Zilt Magazine 150

Page 68

RHAPSODY OP JAMAICA

TIJD OM ONS THUIS TE VOELEN

foto:© Bemanning Rhapsody

Ada van der Vis en John Gijzenij zijn zeilende reizigers. Met hun Rhapsody, een Breehorn 37, verkennen ze het Caribisch gebied. Tijdens die reis doen ze Jamaica aan, een off the beaten track bestemming. Slechts weinig zeilers hebben dit land op hun lijstje staan. Ada en John voelen zich er al snel thuis...


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.