Page 1

uitgave van

Zicht Op Media

Zicht Op Spijkenisse Spijkenisse e.o. Voorne De Hoeksche Waard

> Albrandswaard

Regio’s van Zicht Op: Arnhem-Noord & Centrum, Arnhem-Zuid, De Liemers, De Lingewaard, Amersfoort-Noord e.o., Amersfoort-Midden & Zuid, Soest & Baarn, Leusden e.o., De Betuwe, Tiel e.o., Vijfheerenlanden, Gorinchem e.o., Hilversum, Huizen, Laren e.o., Naarden, Bussum e.o., Goeree Overfl akkee, Schouwen-Duiveland & Tholen, Rijswijk, Leidschendam e.o., Voorburg, Wassenaar & Voorschoten, Het Westland, Delft-West, Delft-Oost, Spijkenisse e.o., Voorne, De Hoeksche Waard, Albrandswaard, Zeist e.o., De Bilt e.o., De Kromme Rijn, De Utrechtse Heuvelrug

Vorig jaar, tijdens de 10de editie van Het Nationaal Schoolontbijt, was Koningin Máxima aanwezig tijdens de aftrap van het ontbijtfestijn!

05

Specialisten bij

08

Heerlijke massages bij

Goede doel dit jaar is War Child

17

Anneke Palsma geeft

SPIJKENISSE - Het Nationaal Schoolontbijt, dit jaar van 4 t/m 8 november, beleeft alweer zijn 11de editie. Het landelijke evenement laat dan heel Nederland zien hoe leuk en belangrijk een goed ontbijt is. In die ontbijtweek gaan op zo’n 2.000 basisscholen ruim 400.000 kinderen samen ontbijten. Ieder jaar werkt Het Nationaal Schoolontbijt samen met een goed doel. Dit jaar is dat War Child. Ook tal van scholen in onze regio onderkennen het belang van een goed ontbijt. Zo doen De Toermalijn en De Wegwijzer uit Spijkenisse, CBC Anker in Brielle, OBS de Dubbeldekker uit Numansdorp en PCB Westpunt in Hoogvliet Rotterdam dit jaar mee aan Het Nationaal Schoolontbijt. Vervolg op pagina 2

17

Permanente Makeup bij

Het Nationaal Schoolontbijt viert 11de editie ook in onze regio

Alles op alles, zodat mensen met een nierziekte in leven blijven en ook echt blijven leven! nierstichting.nl

Rugpijn, Nekpijn, Hoofdpijn, Schouderklachten. Bekkeninstabiliteit, Huilbaby, Voorkeurshouding, etc.

Chiropractie Van Leeuwen

Misschien kan Chiropractie Van Leeuwen u helpen. Beatrixstraat 17, Rhoon, 010 - 222 09 00 chiropractievanleeuwen.nl

Pijn?

Bavo Europoort

Cocoon Massagestudio

advies over voeding!

Bodyessentials

Jaargang 3 - nr. 8 - 2013

Een


2

Zicht op • nummer 8 - 2013

Vervolg van de voorpagina veldvrucht

kerkgebruik

gevolg

speelhuis

6

jong dier oxidatie

4

specerij

groet

13

vlot sportploeg verdieping deel v.h. hoofd

zangstem mondvocht

8

kledingstuk

17

Europees land

vetplant

16

14

bijt

2

onbep. vnw.

19

vrouwelijk dier

boomwol

10

brandstof

houtdeeltje

18 vanaf (afk.) een weinig

vlaktemaat

normaal profiel gravin v. Holland

11

mannelijk dier

15

vogel

voegwoord

korte notitie

de dato (afk.)

zangnoot

pl. in Limburg

1

afgemat

7

per dag (afk.)

halsbont

12

ratelpopulier maanstand

5

9

dapper

2013-08

toelage

vlek

speelt in deze programma’s een belangrijke rol. Muziek

Ontbijtconcert

brengt mensen samen, geeft plezier en zorgt voor

Traditiegetrouw vindt op de maandag in de week van

ontspanning en ontlading. De feestelijke opening van

Het Nationaal Schoolontbijt de officiële aftrap plaats.

Het Nationaal Schoolontbijt staat dan ook in het teken

Dit jaar is die in de vorm van een ontbijtconcert, dat via

van muziek.

een live stream op alle basisscholen te volgen is. Buiten

Donatie

kinderen en hun ouders onder meer via een landelijke

Het symbolische bedrag dat de scholen voor de

ontbijtkrant en acties op internet. De aandacht voor

ontbijtjes afdragen, maakt een donatie aan War Child

het belang van een goed ontbijt krijgt ook dit jaar de

mogelijk. Door de dag goed te beginnen met een geza-

steun van het Voedingscentrum en de Maag Lever

menlijk ontbijt geven kinderen in Nederland oorlogs-

Darm Stichting.

kinderen ver weg de kans een begin te maken met het

paling verfrissing

kansarmen daar een beter bestaan te geven.

de basisscholen bereikt Het Nationaal Schoolontbijt

3

en dergelijke

roem

stichting die bakkerijen bouwt in de derde wereld om

kinderen in oorlogsgebieden. In creatieve workshops leren ze omgaan met de gevolgen van geweld. Muziek

uitslijting door lidwoord stromend water stuurinrichting

Het goede doel van dit jaar, War Child, helpt wereldwijd

verwerken van hun ingrijpende ervaringen. Een tweede

Kijk voor meer informatie op de website:

goede doel dat een donatie ontvangt is Bake for Life, de

www.schoolontbijt.nl.

COLOFON ‘Zicht Op Spijkenisse’ is een uitgave van Uitge-

Heeft u vragen over de folderverspreiding?

verij Leeuwarden BV h.o.d.n. Zicht Op Media en

Ga naar www.frlpost.nl

verschijnt 10 keer per jaar in drie edities. Deze

Of bel 058 - 21 54 157

drie edities hebben een gecombineerde oplage van 70.016 exemplaren.

Kopij evenementen en activiteiten Voor plaatsing in ‘Zicht Op Spijkenisse’ is

Verspreidingsgebieden:

onze redactie altijd op zoek naar interessante

Spijkenisse 22.549 exemplaren

evenementen, voorstellingen of ander nieuws.

Voorne & Rosenburg 24.525 exemplaren

Heeft uw club, vereniging of organisatie een

Hoeksche Waard 22.942 exemplaren

boeiende activiteit waarvan onze lezers op de hoogte moeten worden gesteld? Schroom dan

Zicht Op Media hoofdkantoor:

niet en laat het ons weten! De eerstvolgende

Dopheide 8-d, 9202 PB Drachten

uitgave verschijnt op 18 november 2013. U kunt

Tel.: 0512-584 100, Fax.: 0512-584 199

uw kopij insturen tot 7 november 2013. Mail uw

info@zichtop.nl, www.zichtop.nl

persbericht of mededeling, liefst voorzien van

www.facebook.com/zichtopmedia

één of meer foto’s naar uitgeverij@zichtop.nl

www.twitter.com/zichtop Disclaimer

1

10

3

2

11

12

13

4

5

14

6

15

7

16

17

8

18

9

19

!

Oplossing PRIJSPUZZEL uitgave 07/2013: HEERLIJK NAZOMEREN!

Aan de winnaar wordt een bedrag van J 20,- overgemaakt op het opgegeven bank/gironummer. De oplossing van de nieuwe puzzel kan tot en met 7 november 2013 worden doorgebeld.

Vestiging Zwaag:

Zicht Op Media is een handelsnaam van Uitge-

De Compagnie 33 B, 1689 AG Zwaag

verij Leeuwarden B.V. Zicht Op Media kan niet

Tel.: 0512 - 584 100, fax 0512 - 584 199

aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook toegezonden door derde

Accountmanager:

partijen, en stelt zich niet verantwoordelijk

Shaorui Chang

voor de inhoud van commerciële uitingen en

s.chang@zichtop.nl

ingezonden berichten. Zicht Op Media behoudt

Tel.: 0521 – 584 152

zich het recht voor om ingezonden artikelen te weigeren of te bewerken. Niets uit deze uitgave

Eindredacteur:

mag worden overgenomen of gekopieerd

Ivo Biesterveld,

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

i.biesterveld@zichtop.nl

van Zicht Op Media.

Vormgeving: Uitgeverij Publicar BV Verspreiding: FRL verspreidingen BV te Leeuwarden


Zicht op • nummer 8 - 2013

3

Autorijschool Life Met 16,5 jaar lessen bij Autorijschool Life HOOGVLIET – Autorijschool Life is een familiebedrijf in Hoogvliet. Rijles vanaf 16,5 jaar is er mogelijk, en met 17 jaar je rijbewijs halen. Sinds 1980 geven Peter en Yvonne van Neck autorijles in Hoogvliet en Albrandswaard. Ze doen dit met veel rust plezier en passie. Ze rijden beiden in een Toyota Auris, een prettige auto voor leerlingen. Ze geven les op een rustige manier, wat voor leerlingen veel rust brengt in hun opleiding. De vorderingen worden bijhouden op een instructiekaart, zodat er lijn zit in de opleiding, van makkelijk naar moeilijk. Lessen kan op iedere dag van de week, behalve op zondag. Zelf laten ze zich met de regelmaat van de klok bijscholen om bij te blijven. Zo heeft Yvonne laatst een cursus Faalangstinstructeur gevolgd. Voor het behalen van de theorie zijn er verschillende mogelijkheden: zelfstudie met boeken of cdrom of een volledige theoriecursus via internet. De theoriecursus via internet (zie www.itheorie.nl) kost normaal € 69. Bij autorijschool Life € 25! Ook het volgen van een theoriecursus behoort tot de mogelijkheden. Zie voor meer informatie over het volgen van een rijopleiding www.autorijschool-life.nl en www.autorijles.nl. Zie voor meer informatie over de rijopleiding vanaf 16,5 jaar www.2todrive.nl.

www.autorijschool-life.nl • grutto 28 - 3191 DD Hoogvliet 010-4386955 • 0644176165 (online) boekhouden • Belastingaangiften en advies Loonadministraties • Interim financiele oplossingen Corporate Finance • (ondersteuningsfinanciering) Bedrijfsovername en fusie • Schenking- en erfbelasting • Gouden handdruk

Accountant, boekhouder of fiscalist Besteed u de boekhouding of het samenstellen van de jaarrekening uit? Dan heeft u een keuze moeten maken voor een – in de volksmond - accountant. Wat is eigenlijk het verschil tussen de boekhouder, een accountant en een fiscalist? In basis verrichten zij voor u dezelfde diensten. Wij hebben enkele verschillen voor u op een rij gezet. De accountant De accountantstitel is een beschermde titel en wordt bewaakt door het werken volgens vastgelegde standaarden en dossiervorming. De werkwijze is nagenoeg gelijk voor zelfstandige accountants als voor grote ondernemingen van 50 of meer medewerkers. Een accountantsverklaring is pas verplicht wanneer uw onderneming gedurende twee opeenvolgende jaren voldoet aan 2 van de volgende 3 voorwaarden: • De waarde van de activa volgens de balans bedraagt meer dan 4.400.000 euro; • De netto-omzet over het boekjaar is meer dan 8 800 000 euro; • Je hebt gemiddeld minstens 50 werknemers over het boekjaar in dienst.

Conclusie Of u nu een accountant, boekhouder of fiscalist inhuurt, ze vervullen voor u de rol van financieel adviseur. U mag verwachten dat het tarief dat u betaalt voor deze diensten is gerelateerd aan de aanwezige kennis. Uiteraard zijn de spreekwoordelijke klik en het persoonlijk contact belangrijk. Bedenk derhalve wat voor uw onderneming belangrijk en noodzakelijk is en dat u een behoorlijke omvang moet hebben voordat u een accountantsverklaring nodig hebt. Kennismaking Een eerste gesprek is altijd geheel vrijblijvend. Wij informeren u graag over de mogelijkheden van onze organisatie voor uw onderneming en denken graag met u mee. Belt u ons op een van onderstaande nummers of neem contact met ons op via het formulier op onze website www.arenza.nl. Arenza is een full-service fiscaal georiënteerd administratiekantoor gevestigd in Poortugaal en Zierikzee. En wij zijn aangesloten bij het Register Belastingadviseurs en het NOAB. Wij verzorgen uw financiële administratie, het samenstellen van uw jaarrekening, uw aangifte inkomstenbelasting & vennootschapsbelasting. Ons team bestaat uit 7 enthousiaste medewerkers met jarenlange ervaring.

De boekhouder De term boekhouder of administratiekantoor is niet beschermd, hierdoor kunnen er aanzienlijke verschillen bestaan in kwaliteit en service. De focus ligt hier veelal op de verwerking van uw administratie en de samenstelling van jaarrekeningen, waarbij de aansluiting bij een beroepsvereniging een waarborg biedt voor kwaliteit. De fiscalist Ook de term belastingadviseur is niet beschermd en zonder enige opleiding kan deze dienst worden aangeboden. Een waarborg voor kwaliteit geeft ook hier de aansluiting bij een beroepsvereniging. U doet er goed aan zich te realiseren dat de belastingdienst de partij is waar u heel veel taken voor moet verrichten, liefst foutloos. Fiscale kennis is voor elke onderneming zeer belangrijk.

Dorpsstraat 29B, 3171 EE Poortugaal, 010-5060797, poortugaal@arenza.nl

Haringvlietplein 8, 4301 XG Zierikzee, 011-1453145, zierikzee@arenza.nl


4

Zicht op • nummer 8 - 2013

Faber zoekt onderhoudsschilders!! Wij zoeken mensen die gedreven zijn om het schildersvak uit te oefenen en die over routine beschikken. Diploma's zijn dan ook geen noodzaak, maar ervaring is dat wel. Wij bieden een prima werksfeer en goede arbeidsvoorwaarden volgens de CAO voor het schildersbedrijf. Dus met vakantiebonnen en pensioenopbouw via A&O services. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Jeannette van Blitterswijk of Dennis van den Nouweland. Tel : 010-7420698

Syrofotografie Hellevoetsluis, voor persoonlijke foto’s HELLEVOETSLUIS - Een dierbare herinnering verdient een mooie foto. Een mooie foto verdient een mooie afdruk op… HOUT!

De laatste trend op het gebeid van afdrukken voor

Schulden zijn geen Schande!

mijn

een mooie foto aan de muur, is een FOTO OP HOUT. Je krijgt een prachtige natuurlijke uitstraling en het wordt veelal mooier en levendiger gevonden dan een foto op

bosjes

canvas, wat uiteraard ook nog steeds tot de mogelijkheden behoort. Foto’s op hout zijn in alle maten te verkrijgen en ook een eigen foto van goede kwaliteit kan op hout afgedrukt worden.

Doe er wat aan en vraag om hulp.

Dé methode voor financiële ontzorging

gratis verlovings-shoot t.w.v. J 100,- (bij opdracht bruidsfoto’s). • Je mooie baby-buik; • New-born fotografie; • Glamour shoot (met visagie); • Linked-in portretfoto’s; • Bedrijfsfoto’s; • Love-shoot;

Bel ons voor informatie.

085 - 877 17 00

• Een persoonlijke reportage van je trouwdag met altijd

• Fun-shoot; • Ontwerp van trouwkaartjes, bedankkaartjes, baby-

Jantje Beton werkt samen met kinderen om vrij buitenspelen weer mogelijk te maken. Help ook mee! Kijk op www.jantjebeton.nl

kaartjes of zelfs verhuiskaartjes kunnen ook verzorgd worden met een foto gemaakt door Syrofotografie. Voor meer informatie: www.syrofotografie.nl, of bel:

www.methodius.nl

De nieuwste trend op fotografie gebied is de NEW-

06-232 758 82.

BORN FOTOGRAFIE. De fotografe komt dan bij je thuis, als de baby tussen de 5 en 10 dagen oud is. Ze neemt

Alles op alles, zodat mensen met een nierziekte in leven blijven en ook echt blijven leven!

Syr

zelf gebreide mutsjes en andere attributen mee om je baby op een hele originele en pure manier te fotograferen.

Een die De laat

Syrofotografie maakt prachtige foto’s van datgene dat je graag wilt bewaren, om nog heel vaak naar terug te

nierstichting.nl

kijken.

FOTO OP HOUT

Nu extra lage rente op een SNS Hypotheek met NHG Ga je een huis kopen of wil je je hypotheek oversluiten? Kies dan voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Daarmee heb je extra zekerheid en krijg je een aantrekkelijke, lagere rente. En als je voor 1 oktober 2013 een SNS Hypotheek met NHG aanvraagt, krijg je ook nog eens extra korting. De korting geldt voor alle rentevaste periodes. Een SNS Adviseur

Nieuwstraat 25-27 3201 EC Spijkenisse

berekent graag je voordeel en adviseert je uitgebreid welke hypotheek het beste bij je past. Wil je weten of je in aanmerking komt voor een hypotheek met NHG? En wil jij ook profiteren van de extra lage rente op een SNS Hypotheek met NHG? Maak dan nu een afspraak met een SNS Adviseur. Het eerste gesprek is gratis! Bel 0900 - 18 50 of ga naar een SNS Winkel bij jou in de buurt.

Gratis rek 1 gesp e

Je krijgt een prachtige natuurlijke uitstraling en wordt v Energiezuinige ITHO ECO-FAN centrale ventilatie-eenheid

levendiger gevonden dan een foto op canvas, wat uitera de mogelijkheden behoort. Foto’s op hout zijn in alle maten te verkrijgen en ook ee ventilatiesystemen door een veel zuiniger kwaliteit afzuiging kan op hout afgedrukt worden. ventilatie systeem kan u veel

Energie besparen makkelijker dan u denkt In een woning is goed ventileren zeer belangrijk. Door de verbeterde Isolatie wordt de natuurlijke ventilatie steeds minder. Mensen brengen steeds meer tijd binnenshuis door. En een goede luchtkwaliteit in de woning wordt daarom steeds belangrijker voor de gezondheid.. Ventileren voorkomt dat de lucht in de woning te vochtig wordt. Vocht veroorzaakt allerlei problemen, zoals natte plekken op muren, houtrot en schimmelvorming. De woningen zijn sinds Jaren ‘70 bijna allemaal voorzien van mechanische ventilatie. Deze ventilatiesystemen ithoecofanworden vaak snel vergeten welke belangrijke functie ze hebben op het binnenklimaat . Deze ventilatie systemen draaien veelal 24 uur / per dag en verbruiken daarom het gehele jaar energie. Goed onderhouden en tijdig vervangen van

energie kosten besparen.

De nieuwste trend op fotografie gebied is de

De Itho CVE ECO RFT is een centrale ventilatie-eenheid die tot wel 83% minder energie verbruikt dan vergelijkbare producten. En in combinatie met de De fotografe komtcvketel dan bij je thuis, installatie van een geven wij als u 50,00 korting is.€Ze neemt zelf gebreide mutsjes en

NEWBORN FOTOGRAFIE

de baby tussen d andere attributen een hele originele en pure manier te fotograferen.

Syrofotografie maakt prachtige foto’s van dat gene dat om nog heel vaak naar terug te kijken. • Een persoonlijke reportage van je trouwdag met altijd shoot twv €100 (bij opdracht bruidsfoto’s). • Je mooie baby-buik • New-born fotografie • Glamour shoot (met visagie) • Linked-in portret foto’s • Bedrijfsfoto’s • Love-shoot • Fun-shoot • Ontwerp van trouwkaartjes, bedankkaartjes, babykaa kaartjes kan ook verzorgd worden met een foto gemaak

Voor meer informatie: www.syrofotografie.nl o

Deltageul 31 . 3251NG Stellendam . Tel 0187-493322 . www.de-eilanden.nl . info@de-eilanden.nl

Aanbieding t/m 31 oktober 2013 Intergas HRE 28/24 CW4

€ 1295,00 incl. btw

Intergas HRE 36/30 CW5

€ 1395,00 incl. btw

compleet geplaatst met 2 jaar garantie Voor meer scherpe cvketel prijzen bezoek ook eens onze website: www.de-eilanden.nl


Zorg en Welzijn

5

Een Zicht Op special

Bavo Europoort: deskundige psychiatrische hulp, dichtbij huis team voor Ouderen: “Als wij bij een oudere patiënt met dementie thuis komen, merken we vaak dat de familie en naastbetrokkenen ook wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Vaak hebben zij al lang voor hun partner of ouder gezorgd. Bavo Europoort werkt heel gezinsgericht, we betrekken familie en naasten bij de behandeling. Voor familieleden van patiënten met dementie bieden we mantelzorgondersteuning, en organiseren we verschillende mantelzorggroepen waarin mensen ervaringen kunnen delen. Dat werkt heel goed.” Alle expertise in huis Binnen de teams van Bavo Europoort is alle expertise in huis. Bij ons werken onder andere psychiaters, neurologen, artsen, psychologen, (sociaal psychiatrisch) verpleegkundigen en maatschappelijk werkers. We houden rekening met verschillen in taal, cultuur, geloof en gewoonten. Stijni Baris, psychiatrisch verpleegkundige: “Als we een nieuwe patiënt aangemeld krijgen, dan krijgt deze een eigen behandelaar. Daarbij houden we binnen de mogelijkhePsychische problemen kunnen je hele leven ontregelen. Natuurlijk als je er zelf last van hebt,

Wij hebben op diverse plekken locaties. U vindt onze

maar ook wanneer een familielid of naaste er mee te maken krijgt. Dan is het een geruststel-

vestigingen onder meer in heel Rotterdam, Middelharnis,

ling als er deskundige zorg nabij is. Bavo Europoort biedt die zorg.

Hellevoetsluis, Spijkenisse, Oud-Beijerland en Hoogvliet. Huisbezoeken doen we bij iedereen die dat nodig heeft,

Bavo Europoort is specialist in psychiatrie. Wij behandelen

er beter mee om te gaan. Zo krijgen mensen meer vertrou-

mensen met ernstige psychische problemen en niet- aan-

wen en draagkracht. Bavo Europoort is actief in de regio

geboren hersenletsel (NAH). Eén van onze specialismen

‘groot Rotterdam’ en op de Zuid-Hollandse eilanden. Wij

is het behandelen van oudere mensen met dementie.

organiseren onze zorg zo dicht mogelijk bij onze patiënten.

Samen met patiënten werken wij aan het verminderen

Mensen kunnen bij ons op locatie worden behandeld,

van klachten en helpen we hen en hun naastbetrokkenen

maar we komen ook aan huis.

Uw leven ontregeld door ernstige psychische problemen zoals

dementie, schizofrenie U en uw familie staan niet alleen, Bavo Europoort helpt! bavo-europoorthelpt.nl

088 357 13 57 onderdeel van

Bijdrage in uw kosten mogelijk Vrijblijvend 1e gesprek gratis

zowel in Rotterdam als overal op de Zuid-Hollandse eilanden. Onze collega’s werken in gespecialiseerde teams voor ouderen en volwassenen. Familie en naasten Peter van Nieuwamerongen, teamleider van een ambulant

den rekening met zijn of haar wensen. Je moet natuurlijk wel een klik hebben met elkaar en een vertrouwensband opbouwen. Anders kan je iemand niet helpen.” Contact

Meer informatie over Bavo Europoort, vragen of aanmelden: 088 – 358 50 50 www.bavo-europoort.nl

In geval van acute psychische nood is ons Crisiscentrum dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week op 088 357 10 10.


6

Een Zicht Op special

Zorg en Welzijn

Persoonlijke aandacht op nummer één ben wij een locatie waar wij onze eigen echoscopie verrichten”, legt Gardy uit. “De vraag om dit bij de eigen verloskundige te kunnen doen, werd steeds groter. Het is een onderdeel van de cliëntgerichte zorg, waar onze praktijk om bekend staat. We zijn dan ook heel blij dat we dit kunnen aanbieden.” Kinderwens Niet alleen dames die in verwachting zijn, kunnen bij Verloskundigenpraktijk Portland terecht. Ook iedereen met een kinderwens is welkom. Daar zijn geen kosten aan verbonden. “Iedereen die vragen heeft over zwanger worden, kan deze bij ons stellen. Wij begeleiden de dames tijdens het hele proces en kunnen eventueel ook doorverwijzen als dat nodig is. Hier is veel winst te behalen”, legt Gardy uit. “Een vrouw die goed voorgelicht zwanger wordt, kan nog beter voor het kindje in haar buik zorgen. En als er voor de zwangerschap al duidelijke risico’s zijn, kunnen we zorg op maat bieden. We zijn ervan overtuigd dat we hierdoor de gezondheid van zowel de zwangere als haar ongeboren kind kunnen verbeteren.” Een goed voorbeeld hiervan is het advies wat de dames geven ten aanzien van een gezonde levensstijl. “Een simpel advies waarmee bepaalde risico’s al

het contact verder intensiveren”, zegt Yolande. “We laten zien welke kinderen er zijn geboren, maar we geven ook relevante informatie en delen interessan-

te verminderen zijn.”

te nieuwsberichten.” Maar wat ze ook allemaal doen

Facebook

aanvulling. “Kleinschalige zorg en persoonlijk contact

Ook op social media is Verloskundigenpraktijk Portland inmiddels te vinden. “Door ons ook hier te laten zien, kunnen we nog dichter bij de mensen komen en

op de digitale snelweg, het is allemaal bedoeld als staan nog steeds op nummer één. “Ook al kun je ons mailen en liken, je kunt ook nog steeds gewoon bellen of langskomen om direct je vragen te stellen!”

REGIO - Aandacht en persoonlijke begeleiding: dat staat centraal bij verloskundigenpraktijk Portland. Ook al verandert er veel in de geboortezorg, dit blijft voor verloskundigen Yolande van den Berg en Gardy Laurijssen altijd op nummer één staan. Vanuit hun eigen praktijk begeleiden zij vrouwen op een kleinschalige en vertrouwde manier tijdens de zwangerschap. “Je ziet dat de zorg de laatste jaren erg verandert”,

cliënt in te plannen. Soms is dat 20 minuten, maar

vertelt Yolande. “Zo gaat tegenwoordig alles digitaal

dat kan ook een half uur zijn. Dat hangt helemaal af

en kun je iedereen via e-mail bereiken.” Deze digita-

van de behoefte. Doordat we kleinschalig zijn, kan dit

lisering juichen de dames zeker toe. “Investeringen

ook.” Ook tijdens de bevalling en in de kraamtijd is

zijn op ieder niveau nodig om de zorg te verbeteren.

dat handig. “Zelfs als iemand medisch wordt, blijven

Een digitaal dossier heeft er bijvoorbeeld inmiddels

we erbij om steun te bieden. Als het dan wat langer

al voor gezorgd dat de zorg sneller kan worden over-

duurt, is dat geen probleem.”

gedragen naar de huisarts, het Centrum voor Jeugd en Gezin en de gynaecoloog.” Toch heeft het ook een

Standaard huisbezoek

keerzijde. “Het gaat vaak ten koste van het persoon-

Helemaal in lijn van de persoonlijke benadering, zijn

lijk contact, terwijl dit juist tijdens een zwanger-

de standaard huisbezoeken die Yolande en Gardy

schap zo belangrijk is. Daarom staat dit bij ons echt

rond de 34 weken afleggen. “Zo kunnen we de thuis-

centraal. En niet alleen met de zwangere dames, we

situatie goed inschatten en maken we samen met

werken ook nauw samen met de gynaecologen. Door

de aanstaande ouders een geboorteplan: wat zijn de

dit intensieve contact, kunnen we snel overleggen en

specifieke wensen en hoe kunnen we die realiseren?”

eventueel doorsturen, wanneer dit nodig is.”

Het belang van deze huisbezoeken werd aangetoond in een onderzoek naar kindersterfte. “Uit dit onder-

Geen tijdsdruk

zoek kwamen zeven punten naar voren, waar we als

Verloskundigenpraktijk Portland is een kleinschalige

verloskundige op moeten letten om de kindersterfte

praktijk. Dit is een bewuste keuze. “We kunnen echt

in Nederland terug te dringen. Eén van die punten

de tijd nemen om mensen goed van dienst te zijn. Ik

was het goed inschatten van de thuissituatie. Dat

heb zelf in drukkere praktijken gewerkt”, vertelt Gar-

kan alleen door langs te gaan, vandaar dat wij dit dan

dy. “Daar had ik tien minuten voor een consult. Ik had

ook standaard doen.”

vaak het gevoel dat mensen in die korte tijd niet alle vragen konden stellen. Of durfden te stellen, omdat

Eigen echo’s

er zo’n tijdsdruk op zat. Het is de reden dat we heb-

Hoewel de praktijk goed draait, blijven de dames

ben gekozen om in onze eigen praktijk meer tijd per

zichzelf en de praktijk ontwikkelen. “Inmiddels heb-

Verloskundigenpraktijk Portland • 06-46 46 49 42 • www.verloskundigenpraktijkportland.nl • info@verloskundigenpraktijkportland.nl •


Zorg en Welzijn

7

Een Zicht Op special

Bij Verloskundigen praktijk Pendrecht hebben ze hart voor hun vak! m A n n e i e ke

J a c q u e li n e

J e a nn e t te

M a rl o e s

J a n ti n e

ROTTERDAM - In de gemeente Albrandswaard maakt de verloskundigenpraktijk deel uit van

Daarnaast is er de mogelijkheid voor zwangere

Verloskundigen praktijk Pendrecht

een zorgcentrum met huisartsen, een consultatiebureau, fysiotherapeut, diëtist, logopedist en

vrouwen uit de regio om een pret-echo te laten

Slinge 773

een maatschappelijk werker. Ideaal dus; alles onder 1 dak in het Koetshuys.

maken. De medische echo’s worden vergoed

3086 EZ Rotterdam

door de zorgverzekeraar, maar de pret-echo’s

Telefoonnummer 06-27 85 00 59

niet. Uiteraard zijn wij aangesloten bij de be-

of 010-420 66 11

roepsvereniging.”

Website:

Jeannette Hammer is één van de verloskun-

waardoor we tijdens de visites geen bevallings-

digen. “Ik werk sinds 1995 met veel plezier in

of andere telefoontjes tussendoor krijgen. En

de praktijk, waar we werken met vijf verlos-

tijdens het begeleiden van de bevalling zijn we

Huisbezoeken

kundigen. Belangrijk vinden wij de persoon-

er dan ook echt volledig voor de barende”, legt

“Wij leggen ook huisbezoeken af rond de 34

lijke benadering, betrokkenheid en kwaliteit

Jeannette uit.

weken van de zwangerschap om iedereen te

www.verloskundigenpraktijkpendrecht.nl.

leren kennen in de huiselijke sfeer. Tijdens zo’n

van zorg die een sfeer scheppen waarin onze cliënten zich veilig en vertrouwd voelen. Door

Echo’s in eigen praktijk

huisbezoek komt onder andere het bespreken

onze ervaring, kennis en persoonlijke aandacht

“Ons grote voordeel is dat wij in het bezit zijn

van een geboorteplan aan bod. Een geboorteplan

willen wij graag voldoen aan de wensen en ver-

van een eigen echoapparaat, welke bediend

kan voor een zwangere vrouw een middel zijn

wachtingen van de zwangere vrouwen in onze

wordt door gekwalificeerde echoscopisten bin-

om vol vertrouwen en met een veilig en zeker ge-

praktijk. Daarom nemen wij ruim de tijd tijdens

nen onze maatschap. Vrouwen hoeven voor het

voel haar bevalling tegemoet te zien. We hebben

de spreekuren. Zo hebben we bijvoorbeeld de

maken van een echo niet apart naar het zieken-

een nauwe en goede samenwerking en frequent

kraamvisites losgekoppeld van de diensten,

huis. Dat geldt voor de meeste medische echo’s.

overleg met de ziekenhuizen in de regio.”

Chiropractie Van Leeuwen te bewegen. De behandeling bestaat uit het corrigeren van het desbetreffende gewricht door onder andere druktechnieken. Ook het verstevigingen van de spieren om de slijtageplek heen, kan verlichting geven. Niet over één nacht ijs Het opsporen van de oorzaak van je klachten gebeurt door middel van een uitgebreide anamnese, gevolgd door een grondig onderzoek dat bestaat uit neurologische, orthopedische en chiropractische testen. De behandeling vindt plaats door middel van manipulaties van de gewrichtsdisfuncties. Het eerste consult duurt

RHOON - Wanneer ga je naar een chiropractor? Dat is toch alleen als je pijn in je rug hebt? We brengen een bezoek aan Chiropractie van Leeuwen in Rhoon, waar Annika van Leeuwen uitleg geeft over de reikwijdte van haar beroep. “Veel mensen weten eigenlijk niet wat chiropractie precies inhoudt. Zo is het niet bij iedereen bekend dat ook huilbaby’s, kinderen met concentratieproblemen en mensen met slijtageklachten in veel gevallen baat hebben bij chiropractie” , aldus Annika.

ongeveer een uur en de vervolg consulten ongeveer

Team versterkt

20 minuten.

Vanaf 1 september 2013 is ons team versterkt met de komst van Denise Krijgsman (tweede chiropractor) en

Multidisciplinair team

Ciska Lautenbach (tweede receptioniste). Hierdoor zijn

Chiropractie van Leeuwen stelt de zorg van de patiënt

de openingstijden van de praktijk uitgebreid. Denise

centraal en hecht groot belang aan een goede samen-

heeft haar opleiding ook gevolgd aan het AECC in

werking met andere disciplines in de gezondheidszorg.

Engeland, dus zij gebruikt dezelfde behandelwijze als

Samen met Praktijkcentrum Carnisse is Chiropractie

men tot nu toe in de praktijk gewend is. Ook hebben

van Leeuwen bijvoorbeeld bezig met het realiseren

we sinds kort een behandelkamer speciaal voor baby’s

Bij Chiropractie van Leeuwen kan je terecht met de

uitkomst zijn. Aan de slijtage zelf kan Annika niets

van een multidisciplinair team om zo jongeren en vol-

en kinderen. Deze kamer is gezellig aangekleed om de

meest uiteenlopende klachten gerelateerd aan het

doen, maar als chiropractor kan ze wel helpen anders

wassenen een beter zorgaanbod te kunnen doen. Het

kleintjes op hun gemak te stellen.

bewegingsapparaat. Van sportblessures, ischias of

gaat dan vooral om zorg aan mensen die chronische

spit tot spanningshoofdpijn en migraine. Uniek in de

klachten hebben en zelf niet meer weten wat ze nu

Chiropractor Annika A. van Leeuwen, D.C.

regio is dat Annika ook baby’s en kinderen behan-

eerst moeten aanpakken.

Telefoon 010 - 222 0900 info@chiropractievanleeuwen.nl

delt. Klachten als overstrekken, overmatig huilen en voorkeurshoudingen kunnen door blokkades in de

“Ik werk samen met een psychotherapeut, een jonge-

Beatrixstraat 17

wervelkolom veroorzaakt worden en met chiropractie

rentherapeute, een diëtist, een haptotherapeute en

3161 AA Rhoon

worden opgelost op een kindvriendelijke manier.

een fysiotherapeut. Geen mens is hetzelfde en chroni-

PraktijkcentrumCarnisse

sche klachten hebben de neiging zich op te stapelen.

Meerwedesingel 54

Slijtageklachten

Samen willen we mensen die hulp nodig hebben op

2993 GP Barendrecht

Ook in geval van slijtageklachten kan chiropractie een

meerdere fronten verder helpen.”

www.praktijkcentrumcarnisse.nl


8

Zorg en Welzijn

Een Zicht Op special

‘Nét dat beetje extra aandacht en professionele zorg’

Verloskundigenpraktijk Lize Verbaas Thuis of in het ziekenhuis bevallen? Als verlos-

zo verlopen als je hoopt, geven wij je de (na-)

kundigen vinden we het fijn als je bevalt waar

zorg die op die momenten zo belangrijk is en

jij/jullie je goed voelen. Ook met een medi-

nemen wij ook dán de tijd om je op een professi-

sche achtergrond ben je nog steeds van harte

onele manier te ondersteunen en te begeleiden.

welkom. Wanneer je alleen een verloskundige

Zicht op • nummer 6 - 2013

7

nodig hebt voor het kraambed, kun je even-

Preconceptiezorg

eens terecht bij onze praktijk. We hebben als

Preconceptiezorg, dat wil zeggen, dat als je

praktijk een goede samenwerking met het Ikazia

nog niet zwanger bent maar al wel wilt kijken

ziekenhuis (Rotterdam), het Vlietland Ziekenhuis

of er iets in de weg zou kunnen staan voor een

(Schiedam) en alle huisartsen in de regio.

zwangerschap, zit in de zorg van de verloskun-

euwe Auto Hoogenboom filialen een feit Rotterdam-Zuid! 7

Op 14,15 en 16 juni 2013 vonden de open huisdagen Auto Hoogenboom

Zicht op zijn • nummer 6 - 2013 dam plaats. Deze dagen georganiseerd om iedereen kennis te laten

digenpraktijk opgenomen. Op deze manier zijn

Echo’s

we vanaf het prille begin al betrokken en kunnen

Bij ons op de praktijk hebben we een echoap-

we jouw eventuele vragen beantwoorden. Ook

paraat waarmee we de basisecho’s maken, zoals

kunnen we je voorzien van adviezen, op zowel

ssteeweg. Tijdens de open-huisdagen is een aantal bezoekers de gelukkige

de termijnecho’s en eventuele groeiecho’s.

lichamelijk als medisch gebied.

geworden van leuke prijzen. Op vrijdagavond tijdens de exclusieve Volkswagen

Daarnaast is er in nauwe samenwerking met

et de nieuwe panden van Auto Hoogenboom aan de Zuiderparkweg en

alen een feit

werd een Volkswagen Up! verloot onder de aanwezigen en bracht Ben Saunders

op gang waarna DJ Helene Di Firenzi het stokje overnam.

es te doen tijdens de openhuisdagen

bij het bedrijf niet alleen terecht voor een nieuwe

uke acties. De winnaars zijn inmiddels

auto, maar ook voor het leasen van een auto, scha-

nformeerd er zijn al vele kilometers

dereparatie, onderhoud en het huren van een auto.

de drie fietsen die opgehaald zijn

“Eigenlijk alles wat met mobiliteit te maken heeft”,

rijdt in de rondte. Met het invul-

aldus Verhagen. “En komt je auto voor onderhoud of

aad de schade”-formulier van Auto

reparatie, dan hebben we vervangend vervoer, zelfs heb je geen auto nodig, dan brengt onze klantentaxi

poetsbeurt voor zijn auto gewonnen

je naar huis of naar je werk en haalt je weer op als je

of gebruikte Audi is het nieuwe Audi centrum

n de werkplaats kon men meedoen

auto klaar is.”

Rotterdam voortaan het centrale adres.

ofpuzzel waar een set winterbanden

aansluit Dan je aanmelden bij verloskundigenpraktijk Lize Verbaas, Grootste bedrijfswagencentrum de showrooms vankun zoweljijAudi als Volkswagen zijn at) en een onderhoudsbeurt t.w.v.op jouwInwensen? Dat geldtbevindt ook voor de bedrijfswagens vanZalmallelocaties modellen vertegenwoordigd. Zoals deDe nieuwe gevestigd op twee binnen Hoogvliet. eerste locatie zich in de wijk Audi A3 en Audi A3 Sportback, die straks in de 14%

Volkswagen. “Wij zijn het eerste echt grote bedrijfs-

bijtelling komen. Van Oosterhout: “Wat een klant wil

wagencentrum in Nederland dat alles inpandig heeft

plaat en de tweede locatie bevindt zich in het medisch centrum ‘de Stelle’ , gevestigd vlakbij

het metrostation Hoogvliet. je dus Rhoon of Pernis, staan en ook een eigen werkplaats, eendan eigenben servicezien, staat in onzeWoon showrooms, zoalsin deHoogvliet, nieuwe Golf Poortugaal, site www.autohoogenboom.nl goed

balie enen eigen verkopers heeft.waar En dat is best mee uniek. Variant. Hierdoor weschrijven overal direct bij antwoord ant de aankomende maanden zul- uitgenodigd je van harte om kunnen je in te Lize Verbaas Judith Boere, Lize op geven.”

n er ook weer nieuwe modellen te zien

Voor een unieke Audi-beleving kunt u terecht in ons

ooms.

Cocoonmassagestudio

service van harte welkom bij Auto Hoogenboom

to Hoogenboom-vestigingen hante-

in Vlaardingen, Spijkenisse en op de Autostrada

nder-1-dak-concept. Klanten kunnen

in Rotterdam. Voor de aanschaf van een nieuwe

te verwennen. Energetisch

en bedrijfsmassage.

het goed zorgen voor leerd. Blokkades worden verbroken en de levensenerwarme handdoeken en een

uzelf een beetje op de

ruime keuze uit de verschilAudi Centrum Rotterdam achtergrond geraakt. evenwicht. Deze kruidenstempelmassage duurt 100

de kruidenstempels. Deze bevatten bio-

Zuiderparkweg 620 - minuten. Rotterdam n te de heilzame kruiden zoals onder ande-

Ontspanningsmassage, even weg uit het drukke dage-

gember en geelwortel. Deze zachte

lende behandelingen. Cocoon Een behandeling bij Cocoon ontspanis kleinschalig en isknus.

leven. om goed voor is jekleinschalig lichaam teen knus. De Cocoonmassagestudio uleert de huid en lijkse de afvoer van Sportmassage lymfe

nend, even weg van alle drukte, even tijd voor uzelf.

behandelingenom verlopen een rustige n. De massage start met een rugmaszorgen. Een wellnessbehandeling jezelfineens lekkeren ontspan-

Probeer het eens, voor uzelf of als cadeautje voor

Regelmatig cursussen volgen,

ruidenstempels en een oliemassage

oor uzelf.

e voor

praktijk:

dichterbij dan u denkt!

Ook werken wij samen met ‘Moeders voor Moe-

ders’ op weg te helpen waar het Kijk voorom meervrouwen info op www.autohoogenboom.nl.

houdt de kennis en geeft iemandop diepijl u dierbaar is. inspiratie voor nog nen sfeer. Cocoon is gespecialiseerd in ontspan-

telefoonnumer: 06-124 122 71,

worden. Mocht je zwangerschap tussentijds niet

www.verloskundigenpraktijklizeverbaas.nl.

Breng je stem uit voor het Kern met Pit-project in jouw buurt

Zuiderparkweg 620 - Rotterdam

REGIO - Wie wordt de provinciale

Kern met Pit

trofeewinnaar van Kern met Pit editie

Kern met Pit is een jaarlijkse wedstrijd georganiseerd

2013? Vanaf heden tot en met 31 decem-

door Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij.

ber 2013 kun je stemmen op de deelne-

Via de wedstrijd dagen we bewonersgroepen uit om

deelnemende projecten. Al deze projecten hebben

een extra prijs van vijftienhonderd euro. De winnaar

een jaar lang gewerkt om hun idee te realiseren! Kijk

van deze trofee wordt voor ¼ bepaald door een vak-

of er een project bij jou in de buurt is en ondersteun

jury, ¼ door de deelnemers zelf ¼ door de adviseurs

dit project met jouw stem. Of zoek een project uit

van de projecten en ¼ door het Nederlands publiek.

verdient met hun initiatief!

Kijk ook op: www.kernmetpit.nl.

info@cocoonmassagestudio.nl een andere plaats wat volgens jou deze trofee echt www.cocoonmassagestudio.nl

• De kruidenstempelmassage Een zachte oliemassage in combinatie met warme kruidenstempels. Uw energie komt weer in balans en uw lichaam wordt gezuiverd. • Oosterse sportmassage Deze intensieve massage is geschikt voor sporters en mensen die houden van een stevige massage. Brandstofverbruik (556/2011F/EC, EC/630/2012F) varieert van 4,3 l/100 km (23,3 km/l) t/m 5,2 l/100 km (19,2 km/l), CO2 99-119 gr/km.

Beide behandelingen zijn als lichaamsmassage Prijzen incl. BTWof en € 1.500,- extra inruilwaarde, excl. kosten rijklaar maken en

info@cocoonmassagestudio.nl www.cocoonmassagestudio.nl

verwijderingsbijdrage. Afgebeeld zijn de Aygo Now met Sportpakket vanaf € 8.630,- en de Yaris Now met velgen vanaf € 13.554,-. Actieperiode loopt van 01-07-2013 t/m 31-08-2013 (mits geregistreerd voor 01-12-2013). Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Louwman & Parqui B.V. Meer info bel gratis 0800 - 0369 of kijk op toyota.nl voor de verkoopvoorwaarden.

Bekijk voor meer informatie de website of kom eens langs voor een afspraak. Website: www.cocoonmassagestudio.nl Telefoonnummer 06-214 607 21

realiseren. Wie dat voor elkaar krijgt, ontvangt het wint per provincie één bewonersgroep de trofee en

Nieuw in het aanbod:

deelmassage te boeken.

hun idee voor de leefomgeving binnen een jaar te

Op de website vind je een overzicht van alle 122

meer heerlijke behandelingen.

Claudia Verhaeghe Perelaer 1, 3161 CP Rhoon mobiel 06-21460721

Verloskundigenpraktijk Lize Verbaas,

niet zo vanzelfsprekend voor is om zwanger te

predicaat Kern met Pit en duizend euro. Daarnaast

aandacht, en een rustige sfeer, hoge werkdruk is dezeen massage worden vele kan drukpunten s uur”, doen sluit en nietsAuto moeten. delingen. DoorVW goed te overleggen, de gestimuHoogenboom VW Bedrijfswagens gie gaat weer stromen. Lichaam en geest komen in

beetje extra aandacht en professionele zorg? Laat ons je dan van harte welkom heten op onze

Claudia Verhaeghe mers van 1, Kern met Stemmen kan Perelaer 3161 CPPit. Rhoon mobiel 06-21460721 op www.kernmetpit.nl.

massage van Cocoon is altijd energetisch en zuiverend. Cocoonmassast uniek. In deze haastige tijoert u weer even terug naar dat een goed idee. Persoonlijke gestudio heeft een groot in behanNieuwe adressen: aats in den van veel stress Tot slot krijgtaanbod u een uitgebreide voetmassage. Bij ntiegevoel. Helemaal ontspan-

Driemanssteeweg 694afgestemd - Rotterdamop uw wensen. massage worden

goed begeleide zwangerschap met net dat

Audi Centrum Rotterdam U bent van harte welkom om de vestigingen te

dichterbij dan u denkt! beter komen en ontspant op eenmet andere manier. Heel zacht ningsmassage, sportde handen. Decolleté-gebied, armen, hoofd en in balans De vakantie ndig heeft is voorbij, we stapmassage, wellness gezicht worden gemasseerd met kleine kruidenstemin ons drukke leven van alleje lichaam zuiveren. Een en langzaam, krachtig en intensief of Kijk voor meer info op www.autohoogenboom.nl. en service-

rse massage wordt gebruik gemaakt

Wil je dus helemaal gaan voor een onbezorgde,

via de tunnel voor onder de A15 vanuit Barendrecht nog Moeders moeders

Driemanssteeweg 694 - Rotterdam

tot 19.00 uur. Vanaf november is Auto Hoogenboom

pels. Daarna volgt ook hier een zachte oliemassage.

tijd te maken.

tot 19.00 uur. Vanaf november is Auto Hoogenboom

Van Oosterhout zijn verhaal af.

dagen per week geopend op werkdagen van 07.00

kruidenstempelmassage van

de zwangere vrouw.

dagen per week geopend op werkdagen van 07.00

Auto Hoogenboom VW en VW Bedrijfswagens

modellen. De vestigingen in Rotterdam zuid zijn 7

bedrijfs-

bezoeken en een proefrit te maken in de nieuwste pleet aanbod van prenatale zorg te bieden aan modellen. De vestigingen in Rotterdam zuid zijn 7

Barendrecht op maandag open is tot 20.00 uur”, sluit

bezoeken en een proefrit te maken in de nieuwste

via de tunnel onder de A15 vanuit Barendrecht nog oonmassagestudio) REGIO - Ieder mens is anders. Iedereen

uitgegroeid tot een gezellige praktijk met vele

Nieuwe adressen:

Een massage afgestemd op uw denstempelmassage (een specialiteit van wensen

um

echo’s en combinatietesten verricht worden.

Ook uniek is dat onze bedrijfswagenwerkplaats in

Audi Centrum Rotterdam, natuurlijk blijft u voor

dak

een goede naamsbekendheid opgebouwd en is

te voeren in de praktijk en hiermee een com-

HOOGVLIET - Je bent zwanger en op zoek naar een leuke verloskundigenpraktijk die helemaal

samenwerkt in haar praktijk.

De verloskundigenpraktijk heeft inmiddels al

centrum ‘Expecta’ opgericht waar de 20-weken

onze wens om zelf echoscopisch onderzoek uit

in de vorm van een fiets. Werk je in Rotterdam en

es komen van Auto Hoogenboom.

Voorne-Putten en Hoogvliet ‘Aveta’, het echo-

Deze samenwerking is een logisch gevolg van

- schadeservice zat meneer Looije het

cties

Gezellige praktijk

extra’s om jouw zwangerschap tot een mooie

schadebedrag van € 6571,91 en heeft

nen waren.

Star-MDC en de verloskundigencoöperatie in


Zorg en Welzijn

9

Een Zicht Op special

Uw hart op de juiste plek Een gezonde leefstijl is een belangrijke voorwaarde voor een gezond hart en gezonde bloedvaten. Door verantwoord te eten, stress te voorkomen, niet te roken en meer te bewegen, verkleint u de kans op hart- en vaatziekten. Er zijn echter risicofactoren waar we weinig invloed op hebben, zoals leeftijd of erfelijke aanleg. Om deze reden is het heel belangrijk dat eventuele klachten

SCHIEDAM - Het Vlietland

tijdig gesignaleerd worden.

Ziekenhuis, gevestigd in Specialisme Cardiologie

Schiedam, is een regiozie-

De afdeling Cardiologie van het Vlietland Ziekenhuis behandelt dagelijks patiënten met hartproblemen,

kenhuis dat kwalitatief goede

zoals pijn op de borst, hartritmestoornissen, hartfalen,

medische zorg met persoonlij-

hartinfarct en hartklepproblemen. Om deze patiënten

ke aandacht biedt. Het zieken-

optimaal te kunnen behandelen, beschikt het Vlietland Ziekenhuis over een zeer uitgebreide afdeling Cardio-

Op de Hartfalen polikliniek, die al meer dan 10 jaar

One-Stop-Shop

huis ligt direct aan het knoop-

logie.

bestaat, begeleiden we patiënten intensief om zo

Patiënten die last hebben van pijn of een drukkend

goed mogelijk met hartfalen om te gaan. In overleg

gevoel op de borst, kunnen na doorverwijzing van de

punt Kethelplein en is goed

Hartfalen en de poliklinieken

met de cardioloog stelt de hartfalenverpleegkundige

huisarts terecht op de One-Stop-Shop avondpolikliniek.

We spreken over hartfalen wanneer de bloedpomp-

een optimale behandeling voor en helpt om deze in te

Hier wordt binnen anderhalf tot twee uur, middels ge-

functie van het hart verminderd werkt. Hierdoor

passen in het dagelijks leven van de patiënt. Zo kan de

sprekken met de cardioloog, een echo en een fietstest,

ontstaan er lichamelijke klachten die om specifieke zorg

patiënt met zo min mogelijk klachten leven en kan zo-

een snelle en nauwkeurige diagnose gesteld.

en/of behandelingen vragen. Denk hierbij aan kortade-

veel mogelijk een opname in het ziekenhuis voorkomen

Deze polikliniek is iedere maandag geopend

migheid en vermoeidheid.

worden.

van 17.15 tot 20.00 uur.

bereikbaar via de Beneluxtunnel. Ook met de metro en de trein is het ziekenhuis goed te bereiken vanuit Spijkenisse en Hoogvliet. Kijk voor meer informatie op

Specialistisch centrum voor bewegingsklachten Met Orthopedie Rijnmond is er een nieuw specia-

maar ze zijn wel degelijk heel belangrijk voor het

Binnen één week terecht

listisch centrum in de regio voor klachten aan het

persoonlijk welbevinden en de gezondheid.

De orthopedisch chirurgen bij Orthopedie Rijnmond hebben veel ervaring in de behandeling van

steun- en bewegingsapparaat zoals schouders, rug,

www.vlietlandziekenhuis.nl en volg ons ook op Twitter en Facebook. Snel terecht bij Reumatologie In het Vlietland Ziekenhuis werken

nek, heupen en knieën. Maar ook pijnklachten aan

De leeftijd en achtergrond van patiënten die de

deze klachten. Orthopedie Rijnmond is gehuisvest

handen, voeten en kinderorthopedie behoren tot

orthopedisch chirurgen behandelen, varieert. Van

in het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam. Patiën-

drie reumatologen: Mieke Baak, Andreas Gerards en Peter van der

kinderen met bijvoorbeeld aangeboren afwij-

ten in de regio kunnen voor een afspraak op de

kingenn aan het bewegingsapparaat tot oudere

polikliniek binnen één week terecht. Als patiënt

Van aangeboren afwijking tot slijtage

patiënten met slijtage van de gewrichten. Op den

krijgt u uw medische behandeling vergoed via de

Eenvoudige gewrichtsklachten hebben vaak een

duur kan bij deze oudere patiënten gewrichts-

zorgverzekeraar.

enorme impact op het persoonlijke leven. Lekker

vervanging nodig zijn door het plaatsen van een

sporten, knuffelen met je kinderen, mobiel zijn als

heup- of knieprothese. De operatie is ingrijpend,

Meer informatie over behandelingsmogelijkheden

opa en oma met de kleinkinderen, of gewoon een

maar vaak leidt dit wel tot een snelle verbetering

en de orthopedisch chirurgen vindt u op de web-

wandeling kunnen maken, lijken kleine dingen,

van de beweeglijkheid van het gewricht.

site www.orthopedierijnmond.nl.

het werkgebied van de medisch specialisten.

Lubbe. Zij begeleiden en behandelen mensen met reuma, een chronische ziekte waardoor patiënten vaak hun leven lang verbonden zijn aan het ziekenhuis. Het aantal spreekuren is kort geleden uitgebreid en er is extra personeel aangetrokken. De vakgroep is hiermee op volle sterkte. In

Zorgeloos en dichtbij bevallen

tegenstelling tot de situatie in andere eigen verloskundige of onder leiding van een gy-

ziekenhuizen kunnen nieuwe patiën-

naecoloog, bij ons bent u in goede handen. Wij

ten nu binnen één week terecht bij

bieden de beste zorg voor moeder en kind. Met een aantal verloskundigenpraktijken op

de reumatoloog. Uw huisarts kan u snel doorverwijzen.

Voorne Putten heeft het Vlietland Ziekenhuis inmiddels goede afspraken gemaakt. Overleg met uw eigen verloskundige welke mogelijkheden er zijn. Er zijn in ons ziekenhuis vijf verloskamers, waar op elk tijdstip van de dag, 7 dagen per week, een

lijk om te bevallen in het Spijkenisse Medisch

na de Beneluxtunnel.

Centrum. Het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam is een prima plek om uw kindje geboren te laten

Beste zorg voor moeder en kind

worden. Op slechts 15 minuten van Spijkenisse

Of u nu gaat bevallen onder begeleiding van uw

zaterdag 2 november in ons ziekenhuis in Schiedam. Een gynaecoloog, verloskundige, lactatiekundige en

uw bevalling te begeleiden.

kraamverpleegkundige verzorgen doorlopende presentaties over

kunt u samen met uw baby in een van de sfeer-

borstvoeding, bevallen in het zie-

volle comfortkamers verblijven. Benieuwd hoe

kenhuis (onder begeleiding van een

onze kraamafdeling eruit ziet? vindt u ons ziekenhuis direct bij het Kethelplein

Kom naar de gratis Kraambeurs op

team met professionals klaar staat om u tijdens

Als u iets langer in het ziekenhuis moet blijven,

Vanaf november 2013 is het niet meer moge-

Kom naar de Kraambeurs!

verloskundige of gynaecoloog) en kraamzorg. Uiteraard kunt u hier ook

Bekijk ons filmpje Bevallen in het ziekenhuis op onze website www.vlietlandziekenhuis.nl/bevallen.

terecht met al uw vragen.


10

Zorg staat voor teamwork vinden de medewerkers van gezondheidscentrum Boomgaardshoek. Dat vinden zij niet alleen, dat dragen zij ook uit! In het centrum zijn dan ook verschillende disciplines gevestigd: apotheek, huisartsen, fysiotherapeuten, tandarts, mondhygiënist, diëtisten, logopedist en een medisch pedicure. Samen werken zij aan een goede algehele gezondheid van hun cliënten. Naast samenwerken met elkaar staat de zorgvraag van de cliënt natuurlijk voorop. Vroeger stond men als behandelaar op een voetstuk, de cliënt kwam met een klacht en wat de behan-

delaar nodig achtte werd uitgevoerd. Gelukkig is dat niet meer van deze tijd. De cliënt zoekt zelf al naar informatie op het internet en vraagt wat rond in de kennissenkring. De zorgvraag wordt dus anders, de cliënten worden mondiger en er is ruimte voor discussie. Gezondheidscentrum Boomgaardshoek gaat gelukkig met zijn tijd mee! De medewerkers van Gezondheidscentrum Boomgaardshoek streven er naar om niet al-

lemaal op hun eigen spreekwoordelijke eiland

Diëtiste:

bieden sinds 7 jaar persoonlijke en flexibele begeleiding op

locaties in Hoogvliet (ook in de avonduren en op zaterdag),

drie Pernis

dienst als u vragen heeft. In de apotheek

spreekkamer waar we bijvoorbeeld inhala-

tie instructies geven of uw bloedsuiker of

bloeddruk kunnen controleren.

tomaat? Wij hebben dan wel uw mobiel

nummer nodig waarna we u een sms

sturen met een pincode.

www.degroeneappel.nl.

gingsapparaat. Wij kunnen u helpen om deze klachten te herstellen of te verminde-

ren. Een van onze sterke punten is de behandeling van mensen met beginnende ar-

en fietsen en minder pijn ervaren. Ook voor

ons navragen of uw huisarts meedoet. Komt u gerust even langs om een kijkje te

nemen in onze ruim gesorteerde en goed

Openingstijden:

medicatie kan afhalen uit ons medicijnau-

Heeft u vragen over onze praktijk of wilt u een afspraak maken ? Neem dan contact met ons op via 06 50 40 37 99 of per e-mail info@degroeneappel.nl. Ook kunt u meer informatie vinden op onze website

ken van onze herhaalservice. Er zijn diverse artsen die hieraan meewerken. U kunt bij

sche medicijnen gebruikt ook gebruik ma-

bieden wij u een ruim assortiment aan van diverse zelfzorgproducten die zonder

Wist u dat u ook buiten openingstijden uw

aanwezig en op de overige dagen hebben we spreekuur op onze

andere locaties.

Tegenwoordig kunt u als cliënt die chroni-

toegankelijke apotheek!

recept van een arts zijn te verkrijgen.

of probleem, neem dan gerust contact op of kom even langs in het Gezondheidscentrum. We zijn iedere maandag en dinsdag

trose van de heupen. Door manuele therapie gecombineerd met oefentherapie zien we

Verder zijn we u graag van dienst voor

uw vragen over bijv. cosmetica. Daarom

of

Groene

In onze fysiotherapiepraktijk kunt u terecht met klachten aan het houdings- en bewe-

enthousiast apotheekteam is u graag van

maandag t/m vrijdag

van 8 uur tot 17.30 uur

Tel: 010 - 438 72 55 boomgaardshoek@benuapotheek.nl

www.boomgaardshoek.benuapotheek.nl

de

logopedist.

Behandelaar: Mw. Mieke Luitwieler en Hr. Ralph van Vaerenbergh.

terecht voor diverse hulpmiddelen en ons

vaandel. Daarom beschikken wij over een

of functie verlies? Hierbij spelen de fysiotherapeuten een grote rol, maar niet te vergeten ook

Fysiotherapie:

niet alleen uw medicatie. U kunt er ook

Uw privacy staat bij ons hoog in het

Ook daarnaast zijn er tal van andere aandoeningen waarbij wij allen samenwerken, denk bijvoorhet beeld eens aan iemand die een TIA of herseninfarct heeft gehad. De huisarts begeleidt weer verloop van de aandoening en de apotheek verstrekt de medicatie. Maar wat te doen bij uitval

advisering vanaf 1 januari 2013 weer in de basisverzekering zit. Dat dieetadvisering weer onder de basisverzekering valt is niet alleen goed nieuws voor patiënten met diabetes, COPD en CVRM. Ook patiënten met ondervoeding, darmklachten, ijzergebrek, voedselallergieën en dergelijke hebben weer recht op vergoe ding van dieetadvisering. Heeft u een voedingsgerelateerde klacht

BENU apotheek Boomgaardshoek verzorgt

bruik.

en te behandelen. Daarnaast speelt goede mondgezondheid een grote rol, hier springen de tandarts en mondhygiënist op in.

Graag willen wij u op de hoogte brengen van het feit dat dieet-

Apotheker: Mw. Samorah Pigot

catie. Dit zorgt voor een veilig medicijnge-

en De huisarts begeleidt het ziekte verloop. En de apotheek draagt zorg voor de juiste medicatie wat ing ondersteun en aanvullende informatie aan de cliënt. De diëtist zorgt voor de begeleiding betreft de voeding. Tot zo ver de verwijzingen waarvan de meeste mensen wel op de hoogte n zijn. Echter stopt het hier niet. Door de suikerziekte kunnen mensen aandoeningen ontwikkele aan hun voeten, een medisch pedicure draagt de zorg om deze problemen tijdig te herkennen

Appel is gespecialiseerd in het optimaliseren van uw voeding .

Apotheek:

samen kunnen met de rest van uw medi-

is Een voorbeeldje uit de praktijk over diabetes, beter bekend als suikerziekte. Deze aandoening prima onder controle te krijgen wanneer er zorg is uit alle disciplines.

oud. De ideale voeding ziet er voor iedereen anders uit. De

der Brugge en Mw. Marcella van Staalduinen - van Sprons en Sinds 2010 zijn wij als Diëtistenpraktijk De Groene Appel gevestigd in het Gezondheidscentrum Boomgaardshoek. Hier werken wij fijn samen met de andere zorgverleners in het pand. Wij

kijken we altijd na of nieuwe medicijnen

te blijven zitten, maar om een geheel te vormen. We zijn van ons “voetstuk” gestapt en zijn toegankelijk voor onze cliënten. De betrokkenheid van de cliënt juichen we juist toe!

Gezond eten is belangrijk voor iedereen, ziek of gezond, jong

Behandelaar: Mw. Annemarie van Ewijk, Mw. Ilse de Vette - van

en Rhoon en daarnaast op dertien basisscholen.

Zorg en Welzijn

Een Zicht Op special

vaak dat mensen een grotere bewegingsuitslag krijgen en daardoor beter kunnen lopen het opbouwen van conditie (in groepsverband, of individueel) kunt u bij ons goed terecht, omdat onze praktijk beschikt over uitgebreide fitnessapparatuur.

Even een paar weetjes op een rij: - Een verwijzing van de huisarts is sinds

2006 niet meer noodzakelijk., waardoor u direct een afspraak kunt maken bij ons.

- Om gebruik te kunnen maken van fysiotherapie via de zorgverzekering, dient u aanvullend verzekerd te zijn. Ook als u verwezen wordt voor een chronische

aandoening, omdat dan de eerste 20 behandelingen via de aanvullende verze-

kering betaald moeten worden. - Voor behandelingen die betaald worden

vanuit de aanvullende verzekering wordt uw eigen risico van 350 euro niet aangesproken.

Behandeling volgens afspraak. Tel: 010 - 416 71 52

www.fysiotherapiehoog vliet.nl

Huisartsen: Arts: Mw. P.C. Kroes en Hr. P.L. van der Staay


Zorg en Welzijn

Pedicure:

Waarom en wanneer naar de

Behandelaar: Mw. Barbara de Zeeuw

suikerziekte(diabetes mellitus) krijgen vaak

Uw voeten zijn levenslang trouwe onderda-

nen. Om ze in conditie te houden, verdienen

ze regelmatig extra aandacht. Voetverzor-

medisch pedicure ?

Mensen die lijden aan

last van complicaties, waaronder problemen met de gezondheid van hun voeten.

ging is in tegenstelling tot wat veel mensen

Bij specifiek aan diabetes gerelateerde voetklachten spreken we van de term

redenen denkbaar om aandacht te besteden

Mensen die aan reuma lijden, kampen vaak

denken geen overbodige luxe. Er zijn talloze

aan uw voeten. Ter voorkoming van pijnlijke

problemen, voor ontspanning en een ver-

zorgd uiterlijk, maar bijvoorbeeld ook bij veel

sporten, een staand beroep of een medische

aandoening.

Waarom naar de pedicure?

De pedicure heeft een professionele kijk op

uw voeten. Voorafgaand aan een behande-

ling, analyseert hij of zij de conditie van uw

“diabetische voet”.

met problemen aan hun voeten. Speciale zorg is dan gewenst. In medisch vakjar-

gon spreekt men vaak van de aanduiding

“reumatische voet”.

In mijn praktijk is de mogelijkheid om

bovenstaande voeten te behandelen. Niet

alleen de “diabetische voet” of de “reumatische voet” kan behandeld worden maar

ook de reguliere voet.

voeten en inventariseert de aanwezigheid van

eventuele klachten. Voor reguliere voetverzorging volstaat een regelmatig bezoek aan de

11

Een Zicht Op special

Tandarts: Behandelaar: Hr. Leo Wichard Voordat het gezondheidscentrum

Boomgaardshoek haar deuren opende was tandartspraktijk Wichard al heel wat jaren gevestigd in het ‘noodgebouw’ op nagenoeg dezelfde plaats.

Tandarts Wichard is aanwezig op maandag tot en met donderdag, op de vrijdag volgt

verzoek tot een afspraaklink. Vergeet niet uw persoonsgegevens en BSN nummer te

agenda kan plannen. Stuur ons een mailtje (info@tandartswichard.nl) met het

hij regelmatig bijscholing.

vermelden.

Kosten en vergoeding : De tarieven staan vermeld op onze website. Bent u aanvullend verzekerd voortand-

Tel: 010 22 39 198

heelkunde? Dan krijgt u de tandheelkundige behandelingen hieruit vergoed. Er geldt

vaak doorverwijzen voor een behandeling van afwijkend slikken voordat er met het

Mondhygiëne:

Logopediste: Behandelaar: Mw. Marian Halk-Meijer In de logopediepraktijk worden patiënten

behandeld met stem-, spraak-, taal-en gehoorstoornissen. Ik werk in mijn praktijk veel met kinderen die een vertraagde spraak en/of taalontwikkeling hebben.

De kinderen die komen met een vertraagde spraak en/of taalontwikkeling behandel ik in nauw overleg met de begeleiders van de peuterspeelzaal en met de leerkrachten van school. De ouders worden bij de behandeling betrokken omdat het voor hen van groot belang is te weten hoe zij hun kind optimaal kunnen stimuleren. Daarnaast zie ik ook veel mensen die een

Email: info@provoet-medischpedicure.nl

reguleren van een gebit wordt begonnen. De afspraken zijn te maken van maandag tot en met donderdag van 08.30

uur tot 17.30 uur. Elke behandeling duurt 30 minuten en wordt vergoed door de

zorgverzekeraar. Als het nodig is behandel ik ook aan huis. Dit gebeurt regelmatig bij mensen die getroffen zijn door een CVA en daardoor minder mobiel zijn geworden.

De logopedist is officieel vanaf 2012 direct toegankelijk, maar niet elke zorgverzekeraar honoreert dat, dus een verwijzing van de huisarts of specialist is in de meeste gevallen nodig.

neurologische spraak/taalstoornis of slikstoornis hebben ten gevolge van een CVA,

Contact: telefonisch 010 2950699 /

werk ik samen met orthodontisten die

e-mail: marianhalk@hotmail.com website: www.logopediehoogvliet.nl

trauma of tumor. Ik werk dan in overleg met de neuroloog of KNO-arts. Tevens

0638702001

termijn worden ingeplant. Een afspraak maken kan op twee manieren:

pen. Van een wachttijd voor de behandeling is dan eigenlijk ook geen sprake.

pedicure u gericht doorverwijzen naar een ge-

specialiseerde pedicure of medisch pedicure.

rekening niet zelf hoeft voor te schieten. Nieuwe afspraken kunnen veel al op korte

Samen met zijn twee assistentes laat hij de behandelingen zo soepel mogelijk verlo-

U vind mij in het Gezondheidscentrum Boomgaardshoek, spreekkamer 3.

De behandeling is volgens afspraak.

tandarts Wichard een contract afgesloten met de grote verzekeraars, waardoor u de

*Telefonisch: 010 - 416 92 00. Gelieve in de ochtend te bellen. *Via een link, zodat u zelf direct in onze

professionele pedicure. Bij ernstige klachten

of specifieke medische aandoeningen, zal de

geen eigen risico. Kinderen onder de 18 jaar krijgen 100% vergoeding. Daarnaast heeft

Behandelaar: Mw. Maja Koster-Faasen Dat een goede mondhygiëne belangrijk is

weet iedereen, maar een goede mondhygiëne bereiken is zo makkelijk nog niet.

Door een goede mondhygiëne voorkomt

u problemen aan uw gebit, denk aan het

voorkomen van tanderosie, gaatjes en tandvleesproblemen. Wanneer er onver-

hoopt een tandvleesprobleem is ontstaan

kan ik u daaraan behandelen. Naast volwassen behandel ik ook kinderen vanaf 4

jaar, zij kunnen terecht voor een poetsles of

het sealen van de kiezen. Een behandeling bij kinderen onder de 18 jaar wordt 100%

vergoed door uw verzekering. Behandelmogelijkheden: dinsdag en

donderdag van 8 uur tot 17 uur. De praktijk is gevestigd in de praktijk van tandarts Wi-

chard, dat betekent dat ook patiënten die niet bij tandarts Wichard staan ingeschre-

In beperkte mate is er weer plaats voor nieuwe patiënten. U kunt zich aanmelden via onze website:

www.tandartswichard.nl

ven welkom zijn. U heeft geen verwijzing

meer nodig van uw tandarts.

De tarieven staan vermeld op www.tandartswichard.nl. Zoals u daar kunt zien pas ik op diverse codes een korting toe. Bent u

verzekerd voor tandheelkunde? Dan wor-

den mondhygiëne behandelingen hieruit vergoed. Er geldt geen eigen risico.

De assistentes van de tandarts beheren

mijn agenda. Een afspraak maken kan

op drie manieren:

*Telefonisch: 010 - 416 92 00. Gelieve in

de ochtend te bellen.

*Via de “mijn mondhygienist app” gratis verkrijgbaar voor iphone en android.

*Via een link, zodat u zelf direct in onze agenda kan plannen. Stuur ons een mail-

tje (info@tandartswichard.nl) met het verzoek tot een afspraaklink. Vergeet

niet uw persoonsgegevens en BSN num-

mer te vermelden.

Bereikbaarheid:

Beoordeling van bezoekers aan ons gezondheidscentrum

is voldoende gratis parkeergelegenheid. Ook hebben we voor de deur 2 invalideparkeerplaatsen. In

van publiceren scoren de zorgverleners van Gezondheidscentrum Boomgaardshoek hoog! We

Gezondheidscentrum Boomgaardshoek is gevestigd op de Klaproos nummer 24. Voor het centrum het gehele pand zijn geen drempels aanwezig en om de eerste verdieping te bereiken hebben we niet alleen een trap maar ook een lift.

Op de site van zorgkaart Nederland kunt u een beoordeling over ons achterlaten. Op het moment zouden het leuk vinden om ook uw feedback terug te kunnen lezen. Neemt u de tijd om ons te beoordelen? www.zorgkaartnederland.nl


12

Zicht op • nummer 8 - 2013

Kleine ondernemer laat subsidies liggen REGIO - Kleine ondernemers laten veel geld liggen. 85% van de MKB’ers die investeren in innovatie of duurzaamheid betaalt de investering onnodig helemaal zelf. Van subsidies voor innovaties maakt slechts 3% van de ondernemers gebruik, voor duurzaamheid 2%. Dit blijkt uit een onderzoek onder 1153 MKB’ers, merendeels ZZP’er of werkgever van 2 tot 5 werknemers. Het onderzoek is gehouden door BusinessCompleet.nl. Investeringen tot J 10.000,-

uit te geven als het bedrijf in aanmerking komt

46% van de ondervraagde ondernemers inves-

voor subsidies. 45% zegt een bedrag tot J 10.000,-

teert in innovatie. Het gaat in veel gevallen niet

nodig te hebben voor maatregelen voor een

om heel hoge bedragen; veelal tot een investering

betere duurzaamheid.

van J 10.000,-. Ook degenen die willen gaan investeren in innovatie denken niet in grote bedra-

Kostenbesparing

gen. Bijna de helft van de ondervraagden zegt aan

Redenen om (meer) te investeren in duurzaam-

een bedrag tot J 10.000,- voldoende te hebben.

heid zijn: 1. Kostenbesparend op de lange termijn (36%).

Behoefte aan kennis Kleine ondernemers blijken veel behoefte aan kennis te hebben op het gebied van innovatie. Op

2. Vanuit de gedachte voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (30%). 3. Vraag vanuit de klant/afnemer (15,3%).

de vraag ‘waaraan hebt u het meest behoefte als het gaat om stappen richting innovaties’ zegt 27%

Ondernemers worden gestimuleerd om meer

‘kennis over innovatieve ontwikkelingen”, gevolgd

geld te steken in duurzaamheid als zij meer kennis

door ‘netwerken’ (26%). Op de derde plaats staat

zouden hebben van marktkansen (29%), finan-

‘financieringsmogelijkheden’ (23%).

cieringsmogelijkheden (20%) of in een netwerk op het gebied van duurzaamheid zouden zitten

Besparen energie populair

(20%).

Qua duurzaamheid is er bij kleine ondernemers nog veel te winnen: 40% van de onderzochte

Weinig export

ondernemers is al bezig met duurzaamheid.

Uit het onderzoek kwam duidelijk naar voren dat

lans om te gaan exporteren is bijvoorbeeld netwerken

investeren als de overheid: zorgt voor een gezond

Een derde geeft aan ‘enigszins’ te investeren in

export voor de meeste kleine ondernemers nog

in het buitenland (22%), kennis over marktkansen

economisch klimaat (38%); de belastingdruk ver-

duurzaamheid en dan vooral in het besparen van

een stap te ver is. Ongeveer één op de tien drijft

(10%) en nieuwe zakenpartners vinden (12%).

laagt (19%); de regeldruk vermindert (16%).

energie (46%). Ook deze investeringen worden

(af en toe) handel met het buitenland. Het gros

door de meeste ondernemers zelf betaald. Bijna

heeft ook geen plannen in die richting. Die enke-

Gezond economisch klimaat

60% geeft aan wel meer geld aan duurzaamheid

ling die wel exporteert, investeert zelf. Een stimu-

Ondernemers willen over het algemeen best

Kijk ook eens op: http://bc.nl.

Spannend begin tekenen en schilderen voor kinderen

SPIJKENISSE - In het Centrum voor de Kun-

Wil je ook op tekenles? Dat kan! Je kunt nog

sten Spijkenisse (CvdK) zijn de tekenles-

steeds een les komen kijken of je het leuk vindt.

sen begonnen. Al meteen de eerste les was

De tekenlessen zijn op maandagmiddag van

heel spannend. Er was namelijk een heus

16.00 tot 17.00 uur (5- 8 jaar), op woensdag van

reptiel in het lokaal: een baard-agame. De

13.30 tot 15.00 uur (7-9 jaar). Kinderen van 10 t/m

kinderen mochten van dit prachtige beest

12 jaar kunnen les nemen op woensdag van 15.30

een schilderij maken.

tot 17.00 uur of van 17.30 tot 19.00 uur. Meer weten over deze en/of andere cursussen?

Makkelijk is anders, maar de schilderijen zijn

Vraag informatie bij het Centrum voor de Kun-

bijzonder mooi geworden (zie foto)! Zo leuk en

sten Spijkenisse aan de Nieuwstraat 83. Telefoon

kleurrijk dat ze de komende weken bij het CvdK

0181-65 22 50. Natuurlijk staat er ook uitgebreide

geëxposeerd worden. Iedereen is van harte uit-

informatie op

genodigd ze te komen bekijken.

www.cvdks.nl.


Zicht op • nummer 8 - 2013

15

BTW-verlaging op arbeidskosten!

Verbouwing tijdelijk extra goedkoop Het kabinet heeft onlangs besloten dat op de arbeidskosten bij renovatie en

Tips verbouwingen

herstel van bestaande woningen de btw geen 21, maar slechts 6 procent is. Het is een tijdelijke regeling die tot 1 maart 2014 loopt, dus profiteer ervan nu het nog kan. Het scheelt u al gauw honderden tot duizenden euro’s. Het laten verbouwen van uw huis is de

appartementen, aanleunwoningen en

komende maanden dus een stuk goed-

studentenflats. En ook de schuur of

De meest voorkomende verbou-

koper. “Dit is echt een buitenkansje voor

garage kunnen voordeliger verbouwd

wingen in Nederland zijn het

huiseigenaren” aldus Maxime Verhagen,

worden, zo lang deze maar op hetzelfde

toevoegen van een dakkapel of

voorzitter van Bouwend Nederland, de

perceel liggen als de woning. In de

aanbouw. Beide geven niet alleen

branchevereniging van bouwbedrijven.

periode 2010-2011 was er ook al eens

veel nieuwe woonmogelijkheden

“Bijna al het werk aan je huis valt eronder.

zo’n regeling, maar nu vallen er wat

in een huis, maar zorgen ook voor

Een mooie tijd dus om een erker of serre

meer werkzaamheden onder. Het

waardevermeerdering. Hieronder

te laten bouwen, een dakkapel te laten

verlaagde tarief wordt bijvoorbeeld

wat tips op een rij.

plaatsen of die extra kamer voor de kin-

ook toegepast op de arbeidskosten van

deren aan te pakken. Let er wel op dat je

tuinonderhoud en de in opdracht van de

met een goede aannemer in zee gaat. De

opdrachtgever op maat gemaakte zaken

waarop de verbouwing wordt afgerond,

getallen te noemen, maar doorgaans is

Een dakkapel kan een donkere zolder

kennis van de vakman krijgt u er dan gratis

als een dakkapel. Deze bouwwerken

is bepalend voor toepassing van het 6

het arbeidsloon ongeveer de helft van

in een prachtige kamer veranderen.

bij, want voor het verbouwen aan je huis

kunnen in een werkplaats, maar

procent btw-tarief. Het werk dient dus

de kosten van de verbouwing. Alleen

Let erop dat één grotere kapel die

wil je natuurlijk geen risico’s nemen.”

ook op de locatie zelf vervaardigd

voor 1 maart 2014 afgerond te worden.

daarvoor geldt de btw-verlaging, dus

doorloopt over twee kamers door-

in totaal bent u gemiddeld zo’n 6 tot

gaans goedkoper is dan twee kleine

7 procent goedkoper uit over de hele

dakkapellen. Voor de prijs is het ook

Ook voor garage en schuur

worden. Nieuw is dat ook architecten,

Dakkapel

wanneer zij een verbouwing van een

Mooie besparing

De 15 procent ‘overheidskorting’ op de

woning begeleiden, onder het lagere

Deskundige Harry Wisse van Bouwend

verbouwing. Dat is toch een mooie

verstandig om de standaard maten

btw geldt bijvoorbeeld eveneens voor

belastingtarief vallen. Het moment

Nederland: “Het is moeilijk om precieze

besparing.”

die een leverancier in zijn assortiment

Energiebesparing: goed voor de portemonnee

heeft, aan te houden.

Als er toch verbouwd gaat worden is het slim om aan energiebesparing te denken, bijvoorbeeld door middel van isolatie of HR++ dubbel glas. Behalve dat dit goed is voor het milieu, is het ook goed voor de portemonnee. Energie besparen is dus geld besparen! Daarnaast levert een energiezuinig

Via diverse regelingen zijn er ook nog

huis bij verkoop meer op en wordt de

eens subsidies of korting op de rente bij

Een dakkapel moet minimaal de

woning door isolatie minder vochtig en

leningen of hypotheken te verkrijgen om

isolatiewaarde hebben van het dak.

tochtig. Wel zo comfortabel en gezond,

energiebesparende verbouwingen uit te

Daarnaast is het van belang dat

mits er ook aan goede ventilatie van

laten voeren. Niet zo gek dus dat uit een

vanwege de lastige bereikbaarheid de

de woning gedacht wordt natuurlijk.

recent onderzoek bleek dat 20 procent

buitenafwerking goed in orde is.

van de mensen die van de BTW-verlaging

12% rendement!!!

de verduurzaming van hun huis.

Milieu Centraal heeft onlangs rendement van een investering in spouwmuurisolatie vergelijkbaar is met een rente van 12 procent je dat soort rendementen nog in deze tijd…

Handige sites • Vakbekwame aannemers: www.bouwendnederland.nl/ aannemer

Dankzij spouwmuurisolatie en de plaatsing van HR++ dubbel glas, verdwijnt er geen

Een aanbouw zorgt voor extra vier-

geld meer door de kieren naar buiten.

kante (leef)meters, maar het is wel zaak dat de aanbouw past bij de rest

bijvoorbeeld berekend dat het

op een spaarrekening. Waar vind

Aanbouw

gebruik maken, dit doen met het oog op

Op de site van de nationale energie-

energiebesparende verbouwingen en

van het huis. Dat kan door hetzelfde

besparingsaanpak Meer Met Minder

subsidies. Bouwend Nederland is één

uiterlijk aan te houden, maar dat is

(www.meermetminder.nl)

van de initiatiefnemers van Meer Met

vaak lastig. Vind maar eens dezelfde

staat uitgebreide informatie over

Minder.

stenen en specie. Een duidelijk contrasterende uitstraling is dan een

‘Echt super mooi geworden!’

oplossing.

“Verhuizen vonden we in deze tijd geen optie”, aldus Astrid van der Starre. “Maar met inmiddels drie kinderen begon het toch wel krap te worden in huis. Vandaar dat we nu de kamer hebben laten verlengen. En hoe… met 5 bij 3 meter is bijna de helft erbij gekomen.

• Verbouwen met garantie: www.bouwgarant.nl • Energiezuinig verbouwen: www.meermetminder.nl • Alle subsidies energiezuinig verbouwen: www.energiesubsidiewijzer.nl

Door veel glas te gebruiken ontstaat een ‘serregevoel’, maar let dan wel op

“Mijn man Ron en ik hebben inspiratie

goede zonwering. Zeker als de aan-

opgedaan bij andere gezinnen in de

bouw pal op het zuiden ligt. Doordat

straat die al eerder een aanbouw

de kamer dieper wordt, heb je minder

hebben laten bijbouwen. Dat zag er goed uit, waarna we de knoop hebben

Foto: Foto Van der Kloet

daglicht in de woning. Dit kan met een solartube voorkomen worden.

doorgehakt. Bouwbedrijf Visser uit

Scheelt een hoop geld

Dat de BTW naar 6 procent is verlaagd,

Sliedrecht heeft alles uitgevoerd

“Het resultaat overtreft echt onze

was natuurlijk erg lekker meegenomen.

terwijl we er gewoon zijn blijven

verwachtingen. Het leuke is dat we een

Dat scheelt echt een hoop geld. We heb-

wonen. Ik vond het een heel gezellige

woonkeuken in de aanbouw hebben laten

ben er nu meteen rolluiken van kunnen

tijd.”

maken. Daar zijn we nu eigenlijk altijd.

laten plaatsen.”

www.huis-aan-huis.com

• Checken en aanvragen bouwvergunning: www.omgevingsloket.nl

Het is echt super mooi geworden!”


14

Zicht op • nummer 8 - 2013

Superheldendag: Vlaardingen boeit en beloont jonge vrijwilligers REGIO - De gemeente Vlaardingen hecht veel waarde aan de inzet van vrijwilligers en ziet

Belonen

en natuur, overal zetten deze ‘superhelden’

met name jonge vrijwilligers als ware helden. Het Servicepunt Vrijwilligers van de gemeente

Na een gezamenlijk eten gaat het heldenpro-

zich vrijwillig in. Ze doen dit om zich te ontwik-

organiseert zaterdag 16 november 2013 een zogenaamde superheldendag, een inspirerend eve-

gramma ’s avonds door met live muziek en dj’s.

kelen, zich nuttig te maken, om mensen te leren

nement voor jonge vrijwilligers. Op deze superheldendag is De Kroepoekfabriek het decor voor

Deze feestelijke afsluiting van de superhelden-

kennen, of om simpelweg te doen wat ze leuk

allerlei activiteiten, waarbij het draait om het boeien en belonen van jonge vrijwilligers.

dag is een ode aan de jonge vrijwilligers en is

vinden: bezig zijn met hun hobby. De vrijwillige

bedoeld om ze in het zonnetje te zetten. Voor

inzet van jongeren is belangrijk voor de stad, nu en in de toekomst.

Boeien

tips en trucs om je goed te presenteren en

het feest mogen alle deelnemers twee vrienden

Vlaardingse vrijwilligers van twaalf tot dertig

een evenement te promoten. Verder biedt het

uitnodigen. Deze mogelijk toekomstige vrijwil-

jaar kunnen 16 november alvast reserveren in

programma een minimarkt met informatie over

ligers ervaren zo meteen wat vrijwilligerswerk je

Daarom investeert het Servicepunt Vrijwilligers

hun agenda. Die dag worden ze beloond met

kansen, opleidingen en vacatures.

brengt, namelijk: waardering, inspiratie, ontwik-

van de gemeente Vlaardingen in de kwaliteit en

keling en een mooi netwerk.

de kwantiteit van vrijwilligers. Zo kan Vlaardin-

een boeiende superheldendag in De Kroepoekfabriek. Op het programma staan interessante

Vlaardingse vrijwilligers tot en met dertig jaar

masterclasses, nuttige workshops, netwerkses-

kunnen zich aanmelden via www.vlaardingen.

Investeren

sies en bijdragen van inspirerende sprekers.

nl/superhelden of www.facebook.com/vlaar-

Vlaardingen kent een keur aan jongeren die

Voorbeelden zijn: een snelcursus vormgeven,

dingsesuperhelden. Er kunnen honderd vrijwil-

vrijwillig bijdragen aan de stad. Bij sportclubs en

www.vlaardingen.nl/superhelden

een masterclass netwerken en workshops met

ligers deelnemen aan het evenement.

hobbyverenigingen, in de zorg, cultuur, welzijn

www.facebook.com/vlaardingsesuperhelden

gen nu én later bouwen op een rijke line-up van vrijwilligers in alle soorten en maten.

HB Interieurs

Tapijt • vinyl • pvc • laminaat • Gordijnen & vitrage Binnenzonwering & raamdecoratie • Behang • wanddecoratie & verf Wij zijn dealer van alle grote merken !!!

Bonaparte/Parade/Desso /Bewe/N-bogaers/Novilon/M-flor/Quick-step Eijffinger/Holland-haag/Stoffen-gilde/M&M/Egger/Dc collectie Luxaflex/Arte/Voca/Koopmans/Histor/Sigma, etc.

Voor een goed advies en grote collectie zijn wij het adres in albrandswaard om uw woning of bedrijfsruimte in te richten

Dorpsdijk 209 - 3161 CC Rhoon - Tel: 010-50 60 800 • Mob: 06-22 60 99 15 - Web: www.hbinterieurs.nl • Wij zijn geopend : dinsdag t/m zaterdag 9:30 – 17:00 uur

Voor een snelle berekening of toetsing van uw hypotheek kunt u terecht bij H&A

Hypotheekrentes vanaf 5 jaar 3,25% Binnen 48 uur een offerte of berekening. Verzoeken per mail worden binnen 24 uur beantwoord.

Ziet u ook door de bomen het bos niet meer? Laat u dan alles eens helder en duidelijk uitleggen. Rentes zijn historisch laag. 20 jaar vast 4,4%! H&A Hypotheken en Assuratiën

Hans den Houdijker AFM vergunning;12041383

Kijveland 1 3171 TA-Poortugaal 010-4723741 06-51333750 fax 010-5011555 hans.houdijker@wxs.nl


15

Zicht op • nummer 8 - 2013

VROUW & LIFESTYLE KOMT ERAAN!

Zicht Op geeft 40 vrijkaartjes weg!

Zelf aan de slag op KreaDoe! LEZERSACTIE - Zin om iets zelf te maken?

e-mailadres i.biesterveld@zichtop.nl onder

Van 30 oktober tot en met 3 november

vermelding van ‘KreaDoe’.

vindt in Jaarbeurs Utrecht KreaDoe plaats; de grootste en gezelligste hobbybeurs van

25 jaar!

Nederland. Hier vind je de laatste trends,

Dit jaar viert KreaDoe zelfs haar 25-jarige

technieken en mooiste materialen op het

jubileum en wie jarig is, die trakteert! Zo krijgt

gebied van tientallen hobby’s. Van koken &

iedereen die in 2013 25 jaar oud wordt gratis

bakken tot zeepkettingen maken, huis- en

toegang tot KreaDoe. Iedereen die jarig is tij-

tuindecoratie, zelfmaakmode, patchwork

dens KreaDoe (ongeacht zijn/haar leeftijd) ook.

& quilting. Doe inspiratie op, ga shoppen of ga lekker aan de slag in een van de talloze

KreaDoe vindt plaats van 30 oktober t/m 3 no-

workshops.

vember 2013 in de Jaarbeurs te Utrecht. De openingstijden zijn dagelijks van 10.00 tot 17.00.

REGIO - Voor het tweede jaar organiseert

kun je samen in onze Jolly Photobooth op de

Theater Twee Hondjes het evenement

foto. Het fotohokje print de foto’s direct af, klaar

‘Vrouw & Lifestyle’ op zondag 3 november.

om mee te nemen.

Zicht Op geeft 40 vrijkaarten weg!

Een kaartje aan de kassa kost slechts J 15,75.

Zicht Op… mag 20 keer twee vrijkaartjes weg-

Voor meer informatie en speciale aanbiedingen

geven voor KreaDoe in Utrecht! Kans maken?

kunt u onze website raadplegen:

Stuur een mail met je adresgegevens naar

www.kreadoe.nl.

Het gratis evenement is voor alle vrouwen uit de hele omgeving, jong en oud. Een

Hopelijk zien wij je zondag 3 november 2013 in

middag vol verwennerij, van ontspanning

Theater Twee Hondjes van 13.00 tot 17.00 uur.

tot sport, van kleding tot kunst. Ook dit jaar zijn er weer gezellige en interessante

Voor de eerste 100 bezoekers ligt een Goodiebag

standhouders.

klaar, met speciale kortingen en cadeautjes van onze standhouders!

Om de middag onvergetelijk te maken voor jou

Locatie: Opzoomerlaan 106, Hellevoetsluis, web-

en je vriendin(nen), zus(sen), moeder, collega(‘s)

site: www.theatertweehondjes.nl.

Auto-­‐ en  motorrijschool   Rapido             Al  meer  dan  25  jaar  hoge   slagingspercentages  

Veilig  &  betrouwbaar    

Ridderkerk Koningsplein 50 2981 EA Ridderkerk (0180) 49 49 49 ma t/m vrij 8:00-16:00u Albrandswaard Ghijseland 305 3161 VV Rhoon di en vrij 9:00-12:00 u

www.wv.nl

14

Zicht op • nummer 5 - 2013

Snel en  voordelig      je  rijbewijs  halen  

In  Spijkenisse  –  Hoogvliet  –  Rhoon   Poortugaal  –  Ro;erdam  –  Barendrecht         Vraag  naar  de  studentenkorKng         Ook  theorielessen           Bel  voor  een  info/afspraak  vrijblijvend  naar:                          06-­‐51  65  99  22  of  010-­‐410  12  22

/'

,-'."#) !

"#$%&&'(&)*+!

!!!!!"#$!%! ",)!-#!-#!&'($#).+/!0,)!-#!-&&$! *!1).#2#0#$-#!%2#-1).3! ! 41#/!0#$%&56/#!%2#-1).!7&$-/! .#+56&)%#)!,,)!6#/!.&#-#!-&#23!!

"#$%&'()*!+(,-*#+.*-(,)!

!

/$,$0!1$$'!23!'1!4567!

!

!

3 89$.('$'(*0!1::(*!

>*!?@#)*1**;'*#! !

-$1*;+.*-(,)!/$,$0!1$$'!

A9**-*&$,-;!+(,-*#B*,!-$1*;!0&%1$#2!

!

<6!'1!==7!

?@#)*1**;'*#!?:#-*;C.*(,!2! <4<D!EF!!G.$$#-(,)*,! 36B43H23=23!

IC*,(,);'(J-*,! K$$,-$)!'1!/#(J-$)!! L733!M!4D733!@@#! 9997-*BN@#)*1**;'*#7(,0:! !

Bij Woonvisie woont Kijk voor meer informatie en ons actuele De klantvriendelijke tandartsenpraktijk iedereen in een fijne woningaanbod op die professionele zorg aanbiedt. www.wv.nl buurt, in een woning De praktijk is geopend op maandag t/m vrijdag van die bij hem past. 08.30 uur tot 13.00 uur en van Blijf op de hoogte, volg 14.00 uur tot 20.30 uur. ons op Facebook: Nu en in de toekomst. zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur www.facebook.com/ Zuidlaardermeer 16 2993stichtingwoonvisie PV Barendrecht tel: 0180 -75 31 87 e-mail: afspraak@familydental.nl www.familydental.nl


16

Zorg en Welzijn

Een Zicht Op special

De waarheid over psoriasis! Psoriasis is een chronische huidaandoening die voorkomt bij 3 tot 5% van de westerse bevolking. Gelukkig beperkt Psoriasis zich in de meeste gevallen tot wat lichte huidsymptonen zoals een beperkt aantal plekken op de huid die gaan schilferen. Deze lichte aandoening is goed te behandelen.

Herkennen

Verschillende vormen

Psoriasis ontstaat meestal aan het begin van de pubertijd, maar in principe kan het op elke leeftijd ontstaan. De plek waar Psoriasis zich uit ziet er rozig-rood uit met witte schilfers. Maar, niet elke huidirritatie is meteen Psoriasis. Plaatsen waar Psoriasis het meest voorkomt zijn: ellebogen, knieën en (behaarde) hoofdhuid.

Daar waar medici er voorheen vijf wisten te onderscheiden, onderscheidt men tegenwoordig acht soorten Psoriasis:

Huidziekte of niet Psoriasis is een auto-immuumziekte vergelijkbaar met HIV, het verschil is echter dat HIV een virus is en Psoriasis een genetisch defect. Psoriasis is niet besmettelijk, wordt genetisch overgebracht en is erfelijk bepaald. HIV (en AIDS) is dat niet en kan alleen maar sexueel overgedragen worden.

Handige links Naast de nodige informatie via uw eigen zorgverzekering, kunt u op de volgende sites extra hulp en informatie vinden: www.pvnnet.nl www.reumafonds.nl www.psoriasistherapie.nl www.huis-aan-huis.com/psoriasis

• Psoriasis capitis (schilfervorming, ontstekingen en plaquevorming op de gehele hoofdhuid) • Psoriasis vulgaris (meest gangbare vorm met doorgaans plekken op knieën en ellebogen) • Psoriasis inversa (smetplekken in oksels, de lies, bilnaad en andere lichaamsplooien) • Psoriasis guttata (verergering van het aantal plekken over heel het lichaam door infecties) • Psoriasis unguium (vervorming, ontsteking en verliezen van nagels op voeten en handen) • Erythrodermische psoriasis (zeer ernstige levensgevaarlijke lichaam bedenkende Psoriasis) • Psoriasis pustulosa (pusblaasjes die zich doorgaans vormen op handpalmen en voeten) • Artritis psoriatica (reumatische gewrichtsaandoeningen, zoals chronische ontstekingen)

Behandeling Gelukkig beperkt Psoriasis zich tot doorgaans wat lichte huidsymptomen in de vorm van een aantal plekken op de huid die schilferen. Deze vorm is goed te behandelen, met bijvorbeeld symptoombestrijding, en over het algemeen heeft men hier niet zoveel last van. Maar bij een gering aantal mensen zijn de huidklachten zo ernstig dat dit in het ergste geval tot de dood kan lijden. Er zijn verschillende soorten effectieve behandelingen te krijgen voor psoriasis. Welke behandeling geschikt is voor jou wordt mede bepaald door je arts en is mede afhankelijk van de aard van de ziekte en de hoeveelheid huid die besmet is.

Voor elke vorm van psoriasis is er een eigen behandelingsmethode. Voor de mildere vorm van psoriasis waarbij maximaal tien procent van het lichaam bedekt wordt, zijn crèmes en lotions zeer effectief en veilig te gebruiken. Eventueel kan een kleine injectie van steroïden, direct ingespoten in een moeilijk of immuun geworden psoriasis plek, nuttig zijn. Voor de matige tot ernstige vorm waarbij meer dan twintig procent van het lichaam bedekt is, werken crèmes en lotions minder effectief en zijn bovendien minder praktisch. In deze gevallen worden door de arts meestal medicijnen voorgeschreven die op grote delen van

het lichaam of het hele lichaam effect hebben. Denk hierbij aan pillen, injecties of lichtbehandeling. Met het gebruik van sterkere medicijnen doen zich meestal ongewenste risico’s voor. Bij artritis psoriatica kan de vooruitgang van de ziekte gestopt worden met medicijnen die gericht zijn op grote delen van het lichaam. De behandeling zal daarvoor verlengt moeten worden. Behandelingen die puur gericht zijn op de plekken met psoriasis zijn hier niet effectief.

Meer informatie Meer informatie over psoriasis en behandelmethodes kunt u vinden op: www.huis-aan-huis.com/psoriasis.


Zorg en Welzijn

17

Een Zicht Op special

Ga voor Gezond en lekker: een Goede combinatie

De nieuwste trend in Nederland: Lash to Impress! Hoe veilig is het? Omdat we juist met producten voor de ogen heel erg voorzichtig moeten zijn, is de Semi Permanent Mascara volledig getest. Het product bevat geen schadelijke chemicaliën en is 100% natuurlijk. REGIO - We zien het overal om ons heen ontstaan, de trend voor ultralange, verleidelijke wimpers. Welke vrouw droomt daar nu niet van. Ook u kunt prachtige lange wimpers hebben zonder het gebruik van extensions, zonder het gebruik van chemische lijmproducten, dus op volledig natuurlijke basis.

REGIO - Ken je dat? Je komt thuis uit je werk en het is direct donker. Eerst een

Wat is Lash to Impress?

heerlijke, voedzame avondmaaltijd en

Lash to Impress is een semi-permanente mascara die

dan lekker bankhangen. Het wordt kouder

gedurende 3 à 4 weken, afhankelijk van uw wimpercyclus,

en dan heb je ’s avonds eigenlijk geen zin

blijft zitten en waar u geen omkijken naar heeft. Het is ui-

meer om de deur uit te gaan om te sporten.

teraard volledig waterproof. U kunt er dus mee zwemmen,

Voor je het weet is het dan weer januari en

sporten en in de sauna zonder dat het vlekt of uitloopt.

breekt de tijd van de Goede Voornemens

Lash to Impress is absoluut niet schadelijk voor de wimpers.

weer aan.

Ook voor lenzen- en brildragers is het ideaal.

Eigenlijk is het handiger om daar al wat eerder

voedingsadvies en meet ook lichaamsbouw en

mee te beginnen. Bijvoorbeeld in de herfst voor-

-samenstelling. Wil je meer informatie over een

dat de feestmaanden aanbreken. Naast bewegen

sportvoedingsadvies en/of een meting lichaams-

is voeding ook heel belangrijk. Wist je dat gezond

bouw en -samenstelling?

eten prima samengaat met lekkere maaltijden?

Of wil je gelijk een afspraak plannen? Neem dan

Wist je dat sommige mensen sneller vet aanma-

gerust eens contact op met Mw. Drs. Anneke

ken of juist meer spieren? Wist je dat je lichaams-

Palsma, SCAS gecertificeerd sportdiëtist, voe-

bouw ook invloed heeft op het succes van een

dingswetenschapper en antropometrist via:

dieet en trainingsprogramma?

www.sportvoedingsadvies.eu/contact,

Hoe werkt het? De Semi Permanente Mascara is een mengsel op basis van

Wat zijn de voordelen? * Het product is speciaal geformuleerd voor gevoelige ogen. * Het is volledig natuurlijk. * Het bevat geen schadelijke stoffen. * Het product geeft een prachtig resultaat voor 3 tot 4 weken. * Het is volledig goedgekeurd door de FDA. * De behandeling duurt ongeveer 30 minuten. * Je kunt snel genieten van mooie, lange, volle en sexy wimpers die nog eens waterbestendig zijn ook! * Ideaal voor de snelle vrouw, voor op vakantie of tijdens het sporten. Lezersactie: “Lash to Impress (semi permanente mascara) & Lash Fashion (wimperpermanent)” voor de actieprijs van J 30,- (normaal J 47,50).

natuurlijke keratine, waarbij je wimpers laagje voor laagje worden opgebouwd tot prachtige lange, volumineuze en verleidelijke wimpers. Ook kunnen de wimpers met Lash Fashion gekruld worden.

0186-600333

e-mail: info@sportvoedingsadvies.eu Palsma Sportvoedingsadviesbureau geeft sport-

of telefoon: 010-5019010.

Het Doorkomstcomité Roparun Oud-Beijerland wint aanmoedigingsprijs REGIO - Het Doorkomstcomité Roparun Oud-Beijerland ging tot ieders grote verrassing eerder deze maand met een cheque van € 10.000,- naar huis na afloop van de Doelenavond van de Roparun. Almelo en Zele werden tijdens deze avond ver-

dit moment wordt nog onderzocht welk doel een

kozen tot Roparunnerstad 2013. Tijdens het Pink-

mooi bedrag tegemoet mag zien.

sterweekend (18-20 mei 2013) liepen 328 teams in estafette in twee dagen vanuit Hamburg en

Roparun 2014

Parijs naar Rotterdam. De deelnemers van de

Volgend jaar start de Roparun op zaterdag 7 juni

Roparun worden op beide routes in veel dorpen

in Parijs en Hamburg. Oud-Beijerland mag alle

en steden warm onthaald. Na afloop kiezen de

deelnemende teams weer verwachten op tweede

deelnemers hun meest favoriete doorkomst. De

Pinksterdag, maandag 9 juni 2014. Het Door-

winnende steden ontvangen een geldprijs dat

komstcomité is van plan om er weer een feeste-

besteed dient te worden aan een goed doel in de

lijk gebeuren van te maken om al deze lopers en

gemeente, passend bij de doelstellingen van de

fietsers een laatste duwtje in de rug te geven op

Roparun.

weg naar de Coolsingel.

De warme ontvangst in de steden die worden

Over de Roparun

aangedaan, is een belangrijke steun in de rug

De Roparun is een estafetteloop van meer dan

voor de deelnemers van de Roparun. De win-

500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotter-

nende gemeente ontvangt J 50.000,- om te

dam. Ruim 8000 lopers, fietsers, chauffeurs en

besteden aan een doel wat binnen de doelstelling

verzorgers zamelen met deze sportieve prestatie

van de Roparun valt, de nummer twee ontvangt

geld in voor mensen met kanker. De Roparun is

€ 25.000,- en de nummer drie J 12.500,-.

ontstaan in 1992 en heeft inmiddels ruim 57 miljoen euro opgebracht. De Roparun ondersteunt

Naast de winnaars kregen dit jaar ook de tien

goede doelen die zich richten op palliatieve zorg

hoogst genomineerden een prijs van 10.000

voor mensen met kanker. Volgend jaar start de

euro als aanmoediging, waaronder dus ook

Roparun op zaterdag 7 juni in Parijs en Hamburg.

Oud-Beijerland. Ook dit bedrag dient besteed te

Op 9 juni finishen de teams op de Coolsingel in

worden aan een goed doel in de gemeente en

Rotterdam.

passend bij de doelstellingen van de Roparun. Op

Kijk ook op www.roparun.nl.


18

Zicht op • nummer 8 - 2013

Huisdieren zijn nóg leuker... ...als je er wat mee doet

Natuurlijk heeft u geen hond omdat hij zo leuk bij de vloerbedekking kleurt, of een kat omdat dat zo gezellig staat op de vensterbank. U heeft dieren omdat u van dieren houdt. Maar wist u dat u niet alleen van uw hond of kat, maar ook van bijvoorbeeld uw konijn, vogel of tamme rat nóg meer gaat houden, als u ziet hoe intelligent dat dier is? Het is ontzettend leuk om een dier iets te leren en echt: dat kan. Met praktisch elk dier. Ervaren dierentrainers weten dat je een

wat u van hem verwacht. Ziet u het voor

konijn bijna alles kunt leren wat een hond

u? Dat de trainer met een zweep achter

kan. Je kunt paarden en schapen trainen,

de zeeleeuwen aanrent omdat ze niet

maar ook ratten en muizen.

door de hoepel willen? Hij bereikt veel

Heeft u weleens een dolfijnenshow gezien? Dat zijn ook vissen,

De dierenspeciaalzaak: uw dier verdient beslist een echte specialist.

sneller (en op een leukere manier) het gewenste resultaat door een lekker

net als die prachtige diertjes die uw

visje als beloning te geven wanneer de

aquarium bevolken. Van reptielen of

zeeleeuw door de hoepel zwemt.

kippen werd ooit wel gezegd: ‘Die

Ga uit van wat een dier kan, en wat hij

hebben zulke kleine hersenen, die kunnen

leuk vindt. Als u een muis heeft die graag

niks’, maar inmiddels weten we dat je

op zijn achterpootjes staat, of een kat die

ook krokodillen en pluimvee wel degelijk

vaak op zijn rug ligt, kunt u dat ‘kunstje’

dingen kunt leren. Hoe? In elk geval nooit

belonen en er een commando aan

door een dier te straffen als hij niet doet

koppelen. Dan bouwt u dit gedrag uit.

Gelukkig: kat en hond mogen blijven Afgelopen zomer stuurde staatssecretaris Dijksma de ‘positieflijst voor zoog-

als huisdier verdwijnen. Zo mag de fret

Werken voor de kost

dieren’ naar de Tweede Kamer. Op deze lijst, die lang niet zo positief is als

alleen nog ‘onder randvoorwaarden’

haar naam doet vermoeden, staan de zoogdieren die we in Nederland nog mo-

gehouden worden, staat de degoe niet

gen houden. De kat mag blijven, net als de hond maar dat was op het nippertje.

op de positieflijst en is het straks ook

Regelmatig doen wetenschappers onderzoek naar dierengedrag. Onlangs werd

De wetenschappers die de positieflijst

omstandigheden kunt houden als in

hamstersoorten. Dat betekent dat deze

aan de Universiteit Utrecht een studie afgerond over het gedrag van papegaai-

opstelden, keken daarbij naar het gedrag

de vrije natuur. Dus: als een dier het

dieren zich in gevangenschap niet meer

en. Daaruit kwam een verrassende conclusie naar voren: papegaaien willen

dat een dier in de natuur vertoont. De

gedrag dat hij in de natuur vertoont, in

mogen voortplanten, zodat ze op termijn

werken voor de kost!

vraag of je een dier als huisdier mag

gevangenschap niet kan uitvoeren, komt

verdwijnen als huisdier.

houden, kon volgens hen alleen met

hij niet op de positieflijst en wordt hij

Als hij de keuze heeft tussen elke dag

‘ja’ worden beantwoord, als je een

dus op termijn verboden in Nederland.

simpelweg zijn bakje leeg eten, of zoeken

dier in gevangenschap, onder dezelfde

Met in het achterhoofd de wetenschap

einde verhaal voor een behoorlijk aantal

dat honden (vroeger wolven) en katten

papegaaienspeelgoed (‘activity games’,

(vroeger wilde katten) in de vrije natuur

Katten hebben de neiging om aan-

verkrijgbaar bij de dierenspeciaalzaak),

honderden vierkante meters territorium

dacht te vragen door zich ‘hinder-

dan kiest de papegaai voor het laatste.

tot hun beschikking hadden, in roedels

lijk’ te gedragen. Hengelen naar

Ook al is dat moeilijker, duurt het langer

leefden of zich in leven hielden door

de krant die u aan het lezen bent,

en moet hij ‘werken’ om zijn buik te

te jagen, dringt zich al snel de vraag

graaien naar uw vingers op het

vullen. Het onderzoek werd uitgevoerd

op: ‘Kunnen wij hen dat bij ons in de

toetsenbord, gaan liggen in het

onder grijze roodstaartpapegaaien, maar

huiskamer bieden?’ Het antwoord op

wasgoed dat u aan het opvouwen

dat wil niet zeggen dat de uitkomsten

die vraag is natuurlijk: nee. Daarom zijn

bent.

niet gelden voor andere vogels. Daarom

deze dieren, om politieke redenen dus,

is de moraal van het verhaal: laat een

verwijst naar de feestdag van Franciscus van Assisi (1182 - 1226). Deze heilige stond bekend om zijn liefde voor dieren. - U op de site van het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (www.licg.nl) het antwoord vindt op praktisch al uw vragen over huisdieren. - Je een konijn bijna net zoveel - Er papegaaien zijn die een woordenschat hebben van vijfhonderd woorden.

daadwerkelijk aandacht te geven op het

knabbelen om zijn dagelijkse portie

Goed gesprek met je hond

moment dat hij zich hinderlijk gedraagt,

Honden kunnen met hun lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen hele verha-

maar doe dat op een moment dat u

len vertellen. Ze kunnen een brede glimlach op hun gezicht toveren maar ook diepbedroefd kijken. Verder heeft een hond de beschikking over een stem waarmee hij ons dingen duidelijk kan maken. Een hond die één of twee keer kort en

gen is. Hierbij is de lichaamshouding van

schel blaft, begroet iemand. Hij zegt:

de hond van belang. Een ‘hoge’ houding

‘Hallo!’. Als hij datzelfde doet met een

(kop, staart en ogen worden zo hoog

hoge stem, voelt hij onverwachte pijn.

mogelijk gehouden) duidt op dominantie.

Een hond kan u uitdagen om mee te gaan

Een hond die oogcontact vermijdt, toont

spelen door een combinatie te maken van

daarmee juist onderdanigheid. Ook met

grommen en blaffen op middelhoge toon.

zijn bek kan een hond veel duidelijk

Als hij gromt en zijn tanden laat zien,

maken. Een hond die zijn bek een klein

waarschuwt hij dat u beter uit zijn buurt

beetje open heeft en zijn tong over de

kunt blijven, maar een hond die – bijvoor-

ondertanden heeft hangen, toont u zijn

beeld tijdens het spelen – gromt zonder

vriendelijkste glimlach. Als u een glimlach

dat hij zijn tanden laat zien, is gewoon

bij uw hond teweeg wilt brengen, ga dan

geconcentreerd met zijn spel bezig.

eens langs bij de dierenspeciaalzaak.

Als een hond u een tijdje strak aankijkt,

Daar vindt u een gegarandeerd een leuk

bestaat de kans dat hij u aan het uitda-

speeltje om hem mee te verblijden.

zal hij hetzelfde gedrag gegarandeerd blijven vertonen. Natuurlijk moet u uw kat wel van tijd tot tijd aandacht geven, daar zelf voor kiest en bepaal zelf wanneer u ermee stopt.

Deze pagina is gemaakt in samenwerking met het Hoofdbedrijfschap Detailhandel. Tekst en foto’s: Janine Verschure

www.huis-aan-huis.com

kunt leren als een hond.

Wanneer u de kat beloont door hem

echter wel andere zoogdieren die straks

Degoe

gezond en gelukkig.

- Dierendag (4 oktober)

buiten het onderzoek gehouden. Er zijn

vogel denken, zoeken, peuteren en binnen te krijgen. Dan houdt u hem

Wist u dat…

Hinderlijk gedrag

naar voer, bijvoorbeeld in speciaal


Klussen en Wonen

19

Een Zicht Op special

Kwaliteit loont installatie. Maar als dan vervolgens de zonnepa-

zij hebben. Investeren in duurzame energie loont

nelen geplaatst worden, wordt het bliksemaf-

en kan u een hoog en stabiel rendement opleve-

leidingssysteem vergeten en de zonnepanelen

ren: voor particulieren zelfs vanaf 8% rendement.

niet geïntegreerd waardoor de werking van het systeem kan falen en de verzekeraar bij schade

Bij bedrijven hangt het af van verschillende

niet uit zal keren.

factoren, vanaf het aanpassen van bestaande elektriciteitsinstallaties of toepasbaarheid van de

Ons advies: laat u goed informeren en kies voor

verschillende faciliteiten Het is mogelijk de inves-

een voor u duurzame installatie. Een goede

tering vanaf 5 jaar terug te verdienen.

afstemming tussen product en object levert u op lange termijn het hoogste rendement. Kies voor

Wij informeren u graag over de mogelijkheden

producten van producenten die de lange garan-

voor uw installatie en hebben de afgelopen zes

tieperiode kunnen waarborgen en vraag naar

jaar ruime ervaring opgedaan op kleine en (zeer)

referenties van de aanbieder en de ervaringen die

grote installaties.

REGIO - Duurzaam investeren betekent voor ons duurzaam in de ruimste zin van het woord. In nieuwe markten zie je veel gelukzoekers komen, van kleine tot grote ondernemingen. Sommigen zijn gedreven door passie en anderen op zoek naar snel veel geld verdienen. Daarnaast zijn er partijen bij die een onderneming starten omdat ze geen andere optie zien. Je ziet in de praktijk dat veel van deze ondernemingen ook weer verdwijnen. De één omdat haar (core) business weer aantrekt, de ander omdat hij of zij het geluk niet heeft kunnen vinden. Doordat er zo veel verschillende aanbieders op

van het frame verplicht, maar dit wordt bijna

een nieuwe markt komen, is het soms lastig voor

nooit gedaan. Ook zien we steeds meer instal-

de klant om tot een beslissing te komen. Normen

latie op drijfgebouwen waarbij een bliksemaf-

en wetgeving worden soms genegeerd met alle

leidingssysteem is gemonteerd. Dit wordt vaak

risico’s van dien. Zo is bijvoorbeeld het aarden

verplicht door de verzekeraar en is een kostbare

BlueHome heeft van Woongoed GO de opdracht gekregen om wederom 54 woningen te voorzien van zonnepaneelinstallaties. BlueHome wil Woongoed GO bij deze hartelijk danken voor het vertrouwen.


20

Zicht op • nummer 8 - 2013

Doe mee met

45+ Fit en Vitaal

Je kleintje snel leren zwemmen?

Ouder en Kind zwemmen

Speciaal voor de actieve 45-plusser een aqua-les! Een circuittraining, buik-, been- en billenoefeningen en een gedeelte ontspanningsoefeningen. Het water zorgt ervoor dat er veel minder belasting op de spieren en gewrichten komt. Hierdoor is Fit en Vitaal een ontspannende inspanning.

Ouder en Kind zwemmen is voor ouders/verzorgers met hun kindje van 3 maanden tot 4 jaar. Wennen aan het zwembad en plezier hebben in het water staan centraal in de les.

De les wordt gegeven op: Dinsdag 8:30 - 10:30 uur waaronder Aqua-Fit 45+: 8:45 - 9:15 uur Aqua-Fit 45+: 9:15 - 9:45 uur Trimzwemmen: 9:30 - 10:00 uur

Onder begeleiding van een vaste zwemleraar doet u samen met uw kindje oefeningen en spelletjes in lekker warm water. Zo raakt uw kindje vertrouwd met water en zal het later makkelijker leren zwemmen. Tijdens Ouder en Kind zwemmen leert uw kind onder water zwemmen, zich laten vallen vanaf de kant, drijven op de buik en rug en naar ouder of verzorger zwemmen. Ook legt uw kind al op vroege leeftijd contact met leeftijdsgenootjes.

Kosten € 3,65 per les.

De lessen worden gegeven op:

Extra informatie

Dinsdag

Zwemdiploma is hiervoor niet noodzakelijk. Het water is verwarmd tot minimaal 30 graden.

10:30 - 11:00 uur voor kinderen van 3 maanden tot 2 jaar 11:00 - 11:30 uur voor kinderen van 2 tot 4 jaar Ouder en kind kunnen na de les tot 11:45 uur blijven zwemmen.

Als een vis door het water?

Zondag

Kom voor je Zwem-ABC Je kind veilig laten zwemmen, dat is wat je wilt! Door ons watterrijke land is het van groot belang dat je kind al op jonge leeftijd leert zwemmen. Het Zwem-ABC (vanaf 4 jaar) is de basis voor een leven lang zwem- en waterplezier.

09:30 - 10:00 uur 6 tot 18 maanden 10:00 - 10:30 uur 18 maanden tot 4 jaar Ouder en kind kunnen na de les tot 13:30 uur blijven zwemmen.

Kosten € 6,45 per les 12 lessen voor € 64,50 (6 maanden geldig).

Het Zwem-ABC bestaat uit de nationale Zwemdiploma’s A, B en C. De diploma’s A en B zijn waardevolle tussenstapjes, maar wie diploma C op zak heeft kan zich goed redden in moderne zwembaden en bij activiteiten in, op of bij het open water.

De lessen worden gegeven op:

Zwemles voor zwemvaardigheid 1, 2 en 3

Maandag en woensdag

Donderdag

2x per week 45 minuten les tussen 16:00 - 18:00 uur

45 minuten per les, 16:45 - 17:30 uur

Privéles ABC Dinsdag of donderdag

Op afspraak, maximaal 3 kinderen

1x per week 45 minuten les tussen 16:00 - 18:00 uur

Snorkelles Donderdag

Zaterdag

60 minuten, 18:00 - 19:00 uur.

45 minuten les, tussen 10:00 - 13:00 uur.

Wilt u zich inschrijven of meer informatie? Kom op dinsdag- en zondagochtend langs bij het zwembad of stuur een mail naar: zwhoogvlietsenr@rotterdam.nl

Kosten van de lessen Zie website of neem contact op met het zwembad.

Ook kunt u kijken op onze website: www.rotterdamsportstad.nl Ga naar Locaties > Zwembaden > Zwembad Hoogvliet

Zwembad Hoogvliet Middenbaan Zuid 400 3191 AH Hoogvliet Telefoonnummer (010) 296 11 77

Zicht Op Spijkenisse - Editie Albrandswaard- 201308  

Zicht Op Spijkenisse - Editie Albrandswaard- 201308

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you