Zilt Magazine 155

Page 90

BOEK OVER MARK SLATS Binnen een maand na zijn finish in de Golden Globe Race is er een boek over Mark Slats zijn deelname. Het heet ‘Held op zee’ en is mede gebaseerd op de dagboeken die Mark tijdens de race bijhield. ‘Onverschrokken’ is een woord dat bij de Wassenaarse timmerman past. Voorafgaand aan zijn deelname aan de Golden Globe maakte hij roeiend de Atlantische oversteek. ‘Held op zee’ wordt uitgegeven door Hollandia. Auteur is Micha Jacobs (1980), verslaggever van weekblad Panorama. Prijs € 19,99. www.gottmer.nl/watersportboeken

WATERFIETSEND VAN ATHENE NAAR AMSTERDAM Avontuurlijk reizen over het water kan ook anders dan zeilend. In ‘Watertrappen’ doet Alex Mutsaars verslag van een 4700 kilometer lange reis per waterfiets. Samen met Matthijs Houben fietste Alex in 107 dagen van Athene naar Amsterdam. ‘Watertrappen’ is een spannend reisverslag en vertelt ook het verhaal achter de schermen. Alle technische, financiële en sociale kanten worden belicht. Het is daarmee ook het emotionele verhaal van fysiek en mentaal vallen en weer opstaan, van reizen en thuiskomen. Met een voorwoord van Henk de Velde. Voor € 22,50 inclusief verzending bestel je dit inspirerende boek online.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.