Page 1

Duurzaam woonplezier zonder zorgen


2

zorg en welzijn

Een Zicht Op special

Gezond & Fit door het leven… ZORG & WELZIJN - De gemiddelde Nederlander - vrouw én man - wil anno 2013 gezond, fit en verzorgd door het leven gaan. Daarvoor kan men tegenwoordig terecht bij tal van hierin gespecialiseerde bedrijven. Ook in onze regio kun je terecht bij vele professionele bedrijven op het gebied van ‘health’, zoals sportscholen, sauna’s, schoonheidsspecialisten, beautycentra et cetera. Schoonheid; het komt uiteraard niet alleen

af en toe met een lekker masker, het zal er

van buiten, maar begint al bij de - inner-

helemaal van opkikkeren. Met regelmatig

lijke - gezondheid van het lichaam. Wanneer

scrubben houd je je huid mooi. Je verwijdert

je lichaam van binnen ‘mooi’ is, dan heeft

dode huidcellen en maakt je huid glad en

dit onmiddellijk positieve gevolgen voor de

glanzend. Als je benen pijn doen na het epile-

uiterlijke gezondheid; zo ziet je huid er bij-

ren, kun je ze verdoven met een ijsklontje.

voorbeeld al mooier uit wanneer je goed voor jezelf zorgt op het gebied van voeding en

Rimpels…

beweging.

En wat is nu eigenlijk de belangrijkste veroorzaker van die vervelende rimpels in je

Voeding

gezicht? Op nummer vier staat ‘hormonen’,

Gezonde voeding is natuurlijk één van de

op de derde plek komt ‘gezichtsmimiek’, een

basisbegrippen wanneer we het hebben over

goede nummer twee is ‘roken’ en op de 1ste

gezondheid. Een goede tip is om te leven

plaats vinden we ‘zon’. Gelukkig zijn er tegen-

naar de welbekende ‘Schijf van Vijf’, waarbij

woordig goede methodes om iets te doen

je elke dag voor gezond, lekker en veilig eten

aan deze door velen gehate kraaienpootjes…

kiest. Gezond eten betekent met gezond verstand bewuste keuzes maken. Gebruik

Tip

daarbij de 5 regels: eet gevarieerd, niet te

Als je eens enkele dagen compleet wil relaxen

veel, gebruik minder verzadigd vet, eet volop

en genieten van allerlei soorten behandelin-

groente, fruit en brood en ga veilig met voed-

gen, boek dan eens een beautyweekendje.

sel om. Met de aanbevolen hoeveelheden

Met je partner, met je vriendin, in binnenland

als richtlijn wordt de basis gelegd voor een

of in buitenland.

gezonde voeding. Kijk voor meer informatie over alles op het Beauty-weetjes over de huid

gebied van gezondheid eens op een van de

Een enorm belangrijke manier om je huid

volgende websites: www.health.nl,

mooi te houden, is om minimaal 1,5 liter

www.beautynieuws.nl, of

water per dag te drinken. Verwen je gezicht

www.voedingscentrum.nl.

Psychotrauma REGIO - Wanneer u ingrijpende gebeur-

Cursus ‘Vroeger en Verder’

tenissen of traumatische ervaringen

Als iemand zich onveilig heeft gevoeld tij-

heeft meegemaakt, grijpt dit vaak diep

dens de jeugd of later in een intieme relatie,

in op uw dagelijks leven. Klachten kun-

kan dat in zijn of haar verdere leven klachten

nen zich op veel manieren uiten, van

opleveren.

nachtmerries en herbelevingen tot con-

Deze groepscursus van 20 bijeenkomsten is

centratieproblemen en schrikkerigheid,

erop gericht meer controle te krijgen over

van stemmingswisselingen tot agressief

uw denken, voelen en handelen. Uit ervaring

gedrag, van somberheid tot lichamelijke

weten we dat deze cursus steun en structuur

problemen en slaapproblemen. Deze

biedt, dat klachten verminderen en mensen

klachten hebben vaak (grote) gevolgen

beter gaan functioneren.

voor uw dagelijks leven. PsyQ biedt u specialistische behandeling gericht op de

De cursus is niet gericht op de verwerking

vermindering van uw klachten en verbe-

van het verleden. Nare ervaringen worden

tering van de kwaliteit van uw leven.

niet gedetailleerd in de cursus besproken. Er is vooral aandacht voor het leren omgaan

EMDR (Eye movement desensitization and

met de gevolgen van de traumatische

reprocessing) is een therapie waarbij u wordt

gebeurtenissen. Nu en in de toekomst.

gevraagd aan een traumatische herinnering terug te denken.

Toegankelijkheid staat voorop PsyQ wil de eerste stap naar behandeling

Tegelijkertijd wordt u afgeleid, meestal door

van uw psychische klachten zo gemakkelijk

de hand van de therapeut of door middel van

mogelijk maken. De toegankelijkheid van

een koptelefoon met geluid. In de hersenen

onze behandelingen staat daarom voorop.

wordt daardoor het natuurlijke verwerkings-

Wij zijn op maandag en dinsdag geopend tot

proces gestimuleerd. De oogbewegingen

20.00 uur.

worden in sets herhaald tot de herinnering geen negatieve gevoelens meer oproept.

Aanmelden bij PsyQ Hilversum? Telefoonnummer 035-625 91 00 (bereikbaar

Imaginaire Exposure betekent dat de the-

op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur).

rapeut u stimuleert om nare herinneringen aan de schokkende gebeurtenis(sen) te

E-mail:

herbeleven. Het doel is dat u de gebeurtenis

secretariaathilversum@hilversum.psyq.nl

kunt gaan verwerken. Klachten nemen af en u ervaart geleidelijk minder angst bij het pra-

Via internet: 24 uur per dag online via

ten over de traumatische gebeurtenis.

www.psyq.nl.


zorg en welzijn

3

Een Zicht Op special

Je zelfvertrouwen terug dankzij een goed haarwerk UTRECHT - Iedereen wil graag een mooie, volle bos haar. Dit is helaas niet voor iedereen weggelegd. Soms verliezen mensen door een bepaalde oorzaak hun haar. De professionele haarstylistes van Haar op Maat Pelatti schieten dan te hulp. In hun zaak aan de Rijnlaan in Utrecht staan ze klaar om geheel nieuw haar aan te meten. Haar op Maat Pelatti heeft al meer dan 30 jaar

mensen weer zelfverzekerd door het leven gaan.

ervaring en is er speciaal voor iedereen met

Je zelfvertrouwen terug dankzij een goed haar-

haarproblemen. Deze haarproblemen kunnen

werk. Dat is ons doel.”

verschillende oorzaken hebben. Je kunt onder andere denken aan alopecia en medicijngebruik.

Haar op Maat werkt met haarwerken gemaakt

Of natuurlijk de mannelijke kaalheid. Deze zoge-

van echt haar en met haarwerken gemaakt van

naamd mannelijke kaalheid komt ook veel bij

kunstvezels. Wat voor de een geschikt is, hoeft

vrouwen voor. Ook kan het haar dunner worden

niet voor de ander geschikt te zijn. Echt haar is

naarmate u ouder wordt.

heel mooi en natuurlijk maar goede synthetische haarwerken zijn ook niet van echt te onder-

Monique van der Meer runt de haarwerkspeci-

scheiden.

aalzaak samen met nog drie haarstylistes, Ans, Femke en Corné. Allen zijn zij kapsters met een

De meeste mensen brengen elke zes weken

plus die gespecialiseerd zijn in haarwerken en

een bezoekje aan de kapper. Ook een haarwerk

het oplossen van haarproblemen. “Het aller-

heeft onderhoud nodig. “Na een poos dragen

belangrijkste voor onze klanten is aandacht,

kan het haar iets ruw worden of gaan pluizen”,

en haarproblemen maakt het geheel compleet.

geheel vrijblijvend. “Niets is een verplichting,

tijd en vakmanschap. Als één van deze dingen

legt Monique uit. “Door het haarwerk te polijs-

Er wordt bij Haar op Maat op afspraak gewerkt,

belangrijk is dat het gevoel goed is.”

ontbreekt, is een perfect eindresultaat niet

ten, maken we de haren weer glad en lijkt het

zodat de haarstylisten met alle tijd en aandacht

haalbaar. Met deze ingrediënten maak je een

weer als nieuw.” Ook mensen die een haarwerk

kunnen werken.

haarwerk dat niet van echt te onderscheiden is”,

dragen dat niet afkomstig is van Haar op Maat

aldus Monique. Goede informatie en begelei-

Pelatti, kunnen aan de Rijnlaan in Utrecht voor

De haarstylisten van Haar op Maat staan altijd

030-2882402

ding is daarbij ook heel belangrijk. “We zetten

onderhoud terecht.

klaar om u te adviseren. Natuurlijk is dit advies

www.haaropmaat.nl

3522 BA Utrecht

pelatti@haaropmaat.nl

niet zomaar klakkeloos een pruik op, maar kijken naar wat het beste bij de klant past. We meten

Naast haarwerken heeft Haar op Maat ook

het aan, knippen, verven en stylen het en maken

mutsjes, turbans, petten en sjaals. Hier wordt

er zo echt iets natuurlijks en persoonlijks van.

ook geheel vrijblijvend een elegant draagadvies

Haar op maat dus. Een passend haarwerk laat

voor gegeven. Een speciale shampoolijn bij huid-

Ziekenhuis broedplaats voor liefdesaffaires

De tv-series als Charlie en Grey’s Anatomy zitten niet ver naast de werkelijkheid: volgens zorgmedewerkers zijn ziekenhuizen en verpleeghuizen goede plekken om een nieuwe partner te vinden. Dit meldt Gezondheidszorgbanen.nl na onderzoek.

Rijnlaan 5

de verliefde collega’s zegt dat hun relatie ontstond door veel en intensief met elkaar samen te werken. Vooral de linnenkamer en werkkast zijn plekken waar verpleegkundigen wel eens vrijende collega’s aantreffen. Gelukkig getrouwd

De vacaturewebsite voor zorgprofessionals vroeg

Een relatie tussen de medische collega’s is niet

de zorgmedewerkers hoe zij denken over relaties

automatisch gedoemd te mislukken. Veel zorg-

op de werkvloer. Maar liefst tweederde geeft aan

medewerkers zijn al jaren gelukkig getrouwd

hier geen enkel probleem mee te hebben, als het

met hun voormalige collega. In de VS zijn ver-

werk maar niet onder lijdt.

pleegkundigen zelfs zo in trek, dat er speciale datingsites zijn opgericht waar je in contact kunt

‘Vrijen in de linnenkamer’

komen met single verpleegkundigen. Eén van de

Uit eerder onderzoek blijkt dat bijna de helft van

websites is nursedating.org.

Erkend leverancier van alle zorgverzekeraars SEMH gecertificeerd.


zorg en welzijn

5

Een Zicht Op special

De Wijngaard, ook voor palliatieve zorg willen we doorgeven. Juist ook in de laatste fase

Het verpleeghuis ligt in het bosrijke Bosch en

van iemands leven hier op aarde. Het is ďŹ jn dat we

Duin. Het eigen terrein is groot genoeg voor wan-

daar nu ook ďŹ nancieel ruimte voor krijgen.â€?

delen en is geheel voorzien van rolstoelpaden. Samen met de buurt is twee jaar geleden een

In De Wijngaard kunnen ouderen terecht met

deel van het terrein ingericht als ontmoetings-

zowel somatische als psychogeriatrische aandoe-

ruimte. Met speeltoestellen voor de (klein)kinde-

ningen. Verder is er een woongroep, gespeciali-

ren, zitjes en een dierenweide.

seerd in gerontopsychiatrie. Alle bewoners hebben een eigen zit/slaapkamer en met z’n achten een

De Wijngaard heeft een eigen restaurant waar

gezamenlijke huiskamer. Op de psychogeriatrische

men ‘s middags de lunch kan gebruiken. Verder

woongroepen vindt een groot deel van de dagin-

is er de hele dag kofďŹ e of een ander drankje te

vulling en activiteiten plaats in de huiskamer. Voor

verkrijgen.

bewoners met lichamelijke aandoeningen is de

En in de zomer is het aangrenzende terras een

privacy van de eigen kamer belangrijk en kan men

geliefde plek voor bewoners en - in de pauzes -

op verschillende dagdelen terecht bij de ‘inloop’.

voor medewerkers.

‘Â?‡Â?‹Â?‡‡Â? ˜‡”–”‘—™†‡ …Š”‹•–‡Ž‹ŒÂ?‡ Ž‡‡ˆ‘Â?‰‡˜‹Â?‰

REGIO - Sinds kort kan men ook voor palliatieve/terminale zorg terecht in verpleeghuis De Wijngaard in Bosch en Duin. Het is het resultaat van een inspanning om te voldoen aan de voorwaarden die het zorgkantoor stelt om dit zogenoemde zorgzwaartepakket (ZZP 10) te leveren. Uiteraard werd binnen Accolade, waar De

intensieve 24-uurszorg nodig heeft die in andere

Wijngaard deel van uit maakt, palliatieve en ter-

pakketten niet mogelijk is.

minale zorg gegeven aan cliĂŤnten die er wonen. De zorg aan het einde van het leven is een onder-

Doordat de organisatie nu ook de ďŹ nanciering

deel van de reguliere zorg in een verpleeghuis.

krijgt die behoort bij dit zorgzwaartepakket, ont-

Maar in bijzondere gevallen is het mogelijk dat

staat er meer ruimte om iets extra’s te doen in de

men een indicatie krijgt voor zorgzwaartepakket

terminale fase van bewoners. Hetty Bartels, zorg-

10, wanneer iemand lijdt aan een ziekte of aan-

manager in De Wijngaard, is daar heel blij mee.

doening in het terminale stadium. Dat wil zeg-

“Al onze bewoners kunnen rekenen op liefdevolle

gen dat de levensverwachting naar verwachting

zorg. Dat doen we vanuit ons christen zijn. We

niet langer is dan drie maanden en men zulke

zijn ons bewust van Gods liefde voor ons. Dat

‹Œ�‘’™™™Ǥƒ……‘Žƒ†‡œ‘”‰‰”‘‡’Ǥ�Ž

‡†‡”‡‡� ˜‡”†‹‡�– ‡‡�–Š—‹•

‡Â?Č€Â‘Âˆ„‡ŽÂ?‡–¹¹Â?˜ƒÂ?‘Â?œ‡ œ‘”‰…‘Â?•—Ž‡Â?–‡Â? 

 ‘…ƒ–‹‡•‹Â?••‡Â?ÇĄ‹Ž–Š‘˜‡Â?ÇĄ‘•…Š‡Â?—‹Â?

WONEN MET ZORG BEGELEIDING OP MAAT • PERSOONLIJKE LEVENSSTIJL • INDIVIDUEEL WELZIJN

VILLA HOOGHE HEIDE BIEDT U: UITEENLOPENDE DIENSTVERLENING ELKE DAG VERSE MAALTIJDEN UIT EIGEN KEUKEN EEN WELLNESS-CENTER VOOR FYSIOTHERAPIE EN BEWEGING GEZELLIGE ALGEMENE RUIMTEN INDIVIDUELE EN GEZAMENLIJKE ACTIVITEITEN ZORG OP MAAT

Villa Hooghe Heide biedt particuliere zorg op maat. Hier vindt u alles wat u nodig heeft om te kunnen blijven genieten van uw oude dag. Of u nu voor een langere of een kortere periode bij ons wilt verblijven, u beschikt altijd over uw eigen appartement in een vertrouwde en vriendelijke omgeving. Onze professionele medewerkers zorgen ervoor dat u de zorg en aandacht krijgt die u nodig heeft, geheel op uw wensen en behoeften afgestemd.

Kijk voor meer informatie op

of bel

WWW.VILLAHO2GHEHEIDE.NL

033 800 99 80

De villa is gesitueerd in Kattenbroek in Amersfoort op loopafstand van winkelcentrum Emiclaer, de weekmarkt, twee kerken en diverse sportfaciliteiten. Op zeer korte afstand vindt u diverse opstapplaatsen voor het openbaar vervoer en in de nabije omgeving kunt u ook heerlijk van de natuur genieten. Uiteraard vergezelt ĂŠĂŠn van onze medewerkers u tijdens deze wandeling als daar behoefte aan is. Kortom een prachtige plek met alle gemakken van dien. Bent u geĂŻnteresseerd? Maak dan vrijblijvend een afspraak voor meer informatie.

9LOOD+RRJKH+HLGH

'H6WUDQJ*/$PHUVIRRUW

R.E.C 21167

:LMJURHLHQ.LMNYRRURQ]HYDFDWXUHVRSGHZHEVLWH


6

Zicht op • nummer 7 - 2013

Artrose en chronische pijn in één of meerdere gewrichten. Het aantal mensen met artrose (prevalentie) zal de komende jaren nog verder stijgen als gevolg van de verouderende populatie en de obesitas epidemie. Zo zal de prevalentie van artrose in het bijzonder van knie en heup tot 2040 stijgen met 52% en overeenkomstig zal het aantal heup- en knieprotheses toenemen.

Artrose is de meest voorkomende chronische gewrichtsziekte. Hierbij verslechtert het kraakbeen in de gewrichten. Ongeveer 1,1 miljoen mensen in ons land hebben artrose

Artrose gaat vaak gepaard met (chronische) pijn. Uit een recent onderzoek - de Nationale Pijnmeting (www.mijnpijn.nl) - onder 10.000 mensen die aan allerlei soorten pijn lijden, blijkt dat de meesten ernstige chronische

pijn ervaren. In totaal lijden meer dan 2,2 miljoen Nederlanders aan chronische pijn. 64% van de ondervraagde mensen geeft aan dat de chronische pijn de laatste week ernstig tot zeer ernstig was. Op een gemiddelde dag heeft 58% de pijn matig tot helemaal niet onder controle.

time baan. Ondanks hun aandoening willen patiënten met chronische pijn werken en een bijdrage leveren aan de maatschappij.

Chronische pijn is ook van invloed op iemands relaties en privéleven. 47% van de patiënten met chronische pijn vindt dat de pijn een negatieve invloed heeft op hun relatie met familie en vrienden en bijna een kwart (24%) vindt dat ze door hun pijn in een sociaal isolement terechtgekomen zijn. 71% slaapt slecht door de pijnklachten en 60% voelt zich vaak somber.

Als chronische pijn niet adequaat wordt behandeld, kan dit van invloed zijn op iemands vermogen om te werken. 9% van de ondervraagde patiënten met chronische pijn is helemaal niet meer in staat om de dagelijkse werkzaamheden uit te voeren vanwege de pijn. Slechts 18% van de Chronisch zieke patiënten zijn vaak 10.000 respondenten heeft een full- zeer goed op de hoogte van de ins

en outs van de medicatie die zij gebruiken en - terecht - ook zeer kritisch op wat zij slikken. Zij gebruiken de medicatie vaak langdurig, teneinde hun kwaliteit van leven te kunnen verbeteren. Het is echter heel moeilijk voor patiënten om uit de enorme hoeveelheid informatie, die zij onder andere op internet kunnen vinden, juiste en objectieve informatie te filteren. In samenspraak met de arts moet daarom bekeken worden welke pijnstiller het meest geschikt is om voldoende pijnstilling te bereiken. Dus heeft u nog pijn met uw huidige medicatie? Dan is het raadzaam naar uw huisarts te gaan om het eens te bespreken.

ONTDEK DE STILLE KRACHT VAN ONZE E-BIKES - NERGENS ZO GOEDKOOP - DIRECT VAN FABRIKANT De SilentForce 0103 - ter introductie voor een spotprijs

VAN 199 9,NU SLEC HTS

Profiteer nu het nog kan! Deze elektrische fiets heeft een krachtige 36 Volt/10 Ah afneembare Lithium Ion accu, waarmee u op uw gemak afstanden tot 100 Km kunt afleggen. 3 Shimano versnellingen en voorzien van ideale voorvering. Met actieve 3 stappen regelbare trapondersteuning kunt u een snelheid van 25 kilometer per uur bereiken. Gewicht 25 Kg. Gesloten kettingkast. TER INTRODUCTIE MET 60% KORTING

130816 / 35

KT IKE MAA MATRAB GELIJK O HET M N K FIETSE TOPMER INGEN TOT T MET KOR

799,-

Deze elektrische fiets is maar één voorbeeld uit de collectie van meer dan 10.000 fietsen van MatraBike.nl met kortingen tot 60% Kom, kijk en vergelijk... Bij Matrabike.nl, de goedkoopste online fietsenwinkel van Nederland. Daar vind je altijd je nieuwe fiets met 100% garantie, gratis thuisbezorgd en voor de laagste prijs!

VOGUE ELEKTRISCHE VOUWFIETS E-city 9800 Tour Acera - E-Bike E-Bike Cross E-Trendy Eco Met LED voorverlichting, batterij indicator, bagagedrager, elektrische lader. Motor vermogen: 250 W Max.snelheid: 25 km/uur Accu: 24 Volt

OOK IN WIT

100% GARANTIE

UITSLUITEND TOPMERKEN

DE BILT

GRATIS BEZORGING

van 799,-

Burg De Withstraat 33 -

ONING, BEZOEK DE MODELW D VAN EOPEN IEDERE ZATERDAG G R 11.00 TOT 13.00 UU

Ga ook leven in luxe!

In Regent’s Park komen op termijn drie luxe

appartementengebouwen, genaamd: Churchill, Kennedy en Roosevelt. Het middelste gebouw, Churchill, is inmiddels succesvol opgeleverd, met op de begane grond

Deze fiets heeft de aandrijving in het achterwiel en een open kettingkast Shimano, 7 versnellingen. Actieradius ca. 70 km

24 Volt accu

399,-

van 1799,-

Elektrischefiets met een 36V- 10A Lithium Ion accu, 3 versnellingen en rollerbrakes

36 Volt accu

899,-

van 1899,-

999,-

☎ 030 2204322 - Din. t/m Vrij. 17.00 - 20.00 uur - Zat. 10.00 - 16.00 uur

R

egent’s PARK BERGKWARTIER

Exclusives

SAUNA

|

FITNESS

|

|

AMERSFOORT

DINING ROOM

|

LIBRARY

|

HOTEL SUITE

WAT HEEFT EXCLUSIVES U TE BIEDEN? Regent’s Park Exclusives staat enerzijds voor een exclusieve begeleiding bij aankoop van uw appartement. Anderzijds staat het voor exclusieve faciliteiten waar u gebruik van kunt maken in Regent’s Park. We bieden u begeleiding, advies en maatwerk van het prille begin tot aan de oplevering. U hebt de beschikking over uw eigen verkoopmanager die u deskundig begeleidt. Vanzelfsprekend beginnen we met het inventariseren van uw woonwensen. Dit kan bij u thuis of op

hotelsuite voor de bewoners van Regent’s Park. Inmiddels zijn we gestart met de bouw van het appartementengebouw Kennedy. Hier is nog een aantal drie- of vierkamer appartementen te koop! Kennedy staat voor genieten op hoog niveau in een prachtige, groene setting. Kijk op onderstaande website of bel met uw persoonlijke verkoopmanager voor de mogelijkheden. Een plek voor mensen die van luxe en comfort houden.

GESTART MET DE BOUW!

iedere andere door u gewenste locatie.

Appartementen Kennedy Riante appartementen met vloerverwarming (72 m² tot 147 m²) Royale terrassen Luxe en compleet wonen met een hoogwaardig afwerkingsniveau Sanitair van Villeroy & Boch en een Siematic keuken De indeling van uw eigen droomappartement kosteloos ontwerpen en realiseren Koopsommen vanaf € 229.500,- tot € 510.000,- v.o.n. (inclusief 1 of 2 parkeerplaatsen)

REGENTSPARK.NL

OF 0800 - 734 36 87 VOOR UW PERSOONLIJKE VERKOOPMANAGER


Glas op maat, voor een pasklaar kwaliteitsproduct van glas Riant wonen nabij groen, winkels en voorzieningen te Nieuwegein. 2, 3 en 4 kamer appartementen

WWW.DEBATEN-PARKVIEW.NL

Bekijk de diverse mogelijkheden voor koop in 3 uitvoeringen: Casco, Standaard of Luxe NIEUWEGEIN - Sinds 2005 is in Nieuwegein aan de

zodat er voor iedere ruimte in uw woning een

Celsiusbaan het bedrijf glas op maat gevestigd. Zoals

pasklaar glas-product te leveren is.

Koopsommen vanaf â‚Ź 199.750,-- v.o.n.

gespecialiseerd in het op maat maken, leveren en

Kortom: voor een pasklaar kwaliteitsproduct van glas

Uw huis nog niet verkocht?

monteren van al het glas in uw woning.

en een vakkundige montage hiervan moet u zijn bij

Kom langs en laat u informeren over inruil en de andere mogelijkheden.

de naam al doet vermoeden, is glas op maat

glas op maat. Hierbij moet worden gedacht aan gehard glazen douchecabines, achterwanden voor keukens,

Op de website www.glasopmaat.nl vindt u meer

binnendeuren, glazen aanrechtbladen, scheidings-

informatie.

wanden, spiegels, tafels, kasten, etc. etc. Ook levert glas op maat gelakt glas in iedere gewenste kleur. Dit kan worden toegepast als achterwand in uw keuken, maar bijvoorbeeld ook als achterwand van uw douchecabine, daar waar uw tegels en/of voegen vies geworden zijn. Het unieke van glas op maat is dat al deze producten speciaal voor u op maat gemaakt kunnen worden

OPEN HUIS

Zaterdag 28 september 2013 11.00 - 13.00 uur & Zaterdag 5 oktober landelijke Open Huizen Route 11.00 - 15.00 uur Oortjesburg 41 - Nieuwegein De Keizer makelaarsgroep 030 600 82 40 www.dekeizer.nl

Brecheisen makelaars 030 233 11 34 www.brecheisen.nl


8

Zicht op • nummer 7 - 2013

Gelders Dakherstel is gespecialiseerd in platte en hellende daken. Ook voor Velux dakvensters op uw dak, schoorstenen, houtherstel, zinken dakgoten en kunststof dakbedekking kunt u bij ons terecht. Wij verzorgen al een lange tijd dakwerkzaamheden in de regio. Kwaliteit, snelle service, het nakomen van afspraken zijn voor ons de belangrijkste steutelwoorden.

Ons werk Een dak herstellen is een hele klus. Precisiewerk en vakmanschap gaan hand in hand voor een duurzaam herstel van dakconstructies. Gelders Dakherstel heeft deze vakmensen. Wij kunnen alles van fundament tot nok voor u verzorgen. Wij kunnen uw dak isoleren, repareren, renoveren en reiningen. Al uw wensen zullen vertaald worden naar een resultaat dat volledig past bij uw huis en omgeving.

Like ons op

www.facebook.com/zichtopmedia

Of volg ons op Twitter

www.twitter.com/zichtop

Wij besteden de grootst mogelijke zorg en aandacht aan uw kleding Ook voor lederen en motorkleding

• Pannen- en platte daken • Lood- en zinkwerk • Boeiboord • Dakpan- profielplaten • Lichtkoepels • Dakpannen • Dakkapellen • Leiendaken • Zinkwerk • Schoorsteen reparatie • Schoorstenen verwijderen • Reinigen en Impregneren

Kledingreparatie bij de gediplomeerde kleermaker in eigen atelier. Al ruim 25 jaar een begrip in Zeist.

Gratis dakinspectie en of ferte!

Als extra service, stomerijdepot en eigen borduurstudio. Voor motorkledingreparatie kunt u terecht op:

www.motorkledingreparatie.com

Gelders Dakherstel • Utrechtseweg 9 • 3704 HA Zeist T 0481 - 46 58 05 • M 06 - 14 55 37 75 E info@geldersdakherstel.nl • I www.geldersdakherstel.nl

Stofvrij schuren en opnieuw bewerken met lak, was of vloerolie. Ideaal voor appartementen! Showroom geopend: Di.-wo,-do.-vr: 12.00-17.00 uur Zaterdag: 11.00-16.00 uur Verder op afspraak

Oliën, lakken en onderhoudsartikelen van Aguamarijn, Monacoat, Dumby, Woca, Pallman en Bona Tevens verhuur boenmachines.

Hans van Eck Van Reenenweg 177, 3702 SJ Zeist Tel./fax: 030 - 695 32 95 Tel./Zaak: 030 - 697 41 98 Alle soorten parket-, planken-, en laminaatvloeren Mobiel: 06 508 62 601

www.tropicparketzeist.nl


Zicht op • nummer 7 - 2013

9

Bekende Nederlanders nemen plaats in de stoel

Droomstoel na New York ook in De Bilt Afrikaanse gasten, de directeur en een staflid van Hillcrest Aids Centre, met de droomstoel! De droomstoel komt dus naar De Bilt, een extra reden om de Marktdag te bezoeken. De stoel wil mensen laten dromen, wil het beste uit mensen naar boven laten komen, wil mensen weer in het schijnbaar onmogelijke laten geloven. Tegen een kleine vergoeding voor het goede doel kunnen mensen een mooie foto van henzelf laten maken… in de stoel. En u mag een wens doen, een wens voor de wereld, een wens voor De Bilt, een wens voor uzelf, wat u maar wilt. Veel bekende en onbekende mensen gingen u voor. Bisschop Tutu was er één van, naast dappere brandweermensen uit New York, zangers, bakkers, dansers, kinderen, ouderen en wie al niet meer. Masibamsibane Dit allemaal is mogelijk op zaterdag 14 september op de Marktdag. Bekende Nederlanders met een Biltse achtergrond gaan u voor en zullen in de stoel plaatsneDE BILT - Op zaterdag 14 september staat de Droomstoel voor het eerst in Europa, en

Een aantal van deze vrouwen hebben in 2010

men. Hans van Breukelen is er daar één van.

wel op de Marktdag in De Bilt. De stoel was al eens in New York. Heeft u een droom,

een droomstoel gemaakt. Een stoel helemaal

Hij komt om één uur ’s middags, maar de

neem dan eens plaats in deze stoel. Bekende Nederlanders doen met u mee.

gemaakt van Afrikaanse kraaltjes.

hele dag kunt u terecht om te dromen, om te hopen en om een prachtige foto van u te

Eén van de goede doelen op de Marktdag bij

Hillcrest is een prachtige organisatie die goed

Een unieke stoel die kracht uitstraalt en

laten maken in de stoel met als motto: ‘Geef

de Dorpskerk in De Bilt op 14 september a.s.

werk doet voor duizenden mensen die leven

alleen al de moeite van het bekijken waard is.

nooit op en werk samen’ Masibamsibane in

is Hillcrest Aids Centre Trust uit Zuid Afrika.

met HIV.

Op de Marktdag verwelkomen we twee Zuid-

Zulu-taal!

Vervolg van de voorpagina

Thriller over moord in Doorn

En degenen die juist van oude auto’s houden,

HEUVELRUG - Bij uitgeverij De

het manuscript ontving: “Door de afwisseling

lopen gelijk ook even over de rommelmarkt.

Leeskamer is ‘Een afgesloten huis’ ver-

van perspectieven heeft dit boek een originele,

Bovendien kun je wat eten, de kerktoren beklim-

schenen, de nieuwe regiothriller van de

verrassende invalshoek. Het is ook nog eens

men en is er een programma voor de kinderen.”

in Doorn woonachtige M.P.O. Books.

spannend van begin tot eind, want je vraagt je

Deze misdaadroman gaat over de moord

toch af of die Du Mez het wel of niet gedaan

En verder…

op de topcrimineel Fred Duijster die

heeft. Dit zou weleens het beste boek van Books

Kunt u onder leiding van een gids de kerkto-

in zijn woning aan de Piet Heinlaan

tot nu toe kunnen zijn.”

ren beklimmen. Geeft de christelijke cabaretier

in Doorn is afgeslacht. De politie is

Herman Boon een kinderoptreden Kunt u uw

er al snel van overtuigd dat de moord

‘Een afgesloten huis’ is verschenen als luxe

‘s Morgens maken de wagens die deelnemen

kinderen rustig achterlaten in Kidsworld 70 of

is gepleegd door draaideurcrimineel

paperback voor € 17,95 per stuk. Het boek is

aan de Oldtimerdag een toer van 80 km door de

laten meerijden in een stoomtrein. Is er een spon-

Rafaël du Mez. Zijn zus is er zeker van

verkrijgbaar in Doorn bij The Read Shop, in

regio. ‘s Middags worden de auto’s opgesteld in

sorloop en sprintparcours. Gaat de opbrengst van

dat haar broer onschuldig is. Zij scha-

Driebergen bij boekhandel Jacques Baas en The

de Dorpsstraat. “Het is vooral variëteit van het

de Marktdag volledig naar het goede doel: aidsbe-

kelt een advocaat in op voorwaarde

Read Shop, in Leersum bij The Read Shop en in

aanbod die de markt aantrekkelijk maakt”, denkt

strijding in Afrika.

dat hij haar broer vrijpleit. Raadsman

Maarn bij Boek & Koek. Meer informatie is te

Sjoerd Guikema heeft het gevoel voor

vinden op www.eenafgeslotenhuis.nl.

coördinator De Rooij. “Mensen komen kijken op de markt, maar kunnen ook gelijk oldtimers bekijken.

Kijk ook op www.marktdagdebilt.nl!

OVER 10 JA AR ZIJN ER 500.000 NIEUWE WONINGEN NODIG

een onmogelijke opgave te staan. ‘Een afgesloten huis’ is alweer het achtste deel in een serie van M.P.O. Books over politiedistrict Heuvelrug. Wat opvalt is dat het gaat om een cross-over thriller. Dit houdt in dat de auteur de politieroman en de legal thriller combineert.

Nederland kan niet zonder de bouw De woningmarkt ligt stil. Niet alleen is het veel moeilijker om een huis te verkopen, er worden ook nog eens veel te weinig nieuwe woningen gebouwd. Nederlandse huishoudens worden steeds kleiner en de bevolking blijft groeien. Daarom zijn in 2020 500.000 nieuwe woningen nodig. Dat aantal woningen wordt nu bij lange na niet gebouwd.

M.P.O. Books: “Zodra advocaat Sjoerd Guikema in het verhaal komt, wissel ik zijn perspectief af met dat van de politie. Die twee perspectieven werken dan als tegengestelde polen waartussen de lezer heen en weer getrokken wordt. Het ene moment zal men er zeker van zijn dat Du Mez

Woningnood is over een paar jaar een serieus gevaar. Voor jongeren wordt het straks ontzettend moeilijk om goede woonruimte te krijgen. Mensen die scheiden komen nu al in een onmogelijke situatie. Nederland kan niet zonder nieuwe huizen. Nederland kan niet zonder de bouw. Want de Bouw maakt het.

INVESTEREN IN DE BOUW IS GOED VOOR IEDEREEN. kijk voor informatie op www.debouwmaakthet.nl

schuldig is, het andere moment gaat men twijfelen. Heel spannend, dus.” Dat is ook de ervaring van de eerste boekhandelaren die ‘Een afgesloten huis’ lazen. Een

De Bouw maakt het is een initiatief van:

meesterwerkje, noemde een van hen het boek. Uitgever Hans van den Boom van De Leeskamer reageerde ook enthousiast toen hij begin dit jaar


10

Zicht op • nummer 7 - 2013

Verlaag uw woonlasten help het milieu

Waarom TONZON Vloerisolatie? TONZON Vloerisolatie is de enige vloerisolatie die echt effect heeft op de vloertemperatuur dankzij het unieke thermosflesprincipe. Zie ook de vele spontane reacties op www.tonzon.nl en de websites van onze gespecialiseerde ambachtslieden.

Minder last van Reuma

Veel gestelde vragen

TONZON Vloerisolatie voor de warmste vloer en de grootste energiebesparing

Hallo,

mvg, fam van essen

ANTWOORD De chipjes houden niet al het vocht tegen en blokkeren de warmte die in de winter uit de bodem omhoog komt. Het beste zou daarom zijn de chips te verwijderen en te vervangen door Bodemfolie. Dit neemt veel minder ruimte in, houdt meer vocht tegen en laat in de winter de positieve warmtestroom uit de bodem wel door.

Tonzon is de enige aanpak die al het verlies door warmtestraling elimineert, terwijl de dikke, stilstaande luchtlaag opgesloten in de kussens het verlies door geleiding optimaal beperkt. Daardoor wordt een TONZON vloer sneller warm, bereikt

een hogere temperatuur en koelt langzamer af (zie schema). Ook geschikt als de vloer al is geïsoleerd met EPS of PUR. Het stookseizoen wordt veel korter en levert daardoor een extra hoge energiebesparing op.

Schematische weergave thermisch gedrag begane grondvloer Isolatiewaarde Hoog Middel Laag Afkoeling bij nachtverlaging

Opwarming in de morgen

Informatie

Temperatuurverloop gedurende de dag

Meer weten? Kijk op www.tonzon.nl. Bellen of mailen kan ook via 0900 - 28 66 966 (€ 0,10 p/min) of info@tonzon.nl. Scan voor meer informatie de QR-code.

De beste basis voor een comfortabele, gezonde en energiezuinige woning is een droge kruipruimte en een warme vloer.

Temperatuur vloer

Wij hebben een heel erg koude vloer. We hebben 3 jaar geleden chips laten aanbrengen omdat het dan warmer aan zou voelen en de energierekening lager zou worden. Nu 3 jaar later wachten we daar nog steeds op. Na onderzoek bleek dat die chips alleen tegen vocht werken (zo was ons dat niet verteld). Nou vragen wij ons af of als we TONZON isolatie aanbrengen we dan eerst de chips weer moeten verwijderen.

DUBBELE AANPAK VOOR HET BESTE RESULTAAT Zelfs betonnen vloeren worden merkbaar warmer met TONZON Thermoskussens, warmer nog dan de vloer van de nieuwste nieuwbouwwoningen (zie grafiek).

21

Gemiddelde vloertemperatuur

20

TONZON Rc > 3,8 m2K/W 19

Rc = 2,5 m2K/W (1993 - 2012) 18

Temperatuur

Zowel mevrouw Romein uit Koog aan de Zaan als mevrouw Vos uit Nieuwerkerk aan de IJssel vertellen dat ze nu minder last hebben van reuma. Het warme droge klimaat onderin de woning heeft kennelijk een positieve uitwerking.

Rc = 1,3 m2K/W (nieuwbouw norm van 1982 tot 1993)

17

16

15

Geen isolatie 0

1

2

3

Rc-waarde vloer

4

5

6

Door de combinatie met Bodemfolie ontstaat bovendien een kurkdroge kruipruimte. Dat maakt een einde aan die muffe lucht, maakt energiezuinig ventileren mogelijk en scheelt enorm in de onderhoudskosten. Leidingen en ophangbeugels corroderen niet meer en het is echt veilig voor houten vloeren, zo blijkt na 33 jaar praktijkervaring. TONZON stopt zelfs betonrot!

De duurzaamste aanpak; energiezuinig, gezond en veilig Het systeem heeft een dubbele DUBO-keur, zowel op de Thermoskussens als op de Bodemfolie. De energie die voor grondstof, fabricage, verpakking, transport en installatie is gebruikt, wordt al binnen enkele winterweken terugverdiend door de besparing op stookkosten. Door de warmere droge vloeren ontstaan er minder schimmels en huisstofmijt en daarmee een gezonder binnenmilieu. De uitvoering brengt nauwelijks overlast met zich mee. Geen grote vrachtwagens voor de deur en de bewoners kunnen gewoon in huis blijven.

Foto van een TONZON kruipruimte: vroeger vochtig, nu kurkdroog

TONZON BV • Postbus 1375 • 7500 BJ Enschede • T: 053 - 433 23 91 • E: info@tonzon.nl • www.tonzon.nl


Zicht op • nummer 7 - 2013

11

De persoonlijk slaapcomfortDe Slaperij Slaperijvoor voor persoonlijk slaapcomfortadvies grootste keuze in deinregio! adviesen endede grootste keuze de regio! merk uit Zweden heeft een prachtige afwerking en

geen vervoersmogelijkheid naar De Slaperij hebben,

is persoonlijk te ervaren in de intieme nieuwe shop,

zoek ik graag naar een oplossing!”

achterin de ruime winkel. Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 09.30 Op dit moment loopt er onder meer een aantrek-

tot 17.30 uur en op afspraak. Zondag & maandag:

kelijke aanbieding van Pullman bij de Slaperij: de

gesloten.

‘Droomdagen van Pullman’. Indien uw keuze valt op het comfortabel ondersteunende ligcomfort

De Slaperij

van Pullman, dan ontvangt u bij aankoop van een

Voorheuvel 88-92

compleet Goldline of Silverline boxspringbed, een

3701 JH Zeist

donzen dekbed en twee hoofdkussen cadeau t.w.v.

030-691 94 30

€ 670,-. Deze actie loopt nog tot en met 28 septem-

info@deslaperij.nl

ber. Ik zoek graag naar een oplossing

Tot slot wil Einar graag nog even melden dat service ZEIST - De Slaperij aan de Voorheuvel in Zeist is na 13 jaar overgegaan in nieuwe han-

en garantie uiteraard zeer belangrijk zijn. Einar: “Ik

den. De nieuwe trotse eigenaar is Einar van den Bogert. Een heerlijk opgewekte en

plaats daarom persoonlijk de matrassen en bedden

enthousiaste ondernemer die veel zorg besteedt aan het persoonlijk adviseren van de

bij de mensen thuis. Uiteraard neem ik eventuele

klant. Einar heeft jarenlang voor Nederlandse en internationale zit- en slaapcomfortza-

oude matras-

ken gewerkt en weet als geen ander waar je op moet letten bij de aanschaf van een bed

sen en bedden

of matras. Advies en service staan daarom op nummer 1 bij De Slaperij!

mee retour. En mocht een klant

“Een bed of matras uitzoeken doe je niet dagelijks,

Om tegemoet te komen aan alle wensen in budget

niet tijdens de

maar lekker slapen en goed uitgerust wakker worden,

en comfort, is het assortiment onder handen geno-

reguliere ope-

fitter én een wil je wel elke dag! Het maakt je immers fi

men. Hierdoor is nu voor iedereen het juiste matras

ningstijden naar

goede nachtrust is goed voor je spieren en gewrich-

of bed te vinden. Bekende merken zoals Pullman

de winkel kun-

ten”, aldus Einar. “Ik merkte dat voor veel mensen een

en Eastborn zijn gebleven. De collectie van M-Line

nen komen, dan

bed of matras kopen een lastige klus is waar ze tegen-

matrassen, bedden en kussens is aanzienlijk uitge-

maak ik graag

op zien. Ik maak daarom van deze zoektocht graag

breid. Daarnaast biedt de textielafdeling nu zacht en

een afspraak

een helder, doelgericht feestje. We beginnen - na de

fraai gedecoreerd bedlinnen van onder andere het

voor een ander

koffie - eerst met een persoonlijke analyse en daarna koffi

merk Hekkert & Vanderleen. Nieuw zijn de exclusieve

tijdstip. En voor

laat ik de klant het best passende ligcomfort ervaren.”

slaapsystemen van Carpe Diem. Dit toonaangevende

ouderen die

Werelduitvinding maakt Nederlandse vloeren warm

Vloer, wandtegels en sanitair

MEGA UITVERKOOP !! wegens aankoop grote faillissementpartijen sanitair en vloertegels!

REGIO - Wie aan isolatie denkt, denkt

verlies door straling wordt geëlimineerd, terwijl

vaak aan dikke dekens of platen die

de dikke stilstaande luchtlaag, die in het kussen

in een fabriek worden gemaakt. Het

wordt opgesloten, zorgt voor een minimaal verlies

Nederlandse bedrijf TONZON is de uit-

door geleiding. Vloeren worden daardoor sneller

vinder van het Thermoskussen, een

opgewarmd, bereiken een hogere temperatuur en

opvouwbaar isolatiemateriaal waarbij

houden ’s avonds de warmte langer vast, waar-

de benodigde lucht pas op de plaats

door de thermostaat eerder naar beneden kan.

van bestemming in het materiaal wordt opgesloten. Je zou kunnen zeggen

De unieke Thermoskussens worden gecombineerd

dat zij de thermoses exibel hebben

met een stevig folie op de bodem van de kruip-

gemaakt. Het geringe volume is buiten-

ruimte, waardoor de kruipruimte opdroogt. Op de

gewoon handig bij het aanbrengen in

foto is te zien hoe mooi droog de funderingsmu-

krappe kruipruimtes. Dankzij het ther-

ren zijn geworden. Het droge klimaat in de kruip-

mosesprincipe heeft het systeem een

ruimte is gunstig voor de houten balken en de

wonderlijk effect op de vloertempera-

leidingen en ophangbeugels. Het systeem stopt

tuur. Het maakt de vloer nog warmer

zelfs betonrot, zo blijkt na 33 jaar praktijkervaring.

dan de lucht erboven, een fenomeen

Weg is ook die muffe, bedompte lucht die je soms

dat bouwkundigen aanvankelijk voor

in woningen aantreft.

een groot raadsel plaatste. Een warme vloer en droge kruipruimte, wie wil Het Thermoskussen dankt zijn superieure isole-

dat niet? Ga nu naar www.tonzon.nl/vloerisolatie

rende werking aan het feit dat al het warmte-

voor meer informatie.

w u k

Pa

Tel: 030-3031711

s n ka


12

Zicht op • nummer 7 - 2013

Herstart Nationale fietsmarathon op 28 & 29 september Goede doelen Deelnemers aan de marathon kunnen kiezen uit vijf goede doelen waarvoor ze fietsen: stichting Spieren voor Spieren, de Nederlandse Hartstichting, het Longfonds, stichting ALS en het Diabetes fonds. Alle geselecteerde stichtingen doen onderzoek naar ziekten en/of aandoeningen die de bewegingsvrijheid aantasten. Deelnemers hebben de vrijheid te kiezen voor welk goed doel ze fietsen. Regio’s Deelname aan de Nationale Fiets Marathon kan in vijf verschillende regio’s. Aan de hand van een selectie van te bezoeken belevenissen kan de route worden uitgeprint, waarbij de lengte 42 of 63 kilometer is. De routes zijn geschikt voor jong en oud, met een gewone of elektrische fiets. In samenwerMet een persoonlijke route op de fiets langs tal van regionale belevenissen in vijf regio’s verspreid over Nederland.

king met de plaatselijke VVV’s wordt het aantal regio’s in de komende jaren uitgebreid.

REGIO - Aanvankelijk stond de 1ste Nationale Fiets Marathon gepland in mei. Vanwege

sponsoren hun bijdrage storten. Alle sponsorgelden

Profielen

het barslechte etsweer in mei moest de Fiets Marathon helaas worden uitgesteld. Een

gaan voor 100% naar het goede doel, toegang tot alle

Kosten voor het aanmaken van een profiel bedra-

nieuwe datum is gevonden in het weekend van 28 & 29 september. Deelnemers die

belevenissen is gratis.

gen € 14,95. Hiermee geeft de Nationale Fiets

zich al hadden ingeschreven zijn nog steeds van harte welkom, maar ook voor nieuwe

In samenwerking met de plaatselijke VVV’s zijn in

Marathon de garantie dat alle sponsorgelden

inschrijvingen is nog voldoende ruimte.

elke regio een 20-tal belevenissen geselecteerd. Bij

veilig worden gesteld en volledig worden afge-

inschrijving krijgen deelnemers toegang tot de rou-

dragen aan het goede doel. De organisatie van de

De Nationale Fiets Marathon is een recreatieve fiets-

voert. De routes worden bepaald aan de hand van de

teplanner op de site en kunnen belevenissen worden

Nationale Fiets Marathon werkt hiervoor samen

tocht die dit jaar voor het eerst wordt georganiseerd.

belevenissen die de fietser wil aandoen; zo fietst iedere

geselecteerd, waarna een persoonlijke route wordt

met de onafhankelijke stichting “Presteren Voor

In eigen tempo kan iedereen die mee wil doen, zelf

deelnemer een eigen unieke route. Op de website

berekend. Zo fietst iedere deelnemer een eigen route

een Ander”.

een fietstocht van 42 of 63 kilometer kiezen die langs

www.nationalefietsmarathon.nl maakt de fietser een

langs belevenissen die speciaal voor dit evenement zijn

verschillende belevenissen in het Vechtdal, de Veluwe,

profiel aan, kan worden gekozen voor een regio, ook

opengesteld. Alle routes worden met fietsknooppunten

Kijk voor meer informatie over de Nationale Fiets

Noord Brabant, Gooi- en Vechtstreek en de Biesbosch

voor welk goede doel ze gaan fietsen en waarvoor

afgedrukt.

Marathon op www.nationalefietsmarathon.nl.

Achtste editie Burendag ook in onze regio! REGIO - Op zaterdag 21 september viert Nederland voor de achtste keer Burendag. Voorgaande jaren was het steeds een groot nationaal feest. In 2012 deden in heel Nederland ruim 1,2 miljoen mensen mee! Samen ondernamen zij allerlei activiteiten die de buurt leuker maakten en hen nader tot elkaar brachten. Burendag is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds en wordt ieder jaar in het vierde weekend van september gevierd. Het is mogelijk om geld aan te vragen bij het Oranje Fonds wanneer je in dit weekend Burendag viert.

nale fonds voor sociale initiatieven en bevordert de samenhang tussen groepen mensen. Met Burendag

Voorbereiding en uitvoering

willen beide organisaties mensen dichter bij elkaar

Het thema van Burendag is ‘koppen bij elkaar’.

brengen.

Dus: Koppen bij elkaar en verzin samen een goed idee voor Burendag. En ook: Koppen bij elkaar en

Douwe Egberts brengt buren met elkaar in contact,

ga samen Burendag vieren! Op Burendag voeren

met een goede kop koffie. Met koffie kun je echt

buren overal in Nederland hun goede ideeën uit,

even de tijd nemen voor je buren. Koffie is voor

van buurtontbijtjes tot zeskampen en schoonmaak-

buren het begin voor het leggen en versterken van

acties, eventueel met een bijdrage van maximaal

de contacten. En die contacten zijn de basis voor een

€ 500,- van het Oranje Fonds. Dit jaar willen het

leuke Burendag!

Oranje Fonds en Douwe Egberts er een nóg groter succes van maken. Deze zomer gaan wij daarom

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven en

heel Nederland de vraag stellen: ‘Wat doe jij op

bevordert zo contact en verbinding tussen groepen

Burendag?’

mensen. Ook met Burendag willen wij mensen dichter bij elkaar brengen. Daarom is het voor buurt-

Burendag nationale feestdag

organisaties mogelijk een aanvraag tot € 500,- in te

Op initiatief van Douwe Egberts vierden we in 2006

dienen bij het Oranje Fonds om hun Burendagplan

voor het eerst Burendag in Nederland. In 2008

te kunnen uitvoeren. Kijk op www.burendag.nl waar

ontstond de samenwerking tussen Douwe Egberts

er bij jou in de buurt allemaal aan activiteiten en

en het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds is het natio-

evenementen te beleven is!


Zicht op • nummer 7 - 2013

Appartementen en ruime stadswoningen Keukenrenovatie Ledig Erf; voor ieder wat wils! ZEIST - Een van de vakmensen die alles weet

13

“Het spreekt vanzelf dat zo’n werkwijze zeer

over deze ontwikkeling in “keukenland� is

kostenbesparend is.� Om een helder beeld te

UTRECHT - Het nieuwbouwproject

de historische binnenstad. Het plein zelf wordt

Gerard van Mierlo. Hij is aangesloten bij De

geven van wat er mogelijk is, kunt u een infor-

Ledig Erf ligt aan het Ledig Erf, aan de

het domein van voetgangers en biedt ruimte

Keukenvernieuwers, een landelijk opererende

matief magazine aanvragen.

rand van het centrum, in Utrecht, waar

om te verblijven, middels zitelementen en

organisatie. Van Mierlo’s standplaats is Zeist.

de Catharijnesingel, de Oosterkade, de

terrassen. De looproute van en naar de stad,

Van daaruit bestrijkt hij de hele Utrechtse

“De klant kan aan de hand van de artikelen

Gansstraat en de Tolsteegsingel samen

loopt via de Twijnstraat over het Ledig Erf,

Heuvelrug. Hij zegt: “We kunnen bijvoorbeeld

zien of keukenrenovatie ook iets voor hem of

komen. De locatie ligt perfect ontsloten

naar het toekomstige station Vaartserijn. In de

de oude keukendeurtjes vervangen. Of er

haar is. Ik wil overigens benadrukken dat we

aan grotere uitvalswegen en dus goed

zomer is het bestaande Ledig Erf, of ook wel

nieuwe grepen op zetten. Als je ziet wat dat

ook andere problemen in de keuken aanpak-

bereikbaar. De nieuwbouw is begin 2013

de Tolsteegbarrière, druk bezocht vanwege de

voor een verschil maakt! Een nieuw werkblad

ken: we repareren een vastzittende keukenla

opgeleverd, hiervan zijn nog slechts

diverse terrassen die er te vinden zijn. Het is een

doet ook wonderen. De afvoer en de leidingen

en we vervangen bijvoorbeeld alle inbouwap-

enkele appartementen en ruime stads-

buurt met een stadse en volkse ambiance.

liggen er al, dus een mooie, moderne spoelbak

paratuur.�

met dito kraan is meestal ook zo aangelegd.�

woningen per direct beschikbaar.

En ter geruststelling van de twijfelaars: De

Waarom koopt u een woning op het Ledig Erf? De stadswoningen op de begane grond hebben

De huidige kopers vinden allen de “centrale lig-

Volgens van Mierlo hoeft er daarom veel

Keukenvernieuwers zijn CBW-erkend, u kunt

een tuin en een ruime verdiepingshoogte van ca

ging in Utrecht�, aan de rand van de binnenstad,

minder gesloopt en gebroken te worden.

dus veilig zaken met ze doen!

2,8 m1. Een parkeerplaats voor de auto is gelegen

een koopargument. Daarnaast zijn er in directe

in de ondergrondse parkeergelegenheid. Het

nabijheid, op loopafstand, gezellige horeca- en

ontwerp is van AWG Architecten uit BelgiĂŤ en

winkelvoorzieningen te vinden. Of is het mis-

bestaat uit appartementengebouwen met variĂŤ-

schien omdat u een sociale- en/of economische

teit aan esthetische uitstraling en typologie van

binding heeft met dit gedeelte van de stad

woningen. Een project met voor ieder wat wils!

Utrecht. Het is een zeer “gewild� gedeelte van

Voor de nieuwbouw komt een stadsplein dat

Utrecht.

qua uitstraling zal aansluiten bij de sfeer van

Website: www.ledig-erf.nl.

! S I U H OPEN

e ZATERDAG 4 N E IEDERE 2 RAAT 12 T S S N A G , D N VAN DE MAA 13.00 UUR 11.00 e

ä(HQXQLHNH  ZRRQORFDWLHü

PRACHTIGE APPARTEMENTEN IN CENTRUM UTRECHT!

ĂŹ 1RJHQNHOHDSSDUWHPHQWHQEHVFKLNEDDU 

3HQWKRXVHP2 JER PHWWZHHGDNWHUUDVVHQ3UDFKWLJHVWDGVZRQLQJPHWWXLQ$DQWDOOHXNHDSSDUWHPHQWHQYDQWRWP2

Ï ä/HGLJ(UI=RUJHORRV.RSHQüLQIRUPHHUQDDUGHYRRUZDDUGHQ

ä9HUERQGHQ  PHWGHVWDGü

www.ledig-erf.nl


14

Zicht op • nummer 7 - 2013

Dierentehuis Zeist en omgeving zoekt baasje voor Catootje

LOVE IT...

AUSTERLITZ - Deze maand vraagt

MET AL JE VRIENDEN IN ACTIE KOMEN

Dierentehuis Zeist en omgeving uw speciale aandacht voor poes Catootje. Deze zesjarige stevige dame is lange tijd behoorlijk verkeerd begrepen en haar (in kattenogen) duidelijke communicatie is negatief geïnterpreteerd; Catootje blaast nogal snel. Dit doet ze niet omdat ze u

KOM OOK IN ACTIE CHECK FIGHTCANCER.NL

vreselijk vindt, maar dit is haar manier van zeggen “Ik vind het eng en spannend en weet me geen houding te geven.” Op zich duidelijk als u die gebruiksaanwijzing erbij zou krijgen. Dus Catootje is in de veronderstelling dat ze u duidelijk laat weten hoe ze zich voelt. Gaat u dan toch naar haar toe om haar te

open en nieuwsgierig maar wel een beetje ang-

aaien, dan raakt ze in paniek en zal u een mep

stig. Catootje vindt het heerlijk om buiten te

verkopen. En ze wordt nog onzekerder, want ze

spelen, waar ze ook lekker haar neus achterna

wordt niet goed begrepen en u gaat over haar

kan gaan. Catootje is namelijk een enorme snuf-

grens.

felaar. Wij en Catootje wachten op uw komst!

Dan heb je heel snel een sneeuwbaleffect

Wanneer u diegene bent die een fijn thuis kan

in negatieve zin. En dat is zo jammer want

geven aan Catootje, of aan één van de andere

Catootje kan een heel gezellige poes zijn in uw

dieren die in het asiel verblijven, dan mag u

huis. Ze houdt namelijk WEL van kroelen, maar

gerust even bellen of langskomen.

dat komt van haar uit en zij geeft u kopjes en kontjes. Op schoot wil ze ook graag, maar wees

Dierentehuis Zeist en omgeving is gelegen aan

terughoudend met enthousiast aaien. Doe rus-

de Woudenbergseweg 29 te Austerlitz. Meer

tig aan en u zult elkaar gaan begrijpen en het

informatie kan worden verkregen via telefoon-

leuk hebben samen.

nummer 0343 - 49 12 31, e-mail: dierentehuiszeist@hotmail.com. Het asiel is geopend van

Vinyl v.a. incl. leggen

€12,50 m

2

Het spreekt voor zich dat Catootje geen gezins-

maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 16.30 uur en

kat is omdat ze dan veel te veel verschillende

zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. Bekijk ook eens

prikkels krijgt. Tegen andere katten is Catootje

de website: www.dierentehuiszeist.nl.


15

Zicht op • nummer 7 - 2013

9$.$17,(,6

ZICHT OP PRIJSPUZZEL 08=,(.

zwaardwalvis grote vloot

producent

12

tijding

3

steen bevlieging

voertuig

oogvocht

beroep

jong dier wijze grijsaard

9$.$17,(,6:,(/(:$$/ 6WLFKWLQJ:LHOHZDDO]RHNWYULMZLOOLJHUVRP NLQGHUHQMRQJHUHQHQYROZDVVHQHQ PHWHHQEHSHUNLQJHHQ RQYHUJHWHOLMNHYDNDQWLHWLMGWHEH]RUJHQ 0DDNMLMKHWPRJHOLMN" ZZZZLHOHZDDOQO YULMZLOOLJHUV

vrouwenverblijf

rechtsterm

15

8

keelontsteking

1

5

insecteneter

aanwijzend vnw.

olievaartuig

gravure

Maak een afTpraak voor een koTtelooTFn vriKbliKvend be[oek aaOIuiTPf be[oek on[FTIowroom!

voegwoord vlaktemaat

uitroep v. afkeer t*OĂ?Ă?OEBHHFQMBBUTU; tTDIFSQFQSJK[FO tJODMWFS[orging tekening tFOBBOWraagformulieren.

metaal

www.franken-dakkapellen.nl

watervlakte

10

steensoort

titel

www.bavelds-dennen.nl

COLOFON Verspreiding: Santibri Axender te Veendam

te Zwaag en verschijnt 10 keer per jaar in vier edi-

Heeft u vragen over de folderverspreiding?

ties. Deze vier edities hebben een gecombineerde

Ga naar www.santibri-axender.nl

oplage van 91.445 exemplaren.

Of bel 0598-631717

Verspreidingsgebieden:

Kopij evenementen en activiteiten

De Bilt e.o., 19.904 exemplaren De Kromme Rijn, 31.465 exemplaren

Voor plaatsing in ‘Zicht Op Amersfoort’ is onze redactie altijd op zoek naar interessante evenemenvereniging of organisatie een boeiende activiteit

Zicht Op Media

gesteld? Schroom dan niet en laat het ons weten! De

www.facebook.com/zichtopmedia www.twitter.com/zichtop Vestiging Zwaag: De Compagnie 33 B, 1689 AG Zwaag

eerstvolgende uitgave verschijnt op 7 oktober 2013. U kunt uw kopij insturen tot 20 september 2013. Mail uw persbericht of mededeling, liefst voorzien van ÊÊn of meer foto’s naar uitgeverij@zichtop.nl Disclaimer

uitingen en ingezonden berichten. Zicht Op Media

f.scholten@zichtop.nl Tel: 0229 - 855 642 Eindredacteur: Ivo Biesterveld, i.biesterveld@zichtop.nl Redactie: Iris Vinkenborg

baardje

7

Engels bier onderofficier

hulde

4

riv. in Duitsland

Š www.puzzelpro.nl

Bel en maak kans op â‚Ź 20,-! Bel de oplossing door naar 0909 - 123 45 68 (40 cpm / Âą 1 min.) Het doorbellen van de oplossing kost niets meer dan de kosten van een postzegel en het is nog makkelijker ook! Bel en maak kans op ĂŠĂŠn van de prijzen van 20 euro! Wij wensen u veel plezier en zien uw oplossing tegemoet. Succes! Zet de letters uit de vakjes met corresponderende nummers over naar het balkje en bel de oplossing naar 0909 12345 68 (40 cpm/Âą1 min.) 1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

gesteld voor informatie in welke vorm dan ook

Accountmanager: Eric van Gasteren

Commercieel manager: Fred Scholten

6 bevel

Zicht Op Media kan niet aansprakelijk worden toegezonden door derde partijen, en stelt zich niet

Tel.: 0229 - 855 637

9

deel v.e. boom

waarvan onze lezers op de hoogte moeten worden

Tel.: 0512 - 584 100, fax 0512 - 584 199

e.vangasteren@zichtop.nl

breekbaar

grote bijl

ten, voorstellingen of ander nieuws. Heeft uw club,

De Utrechtse Heuvelrug, 19.177 exemplaren

info@zichtop.nl, www.zichtop.nl

karakter

klein kind

riv. in Spanje

‘Zicht Op Zeist’ is een uitgave van Zicht Op Media

Zeist e.o., 20.899 exemplaren

13

deel v.e. auto

Vraag vrijblijvend folders 5FMFGPPOtAlle bungalows vrijstaand en gelijkvloers. Johanninksweg 80, 7591 NR Denekamp

deurpost buisverlichting

Europeaan

ter inzage (afk.)

Gratis toegang tot gemeentelijk buiten en overdekt zwembad, diverse restaurants in de omgeving. Goed viswater en prima ďŹ ets- en wandelmogelijkheden.

2

Engelse Europees titel land

uitgave

Te huur: 6 persoons-bungalows/ gelijkvloers, tevens mindervalide bungalows.

Tel.: 0512-584 100, Fax.: 0512-584 199

11

16

Denekamp Overijssel

Dopheide 8-d, 9202 PB Drachten

stemming

2013-07

Noorderbreedte 9 8081 PX Elburg Bel voor info: 0525-662204

idee

sober

14

*5$7,6$'9(57(17,(

bijbelse vrouw

duivel

verantwoordelijk voor de inhoud van commerciĂŤle

8

16

!

behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen te weigeren of te bewerken. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of gekopieerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zicht Op Media.

Oplossing PRIJSPUZZEL uitgave 06/2013:

VAN DELEN WORDT NIEMAND ARM De winnaar van â‚Ź 20,- is deze maand: Mw. Van Rossem, Zeist

voor winnaars Aan de winnaar wordt eenkader bedrag vande â‚Ź 20,overgemaakt op het opgegeven bank/gironummer. De oplossing van de nieuwe puzzel kan tot en met 20 september 2013 worden doorgebeld.


16

Zicht op • nummer 7 - 2013

Profiteer nu van extra veel voordeel xymnU ȗr}rpxy{rw}Õ ŠKODA Zekerheidspolis vanaf € 99,-

36 mnd orwjwlrn{rwp

2,99%* Direct uit voorraad leverbaar Geen BPM Ėęįkrs}nuurwp nnw€npnwknuj|}rwp}x}Ėsjw~j{rėĕĖę

Brandstofverbruik gemiddeld 4,15 L - 4,4 M3/100km (1 op 22,7 - 24,1) CO2-emissie 79 - 98 gr/km.

U ȗr}rpxy{rw}jwjoĎĞÕĞĞĕÖß Uw voordeel is € 525,De Citigo is compact van buiten en ruim van binnen en voorzien van een complete standaarduitrusting, zoals dagrijverlichting, ESC, ISOFIX-voorbereiding en zij- en hoofdairbags. De Citigo Sprint is extra voorzien van airconditioning, Cruise control, Radio 'Funky' met MP3-functionaliteit en 14" Lichtmetalen velgen. Completer kunnen we het niet maken. Bovendien zit er op de Citigo Sprint ook een aantrekkelijke financieringsactie van 2.99%. Of verzeker u, aansluitend op de standaard garantie, van één jaar langer zorgeloos rijplezier met de ŠKODA Zekerheidspolis voor slechts € 99,-. Sprint dus snel naar onze showroom. ntnwxx{knnum{nw}nßjl}rnĘěvjjwmnwÔwjwlrn{rwp Contante prijs

ȗjwkn}jurwp

Totaal t{nmrn}knm{jp

Slottermijn

n{vrswknm{jp

Totale door de consument }nkn}junwknm{jp

Debetrentevoet

Jaarlijks tx|}nwyn{lnw}jpn

Looptijd

€ 9.990,00

€ 2.699,00

€ 4.595,00

€ 7.291,00

€ 79,00

€ 7.838,64

2,99%

2,99%

36 maanden

Financiering wordt verstrekt door ŠKODA Bank te Amersfoort. Ingeschreven in het handelsregister met de statutaire naam Volkswagen Bank GmbH Zweigniederlassung Niederlande onder nummer 32099980 en gevestigd te Amersfoort. Ingeschreven in het register van de AFM onder nummer 12000996. Financieringsaanbieding op basis van een niet-doorlopend krediet. Aanbieding i.c.m. een ŠKODA verzekering. Debetrentevoet zonder deze all risk verzekering 8,49%. Actie aanbod geldig t/m 30 september 2013. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Advieswijzer op aanvraag verkrijgbaar of te downloaden via www.volkswagenbank.nl.

€€€Õ|txmjÕwu

Genoemde vanafprijs is incl. BTW en inruilvoordeel, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaarmaken. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Getoonde afbeelding kan meeruitvoeringen bevatten. De verbruikscijfers zijn gemeten volgens een Europese testmethode. De testmethode heeft niet tot doel het praktijkverbruik nauwkeurig weer te geven. Het praktijkverbruik kan daarmee afwijken. Het daadwerkelijk verbruik van uw auto hangt ook sterk af van uw rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden, zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden. De actieprijs is geldig t/m 31 december 2013 of zolang de voorraad strekt. De financieringsacties op dit model zijn geldig t/m 30 september 2013.

ŠKODA CENTER UTRECHT Landzigt 18, 3454 PE De Meern, (030) 242 60 90 info@skodacenterutrecht.nl, www.skodacenterutrecht.nl

T\U[Z[HK

ŠKODA Bank ŠKODA Leasing

Zicht Op Zeist - Editie Zeist e.o. - 201307  
Zicht Op Zeist - Editie Zeist e.o. - 201307  

Zicht Op Zeist - Editie Zeist e.o. - 201307