Magazine over Positieve Gezondheid door Blooming

Page 1

blooming MAGAZINE OVER POSITIEVE GEZONDHEID DOOR TRAININGSBUREAU BLOOMING

POSITIEVE GEZONDHEID voor en door jou!

04 11 20

WAAR HOOP JE OP?

GOED in GESPREK

Leer van ELKAARS VERHALEN

Je welzijn is je welvaart. Je gezondheid is goud waard.


COLOFON Redactie Anne Brouwer Saskia Walgemoed Uitgeverij Trainingsbureau Blooming www.trainingsbureaublooming.nl info@trainingsbureaublooming.nl Jaar van uitgave 2022 Fotogra e & afbeeldingen Pixabay; Pexels; iPH; Fotografie Joop Luimes; 3goedevragen.nl. Drukkerij Drukwerkdeal.nl Oplage 100 Copyright

fi

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Welkom! In dit koffiekamermagazine zijn onze ervaringen uit de trainingen en intervisies ‘werken met Positieve Gezondheid’ van het afgelopen jaar gebundeld. We willen je hiermee op eenvoudige wijze inzicht geven in wat Positieve Gezondheid is en wat werken vanuit het gedachtengoed kan brengen. Voor jou persoonlijk en als (zorg)professional. Voor je collega’s en ‘last but not least’ voor jullie cliënten.


VOORWOORD Tijdens de trainingen en intervisies, die we hebben mogen geven, kregen we regelmatig van deelnemers de vraag: “Ik wil er zo graag mee starten in de praktijk en het gaan toepassen, maar mijn collega’s hebben nog geen training gevolgd en het voelt ongemakkelijk om dan flyers in de koffiekamer te leggen of posters op te hangen met de slogan ‘wij werken met Positieve Gezondheid’. Kan ik dan toch gewoon beginnen?’ Als je met een ‘positief gezonde bril’ naar jullie handelen kijkt, zullen jullie waarschijnlijk al veel doen en herkennen. En iedere kleine stap die je zet om bewuster ‘het àndere gesprek’ te voeren is er één. Ieder moment van oprechte aandacht voor de ander en hem of haar zijn eigen regie te laten voeren, draagt bij aan ieders gezondheid, het werkgeluk van jou en je collega’s en een meer persoonsgerichte en waardegerichte aanpak in de organisatie! We begrijpen goed waar de vraag vandaan komt: Dat het veel fijner is om als team te kunnen starten met werken vanuit Positieve Gezondheid. Dat je ‘het àndere gesprek’ samen kunt implementeren in jullie werkwijze. En dat je samen kunt ontdekken wat het oplevert, successen kunt vieren en ervaringen kunt delen.

Daarom hebben wij dit magazine gemaakt. Zodat iedereen zich op een leuke, snelle en laagdrempelige manier kan inlezen in wat het nu precies is. Om vervolgens enthousiast te worden de training te gaan volgen. Want alleen erover lezen, leidt niet tot direct ‘het àndere gesprek’. Ook al lijkt het zo herkenbaar en denk je het al lang te weten en al te doen. De praktijk blijkt anders, want…

Weten is nog geen doen. In de training leer je je valkuilen kennen. Je vooroordelen herkennen. Bewuster luisteren naar de ander. De oplossing meer vanuit de ander laten komen. Juist dat beetje achterover leunen. De ander de ruimte geven. Tot slot: We weten dat de oude, vertrouwde teamkamer, waar je samen met collega’s koffie en thee drinkt, niet altijd meer bestaat. De reden waarom we het toch ons koffiekamer-magazine noemen, is omdat wij fan zijn van de ongedwongen maar o zo waardevolle gesprekken, die je dan samen voert. Daarnaast voelt het lezen van een tijdschrift eerder als ontspanning dan als werk.

BLOOMING MAGAZINE | PAGINA 1


IN DIT NUMMER 08 11 04

16

professional meer werkgeluk te ervaren door het Werken met

Hoe gaat het eigenlijk ècht met je?

GOED in GESPREK Het àndere gesprek vraagt

oefening en de goede vragen

TRAINING #wmpg (e)Learning by (e)Doing is afwisselend en interactief

Leer van

WAAR HOOP JE OP? 11 redenen om als (zorg)

PRACTICE WHAT YOU PREACH

20

ELKAARS VERHALEN Over het nut van inspiratie en intervisie

Positieve Gezondheid en het effect van Positieve Psychologie op de cliënt.

22 24

BLOOMING MAGAZINE | PAGINA 2

Positieve Gezondheid & VITALITEIT Meer balans tussen werk en privé - dat kan!

ONLINE en/of FYSIEK Kies de trainingsvorm, die voor jou het beste past!


POSITIEVE GEZONDHEID IS VAN ONS ALLEMAAL

Hoe gaat het met jou? Voel je je gezond? Ieder mens wil graag gezond zijn en zich

De 6 dimensies die in het concept Positieve

vitaal voelen. Maar wat is dat dan:

gezondheid centraal staan en sterk samenhangen

gezondheid? Waar hopen we met zijn allen

zijn:

op? Als we de definitie van gezondheid van de World Health Organisation (1948) als uitgangspunt zouden nemen, dan streven we met zijn allen naar een ‘toestand van volledig lichamelijk, geestelijk én maatschappelijk welzijn’. Maar de lat wordt wel erg hoog gelegd. Wie kan dan volmondig zeggen: ‘Ja! Ik ben gezond! Dat zullen weinig mensen zijn. Als je naar het begrip gezondheid kijkt door ‘een positief gezonde bril’ dan zie je dat gezondheid zoveel meer is dan niet-ziekzijn. Het gaat juist over wie jij bent en wat voor jou belangrijk is, wat je voelt, wilt en kunt. En dat jij als persoon in staat bent om ‘je steeds aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’. Vanuit het gedachtengoed van Positieve Gezondheid

Door de positief gezonde bril op te zetten, onderzoek je dus vanuit een brede blik op gezondheid wat voor jou belangrijk is.

Ben jij de (zorg)professional? Dan betekent het dat je meer dan ooit aansluit bij de ander: bij wat iemand zelf graag kan en wil. Je kijkt voorbij een klacht, naar iemands kracht. En de kenmerkende werkwijze, die hoort bij Positieve gezondheid, helpt je daarbij. Om de ander ècht te kunnen zien.

(geïntroduceerd door Machteld Huber in 2012) wordt gezondheid dus niet gezien als een doel op zich, maar het gaat om het aanleren van gezondheidsvaardigheden die je gedurende je leven blijft ontwikkelen. Dit maakt gezondheid niet alleen haalbaar voor iedereen, het maakt jou ook meer de eigenaar van je eigen gezondheid.

BLOOMING MAGAZINE | PAGINA 3


WAAR HOOP JE OP? Positieve Gezondheid levert veel

Het is niet voorbehouden aan

op. Daarom zijn er sinds 2012

(zorg)professionals. Hoe meer mensen

ontzettend veel mensen mee aan de slag gegaan. Mensen die werken in de zorg, maar zeker ook velen, die buiten de zorg werkzaam zijn. Hele provincies streven een positieve gezonde regio na, zoals Limburg en

zich eigenaar (kunnen én mogen) voelen van hun eigen gezondheid, hoe beter het is. Vooral voor de persoon zelf, maar ook voor de maatschappij. Daarom is werken met Positieve Gezondheid zo populair. En worden steeds meer professionals geschoold. En zijn zoveel mensen enthousiast om het

Friesland, woningcorporaties

spinnenweb (een van de tools van

omarmen het gedachtengoed en

Positieve gezondheid) in te vullen.

ook docenten maken het

Op de volgende pagina geven we een

onderdeel van hun educatief

opsomming van wat we gehoord,

handelen.

gelezen en zelf ervaren hebben over wat

Positieve Gezondheid is voor iedereen

BLOOMING MAGAZINE | PAGINA 4

Positieve Gezondheid jou kan brengen. Als persoon. En als (zorg) professional. Maar ook het hele team en de organisatie, waarvoor je werkt. Er zit vast iets bij waar jij op hoopt!


MEER WERKGELUK , omdat… ✓ ik zelf minder hard hoef te werken. Ik

✓ ik naast expert ook een coachende rol

besef me nu beter dat ik niet alles

heb en daardoor een andere kijk op

voor een ander hoef op te lossen.

klachten en krachten heb gekregen en

✓ mijn netwerk uitgebreid en versterkt wordt; als je breder naar gezondheid

een breder inzicht in gezondheid.

✓ meer contact en kunnen aansluiten bij

kijkt, zijn er ook meer

de ander (persoonsgerichte zorg)

oplossingsrichtingen.

meer voldoening geeft, dan vooral

✓ ik de ander zie groeien en stralen en hij of zij zelf de oplossing aandraagt.

protocollen volgen…

✓ je met Positieve Gezondheid cliënten,

De gezondheidsvaardigheden van

die vaak op je spreekuur komen en

mijn cliënten worden versterkt en zij

waarbij je voelt dat er iets speelt, de

ervaren zelf meer regie.

ruimte en het vertrouwen geeft dat ze

✓ er veel mooiere gesprekken ontstaan.

hun verhaal kunnen doen.

In korte tijd kom ik met een cliënt tot

✓ Ik minder hoef door te verwijzingen.

de kern en eerlijk is eerlijk: Als ik zelf

Doordat je met bijvoorbeeld langere

de oplossing had aangedragen, had ik

stiltes iemand zelf laat nadenken en

er vaak naast gezeten…

de oplossing dan vaak simpeler is en

✓ ik weer ervaar waarom ik voor het vak heb gekozen: De ander ECHT helpen met een stap, die bij de ander past.

✓ het gezondheidswinst voor mezelf oplevert. Omdat ik me bewuster ben van mijn eigen werk en privé balans. Ik eerder mijn grenzen aanvoel en aan kan geven.

dichter bij de persoon zelf ligt, dan gedacht.

✓ ik niet hoef in te vullen voor de cliënt welke zorgvraag er is. Het is goed om cliënten de zorgvraag zelf te laten uitspreken en ze te motiveren zelf met een goede oplossing te komen, die bij ze past.

BLOOMING MAGAZINE | PAGINA 5


DIT BRENGT HET JE CLIËNT! Positieve psychologie is een nog relatief jonge tak van de

Wat ervaart de cliënt na het

wetenschap, maar wel een belangrijke. Het houdt zich

invullen van het spinnenweb en/of

bezig met de vraag: hoe kunnen mensen zich goed voelen? Eén van de inzichten, die daarbij naar voren komt, is dat dingen veel sneller verbeteren en gemakkelijker gaan als je je concentreert op wat goed gaat. Dus: waar zit jouw kracht, wat lukt al, waar ben je tevreden over? Bovendien leer je dan welke dingen je al goed kan en waar je meer gebruik van kunt maken. Iemand geeft aan graag meer aandacht te willen geven aan sociale contacten. Hij besluit om zich aan te sluiten bij een wandelgroep in het dorp. Het resultaat: hij ervaart meer sociaal contact, zijn lichaamsfuncties verbeteren- hij voelt zich fitter omdat hij meer beweegt – en ook mentaal voelt hij zich daardoor sterker. Zijn gehele gezondheidsoppervlak wordt groter doordat hij met anderen, structureel, is gaan wandelen. De ervaring vanuit Positieve Gezondheid is dat mensen veel zelf kunnen. We zijn soms te snel geneigd iets over te nemen of in te vullen (oordeel), dat een ander bijvoorbeeld iets niet zou kunnen..

het andere gesprek? Hier een beknopte opsomming uit de dagelijkse praktijk van onze deelnemers: Gevoel van vertrouwen: ik mag er zijn Zelf reflecteren verder dan de klacht (en geen tunnelvisie gericht op klacht) Het draait om wat hij of zij zelf wil en dit willen is essentieel om überhaupt een stap te gaan zetten. Inzicht in zijn of haar eigen mogelijkheden en keuzes Zich gehoord en gezien voelen Zelf de regie te ervaren, vanuit ‘willen’ in plaats van ‘moeten’ Zelf besluiten nemen op basis van voor- en nadelen Praten over waar je blij van wordt, is toch fijn? Ik heb een diepgaander gesprek met mijn zorgverlener. Ik voel me beter begrepen.

Het tegendeel blijkt waar! Ga ervan uit dat de cliënt het zelf kan. Vul

Ik kan en mag zelf de hoofdrol

niet vooraf al voor de ander in: “Ik denk dat deze cliënt geen regie

spelen in het creëren van meer

kan pakken.” Probeer het eens. Bijvoorbeeld door vaker een stilte te

gezondheid.

laten vallen, geef je cliënt de ruimte zelf even goed na te denken.

BLOOMING MAGAZINE | PAGINA 6


GOED in GESPREK TEST van de website van Zorg voor Beter ‘Echt luisteren’ is het

Echt luisteren is wat anders dan

In je werk zul je altijd momenten

allerbelangrijkste (in de zorg). Er is

‘aanhoren’. Echt luisteren helpt je te

hebben dat je ‘weerstand’ tegen

echter niets moeilijker dan dat. Er is

achterhalen wat voor de ander

komt. Wat kun je het beste doen als

altijd ruis. De meeste ruis zit in

belangrijk is. Echt luisteren doe je

je bij iemand weerstand voelt?

jezelf. Daarom zeggen we: ‘Laat

met je oren, maar ook met al je

OMA thuis’ en ‘Smeer Nivea’. OMA

andere zintuigen. Ook hier is een

staat voor ‘oordelen, meningen en

‘ezelsbruggetje’ voor: Geef LSD of

aannames. Waar staat NIVEA voor?

gebruik LSD. Wat bedoelen we

B. Afdwingen

daarmee?

C. Aangeven wat de consequenties

A. Niet invoelen van een ander B. Niet invullen voor een ander C. Niet interesseren voor een ander

A. Geestverruimend pilletje of drankje nemen, dan praat je

A. Overtuigen en veel goede argumenten geven

zijn als de ander iets niet doet D. Informeren en ondersteunen

makkelijker B. Lekker Samen met Dierbaren C. Luisteren, Samenvatten,

Kijk voor de toelichting op pagina 11

Doorvragen

Journal Open British Medical een studie november 2021 publiceerde in e kstool ‘Positiev naar de gespre n het va de bijdrage Gezondheid’ en n zorg in waardegedreve instrument aan spraken tting. Patiënten de klinische se n van het rijke voordele ng la be ie dr n va n gesprekstool va gebruik van de dheid: Positieve Gezon t van cht in de contex zi in er ot gr en 1. E patiënt en het de individuele functioneren

ie in communicat De dynamiek veranderde tond een groter 3. En er onts erde patiëntgerelate bewustzijn van g gezondheidszor uitkomsten en (nietervaring in de De jarenlange ee een tijk krijgt hierm ak pr e) ch is in kl ing. ijke onderbouw wetenschappel

2.

, sclee, A. A. M. e, E. L. J., Ma l Yaron, G., Georg . Positive Health dialogue too ben, C. Y. G., (2021) ’ A. nts K. ide N. res Bock, L. A., No W. Mook, dy during stu Van & tory B., lora A. 36/ litative exp Essers, B. .org/10.11 healthcare: a qua 11(11), e052688. https://doi and value-based J Open, sultations. BM outpatient con 88 526 bmjopen-2021-0

BLOOMING MAGAZINE | PAGINA 7


PRACTICE WHAT YOU PREACH! Positieve Gezondheid is een brede kijk op gezondheid. Het nodigt uit om vooral verder te kijken dan iemands klacht, je aan te sluiten bij iemands kracht èn erover in gesprek te gaan. Om als (zorg)professional hier in je dagelijks werk mee aan de slag te kunnen, is het belangrijk dat je eerst zelf inzicht hebt in je eigen gezondheid en zelf het werken met Positieve Gezondheid ervaart. Het spinnenweb is ontwikkeld om inzicht in je eigen

om zaken als het vermogen je aan te passen,

brede gezondheid te krijgen èn erover in gesprek te

welbevinden, eigen regie, veerkracht, participatie

gaan. Het spinnenweb bevat 6 dimensies en 44

en zingeving. Als je het spinnenweb invult, breng je

aspecten, die bij de online tool

in kaart hoe jij zelf je gezondheid ervaart, door even

(MijnPositieveGezondheid.nl) zijn uitgewerkt in 44

bewust dat moment voor jezelf te pakken en te

korte vragen. Het gaat hierbij niet alleen om de

reflecteren: “Hoe gaat het eigenlijk met mij?”.

lichamelijke kanten van gezondheid, maar juist ook

Aan de slag Online vul je het spinnenweb in aan de hand van de vragen, die je doorloopt op

TIP: Bekijk de downloadpagina, want er is voor iedere doelgroep een eigen spinnenweb!

MijnPositieveGezondheid.nl. Je kunt het spinnenweb ook op papier invullen. Als zorgverlener kun je zogenaamde spinnenweblokjes bestellen, waar je

Jouw gezondheidsopppervlak ontstaat vervolgens

telkens een blanco spinnenweb voor de cliënt

door de punten met elkaar te verbinden. Het is de

afscheurt. En je kunt het spinnenweb downloaden en

visualisatie van jouw gezondheid hoe jij dat op dat

printen via de QR code. Op papier vul je het

moment ervaart en voelt. Voel je je bijvoorbeeld

spinnenweb intuïtief in op basis van de aspecten bij

tevreden, gelukkig of juist eenzaam? Lukt het je om

elke dimensie, door jouw punt op de lijn te bepalen.

de dagelijkse dingen te doen, zoals het huishouden? Beleef je plezier aan hobby’s of bezigheden?

BLOOMING MAGAZINE | PAGINA 8


Het beeld van jouw gezondheidsoppervlak geeft je inzicht in jouw situatie op basis van de 6 dimensies van gezondheid. Je kiest vervolgens zelf welk onderdeel jij belangrijk vindt en eventueel meer aandacht wil geven of wil veranderen. Daarbij gaat het niet per definitie om wat je niet (meer) kunt, maar juist waar jij op dat moment mee aan de slag wilt en kunt gaan. Het zijn namelijk je dromen en verlangens, die je in beweging brengen.

Jouw rol als (zorg) professional Met de officiële training van het instituut voor

een of meerdere van de andere dimensies. Dat is

Positieve Gezondheid via Blooming leer je als

een van de voordelen van de brede blik op

(zorg)professional om de cliënt te begeleiden bij het

gezondheid. Voor jou als (zorg)professional is

reflecteren op de eigen gezondheid. Je leert hoe je

Positieve Gezondheid een coachende manier van

de cliënt kunt stimuleren de eigen regie te pakken,

werken, waarbij je meer luistert dan adviseert.

veerkrachtig te zijn en de intrinsieke motivatie aan te

Daardoor kun je beter aansluiten bij de behoefte van

boren. Om vervolgens haalbare stapjes te kunnen

de cliënt. Het is dé manier om echt in gesprek te

nemen, die leiden tot het vergroten van het

gaan met de cliënt en de vraag achter de vraag te

gezondheidsoppervlak. En werken aan een van de

herkennen en te begrijpen.

dimensies, wordt vaak beloond met verbeteringen in

TIP: Het hoeft niet allemaal in 10 minuten! Een korte

De ervaring leert dat dit concept juist goed werkt als mensen er thuis, eventueel met een

introductie is vaak voldoende

partner of anderen, over na kunnen denken en

om cliënten vervolgens thuis te

daarna terugkomen bij hun (zorg)professional.

laten nadenken over wat zij als

Je hoeft niet alles op het eerste moment te

gezondheid ervaren en waar ze

bespreken, maar je cliënten voelen zich wel

zelf verbetering zien.

vanaf het eerste moment gezien en gehoord!

BLOOMING MAGAZINE | PAGINA 9


[ADVERTORIAL]

Blooming Bureauklapper Deelnemers zijn na de training heel enthousiast om het in de praktijk toe te gaan passen, maar eenmaal terug in de drukke, oude werkroutines komt de oude werkwijze weer om de hoek kijken…

De aandacht verslapt en je denkt al snel: Hoe dan ook alweer? Daar hebben wij deze handige bureauklapper voor ontwikkeld.

Het is heel succesvol gebleken om deze klapper op het bureau te hebben als geheugensteun! Met bijvoorbeeld slimme introductiezinnen, praktische implementatietips en do’s en don’ts in het gesprek.

Scan de QR code om de geheugensteun voor jezelf of anderen te bestellen!


GOED in GESPREK De kans is groot dat je de antwoorden

Of: Kunt u voorbeelden geven wanneer u dat

op de meerkeuzevragen op pagina 7

zo ervaart? etc.

goed hebt beantwoord. Maar weten is

Hoe meer weerstand er is, hoe meer je kiest

nog geen doen: pas je dat in je

voor informeren en ondersteunen. Besef altijd

dagelijks werk ook echt toe? We horen regelmatig dat gesprekken met cliënten gevoerd worden op basis van eerdere ervaringen en dat die ervaringen al snel leiden tot een oordeel… NIVEA staat voor Niet Invullen Voor Een Ander. Je denkt dat je aan een half woord al genoeg hebt. Je denkt de ander al te kennen, dus je denkt dat je al weet wat die ander bedoelt. Daarmee luister je niet meer goed naar de ander. Invoelen en interesseren in de ander zijn belangrijk, maar blijf altijd nagaan wat de ander bedoelt. Oftewel: Neem ook ANNA mee: Altijd Navragen Niet Aannemen. Echt goed luisteren doe je vooral door in gesprek te gaan en regelmatig te checken of je de ander goed begrijpt. Dit doe je door een ‘samenvatting’ te geven van wat je hoort en ziet. Begrijp ik u goed dat u…Dan kun je vervolgens daarna doorvragen: Ik zie dat het u

dat weerstand een ‘belangenbehartiger’ is van de ander. Je komt aan iets dat van grote waarde is voor de ander. Het is de kunst om er achter komen wat dat belang van de ander is én dat jullie er samen uit komen. Ga dus niet tegenover de ander staan maar probeer ernaast te staan. Als je weerstand ziet of voelt, ga je daar professioneel mee om. Beginnen met informeren en ondersteunen werkt daarbij het beste.

Praten is onze natuur. Maar een professioneel gesprek voeren is een vaardigheid! Herken je valkuilen en probeer je ze te vermijden? Het oefenen met ‘het andere gesprek’ is een belangrijk onderdeel van de training. Zodat je niet alleen weet hoe het kan, maar je je de vaardigheid ook echt eigen maakt. Bron: Zorg voor Beter

blij maakt, klopt dat? Ik ben benieuwd wat u precies bedoelt met…

BLOOMING MAGAZINE | PAGINA 11


Regelmatig hebben we van (zorg)professionals de vraag gekregen of werken met ‘de 3 goede vragen’ aansluit bij de werkwijze van Positieve Gezondheid. In hun dagelijks werk worden deze 3 vragen gepromoot als uitgangspunt voor hun gesprekken met de cliënt en het is natuurlijk niet fijn om telkens weer wat extra’s te moeten implementeren. De 3 goede vragen die bedoeld worden, zijn vragen die vanuit de cliënt aan de (zorg)professional gesteld kunnen worden:

II

De ‘3 goede vragen’ en Positieve Gezondheid De ‘3 goede vragen’ moeten de

Positieve Gezondheid staat het

3. Verder zal de cliënt de

cliënt zelf laten begrijpen welke

goede gesprek centraal en wordt

(zorg)professional niet meer

mogelijke gevolgen een

‘het àndere gesprek’ genoemd.

alleen moeten zien als dé expert,

bepaalde behandeling of onderzoek kan hebben voor zijn of haar kwaliteit van leven en voelt iemand de regie mee te kunnen praten én beslissen over de zorg die nodig is. De 3 goede vragen sluiten heel goed aan bij de kenmerkende werkwijze van Positieve Gezondheid. Het gedachtengoed van Positieve Gezondheid is er tenslotte op gericht dat de cliënt in staat is om ‘zich steeds aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van de sociale fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’. De cliënt wordt dus gestimuleerd om zich eigenaar te voelen van de eigen gezondheid. De slogan van de 3 goede vragen luidt: Betere zorg begint met een goed gesprek! Bij

Het voeren van ‘het àndere gesprek’ versterkt de 3 goede vragen, omdat er méér nodig is voor een goed gesprek dan alleen het stellen van vragen: 1. De cliënt moet de vragen namelijk ook durven stellen. Hij of zij moet de ruimte voelen en nemen. Daarvoor is vertrouwen nodig en het gevoel dat de zorgprofessional de cliënt ècht ziet. 2. De cliënt moet eerst zicht hebben op wat hem of haar op het moment bezig houdt. Wat voor hem of haar er echt toe doet. Hoe het écht met de cliënt gaat. Zodat de cliënt de antwoorden op de 3 goede vragen op waarde in kan schatten.

die precies weet wat goed voor je is, maar zichzelf ook zien als de expert van de eigen gezondheid. Een meer coachende manier van gesprekken voeren, draagt hier aan bij. 4. En last but not least ‘de kracht van het luisteren’. Zijn de vragen die gesteld en de antwoorden die gegeven worden duidelijk genoeg voor zowel de cliënt als de zorgprofessional om er mee verder te kunnen? Dit komt allemaal terug in de kenmerkende en goed doordachte werkwijze van Positieve Gezondheid, die tijdens trainingen wordt aangeleerd. Tijdens de training krijg je als (zorg)professional handvatten om bewust(er) de regie bij de ander te leggen en de veerkracht van die ander te stimuleren.

BLOOMING MAGAZINE | PAGINA 12


De goede vraag in kaart gebracht In de training komt het nut van het stellen van open vragen aan bod. Met open vragen geef je de ander veel ruimte en keuzevrijheid bij het verwoorden van het antwoord en kan de ander zelf de richting en inhoud van het gesprek bepalen. Daarnaast is doorvragen essentieel. Dat doe je bijvoorbeeld door: Kun je eens vertellen over je vraag? [verkennen] Wat bedoel je precies met …? [verdiepen] Wat is voor jou nu een goede vervolgstap? [vervolgen] Het helpt de ander beter aan te geven wat echt

‘Less is more’

bedoeld wordt en de ander voelt zich daardoor meer

Ook in het vragenstellen. Een kleine, ogenschijnlijk

gezien en gehoord.

eenvoudige vraag kan veel in gang zetten – net zoals een kiezelsteentje al rimpels in het water geeft. Hoe eenvoudiger de vraag, des te krachtiger soms de uitwerking. Vragen moeten vooral ondersteunen, aanjagen en uitdagen, want het grootste gedeelte van het werken aan een persoonlijke veranderwens gebeurt door de ander en hij of zij heeft daar zelf de regie over. Hierdoor groeit de ander en dat geeft een goed gevoel.

De goede vraag aankaarten Blooming heeft, om het geleerde in de trainingen, intervisies en workshops kracht bij te zetten, de Blooming-goede-vragen-kaarten ontwikkeld. De set

Ben j e balan in s?

kaarten bestaat uit 10 verschillende en kleurrijke grafische afbeeldingen met elk een goede vraag. Je kunt de kaart gebruiken in het gesprek met de ander en H v o eo e l je? je

je kunt de kaarten als ansichtkaarten gebruiken. Gewoon zomaar om te laten weten dat je aan iemand denkt. Of stuur een passende kaart na een gesprek, zodat je er voor de ander kunt zijn.

Dus niet alleen 3 goede vragen van cliënt

Scan de QR code voor meer informatie

aan zorgverlener, maar eerst 10 goede

over goede vragen en de Blooming-

vragen van zorgverlener aan cliënt!

goede-vragen-kaarten.

BLOOMING MAGAZINE | PAGINA 13


ZO IS HET…

niet?

Van jongs af aan leren we de wereld te

Bekijk jij het leven en de ander met een frisse

begrijpen met vallen en opstaan. Om het

blik?

overzichtelijk te maken, plakken we op

Tijdens de training word je je meer bewust van

alles om ons heen een labeltje. We zijn

het feit dat we deze labels plakken en hoe je deze

ons daar niet altijd meer bewust van.

open blik kunt oefenen. Alvast een eerste tip:

Precies daarom heb je overal een mening

In plaats van te denken: “Zo is het!” kan je je

over. Met dit soort ‘labels’ beperk niet

afvragen: “Hoe is het?”

alleen je jezelf, maar ook de ander (Naber). Een objectieve, nieuwsgierige blik opent jou én de ander met wie je samenwerkt voor nieuwe, eindeloze mogelijkheden. En dat past bij het gedachtengoed van Positieve Gezondheid.

BLOOMING MAGAZINE | PAGINA 14

En luister daarbij met volle aandacht naar de ander en vraag door. Met frisse blik, zonder oordeel. Wat je nodig hebt, is een beetje doorzettingsvermogen en de moed om alles wat je dacht te weten los te laten…..


“Het hee mij er bewust van gemaakt hoeveel ik steeds alles voor iedereen wil oplossen. Eigenlijk… zelfs nog voordat iemand überhaupt op een oplossing zat te wachten. Het gee ontzettend veel rust om mezelf hierin af te remmen. Fijn voor mij! Maar zeker ook voor de ander…”

I

II

III

“In 2018 ben ik met de basistraining Werken met

Intussen heb ik de train-de-trainer opleiding

Positieve Gezondheid gestart bij iPH. Reden?

afgerond en leer ik nog iedere dag als het gaat

Omdat ik merkte dat er steeds meer over

over Positieve Gezondheid. Als trainer, samen met

gesproken werd. Op social media, LinkedIn, maar

Saskia. Van onze deelnemers, van mijn collega’s,

ook in gesprek met collega’s. En van nature ben ik

van mijn studenten. Maar ook in mijn privé leven.

nieuwsgierig, maar ook wel perfectionistisch: áls

Oprechte aandacht voor de ander. Goed

er dan over gesproken wordt, dan wil ik zelf echt

luisteren: écht luisteren. Als ik de Positief

weten wat er mee bedoeld wordt. Van daaruit zelf

Gezonde bril op zet, zie ik dat ik wekelijks ook bij

bepalen of ik enthousiast ben. Ook als docent

mijn puberzonen de regie veel meer bij hen zou

Verpleegkunde vind ik het belangrijk om iets wat

kunnen laten. Ze wijzen me er zelfs op: ‘Mam, je

speelt in de zorg, echt vanuit de kern over te

luistert niet!’ … Uh… Jawel, maar ik ben het er

brengen aan mijn studenten. Een beetje half- half

niet mee eens en ik wil je toch graag mijn

en het zelf eigenlijk niet goed weten, dat past niet

oplossing nog even aandragen en soms zelf nog

bij mij.

een keer herhalen. Want.. ik heb ervaring! Ik wéét

Héél eerlijk: de eerste trainingsdag vond ik alles

dat!

nog wat vaag. Het voelde zelfs soms wat

Natuurlijk zijn er ook kritische geluiden. Die

zweverig. Wat moest ik daar nu mee? Ik had een

moeten er zijn. Niets is alleen een halleluja-

dag vrij gepland in mijn drukke leven. Ik zat daar

verhaal. Ik ben de laatste die zegt dat werken met

als een spons: Kom maar op met al die informatie!

Positieve Gezondheid dé manier is. Maar het

Maar de basishouding was er één van even vertragen. Met de groep stil staan. Een open, frisse blik pakken zonder oordeel. De tijd nemen om echt te luisteren en jezelf (en de ander) te zien. En vanuit alles wat ogenschijnlijk heel eenvoudig lijkt, tijd nemen om jezelf even echt in de ogen te kijken. Dus zweverig? Nee! Confronterend? Ja!

heeft mij nu al zoveel gebracht, dat ik hoop dat enthousiasme en die inzichten goed te kunnen overdragen. Daarom ontwikkelen Saskia en ik ons steeds verder. We volgen trainingen, inspireren elkaar, maar verbeteren ook regelmatig na onze trainingen weer wat oefeningen. Ik ben trots op wat we hebben ontwikkeld en hoeveel (zorg) professionals we al hebben kunnen inspireren!”

Leerzaam? Ja!

ft

ft

BLOOMING MAGAZINE | PAGINA 15


TRAINING #wmpg Anne en Saskia zijn beiden als trainer gecertificeerd door iPH. Dat betekent dat wij naast het train-de-trainer traject ook het supervisietraject positief hebben afgesloten… en dat Machteld Huber daaraan haar fiat heeft gegeven. Onze certificeringen houden we op peil met na- en bijscholingen met andere gecertificeerde trainers. Blooming is letterlijk en figuurlijk een lerende organisatie. Wij geven de trainingen Werken met Positieve Gezondheid zoals ze ontwikkeld zijn vanuit iPH aangevuld met onze eigen ervaring met Positieve Gezondheid en expertise op het gebied van (online) trainen en coachen.

“Positieve Gezondheid is een manier van denken en werken waarbij je de ander centraal stelt. Je helpt de ander beter te benoemen wat belangrijk voor hem of haar is en dat te vertalen naar stappen die hij of zij wil zetten. Goed luisteren en kijken speelt hierbij een belangrijke rol, maar ook vertrouwen in de vermogens van de persoon zelf.”

Om het werken vanuit deze mindset te ontwikkelen, is doen en ervaren belangrijk. Ook zelfreflectie speelt een rol: wat vind je zelf belangrijk, wanneer ervaar jij zingeving en contact? Uitwisseling en samen leren zijn een onmisbare bron van inspiratie.

Je start met een introductie Positieve Gezondheid. Die gaat niet alleen over het hoe en waarom van het werken met Positieve Gezondheid, maar ook over je eigen Positieve Gezondheid. Zelf ervaren is de basis voor de verdere training.

Wil je daarna verder aan de slag, dan kies je de leerroute die het beste bij je situatie past. Dit is tot nu toe vaak de leerroute Gespreksvoering. Deze leerroute kan gevolgd worden door professionals, die beroepsmatig individuele gesprekken met cliënten voeren waarin ze Positieve Gezondheid als uitgangspunt willen nemen. Dit kan onder meer zijn in gezondheidszorg, welzijn, onderwijs of de werkgeverssetting.

BLOOMING MAGAZINE | PAGINA 16


Na je deelname aan deze leerroute heb je je de essentie eigengemaakt van het werken met Positieve Gezondheid. Je kunt deze vertalen in persoonsgerichte gesprekken, waarin je de cli nt uitnodigt met een brede blik naar binnen te kijken en zijn of haar wensen vertaalt in stappen, die de cliënt zelf wil zetten. En heb je deze leerroute Gespreksvoering afgesloten, dan is onderstaand spinnenweb de gemiddelde uitkomst van de deelnemers aan de training samen:

Andere leerroutes zijn Zorgen voor mensen voor bijvoorbeeld praktijkassistenten, mantelzorgers en verzorgenden, Werken met groepen voor een coach of een leerkracht/docent en Implementatie in de organisatie voor bijvoorbeeld een beleidsmedewerker, manager of projectleider. Neem contact op met Anne of Saskia voor informatie over deze leerroutes.

BLOOMING MAGAZINE | PAGINA 17


Het logo van Trainingsbureau Blooming komt niet zomaar uit de lucht vallen. De vitruviusman van Leonardo da Vinci heb ik altijd een heel inspirerende afbeelding gevonden. Ik kwam de afbeelding, die symbool staat voor de menselijke maat, voor het eerst tegen in mijn studie en daarna in mijn werk in de bouw. Wikipedia: “Marcus Vitruvius Poll(i)o (± 85 – 20 v.Chr.) was een Romeins militair, architect en ingenieur. Een van zijn belangrijkste stellingen was dat de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte van een gebouw de menselijke maat (de verhoudingen van het menselijk lichaam) dienen te weerspiegelen.”


3 x ‘t WEB INVULLEN Verschillende onderdelen van het spinnenweb Positieve Gezondheid zijn helpend bij het invullen ervan. Over het algemeen geldt: vul het spinnenweb intuïtief in.

Wil je iets meer context bij de dimensies,

Dat kan heel eenvoudig aan de hand van de 6 dimensies.

dan geven de 44 aspecten meer

En jij bepaalt wat jij wel en niet onder de betreffende

duidelijkheid. Jij bepaalt de waarde van

dimensie verstaat. Het is uiteindelijk jouw

elk aspect en welk aspect voor jou op dit

gezondheidsoppervlak!

moment het meeste aandacht verdient.

Vragenlijst ouderschap zwangere+partner Wij kunnen het ouderschap lichamelijk aan

Wij kunnen goed voor onszelf, elkaar en ons (bijna) gezin zorgen

Wij voelen ons vrolijk over elkaar en het (aanstaand) ouderschap Wij hebben goed contact met elkaar en andere mensen over het (aanstaand) ouderschap Wij hebben vertrouwen in ons eigen en elkaars (aanstaand) ouderschap Wij genieten van elkaar en ons (bijna) gezin

De 6 dimensies van Positieve Gezondheid zijn tevens te omschrijven als 6 korte zinnen. Stel vervolgens jezelf of de ander telkens de volgende vraag: Kijk naar de dimensie en de bijbehorende aspecten en geef antwoord op de vraag: … Deze zinnen kun je net als de dimensies algemeen formuleren, maar ook afstemmen op een specifieke doelgroep. Zoals in het spinnenweb hierboven speciaal voor de zwangere èn haar partner. De vragen sluiten dan wellicht beter aan bij de beleving van de cliënt op dat moment en het klinkt minder breed/ veelomvattend. En natuurlijk vul je het spinnenweb individueel in, maar soms kan samen (zoals de zwangere met partner over het -aanstaand- ouderschap) ook verhelderend werken.

BLOOMING MAGAZINE | PAGINA 19


Leer van

ELKAARS VERHALEN Om Positieve Gezondheid in je dagelijks werk vorm te geven én het daarna levend te houden is het GOUD waard om alle ervaringen, die opgedaan worden in de praktijk, met elkaar te delen. Niet direct in de vorm van cijfers, saaie lijstjes of opsommingen, maar juist gecombineerd met de echte doorleefde verhalen. Wat mensen hebben meegemaakt. Want die raken en blijven je bij. En als je ze vertelt met enthousiasme en een twinkeling in je ogen, heb je kans dat collega’s, die de training nog niet gevolgd hebben, ook geïnteresseerd raken. Want enthousiasme werkt aanstekelijk.

Inspiratie Op onze website (trainingsbureaublooming.nl) vind je een inspiratiepagina, waar je o.a. filmpjes, boekentips en andere nuttige informatie kunt vinden. En we hebben ook een blog, waarin we je een inkijk geven in al opgedane ervaringen. Zelf horen en zien we veel terug via Social Media en online platformen, waar (zorg)professionals elkaar weten te vinden als het gaat over werken vanuit Positieve Gezondheid. Onze inspiratiepagina groeit dus steeds!

Intervisie Daarnaast biedt Blooming met regelmaat Intervisie aan. Deze is ook toegankelijk voor deelnemers, die de training niet bij ons gevolgd hebben: alle betrokkenen die werken vanuit Positieve Gezondheid door elkaar. Verschillende perspectieven worden gedeeld én het is een bewust moment van aandacht voor je eigen handelen. Het is onze ervaring dat de korte intervisiemomenten deelnemers een boost geeft om er in het dagelijks werk weer verdere stappen in te maken.

BLOOMING MAGAZINE | PAGINA 20


id? ondhe z e g u o voor j Wat is

Wat is jouw (eerste) er va

ring met Positieve Gezondheid / het spinn enweb?

BLOOMING MAGAZINE | PAGINA 21


Positieve Gezondheid &

VITALITEIT

Tijdens onze trainingen blijkt na het

eigen gezondheid en vitaliteit. We zijn gewoon

invullen van het eigen spinnenweb bij

mensen en geven ons in deze moderne wereld

veel (zorg)professionals de veranderwens gericht op een betere werk & privé balans. Dat is niet vreemd in onze huidige samenleving, waarin zoveel prikkels op ons af komen. Ook de wens

niet altijd de ruimte om bewust met volle aandacht aanwezig te zijn. Of soms zelfs even helemaal uit te staan. We hebben het eigenlijk altijd druk, onze appjes en e-mails gaan 24/7 door en we werken elke dag een ‘to do lijst’ af: werk, gezin, sport, sociale verplichtingen.

voor meer werkgeluk ligt op tafel. Hoe mooi is het als werken met Positieve Gezondheid hieraan kan bijdragen? Wij weten dat het kan! Het mes snijdt aan twee kanten:

Regelmatig even stil staan bij de vraag ‘Hoe gaat het met mij?’ En ‘Ben ik in balans?' geeft je meer grip op je leven. Je voorkomt dat de weken aan je voorbij vliegen en dat je vergeet aandacht te geven aan zaken, die ook belangrijk voor je zijn.

Kant 1 Je eigen spinnenweb met enige regelmaat invullen geeft inzicht…

Die je batterij opladen met een portie energie!

De online vragenlijst op Mijnpositievegezondheid.nl kan je zo vaak invullen als je zelf wilt. Je oude ‘spinnenwebben

Als (zorg)professional sta jij dagelijks voor veel anderen klaar en je helpt de ander op weg naar meer gezondheid. Naar meer vitaliteit. De kennis is er dus. Ook als je dagelijks werkt aan meer gezondheid bij anderen, blijft het lastig om de regie te pakken en te houden als het gaat over je

BLOOMING MAGAZINE | PAGINA 22

met gezondheidsoppervlak’ blijven toegankelijk: Heb je meer aandacht gegeven aan wat voor jou belangrijk is? Waarom wel of niet? Wat hield je tegen?


Kant 2 Werken met PG gééft voldoening en rust…

Hoe gaat het met jou? Voel je je gezond?

Mensen die inmiddels écht bewust werken vanuit

Hoe laad jij jezelf op?

de kenmerkende werkwijze van Positieve Gezondheid, ervaren meer rust, voldoening en werkgeluk. Een paar uitspraken uit onze intervisies en evaluaties ondersteunen dit:

Af en toe even stil staan of je niet teveel energie besteedt aan dingen, die jou weinig opleveren en voldoende tijd aan activiteiten, die goed voor je zijn, helpt!

“Ik voel me minder verantwoordelijk om steeds direct een oplossing voor de ander aan te dragen - dat geeft rust” “Werken met Positieve gezondheid stimuleert gezondheidsvaardigheden van de ander - je ziet de ander letterlijk groeien - en dat is waarom ik dit vak doe!”

Een mogelijke tip is: Twee lijstjes maken om hier meer inzicht in te krijgen (zie voorbeeld hieronder). Ga vervolgens na welke lijst makkelijker was om te maken en welke lijst langer is. Kun je de tijd, die je besteedt aan de dingen op de eerste lijst langer maken en op de tweede

“Iets meer achteroverleunen en mijn expertrol

lijst korter? Als dat lukt dat komt je energiebalans

meer loslaten tijdens mijn spreekuur en met

weer een beetje op pijl.

oprechte belangstelling luisteren geeft rust” Het is belangrijk om je te beseffen, dat wanneer Maar hoe laat je los? In de training krijg je hier

jij deze oplaadmomenten niet zelf plant, de kans

‘tools’ voor aangereikt en daar ga je ook mee

vrij klein is dat iemand anders dat wel voor je

oefenen. Je kunt het zien als een spiegel.

doet. BLOK TIJD in je agenda!

❤ Energie-opladers

⚡Energievreters

Welke activiteiten/ mensen/ dingen geven je energie?

Welke activiteiten/ mensen/ dingen kosten energie?

BLOOMING MAGAZINE | PAGINA 23


ONLINE en/of FYSIEK De training Werken met Positieve

voldoende pauzes om ook aan de eigen

Gezondheid is ontwikkeld door Machteld

gezondheid te werken” en “mooi dat er online

Huber, in nauwe samenwerking met ervaren coaches en trainers. De training werd altijd fysiek gegeven, tot… corona de wereld veranderde en we flexibel en creatief de zeilen moesten bijzetten. Er was twijfel over online trainen. Het met elkaar in verbinding staan, is een belangrijk onderdeel

toch opties zijn om te oefenen en met elkaar ‘op te lopen’”. Sindsdien ontvangen we regelmatig bedankmailtjes, zoals “Dank voor de fijne scholing. Ik heb de scholing als zeer verhelderend ervaren en denk dat het werken met Positieve Gezondheid zeer veel kan toevoegen. We proberen de beste zorg te geven aan onze cliënten en dit is een mooi uitgangspunt.”

van de training. Is dat online wel te realiseren?

Corona heeft ons als maatschappij geleerd, wat

Dat wilden wij onderzoeken, want het was onze

wendbaarheid betekent en oplevert. Voor de

droom om juist in tijden van crisis het concept

korte termijn en ook voor de langere termijn. Een

Positieve Gezondheid breder te verspreiden.

andere manier van werken lijkt de nieuwe

Deze veranderwens, zoals dat binnen Positieve

werkelijkheid te zijn worden, want de begrippen

Gezondheid genoemd wordt, zorgde ervoor dat

‘tijd’ en ‘ruimte’ lijken een nieuwe dimensie te

wij oplossingen hebben gezocht en gevonden!

hebben gekregen. Zoals geen reistijd, geen volle

Voor vragen als: “Hoe kunnen wij de training,

treinen en trams, geen files. Meer aandacht voor

zoals die door Machteld ontwikkeld en bedoeld

de gezondheid van lichaam en geest, net als

is, online vormgeven en wat vraagt dat van ons

bewuster aandacht voor onszelf en anderen.

als gecertificeerd trainer?”

Meer tijd en energie voor creativiteit; in

Uit de evaluatie van de online pilot, die wij begin 2021 voor de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen hebben ontwikkeld en uitgevoerd, blijkt dat de KNOV online trainingen ‘werken met Positieve Gezondheid’ blijvend kan aanbieden en daardoor

toenemende mate met de hulp van digitale middelen zoals Zoom en Mentimeter. En plaats en ruimte veranderden: het kantoor werd steeds vaker ingeruild voor een thuisomgeving. Voor sommige van ons was dat fijn, bij anderen kwamen de muren op ze af.

een zo breed mogelijke groep, zo goed mogelijk

Kortom, er is geen goed of fout of beter dan…

kan bereiken. Deelnemers gaven in de evaluatie

Dus kies de trainingsvorm, die voor jou het beste

bijvoorbeeld aan: “leuke, interactieve training

past!

met afwisselend aanbod van werkvormen en

BLOOMING MAGAZINE | PAGINA 24


[ADVERTORIAL]

Trainingsbureau Blooming … was in maart 2021 een feit! Twee

Met Blooming intussen vele successen

enthousiaste deelnemers aan het ‘Train de

beleefd, mooie evaluaties ontvangen en

Trainer’ programma van iPH hebben de

nog steeds leren we iedere keer bij.

krachten gebundeld om zowel online als

Gelukkig maar, want daardoor blijven we

offline het gedachtengoed van Positieve

geïnspireerd om met Positieve Gezondheid

Gezondheid te gaan delen. We kenden

door te gaan en nieuwe plannen en tools te

elkaar niet, maar we voelden een match om

ontwikkelen.

dit samen te kunnen gaan doen. Juist omdat we elkaar zo aanvullen:

Anne 25+ jaar ervaring in de zorgsector, daarnaast docent en bekend met online en offline werkvormen/onderwijs. Creatief van geest, daardoor bij vlagen wat chaotisch maar altijd vrolijk, enthousiast en vol energie om anderen verder te helpen.

Saskia 30 jaar aan organisatorische werkervaring in zorg, welzijn en (non) profit, sterk in helder én praktisch een boodschap overbrengen. Creatief met ICT, zeer daadkrachtig en benadert alles vanuit een positieve bril.

GRAAG TOT ZIENS!

&


[ADVERTORIAL]

KRACHT van VISUALISEREN de

Een vision board vat eigenlijk jouw dromen en wensen samen. Het helpt je vast te stellen waar jij nou écht blij van wordt. En als je dan ook nog weet, dat je hersenen weinig verschil kennen tussen de werkelijkheid, die jij voor jezelf hebt gecreëerd en de echte werkelijkheid, dan kun je de kracht van positieve visualisatie gebruiken om je veranderwens te helpen realiseren!

GRAAG TOT ZIENS!

&


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.