ZiZ Magazine September 2012

Page 27

27 Fotografie Patrick van Droffelaar

Ilse Lindeijer Basico UW basis, mijn business i.lindeijer@basico.nl

››› column

Spoedcursus starten Een definitie van starten is ‘ergens een begin mee maken’. Deze definitie kan ik aanvullen met in actie komen, uit je comfortzone stappen, de sprong wagen en het heft in eigen handen nemen. Motivatie Iedereen heeft zo zijn/haar beweegredenen om een onderneming te beginnen. In 2009 heb ik onderzoek gedaan naar onder andere de motivatie en beweegredenen om voor jezelf te starten1. Vrijheid en eigen baas zijn werden het meest genoemd. Mijn motivatie was en is nog steeds: de vrijheid om te kiezen wanneer en waar ik wil werken. Het begrip vrijheid is natuurlijk wel relatief; het werk ligt niet altijd voor het oprapen en de ene opdracht is interessanter dan de andere. Ook onderzocht ik of en zo ja welke eigenschappen en vaardigheden iemand zou moeten bezitten om voor zichzelf te starten. Kerndeel uit mijn onderzoek: Zowel uit literatuur- als uit veldonderzoek blijkt dat een starter rekening moet houden met drie disciplines: kennis, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen. Kennis op het gebied van bijvoorbeeld relevante opleidingen, vakkennis, kennis van de branche en kennis van de onderdelen van het ondernemerschap, zoals boekhouden. Vaardigheden zoals verkopen, netwerken, organiseren en plannen. Eigenschappen zoals durf, zakelijk inzicht, creatief denken, daadkracht en doorzettingsvermogen. Plan van aanpak HET stappenplan bestaat niet, iedereen heeft een andere insteek, wensen en behoeften. De een start tijdens loondienst, de ander vanuit een uitkering en een derde start vanuit het niets. Tot de laatste categorie behoor ik. Ik ben een doener, ik heb de sprong in het diepe gemaakt nadat ik mijn vaste baan had opgezegd en ik heb gaandeweg ontdekt wat bij mij past, wat handig is en wat in basis

geregeld moet zijn. Ja, en dat betekent dat je ook wel eens een misstap maakt of het wiel opnieuw aan het uitvinden bent. Is dat erg? Niet als je het ondernemen als een avontuur kunt omarmen en je het je financieel kunt veroorloven. Dat is één tip die ik graag aan een ieder meegeef; zorg voor een goede buffer en reken jezelf niet rijk bij betaling van je facturen. Zekerheden Zoals een goede vriendin en ik allebei zeggen; ‘niemand heeft zekerheid, ook niet in een vaste baan, het verschil is dat wij die onzekerheid tot een zekerheid hebben gemaakt’. Je kunt je tegen van alles en nog wat verzekeren, bekijk goed waartegen je je wilt verzekeren en of de kosten opwegen tegen de baten. Terugblik Inmiddels ben ik 2 jaar ondernemer, ben ik enorm trots op de stap die ik genomen heb en op wat ik tot nu toe heb bereikt. En nog geen dag spijt gehad van mijn beslissing. Het leukste aan ondernemen vind ik de verschillende contacten en netwerken; de ene keer word ik geholpen, de andere keer help ik iemand, ik maak dagelijks nieuwe keuzes en beslissingen. En dit geeft enorm veel energie!

1

Freelancen moet je durven. Op verzoek verkrijgbaar.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.