Page 1

Rijswijk, Leidschendam e.o., Voorburg, Wassenaar &

t-Oost, Spijkenisse e.o., Voorne, De Hoeksche Waard,

Een

mme Rijn, De Utrechtse Heuvelrug

ière

s

ook:

> Huizen, Laren e.o. Naarden, Bussum e.o.

or nl Dé g vo an, en re! g. llin lin av er e ta al ar ail lm rs st c tr n A ee uw op n i lm .a ot ge w w bo wa w • uw

n

Zicht Op Media

Hilversum

Regio’s van Zicht Op: Arnhem-Noord & Centrum, Arnhem-Zuid, De Liemers, De Lingewaard, Amersfoort-Noord e.o., Amersfoort-Midden & Zuid, Soest & Baarn, Leusden e.o., De Betuwe, Tiel e.o., Vijfheerenlanden, Gorinchem e.o., Hilversum, Huizen, Laren e.o., Naarden, Bussum e.o., Goeree Overfl akkee, Schouwen-Duiveland & Tholen, Rijswijk, Leidschendam e.o., Voorburg, Wassenaar & Voorschoten, Het Westland, Delft-West, Delft-Oost, Spijkenisse e.o., Voorne, De Hoeksche Waard, Albrandswaard, Zeist e.o., De Bilt e.o., De Kromme Rijn, De Utrechtse Heuvelrug

57 vo 20 29 -5 36 l:0 Te

m

uitgave van

Zicht Op ‘t Gooi

03

Tandprothetische Praktijk Waars

05

Raja Yoga

te l

.0

08 Kinderboekenweek 2013: ‘Klaar voor de start!’ GOOI - De 59ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van woensdag 2 t/m zondag 13 oktober met als motto ‘Klaar voor de start!’ Het thema van de Kinderboekenweek is sport & spel en staat in het teken van boeken over bewegen, over winnen en verliezen en over talent en training. Ook in onze regio zijneen er leuke activiteiten. Zo komt op zaterdag 5 oktober de wereldberoemde muis Geronimo Stilton langs bij Meubels met Bruna Huizen om met de kinderen op de foto te gaan. En op 11 oktober, 16.00 uur, komt Simone Arts voorlezen uit haat meidenboek ‘Sterren’.

verhaal

Gr at is

w w 63 ww a 09 .bo a 25 og rd • i -m eb nf ak o@ el ep bo aar a og dij lin -m .n g! ak l el aa rd ij. nl

-4

Vloerisolatie voor de warmste vloer en de grootste energiebesparing

11

33

Jaargang 27 - nr. 8 - 2013

sum, Huizen, Laren e.o., Naarden, Bussum e.o., Goeree

Jaargang 27 - nr. 7 - 2013

um, Arnhem-Zuid, De Liemers, De Lingewaard,

& Zuid, Soest & Baarn, Leusden e.o., De Betuwe, Tiel

03

Spier Tandprothetiek

04

Vleespaleis Krijnen

05

AVBodycontouring

11

Meubels met een verhaal

Meer info over evenementen in ’t Gooi: www.kinderboekenweek.nl.

DE Allergietherapeut rekent definitief af met allergieën! o.a. hooikoorts, stralingsallergie, voedingsallergieën, en uitingen zoals jeuk, migraine, ADHD, darmklachten, eczeem, slapeloosheid, hoesten, medicijnen, vage klachten of chronische vermoeidheid (Aanvullende zorgverzekering vergoedt onder acupunctuur)

TONZON Vloerisolatie Zie pagina 16

DE Allergietherapeut • Maaike Galama - Ceintuurbaan 39A - 1271 BG Huizen www.deallergietherapeut.net - tel. 06-55704576 - info@deallergietherapeut.net Geopend: woensdag 09.00 –21.00 uur en zaterdag 09.00 – 17.00 uur


2 4

Zicht Zichtop op••nummer nummer78--2013 2013

Zicht op • nummer 7 - 2013

5

DE Allergietherapeut rekent definitief af met allergieën HUIZEN - Migraine, darmklachten, astma, hooikoorts, voedselintolerantie, slapeloos-

Huisstofmijtallergie, katten, vogels, maar allergie kàn

d tijdens

heid, eczeem, chronische vermoeidheid. Het kunnen klachten zijn die op allergie dui-

ook de boosdoener zijn als iemand al lange tijd kampt

e, kan

den. Dat betekent niet dat je er maar ‘mee moet leren leven’, maar dat je er vanaf kunt

met vage klachten zoals jeuk, kramp, hoesten, misse-

ten

komen. Er bestaat namelijk een effectieve, pijnloze methode die denitief afrekent met

lijkheid, diarree of constipatie, waarvoor een diagnose

bijeen-

allergieën: BBA gebaseerd op NAET-therapie, in 1983 ontwikkeld door de arts en acu-

niet te vinden is.

e te krij-

puncturist Devi S. Nambudripad.

De allergietherapeut zoekt, door middel van testen, welke stof de voornaamste veroorzaker van de aller-

len. Uit

eun en

eren en

king van niet

Er is

an met

eurte-

ling van

k moge-

nze

end tot

ikbaar

uur).

q.nl

DE Allergietherapeut rekent definitief af met allergieën! o.a. hooikoorts, stralingsallergie, voedingsallergieën, en uitingen zoals jeuk, migraine, ADHD, darmklachten, eczeem, slapeloosheid, hoesten, vage klachten of chronische vermoeidheid (Aanvullende zorgverzekering vergoedt onder acupunctuur) DE Allergietherapeut • Maaike Galama - Ceintuurbaan 39A - 1271 BG Huizen www.deallergietherapeut.net - tel. 06-55704576 - info@deallergietherapeut.net Geopend: woensdag 09.00 –21.00 uur en zaterdag 09.00 – 17.00 uur

De afdeling vasculaire geneeskunde van het AMC is voor onderzoek naar de behandeling van overgewicht op zoek naar: blanke mannen tussen de 21 en 69 jaar oud met overgewicht (Body Mass Index >30 kg/m²), zonder gebruik van glucose- of cholesterolverlagende medicatie.

gische reactie is. Vervolgens wordt deze in contact stimuleert de allergietherapeut met haar hand de

DE Allergietherapeut

rugmeridiaan en deblokkeert zo het ‘op slot gescho-

Maaike Galama

ten’ systeem. Gedurende 25 uur moet de cliënt het

Ceintuurbaan 39A, 1271 BG Huizen

Depressie is goed te behandelen

www.deallergietherapeut.net allergeen vermijden. Daarna is het lichaam zodanig inbent Website: Beleeft u al langere tijd geen plezier meer, u moe, heeft u weinig energie, slaapt u slecht Telefoonnummer 06-557 045 76Het zijn klachten die balans dat het de ‘boosdoener’ verdraagt. of juist heel veel, kunt uprobleemloos zich moeilijk concentreren en bent u gespannen? Behandeling therapie BBA/NAET kan tot mogelijkvolgens wijzendeop een depressie.

(Aanvullende zorgverzekering vergoedt onder

verbluffende resultaten leiden.

acupunctuur)

Depressie is één van de meest voorkomende psychiatri-

dan eerst met uw huisarts. Met een verwijsbrief van de

sche ziektebeelden. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer

huisarts kunt u zich zelf telefonisch aanmelden bij PsyQ

één op de vijf Nederlanders ooit ermee te maken krijgt.

Hilversum via telefoonnummer (035) 6259100 of via de

Ongeveer 10% van de bevolking heeft last van een vorm

website www.psyq.nl.

Gezonder, slanker en strakker in 1 behandeling?! van depressie.

Meer informatie over depressie en de behandelvormen

Een winterdepressie is een depressie die jaarlijks

bij PsyQ Hilversum kunt u vinden op www.psyq.nl.

terugkeert als de dagen korter worden. Mensen met een

U bent voor deze zorg verzekerd via uw zorgverzekeraar,

winterdepressie slapen in de wintermaanden vaak uren

excl. uw eigen risico.

REGIO - Zit je al tijden niet lekker in je vel, wil je af van die lastige pondjes en

In dit onderzoek zullen we bekijken wat de invloed is van het veranderen van de darmflora op het gewicht en de gevoeligheid voor insuline. Dit zal gebeuren door een oplossing met darmbacteriën (verkregen van gezonde, slanke vrijwilligers) direct in de darmen in te brengen. Uw reiskosten worden vergoed en bij volledige deelname ontvangt u een onkostenvergoeding. Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Neem dan contact op met drs. R.S. Kootte, arts-onderzoeker Tel: 020-5662377; e-mail: r.s.kootte@amc.uva.nl

skomen van identificatie met de nt, waar dus ook het denken bij hoort. hting of realisatie. Men beheerst de trumenten volledig en is gereed voor Iedereen die werkelijk wil, kan de e drie lichamen oplossen en soms t wordt en een voller en rijker leven

oga ’t Gooi, Kruislaan 20 in Bussum er aanstaande voor de 24ste keer cursus op de maandagochtend een driejarige vervolgopleiding ntwikkeling voort te zetten. Als u n adres doorgeeft aan Jan Th. van Milatz (035-6948674) ontvangt u per plete folder en de gegevens over de

langer, hebben meer trek in koolhydraatrijk voedsel en zachte en verantwoorde wijze? Ontgiften hebben de neiging te trekken. Een winterdeof detoxen is zich eenterug krachtige methode om

PsyQ Hilversum (GGZ) biedt specialistische behandel-

pressie is vaak goed te voorkomen een kortdurende je lichaam te ontdoen vanmet belastende

programma’s voor ADHD, angststoornissen, depressie,

behandeling metachterblijven lichttherapie, stoffen die in je lichaam.

eetstoornissen & obesitas, persoonlijkheidsproble-

Deze stoffen worden gezien als veroorvan eenstemmen breed scala aandoeBijzaker PsyQ Hilversum we uwvan behandeling af op

matiek, traumagerelateerde klachten en somatiek &

Zicht op • nummer 7 - 2013

psyche.

uwningen. klachten, de ernst van uw depressie en eventuele

Psychotrauma bijkomende problemen. We kiezen uiteraard voor de

Detoxen/detoxbehandelingen worden steeds meer meest werkzame en bewezen effectieve behandeling. Cursus ‘Vroeger en Verder’

REGIO - Wanneer u ingrijpende

gezien als dedat enige manier om echt iets te doen aan gebeurtenissen of traumatische ervaAls iemand onveilig heeft gevoeld tijdens Als u denkt u lijdt aanzich een depressie, bespreekt u dit dat in zijn of haar verdere leven klachten ECZEEM, CELLULITE, VALE en SLAPPE HUID,

vaak diep in op uw dagelijks leven.

COLOFON

Klachten kunnen zich op veel manieren

opleveren. Deze groepscursus van 20 bijeen-

CONSTIPATIE, een algeheel gevoel van LUSTELOOSHEID uiten, van nachtmerries en herbelekomsten is erop gericht meer controle te krij-

dat de juiste voeding net zo belangrijk voor het lichaam is als de juiste brandstof voor een auto. Het betreft

vingen tot concentratieproblemen gen over uw denken, voelen en handelen. Uit en nogen veel meer.

geen sapkuurprogramma, maar juist gezonde en voed-

schrikkerigheid, van stemmingswis-

zame maaltijden.

t bij de Stichting Rāja Yoga ’t Gooi in er complete basiscursus, waaraan iedereen deelnemen.

de Yoga van Patañjali - werkt de e ontwikkeling en bevrijding. Die Yamas: zuiverheidstrainingen, en in praktijk brengen, - Āsanas: met een hoger doel, Prāņāyāma: ergie, - Pratyāhāra: leren de ntrole te brengen en te houden, tratie, - Dhyāna: meditatie, vervoering of samenvallen met je

daarbij gewoon eens lekker detoxen op

ringen heeft meegemaakt, grijpt dit de jeugd of laterSTRESS, in een intieme relatie, kan bijvoorbeeld OVERGEWICHT, HOOFDPIJN,

volledige balans in uw bestaan!

r en harmonieuzer leven! Meditatie tdekken en de balans in ons bestaan

Maaike Galama van DE Allergietherapeut.

gebracht met deze veroorzaker, het allergeen. Tegelijk

ervaring weten we dat deze cursus steun en

selingen tot agressief gedrag,‘Zicht van somstructuur biedt,uitgave dat klachten Op ‘t Gooi’ is een vanverminderen Zicht Op en

Miracle Housemensen biedt diverse mogelijkheden om uw berheid tot lichamelijke problemen en beter gaan functioneren.

Media te Zwaag en verschijnt 10 keer per jaar in

persoonlijke slaapproblemen. Deze klachten hebben doel te behalen. We starten met een gratis

vaak (grote) gevolgen voor uw dagecursus is niet gericht op de verwerking van drie edities. De Deze drie edities hebben een

intakegesprek om een behandelplan op te stellen. We het verleden. Nare ervaringen worden niet

gecombineerde oplage van 82.240 exemplaren. hebben diversegedetailleerd methoden/behandelingen om u te in de cursus besproken. Er is

lijks leven. PsyQ biedt u specialistische behandeling gericht op de verminde-

helpen: ring van uw klachten en verbetering

vooral aandacht voor het leren omgaan met

van de kwaliteit de gevolgen van traumatische twee introductielessen. De lessen worden gegeven invan uw leven. Verspreidingsgebieden: De Universal Contour Wrap isde een door een gebeurtenissen. Nu en in de toekomst. een mooie yogaruimte op de Kruislaan 20 in Bussum. Amerikaanse ontwikkelde ontgiftende behandeHilversum, arts 35.537 exemplaren EMDR (Eye movement desensitization and

ling al Laren bij deToegankelijkheid eerste keer een meetbaar reprocessing) is een therapie waarbij udie wordt staat voorop en voelbaar Huizen, e.o., 26.446 exemplaren

U kunt u ook via onze site opgeven: gevraagd aan een traumatische herinnering PsyQ wil dezelfs eerste stap naar behandeling van resultaat biedt. Er wordt een centimeterverlies Naarden, Bussum e.o., 20.257 exemplaren terug te denken. Tegelijkertijd wordt u afgeuw psychische klachten zo gemakkelijk mogewww.raja-yoga-het-gooi.nl, gegarandeerd. Deze unieke methode zorgt voor een leid, meestal door de hand van de therapeut lijk maken. De toegankelijkheid van onze en ons e-mail adres is: rajayoga@planet.nl. sterke ontgifting, afslanking en revitalisatie van het of door middel van een koptelefoon met Zicht

behandelingen staat daarom voorop. Op Media hoofdkantoor:

geluid. In de hersenen wordt daardoor hetlichaam waarbij tevens de stofwisseling wordt gehele

Dopheide 8-d, 9202 PB Drachten Wij zijn op maandag en dinsdag geopend tot

natuurlijke verwerkingsproces gestimuleerd.

geactiveerd.

De oogbewegingen worden in setsTel.: herhaald 20.00 0512-584 100,uur. Fax.: tot de herinnering geen negatieve gevoelens meer oproept.

0512-584 199

Ga naar www.frlpost.nl Bent u geïnteresseerd, neem gerust contact met ons op. Of bel 058 - 21 54 15744 65 of info@miraclehouse.nl. Miracle House 035-683 Website: www.miraclehouse.nl

Kopij evenementen en activiteiten Voor plaatsing in ‘Zicht Op Goeree, Schouwen & Tholen’ is onze redactie altijd op zoek naar interessante evenementen, voorstellingen of ander nieuws. Heeft uw club, vereniging of organisatie een boeiende activiteit waarvan onze lezers op de hoogte moeten worden gesteld? Schroom dan niet en laat het ons weten! De eerstvolgende uitgave verschijnt op 28 oktober

info@zichtop.nl, www.zichtop.nl

2013. U kunt uw kopij insturen tot 14 oktober

2013. Mail uw persbericht of mededeling, liefst

Aanmelden PsyQ Hilversum? Detox coaching. U krijgt bij advies, uitleg en begeleiding

www.facebook.com/zichtopmedia Telefoonnummer 035-625 91 00 (bereikbaar

tijdens een 28 dagen durend detox-programma. U leert

Imaginaire Exposure betekent dat de theraop werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). www.twitter.com/zichtop peut u stimuleert om nare herinneringen aan

RAJA YOGA

Heeft u vragen over de folderverspreiding?

de schokkende gebeurtenis(sen) te herbele-

ven. Het doel is dat u de gebeurtenis kunt Vestiging gaan verwerken. Klachten nemen af en u

E-mail:

rij@zichtop.nl

secretariaathilversum@hilversum.psyq.nl Zwaag:

De Compagnie 33 B, 1689 AG Zwaag

ervaart geleidelijk minder angst bij het praten

voorzien van één of meer foto’s naar uitgeve-

Via internet: 24 uur per dag online via

Disclaimer

Raja of Koninklijke Yoga is de volledige, oeroude training, waarZicht Op Media is een handelsnaam van Uitge100, fax 0512 - 584 199 over de traumatische gebeurtenis.Tel.: 0512 - 584 www.psyq.nl. bij vermogens ontwaken als flexibiliteit, visie, kracht, geheugen, verij Leeuwarden B.V. Zicht Op Media kan niet intuïtie, creativiteit. Zo is het mogelijk te werken aan verlichting, zelfrealisatie en heelheid. Naast de fysieke houdingen omvat het aansprakelijk worden gesteld voor informatie Accountmanager: Rob Vollmer o.a. morele principes, energiebeheersing, onthechting, concenRāja Yoga brengt volledige balans in uw bestaan! tratie, meditatie enz. Gedegen opzet. Iedereen kan meedoen. in welke vorm dan ook toegezonden door derde r.vollmer@zichtop.nl Wekelijks een les van 3 uur voor € 20,-

BUSSUM - Begin september begint bij de Stichting Rāja Yoga ’t Gooi in partijen, en stelt zich niet verantwoordelijk Tel.: 0229-855 631 voor de inhoud van commerciële uitingen en manager: Fredeen Scholten Bussum voorCommercieel de 24ste keer zeer complete basiscursus, waaraan ied Voor beginners met interesse in Yoga en achtergronden. Aanvang ingezonden berichten. Zicht Op Media behoudt f.scholten@zichtop.nl (het 24ste jaar!): maandagochtend of -avond 2 september 2013. met belangstelling voor Yoga kan deelnemen. B A S I S - CU R S U S

D O CE N T E N - O P L E I D I N G

Tel: 0229 - 855 642

zich het recht voor om ingezonden artikelen te

twee introductielessen. De lessen worden g een veel completer en harmonieuzer leven! Meditatie We hebben drie lichamen. Een mentaal lichaam, een weigeren of te bewerken. Niets uit deze uitgave Eindredacteur: Ivo Biesterveld, Als aansluiting op de basis-opleiding of voor hen die een basis helpt om dat te ontdekken en de balans in ons bestaan een mooie yogaruimte op de Kruislaan 20 i emotie lichaam en een fysiek lichaam, die met elkaar met Yoga hebben gelegd. Komplete training van 3 jaar. Ervaring mag worden overgenomen of gekopieerd i.biesterveld@zichtop.nl terug te vinden. samenwerken. Je kunt ze niet direct losmaken van in meditatie van belang. Aanvang: donderdagavond 5 sept. 2013. elkaar. De meeste mensen denken dat ze een van die U kunt u ooktoestemming via onze site opgeven: Een driejarige opleiding ‘Hogere Yoga’ sluit hierop aan. zonder voorafgaande schriftelijke Redactie: Iris Vinkenborg Via acht stappen - de Yoga van Patañjali - werkt de lichamen zijn. Maar… Alles wat je kunt observeren ben www.raja-yoga-het-gooi.nl, vanenZicht Op Media. Uitgeverij I N F O R M AT I E / I N S C H R I J V I N Rāja YogaBV aan deze ontwikkeling bevrijding. Die jeGniet. Je kunt deze lichamenVormgeving: observeren, dus… ben je Publicar en ons e-mail adres is: rajayoga@planet.nl Bij Jan Th. van Opzeeland of Irma Milatz van de die Stichting Rajaniet. Ze zijn instrumenten van een hoger acht stappen zijn: - Yamas: zuiverheidstrainingen, lichamen Yoga ‘t Gooi, Naarden/Bussum. Tel. 035-6948674/6917600. - Niyamas: deugden in praktijk brengen, - Āsanas: deel van onszelf. Verspreiding: FRL verspreidingen BV Vraag uitvoerige folder met inschrijfformulier aan. Of bezoek fysieke houdingen met een hoger doel, Prāņāyāma: onze website: http://www.raja-yoga-het-gooi.nl uitbreiding van energie, - Pratyāhāra: leren de Er is kennelijk een ‘Hoger Station’ dat deze observaties te Leeuwarden zintuigen onder controle te brengen en te houden, verricht en zich bedient van de lichamen. We noemen - Dhārana: concentratie, - Dhyāna: meditatie, dat de Ziel, het Zelf of de Waarnemer in ons. In de Samādhi: hoogste vervoering of samenvallen met je boeken ‘Gesprekken met God’ kunnen we lezen, dat de slaap er is, omdat de Ziel de drie werelden even zat is… Hoogste Geest. Die drie werelden zijn het fysieke, emotionele en men-

RAJA YOG


3

Zicht op • nummer 8 - 2013

Spier Tandprothetiek:

“Bent u ook zo gelukkig met uw kunstgebit!?” HILVERSUM – Wij maken niet zomaar een ‘kunstgebit’; Het is uw uiterlijk, uw eerste indruk op een ander, wat u ermee kunt eten, hoe u ermee praat. Het is een belangrijk deel van uw voorkomen. Een kunstgebit dat lekker zit en waar u zich fijn bij voelt, Spier Tandprothetiek wil dat uw gebitsprothese goed bij u past en helemaal naar wens is.

De tandprotheticus is de specialist

kunnen een naaste meenemen zodat samen bekeken

Tandprothetici William Haertlein en Jeroen van den

kan worden wat mooi is. Ter plekke zijn dan nog even-

Brink hebben beiden een 4-jarige extra opleiding

tuele aanpassingen mogelijk, zoals het wijzigen van de

gevolgd voor het aanmeten van een gebitsprothese.

stand en de kleur van de tanden.

Daarom is een tandprotheticus dé specialist voor het

Een prothese hoeft qua vormgeving niet altijd vol-

aanmeten èn vervaardigen van een nieuwe gebitspro-

maakt te zijn. Dat kan onnatuurlijk overkomen zodat

these.

mensen makkelijk kunnen raden dat iemand een kunstgebit heeft. Patiënten zijn vrij om aan te geven

Een tandprotheticus heeft dus de kennis en vaardig-

wat zij zelf het mooiste vinden. “Onopvallend mooi” is

heid aan de stoel maar ook aan zijn techniektafel waar

dan ook de leidraad van Spier Tandprothetiek.

hij uw prothese maakt. Doordat hij de mondsituatie zelf ziet kan hij bij het maken van de prothese daar

Implantaten

volledig op inspelen. Een voordeel van een tandpro-

Wanneer de kaak slinkt wordt het steeds moeilijker

theticus is dat deze de prothese ook kan declareren bij

een goed zittende prothese te vervaardigen. Wij kun-

de zorgverzekering. Met de meeste zorgverzekeraars

nen voor u ook kijken wat de mogelijkheden zijn voor

heeft Spier Tandprothetiek een contract. Een ge-

implantaten. Een prothese op implantaten klikt vast op

bitsprothese wordt standaard voor 75% door de basis-

zijn plek waardoor bij het eten of praten de prothese

verzekering vergoedt, een tandprotheticus kan meestal

niet meer beweegt of loskomt. Wij kunnen u verder

de declaratie naar de zorgverzekering verzorgen. Op

inlichten over alle mogelijkheden.

deze manier heeft de patiënt geen enkele administra-

Foto’s: Rob Haak.

Wist u dat: • Met behulp van implantaten uw prothese weer echt vastzit • Een prothese gemiddeld 5 tot 8 jaar meegaat • Ervanuitdebasiszorgverzekeringeenvergoedingisvan75%vooreennieuweprothese • Met behulp van een voering uw huidige prothese ook weer goed kunt zitten

tieve rompslomp. De tandprotheticus verleent de zorg

Werken met passie

waar u recht op heeft. Tevens heeft u een jaar lang

Gebitsprotheses worden bij Spier Tandprothetiek al

garantie!

ruim 25 jaar met passie en geheel binnen het bedrijf

maken, onnodig omdat wij een hogere kwaliteit werk

Stephensonlaan 38 en Diependaalselaan 197, terecht

gemaakt. Een patiënt weer lachend en blij de deur uit

afleveren wat ook binnen de grenzen van ons verzeke-

voor het aanmeten van een gebitsprothese.

Werken aan de stoel

zien gaan, dat is het doel! Er zijn ook bedrijven waar na

ringsstelsel valt.

Per persoon kijken wat het mooiste toont, dat gebeurt

het stoelwerk de prothese in het buitenland gemaakt

bij Spier Tandprothetiek direct aan de stoel. Patiënten

wordt om kosten uit te sparen of om meer winst te

Bel gerust naar 035-6858812 voor meer informatie of Patiënten kunnen op onze beide locaties in Hilversum,

maak meteen een afspraak.

Vaatchirurg haalt de spataderen en aambeien uit het ziekenhuis Tot voor kort was de behandeling van spataderen en aambeien een hele opera-

Spataderen verwijderen. Voor het oog maar ook voor uw gezondheid.

tie, die meestal in het ziekenhuis plaats vond. Met de huidige moderne technieken volstaat een kort bezoek aan een gespecialiseerde kliniek. Na de behandeling kan de patiënt direct weer naar huis. Steeds meer patiënten in Het Gooi en daarbuiten laten hun spataderen of aambeien behandelen bij Medikliniek, met vestigingen in Bussum, Loenen en Rosmalen. Initiatiefnemer, vaatchirurg Hans Coveliers, over de

geen verzameling klachten bent, maar een mens met

achtergronden:

een voor- en achternaam, een beroep en hobbies. Dat is wel zo prettig.

“Spataderen en aambeien zijn vervelende aandoeningen, waar mensen vaak te lang mee blijven lopen.

Aandacht voor de patiënt

Dat heeft deels te maken met schaamte. Ze voelen

Overigens is dit óók aangenaam voor de specialisten

zich ongemakkelijk als ze met hun klacht in een grote

zelf. Onze flebologen, vaatspecialisten en proctologen

wachtkamer moeten zitten. Wij bieden ze een intieme

vinden het interessant om naast hun werk in het aca-

setting met een heel persoonlijk benadering. Zonder

demisch ziekenhuis ook parttime bij Medikliniek te wer-

wachttijden, want alles gaat op afspraak. Dat stellen de

ken. Juist omdat ze daar meer tijd en aandacht kunnen

mensen zeer op prijs.

geven aan hun patiënten. De behandeling zelf duurt bij

Spataderen zijn niet niet fraai en kunnen bovendien uw gezondheid schaden. In de ader blijft bloed stil staan, met het risico op stolling. En een zwervend bloedpropje kan grote schade aanrichten. Gelukkig zijn spataderen prima te behandelen. Blijf er dus niet mee lopen, maar laat uw spataderen behandelen bij Medikliniek. www.medikliniek.nl

ons ongeveer even lang als in het ziekenhuis, maar voor Persoonlijk contact met de behandelend arts

alles eromheen, zoals een kennismakingsgesprek, een

Bij Medikliniek werken de beste specialisten met de

vooronderzoek of de nazorg, kunnen we tot wel twee

modernste techniek. En omdat wij een kleine, gespeci-

keer zo veel tijd reserveren. Zonder extra kosten.

aliseerde unit zijn kunnen wij voor hetzelfde tarief een veel persoonlijker service bieden. Natuurlijk hebben ook

Snel en goed behandeld

wij telefonisten en assistenten, maar bij Medikliniek

Kortom, bij ons word je net zo goed geholpen, door

heb je van intake tot nazorg persoonlijk contact met

exact dezelfde specialisten, maar in een meer comforta-

de behandelend specialist. De chirurg is gedurende het

bele setting met een zeer persoonlijke benadering. Wel-

hele traject verantwoordelijk voor jouw lichamelijk en

beschouwd is het dus een positieve ontwikkeling dat we

mentaal welzijn. Dat betekent dus ook dat je als patiënt

spataderen en aambeien uit het ziekenhuis halen.

Medikliniek Bussum

Medikliniek Loenen

Medikliniek Rosmalen

T 035-6917208

T 0294-234486

T 035-6917208


mogelijkheden. Ozontherapie maakt de methode compleet. Je huid, die tijdens het afvallen te lijden heeft,

4

behoudt hierdoor zijn elasticiteit. De kracht van Zicht op • nummer 8 - 2013 het concept is de begeleiding en de totaalaanpak.

BACK IN SHAPE Hilmar B.V. - h.o.d.n. HUIZEN - Heb je ook genoten van je vakantie? Zon, zee en ook veel lekkers. Je had je wel voorgenomen om een beetje op te letten maar de ijsjes zagen er heerlijk uit en de drankjes smaakten nog lekkerder dan anders. Thuis zien we wel weer dacht je…

Met ingang van 26alaugustus Of misschien denk je er tijden over2013 om nugaat eensonze wat verhuizen nieuwe aanhoofdvestiging je gewicht te gaan doen. Dannaar is hetons nu moment bedrijfspand.

om aan de slag te gaan samen met Zlim. Of je nu drie of dertig kilo wilt verliezen bij Zlim lukt het.

Oud adres: Zonnedauw 3, 9202 PE DRACHTEN Nieuw adres: Dopheide 8-d, 9202 PB DRACHTEN Ons telefoonnummer blijft ongewijzigd: 0512-584100

Hoe werkt Zlim?

Na een gratis en vrijblijvend intakegesprek kun je bij Zlim de keuze maken voor een kuur. Daarbij wordt regelmatig je voedingspatroon besproken met een

gewichtsconsulent. Geen doorsnee voedingsadvies, maar een op maat gesneden eetpatroon, waarin volop

én zorg voor de huid. Een concept wat al ruim 20 jaar

ruimte wordt geboden voor je eigen voorkeuren.

werkt!

Zorg voor de huid

Aan de hand van professionele adviezen en deskundige

Voor de fi guurcorrectie en centimeterafname worden

begeleiding voert Zlim je naar een prettiger, gezonder

twee keer per week liggend oefeningen uitgevoerd

gewicht. Een gewicht dat past bij jouw leefstijl en

in een van de vier warmtecabines onder supervisie

leeftijd. Er is hier geen plaats voor schuldgevoel als het

10% KORTING

van onze coaches. Bij een temperatuur van 37 graden

even tegen zit. Wij zorgen ervoor dat onze bezoek-

verzuren je spieren niet en versterkt het effect van de

sters gemotiveerd blijven en hen niet de moed in de

op uw aankopen in de maand oktober 2013

oefeningen. Het oefenprogramma wordt afgestemd

schoenen zakt.

Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u

TECHNISCH BURO POST BV M. Kemperman Huizerweg 68, 1402 AE BUSSUM Tel: +31 35 69 149 29 - Mob: +316 46176309

Vleespaleis

Krijnen

GROEST 40 HILVERSUM 035 – 621 09 86

op jouw wensen en mogelijkheden. Zlim helpt vrouwen op weg naar het ontbrekende Ozontherapie maakt de methode compleet. Je huid,

stukje puzzel in je balans. Met daarbij de wetenschap

die tijdens het afvallen te lijden heeft, behoudt

dat je er niet alleen voor staat ga je een mooiere, slan-

hierdoor zijn elasticiteit. De kracht van het concept is

kere en strakkere jij tegemoet. Weer lekker in je

de begeleiding en de totaalaanpak. Voeding, bewegen

vel met Zlim!

Zicht Op geeft 40 vrijkaartjes weg!

Zet je fietspassie in een hogere versnelling REGIO - Fietsen is emotie. Pure passie om jezelf te verbeteren. En al dat groots begint met iets kleins. Een nieuwe band, een scherper tandwiel, een aerodynamisch

Shoarmavlees heel kilo

€ 4,99

schroefje, of een lichtgewicht bout. Of een compleet nieuwe fiets natuurlijk. Het kan het startschot zijn van een nieuw avontuur. En dat nieuwe avontuur, dat zet je als

Met goud bekroonde Slagersrookworst

3 stuks Hamrollade of Varkensfricandeau

€ 5,99

kilo

€ 6,99 Geldig week 40 en 41

fietsliefhebber in gang op Bike MOTION Benelux van 11 t/m 13 oktober in de Jaarbeurs Utrecht. Op deze beurs kun je jouw fietspassie in een hogere

wielrenners. Afgelopen jaar was bijvoorbeeld de

versnelling zetten: zo laten importeurs en fabri-

kersverse gouden kampioene Marianne Vos één van

kanten van fietsen, accessoires en kleding alvast de

de eregasten.

collectie voor het nieuwe seizoen zien. Maar je vindt er ook aanbieders van fietsvakanties, sportvoeding

Zicht Op geeft 40 vrijkaarten weg!

en heel belangrijk, alles om je eigen prestaties te

Zicht Op… mag 20 keer twee vrijkaartjes weggeven

verbeteren.

voor de Bike MOTION Benelux in Utrecht! Kans maken? Stuur een mail met je adresgegevens naar

Activiteiten

e-mailadres i.biesterveld@zichtop.nl onder vermel-

Naast de stands waar wel 600 merken te vinden

ding van ‘Bike MOTION Benelux’.

zijn, kun je op Bike MOTION Benelux ook zelf aan de slag. In diverse clinics en workshops doe je bij-

Praktisch

voorbeeld de laatste inzichten op over o.a. houding,

Bike Motion Benelux, 11 t/m 13 oktober 2013, Jaar-

voeding of krijg je advies over de voor jouw ideale

beurs Utrecht. Openingstijden: vrijdag 11 oktober

training.

van 12.00 tot 21.00 uur, zaterdag 12 en zondag 13 oktober van 10.00 tot 17.00 uur. Kaarten: € 16,00.

Bekende wielrenners

Meer info & voordelige online voorverkoop: www.

De beurs wordt steevast aangedaan door bekende

bikemotionbenelux.nl.


5

Zicht op • nummer 7 - 2013

Nieuw in ’t Gooi: AVBodycontouring

SPECIALE OPENINGSAANBIEDING

Figuurcorrectie effectief en veilig

• Stabiele Cavitatie 5 behandelingen* € 350,• Acoustic Wave Therapie 5 behandelingen* € 175,*) 1 zone

DEFINITIEVE VETVERWIJDERING EN ANTI-CELLULITEBEHANDELINGEN NU OOK IN ‘T GOOI • Vet definitief weg • Zichtbare reductie van cellulite en omvang • Resultaat op korte termijn • Zichtbare versteviging van de huid • Geen narcose, operatie of injecties • Geheel pijnloos, geen littekens • Comfortabel en geen herstelperiode • Gecertificeerde apparatuur Veel vrouwen en mannen hebben er last van; hardnek-

Aanbiedingen

kig vet op buik, billen en benen. Sporten, gezond eten

Uitgangspunt voorde dienstverlening van AVBodycon-

en een algehele gezonde levensstijl zijn vaak niet vol-

touring is een persoonlijke en klantgerichte benadering

doende om dit vet weg te krijgen. Daarnaast heeft zo’n

waarin uw wensen centraal staan.

80% van de vrouwen last van cellulite of een verslapte huid als gevolg van zwangerschap, gewichtsverlies of ouder worden. U heeft nu de mogelijkheid definitief

AVBodycontouring heeft nu een speciale openingsaanbieding:

af te rekenen met dit fenomeen op zeer comfortabele wijze, zonder narcose, injecties of littekens.

Drossaardlaan 1, 1272 PP Huizen, www.avbodycontouring.nl, info@avbodycontouring.nl Bel voor een vrijblijvende intake: 035 - 8877987

Nieuwe & gebruikte scootmobielen

3wiel, 4wiel, vouw (past in een auto), snel 20 km/h, moderne, gebruikte met nieuwe accu’s Stabiele Cavitatie 5 behandelingen*

€ 350,-

Acoustic Wave Therapie 5 behandelingen*

€ 175,-

AVBodycontouring is specialist in definitieve

*) 1 zone.

vetverwijdering door middel van Stabiele Cavitatie

Bel voor een vrijblijvende afspraak.

Wij verkopen nu ook hulpmiddelen en zorgartikelen

50% Tot wel

en anticellulite-&huidverstevigingsbehandelingen met behulp van Acoustic Wave Therapie die worden

AVBodycontouring

uitgevoerd met gecertificeerde apparatuur. De me-

Drossaardlaan 1

thodes zijn bewezen effectief, veilig en geschikt voor

Huizen (nabij A1)

zowel vrouwen als mannen. De behandelingen die in

035-8877987

kuurverband worden gevolgd, duren circa 1 uur, zijn in

info@avboycontouring.nl

te plannen tussen uw dagelijkse werkzaamheden door

www.AVBodycontouring.nl

en geven op korte termijn resultaat.

GOEDKOPER

4 wiel scootmobiel Rollator Vouwscootmobiel 3 en/of 4 wiel €1395.€59.€599.Kempenaar 01-22 · 8242 BA Lelystad · 0320-416984 Kempenaar 01-22 •www.scootmoBieLveth.nL 8242 BA Lelystad • 0320-416984 • 06-53690525

WWW.SCOOTMOBIELVETH.NL

Zefanja Degreef uit Arnhem ontwerpt

Yamaha

ZenDee

Sym

Derbi Kymco Vespa Piaggio Aprilia Peugeot Nimoto Tomos Multicycle Merida Pointer Bizobike

Verkoop , onderhoud en reparatie van fietsen, e-bikes, brommers en scooters.

www.westenengtweewielers.nl Ambachtsweg 1a, 1271 AL Huizen, tel. 035-5243360 dinsdag gesloten

Na zes jaar samen met een vriendin een kledingweb-

En het bijzondere is dat het merk op weinig plaatsen

winkel te hebben gerund, vond ze het tijd om een

verkrijgbaar is. Exclusief dus. Andere kenmerken

eigen richting in te slaan met kleding die helemaal bij

zijn een Nederlandse maatvoering, natuurlijke en

haar past.

elastische stoffen met goede pasvorm. Pittig, sportief, stoer en retro met leuke, subtiele vrouwelijke details!

Zefanja Degreef was altijd op zoek naar comfortabele

Alle items zijn uitgevoerd in tricot stoffen van een

jurken met een sportieve, stoere maar toch vrouwe-

hoogwaardige kwaliteit. Zendee is kortom betaalbaar

lijke uitstraling. Jurken die ze zelf nergens kon vinden.

bijzonder, mode waarmee je je echt onderscheidt!

Daarnaast vond ze het lastig om nette jurken te vinden voor feestjes die helemaal in haar eigen stijl pasten. Zo ontstond ZenDee! De jurken en vesten zijn te omschrijven als sportief, stoer, hip, kleurrijk, vrouwelijk en draagbaar. Kleding waarin je vrij kunt bewegen en die je kunt dragen naar een dagje strand, naar het werk of een feestje.

www.zendee.nl

Heinen’s Visspecialiteiten Lindenlaan 56a / Huizen Telefoon 035 – 525 33 03 www.heinenvis.nl

Tonijn of Zalmlasagne

lekker voor in de oven 180 graden 10 à 12 min p.st. € 3,99 2 voor € 7,50

500 gram kibbeling

€ 7,50

tegen inlevering van deze bon 1 euro korting


6

Zicht op • nummer 8 - 2013

Holland Parket heeft al 25 jaar de mooiste vloeren!

Wij stofferen van klassiek tot design

BUSSUM - Aan de rand van het centrum van Bussum is Holland Parket gevestigd. Hét adres voor parket, laminaat, kurkvloeren, plankenvloeren en woongrindvloeren. Filiaalhouders Jan Staal en Bert de Boer zitten al vele jaren in de parketbusiness. “De zaak in Bussum bestaat al 19 jaar. Holland Parket heeft drie vestigingen: het hoofdkantoor in Ede, een

die niet van echt hout of plavuizen is te onderscheiden.

filiaal in Amersfoort en een in Bussum. Onze klanten ko-

PVC- en vinylvloeren zijn qua voordelen te vergelijken

men uit het hele Gooi. Onze collectie is zeer uitgebreid”,

met laminaat, maar heeft nog extra comfort door het

vertelt Bert.

geringere loopgeluid en extra warmte-isolatie. Ook zijn sommige uitvoeringen 100% bestand tegen water.”

Zicht op • nummer 7 - 2013

Patronen in parket

Bert: “Voor het leggen van het parket hebben wij eigen

delijk. Het is zelfs mogelijk om verschillende patronen of

parketteurs in dienst die dat vakkundig doen, maar het

motieven, logo’s of biezen aan te brengen in het parket.

is ook mogelijk om zelf de vloer te leggen. Naast tips

Cash geeft rust

Goud en zilver inkoop

Heijn) Beekes(tegenover Stoffeer AtelierAlbertOpeningstijden: Oud Loosdrechtsedijk 61a 1231 LP Loosdrecht 035-5255416 E-mail: abeekes@online.nl www.beekesstoffeeratelier.nl

Die ene oorbel die u nog wel heeft, een oude ring die u helemaal niet meer past of de oude muntcollectie uit een erfenis. Bij Contant voor Goud kopen ze het graag van u. Uit vergelijkende tests weten wij dat u tot wel 50% meer krijgt voor uw gebruikte juwelen dan bij een reguliere juwelier of bij de bedrijven waar u uw goud naar toe moet sturen. u vindt ons ook op

zaterdag 10.00-16.00 uur Een taxatie maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur

Laarderweg 10 - Bussum Telefoon: 035 - 20 11 777 www.contant voorgoud.nl

wordt uitgevoerd in uw bijzijn en de prijs wordt bepaald aan de hand van de actuele goudkoers. De afwikkeling is direct

krijgt de klant van ons dan nog een gereedschapskoffer.”

Hout, laminaat, pvc, vinyl, kurk en grindvloeren

contant, op voorwaarde dat u zich Bert: “In tegenstelling tot massief houten plankenvloekunt legitimeren. ren heeft een systeemvloer een houten toplaag van

3 tot 8 mm. de spanning uit2013 het hout Voor alDeze diehaalt gevallen dat uen is

Maandelijks heeft Holland Parket interessante aanbie-

korte periode belenen. Cash geeft rust en u kunt na de beleenperiode Zo is er al laminaat vanaf € 9,- per m2. uw sieraden weer terug kopen.

dingen op de website staan. De prijs is goed te doen.

tot opveiliger. heden meer heeft gekost daardoor Vloeren van kurk komen ook steeds

U kunt alle stukken Contant Openingstijden: dinsdag t/mbij vrijdag van 10.00 tot

in vele kleuren verkrijgbaar. Dan is er nog de woong-

gesloten.

dan opgeleverd, kunt u uw meer in. Een kurkvloer heeft warmte en veerkracht en is sieraden of horloge ook voor een

voor Goud kwijt zoals merk17.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Maandag

trendy is op dit moment, is de oude-vloerenlook. Deze

horloges of juwelen (waarbij defecten geen bezwaar zijn). Tevens kopen wij diamanten Parkeren kunt u voor de deur! Maar ook en antieke sieraden. kronen, munten, bestekken en serviezen zijn welkom. Holland Parket

vloeren hebben de uitstraling van eeuwenoud en zijn

De Clinge 3

te verkrijgen in diverse patronen van brede planken tot exclusieve sterpatronen. Een laminaatvloer is een volle-

1401 EV Bussum taxatie naar de Laarderweg 10 in Telefoon 035-692 12 67 Bussum, tegenover de Albert Heijn.

dig onderhoudsvrije vloer met als toplaag een fotoprint

Website: www.hollandparket.nl

rindvloer. Dit zijn vele kleine kiezelsteentjes gebonden in epoxiehars. Dit kan geleverd worden in verschillende kleuren, maar ook met gekleurde banen. Wat

Komt u voor een vrijblijvende

BACK IN SHAPE

Garagedeur vervangen?

HUIZEN - Heb je ook genoten van je

Voeding, bewegen én zorg voor de huid. Een con-

vakantie? Zon, zee en ook veel lekkers.

cept wat al ruim 20 jaar werkt!

Je had je wel voorgenomen om een beetje op te letten maar de ijsjes zagen er heerlijk uit en de drankjes smaakten nog lekkerder dan anders. Thuis zien we wel weer dacht je…

1 sept.

t/m 15 Aan de hand van professionele adviezen okt. 2 en des0

HERF ST tiger, gezonder gewicht. A Een Cgewicht TIE!dat past bij 13

kundige begeleiding voert Zlim je naar een pretV

raag u jouw leefstijl en leeftijd. Er iswhier dealegeen plaats voor de actiev oo

r naar

rwaar schuldgevoel als het even tegen zit.dWij en zorgen

Of misschien denk je er al tijden over om nu eens

ervoor dat onze bezoeksters gemotiveerd blijven

wat aan je gewicht te gaan doen. Dan is het nu

en hen niet de moed in de schoenen zakt.

moment om aan de slag te gaan samen met Zlim. Of je nu drie of dertig kilo wilt verliezen bij Zlim

Zlim helpt vrouwen op weg naar het ontbrekende

lukt het.

stukje puzzel in je balans. Met daarbij de wetenschap dat je er niet alleen voor staat ga je een

Hoe werkt Zlim?

mooiere, slankere en strakkere jij tegemoet. Weer

Na een gratis en vrijblijvend intakegesprek kun

lekker in je vel met Zlim!

je bij Zlim de keuze maken voor een kuur. Daarbij wordt regelmatig je voedingspatroon besproken

GRATIS

met een gewichtsconsulent. Geen doorsnee voedingsadvies, maar een op maat gesneden eetpa-

035 - 602 42 80

troon, waarin volop ruimte wordt geboden voor je

Elektrische aandrijving eigen voorkeuren. Tijdelijk krijgt u bij aankoop van een Novoferm garagedeur de elektrische bediening t.w.v. € 470,- gratis.

Zorg voor de huid

Als dat niet voelt als thuiskomen!

Voor de figuurcorrectie en centimeterafname worden twee keer per week liggend oefeningen uitgevoerd in een van de vier warmtecabines

HERKLEURING

onder supervisie van onze coaches. Bij een tempe-

REPARATIE

HERBEKLEDEN

ratuur van 37 graden verzuren je spieren niet en versterkt het effect van de oefeningen. Het oefenprogramma wordt afgestemd op jouw wensen en mogelijkheden. Ozontherapie maakt de methode compleet.

De Gooijer Zonwering Professor Krabbelaan 1a 3741 EM Baarn telefoon : 035 - 656 35 65

Je huid, die tijdens het afvallen te lijden heeft, r gara jaa n

tie

behoudt hierdoor zijn elasticiteit. De kracht van 10

13

Parket is natuurlijk, sfeervol, warm en onderhoudsvrien-

***** Wereldmarktleider *****

thuis, welkom bijtotaalaanpak. Novoferm het concept Welkom is de begeleiding en de voferm No

Hilmar B.V. - h.o.d.n.


Zicht op • nummer 8 - 2013

Warm en sfeervol in het najaar!

7

HILVERSUMSE VERHUIS SERVICE Nieuwe Havenweg 6 - 1216 BR HILVERSUM - Tel.: 035-6233778

• Verhuizingen particulier en bedrijf • Opslag inboedels, bedrijfs voorraad, oldtimers • Verkoop / verhuur verhuismateriaal www.hilversumseverhuisservice.nl

Energie Soleil

Gespecialiseerd in zonnestroominstallaties

WONEN - De temperaturen buiten gaan omlaag, tijd om de haard aan te zetten. Met een haard in huis bereikt u niet alleen die aangename warmte, maar ook een sfeervol beeld. DRU, één van de bekendere openhaardmerken, heeft het brede assortiment onlangs uitgebreid met de Excellence serie. De sfeervolle en milieuvriendelijke gashaarden zijn voorzien van een Dual Burner om eenvoudig de hoeveelheid warmte aan te passen. Met het nieuwe PowerVent© systeem zijn de haarden bovendien overal in een woning te plaatsen.

Met de Dual Burner is het mogelijk te schakelen tussen twee vermogens met een blijvend vol vlambeeld. Zo kan zelf de gewenste warmte bepaald worden. De brander is weggewerkt achter een robuuste set

afstandsbediening met elektronische ontsteking

houtblokken in standaard bruin of berken wit. Een

zorgt voor optimaal gemak.

Oog in oog met de Muiderkring

Schatkamertentoonstelling Muiderslot

Wij leveren netgekoppelde systemen voor woningen

Tijdens het adviesgesprek wordt het dak bekeken en

en bedrijfspanden. Tevens leveren wij ook autonome

opgemeten en worden de mogelijkheden besproken

systemen voor bijvoorbeeld boot of tuinhuisjes. De

tot het plaatsen van de panelen. Belangrijk punt is ook

materialen waar wij mee werken zijn van hoge kwaliteit

het aanleggen van de extra groep in de meterkast en

zoals Canadian Solar Zonnepanelen en Würth monta-

het aanleggen van de benodigde bekabeling van de me-

gemateriaal.

terkast naar de omvormer. Ook dit zal met u besproken worden. Aan de hand van dit gesprek maken wij voor u een offerte op maat. Energie Soleil denkt met de klant mee en in oplossingen. Voor meer informatie en/of een geheel vrijblijvend gesprek kunt u contact met ons opnemen. Energie Soleil B.V. www.energie-soleil.nl

REGIO - Van 22 september tot en met 3 november 2013 is op het Muiderslot de tentoonstelling

De werkzaamheden van Energie Soleil beginnen bij een

info@energie-soleil.nl

geheel vrijblijvend adviesgesprek tot en met het wer-

Sybran Kamsma: 06-41417575

kend opleveren van de installatie. Dit gebeurd geheel in

Paul Huijboom: 06-23353921

eigen beheer zonder derde partijen.

‘Oog in oog met de Muiderkring’ te zien. In dit tweede deel van de reeks verrassende schatkamertentoonstellingen in het kasteel wordt er ingezoomd op de Muiderkring. Aan de hand van een aantal actuele thema’s wordt de geschiedenis van dit roemruchte gezelschap, het kasteel en de collectie verder uitgelicht. Muiderkring

brieven, zowel uit eigen bezit van het Muiderslot als

Deze beroemde vriendengroep, die zich zomers rond

bruiklenen van derden, worden de leden van de Muider-

gastheer P.C. Hooft op het Muiderslot verzamelde,

kring gepresenteerd. Het publiek wordt uitgedaagd mee

kan gezien worden als de blauwdruk van de culturele

te denken wie de vaandeldragers van de hedendaagse

elite in de Gouden eeuw. In de tentoonstelling wordt

culturele elite zijn, om zo een moderne Muiderkring

gezocht naar een hedendaagse blauwdruk en wordt

samen te stellen.

Energie Soleil B.V. - Mentawistraat 31 - 2022 BX Haarlem info@energie-soleil.nl - www.energie-soleil.nl

de beeldvorming rond de Muiderkring ontrafeld. Was de Muiderkring een zeventiende-eeuws instituut of

Openingstijden

is er sprake van een negentiende-eeuwse mythe? In

Het Muiderslot is doordeweeks geopend van 10.00

hoeverre bepaalden de maskerades en lust tot verkleed-

tot 17.00 uur, in het weekend van 12.00 tot 17.00 uur.

partijen in de negentiende eeuw ons beeld van deze

De kassa is geopend tot een half uur voor sluitingstijd.

gevierde vriendenkring?

Museumkaart en Vriendenpas gratis.

Tentoonstelling

Meer informatie: www.muiderslot.nl. Adres Muiderslot:

Aan de hand van diverse objecten, geschriften en

Herengracht 1, 1398 AA Muiden.

Dank nkzij n mij

plantsoen

is

leuk om

buiten te spelen!

Kijk op www.jantjebeton.nl


Verkoop , onderhoud en reparatie van fietsen, e-bikes, brommers en scooters.

8

www.westenengtweewielers.nl

Zicht op1a, • nummer - 2013 tel. 035-5243360 dinsdag gesloten Ambachtsweg 1271 AL 8Huizen,

Letitsia Dreaming

Letitsia Dreaming voor bijzondere cadeaus, kunst en herdenkingskunst!

Nieuw: bijzondere 3D kunstsierwandtegels

=,(.

REGIO - Sandra Letitsia Snippe heeft een eigen bedrijf in bijzondere cadeaus: Letitsia Dreaming. Ze vertelt: “Ik had enige tijd geleden een droom over een 3D-tegel met een kindergezichtje, waarbij het gezichtje uit de tegel steekt. Die

:$$/

droom voelde zo goed, dat ik de 3D-tegel

VRP Q

werkelijkheid heb laten worden! Toen ik

JHQ

naar, dacht ik: ‘ Het zal toch ďƒžjn zijn om

Beeldende kunst

zo’n tegel met meerdere mensen te delen.

Een mooi beeld van een huisdier of een dierbare;

Zo is Letitsia Dreaming begonnen.�

ook dat is mogelijk bij Letitsia Dreaming! Wij

het had laten maken door een kunste-

geven u desgewenst onze visie welke kunstwerDe 3D-tegel kan naar eigen ontwerp of idee

ken recht doen aan de uitstraling van uw tuin,

gemaakt worden. Het kan een geboortetegel zijn,

woning of kantoor.

Mijn naam is Sandra Letitsia Snippe. Ik had

enige tijd geleden een droom over een 3D-tegel

van een huisdier of een eigen ontwerp. Het is een

met een kindergezichtje dat iets uit de tegel

waar sieraad tussen uw badkamer- of toilettegels,

stak. Die voelde zo goed dat ik deze maar het droom staat ook prachtig in deaan, huiskamer. werkelijkheid heb laten worden! Daarna dacht

worden. Het kan een geboortetegel zijn of van een huisdier of een eigen ontwerp voor in en om het huis. Inmiddels heb nu een eigen bedrijf in

Kortom, Letitsia Dreaming, voor bijzondere

bijzondere cadeaus. cadeaus, kunst en herdenkingskunst!

ik: wat zou het toch heel fijn zijn om zo`n tegel Herdenkingskunst

Letitsia Dreaming Dreaming Letitsia

3D-tegel mondde in het idee ommet tegels aan te stek geschikt voor uit kunst in verband dierbaren,

letitsia-dreaming@hotmail.com letitsia-dreaming@hotmail.com

met meerdere te delen.glaskunst, Deze bijzondere Glaskunst is eenmensen 3-dimensionale bij uitdierbare familieleden vrienden. bieden die naar eigenof ontwerp gemaakt kunnen

06-37 34 407575 06-373 440

www.letitsia-dreaming.com www.letitsia-dreaming.com

Bijzondere kunst-sierwandtegels

Letitsia Dreaming

Telefoon: +31 6 37 34 40 75 www.letitsia-dreaming.com letitsia-dreaming@hotmail.com

Sjoerd Bras Teken- en Schilderles voor zowel beginners als gevorderden. Groepjes van maximaal 5 – 7 deelnemers.

START 9 SEPTEMBER A.S.

9$.$17,(,6

08=,(. *5$7,6$'9(57(17,(

Op woensdag middag van 13.00 – 17.00 uur kunnen kinderen tot 16 jaar geknipt worden met hoge korting! Zie website!

Een unieke tegel (3d) voor in en om het huis of een sierbeschildering. Een eigen ontwerp alles is mogelijk. Het wordt geheel met de hand door een kunstenaar gemaakt.

9$.$17,(,6:,(/(:$$/ WWW.SJOERDBRAS.NL/CURSUSSEN

TELEFOON 06 – 543 40 165

HUIZEN

Lessen op maandag en dinsdag 09.30 – 12.00 uur en 13.00 – 15.30 uur Kosten ₏ 70,00 per maand, per blok

6WLFKWLQJ:LHOHZDDO]RHNWYULMZLOOLJHUVRP NLQGHUHQMRQJHUHQHQYROZDVVHQHQ PHWHHQEHSHUNLQJHHQ RQYHUJHWHOLMNHYDNDQWLHWLMGWHEH]RUJHQ 0DDNMLMKHWPRJHOLMN" ZZZZLHOHZDDOQO YULMZLOOLJHUV

Voor Bierfest en Halloween kunt u nu alles en nog wat in onze feestwinkel vinden. Grootste feestwinkel van ’t Gooi en omstreken. Gratis parkeren voor de deur. Middenweg 9 B+C, 1271 AS HUIZEN | www.themask.nl | Tel: 035-5255600

www.wolvetang.nl

H L T


Zicht op • nummer 8 - 2013

9

Lifestyle by Kim

Gezond slank en fit Wil je afvallen, gezonder leven, detoxen, power slimmen of sporten? Kies dan voor de coaching van Lifestyle by KIM, opgericht door Kim Pootjes, voedingscoach, detoxcoach en bootcamp instructrice. Samen maken we een persoonlijk healthplan. De basis daarvan is gezond en puur eten. Niet teveel koolhydraten, zeer weinig suikers en zo min mogelijk E nummers. Maar ik laat jou altijd de keuze hoe ver je daar in mee wilt gaan. Door de jaren heen is wel bewezen, dat deze manier van aanpak goed werkt. Ik vind het belangrijk dat je zo dicht mogelijk bij jezelf blijft. Alleen dan houd je het langere tijd vol. Wat ik erg leuk vind is dat mensen niet alleen afvallen, maar ook weer sterker en vol energie in het leven staan.”

Voor meer informatie kijk op mijn site www.lifestylebykim.nl

Kinderboekenweek bij Bruna Huizen HUIZEN - Bruna Huizen is druk bezig met de voorbereiding van de Kinderboekenweek (2 t/m 12 oktober 2013). Wij hebben de volgende gasten uitgenodigd: Op 2 oktober om 14.00 komt Marianne van Oeveren voorlezen voor de kleintjes uit haar boekje ‘Hoi Boer, Dag Beesten’. Er zijn hapjes en drankjes aanwezig en Marianne kennende wordt het een gezellige beestenboel.

5 oktober in de ochtend komt de wereldberoemde

Wij willen iedereen uitnodigen om te komen, jullie

muis Geronimo Stilton, die graag met alle kinde-

zijn van harte welkom.

ren uit Huizen op de foto wil. Op 11 oktober om 16.00 uur komt Simone Arts voorlezen uit haat

Bruna Huizen

meidenboek ‘STERREN’, een leuk boeken voor

Kerkstraat 36

meiden vanaf 10 jaar.

LOVE IT...

MET AL JE VRIENDEN IN ACTIE KOMEN

KOM OOK IN ACTIE CHECK FIGHTCANCER.NL


scooters. Kijk voor meer informatie over de finale Tevens wordt er een freestyle klasse gevaren

van het Open Nederlands Kampioenschap

voor de atletische waaghalzen die verschil-

Jetskiën eens op www.jetskichallenge.nl of

lende acrobatische trucs met de jetski. Zichtdoen op • nummer 8 - 2013

op de Facebookpagina www.facebook.com/

10

Van een salto in de lucht tot het onder water

jetskichallenge.nl

de derde week van september. Meld u aan op nierstichting.nl of bel 035 697 8050

Nieuw fietsboekje Gooi en Vechtstreek

Gezond Nieuws! Gezond zijn en gezond oud worden. Het houdt ons allemaal bezig. Deze ‘gezond nieuws’-sites zullen u verrassen.

GOOI - Natuurmonumenten en het Goois Natuurreservaat hebben een nieuw fiets-

‘Cholesterol is niet Schadelijk’

Cholesterol is een basisstof voor onze hormoonhuishouding en een belangrijke bouwsteen van onze hersenen. Ons lichaam produceert het zelf. Maar volgens de heersende opvatting is cholesterol een schadelijke stof. Al jaren worden wij bang gemaakt voor de gevaren die cholesterol met zich mee zou brengen. Maar de vraag dringt zich op: is dit gebaseerd op echte wetenschap of een dogmatische misvatting? Lees het boek “Cholesterol is niet Schadelijk” van Dr. Gábor Lenkei - € 12,75. www.cholesterolisnietschadelijk.nl

Leer kennismaken met je Ware IK

Touch of Matrix is een allesomvattende en baanbrekende behandelmethode gebaseerd op het nieuwe bewustzijn. Door verbinding te leggen met je Ware Ik, wat je kunt zien als de harde schijf van je computer, kun je de informatie van thema’s of oude programma’s op een eenvoudige manier wissen. Touch of Matrix onderscheidt zich omdat het ruimte biedt aan het ontdekken en inzetten van je eigen talent. Voor opleidingen: www.touchofmatrix.nl

Santé Reizen: Een gezonde vakantie!

Santé Reizen organiseert wellness+vakanties en kuurreizen naar vele bestemmingen, o.a. Spanje, Portugal en Italië. Er zijn meerdere mogelijkheden: o.a. anti-stress, gezond-gewicht en detoxen. Voor mensen met een chronische aandoening (o.a. reuma, fibromyalgie, COPD en psoriasis) hebben wij passende kuurreizen. Zit u in een rolstoel? Ook dan kunt u bij ons terecht voor een vakantie. Wij zijn aangesloten bij ANVR, SGR en het calamiteitenfonds. Meer informatie? Bel 040-2047475 of bezoek www.santereizen.nl

boekje gemaakt, met als titel ‘Gooi en

Liposuctie en facelift zonder operatie

Finesse Bodyline Clinic in Woerden biedt al meer dan 5 jaar op een natuurlijke manier en met veel succes: UltraShape Definitief van uw vetcellen af door Ultrageluid, ZONDER OPERATIE, ZONDER NARCOSE. Ultherapie Een strakker en jonger gezicht door Ultrageluid, ZONDER OPERATIE, ZONDER BOTOX. Hypoxi Afvoeren van vrijgekomen vetten. Gewichtsbegeleiding Persoonlijke begeleiding naar uw ideale gewicht voor een gezonde, duurzame en vitale toekomst. Meer informatie: 0348-409199 of www.finessebodylineclinic.nl

Test welke vitamines je nodig hebt

Iedereen worstelt wel eens met de vraag of hij extra vitamines nodig heeft. Waar kan je dan terecht voor een goed advies? Flinndal heeft een duidelijke website met veel informatie. Er is zelfs een simpele test die je in 10 minuten leert welke producten je nodig hebt. Producten tegen redelijke prijzen en gratis thuisbezorgd. Heb je nog vragen, bel dan gratis 0800-7080. Voor meer info en de test: www.flinndal.nl

‘Wat u niet mag weten over uw gezondheid’

Vechtstreek Overal Anders’. Centraal staat daarin Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek in ’s-Graveland, het natuur- en recreatieknooppunt voor de hele regio. Een boekje met vier prachtige nieuwe fiets-

Gebruik je smartphone

routes en veel leuke tips over natuur en

Het boekje is voorzien van digitale extra’s. Met de Layar

landschap waar u langs komt. Met digitale

app kun je de pagina’s scannen waardoor foto’s, gelui-

extra’s via de smartphone en kortingsbon-

den en links tevoorschijn komen. Zo heb je onderweg

nen voor horeca onderweg. Het boekje is te

alle informatie bij de hand die je maar kunt wensen.

koop bij het bezoekerscentrum en diverse

Ook het uitzetten van de routes thuis wordt zo een stuk

andere adressen in de regio en kost € 10,-.

aantrekkelijker. Een instructie staat in het boekje.

Gooi en Vechtstreek Overal Anders

Voordeelbonnen

Het landschap van Gooi en Vechtstreek kenmerkt zich

Een aantal horecaondernemingen onderweg doen mee

door veelzijdigheid. Onze regio is in het Gooi hoog en

met een aanbieding. In het boekje zitten bonnen die je

droog en in de Vechtstreek laag en nat. Dat levert acht

onderweg kunt inleveren voor bijvoorbeeld een extra

karakteristieke landschappen op die ieder weer uniek

kopje koffie en een kortingsbon voor de klikostickers van

zijn: Bos, Heide, Buitenplaatsen, Naardermeer, Plassen,

het GNR.

Graslanden, Vecht en Forten. De fietsroutes lopen door al deze landschappen.

Wilt u de waarheid weten? Waarom worden we ziek? Waarom leven we maar half zo lang als we zouden moeten? Dr. Lenkei beschrijft in dit boek dat ziekten in feite veroorzaakt worden door tekorten aan voedingsstoffen waardoor ons lichaam langzamerhand aangetast wordt. Dit boek is een must voor de bewuste mens! U kunt het boek “Censuur – Wat u niet mag weten over uw gezondheid”, t.w.v. € 14,75, nu tijdelijk gratis downloaden als e-boek. www.watunietmagwetenoveruwgezondheid.nl

Overal te koop Het boekje is te koop bij de initiatiefnemers: Bezoekers-

Vier fietsroutes

centrum Gooi en Vechtstreek en het kantoor van GNR.

De fietsroutes zijn uitgezet langs het fietsknoop-

Daarnaast bij zes locaties op de routes en bij VVV Hilver-

puntennetwerk. Start- en eindpunt zijn in de meeste

sum. U kunt het ook via internet bestellen. De adressen,

gevallen het bezoekerscentrum, Noordereinde 54b in

en andere informatie, vindt u op www.nm.nl/bcgooien-

’s-Graveland. De routes zijn gemiddeld 30 kilometer

vechtstreek. Het boekje kost € 10,-. Begunstigers van het

lang. Naast duidelijke routekaartjes veel foto’s en tekst

GNR en leden van Natuurmonumenten kunnen het op

met natuurweetjes en tips.

het bezoekerscentrum en bij GNR voor € 8,- kopen, op vertoon van het lidmaatschap.

Openhaarden • Kachels • Schouwen • Rookkanalen De Wel 11 • Tel. (033) 258 28 63 - www.haardencentrum-hoevelaken.nl


Zicht op • nummer 8 - 2013

11

“Heerlijk struinen tussen brocante en curiosa” bij Meubels met een Verhaal industrieterrein “de Nieuwe Vaart” te Bussum, aan de Hooftlaan 55. We hebben vaste leveranciers voornamelijk uit Hongarije en Frankrijk, maar wij speuren zelf ook het land af en gaan naar rommel en brocante markten in binnen- en buitenland. Een bron van inspiratie Uit enthousiaste reacties van bezoekers blijkt onze brocante loods voor velen een bron van inspiratie te zijn. En wij zijn daar als kritische en gepassioneerde liefhebbers van brocante meubels best trots op. Wij kiezen er bewust voor om in ons assortiment voornamelijk authentieke brocante meubels en woonaccessoires

Wij verkopen alleen wat we zelf mooi vinden, niet stan-

op te nemen, die niet alleen uniek maar ook nog eens

daard is en wat wij zelf in ons eigen huis zouden willen

betaalbaar zijn. Wij willen dat onze brocante en curiosa

hebben staan.

voor iedereen iets te bieden heeft, zodat men zijn / haar interieur kan transformeren in de typisch warme

Het assortiment wordt frequent vernieuwd

landelijke woonstijl waar elke bewoner zich thuis voelt.

Zowel onze website als het assortiment in de loods

In de loods van Meubels met een Verhaal vindt u een collectie brocante meubels en accessoi-

wordt frequent vernieuwd, mocht u iets zien en dit

res die authentiek en uniek zijn. De collectie meubels bestaat uit brocante kasten, commodes,

direct willen hebben dan is het buiten onze openings-

tafels, bankjes, kleine kastjes, brocante stoelen en krukken. Het aanbod brocante accessoires

tijden mogelijk om een afspraak te maken per mail of

is zeer gevarieerd en divers te noemen. In het assortiment van Meubels met een Verhaal vindt

telefoon.

u tal van aantrekkelijke accessoires waarmee u uw interieur een typische landelijke uitstraling kunt geven. U moet dan denken aan brocante spiegels, beelden, vazen, decoratievoorwerpen,

Naast particuliere verkoop kunnen wij ook de meubels

emaille bussen etc.

leveren aan de detaillist: andere brocantewinkels, decorateurs, winkelinrichters, horeca, architecten, fashion,

Kortom voor ieder van u staan er in onze loods woon-

bels met een Verhaal kun je heerlijk struinen tussen

accessoires, waarmee u de identiteit van uw interieur

alle brocante en curiosa.

verhuur en projecten.

kunt perfectioneren. Door leuke hoekjes in de loods te creëren is er voor iedereen wel iets te vinden. Bij Meu-

Ga nu naar www.meubelsmeteenverhaal.nl voor meer Meubels met een Verhaal ligt een tikje verstopt in

informatie.

Werelduitvinding maakt Nederlandse vloeren warm Een terrasoverkapping zorgt voor een optimale beleving van het buitenleven. Want met een overkapping geniet u jarenlang van uw terras, zowel in de zomer als in het voor- en naseizoen. Bij Zonservice vindt u terrasoverkappingen geschikt voor iedere tuin en wens. Kies voor een terrasoverkapping van hout of aluminium en creëer uw eigen ideale overdekte terras. Het Thermoskussen dankt zijn superieure isolerende

beneden kan. De unieke Thermoskussens worden

werking aan het feit dat al het warmteverlies door

gecombineerd met een stevig folie op de bodem van

straling wordt geëlimineerd, terwijl de dikke stilstaan-

de kruipruimte, waardoor de kruipruimte opdroogt.

de luchtlaag, die in het kussen wordt opgesloten, zorgt

Op de foto is te zien hoe mooi droog de funderingsmu-

voor een minimaal verlies door geleiding. Vloeren

ren zijn geworden. Het droge klimaat in de kruipruimte

worden daardoor sneller opgewarmd, bereiken een

is gunstig voor de houten balken en de leidingen en

hogere temperatuur en houden ’s avonds de warmte

ophangbeugels. Het systeem stopt zelfs betonrot, zo

bedompte lucht die je soms in woningen aantreft.

niet? Ga nu naar www.tonzon.nl/vloerisolatie voor

langer vast, waardoor de thermostaat eerder naar

blijkt na 33 jaar praktijkervaring. Weg is ook die muffe,

Een warme vloer en droge kruipruimte, wie wil dat

meer informatie.

Open dagen Galerie Lood om oud glas

Zaterdag 5 en Zondag 6 oktober Een terrasoverkapping zorgt voor een op-

de Brugstraat is een van de weinige ateliers in

kunt u bij ons ook terecht voor reparaties en

timale beleving van het buitenleven. Want

Nederland waar echte glas - in – lood en Tiffany

restauraties, het meenemen van eigen ontwerp

met een overkapping geniet u jarenlang

objecten gerestaureerd en gemaakt worden.

is daarbij ook mogelijk. En niet te vergeten onze uitgebreide collectie glas en overige materialen

van uw terras, zowel in de zomer als in het voor- en naseizoen. Bij Zonservice vindt u

Op zaterdag 5 en zondag 6 oktober tussen 11.00

terrasoverkappingen geschikt voor iedere

en 17.00 uur bent u van harte welkom in ons

tuin en wens. Kies voor een terrasoverkap-

atelier! Er zijn diverse thematafels met glastech-

U bent van harte welkom op de open dagen, de

ping van hout of aluminium en creëer uw

nieken te bewonderen. Er zijn ook demonstraties

koffie/thee en de broodjes staan klaar.

eigen ideale overdekte terras.

, zoals glas- in -lood , brandschilderen, tiffany,

met natuurlijk diverse aanbiedingen!

mozaïek, zandstralen en fusing (glas smelten)

Saskia van der Ploeg

Gelegen in het oudste straatje van Breukelen be-

waar u al uw vragen kunt stellen.

Brugstraat 5, Breukelen

vindt zich het kaaspakhuis. Hier is Galerie Lood

Tevens informatie over het nieuwe cursus sei-

0346-257515

om oud glas gevestigd. De Breukelse Galerie in

zoen voor beginners en gevorderden. Uiteraard

www.loodomoudglas.nl

Open dagen Zaterdag 5 en zondag 6 oktober van 11.00 tot 17.00 uur Tijdens de open dagen staat er een team voor u klaar, die u graag alles over het glas- in –lood vak wil vertellen. Ook bent u van harte welkom voor Brugstraat 5 – 3621 AG Breukelen (centrum) Telefoon 0346-257515, Of kijk op: www.loodomoudglas.nl

Geopend: Dinsdag op afspraak, woensdag t/m zaterdag van 11.00- 17.00 uur.


12

Zicht op • nummer 8 - 2013

BTW-verlaging op arbeidskosten!

Verbouwing tijdelijk extra goedkoop Het kabinet heeft onlangs besloten dat op de arbeidskosten bij renovatie en

Tips verbouwingen

herstel van bestaande woningen de btw geen 21, maar slechts 6 procent is. Het is een tijdelijke regeling die tot 1 maart 2014 loopt, dus profiteer ervan nu het nog kan. Het scheelt u al gauw honderden tot duizenden euro’s. Het laten verbouwen van uw huis is de

appartementen, aanleunwoningen en

komende maanden dus een stuk goed-

studentenflats. En ook de schuur of

De meest voorkomende verbou-

koper. “Dit is echt een buitenkansje voor

garage kunnen voordeliger verbouwd

wingen in Nederland zijn het

huiseigenaren” aldus Maxime Verhagen,

worden, zo lang deze maar op hetzelfde

toevoegen van een dakkapel of

voorzitter van Bouwend Nederland, de

perceel liggen als de woning. In de

aanbouw. Beide geven niet alleen

branchevereniging van bouwbedrijven.

periode 2010-2011 was er ook al eens

veel nieuwe woonmogelijkheden

“Bijna al het werk aan je huis valt eronder.

zo’n regeling, maar nu vallen er wat

in een huis, maar zorgen ook voor

Een mooie tijd dus om een erker of serre

meer werkzaamheden onder. Het

waardevermeerdering. Hieronder

te laten bouwen, een dakkapel te laten

verlaagde tarief wordt bijvoorbeeld

wat tips op een rij.

plaatsen of die extra kamer voor de kin-

ook toegepast op de arbeidskosten van

deren aan te pakken. Let er wel op dat je

tuinonderhoud en de in opdracht van de

met een goede aannemer in zee gaat. De

opdrachtgever op maat gemaakte zaken

waarop de verbouwing wordt afgerond,

getallen te noemen, maar doorgaans is

Een dakkapel kan een donkere zolder

kennis van de vakman krijgt u er dan gratis

als een dakkapel. Deze bouwwerken

is bepalend voor toepassing van het 6

het arbeidsloon ongeveer de helft van

in een prachtige kamer veranderen.

bij, want voor het verbouwen aan je huis

kunnen in een werkplaats, maar

procent btw-tarief. Het werk dient dus

de kosten van de verbouwing. Alleen

Let erop dat één grotere kapel die

wil je natuurlijk geen risico’s nemen.”

ook op de locatie zelf vervaardigd

voor 1 maart 2014 afgerond te worden.

daarvoor geldt de btw-verlaging, dus

doorloopt over twee kamers door-

in totaal bent u gemiddeld zo’n 6 tot

gaans goedkoper is dan twee kleine

7 procent goedkoper uit over de hele

dakkapellen. Voor de prijs is het ook

Ook voor garage en schuur

worden. Nieuw is dat ook architecten,

Dakkapel

wanneer zij een verbouwing van een

Mooie besparing

De 15 procent ‘overheidskorting’ op de

woning begeleiden, onder het lagere

Deskundige Harry Wisse van Bouwend

verbouwing. Dat is toch een mooie

verstandig om de standaard maten

btw geldt bijvoorbeeld eveneens voor

belastingtarief vallen. Het moment

Nederland: “Het is moeilijk om precieze

besparing.”

die een leverancier in zijn assortiment

Energiebesparing: goed voor de portemonnee

heeft, aan te houden.

Als er toch verbouwd gaat worden is het slim om aan energiebesparing te denken, bijvoorbeeld door middel van isolatie of HR++ dubbel glas. Behalve dat dit goed is voor het milieu, is het ook goed voor de portemonnee. Energie besparen is dus geld besparen! Daarnaast levert een energiezuinig

Via diverse regelingen zijn er ook nog

huis bij verkoop meer op en wordt de

eens subsidies of korting op de rente bij

Een dakkapel moet minimaal de

woning door isolatie minder vochtig en

leningen of hypotheken te verkrijgen om

isolatiewaarde hebben van het dak.

tochtig. Wel zo comfortabel en gezond,

energiebesparende verbouwingen uit te

Daarnaast is het van belang dat

mits er ook aan goede ventilatie van

laten voeren. Niet zo gek dus dat uit een

vanwege de lastige bereikbaarheid de

de woning gedacht wordt natuurlijk.

recent onderzoek bleek dat 20 procent

buitenafwerking goed in orde is.

van de mensen die van de BTW-verlaging

12% rendement!!!

de verduurzaming van hun huis.

Milieu Centraal heeft onlangs rendement van een investering in spouwmuurisolatie vergelijkbaar is met een rente van 12 procent je dat soort rendementen nog in deze tijd…

Handige sites • Vakbekwame aannemers: www.bouwendnederland.nl/ aannemer

Dankzij spouwmuurisolatie en de plaatsing van HR++ dubbel glas, verdwijnt er geen

Een aanbouw zorgt voor extra vier-

geld meer door de kieren naar buiten.

kante (leef)meters, maar het is wel zaak dat de aanbouw past bij de rest

bijvoorbeeld berekend dat het

op een spaarrekening. Waar vind

Aanbouw

gebruik maken, dit doen met het oog op

Op de site van de nationale energie-

energiebesparende verbouwingen en

van het huis. Dat kan door hetzelfde

besparingsaanpak Meer Met Minder

subsidies. Bouwend Nederland is één

uiterlijk aan te houden, maar dat is

(www.meermetminder.nl)

van de initiatiefnemers van Meer Met

vaak lastig. Vind maar eens dezelfde

staat uitgebreide informatie over

Minder.

stenen en specie. Een duidelijk contrasterende uitstraling is dan een

‘Echt super mooi geworden!’

oplossing.

“Verhuizen vonden we in deze tijd geen optie”, aldus Astrid van der Starre. “Maar met inmiddels drie kinderen begon het toch wel krap te worden in huis. Vandaar dat we nu de kamer hebben laten verlengen. En hoe… met 5 bij 3 meter is bijna de helft erbij gekomen.

• Verbouwen met garantie: www.bouwgarant.nl • Energiezuinig verbouwen: www.meermetminder.nl • Alle subsidies energiezuinig verbouwen: www.energiesubsidiewijzer.nl

Door veel glas te gebruiken ontstaat een ‘serregevoel’, maar let dan wel op

“Mijn man Ron en ik hebben inspiratie

goede zonwering. Zeker als de aan-

opgedaan bij andere gezinnen in de

bouw pal op het zuiden ligt. Doordat

straat die al eerder een aanbouw

de kamer dieper wordt, heb je minder

hebben laten bijbouwen. Dat zag er goed uit, waarna we de knoop hebben

Foto: Foto Van der Kloet

daglicht in de woning. Dit kan met een solartube voorkomen worden.

doorgehakt. Bouwbedrijf Visser uit

Scheelt een hoop geld

Dat de BTW naar 6 procent is verlaagd,

Sliedrecht heeft alles uitgevoerd

“Het resultaat overtreft echt onze

was natuurlijk erg lekker meegenomen.

terwijl we er gewoon zijn blijven

verwachtingen. Het leuke is dat we een

Dat scheelt echt een hoop geld. We heb-

wonen. Ik vond het een heel gezellige

woonkeuken in de aanbouw hebben laten

ben er nu meteen rolluiken van kunnen

tijd.”

maken. Daar zijn we nu eigenlijk altijd.

laten plaatsen.”

www.huis-aan-huis.com

• Checken en aanvragen bouwvergunning: www.omgevingsloket.nl

Het is echt super mooi geworden!”


n)

sum 777 ud.nl

13

Goud- en zilverinkoop is specialistenwerk

Go

Je zag ze als paddenstoelen uit de grond komen, de goudinkoop winkels. Maar nu, nu de goudkoers is gedaald naar een niveau van 3 jaar geleden, verdwijnen ze als sneeuw voor de zon.

Je zag grond k Maar n naar ee verdwij

Veel van de oud goudinkopers zijn opportunisten, ingestapt in een gat in de markt. Met weinig investering en een fractie aan kennis opende ze winkeltjes. Gewapend met vergrootglas en toetssteen en zonder enige vergunning begonnen ze stalletjes bij supermarkten en kwam u ze zelfs als rondreizende goudbus en in hotelkamers tegen. Nu de koers lager is, lijken ze verdwenen.

BTR REIZEN

Ondanks de daling van de goudprijs in het laatste halfjaar, is het nog steeds zeer de moeite waard om oud goud en zilver in te leveren. Immers, bij een serieuze taxatie krijgt u de werkelijke goudwaarde uitgekeerd. Geen onzin lokkertjes met ’34 euro per gram’ terwijl

de koers 32 euro noteert. Bovendien is uw gebruikte juweel geen zuiver goud, maar gemiddeld 14 of 18 karaat. Bij Contant voor Goud krijgt u een heldere uitleg en een prijs gebaseerd op de koers van het moment. U kunt behalve juwelen ook kronen, munten en edelstenen inleveren. En ook voor zilver of voor het tijdelijk belenen van sieraden bent u bij Contant voor Goud aan het juiste adres. Voor een gratis taxatie bent u welkom in onze vestiging Bussum, Laarderweg 10, tegenover Albert Heijn.

(tegenover Albert Heijn)

Laarderweg 10 - Bussum Telefoon: 035 - 20 11 777 www.contant voorgoud.nl

HERFST ARRANGEMENT

Populair zijn de ‘Alles inclusief’ vakanties naar de Senior Hotels. U heeft de keuze uit zo’n 25 hotels gelegen op de mooiste plekjes in Nederland en Duitsland, waar u altijd heerlijk kunt genieten van een 5 daagse ‘Alles Inclusief’ vakantie, waarbij naast logies met ontbijt, lunch en diner ook uw drankjes ‘s avonds bij de reis zijn inbegrepen. Al deze reizen worden u tegen verrassend prijzen aangeboden, zo kunt Mid-Week naar Drenthe of € 189,189,- p.p. naar het u al vanaf € 179,179,- p.p. een MidTeutoburgerwald. Informeer naar alle reizen en laat u verrassen.

Lava-Menu & Bowlen U gaat zelf het vlees of vis of vegetarisch op de grill bereiden.

Kerst– en Oud & Nieuwjaarsreizen

Vlees: Biefstuk, Kipfilet, Hamburger, Varkensoester, Spies Vis: Tilapia, Zalm/Panga spies, Zeebaars, Kabeljauwburger Vegetarisch: Groentecarre, Schnitzel, Hamburger, Kaasschnitzel Saladebuffet met een uitgebreid assortiment salades, garnituren, groenten, pasta’s, zuren, fruitdressings en sauzen Frites, stokbrood en kruidenboter

Wilt u er met de feestdagen er lekker tussen uit! dan heeft BTR Reizen een ruime keuze in verschillende Kerst en Oud & Nieuwjaarsreizen. 3 dg. Oud & Nieuw in De Bonte Wever / Assen € 214,- p.p. 5 dg. Kerst in Hotel Dennenhoeve / Nunspeet € 385,- p.p. 5 dg. Kerst in Hotel Jägerhof / Teutoburgerwald € 285,- p.p. 5 dg. Kerst in Hotel Haus am Stein / Sauerland € 349,- p.p. 6 dg. Kerst in Hotelpark Westerwald Treff € 389,- p.p. 5 dg. Kerst in De Bonte Wever / Assen € 369,- p.p. 7 dg. Kerstcruise over de romantische Rijn € 584,- p.p. 11 dg. Kerst en Oud & Nieuwjaarscruise € 849,- p.p. 15 dg. Kerst en Oud & Nieuw in Calpe / Spanje € 543,- p.p.

Dessert U maakt een keuze uit: Aardbei Lekkernij Monchou Dame Blanche of Special Coffee

Winterzon naar Calpe / Costa Blanca Van een weekje naar de Spaanse zon in het najaar, winter en het voorjaar tot aan een compleet overwinteringsverblijf aan de Costa Blanca in Calpe! BTR Reizen biedt van oktober t/m mei deze aantrekkelijke Winter Zonvakanties.

€ 30,00 p.p. (incl. 1½ uur bowlen)

ing mogelijk)

2,- p.p. ( verleng 8 dg. vliegreis va. € 392,-

Kinderen t/m 12 jaar Aangepast arrangement € 15,50

 Vlucht R’dam - Valancia / Transavia.com e  Transfer van Valencia - Calpe v.v. voor alle informati .nl zen rei TR www.B  *** & **** hotels/appartementen of bel voor  Nederlandse reisleiding in Calpe gratis folders

Plein 2000, 13 - telefoon 035 - 666 86 23 www.bowling-huizen.nl

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

SILENT FORCE ELEKTRISCHE FIETS - 36 Volt voor slechts

Goud en zilver inkoop

en 50 Plus reizen teg n! betaalbare Prijze

BTR Reizen is een nieuw “gezicht” in Zicht Op en is gespecialiseerd in 50 Plus Reizen tegen betaalbare Prijzen!

130918 / 40

er p

Zicht op • nummer 8 - 2013

De SilentForce 0103 - E-BIKE ALLEEN BIJ MATRABIKE

CITERRA DELUXE-stadsfiets

Profiteer nu het nog kan! Deze elektrische fiets heeft een krachtige 36 Volt/10 Ah afneembare Lithium Ion accu, waarmee u op uw gemak afstanden tot 100 Km kunt afleggen. 3 Shimano versnellingen en voorzien van ideale voorvering. Met actieve 3 stappen regelbare trapondersteuning kunt u een snelheid van 25 kilometer per uur bereiken. Gewicht 25 Kg. Gesloten kettingkast. TER INTRODUCTIE MET 60% KORTING VAN €1999,- NU VOOR SLECHTS € 799,-

6 versnellingen Shimano TX-30 schakelsysteem met Shimano draaigrepen. dubbelwandige velgen 28". V-Brakes

PHANTOM DISC Mountainbike

EUPHORIA Lady - Stadsfiets

Matra Elegance SchoolBike

21 Speed Shimano en voorzien van voor- en achtervering. Krachtige, veilige dubbele schijfremmen. 26 Inch. Nog niet eerder zo voordelig!

Stijlvolle en degelijke stadsfiets voor een goede prijs. De fiets is voorzien van rollerbrakes en versnellingen van Shimano Nexus 3 speed. OOK IN HEREN MODEL.

Degelijke, onderhoudsvriendelijke schoolfiets voor jongens vanaf 12 jaar. Shimano Nexus 3 speed naafversnellingen. Naafdynamo en jasbeschermers Stevige alu bagagedrager.

De Grootste en Goedkoopste Online Fietsenwinkels. Rechtstreeks VANAF € 199,- van Fabrikant naar Klant. KOM... KIJK... VERGELIJK ! 10.000 Fietsen Uw Nieuwe Fiets vindt u met Kortingen tot 60% goedkoper bij Matrabike!!

matra BIKE. NL - De Bilt VAN 499,-

229,-

VAN 599,-

299,-

VAN 599,-

299,-

Burg De Withstraat 33 030 2204322 Din. t/m Vrij. 17.00 - 20.00 uur - Zat. 10.00 - 16.00 uur

Veel va opport de ma fractie Gewap toetsste begon en kwa goudb de koe


14

Zicht op • nummer 8 - 2013

NIEUW! NU OOK KARELTRANS PERSONENWAGENS

VOLVO XC60 AWD 3.0 T6 AUT. SUMMUM LTD D.BLAUW M. GRIJS LEDER 38000 KM 2010 DRIVER SUPPORT CITY SAFETY NAVIGATIE BI-XENON LM VELGEN 42.950,- MARGE

VOLKSWAGEN SCIROCCO 2.0 TFSI 200PK HIGHLINE UITVOERING WIT 83.000KM DSG PANORAMADAK CLIMA CONTROL XENON NETTE AUTO 20.950,- MARGE

MB

MERCEDES GLK 320 CDI AUT 4 MATIC ‘SPORT’ ZWART M WIT LEDER INT. 65.498 KM 2009 NAVI-COMMAND XENON ALU DAKRAILS LM VELGEN STOELVERW. ENZ 37.950,- MARGE

RANGE ROVER 3.6 TDV8 AUT. VOGUE ZWART MET. WIT LEDER 86.454KM 2007 HARMAN KARDON SCHUIFDAK BI-XENON NAVIGATIE NIEUWSTAAT 39.950 INCL. BTW

MB

MERCEDES ML 320 CDI AUT7 AIRMATIC BLAUW M LEDER ALCANT.. 117.728 KM 2008 NAVI-COMMAND XENON ELEKTRA ENZ. LUCHTVERING ENZ 36.950,- INCL.

BMW

BMW 118i CABRIO HIGH EXE M-PAKKET ZWART LEDER INT. 2011 33.616KM BI-XENON HARMAN KARDON NAVIGATIE ELEK. KAP LM VELGEN 26.950 INCL BTW

RANGE ROVER

VW

VOLVO

RANGE ROVER

RANGE ROVER 4.4 TDV8 VOQUE VOL OPTIES MERCEDES C 250 AUT.ESTATE AVANTGARDE ZWART/ ZWART INT/ ZWART HEMEL 33.000KM BLUE EFF. PALLADIUM ZILVER 26.000 KM 2011! HARMAN KARDON SURR. BI-XENON 18”AMG. VELG SCHUIFDAK HARMAN KARDON BI XENON STOEL VERW.+ VENTIL. 2011 74.950,- MARGE COMAND CONTOUR STOEL. 30.950,- INCL. BTW

AUDI

AUDI

AUDI A3 SPORTBACK S-LINE ATTRACTION MONSOONGRIJS MET. GRIJS INT. 10KM 2013 ALU DAKRAILS BI-XENON NAVIGATIE ENZ. LM VELGEN NU 29.950 INCL BTW

AUDI A4 AVANT 2.0 TFSI 275PK S-TRONIC ZWART M. COGNAC LEDER 71.500KM 2010 ZWARTE HEMEL BI-XENON NAVIGATIE SEBRING UITL. VOL OPTIES! 31.950,- INCL.

PEUGEOT

BMW

2X PEUGEOT 508 SW 2.0 HDI HYBRID 4 RXH BMW M3 COUPE 4.0 V8 421PK DCT WIT OF ZWART MET V.A 4.300 KM 2013 ZILVER MET. ZWART LEDER 12.863KM 2011 PANORAMADAK NAVI LEDER JBL-AUDIO CARBONDAK BI-XENON NAVI HARMAN KARDON ORIG. NL AUTO NIEUWSTAAT 72.950,- INCL. BTW HEAD-UP LM VELGEN 38.950,- INCL BTW

MB

AUDI

AUDI Q7 4.2 TDI V8 PRO/S-LINE QUATTRO ZWART M. ZWART LEDER 58.707KM 2011 BANG & OLUFSEN OPEN SKY LED XENON SIDE & LANE ASSIST 79.950,- INCL. BTW

VOLVO

VOLVO XC70 2.0D AUT.SUMMUM LTD BRUIN M. CREME LEDER 57.995 KM 2012 SCHUIFDAK NAVI LANE-DEP.BI-XENON STOELEN ELEK. ENZ. 45.950,- MARGE

BMW

BMW X3 2.0D AUT8 X-DRIVE HIGH EXECUTIVE 184PK ROOD M. ZWART LEDER 19.352 KM 2012 PANORAMADAK NAVI-PROF SPORT STEARING BI XENON ACTIVE HIFI ENZ. 51.950 INCL BTW

Bezoekadres personenwagens: De Factorij 3 Zwaag/Hoorn - T: 0229-714555

Dit is slechts een greep uit onze collectie! V.A. €

499,- CONNECT P/MND

2X LANDROVER DEFENDER BLACK ED /X-TECH GRIJS KENT. ZWART OF ZILVER 2009 /2012! ZEER UNIEKE EN COMPLETE AUTO’S! AIRCO ETC TREKHAAK NL-AUTO VANAF 21.950,- EXCL .BTW NW MODEL

!

BAAR

LEVER

V.A. € V.A.

V.A. €

119,- ALLE VW P/MND

FORD TRANSIT CONNECT 75-110PK DIV. KLEUREN 2006-2012 OOK LANG-HOOG DIVERSE ZEER COMPLEET UITGEVOERD EXTRA SCHERP GEPRIJSD! V.A. 5.950,-

149,- ALLE VW 299,-

P/MND P/MND

OG

G + HO

AN OOK L

!

RIJSD

P GEP

V.A. €

199,-

RP SCHE

IJSD!

GEPR

164,-

V.A. €

P/MND

VW CADDY SDI / TDI OOK NIEUW MODEL DIV. KLEUREN V.A. 0 KM 2004-2013 OOK MAXI + DSG BIJNA ALLEN MET AIRCO DIVERSE ZEER COMPLEET! V.A. 5.450,-!

SPRINTER ! ATEN FORM ALLE

189,-

V.A. €

AM*

ISTRE

R 2X VA

V.A. €

199,- ALLE VW P/MND

FIAT SCUDO JTD / PEUGEOT EXPERT HDI 3 STUKS ALLEN 120 PK WIT 2010-2011 *2X VARISTREAM REINIGINGINSTALLATIE! ALLEN AIRCO ENZ.V.A.11.950,- EXCL.BTW

TRANSIT

ABINE

BEL C

V.A. €

RP SCHE

IJSD!

GEPR

198,-

V.A. €

P/MND

ALLE TYPEN VW TRANSPORTER 2003-2013 DUBBEL OF ENKEL CABINE 24 STUKS! OOK VERLENGD BIJNA ALLEN MET AIRCO DIVERSE ZEER COMPLEET VANAF 7.950!

149,-

V.A. €

149,-

P/MND

P/MND

ALLE MODELLEN MERCEDES SPRINTER NW. MODEL OPEL MOVANO RENAULT MASTER ALLE MODELLEN FORD TRANSIT ALLE MODELLEN VW CRAFTER ALLE LENGTES + HOOGTES 2006-2013 DIV. LENGTES + HOOGTES 2010-2013 DIV. LENGTES + HOOGTES 2006-2012 ALLE LENGTES + HOOGTES 2009-2013 DUBB. CABINE/AUTOMAAT/DIV. VOL OPTIES! OOK DUBBEL CABINE + ZEER COMPLEET! OOK DUBBELLUCHT & COMPLETE UITV. OOK DUBBEL CABINE EN VOL OPTIES! DIV. KLEUREN V.A.31.000 KM. V.A. 14.950,- DIV. KLEUREN V.A.43.000 KM. V.A. 12.950,- DIV. KLEUREN V.A.18.000 KM. V.A. 9.950,- DIV. KLEUREN V.A.33.000 KM. V.A. 6.950,-

OPEL VIVARO/RENAULT TRAFIC NISSAN PRIMASTAR DIV. LENGTES 2006-2012 OOK DUBBEL CABINE + ZEER COMPLEET! DIV. KLEUREN V.A.9.800 KM. V.A. 5.950,-

KOEL-VRIES -20º LING TKOE NACH DAG+

599,-

UNIEK

P/MND

D 1X 4W

T DIREC

V.A. €

529,P/MND

R SCHE

LET OP:

TE RUIM LAAD 0M HOOG! .3 TOT 2

P/MND

V.A. €

399,P/MND

P/MND

V.A. €

399,P/MND

3X IVECO DAILY 35C15 BAKWAGEN 2011 3X MBSPRINTER 513/516CDI BAKWAGEN RENAULT MIDLUM 220 EURO5 KOELVRIES HYDR. LAADKLEP WIT V.A. 44.000 KM HYDRAULISCHE LAADKLEP + LAADDEUREN AUBINEAU FRC OPBOUW L 4.25 B 2.25 H 2.25 NACHTKOELER 380V ACHTERUITRIJCAMERA BAKLENGTE 4.2M SPIEGELBAK AIRCO ELEKTRA ZIJDEUR ELKTRA, 1X SPIEGELBAK, 1X AIRCO NIEUWSTAAT! SLECHTS 47.000KM 2008 33.950,ALLEN AUTOMAAT AL V.A. 24.950 V.A. 28.000KM NU 24.950,-

UB OOK D

V.A. €

TOYOTA LANDCRUISER V8 4.5 D4D AUT. VAN ZWART ZWART LEDER 128.000 KM 2009 SCHUIFDAK NAVIGATIE STOEL MEMORY EXECUTIVE AANH.3500KG 39.950,- EXCL.BTW

!

PTIES

VOL O

V.A. €

199,P/MND

ALLE MODELLEN MERCEDES VITO/VIANO ALLE LENGTES 95-204PK 2006-2012 OOK DUBBEL CABINE EN PERS.UITVOERING! DIV. KLEUREN V.A.24.000 KM. V.A. 8.950,-

BEDRIJFSWAGENS PRIJZEN EXCLUSIEF BTW EN BPM

TEVENS JONGE BEDRIJFSWAGENS GEZOCHT!

Bosch Car Service

Bezoekadres bedrijfswagens: De Compagnie 14 Zwaag/Hoorn - T: 0229-217460

Vo o r é l ke k l u s d è j u i st e b u s .


15

Zicht op • nummer 7 - 2013 Zicht op • nummer 8 - 2013

HILVERSUM - Vrijdag 6 september geeft Nimis de

HILVERSUM - Nimis heeft weer een mooi

workshop ‘Reïncarnatie, bestaat het, of niet?’ Aanvang programma samengesteld voor de maand

Falconer-Atlee terecht voor een persoonlijke healing. centrum op woensdag 23 oktober vanaf 19.30 uur. De

opleiding Spiritele Kunst Atelier start op 28 oktober, en

19.30 uur. Op 12 en 13 september wordt er gestart

Voor info/opgave: Nimis centre of light, Brinklaan

met de Nimis Healing Methode level 5. Dinsdag 17

335 te Bussum, telefoon 035-642 03 07. Zie ook onze

september geeft Nimis de workshop Diepe Alpha

website: www.nimis.nl.

umschap, aanvang 19.30 uur. Zaterdag 12 avond voor de Nimis Healing Methode wordt gegeven

lijke healing.

oktober. Met de Nimis Healing Methode level 2 wordt gestart op 4 oktober. Op vrijdag

11 oktober is er aanvang een oefenavond in MediHerprogrammering, 19.30 uur. Een oefen-

zwaardwalvis veldgrote vrucht vloot speelhuis

voor de Diepe alpha herprogrammering meditatie kunt op ons centrum terecht op dinsdag 29 oktober. U kunt ook bij Mark Falconer-Atlee terecht voor een persoon-

producent gevolg

12

tijding kerkgebruik

voertuig zangstem beroep mondvocht

15

vrouwen- rechtsverblijf term kleding- vetplant stuk

op september, 19.30 uur. De workshop Een25 oefenavond in vanaf de Nimis Healing methode wordt Zie ook onze website: www.nimis.nl. Voor info/opgave:

tember, aanvang 19.30 uur. U kunt ookgegeven bij Markop workshop An evening with Angels wordt

Nimis centre of light, Jan van de Heijdenstraat 40 te

18 oktober. Wilt u oefenen met Reiki, kom dan naar ons

Hilversum, telefoonnummer 035-642 03 07.

syNeo 5 Antitranspirant

Overtollig lichaamsvet Vijf dagen zonder zweet definitief laten verwijderen REGIO - Zweten doen we allemaal, of je

wat je hoeft te doen, is eenmaal in de vijf dagen

wilt of niet. Je kunt hier helaas weinig

‘s avonds voor het slapengaan de Antitranspirant

aan doen. Zweten doe je namelijk om je

aan te brengen. Het product doet ’s nachts zijn

lichaamstemperatuur op peil te houden.

werk en je bent vervolgens vijf dagen van de

De zweetlucht die hierdoor ontstaat kan

zweet en zweetlucht af. Je hoeft dus niet meer

hinderlijk zijn, voor jezelf maar ook voor

elke dag, of meerdere keren per dag, deodorant

anderen. Als je je bewust bent van je

te gebruiken. syNeo 5 Antitranspirant bezorgt

eigen zweetlucht, kun je je hier onpret-

iemand die overmatig zweet een droog en zeker

tig door voelen. Iedereen die langere

gevoel, heerlijk toch?

tijd onderweg is, kent het probleem: na

1 16

uitroep v. vanaf afkeer (afk.) metaal een weinig

watervlakte vlaktemaat

11

uitgave mannelijk dier

10 15 titel voegterwoord inzage (afk.) zangnoot

grote bijl paling

De behandelingen bij kliniek Sanders worden uitgevoerd Kijk voor meer informatie en de producten eens

Maar vanaf nuzweten hoeft u tot niet100% meer te wanhopen. Kliniek overmatige droog. Het enige

door Angela en Emmy Sanders. De tweelingzussen zijn op www.syneo.nl.

Sanders werkt met Cryolipolyse, de nieuwste en meest

beiden gediplomeerd verpleegkundige met jaren lange

effectieve methode op het gebied van figuurcorrectie

ervaring in de gezondheidszorg evenals in de cosmeti-

waardoor u definitief van uw “probleemzones” af komt.

sche zorg.

enz. Deze methode biedt een vetverwijdering door

Maak een afspraak voor een gratis intake gesprek.

middel van het onderkoelen van vetcellen. Dus geen

Als u geïnteresseerd bent in deze nieuwe methode voor

naalden of snijden. De behandeling is geheel pijnloos en

blijvende figuurcorrectie en wilt weten of Cryolipolyse

wordt uitgevoerd met de Coolipo Twin.

geschikt is voor u, neem dan contact op met Kliniek Sanders op 035-6835780 voor het maken van een afspraak

Hoe werkt Cryolipolyse ?

voor een gratis intake gesprek. Ook kunt u zich vooraf

De vetcellen worden middels vier plaatselijk aange-

oriënteren op www.klienieksanders.nl

De Nieuwe Vaart 28

bijwerkingen en zeer veilig en effectief. Vetcellen zullen

1401GR Bussum

definitief verdwijnen.

Tel: 035-6835780.

3

karakter korte notitie

breekbaar pl. in Limburg

6 7

Engels ratelbier populier ondermaanofficier stand

hulde toelage

5

riv. in Spanje vlek

4 9

riv. in Duitsland dapper

© www.puzzelpro.nl

Bel en maak kans op € 20,-! Bel de oplossing door naar 0909 - 123 45 68 (40 cpm / ± 1 min.)

brachte pads gedurende een uur afgekoeld. Er zijn geKliniek Sanders

7

12

2

9 1

bevel per dag (afk.)

Kliniek Sanders

Denk aan buik, lovehandles, boven benen, taille, heupen

13

klein kind de dato (afk.)

deel v.e. verboom frissing baardje halsbont

11

deurpost buisverstuur- lichting en derinrichting gelijke

Europeaan roem

wen. Heb je last van zweethanden? Dan is de

Sporten, diëten niets helpt.reduceert syNeo 5 het vijf dagen weg. Tevens

stemming houtdeeltje

Engelse Europees uitslijting titel land door lidwoord stromend water steensoort vogel

onaangename geur komt kijken.

van CFK’s.

10

gravure brandstof

16

deel v.e. auto afgemat

tot het verleden. Deze Antitranspirant neemt

5 19

insecteneter vrouwelijk dier

voegwoord normaal profiel vlaktemaat v. gravin Holland

als roll-on beschikbaar, voor mannen en vrou-

jou. Het product is niet getest op dieren en is vrij

2

18

syNeo 5 Antitranspirant is zowel als pompspray

syNeo5 dry hands Antitranspirant crème iets voor

3 13

17

olievaartuig boomwol

begin je te transpireren, waarbij ook de

Met syNeo5 Antitranspirant behoort zweetlucht

8

14

aanwijzend vnw. bijt

idee specerij

wijze grijsaard onbep. vnw.

keelontsteking Europees land

enkele uren is je deodorant uitgewerkt en

zijn 1 à 2 maanden na de behandeling zichtbaar. Géén

bijbelse vrouw jong dier sober groet

8

Wilt u oefenen met Reiki, dan kan dit bij Nimis

middeld drie behandelingen nodig. De eerste resultaten

steen vlot bevlieging sportploeg

oogvocht verdieping jong dier deel v.h. hoofd

2e graad, lestijd van 10.00 tot 17.00 uur.

Watvervelende u ook probeert, u krijgt dat maarmaar niet weg! de zweetlucht totbuikje en met liefst

duivel oxidatie

14 4

geeftaanvang Nimis de inwijding in de Reiki op oktober 20 september, 19.30 uur.

Ontmoeting met je18gids wordt gegeven opuur. 25 sepgegeven op vrijdag oktober, aanvang 19.30 De

6

Het doorbellen van de oplossing kost niets meer dan de kosten van een postzegel en het is nog makkelijker ook! Bel en maak kans op één van de prijzen van 20 euro! Wij wensen u veel plezier en zien uw oplossing tegemoet. Succes! Zet de letters uit de vakjes met corresponderende nummers over naar het balkje en bel de oplossing naar 0909 12345 68 (40 cpm/±1 min.) 21

1

10

8

11

9

12

23

34

45

56

6

10

11

12 14

13 15

14 16

13

7 7

15 17

8

16 18

9

19

!!

Oplossing PRIJSPUZZEL uitgave 06/2013:

VAN DELEN WORDT NIEMAND ARM De winnaar van € 20,- is deze maand: Mw. Visser, Huizen

voor winnaars Aan de winnaar wordt eenkader bedrag vande € 20,overgemaakt op het opgegeven

Fysio-massage www.tism-masseur.nl VOOR MASSAGES BIJ U THUIS !

06 – 477 66 060

bank/gironummer. De oplossing van de nieuwe puzzel kan tot en met 13 september 2013 worden doorgebeld.

2013-07

Nimis, centre of light

ZICHT OP PRIJSPUZZEL

2013-08

Oefenavonden, enbij workOpleidingen enopleidingen workshops shops bij Nimis, centre of light


16

Zicht op • nummer 8 - 2013

Verlaag uw woonlasten help het milieu

Waarom TONZON Vloerisolatie? TONZON Vloerisolatie is de enige vloerisolatie die echt effect heeft op de vloertemperatuur dankzij het unieke thermosflesprincipe. Zie ook de vele spontane reacties op www.tonzon.nl en de websites van onze gespecialiseerde ambachtslieden.

Minder last van Reuma

Veel gestelde vragen

TONZON Vloerisolatie voor de warmste vloer en de grootste energiebesparing

Hallo,

mvg, fam van essen

ANTWOORD De chipjes houden niet al het vocht tegen en blokkeren de warmte die in de winter uit de bodem omhoog komt. Het beste zou daarom zijn de chips te verwijderen en te vervangen door Bodemfolie. Dit neemt veel minder ruimte in, houdt meer vocht tegen en laat in de winter de positieve warmtestroom uit de bodem wel door.

Tonzon is de enige aanpak die al het verlies door warmtestraling elimineert, terwijl de dikke, stilstaande luchtlaag opgesloten in de kussens het verlies door geleiding optimaal beperkt. Daardoor wordt een TONZON vloer sneller warm, bereikt

een hogere temperatuur en koelt langzamer af (zie schema). Ook geschikt als de vloer al is geïsoleerd met EPS of PUR. Het stookseizoen wordt veel korter en levert daardoor een extra hoge energiebesparing op.

Schematische weergave thermisch gedrag begane grondvloer Isolatiewaarde Hoog Middel Laag Afkoeling bij nachtverlaging

Opwarming in de morgen

Informatie

Temperatuurverloop gedurende de dag

Meer weten? Kijk op www.tonzon.nl. Bellen of mailen kan ook via 0900 - 28 66 966 (€ 0,10 p/min) of info@tonzon.nl. Scan voor meer informatie de QR-code.

De beste basis voor een comfortabele, gezonde en energiezuinige woning is een droge kruipruimte en een warme vloer.

Temperatuur vloer

Wij hebben een heel erg koude vloer. We hebben 3 jaar geleden chips laten aanbrengen omdat het dan warmer aan zou voelen en de energierekening lager zou worden. Nu 3 jaar later wachten we daar nog steeds op. Na onderzoek bleek dat die chips alleen tegen vocht werken (zo was ons dat niet verteld). Nou vragen wij ons af of als we TONZON isolatie aanbrengen we dan eerst de chips weer moeten verwijderen.

DUBBELE AANPAK VOOR HET BESTE RESULTAAT Zelfs betonnen vloeren worden merkbaar warmer met TONZON Thermoskussens, warmer nog dan de vloer van de nieuwste nieuwbouwwoningen (zie grafiek).

21

Gemiddelde vloertemperatuur

20

TONZON Rc > 3,8 m2K/W 19

Rc = 2,5 m2K/W (1993 - 2012) 18

Temperatuur

Zowel mevrouw Romein uit Koog aan de Zaan als mevrouw Vos uit Nieuwerkerk aan de IJssel vertellen dat ze nu minder last hebben van reuma. Het warme droge klimaat onderin de woning heeft kennelijk een positieve uitwerking.

Rc = 1,3 m2K/W (nieuwbouw norm van 1982 tot 1993)

17

16

15

Geen isolatie 0

1

2

3

Rc-waarde vloer

4

5

6

Door de combinatie met Bodemfolie ontstaat bovendien een kurkdroge kruipruimte. Dat maakt een einde aan die muffe lucht, maakt energiezuinig ventileren mogelijk en scheelt enorm in de onderhoudskosten. Leidingen en ophangbeugels corroderen niet meer en het is echt veilig voor houten vloeren, zo blijkt na 33 jaar praktijkervaring. TONZON stopt zelfs betonrot!

De duurzaamste aanpak; energiezuinig, gezond en veilig Het systeem heeft een dubbele DUBO-keur, zowel op de Thermoskussens als op de Bodemfolie. De energie die voor grondstof, fabricage, verpakking, transport en installatie is gebruikt, wordt al binnen enkele winterweken terugverdiend door de besparing op stookkosten. Door de warmere droge vloeren ontstaan er minder schimmels en huisstofmijt en daarmee een gezonder binnenmilieu. De uitvoering brengt nauwelijks overlast met zich mee. Geen grote vrachtwagens voor de deur en de bewoners kunnen gewoon in huis blijven.

Foto van een TONZON kruipruimte: vroeger vochtig, nu kurkdroog

TONZON BV • Postbus 1375 • 7500 BJ Enschede • T: 053 - 433 23 91 • E: info@tonzon.nl • www.tonzon.nl

Zicht Op 't Gooi - Editie Huizen, Laren e.o. - 201308  

Zicht Op 't Gooi - Editie Huizen, Laren e.o. - 201308