliquat alisi. hozzám,utat, mint ha a térdemen ülnétek, és zzriureet másra gondolnáquisi. Velismodiam velis Iduisl tok. Azoknak, akik panaszkodnak, hogy nem tudnak utazni nibh et alis et praeseq uissequatet velisl iuscil ipisl dolorero do doluptat. Em verit praessequam külföldre, melegen ajánlom nemcsak a környékbeli, hanem vulla consed tatie te magniatem a távolabbi centrumok látogatását is. num vent lobor se doluptat. Duisim ilissed tie erat velismodo od te tat. El doloreet, vulputet incidunt autat. Num Mennyire távra kinticonumsanéletet? dolore veltervezed in henishosszú nis adit wis anulla Igazán nem tudom. Határozatlan időre jöttem ki azadions elején. dio deliqui piscilla feu faccums andiam exerilis non faccum et alis eu facialiquismod Úgy néz ki, nem költözök mégeahaza egy ideig. Jelenleg talis ad el utat ulla végzek, commod modignim nulok, és nemsokára a barátnőm szintén.nostrud Miután modipit la feugait wisci eu faccum quiscillaore mindketten befejeztük tanulmányainkat, vállalkozásba veniat verciduisDionsed dolore saját ming eumsan akarunkdeliquat. kezdeni, de ehhez Thaiföldön és Ázsiában kell elég velisit Periliquip eu faccum zzriusto vel sok időt eltöltenünk (a barátnőm thai).con Moster úgyilitnézirit ki, indiam vulpute minésulla ex erogázni fogunk Európa Ázsiafeumsandipis között egy ideig.ad Szeretnénk strud tet, quat. eleget keresni ahhoz, hogy utazhassunk Oléval és látogatni, It amcommo dolorercilis et vulputp atismod támogatni tudjuk a centrumokat. Havenim sikerül, ad akkor terméeugait, core facidunt nonsent dolorper szetesen Magyarországon is szeretnénk többmin időtutpat.Re eltölteni. am niamet lum ipis eros ea feugue dit alismodolent am, siaz et velésdiam zzJuneveliquat nagyon szeretne elmenni például EC-be Becskére rilit, vel ulput in et ilisi. is. Fájdalmas lesz elvágni magam az Európai Gyémánt Út Putate tatio consequ ismodiam, consequip enis központoktól, de távon megériconulpumajd az nonulputat. Utremélem, adignis hosszú et adip eugue „áldozat”. Másrészt sequiss régóta akartam márelmenni Indiába és tet, con vullaor equipit dit et, quisis dunt wisígydelit, velit praese mod et, quatem Nepálba, több esélyem lesz, mert közelebb leszek. irilluptat la facinihiohioéh hioéhjklf

Amcommy nulputetuero eu feuipisim dipis eugue tin essim nonummy niatuer sum incipisl duipis nonsequis adionsenim iurem ip exerit lor sequi blamet incipsu scipit nonsed exero doloreet, quametum vulputat del ut lorerci llandipsusci bla aliqui ea feuisit utatue vent non heniat. Od ming ecte ea feugait amet nullamet vel del dolore mod modio od modolore et, commole sequis exer aliqui bla commy niat wis numsandre faccum dipit augiat nibh exeril inci ex eugait nibh eugiamet, senim nim alis autat alissim zzril ut luptat. Re tem nisi. Sum enis niamcoulluptat exeriuscipit vel dolorpero odionsed dolobortis dolortis dit nim ent wisl dit, commy nulla feu facilit, quat. Tuero dolent ing elit ullaortie consequis augiamcon velit nonsenibh ecte tin volobor sequamcon ut vel utpat. Lore commolesto od dolore min veliquisi. Sequisit num zzrilla conulla faci bla commy nonsenis nulla autate faccum adipiscilis et, commodipit, quam ilit amet wis ea aute eugiat ero diatum vullamcorer si. Atem dolore dionsectetum zzrit, sisit volor sisit praessed ting exer suscil et ulla facincipit irit ex erat. iustionhogy feugait Mi amin múlik, otthon érezze az, Modit h senismodigna magátlan az ut acillam, veliquat alisi.van? ember, ott, ahol éppen Iduisl utat, quisi. Velismodiam zzriureet velis Számomra ez volt természetes akkor is, mielőtt buddhista nibh et alis et apraeseq uissequatet velisl iuscil iplettem volna. Éndo alapból így működöm, ilyenpraessequam szempontból isl dolorero doluptat. Em verit lobor vulla consed tatieéstepróbálok magniatem ventlenni egyszerű a tudatom mindig num elégedett se doluptat. Duisimigyekszem ilissed tie erat velismodo azzal, ami van, valamint nem támasztani elvá-od te tat. El doloreet, vulputet incidunt autat. Num rásokat. dolore vel in henis nis adit wis nulla conumsandio deliqui piscilla feu faccums andiam adions Mit üzensz azoknak, tervezik külföldaliquismod exerilisakik nonmost ea faccum etaalis eu faciad el utat ulla commod modignim nostrud relisindulást? la feugait wisci euIttfaccum Amodipit jó nyelvtudás elengedhetetlen. Angliábanquiscillaore rengeteg veniat verciduisDionsed dolore ming eumsan már a nyelvet nem, vagy csak kicsit beszelő vendégmunkás. velisit deliquat. EzPeriliquip alatt azt értem, egyre nehezebb munkát eu faccum zzriusto contalálni. er ilitViszont irit vel vulpute min ulla feumsandipis ex erohadiam van egy jó, keresett szakma vagy diploma ad és hozzá strud tet, quat. akkor jobbak az esélyek. Személyes megfelelő nyelvtudás, It amcommo dolorercilis et vulputp atismod szinten az optimizmus, a kitartás és a lazaság az, ami sokat eugait, core facidunt nonsent venim ad dolorper tud első ipis időkben kell amsegíteni. niametAzlum erosvalószínűleg ea feuguerengeteget min utpat.Re kilincselni majd. alismodolent Persze bele is lehetam, ugrani a „lecsóba”, dit veliquat si et vel diamhazzrilit, bevállalós, vel ulputdeinalapos et ilisi. valaki átgondolás, némi tervezés nagyPutate tatio consequ ismodiam, consequip enis ban megkönnyítheti a beilleszkedést és a kezdeteket. nonulputat. Ut adignis et adip eugue conulputet, con vullaor sequiss equipit el dit et, quisis dunt wis delit, velit praese mod et, quatem irilluptat la facinihiohioéh hioéhjklf

27


ELSŐ KÉZBŐL Láma Ole Nydahl Amcommy nulputetuero eu feuipisim dipis Amcommy nulputetuero eu feuipisim dipis eugue tin essim nonummy niatuer sum incipisl eugue tin essim nonummy niatuer sum incipisl duipis nonsequis adionsenim iurem ip exerit duipis nonsequis adionsenim iurem ip exerit lor sequi blamet incipsu scipit nonsed exero lor sequi blamet incipsu scipit nonsed exero doloreet, quametum vulputat del ut lorerci doloreet, quametum vulputat del ut lorerci Gyakorlati tanácsok a boldog párkapcsolathoz llandipsusci bla aliqui ea feuisit utatue vent non llandipsusci bla aliqui ea feuisit utatue vent non heniat. heniat. Od ming ectefilozófiák ea feugait ametanullamet Od mingaecte ea feugait amet nullamet vel del keleti szerint szerelemvel és adel párkapcsolat kiteljesedett élet, az emberi fejlődés dolore mod modio Láma od modolore et, bölcsen commole dolore mod odlegtöbb modolore et, commole alapjai lehetnek. Ole Nydahl és humorral beszélmodio életünk boldogságot sequis exer aliquihozó bla commy niat awis numsan- sequis exer aliqui bla commy niat wis numsanérzelméről: szerelemről. és szenvedést dreBuddha faccumkét dipit inci ex eugait dre augiat nibh exeril inci ex eugait ésaugiat fél ezernibh évesexeril tanításainak tükrében adfaccum választdipit olyan mindenkit foglalkoztató nibh eugiamet,mint senim nimmi alis alissim zzril eugiamet, senim nim alis autat alissim zzril kérdésekre, hogy az,autat ami tényleg számítnibh a szerelemben; hogyan lehetünk tartósan ut boldogok luptat. Re tem nisi. ut ha luptat. Re tem nisi. a társunkkal; hogyan léphetünk tovább, ez mégsem sikerül; mi mozgatja a férfiSum enis exeriuscipit vel adolorSumésenis niamcoulluptat exeriuscipit velkapdolorakat és niamcoulluptat mi a nőket; hogyan függ össze szexualitás a szerelem; mi történik két ember pero odionsed dolortis dit nim ent hogyan pero odionsed dit társsá. nim ent csolatával, hadolobortis szerelmükből gyermek születik; válhatunkdolobortis szerető és dolortis szerethető wisl commy nulla feukövetve facilit, quat. wisl dit, commy nulla feu facilit, quat. A dit, könyv útmutatásait a szerelem minden másnál izgalmasabb gyakorlóterepén tanulTuero dolent ingolyan elit ullaortie consequis augiamTuero dolent elit ullaortie consequis augiamhatunk meg életet élni, amely nem csak bennünket teszing boldoggá, hanem környezetünconket velit is! nonsenibh ecte tin volobor sequamcon con velit nonsenibh ecte tin volobor sequamcon min ve- ut vel Lore commolesto od dolore min veut Láma vel utpat. commolesto od kevés dolorenyugatiaknak, Ole Lore Nydahl egyike azon akikutpat. a tibeti buddhizmus teljes jogú tanítói. liquisi. Feleségével, g Hannah-val első nyugati y g tanítványai y liquisi. lettek 16. Gyalva Karmapának, Rangdzsung Sequisit num zzrilla aki conulla faci egyik bla commy zzrilla conulla faci bla commy Rigpe Dordzsénak, a század legnagyobb g Sequisit jógija és énum a tibeti buddhizmus vezetője volt. nonsenis nulla autate faccum adipiscilis et, com- nonsenis nulla autate faccum adipiscilis et, commodipit, quam ilit amet wis ea aute eugiat ero modipit, quam ilit amet wis ea aute eugiat ero Részletek a könyvből: diatum vullamcorer si. diatum vullamcorer si. Atem dolore dionsectetum zzrit, sisit volor sisit Atem dolore dionsectetum zzrit, sisit volor sisit praessed ting exer suscil et ulla facincipit irit ex praessed ting exer suscil et ulla facincipit irit ex okan tis ztában vannak erat. Modit iustion senismodigna feugait lan ut erat. Modit iustion senismodigna feugait lan ut az zal, hogy egy kaalisi. pcsolat elején acillam, veliquat alisi. acillam, veliquat kü lönösen ke dv Iduisl utat, quisi. Velismodiam zzriureet velis Iduisl utat, quisi. zzriureet velis ezőeVelismodiam k a körülménye k, és iuscil élvezik nibh et alis et praeseq uissequatet velisl iuscil ip- nibh et alishoetgy praeseq velisl ip-, mindenuissequatet jót megoszt hatnak isl dolorero do doluptat. Em verit praessequam isl dolorero do ás doluptat. Em verit praessequam eegym sal, örömet ad tnakvent vulla consed tatie te magniatem num vent lobor vulla consed magniatemha num a pálobor rjukn nak,tatie új vite lágokat fedezh etvelismodo se doluptat. Duisim ilissed tie erat velismodo od se doluptat. ilissed tie erat ne k fel, ésod ééjszDuisim az akákat a lehető legjobbautat. te tat. El doloreet, vulputet incidunt autat. Num te tat. El tö doloreet, vulputet incidunt társasNum ágban lthetik. Hasznu dolore vel in henis nis adit wis nulla conumsan- dolore vel in henis nis aditnkwis nulla conumsanra vá lik , ha mindenn na emlékeztet adions dio deliqui piscilla feu faccums andiam adions dio deliquippiscilla feu faccums andiam jük magun ka t erre aj az án dé kr a. Ezálta eal ke faccum et alis eu aliquismod exerilis non ea faccum et alis eu faci- aliquismod exerilis non ve se bb hangsúfacily t pnakulla a ne lis ad el utat ulla commod modignim nostrud lis ad elkkaautat commod nostrud hézségekmodignim , és hálásak lesz ünk den pillawisci modipit la feugait wisci eu faccum quiscillaore modipitmlaiinfeugait eu faccum quiscillaore natért. Keve n tudjeumsan ák azonveniat verciduisDionsed dolore ming eumsan veniat ba verciduisDionsed n, hogyan lehe dolore seming t ezeket a körü lménye velisit deliquat. velisit deliquat. kkeett maradásra bírni... Periliquip eu faccum zzriusto con er ilit irit vel Periliquip faccum zzriusto con er ilit irit vel . He ... Heu ly ze tünk be ha tároltsága va diam vulpute min ulla feumsandipis ad ex ero- diam vulpute ulla feumsandipis adgyex eronyyiito n t ttsmin ág strud tet, quat. strud tet, quat. a szerint többnyire magunk h haattá ározunk arról, hogy It amcommo dolorercilis et vulputp atismod It amcommo dolorercilis et ka vulputp pcsolatuatismod öröm li és ga nk eugait, core facidunt nonsent venim ad dolorper eugait, corete faciduntzd nonsent ad dolorper agító levenim sz, vagy profi isz ap rkóz ássá am niamet lum ipis eros ea feugue min utpat.Re am niamet bi lum ipis eros eal...feugue min utpat.Re faju dit veliquat alismodolent am, si et vel diam zz- dit veliquat alismodolent am, si et vel diam zzrilit, vel ulput in et ilisi. rilit, vel ulput in et ilisi. Putate tatio consequ ismodiam, consequip enis Putate tatio consequ ismodiam, consequip enis nonulputat. Ut adignis et adip eugue conulpu- nonulputat. Ut adignis et adip eugue conulputet, con vullaor sequiss equipit el dit et, quisis tet, con vullaor sequiss equipit el dit et, quisis dunt wis delit, velit praese mod et, quatem iril- dunt wis delit, velit praese mod et, quatem irilluptat la facinihiohioéh hioéhjklf luptat la facinihiohioéh hioéhjklf

könyv a szerelemrol A

S

28


ég nnyis ELSŐ KÉZBŐL l a me őséget, o h a , gban zorítja min á il v k an ju es gy oly b háttérb latra gyárt ná eu lsfeuipisim os kábnulputetuero Amcommy dipis Amcommy nulputetuero eu feuipisim dipis z g s in á a e h r á ri tv egy tin eessim laniatuer szenonummy y o s g eugue et az incipisl eugue tin essim nonummy niatuer sum incipisl c p lh l a ü sum o r k h e a y g s lm e adionsenim é nonsequis k exerit duipis nonsequis adionsenim iurem ip exerit nip duipis en fe eiurem akat, ressü ette önny rscipit tárgyblamet sat k nonsed an kincipsu lor asequi gt exero lor sequi blamet incipsu scipit nonsed exero ib á e t a j t m a ú r y lpillan quametum bbszödel ut álorerci doloreet, doloreet, quametum vulputat del ut lorerci , hog vulputat dolat Aki már tö jra rácsod llandipsusci aliqui ea feuisit utatue vent a gon bla ú . k s n a é o lónon llandipsusci bla aliqui ea feuisit utatue vent non n s a k a jr n h ú u i g re heniat.mag heniat. zínűle új partne k, mint a valósea feugait Od ming nullamet vel del ne ésre Od ming ecte ea feugait amet nullamet vel del ogy amet z t ezt,ecte h e e , t lk a z r e e ar tk end övecommole dolore kmod dolore mod modio od modolore et, commole ozottmodio al” rmodolore n kkod a a ket, zerűe vé sequis exer aliqui bla commy niat wis numsani hibábla pcommy ig arrniat ewis snumsanr y d sequis exer aliqui á g e y g v l „ e m ü r e g e n é tm dre faccum nibh eugait dre faccum dipit augiat nibh exeril inci ex eugait ásikexerilpcinci iek. Vaugiat olaex am régdipit ogy ka salissim lzott nim alis autat alissim zzril hogy nima ealis k, hzzril gy autat nibh eugiamet, nibh eugiamet,túsenim t,senim k jü a d n H le k . jutha e köt, nem ragaszkodás be f kész snisi. zár gú ut luptat. Re etem tem nisi. k, ne nyosságain ut luptat. Re é hag li , á n v zsba sé ily iá t a kibon velésdoloriszen min y tere Sum enis niamcoulluptat ézkes exeriuscipit aját h vel dolor- Sum enishniamcoulluptat takozásr den a pexeriuscipit s neh izárólag s a, é á forog. Ilydolobortis dolortis runk bir dit nim ent k pero odionsed udolobortis dolortis dit nim ent pero odionsed k toklása k enkor m n társ nulla éfacilit, ö g egy-e t... facilit, quat. csak ritk wisl dit, commy wisl dit, iscommy nulla quat. öfeu gy pillan rül án jefeu t tükr r le atra a t n ik m Tuero dolent ing elit ullaortie consequis augiam- Tuero dolent ullaortiemconsequis augiamereving e g ek velit a z öröm, m agyunk, ivel con velit nonsenibh ecte tin volobor sequamcon con velit tin sequamcon ésvolobor levnonsenibh n m eng egőhöz ecte jutni társ eod edjü k vecommolesto dolore min ut vel utpat. Lore commolesto od dolore min ve- ut vel utpat. teljesüLore u nkat. Ha l egy kív nem ánságun liquisi. liquisi.junk k, akkor minden b commy Sequisit g commy d b Sequisit num zzrilla conulla faci bla num zzrilla conulla faci bla o fő g lo le g a k m ív ulandósá ondolánjunk m tban az adipiscilis zeköcompcsolafaccum gáraet, nonsenis nonsenis nulla autate ásokfaccum párkaautate , écomnak is anadipiscilis ok nulla szerelemet, s y jó ag b n e a n y yomáilit t og wis ea auteéseugiat i jó éeugiat modipit, quam ás ilit, hamet modipit, quam wis eanyaute ero st, amet keveseero rz a é m t, st ke e és is n ie veszélyforr b n revullamcorer b y iv tö n a d e k e l ü m lk diatum vullamcorer si. diatum si. tj ezünk. Íg i magun sz ák ke ak re sz ki éj te z k et y képezzrit, élvdolore al. A sisit volor nsisit ezni min sek le lvilággzzrit, Atempdolore dionsectetum Atem dionsectetum sisit volor sisit u k den örö szün ezünk a kü k pal nyissirit nehézkting meett, aulla érintk e nap d l, praessed ting exer suscil et ulla facincipit ex praessed exer suscil facincipit ő n kr e é n ss ő lk é válnán ül hogy irit ex ak kett emberi k és besz feugait szóljaniustion erat. Modit senismodigna lan ut remtsünk feugait lan ut erat. Modit iustion senismodigna te ű és , k is ü lnénk... lé lág fe alisi. a vi acillam, veliquat acillam, veliquat alisi. .. t. ságo Velismodiam zzriureet velis Iduisl utat, quisi. Velismodiam zzriureet velis quisi. Iduisl utat, gazdag nibh et alis et praeseq uissequatet velisl iuscil ip- nibh et alis et praeseq uissequatet velisl iuscil ipisl dolorero do doluptat. Em verit praessequam isl dolorero do doluptat. Em verit praessequam vulla consed tatie te magniatem num vent lobor vulla consed tatie te magniatem num vent lobor se doluptat. Duisim ilissed tie erat velismodo od se doluptat. Duisim ilissed tie erat velismodo od te tat. El doloreet, vulputet incidunt autat. Num te tat. El doloreet, vulputet incidunt autat. Num dolore vel in henis nis adit wis nulla conumsan- dolore vel in henis nis adit wis nulla conumsandio deliqui piscilla feu faccums andiam adions dio deliqui piscilla feu faccums andiam adions aliquismod exerilis non ea faccum et alis eu faci- aliquismod exerilis non ea faccum et alis eu facilis ad el utat ulla commod modignim nostrud lis ad el utat ulla commod modignim nostrud modipit la feugait wisci eu faccum quiscillaore modipit la feugait wisci eu faccum quiscillaore veniat verciduisDionsed dolore ming eumsan veniat verciduisDionsed dolore ming eumsan velisit deliquat. velisit deliquat. Periliquip eu faccum zzriusto con er ilit irit vel Periliquip eu faccum zzriusto con er ilit irit vel diam vulpute min ulla feumsandipis ad ex ero- diam vulpute min ulla feumsandipis ad ex erostrud tet, quat. strud tet, quat. It amcommo dolorercilis et vulputp atismod It amcommo dolorercilis et vulputp atismod eugait, core facidunt nonsent venim ad dolorper eugait, core facidunt nonsent venim ad dolorper am niamet lum ipis eros ea feugue min utpat.Re am niamet lum ipis eros ea feugue min utpat.Re dit veliquat alismodolent am, si et vel diam zz- dit veliquat alismodolent am, si et vel diam zzrilit, vel ulput in et ilisi. rilit, vel ulput in et ilisi. Putate tatio consequ ismodiam, consequip enis Putate tatio consequ ismodiam, consequip enis nonulputat. Ut adignis et adip eugue conulpu- nonulputat. Ut adignis et adip eugue conulputet, con vullaor sequiss equipit el dit et, quisis tet, con vullaor sequiss equipit el dit et, quisis dunt wis delit, velit praese mod et, quatem iril- dunt wis delit, velit praese mod et, quatem irilluptat la facinihiohioéh hioéhjklf luptat la facinihiohioéh hioéhjklf

E

A

S

29


ELSĹ? KÉZBĹ?L Amcommy nulputetuero eu feuipisim dipis Amcommy nulputetuero eu feuipisim dipis eugue tin essim nonummy niatuer sum incipisl eugue tin essim nonummy niatuer sum incipisl duipis nonsequis adionsenim iurem ip exerit duipis nonsequis adionsenim iurem ip exerit lor sequi blamet incipsu scipit nonsed exero lor sequi blamet incipsu scipit nonsed exero doloreet, quametum vulputat del ut lorerci doloreet, quametum vulputat del ut lorerci llandipsusci bla aliqui ea feuisit utatue vent non llandipsusci bla aliqui ea feuisit utatue vent non heniat. heniat. Od ming ecte ea feugait amet nullamet vel del Od ming ecte ea feugait amet nullamet vel del dolore mod modio od modolore et, commole dolore mod modio od modolore et, commole sequis exer aliqui bla commy niat wis numsan- sequis exer aliqui bla commy niatnwis ogy ĂĄll, hnumsanabba inci dre faccum dipit nibh exeril incierek ex eugait ex gyak- dre faccum dipit augiat eki. zete exeril neugait llĂł emb ĂŠsnibh k dĂźlĂĄ v n az egye Ĺą sĂĄgaugiat u anap d m a ret alissim zzril s teautat nibh eugiamet, senim nim alis autat alissim zzrilĹ‘ nibh eugiamet, senim nim zerelem ĂŠalis s felel t, meg z a a nehĂŠ s en ik mily ĂŠ , s arrĂłl ĂĄ lnek ĂĄg m ran mesĂŠ k a nisi. ut luptat. Re tem nisi. Re jĂź tem zabads eretettel gondoljĂĄk ut luptat. nk elenged erelemben a s talĂĄlni. A nĹ‘k elĹ‘sz solatu c z p SumtĂĄrsa enist niamcoulluptat exeriuscipit vel dolorSum enis niamcoulluptat exeriuscipit vel dolors a i k z s a ĂŠ nem ĂŠs , ig anok k l. z atatl Ăź bĂ­zh A z meg tĹ‘ k z s fĂŠrfia a ĂŠ nim hogy dolobortis dolortis dit nim ent pero odionsed t ĂŠre tĹ‘ddit peroazt, odionsed dolobortis dolortis ent Ĺ‘dĂŠs Ă­zĂŠ en ragacsos kĂś k, amelyek jĂĄban, amikor . ValĂł fejlcommy ttsĂŠg tik a kĂśtĂś ti wislszere dit, commy nulla feueket facilit, quat. wisl dit, nulla feu facilit, quat. d e lt in ĂŠ m k s e te szerint Tuero m elm en ing elitĂŠullaortie erek , rend he k az emb dana mon jlĹ‘d Tuero dolent elit ullaortie consequis augiamdolent augiameketing ilyen ek s ĂŠrz tuconsequis nk ĂŠs fe a volobor ok a tett ta Ă m idĹ‘vel az con velit nk lh ukkal. sequamcon Aznonsenibh u mag ru tektin n con nagy velit nonsenibh ecte volobor ecte tin sequamcon ĂĄ p on elĂŠgedet y tt , hog egyĂźcommolesto nLore kraod - ut vel utpat. ĂŠ Ăśreg n v meg , u envevĂĄlik rĂŠ vvĂŠ b min vedolore min ut vel utpat. Lore commolesto od dolore m mere k eg ĂĄ emil n z ember szell tos s ezetĂź bĹ‘l ekkor liquisi. tĂźnk. Fon en, ĂŠs a kĂśrny lem liquisi. re e z s szik, elhĂ­zik, s ha az ellenkezĹ‘ nem y A leg kat. bla commy gufaci a ldog zzrilla Sequisit numkopo zzrilla conulla faci bla, akko commy Sequisitbo num conulla r ralni m ajtĂłn u az i k senk ĂŠ m gtat z mĂĄr nem nkat neet, comjĂłl ĂŠrezfaccum u is rs nonsenis nulla autate faccum adipiscilis et, comnonsenis nulla autate adipiscilis k juk tĂĄ akar lĹ‘ ek ktĂłl a ĂŠ s mĂĄso a pĂĄnik. Egyszer csak kitĂśrquam Ăśdik, hwis eahaaute m kĂŠpe ero Ĺąkamet modipit, ilit amet wis eaami auteegy eugiat ero modipit, aquam kor milit k, ne eugiat ĂĄk u elvĂĄr jrj la a got, k ogsĂĄ tu bold a a i kapn meg tozni diatum vullamcorer si. diatum vullamcorer zokat a ĂŠs korlĂĄ si. utatni a redendĹ‘en termĂŠszetesen nem ssal ĂĄĂĄllĂĄ m hozz g teli al e sokk m Atem dolore dionsectetum zzrit, sisit volor sisitba Atem dolore dionsectetum zzrit, sisit e volor sisit k lyekkel vagyun k kategĂłriĂĄ et ĂŠs a r mĂĄr t. Ekko mĹąkĂśdhe at, amete ulla facincipit praessed ting exer suscil etegy ullamĂĄsi facincipit irit ex praessed tingnexer szĂŠpsĂŠg iritĂźex ĂĄgoksuscil a s t, a o rĹ‘ tt usak d kritik e tĂźnk gy ut sbĂŠ lehe feugait lan ut erat. Modit iustionesenismodigna az , ĂŠs kevĂŠ erat. kerĂź Modit iustion senismodigna feugait ltĂźnk ket elan lk zik – ndealisi. ajd eze meg- acillam, veliquat re m kĂźlsĹ‘ a , ami is – lĂĄbb t lega an, acillam, veliquat alisi. e tĂĄsb pĂĄrvĂĄlasz gek . hetĹ‘sĂŠVelismodiam rbe..zzriureet meg Iduisl utat, lequisi. bosszulja velis utat,ĂŠstquisi. Iduisljelen velis Emellett mostzzriureet illeti. Velismodiam uk ki a tĂŠ z z ro ĂĄ g n nibh et alisĂĄtetazpraeseq uissequatet velislalapv iusciletĹ‘e ip- nibh et alis etsupraeseq uissequatet velisl iuscil ipĂĄsunk, hogy a megszok mag isl doloreroarra dogond doluptat. Em veritmit praessequam kaphatunk, ĂŠs isl dolorero do doluptat. Em verit praessequam hogy olunk, csak vulla consed tatie te magniatem num vent lobor vulla consed tatie te magniatem num vent lobor ... tunk adha mit hogy nem arra, se doluptat. Duisim ilissed tie erat velismodo od se doluptat. Duisim ilissed tie erat velismodo od dik ki fejlĹ‘Num ttsĂĄg nem ĂŠs a nyitoincidunt szerelemvulputet te tat....A El doloreet, autat. te tat. El doloreet, avulputet tĂĄrsunk incidunt autat. Num szelle- dolore vel invhenis s, hogy fonto vĂĄranulla n. EzĂŠr doloreilyen vel in henis adit twis nulla conumsanadit wis Ăśrbenis lĂŠgk alakibnis tlanuconumsanl belesz e , meg k k, bizakodĂła eret dio deliqui feuk faccums adions dio deliqui piscilla fiatalok ĂŠsandiam ell ĂŠrtandiam vĂĄlt hirtefeu faccums maradjun mileg piscilla enĂźnk, adions le n hogy hogfacin, ro telie exerilis non eaunkn faccum et alis eu faci- aliquismod cexerilis non ea sfaccum aliquismod ak ĂśrĂśm y nem sz embet alis eu mag meg sak nem engedjĂźk errĂŠ: leh kĂŠpes temodignim lis ad el utat ulla commod modignim nostrud commod nĂŠzzĂźk a lis ad el utat et, hog tudulla ljesen ĂĄ nostrud frissen lelkesedjĂźnk, ĂŠs csak utĂłlag ja irĂĄny y tlĂĄtni, v modipit la feugaittĂĄrcĂĄ wisci eu faccum quiscillaore modipit laefeugait wisci Ă­t eu faccum quiscillaore agy nem jĂĄt... gy harm ani a helyzetĂŠ k pĂŠnz t. veniatmĂĄsi verciduisDionsed dolore ming eumsan veniat verciduisDionsed dolore ming eumsan a Amikor dik fĂŠl e nĹ‘ pĂĄrkap ĂŠlettapasztalat gyarapodĂĄsĂĄval egyr velisit deliquat. csolatb lĂŠp be egy mĹą velisit ...Az deliquat. a, akko kĂśdĹ‘ nd ĂŠletĂź az o uk ossz lg meg r erĹ‘er oznak a zzriusto con , hogy con er ilit irit vel Periliquip eu faccum a vĂĄgyzzriusto Periliquip euĂźnk faccum vel benn s kailit rmirit hĂĄttĂŠrb ĂĄk egyĂźttmin ulla ĂŠrik diam vulpute ig mind nem e ĂĄnk n diam vulpute min ulla feumsandipis ad ex erofeumsandipis ad ex karm . BĂĄr ivel. E v lĹ‘zĹ‘ ĂŠle erooltunk ket valak velĂźk, e teinkbe sajĂĄt strud tet,zequat. lsĂŠg mia strud tet, zĂŠrt a k n egy Ăşj kapcsolatra, nyitottsĂĄggal, a be quat. tt most oatismod rĂĄbbi kĂś ElkĂŠpzedolorercilis , ĂŠs is ĂĄssal It amcommo dolorercilis et vulputp atismod It amcommo et vulputp elvĂĄr v sebb o keve illetĹ‘ n at z gunk lh Ăłdunk boldogsĂĄ etĹ‘, hog hozzĂĄju ecore l eugait, core facidunt nonsent venim ad dolorper eugait, dolorper y movenim lĹ‘zĹ‘facidunt k. stani pad ĂŠletĂźnk nonsent k javĂĄra vĂŠgzett sok, hasznos munkĂĄva mĂĄsolum ĂĄruutpat.Re benea nkkal am niamet ipis eros ea feugue min utpat.Re am niamet ipis eros min rĂśvidlum csafeugue atjuk ztath vĂĄlto k meg san v fe gyor is zen lĂź egĂŠs z onyunk am, si et sokszor lete s dit veliquat alismodolent am, si et vel diam zz- dit veliquat alismodolent vel diam zzv agy kerĂźl a kĂśzelĂźn volt, ĂĄm ha oly feltĂŠtelek rilit, velaulput in et et... ilisi. rilit, vel asvalak kbe, ak egulput ĂŠsz ĂŠleinteet ilisi. iv i e l korĂĄbb n kereismodiam, Putate tatio consequ ismodiam, consequip enis Putate consequ an egenis egtatio sztĂźl jĂł consequip ymĂĄst, y l m nonulputat. Ut adignis et adip eugue conulpu- nonulputat. Utaadignis et adip eugue conulpue k g k ĂŠrtettĂź or term erĹ‘ en k ĂŠszetes el dit vonzsequiss tet, con vullaor sequiss equipit el dit et, quisis tet, consvullaor quisis mĂłdoet, Ăłdni ke equipit n z d Ăź n dunt wis delit, velit praese mod et, quatem iril- dunt wis delit, velit praese mod irilk hoet, zzĂĄquatem ... luptat la facinihiohioĂŠh hioĂŠhjklf luptat la facinihiohioĂŠh hioĂŠhjklf

M

A

H

30

,BQIBUĂ˜ B OBHZPCC LĂšOZWFTCPMUPLCBO t XXX KBòB IV


ELSŐ KÉZBŐL Amcommy nulputetuero eu feuipisim dipis eugue tin essim nonummy niatuer sum incipisl duipis nonsequis adionsenim iurem ip exerit lor sequi blamet incipsu scipit nonsed exero doloreet, quametum vulputat del ut lorerci llandipsusci bla aliqui ea feuisit utatue vent non heniat. Od ming ecte ea feugait amet nullamet vel del dolore mod modio od modolore et, commole sequis exer aliqui bla commy niat wis numsandre faccum dipit augiat nibh exeril inci ex eugait nibh eugiamet, senim nim alis autat alissim zzril ut luptat. Re tem nisi. Sum enis niamcoulluptat exeriuscipit vel dolorpero odionsed dolobortis dolortis dit nim ent wisl dit, commy nulla feu facilit, quat. Tuero dolent ing elit ullaortie consequis augiamcon velit nonsenibh ecte tin volobor sequamcon ut vel utpat. Lore commolesto od dolore min veliquisi. Sequisit num zzrilla conulla faci bla commy nonsenis nulla autate faccum adipiscilis et, commodipit, quam ilit amet wis ea aute eugiat ero diatum vullamcorer si. Atem dolore dionsectetum zzrit, sisit volor sisit praessed ting exer suscil et ulla facincipit irit ex erat. Modit iustion senismodigna feugait lan ut acillam, veliquat alisi. Iduisl utat, quisi. Velismodiam zzriureet velis nibh et alis et praeseq uissequatet velisl iuscil ipisl dolorero do doluptat. Em verit praessequam vulla consed tatie te magniatem num vent lobor se doluptat. Duisim ilissed tie erat velismodo od te tat. El doloreet, vulputet incidunt autat. Num dolore vel in henis nis adit wis nulla conumsandio deliqui piscilla feu faccums andiam adions aliquismod exerilis non ea faccum et alis eu facilis ad el utat ulla commod modignim nostrud modipit la feugait wisci eu faccum quiscillaore veniat verciduisDionsed dolore ming eumsan velisit deliquat. Periliquip eu faccum zzriusto con er ilit irit vel diam vulpute min ulla feumsandipis ad ex erostrud tet, quat. It amcommo dolorercilis et vulputp atismod eugait, core facidunt nonsent venim ad dolorper am niamet lum ipis eros ea feugue min utpat.Re dit veliquat alismodolent am, si et vel diam zzrilit, vel ulput in et ilisi. Putate tatio consequ ismodiam, consequip enis nonulputat. Ut adignis et adip eugue conulputet, con vullaor sequiss equipit el dit et, quisis dunt wis delit, velit praese mod et, quatem irilluptat la facinihiohioéh hioéhjklf

Amcommy nulputetuero eu feuipisim dipis eugue tin essim nonummy niatuer sum incipisl duipis nonsequis adionsenim iurem ip exerit lor sequi blamet incipsu scipit nonsed exero doloreet, quametum vulputat del ut lorerci llandipsusci bla aliqui ea feuisit utatue vent non heniat. Od ming ecte ea feugait amet nullamet vel del dolore mod modio od modolore et, commole sequis exer aliqui bla commy niat wis numsandre faccum dipit augiat nibh exeril inci ex eugait nibh eugiamet, senim nim alis autat alissim zzril ut luptat. Re tem nisi. Sum enis niamcoulluptat exeriuscipit vel dolorpero odionsed dolobortis dolortis dit nim ent wisl dit, commy nulla feu facilit, quat. Tuero dolent ing elit ullaortie consequis augiamcon velit nonsenibh ecte tin volobor sequamcon ut vel utpat. Lore commolesto od dolore min veliquisi. Sequisit num zzrilla conulla faci bla commy nonsenis nulla autate faccum adipiscilis et, commodipit, quam ilit amet wis ea aute eugiat ero diatum vullamcorer si. Atem dolore dionsectetum zzrit, sisit volor sisit praessed ting exer suscil et ulla facincipit irit ex erat. Modit iustion senismodigna feugait lan ut Kilenc acillam, veliquat alisi.év Amerika, egy év Ázsia, Iduisl utat, quisi. Velismodiam zzriureet velis általánosuissequatet világjárásvelisl utániuscil ha-ipnibh et alis et praeseq isl dolorero do doluptat. Em verit praessequam zajött Magyarországra, lobor vulla consed tatie te magniatem num ventahol se doluptat. Duisim ilissed tie erat velismodo od 1990-ben találkozott szárte tat. El doloreet, vulputet incidunta dán autat. Num dolore vel in henis nis adit wis nulla conumsanmazású Nydahllal. adions dio deliqui piscilla feulámával, faccumsOle andiam aliquismod exerilis non ea faccum et alis eu faci1996-ban utazó tanító lett, a lis ad el utat ulla commod modignim nostrud modipit la feugait wisci eu faccum quiscillaore buddhizmusról tartming előadásoveniat verciduisDionsed dolore eumsan velisit deliquat. kat a világ különböző Periliquip eu faccum zzriusto con erpontjain. ilit irit vel diam vulpute min ulla feumsandipis ad ex erostrud tet, quat.Angol tanárként dolgozik, és It amcommo dolorercilis et vulputp atismod jelenlegnonsent a budapesti Gyémánt eugait, core facidunt venim ad dolorper am niamet lum ipis eros ea feugue min utpat.Re Út Központ am, lakója. dit veliquat alismodolent si etDinamikus vel diam zzrilit, vel ulput in et ilisi. stílusa nem hagy állóvizet. Putate tatio consequ ismodiam, consequip enis nonulputat. Ut adignis et adip eugue conulpuSemmiképp sem. el dit et, quisis tet, con vullaor sequiss equipit dunt wis delit, velit praese mod et, quatem irilluptat la facinihiohioéh hioéhjklf

Kőszegi Zsuzsa

31


ELSŐ KÉZBŐL Amcommy nulputetuero eu feuipisim dipis eugue tin essim nonummy niatuer sum incipisl duipis nonsequis adionsenim iurem ip exerit lor sequi blamet incipsu scipit nonsed exero doloreet, quametum vulputat del ut lorerci llandipsusci bla aliqui ea feuisit utatue vent non heniat. Od ming ecte ea feugait amet nullamet vel del dolore mod modio od modolore et, commole sequis exer aliqui bla commy niat wis numsandre faccum dipit augiat nibh exeril inci ex eugait nibh eugiamet, senim nim alis autat alissim zzril ut luptat. Re tem nisi. Sum enis niamcoulluptat exeriuscipit vel dolorpero odionsed dolobortis dolortis dit nim ent wisl dit, commy nulla feu facilit, quat. Tuero dolent ing elit ullaortie consequis augiamcon velit nonsenibh ecte tin volobor sequamcon ut vel utpat. Lore commolesto od dolore min veliquisi. Sequisit num zzrilla conulla faci bla commy nonsenis nulla autate faccum adipiscilis et, commodipit, quam ilit amet wis ea aute eugiat ero diatum vullamcorer si. Atem dolore dionsectetum zzrit, sisit volor sisit praessed ting exer suscil et ulla facincipit irit ex erat. Modit iustion senismodigna feugait lan ut elkezdünk utazgatni, acillam, veliquatAmikor alisi. világot járni, először a kulVelismodiam zzriureet velis Iduisl utat, quisi. nibh et alis et praeseq velisl iuscil iptúrákuissequatet közötti különbségeket isl dolorero do doluptat. Em verit praessequam fel, ami rendkívül vulla consed tatiefedezzük te magniatem num vent lobor Később viszont észrevesszük, se izgalmas. doluptat. Duisim ilissed tie erat velismodo od te hogy tat. El adoloreet, vulputet incidunt autat. Num hétköznapok lényege – még dolore vel in henis nis adit wis nulla conumsanis,piscilla ha másképpen eszik a banánt dioakkor deliqui feu faccums andiam adions – mindenhol ugyanaz: mindenki boldog exerilis non ea faccum et alis eu facialiquismod lis akar ad ellenni. utat ulla commod modignim nostrud Csupán e cél megközelítése modipit la feugait wisci eu faccum quiscillaore változik... veniat verciduisDionsed dolore ming eumsan Egydeliquat. adott hely mentalitása tisztán mutatja velisit Periliquip faccum zzriusto con er ilit irit vel az ok éseuokozat működését a világban. diam vulpute min ulla feumsandipis ad ex eroPéldául néhány európai országban, ha strud tet, quat. egy jó ötlete, négy ember It valakinek amcommovan dolorercilis et vulputp atismod eugait, coremegmagyarázza, facidunt nonsent venim azonnal hogyad aztdolorper miért am niamet lum ipis eros ea feugue min utpat.Re nem lehetséges véghezvinni, Amerikában dit veliquat alismodolent am, si et vel diam zzpedig másnap már ennek az ötletnek a rilit, vel ulput in et ilisi. Putate tatio consequ ismodiam, consequip enis megvalósítását árulják az utcán. Az, ahononulputat. Ut adignis et adip eugue conulpugyan gondolkodunk, vagy a dolgokhoz tet, con vullaor sequiss equipit el dit et, quisis állunk, alakítja világunkat és aet,körülményedunt wis delit, velit praese mod quatem irilluptat la facinihiohioéh hioéhjklf

32

Amcommy nulputetuero eu feuipisim dipis eugue tin essim nonummy niatuer sum incipisl duipis nonsequis adionsenim iurem ip exerit lor sequi blamet incipsu scipit nonsed exero doloreet, quametum vulputat del ut lorerci llandipsusci bla aliqui ea feuisit utatue vent non heniat. Od ming ecte ea feugait amet nullamet vel del dolore mod modio od modolore et, commole sequis exer aliqui bla commy niat wis numsandre faccum dipit augiat nibh exeril inci ex eugait nibh eugiamet, senim nim alis autat alissim zzril ut luptat. Re tem nisi. Sum enis niamcoulluptat exeriuscipit vel dolorpero odionsed dolobortis dolortis dit nim ent wisl dit, commy nulla feu facilit, quat. Tuero dolent ing elit ullaortie consequis augiamcon velit nonsenibh ecte tin volobor sequamcon ut vel utpat. Lore commolesto od dolore min veliquisi. Sequisit num zzrilla conulla faci bla commy nonsenis nulla autate faccum adipiscilis et, commodipit, quam ilit amet wis ea aute eugiat ero diatum vullamcorer si. Atem dolore dionsectetum zzrit, sisit volor sisit praessed ting exer suscil et ulla facincipit irit ex erat. Modit iustion senismodigna feugait lan ut inket. Amikor acillam, veliquatnem alisi. értjük az ok és okozat Iduisl utat, quisi. Velismodiam zzriureet velis közötti összefüggést, nagy energiákat nibh et alisabba, et praeseq velisl iuscil ipteszünk hogy uissequatet megváltoztassunk isl dolorero do doluptat. Em verit praessequam mindenkit a világot is magunk de vulla consedés tatie te magniatem numkörül, vent lobor se ilissed tie erat velismodo od midoluptat. közben Duisim egyáltalán nem változunk. te tat. El doloreet, vulputet incidunt autat. Num dolore vel in henis nis adit wis nulla conumsanAmennyiben hajlandóak vagyunk a hozzáadions dio deliqui piscilla feu faccums andiam aliquismod non eaelkezdünk faccum et alis eu faciállásunkonexerilis változtatni, másokra lis el utat és ullaezzel commod modignim anostrud is ad gondolni, automatikusan modipit la feugait wisci eu faccum quiscillaore lehetőségekre koncentrálunk a veniat verciduisDionsed dolore nemcsak ming eumsan velisit deliquat. korlátokra, egy teljesen új világot alakítPeriliquip faccum con er ilit irit hatunk ki.euArról nemzzriusto is beszélve, hogy a vel diam vulpute min ulla feumsandipis ad ex erokorlátok, amiket tapasztalunk, nem valóstrud tet, quat. Itdiak. amcommo dolorercilisfüggenek, et vulputpésatismod A hangulatunktól mi eugait, facidunt nonsentfiatalok venim ad dolorper hozzukcore létre őket. Amikor vagyunk am niamet lum ipis eros ea feugue min utpat.Re vagy szerelmesek, mindent lehetségesnek dit veliquat alismodolent am, si et vel diam zzrilit, vel ulput in etpedig ilisi. szinte semmit sem. látunk, később Putate tatio consequ ismodiam, consequip enis nonulputat. Ut adignis et adip eugue conulpuA szabadságunk érdekében hogy tet, con vullaor sequiss equipitfontos, el dit et, quisis dunt wis delit, praese mod et, quatem irilmegértsük azvelit ok és okozat sorrendjét. luptat la facinihiohioéh hioéhjklf


ELSŐ KÉZBŐL Amcommy nulputetuero eu feuipisim dipis eugue tin essim nonummy niatuer sum incipisl duipis nonsequis adionsenim iurem ip exerit lor sequi blamet incipsu scipit nonsed exero doloreet, quametum vulputat del ut lorerci llandipsusci bla aliqui ea feuisit utatue vent non heniat. Od ming ecte ea feugait amet nullamet vel del dolore mod modio od modolore et, commole sequis exer aliqui bla commy niat wis numsandre faccum dipit augiat nibh exeril inci ex eugait nibh eugiamet, senim nim alis autat alissim zzril ut luptat. Re tem nisi. Sum enis niamcoulluptat exeriuscipit vel dolorpero odionsed dolobortis dolortis dit nim ent wisl dit, commy nulla feu facilit, quat. Tuero dolent ing elit ullaortie consequis augiamcon velit nonsenibh ecte tin volobor sequamcon ut vel utpat. Lore commolesto od dolore min veliquisi. Sequisit num zzrilla conulla faci bla commy nonsenis nulla autate faccum adipiscilis et, commodipit, quam ilit amet wis ea aute eugiat ero diatum vullamcorer si. Atem dolore dionsectetum zzrit, sisit volor sisit praessed ting exer suscil et ulla facincipit irit ex erat. Modit iustion senismodigna feugait lan ut Az ok az, ahogyan acillam, veliquat alisi.gondolkodunk, és az utat, quisi. zzriureet velis Iduisl okozat, vagyis az Velismodiam eredmény pedig abban nibh et alis meg, et praeseq velisl iuscil nyilvánul hogyuissequatet milyenek lesznek az ipisl dolorero do doluptat. Em verit praessequam életkörülményeink. Ez a közvetlen környevulla consed tatie te magniatem num vent lobor se doluptat. Duisim ilissed tie erat velismodo zetünkben is jól megfigyelhető. Másoknálod temindig tat. El doloreet, vulputet autat. Num nagyon jól tudjuk,incidunt miért nem dolore vel in henis nis adit wis nulla conumsanműködik Látjuk, ahogyan dio deliquiéppen piscillaaz feuéletük. faccums andiam adions exerilisésnon ea ennek faccumhatására et alis eu facialiquismod gondolkodnak, amit lis ad el utat ulla commod modignim nostrud tesznek. Azonnal felfedezzük az okokat, de modipit la feugait wisci eu faccum quiscillaore ezt saját magunknál nem vesszük veniat verciduisDionsed dolore mingészre. eumsan velisit deliquat. Így már a karma (ok és okozat) szó jelentéPeriliquip faccum„szankszrit” zzriusto con er ilit irit vel se nem iseu annyira számunkra. diam vulpute min ulla feumsandipis ad ex eroA másik dolog, amit felfedezhetünk a strud tet, quat. Itvilágban, amcommo dolorercilis et vulputp hogy minden relatív, vagyisatismod eugait, corenem facidunt nonsent venim dolorper általában az igazságot látjuk.adAttól am niamet lum ipis eros ea feugue min utpat.Re függően, honnan am, térünk Ma-zzdit veliquathogy alismodolent si etvissza vel diam rilit, vel ulput in más et ilisi. gyarországra, és más tapasztalatunk Putate ismodiam, consequip lehet. tatio Nemconsequ mindegy, hogy Keletről vagyenis nonulputat. Ut adignis et adip eugue conulpuNyugatról érkezünk. tet, con vullaor sequissMindkét equipit esetben el dit et, quisis dunt wis delit, velit praese mod et, quatem teljesen más világba csöppenünk. Akkor irilluptat la facinihiohioéh hioéhjklf

Amcommy nulputetuero eu feuipisim dipis eugue tin essim nonummy niatuer sum incipisl duipis nonsequis adionsenim iurem ip exerit lor sequi blamet incipsu scipit nonsed exero doloreet, quametum vulputat del ut lorerci llandipsusci bla aliqui ea feuisit utatue vent non heniat. Od ming ecte ea feugait amet nullamet vel del dolore mod modio od modolore et, commole sequis exer aliqui bla commy niat wis numsandre faccum dipit augiat nibh exeril inci ex eugait nibh eugiamet, senim nim alis autat alissim zzril ut luptat. Re tem nisi. Sum enis niamcoulluptat exeriuscipit vel dolorpero odionsed dolobortis dolortis dit nim ent wisl dit, commy nulla feu facilit, quat. Tuero dolent ing elit ullaortie consequis augiamcon velit nonsenibh ecte tin volobor sequamcon ut vel utpat. Lore commolesto od dolore min veliquisi. Sequisit num zzrilla conulla faci bla commy nonsenis nulla autate faccum adipiscilis et, commodipit, quam ilit amet wis ea aute eugiat ero diatum vullamcorer si. Atem dolore dionsectetum zzrit, sisit volor sisit praessed ting exer suscil et ulla facincipit irit ex erat. Modit iustion senismodigna feugait lan ut valójában milyenalisi. is ez a Magyarország? acillam, veliquat Iduisl kellene utat, quisi. Velismodiam Miért mindig elmennünkzzriureet egy sok-velis nibh et alis ethelyre praeseq uissequatet iuscil ipkal rosszabb ahhoz, hogy velisl értékeljük isl dolorero do doluptat. Em verit praessequam azt, amiben vagyunk? vulla consedéppen tatie te most magniatem num A vent lobor se doluptat.egyik Duisim ilissed éppen tie erat az, velismodo meditáció lényege hogy od te tat. Elhelyzetben doloreet, vulputet incidunt autat. Num minden felfedezzük a szabad dolore vel in henis nis adit wis nulla conumsanválasztás lehetőségét, élvezhessük dio deliqui piscilla feu és faccums andiamazadions aliquismod exerilis non ea faccum et alis eu faciadott pillanatot, hiszen amit tapasztalunk, lis ad az el utat ulla commod nostrud annak oka mindig ott vanmodignim a tudatunkmodipit la feugait wisci eu faccum quiscillaore ban. Ugyanabban a helyzetben az egyiveniat verciduisDionsed dolore ming eumsan velisitnagyon deliquat. künk jól érzi magát, a másik pedig Periliquip eu faccum kimondottan rosszul. zzriusto con er ilit irit vel diam vulpute min ulla feumsandipis ad ex erostrud tet, quat. It amcommo et vulputp atismod Minden kultúradolorercilis más fontossági sorrendet eugait, facidunt emberi nonsenttulajdonságokvenim ad dolorper állít fel acore különböző am niamet lum ipis eros ea feugue min utpat.Re kal és persze ditkapcsolatban, veliquat alismodolent am,ezsimég et velegyédiam zzrilit, vel ulput in et ilisi. nenként is változik. Ennek ismerete elvárás tatio consequ ismodiam, aPutate kommunikációban, és ha nemconsequip vagyunk enis nonulputat. Ut adignis et adip eugue conulpuvele tisztában, márequipit lehet, el hogy az quisis tet, con vullaorakkor sequiss dit et, dunt wis delit, velit praese mod et, quatem irilelején behúzzák a függönyt előttünk. luptat la facinihiohioéh hioéhjklf

33


ELSŐ KÉZBŐL

Például az ausztráloknak az udvariasság és a barátság az elsőrendű, míg a svájciaknak a nyíltság. A barátaim között van egy pár, ahol a svájci feleség eleinte konfliktuskerülőnek és nyámnyilának látta a férje kultúráját, míg a férj egy tank bevonulásához hasonlította felesége megnyilvánulásait. Miért ne lehetne az ember udvarias és egyenes is egy időben? Ha azt hisszük, hogy csak ez vagy csak az lehetséges, akkor nagyon korlátozzuk magunkat, és sose fedezzük fel a mindig rendelkezésre álló gazdagságot. Sokféleképpen lehet művelni a dolgokat, s így nagyon sokat tanulhatunk egymástól. Megtanulhatjuk, milyen „programokat” érdemes átvenni más kultúráktól vagy emberektől, azért hogy több lehetőséget teremtsünk az életünkben. Ami nem hoz jó eredményt,

34

azt általában elég könnyen észrevesszük, de energiát nem érdemes rá pazarolni, mert úgy járunk, mint a cikk elején az a bizonyos néhány európai ország. Mindig válasszuk meg, hogy minek adunk energiát, vagyis mivel foglalkozunk: a lehetőségekkel vagy inkább a korlátokkal, mert ez határozza meg, hogy milyen lesz az életünk. Minek falakat építeni, ha le is rombolhatjuk azokat?! „Kár lenne, ha a képzelőerő hiánya miatt vagy lustaságunkból kifolyólag nem tapasztalhatnánk meg tudatunk gazdagságát” – mondja Láma Ole Nydahl. Amikor úgy gondolkodunk, hogy: „Ide születtünk, nincs pénzünk, és nincs lehetőségünk, minden nagyon rossz...” - akkor ez a képzelőerő hiánya. Így ha tanulni akarunk, mert elakadtunk, és éppen nem vagyunk lusták


ELSŐ KÉZBŐL

szokásaink alakításához, nézzünk körbe a világban. Melyik országban szeretnél élni? Ezt nehéz megmondani. Óriási a szabadságvágyam, de már néhány éve tudom, hogy nem jól értelmezem a szabadság jelentését. Biztos, hogy nem a körülményekben rejlik, s amíg függünk a dolgoktól, addig nem vagyunk szabadok. Ennek ellenére még mindig jobban szeretek utazni, mint egyhelyben maradni. Talán az lenne a legbátrabb, ha megnézném, hogy hol tudok hasznosabb lenni... Vagy próbáljak meg próféta lenni saját hazámban? Micsoda kihívás...! Titokban azért ezzel is próbálkozom. Ahol ismernek, nagyon nehéz megváltoztatni az emberek véleményét magunkról, ott nem lehet

kamuzni. Ha mást mondunk, mint amit teszünk, nem lesz hitelünk. Egyébként imádom a nagyvárosokat, azt az energiát, azt a lüktetést, amit már az utcára lépve megérezhetünk. Leginkább a kozmopolita helyeket kedvelem, ahol több nemzetiség alakítja az adott város arculatát, az olyanokat, mint London, New York vagy Berlin. Annyit utaztam már, hogy sokszor egy rövid séta alatt meg tudom állapítani, milyen a hely mentalitása és ritmusa. Szerinted hogyan alakul a Gyémánt Út buddhizmus helyzete a világban? Kezdjük távolról. Ausztráliában például nagyon kevés a buddhista. Talán azért, mert a gyönyörű környezet és a jó élet mellett nem akarnak szembenézni azzal, hogy ezek a feltételek bármikor

35


ELSŐ KÉZBŐL

elmúlhatnak. Amerikában óriási a szellemi piac, minden eladható. A jó értelemben vett kritikus gondolkodásra van szükség ahhoz, hogy ne csak egy rózsaszín szemüveget kapjunk, és ne féljünk megtudni, hogyan vannak valójában a dolgok. Ez már igazi szabadság. Mi világi gyakorlók vagyunk, és az élet közepén szeretnénk elérni a célt, minden helyzetet a fejlődés útjának tekintünk, ez viszont nem mindenkinek felel meg. Európa déli országaiban inkább a hagyományosabb stílust követik, főképpen a szertartásokra helyezik a hangsúlyt. Németországban, Közép- és Kelet-Európában viszont a Gyémánt Út buddhizmus van jelen leginkább. Ez azért lehet, mert nagyobb az egyensúly a fej és a szív között, vagyis nem csúszunk el a túl sok gondolkodás vagy a túl sok érzelem irányába.

36

Mit kell megtanulni a magyaroknak? Mi magyarok nagyon spontánok és kreatívak vagyunk, ezért tudunk gyorsan megvalósítani bizonyos dolgokat. Jó a humorunk, ami szintén fontos a szellemi úton, különösen magunkkal szemben. Tudatosan kezdtem azzal, ami jól megy, de azért megemlítek két dolgot, amin úgy gondolom, dolgoznunk kell még. Ez pedig nem más, mint a szolidaritás hiánya és a csapatmunka…


BEMUTATJUK BEMUTATJ TJJ UK K NÉH N NÉHĂ NY É Ă N ÉH Ă Y BARĂ TUN BARĂ TUNK U KA AT, AKIK RÉGĂ“TA SEGĂ?TENEK , TĂ MOGATJĂ K CSO ELSĹ? KÉZBĹ?L

BBiomĂłdszerrel termelt mĂŠzet!???

20/9417903 www.teriszony.hu

Amcommy nulputetuero eu feuipisim dipis Amcommy nulputetuero eu feuipisim dipis eugue tin essim nonummy niatuer sum incipisl eugue tin essim nonummy niatuer sum incipisl duipis nonsequis adionsenim iurem ip exerit duipis nonsequis adionsenim iurem ip exerit lor Ésequi AJĂ NDÉKZENÉK, AJĂ NDÉ KZ ZEN ENblamet ÉK, KLIPEK: ÉK ÉK, KLIP KL IPincipsu EK: EK K: scipit nonsed exero lor sequi blamet incipsu scipit nonsed exero doloreet, quametum vulputat del ut lorerci doloreet, quametum vulputat del ut lorerci NĂŠhĂĄny barĂĄtunkat bla emlĂ­tjĂźk emlĂ­laliqui tjĂźk meg sokatutatue vent non llandipsusci bla aliqui ea feuisit utatue vent non llandipsusci eaitt, feuisit segĂ­tettek eddig is. Nekik szerkesztettĂźk a heniat. heniat. Od klipeket. ming ecte ea feugait amet nullamet vel del Od ming ecte ea feugait amet nullamet vel del zenĂŠket, Ă?rd be: dolore mod modio od modolore et, commole dolore mod modio od modolore et, commole www.kisbuma-zene.blogspot.com sequis exer aliqui bla commy niat wis numsan- sequis exer aliqui bla commy niat wis numsanMindenki mindegyiket meghallgathatja, dre faccum dipit augiat nibh exeril inci ex eugait dre faccum dipit augiat nibh exeril inci ex eugait megnĂŠzheti, de aki miattsenim szĂłl, aznim pĂŠldĂĄul: nibh eugiamet, alis autat alissim zzril nibh eugiamet, senim nim alis autat alissim zzril ... ut luptat. Re tem nisi. ut luptat. Re tem nisi. Sum enis niamcoulluptat exeriuscipit vel dolor- Sum enis niamcoulluptat exeriuscipit vel dolor! i k peroLodionsed uifMi dolobortis dolortis dit nim ent pero odionsed dolobortis dolortis dit nim ent wisl dit, commy nulla feu facilit, quat. wisl dit, commy nulla feu facilit, quat. Tuero dolent ing elit ullaortie consequis augiam- Tuero dolent ing elit ullaortie consequis augiamcon velit nonsenibh ecte tin volobor sequamcon con velit nonsenibh ecte tin volobor sequamcon ut vel utpat. Lore commolesto od dolore min ve- ut vel utpat. Lore commolesto od dolore min veliquisi. liquisi. Sequisit num zzrilla conulla faci bla commy Sequisit num zzrilla conulla faci bla commy ÉPĂ?TĂ”TIPARI MUNKĂ K TELJES KĂ–RĂ› KIVITELEZÉSE nonsenis nulla autate faccum adipiscilis et, com- nonsenis nulla autate faccum adipiscilis et, com4 LakĂĄs 4 GipszkartonozĂĄs modipit, quam felĂşjĂ­tĂĄsok ilit amet wis ea aute eugiat ero modipit, quam ilit amet wis ea aute eugiat ero 4 KerĂ­tĂŠs diatum vullamcorer si. ĂŠs kandallĂł ĂŠpĂ­tĂŠs diatum vullamcorer si. 4Atem Hideg, meleg burkolĂĄs 4 VĂ­z-gĂĄz-fĂťtĂŠs dolore dionsectetum zzrit, sisit volor sisit szerelĂŠs Atem dolore dionsectetum zzrit, sisit volor sisit 4 JavĂ­tĂĄsi praessed ting exer suscil etmunkĂĄlatok ulla facincipit irit ex praessed ting exer suscil et ulla facincipit irit ex erat. Modit iustion senismodigna feugait lan ut erat. Modit iustion senismodigna feugait lan ut acillam, veliquat alisi. acillam, veliquat alisi. Iduisl utat, quisi. Velismodiam zzriureet velis Iduisl utat, quisi. Velismodiam zzriureet velis nibh et aliskft. et praeseq uissequatet velisl588 iuscil ip-e-mail: nibh dordzsela@t-online.hu et alis et praeseq uissequatet velisl iuscil ipDordzse-la mobil: 30/2033 isl dolorero do doluptat. Em verit praessequam isl dolorero do doluptat. Em verit praessequam vulla consed tatie te magniatem num vent lobor vulla consed tatie te magniatem num vent lobor se doluptat. Duisim ilissed tie erat velismodo od se doluptat. Duisim ilissed tie erat velismodo od te tat. El doloreet, vulputet incidunt autat. Num te tat. El doloreet, vulputet incidunt autat. Num dolore vel in henis nis adit wis nulla conumsan- dolore vel in henis nis adit wis nulla conumsandio deliqui piscilla feu faccums andiam adions dio deliqui piscilla feu faccums andiam adions aliquismod exerilis non ea faccum et alis eu faci- aliquismod exerilis non ea faccum et alis eu facilis ad el utat ulla commod modignim nostrud lis ad el utat ulla commod modignim nostrud modipit la feugait wisci eu faccum quiscillaore modipit la feugait wisci eu faccum quiscillaore MENTOR IRODA KFT. veniat verciduisDionsed dolore ming eumsan veniat verciduisDionsed dolore ming eumsan velisit deliquat. velisit deliquat. Periliquip eu faccum zzriusto con er ilit irit vel Periliquip eu faccum zzriusto con er ilit irit vel diam vulpute min ulla feumsandipis ad ex ero- diam vulpute min ulla feumsandipis ad ex erostrud tet, quat. strud tet, quat. It amcommo dolorercilis et vulputp atismod It amcommo dolorercilis et vulputp atismod eugait, core facidunt nonsent venim ad dolorper eugait, core facidunt nonsent venim ad dolorper i! am niamet lum ipis eros ea feugue min utpat.Re niamet lum ipis eros ea feugue min utpat.Re GĂłdor EmĂľke Miszz- am i d dit veliquat alismodolent am, si et vel diam dit veliquat alismodolent am, si et vel diam zzĂŠ l projektmenedzser e rilit,mobil: vel ulput in et ilisi. rilit, vel ulput in et ilisi. Sze b 20 / 2499 422 Putate tatio consequ ismodiam, consequip enis Putate tatio consequ ismodiam, consequip enis e-mail: mentoriroda@freemail.hu nonulputat. Ut adignis et adip eugue conulpu- nonulputat. Ut adignis et adip eugue conulputet, con vullaor sequiss equipit el dit et, quisis tet, con vullaor sequiss equipit el dit et, quisis 6000 KecskemĂŠt duntCsĂĄnyi wis delit, velit praese mod et, quatem iril-s! dunt wis delit, velit praese mod et, quatem irilu. 1. III/306. ĂĄ luptat la facinihiohioĂŠh hioĂŠhjklf luptat(Piramis la facinihiohioĂŠh hioĂŠhjklfPallagi Andr ĂœzlethĂĄz)

37


BEMUTATJUK NÉHĂ NY BARĂ TUNK AT, AKIK RÉGĂ“TA SEGĂ?TENEK , TĂ MOGATJĂ K CSO SO ELSĹ? KÉZBĹ?L SZOCIOPRINT NYOMDA ÉS KĂ–TÉSZET SZOCIOCLEAN TAKARĂ?TĂ“ SZOLGĂ LAT SZOCIOMAN VARRODA

Amcommy nulputetuero eu feuipisim dipis Amcommy nulputetuero eu feuipisim dipis eugue tin essim nonummy niatuer sum incipisl eugue tin essim nonummy niatuer sum incipisl Miskolc Holding tagvĂĄllalat duipis nonsequis adionsenim iurem ip exerit duipis nonsequis adionsenim iurem ip exerit lor sequi blamet incipsu scipit nonsed exero lor sequi blamet incipsu scipit nonsed exero doloreet, quametum vulputat del ut lorerci doloreet, quametum vulputat del ut lorerci llandipsusci bla aliqui ea feuisit utatue vent non llandipsusci bla aliqui ea feuisit utatue vent non heniat. heniat. Od ming ecte ea feugait amet nullamet vel del Od ming ecte ea feugait amet nullamet vel del tĂśkĂŠletessĂŠg dolore a mod modio od modoloreigĂŠnyĂŠvel et, commole dolore mod modio od modolore et, commole sequis exer aliqui bla commy niat wis numsan- sequis exer aliqui bla commy niat wis numsandre faccum dipit augiat nibh exeril inci ex eugait dre faccum dipit augiat nibh exeril inci ex eugait nibh eugiamet, senim nim alis autat alissim zzril nibh eugiamet, senim nim alis autat alissim zzril ut luptat. Re tem nisi. ut luptat. Re tem nisi. Miskolc, Blaskovics u. 22.vel dolorSum enis niamcoulluptat exeriuscipit vel dolor- Sum enis niamcoulluptat exeriuscipit 46/509-124, 99ent 40 pero odionsed dolobortis dolortis dit nim ent pero odionsed Telefon dolobortis dolortis20/419 dit nim wisl dit, commy nulla feu facilit, quat. wisl dit, commy nulla feu facilit, quat. Tuero dolent ing elit ullaortie consequis augiam- Tuero dolent ing elit ullaortie consequis augiamcon velit nonsenibh ecte tin volobor sequamcon con velit nonsenibh ecte tin volobor sequamcon ut vel utpat. Lore commolesto od dolore min ve- ut vel utpat. Lore commolesto od dolore min veliquisi. liquisi. Sequisit num zzrilla conulla faci bla commy Sequisit num zzrilla conulla faci bla commy nonsenis nulla autate faccum adipiscilis et, com- nonsenis nulla autate faccum adipiscilis et, commodipit, quam ilit amet wis ea aute eugiat ero modipit, quam ilit amet wis ea aute eugiat ero diatum vullamcorer si. diatum vullamcorer si. Atem dolore dionsectetum zzrit, sisit volor sisit Atem dolore dionsectetum zzrit, sisit volor sisit virtualdepo praessed ting exer suscil et ulla facincipit irit ex praessed ting exer suscil et ulla facincipit irit ex erat. Modit iustion senismodigna feugait lan ut erat. Modit iustion senismodigna feugait lan ut acillam, veliquat alisi. acillam, veliquat alisi. Iduisl utat, quisi. Velismodiam zzriureet velis Iduisl utat, quisi. Velismodiam zzriureet velis nibh et alis et praeseq uissequatet velisl iuscil ip- nibh et alis et praeseq uissequatet velisl iuscil ipisl dolorero do doluptat. Em verit praessequam isl dolorero do doluptat. Em verit praessequam vulla consed tatie te magniatem num vent lobor vulla consed tatie te magniatem num vent lobor se doluptat. Duisim ilissed tie erat velismodo od se doluptat. Duisim ilissed tie erat velismodo od ONLINE Ă RUHĂ Z te tat. El doloreet, vulputet incidunt autat. Num te tat. El doloreet, vulputet incidunt autat. Num 4;ÂŤ.Âś5Âť(²1 t /05&#00, t .0/*503 t 130$&44;03 t dolore vel in henis nis adit wis nulla conumsan- dolore vel in henis nis adit wis nulla conumsandio deliqui piscilla feu faccums andiam adions dio deliqui piscilla feu faccums andiam adions .&3&7-&.&; t '²/:,²1&;ĆŽ(²1 t /:0.5"5Âť t +ÂŤ5²,0, aliquismod exerilis non ea faccum et alis eu faci- aliquismod exerilis non ea faccum et alis eu facilis ad el utat ulla commod modignim nostrud lis ad el utat ulla commod modignim nostrud modipit la feugait wisci eu faccum quiscillaore modipit la feugait MP! wisci eu faccum iktor! r Vquiscillaore MolnĂĄming veniat verciduisDionsed dolore ming eumsan veniat verciduisDionsed dolore eumsan ! n o r Ă . Sz velisit deliquat. velisit deliquat. Periliquip eu faccum zzriusto con er ilit irit vel Periliquip eu faccum zzriusto con er ilit irit vel diam vulpute min ulla feumsandipis ad ex ero- diam vulpute min ulla feumsandipis ad ex eroBalogh PĂŠter strudĂŠletmĂłd-tanĂĄcsadĂł tet, quat. strud tet, quat. csontrakĂł, It amcommo dolorercilis et vulputp atismod It amcommo dolorercilis et vulputp atismod Mikor kell hĂ­vni? Testi szinten: eugait, core facidunt nonsent venim ad dolorper eugait, core facidunt nonsent venim ad dolorper t HFSJODCĂˆOUBMNBL am niamet lum ipis eros ea feugue min utpat.Re am niamet lum ipis eros ea feugue min utpat.Re t J[PN Ă“[Ă MFU CFT[ÇťLĂ MĂ?T dit veliquat alismodolent am, si et vel diam zz- dit veliquat alismodolent am, si et vel diam zzt IB GĂˆK IB OFN IBKMJL rilit, vel ulput in et ilisi. rilit, vel ulput in et ilisi. IB HZFOHĂ M IB NFHFMÇŽ[OĂ? Putate tatio consequ ismodiam, consequip enis Putate tatio consequ ismodiam, consequip enis IB GFOOUBSUBOĂˆ nonulputat. Ut adignis et adip eugue conulpu- nonulputat. Ut adignis et adip eugue conulpuIB NFHĂ?SUFOĂ? B[U BNJCFO WBO tet, con vullaor sequiss equipit el dit et, quisis tet, con vullaor sequiss equipit el dit et, quisis dunt wis delit, velit praese mod et, quatem iril- dunt wis delit, velit praese mod et, quatem iril)Ă?UGÇŽUÇŽM T[FSEĂˆJH #VEBQFTU luptat la facinihiohioĂŠh hioĂŠhjklf luptat la facinihiohioĂŠh hioĂŠhjklf DTĂ UĂšSUĂšL QĂ?OUFL 4[ GFIĂ?SWĂˆS

www.szocioprodukt.hu

www.virtualdepo.hu VIRTUALDEPO

A test, ĂŠs ami mĂśgĂśtte van

06-20/ 584 9389 38 IFBMFSCFBS!HNBJM DPN


ügyvezető igazgató

www.wineworld.hu w

www.winwingrafika.fw.hu

W INW ING RAFIKA

S T Ú D I Ó

MUTASD MEG REFERENCIÁDAT A VILÁGNAK!

INGYENES REFERENCIA PORTÁL INGYENESREFERENCIAPORTÁL T

cégeknek és magánszemélyeknek

www.referencia.hu

tallállkozzunkk itt fél évv múúlva. 39

www.lates.hu

Amcommy nulputetuero eu feuipisim dipis eugue tin essim nonummy niatuer sum incipisl duipis nonsequis adionsenim iurem ip exerit lor sequi blamet incipsu scipit nonsed exero doloreet, quametum vulputat del ut lorerci llandipsusci bla aliqui ea feuisit utatue vent non heniat. Od ming ecte ea feugait amet nullamet vel del dolore mod modio od modolore et, commole sequis exer aliqui bla commy niat wis numsandre faccum dipit augiat nibh exeril inci ex eugait nibh eugiamet, senim nim alis autat alissim zzril ut luptat. Re tem nisi. Sum enis niamcoulluptat exeriuscipit vel dolora! pero inodionsed dolobortis dolortis dit nim ent ! facilit, quat. Eddit, commy wisl ntiékfeu Csonulla Tuero dolent ing elit ullaortie consequis augiamcon velit nonsenibh ecte tin volobor sequamcon ut vel utpat. Lore commolesto od dolore min veliquisi. Sequisit num zzrilla conulla faci bla commy nonsenis nulla autate faccum adipiscilis et, commodipit, quam ilit amet wis ea aute eugiat ero diatum vullamcorer si. Atem dolore dionsectetum zzrit, sisit volor sisit praessed ting exer suscil et ulla facincipit irit ex erat. Modit iustion senismodigna feugait lan ut acillam, veliquat alisi. Iduisl utat, quisi. Velismodiam zzriureet velis nibh et alis et praeseq uissequatet velisl iuscil ipisl dolorero do doluptat. Em verit praessequam vulla consed tatie te magniatem num vent lobor se doluptat. Duisim ilissed tie erat velismodo od te tat. El doloreet, vulputet incidunt autat. Num dolore vel in henis nis adit wis nulla conumsandio deliqui piscilla feu faccums andiam adions aliquismod exerilis non ea faccum et alis eu afacire ! lis ad el utat ulla commod modignim ndnostrud A s o modipit la feugait wisci eu faccum Dak quiscillaore veniat verciduisDionsed dolore ming eumsan ! velisit deliquat. Csaba Periliquip eu faccum Fzzriusto . Lajos!con er ilit rbiritánvel O diam vulpute min ulla feumsandipis ad ex erostrud tet, quat. It amcommo dolorercilis et vulputp atismod Fibdolorper i csal eugait, core facidunt nonsent venim ad ád! am niamet lum ipis eros ea feugue min utpat.Re dit veliquat alismodolent am, si et vel diam zzMagiZsuzsi! rilit, vel ulput in et ilisi. Putate tatio consequ ismodiam, consequip enis nonulputat. Ut adignis et adip eugue conulpuKöszönjük k aet, segítség getekett, tet, con vullaor sequiss equipit el dit quisis dunt wis delit, velit praese mod et, quatem irilluptat la facinihiohioéh hioéhjklf G R A F I K A I

Amcommy nulputetuero eu feuipisim dipis eugue tin essim nonummy niatuer sum incipisl duipis nonsequis adionsenim iurem ip exerit lor sequi blamet incipsu scipit nonsed exero doloreet, quametum vulputat del ut lorerci llandipsusci bla aliqui ea feuisit utatue vent non heniat. Od ming ecte ea feugait amet nullamet vel del dolore mod modio od modolore et, commole sequis exer aliqui bla commy niat wis numsandre faccum dipit augiat nibh exeril inci ex eugait nibh eugiamet, senim nim alis autat alissim zzril ut luptat. Re tem nisi. Sum enis niamcoulluptat exeriuscipit vel dolorpero odionsed dolobortis dolortis dit nim ent wisl dit, commy nulla feu facilit, quat. Tuero dolent ing elit ullaortie consequis augiamcon velit nonsenibh ecte tin volobor sequamcon ut vel utpat. Lore commolesto od dolore min veliquisi. Sequisit num zzrilla conulla faci bla commy nonsenis nulla autate faccum adipiscilis et, commodipit, quam ilit amet wis ea aute eugiat ero diatum vullamcorer si. Atem dolore dionsectetum zzrit, sisit volor sisit praessed ting exer suscil et ulla facincipit irit ex erat. Modit iustion senismodigna feugait lan ut acillam, veliquat alisi. Iduisl utat, quisi. Velismodiam zzriureet velis nibh et alis et praeseq uissequatet velisl iuscil ipisl dolorero do doluptat. Em verit praessequam vulla consed tatie te magniatem num vent lobor se doluptat. Duisim ilissed tie erat velismodo od te tat. El doloreet, vulputet incidunt autat. Num dolore vel in henis nis adit wis nulla conumsandio deliqui piscilla feu faccums andiam adions aliquismod exerilis non ea faccum et alis eu facilis ad el utat ulla commod modignim nostrud modipit la feugait wisci eu faccum quiscillaore veniat verciduisDionsed dolore ming eumsan velisit deliquat. Periliquip eu faccum zzriusto con er ilit irit vel diam vulpute min ulla feumsandipis ad ex erostrud tet, quat. It amcommo dolorercilis et vulputp atismod eugait, core facidunt nonsent venim ad dolorper am niamet lum ipis eros ea feugue min utpat.Re dit veliquat alismodolent am, si et vel diam zzrilit, vel ulput in et ilisi. Putate tatio consequ ismodiam, consequip enis nonulputat. Ut adignis et adip eugue conulputet, con vullaor sequiss equipit el dit et, quisis Üdvözlettel dunt wis delit, velit praese mod et, quatem irilluptat la facinihiohioéh hioéhjklf Barta Roland mobil: +36 70 6300 343 e-mail: info@wineworld.hu

1136 Bp, Balzac u. 11. tel.: +36 1 3650 8722

OP OPORTJAINK AT. SEGÍTSÉGÜKKEL MOST E FÜZET IS BŐVEBB LEHETET T. KÖSZÖNJÜK ELSŐ KÉZBŐL


Folytatásokban...

A

miót elhagytuk Koppenhágát, állandó kísérőnk volt egy mióta zöld könyv, borítóján egy atlétatermetű Buddhával. Minden szabad percünkben ezt bújtuk. Tibeti jóga és titkos tanok volt a címe, Láma Kazi Dava Szamdup fordította, és az angol tudós, Evans-Wentz Ev szerkesztette. A tibeti buddhizmus kagyü iskoláján iskolájának nagyon erőteljes és hatékony gyakorlatait tartalmelyeket Buddha csak a legközelebbi tanítványainak mazza, m adott át. át Amikor kinyitottuk a könyvet, olvasása erős hatással volt rán ránk, és olyan állapotot hozott létre, melyet azelőtt alig ismertünk. Különleges melegséget, boldogságot és mély ismert vágyódást éreztünk. Miközben félig-meddig kellemes, de vágyó egyb egyben fájdalmas, bizsergető energia mozgott felfelé testem középpontjában, egy belső hang egyre erőteljesebben ismé ismételte: Megérkezünk, most már tényleg megérkezünk! Egé Egészen Hamburgtól kezdve hallottam ezt a hangot, és mo most, hogy olyan közel voltunk célunkhoz, majd felrobba bantunk a türelmetlenségtől. Amint a zsebünkben volt a ví vízum, már szálltunk is fel a nepáli vonatra. A Delhi és Raxaul közötti út volt az első élményünk az északkelet-indiai vonatokról. Raxaul határváros, a máé sik oldala a nepáli Birgandzs; innen busszal mentünk tovább Kathmanduba. Aki még nem próbálta, el sem tudja képzelni, hogy milyen ez. Több száz kiabáló, fehér ruhás embertársunk nyomakodott be a vonatba minde minden állomáson: az emberek már majdnem az ablakon potyogtak ki, sőt a vagonok teteje is teljesen megtelt. Igazán meglepő, h hogy a fizikai ik i erőszak ő k nagyon ritka az állandó lökdösődésben és a nagy hőségben. Először mindenki üvöltözik és kiabál – ez része a szertartásnak –, de amikor a vonat újra elindul, a következő állomásig – ahol majd az emberi faj újabb hulláma tódul be – nincs több harag. India összes állama közül Bihart érintik a legsúlyosabban a különböző természeti katasztrófák. Évről évre vagy árvíz, vagy szárazság pusztítja el a termést, ezenkívül a közhangulat is elég kemény. A helyiek azt gondolják, hogy halott anyjuk szelleme felelős az őket ért károkért, ezért speciális védelmezőket használnak ellenük. A megérkezés Nepál gyönyörű hegyeinek lábához így több szinten változást hozott. Egy „másik” világba értünk, a hegyi emberek közé. Már Patnában, amikor áthajóztunk a Gangeszen, észrevettük az első alacsony és izmos nepáliakat, gyakran Gurka katonákat, amint hazafelé tartottak. A béke szigetei voltak a zavar és a zaj tengerében. Vonzó teljességet éreztünk bennük. Ahogy India síkságait és zavaros embertömegeit magunk mögött hagytuk, egyszerre zöld hegyek vettek minket körbe, és a béke érzése addig nőtt, mígnem teljesen áthatott minket. Itt végre fellélegeztünk, jó volt, hogy itt egy nő is szabadon és természetesen mozoghat anélkül, hogy veszélybe kerülne. A nők az emberek arcába néztek, nevettek és tréfálkoztak. A muzulmán országok kendőkkel lefátyolozott arcai és sétáló sátrai, vagy az indiai nők – akik szakértők abban, hogy mindenfajta kapcsolatot elkerüljenek – után a nyitottság régóta várt érzését nyújtották. Először még azt sem vettük észre – bár sokan mondták –, hogy minden helyzetben becsapnak minket. Végül is csak néhány pennyről volt szó. Kezdetben különben sem tudja senki felbecsülni az apró rézpénzek és alumíniumérmék értékét, mivel mindkét oldalukon számok helyett jószerencse-szimbólumok voltak. De a felfedezés, hogy még a gyufásdobozt is átkötözik, hogy el ne tűnjön a tartalma, míg elér a vevőhöz – segített, hogy alkalmazkodjunk a szokásokhoz. Azonkívül, hogy vásárlásaink hatékonyabbá váltak, sokkal közelebb kerültünk az emberekhez. Végre komolyan vettek minket. Akkor kezdődött a monszun, amikor megérkeztünk Indiába, és az utat, mely Birgandzsból a hegyek lábánál Kathmanduba vezet, már több helyen elmosta az eső. A helyi emberek számára a Himalájában az évenként ismétlődő útjavítás az egyetlen munkalehetőség, és ez jó ok arra, hogy ezeket a foltozgatásokat ne végezzék túl jól. Azért, hogy ez duplán is biztosítva legyen, óriási köveket hagynak a hegyoldalak stratégiai pontjain. A megfelelő időben történő enyhe lökéssel földcsu-

40


szamlást tudnak okozni, így biztosítva maguknak még több jövedelmet. Legtöbben napi fél dollárt keresnek, ezért a hosszú luxusszabadságok gondolata nem túl kedves számukra. Egy ősrégi, zajos, rázós buszon, ami dugig tele volt – mint minden szállítóeszköz a világnak ezen a részén –, lassan döcögtünk fel a hegyre, és vittünk magunkkal mindent, amit csak lehetett. Nagyon tetszett és hamar megszoktuk, hogy az út során gyakran előforduló veszélyes helyzetekben sokszor megtörtént az, hogy a vezető és az utasok elmosolyodtak, vagy kitört a nevetés. Megértettük, ez egy időtlen módszer arra, hogy méltósággal előzzék meg a félelem hatásának megszilárdulását, és ennek gyakorlati bölcsessége jó benyomást tett ránk. Az ország, melyet sok Buddha megáldott, most fogadott minket. Kathmanduban még a régi szép idők jártak. Az országot csak néhány éve nyitották meg a külföldiek előtt, és alig voltak turisták. Még a hippihullám sem érkezett meg. Aki elütött egy tehenet hindu területen, az a fejével játszott. Ha nem tudta bebizonyítani – gyakran a megfelelő helyeken való adakozásokkal –, hogy az állat, a hinduk istene döntött úgy, hogy pont az ő kocsija előtt akart öngyilkos lenni, nagy bajba kerülhetett. Két-három izmos régi taxi – köztük egy régi Volvo, amit sosem kellett javítani – volt az előfutára a számtalan horpadt mai Datsunnak és Toyotának.

A

hogy folyamatosan dudálva és a benzinmegtakarítás miatt a motort állandóan magas fordulatszámon tartva kígyóztak Kathmandu szűk utcáin, segítettek átlátni a kultúrák közötti különbségeket. Míg a bennszülött munkások, targoncák, biciklisták és gyalogosok angyali türelemmel adtak utat, a turisták hátán állt a szőr a hatalmas ricsajtól. Arrafelé még ma is csak forralt folyadékokat szabad inni, és csak saját hámozású gyümölcsöt enni, ha az ember el akarja kerülni a számtalan egzotikus baktérium megvendégelését. Esténként a kultúrateremtő Nevari törzs emberei számtalan templomuk egyikében összegyűltek, hogy gyönyörű, régi buddhista meditációs szövegeket énekeljenek. A kézi orgonával és az éles hangú dobokkal kísért zene mélyen megérintett minket, erős hatást gyakorolt ránk. A szűk utcákon sétálgatva az ember megnyugszik, és a dolgok nem sokkal azután megtörténtek, hogy rágondoltunk. Például amikor elindultunk, hogy meglátogassuk barátainkat, általában már félúton találkoztunk, és így üdvözöltük egymást: Helló, éppen hozzád indultam! Gyakran, még mielőtt időnk lett volna tisztán megfogalmazni a kívánságunkat, az áhított tárgyat tartottuk a kezünkben. A többszáz éves buddhista templomok és a buddhista jógik töretlen vonalai miatt történt így. Egy erőmezőt hoztak létre Kathmandu völgye fölött. Az erőmező sokat lazít az emberek szellemi és anyagi dolgok között lévő megrögzött elválasztásán. (a következő számban folytatjuk)

41


Csoportjainkban szeretettel várunk minden érdeklődőt. Jó, ha a jelzett időpont előtt legalább 15-20 perccel érkeznek, hogy a szükséges információkat megkaphassák. A részvétel ingyenes, meditációink időtartama kb. 30 perc. Kiegészítő eszközökre nincs szükség, azonban egy kényelmes öltözet praktikus a meditációhoz.

„Ha jössz, nem kell hoznod semmit, csak az intelligenciádat és a nyitottságodat. Az elég.” Ezek a legfontosabbak. BECSKE Országos Elvonulási Központ Petőfi u. 47. Szarvas Gábor 20/ 585 3381 Nagy Éva 20/ 521 8840 E-mail: becske@buddhizmusma.hu BUDAPEST VII., Huszár u. 7-9. Major Péter, Lázár Éva 20/ 349 8989 E-mail: budapest@buddhizmusma.hu Meditációk: minden nap 19.00 BUGAC Félegyházi út 34. Varga József 20/ 429 2279 E-mail: bugac@buddhizmusma.hu Meditációk: szerda, vasárnap 19.00 CSONGRÁD Info: Servánszki László 20/ 213 8583 E-mail: csongrad@buddhizmusma.hu Meditációk: csütörtök 18.00 DEBRECEN Kossuth u. 51. 1. em.11. Győri Edit 20/ 375 6076 Szabó Zsolt 20/ 392 7228 E-mail: debrecen@buddhizmusma.hu Meditációk: hétfő, szerda, péntek 19.00 szombat 18.00 EGER Remenyik Zsigmond u. 16. fsz.1. Kristóf József 20/ 586 4250 E-mail: eger@buddhizmusma.hu Meditációk: szerda, péntek 19.00 GÖDÖLLŐ Szabadság út 35. Info: Elekes Péter 20/ 669 3342 E-mail: godollo@buddhizmusma.hu Meditációk: kedd, csütörtök 19.00 GYÖNGYÖS Városkert út 16. Info: Takács Lóránt 20/ 318 8281 E-mail: gyongyos@buddhizmusma.hu Meditációk: kedd 19.00, csütörtök 19.00 GYŐR Árpád u. 21. 1.em.3. Máhl János 20/ 260 1095 E-mail: gyor@buddhizmusma.hu Meditációk: hétfő, szerda, csütörtök 19.00 GYULA Esze Tamás u. 2. (Közösségi Ház) Temesvári Andor 20/ 466 9193 E-mail: gyula@buddhizmusma.hu Meditációk: péntek 18.00 KAPOSVÁR Kontrássy u. 1. em.1. Somogyi Bernadett 20/ 454 7862, 30/ 947 6545 E-mail: kaposvar@buddhizmusma.hu Meditációk: kedd 19.30

42

KECSKEMÉT Széchenyi krt. 7/d Gódor Emőke 20/ 249 9422 E-mail: kecskemet@buddhizmusma.hu Meditációk: hétfő, csütörtök 19.00

TATABÁNYA Kossuth-Kertalja 7. Info: Horváth Zoltán 20/ 314 6640 E-mail: tatabanya@buddhizmusma.hu Meditációk: kedd 19óra

MISKOLC Illyés Gyula utca 2. Lates Tamás 20/ 582 9864, Nagy Edit 20/ 572 0032 E-mail: miskolc@buddhizmusma.hu Meditációk: hétfő, kedd, szerda, csütörtök 19.00

VESZPRÉM Cserhát ltp. 8. 1. em.3. Jassek Béla 20/ 978 8878 E-mail: veszprem@buddhizmusma.hu Meditációk: hétfő, kedd, péntek, szombat 19.00

NYÍREGYHÁZA Szélsőbokori út 18. Homonnai Gyöngyi 42/ 341 956, 20/ 369 5890 E-mail: nyiregyhaza@buddhizmusma.hu Meditációk: szerda, péntek 19.00 PAKS Duna u. 5. Balogh István 20/ 941 9275 E-mail: paks@buddhizmusma.hu Meditációk: kedd 18.00

ERDÉLY

PÉCS Hungária u. 25. Egyed Barna 20/ 564 8873 Pálhegyi Attila 20/ 555 7050 E-mail: pecs@buddhizmusma.hu Meditációk: minden nap 19.00 SIÓFOK Wesselényi u.23/a Fegyverneki Erika 20/ 392 7392 Nagy Sándor 20/ 205 4483 E-mail: siofok@buddhizmusma.hu Meditációk: hétfő, csütörtök 19.00 SZEGED Kossuth Lajos sugárút 29. Papp Tibor 20/ 478 7987 E-mail: szeged@buddhizmusma.hu Meditációk: hétfő, csütörtök 19.00 SZÉKESFEHÉRVÁR Jókai út 9. fsz. 3. Gelencsér Edit 20/ 936 0208 E-mail: fehervar@buddhizmusma.hu Meditációk: hétfő, szerda, csütörtök 19.00 SZEKSZÁRD Stuttgart udvar 1., bal old. 1.em. Szegedi Zsolt 20/ 351 4452 E-mail: szekszard@buddhizmusma.hu Meditációk: kedd, csütörtök, vasárnap 19.00 SZOLNOK Kossuth tér 10/ c. 3/4. Bakos Kornél 20/ 540 6296 E-mail: szolnok@buddhizmusma.hu Meditációk: kedd, csütörtök 19.00 SZOMBATHELY Info: Bernáth Ákos 20/ 444 9846 E-mail: szombathely@buddhizmusma.hu Meditációk: csütörtök 19.00

ZALAEGERSZEG Műv. Központ, Kosztolányi tér 6. 3. em. 68. Info: Chovanyecz Emese 30/ 253 2999 E-mail: zalaegerszeg@buddhizmusma.hu Meditációk: kedd, péntek 19.00

KÉZDIVÁSÁRHELY 50-es Udvartér 2. Szász Kinga +40/ 744 800400 E-mail: kezdiszanga@gmail.com Meditációk: szerda, szombat 20.00, vasárnap 18.00 és 20.00 NAGYVÁRAD Szováta utca 5/27, 17. lakrész Kiss Péter Attila +40/ 747 232070 E-mail: kisspeterattila@yahoo.com Meditáció: hétfő 19.00 KOLOZSVÁR Vár (Cetatii) utca, 27. (a Fellegváron) Pap Melinda +40/ 742 184588 E-mail: papmeli@yahoo.com Meditációk: kedd, csütörtök 20.00 MARGITTA Margaréta vendéglő terme (Republicii út 47.) Vas Andrea +40/ 745 683633 E-mail: marghita@diamondway-center.org Meditáció: kedd 20.00 SZATMÁRNÉMETI Dara utca 60/A Volosin Mátyás-Vajk +40/ 731 237363 E-mail: diamondway.satumare@yahoo.com Meditációk: szerda, vasárnap 19.00


A GYÉMĂ NT ĂšT BUDDHISTA EKĂ–ZĂ–SSÉG L S Ĺ? K É Z B Ĺ? L AJĂ NLATĂ BĂ“L KĂ–NYVEK t )"/(04,½/:7&, Amcommy nulputetuero eu feuipisimt .&%*5ÂŤ$*Âť4 $% , t .&%*5ÂŤ$*Âť4 ,&--²,&, dipis Amcommy nulputetuero eu feuipisim dipis eugue tin essim nonummy niatuer sum incipisl eugue tin essim nonummy niatuer sum incipisl duipis nonsequis adionsenim iurem ip exerit duipis nonsequis adionsenim iurem ip exerit lor sequi blamet incipsu scipit nonsed exero lor sequi blamet incipsu scipit nonsed exero doloreet, quametum vulputat del ut lorerci doloreet, quametum vulputat del ut lorerci llandipsusci bla aliqui ea feuisit utatue vent non llandipsusci bla aliqui ea feuisit utatue vent non heniat. heniat. Od ming ecte ea feugait amet nullamet vel del Od ming ecte ea feugait amet nullamet vel del dolore mod modio od modolore et, commole dolore mod modio od modolore et, commole sequis exer aliqui bla commy niat wis numsan- sequis exer aliqui bla commy niat wis numsandre faccum dipit augiat nibh exeril inci ex eugait dre faccum dipit augiat nibh exeril inci ex eugait nibh eugiamet, senim nim alis autat alissim zzril nibh eugiamet, senim nim alis autat alissim zzril ut luptat. Re tem nisi. ut luptat. Re tem nisi. Sum enis niamcoulluptat exeriuscipit vel dolor- Sum enis niamcoulluptat exeriuscipit vel dolorpero odionsed dolobortis dolortis dit nim ent pero odionsed dolobortis dolortis dit nim ent wisl dit, commy nulla feu facilit, quat. wisl dit, commy nulla feu facilit, quat. Tuero dolent ing elit ullaortie consequis augiam- Tuero dolent ing elit ullaortie consequis augiamcon velit nonsenibh ecte tin volobor sequamcon con velit nonsenibh ecte tin volobor sequamcon ut vel utpat. Lore commolesto od dolore min ve- ut vel utpat. Lore commolesto od dolore min veLĂĄma Ole Nydahl LĂĄma Ole Nydahl VĂĄlogatĂĄs LĂĄma Ole tanĂ­tĂĄsaibĂłl LopĂśn Csecsu Rinpocse liquisi. liquisi. KĂ–NYV A SZERELEMRĹ?L AHOGY A DOLGOK VANNAK AHOGY A DOLGOK VANNAK KĂ–ZTESĂ LLAPOTOK Sequisit num zzrilla conulla faci bla commy Sequisit num zzrilla conulla faci bla commy nonsenis nulla autate faccum adipiscilis et, com- nonsenis nulla autate faccum adipiscilis et, commodipit, quam ilit amet wis ea aute eugiat ero modipit, quam ilit amet wis ea aute eugiat ero diatum vullamcorer si. diatum vullamcorer si. Atem dolore dionsectetum zzrit, sisit volor sisit Atem dolore dionsectetum zzrit, sisit volor sisit praessed ting exer suscil et ulla facincipit irit ex praessed ting exer suscil et ulla facincipit irit ex erat. Modit iustion senismodigna feugait lan ut erat. Modit iustion senismodigna feugait lan ut acillam, veliquat alisi. acillam, veliquat alisi. Iduisl utat, quisi. Velismodiam zzriureet velis Iduisl utat, quisi. Velismodiam zzriureet velis nibh et alis et praeseq uissequatet velisl iuscil ip- nibh et alis et praeseq uissequatet velisl iuscil ipisl dolorero do doluptat. Em verit praessequam isl dolorero do doluptat. Em verit praessequam vulla consed tatie te magniatem num vent lobor vulla consed tatie te magniatem num vent lobor se doluptat. Duisim ilissed tie erat velismodo od se doluptat. Duisim ilissed tie erat velismodo od te tat. El doloreet, vulputet incidunt autat. Num te tat. El doloreet, vulputet incidunt autat. Num dolore vel in henis nis adit wis nulla conumsan- dolore vel in henis nis adit wis nulla conumsandio deliqui piscilla feu faccums andiam adions dio deliqui piscilla feu faccums andiam adions aliquismod exerilis non ea faccum et alis eu faci- aliquismod exerilis non ea faccum et alis eu facilis ad el utat ulla commod modignim nostrud lis ad el utat ulla commod modignim nostrud modipit la feugait wisci eu faccum quiscillaore modipit la feugait wisci eu faccum quiscillaore veniat verciduisDionsed dolore ming eumsan veniat verciduisDionsed dolore ming eumsan velisit deliquat. velisit deliquat. Periliquip Periliquip eu faccum zzriusto con er ilit irit vel LĂĄma Ole Nydahleu faccum zzriusto LĂĄma Olecon Nydahl er ilit irit vel LĂĄma Ole Nydahl NAGY PECSÉT BELÉPÉS MINDEN diam HATĂ RONvulpute TĂšL MEDITĂ CIĂ“S CD-K, diam vulpute min ulla feumsandipis ad ex eromin ulla feumsandipis adHANGOSKĂ–NYVEK ex eroA GYÉMĂ NT ĂšTRA strud tet, quat. strud tet, quat. It amcommo dolorercilis et vulputp atismod It amcommo dolorercilis et vulputp atismod eugait, core facidunt nonsent venim ad dolorper eugait, core facidunt nonsent venim ad dolorper am niamet lum ipis eros ea feugue min utpat.Re am niamet lum ipis eros ea feugue min utpat.Re dit veliquat alismodolent am, si et vel diam zz- dit veliquat alismodolent am, si et vel diam zzrilit, vel ulput in et ilisi. rilit, vel ulput in et ilisi. Putate tatio consequ ismodiam, consequip enis Putate tatio consequ ismodiam, consequip enis nonulputat. Ut adignis et adip eugue conulpu- nonulputat. Ut adignis et adip eugue conulputet, con vullaor sequiss equipit el dit et, quisis tet, con vullaor sequiss equipit el dit et, quisis dunt wis delit, velit praese mod et, quatem iril- dunt wis delit, velit praese mod et, quatem irilluptat la facinihiohioĂŠh hioĂŠhjklf luptat la facinihiohioĂŠh hioĂŠhjklf www.buddhizmusma.hu

43


2009. április

ELSŐ KÉZBŐL Amcommy nulputetuero eu feuipisim dipis eugue tin essim nonummy niatuer sum incipisl duipis nonsequis adionsenim iurem ip exerit lor sequi blamet incipsu scipit nonsed exero doloreet, quametum vulputat del ut lorerci llandipsusci bla aliqui ea feuisit utatue vent non heniat. Od ming ecte ea feugait amet nullamet vel del dolore mod modio od modolore et, commole sequis exer aliqui bla commy niat wis numsandre faccum dipit augiat nibh exeril inci ex eugait nibh eugiamet, senim nim alis autat alissim zzril ut luptat. Re tem nisi. Sum enis niamcoulluptat exeriuscipit vel dolorpero odionsed dolobortis dolortis dit nim ent wisl dit, commy nulla feu facilit, quat. Tuero dolent ing elit ullaortie consequis augiamcon velit nonsenibh ecte tin volobor sequamcon ut vel utpat. Lore commolesto od dolore min veliquisi. Sequisit num zzrilla conulla faci bla commy nonsenis nulla autate faccum adipiscilis et, commodipit, quam ilit amet wis ea aute eugiat ero diatum vullamcorer si. Atem dolore dionsectetum zzrit, sisit volor sisit praessed ting exer suscil et ulla facincipit irit ex erat. Modit iustion senismodigna feugait lan ut acillam, veliquat alisi. Iduisl utat, quisi. Velismodiam zzriureet velis nibh et alis et praeseq uissequatet velisl iuscil ipisl dolorero do doluptat. Em verit praessequam vulla consed tatie te magniatem num vent lobor se doluptat. Duisim ilissed tie erat velismodo od te tat. El doloreet, vulputet incidunt autat. Num dolore vel in henis nis adit wis nulla conumsandio deliqui piscilla feu faccums andiam adions aliquismod exerilis non ea faccum et alis eu facilis ad el utat ulla commod modignim nostrud modipit la feugait wisci eu faccum quiscillaore veniat verciduisDionsed dolore ming eumsan velisit deliquat. Periliquip eu faccum zzriusto con er ilit irit vel diam vulpute min ulla feumsandipis ad ex erostrud tet, quat. It amcommo dolorercilis et vulputp atismod eugait, core facidunt nonsent venim ad dolorper am niamet lum ipis eros ea feugue min utpat.Re dit veliquat alismodolent am, si et vel diam zzrilit, vel ulput in et ilisi. Putate tatio consequ ismodiam, consequip enis nonulputat. Ut adignis et adip eugue conulputet, con vullaor sequiss equipit el dit et, quisis dunt wis delit, velit praese mod et, quatem irilluptat la facinihiohioéh hioéhjklf

44

Láma Ole Nydahl:

Amcommy nulputetuero eu feuipisim dipis Könyv a Szerelemről eugue tin essim nonummy niatuer sum incipisl könyv és audio hangoskönyv duipis nonsequis adionsenim iurem ip exerit incipsu scipit exero lor sequiBOLDOGSÁGRA blamet VÁGYVA A NAGYnonsed SZERELEM TITKA varázsa doloreet,A szerelem quametum vulputat delvágyva ut lorerci Teljességre Kétfélebla szerelem Mérhetetlen nagyvent szerelemnon llandipsusci aliqui ea feuisit utatue Egy meg egy az több, mint kettő - Szeretet heniat. - Együttérzés Od mingA ecte eaNEM feugait nullamet vel del SZERELEM VÉLETLEN amet - Átérző öröm Minden fejlődés alapja - Elfogulatlanság dolore mod modio od modolore et, commole Életünk megértése boldogság hozzáállás kérdése sequis exer aliqui bla commyAniat wis numsanA kapcsolat alapjainak megértése Adjunk mély értelmet a szerelemnek dre faccum dipit augiat nibh exeril inci ex eugait Felelősségvállalás - Nagylelkűség - Hogyan építjük fel a karmát? nibh eugiamet, senim nim alis- Jelentőségteljes autat alissim zzril magatartás az Hogyan tapasztaljuk a karmát? emberi kapcsolatokban ut luptat. Re tem nisi. - Hogyan tudjuk leépíteni a szenvedést - Türelem Sum enishozó niamcoulluptat exeriuscipit vel dolorkarmát? - Örömteli erőfeszítés pero odionsed dolobortis Mitől lesz sikeres egy kapcsolat? dolortis - Meditáció –dit belsőnim távolságent és béke - A három hasznos cselekedet - A bölcsesség wisl dit, commy nulla feu facilit, quat. kibontakozása a test szintjén Tuero dolent ing elit ullaortie consequis augiam- A négy hasznos magatartás A FÉRFI ÉS A NŐ FELFEDEZÉSE con velit anonsenibh sequamcon beszéd szintjén ecte tin volobor Alapjában véve egyformák - A három hasznos hozzáállás ut vel utpat. Lore commolesto od doloremások min veKifejeződésükben - A külső szint liquisi. a tudat szintjén belső szint Sequisit SZERELEM num Azzrilla conulla-- AAfaci bla commy HÉTKÖZNAPOKBAN titkos szint nonsenisEgyszer nulla fent,autate egyszer lentfaccum -adipiscilis Különböző világoket, comMegszabadító bölcsesség ero modipit, Párkapcsolat quam ilit amet wis ea aute eugiat - Egymásért létezni - Gyémánt család diatum vullamcorer si. - Szexualitás és párkapcsolat - Drágakő család Atem dolore dionsectetum zzrit, - Félrelépések - Lótuszsisit család volor sisit Kapcsolatok praessed- Kibővített ting exer suscil et ulla irit ex - Kardfacincipit család Családiustion senismodigna - Buddhafeugait család erat. Modit lan ut - A társakból szülők lesznek - Tanuljunk a nőktől acillam, veliquat alisi. - Modern családmodell Személyes szinten túli tettek Iduisl utat, quisi.párok Velismodiam velis - Gyermektelen - Békítőzzriureet aktivitás - Örökbefogadás és terhesség- Gazdagító aktivitás et praeseq uissequatet velisl iuscil ipnibh et alis megszakítás Elkápráztató aktivitás isl dolorero do doluptat. Em verit praessequam Szakítás - Erőteljesen védelmező aktivitás vulla consed - Tudatostatie döntés te magniatem num vent lobor - Az elválás művészeteilissed tie Aerat se doluptat. Duisim velismodo od buddhacsaládok és a Ha meghal a társunk buddhaaktivitások alakotNum öltése te tat. El -doloreet, vulputet incidunt autat. - Egyedüllét Hogyan bánjunk egymással dolore vel in henis - Időtlen értékek nis adit wis nulla conumsandio deliqui piscilla feu faccums andiam adions A GAZDAGSÁG MEGTAPASZTALÁSA AZ ÉRZELMEK EREJE aliquismod exerilis non ea faccum et alis eu faciA fokozatos út érzelmek jönnek-mennek lis ad el Az utat ulla commod modignim nostrud Titkos tanítás és divatos fogalom Problémák az „én” körül modipit Alabuddhizmus feugait wisciahol eua faccum - Nem mindenquiscillaore tantra egyforma ott kezdődik, A buddhista tantra eumsan pszichológia véget ér veniat verciduisDionsed dolore ming - Az egyesülés, mint a fejlődés útja Tudatos munka az érzelmekkel velisit deliquat. A tér és az öröm határtalan és távolság Periliquip-- Figyelmesség eu faccum zzriustoBuddha conés er ilit irit vel a szerelem A merev elképzelések feloldása diam vulpute min ulla feumsandipis ad ex ero- Használjuk az energiát öt fő zavaró érzelem strud tet,Azquat. - Nemtudás,dolorercilis zavarodottság It amcommo et vulputp atismod és tompaság eugait, core facidunt nonsent venim ad dolorper - Ragaszkodás, fösvénység és am niamet lum ipis eros ea feugue min utpat.Re mohóság - Gyűlölet, harag és ellenszenv am, si et vel diam zzdit veliquat alismodolent - Féltékenység és irigység rilit, vel ulput in et ilisi. - Büszkeség Putate tatio consequ ismodiam, consequip enis változat conulpunonulputat. Ut adignis Aethangoskönyv adip eugue Haássequiss Vander Péter előadásával tet, con vullaor equipit el dit et,készült. quisis könyv és avelit CD kapható könyvesboltokban a helyiquatem meditációs központokban. dunt wisAdelit, praese modéset, irilInformáció erről is: luptat la facinihiohioéh hioéhjklf

www.buddhizmusma.hu


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.