Page 1

Regio’s van Zicht Op: Arnhem-Noord & Centrum, Arnhem-Zuid, De Liemers, De Lingewaard,

Regio’s van Zicht Op: Arnhem-Noord & Centrum, Arnhem-Zuid, De Liemers, De Lingewaard, Amersfoort-Noord e.o., Amersfoort-Midden & Zuid, Soest & Baarn, Leusden e.o., De Betuwe, Tiel e.o., Vijfheerenlanden, Gorinchem e.o., Hilversum, Huizen, Laren e.o., Naarden, Bussum e.o., Goeree e.o., Vijfheerenlanden, Gorinchem e.o., Hilversum, Huizen, Laren e.o., Naarden, Bussum e.o., Goeree Overflakkee, Schouwen-Duiveland & Tholen, Rijswijk, Leidschendam e.o., Voorburg, Wassenaar & Overfl akkee, Schouwen-Duiveland & Tholen, Rijswijk, Leidschendam e.o., Voorburg, Wassenaar & Voorschoten, Hoeksche Waard, Voorschoten,Het HetWestland, Westland,Delft-West, Delft-West,Delft-Oost, Delft-Oost,Spijkenisse Spijkenissee.o., e.o.,Voorne, Voorne,DeDe Hoeksche Waard, Albrandswaard, Zeist e.o., De Bilt e.o., De Kromme Rijn, De Utrechtse Heuvelrug Albrandswaard, Zeist e.o., De Bilt e.o., De Kromme Rijn, De Utrechtse Heuvelrug Amersfoort-Noord e.o., Amersfoort-Midden & Zuid, Soest & Baarn, Leusden e.o., De Betuwe, Tiel

> De Betuwe Betuwe > De Tiel e.o.

Tiel e.o.

Zicht Op Zicht Op Media Media

Vijfheerenlanden

Vijfheerenlanden

Gorinchem e.o.

Gorinchem e.o.

Jaargang Jaargang 10 10 --nr. nr.76- -2013 2013

Zicht Opde deBetuwe Betuwe Zicht Op

Een Een uitgavevan van uitgave

Fotograaf: Ilona Hagen

Vorig jaar, tijdens de 10de editie van Het Nationaal Schoolontbijt, was Koningin Máxima aanwezig tijdens de aftrap van het ontbijtfestijn!

05 07

Fanos: de oplossing Op jacht naar het tegen angst of fobie Noorderlicht met Hurtigruten

05 08

Maak uw huis kleurrijk Het Culemborgse met glas Keukenhuis

Goede doel dittrucs jaar is War Child Spectaculaire

07 10

Reizen voor mensen met Tonzon vloerisolatie voor een droge autisme hoeft nietkruipruimte en een moeilijk te zijn warme vloer

BETUWE - Het Nationaal Schoolontbijt, dit jaar van 4 t/m 8 november, beleeft alweer zijn 11de editie. Het landelijke evenement laat dan heel Nederland REGIO Watersportliefhebbers, adrenaline snelheidsduivels opgelet. Op zondag 22 september vindt opkinderen het recreatiecentrum Betuwestrand zien hoe–leuk en belangrijk een goed ontbijt junkies is. In dieen ontbijtweek gaan op zo’n 2.000 basisscholen ruim 400.000 samen ontbijten. Ieder jaar in Beesd de spectaculaire fi nale van het Open Nederlands Kampioenschap Jetskiën plaats. Verschillende piloten uit Nederland, België en Duitsland zulwerkt Het Nationaal Schoolontbijt samen met een goed doel. Dit jaar is dat War Child. Ook tal van scholen in onze regio onderkennen het belang van len alles geven om de titel Nederlands kampioen op hun naam te kunnen schrijven. een goed ontbijt. Zo doen de Cambier van Nootenschool uit Tiel, de Kon. Beatrixschool uit Culemborg, de School met de Bijbel uit Herwijnen en De Kleine Wereld uit Gorinchem dit jaar mee aan Het Nationaal Schoolontbijt. Vervolg op pagina 2 Vervolg op pagina 3

09 15

Het Nationaal 11de editie ook Jetskiën in De Betuwe Finale Open Schoolontbijt Nederlandsviert Kampioenschap

Zie pagina

12

Zicht op geeft

Izobé genieten van vrijkaartjes weg! de najaarszon!

Waalbandijk 74 4063 CC Heesselt T 0344 - 65 29 41

Kunststof kozijnen www.kachelkopen.nl

Nu online offerte op: www.uijenglas.nl


2

Zicht op • nummer 7 - 2013

Vervolg van de voorpagina veldvrucht

kerkgebruik

gevolg

speelhuis

6

jong dier oxidatie

4

specerij

groet

13

vlot sportploeg verdieping deel v.h. hoofd

zangstem mondvocht

8

kledingstuk

onbep. vnw.

17

Europees land

vetplant

16

14

bijt

2

19

vrouwelijk dier

boomwol

10

brandstof

houtdeeltje

18 vanaf (afk.) een weinig

vlaktemaat

11

15

uitslijting door lidwoord stromend water stuurinrichting

vogel

voegwoord

korte notitie

de dato (afk.)

zangnoot

pl. in Limburg

1

afgemat

7

per dag (afk.)

halsbont

12

ratelpopulier maanstand

5

9

dapper

2013-08

toelage

vlek

speelt in deze programma’s een belangrijke rol. Muziek

Ontbijtconcert

brengt mensen samen, geeft plezier en zorgt voor

Traditiegetrouw vindt op de maandag in de week van

ontspanning en ontlading. De feestelijke opening van

Het Nationaal Schoolontbijt de officiële aftrap plaats.

Het Nationaal Schoolontbijt staat dan ook in het teken

Dit jaar is die in de vorm van een ontbijtconcert, dat via

van muziek.

een live stream op alle basisscholen te volgen is. Buiten

Donatie

kinderen en hun ouders onder meer via een landelijke

Het symbolische bedrag dat de scholen voor de

ontbijtkrant en acties op internet. De aandacht voor

ontbijtjes afdragen, maakt een donatie aan War Child

het belang van een goed ontbijt krijgt ook dit jaar de

mogelijk. Door de dag goed te beginnen met een geza-

steun van het Voedingscentrum en de Maag Lever

menlijk ontbijt geven kinderen in Nederland oorlogs-

Darm Stichting.

kinderen ver weg de kans een begin te maken met het

paling verfrissing

kansarmen daar een beter bestaan te geven.

de basisscholen bereikt Het Nationaal Schoolontbijt

3

en dergelijke

roem

stichting die bakkerijen bouwt in de derde wereld om

kinderen in oorlogsgebieden. In creatieve workshops leren ze omgaan met de gevolgen van geweld. Muziek

normaal profiel gravin v. Holland

mannelijk dier

Het goede doel van dit jaar, War Child, helpt wereldwijd

verwerken van hun ingrijpende ervaringen. Een tweede

Kijk voor meer informatie op de website:

goede doel dat een donatie ontvangt is Bake for Life, de

www.schoolontbijt.nl.

COLOFON ‘Zicht Op de Betuwe’ is een uitgave van Zicht

Kopij evenementen en activiteiten

Op Media en verschijnt 10 keer per jaar in

Voor plaatsing in ‘Zicht Op de Betuwe’ is onze

vier edities. Deze vier edities hebben een ge-

redactie altijd op zoek naar interessante evene-

combineerde oplage van 95.827 exemplaren.

menten, voorstellingen of ander nieuws. Heeft uw club, vereniging of organisatie een boeiende

Verspreidingsgebieden:

activiteit waarvan onze lezers op de hoogte

de Betuwe, 25.751 exemplaren

moeten worden gesteld? Schroom dan niet

Tiel e.o., 24.466 exemplaren

en laat het ons weten! Mail uw persbericht of

Vijfheerenlanden, 22.278 exemplaren

mededeling, liefst voorzien van

Gorinchem e.o., 23.332 exemplaren

één of meer foto’s naar uitgeverij@zichtop.nl

Zicht Op Media hoofdkantoor:

Disclaimer

Dopheide 8-d, 9202 PB Drachten

Zicht Op Media is een handelsnaam van Uitge-

Tel.: 0512-584 100, Fax.: 0512-584 199

verij Leeuwarden B.V. Zicht Op Media kan niet

info@zichtop.nl, www.zichtop.nl

aansprakelijk worden gesteld voor informatie

www.facebook.com/zichtopmedia

in welke vorm dan ook toegezonden door derde

www.twitter.com/zichtop

partijen, en stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van commerciële uitingen en

1

10

3

2

11

12

13

4

5

14

6

15

7

16

17

8

18

9

19

!

Oplossing PRIJSPUZZEL uitgave 07/2013: HEERLIJK NAZOMEREN! De winnaar van J 20,- is deze maand: Dhr. Van Soelen, Culemborg Aan de winnaar wordt een bedrag van J 20,- overgemaakt op het opgegeven bank/gironummer.

Vestiging Zwaag:

ingezonden berichten. Zicht Op Media behoudt

De Compagnie 33 B, 1689 AG Zwaag

zich het recht voor om ingezonden artikelen te

Tel.: 0512 - 584 100, fax 0512 - 584 199

weigeren of te bewerken. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of gekopieerd

Eindredacteur:

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Ivo Biesterveld,

van Zicht Op Media.

i.biesterveld@zichtop.nl Vormgeving: Uitgeverij Publicar BV Verspreiding: FRL verspreidingen BV te Leeuwarden Heeft u vragen over de folderverspreiding? Ga naar www.frlpost.nl Of bel 058 - 21 54 157


Betuws Schoorsteenveegbedrijf & Betuws Bespaar geld en milieu

Haardenhuis:

Betuws Haardenhuis verkoopt vele merken hout-

Waalbandijk 74, Heesselt

kachels, gaskachels en pelletkachels. Houtkachels

Telefoon: 0344-65 29 41

hebben tegenwoordig een erg hoog rendement

Web: www.kachelkopen.nl / www.veiligstoken.nl

kunnen ook tickets worden besteld. In de voorver-

boyante, artistieke kostuums.

www.veiligstoken.nl

Lid ASPB

Win kaarten!

Bereikbaar op

Zicht Opvrijdag mag 12op keer 2 vrijkaarten voor Elfia wegma t/m telnr: geven. Interesse? Mail dan je gegevens naar

0344-652941

De beste Britse popmuziek uit Nederlandse de sixties! Werelduitvinding maakt

koop gelden speciale voordelige tarieven. Aan de dagkassa betalen volwassenen op zaterdag € 25,en op zondag € 22,50. Kinderen kunnen Specialist in Elfia voor €

3

13,50 bezoeken. Zicht op • nummer 7 - 2013 haarden en schoorsteentechniek

vloeren warm

25e Glaskunstbeurs in Leerdam 3de editie British Pop Invasion in Schouwburg De Nieuwe Doelen REGIO - Wie aan isolatie denkt, denkt

Het Thermoskussen dankt zijn superieure isole-

vaak aan dikke dekens of platen die in een

rende werking aan het feit dat al het warmte-

fabriek worden gemaakt. Het Nederlandse

verlies door straling wordt geëlimineerd, terwijl

bedrijf TONZON is de uitvinder van het

de dikke stilstaande luchtlaag, die in het kussen

Thermoskussen, een opvouwbaar isolatieGORINCHEM - De beste Britse sixties hits

landse met deel een geheel nieuwe show wordt theaters opgesloten, zorgt3, voor een minimaal verlies

show! Meer informatie en reserveren voor de voorstel-

materiaal waarbij de benodigde pas op door fantastische vocalisten énlucht een spette-

door geleiding. Vloeren daardoor sneller vol Engelse popmuziek uit worden de welhaast onuitputtelijke

ling op vrijdag 15 november via

opgewarmd, bereiken eenjaren hogere en bron van hits uit de gouden ’60. temperatuur In de slipstream

www.denieuwedoelen.nl.

de plaats bestemming het materiaal rende livevan band, bestaandeinuit diverse origiwordt opgesloten. Je zou kunnen zeggen dat

nele muzikanten van verschillende bekende

houden ’s avonds vast, waarvan The Beatles hadde eenwarmte hele ritslanger Britse popartiesten

Engelse bands uit de jaren ’60, zoals the

door de thermostaat naar beneden kan. en bands groot succes ineerder de USA. Daar staat deze golf

Hollies en de Rolling Stones. ‘We can’t wait

van Brits muzikaal succes in de Amerikaanse hitlijsten

to be back in Holland’ zette initiatiefnemer

te boek als ‘The British Invasion’. Deze invasie en plotse-

John Healy laatst op facebook. Op vrijdag 15

linge populariteit van de Britse Beat in Amerika speelde

november om 20.15 uur te zien in Schouw-

zich af tussen 1964 en 1969.

zij de thermoses exibel hebben gemaakt.

Het geringe volume is buitengewoon handig bij het aanbrengen in krappe kruipruimtes. Dankzij het thermosesprincipe heeft het

systeem een wonderlijk effect op de vloer-

temperatuur. Het maakt de vloer nog warmer

burg De Nieuwe Doelen te Gorinchem.

dan de lucht erboven, een fenomeen dat

The British Pop Invasion komt opnieuw naar de Neder-

raadsel plaatste.

met een stevig folie op de bodem van de kruip-

ruimte, waardoor de kruipruimte opdroogt. Op de foto is te zien hoe mooi droog de funderingsmu-

Einsteinstraat 16, Wijchen Een warme vloer en droge kruipruimte, wie wil

ren zijn geworden. Het droge klimaat in de kruip-

zelfs betonrot, zo blijkt na 33 jaar praktijkervaring.

ruimte is gunstig voor de houten balken en de

Weg is ook die muffe, bedompte lucht die je soms

THEUNISSENTUINHUISJES.NL dat niet? Ga nu naar www.tonzon.nl/vloerisolatie

in woningen aantreft.

voor meer informatie.

(her)beleef de ophangbeugels. jaren ’60 met dezeHet wervelende leidingen en systeemmuzikale stopt

“De mooiste kasten op maat gemaakt”

> AFVALCONTAINERS

Bij Een kast die past bent u aan het juiste oplage wordt vervaardigd om glasliefhebbers de adres als u een mooie "maatwerk kast" Internationale Glaskunstbeurs georganiseerd. Cultureel Centrum Het Dak is dit weekmogelijkheid te bieden om tegen een aantrekkezoekt. Van kledingkast en end weer drie dagen lang het glascentrum van Nederland. Het evenement trekt jaarlijks lijk prijsinloopkast een gesigneerdtot glasobject van een gereboekenkast en schuine kast. Voor elke zo’n 4500 bezoekers. nommeerde kunstenaar in bezit te krijgen. Tijdens ruimte van slaapkamer, woonkamer, de Glaskunstbeurs zal Mieke Pontier tevens recent bijkeuken, berging, kantoor toteenzolder 13, 14 en 15 september verandert Het Dak in een op glasgebied in Nederland, zoveel glas op zo’n werk tonen in aparte expositieruimte. maken wij kasten op maat. glasparadijs, waar liefhebbers, verzamelaars, hanklein oppervlak was nog nooit eerder vertoond. De indeling en inrichting van de maatwerk delaars en kunstenaars hun slag kunnen slaan. De beurs is vrijdag 13 september van 14.00 – 20.00 kast bepaalt u zelf. De afmetingen zijn Er zijn meer dan 100 stands waar uiteenlopend Mieke Ponier ontwerpt beursobject uur geopend. Zaterdagvrij 14 en zondag 15 september waarbij schuine daken, en werk te zien en te koop is. Van oud tot modern, Elk jaar wordt er een opdracht gegeven aan een is de beurshoeken geopend van 10.00 – 17.00 uur. De toezijn.Kinderen tot en met 12 jaar gratis. van borrelglaasje tot dure unica, van art nouveau bekende glaskunstenaarleidingkokers om vorm te gevengeen aan probleem gang is € 10,-. LEERDAM – In het tweede weekend van september wordt voor de 25e keer de

tot postmodern, van Hongaars tot Frans of Engels,

M A A N D AANBIEDINGEN NU OOK ZÉÉR VOORDELIGE BOUWPAKKET TUINHUISJES

De unieke Thermoskussens worden gecombineerd

The British Pop Invasion brengt je terug in de tijd en

bouwkundigen aanvankelijk voor een groot

KIJK OP ONZE SITE VOOR DE

een speciaal beursobject. Dit jaar kreeg Mieke

De beurs vindt plaats in Cultureel Centrum Het

> ZAND & GRIND > MILIEUSTRAAT > GROND- EN SLOOPWERKEN > TRANSPORTEN > RECYCLING

ECK & WIEL

beursobject Dak te Leerdam. Kijk voor meer informatie eens op BEL 0344 691544 Een kastPontier diede opdracht. pastHet jubileum 0345-510500 www.eenkastdiepast.nl is een verzamelobject dat in een gelimiteerde www.glaskunstbeurs.nl

maar vooral Nederlands glas. De Glaskunstbeurs was 25 jaar geleden de eerste en de enige beurs

Piet Versteegt

ONZE MAGAZIJNEN MOETEN LEEG

de tuinmeubel specialist Parkweg 43 - Beesd

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

9.00 tot 18.00 uur 9.00 tot 18.00 uur 9.00 tot 18.00 uur 9.00 tot 18.00 uur 9.00 tot 21.00 uur 9.00 tot 17.00 uur

4 Sienne verstelbare stoelen 1 Giovanni tafel 160x90 cm

€ 499.-

€ 909.75

TUINMEUBELEN TEGEN BODEMPRIJZEN

4 Dallas diningstoelen 1 Hudson teaktafel 180x90 cm € 1529.75

Summer Garden

€ 799.-

4 Ecco metalen stoelen 1 Ecco metalen tafel 100 cm

4 Preston diningstoelen 1 Amazone teaktafel 130 cm

€ 199.-

€ 679.75

€ 1799.75

4 delige Luxe Reims lounge set Incl. luxe Dralon kussens € 2099.60

Summer Garden country-life

€ 1099.-

6 delige Bombay XXL hoekset incl. luxe dralon kussens € 2899.95

Summer Garden

€ 899.-

country-life

country-life

€ 999.-

Wales dining stoel leverbaar in 4 kleuren € 249.95

Summer Garden country-life

€ 89.-

40% korting

70% korting

50% korting

60% korting

DIT ZIJN SLECHTS ENKELE VOORBEELDEN VAN DE MEER DAN 100 VERSCHILLENDE SETS MET 40 T/M 70% KORTING


4

Zicht op • nummer 7 - 2013

Advertorial

Heeft u een kwaliteitsmeubel, maar is de bekleding aan vervanging toe? In onze showroom hebben wij een uitgebreide stoffen-, leder- en lederlookcollectie van goede kwaliteit. Daarnaast kunt u uit verschillende soorten en kwaliteiten schuim kiezen. Verder adviseren wij u graag over de diverse mogelijkheden.

Cozijnsen Zitmeubels is het adres als hét gaat om de stoffering van zowel bestaande als nieuwe meubelen, die vervolgens weer járen mee kunnen.

U kunt ook een foto van uw meubel naar ons mailen, met daarbij uw wensen. Aan de hand daarvan krijgt u een vrijblijvende prijsopgave terug; zo weet u of het meubelstuk het nog waard is om te renoveren. Een vrijblijvende offerte op maat bij u thuis is ook mogelijk! Naast het herstofferen van meubelen maken wij ook nieuwe meubels. Alles kan op maat gemaakt worden. U kiest de stof, de vulling en de poten. Ook de maat van de bank of fauteuil kunt u zelf bepalen.

Gespecialiseerd in Leolux , Gelderland, Montis, Artifort en gispen Herstoffering!

Cozijnsen Zitmeubelen Rijnstraat 24a, 4191 CL Geldermalsen Tel.: 0345-504 192 • Mobiel: 06-421 407 23 www.cozijnsenzitmeubelen.nl

De zitmeubelen in onze showroom kunnen naar eigen wens aangepast worden. Wij hebben een ruime collectie banken, fauteuils, eetkamerstoelen en tafels. Wij verzorgen ook horecabanken op maat.

4

5 redenen om voor Cozijnsen te kiezen * betaalbaar en toch topkwaliteit * eigen makelaardij * ruime keuze stoffen, leder en lederlook * 3 jaar garantie, dus zekerheid * levertijd 3 à 4 weken Wij zijn leverancier van Van Leeuwen Leder en Chivasso, Reynaldo, Keymer, Cachet en Switch Meubelstoffen!

Kom ook eens langs in onze showroom Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur Cozijnsen Zitmeubelen Rijnstraat 24A 4191 CL Geldermalsen T 0345 - 504192 I www.cozijnsen-zitmeubelen.nl E info@cozijnsen-zitmeubelen.nl

U als klant kunt bij ons zelf de kwaliteit samenstellen en bepalen.

Zicht op • nummer 6 - 2013

Grandico Solutions .

! ! n e k k i l k t e o m t e

h t a d Om

Uw betrouwbare uitzendorganisatie voor:

Like

. Uitzenden en detacheren. . Arbeidsbemiddeling. . Pay-rolling . ID en paspoort controle.

Voete Eelt ve

gecertificeerd Nen gecer rtificeerd NBBU lilid id Wouwertweg 10, 4194 TM Meteren.

E-mail: info@grandi info@grandicosolutions.nl icosolutions.nl www.grandicosolutions.nl

Tel: 0345-569100 GSM: 06-46310390


5 5

Zicht op • nummer 7 - 2013 Zicht op • nummer 6 - 2013

Psychologisch Bureau Fanos

Waarom blijven lopen met angst, fobie of trauma? REGIO - Veel mensen kennen in hun

Relatiecoach

leven periodes met angsten. Soms

Naast deze behandeling werk ik als relatiecoach.

plotseling of als ‘bijproduct’ bij een

Menig relatie is onterecht op de klippen gelo-

overspanning of burn-out. Anderen

pen doordat de partners geen zicht hadden op

gaan gebukt onder herinneringen aan

de patronen en (onbewuste) verlangens die er

traumatische ervaringen na bijvoorbeeld

speelden.

geweld of een ongeluk, die op de meest onmogelijke momenten weer actueel

Door het verkrijgen van inzicht en handvatten om

worden. Al deze voorvallen beperken je

de communicatie weer vlot te krijgen, kunnen veel

levensvreugde en vaak ook je bewegings-

stellen weer met vertrouwen en plezier de toe-

vrijheid. Medicatie kan helpen om te

komst tegemoet. Ook om je relatie naar een hoger

dempen, maar je verwerkt er niets mee.

Breincoaching. Voor een uitgebreide beschrijving

plan te trekken, is deze methode succesvol.

hiervan, zie mijn website; www.fanos.nl. Kern van Ik werk in mijn bedrijf met twee methoden die

de behandeling is, dat het probleem bij de wortel

Ik ben LVPW en RBNG registertherapeut.

hun effect bewezen hebben, namelijk EMDR en

wordt aangepakt, zodat je weer vrij kunt leven!

Verwijzing niet noodzakelijk.

De Tovertuin, uitdagendofspeelgoed voor kinderen van 0 tot 12 jaar Stress, hyperventilatie andere spanningsklachten? van HABA. Kinderen vanaf een jaar beginnen met Duurzaamheid Bewuster ademen, beter ontspannen en meer energie met yoga! grote ballen en de uitbreidingspakketten maken speelt een grote REGIO - De Tovertuin, de naam zegt het

info@fanos.nl www.fanos.nl Bloematelier Yogastudio van Nature

al; daar wordt in getoverd. Getoverd met

mooi Veel van hout, Vanafspeelgoed. 21 oktober a.s.speelgoed starten nieuwe afkomstig van goede merken alsvan HABA, I’m yogacursussen bij Yogastudio Toy en Kapla. Nature in Hellouw. Wilt u in oktober

kennismaken met yoga dan kan dat met

Wijeen verkopen houten als kunststof speelgoed, gratiszowel proefles. onder andere van het merk Ambi toys. Dit merk

Wist uzich datgespecialiseerd yoga je dichterin bijbadspeelgoed. jezelf brengt?SpeelJe wordt heeft je bewuster van je ademhaling, het verlicht goed moet kinderen uitdagen. Uiteraard moeten spanningsklachten zoals stress en kan positief je ze er ook van leren, maar beleving staat voorop. energieniveau beïnvloeden.

Ondanks dat u in onze winkel weinig elektronisch

speelgoed vindt, wel de bouwsteentjes Laura van der Polverkopen geeft eenwij milde vorm van Hatha

yoga. Zij vindt dat yoga van Laser Pegs.het Eenbelangrijk bouwsysteem met toegankelijk LED-lichtjes is voor iedereen. Prettige oefeningen voor het die zijn aan te sluiten op LEGO. Een leuke toevoeging! losmaken van spieren en 'smeren' van de gewrich-

rol in ons concept.

het mogelijk om met de alom bekende knikkers het

Het houten

systeem uitwat te breiden. Benieuwd yoga is?

treintjes startpak-

Je bent van harte welkom om BY van Nature een

ket van Brio is

proefles te komen volgen! Wij zijn gespecialiseerd in de HABA spellen. Dit merk

voor kinderen

heeft al spellen voor kinderen vanaf 2 jaar. Eenvou-

van twee jaar

dige spellen, waar heerlijk mee gespeeld kan worden

ontzettend leuk,

ten, bewustwording van je ademhaling, lichaam en maar door de geest en tot slot heerlijke ontspanningsoefeningen. uitbreidingssets Er worden geen 'acrobatische' yogaoefeningen ook voor kinderen gegeven, waarbij het nodig is super lenig te zijn. Mannen en vrouwen van alle leeftijden, al dan niet van tien nog steeds aantrekkelijk. met overgewicht of gezondheidsbeperkingen kunnen de lessen volgen. Yoga is voor iedereen Hetzelfde concept zit hem in de knikkerbanen gewoon leuk om te doen!

Voor meer informatie en/of aanmelden yogaproefles of yogacursus kunt u contact opnemen met en waarmee de eerste beginselen van spelregels Laura van der Pol telefonisch 06-17755533 of per geleerd kunnen worden. of breng een bezoekje mail info@byvannature.nl aan de site www.byvannature.nl

Er is eigenlijk te veel om op te noemen. Komt u eens kijken en laat u verwonderen met uw kind(eren) Nieuw nu ook BY van Nature! Workshops:Yoga & Dans, Yoga & Meditatie en website/shop: www.detovertuin.nl. Yoga voor een Maatje Meer!

in De Tovertuin. Neem ook eens een kijkje in onze

Zandstraat 4 4101 EG Culemborg 0345 - 51 87 26 Cobie Gommers Laura van der Pol | Beatrixstraat 21 | Hellouw 06 - 51 |69 10 58 Tel. 06-17755533 info@byvannature.nl www.byvannature.nl

Hannah le Clercq laat kleuren, ruimte en licht bijen elkaar komen Laat je verleiden door kwaliteit creativiteit

in het goudsmidatelier van Mirjam Jakubowski en René Vlasblom in Culemborg CULEMBORG - Ik ben opgegroeid in de Bol-

Bij allerlei bijzondere gelegenheden kunnen

Vaak kan dat door middel van eenvoudige, maar

lenstreek. Van jongs af aan heb ik genoten

bloemen voor een passende sfeer zorgen. Van

stijlvolle objecten. Met enige regelmaat organi-

van de fantastische kleuren en geuren om

uitbundig feestelijk bij huwelijken tot stemmig

seer ik een verkoping van brocante.

me heen. Dat zal er aan bijgedragen hebben,

en ingetogen bij begrafenissen.

Maar ik help u ook graag zoeken naar juist dat

dat kleurencombinaties, ruimte, licht en

sfeer zo belangrijk voor me geworden zijn.

Ik verzorg op bestelling bloemwerk voor elke

gelegenheid; van een enkel boeket tot de aankleding van feestzaal of kerk. Het zijn ook kernwoorden die van toepassing zijn op alles wat ik voor u kan doen.

element dat uw interieur op een bijzondere

stenen en de sieraadontwerpen hebben onconmanier verrijkt.

genoeg tijd voor de klant te waarborgen, werken

ventionele allure!

zij op afspraak; Even bellen of een mailtje en een

Gerda Klein Haneveld-le Clercq

afspraak is zo gemaakt. Laat je verrassen en neem

Portret in Avro Kunstuur

een kijkje op hun websites en bezoek eens hun

Dat hun noeste arbeid vruchten heeft afge-

geweldige atelier!

Maar te allen tijde in overleg met u, want u bent

Margrietstraat 5

degene die de sfeer bepaalt!

4101 JH Culemborg

Als gediplomeerd bloembindster lever ik natuur-

worpen, werd onlangs bewezen doordat de

06-21 561 461

Avro een portret van beide sieraadontwerpers

Dit najaar gaan er nieuwe cursussen van start;

heeft gemaakt voor het TV-programma “Avro

informatie kun je vinden

Kunstuur”. Daarnaast is enkele jaren geleden in

op de website van René Vlasblom. Op beide web-

dit atelier de Teleac-serie “Het mooiste sieraad

sites vind je informatie over workshops.

lijk voor elke gelegenheid prachtig bloemwerk,

Bloemen brengen fleur in het leven, maar de

BTW: NL067751088B01

maar ik leg mij ook toe op het aankleden van

algehele aankleding en styling van de leefruimte

Kvk: 11068233

huis en tuin met sfeer- en stijlvolle ornamenten.

kan deze tot een fijne plek maken.

www.hannahleclercq.nl

maak je zelf” opgenomen en door René gepresenteerd.

René Vlasblom, website www.renprodukties.nl.

PrivaZorg Rivierenland: thuiszorg zoals u het wilt! Passie

Een bezoek aan hun ate-

24-uurs zorg lier begint met een harte-

MAURIK - Wilt u door een klein team zorg-

voordelen: ZZP-ers zijn deskun-

verleners (6) thuis verzorgd worden? Wilt u

dige, gemotiveerde, flexibele en

Een Vol uniek zorgproduct van PrivaZorg lijke ontvangst. passie

inspraak hebben op de momenten en wijze

gecertificeerde professionals die

voor hun mooie vak latenis 24-uurs zorg. Dankzij Rivierenland

CULEMBORG Al vele delen Mirjam Jakubowski en René Vlasblom de zorg in goed overleg met de hun goudswaarop u hulp krijgt? Bijjaren PrivaZorg Riviemidatelier! Twaalf jaar geleden zijn ze verhuisd naar hun huidige riante atelier aan de cliënt inrichten. renland staat de eigen regie en zelfstandig-

Dahliastraat in Culemborg waar ze met passie en toewijding werken aan sieraadontwerheid van de cliënt voorop en krijgt u zorg

zij je kennismaken metvan zorg kunt u thuis deze vorm hun prachtige collectie blijven wonen in de laatste levensfase sieraden. Voor en elk is erredelijk een vertrouwde zorgverlener

Mirjam Jakubowski, website www.jakubowski.nl.

PrivaZorg Rivierenland Wij bieden: • persoonlijke verzorging

• nachtzorg

• verpleging

• 24 uurs zorg

• begeleiding

budget is er iets te vinden

Wij werken in kleine teams met professionele en

voor diegenen die zelf hun creativiteit en talent willen ontdekken, wordt er door René

of kan er iets ontworpen

betrokken zelfstandige zorgverleners (ZZP-ers).

een cursus edelsmeden en vrije vormgeving gegeven.

worden. Trouwringen,

Alle zorgverleners zijn gecertificeerd door het

pen in opdracht. Daarnaast geven zij er workshops voor bedrijven en particulieren. En zoals u dat wenst!

Het werken in een klein team

heeft als voordeel dat er snel een

PrivaZorg is een AWBZ erkende thuiszorgorgani-

vertrouwensrelatie ontstaat tus-

satie met een landelijk netwerk van 44 steun-

sen cliënt en zorgverlener(s).

In de afgelopen jaren hebben zij zorgvuldig gewerkt punten, waarvan PrivaZorg Rivierenland er één aan naamsbekendheid en het opbouwen van een

is. Kenmerkend voor deze organisatie is dat alle zij grote landelijke klantenkring. Jaarlijks presenteren zorgverleners Zelfstandigen Zonderinternationale Persoin november, tijdens de prestigieuze neel (ZZP-ers) zijn.Fair” Dit in heeft volgens Ingeborgin beurs “Sieraad Art de Westergasfabriek

Koops, directeur van PrivaZorg Rivierenland veel Amsterdam, hun nieuwste collectie.

dag en nacht aanwezig. Wij verlenen zorg in de gemeenten

rouwsieraden of elk

Tiel, Buren, Zaltbommel, Gelder-

Eigen unieke stijl

ander sieraadontwerp…

Beiden hebben een eigen unieke stijl van ont-

Alles is mogelijk! Elk

malsen, Neerijnen, Culemborg,

landelijke Kiwa Keurmerk. Uw zorgwensen en behoeften komen bij ons op de eerste plaats.

PrivaZorg Rivierenland biedt particuliere zorg,

West Maas & Waal, Maasdriel, Druten en Neder

ontwerp wordt getoetst

Voor meer informatie:

PGB , overbruggingszorg, vakantiezorg, pergeeft haar sieraden een weelderige uitstraling

Betuwe. aan de wensen van de

www.privazorgrivierenland.nl

klant; zo ontstaat telkens

Email: info@privazorgrivierenland.nl

werpen. René is een “speelse bouwer” en Mirjam

soonlijke verzorging, verpleging, begeleiding mee. Beiden werken veelal met goud, zilver enen

huishoudelijke hulp. titanium. Ze delen de liefde voor bijzondere edel-

PrivaZorg een uniek Rivierenland, sieraad. Om Ingeborg Koops, directeur.

Contactpersoon: Ingeborg Koops, tel: 0344-607573 / 06-27521332


6

Zicht op • nummer 7 - 2013

Haro Witgoed Bosch Inspiration set met 8 jaar gratis garantie WTW863I1nl warmtepomp droger Avantixx A+ 7 kg WAQ283I1nl wasmachine Avantixx A+++ 7 kg 10 jaar motor garantie

Met gratis verbindingsstuk

nu voor 1299 euro Actie geldig in de maand november

in N N IE ed U er W la nd

Harowitgoed • Graafwaltgerlaan 15 Tiel 0344-612333

Cryolipolyse, daar zakt je broek echt van af In slechts één behandeling bereikt u tot 22% REDUCTIE van onderhuids vetweefsel!

DORIEN.NL REKENT IJSKOUD AF MET HARDNEKKIG VET. De revolutionaire behandeling cryolipolyse is dé oplossing voor vet op probleemzones. Met een kuur verwijdert 3 tot 5 cm vet definitief, u zit weer goed in uw vel! Iedereen die niet zelfstandig af kan komen van vetrolletjes, lovehandles of vet op benen, billen, buik en armen, kan dit hardnekkige probleem bij Dorien.nl laten oplossen!

PER BEHANDELING

Deze revolutionaire techniek kent verschillende voordelen: • • • • • • •

Meerdere zones tegelijk Na drie behandelingen probleemzones definitief weg Ideaal voor buik, billen, armen en benen Bewezen effectief Geen hersteltijd en pijnloos Betaalbaar Klinisch getest Voor

N 219,-

op basis van een kuur van 3 behandelingen.

Na

Vetcellen worden met Cryolipolyse vernietigd door ze te bevriezen,, en door het lichaam op natuurlijke wijze afgevoerd. Omliggende spieren, zenuwcellen en huid blijven gezond, maar uw vet verdwijnt! Vier verschillende pads kunnen tegelijkertijd op diverse lichaamsdelen worden geplaatst. Bewezen effectief en veilig door onderzoekers van het Harvard Medical Center. Ervaar nu zelf de oplossing tegen hardnekkig vet!

Wilt u ook goed in uw vel zitten? Laat uw vet definitief vernietigen! Maak een afspraak voor een persoonlijk cryolipolyseadvies, mail info@dorien.nl of kijk op www.dorien.nl.

® Hét Anti-Ageing Center

10 minuten vanaf Nijmegen en Tiel |

17 eigen gratis parkeerplaatsen | Brouwersstraat 14 Druten | tel. (0487) 51 75 34


Zicht op • nummer 7 - 2013

7

Ontwikkeling en leren gecombineerd met creativiteit: leuk en effectief! TIEL - Vanuit mijn praktijk Pedagogiek & Zo

• educatieve en creatieve workshops;

werk ik, Chava Herschel, zowel als ortho-

• Taaldans® (taalontwikkeling door middel van dans):

pedagoog als (taal)dansdocent, verzorg ik creatieve en educatieve workshops en geef

www.studioswing.nl; • poppentheatervoorstellingen (2-6 jaar).

ik poppentheatervoorstellingen voor jonge kinderen. De combinatie van ontwikkeling

Pedagogiek & Zo verzorgt dit bij u thuis of op locatie van

en leren met creatieve vakken, zoals dans

uw organisatie. Pedagogiek & Zo werkt op maat.

en theater is niet alleen effectief, maar vind ik ook een leuke uitdaging!

Pedagogiek & Zo is voor:

Voor meer informatie kijk op: www.pedagogiekenzo.nl.

- mensen met een verstandelijke beperking en/of met ASS; Pedagogiek & Zo geeft:

- mensen die werken/leven met mensen met een verstan-

Pedagogiek & Zo, Nieuweweg 53

• (ortho)pedagogische begeleiding, ondersteuning en

delijke beperking en/of met ASS;

4001 NR Tiel, 0344-664 653, 06-539 128 96

- kinderen met of zonder beperking.

info@pedagogiekenzo.nl, www.pedagogiekenzo.nl

advisering;

Chava Herschel Nieuweweg 53 4001 NR Tiel 0344-664653 06-53912896 info@pedagogiekenzo.nl www.pedagogiekenzo.nl

IedereenKanReizen.nl

Reisbureau voor mensen met Autisme Spectrum Stoornis REGIO - Ieder mens wil er wel eens lekker

coach en begeleider. Zij weet als geen ander hoe

opgehaald door iemand? IedereenKanReizen.

tussenuit. Heb je Asperger, PPD-NOS, of een

belangrijk het is voor mensen met autisme om

nl biedt met plezier maatwerk en zorgt voor de

andere vorm van autisme? Wil je graag op

te weten waar ze aan toe zijn.

structuur die jij nodig hebt voor een te gekke vakantie.

reis en is het wel belangrijk voor je dat er rekening wordt gehouden met jouw speci-

Natuurlijk is de ene mens, de andere niet en ie-

fieke behoeften? Dat kan, want er bestaat

dereen heeft zo zijn of haar eigen wensen. Niet

Mascha spreekt graag vrijblijvend met u af voor

een reisbureau voor volwassenen en/of

alleen wat betreft de locatie, maar ook als het

een persoonlijk gesprek. Dat kan ook bij je thuis,

kinderen met Autisme Spectrum Stoornis:

gaat om de prikkelgevoeligheid.

telefonisch of via Skype.

IedereenKanReizen.nl. Wil je bijvoorbeeld beslist niet dat er een spoorMascha Schmitz houdt hartstochtelijk van

lijn loopt achter het hotel waar je verblijft? Wil

reizen en is sterk in organiseren. Daarnaast weet

je vliegen naar een ver land, maar is het daarbij

Meer weten?

ze veel van autisme en werkte ze jarenlang als

wel belangrijk dat je op het vliegveld wordt

www.iedereenkanreizen.nl.

Foto: Henk Ros

Vijf jaar Karakteruitvaart

‘’De visie van toen staat nog als een huis’’ Het antwoord kon alleen maar “ja” zijn, aldus Bos. “Als je de kwaliteit hoog wil houden, als je families voldoende tijd en aandacht wil geven en elke nabestaande van dienst wilt zijn die jou belt, dan móet je niet alleen, maar dan wíl je ook meegroeien.” Dat betekende dat Bos geschikte collega’s om zich heen is gaan verzamelen. Daar is in 2011 een begin mee gemaakt en Ans Wieman en Jeannelies Lof zijn inmiddels beiden zelfstandig werkzaam voor Karakteruitvaart. Als een overlijden wordt gemeld, neemt één van hen contact op met de nabestaanden en diegene is gedurende de gehele uitvaart het aanspreekpunt. Zo blijft het contact voor de nabestaanden duidelijk en vooral vertrouwd. Nu Karakteruitvaart klaar is voor de groei in Culemborg, kan de uitvaartonderneming ook tegemoet komen aan de vraag uit de regio. “We worden steeds vaker gebeld door families uit omliggende plaatsen; zij hebben van ons gehoord of ze zijn zelf bij een uitvaart in Culemborg geweest.” Peter Bos heeft dus ook buiten Culemborg een goede reputatie opgebouwd. “We kunnen alleen ingaan op een verzoek als de reistijd korter is dan een uur, anders wordt het organiseren van een uitvaart toch wat ingewikkeld”, aldus Bos. Karakteruitvaart wil kwaliteit blijven CULEMBORG – Karakteruitvaart viert dit jaar haar eerste lustrum en wil daar bij stilstaan.

anderen; dat is mooie promotie voor ons bedrijf. ” Maar

leveren en waar mogelijk verbeteren: de komende jaren

“Deze mijlpaal nodigt uit om terug te blikken en vooruit te kijken” , zegt Peter Bos, initiatiefne-

het gevoel van tevredenheid is vooral voor de nabestaan-

zullen daarom in het teken staan van het verder verhogen

mer en eigenaar van Karakteruitvaart. Belangrijkste uitgangspunt was toen, en is nog steeds,

den van belang: als zij tevreden zijn over de manier waarop

van de kwaliteit. “Niet voor een keurmerk, maar gewoon

de visie op de mens: ieder mens is uniek en bijzonder. Het streven is de uitvaart te laten aan-

ze afscheid hebben genomen, kan hen dit helpen in het

omdat we zelf elke uitvaart tot een uniek en passend

sluiten bij de mens die is overleden en bij de karakters van de nabestaanden.

proces van rouwverwerking.

afscheidsmoment willen maken.”

“Een uitvaart die bij jezelf past, is niet voor niets ons

Award ontvingen, was dat een mooie waardering, maar

In de afgelopen vijf jaar zijn steeds meer families een be-

Karakteruitvaart

motto”, aldus Bos. “We hebben dit de afgelopen jaren ook

tevredenheid van families is ons meer waard. Het is echt

roep gaan doen op Peter Bos, vandaar dat hij zich de vraag

www.karakteruitvaart.nl

echt waargemaakt. Toen we in 2010 de RIBIZ Business

fijn dat families ons waarderen en ons aanbevelen bij

stelde of Karakteruitvaart zou moeten meegroeien of niet.

06 – 300 184 84.


dat deze ‘nieuwe’ staat van balans niet alleen leidt tot

Louella Gerritsen

een betere gezondheid, maar ook tot hogere prestaties.

Louella Gerritsen is een Licenced HeartMath Privider & Hartcoherentietrainer en Yogadocent, gecertificeerd door de Association of Himalayan Yoga Meditation

Voor sommige mensen - bij voorbeeld mensen in

8

Zicht op • nummer 7 een - 2013 het bedrijfsleven - blijkt hartcoherentietraining

Societies.

geschiktere methode of therapie te zijn dan yoga,

Yogalessen in de authentieke Himalaya Yoga Meditatie

n

voornamelijk omdat er sneller - in slechts zes trainings-

Traditie, voor beginners en gevorderden: vanaf 4 sep-

dermijnt

sessies - resultaat geboekt wordt. Dit is o.a. te danken

tember a.s. Locatie: Weeshuiswal 4, Buren.

allerlei

aan de door het Heartmath Instituut ontwikkelde zelf-

Sessies HeartMath Hartcoherentietraining op afspraak.

ss gere-

reguleringstechnieken en biomedische feedback appa-

Locatie: Pieter Brueghelstraat 2, Tiel.

epressie,

en de

nschap-

ndering en

Dierenasiel Tiel zoekt baasje voor kat ‘Poes’ en hond ‘Sandy’

ratuur, die leiden tot een optimale psycho-fysiologische staat: hartcoherentie. TIEL - Deze maand vraagt Dierenasiel Tiel De afgelopen 2 jaar is er een groot onderzoek gedaan extra aandacht voor Poes en Sandy. Poes is door BIMRA naar de effectiviteit van re-integratietecheen mooie cyperse dame van 12 jaar oud. nieken (BIMRA staat voor Beoordelen van Interventies Ze heeft haar hele leven met Sandy de boeen Meetinstrumenten bij Re-integratie naar Arbeid). gedeeld ook Sandy is nu 12 jaarals Hetrenfox HeartMath Stressen Reductie Programma kwam

zame Dinsdag in Den Haag Het Duurzame Lintje opgespeld bij Ton Willemsen, uitvinder en directeur van Tonzon BV. De onderscheiding wordt sinds 2008 uitgereikt aan personen die zich op bijzondere

herent te Zelf aan een goede gezondheid Hetbijdragen baasje van Sandy en Poes is een paar maanden

terke ver-

Mij is gebleken dat de gunstige gezondheidseffecten geleden opgenomen in een verzorgingstehuis en duurzaam zijn omdat beide methoden de problemen deze twee hebben al deze tijd alleen in huis geze-

nden.

a als

ormt tus-

wijze hebben ingezet op het gebied van dieren die in het asiel verblijven, dan mag u gerust

bij deWe werkelijke Daarbij lever jeeen als ten. zoekenbron vooraanpakken. het onafscheidelijke duo ‘patiënt’ zelf een actieve bijdrage. Je krijgt verschillende rustig nieuw plekje. Wie geeft ze een permanent ‘instrumenten’ in handen om de eigen gezondheid en huisje?

even bellen of langskomen.

HART

duurzaamheid. Naast Ton werden dit jaar ook Wubbo Ockels en Kitty van der Heijden onderscheiden.

YOGA

www.hartenyoga.nl St. Dierenasiel Tiel is gelegen aan de Jhr. Reuchlinlaan T: 0344 619589 125 te Tiel, telefoonnummer 0344-61 39 69, e-mail info@dierenasieltiel.nl. Openingstijden: van dinsdag

Wanneer u diegene bent die een goed thuis kan

t/m zaterdag tussen 13.00 en 15.30 uur. Kijk ook eens

geven aan Poes en Sandy of aan één van de andere

op de website asieltiel.dierenbescherming.nl.

Minister Plasterk reikt op Duurzame Dinsdag het Duurzaam Lintje uit aan Ton Willemsen (TONZON). Foto: Simone de Greef. Het Thermoskussen dankt zijn superieure isolerende werking aan het feit dat al het warmteverlies door stra-

Revolutionaire vinding

ling wordt geëlimineerd, terwijl de dikke stilstaande

Het juryrapport (link http://goo.gl/GqBQTS) spreekt

luchtlaag, die in het kussen wordt opgesloten, zorgt

over een revolutionaire vinding. Met een minimaal

voor een minimaal verlies door geleiding. Vloeren

gebruik aan grondstof en energie wordt een isolerend

worden daardoor sneller opgewarmd, bereiken een

effect bereikt dat met andere materialen niet eens

hogere temperatuur en houden ’s avonds de warmte

mogelijk is.

langer vast, waardoor de thermostaat eerder naar beneden kan.

Wie aan isolatie denkt, denkt vaak aan dikke dekens

plomeerd met name p ik mijn e praktijk eeft u als te maken n hygiëne ganisatie. onduren.

of platen die in een fabriek worden gemaakt. Ton

De unieke Thermoskussens worden gecombineerd

Willemsen is de uitvinder van het Thermoskussen, een

met een stevige folie op de bodem van de kruipruimte,

opvouwbaar isolatiemateriaal waarbij de benodigde

waardoor de kruipruimte opdroogt. Het droge klimaat

lucht pas op de plaats van bestemming in het mate-

in de kruipruimte is gunstig voor de houten balken en

riaal wordt opgesloten. Je zou kunnen zeggen dat hij

de leidingen en ophangbeugels en maakt een einde

de thermosfles flexibel heeft gemaakt. Het geringe

aan muffe, bedompte lucht.

volume is buitengewoon handig bij het aanbrengen in krappe kruipruimtes. Dankzij het thermosflesprin-

Ga naar www.tonzon.nl/vloerisolatie voor meer

cipe heeft het systeem een wonderlijk effect op de

informatie.

vloertemperatuur. Het maakt de vloer nog warmer dan

keblom meteren nmail.nl

de lucht erboven, een fenomeen dat bouwkundigen

TONZON BV, Enschede Tel. 053-4332391 Email info@

aanvankelijk voor een groot raadsel plaatste.

tonzon.nl website www.tonzon.nl

Accuraat Plaagdierenbestrijding biedt altijd een oplossing

hem

hem.nl

,mostaat! rte.

Uitvinder beloond met Het Duurzaam Lintje REGIO - Minister Plasterk heeft op Duur-

We willen deze twee damesbij dus ook eenoud. van de meest effectieve interventies re-integraniet tie uit deuit bus.elkaar halen.

e stress

Revolutionaire vinding maakt koude vloeren warm

KEDICHEM - Accuraat Plaagdierenbestrijding is al meer

en brengen de mensen soms in contact met natuurwerk-

dan dertig jaar een gespecialiseerde onderneming die de

groepen die meehelpen om een oplossing te vinden. We

nieuwste technieken en inzichten gebruikt als sommige

worden regelmatig door de particulier gebeld, maar bieden

dieren wat te dominant aanwezig zijn. Regelmatig is

daarnaast onderhoudscontracten aan het bedrijfsleven

eigenaar John Zuurhout in Wageningen te vinden om zijn

aan. Restaurants en voedingswinkels zijn zelfs verplicht

kennis bij te werken. Hij bestrijdt veelal langs de natuurlijke

om hun omgeving plaagdiervrij te houden en moeten een

weg de plaagdieren die moeten verdwijnen. Als het nodig

logboek bijhouden.

is, maakt hij gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen,

ook aanmeten van steunzolen, met vergoeding van uw zorgverzekeraar.

daarvoor heeft hij de nodige licenties in huis.

Vragen om advies is gratis. Wij proberen zo snel mogelijk en bijna altijd binnen twee dagen de zaak op te lossen.

Wij bestrijden alles waar je last van hebt. Plaagdieren als muizen en ratten, maar ook vlooien, kakkerlakken, vliegen,

Accuraat Plaagdierenbestrijding v.o.f

marters, vleermuizen enz.. De laatste twee zijn beschermd

Lingedijk 17, 4247 ED Kedichem

en dienen op een verantwoorde manier ontmoedigd te

Telefoon 06-24972410

worden. Vanzelfsprekend houden wij daar rekening mee

Website: www.accuraatplaagdieren.nl

Accuraat Plaagdierenbestrijding John Zuurhout Al 30 jaar ervaring in het oplossen van al uw plaagdierenoverlast. Bel voor gratis advies:

06 24 97 24 10

www.accuraatplaagdieren.nl

info@accuraatplaagdieren.nl


dat deze ‘

een beter

9

Zicht op • nummer 7 - 2013

Zicht Op geeft 40 vrijkaartjes weg!

Zelf aan de slag op KreaDoe! LEZERSACTIE - Zin om iets zelf te maken?

e-mailadres i.biesterveld@zichtop.nl onder

Van 30 oktober tot en met 3 november

vermelding van ‘KreaDoe’.

vindt in Jaarbeurs Utrecht KreaDoe plaats;

Voor som

het bedrij

geschikte

REGIO - Veel mensen lijden aan chronische stress, vaak zonder dat zij zich ervan

voorname

bewust zijn. Dit is een gevaarlijke situatie omdat stress het immuunsysteem ondermijnt

sessies - r

- ook de zogenaamde gezonde stress doet dat - waardoor de weg vrijkomt voor allerlei

aan de do

ernstige ziektes en aandoeningen. Meer dan 80% van alle ziektes blijkt aan stress gere-

regulering

lateerd.

ratuur, die

staat: har Goed nieuws!

prikkelbaredarm-syndroom, slaapstoornis, depressie,

De afgelo

Het goede nieuws is dat stress effectief kan worden

Asperger-syndroom, hyperventilatie, astma, en de

door BIMR

‘bestreden’ met Yoga-meditatie. Als yogadocent in

ziekte van Crohn.

nieken (BI

de grootste en gezelligste hobbybeurs van

25 jaar!

Nederland. Hier vind je de laatste trends,

Dit jaar viert KreaDoe zelfs haar 25-jarige

technieken en mooiste materialen op het

jubileum en wie jarig is, die trakteert! Zo krijgt

gebied van tientallen hobby’s. Van koken &

iedereen die in 2013 25 jaar oud wordt gratis

Textielweg 16 Culemborg 0345-510464 De HeartMath methode is een nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde manier van stressvermindering en veelal dezelfde positieve www.volgers-kunstgebitten.nl gezondheidseffecten, omdat

bakken tot zeepkettingen maken, huis- en

toegang tot KreaDoe. Iedereen die jarig is tij-

beide deels met vergelijkbare technieken werken. Het

emotie-management. Je leert je hartritme coherent te

tuindecoratie, zelfmaakmode, patchwork

dens KreaDoe (ongeacht zijn/haar leeftijd) ook.

verschil is dat HeartMath gezondheid als doel heeft;

maken (hartcoherentie-training), waardoor de stress

Zelf bijdra

voor yoga is gezondheid een ‘bijproduct’ - je krijgt het

wordt geneutraliseerd. Het resultaat is een sterke ver-

Mij is geb

cadeau!

betering van veerkracht, vitaliteit, en welbevinden.

duurzaam

Enkele succesvolle toepassingen zijn faalangst,

Het belangrijkste instrument van zowel yoga als

‘patiënt’ z

burn-out, depressie, ADHD, ADD, hoge bloeddruk,

HeartMath is de adem(haling), die de brug vormt tusZicht op • nummer 6 - 2013

‘instrume

& quilting. Doe inspiratie op, ga shoppen of ga lekker aan de slag in een van de talloze

KreaDoe vindt plaats van 30 oktober t/m 3 no-

workshops.

vember 2013 in de Jaarbeurs te Utrecht. De openingstijden zijn dagelijks van 10.00 tot 17.00.

Zicht Op geeft 40 vrijkaarten weg!

Een kaartje aan de kassa kost slechts J 15,75.

Zicht Op… mag 20 keer twee vrijkaartjes weg-

Voor meer informatie en speciale aanbiedingen

geven voor KreaDoe in Utrecht! Kans maken?

kunt u onze website raadplegen:

Stuur een mail met je adresgegevens naar

www.kreadoe.nl.

en Meetin

de Himalaya Yoga Meditatie Traditie kwam ik ook in aanraking met een tweede stressreductiemethode, de

Wat is de HeartMath methode?

HeartMath-methode. Beide ‘benaderingen’ hebben

13

• Kunstgebitten op implantaten ‘klikgebit’ • Frame en partiële protheses het eigen functioneren te verbeteren, zoals een klein sen lichaam en geest/mind. Een juiste ademhaling Nieuwe prothese apparaatje, de emWave, je ‘personal stress reliever’, dat stopt de•aanmaak van destructieve hormonen die onze Huid en Voet verzorging Lineke Blom , ik ben gediplomeerd feedback geeften over je hartcoherentie. Een van cliweerstand verzwakken, stopt chaotische signalenSchoonheids van specialiste gespecialiseerd Pedicure metmijn name • Deskundige reparaties Diabetischenten en Reumatische Volgend voor hartcoherentietraijaar hoop ik mijn zei aan het voet eind van 6 sessies het hart naar het brein, die het denkvermogen aanopleiding tot medisch pedicure afgerond te hebben. De praktijk Vergoeding door zorgverzekeraars ning: “Jebij zou bijna een burn-out voordan overheeft hebben.” tasten, • en helpt helderheid en focus te houden. alle Onzeis aangesloten deervak organisatie Provoet, u als cliënt de garantie dat u met een professioneel bedrijf te maken energie•wordt “effi ciënt” gebruikt. Onderzoek wijst uit Gratis advies heeft. Een praktijk die met betrekking tot kwaliteit en hygiëne dat deze ‘nieuwe’ staat van balans niet alleen leidt tot

een betere gezondheid, maar ook tot hogere prestaties.

Louella Gerritsen werkt volgens de richtlijnen van deze vak organisatie. Louella Gerritsen is een Licenced ook HeartMath Privider & Behandelingen op afspraak in de avonduren. Hartcoherentietrainer en Yogadocent, gecertificeerd

Specialist in het aanmeten en vervaardigen de Association Himalayan Yoga Meditation voor of voetverzorging linekeblom van nieuwe kunstgebitten doorpraktijk

Voor sommige mensen - bij voorbeeld mensen in

het bedrijfsleven - blijkt hartcoherentietraining een

0345 geschiktere methode of therapie te zijn dan Tyoga,

Societies. bredestraat 18a, 4194 TR meteren Yogalessen in de authentieke Himalaya Yoga Meditatie 569984, M 06-39222130, E hette079@kpnmail.nl

voornamelijk omdat er sneller - in slechts zes trainings-

Traditie, voor beginners en gevorderden: vanaf 4 sep-

bewust zijn. Dit is een gevaarlijke situatie omdat stress het immuunsysteem ondermijnt

Glasatelier Glasario maakt uw huis kleurrijk met glas

sessies - resultaat geboekt wordt. Dit is o.a. te danken

tember a.s. Locatie: Weeshuiswal 4, Buren.

- ook de zogenaamde gezonde stress doet dat - waardoor de weg vrijkomt voor allerlei

aan de door het Heartmath Instituut ontwikkelde zelf-

Waarom Vaillant?

Sessies HeartMath Hartcoherentietraining op afspraak.

ernstige ziektes en aandoeningen. Meer dan 80% van alle ziektes blijkt aan stress gere-

reguleringstechnieken en biomedische feedback appa-

Locatie: Pieter Brueghelstraat 2, Tiel.

lateerd.

ratuur, die leiden tot een optimale psycho-fysiologische

slaapstoornis, depressie, Goed nieuws! CULEMBORG - Glaskunstenares Trudy Belo leeftprikkelbaredarm-syndroom, zich uit op glas. Zij is gespecialiseerd in

De afgelopen 2 jaar is er een groot onderzoek gedaan

Asperger-syndroom, hyperventilatie, astma, en de Het goede nieuws is dat effectief kan worden woningdecoratie enstress je vindt er prachtige glazen blikvangers in de vorm van wandpanelen,

door BIMRA naar de effectiviteit van re-integratietech-

ziekte van Crohn. ‘bestreden’ met Yoga-meditatie. in het atelier schilderijen, raamhangersAls enyogadocent schalen. In worden deze verkocht. Maar ook voor uw

nieken (BIMRA staat voor Beoordelen van Interventies

dedeur Himalaya Yogakunt Meditatie kwam ik ookin in Tiffany of Glas-in-lood. of raam u er Traditie terecht. Dat alles aanraking met een tweede stressreductiemethode, de

Wat is de HeartMath methode?

HeartMath-methode. ‘benaderingen’ “Mijn stijl is afhankelijkBeide van de stemming vanhebben de dag.

De HeartMath methode is eenhierover nieuwe,staat wetenschapheden. Uitgebreide informatie op de

De ene keer strak en modern en de andere keer meer

website. Maar u kunt natuurlijk ook langskomen in het

art nouveau”, zegt Trudy op de vraag wat haar stijl is.

atelier.

veelal dezelfde positieve gezondheidseffecten, omdat beide deels met vergelijkbare technieken werken. Het verschil is dat HeartMath gezondheid als doel heeft; voor yoga is gezondheid een ‘bijproduct’ - je krijgt het

pelijk onderbouwde manier van stressvermindering en emotie-management. Je leert je hartritme coherent te maken (hartcoherentie-training), waardoor de stress wordt geneutraliseerd. Het resultaat is een sterke ver-

Opdrachten.

Voor benodigdheden op het gebied van Glas-in-Lood,

Er wordt veel in opdracht gewerkt. Hierbij is het

Tiffany en HotPot fusen kun je terecht in het atelier en

uitgangspunt een idee of ontwerp van de klant. In een

Enkele succesvolle toepassingen zijn faalangst,

via Glasariowebshop.

verfijnd. Vervolgens worden de passende kleuren en ty-

Adresgegevens:

pen glas uitgezocht en daarmee gaat Trudy aan de slag.

Glasatelier Glasario

betering van veerkracht, vitaliteit, en welbevinden.

cadeau!

persoonlijk gesprek wordt het ontwerp burn-out, depressie, ADHD, ADD, hoge uitgewerkt bloeddruk, en

Het belangrijkste instrument van zowel yoga als HeartMath is de adem(haling), die de brug vormt tus-

Prijssestraat 29a, 4101 CN CULEMBORG “Elk object is uniek. Niets is standaardwerk.” De

Tel. 06-454 512 52

klantenkring is intussen gegroeid van Culemborg en

www.glasario.nl

omstreken tot Aalsmeer, Amersfoort, Rotterdam en

www.glasariowebshop.nl

zelfs Urk. “Achteraf krijg ik vaak erg leuke reacties en

info@glasario.nl

sturen klanten mij foto’s.” Workshops. Bij Glasario kun je diverse workshops en cursussen volgen. Zoals Glas-in-lood, Tiffany, HotPot fusen en werken met randlood. Op korte termijn komt daar glasetsen ook nog bij. De workshops worden gegeven in kleine groepjes. Dat

Huid en Voet verzorging Lineke Blom , ik ben gediplomeerd Schoonheids specialiste en gespecialiseerd Pedicure met name Diabetisch en Reumatische voet Volgend voor jaar hoop ik mijn opleiding tot medisch pedicure afgerond te hebben. De praktijk is aangesloten bij de vak organisatie Provoet, dan heeft u als cliënt de garantie dat u met een professioneel bedrijf te maken heeft. Een praktijk die met betrekking tot kwaliteit en hygiëne werkt volgens de richtlijnen van deze vak organisatie. Behandelingen op afspraak ook in de avonduren.

kunnen workshops/cursussen van één of meerdere dagdelen zijn. Een volledig verzorgde leuke vriendinnen-, collega-, of familiedag behoort ook tot de mogelijk-

Waarom Vaillant?

praktijk voor voetverzorging linekeblom bredestraat 18a, 4194 TR meteren T 0345 569984, M 06-39222130, E hette079@kpnmail.nl

www.vaillant.nl

een van d

tie uit de b

bij de wer

Yogameditatie & hartcoherentie: sleutels tot gezondheid

REGIO - Veel mensen lijden aan chronische stress, vaak zonder dat zij zich ervan

Het Heart

www.vaillant.nl

Voor de zuinigste hr-ketel.

staat: hartcoherentie.

Installatie Techniek Beusichem Ringelpoel 4B ,0 en Meetinstrumenten bij Re-integratie naar Arbeid). 5 6 4112 MA Beusichem € 1. Het HeartMath Stress Reductie Programma kwam als Tel: 0345-50 19 60 een van de meest effectieve interventies bij re-integrawww.installatietechniekbeusichem.nl tie uit de bus. U kunt met de ecoTEC plus tot wel € 750,- besparen gedurende de levensduur van deze hr-ketel. De redenen: Zelf bijdragen aan een goede gezondheid een zuinige A-label pomp en het laagste stand-by verbruik Mij isdankzij gebleken dat de gunstige gezondheidseffecten slimme elektronica. Hoeveel warm water u ook duurzaam methoden de problemen wenst,zijn de omdat ecoTECbeide plus heeft een passend antwoord.

Unieke actie vanaf € 1.650,7 jaar garantie en gratis klokthermostaat! Bel voor een vrijblijvende offerte.

bij deUw werkelijke aanpakken. Daarbij je als YOGA ecoTECbron plus werkt nog effi ciënterlever in com binatie metH A R T Verwarming Koeling Duurzame energie de zeer eenvoudig bedienen calorMATIC thermostaat. ‘patiënt’ zelf een actievete bijdrage. Je krijgt verschillende www.hartenyoga.nl

Verkrijgbaar in wit enom zwart. ‘instrumenten’ in handen de eigen gezondheid en

T: 0344 619589


10

Zicht op • nummer 7 - 2013

RELATIE-TROUWRINGEN ± 2.000 modellen: Huismerk R&N, Dora, Eclat, Flamingo, L&B, Promises etc. Geel of Wit Gouden Trouwringen vanaf € 449,- per paar exclusief Tax Free Korting

Nieuw in onze collectie 25 paar Geel of Wit Gouden Trouwringen

van € 449,- tot € 875.- per paar

Nu ook in 9 karaat leverbaar, zo verdient u nog eens ± 25% Emporio Armani &

GUESS

Horloges

Heren horloge met Lederenband

€ 249,€ 219,-

Alliance Ringen

In Geel of Wit Goud serie A303

1x 0.03 € 278,3x 0.03 € 370,5x 0.03 € 448,-

Ruim 200 modellen met

20% korting

nu € 198,nu € 278,nu € 345,-

45 AUTOMATEN NU HALVE PRIJS

CVFTAA004W

Automaat 100m waterdicht

Herenhorloge Chrono

€ 325,- € 162, 50

€ 620,- € 499,-

K E E W E T S T LAA

Keramiek in dames of heren uitvoering

€ 349,- € 265,-

MICHAEL KORS Horloges

UW GASTVRIJE JUWELIER

Rutger en Nel Janmaat

Binnenpoort 9 - Culemborg - Tel. 0345-51 59 52 Kijk ook in onze webwinkel:

www.juwelier-vandenhof.nl

van de TV

of www.trouwringenculemborg.nl

€ 195,-

u kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter

Rosé edelstaal

€ 249,- € 219,-

Een greep uit onze kollektie:

BREIL MILANO

DanishDesign

Giorgio Martello

Jacob Jensen Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag 09.30 - 17.30, Vrijdag Koopavond, Zaterdag 09.30 - 17.00, Maandag gesloten

Police

Binnenpoort 9 - Culemborg - Tel. 0345-51 59 52

SEIKO

Pulsar


Zicht op • nummer 7 - 2013 Zicht op • nummer 6 - 2013

11 11

Betuws Schoorsteenveegbedrijf & Betuws Haardenhuis; voor een sfeervol en warm najaar HEESSELT - Midden in de polders van

en een zeer goede verbranding waardoor ze

het prachtige rivierenlandschap vindt

milieuvriendelijk zijn. Met een goede houtkachel

u in een nostalgische boerenschuur het

kan men jaarlijks veel geld besparen op de stook-

Betuws Haardenhuis. De specialist in

kosten.

kachels en rookkanalen. Warm water uit uw kachel Een compleet pakket

“Wij merken dat mensen ook steeds vaker voor

Alles is ontstaan vanuit het Betuws

energiebewuste producten kiezen zoals een CV

Schoorsteenveegbedrijf. Al meer dan 15 jaar is

haard”, vertelt Jeroen. Dit is een houtkachel die

Betuws Schoorsteenveegbedrijf gespecialiseerd in

gekoppeld is aan de CV. Deze verwarmt niet

het reinigen en plaatsen van rookkanalen, camera-

alleen de ruimte, maar ook het water van uw

inspecties en renovaties. Het bedrijf is lid van de

CV. Warmte gaat op deze manier niet verloren.

branchevereniging de ASPB en draagt het kwali-

Betuws Haardenhuis is gespecialiseerd in de

teitskeurmerk Meester Schoorsteenveger.

installatie van dit systeem.

Eigenaar Jeroen van den Hengel legt uit waarom

Vele merken

er een tweede bedrijfstak bij moest: “Steeds meer

De collectie van Betuws Haardenhuis bestaat uit

klanten vroegen ons een kachel aan te sluiten.

vele verschillende gerenommeerde merken. Met

Regelmatig bleek dan dat de kachel te groot was

uiteenlopende modellen is er voor een ieder wat

voor de ruimte, of het kanaal was niet geschikt.

wils. En dat is mooi, want er gaat in het frisse

Daarom zijn we het Haardenhuis begonnen. Nu

najaar toch niets boven het knapperend geluid en

kunnen wij klanten een compleet pakket leveren.

de geur van het volle vuur!

Betuws Meester Schoorsteenveegbedrijf

Specialist in: Schoorsteenvegen Camera-inspecties Installatie rookkanalen Renovatie rookkanalen Reinigen mechanische ventilatiekanalen

Dat scheelt tijd, geld en een heleboel geregel. Men krijgt degelijk advies en vakkundig werk geleverd.

Openingstijden:

Verder hebben wij een voorliefde voor hout sto-

Donderdag en vrijdag: 12.00-18.00 uur, zaterdag:

ken. Het is gezellig, sfeervol en het biedt mensen

10.00-16.00 uur.

rust en comfortabele warmte.” Betuws Schoorsteenveegbedrijf & Betuws Bespaar geld en milieu

Haardenhuis:

Betuws Haardenhuis verkoopt vele merken hout-

Waalbandijk 74, Heesselt

kachels, gaskachels en pelletkachels. Houtkachels

Telefoon: 0344-65 29 41

hebben tegenwoordig een erg hoog rendement

Web: www.kachelkopen.nl / www.veiligstoken.nl

www.veiligstoken.nl

Lid ASPB

Bereikbaar op ma t/m vrijdag op telnr:

0344-652941

Specialist in haarden en schoorsteentechniek

WerelduitvindingWamelland maakt Nederlandse vloeren warm Binnenspeeltuin REGIO - Wie aan isolatie denkt, denkt

Het Thermoskussen dankt zijn superieure isole-

vaak aan dikke dekens of platen die in een

rende werking aan het feit dat al het warmte-

fabriek worden gemaakt. Het Nederlandse

verlies door straling wordt geëlimineerd, terwijl

bedrijf TONZON is de uitvinder van het

de dikke stilstaande luchtlaag, die in het kussen

Thermoskussen, een opvouwbaar isolatie-

wordt opgesloten, zorgt voor een minimaal verlies

REGIO - Met een oppervlakte van 2100 m² is Wamelland dé speeltuin van Maas en Waal en

verre omstreken. Wamelland is een veilige, leuke en de meest uitgebreide speeltuin in deze

regio. Kinderen van 1 tot 14 jaar kunnen zich in Wamelland een hele dag vermaken. Wamelland heeft een zeer uitgebreide keuken, van frietjes tot broodjes gezond tot à la carte.

materiaal waarbij de benodigde lucht pas op

door geleiding. Vloeren worden daardoor sneller

Halloweenmiddag

tje voor de jarige. Daarnaast hebben twee begeleiders

Opwordt woensdag 30 oktoberJevanaf 14.00 uurzeggen is er in Waopgesloten. zou kunnen dat

gratis entree. houden ’s avonds de warmte langer vast, waar-

EenHet extra leuk idee om hetiskinderfeest te houden of geringe volume buitengewoon handig

Kerst Brunches

aanbij te het komen in Binnenspeeltuin Wamelland. aanbrengen in krappe kruipruimtes.

Over een aantal weken is het weer kerst,gecombineerd Wamelland De unieke Thermoskussens worden

de plaats van bestemming in het materiaal

melland gezelligees “Halloween”-middag met disco. zij deeen thermos exibel hebben gemaakt.

Dankzij het thermosesprincipe heeft het systeem een wonderlijk effect op de vloerPietenfeest Het maakt de“Pietenfeest”. vloer nog warmer Optemperatuur. zaterdag 30 november groots

opgewarmd, bereiken een hogere temperatuur en door de thermostaat eerder naar beneden kan.

met stevig folie op deworden bodemgebracht. van de kruipzal ineen een gehele kerstsfeer Om er ruimte, waardoordag de van kruipruimte Op de een onvergetelijke te maken, opdroogt. biedt Wamelland foto is te zien hoe mooi droog funderingsmuu de mogelijkheid om op Eerste ende Tweede Kerstdag te

dan de lucht fenomeen datverwelWamelland zal omerboven, 14.00 uureen ongeveer 15 Pieten

ren zijnbrunchen. geworden. droge klimaat in de kruipkomen De Het ouders kunnen heerlijk eten en

komen die gaan discodansen, spelen en sporten met

de kinderen zullen zich goed vermaken in de speeltuin.

de kinderen, een leuke ontmoeting voor de kinderen als

Uiteraard kunnen zij ook genieten van dit uitgebreide

voorbereiding voor het grote Sinterklaas Feest.

kerstbuffet. De prijzen zijn inclusief entree, dus een

bouwkundigen aanvankelijk voor een groot raadsel plaatste.

zelfs betonrot, zo blijkt na 33 jaar praktijkervaring.

Een warme vloer en droge kruipruimte, wie wil

ruimte is gunstig voor de houten balken en de

Weg is ook die muffe, bedompte lucht die je soms

dat niet? Ga nu naar www.tonzon.nl/vloerisolatie

leidingen en ophangbeugels. Het systeem stopt

in woningen aantreft.

voor meer informatie.

“De mooiste kasten op maat gemaakt”

mooie kerst met familie, vrienden of kennissen. Kinderfeesten Wamelland is ook de perfecte locatie om een kinder-

Wamelland heeft uw kinderen veel te bieden, maar ook

feestje te houden. Een compleet verzorgd feestje waar

ouders en begeleiders zullen het als een waar genot

alle kinderen het nog lang over zullen hebben. U kunt

beleven. Voor meer informatie verwijzen wij u naar

kiezen uit diverse arrangementen, alle bieden in ieder

onze website www.wamelland.nl of telefoonnummer:

geval onbeperkt ranja, friet, snack, ijsje en een cadeau-

0487-501 300.

Industriestraat 12 6659 AL Wamel Tel: 0487 501300 www.wamelland.nl Openingstijden woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag 10:00 - 18:30 uur Kinderfeestjes vanaf €7,95 2100m2 speelplezier

Bij Een kast die past bent u aan het juiste adres als u een mooie "maatwerk kast" zoekt. Van kledingkast en inloopkast tot boekenkast en schuine kast. Voor elke ruimte van slaapkamer, woonkamer, bijkeuken, berging, kantoor tot zolder maken wij kasten op maat. De indeling en inrichting van de maatwerk kast bepaalt u zelf. De afmetingen zijn vrij waarbij schuine daken, hoeken en leidingkokers geen probleem zijn.

Een kast die past 0345-510500 www.eenkastdiepast.nl

De leukste binnenspeeltuin van Maas en Waal en verre omstreken!


12

Zicht op • nummer 7 - 2013

Verlaag uw woonlasten help het milieu

“De kou is eindelijk uit de vloer dankzij TONZON vloerisolatie met Thermoskussens.”

Waarom TONZON Vloerisolatie?

“En we besparen ook nog eens flink op de stookkosten.”

Illustratie van een kruipruimte met TONZON Vloerisolatie

TONZON Vloerisolatie is de enige vloerisolatie die echt effect heeft op de vloertemperatuur dankzij het unieke thermosflesprincipe. Zie ook de vele spontane reacties op www.tonzon.nl en de websites van onze gespecialiseerde ambachtslieden.

Heel betaalbaar TONZON Vloerisolatie is heel betaalbaar. De totale kosten voor bijvoorbeeld een woning van 30 m2 bedragen slechts € 1.250,- inclusief materiaal, montage en btw. Voor een woning van 50 m2 is dit slechts € 1.750,onder standaard condities.

Minder last van Reuma Zowel mevrouw Romein uit Koog aan de Zaan als mevrouw Vos uit Nieuwerkerk aan de IJssel vertellen dat ze nu minder last hebben van reuma. Het warme droge klimaat onderin de woning heeft kennelijk een positieve uitwerking.

Waarom zou je op die koude vloer blijven wonen? TONZON heeft de meest effectieve oplossing die ook nog eens geld bespaart. Hoe werkt het? Aan de onderkant van de vloer, in uw kruipruimte, worden Thermoskussens bevestigd; een opvouwbaar, flexibel en zeer sterk isolatiemateriaal. Deze thermosflesachtige zakken worden gevuld met gratis aanwezige lucht. Het zand in de kruipruimte van het huis wordt afgedekt met een stevige Bodemfolie. Deze dubbele aanpak zorgt ervoor dat de warmte niet meer wordt uitgestraald door de vloer en er geen vocht meer uit de grond de woning binnenkomt. Het milieuvriendelijke systeem maakt radicaal een einde aan de koude vloer en muffe lucht. Comfort van warme vloer Een warme vloer zonder vloerverwarming. Minder last van koude voeten en energiezuinig, want er hoeft minder gestookt te worden. Reumapatiënten melden spontaan bij TONZON dat hun klachten aanzienlijk afnemen door het warmere, drogere klimaat onderin de woning.

Vloerverwarming? Gouden besparingstip! Bij woningen met vloerverwarming wordt de kruipruimte van de woning nu nog vaak onnodig mee verwarmd, ook bij woningen waarvan de vloer al is voorzien van EPS of PUR-schuim. TONZON Thermoskussens houden ook hier de warmte optimaal tegen. De besparing op het gasverbruik kan oplopen tot wel 40%. Bij woningen zonder vloerverwarming kan de besparing op stookkosten oplopen tot wel 20%. Zelf doen of laten doen? Het aanbrengen van TONZON vloerisolatie is veilig uit te voeren, geen giftige chemicaliën, vezeltje of stof. Ook een vrachtwagen komt er niet aan te pas. TONZON heeft een netwerk van gespecialiseerde, erkende installateurs die de complete uitvoering kunnen verzorgen, voor die mensen die het niet zelf willen of kunnen aanbrengen.

Informatie

Het Duurzaam Lintje

Meer weten?

voor revolutionaire vinding

Kijk op www.tonzon.nl. Bellen of mailen kan ook via 0900 - 28 66 966 (€ 0,10 p/min) of info@tonzon.nl. Scan voor meer informatie de QR-code.

foto: @simonedegreef

Uitvinder van de schoonste en meest effectieve vloerisolatie beloont met het Duurzaam Lintje TONZON Vloerisolatie: De beste basis voor een comfortabele, gezonde en energiezuinige woning. Een droge kruipruimte en een warme vloer. Ontdek waarom het TONZON Vloerisolatiesysteem ook in uw situatie de meest voor de hand liggende oplossing is en waarom het voor het milieu de beste keus is. Wist u dat de energie die nodig is voor grondstof, productie, transport en het aanbrengen van de Thermoskussens al binnen enkele winterweken is terugverdiend?

TONZON BV • Postbus 1375 • 7500 BJ Enschede • T: 053 - 433 23 91 • E: info@tonzon.nl • www.tonzon.nl

Zicht Op De Betuwe - Editie De Betuwe -201307  

Zicht Op De Betuwe - Editie De Betuwe -201307

Zicht Op De Betuwe - Editie De Betuwe -201307  

Zicht Op De Betuwe - Editie De Betuwe -201307