Page 1

Schouwen-Duiveland & Tholen

Een uitgave van Zicht Op Media

Serie Goeree, Schouwen & Tholen: Goeree Overflakkee | Schouwen-Duivenland & Tholen

03

Thermochips, Vloerisolatie kan overal!

05

FixaBike Renesse, Een groter pand, dus meer keuze!

06

Timmerbedrijf Kievit, Neemt u alle zorg uit handen!

13

Jaargang 8 - nr. 3 - 2014

Textielwerk Wol en Zo, Op Tweede Pinksterdag naar de “Markt van Wol en Zo”!

Sc

R o hil w tot w. aa Sc b sc l h va de hi on ild ld d e n rsb er er re d sb h n ed ed ou , d er ri ri d ub jfv vi b Z jf dz a e el an an rk gl d de e as e .n nd en l• b 06 ed 51 rij 0 f.

Foto: Luc Hoogenstein

w

24 73 4

Camera’s weer aan bij negen vogelsoorten

Nieuw seizoen ‘Beleef de Lente’ van start! REGIO - Na een ‘winterloze’ winter, is het voorjaar van start gegaan; het is weer lente! Tijd dus voor een nieuw seizoen van het enorm succesvolle ‘Beleef de Lente’! Voor het 8ste jaar op rij heeft Vogelbescherming Nederland camera’s opgehangen in vogelnesten. Op die manier kan iedereen het leven van de vogels tijdens het broedseizoen op de voet volgen, 24 uur per dag. De camera’s in negen verschillende vogelnesten zijn inmiddels weer aangezet. Vervolg op pagina 2

Rolsteiger verhuur Wij kunnen deze ook voor U plaatsen

Verkoop & Verhuur

Nieuwe planten, struiken en bomen maken uw tuin weer compleet! www.tuineninterieurzeeland.nl Campvlietweg 3, 4491 PN Wissenkerke • Tel. 06-212 258 48 info@tuineninterieurzeeland.nl

SKELTERS & TRAMPOLINES 0620036068 • WWW.SANDOSKELTERS.NL

Verhuur Bouwdrogers Hoogwerker verhuur

Poststraat 18 • Nieuwerkerk • Tel.:0111-643113 www.klimtrex.eu


2

Duurzaam

Zicht op • nummer 3 - 2014

Vervolg van de voorpagina Foto: Luc Hoogenstein riv. in Rusland

alleenzang

telwoord

visite

hoofddeksel zuiver gewicht

kleintje

2

9

deel v.h. hoofd overblijfsel Grieks eiland strafwerktuig

troefkaart gunsteling

7

man van adel

soort

plattegrond

rangtelwoord

5

schelpdier

11

gezicht

straalvliegtuig

rangtelwoord

ratelpopulier

friet

12

Chinese munt

tot afscheid

golfterm

duw

6 waar precies, om zo verstoring door bezoekers

hoogte- en dieptepunten van vogels tijdens

te voorkomen.

het broedseizoen. Via www.beleefdelente.nl

‘Beleef de Lente’ levert elk jaar weer ontroeren-

kan iedereen achter de pc meekijken, dag

de, maar ook heftige beelden op. Zo zagen

en nacht. Dit jaar zijn de publiekslievelingen

we in eerdere edities het kreupele steenuiltje

steenuil en ooievaar opnieuw van de partij,

voor de camera doodgaan, hoe een poes

evenals de gekraagde roodstaart, de slecht-

het nestje merels aanviel en de jonge oehoes

valk, torenvalk, oehoe, spreeuw, zeearend en

al hoppend het nest verlaten. De camera’s

beroep

koolmees. Deze laatste wordt gefilmd in de

blijven aan tot 1 juli. De laatste jaren heeft Be-

pl. in Gelderland

tuin van de Vogelbescherming in Zeist. Ook in

leef de Lente rond een miljoen unieke bezoe-

onze regio is een webcam geplaatst, hoewel

kers getrokken. Benieuwd geworden? Kijk op:

Vogelbescherming Nederland geheim houdt

www.beleefdelente.nl.

3

raad

Europeaan

13

ik

vulkaan op Sicilië

4

dierengeluid

scheepstouw

lidwoord meervoud

keukengerei

namelijk

mager

de onbekende

opschudding

10

rust

8

span

zangstem spil

medemens

teken

1

vermaak

2014-03

wiel

De webcams van ‘Beleef de Lente’ volgen alle

COLOFON ‘Zicht Op Goeree, Schouwen & Tholen’ is een uit-

ander nieuws. Heeft uw club, vereniging of or-

gave van Zicht Op Media en verschijnt 11 keer per

ganisatie

jaar in twee edities. Deze twee edities hebben een

onze lezers op de hoogte moeten worden ge-

gecombineerde oplage van 42.770 exemplaren.

steld? Schroom dan niet en laat het ons we-

een

boeiende

activiteit

waarvan

ten! De eerstvolgende uitgave verschijnt op Verspreidingsgebieden:

28 april 2014. U kunt uw kopij insturen tot 14

Goeree Overflakkee, 19.194 exemplaren

april 2014. Mail uw persbericht of medede-

Schouwen Duiveland / Tholen, 23.576 exempl.

ling, liefst voorzien van één of meer foto’s naar uitgeverij@zichtop.nl

Zicht Op Media hoofdkantoor: (60 cent per gesprek)

Dopheide 8-d, 9202 PB Drachten

Disclaimer

Tel.: 0512-584 100

Zicht Op Media is een handelsnaam van Uitgeverij

info@zichtop.nl, www.zichtop.nl

Leeuwarden B.V. Zicht Op Media kan niet aanspra-

www.facebook.com/zichtopmedia

kelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm

www.twitter.com/zichtop

dan ook toegezonden door derde partijen, en stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van

(60 cent per gesprek)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Vestiging Zwaag:

commerciële uitingen en ingezonden berichten.

De Compagnie 33 B, 1689 AG Zwaag

Zicht Op Media behoudt zich het recht voor om

Tel.: 0512 - 584 100

ingezonden artikelen te weigeren of te bewerken.

13

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen Accountmanager: Sierd Waldus

of gekopieerd zonder voorafgaande schriftelijke

s.waldus@zichtop.nl • Tel.: 0512 - 584129

toestemming van Zicht Op Media.

Eindredacteur: Ivo Biesterveld

Oplossing PRIJSPUZZEL uitgave 02/2014: VORSTGEVOELIG

i.biesterveld@zichtop.nl Vormgeving: Uitgeverij Publicar BV Verspreiding: FRL verspreidingen BV te Leeuwar-

De winnaar van € 20,- is deze maand: Mw. Pater, Dirksland

worden doorgebeld.

Arnhem-Noord & Centrum, Arnhem-Zuid, De Liemers, Lingewaard, Amersfoort-Noord e.o., Amersfoort-Midden & Zuid, Soest & Baarn, Leusden e.o., Hilversum, Huizen, Laren e.o.,

den, Heeft u vragen over de folderverspreiding?

Naarden, Bussum e.o., Goeree Overflakkee,

Ga naar www.frlpost.nl Of bel 058 - 21 54 157

Schouwen-Duiveland & Tholen, Rijswijk, Leidschendam e.o., Voorburg, Wassenaar & Voor-

Aan de winnaar wordt een bedrag van € 20,- overgemaakt op het opgegeven bank/gironummer. De oplossing van de nieuwe puzzel kan tot en met 14 april 2014

Regio’s van Zicht Op:

Kopij evenementen en activiteiten

schoten, Naaldwijk e.o., ’s-Gravenzande e.o.,

Voor plaatsing in ‘Zicht Op Goeree, Schouwen

Spijkenisse e.o., Voorne, De Hoeksche Waard,

& Tholen’ is onze redactie altijd op zoek naar interessante evenementen, voorstellingen of

Albrandswaard, Zeist e.o., De Bilt e.o., De Kromme Rijn, De Utrechtse Heuvelrug


Duurzaam

Een Zicht Op special

Kunt u het niet vinden? Kitte vindt het wel met de infrarood camera

REGIO - Thermochips zijn isolatiechips die in

deerde polystyreen (EPS).

de kruipruimte onder de vloer worden aange-

• Thermochips is recyclebaar.

bracht. Deze chips dekken de bodem in uw

• Thermochips drijft op water en neemt geen

kan gaan condenseren tegen de onderkant van uw vloer. Hierdoor worden nare luchtjes

m³ aardgas per m² op jaarbasis op.

Doordat de luchtvochtigheid daalt bent u

• Thermochips heeft een onbeperkte werking en levensduur. • Thermochips heeft een R-waarde van 4,55.

de laag tevens geëgaliseerd. Het aanbrengen van ons product kost weinig tijd en u als bewoner zal geen enkele overlast ondervinden van onze werkzaamheden.

bruik aanzienlijk dalen en realiseert u een flinke besparing op uw stookkosten.

• Hygrisch isolerend • Akoestisch isolerend • Aromatisch isolerend • Bestand tegen vocht, schimmel en humuszuren • Licht in gewicht • Onbeperkt werkend

• Thermochips levert een besparing van 3-6 • Thermochips is CFK-vrij.

te krijgen. Met Thermochips zal uw gasver-

NIEUW: GASLEIDINGDETECTIE & ULTRASOON Thermochips® is: VOOR CV LEIDINGEN DIE • DRUK ThermischVERLIEZEN isolerend

vocht op.

voorkomen en daalt de luchtvochtigheid. veel minder energie kwijt om u woning warm

3

Zicht op • nummer 2 - 2013

Nieuwe service van kit & afwerkingsbedrijf KITTE

Wat is Thermochips?

kruipruimte af waardoor grondwater niet

10

Chezeeweg 14 – Wemeldinge Postbus 150 – 4400 AD Yerseke Tel :0113-577533 info@thermochips.nl www.thermochips.nl

Hoe wordt het aangebracht? Met behulp van een luchtstroom word er

Door gebruik te maken van mobiele blaas-

Eigenschappen van Thermochips

een laag Thermochips in de kruipruimte

units is het mogelijk om op iedere locatie

• Thermochips wordt gemaakt van geëxpan-

geblazen. Tijdens het aanbrengen wordt

Thermochips aan te brengen.

Merck hoe Sterck bestaat 20 jaar SOMMELSDIJK – Op 3 april viert Merck hoe Sterck

restaureren van marqueterie (ingelegd fineer) vergt

Antiekrestauratie haar 20 – jarig jubileum met

de nodige vakkennis en techniek.

De R

‘So als

REGIO - St

voor zichz naam De

zelfstandi

dienst om

hebben m

Hij vervolg die ik heb ten is dat

rijk vinden

aal contac

vind het z

Merck hoe Sterck Antiekrestauratie & MEUBELSTOFFERING

grote kortingen op meubelen in de verkoop. Het ambachtelijke bedrijf restaureert antieke houten

Merck hoe Sterck organiseert tevens de cursus

meubelen en houten gebruiksvoorwerpen en

‘Meubelrestauratie’. In een groep van maximaal

stoffeert meubelen, met zowel oude als nieuwe

6 cursisten wordt het hele restauratietraject behan-

de werkplaats. Aan de hand van de meubelen

stoffering.

deld. Tijdens de lessen wordt door elke cursist een

wordt uitleg gegeven over restauratietechnieken,

meubel onder handen genomen. U kunt zelf een

materialen en handelingen die tijdens de restaura-

meubel meebrengen of een meubel uitkiezen uit

tie worden uitgevoerd. Daarnaast wordt informatie

De mooie, ruime werkplaats vindt u aan de Molenlaan 40. Restaurator Herman Weitkamp restaureert de meubelen zo veel mogelijk naar hun oor-

Restauratie Antieke meubelen Nieuw! Cursus meubelrestauratie: Wanneer? Donderdag 10 april 2014

U en EEN BELANGRIJKE BESLISSING NEEMT, gegeven over VOOR geschiedenis uiteenlopende stijMerck Hoe Sterck bestaat EERST EVEN KIJKEN MET DE INFRAROOD CAMERA len van de meubelen. 20 jaar en om dit te vieren krijgt BEL. 06-51282059 EN VRAAGuERNAAR WWW.KITTE.NL grote kortingen op meubelen.

spronkelijke staat. Dit betekent dat de restaurator

Mail naar: info@kitte.nl

verschillende restauratietechnieken moet kunnen

De eerstvolgende cursus start op donderdag 10

beheersen, zoals draaien, lakken, vergulden en

april en bestaat uit 8 lessen op donderdagavond

NU uur. VOCHTMETING TOT van 19.00 tot 22.00 De cursus is inclusief mate-

Voor restauratievragen, offertes en informatie over de cursussen (data, beschikbare plaatsen, kosten etc.) kunt u contact opnemen met:

30 CM IN DE MUUR Merck hoe Sterck DOOR MIDDEL VAN MICROGOLVEN rialen en het gebruik van gereedschappen. Molenlaan 40, Sommelsdijk

houtsnijwerk. Maar ook het zogenaamde politoeren, het glanzend maken van oppervlakten, en het

0622-618512 • info@merckhoesterck.nl

Tevens dé oplossing bij moeizame verkoop van uw huis

HC Dakbehandeling: ‘Ervaar de onvoorstelbare metamorfose!’ REGIO - Het begon allemaal met het idee dat

Hierdoor krijgt de pan een betere isolerende

de daken van huizen wel heel erg onder het

laag en kunnen korstmossen zich niet meer

mos en korstmossen zaten. De oplossing tot

hechten. Resultaat: uw dak ziet eruit als nieuw!

Wij maken uw dak en muren weer als nieuw!

Teve

HC onv

REGIO

idee d

dan toe: het vervangen van een compleet

erg on

dak, uiteraard een zeer kostbare aangelegen-

Verkocht!

zaten

heid. HC Dakbehandeling kwam - nu alweer

Naast het esthetische aspect zijn er meer voor-

verva

12 jaar geleden - met dé oplossing. Inmiddels

delen wanneer u uw huis onder handen laat

aard e

behandelt het succesvolle bedrijf elk jaar zo’n

nemen door HC Dakbehandeling. Zo bespaart

heid.

1500 woningen in Nederland, België, Luxem-

u bijvoorbeeld 2% tot 6% op energiekosten.

alwee sing.

burg en Duitsland.

volle b

De medewerkers van HC Dakbehandeling ver-

Voor de behandeling

Mensen vergeten vaak dat het dak van een huis

tellen ons enthousiast dat ze bovendien regel-

één van de belangrijkste onderdelen van een

matig een bedankje krijgen van mensen die

huis is en ook uit esthetisch oogpunt zeer belang-

hun te koop staande huis na de behandeling

rijk. Op lange termijn heeft een dak te maken met

in een mum van tijd weten te verkopen. Uw in-

weersinvloeden, zoals zon en zure regen. Daarbij

vestering heeft u er als klant van HC Dakbehan-

lijdt het dak onder diverse mossen en korstmos-

deling dan meteen weer uit.

Holland Tel: +31 113 56 75 82 Mob: +31 650 89 67 96 E-mail: info@hc-dakbehandeling.nl

Nieuwsgierig?

De behandelingen die wij verzorgen:

sen. Dit kan op termijn leiden tot schade aan uw dakpan.

HC Dakbehandeling maakt naast daken ook muren, terrassen en andere objecten brand-

• Het dak schoonmaken en impregneren (5 jaar garantie)

De oplossing zit hem in het systeem van werken

schoon. U leest het: uw huis wordt van top tot

• Het dak schoonmaken, impregneren en coaten (10 jaar garantie)

van HC Dakbehandeling, de volgende bewerkin-

teen weer als nieuw.

• Het dak schoonmaken, impregneren, coaten en

van het dak met stoom van 150 graden (zónder

glazuren (12 jaar garantie) Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkhe-

chemicaliën). Het impregneren van het dak; dit

den die wij u kunnen bieden? Wij komen vrijblij-

zorgt ervoor dat er geen vocht meer in de pan

vend bij u langs en voorzien u van een gerichte

kan dringen en zorgt ook voor een goede hech-

offerte.

ting tussen de coating en de pan. Het uiteindelijke coaten van het dak; dit is het op kleur spuiten van de bestaande kleur van de pan en dit zorgt

Neem contact op via: 0113-56 75 82.

er tevens voor dat de pan minder ruw wordt.

Of kijk op: www.hc-dakbehandeling.nl.

in Ned

Duitsl Mensen

huis één

een huis

belangri

te make

zure reg mossen

Uniek systeem

gen kunnen worden gedaan: Het schoonmaken

Na de behandeling

• Het is ook mogelijk om de bestaande kleur van uw dak te wijzigen (keuze uit div. kleuren)

leiden to

Uniek sy

De oplos

werken v

bewerkin

• Het vernieuwen van daken (inclusief platte daken) • Reinigen, impregneren en stralen van muren.

Het scho

• Reinigen van bestratingen

van 150

• Coaten van garagevloeren (keuze uit c.a. 150 kleuren)

impregn

• 10 jaar lang je bestrating onkruidvrij!

er geen

w w w. h c - d a k b e h a n d e l i n g . n l

zorgt oo coating


4

Duurzaam

Een Zicht Op special

Camper Verhuur Brielle

voor alle details, beschikbaarheid en prijzen. Ner-

Nieuwe Luxe Campers te huur in Brielle (ZH)

gens vindt u zulke luxe nieuwe campers voor zo weinig geld! U bent na afspraak van harte welkom om de campers vrijblijvend te komen bezichtigen.

BRIELLE – In Zuid-Holland Zuid ligt het dorp Vi-

op een camping kunt of wilt staan. Een groot 24”

erpolders. Dit hoort bij het historische stadje

Led tv-scherm en dvd-speler met automatische

Brielle. Net buiten het centrum bevindt zich

satellietontvanger, zorgt voor kijk- en luisterplezier,

Kijk voor prijzen en beschikbaarheid in de agenda

Camper Verhuur Brielle. Wij verhuren drie nieu-

waar u ook staat.

van www.camperbrielle.nl.

we campers van het merk Hymer/Carado (type T448 en T447) met alle luxe op en aan boord.

Achteruitrijcamera met 7” kleurenscherm, warm-

pers, aan alles is gedacht. Ook 2 ACSI boeken

Deze campers zijn met een gewoon luxewagen

waterboiler, toilet en douche, grote luifel, 4 buiten-

met 11.500 camperplaatsen en campings. Veel

rijbewijs (B) te besturen.

stoelen en tafel. Garage voor 4 (elektrische) fiet-

van deze camperplaatsen zijn zelfs gratis!! Na

sen of een Scootmobiel en 2 fietsen, grote safe

boeking krijgt u een gratis instructie-dvd thuisge-

Een weekje weg of liever een

voor o.a. 2 laptops. Verder is de camper volledig

stuurd.

langere periode?

uitgerust met bestek, borden, diverse soorten gla-

Onze campers hebben alle luxe op en aan

zen, koffiebekers, eierdopjes, keukenwekker. Alles

Lang weg?

boord. Zonnepanelen en extra boordaccu’s zor-

voor 4 personen. Zelfs zout, peper, zoetjes, thee,

Naar mate u langer huurt, kan de korting oplopen

gen voor extra stroom, ook als u niet regelmatig

koffie en filterzakjes. Emmer, dweil, waslijn en knij-

tot 25%! Kijk op onze website www.camperbrielle.nl

Nieuw! Nu  ook  camperverhuur  in  Brielle   Reserveer  voor  uw  vakan6e  !   www.camperbrielle.nl   0181  –  415  204   Verhuur  van  Campers  en  E-­‐bikes  

Wat is duurzaam voor Crea-Lenie SOMMELSDIJK - Volgens de visie van Crea Lenie is duurzaam: Van afvalproducten nieuwe dingen maken, zoals sieraden, tassen en andere gebruiksvoorwerpen. Een mooi voorbeeld van hergebruik is het omtoveren van nespresso cups tot een sie-

Wilt u een impressie van Crea-lenie?

raad. Als Crea Lenie ze gedoneerd krijgt, worden de cups eerst leeggemaakt en vervolgens schoongemaakt en gedroogd.

Neem dan een kijkje op de website www.crea-lenie.nl! Voor meer informatie kunt u kijken op www.crea-lenie.nl Aanmelden kan telefonisch of per mail 0187-842370 / 06-23668520 • info@crea-lenie.nl

Voor

Na

Daarna worden ze gesorteerd op kleur. Dan

Zoals u kunt zien op de foto’s, komt er nog

Het doel van Crea Lenie is creatieve work-

pas kunnen ze worden geknipt in de vorm

heel wat bij kijken eer het eindproduct een

shops te geven met gerecyclede en natuur-

die nodig is voor bijvoorbeeld. een ketting.

feit is. Maar dan hebt u ook een heel mooi

lijke materialen en mensen te inspireren op

Nu kan worden begonnen met het maken

en uniek sieraad; gemaakt van een afval-

een andere manier naar alledaagse pro-

van het sieraad.

product.

ducten én ons afval te laten kijken.

St. Joostdijk 25 | 4307 AR Oosterland | Tel: 06 - 53 33 59 53

Wilt u lekker fietsen met het mooie weer? Kom dan kijken bij onze gebruikte elektrische fietsen! Naast gebruikte hebben wij ook ruim 60 nieuwe elektrische fietsen staan

Meer informatie: www.breemantweewielers.nl BREEMAN TWEEWIELERS - OUDE TONGE - BOEZEMWEG 19 - 0187-641324

RUIM 45 stuks op voorr aad. Vanaf € 650,0 0


Zicht op • nummer 3 - 2014

5

Groter pand voor Fixabike Fietsen in Renesse RENESSE - Het kon niet langer uitblijven: Fixabike moest een groter pand. Na de start van

van de grootste E-bike collecties van alle mer-

Ook voor fietsverhuur kunt u bij Fixabike te-

het bedrijf in 2008 groeide het bedrijf als kool en anno 2014 was uitbreiding wens en nood-

ken in Europa en staat garant voor de beste

recht; alle soorten fietsen zijn te huur voor een

zaak. Eigenaar Niels Boekelo, vaste werknemer Peter de Jager en helpende familie en hulp-

prijs/kwaliteitverhouding van alle door Bosch

schappelijke prijs. Een goede manier om bij-

krachten zijn dan ook zeer content met de nieuwe locatie. "Van 200m2 naar 300 m2, daar

aangedreven merken. Bosch is in een paar

voorbeeld met familie en vrienden te genie-

kunnen we weer even mee vooruit," aldus een glimlachende Niels.

jaar tijd marktleider geworden op het gebied

ten van de mooie natuur in de omgeving van

van E-bikes. Meer dan 60 merken in de Bene-

Renesse.

Niet tevreden, altijd geld terug

heid technische know how en een goede prijs/

lux voeren meerdere types met Bosch mid-

Fixabike vindt haar kracht in een goede ser-

kwaliteitverhouding zijn kenmerkend voor La-

denmotoren in hun collectie en ze zijn haast

Bent u nieuwsgierig geworden naar de winkel

vice. ‘Niet tevreden, altijd geld terug’ is het

pierre. Naast Lapierre heeft Fixabike voor een

niet aan te slepen. “Het liefst verkopen wij al-

en fietsen van Fixabike? Op 1 april gaat de

motto. “Als de klant niet tevreden is, hoe kun-

ander groot merk gekozen: Het Amerikaanse

leen maar fietsen met middenmotor; ze zijn

nieuwe winkel officieel open en bent u van

nen wij het dan zijn?,” merkt Niels op. Verder

GT. GT is een wereldwijd bekend mountainbike

probleemloos, stil, onderhoudsarm, krachtig

harte welkom op de Zeeanemoonweg 6 in

specialiseert Fixabike zich op het gebied van

merk van het eerste uur en heeft sinds dag 1

en maken de fiets stabiel,” aldus Niels. “Het re-

Renesse, slechts een paar stappen verwij-

sportieve fietsen, met name mountainbikes.

een eigen gezicht met het zogenaamde Triple

sultaat van deze opsomming is tevreden klan-

derd van het oude pand aan de Zeeane-

“Mountainbiken zit in ons in het bloed,” aldus

Triangle frame voor een verhoogde stijfheid.

ten en weinig tot geen nazorg.”

moonweg 4.

Peter en Niels. “Het is een combinatie van

Ook GT kenmerkt zich door een uitstekende

mooi materiaal, snelheid, uitdaging en zeker

prijs/kwaliteitverhouding. Naast GT en Lapierre

ook genieten van de natuur.”

worden ook de bekende merken MERIDA en KTM geleverd door Fixabike. E-bikes Voor de E-bikes worden vooral Gazelles ingezet. Met name de Bosch en Panasonic modellen zijn zeer populair. Deze zijn voorzien van een betrouwbare, stille middenmotor. Een zeer krachtige motor die zorgt voor een laag en centraal zwaartepunt dat de fiets zeer stabiel maakt en doet aanvoelen als een normale fiets. Ook hebben de accu's van Bosch en

De merken van Fixabike zijn niet zo maar wat

Panasonic een grote actieradius: 50 tot 150

merken. De fietsenzaak is in eerste instantie

km.

dealer van Lapierre, een Franse grootheid op het gebied van mountainbikes en racefietsen.

Verder doen de E-bikes van Victoria het erg

Zeer mooi eigen design, een grote hoeveel-

goed bij Fixabike. Dit Duitse merk heeft één

Vertigo Incasso: Klein en persoonlijk

Column

OOSTERLAND - Vertigo Incasso is een

COLUMN - Echtgenoten die van tafel en

gewoond, en de hypotheekrente over dat

klein en persoonlijk incassobureau dat

bed scheiden, blijven civielrechtelijk ge-

jaar betaald; maar hij woonde vrijwel het

gevestigd is in Oosterland. Het kantoor

trouwd. Het is een scheiding die nog te re-

gehele jaar 2006 in Thailand.

wordt geleid door Claudia van Dijk.

pareren is, die kan worden herroepen. Een

Met ruim 20 jaar ervaring in de incas-

scheiding van tafel en bed heeft, net als

De inspecteur weigerde hem de aftrek om-

sobranch niet bepaald een nieuwkomer.

een echte echtscheiding vergaande finan-

dat zij geen (mede-)eigenaar was van de

Scheiding van tafel en bed: GEEN eigenwoningrente

ciële gevolgen. Vooral voor echtgenoten

woning. Hij had die woning gekocht; hij

Bij veel mensen roept het woord incasso-

die in gemeenschap van goederen zijn

alleen had het koopcontract en de hypo-

bureau een negatief gevoel op en dat is

gehuwd.

theekakte van die woning ondertekend. Zij bracht daartegenin dat zij ten tijde van de

jammer. Wat veel mensen niet weten, is dat je bij een incassobureau ook terecht

De huwelijksgoederengemeenschap wordt

aankoop van de woning in gemeenschap

kunt met allerlei juridische vragen. Als in-

ontbonden, en beide echtgenoten worden

van goederen met hem gehuwd was, en

cassospecialist dien je te beschikken over

weer verantwoordelijk voor de eigen finan-

dat zij daardoor wél mede-eigenaar van

zeer brede juridische kennis. Dus twijfel je

ciën. Bezittingen, schulden, vermogen en

de woning was. En dat zij beiden zich vóór

of de aanmaning die je hebt ontvangen

inkomen zijn niet langer gemeenschappelijk.

2006 weer verzoend hadden, en dat hun

wel terecht is en wil je weten wat je rech-

En dat kan fiscaal vervelende gevolgen heb-

scheiding van tafel en bed daardoor was

ten en plichten zijn, ook dan kan je bij een

ben, zoals het vervallen van de aftrek van ei-

beëindigd.

incassobureau aankloppen.

genwoningrente.

Heb je zelf nog vorderingen op een be-

Stelling: in gemeenschap van goederen

echtgenoten getrouwd, maar hun onderlin-

drijf of een privépersoon die maar niet

gehuwd. Tot 1987 gehuwd, toen geschei-

ge financiële regelingen worden wel totaal

betaald worden, dan kan een incasso-

den van tafel en bed. In de jaren daarna

anders. En dat kan dure fiscale gevolgen

Met een scheiding van tafel en bed blijven

bureau je verder helpen. Niet alleen met

delijke benadering en uiteraard staat het

een LAT-relatie. Zij claimde in haar aangifte

hebben. Die gevolgen worden vaak veroor-

advies, maar ook door eens telefonisch of

behoud van uw goede klantrelatie voor-

inkomstenbelasting 2006 een aftrek van de

zaakt doordat de echtgenoten - ook al blij-

schriftelijk contact op te nemen met de

op. Zeker in deze tijd is het van belang uw

eigenwoningrente. Die rente had betrekking

ven zij civielrechtelijk gehuwd - fiscaal voor

debiteur.

openstaande posten goed te bewaken.

op de woning die haar echtgenoot in 1990

de partnerregeling als ongehuwd worden

Waarom niet door een specialist?

had gekocht. Hij had in 2006 in die woning

aangemerkt.

Bent u een zelfstandig ondernemer en vindt u het vervelend om uw klanten

Voor verdere informatie kunt u altijd telefo-

steeds na te bellen over de openstaande

nisch contact opnemen via telefoonnum-

facturen, dan kunnen wij dit werk van u

mer 0111-720 590 of 06-410 354 94 of per

overnemen. We hebben een klantvrien-

email via info@vertigoincasso.nl

Rini de Looze schrijft op verzoek van de redactie artikelen op fiscaal en administratief gebied die relevant zijn voor ondernemers en particulieren. Kijkt u voor meer informatie ook op onze website www.loozede.nl. Bogerdweg 33, 4315 CB Dreischor, Telefoon: 0111-406060 info@loozede.nl • www.loozede.nl


6

Zicht op • nummer 3 - 2014

Renovatie ∙ Nieuwbouw ∙ Verbouw

Timmerbedrijf Kievit neemt alle zorg uit handen Renovatie ∙ Nieuwbouw ∙ Verbouw

van gas, water en centrale verwarming. Het

Het timmerbedrijf onderscheidt zich in renova-

bedrijf werkt enkel met betrouwbare partners

tie, nieuwbouw en verbouw. Bij renovatie kunt

en het personeel is gedreven en wil u altijd hel-

u bijvoorbeeld denken aan het vervangen van

pen of te woord staan.

kozijnen of het vervangen van een dakkapel. Naast deze werkzaamheden plaatst het bedrijf ook zelfstandig dubbelglas in bestaande of nieuwe kozijnen en zelfs voor dakbedekking met rubberfolie biedt het zijn diensten aan. Nieuwbouwprojecten zijn voor Kievit en zijn medewerkers niets nieuws Voor de bouw van bijvoorbeeld een nieuwe garage, schuur of compleet woonhuis kunt u bij hun terecht. Ze denken mee met hun opdrachtgevers en komen altijd met passende oplossingen, van ruwe schets tot een piekfijn eindresultaat. OUDE TONGE - Timmerbedrijf Kievit is een traditioneel timmerbedrijf dat al bijna 10 jaar in de

Een verbouwing is voor opdrachtgevers veelal

bouwwereld actief is. Het familiebedrijf is gevestigd in Oude Tonge en maakt op dit moment

een ingrijpende operatie en om deze reden

een sterke groei door. Het kantoor en de werkplaats bevinden zich op de Boezemweg te

biedt het timmerbedrijf een totaalpakket aan.

Oude Tonge. Deze combinatie tussen kantoor en werkplaats draagt er aan bij dat het

U, als opdrachtgever, heeft één aanspreek-

bedrijf ideeën snel en zelfstandig kan uitwerken.

punt en de gehele verbouwing wordt u uit handen genomen. Of het nu gaat om een

Timmerbedrijf W & J Kievit

Persoonlijk contact

en desbetreffende plannen gemaakt. De

dakkapel of de verbouwing van uw hele kan-

Boezemweg 20-22

Persoonlijk contact staat bij Kievit hoog

samenwerking tussen de klant en het bedrijf

toor, de complete organisatie valt onder de

3255 MC Oude Tonge

in het vaandel. Het timmerbedrijf gaat

is de basis voor een goed eindresultaat.

hoede van Kievit.

regelmatig op bezoek bij opdrachtgevers

Mede door ruime ervaring en het streven

om bijvoorbeeld de wensen van klant

naar

timmerbedrijf

Timmerbedrijf Kievit neemt alle zorgen uit han-

betreffende een verbouwing in kaart te

Kievit geen opdracht uit de weg en is het

den en regelt dus ook de zaken als metselen

brengen. In de daarop volgende gesprekken

bedrijf een goede partner voor de meest

en betegelen van muren, elektra en aansluitin-

info@timmerbedrijfkievit.nl

worden daadwerkelijke ideeën besproken

uiteenlopende klussen.

gen, graafwerk, schilderwerk en de installatie

www.timmerbedrijfkievit.nl

professionaliteit

gaat

Tel. 0187-643 847

De tuin een verlengde van uw huiskamer

Mob. 06-130 906 26

Wat voor hoveniers basiskennis is, is voor veel mensen onbekend gebied. Daarom staat Florade Tuinen u graag bij in het verzorgen en onderhouden van uw tuin.

THOLEN - Alweer 1,5 jaar verzorgt het hoveniersbedrijf Florade Tuinen alles omtrent tuinen in de gemeente Tholen en daarbuiten. Of het nu gaat om een nieuwe tuin met bestratingen of het snoeien van een haag? Ze hebben alle expertise in huis. Sinds november 2012 zijn er veel nieuwe tuinen aangelegd. Vaak werkt Florade Tuinen met moderne materialen die een strakke uitstraling geven. Door

Naast het aanleggen van tuinen worden er ook

komen zij ook vaak bij klanten waar alleen het

Verbrandestraat 22

die te combineren met een opvallende beplanting

tuinen onderhouden door Florade Tuinen. U heeft

`grote werk` wordt gedaan: de voorjaarsbeurt, het

4691 CM Tholen

sluiten deze tuinen mooi aan bij de verbeelding

de mogelijkheid om een contract van een jaar af

snoeiwerk en natuurlijk de winterbeurt. Het onkruidvrij

06-57235178

van bewoners. Het is telkens een uitdaging om van

te sluiten. Tijdens de looptijd van het contract wordt

houden en het grasmaaien in de tuin wordt dan

info@floradetuinen.nl

de tuin het verlengde van de huiskamer te maken.

de tuin tot in de puntjes onderhouden. Daarnaast

door de bewoners zelf gedaan.

www.floradetuinen.nl

Caljouw Rademaker uw allround verhuisbedrijf REGIO - Caljouw Rademaker is een allround

maakt van vervoer over zee in professionele

voorbeeld het schoonmaken van uw oude of

verhuisbedrijf en verzorgt zowel verhuizingen

zeecontainers.

nieuwe huis, het ontkoppelen en het aansluiten van uw apparatuur en het afvoeren van

naar de overkant van de straat als naar de verste uithoek van de wereld. Binnen Europa

Caljouw Rademaker Verhuizingen beschikt

worden de verhuizingen verzorgd met de

over de expertise en materialen om elke ver-

overtollige inboedel naar de milieustraat.

eigen, ultramoderne luchtgeveerde ver-

huizing zorgvuldig en efficiënt uit te voeren. Bij

Een van de andere specialiteiten is het op-

huiswagens. Daarbuiten wordt gebruik ge-

hun bent u ook aan het juiste adres voor bij-

slaan van inboedels. Ze beschikken over 2200 m2 beveiligde en verwarmde opslagruimte met klimaatregeling, die voortdurend wordt gecontroleerd op ongedierte. Daarin slaan zij elk gewenst object op in speciale kisten. De

Industrieweg 13a

4538 AG Terneuzen

klant bepaalt de periode; die kan variëren van

de klant die helemaal zelf verzorgen, dan kan

enkele dagen tot jaren.

hij bij ons allerlei materialen huren, zoals verhuisboxen in diverse afmetingen, karren, kof-

Het aantal diensten waarvoor de klant ons in-

fers en dekens. Oftwel Caljouw Rademaker is

huurt, bepaalt de prijs van de verhuizing. Wil

uw allround verhuisbedrijf.


Zicht op • nummer 3 - 2014

WESDIJK HOMESTYLE

ZONWERING

203 x 130

NU MET GRATIS AFSTANDSBEDIENING EN KANS OP € 450,00 RETOUR ROMAZO JUBILEUMACTIE : KANS OP € 450,00 RETOUR OP UW ZONWERING ! *

Het terrasscherm opnieuw uitgevonden…

Voor een gratis advies aan huis :

De innovatie in terras zonwering is zeker de regen-en windvaste Pergolino Zonwering. Het unieke gasveersysteem in de geleiders zorgt ervoor dat het doek in iedere positie optimaal gespannen blijft. De voorlijst is middels een vergrendelingsysteem te borgen waardoor het doek uiterst strak staat ,ook bij zeer harde wind.

TEL. 0111-417270

* * * * * * * * * * *

Volledig vergunningsvrij in vrijwel iedere situatie te realiseren. Uw gevel wordt minimaal belast door de unieke pergola constructie. Standaard in 15 verschillende Ral kleuren geleverd (optioneel in krasvaste structuurcoating). Zeer grote schuifbare terrasoverkapping van 7 bij 6 meter (eventueel aan elkaar te koppelen). Windbestendig door optimale doekspanning en montage op betonconstructie. Elektrisch bediend d.m.v. een Somfy RTS buismotor met afstandsbediening. Door het waterdichte doek is de Pergolino zonwering ook met een regenbui te gebruiken. Eventueel vrijstaand met 4 palen of als twee stuks tegen elkaar aan te monteren. Met optioneel ingebouwde energiezuinige LED verlichting & Somfy dimbare terrasverwarming. Zeer degelijk Zwitsers kwaliteitsproduct, door eigen monteurs vakkundig geinstaleerd. Aktie: Nu met gratis Somfy afstandsbediening en kans op € 450,00 retour op uw zonwering. (Actie geldig van 12 maart t/m 1 juni 2014 bij besteding van min. € 990,00, zie WWW.ROMAZO.NL/JUBILEUMACTIE)

Alle informatie vindt u duidelijk online op www.mooierhuis.nl

Showroom : Burg. Boumanstraat 1 4306 CP Nieuwerkerk (Zld) geopend van maandag t/m zaterdag.

WWW.MOOIERHUIS.NL ZONWERING VERANDA & TUINKAMERS ROLLUIKEN GARAGEDEUREN KUNSTSTOF KOZIJNEN SERRES

Veranda Terrado glas met geintegreerde zonwering en energiezuinige LED verlichting.

Veranda Tuinkamer met SV 1020 volglas schuifwanden.

Veranda Glas i.c.m. windvast Rits screen / windscherm.

Top partner in Stobag zonwering en buitenleven producten.

WESDIJK HOMESTYLE

7


8

Duurzaam

Zicht op • nummer 3 - 2014

Tijd om het "tij" te keren? veel mensen denken. Wij leren weinig over

Naast de coaching geeft Korina ook met veel

hoe we het beste met onze energie om kun-

plezier energiesessies: “Je kunt veel doen en

nen gaan. We zijn het niet gewend, het be-

laten om je goed te voelen, iedereen kan het

hoort niet tot onze opvoeding. Je leert eerder

leren. Ik gun het een ieder om te ervaren hoe

wat niet mag of wat je allemaal zou "moe-

je het beste met je eigen energie om kunt

ten". Daardoor zijn er veel mensen die zich

gaan en 1 sessie kan je al veel geven. Het is

erg vermoeid voelen of spanning en stress

een prachtige ervaring als jij het "tij" voor jezelf

ervaren en is het tijd om het "tij" te keren.”

weet te keren.”

Voor sommige mensen klinkt ‘energie’ zweve-

Aanbieding energiesessie

rig als het over jezelf gaat. Het tegendeel is

Speciaal voor de lezers van ZichtOp heeft

waar. Eigenlijk is het net als met een auto; die

Korina een aanbieding. Neem dit artikel mee

moet ook "bijgetankt" worden als de benzine

naar de afspraak, dan krijg je een energie-

op raakt. Zorg je niet goed voor de auto dan

sessie van 1,5 uur voor € 45,- (i.p.v. € 75,-).

houdt de motor er op een dag mee op. Ko-

Geef dit jezelf of een ander cadeau! Op de

rina: “Dat geldt ook voor mensen. Bepaalde

website: www.izeboudcoaching.nl vind je

situaties geven ons energie en andere situa-

veel informatie. Neem gerust contact op als

ties kósten ons energie. Daar kunnen we ons

je vragen hebt of als je graag een afspraak

tegen beschermen. De kunst is ervoor te zor-

wilt maken. Korina Izeboud kijkt ernaar uit je te

gen dat jouw ‘tank’ niet leeg raakt.”

ontmoeten

Coachtraject Coaching helpt ontdekken en bereiken wat je wilt of nodig hebt in je leven, zodat jij je BRUINISSE - Bij ons op de eilanden, in Zeeland en Zuid-Holland, leven en werken mensen

energievol en levenslustig voelt. In haar

met de kracht van het water, de wind en de zon. We weten zelfs het "tij" te keren (Ooster-

coachpraktijk werkt Korina met mensen die

scheldekering) en al deze kracht om te zetten in energie; door windmolens, waterkracht

vraagstukken hebben op het privé- of werk-

en zonnepanelen. We maken er dankbaar gebruik van in positieve zin en proberen ons te

vlak: “Ze doorlopen een coachtraject en dat

beschermen tegen de enorme kracht van water en wind.

kan ook op een speciale manier; door het maken van een coachreis. Mensen komen

Energie en kracht

coaching: “We hebben allemaal energie en

voor de coachsessies vanuit heel Nederland

Korina Izeboud • Izeboud Coaching

Voor mensen persoonlijk werkt het op de-

kracht en het is belangrijk daar goed voor te

naar Bruinisse gereden; dat vind ik altijd heel

Website: www.izeboudcoaching.nl

zelfde manier. Korina Izeboud van izeboud-

zorgen. Dat is echt een stuk eenvoudiger dan

bijzonder.”

E-mail: kizeboud@dds.nl • Tel: 06-531 503 66

verbouw rbedrijf Renovatie aan- en Wielco Nieuwerkerk timme rk. we d ,degelijk en betaalbaar Wielco levert ambachtelijk , goe

U kunt bij Wielco terecht voor: - aan en verbouw - onderhoud en renovatie - complete badkamers - deuren, ramen en kozijnen - dakkapellen en dakramen

al meer dan 35 jaar ervaring website: www.wielco-nieuwerkerk.nl • Tel: 0111-643295 email: info@wielco-nieuwerkerk.nl • fax: 0111-644740 Ooststraat 8 4306AC Nieuwerkerk

Voor stuc-, spack- en sierpleisterwerk Gespecialiseerd in buitengevels en plafonds Slechts 6% BTW voor panden ouder dan 2 jaar!

Doornickstraat 4 • 4698 CV Oud-Vossemeer • 06-53210131 (Leo) • 06-53922965 (Koos) info@stukadoorlheeren.nl • www.stukadoorlheeren.nl


Zicht op • nummer 3 - 2014

9

Nr1educatief: Van belemmering naar kans SOMMELSDIJK - Fleur Kooijman van Nr1educatief benut kansen van kinderen om belem-

goed kunnen gebruiken. En natuurlijk is het voor

meringen te overwinnen. Haar doel is dat ieder kind op nummer 1 komt te staan en zich

scholen die advies en hulp kunnen gebruiken bij

competent voelt. De werkwijze is handelingsgericht, dat wil zeggen dat er samengewerkt

de begeleiding van kinderen met leesproblemen

wordt met kind, school en ouders gewerkt wordt om vanuit sterke eigenschappen en inter-

en/of dyslexie.

esses van het kind een belemmering of probleem aan te pakken. Hoe verloopt de werkwijze Voor wie is het bedoeld?

van Nr1educatief?

Voor kinderen die willen weten hoe het komt dat

De werkwijze verloopt volgens de PDCA-cyclus

hun inzet in de klas te weinig oplevert. En voor kin-

(Plan-Do-Act-Check)

deren die vinden dat ze hulp kunnen gebruiken bij

PLAN: De huidige situatie in beeld brengen en

het leren op school. Het is voor ouders die zich af-

een plan maken, met doelen om deze situatie

vragen wat hun kind nodig heeft om het onderwijs

te verbeteren. Na een vrijblijvend intakegesprek,

op school beter te kunnen volgen. Ouders die wil-

waarin vooral de talenten van het kind aan bod

len weten wat ze van hun kind mogen en kunnen

komen, wordt afgesproken wat nodig is om het

verwachten, kunnen ook bij Nr1educatief terecht.

gestelde doel te bereiken.

Het kan het steuntje in de rug zijn dat leerkrachten

DO: Het uitvoeren van het plan, het advies. Wan-

Waar vinden de lezers meer informatie?

neer alle benodigde gegevens zijn verzameld,

Nr1educatief is gevestigd op Reiger 1 in Som-

wordt de uitkomst ervan met de ouders, (de leer-

melsdijk, Goeree-Overflakkee. Ouders en scho-

Waarom heb je de stap gezet naar een

ling) en eventueel de school besproken. De uit-

len kunnen contact opnemen met de praktijk

eigen praktijk?

komst wordt vertaald in een advies. Dit advies kan

via 06 – 100 277 76 of fleur@nr1educatief.nl

Door mijn werk als leerkracht en intern bege-

meestal door nr1educatief worden uitgevoerd.

Website: www.nr1educatief.nl

leider op de Bosseschool in MiddeIharnis heb

Wanneer het advies gericht is op een expertise

ik gemerkt dat, onder andere door bezuini-

die niet binnen nr1educatief aanwezig is, wordt er

gingen van de overheid, er steeds minder tijd

doorverwezen.

en mogelijkheden zijn om kinderen het extra

CHECK: Na de begeleidingsperiode wordt het

steuntje in de rug te geven dat ze nodig heb-

resultaat van de verbetering gemeten en verge-

ben. De groepen zijn groot, er zijn veel leer-

leken met de oorspronkelijke situatie aan de hand

lingen die specifieke onderwijsbehoeften heb-

van de doelen die in het plan zijn gesteld.

ben en er wordt steeds meer van leerlingen en

ACT: De bedoeling is dat de leerling na de bege-

leerkrachten gevraagd en verwacht. Nr1edu-

leidingsperiode van 12 sessies met het geleerde

catief wil kinderen gedurende een korte peri-

en met de aangereikte handvatten weer zelfstan-

ode effectieve hulp bieden waardoor ze weer

dig aan de slag kan. De leerling, ouders en school

op het juiste spoor komen te staan.

krijgen adviezen waarmee ze verder kunnen.

Bekroond met innovatieprijs:

Bouwsteentjes voor patiënten en ouderen met ondervoeding Een groot probleem binnen alle segmenten van zorg is ondervoeding. Veel ouderen en volwassenen hebben een voedingsprobleem en daarmee een verminderde voedingstoestand. Sinds kort zijn ‘Bouwsteentjes’ en ‘Easy-to-Eat’ op de markt, energie- en eiwit verrijkte hapjes die de eetlust opwekken en het herstel bevorderen.

LET OP: BIEDEN VANAF: € 400.000,- K.K.

“Het Bouwsteentje, een soort petitfour dat op elk gewenst moment naar behoefte kan worden geserveerd”, zegt bedenker Huib van Leeuwen. “Dankzij de combinatie van

lekker. “Easy-to- Eat, een fris, eiwitrijk zuivel-

hoogwaardige verrijkingen plus een eetlu-

product met vruchtensmaken, is dan ideaal.

stopwekkende uitstraling, is het Bouwsteentje

Slikken is nauwelijks nodig. Het is fris en is dus

een effectief hulpmiddel. Ook financieel.

ook geschikt om het na akelig smakende

Het is bekend dat ondervoeding bij ziekte

medicijnen te gebruiken”, aldus Van Leeu-

of na een operatie de zorg duurder maakt

wen, die aangeeft dat bij de ontwikkeling

omdat patiënten veel langer over het herstel

van de producten een diëtist, logopedist

doen en langer in het ziekenhuis verblijven.

en een wetenschapper betrokken waren.

Ook treden er vaker complicaties op die

“Uiteindelijk heeft ons bedrijf Patisserie Uni-

veel leed veroorzaken en de kosten nog ho-

que het verder ontwikkeld. De producten zijn

ger maken. In Nederland bedragen de jaar-

exclusief verkrijgbaar bij Jumbo.” Beide pro-

lijkse kosten als gevolg van ondervoeding

ducten (alleen natuurlijke ingrediënten, geen

1,9 miljard euro. Dat is ruim 2% van de totale

e-nummers) zijn beloond met een eerste

kosten in de zorg. Met Bouwsteentjes hopen

prijs voor innovatie. “Maar je krijgt pas echt

we dus ook op kostenbesparing.”

voldoening als je ziet dat het werkt. Iemand

PRIJS OP AANVRAAG

HEEFT U OOK VERKOOPPLANNEN? BEL VRIJBLIJVEND ONS KANTOOR!

schreef: Mijn 92-jarige, ernstig ondervoede Culinaire vondst

moeder gebruikte het en wat daarvoor niet

Mensen met ondervoeding hebben veelal

lukte, is nu een feit: ze is 2,5 kilo aangeko-

slikproblemen, geen trek of zijn te moe. Bo-

men en voelt zich veel beter!.”

vendien zijn eiwitsupplementen vaak niet

www.bouwsteentjes.nl

2003

10

2013


10

Zicht op • nummer 3 - 2014


Zicht op • nummer 3 - 2014

11


12

Zicht op • nummer 3 - 2014

Zeilmakerij, Naaiatelier en Print “Goeree” “Wij komen zelf naar de mensen toe, om de

“De laatste tijd leveren wij ook veel magneet-

mal te maken van de boot. Elke boot is an-

platen voor op auto’s en busjes. Het is mak-

ders, dus mallen is essentieel hiervoor. Nadat

kelijk van de auto af te halen en ontelbare

we de maten hebben opgenomen, zullen

keren weer erop te zetten”, aldus John, die

we, op afspraak met de klant, het winterzeil

zich bezighoudt met de printzaken. “Door-

gaan fabriceren en leveren. Noodreparaties

dat veel ZZP’ers voor verschillende bedrijven

voeren we ook uit. Kleine ongelukjes tijdens

werken, mogen ze niet altijd hun logo of re-

het varen zijn vaak onvermijdelijk. Neem ook

clame op hun voertuig hebben.

eens een kijkje op de website www.naaiatelier-goeree.nl.”

Met de magneetplaten is dit opgelost. Eraf halen wanneer het nodig is,” zegt John, die

Het printgedeelte van het bedrijf

op dit moment druk is met grote banners

Naast het zeil maken en het repareren van

voor een bedrijf in Oude Tonge.

diverse stoffen, heeft dit bedrijf nu ook iets nieuws. Zij printen namelijk groot formaat. Dat doen ze met een grote nieuwe printer die ook nog eens milieuvriendelijk is. Er wordt geprint op zeil, canvas, papier, sticker en plastic. Al naargelang de wens van de klant. Een OUDE TONGE - De naam van het bedrijf zegt het al; we zijn van vele markten thuis. Of het nu

banner strak gespannen op een aluminium

gaat om de reparatie van een buiskap, dekzeil of sprayhood. Bij dit bedrijf bent u aan het

frame, voor uw bedrijf. Of gewoon een span-

juiste adres. Nu de wintertijd nagenoeg voorbij is, gaan de mensen weer denken aan hun

doek omdat ome Piet 60 jaar is geworden.

zomeractiviteiten. Met name de caravans en boten komen weer uit hun winterstalling. Na een grondige check, komt u erachter dat er toch wel nieuwe kussens nodig waren, of gordijnen. Waar kunt u zo snel terecht? Bij Naaiatelier

worden met een korting van 10%. Op elk pro-

Goeree zijn de mogelijkheden groot. Maar

duct geven wij ook nog eens 5 jaar garantie,

ook voor uw kleine herstelwerkzaamheden

bij normaal gebruik. “We doen deze actie,

bent u hier goed. Ritsen vervangen, broeken

omdat veel mensen er pas achter komen

Het bedrijf is geopend van maandag tot en

korter maken en noem maar op. Ook gaan

wat ze nodig hebben, als ze het echt in ge-

met vrijdag van 09.30 uur tot 17.00 uur. Op

we van de zomer weer met kortingen werken.

bruik willen gaan nemen. Soms gaat dit dan

zaterdag zijn zij er alleen op afspraak. U vindt

ook fout. Het winterzeil is lek, of te oud. Dan is

Zeilmakerij, Naaiatelier en Print Goeree op de

Zo zal vanaf 1 juni tot aan 1 oktober een win-

vanaf juni de gelegenheid om het zeil al te

Stationsweg 4e, 3255 BL, Oude Tonge, tele-

terzeil geheel op maat gemaakt, afgeleverd

laten maken.”

foonnummer 0187-645 432.

Voorjaar 1972, namens de Hartstichting worden elf defibrillators aangeboden aan de voetbalstadions met de grootste bezoekersaantallen.

De Hartstichting bestaat 50 jaar. Maar hoe succesvol we ook zijn geweest, we mogen niet op onze lauweren rusten. De urgentie van hart- en vaatziekten is namelijk onverminderd hoog: er zijn ruim één miljoen hart- en vaatpatiënten in Nederland. Elke dag overlijden er nog steeds 107 mensen aan. Bij vrouwen zijn hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer 1.

50 jaar, maar niet te stoppen Gelukkig is de Hartstichting actiever dan ooit. Elke dag leren we nieuwe mensen reanimeren. Keer op keer zien we onderzoekers nieuwe oplossingen vinden. En elk jaar zijn we enorm trots op onze 6000 vrijwilligers, 60.000 collectanten en 500.000 donateurs. Zo strijden we onvermoeibaar verder tegen hart- en vaatziekten. Als het moet tot onze 100 ste verjaardag.

Want het mag niet stoppen Bekijk de aangrijpende jubileumdocumentaire op hartstichting.nl

KINGSDAY_04915-02_Hartstichting_stoppers_85x127mm-0.1.indd 1

28-01-14 14:57


Duurzaam

13

Een Zicht Op special

Markt van Wol en zo op Tweede Pinksterdag

Peuterochtend in Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta OUDDORP - Bibliotheek Zuid-Hollandse

We beginnen de ochtend met het inter-

Delta organiseert ook in 2014 peutero-

actief voorlezen van het boek. Daarna

chtenden voor kinderen van 2½ tot 4

wordt er over het verhaal nagepraat,

jaar en hun ouders/verzorgers. De ee-

drinken we limonade (of koffie) en kan er

rstvolgende peuterochtend vindt plaats

een aan placemat geknutseld worden!

op woensdag 2 april in bibliotheekves-

Alle kinderen van 2½ tot 4 jaar en hun

tiging Ouddorp. De ochtenden duren

ouders/verzorgers zijn welkom!

van 09.30 tot 11.00 uur. De toegang is gratis, maar wel graag Tijdens de peuterochtenden staat voor-

van tevoren aanmelden: aan de balie

leesplezier centraal. Van de peuters en

van uw bibliotheekvestiging,

OUWERKERK – Ook dit jaar organiseert Tex-

een ‘quilt-sale’ dag. Verschillende stoffen, boe-

kleuters die geregeld zijn voorgelezen,

via www.bzhd.nl

tielwerk Wol en zo op Tweede Pinksterdag de

ken, tijdschriften en andere materialen zullen die

heeft bijna 70 procent een woorden-

of 0181-315111. Vol=vol!

‘Markt van Wol en zo’. Achter het atelier van

dag extra aandacht krijgen en natuurlijk horen

schat, voldoende om een goede start te

het textielbedrijf strekt zich een weiland uit met

daar interessante aanbiedingen bij. Bent u een

kunnen maken op school.

voldoende ruimte voor een gezellige markt.

liefhebber van quilt dan mag u deze dag zeker

De markt is gratis voor zowel standhouders als

niet missen.

Van de kinderen die niet zijn voorgelezen, heeft slechts 30 procent een voldoende

bezoekers en staat in het teken van handwerken. De organisatie verwelkomt graag een

Op de website vindt u onder de knoppen: agen-

woordenschat. Voorlezen is dus niet al-

grote diversiteit aan standhouders. Kijk voor

da, nieuws en workshops het actuele program-

leen leuk maar ook heel zinvol!

meer informatie en om deel te nemen aan

ma van Textielwerk. De winkel is van maandag

de markt op de website www.textielwerk.com.

tot vrijdag geopend van 9:00 tot 17:00 uur en in

Tijdens de komende peuterochtenden

En als bezoeker bent u uiteraard van harte

de weekenden op afspraak. Kijk op de website

staat één van de boeken van de Pren-

welkom op 9 juni.

voor een duidelijke routebeschrijving.

tenboeken Top Tien 2014 centraal, “Emilie! Eten!” van Rebecca Cobb. Het is tijd

Een kijkje in de winkel en het atelier

om te eten. Emilie heeft helemaal geen

In de winkel van Textielwerk kunt u terecht voor

honger!

veel mooie garens, brei- en haakmaterialen, Maar dan komen er een krokodil, een

stoffen en vilt in allerlei kleuren. Ook voor het quilten bent u hier aan het juiste adres: Om die tak

Nieuwe Noorddijkseweg 2, 4305RA, Ouwerkerk

beer en een wolf langs. En die hebben

van textielverwerking eens in het zonlicht te zet-

Zld, 06 – 513 762 66, textielwerk@gmail.com,

juist enorme honger. Het is maar goed

ten organiseert Textielwerk op zaterdag 19 april

www.textielwerk.com

dat ze niet van kleine kinderen houden!


14

Zicht op • nummer 3 - 2014

Eerste Flakkees Kampioenschap Panna van start GOEREE OVERFLAKKEE - Pannavoetbal is

dens die voorrondes plaatsen de winnaars

Eerder deze maand werd het startschot

een populaire

vorm van straatvoetbal

zich voor de grote Finaledag op zaterdag

gegeven op school de Nobelaer te Oude

wat door de jeugd steeds meer gespeeld

14 juni 2014, die bij het JAC en sportschool

Tonge en V.V. Melissant, waarna de ove-

wordt. Het belangrijkste is de “panna”,

Budget Fit wordt gehouden.

rige basisscholen en voetbalverenigingen in de maanden daarop volgen met de

een beweging waarbij je de tegenstander met een voetbal door de benen speelt

Op de grote Finale dag zijn er meerdere

en op die manier de wedstrijd wint. Het

(voetbal)activiteiten zoals een voetbal-

is ondertussen een sport geworden om

quiz, een grote stormbaan en een semi-

je tegenstander op deze manier letterlijk

nar over pesten op een voetbalvereniging

voorbij te spelen. Daarom organiseert

en Fifa op de playstation. Er zijn veel leuke

Balgevoel in samenwerking met Jonger-

prijzen. Wil jij weten wanneer je bij jouw vereni-

enwerk GO en Sportteam Go, het eerste Flakkees Kampioenschap Panna.

voorronders.

Daarnaast komt er ook een “mystery” gast

ging en/of basisschool kan mee doen,

die de prijzen komt uitreiken en menig

kijk dan op de site van

Op diverse basisscholen en voetbalvereni-

voetballiefhebber harten sneller zal laten

www.jongerenwerkgo.nl

gingen worden voorrondes gehouden. Tij-

kloppen.

en/of www.goeree-overflakkee.nl!

Camping De Scheepsbel in Nunspeet/Elburg op de Veluwe.

Nieuwe vakantieseizoen staat voor de deur!

Camping De Scheepsbel, heerlijke familiecamping op de Veluwe

Kampeer-, seizoen-, jaarplaatsen en verhuur accommodaties met een persoonlijke service! Volop vermaak op- en om de camping met onze vele faciliteiten. ELBURG - Heeft u er al zin in? Wij van Camp-

lige Hanzestad Elburg, als één van Nederlands

ing De Scheepsbel op de Veluwe, in Elburg

meest bezienswaardige oude stadjes.

wel! Het nieuwe vakantieseizoen staat voor de deur. Onze gezellige familiecamping op

Mocht u niet in het bezit zijn van een caravan,

de Veluwe biedt alles voor een ontspannen

wij verhuren ook chalets en kampeerbunga-

Boek nu voor uw zomervakantie!

vakantie of uitje. Op het park is onder andere

lows. Zo kunt u toch genieten van de prachti-

een gratis tennisbaan, een voetbalveld, een

ge natuur en onze gezellige camping. Neemt

Of boek een aantrekkelijk arrangement voor Pasen, hemelvaart, Pinksteren of de meivakantie!

basketbalveld, zwembaden met een water-

u eens een kijkje op onze vernieuwde website:

glijbaan, recreatieprogramma, restaurant

www.descheepsbel.nl voor tarieven en aan-

en cafetaria, kampwinkel, WIFI, enz.

trekkelijke arrangementen en aanbiedingen.

Ook de prachtige omgeving van De Scheeps-

U bent van harte welkom, wij staan 7 dagen

bel waar u oneindig kunt wandelen, en fietsen

per week voor u klaar! Prettige vakantie!

www.facebook.com/descheepsbel

Camping de Scheepsbel Klaterweg 9 8085 SB Doornspijk T: 0525-661422 E: info@descheepsbel.nl www.descheepsbel.nl

Te huur: 6 persoons-bungalows/ gelijkvloers, tevens mindervalide bungalows Gratis toegang tot gemeentelijk buiten- en overdekt zwembad, diverse restaurants in de omgeving. Goed viswater en prima fiets- en wandelmogelijkheden Vraag vrijblijvend folders: Telefoon 0541-352393

Hypotheekrente nu va. 3,65 % – 10 jaar vast Langeweg 2A, 3241 KA Middelharnis, Telefoon: 0187 - 487 849 • info@vanberkeladvies.nl www.vanberkeladvies.nl

biedt veel mogelijkheden! Wilt u er eens een dagje op uit? Prachtig gelegen, aan de rand-

Klaterweg 9, 8085 SB Doornspijk

meren, vlakbij onze camping ligt de voorma-

Tel. 0525 – 661422, www.descheepsbel.nl


Zicht op • nummer 3 - 2014

15

De bruisende beurs dit jaar uitgebreid met Country Fair op vrijdag 11 en zaterdag 12 april!

Kom genieten van dit alles! Entree is gratis!

workshops en een streekmarkt. Benieuwd naar wat De Beurs ú te bieden heeft? Kom dan ook een kijkje nemen bij Cor Melissant, Nijverheidsweg 4 in Dirksland op vrijdag 11 april 2014 tussen 13.00 en 21.00 uur en zaterdag 12 april 2014 tussen 10.00 en 17.00 uur. Tot ziens op Dé Beurs! Gratis parkeren Gratis parkeermogelijkheid in de omgeving van de Nijverheidsweg. Pendeldienst Een gratis pendeldienst brengt u van uw parkeerplaats naar de ingang van Dé Beurs en DIRKSLAND - Op ons eiland van ‘rust, ruimte en natuur’ vindt u in het centrum gelegen, twee

weer terug. U herkent de pendeldienst aan ‘Al-

dagen per jaar, een bruisende Beurs in Dirksland waar voor iedereen wat te beleven valt!

Waar? Dirksland

Tijdens dé twaalfde Beurs staan beleving, gezelligheid en ontmoeting centraal; een festijn voor jong en oud. Ben jij er ook bij?

les draait om u’ op de zijkant van de grijs met blauwe auto’s van Cor Melissant.

Bent u op zoek naar informatie over de laatste

Consumentenbeurs Dirksland. Een beurs die

ontwikkelingen over consumentenartikelen?

grote bekendheid geniet en zich de laatste ja-

Bent u op zoek naar gezelligheid en plezier?

ren vergaand heeft geprofessionaliseerd. ‘Alles

Informatie

Bent u op zoek naar vakmanschap? Op onze

draait om u’ - dat is de slogan van Cor Melis-

Meer informatie kan worden verkregen via Elly

beurs presenteren onze exposanten hun be-

sant, initiatiefnemer van Dé Beurs!

van Gorp, telefoonnummer 06-189 33 606 of Nely Kievit, telefoonnummer 06-505 77 003, e-

drijf. En bij ons draait alles om u.

mail: info@debeursgo.nl.

Praktisch Alles draait om u!

Tijdens de Fair kunt u genieten van een roofvo-

De combinatie voor zakelijk en familiegebeu-

gelshow, ganzenhoeden en oude ambach-

Kijk voor meer informatie ook eens op de

ren. Wie wij zijn? Wij zijn de opvolger van de

ten. Daarnaast zijn er proeverijen, demo’s,

website: www.debeursgo.nl.

Nu woningmarkt herstel toont is het tijd voor de Open Huizen Route

Irish Folkband Finvarra in De Rode Kamer ZIERIKZEE - Op zaterdagavond 5 april 2014

bandleden te horen. Het eerste album van

wordt de Rode Kamer een beetje een

Finvarra werd in juni 2013 gepresenteerd en

Ierse Pub als de Irish Folkband Finvarra er

ontvangt lovende kritieken in binnen- en bui-

optreedt. Finvarra vervlecht keltische folk-

tenland.

muziek met oosterse invloeden. Patrick (gitaren, bouzouki), Dieke (zang, percussie),

Aanvang 20.00 uur. De entree bedraagt €

Gwen (zang, harmonium, bouzouki), Corné

16,- per persoon en dat is inclusief het be-

(viool, percussie) en Evert (contrabas, gim-

kende hapje en drankje. U kunt de kaarten

bri) hebben een voorliefde voor keltische

natuurlijk ook cadeau geven (dé manier om

folk maar met een brede interesse schrik-

iemand enthousiast te maken voor De Rode

ken ze er niet voor terug om te experimen-

kamer). Wij hebben daarvoor speciale ca-

teren met het combineren van verschillen-

deaukaarten in een mooie enveloppe. Deze

de muziekstijlen.

kaarten zijn niet voor een specifieke avond.

Finvarra

brengt

een

NIEUWERKERK - De koopprijzen zijn gestabi-

in de woningmarkt. De economie zit langza-

spannende mix van zelf-

liseerd en de woningverkopen zitten al ge-

merhand weer in de lift en er is geen onze-

geschreven

durende drie kwartalen in de lift. Het herstel

kerheid over wat Den Haag weer voor nieuwe

en opnieuw gearran-

van de woningmarkt is ingezet. Het vertrou-

maatregelen zal afkondigen voor de woning-

geerde Ierse traditionals,

wen neemt toe om een huis te kopen. Za-

markt. Er is sprake van politieke rust. Dit is echt

zowel

terdag 5 april a.s. is er weer Open Huizen

een goed moment om een verhuizing niet

tunes als intieme bal-

Route, een prima moment om te zien wat er

langer uit te stellen.

lads. Daarbij wordt re-

nummers

opzwepende

gelmatig een uitstapje

nu voor welke prijs te koop staat. Met fikse huurverhogingen is een koopwo-

gemaakt

Ook Kooijman Makelaardij heeft weer een

ning opeens weer een optie geworden. Wat

oosterse muziek met zijn

aantal interessante woningen die deze dag

is nu beter: kopen of huren? Wat betekent het

typische toonladders en

vrijblijvend kunnen worden bezichtigd. Het kan-

marktconform maken van de huren voor mij?

onregelmatige

toor zelf is geopend om vragen te beantwoor-

Wat is er te koop voor welk bedrag? De Open

soorten. De bandleden

den over de woningmarkt, de mogelijkheden

Huizen Route van 5 april is een prima gelegen-

bespelen soms onverwachte instrumenten

De ontvanger dient bij ons vooraf te reserve-

voor starters, de restschuldproblematiek of bij-

heid om die vragen beantwoord te krijgen.

zoals oosterse percussie en een harmonium

ren voor een specifieke avond naar keuze.

voorbeeld energiebesparende maatregelen.

Het aanbod en de betaalbaarheid zijn groot.

afkomstig uit India.

wordt

naar

maat-

Tot ziens in De Rode Kamer. U kunt vanaf nu

Er valt voldoende te kiezen. Gwendolyn en Dieke nemen de meeste

reserveren via derodekamer@monumen-

De gestage toename van het aantal transac-

Deltastraat 12, 4306 BK Nieuwerkerk

zangpartijen voor hun rekening maar in

tenweb.nl of 06 128 77 621. Adres: Haven-

ties zegt iets over het consumentenvertrouwen

0111-644145

menig nummer zijn de stemmen van alle

park 13-15, 4301 JG Zierikzee.

Kooijman Makelaardij


16

Zicht op • nummer 3 - 2014

Paaslezing Zierikzee

ZIERIKZEE OUDEWEG 23

LUXE BEDRIJFSRUIMTE CA. 490 M2 BRUTO VLOEROPPERVLAKTE

Hoewel de buitenzijde het niet doet vermoeden, is hier toch het tegendeel waar: de buitenzijde oogt redelijk eenvoudig, doch het interieur zal u doen verrassen! Zowel qua ruimte, afwerking, alsmede de vele mogelijkheden en aanwezige luxe accessoires. Gelegen in een landelijk gebied net buiten Zierikzee, welke goed bereikbaar is en gelegen is nabij de N59 (Rotterdam en Goes/Antwerpen), bieden wij deze comfortabele en dito afgewerkte BEDRIJFSGEBOUW aan met een bruto vloeroppervlakte ca. 490 m². Aan voorzijde zijn meerdere parkeerplaatsen aanwezig.

ZIERIKZEE - Op dinsdag 1 en 8 april ver-

de vrome volksverhalen en legenden en de

zorgt Margreet Leijdekker een Paaslezing.

vaak ingewikkelde bijbeluitleg van de kerk-

In deze lezing worden de verhalen van

vaders en middeleeuwse theologen.

Palmzondag en de Intocht in Jeruzalem, het Laatste Avondmaal, de Kruisiging, de

Verder krijgt u antwoord op de vragen: Wie

Nederdaling ter helle en de Opstanding

zijn Dismas en Gestas? Wist u dat Jezus, han-

aan de hand van dia’s verteld en toegeli-

gend aan het kruis, nog een blinde liet zien?

cht en met schilderijen in verband ge-

En wat doet Adam (de eerste mens) bij het

bracht.

kruis? Omdat er veel te vertellen en te zien is over dit onderwerp wordt de lezing op 2

Een uitgebreide bezichtiging op afspraak is mogelijk via ons kantoor.

In de beeldende kunst van West-Europa koVraagprijs: € 295.000,- K.K.

Oplevering: in overleg

HEEFT U OOK VERKOOPPLANNEN? BEL VRIJBLIJVEND ONS KANTOOR!

2003

10

2013

avonden gegeven.

men afbeeldingen met het lijden, de dood en de opstanding van Christus veelvuldig

Data: dinsdag 1 en 8 april van 20.00-22.00

voor. Bij nadere beschouwing blijkt dat op

uur. De kosten voor de twee paasbijeenkom-

deze taferelen een enorme hoeveelheid en

sten bedragen € 25,- (inclusief thee/koffie;

verscheidenheid aan symboliek verwerkt is.

contant te voldoen op de eerste bijeenkomst).

Veel van deze voorstellingen zijn pas goed

Locatie: Weststraat 9, Zierikzee. Aanmelden

te begrijpen wanneer men vertrouwd is met

bij: Margreet Leijdekker via telefoonnummer

de bijbelverhalen, de apocriefe literatuur,

0111-415 317 / 417 839.

Per direct woningen gevraagd voor onze woningzoekers...! NIEUW Zierikzee Industrieweg 44-6

Stavenisse Wilhelminastraat 12

Nieuwerkerk (Zld) Loensweg 16

NIEUW

NIEUW

Scharendijke Kapelleweg 29

Renesse Zeeanemoonweg 13

Renesse Lindelaan 25A

bouwkavel! (2 ha)

Alles gelijkvloers!

naast natuurgebied!

Vraagprijs: € 399.000 K.K.

Vraagprijs: € 389.000 K.K.

Vraagprijs: € 399.000 K.K.

Brouwershaven Zuiddijkstraat 9

Zonnemaire Margrietstraat 27

Vaste prijs: € 115.000 K.K.

Vraagprijs: € 179.000 K.K.

wonen en werken!

ve

t

ch

o rk

k ge an

ht

oc

a

Prijs op aanvraag

Vraagprijs: € 100.000 K.K.

Vraagprijs: € 429.000 K.K.

Nieuwerkerk (Zld) Meidoornstraat 17

Bruinisse Rijksstraatweg 10

Ouwerkerk Den Domp 29

Oosterland Van den Abeelestraat 2

bedrijfswoning!

6 slaapkamers!

Alles gelijkvloers!

Vraagprijs: € 169.000 K.K.

Prijs op aanvraag

Vraagprijs: € 269.000 K.K.

Vraagprijs: € 247.000 K.K.

Noordgouwe Zuid Bosweg 11

Bruinisse Korte Ring 11

Sint Philipsland Achterstraat 27

LEUK HUIS GEZIEN BIJ EEN COLLEGA? Neem dan contact met ons op: 1. Voor aankoopbegeleiding: de laagste aankoopsom én professionele begeleiding;

landelijk gelegen!

met garage!

2. Voor een taxatierapport: om de financiering te regelen; 3. Nog een eigen woning te verkopen? Ook die uitdaging gaan wij graag samen met u aan!

Vraagprijs: € 179.000 K.K.

Vraagprijs: € 269.000 K.K.

Vraagprijs: € 149.000 K.K.

Noordgouwe Vriendhoven 2

Bruinisse Grevelingenhout 35

Zierikzee Oude Haven 9

alles gelijkvloers!

Vraagprijs: € 649.000 K.K.

HEEFT U OOK VERKOOPPLANNEN? BEL VRIJBLIJVEND ONS KANTOOR!

aan de golfbaan!

wonen en werken!

Vraagprijs: € 599.000 K.K.

Vraagprijs: € 749.000 K.K.

2003

10

2013


Zicht op • nummer 3 - 2014

BOUWSTEENTJES & EASY-TO-EAT

17

PRIJS WINNEND CONCEPT

BOUWSTEENTJES & EASY-TO-EAT Gewichtsverlies is niet altijd gewenst. Door ziekte, ouderdom of gebrek aan eetlust kan de weegschaal steeds een beetje minder aanwijzen. Bij dit onbedoelde gewichtsverlies wordt ook veel spierweefsel afgebroken. Dat kan leiden tot minder kracht, vermoeidheid en een verminderde weerstand. Extra eiwitrijke voeding kan dit proces tegengaan. Wat meer eten en ook wat vaker tussendoortjes die extra energie en eiwit leveren. Dat dit ook lekkere tussendoortjes kunnen zijn, bewijzen het Bouwsteentje en Easy-to-Eat. De Bouwsteentjes en Easy-to-Eat hebben de smaak van een gebakje en zijn verkrijgbaar in verschillende smaken. Easy-to-Eat is speciaal ontwikkeld voor mensen die moeite hebben met slikken of alleen dik vloeibare voeding kunnen eten.

EIWITRIJK De Bouwsteentjes en Easy-to-Eat zijn een bron van hoogwaardige melkeiwitten. Ondanks het kleine tussendoortje bevat iedere portie al 8 gram hoogwaardig eiwit. Eiwitten zijn essentieel voor groei en ontwikkeling en leveren energie en bouwstoffen voor het behoud van de spieren. Tevens zijn eiwitten belangrijk voor de aanmaak van nieuw weefsel en bloedvaten, bijvoorbeeld bij het herstel van wondgenezing. Daarnaast voor afweer tegen infecties en draagt eiwit bij tot de vorming van gezonde botten. Eiwitten zijn nodig voor het transporteren van stoffen in het bloed en zijn bouwstoffen van hormonen. Iemand die mager, ziek of ondervoed is heeft meer hoogwaardige eiwitten nodig.

IN HET VRIESVAK BIJ UW JUMBO EN IN DE KOELKAST THUIS Bouwsteentjes en Easy-to-Eat zijn diepgevroren, verpakt per 4 stuks in dezelfde smaak. U vindt de Bouwsteentjes en Easy-to-Eat in het diepvriesvak bij uw Jumbo supermarkt in de buurt. Bouwsteentjes zijn verkrijgbaar in de smaken aardbeien, banaan, chocolade en bosvruchten. Easy-to-Eat is verkrijgbaar in de smaken frambozen en tropische vruchten. Zowel de Bouwsteentjes als Easy-to-Eat, alle smaken 4 stuks voor € 4,99. Eenmaal ontdooid kunt u de producten nog enkele dagen in de koelkast bewaren.

BOUWSTEENTJES VOOR EN TIJDENS UW HERSTEL Dankzij de hoge concentratie melkeiwitten (8 gram per portie) zijn Bouwsteentjes en Easy-to-Eat een uitkomst bij (dreigende) ondervoeding. Ze versterken de conditie en bevorderen het herstel. De producten zijn meer dan een voedingssupplement. Het is vooral een gastvrije traktatie. Heerlijk bij de koffie of thee, of als nagerecht.

PRIJSWINNEND CONCEPT Het concept “Bouwsteentjes” is in 2008 met een 1e prijs voor innovatie beloond. Omdat het voor iemand met erge slikproblemen niet mogelijk is om van de Bouwsteentjes te genieten is “Easy-to-Eat” ontwikkeld en is ook Easy-to-Eat in 2009 met de eerste prijs voor innovatie beloond. Easy-to-Eat wordt op natuurlijke basis gemaakt en bevat geen E-nummers

verkrijgbaar bij

Voor meer informatie zie www.bouwsteentjes.nl Of neem contact op met de heer Stan Mertens, direct bereikbaar 06 24 88 65 26


18

Zicht op • nummer 3 - 2014

Gezellig en niet duur! UIT ETEN, zonder fratsen. Ook voor al uw feesten

Brasserie Bolbaken; een plek waar sportieve en gezellige mensen elkaar graag ontmoeten HERKINGEN - Alweer bijna 15 jaar is onze

met een kopje koffie en gebak bij Hotel Lely in

Brasserie een vertrouwd, en voor velen, een

Oude-Tonge. Tien km verder geniet u van een

geliefde plek op het eiland Goeree-Overfl-

voorgerecht in onze Brasserie. Weer een stukje

akkee. Centraal in de haven van Herkingen.

verder staat een heerlijke soep voor u klaar in

Voor iedereen toegankelijk, warm, sfeer-

het restaurant van de Golfbaan in Melissant.

vol en zeer betaalbaar. Daar laten wij ons

Het Lekkerste plekje in de haven van Herkingen

Brasserie Bolbaken 0187- 66 94 32 www.brasseriebolbaken.nl

graag op aanspreken. Zeg nu eens eerlijk,

U vervolgt uw route om later te genieten van

een mooiere plek aan het prachtige Grev-

het hoofdgerecht bij Restaurant “Het Genot” in

elingenmeer is er toch amper te vinden.

de oude haven van Middelharnis.

“Happen en Trappen”

Uw nagerecht wordt geserveerd bij wegres-

Sinds dit nieuwe seizoen, maakt Brasserie Bol-

mooie fietsroute over het eiland, waar deelne-

taurant De Tram in Nieuwe-Tonge. U eindigt de

baken ook deel uit van een van de twee nieu-

mers al fietsend, met vijf samenwerkende ho-

route waar u begon, na een heerlijke en spor-

we fietsroutes van “Happen en Trappen”. Een

recaondernemers verbonden worden. U start

tieve dag op de fiets. Mogen wij u begroeten?

Ruim 600 scholen aan de bak voor ouderen

- Jan de Jonge -

Achtste editie Nationale Pannenkoekdag breekt weer record

Steiger & Ladderspecialist

Verhuur en verkoop van rolsteigers en tevens keuren wij klimmaterialen en elektrisch gereedschap. De Steiger & Ladderspecialist staat altijd klaar om al uw vragen te beantwoorden. Mail of bel en wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

MIDDELHARNIS - Afgelopen vrijdag was het weer zover! Toen vond Nationale Pannenkoekdag plaats. Deze 8ste editie heeft alle records verslagen, want er gingen maar liefst 610 scholen door het hele land aan de bak voor ouderen. Dat zijn er ruim 100 meer dan vorig

Lange Achterweg 20, 4307 AE Oosterland

jaar. In verzorgingstehuizen, oudereninstellingen, buurthuizen en op scholen stroopte een jonge brigade van basisschoolleerlingen afgelopen vrijdag de mouwen op om ouderen

06 - 52 23 73 60 info@steigerladderspecialist.be www.steiger-ladderspecialist.nl

BADKAMERMONTAGE GEORGE VAN DIJKE EN ZOON

een lekkere lunch van zelfgebakken pannenkoeken te serveren.

1983 – 2014

31 JAAR

VAKMANSCHAP

✓ ✓

PROFITEER IN 2014 NOG VAN 6% I.P.V. 21% BTW!

✓ ✓

BADKAMER- EN KEUKENMONTAGE SINDS 1983 CBW ERKEND HOGE KORTING BADKAMER VIA RECHTSTREEKSE LEVERING VAN ONZE GROOTHANDEL

(als u de badkamer elders heeft gekocht plaatsen wij de badkamer ook graag voor u)

OOK LEVERING NIEUWE BADKAMERS TEGEN SCHERPE PRIJZEN VOOR ZELFMONTAGE

Ook basisschoolleerlingen in onze regio heb-

wereldrecord pannenkoek eten is in handen

ben hun beste beentje voor gezet. Zo deden

van de Australiër Hungry Hayden die in 17

de schoolkinderen van Openbare basisschool

minuten en 26 seconden 80 pannenkoeken

D’n Tuun in Middelharnis, basisschool Het Kom-

wist te verorberen. En de grootste pannenkoek

pas te Stellendam, basisschool De Hoeksteen

ooit had een doorsnede van 15 meter en een

en De Regenboog uit Ooltgensplaat, CBS Sa-

gewicht van bijna 3.000 kilo.

muel uit Zierikzee en CBS Zonnewijzer te Zonnemaire mee aan deze bijzondere dag. Zo bracht de oer-Hollandse pannenkoek jong en oud op een vrolijke manier met elkaar in contact. En daar draait het om bij Nationale

GRATIS INMETEN EN VRIJBLIJVEND ADVIES BIJ U THUIS

Pannenkoekdag.

WORDT UW KEUKEN GEPLAATST, MAAR HEEFT U NIEMAND VOOR HET LEIDINGWERK E.D.? WIJ REGELEN HET VOOR U!

Over records gesproken Het aantal deelnemende basisscholen aan Nationale Pannenkoekdag 2014 mag dan

Vraag vrijblijvend een prijsopgave: 0186-662123

Badkamer of cht? keuken geko

. hoop moeilijkheden Bespaar uzelf een of keuken plaatsen Laat uw badkamer . door een specialist

Zie de uitgebreide fotoserie van gerealiseerde projecten op onze website:

www.georgevandijkemontage.nl

alle records hebben gebroken, pannenkoeken leiden ook tot andere ongekende prestaties. Zo bedroeg de hoogste pannenkoek-flip ever maar liefst 9 meter en 47 centimeter. Het

Kijk ook op www.pannenkoekdag.nl.


Zicht op • nummer 3 - 2014

19

Doe een museum tijdens het Museumweekend op 5 en 6 april

Verrassende doe-het-zelf activiteiten in musea door het hele land

De SNS Hypotheekrente is nu tijdelijk maar 3,75 %

Zo laag dat we hem niet zomaar mogen noemen Maak daarom snel een afspraak met een SNS Adviseur. Het eerste kennismakingsgesprek is op onze kosten.

Nieuwstraat 25-27 3201 EC Spijkenisse

ZEELAND - Op zaterdag 5 en zondag 6 april

aan het weekend meedoen als hun bezoe-

2014 organiseert de Museumvereniging

kers ook daadwerkelijk iets bijzonders kunnen

de 33ste editie van het Museumweekend

doen. Ook in onder meer het Bevrijdingsmu-

met als thema ‘Doe een museum’. Bijna

seum Zeeland, Watersnoodmuseum, Zeeuws

300 Nederlandse musea organiseren voor

Maritiem Museum, Terra Maris en het Zeeuws

jong en oud verschillende doe-het-zelf ac-

Museum vinden leuke activiteiten plaats.

Bel 030 - 633 30 00 of kom langs bij onze SNS Winkel.

Actie verleng t/m 16 md e 2014 i

tiviteiten, waarmee zij nieuw publiek willen aanspreken. Op woensdag 2 april, in de

Deelnemende musea

aanloop naar het Museumweekend, is er

Musea in heel Nederland organiseren ter ge-

dit jaar voor het eerst een museumdag spe-

legenheid van het Museumweekend speciale

ciaal voor kinderen: Museumkids.

activiteiten. Wat is er zoal te doen in Goeree Overflakkee, Schouwen, Tholen en omgeving?

In heel Nederland organiseren musea op 5

Bekijk daarvoor de website van het Museum-

en 6 april verschillende doe-het-zelf evene-

weekend voor meer informatie, de lijst met

menten. Bezoekers kan het thema ‘Doe een

deelnemende musea en de speciale activi-

museum’ niet ontgaan: musea kunnen alleen

teiten: www.museumweekend.nl.

Geef om je Hersenen Omroep MAX zendt op woensdag 16 april om 21.25 uur op NED 1 een thema-uitzending uit voor de 25-jarige Hersenstichting. Op dit moment loopt er een campagne op de landelijke televisie, waarin Jan Mulder oproept de Hersenstichting in haar werk te steunen. Het programma Geef om je Hersenen vormt de afsluiting van deze campagne. De presentatie is in handen van Marit van Bohemen en Charles Groenhuijsen. Geef om je Hersenen is een 90 minuten durend programma met indrukwekkende verhalen, bijzondere optredens en veel aandacht voor de werking van ons brein. Vele bekende Nederlanders vragen tijdens de uitzending aandacht voor de noodzaak van hersenonderzoek, waaronder Carel Kraayenhof, Do, Hans Klok, Gerdie Verbeet, Jan Mulder, Jan Pronk, Bart Chabot, Dominique van der Heyde, Cornald Maas, Joris Linssen, Rob Trip en Ard Schenk. 1 op de 4 mensen De cijfers liegen er niet om; 1 op de 4 mensen in Nederland krijgt te maken met

een hersenaandoening en ieder jaar komen er 160.000 mensen bij. Iedereen kent helaas wel iemand die bijvoorbeeld getroffen is door een beroerte, lijdt aan dementie of hersenletsel heeft opgelopen door een ongeluk. Ook jonge kinderen kunnen getroffen worden door een hersenziekte. Eén van de vele De wittestofziekte waaraan Lotte (foto) lijdt is maar één van de vele hersenaandoeningen. Door een hersenziekte raak je vaak jezelf kwijt, je karakter, je dromen, je ambities. Lopen, praten en denken, alles wat zo vanzelfsprekend leek, is voorbij.

De MRI-scan toont aan dat Lotte lijdt aan wittestofziekte. Zij kreeg toen ze zeven was te horen dat ze ernstig ziek is. In haar hersenen verdwijnt de witte stof die de hersencellen met elkaar verbindt. Ze zal haar tiende verjaardag niet beleven.

Charles Groenhuijsen en Marit van Bohemen presenteren op woensdagavond om 21.25 uur op NED 1 de show Geef om je Hersenen.

Het kan je zomaar overkomen, op ieder moment van de dag. Jong of oud. Knappe koppen kunnen ons wel uitleggen welke hersenziekte je hebt, en vaak zelfs aanwijzen waar het is misgegaan. Maar genezen kunnen ze het niet. Bijna een half miljoen mensen kampen met blijvende ernstige gevolgen. Zij zitten thuis. Geïsoleerd. Onbegrepen. Dat moet stoppen. Er is hoop Maar er is hoop. De Hersenstichting is ervan overtuigd dat wetenschappelijk onderzoek binnen niet al te lange tijd voor doorbraken gaat zorgen die leiden tot genezing van hersenziekten. De Hersenstichting besteedt extra aandacht aan kinderen met een hersenziekte. Hersenaandoeningen hebben desastreuze gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. De Hersenstichting wil dat deze kinderen kunnen herstellen.

Geef om je hersenen Steun daarom de Hersenstichting. Geef via www.hersenstichting.nl of doneer op IBAN: NL18 INGB 0000 000 860


20

Zicht op • nummer 3 - 2014

Wij hopen u dit jaar graag te ontmoeten als koper of verkoper!

NIEUWERKERK D’heule 35 € 489.000,- k.k.

NIEUWERKERK Dolfijnstraat 6 € 215.000,- k.k.

NIEUWERKERK Erling Steenstraat 1 € 229.500,- k.k.

NIEUWERKERK Esdoornstraat 28 € 195.000,- k.k.

NIEUWERKERK Fazantenlaan 16 € 269.000,- k.k.

NIEUWERKERK Jacobsheul 6 € 465.000,- k.k.

NIEUWERKERK Kerkring 47 € 229.500,- k.k.

NIEUWERKERK Meidoornstraat 4 € 187.500,- k.k.

NIEUWERKERK Merellaan 9 € 319.000,- k.k.

NIEUWERKERK Ooststraat 12 € 399.000,- k.k.

NIEUWERKERK Ribesstraat 11 € 169.000,- k.k.

ZONNEMAIRE Tuinweg 2 € 199.500,- k.k.

OUWERKERK Noorsestraat 26 € 250.000,- k.k.

OUWERKERK Oostweg 2-140 € 149.000,- k.k.

DREISCHOR Beldert 9 € 199.995,- k.k.

DREISCHOR Weststraat 22 € 229.500,- k.k.

ZIERIKZEE Krepelstraat 9 € 169.500,- k.k.

ZIERIKZEE Ravestraat 5 € 139.500,- k.k.

ZIERIKZEE Regenboogstraat 4 € 159.500,- k.k.

OOSTERLAND Dokter Schutterstraat 22 € 184.500,- k.k.

OOSTERLAND Lange Achterweg 40 € 349.000,- k.k.

OOSTERLAND Lage Rampertseweg 16 € 479.000,- k.k.

SCHARENDIJKE Putmeetweg 4 € 295.000,- k.k.

BRUINISSE Steinstraat 29 € 137.500,- k.k.

SIRJANSLAND Sportweg 7 € 237.500,- k.k.

NOORDGOUWE Kloosterweg 17-19 € 315.000,- k.k.

Bij ons bent u aan het juiste adres voor aankoop/verkoop en taxatie van uw woning

Zicht Op Goeree, Schouwen & Tholen - Editie Schouwen-Duiveland & Tholen - 201403  
Zicht Op Goeree, Schouwen & Tholen - Editie Schouwen-Duiveland & Tholen - 201403  

Zicht Op Goeree, Schouwen & Tholen - Editie Schouwen-Duiveland & Tholen - 201403