Page 1

[

3

TRICORP 13

TRICORP.COM


VOORWOORD

INHOUD

92

36 TRICORP Dagelijks wordt er door de medewerkers van Tricorp en

Voorwoord 04

vele partners hard gewerkt aan onze kledingcollectie.

Inhoud 05

De kleding en de productie daarvan worden waar mogelijk

Missie / visie

voortdurend verbeterd en de collectie wordt steeds

Kinderhulp 08

uitgebreider. Daardoor is Tricorp in staat steeds meer dragers van werkkleding het allerbeste te bieden dat in deze markt verkrijgbaar is.

Sportief betrokken

07 10

Pasvorm 14 17

Onze labels

19

lijkheid om ons met regelmaat te presenteren aan onze

Tricorp on the road

22

dealers en hun klanten. Daarbij laten we graag zien welke

Tricorp Campus

24

kleding in onze collectie is opgenomen en uit welk mate-

Fair Wear & Oeko-Tex

26

genoot maken van onze visie op werkkleding, de werkwijze

Cordura & Bamboe

28

die Tricorp hanteert, onze activiteiten als sponsor in

Saved by Design

30

topsport en onze maatschappelijke betrokkenheid.

YKK / YCC

32

De constante ontwikkeling van Tricorp schept de moge-

riaal die is vervaardigd. Tevens willen we u graag deel-

Meerlagensysteem 34

Wij hebben veel mooie producten om te laten zien en toe

Tricorp Workwear

36

te lichten en daar zijn wij trots op. Daarom is grote zorg

Tricorp Safety

68

Tricorp Casual

92

moderne fotografie en een strakke, verfrissende lay-out.

Tricorp Premium

118

Dit naslagwerk biedt niet alleen zoals gezegd een over-

Tricorp Corporate

136

zicht van onze werkkleding, maar geeft eveneens een

Uitleg pictogrammen

146

besteed aan deze nieuwe catalogus. Onze complete kleding-collectie is erin opgenomen aan de hand van

beeld van Tricorp als producent. Wij vertrouwen er dan ook op dat u alle primaire informatie over Tricorp in de

PREMIUM

68

andere kanalen verder te informeren.

Team Tricorp

136

CORPORATE

catalogus kunt vinden en zien ernaar uit om u via onze

Wassymbolen 150

118

SAFETY

OPTIMAAL IN BEELD

WORKWEAR CASUAL

Tricorp RFC PRESENTATIE

TRICORP 13

5

]


TRICORP [ Missie & Visie ]

Niemand begrijpt beter dan wij dat je door samenwerken meer bereikt dan welk individu dan ook. Omdat mooi altijd mooier kan en goed altijd beter: in producten service en teamwork. Samenwerken om te denken in oplossingen en uitdagingen. Voor elkaar maar vooral ook met elkaar. Van leverancier tot collega van dealer tot drager en van sporter tot goed doel: Ons oneindig streven naar perfectie is geen keuze. Het is een sport, het is bovenal een teamsport, het is verslavend.

#TEAMTRICORP

[

6

TRICORP 13

TRICORP 13

7

]


IEDER KIND MOET ERBIJ KUNNEN HOREN Stichting Kinderhulp

[ Tricorp, strategisch partner van Nationaal Fonds Kinderhulp ] Tricorp is vanaf heden door middel van een strategisch partnership verbonden aan Nationaal Fonds Kinderhulp. Dit fonds helpt kinderen die in ons land in armoede opgroeien. Ieder kind moet erbij horen en plezier maken. Voor 1 op

“Wij hebben ervoor gekozen om ons als partner te ver-

de 8 kinderen in ons land is dat helaas niet zo vanzelf-

binden aan Nationaal Fonds Kinderhulp omdat wij vol-

sprekend. Zij groeien op in armoede en voelen zich bui-

ledig achter het goede doel staan en graag bijdragen

tengesloten. Kinderhulp helpt hen met onder andere een

aan de ontwikkeling en plezier van kinderen. Zij hebben

laptop, een fiets, een bijdrage om te kunnen sporten,

nog een hele toekomst voor zich en geen één kind mag

opleiding, een dagje uit en zwemlessen. Kinderhulp is er

buitengesloten worden door armoede”. Aldus commer-

voor ze, ook als ze nergens anders terecht kunnen.

cieel directeur Joost Dekker.

SAMENWERKEN

ONZE BIJDRAGE

Samenwerken is ons credo in alles dat we doen met als

Tricorp zal Kinderhulp steunen door middel van een fi-

doel als team te streven naar het beste resultaat. Dit

nanciële bijdrage, kleding, advies, mankracht, promotio-

doen wij samen met partners waarbij wij altijd op zoek

nele voertuigen en dagjes weg.

zijn naar een unieke samenwerking. De samenwerking tussen Tricorp en Kinderhulp is zeker uniek te noemen, want nooit eerder verbond Tricorp zich voor een langere tijd aan een goed doel.

[

8

TRICORP 13

TRICORP 13

9

]


TRICORP [ Sportief betrokken ] Tricorp is een leidend merk in de markt voor werkkleding. Omdat we onze naamsbekendheid willen vergroten, is Tricorp actief als sponsor in enkele takken van sport. Sport en Tricorp gaan uitstekend samen. Onze merkkle-

presteren en Tricorp veelvuldig positief in beeld komt via

ding wordt gedragen door actieve mannen en vrouwen

de media. Mede daardoor groeit onze naamsbekendheid

die goede prestaties willen neerzetten. Onze brede

gestaag en wordt de vraag naar kleding van Tricorp bij onze

doelgroep heeft interesse in verschillende sporten. Als

dealer en professionals steeds groter.

sponsor kiezen wij hoofdzakelijk voor profvoetbal, ijshockey, auto- en motorsport.

VERBINDENDE FACTOR

SAMEN WERKEN

men werken het uitgangspunt voor Tricorp. Wij bieden

Goed sponsorschap betekent meer dan het plakken

collecties voor onder andere werknemers in bouw en

van een logo op het shirt van een sporter. Bij alles wat

industrie, logistiek en groenvoorziening, beveiliging en

wij doen is het motto ‘samen werken’. Dat betekent dat

dienstverlening, horeca en de bancaire wereld. Het

Tricorp betrokken is bij de sporters en hun begeleiders

gaat om vele mensen in verschillende beroepen. Onze

en al het mogelijke doet voor het beste resultaat. Die

kleding vormt voor hen een verbindende factor om samen

opstelling zorgt ervoor dat onze sporters optimaal kunnen

te werken.

Ook met het oog op de dragers van onze kleding is sa-

[

10

TRICORP 13

TRICORP 13

11

]


VERSCHILLEND HETZELFDE

HETZELFDE VERSCHILLEND

Onder het motto ‘verschillend hetzelfde’ zorgen wij ervoor dat verschillende doelgroepen

Onder het motto ‘hetzelfde verschillend’ biedt Tricorp bedrijven een ruime productkeuze

gekleed kunnen worden vanuit één collectie. Kleding van Tricorp is er voor iedereen, zoals

voor dames en heren van verschillend postuur, met daarnaast volop mogelijkheden om

te zien in deze bewerking van de Nachtwacht (Rembrandt van Rijn).

werkkleding binnen de huisstijl te combineren. Deze bewerking van de Nachtwacht (Rembrandt van Rijn) illustreert dat.

[

12

TRICORP 13

TRICORP 13

13

]


TRICORP PASVORM

De werkkleding van Tricorp is geschikt voor iedereen. Dat is een belangrijk uitgangspunt waar tijdens de ontwikkeling van onze producten rekening mee wordt gehouden. Ons uitgangspunt ‘hetzelfde verschil-

VAN KLEIN TOT GROOT

lend’ is uiteraard van groot belang voor

Ook zijn er grote verschillen in lichaams-

de kleding die Tricorp produceert. Alle

bouw tussen mensen van hetzelfde ge-

mensen zijn verschillend. Toch vinden

slacht. Om hen allemaal te voorzien van

wij dat iedereen dezelfde werkkleding

werkkleding voert Tricorp een groot

moet kunnen dragen, ongeacht ver-

aantal maten. Voor veel van onze pro-

schillen in postuur. Bovendien vinden

ducten geldt een maatrange die loopt

wij dat kleding niet alleen de juiste maat

van XS tot aan 7XL. Soft shell jacks en

moet hebben, maar ook lekker moet zit-

midi parka’s zijn zelfs verkrijgbaar in

ten. De pasvorm van de werkkleding

XXS. Daardoor zijn wij in staat om men-

wordt daarom door ons afgestemd op

sen van bijna elk postuur van werkkle-

diverse mensen met verschillende li-

ding te voorzien.

L

L

S

3XL

5XL

STRAK EN RUIM

slim fit

basic fit

dames

basic fit

basic fit

Model: Raymond Lengte: 1.80 m Gewicht: 82,5 kg Taille: 86 cm

Model: Dave Lengte: 1.82 m Gewicht: 98 kg Taille: 109 cm

Model: Laura Lengte: 1.70 m Gewicht: 55 kg Taille: 68 cm

Model: Marco Lengte: 2.08 m Gewicht: 103 kg Taille: 99 cm

Model: Floris Lengte: 1.98 m Gewicht: 138 kg Taille: 131 cm

chaamsbouw. DAMES EN HEREN

Naast het grote aantal maten bieden wij

Mannen en vrouwen hebben van nature

voor veel van onze producten ook de

een ander postuur. Daarom beperken wij

keuze tussen een slim fit en basic fit mo-

ons niet voor alle kledingstukken tot een

del. Omdat de een kleding nu eenmaal

unisexmodel. Voor een groeiend aantal

graag ruim om het lichaam draagt, ter-

producten geldt dat er twee uitvoerin-

wijl de ander het juist graag wat strakker

gen beschikbaar zijn; een voor dames en

wil. Alles tezamen maakt Tricorp het

een voor heren.

voor iedereen mogelijk om precies die kleding te dragen die het beste past bij

[

14

TRICORP 13

het werk en de persoon.

TRICORP 13

15

]


[ Tricorp, méér dan alleen Workwear ] Met de verschillende labels (Casual, Premium, Corporate, Safety en Workwear) biedt Tricorp een breed pakket aan werkkleding. Tricorp is werkkleding voor iedere professional in de meest uiteenlopende vakgebieden.

[

16

TRICORP 13

MÉÉR DAN ALLEEN WORKWEAR

TRICORP RFC

Werkkleding is bij Tricorp tegenwoordig meer dan kleding

RFC staat voor Representative, Functional, Clothing. Een ex-

waar je vies en vuil in wordt tijdens het werken. Inmiddels

tra aanleiding voor deze toevoeging zijn onze nationale èn

is Tricorp méér dan alleen Workwear en kleden wij iedere

internationale ambities en de uitbreiding van onze collectie

professional en niet alleen de bouwvakker.

met een Multinormen lijn, regenkleding en dameskleding.

TRICORP 12 13

17

]


TRICORP WORKWEAR

TRICORP SAFETY

TRICORP CASUAL

VEILIG, STERK EN BETROUWBAAR

FUNCTIONEEL, VEILIG EN DUURZAAM

EIGENTIJDS, COMFORTABEL EN DUURZAAM

Vanaf pagina 36

Vanaf pagina 68

Vanaf pagina 92

Vanaf het ontstaan van Tricorp hebben wij een assorti-

Onder dit label bieden wij de collectie high visibility kle-

Eind jaren ’80 constateerden de oprichters van Tricorp

ment geweven kleding gevoerd. Aanvankelijk betrof dat

ding en multinormen kleding aan. Dit label moet meer

een probleem in de markt voor werkkleding. Er heerste

een kleine collectie die gericht was op enkele beroeps-

duidelijkheid bieden en een onderscheid aanbrengen in

veel onvrede onder mensen die voor hun werk een

groepen. In de afgelopen jaren hebben we daar verande-

de specifieke soorten werkkleding die Tricorp in haar

T-shirt, polo of sweater nodig hadden. De kwaliteit van

ring in gebracht. Ingegeven door een toenemende vraag

collectie voert. Zonder te overdrijven kunnen wij stellen

materialen en de pasvormen voldeden totaal niet aan

naar sterke en betrouwbare werkkleding met een goede

één van de toonaangevende spelers te zijn op de Neder-

de gestelde eisen. Het werd daarom een missie van ons

pasvorm, hebben we een eigen workwear-kledinglijn ont-

landse markt op het gebied van signaal- en veiligheids-

bedrijf om duurzame werkkleding te bieden die comfor-

wikkeld en geproduceerd. Tricorp Workwear geldt inmiddels

kleding. Want bij deze collectie draait het allemaal om

tabel zit, zijn kwaliteit behoudt en eigentijds oogt. Tricorp

ook in dit segment als marktleider. Dagelijks merken onze

optimale zichtbaarheid, veiligheid en kwaliteit…en daar

Casual voldoet aan deze criteria en wij werken continu

dealers dat de tevredenheid over ons assortiment groot

staan wij garant voor!

aan verdere verbetering van de collectie.

is en zien wij dat ons marktaandeel verder stijgt.

[

18

TRICORP 13 12

TRICORP 13

19

]


TRICORP PREMIUM

TRICORP CORPORATE

TRICORP SPECIALS

DE VOLGENDE STAP IN WERKKLEDING!

MODIEUS, FUNCTIONEEL EN REPRESENTATIEF

PUUR MAATWERK, BIJNA ALLES IS MOGELIJK

Vanaf pagina 118

Vanaf pagina 136

Werkkleding is ooit ontstaan om je doordeweekse kleding

Als producent van werkkleding is Tricorp trots op een

Bedrijven met eigen kledingwensen kunnen die onder de

niet vuil of stuk te krijgen. Denk aan de overall en de stof-

eigen compacte collectie dames- en herenpakken. Deze

vlag van Tricorp Specials laten vervullen. Van het ontwik-

jas. Werkkleding anno 2017 heeft zich ontwikkeld tot een

kleding is vervaardigd uit hoogwaardige stoffen en is

kelen van een geheel eigen collectie tot kledingstukken

breed scala aan producten voor diverse beroepsgroepen.

modieus gestyled. Voorop staat dat onze pakken repre-

op maat voorzien van eigen logo’s, kleuren en styling: er is

Belangrijkste bleef altijd de functionaliteit, kleding moest

sentatief ogen en dat de dragers zich er prettig in kunnen

heel veel mogelijk. Tricorp beschikt over een eigen

ruim en comfortabel zitten. Nu is daar Tricorp Premium,

bewegen. In de voering wordt subtiel verwezen naar de

designafdeling die uniek ogende producten kan maken.

voor hem of haar die werkkleding en mode wil combine-

Nederlandse herkomst van de kleding door verwerking

Op het gebied van draagcomfort en functionaliteit wordt

ren. Voor de werknemer die zijn of haar eigen identiteit

van de kleuren rood, wit en blauw. De collectie wordt

vertrouwde kwaliteit geboden. Ook specifieke kledingeisen

als drager en als bedrijf extra naar voren wil laten komen.

gecompleteerd door nette, eigentijdse overhemden en

en normen worden door ons meegenomen in het

blouses voor dames en heren.

ontwerp. Als specialist beschikken wij over alle capaciteiten om stijlvol ontworpen kleding speciaal voor u op verantwoorde wijze te produceren.

[

20

TRICORP 13

TRICORP 13

21

]


TRICORP ON THE ROAD

Greyhound & Promotrailer Amerikaanse tourbus & promotietrailer met talloze mogelijkheden De kledingcollecties van Tricorp zijn overal toonbaar. Om onze producten altijd zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen, hebben we diverse promotionele voertuigen ter beschikking waaronder een Greyhound bus en een Promotrailer. Beiden zijn voorzien van diverse moderne faciliteiten. Deze voertuigen bieden het perfecte decor en gemak voor een presentatie van onze collectie. Voor dealers van Tricorp zijn deze prachtige eyecatchers inclusief chauffeur beschikbaar voor presentaties, passessies en evenementen bij klanten en prospects.

Multifunctionele Showtruck

Presentaties en trainingen Presenteren Tricorp Collecties

[

22

TRICORP 13

TRICORP 13

23

]


KENNIS IS MACHT Scientia Potentia Est ~ Francis Bacon

[ Van warendeskundige tot verkoopexpert ] Naast de producttrainingen die onze accountmanagers geven, heeft Tricorp in samenwerking met Detex de opleidingsfaciliteit Tricorp Campus ontwikkeld. Detex is marktleider in Nederland op het gebied van textieltrainingen. Binnen Tricorp Campus wordt door ervaren trainers dieper ingegaan op waren- en stoffenkennis en krijgen deelnemers bijvoorbeeld meer inzicht in confectie, verwerking en behandeling van textiel en EN/ISO-normen met name gericht op de praktijk in onze markt van werk- en bedrijfskleding.

Cursisten krijgen na het volgen van Tricorp Campus een officieel erkend Detex-certificaat. Detex is onderdeel van de European Fashion Business School.

[

24

TRICORP 13

TRICORP 13

25

]


factory fabriek

[ Samenwerken aan een betere kledingindustrie ]

1

De Fair Wear Foundation, FWF, zet zich in voor goede ar-

fair clothing should be 3 2 simple…

employment is freely chosen

Workers cannot be forced vrije keuze to work, for example by van arbeid withholding their salaries or by locking them up.

beidsomstandigheden in de kledingindustrie. FWF is opgericht door verschillende partijen uit de kledingbranche. Door de verscheidenheid van de belanghebbenden wordt FWF

consumer consument

ook wel een multi-stakeholderinitiatief (MSI) genoemd. Daardoor biedt FWF volledige geloofwaardigheid voor bedrijven

no discrimination in employment

Most garment workers are geen discriminatie van women. They often face werknemers discrimination and harassment. FWF works towards better conditions for women and for other vulnerable groups like migrant workers.

Voor de voorraadcollecties van Tricorp geldt dat een steeds groter deel wordt geproduceerd met grondstoffen die zijn gecertificeerd volgens de OEKO-TEX Standard

no exploitation of child labour

Children should be able geen to go to school. Once they’re kinderarbeid old enough to work, they should be protected from hazardous work or long hours.

4

freedom of association and the right to collective bargaining

For sustainable change, it’s vrijheid van crucial that workers have a voice vakvereniging en in the improvement of their recht op collectief working conditions. The right onderhandelen to form unions and bargain with factories is the first step.

5

payment of a living wage

Working for a living – that’s the idea. Wages for a normal working week should be enough to meet basic needs of workers and their families and to provide some discretionary income.

6

reasonable hours of work

Working six days a week, eight hours a day. That’s what the UN says is the max. Any more than that should be voluntary, paid and not more than twelve hours a week.

7

safe and healthy working conditions

Workers have a right to safe and healthy working conditions. That means accessible fire exits and proper safety gear. And if they need to work with hazardous materials or equipment, they need to know how.

8

a legally binding employment relationship

Workers have legal rights to a contract and certain benefits, like pension payments, social security, insurances and severance pay. Employers need to respect those rights.

100. Deze standaard is erop gericht het gebruik van schadelijke stoffen in relatie tot de gezondheid van eindgebruikers zo ver mogelijk te beperken. Bovendien worden zowel onze kleding als onze accessoires zonder schadelijke kleurstoffen geproduceerd conform het Warenwetbesluit Azo-kleurstoffen.

OEKO-TEX is

die zich bij de stichting aansluiten. Tricorp is al jarenlang lid

herkenbaar

van de Fair Wear Foundation en wij onderschrijven de doel-

aan dit logo

stellingen volledig. Gezamenlijk kunnen en moeten wij de omstandigheden in de kledingindustrie verbeteren.

2

ment chosen

forced le by alaries up.

[

no discrimination in employment

Most garment workers are women. They often face discrimination and harassment. FWF works towards better conditions for women and 26 for other vulnerable groups TRICORP 13 like migrant workers.

3

no exploitation of child labour

Children should be able to go to school. Once they’re old enough to work, they should be protected from hazardous work or long hours.

4

freedom of association and the right to collective bargaining

For sustainable change, it’s crucial that workers have a voice in the improvement of their working conditions. The right to form unions and bargain with factories is the first step.

5

payment of a living wage

Working for a living – that’s betaling van the idea. Wages for a normal een leefbaar loon working week should be enough to meet basic needs of workers and their families and to provide some discretionary income.

6

reasonable hours of work

Working six days a week, geen excessieve eight hours a day. That’s what werktijden the UN says is the max. Any more than that should be voluntary, paid and not more than twelve hours a week.

7

safe and healthy working conditions

Workers have a right to safe veilige en gezonde and healthy working conditions. arbeidsomstandigheden That means accessible fire exits and proper safety gear. And if they need to work with hazardous materials or equipment, they need to know how.

8

a legally binding employment relationship

Workers have legal rights to a een wettige contract and certain benefits, arbeidsovereenkomst like pension payments, social security, insurances and severance pay. Employers need to respect those rights.

TRICORP 13

27

]


BAMBOE CHARCOAL

[ Ventilerend, duurzaam en comfortabel ] Bij diverse producten van Tricorp wordt gebruik gemaakt

Tricorp maakt voor haar kleding steeds meer gebruik van bamboe en bamboe charcoal (gemaakt van bewerkte bam-

van Cordura, gesponnen uit honderd procent nylon. Het

boevezels). Bijvoorbeeld in thermokleding, maar ook in T-shirts, poloshirts en sokken. Bamboe heeft meerwaarde

algemene kenmerk van Cordura is dat het bestand is te-

voor de verwerking in textiel. Zo zit het comfortabel en heeft het een sterke antibacteriële werking waardoor het

gen zware belastingen. Het is slijtvast en wrijvingsbe-

ontstaan van ‘geurtjes’ beperkt wordt. Door de bijzondere microstructuur heeft bamboe-kleding tevens een sterk

stendig. Cordura is een merknaam. Voorheen werd het

ventilerend vermogen. Bamboe heeft ook grote voordelen met het oog op de belasting van het milieu. Het groeit

geproduceerd door DuPont, tegenwoordig door Invista.

heel snel en heeft relatief weinig water en voedingsstoffen nodig. Dit betekent dat de grond waarop de planten groeien in goede staat kan blijven terwijl er vaak kan worden geoogst.

De voordelen op een rijtje: • Goede ventilatie • Comfortabel • Permanente antibacteriële werking • Milieuvriendelijke productie • Hoge thermische werking [

28

TRICORP 13

TRICORP 12 13

29

]


Saved by Design | DA Inside: [ Een innovatief concept voor recyclebare werkkleding ] Tricorp en het circulaire Textielbedrijf Dutch Awearness zijn een samenwerking aangegaan met het concept Saved by Design | DA Inside. Tricorp wil verantwoordelijkheid nemen en voorloper zijn als

en teruggebracht tot een grondstof waarvan garen en op-

het gaat om het reduceren van textielafval op de wereld. In

nieuw herbruikbaar doek kan worden gemaakt. En ook ná

een nieuwe, betere wereld is er namelijk geen ruimte meer

de achtste keer kan de kleding weer worden teruggebracht

voor afval. Een groeiend deel van de Tricorp-collectie is ge-

naar een circulaire grondstof in het circulaire concept

schikt als circulaire werkkleding en wordt u aangeboden in

CLIFF. De levenscyclus van ieder product is voor de ge-

het concept Saved by Design | DA Inside. Het heeft dezelfde

bruiker inzichtelijk via het Circular Content Management

eigenschappen die u al kent van de Tricorp-producten. Zo

System (CCMS). Daarin kan data over de kleding worden

voldoet de kleding aan alle veiligheidsnormen en heeft het

verzameld met betrekking tot materialen, energie, water,

hetzelfde draagcomfort. De materialen die gebruikt worden

transport, fabrikanten, arbeidsomstandigheden en toele-

zijn toepasbaar in het circulaire concept Saved by Design |

veranciers in de productieketen. Wie de QR-code op de

DA Inside en hebben als extra pluspunt dat ze geschikt zijn

kleding scant ontdekt de gehele geschiedenis, de gehele

voor hoogwaardig hergebruik. Door hergebruik wordt CO2

levenscyclus van het product. Tevens neemt Dutch

uitstoot verminderd en wordt er minder water verbruikt

Awearness normale (niet-circulaire) kleding terug om te

terwijl deze maatschappelijk verantwoord geproduceerde

verwerken in het CLIFF proces. U ontvangt dan na ver-

kleding, geproduceerd conform de Gedragsregels van de

werking een CLIFF product van de gebruikte kleding.

Fair Wear Foundation, tot acht keer een volgend leven kan

Denk hierbij bijvoorbeeld aan picknicktafels en banken.

krijgen zonder aan kwaliteit te verliezen. Na gebruik wordt

Ook bestaat er de mogelijkheid om naar wens CLIFF

de kleding door Dutch Awearness teruggenomen, verwerkt

producten te ontwikkelen.

• Een innovatief concept voor recyclebare werkkleding • Maatschappelijk verantwoord geproduceerd • Volledig inzichtelijke levenscyclus van uw circulaire product • Kleding tot acht keer toe herbruikbaar

Een circulair product is herkenbaar aan dit symbool

[

30

TRICORP 13

TRICORP 13

31

]


YKK / YCC

[ Coolmax / Cooldry ]

ducent

ter

wereld

van

deze

producten

en

staat

bekend om zijn ongekende topkwaliteit. Daarnaast maken

Wij werken onder andere met originele CoolMax-garens van Invista, oorspronkelijk ontwikkeld door DuPont voor sporters die maximaal moeten presteren. CoolMax is hoog-

wij eveneens gebruik van YCC. YCC bestaat sinds 1995 en is

technologisch materiaal op basis van speciaal ontworpen

een

van

polyestervezel met een groot ademend vermogen. Het

ritsen en onderdelen hiervan. Ook dit bedrijf staat garant

helpt de lichaamstemperatuur constant te houden en is erg

voor een betrouwbare en uitstekende kwaliteit.

hygiënisch. Daarnaast werken wij met CoolDry, het alterna-

WALLY groeiende marktleider

op

het

gebied

ducten en in onze UV-block T-shirts en polo’s. Daarnaast

| | |||||| || |

|||||||| || |

tief voor CoolMax. CoolDry vindt u in onze high visibility pro-

|||||||| | ||

YKK, zoals knopen en ritssluitingen. YKK is de grootste pro-

|||||||| || |

Veel van onze producten zijn voorzien van fournituren van

gebruiken we CoolDry in combinatie met bambo in een aantal T-shirts en polo’s van Tricorp Casual.

TEMPERATUUR CONTROLE

ZWEETTRANSPORTEREND

SNELDROGEND

[

32

TRICORP 13

TRICORP 13

33

]


MEERLAGEN-SYSTEEM Er bestaan veel misverstanden over hoe je je nu het beste kunt kleden bij

B A

[

34

TRICORP 13

C

B

ISOLERENDE TUSSENLAAG

Je kunt uiteraard niet alleen in thermo-onderkleding werken met daarover-

koude omstandigheden. Vaak is de gedachte: hoe lager de temperatuur,

heen bijvoorbeeld een jas. Daar moet een isolerende tussenlaag aan wor-

hoe dikker mijn kledingstuk moet zijn. Toch is dat niet per se juist. Het is

den toegevoegd in de vorm van een T-shirt, polo, sweater of combinatie

beter en comfortabeler om je tegen de kou te weren door middel van een

hiervan. Opnieuw geldt dat meerdere lagen over elkaar een betere werking

meerlagensysteem. Door met meerdere lagen te werken blijft je lichaam

hebben. Naast isolatie moet de tussenlaag er ook voor zorgen dat het trans-

op de juiste temperatuur en tegelijkertijd zorg je ervoor dat je voldoende

piratievocht goed kan worden afgevoerd, dus dat is iets om op te letten bij

bewegingsvrijheid overhoudt om je klus te klaren. Waar moet je op letten

de keuze van kledingstukken. Zorg er ook voor dat je de juiste maat kiest

als je in koude omstandigheden moet werken? Hiernaast een ABC’tje.

zodat je optimale bewegingsvrijheid hebt.

A

Misschien klinkt het in eerste instantie raar, maar ook in zeer koude omstan-

C

digheden ga je bij hard werken transpireren. Transpiratie zorgt ervoor dat de

den van het lichaam. Wind helpt bij het afvoeren van transpiratievocht,

huid vochtig wordt, waardoor je lichaam snel afkoelt. Dat is prima als het

maar de wind moet buitengehouden kunnen worden om je lichaam niet te

warm weer is, maar bij koude omstandigheden wil je dat juist niet. Omdat

snel te laten afkoelen. Daarvoor is een buitenste laag zoals een jas belang-

een vochtige huid dus veel sneller afkoelt, moet bij kou het transpiratie-

rijk. Die moet enerzijds winddicht zijn – van buiten naar binnen – en tegelij-

vocht snel worden afgevoerd zodat de huid zo droog mogelijk blijft. De ther-

kertijd het ademende vermogen hebben om het overtollige transpiratie-

mo-onderkleding van Tricorp zorgt hier dan ook voor. In onze collectie vind

vocht van binnen naar buiten af te voeren. Bij gematigd koude temperaturen

je een thermoshirt en een lange thermo-onderbroek. Deze thermo-onder-

en lichte regen en sneeuwval zijn onze soft shell jacks uitermate geschikt.

kleding heeft een sterk ademende werking waardoor transpiratievocht snel

Deze jacks zijn zowel winddicht als ademend en waterafstotend. Bij nog la-

kan worden afgevoerd. Doordat deze kleding voor het grootste deel bestaat

gere temperaturen en zwaarder weer adviseren we bijvoorbeeld onze par-

uit bamboe ontstaan er bovendien minder gauw nare geurtjes. Dat komt

ka’s en midi parka’s, al dan niet voorzien van een uitneembaar thermobin-

door de antibacteriële werking van bamboe.

nenjack of uitneembare thermobinnenvoering.

THERMO-ONDERKLEDING

BESCHERMING TEGEN WIND, SNEEUW EN REGEN

Wind speelt een belangrijke rol bij het afkoelen en het op temperatuur hou-

TRICORP 13

35

]


TRICORP WORKWEAR

01 INDUSTRIE, SERVICE & BOUW Binnen ons merk Tricorp Workwear hebben wij een robuuste collectie ontwikkeld voor werknemers in de bouw, industrie en transport & logistiek. Deze kleding voldoet aan de zware eisen die eraan worden gesteld. Vandaar dat deze werkkleding vaak is voorzien van het slijtvaste Cordura. Optimale bewegingsvrijheid is ook heel belangrijk voor professionals. Daarom hebben wij gezorgd voor de ultieme ergonomische styling en een perfecte pasvorm. Omdat uitstraling van werkkleding eveneens steeds belangrijker wordt, bevat deze collectie veel bicolors. Die geven nĂŠt dat aparte kleurenbeeld dat belangrijk is voor bedrijven die zich ook in uitstraling willen onderscheiden en dat kan dan van bicolor worker tot parka en van bicolor T-shirt tot sweater. Ook ons gewilde softshell jack is verkrijgbaar in bicolor.

[

36

TRICORP 13

TRICORP 13

37

]


01

JEANS BASIS

JEANS LOW WAIST

JEANS WERKBROEK

502001 / TJB2000

502005 / TJW2000

502002 / TJL2000

DENIMBLUE

ART.NR. 502005 / TJW2000 // JEANS WERKBROEK

ART.NR. 502002 / TJL2000 // JEANS LOW WAIST

100% KATOEN 395 G/M2 / (14 OZ) DENIM

100% KATOEN 395 G/M2 / (14 OZ) DENIM / CORDURA: 100% NYLON (500 D)

100% KATOEN 395 G/M2 / (14 OZ) DENIM

TAILLE 44

TAILLE 42

TAILLE 40

TAILLE 38

TAILLE 36

TAILLE 34

TAILLE 33

TAILLE 32

TAILLE 31

TAILLE 30

TAILLE 29

TAILLE 44

TAILLE 42

TAILLE 40

TAILLE 38

TAILLE 36

TAILLE 34

TAILLE 33

TAILLE 32

TAILLE 31

TAILLE 30

TAILLE 29

TAILLE 44

TAILLE 42

TAILLE 40

TAILLE 38

TAILLE 36

TAILLE 34

TAILLE 33

TAILLE 32

TAILLE 31

TAILLE 30

TAILLE 29

38

DENIMBLUE

ART.NR. 502001 / TJB2000 // JEANS BASIS

LENGTE 30 29-30 30-30

31-30

32-30 33-30 34-30 36-30 38-30 40-30 42-30 44-30

LENGTE 30 29-30 30-30

31-30

32-30 33-30 34-30 36-30 38-30 40-30 42-30 44-30

LENGTE 30 29-30 30-30

31-30

LENGTE 32

29-32

30-32

31-32

32-32

33-32

34-32

36-32

38-32

42-32

44-32

LENGTE 32

29-32

30-32

31-32

32-32

33-32

34-32

36-32

38-32

42-32

44-32

LENGTE 32

29-32

30-32

31-32

32-32

33-32

34-32

36-32

38-32

42-32

44-32

LENGTE 34

29-34 30-34

31-34

32-34

33-34

34-34

36-34

38-34 40-34 42-34

44-34

LENGTE 34

29-34 30-34

31-34

32-34

33-34

34-34

36-34

38-34 40-34 42-34

44-34

LENGTE 34

29-34 30-34

31-34

32-34

33-34

34-34

36-34

38-34 40-34 42-34

44-34

32-36

33-36

34-36

36-36

38-36 40-36

32-36

33-36

34-36

36-36

38-36 40-36

32-36

33-36

34-36

36-36

38-36 40-36

LENGTE 36

[

DENIMBLUE

TRICORP 13

40-32

LENGTE 36

40-32

LENGTE 36

32-30 33-30 34-30 36-30 38-30 40-30 42-30 44-30 40-32

TRICORP 13

39

]


01

WERKBROEK CORDURA CANVAS

WERKBROEK CANVAS

WERKBROEK CORDURA CANVAS KIDS

WERKBROEK CANVAS KORT

502007 / TQC2000

502009 / TWC2000

502006 / TKC2000

502013

NAVY

GREY-BLACK

ROYALBLUENAVY

WHITEDARKGREY

BLACK

WHITE

BLACK

NAVY

DARKGREY

BLACK

NAVY

DARKGREY

WHITE

BLACK

KHAKI

NAVY

DARKGREY

ART.NR. 502007 / TQC2000 // WERKBROEK CANVAS

ART.NR. 502006 / TKC2000 // WERKBROEK CANVAS KORT

ART.NR. 502013 // WERKBROEK CORDURA CANVAS KIDS

65% POLYESTER/35% KATOEN 300 G/M2 / CANVAS / CORDURA: 100% NYLON (500 D)

65% POLYESTER / 35% KATOEN 300 G/M2 / CANVAS

65% POLYESTER / 35% KATOEN 300 G/M2 / CANVAS, CORDURA 100% NYLON (500 D)

65% POLYESTER / 35% KATOEN 300 G/M2 / CANVAS, CORDURA 100% NYLON (500 D)

LENGTEMATEN

42

44

46

48

50

52

54

47

49

51

53

55

• Dubbele zoom voor ±6 cm extra lengte

40

KHAKIBLACK

ART.NR. 502009 / TWC2000 // WERKBROEK CORDURA CANVAS

MATEN

[

DARKGREYBLACK

TRICORP 13

56

58

60

62

64

MATEN LENGTEMATEN

42

44

46

48

50

52

54

47

49

51

53

55

56

58

60

62

64

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

116

128

140

152

164

• Dubbele zoom voor ±6 cm extra lengte

TRICORP 13

41

]


01

WERKBROEK BASIS

WERKBROEK BASIS KORT

502010 / TWO2000

WERKBROEK INDUSTRIE 502008 / TUB2000

502019

DARKGREY

BLACK

NAVY

NAVY

DARKGREY

DARKGREY

NAVY

BLACK

BLACK

CONVOYGREY

CONVOYGREY

NAVY

ART.NR. 502019 // WERKBROEK BASIS KORT

ART.NR. 502008 / TUB2000 // WERKBROEK INDUSTRIE

ART.NR. 752001 / TUA2000 // AMERIKAANSE OVERALL INDUSTRIE

60% KATOEN / 40% POLYESTER 310 G/M2 / TWILL

60% KATOEN / 40 % POLYESTER 310 G/M2 / TWILL

65% POLYESTER / 35% KATOEN 245 G/M2 / TWILL

65% POLYESTER / 35% KATOEN 245 G/M2 / TWILL

LENGTEMATEN

42

44

46

48

50

52

54

47

49

51

53

55

• Dubbele zoom voor ±6 cm extra lengte

42

BLACK

752001 / TUA2000

ART.NR. 502010 / TWO2000 // WERKBROEK BASIS

MATEN

[

KHAKI

AMERIKAANSE OVERALL INDUSTRIE

TRICORP 13

56

58

60

62

64

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

MATEN LENGTEMATEN

42

44

46

48

50

52

54

47

49

51

53

55

56

58

60

62

64

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

4XL

5XL

7XL

• Dubbele zoom voor ±6 cm extra lengte

TRICORP 13

43

]


01

T-SHIRT UV BLOCK COOLDRY LANGE MOUW 102005

NAVY

BOTTLEGREEN

POLOSHIRT UV BLOCK COOLDRY LANGE MOUW 202005

WHITE

NAVY

BOTTLEGREEN

T-SHIRT UV BLOCK COOLDRY 102001

NAVY

WHITE

NAVY

WHITE

WHITE

BOTTLEGREEN

ART.NR. 202005 //POLOSHIRT UV BLOCK COOLDRY LANGE MOUW

ART.NR. 102001 / TT-UV // T-SHIRT UV BLOCK COOLDRY

ART.NR. 202001 / TP-UV // POLOSHIRT UV BLOCK COOLDRY

50% POLYESTER / 50% POLYESTER, COOLDRY 180 G/M2 / BIRDSEYE

50% POLYESTER / 50% POLYESTER, COOLDRY 180 G/M2 / BIRDSEYE

50% POLYESTER / 50% POLYESTER, COOLDRY 170 G/M2 / PIQUÉ

50% POLYESTER / 50% POLYESTER, COOLDRY 170 G/M2 / PIQUÉ

S

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

7XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

7XL

XS XS

44

202001 / TP-UV

ART.NR. 102005 // T-SHIRT UV BLOCK COOLDRY LANGE MOUW

XS

[

BOTTLEGREEN

POLOSHIRT UV BLOCK COOLDRY

TRICORP 13

S

M

L

XL

XXL 3XL

4XL

5XL

S

M

L

XL

XXL 3XL

4XL

5XL

7XL

7XL

TRICORP 13

45

]


01

T-SHIRT BICOLOR BORSTZAK

T-SHIRT BICOLOR DAMES

102002 / TT2000

46

TRICORP 13

KHAKI-BLACK

BLACK-ORANGE

BLACK-LIME

WHITE-DARKGREY

NAVY-RED

GREY-BLACK

NAVY-LIME

BLACK-GREY

DARKGREY-BLACK

NAVY-ROYALBLUE

ROYALBLUE-NAVY

BLACK-RED

BLACK-GREY

BLACK-LIME

BLACK-RED

102004

BLACK-ORANGE

BLACK-GREY

NAVY-ROYAL

BLACK-LIME

BLACK-RED

BLACK-ORANGE

NAVY-ROYAL

ART.NR. 102002 / TT2000 // T-SHIRT BICOLOR BORSTZAK

ART.NR. 102003 // T-SHIRT BICOLOR DAMES

ART.NR. 102004 // T-SHIRT BICOLOR

100% GEKAMD KATOEN 190 G/M2 / SINGLE JERSEY

100% GEKAMD KATOEN 190 G/M2 / SINGLE JERSEY

100% GEKAMD KATOEN 190 G/M2 / SINGLE JERSEY

XS

[

BLACK-TURQUOISE

102003

T-SHIRT BICOLOR

S

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

7XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

7XL

TRICORP 13

47

]


01

POLOSHIRT BICOLOR BORSTZAK

POLOSHIRT BICOLOR DAMES

202002 / TP2000

BLACK-TURQUOISE

KHAKI-BLACK

BLACK-ORANGE

48

TRICORP 13

BLACK-LIME

NAVY-RED

GREY-BLACK

NAVY-LIME

BLACK-GREY

NAVY-ROYALBLUE

BLACK-RED

DARKGREY-BLACK

BLACK-GREY

BLACK-LIME

BLACK-RED

NAVY-ROYALBLUE

ROYALBLUE-NAVY

BLACK-ORANGE

202004

BLACK-GREY

BLACK-LIME

BLACK-RED

NAVY-ROYALBLUE

BLACK-ORANGE

ART.NR. 202002 / TP2000 // POLOSHIRT BICOLOR BORSTZAK

ART.NR. 202003 // POLOSHIRT BICOLOR DAMES

ART.NR. 202004 / TP2000 // POLOSHIRT BICOLOR

50% GEKAMD KATOEN / 50% POLYESTER 180 G/M2 / PIQUÉ

50% GEKAMD KATOEN / 50% POLYESTER 180 G/M2 / PIQUÉ

50% GEKAMD KATOEN / 50% POLYESTER 180 G/M2 / PIQUÉ

XS

XS

XS

[

WHITE-DARKGREY

202003

POLOSHIRT BICOLOR

S

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

7XL

S

M

L

XL

XXL 3XL

S

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

7XL

TRICORP 13

49

]


01

POLOSWEATER BICOLOR BORSTZAK

POLOSWEATER BICOLOR DAMES

302001 / TS2000

BLACK-TURQUOISE

BLACK-ORANGE

50

TRICORP 13

WHITE-DARKGREY

DARKGREY-BLACK

NAVY-LIME

GREY-BLACK

NAVY-RED

BLACK-GREY

NAVY-ROYALBLUE

BLACK-LIME

BLACK-RED

BLACK-GREY

BLACK-LIME

BLACK-RED

NAVY-ROYALBLUE

ROYALBLUE-NAVY

302003

BLACK-ORANGE

BLACK-GREY

BLACK-LIME

BLACK-RED

NAVY-ROYALBLUE

BLACK-ORANGE

ART.NR. 302001 / TS2000 // POLOSWEATER BICOLOR BORSTZAK

ART.NR. 302002 // POLOSWEATER BICOLOR DAMES

ART.NR. 302003 / TP2000 // POLOSWEATER BICOLOR

60% GEKAMD KATOEN / 40% POLYESTER 280 G/M2 / AMERICAN FLEECE

60% GEKAMD KATOEN / 40% POLYESTER 280 G/M2 / AMERICAN FLEECE

60% GEKAMD KATOEN / 40% POLYESTER 280 G/M2 / AMERICAN FLEECE

XS

XS

XS

[

KHAKI-BLACK

302002

POLOSWEATER BICOLOR

S

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

7XL

S

M

L

XL

XXL 3XL

S

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

7XL

TRICORP 13

51

]


01

SOFTSHELL BICOLOR

SOFTSHELL BICOLOR DAMES

402002 / TJ2000

BLACK-LIME

NAVY-ROYALBLUE

BLACK-GREY

52

TRICORP 13

WHITE-DARKGREY

BLACK-RED

BLACK-ORANGE

NAVY-RED

BLACK-GREY

DARKGREY-BLACK

BLACK-TURQUOISE

NAVY-LIME

BLACK-RED

BLACK-LIME

BLACK-ORANGE

NAVY-ROYALBLUE

ART.NR. 402002 / TJ2000 // SOFTSHELL BICOLOR

ART.NR. 402008 // SOFTSHELL BICOLOR DAMES

96% POLYESTER / 4% SPANDEX 340 G/M2 / PLATBINDING / PU MEMBRAAN

96% POLYESTER / 4% SPANDEX 340 G/M2 / PLATBINDING / PU MEMBRAAN

XXS

[

GREY-BLACK

ROYALBLUE-NAVY

402008

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

4XL

5XL

7XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

TRICORP 13

53

]


01

SOFTSHELL LUXE

SOFTSHELL LUXE DAMES

402006 / TSJ2000

BLACK

54

TRICORP 13

402009

NAVY

DARKGREY

BLACK

NAVY

402016

DARKGREY

BLACK

NAVY

ART.NR. 402006 / TSJ2000 // SOFTSHELL LUXE

ART.NR. 402009 // SOFTSHELL LUXE DAMES

ART.NR. 402016 // SOFTSHELL LUXE KIDS

94% POLYESTER / 6%SPANDEX 340 G/M2 / PLATBINDING / PU MEMBRAAN

94% POLYESTER / 6%SPANDEX 340 G/M2 / PLATBINDING / PU MEMBRAAN

94% POLYESTER / 6%SPANDEX 340 G/M2 / PLATBINDING / PU MEMBRAAN

XXS

[

SOFTSHELL LUXE KIDS

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

4XL

5XL

7XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

116

128

140

152

DARKGREY

164

TRICORP 13

55

]


01

REGENJAS BASIS 402013

INK

56

TRICORP 13

502012

INK

YELLOW

ROYALBLUE

REGENJAS LUXE 402015

YELLOW

INK

ART.NR. 402013 // REGENJAS BASIS

ART.NR. 502012 // REGENBROEK BASIS

ART.NR. 402015 // REGENJAS LUXE

100% POLYESTER 215 G/M2, PU STRETCH

100% POLYESTER 215 G/M2, PU STRETCH

100% POLYESTER 230 G/M2, PU STRETCH

XS

[

ROYALBLUE

REGENBROEK BASIS

S

M

L

XL

XXL 3XL

4XL

5XL

7XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

4XL

5XL

7XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

4XL

5XL

7XL

TRICORP 13

57

]


01

WERKJAS INDUSTRIE

MIDI PARKA CANVAS

402017

MIDI PARKA 402004 / TMP2000

402007

BLACK BLACK

58

TRICORP 13

DARKGREY

BLACK

NAVY

NAVY

ART.NR. 402007 // MIDI PARKA CANVAS

ART.NR. 402004 / TMP2000 // MIDI PARKA

65%POLYESTER EN 35% KATOEN 245 G/M2, TWILL

100% POLYESTER, 300 G/M2, CANVAS / PU COATING

100% POLYESTER 160 G/M2, DOBBY / PU COATING

S

M

L

XL

XXL 3XL

4XL

5XL

7XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

4XL

5XL

7XL

DARKGREY

DARKGREY

ART.NR. 402017 // WERKJAS INDUSTRIE

XS

[

NAVY

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

4XL

5XL

7XL

TRICORP 13

59

]


01

PARKA CORDURA

BODYWARMER INDUSTRIE

402003 / TJO2000

402001 / TBW2000

ROYALBLUE-NAVY

60

BLACK

BLACK-GREY

KHAKI-BLACK

BLACK

402005 / TPJ2000

NAVY

BLACK

NAVY

DARKGREY

ART.NR. 402003 / TJO2000 // PARKA CORDURA

ART.NR. 402001 / TBW2000 // BODYWARMER INDUSTRIE

ART.NR. 402005 / TPJ2000 // PILOTJACK INDUSTRIE

100% POLYESTER 200 G/M2 / OXFORD / PU COATING / CORDURA: 100% NYLON (500 D)

70% POLYESTER / 30% KATOEN 250 G/M2 / BEAVER

70% POLYESTER / 30% KATOEN 250 G/M2 / BEAVER

XS

[

NAVY

PILOTJACK INDUSTRIE

S

TRICORP 13

M

L

XL

XXL 3XL

4XL

5XL

7XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

4XL

5XL

7XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

4XL

5XL

7XL

TRICORP 13

61

]


01

THERMO SHIRT

THERMO ONDERBROEK

602002 / THT1000

602001 / THP1000

BLACK

[

62

TRICORP 13

WERKSOK 70 GRAM 2-PACK 602008 /TSD8000

BLACK

BLACK-GREY

GREY-BLACK

WERKSOK 55 GRAM 2-PACK 602009 / TSZ8000

NAVY-BLACK

BLACK-GREY

GREY-BLACK

NAVY-BLACK

ART.NR. 602002 / THT1000 // THERMO SHIRT

ART.NR. 602001 / THP1000 // THERMO ONDERBROEK

ART.NR. 602008 / TSD8000 // WERKSOK 70 GRAM 2-PACK

ART.NR. 602009 / TSZ8000 // WERKSOK 55 GRAM 2-PACK

84% BAMBOE CHARCOAL / 11% SPANDEX / 5% POLYESTER WICKING 140 G/M2 / MESH

84% BAMBOE CHARCOAL / 11% SPANDEX / 5% POLYESTER WICKING 140 G/M2 / MESH

40% VISCOSE, BAMBOE / 40% KATOEN / 18% POLYAMIDE / 2% LYCRA 70 G/M2

40% VISCOSE, BAMBOE / 40% KATOEN / 18% POLYAMIDE / 2% LYCRA 55 G/M2

XS

XS

35-38

35-38

S

M

L

XL

XXL 3XL

4XL

5XL

7XL

S

M

L

XL

XXL 3XL

4XL

5XL

7XL

39-42

43-46

47-50

39-42

43-46

47-50

TRICORP 13

63

]


01

BINNENJAS THERMO

KNIEKUSSENS 652002 / TKK2000

RIEM LEER 652007

RIEM STRETCH

652003 / TRK2000

652001 / TBJ2000

SWING POCKETS

652005 / TSP2000

BLACK BLACK

BLACK

ART.NR. 652002 / TKK2000 // KNIEKUSSENS

ART.NR. 652007 / RIEM LEER

ART.NR. 652003 / TRK2000 // RIEM STRETCH

ART.NR. 652005 / TSP2000 // SWING POCKETS

100% POLYESTER, 190 G/M

100% POLYETHYLEEN

100% SPLIT LEER

100% STRETCH POLYESTER

100% NYLON, CORDURA (500D)

ONE SIZE

65-95

120 CM, VERSTELBAAR

ONE SIZE

XS

64

NAVY

BLACK

ART.NR. 652001 / TBJ2000 // BINNENJAS THERMO 2

[

BLACK

S

TRICORP 13

M

L

XL

XXL 3XL

4XL

5XL

80-110 100-130

7XL

TRICORP 13

65

]


01

CAP REFLECTIE

MUTS REFLECTIE

653002/TCP2000

BLACK

ORANGE

ZIPPER PULLER 652008

653003/TMU2000

NAVY

BLACK

NAVY

GREY

LIME

NAVY

ORANGE

RED

ROYAL BLUE

TURQUOISE

WHITE

YELLOW ORANGE

YELLOW

ART.NR. 653002 / TCP2000 // CAP REFLECTIE

ART.NR. 653003 / TMU2000 // MUTS REFLECTIE

ART.NR. 652008 // ZIPPER PULLER

100% POLYESTER

100% ACRYL

100% RUBBER

YELLOW INK

ONE SIZE

ONE SIZE

[

66

TRICORP 13

ONE SIZE

TRICORP 13

67

]


02

02 SAFETY Het Tricorp Safety label bestaat uit een collectie hoge zichtbaarheids kleding en multinormen kleding. High Visibility kleding is in veel beroepen vereist omdat professionals in weer en wind, bij goed en minder goed zicht, met of zonder omgevingsverkeer moeten werken. Voorbeelden van dergelijke werkgebieden zijn: wegenbouw, spoorbouw, straatreiniging, bosbouw, maar ook andere werkzaamheden waarbij zichtbaarheid noodzakelijk is. Om hierbij ook optimale bescherming te garanderen moet hier High Visibility kleding worden gedragen. Deze is in onze collecties Fluoresecerend Geel of Fluorescerend Oranje gekleurd. Binnen Tricorp neemt onze High Visibility collectie wel een zeer bijzondere plaats in. Veiligheid door zichtbaarheid, zowel overdag als ’s nachts, kwaliteit in materiaal en hoog draagcomfort. Dat zijn de belangrijke kenmerken van onze High Visibility collectie. De producten uit deze collectie voldoen aan alle actuele Europese eisen en normeringen. Multinormen kleding is kleding die voldoet aan de hoogste technische vereisten en heeft als doel optimale bescherming te bieden tegen restrisico’s uit de werkomgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan koude, wind en regen, maar ook aan explosiegevaar, beperkte zichtbaarheid, gevaarlijke chemicaliën en open vuur.

[

68

TRICORP 13

TRICORP 13

69

]


02

T-SHIRT MULTINORM BICOLOR

T-SHIRT MULTINORM 103004

103003

EN ISO 11612

INK

EN 1149

EN ISO 11612

EN ISO 20471

EN ISO 11612

INK

EN 1149

303003

303002

YELLOW INK

EN 1149

SWEATER MULTINORM

EN ISO 11612

YELLOW INK

EN ISO 20471

EN 1149

EN ISO 11612

INK

EN 1149

EN ISO 11612

EN 1149

ART.NR. 103004 // T-SHIRT MULTINORM

ART.NR. 203003 // POLOSHIRT MULTINORM BICOLOR

ART.NR. 203004 // POLOSHIRT MULTINORM

ART.NR. 303002 // SWEATER MULTINORM BICOLOR

ART.NR. 303003 // SWEATER MULTINORM

60% MODACRYL / 39% GEKAMD KATOEN / 1% CARBON 200 G/M2 / PIQUE

60% MODACRYL / 39% GEKAMD KATOEN / 1% CARBON 200 G/M2 / PIQUE

60% MODACRYL / 39% GEKAMD KATOEN / 1% CARBON 200 G/M2 / PIQUE

60% MODACRYL / 39% GEKAMD KATOEN / 1% CARBON 200 G/M2 / PIQUE

60% MODACRYL / 39% GEKAMD KATOEN / 1% CARBON 280 G/M2 / AMERICAN FLEECE

60% MODACRYL / 39% GEKAMD KATOEN / 1% CARBON 280 G/M2 / AMERICAN FLEECE

XS

70

203004

SWEATER MULTINORM BICOLOR

ART.NR. 103003 // T-SHIRT MULTINORM BICOLOR

max. 25 wasbeurten

[

POLOSHIRT MULTINORM

203003

YELLOW INK

EN ISO 20471

POLOSHIRT MULTINORM BICOLOR

S

TRICORP 13

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

max. 25 wasbeurten

7XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

max. 25 wasbeurten

7XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

max. 25 wasbeurten

7XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

max. 25 wasbeurten

7XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

max. 25 wasbeurten

7XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

7XL

TRICORP 13

71

]


02

FLEECEJACK MULTINORM BICOLOR

FLEECEJACK MULTINORM 403014

403013

EN ISO 11612

EN 1149

INK

EN 14058

EN 14058

EN 1149

EN ISO 20471

EN 14058

TRICORP 13

EN 343

EN 14058

EN 1149

EN 13034

INK

EN 343

IEC61482

EN 14058

EN 1149

EN 13034

IEC61482

ART.NR. 403014 // FLEECEJACK MULTINORM

ART.NR. 403009 // PARKA BICOLOR MULTINORM

ART.NR. 403010 // PARKA BICOLOR MULTINORM

60% MODACRYL / 39% GEKAMD KATOEN / 1% CARBON 280 G/M2 / POLAR FLEECE

60% MODACRYL / 39% GEKAMD KATOEN / 1% CARBON 280 G/M2 / POLAR FLEECE

BUITENLAAG 98% POLYESTER / 2% CARBON, 100% PU COATING, 350 GR/M2 VOERING 100% KATOEN, TUSSENLAAG 60% MODACRYL / 40% KATOENN

BUITENLAAG 98% POLYESTER / 2% CARBON, 100% PU COATING, 350 GR/M2 VOERING 100% KATOEN, TUSSENLAAG 60% MODACRYL / 40% KATOEN

XS

72

YELLOW INK

ART.NR. 403013 // FLEECEJACK BICOLOR MULTINORM

max. 25 wasbeurten

[

403010

403009

YELLOW INK

EN ISO 20471

PARKA MULTINORM

PARKA MULTINORM BICOLOR

S

M

L

XL

XXL 3XL

4XL

max. 25 wasbeurten

5XL

7XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

4XL

max. 25 wasbeurten

5XL

7XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

4XL

max. 25 wasbeurten

5XL

7XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

4XL

5XL

7XL

TRICORP 13

73

]


02

SOFTSHELL MULTINORM

SOFTSHELL MULTINORM BICOLOR

WERKBROEK MULTINORM BICOLOR

403012

403011

EN ISO 11612

EN 1149

INK

EN 13034

EN ISO 11611

IEC61482

EN ISO 11612

EN 13034

EN ISO 11611

EN ISO 20471

IEC61482

EN ISO 11612

EN 1149

EN 13034

INK

EN ISO 11611

IEC61482

EN ISO 11612

EN 1149

EN 13034

EN ISO 11611

IEC61482

ART.NR. 403012 // SOFTSHELL MULTINORM

ART.NR. 503004 // WERKBROEK MULTINORM BICOLOR

ART.NR. 503005 // WERKBROEK MULTINORM

BUITENLAAG 100% POLYESTER, 100% PU COATING, 350 G/M2 TUSSENLAAG 60% MODACRYL / 39%KATOEN /2% CARBON

BUITENLAAG 100% POLYESTER, 100% PU COATING, 350 G/M2 TUSSENLAAG 60% MODACRYL / 39%KATOEN /2% CARBON

79% KATOEN / 20% POLYESTER / 1% CARBON 300 G/M2 / TWILL

79% KATOEN / 20% POLYESTER / 1% CARBON 300 G/M2 / TWILL

XS

74

EN 1149

YELLOW INK

ART.NR. 403011 // SOFTSHELL MULTINORM BICOLOR

max. 25 wasbeurten

[

503005

503004

YELLOW INK

EN ISO 20471

WERKBROEK MULTINORM

S

TRICORP 13

M

L

XL

XXL 3XL

4XL

max. 25 wasbeurten

5XL

7XL

XS

S

M

max. 50 wasbeurten

L

XL

XXL 3XL

4XL

5XL

7XL

42

44

46

48

50

52

54

56

max. 50 wasbeurten

58

60

62

64

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

TRICORP 13

75

]


02

OVERALL MULTINORM

OVERALL MULTINORM BICOLOR

753003

753002

YELLOW INK

INK

3

ART.NR. 753002 // OVERALL MULTINORM BICOLOR

ART.NR. 753003 // OVERALL MULTINORM

79% KATOEN / 20% POLYESTER / 1% CARBON 300 G/M2 / TWILL

79% KATOEN / 20% POLYESTER / 1% CARBON 300 G/M2 / TWILL

max. 50 wasbeurten 42

[

76

44

46

TRICORP 13

48

50

52

54

56

max. 50 wasbeurten 58

60

62

64

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

TRICORP 13

77

]


02

PARKA ISO20471 BICOLOR 403004 / TPE3001

FLUOR YELLOW-NAVY

FLUOR ORANGE-NAVY

SOFTSHELL JACK ISO20471 BICOLOR

WERKBROEK ISO20471 BICOLOR

403007 / TSE3001

FLUOR ORANGE-GREEN

FLUOR YELLOW-NAVY

FLUOR ORANGE-NAVY

503002 / TWE3001

FLUOR YELLOW-NAVY

FLUOR ORANGE-GREEN

FLUOR ORANGE-NAVY

FLUOR ORANGE-GREEN

ART.NR. 403004 / TPE3001 // PARKA ISO20471 BICOLOR

ART.NR. 403007 / TSE3001 // SOFTSHELL JACK ISO20471 BICOLOR

ART.NR. 503002 / TWE3001 // WERKBROEK ISO20471 BICOLOR

FLUORDOEK 100% POLYESTER, CONTRASTDOEK 100% NYLON 200 G/M2 / OXFORD / PU COATING

100% POLYESTER 300 G/M2 / PLATBINDING / PU MEMBRAAN

80% POLYESTER, 20% KATOEN 280 G/M2 / TWILL

max. 25 wasbeurten

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

4XL

max. 25 wasbeurten

5XL

7XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

4XL

max. 25 wasbeurten

5XL

7XL

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

• Dubbele zoom voor ± 6 cm extra lengte

[

78

TRICORP 13

TRICORP 13

79

]


02

PARKA VERKEERSREGELAAR 403001

SOFTSHELL VERKEERSREGELAAR

403002 / SOFTSHELL-VR

FLUOR ORANGE-FLUOR YELLOW

TRICORP 13

CAP VERKEERSREGELAAR

653001 / CAP-VR

FLUOR ORANGE-FLUOR YELLOW

POLOSHIRT VERKEERSREGELAAR 203002

FLUOR ORANGE-FLUOR YELLOW

FLUOR YELLOW

ART.NR. 403001 // PARKA VERKEERSREGELAAR

ART.NR 403002 / SOFTSHELL-VR // SOFTSHELL VERKEERSREGELAAR

ART.NR. 453001 / TABARD-VR // TABARD VERKEERSREGELAAR

ART.NR. 653001 / CAP-VR // CAP VERKEERSREGELAAR

ART.NR. 203002 // POLOSHIRT VERKEERSREGELAAR

100% POLYESTER 200 G/M2 / OXFORD / PU COATING

100% POLYESTER 300 G/M2 / PLATBINDING / PU MEMBRAAN

100% POLYESTER 130 G/M2 / WARP KNIT

100% POLYESTER

50% POLYESTER / 50% POLYESTER, COOLDRY 180 G/M2 / BIRDSEYE

XS

80

453001 / TABARD-VR

FLUOR ORANGE-FLUOR YELLOW

max. 25 wasbeurten

[

TABARD VERKEERSREGELAAR

S

M

L

XL

XXL 3XL

4XL

max. 25 wasbeurten

max. 25 wasbeurten 5XL

7XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

4XL

5XL

7XL

M

L

XL

XXL 4XL

max. 25 wasbeurten ONE SIZE

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

7XL

TRICORP 13

81

]


02

T-SHIRT RWS BIRDSEYE LANGE MOUW

T-SHIRT RWS BIRDSEYE

103005

103002

FLUOR ORANGE

203006

SWEATER RWS

303001 / TS-RWS

FLUOR YELLOW

FLUOR ORANGE

FLUOR YELLOW

FLUOR ORANGE

FLUOR YELLOW

FLUOR ORANGE

FLUOR ORANGE

FLUOR YELLOW

FLUOR YELLOW

ART.NR. 103002 // T-SHIRT RWS BIRDSEYE LANGE MOUW

ART.NR. 103005 // T-SHIRT RWS BIRDSEYE

ART.NR. 203005 // POLOSHIRT RWS BIRDSEYE LANGE MOUW

ART.NR. 203006 // POLOSHIRT RWS BIRDSEYE

ART.NR. 303001 / TS-RWS // SWEATER RWS

50% POLYESTER / 50% POLYESTER, COOLDRY 180 G/M2 / BIRDSEYE

50% POLYESTER /50% POLYESTER, COOLDRY 180 G/M2 / BIRDSEYE

50% POLYESTER / 50% POLYESTER, COOLDRY 180 G/M2 / BIRDSEYE

50% POLYESTER / 50% POLYESTER, COOLDRY 180 G/M2 / BIRDSEYE

80% POLYESTER / 20% KATOEN 260 G/M2 / AMERICAN FLEECE

XS

82

POLOSHIRT RWS BIRDSEYE

203005

max. 25 wasbeurten

[

POLOSHIRT RWS BIRDSEYE LANGE MOUW

S

TRICORP 13

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

max. 25 wasbeurten 7XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

max. 25 wasbeurten 7XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

max. 25 wasbeurten 7XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

max. 25 wasbeurten 7XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

4XL

5XL

7XL

TRICORP 13

83

]


02

BODYBROEK RWS 753001 / THR3001

REGENBROEK RWS

503001 / TPA3001

WERKBROEK RWS 503003 / TWR3001

WERKBROEK RWS KORT 503006

FLUOR ORANGE

FLUOR ORANGE

FLUOR YELLOW

FLUOR ORANGE

FLUOR YELLOW

ART.NR. 503001 / TPA3001 // REGENBROEK RWS

ART.NR. 503003 / TWR3001 // WERKBROEK RWS

ART.NR. 503006 // WERKBROEK RWS KORT

80% POLYESTER / 20% KATOEN 280 G/M2 / TWILL

100% POLYESTER 200 G/M2 / OXFORD / PU COATING

80% POLYESTER / 20% KATOEN 280 G/M2 / TWILL

80% POLYESTER / 20% KATOEN 280 G/M2 / TWILL

42

44

46

48

50

52

54

• Dubbele zoom voor ± 6 cm extra lengte

84

FLUOR ORANGE

ART.NR. 753001 / THR3001 // BODYBROEK RWS

max. 25 wasbeurten

[

FLUOR YELLOW

TRICORP 13

56

max. 25 wasbeurten 58

60

62

64

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

4XL

max. 25 wasbeurten 5XL

7XL

42

44

46

48

50

52

54

56

max. 25 wasbeurten 58

60

62

64

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

64

• Dubbele zoom voor ± 6 cm extra lengte

TRICORP 13

85

]


02

SOFTSHELL RWS

PILOTJACK RWS

PARKA RWS

403006 / TPR3001

403005 / TPG3001

FLEECEJACK RWS

403008 / TSR3001

403003 / TJR3001

FLUOR ORANGE

FLUOR YELLOW

FLUOR ORANGE

TRICORP 13

FLUOR ORANGE

ART.NR. 403005 / TPG3001 // PARKA RWS

ART.NR 403006 / TPR3001 // PILOTJACK RWS

ART.NR. 403008 / TSR3001 // FLEECEJACK RWS

100% POLYESTER 300 G/M2 / PLATBINDING / PU MEMBRAAN

100% POLYESTER 200 G/M2 / OXFORD / PU COATING

100% POLYESTER 200 G/M2 / OXFORD / PU COATING

100% POLYESTER 380 G/M2 / MICROFLEECE / PU MEMBRAAN

XS

86

FLUOR YELLOW

ART.NR 403003 / TJR3001 // SOFTSHELL RWS

max. 25 wasbeurten

[

FLUOR ORANGE

FLUOR YELLOW

S

M

L

XL

XXL 3XL

4XL

max. 25 wasbeurten 5XL

7XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

4XL

max. 25 wasbeurten 5XL

7XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

4XL

max. 25 wasbeurten 5XL

7XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

4XL

5XL

7XL

TRICORP 13

87

]


02

VEILIGHEIDSVEST ISO20471 453003 / V-EN471

FLUOR ORANGE

VEILIGHEIDSVEST GEEN STRIPING 453002 / V-BLANC

FLUOR ORANGE

FLUOR YELLOW

FLUOR ORANGE

FLUOR YELLOW

VEILIGHEIDSVEST RWS

453004 / V-REF

LIME

FLUOR YELLOW

RED

453005 / V-RWS

FLUOR ORANGE

ROYALBLUE

FLUOR YELLOW

ART.NR. 453002 / V-BLANC // VEILIGHEIDSVEST GEEN STRIPING

ART.NR. 453010 / VK-EN1150 // VEILIGHEIDSVEST KIDS

ART.NR 453004 / V-REF // VEST REFLECTIE

ART.NR 453005 / V-RWS // VEILIGHEIDSVEST RWS

100% POLYESTER 130 G/M2 / WARP KNIT

100% POLYESTER 130 G/M2 / WARP KNIT

100% POLYESTER 130 G/M2 / WARP KNIT

100% POLYESTER 130 G/M2 / WARP KNIT

100% POLYESTER 130 G/M2 / WARP KNIT

M

88

453010 / VK-EN1150

VEST REFLECTIE

ART.NR. 453003 / V-EN471 // VEILIGHEIDSVEST ISO20471

max. 25 wasbeurten

[

VEILIGHEIDSVEST KIDS

L

XL

TRICORP 13

XXL 4XL

max. 25 wasbeurten

M

L

XL

XXL 4XL

max. 25 wasbeurten

128

140

152

164

max. 25 wasbeurten

M

L

XL

XXL 4XL

max. 25 wasbeurten

M

L

XL

XXL 4XL

TRICORP 13

89

]


02

VEILIGHEIDSVEST RWS BHV

VEILIGHEIDSVEST RWS VLAMVERTRAGEND

453006 / V-RWS-BHV

453007 / V-RWS-FR-ZIP

VEILIGHEIDSVEST RWS VLAMVERTRAGEND ANTISTATISCH

VEILIGHEIDSVEST RWS RITS 453009 / V-RWS-ZIP

453008 / V-RWS-FRAST

ACHTERZIJDE

FLUOR ORANGE

FLUOR YELLOW

FLUOR ORANGE

FLUOR ORANGE

FLUOR YELLOW

ART.NR. 453007 / V-RWS-FR-ZIP // VEILIGHEIDSVEST RWS VLAMVERTRAGEND

ART.NR 453008 / V-RWS-FRAST // VEILIGHEIDSVEST RWS VLAMVERTRAGEND & ANTISTATISCH

ART.NR 453009 / V-RWS-ZIP // VEILIGHEIDSVEST RWS RITS

100% POLYESTER 130 G/M2 / WARP KNIT

100% POLYESTER MET VLAMVERTRAGENDE FINISH 130 G/M2 / WARP KNIT

100% POLYESTER,CARBON 200 G/M2 / OXFORD / PU COATING

100% POLYESTER 130 G/M2 / WARP KNIT

M

90

FLUOR YELLOW

ART.NR. 453006 / V-RWS-BHV // VEILIGHEIDSVEST RWS BHV

max. 25 wasbeurten

[

FLUOR ORANGE

FLUOR YELLOW

L

XL

TRICORP 13

XXL 4XL

max. 10 wasbeurten

M

L

XL

XXL 4XL

max. 25 wasbeurten

max. 10 wasbeurten M

L

XL

XXL 4XL

M

L

XL

XXL 4XL

TRICORP 13

91

]


03

03 TRICORP CASUAL Een uitgebreide collectie basic werkkleding met een casual look, dat is wat u vindt bij Tricorp Casual. Deze lijn bestaat uit T-shirts, polo’s, sweaters en andere basics. Producten die ideaal zijn om als werkkleding te dragen en waarmee je altijd en overal een goede en verzorgde indruk maakt. Tricorp Casual biedt producten van extra hoge kwaliteit: ze zijn duurzaam en kunnen tegen een stootje. Ook na intensief dragen en veelvuldig wassen ziet de kleding er representatief uit. Er is keuze uit een ruime collectie waarin vaste kleuren zijn opgenomen. Zo kunt u kleding tussentijds vernieuwen en voor nieuwe en bestaande werknemers probleemloos dezelfde kleding bestellen.

[

92

TRICORP 13

Artkel | Artikelnummer

TRICORP 13

93

]


03

CHINO

REGENJAS SPORT

CHINO KORT

501001

501002

401002

Beweegbare rits op capuchon voor optimaal gezichtsveld

INK ROYALBLUE

94

TRICORP 13

KHAKI

NAVY

BLACK

KHAKI

ART.NR. 401002 / REGENJAS SPORT

ART.NR. 501001 / CHINO

ART.NR. 501002 / CHINO KORT

100% POLYAMIDE 130 G/M2 / NYLON TASLON

98% GEKAMD KATOEN, 2% ELASTAAN 280 G/M2 / TWILL

98% GEKAMD KATOEN, 2% ELASTAAN 280 G/M2 / TWILL

XS

[

BLACK

S

M

L

XL

XXL 3XL

4XL

5XL

7XL

29 - 34

30 - 34

31 - 34

33 - 34

34 - 34

36 - 34

38 - 34

40 - 34

42 - 34

44 - 34

29

30

32

34

36

38

40

42

NAVY

44

TRICORP 13

95

]


03

T-SHIRT ELASTAAN SLIM FIT V HALS 101012

T-SHIRT ELASTAAN SLIM FIT 101013

T-SHIRT COOLDRY BAMBOE SLIM FIT

101003 / TBA180

BLACK

BLACK

96

TRICORP 13

BLACK

WHITE

WHITE

101009

BLACK

NAVY

ROYALBLUE

DARKGREY

WHITE

NAVY

ROYALBLUE

ART.NR. 101012 / T-SHIRT ELASTAAN SLIM FIT V HALS

ART.NR. 101013 / T-SHIRT ELASTAAN SLIM FIT

ART.NR. 101003 / TBA180 // T-SHIRT COOLDRY BAMBOE SLIM FIT

ART.NR. 101009 // T-SHIRT COOLDRY SLIM FIT

95% GEKAMD KATOEN / 5% ELASTAAN 170 G/M2 SINGLE JERSEY

95% GEKAMD KATOEN / 5% ELASTAAN 170 G/M2 SINGLE JERSEY

50% VISCOSE, BAMBOE / 50% POLYESTER, COOLDRY 180 G/M2 / PIQUÉ

50% POLYESTER / 50% POLYESTER, COOLDRY 180 G/M2 / PIQUÉ

XS

[

WHITE

DARKGREY

T-SHIRT COOLDRY SLIM FIT

S

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

7XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

7XL

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

TRICORP 13

97

]


03

T-SHIRT V HALS SLIM FIT

T-SHIRT SLIM FIT

101005 / TFV160

101004 / TFR160

98

BLACK

DARKGREY

INK

LIME

WHITE

PURPLE

RED

ROYALBLUE

TURQUOISE

ORANGE

NAVY

ARMY

101014

BLACK

DARKGREY

INK

LIME

WHITE

NAVY

RED

PURPLE

RED

ROYALBLUE

TURQUOISE

ORANGE

ARMY

BLACK

ORANGE

T-SHIRT V HALS SLIM FIT DAMES

T-SHIRT LANGE MOUW DAMES

101008 / TVT190

NAVY

BLACK

WHITE

DARKGREY

RED

NAVY

FUCHSIA

WHITE

INK

ORANGE

101010

LIME

TURQUOISE

PURPLE

BLACK

DARKGREY

LIME

ARMY

NAVY

INK

ROYALBLUE

PURPLE

WHITE

ART.NR. 101004 / TFR160 // T-SHIRT SLIM FIT

ART.NR. 101005 / TFV160 // T-SHIRT V-HALS SLIM FIT

ART.NR. 101014 // T-SHIRT SLIM FIT KIDS

ART.NR. 101008 / TVT190 // T-SHIRT V HALS SLIM FIT DAMES

ART.NR. 101010 // T-SHIRT LANGE MOUW DAMES

100% GEKAMD KATOEN 160 G/M2 / SINGLE JERSEY

100% GEKAMD KATOEN 160 G/M2 /SINGLE JERSEY

100% GEKAMD KATOEN 160 G/M2 / SINGLE JERSEY

95% KATOEN / 5% SPANDEX 190 G/M2 / SINGLE JERSEY

95% GEKAMD KATOEN / 5% ELASTAAN 190 G/M2 / SINGLE JERSEY

116

XS

XS

[

T-SHIRT SLIM FIT KIDS

S

TRICORP 13

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

128

140

152

164

S

M

L

XL

XXL 3XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

TRICORP 13

99

]


03

T-SHIRT 145 GRAM

T-SHIRT 190 GRAM

101001 / T145

101002 / T190

100

BOTTLEGREEN

LIME

PURPLE

CHRYSTAL

DARKGREY

FUCHSIA

GREYMELANGE*

INK

KHAKI

YELLOW

NAVY

WINE

WHITE

ROYALBLUE

ORANGE

TURQUOISE

RED

BLACK

KHAKI

101006 / TL190

101007 / TV190

ANTRACIET MELANGE

BOTTLEGREEN

NAVY

RED

DARKGREY

ROYALBLUE

GREYMELANGE

WHITE

INK

YELLOW

BLACK

WINE

WHITE

NAVY

DARKGREY

WHITE

BOTTLEGREEN

NAVY

ROYALBLUE

ART.NR. 101001 / T145 // T-SHIRT 145 GRAM

ART.NR. 101002 / T190 // T-SHIRT 190 GRAM

ART.NR. 101007 / TV190 // T-SHIRT V HALS

ART.NR. 101006 / TL190 // T-SHIRT LANGE MOUW

100% GEKAMD KATOEN 145 G/M2, SINGLE JERSEY

100% GEKAMD KATOEN 190 G/M2, SINGLE JERSEY

100% GEKAMD KATOEN 190 G/M2 / SINGLE JERSEY

100% GEKAMD KATOEN 190 G/M2, SINGLE JERSEY

XS

[

BLACK

T-SHIRT LANGE MOUW

T-SHIRT V HALS

S

TRICORP 13

M

L

XL

* GEMÊLEERDE KLEUREN: 85% KATOEN, 15% VISCOSE

XXL 3XL

5XL

7XL

XS

S

M

L

XL

* GEMÊLEERDE KLEUREN: 85% KATOEN, 15% VISCOSE

XXL 3XL

5XL

7XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

7XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

7XL

TRICORP 13

101

]


03

POLOSHIRT COOLDRY SLIM FIT

POLOSHIRT COOLDRY BAMBOE SLIM FIT 201001 / PBA180

POLOSHIRT BICOLOR SLIM FIT 201002 / PBF210

201013

WHITE BLACK

DARKGREY

BLACK

102

BLACK-ORANGE

BLACK-TURQUOISE

ROYALBLUE

NAVY-RED NAVY-ROYALBLUE

ROYALBLUE

ART.NR. 201013 // POLOSHIRT COOLDRY SLIM FIT

ART.NR. 201001 / PBA180 // POLOSHIRT COOLDRY BAMBOE SLIM FIT

ART.NR. 201002 / PBF210 // POLOSHIRT BICOLOR SLIM FIT

50% POLYESTER / 50% POLYESTER, COOLDRY 180 G/M2, PIQUÉ

50% VISCOSE, BAMBOE /50% POLYESTER, COOLDRY 180 G/M2 / PIQUÉ

50% POLYESTER / 50% GEKAMD KATOEN 210 G/M2 / PIQUÉ

XS

[

BLACK-LIME

NAVY

NAVY WHITE

BLACK-GREY

BLACKGREY

S

TRICORP 13

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

TRICORP 13

103

]


03

POLOSHIRT SLIM FIT 180 GRAM KIDS

POLOSHIRT SLIM FIT 180 GRAM

201016 / PFF180

201005 / PPF180

BLACK

DARKGREY

INK

LIME

WHITE

PURPLE

RED

ROYALBLUE

TURQUOISE

ORANGE

FUCHSIA

CHRYSTAL

NAVY

GREY MELANGE

ARMY

RED

ORANGE

BLACK

WHITE

POLOSHIRT SLIM FIT DAMES 201006 / PPFT180

NAVY

ART.NR. 201005 / PPF180 // POLOSHIRT SLIM FIT 180 GRAM

ART.NR. 201016 / PFF180 // POLOSHIRT SLIM FIT 180 GRAM KIDS

50% GEKAMD KATOEN / 50% POLYESTER 180 G/M2 / PIQUÉ

50% GEKAMD KATOEN / 50% POLYESTER 180 G/M2 / PIQUÉ

BLACK

DARKGREY

RED

NAVY

FUCHSIA

LIME

WHITE

ORANGE

PURPLE

TURQUOISE

CHRYSTAL

ROYALBLUE

GREYMELANGE

INK

WHITE

ART.NR. 201006 / PPFT180 // POLOSHIRT SLIM FIT DAMES 50% GEKAMD KATOEN / 50% POLYESTER 180 G/M2 / PIQUÉ

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

116

128

140

152

164 XS

[

104

TRICORP 13

S

M

L

XL

XXL 3XL

TRICORP 13

105

]


03

POLOSHIRT SLIMFIT 210 GRAM 201012 / PUF210

POLOSHIRT SLIM FIT 210 GRAM LANGE MOUW

POLOSHIRT 180 GRAM

POLOSHIRT 180 GRAM DAMES

201003 / PP180

201010 / PPT180

201017

BLACK

DARKGREY

WHITE

BLACK

NAVY BLACK

DARKGREY

WHITE

ROYALBLUE

ANTRACIET MELANGE

BOTTLEGREEN

CHRYSTAL

DARKGREY

FUCHSIA

GREY MELANGE

INK

ROYALBLUE

ORANGE

KHAKI

YELLOW BLACK

DARKGREY

WHITE

ROYALBLUE

NAVY

ROYALBLUE

LIME

PURPLE

RED

NAVY

ART.NR. 201012 / PUF210 // POLOSHIRT SLIMFIT 210 GRAM

ART.NR. 201017 // POLOSHIRT SLIM FIT 210 GRAM LANGE MOUW

ART.NR. 201003 / PP180 // POLOSHIRT 180 GRAM

50% POLYESTER / 50% GEKAMD KATOEN 210 G/M2, PIQUÉ

50% POLYESTER / 50% GEKAMD KATOEN 210 G/M2, PIQUÉ

50% GEKAMD KATOEN / 50% POLYESTER 180 G/M2 / PIQUÉ

WINE

WHITE

TURQUOISE

NAVY

RED

ANTRACIET MELANGE

ART.NR. 201010 / PPT180 // POLOSHIRT 180 GRAM DAMES 50% GEKAMD KATOEN / 50% POLYESTER 180 G/M2 / PIQUÉ

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

7XL XS

[

106

TRICORP 13

S

M

L

XL

XXL 3XL

TRICORP 13

107

]


03

POLOSHIRT BORSTZAK

POLOSHIRT LANGE MOUW

201011 / PPZ180

201009 / PPL180

POLOSHIRT CONTRAST

POLOSHIRT 100% KATOEN

201004 / PPC180

201007 / PPK180

POLOSHIRT 100% KATOEN LANGE MOUW 201008 / PPKL180

BLACK

108

NAVY

DARKGREY

NAVY

WHITE

ROYALBLUE

RED

BLACK

BLACK-GREY

NAVY-RED

GREYMELANGE* ANTRACIET BOTTLEGREEN MELANGE

ROYALBLUE

WHITE

RED

BLACK

NAVY

NAVY

ART.NR. 201011 / PPZ180 // POLOSHIRT BORSTZAK

ART.NR. 201009 / PPL180 // POLOSHIRT LANGE MOUW

ART.NR. 201004 / PPC180 // POLOSHIRT CONTRAST

ART.NR. 201007 / PPK180 // POLOSHIRT 100% KATOEN

ART.NR. 201008 / PPKL180 // POLOSHIRT 100% KATOEN LANGE MOUW

50% GEKAMD KATOEN / 50% POLYESTER 180 G/M2 / PIQUÉ

50% GEKAMD KATOEN / 50% POLYESTER 180 G/M2, PIQUÉ

50% POLYESTER / 50% GEKAMD KATOEN 180 G/M2 / PIQUÉ

100% GEKAMD KATOEN, 180 G/M2 / PIQUÉ * GEMÊLEERDE KLEUREN: 85% KATOEN, 15% VISCOSE

100% GEKAMD KATOEN 180 G/M2 / PIQUÉ

XS

XS

XS

[

WHITE

BLACK

S

TRICORP 13

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

7XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

7XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

7XL

S

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

7XL

S

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

7XL

TRICORP 13

109

]


03

SWEATER 280 GRAM

POLOSWEATER

301008 / S280

110

301007 / PST280

301005 / PSB280

ANTRACIET MELANGE

BLACK

BOTTLEGREEN

DARKGREY

GREYMELANGE

ROYALBLUE

NAVY

RED

WHITE

WINE

INK

LIME

ANTRACIET MELANGE

BLACK

NAVY

ARMY

RED

BOTTLEGREEN

DARKGREY

ROYALBLUE

WHITE

GREYMELANGE

WINE

INK

BLACK

LIME

ANTRACIET MELANGE

RED

ROYALBLUE

BOTTLEGREEN

WINE

DARKGREY

WHITE

GREYMELANGE

NAVY

INK

LIME

ARMY

ANTRACIET MELANGE

BLACK

DARKGREY

LIME

NAVY

RED

ROYALBLUE

WHITE

ART.NR. 301008 / S280 // SWEATER 280 GRAM

ART.NR. 301004 / S280 // POLOSWEATER

ART.NR. 301005 / PSB280 // POLOSWEATER BOORD

ART.NR. 301007 / PST280 // POLOSWEATER DAMES

60% GEKAMD KATOEN / 40% POLYESTER 280 G/M2 / AMERICAN FLEECE

60% GEKAMD KATOEN / 40% POLYESTER 280 G/M2 / AMERICAN FLEECE

60% GEKAMD KATOEN / 40% POLYESTER 280 G/M2 / AMERICAN FLEECE

60% GEKAMD KATOEN / 40% POLYESTER 280 G/M2 / AMERICAN FLEECE

XS

[

POLOSWEATER DAMES

POLOSWEATER BOORD

301004 / PS280

S

TRICORP 13

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

7XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

7XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

7XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

TRICORP 13

111

]


03

POLOSWEATER CONTRAST

SWEATER RITSKRAAG

SWEAT VEST

301010 / ZS280

SWEATER CAPUCHON

301009 / SV300

301003 / HS300

301006 / PSC280

NAVY-RED

112

ANTRACIET MELANGE

LIME

RED

ROYALBLUE

NAVY

INK

BLACK

GREYMELANGE

NAVY

BLACK

NAVY

GREY

ART.NR. 301006 / PSC280 // POLOSWEATER CONTRAST

ART.NR. 301010 / ZS280 // SWEATER RITSKRAAG

ART.NR. 301009 / SV300 // SWEATVEST

ART.NR. 301003 / HS300 // SWEATER CAPUCHON

60% GEKAMD KATOEN / 40% POLYESTER 280 G/M2 / AMERICAN FLEECE

60% GEKAMD KATOEN / 40% POLYESTER 280 G/M2 / AMERICAN FLEECE

80% GEKAMD KATOEN / 20% POLYESTER 300 G/M2 / AMERICAN FLEECE

80% GEKAMD KATOEN / 20% POLYESTER 300 G/M2 / AMERICAN FLEECE

XS

[

BLACK-GREY

BLACK

S

TRICORP 13

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

7XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

7XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

7XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

7XL

TRICORP 13

113

]


03

SWEATVEST FLEECE LUXE DAMES 301011

SWEATVEST FLEECE LUXE 301012

FLEECE SWEATER

SWEATERVEST FLEECE

301001 / FL320

SJAAL FLEECE 651002 / FLS320

301002 / FLV320

BLACK

ANTRACIET MELANGE

NAVY

ART.NR. 651002 / FLS320 // SJAAL FLEECE DARKGREY

BLACK

INK

DARKGREY

BLACK

ANTRACIET MELANGE

INK

BLACK

BOTTLE GREEN

100% POLYESTER / 320 G/M2 / MICROFLEECE

ONE SIZE

MUTS FLEECE NAVY

RED

ROYALBLUE

NAVY

RED

ROYALBLUE

651001 / FLM320

ANTRACIET MELANGE

BLACK

NAVY

NAVY

RED

ROYALBLUE

ART.NR. 301011 / SWEATVEST FLEECE LUXE DAMES

ART.NR. 301012 / SWEATVEST FLEECE LUXE

ART.NR. 301001 / FL320 // FLEECE SWEATER

ART.NR. 301002 / FLV320 // SWEATERVEST FLEECE

100% POLYESTER 280 G/M2 / MICROFLEECE

100% POLYESTER 280 G/M2 / MICROFLEECE

100% POLYESTER 320 G/M2 / MICROFLEECE

100% POLYESTER 320 G/M2 / MICROFLEECE

BLACK

ANTRACIET MELANGE

NAVY

ART.NR. 651001 / FLM320 // MUTS FLEECE XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

7XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

7XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

7XL

100% POLYESTER / 320 G/M2 / MICROFLEECE

ONE SIZE

[

114

TRICORP 13

TRICORP 13

115

]


03

WERKHEMD KORTE MOUW BASIS 701003

BLACK

NAVY

WERKHEMD LANGE MOUW BASIS

TRICORP 13

BODYWARMER 401001 / BW160

701002 / OHL150

ROYALBLUE

BLACK

NAVY

ROYALBLUE

BLACK

NAVY

BLACK

NAVY

BLACK

NAVY

VERBETERDE PASVORM!

ART.NR. 701003 // WERKOVERHEMD KORTE MOUW BASIS

ART.NR. 701004 // WERKOVERHEMD LANGE MOUW BASIS

ART.NR. 701001 / OHK150 // WERKOVERHEMD KORTE MOUW

ART.NR. 701002 / OHL150 // WERKOVERHEMD LANGE MOUW

ART.NR. 401001 / BW160 // BODYWARMER

60% GEKAMD KATOEN / 40% POLYESTER 150 G/M2, TWILL

60% GEKAMD KATOEN / 40% POLYESTER 150 G/M2, TWILL

60% GEKAMD KATOEN / 40% POLYESTER 150 G/M2, TWILL

60% GEKAMD KATOEN / 40% POLYESTER 150 G/M2, TWILL

65% POLYESTER / 35% KATOEN 160 G/M2, PLATBINDING

XS

116

701001 / OHK150

WERKOVERHEMD LANGE MOUW

701004

VERBETERDE PASVORM!

[

WERKOVERHEMD KORTE MOUW

S

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

7XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

7XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

7XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

7XL

XS

S

M

L

XL

XXL 3XL

5XL

TRICORP 13

117

]


04

04 TRICORP PREMIUM Naast de collecties van Tricorp Casual, Tricorp Workwear en Tricorp Corporate bieden wij nu ook met Tricorp Premium exclusieve en onderscheidende kleding, gemaakt van vernieuwende materialen. De werkkleding van Tricorp is altijd modern, comfortabel en gemaakt van sterke stoffen. Toch zijn er functies, dragers en bedrijven voor wie de kleding extra speciaal en extra onderscheidend mag zijn. Met Tricorp Premium wordt aan die wens gehoor gegeven. De kleding onder dit label is uitermate geschikt voor werknemers in een commerciële omgeving. Denk hierbij aan winkel- en horecapersoneel, ZZP’ers, bakkers, chauffeurs en magazijnmedewerkers. Met Tricorp Premium geeft u uw werknemers een uniforme uitstraling. Uw personeel is ten slotte ook het visitekaartje van uw bedrijf! De kleding onder Tricorp Premium heeft een knipoog naar fashion. De modellen, kleuren en pasvormen stijgen uit boven de standaard van Workwear. Met Tricorp Premium presenteert Tricorp zich als trendsetter in de markt voor werkkleding. De collectie is er zowel voor dames als heren en bestaat uit T-Shirts, poloshirts, sweaters, hoodies, jassen, chino’s en jeans. Kortom voor iedereen die er modieus uit wilt zien op de werkvloer, die zijn of haar identiteit als drager en als bedrijf extra naar voren wil laten komen, maar ook voor wie de grens tussen kleding voor werk en voor vrije tijd wil laten vervagen, is Tricorp Premium een must!

[

118

TRICORP 13

TRICORP 13

119

]


04

T-SHIRT PREMIUM HEREN

T-SHIRT PREMIUM DAMES

104007

BRIGHTWHITE

[

120

ARMY

T-SHIRT PREMIUM NADEN HEREN

104004

INK

BRIGHTWHITE

ARMY

104002

INK

INK

STONEMEL

BRIGHT WHITE

BLACK

T-SHIRT PREMIUM NADEN DAMES 104005

NAVY

BORDEAUX

STONEMEL

BRIGHT WHITE

BLACK

T-SHIRT PREMIUM V HALS HEREN 104003

WINE

ARMY

BLACK

STONEMEL

T-SHIRT PREMIUM V HALS DAMES 104006

ARMY

INK

BLACK

STONEMEL

INK

ART.NR. 104007 / T-SHIRT PREMIUM HEREN

ART.NR. 104004 / T-SHIRT PREMIUM DAMES

ART.NR. 104002 / T-SHIRT PREMIUM NADEN HEREN

ART.NR. 104005 / T-SHIRT PREMIUM NADEN DAMES

ART.NR. 104003 / T-SHIRT PREMIUM V HALS HEREN

ART.NR. 104006 / T-SHIRT PREMIUM V HALS DAMES

95% GEKAMD KATOEN / 5% ELASTAAN, SINGLE JERSEY 180 G/M2

95% GEKAMD KATOEN / 5% ELASTAAN, SINGLE JERSEY 180 G/M2

95% GEKAMD KATOEN / 5% ELASTAAN, SINGLE JERSEY 180 G/M2

95% GEKAMD KATOEN / 5% ELASTAAN, SINGLE JERSEY 180 G/M2

95% GEKAMD KATOEN / 5% ELASTAAN, SINGLE JERSEY 180 G/M2

95% GEKAMD KATOEN / 5% ELASTAAN, SINGLE JERSEY 180 G/M2

XS

XS

XS

XS

XS

XS

S

TRICORP 13

M

L

XL

XXL

3XL

S

M

L

XL

S

M

L

XL

XXL

3XL

S

M

L

XL

S

M

L

XL

XXL

3XL

S

M

L

XL

TRICORP 13

121

]


04

POLOSHIRT PREMIUM BUTTON DOWN 204001

BLACK

[

122

TRICORP 13

BORDEAUX

POLOSHIRT PREMIUM NADEN

POLOSHIRT PREMIUM NADEN DAMES 204003

BRIGHTWHITE

INK

BRONZBROWN

BORDEAUX

BLACK

204002

STONEMEL

ARMY

INK

BRONZBROWN

ARMY

BLACK

ART.NR. 204001 / POLOSHIRT PREMIUM BUTTON DOWN

ART.NR. 204003 / POLOSHIRT PREMIUM NADEN DAMES

ART.NR. 204002 / POLOSHIRT PREMIUM NADEN

50% POLYESTER/50% / POLYESTER, COOLDRY 180 G/M2

95% GEKAMD KATOEN / 5% ELASTAAN, SINGLE JERSEY 210 G/M2

95% GEKAMD KATOEN / 5% ELASTAAN, SINGLE JERSEY 210 G/M2

XS

XS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

S

M

L

XL

S

M

L

XL

XXL

STONEMEL

BORDEAUX

3XL

TRICORP 13

123

]


04

SWEATER PREMIUM LOGO

304012

SWEATER PREMIUM 304005

INK

[

124

SWEATER PREMIUM CAPUCHON DAMES

STONEMEL

ARMY

304007

BLACK

INK

SWEATER PREMIUM CAPUCHON LOGO

304004

STONEMEL

STONEMEL

ART.NR. 304012 / SWEATER PREMIUM

ART.NR. 304005 / SWEATER PREMIUM

ART.NR. 304007 / SWEATER PREMIUM CAPUCHON DAMES

ART.NR. 304004 / SWEATER PREMIUM CAPUCHON LOGO

80% GEKAMD KATOEN/20% POLYESTER, AMERICAN FLEECE 300 G/M2

80% GEKAMD KATOEN/20% POLYESTER, AMERICAN FLEECE 300 G/M2

80% GEKAMD KATOEN/20% POLYESTER, AMERICAN FLEECE 300 G/M2

80% GEKAMD KATOEN/20% POLYESTER, AMERICAN FLEECE 300 G/M2

XS

XS

XS

XS

S

TRICORP 13

M

L

XL

XXL

3XL

S

M

L

XL

XXL

3XL

S

M

L

XL

S

M

L

XL

XXL

3XL

TRICORP 13

125

]


04

SWEATER PREMIUM CAPUCHON 304001

INK

[

126

BLACK

BORDEAUX

SWEATER PREMIUM CAPUCHON DAMES 304006

STONEMEL

INK

BLACK

BORDEAUX

SWEATER PREMIUM RITSKRAAG

304002

STONEMEL

ARMY

BLACK

SWEATER PREMIUM RITSKRAAG DAMES 304008

ARMY

INK

BLACK

INK

ART.NR. 304001 / SWEATER PREMIUM CAPUCHON

ART.NR. 304006 / SWEATER PREMIUM CAPUCHON DAMES

ART.NR. 304002 / SWEATER PREMIUM RITSKRAAG

ART.NR. 304008 / SWEATER PREMIUM

80% GEKAMD KATOEN/20% POLYESTER, 3 PIECE FLEECE 300 G/M2

80% GEKAMD KATOEN/20% POLYESTER, 3 PIECE FLEECE 300 G/M2

75% GEKAMD KATOEN/25% POLYESTER, JACQUARD FLEECE 300 G/M2

75% GEKAMD KATOEN/25% POLYESTER, JAQUARDFLEECE 300 G/M2

XS

XS

XS

XS

S

TRICORP 13

M

L

XL

XXL

3XL

S

M

L

XL

S

M

L

XL

XXL

3XL

S

M

L

XL

TRICORP 13

127

]


04

JACK PREMIUM NYLON HEREN 404004

INK

128

404005

INK

ARMY

BLACK

JACK PREMIUM CAPUCHON 404001

JACK PREMIUM CANVAS 404003

ARMY

INK

ARMY

BLACK

JACK PREMIUM DENIM 404002

INK

JAS PREMIUM DUBBELZIJDIG

304003

DENIM

BLACK CHECK

ARMY CHECK

ART.NR. 404004 // JACK PREMIUM NYLON HEREN

ART.NR. 404005 / JACK PREMIUM NYLON DAMES

ART.NR. 404001 / JACK PREMIUM CAPUCHON

ART.NR. 404003 / JACK PREMIUM CANVAS

ART.NR. 404002 / JACK PREMIUM DENIM

ART.NR. 304003 / JAS PREMIUM DUBBELZIJDIG

100% NYLON 55 G/M2

100% NYLON 55 G/M2

100% POLYESTER 180 G/M2

100% GEKAMD KATOEN 380 G/M2

HOOFDSTOF: 98% KATOEN / 2% ELASTAAN CONTRASTSTOF: 100% NYLON / 305 G/M2

30% WOL / 30% POLYESTER / 30% ACRYL / 10% OVERIG & 100% POLYESTER 350 G/M2

XS

XS

XS

[

BLACK

JACK PREMIUM NYLON DAMES

S

TRICORP 13

M

L

XL

XXL

3XL

XS

S

M

L

XL

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

S

M

L

XL

XXL

3XL

S

M

L

XL

XXL

3XL

TRICORP 13

129

]


04

JEANS PREMIUM STRETCH

JEANS PREMIUM STRETCH DAMES

504001

JEANS PREMIUM STRETCH KORT

504004

504010

JOGGINGBROEK PREMIUM KORT 504009

DENIM

DENIM

DENIM

STONEMEL

ART.NR. 504004 // JEANS PREMIUM STRETCH DAMES

ART.NR. 504010 // JEANS PREMIUM STRETCH KORT

ART.NR. 504009 // JOGGINGBROEK PREMIUM KORT

98% GEKAMD KATOEN / 2% ELASTAAN 360 G/M2 / JOG DENIM

98% GEKAMD KATOEN / 2% ELASTAAN 360 G/M2 / JOG DENIM

98% GEKAMD KATOEN / 2% ELASTAAN 360 G/M2 / JOG DENIM

80% GEKAMD KATOEN / 20%POLYESTER 240 G/M2, AMERICAN FLEECE

TAILLE 33

TAILLE 32

TAILLE 30

29-32

30-32

31-32

32-32

33-32

34-32

36-32

38-32 40-32

LENGTE 32

24-32

26-32

28-32

29-32

30-32

31-32

32-32

33-32

LENGTE 34

29-34 30-34 34-34

32-34

33-34

34-34

36-34 38-34 40-34

LENGTE 34

24-34

26-34

28-34

29-34 30-34

31-34

32-34

33-34

LENGTE 36

31-36

32-36

33-36

34-36

36-36

LENGTE 34

24-34

26-34

28-34

29-34

31-34

32-34

33-34

33-34

TAILLE 31

TAILLE 29

TAILLE 28

TAILLE 26

TAILLE 24

TAILLE 40

TAILLE 38

TAILLE 36

TAILLE 34

TAILLE 33

TAILLE 31

LENGTE 32

TRICORP 13

TAILLE 32

TAILLE 30

130

INK

ART.NR. 504001 // JEANS PREMIUM STRETCH

TAILLE 29

[

BLACK

29

30

32

34

36

38

40

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

TRICORP 13

131

]


04

CHINO PREMIUM

CHINO PREMIUM DAMES 504005

INK

CHINO PREMIUM KORT

504002

BRONZBROWN

INK

504008

ART.NR. 504005 / CHINO PREMIUM DAMES

ART.NR. 504002 / CHINO PREMIUM

98% GEKAMD KATOEN / 2% ELASTAAN, 280 G/M2 / TWILL

98% GEKAMD KATOEN / 2% ELASTAAN, 280 G/M2 / TWILL

31-30

TAILLE 40

LENGTE 30 29-30 30-30

TAILLE 38

33-32

TAILLE 36

TAILLE 33

32-32

TAILLE 34

TAILLE 32

31-32

TAILLE 33

TAILLE 31

30-32

TAILLE 32

TAILLE 30

29-32

TAILLE 31

TAILLE 29

28-32

TAILLE 30

TAILLE 28

26-34

TAILLE 29

TAILLE 26

132

TAILLE 24

[

24-32

LENGTE 34

24-34

26-34

28-34

29-34 30-34

31-34

32-34

33-34

LENGTE 32

29-32

30-32

31-32

32-32

33-32

34-32

36-32

38-32

24-34

26-34

28-34

29-34

31-34

32-34

33-34

LENGTE 34

29-34 30-34

31-34

32-34

33-34

34-34

36-34

38-34 40-34

TRICORP 13

504006

ARMY PRINT

BRONZBROWN

ARMY PRINT

ART.NR. 504008 // CHINO PREMIUM KORT

ART.NR. 504003 // CHINO PREMIUM PRINT

ART.NR. 504006 / CHINO PREMIUM PRINT DAMES

98% GEKAMD KATOEN / 2% ELASTAAN 280 G/M2, TWILL

98% GEKAMD KATOEN / 2% ELASTAAN 280 G/M2 / TWILL

98% GEKAMD KATOEN / 2% ELASTAAN 280 G/M2 / TWILL

29

30

32

34

36

38

40

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

XS

S

M

L

XL

32-30 33-30 34-30 36-30 38-30 40-30

LENGTE 34

33-34

504003

CHINO PREMIUM PRINT DAMES

BRONZBROWN INK

LENGTE 32

CHINO PREMIUM PRINT

40-32

TRICORP 13

133

]


04

BLACK

INK

BRONZBROWN

STONEMEL

BROWN

REGENBROEK PREMIUM

404006

654003

654002

ARMY

REGENJAS PREMIUM

RIEM PREMIUM

MUTS PREMIUM

504007

BLACK

BLACK

BLACK

ART.NR. 654002 / MUTS PREMIUM

ART.NR. 654003 / RIEM PREMIUM

ART.NR. 404006 // REGENJAS PREMIUM

ART.NR. 504007 / REGENBROEK REMIUM

100% ACRYL

100% LEER

95% POLYESTER, 5% ELASTHAAN 145 G/M2

95% POLYESTER, 5% ELASTHAAN 145 G/M2

65-95

80-110 100-130

ONE SIZE S

[

134

TRICORP 13

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

TRICORP 13

135

]


05

05 TRICORP CORPORATE Met Tricorp Corporate bieden we een compacte, maar uitgebalanceerde lijn pakken voor dames en heren. De collectie bestaat uit een colbert, gilet en pantalon voor de heren en een jasje, gilet, pantalon en rok voor de dames. De gebruikte stof voor deze producten is een mooie combinatie van zeventig procent wol met dertig procent natural stretch polyester. Hierdoor wordt een representatieve uitstraling gecombineerd met optimaal draagcomfort. Niet alleen de stof biedt stretchcomfort; ook de voering heeft deze functie. In die voering wordt overigens subtiel verwezen naar de Nederlandse herkomst van de kleding door verwerking van

INTRODUCTIE

de kleuren rood, wit en blauw. Een groot voordeel is de in de voering aangebrachte borduurrits. Hiermee kan eenvoudig een borstlogo worden aangebracht op het colbert en het jasje, zonder dat de voering losgemaakt en weer vastgezet hoeft te worden.

[

136

TRICORP 13

TRICORP 13

137

]


05

COLBERT HEREN

PANTALON HEREN

405003 / CMC6000

BLACK

BLACK-STRIPE

GILET HEREN

505003 / CMT6000

GREY

NAVY-STRIPE

NAVY

NAVY-STRIPE

NAVY

BLACK

405004 / CMW6000

BLACK-STRIPE

GREY

NAVY

NAVY-STRIPE

BLACK-STRIPE

BLACK

GREY

thuis wassen

ART.NR. 405003 / CMC6000 // COLBERT HEREN

ART.NR. 505003 / CMT6000 // PANTALON HEREN

ART.NR. 405004 / CMW6000 // GILET HEREN

70% WOL / 30% NATURAL STRETCH POLYESTER 280 G/M2 / PLATBINDING

70% WOL / 30% NATURAL STRETCH POLYESTER 280 G/M2 / PLATBINDING

70% WOL / 30% NATURAL STRETCH POLYESTER 280 G/M2 / PLATBINDING

STANDAARDMATEN LENGTEMATEN KWART MATEN

[

138

TRICORP 13

44

46

48

50

52

54

47

49

51

53

55

24

25

26

27

56

58

60

62

64

STANDAARDMATEN LENGTEMATEN

28

29

30

KWART MATEN

44

46

48

50

52

54

47

49

51

53

55

24

25

26

27

56

58

60

62

64

STANDAARDMATEN LENGTEMATEN

28

29

30

KWART MATEN

44

46

48

50

52

54

47

49

51

53

55

24

25

26

27

56

58

60

28

29

30

62

64

TRICORP 13

139

]


05

OVERHEMD

OVERHEMD SLIM FIT

705005 / CMB6001

705007 / CMS6001

BLUE

[

140

BLUE

WHITE

OVERHEMD STRETCH SLIM FIT

OVERHEMD STRETCH

705006 / CMB6002

705008 / CMS6002

605001 / TSU8000

BLACK

BLACK

WHITE

SOK BAMBOE

BLACK

NAVY

ART.NR. 705005 / CMB6001 // OVERHEMD

ART.NR. 705007 / CMS6001 //OVERHEMD SLIM FIT

ART.NR. 705006 / CMB6002 //OVERHEMD STRETCH

ART.NR. 705008 / CMS6002 // OVERHEMD STRETCH SLIM FIT

ART.NR. 605001 / TSU8000 // SOK BAMBOE

60% KATOEN / 40% POLYESTER 110 G/M2, PIN POINT OXFORD

60% KATOEN / 40% POLYESTER 110 G/M2, PIN POINT OXFORD

68% KATOEN / 29% POLYESTER / 3% ELASTAAN 110 G/M2, POPLIN

68% KATOEN / 29% POLYESTER / 3% ELASTAAN 110 G/M2, POPLIN

40% VISCOSE, BAMBOE / 40% KATOEN / 18% POLYAMIDE / 2% SPANDEX 70 G/M2

Standaard (5) mouwlengte is 65 cm, lengtemaat (7) is 67 cm.

Standaard (5) mouwlengte is 65 cm, lengtemaat (7) is 67 cm.

Standaard (5) mouwlengte is 65 cm, lengtemaat (7) is 67 cm.

Standaard (5) mouwlengte is 65 cm, lengtemaat (7) is 67 cm.

35-38

STANDAARDMATEN 37/5 38/5 39/5 40/5 41/5

42/5 43/5

STANDAARDMATEN 37/5 38/5 39/5 40/5 41/5

42/5 43/5

STANDAARDMATEN 37/5 38/5 39/5 40/5 41/5

42/5 43/5

STANDAARDMATEN 37/5 38/5 39/5 40/5 41/5

42/5 43/5

LENGTEMATEN

42/7 43/7

LENGTEMATEN

42/7 43/7

LENGTEMATEN

42/7 43/7

LENGTEMATEN

42/7 43/7

37/7

38/7 39/7 40/7

41/7

37/7

38/7 39/7 40/7

41/7

37/7

38/7 39/7 40/7

41/7

STANDAARDMATEN 44/5 45/5 46/5 47/5 48/5 49/5 50/5

STANDAARDMATEN 44/5 45/5 46/5

STANDAARDMATEN 44/5 45/5 46/5 47/5 48/5 49/5 50/5

LENGTEMATEN

LENGTEMATEN

LENGTEMATEN

TRICORP 13

44/7 45/7 46/7

44/7 45/7 46/7

44/7 45/7 46/7 47/7

37/7

38/7 39/7 40/7

41/7

39-42 43-46 47-50

STANDAARDMATEN 44/5 45/5 46/5 LENGTEMATEN

44/7 45/7 46/7

TRICORP 13

141

]


05

COLBERT DAMES

GILET DAMES

405001 / CLC6001

ROK

PANTALON DAMES

505001 / CLS6001

405002 / CLW6001

BLACK

BLACK-STRIPE

GREY

NAVY

NAVY-STRIPE

BLACK-STRIPE

BLACK

505002 / CLT6001

GREY

NAVY

NAVY-STRIPE

BLACK

BLACK-STRIPE

GREY

NAVY

NAVY-STRIPE

BLACK

TRICORP 13

NAVY

NAVY-STRIPE

ART.NR. 405001 / CLC6001 // COLBERT DAMES

ART.NR. 405002 / CLW6001 // GILET DAMES

ART.NR. 505001 / CLS6001 // ROK

ART.NR. 505002 / CLT6001 // PANTALON DAMES

70% WOL / 30% NATURAL STRETCH POLYESTER 280 G/M2 / PLATBINDING

70% WOL / 30% NATURAL STRETCH POLYESTER 280 G/M2 / PLATBINDING

70% WOL / 30% NATURAL STRETCH POLYESTER 280 G/M2 / PLATBINDING

70% WOL / 30% NATURAL STRETCH POLYESTER 280 G/M2 / PLATBINDING

32

142

GREY

thuis wassen

thuis wassen

[

BLACK-STRIPE

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

TRICORP 13

143

56

]


05

BLOUSE BASIS

705001 / CLB6001

705003 / CLF6001

BLUE

144

WHITE

705004 / CLF6002

BLUE

BLOUSE STRETCH

705002 / CLB6002

BLACK

BLACK

WHITE

ART.NR. 705001 / CLB6001 // BLOUSE

ART.NR. 705003 / CLF6001 // BLOUSE SLIM FIT

ART.NR. 705003 / CLF6001 // BLOUSE STRETCH SLIM FIT

ART.NR. 705002 / CLB6002 // BLOUSE STRETCH

60% KATOEN / 40% POLYESTER 110 G/M2 / PIN POINT OXFORD

60% KATOEN / 40% POLYESTER 110 G/M2 / PIN POINT OXFORD

68% KATOEN / 29% POLYESTER / 3% ELASTAAN 110 G/M2 / POPLIN

68% KATOEN / 29% POLYESTER / 3% ELASTAAN 110 G/M2, POPLIN

32

32

32

[

BLOUSE STRETCH SLIM FIT

BLOUSE SLIM FIT

34

TRICORP 13

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

32

34

36

38

40

42

44

34

36

38

40

42

44

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

TRICORP 13

56

145

]


UITLEG PICTOGRAMMEN

[

146

TRICORP 13

[ NORMERINGEN ] De beste bescherming

IEC61482

EN ISO 11611

EN 13034

EN 343

Bescherming tegen thermische gevaren van elektrische vlamboog

Bescherming bij lassen en verwante werkzaamheden

Bescherming tegen vloeibare chemicaliĂŤn

Bescherming tegen regen en slecht weer

EN ISO 14058

EN ISO 11612

EN ISO 20471

EN 1149

Beschermende kleding voor de bescherming tegen koele omstandigheden

Bescherming tegen hitte en vlammen

Bescherming door hoge zichtbaarheid bij dag, schemer en nacht

Beschermende kleding elektrostatische eigenschappen

TRICORP 13

147

]


[ PRODUCTEIGENSCHAPPEN ] EN ISO 20471

Deze norm legt vereisten vast voor kleding die tot

ADEMEND

WATERAFSTOTEND

UV PROTECTIE

doel heeft de aanwezigheid van de gebruiker visu-

WINDDICHT

eel te benadrukken om hem meer te laten opvallen in gevaarlijke situaties, zowel bij dag als bij nacht (belichting door koplampen van wagens). De x-waarde geeft aan in welke klasse een product valt op basis van de totale oppervlakte van het fluoriserend en reflecterend materiaal. De klasse kan 1,2 of 3 zijn, waarbij 3 de hoogste is.

WATERDICHT

COOLDRY / COOLMAX

THUIS WASSEN

INDUSTRIEEL WASBAAR TOT 85 GRADEN CELSIUS CONFORM EN ISO 15797

EN 343

De norm specificeert eisen en testmethoden van toepassing op materialen en naden van beschermende kleding bedoeld ter bescherming tegen de invloeden van neerslag. In het pictogram dient de kleding tegemarkeerd te worden met het nummer

BASIC FIT

SLIM FIT

CIRCULAIR

EN ISO 15797

en betreffende versiejaar van de norm, dus EN 343+A1:2007 en verder. De x-waarde geeft de waterdichtheidsklasse weer en de y-waarde geeft de waterdampweerstand weer. In beide gevallen is 3 de hoogst haalbare klasse.

[

148

TRICORP 13

TRICORP 13

149

]


UITLEG WASSYMBOLEN VOLG DE WASVOORSCHRIFTEN ZORGVULDIG! Al onze werkkleding is grondig getest en voorzien van een wasinstructie label. Als de instructies op dit label worden gevolgd, zal de kleding er veel langer als nieuw uitzien. De was altijd op temperatuur en kleur sorteren. Als er een indicatie is dat kleding apart gewassen moet worden, is dat omdat een specifieke kleurstof in de kleding dominant is. Voorwassen is door moderne was-middelen vaak niet meer nodig. Om hardnekkige vlekken te verwijderen gebruikt u voor het wassen een vlekkenverwijderaar.

WASMIDDEL Gebruik het juiste wasmiddel voor uw kleding en volg de doseringsinstructies op de verpakking. Gebruik geen wasmiddel met bleek (zoals perboraten, percarbonaat of natriumhypochloriet). Gebruik het juiste wasmiddel op de temperatuur zoals op het wasvoorschrift van de kleding is aangegeven. De wassymbolen zijn bedoeld om de eindgebruiker te voorzien van juiste informatie voor

[

150

DROGEN

het behandelen van textielproducten. De processen vermeld op het etiket voorkomen

De kleding niet drogen in een droger. Schud de kleding uit, trek de naden recht en

onomkeerbare schade. De getallen in de tobbe geven de maximale temperatuur in °C

hang de kleding te drogen. Als u de kleding toch in de droger wilt drogen, droog de

aan, die niet mag worden overschreden. De balk er onder geeft een mildere behandeling

kleding dan op lage temperatuur en met een korte cyclus in de droger omdat de kle-

aan door een verkort programma te gebruiken, méér water toe te voegen en de trommel

ding het meest krimpt en slijt tijdens de laatste fase van de droogcyclus.

minder vol te doen.

TRICORP 13

TRICORP 13

151

]


[

152

TRICORP 13

TRICORP 13

153

]


[

154

TRICORP 13

TRICORP 13

155

]


[

156

TRICORP 13

TRICORP 13

157

]


#TEAMTRICORP

Profile for Zijlstra Beroepskleding

Tricorp catalogus 2018  

Tricorp catalogus 2018  

Advertisement