Page 1

Huizen, Laren e.o.

Een uitgave van Zicht Op Media

Serie 't Gooi: Hilversum | Huizen, Laren e.o. | Naarden, Bussum e.o.

02

03

Zorg & Welzijn

Zorg & Welzijn

04

16

Zorg & Welzijn

HISWA 2014: De ideale voorbereiding op het watersportseizoen AMSTERDAM - Kunt u ook niet wachten om weer het water op te gaan? Net als duizenden andere gepassioneerde watersporters? Kom dan naar de HISWA Amsterdam Boat Show, van 5 t/m 9 maart in Amsterdam RAI. Honderden exposanten bieden u producten, innovaties, workshops, clinics, lezingen, demonstraties en andere bijzondere belevenissen. Zicht Op ’t Gooi mag 30 vrijkaarten à € 15,- weggeven! Interesse? Mail dan snel naar i.biesterveld@zichtop.nl. Wie weet, wint u wel twee van de 30 kaarten. Lees verder op pagina 13

&

Vrije tijd Recreatie

Spiegelstraat 11a 1405 HV Bussum +31(0)35 750 34 13 Email bibisbussum@gmail.com

Spiegelstraat 11a 1405 HV Bussum +31(0)35 750 34 13 Email bibisbussum@gmail.com

lolo the ballerina

www.lolo-theballerina.be

Zie pagina 8 en 9

Spiegelstraat 11a • 1405 HV Bussum 035-750 34 13 • www.bibisbussum.nl

Jaargang 28 - nr. 2 - 2014

TONZON Vloerisolatie, een klasse apart!


2

Zorg en Welzijn

Een Zicht Op special

Door Huib van Leeuwen:

Succesvolle ‘Bouwsteentjes’ voor patiënten en ouderen met [dreigende] ondervoeding’ Een groot probleem binnen alle segmenten van zorg is ondervoeding. Veel ouderen en

de mond achter. Dus is het relatief nieuwe pro-

volwassenen hebben een voedingsprobleem en daarmee een verminderde voedingstoe-

duct ook geschikt om het na akelig smakende

stand. Sinds kort zijn er ‘Bouwsteentjes’ op de markt, energie- en eiwit verrijkte gebakjes die

medicijnen te gebruiken. Net als Bouwsteen-

de eetlust opwekken en het herstel bevorderen. Deze keer eens een smaakvolle besparing

tjes kan deze lekkernij als gebakje of lekker tus-

in de zorg….

sendoortje beschouwd worden en bestaat uit alleen natuurlijke ingrediënten en kent geen

In restaurants en koffiecorners van ziekenhui-

het Bouwsteentje een effectief hulpmiddel

e-nummers. Met acht gram hoogwaardig

zen en zorgcentra zijn de meest heerlijke din-

zijn bij het terugdringen van ondervoeding én

eiwit per verstrekking is het een aantrekkelijk

gen bij de koffie of thee te bestellen. Voor de

bijdragen aan het opbouwen van een betere

alternatief voor de eiwitsupplementen”, aldus

bezoekers een prima zaak, voor herstellende

voedingstoestand. Het is bekend dat onder-

Van Leeuwen, die aangeeft dat bij de ontwik-

patiënten niet echt een bijdrage voor het her-

voeding bij ziekte of na een operatie de zorg

keling van de producten een diëtist, logope-

stellend vermogen. Ook voor patiënten met

duurder maakt omdat patiënten veel langer

dist en een wetenschapper op het gebied

slikproblemen zijn dergelijke verwennerijen niet

over het herstel doen en langer verblijven in

van slikproblemen betrokken zijn geweest.

weggelegd.

het ziekenhuis. Ook treden er vaker complica-

“Uiteindelijk heeft ons bedrijf Patisserie Unique

ties op die veel leed veroorzaken en de kosten

het verder ontwikkeld en zijn de producten nu exclusief verkrijgbaar bij de Jumbo supermark-

Directeur van Patisserie Unique, Huib van Leeu-

nog hoger maken. In Nederland bedragen de

wen staat aan de wieg van een groot assor-

jaarlijkse kosten als gevolg van ondervoeding

hoogwaardig eiwit is een uitkomst bij onder-

ten”. Beide producten zijn eerder beloond met

timent smaakvolle gebakjes die effectief zijn

meer dan 1,9 miljard euro. Dit is ruim 2% van

voeding, maar is niet altijd eenvoudig toe te

een eerste prijs voor innovatie. “Natuurlijk zijn

bij het terugdringen van ondervoeding én

de totale kosten in de zorg. Om deze kosten

dienen. De mensen die ondervoed zijn heb-

we daar trots op”, erkent Van Leeuwen. “Maar

bijdragen aan het opbouwen van een be-

terug te dringen is het belangrijk het probleem

ben vaak slikproblemen, geen trek in eten of

je krijgt pas echt voldoening als je schriftelijke

tere voedingstoestand. “Een Bouwsteentje

van ondervoeding aan te pakken. Met het op

zijn er te moe voor. Bovendien zijn de eiwitsup-

reacties krijgt als “Mijn 92-jarige, ernstig onder-

is een soort petitfour en kan op elk gewenst

de markt brengen van Bouwsteentjes hopen

plementen die ze moeten innemen niet lek-

voede moeder eet al enkele maanden elke

moment van de dag naar behoefte van de

we een prettige manier van kostenbesparing

ker van smaak. Dus gaan we voor makkelijk

dag met veel smaak zo’n kuipje. Wat daarvoor

patiënt/cliënt worden geserveerd, bijvoor-

aan te kunnen bieden”

en lekker in de vorm van ‘Easy-to-Eat’. Een fris

niet lukte, is nu een feit: ze is twee-en-halve kilo

eiwitrijk zuivelproduct dat verkrijgbaar in twee

aangekomen en voelt zich veel beter! Dankzij

beeld als tussendoortje of toetje. Bovendien is het Bouwsteentje goedkoper dan de klinische

Culinaire vondst

verschillende vruchtensmaken en bij iedere

uw culinaire vondst!” “Zeg nou zelf, daar kan

drankjes die worden voorgeschreven. Dankzij

Ook aan de problematiek van patiënten met

hap als het ware in de mond smelt. Slikken is

toch geen onderscheiding tegenop”?

de combinatie van hoogwaardige verrijkingen

slikproblemen (dysfagie) heeft Patisserie Uni-

nauwelijks nodig en gaat bijna als vanzelf. Na

plus een eetlustopwekkende uitstraling, kan

que gedacht. “Verrijking van de voeding met

consumptie blijft bovendien een fris gevoel in

Detox en verlies 15 cm omvang in slechts 1,5 uur tijd

COLOFON

Voor meer informatie: www.bouwsteentjes.nl

‘Zicht Op ‘t Gooi’ is een uitgave van Zicht Op

Kopij evenementen en activiteiten

Media te Zwaag en verschijnt 11 keer per jaar

Voor plaatsing in ‘Zicht Op ‘t Gooi’ is onze redactie

REGIO - Ontgiften (detoxen) is een krachtige

een gratis intakegesprek om een behandelplan

in drie edities. Deze drie edities hebben een ge-

altijd op zoek naar interessante evenementen, voor-

methode om je lichaam te verlossen van be-

op te stellen. We hebben diverse methoden/be-

combineerde oplage van 82.240 exemplaren.

stellingen of ander nieuws. Heeft uw club, vereniging

lastende stoffen. Deze stoffen worden gezien

handelingen om u te helpen:

als veroorzaker van een breed scala aandoe-

of organisatie een boeiende activiteit waarvan Verspreidingsgebieden:

onze lezers op de hoogte moeten worden gesteld?

ningen, zoals vermoeidheid, hoofdpijn en sla-

De Universal Contour Wrap is een door een Ame-

Hilversum, 35.537 exemplaren

Schroom dan niet en laat het ons weten! De eerst-

peloosheid.

rikaanse arts ontwikkelde ontgiftende behande-

Huizen, Laren e.o., 26.446 exemplaren

volgende uitgave verschijnt weer op 17 maart. U

ling die al bij de eerste keer een meetbaar en

Naarden, Bussum e.o., 20.257 exemplaren

kunt uw kopij insturen tot en met 3 maart 2014. Mail

Detoxen/detoxbehandelingen worden steeds

voelbaar resultaat biedt. Er wordt zelfs een cen-

meer gezien als de enige manier om echt iets

timeterverlies gegarandeerd. Deze unieke me-

Zicht Op Media hoofdkantoor:

te doen aan bijvoorbeeld OVERGEWICHT, STRESS,

thode zorgt voor een sterke ontgifting, afslanking

Dopheide 8-d, 9202 PB Drachten

HOOFDPIJN, ECZEEM, CELLULITE, VALE en SLAPPE

en revitalisatie van het gehele lichaam waarbij

Tel.: 0512-584 100, Fax.: 0512-584 199

Disclaimer

HUID, CONSTIPATIE, een algeheel gevoel van LUS-

tevens de stofwisseling wordt geactiveerd.

info@zichtop.nl, www.zichtop.nl

Zicht Op Media is een handelsnaam van Uitgeverij

www.facebook.com/zichtopmedia

Leeuwarden B.V. Zicht Op Media kan niet aansprakelijk

www.twitter.com/zichtop

worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook

TELOOSHEID en nog veel meer. Detox coaching. U krijgt advies, uitleg en be-

uw persbericht of mededeling, liefst voorzien van één of meer foto’s naar uitgeverij@zichtop.nl

Miracle House biedt diverse mogelijkheden om

geleiding tijdens een 28 dagen durend detox-

uw persoonlijke doel te behalen. We starten met

programma. U leert dat de juiste voeding net zo

Vestiging Zwaag:

antwoordelijk voor de inhoud van commerciële uitingen

belangrijk voor het lichaam is als de juiste brand-

De Compagnie 33 B, 1689 AG Zwaag

en ingezonden berichten. Zicht Op Media behoudt zich

stof voor een auto. Het betreft geen sapkuur-

Tel.: 0512 - 584 100, fax 0512 - 584 199

het recht voor om ingezonden artikelen te weigeren of

toegezonden door derde partijen, en stelt zich niet ver-

programma, maar juist gezonde en voedzame maaltijden.

te bewerken. Niets uit deze uitgave mag worden over-

Accountmanager: Rob Vollmer

genomen of gekopieerd zonder voorafgaande schrifte-

r.vollmer@zichtop.nl

lijke toestemming van Zicht Op Media.

Tel.: 0229-855 631 Regio’s van Zicht Op: Eindredacteur: Ivo Biesterveld,

Arnhem-Noord & Centrum, Arnhem-Zuid, De

i.biesterveld@zichtop.nl

Liemers, Lingewaard, Amersfoort-Noord e.o., Amersfoort-Midden & Zuid, Soest & Baarn,

Vormgeving: Uitgeverij Publicar BV

Leusden e.o., Hilversum, Huizen, Laren e.o., Naarden, Bussum e.o., Goeree Overflakkee, Schouwen-Duiveland & Tholen, Rijswijk, Leid-

Bent u geïnteresseerd, neem gerust

Verspreiding: FRL verspreidingen BV

contact met ons op.

te Leeuwarden

schoten, Naaldwijk e.o., ’s-Gravenzande e.o.,

Miracle House 035-683 44 65 of

Heeft u vragen over de folderverspreiding?

Spijkenisse e.o., Voorne, De Hoeksche Waard,

info@miraclehouse.nl.

Ga naar www.frlpost.nl

Albrandswaard, Zeist e.o., De Bilt e.o., De

Website: www.miraclehouse.nl.

Of bel 058 - 21 54 157

Kromme Rijn, De Utrechtse Heuvelrug

schendam e.o., Voorburg, Wassenaar & Voor-


Zorg en Welzijn

3

Een Zicht Op special

Jeanine uit Huizen: “Ik heb gewoon twee hele nieuwe benen” REGIO - “Eigenlijk heb ik al spataderen

maakt, van misschien drie millimeter. Dan

sinds ik in de 20 was, maar ik ben al

brengen ze een laser in je been die de

rond mijn 26ste getrouwd en de huisarts

ader verschroeit.

zei toen: “Wacht maar tot je klaar bent met kindertjes krijgen.” Na drie kinderen

Ik voelde er bijna niets van. Ik zei nog: “Zijn

was het veel ernstiger geworden. Ik had

jullie de stekker niet vergeten?” Na de be-

gewoon een hele landkaart op mijn

handeling moet je een dag of tien een

bovenbenen. Geen gezicht. Als ik op va-

kous aan, maar daar heb je geen last

kantie een badpak droeg, werd ik echt

van.

veel nagekeken. Ik heb daarom 30 jaar Als de kous eraf gaat, zijn de aders al voor

in een spijkerbroek gelopen.

de helft verminderd. Het resterende deel Rond mijn veertigste heb ik ze een keer

moest verwijderd worden met de Müller-

laten wegspuiten, maar na een half jaar

techniek. Dan maken ze een heel klein

sprongen de aders er opnieuw in.

sneetje en trekken ze er steeds stukjes uit. Ik zag daar erg tegen op, maar het viel reuze mee.

Toen heb ik de moed een beetje opgegeven. Maar ja, spataderen zijn ook ongezond. En er kan een stolsel ontstaan

Ik was misschien een beetje beurs, maar

dat los kan schieten, of je kunt een wond-

met de steunkousen aan kon ik gewoon

je krijgen dat niet meer dicht wil.

werken. De hele behandeling is me echt

Spataderen verwijderen. Voor het oog maar ook voor uw gezondheid. Spataderen zijn niet niet fraai en kunnen bovendien uw gezondheid schaden. In de ader blijft bloed stil staan, met het risico op stolling. En een zwervend bloedpropje kan grote schade aanrichten. Gelukkig zijn spataderen prima te behandelen. Blijf er dus niet mee lopen, maar laat uw spataderen behandelen bij Medikliniek. www.medikliniek.nl

200% meegevallen. Frieda, een kennis van mij, werkt bij Medikliniek. Zij vertelde me dat er tegenwoor-

Het is zó’n verschil. Ik heb nu voor het eerst

dig nieuwe technieken zijn. Ze zei: ”Kom

een abonnement op de Sijsjesberg. Loop

gewoon eens vrijblijvend langs. Geen

gewoon zonder gêne het zwembad in.

stress, gewoon rustig aan.”

Mijn benen zijn minder snel moe, waardoor ik langer met de hond kan lopen.

Al bij het eerste onderzoek, met echografie, bleek een van de hoofdaderen veel

Ik ben daardoor zelfs een beetje afge-

te wijd uitgelubberd. Er stroomde zelfs

vallen. Ik ben echt een ander mens, met

bloed de verkeerde kant op! Ze hebben

twee hele nieuwe benen. Dit is het meest

toen bij mijn lies een klein sneetje ge-

positieve wat me in jaren is overkomen.”

Ik zit goed in m’n vel. Nu wel. In het Esthetisch Medisch Centrum gaan aandacht voor uiterlijke schoonheid en lichamelijke gezondheid hand in hand. Onze medisch specialisten en huidtherapeuten verzorgen (laser)behandelingen bij: -

Acné Couperose Pigmentvlekken Littekens Xanthelasmata

-

Huidoneffenheden Verwijderen tatoeage Rimpelbehandelingen Ongewenste haargroei Overmatige transpiratie

Tijdens ons telefonisch spreekuur op dinsdag en donderdag van 13:00 tot 14:00 uur geven wij vrijblijvend informatie. Van Riebeeckweg 212, 1213 XZ Hilversum, T 088 753 14 40, F 088 753 14 49 of www.emctergooi.nl.

Medikliniek Bussum T 035-6917208

Medikliniek Loenen T 0294-234486

Medikliniek Rosmalen T 035-6917208


4

Zorg en Welzijn

Een Zicht Op special

Overgewicht? De afdeling vasculaire geneeskunde van het AMC is voor onderzoek naar de behandeling van overgewicht op zoek naar: • blanke mannen tussen de 18 en 69 jaar oud • met overgewicht (Body Mass Index >30 kg/m²) • zonder gebruik van bloedsuiker- of cholesterolverlagende medicatie In dit onderzoek zullen we bekijken wat de invloed is van het veranderen van de darmflora op het gewicht, de gevoeligheid voor insuline en de vetstofwisseling. Dit zal gebeuren door een oplossing met bacteriën in de darmen in te brengen, afkomstig van een donor die veel is afgevallen na een maagoperatie (zgn. Bariatrische chirurgie). We vermoeden dat dit afvaleffect deels veroorzaakt wordt door veranderde darmflora.

Darmbacteriën en overgewicht REGIO - Overgewicht is een veelvoorkomend probleem in de westerse wereld. Het gaat vaak hand-in-hand met het ontstaan van een verminderde gevoeligheid voor insuline (en uiteindelijk suikerziekte), een hoog cholesterol en een hoge bloeddruk; stuk voor stuk goed voor een fors verhoogd risico op hart- en vaatziekten. De ontwikkeling van overgewicht is van

Darmflora als therapie

Uw reiskosten worden vergoed en bij volledige deelname ontvangt u een onkostenvergoeding (350 euro).

veel factoren afhankelijk: naast voeding

We hebben in het AMC ontdekt dat je

en beweging spelen ook genetische aan-

de menselijke darmflora veilig kunt ver-

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met drs. P.F. de Groot, arts-onderzoeker Tel: 020-5665983; e-mail: p.f.degroot@amc.nl

leg en psychosociale factoren een rol.

vangen door een gunstiger flora van een donor en dat je hiermee de suikerstofwis-

Recent is ontdekt dat darmbacteriën ook

seling kunt verbeteren.

een belangrijk aandeel vertegenwoordigen.

We werven donoren uit groepen mensen van wie we vermoeden dat zij een gunstig

Kleine fabriekjes

darmfloraprofiel hebben en vervolgens

In de darmen van de mens leven zo’n

behandelen we vrijwilligers met overge-

100 biljoen bacteriën. Deze onzichtbaar

wicht met deze darmflora. We onderzoe-

kleine eencelligen wegen samen an-

ken vóor en na behandeling nauwkeurig

derhalve kilo. Dankzij nieuwe technieken

de stofwisseling om te zien waar verbete-

wordt steeds meer bekend over het nut

ring optreedt en welke bacteriën hierin de

van deze bacteriën.

sleutelrol vertegenwoordigen.

Zo weten we dat ze allerlei voedingsbe-

Zo proberen we in de toekomst een mid-

standdelen kunnen afbreken, zodat die

del te ontwikkelen voor overgewicht en

in de darm opgenomen kunnen worden.

suikerziekte.

Bij mensen met overgewicht is dit proces verstoord; bacteriën die goed gedijen in een omgeving waar veel calorierijk voedsel wordt aangeboden, zijn immers over-

Pieter de Groot,

vertegenwoordigd.

arts-onderzoeker in het AMC.

Praktijk voor Mesologie Lucille Coetzee D.M HILVERSUM - Laatst stond ik in de supermarkt in de rij. Er stond een mevrouw voor mij bij de kassa, die niet één maar wel vijf pakjes Spaghetti Carbonara kocht! U weet wel, die van Luigi, de chefkok van… Nu is het zo dat we in Zuid-Afrika niet echt opgroeiden met pasta. Het was nieuw, en wat de boer niet kent…

Thuis-zorgoutlet Huizen

Hét adres voor inkoop en verkoop (ook in consignatie) van gebruikte en nieuwe scherpgeprijsde kwaliteitsartikelen, zoals: • sta-op-stoelen • senioren- en ziekenhuisbedden • rolstoelen, toilet- en douchestoelen • ‘trippel’-stoelen en rollators

. . . en nog veel meer!

Inbrengen van artikelen op afspraak van 10.00 - 16.00 uur. In overleg kunnen wij de artikelen ook bij u komen ophalen. Openingstijden: woensdag van 13.00 - 19.00 uur / zaterdag van 10.00 - 15.00 uur

www.thuis-zorgoutlet.nl

Ambachtsweg 59 • 1271 AL Huizen T 06 49 43 92 47

We hadden geluk dat de boer des huizes vaak weg was, dan aten we alles wat hij niet als volwaardige voeding zag. Zoals pasta. Toen mijn kinderen hier op de Internationale School zaten, zag ik dat echte Italianen

Spaghetti Carbonara: kook ¾ pak spa-

geen poespas maken van pasta. Ze koken

ghetti gaar. Terwijl het kookt, gooi je 2 grote

spaghetti, doen er de ene avond wat pes-

eieren en een eidooier in een kom. Meng

to door en de andere wat Parmezaanse

er 4 eetlepels dikke room en 4 eetlepels

kaas en de maaltijd staat klaar. Vandaar

verse geraspte Parmezaanse kaas door. Je

mijn verbazing over die pakjes Spaghetti

kunt het interessant maken met een groen

Carbonara. Wat kan er nou makkelijker

kruidje, maar dat hoeft niet. Bak wat spek-

zijn? Stiekem bestudeer ik de verpakking.

jes uit en roer ze door het eimengsel. Giet

Aha, het is wel een nieuwe trend: geen

als de spaghetti gaar is het water af, en

kleurstoffen of toegevoegde smaakver-

gooi hem direct weer terug in de pan met

sterkers. Ik bekijk de omschrijving: palmvet,

een eetlepel boter. Draai het vuur uit. De

smeltkaas, gerookt spek… Ik schud de ver-

spaghetti is nog warm genoeg zodat de

pakking: alles in poedervorm. Hoe maken

boter makkelijk smelt. Roer het eimengsel

ze daar poeder van? Het is mij een raad-

erdoor. Het mengsel zal ‘stollen’. Nog even

sel. En of je lijf blij wordt van zo’n kant-en-

goed roeren, een beetje zwarte peper er-

klare saus? Hij bevat een stuk of 5 nieuwe

bij en je bent nog sneller klaar dan een

E-vriendjes waar je alvleesklier jaren mee

patatje halen.

vooruit kan om ze te verwerken. Om uiteindelijk maar de strijd op te geven en ze in

Lucille Coetzee

een vetcelletje te verstoppen.

Mesoloog D.M


Zicht op • nummer 2 - 2014

Pedicurepraktijk Claudia: ‘Een goede voetverzorging is een must!’

5

Ridders en jonkvrouwen gratis toegang tijdens voorjaarsvakantie

REGIO - Van 15 februari t/m 2 maart gaan

Knights und jeunes filles nobles

de poorten van het Muiderslot open voor

De activiteiten op het Muiderslot krijgen in

de voorjaarsvakantie. Van onze jongste

2014 een Europees tintje. Ze staan dit jaar

bezoekers en hun ouders en grootouders

namelijk in het teken van de banden van het

wordt ook dit jaar weer heel wat schat-

kasteel met andere Europese topkastelen.

graverij in de verkleedkist verwacht. KinHUIZEN - In 2011 ben ik, Claudia Staal, ge-

ook terecht voor handverzorging, hotstone-,

deren die als ridder of jonkvrouw verkleed

Openingstijden en toegangsprijzen in de

start met mijn eigen pedicurepraktijk, ge-

infrarood- en voetmassage, harsen en spray-

komen, hebben in de vakantie namelijk

Voorjaarsvakantie: maandag tot en met zon-

naamd Pedicurepraktijk Claudia. Een goede

tanning voor het gezicht.

gratis toegang tot het Muiderslot. Ze

dag van 12.00 tot 17.00 uur. Toegangsprijs:

moeten dan wel begeleid worden door

volwassenen € 13,50 / kinderen € 9,- / Muse-

voetverzorging is een must! Uw voeten hebben heel wat te lijden en vaak gaan mensen

Op de website www.pedicurepraktijkclaudia.nl

een vol betalende volwassene, Museum-

umkaart gratis. Meer informatie:

pas naar een pedicure als de klachten te

vindt u alle informatie omtrent de aan te bie-

kaarthouder of Vriendenpashouder.

www.muiderslot.nl.

pijnlijk worden. Op tijd naar de pedicure

den behandelingen, prijzen, producten etc.

gaan, bespaart u dit. Tevens is een pedicurebehandeling erg ontspannend en ver-

Pedicurepraktijk Claudia

mindert de voetmassage eventuele stress.

(gediplomeerd pedicure) Klipper 16

U kunt bij mij terecht voor een professionele

1276 BP Huizen

voetverzorging. De praktijk is gevestigd op de

Telefoonnummer: 06-271 70 232

begane grond met voldoende gratis parkeerruimte. Tevens is het mogelijk om een afspraak

E-mail: info@salonclaudiastaal.nl

aan huis te maken. In de praktijk zelf kunt u

Website www.pedicurepraktijkclaudia.nl

PEDICUREPRAKTIJK CLAUDIA

Voor een professionele Voetverzorging! (óók aan huis) Klipper 16 1276 BP Huizen Tel 06 271 70 232 Email: info@salonclaudiastaal.nl www.pedicurepraktijkclaudia.nl

Schoonheidsalon studio Kosmetique in Huizen

HUIZEN - Greet Kos is allang geen onbekende

look geven, maar je bent natuurlijk nu al van

meer in Huizen en omgeving en dat al bijna

harte welkom om met mij en de salon kennis

35 jaar. Een klassieke schoonheidsspecial-

te maken. Bezoek ook onze website www.stu-

iste met oog en oor voor jou als cliënt. De

diokosmetique.nl of bekijk ons Youtube filmpje.

praktijk is gevestigd in een rustieke woonwijk in Huizen in de aanbouw van ons woonhuis.

Leuke attentie Nieuwe cliënten ontvangen een leuke atten-

In de salon kunt u terecht voor complete ge-

tie, reserveren is gewenst. Spreek gerust mijn

zichtsverzorging voor man en vrouw, Treading

antwoordapparaat in en ik probeer je zo snel

(ontharen met een draadje), harsen van li-

als mogelijk terug te bellen: telefoonnummer

chaam en gelaat, verven van wimpers en

035-525 40 76.

wenkbrauwen, manicure, pedicure, permanent make-up (cosmetische tatoeage) en

Heel graag tot ziens bij Schoonheidsalon

prachtige bruidsarrangementen.

studio Kosmetique in Huizen. Iepenlaan 11, 1272 HW Huizen

Nieuwe look

Tel: 035 – 525 40 76

Begin april gaan wij de praktijk een nieuwe

www.studiokosmetique.nl

Op woensdag middag van 13.00 – 17.00 uur kunnen kinderen tot 16 jaar geknipt worden met hoge korting! Zie website!


6

Zicht op • nummer 2 - 2014

Heeft u de grond? Wij doen de rest!

Column De HuizenFee COLUMN - In het centrum van Laren staat een fraaie rij huizen uit de jaren 30. Aan de buitenzijde zijn de originele kenmerken behouden gebleven. De ramen hebben de oorspronkelijke roedeverdelingen, de plafonds binnen zijn aangenaam hoog. Eigenaar van drie van die panden, tandarts Hans Beekmans, zorgt ervoor dat het houtwerk goed in de verf staat. Tegelijk met de recente aankoop van het derde pand heeft een renovatie plaatsgevonden, waarbij mijn hulp is ingeschakeld. De vroegere keuken is nu ingericht als extra wachtkamer, met een marmeren vloer, een zwart lederen Breuer bankje en een fifties hanglamp van de Italiaanse ontwerper Gaetano Sciolari. Omdat Beekmans ook publiceert over zijn vooruitstrevende technologie, was er behoefte aan een fotostudio, waar nu de ruimte voor kon worden gecreëerd. Met het inrichten er-

se binnentuin. Om de serresfeer te benadruk-

van kon ik helemaal uit mijn dak gaan. Twee

ken, is een van de wanden behangen met

met crème/paars velours gestoffeerde Louis

een patroon met veel groen blad van Cole

XVI fauteuils staan te pronken tegen een wand

& Son.

• Traditionele bouw

BOUWBEDRIJF

die is bekleed met ivoor kleurig behang dat

• Volop eigen inbreng mogelijk in het

B. DESAUNOIS BV

op leer lijkt. Een speciaal uit Zuid-Afrika geïm-

Bij de tafel met verse tijdschriften staan oude

porteerde zebrahuid bedekt de gerestaureer-

kalfsleren fauteuils onder een schemerlamp

de parketvloer.

uit de jaren 60. Op mijn Facebook pagina

ontwerp van de woning, elke woning is

Appelmarkt 4

maatwerk

1681 PE Zwaagdijk

• Wij bouwen vrijstaande en 2/1 kap woningen • Vraag vrijblijvend onze brochure aan

T. 0228-545060

vindt u een foto-impressie. Geniet ervan! Toen we de smaak te pakken hadden, is ook

E. info@desaunois.nl

de oude wachtkamer aangepakt. Vanaf de

Website: www.huizenfee.com

W. www.bouwuwdroomhuis.nl

vintage tafel en stoelen kijk je uit op de Japan-

©2014 Ineke Hilhorst.

Per direct te huur: praktische eengezinswoning met tuin

Huizermaat-West, Huizen

CTIEn:!* A R U U H nd gratis hure 1 maa

voo naar de * Vraag

- circa 93 m2 woonoppervlakte en drie slaapkamers - met tuin en berging - kindvriendelijke, veilige en groene wijk

Kijk op www.vesteda.com

- nabij het Gooimeer - binnen vijf minuten op de snelweg, binnen dertig minuten in Amsterdam of Amersfoort.

n. r waarde

TE HUUR vanaf € 796, - per maand Garageboxen € 100 per maand (excl. BTW voor niet huurders).

voor ons volledige woningaanbod of bel (026) 355 04 00


Zicht op • nummer 2 - 2014

Revolutionaire vinding maakt koude vloeren warm

WISE COACHING & MEDIATON

Gunt u ook ieder kind een zorgeloze vakantie?

REGIO - Wie aan isolatie denkt, denkt vaak aan dikke dekens of platen die in een fabriek worden gemaakt. Ton Willemsen is de uitvinder van het Thermoskussen, een opvouwbaar isolatiemateriaal waarbij de benodigde lucht pas op de plaats van bestemming in het materiaal wordt

sinds 2003

opgesloten. Je zou kunnen zeggen dat hij de

careercoaching talentontwikkeling relaties

thermosfles flexibel heeft gemaakt. Het geringe volume is buitengewoon handig bij het aanbrengen in krappe kruipruimtes. Dankzij het thermosflesprincipe heeft het systeem een won-

Ineke Hilhorst 06.511 64 687 hilhorst@telfort.nl

Aandacht. Rust. Liefde. Structuur. Word vakantiegastouder of donateur. Ga naar europakinderhulp.nl of bel 0118 627974.

derlijk effect op de vloertemperatuur. Het maakt de vloer nog warmer dan de lucht erboven, een fenomeen dat

Winterbeurten

bouwkundigen aanvankelijk voor een groot raadsel plaatste. Deze uitvinding uit 1979 is in 2013 beloond met Het Duurzaam Lintje. De onderscheiding werd opgespeld door minister Plasterk. Het Thermoskussen dankt zijn superieure isole-

bineerd met een stevig folie op de bodem

rende werking aan het feit dat al het warmte-

van de kruipruimte, waardoor de kruipruimte

verlies door straling wordt geëlimineerd, terwijl

opdroogt. Het droge klimaat in de kruipruimte

de dikke stilstaande luchtlaag, die in het kus-

is gunstig voor de houten balken en de leidin-

sen wordt opgesloten, zorgt voor een mini-

gen en ophangbeugels en maakt een einde

maal verlies door geleiding. Vloeren worden

aan muffe, bedompte lucht.

daardoor sneller opgewarmd, bereiken een

Uw machines hebben er weer een seizoen opzitten. Het is dan gebruikelijk om deze in de wintermaanden weer geheel tip-top in orde te laten maken. En zo weer een probleemloos nieuw maaiseizoen tegemoet te gaan. DBS kan deze winterbeurt voor u verzorgen. Dit kan ter plekke of in onze goed uitgeruste werkplaats en slijpinrichting. Wat geschikt is voor alle merken kooien en ondermessen.

54-A Economy

hogere temperatuur en houden ’s avonds de

Ga

warmte langer vast, waardoor de thermostaat

naar

www.tonzon.nl/vloerisolatie

meer informatie.

voor

eerder naar beneden kan.

VCA-ERKEND INSPECTIEBEDRIJF Bel voor actuele prijzen of kijk op onze website

TONZON BV, Enschede, telefoon 0900-28 66 De unieke Thermoskussens worden gecom-

7

966 (0,10 p/min), website www.tonzon.nl.

10% KORTING op alle “Complete” en “All-in” blokhutten

Geen discussie mogelijk over eerder gedane aankopen Korting geldt niet op maatwerk. Kortingsbon geldig van 1 maart t/m 8 maart

Zondag 2 maart geopend van 11.00 -17.00 uur


8

Zicht op • nummer 2 - 2014

Matrabike.nl bewijst dat elektrische fietsen dankzij eigen import en eigen assemblage véél goedkoper kunnen zijn

PHANTOM DISC Mountainbike

VAN 499,-

G 68% KORTIN

229,-

REBORN ECO DISC Mountainbike

VAN 379,-

CARGO TRANSPORTER voor M/V, met 3 versn.

CITERRA DELUXEstadsfiets M/V

199,-

AL VANAF-

199,-

399-

VAN 799,-

E-city 9800HT Blue Elektrische Citybike

140131 / 8

Een E-Bike van de buitencategorie, geleverd in damesuitvoering. Sportieve en vooral degelijke elektrische fiets met 8 Shimano Nexus versnellingen, via gripshift op het stuur te bedienen. Op deze fiets bevindt zich bijna onopvallend een Li-Ion 24V/13,5Ah accu onder de bagagedrager. De accu is heel gemakkelijk afneembaar en snel op te laden voor een volgende trip met een actieradius van bijna 70 kilometer! VA N 19 De E-City 9800 serie heeft een gesloten ketting- NU SLEC99,HTS kast en is in de kleuren blue/grey leverbaar.

matraBIKE.NL

799,-

DE BILT Burg. De Withstraat 33 - ☎ 030 2204322 Geopend van Dins. t/m Vrij. 17.00 - 20.00 u. Zaterdag van 10.00 - 16.00 uur.

Gratis parkeren voor de deur.

Duizenden carnaval kostuums, outfits, en veel meer feestartikelen bij The Mask. Middenweg 9 B+C, 1271 AS HUIZEN | www.themask.nl | Tel: 035-5255600 Zicht op media 0,5 pag:Layout 1 17-1-2014 12:05 Page 1

d h o t e ls .. .. n la r e u a S !!!! 20 jaar met ons e e m t e V ie r h

20 jaar S a u e r la n d h o t e ls .. .. V ie r h e t mee met ons !!!!

Gezelligheid, amusement, topservice en een sfeer die door gasten als "bijzonder" wordt omschreven. Dat zijn de vaste ingrediënten van onze all-inn vakantiehotels in het Duitse Sauerland. Het land van de 1000 bergen ligt op slechts 200 kilometer van de Nederlands-Duitse grens. Hier vindt u onze vakantiehotels, waar ontspanning, entertainment, gemoedelijkheid en verwennen hand in hand gaan.

5-DAAGS ALLES-INCLUSIEF ARRANGEMENT l

.n tels

ho and

l uer

.sa ww

Dit arrangement is de topper van de laatste jaren! Het bestaat uit 5 dagen en 4 nachten.

SLECHTS

w

ww

w.s a

uer

€ 199,95 p.p.

lan

dho

tels

.nl

Aankomstdata: 5 maart, 9 maart, 13 maart, 17 maart, 21 maart en 25 maart 2014 INBEGREPEN:

GRATIS CONSUMPTIES dagelijks van 17.00 - 24.00 uur (koffie-thee-frisdrank-vruchtensap-bier-jenever-wijn-apfelkorn)

* 4 overnachtingen * Ontvangst met koffie en gebak * 4x uitgebreid ontbijtbuffet * 4x warme lunch * 4x een uitstekend 3-gangendiner * Wandeltocht * Leuke dagtocht per luxe touringcar * Avond met live-muziek * Magic Wobo Show * Casino / bingo-avond

GRATIS: * U ontvangt bij aankomst ons info- en uitstapjesboekje. Hierin vindt u een keuze uit meer dan 50 GRATIS uitstapjes welke wij u graag willen aanbieden.

Reserveringsnummer 0049 - 2953-96 26 580 (NL-s gesproken) www.sauerlandhotels.nl


Zicht op • nummer 2 - 2014

Stichting Het Schone Streven… Al meer dan 20 jaar thuis in Azië

Betaalbare rondreizen met een goed doel

BTR REIZEN

9

50 Plus reizen tegen betaalbare Prijzen!

agse cruise ACTIE: 6 da t p z’n moois Nederland o ,- p.p. 9,,- voor € 36 va. € 399,-

ACTIE: 8 da agse vliegre is naar Calpe / Costa Blanc a va. € 419,voor € 359 ,- p.p.

voor alle reizen en speciale Acties zie BTRreizen.nl of bel 055-5059500

REGIO - Sinds de oprichting in 1990 or-

als doel om steun te verlenen aan ontwikke-

ganiseert Stichting Het Schone Streven di-

lingsprojecten. De hulp kan uiteenlopen van

verse rondreizen door Indonesië, Maleisië,

financiële steun tot het volledig opzetten en

Thailand en Vietnam. Om het land van uw

onderhouden van onder andere scholen,

bestemming goed te leren kennen, nemen

weeshuizen, kindertehuizen en kleinere pro-

we de tijd voor onze reizen.

jecten. Tijdens de reizen door Indonesië wordt er soms ook een bezoek gebracht aan de

Stichting het Schone Streven is niet zomaar

projecten. Zo krijgen de reizigers een indruk

een doorsnee reisorganisatie. Naast het or-

wat er met de opbrengst en donaties wordt

ganiseren van betaalbare reizen hebben we

gedaan.

SENIOR HOTELS 5 dagen ‘Alles Inclusief’ va. € 179,- p.p. informeer naar alle speciale ACTIE WEKEN

Senior Hotel ‘t Witte Veen Witteveen / Drenthe € 209, 209,-Actie Weken € 179, 179,-- p.p

Senior Hotel Dennenhoeve Nunspeet / Veluwe € 224, 224,-Actie Weken € 199, 199,-- p.p

Senior Hotel Der Jägerhof Teutoburgerwald € 238, 238,-Actie Weken € 189, 189,-- p.p

en nog veel meer gastvrije *** / **** Senior Hotels in Nederland en Duitsland

 055 - 5059500 · WWW.BTRREIZEN.NL

Familiepark Village Le Chat voor een supervakantie met de hele familie!

(Nederlandstalig animatieteam aanwezig tot 14 sept.)

Vroegboekorting tot 28 februari WWW.VILLAGELECHAT.COM

Te huur: 6 persoons-bungalows/ gelijkvloers, tevens mindervalide bungalows Gratis toegang tot gemeentelijk buiten- en overdekt zwembad, diverse restaurants in de omgeving. Goed viswater en prima fiets- en wandelmogelijkheden Vraag vrijblijvend folders: Telefoon 0541-352393

Zomer in de Eiffel • 7 overnachtingen met een welkomstcocktail 7x ontbijtbuffet, 7x avond-verwenmenu (4 gangen keuzemenu), 6x een licht lunchpakket • 2-persoonskamer vanaf € 310,00 p.p.

Landhotel Möschelberg D 54587 LISSENDORF Tel. 0049 6597 961476 www.landhotel-moeschelberg.de

WINTER ARRANGEMENT Lava-Menu & Bowlen Stokbrood en kruidenboter Vlees: Biefstuk, Kipfilet, Hamburger, Varkensoester, Spies Vis: Tilapia, Zalm/Panga spies, Zeebaars, Kabeljauwburger Vegetarisch: Groentecarre, Schnitzel, Hamburger, Kaasschnitzel Uitgebreid saladebuffet en frites

Dessert Dessert naar keuze van de kaart: Aardbei Lekkernij Monchou Dame Blanche of Special Coffee

€ 30,00 p.p. (incl. 1½ uur bowlen) Kinderen t/m 12 jaar Aangepast arrangement € 15,50 Plein 2000, 13 - telefoon 035 - 666 86 23 www.bowling-huizen.nl


10

Zicht op • nummer 2 - 2014

BOUWSTEENTJES & EASY-TO-EAT

PRIJS WINNEND CONCEPT

BOUWSTEENTJES & EASY-TO-EAT Gewichtsverlies is niet altijd gewenst. Door ziekte, ouderdom of gebrek aan eetlust kan de weegschaal steeds een beetje minder aanwijzen. Bij dit onbedoelde gewichtsverlies wordt ook veel spierweefsel afgebroken. Dat kan leiden tot minder kracht, vermoeidheid en een verminderde weerstand. Extra eiwitrijke voeding kan dit proces tegengaan. Wat meer eten en ook wat vaker tussendoortjes die extra energie en eiwit leveren. Dat dit ook lekkere tussendoortjes kunnen zijn, bewijzen het Bouwsteentje en Easy-to-Eat. De Bouwsteentjes en Easy-to-Eat hebben de smaak van een gebakje en zijn verkrijgbaar in verschillende smaken. Easy-to-Eat is speciaal ontwikkeld voor mensen die moeite hebben met slikken of alleen dik vloeibare voeding kunnen eten.

EIWITRIJK De Bouwsteentjes en Easy-to-Eat zijn een bron van hoogwaardige melkeiwitten. Ondanks het kleine tussendoortje bevat iedere portie al 8 gram hoogwaardig eiwit. Eiwitten zijn essentieel voor groei en ontwikkeling en leveren energie en bouwstoffen voor het behoud van de spieren. Tevens zijn eiwitten belangrijk voor de aanmaak van nieuw weefsel en bloedvaten, bijvoorbeeld bij het herstel van wondgenezing. Daarnaast voor afweer tegen infecties en draagt eiwit bij tot de vorming van gezonde botten. Eiwitten zijn nodig voor het transporteren van stoffen in het bloed en zijn bouwstoffen van hormonen. Iemand die mager, ziek of ondervoed is heeft meer hoogwaardige eiwitten nodig.

IN HET VRIESVAK BIJ UW JUMBO EN IN DE KOELKAST THUIS Bouwsteentjes en Easy-to-Eat zijn diepgevroren, verpakt per 4 stuks in dezelfde smaak. U vindt de Bouwsteentjes en Easy-to-Eat in het diepvriesvak bij uw Jumbo supermarkt in de buurt. Bouwsteentjes zijn verkrijgbaar in de smaken aardbeien, banaan, chocolade en bosvruchten. Easy-to-Eat is verkrijgbaar in de smaken frambozen en tropische vruchten. Zowel de Bouwsteentjes als Easy-to-Eat, alle smaken 4 stuks voor € 4,99. Eenmaal ontdooid kunt u de producten nog enkele dagen in de koelkast bewaren.

BOUWSTEENTJES VOOR EN TIJDENS UW HERSTEL Dankzij de hoge concentratie melkeiwitten (8 gram per portie) zijn Bouwsteentjes en Easy-to-Eat een uitkomst bij (dreigende) ondervoeding. Ze versterken de conditie en bevorderen het herstel. De producten zijn meer dan een voedingssupplement. Het is vooral een gastvrije traktatie. Heerlijk bij de koffie of thee, of als nagerecht.

PRIJSWINNEND CONCEPT Het concept “Bouwsteentjes” is in 2008 met een 1e prijs voor innovatie beloond. Omdat het voor iemand met erge slikproblemen niet mogelijk is om van de Bouwsteentjes te genieten is “Easy-to-Eat” ontwikkeld en is ook Easy-to-Eat in 2009 met de eerste prijs voor innovatie beloond. Easy-to-Eat wordt op natuurlijke basis gemaakt en bevat geen E-nummers

verkrijgbaar bij

Voor meer informatie zie www.bouwsteentjes.nl Of neem contact op met de heer Stan Mertens, direct bereikbaar 06 24 88 65 26


11

Zicht op • nummer 2 - 2014

“Jezelf verliezen in videokunst over religie en spiritualiteit”

Museum Hilversum opent tentoonstelling ‘Oh My God’ Museum Hilversum is sinds kort het platform voor

versum. “De tentoonstelling is een eerbetoon en

artistieke mediakunst. In samenwerking met Stich-

hiermee willen we het geloven in beeld brengen,

ting LIMA wordt in vijf wisselende edities het werk

voelbaar maken en over in gesprek gaan”, zegt

getoond van bekende kunstenaars en filmma-

Stef van Breugel.

kers, maar ook van jonge talenten. “Deze nieuwe kunst is continu in ontwikkeling en het verdient

Tentoonstelling

een plek in deze Mediastad”, vertelt Gaby Wij-

‘Oh My God’ is een maandelijks wisse-

ers. “Door de inspirerende samenwerking met het

lende tentoonstelling over spiritualiteit en

museum kunnen we meer mensen bereiken.”

geloven in het Gooi en is tot 1 juli te zien. Het museum organiseert rondom de ten-

Eerbetoon Zusters Augustinessen

toonstelling elke zaterdagmiddag nieuwe

van Sint Monica

activiteiten, zoals lezingen, workshops of

Aanleiding voor het thema religie en spiritualiteit

muziekoptredens.

is het vertrek van de Zusters Augustinessen van Sint Monica uit het klooster De Stad Gods in Hil-

Zie ook: www.museumhilversum.nl.

Foto: Ton Kastermans Fotografie.

HILVERSUM -Museum Hilversum heeft eerder deze maand de tentoonstelling ‘Oh My God’ gelanceerd met de opening van de etage met vernieuwende videokunst. Videokunstenaar Puck Verkade en Gaby Wijers van de Stichting LIMA openden de tentoonstelling met een discussie over de combinatie van nieuwe media en geloven. “Een bijzonder inspirerende mix”, aldus Stef van Breugel, directeur van Museum Hilversum. “‘Oh My God’ nodigt je uit om je te verliezen in de mooiste videokunst over religie en spiritualiteit.”

Foto: Ton Kastermans Fotografie.

Optimale recycling e-waste gegarandeerd

Gemeenten uit Gooi- en Vechtstreek zetten samenwerking met Wecycle voort gelopen jaren tot grote tevredenheid samen met Wecycle. De huidige overeenkomsten lopen per 14 februari 2014 af, wegens veranderingen in Europese wetgeving. De nieuwe overeenkomst heeft een looptijd van voor twee jaar, met een optie om daarna nog eens met twee jaar te verlengen. Over Wecycle Wecycle is de stichting die de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en kapotte energiezuinige verlichting (ewaste) in Nederland organiseert. Daarnaast registreert Wecycle e-waste dat volgens de hoge kwaliteitsnormen wordt gerecycled. Wecycle is het collectieve systeem dat in opdracht van 1.600 producenten en importeurs zorgt voor verantwoorde inzameling, optimale recycling en rapportage aan overheid en samenleving. GOOI - De gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden,

raten worden voor meer dan 75 procent gere-

Weesp en Wijdemeren zetten de samenwerking met Wecycle voort. Alle afgedankte ele-

cycled, spaarlampen zelfs voor meer dan 90

Wecycle laat ook onderzoeken uitvoeren en

ktrische apparaten en spaarlampen (e-waste) die inwoners inleveren op de milieustraat

procent. Door recycling blijven grondstoffen

voert

worden afgegeven aan Wecycle, die ze optimaal laat recyclen. Wecycle is de stichting die

behouden en komen schadelijke stoffen niet

werkt samen met gemeenten, kringloopbedrij-

in Nederland de inzameling en recycling van e-waste organiseert.

in het milieu terecht.

ven, installateurs, kinderboerderijen, winkels en

communicatiecampagnes.

consumenten. Door de samenwerking met Wecycle, kan de

zameling en recycling van e-waste veilig en

Nieuwe overeenkomst

gemeente De Bilt erop vertrouwen dat de in-

verantwoord gebeurt. Oude elektrische appa-

Alle gemeenten in Nederland werkten de af-

Meer informatie: wecycle.nl.

Wecycle


12

Zicht op • nummer 2 - 2014

Oranje Fonds zoekt meer organisaties voor jubileumrecord

Vele klussen in ’t Gooi voor 10de editie NLdoet clubhuis opnieuw in de verf gezet door vrijwilligers. En zo vinden er nog tal van klussen plaats tijdens NLdoet op 21 en 22 maart aanstaande. Vorig jaar staken ruim 310.000 vrijwilligers de handen uit de mouwen bij ruim 8.300 klussen. Ronald van der Giessen, directeur Oranje Fonds, is verheugd over de groei van NLdoet. “We zien de impact van NLdoet jaar na jaar groter worden. Niet alleen in het aantal klussen, maar ook in de nieuwe verbindingen die gelegd worden tussen maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en bedrijven. Het is bijzonder om te zien dat er door NLdoet steeds mooie dingen ontstaan. Ieder jaar is het weer een unieke kans voor de deelnemende organisaties!” Het Oranje Fonds is het grootste, nationale fonds op sociaal gebied en steunt organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in Nederland en in het Caribische deel van het Koninkrijk. Vrijwilligers vormen de basis van alle organisaties die door het Oranje Fonds worden gesteund. Met NLdoet geeft het Fonds hier een collectieve impuls aan. Het Oranje Fonds wordt gesteund door de NatioGOOI - Het Oranje Fonds viert dit jaar de tiende editie van NLdoet. In al die jaren

Er zijn allerlei verschillende soorten klussen. Zo gaat

nale Postcode Loterij, De Lotto en Vrienden van het

vervulden vrijwilligers al meer dan 31.000 klussen bij maatschappelijke organisaties.

men bij Speeltuinvereniging Het Erfgooierskwartier

Oranje Fonds. Koning Willem-Alexander en Konin-

Voor de jubileumeditie van 2014 staan inmiddels 3459 klussen startklaar, waarvan

in Hilversum op deze dag aan de slag om het

gin Máxima zijn beschermpaar van het Fonds.

al vele honderden in de provincie Noord-Holland. Het Oranje Fonds zoekt echter

speeltuinterrein seizoensklaar te maken en bij Stich-

nog meer organisaties die deel gaan nemen om in dit jubileumjaar van NLdoet alle

ting Het Theehuis in Huizen vindt een opknapbeurt

Kijk voor de klussen in uw gemeente op

records te breken.

plaats. Bij Rugby Club ’t Gooi in Naarden wordt het

www.nldoet.nl.

Maak je eigen koninklijke animatiefilm bij Beeld en Geluid tijdens de voorjaarsvakantie wie neemt plaats naast de koning van België? Koninklijk dineren kun je leren en wel bij Beeld en Geluid. Kinderen en hun ouders worden in deze activiteit met raad en daad virtueel bijgestaan door etiquette-deskundige Reinildis van Ditzhuyzen. Tijden en prijzen De workshops en presentaties zijn gratis toegankelijk met een kaartje voor de Beeld en Geluid experience. Aanmelden is niet nodig. Tijdens de voorjaarsvakantie is Beeld en Geluid ook op de maandagen geopend (17 en 24 februari). Kijk voor meer informatie over de tentoonstelling Leven met Oranje, de experience en het complete voorjaarsvakantieprogramma op www.beeldengeluid.nl. Maak je eigen koninklijke animatiefilm bij Beeld en Geluid tijdens de voorjaarsvakantie. Foto: Beeld en Geluid.

HILVERSUM - Tijdens de voorjaarsvakantie - 15 februari t/m 2 maart - staan bij Beeld en Ge-

van eenvoudige knutselmaterialen in een ko-

luid diverse koninklijke activiteiten op het programma. Twee weken lang kunnen kinderen

ninklijke setting.

en hun ouders meedoen aan workshops waarin ze helemaal zelf een animatiefilm maken en leren hoe het hoort in koninklijke kringen. In de filmzaal zijn koninklijke films en series te

Koninklijke dineren

zien en de koninklijke tentoonstelling Leven met Oranje is geopend.

In de koninklijke tentoonstelling Leven met Oranje staat tijdens de voorjaarsvakantie een

Maak een animatiefilm

deze techniek worden bijvoorbeeld kinderse-

bijzondere koninklijke tafel opgesteld. Hier leren

Dagelijks laten medewerkers van Beeld en

ries als Nijntje en Buurman en Buurman ge-

ouders en kinderen hoe het ‘heurt’. Hoe dek

Geluid zien hoe je met de zogenaamde stop-

maakt. Tijdens de workshop maken kinderen

je een koninklijke tafel eigenlijk? Waar praat je

motion techniek een animatiefilm maakt. Met

hun eigen filmpje, waarbij ze gebruik maken

over met staatshoofden en presidenten? En..

Foto: Beeld en Geluid.


Zicht op • nummer 2 - 2014

13

Vervolg van de voorpagina Kijken, kopen, leren en meedoen In de wereld van HISWA Unique zijn enkele bijzondere, grotere boten te bewonderen. Evenals de genomineerde zeil- en motorboten van de HISWA Boot van het Jaar verkiezing. Alle denkbare watersportspullen en onderhoudsproducten voor elk type boot zijn te vinden in de wereld van HISWA Onderdelen & Accessoires, waar ook dagelijks demonstraties en onderhoudworkshops worden gegeven. En direct kopen kan in het nautische winkelcentrum HISWA Shop, met veel aantrekkelijke beursaanbiedingen. Nieuw is HISWA Klassiek waar de beurs Klassieke Schepen, voorheen gehouden in Enkhuizen, onderdak krijgt. En de wereld van HISWA Fun laat alles zien op het gebied van windsurfen, Stand Up Paddling, wakeboarden en nog veel meer. Met het grote waterbassin voor spectaculaire demonstraties, wedstrijden en om zelf een poging te wagen.

Met een indeling in acht werelden biedt de HISWA Amsterdam Boat Show iedere water-

Aparte paviljoens

sporter een ideale start van het watersportseizoen. Nieuw is de wereld van HISWA Klassiek

Per type boot zijn er aparte paviljoens. In de we-

met een collectie schepen en scheepsbenodigdheden waar de Nederlandse nostalgie

reld van HISWA Zeilen liggen de open zeilboten

Openingstijden

vanaf spat. En HISWA Fun wordt verder uitgebreid met nog meer demonstraties en Fun-

en daysailers. De klassenorganisaties maken

HISWA 2014 is van woensdag 5 tot en met vrij-

sport producten. Tijdens de HISWA is Amsterdam RAI boeiend voor iedere watersporter: van

bezoekers warm voor wedstrijdzeilen en in het

dag 7 maart geopend van 11.00 tot 22.00 uur,

woensdag 5 tot en met zondag 9 maart 2014.

Vaarscholen Paviljoen kun je terecht voor vakan-

zaterdag 8 en zondag 9 maart van 10.00 tot

ties om je zeilvaardigheid te verbeteren. Motor-

18.00 uur. Wie online kaarten bestelt, krijgt kor-

Van bootaccessoires tot onderhoudwork-

Ook wie nog een nieuwe boot zoekt, kan

boten, Ribs en buitenboordmotoren verzamelen

ting en betaalt â‚Ź 12,50. Kinderen tot en met 16

shop, van navigatieapparatuur tot beursaan-

zijn hart ophalen bij de honderden sloepen,

zich bij HISWA Speed. Op het Elektrisch Varen pa-

jaar gaan gratis mee.

bieding. Op de komende HISWA Amsterdam

open zeilboten, daysailers en sportboten die

viljoen alle aandacht voor elektrisch en hybride

Meer informatie via www.hiswa.nl ,

Boat Show is alles te vinden om de boot

doorgaans nog hetzelfde seizoen het water

varen. En HISWA Sloep biedt het grootste aan-

Twitter: @HISWAamsterdam

vaarklaar te maken voor het nieuwe seizoen.

op kunnen.

bod van sloepen en weekenders in Nederland.

en Facebook: HiswaAmsterdam

ZUIDERZEEMUSEUM ENKHUIZEN

BUITENMUSEUM 30 JAAR GENIETEN

Grootste, mooiste en gezelligste speelparadijs van Flevoland. Meer dan 3000 m2 speelplezier. Megagrote peuterhoek voor de allerkleinste. De nieuwste uitdagingen. 7 dagen per week en hele jaar geopend. ACTIE:

Kids eiland Circus Almere Schutterstraat 34 1315VJ Almere 036-7503271 info@kidseiland.nl www.kidseiland.nl

jes: Schoolreis met tree, patat en f ie us cl ade. on lim 5 euro, in t rk en onbepe is mayonaise at s gr Begeleider of thee. pjes koffie incl twee ko

is. t 1 jaar grat ( altijd ) Entree: To euro 4 ar ja 3 en met ro Van 1 tot 14 jaar 7 eu Van 4 t/m clusief in ro eu ar 1,50 e Vanaf 15 ja of liomonad koffie, thee een kopje


14

Zicht op • nummer 2 - 2014

Dierenasiel Crailo zoekt baasje voor Terri HILVERSUM - Deze maand vraagt Dierenasiel

eren die in ons asiel verblijven, dan mag u ger-

Crailo te Hilversum uw speciale aandacht voor

ust even bellen

de Europese Korthaar Terri. We zijn voor deze

of langskomen.

gecastreerde kater op zoek naar een huis met

Dierenasiel Crai-

tuin, waar hij lekker kan zonnen… Of Terri met

lo

honden kan opschieten is niet bekend, maar

aan de Nieuwe

met andere katten woont hij liever niet samen.

Crailoseweg 14

Omdat hij als zwerver hier is terechtgekomen,

in Hilversum.

is

Schrijfster Annejet van der Zijl vertelt over ‘Gerard Heineken; de man, de stad en het bier’

gelegen

is het ook niet bekend of hij met kinderen kan omgaan, maar grote mensen vindt Terri in ied-

Meer informatie kan worden verkregen via tel-

er geval heel gezellig. Een beetje aandacht,

efoonnummer 0900-20 20 330 (€ 0,25), e-mail

beetje liefde, heerlijk!

crailo@dierenasiel.net. Het asiel is geopend van maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 12.30 en

Wanneer u diegene bent die een fijn thuis kan

van 13.30 tot 16.00 uur. Bekijk ook eens de web-

geven aan Terri of aan één van de andere di-

site: www.dierenasiel.net.

LAREN - De Larense boekhandel en de bib-

ben 2½ jaar geleden zelf Annejet van der Zijl

liotheek Huizen-Laren-Blaricum organiseren

benaderd. De auteur kreeg toegang tot de

een schrijversontmoeting met Annejet van

familiearchieven, maar wist niet wat ze daar

de Zijl op dinsdag 25 februari in de Johan-

kon verwachten.

neskerk aan de Naarderstraat 5 in Laren. Het werd volgens de uitgevers uiteindelijk een

Vier het met ons mee en pak deze topaanbieding!

Zie onze advertentie. www.sauerlandhotels.nl

Begin februari verscheen ‘Gerard Heineken;

verhaal vol lef, daadkracht, passie, jaloezie,

de man, de stad en het bier’, het nieuwe boek

schandaal en chantage. De avond begint

van Annejet van der Zijl, over de grondlegger

om 20.00 uur, kaarten (€ 10,-) zijn verkrijgbaar

van het Heineken-imperium. Het initiatief voor

bij de Larense boekhandel en in het Brinkhuis,

het boek komt van Heineken, meer specifiek

reserveren kan via de website

van de Stichting Heineken Collection, die

www.bibliotheekhlb.nl en

waakt over het erfgoed van het bedrijf. Zij heb-

per telefoon 035-525 74 10.

SOLA SALE BES PAA R 24 0.-

Pannenset Model Excellence 4-delig 299.

Bestekset Model Biarritz 8-pers. 70-delig 499. 99.4-pers. 32-delig 209. 45.-

59.Giftbox Model Haagsch Lofje 9-pers. 90-delig 529.

Z            

18 -10

BES PAA R 45 5.-

45.-

v.a.

BES PAA R 40 0.-

EXCLUSIEF BIJ SOLA FABRIEKSWINKEL ZEIST

Pannenset Model Carré-De-Luxe 4-delig Triply* 398.

* 2 lagen staal en 1 laag aluminium geeft optimale warmteverdeling en bespaart energie.

Z            

18 -10

BES PAA R 50 .-

Grootmoeders braadpan Gietijzer, Ø 24 cm, zwart of oranje 99.

74.- 49.-

solAline Koekenpan Ø 20/24/28/30 cm, steelpan, wok of hapjespan in wit en zwarte v.a. uitvoering Keramische krasvrije anti-aanbaklaag geschikt voor alle warmtebronnen incl. inductie.

OP= OP

4.

95

BES PAA R 29 9.-

99.-

FA B R I E K S W I N K E L Sola BV, Van Reenenweg 155, 3702 SJ Zeist. Tel. 030 6923364. Maandag gesloten. Di t/m vr 9.00 - 17.00 uur za 11.00 - 17.00 uur.


15

Zicht op • nummer 2 - 2014

Opleidingen en workshops bij Nimis, centre of light HILVERSUM - Nimis start in de maand maart met

De opleiding in de Nimis Healing Methode

de workshop Diepe alpha Herprogrammering

level I start op 14 maart, de lestijden zijn van

Meditaties I en wel op 4 en op 14 maart van

19.30 tot 22.00 uur. U kunt ook bij Mark Falco-

19.30 tot 22.00 uur. Voor de workshop Medita-

ner-Atlee terecht voor een persoonlijke hea-

ties 2 bent u op het centrum welkom op 5 en 7

ling. Zie ook onze website: www.nimis.nl. Voor

maart, lestijden van 20.00 tot 21.30 uur.

info/opgave: Nimis centre of light, Jan van de Heijdenstraat 40 te Hilversum, telefoonnum-

De opleiding in de Nimis Healing Methode le-

smelting

gedorste halmen

boekvorm

evenredig deel

13

Engels bier man van adel

snedig

2

11

telwoord eerste mens

handvat

familielid

frisdrank

muurholte

9

mer 035-642 03 07.

voetbalterm

vel I start op 6 maart en de lestijden zijn van 19.30 tot 22.00 uur. Shell Mediumschap, deze

planeet

opleiding start op 8 maart, aanvang 19.30

Nederlander

verdieping

Europees land

uur. Op 14 maart kunt u van 10.00 tot 11.30

4

levend wezen

uur deelnemen aan de Diepe alpha herprogrammering.

5

zangstem

vleesgerecht

gesloten

bevel

onzes inziens

huid

deel v.e. vis

slot

8

waterkering

brede laan

wees gegroet metaal

nakomeling

Engelse titel

voegwoord

1

bezoek

rangtelwoord

12

kampeergerei

pers. vnw.

akelig

7

vaccineren wier grappenmaker

jaartelling

reeds

vrijgevig

boom

6

Column

10

insecteneter

Nieuw: maandelijkse column in Zicht Op!

3

hemellichaam

Zicht Op: grenslijnen COLUMN - Mijn huis staat in Huizen, vlakbij de grens met Blaricum. Maar er zijn ook huizen die precies op de grens van Blaricum en Huizen staan en waar de grens dus door het huis loopt. Je zou denken dat je dan ook kan kiezen in welke plaats je woont, maar dat kan niet. Je woont in de plaats waar zich de voordeur bevindt. Het geeft wel wat afwisseling, zo’n huis.

(60 cent per gesprek) Margreeth Bezemer

Je eet in Blaricum en je kijkt televisie in

van het Blaricumse deel van je huis de

Huizen. Je slaapt in Blaricum en gaat in

ramen lappen op zondag, bij het Huizen-

bad in Huizen. Je jas hangt in Blaricum

se deel kan je dat misschien beter niet

aan de kapstok en het toilet staat in

doen. Dan heb je kans dat je commen-

Huizen. Voor je huwelijk lijkt het me ook

taar krijgt, zoals mij een keer overkwam.

(60 cent per gesprek)

1

heel gezond. Heb je ruzie? Gewoon even naar een andere plaats, dat geeft lucht.

Het schijnt dat sommige Huizers en Blari-

En is het weer goed, dan ben je zo weer

cummers niet met elkaar door één deur

bij elkaar.

kunnen. Dan zouden ze eens bij zo’n huis

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

binnen moeten gaan. Dan zien ze dat Maar zou het ook nadelen hebben?

er maar een heel dun lijntje tussen de

Het doet vast wel pijn, dat je voor de

twee plaatsen zit. En dat ze heel goed

ene plaats meer belasting betaalt dan

naast elkaar kunnen leven. Dat kunnen

voor de andere. Zit je in bad in Huizen,

de mensen van dat huis tenslotte ook.

Oplossing PRIJSPUZZEL uitgave 01/2014: SNEEUWSCHUIVER De winnaar van J 20,- is deze maand: Mw. Donker, Bussum

dan betaal je toch de hogere belasting van Blaricum. Andersom ben je natuurlijk goedkoper uit. Misschien heb je het

Onze columniste Margreeth Bezemer

Aan de winnaar wordt een bedrag van J 20,- overgemaakt op het opgegeven

gevoel nergens echt bij te horen, omdat

schrijft kinderboeken en woont met haar

bank/gironummer. De oplossing van de nieuwe puzzel kan tot en met 3 maart 2014

je steeds ergens anders bent. En kun je

vriend en pleegdochter in Huizen.

worden doorgebeld.

2014-02

aantekenboek


16

Zicht op • nummer 2 - 2014

Heel betaalbaar De beste vloerisolatie ter wereld is ook nog eens heel betaalbaar. De totale kosten voor bijvoorbeeld een woning van 30m2 bedragen € 1.325,- inclusief materiaal, montage en btw. Voor een woning van 50m2 is dit € 1.850,- onder standaard condities.

Revolutionaire vinding bekroond met een lintje Een koude, muffe woning is verleden tijd, vocht en schimmel trekken weg en er ontstaat een warm en aangenaam klimaat in huis door de revolutionaire vinding van de heer Willemsen van TONZON. Hij kreeg er zelfs een lintje voor.

TONZON Vloerisolatie, een klasse apart! Thermoskussens maken vloer warmer dan de lucht boven de vloer. TONZON heeft voor kruipruimtes een isolatieconcept ontwikkeld dat met kop en schouders boven de rest uitsteekt. De onderkant van de vloer wordt geïsoleerd met een opvouwbaar, flexibel, sterk isolatiemateriaal; Thermoskussens. Het zand wordt afgedekt met een stevig zeil; Bodemfolie. Het resultaat De dubbele aanpak zorgt ervoor dat de warmte niet meer wordt uitgestraald door de vloer en er geen vocht meer uit de grond de woning binnenkomt. Het milieuvriendelijke systeem maakt radicaal een einde aan de koude vloer en muffe lucht. Comfort van een warme vloer Op onze website vindt u talloze recensies en klantenreacties uit 33 jaar praktijkervaring. Ook mensen met vloerverwarming melden een warmere vloer na het aanbrengen van TONZON en merken dat de vloerverwarming nu veel beter te regelen is.

Zelf aanbrengen of laten doen? Nauwelijks overlast! Deze opvouwbare vloerisolatie is makkelijk aan te brengen in de kruipruimte van uw woning. Geen overlast, een klein luikje is voldoende. U wordt via TONZON in contact gebracht met gespecialiseerde ambachtslieden die de complete uitvoering kunnen verzorgen, voor de mensen die het zelf niet willen of kunnen aanbrengen. Zelfs een vrachtwagen voor transport is niet nodig.

Besparing op stookkosten De woning koelt minder snel af door de goed geïsoleerde vloer. Er hoeft minder gestookt te worden omdat de woning sneller opgewarmd is. Het stookseizoen wordt zelfs verkort. Gebruikers melden een gemiddelde besparing van 15 tot 20% op de stookkosten per jaar. Bij woningen met vloerverwarming loopt de besparing op tot wel 40%. Meer weten? Kijk op www.tonzon.nl. Of scan de QR code om te zien hoe het werkt. Bellen kan ook via 0900 - 28 66 966 (€ 0,10 p/min) of info@tonzon.nl

Doorsnede van een kruipruimte met TONZON Vloerisolatie.

Tevreden klanten vertellen “Bij mijn vloer met vloerverwarming bespaar ik 34% op mijn stookkosten per jaar.” “Eindelijk verlost van die koude vloer.” “We hebben geen last meer van zilvervisjes nu het veel minder vochtig is in huis.” “Het klimaat in de kamer is merkbaar aangenamer en ook de koude voeten zijn weg!”

Zie ook de recensies en vele spontane klantreacties op www.tonzon.nl

TONZON BV • Postbus 1375 • 7500 BJ Enschede • T: 0900 - 28 66 966 (€ 0,10 p/min) • E: info@tonzon.nl • www.tonzon.nl

Zicht Op 't Gooi - Editie Huizen, Laren e.o. - 201402  

Zicht Op 't Gooi - Editie Huizen, Laren e.o. - 201402

Zicht Op 't Gooi - Editie Huizen, Laren e.o. - 201402  

Zicht Op 't Gooi - Editie Huizen, Laren e.o. - 201402