Page 1

ZICHT OP ‘S GRAVENZANDE

Jaargang 12 | nr. 04 - 2018 | Een uitgave van Zicht Op Media

05

Weten uw dierbaren wat u wenst?

Je kruipruimte isoleren met schelpen?

09

Autoschade van der Ende: “Wij kiezen voor de klant"

Antwoordcoupon

ng graag gratis het Erfenisdossier van de Hartstichting

12

M/V

HAHvoorjaar

Plaats:

mmer:

um:

egt uw gegevens vast conform de Wet bescherming persoonsgegevens. gebruiken om u te informeren onze activiteiten producten. Uniekeover metal-act openWaterpop atie niet wilt ontvangen, kunt u dat aan ons laten weten evens.

12

Workshop Tekenen als Jaap Binnendijk

Foto: Rob Haak

Kijk snel op pagina 3

Nooit te oud voor vakantie! www.allegoedsvakanties.nl 0318 - 48 51 83


2

Zicht op • nummer 4 - 2018

ZOEK JE WERK? WIJ HEBBEN BANEN

HOVENIER

|

STRATENMAKER

BOOMVERZORGER

|

|

MACHINIST

GRONDWERKER

GROENVOORZIENER

Uitzenden

Re-integratie

Opleiden

Werving en selectie

Zoetermeer Blauwroodlaan 150 2718 KK 079-3162401 zoetermeer@herenbos.nl


Zicht op • nummer 4 - 2018

3

Je kruipruimte isoleren met schelpen?

Het team • Foto: Rob Haak

REGIO - Heerlijk, het is weer voorjaar, en

sing van schelpen in de kruipruimte heeft overi-

natuurlijke isolatie worden opgevist uit de Oos-

ook de zomer zal niet heel lang meer op

gens nog een heleboel bijkomende voordelen.

terschelde, de Waddenzee en de Noordzee.

zich laten wachten. Hoewel u er in dit jaar-

Dingemanse: “Als de kruipruimte warmer en

“Het idee om schelpen te gebruiken als isola-

getijde misschien niet direct aan denkt

droger is, dan zijn de kamers daarboven dat

tiemateriaal is veel en veel ouder. Zelfs de Ro-

om te gaan besparen op uw stookkosten,

ook. Hierdoor hoef je niet meer voor buiten te

meinen legden schelpen onder hun marmeren

is nu een prima moment om uw woning

stoken en wordt het binnenklimaat comforta-

trappen en vloeren om hun marmer intact te

te isoleren. Dat het mogelijk is om hon-

beler. Een prettige bijkomstigheid is dat schim-

houden. Wij hebben het idee doorontwikkeld,

derden euro’s te besparen op onze stook-

mels en huisstofmijt niet dol zijn op een droog

want niet alle schelpen zijn zomaar geschikt.

kosten door de kruipruimte in je woning

en zuiver klimaat. Ook ongedierte als pissebed-

Alleen de exemplaren van tussen de 15 en 35

te isoleren, dat weten we inmiddels alle-

den en zilvervisjes zie je verdwijnen als sneeuw

millimeter zijn voor ons bruikbaar. De schelpen

maal wel. Maar voor welk product kunnen

voor de zon door de schelpen in de kruipruim-

worden gezeefd en gewassen met zoet wa-

we eigenlijk het beste kiezen en waarom?

te. Ratten en muizen komen ook minder voor,

ter. Op het moment dat de schelpen worden

“Schelpen als isolatie zijn de allerbeste

maar dat komt vooral doordat deze knaagdie-

ingespoten met luchtdruk in de kruipruimte,

keuze. Ze zijn namelijk duurzaam en on-

ren de schelpjes hard vinden voelen aan hun

ontstaan er heel veel kleine ruimtes waarin de

schadelijk”, aldus Heleen Dingemanse.

pootjes. Zelfs als er water in de kruipruimte

lucht blijft stilstaan. Dat zorgt voor de isolatie.

staat, zijn schelpen een prima oplossing.”

Omdat de schelpjes voor meer dan 95 procent

Er zijn veel manieren om de kruipruimte te iso-

Arnold Dingemansen Foto: Rob Haak

uit kalk bestaan, zorgen ze ook voor een vocht-

zo’n anderhalf uur bezig met het lossen van

leren. Er wordt gebruik gemaakt van steenwol,

Niet alle schelpen zijn geschikt

vrije kruipruimte. Je ziet dat de vochtige muren

de schelpen met luchtdruk in een kruipruimte.

piepschuim en bubbeltjesplastic. Allemaal leuk

De wortels van Isoschelp liggen in de provincie

na verloop van tijd ook opdrogen, omdat er

Soms komt het voor dat niet alle comparti-

en aardig, maar waarom zouden we niet gaan

Friesland. Daar zette Pieter de Bruin in 1990

geen vocht meer kan optrekken.”

menten onder de vloer makkelijk bereikbaar

voor een echt zuiver natuurproduct om vocht

het concept op de kaart. Tegenwoordig is het

en kou in huis de kop in te drukken en zo onze

bedrijf gevestigd in Yerseke aan de Zeeuwse

Zuiver natuurproduct

duurt het iets langer. Opvallend is de zorgvul-

energierekening omlaag te krijgen? De toepas-

kust. De schelpen die worden toegepast als

De vakmannen van Isoschelp zijn gemiddeld

dige manier van werken. “We krijgen inderdaad

zijn. Dan wordt er een doorgang gecreëerd en

veel complimenten van mensen dat we snel

Na

en rommelvrij werken. We krijgen aanvragen in heel Nederland en zelfs in België. Mensen beseffen tegenwoordig dat duurzaamheid en milieuvriendelijkheid echt belangrijk zijn. Weet je,

Voor

als een huis ooit wordt afgebroken, dan mogen de schelpen gewoon blijven liggen. We leveren een zuiver natuurproduct.” Voor meer informatie of een afspraak, zie: www.isoschelp.nl. Vroonland 42, 4401 JV Yerseke Tel: 0113-57 12 49

Foto: Rob Haak

Email: info@isoschelp.nl


n

dat

ant

rop

21

4Verkade kijkt naar de toekomst Zicht op • nummer 4 - 2018

“STILSTAND IS ACHTERUITGANG”

Bij Verkade Keukendesign is alles mogelijk mogelijk

HIER VINDT U UW KEUKEN KEUKEN ZOALS MOET ZIJN! ZOALS DIE MOETDIE ZIJN! Verkade Keukendesign geldt al veertig jaar als de Keukenspeciaalzaak in

Kwintsheul en omgeving. Een mooi moment om terug te blikken, maar vooral om vooruit te kijken naar de toekomst van het familiebedrijf. Marcel Verkade weet in ieder geval één ding zeker: “De toekomst ziet er rooskleurig uit.” Innovatie staat bij Verkade hoog in het vaandel.

De keuken is eenachteruitgang”, belangrijkaldus ons huis. huis. Het Het is is een een plek plek om omte televen, leven, De onderdeel “Stilstand is immers Marcel. van ons je een jaar niks te aanlachen, je zaak doet, je eigenlijk te kokkerellen, te ben eten en te knoeien. knoeien. Met Met andere andere woorden: woorden: genieten! genieten! te“Als

doorhet hetweglaten weglatenvan vanhet hetoverbodige. overbodige.De Dehuidige huidige door apparatuurisiszeer zeerinnovatief, innovatief,eenvoudig eenvoudigininde de apparatuur

bedieningen en voorzienvan vanslimme slimmeeigenschappen. eigenschappen. 162712_VISITEKAARTJES.indd 1 voorzien bediening

hopeloos verloren. Daarom zijn we, ook in de Daarom luistert Verkade Keukendesign goed naar naar uw uw wensen, wensen, verlangens verlangensen en Daarom afgelopen jaren waarin de economie wat minder ideeën te maken. maken. ideeën om uw droomkeuken werkelijkheid te was, ‘gewoon’ doorgegaan met nieuwe ideeën en

zijn we de showroom blijven vernieuwen. Voor nieuwe

09-03

Kortom,het hetunieke uniekeontwerp ontwerpen ende dejuiste juisteapparatuur apparatuur Kortom, zorgenvoor voorhet hetplezier plezieren engemak gemakvan vanuw uwkeuken.” keuken.” zorgen UwKeukenSpeciaalzaak KeukenSpeciaalzaak Uw

inspiratie gaan we naar beurzen door heel Europa.

VerkadeKeukendesign KeukendesignisisUw UwKeukenSpeciaalzaak. KeukenSpeciaalzaak. Verkade

Zo zie je invloeden vanuit Italië, Spanje, maar ook uit

Despecialist specialistdie dieuubegeleidt begeleidtnaar naarde dekeuken keukenvan van De

Duitsland terug in de keukens in onze showroom.”

uwdromen, dromen,passend passendininuw uwhuis, huis,gezinssituatie, gezinssituatie, uw smaaken enbudget. budget.Verkade Verkadeisisniet nietvoor voorde demassa, massa, smaak

Nooit stilstaan

maarspeciaal speciaalvoor vooru.u.Voor Vooriedereen iedereendie dieop opzoek zoekisis maar

De nieuwe showroom is nog maar net klaar of er

naareerlijk eerlijkadvies, advies,waarde waardehecht hechtaan aanpersoonlijke persoonlijke naar

staan alweer nieuwe ideeën klaar. “Onze hoofden

aandachten enuitstekende uitstekendeservice; service;zowel zowelvoor voorals alslang lang aandacht

staan nooit stil”, vertelt Marcel verder. “We blijven altijd bezig met nieuwe ideeën en eigenlijk is de

Yvonne en Marcel Verkade.

verbouwing in onze showroom nooit klaar. We vinden

nade dekoop. koop.De Deservice servicevan vanVerkade VerkadeKeukendesign Keukendesign na gaatveel veelverder verderdan dande deverkoop verkoopvan vanmooie mooiekeukens. keukens. gaat “Nahet hetbespreken besprekenvan vande demogelijkheden, mogelijkheden,werken werkenwe we “Na

het belangrijk om alle mogelijkheden en innovaties te

samenmet metde deklant klantde deschets schetsinin3D 3Duit uiten enkunnen kunnen samen zeker wat meer maar op deook voorgrond treden. Ook weter termaar plekke deopstelling, opstelling, maar ookde dekleuren kleuren we plekke de

laten zien. Zo’n drie jaar geleden was het bijvoorbeeld

Vooruitgang

nog uniek om een Quooker in de keuken te plaatsen,

Bij Verkade is dan ook alles mogelijk en zo wil Marcelaanpassen. zal ons team binnenkort uitgebreid worden met aanpassen. Als hetontwerp ontwerpnaar naar wensis,is,brengen brengen wijeen Als het wens wij

En zo gaat dat met heel veel innovaties op keuken-

dit ook in de toekomst blijven doen. Al wordt het zo de styliste, zodat we team onze klanten van een nog beter en deofferte offerte uit.Ons Ons eigen teamvan vanmonteurs monteurs monteert uit. eigen monteert langzamerhand tijd om het wat rustiger aan te doen. en uitgebreider advies Een kunnen voorzien. Haar advies eninstalleert installeert uwkeuken. keuken. Eenmuur muur aanpassen, uw aanpassen,

gebied. Ooit was de magnetron bijvoorbeeld nog

“Ik ben op mijn 25e met deze zaak gestart en nu, veertig houdt namelijk niet op bijen de keuken, maar zij zorgt dat elektra aanleggen, loodgietersenstucwerk? stucwerk? Onze elektra aanleggen, loodgietersOnze

nu wordt dat bij één op de twee keukens gedaan.

uniek inrealiseert een keuken, nuuwordt de keuze zelfs Verkade voor een keuken Verkade realiseert diesoms bij u past,

bijvoorbeeld de gehele benedenverdieping mooi jaar later, kom ik toch op een leeftijd waarop ik het wat roestvrijstaal, natuursteen glas zijn eyecatchers vakmensen verzorgen hetvoor voor Eenlekkende lekkendekraan kraanop vakmensen verzorgen het u.u.Een roestvrijstaal, natuursteen enen glas zijn dede eyecatchers

vanrustiger deze tijd”, tijd”, aldus Marcel Verkade, eigenaar van ofkapot kapot scharnier? Ookdat datisisgeen geen probleem voor waar u zich zichom kunt terugtrekken juistsamen samen kunt zijn. van gemaakt in terugtrekken plaats van een magnetron een elkaar afgestemd wordt. Een probleem mooie vooruitgang, want aan wil doen. Al Verkade, zal ik altijd een adviserende of scharnier? Ook voor deze aldus Marcel eigenaar van waar kunt ofof juist kunt zijn. Verkade Keukendesign is een keukenspeciaalzaak stoomoven te plaatsen.” Verkade Keukendesign

Verkade Keukendesign. “Daarnaast ontstaat echte onzeservicedienst. servicedienst. Debeste bestenooit keukens, maarook ookde de we staan hierDe immers stil!”maar rol blijven spelen. Mijn vrouw Yvonne zal langzaam onze keukens, Verkade Keukendesign. “Daarnaast ontstaat echte

met met veertig veertig jaar ervaring. In de showroom vindt u

schoonheid niet niet door door toevoegingen, toevoegingen,maar maarvooral vooral schoonheid

bestenazorg. nazorg.Daar Daarstaan staanwij wijvoor.” voor.” beste

een een ruim ruim aanbod aanbod van keukenopstellingen met alle

Alles onder controle bij Verkade Keukendesign

sfeervarianten: sfeervarianten: modern, landelijk en tijdloos. Iedere

keuken en zult zult uu dan danook ooknergens nergens keuken is een eigen ontwerp en anders anders aantreffen. aantreffen. Eigenaren Yvonne en Marcel

“WE ONTZORGEN ONZE KLANTEN GRAAG”

Verkade Verkade zijn zijn trots op de topmerken die zij aanbieden.

Van kwaliteitvan vanEggersman Eggersmantot totgoed goed Van de hoogwaardige hoogwaardige kwaliteit betaalbare merken als alsKeller Kelleren enSelectiv, Selectiv,tetebezichtigen bezichtigen betaalbare merken

Verkadeaan Keukendesign mogelijk in de de Mariëndijk 115is inBij de showroom showroom inalles Kwintsheul.

en hebben ze overal de juiste oplossing

voor. Om een keuken helemaal naar wens te maken, kan een verbouwing soms “Mooie combinaties van verschillende

“Mooie combinaties van verschillende nodig zijn. Omdat dit het nodige regel- en uitzoekwerk vergt, regelen ze bij Verkade

kleuren kleuren én materialen: Hout, lak,

graag alles voor u. Zo heeft u nergens omkijken naar. Verkade heeft zogezegd ‘alles roestvrijstaal, natuursteen en glas zijn roestvrijstaal, natuursteen en glas zijn

onder controle’. de van deze tijd” de eyecatchers eyecatchers

Keukens van nu “Een mooi voorbeeld is de keuken van een jong stel”, Keukens van

kunnen we, desgewenst, alles regelen. We ontzorgen

De keukens vanVerkade. nu zijn echte leefkeukens. de De keukens Je leest vertelt Marcel “Zij hadden een kleine en de

onze klanten graag.”

krant bij het ontbijt, sorteert dedus post, helpt de kinderen krant sorteert de post, helpt kinderen ouderwetse hoekkeuken. Tijd voor ietsde nieuws. In bij huiswerk, een wijn natuurlijk bij hun huiswerk, dehun nieuwe keukendrinkt wilden ze glas graag vanen alle gemakken wordt er met elkaar gekookt en gegeten. de wordt er met De tijdeen datfijne de voorzien zijn. Dus ruimte om eten te bereiden,

Afspraak is afspraak

keuken puuren een functionele ruimte was,isisécht écht voorbij. keuken puur een functionele voorbij. kookplaat alle apparatuurruimte die je was, tegenwoordig in Royale, sfeervolle woonkeukens grenzen Royale, sfeervolle doen de oude grenzen een keuken vindt. Oftewel een uitdaging om dit alles

vaste partners waar ze van op aan kunnen en precies

tussen eet- ente woonkamer nu tussen keuken, vervagen. Zeker nu in zo’nkeuken, kleine keuken plaatsen. Om dit te realiseren het steeds vaker mogelijk is om bijpassende het steeds meubels was wel een kleine verbouwing nodig. Het plafond te bestellen en/of te ontwikkelen. Zoals bijzet- en temoest bestellen bijvoorbeeld verlaagd worden, de vloer moest eettafels, stoelen, dressoirs en wandmeubelsystemen. eettafels, stoelen, wandmeubelsystemen. worden aangepast, leidingen moesten verlegd worden

Verkade Verkade Keukendesign Keukendesign helpt u bij het integreren en er moest nieuw stucwerk op de muren. Heel wat van van uw uw keuken keuken en woonkamer. “Mooie combinaties regelwerk zou je zeggen. Gelukkig kennen we bij van van verschillende verschillende kleuren én materialen: Hout, lak, Verkade de juiste mensen voor klussen als deze en

Bij Verkade Keukendesign werken ze alleen met weten hoe ze werken. Marcel: “We hebben vaste partners voor allerlei werkzaamheden. Wij maken de tekening en zij snappen precies wat ze moeten doen. Daarnaast houden ze zich ook altijd aan de afspraak.

Remco laat de mogelijkheden zien.

Als wij zeggen, in week zeventien komen ze de boel verbouwen en de keuken plaatsen, dan is dat ook zo. Afspraak is afspraak. Eigenlijk werken we alleen met

manier wordt u precies geholpen op de manier waarop

mensen waar we echt van op aan kunnen. Op deze

we zelf ook geholpen zouden willen worden.”

Verkade Keukendesign / Mariëndijk 115 / 2295 LJ Kwintsheul / 0174 - 630191 / info@verkade-keukens.nl / www.verkade-keukens.nl

21


5 Knutsel je eigen Koningskroon in de bieb! Zicht op • nummer 4 - 2018

Druiven krenten: de kunst van het weglaten

Op woensdag 25 april zijn alle kinderen

spullen klaar en kunnen de kinderen

welkom in de Westlandse bibliotheken

aan de slag.

om hun eigen Koningskroon te knutselen. Op vrijdag 27 april kleurt het West-

Deze activiteit is gratis toegankelijk als je lid

land oranje met al die verschillende, ori-

bent van de bieb. Ben je nog geen lid? Dat kan

ginele en prachtige kronen. Vanaf 14.00

je dan ter plaatse regelen. Het lidmaatschap is

uur staan in alle bibliotheken knutsel-

gratis voor iedereen tot 16 jaar!

©rolfvankoppenfotografie

Monster – Op 21 en 28 april organiseert

Het grote voordeel van deze oefening in de

Themapark De Westlandse Druif de cur-

praktijk is dat de krentcursus gratis is voor wie

sus krenten. Het druivenkrentseizoen

de Westlandse Druif na de cursus nog mini-

staat voor de deur en steeds meer hob-

maal vier maal komt helpen in de krenttijd.

De AutoruitenPrins is het adres voor het vervangen van autoruiten tegen zeer scherpe en concurrerende prijzen

bykwekers willen zich het krenten eigen maken. Deelnemers aan de cursus ma-

Cursus Druiven krenten

ken zich voornamelijk de kunst van het

Velen willen meer leren over de techniek van

juiste weglaten eigen en brengen vorm

het krenten van de blauwe en witte trossen.

aan de prachtige trossen die zullen ont-

Speciaal hiervoor ontwikkelde De Westlandse

staan.

Druif een cursus die dit jaar plaatsvindt op

Met autoruitschade hoeft u niet ver te gaan, reparatie of vervanging van uw autoruiten gebeurt snel, vakkundig en ter plaatse

zaterdag 21 en zaterdag 28 april, van 09.00 Voordelig leren, dat is het bij Themapark De

uur tot 12.00 uur. Deelnemers leren de fijne

Westlandse Druif zeker. Iedere cursist kan

kneepjes van het krenten in de praktijk. De

als zij willen vlieguren maken in de druiven-

kosten voor deelname bedragen 20 euro,

kas van het themapark. Het geleerde brengen

inclusief koffie of thee. Aanmelden kan tele-

zij in praktijk en ze kunnen meters maken om

fonisch via 0174-248787 of per e-mail naar

hun krentvaardigheid verder te ontwikkelen.

receptie@westlandsedruif.nl.

Vrachtwagens Inbouwruiten Bootruiten Oldtimers -

Monsterseweg 147 2691 JE 's-Gravenzande www.autoruitenprins.nl 06 - 37 44 68 82

Grote voorraad ruiten Mobiele service Losse leveringen 30 jaar ervaring Monteren ook in het weekend -

Weten uw dierbaren wat u wenst? Bij een overlijden is er veel te regelen. Helaas gebeurt het nogal eens dat, juist op een moment dat er sprake is van veel emoties, naar allerlei zaken moet worden gezocht. Om dit te voorkomen, is het raadzaam vooraf dingen vast te leggen. Dit kan via de Hartstichting in het zogenoemde ‘Erfenisdossier’. Voorkom een zoektocht Dit voorkomt een zoektocht en misschien zelfs niet terug te draaien beslissingen. Bovendien geeft het invullen van het Erfenisdossier een gerust gevoel in de wetenschap dat alles goed geregeld is. Het Erfenisdossier is geen vervanging voor het testament, maar een handig hulpmiddel om alle bezittingen in kaart te brengen. Vraag het Erfenisdossier aan Weten uw nabestaanden waar uw gegevens liggen als u er niet meer bent? En wat u voor uw huisdier wenst? Hoe u uw persoonlijke bezittingen wilt verdelen? Welke verzekeringen moeten worden opgezegd?

In het Erfenisdossier legt u al deze zaken die nabestaanden bij een overlijden moeten regelen overzichtelijk vast. Al is het misschien een onderwerp waar u niet graag bij stilstaat, het is nooit te vroeg om hierover na te denken. Vraag daarom nu vrijblijvend het Erfenisdossier van de Hartstichting aan via de antwoordcoupon of email: erfenisdossierBhartstichting.nl. Het is ook mogelijk om een digitaal Erfenisdossier aan te maken. Kijk hiervoor op www.hartstichting.nl/erfenisdossier.

 Antwoordcoupon Ik ontvang graag gratis het Erfenisdossier van de Hartstichting M/V

Naam: Adres: Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer: E-mail: Geboortedatum: De Hartstichting legt uw gegevens vast conform de Wet bescherming persoonsgegevens. We kunnen deze gebruiken om u te informeren over onze activiteiten en producten. Als u deze informatie niet wilt ontvangen, kunt u dat aan ons laten weten via onze adresgegevens.

HAHvoorjaar

De antwoordcoupon kunt u sturen naar: Hartstichting, t.a.v. Miriam Zoons, Antwoordnummer ,  VB Den Haag. Een postzegel is niet nodig. Meer informatie? Bel dan naar  -   .


6

Zicht op • nummer 4 - 2018

Touch of Matrix organiseert Groepskracht in Naaldwijk Ontdek op 13 mei hoe jouw bewustzijn zich verhoudt tot je lichamelijke en geestelijke gezondheid. Tijdens het evenement Groepskracht leer je hoe je deze kennis kunt gebruiken om jezelf te genezen, om ziekte of kwalen te voorkomen en om vitaal, gelukkig en succesvol te zijn en blijven! Groepskracht powered by Touch of Matrix is ont-

passen zijn. Je neemt waar hoe jij een schakel bent

staan vanuit de wens en behoefte om op een laag-

in de groep en wat er voor positiefs kan gebeuren.

drempelige wijze meer mensen te bereiken om zodoende bij te dragen aan een positieve verande-

Leren en ontvangen ineen met een heerlijke lunch tussendoor. Neem zelf het initiatief en ga ontdek-

ring. Ervaar hier de kracht van samen!

ken wat het nieuwe bewustzijn van het NU kan beLaat je op deze dag inspireren, meenemen naar

tekenen in jouw leven!

een nieuwe werkelijkheid waarin de regels anders zijn en waarin alles mogelijk is! Ontvang handvat-

Opgeven of info via Monique Hersbach (3mcthe-

ten voor het loslaten van oude ongewenste the-

rapie@gmail.com, 06-28459432) of Janny Jansen

ma’s en patronen die voor jezelf eenvoudig toe te

(janny@innergyforlife.nl, 06-11472629)

Bij elke inschrijving geeft Kraamzorg&zo een zwangerschapsmassage weg en bij elke 10de inschrijving nog eens een cursus babymassage, deze worden verzorgd door OntspannenZwanger&zo.

ALTIJD AL GEDROOMD VAN EEN VILLA AAN HET WATER? OPEN HUIZEN DAG 29 APRIL 2018

Bij iedere inschrijving krijg je ook nog eens het “welkom baby” pakket cadeau, met hierin een draagdoek van Small Vips t.w.v. €49.95 incl. een instructie van 30min, een handborstkolf van Ardo t.w.v. €29,95 en een babyfoon van Alecto t.w.v. € 50,65.

12.00 - 16.00 UUR

Recreatiewoningen, kavels, villa’s en appartementen te koop Kavels voor nieuwbouw beschikbaar Inclusief aanlegsteiger voor uw boot Aan het Veluwemeer, omgeving Harderwijk

Kijk voor meer informatie op de site van Kraamzorg&zo of schrijf je in via: www.kraamzorgenzo.com

BESTAANDE RECREATIEVILLA’S IN DE VERKOOP

Harderwold Villa Resort (0)320 84 69 73 sales@harderwoldvillaresort.nl harderwoldvillaresort.nl www.kraamzorgenzo.com

|

info@kraamzorgenzo.com

|

✆ 0174 284181

Helppp de btw ! Krijgt u last van lentekriebels? Of zijn het toch de kriebels van de btw-aangifte? Daar kunnen we u bij helpen. Met ons team zorgen wij ervoor dat het voeren van uw administratie een stuk efficiënter verloopt, bijvoorbeeld door het gemak van online boekhouden. Zo wordt de btw-aangifte een stuk sneller en simpeler. Wij combineren het gemak van online boekhouden met de mogelijkheid om offline uw vragen te stellen. Liever contact via Whatsapp (06-20708379), dat kan ook! Poortcamp 9b 2678 PT De Lier 0174 520 100

info@boekestijn-administratiekantoor.nl www.boekestijn-administratiekantoor.nl


Zorg en Welzijn

Zicht op • nummer 2 - 2018

“Hoe meer een patiënt er door de behandeling op vooruit gaat, hoe meer het loont.”

Uitkomst voor patiënt centraal in nieuw model voor hartzorg

7

Frozen shoulder

Wendy Lin is arts en is ook opgeleid in de traditionele Chinese geneeskunde. In haar praktijk, Medisch Centrum Balans, combineert zij Oost met West. In deze column in Zicht Op antwoord zij op vragen van lezers over (Chinese) geneeskunde. Beste Wendy, Ik heb al jaren klachten aan mijn schouder. De meest recente diagnose is ‘frozen shoulder’ (bevroren schouder) met de daarbij horende conclusie: niets meer aan te doen. Dat kan ik niet accepteren. Ik heb goed nieuws voor u. Dat hoeft ook helemaal niet. Dat wil zeggen, die diagnose zult u moeten accepteren, maar er is wél wat aan te doen. De ontwikkeling van een ‘frozen shoulder’ verloopt meestal in drie fasen. Het begint met pijn. Door de pijn wordt de schouder minder bewogen. Door een gebrek aan beweging verliezen de omliggende spieren hun flexibiliteit en er is steeds minder bewegingsruimte. Na een tijdje lijkt de pijn te verminderen, maar de bewegingsvrijheid is verloren. Als laatste komt (een deel van) de bewegingsvrijheid weer terug. Een fysiotherapeut of orthopeed moet hier soms bij helpen.

Vanaf 1 januari 2018 zijn de innovatie-

gen: het verbeteren van uitkomsten die voor

ren in betere kwaliteit. Dat maken we hier-

afdeling van de Nederlandse Hart Re-

de patiënt belangrijk zijn. Ab Hensens, car-

mee mogelijk.”

gistratie (NHR), zorgverzekeraar Men-

diothoracaal chirurg bij het Medisch Spec-

zis en tien ziekenhuizen voor drie jaar

trum Twente: “Wij werken continu aan verbe-

Deelnemende partijen

gestart met een uniek model voor de

tering van kwaliteit van onze hartzorg. Door

Naast de NHR en Menzis nemen Haga Zie-

inkoop van dotter- en omleidingsopera-

bijvoorbeeld de uitkomsten van onze hartkle-

kenhuis, Academisch Medisch Centrum (Am-

ties. In het model staan voor patiënten

preparaties te vergelijken met een hartklep-

sterdam), Medisch Centrum Leeuwarden,

relevante uitkomsten centraal en wordt

vervanging, hebben we geleerd dat het beter

Tergooi, UMCG en de Santeon ziekenhuizen

kwaliteit beloond in plaats van het aan-

is om een bepaalde hartklep te repareren

Catharina Ziekenhuis, Medisch Spectrum

tal behandelingen. Het is voor het eerst

dan te vervangen. Het nieuwe inkoopmodel

Twente, OLVG en St. Antonius Ziekenhuis

in Nederland dat op deze schaal in de

stimuleert voor patiënten met kransslagader-

deel aan dit project. De verwachting van par-

zorginkoop kwaliteitsafspraken worden

vernauwingen deze kwaliteitsontwikkelingen

tijen is dat het model zal bijdragen aan ver-

gemaakt met de patiënt als vertrekpunt,

door goede resultaten ook financieel te belo-

dere verbetering van kwaliteit van zorg en een

in plaats van het behandelvolume. De

nen.” Binnen het project wordt deze verbete-

afname van kosten.

verwachting is dat het model zal bijdra-

ring praktisch gemaakt doordat alle zieken-

 

gen aan verdere verbetering van de uit-

huizen verbeterprojecten zullen starten. Eric

Over de Nederlandse Hart Registratie

komsten en een afname van de kosten.

Lipsic, interventiecardioloog in het UMCG:

(NHR)

“Door de uitkomsten te meten en te vergelij-

Per september 2017 is de NHR opgericht

Betere uitkomsten worden beloond

ken kunnen wij gezamenlijk de kwaliteit van

door middel van een fusie van de BHN, NCDR

Cardiologen en hartchirurgen werken al tij-

onze zorg verder verbeteren.”

en Meetbaar Beter. De NHR is een service-

den aan kwaliteitsbewaking en -verbete-

gerichte kwaliteits- en registratie-organisatie

ring door uitkomsten van zorg te meten en

Meten is weten in een veilige leerom-

waar een kwalitatief hoogwaardige en volledi-

vergelijken. Door het nieuwe model wordt

geving

ge registratie van alle hartinterventies en hart-

dit verder gestimuleerd. Dennis van Veghel,

Om de verwachte uitkomsten goed in beeld

operaties in Nederland zal gaan plaatsvinden.

directeur van de NHR: “Kwaliteitsverbete-

te brengen is er betrouwbare informatie no-

Naast het uitvoeren van registraties richt de

ring wordt vanaf nu beloond, iets wat van-

dig. Ward Bijlsma, manager zorginkoop bij

NHR zich op wetenschappelijk onderzoek en

zelfsprekend lijkt maar tot nu toe vaak niet

Menzis: “Er wordt een breed palet aan data

innovatie, waarbinnen onder andere een uit-

zo is. De uitkomst van zorg wordt leidend. Is

gebruikt, waaronder de overlevingskans, het

gebreid Value Based Healthcare programma.

deze gunstiger dan verwacht, dan wordt het

aantal herbehandelingen, of er infecties op-

ziekenhuis beloond. Is deze minder gunstig,

treden en het patiëntoordeel over de kwaliteit

Over Menzis

dan houdt het ziekenhuis minder geld over.”

van leven. De binnen de NHR beschikbare

Menzis is sinds 1836 een coöperatie zonder

Binnen het project zal ook naar kostendrij-

data vormen de basis voor dit innovatieve

winstoogmerk, een zorgverzekeraar met 2,2

vers worden gekeken.

model.” Desondanks vindt de vernieuwende

miljoen leden. Onze Ledenraad is ons hoog-

pilot plaats binnen een veilige leeromgeving.

ste orgaan. Bij Menzis is iedereen welkom.

Focus en praktische verbeterprojecten

Bijlsma: “We weten nog niet exact waar we

Ziek of gezond, jong of oud. We maken ons

Het model zorgt door de verbinding tussen

in de praktijk tegenaan zullen lopen, maar het

sterk voor toegang tot kwalitatief goede en

info@mcbalans.nl +31 (0) 70 3888 111

Het jammere is dat patiënten vaak pas voor acupunctuur bij een frozen shoulder kiezen als ze helemaal uitbehandeld zijn. Terwijl er veel eerder ook al heel veel hulp vanuit de TCG beschikbaar was. Zelfs de WHO (wereldgezondheidsorganisatie) raadt acupunctuur aan bij schouderklachten. Door acupunctuur vroeg in te zetten kan erger worden voorkomen en zijn er veel minder medicijnen nodig. Ik richt me meestal op de twee belangrijkste aspecten van de klacht: bewegingsvrijheid en pijn. Meestal hebben patiënten al heel veel pijnstillers, injecties en pijnlijke therapieën ondergaan voordat ze bij mij komen. Acupunctuur tegen de pijn is gelukkig veel minder onaangenaam. Een paar naaldjes in de oren, op de schedel en een paar andere plaatsen kan een wereld van verschil maken. Ik stimuleer daarnaast vooral de doorbloeding van het gebied, zodat het lichaam zichzelf kan genezen. Dat genezen gebeurt doordat het lichaam tijdens een acupunctuurbehandeling corticosteroïden aanmaakt. Door de verbeterde doorbloeding komt dit stofje vervolgens beter bij de aangedane schouder aan en geneest u als het ware van binnen uit.

Medisch Centrum Balans Oost en West in één praktijk

Weten of Traditionele Chinese Geneeskunde ook geschikt is voor u? Bel of mail ons op:

financiering en kwaliteit ervoor dat artsen,

doel is dat wij betalen voor betere kwaliteit

betaalbare zorg voor iedereen. We versterken

bestuurders en zorgverzekeraars nog meer

tegen lagere totaalkosten. Dan moet het dus

de leefkracht van ieder mens. Dat is de kracht

Stationsweg 23

van Menzis.

Openingstijden: Ma t/m vr: 9.00 17.30 uur

dan voorheen allemaal dezelfde focus krij-

ook lonen voor ziekenhuizen om te investe-

2515 BG Den Haag


8

Zicht op • nummer 4 - 2018

“Douchen is een weldaad, geen spoortje kalkaanslag” Ze sporten veel en douchen dus ook veel. Vroeger deden ze dat op de sportschool, maar sinds AquaCell gaat het echtpaar Snik direct naar huis om daar te douchen. “Veel lekkerder, veel zachter”, zegt Ellen.

Lees verder op

Rob en Ellen Snik

‘Alles blijft nu

én ze gebruikt veel minder shampoo.

hadden daarvoor trouwens al

prachtig schoon!’

Rob ervaart het ‘nieuwe’ water als een

besloten dat we de investering van

Intussen hebben Ellen en Rob Snik niet

weldaad voor zijn eczeem terwijl “de

zo’n 2000 euro gingen doen. Wat

alleen een nieuwe keuken, maar blinkt

was veel lekkerder ruikt”.

we heel bijzonder vonden; je krijgt als klant het volle vertrouwen van

er ook een gloednieuwe badkamer. Vrij letterlijk; geen spoortje van

‘Iedereen zou een

de leverancier. We hoefden geen

kalkaanslag. Ook vóór de AquaCell

AquaCell moeten hebben’

aanbetaling te doen; de AquaCell

mocht de badkamer wel gezien

Onbegrijpelijk vinden ze het dat

werd eerst keurig netjes geplaatst

worden, maar alleen dankzij driftig

niet iedereen een AquaCell in zijn

en aangesloten.”

poetswerk: de grote ergernis van beide

meterkast heeft staan. “Wij konden

echtelieden. Ellen: “Maar dat is nu

bijna niet wachten tot-ie geïnstalleerd

voorbij. Alles blijft prachtig schoon

zou worden. Er is nog iemand langs

en het douchen is héérlijk!” Ze heeft

geweest voor een demonstratie.

geen behoefte meer aan bodylotion

Dat was een prettige ervaring. We

Het verhaal van Ellen en Rob én andere ervaringen leest u op aquacell.nl/ervaringen

Voordeel #8

De douche blijft kalkvrij Bekijk alle voordelen op

Geen kalkaanslag meer en héérlijk voor de huid

088 98 99 100


Zicht op • nummer 4 - 2018

9

Autoschade van der Ende: “Wij kiezen voor de klant,

niet voor de portemonnee van de verzekeraar!” In 1999 begon Vincent Winkes bij Autoschade

instrumenten en deuren – staan Vincent en zijn team

van der Ende in Maasdijk. Alweer elf jaar gele-

paraat voor de automobilist met schade. “Wij herstel-

den nam hij het bedrijf over van de toenmalige

len een auto nog precies zoals het hoort. Als iemand

eigenaar Ronald van der Ende. “We hebben de

schade aan zijn auto heeft, bepalen wij als vakspeci-

afgelopen jaren keihard gewerkt om een suc-

alist de reparatiemethode. We laten dat niet over aan

cesvol bedrijf te blijven. Wij zijn niet van het

de wensen van de verzekeraar. Als iets kapot is, dan

achterover zitten, maar pakken liever aan!”,

gaan wij er niet vijftien uur aan timmeren, maar gaat er

vertelt Vincent enthousiast. Ondertussen is de

bij ons gewoon een nieuw onderdeel in. Dan kunnen

klant al die jaren centraal blijven staan en is het

reparatiekosten dus hoger uitvallen, maar kwaliteit én

autoschadebedrijf een begrip in het Westland

de veiligheid van de klant stellen wij boven alles.”

en omstreken. Geen zorgen voor de klant Onder leiding van Vincent wordt het autoschadebe-

Autoschadebedrijf van der Ende helpt automobilisten

AUTOSCHADEKEURING

drijf steeds groter. “Dankzij onze mentaliteit hebben

door het volledige schadeherstel traject. “Als iemand

Als eerste van Nederland sloot Autoschade

we het bedrijf door de economische crisis heen ge-

schade heeft aan zijn auto is onze belangrijkste vraag

van der Ende zich aan bij AutoSchadeKeuring.

sleept. We hebben een haal- en brengservice in de

of ze er zelf goed vanaf gekomen zijn, en geen letsel-

De AutoSchadeKeuring is de enige zekerheid

Benelux. In regio Westland is ons klantenbestand het

schade hebben. Dat gebeurt helaas nog wel eens.

voor automobilisten dat de auto na een scha-

grootst, maar iedereen in Nederland kan bij ons te-

Auto’s kunnen wij wel repareren, maar ik kan nog

de goed gerepareerd is. Is er twijfel of de auto

recht.”

steeds geen armen en benen aannaaien”, vertelt Vin-

is gerepareerd? Dan wordt de auto door een

cent met een knipoog. “Mocht iemand letsel hebben,

speciale scanner gehaald waarmee dwars

Kwaliteit en veiligheid

zorgen wij dat een letselschadeadvocaat contact

door de lak van de auto heen gekeken wordt.

Vanaf 1 april 2017 zit Autoschade van der Ende op

opneemt met onze klant. Daar staan wij zelf verder

Hierdoor kan bekeken worden of kapotte

een nieuwe locatie in Maasdijk. “Dit pand is vier keer

helemaal buiten.”

onderdelen daadwerkelijk zijn vervangen. Onzichtbare schade wordt weer zichtbaar.

zo groot als waar we eerst zaten. En ook deze locatie staat steeds voller! Buiten dat we druk bezig zijn met

Een automobilist met schade aan zijn auto hoeft bij

nog een goede spuiter erbij aan te nemen, overwegen

Van der Ende niets zelf te regelen. “Bij schade hoeft

Klanten van Autoschade van der Ende weten

Meer informatie vindt u op

we ook om er nog een spuitcabine bij te plaatsen. Dit

iemand ons alleen maar te bellen en wij pakken het

zeker dat zij de baas zijn over hun eigen auto,

www.autoschadevanderende.nl

om klanten te blijven bedienen zoals ze van ons ge-

volledig op. Wij doen de complete schade en sturen

omdat het bedrijf is aangesloten bij www.

of bel naar +31 (0)174 54 01 73.

wend zijn”, zegt Vincent.

de totaalvordering naar de tegenpartij of verzekeraar,

jijbepaalt.nl. Op deze manier biedt Vincent

Autoschade van der Ende

Naast het leveren van speciaal spuitwerk – denk hier-

inclusief de eventuele andere te vorderen schade die

transparantie en alleen het beste voor zijn

Maasambacht 13

bij naast auto’s ook aan brommers, motoren, muziek-

ze hebben.”

klanten, en niet voor de verzekeraar.

2676 AW Maasdijk

Snelle tijden op Ruitenburg Halve Westland 2018 Het grootste Westlandse loopevenement – de Ruitenburg Halve Westland – bracht zaterdag 24 maart flink wat sporters op de been. ’s Ochtends gingen zo’n 600 wandelaars op pad voor een tocht over 10, 15, 20 of 30 kilometer en in de middag verschenen bijna 1.600 hardlopers aan de start van verschillende loopafstanden. Winnaar van het ‘koningsnummer’, de halve marathon, was Christiaan van Beusichem uit Barendrecht. Hij finishte in de snelle tijd van 1.10.39. Monique Leentvaar kwam op het Wilhelminaplein als eerste vrouw over de streep, in een tijd van 1.31.59. Het hoogtepunt van het Westlandse loopevenement is traditiegetrouw de halve marathon. Om 14:00 uur gingen bijna 400 deelnemers op pad over een gedeeltelijk nieuw – en blijkbaar snel

De deelnemers aan de Ruitenburg Halve Westland 2018 zijn uit de startblokken. (foto Carry Wilmink)

– parcours. Christiaan van Beusichem eindigde als eerste en liet Maarten van Zetten en Ricardo

van 37.42 was sneller dan die in 2016 en 2017.

Aan de kidsrun over twee afstanden deden

Sint Nicolaas achter zich. Bij de vrouwen ging

de CPC enkele weken geleden. Hij finishte in

de winst naar Monique Leentvaar. Marianne

een tijd van 15:09. Ook de snelste dame, Els-

Goijert werd tweede en de jarige Monique

beth Ciesluk uit Delft, was behoorlijk sneller dan

Kidsrun

meer dan vorig jaar. Alle deelnemertjes werden

Weening eiste de derde plek op.

de snelste dame van vorig jaar.

Om 12:00 uur al werden de allerjongste atleten

beloond met een medaille en een ijsje van IJs-

weggeschoten voor een wedstrijd over 500 me-

salon LKKR!

bijna 500 kinderen mee en dat waren er weer

5 en 10 kilometer

Bij de Van der Windt Verpakking Run over 10

ter. Drazic Rondhuis was met 1.49 de snelste

Eerder op de dag waren de deelnemers aan de

kilometer bleek Eric Wolfert uit Sommelsdijk

jongen en Noa Boutkan kwam net als vorig jaar

De organisatie van de Ruitenburg Halve West-

‘5 van VORM’ op weg gegaan. Het werd een

de snelste atleet. Hij was met 34.34 vier se-

als eerste meisje over de meet in 1.55. De Zier

land kijkt tevreden terug op een geslaagde 21e

opvallend snelle wedstrijd, met maar liefst ze-

conden sneller dan de winnaar van vorig jaar,

Running Kidsrun over 1.200 meter werd gewon-

editie van het jaarlijkse loopevenement. Dankzij

ven lopers onder de winnende tijd van 2016 en

Bram van Dongen. Bij de vrouwen ging Marlies

nen door Torsten Meijer. Hij bereikte de finish na

het enthousiasme van de deelnemers én de in-

2015. De winnaar, Max Polak uit Papendrecht,

Jongerius van Olympus ’70 voor de derde keer

4.18. Snelste meisje op deze afstand was voor

zet van heel veel vrijwilligers wisten zij een mooi

was bovendien sneller dan de snelste loper bij

op rij met de eer strijken. Haar winnende tijd

de derde maal op rij Tess Homan met 4.46.

sportief feest te realiseren.


10

Zicht op • nummer 4 - 2018

N E P P O

H S HT

EC

ME R L A , D

R AN T S R DE R E E .NL ALM K • E 8 E 1 ERW EI 20 M M O 7 LEZ M2 L / T E 1 B I 2 .L WWW

SAMEN MET

E

NU € 4,KORTING


Zicht op • nummer 4 - 2018

ER

Programma 27e editie Westerpop bekend!

11

P UIT AGENDA

Met o.a: EUT, DOOL, SUE THE NIGHT, CANDY DULFER, the CADILLAC THREE(Usa), the COOL QUEST, STARSAILOR (Uk) en MODESTEP (Uk)

Lezing: de oudste sluis van Nederland Wist u dat Vlaardingen tweeduizend jaar geleden al op de kaart stond? Op een oude kopie van een Romeinse wegenkaart staat de naam ‘Flenio’, een plaats die

ter

hoogte

van

Vlaardingen

lag.

Vlaardingen lag daar strategisch op het kruispunt van een aantal rivieren. Archeologen hebben op tientallen plekken in Vlaardingen vondsten gedaan die getuigen van bewoning in Romeinse tijd. Bij het bedrijventerrein troffen ze zelfs een sluis aan uit de Romeinse tijd. Deze ligt nu in het Museum Vlaardingen. Het is niet alleen een Foto: Marc de Jong

van de grootste objecten in het museum, het is ook de oudste geconserveerde sluis van Nederland, en misschien zelfs wel van

Delft - Het programma van de 27e editie

6 en 7 juli 2018

de Popunie. Het gratis toegankelijke Wester-

van Westerpop in Delft, is op 2e Paasdag

Westerpop programmeert lokale, regionale,

pop biedt ook straattheater, een festivalmarkt

Europa. Iets om trots op te zijn! Maar wie

om 18:00 uur bekend gemaakt. De orga-

landelijke en internationale acts en bands. En

en een foodstreet aan en maakt tijdens de con-

bouwde die sluis? Waren dat de Romeinen?

nisatie is ervan overtuigd dat met dit in-

dit in verschillende muziekstijlen. Op de ko-

certen gebruik van “special effects”.

Stadsarcheoloog Tim de Ridder vertelt er op zon-

drukwekkende programma het succes uit

mende editie zullen op twee podia in totaal 21

2016, minimaal zal worden geëvenaard,

acts acte de préséance geven. Op vrijdag 6 juli

Het festival wordt afgesloten met vuur-

maar naar alle waarschijnlijk nog kan

vanzelfsprekend vier gearriveerde Nederland-

werk.

worden overtroffen. Het festival werd in

se bands op het hoofdpodium. Het festival is

2016, door 17.500 bezoekers bezocht.

blij met o.a EUT als veelbelovende nieuwko-

dag 29 april meer over in het kader van de Nationale Romeinenweek: www.romeinenweek.nl Cor Rieken over dwangarbeid Lierenaar Cor Rieken laat u op dinsdag 1

mer en DOOL de band, van de excentrieke en

mei kennis maken met het verhaal over zijn

bekende Ryanne van Dorst. Daarnaast strijden

vader, die tijdens de Tweede Wereldoorlog

drie regionale bands om de Peter Tetteroo Bo-

ruim 2,5 jaar als dwangarbeider in Duits-

kaal op de PTB Stage.

land en Oostenrijk heeft moeten werken. Hij

Op zaterdag 7 juli staan acht bekende Neder-

schreef een boek over het verleden van zijn

landse en internationale bands op het hoofd-

vader met de veelzeggende titel “De stilte

podium. Opvallende namen hier zijn Candy

van mijn vader”. Cor kijkt nu, door de opge-

Dulfer die na het spelen met wereldsterren,

dane kennis en nieuwe inzichten, met een

zich nu inmiddels zelf een wereldster mag

heel andere blik terug op zijn jeugdjaren. De

Nieuwe locatie

noemen, maar ook het in de VS zeer populaire

lezing, op dinsdag 1 mei, begint om 14.30

Met veel energie is stad en land afgezocht

the Cadillac Three en als indrukwekkend hoog-

uur in Bibliotheek De Lier. Alle belangstellen-

naar talentvolle en reeds gearriveerde bands

tepunt kan de boeking van de bekende Britse

en acts. Het festival dat sinds 2014 verder is

band Starsailor worden bestempeld, met hun

gegaan als biënnale, vindt sinds 2016 plaats

vele hits in het eerste decennium van het nieu-

op een nieuwe locatie.

we millennium. Westerpop sluit op zaterdag

den zijn welkom en aanmelden is niet nodig. Meer informatie op www.bibliotheekwestland.nl Derde editie ZandmotorRun

af met de zeer bombastische elektronische De nieuwe locatie van het Stanislas College

dance act, Modestep uit Londen. Deze laatste

aan het Molenhuispad in Delft is positief ge-

drie bands, worden met bemiddeling van het

ëvalueerd. Tot op de dag van vandaag krijgt de

Delftse Mojo Concerts, naar de prinsenstad

organisatie nog steeds complimenten betref-

gehaald.

fende de keuze voor dit nieuwe festivalterrein.

Na het grote succes van de afgelopen jaren Foto: Ruud Baan

vindt op zondag 13 mei 2018 de derde editie van de ZandmotorRun plaats, een hard-

PROGRAMMA:

loopwedstrijd op het Zuid-Hollandse strand

•V  rijdag 6 juli 19.00-24.00 uur

ter hoogte van Den Haag/Monster. Er kan

Het is breder en ruimtelijker van opzet en de lo-

Het Stage Europe Network (SEN) podium biedt

Mainstage: Mama Franko w/ special

een afstand van vijf of tien kilometer gelo-

gistiek rondom het festival is goed te organise-

op zaterdag een plek aan zeven jonge opko-

guest R Vii, EUT, DOOL,

pen worden. Nieuw dit jaar is de KidsRun.

ren. Het festival blijft op loopafstand van Delft

mende Europese bands. Een gevarieerde line-

Mamihlapinatapai

Kinderen van 10 tot en met 14 jaar kunnen

CS en dat is een voorwaarde die ook betrek-

up, met opkomend talenten uit diverse Euro-

Peter Tetteroo Bokaal Stage: Kicke,

king had, op de vorige locatie waar voorheen

pese landen die garant staan voor kwaliteit,

Molehill Mountain, Rise of the Wood

25 edities hebben plaatsgevonden.

verrassing en enthousiasme. • Zaterdag 7 juli 13.00-24.00 uur

meedoen aan de afstand van twee kilometer. Inschrijven en meer informatie via www.zandmotorrun.nl

Westerpop wordt georganiseerd door 230 vrij-

Mainstage: Leoparte, Sue the Night,

willigers. Participanten zijn o.a: De Gemeente

Candy Dulfer, the Cadillac Three (Usa),

Delft, Fonds 1818, Fonds Podium Kunsten en

7 Miles to Pittsburgh, the Cool Quest,

Theetuin in de Groene Raat

Starsailor (Uk) en Modestep (Uk)

Loop of fiets eens langs de mooie tuinen en

Stage Europe Network: Wordt later aan-

de boerderij van de Groene Raat in Schie-

gekondigd.

dam. Op zondag is het heerlijk thee (uit eigen tuin!) drinken op het terras. Wandel

• Entree: Gratis Toegang

heerlijk ontspannen rond in de prachtige

• Locatie: Sportterrein Stanislas Col-

tuinen en doe inspiratie op. Dit is de ideale

lege, aan het Molenhuispad in Delft, op loopafstand van Delft Centraal Station

plek om ideeën op te doen voor jouw eigen tuin! Op verzoek krijg je alle informatie die je nodig hebt.

Meer informatie over Westerpop en de programmering, is te volgen via de site van het festival: www.westerpop.nl

Meer informatie op www.irado.nl


12

Zicht op • nummer 4 - 2018

een heerlijke woonwinkel Alles op jouw maat 1.

2.

1. stoel Valesca in stof 139,- 2. vloerlamp 158 cm hoog 235,- 3. broodkast Virginia Lamulux 689,- 4. kussens vanaf 19,95 5. 4-zitsbank

Bari in stof vanaf 929,- 6. karpet ø120 cm 59,-

3.

4.

Er is zóveel mogelijk bij OTAK Bijna alle meubelen kunnen zó worden samengesteld dat zij precies in jouw woning passen. Onze deskundige adviseurs helpen je bij het vinden van stof of leer in jouw kleur, jouw zithoogte, breedte en opstelling. Bij OTAK kan het allemaal.

6.

5.

OTAK Westland Woutersweg 2b ‘s-Gravenzande Telefoon: 0174 - 440013 Je vindt ons in de Multimate in ‘s-Gravenzande

Openingstijden OTAK Westland ma t/m vr 09.00 - 20.00 uur za 09.00 - 17.00 uur


Zicht op • nummer 4 - 2018

13

Workshop Tekenen als Jaap Binnendijk Unieke metal-act op Waterpop De Historische Vereniging Naaldwijk-Honselersdijk organiseert tot 2 juli in het Westlands

Waterpop is een festival dat een naam hoog te houden heeft op het spotten van

Museum de expositie ‘Jaap Binnendijk, tekenaar van het Westland’. Het bezoeken van de

aanstormend talent. Bands als Radiohead, Faithless en Biffy Clyro stonden ooit

tentoonstelling is al meer dan de moeite waard, maar voor wie zelf aan de slag wil, wordt

op het Wateringse gras. Daarnaast staan er elk jaar in het Wateringse hofpark ook

een workshop ‘Tekenen als Jaap Binnendijk’ in het museum georganiseerd.

bands die al jaren meegaan en hun sporen ruimschoots hebben verdiend. Deze maand kondigt Waterpop weer een aantal van die namen aan. Airways en Emma

De workshop wordt begeleid door professio-

nen voor het eerst aan de slag op woensdag

Bale zijn jonge aanstormende talenten en Channel Zero gaat al decennia mee in

nele kunstenaars van Creatief Centrum ’t Ate-

2 mei. Dankzij financiële ondersteuning vanuit

de metal scene.

lier uit Naaldwijk. U leert in twee uur hoe u met

het fonds ‘Kleine Culturele Initiatieven’, kunnen

potlood en Oost-Indische inkt net zulke mooie

de kosten voor deelname zeer laag zijn: € 5,00

Channel Zero (BE)

Emma Bale, Wulf, Blackbird, Leif de Leeuw

tekeningen kunt maken als Jaap Binnendijk

voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen (9-

Misschien wel één van de langst spelende me-

Band, Projekt Rakija, Blackwave en DJ Bom-

deed.

13 jaar).

talbands van de Benelux komt naar Waterpop!

bastic.

In de jaren ‘90 tourden ze al met Body Count. Er zijn workshops voor volwassenen en voor

Informatie over de datums en de wijze

Na meerdere breakups bestaan ze nog steeds.

Waterpop vindt voor de 41e keer plaats in het

kinderen. De eerste workshop voor volwasse-

van aanmelden vindt u op de website

En de Belgische Trashmetal band Channel

Wateringse Hofpark. Op zaterdag 28 juli is er

nen is op zondag 22 april. De kinderen kun-

www.westlandsmuseum.nl.

Zero rockt na al die harder nóg harder en ste-

naast de veelzijdige en veelbelovende line-

viger dan ooit teboren. Met de weinige optre-

up ook straattheater en een fijne kinderhoek.

dens die de heren nog doen, is dit een unieke

Kortom, een gezellig en gratis toegankelijk fes-

kans om ze op 28 juli in Nederland te zien.

tival voor jong en oud.

Airways (UK) Singer Songwriter Jake Daniels was op schrijftournee door Los Angelos toen hij Brian Morony leerde kennen. Het klikte en al snel was Airways geboren. Zoals het de moderne artiest betaamt stuurden ze hun eerste single op naar hun favoriete blogs. De reacties waren laaiend enthousaist en al snel werden ze gedraaid op de BBC. Denk aan Nothing But Thieves, Twenty One Pilots, en dan door jonge Engelse gasten. Dat wordt lekker rocken in het Wateringse gras. Naast deze nieuwe namen zijn er ook al een heel aantal bands andere bands bekend:

RUITSCHADE?

Voor regio Naaldwijk en omstreken

0174 -512 932 www.lierglas.nl ALLE SOORTEN GLAS! SLEUTEL KWIJT OF SLOTPROBLEMEN?

(0174) 52 05 95

Foto: Jolanda van Wijhe

Zorghulpmiddelen Outlet Turfschipper 5 2292 JC Wateringen 0174-621544 info@zorghulpmiddelenoutlet.nl


14

Zicht op • nummer 4 - 2018

3e Westland Rally is wederom een groot succes! Zondag 25 maart werd de 3e Westland Rally

behoeve van de aanschaf van speeltoestellen spe-

verreden. 80 equipes verschenen rond de klok

ciaal voor gehandicapte kinderen op vakantiepark

van negen uur bij Themapark De Westlandse

Vlugtenburg in ‘s Gravenzande. Voorzitter Hans Prins

Druif in Monster. Een prachtige mix van snelle

nam namens Stichting Avavieren de cheque in ont-

auto’s, maar ook oldtimers kwamen aan de

vangst. Door dit hele mooie bedrag komt de realisatie

start op deze zon overgoten zondag. De deel-

van de speciale speeltuin heel dichtbij. Ontspannen

nemers navigeerden vervolgens aan de hand

op vakantie, dat wil iedereen. Stichting Avavieren wil

van diverse routesystemen naar Kasteel Haar-

dit mogelijk maken voor mensen met een beperking

zuilens, waar de lunchstop was. In de middag

en hun ouders of verzorgers. Op een mooie locatie,

ging het parcours weer richting het Westland.

dicht bij het strand en met volop activiteiten voor jong en oud. Tevens wil Stichting Avavieren voorzieningen

Foto: © A. Voorberg - Autosportnieuws.be

De finish was bij Barn47, waar met een Walking Di-

gaan realiseren zodat kinderen met een beperking uit

ner voor alle deelnemers de dag werd afgesloten. Na

het Westland zich een middagje kunnen vermaken

natie van de Westland Rally wordt dit nu mede mo-

en Jeroen Pronk is trots op het resultaat en kijkt terug

de prijsuitreiking werd een prachtige donatie van €

door gebruik te maken van aangepaste speeltoestel-

gelijk gemaakt. De organisatie van de Westland Rally,

op een zeer geslaagde 3e editie. Volgend jaar komt er

50.000,- aan Stichting Avavieren overhandigd ten

len, strandrolstoelen en de strandrups. Door de do-

bestaande uit Richard van Holstein, Koos van Essen

zeker weer een vervolg.

SAXXX

NIEUEWL MOD

URBANO • AFNEEMBARE SAMSUNG ACCU • 36V/13Ah h • VOORVORKVERING • SHIMANO 7 SPEED

BEKIJK ALLE

VOORJAAR

.NL DEALS

E-BIKE

RKTE BEPERRAAD!! O VO

VAN €1899 VOOR

SLECHTS

OP O=P

MAX

1.099,- DAILY N3 €800

€200

AVANT

KORT ING

• GESLOTEN KETTINGKAST • LED VERLICHTING • SHIMANO 3 SPEED

W NIEU

IN DE WINKELS EN ONLINE

€300

AVANT

CARGO N3

KORT ING

• INCL. VOORDRAGER • SHIMANO 3 SPEED

W NIEU

KORT ING

VOORDELIGSTE

MIDDEN

VAN

MOTOR!

ACTIERADIUS

VOOR

SLECHTS

OOK IN RIJSWIJK!

€ 499

299,-

VAN

VOOR

SLECHTS

€ 599

299,-

MATRABIKE IS GEVESTIGD AAN DE: HERENSTRAAT 1

OPEN OP: DI, WO, VR : 14.00-19.00 |DO: 14.00-20.00 |ZA: 10.00-17.00

A l l e p r i jze n u i t d e a d ve r t e n t i e zi j n o n d e r vo o r b e h o u d v a n d r u k- e n ze t f o u t e n e n v a n w i jzi g i n g v a n a f 2 w e ke n n a p u b l i c a t i e . H i e r vo o r w o r d t ge e n a a n s p ra ke l i j k h e i d a a nv a a r d d o o r M a t ra b i ke .

Kunststof tuinhuizen - Bergingen - Garages

• Advies op maat • Ook voor zelfbouw • Nooit meer schilderen!

www.romahaus.com J.-D.- Lauenstein-Straße 1 49767 Twist Net over de grens bij Emmen

Tel.: 0049 5936 92 3412 E-mail: info@romahaus.com


Zicht op • nummer 4 - 2018

15

Wij zoeken Alzheimer patiënten Helpt u mee? Kijk voor meer informatie op:

www.proefpersoon.nl/alzheimer U kunt ook emailen naar: Alzheimer@chdr.nl of bellen met 071-5246464

Het Centre for Human Drug Research (CHDR) heeft plannen om onderzoek te doen naar de ziekte van Alzheimer. Voor dit onderzoek zoeken wij:

mannen en vrouwen (55-85 jaar) met de ziekte van Alzheimer Heeft u de ziekte van Alzheimer? Is dit vastgesteld door een arts? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor deelname. Vooraf wordt u uitgebreid voorgelicht en krijgt u een medische keuring. Voor deelname ontvangt u een financiële vergoeding. Het Centre for Human Drug Research is een stichting die geneesmiddelenonderzoek doet naar ziektes die gepaard gaan met het proces van ouder worden, zoals de ziekte van Alzheimer en -Parkinson. De onderzoeken dragen bij aan de wetenschappelijke ontwikkeling van geneesmiddelen en vinden plaats in ons onderzoekscentrum in Leiden. Het CHDR werkt nauw samen met de Universiteit Leiden en de klinische afdelingen van het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum).

COLOFON Verspreidingsgebieden: Naaldwijk, 25.620 exemplaren ‘s Gravenzande, 25.700 exemplaren

Kopij evenementen en activiteiten

Vlaardingen, 20.977 exemplaren Maassluis, 18.114 exemplaren

evenementen, voorstellingen of ander nieuws. Heeft uw club, vereniging of organisatie een

Voor plaatsing in ‘Zicht Op Het Westland’ is onze redactie altijd op zoek naar interessante

boeiende activiteit waarvan onze lezers op de Zicht Op Media Den Haag: Joup BV: Mercuriusweg 92, 2516 AW Den Haag

hoogte moeten worden gesteld? Schroom dan niet en laat het ons weten!

Tel.: 070 – 2044123 info@zichtop.nl, www.zichtop.nl

De eerstvolgende uitgave verschijnt weer op 12 mei. U kunt kopij insturen tot en met 3 mei 2018. Mail uw persbericht of medede-

www.facebook.com/zichtopmedia

ling, liefst voorzien van één of meer foto’s naar Zicht op media Zwaag: De Compagnie 33 B, 1689 AG Zwaag Tel.: 0512 - 584 100

uitgeverij@zichtop.nl. Disclaimer Zicht Op Media Den Haag is een handels-

Accountmanager: Henk Doosje, Tel.: 0229 - 855634

naam van Joup BV. Zicht Op Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor in-

h.doosje@zichtop.nl Eindredacteur: Ivo Biesterveld, i.biesterveld@zichtop.nl

formatie in welke vorm dan ook toegezonden door derde partijen, en stelt zich niet

Vormgeving: Zicht Op Media Verspreiding:

merciële uitingen en ingezonden berichten. Zicht Op Media behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen te weigeren of te

FRL verspreidingen BV te Leeuwarden. Heeft u vragen over de verspreiding? Ga naar www.frlpost.nl Of bel 058 - 21 54 157

bewerken. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of gekopieerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van

2018-04

‘Zicht Op Het Westland’ is een uitgave van Joup BV en verschijnt 12 keer per jaar in vier edities. Deze vier edities hebben een gecombineerde oplage van 90.411 exemplaren.

Bel of SMS en maak kans op € 20,-! Bellen

Bel de oplossing door naar: 0909-123 45 68 (60 cent per gesprek). Het doorbellen van de oplossing kost niets meer dan de kosten van een postzegel en het is nog makkelijker ook! Bel en maak kans op de prijs van 20 euro!

NIEUW: nu ook per SMS!

Vanaf heden kunt u de oplossing van de prijspuzzel ook per SMS doorsturen! Om kans te maken op de puzzelprijs, stuurt u een SMS naar nummer 3010 (60 ct. p.o.b.) met daarin: ZICHTOP (spatie) gevolgd door uw oplossing (spatie) uw postcode en huisnummer. Voorbeeldje prijspuzzel SMS: ZICHTOP PARAPLU 3233 SL 18. Wij wensen u veel plezier en zien uw oplossing tegemoet. Succes!

verantwoordelijk voor de inhoud van com-

Zicht Op Media.

Regio’s van Zicht Op: Amersfoort-Midden & Zuid, Amersfoort-Noord e.o., Soest & Baarn, Leusden e.o., Goeree Overflakkee, Schouwen-Duivenland & Tholen, Voorne, Hilversum, Huizen, Laren e.o., Naarden, Bussum e.o., West Betuwe, Betuwe, Overbetuwe, Rijswijk, Leidschendam e.o., Voorburg, Wassenaar & Voorschoten, Zoetermeer, Zeist e.o., De Bilt e.o., De Kromme Rijn, De Utrechtse Heuvelrug, Ede, Veenendaal, Wageningen/Bennekom, Naaldwijk e.o., ’s-Gravenzande, Vlaardingen, Maassluis, Spijkenisse e.o., De Hoeksche Waard, Albrandswaard.

Oplossing PRIJSPUZZEL uitgave 03/2018: NACHTVORSTJE De winnaar van € 20,- is deze maand: Dhr. Van Galen, Honselersdijk.

Aan de winnaar wordt een bedrag van € 20,- overgemaakt op het opgegeven bank/gironummer. De oplossing van de nieuwe puzzel kan tot en met 3 mei worden doorgebeld.


NEPANELEN ZONNEPANELEN 16

Zicht op • nummer 4 - 2018

ZONNEPANELEN Verlaag uw maandlasten! Neem contact met ons op, om uw dakmogelijkheden te bepalen. Nobelstraat 11bu4 2693 BC ’s-Gravenzande Tel 0174 23 51 20 Email info@smithtechniek.nl

Verlaag uw maandlasten! www.smithsolar.nl

uw maandlasten Neem contact met ons op, om uw dakmogelijkheden te bepalen. Nobelstraat 11bu4 2693 BC ’s-Gravenzande Tel 0174 23 51 20 Email info@smithtechniek.nl

ns op, om uw dakmogelijkheden te bepalen. www.smithsolar.nl

Zicht Op Westland - Editie 's Gravenzande - 201804  

Zicht Op Westland - Editie 's Gravenzande - 201804

Zicht Op Westland - Editie 's Gravenzande - 201804  

Zicht Op Westland - Editie 's Gravenzande - 201804