Page 1

uitgave van

Zicht Op Media

Zicht Op Spijkenisse Spijkenisse e.o. Voorne

> De Hoeksche Waard

Regio’s van Zicht Op: Arnhem-Noord & Centrum, Arnhem-Zuid, De Liemers, De Lingewaard, Amersfoort-Noord e.o., Amersfoort-Midden & Zuid, Soest & Baarn, Leusden e.o., Hilversum, Huizen, Laren e.o., Naarden, Bussum e.o., Goeree Overflakkee, Schouwen-Duiveland & Tholen, Rijswijk, Leidschendam e.o., Voorburg, Wassenaar & Voorschoten, Naaldwijk e.o., ’s-Gravenzande e.o., Spijkenisse e.o., Voorne, De Hoeksche Waard, Albrandswaard, Zeist e.o., De Bilt e.o., De Kromme Rijn, De Utrechtse Heuvelrug

Wintertijd: Midwinterweek, schaatsbaan, kerstmarkt en Nieuwjaarsduik! REGIO - Er is de komende kerstperiode weer van alles te doen in onze regio! Zo is de kerstsfeer in Brielle volop aanwezig! De grote kerstboom op de markt, de sfeervol verlichte straten, muziek en kerstmarkten maken een bezoek aan Brielle in deze periode zeker de moeite waard! Bovendien woont de Kerstman t/m 24 december in het Brielse Kerstmanhuis! Zie ook www.hetbrielsekerstmanhuis.nl. Verder vindt in Theater Koningshof in Maassluis de ‘Midwinterweek’ plaats! Het theater wordt van 16 t/m 22 december omgetoverd tot een winters paradijs inclusief heuse kunstschaatsbaan en kerstmarkt. Info: www.theaterkoningshof.nl. En dan is er nog de Nieuwjaarsduik! Onder meer in Hellevoetsluis en Rockanje kunnen de durfallen het nieuwe jaar op ludieke wijze inluiden. Kijk op www.unox.nl/nieuwjaarsduik voor locaties en tijdstippen!

05

Kozijn & Zo

10

Occasion-special

12

Hoogwaardige A-merken sanitair en tegels voor bodemprijzen,dat is Sani-Dump!

16

Tonzon

Vervolg op pagina 2

Zicht Op Media wenst u Fijne Kerstdagen en een Gelukkig 2014

Zie pagina 15

Jaargang 7 - nr. 10 - 2013

Een


2

Zicht op • nummer 10 - 2013

Vervolg van de voorpagina honingbij

inwendig orgaan

spoedig

4

plan

7

11

Engelse titel

haardracht

loopstok

insect

waterplant kampeergerei

honingdrank pl. in Overijssel

begin vochtig

14

muzikale hulde

daad van agressie

deel v.d. familielid keel

12

2

aangeschoten

takje

fakkel

vlug

aardnoot

9 tegenover (afk.) pausennaam

dat is (afk.) heidemeertje

3

optreden

steentje bij. Elke duik wordt natuurlijk voorzien van

Ook dit jaar zetten honderden vrijwilligers zich in om

warme mutsen en erwtensoep. Want volgens de

de vele Nieuwjaarsduiken in het land mogelijk te ma-

aloude traditie die stamt uit 1960 warmen duikers

ken. Bij de organisatie van een echte 1-januariduik komt

zich na het Nieuwjaarsduiken op met een dampende

nog heel wat kijken. “Vanaf oktober zijn we al druk aan

kop snert.

de slag om met elkaar een succesvolle Nieuwjaarsduik

soort hond

op de wijze van

pl. in Limburg

vogel trekdier

lidwoord

reeds

karaat (afk.)

6

grens

namelijk (afk.)

13

bloedvat

Oosters tapijt

te organiseren. Enorm veel vrijwilligers zetten zich ook

Naar verwachting trotseren er op Nieuwjaarsdag

op de dag zelf in om het op rolletjes te laten verlopen.

maar liefst 42.000 Nederlanders het koude water op

Van het uitdelen van mutsen en warme snert tot het

meer dan 100 duiklocaties in Nederland; een nieuw

toezien op de veiligheid door EHBO’ers en de Reddings-

record! Kijk op de site www.unox.nl/nieuwjaarsduik

brigade; iedereen zet zich in voor deze oer-Hollandse

voor meer info en andere locaties en tijdstippen in

traditie! Een duik staat of valt dus met de inzet van alle

onze regio!

vrijwilligers”, aldus een van de organisatoren. Veel plezier!

8

deel v.e. fiets ijzerh. grond loterijbriefje Chinese deegwaar

aanwijzend vnw.

voorzetsel

5

Zonder vrijwilligers geen Nieuwjaarsduiken

vogel

10

lof bewijzen

1

dokter

2013-10

berouw

Dampende kop snert!

Kortom, genoeg te doen en te zien in de regio deze

Unox maakt zich sterk om het Hollandse gebruik

winter! Wij wensen u alvast veel plezier en prachtige

Nieuwjaarsduiken te behouden en draagt graag haar

feestdagen!

COLOFON “Zicht Op Spijkenisse” is een uitgave van Uitge-

Heeft u vragen over de folderverspreiding?

verij Leeuwarden BV hodn Zicht Op media en

Ga naar www.frlpost.nl

verschijnt 10 keer per jaar in drie edities. Deze

Of bel 058 - 21 54 157

drie edities hebben een gecombineerde oplage van 69.517 exemplaren.

Kopij evenementen en activiteiten Voor plaatsing in ‘Zicht Op Spijkenisse’ is onze

Verspreidingsgebieden:

redactie altijd op zoek naar interessante evene-

Editie Spijkenisse: 20.237 exemplaren

menten, voorstellingen of ander nieuws. Heeft

Editie Voorne: 26.934 exemplaren

uw club, vereniging of organisatie een boeiende

Editie de Hoeksche Waard 22.346 exemplaren

activiteit waarvan onze lezers op de hoogte moeten worden gesteld? Schroom dan niet en

Zicht Op Media hoofdkantoor:

laat het ons weten! De eerstvolgende uitgave

Dopheide 8-d, 9202 PB Drachten

verschijnt op 20 januari 2014. U kunt uw kopij

Tel.: 0512-584 100, Fax.: 0512-584 199

insturen tot 6 januari 2014. Mail uw persbericht

info@zichtop.nl, www.zichtop.nl

of mededeling, liefst voorzien van één of meer

www.facebook.com/zichtopmedia

foto’s naar uitgeverij@zichtop.nl

www.twitter.com/zichtop Disclaimer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Vestiging Zwaag:

Zicht Op Media is een handelsnaam van Uitge-

De Compagnie 33 B, 1689 AG Zwaag

verij Leeuwarden B.V. Zicht Op Media kan niet

Tel.: 0512 - 584 100, fax 0512 - 584 199

aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook toegezonden door derde

Oplossing PRIJSPUZZEL uitgave 09/2013: HERFSTKLEUREN De winnaar van J 20,- is deze maand: Mw. Westerveld, Hellevoetsluis Aan de winnaar wordt een bedrag van J 20,- overgemaakt op het opgegeven bank/gironummer. De oplossing van de nieuwe puzzel kan tot en met 6 januari 2014 worden doorgebeld.

Accountmanager:

partijen, en stelt zich niet verantwoordelijk

Sierd Waldus

voor de inhoud van commerciële uitingen en

s.waldus@zichtop.nl

ingezonden berichten. Zicht Op Media behoudt

Tel.: 0512 – 584 129

zich het recht voor om ingezonden artikelen te weigeren of te bewerken. Niets uit deze uitgave

Eindredacteur:

mag worden overgenomen of gekopieerd

Ivo Biesterveld,

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

i.biesterveld@zichtop.nl

van Zicht Op Media.

Vormgeving: Uitgeverij Publicar BV Verspreiding: FRL verspreidingen BV te Leeuwarden


3

Zicht op • nummer 10 - 2013

Kinderpraktijk in Hoeksche Waard biedt coaching, begeleiding en training NUMANSDORP - Begin dit jaar opende ik mijn kinderpraktijk in Numansdorp waar ik kinde-

één keer per maand op zaterdagmiddag van 13.30

methode gebaat. Deze methode gaat terug naar de

ren coach, begeleid en train. Als coach help ik kinderen met het vinden van oplossingen voor

tot 15.30 uur is er kinderatelier. Met eenvoudige

basis, het fundament moet goed zijn om met grote

problemen met behulp van ideeën en inzichten van de kinderen zelf.

tips en de juiste begeleiding, maakt ieder kind met

getallen te gaan rekenen. Dit houdt in dat er weer

ontzettend veel plezier een kunstwerk waar hij/

begonnen gaat worden met het rekenen tot en met

zij trots op is. We werken dan iedere keer met een

10. Wanneer het fundament tot en met 10 goed is,

ander materiaal/thema en ontdekken we hoe we zelf

gaat er pas verder gerekend worden.

Kindercoaching is in deze hectische tijd een eerste

• Een puber die in balans is;

en prettige stap in de hulpverlening aan kinderen.

• Opluchting bij ouders.

Een kindercoach kijkt mee met de ouders, het kind en de situaties waarin hulp nodig is. Kindercoaching

In mijn praktijk biedt ik naast kindercoaching aan:

is geschikt voor kinderen van ongeveer 4 t/m 16 jaar

• Sensitiviteitbegeleiding;

die even wat extra aandacht nodig hebben of een

• Training voor een positief zelfbeeld;

steuntje in de rug kunnen gebruiken om weer in

• Training voor een zelfverzekerde puber;

balans te komen.

• Training “Ik leer anders”; • Visueel structureren;

Waar zorgt Kindercoaching onder andere voor?

• Ontspannen met je kind;

• Een vrolijk, sterk en gelukkig kind;

• Workshop kindermassage voor ouders.

mooie kunstwerken kunnen maken. Het kinderatelier is voor kinderen vanaf 7 jaar.

Als het jouw wens is dat je kind zich gelukkig voelt en zichzelf kan zijn en je daarbij een kleine ondersteu-

Binnenkort kunnen kinderen die moeite hebben

ning kunt gebruiken, maak dan vrijblijvend een af-

met rekenen ook terecht bij Kinderpraktijk Admiraal.

spraak. Samen kijken we wat de mogelijkheden zijn.

Ik gebruik een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen. Kinderen die

Jolanda Groenenberg-Admiraal

op school vastlopen met rekenen zijn met deze

www.kinderpraktijkadmiraal.nl.

• Zelfvertrouwen door zelf gevonden oplossingen van het kind; • Het kind een positief zelfbeeld te laten ontwikkelen;

Nieuw: kinderatelier Nieuw in mijn praktijk is het kinderatelier. Ongeveer

Van uw rijangst af met coaching van ‘Bel-Hamel’ op de rijstijl van de ander. Daar wordt ze alleen nog maar

en u tegelijkertijd toch voorzichtig uitdaagt uw grenzen te

onzekerder van.

verleggen, zodat u zelfvertrouwen groeit. Soms zijn enkele lessen al voldoende om u van uw rijangst af te helpen.

Mocht de angst inmiddels te groot zijn om achter het stuur te stappen dan helpt Jan Hamelink u graag weer op weg.

Met of zonder rijbewijs

Jan legt uit dat mensen met rijangst het overzicht in het

Jan Hamelink is sinds 1987 rijinstructeur. Na 13 jaar besloot

verkeer missen en het gevoel hebben de controle over de

hij dat het de hoogste tijd was mensen specifieker te gaan

auto en zichzelf te verliezen. “Deze mensen gaan bepaalde

helpen. In de dagelijkse praktijk had hij als instructeur

lastige situaties mijden en verzinnen uitvluchten zoals ‘met de bus is handiger’, of ‘mijn man kan me wel even brengen’. Ze maken zo de drempel om achter het stuur te gaan zitten geleidelijk steeds groter.” Jan vertelt dat de angst soms zo groot wordt, dat men een paniekaanval krijgt. “Een ellendige ervaring. Vervolgens is men doodsbang om nog een keer zo’n aanval te krijgen en wil men helemaal niet meer autorijden.” Deze ‘angst voor angst’ die kenmerkend is voor een angst- of paniekstoornis kan worden bestreden MAASDAM - Staat het klamme zweet u in de handen als u met de auto naar verre familie moet rijden? Durft u alleen in uw eigen woonplaats te rijden, maar vermijdt u snelwegen en enge bruggen en bochten zoveel mogelijk? Of bent u zelfs zo bang dat u helemaal niet meer achter het stuur kruipt? U bent niet de enige: naar schatting hebben zo’n miljoen Nederlanders last van rijangst. Rijangstcoaching Bel-Hamel is u bij dit lastige probleem graag van dienst.

door toch achter het stuur te gaan onder begeleiding van een gecertificeerde RijangstSpecialist. Zijn de problemen dieper geworteld doordat men bijvoorbeeld lijdt aan posttraumatische stress als gevolg van een verkeersongeluk of een ander psychisch probleem, dan kan men naast de begeleiding van de RijangstSpecialist ook

Soms ontstaat het probleem ogenschijnlijk plotseling,

voeren. De grootste groep (95%) mensen die hulp zoekt

nog psychische hulp krijgen van een VerkeersCounselor in

na bijvoorbeeld een stressvolle periode of een door een

bij het overwinnen van rijangst is vrouw. Dit kan bete-

de vorm van gesprekstherapie.

andere angststoornis. In 85 procent van de gevallen is de

kenen dat vrouwen over het algemeen angstiger zijn op

onzekerheid echter een geleidelijk gevolg van onvoldoende

de weg dan mannen, maar zegt misschien ook iets over

Wanneer de rijangst is veroorzaakt door onzekerheid als

ervaring op de weg. In de meeste relaties is het nog altijd

de moeite die mannen soms hebben om hulp te vragen.

gevolg van onvoldoende ervaring en routine op de weg:

gebruikelijk dat als er met de auto op pad wordt gegaan, de

Daarom is Jan’s devies: Laat het niet zover komen en laat

Jan Hamelink helpt u graag en goed. Rustig en met kennis

man de rol van chauffeur speelt. Zo kan het gebeuren dat

niet alleen uw partner rijden, maar wissel elkaar af. Laat

van zaken helpt hij u uw doelen te behalen. Zijn stijl is coa-

een vrouw eigenlijk zelden achter het stuur zit; begrijpelijk

de (vrouwelijke) chauffeur zoveel mogelijk zelfstandig

chend. Hij laat u zelf nadenken om tot (verkeers)oplossin-

dat onzekerheid dan meer kans krijgt de boventoon te

rijden en geef dus als bijrijder niet te veel commentaar

gen te komen. Dit betekent dat hij zo min mogelijk ingrijpt

Van uw rijangst namelijk ondervonden hoe groot de invloed van rijangst

en faalangst op mensen werkelijk is. Zo was Jan Hamelink in oktober 2005 die als een van de eersten in Nederland

MAASDAM – Staat het Soms ontstaat het certificaat ‘Faalangstinstructeur’ behaalde. Daarnaast klamme zweet u in de beeld een stres heeft hij de opleiding voor ‘RijangstSpecialist’ gevolgd bij handen als u met de auto nis. In 85 proce VerkeersCounseling bv, een platform voor professionele naar verre familie moet geleidelijk gevo hulp bij alle vormen van rijangst. Bel-Hamel is een bij de rijden? Durft u alleen in uw BOVAG aangesloten (rijangst)rijschool. Zowel mensen In de meeste re eigen woonplaats te rijden, met als zonder rijbewijs kunnen terecht bij Bel-Hamel. auto op pad wo maar vermijdt u snelwegen kan het gebeur Geconfronteerd worden met angst is niet altijd makkelijk. en enge bruggen en bochten zit; begrijpelijk Er wordt dan ook zeker een beroep gedaan op uw moed zoveel mogelijk? Of bent u boventoon te v en doorzettingsvermogen. Jan Hamelink stelt u zoveel zelfs zo dat u helemaal zoekt bij het ov mogelijk opbang uw gemak en helpt u uw zelfredzaamheid niet meer achter het stuur weer terug te vinden. Stapsgewijs komt u op anderedat vrouwen o mannen, maar z kruipt? U bentover niet enige: positieve gedachten u zelf,de uw eigen kunnen en over soms hebben o naar schatting hebben zo’n en durf uw medeweggebruikers. Overwin uw rijangst het niet zo ver kom miljoen stuur weer volNederlanders zelfvertrouwen in handenlast te nemen! van rijangst. Rijangstcoa- elkaar af. Laat d ching Bel-Hamel is u bij dit dig rijden en ge Molenlaan 10, 3299 BK MAASDAM rijstijl van de a lastige probleem graag van 078-6760888, www.rijangst.nl van. dienst. info@rijangst.nl

Mocht de angs stappen dan he dat mensen me gevoel hebben


4

Klussen en Wonen

Een Zicht Op special

Wij willen wat met u vieren! NieuWe Website

Nu ONLiNe

www.blokhutvillage.nl Nog beter bereikbaar met de nieuwe website Ontdek de nieuwe website van Van Kooten Tuin en Buiten Leven. De website is nu nog beter, overzichtelijker, gebruiksvriendelijker ĂŠn handiger. Om u te overtuigen hebben we tijdelijk een hele leuke actie!

Ga naar de website, beantwoord de prijsvraag en maak kans op deze stoere HARLeY DAViDsON scHOmmeLmOtOR! J. van der Heijdenstraat 10 3281 NE Numansdorp

T: +31 (0)186-655990 F: +31 (0)186-652112

Autolei 315 2160 Wommelgem

T: +32 (0)335-52555 F: +32 (0)335-52550

NummeR 1 iN bLOKHutteN & cHALets

Verandavillage viert mee! 10% 10%

korting

10% korting op alle veranda’s, tuinkamers en glasdaken. Bovendien meten wij gratis in, ook bij Profiteer in de maand december van

een offerte! Laat deze kans niet liggen, maar kom naar Verandavillage of kijk op onze website en vraag direct aan!

www.verandavillage.nl Antonie Van Leeuwenhoekstraat 14 T: +31 (0)78-6745736 3291 CR Strijen F: +31 (0) 78 6745740

Autolei 315 2160 Wommelgem

T: +32 (0)335-52555 F: +32 (0)335-52550

korting


REGIO - Wie aan isolatie denkt, denkt

verlies door straling wordt geĂŤlimineerd, terwijl

vaak aan dikke dekens of platen die

de dikke stilstaande luchtlaag, die in het kussen

in een fabriek worden gemaakt. Het

wordt opgesloten, zorgt voor een minimaal verlies

Nederlandse bedrijf TONZON is de uit-

door geleiding. Vloeren worden daardoor sneller

Klussen en Wonen

5

Een Zicht Op special

opgewarmd, bereiken een hogere Wist temperatuur u daten

vinder van het Thermoskussen, een

houden ’s avonds de warmte langer vast, waar-

opvouwbaar isolatiemateriaal waarbij

Wat vliegt de tijd!

door de thermostaat eerder naar beneden kan.

de benodigde lucht pas op de plaats

van bestemming in het materiaal wordt

opgesloten. Je zou kunnen zeggen dat zij

De unieke Thermoskussens worden gecombineerd

HOOGVLIET - In 2005 ishebben KOZIJN & ZO gestart inmet Hoogvliet met hetop realiseren een stevig folie de bodemvan van een de kruipde thermosďƒ&#x;es ďƒ&#x;exibel gemaakt. showroom kunststof kozijnen en aanverwante producten, precies achtopdroogt. jaar laterOp de ruimte, waardoor nu de kruipruimte Het geringe met volume is buitengewoon zijn webij onze flink het vergroten. foto is te zien hoe mooi droog de funderingsmuhandig hetshowroom aanbrengen inaan krappe

kruipruimtes. Dankzij het thermosďƒ&#x;es-

ren zijn geworden. Het droge klimaat in de kruipruimte is gunstig voor de houten balken en de

principe heeft het systeem een wonderDe werkzaamheden gebeuren nog uit het zicht, ver-

zijn de openingstijden wat aangepast, kijk voor de

scholen achter de garagedeur op de begane grond,

juiste openingsdagen op onze site www.kozijnenzo.

waar eerder onze opslag was. Een gedeelte van deze

nl. Kijk ook op www.facebook.com/kozijnenzo, hier

vergroting is al helemaal op orde en ingericht met de

vindt u foto’s van uitgevoerde werken.

lijk eect op de vloertemperatuur. Het

maakt de vloer nog warmer dan de lucht erboven, een fenomeen dat bouwkundigen aanvankelijk voor een groot raadsel

mooie en degelijke producten van HĂśrmann.

plaatste.

leidingen en ophangbeugels. Het systeem stopt zelfs betonrot, zo blijkt na 33 jaar praktijkervaring. Weg is ook die muffe, bedompte lucht die je soms in woningen aantreft.

Nieuwsgierig geworden? Het team van KOZIJN & ZO

Een warme vloer en droge kruipruimte, wie wil

Het afgelopen jaar zijn we dealer geworden van dit

ziet uw komst graag tegemoet.

dat niet? Ga nu naar www.tonzon.nl/vloerisolatie

Het Thermoskussen dankt zijn superieure isole-

Duitse topmerkaan en als kunnen rende werking hetHĂśrmann-specialist feit dat al het warmte-

wij u het uitgebreide assortiment garagedeuren en

voor meer informatie.

voordeuren tonen in het speciaal hiervoor ingerichte gedeelte van de nieuwe showroom.

Uw leren meubel weer als nieuw

Voor de kunststof kozijnen moet u nu nog naar

Bent u de kleur van uw bankstel helemaal zat of is het dermate verkleurd, steek dan uw licht eens op bij de specialisten van MARCO LEER. Daar geven ze weer kleur aan uw bankstel waardoor u er weer voor vele jaren met veel zitplezier van kan genieten.

LOVE IT...

MET AL JE danVRIENDEN kunt u deze begin volgend INjaar ook op de begane grond bezichtigen. Wij zullen onze showroomopACTIE KOMEN boven, maar als de gehele uitbreiding gerealiseerd is,

stellingen nogIN verder KOM OOK ACTIEuitbreiden met o.a. kunststof CHECK FIGHTCANCER.NL

voordeuren en openslaande deuren, zodat u nog eenvoudiger uw keuze kunt maken. Het allernieuwste SchĂźco kozijn met Hollandse Hoek zal in verschil-

Maak een afTpraak voor een koTtelooTFn vriKbliKvend be[oek aaOIuiTPf be[oek on[FTIowroom!

lende opstellingen verwerkt worden.

Van de uitvoering van bovengenoemde werkzaamheden t*OĂ?Ă?OEBHHFQMBBUTU; zult u geen hinder ondervinden en onze showtTDIFSQFQSJK[FO

tekening en geopend. Wij zijn room istJODMWFS[orging gewoon toegankelijk tFOBBOWraagformulieren.

gevestigd aan de Hoefsmidstraat 46B te Hoogvliet Noorderbreedte 9

(industrieterrein Gadering). Tijdens de kerstdagen 8081 PX Elburg Bel voor info: 0525-662204

www.franken-dakkapellen.nl

Revolutionaire vinding maakt koude vloeren warm

Nu te koop houtbeton Uitvinder schuttingen beloond vanaf â‚Ź 59,00 per meter Duurzaam Lintje incl btw incl plaatsen.

met Het

Marco Leer werkt volgens het in eigen huis ontwikkelde applicatiesysteem FACELIFT FOR LEATHERÂŽ. Een volkomen uniek procĂŠdĂŠ wat het leer de kleur geeft die u wenst maar die bovenal zorgt dat het leer soepel en “natuurlijkâ€? blijft. Na een inschatting van de te verwachten rest-levensduur van uw bankstel (minimaal 3 jaar) wordt een duidelijke en heldere offerte op tafel gelegd. Hierna kan uw bankstel (eventueel) worden gerepareerd en gereinigd. Een grondlaag, een nieuwe verflaag en

een finishlaag complementeren het geheel waarna het weer als nieuw bij u in de woonkamer staat voor een prijs die beduidend lager is dan de nieuwprijs. Marco Leer geeft drie jaar onverbiddelijke garantie dus wat let u om vandaag nog te bellen met 0186-603268 om een afspraak te maken voor zo’n ‘make-over’. Niet alleen uw leren bankstel is in goede handen bij Marco Leer maar ook (leren) kantoormeubilair, auto-interieurs etc. krijgen bij Marco Leer weer hun glans en vitaliteit terug.

Na

Marco Leer | Nijverheidsweg 31 | 3274 KJ Heinenoord | Telefoon: 0186 - 60 32 68 | www.marcoleer.nl

ROLLUIKEN ACTIE %G 40 RTIN

zame Dinsdag Den Haag Het DuurVraag nu in gratis offerte aan!!!

KO S GRATI102c Mandenmakerstraat ONTAGE 3194 DGMHoogvliet

zame Lintje opgespeld bij Ton Willemsen,

Open op afspraak

Ook kunt u bij ons terecht voor al uw stoffeerwerkzaamheden!

Voor

REGIO - Minister Plasterk heeft op Duur-

• Onderhoudsarm uitvinder en directeur van Tonzon BV. De • Duurzaam onderscheiding wordt sinds 2008 uitge• Rvs geschroefd reikt aan personen die zich op bijzondere • Voorzien vanop16hetmm wijze hebben ingezet gebied van plankdikte inTon dewerden schermen duurzaamheid. Naast dit jaar • Ook deuren leverbaar ook Wubbo Ockels en Kitty van der Heijden met metalenframe onderscheiden.

Wilt u eens komen kijken? Geen probleem! Marco Leer vindt u op het industriegebied Boonsweg in Heinenoord. Vanuit Dordrecht richting ‘s-Gravendeel via de Kiltunnel (â‚Ź 1,80) tot aan de afslag Blaaksedijk, industrieterrein Boonsweg oprijden. Na het caravanbedrijf gaat u rechtsaf. Marco Leer vindt u hier, op de Nijverheidsweg, in het eerste pand links.

Tel: 010 - 29 99 422

Minister Plasterk reikt op Duurzame Dinsdag het Duurzaam Lintje uit aan Ton Willemsen (TONZON). Foto: Simone de Greef.

Fax 010 - 29 99 423

Het Thermoskussen dankt zijn superieure isolerende

www.everlastproducts.eu

werking aan het feit dat al het warmteverlies door stra-

Revolutionaire vinding

ling wordt geĂŤlimineerd, terwijl de dikke stilstaande

Het juryrapport (link http://goo.gl/GqBQTS) spreekt

luchtlaag, die in het kussen wordt opgesloten, zorgt

over een revolutionaire vinding. Met een minimaal

voor een minimaal verlies door geleiding. Vloeren

gebruik aan grondstof en energie wordt een isolerend

worden daardoor sneller opgewarmd, bereiken een

effect bereikt dat met andere materialen niet eens

hogere temperatuur en houden ’s avonds de warmte

mogelijk is.

langer vast, waardoor de thermostaat eerder naar beneden kan.

Wie aan isolatie denkt, denkt vaak aan dikke dekens of platen die in een fabriek worden gemaakt. Ton

De unieke Thermoskussens worden gecombineerd

Willemsen is de uitvinder van het Thermoskussen, een

met een stevige folie op de bodem van de kruipruimte,

opvouwbaar isolatiemateriaal waarbij de benodigde

waardoor de kruipruimte opdroogt. Het droge klimaat

lucht pas op de plaats van bestemming in het mate-

in de kruipruimte is gunstig voor de houten balken en

riaal wordt opgesloten. Je zou kunnen zeggen dat hij

de leidingen en ophangbeugels en maakt een einde

de thermosfles flexibel heeft gemaakt. Het geringe

aan muffe, bedompte lucht.

volume is buitengewoon handig bij het aanbrengen in krappe kruipruimtes. Dankzij het thermosflesprin-

Ga naar www.tonzon.nl/vloerisolatie voor meer

cipe heeft het systeem een wonderlijk effect op de

informatie.

vloertemperatuur. Het maakt de vloer nog warmer dan de lucht erboven, een fenomeen dat bouwkundigen

TONZON BV, Enschede Tel. 053-4332391

aanvankelijk voor een groot raadsel plaatste.

Email info@tonzon.nl website www.tonzon.nl

GRATIS AFSTANDSBEDIENING

MET EEN ROLLUIK VAN ZONWERING OP MAAT VOELT U ZICH PAS VEILIG. NERGENS VOORDELIGER! Inbraakwerend Isolerend Geluidwerend Zonwerend

Gegarendeerd de kleinste rolluikenkast Luxe borstel in de geleider voor geluidsloze werking Speciale ophangveer 15 % energiebesparing

Bel nu voor een vrijblijvende offerte bij u aan huis Van Fabriek naar Klant

Zonwering Op Maat UW ZONWERING & ROLLUIKEN SPECIALIST

Kantoor Buizerdstraat 59 3291 SB Strijen

Tel 078-6743286 Mob 06-10926890 www.zonweringopmaat.nl E-mail info@zonweringopmaat.nl


6

Zicht op • nummer 10 - 2013

Kies nu voor een SNS Hypotheek met NHG Ga je een huis kopen of heb je verhuisplannen? Kies dan voor een SNS Hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Als je voor 1 januari 2014 een SNS Hypotheek aanvraagt, krijg je korting op de hypotheekrente.

COLUMN - Philip Potasse

Maak daarom nu een afspraak met een SNS Adviseur. Het eerste kennismakingsgesprek is op onze kosten. Bel 0900 - 18 50 of ga naar een SNS Winkel bij jou in de buurt.

Nieuwstraat 25-27 3201 EC Spijkenisse

Vraag voor 14 1 januari 20 aan en profiteer

merkt, zonder dat het ‘pijn’ doet. Je hypotheeklasten, rente en aflossing of premie, komen Mannen komen dus zogezegd van Mars en vrouwen elke maand terug. Elke maand schrijft de bank ze van Venus. Op aarde kruipen ze vaak bij elkaar in één van je rekening af. Hoe fijn is het dan als die behuis, dat ze samen kopen. Hier komt de financieel dragen vanaf morgen lager zijn dan nu het geval adviseur in beeld. Voor ons zijn deze stellen ‘starters’ is? Precies! Wij begrijpen dat. Daarom hebben op de woningmarkt. wij een actietarief bovenop de toch al lage rente van dit moment. Een hypotheek is een ingrijpende financiële beslissing. Denken mannen en vrouwen er anders over? Niet Bespaar flink op je maandlasten noemenswaardig. Mannen gaan meestal voor de Sluit je nu je hypotheek over naar een SNS Hypolaagste maandlasten, vrouwen kiezen meer voor theek met tien jaar vaste rente, dan krijg je een zekerheid: een wat hogere rente die voor een langere extra rentekorting. Deze kan een flinke bespaperiode vaststaat. De crisis heeft iedereen ring kan opleveren. Uiteraard geldt het actietavoorzichtiger gemaakt: mannen en vrouwen. Enkele rief ook als je een nieuw huis koopt of de rente jaren geleden wilden stellen vooral weten wat het

voor vijf jaar vast zet. Informeer maximale hypotheekbedrag was datmaar ze meteens hun naar jouw mogelijkheden. Immers, onze adviseur inkomens konden ‘krijgen’. Nu gaan ze meestal uitkan van

Verlaag je Ons (M/V) hypotheeklasten! eerste huis

exact berekenen wat jouw voordeel is. vragen ze een maandbedrag dat ze willen betalen en

REGIO - Het is je vast niet ontgaan. Opnieuw

namelijk naast eigen hypotheken ook Met hypode Nationale Hypotheek Garantie (NHG). NHG is

kondigde de overheid verdeEr wordt wel gezegd dattijdens mannenPrinsjesdag en vrouwen van een

theken aanbieden diversevan andere grote een hypotheek voorvan de aankoop een huis (tot

reandere bezuinigingsmaatregelen In koopkracht planeet komen. Over deaan. onderlinge verschillen

hypotheekverstrekkers. Zo kunnen wij je ook Je € 290.000 voor starters) voordelig én verantwoord.

gaan we er allemaal in meer of wordt mindere mate zijn boeken vol geschreven. En er geregeld

laten dehypotheekrente actie van bijvoorbeeld krijgtprofiteren een kortingvan op de die je

onderzoek naar gedaan, ook als het gaattreft om de iets op achteruit. Zo langzamerhand

tientallen euro’s per maand kan schelen. En mocht je Delta Lloyd.

geldzaken. Een paarons resultaten. economische crisis allemaal. Daarom is het

welk bedrag ze daarvoor kunnen lenen. Veiligheid voor

Ook als blijkt dat een hypotheek van een andere alles. aanbieder beter bij je past dan een SNS Hypotheek. Als enige bankofin kunnen wij Wij vertellen je graag je Nederland in aanmerking komt voor

ooit de hypotheek niet meer kunnen betalen en het

tijd om te besparen waar mogelijk. Het is tijd om

huis moeten verkopen, dan helpt de NHG meestal Kortom, je mag erop vertrouwen dat je in ge-bij

lenen vaker dan lenen je Mannen uitgavenpatroon eensvrouwen. kritischMannen onder de loep

het voorkomen een restschuld. Bijvoorbeeld als je sprek met onzevan adviseur altijd het beste advies

geldAls vanje een bank, vrouwen hulp teliever nemen. dat doet, beginvragen dan bijeerder je vaste

werkloos wordt. Of arbeidsongeschikt. Of past na een krijgt en een hypotheek die het beste bij

aan familie. laten rekeningen (veel)besparen langer lasten. GroteMannen kans namelijk dat je kunt

scheiding, als je niet langer door één deur kunt met je jouw wensen.

dan vrouwen. uitgaven Vrouwen hebben opliggen de maandelijkse voor jedoorgaans hypotheek.

man of je vrouw.

minder financiële kennis, maar ze presteren wel beter op de aandelenbeurs. Mannen geven meer geld uit, Actietarief maarjevrouwen zijn weer vaker Dit zijn Door hypotheeklasten nukoopverslaafd. te verlagen, be-

Philip Potasse

natuurlijk Hoe dan ook, tips zuinig je ingemiddelden. feite structureel zonder datom je het financiële ergernissen uit te praten duiken veelvuldig

SNS Bank

op in de bladen: er zijn verschillen.

SNSBank.Rotterdam@sns.nl Manager Klantgebied Rotterdam P.S. Een eerste gesprek bij ons is gratis. En als je voor 1 oktober 2013 een SNS Hypotheek met NHG aanvraagt, krijg je extra korting.

Reede 2a Brielle Tel: 0181-417264 www.dukdalfbrielle.nl Senioren • Aquasporten • Banenzwemmen

Baby-, dreumes-, peuter-, kleuterzwemmen Zwemmen voor zwangeren • Zwemmen en gezondheid

Maak uw tuin nu winterklaar! De schoonheidsbehandeling voor uw tuin van Snoey Tuinservice!

kan gaan bloeien. Snoeien, zodat alles weer mooi , dat is voor ons heel gewoon. Wij ruimen op en maken schoon sprieten. Weg onkruid, dode planten en ieten. imaal van uw tuin kunt gaan gen opt Wij zorgen ervoor dat u weer

Tarieven Snoey tuinservice. Uurtarief: Abonnement van 2 dagdelen (min. 4 uur) per maand: Abonnement van 4 dagdelen (min. 4 uur) per maand:

€ 33,75 € 31,50 per uur € 27,50 per uur

Bovenstaande tarieven zijn exclusief btw.

Snoey tuinservice Donjonweg 45 3233 AJ Oostvoorne Tel: 06-13840701 E-mail: snoeyron@hotmail.com

Reserverin gen voor 1 feb ruari 2014 krijg en 10% korti ng op onze to ch al voordelige tarieven!

Zondag 12 janu ari 2014 Ukkiem iddag in zwemba en activiteiten vo d Dukdalf, met or (aanstaande) diverse stands moeders met kids tot 6 jaar.

Baby-, dreumes-, peuter-, kleuterzwemmen Dit is een half uurtje zingen, spetteren en zwemmen met je kind in ondiep water. Het water is lekker warm, minimaal 30 graden Celcius. Er wordt op een speelse manier geprobeerd om kinderen vertrouwd te maken met water. Alle faciliteiten zijn aanwezig; er zijn aankleedkussens aanwezig en Maxi Cosi's zijn toegestaan in de zwemzaal. Zwemmen voor zwangeren Elke woensdagavond is er zwemmen voor zwangeren. Onder begeleiding van een docent wordt er bewogen (op muziek) in ondiep water. Bewegen in water stimuleert en ondersteunt de lichaamsfuncties die belangrijk zijn voor moeder en kind. Daarnaast is het leuk om andere aanstaande moeders te ontmoeten en ervaringen te delen. Interesse? Kom gerust een keertje meedoen, voor beiden activiteiten geldt dat je per keer kan betalen en je elke week kan instappen!


Zichtop op•• nummer nummer 6 10- -2013 2013 Zicht

7 9

Column

Tevens assortiment Alles groot onder één dak mode! bij

Care Mammacarespecialist Pigmentvlekken, Hair Speciaal: & Beauty Lekker in je vel met de huidtherapeut een goed seizoen en topkwaliteit in haarwerken Wat voor werk? om erdoe iets jijaan te doen! OUD-BEIJERLAND - Bij Hair & Beauty

in de Beijerse Hof 17 in Oud-Beijerland

REGIO - Die vraag krijg ik regelmatig te horen.

Een huidthera-

maar ookheel eenvervelend schoonheidsspecialiste, voor reden en zeker ook

COLUMN - De winter is in ik aantocht en de zon Als ik dan antwoord dat huidtherapeut benisin

Camouflage: peut is verplicht

nagelstyliste, pedicureu daarin en masseuse ingrijpend. Wij proberen te bege-zijn

ziekenhuis, gaat meestal eenhuid wenkbrauw alhet flink afgenomen in er sterkte. Onze wordt

zijn of haar ken- van een mooie camouflage is Met het uitzoeken

aanwezig. leiden, om een stukje van u over te nemen,

vragend omhoog. is een langzaam lichter enHuidtherapie pigmentvlekken diejong vorig

nis up-to-date te ook goed te verhullen. een pigmentvlek

dezeweg probeer ik daar eendeze kleinperiode beetje verandemeer te willen. Juist is bij uit-

en nascholingen. Coagulatie en cryotherapie:

zijn meerdere behandelmogelijkheden voor het

derd worden d.m.v. Coagulatie (verbranding) of

verminderen van deze zogenoemde hyperpig-

cryotherapie (bevriezing).

ALBLASSERDAM - Haarverlies is omuw wat kunt u niet alleen terecht voor haar,

houden via bij-

zodat u zich weer wat prettiger en zelfver-

beroep nogwerden, niet bij iedereen is, bij jaar nog wat minder lijken nu bekend ineens niet

leren kan ook natuurlijk”, aldus eigenaresse Jacqueline

ringgeschikt in te brengen. stek om deze vlekken aan te pakken. Er

“We geven gaat ook totale metamorfoses, maar alleen epizekerder voelen. v.d. Hoek. “Er wordt zoveel mogelijk op afspraak

gewerkt zodat we iedereen volle aandacht kunnen Ons bedrijf zet zich in voor de mensen met haargeven.” Soms is dit van tijdelijke aard, maar problemen.

ook vaak blijvend. Wij leveren maatwerk toupets

De knipbehandeling bijvoorbeeld wordt gestart met

echt haar en synthetisch, en ook plakprotheses,

Oud-Beijerland, telefoon. 0186-617676 of kijk op onze website voor verdere info: www.kappervanderhoek.nl.

verzorgende shampoo van Maria Nila (dit zijn plantaar-

VAN DER HOEK HAIR EN BEAUTY

alles is mogelijk. Wij zetten ons in om alles naar

dige producten zonder parabenen en sulfaten, beter

uw wens zo prettig mogelijk te laten verlopen.

voor het milieu en haar). Dan volgt er een conditioner

Ook regelen wij alles met de verzekering voor u.

Na het knippen wordt het haar in model gebracht met Maria Mila styling producten En natuurlijk ontbreekt

seren zich op een bepaald gebied.

peut een 4-jarige HBO-opleiding aan de facul-

mentaties

Zelf heb ik vorig

teit gezondheidszorg in Utrecht of Den Haag.

Natuurlijk is het bij al deze behandelingen

jaar de opleiding

Blekende producten:

belangrijk om de huid goed te beschermen tegen

Artsen schrijven vaak blekende crèmes voor die

de zon. Zonlicht verergert vaak de aandoening

de huid doen oplichten, vaak hydrochinon.

en is meestal ook de oorzaak van een pig-

Een huidtherapeut behandelt veel verschillende

in alle kleuren en modellen. Mutsjes, shawls;

of masker voor het haar (als het haar het nodig heeft).

peuten speciali-

Om het vak te leren, doorloopt een huidthera-

U vindt ons naast Albert Hein in de Beijerse Hof 17 in

een ontspannende wasmassage met een aangepaste

Uiteraard alles in overleg met u.

Veel huidtheraOpliggende pigmentvlekken kunnen ook verwij-

Hairconcept haarwerken. Maatwerk en confectie, in echt of synthetisch haar, voor vrouwen en mannen. Wij informeren u graag tijdens een vrijblijvend adviesgesprek over onze zeer uiteenlopende collectie

van vooraanstaande merken, onder andere Hairpower, Raquel Welch en Seasons. De modellen kiezen voor geen prothese. Samen kunnen wijzijn in allerlei varianten leverbaar, lang of kort haar, krullend of stijl, modern of klassiek. Daarnaast bieden wij u de hulp om uw haarwerk optimaal te onderhouden met een ruim aanbod aan verzorgingsproducten.

Mammacarespecialist het thuisadvies niet!

gaan kijken wat de mogelijkheden zijn. In onze Breng een bezoekje op onze website en bekijk ons 4 minuten durende filmpje op www.hairconcept.nl

Ook zijn wij Mammacarespecialist. Een borst-

speciaal Care Speciaal daarvoor ingerichte winkel met veel pri-

amputatie is een zeer ingrijpende gebeurtenis Plaatje compleet

2952 BHen Alblasserdam vacy een vakkundige Mammacarespecialist.

en overtuig uzelf van de mogelijkheden. Of vraag naar de folder bij uw Hairconcept dealer:

Newtonweg 16

Telefoon 06 - 14118765

in Verder het leven vanwe een vrouw. Ons bedrijf zet zich kunnen ook een kleurenanalyse doen, zodat daarom u weer een stukje eigenwaarde u altijdin deom juiste kleur heeft bij uw huid. Ook de schoon- Maak vrijblijvend een afspraak. Wij komen bij u

Hair & Beauty - knip-en heidsspecialiste gelijk wenkbrauwen kleuren terug te geven. Ukan kunt bijde ons terecht voor borst-als thuis, maar u kunt ook bij onsschoonheidssalon langskomen in de Beijerse Hof 17, 3262 OUD-BEIJERLAND de haarkleur veranderd is, zodat heten plaatje compleet daarvoor speciaal ingerichteVRruimte. protheses, lingerie en badkleding de hele t: 0186 - 61 76 76 wordt.Lounge-serie. De masseuse Anja van Lotte massagepraktijk mooie e: kantoor@kapsalonhairenbeauty.nl

nen bij mij terecht voor nazorg, littekenmassage

• pigmentstoornissen (lichte en donkere vlek-

mentvlek. kunnen door een goede en camouflDesondanks age.

Door middel van een peeling met bijvoorbeeld • acne;

ontstaan. Als u een afspraak met een huidtherapeut wilt

Peeling: ken);

bescherming toch nieuwe pigmentvlekken

glycolzuur of trichloorazijnzuur kan de bovenste • lymfoedeem;

maken, heeft u daar vaak geen verwijsbriefje

huidlaag verwijderd worden. Meestal onder• littekens;

Wilt meerWe weten entoegankelijk of de behandelingen voor unodig. zijn wat direct zoals

• lipoedeem; steund door een blekende crème.

dat heet. zijn Er zijn wel uitzonderingen, zoals bij mogelijk voor uw pigmentvlekken (ook

• brandwondlittekens; Laser:

vrijblijvend een afspraak voor een intakegesprek.

oedeemtherapie. wel hyperpigmentatie genoemd) maak dan

• wratjes/fibromen;

• ontsierende Door verhittingbloedvaatjes; worden de pigmentcellen kapot• moeilijk genezende wonden;

gemaakt waardoor het lichaam ze kan afvoeren.

• overbeharing.

zorgt voor ontspanning, net als de Pedicure Farley die

Haarwerken Alblasserwaard / Care Speciaal Openingstijden di: 09:00 - 17:30 wo: 09:00 - 17:30 Newtonweg 16, 2952 BH •Alblasserdam do: 09:00 - 17:30 • vr: 09:00 - 20:00 dus de handen worden ook mooi gemaakt en een Ook hebben wij een speciale kledinglijn van Telefoonnummer 06-141 187 65 za: 09:00 - 16:00 paraffinebad, dit maakt de handen superzacht. Kortom, Lobstar in huis. Dit is kleding voor vrouwen die Website: www.carespeciaal.nl

Bij vragen kunt altijd contact met een ons passend opneWe bekijken danu uw huid en geven men of u kunt vrijblijvend een afspraak maken

advies.

bij mij of één van mijn collega’s.

Ik wens iedereen een fijne nazomer toe!

de voeten masseert en verzorgt. Ze is ook nagelstyliste, Privacy

alles onder één dak bij Hair & Beauty!

brandwonden afgerond. Volwassenen en kinderen met een recente of oude brandwond kun-

huid- en vaatproblematiek zoals:

Wilt u meer weten? De huidtherapeuten van MediPraxis kunnen u

Groet, Joyce Wakker

tijdens een vrijblijvende afspraak nog meer feiten en fabels betreffende deze en andere huidproblemen vertellen.

Wij werken ook zonder afspraak! Gratis parkeren bij de Albert Heijn

www.medipraxis.nl

Slank, fit en vitaal .... Creëer meer sfeer in uw interieur .... Een leven lang! Bel voor een vrijblijvende figuuranalyse

Sfeervol de winter in!

ZOVEEL MEER DAN ENKEL AFSLANKEN

Dovre 350 CB

Dovre Vintage 35

Julianastraat 30 - (boven Wibra)

U kent ze wel: koude herfst- en winter- 3262 SJ Oud-Beijerland avonden. Dit zijn de momenten om met Tel: 0186-618 619 uw gezin in uw sfeervolle woonkamer te oud-beijerland@zlim.nl www.zlim.nl verblijven en dan mag een haard natuurlijk van 1350,- voor niet ontbreken.

van 2140,- voor

1075,-

1725,• Periodieke controle en advies (gratis en vrijblijvend • Volledige of gedeeltelijke gebitsprothese

Dik Geurts Jens H

Dik Geurts Lars 900

Jacobus 9

• Overkappingsprothese op implantaten • Frame prothese (staal skelet)

van 1625,- voor Sandra/44j. Betty/72j.

1325,- 19.5 kg - 6.3 kg - 115 cm

- 46 cm

van 1230,- voor Diny/59j

Maaike/36j.

Margriet/53j.

Nicolien/25j

- 12 kg

- 9 kg

- 19.7 kg

- 93 cm

- 73 cm

- 137 cm

• Reparatie of aanpassing van prothese

van 1795,- voor

1465,-

985,- 13 kg - 95 cm

VERGOEDING Gedeeltelijk of geheel door

ZATERDAG OOK GEOPEND ma 8.30 - 17.30 uur di 8.30 - 17.00 uur do 9.00 - 17.00 uur za 10.00 - 14.00 uur Pauze 12.00 - 13,00 uur

uw zorgverzekeraar Like en deel ons op facebook. Bij 150 likes wordt de tweede kuur Haardenvan• 10Kachels • Schouwen • Rookgasafvoer • Accessoires weken verloot!! Edisonstraat 6, 3281 NC Numansdorp - T 0186 62 27 58 - E info@brussaardwarmte.nl - www.brussaardwarmte.nl

Facebook: Zlim Oud- Beijerland


8

Zicht op • nummer 10 - 2013

Energiezuinige ITHO ECO-FAN centrale ventilatie-eenheid

Energie besparen makkelijker dan u denkt Energiezuinige ITHO ECO-FAN centrale ventilatie-eenheid

In een woning is goed ventileren zeer belangrijk. Door

. Deze ventilatie systemen draaien veelal 24 uur / per

en verbruiken daarom hetdan gehele jaar Energie besparendagmakkelijker u energie. denkt

de verbeterde Isolatie wordt de natuurlijke ventilatie

Deltageul 31 . 3251NG Stellendam . Tel 0187-493322 . www.de-eilanden.nl . info@de-eilanden.nl

steeds minder. Mensen brengen steedsismeer Goed onderhouden en tijdig vervangen ventilatieIn een woning goedtijd ventileren zeer belangrijk. ventilatiesystemen door eenvan veel zuiniger Door de verbeterde Isolatie wordt de natuurlijke

ventilatie afzuiging systeem kan u veel

binnenshuis door. En een goede luchtkwaliteit in de systemen door een veel zuiniger ventilatie afzuiging ventilatie steeds minder. Mensen brengen steeds energie kosten besparen.

Nu met 12 JAAR Eilanden garantie

meerbelangrijker tijd binnenshuis woning wordt daarom steeds voordoor. de En een goede systeem kan u veel energie kosten besparen.

Vaillant EcoTec Plus VHR 25-30/5-5 CW4

woning te vochtig wordt. Vocht allerlei die tot wel 83% minder energie verbruikt met dan de vergelijkwordt. veroorzaakt Vocht veroorzaakt allerlei problemen, producten. En in combinatie

€ 1495,00 incl. btw

schimmelvorming.

met Calormatic 350 klokthermostaat

Vaillant EcoTec Plus VHR 30-34/5-5 CW5 met Calormatic 350 klokthermostaat

€ 1550,00 incl. btw

Compleet geplaatst met 12 SEP 2013

jaar garantie

Bel ons voor meer informatie. 0187-493322

luchtkwaliteit in de woning wordt daarom steeds

De Itho CVE ECO RFT is een centrale

voorkomt dat de lucht in de woning te vochtig

energie verbruikt dan vergelijkbare

gezondheid.. Ventileren voorkomt datvoor de lucht in de De Itho CVE ECO RFT is een centrale belangrijker de gezondheid.. Ventileren ventilatie-eenheid die totventilatie-eenheid wel 83% minder zoals natte plekkenhoutrot op muren, en producten. installatie van een cvketel geven wij problemen, zoals natte plekken op muren, enhoutrot bare En in combinatie met de installatie van schimmelvorming.

u € 50,00 korting

een cvketel geven wij

De woningen zijn sinds Jaren ‘70 bijna allemaal voorzien van mechanische u J 50,00 korting ventilatie. Deze ventilatiesystemen ithoDe woningen zijn sinds Jaren ‘70 bijna allemaal ecofanworden vaak snel vergeten welke belangrijke functie ze hebben op het voorzien van mechanische ventilatie. Deze ventilatiebinnenklimaat . Deze ventilatie systemen draaien 24 uur / per dag en systemen itho-ecofanworden vaakveelal snel vergeten welke verbruiken daarom het gehele jaar energie. belangrijke functie ze hebben oponderhouden het binnenklimaat Goed en tijdig vervangen van

Feestdagen staan weer voor de deur!

Dineren in uw favoriete restaurant óf thuis…

REGIO - Buiten wordt het kouder en donkerder, terwijl de sfeer in huis de komende tijd, met de feestdagen in zicht, steeds warmer wordt. De kersttijd is een warme en ongetwijfeld de meest sfeervolle periode van het jaar. Saamhorigheid en samen zijn, worden als extra belangrijk ervaren aan het eind van het jaar.

Samen zijn, romantisch met z’n tweeën of met de hele

kerstdiners. Bijna elk restaurant of brasserie heeft voor

familie, versterkt de band met elkaar. Eén van de be-

u heerlijke kerstdiners op de kaart staan. Gevarieerde

langrijkste gebeurtenissen van de dag is het eten. Dat

gerechten, van vlees en vis tot vegetarisch. Voor elke

kan natuurlijk in de beslotenheid van je huis, maar het

liefhebber is er wel iets van zijn of haar gading bij.

diner kan tijdens de feestdagen natuurlijk ook excellent

U kunt overigens het beste al ruim voor de kerst uw

in een gezellig restaurant genuttigd worden…

plaatsen bij de restaurants reserveren, want over het algemeen is een kerstdiner in een kwaliteitsrestaurant

Een kerstdiner kun je zelf maken, geheel naar eigen

een populaire optie.

smaak en wensen, maar het is zeker zo lekker en sfeervol als u een tafeltje in een restaurant reserveert.

Of u nu thuis eet of in een restaurant; wij van ‘Zicht Op’

Diverse restaurants maken speciaal voor u de lekkerste

wensen u prachtige kerstdagen én smakelijk eten!

Nieuwe app en website voor patiënten met chemotherapie

Misselijkheid en overgeven zijn ingrijpende en vaak voorkomende bijwerkingen bij chemotherapie. Ze vormen een behoorlijke extra belasting. Terwijl gewone, dagelijkse dingen als het huishouden, uit school

halen van de kinderen of kleinkinderen, eten en drinken dan vaak al zo zwaar zijn. Ondanks de verschillende behandelingsmogelijkheden komen deze bijwerkingen helaas regelmatig voor.

motherapie moeten ondergaan blijkt, dat misselijkheid, haarverlies en braken als meest belastende bijwerkingen worden gezien. Toch vinden zij het niet altijd makkelijk om met hun behandelaar over de bijwerkingen te praten.

8 op de 10 mensen krijgen in mindere of meerdere mate last van misselijkheid en 6 op de 10 mensen van braken na vooral intensieve chemotherapie. Deze bijwerkingen worden door patiënten die aan een chemotherapie beginnen vaak ook genoemd als een van hun grote angsten. Daarnaast kunnen ze van negatieve invloed zijn op de motivatie om de behandeling af te maken.

Er is een nieuwe app ontwikkeld voor patiënten die chemotherapie moeten ondergaan. Met de app ‘Hoe voelt de chemo?’ kunnen patiënten eenvoudig in een dagboek bijhouden hoe zij zich voelen tijdens chemotherapie. De informatie uit zo’n dagboek kan van groot belang zijn voor artsen en oncologisch verpleegkundigen om de behandeling optimaal in te kunnen stellen. Deze app is te downloaden op iPhone, iPad en Android telefoons en -tablets.

Uit onderzoek onder patiënten die che-

Het bijhouden van het dagboekje is heel eenvoudig. Per type chemokuur kan de patiënt elke dag een aantal vragen invullen. Bijvoorbeeld door op vragen als ‘hoe voelde je je vandaag’ of ‘was je vandaag misselijk’ met een balkje van groen naar rood te schuiven, tot het punt dat overeenkomt met het gevoel van die dag. Ja/ nee-vragen als ‘moest je vandaag braken’ of ‘had je ergens pijn’ kunnen worden beantwoord door het bekende smartphoneschuifje op ‘aan’ of ‘uit’ te zetten. Met behulp van deze app zijn bijwerkingen aldus veel beter in kaart te brengen. Het bijhouden is eenvoudig en kost nauwelijks tijd. Er kunnen rapportages worden gemaakt en de resultaten kunnen ook direct naar de arts of verpleegkun-

dige worden gemaild ter voorbereiding op een volgend gesprek. Er is bovendien een nieuwe website ontwikkeld voor patiënten die last hebben van misselijkheid en braken als gevolg van chemotherapie. De site www.misselijkheidenbraken.nl is ontwikkeld om een dialoog tussen patiënten en oncologiespecialisten te stimuleren over het voorkómen van misselijkheid en braken bij chemotherapie. De website legt uit wat patiënten zelf kunnen doen om de bijwerkingen zo veel mogelijk tegen te gaan. Daarnaast helpt de site om klachten bespreekbaar te maken en de best mogelijke behandeling te krijgen om misselijkheid en braken zo veel mogelijk te voorkomen.


Zicht op • nummer 10 - 2013

9

Servitall voor langere levensduur computers, printers en voedingen én een beter milieu

‘Wat anderen niet kunnen, repareren wij wel’

SPIJKENISSE - Als het aan Servitall ligt, worden laptops, computers, laserprinters en voedin-

op een schip zodat deze zonder al te veel vertraging

vangen. “Klanten van de webshop kunnen via iDeal

gen niet langer weggegooid op het moment dat ze iets gaan mankeren. “Reparatie is niet te

toch verder kon varen en niet hoefde te wachten

betalen.”

duur, dat bewijzen wij al ruim 10 jaar! Bijna alle laptops en laserprinters kunnen wij betaal-

op een nieuwe monitor, die speciaal voor dat schip

baar herstellen” , aldus Eric Meijer. Samen met Rolf Zonruiter is hij eigenaar van het bedrijf

gemaakt moest worden. “Waar een ander een klus

Milieu sparen

Servitall aan de Theemsweg 83 in Spijkenisse.

laat liggen en het opgeeft, gaan wij toch een stukje

Iedereen kan een steentje bijdragen aan het verbete-

verder. Dat zien wij juist als een uitdaging. We horen

ren van het milieu, ook op printergebied. Op www.ser-

“Servitall geeft drie maanden garantie op reparaties

Uitdaging

vaak van klanten dat ze al ergens anders zijn geweest

vitall.com staan tips waarmee u kunt helpen het milieu

en we zien maar heel weinig klanten terug met pro-

Zo herstelde Servitall de printer van de weegbrug

waar reparatie niet mogelijk was. Wij helpen de klant

te sparen. Wanneer printers defect raken, worden zij

blemen.” Reparatie van apparatuur waar veel andere

van Esso, een printer die bonnen print met daarop de

dan alsnog omdat wij de reparatie vaak wél kunnen

vaak simpelweg vervangen, terwijl het meestal slechts

bedrijven niet eens aan willen beginnen, bleek een

gewichten van vrachtwagens. “Deze printer was een

uitvoeren.”

een kwestie is van onderhoud. Een onderhoudsbeurt

gat in de markt dat Servitall sinds eind 2002 opvult.

fabricaat van een Amerikaans bedrijf dat niet meer

“Er is veel vraag naar reparatie. Omdat het repareren

bestaat. Als de printer niet gerepareerd kon worden,

Zowel de zakelijke als de particuliere klanten weten

ters, businessjets en designjets kunnen gerepareerd

van een professionele laserprinter niet zo duur is als

moest er een nieuwe weegbrug komen. Terwijl

Servitall inmiddels goed te vinden; ook op internet

worden omdat daar bijna alle onderdelen voor te

een nieuwe printer kopen, is reparatie altijd de moeite

anderen aangaven de printer niet te kunnen repareren,

waar het bedrijf opvalt door de scherpe prijzen o.a.

leveren zijn, ook van oudere series. Servitall koopt ook

waard”, aldus Meijer. Servitall repareert veel laptops,

konden wij dat wel. We haalden hem uit elkaar, maak-

voor toners. “Als dienstverlenend bedrijf repareren

printers uit faillissementen die, geheel gereviseerd en

computers en bijbehorende apparatuur van A-merken

ten er zelf nieuwe onderdelen voor en zetten die erin.

we veel laptops met gebroken verbindingen van de

met garantie, weer verkocht worden. Dat is de groene

als HP. Ook computervoedingen met een afwijkende

En opgelost was het probleem. Een nieuwe weegbrug

stroomaansluiting. Wij hebben van de meeste lap-

kant van Servitall, want zo helpt Servitall de afvalberg

afmeting worden door Servitall gerepareerd, evenals

was niet meer nodig.” Een andere keer herstelde Ser-

tops de DC connectoren op voorraad. Door deze con-

kleiner te houden. “Deskjetprinters kunnen wij helaas

defecte plc-industriële computers.

vitall een heel speciale monitor van een radarsysteem

nector te vervangen, hoeft er geen nieuw moeder-

niet repareren omdat de benodigde onderdelen niet

bord in de laptop geplaatst te worden. Bij 90% van

worden geleverd door de fabrikant”, meldt Eric Meijer.

de laptopreparaties die wij verrichten, is er sprake

“Hierdoor verdwijnen onnoemelijk veel printers op de

van een gebroken connectorverbinding.” Andere pro-

afvalberg.” Servitall meent dat de grote fabrikanten

blemen met laptops die Servitall tegenkomt, worden

hierin ernstig tekortschieten. Veel bedrijven en fabri-

veelal veroorzaakt door vuil in de laptop. Doordat

kanten kunnen een voorbeeld nemen aan Servitall, dat

veel mensen regelmatig lange tijd met een laptop op

ook nog eens in eigen beheer door middel van kleine

schoot werken, brandt er regelmatig door oververhit-

projecten gereviseerde computers een nieuw leven

ting een chip op het moederbord door. “Met een lap-

geeft in bijvoorbeeld scholen in Suriname.

is goedkoper dan een nieuwe printer. Alle laserprin-

top op schoot worden de ventilatiegaten afgesloten. Ik adviseer mensen die zo willen werken altijd om een plankje op schoot te leggen en daar de laptop op te zetten”, aldus Meijer. “verder vervangen wij ook de defecte chips op het moederbord.” En ander onderdeel van Servitall is de webshop met toners, printer- en laptoponderdelen. In diezelfde webshop vindt u een gedeelte met uitleg en foto’s. Daar staat precies in uitgelegd hoe het apparaat uit elkaar te halen en de defecte onderdelen te ver-

Meer informatie via www.servitall.nl • Servitall BV • Theemsweg 83, 3201 LT SPIJKENISSE • 0181-632243 • www.servitall.nl • info@servitall.nl


10

Occasionspecial

Zicht op • nummer 10 - 2013

De hele maand december:

APK keuringen reparaties & onderhoud Verkoop gebruikte auto's

Bij de uitvoering van een grote beurt aan uw auto of motorfiets en bij elke winterwielenwissel een waadecheque van 10 euro kado voor een Float sessie bij Float Sensations Numansdorp.

Honda Civic

Opel Vectra

Mazda Demio

€ 3150,-

€ 3950,-

€ 3650,-

Accu controletest 10,- euro

Fiat Idea

Deawoo Lacetti

Volvo 850 2.5

Wintercheck (incl. accutest) 19,95 euro

€ 3150,-

€ 3150,-

Meeneemprijs : € 850,-

Volkswagen Transporter

Volvo V40 ;1.8

Fiat Punto

€ 3750,-

€ 2250,-

€ 4250,-

Peugeot 206

Fiat Stilo 1.6 16V

€ 2450,-

€ 1850,-

Bouwjaar: 2001 • Km.stand: 213842 Kleur: Grijs • Airco, Centr.deurvergr. + afst.bed., Elc. Ramen, L.M velgen 16 inch, stuurbekr., Trekhaak

Bouwjaar: 2004 • Km.stand: 170428 Kleur: groen • Airco, Radio/cd, Centr. Deurvergr. + afst.bed., Elc. Ramen.

Bouwjaar: 2001 • Km.stand: 225233 Kleur: Grijs • Airco, Radio/cd, Centr. Deurvergr. + afst.bed. , Elc ramen, L.M velgen.

Like ons op Facebook

Bouwjaar : 2002 Km stand :59308 Kleur: Grijs Elc.Ramen

Bouwjaar: 2004 • Km.stand: 105147 Kleur: Grijs • Radio/cd., Centr. Deurvergr., Elc. Ramen, L.M. velgen, Stuurbekr., Airco

Bouwjaar 2000 • Km.stand: 186160 Kleur: Blauw • Radio/cd, Centr. Deurvergr. Elc ramen.

AutoTasMo Havenstraat 33 • 3281 XD NUMANSDORP Tel. 0186-681204 • www.autotasmo.nl • info@autotasmo.nl

Bouwjaar: 2003 • Km.stand: 199416 Kleur: grijs • Radio/cd,Centr.deurvergr., Elc.ramen, Boordcomp., Climate control

Bouwjaar: 1999 • Km.stand: 186077 Kleur: Bruin • L.M velgen, Elc. Deurvergr., Stuurbekr., Airco, Elc. Ramen.

Bouwjaar: 2002 • Km.stand: 172000 Kleur : Rood • Radio,CD, Centrale deurvergr met afstdb, Stuurbekr, Elc. Ramen,Airco

Bouwjaar: 1994 • Km stand :277000 Kleur: Groen • Stuurbekr,Trekhaak, APK tot 01-06-2014

Bouwjaar: 2005 • Km.stand: 80401 Kleur: Blauw • Stuurbekr., Airco, Elc.ramen, Centr.deurvergr., Audio, L.M velgen.

Autoservice van Nes en Grauss Willem Beukelszstraat 8 3261 LV Oud-Beijerland Tel: 0186-629290

www.autoservicevannes.nl • autoservicevannes@hotmail.com

Antonie van Leeuwenhoekstraat 7 3261 LT Oud-Beijerland Tel: 0186 - 629 340 | Fax: 0186 - 629 342 info@ochw.nl • www.ochw.nl Honda Civic Hybrid

Honda Insight Hybrid

Opel Corsa 1.2

Hyundai Tucson 2.0

Lexus IS220

Leer/Bodykit Bouwjaar: 2008

Bouwjaar: 2009 Kilometerstand: 93.000 km

5-Deurs • Airco • Veel Opties Bouwjaar: 2007

Leer/Navi • Bouwjaar: 2008 Kilometerstand: 118.000 km

Brandstof: Diesel • Veel Opties Bouwjaar: 2006 Nieuwstaat

Prijs: € 8.940

Prijs: € 9.640

Prijs: € 6.740

Prijs: € 9.740

Prijs: € 9.940

Citroen C5 1.8 Nieuw Model

Citroen C6 2.7 V6 HDI

Opel Astra GTC 1.4

Peugeot 107 XS

Hyundai I30 2.0

Navi • Bouwjaar: 2009 Kilometerstand: 67.000 km

Alle Mogelijke Opties Bouwjaar: 2006

Airco • Bouwjaar: 2007 Kilometerstand: 93.000 km

Airco • Automaat Bouwjaar: 2010 Kilometerstand: 30.000 km

Eye-Catcher • Leer • Uniek Mooi Bouwjaar: 2007

Prijs: € 11.940

Prijs: € 12.940

Prijs: € 7.940

Prijs: € 6.940

Prijs: € 8.440

VW Golf 1.9 TDI Variant

Alfa Romeo 159 1.8 Sedan

Fiat Bravo 1.6 JTD

Hyundai Santa-Fe 2.0 16v

Chevrolet Aveo 1.4 Sedan

Panoramadak Bouwjaar: 2008 Kilometerstand: 125.000 km

Leer • Veel Opties Bouwjaar: 2008 Kilometerstand: 89.000 km

Airco • LMV • Aantal deuren: 5 Bouwjaar: 2008 Kilometerstand: 136.000 km

Airco • 4 Nieuwe banden Bouwjaar: 2004

Sport • Airco • Mooie Auto Bouwjaar: 2007

Prijs: € 10.940

Prijs: € 9.940

Prijs: € 7.940

Prijs: € 4.440

Prijs: € 4.999


11

Zicht op • nummer 10 - 2013

Uniek in Nederland… De Kerstman woont in Brielle! REGIO - Ieder land heeft zijn eigen Kerst-

De Kerstman woont in Brielle!

man. Amerika zelfs twee! Wie het is, weet geen sterveling. Door een toeval is Godfried Bomans erachter gekomen dat de Nederlandse Kerstman in Brielle moest wonen, waar hij een teruggetrokken bestaan leidt. Huis op de Noordpool? Huis in Amerika? Nee, toch? Echt in Brielle! Vanaf 11 tot en met 24 december woont de Kerstman in Brielle. Alle kinderen, papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en iedereen die de Kerstman wil zien en wil bezoeken kan terecht in het Brielse Kerstmanhuis (St. Catharijnehof 8,

vaderlandse geschiedenis, te ontdekken. Zeker in de winter

3231 XS Brielle).

is er in en rond Brielle veel te doen en te beleven. Een prettig winkelbestand, de Sint-Catharijne Kerk, het museum,

In het huis mogen kinderen een kijkje nemen in de slaap-

de oude vesting, de vele monumenten en een gevarieerd

kamer van de Kerstman, de werkplaats en slaapkamer van

aanbod aan eet- en uitgaansgelegenheden dragen hier als

de elfjes, de slaapkamer van de rendieren, de schoor-

vanzelfsprekend een steentje aan bij.

steenkamer en niet te vergeten de bakkerij! Verder is er de interactieve arrenslee, waar kinderen zelf kunnen ervaren

Kerstsfeer is in Brielle volop aanwezig! De grote kerstboom

hoe het is om de cadeautjes in de arrenslee te plaatsen, en

op de markt, het centrale en schitterende middelpunt van

kunnen bezoekers naar de tentoonstelling “De Kerstman

de oude vesting, de sfeervol verlichte straten, regelmatige

pakt in”. Getoond worden historische boeken over de

muziek in de straten en kerstmarkten maken een bezoek

Kerstman vanaf 1900 tot heden en de viering en betekenis

aan Brielle in deze periode zeker de moeite waard!

van Kerst. Speciale aandacht is er voor het ontstaan en de geschiedenis van Het Merula Weeshuis, een van de oudste

Ook de omgeving van Brielle leent zich uitstekend voor het

monumenten van Brielle. Én uiteraard zijn de Kerstman en

doen van allerlei activiteiten. Met één van de mooiste duin-

zijn elfjes ook aanwezig om de kinderen te begroeten!

gebieden van Europa in de achtertuin hoeft men zich echt niet te vervelen. Geniet van wat Brielle te bieden heeft!

Er waait een frisse wind

Buiten het huis worden de bezoekers met een speurtocht geleid langs de prachtige historische plekken in Brielle.

Wilt u Kerst in Brielle beleven en het Kerstmanhuis bezoe-

Deze speurtocht biedt iedereen de mogelijkheid om deze

ken?! Op www.brielle.nl en

knusse en gezellige plaats, die de grondlegger is van de

www.hetbrielsekerstmanhuis.nl vindt u alle informatie.

De Bazuin en Pop-Up vieren samen kerst

Kerstshow ‘All you need is X’mas’ in theater Zuidplein REGIO - Theater Zuidplein in Rotterdam is zaterdag 21 december het decor voor een bijzondere Oud-Beijerlandse ontmoeting. Harmonieorkest De Bazuin en popkoor Pop-Up zetten daar samen de unieke kerstshow ‘All you need is X’mas’ op de planken. Kom in de

door Spijkenisse. Een nieuwe vorm van vmbo onderwijs, gericht op de toekomst.

10 redenen om voor MY college te kiezen.

1.

We zorgen ervoor dat leerlingen alles uit zichzelf weten te halen.

2.

We leren ze ontdekken en onderzoeken, hun talenten herkennen.

3.

We leren hen zich te verbinden met de samenleving.

4.

5.

kerstsfeer en zorg dat u er bij bent.

‘All you need is X’mas’ wordt een avond vol kerstmelo-

vaak zoeken naar betaalbare, goede ruimte, theater

dieën en bekende kerstmeezingers als ‘It’s gonna be a

Zuidplein vinden wij een mooi alternatief”, zegt Peter

cold Christmas’, ‘Rudolph the rednosed reindeer’ en ‘All

van Raamsdonk, voorzitter van De Bazuin. “En precies

I want for Christmas’. De Bazuin speelt met het orkest

de goede plek om met familie of vrienden sfeervolle

de muziek uit de topkerstfilm ‘Home Alone’ en zorgt live

kerstdagen in te luiden.”

voor de muzikale begeleiding bij beelden uit de film ‘The Snowman’. Pop-Up maakt het kerstgevoel compleet met

De afgelopen weken is er al druk gerepeteerd door beide

nummers als ‘Winter Wonderland’ en ‘When a Child is

verenigingen. Begin december ontmoetten muzikanten

born’.

en koorleden elkaar voor de eerste gezamenlijke repetitie. Dirigent Hendrik Stinders van De Bazuin en dirigente

Het is voor de eerste keer dat beide muzikale verenigin-

Inge Rambags van Pop-Up zijn aan de slag gegaan om

gen samen op het podium staan en een show verzorgen.

orkest en koor klaar te stomen voor een wervelende

De samenwerking komt voort uit het feit dat popkoor

kerstshow.

Pop-Up sinds begin dit jaar het gebouw van De Bazuin huurt voor de repetities. Al bij de eerste besprekingen

Kaartjes voor ‘All you need is X’mas’ kosten J 12,50 en zijn

kwam het idee op tafel om samen een concert te geven.

verkrijgbaar bij www.theaterzuidplein.nl of op 010-203 02 03. Het concert begint om 20.00 uur, de zaal gaat

Pop-Up heeft al eerder concerten gegeven in Zuidplein

om 19.30 uur open. Voor meer informatie: kijk op www.

en is heel tevreden over het sfeervolle theater. “Het is

debazuin.eu of www.popupkoor.nl.

6.

We zorgen voor een veilige en vertrouwde omgeving.

7.

We zijn flexibel en altijd in beweging, begrijpen de tijdgeest.

8.

We werken intensief samen met ouders, vervolgonderwijs en bedrijfsleven.

We helpen hen een juiste houding en goed gedrag te ontwikkelen.

9.

We inspireren onze leerlingen gelukkig en succesvol te worden.

We staan met z’n allen voor duidelijke kaders en structuur.

10.

We stellen de leerling centraal, alles draait om hen.

OPEN DAG 18 JAN.

MY college - Zinkseweg 2 3201 KZ Spijkenisse Tel: 0181-622033 - Fax: 0181-625922 www.my-college.nl - info@my-college.nl MY college_adv 129x 378mm_01.indd 1

02-12-13 11:43


12

Zicht op • nummer 10 - 2013

GROOT EINDEJAARS-SPECTAKEL!! ZATERDAG

Do / Vr

19 0 2

BER DECOPEM AVOND? KO e Kijk op onze sit

KOOPZONDAG

21 22

DECEMBER

BER DECOPEM ZONDAG?

10.00 - 17.00

1e voordeel

KO e Kijk op onze sit

Ma / Di

23 4 2

DECEMBER 09.30 - 17.30

1e Kerstdag

2e Kerstdag

DECEMBER

DECEMBER

Vrijdag

Zaterdag

BER DECEM AVOND?

DECEMBER

KOOPZONDAG

25 26 27 28 29 Gesloten

11.00 - 17.00

KOOP e Kijk op onze sit

10.00 - 17.00

BER DECOPEM ZONDAG? KO e Kijk op onze sit

BTW VOORDEEL

+ BALLONPRIK-

2e voordeel

A

EXTRA KORTING AANGEBODEN DOOR SANI-DUMP

E I CT

+ GEEN PRIJSVEHOGING

3e voordeel

* Vraag in de winkel naar de voorwaarden

NU NOG KOPEN VOOR DE PRIJZEN VAN 2013 UITLEVEREN 2014

DIT OP ONZE TOCH AL LAGE PRIJZEN!!!

KOM LANGS VOOR DEZE EN NOG MEER SPECTACULAIRE ACTIES EN AANBIEDINGEN

SANIDUMP Spijkenisse Lucebertstraat 32

KIJK VOOR ALLE

VESTIGINGEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.SANIDUMP.NL 3 2


Zicht op • nummer 10 - 2013

13

Float Sensations: Wellness in Numansdorp zijn om samen te floaten. Wilt u niet alleen floaten, neemt u toch uw partner, vriend of vriendin mee? Om de wellness ervaring compleet te maken, is er ook een infrarood cabine en is er plaats voor vier personen bij de knabbelvisjes. Zowel de floatbaden als de infrarood cabine bevinden zich in aparte kamers met een eigen douche om de rust en privacy te garanderen. Mocht u daaraan behoefte hebben, dan kunt u zich na de float-sessie ook nog laten masseren bij de inpandige schoonheidssalon Salon Amaranthus. van Float Sensations kan alles ingevuld worden wat u De diverse behandelingen zijn uiteraard ook te

maar wenst.

combineren! Wat dacht u van het Warmte Arrangement? Eerst in de infraroodsauna, gevolgd door een

Nieuwsgierig geworden? U vindt Float Sensations aan

NUMANSDORP - Hoeksche Waarders hoeven het eiland niet meer af om een dagje te ontspan-

float-sessie? Of de Fish ’n Float, met de knabbelvisjes

de Torenstraat 20 in Numansdorp. Voor reserveringen

nen in de sauna. Sinds maart is aan de Torenstraat 20 in Numansdorp Float Sensations ge-

en een float-sessie. Wilt u liever een sessie cadeau

kunt u bellen naar 0186-769 056. Meer informatie

vestigd. In het gebouw, bij velen bekend als het oude muziekgebouw, is een intiem en sfeervol

geven? Dat kan natuurlijk ook. Op de cadeaubonnen

vindt u op www.float-sensations.nl.

wellnesscentrum gemaakt.

In deze drukke en stressvolle tijden is er een duidelijke

de opwaartse kracht van het zoute water blijft het

behoefte aan ontspanning. De ultieme ontspanning

lichaam zonder inspanning drijven. De combinatie

wordt bereikt met floaten, ongestoord drijven op

van volledig ontspannen spieren en het warme water

zout water met een temperatuur van 36,5° C. Door

zorgen voor een gewichtloos, zwevend gevoel. Helaas zat voor de Hoeksche Waard het dichtstbijzijnde float centrum in Rotterdam bij het Centraal Station. Het drukke verkeer en de hoge parkeertarieven doen een groot deel van de ontspanning weer teniet. Nu is floaten dus ook mogelijk in de Hoeksche Waard, in één van de duo-floatbaden van Float Sensations. Het unieke van deze baden is dat ze ruim genoeg

‘Slecht nieuws, wat nu?’ Je krijgt te horen dat je kanker hebt. Vanaf het moment dat het besef is doorgedrongen staat je wereld op z’n kop. Je leven wordt overhoop gehaald.

Het overkwam Koos Veen toen hij de diagnose prostaatkanker kreeg: ‘Ineens ben je kwetsbaar. En in gevaar. Je leven wordt overhoop gehaald, je worstelt meteen met 1001 vragen. En tegelijkertijd moeten er belangrijke beslissingen worden genomen. Bijvoorbeeld over de behandeling.’ De uroloog legt Koos vier verschillende behandelmethodes voor. Hij moet zelf kiezen, binnen tien dagen. Daar sta je dan. ‘Je bent eerst verbaasd, omdat je denkt dat je een uitgestippeld traject ingaat. Maar de waarheid ligt anders, er zijn keuzes. Dan maakt zich een soort informatiehonger van je meester.’ Hoe kun je nu een verantwoorde

Koos Veen met Monique Wijsman. “In Monique vond ik iemand met kennis van zaken, die achter mij stond en naar mij wilde luisteren.”

keuze maken over zoiets ingrijpends? Koos vuurt zijn vragen af op de uroloog, die gelukkig alle tijd neemt voor zijn nieuwe patiënt. En Koos wordt gewezen op de Kanker Infolijn, waar je altijd terecht kunt voor een luisterend oor en hulp. Persoonlijke vragen Monique Wijsman, een zeer ervaren oncologie- en wijkverpleegkundige, deelt haar ervaring sinds januari 2011 bij KWF Kankerbestrijding als één van de gezichten achter de KWF Kanker Infolijn: ‘Patiënten, vrienden en familie kunnen bij ons terecht met vragen over behandelingen, psychosociale zorg of praktische kwesties, zoals: ‘Hoe moet het met mijn werk?’ Geen vraag is te gek.’ Koos: ‘Monique gaf mij de informatie die ik nodig had om een weloverwogen keuze te maken. Iedereen hielp ons heel vriendelijk en geduldig met alles wat er op ons pad kwam. Ik had intussen veel informatie gekregen en gevonden, dat maakte het extra moeilijk tot een keuze te komen. Fantastisch dat ik in Monique iemand vond met kennis van zaken en die ook nog eens alle tijd nam voor een goed gesprek.’ Vertrouwen Tijdens een gesprek met de radioloog kwam echter de zogeheten ‘brachytherapie’ ter sprake. Met een naald worden daarbij zeer gericht kleine stralingsbronnen in de prostaat ingebracht, direct bij het aangetaste weefsel, waardoor het gezonde weefsel gespaard blijft. In maart 2012 heeft Koos deze therapie succesvol ondergaan. Bang voor terugkeer van de kanker is hij niet. Hij heeft vertrouwen in de toekomst.

KWF Kankerbestrijding is er ook voor al uw vragen over kanker Bel gratis, net als Koos, de KWF Kanker Infolijn (0800 022 66 22) of kijk eens op www.Kanker.nl. Hier vindt u betrouwbare medische informatie. Ook kunt u uw vragen voorleggen aan (ex)patiënten en naasten, en meepraten in discussiegroepen.

En in de mensen van de Kanker Infolijn. Koos: ‘Wat ik fantastisch vind is dat de donateurs van KWF Kankerbestrijding er samen voor zorgen dat zo’n telefonische

hulplijn kan bestaan en elke dag, van ’s ochtends negen tot ’s avonds zes, door deskundigen wordt bemand. Je doet nooit een vergeefs beroep op 0800 0226622!’

‘Wat ik altijd gemist heb, is contact met leeftijdgenoten’ In mei 2006 krijgt Linda te horen dat ze een hersentumor heeft. In datzelfde jaar ondergaat ze zes weken bestraling. Zes jaar lang blijft de tumor stabiel. Linda leeft haar leven zoals anderen van haar leeftijd. Ze werkt, sport en krijgt zelfs in 2011 een dochtertje. Haar ziekte speelt geen grote rol. Tot blijkt dat de tumor in 2012 groter is geworden. Er volgt een hersenoperatie die succesvol verloopt. En ondanks de nabehandeling met chemokuren bouwt ze langzaam haar leven weer op. Niet wijzer of vrolijker van internet Linda: ‘Toen ik hoorde over de tumor, deed ik wat veel mensen doen: ik ging via Google op zoek naar informatie en mensen met dezelfde diagnose. Surfend over het internet kwam ik er al snel achter dat ik daar niet wijzer van werd, en al helemaal niet vrolijker. Ik kwam op verschillende plekken terecht, betrouwbare en onbetrouwbare. Las verhalen die ik helemaal niet wilde lezen, over mensen die dood gingen. Kanker.nl biedt hier een antwoord op. Met relevante en betrouwbare informatie en de moge-

lijkheid om lotgenoten te vinden aan de hand van vergelijkingscriteria als leeftijd, met of zonder kinderen, werkend of niet en behandelsoorten.’ Wisselwerking Kanker.nl en lotgenotenbijeenkomsten ‘De behoefte aan contact met lotgenoten groeide bij mij. Ik bleef met vragen of gevoelens zitten waar je met niet-lotgenoten niet over kunt praten. Via Kanker.nl kun je laagdrempelig lotgenoten vinden, vragen stellen of deelnemen in discussies.’


U bent eurarchitectuur, bij ons gegarandeerd vantuinontwerp, Gespecialiseerd in: door inwoners meubel- en spulletjes verkocht dan nu een plek voor zaterdag 7 september verkoopstyling, hypnotherapie, verlichuit de Hoeksche Waard. Heeft u en stuur een e-mail naar info@planzet.nl. Na de offerte afspraak krijgt u van kwaliteit, en krijgt dan ook schrifte•uit Binnenen buitenschilderwerk verkoopstyling, hypnotherapie, verlichde Hoeksche Waard. Heeft u en stuur een e-mail naar info@planzet.nl. tingsadvies, Tai Chi Tao - Chinese beweuw zolder of schuur opgeruimd en lijke garantie op uwTaischilderwerk. •uw Houtrot tingsadvies, Chi Tao - Chinese bewezolderherstelwerkzaamheden of schuur opgeruimd en ons binnen 5 dagen een keurig, wilt u spullen verkopen? Reserveer wilt u spullen verkopen? Reserveer dan nu een plek op ons Klein dan nu een plek op ons Klein Waterlooplein. Zicht op • nummer 10 - 2013 Waterlooplein.

14

De kosten voor een plek van 2x2m zijn De kosten voor een plek van 2x2m zijn â‚Ź 3,50 en voor een plek van 3x3m betaalt u â‚Ź 3,50 en voor een plek van 3x3m betaalt u â‚Ź 7,50 voor de hele dag. â‚Ź 7,50 voor de hele dag.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Janine GĂśbel Schildersbedrijf Knoope met Janine GĂśbel (06-30 06 63 39) gingsleer, haptotherapie, spray tanning, te GOUDSWAARD (06-30 06 63 39) gingsleer, haptotherapie, spray tanning, of KimTelefoon: Dool-van06-14336326 der Draay promotionals, marketingadvies, reclame, of Kim Dool-van der Draay promotionals, marketingadvies, reclame, (06-22 22 56 59). fotografie, videobewerkingen, lichaams- en Email: michel@schildersbedrijfknoope.nl (06-22 22 56 59). fotografie, videobewerkingen, lichaams- en

Adri Burg Schildersbedrijf Adri van van der der in Burg Andeweg Rental &Schildersbedrijf Sales, professioneel audiovisueel Meer Meer dan dan 50 50 jaar jaar ervaring ervaring REGIO - Andeweg Rental & Sales verzorgt

niek voor theater, evenementen en bedrijfspresenta-

worden door middel van een eenvoudige afstandsbe-

de technische kant voor (bedrijfs)presen-

ties. Toen in 1999 leukemie werd geconstateerd bij Bob PUTTERSHOEK – Schildersbedrijf Adri Adri en PUTTERSHOEK hij Andeweg Audio – & Schildersbedrijf Video besloot te verkopen, van der Burg is er voor al uw schildervan der is er voor al uw en schilderbesloten BobBurg en Arthur om de verhuur verkoop van werk, zowel binnen als buiten, witten, werk, zowel binnen als buiten, witten, professionele audio, video en lichtapparatuur onder te behangen, houtrotreparaties enzovoort. behangen, houtrotreparaties enzovoort. brengen onder de naam: Andeweg Rental & Sales. Op 4

diening en schakelaars tot een touchscreen voorgeprovan der Burg van der Burgsysteem. grammeerd niet alleen in niet alleen in staat om perstaat om perAndeweg Rental & Sales heeft als klanten theaters in fect werk af te fect werk af te de regio Rijnmond. Hiervoor verzorgen wij technische leveren, maar is leveren, maar is ondersteuning voor diverse voorstellingen. Ook leveren het bedrijf het bedrijf ook ook wij aan diverse grote en kleine bedrijven in de regio de een een gewaargewaarapparatuur voor (tijdelijke) bedrijfspresentaties. Dat deerde deerde partner partner kanhet zowel in presentatieruimtes als bijvoorbeeld een als gaat als het gaat om om deskundig deskundig advies advies rond rond kleurstellingen kleurstellingen bedrijfshal die omgebouwd wordt tot presentatieen en materialen. materialen. Door Door een een ouderwets ouderwets degelijke degelijke aanpak aanpak ruimte. te combineren met de modernste materialen te combineren met de modernste materialen en en de de Ook verzorgen wij de complete techniek voor grote evelaatste laatste kennis kennis op op het het vakgebied vakgebied is is Schildersbedrijf Schildersbedrijf Adri Adri nementen zoals Raadhuis Oud-Beijerland van der Burg als geen anderKlassiek in staaten om de werkzaamJazz & aan Blues Dit laatste festival wordt in z’n heden offestival. in uw pand naar volle tevredenheid te geheel georganiseerd door Andeweg Rental & Sales. verrichten.

taties, theater en evenementen. Van een enkele microfoon voor een toespraak tot een concert op niveau, Andeweg Rental & Sales heeft de apparatuur ervoor en tevens de mensen die het moeten kunnen bedienen. Luidsprekers, microfoons, mengpanelen, plasmaschermen, beamers, camera’s, LED-lampen, PAR lampen. Geschiedenis Andeweg Rental & Sales werd in 1999 opgezet door Bob Andeweg en Arthur Keijzers. Bob was eigenaar van Andeweg Audio & Video en Arthur verzorgde daar de technische dienst. Hier vanuit verzorgden zij al de tech-

juni 2001 overleed Bob Andeweg aan de gevolgen van Schildersbedrijf Schildersbedrijf Adri Adri van van der der Burg Burg is is voor voor schildersschildersde leukemie en ging Arthur verder met het bedrijf. werkzaamheden werkzaamheden al al sinds sinds 1950 1950 voor voor veel veel particulieren particulieren

en en kleinere kleinere bedrijven bedrijven een een begrip begrip in in de de Hoeksche Hoeksche Waard Waard Andeweg Rental & Sales is erdeniet alleen voor de veren daarbuiten. Gestart door vader en na jarenlange en daarbuiten. Gestart door de vader en na jarenlange huur en verzorging van evenementen.door Wij richten ook samenwerking samenwerking in in 1974 1974 overgenomen overgenomen door de de zoon zoon complete presentatieruimtes in voor vergaderingen kenmerkt kenmerkt Schildersbedrijf Schildersbedrijf Adri Adri van van der der Burg Burg zich zich nog nog en presentaties. Voorts kunt u voor projectieschermen, steeds steeds door door een een persoonlijke persoonlijke aanpak, aanpak, het het gebruik gebruik van van plasmaschermen of en interactieve de beste materialen natuurlijkpresentatieschermen een groot vakman-

en geluid bij ons terecht. Allejaren. apparatuur wordt geĂŻnschap, opgebouwd in al die In het bijzonder door stalleerd in overleg met de klant.isHet kan bestuurdAdri dat opgebouwde vakmanschap Schildersbedrijf

/L[PULLURSL\YSH[LUZW\P[LU ]HURL\RLULUTL\ILSZPZPU

0LKLYLRSL\YPZ UHNLUVLNTVNLSPQR

2L\RLUZLUTL\ILSZLLUHUKLY\P[LYSPQR NL]LUKVVYaLHHU[LWHZZLUHHUKL O\PKPNL[YLUKPUKL^VUPUNPUYPJO[PUN

6VRNL{U[LYLZZLLYK&

APLKHHYKLRLYUHJ[P]P[LP[]HUVUKLYUL TPUN90:[L:[YPQLU (HUKLNYVLPLUKL]YHHNPZ[LTLYRLUKH[ TLUZLUILNPUULU[LVU[KLRRLUKH[QLUPL[ Z[LLKZHSSLTHHSUPL\^OVLM[[LRVWLUVT QLPUYPJO[PUNLLUOLLSHUKLYL\P[Z[YHSPUN [LNL]LU)V]LUKPLUZJOLLS[KLaLTHUPLY ]HU]LYHUKLYLUHHYKPNPUKLRVZ[LU

-- gebruik gebruik van van de de beste beste materialen materialen (na afspraak): --Bezoekadres groot vakmanschap groot vakmanschap door door meer meer dan dan 50 50 jaar jaar Andeweg Rental & Sales • Stougjesdijk 237 ervaring ervaring -Oud-Beijerland minimum aan• Telefoon: overlast 0186-657926 www.andeweg.info - afspraak is afspraak -info@andeweg-rental.nl gratis offerte

biedt Tijd voor eenHoekse nieuwWaard sprookje!

Bepaal zelf de collectie

aan

SPIJKENISSE - De Sprookjesmusicals van Van Hoorne Entertainment zijn inmiddels een ware

traditie–geworden. Na 5Hoeksche succesvolle seizoenen, is ditmaal de hetcirca wereldberoemde sprookje bovenop honderd boeken die devan REGIO Bibliotheek Waard Mercedes GLK 320 CDI

Bibliotheek Waard wekelijks nieuw in heeft vanaf bewerkt heden een service: musical Assepoester tot nieuwe een betoverende voor jong Hoeksche en oud. Een romantisch verhaal Automaat, 2008, 105.000km.

Automaat, 2008, 105.000km. Grootbeeld navigatie/ aangeschaft, zoals bestsellers en boeken met collectie van de bibliotheek. De4leden met een echte prins. Op zaterdag januari vindtLeder/ de musicalXenon om 14.00 en 16.30 uur plaats in Leder/ Xenon

de wordt collectie opneemt. Titels die toch altrouwt worden leden kunnen meebouwen aan stiefmoeder de over het meisjezelf dat door haar gemene uitgebuit, maar uiteindelijk Grootbeeld navigatie/ bepalen dus welke boeken de bibliotheek theater De Stoep in Spijkenisse.

)LOHS]LOV\[ZW\P[LU^LVVR TL[HSLULUR\UZ[Z[VMVIQLJ[LU

LUKLJVYH[PLZ

Waarom Waarom Schildersbedrijf Schildersbedrijf Adri Adri van van der der Burg Burg als als uw uw schildersbedrijf? schildersbedrijf? zeggen wij: Andeweg Rental & Sales is profes--Daarom persoonlijke persoonlijke aanpak aanpak sioneel in audiovisueel. -- deskundig advies deskundig advies

Assepoester in Spijkenisse‌ Ž Hoeksche Onze dealer in de Bibliotheek Waard

Mercedes ML 280CDI 4-Matic Automaat, 2008, 2008, 117.000km. 117.000km. Automaat, )LS]VVYLLUNLOLLS]YPQISPQ]LUKL Grootbeeld navigatie/ Xenon/ GrootbeeldWYPQZVWNH]L navigatie/ Xenon/ offroad pakket/ half leder offroad pakket/ half leder

â‚Ź 31.950 31.950 0U[LYPL\YL_[LYPL\Y â‚Ź

Om zo weinig mogelijk overlast te bezorgen, Om zo weinig mogelijk overlast te bezorgen, wordt in overleg een zorgvuldige planning wordt in overleg een zorgvuldige planning gemaakt en worden alle werkzaamheden zo snel gemaakt en worden alle werkzaamheden zo snel mogelijk uitgevoerd. mogelijk uitgevoerd.

inkoopt.

De rol van Assepoester wordt gespeeld door Sita, die

Bibliotheekbezoekers kunnen via de

eerder al te zien was in Klein Duimpje De Musical. Ron

Facebookpagina

Link, bekend uit o.a. Tarzan, zal de rol van de knappe

van de

een regionale link, vallen buiten de aanschafservice.

de hand was, twijfelde ze geen moment en veranderde

De Bibliotheek hoopt dat deze serive leidt tot â‚Ź 34.950 â‚Ź 34.950 de lompen waarin Assepoester liep in een prachtige nog meer inspire-

baljurk en gaf haar een paar echte, glazen muiltjes. Nu

rende en verras-

Prins spelen. Dit prachtige, nieuwe sprookjespaar zorgt

kon Assepoester toch naar het bal.

en vooral veel humor. titel ze graag in Een beleving voor jong en oud.

twaalf uur zou worden verbrokende enleden alles weer zou op deze

naarbibliotheek de foyer van het theater voor een uitgebreide de

het hart van de Prins te veroveren,betrokkenworden vóór de klok twaalf

sende items in de Bibliotheek de Scherpenisse auto’s auto’s bv bv Rembrandtstraat 3262 HN HN Oud-Beijerland Oud-Beijerland Scherpenisse ••met Rembrandtstraat 11 -- 3262 samen een aantal bekende Van Hoorne gezichten, collectie. Ook hoopt Hoeksche waard Tel: 0186-619136 0186-619136 -- www.scherpenisseautos.nl www.scherpenisseautos.nl Tel: voor een betoverende voorstelling vol vrolijke muziek Maar, de fee waarschuwde dat de betovering klokslag de Bibliotheek dat aangeven welke

*OY/\`NLUZZ[YHH[c *5:[YPQLUc;LS c^^^YPZZW\P[LYPQUS

ZUIDERZEEMUSEUM ENKHUIZEN

Na de voorstelling het aanbod van komen alle acteurs ook nog eens

Meet & Greet. zouden willen opnemen. De bibliotheek kiest

service een proef die loopt tot 31 december

deze titels worden aangeschaft. Welke titels Het Verhaal

2013. Daarna worden de aan resultaten geĂŤvalueerd Theater De Stoep is gelegen de Groenoordweg 1 te

van de bibliotheek, op Facebook en die viahaar Twitter Ze woonde bij haar gemene stiefmoeder al

gaan. www.destoep.nu.

zijn gekozen de leden op de website Er was eens eenkunnen mooi meisje, ze heette Assepoester. het werk in huis liet doen en nooit eens aardig was.

Op een dag kondigde de prins aan dat hij een groot bal

De twee zelfgekozen boeken per week, komen

zou houden op het kasteel. Tijdens het bal zou de prins

BUITENMUSEUM 30 JAAR GENIETEN

Voor al uw stucadoorswerkzaamheden en ook Airless Latex afwerking

uur zou slaan? bij hun bibliotheek. Vooralsnog is deze nieuwe

elke week twee aanvragen van het publiek uit,

zien.

KETTING STUC & AFBOUW

worden zoals het was. Zou het Assepoester lukken om manier nog meer

en gekeken of er met de service wordt doorgeSpijkenisse, telefoon: 0181-652 200, website: Zie ook: www.AssepoesterDeMusical.nl.

Kijk voor meer informatie eens op Foto:

www.bibliotheekhoekschewaard.nl Nick van Ormondt

een vrouw kiezen om mee te trouwen. Alle meisjes in het land waren uitgenodigd, ook Assepoester. Maar

het arme meisje mocht niet naar het bal van haar stiefmoeder en bleef alleen thuis achter.

hoornist u.m., dirigent d.m., muziek docent en arrangeur

Assepoester zat verdrietig op haar kamer en huilde.

Roland Ketting tel.: 06 518 29 910

email: rolandketting@gmail.com

Maar toen haar tranen de grond raakten, verscheen

Arnold Zwijgers Tuinweg plots een goede fee. Ze vroeg wat er met•het meisje

7, 3284 XR Zuid-Beijerland tel. 0186 - 849008 scheelde en toen Assepoester had verteld wat er aan / mobiel 06 - 11268845


Zicht op • nummer 10 - 2013

15


16

Zicht op • nummer 10 - 2013

“De kou is eindelijk uit de vloer dankzij TONZON vloerisolatie met Thermoskussens.” “En we besparen ook nog eens flink op de stookkosten.”

TONZON BV • Postbus 1375 • 7500 BJ Enschede • T: 053 - 433 23 91 • E: info@tonzon.nl • www.tonzon.nl

Zicht Op Spijkenisse - Editie De Hoekse Waard - 201310  

Zicht Op Spijkenisse - Editie De Hoekse Waard - 201310

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you