Page 1

uitgave van

Zicht Op Media

Zicht Op Zeist Zeist e.o. De Bilt e.o. De Kromme Rijn

> De Utrechtse Heuvelrug

Regio’s van Zicht Op: Arnhem-Noord & Centrum, Arnhem-Zuid, De Liemers, De Lingewaard, Amersfoort-Noord e.o., Amersfoort-Midden & Zuid, Soest & Baarn, Leusden e.o., Hilversum, Huizen, Laren e.o., Naarden, Bussum e.o., Goeree Overflakkee, Schouwen-Duiveland & Tholen, Rijswijk, Leidschendam e.o., Voorburg, Wassenaar & Voorschoten, Naaldwijk e.o., ’s-Gravenzande e.o., Spijkenisse e.o., Voorne, De Hoeksche Waard, Albrandswaard, Zeist e.o., De Bilt e.o., De Kromme Rijn, De Utrechtse Heuvelrug

02 08

Topshelf;

06

Hoogwaardige A-merken

Sports-Fashion-OutdoorOUTLETSTORE

sanitair en tegels voor bodemprijzen,dat is Sani-Dump!

Wintertijd: Winterwonderland, Winterstation en Nieuwjaarsduik! REGIO - Er is de komende kerstperiode weer van alles en nog wat te doen in onze regio! Zo verandert het Spoorwegmuseum natuurlijk weer in een betoverend winterwonderland! Met een schaatsbaan in het museum, een antieke carrousel, live muziek en vele activiteiten is ‘Winter Station’ het ideale gezinsuitje in de kerstvakantie. Zie ook: www.spoorwegmuseum.nl. Verder kan de liefhebber deze feestmaand terecht voor wonderlijke sprookjesavonturen op Kasteel de Haar, een heerlijke kerstbelevenis voor de hele familie. Zie ook: www.kasteeldehaar.nl. Ten slotte noemen we nog de traditionele Nieuwjaarsduik! Ook in onder meer Houten, Odijk en Wijk bij Duurstede kunnen de durfallen het nieuwe jaar weer op ludieke wijze inluiden! Kijk op de website www.unox.nl/nieuwjaarsduik voor meer info, andere locaties en tijdstippen in onze regio! Vervolg op pagina 9

Wenst u prettige feestdagen en een gezond 2014 Rijksstraatweg 182 Leersum Tel. 0343 - 451158 www.autobedrijfdijkstal.nl

Zicht Op Media wenst u Fijne Kerstdagen en een Gelukkig 2014

07

Europa’s grootste indoorski- en snowboardschool

16

Een SKODA uit voorraad. Tel uit uw winst!

zie pagina 3 www.woonpunt.com

Jaargang 27 - nr. 10 - 2013

Een


2

Zicht op • nummer 10 - 2013

Zicht op • nummer 7 - 2013

5

Psychotrauma

Ik zit goed in m’n vel. Nu wel.

REGIO - Wanneer u ingrijpende

Cursus ‘Vroeger en Verder’

gebeurtenissen of traumatische erva-

Als iemand zich onveilig heeft gevoeld tijdens

ringen heeft meegemaakt, grijpt dit

de jeugd of later in een intieme relatie, kan

vaak diep in op uw dagelijks leven.

dat in zijn of haar verdere leven klachten

Klachten kunnen zich op veel manieren

opleveren. Deze groepscursus van 20 bijeen-

uiten, van nachtmerries en herbele-

komsten is erop gericht meer controle te krij-

vingen tot concentratieproblemen en

gen over uw denken, voelen en handelen. Uit

schrikkerigheid, van stemmingswis-

ervaring weten we dat deze cursus steun en

selingen tot agressief gedrag, van som-

structuur biedt, dat klachten verminderen en

berheid tot lichamelijke problemen en

mensen beter gaan functioneren.

slaapproblemen. Deze klachten hebben vaak (grote) gevolgen voor uw dage-

De cursus is niet gericht op de verwerking van

In het Esthetisch Centrum gaan Nare aandacht voor lijks leven. PsyQ biedt u Medisch specialistische het verleden. ervaringen worden niet uiterlijke gericht schoonheid en lichamelijke gezondheid behandeling op de vermindegedetailleerd in de cursushand besproken. Er is

ring van uw klachten en verbetering vooralen aandacht voor het leren omgaan met in hand. Onze medisch specialisten huidtherapeuten van de kwaliteit van uw leven. de gevolgen van de traumatische gebeurteverzorgen (laser)behandelingen bij: nissen. Nu en in de toekomst.

EMDR movement desensitization and - (Eye Acné

reprocessing) is een therapie waarbij u wordt - Couperose gevraagd aan een traumatische herinnering - Pigmentvlekken

terug te denken. Tegelijkertijd wordt u afge-

- Littekens - Xanthelasmata

leid, meestal door de hand van de therapeut of door middel van een koptelefoon met

- Huidoneffenheden staattatoeage voorop - Toegankelijkheid Verwijderen PsyQ wil de eerste stap naar behandeling van - Rimpelbehandelingen uw psychische klachten zo gemakkelijk moge- Ongewenste haargroei maken. De toegankelijkheid van onze - lijkOvermatige transpiratie behandelingen staat daarom voorop.

geluid. In de hersenen wordt daardoor het

Tijdens ons telefonisch spreekuur op dinsdag en donderdag Wij zijn op maandag en dinsdag geopend tot van 13:00 tot 14:00 uur geven wij vrijblijvend informatie.

natuurlijke verwerkingsproces gestimuleerd. De oogbewegingen worden in sets herhaald

20.00 uur.

tot de herinnering geen negatieve gevoelens

Van Riebeeckweg 212, 1213 XZ Hilversum, T 088 753 14 40, Aanmelden bij PsyQ Hilversum? F 088 753 14 49 of www.emctergooi.nl. Telefoonnummer 035-625 91 00 (bereikbaar

meer oproept.

Imaginaire Exposure betekent dat de thera-

op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur).

peut u stimuleert om nare herinneringen aan de schokkende gebeurtenis(sen) te herbele-

E-mail:

ven. Het doel is dat u de gebeurtenis kunt

secretariaathilversum@hilversum.psyq.nl

gaan verwerken. Klachten nemen af en u ervaart geleidelijk minder angst bij het praten

Via internet: 24 uur per dag online via

over de traumatische gebeurtenis.

www.psyq.nl.

Rāja Yoga brengt volledige balans in uw bestaan!

Blue Tribe 22 DEC S - Vision Kids. BUSSUM Gooi in KOOP - Begin september begint bij de Stichting Rāja Yoga ’t 89,95 34,95de 24ste keer een zeer complete basiscursus, Salomon Bussum waaraan iedereen ONDAGvoor Z 69,95 Brigade 17 22,95 12 -belangstelling met voor Yoga kan deelnemen.

Ds/Hr.

Nordica twee introductielessen. De lessen worden gegeven in een veel completer en harmonieuzer leven! Meditatie We hebben drie lichamen. Een mentaal lichaam, een Nordica Sportmachine X Hr. helpt om dat te ontdekken en de balans in ons bestaan een mooie yogaruimte op deGoggle Kruislaan 20 in Bussum. emotie lichaam en een fysiek lichaam, die met elkaar Brunotti Tecnica Speedmachine XW Ds. Sportmachine XW Ds. terug te vinden. samenwerken. Je kunt ze niet direct losmaken van 79,95 Pitztal Ds/Hr. Diablo elkaar. De meeste mensen denken dat ze een van die U kunt u ook via onze29,95 site opgeven: Inferno Hr. Via acht stappen - de Yoga van Patañjali - werkt de lichamen zijn. Maar… Alles wat je kunt observeren ben www.raja-yoga-het-gooi.nl, 449,95 Rāja Yoga aan deze ontwikkeling en bevrijding. Die je niet. Je kunt deze lichamen observeren, dus… ben je en ons e-mail adres is: rajayoga@planet.nl. 279,95 329,95 Salomon acht stappen zijn: - Yamas: zuiverheidstrainingen, die lichamen niet. Ze zijn instrumenten van een hoger - Niyamas: deugden in praktijk brengen, - Āsanas: Patrol Jr. deel van onszelf. fysieke houdingen met een hoger doel, Prāņāyāma:Kidshelm. uitbreiding van energie, - Pratyāhāra: leren de Er is kennelijk een ‘Hoger Station’ dat deze observaties Salomon zintuigen onder controle te brengen en te houden, verricht en zich bedient van de lichamen. We noemen Technische sok Ds/Hr - Dhārana: concentratie, - Dhyāna: meditatie, dat de Ziel, het Zelf of de Waarnemer in ons. In de 1 pr. voor 15,90 Samādhi: hoogste vervoering of samenvallen met je boeken ‘Gesprekken met God’ kunnen we lezen, dat de 249,95 Dynastar slaap er is, omdat de Ziel de drie werelden even zat is… Hoogste Geest. Exclusive Reveilzijn Ds. Die drie werelden het fysieke, emotionele en menFalcon Skipully Fleece Bevrijding is dus loskomen van identificatie met de tale lichaam. Alleen daarin leven is zeer vermoeiend en Raja of Koninklijke Yoga is de volledige, oeroude training, waarkatoen. S geheugen, t/m XXL 599,95 bij vermogens ontwakenen/of als flexibiliteit, visie,Mt. kracht, Dynastar vorm, de buitenkant, waar dus ook het denken bij hoort. uitputtend, waardoor onze balans in het bestaan verlointuïtie, creativiteit. Zo is het mogelijk te werken aan verlichting, Outland fluid Hr. ons even van onze zorgen, en Dat leidt naar verlichting of realisatie. Men beheerst de ren gaat. De87 slaap verlost zelfrealisatie en heelheid. Naast de fysieke houdingen omvat het o.a. morele principes, energiebeheersing, onthechting, concen2013/2014 drie voertuigen/instrumenten volledig en is gereed voor decollectie Ziel vertoeft op haar eigen gebied. Soms nemen we tratie, meditatie enz. Gedegen opzet. Iedereen kan meedoen. een rijper bestaan. Iedereen die werkelijk wil, kan de daar herinneringen van mee bij het wakker worden. Wekelijks een les van 3 uur voor € 20,identificaties met de drie lichamen oplossen en soms 2 VOOR B A S I S - CU R SU S sneller dan gedacht wordt en een voller en rijker leven Als er identificatie ontstaat met de drie werelden of de Voor beginners met interesse in Yoga en achtergronden. Aanvang drie lichamen, dan is het bewustzijn naar buiten gericht beginnen. (het 24ste jaar!): maandagochtend of -avond 2 september 2013. en dan begint eigenlijk het lijden. Je denkt dat er D O CE N T E N - O P L E I D I N G De Stichting Rāja Yoga ’t Gooi, Kruislaan 20 in Bussum niets anders is dan dát waarmee jij je identificeert. Die Als aansluiting op de basis-opleiding of voor hen die een basis 899,95 Dynastar Cham 107 PX met Yoga hebben gelegd. Komplete training van 3 jaar. Ervaring start op 2 september aanstaande voor de 24ste keer drie werelden behoren totHr. de vorm. En vorm is nooit in meditatie van belang. Aanvang: donderdagavond 5 sept. 2013. collectie 2013/2014 een complete basiscursus op de maandagochtend eeuwig. Ook gedachten zijn vormen, denkvormen! Een driejarige opleiding ‘Hogere Yoga’ sluit hierop aan. vervolgopleiding K I NI DF SO R M AT I E /LIUNNSCCHH R I J V I N G P A R K E R E N HVorm E Tverandert P R I Nsteeds C I PenEverdwijnt V A N uiteindelijk T O P S weer. H E L F ofO-avond, U T Lwaarna E T een driejarige A L T I J D MEGA VOOR AREA CORNER VOOR DE DEUR VOORDEEL A A N B O D voort te zetten. I E D E R E EAls N u mogelijk is, om je ontwikkeling Dat weten we heel goed. Die Waarnemer in ons, die is, Bij Jan Th. van Opzeeland of Irma Milatz van de Stichting Raja KO O P ZO N DAG 2 2 / 1 2 1 2 1 7 U U R Yoga ‘t Gooi, Naarden/Bussum. Tel. 035-6948674/6917600. telefonisch naam en adres doorgeeft aan Jan Th. van was en zal zijn. Daar ligt onsterfelijkheid en bevrijding. Vraag uitvoerige folder met inschrijfformulier aan. Of bezoek TOPSHELF UTRECHT “THE WALL” - 7.500 M2 HERTOGSWETERING 191 - TEL.: 030 - 214 24 60 Opzeeland of Irma Milatz (035-6948674) ontvangt u per Er is dus ook eenOUTLETSTORE mogelijkheid om te leven vanuit de onze website: http://www.raja-yoga-het-gooi.nl OPENINGSTIJDEN: T/M DO de T/M VR: 10 - 21 ZA:over 10 -de 18 UUR W W W . T O P S H E L F O U T L E T . N L omgaande complete folder enUUR de gegevens Waarnemer in ons, de Ziel of MA het Zelf. DatWO: wordt10 dan- 18 UUR

49,95

159,95

169,-

229,95

19,95

249,95

2pr. voor 19,95 RAJA YOGA

5 9 , 9 r o o v 5 9 , 19 n a v n e p j i l s / n e ski wax 5 9 , 9 1 r o o v 5 9 , 9 2 snowboard van 399,-

449,-

AKTIE! 24,95

25,-

14,95


Zicht op • nummer 10 - 2013

3

Somatiek & Psyche HILVERSUM - PsyQ biedt gespecialiseerde hulp aan mensen met een combinatie van lichamelijke en psychische klachten. Psychische klachten kunnen ontstaan door een lichamelijke aandoening zoals kanker, of door chronische ziekten als suikerziekte of reuma. Ook kunnen klachten ontstaan na fysiek letsel, een ongeval of een beroerte. Soms zijn er lichamelijke klachten waarvoor geen of in onvoldoende mate een lichamelijke oorzaak kan worden aangetoond, zoals chronische pijnklachten, het chronisch vermoeidheidssyndroom of fibromy-

Officiële dealer voor Zeist e.o.

algie. In al deze gevallen kunt u bij PsyQ terecht.

Psychische klachten als gevolg van lichamelijke

klachten heeft als gevolg van uw lichamelijke

klachten

klachten, bespreekt u dit dan eerst met uw

PsyQ behandelt en begeleidt jongeren en

huisarts. Met een verwijsbrief van de huisarts,

volwassenen met lichamelijke klachten die

kunt u uzelf telefonisch aanmelden bij PsyQ

psychische klachten veroorzaken. Het program-

Hilversum via telefoonnummer (035) 625 91 00

ma Somatiek & Psyche biedt specialistische

of via de website

individuele behandeling en groepsbehandeling.

www.psyq.nl.

Uw behandeling kan bestaan uit individuele gesprekken, groepsgesprekken, lichaamsgerichte

Meer informatie over de klachten en de behan-

therapie of een combinatie hiervan.

delvormen bij PsyQ Hilversum kunt u vinden op www.psyq.nl. U bent voor deze zorg verzekerd

Vooruitzichten

via uw zorgverzekeraar, excl. uw eigen risico.

De nadruk van de behandeling ligt op het ver-

SPECIALE ACTIE!

beteren van de kwaliteit van uw leven, gezien

PsyQ Hilversum (GGZ) biedt specialistische

de lichamelijke beperkingen. Bij aanvang van de

behandelprogramma’s voor ADHD, angststoor-

behandeling onderzoeken we gezamenlijk op

nissen, depressie, eetstoornissen & obesitas,

welke gebieden van uw leven de lichamelijke

persoonlijkheidsproblematiek, traumagerela-

klachten invloed hebben. Daarna bepalen we

teerde klachten en somatiek & psyche. Zicht op • nummer 7 - 2013

realistische doelen. Hierin werken we toe naar het vinden van een goede balans tussen plezier en voldoening in uw leven met aandacht voor uw

lichamelijke beperkingen. sus ‘Vroeger en Verder’

iemand zich onveilig heeft gevoeld tijdens Als u denkt dat u psychische jeugd of later in een intieme relatie, kan

Steijnlaan 96 Zeist 5 030 - 6925550 WWW.WOONPUNT.COM

in zijn of haar verdere leven klachten

everen. Deze groepscursus van 20 bijeen-

Laat uw inbouwapparaat nu vervangen door Vink Witgoed

msten is erop gericht meer controle te krij-

n over uw denken, voelen en handelen. Uit

aring weten we dat deze cursus steun en

uctuur biedt, dat klachten verminderen en

Vink Witgoed helpt zijn klanten snel en vakkundig op weg!

nsen beter gaan functioneren.

cursus is niet gericht op de verwerking van verleden. Nare ervaringen worden niet

detailleerd in de cursus besproken. Er is

oral aandacht voor het leren omgaan met

gevolgen van de traumatische gebeurte-

sen. Nu en in de toekomst.

gankelijkheid staatWESTBROEK voorop

– Inbouwapparatuur vervangen in een keuken van meer dan 15 jaar oud is werk voor een vakman. U weet niet welk model en welke maat u nodig zich afvraagt of er in deze tijden van “doe-het-zelf met internet” nog iemand is die u gewoon persoonlijk helpt? Ja, die is er, Ruth Nagel.

Q wil de eerste stapheeft. naar behandeling van Logisch dat u

psychische klachten zo gemakkelijk mogeVink Witgoed maken. De toegankelijkheid vanheeft onze zich de laatste jaren ontwikkeld tot

een betrouwbare specialist op de vervangingsmarkt handelingen staat daarom voorop. van inbouwapparatuur. Ruth Nagel: “Je moet bij het leveren extra service kunzijn op maandag en bieden, dinsdag geopend nen dat gaattot voor de grote ketens te ver en is voor keukenzaken de moeite niet. Wij gaan, indien no00 uur. dig, eerst bij de klant thuis kijken om in te meten welke apparaten in aanmerking komen voor vervanging van nmelden bij PsyQ Hilversum? het defecte apparaat. Dan pas kunnen we onze klant efoonnummer 035-625 91 00 voorstel (bereikbaar een gericht doen voor vervanging.”

werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur).

Vink Witgoed zorgt ervoor dat uw oude keuken weer in een optimale conditie wordt gebracht. In de overmail: zichtellijke showroom krijgt u van Ruth uitgebreide retariaathilversum@hilversum.psyq.nl voorlichting over de mogelijkheden en er is een ruime keus aanwezig.

Uitgebreid assortiment De klanten van Vink Witgoed komen van heinde en ver, maar vooral uit de regio. “Klanten uit Zeist, Driebergen, Utrecht, Vleuten, De Meern, Nieuwegein, enz. Ze komen hier vooral door mond-tot-mond reclame”, aldus Ruth Nagel. “Tegen de kracht daarvan kun je niet adverteren. Het stimuleert je om je best te blijven doen.” De nieuwe showroom van Vink Witgoed kenmerkt zich door een uitgebreid assortiment vriezers, koelkasten, wasmachines, kookplaten, wasdrogers, afwasmachines en allerlei kleine huishoudelijke apparaten zoals stofzuigers, magnetrons en waterkokers.

Keukenaanpassing Zuinigheid en plezier kunnen bij Vink heel goed samen gaan. Waarom zou u uw nette keuken uitbreken, ominternet: 24 uur per dag online via Heel veel voordeel dat een aantal apparaten defect is of omdat u al jaren ww.psyq.nl. U kunt nu veel geld verdienen als u uw oude inboueen vaatwasser wil of omdat het keukenblad aan wapparaat door Vink laat vervangen. De energievervanging toe is? Helemaal niet nodig, want Vink Witprijzen zijn extreem hoog daarom kunt u per direct goed werkt samen met een gerenommeerde meubel- & tientallen euro’s verdienen door uw energieslurpende Rāja Yoga brengt volledige balans in uw bestaan! interieurbouwer. Door deze samenwerking bent u ook inbouw koelkast of vaatwasser te vervangen. Het voor renovatie en/of eventuele aanpassingen aan uw scheelt vaak meer dan 50% in verbruik. Daarnaast keuken aan het goede adres. Vink Witgoed kan voor profiteert u nog steeds van het 6% BTW-tarief ook bijna iedere portemonnee een oplossing bieden, waarinzake renovatie van uw keuken. door u weer met veel plezier jaren vooruit kunt.

Snelle levering en perfecte service Als u met een defect apparaat in uw keuken staat, wilt u snel vervanging. Vink Witgoed levert en plaatst de nieuwe aankoop meestal binnen een week en evt. ook ‘s avonds. Kom eens langs bij Vink Witgoed en laat u vakkundig voorlichten, onder het genot van een kopje koffie, over de aanschaf van uw apparatuur. Wie niet in de gelegenheid is om naar de showroom te komen, kan alvast een kijkje nemen op onze website.

Pr. Christinastraat 3 ● 3615 AE Westbroek T (0346) 28 14 59 ● E info@vinkwitgoed.nl Alleen zondags de gehele dag en woensdag na 12.00 uur gesloten.

ptember begint bij de Stichting Rāja Yoga ’t Gooi in WWW.VINKWITGOED.NL te keer een zeer complete basiscursus, waaraan iedereen WASMACHINES, KOELKASTEN, DIEPVRIEZERS, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORTS voor Yoga kan deelnemen.

m, een t elkaar

een veel completer en harmonieuzer leven! Meditatie helpt om dat te ontdekken en de balans in ons bestaan

twee introductielessen. De lessen worden gegeven in een mooie yogaruimte op de Kruislaan 20 in Bussum.


4

15

Zicht op • nummer 7 - 2013

Zicht op • nummer 10 - 2013

New Arrivals bij The New Bride Voor niets gaat de zon op Bruidsmode in Barneveld!

Bedrijfstechniek BV: Steeds meer geïntegreerde systemen op de markt

wensen aan. Zij maken hem niet alleen precies

Van Zuilen van Nieveltlaan. Foto : Hiemstra Publiciteit

passend, maar kunnen er ook veranderingen in aanbrengen, zoals aan de halslijn en de mouwen.

Belangrijkste reden aanschaf van een dergelijk sysvan Barneveld. Devoor bovenverdieping biedt privacy

van de trouwjaponnen van deze speciaalzaak kun-

en discretie. Klantenvan stellen dat Een op prijs. teem is de uitstraling het pand. ander voorbeeld

nen ook in een andere kleur besteld worden.

is SoloRoof-systeem, hier vormen de panelen en onder-

voelt je in deze smaakvol ingerichte winkel met

The Newdraagconstructie Bride liggende tegelijkertijd een waterdichte Langstraat 59-B, BCdak Barneveld dakbedekking. Het 3771 gehele bestaat uit zonnepanelen Telefoon: en dat geeft0342-418 een pand458 een bijzondere uitstraling.’’ info@thenewbride.nl

www.thenewbride.nl

Opwekken en opslaan

Naast dat mensen hun eigen duurzame energie willen

BARNEVELD - The New Bride in Barneveld heeft de nieuwste collecties bruidsmode bin-

opwekken, is de volgende stap zelf energie te gaan

nen! Dat is goed nieuws als je gaat trouwen en op zoek bent naar een trouwjurk die bij je

opslaan en te gaan gebruiken op de momenten dat dit

past en aan al je wensen voldoet. The New Bride heeft een uitgebreide collectie bruids-

loopt nog steeds achter als het om de inzet zonne-energie. slaagtNederland er gemakkelijk voorflink de bruidsjurk vangaat je dromen, op van de mooiste dag vanIsjedat leven.

beeld hetruim! InDak-systeem zonnepanelen heerlijk The Newwaarbij Bride isdegevestigd aan de

in het dak geplaatst worden plaats van op het dak. Langstraat 59 B (boven deinHema) in het centrum

wordt bij The New Bride op afspraak gewerkt. Je

Voor niks gaat zoner op.de Maar het wordt tijd dat we daar echt van gaan profiteren. Toch voeringen. Je de vindt laatste trendshoog in klassiek, strak, modern of hoger gesloten en

inmiddels al eenop aantal varianten de markt. zijn Bijvoorservice gauw je gemak. De op paskamers

“We proberen te bieden wat de klant vraagt.” Veel

Om klanten alle tijd en aandacht te kunnen geven,

mode van gerenommeerde nationale en internationale merken in diverse stijlen en uit-

,,Naastspiegels, de standaard is er grote een zonne-energiesystemen moderne zithoek en gastvrije

Ook kunnen zij er een bijpassend jasje bij maken.

Privacy

Foto: Rob Haak

InDak en SoloRoof

UITVERKOOP

Richard Brunekreef (Bedrijfstechniek BV) bij de zonne-boom voor hun bedrijfspand aan de

nodig is. ,,Het huidige principe van terugleveren van opdat ze aan rendement hoeven in te boeten’, aldus

gewekte zonne-energie is gebaseerd op salderen’’, legt

Brunekreef.’

Richard uit. ,,Hierbij wordt de verbruikte elektriciteit verrekend met de geleverde elektriciteit. Ik zie een tendens

omdat we die zon doorgaans zo weinig zien? Beslist niet, zegt Richard Brunekreef, manager

“Op je trouwdag wil je er natuurlijk z’n mooistisuittrouwschoenenwaar van leer of satijn, bruidslingevan Bedrijfstechniek B.V. Hetop probleem het overheidsbeleid relatief weinig beweging

Architectuur

dat klanten meer onafhankelijk willen zijn, zelf energie

zien, daarvoor ben je de bij ons aan het juiste zegt rie gaat. van Poirier en er bruidssieraden van Abrazi en in zit als het om stimulering vanadres”, zonne-energie Maar… gloort hoop aan de horizon.

,,Mensen zijn zuinig op hun woning en ze hebben oog

produceren en tot hun beschikking willen hebben. Dit

eigenaresse ten expert. Hoedt. “We nemen de tijd InterviewMarlies met een

Noblesse Bridal Fashion. Je kunt in deze ruime,

voor architectuur. Dus aan die vorm zullen we met

kan gerealiseerd worden met volledig geïntegreerde

voor je en kunnen je verschillende stijlen laten zien en

lichte bruidsmodezaak alles zo op elkaar afstem-

energiemanagementsystemen. Hiermee kan iedereen

die mag je allemaal Zoalsineen klassieke trouwBedrijfstechniek B.V. ispassen. geworteld de agrarische sector

menzonne-energie dat het plaatje perfect is.doorgaan. Marlies: “We willen van in rap tempo De beken-

elkaar iets moeten doen. Daarnaast wordt er druk geïnnoveerd om het mogelijk te maken dat ook gebogen

zijn eigen netwerk voor duurzame energie bouwen. Het

oppervlaktes worden voorzien van zonnecellen. Denk

systeem is volledig compatibel met zonnepanelen en de

TheDunne New Bride Bruidsmode hierbij aan filmtechniek, waarbij de zonnecellen Langstraat 59B geïntegreerd zijn in een folie die op allerlei oppervlak3771 BC Barneveld

klant kan de opgewekte zonne-energie gebruiken op het

Tel.een 0342 - 418458 flexibiliteit groot voordeel, prijstechnisch nog rela-

Bedrijfstechniek B.V.

jurk met kant of een gekleurde, strakke trendy trouwwaar in de afgelopen jaren talloze mooie projecten van

jurk met zijde. Onze collectie accessoires, bijvoorbeeld

graag dat de bruid op haar trouwdag schittert.” de panelen die met rails op daken worden bevestigd

zonnepanelen werden voorzien. Dankzij het agrarisch

raken steeds meer vertrouwd, maar langzamerhand

afzetgebied kan er groot worden ingekocht en derhalve

komen er ook steeds meer systemen op de markt die

ook scherp worden geleverd aan de particuliere sector.

beter te integreren zijn. ,,Uitstraling is en blijft een

een mooie sluier met stras, met Spaanse kant of een mooie trouwtiara maken je trouwjurk compleet.” Accessoires

Rap tempo

Het assortiment accessoires heeft ook mooie

Ondertussen blijven de ontwikkelingen op het gebied

Maatwerk door coupeuses

Een trouwjurk moet natuurlijk goed zitten, naar wens zijn en mooi vallen. Daarvoor zorgen de

belangrijke factor. De markt is daarom steeds meer

ervaren coupeuses van The New Bride. Zij pas-

op zoek om de techniek zoveel mogelijk in het dak te

sen de trouwjurk die je hebt uitgekozen aan je

verwerken. Zodat panelen minder opvallen zonder

moment dat dit het beste uitkomt.’’

ten geplakt kan worden. Hierbij is toepasbaarheid en

info@thenewbride.nl tief duur maar als er meer vraag komt en meer volume www.thenewbride.nl geproduceerd kan worden zal de prijs hiervan dalen.’’

Van Zuylen van Nieveltlaan 61, 3771 AB Barneveld Tel: 0342 – 40 48 50, www.bedrijfstechniek.nl

Jetten Installatietechniek, totaalinstallateur voor particulieren en bedrijven nen en warmtelichamen zoals cv-ketels, warm-

lets (geperste houtsnippers) verbrand worden.

tepompen, gas- en indirect gestookte boilers,

De pelletkachel lijkt vanwege het raam waarin

gashaarden, radiatoren en convectoren.

de vlam zichtbaar is op een houtkachel. Laat u goed informeren over pelletkachels door Jetten

Verwarmingstechniek

Installatietechniek. Technisch inzicht is bij de

Vanzelfsprekend is het opzetten van een

installatie van een pelletkachel van cruciaal

complete cv-installatie ook mogelijk. Jetten

belang, zeker als deze geïntegreerd wordt

Installatietechniek levert en onderhoudt

binnen het cv-systeem. Bij Jetten krijgt u alle

cv-installaties voor particulieren, bedrijven,

informatie over het rookkanaal, de veiligheid,

overheid en instellingen. Of het nu gaat om

het onderhoud, maar ook over het gemak en de

het plaatsen van een enkele radiator of het

duurzaamheid van een houtpelletkachel.

aanbrengen van een compleet verwarmingssysteem, bij Jetten Installatietechniek bent u aan het juiste adres.

Sanitair & Tegels Jetten installatietechniek is dé installateur als

Duurzame energiebronnen

het gaat om een nieuwe badkamer en/of toilet.

Duurzame energie helpt klimaatverandering

Maar ook voor losse onderdelen voor uw badka-

tegen te gaan en voorkomt dat energie ‘op’

mer, toilet of keuken kunt u bij ons terecht.

raakt. Bovendien drukt de productie van duur-

Foto: HLP Images.

zame energie in vergelijking met conventionele

Tevens heeft Jetten de beschikking over een

bronnen veel minder zwaar op het milieu.

zeer ruime keuze in wand- en vloertegels. Niet

De bekendste duurzame energiebronnen zijn

alleen voor uw badkamer en/of toilet, maar ook

windkracht, waterkracht en zonlicht. Andere

voor uw woonkamer, hal of keuken. Onder het

bronnen zijn biomassa, aardwarmte en warmte

motto: zelf doen, samen doen, laten doen, kunt

WOUDENBERG - Jetten Installatietechniek is een totaalinstallateur op het gebied van

uit onze omgeving (zoals in lucht en bodem).

u met Sanitiem alle kanten op.

werktuigbouwkundige en sanitaire installaties voor bedrijven, particulieren, woning-

Jetten Installatietechniek kan u alles vertellen

bouwverenigingen en instellingen. Jetten adviseert, ontwerpt en verzorgt alle werk-

over de mogelijkheden van Duurzame Energie,

Jetten Installatietechniek en Sanitiem

zaamheden op het gebied van aanleg en onderhoud. In de Sanitiem showroom van 500

of het nu gaat om zonneboilers, zonnepanelen,

Stationsweg Oost 279

m² kunt u bovendien de badkamer uitzoeken. U vindt hier een grote verscheidenheid

warmtepompen of de CO2-neutrale pelletka-

3931 ER Woudenberg

aan badkameropstellingen, douchewanden, badkamermeubelen, kranen en tegels.

chels.

Telefoon: 033 286 17 84 Website: www.jettenbv.nl

Op het gebied van verwarming kan Jetten

van dienst zijn. Zij verzorgen de plaatsing, vervan-

De houtpelletkachel

Installatietechniek u op verschillende onderdelen

ging en het onderhoud van diversen warmtebron-

De pelletkachel is een kachel waarin houtpel-

Lid van Uneto-VNI, SEI erkend installateur.


Zicht op • nummer 10 - 2013

5

Zicht Op mag veertig vrijkaarten weggeven!

Vernieuwde Vakantiebeurs: verrassend met exclusieve aanbiedingen voor bezoekers

DA’S NOU HET MOOIE VAN MULTIMATE LEERSUM

UTRECHT - De Vakantiebeurs is ingrijpend vernieuwd, dus laat je verrassen van 15 tot en met 19 januari in Jaarbeurs Utrecht. Uiteraard vind je er nog steeds tientallen aanbieders op het gebied van de meest uiteenlopende vakanties, maar het draait in Utrecht ook om de voorpret én om exclusieve (reis)aanbiedingen. En je vindt vakanties nu niet alleen

Zicht Op geeft 40 vrijkaarten weg!

per land, maar ook op thema. Zo komt

‘Zicht Op’ mag 20 keer twee vrijkaartjes

er een speciaal reisplein voor families

weggeven voor de Vakantiebeurs 2014

en kinderen, kunnen kampeerliefheb-

in Utrecht! Kans maken? Stuur dan een

bers op pad met een zaklamp in de

mailtje met je adresgegevens naar e-

verduisterde Camping by Night hal

mailadres i.biesterveld@zichtop.nl onder

en is er een uitgebreide Culinaire

vermelding van ‘Vakantiebeurs’.

Route. Het loont straks dubbel om de Vakantiebeurs te bezoeken. Niet alleen kom je in een heerlijke

Praktisch: Vakantiebeurs 2014, woensdag 15 t/m

vakantiestemming, je kunt er ook gebruikmaken

zondag 19 januari, Jaarbeurs Utrecht.

van exclusieve aanbiedingen. Deze zijn alleen geldig

Kaarten aan de kassa kosten € 15,50.

tijdens de beurs en kunnen uitsluitend ter plekke

Zie www.vakantiebeurs.nl voor meer informatie en

verzilverd worden.

voordelige online kaarten.

Multimate Leersum Rijksstraatweg 289 3956 CP Leersum T. 0343-451603 www.multimate.nl

DE AGILA BERLIN+ Inclusief o.a.: • Airbags aan bestuurders-, passagierszijde en zijairbags • Boordcomputer • Airconditioning • Mistlampen vóór • Elektrisch bedienbare ramen vóór • In hoogte verstelbare bestuurdersen passagiersstoel • Dubbele laadvloer • Elektrisch verwarmbare en verstelbare buitenspiegels

NU VANAF

€ 9.995,De

AGILA BERLIN+

VAN ALLE GEMAKKEN VOORZIEN. Inclusief een mooi prijskaartje. In een gelimiteerde oplage is er nu de Opel Agila Berlin+. Een versie gebaseerd op de zeer succesvolle Berlin uitvoeringen inclusief een zeer uitgebreide standaarduitrusting. Het ultra comfortabele interieur met gemakkelijke instap en een hoge zit wordt gecombineerd met een stijlvol exterieur. En door een tijdelijke actieprijs van slechts € 9.995,- wordt Duits rijden nu wel heel bereikbaar. Kom nu naar onze showroom en profiteer van deze spectaculaire aanbieding.

ZAM ZEIST DOORN

Zeist, Oude Arnhemseweg 201, (030) 6964511. Doorn, Velperengh 2, (0343) 437000.

www.zam.nl

NL1247_ZAM_Zeist Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km: 5,7- 4,6; kms/liter:21.7 – 17,5; CO2 gr/km 131 - 106.

264x25 DEALERBLOK.indd6 6 Prijs incl. BTW/BPM, excl. 13402-320 kosten rijklaar maken. Zie verkoopvoorwaarden op www.opel.nl. Actieprijs is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. Wijzigingen voorbehouden.

15-07-2008 09:57:14


6

Zicht op • nummer 10 - 2013

GROOT EINDEJAARS-SPECTAKEL!! ZATERDAG

Do / Vr

19 0 2

BER DECOPEM AVOND? KO e Kijk op onze sit

KOOPZONDAG

21 22

DECEMBER

BER DECOPEM ZONDAG?

10.00 - 17.00

KO e Kijk op onze sit

Ma / Di

23 4 2

DECEMBER 09.30 - 17.30

1e Kerstdag

2e Kerstdag

DECEMBER

DECEMBER

Vrijdag

Zaterdag

BER DECEM AVOND?

DECEMBER

KOOPZONDAG

25 26 27 28 29 Gesloten

11.00 - 17.00

KOOP e Kijk op onze sit

10.00 - 17.00

BER DECOPEM ZONDAG? KO e Kijk op onze sit

BTW VOORDEEL

1e voordeel

+ BALLONPRIK-

2e voordeel

A

EXTRA KORTING AANGEBODEN DOOR SANI-DUMP

E I CT

+ GEEN PRIJSVEHOGING

3e voordeel

NU NOG KOPEN VOOR DE PRIJZEN VAN 2013 UITLEVEREN 2014

* Vraag in de winkel naar de voorwaarden

DIT OP ONZE TOCH AL LAGE PRIJZEN!!!

KOM LANGS VOOR DEZE EN NOG MEER SPECTACULAIRE ACTIES EN AANBIEDINGEN

SANIDUMP DELFT Schieweg 73-75

KIJK VOOR ALLE

VESTIGINGEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.SANIDUMP.NL 3 2


Zicht op • nummer 10 - 2013

Indoor-skischool SnowSportCenterUtrecht

UTRECHT - SnowSportCenterUtrecht is de grootste indoorskischool van Europa. Er wordt

a

les gegeven op vier indoor rolpistes, waarvan de snelheid instelbaar is. Hierdoor kunnen zowel beginnende als gevorderde skiĂŤrs en snowboarders optimaal techniek trainen. Daniel Schinkel, eigenaar van SnowSportCente-

de eerste beginselen en dat wordt uitgebouwd naar

rUtrecht en internationaal gediplomeerd skileraar

glijden en remmen op de kinderhelling. Na een aan-

heeft met al zijn ervaring een methodiek ontwikkeld

tal lessen gaan ze naar de rolpiste. Het grote voordeel

die garant staat voor resultaat en plezier. Ook alle

is dat de kleinsten met voorsprong op wintersport

instructeurs bij SnowSportCenterUtrecht zijn in het

gaan en veel meer plezier beleven tijdens de vakan-

bezit van een ski- of snowboard diploma. Via het

tie. De kinderen die al eens geskied hebben of 6 jaar

unieke leerling-volgsysteem wordt de cursist vanaf

en ouder zijn, beginnen meteen op de rolpiste.

les 1 tot de laatste les gevolgd, waardoor er een optimaal leerrendement in de lessen ontstaat.

Kijk voor meer informatie op www.snowsportcenter.nl.

Lesprogramma kinderen

SnowSportCenterUtrecht is gevestigd aan Atoom-

Voor kinderen van 4-5 jaar is er een speciaal ontwik-

weg 79, Lage Weide, Utrecht, telefoonnummer:

keld lesprogramma. Ze beginnen in kinderland met

030-3030 013, e-mail: info@snowsportcenter.nl.

vrijdag

7


8

Zicht op • nummer 10 - 2013

Hotel Meyer*** met 4 sterren service Met de kerst naar Bergen aan zee

2-daags arrangement vanaf € 99,50 per persoon 3-daags arrangement vanaf € 174,50 per persoon 4-daags arrangement vanaf € 257,50 per persoon

Nog enkele kamers beschikbaar. Onder vermelding van code “Zicht Op” krijgt u 10% korting op het kerstarrangement. Doe tevens mee met onze facebook actie. Like, share en win. Facebookpagina Hotel Meyer.

Bel voor info 072 - 581 24 88 of kijk op www.hotelmeyer.nl

Ook met uw dieetwensen houden wij rekening bv.: vegetarisch, suiker- of glutenvrij geen probleem! Gratis parkeerfaciliteiten voor auto of motor en een berging voor meegebrachte fietsen. Lift aanwezig. Verlenging is mogelijk. Informeer ook naar onze overige arrangementen!

Hotel Meyer, Jacob Kalffweg 4, 1865 AR Bergen aan Zee

Schaatsen slijpen Noren 12,50 ijshockey & 0,kunstschaatsen 1 Supreme One 4.0 Mt. 36 t/m 46

89,95 ‘Decor’ Mt. 36 t/m 43

59,95

9 9 , 16

5,-

24,99

14,95

Baby-bobslee 75x40x32 cm

Semisoftboot Mt. 38 t/m 46

69,95

29,95

49,95

29,95

99,95

79,95

Inflatable jet-Ski 106 x 46 cm

69,95

49,95

Heren Mt. 42 t/m 46

99,95

Unlimited Basic Mt. 36 t/m 47

149,95

H E T P R I N C I P E VA N TO P S H E L F O U T L E T

12 - 17 UUR

Snowhoover 54x40x15 cm

Kunststof slee 86x46x25 cm

34,95

24,95

49,95

29,95

‘Greta’ Kids Mt. 37 t/m 41

‘Lux’ Kids Mt. 21 t/m 34

Dames Mt. 35 t/m 42

59,95

59,95

114,95

MEGA AANBOD

TOPSHELF OUTLETSTORE UTRECHT “THE WALL” - 7.500 M 2 OPENINGSTIJDEN: MA T/M WO: 10 - 18 UUR DO T/M VR: 10 - 21 UUR

VOOR IEDEREEN

69,95

39,95

39,95 KO O P ZO N DAG 2 2 / 1 2

19,95

Mt. 37 t/m 41

69,95 Pro line Mt. 38 t/m 47

Protest ‘Farah’ ski-handschoen meisjes. Mt. 4 t/m 7

A LT I J D VOORDEEL

KIDS AREA

LUNCH CORNER

PA R K E R E N VOOR DE DEUR

HERTOGSWETERING 191 - TEL.: 030 - 214 24 60 ZA: 10 - 18 UUR W W W . T O P S H E L F O U T L E T . N L


Zicht op • nummer 10 - 2013

Vuurwerk bij Abbing

9

Vervolg van de voorpagina

ZEIST - Abbing vuurwerk in Zeist (achter het station Driebergen-Zeist) heeft de afgelopen jaren naam opgebouwd, veilig kwaliteitsvuurwerk te verkopen. Kern van het vuurwerkassortiment is nog altijd de populaire Proline-serie. Al weken wordt het bedrijf bezocht door jongens,

Naast het vuurwerk is ook gedacht aan de veiligheid

die vragen naar de nieuwe vuurwerkfolder. Met

in de vorm van vuurwerkbrillen, lonten en stevige

glinsterende ogen verlaten ze het terrein, om zich

standaards voor vuurpijlen. “Ik verheug mij weer

thuis te verdiepen in de materie, die vuurwerk

op de drie verkoopdagen”, zegt Harco. “Het is altijd

heet.

weer een feest om al die blije gezichten te zien.”

Trots vertelt Harco Bolhuis van Abbing vuurwerk,

Het vuurwerk bij Abbing wordt verkocht op:

hoe de verkoop ieder jaar weer geleidelijk aan

zaterdag 28 december, maandag 30 en dinsdag

stijgt. “Vanuit de hele omtrek komt men hier het

31 december. “Alle dagen starten wij om 08.00

vuurwerk halen. Grote kracht is dat wij alles op

uur.” Voor meer informatie kan de website worden

voorraad hebben en dat men bij ons niet hoeft te

bezocht.

wachten en direct kan meenemen.” Abbing vuurwerk Abbing vuurwerk is goed bereikbaar en heeft een

Odijkerweg 132-134, Zeist

grote eigen parkeerplaats. “Natuurlijk kan men

(Nabij station Driebergen-Zeist)

online bestellen, en dan geven wij daar gratis

Gratis parkeergelegenheid

vuurwerk bij. Voordeel voor ons is dat wij dan

Telefoonnummer 0343-513 741

precies weten hoe laat het pakket bij ons wordt opgehaald. Onze online winkel (website: www.

Informatie:

zeist.bestelvuurwerk.nl) is open tot maandag-

www.kwekerijabbing.nl of

avond middernacht.”

www.zeist.bestelvuurwerk.nl.

De Unox Nieuwjaarsduik Houten vindt plaats bij

dus met de inzet van alle vrijwilligers”, aldus een van

Strand tegenover Binnentuin 34 te Houten, aanvang

de organisatoren.

12.00 uur. Op de website www.nieuwjaarsduikhouten.nl tref je de volledige informatie. De Unox

Dampende kop snert!

Nieuwjaarsduik bij in Odijk vindt plaats bij de Singel

Unox maakt zich sterk om het Hollandse gebruik

40-A, het koude feestje begint hier om 11.00 uur. Kijk

Nieuwjaarsduiken te behouden en draagt graag haar

op www.broekiesbuiten.nl voor meer info. De Unox

steentje bij. Elke duik wordt natuurlijk voorzien van

Nieuwjaarsduik in Wijk bij Duurstede vindt plaats bij

warme mutsen en erwtensoep. Want volgens de

de Rijndijk 2, aftrap om 11.00 uur. Zie ook de website:

aloude traditie die stamt uit 1960 warmen duikers

www.wijknogleuker.nl.

zich na het Nieuwjaarsduiken op met een dampende kop snert.

Zonder vrijwilligers geen Nieuwjaarsduiken Ook dit jaar zetten honderden vrijwilligers zich in

Naar verwachting trotseren er op Nieuwjaarsdag

om de vele Nieuwjaarsduiken in het land mogelijk te

maar liefst 42.000 Nederlanders het koude water op

maken. Bij de organisatie van een echte 1-januariduik

meer dan 100 duiklocaties in Nederland; een nieuw

komt nog heel wat kijken. “Vanaf oktober zijn we

record! Kijk op de site www.unox.nl/nieuwjaarsduik

al druk aan de slag om met elkaar een succesvolle

voor meer info en andere locaties en tijdstippen in

Nieuwjaarsduik te organiseren. Enorm veel vrijwil-

onze regio!

ligers zetten zich ook op de dag zelf in om het op rolletjes te laten verlopen. Van het uitdelen van mutsen

Veel plezier!

en warme snert tot het toezien op de veiligheid door

Kortom, genoeg te doen en te zien in de regio deze

EHBO’ers en de Reddingsbrigade; iedereen zet zich in

winter! Wij wensen u alvast veel plezier en prachtige

voor deze oer-Hollandse traditie! Een duik staat of valt

feestdagen!

VUURWERK

VERKOOPDAGEN Zaterdag 28 dec. 8:00 - 18:00 uur Maandag 30 dec. 8:00 - 19:00 uur Dinsdag 31 dec. 8:00 - 16:00 uur

GEEN WACHTTIJDEN Odijkerweg 132, Zeist (nabij station Driebergen-Zeist) 0343-513741

www.zeist.bestelvuurwerk.nl (Bestel online en ontvang gratis vuurwerk!)


10

Zicht op • nummer 10 - 2013


Zicht op • nummer 10 - 2013

11

ZAM Occasioncentrum biedt ijzersterke formule met Opel Occasions en ZAM Occasions! ZEIST - De inrichting van het ZAM Occasioncentrum is geheel aangepast aan de beide nieuwe occasion-formules. Een ijzersterk concept voor Opel occasions en occasions van andere merken. Beide formules bieden garantie voor een top-occasion: net zo goed als nieuw! Bobby Govers praat ons bij over beide formules:

voor zorgeloze kilometers rijplezier. En een APK van

“Sinds enige tijd bieden wij occasions aan onder

minimaal een jaar.

deze twee nieuwe formules. Met Opel Occasions weet de klant zeker dat de auto grondig gecheckt

ZAM Occasions

is. Bovendien profiteert de klant van tal van extra

Wat geldt voor de Opel occasions, geldt ook voor

voordelen. Een hoog serviceniveau én een goede

de ZAM Occasions. Ook occasions van de overige

prijs. Daarnaast bieden wij in samenwerking met

merken worden onder dezelfde uitgebreide

de ANWB ook nog een Mobiliteitsgarantie voor 40

voorwaarden afgeleverd met het ZAM Occasions-

landen gedurende garantieperiode!”

label. Dezelfde strenge eisen, zoals de maximale leeftijd van 8 jaar en maximale kilometerstand van

Opel Occasions garantie

160.000 kilometer.

Standaard wordt elke Opel Occasion geleverd met

ZAM financiering

om u adequaat en persoonlijk te helpen!

12 maanden garantie. Bij de aankoop kan de klant

Omruilgarantie

Het is handig om te weten dat Opel- en ZAM Occa-

kiezen deze garantie te verlengen tot 24 of 36

Bij nader inzien toch liever een andere Opel- of

sion ook goede financieringsmogelijkheden biedt.

Op zoek naar een betrouwbare occasion? Breng een

maanden voor een maximale zekerheid!

ZAM Occasion? Geen probleem. U kunt binnen 14

Vraag om advies en een maatwerkberekening van

bezoek aan het ZAM Occasioncentrum waar tal van

dagen en maximaal 1.500 afgelegde kilometers,

de maandelijkse lasten. Het is vaak voordeliger dan

occasions in topconditie staan opgesteld!

Opel Occasions Mobiliteitsgarantie

een gelijkwaardige of duurdere occasion kiezen.

men denkt.

Mobiel blijven is heel belangrijk. Daarom worden

“Mooier kunnen wij het niet maken”, vult Bobby

Opel Occasions standaard afgeleverd met een

aan.

mobiliteitsgarantie gedurende de garantieperiode;

ZAM Occasioncentrum ZAM life chat!

Pijlstaartlaan 3

Geheel nieuw is dat u direct kunt communiceren

3704 HS Zeist

24 uur en 7 dagen per week, verzekerd van hulp bij

Alle occasions staan rijklaar in de showroom

met de ZAM, ook ‘s avonds! Van 09.00 tot 18.00

pech onderweg.

Uniek is het feit dat elke occasion zowel optisch, als

uur en ‘s avonds van 19.00 tot 22.00 uur kunt u

ZAM ZEIST

technisch volledig in orde is gemaakt bij het ZAM

terecht op de website (via het linkje van live chat)

Oude Arnhemseweg 201

Opel Occasions 100-puntencheck

Occasioncentrum. Wat u ziet is ook de staat bij

met technische vragen, vragen over occasions en

3705 BB Zeist

Opel Occasions voldoen aan strenge kwaliteits- en

aflevering. Geen zaken die missen of nog moeten

nieuwe auto’s. Zelfs afspraken maken voor service

Telefoon (030) 696 45 11

veiligheidseisen. Een strenge 100-puntencheck

worden gedaan. Gewoon een occasion die niet van

of een showroombezoek behoort tot de uitgebreide

is hierbij het uitgangspunt. Bovendien krijgt elke

nieuw is te onderscheiden! Bovendien staan álle

mogelijkheden. U krijgt dan Bobby Govers of Tim

Opel Occasions een uitgebreide afleveringsbeurt,

occasions binnen!

Veldboer persoonlijk aan de ‘lijn’. Beiden zijn in staat

www.zam.nl

Betoverend winterwonderland

Winterse taferelen in Het Spoorwegmuseum UTRECHT - Schaatsen tussen indrukwek-

unieke sfeer tussen de historische treinen van het

En wie rode wangen en een koude neus krijgt, kan

kende stoomlocomotieven, in Het Spoor-

museum. Vele bezoekers uit het hele land weten

lekker opwarmen met een Glühweintje of warme

wegmuseum kan het weer deze winter!

Winter Station dan ook al jaren te vinden. Niet alleen

chocomelk met slagroom.

Tijdens Winter Station, van 21 december

om de vaste belevingswerelden van het museum te

2013 t/m 5 januari 2014, verandert Het

bezoeken, maar ook voor de vele extra activiteiten in

IJsbaan

Spoorwegmuseum in een betoverend win-

het museum. Er zijn workshops en in navolging van

Maar de grootste publiekstrekker blijft toch de

terwonderland. Met een schaatsbaan in het

vorig jaar is het mogelijk om bij een groot kampvuur

ijsbaan. Want het blijft, magisch om te glijden

museum, een antieke carrousel, live muziek

marshmallows te roosteren in de beeldentuin van

over het ijs langs de imposante treinen. Rondom

en vele activiteiten is Winter Station het

het museum.

stoomlocomotief SS326, bijnaam ‘De Grote Groene’, ligt zoals ieder jaar weer een prachtige ijsbaan. Voor

ideale gezinsuitje in de kerstvakantie. Kinderen kunnen lekker knutselen, zich laten

bezoekers zijn schaatsen gratis te leen.

Dagelijks programma

schminken of eindeloos rondjes draaien in de an-

De prachtige aankleding, de geur van poffertjes

tieke draaimolen. De EduTRAINers van het museum

Winter Station

Spoorwegmuseum, Maliebaanstation, Utrecht.

en oliebollen en de vrolijke muziek zorgen voor een

geven presentaties bij de rijtuigen en locomotieven.

In de kerstvakantie van 21 december t/m 5 januari

Entree: € 16,-. Museumkaart gratis.

van 10.00 tot 17.00 uur. Op 1 januari gesloten. Het

Nieuwe app en website voor patiënten met chemotherapie

Misselijkheid en overgeven zijn ingrijpende en vaak voorkomende bijwerkingen bij chemotherapie. Ze vormen een behoorlijke extra belasting. Terwijl gewone, dagelijkse dingen als het huishouden, uit school

halen van de kinderen of kleinkinderen, eten en drinken dan vaak al zo zwaar zijn. Ondanks de verschillende behandelingsmogelijkheden komen deze bijwerkingen helaas regelmatig voor.

motherapie moeten ondergaan blijkt, dat misselijkheid, haarverlies en braken als meest belastende bijwerkingen worden gezien. Toch vinden zij het niet altijd makkelijk om met hun behandelaar over de bijwerkingen te praten.

8 op de 10 mensen krijgen in mindere of meerdere mate last van misselijkheid en 6 op de 10 mensen van braken na vooral intensieve chemotherapie. Deze bijwerkingen worden door patiënten die aan een chemotherapie beginnen vaak ook genoemd als een van hun grote angsten. Daarnaast kunnen ze van negatieve invloed zijn op de motivatie om de behandeling af te maken.

Er is een nieuwe app ontwikkeld voor patiënten die chemotherapie moeten ondergaan. Met de app ‘Hoe voelt de chemo?’ kunnen patiënten eenvoudig in een dagboek bijhouden hoe zij zich voelen tijdens chemotherapie. De informatie uit zo’n dagboek kan van groot belang zijn voor artsen en oncologisch verpleegkundigen om de behandeling optimaal in te kunnen stellen. Deze app is te downloaden op iPhone, iPad en Android telefoons en -tablets.

Uit onderzoek onder patiënten die che-

Het bijhouden van het dagboekje is heel eenvoudig. Per type chemokuur kan de patiënt elke dag een aantal vragen invullen. Bijvoorbeeld door op vragen als ‘hoe voelde je je vandaag’ of ‘was je vandaag misselijk’ met een balkje van groen naar rood te schuiven, tot het punt dat overeenkomt met het gevoel van die dag. Ja/ nee-vragen als ‘moest je vandaag braken’ of ‘had je ergens pijn’ kunnen worden beantwoord door het bekende smartphoneschuifje op ‘aan’ of ‘uit’ te zetten. Met behulp van deze app zijn bijwerkingen aldus veel beter in kaart te brengen. Het bijhouden is eenvoudig en kost nauwelijks tijd. Er kunnen rapportages worden gemaakt en de resultaten kunnen ook direct naar de arts of verpleegkun-

dige worden gemaild ter voorbereiding op een volgend gesprek. Er is bovendien een nieuwe website ontwikkeld voor patiënten die last hebben van misselijkheid en braken als gevolg van chemotherapie. De site www.misselijkheidenbraken.nl is ontwikkeld om een dialoog tussen patiënten en oncologiespecialisten te stimuleren over het voorkómen van misselijkheid en braken bij chemotherapie. De website legt uit wat patiënten zelf kunnen doen om de bijwerkingen zo veel mogelijk tegen te gaan. Daarnaast helpt de site om klachten bespreekbaar te maken en de best mogelijke behandeling te krijgen om misselijkheid en braken zo veel mogelijk te voorkomen.


12

Zicht op • nummer 10 - 2013

Samen met u komen we tot de beste ideeën!

ODIJK - Aan de rand van Odijk ligt Villapark Violanthus, met een uniek karakter van weidse uitzichten langs de Kromme Rijn. De wijk grenst aan de andere kant bijna direct aan het centrum. In een deelplan van deze nieuwe woonwijk heeft Bouwfonds Ontwikkeling samen met Brummelhuis een plan ontwikkeld van in totaal 6 Semi Bungalows met standaard hoogwaardige afwerking, naast de eerder ontwikkelde (half)vrijstaande woningen. De semi-bungalows zijn levensloopbestendig

sen, dat kan. U mag zelf bepalen hoe uw droom-

en worden in de basis gekenmerkt door een

woning eruit komt te zien!

volwaardig woonprogramma op de begane

Momenteel is de verkoop van deze unieke wonin-

grond, inclusief slaap- en badkamer. Wilt u geen

gen in volle gang en reeds 50% van de woningen

standaard plattegrond of uitstraling dan is dit ook

zijn verkocht. Het moment van start bouw komt

absoluut een woning voor u. U kunt zelf kiezen of

snel dichterbij!

u de woonkamer aan de voorzijde wilt of aan de achterzijde.

Nieuwsgierig geworden en wilt u hier mee over weten? Maak geheel vrijblijvend een afspraak met

Uw slaapkamer boven of beneden, een erker of

één van de bij dit project betrokken makelaars of

een bijkeuken. Ongetwijfeld heeft u andere wen-

kijk snel op www.villaparkodijk.nl.

NU IN VERKOOP SEMI BUNGALOWS IN ODIJK Volledig woonprogramma op de begane grond! KOCHT R E V % 0 5 S D REE

Samen met u komen we tot de beste ideeën!

• Gebruiksoppervlak 130 m2 • Keuze uit onderhoudsarm of mooie overstek • Stel zelf uw eigen plattegrond samen

• 3 slaapkamers • Winkels op loopafstand • Gelegen in een heerlijk stukje Odijk

Koopsom vanaf € 325.000,- v.o.n. 030 -692 02 04

Meer informatie: www.villapark-odijk.nl

030 - 656 87 00


Zicht op • nummer 10 - 2013

13

Meeste inbraken vinden tijdens de wintermaanden plaats

Laat de inbreker in de kou staan WONEN - Bent u uw woning al klaar aan het maken voor de donkere maanden? Hoewel velen zullen denken aan extra lichtjes, een mooie kandelaar of een hulststukje, is het niet gek om ook eens stil te staan bij de beveiliging van uw huis. Want helaas verpesten inbrekers ieder jaar weer de feestdagen van talloze bewoners. De meeste inbraken vinden tijdens de wintermaan-

op het verkeerde been te zetten. “Maar wissel de

den plaats. Dat is niet verwonderlijk. Als het licht niet

lampen op de tijdschakelaar wel geregeld af.”

brandt, kunnen inbrekers eenvoudig zien in welke huizen er niemand thuis is. Ook is er minder sociale

Ten slotte adviseert het CCV bewoners om de deur

controle op straat. Men zit liever binnen bij de kachel.

nooit zomaar voor onbekenden te openen. “Kijk eerst

Bovendien is in het donker gewoon minder zichtbaar.

door het raam, de deurspion of gebruik de intercom of kierstandhouder. Schroom niet om bij twijfel om

Simpele maatregelen

legitimatie te vragen. Mensen die geen kwaad in de

Toch is met een paar simpele maatregelen al veel leed

zin hebben, vinden dat geen enkel probleem.”

te voorkomen, stelt Lilian Tieman van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). “Al-

Gedragsverandering

lereerst is het natuurlijk noodzakelijk om alle ramen

Hoewel het in theorie dus heel eenvoudig is om zelf

voordeur vervangt. Maak iemand daar verantwoorde-

nen. De website van het PKVW bevat nog veel meer

lijk voor. Andere taken in een huishouden zijn meestal

tips om een inbraak te voorkomen. Bewoners kunnen

ook verdeeld; dat is eigenlijk heel vanzelfsprekend.

hier bovendien zelf ideeën insturen hoe zij inbrekers buiten de deur houden. Met het insturen van een

en deuren goed af te sluiten en de sleutels ook uit de

wat tegen inbraak te ondernemen, blijkt de praktijk

Bewoners kunnen elkaar uiteraard ook helpen met

sloten te halen.” Ze wijst daarbij op het belang van

weerbarstig. Tieman: “De ramen op slot draaien, een

en attenderen op veiligheidsmaatregelen. “Elkaar

wat u over de streep trekt om daadwerkelijk met

kwalitatief goed hang- en sluitwerk. “Het Politiekeur-

lichtje laten branden, het is gewoontegedrag; je doet

inbraakvrij de donkere dagen door helpen, zou logisch

de beveiliging van uw woning aan de slag te gaan,

merk Veilig Wonen (PKVW) heeft op de website een

het of je doet het niet. De meeste mensen denken

moeten zijn, toch?”, vindt Tieman. Ze wijst erop dat

maakt u kans op een gratis Veilig Wonen pakket. Het

overzicht samengesteld van onder meer goedgekeur-

er nauwelijks over na. Dat geldt helemaal voor het

de meeste gemeenten en woningcorporaties hun in-

pakket is natuurlijk ook geschikt om cadeau te geven

de sloten. Wanneer de sloten, grendels en scharnieren

argeloos openen van de voordeur. Dat vraagt dus om

woners of bewoners daar graag bij willen helpen. “Ik

en iemand veilige feestdagen te bezorgen! Zie: www.

in een woning aan het Politiekeurmerk voldoen,

een gedragsverandering. Met het omdoen van de au-

zou iedereen willen aanraden om zich eens een uurtje

politiekeurmerk.nl/actie.

neemt de kans op inbraak al aanzienlijk af.”

togordel is dat ook gelukt. Dat was vroeger helemaal

te verdiepen in het nemen van veiligheidsmaatrege-

Lichtjes

niet zo normaal als nu. Dus waarom zou dat ook niet

len in hun eigen woning. Als je dan nog tijd over hebt,

U kunt ook uw buren, vrienden en familie een gratis

lukken met veilig wonen.”

neem dan eens contact op met je gemeente of woon-

online-kaart van het Politiekeurmerk Veilig Wo-

lamp te laten branden, als zij niet thuis zijn. “Dan

stichting. Overleg wat je samen nog meer kunt doen

nen sturen. Zo brengt u op een ludieke wijze een

bedoel ik niet alleen de lichtjes in de kerstboom, maar

Wat helpt, is om het onderwerp veiligheid in en om

om inbrekers deze winter in de kou te laten staan.”

belangrijke boodschap over, namelijk het belang van

een aantal lampen. Zodat de woning een bewoonde

de woning thuis bespreekbaar te maken. Weet wie

Verder raadt Tieman bewoners aan om altijd een

eigen veiligheidsmaatregel of door aan te geven

inbraakpreventie en veiligheid.

indruk blijft houden.” Een lamp op een tijdschakelaar

de woning aan het einde van de dag afsluit. Zorg

Win een Veilig Wonen pakket

is volgens haar een handig hulpmiddel om inbrekers

ervoor dat iemand in het gezin de kapotte lamp bij de

Veilig wonen is vooral een kwestie van bewust wo-

Zie www.politiekeurmerk.nl/ecards

‘Slecht nieuws, wat nu?’ Je krijgt te horen dat je kanker hebt. Vanaf het moment dat het besef is doorgedrongen staat je wereld op z’n kop. Je leven wordt overhoop gehaald.

Het overkwam Koos Veen toen hij de diagnose prostaatkanker kreeg: ‘Ineens ben je kwetsbaar. En in gevaar. Je leven wordt overhoop gehaald, je worstelt meteen met 1001 vragen. En tegelijkertijd moeten er belangrijke beslissingen worden genomen. Bijvoorbeeld over de behandeling.’ De uroloog legt Koos vier verschillende behandelmethodes voor. Hij moet zelf kiezen, binnen tien dagen. Daar sta je dan. ‘Je bent eerst verbaasd, omdat je denkt dat je een uitgestippeld traject ingaat. Maar de waarheid ligt anders, er zijn keuzes. Dan maakt zich een soort informatiehonger van je meester.’ Hoe kun je nu een verantwoorde

Koos Veen met Monique Wijsman. “In Monique vond ik iemand met kennis van zaken, die achter mij stond en naar mij wilde luisteren.”

keuze maken over zoiets ingrijpends? Koos vuurt zijn vragen af op de uroloog, die gelukkig alle tijd neemt voor zijn nieuwe patiënt. En Koos wordt gewezen op de Kanker Infolijn, waar je altijd terecht kunt voor een luisterend oor en hulp. Persoonlijke vragen Monique Wijsman, een zeer ervaren oncologie- en wijkverpleegkundige, deelt haar ervaring sinds januari 2011 bij KWF Kankerbestrijding als één van de gezichten achter de KWF Kanker Infolijn: ‘Patiënten, vrienden en familie kunnen bij ons terecht met vragen over behandelingen, psychosociale zorg of praktische kwesties, zoals: ‘Hoe moet het met mijn werk?’ Geen vraag is te gek.’ Koos: ‘Monique gaf mij de informatie die ik nodig had om een weloverwogen keuze te maken. Iedereen hielp ons heel vriendelijk en geduldig met alles wat er op ons pad kwam. Ik had intussen veel informatie gekregen en gevonden, dat maakte het extra moeilijk tot een keuze te komen. Fantastisch dat ik in Monique iemand vond met kennis van zaken en die ook nog eens alle tijd nam voor een goed gesprek.’ Vertrouwen Tijdens een gesprek met de radioloog kwam echter de zogeheten ‘brachytherapie’ ter sprake. Met een naald worden daarbij zeer gericht kleine stralingsbronnen in de prostaat ingebracht, direct bij het aangetaste weefsel, waardoor het gezonde weefsel gespaard blijft. In maart 2012 heeft Koos deze therapie succesvol ondergaan. Bang voor terugkeer van de kanker is hij niet. Hij heeft vertrouwen in de toekomst.

KWF Kankerbestrijding is er ook voor al uw vragen over kanker Bel gratis, net als Koos, de KWF Kanker Infolijn (0800 022 66 22) of kijk eens op www.Kanker.nl. Hier vindt u betrouwbare medische informatie. Ook kunt u uw vragen voorleggen aan (ex)patiënten en naasten, en meepraten in discussiegroepen.

En in de mensen van de Kanker Infolijn. Koos: ‘Wat ik fantastisch vind is dat de donateurs van KWF Kankerbestrijding er samen voor zorgen dat zo’n telefonische

hulplijn kan bestaan en elke dag, van ’s ochtends negen tot ’s avonds zes, door deskundigen wordt bemand. Je doet nooit een vergeefs beroep op 0800 0226622!’

‘Wat ik altijd gemist heb, is contact met leeftijdgenoten’ In mei 2006 krijgt Linda te horen dat ze een hersentumor heeft. In datzelfde jaar ondergaat ze zes weken bestraling. Zes jaar lang blijft de tumor stabiel. Linda leeft haar leven zoals anderen van haar leeftijd. Ze werkt, sport en krijgt zelfs in 2011 een dochtertje. Haar ziekte speelt geen grote rol. Tot blijkt dat de tumor in 2012 groter is geworden. Er volgt een hersenoperatie die succesvol verloopt. En ondanks de nabehandeling met chemokuren bouwt ze langzaam haar leven weer op. Niet wijzer of vrolijker van internet Linda: ‘Toen ik hoorde over de tumor, deed ik wat veel mensen doen: ik ging via Google op zoek naar informatie en mensen met dezelfde diagnose. Surfend over het internet kwam ik er al snel achter dat ik daar niet wijzer van werd, en al helemaal niet vrolijker. Ik kwam op verschillende plekken terecht, betrouwbare en onbetrouwbare. Las verhalen die ik helemaal niet wilde lezen, over mensen die dood gingen. Kanker.nl biedt hier een antwoord op. Met relevante en betrouwbare informatie en de moge-

lijkheid om lotgenoten te vinden aan de hand van vergelijkingscriteria als leeftijd, met of zonder kinderen, werkend of niet en behandelsoorten.’ Wisselwerking Kanker.nl en lotgenotenbijeenkomsten ‘De behoefte aan contact met lotgenoten groeide bij mij. Ik bleef met vragen of gevoelens zitten waar je met niet-lotgenoten niet over kunt praten. Via Kanker.nl kun je laagdrempelig lotgenoten vinden, vragen stellen of deelnemen in discussies.’


14

Zicht op • nummer 10 - 2013

★ ★ ★

Peuterspeelzaal/peuteropvang Sterrentuin

Naast onze buitenschoolse opvang kan uw peuter op ma, di, wo, -en vrijdagochtend komen spelen bij peuterspeelzaal/peuteropvang Sterrentuin in de wijk Kerckebosch te Zeist! Wat bieden wij u?

★ Ruime openingstijden van 8:00 uur – 13:00 uur! ★ Een vrolijke, vertrouwde en gezellige plek voor uw peuter van 2 t/m 4 jaar! ★ Flexibele opvang mogelijkheden en een kleinschalige organisatie! ★ Uw eigen gewenste opvanguren aangeven! ★ Om 12 uur de mogelijkheid voor een broodmaaltijd! Heeft u vragen of wilt u uw kind(eren) aanmelden, dan zijn wij te bereiken op 06-17478851 of via de mail info@bsosterrenbos.nl

Installatiebedrijf G. Hek B.V. Zegheweg 6 3931 MR Woudenberg

WARMTEWEKEN

De koudere dagen komen er weer aan, een periode waarin u extra kunt genieten van een badkamer die warmte, comfort en rust biedt. Tijdens de Warmteweken dompelen we u onder in warme aanbiedingen en sfeervolle inspiratie.

Telefoon 033 - 28 63 002 E-mail info@hek-sanitair.nl Website www.hek-sanitair.nl

LETOP!

Geniet nu van het lage btw-tarief van 6% op alle installatiekosten!

KOM LANGS EN LAAT U INSPIREREN

033 - 28 63 002 Uw totaalinstallateur


15 15 15

Zicht op • nummer 10 - 2013 Zicht op • nummer 7 - 2013 Zicht op • nummer 7 - 2013

MET AL JE VRIENDEN IN08=,(. 08=,(. ACTIE KOMEN

ZICHT ZICHT OP OP PRIJSPUZZEL PRIJSPUZZEL zwaardhoningbij walvis zwaardwalvis grote spoedig grote vloot vloot

KOM OOK IN ACTIE ChECK fIghTCANCEr.Nl

inwendig12 producent orgaan 12 producent

begin oogvocht oogvocht vochtig jong dier jong dier

9$.$17,(,6:,(/(:$$/ 9$.$17,(,6:,(/(:$$/

Maak Maak een een afTpraak afTpraak voor voor een een koTtelooTFn koTtelooTFn vriKbliKvend vriKbliKvend be[oek be[oek aaOIuiTPf aaOIuiTPf be[oek be[oek on[FTIowroom! on[FTIowroom! t*OĂ?Ă?OEBHHFQMBBUTU; t*OĂ?Ă?OEBHHFQMBBUTU; tTDIFSQFQSJK[FO tTDIFSQFQSJK[FO tJODMWFS[orging tekening tekening tJODMWFS[orging tFOBBOWraagformulieren. tFOBBOWraagformulieren.

Noorderbreedte 9 9 Noorderbreedte 8081 PX PX Elburg Elburg 8081 Bel voor voor info: info: 0525-662204 0525-662204 Bel

www.franken-dakkapellen.nl www.franken-dakkapellen.nl

aanwijaanwijzend takje zend vnw. vnw.

Vraag 5FMFGPPOtAlle bungalows bungalows vrijstaand vrijstaanden engelijkvloers. gelijkvloers. Vraag vrijblijvend folders 5FMFGPPOtAlle

www.bavelds-dennen.nl www.bavelds-dennen.nl

‘Zicht Op Zeist’is eenuitgave uitgavevan vanZicht Zicht Me‘Zicht OpOp Media ‘Zicht Op Op Zeist’ Zeist’ isiseen een uitgave van Zicht Op Media

Kopij evenementen activiteiten Verspreiding: Santibrien Axender teVeendam Veendam Verspreiding: Santibri Axender te

Deze vier vier edities hebben eeneen gecombineerde ties. hebben gecombineerde ties. Deze Deze vier edities edities hebben een gecombineerde

tie naar altijd op zoek naar interessante evenemenGa naar www.santibri-axender.nl www.santibri-axender.nl Ga ten, voorstellingen Of bel 0598-631717 Of bel 0598-631717 of ander nieuws. Heeft uw

oplage van91.445 91.445exemplaren. exemplaren. oplage oplage van van 91.445 exemplaren. Verspreidingsgebieden: Verspreidingsgebieden: Verspreidingsgebieden:

Zeist Zeist e.o., 20.899exemplaren exemplaren Zeist e.o., e.o., 20.899 20.899 exemplaren De Bilt e.o., 19.904 De Bilt e.o., 19.904 exemplaren De Bilt e.o., 19.904 exemplaren exemplaren

De De Kromme Rijn,31.465 31.465exemplaren exemplaren De Kromme Kromme Rijn, Rijn, 31.465 exemplaren De Utrechtse Heuvelrug, 19.177 exemplaren De Utrechtse Heuvelrug, 19.177 exemplaren De Utrechtse Heuvelrug, 19.177 exemplaren Zicht Zicht OpMedia Media Zicht Op Media

Dopheide 8-d,3,9202 Zonnedauw 9202PB PEDrachten Drachten Dopheide 8-d, 9202 PB Drachten

Tel.: 0512-584 100, Fax.: 0512-584 199 Tel.: 100,Fax.: Fax.:0512-584 0512-584 199 Tel.: 0512-584 0512-584 100, 199 info@zichtop.nl, www.zichtop.nl info@zichtop.nl, www.zichtop.nl info@zichtop.nl, www.zichtop.nl www.facebook.com/zichtopmedia www.facebook.com/zichtopmedia www.facebook.com/zichtopmedia www.twitter.com/zichtop www.twitter.com/zichtop www.twitter.com/zichtop Vestiging Zwaag:

Vestiging Zwaag: Vestiging Zwaag:

De Compagnie 33 B, 1689 AG Zwaag

De Compagnie Compagnie 33 De 33B,B,1689 1689AG AGZwaag Zwaag

Tel.: 0512 - 584 100, fax 0512 - 584 199 Tel.: 0512 0512 -- 584 Tel.: 584 100, 100,fax fax0512 0512- -584 584199 199 Accountmanager: Eric van Gasteren Accountmanager: Eric van Gasteren Accountmanager: Eric van Gasteren e.vangasteren@zichtop.nl e.vangasteren@zichtop.nl e.vangasteren@zichtop.nl Tel.: 0229 - 855 637 Tel.: 0229 0229 -- 855 Tel.: 855 637 637 Commercieel manager: Fred Scholten Commercieel manager: Fred Scholten f.scholten@zichtop.nl f.scholten@zichtop.nl Eindredacteur: Ivo Biesterveld, Tel: 0229 - 855 642 Tel: 0229 - 855 642 i.biesterveld@zichtop.nl Eindredacteur: Ivo Biesterveld, Eindredacteur: Ivo Biesterveld, i.biesterveld@zichtop.nl i.biesterveld@zichtop.nl Vormgeving: Uitgeverij Publicar BV Redactie: Iris Vinkenborg Redactie: Iris Vinkenborg Verspreiding: FRL-verspreidingen BV te Leeu-

warden. Heeft u vragen over de verspreiding? Ga naar www.frlpost.nl Of bel 058-2154157

Voor in ‘Zicht Op Zeist’ is onze redacHeeftplaatsing vragen over over de folderverspreiding? folderverspreiding? Heeft uu vragen de

club, vereniging of organisatie een boeiende

Kopij evenementen en activiteiten activiteiten activiteit waarvan en onze lezers op de hoogte Kopij evenementen Voor plaatsing in ‘Zicht Op Amersfoort’ onze moeten worden gesteld? Schroom dan niet en Voor plaatsing in ‘Zicht Op Amersfoort’ isisonze

redactie altijd opzoek zoeknaar naar interessanteevenemenevenemenlaat hetaltijd ons weten! De eerstvolgende uitgave redactie op interessante ten, voorstellingen of ander nieuws. Heeft uwclub, club, ten, voorstellingen of 27 ander nieuws. Heeft uw verschijnt weer op januari 2014. U kunt uw

uitroep v.v. tegenover uitroep afkeer (afk.) afkeer pausenmetaal metaal naam

gravure vlug gravure

voegdat is voegwoord (afk.) woord vlaktevlakteheidemaat maat meertje

16 163

Zicht Op Media kan niet aansprakelijk worden

1313

2 26

66

Oosters tapijt

99

8

bevel bevel voorzetsel

77

13breekbaar breekbaar

karakter karakter bloedvat

deel v.e. deel v.e. deel v.e. auto auto fiets grote bijl grote bijl ijzerh. grond

deelv.e. v.e. deel loterijboom boom briefje baardje baardje Chinese deegwaar

1111

buisverbuisverdeurpost pl. in lichting namelijk deurpost Limburg lichting (afk.)

EuroEurolidwoord peaan peaan karaat klein kind klein kind (afk.)

Engels Engels bier bier aanwijzend vnw. onderonderofficier officier vogel

hulde hulde berouw

10

riv.inin riv. Spanje Spanje lof bewijzen

44

riv.inin riv. Duitsland Duitsland dokter

1

www.puzzelpro.nl ŠŠwww.puzzelpro.nl

Bel en en maak maak Bel kans op op â‚Ź â‚Ź 20,-! 20,-! kans Belde deoplossing oplossingdoor doornaar naar Bel 0909--123 12345 4568 68(40(40cpm cpm/ /Âą Âą1 min.) 1 min.) 0909

Mail uw persbericht of mededeling, liefst voor-

Disclaimer Disclaimer gesteld voor informatie in welke vorm dan ook Zicht Op Media kan niet aansprakelijk worden Zicht Op Mediadoor kan niet aansprakelijk toegezonden derde partijen, enworden stelt zich gesteld voor informatie in welke vorm dan ook gesteld voor informatie voor in welke vorm dan niet verantwoordelijk de inhoud vanook comtoegezonden door derde partijen, en stelt zich niet toegezonden door derde partijen, en stelt zich merciĂŤle uitingen en ingezonden berichten.niet verantwoordelijk voor de inhoud van commerciĂŤle verantwoordelijk voor de inhoud vanrecht commerciĂŤle Zicht Op Media behoudt zich het voor uitingen en ingezonden berichten. Zicht Op Media uitingen en ingezonden berichten. Zicht Op Media om ingezonden artikelen te weigeren of te behoudt zich het recht voor om ingezonden artibehoudt zich het recht voor om ingezonden artibewerken. Niets uit deze uitgaveNiets mag uit worden kelen te weigeren of te bewerken. deze kelen te weigeren te bewerken. Nietsvoorafuit deze overgenomen of of gekopieerd zonder uitgave mag worden overgenomen of gekopieerd uitgave mag worden overgenomen of gekopieerd gaandevoorafgaande schriftelijke toestemming zonder schriftelijke toestemming zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zicht ZichtOp OpMedia. Media. van van Zicht Op Media.

stemming aardnoot stemming

Engelse Europees Engelse op de Europees titel grens titel van land land wijze steensteensoort soort vogel

vereniging of organisatie organisatie een boeiende activiteit vereniging of een kopij insturen tot en met 17boeiende januari activiteit 2014. waarvan onze onze lezers lezersop opde dehoogte hoogtemoeten moetenworden worden waarvan

gesteld? Schroom Schroomdan danniet nieten en laathet hetons onsweten! weten!De De gesteld? zien van ÊÊn of meer foto’slaat naar uitgeverij@ eerstvolgende uitgave verschijnt op 7 oktober 2013. eerstvolgende zichtop.nl uitgave verschijnt op 7 oktober 2013. U kunt uw kopij insturen tot 20 september 2013. U kunt uw kopij insturen tot 20 september 2013. Mail uw persbericht of mededeling, liefst voorzien Mail uw persbericht of mededeling, liefst voorzien van ÊÊn of meer foto’s naar uitgeverij@zichtop.nl van ÊÊn of meer foto’s naar uitgeverij@zichtop.nl Disclaimer

muzikale wijze wijze hulde grijsaard grijsaard

9

5

COLOFON

3

5 52

olieoliefakkel vaartuig vaartuig

titel titel trekdier ter terinzage inzage (afk.) (afk.) reeds

Zicht Op Media wenst u Fijne Kerstdagen en een Gelukkig 2014

3

loopstok idee idee

insectenaangeinsecteneter schoten eter

10 10

Gratis zwembad, diverse diverse restaurants restaurants inin de de omgeving. omgeving.Goed Goedviswater viswateren en Gratis toegang toegang tot gemeentelijk buiten en overdekt zwembad, wandelmogelijkheden. prima ďŹ ets- en wandelmogelijkheden.

11

88

daad keelontvan keelontsteking agressie steking

112 1

Te huur: 6 persoons-bungalows/ gelijkvloers, gelijkvloers, tevens tevens mindervalide mindervalide bungalows. bungalows.

dia en verschijnt 10 keer vier te en 10 keer per jaar in edities. vier ediedite Zwaag Zwaag en verschijnt verschijnt 10per keerjaar per in jaar in vier

15 15

vrouwendeel v.d. rechtsfamilielid vrouwenrechtsverblijf term keel verblijf term

14

waterwater- uitgave soort uitgave vlakte optreden vlakte hond

Denekamp Overijssel

Johanninksweg Johanninksweg 80, 80, 7591 7591 NR NR Denekamp Denekamp

Engelse haar- bijbelse titel bijbelse duivel dracht vrouw vrouw duivel sober insect sober watersteen plant steen bekampeerbevlieging gerei vlieging

14 7 14

honingvoertuig drank voertuig pl. in beroep Overijssel beroep

6WLFKWLQJ:LHOHZDDO]RHNWYULMZLOOLJHUVRP 6WLFKWLQJ:LHOHZDDO]RHNWYULMZLOOLJHUVRP NLQGHUHQMRQJHUHQHQYROZDVVHQHQ NLQGHUHQMRQJHUHQHQYROZDVVHQHQ PHWHHQEHSHUNLQJHHQ PHWHHQEHSHUNLQJHHQ RQYHUJHWHOLMNHYDNDQWLHWLMGWHEH]RUJHQ RQYHUJHWHOLMNHYDNDQWLHWLMGWHEH]RUJHQ 0DDNMLMKHWPRJHOLMN" 0DDNMLMKHWPRJHOLMN" ZZZZLHOHZDDOQO ZZZZLHOHZDDOQO YULMZLOOLJHUV YULMZLOOLJHUV

4

plan tijding tijding

2013-07 2013-07

*5$7,6$'9(57(17,( *5$7,6$'9(57(17,(

lOVE IT...

Hetdoorbellen doorbellenvan vande deoplossing oplossingkost kostniets nietsmeer meerdan dandedekosten kostenvan vaneen eenpostzegel postzegel Het enen het is nog makkelijker ook! Bel en maak kans op ĂŠĂŠn van de prijzen van 20 euro! het is nog makkelijker ook! Bel en maak kans op ĂŠĂŠn van de prijzen van 20 euro! Wij wensen u veel plezier en zien uw oplossing tegemoet. Succes! Wij wensen u veel plezier en zien uw oplossing tegemoet. Succes! Zet de letters uit de vakjes met corresponderende nummers over Zet de letters uit de vakjes met corresponderende nummers over naar het balkje en bel de oplossing naar 0909 12345 68 (40 cpm/Âą1 min.) naar het balkje en bel de oplossing naar 0909 12345 68 (40 cpm/Âą1 min.) 1 1

2

3

8 8

1 4

9

9

2

2 5

10 10

3

3

4

4

6

7

11 11

12 12

5

5

8

13 13

6

6

9

7 10

14 14

7 11

15 15

12

16 16

13

14

!!

Oplossing PRIJSPUZZEL uitgave 06/2013: Oplossing PRIJSPUZZEL uitgave 06/2013:

Oplossing uitgave 09/2013: VAN DELENPRIJSPUZZEL WORDTNIEMAND NIEMAND ARM VAN DELEN WORDT ARM HERFSTKLEUREN De winnaar van â‚Ź 20,- is deze maand: Mw. Van Rossem, Zeist De winnaar van â‚Ź 20,- is deze maand: Mw. Van Rossem, Zeist De winnaar van J 20,- is deze maand: Mw. Buurman, Zeist voor winnaars Aan de winnaar wordt eenkader bedrag vande â‚Ź 20,overgemaakt op het opgegeven voor winnaars Aan de winnaar wordt eenkader bedrag vande â‚Ź 20,overgemaakt op het opgegeven bank/gironummer. De oplossing van de nieuwe puzzel kan tot en met 20 september Aan de winnaar wordt eenvan bedrag van J 20,overgemaakt opgegeven bank/gironummer. De oplossing de nieuwe puzzel kan totop enhet met 20 september 2013 worden doorgebeld. 2013 worden doorgebeld. bank/gironummer. De oplossing van de nieuwe puzzel kan tot en met 17 januari 2014 worden doorgebeld.

2013-10

9$.$17,(,6 9$.$17,(,6


16

Zicht op • nummer 10 - 2013

Een ŠKODA uit voorraad. Tel uit uw winst! Extra ie inruilprem

10 x

ŠKODA Yeti Sprint

500,€ t o T € 2.600,voordeel

Verkrijgbaar vanaf € 19.990,Speciaal uitgerust met: Knie-airbag Varioflex achterstoelen Zwarte dakreling

� � �

10 x

Tot € 4.150,-

ŠKODA Superb Combi Sprint Pro 1.6 TDI 77 Kw

Alleen nog in 2013

voordeel

Verkrijgbaar vanaf € 30.495,Speciaal uitgerust met: Navigatiesysteem Amundsen Bi-Xenon koplampen met Adaptive Frontlight System Interieur Leder Alcantara met elektrisch verstelbare stoelen

� � �

Brandstofverbruik gemiddeld 4,3-6,1 L/100km (1 op 16,4-23,3) CO2-emissie 111-142 gr/km. Was een ŠKODA rijden al slim, met al het extra voordeel van een ŠKODA uit de voorraad van ŠKODA CENTER UTRECHT kunt u er helemaal niet meer om heen. Standaard profiteert u immers al van vooraanstaande techniek, zuinige en schonere motoren, volop ruimte en tal van slimme toepassingen. ŠKODA CENTER UTRECHT zet daar echter nu nog flink wat financieel voordeel bovenop. Bovendien kunt u meteen op pad. Kortom, kom snel bij ons langs en tel uit uw winst!

www.skoda.nl

Genoemde prijs is incl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage, kosten rijklaarmaken en leges. Wijzigingen druk- en zetfouten voorbehouden. Actieaanbod geldig t/m 31 december 2013 of zolang de voorraad strekt. De verbruikscijfers zijn gemeten volgens een Europese testmethode. De testmethode heeft niet tot doel het praktijkverbruik nauwkeurig weer te geven. Het praktijkverbruik kan daarmee afwijken. Het daadwerkelijk verbruik van uw auto hangt ook sterk af van uw rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden, zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden.

ŠKODA CENTER UTRECHT Landzigt 18, 3454 PE De Meern, (030) 242 60 90 info@skodacenterutrecht.nl, www.skodacenterutrecht.nl

muntstad

Zicht Op Zeist - Editie De Utrechtse Heuvelrug - 201310  

Zicht Op Zeist - Editie De Utrechtse Heuvelrug - 201310