Zilt Magazine 152

Page 10

STORM GESELT RHAPSODY

Niet alles in de Caribische Zee is zon, palmen en laid back reggae. Het kan er goed spoken, zo ervaart de Rhapsody-

foto© Bemanning Rhapsody

bemanning, van Jamaica op weg naar Colombia…


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.