Page 1

Regio’s van Zicht Op: Arnhem-Noord & Centrum, Arnhem-Zuid, De Liemers, De Lingewaard,

Regio’s van Zicht Op: Arnhem-Noord & Centrum, Arnhem-Zuid, De Liemers, De Lingewaard, Amersfoort-Noord e.o., Amersfoort-Midden & Zuid, Soest & Baarn, Leusden e.o., De Betuwe, Tiel e.o., Vijfheerenlanden, Gorinchem e.o., Hilversum, Huizen, Laren e.o., Naarden, Bussum e.o., Goeree e.o., Vijfheerenlanden, Gorinchem e.o., Hilversum, Huizen, Laren e.o., Naarden, Bussum e.o., Goeree Overflakkee, Schouwen-Duiveland & Tholen, Rijswijk, Leidschendam e.o., Voorburg, Wassenaar & Overfl akkee, Schouwen-Duiveland & Tholen, Rijswijk, Leidschendam e.o., Voorburg, Wassenaar & Voorschoten, Hoeksche Waard, Voorschoten,Het HetWestland, Westland,Delft-West, Delft-West,Delft-Oost, Delft-Oost,Spijkenisse Spijkenissee.o., e.o.,Voorne, Voorne,DeDe Hoeksche Waard, Albrandswaard, Zeist e.o., De Bilt e.o., De Kromme Rijn, De Utrechtse Heuvelrug Albrandswaard, Zeist e.o., De Bilt e.o., De Kromme Rijn, De Utrechtse Heuvelrug Amersfoort-Noord e.o., Amersfoort-Midden & Zuid, Soest & Baarn, Leusden e.o., De Betuwe, Tiel

> Betuwe DeDe Betuwe Tiel e.o.

Tiel e.o.

Zicht Op Zicht Op Media Media

Vijfheerenlanden

> Vijfheerenlanden

Gorinchem e.o.

Gorinchem e.o.

Jaargang Jaargang 10 10 --nr. nr.76- -2013 2013

Zicht Opde deBetuwe Betuwe Zicht Op

Een Een uitgavevan van uitgave

Fotograaf: Ilona Hagen

Vorig jaar, tijdens de 10de editie van Het Nationaal Schoolontbijt, was Koningin Máxima aanwezig tijdens de aftrap van het ontbijtfestijn!

04 07

Dorien: met één Op jacht naar het behandeling 5 cm Noorderlicht met vet kwijt Hurtigruten

06 08

Het Gala Gorcum staat Het Culemborgse weer voor de deur Keukenhuis

Goede doel dittrucs jaar is War Child Spectaculaire

06 10

Laat je horen voor Tonzon vloerisolatie voor eenPitdroge kruipkern met ruimte en een warme vloer

BETUWE - Het Nationaal Schoolontbijt, dit jaar van 4 t/m 8 november, beleeft alweer zijn 11de editie. Het landelijke evenement laat dan heel Nederland REGIO Watersportliefhebbers, adrenaline snelheidsduivels opgelet. Op zondag 22 september vindt opkinderen het recreatiecentrum Betuwestrand zien hoe–leuk en belangrijk een goed ontbijt junkies is. In dieen ontbijtweek gaan op zo’n 2.000 basisscholen ruim 400.000 samen ontbijten. Ieder jaar in Beesd de spectaculaire fi nale van het Open Nederlands Kampioenschap Jetskiën plaats. Verschillende piloten uit Nederland, België en Duitsland zulwerkt Het Nationaal Schoolontbijt samen met een goed doel. Dit jaar is dat War Child. Ook tal van scholen in onze regio onderkennen het belang van len alles geven om de titel Nederlands kampioen op hun naam te kunnen schrijven. een goed ontbijt. Zo doen de Cambier van Nootenschool uit Tiel, de Kon. Beatrixschool uit Culemborg, de School met de Bijbel uit Herwijnen en De Kleine Wereld uit Gorinchem dit jaar mee aan Het Nationaal Schoolontbijt. Vervolg op pagina 2 Vervolg op pagina 3

08 15

Het Nationaal 11de editie ook Jetskiën in De Betuwe Finale Open Schoolontbijt Nederlandsviert Kampioenschap

Zie pagina

12

Zicht op geeft

Izobé genieten van vrijkaartjes weg! de najaarszon!

Waalbandijk 74 4063 CC Heesselt T 0344 - 65 29 41

www.jantjebeton.nl

Kunststof kozijnen www.kachelkopen.nl

Nu online offerte op: www.uijenglas.nl


2

Zicht op • nummer 7 - 2013

Vervolg van de voorpagina veldvrucht

kerkgebruik

gevolg

speelhuis

6

jong dier oxidatie

4

specerij

groet

13

vlot sportploeg verdieping deel v.h. hoofd

zangstem mondvocht

8

kledingstuk

onbep. vnw.

17

Europees land

vetplant

16

14

bijt

2

19

vrouwelijk dier

boomwol

10

brandstof

houtdeeltje

18 vanaf (afk.) een weinig

vlaktemaat

11

15

uitslijting door lidwoord stromend water stuurinrichting

vogel

voegwoord

korte notitie

de dato (afk.)

zangnoot

pl. in Limburg

1

afgemat

7

per dag (afk.)

halsbont

12

ratelpopulier maanstand

5

9

dapper

2013-08

toelage

vlek

speelt in deze programma’s een belangrijke rol. Muziek

Ontbijtconcert

brengt mensen samen, geeft plezier en zorgt voor

Traditiegetrouw vindt op de maandag in de week van

ontspanning en ontlading. De feestelijke opening van

Het Nationaal Schoolontbijt de officiële aftrap plaats.

Het Nationaal Schoolontbijt staat dan ook in het teken

Dit jaar is die in de vorm van een ontbijtconcert, dat via

van muziek.

een live stream op alle basisscholen te volgen is. Buiten

Donatie

kinderen en hun ouders onder meer via een landelijke

Het symbolische bedrag dat de scholen voor de

ontbijtkrant en acties op internet. De aandacht voor

ontbijtjes afdragen, maakt een donatie aan War Child

het belang van een goed ontbijt krijgt ook dit jaar de

mogelijk. Door de dag goed te beginnen met een geza-

steun van het Voedingscentrum en de Maag Lever

menlijk ontbijt geven kinderen in Nederland oorlogs-

Darm Stichting.

kinderen ver weg de kans een begin te maken met het

paling verfrissing

kansarmen daar een beter bestaan te geven.

de basisscholen bereikt Het Nationaal Schoolontbijt

3

en dergelijke

roem

stichting die bakkerijen bouwt in de derde wereld om

kinderen in oorlogsgebieden. In creatieve workshops leren ze omgaan met de gevolgen van geweld. Muziek

normaal profiel gravin v. Holland

mannelijk dier

Het goede doel van dit jaar, War Child, helpt wereldwijd

verwerken van hun ingrijpende ervaringen. Een tweede

Kijk voor meer informatie op de website:

goede doel dat een donatie ontvangt is Bake for Life, de

www.schoolontbijt.nl.

COLOFON ‘Zicht Op de Betuwe’ is een uitgave van Zicht

Kopij evenementen en activiteiten

Op Media en verschijnt 10 keer per jaar in

Voor plaatsing in ‘Zicht Op de Betuwe’ is onze

vier edities. Deze vier edities hebben een ge-

redactie altijd op zoek naar interessante evene-

combineerde oplage van 95.827 exemplaren.

menten, voorstellingen of ander nieuws. Heeft uw club, vereniging of organisatie een boeiende

Verspreidingsgebieden:

activiteit waarvan onze lezers op de hoogte

de Betuwe, 25.751 exemplaren

moeten worden gesteld? Schroom dan niet

Tiel e.o., 24.466 exemplaren

en laat het ons weten! Mail uw persbericht of

Vijfheerenlanden, 22.278 exemplaren

mededeling, liefst voorzien van

Gorinchem e.o., 23.332 exemplaren

één of meer foto’s naar uitgeverij@zichtop.nl

Zicht Op Media hoofdkantoor:

Disclaimer

Dopheide 8-d, 9202 PB Drachten

Zicht Op Media is een handelsnaam van Uitge-

Tel.: 0512-584 100, Fax.: 0512-584 199

verij Leeuwarden B.V. Zicht Op Media kan niet

info@zichtop.nl, www.zichtop.nl

aansprakelijk worden gesteld voor informatie

www.facebook.com/zichtopmedia

in welke vorm dan ook toegezonden door derde

www.twitter.com/zichtop

partijen, en stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van commerciële uitingen en

1

10

3

2

11

12

13

4

5

14

6

15

7

16

17

8

18

9

19

!

Oplossing PRIJSPUZZEL uitgave 07/2013: HEERLIJK NAZOMEREN! De winnaar van J 20,- is deze maand: Dhr. Van Soelen, Culemborg Aan de winnaar wordt een bedrag van J 20,- overgemaakt op het opgegeven bank/gironummer.

Vestiging Zwaag:

ingezonden berichten. Zicht Op Media behoudt

De Compagnie 33 B, 1689 AG Zwaag

zich het recht voor om ingezonden artikelen te

Tel.: 0512 - 584 100, fax 0512 - 584 199

weigeren of te bewerken. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of gekopieerd

Eindredacteur:

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Ivo Biesterveld,

van Zicht Op Media.

i.biesterveld@zichtop.nl Vormgeving: Uitgeverij Publicar BV Verspreiding: FRL verspreidingen BV te Leeuwarden Heeft u vragen over de folderverspreiding? Ga naar www.frlpost.nl Of bel 058 - 21 54 157


Betuws Schoorsteenveegbedrijf & Betuws Bespaar geld en milieu

Haardenhuis:

Betuws Haardenhuis verkoopt vele merken hout-

Waalbandijk 74, Heesselt

kachels, gaskachels en pelletkachels. Houtkachels

Telefoon: 0344-65 29 41

hebben tegenwoordig een erg hoog rendement

Web: www.kachelkopen.nl / www.veiligstoken.nl

kunnen ook tickets worden besteld. In de voorver-

boyante, artistieke kostuums.

www.veiligstoken.nl

Lid ASPB

Win kaarten!

Bereikbaar op

Zicht Opvrijdag mag 12op keer 2 vrijkaarten voor Elfia wegma t/m telnr: geven. Interesse? Mail dan je gegevens naar

0344-652941

De beste Britse popmuziek uit Nederlandse de sixties! Werelduitvinding maakt

koop gelden speciale voordelige tarieven. Aan de dagkassa betalen volwassenen op zaterdag € 25,en op zondag € 22,50. Kinderen kunnen Specialist in Elfia voor €

3

13,50 bezoeken. Zicht op • nummer 7 - 2013 haarden en schoorsteentechniek

vloeren warm

25e Glaskunstbeurs in Leerdam 3de editie British Pop Invasion in Schouwburg De Nieuwe Doelen REGIO - Wie aan isolatie denkt, denkt

Het Thermoskussen dankt zijn superieure isole-

vaak aan dikke dekens of platen die in een

rende werking aan het feit dat al het warmte-

fabriek worden gemaakt. Het Nederlandse

verlies door straling wordt geëlimineerd, terwijl

bedrijf TONZON is de uitvinder van het

de dikke stilstaande luchtlaag, die in het kussen

Thermoskussen, een opvouwbaar isolatieGORINCHEM - De beste Britse sixties hits

landse met deel een geheel nieuwe show wordt theaters opgesloten, zorgt3, voor een minimaal verlies

show! Meer informatie en reserveren voor de voorstel-

materiaal waarbij de benodigde pas op door fantastische vocalisten énlucht een spette-

door geleiding. Vloeren daardoor sneller vol Engelse popmuziek uit worden de welhaast onuitputtelijke

ling op vrijdag 15 november via

opgewarmd, bereiken eenjaren hogere en bron van hits uit de gouden ’60. temperatuur In de slipstream

www.denieuwedoelen.nl.

de plaats bestemming het materiaal rende livevan band, bestaandeinuit diverse origiwordt opgesloten. Je zou kunnen zeggen dat

nele muzikanten van verschillende bekende

houden ’s avonds vast, waarvan The Beatles hadde eenwarmte hele ritslanger Britse popartiesten

Engelse bands uit de jaren ’60, zoals the

door de thermostaat naar beneden kan. en bands groot succes ineerder de USA. Daar staat deze golf

Hollies en de Rolling Stones. ‘We can’t wait

van Brits muzikaal succes in de Amerikaanse hitlijsten

to be back in Holland’ zette initiatiefnemer

te boek als ‘The British Invasion’. Deze invasie en plotse-

John Healy laatst op facebook. Op vrijdag 15

linge populariteit van de Britse Beat in Amerika speelde

november om 20.15 uur te zien in Schouw-

zich af tussen 1964 en 1969.

zij de thermoses exibel hebben gemaakt.

Het geringe volume is buitengewoon handig bij het aanbrengen in krappe kruipruimtes. Dankzij het thermosesprincipe heeft het

systeem een wonderlijk effect op de vloer-

temperatuur. Het maakt de vloer nog warmer

burg De Nieuwe Doelen te Gorinchem.

dan de lucht erboven, een fenomeen dat

The British Pop Invasion komt opnieuw naar de Neder-

raadsel plaatste.

met een stevig folie op de bodem van de kruip-

ruimte, waardoor de kruipruimte opdroogt. Op de foto is te zien hoe mooi droog de funderingsmu-

Einsteinstraat 16, Wijchen Een warme vloer en droge kruipruimte, wie wil

ren zijn geworden. Het droge klimaat in de kruip-

zelfs betonrot, zo blijkt na 33 jaar praktijkervaring.

ruimte is gunstig voor de houten balken en de

Weg is ook die muffe, bedompte lucht die je soms

THEUNISSENTUINHUISJES.NL dat niet? Ga nu naar www.tonzon.nl/vloerisolatie

in woningen aantreft.

voor meer informatie.

(her)beleef de ophangbeugels. jaren ’60 met dezeHet wervelende leidingen en systeemmuzikale stopt

“De mooiste kasten op maat gemaakt”

> AFVALCONTAINERS

Bij Een kast die past bent u aan het juiste oplage wordt vervaardigd om glasliefhebbers de adres als u een mooie "maatwerk kast" Internationale Glaskunstbeurs georganiseerd. Cultureel Centrum Het Dak is dit weekmogelijkheid te bieden om tegen een aantrekkezoekt. Van kledingkast en end weer drie dagen lang het glascentrum van Nederland. Het evenement trekt jaarlijks lijk prijsinloopkast een gesigneerdtot glasobject van een gereboekenkast en schuine kast. Voor elke zo’n 4500 bezoekers. nommeerde kunstenaar in bezit te krijgen. Tijdens ruimte van slaapkamer, woonkamer, de Glaskunstbeurs zal Mieke Pontier tevens recent bijkeuken, berging, kantoor toteenzolder 13, 14 en 15 september verandert Het Dak in een op glasgebied in Nederland, zoveel glas op zo’n werk tonen in aparte expositieruimte. maken wij kasten op maat. glasparadijs, waar liefhebbers, verzamelaars, hanklein oppervlak was nog nooit eerder vertoond. De indeling en inrichting van de maatwerk delaars en kunstenaars hun slag kunnen slaan. De beurs is vrijdag 13 september van 14.00 – 20.00 kast bepaalt u zelf. De afmetingen zijn Er zijn meer dan 100 stands waar uiteenlopend Mieke Ponier ontwerpt beursobject uur geopend. Zaterdagvrij 14 en zondag 15 september waarbij schuine daken, en werk te zien en te koop is. Van oud tot modern, Elk jaar wordt er een opdracht gegeven aan een is de beurshoeken geopend van 10.00 – 17.00 uur. De toezijn.Kinderen tot en met 12 jaar gratis. van borrelglaasje tot dure unica, van art nouveau bekende glaskunstenaarleidingkokers om vorm te gevengeen aan probleem gang is € 10,-. LEERDAM – In het tweede weekend van september wordt voor de 25e keer de

tot postmodern, van Hongaars tot Frans of Engels,

M A A N D AANBIEDINGEN NU OOK ZÉÉR VOORDELIGE BOUWPAKKET TUINHUISJES

De unieke Thermoskussens worden gecombineerd

The British Pop Invasion brengt je terug in de tijd en

bouwkundigen aanvankelijk voor een groot

KIJK OP ONZE SITE VOOR DE

een speciaal beursobject. Dit jaar kreeg Mieke

De beurs vindt plaats in Cultureel Centrum Het

> ZAND & GRIND > MILIEUSTRAAT > GROND- EN SLOOPWERKEN > TRANSPORTEN > RECYCLING

ECK & WIEL

beursobject Dak te Leerdam. Kijk voor meer informatie eens op BEL 0344 691544 Een kastPontier diede opdracht. pastHet jubileum 0345-510500 www.eenkastdiepast.nl is een verzamelobject dat in een gelimiteerde www.glaskunstbeurs.nl

maar vooral Nederlands glas. De Glaskunstbeurs was 25 jaar geleden de eerste en de enige beurs

Piet Versteegt

ONZE MAGAZIJNEN MOETEN LEEG

de tuinmeubel specialist Parkweg 43 - Beesd

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

9.00 tot 18.00 uur 9.00 tot 18.00 uur 9.00 tot 18.00 uur 9.00 tot 18.00 uur 9.00 tot 21.00 uur 9.00 tot 17.00 uur

4 Sienne verstelbare stoelen 1 Giovanni tafel 160x90 cm

€ 499.-

€ 909.75

TUINMEUBELEN TEGEN BODEMPRIJZEN

4 Dallas diningstoelen 1 Hudson teaktafel 180x90 cm € 1529.75

Summer Garden

€ 799.-

4 Ecco metalen stoelen 1 Ecco metalen tafel 100 cm

4 Preston diningstoelen 1 Amazone teaktafel 130 cm

€ 199.-

€ 679.75

€ 1799.75

4 delige Luxe Reims lounge set Incl. luxe Dralon kussens € 2099.60

Summer Garden country-life

€ 1099.-

6 delige Bombay XXL hoekset incl. luxe dralon kussens € 2899.95

Summer Garden

€ 899.-

country-life

country-life

€ 999.-

Wales dining stoel leverbaar in 4 kleuren € 249.95

Summer Garden country-life

€ 89.-

40% korting

70% korting

50% korting

60% korting

DIT ZIJN SLECHTS ENKELE VOORBEELDEN VAN DE MEER DAN 100 VERSCHILLENDE SETS MET 40 T/M 70% KORTING


4

Zicht op • nummer 7 - 2013

Dierenasiel Tiel zoekt baasje voor kat ‘Poes’ en hond ‘Sandy’

Opbrengst naar KiKa en Stichting Leergeld

Tweede editie Gala Gorcum

TIEL - Deze maand vraagt Dierenasiel Tiel extra aandacht voor Poes en Sandy. Poes is een mooie cyperse dame van 12 jaar oud. Ze heeft haar hele leven met Sandy de boerenfox gedeeld en ook Sandy is nu 12 jaar oud. We willen deze twee dames dus ook niet uit elkaar halen. Het baasje van Sandy en Poes is een paar maanden geleden opgenomen in een verzorgingstehuis en

dieren die in het asiel verblijven, dan mag u gerust

deze twee hebben al deze tijd alleen in huis geze-

even bellen of langskomen.

ten. We zoeken voor het onafscheidelijke duo een rustig nieuw plekje. Wie geeft ze een permanent

St. Dierenasiel Tiel is gelegen aan de Jhr. Reuchlinlaan

huisje?

125 te Tiel, telefoonnummer 0344-61 39 69, e-mail info@dierenasieltiel.nl. Openingstijden: van dinsdag

Wanneer u diegene bent die een goed thuis kan

t/m zaterdag tussen 13.00 en 15.30 uur. Kijk ook eens

geven aan Poes en Sandy of aan één van de andere

op de website asieltiel.dierenbescherming.nl.

GORINCHEM - Na het succes van GALA GORCUM twee jaar geleden organiseren vijf serviceclubs uit Gorinchem en omgeving weer een groot galafeest in Schouwburg De Nieuwe Doelen, op zaterdag 16 november van 20.30 tot 02.00 uur. De opbrengst gaat evenals vorige keer naar goede doelen, nu naar Kika (onderzoek naar kinderkanker) en naar de Stichting Leergeld Alblasserwaard en Vijfherenlanden (participeren van kinderen uit minima-gezinnen in activiteiten op en rond de school). Het één dus een landelijk doel, het andere een lokaal doel, beide gericht op kinderen. Het GALA GORCUM is een uniek feest, spetterend

ruimschoots verdiend hebben: Anita Meijer en

en stijlvol, waarbij iedereen van harte welkom

Glennis Grace.

in N N IE ed U er W la nd

is. Tijdens het GALA zal de band De Directie de live muziek verzorgen, afgewisseld met DJ

Voor info en voor kaarten (à J 49,50 inclusief

Henry Wessels. Verder zijn er speciale optredens

welkomstdrankje): www.galagorcum.nl of

van twee topartiesten die hun muzikale sporen

www.denieuwedoelen.nl.

Cryolipolyse, daar zakt je broek echt van af In slechts één behandeling bereikt u tot 22% REDUCTIE van onderhuids vetweefsel!

DORIEN.NL REKENT IJSKOUD AF MET HARDNEKKIG VET. De revolutionaire behandeling cryolipolyse is dé oplossing voor vet op probleemzones. Met een kuur verwijdert 3 tot 5 cm vet definitief, u zit weer goed in uw vel! Iedereen die niet zelfstandig af kan komen van vetrolletjes, lovehandles of vet op benen, billen, buik en armen, kan dit hardnekkige probleem bij Dorien.nl laten oplossen!

PER BEHANDELING

Deze revolutionaire techniek kent verschillende voordelen: • • • • • • •

Meerdere zones tegelijk Na drie behandelingen probleemzones definitief weg Ideaal voor buik, billen, armen en benen Bewezen effectief Geen hersteltijd en pijnloos Betaalbaar Klinisch getest Voor

N 219,-

op basis van een kuur van 3 behandelingen.

Na

Vetcellen worden met Cryolipolyse vernietigd door ze te bevriezen,, en door het lichaam op natuurlijke wijze afgevoerd. Omliggende spieren, zenuwcellen en huid blijven gezond, maar uw vet verdwijnt! Vier verschillende pads kunnen tegelijkertijd op diverse lichaamsdelen worden geplaatst. Bewezen effectief en veilig door onderzoekers van het Harvard Medical Center. Ervaar nu zelf de oplossing tegen hardnekkig vet!

Wilt u ook goed in uw vel zitten? Laat uw vet definitief vernietigen! Maak een afspraak voor een persoonlijk cryolipolyseadvies, mail info@dorien.nl of kijk op www.dorien.nl.

® Hét Anti-Ageing Center

10 minuten vanaf Nijmegen en Tiel |

17 eigen gratis parkeerplaatsen | Brouwersstraat 14 Druten | tel. (0487) 51 75 34


Zicht op • nummer 7 - 2013 Zicht op • nummer 6 - 2013

5 5

Nieuw: STEAMPOD te stijlen ČƒPÉ‘Č?Ç¸ÉœČšČ?Č˝ÉœÉ• Nazomeractie bij TerriďŹ crevolutionaire Treatments manier om je haarPČ?É‘É‘Č¨Ń HET EERSTE STEAM STRAIGHTENING SYSTEEM ZEER EFFICIENT, SUPER SNEL EN VERZORGEND VOOR HET HAAR. REGIO - Heeft u ook zo genoten van de zomer? Of dit nu in eigen land geweest is of daarbuiten, we hebben er allemaal

Kapsalon Visagie Manicure & Gelpolish

• Hierna ontvangt u een ontspannende gezicht-, nek-, hals-, en decolletÊ massage. Deze stimuleert de doorbloeding van de huid.

• Tot slot een vochtinbrengend masker met aan-

van mee kunnen proďƒžteren. Buiten

sluitend een hydraterende dag/nachtcrème...

dat de zon ons vitaminen brengt onttrekt het ook vocht aan de huid. Terriďƒžc

Dit alles op basis van natuurproducten afkomstig

Treatments biedt u een passende gezichtsbehandeling aan afgestemd aan

uit de zee. Tijdens deze behandeling worden Uw wenkbrauwen zonder extra kosten geverfd. Ook

de aan zon blootgestelde huid.

wenkbrauwen vervagen in de zon. U zult merken Deze behandeling houdt in... • Een oppervlakte reiniging.

dat zij na het verven uw gezicht meer laten spre-

Tijdens de behandeling worden uw wenkbrauwen Aanbieding KOSTELOOS geverfd.

Nu bij een knip-, Deze complete behandeling ontvangt u voor â‚Ź 42,50 kleur(i.p.v.&â‚ŹStylebehandeling 50,50).

Gratis

Te reserveren telefonisch of uw wimpers of per e-mail via onderstaande wenkbrauwen geverfd! contactgegevens. Ook kunt u gebruik maken van deze korting tegen inlevering van deze advertentie. Slechts ĂŠĂŠn keer geldig per persoon, tegen inlevering van deze advertentie. Niet geldig in combinatie met andere acties Terrific Treatments bevindt zich in het centrum van Vianen, te weten op de Langendijk 20. Bel voor het maken van een afspraak met uw schoonheidsspecialiste Petra Landzaat: 06 - 219 648 39, of mail naar terrifictreatments@hotmail.com

WWW.MOOIHAARBYSANDRA.NL ken. Deze behandeling compleet ontvangt u voor â‚Ź 42,50 (normale prijs â‚Ź 50,50).

• Een dieptereiniging. Deze verwijdert dode huidcel-

len en geeft uw huid weer een stralende frisse teint. • Verwijderen van oneffenheden. Door transpira-

de huid sneller verstopt raken. Door de huid te stomen, worden verstopte poriĂŤn makkelijker

Deze behandeling kunt u telefonisch of per mail

Noordwal | 4141 BRkanLeerdam| info@mooihaarbysandra.nl reserveren bij TerriďŹ c Treatments. tie en het aanbrengen58 van zonneproducten gereinigd. 06-28112904 | www.mooihaarbysandra.nl|

Workshopreeks AutobiograďŹ in zij de mijn Dank Ook in Schouwburg Agnietenhof te sch Tiel! schrijven bibliotheek Vianen Sharisa uit Tiel bemachtigt hoofdrol survivalpad

in de musical ‘Oliver in New York’! VIANEN - Veel mensen schrijven - en

De cursus wordt gehouden op de maandag-

willen dat wat ze hebben meegemaakt in

ochtend van 10.00 tot 12.00 uur in de biblio-

hun aanSharisa het papier toeverTIELleven - De graag 17-jarige Boland heeft

theek (vanaf 7Vianen. jaar). Deze moderne versie van het verhaal van

trouwen. Tijdens deze kunt uin ervaeen hoofdrol weten te cursus bemachtigen de

Oliver mag u niet missen!

ring opdoenmusical met autobiograďƒž schYork! schrijlandelijke Oliver in New

ven. Elke bijeenkomst heeft zijn eigen

In december 2012 deden 450 jongeren uit

thema, waarmee u aan het werk gaat.

heel Nederland auditie voor Oliver de mu-

Hierbij beginnen we bij de jeugd en ein-

sical. Slechts 30 jongeren tussen de 13 en

De start is maandagochtend 16 september. Voor cursus betaalt u â‚Ź 90,- inclusief koffie Sharisade Boland als Hannah en thee. Sharisa uit Tiel begon 4 jaar geleden bij FanWork. Ze volgde 2 jaar lessen aan de FanWork Musical Factory in Tiel.

digen we met ÊÊn van uw levensthema’s.

Bent u nieuwsgierig geworden, hebt u vragen,

Daarbij heeft elke bijeenkomst dezelfde

wilt u de folder aanvragen of wilt u zich aan-

opzet van schrijven en luisteren. Hierbij

melden, dan kunt u terecht bij Wimke van ’t

wordt u uitgenodigd om aan de hand van

Spijker, wimke@wvantspijker.nl of

21 jaar werden geselecteerd. De talenten

krijgen iedere week 6 uur les van beken-

den uit het vak, zoals AndrĂŠ van Hest (o.a.

Ciske deschrijfopdrachten Rat en Jesus Christop Superstar), concrete zoek te Ruudnaar van uw Overdijk Zorro, We Will gaan eigen(o.a. levensverhaal.

door het

bosjesplantsoen

is het weer leuk om

buiten

spelen!

Daar wist zij zich zo te ontwikkelen dat ze werd aangenomen voor de Talent Group en vorig jaar in het ensemble

Voorstraat 84 ¡ 4132 AT Vianen

mocht spelen van ‘Anastasia de Musical’. Dit seizoen werd ze weer aangenomen voor de cast en bemachtigde een

telefonisch: 0347-326 474 of

SFEXLWYDDUW]RUJQO

hoofdrol; die van Hannah, de stoere vriendin van Oliver.

06-429 177 04.

Rock You) en Regi Severins (o.a. Fame,

Sharisa: “Wat ik zo leuk vind aan ‘Oliver in New York’ is dat

Footloose, Grease). De lessen worden ge-

het een moderne musical is. Iedereen kan zich daardoor

geven in de Dutch Studios in Amsterdam.

inleven in de personages. Ook vind ik het mooi dat het

Zaterdag 14 september was de première

verschil tussen soorten musici naar voren komt, zoals

in het Fulcotheater in IJsselstein en er

muzikanten met een opleiding, straatmuzikanten en de

Een frisse start voor BLOSSOM! CULEMBORG Nieuw in Culemborg: volgt een tour-door Nederland, waaronder

klassieke zangers. Na de mooie ervaring bij ‘Anastasia de

trendy damesmode in de maten 42 t/m Schouwburg Agnietenhof op 1 december.

musical’ wilde ik graag nog een keer auditie doen bij een

54. Blossom staat voor nieuw, jong en

kleurig. vindthet u de leukste merken Oliver in NewHier York brengt verhaal tot leven van de voor een maatje meer. En die merken

musical van Fanwork en nu heb ik een rol!�

weesjongen in New York City die allemaal geluiden in zijn

FanWork Musical Factory Tiel

hoofd hoort. Hij is ervan overtuigd dat deze geluiden iets

Sharisa begon met de musicallessen op de Musical

met zijn ouders te maken hebben, welke hij al zijn hele

Factory in Tiel. In de zalen van Body Dynamics volgen

leven mist.

iedere week jongeren tussen de 6 en 21 jaar in hun eigen

Om zijn ouders te vinden, besluit hij de muziek te volgen.

leeftijdscategorie les in acteren, zingen en dansen. Op

maken de vrouw. Vlotte modellen van

Stark bijvoorbeeld. Een broekenmerk in meer dan alleen zwart, waarbij de pas-

vorm en het draaggemak centraal staan.

die mooi oogt, makkelijk draagt en ook nog eens helemaal van nu is. In haar winkel is overal het bewijs aanwezig dat ze daar echt een neus voor heeft. Metha vond het na zes jaar tijd voor een nieuwe frisse look voor haar winkel. Vandaar dat X-clusize is omgetoverd in Blossom. Maar wat natuurlijk blijft, is de oude vertrouwde service en gezellig-

op de vierkante meter er bij Blossom niet bij is. De

heid. Nieuwsgierig geworden? Kom snel kijken bij

De rekken van Blossom hangen vol kleur. Maar

paskamers zijn heerlijk ruim.

deze leukste damesmodezaak van de Betuwe!

brengt zijn muzikale talent hemverschillende allemaal en kanmerOliver uit worden niet vergeten. Door

inwinnen enkunt zich opgeven via www.fanworkmusicals.nl. Uiteraard u ook terecht voor een passend

Blossom

kanten, Conner? Dewaar show is geschikt voor de hele familie eigentijds geheel iedere vrouw zich lekker

www.oliverinnewyork.nl via 030is- 686 69op 11. zoek naar af te maken. EigenaarofMetha altijd

0345-515143, www.blossomfashion.nl

noviteiten die bij het seizoen passen en kleding

Ook op Facebook!

Een prachtig verhaal ontvouwt zich in zijn zoektocht,

want lukt het Oliver om zijn ouders te vinden? Waar ook het traditionele zwart en rustigere tinten

de handen blijven de leider vanontstaat de bendevaak straatmuziken onderling te van combineren, een

in voelt. Bij het passen zal u merken dat wurmen

zaterdag 7 september vindt er een proefles plaats voor

nieuwe leerlingen. GeĂŻnteresseerden kunnen informatie

Meer informatie de musical te verkrijgen via sieraad of een over mooie tas omisuw outďŹ t helemaal

'DJHQQDFKW EHUHLNEDDUYRRU GLUHFWHKXOSQDRYHUOLMGHQ  

LOVE IT...

MET AL JE VRIENDEN IN ACTIE KOMEN

Tollenstraat 13 4101 BD Culemborg 0345-515143

KOM OOK IN ACTIE CHECK FIGHTCANCER.NL

www.jantjebeton.nl

Tollenstraat 13, Culemborg

Creatiefhandje hobbywinkel in binnenstad IJsselstein IJSSELSTEIN - Creatiefhandje is een

Vijf jaar geleden zijn wij een webwinkel in hobbyar-

Moonlightshopping

Creatiefhandje

hobbywinkel in de binnenstad van

tikelen begonnen. Na beurzen te hebben gedraaid,

Donderdag 19 september is er van 19.00 tot 22.00

Utrechtsestraat 32

IJsselstein. Sinds kort zijn wij verhuisd

werd het tijd om een winkel te beginnen, wij heb-

uur Moonlightshopping, u kunt vanaf 19.00 uur

3401 CW IJsselstein

naar ons nieuwe adres, Utrechtsestraat

ben deze stap nu genomen. Inmiddels zijn wij aar-

een leuke make a take doen. Wat is hier de bedoe-

32 in IJsselstein.

dig gegroeid en wij geven ook workshops.

ling van, gewoon lekker aanschuiven en kaartje

Telefoon 030-686 55 00

maken‌ En deze is gratis‌

BUITENMUSEUM 30 JAAR GENIETEN Utrechtsestraat 32 3401 CW IJsselstein 030-6865500


6

Zicht op • nummer 7 - 2013

Familie Van Dedem uit Ophemert ster in ‘De Leukste Families van Nederland’ De familie van Dedem uit Ophemert Foto: Elvin Boer

Elke aflevering worden de families op de voet

militaire precisie op tijd de deur uitgewerkt.

gevolgd door de camera. De Leukste Families van

Want al denk je bij een groot gezin meteen aan

Nederland laat families zien met hun hoogte- en

chaos en wanorde, bij deze familie loopt alles op

dieptepunten. Alle gezinnen zijn bijzonder op

rolletjes. Allemaal dankzij het organisatietalent

hun eigen manier, maar een één ding hebben

van Cristina.

alle leden gemeen: de liefde voor elkaar. De Leukste Families van Nederland is vanaf heden

Bij de familie Van Dedem uit Ophemert krijgen

elke werkdag te zien bij SBS6.

we een inkijkje in een heel andere wereld. Deze familie woont namelijk sinds vier jaar op een

De eerste families

kasteel.

De eerste families waarmee de innemende dagelijkse serie start, zijn familie Van Dedem uit

Arthur baron van Dedem, zijn vrouw baronesse

Ophemert, familie De Hoog uit Almere en fami-

Alexandra van Dedem en hun twee dochters

lie Monfils uit Leiden. In het laatste gezin staat

Victorine en Frederique dragen allemaal hun

Bep, een medium, in het middelpunt.

steentje bij om het landgoed te onderhouden. Maar ook de baron wordt getroffen door de

Ze nemen ons mee in de wereld van het boven-

crisis. Hij en zijn vrouw moeten hard werken om

natuurlijke, we krijgen te zien hoe Bep haar

het kasteel rendabel te houden. Het is nood-

klanten boodschappen doorgeeft uit het hier-

zaak dat de zalen verhuurd worden en de Bed&

namaals. Haar huis, in een gezellige woonwijk in

Breakfast iedere nacht bezet is.

Leiden, is ook een soort buurtkroeg. Iedereen is er welkom voor een sigaretje en een glas wijn.

De Leukste Families van Nederland start met deze drie veelzijdige gezinnen, gaandeweg

Ook het gezinsleven van de familie De Hoog

nemen we afscheid van de families en worden

volgen we op de voet. Moeder Cristina heeft

nieuwe en opvallende gezinnen geïntroduceerd.

OPHEMERT - De opnames van De Leukste Families van Nederland zijn begonnen; vorige week

het ontzettend druk met het bestieren van haar

is het programma gestart met een kijkje in het leven van de eerste drie families. De eerste fa-

negen kinderen. De twee oudste zoons trek-

De Leukste Families van Nederland, iedere

milies die aan bod komen zijn een adellijke familie uit Ophemert, een gezin met een medium

ken inmiddels hun eigen plan, maar haar zeven

werkdag van 18.30 tot 19.00 uur bij SBS6. Zie ook:

als moeder en een negen kinderen tellend gezin uit Almere.

schoolgaande dochters worden iedere dag met

www.sbs6.nl/deleukstefamiliesvannederland.

Breng je stem uit voor het Kern met Pit-project in jouw buurt REGIO - Wie wordt de provinciale

Kern met Pit

trofeewinnaar van Kern met Pit editie

Kern met Pit is een jaarlijkse wedstrijd georganiseerd

2013? Vanaf heden tot en met 31 decem-

door Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij.

ber 2013 kun je stemmen op de deelne-

Via de wedstrijd dagen we bewonersgroepen uit om

mers van Kern met Pit. Stemmen kan

hun idee voor de leefomgeving binnen een jaar te

op www.kernmetpit.nl.

realiseren. Wie dat voor elkaar krijgt, ontvangt het predicaat Kern met Pit en duizend euro. Daarnaast

Op de website vind je een overzicht van alle 122

wint per provincie één bewonersgroep de trofee en

deelnemende projecten. Al deze projecten hebben

een extra prijs van vijftienhonderd euro. De winnaar

een jaar lang gewerkt om hun idee te realiseren! Kijk

van deze trofee wordt voor ¼ bepaald door een vak-

of er een project bij jou in de buurt is en ondersteun

jury, ¼ door de deelnemers zelf ¼ door de adviseurs

dit project met jouw stem. Of zoek een project uit

van de projecten en ¼ door het Nederlands publiek.

een andere plaats wat volgens jou deze trofee echt verdient met hun initiatief!

Kijk ook op: www.kernmetpit.nl.

Revolutionaire vinding maakt koude vloeren warm

Uitvinder beloond met Het Duurzaam Lintje REGIO - Minister Plasterk heeft op Duurzame Dinsdag in Den Haag Het Duurzame Lintje opgespeld bij Ton Willemsen, uitvinder en directeur van Tonzon BV. De onderscheiding wordt sinds 2008 uitgereikt aan personen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet op het gebied van duurzaamheid. Naast Ton werden dit jaar ook Wubbo Ockels en Kitty van der Heijden onderscheiden.

Minister Plasterk reikt op Duurzame Dinsdag het Duurzaam Lintje uit aan Ton Willemsen (TONZON). Foto: Simone de Greef. Het Thermoskussen dankt zijn superieure isolerende werking aan het feit dat al het warmteverlies door stra-

Revolutionaire vinding

ling wordt geëlimineerd, terwijl de dikke stilstaande

Het juryrapport (link http://goo.gl/GqBQTS) spreekt

luchtlaag, die in het kussen wordt opgesloten, zorgt

over een revolutionaire vinding. Met een minimaal

voor een minimaal verlies door geleiding. Vloeren

gebruik aan grondstof en energie wordt een isolerend

worden daardoor sneller opgewarmd, bereiken een

effect bereikt dat met andere materialen niet eens

hogere temperatuur en houden ’s avonds de warmte

mogelijk is.

langer vast, waardoor de thermostaat eerder naar beneden kan.

Wie aan isolatie denkt, denkt vaak aan dikke dekens of platen die in een fabriek worden gemaakt. Ton

De unieke Thermoskussens worden gecombineerd

Willemsen is de uitvinder van het Thermoskussen, een

met een stevige folie op de bodem van de kruipruimte,

opvouwbaar isolatiemateriaal waarbij de benodigde

waardoor de kruipruimte opdroogt. Het droge klimaat

lucht pas op de plaats van bestemming in het mate-

in de kruipruimte is gunstig voor de houten balken en

riaal wordt opgesloten. Je zou kunnen zeggen dat hij

de leidingen en ophangbeugels en maakt een einde

de thermosfles flexibel heeft gemaakt. Het geringe

aan muffe, bedompte lucht.

volume is buitengewoon handig bij het aanbrengen in krappe kruipruimtes. Dankzij het thermosflesprin-

Ga naar www.tonzon.nl/vloerisolatie voor meer

cipe heeft het systeem een wonderlijk effect op de

informatie.

vloertemperatuur. Het maakt de vloer nog warmer dan de lucht erboven, een fenomeen dat bouwkundigen

TONZON BV, Enschede Tel. 053-4332391 Email info@

aanvankelijk voor een groot raadsel plaatste.

tonzon.nl website www.tonzon.nl


Zicht op • nummer 7 - 2013

7

Huisdieren zijn nóg leuker... ...als je er wat mee doet

Natuurlijk heeft u geen hond omdat hij zo leuk bij de vloerbedekking kleurt, of een kat omdat dat zo gezellig staat op de vensterbank. U heeft dieren omdat u van dieren houdt. Maar wist u dat u niet alleen van uw hond of kat, maar ook van bijvoorbeeld uw konijn, vogel of tamme rat nóg meer gaat houden, als u ziet hoe intelligent dat dier is? Het is ontzettend leuk om een dier iets te leren en echt: dat kan. Met praktisch elk dier. Ervaren dierentrainers weten dat je een

wat u van hem verwacht. Ziet u het voor

konijn bijna alles kunt leren wat een hond

u? Dat de trainer met een zweep achter

kan. Je kunt paarden en schapen trainen,

de zeeleeuwen aanrent omdat ze niet

maar ook ratten en muizen.

door de hoepel willen? Hij bereikt veel

Heeft u weleens een dolfijnenshow gezien? Dat zijn ook vissen,

De dierenspeciaalzaak: uw dier verdient beslist een echte specialist.

sneller (en op een leukere manier) het gewenste resultaat door een lekker

net als die prachtige diertjes die uw

visje als beloning te geven wanneer de

aquarium bevolken. Van reptielen of

zeeleeuw door de hoepel zwemt.

kippen werd ooit wel gezegd: ‘Die

Ga uit van wat een dier kan, en wat hij

hebben zulke kleine hersenen, die kunnen

leuk vindt. Als u een muis heeft die graag

niks’, maar inmiddels weten we dat je

op zijn achterpootjes staat, of een kat die

ook krokodillen en pluimvee wel degelijk

vaak op zijn rug ligt, kunt u dat ‘kunstje’

dingen kunt leren. Hoe? In elk geval nooit

belonen en er een commando aan

door een dier te straffen als hij niet doet

koppelen. Dan bouwt u dit gedrag uit.

Gelukkig: kat en hond mogen blijven Afgelopen zomer stuurde staatssecretaris Dijksma de ‘positieflijst voor zoog-

als huisdier verdwijnen. Zo mag de fret

Werken voor de kost

dieren’ naar de Tweede Kamer. Op deze lijst, die lang niet zo positief is als

alleen nog ‘onder randvoorwaarden’

haar naam doet vermoeden, staan de zoogdieren die we in Nederland nog mo-

gehouden worden, staat de degoe niet

gen houden. De kat mag blijven, net als de hond maar dat was op het nippertje.

op de positieflijst en is het straks ook

Regelmatig doen wetenschappers onderzoek naar dierengedrag. Onlangs werd

De wetenschappers die de positieflijst

omstandigheden kunt houden als in

hamstersoorten. Dat betekent dat deze

aan de Universiteit Utrecht een studie afgerond over het gedrag van papegaai-

opstelden, keken daarbij naar het gedrag

de vrije natuur. Dus: als een dier het

dieren zich in gevangenschap niet meer

en. Daaruit kwam een verrassende conclusie naar voren: papegaaien willen

dat een dier in de natuur vertoont. De

gedrag dat hij in de natuur vertoont, in

mogen voortplanten, zodat ze op termijn

werken voor de kost!

vraag of je een dier als huisdier mag

gevangenschap niet kan uitvoeren, komt

verdwijnen als huisdier.

houden, kon volgens hen alleen met

hij niet op de positieflijst en wordt hij

Als hij de keuze heeft tussen elke dag

‘ja’ worden beantwoord, als je een

dus op termijn verboden in Nederland.

simpelweg zijn bakje leeg eten, of zoeken

dier in gevangenschap, onder dezelfde

Met in het achterhoofd de wetenschap

einde verhaal voor een behoorlijk aantal

dat honden (vroeger wolven) en katten

papegaaienspeelgoed (‘activity games’,

(vroeger wilde katten) in de vrije natuur

Katten hebben de neiging om aan-

verkrijgbaar bij de dierenspeciaalzaak),

honderden vierkante meters territorium

dacht te vragen door zich ‘hinder-

dan kiest de papegaai voor het laatste.

tot hun beschikking hadden, in roedels

lijk’ te gedragen. Hengelen naar

Ook al is dat moeilijker, duurt het langer

leefden of zich in leven hielden door

de krant die u aan het lezen bent,

en moet hij ‘werken’ om zijn buik te

te jagen, dringt zich al snel de vraag

graaien naar uw vingers op het

vullen. Het onderzoek werd uitgevoerd

op: ‘Kunnen wij hen dat bij ons in de

toetsenbord, gaan liggen in het

onder grijze roodstaartpapegaaien, maar

huiskamer bieden?’ Het antwoord op

wasgoed dat u aan het opvouwen

dat wil niet zeggen dat de uitkomsten

die vraag is natuurlijk: nee. Daarom zijn

bent.

niet gelden voor andere vogels. Daarom

deze dieren, om politieke redenen dus,

is de moraal van het verhaal: laat een

verwijst naar de feestdag van Franciscus van Assisi (1182 - 1226). Deze heilige stond bekend om zijn liefde voor dieren. - U op de site van het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (www.licg.nl) het antwoord vindt op praktisch al uw vragen over huisdieren. - Je een konijn bijna net zoveel - Er papegaaien zijn die een woordenschat hebben van vijfhonderd woorden.

daadwerkelijk aandacht te geven op het

knabbelen om zijn dagelijkse portie

Goed gesprek met je hond

moment dat hij zich hinderlijk gedraagt,

Honden kunnen met hun lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen hele verha-

maar doe dat op een moment dat u

len vertellen. Ze kunnen een brede glimlach op hun gezicht toveren maar ook diepbedroefd kijken. Verder heeft een hond de beschikking over een stem waarmee hij ons dingen duidelijk kan maken. Een hond die één of twee keer kort en

gen is. Hierbij is de lichaamshouding van

schel blaft, begroet iemand. Hij zegt:

de hond van belang. Een ‘hoge’ houding

‘Hallo!’. Als hij datzelfde doet met een

(kop, staart en ogen worden zo hoog

hoge stem, voelt hij onverwachte pijn.

mogelijk gehouden) duidt op dominantie.

Een hond kan u uitdagen om mee te gaan

Een hond die oogcontact vermijdt, toont

spelen door een combinatie te maken van

daarmee juist onderdanigheid. Ook met

grommen en blaffen op middelhoge toon.

zijn bek kan een hond veel duidelijk

Als hij gromt en zijn tanden laat zien,

maken. Een hond die zijn bek een klein

waarschuwt hij dat u beter uit zijn buurt

beetje open heeft en zijn tong over de

kunt blijven, maar een hond die – bijvoor-

ondertanden heeft hangen, toont u zijn

beeld tijdens het spelen – gromt zonder

vriendelijkste glimlach. Als u een glimlach

dat hij zijn tanden laat zien, is gewoon

bij uw hond teweeg wilt brengen, ga dan

geconcentreerd met zijn spel bezig.

eens langs bij de dierenspeciaalzaak.

Als een hond u een tijdje strak aankijkt,

Daar vindt u een gegarandeerd een leuk

bestaat de kans dat hij u aan het uitda-

speeltje om hem mee te verblijden.

zal hij hetzelfde gedrag gegarandeerd blijven vertonen. Natuurlijk moet u uw kat wel van tijd tot tijd aandacht geven, daar zelf voor kiest en bepaal zelf wanneer u ermee stopt.

Deze pagina is gemaakt in samenwerking met het Hoofdbedrijfschap Detailhandel. Tekst en foto’s: Janine Verschure

www.huis-aan-huis.com

kunt leren als een hond.

Wanneer u de kat beloont door hem

echter wel andere zoogdieren die straks

Degoe

gezond en gelukkig.

- Dierendag (4 oktober)

buiten het onderzoek gehouden. Er zijn

vogel denken, zoeken, peuteren en binnen te krijgen. Dan houdt u hem

Wist u dat…

Hinderlijk gedrag

naar voer, bijvoorbeeld in speciaal


8

Zicht op • nummer 7 - 2013

Dierentehuis Leerdam zoekt baasje voor 14 katten!

Zicht Op geeft 40 vrijkaartjes weg!

Zelf aan de slag op KreaDoe! LEZERSACTIE - Zin om iets zelf te maken?

e-mailadres i.biesterveld@zichtop.nl onder

Van 30 oktober tot en met 3 november

vermelding van ‘KreaDoe’.

vindt in Jaarbeurs Utrecht KreaDoe plaats; de grootste en gezelligste hobbybeurs van

25 jaar!

Nederland. Hier vind je de laatste trends,

Dit jaar viert KreaDoe zelfs haar 25-jarige

technieken en mooiste materialen op het

jubileum en wie jarig is, die trakteert! Zo krijgt

gebied van tientallen hobby’s. Van koken &

iedereen die in 2013 25 jaar oud wordt gratis

bakken tot zeepkettingen maken, huis- en

toegang tot KreaDoe. Iedereen die jarig is tij-

tuindecoratie, zelfmaakmode, patchwork

dens KreaDoe (ongeacht zijn/haar leeftijd) ook.

& quilting. Doe inspiratie op, ga shoppen of ga lekker aan de slag in een van de talloze

KreaDoe vindt plaats van 30 oktober t/m 3 no-

workshops.

vember 2013 in de Jaarbeurs te Utrecht. De openingstijden zijn dagelijks van 10.00 tot 17.00.

LEERDAM - Dierentehuis Leerdam vraagt

eerste tijd in kunnen verblijven en daarna lekker op het

deze maand uw speciale aandacht voor

erf muizen kunnen vangen. Ze zijn gratis en uiteraard

maar liefst 14 katten!

gesteriliseerd en gecastreerd.

Zicht Op geeft 40 vrijkaarten weg!

Een kaartje aan de kassa kost slechts J 15,75.

Zicht Op… mag 20 keer twee vrijkaartjes weg-

Voor meer informatie en speciale aanbiedingen

geven voor KreaDoe in Utrecht! Kans maken?

kunt u onze website raadplegen:

Stuur een mail met je adresgegevens naar

www.kreadoe.nl.

Wanneer u diegene bent die een fijn thuis kan geven Eind augustus heeft het Dierenasiel van Leerdam 14

aan één van deze katten of aan één van de andere

katten binnen gekregen van een uithuisplaatsing. Deze

dieren die in het asiel verblijven, dan mag u gerust even

katten hebben zeer waarschijnlijk niet echt een leuk

bellen of langskomen. Dierentehuis Leerdam is geves-

leven gehad omdat ze erg wantrouwend zijn naar men-

tigd aan de Koenderseweg 14 in Leerdam.

sen. Na een akelige tijd volgt er nu weer een nare tijd in het asiel. Het zijn angstige katten en zullen dus zeker

Het asiel is geopend van maandag t/m zaterdag van

niet snel opgehaald worden. Het asiel is op zoek naar

14.00 tot 17.00 uur. Telefoonnummer: 0345-65 00 16,

mensen die deze katten willen helpen. Waarschijnlijk

e-mail: dierentehuisleerdam@hetnet.nl. Kijk ook eens

zijn ze al erg geholpen met een schuurtje waar ze de

op de website www.dierentehuisleerdam.nl.

Accuraat Plaagdierenbestrijding biedt altijd een oplossing

Creatiefhandje Utrechtsestraat 32 | 3401 CW IJsselstein 030 - 6865500 | info@creatiefhandje.nl www.creatiefhandje.nl

Vrijdag 22 november Workshop haken Door Gerbiene en Brigitte Vergeet geen haaknaald 10.00-12.30 uur 10,00 euro

KEDICHEM - Accuraat Plaagdierenbestrijding is al meer

en brengen de mensen soms in contact met natuurwerk-

dan dertig jaar een gespecialiseerde onderneming die de

groepen die meehelpen om een oplossing te vinden. We

nieuwste technieken en inzichten gebruikt als sommige

worden regelmatig door de particulier gebeld, maar bieden

dieren wat te dominant aanwezig zijn. Regelmatig is

daarnaast onderhoudscontracten aan het bedrijfsleven

eigenaar John Zuurhout in Wageningen te vinden om zijn

aan. Restaurants en voedingswinkels zijn zelfs verplicht

kennis bij te werken. Hij bestrijdt veelal langs de natuurlijke

om hun omgeving plaagdiervrij te houden en moeten een

weg de plaagdieren die moeten verdwijnen. Als het nodig

logboek bijhouden.

is, maakt hij gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, daarvoor heeft hij de nodige licenties in huis.

Vragen om advies is gratis. Wij proberen zo snel mogelijk en bijna altijd binnen twee dagen de zaak op te lossen.

Wij bestrijden alles waar je last van hebt. Plaagdieren als muizen en ratten, maar ook vlooien, kakkerlakken, vliegen,

Accuraat Plaagdierenbestrijding v.o.f

marters, vleermuizen enz.. De laatste twee zijn beschermd

Lingedijk 17, 4247 ED Kedichem

en dienen op een verantwoorde manier ontmoedigd te

Telefoon 06-24972410

worden. Vanzelfsprekend houden wij daar rekening mee

Website: www.accuraatplaagdieren.nl

Accuraat Plaagdierenbestrijding John Zuurhout Al 30 jaar ervaring in het oplossen van al uw plaagdierenoverlast. Bel voor gratis advies:

06 24 97 24 10

www.accuraatplaagdieren.nl

info@accuraatplaagdieren.nl


Zicht op • nummer 7 - 2013

9

Fysiotherapie Praktijk ADFYS breidt uit naar Leerdam CULEMBORG - De fysiotherapiepraktijk van

om de praktijk van Rob Develing over te nemen. “Rob

Rob Develing (Paramedicenter Develing in

is een naam in Leerdam. Iedereen kent hem als manu-

Leerdam) is per 1 oktober 2013 overgenomen

eel therapeut en is wel eens door hem behandeld. Ik

door Maarten Vreeburg. Vreeburg (manu-

vind het een eer zijn werk voort te zetten.”

eel therapeut en eigenaar van 2 praktijken ADFYS in Culemborg) zal in het pand aan de

De praktijk draait op volle toeren door met een deel

Spoorstraat nr. 11 in Leerdam voortzetten.

van het oude team én met nieuwe medewerkers. Maarten zal zelf om te beginnen op maandag en

Maarten Vreeburg zal voorlopig onder dezelfde naam

vrijdag in Leerdam aanwezig zijn. Rob Develing zal

“Paramedicenter Develing”, de praktijk blijven voeren.

als craniosacraal therapeut (leer van de ostheopathie

Disciplines die aangeboden worden zijn: fysio- en

waarbij weefsels beweeglijker worden gemaakt door

manuele therapie, ergotherapie, diëtetiek, fysiofit en

energiebanen met de handen op te sporen) aan de

medische training. Maarten vindt het een uitdaging

praktijk verbonden blijven.

Kleine ondernemer laat subsidies liggen REGIO - Kleine ondernemers laten veel geld liggen. 85% van de MKB’ers die investeren in innovatie of duurzaamheid betaalt de investering onnodig helemaal zelf. Van subsidies voor innovaties maakt slechts 3% van de ondernemers gebruik, voor duurzaamheid 2%. Dit blijkt uit een onderzoek onder 1153 MKB’ers, merendeels ZZP’er of werkgever van 2 tot 5 werknemers. Het onderzoek is gehouden door BusinessCompleet.nl. Investeringen tot J 10.000,-

uit te geven als het bedrijf in aanmerking komt

46% van de ondervraagde ondernemers inves-

voor subsidies. 45% zegt een bedrag tot J 10.000,-

teert in innovatie. Het gaat in veel gevallen niet

nodig te hebben voor maatregelen voor een

om heel hoge bedragen; veelal tot een investering

betere duurzaamheid.

van J 10.000,-. Ook degenen die willen gaan investeren in innovatie denken niet in grote bedra-

Kostenbesparing

gen. Bijna de helft van de ondervraagden zegt aan

Redenen om (meer) te investeren in duurzaam-

een bedrag tot J 10.000,- voldoende te hebben.

heid zijn: 1. Kostenbesparend op de lange termijn (36%).

Behoefte aan kennis Kleine ondernemers blijken veel behoefte aan kennis te hebben op het gebied van innovatie. Op

2. Vanuit de gedachte voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (30%). 3. Vraag vanuit de klant/afnemer (15,3%).

de vraag ‘waaraan hebt u het meest behoefte als het gaat om stappen richting innovaties’ zegt 27%

Ondernemers worden gestimuleerd om meer

‘kennis over innovatieve ontwikkelingen”, gevolgd

geld te steken in duurzaamheid als zij meer kennis

door ‘netwerken’ (26%). Op de derde plaats staat

zouden hebben van marktkansen (29%), finan-

‘financieringsmogelijkheden’ (23%).

cieringsmogelijkheden (20%) of in een netwerk op het gebied van duurzaamheid zouden zitten

Besparen energie populair

(20%).

Qua duurzaamheid is er bij kleine ondernemers nog veel te winnen: 40% van de onderzochte

Weinig export

ondernemers is al bezig met duurzaamheid.

Uit het onderzoek kwam duidelijk naar voren dat

lans om te gaan exporteren is bijvoorbeeld netwerken

investeren als de overheid: zorgt voor een gezond

Een derde geeft aan ‘enigszins’ te investeren in

export voor de meeste kleine ondernemers nog

in het buitenland (22%), kennis over marktkansen

economisch klimaat (38%); de belastingdruk ver-

duurzaamheid en dan vooral in het besparen van

een stap te ver is. Ongeveer één op de tien drijft

(10%) en nieuwe zakenpartners vinden (12%).

laagt (19%); de regeldruk vermindert (16%).

energie (46%). Ook deze investeringen worden

(af en toe) handel met het buitenland. Het gros

door de meeste ondernemers zelf betaald. Bijna

heeft ook geen plannen in die richting. Die enke-

Gezond economisch klimaat

60% geeft aan wel meer geld aan duurzaamheid

ling die wel exporteert, investeert zelf. Een stimu-

Ondernemers willen over het algemeen best

Kijk ook eens op: http://bc.nl.


10

Zicht op • nummer 7 - 2013

RELATIE-TROUWRINGEN ± 2.000 modellen: Huismerk R&N, Dora, Eclat, Flamingo, L&B, Promises etc. Geel of Wit Gouden Trouwringen vanaf € 449,- per paar exclusief Tax Free Korting

Nieuw in onze collectie 25 paar Geel of Wit Gouden Trouwringen

van € 449,- tot € 875.- per paar

Nu ook in 9 karaat leverbaar, zo verdient u nog eens ± 25% Emporio Armani &

GUESS

Horloges

Heren horloge met Lederenband

€ 249,€ 219,-

Alliance Ringen

In Geel of Wit Goud serie A303

1x 0.03 € 278,3x 0.03 € 370,5x 0.03 € 448,-

Ruim 200 modellen met

20% korting

nu € 198,nu € 278,nu € 345,-

45 AUTOMATEN NU HALVE PRIJS

CVFTAA004W

Automaat 100m waterdicht

Herenhorloge Chrono

€ 325,- € 162, 50

€ 620,- € 499,-

K E E W E T S T LAA

Keramiek in dames of heren uitvoering

€ 349,- € 265,-

MICHAEL KORS Horloges

UW GASTVRIJE JUWELIER

Rutger en Nel Janmaat

Binnenpoort 9 - Culemborg - Tel. 0345-51 59 52 Kijk ook in onze webwinkel:

www.juwelier-vandenhof.nl

van de TV

of www.trouwringenculemborg.nl

€ 195,-

u kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter

Rosé edelstaal

€ 249,- € 219,-

Een greep uit onze kollektie:

BREIL MILANO

DanishDesign

Giorgio Martello

Jacob Jensen Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag 09.30 - 17.30, Vrijdag Koopavond, Zaterdag 09.30 - 17.00, Maandag gesloten

Police

Binnenpoort 9 - Culemborg - Tel. 0345-51 59 52

SEIKO

Pulsar


Zicht op • nummer 7 - 2013 Zicht op • nummer 6 - 2013

11 11

Betuws Schoorsteenveegbedrijf & Betuws Haardenhuis; voor een sfeervol en warm najaar HEESSELT - Midden in de polders van

en een zeer goede verbranding waardoor ze

het prachtige rivierenlandschap vindt

milieuvriendelijk zijn. Met een goede houtkachel

u in een nostalgische boerenschuur het

kan men jaarlijks veel geld besparen op de stook-

Betuws Haardenhuis. De specialist in

kosten.

kachels en rookkanalen. Warm water uit uw kachel Een compleet pakket

“Wij merken dat mensen ook steeds vaker voor

Alles is ontstaan vanuit het Betuws

energiebewuste producten kiezen zoals een CV

Schoorsteenveegbedrijf. Al meer dan 15 jaar is

haard”, vertelt Jeroen. Dit is een houtkachel die

Betuws Schoorsteenveegbedrijf gespecialiseerd in

gekoppeld is aan de CV. Deze verwarmt niet

het reinigen en plaatsen van rookkanalen, camera-

alleen de ruimte, maar ook het water van uw

inspecties en renovaties. Het bedrijf is lid van de

CV. Warmte gaat op deze manier niet verloren.

branchevereniging de ASPB en draagt het kwali-

Betuws Haardenhuis is gespecialiseerd in de

teitskeurmerk Meester Schoorsteenveger.

installatie van dit systeem.

Eigenaar Jeroen van den Hengel legt uit waarom

Vele merken

er een tweede bedrijfstak bij moest: “Steeds meer

De collectie van Betuws Haardenhuis bestaat uit

klanten vroegen ons een kachel aan te sluiten.

vele verschillende gerenommeerde merken. Met

Regelmatig bleek dan dat de kachel te groot was

uiteenlopende modellen is er voor een ieder wat

voor de ruimte, of het kanaal was niet geschikt.

wils. En dat is mooi, want er gaat in het frisse

Daarom zijn we het Haardenhuis begonnen. Nu

najaar toch niets boven het knapperend geluid en

kunnen wij klanten een compleet pakket leveren.

de geur van het volle vuur!

Betuws Meester Schoorsteenveegbedrijf

Specialist in: Schoorsteenvegen Camera-inspecties Installatie rookkanalen Renovatie rookkanalen Reinigen mechanische ventilatiekanalen

Dat scheelt tijd, geld en een heleboel geregel. Men krijgt degelijk advies en vakkundig werk geleverd.

Openingstijden:

Verder hebben wij een voorliefde voor hout sto-

Donderdag en vrijdag: 12.00-18.00 uur, zaterdag:

ken. Het is gezellig, sfeervol en het biedt mensen

10.00-16.00 uur.

rust en comfortabele warmte.” Betuws Schoorsteenveegbedrijf & Betuws Bespaar geld en milieu

Haardenhuis:

Betuws Haardenhuis verkoopt vele merken hout-

Waalbandijk 74, Heesselt

kachels, gaskachels en pelletkachels. Houtkachels

Telefoon: 0344-65 29 41

hebben tegenwoordig een erg hoog rendement

Web: www.kachelkopen.nl / www.veiligstoken.nl

www.veiligstoken.nl

Lid ASPB

Bereikbaar op ma t/m vrijdag op telnr:

0344-652941

Specialist in haarden en schoorsteentechniek

WerelduitvindingWamelland maakt Nederlandse vloeren warm Binnenspeeltuin REGIO - Wie aan isolatie denkt, denkt

Het Thermoskussen dankt zijn superieure isole-

vaak aan dikke dekens of platen die in een

rende werking aan het feit dat al het warmte-

fabriek worden gemaakt. Het Nederlandse

verlies door straling wordt geëlimineerd, terwijl

bedrijf TONZON is de uitvinder van het

de dikke stilstaande luchtlaag, die in het kussen

Thermoskussen, een opvouwbaar isolatie-

wordt opgesloten, zorgt voor een minimaal verlies

REGIO - Met een oppervlakte van 2100 m² is Wamelland dé speeltuin van Maas en Waal en

verre omstreken. Wamelland is een veilige, leuke en de meest uitgebreide speeltuin in deze

regio. Kinderen van 1 tot 14 jaar kunnen zich in Wamelland een hele dag vermaken. Wamelland heeft een zeer uitgebreide keuken, van frietjes tot broodjes gezond tot à la carte.

materiaal waarbij de benodigde lucht pas op

door geleiding. Vloeren worden daardoor sneller

Halloweenmiddag

tje voor de jarige. Daarnaast hebben twee begeleiders

Opwordt woensdag 30 oktoberJevanaf 14.00 uurzeggen is er in Waopgesloten. zou kunnen dat

gratis entree. houden ’s avonds de warmte langer vast, waar-

EenHet extra leuk idee om hetiskinderfeest te houden of geringe volume buitengewoon handig

Kerst Brunches

aanbij te het komen in Binnenspeeltuin Wamelland. aanbrengen in krappe kruipruimtes.

Over een aantal weken is het weer kerst,gecombineerd Wamelland De unieke Thermoskussens worden

de plaats van bestemming in het materiaal

melland gezelligees “Halloween”-middag met disco. zij deeen thermos exibel hebben gemaakt.

Dankzij het thermosesprincipe heeft het systeem een wonderlijk effect op de vloerPietenfeest Het maakt de“Pietenfeest”. vloer nog warmer Optemperatuur. zaterdag 30 november groots

opgewarmd, bereiken een hogere temperatuur en door de thermostaat eerder naar beneden kan.

met stevig folie op deworden bodemgebracht. van de kruipzal ineen een gehele kerstsfeer Om er ruimte, waardoordag de van kruipruimte Op de een onvergetelijke te maken, opdroogt. biedt Wamelland foto is te zien hoe mooi droog funderingsmuu de mogelijkheid om op Eerste ende Tweede Kerstdag te

dan de lucht fenomeen datverwelWamelland zal omerboven, 14.00 uureen ongeveer 15 Pieten

ren zijnbrunchen. geworden. droge klimaat in de kruipkomen De Het ouders kunnen heerlijk eten en

komen die gaan discodansen, spelen en sporten met

de kinderen zullen zich goed vermaken in de speeltuin.

de kinderen, een leuke ontmoeting voor de kinderen als

Uiteraard kunnen zij ook genieten van dit uitgebreide

voorbereiding voor het grote Sinterklaas Feest.

kerstbuffet. De prijzen zijn inclusief entree, dus een

bouwkundigen aanvankelijk voor een groot raadsel plaatste.

zelfs betonrot, zo blijkt na 33 jaar praktijkervaring.

Een warme vloer en droge kruipruimte, wie wil

ruimte is gunstig voor de houten balken en de

Weg is ook die muffe, bedompte lucht die je soms

dat niet? Ga nu naar www.tonzon.nl/vloerisolatie

leidingen en ophangbeugels. Het systeem stopt

in woningen aantreft.

voor meer informatie.

“De mooiste kasten op maat gemaakt”

mooie kerst met familie, vrienden of kennissen. Kinderfeesten Wamelland is ook de perfecte locatie om een kinder-

Wamelland heeft uw kinderen veel te bieden, maar ook

feestje te houden. Een compleet verzorgd feestje waar

ouders en begeleiders zullen het als een waar genot

alle kinderen het nog lang over zullen hebben. U kunt

beleven. Voor meer informatie verwijzen wij u naar

kiezen uit diverse arrangementen, alle bieden in ieder

onze website www.wamelland.nl of telefoonnummer:

geval onbeperkt ranja, friet, snack, ijsje en een cadeau-

0487-501 300.

Industriestraat 12 6659 AL Wamel Tel: 0487 501300 www.wamelland.nl Openingstijden woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag 10:00 - 18:30 uur Kinderfeestjes vanaf €7,95 2100m2 speelplezier

Bij Een kast die past bent u aan het juiste adres als u een mooie "maatwerk kast" zoekt. Van kledingkast en inloopkast tot boekenkast en schuine kast. Voor elke ruimte van slaapkamer, woonkamer, bijkeuken, berging, kantoor tot zolder maken wij kasten op maat. De indeling en inrichting van de maatwerk kast bepaalt u zelf. De afmetingen zijn vrij waarbij schuine daken, hoeken en leidingkokers geen probleem zijn.

Een kast die past 0345-510500 www.eenkastdiepast.nl

De leukste binnenspeeltuin van Maas en Waal en verre omstreken!


12

Zicht op • nummer 7 - 2013

Verlaag uw woonlasten help het milieu

“De kou is eindelijk uit de vloer dankzij TONZON vloerisolatie met Thermoskussens.”

Waarom TONZON Vloerisolatie?

“En we besparen ook nog eens flink op de stookkosten.”

Illustratie van een kruipruimte met TONZON Vloerisolatie

TONZON Vloerisolatie is de enige vloerisolatie die echt effect heeft op de vloertemperatuur dankzij het unieke thermosflesprincipe. Zie ook de vele spontane reacties op www.tonzon.nl en de websites van onze gespecialiseerde ambachtslieden.

Heel betaalbaar TONZON Vloerisolatie is heel betaalbaar. De totale kosten voor bijvoorbeeld een woning van 30 m2 bedragen slechts € 1.250,- inclusief materiaal, montage en btw. Voor een woning van 50 m2 is dit slechts € 1.750,onder standaard condities.

Minder last van Reuma Zowel mevrouw Romein uit Koog aan de Zaan als mevrouw Vos uit Nieuwerkerk aan de IJssel vertellen dat ze nu minder last hebben van reuma. Het warme droge klimaat onderin de woning heeft kennelijk een positieve uitwerking.

Waarom zou je op die koude vloer blijven wonen? TONZON heeft de meest effectieve oplossing die ook nog eens geld bespaart. Hoe werkt het? Aan de onderkant van de vloer, in uw kruipruimte, worden Thermoskussens bevestigd; een opvouwbaar, flexibel en zeer sterk isolatiemateriaal. Deze thermosflesachtige zakken worden gevuld met gratis aanwezige lucht. Het zand in de kruipruimte van het huis wordt afgedekt met een stevige Bodemfolie. Deze dubbele aanpak zorgt ervoor dat de warmte niet meer wordt uitgestraald door de vloer en er geen vocht meer uit de grond de woning binnenkomt. Het milieuvriendelijke systeem maakt radicaal een einde aan de koude vloer en muffe lucht. Comfort van warme vloer Een warme vloer zonder vloerverwarming. Minder last van koude voeten en energiezuinig, want er hoeft minder gestookt te worden. Reumapatiënten melden spontaan bij TONZON dat hun klachten aanzienlijk afnemen door het warmere, drogere klimaat onderin de woning.

Vloerverwarming? Gouden besparingstip! Bij woningen met vloerverwarming wordt de kruipruimte van de woning nu nog vaak onnodig mee verwarmd, ook bij woningen waarvan de vloer al is voorzien van EPS of PUR-schuim. TONZON Thermoskussens houden ook hier de warmte optimaal tegen. De besparing op het gasverbruik kan oplopen tot wel 40%. Bij woningen zonder vloerverwarming kan de besparing op stookkosten oplopen tot wel 20%. Zelf doen of laten doen? Het aanbrengen van TONZON vloerisolatie is veilig uit te voeren, geen giftige chemicaliën, vezeltje of stof. Ook een vrachtwagen komt er niet aan te pas. TONZON heeft een netwerk van gespecialiseerde, erkende installateurs die de complete uitvoering kunnen verzorgen, voor die mensen die het niet zelf willen of kunnen aanbrengen.

Informatie

Het Duurzaam Lintje

Meer weten?

voor revolutionaire vinding

Kijk op www.tonzon.nl. Bellen of mailen kan ook via 0900 - 28 66 966 (€ 0,10 p/min) of info@tonzon.nl. Scan voor meer informatie de QR-code.

foto: @simonedegreef

Uitvinder van de schoonste en meest effectieve vloerisolatie beloont met het Duurzaam Lintje TONZON Vloerisolatie: De beste basis voor een comfortabele, gezonde en energiezuinige woning. Een droge kruipruimte en een warme vloer. Ontdek waarom het TONZON Vloerisolatiesysteem ook in uw situatie de meest voor de hand liggende oplossing is en waarom het voor het milieu de beste keus is. Wist u dat de energie die nodig is voor grondstof, productie, transport en het aanbrengen van de Thermoskussens al binnen enkele winterweken is terugverdiend?

TONZON BV • Postbus 1375 • 7500 BJ Enschede • T: 053 - 433 23 91 • E: info@tonzon.nl • www.tonzon.nl

Zicht Op De Betuwe - Editie Vijfheerenlanden 201307  
Zicht Op De Betuwe - Editie Vijfheerenlanden 201307  

Zicht Op De Betuwe - Editie Vijfheerenlanden