Zilt126

Page 90

foto:© Bemanning Rhapsody

ISLAS CIES -NOORD SPANJE De Rhapsody van John Gijzenij en Ada van der Vis ligt voor anker bij een van de mooiste eilanden in de Spaanse Ria’s. Ze wanen zich hier al in het Caribisch gebied. Vanaf de vuurtoren is het uitzicht adembenemend.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.