Page 1

Schouwen-Duiveland & Tholen

Een uitgave van Zicht Op Media

Serie Goeree, Schouwen & Tholen: Goeree Overflakkee | Schouwen-Duivenland & Tholen

Baby & Kids

Special

08

Mooi geschenk: gepersonaliseerde geboortekistjes.

09

De mooiste geboortekaartjes bestel je bij Kranse Printwrx!

13

Jaargang 8 - nr. 5 - 2014

Peuterspeelzaal Speelpret: We hebben pret bij Speelpret!

0 ww11 w. 1 4 fix 6 ab 11 ike 46 .n l

Schildersbedrijf Rob van der Zande Schilderen, dubbelglas en totaal onderhoud via erkend bedrijf. Enschedesestraat 1, 4305 AN OUWERKERK 0111642139 • 0651024734 www.schildersbedrijfvdzande.nl info@schildersbedrijfvdzande.nl

Rolsteiger verhuur Wij kunnen deze ook voor U plaatsen

De sfeermakers met groen! www.tuineninterieurzeeland.nl Campvlietweg 3, 4491 PN Wissenkerke • Tel. 06-212 258 48 info@tuineninterieurzeeland.nl

Verkoop & Verhuur

Verhuur Bouwdrogers Hoogwerker verhuur

Poststraat 18 • Nieuwerkerk • Tel.:0111-643113 www.klimtrex.nl

AFVALLEN AFVAL BEGINT BIJ DE LE LEVER! BERRY BLASTER ondersteunt de reinigende werking van de lever. Dat helpt direct vocht én afvalstoffen te verwijderen en vet af te breken. En dat zie je terug in de spiegel. Te koop bij Etos, Kruidvat, Tuinen. Online? VITAMINS.NL


22

Baby & Kids

Een Zicht Op special

Zicht op • nummer 5 - 2014

Verloskundig centrum CuraVita begeleidt dag en nacht bevallingen, thuis of in een kraamsuite nagalm

uitroep v. vreugde

rooster

7

hemelbrood

kordaat

gesloten

REGIO - Sinds kort is het weer mogelijk op

strooibiljet

hoofddeksel

Goeree-Overflakkee om dag én nacht thuis te bevallen onder de deskundige

mislukking

begeleiding van een verloskundige van

Ierland raamscherm Europees land

verloskundig centrum CuraVita. Met de

plant

herinvoering van 24-uurs thuisbevallingen

bouwland

5

is het dienstenpakket van CuraVita weer

9

meisje

compleet. Zwangeren hebben de keuze om, indien er geen medische noodzaak is,

deel v.e. autopech fiets

zelf te kiezen of ze thuis of in een kraamsuite

epiloog

3

takje

eikschiller

staat in Amerika

behoeftig

numero

achter

vogel

scheepstouw

salarisverhoging

2

wees gegroet

Engels bier

Griekse letter

naschrift

jong dier

Verenigde Staten

Japans bordspel

rangtelwoord

Maar ook bij de toekomstige moeder die

Eén team, één werkwijze

kraamsuites

Heleen de Geus, verloskundige van CuraVita,

CuraVita bevalt, staat veiligheid voorop.

vertelt: “Met de herintroductie van de 24-uurs

Het goed op elkaar ingespeelde team

bevallingen kunnen we nu écht tegemoetkomen

van verloskundigen, verpleegkundigen en

aan alle wensen van de cliënt. Of het nu gaat

gynaecologen staat dag en nacht paraat.

van

verloskundig

centrum

gynaecoloog of een bevalling in ons nieuwe

“In de suites komt alle zorg naar moeder

centrum; alles wordt behandeld door hetzelfde

en kind toe. Zij hoeven dus niet meer te

team.”

verhuizen van de verloskamer naar de kraamafdeling. Vanaf het begin van de

6

familielid

voeg

8

pl. in Gelderland

Veiligheid voor moeder en kind

weeën tot het naar huis gaan, blijven

De veiligheid van moeder en kind staat voorop.

moeder, vader, baby en eventuele andere

Zo beschikt de verloskundige bij een thuisbevalling

kinderen samen”, geeft Lianne de Kam,

over een zuurstofkoffer en diverse medische

afdelingshoofd, aan. “Bovendien zijn de

geneesmiddelen die, eventueel in overleg met

kraamsuites warm en sfeervol ingericht, net

een gynaecoloog, kunnen worden toegediend.

als thuis. We hebben hier al veel positieve

In geval van nood is het medisch team al

reacties op ontvangen.”

ingeseind, op de hoogte gebracht van de status

pausennaam

papegaai cum suis

namelijk

amfibie

4

1

vers

2014-05

land in NoordAmerika

klipgeit

is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar.

om een thuisbevalling, doorverwijzing naar een

onbuigzaam

lijdzaam

Comfortabele kraamsuites in een van de acht prachtige nieuwe

fakkel

insect

willen bevallen. Een verloskundige van CuraVita

Bel en maak kans op 2 van de 18 vrijkaarten voor Duinrell!

en staat paraat om direct adequate hulp te

Meer informatie: telefoon 0187 60 07 92 of

bieden. Pure tijdswinst, en de kracht van het team.

www.verloskundigcentrumcuravita.nl.

COLOFON ‘Zicht Op Goeree, Schouwen & Tholen’ is een uit-

gen of ander nieuws. Heeft uw club, vereni-

gave van Zicht Op Media en verschijnt 11 keer per

ging of organisatie een boeiende activiteit

jaar in twee edities. Deze twee edities hebben een

waarvan onze lezers op de hoogte moeten

gecombineerde oplage van 42.770 exemplaren.

worden gesteld? Schroom dan niet en laat

Verspreidingsgebieden:

schijnt op 23 juni 2014. U kunt uw kopij insturen

Goeree Overflakkee, 19.194 exemplaren

tot 9 juni 2014. Mail uw persbericht of medede-

Schouwen Duiveland / Tholen, 23.576 exempl.

ling, liefst voorzien van één of meer foto’s naar

het ons weten! De eerstvolgende uitgave ver-

uitgeverij@zichtop.nl Zicht Op Media hoofdkantoor: (60 cent per gesprek)

Het doorbellen van de oplossing kost niets meer dan de kosten van een postzegel en het is nog makkelijker ook! Bel en maak kans op 2 van de 18 vrijkaarten voor Duinrell. Wij wensen u veel plezier en zien uw oplossing tegemoet. Succes! (60 cent per gesprek)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Dopheide 8-d, 9202 PB Drachten

Disclaimer

Tel.: 0512-584 100

Zicht Op Media is een handelsnaam van Uitgeverij

info@zichtop.nl, www.zichtop.nl

Leeuwarden B.V. Zicht Op Media kan niet aanspra-

www.facebook.com/zichtopmedia

kelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm

www.twitter.com/zichtop

dan ook toegezonden door derde partijen, en stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van

Vestiging Zwaag:

commerciële uitingen en ingezonden berichten.

De Compagnie 33 B, 1689 AG Zwaag

Zicht Op Media behoudt zich het recht voor om

Tel.: 0512 - 584 100

ingezonden artikelen te weigeren of te bewerken. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen

Accountmanager: Annelies Veldhuizen

of gekopieerd zonder voorafgaande schriftelijke

a.veldhuizen@zichtop.nl • Tel.: 0512 - 584127

toestemming van Zicht Op Media.

Eindredacteur: Ivo Biesterveld i.biesterveld@zichtop.nl

Oplossing PRIJSPUZZEL uitgave 04/2014: APPELBLOESEM

Regio’s van Zicht Op:

Redactie: Inge Kramp

Arnhem-Noord & Centrum, Arnhem-Zuid, De Liemers, Lingewaard, Amersfoort-Noord e.o.,

Vormgeving: Uitgeverij Publicar BV Verspreiding: FRL verspreidingen BV te Leeuwar-

De winnaar van € 20,- is deze maand: Mw. Vlietland, Goedereede-Havenhoofd

worden doorgebeld.

den e.o., Hilversum, Huizen, Laren e.o., Naarden,

den, Heeft u vragen over de folderverspreiding?

Bussum e.o., Goeree Overflakkee, Schouwen-

Ga naar www.frlpost.nl Of bel 058 - 21 54 157

Duiveland & Tholen, Rijswijk, Leidschendam e.o.,

Aan de winnaar wordt een bedrag van € 20,- overgemaakt op het opgegeven bank/gironummer. De oplossing van de nieuwe puzzel kan tot en met 9 juni 2014

Amersfoort-Midden & Zuid, Soest & Baarn, Leus-

Voorburg, Wassenaar & Voorschoten, Naaldwijk Kopij evenementen en activiteiten

e.o., ’s-Gravenzande e.o., Spijkenisse e.o., Voor-

Voor plaatsing in ‘Zicht Op Goeree, Schou-

ne, De Hoeksche Waard, Albrandswaard, Zeist

wen & Tholen’ is onze redactie altijd op zoek naar

interessante

evenementen,

voorstellin-

e.o., De Bilt e.o., De Kromme Rijn, De Utrechtse Heuvelrug, De Betuwe, Tiel e.o.


Baby & Kids

Een Zicht Op special

Zicht op • nummer 5 - 2014

33

Vernieuwing Fysiotherapie Schouwen

BURGH-HAAMSTEDE - Dinsdag 3 juni wordt een belangrijke dag voor fysiotherapeuten Rian

Rian Eggers is al sinds 1975 werkzaam als fy-

Ze zijn als volgt te bereiken:

Eggers en Llewellyn de Jonge. Vanaf dan gaan ze samenwerken onder de naam ‘Fysiotherapie

siotherapeut en heeft ‘Fysiotherapie Schou-

Het telefoonnummer is: 0111-658 589. Via

Schouwen’ en daar hebben ze veel zin in. Ze vinden allebei kwaliteit erg belangrijk (beiden

wen’ opgericht. Ze is algemeen fysiothera-

e-mail: fysios@outlook.com. Adres: Fysiothe-

geregistreerd in het kwaliteitsregister), maar zeker ook klantvriendelijkheid. Ze hebben hiervoor

peut dus u kunt bij haar terecht voor diverse

rapie Schouwen, Noordstraat 47b, 4328 AK,

een goede locatie gevonden. Ze kunnen namelijk in het pand van de podotherapeut Merkx

klachten. Ze heeft daarnaast extra kennis over

Burgh-Haamstede.

terecht. Dit pand ligt naast het VVV-kantoor in Burgh-Haamstede. Het pand is rolstoeltoegankelijk,

sportblessures, hand- en pols- aandoeningen,

er is voldoende parkeergelegenheid en een bushalte op hele korte afstand.

nieuwe knieën en heupen, nordic-walking, zwangerschap en copd. Tevens is ze stagebegeleider voor studenten fysiotherapie.

Llewellyn de Jonge (spreek uit Loewellen) heeft

Ze is ook algemeen fysiotherapeut dus u kunt

acht jaar werkervaring als fysiotherapeut en

met diverse klachten ook bij haar terecht. Daar-

drie jaar als adviseur revalidatiehulpmiddelen.

naast heeft ze extra kennis over vaatlijden, bot-

Iedereen die fysiotherapie nodig heeft, kan

Vanaf 2008 tot begin 2014 heeft ze gewerkt in

ontkalking, artrose, diabetes, reuma, veroude-

zich vanaf nu aanmelden. Natuurlijk ook voor

een andere praktijk op de kop van Schouwen.

ringsprocessen en nieuwe knieën en heupen.

behandelingen aan huis.

Voor uw mooiste 2D, 3D of 4D echo U bent zwanger, u kunt het voelen en misschien aan de buitenkant al zien. Onze praktijk biedt u de unieke mogelijkheid om de ‘wereld van binnen’ mee te beleven. Pretecho U kunt bij ons op eigen initiatief een zwangerschapsecho laten maken. Zo kunt u al voor de geboorte uw kindje uitgebreid bekijken. Tijdens deze echo zullen wij zoveel mogelijk belangrijke en leuke echobeelden laten zien, waarbij alles duidelijk wordt uitgelegd en u rustig uw vragen kunt stellen. De digitale beelden hiervan kunnen wij voor u opnemen zodat u deze ook aan uw familie en vrienden kunt laten zien. Vooral voor de aanstaande vader is dit dé gelegenheid om nog meer bij de zwangerschap betrokken te raken. Wij werken met medisch gediplomeerde, ervaren en bovenal mensgerichte echoscopisten en zijn aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Echoscopisten Nederland (BEN). Wij maken gebruik van de nieuwste echo apparatuur waarmee wij in staat zijn een mooie en kwalitatief goede 2D, 3D of 4D echo voor u te verzorgen. Medische echo's De medische echo's (termijnecho bij ca. 8 weken en de 20-wekenecho) worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Deze echo's dienen uitsluitend medische doeleinden. Een afspraak hiervoor kunt u alleen maken via de Stichting Huisartsenlaboratorium.

Telefonische afspraak: U kunt telefonisch met ons een afspraak maken. Tel.: 06-30376952 Voor verdere informatie en tarieven verwijzen wij u door naar onze website www.echopraktijkzeeland.nl Echopraktijk Zeeland bevindt zich aan: Dreesstraat 2, 4384 DC Vlissingen


4

Klussen & Wonen

Zicht op • nummer 5 - 2014

Zeilmakerij, Naaiatelier en Print “Goeree” “Wij komen zelf naar de mensen toe, om de

“De laatste tijd leveren wij ook veel magneet-

mal te maken van de boot. Elke boot is an-

platen voor op auto’s en busjes. Het is mak-

ders, dus mallen is essentieel hiervoor. Nadat

kelijk van de auto af te halen en ontelbare

we de maten hebben opgenomen, zullen

keren weer erop te zetten”, aldus John, die

we, op afspraak met de klant, het winterzeil

zich bezighoudt met de printzaken. “Door-

gaan fabriceren en leveren. Noodreparaties

dat veel ZZP’ers voor verschillende bedrijven

voeren we ook uit. Kleine ongelukjes tijdens

werken, mogen ze niet altijd hun logo of re-

het varen zijn vaak onvermijdelijk. Neem ook

clame op hun voertuig hebben.

eens een kijkje op de website www.naaiateMet de magneetplaten is dit opgelost. Eraf

lier-goeree.nl.”

halen wanneer het nodig is,” zegt John, die Het printgedeelte van het bedrijf

op dit moment druk is met grote banners

Naast het zeil maken en het repareren van

voor een bedrijf in Oude Tonge.

diverse stoffen, heeft dit bedrijf nu ook iets nieuws. Zij printen namelijk groot formaat. Dat doen ze met een grote nieuwe printer die ook nog eens milieuvriendelijk is. Er wordt geprint op zeil, canvas, papier, sticker en plastic. Al naargelang de wens van de klant. Een OUDE TONGE - De naam van het bedrijf zegt het al; we zijn van vele markten thuis. Of het nu

banner strak gespannen op een aluminium

gaat om de reparatie van een buiskap, dekzeil of sprayhood. Bij dit bedrijf bent u aan het

frame, voor uw bedrijf. Of gewoon een span-

juiste adres. Nu de wintertijd nagenoeg voorbij is, gaan de mensen weer denken aan hun

doek omdat ome Piet 60 jaar is geworden.

zomeractiviteiten. Met name de caravans en boten komen weer uit hun winterstalling. Na een grondige check, komt u erachter dat er toch wel nieuwe kussens nodig waren, of gordijnen. Waar kunt u zo snel terecht? Bij Naaiatelier

worden met een korting van 10%. Op elk pro-

Goeree zijn de mogelijkheden groot. Maar

duct geven wij ook nog eens 5 jaar garantie,

ook voor uw kleine herstelwerkzaamheden

bij normaal gebruik. “We doen deze actie,

bent u hier goed. Ritsen vervangen, broeken

omdat veel mensen er pas achter komen

Het bedrijf is geopend van maandag tot en

korter maken en noem maar op. Ook gaan

wat ze nodig hebben, als ze het echt in ge-

met vrijdag van 09.30 uur tot 17.00 uur. Op

we van de zomer weer met kortingen werken.

bruik willen gaan nemen. Soms gaat dit dan

zaterdag zijn zij er alleen op afspraak. U vindt

ook fout. Het winterzeil is lek, of te oud. Dan is

Zeilmakerij, Naaiatelier en Print Goeree op de

Zo zal vanaf 1 juni tot aan 1 oktober een win-

vanaf juni de gelegenheid om het zeil al te

Stationsweg 4e, 3255 BL, Oude Tonge, tele-

terzeil geheel op maat gemaakt, afgeleverd

laten maken.”

foonnummer 0187-645 432.

WESDIJK HOMESTYLE VERANDA'S & TUINKAMERS

Het adres voor inbouw, onderhoud en reparatie van LPG installaties. Ook kunt u bij ons terecht voor montage van een trekhaak en onderhoud en reparatie van autoairco’s.

Lorentzweg 33A 3208 LJ Spijkenisse info@lpgspijkenisse.nl www.lpgspijkenisse.nl 0181 699550 Het rijden op lpg vermindert de co2 uitstoot met gemiddeld 9%, en het levert een brandstof kosten besparing op van zo’n 45%.

BADKAMERMONTAGE GEORGE VAN DIJKE EN ZOON PROFITEER NU VAN HET 6 % BTW TARIEF OP ARBEIDSKOSTEN 750 m2 showroom & vakkundige montage Burg.Boumanstraat 1 Nieuwerkerk. Tel. 0111-417270

WWW.MOOIERHUIS.NL

✓ ✓

BADKAMER- EN KEUKENMONTAGE SINDS 1983 HOGE KORTING BADKAMER VIA RECHTSTREEKSE LEVERING VAN ONZE GROOTHANDEL

(als u de badkamer elders heeft gekocht plaatsen wij de badkamer ook graag voor u)

✓ ✓

Let op! De BTW is nu 6% op arbeid i.p.v. 21 % Vraag vrijblijvend een prijsopgave:

0186-662123

GRATIS INMETEN EN VRIJBLIJVEND ADVIES BIJ U THUIS WORDT UW KEUKEN GEPLAATST? WIJ REGELEN AL HET LEIDINGWERK VOOR U!

Zie de uitgebreide fotoserie van gerealiseerde projecten op onze website:

www.georgevandijkemontage.nl


5

Zicht op • nummer 5 - 2014

Column Paardentrailer als reclamezuil?? COLUMN - Deze maand maakt Schouwen

gestald, en bij zo’n 20 concoursen en 40 in-

Duiveland zich weer op voor een groot

structielessen per jaar waar zijn stiefdochter met

menevenement te Oosterland waar vier- à

haar paard opdraafde.

vijfduizend mensen gaan genieten. Een prachtevenement om reclame te maken

De inspecteur schrapte de kosten van de paar-

als ondernemer. Maar die kostenaftrek gaat

dentrailer, omdat volgens hem geen sprake

niet zover dat elk object als reclamedrager

was van ondernemingskosten. In de daarop-

ook tot de bedrijfskosten kan worden ger-

volgende procedure was de Rechtbank het

ekend. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft in

daarmee eens. Ook Hof Arnhem-Leeuwarden

een recente uitspraak de kosten van een

weigerde in hoger beroep de kostenaftrek.

paardentrailer als reclamezuil bij een soft-

Chunk’s stelling dat hij de paardentrailer om

warebedrijf als onzakelijke, niet aftrekbare

zakelijke motieven had gekocht om die als

kosten aangemerkt.

reclamezuil te gebruiken, vond het Hof onvoldoende reden voor een kostenaftrek.

John Chunk bezat een softwarebedrijf. John maakte veel reclame voor zijn business, om

De paardentrailer had geen functie binnen de

de verkoop van zijn softwarepakketten en de

onderneming, temeer nu die uitsluitend voor

daarbij horende ondersteunende diensten

privédoeleinden door de stiefdochter werd

te stimuleren. Die reclameteksten voor zijn

gebruikt, en de aankoop was niet in lijn met

bedrijf, met het bedrijfslogo, had hij ook la-

de bedrijfsactiviteiten van de onderneming.

ten aanbrengen op een paardentrailer. Die

Chunk had niet aannemelijk gemaakt dat hij

trailer had hij in 2008 in de zaak gekocht, en

de paardentrailer had gekocht met het oog

de kosten en lasten daarvan voerde hij op als

op de zakelijke belangen van de onderne-

bedrijfskosten. John’s stiefdochter gebruikte

ming. De kosten, lasten en afschrijving van de

die paardentrailer voor haar hobby, de paar-

paardentrailer konden niet als ondernemings-

dendressuur. John om reclame te maken, bij

kosten in aftrek worden gebracht. Neem dus

zijn woning waar de trailer op de oprit stond

altijd het hoofdzakelijke gebruik in overweging.

Rini de Looze schrijft op verzoek van de redactie artikelen op fiscaal en administratief gebied die relevant zijn voor ondernemers en particulieren. Kijkt u voor meer informatie ook op onze website www.loozede.nl. Bogerdweg 33, 4315 CB Dreischor, Telefoon: 0111-406060 info@loozede.nl • www.loozede.nl

Tuin- en Serremeubelen

Dealer Traditional Teak & MG Teak

Hoek- of loungeset Melbourne

Incl. tafel en glasplaat! Van 1.395,- voor 995,- NU

895,-

Grote collectie teak tafels, banken en stoelen!

All Seasons Madras Dining-Set 6-delig, incl. kussens Adviesprijs 1795,- / 1395,-

1150,-

All Seasons Loungeset Panama Granito bank In 3 kleuren leverbaar Recht of curve, Adviesprijs 895,- / 695,1.20 m Van 398,- voor

495,-

Middelburgsestraat 64, 4371 ET Koudekerke • 0118 551 444

WWW.MAATGARANT.NL

298,-

Openingstijden: ma: 10-12 uur ma/za 10-17 uur

1000 M2 TUIN- EN LOUNGEMEUBELEN

Kunstkijk Goeree-Overflakkee GOEREE-OVERFLAKKEE - Tijdens het (Hemel-

verstandelijk beperkte kunstenaars van “Kun-

Workshops

Kortom:

vaart)weekend van 29, 30 en 31 mei en 1

stenMaker.nl” o.l.v Jaap Reedijk, verlenen hun

Voor volwassenen en jeugd worden vrijdag 30

• Men kan Podiumkunst en Beeldende kunst

juni 2014 wordt de KunstKijk gehouden met

medewerking.

mei ook nog een workshop gehouden, waarbij

beleven;

de ouderen zichzelf kunnen portretteren o.l.v.

• jong en oud werken mee aan dit evene-

zoals een molen, de kantine van een camp-

Opening KunstKijk

JoepLuijckx en Mirian Zimmerman geeft de

ment op Goeree-Overflakkee;

ing, een bijzondere locatie in Dirksland. In

Woensdag 28 mei wordt om 15.00 uur bij

jeugd als opdracht een mooie tulp te schil-

• Unieke locaties.

totaal kan men Kunstkijken op 14 locaties,

Hofstede “Lust & Last” de KinderKunstkijk ge-

deren. Opgeven voor de workshop kan via:

met als hoofdlocatie Hofstede “Lust en Last”

opend door burgemeester Ada Grootenboer

info@kunstkijk.com.

in Sommelsdijk.

en wethouder van Cultuur Gerrit de Jong. Hoe

tentoonstellingen op bijzondere locaties,

dat precies gaat gebeuren, blijft nog even

Cultureel ontbijt en bustour

Schoolproject

een verrassing. Diezelfde dag, ’s avonds om

In samenwerking met de cultu-

Ook dit jaar zal weer het Schoolproject worden

19.00 uur, vindt de spectaculaire 1ste hande-

reel werker van Goeree-Overflak-

gehouden, de zogenaamde KinderKunstKijk,

ling plaats van de opening van KunstKijk bij de

kee wordt zaterdag 31 mei wordt

die in het teken staat van 5-jarig jubileum van

Watertoren in Dirksland.

weer een cultureel ontbijt georganiseerd in het Diekhuus in

KunstKijk. Inmiddels hebben zich 14 basisscholen aangemeld voor de KinderKunstkijk.

Om 20.30 uur vindt bij Hofstede “Lust en Last”

Middelharnis. Presentator Hans

In totaal doen er ongeveer 908 basisschool

de 2e handeling van de officiële opening

Lammers vraagt 4 beeldend

leerlingen mee. De leerlingen zijn al enthou-

plaats, met medewerking van leerlingen van

kunstenaars o.a. waarom zij ooit

siast begonnen om de paneeltjes zo mooi

het RGO Middelharnis o.l.v. Sjeanine v/d Waal.

met kunst zijn begonnen, de ins-

mogelijk te versieren. Ook leerlingen uit het

Verder is er onder andere een Kunstbingo met

en-outs, hoe lang of hoe kort zij

Voortgezet Onderwijs op Goeree-Overflakkee,

Kunstprijzen en wordt er een Kunstvideo ver-

bezig zijn met een onderwerp en

van het RGO en Edu Delta, verlenen hun me-

toond.

nog veel meer. Het ontbijt duurt van 09.00-11.00 uur.

dewerking aan de KunstKijk. Het RGO o.a. door middel van zang en muziek en het Edu Delta

Film & Debat

Na het ontbijt kan men een

maakt de hapjes voor de opening van de Kin-

Ook is er elke dag tijdens de KunstKijk een mu-

bustour maken langs verschillen-

derKunstKijk.

zikaal intermezzo. Het filmhuis vertoont don-

de locaties. Jan Both zal vertellen

derdag 29 mei de film “Hollands licht” in het

over bezienswaardigheden en

Groenproject

Diekhuus in Middelharnis. Vrijdag 30 mei wordt

Mirian Zimmerman vertelt alvast

Voor het eerst wordt er gewerkt aan het

er een debat gehouden tussen fotografen en

welke kunstenaar op welke lo-

“Groen”-project

bij

beeldend kunstenaars over kunst en fotogra-

catie te vinden is. Kosten € 7,50

“Goed voor Goed” in Middelharnis. Zes beel-

fie in de kantine van Camping “De Grevelin-

voor het ontbijt en € 10,- voor de

dend kunstenaars van Kunst+ maken hier een

gen”, Havenweg 1, in Nieuwe-Tonge. Ook het

bustour. Een passe-partout kost €

“binnenstebuitenkamer” met banken, stoelen,

publiek wordt uitgenodigd deel te nemen aan

15.-. Opgeven kan via:

tafels enzovoort die gerecycled worden. Vijf

het debat.

info@kunstkijk.com.

(lees

recycle-project)

Meer informatie: www.kunstkijk.com.


Mail naar: info@kitte.nl

6

NU VOCHTMETING TOT 30 CM IN DE MUUR DOOR MIDDEL VAN MICROGOLVEN Zicht op • nummer 5 - 2014

Klussen & Wonen

Wij maken uw dak en muren weer als nieuw!

Tevens dé oplossing bij moeizame verkoop van uw huis Tevens dé oplossing bij moeizame verkoop van uw huis

HC Dakbehandeling: ‘Ervaar de HC Dakbehandeling: ‘Ervaar onvoorstelbare metamorfose!’

de onvoorstelbare metamorfose!’ REGIO - Het begon allemaal met het idee dat Het huizen begon allemaal metonder het het deREGIO daken- van wel heel erg idee dat de daken van huizen wel heel tot mos en korstmossen zaten. De oplossing

er tevens voor dat de pan minder ruw wordt.

zaten. De oplossing tot dan toe: het

Hierdoor krijgt de pan een betere isolerende

vervangen van een compleet dak, uiter-

laag en kunnen korstmossen zich niet meer

aard een zeer kostbare aangelegen-

hechten. Resultaat: uw dak ziet eruit als

heid. HC Dakbehandeling kwam - nu

nieuw!

uiteraard een zeer kostbare aangelegenheid. HC Dakbehandeling kwam - nu alweer 12 jaar geleden - met dé oplossing. Inmiddels behandelt het succesvolle bedrijf elk jaar zo’n 1500 alweer 12 jaar geleden - met dé oplos-

woningen in Nederland, België, Luxemburg en sing. Inmiddels behandelt het succes-

Duitsland. volle bedrijf elk jaar zo’n 1500 woningen Na de behandeling

de bestaande kleur van de pan ditals zorgt hechten. Resultaat: uw dak ziet en eruit nieuw!

erg onder het mos en korstmossen

dan toe: het vervangen van een compleet dak,

Voor de behandeling

Hierdoor krijgt de pan een betere isolerende

van dit is het op kleur spuiten laaghetendak; kunnen korstmossen zich nietvan meer

in Nederland, België, Luxemburg en

Mensen vergeten vaak dat het dak van een huis Duitsland.

Verkocht!

Naast het esthetische aspect zijn er meer voordelen wanneer u uw huis onder handen laat nemen door HC Dakbehandeling. Zo bespaart u bijvoorbeeld 2% tot 6% op energiekosten.

Verkocht!

Naast het esthetische aspect zijn er meer

De medewerkers van HC huis Dakbehandeling vervoordelen wanneer u uw onder handen tellen ons enthousiast dat ze bovendien laat nemen door HC Dakbehandeling. Zo regel-

Holland Tel: +31 113 56 75 82 Mob: +31 650 89 67 96

huis is envergeten ook uit esthetisch Mensen vaak datoogpunt het dak zeer van belangeen

hun te koop staande huis na de behandeling in giekosten.

rijk. Op lange heeft een dak te makenvan met huis één van termijn de belangrijkste onderdelen

een mum van tijd weten te verkopen. Uw inves-

E-mail: info@hc-dakbehandeling.nl

een huis is en ook uit zon esthetisch zeer weersinvloeden, zoals en zure oogpunt regen. Daarbij

De medewerkers vanklant HC Dakbehandeling tering heeft u er als van HC Dakbehande-

belangrijk. langediverse termijn heeft en eenkorstmosdak lijdt het dakOp onder mossen

vertellen ons enthousiast ling dan meteen weer uit. dat ze bovendien

te maken met zon en uw sen. Dit kan opweersinvloeden, termijn leiden tot zoals schade aan

regelmatig een bedankje krijgen van mensen

mossen en korstmossen. Dit kan op termijn

ling een mum van tijd weten te verkopen. HC in Dakbehandeling maakt naast daken ook

De behandelingen die wij verzorgen: • Het dak schoonmaken en impregneren (5 jaar garantie) • Het dak schoonmaken, impregneren en coaten (10 jaar garantie) • Het dak schoonmaken, impregneren, coaten en glazuren (12 jaar garantie) • Het is ook mogelijk om de bestaande kleur van uw dak te wijzigen (keuze uit div. kleuren)

één van de belangrijkste onderdelen van een

zure regen. Daarbij lijdt het dak onder diverse dakpan.

die hun te koop staande huis na de behandeNieuwsgierig?

leiden tot schade aan uw dakpan.

Uw investering heeft u er als klant van HC

Uniek systeem

muren, terrassen en andere objecten brand-

De oplossing zit hem in het systeem van werken

Uniek systeem

van HC Dakbehandeling, de volgende bewerkin-

HC Dakbehandeling maakt naast daken ook

bewerkingen kunnen worden gedaan:

muren, terrassen en andere objecten brand-

gen kunnen worden gedaan: Het schoonmaken van het dak met stoom van 150 graden (zónder

• Reinigen, impregneren en stralen van muren.

w w w. h c - d a k b e h a n d e l i n g . n l

teen weer als nieuw.

werken van HC Dakbehandeling, de volgende

zorgt ervoor dat er geen vocht meer in de pan Het schoonmaken van het dak met stoom

• 10 jaar lang je bestrating onkruidvrij!

schoon. U leest het: uw huis wordt van top tot

Nieuwsgierig?

chemicaliën). Het impregneren van het dak; dit

• Coaten van garagevloeren (keuze uit c.a. 150 kleuren)

Dakbehandeling dan meteen weer uit.

De oplossing zit hem in het systeem van

• Het vernieuwen van daken (inclusief platte daken) • Reinigen van bestratingen

matig een bedankje krijgen bespaart u bijvoorbeeld 2% totvan 6% mensen op ener- die

kan 150 dringen en zorgt ookchemicaliën). voor een goede van graden (zónder Hethech-

ting tussen de van coating dedit pan. Het ervoor uiteindelijke impregneren het en dak; zorgt dat coaten hetmeer dak; in dit de is het opkan kleur spuitenen van er geen van vocht pan dringen

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden die wij u kunnen bieden? Wij komen vrijblijvend

schoon. U leest het: uw huis wordt van top

bij u langs en voorzien u van een gerichte of-

tot teen weer als nieuw. Nieuwsgierig gewor-

ferte. den naar de mogelijkheden die wij u kunnen

bieden? Wij komen vrijblijvend bij u langs en voorzien u van een gerichte offerte. Neem

de bestaande kleurgoede van de pan entussen dit zorgt zorgt ook voor een hechting deer

Neem contact op via: 0113-56 contact op via: 0113-56 75 82. 75 82.

tevens voor datpan. de pan ruw wordt. coating en de Het minder uiteindelijke coaten

Ofkijk kijk op: www.hc-dakbehandeling.nl. Of www.hc-dakbehandeling.nl.

We hebben ook weer een enorm aanbod e-bikes.

Gazelle Freestyler 24’’ Van €389,- Voor €279,-

Gazelle Esprit 3V Van €529,- Voor €399,-

Neem een kijkje op onze website voor het ! complete aanbod

Gazelle Esprit 3V Van €529,- Voor €399,-

Centurion Backfire Van €1199,- Voor €799,-


Baby & Kids

Een Zicht Op special

Zicht op • nummer 5 - 2014

77

Ben je zwanger? Wij verlenen persoonlijke verloskundige zorg

Verloskundigenpraktijk Een nieuw begin belangrijk dat de zwangerschap en bevalling

baringsproces, omgaan met pijn, barings-

veilig verlopen. Daarom grijpt de verloskundige

houdingen en de begeleiding van de verlos-

adequaat in wanneer er sprake is van een (drei-

kundige.

gende) onveilige situatie. Zij is immers gespecialiseerd in het maken van een risicoselectie. Het is belangrijk om als zwangere en partner goed geïnformeerd te zijn over alle keuzes die (aanstaande) ouders moeten maken. De praktijk draagt hier graag aan bij, onder anSOMMELSDIJK - Verloskundigenpraktijk ‘Een

dere door het organiseren van voorlichtings-

nieuw begin’ begeleidt vrouwen en hun

avonden. Deze avonden zijn gratis en natuur-

partners tijdens de zwangerschap, beval-

lijk zijn ook partners van harte welkom!

ling en kraamtijd. Daarnaast verzorgt zij op aanvraag kinderwensconsulten. De praktijk

De praktijk biedt:

Verloskundigenpraktijk ‘Een nieuw begin’ werkt samen met verschillende profes-

wordt gevoerd door Nanda Scherpenissevoor

aanstaande

Badbevalling Veel zwangere vrouwen op Goeree Overflakkee kiezen voor een thuisbevalling. Bij ‘Een nieuw begin’ is dit altijd mogelijk geweest. De verloskundigen hebben dan ook veel ervaring in het begeleiden van thuisbevallingen. Als een zwangere thuis wil bevallen, dan kan zij ervoor kiezen dit in bad te doen. Verloskundigenpraktijk ‘Een nieuw begin’ verhuurt een speciaal bevallingsbad, omdat niet iedere vrouw een (geschikt) bad heeft om in te bevallen. Een badbevalling werkt ontspannend en pijnstillend. Lees hierover meer op de website van de praktijk.

Cornelissen en Liselotte Kweekel. Sinds kort

Voorlichtingsavonden

wordt het team versterkt door verloskundig

ouders

eenduidige richtlijnen en een goede kwa-

vallen in de nieuwe kraamsuites van het

waarneemster Sandra Weststrate-Bestman.

Deze avonden worden aangeboden in sa-

liteit van zorg. Zwangere vrouwen profite-

ziekenhuis. De praktijk is gevestigd aan de

menwerking met kraamcentra, het con-

ren hiervan. De praktijk maakt, samen met

Langeweg in Sommelsdijk. Deze centrale

De verloskundigenpraktijk hecht veel waarde

sultatiebureau, een diëtiste en een fysio-

alle verloskundige praktijken in de regio,

locatie is makkelijk bereikbaar en voorzien

aan persoonlijke begeleiding en laagdrem-

therapeute. De professionals lichten hun

deel uit van de verloskundige kring Voor-

van voldoende gratis parkeergelegenheid

pelig contact met haar cliënten. Het mee-

werkzaamheden toe en geven adviezen die

ne-Putten. Ook werkt zij samen met het

in de directe omgeving. De verloskun-

denken over de wensen en behoeften van de

goed van pas kunnen komen tijdens en na de

Van Weel Bethesda ziekenhuis. Naast de

digen van ‘Een nieuw begin’ hopen nog

cliënt speelt hierbij een belangrijke rol. Het is

zwangerschap.

mogelijkheid om elk moment van de dag

vele jaren verloskundige zorg te kunnen

thuis te bevallen, is het mogelijk om onder

bieden bij de geboorten van nieuwe ei-

begeleiding van ‘Een nieuw begin’ te be-

landbewoners!

de bedoeling dat de zwangere vrouw het vertrouwen in zichzelf (en in haar verloskundige)

Voorlichtingsavonden over borstvoeding

versterkt, zodat angst en spanningen de be-

Deze avonden worden verzorgd door een

valling niet in de weg staan. De verloskundi-

lactatiekundige en zorgen voor een goede

gen van ‘Een nieuw begin’ gaan uit van de

voorbereiding op de borstvoedingsperiode.

kracht van de zwangere vrouw zelf en hechten veel waarde aan het natuurlijke verloop

Voorlichtingsavonden over de bevalling

van de bevalling. Hiernaast is het natuurlijk ook

Deze avonden bieden informatie over het

houten kinderspeelgoed, meubeltjes & decoratie Leuke houten kraamcadeaus, gemonteerd en leuk ingepakt koop je bij Vlinderhout. Groot assortiment, ook voor kleine prijsjes.

sionals in de geboortezorg. Dit zorgt voor

www.verloskundigenpraktijkeennieuwbegin.nl Langeweg 29 3245 KE Sommelsdijk www.facebook.com/eennieuwbegin De verloskundige is 24 uur per dag bereikbaar op 06-23944601.

Kies je welkom bij inschstcadeau rijving!

De beste zorg voor jou en je baby Kraamzorg de Eilanden staat bekend om de persoonlijke zorg en begeleiding, afgestemd op jouw wensen. Ons uitgangspunt: één vaste kraamverzorgende per gezin. Zo bieden we de best mogelijke start voor jou, je baby én je gezin.

Maak een afspraak via email of 0187-481270 en kom kijken bij de showroom aan de langeweg 142 te Middelharnis of bel ons de bestelling door.

www.vlinderhout.nl of www.pinokki-toys.nl • info@vlinderhout

Bel 0181 39 14 40 of meld je aan via www.kraameiland.nl


88

Baby & Kids

Een Zicht Op special

Zicht op • nummer 5 - 2014

Newborn Furniture by Muller:

Mooi geschenk: gepersonaliseerde geboortekistjes SCHERPENISSE - Na een aantal jaar in de

Elke ouder bewaart wel de kostbare herin-

uniek. Aangezien elk kind namelijk ook uniek is.

kinderopvang te hebben gewerkt, ben

neringen van hun kinderen, zoals het eerste

Tevens maken wij naast geboortekistjes ook,

ik in januari 2014 gestart met mijn eigen

pakje, eerste schoentjes, geboortekaarten,

op bestelling, geboorteborden voor in de tuin.

onderneming. In eerste instantie begon ik

enz. Later tijdens de schooljaren rapporten,

met het opknappen van meubels. Aangezien

zwemdiploma’s, eerste schrijfschriftje e.d. De

Voor meer informatie: Neem eens een kijkje

ik zelf ook moeder ben en bijna alles van

kistjes worden in drie verschillende maten ge-

op onze website of neem vrijblijvend contact

mijn twee dochters uit de babytijd heb

maakt. Indien een speciale maat gewenst is,

met ons op.

bewaard, ben ik op het idee gekomen om

is dit ook mogelijk, aangezien de kistjes door

geboortekistjes te maken en te beschilderen.

onszelf worden geproduceerd in onze timmerfabriek www.mullerenmuller.nl.

Wat is er mooier dan alles opbergen op één plek,

Newborn Furniture by Muller naam en de geboortedatum in de kleuren

Maluslaan 10

van het geboortekaartje. Het is ook mogelijk

4694 AB Scherpenisse

namelijk in een gepersonaliseerd geboortekistje.

In een persoonlijk gesprek bespreken we sa-

om het geboortekaartje erop te laten be-

0166-663938 of 06-55820753

Als de kinderen uit huis gaan, heb je een mooi

men hoe het ontwerp wordt. Dit kan zijn een

schilderen. Door het persoonlijke contact,

newbornfurniture@gmail.com

geschenk, dat herinnert aan hun kinderjaren.

beschildering van het deksel alleen met de

dat ik erg belangrijk vind, is elk geboortekistje

newbornfurniture.weebly.com

PRAKTIJK VOOR BRAIN STIMULATING METHOD LUKKIE ZIJLSTRA DREISCHOR - In de BSM praktijk van Lukkie

De hulpvragen zijn zeer divers:

Zijlstra kan iedereen terecht voor een

• Aanstaande moeders met zwangerschaps-

wichts- en uitrijpingsproblemen, PDD nos en ASS.

problemen.

natuurgeneeskundige behandeling op het

• Jongeren met stemmingswisselingen, ge-

• Mensen met afasie, depressies, geheu-

gebied van leer-, ontwikkelings- en gedrags-

• Hoogzwangere moeders die graag op een

problemen. Lukkie heeft jarenlange ervaring

zo natuurlijk mogelijke wijze willen bevallen.

in de behandeling en begeleiding van

• Te vroeg geborenen en kindjes die via de

(jonge) mensen met complexe hulpvragen.

keizersnede zijn geboren, kinderen die zich

Huisartsen,

(kinder)fysiotherapeuten,

overstrekken en/of een voorkeurshouding

De behandelingen worden in het aanvullen-

osteopaten, jeugdhulpverleningsinstanties

van het hoofdje of een asymmetrische

de pakket door de zorgverzekeraar gedeelte-

schedel hebben.

lijk vergoed. De praktijk voor BSM Therapie is

en

leerkrachten

verwijzen

regelmatig

• Kindjes met reflux, buikkrampjes, ernstige

cliënten naar haar door.

genverlies en Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

iedere werkdag geopend en is gevestigd:

groei/ontwikkelingsproblemen. Stoofweg 14, 4315 CA, Dreischor.

Lukkie is voorstander van een zo natuurlijk mo-

van het lichaam. Ze geeft regelmatig lezin-

• Kinderen met concentratieproblemen, faal-

gelijke benadering en samen met de cliënt

gen en cursussen therapeutische babymas-

angst, traumatische ervaringen, taal/spraak

Telefoonnummer 0111-401 450,

zoekt ze naar het zelfherstellend vermogen

sage.

problemen, gedragsproblemen, ADHD.

website: www.lukkiezijlstra.nl.

Mijn kind drinkt regelmatig energiedrankjes. Is dat erg? Energiedrankjes zijn razend populair bij

landse vereniging van kinderartsen en GGD

Risico’s van het gebruik

scholieren,

Nederland.

van energiedrankjes:

maar veroorzaken gezond-

heidsklachten.

Cafeïne is strikt genomen

In 2010 ging de consumptie van het aan-

Wat zijn energiedrankjes?

niet

tal blikjes energiedrank in Nederland richting

Energiedrankjes zijn frisdranken met veel calo-

er treden wel gewen-

honderd miljoen. De verkoop is de afgelopen

rieën, suiker, cafeïne en stoffen zoals taurine en

nings- en onthoudings-

vijf jaar verdubbeld. Artsen trekken aan de

glucurono-lacton. Al deze stoffen hebben een

verschijnselen op die het

bel wegens gezondheidsklachten bij tieners.

oppeppend effect. Voorbeelden zijn Redbull,

voortdurend gebruik er-

Tieners die zich bij huis-, kinder-, of schoolarts

Euroshopper energydrank, Burn, Monster en Bul-

van bevorderen. Verder

melden met hartkloppingen, slaapstoornis-

lit. Een blikje kan wel negen klontjes suiker bevat-

zijn er aanwijzingen dat

sen, druk gedrag en maagklachten stan-

ten. In de meeste blikjes zit ongeveer 80 mg

cafeïnegebruik

daard moeten worden gecontroleerd op het

cafeïne. Dat is evenveel als in een kop koffie en

gevoeliger maakt voor

gebruik van energydrank. Dat stelt de Neder-

ongeveer twee keer zoveel als in een blikje Cola.

alcoholverslaving.

www.cjgoosterschelderegio.nl

verslavend,

maar

iemand Zeker

in combinatie met alcohol is cafeïne voor kin-

sen en een verhoogde bloeddruk. Daarnaast

deren onveilig. Als kinderen cafeïne en alco-

is het slecht voor je gebit omdat het slijtage

hol tegelijk gebruiken, onderschatten ze het

veroorzaakt aan je glazuur.

effect van alcohol. Ze gaan er meer alcohol door drinken.

0113 244 323

Wat is het advies? Het advies is om kinderen onder de 13 jaar

Het slaapgedrag van pubers is vaak sowieso

geen energiedrankjes te laten drinken en

al een probleem, ook omdat ze 's avonds

maximaal één blikje energiedrank per dag

meestal nog computeren. Energiedrank ver-

voor jongeren tussen 13 en 18 jaar. In school-

ergert deze slaapproblemen. En een blikje

kantines hoort dit drankje zeker niet thuis. Er

energiedrank als opkikkertje tijdens de lunch-

zijn zelfs scholen die het gebruik van energie-

pauze op school is ook af te raden. Scholie-

drank helemaal verbieden.

ren drinken het vaak omdat ze denken dat de

voor alle vragen over opvoeden en opgroeien

Oosterschelderegio

concentratie dan toeneemt en vermoeidheid

Meer weten over het gebruik van energie-

wordt onderdrukt. Maar op lange termijn kun-

drankjes door kinderen of heb je andere vra-

nen ze er juist extra moe door worden. Ca-

gen rondom opvoeden en opgroeien? Neem

feïne onderdrukt de eetlust en stimuleert de

dan contact op met het Centrum voor jeugd

stofwisseling. Het gevolg zijn hartritmestoornis-

en gezin.


Baby & Kids

Een Zicht Op special

Zicht op • nummer 5 - 2014

99

De mooiste geboortekaartjes vind je bij Kranse Printwrx in Sommelsdijk SOMMELSDIJK - De geboorte van je kindje is één van de belangrijkste momenten in je leven. Je wil de kaartjes voor de geboorte dan ook op een professionele manier laten verzorgen. Kranse Printwrx uit Sommelsdijk kan je hiermee helpen. Bij geboortekaarten is de keuzemogelijk-

noteer je het nummer en de leverancier.

eigen ontwerp. Denk hierbij bijvoorbeeld

Kranse Printwrx

heid enorm groot. Je kunt kiezen uit de

Als je dit doorgeeft, worden de kaartjes

aan het verwerken van een tekening of

Gerard Walschapstraat 6

standaard,

collectie

voor je besteld. Wil je het kaartje nog in

foto in de kaart. Kranse Printwrx maakt in

3245 MD Sommelsdijk

kaartjes van onze leveranciers. Je kunt de

het echt zien, dan ben je van harte wel-

alle gevallen een digitale drukproef. Je

Telefoon: 0187-764001 / 06-1160 1201

mappen bij ons reserveren en afhalen.

kom aan de Gerard Walschapstraat 6 te

kunt in dit stadium nog wijzigingen laten

www.kranseprintwrx.nl / info@ kranseprintwrx.nl

Het uitzoeken kan uiteraard ook via het

Sommelsdijk.

aanbrengen. Zodra de kleine is geboren,

zeer

uitgebreide,

geef je de definitieve gegevens aan ons

internet. Via onze website www.kranseprintwrx.nl vind je links naar de diverse leveran-

Eigen ontwerp

door en een paar uur later kun je de kaart-

ciers. Zodra je een kaartje hebt uitgezocht,

Je kunt ook kiezen voor een kaartje naar

jes ophalen.

Kraamcentrum DAT SOMMELSDIJK - Per 1 september 2012 hebben

Na inschrijving bij Kraamcentrum DAT is Melinda

winkeltje: www.ditwinkeltje.nl. Ook krijg je van

wij ook op Goeree Overflakkee een kantoor

of Jacqueline jouw contactpersoon. Rond de

de kraamverzorgster een leuk badjasje voor je

van kraamcentrum DAT aan de Langeweg 29

7de maand van je zwangerschap komt Jac-

baby cadeau. Tevens kun je zelf een rompertje

in Sommelsdijk geopend. Het kantoor is open

queline of Melinda bij jou een persoonlijke intake

ontwerpen en deze wordt dan naar je opge-

op maandag, dinsdag en donderdag van

doen. Zodra je bevallen bent, komt één van ons

stuurd.

09.00 tot 16.00 uur. Je kunt er terecht voor het

een felicitatiebezoekje brengen. In augustus

lenen van een po en klossen. Ook kun je er

gaan we werken met een gloednieuw zorgdos-

Het kantoor is gevestigd in hetzelfde pand als

een borstkolf met toebehoren en een weeg-

sier en een bijlage met advies en voorlichting.

verloskundigenpraktijk Een Nieuw Begin van Nanda Scherpenisse en Liselotte Kweekel.

schaal huren. Of loop eens binnen voor een De DAT-auto is een bekende verschijning ge-

Kraamcentrum DAT geeft 24 uur per dag 7 da-

van Kraamcentrum DAT is het één-op-één be-

worden op Goeree Overflakkee. Van Ouddorp

gen in de week kraamzorg door één kraamver-

Anderhalf jaar geleden is Jacqueline Leeuw-

leid, zowel tijdens de zwangerschap als in het

tot Ooltgensplaat is de gele auto met de baby

zorgster. We zijn in Sommelsdijk te bereiken op

angh alleen gestart op het kantoor in Sommels-

kraambed. Voor al je vragen kun je bij ons te-

erop een blikvanger. We hebben diverse leuke

telefoonnummer 0187-477 070. Ons algeme-

dijk. Door de vele inschrijvingen komt Melinda

recht, zowel op het kantoor, telefonisch als per

acties. Zo krijg je bij definitieve inschrijving een

ne telefoonnummer kun je 7 dagen per week

Smeijers het kantoor versterken. De werkwijze

e mail.

bon van € 75,- om te besteden in ons digitale

bellen: 0181-645 100.

praatje en advies. Koffie staat klaar!

Thuisbevalling blijvend populair op de Zuid-Hollandse Eilanden Verloskundige Diane van de Sande ontvangt nieuw zorgdossier van kraamverzorgende Ellen Videler van Kraamzorg DAT.

Diana had gekozen voor een thuisbevalling, een

de eerste weken van de kraamtijd. Het nieuwe

bevallingsassistentie te verlenen. Hierom wordt er

keuze die steeds meer aankomende moeders in

zorgplan van Kraamzorg DAT bestaat nu uit twee

maandelijks aandacht aan training en opleiding

de regio maken. “Wanneer zwangere vrouwen

onderdelen: het advies & voorlichtingsboek en

geschonken zodat de kraamverzorgende een

voor de keuze staan om thuis of in het ziekenhuis

het zorgdossier. Hierdoor vind je alles dat je moet

allround specialist wordt met kennis over de na-

te bevallen, is het altijd prettig om te weten dat

weten voor de geboorte en zorg van een kindje

tuurlijke bevalling, borstvoeding en het bereiden

de thuisbevalling op een zeer professionele en

overzichtelijk bij elkaar.

van kunstvoeding, fysiotherapie, baby reanimatie en natuurlijk de verzorging van de baby & ou-

gedegen wijze plaatsvindt”, zegt Zorgmanager Annelien Boudeling van Kraamcentrum DAT. REGIO - De geboorte van een kindje blijft al-

Annelien Boudeling is inmiddels 17 jaar werkzaam

ders.” Annelien Boudeling spreekt erg passievol

als Zorgmanager van Kraamcentrum DAT. Het

over haar vak. “De geboorte is en blijft altijd een

tijd iets bijzonders. Ook voor diegenen die ber-

Verloskundige Diane van de Sande gaf aan dat

Kraamcentrum heeft de afgelopen jaren conti-

schitterend wonder en het is een voorrecht om

oepsmatig betrokken zijn bij zwangerschap en

het nieuwe zorgplan een verrijking betekende

nue groei in het aantal zorgen én medewerkers

iedere dag weer de beste zorg voor het jonge

bevalling. Zo was het verloskundige Diane van

voor haar als moeder tijdens de kraamtijd. Zij was

doorgemaakt. “De moderne kraamverzorgende

gezin te verlenen.”

de Sande uit Hellevoetsluis die laatst haar pas-

zelf een van de eersten die het nieuwe zorgplan

is een echte vakvrouw geworden met veel ver-

geboren kindje in haar armen mocht sluiten en

van Kraamcentrum DAT in de praktijk kon gebrui-

stand van zaken. Dankzij de toename van thuis-

Voor meer informatie over de thuisbevalling?

zelf de periode van zwangerschap en bevalling

ken. Een zorgplan is een leidraad voor kersverse

bevallingen in de regio, wordt steeds vaker een

Neem contact op met de verloskunige in uw buurt

mocht ervaren.

ouders, kraamverzorgende en verloskundige in

beroep gedaan op de kraamverzorgende om

of kijk op ww.kraamcentrumdat.nl.

Hoveniersbedrijf Kik, ook voor kinderfeestjes OUDE-TONGE - Zijn je kinderen bezige bi-

De kosten van een kinderfeestje zijn € 12,-

jtjes, dan is het misschien een leuk idee

per kind, inclusief pannenkoeken eten. Er

om ze te laten timmeren bij Hoveniers-

worden verschillende spelletjes gedaan,

bedrijf Kik. Er zijn bij Hoveniersbedrijf Kik

de kinderen krijgen ook snoepjes en drin-

verschillende mogelijkheden om te knut-

ken, en er worden eierkoeken versierd of

selen. Van het timmeren van een vogel-

zakjes chips uitgedeeld.

huisje, een kapstok of een pennenbakje/

Hoveniersbedrijf Kik ADVIES • ONTWERP • AANLEG • ONDER HOUD

Hoveniersbedrijf Kik, ook voor Bloemschikken & Kinderfeestjes

plantenbakje in de vorm van een gitaar

Ook voor bloemschikken kunnen geïnte-

Bel Géralda:

tot een dierenfiguur, bijvoorbeeld een

resseerden bij Hoveniersbedrijf Kik terecht.

06 - 40 40 40 39

hond, poes, kikker, lieveheersbeestje, dinosaurus, tijger of een krokodil. Voor de

Lijkt het je een leuk idee en wil je meer

meiden zijn er leuke spiegels te maken

informatie? Kijk dan op de website of bel:

met de vorm van een gezicht. Of voor de stoere meiden: timmeren van een

www.hoveniersbedrijfkik.nl,

vogelhuisje in de vorm van een vlinder.

06-40 40 40 39.

Hoveniersbedrijf Kik Langeweg 8a 3255 LJ Oude-Tonge tel/fax 0187-642563 mobiel 06-12243383 www.hoveniersbedrijfkik.nl


10 10

Baby & Kids

Een Zicht Op special

Zicht op • nummer 5 - 2014

Bekkenfysiotherapie & spatadertherapie tijdens de zwangerschap en Zwangerfit® & Moederfit® bij praktijk fysiotherapie van den berg DIRKSLAND - Bij Praktijk Fysiotherapie van

voorspoedige zwangerschap, bevalling en

den Berg in Dirksland kunt u als zwangere

kraamperiode. Bij eventuele bekken- en/of

terecht

van

bekkenbodemklachten kunnen er adviezen

zwangerschapsgerelateerde klachten zoals

en oefeningen worden gegeven om de

bekkenklachten en spataderen. Daarnaast

klachten te verhelpen of te verminderen. De

biedt de praktijk de cursussen Zwangerfit®

cursus bestaat uit actieve lessen, theorielessen

en Moederfit®.

en een partnerles. Tijdens de actieve lessen

voor

de

behandeling

MOEDERfit

®

Bekkenklachten tijdens de zwangerschap

wordt er gewerkt aan conditie, beweeglijkheid, kracht, coördinatie en ontspanning. Er wordt

bij Fysiotherapie van den Berg - Dirksland

Binnen de praktijk vormen twee geregistreerd

gebruik

gemaakt

van

oefenmaterialen,

manueel

fitnessapparatuur en muziek. Je kunt je

therapeute en twee fysiotherapeuten een

aanmelden voor de cursus Zwangerfit® vanaf

team, dat zich richt op bekkenklachten tijdens

14 weken zwangerschap en starten vanaf 16

de zwangerschap. Tijdens de zwangerschap,

weken zwangerschap.

bekkenfysiotherapeuten,

een

maar ook na de bevalling, reageert uw Moederfit®

lichaam anders dan u gewend bent. U kunt

Moederfit® is een actieve cursus voor (pas)

bijvoorbeeld pijn in de bekkenstreek voelen. De pijn kan uitstralen naar de bovenbenen en

Untitled-3 1

02-10-13 17:02

bevallen moeders, die bijdraagt aan een

gaat vaak samen met pijn in het schaambot

de moeder (door het groter wordende

goed herstel na de bevalling en helpt bij de

en de SI-gewrichten. Bij zwangeren is de

kindje). Spataderen zitten meestal op één

opbouw van de conditie. Er wordt gewerkt

van bijvoorbeeld sport. Vanaf 4-6 weken na

belastbaarheid van het bekken verminderd

of beide benen, maar kunnen ook op de

aan conditie, beweeglijkheid en kracht met

de bevalling kan gestart worden met Moeder-

terwijl de belasting (door het zwanger zijn)

schaamlippen optreden. Het team kan

de nadruk op het herstel van de bekkenstabi-

fit®.

op het bekken groter wordt. Het team kan u

adviezen geven om tot een vermindering van

liteit en bekkenbodemfunctie.

helpen om deze klachten aan te pakken.

de klachten te komen. Daarnaast bestaat

Zowel Zwangerfit® als Moederfit® zijn ontwikkeld

de therapie uit massage en oefentherapie

Er wordt toegewerkt naar het hervatten van

door de Nederlandse Vereniging voor Fysiothe-

Spatadertherapie tijdens de zwangerschap

en indien nodig kunnen elastische kousen

dagelijkse activiteiten en het weer oppakken

rapie bij Bekkenproblematiek (NVFB).

Het team biedt eveneens spatadertherapie

worden aangemeten.

aan. Ongeveer 30 tot 50% van de zwangeren heeft tijdens de zwangerschap last van

Zwangerfit®

spataderen.

door

Zwangerfit® is een actieve cursus voor

hormonale veranderingen, maar ook door

zwangeren. Een vroegtijdige opbouw en

de verhoging van de druk in de buik van

onderhoud van conditie dragen bij aan een

Dit

wordt

veroorzaakt

Kom jij ook bij ons spelen?

www.fysiotherapievandenberg.nl Vroonweg 10, 3247 CG Dirksland Telefoon: 0187-607275 Mail: fysiotherapie@vanweelbethesda.nl Jolijn Kamphuis, Care for Women specialiste Mail: j.kamphuis@careforwomen.nl Tel: 06-53594097 • www.careforwomen.nl

Samen spelen

Samen delen

In een tent op het

De kinderen “delen

plein gaan de kinderen op in hun eigen fantasie.

een woord” door dit in elkaars oor te fluisteren. Ontvangt ieder kind hetzelfde bericht?

Samen ontwikkelen

Samen plezier

Met een boek uit de bibliotheek en een appel als voorbeeld verven de kinderen hun eigen appel.

Samen op stap naar een speeltuin in de omgeving van de buitenschoolse opvang.

Groepsopvang is samen spelen, samen delen, samen ontwikkelen en samen plezier! Groepsopvang in Sommelsdijk, Ouddorp en Goedereede

www.hetspeelhuus.nl


Baby & Kids

8

Een Zicht Op special

11 11

Zicht op • nummer 5 - 2014

RST Zorgverleners

RST

‘Mijn eerste week vergeet ik nooit meer’ REGIO - RST Zorgverleners biedt zorg die bij jou

sief bij alles wat er gebeurt. En we dragen ons

past en is gebaseerd op Bijbelse normen en

steentje bij aan de huishouding. We vinden het

waarden. Onze medewerkers hebben een re-

bijzonder wanneer we je kunnen begeleiden bij

formatorische achtergrond en leveren vanuit

je thuisbevalling. De ondersteuning van onze

een professionele deskundigheid zorg aan

kraamverzorgende

cliënten uit de reformatorische gezindte.

Doordat je in je eigen omgeving bent, lukt het

verloopt

We

professioneel.

dikwijls beter om je te ontspannen, wat gunstig Wij komen bij je thuis en willen je graag een leu-

is voor het verloop van de bevalling. Samen

zijn speciaal opgeleid om je thuis te verzorgen.

ke, gezellige kraamweek bezorgen. Jij mag bij

met de verloskundige maken we er een onver-

Zo kun je je kraamtijd nog zoveel mogelijk in je

ons zeggen hoe je het hebben wilt. We helpen

getelijke ervaring van.

gezin doorbrengen.

vinden het ook belangrijk dat na deze kraam-

Wanneer je een keizersnede gehad hebt, en

Wil je kraamzorg met een gouden randje? Dan

week jouw gezin ingesteld is op de nieuwe situ-

het medisch verantwoord is, kun je bij ons al

ben je bij ons van harte welkom. We zien je

atie. We betrekken in deze week je gezin inten-

heel snel naar huis. Onze kraamverzorgenden

graag terug op onze website!

je vooral bij de verzorging van de baby. Maar we

RST Zorgverleners is landelijk actief. Het werkgebied is ingedeeld in drie regio’s. Elke regio heeft een regiokantoor.

REGIO

Hoofkantoor RST Zorgverleners Burgemeester Kuntzelaan 27a Postbus 154, 3770 AD Barneveld T 0342- 42 23 24 • F 0342- 42 25 50 E info@rstzorg.nl • W www.rstzorg.nl

medew

die bij

Bijbels

achterg

profess

cliënte

Regiokantoor Middelharnis Langeweg 1, 3245 KE Middelharnis T 0187- 48 72 17

Wij kome

Regiokantoor Goes Graaf Adolfstraat 2, 4461 TD Goes T 0113- 39 63 96

helpen je

leuke, ge

bij ons ze

Maar we

Mijn kind eet of drinkt niet goed, wat nu? MIDDELHARNIS - Weer spuugt Sanne al

Onderzoek en behandeling

de aangewezen persoon om u of uw kind

haar eten uit! We zijn radeloos en weten

U kunt bij Logopediepraktijk K. Aalbers terecht

hierbij te helpen.

niet wat we moeten doen! Steeds als we

voor onderzoek en behandeling van uw kind.

stukjes voedsel proberen te geven, begint

Wij zijn gespecialiseerd in onder andere Pre-

ze te kokhalzen. We krijgen niets naar bin-

verbale logopedie. Voordat een behande-

nen op deze manier. Ze is nu 9 maanden

ling start, spreken wij uitvoerig met u over het

Daarnaast hebben wij vestigingen in Oud-

en wil geen vast voedsel eten. We zijn erg

probleem. Wij kijken naar de spierkracht en

dorp, Goedereede, Stellendam, Dirksland,

ongerust en willen alleen maar dat ons

het gevoel in en rond de mond van uw kind.

Oude-Tonge en Ooltgensplaat. Preverbale lo-

kindje genoeg eten binnen krijgt. Wie weet

Daarnaast zal uw kind geobserveerd worden

gopedie vindt meestal plaats aan huis.

raad?

bij het eten en drinken. Op basis van de ver-

Tuin & Interieur Zeeland VIS Voor uw gemak hebben S wij verschillende lo-

caties. Onze hoofdvestiging is in Middelharnis.

Wilt u meer informatie?

kregen informatie wordt met u beslist of de Komt dit u bekend voor? Baby’s en jonge kin-

behandeling gestart wordt. Het doel is dat uw

deren die moeite hebben met drinken, eten

kind beter en voldoende eet en drinkt.

Kijk op www.logopediemiddelharnis.nl of bel pedie kunt u bij ons ook terecht voor adem-,

ons op 0187-483528.

spraak-, taal- en stemproblemen. Denk bij-

van de lepel, kauwen, slikken of overmatig kwijlen… Een preverbaal logopedist kan hulp

Wat kan logopediepraktijk K. Aalbers voor u en

voorbeeld aan slissen of duimzuigen, maar

Ons team van ervaren logopedisten staat

bieden!

uw kind betekenen? Naast Preverbale logo-

ook bij heesheid of moeite met slikken zijn wij

voor u klaar!

WAT I

Ervaart u, bij uw pasgeborene of kind, problemen waar de huisarts of het consultatiebureau niet veel mee kan? Denk dan eens aan Osteopathie.

CREËER

FA S H

Osteopathie is een manuele geneeswijze waarbij wordt gezocht naar de oorzaak van klachten binnen het bewegingssysteem van het kind. Het lichaam is een eenheid van bewegen en functioneren en als dat niet in balans is kunnen er problemen ontstaan, waarbij het lichaam zichzelf niet meer hersteld. Een kind is volop in ontwikkeling en als er in een van deze facetten van de ontwikkeling een probleem optreed heeft dat gevolgen voor de totale ontwikkeling van het kind. De osteopaat onderzoekt met zijn handen naar deze bewegingsverliezen in het bewegingsstelsel, de buik -en borstholte en de schedel. Met zachte correcties tracht de osteopaat de beweeglijkheid te optimaliseren en het zelf-genezend proces in werking te stellen. We gaan er hierbij vanuit dat, als er een goede doorbloeding is en een juiste afstemming van het zenuwstelsel, elk weefsel een optimaal vermogen tot herstel heeft. Huilbaby’s l Onrustige kindjes l Krampjes l Voorkeurshoudingen en/ of afplatting van de schedel l Reflux l ADHD, ADD, gedragsproblemen l Sportblessures l Buikklachten l Rugklachten

GA NAAR Praktijk voor Osteopathie Heemskerk - Blaasse Charbonstraat 11, 3252 AE Goedereede . T: 0655813046 *consumentenadviesprijs: vraag naar de voorwaarden www.osteopathieheemskerk.nl A4 liggend RB MOS dames.indd 1


12 12

Baby & Kids

Een Zicht Op special

Zicht op • nummer 5 - 2014

Ruiterhuis Zierikzee, voor iedere paardenliefhebber wat wils! ZIERIKZEE - Ruiterhuis Zierikzee is inmiddels

leuke kleuren zijn ook gewilde artikelen. Net als

bruintinten maar ook gekke

bijna 3 jaar open en bij veel paardensport

de borstels met mooie designs en natuurlijk aller-

kleuren. Maar ook een leuk

liefhebbers een bekende naam geworden.

lei andere verzorgingsartikelen voor het paard.

cadeautje voor een kind dat jarig is en van paarden

In de afgelopen tijd is steeds duidelijker geworden waar de klanten van Ruiterhuis Zierik-

Plasta Lique is een merk dat hele mooie plas-

houdt kunt u terecht bij het

zee naar op zoek zijn. Een grote groep klant-

trons maakt naar wens van de klant. Voor iedere

Ruiterhuis Zierikzee.

en zijn kinderen met hun ouders die op zoek

wedstrijdruiter/amazone kan de plastron worden

zijn naar een leuke rijbroek voor een normale

aangepast op kleur en design. Dit kan ook met

Met andere woorden voor

prijs, een cap en een laars. Zo zijn de kin-

de op maat gemaakte laarzen van Lipica. De

iedere paardenliefhebber

deren leuk aangekleed en kunnen veilig

klant kan een keuze maken uit veel verschillen-

wat wils.

gaan paardrijden.

de kleuren en precies de laarzen van zijn of haar smaak laten maken.

Ruiterhuis Zierikzee, Verrenieuwstraat 6

De merken die Ruiterhuis Zierikzee voert hebben ieder seizoen weer nieuwe artikelen in nieuwe

Voor de grooms en of ouders die mee gaan zijn

4301 HZ Zierikzee

kleuren in de vorm van rijbroeken, jassen, vesten,

er outdoor laarzen van Zoo; prachtige kwaliteits-

0111-410674

shirts, sokken enzovoorts. Poetskisten in diverse

laarzen in zowel hoog als laag model in mooie

info@ruiterhuiszierikzee.nl

SyRo Fotografie:

de puurheid van een pasgeborene vastgelegd De fotografe komt altijd bij de mensen

Vooral babyfoto’s komen erg mooi uit

thuis en neemt alle tijd om tot een goed

op dit natuurlijke materiaal, dat met zijn

resultaat te komen. Ze gebruikt geen flits,

noestjes en groeven een warme uitstra-

maar alleen natuurlicht voor mooie en

ling geeft aan de plaatjes.

zachte foto’s. Boven alles staan de veiligheid en het welbevinden van het kind.

Sybrecht komt graag bij u thuis voor een ontspannen Newborn fotoshoot, waarin

“Als de baby moe is, een knuffel nodig

ze de tijd neemt om prachtige foto’s te

heeft of gevoed moet worden, is daar

maken van die korte periode waarin uw

altijd tijd voor. De baby is het model en

kindje nog zo klein is.

daarmee het allerbelangrijkste”, aldus Sybrecht. Voor meer informatie:

een

periode vast te leggen met mijn camera.

camera en zo ben je vakfotograaf.

De verwondering die zo’n kleintje oproept

Sybrecht Romkes van SyRo Fotografie

als ‘wij grote mensen’ ernaar kijken; die

studeerde in maart 2013 af aan de

probeer ik te vangen.” Om de foto’s een

fotovakschool en legt zich sindsdien toe

bijzonder effect mee te geven, kan de

op het fotograferen van pasgeboren

fotografe gebruikmaken van accessoires

baby’s. Newborn fotografie is een uit

als kleedjes, mutsjes, rieten mandjes of

Amerika overgewaaide trend die de

kistjes.

HELLEVOETSLUIS

-

Zo

koop

je

SyRo Fotografie biedt tevens de moge-

www.syrofotografie.nl

lijkheid om de foto’s op hout te printen.

of bel: 06-23275882

allerkleinsten vastlegt in al hun puurheid Sybrecht fotografeert de pasgeborenen

en klein-zijn.

tussen de 5e en de 12e dag. Ze zijn echt Sybrecht: “Dat hele kleine is er zo snel

net uit de buik, slapen nog veel en zijn

vanaf. Ik vind het erg bijzonder om juist die

heel makkelijk in mooie poses te leggen.

Geen Lief fiets? Wij hebben daarnaast ruim 100 kinderfietsen uit voorraad leverbaar.

Meer informatie: www.breemantweewielers.nl BREEMAN TWEEWIELERS - OUDE TONGE - BOEZEMWEG 19 - 0187-641324


Baby & Kids

Een Zicht Op special

Zicht op • nummer 5 - 2014

13 13

We hebben pret bij “Speelpret” BURGH-HAAMSTEDE - Peuterspeelzaal “Speel-

de eerste stapjes richting basisschool gezet.

pret” is een kleinschalige peuteropvang in

Dit alles gaat heel spelenderwijs en zonder

Burgh-Haamstede. Ik ben Germaine Gili-

druk.

jamse-Schmidt en ik ben al 30 jaar werkzaam in de kinderopvang. Na een aantal

De ochtenden kennen ook vaste onderde-

jaren wilde ik mijn visie realiseren door mijn

len zoals: voorlezen, zingen, samen drinken

eigen peuterspeelzaal te starten. Dit doe ik

en fruit eten. Juist op deze momenten zijn

door de peuter de gelegenheid te bieden

de peuters zich bewust van de peuter naast

zich te ontwikkelen in een beschermde om-

zich en de peuterpietenpraatjes zijn “geboren”. Het is als leidster prachtig om dit te zien

geving die uitdaagt tot spelen met leeftijdsgenootjes.

tact met de ouders ook direct iets wat voor

gebeuren en de belangstelling voor elkaar

beide partijen als heel prettig wordt ervaren.

is intens, puur en behulpzaam. Ook het bui-

De groepen zijn elke speelmorgen anders van

Dit is vaak de eerste maal dat je je als ouder

tenspelen of een bijzondere activiteit mag

Psz Speelpret

samenstelling omdat de ouder zelf mag kie-

bewust bent van het feit dat je peuter heel

niet vergeten worden. Mocht je benieuwd

Noordstraat 30

zen hoe vaak de peuter komt spelen. Door-

gericht ergens gaat spelen, met als doel

zijn hoe een ochtend Speelpret is, kom ge-

4328 AL Burgh-Haamstede

dat ik houdster en leidster ben, is het con-

zich te ontwikkelen. Dan worden voorzichtig

woon langs of bel.

Telefoon: 0111-651 316

De Kikkersprong OOSTERLAND - Sinds januari 2011 is Kinderfysio-

plas- en/of ontlastingsproblemen. De kinderbek-

het aanleren van de massagetechniek ook oefe-

therapie De Kikkersprong gevestigd binnen de

ken-fysiotherapeut is opgeleid om het kind op

ningen en informatie over de ontwikkeling van uw

bestaande fysio- en manuele therapiepraktijk

speelse wijze te leren voelen waar de bekkenbo-

baby in het eerste jaar.

te Oosterland. Er worden kinderen van zuige-

demspieren zich bevinden en hoe het kind daar-

ling tot jong volwassene behandeld, met een

over controle kan krijgen. Ook bij bedplassen zal

Hebt u vragen of wilt u een afspraak maken,

grote diversiteit aan klachten zoals voorkeurs-

de kinderbekken-fysiotherapeut samen met het

neem gerust contact op. Een verwijzing is niet

houding bij baby’s, schrijfproblemen of mo-

kind werken aan een goede bekkenbodemfunc-

meer nodig.

torische achterstand.

tie voordat er gewerkt kan worden aan het op tijd wakker worden. De behandeling vindt doorgaans

De Kikkersprong

Marieke van den Bosch heeft zich gespecialiseerd

in de praktijk plaats. Als het nodig is, kan ook aan

naar Burgh-Haamstede, wat naast Oosterland de

Markt 1

in het behandelen van kinderen met prikkelver-

huis behandeld worden. Niet alleen in Oosterland,

tweede locatie wordt. Hier kunt u niet alleen voor

4307 AN Oosterland

werkingsproblemen,

sensorische

maar op heel Schouwen-Duiveland. Kinderen tot

kinderen terecht maar ook als volwassene voor

integratietherapie en ook in kinderbekkenfysio-

2 jaar worden meestal aan huis behandeld om-

ontspanningsmassage.

therapie. Kinderbekkenfysiotherapie is het specia-

dat thuis een vertrouwde omgeving voor hen is.

zogenaamd,

lisme binnen de fysiotherapie, waarbij een kinder-

Sleedoornlaan 3 4328 KZ Burgh-Haamstede

Een cursus babymassage wordt ook met regel-

fysiotherapeut of bekkenfysiotherapeut zich heeft

Tweede locatie

maat gegeven. Even tijd voor jullie samen. Deze

Telefoon 06-18267219

gespecialiseerd in behandeling van kinderen met

In juli maakt de praktijk een ‘sprong’ van Zierikzee

cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten en geeft naast

Website: www.kikkersprongfysio.nl

VAKANTIE IS... Betaalbare baby, kinder en jonge damesmode vind u bij Claudia's Kinderboetiek in het gezellige vestingstadje Tholen. Wij verkopen vanaf maatje 40/44 tot en met dames maat L.

De merken die we verkopen zijn: Vingino | Le chic | LCEE | Twinlife | Quapi | LT-01 | Rumble Not so bad | Tuuf's GRATIS ADVERTENTIE

...HET ONMOGELIJKE MOGELIJK MAKEN

VAKANTIE IS WIELEWAAL Stichting Wielewaal zoekt vrijwilligers om kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking een onvergetelijke vakantietijd te bezorgen. Maak jij het mogelijk? www.wielewaal.nl/ vrijwilligers

Onze openingstijden zijn: Maandag gesloten Dinsdag tot en met vrijdag van 10-12 13.30-17.00 Zaterdag 10 - 16.00 Claudia's Kinderboetiek | Eendrachtsweg 6, 4691 EK Tholen Tel. 0166-610913

www.claudiaskinderboetiek.nl


14 14

Baby & Kids

Een Zicht Op special

Zicht op • nummer 5 - 2014

Nieuw bij Deltapark Neeltje Jans! De Aquasplash beekje, bedien sluisjes en blijf op de been op de muziekmakende wiebelstenen. Je kunt ook water wegpompen door de tredmolen te gebruiken of door aan een echte, ouderwetse vijzel te draaien. Dit alles met gewoon heel

Kom naar Attractiepark Duinrell in Wassenaar voor een onvergetelijke dag vol familieplezier

zuiver zout Oosterscheldewater. En ben je een echte durfal, roetsj dan eens van de 12 meter hoge en 60 meter lange waterglijbaan! En er is nog veel meer te doen! Maak

een

indrukwekkende

wandeling

door de Stormvloedkering en ontdek het onderwaterleven in het grootste Aquarium van Zeeland en sta oog in oog met tropische haaien in het nieuwe Bluereef aquarium. VROUWENPOLDER - Roetsjen en glijden,

Verkoeling vindt u tijdens de rondvaart over

lachen, gieren, brullen stortdouches en

nationaal park Oosterschelde. Een bezoek is

watervallen: Beleef het allemaal in de

pas compleet als u ook de zeehonden en

nieuwste attractie bij Deltapark Neeltje Jans

zeeleeuwenshows hebt gezien.

Vanaf nu geopend! De 6 meter hoge Aquasplash heeft 8 glijbanen, waterspuiten,

katrollen…

en

een

groot

plonsbad van 30 cm diep. Terwijl papa en

Tegen inlevering van deze kortingsbon bij de kassa van Duinrell krijgt u € 5,00 korting p.p. op de entreeprijs van Attractiepark Duinrell! • De korting is geldig t/m 26 oktober 2014 • Uitgezonderd zijn 27 en 28 september 2014 • Maximaal vier personen per kortingsbon • Niet geldig in combinatie met andere acties/kortingen/e-tickets • Niet inwisselbaar voor contanten • Zie voor openingstijden en veiligheidsregels www.duinrell.nl

mama lekker op hun ligbed genieten van de Zeeuwse zon met uitzicht op de Oosterschelde vermaken de kinderen zich in het waterpark. Naast de gloednieuwe Aquasplash kunnen de kinderen volop genieten in de aangrenzende waterspeelplaats.

4354 RB VROUWENPOLDER Het waterpark van Neeltje Jans is de leukste

Tel. 0111-655655

waterspeelplek die je ooit bezocht! Maak

info@neeltjejans.nl

je eigen waterval, verleg de loop van een

www.neeltjejans.nl

Wanneer gaat u naar een orthoptist? De orthoptist onderzoekt en behandelt klachten of problemen op het gebied van: Afwijkingen bij kinderen, scheelzien, lui oog, dubbelzien, oogbewegingsstoornissen, specifieke hoofdpijn en leesklachten. De orthoptist is gespecialiseerd in de oogmetingen bij kinderen, met name gericht op de samenwerking tussen de ogen. De samenwerking kan echter op alle leeftijden en door verschillende oorzaken verstoord worden. Vroegtijdig opsporen is van groot belang. Een orthoptist onderzoekt de oogstand, de samenwerking tussen de ogen en de ontwikkeling van het zien. Als er afwijkingen worden geconstateerd, stelt de orthoptist, indien mogelijk, een behandeling in.

Brilcentrum Keuvelaar Zandpad 56 Middelharnis T 0187-483437 www.brilcentrumkeuvelaar.nl

Eiland Neeltje Jans, Faelweg 5

Wilt u ook een deskundig onderzoek? Maak een afspraak of loop eens binnen op vrijdag middag of avond.

Jacoline Kieviet de Geus


Baby & Kids

Een Zicht Op special

Zicht op • nummer 5 - 2014

15 15

Uw kind in therapie? MIDDELHARNIS - Zit uw kind niet lekker in zijn/haar

renarts en alleen moeder was daarbij. De hond

niet mag eten en over welke vitamines er nu nodig

vel of zijn er andere gedragsproblemen, dan is

was voor hem nog steeds de schakel tussen vader

zijn. Natuurlijk is elk lichaam en elke zwangerschap

het goed om uw kind te laten helpen zodat ze

en moeder. Via een proces hebben we afscheid

anders en daarom is er een uitgebalanceerd voe-

daarna weer onbezorgd kind kunnen zijn.

genomen van de hond en de verbindingen tus-

dingsplan nodig dat speciaal voor u is gemaakt.

sen vader en moeder doorgeknipt. Dit was zo’n

Het beste zou zijn als u voor uw zwangerschap al

Kinderen reageren heel snel op bepaalde vormen

opluchting voor deze jongen dat hij na deze sessie

advies vraagt zodat uw lichaam in topvorm is om

van therapie en het is meestal niet nodig om ze

vrolijker werd en na een paar weken zelfs nieuwe

uw zwangerschap goed te kunnen doorstaan. Ik

vaker dan 2x te zien om ze goed te kunnen hel-

vriendjes had.

nodig u uit om een afspraak te maken zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken.

pen. Ik werk met kinderen vanaf 6 jaar en ik kom bij u aan huis zodat uw kind zich veilig en op zijn

Zo gemakkelijk kan het zijn; met één bezoek was

gemak kan voelen.

het “probleem” opgelost, terwijl het anders zijn tijd

Marjan van Kouteren - Voedingsdeskundige en

op de basisschool had kunnen verpesten.

traumatherapeut • De GezondheidsExpert

vraagt me haar zoon te helpen. In de therapeuti-

Dieklaan 21 - Middelharnis

Praktijkvoorbeeld

sche sessie, die op een speelse manier gaat, kom

Ik zal u een praktijkvoorbeeld geven: Een jongen

ik erachter dat niet de scheiding van zijn ouders,

Zwanger? Wat kan ik nu wel en niet eten…

van 8 jaar is na de scheiding van zijn ouders erg stil

maar de dood van zijn hond hem erg dwars zit.

Als u zwanger bent, komt er heel veel op u af op

geworden en wordt gepest op school. De moeder

De hond is na de scheiding overleden bij de die-

voedingsgebied. Twijfels over wat u nu juist wel en

website: www.degezondheidsexpert.nl

Telefoon: 06-33104391,

Zorgboerderij Geusje’s Stee NIEUWE TONGE - De zorgboerderij bestaat

avond gebracht en wor-

de boerderij verricht worden. Dit kan o.a. knutselen,

kijkje komen nemen op de boerderij. De kinderen

sinds 2010. Inmiddels bieden we verschillende

den zondagavond weer

cadeautjes maken voor in de Geusje’s Hut en de

kunnen spelen en knuffelen met de dieren.

soorten zorg. U kunt denken aan:

opgehaald. Een daginde-

dieren verzorgen zijn. De werkdruk ligt bij de dag-

ling bij het logeren ziet er

besteding laagdrempelig.

Eten voor alleenstaande: 1 keer per maand verzorgt de zorgboerderij een

Dagopvang:

hetzelfde uit als boven-

De dagopvang staat in teken van met elkaar

staande. De maaltijd wordt

Soos:

maaltijd voor alleenstaande. Zij kunnen zich aan-

activiteiten doen en gezelligheid. De activiteiten

met elkaar genuttigd. ’s

1 keer in de 5 weken organiseert de zorgboerderij

melden om aan deze maaltijd deel te nemen. De

kunnen bestaan uit dieren verzorgen, knutselen,

Avonds staat in het teken

een soosavond voor 18+ cliënten. Gezelligheid

dagbesteding zal de maaltijd bereiden en daar-

buiten spelen, bowlen, film kijken enz. Op de dag-

van tv kijken of met elkaar

staat hierbij centraal. Per avond is er een thema

na zullen we deze met elkaar nuttigen.

opvang komen (thuiswonende) cliënten in de leef-

een spelletje doen.

of activiteit die van tevoren gepland staat. Dit kan o.a. zijn: bingo, karaoke en spelletjes.

tijd van 5 tot 35 jaar.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.zorgboerderijgeusjesstee.nl.

Dagbesteding: Logeren:

De dagbesteding is voornamelijk voor de ouderen

Peuterochtenden:

Het logeren is in de weekenden en de vakanties.

(vanaf 18 jaar). Het doel van de dagbesteding is

Op woensdag, donderdagochtend en vrijdag

Korteweegje 52, 3244 AL Nieuwe Tonge

De cliënten worden in een weekend op vrijdag-

dat er met elkaar lichte activiteiten op en rondom

de hele dag kunnen ouders met hun peuters een

06 - 474 821 44

Kortdurend zorgverlof: goed doorspreken met je werkgever ZORG - Wat doe je als je een drukke baan

der controle. Ik wist dat het weer een keertje

Als het nodig is, kun je meerdere ma-

hebt en je zoontje moet plotseling naar het

fout zou kunnen gaan. Je houdt er rekening

len per jaar kortdurend zorgverlof op-

ziekenhuis? Als ouder denk je dan niet na.

mee dat je weer hals over kop naar het zieken-

nemen. Per jaar mag het niet langer

De zorg gaat voor; het werk moet maar

huis moet gaan en dat je minstens een nacht

zijn dan tweemaal het aantal uren

even wachten. Dat kan gelukkig ook. In

en een dag bij Pim moet blijven. Dat is ook

dat je in de week werkt. Je werkge-

Nederland hebben we goede regelingen

een paar keer gebeurd.”

ver betaalt minstens 70% van je loon door tijdens het zorgverlof.

voor kortdurend zorgverlof. Samenwerking “Als arbeidsjuriste wist ik zelf dat je recht hebt op Enkele weken na de geboorte van Sacha’s

kortdurend zorgverlof als je voor je kind moet

Aan kortdurend zorgverlof zijn wel en-

zoontje Pim werd geconstateerd dat hij ‘iets’ in

zorgen. Toch blijft het belangrijk dat je het van

kele regels verbonden.

zijn hartje heeft. “Soms slaat zijn hartje op hol.

tevoren goed doorspreekt met je werkgever.

Op

Dan gaat het zo snel bewegen dat er geen

Wederzijds begrip is hartstikke belangrijk. Dat

www.rijksoverheid.nl/onder werpen/

zuurstof meer wordt rondgepompt. “Toen ik

geeft je ook een rustiger gevoel als je plotse-

verlof-en-vakantie zijn ze allemaal te

weer aan het werk ging, was het allemaal on-

ling gebruik moet maken van het verlof.”

lezen.

Een Super Opkikkerdag vol leuke belevenissen voor Noa (3) uit Nieuwerkerk! Even vergeten dat je ziek bent en geni-

medewerk(st)ers van het ziekenhuis waar

eten van een dag vol ontspanning en

Noa onder behandeling is, vinden dat zij

plezier. Noa en de rest van haar familie

én de rest van haar gezin wel een ‘Opkik-

uit Nieuwerkerk staat aankomende zater-

ker’ kunnen gebruiken. Op basis van een

dag een Super Opkikkerdag te wachten!

leuk en persoonlijk gesprek met het gezin

Ruim 55 gezinnen zullen deze dag in het

weet Stichting Opkikker precies wat hun

zonnetje gezet worden in een tot Opkik-

interesses en hobby’s zijn. Aan de hand

kerland omgetoverd Center Parcs de Ee-

hiervan zijn er bijzondere verrassingsactivi-

mhof in Zeewolde, waar zij activiteiten

teiten vastgesteld voor het hele gezin!

een helikopter en gezellig bowlen met het

werkingsverband met 80 ziekenhuizen,

hele gezin.

waaronder alle academische, zal Stichting

Opkikkerdag is een welkome afleiding

Het gezin zal de volgende activiteiten

Stichting Opkikker organiseert dit jaar 10

Opkikker in 2014 naar verwachting meer

in het dagelijks bestaan vol met doorlo-

beleven: meerijden in een stoere sport-

Super Opkikkerdagen op Center Parcs de

dan 2000 gezinnen ‘Opkikkeren’.

pende ziekenhuisbezoeken, spanningen

wagen, genieten van de show van Harry

Eemhof voor gezinnen met een langdurig

en onzekerheden.

Harrewar, een professionele fotoshoot, een

ziek kind. Tijdens deze dag beleeft het hele

Voor meer informatie over Stichting Opkik-

boef vangen met de politie, meerijden op

gezin een dag vol plezier! Ondersteund

ker kunt u een kijkje nemen op

een stoere trike, een gave rondvlucht in

door onze vele vrijwilligers en een samen-

www.opkikker.nl

zullen beleven die zij leuk vinden. Zo’n

De

pedagogisch

en

maatschappelijk


16

Zicht op • nummer 5 - 2014

Klussen & Wonen

De Kunstschouw verbindt hedendaagse kunst met Zeeuwse cultuur SCHOUWEN-DUIVELAND - Van 14 t/m 22 juni

De Kunstschouw prikkelt graag ieders nieuws-

wordt op westelijk Schouwen-Duiveland de

gierigheid met vragen en uitroeptekens over:

grootste hedendaagse kunst- en cultuurroute

een interventie met twee vliegtuigen, kunnen

gehouden langs 12 dorpen in Zeeland. De

kunst en voetbal wel samengaan, uw auto

Kunstschouw verbindt hedendaagse kunst

heeft een ziel, het maken van een kleurschil-

met Zeeuwse cultuur. Cultuur die verbonden

derij, kunst op een boterham, een naakte

is met het landschap waar de zee nooit

waarheid, kleding als versiering en anti-esthe-

ver vandaan is. Er wordt kunst van 200 kun-

tiek is ook esthetiek.

stenaars getoond bij Zeeuwen aan huis, in kerken, ringdorpen, boerenschuren; in polder

De officiële opening van de Kunstschouw

en bos , zelfs op het strand. Er zijn speciale

2014 vindt met muzikale omlijsting en vernis-

kunstprojecten op typisch Zeeuwse locaties

sage plaats op vrijdag 13 juni vanaf 19.30

die normaal niet open staan voor publiek.

uur vanuit de kerk van Burgh. Openingstijden:

Ook worden er tal van omringende activitei-

dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur en

Kunstschouw magazine, verkrijgbaar vanaf

meest actuele nieuws.

ten georganiseerd zoals kunstperformances,

tijdens specifieke avondopeningstijden. Uitge-

heden! Op verzoek toe ter sturen (info@kunst-

Zie ook:

muziek, workshops, film en toneel.

breidere informatie is te vinden in het fullcolour

schouw.nl). Op www.kunstschouw.nl treft u het

www.kunstschouw.nl.

Elektrisch fietsen met uw eigen vertrouwde fiets 18 jaar repareren van fietsen heeft hij voldoende

het vrijloopmechanisme, zonder enige weerstand

is

kennis en ervaring om fietsen vakkundig om te

fietsen. Veiligheid staat voorop en dankzij de

zodat u de accu

bouwen naar elektrisch.

bijgeleverde

kunt

remgrepen

met

ingebouwde

uitneembaar opladen

motoronderbrekers stopt de motor direct met

waar u maar wilt.

Peter wilt u graag informeren over de e-bike kit die

ondersteunen zodra u de rem in knijpt. Dit verkort

De

het mogelijk maakt met uw eigen fiets elektrisch te

uw remweg en zorgt ervoor dat de motor niet

actieradius is 65

gaan rijden. Het maken van een elektrische fiets

onnodig energie verkwanselt.

kilometer.

niets is minder waar. Een elektrische fiets is niets

De accu die wordt ingebouwd, is voorzien van de

Heeft u een kwalitatief goede fiets of interesse

anders dan een alledaagse fiets voorzien van een

nieuwste technologie, een 36 Volt li-ion accu. Het

in de e-bike kit? Kom gerust langs in de Hem

ZIERIKZEE - Bakker Tweewielers is een eenman-

hulpmotor en een accu. De werking is bijzonder

voordeel van deze nieuwste accutechnologie is

voor een folder of een testrondje op een

szaak, gevestigd in de Hem in Zierikzee, waar

simpel. Wanneer u begint te trappen zal de

dat de energiedichtheid hoog is. Hierdoor is de

reeds omgebouwde fiets. De werkplaats is ook

reeds drie jaar succesvol fietsen worden gerepa-

ingebouwde e-bike kit starten met ondersteunen.

accu compacter en lichter van gewicht. Door

telefonisch te bereiken op 06-502 800 63 of per

reerd en onderhouden. Eigenaar Peter vindt dat

U bepaalt zelf hoeveel trapondersteuning u wilt,

deze gewichtsbesparing zal uw fiets minder zwaar

mail op bakkertweewielers@hotmail.com.

snelle service, kwaliteit en klantvriendelijkheid

tot 25 kilometer per uur. Als u geen gebruik wilt

en onstabiel aanvoelen tijdens het fietsen. De accu

Kijk voor meer informatie op

voorop moeten staan in zijn werkplaats. Met ruim

maken van de trapondersteuning kunt u ook, door

wordt in een nieuwe bagagedrager geplaatst en

www.bakker-tweewielers.nl

gemiddelde

klinkt voor de meeste mensen als ingewikkeld, maar

Vanaf 1 januari zijn wij aangesloten bij de Huyskweker-groep. Wat dat betekent gaan wij u laten zien!

Voor stuc-, spack- en sierpleisterwerk Gespecialiseerd in buitengevels en plafonds Slechts 6% BTW voor panden ouder dan 2 jaar!

Doornickstraat 4 • 4698 CV Oud-Vossemeer • 06-53210131 (Leo) • 06-53922965 (Koos) info@stukadoorlheeren.nl • www.stukadoorlheeren.nl

verbouw rbedrijf Renovatie aan- en me tim erk erk uw Nie o elc Wi ,degelijk en betaalbaar werk. d Wielco levert ambachtelijk , goe

Kwekerij Stouten

Vernieuwd! Hemelvaartsdag en 2e Pinsterdag zijn wij geopend van 13.00-16.00 uur.

U kunt bij Wielco terecht voor: - aan en verbouw - onderhoud en renovatie - complete badkamers - deuren, ramen en kozijnen - dakkapellen en dakramen

al meer dan 35 jaar ervaring website: www.wielco-nieuwerkerk.nl • Tel: 0111-643295 email: info@wielco-nieuwerkerk.nl • fax: 0111-644740 Ooststraat 8 4306AC Nieuwerkerk

an huis uit K w e ke r s v

Tot ziens bij Huyskweker Stouten Oudendijk 1A, Oosterland

info@huyskweker-stouten.nl telefoon: 0111-482939


Artrose is de meest voorkomende chronische gewrichtsziekte. Hierbij verslechtert het kraakbeen in de gewrichten. Ongeveer Zicht op • nummer 5 - 2014 1,1 miljoen mensen in ons land hebben artrose

Wat doen we dit jaar met onze vakantie? U kunt genieten van ongerepte natuur en wonderschone plassen zoals het Braassemermeer,

Artrose gaat vaak g nische) pijn. Uit een - de Nationale Pijn pijn.nl) - onder 1 aan allerlei soorte dat de meesten e

17

HUUR EEN MOTORJACHT

Te huu

Westeinder, Loosdrechtse en de Nieuwkoopse Plassen. U kunt varen over de Vecht, Hollandse IJssel, Amstel en diverse andere rivieren die u naar prachtige historische steden brengen zoals

Vaarles / instructies inbegrepen, ook zonder ervaring of vaarbewijs.

Amsterdam, Gouda, Utrecht, Haarlem, Delft en Den Haag brengen. U vaart door het cen-

Gratis overdek omgevi

trum van deze steden, waar u kunt aanleggen en overnachten.

REGIO - Zoveel van ons land dat we nog niet

Vanuit Woubrugge is er een ruime keus aan

gezien hebben. Heeft u Nederland al vanaf

vaarroutes. Ook als u nooit gevaren heeft! Voor

het water te bekeken? U komt volledig tot

afvaart krijgt u goede instructies en vaarles. U

Voor meer informatie:

rust middenin het grootste water- en natu-

heeft geen vaarbewijs nodig voor onze motor-

0172-51 81 13 - info@laanyacht.nl

urgebied, het ’Groene Hart’ van Nederland.

jachten (8 tot 15 meter)!

www.laanyacht.nl.

0172 51 81 13 • Groene Hart www.laanyacht.nl JACHT- EN SCHEEPSWERF, HAVEN EN JACHTVERHUUR

Ook voor werkzaamheden aan uw eigen boot; reparaties, schilderwerk, inbouwen boegschroeven etc.

WONE

Wie heeft het beste idee om zorg voor mensen met Alzheimer te verbeteren? Inschrijving gestart, beste inzending beloond met MSDCARE Award Award. Bij de prijs hoort een geldbedrag van 10.000 euro om het idee in praktijk te brengen. Iedereen kan tot 1 juli 2014 ideeën aanmelden via de website www.msdcareaward.nl.

Farmaceutisch bedrijf MSD heeft de inschrijving geopend voor de MSDCARE Award 2014. Deze prijs is gericht op het beste idee om de zorg van mensen met Alzheimer te verbeteren. De organisatie of particulier - bijvoorbeeld een mantelzorger, patiënt of familielid - die het beste idee of project aandraagt ontvangt de MSDCARE

MSD is ervan overtuigd dat juist zorgorganisaties en particulieren die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met Alzheimer volop ideeën hebben om die zorg te verbeteren, maar die ideeën vinden niet altijd de weg naar de praktijk. Belangrijk criterium is dat zoveel mogelijk ouderen er baat bij kunnen hebben: eenvoudig, praktisch toepasbaar, snel te implementeren, vernieuwend en breed inzetbaar in de samenleving. Vorig jaar was mantelzorger Ger van Eekelen de winnaar met de ‘EHBO Box’, de Eerste Hulp Bij Onthouden. Hierin

kunnen belangrijke gegevens worden geordend en snel teruggevonden. In 2012 won Stichting WEK uit Groningen met een aanpak om pesten in verzorgingshuizen bespreekbaar te maken aan de hand van theatervoorstellingen. Winnaar Ook dit jaar hoopt de jury op vernieuwende inzendingen die bijdragen aan de zorg en het welzijn van mensen met Alzheimer. Insturen van een idee of project kan tot 1 juli via de website (www.msdcareaward.nl). Daarna zal een deskundige jury alle inzendingen beoordelen. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens een internationaal congres in Rotterdam op 18 september 2014. Het geldbedrag is bedoeld om het winnende idee in de praktijk uit te voeren.

Bloemenzee in Preekhilpolder

BEGELEIDING OP MAA

Maar ook ideeën of projecten die nét niet winnen, krijgen een zetje naar de praktijk. Na de uitreiking zal MSD een oproep

doen aan mensen die willen samenwerken, adviseren of sponsoren om zich te melden.

Verhalen over legendarische spelers, mythen en het WK 2014

Sambavoetbal: Beleef de Braziliaanse voetbalcultuur!

VILLA HOOGHE HEIDE BIED

WK VOETBAL - In Brazilië is voetbal dé na-

Win een exemplaar bij Zicht Op UITEENLOPENDE DIENSTVERLE

tionale passie. Het is een onlosmakelijk

‘Zicht Op’ magDAG drieVERSE exemplaren weggeven! ELKE MAALTIJDEN UIT EIGEN KE

onderdeel van de Braziliaanse cultuur. Een

Kans maken? Stuur een mail met n.a.w.-geEEN WELLNESS-CENTER VOOR FYSIOTHER

wereldkampioenschap in Brazilië moet

gevens naar: i.biesterveld@zichtop.nl onder

dan ook wel een groot feest zijn! In ‘Sam-

vermelding van ‘Sambavoetbal’. GEZELLIGE ALGEMENE RUI

bavoetbal’ laat Alex Bellos zien hoe Brazilië

INDIVIDUELE EN GEZAMENLIJKE ACTIVITE

het voetbal heeft veranderd en hoe het

Sambavoetbal - Beleef de Braziliaanse voet-

voetbal Brazilië heeft gevormd. ‘Samba-

balcultuur, auteur: Alex Bellos, 360 pagina’s

voetbal’ is deze maand verschenen bij Ko-

(met fotokatern), € 14,99 | 9789043916943,

smos Uitgevers.

€ 9,99 | 9789043916950 (e-book).

WWW.VILLAHO2GHEHEIDE.NL

het verhaal achter de grote spelers als Pelé, Sócrates, Garrincha, Romário en Ronaldo, de beroemde elftallen en de belangrijkste historische wedstrijden. Ook laat hij de beDe natuurgids neemt u ook mee naar de ste-

volking aan het woord en bezoekt de vele

ilpolder bij Ouddorp op zijn mooist. De di-

nen onderaan de Oudelandse Zeedijk. Daar

voetbalveldjes en ziet daar ook het samba-

jken leggen een bloemenkrans rond de pol-

groeien korstmossen in grillige patronen.

voetbal in de arme sloppenwijken. De diepgaande passie voor voetbal in Brazilië weet

der en ze bieden een prachtig uitzicht met vele soorten vogels in het decor. Ontdek het

Zo dicht bij de kust en aan de rand van het

zelf en ga ‘s avonds (met een gids) op pad

Grevelingenmeer heeft u vanaf de dijken uit-

om te genieten van de bloemenpracht en

stekend zicht op het rijke vogelleven in de om-

Sambavoetbal is een geüpdatete en ge-

vergezichten.

geving.

heel herziene uitgave van ‘Futebol, Brazilië

Bellos in zijn boek invoelbaar te maken.

met hart en ziel’ (2004). de Volkskrant over De Preekhilpolder is een kleinschalig en ge-

Aanmelden

Futebol: Geweldig. In één woord: ge-wé-

varieerd natuurgebied van het Zuid-Hollands

Laat u betoveren door de bloemenpracht en

ldig. In wat meer woorden: een boek over

Landschap. Op de eeuwenoude dijken en

vergezichten en meld u aan voor de excursie.

voetbal zoals boeken over voetbal door de

ook op de voedselarme graslanden steekt

Voor meer informatie, tips, andere activiteiten

Schepper zijn bedoeld. De sport als formida-

hier en daar een orchidee uit de grond. In de

en inschrijven gaat u naar

bele kapstok om een beeld te schetsen van een fantastisch land, dat niet op een betere

bloemenkrans vindt u margrieten, havikskruiden en kleurige bloeiende grassen.

www.zhl.nl/natuuragenda.

manier is te doorgronden. Leve Bellos!

ZORG OP

Kijk voor meer informatie op

Met veel oog voor detail vertelt Alex Bellos

OUDDORP - In de maand mei is de Preekh-

EN BEWE

Lezersactie Zicht Op geeft drie exemplaren weg!


18

Zicht op • nummer 5 - 2014

Klussen & Wonen

Timmer- en bouwbedrijf MECO al 30 jaar het bedrijf voor al uw werkzaamheden aan en in het huis! REGIO - In 1984 is Timmer- en Bouwbedrijf MECO

ook inbraakwerend en gemakkelijk in onderhoud.

wordt bekeken met daarbij aandacht voor de stijl

opgericht door Cor Otte en Wim Meerdink. Het

Kunstof kozijnen kunnen geleverd worden in veel

van de woning en de bouwkundige mogelijkhe-

bedrijf is van alle markten thuis. Denk hierbij aan

verschillende kleuren en uitvoeringen.

den. Waar het mogelijk is kan de dakkapel in 1 dag geplaatst worden.

aanbouw, verbouw, interieur/ meubelwerken, houtskeltebouw, onderhoud en renoveren van

Ventilatieroosters

woningen, bedrijfsgebouwen enz...

Vaak worden venitilatieroosters vergeten bij het plaatsen van kozijnen. Ventilatieroosters zorgen

Zit u na te denken over het plaatsen van een

voor een frisse toevoer van lucht, waardoor de

nieuwe dakkapel? Of moeten de kozijnen worden

kans op schimmels en allergieën verkleind worden.

vervangen? Bij MECO kunt u terecht voor grote en

worden en daarnaast kunnen de kozijnen in alle

Dakkapellen

kleine opdrachten. In feite is alles mogelijk.

gewenste kleuren geverfd worden.

Een dakkapel laten plaatsen verhoogt de waarde

Houten kozijnen

Kunststof kozijnen

zijn er veel mogelijkheden. Daarom is advies op

De levensduur van uw kozijnen is niet oneindig.

Kunstof kozijnen is een duurzaam product. De

maat onmisbaar. Timmer- en Bouwbedrijf MECO

Houten kozijnen hebben als voordeel dat repara-

voordelen van kunstof kozijnen zijn o.a. dat ze sterk

kijkt samen met u naar de naar de wensen. Welke

ties en onderhoud gemakkelijk gedaan kunnen

zijn door middel van een stalen kern en daardoor

vorm, welke kleur, welk materiaal en het formaat

van uw huis. Voor het plaatsen van een dakkapel

WAT IS VERTICALE DRAINAGE? RENESSE - Wat is verticale drainage? Dat

rooi of horizontaal graafwerk. Alles blijft geheel

is drainage aanbrengen in de grond, niet

intact.

horizontaal maar verticaal. Wateroverlast in

met verslag en voorstel. MaatBestek groenadvies Renesse Tel. 0111 463260 - 0622833688 E-mail: maatbestek@zeelandnet.nl

mail voor een■vrijblijvende kozijnen ramen ■offerte! deuren ■ trappen

interieurbetimmeringen ■ aanbouw

nieuwbouw ■ houtskeletbouw Tel. 0111 415 386 of 0111 643 225 dakkapellen mail@bouwbedrijfmeco.nl

Mantelmeeuwstraat 1

MaatBestek groenadvies

aanbrengen drainage zonder rooiwerk.

Ookverbouw voor alle andere bouwwerkzaamheden, bel of ■ onderhoud ■ renovatie

4301 drainslang WT Zierikzee een omwikkelde ingebracht. Voor

Telefoon: 0111-415386 b.g.g. Telefoon: 0111-643225 methodes ontwikkeld, voor bijvoorbeeld vastgeFax: 0111-415525 reden paden,mail@bouwbedrijfmeco.nl of tuinen met veel bestrating. e-mail:

specifieke gevallen zijn er nog diverse andere

tuinen, campings, op bungalowparken etc.

De methode bestaat uit het doorboren van de

De methode voor het sneller laten afvloeien van

is in een natte of in een regenperiode een

harde lagen tot op een diepte van het aanwe-

overtollig oppervlaktewater wordt al geruime tijd

veelvoorkomend gegeven c.q. probleem.

zige grondwaterpeil. Van tevoren worden door

op grotere schaal toegepast, maar is door Maat-

Het probleem van een slechte ontwatering is

middel van een gratis proefboring de storing-

Bestek verder ontwikkeld en geperfectioneerd

meestal een harde onderlaag of een zware

slagen vastgesteld en de diepte van het grond-

en geschikt gemaakt voor velerlei doeleinden.

aanwezige kleilaag. De oplossing is het aan-

water gepeild. Aan de hand van de verkregen

Inmiddels zijn er al zeer veel tuinen en andere

brengen van een verticale drainage, die het

gegevens wordt een plan van uitvoering opge-

objecten voorzien van een verticale drainage,

overtollige oppervlaktewater veel sneller naar

steld voor het aanbrengen van de benodigde

waarmee het overtollige oppervlaktewater snel-

onderen, naar het grondwater, kan afvoeren.

verticale drainages.

ler naar onderen afgevoerd kan worden.

Dit soort drainage kan aangebracht worden in

De uitvoering vindt plaats met behulp van een

Vraag inlichtingen en of documentatie: e-mail

privétuinen, bij bedrijven, in de groenvoorzie-

handmotorboor, waarmee geboord wordt tot op

maatbestek@zeelandnet.nl,

ning, op speelterreinen enz. zonder ingrijpende

de diepte van het grondwaterpeil. Daarna wordt

of bel 0111-463 260.

Timmerman Natuursteen is van oudsher hét adres voor grafmonumenten. Wist u dat wij nu ook zeer voordelig keukenbladen in natuursteen en composietsteen kunnen leveren? s van oudsher

n oudsher numenten. enten. Door het verlaagde B.T.W. tarief (6% op

loonkosten) is het plaatsen van uw keukenblad voordelig momenteel nog voordeliger! delig

teen n en Uiteraard kunt u bij ons ook terecht voor veren? eren?

alle voorkomende bouwzaken in natuursteen.

eftarief plaatsen sen van van teelvoordeliger! nog voordeliger! nog

ook terecht terecht voor voor wzaken in natuursteen. n natuursteen.

TIMMERMAN NATUURSTEEN B.V. Vierbannenstraat 1 4306 BH Nieuwerkerk telefoon: 0111-641798 www.timmerman-natuursteen.nl


Zicht op • nummer 5 - 2014

Klussen & Wonen

19

162 Zeeuwse sociale initiatieven ontvangen € 477.009,- van het Oranje Fonds SCHOUWEN-DUIVELAND - Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en campagnes. Daarmee brengt het Fonds mensen samen en zorgt het voor meer betrokkenheid in ons Koninkrijk. Het Fonds heeft afgelopen week de jaarcijfers van 2013 bekendgemaakt. In dat jaar besteedde het € 28,7 miljoen aan de doelstelling. In Zeeland ontvingen 162 sociale initiatieven een totaalbedrag van €477.009,-voor hun plannen. Met Koningin Máxima bracht het Fonds twee bezoeken aan maatschappelijke organisaties uit de provincie. Verder kwamen drie finalisten van de Oranje Fonds Kroonappels uit Zeeland. Kledingbank Schouwen-Duiveland Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven van maatschappelijk organisaties in alle uithoeken van de provincie. Zo stelde het € 3.000,- beschikbaar voor Beweegpad Griffioen voor de © Oranje Fonds – Bart Homburg.

verbouwing van een buurtpad met verschillende beweegmogelijkheden in Middelburg. En Hoeve Klaverwijk in Arnemuiden realiseer-

“Het was voor het Oranje Fonds een bijzonder

voor ons Fonds belangrijk om juist lokale orga-

mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam

de met €10.000,- van het Oranje Fonds een

jaar, ons beschermpaar werd Koning en Ko-

nisaties verder te helpen. Niet alleen met geld,

zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten

volkstuincomplex een speelplek voor kinderen,

ningin. Ook na de troonswisseling bezochten

maar ook met kennis en campagnes als NL-

voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a.

educatie voor scholen en een pluktuin. Ook

wij met hen prachtige initiatieven die wij steu-

doet, NLgeeft en Burendag.”

gesteund door de Nationale Postcode Loterij,

kon Kledingbank Schouwen-Duiveland opstar-

nen. In Zeeland waren we samen bij Stichting

ten met een bijdrage van € 5.000,-.

Droom in Vlissingen en Stichting Manteling

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in

De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Nederland en het Caribische deel van het Ko-

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima

Zeeuwse initiatieven kennen in onze zoektocht

ninkrijk. Het afgelopen jaar steunde het met €

zijn al sinds de oprichting het beschermpaar

Oranje Fonds, vertelt over een bewogen 2013.

naar de Oranje Fonds Kroonappels. Het blijft

28,7 miljoen initiatieven die ervoor zorgen dat

van het Oranje Fonds.

ex Boe tr k a nu ko m rt e in t g!

in Middelburg. Verder leerden we prachtige Ronald van der Giessen, directeur van het

Bungalowpark Simpelveld

Stoom afblazen in Simpelveld Bungalowpark Simpelveld is de perfecte basis om te genieten van de Limburgse natuur of een dagje cultuur op te gaan snuiven in Maastricht, Aken of Luik.

Ontvang tegen inlevering van deze advertentie onze extra lezerskorting!* *informeer naar ons aanbod en de voorwaarden bij onze receptie

Bungalowpark Simpelveld Kruinweg 1 6369 TZ Simpelveld • NL T +31 (0)45-544 12 42 F +31 (0)45-544 01 25 info@bungalowparksimpelveld.nl www.bungalowparksimpelveld.nl

- Jan de Jonge -

Puur genieten!

1979 - 2014 | Reeds 35 jaar bewezen gastvrijheid met de zachte G

Te huur: 6 persoons-bungalows/ gelijkvloers, tevens mindervalide bungalows Gratis toegang tot gemeentelijk buiten- en overdekt zwembad, diverse restaurants in de omgeving. Goed viswater en prima fiets- en wandelmogelijkheden Vraag vrijblijvend folders: Telefoon 0541-352393

Steiger & Ladderspecialist

Verhuur en verkoop van rolsteigers en tevens keuren wij klimmaterialen en elektrisch gereedschap.

RUIK

TIJD

B VA ES ZO N T E OV NE M ER DE US : RL EU AN M D

DE

De Steiger & Ladderspecialist staat altijd klaar om al uw vragen te beantwoorden. Mail of bel en wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Lange Achterweg 20, 4307 AE Oosterland 06 - 52 23 73 60 info@steigerladderspecialist.be www.steiger-ladderspecialist.nl


20

Zicht op • nummer 5 - 2014

Deltapark Neeltje Jans introduceert speciaal

KINDERTARIEF! Ben je tussen de 4 -11 jaar, dan koop je vanaf nu je entreekaart tegen speciaal kindertarief! Je ontvangt nu zelfs extra korting tegen inlevering van de kortingsbon! Kijk op www.neeltjejans.nl voor meer informatie.

ROOFVOGELS!

Bezoek de roofvogelshows tijdens de vakanties!

AQUA SPLASH NIEUW!

50 KORTING

€ 5,

PER PERSOON

€ 10, jaar: van € 16,- voor 50 entreeprijs voor 4 -11 n € 22,- voor € 16, va r: jaa 4 -6 12 or vo entreeprijs 50 ,+ van € 19, voor € 14 entreeprijs voor 65 : 50

e en bij inlevering van dez rs van ‘Zicht Op’ en alle per en son per Korting geldt voor leze 4 x. s. Ma van Deltapark Neeltje Jan 2014. kortingsbon bij de kassa Actie geldig t/m 31-08en. ting kor of ies act ere and m. i.c. t nie en bon

www.neeltjejans.nl

Dagelijks geopend van 10.00 - 17.00 uur

Zicht Op Goeree, Schouwen & Tholen - Editie Schouwen-Duiveland & Tholen - 201405  

Zicht Op Goeree, Schouwen & Tholen - Editie Schouwen-Duiveland & Tholen - 201405

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you