Page 1

De Hoeksche Waard

Een uitgave van Zicht Op Media

Serie Spijkenisse: Spijkenisse e.o. | Voorne | De Hoeksche Waard | Albrandswaard

03

De Keuken Vernieuwers, Marco van der Zee, voor een duurzame keukenrenovatie!

07

Spijkenisse Medisch Centrum, Duizenden bezoekers tijdens de Open Dag!

12

Zlim Bodystyling Center Oud-Beijerland, Afvallen zonder dieet!

16 ww

Jaargang 8 - nr. 3 - 2014

Tonzon Vloerisolatie, Een klasse apart!

Wi w.a lle ut m os Be er uk vi els ce zst va raa nn t 8 es. • 3 nl 26 • a 1 L ut V O os ud erv -B ic eij ev erl an an n d • es Te @h l: 0 o 18 tm 6-6 ai 29 l.co 29 m 0

Op MY college draait het om de leerling SPIJKENISSE - In Spijkenisse is dit schooljaar een ‘nieuwe” school voor voortgezet onderwijs van start gegaan. Een school voor leerlingen in het vmbo en mavo. Zicht Op… is in gesprek gegaan met de nieuwe directeur van deze school, MY college. De heer Ruud Vet is sinds 1 juli 2013 de nieuwe directeur. We spreken met hem over de nieuwe school. “MY college is een kleinschalige school, met momenteel ongeveer 270 leerlingen”, zegt de heer Vet. “In september jl. hebben we de nieuwe school met een andere visie aan de leerlingen en de ouders gepresenteerd. Een belangrijk uitgangspunt van onze school is: Alles draait om jou! En dat is de leerling, die bij ons op school zit.”

autoruitschade?

Dé tuinspecialist in uw regio • • •

Tuinaanleg Tuinonderhoud Groenvoorziening

• • •

Bel of m voor mail ee info! r Tuinontwerp en advies

autotaalglas Dordrecht Keerweer 49 3316 KA Dordrecht tel. 078-6511111

Bestrating Blokhutten

Boomweg 19a • 3235 NG Rockanje Tel. : 0181 - 402 816 • E-mail : hovenier@dijkman.net

Sinds 1976

autotaalglas laat je niet barsten 0800-0828


2

Zicht op • nummer 3 - 2014

Doe een museum tijdens het Museumweekend op 5 en 6 april

riv. in Rusland

alleenzang

telwoord

visite

hoofddeksel zuiver gewicht

kleintje

2

plattegrond

risch Museum Den Briel te Brielle, vinden leuke

9

deel v.h. hoofd overblijfsel

activiteiten plaats. Deelnemende musea

Grieks eiland strafwerktuig

troefkaart gunsteling

Musea in heel Nederland organiseren ter gelegenheid van het Museumweekend speciale

7

man van adel

soort

Verrassende doe-het-zelf activiteiten in musea door het hele land

rangtelwoord

activiteiten. Wat is er zoal te doen in Spijkenisse, Voorne, Hoeksche Waard en Albrands-

5

schelpdier

waard? Bekijk daarvoor de website van het Museumweekend voor meer informatie, de

11

gezicht

lijst met deelnemende musea en de speciale activiteiten: www.museumweekend.nl. BRIELLE - Op zaterdag 5 en zondag 6 april

straalvliegtuig

rangtelwoord

ratelpopulier

friet

2014 organiseert de Museumvereniging de 33ste editie van het Museumweekend

12

met als thema ‘Doe een museum’. Bijna 300 Nederlandse musea organiseren voor

Chinese munt

tot afscheid

jong en oud verschillende doe-het-zelf ac-

golfterm

duw

tiviteiten, waarmee zij nieuw publiek wil-

6

len aanspreken. Op woensdag 2 april, in de aanloop naar het Museumweekend, is

raad

Europeaan

13

ik

vulkaan op Sicilië

4

dierengeluid

lidwoord

In heel Nederland organiseren musea op 5 en 6 april verschillende doe-het-zelf eve-

scheepstouw

meervoud

speciaal voor kinderen: Museumkids.

rust

keukengerei

namelijk

nementen. Bezoekers kan het thema ‘Doe

span

een museum’ niet ontgaan: musea kunnen

beroep

alleen aan het weekend meedoen als hun

pl. in Gelderland

bezoekers ook daadwerkelijk iets bijzonders

mager

de onbekende

opschudding

10

8

kunnen doen. Ook in onder meer het Natuur-

zangstem

historisch Museum te Rotterdam en het Histo-

spil

medemens

teken

1

vermaak

2014-03

wiel

er dit jaar voor het eerst een museumdag

3

COLOFON ‘Zicht Op Spijkenisse’ is een uitgave van Zicht Op

redactie altijd op zoek naar interessante evene-

Media en verschijnt 11 keer per jaar in vier edities.

menten, voorstellingen of ander nieuws. Heeft uw

Deze vier edities hebben een gecombineerde

club, vereniging of organisatie een boeiende ac-

oplage van 112.989 exemplaren.

tiviteit waarvan onze lezers op de hoogte moeten worden gesteld? Schroom dan niet en laat het

(60 cent per gesprek)

Verspreidingsgebieden:

ons weten! De eerstvolgende uitgave verschijnt

Spijkenisse e.o., 28.108 exemplaren

op 28 april 2014. U kunt uw kopij insturen tot

Voorne, 29.352 exemplaren

14 april 2014. Mail uw persbericht of medede-

De Hoeksche Waard, 29.117 exemplaren

ling, liefst voorzien van één of meer foto’s naar

Albrandswaard, 26.412 exemplaren

uitgeverij@zichtop.nl

Zicht Op Media hoofdkantoor:

Disclaimer

Dopheide 8-d, 9202 PB Drachten

Zicht Op Media is een handelsnaam van Uitgeverij

Tel.: 0512-584 100

Leeuwarden B.V. Zicht Op Media kan niet aanspra-

info@zichtop.nl, www.zichtop.nl

kelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm

www.facebook.com/zichtopmedia

dan ook toegezonden door derde partijen, en

www.twitter.com/zichtop

stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van

(60 cent per gesprek)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

commerciële uitingen en ingezonden berichten.

13

Vestiging Zwaag:

Zicht Op Media behoudt zich het recht voor om

De Compagnie 33 B, 1689 AG Zwaag

ingezonden artikelen te weigeren of te bewerken.

Tel.: 0512 - 584 100

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of gekopieerd zonder voorafgaande schriftelijke

Accountmanager: Sierd Waldus

toestemming van Zicht Op Media.

s.waldus@zichtop.nl • Tel.: 0512 - 584129

Oplossing PRIJSPUZZEL uitgave 02/2014: VORSTGEVOELIG

Regio’s van Zicht Op: Eindredacteur: Ivo Biesterveld i.biesterveld@zichtop.nl

Arnhem-Noord & Centrum, Arnhem-Zuid, De Liemers, Lingewaard, Amersfoort-Noord e.o., Amersfoort-Midden & Zuid, Soest & Baarn, Leusden e.o., Hilversum, Huizen, Laren e.o.,

De winnaar van € 20,- is deze maand: Mw. Verhagen, Poortugaal

Aan de winnaar wordt een bedrag van € 20,- overgemaakt op het opgegeven bank/gironummer. De oplossing van de nieuwe puzzel kan tot en met 14 april 2014

Vormgeving: Uitgeverij Publicar BV

Naarden, Bussum e.o., Goeree Overflakkee,

Verspreiding: FRL verspreidingen BV te Leeuwar-

Schouwen-Duiveland & Tholen, Rijswijk, Leid-

den, Heeft u vragen over de folderverspreiding?

schendam e.o., Voorburg, Wassenaar & Voor-

Ga naar www.frlpost.nl Of bel 058 - 21 54 157

schoten, Naaldwijk e.o., ’s-Gravenzande e.o., Spijkenisse e.o., Voorne, De Hoeksche Waard,

worden doorgebeld.

Kopij evenementen en activiteiten Voor plaatsing in ‘Zicht Op Spijkenisse’ is onze

Albrandswaard, Zeist e.o., De Bilt e.o., De Kromme Rijn, De Utrechtse Heuvelrug


Zicht op • nummer 3 - 2014 Zicht op • nummer 4 - 2013

3 3

Duurzame keukenrenovatie

Valete Uitvaartzorg

Een afscheid kan kleurrijk zijn REGIO - Biologisch voedsel, groene energie, verantwoorde kleding en cosmetica en duur-

Na

zaam (ver)bouwen: Steeds meer mensen realiseren zich dat het lastig leven is tussen hoge

afvalbergen. Initiatieven als ruilhandelsites en marktplaats floreren. Je kunt in elke stad goedlopende 2e hands-kledingzaken vinden. Logisch eigenlijk, waarom zou je iets weggooien wat nog goed is?

Renovatie in plaats van nieuw

een compleet ander aanzicht. Kijk maar eens

Ook in de ‘keukenbranche’ is die ontwikkeling

wat er gebeurt als we de oude keukendeur-

naar ‘renovatie in plaats Valete van nieuw’Uitvaartzorg onmisken- tjes vervangen.

Zicht op • nummer 4 - 2013

3

Of nieuwe, moderne grepen

Een afscheid kan kleurrijk zijn

baar een trend geworden. Keukenvernieuwer

of knoppen plaatsen. Zulke eenvoudige ingre-

Marco van der Zee weet daar alles van. Hij

pen maken een enorm verschil. Een mooie

is aangesloten bij De Keukenvernieuwers, de

nieuwe spoelbak met dito kraan is vaak ook

marktleiders op dit gebied, die in de afgelo-

zo geplaatst. We kunnen zelfs een nieuw werk-

pen jaren een uitstekende reputatie hebben

blad over het oude aanrecht plaatsen. Er is

opgebouwd. Van der Zee werkt rond de ste-

veel meer mogelijk dan men denkt!”

den Spijkenisse, IJsselmonde, Voorne Putten en Kostenbesparend

Hoekse Waard.

Marco van der Zee: “Het spreekt vanzelf dat CBW-erkend, u kunt veilig zaken met ze doen!

zo’n kostenbesparend is. Het is echSPIJKENISSE – Het overlijden van een dierbare is werkwijze een ingrijpende gebeurtenis. Hierna

werkbladen die Marco van der Zee levert, wor-

ter niet alleen goed voor uw Opbaring portemonnee, kom je als nabestaande voor vele keuzes te staan. Begraven of cremeren?

den in een Nederlandse fabriek gemaakt. “De

ookop hetdemilieu profi teert. We gooien het thuis of in een uitvaartcentrum? Wat zetten we kaart? Hoe kunnen we dealleen begrafe-

lijnen zijn heel kort, allround maatwerk is daar-

U kunt Marco bereiken via telefoonnummer

nis persoonlijk maken? Anneke Swets van Valete Uitvaartzorg zoekt met u naar meest noodzakelijke weg.samen Dat scheelt op de

door voor ons geen enkel probleem.”

06-272 010 60 of per mail:

alle mogelijkheden.

marcovanderzee@dekeukenvernieuwers.nl.

afvalberg! Toch is het resultaat er niet minder

SPIJKENISSE – Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Hierna kom je als nabestaande voor vele keuzes staan. Begraven of cremeren? om: Hettegebeurt regelmatig datOpbaring klanten

hun

thuis of in een uitvaartcentrum? Wat zetten we op de kaart? Hoe kunnen we de begrafe-

ogen niet geloven als ze het resultaat zien. De

nis persoonlijk maken? Anneke Swets van Valete Uitvaartzorg zoekt samen met u naar alle mogelijkheden.

De BTW op verbouwingswerk is tijdelijk 6% en

En kijk eens op de site:

voor de twijfelaars: De Keukenvernieuwers zijn

www.dekeukenvernieuwers.nl

referenties op de site van De Keukenvernieuwers spreken wat dat betreft boekdelen.” Van

Voor

der Zee vervangt ook alle keukenapparatuur: “Daar kan winst geboekt worden; een koelkast

Hij zegt: “Uw oude keuken opknappen loont.

die niet goed sluit is een gemene ‘energieslur-

Afvoer en leidingen liggen er al, het originele

per’”

frame van een keuken is meestal prima te gebruiken, daarom hoeven we veel minder te

Allround maatwerk

slopen en breken. Een keuken krijgt in korte tijd

De keukendeurtjes, keukenkastjes, fronten en 2014

SchildersbedrijfSchildersbedrijf J.K. Eype voor schilderwerk en onderhoud J.K. Eype voor

Schildersbedrijf J.K. voor schilderwerk en Eype onderhoud schilderwerk en onderhoud SPIJKENISSE – John Eijpe heeft, na een gede-

met de hand gerepareerd. Ook coaten, kitten,

SPIJKENISSE – John Eijpe heeft, na een schilderen, de cosmetische onderdelen van een gen opleiding, al meer dan veertig jaar ergedegen opleiding, al meer dan veertig

renovatie, vallen binnen de werkzaamheden. varing als schilder. In 1994 zijn ei-In 1994 jaar startte ervaring hij als schilder. startte SPIJKENISSE – John Eijpe heeft, na een

hij zijn eigen schildersbedrijf, JK Eype. Daarnaast heeft Eype alle kennis in huis voor het gen schildersbedrijf, JK Eype. Inmiddels is het

gedegen opleiding, al meer danis veertig Inmiddels het bedrijf uitgegroeid tot

opknappen van galerijen en balkonvloeren. bedrijf uitgegroeid tot een en ook een familiebedrijf familiebedrijf en werken zijn jaar ervaring als schilder. In 1994 startte

zoon en dochter in de zaak. werken ook zijn zoon en dochter in de zaak.

hij zijn eigen schildersbedrijf, JK Eype.

Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot

Houtreparaties

Zoals naam van de en onderneming al zegt, eende familiebedrijf werken ook zijn is de

In het vochtige Nederlandse

specialiteit het bedrijf “We verrichzoon en van dochter in deschilderen. zaak.

klimaat ontstaan gemakke-

ten werkzaamheden aan de binnen- en buiten-

lijk schimmels die het hout

kant van een pand of object. Van schilderen van

aantasten. Hierdoor ontstaan

de muren en plafonds tot het plaatsen van deuren

vaak problemen met houten

en kozijnen, van gevelbetimmering tot het verrich-

onderdelen zoals kozijnen,

ten van betonreparaties. Omdat we alles in eigen

steunbalkon en deuren. De

hand houden, is het voordeel dat wij geen wacht-

problemen ontstaan in de

tijden hebben. Op deze manier zijn we zeker van

meeste gevallen door hout-

een goede kwaliteit en planning, wat duidelijkheid

rot. Bij Eype is geen houtrot-

geeft voor de klant.”

probleem te groot. Het op tijd laten herstellen van kleine ge-

Zorgvuldigheid

breken is belangrijk om later dure deelvervanging

Wie waarde hecht aan een perfect geschilderd

te voorkomen.

huis, is aan het juiste adres bij Eijpe. Naast kwaliteit in schilderwerk, afspraken nakomen en liefde voor

Opknapbeurt?

het schildersvak staat ook vooral zorgvuldigheid

Is uw huis of kantoor, binnen of buiten toe aan een

waarmee gewerkt wordt centraal. Eijpe: “Dat moet

opknapbeurt, restauratie of u wilt gewoon wat an-

ook. Iemand vertrouwt ons en dat vertrouwen zul-

ders maar u wilt wel dat het professioneel gebeurt?

len wij dan ook nooit beschamen. Als we klaar zijn

Bij Schildersbedrijf J.K. Eype in Spijkenisse bent u

met een klus, is alles helemaal opgeruimd en strak.

aan het juist adres!

En het leuke is: de prijs valt reuze mee!” Website Betonreparaties

Op www.eype.nl staat meer informatie op over

Naast schilderen kunt u bij Schildersbedrijf J.K Eype

de verschillende werkzaamheden, en foto’s van

ook terecht voor het repareren, beschermen en

situaties voordat Eijpe er zijn licht over heeft laten

verbeteren van beton van flatgebouwen, wonin-

schijnen, en nadat de klus is geklaard. Neem ook

gen, ziekenhuizen enzovoort. Betonschade wordt

eens een kijkje!


4

Zicht op • nummer 3 - 2014

Geschiedenis

complete presentatieruimtes in voor vergaderingen

ruimte.

Andeweg Rental & Sales werd in 1999 opgezet door

en presentaties. Voorts kunt u voor projectieschermen,

Ook verzo

Bob Andeweg en Arthur Keijzers. Bob was eigenaar van

plasmaschermen of interactieve presentatieschermen

nemente

Andeweg Audio & Video en Arthur verzorgde daar de

en geluid bij ons terecht. Alle apparatuur wordt geĂŻn-

Jazz & Blu

technische dienst. Hier vanuit verzorgden zij al de tech-

stalleerd in overleg met de klant. Het kan bestuurd

geheel ge

/L[PULLURSL\YSH[LUZW\P[LU ]HURL\RLULUTL\ILSZPZPU

0LKLYLRSL\YPZ UHNLUVLNTVNLSPQR

2L\RLUZLUTL\ILSZLLUHUKLY\P[LYSPQR NL]LUKVVYaLHHU[LWHZZLUHHUKL O\PKPNL[YLUKPUKL^VUPUNPUYPJO[PUN

6VRNL{U[LYLZZLLYK&

APLKHHYKLRLYUHJ[P]P[LP[]HUVUKLYUL TPUN90:[L:[YPQLU

)LS]VVYLLUNLOLLS]YPQISPQ]LUKL WYPQZVWNH]L

(HUKLNYVLPLUKL]YHHNPZ[LTLYRLUKH[ TLUZLUILNPUULU[LVU[KLRRLUKH[QLUPL[ Z[LLKZHSSLTHHSUPL\^OVLM[[LRVWLUVT QLPUYPJO[PUNLLUOLLSHUKLYL\P[Z[YHSPUN [LNL]LU)V]LUKPLUZJOLLS[KLaLTHUPLY ]HU]LYHUKLYLUHHYKPNPUKLRVZ[LU

)LOHS]LOV\[ZW\P[LU^LVVR TL[HSLULUR\UZ[Z[VMVIQLJ[LU

0U[LYPL\YL_[LYPL\Y LUKLJVYH[PLZ

Bibl

Bep

REGIO

heeft

leden

collec

bepal

inkoo

Bibliothe

Faceboo van de

Bibliothe

Hoeksch

aangeve

*OY/\`NLUZZ[YHH[c *5:[YPQLUc;LS c^^^YPZZW\P[LYPQUS

titel ze g

het aanb

de biblio

KLAAR VOOR HET VOORJAAR!

zouden

elke wee

deze tite

zijn geko

van de b zien.

De twee

KETTING STUC & AFBOUW Voor al uw stucadoorswerkzaamheden en ook Airless Latex afwerking Roland Ketting tel.: 06 518 29 910 email: rolandketting@gmail.com

Ook voor motorfiets onderhoud! Maak uw tuin klaar voor het voorjaar! De schoonheidsbehandeling voor uw tuin van Snoey Tuinservice!

, planten. Gras, maaien en zaaien Fleur de tuin op met bloeiende n krijgt van ons het goede! bomen en planten voeden.Uw tui ar uw hele tuin weer in bloei! Tuinservice Snoey, in het voorja Tarieven Snoey tuinservice. Uurtarief: Abonnement van 2 dagdelen (min. 4 uur) per maand: Abonnement van 4 dagdelen (min. 4 uur) per maand: Bovenstaande tarieven zijn exclusief btw.

Snoey tuinservice Donjonweg 45, 3233 AJ Oostvoorne Tel: 06-13840701 E-mail: snoeyron@hotmail.com

â‚Ź 34,50 â‚Ź 33,00 per uur â‚Ź 29,00 per uur

Aircocheck ₏ 17,50 Zomercheck ipv ₏ 20,25 nu ₏ 10,00 bij inlevering van deze advertentie. Wij kunnen ook uw zomerwielenwissel verzorgen AutoTasMo • Havenstraat 33 • 3281 XD NUMANSDORP Tel. 0186-681204 • www.autotasmo.nl • info@autotasmo.nl Like autotasmo op facebook en u blijft op de hoogte van onze aantrekkelijke tijdelijke aanbiedingen.
Zicht op • nummer 3 - 2014

5

Ricky Koole & Leo Blokhuis in Theater De Stoep SPIJKENISSE - Na de succesvolle program-

op radio en tv amper of helemaal geen plek

ma’s ‘Harmonium’ en ‘Laagland’ keren Ricky

voor is, wordt liefdevol onder de aandacht ge-

Koole en Leo Blokhuis samen terug op het

bracht.

Foto: Dio van Maaren

podium. Op woensdag 25 april zijn zij om 20.15 uur te zien in Theater De Stoep in Spi-

Ricky Koole wordt in deze voorstelling begeleid

jkenisse met de muzikale voorstelling ‘Buiten-

door Ocobar, het Rotterdamse trio dat vooral

staanders’.

bekendheid kreeg als de huisband van Holland Sport. Ocobar bestaat uit Cok van Vuu-

Met ‘Buitenstaanders’ gaat het duo op zoek

ren, Rob Wijtman en Bart Wijtman. Voor deze

naar de echte buitenstaanders in de muziek.

gelegenheid wordt de groep uitgebreid met

Creatieve geesten die niet voor de hand lig-

toetsenist Roel Spanjers.

gende keuzes durven te maken, muzikanten die het lef hebben de gebaande paden te

Voor meer informatie over deze bijzondere

verlaten. Het is vaak de muziek waar ook wij als

voorstelling in Theater De Stoep, Groenoordweg

consumenten een beetje meer ons best voor

1 te Spijkenisse, kunt u terecht op telefoonnum-

moeten doen. De prachtige liedjes waar ook

3

mer: 0181-652 200, website: www.destoep.nu.

Zicht op • nummer 6 - 2013

Wat is Thermochips? REGIO - Thermochips zijn isolatiechips die in

deerde polystyreen (EPS).

de kruipruimte onder de vloer worden aange-

• Thermochips is recyclebaar.

bracht. Deze chips dekken de bodem in uw

• Thermochips drijft op water en neemt geen

kruipruimte af waardoor grondwater niet kan gaan condenseren tegen de onderkant van uw vloer. Hierdoor worden nare luchtjes

vocht op. • Thermochips levert een besparing van 3-6 m³ aardgas per m² op jaarbasis op.

voorkomen en daalt de luchtvochtigheid.

• Thermochips is CFK-vrij.

Doordat de luchtvochtigheid daalt bent u

• Thermochips heeft een onbeperkte werking

veel minder energie kwijt om u woning warm te krijgen. Met Thermochips zal uw gasver-

en levensduur.

brengen van ons product kost weinig tijd

• Thermochips heeft een R-waarde van 4,55.

erwijl

ussen

en u als bewoner zal geen enkele overlast ondervinden van onze werkzaamheden.

bruik aanzienlijk dalen en realiseert u een flinke besparing op uw stookkosten.

de laag tevens geëgaliseerd. Het aan-

Hoe wordt het aangebracht? Met behulp van een luchtstroom word er

Door gebruik te maken van mobiele blaas-

Eigenschappen van Thermochips

een laag Thermochips in de kruipruimte

units is het mogelijk om op iedere locatie

• Thermochips wordt gemaakt van geëxpan-

geblazen. Tijdens het aanbrengen wordt

Thermochips aan te brengen.

Thermochips® is: • Thermisch isolerend • Hygrisch isolerend • Akoestisch isolerend • Aromatisch isolerend • Bestand tegen vocht, schimmel en humuszuren • Licht in gewicht • Onbeperkt werkend Chezeeweg 14 – Wemeldinge Postbus 150 – 4400 AD Yerseke Tel :0113-577533 info@thermochips.nl www.thermochips.nl

al verlies

sneller

atuur en

waar-

BADKAMERMONTAGE GEORGE VAN DIJKE EN ZOON

kan.

mbineerd

ruip-

t. Op de

gsmu-

e kruip-

n de

Aanbieding: Inbraaksysteem (draadloos)

1983 – 2014

31 JAAR

VAKMANSCHAP

PROFITEER IN 2014 NOG VAN 6% I.P.V. 21% BTW!

✓ ✓

stopt

BADKAMER- EN KEUKENMONTAGE SINDS 1983

Draadloos inbraakalarmsysteem: Inclusief montage en BTW, nú voor € 895,-

CBW ERKEND HOGE KORTING BADKAMER VIA RECHTSTREEKSE LEVERING VAN ONZE GROOTHANDEL

Deze draadloze inbraakalarmeringsinstallatie is een ideaal systeem voor appartementen en woonhuizen. Dit systeem is voorzien van een handzender waarmee u het gemakkelijk kunt in- en uitschakelen.

(als u de badkamer elders heeft gekocht plaatsen wij de badkamer ook graag voor u)

OOK LEVERING NIEUWE BADKAMERS TEGEN SCHERPE PRIJZEN VOOR ZELFMONTAGE GRATIS INMETEN EN VRIJBLIJVEND ADVIES BIJ U THUIS WORDT UW KEUKEN GEPLAATST, MAAR HEEFT U NIEMAND VOOR HET LEIDINGWERK E.D.? WIJ REGELEN HET VOOR U!

rvaring. je soms

e wil

risolatie

Vraag vrijblijvend een prijsopgave: 0186-662123

. hoop moeilijkheden Bespaar uzelf een of keuken plaatsen Laat uw badkamer . door een specialist

www.georgevandijkemontage.nl

Uw leren meubel weer als nieuw

Marco Leer werkt volgens het in eigen huis ontwikkelde applicatiesysteem FACELIFT FOR LEATHER®. Een volkomen uniek procédé wat het leer de kleur geeft die u wenst maar die bovenal zorgt dat het leer soepel en “natuurlijk” blijft. Na een inschatting van de te verwachten rest-levensduur van uw bankstel (minimaal 3 jaar) wordt een duidelijke en heldere offerte op tafel gelegd. Hierna kan uw bankstel (eventueel) worden gerepareerd en gereinigd. Een grondlaag, een nieuwe verflaag en

een finishlaag complementeren het geheel waarna het weer als nieuw bij u in de woonkamer staat voor een prijs die beduidend lager is dan de nieuwprijs. Marco Leer geeft drie jaar onverbiddelijke garantie dus wat let u om vandaag nog te bellen met 0186-603268 om een afspraak te maken voor zo’n ‘make-over’. Niet alleen uw leren bankstel is in goede handen bij Marco Leer maar ook (leren) kantoormeubilair, auto-interieurs etc. krijgen bij Marco Leer weer hun glans en vitaliteit terug.

Voor

Inbraak en brandmeldingen kunnen worden doorgemeld naar een meldkamer en/of naar een mobiele telefoon (maximaal 3 SMS nummers), waarover u tevens wordt gealarmeerd door een flitser en sirene van 110 dB. De aanbieding bestaat uit: • Centrale (Galaxy G2-20) • Codebediendeel • Handzender (draadloos) • RF Portal (draadloze ontvanger) • 2x Magneetcontact (draadloos) • 2x Bewegingsmelder (draadloos) • Sirene • Flitslicht • Accu 12V. 7A.

Badkamer of cht? keuken geko

Zie de uitgebreide fotoserie van gerealiseerde projecten op onze website:

Bent u de kleur van uw bankstel helemaal zat of is het dermate verkleurd, steek dan uw licht eens op bij de specialisten van MARCO LEER. Daar geven ze weer kleur aan uw bankstel waardoor u er weer voor vele jaren met veel zitplezier van kan genieten.

De centrale, de Galaxy G2-20 kan worden opgedeeld in verschillende delen, die door verschillende gebruikers onafhankelijk kunnen worden in- en uitgeschakeld. De Galaxy 2 series kan worden gesplitst in drie aparte delen. Zo kunt u het systeem inschakelen terwijl u bijvoorbeeld ligt te slapen.

Wilt u eens komen kijken? Geen probleem! Marco Leer vindt u op het industriegebied Boonsweg in Heinenoord. Vanuit Dordrecht richting ‘s-Gravendeel via de Kiltunnel (€ 1,80) tot aan de afslag Blaaksedijk, industrieterrein Boonsweg oprijden. Na het caravanbedrijf gaat u rechtsaf. Marco Leer vindt u hier, op de Nijverheidsweg, in het eerste pand links. Ook kunt u bij ons terecht voor al uw stoffeerwerkzaamheden!

Na

Marco Leer | Nijverheidsweg 31 | 3274 KJ Heinenoord | Telefoon: 0186 - 60 32 68 | www.marcoleer.nl


6

Zicht op • nummer 3 - 2014

TONZON maakt het grootste verschil!

Opmerkelijk effect TONZON Thermoskussen bij VARA Kassa Groen ENSCHEDE - Het opmerkelijke effect van het TONZON Thermoskussen op de temperatuur

TONZON Bodemfolie. Dit stevige zeil remt be-

van de vloer was eerder deze maand te zien in de uitzending van VARA Kassa Groen. TON-

halve het vocht ook het radioactieve radon-

ZON claimt al jaren dat haar Thermoskussens de vloer het warmst maken, warmer zelfs dan

gas dat uit de bodem ontsnapt. Op de foto

de lucht vlak boven de vloer. Om te zien hoe dat kan typt u dit webadres in uw browser:

is te zien hoe de condensdruppeltjes zich on-

http://goo.gl/M4eBD

der tegen de Bodemfolie hebben gevormd. Het drogende effect van deze aanpak was

Informatie:

onlangs ook te zien bij RTL: webadres: http://

www.tonzon.nl

goo.gl/w8hmoh. Eerst werd een supervochti-

telefoon 053-433 23 91

ge kruipruimte gefilmd. Twee weken later was

Postbus 1375

alles droog, zelfs de muren, hoewel er onder

7500 BJ Enschede

het zeil een laagje water stond.

info@tonzon.nl

Te huur: 6 persoons-bungalows/ gelijkvloers, tevens mindervalide bungalows Voor het programma Kassa Groen heeft de

moskussen nog veel warmer is. Hier straalt de

VARA opnames gemaakt in een woning in

vloer dus meer warmte uit naar boven en dat

Utrecht waarvan de bewoner niet helemaal

is waar het bij vloerisolatie omgaat. Hoe war-

tevreden was over het effect van de tradi-

mer de vloer hoe prettiger het wooncomfort

tionele wolisolatie onder zijn plankenhouten

en hoe minder energie nodig is om dit woon-

vloer. Om te zien of TONZON Thermoskussens

comfort te handhaven. TONZON maakt het

een beter effect geven, zijn enkele banen

grootste verschil.

wol verwijderd en is een Thermoskussen geplaatst in een van de lege banen.

Onder de vloer is te zien dat de wolisolatie

Gratis toegang tot gemeentelijk buiten- en overdekt zwembad, diverse restaurants in de omgeving. Goed viswater en prima fiets- en wandelmogelijkheden Vraag vrijblijvend folders: Telefoon 0541-352393

Nagelstyliste aan huis

goed aansluit tussen de balken en tegen Met een infraroodcamera is te zien dat wo-

de muur. De wol is eerst gedroogd voor een

lisolatie de vloer warmer maakt, maar te zien

eerlijke vergelijking. Voordat de proef werd

is ook dat de baan die is geïsoleerd met Ther-

genomen, is de aardbodem bedekt met

Aanbieding: Inbraaksysteem (draadloos) Draadloos inbraakalarmsysteem: Inclusief montage en BTW, nú voor € 895,Deze draadloze inbraakalarmeringsinstallatie is een ideaal systeem voor appartementen en woonhuizen. Dit systeem is voorzien van een handzender waarmee u het gemakkelijk kunt in- en uitschakelen. De centrale, de Galaxy G2-20 kan worden opgedeeld in verschillende delen, die door verschillende gebruikers onafhankelijk kunnen worden in- en uitgeschakeld. De Galaxy 2 series kan worden gesplitst in drie aparte delen. Zo kunt u het systeem inschakelen terwijl u bijvoorbeeld ligt te slapen. Inbraak en brandmeldingen kunnen worden doorgemeld naar een meldkamer en/of naar een mobiele telefoon (maximaal 3 SMS nummers), waarover u tevens wordt gealarmeerd door een flitser en sirene van 110 dB. De aanbieding bestaat uit: • Centrale (Galaxy G2-20) • Codebediendeel • Handzender (draadloos) • RF Portal (draadloze ontvanger) • 2x Magneetcontact (draadloos) • 2x Bewegingsmelder (draadloos) • Sirene • Flitslicht • Accu 12V. 7A.

Greet Spithoven garbonails@hotmail.com 0653425835

Verrassing, wijn van eigen ranken na vakantie aan de Moezel TRABEN-TRARBACH, DUITSLAND - “Hallo, ik kom

dat altijd weer een meewerkende factor is voor

even wijn bezorgen…” Verrassing ten top! Ste-

een aangename vakantie in dit deel van de Eifel

fan, van “Haus am Kurpark” in Traben-Trarbach

en Hunsruck en

stapt binnen. “Ik maak mijn jaarlijkse rondje”

langs de impo-

vertelt hij lachend aan zijn verblufte gastheer

sante oevers van

en zet drie flessen wijn op tafel. “Van je eigen

de Moezel.

ranken in de wijngaard van A. Sausen, wijncertificaat”, brengt Stefan in herinnering.

Genieten we

elke

doen keer

Even het geheugen opfrissen. Annie en Stefan

weer van de middeleeuws aandoende stadjes

runnen een klein, gastvrij hotel in het Moezelstad-

als Bernkastel, Cochem Beilstein en Trier. Na een

je Traben-Trarbach. Onder het genot van koffie

fietstour of wandeling is het heerlijk bijkomen in

borrelden als vanzelf vakantieherinneringen op.

het zonnetje op een terrasje met “Kaffee und Ku-

Mooie, interessante excursies, fantastische maal-

chen” of een glaasje Moezelwijn. C’est la vie…

tijden, de wijnproeverij op het bergterras van de

Jammer dat Stefan weer op pad moest, maar

wijnboer en daarbij de rust en het heerlijke klimaat

over enkele weken zien we elkaar gelukkig weer.

4 x lo/ontb. boeken = 3 x betalen € 120,5 x lo/ontb. boeken = 4 x betalen € 159,7 x lo/ontb. boeken = 5 x betalen € 199,p.p. o.b.v. 2p.kamer

Haus am Kurpark*** Traben-Trarbach moezel www.haus-am-kurpark.info Tel. 0049-6541-819820

Heeft U geen vervoer, informeer na ar onze seniorenreize n. Wij halen U b ij de voordeur op.


Zicht op • nummer 3 - 2014

7

Duizenden omwonenden bezoeken nieuwe Spijkenisse Medisch Centrum tijdens open dag Ruim 2700 belangstellenden hebben op zaterdag 15 maart de open dag van het Spijkenisse Medisch Centrum bezocht. Op interactieve wijze konden zij kennismaken met het uitgebreide zorgaanbod van het nieuwe ziekenhuis, dat na de sluiting van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in de zomer van 2013 van start ging. In haar openingstoespraak complimenteerde burgemeester Salet het Spijkenisse Medisch Centrum voor de wijze waarop het met onder meer patiënten en huisartsen samenwerkt om zorg te bieden die op het eiland nodig is. “Alleen door samen te werken kunnen we bewoners goede zorg blijven bieden. Hoe dichterbij zorg geregeld kan worden, hoe fijner dat voor hen is”, aldus de burgemeester. Het vertrouwen dat de burgemeester uitsprak

Tweehonderd medewerkers van het Spijkenisse Medisch Centrum organiseerden de open dag

Zwangere vrouwen konden hun buik laten beschilderen

Onderzoek naar de werking van de handzenuw

Ervaren hoe het voelt als je hand in het gips zit

werd onderstreept door uitspraken van bezoekers. “Ik vind het geweldig dat er zoveel mensen op deze open dag afkomen. Het ziekenhuis is in een dip geweest en ik denk dat we nu weer de goede kant uit gaan. Ik vind het een geweldig goed ziekenhuis”, vertelt een bezoeker aan RTV Rijnmond. “Ik ervaar precies hetzelfde”, vult een andere bezoeker aan. “Ik heb twee maal een pittige operatie gehad, maar het is fantastisch geweest. De verzorging was goed en de artsen zijn heel kundig. We zijn zo blij dat er nu weer een nieuw ziekenhuis terug is. Ik hoop dat het jaren zo blijft.” De open dag van het Spijkenisse Medisch Centrum is mogelijk geworden door de inzet van tweehonderd medewerkers. Zij boden belangstellenden activiteiten zoals een rondleiding op de operatiekamer, het aan den lijve ervaren van ouderdomsklachten, gezondheidsmetingen, een poppendokter en buikbeschilderen voor zwangeren.

Burgemeester Salet (rechts) en wethouder Van der Schaaf (tweede van links) in de operatiekamer van het Spijkenisse Medisch Centrum

Met je pop naar de poppendokter


10 8

klussen en wonen

Zicht Zichtop op••nummer nummer 23 -- 2013 2014

37ste editie opservice 5 en 6 april Nieuwe van kit & afwerkingsbedrijf KITTE

De Ruiter Glasbewassing:

‘Sociaal contact net zo belangrijk Kom in de Kas 2014 ook in onze regio! NIEUW: GASLEIDINGDETECTIE & ULTRASOON als afleveren van vakwerk’ Kunt u het niet vinden? Kitte vindt het wel met de infrarood camera

VOOR CV LEIDINGEN DIE DRUK VERLIEZEN

VOORNE - Op zaterdag 5 en zondag 6

april vindt de 37ste editie van Kom in de Kas plaats. Kom in de Kas is het groot-

leuk. Er valt overal veel te proeven en te smullen. Een tomaatje of een komkom-

belangrijk om even een gezellig praatje te maken met

voor zichzelf begonnen als glazenwasser onder de

mertje uit de vuist gaat er altijd wel in.

mijn klanten.”

nement van de Nederlandse glastuinbouw

naam De Ruiter Glasbewassing. Steven vertelt: “Ik werk

ste landelijke publieksevenement van de

dienst omdat ik het belangrijk vind om zelf contact te

Voor een klein bedrag, ongeveer € 10,- tot € 15,- is het

hebben met mijn klanten.”

gehele huis weer voorzien van schone ramen. Het is

plantentelers) zien waar zij trots op zijn: de

plantenkwekers openen dit weekend hun

kunst van “De deervaring teelt van mooie, verse, smaHij vervolgt:

deuren van de kas. In meerdere regio’s

kelijke, en veilige natuurproducdie ik heb gezonde met mijn klan-

verspreid over Nederland kun je kijken

ten.is dat Kom in de Kas is méér dan een kijkje ten ze het belang-

wat er allemaal gebeurt in die glazen

en wordt gefinancierd door Glastuinbouw

Interesse?

200 glastuinders (groenten-, bloemen- en

derden gastvrije groente-, bloemen- en

Kom in de Kas is het grootste publiekseve-

zelfstandig en doe het alleen; ik heb geen personeel in

Het eerste weekend van april laten ruim

Nederlandse Glastuinbouwsector. Hon-

Gratis toegang

REGIO - Steven de Ruiter is sinds een paar maanden

Nederland, Rabobank en Interpolis. In onze regio zijn ook verschillende bedrijven geopend, zoals Phalaenova (orchideeën),

ook mogelijk om alleen de bovenverdieping te laten

Padland (komkommerteelt) enin Tuinbouwdoen voor een lagere prijs. Steven: “Eens de 4 á 5 bedrijfkom Frank de (biologische weken ik langs bij Koning mijn klanten. Als u interessepaprika’s) heeft, kuntinuBrielle! contact met mij opnemen per mail of per

kassen. Ook bij ons in de regio is er ge-

achter rijk vindende omschermen. goed soci-

telefoon om een afspraak te maken zodat ik bij u kan

noeg te doen; zo openen Phalaenova

aal contact te hebben. Ik

Op de website komen kijken wat de www.komindekas.nl kosten zijn voor uw huis.” kunt u

(komkommer-

van alles te beleven! Voor jong en oud.

vind het zelf ookkick-off heel erg Landelijke

Graag tot zien ziens!welke kassen bij u in de buurt precies

teelt) en Tuinbouwbedrijf Frank de Kon-

In de kassen gebeuren een heleboel op-

De landelijke kick-off van Kom in de Kas

open zijn. Of volg Kom in de Kas via Face-

ing (biologische paprika’s) in Brielle op

merkelijke, leuke en spannende dingen

vindt plaats op donderdag 3 april 2014 in

book.

zaterdag 5 april van 10.00 tot 16.00 uur

voor kinderen. Bij Kom in de Kas kunnen

de regio Bommelerwaard. Kwekerij Mans-

hun deuren voor het publiek.

kinderen met eigen ogen zien en ervaren

flowers in Brakel is dit jaar gastheer voor

hoe tomaten, komkommers of paprika’s

deze happening. Kunst in de Kas wordt als

Wat is er te beleven?

groeien. Een dag in de kas is niet alleen

thema gebruikt tijdens de landelijke

Tijdens Kom in de kas is er voor iedereen

leerzaam, het is ook nog eens lekker en

kick-off.

(orchideeën),

Padland

De toegang is gratis.

VOOR U EEN BELANGRIJKE BESLISSING NEEMT, EERST EVEN KIJKEN MET DE INFRAROOD CAMERA BEL. 06-51282059 EN VRAAG ERNAAR WWW.KITTE.NL

Mail naar: info@kitte.nl

NU VOCHTMETING TOT 30 CM IN DE MUUR DOOR MIDDEL VAN MICROGOLVEN

Wij maken uw dak en muren weer als nieuw!

Tevens dé oplossing bij moeizame verkoop van uw huis Tevens dé oplossing bij moeizame verkoop van uw huis

HC Dakbehandeling: ‘Ervaar de HC Dakbehandeling: ‘Ervaar onvoorstelbare metamorfose!’

de onvoorstelbare metamorfose!’ REGIO - Het begon allemaal met het idee dat de daken van huizen wel heel erg onder het REGIO - Het begon allemaal met het

mos zaten. De wel oplossing ideeen datkorstmossen de daken van huizen heel tot

dan hethet vervangen van een compleet erg toe: onder mos en korstmossen dak, uiteraard een zeertot kostbare aangelegenzaten. De oplossing dan toe: het

Tel: +31 113 56 75 82 Mob: +31 650 89 67 96 E-mail: info@hc-dakbehandeling.nl

Verkocht!krijgt de pan een betere isolerende Hierdoor

delen wanneer u uw handen hechten. Resultaat: uwhuis dak onder ziet eruit als laat

heid. HC het Dakbehandeling kwam nu zo’n behandelt succesvolle bedrijf elk-jaar

nieuw! nemen door HC Dakbehandeling. Zo bespaart

in Nederland, Mensen vergeten België, vaak datLuxemburg het dak vanen een huis Duitsland. één van de belangrijkste onderdelen van een

huis is en ook uit esthetisch oogpunt zeer belang-

Mensen vergeten vaak dat het dak van een

rijk. Op lange termijn heeft een dak te maken met

huis één van de belangrijkste onderdelen van

weersinvloeden, zoals zon en zure regen. Daarbij

u bijvoorbeeld 2% tot 6% op energiekosten. Verkocht! Naast het esthetische aspect zijn er meer verDe medewerkers van HC Dakbehandeling voordelen wanneer u uw huis onder handen tellen ons enthousiast dat ze bovendien regellaat nemen door HC Dakbehandeling. Zo

matig een bedankje krijgen van mensen die

bespaart u bijvoorbeeld 2% tot 6% op ener-

hun te koop staande huis na de behandeling

giekosten.

in een mum van tijd weten te verkopen. Uw investering heeft u er als klant van HC Dakbehan-

een huis is en ook uit esthetisch oogpunt zeer

De medewerkers van HC Dakbehandeling

belangrijk. Op lange termijn heeft een dak

vertellen ons enthousiast dat ze bovendien

te maken met weersinvloeden, zoals zon en

regelmatig een bedankje krijgen van mensen

zure regen. Daarbij lijdt het dak onder diverse

die hun te koop staande huis na de behande-

lijdt het dak onder diverse mossen en korstmossen. Dit kan op termijn leiden tot schade aan uw

De behandelingen die wij verzorgen:

er tevens voor dat de pan minder ruw wordt.

Naast esthetische aspect zich zijn er meer voorlaag enhet kunnen korstmossen niet meer

volle bedrijf elk jaar zo’n 1500 woningen

Holland

hechten. Resultaat: uw dak zieten eruit nieuw! de bestaande kleur van de pan ditals zorgt

12aard jaareen geleden - met dé oplossing. Inmiddels zeer kostbare aangelegen-

sing. burg enInmiddels Duitsland. behandelt het succesNa de behandeling

laag en kunnen korstmossen zich niet meer

van het dak; dit is het op kleur spuiten van

heid. HC Dakbehandeling kwamdak, - nuuiteralweer vervangen van een compleet

alweer 12 jaar in geleden - metBelgië, dé oplos1500 woningen Nederland, Luxem-

Voor de behandeling

Hierdoor krijgt de pan een betere isolerende

dakpan.

deling dan meteen weer uit. Nieuwsgierig?

mossen en korstmossen. Dit kan op termijn

HC in Dakbehandeling maakt naast daken ook ling een mum van tijd weten te verkopen.

• Het dak schoonmaken, impregneren en coaten (10 jaar garantie)

De oplossing zit hem in het systeem van werken

schoon. U leest het: huis wordt van top tot Dakbehandeling dan uw meteen weer uit.

• Het dak schoonmaken, impregneren, coaten en

van HC Dakbehandeling, de volgende bewerkinUniek systeem

• Het dak schoonmaken en impregneren (5 jaar garantie)

glazuren (12 jaar garantie) • Het is ook mogelijk om de bestaande kleur van uw dak te wijzigen (keuze uit div. kleuren) • Het vernieuwen van daken (inclusief platte daken) • Reinigen, impregneren en stralen van muren. • Reinigen van bestratingen • Coaten van garagevloeren (keuze uit c.a. 150 kleuren) • 10 jaar lang je bestrating onkruidvrij!

w w w. h c - d a k b e h a n d e l i n g . n l

Uniek tot systeem leiden schade aan uw dakpan.

muren, terrassen en u andere objecten brandUw investering heeft er als klant van HC teen weer als nieuw.

genoplossing kunnen worden Het schoonmaken De zit hemgedaan: in het systeem van

Nieuwsgierig?

werken de volgende van het van dak HC metDakbehandeling, stoom van 150 graden (zónder

HC Dakbehandeling maakt naast ook Nieuwsgierig geworden naar dedaken mogelijkhe-

bewerkingen worden gedaan: chemicaliën).kunnen Het impregneren van het dak; dit

muren, en andere objecten brandden dieterrassen wij u kunnen bieden? Wij komen vrijblij-

zorgt ervoor dat er geen vocht meer in de pan

schoon. uw huisuwordt vangerichte top vend bijUu leest langshet: en voorzien van een

Het van het dakeen met stoomhechkan schoonmaken dringen en zorgt ook voor goede

tot teen weer als nieuw. Nieuwsgierig geworofferte.

impregneren van het dak; dit zorgt ervoor dat

bieden? Wij komen vrijblijvend bij u langs en

er geen vocht meer in de pan kan dringen en

voorzien u van een gerichte offerte. Neem

zorgt ook voor een goede hechting tussen de

contact op via: 0113-56 75 82.

coating en de pan. Het uiteindelijke coaten

Of kijk op: www.hc-dakbehandeling.nl.

van graden (zónderen chemicaliën). ting 150 tussen de coating de pan. Het Het uiteinde-

lijke coaten van het dak; dit is het op kleur spuiten van de bestaande kleur van de pan en dit zorgt er tevens voor dat de pan minder ruw wordt.

den naar de mogelijkheden die wij u kunnen

Neem contact op via: 0113-56 75 82. Of kijk op: www.hc-dakbehandeling.nl.


Zicht op • nummer 3 - 2014

4

Column

WilsonPercussie

Van troetelkind naar kostenpost!

Zicht op • nummer 6 - 2013

COLUMN - Scheidingsbemiddeling is de weg Percussie om, in onderling overleg, de scheiding goed

te regelen. Mits de op intentie aanwezig om er je “lekker kunt trommelen”. Waariswij aandacht m is Audrey Wilson

samen ergestreken in Oud-

REGIO - Mijn naam is Audrey Wilson

je “lekker o

de hand van de beschikbare draagkracht van

en ben in 2005 neergestreken in Oud-

aan bested

beide ouders na het huwelijk, de gekozen ver-

Beijerland. Sinds 2003 houd ik me bezig

workshop

blijfplaats en de zorgverdeling. Dit sluit naadloos entertainment.

met het organiseren van wekelijkse

Malinké K

djembélessen, het geven van djembé en

wikkeld he

spanworkshops voor bedrijven en parti-

Wij behan

culieren, reparaties en optredens.

zoals de g

de uitgangspunten van de ouders, de uit teaan komen. Gelukkig zien we steeds is een besteden, zowel tijdens de lessenseries als de aan opMuziek

2003 houd ik me bezig vaker dat

onderdeel vanimmers niets te kort komen… workshops, oorsprong wordt van het instrument kinderen mogen deze wegis de gekozen om de (in het

Communiale de Matam’ reisde hij al vanaf zeer jonge leeftijd de wereld over. In 1994 vertrekt hij naar Brussel om bij de bekendste West Afrikaanse percussiegroep

en van wekelijkse

Malinké Koninkrijk) en de manier waarop het zich ont-

het dagelijkse

van Europa ‘Sewa Kan’ van Mamady Keita te gaan spe-

t geven van djembé en

wikkeld heeft in de afgelopen decennia en werelddelen.

leven. Elke acti-

len en vestigt zich uiteindelijk in Nederland. Verder staat

scheiding te regelen en met name als er kin-

de stemming in het gesprek. deren bij betrokken zijn. Om een goed ouder- Nu verandert viteit wordt Wij behandelen het instrument als elk ander instrument

oor bedrijven en parti-

schapsplan zoals op te stellen, is het vereiste de gitaar, de piano, of deeen ukelele… es en optredens. om dit in gezamenlijk overleg te doen.

waar het aantal deelnemers kan

Op dit moment worden de wekelijkse lessen in

ZOVEELdoor kosten muziekonze kinderen toch NIET! Moet

hij bekend om het bouwen van de kora en n’goni en is een gedreven multi-instrumentalist.

jagen, houtbewonen!!! Vaak staan ouders er niet bij stil wat

Audrey Wilson

Barendrecht gegeven, waar de wat verder gevorderde

werken, zo ook

www.wilsonpercussie.nl • info@wilsonpercussie.nl

er, voor elke klant een zo pas-

spelers aan de slag gaan. We spelen traditionele ritmes,

elk stadium van

06-12533531, Kijffhoeck 43, Oud-Beijerland

de kinderen kosten, het ging immers uit de ge-

meenschappelijke pot. Met de juiste uitleg en deinhouden kinderen maar aan ook deritmes orde. de kinderen op het leven. dieZijn in West-Afrika op straat gespeeld en te stellen. Dat kan de hoogte van de scheiding? Hoe hebben ze inzicht geven in dat het niet alleen de kleding worden. mijn rekening neem. gereageerd? Is er voor de kinderen ruimte om

De lessen worden ook gegeven Souleymane Camara, en het eten is, maar hetdoor wassen van de kle-

hun worsteling te bespreken zodat ze niet in een

ding, inventaris, gebruik van water en elektrici-

loyaliteitsconflict verzanden? Is er al nagedacht

teit, school, vakanties en reserveringen voor de

of gesproken over het omgaan met de kinderen

toekomst. Komen we er meestal wel uit, gelukkig

Souleymane Camara www.souleymane-cobradumandingue.com

rland vaak gebruikt als een

Muziek speelt in Afrika een grote sociale en culturele

‘Le Cobra du Mandinque’, uit Guinée Conacry. Met de

kossifee@gmail.com

, of een instrument waar

rol en wordt niet alleen gezien als een kunstvorm of

groepen ‘Les Percussions de Guinée Juniors’ en ‘Le Ballet

06-336 990 23

van je kind. Kinderen scheiden Niet! En zij kiezen

vinden vaak prettig dat de kindeKlein het Waterlooplein

PlanZet

het ze dakvoor vanScheidingsCentrum PlanZet vindt u: woonacniseert PlanZet het kunnen geïnGelukkigOnder hebben Neren als eerste Tijdens aan deKlein orde Waterlooplein komen. Zij zijn namelijk

textiel, persoonlijke coaching, plein in en om teresseerden een reserveren om hun derlandcessoires gekozen!van Daar scheiden kinderen nooit. het het belangrijkste en mogen er,plek ondanks dat dat

n Stougjesdijk 290

eigen spullen te verkopen.

niet mogelijk is, zo min mogelijk van merken en

nd. Tussen 10.00 en

send mogelijk pakket samen te stellen. Dat kan inhouden

maar ook

dat ik ook de catering voor mijn rekening neem.

worden.

De djembé wordt in Nederland vaak gebruikt als een

Muziek sp

therapeutisch instrument, of een instrument waar

rol en wor

OUD-BEIJERLAND - Zaterdag 7

Klein W

september organiseert PlanZet het

Tijdens

en communicatietrainingen en -workshops,

Klein Waterlooplein in en om het

teressee

bedrijfspand aan Stougjesdijk 290

eigen sp

brocante, muurschilderingen, mental coaching, vitaliteitstraining, Webdesign en

schilderen, tekenen, keramiek, zwanger-

workshops op allerlei gebied.

in Oud-Beijerland. Tussen 10.00 en

PRIJS OP AANVRAAG 16.00 uur presenteren de onderne-

nteren de onderne-

moeilijker dan het is. accessoires en meubeltjes, derschapsplan hiermee de volle aandacht! vintagekleding, nd hun activiteiten of krijgt zijn uw kinderen te groot geworden voor

of zijn u

staat vermeld op www.planzet.nl.

en worden er diverse tweehands-

een bep

Meer informatie over Klein Waterlooplein

een bepaald soort speelgoed? Reserveer

lezen en schrijven, hypnotherapie, interi-

dan nu een plek voor zaterdag 7 september

eurarchitectuur, meubel- en tuinontwerp,

e Waard. Heeft u

en stuur een e-mail naar info@planzet.nl.

verkoopstyling, hypnotherapie, verlich-

Heeft u nog vragen, neem dan contact op

uit de Hoeksche Waard. Heeft u

tingsadvies, Tai Chi Tao - Chinese bewe-

met Janine Göbel

uw zolder of schuur opgeruimd en

Kort daarop volgt het gesprek over de financiën.

Frank Moelands Scheidingsbemiddelaar

Ook hierin staan de kinderen centraal. De kosten

bij ScheidingsCentrum Nederland

huur opgeruimd en

van het levensonderhoud voor deplek kinderen wordtzijn erkopen? Reserveer De kosten voor een van 2x2m

Telefoonnummer: 085-2738 147 gingsleer, haptotherapie, spray tanning,

promotionals, marketingadvies, reclame, k op ons Klein € 3,50 voor een plekbesteedbaar van 3x3m betaaltE-mail: u f.moelands@sc-nederland.nl vastgesteld op basisenvan het netto € 7,50 de hele dag. inkomen tijdens hetvoor huwelijk en toebedeeld aan

fotografie, videobewerkingen, lichaams- en Website: www.sc-nederland.nl

spulletjes verkocht door inwoners HEEFT U OOK VERKOOPPLANNEN? BEL VRIJBLIJVEND ONS KANTOOR!

(06-30 06 63 39) of Kim Dool-van der Draay (06-22 22 56 59).

2003

10

2013

wilt u spullen verkopen? Reserveer

De koste

dan nu een plek op ons Klein

€ 3,50 e

Waterlooplein.

€ 7,50 vo

Schi

Meer jaar ervaring Meer dan 50dan jaar50 ervaring van der Burg

van der Burg is er voor al uw schilder-

niet alleen in

Me

Om zo weinig mogelijk overlast te bezorgen,

in al die jaren. In

tevredenheid te verrichten. Om zo weinig

Burg is er voor al uw schilderwerk, zowel binstaat om per-door werk, zowel binnen als buiten, witten,het bijzonder

mogelijk tewerkzaamheden bezorgen, wordt gemaakt enoverlast worden alle zo snelin over-

fect werk af te opgebouwde

mogelijk leg eenuitgevoerd. zorgvuldige planning gemaakt en

leveren, maar is is vakmanschap

worden alle werkzaamheden zo snel moge-

Schildersbedrijf Adri

lijk uitgevoerd.

PUTTERSHOEK – Schildersbedrijf Adri van der

houtrotreparaties enzovoort. dat nen als buiten,behangen, witten, behangen, houtro-

treparaties enzovoort.

Schildersbedrijf Adri van der Burg is voor schilders-

het bedrijf ook

werkzaamheden al sinds 1950 voor veel particulieren

een gewaar-

dan nu en stuu

Schildersbedrijf Adri van der Burg Schildersbedrijf Adri van der Burg PUTTERSHOEK – Schildersbedrijf Adri

Dus heb

mers in het pand hun activiteiten

ocht door inwoners

verse tweehands-

spelers aa

voetreflexmassage, (project)communicatie

teamontwikkeling, verandermanagement,

is zwaar, maak het niet mogen zekerDus nietshebt te kort gaan komen. Het ou- Scheiden schapsyoga, baby- en peutermassage, u uw schuur of zolder opgeruimd

Barendrec

Klein Waterlooplein b

Waterlooplein bij PlanZet iner Oud-Beijerland niet voor.

De 7ouders ND - Zaterdag

Op dit mo

variëren van 10 tot 100 personen of meer, op welke locatie

Zaterdag 7 september tusse

7 september tussen 10.00 enNeder16.00 uur maar, want ook na de scheiding blijf je de ouder in de nieuwe situatie? ScheidingsCentrum land zorgt voor begeleiding.

Bij de djembéworkshops, waar het aantal deelnemers kan

LET OP: BIEDEN VANAF : €ik elke 400.000,.K.een zo pasdan ook, probeer keer, voor elke K klant

begeleid: koken,voor kinderen die niet bij mij IK zoveel betalen

sonen of meer, op welke locatie

In het eerste gesprek komt uiteraard het kind/

9

Zicht op • nummer 6 - 2013

wordt in overleg een zorgvuldige planning

PUTTE

van d

werk,

behan

Waarom Schildersbedrijf Adri van der Burg als uw

Schildersbedrijf Adri van der een Burg is voor schil- Waard van der Burg niet alleen in staat om perfect deerde partner en kleinere bedrijven begrip in de Hoeksche

schildersbedrijf?

Schildersb

- persoonlijke aanpak

derswerkzaamheden al Gestart sinds door 1950 voorenveel werk afalste leveren, maaradvies is het ook het gaat om deskundig rond bedrijf kleurstellingen en daarbuiten. de vader na jarenlange

Waarom Adri van der Burg als - deskundigSchildersbedrijf advies

en materialen. Door partner een ouderwets aanpak samenwerking 1974 overgenomen door de zooneen gewaardeerde particulieren en kleinere inbedrijven een begrip als degelijke het gaat om

- gebruik van de beste materialen uw schildersbedrijf?

in de Hoeksche Waard en daarbuiten. Gestart

deskundig advies rond kleurstellingen en

- persoonlijke aanpak

en daarbu

door de vader en na jarenlange samenwer-

materialen. Door een ouderwets degelijke

- deskundig advies

samenwe

king in 1974 overgenomen door aanpak te aan combineren met de modernheden of in uw pand naar volle tevredenheid te schap, opgebouwd in al die de jaren.zoon In het kenbijzonder door

-- afspraak gebruikisvan de beste materialen afspraak

kenmerkt

verrichten. en de laatste kennis op het dat opgebouwde Schildersbedrijf merkt Schildersbedrijf Adrivakmanschap van der isBurg zich Adri ste materialen

- gratis grootofferte vakmanschap door meer dan 50 jaar

kenmerkt Schildersbedrijf Adri van der Burg zich nog

te combineren met de modernste materialen en de

steeds door een persoonlijke aanpak, het gebruik van

laatste kennis op het vakgebied is Schildersbedrijf Adri

de beste materialen en natuurlijk een groot vakman-

van der Burg als geen ander in staat om de werkzaam-

nog steeds door een persoonlijke aanpak,

vakgebied is Schildersbedrijf Adri van der

het gebruik van de beste materialen en na-

Burg als geen ander in staat om de werk-

tuurlijk een groot vakmanschap, opgebouwd

® zaamheden aan of in uw pand naar volle

werkzaam

en kleiner

- groot vakmanschap door meer dan 50 jaar ervaring

- minimum aan overlast

steeds doo

de beste m

ervaring - minimum aan overlast - afspraak is afspraak

Onze dealer in de - gratis offerte Hoekse Waard biedt aan

Zicht op • nummer 6 - 2013

7

schap, opg

dat opgeb

SCHILDERSBEDRIJF KNOOPE VOORMercedes VAKWERK Mercedes ML 280CDI 4-Matic GLK 320 CDI

Automaat, 2008, 117.000km. Automaat, 2008, 105.000km. • Wand afwerking nette, vrijblijvende offerte thuisgeGOUDSWAARDSchildersbedrijf Grootbeeld navigatie/ Xenon/ Grootbeeld navigatie/ • Glasvlies behangen stuurd of desgewenst via de mail. Knoope, een tweemanszaak gevespakket/ half leder • Kleuradviezen Leder/ Xenon tigd in deoffroad Hoeksche Waard, voor Garantie op het schilderwerk klein- en groot onderhoud, houtOffertes Schildersbedrijf Knoope is een zeer rotherstel en wand- en plafondafWe staan bekend om onze uitgedegelijk€all-round schildersbedrijf, werking. € Inmiddels al meer dan 31.950 34.950 breide offertes, die goed onderen mag zich rijk prijzen door zijn 25 jaar gediplomeerde ervaring en bouwd en duidelijk zijn. grote, vaste klantenkring, die door kennis van het schildersvak, waarScherpenisse auto’s bv • Rembrandtstraat 1 3262 HN Oud-Beijerland de- jaren heen is opgebouwd. van veertien jaar als zelfstandige. Tel: 0186-619136 www.scherpenisseautos.nl Offerte afspraak binnen 24 uur. U bent bij ons gegarandeerd van Gespecialiseerd in: Na de offerte afspraak krijgt u van kwaliteit, en krijgt dan ook schrifte• Binnen- en buitenschilderwerk ons binnen 5 dagen een keurig, lijke garantie op uw schilderwerk. • Houtrot herstelwerkzaamheden

Merce Autom Grootb offroa

€ 31 Schildersbedrijf Knoope te GOUDSWAARD Telefoon: 06-14336326 Email: michel@schildersbedrijfknoope.nl

Andeweg Rental & Sales, professioneel in audiovisueel


10

Zicht op • nummer 3 - 2014


Zicht op • nummer 3 - 2014

11


12

Zicht op • nummer 3 - 2014

Zlim Bodystyling Center Oud-Beijerland: Afvallen zonder dieet OUD - BEIJERLAND - Gezond eten en toch afvallen zonder een dieet te volgen? Dat kan bij

naar uw huidige eetpatroon en u krijgt een

Zlim Bodystyling Center in Oud-Beijerland. Door individuele begeleiding, gezonde voed-

persoonlijk voedingsadvies. De continue be-

ing en doelgericht bewegen leren zij u stapsgewijs gewicht en centimeters verliezen waar

geleiding maakt het u gemakkelijker zich aan

u dat wilt.

te passen aan uw nieuwe eetpatroon. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar (en het pak-

Iedere vrouw is anders en wil op andere plek-

warmtecabine. Deze warmte zorgt ervoor dat

ket) wordt het onderdeel dieetkosten van de

ken afslanken. Daarom is de Zlim-methode

er geen warming up en / of cooling down ge-

Zlimkuur geheel of gedeeltelijk vergoed.

gericht op de individuele persoon. Door een

daan hoeft te worden en dat u geen spierpijn

combinatie van een figuuranalyse, doelge-

zult hebben na het sporten. Alle oefeningen

Sporten bij Zlim Bodystyling is sporten en af-

richt bewegen, ozontherapie en voedingsad-

worden liggend uitgevoerd, zodat rug en ge-

vallen op een gezonde manier. Het concept

vies zorgt de sportstudio voor een persoonlijk

wrichten ontlast worden. De oefeningen doet

van Zlim bestaat in Nederland al meer dan

programma met plaatselijke figuurcorrectie.

u zelf. De frequentie van de oefeningen wor-

25 jaar. U ontvangt meer persoonlijke bege-

Blijvend gewichtsverlies zonder ‘jojo-effect’ is

den geleidelijk opgevoerd. Voor iedere keer

leiding en aandacht dan bij een gewone

het resultaat.

sporten wordt u gewogen en na 5 keer spor-

sportschool. Er wordt gewerkt op afspraak-

ten wordt u gemeten.

basis, zodat het team beschikbaar is om u te begeleiden. U bent van harte welkom in de

Bij uw eerste vrijblijvende kennismaking krijgt

sportstudio. Het Zlimteam staat voor u klaar.

u een gratis figuuranalyse. Ze meten uw li-

Na het sporten gaat u relaxen in de ozon-

chaam op negen verschillende plekken. Er

cabine. De cabine wordt verwarmd tot 35

wordt gekeken naar uw specifieke wensen en

graden en voorzien van ‘ozonzuurstof’. Op

Bel gerust voor het maken van een afspraak

eventuele blessures of gezondheidsproble-

deze wijze kunnen afvalstoffen in de huid

voor een vrijblijvende figuuranalyse. Kijk ook

men. Vervolgens bekijken ze welke resultaten

eenvoudig een weg naar buiten vinden. De

eens op onze facebook pagina “Zlim Oud-

voor u haalbaar zijn en hoe lang u bezig bent

bloedsomloop wordt gestimuleerd, de huid

Beijerland”. Daar wordt regelmatig een af-

met het halen van deze doelstelling. Er wordt

gereinigd en uw afweersysteem wordt ver-

slankkuur van 10 weken verloot.

een individueel programma voor u samen-

beterd. Het zorgt ervoor dat uw huidcellen

gesteld, geheel afgestemd op uw wensen.

zich sneller vernieuwen met als gevolg een

Zlim Bodystyling Center Oud-Beijerland

Openingstijden:

Door het wetenschappelijk bewezen concept

mooie, strakkere en gladdere huid. Daar-

Julianastraat 30 (boven de Wibra)

Maandag: 09.00-21.00 uur

zult u versteld staan van het eindresultaat.

naast zorgt het voor een aanzienlijke vermin-

3262 SJ Oud-Beijerland

Dinsdag: 09.00-12.30 en 16.30-20.00 uur

dering van cellulitis.

0186- 618 619

Woensdag: 09.00-12.30 en 17.00-20.00 uur

oud-beijerland@zlim.nl

Donderdag: 09.00-21.00 uur

Door doelgericht bewegen wordt de afbraak van overtollig vet op plaatsen waar u dat wilt

Om u te helpen bij uw gewichtsverlies wordt

www.zlim.nl

Vrijdag: 09.00-12.30 uur

gestimuleerd. U sport bij de sportstudio in een

u begeleid bij uw voeding. Er wordt gekeken

Facebook: Zlim Oud-Beijerland

Zaterdag: 09.00-12.00 uur

Kom in de Kas met de Speelparasol Nest is een grappige en ontroerende voorstelling over dieren, families, bezit en afscheid nemen. De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar, entree € 3,- p.p., er zijn voorstellingen om 11.00 en 14.00 uur. Kaartjes zijn verkrijgbaar op de locatie. Kom

een leven lang slank en fit?

op tijd want vol is vol! Info: www.speelparasol.nl. Dick Klok Cultuurtechniek is een bedrijf dat specialistische

werkzaamheden

sportvelden, openbaar groen, transport, grondverzet & agrarisch loonwerk. Er zijn vooral veel grote landbouwvoertuigen en HEENVLIET - Op 5 april kun je weer snuffe-

machines te zien. Er zijn demonstraties, on-

len bij boeren en tuinders in heel Neder-

der andere over veilig omgaan met opval-

land die meedoen aan Kom in de Kas. De

lend landbouwverkeer, een verkeersles voor

Speelparasol Bernisse doet hier ook aan

kinderen uit groep 7-8.

mee, met een voorstelling op locatie. Bij de firma Dick Klok, aan de Drieëndijk 1a in

Kijk ook op www.komindekas.nl en

Heenvliet speelt stichting Krijt de voorstel-

www.speelparasol.nl.

ling ‘Nest’. De voorstelling gaat over de vogels Ooi en

Gratis en vrijblijvende figuuranalyse? Bel nu!

Vaar, zij werken al jaren in hun dierenbezorgservice. Zij bezorgen elk jong dier bij de juiste ouders. Tot er op een dag een dier bij hen belandt, dat ze nog nooit hebben gezien.

Julianastraat 30, 3262 SJ Oud-Beijerland Telefoon 0186 - 61 86 19 E-mail oud-beijerland@zlim.nl

Meer informatie vind je op www.zlim.nl

verricht

op gebied van aanleg & onderhoud van

Het huilt, kraait en heeft een luier om. Het lust geen wormen en vliegen kan het al helemaal niet. Voor Ooi en Vaar maakt dat niets uit. Ze vormen met hun nieuwe aanwinst een warm nest. Maar dan melden de echte ouders zich. Waar blijft hun kind?


Zicht op • nummer 3 - 2014

Bekroond met innovatieprijs:

Bouwsteentjes voor patiënten en ouderen met ondervoeding Een groot probleem binnen alle segmenten van zorg is ondervoeding. Veel ouderen

13

De SNS Hypotheekrente is nu tijdelijk maar 3,75 %

Zo laag dat we hem niet zomaar mogen noemen

en volwassenen hebben een voedingsprobleem en daarmee een verminderde

Maak daarom snel een afspraak met een SNS Adviseur. Het eerste kennismakingsgesprek is op onze kosten.

voedingstoestand. Sinds kort zijn ‘Bouwsteentjes’ en ‘Easy-to-Eat’ op de markt, energie- en eiwit verrijkte hapjes die de eetlust opwekken en het herstel bevorderen.

Nieuwstraat 25-27 3201 EC Spijkenisse

“Het Bouwsteentje, een soort petitfour dat op elk gewenst moment naar behoefte kan worden geserveerd”, zegt bedenker Huib van Leeuwen. “Dankzij de combinatie van

lekker. “Easy-to- Eat, een fris, eiwitrijk zuivel-

hoogwaardige verrijkingen plus een eetlu-

product met vruchtensmaken, is dan ideaal.

stopwekkende uitstraling, is het Bouwsteentje

Slikken is nauwelijks nodig. Het is fris en is dus

een effectief hulpmiddel. Ook financieel.

ook geschikt om het na akelig smakende

Het is bekend dat ondervoeding bij ziekte

medicijnen te gebruiken”, aldus Van Leeu-

of na een operatie de zorg duurder maakt

wen, die aangeeft dat bij de ontwikkeling

omdat patiënten veel langer over het herstel

van de producten een diëtist, logopedist

doen en langer in het ziekenhuis verblijven.

en een wetenschapper betrokken waren.

Ook treden er vaker complicaties op die

“Uiteindelijk heeft ons bedrijf Patisserie Uni-

veel leed veroorzaken en de kosten nog ho-

que het verder ontwikkeld. De producten zijn

ger maken. In Nederland bedragen de jaar-

exclusief verkrijgbaar bij Jumbo.” Beide pro-

lijkse kosten als gevolg van ondervoeding

ducten (alleen natuurlijke ingrediënten, geen

1,9 miljard euro. Dat is ruim 2% van de totale

e-nummers) zijn beloond met een eerste

kosten in de zorg. Met Bouwsteentjes hopen

prijs voor innovatie. “Maar je krijgt pas echt

we dus ook op kostenbesparing.”

voldoening als je ziet dat het werkt. Iemand

Bel 030 - 633 30 00 of kom langs bij onze SNS Winkel.

Actie verleng t/m 16 md e 2014 i

schreef: Mijn 92-jarige, ernstig ondervoede Culinaire vondst

moeder gebruikte het en wat daarvoor niet

Mensen met ondervoeding hebben veelal

lukte, is nu een feit: ze is 2,5 kilo aangeko-

slikproblemen, geen trek of zijn te moe. Bo-

men en voelt zich veel beter!.”

vendien zijn eiwitsupplementen vaak niet

www.bouwsteentjes.nl

Nu te koop houtbeton schuttingen vanaf € 59,00 per meter incl btw incl plaatsen. Vraag nu gratis offerte aan!!! • Onderhoudsarm • Duurzaam • Rvs geschroefd • Voorzien van 16 mm plankdikte in de schermen • Ook deuren leverbaar met metalenframe

Open op afspraak

Mandenmakerstraat 102c 3194 DG Hoogvliet Tel: 010 - 29 99 422 Fax 010 - 29 99 423

www.everlastproducts.eu


14

Zicht op • nummer 3 - 2014

‘Lekker eten en toch afslanken het kan écht!’ Jeanette -12 kilo Wil jij ook weten hoe je zonder hongergevoel en met lekker eten je streefgewicht kunt bereiken? Meld je dan nu aan voor de workshop ‘Ik (w)eet beter!’ op woensdag 16 april of woensdag 7 mei om 19.00 uur. Aanmelden kan via info@praktijk-waterland.nl.

Vlinderveen 500 | 3205 EN Spijkenisse

Tel: 0181-635269 info@praktijk-waterland.nl | www.praktijk-waterland.nl

NIEUW

bij Praktijk Waterland! Praktijk Waterland is per 1 februari officieel benoemd tot Power Slim center. Bij diëtisten Andine en Liesbeth kun je vanaf nu terecht voor deskundig advies en persoonlijke begeleiding bij het afvallen.

Power Slim zo snel en moeiteloos afvalt, is dat meer dan voldoende motivatie om door te gaan. Je kunt gewoon lekker blijven eten, je wordt meer bewust van hetgeen je eet én je geniet van de complimentjes van je omgeving.”

“Overgewicht is niet alleen een kwestie van te veel eten, maar vooral van verkeerd eten”, aldus Andine. “Met Power Slim werk je naar een gezond voedingspatroon toe. Wij coachen je bij het bereiken van het gewenste streefgewicht en leren je oude eetgewoontes te vervangen voor verstandige en verantwoorde eetgewoontes. Je staat er niet alleen voor, maar we doen het samen. Gedurende de gehele afvalperiode, maar ook de periode erna.

Praktijk Waterland is een van de 270 centers in Nederland waar je dit afslankprogramma kunt volgen. Power Slim is geen dieet. Het is een totaal concept; een afslankprogramma. Onder persoonlijke begeleiding van diëtisten Liesbeth of Andine werk je naar je streefgewicht en een gezond voedingspatroon toe. Kenmerkend hierbij is de ideale balans van verantwoorde voeding, professionele begeleiding en voldoende aandacht voor lichaamsbeweging.

“Volgens Liesbeth begint het afslankproces altijd bij jezelf: “Die knop moet om. Maar als dan blijkt dat je met

“De coaching wordt als heel prettig ervaren. Natuurlijk, alles begint bij de motivatie van de persoon zelf, maar

een stok achter de deur, iemand die je over het dode punt helpt en die je blijft stimuleren, is belangrijk tijdens het hele afvalproces. Wij zorgen ervoor dat je bewust wordt van wat je eet en leren je wat je moet doen als je een keer een uitspattinkje hebt gehad. Ook na het bereiken van het streefgewicht blijf je nog minimaal één jaar onder begeleiding om terugval te voorkomen. Hierdoor bereik je niet alleen je streefgewicht maar behoud je het ook! Dit geeft de afvaller een veilig gevoel.” Voor meer informatie of om Power Slim eens uit te proberen, neem contact op met: Praktijk Waterland Andine van Dijk en Liesbeth Smit –Teerenstra T:0181-635269


Zicht op • nummer 3 - 2014

15

Passie voor patchwork en quilten jaarscollectie zijn dat onder andere paas-

kopje koffie of thee verder werken in het ge-

eieren, ornamentjes en een hazenmoeder

zelschap van andere quiltsters. De kosten

met kind.

hiervoor bedragen 4 euro per keer.

Naast stoffen vindt u bij Quiltiana ook Met-

Ook worden er lessen en workshops gege-

tler garens voor het machinaal en met de

ven, en er zijn Block of the Month program-

hand quilten, het handgeverfde borduurga-

ma’s. U kunt zowel in de winkel als op de

ren Blomstergarn uit Denemarken, patronen,

website www.quiltiana.nl en op Facebook-

prachtig wolvilt en verschillende tijdschriften.

pagina van Quiltiana zien wat er zoal wordt aangeboden. Inschrijven is ook mogelijk zowel in de winkel als via website of Facebook.

Inloopbee Op woensdagochtenden is er een inloopbee in de workshopruimte achterin de winkel. Tijdens deze inloopbee’s, van 10 tot

De winkel is geopend van dinsdag tot

13 uur, kunnen mensen hun eigen werkjes

en met vrijdag van 10 tot 17 uur, en op

meebrengen en onder het genot van een

zaterdag van 10 tot 16.30 uur.

SPIJKENISSE - Eind december heeft een nieuwe handwerkspeciaalzaak haar deuren geopend in Spijkenisse. De winkel die hoofdzakelijk gericht is op patchwork en quilten bevindt zich aan de Voorstraat 61a, in de galerij van De Smidse. Breed assortiment patchworkstoffen

Uniek voor de regio is de verkoop van stof-

Eigenaresse Tiana Dekker verkoopt hier

fen en boeken van de beroemde ontwer-

uiteraard

per Kaffe Fassett.

patchworkstoffen,

waaronder

Lecien, Moda en batiks van Hoffman in klassieke en moderne prints. Daarnaast zijn

Er is momenteel een bescheiden voor-

er de voorgesneden en verpakte stoffen

raad van 18 rollen stof, en daarnaast

van Moda en Hoffman. Het assortiment

charm packs en design rolls met daarin

breidt nog steeds uit. Als u op de hoogte

stoffen uit de nieuwste collectie. Ook de

wilt blijven van wat er binnenkomt, of wat

Kaffe Fassett collectie zal geleidelijk wor-

er op de planning staat, kunt u zich in de

den uitgebreid.

Quiltiana Voorstraat 61a 3201 BA Spijkenisse tel. 0181 699 618 info@quiltiana.nl www.quiltiana.nl

winkel of via de website www.quiltiana.nl aanmelden voor de nieuwsbrief. Ook kunt

Van het trendy hobbymerk Tilda worden

u veel volgen op de Facebookpagina van

behalve de leuke stofjes ook verschillende

Quiltiana.

materiaalpakketjes verkocht. Voor de voor-

Nieuwe vakantieseizoen staat voor de deur!

Camping De Scheepsbel, heerlijke familiecamping op de Veluwe

Camping De Scheepsbel in Nunspeet/Elburg op de Veluwe.

Kampeer-, seizoen-, jaarplaatsen en verhuur accommodaties met een persoonlijke service! Volop vermaak op- en om de camping met onze vele faciliteiten. ELBURG - Heeft u er al zin in? Wij van Camp-

lige Hanzestad Elburg, als één van Nederlands

ing De Scheepsbel op de Veluwe, in Elburg

meest bezienswaardige oude stadjes.

wel! Het nieuwe vakantieseizoen staat voor de deur. Onze gezellige familiecamping op

Mocht u niet in het bezit zijn van een caravan,

de Veluwe biedt alles voor een ontspannen

wij verhuren ook chalets en kampeerbunga-

vakantie of uitje. Op het park is onder andere

lows. Zo kunt u toch genieten van de prachti-

een gratis tennisbaan, een voetbalveld, een

ge natuur en onze gezellige camping. Neemt

basketbalveld, zwembaden met een water-

u eens een kijkje op onze vernieuwde website:

glijbaan, recreatieprogramma, restaurant

www.descheepsbel.nl voor tarieven en aan-

en cafetaria, kampwinkel, WIFI, enz.

trekkelijke arrangementen en aanbiedingen.

Ook de prachtige omgeving van De Scheeps-

U bent van harte welkom, wij staan 7 dagen

bel waar u oneindig kunt wandelen, en fietsen

per week voor u klaar! Prettige vakantie!

biedt veel mogelijkheden! Wilt u er eens een dagje op uit? Prachtig gelegen, aan de rand-

Klaterweg 9, 8085 SB Doornspijk

meren, vlakbij onze camping ligt de voorma-

Tel. 0525 – 661422, www.descheepsbel.nl

Boek nu voor uw zomervakantie! Of boek een aantrekkelijk arrangement voor Pasen, hemelvaart, Pinksteren of de meivakantie! www.facebook.com/descheepsbel

Camping de Scheepsbel Klaterweg 9 8085 SB Doornspijk T: 0525-661422 E: info@descheepsbel.nl www.descheepsbel.nl


16

Zicht op • nummer 3 - 2014

“Waarom zou je nog op die koude vloer blijven wonen?”

www.tonzon.nl

TONZON Vloerisolatie, een klasse apart! Een warme vloer, een droge kruipruimte.

Het resultaat De dubbele aanpak zorgt ervoor dat de warmte niet meer wordt uitgestraald door de vloer en er geen vocht meer uit de grond de woning binnenkomt. Het milieuvriendelijke systeem maakt radicaal een einde aan de koude vloer en muffe lucht.

Besparing op stookkosten De woning koelt minder snel af door de goed geïsoleerde vloer. Er hoeft minder gestookt te worden omdat de woning sneller opgewarmd is. Het stookseizoen wordt zelfs verkort. Gebruikers melden een gemiddelde besparing van 15 tot 20% op de stookkosten per jaar. Bij

Comfort van een warme vloer Op onze website vindt u talloze recensies en klanten-

woningen met vloerverwarming loopt de besparing op tot wel 40%.

reacties uit 34 jaar praktijkervaring. Ook mensen met vloerverwarming melden een warmere vloer na het aanbrengen van TONZON en merken dat de vloerverwarming nu veel beter te regelen is.

Meer weten? Kijk op www.tonzon.nl. Bellen kan ook via 0900 - 28 66 966 (€ 0,10 p/min) of info@tonzon.nl

Niet geisoleerd

Thermoskussen

Wolisolatie Bekijk de uitzending van Kassa Groen van 11 februari via uitzending gemist om te zien dan TONZON de warmste vloer oplevert.

Tevreden klanten vertellen “Bij mijn vloer met vloerverwarming bespaar ik 34% op mijn stookkosten per jaar.” “Eindelijk verlost van die koude vloer.” “We hebben geen last meer van zilvervisjes nu het veel minder vochtig is in huis.” “Het klimaat in de kamer is merkbaar aangenamer en ook de koude voeten zijn weg!” Zie ook de recensies en vele spontane klantreacties op www.tonzon.nl O.a. uit Den Ham, Eindhoven, Castricum, Bruchum, Meppel, Velsen, Zaandam, Gouda etc.

TONZON BV • Postbus 1375 • 7500 BJ Enschede • T: 0900 - 28 66 966 (€ 0,10 p/min) • E: info@tonzon.nl • www.tonzon.nl


Zicht op • nummer 3 - 2014

17

Zicht Op geeft 150 kaarten weg!

Lente, leven & lifestyle bij Voorjaarsfair Lentiade

VOORJAAR - De voorjaarsfair Lentiade is jarig! Van vrijdag 11 t/m zondag 13 april staat de

Leve de Lente!

manier gevierd: rondom de Meiboom in het

fair in het Lingebos aan de A15, tussen glasstad Leerdam en vestingstad Gorinchem, in het

Geniet tijdens de 5de editie van Lentiade

Middeleeuws kampement. Daar maakt jong

teken van lente, leven & lifestyle! En bij een 5-jarig jubileum hoort taart, daarom vindt er dit

van de lente, proef, beleef en shop op dé

én oud kennis met de muziek, verhalen, ge-

jaar tijdens de Lentiade tevens het eerste Nederlands Kampioenschap Taartdecoratie voor

lifestyle voorjaarsfair voor de hele familie. Op

bruiken, gewoontes en ambachten uit vroeger

hobbybakkers plaats. Ook wordt de lente uitbundig rond de Meiboom gevierd, zoals dat in

60.000 m² bieden ruim 130 deelnemende

tijden. Kijk welke technieken er nodig waren

vroeger tijden gebruikelijk was in het Middeleeuws kampement. ‘Zicht Op’ mag ook dit jaar

bedrijven een grote diversiteit aan fair trade,

om een ridder van zijn paard te schieten. Leer

weer een mooi aantal vrijkaarten voor de Lentiade weggeven! Lees verder om erachter te

sieraden, kleding, persoonlijke verzorging, cu-

schapendrijven, manden maken, tin gieten,

komen hoe je kans maakt op twee vrijkaarten!

linaire lekkernijen, snuisterijen, brocante, lan-

jaag met roofvogels of luister naar de boeien-

delijke woon- en tuinaccessoires en kunst. Heb

de verhalen en muziek rondom de Meiboom.

je voorjaarskriebels? Laat je verrassen door de meest uiteenlopende demonstraties, creatieve workshops, kinderactiviteiten, live muziek en proeverijen van (inter-)nationale streekproducten. Kortom: alles wat het leven leuk maakt, is te vinden op de voorjaarsfair Lentiade. NK Taartdecoratie Stichting ‘Aan de Bak’ organiseert in samenwerking met het toonaangevende magazine MjamTaart! het eerste Nederlands kampioenschap taartdecoratie voor hobbybakkers. Iedereen die van taarten decoreren houdt, kan zich inschrijven. Strijdt mee om de titel Nederlands Kampioen Taartdecoratie 2014 en maak kans op prachtige prijzen! Een vakkundige jury, met als voorzitter chocolatier/patissier én voormalig vice-wereldkampioen Arthur Tuytel, zal

Win 2 van de 150 vrijkaarten!

de taarten beoordelen. Naast de vakjury kan

Zicht Op mag in totaal maar liefst 150 vrij-

ook het publiek zijn stem uitbrengen. De win-

kaarten weggeven voor Voorjaarsfair Len-

naars worden op zondag 13 april om 15.00

tiade! Kans maken? Stuur dan een mailtje

uur op de Lentiade bekendgemaakt.

met je adresgegevens naar e-mailadres i.biesterveld@zichtop.nl onder vermelding van

Vroeger tijden herleven

‘Voorjaarsfair Lentiade’.

Tijdens de lustrumeditie van de Lentiade staat de overgang van de winter naar het voor-

Meer informatie en actueel programma:

jaar centraal en dat wordt op een bijzondere

www.lentiade.nl.


18

Zicht op • nummer 3 - 2014

Meubelstoffeerderij “Crescendo” Gun uw meubelen een tweede ronde, want weggooien,dat is zonde.

Start grote boekenverkoop in bibliotheken HOEKSCHE WAARD - Goedkoop een boek op

aanbod in de vestigingen verleidelijk en actueel

de kop tikken? Op 1 april start in alle vestigin-

en zijn minder gewilde titels via het depot tóch be-

gen van de Bibliotheek Hoeksche Waard een

schikbaar.

grootse boekenverkoop. De boekencollectie wordt het hele jaar door aangevuld en up-to-

Afgeschreven

date gehouden. Dat betekent ook regelmatig

Wie in april afgeschreven boeken koopt, heeft extra

opschonen en daardoor gaan veel boeken in

voordeel. De Bibliotheek Hoeksche Waard verkoopt

de verkoop. Niet per boek, maar per tas.

De enige échte meubelstoffeerderij in de Hoeksche Waard en omgeving! Geopend van dinsdag t/m zaterdag van 9.00 uur tot 17.30 uur.

U BELT EN WIJ KOMEN VRIJBLIJVEND BIJ U LANGS. Middelsluissedijk WZ 2 3281 LJ Numansdorp Tel. 0186-616423 www.crescendomeubel.nl info@crescendomeubel.nl

niet per boek, maar per tas. Ongeacht hoeveel afgeschreven boeken erin zitten. Klanten kunnen de

De Bibliotheek Hoeksche Waard bouwt voortdu-

tas zelf vullen. De bibliotheek vraagt € 3,- voor een

rend aan een aanlokkelijke en actuele boekencol-

tas vol afgeschreven boeken. Deze verkoopactie

lectie. Titels die veelgevraagd worden en aanslui-

loopt van 1 april tot 1 mei 2014. Vanaf 1 mei rekent

ten bij de publieksdoelgroep en de lokale interesse

de Bibliotheek € 1,50 per tas. Kijk op www.debhw.

zijn in de bibliotheek te leen. Van oudere en minder

nl of www.bibliotheekhoekschewaard.nl voor de

courante titels wordt één exemplaar in het depot

openingstijden en voor alle andere activiteiten van

geplaatst, de rest gaat in de verkoop. Zo blijft het

Bibliotheek Hoeksche Waard.

11, 12 en 13 april Bent u van harte welkom op de open dag bij Care Speciaal

Van 10:00 uur tot 16:00 uur Borstprothese Het is heel belangrijk een borstprothese te kiezen die zo goed mogelijk bij u past. Er zijn borstprotheses in verschillende modellen en maten. Wij bieden u een ruime keuze. Naast de borstprotheses zijn er ook schaal- en deel-protheses leverbaar. Vergoeding Een borst(deel)prothese valt in de wettelijke basisverzekering en wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. U heeft recht op een nieuwe prothese als uw prothese niet meer adequaat is of als de termijn is verstreken welke uw verzekeraar hanteert; meestal is dit eens per jaar of eens per 2 jaar. Bij een eerste verstrekking heeft u een machtiging nodig van de arts of mammacare verpleegkundige. Voor een herhaling is dit meestal niet nodig.

Hairconcept haarwerken. Maatwerk en confectie, in echt of synthetisch haar, voor vrouwen en mannen. Wij informeren u graag tijdens een vrijblijvend adviesgesprek over onze zeer uiteenlopende collectie van vooraanstaande merken, onder andere Hairpower, Raquel Welch en Seasons. De modellen zijn in allerlei varianten leverbaar, lang of kort haar, krullend of stijl, modern of klassiek. Daarnaast bieden wij u de hulp om uw haarwerk optimaal te onderhouden met een ruim aanbod aan verzorgingsproducten. Breng een bezoekje op onze website en bekijk ons 4 minuten durende filmpje op www.hairconcept.nl en overtuig uzelf van de mogelijkheden. Of vraag naar de folder bij uw Hairconcept dealer.

Care Speciaal Newtonweg 16 2952 BH Alblasserdam Telefoon 06 - 14118765


Zicht op • nummer 3 - 2014

BOUWSTEENTJES & EASY-TO-EAT

19

PRIJS WINNEND CONCEPT

BOUWSTEENTJES & EASY-TO-EAT Gewichtsverlies is niet altijd gewenst. Door ziekte, ouderdom of gebrek aan eetlust kan de weegschaal steeds een beetje minder aanwijzen. Bij dit onbedoelde gewichtsverlies wordt ook veel spierweefsel afgebroken. Dat kan leiden tot minder kracht, vermoeidheid en een verminderde weerstand. Extra eiwitrijke voeding kan dit proces tegengaan. Wat meer eten en ook wat vaker tussendoortjes die extra energie en eiwit leveren. Dat dit ook lekkere tussendoortjes kunnen zijn, bewijzen het Bouwsteentje en Easy-to-Eat. De Bouwsteentjes en Easy-to-Eat hebben de smaak van een gebakje en zijn verkrijgbaar in verschillende smaken. Easy-to-Eat is speciaal ontwikkeld voor mensen die moeite hebben met slikken of alleen dik vloeibare voeding kunnen eten.

EIWITRIJK De Bouwsteentjes en Easy-to-Eat zijn een bron van hoogwaardige melkeiwitten. Ondanks het kleine tussendoortje bevat iedere portie al 8 gram hoogwaardig eiwit. Eiwitten zijn essentieel voor groei en ontwikkeling en leveren energie en bouwstoffen voor het behoud van de spieren. Tevens zijn eiwitten belangrijk voor de aanmaak van nieuw weefsel en bloedvaten, bijvoorbeeld bij het herstel van wondgenezing. Daarnaast voor afweer tegen infecties en draagt eiwit bij tot de vorming van gezonde botten. Eiwitten zijn nodig voor het transporteren van stoffen in het bloed en zijn bouwstoffen van hormonen. Iemand die mager, ziek of ondervoed is heeft meer hoogwaardige eiwitten nodig.

IN HET VRIESVAK BIJ UW JUMBO EN IN DE KOELKAST THUIS Bouwsteentjes en Easy-to-Eat zijn diepgevroren, verpakt per 4 stuks in dezelfde smaak. U vindt de Bouwsteentjes en Easy-to-Eat in het diepvriesvak bij uw Jumbo supermarkt in de buurt. Bouwsteentjes zijn verkrijgbaar in de smaken aardbeien, banaan, chocolade en bosvruchten. Easy-to-Eat is verkrijgbaar in de smaken frambozen en tropische vruchten. Zowel de Bouwsteentjes als Easy-to-Eat, alle smaken 4 stuks voor € 4,99. Eenmaal ontdooid kunt u de producten nog enkele dagen in de koelkast bewaren.

BOUWSTEENTJES VOOR EN TIJDENS UW HERSTEL Dankzij de hoge concentratie melkeiwitten (8 gram per portie) zijn Bouwsteentjes en Easy-to-Eat een uitkomst bij (dreigende) ondervoeding. Ze versterken de conditie en bevorderen het herstel. De producten zijn meer dan een voedingssupplement. Het is vooral een gastvrije traktatie. Heerlijk bij de koffie of thee, of als nagerecht.

PRIJSWINNEND CONCEPT Het concept “Bouwsteentjes” is in 2008 met een 1e prijs voor innovatie beloond. Omdat het voor iemand met erge slikproblemen niet mogelijk is om van de Bouwsteentjes te genieten is “Easy-to-Eat” ontwikkeld en is ook Easy-to-Eat in 2009 met de eerste prijs voor innovatie beloond. Easy-to-Eat wordt op natuurlijke basis gemaakt en bevat geen E-nummers

verkrijgbaar bij

Voor meer informatie zie www.bouwsteentjes.nl Of neem contact op met de heer Stan Mertens, direct bereikbaar 06 24 88 65 26


20

Zicht op • nummer 3 - 2014

AUTOSCHADE

Zicht Op Spijkenisse - Editie De Hoekse Waard - 201403  
Zicht Op Spijkenisse - Editie De Hoekse Waard - 201403  

Zicht Op Spijkenisse - Editie De Hoekse Waard - 201403