Page 1

uitgave van Zicht Op Media

Zicht Op de Betuwe

Regio’s Regio’s van van Zicht Zicht Op: Op: Arnhem-Noord Arnhem-Noord & & Centrum, Centrum, Arnhem-Zuid, Arnhem-Zuid, De De Liemers, Liemers, De De Lingewaard, Lingewaard,

Amersfoort-Noord Amersfoort-Noord e.o., e.o., Amersfoort-Midden Amersfoort-Midden & & Zuid, Zuid, Soest Soest & & Baarn, Baarn, Leusden Leusden e.o., e.o., De De Betuwe, Betuwe, Tiel Tiel

De Betuwe > De Betuwe

e.o., e.o., Vijfheerenlanden, Vijfheerenlanden, Gorinchem Gorinchem e.o., e.o., Hilversum, Hilversum, Huizen, Huizen, Laren Laren e.o., e.o., Naarden, Naarden, Bussum Bussum e.o., e.o., Goeree Goeree

Tiel Tiel e.o. e.o. Vijfheerenlanden Vijfheerenlanden

Overfl Overflakkee, akkee, Schouwen-Duiveland Schouwen-Duiveland & & Tholen, Tholen, Rijswijk, Rijswijk, Leidschendam Leidschendam e.o., e.o., Voorburg, Voorburg, Wassenaar Wassenaar & & Voorschoten, Voorschoten, Het Het Westland, Westland, Delft-West, Delft-West, Delft-Oost, Delft-Oost, Spijkenisse Spijkenisse e.o., e.o., Voorne, Voorne, De De Hoeksche Hoeksche Waard, Waard, Albrandswaard, Albrandswaard, Zeist Zeist e.o., e.o., De De Bilt Bilt e.o., e.o., De De Kromme Kromme Rijn, Rijn, De De Utrechtse Utrechtse Heuvelrug Heuvelrug

>Gorinchem Gorinchem e.o. e.o.

Jaargang 10 - nr. 6 - 2013

Een

Fotograaf: Ilona Hagen

06 07

Het Culemborgs Op jacht naar het Keukenhuis Noorderlicht met Hurtigruten

07 08

Rosedale collections Het Culemborgse open huis dagen Keukenhuis

Spectaculaire ‘Klaar voor detrucs start!’

08 10

Tonzon vloerisolatie voor Tonzon vloerisolatie voor een kruipruimte droge kruipeen droge en ruimte en een warme een warme vloer vloer

BETUWE - De 59ste editie van de Kinderboekenweek vindt plaats van woensdag 2 t/m zondag 13 oktober met als motto ‘Klaar voor de start!’ Het REGIO – Watersportliefhebbers, adrenaline junkies en snelheidsduivels opgelet. Op zondag 22 september vindt op het recreatiecentrum Betuwestrand thema van de Kinderboekenweek is sport & spel en staat in het teken van boeken over bewegen, winnen en verliezen en talent en training. Ook in onze in Beesd de spectaculaire finale van het Open Nederlands Kampioenschap Jetskiën plaats. Verschillende piloten uit Nederland, België en Duitsland zulregio zijn er leuke activiteiten. Zo wordt bij elke vestiging van Bibliotheek Rivierenland een voorleesfeest gehouden. Lokale sporters of trainers komen len alles om de titeluit Nederlands kampioen op hun naam kunnen schrijven. tijdens ditgeven feest voorlezen hun favoriete sportboek. Data en te tijden: www.bibliotheekrivierenland.nl. Kijk ook op: www.kinderboekenweek.nl. Vervolgop oppagina pagina23 Vervolg

10 15

Voorleesfeest in De BetuweKampioenschap tijdens Kinderboekenweek Finale Open Nederlands Jetskiën2013

Waalbandijk Waalbandijk 74 74 4063 4063 CC CC Heesselt Heesselt TT 0344 0344 -- 65 65 29 29 41 41

Vloerofferte aan huis

Izobé genieten van de najaarszon!

Bel de gratis KWF Kanker Infolijn 0800 - 022 66 22 Al uw persoonlijke vragen over kanker Kunststof kozijnen persoonlijk beantwoord

www.kachelkopen.nl

Nu online offerte op: www.uijenglas.nl


2 2

Zicht op • nummer 6 - 2013 Zicht op • nummer 6 - 2013

Vervolg voorpagina

ZICHT OP PRIJSPUZZEL watervlakte

profeet

landbewerking

overvloed

essentie

telwoord

5

soort

herfstbloem

2

wier schrijfvloeistof

10

ik

zienswijze

bewijsgrond

laag

14

18

beurtzang vetplant

berouw

8

21

beroep

19

rangtelwoord

deel v.e. trap

11

ratelpopulier

boomwol

kleur

1 blijkens de akten bijbelse vrouw

vanaf voorschrift

6

13

vragend vnw.

knus

22

staartster

grote bijl

Kinderen heeft bepaald dat hij naar een kostschool De beste aanbiedingen vind

Het Kinderboekenweekgeschenk is dit jaar het boek

9

koordans

3

de onbekende karaat

de Kinderboekenweek is dit boek gratis te verkrijgen

16

15

voorzetsel

12

ijzerh. grond bedrijfsvorm

23

vervoermiddel

4

7

gedurige strijd

2013-06

honingdrank

© www.puzzelpro.nl

Bel en maak kans op € 20,-!

14

15

5

16

7

6

17

18

9

8

19

20

10

21

11

22

door een mislukte goocheltruc van meneer Stromboli.

complete website www.kinderboekenweek.nl. Hier

In elk geval zit Jan nu behoorlijk in de problemen. Het

vind je alles terug over deze superleuke Kinderboeken-

ministerie van Alleenstaande en In de Steek Gelaten

week.

COLOFON ‘Zicht Op de Betuwe’ is een uitgave van Zicht

Heeft u vragen over de folderverspreiding?

Op Media en verschijnt 10 keer per jaar in

Ga naar www.frlpost.nl

vier edities. Deze vier edities hebben een ge-

Of bel 058 - 21 54 157

‘Zicht Op de Betuwe’ is een uitgave van Zicht Op Media te Zwaag en verschijnt 10 keer per jaar in vier edities. Deze vier edities hebben een gecombi-

combineerde oplage van 95.827 exemplaren.

neerde oplage van 95.827 exemplaren.

redactie altijd op zoek naar interessante evene-

Tiel e.o., 24.466 exemplaren

menten, voorstellingen of ander nieuws. Heeft

Vijfheerenlanden, 22.278 exemplaren

uw club, vereniging of organisatie een boeiende

Gorinchem e.o., 23.332 exemplaren

activiteit waarvan onze lezers op de hoogte

de Betuwe, 25.751 exemplaren Tiel e.o., 24.466 exemplaren

Dopheide 8-d, 9202 PB Drachten

Dopheide 8-d, 9202 PB Drachten

Tel.: 0512-584 100, Fax.: 0512-584 199

Tel.: 0512-584 100, Fax.: 0512-584 199

info@zichtop.nl, www.zichtop.nl info@zichtop.nl, www.zichtop.nl

23

www.facebook.com/zichtopmedia

www.facebook.com/zichtopmedia

www.twitter.com/zichtop www.twitter.com/zichtop

VestigingZwaag: Zwaag: Vestiging

De Compagnie Compagnie33 33B,B,1689 1689AG AGZwaag Zwaag De

Tel.: 0512 0512 -- 584 584100, 100,fax fax0512 0512- -584 584199 199 Tel.: Accountmanager:Marleen Osinga Accountmanager: Marleen Osinga m.osinga@zichtop.nl

Oplossing PRIJSPUZZEL uitgave 05/2013:

DE ZOMER IN NEDERLAND

De winnaar van € 20,- is deze maand: Mw. Klein, Acquoy Aan de winnaar wordt een bedrag van € 20,- overgemaakt op het opgegeven bank/gironummer. De oplossing van de nieuwe puzzel kan tot en met 27 september 2013 worden doorgebeld.

Of bel 0598-631717

Kopij evenementen en activiteiten Voor plaatsing in ‘Zicht Op de Betuwe’ is onze

13

Ga naar www.santibri-axender.nl

de Betuwe, 25.751 exemplaren

Zicht Op Media hoofdkantoor:

12

Verspreiding: Santibri Axender te Veendam

Heeft u vragen over de folderverspreiding?

Verspreidingsgebieden:

Verspreidingsgebieden:

Zicht Op Media

Zet de letters uit de vakjes met corresponderende nummers over naar het balkje en bel de oplossing naar 0909 12345 68 (40 cpm/±1 min.) 4

(en de rest van Nederland) kan men terecht op de zeer

Gorinchem e.o., 23.332 exemplaren

Het doorbellen van de oplossing kost niets meer dan de kosten van een postzegel en het is nog makkelijker ook! Bel en maak kans op één van de prijzen van 20 euro! Wij wensen u veel plezier en zien uw oplossing tegemoet. Succes!

3

Voor een overzicht van alle activiteiten in onze regio

nen. Zomaar. Hoe dat kon gebeuren? Misschien wel

Vijfheerenlanden, 22.278 exemplaren

Bel de oplossing door naar 0909 - 123 45 68 (40 cpm / ± 1 min.)

2

kinderboeken. Het verhaal? Jans ouders zijn verdwe-

www.bestdealsapp.nl

17

20

pig. Maar niet voor Super Jan!

in de (kinder)boekwinkel bij aankoop van J 10,- aan

behoeftig mens

trend

titel

Europeaan naaldboom

moet. Uitgerekend naar internaat IJsendoorn, waar

je gewoon op je smartphone iedereen doodsbang rondloopt. De situatie lijkt wanho-

‘Je bent super… Jan!’ van Harmen van Straaten. Tijdens

profeet pers. vnw.

water in Utrecht

lastig vraagstuk een zekere

1

Kinderboekenweekgeschenk

m.osinga@zichtop.nl Tel.: 0229 - 855 638

Tel.: 0229 - 855 638 Commercieel manager: Fred Scholten

Kopij evenementen en activiteiten

Voor plaatsing in ‘Zicht Op Amersfoort’ is onze

redactie altijd op zoek naar interessante evenementen, voorstellingen of ander nieuws. Heeft uw club, vereniging of organisatie een boeiende activiteit

moeten worden gesteld? Schroom dan niet en waarvan onze lezers op de hoogte moeten worden

laat het ons weten! De eerstvolgende uitgave gesteld? Schroom dan niet en laat het ons weten! De verschijnt op 21 oktober 2013. Uopkunt uw kopij eerstvolgende uitgave verschijnt 14 oktober 2013.

insturen 8 oktober uw persbeU kunt uwtot kopij insturen2013. tot 27Mail september 2013. Mail

richt of mededeling, liefst voorzien van van uw persbericht of mededeling, liefst voorzien één of meer meerfoto’s foto’snaar naar uitgeverij@zichtop.nl één of uitgeverij@zichtop.nl Disclaimer Disclaimer

Zicht Op Media Mediakan is een UitgeZicht Op niethandelsnaam aansprakelijk van worden verij Leeuwarden B.V. Zicht Op Media kanook niet gesteld voor informatie in welke vorm dan

aansprakelijk worden gesteld voor toegezonden door derde partijen, eninformatie stelt zich niet in welke vorm dan ookdetoegezonden door derde verantwoordelijk voor inhoud van commerciële

partijen, en ingezonden stelt zich niet verantwoordelijk uitingen en berichten. Zicht Op Media voor de inhoud commerciële uitingen en behoudt zich hetvan recht voor om ingezonden arti-

ingezonden berichten. Zicht Op Media behoudt kelen te weigeren of te bewerken. Niets uit deze zich hetmag rechtworden voor om ingezondenofartikelen te uitgave overgenomen gekopieerd

f.scholten@zichtop.nl

weigeren of te bewerken. Niets uit deze uitgave zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Ivo Biesterveld,Ivo Biesterveld, Eindredacteur:

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Eindredacteur: Tel: 0229 - 855 642

i.biesterveld@zichtop.nl i.biesterveld@zichtop.nl Redactie: Iris Vinkenborg

Vormgeving: Uitgeverij Publicar BV Verspreiding: FRL verspreidingen BV te Leeuwarden

mag worden overgenomen of gekopieerd van Zicht Op Media. van Zicht Op Media.


Zicht op • nummer 6 - 2013 Zicht op • nummer 6 - 2013

syNeo 5 Antitranspirant

Betuws Schoorsteenveegbedrijf Vijf dagen zonder zweet & Betuws Haardenhuis; voor een sfeervol en warm najaar

Zicht Op geeft 12 keer 2 kaarten weg!

5de editie ElďŹ a Arcen!

REGIO - Zweten doen we allemaal, of je

wat je hoeft te doen, is eenmaal in de vijf dagen

wilt of niet. Je kunt hier helaas weinig

‘s avonds voor het slapengaan de Antitranspirant

LEZERSACTIE - Circa 25.000 fantasy-

aan doen. Zweten doe je namelijk om je

aan te brengen. Het product doet ’s nachts zijn

liefhebbers uit heel Europa betreden

HEESSELT - Midden inop depeil polders van lichaamstemperatuur te houden. het prachtige rivierenlandschap vindt De zweetlucht die hierdoor ontstaat kan u in een nostalgische boerenschuur hinderlijk zijn, voor jezelf maar ook het voor

en een goede verbranding werk enzeer je bent vervolgens vijf waardoor dagen vanzede

milieuvriendelijk zijn. af. MetJeeen goede zweet en zweetlucht hoeft dus houtkachel niet meer

kan men veel geld besparen de stookelke dag, jaarlijks of meerdere keren per dag,op deodorant

op 14 & 15 september de poorten van het fantasierijk ‘Elďƒža’. Het festival in de kasteeltuinen van Arcen viert dit

Betuws Haardenhuis. De specialist in anderen. Als je je bewust bent van je

kosten. te gebruiken. syNeo 5 Antitranspirant bezorgt

jaar haar eerste lustrum. Tijdens deze

kachels en rookkanalen. eigen zweetlucht, kun je je hier onpret-

iemand die overmatig zweet een droog en zeker

5de editie bestijgt voor het eerst een

tig door voelen. Iedereen die langere Eentijd compleet pakket onderweg is, kent het probleem: na Alles is ontstaan vanuit het Betuwsuitgewerkt en enkele uren is je deodorant Schoorsteenveegbedrijf. Al meerwaarbij dan 15 jaar begin je te transpireren, ookisde Betuws Schoorsteenveegbedrijf gespecialiseerd in onaangename geur komt kijken. het reinigen en plaatsen van rookkanalen, camerainspecties enAntitranspirant renovaties. Het behoort bedrijf iszweetlucht lid van de Met syNeo5 branchevereniging de ASPB en draagt het kwalitot het verleden. Deze Antitranspirant neemt

teitskeurmerk Schoorsteenveger. de vervelende Meester zweetlucht tot en met maar liefst

Warm water uittoch? uw kachel gevoel, heerlijk

troon: De Limburgse koningin Kalina uit

energiebewuste producten kiezenals zoals een CV syNeo 5 Antitranspirant is zowel pompspray

Weert en de Duitse koningin Morgana uit

gekoppeld aanvan de CV. Deze verwarmt wen. Heb jeislast zweethanden? Danniet is de

alleen de ruimte, ook het water van iets uw voor syNeo5 dry handsmaar Antitranspirant crème CV. Warmte gaatisopniet deze manier verloren. jou. Het product getest op niet dieren en is vrij Betuws Haardenhuis is gespecialiseerd in de van CFK’s. installatie van dit systeem.

‘De Markt Wamel’: Kijk voor meer informatie en de producten eens vijf dagenVrije weg. Tevens reduceert syNeo 5 het

DĂŠ locatie voor nieuwe en gebruikte artikelen, curiosa en hebbedingetjes

Eigenaar Jeroen van tot den100% Hengel legt uit overmatige zweten droog. Hetwaarom enige

Vele merken op www.syneo.nl.

klanten vroegen ons een kachel aan te sluiten.

vele verschillende gerenommeerde merken. Met

Regelmatig bleek dan dat de kachel te groot was

uiteenlopende modellen is er voor een ieder wat

voor de ruimte, of het kanaal was niet geschikt. WAMEL - Iedere woensDaarom zijn we het Haardenhuis begonnen. Nu dag en zaterdag is ‘De kunnen wij klanten een compleet pakket leveren. Vrije Markt Wamel’ dĂŠ Dat scheelt tijd, geld en een heleboel geregel. Men locatie voor uw nieuwe krijgt degelijk advies en vakkundig werk geleverd. en gebruikte artikelen, Verder hebben wij een voorliefde voor hout stocuriosa of gewoon leuke ken. Het is gezellig, sfeervol en het biedt mensen hebbedingetjes. Wilt u rust en comfortabele warmte.â€? ook kennismaken met

wils. En dat is mooi, want er gaat in het frisse een kraam huren, want najaar toch niets boven het knapperend geluid en deelname is voor iedereen de geur van het volle vuur! mogelijk.

er een tweede bedrijfstak bij moest: “Steeds meer

De Vrije Markt Wamel? Bespaar geld en milieu Kom dan eens langs en Betuws Haardenhuis verkoopt vele merken houtverbaas u over de veelzijdigheid aan kraampjes. kachels, gaskachels en pelletkachels. Houtkachels En heeft u wat te verkopen? U kunt gemakkelijk hebben tegenwoordig een erg hoog rendement

Nederlands-Duits koninginnepaar de

“Wij merken dat mensen ook steeds vaker voor

haard�, vertelt Jeroen. Dit is een houtkachel die als roll-on beschikbaar, voor mannen en vrou-

De collectie van Betuws Haardenhuis bestaat uit

Openingstijden:

Voor meer info kunt u

contact opnemen: Donderdag en vrijdag: 12.00-18.00 uur, zaterdag: 0487-502 159, 10.00-16.00 uur. info@vrijemarktwamel.nl, of kijk op: Betuws Schoorsteenveegbedrijf & Betuws www.vrijemarktwamel.nl. Haardenhuis: Waalbandijk 74, Heesselt Ongeacht wat u zoekt of wilt verkopen: bij de Telefoon: 0344-65 29 41 Vrije Markt Wamel bent u aan het juiste adres! Web: www.kachelkopen.nl / www.veiligstoken.nl

3 11 9

Heimbach hebben de koninklijke verkiezingen gewonnen en heersen dit jaar over Elďƒža.

Betuws Meester Schoorsteenveegbedrijf

3

Zicht op • nummer 6 - 2013

Het fantasierijk wordt dit jaar bevolkt door ‘Draken & Hobbits’, wat tot uitdrukkingin: komt in een mix Specialist

van workshops,Schoorsteenvegen lezingen, concerten, markten, spectaculaire theateracts en strijdgewoel.

Camera-inspecties Installatie rookkanalen Bonte wereld Renovatie rookkanalen In ElďŹ a (voorheen de Elf Fantasy Fair) zullen de Reinigen mechanische ventilatiekanalen bezoekers ook dit jaar weer ogen en oren te kort komen. Dit wordt meteen duidelijk als de bezoekers de kasteelgracht in Arcen oversteken en de bin-

vlakbij het strand • Snackbar restaurants • supermarkten Oostende en Brugge zijn dicht in de buurt PARK MERLO Koningin Astridlaan 15 Bredene heerst dit Nederlands-Duits8450 koninginnepaar jaar over ElďŹ a. (0032)(0) 59 320599 tel. Web: www.park-merlo.be

nenplaats van het kasteel betreden. Welkom in de

r.vollmer@zichtop.nl en wie weet win jij twee toe-

bonte wereld van ElďŹ a! Overal wapperen de vlag-

gangskaarten!

gen van ElďŹ a, klinkt de ElďŹ ahymne Maatwerk inen aneren de

Voor elk budget

bewoners van ElďŹ a. De ElďŹ a-bevolking bestaat voor varende feesten

Alle activiteiten die de bezoekers van ElďŹ a te wacheen passend programma

boyante,Vaarsuggesties: artistieke kostuums.

kunnen ook tickets worden besteld. In de voorverFred Wolthuis 06 12525450 koop gelden speciale Aan de Robvoordelige Lenten tarieven. 06 51264809 dagkassa betalen volwassenen op zaterdag Correspondentieadres: â‚Ź 25,-

80 procent uitwww.party-cruises.nl festivalbezoekers, uitgedost in amRondvaarten Boottochten Lid ASPB Pannenkoekentocht Win kaarten! All-in Bereikbaar opArrangementen Huwelijksboot Zicht Opvrijdag mag 12op keer 2 vrijkaarten voor ElďŹ a wegma t/m telnr: Varend (bedrijfs) feest Varende brunch geven. Interesse? Mail dan je gegevens naar

www.veiligstoken.nl

0344-652941

ten staan, zijn te www.party-cruises.nl vinden op www.elďŹ a.com. Hier

Postbus 4017

en op zondag â‚Ź Specialist 22,50. Kinderen kunnen in ElďŹ a voor â‚Ź 5203 GA ’s-Hertogenbosch E info@partycruises.nl

15

13,50 bezoeken. haarden en schoorsteentechniek Zicht op • nummer 6 - 2013

Werelduitvinding maakt Nederlandse vloeren warm Vervolg van de voorpagina Denekamp baan. Ondanks hun aandoening in ĂŠĂŠn of meerdere gewrichten. Het pijn ervaren. In totaal lijden meer dan timeOverijssel

Artrose en chronische pijn 25e Glaskunstbeurs in Leerdam

REGIO - Wie aan isolatie denkt, denkt Het Thermoskussen dankt zijn superieure isoleTijdens de wedstrijd staan naast vei- duiken, geen trucje is te gek. Een waar spekvaak aan dikke dekens of platen die in een rende werking aan het feit dat al het warmteen outs van de medicatie die zij getakel voor het publiek! ligheid, de fun, adrenaline, gezelligfabriek worden gemaakt. Het Nederlandse verlies door straling wordt geĂŤlimineerd, terwijl 2,2 miljoen Nederlanders aan chroniwillen patiĂŤnten met chronische pijn bruiken en - terecht - ook zeer kriaantal mensen met artrose (prevaheid en spektakel voorop! Er wordt Te huur: 6 persoons-bungalows/ gelijkvloers, tevens mindervalide bungalows. bedrijf TONZON is de uitvinder van het lentie) zal de de dikke stilstaande luchtlaag, in het kussen pijn. 64% van de ondervraagde werken en een bijdrage leveren aan tisch op wat zij slikken. Zij gebruiken komende jaren nog diesche Gratis toegang tot gemeentelijk buiten en overdekt zwembad, diverse in de omgeving. GoedVOOR viswater en DE De Nederlandse kampioenschappen vormen gevaren op een boeienparcours KIJKrestaurants OP ONZE SITE geeft aan dat de chronische de maatschappij. de medicatie vaak langdurig, tenverder stijgen als gevolgzorgt vanvoor deeenmensen Thermoskussen, een opvouwbaar isolatiewordt opgesloten, minimaal verlies prima ďŹ ets- en wandelmogelijkheden. de afsluiting van het raceseizoen voor de waarbij het de bedoeling is deze zo pijn de laatste zeer vrijblijvend folders 5FMFGPPOtAlle einde hunvrijstaand kwaliteitenvan leven te kunpopulatie en deworden obe- daardoor bungalows gelijkvloers. materiaal waarbij de benodigde lucht pasverouderende op door geleiding. Vloeren sneller week ernstig tot Vraag jetskipiloten dat de elk jaar wordternstig georganiseerd snel mogelijk te varen. De jetskiĂŤrs was. Op een gemiddelde dag Chronische pijn is ook van invloed op nen verbeteren. Het is echter heel sitas epidemie. Zo zal prevade plaats van bestemming in het materiaal opgewarmd, bereiken een hogere temperatuur en Johanninksweg 80, 7591 NR Denekamp www.bavelds-dennen.nl door de Jetskichallenge. Jetskichallenge bereiken soms snelheden van maar heeft 58% is de pijn matig tot helemaal iemands relaties en privĂŠleven. 47% moeilijk voor patiĂŤnten om uit de lentie van artrose in het bijzonder wordt opgesloten. Je zou kunnen zeggen dat houden ’s avonds de warmte langer vast, waarniet controle. van de patiĂŤnten met chronische pijn enorme hoeveelheid informatie, die en stichting heup tot die 2040 als stijgen doel heeft de onder jetskisport liefst 130 km per uur! Tijdens devan knieeen zij de thermosďƒ&#x;es ďƒ&#x;exibel hebben gemaakt. de thermostaat eerderzal naar beneden kan. vindt dat de pijn een negatieve in- zij onder andere op internet kunnen met 52%door bijen eenovereenkomstig groter publiek bekend te maken en wedstrijden wordt er in verschilHet geringe volume is buitengewoon handig Als chronische pijn niet adequaat vloed heeft op hun relatie met familie vinden, ZÉÉR juiste enVOORDELIGE objectieve informahet aantal heupen knieprotheses zo mensen enthousiast te maken om mee te lende klassen gevaren, zowel voor NU OOK bij het aanbrengen in krappe kruipruimtes. De unieke Thermoskussens worden gecombineerd wordt behandeld, kan dit van in- en vrienden en bijna een kwart (24%) tie te ďŹ lteren. In samenspraak met de toenemen. BOUWPAKKET TUINHUISJES doen aan de wedstrijden. staande jetski’s als zittende waterzijn op iemands vermogen om vindt dat ze door hun pijn in een so- arts moet daarom bekeken worden Dankzij het thermosďƒ&#x;esprincipe heeft het met een stevig folie op de bodemvloed van de kruipscooters. werken. Op 9%devan de ondervraagde ciaal isolement terechtgekomen zijn. welke pijnstiller het meest geschikt Artrose gaat vaakwaardoor gepaardde met (chro- teopdroogt. systeem een wonderlijk eect op de vloerruimte, kruipruimte KijkUit voor meer informatie overpatiĂŤnten de finalemet chronische pijn is hele- 71% slaapt slecht door de pijnklach- is om voldoende pijnstilling te benische) pijn. een recent onderzoek Artrose is de meest voorkomende temperatuur. Het maakt de vloer nog warmer foto is te zien hoe mooi droog de funderingsmuvan het Open Nederlands Tevens wordt gewrichtsziekte. er een freestyle klasse maal niet meer in staat om de dage- ten en 60% voelt zich vaak somber. reiken. Dus heeft u nog pijn met uw - de Nationale Pijnmeting (www.mijn-Kampioenschap chronische Hierbijgevaren dan de lucht erboven, een fenomeen dat ren zijn geworden. Het droge klimaat in de kruipzelfs betonrot, zo blijkt na 33 jaar praktijkervaring. Een warme vloer en droge kruipruimte, wie wil Einsteinstraat 16, Wijchen lijkse werkzaamheden uit te voeren huidige medicatie? Dan is het raadpijn.nl) onder 10.000 mensen die verslechtert het kraakbeen in de JetskiĂŤn eens op www.jetskichallenge.nl of voor de atletische waaghalzen die verschilTHEUNISSENTUINHUISJES.NL bouwkundigen aanvankelijk voor een groot ruimte is gunstig voor de houten balken en de Weg is ook die muffe, bedompte lucht die je soms dat niet? Ga nu naar www.tonzon.nl/vloerisolatie vanwege de pijn. Slechts 18% van de Chronisch zieke patiĂŤnten zijn vaak zaam naar uw huisarts te gaan om aan allerlei pijn lijden, blijkt gewrichten. Ongeveer 1,1 miljoen op soorten de Facebookpagina www.facebook.com/ lende acrobatische trucs doen met de jetski. voor informatie. raadsel plaatste. leidingenernstige en ophangbeugels. Het10.000 systeem stopt in woningen respondenten heeft een aantreft. full- zeer goed op de hoogte van de insmeerhet eens te bespreken. dat de meesten chronische mensen in ons land hebben artrose jetskichallenge.nl Van een salto in de lucht tot het onder water

M A A N D AANBIEDINGEN

Collecteer ook in de derde week van september.

Meld u aan op nierstichting.nl of bel 035 697 8050

Gezond

“De mooiste kasten Nieuws! op maat gemaakt�

Onze salon heeft een breed

> AFVALCONTAINERS

pakket met diensten o.a. > ZAND & GRIND LEERDAM – In het tweede weekend van september wordt voor de 25e keer de oplage wordt vervaardigd om glasliefhebbers de adres als u een mooie "maatwerk kast" kapsalon, schoonheidssalon, Internationale Glaskunstbeurs georganiseerd. Cultureel Centrum Het Dak is dit week> MILIEUSTRAAT mogelijkheid te bieden om tegen een aantrekkekledingkast en inloopkast tot ‘Cholesterol is niet Schadelijk’ Liposuctie en faceliftzoekt. zonderVan operatie end weer drie lang het glascentrum Nederland. Het evenement trekt jaarlijks lijk prijs een gesigneerd glasobject van een gereCholesterol is dagen een basisstof voor onze hor- van Finesse Bodyline Clinicboekenkast in Woerden biedt en alschuine kast. Voor elke > GRONDEN zo’n 4500 bezoekers.en een belangrijke meer dan 5 jaar op een natuurlijke manier nommeerde kunstenaar in bezit te krijgen. Tijdens moonhuishouding permanent make-up,(eyeliner woonkamer, bouwsteen van onze hersenen. Ons lichaam en met veel succes: ruimte van slaapkamer, de Glaskunstbeurs zal Mieke Pontier tevens recent SLOOPWERKEN produceert het zelf. Maar volgens de heer- UltraShape Definitiefbijkeuken, van uw vetcellen af berging, kantoor tot zolder 13,sende 14 en 15opvatting septemberisverandert Het Dak in een op glasgebied in Nederland, zoveel glas op zo’n werk tonen in een aparte expositieruimte. cholesterol een schade- door Ultrageluid, ZONDER OPERATIE, en wenkbrauwen), extentions en maken wij kasten op maat. lijke stof.waar Al jaren worden wij banghange- ZONDER NARCOSE. glasparadijs, liefhebbers, verzamelaars, klein oppervlak was nog nooit eerder vertoond. > TRANSPORTEN maakt voor de gevaren die cholesterol met Ultherapie Een strakker Deen indeling en inrichting van de maatwerk jonger gezicht delaars en kunstenaars hun slag kunnen slaan. De beurs is vrijdag 13 september van 14.00 – 20.00 zich mee zou brengen. Maar de vraag door Ultrageluid, ZONDER OPERATIE, complete metamofose. kast bepaalt u zelf. De afmetingen zijn vrij > RECYCLING Er dringt zijn meer danop: 100 waar uiteenlopend Mieke Ponier ontwerpt beursobject uur geopend. Zaterdag 14 en zondag 15 september zich isstands dit gebaseerd op echte we- ZONDER BOTOX. Gezond zijn en gezond oud worden. Het houdt ons allemaal bezig. Deze ‘gezond nieuws’-sites zullen u verrassen. Bij Een kast die past bent u aan het juiste

tenschap ofteeen dogmatische werk te zien en koop is. Van oud totmisvatting? modern, Lees het boek “Cholesterol is niet Schadevan borrelglaasje tot dure unica,- van art nouveau lijkâ€? van Dr. GĂĄbor Lenkei â‚Ź 12,75. totwww.cholesterolisnietschadelijk.nl postmodern, van Hongaars tot Frans of Engels,

waarbij schuine hoeken en10.00 – 17.00 uur. De toeHypoxi Afvoeren van vrijgekomen vetten. Elk jaar wordt er een opdracht gegeven aan een daken, is de beurs geopend van Gewichtsbegeleiding leidingkokers Persoonlijke begeleigeen probleem zijn. bekende glaskunstenaar om vorm te geven aan gang is ₏ 10,-. Kinderen tot en met 12 jaar gratis. ding naar uw ideale gewicht voor een een speciaal beursobject. jaar toekomst. kreeg Mieke De beurs vindt plaats in Cultureel Centrum Het gezonde, duurzame enDit vitale Meer informatie: 0348-409199 Pontier de opdracht. Het jubileum beursobject Dak te Leerdam. Kijk voor meer informatie eens op of www.finessebodylineclinic.nl

ECK & WIEL

Salon NoutEen • Geldersestraat Geldermalsen • website www.salon nout.nl • email info@salonnout.nl kast die 52, past 0345-510500 www.eenkastdiepast.nl BEL 0344 691544

maar vooral Nederlands glas. De Glaskunstbeurs

Leer kennismaken met je Ware IK

was 25 jaar en de enige beurs en Touch ofgeleden Matrixde is eerste een allesomvattende

baanbrekende behandelmethode gebaseerd op het nieuwe bewustzijn. Door verbinding te leggen met je Ware Ik, wat je kunt zien als de harde schijf van je

is een verzamelobject dat in een gelimiteerde

Test welke vitamines je nodig hebt

Iedereen worstelt wel eens met de vraag of hij extra vitamines nodig heeft. Waar kan je dan terecht voor een goed advies? Flinn-

www.glaskunstbeurs.nl


4 4

12

Zicht op • nummer 6 - 2013 Zicht op • nummer 6 - 2013

Grandico Solutions .

! ! n e k k i l k t oe

m t e h dat

Om

Uw betrouwbare uitzendorganisatie voor: . Uitzenden en detacheren.

Like ons op

www.facebook.com/zichtopmedia

Of volg ons op Twitter

www.twitter.com/zichtop

Henriëtte

Henriëtte Feenstra Hogeweide 1 4191 NH Geldermalsen

Tel: 06 5464 1815

www.voetzorghenriette.nl

#"%,".&347"/"505;t-"/%&-*+,&.&6#&-4 Thuisbehandeling ook mogelijk! */5&3*&63%&$03"5*&4&/.""58&3,,"45&/

Voetencheck - CND Shellac - Medisch Pedicure - Voetmassage - Nagelreparatie Eelt verwijderen - Reumavoet - Diabetesvoet - Risicovoet - Likdoorns verwijderen

Openingstijden: Do. Vr. Za. van 10.00 - 16.30 uur

gecertificeerd Nen gecer rtificeerd NBBU lilid id E-mail: info@grandi info@grandicosolutions.nl icosolutions.nl www.grandicosolutions.nl

Wee Elke

VoetZorg

. Arbeidsbemiddeling. . Pay-rolling . ID en paspoort controle.

Wouwertweg 10, 4194 TM Meteren.

Zicht op • nummer 6 - 2013

Les

Ma 09. 10.

Din 9.3

Wo 10. 19. 20.

Don 09. 19. 20.

*D

Tel: 0345-569100 GSM: 06-46310390

Gildenstraat 11 )4-FFSEBN Tel. 0345 - 63 27 03 b.g.g. 06 - 21 26 17 50

de btw op arbeids loon nu 6 %

Yog Stu Buit 410 T: 0 info ww

Cozijnsen Zitmeubels is het adres als hét gaat om de stoffering van zowel bestaande als nieuwe meubelen, die vervolgens weer járen mee kunnen.

Fi

Gespecialiseerd in Leolux , Gelderland, Montis, Artifort en gispen Herstoffering!

Cozijnsen Zitmeubelen Rijnstraat 24a, 4191 CL Geldermalsen Tel.: 0345-504 192 • Mobiel: 06-421 407 23 www.cozijnsen-zitmeubelen.nl


Zicht op • nummer 6 - 2013 Zicht op • nummer 6 - 2013

5 5

Psychologisch Bureau Fanos

Waarom blijven lopen met angst, fobie of trauma? REGIO - Veel mensen kennen in hun

Relatiecoach

leven periodes met angsten. Soms

Naast deze behandeling werk ik als relatiecoach.

plotseling of als ‘bijproduct’ bij een

Menig relatie is onterecht op de klippen gelo-

overspanning of burn-out. Anderen

pen doordat de partners geen zicht hadden op

gaan gebukt onder herinneringen aan

de patronen en (onbewuste) verlangens die er

traumatische ervaringen na bijvoorbeeld

speelden.

geweld of een ongeluk, die op de meest onmogelijke momenten weer actueel

Door het verkrijgen van inzicht en handvatten om

worden. Al deze voorvallen beperken je

de communicatie weer vlot te krijgen, kunnen veel

levensvreugde en vaak ook je bewegings-

stellen weer met vertrouwen en plezier de toe-

vrijheid. Medicatie kan helpen om te

komst tegemoet. Ook om je relatie naar een hoger

dempen, maar je verwerkt er niets mee.

Breincoaching. Voor een uitgebreide beschrijving

plan te trekken, is deze methode succesvol.

hiervan, zie mijn website; www.fanos.nl. Kern van Ik werk in mijn bedrijf met twee methoden die

de behandeling is, dat het probleem bij de wortel

Ik ben LVPW en RBNG registertherapeut.

hun effect bewezen hebben, namelijk EMDR en

wordt aangepakt, zodat je weer vrij kunt leven!

Verwijzing niet noodzakelijk.

Stress, hyperventilatie of andere spanningsklachten?

Bewuster ademen, beter ontspannen en meer energie met yoga!

info@fanos.nl www.fanos.nl Bloematelier Yogastudio van Nature

Vanaf 21 oktober a.s. starten nieuwe Benieuwd wat yoga is?

yogacursussen bij Yogastudio van

Je bent van harte welkom om BY van Nature een

Nature in Hellouw. Wilt u in oktober

proefles te komen volgen!

kennismaken met yoga dan kan dat met een gratis proefles. Wist u dat yoga je dichter bij jezelf brengt? Je wordt je bewuster van je ademhaling, het verlicht spanningsklachten zoals stress en kan positief je energieniveau beïnvloeden. Laura van der Pol geeft een milde vorm van Hatha yoga. Zij vindt het belangrijk dat yoga toegankelijk is voor iedereen. Prettige oefeningen voor het losmaken van spieren en 'smeren' van de gewrich-

ten, bewustwording van je ademhaling, lichaam en geest en tot slot heerlijke ontspanningsoefeningen. Er worden geen 'acrobatische' yogaoefeningen gegeven, waarbij het nodig is super lenig te zijn. Mannen en vrouwen van alle leeftijden, al dan niet met overgewicht of gezondheidsbeperkingen kunnen de lessen volgen. Yoga is voor iedereen gewoon leuk om te doen!

Voor meer informatie en/of aanmelden yogaproefles of yogacursus kunt u contact opnemen met Laura van der Pol telefonisch 06-17755533 of per mail info@byvannature.nl of breng een bezoekje aan de site www.byvannature.nl

Nieuw nu ook BY van Nature! Workshops:Yoga & Dans, Yoga & Meditatie en Yoga voor een Maatje Meer!

Laura van der Pol | Beatrixstraat 21 | Hellouw Tel. 06-17755533 | info@byvannature.nl www.byvannature.nl

Laat je verleiden door kwaliteit en creativiteit in het goudsmidatelier van Mirjam Jakubowski en René Vlasblom in Culemborg stenen en de sieraadontwerpen hebben oncon-

genoeg tijd voor de klant te waarborgen, werken

ventionele allure!

zij op afspraak; Even bellen of een mailtje en een afspraak is zo gemaakt. Laat je verrassen en neem

Portret in Avro Kunstuur

een kijkje op hun websites en bezoek eens hun

Dat hun noeste arbeid vruchten heeft afge-

geweldige atelier!

worpen, werd onlangs bewezen doordat de Avro een portret van beide sieraadontwerpers

Dit najaar gaan er nieuwe cursussen van start;

heeft gemaakt voor het TV-programma “Avro

informatie kun je vinden

Kunstuur”. Daarnaast is enkele jaren geleden in

op de website van René Vlasblom. Op beide web-

dit atelier de Teleac-serie “Het mooiste sieraad

sites vind je informatie over workshops.

maak je zelf” opgenomen en door René gepresenteerd.

René Vlasblom, website www.renprodukties.nl. Mirjam Jakubowski, website www.jakubowski.nl.

Passie Een bezoek aan hun atelier begint met een hartelijke ontvangst. Vol passie voor hun mooie vak laten CULEMBORG - Al vele jaren delen Mirjam Jakubowski en René Vlasblom hun gouds-

zij je kennismaken met

midatelier! Twaalf jaar geleden zijn ze verhuisd naar hun huidige riante atelier aan de

hun prachtige collectie

Dahliastraat in Culemborg waar ze met passie en toewijding werken aan sieraadontwer-

sieraden. Voor elk redelijk

pen in opdracht. Daarnaast geven zij er workshops voor bedrijven en particulieren. En

budget is er iets te vinden

voor diegenen die zelf hun creativiteit en talent willen ontdekken, wordt er door René

of kan er iets ontworpen

een cursus edelsmeden en vrije vormgeving gegeven.

worden. Trouwringen, rouwsieraden of elk

Eigen unieke stijl

ander sieraadontwerp…

aan naamsbekendheid en het opbouwen van een

Beiden hebben een eigen unieke stijl van ont-

Alles is mogelijk! Elk

grote landelijke klantenkring. Jaarlijks presenteren zij

werpen. René is een “speelse bouwer” en Mirjam

ontwerp wordt getoetst

in november, tijdens de prestigieuze internationale

geeft haar sieraden een weelderige uitstraling

aan de wensen van de

beurs “Sieraad Art Fair” in de Westergasfabriek in

mee. Beiden werken veelal met goud, zilver en

klant; zo ontstaat telkens

Amsterdam, hun nieuwste collectie.

titanium. Ze delen de liefde voor bijzondere edel-

een uniek sieraad. Om

In de afgelopen jaren hebben zij zorgvuldig gewerkt


6

Zicht op • nummer 6 - 2013


2

Zicht op • nummer 6 - 2013 Zicht op • nummer 6 - 2013

Zicht op • nummer 6 - 2013

7 7

BBI Travel: grootste charter aanbod 2013/14 voor wintervakantie naar het Noorden

Artimo Vloerisolatie ZICHT OP PRIJSPUZZEL

Bespaar energie met vloerisolatie! Maak kennis met Hurtigruten & Noorderlicht watervlakte

profeet

landbe-

essentie

TIELovervloed – Warme voetenwerking en een

telwoord

lagere energierekening. Wie wil 5 nog het lage BTW tarief van bewijsgrond gemeenten

schrijfvloeistof

10

ik 6%. Bovendien is er in diverse

2

wier

dat niet? Op dit moment geldt

soort

herfstbloem

zienswijze

nog een subsidiere-

laag

14

geling van 18 kracht die een groot

19

rangtelwoord

deel van de investering vergoedt. Reden te meer om niet langer te wachten metvetplant het aanbrengenberouw van beurtzang vloerisolatie in uw huis. Eigenaar

21 Artimo Vloerisolatie:8 Arthur Schoots van

tering deel v.e. ligt meestal tussen de vijftienhonderd en trap vijfentwintighonderd euro.

‘Dankzij vloerisolatie wordt het leefklimaat in uw huis behaaglijker,

11

ratelpopulier

beroep droger en gezonder. boomwol Ook vermindert

Warme voeten

het uw energieverbruik.’

Arthur is trots op zijn vak. “Ondanks dat het een

1

kleur

zware en oncomfortabele manier van werken is,

Artimo Vloerisolatie werkt al meer dan 12,5 jaar

ervaar ik veel voldoening en sta ik nog altijd ach-

dagelijks vanaf als enige in deze regio met de zoge-

blijkens ter deze methode.de Ikakten ben geen reclameacteur; ik

ga daadwerkelijk aan de slag daar waar de problebijbelse

voornaamde schrift thermoskussens. Dit product heeft zijn

vrouw

men aangepakt moeten 6 worden; onder de vloer.”

oorsprong in de ruimtevaart. U kent het zelf

13

wellicht van de brandweer; de reddingsbrigade gebruikt het materiaal bij onderkoeling van

Wilt u ook warme voeten? Bel Artimo Vloerisolatie

slachtoffers. vragend

voor eerlijk, deskundig advies en een vrijblijvende staart-

22

knus

vnw.

grote bijl

ster

offerte. Hiervoor kom ik bij u onder de vloer de situatie bekijken.

Door de professionele en schone installatie is deze 9

REGIO - Het wordt soms bestempeld

BBI Travel, vertegenwoordiger van de Noorse

als de mooiste zeereis ter wereld: een

rederij Hurtigruten, biedt geïnteresseerden graag

reis langs de imponerende kustlijn

de mogelijkheid om deel te nemen aan speciale

De besteaan aanbiedingen vind van Noorwegen boord van een Hurtigruten & Noorderlicht presentatieavonden.

methode efficiënter dan andere vormen van vloe-

profeet pers. vnw.

Hurtigruten schip. Toen de rederij in 1893 Op diverse locaties in Nederland zal middels een, je gewoon op je smartphone begon met het aeveren van post en

circa 1,5 uur durende, multimediapresentatie

risolatie in bestaande woningen. Artimo gebruikt

Artimo Vloerisolatie

vracht in de tientallen havens langs de

informatie worden gegeven over “de mooiste

bekende bodemfolie tegen optrekkend vochtUtrecht vanuit de

Notarisappel 128 trend 4007 ZA TIEL

kust van Noorwegen kon ze destijds niet

zeereis ter wereld, Hurtigruten” en wat maakt de

koordans

3

de on-

water in

16

karaat titel grond. Daarnaast bevestigt hij de thermoskussens lastig 20zich met onder tegen de vloer. “De vraagstuk kussens vullen een lucht. Bij deze manier van vloerisolatie creëer je zekere

Fax (0344) 65 47 21 E-mail: ijzerh. 15 arthur@artimo.org grond

voor-

Internet:bedrijfswww.artimo.org

geeft eennaaldzeer hoge isolatiewaarde.” De inves-zetsel boom

12

bevroeden dat de route zou uitgroeien tot

speciale “Op jacht naar het Noorderlicht”-reizen

per jaar varen de 11 schepen de route

om 20.00 uur en duren tot ongeveer 21.45 uur.

vanuit Bergen over de poolcirkel naar het

Aanmelden kan via de site:

noordelijke Kirkenes en vice versa.

www.demooistezeereis.nl.

www.bestdealsapp.nl een populaire vakantievorm. 365 dagen zo speciaal. De presentaties beginnen elke avond

17

Telefoon (0344) 65 45 39

als het ware Euro-een wand van een thermosfles. Dat peaan

behoeftig mens

vorm

23

Openhuis Dagen vervoermiddel

COLOFON

Op jacht naar het Noorderlicht en maak metBelHurtigruten 4

© www.puzzelpro.nl

7

gedurige strijd

2013-06

honingdrank

kans op € 20,-! Bel de oplossing door naar 0909 - 123 45 68 (40 cpm / ± 1 min.)

4

3

15

16

7

6

17

18

9

8

19

20

10

21

11

22

12

13

23

i a li s t

en sp

neerde oplage van 95.827 exemplaren.

Of bel 0598-631717

Verspreidingsgebieden:

Kopij evenementen en activiteiten

de Betuwe, 25.751 exemplaren

Voor plaatsing in ‘Zicht Op Amersfoort’ is onze

Tiel e.o., 24.466 exemplaren

redactie altijd op zoek naar interessante evenemen-

Vijfheerenlanden, 22.278 exemplaren

ten, voorstellingen of ander nieuws. Heeft uw club,

Gorinchem e.o., 23.332 exemplaren

vereniging of organisatie een boeiende activiteit

Zicht Op Media

gesteld? Schroom dan niet en laat het ons weten! De

Dopheide 8-d, 9202 PB Drachten

eerstvolgende uitgave verschijnt op 14 oktober 2013.

Tel.: 0512-584 100, Fax.: 0512-584 199

U kunt uw kopij insturen tot 27 september 2013. Mail

info@zichtop.nl, www.zichtop.nl

uw persbericht of mededeling, liefst voorzien van één of meer foto’s naar uitgeverij@zichtop.nl

Vestiging Zwaag:

Zicht Op Media kan niet aansprakelijk worden

De Compagnie 33 B, 1689 AG Zwaag

gesteld voor informatie in welke vorm dan ook

Tel.: 0512 - 584 100, fax 0512 - 584 199

toegezonden door derde partijen, en stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van commerciële

Noorderlichtreizen

Accountmanager: Marleen Osinga

uitingen en ingezonden berichten. Zicht Op Media

behoudt zich het rechtTransavia voor om ingezonden artinon-stop naar de Poolcirkel met

m.osinga@zichtop.nl

Oplossing PRIJSPUZZEL uitgave 05/2013:

ec

N oor w

eg

Ga naar www.santibri-axender.nl

Disclaimer

ra B I T ve

45 jaar

Heeft u vragen over de folderverspreiding?

vier edities. Deze vier edities hebben een gecombi-

www.twitter.com/zichtop

l

B

14

5

Media te Zwaag en verschijnt 10 keer per jaar in

www.facebook.com/zichtopmedia

Zet de letters uit de vakjes met corresponderende nummers over naar het balkje en bel de oplossing naar 0909 12345 68 (40 cpm/±1 min.) 2

Verspreiding: Santibri Axender te Veendam

waarvan onze lezers op de hoogte moeten worden

Het doorbellen van de oplossing kost niets meer dan de kosten van een postzegel en het is nog makkelijker ook! Bel en maak kans op één van de prijzen van 20 euro! Wij wensen u veel plezier en zien uw oplossing tegemoet. Succes!

1

‘Zicht Op de Betuwe’ is een uitgave van Zicht Op

DE ZOMER IN NEDERLAND

- 20 De winnaar van € 20,- is deze maand: Mw.16 Klein, Acquoy september

kelen te weigeren of te bewerken. Niets uit deze

Tel.: 0229 - 855 638

Tijdens de Arctic Ocean Safari Polarexpres arrangementen uitgaveof mag worden overgenomen of gekopieerd Commercieel manager: Fred Scholten beleeft u het Noorderlicht vanaf zee… Reis comfortabel aan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming f.scholten@zichtop.nl boord van uw Hurtigruten schip langs de winterse Arctische kust van Zicht Op Media. Tel: 0229 - 855 642 van Noorwegen…3a Eindredacteur: Ivo Gasthuisstraat Biesterveld,

Waardenburg

Hurtigruten & Noorde rlichti.biesterveld@zichtop.nl Aan de sinds winnaar 0418 - 651529 presop enhet Reisorganisatie 1963 wordt een bedrag van € 20,- overgemaakt taopgegeven ties bij u in de buurt bank/gironummer. De oplossing van de nieuwe puzzel kan tot en met 27 september Dé vertegenwoordiger van Reser 2013 worden doorgebeld.

telefoon 050-3136000

veer gratis deelname op

demooistezeereis.nl

8-daagse reis vanaf € 1624 pp

Redactie: Iris Vinkenborg Barneveld 0342 - 400555

Veenendaal 0318 - 595099 Voor deze en andere Hurtigruten reizen ga naar Hasselt (bij Genemuiden)

038 - 4775586 www.opjachtnaarhetnoorderlicht.nl


8 10

Zicht op • nummer 6 - 2013 Zicht op • nummer 6 - 2013

Verlaag nu uw woonlasten en help het milieu

Waarom TONZON isolatie? Zie klantreactie:

“De thermostaat is zeker 3 graden lager komen te staan (19) en de vloer voelt altijd behaaglijk, ook ‘s-morgens. Hij koelt nauwelijks af en heeft dus een hele stabiele temperatuur gekregen. De luchtvochtigheid is eindelijk tot goede proporties teruggebracht.” E.Meijer te Ruurlo

Minder last van Reuma Zowel mevrouw Romein uit Koog aan de Zaan als mevrouw Vos uit Nieuwerkerk aan de IJssel vertellen dat ze nu minder last hebben van reuma. Het warme droge klimaat onderin de woning heeft kennelijk een positieve uitwerking.

TONZON Vloerisolatie voor een droge kruipruimte en een warme vloer

Waarom TONZON Vloerisolatie? Tonzon is de enige aanpak die alle warmteverlies door warmtestraling elimineert. Een TONZON vloer wordt daardoor sneller warm, bereikt een hogere temperatuur en koelt langzamer af (zie het schema). Daarom ook bij uitstek geschikt bij vloerverwarming, zelfs als de vloer al is geïsoleerd met EPS of PUR. Het stookseizoen wordt veel korter en levert daardoor een hoge energiebesparing op.

Foto van een TONZON kruipruimte: vroeger vochtig, nu kurkdroog

Schematische weergave thermisch gedrag begane grondvloer

Dubbele aanpak voor het beste resultaat Zelfs betonnen vloeren worden merkbaar warmer met TONZON Thermoskussens, warmer nog dan de vloer van de nieuwste nieuwbouwwoningen (zie grafiek). Door de combinatie met Bodemfolie ontstaat bovendien een kurkdroge kruipruimte. Dat maakt een einde aan die muffe lucht, maakt energiezuinig ventileren mogelijk en scheelt enorm in de onderhoudskosten. Leidingen en ophangbeugels corroderen niet meer en het is echt veilig voor houten vloeren, zo blijkt na 33 jaar praktijkervaring. TONZON stopt zelfs betonrot!

Isolatiewaarde Hoog Middel Laag Afkoeling bij nachtverlaging

Opwarming in de morgen

Temperatuurverloop gedurende de dag

Informatie

Meer weten? Kijk op www.tonzon.nl. Bellen of mailen kan ook via 0900 - 28 66 966 (€ 0,10 p/min) of info@tonzon.nl. Scan voor meer informatie de QR-code.

De duurzaamste aanpak; energiezuinig, gezond en veilig Het systeem heeft een dubbele DUBO-keur, zowel op de Thermoskussens als op de Bodemfolie. De energie die voor grondstof, fabricage, verpakking, transport en installatie is gebruikt, wordt al binnen enkele winterweken terugverdiend door de besparing op stookkosten. Door de warmere droge vloeren ontstaan er minder schimmels en huisstofmijt en daarmee een gezonder binnenmilieu. De uitvoering brengt nauwelijks overlast met zich mee. Geen grote vrachtwagens voor de deur en de bewoners kunnen gewoon in huis blijven.

21

Gemiddelde vloertemperatuur

20

TONZON Rc > 3,8 m2K/W 19

Rc = 2,5 m2K/W (1993 - 2012) 18

Temperatuur

Ook zo genoeg van die vieze vochtige kruipruimte? Sta verbaasd hoe snel deze verandert in een droge ruimte na het aanbrengen van TONZON Bodemfolie. Laat het vrijblijvend aanbrengen door een van onze specialisten. Bent u niet tevreden, dan wordt de Bodemfolie weer opgehaald en betaalt u niets. Vraag naar de voorwaarden.

Temperatuur vloer

No cure no pay, weg vieze kruipruimte

Rc = 1,3 m2K/W (nieuwbouw norm van 1982 tot 1993)

17

16

15

Geen isolatie 0

1

2

3

Rc-waarde vloer

4

5

6

TONZON BV • Postbus 1375 • 7500 BJ Enschede • T: 053 - 433 23 91 • E: info@tonzon.nl • www.tonzon.nl


Zicht op • nummer 6 - 2013 Zicht op • nummer 6 - 2013

9 11

Betuws Schoorsteenveegbedrijf & Betuws Haardenhuis; voor een sfeervol en warm najaar HEESSELT - Midden in de polders van

en een zeer goede verbranding waardoor ze

het prachtige rivierenlandschap vindt

milieuvriendelijk zijn. Met een goede houtkachel

u in een nostalgische boerenschuur het

kan men jaarlijks veel geld besparen op de stook-

Betuws Haardenhuis. De specialist in

kosten.

kachels en rookkanalen. Warm water uit uw kachel Een compleet pakket

“Wij merken dat mensen ook steeds vaker voor

Alles is ontstaan vanuit het Betuws

energiebewuste producten kiezen zoals een CV

Schoorsteenveegbedrijf. Al meer dan 15 jaar is

haard”, vertelt Jeroen. Dit is een houtkachel die

Betuws Schoorsteenveegbedrijf gespecialiseerd in

gekoppeld is aan de CV. Deze verwarmt niet

het reinigen en plaatsen van rookkanalen, camera-

alleen de ruimte, maar ook het water van uw

inspecties en renovaties. Het bedrijf is lid van de

CV. Warmte gaat op deze manier niet verloren.

branchevereniging de ASPB en draagt het kwali-

Betuws Haardenhuis is gespecialiseerd in de

teitskeurmerk Meester Schoorsteenveger.

installatie van dit systeem.

Eigenaar Jeroen van den Hengel legt uit waarom

Vele merken

er een tweede bedrijfstak bij moest: “Steeds meer

De collectie van Betuws Haardenhuis bestaat uit

klanten vroegen ons een kachel aan te sluiten.

vele verschillende gerenommeerde merken. Met

Regelmatig bleek dan dat de kachel te groot was

uiteenlopende modellen is er voor een ieder wat

voor de ruimte, of het kanaal was niet geschikt.

wils. En dat is mooi, want er gaat in het frisse

Daarom zijn we het Haardenhuis begonnen. Nu

najaar toch niets boven het knapperend geluid en

kunnen wij klanten een compleet pakket leveren.

de geur van het volle vuur!

Betuws Meester Schoorsteenveegbedrijf

Specialist in: Schoorsteenvegen Camera-inspecties Installatie rookkanalen Renovatie rookkanalen Reinigen mechanische ventilatiekanalen

Dat scheelt tijd, geld en een heleboel geregel. Men krijgt degelijk advies en vakkundig werk geleverd.

Openingstijden:

Verder hebben wij een voorliefde voor hout sto-

Donderdag en vrijdag: 12.00-18.00 uur, zaterdag:

ken. Het is gezellig, sfeervol en het biedt mensen

10.00-16.00 uur.

rust en comfortabele warmte.” Betuws Schoorsteenveegbedrijf & Betuws Bespaar geld en milieu

Haardenhuis:

Betuws Haardenhuis verkoopt vele merken hout-

Waalbandijk 74, Heesselt

kachels, gaskachels en pelletkachels. Houtkachels

Telefoon: 0344-65 29 41

hebben tegenwoordig een erg hoog rendement

Web: www.kachelkopen.nl / www.veiligstoken.nl

www.veiligstoken.nl

Lid ASPB

Bereikbaar op ma t/m vrijdag op telnr:

0344-652941

Specialist in haarden en schoorsteentechniek

Werelduitvinding maakt Nederlandse vloeren warm Werelduitvinding maakt za: 05/10: 11 tot 15 uur za: 19/10: 11 tot 13 uur Nederlandse vloeren warm REGIO - Wie aan isolatie denkt, denkt

Het Thermoskussen dankt zijn superieure isole-

vaak aan dikke dekens of platen die in een

rende werking aan het feit dat al het warmte-

fabriek worden gemaakt. Het Nederlandse

verlies door straling wordt geëlimineerd, terwijl

bedrijf TONZON is de uitvinder vaneen hetoptimale beleving de dikke stilstaande luchtlaag, die in het kussen Een terrasoverkapping zorgt voor van het buitenleven. Want met een Thermoskussen, eenuopvouwbaar isolatiewordt zorgt voorvooreen minimaal verlies overkapping geniet jarenlang van uw terras, zowel inopgesloten, de zomer als in het en naseizoen. materiaal waarbij de u benodigde lucht pas op geschikt door voor geleiding. Vloeren worden Bij Zonservice vindt terrasoverkappingen iedere tuin en wens. daardoor Kies voorsneller een

BALKON 0,EN MET € 144.75 ELE TYP NU ENK . 80 voor nr uw l bo ea td fs Her

de plaats van bestemming inof het materiaal en creëer opgewarmd, een hogereterras. temperatuur en terrasoverkapping van hout aluminium uw eigenbereiken ideale overdekte wordt opgesloten. Je zou kunnen zeggen dat

houden ’s avonds de warmte langer vast, waar-

zij de thermoses exibel hebben gemaakt.

door de thermostaat eerder naar beneden kan.

Het geringe volume is buitengewoon handig bij het aanbrengen in krappe kruipruimtes.

De unieke Thermoskussens worden gecombineerd

Dankzij het thermosesprincipe heeft het

met een stevig folie op de bodem van de kruip-

systeem een wonderlijk effect op de vloer-

ruimte, waardoor de kruipruimte opdroogt. Op de

temperatuur. Het maakt de vloer nog warmer

foto is te zien hoe mooi droog de funderingsmu-

dan de lucht erboven, een fenomeen dat

ren zijn geworden. Het droge klimaat in de kruip-

zelfs betonrot, zo blijkt na 33 jaar praktijkervaring.

Een warme vloer en droge kruipruimte, wie wil

bouwkundigen aanvankelijk voor een groot

ruimte is gunstig voor de houten balken en de

Weg is ook die muffe, bedompte lucht die je soms

dat niet? Ga nu naar www.tonzon.nl/vloerisolatie

raadsel plaatste.

leidingen en ophangbeugels. Het systeem stopt

in woningen aantreft.

voor meer informatie.

“De mooiste kasten op maat gemaakt” Het Thermoskussen dankt zijn superieure isolerende werking aan het feit dat al het warmteverlies door straling wordt geëlimineerd, terwijl de dikke stilstaande luchtlaag, die in het kussen wordt opgesloten, zorgt voor een minimaal verlies door geleiding. Vloeren worden daardoor sneller opgewarmd, bereiken een hogere temperatuur en houden ’s avonds de warmte langer vast, waardoor de thermostaat eerder naar beneden kan.

Bij Een kast die past bent u aan het juiste adres door de kruipruimte opdroogt. Op deals foto isuteeen zien mooie "maatwerk kast" zoekt. Van kledingkast en inloopkast tot hoe mooi droog de funderingsmuren zijn geworden. boekenkast Het droge klimaat in de kruipruimte is gunstig en voor schuine kast. Voor elke ruimte van slaapkamer, woonkamer, de houten balken en de leidingen en ophangbeugels. bijkeuken, kantoor tot zolder Het systeem stopt zelfs betonrot, zo blijkt naberging, 33 jaar maken wij kasten op maat. praktijkervaring. Weg is ook die muffe, bedompte lucht De indeling en inrichting van de maatwerk die je soms in woningen aantreft. kast bepaalt u zelf. De afmetingen zijn vrij 5 VARIOWONINGEN, VANAF € 146.750,- V.O.N. waarbij schuine daken, hoeken en Een warme vloer en droge kruipruimte, wie wil dat leidingkokers geen probleem zijn. niet? Ga nu naar www.tonzon.nl/vloerisolatie voor

De unieke Thermoskussens worden gecombineerd met

meer informatie.

Een kast die past 0345-510500 www.eenkastdiepast.nl

een stevig folie op de bodem van de kruipruimte, waar-


10 6

Zicht op • nummer 6 - 2013 Zicht op • nummer 6 - 2013

VLOEREN - VLOEREN - VLOEREN !! Ontdek het gemak van de showroom aan huis

U bent op zoek naar een nieuwe vloer voor uw nieuwbouwwoning of bestaande (recreatie)woning, maar heeft net als ieder ander een druk bezette agenda, dus hoe komt u er nu achter waar u de vloer vindt die het beste past bij uw nieuwe of bestaande interieur? Alle showrooms aflopen is geen optie.

BLIJF LEKKER THUIS!

Neem contact op met VLOEROFFERTEaanhuis en nodig de mobiele showroom bij u thuis uit! U kunt op uw gemak vrijblijvend alle soorten vloeren bekijken, vergelijken en beoordelen! En u bent ook nog eens voordelig uit ook!!

Wie zijn we?

Wij zijn een landelijk bedrijf in vloeren. Wij werken met een enthousiast team aan een klantenkring die zich steeds sneller uitbreidt. Klant is koning! Ons hoofdkantoor is gevestigd in Utrecht, wij werken landelijk met onze showroom- bussen waar de hele collectie vloeren in zit. En we komen bij u thuis. Makkelijker kunnen we het voor u niet maken.

Vloer Offerte Aan Huis laagste prijs garantie!

Vloer Offerte Aan Huis is bezig de markt te veroveren en timmert goed aan de weg. Wij willen u ook graag als klant. Daarom geldt: dezelfde vloer elders goedkoper, dan betalen wij het verschil terug.

Vloer Offerte Aan Huis Service

Vloer Offerte Aan Huis hecht waarde aan de service. Dat maakt het zo prettig om een vloer bij Vloer Offerte Aan Huis te kopen. U hoeft er immers weinig voor te doen. We komen bij u langs. U hoeft alle showrooms van vloeren niet af te gaan. Bovendien leggen we de vloer ook nog eens voor u! We hebben een zeer groot assortiment vloeren in diverse prijsklasse en hebben daarom voor elk budget een vloer! Probeer het uit en maak een vrijblijvende afspraak!!.

Gerookt Eiken

Houten Vloer

Uw bestaande vloer

Laminaat Aanbieding

White wash Gratis gelegd, inclusief ondervloer en plinten

Gratis gelegd, inclusief

Als nieuw

Wat gaat uw kamerlaminaat kosten?

vanaf

€ 39,00 m2

vraag naar de mogelijkheden

ondervloer en plinten vanaf

€ 65,00 m2

vraag naar de mogelijkheden

U bent op zoek naar een nieuwe vloer maar heeft net als ieder ander een druk bezette agenda, dus wanneer en waar moet u nou naar toe om die vloer uit te kiezen?

Bestaande vloer wordt geschuurd en geolied vanaf

€ 39,00 m2

vraag naar de mogelijkheden

Uw kamer bijv. 7.50 x 3.60m (27m2)

Compleet gelegd inclusief ondervloer en plint

€ 675,00

vraag naar de mogelijkheden

Neem contact op met onze adviseur:

06 - 41 65 00 54 035 - 7111 337

www.vloerofferteaanhuis.nl

vloerofferte aanhuis .nl gewoon de goedkoopste!

Neem CONTACT met ons op en u kunt thuis VRIJBLIJVEND alle soorten vloeren bekijken, vergelijken en beoordelen!

En u bent ook nog eens voordelig uit ook!


boyante, artistieke kostuums.

kunnen ook tickets worden besteld. In de voorverkoop gelden speciale voordelige tarieven. Aan de

Win kaarten!

dagkassa betalen volwassenen op zaterdag € 25,-

Zicht Op mag 12 keer 2 vrijkaarten voor Elfia weg-

en op zondag € 22,50. Kinderen kunnen Elfia voor €

geven. Interesse? Mail dan je gegevens naar

13,50 bezoeken. Zicht op • nummer 6 - 2013

11

Wagner Pizza en de Zwarte Cross: een uitstekende combinatie

25e Glaskunstbeurs infestivalgangers Leerdam Big Pizza’s vonden gretig aftrek onder in het Motorhome om te smullen van haar favoriete pizza: de Big Pizza Texas. Big Pizza in verschillende soorten en maten Op de Zwarte Cross was Wagner naast het Motorhome met diverse Big Pizza Punten aanwezig. Hier waren halve Big Pizza’s verkrijgbaar in verschillende smaken. De pittige variant Beef Jalapeños, begin dit jaar door consumenten uitgeroepen tot Gekozen Product van

KIJK OP ONZE SITE VOOR DE

M A A N D AANBIEDINGEN NU OOK ZÉÉR VOORDELIGE BOUWPAKKET TUINHUISJES

het Jaar, mocht rekenen op grote populariteit onder de festivalbezoekers. Naast halve pizza’s konden pizzaliefhebbers bij Motorhome ook terecht voor een Big Pizza in de vorm van een vredesteken, bloem of tandwiel.

Einsteinstraat 16, Wijchen THEUNISSENTUINHUISJES.NL

Een dergelijke knipoog past volgens Henrik Jäger, marketing manager van Wagner Pizza, prima bij het pizzamerk: “Ook dit jaar kijken we weer tevreden terug Wagner Pizza kijkt terug op een succesvol Zwarte Cross festival. De pizzaspecialist was dit jaar met de Big Pizza voor de tweede keer hoofdsponsor van dit muziek- en motorspektakel in Lichtenvoorde. De Big Pizza’s vonden gretig aftrek onder de feestende festivalgangers. Ook werden de Big Pizza Koeriers weer met open armen ontvangen op de camping. Bij hun

LEERDAM – InBig hetPizza tweede weekend van september voor demet 25epizzakeer de thuisbasis, het Koeriers Motorhome, was het wordt gezellig druk en motorInternationale Glaskunstbeurs georganiseerd. Cultureel Centrum Het Dak is dit weekcrossliefhebbers. end weer drie dagen lang het glascentrum van Nederland. Het evenement trekt jaarlijks

op de prettige samenwerking met de Zwarte Cross. Er zijn nog meer Big Pizza’s verkocht dan vorig jaar, en we hadden nu zelfs onze eigen thuisbasis in de vorm van het Big Pizza Koeriers Motorhome. We houden van de gemoedelijke sfeer en originaliteit van het festival. oplage wordt vervaardigd om glasliefhebbers de

Wagner Pizza en Zwarteom Cross passen mogelijkheid tede bieden tegen eengewoon aantrekkeuitstekend bij gesigneerd elkaar!” lijk prijs een glasobject van een gere-

Te huur: 6 persoons-bungalows/ gelijkvloers, tevens mindervalide bungalows

> AFVALCONTAINERS > ZAND & GRIND > MILIEUSTRAAT > GROND- EN

Ondanks de zinderende hitte trok een recordaantal van zo’n 4500 bezoekers.

over de festivalcamping om hongerige campinggasten

nommeerde kunstenaar in bezit te krijgen. Tijdens

ruim 162.795 bezoekers richting de Zwarte Cross voor

te voorzien van een flinke dosis pizza. Nieuw op het

13, 14 en 15 september Het Daken in theater. een een weekend vol muziek,verandert motorcross, stunts

op glasgebiedwas in Nederland, glas op zo’n festivalterrein het Big Pizzazoveel Koeriers Motorhome,

de Glaskunstbeurs zal Mieke Pontier tevens recent Facebookactie

SLOOPWERKEN

via Facebook (www.facebook.com/wagnerpizzaneder-

Gratis toegang tot gemeentelijk buiten- en > TRANSPORTEN

uur geopend. Zaterdag 14 en zondag 15 september

omgeving. Goed viswater en prima fiets- en > RECYCLING

glasparadijs, waarvan liefhebbers, hanEn voor het leggen een stevigeverzamelaars, bodem natuurlijk. delaars Pizza en kunstenaars slag meer kunnen Wagner verkocht dit hun weekend danslaan. 30.000

klein oppervlak nog nooit eerder de thuisbasis van was de Big Pizza Koeriers envertoond. de Big Pizza

werk tonen in een aparte Cross expositieruimte. Voorafgaand aan de Zwarte konden Wagner-fans

Missen.

De beurs is vrijdag 13 september van 14.00inclusief – 20.00 land) een Zwarte Cross-arrangement winnen,

Big Pizza’s, de ideale festivalsnack voor zowel de lekkere

De Missen legden hier vele motorliefhebbers vast op de

drie-dagen-ticket en verblijf op de camping. Hier is

trek als berehonger. De pizzaspecialist wist daarmee

gevoelige plaat met een echte Wagner-crossmotor. Een

massaal op gereageerd. Daarnaast werden in diverse

het resultaat van vorig jaar te overtreffen. Zes Big Pizza

mooie herinnering aan een uniek festivalweekend. Ook

media Zwarte Cross tickets in combinatie met Big Pizza

Koeriers reden op echte Wagner-crossmotors af en aan

festivaldirectrice Tante Rikie kwam elke dag even langs

tegoedbonnen verloot.

was 25 jaar geleden de eerste en de enige beurs

is een verzamelobject dat in een gelimiteerde

www.glaskunstbeurs.nl

Er zijn meer dan 100 stands waar uiteenlopend

werk te zien en te koop is. Van oud tot modern,

van borrelglaasje tot dure unica, van art nouveau

tot postmodern, van Hongaars tot Frans of Engels, maar vooral Nederlands glas. De Glaskunstbeurs

Mieke Ponier ontwerpt beursobject

Elk jaar wordt er een opdracht gegeven aan een bekende glaskunstenaar om vorm te geven aan een speciaal beursobject. Dit jaar kreeg Mieke

Pontier de opdracht. Het jubileum beursobject

LOVE IT...

MET AL JE VRIENDEN IN ACTIE KOMEN

KOM OOK IN ACTIE CHECK FIGHTCANCER.NL

is de beurs geopend van 10.00 – 17.00 uur. De toegang is € 10,-. Kinderen tot en met 12 jaar gratis. De beurs vindt plaats in Cultureel Centrum Het

Dak te Leerdam. Kijk voor meer informatie eens op

overdekt zwembad, diverse restaurants in de wandelmogelijkheden

ECK & WIEL BEL 0344 691544


op oon 6%

g r

Studio: Buiten Molenstraat 7 4101 TC Culemborg T: 0345-521225 info@yogabalansculemborg.nl www.yogabalansculemborg.nl Zicht op • nummer 6 - 2013 Zicht op • nummer 6 - 2013

scooters. Kijk voor meer informatie over de finale

12 4

Grandico Solutions

k t e o m t e h t da

! ! n e k lik

Om

.

Uw betrouwbare Vetverbranding uitzendorganisatie voor: Spierversteviging Bij Ada’s Body Care kunt u voor het volgende terecht:

verliezen . UitzendenCentimeters en detacheren.

Figuurcorrectie voor zowel mannen als vrouwen Cellulitis behandeling . Arbeidsbemiddeling. . Pay-rollingHuidversteviging Lymfe drainage . ID en behandeling paspoort controle. Vetcel d.m.v. geluidsgolven Eiwit/proteïne dieetvoeding Kaneelpakking met warmtedeken gecertificeerd Nen gecer rtificeerd

NBBU lilid id

ering!

Ada’s Body Care info@grandicosolutions.nl info@grandi icosolutions.nl Tel: 0345-569100 5,E-mail: 4184 DJ Opijnen, Telefoon: 0418-652168 www.grandicosolutions.nl GSM: 06-46310390 www.adasbodycare.nl, info@adasbodycare.nl

Wouwertweg 10, Brucestraat 4194 TM Meteren.

Tevens wordt er een freestyle klasse gevaren

van het Open Nederlands Kampioenschap

voor de atletische waaghalzen die verschil-

Jetskiën eens op www.jetskichallenge.nl of

lende acrobatische trucs doen met de jetski.

op de Facebookpagina www.facebook.com/

Van een salto in de lucht tot het onder water

jetskichallenge.nl

Gezond Nieuws! Gezond zijn en gezond oud worden. Het houdt ons allemaal bezig. Deze ‘gezond nieuws’-sites zullen u verrassen. ‘Cholesterol is niet Schadelijk’

Cholesterol is een basisstof voor onze hormoonhuishouding en een belangrijke bouwsteen van onze hersenen. Ons lichaam produceert het zelf. Maar volgens de heersende opvatting is cholesterol een schadelijke stof. Al jaren worden wij bang gemaakt voor de gevaren die cholesterol met zich mee zou brengen. Maar de vraag dringt zich op: is dit gebaseerd op echte wetenschap of een dogmatische misvatting? Lees het boek “Cholesterol is niet Schadelijk” van Dr. Gábor Lenkei - € 12,75. www.cholesterolisnietschadelijk.nl

Like ons op

Liposuctie en facelift zonder operatie

Finesse Bodyline Clinic in Woerden biedt al meer dan 5 jaar op een natuurlijke manier en met veel succes: UltraShape Definitief van uw vetcellen af door Ultrageluid, ZONDER OPERATIE, ZONDER NARCOSE. Ultherapie Een strakker en jonger gezicht door Ultrageluid, ZONDER OPERATIE, ZONDER BOTOX. Hypoxi Afvoeren van vrijgekomen vetten. Gewichtsbegeleiding Persoonlijke begeleiwww.facebook.com/zichtopmedia ding naar uw ideale gewicht voor een gezonde, duurzame en vitale toekomst. Meer informatie: 0348-409199 www.twitter.com/zichtop of www.finessebodylineclinic.nl

Of volg ons op Twitter

Leer kennismaken met je Ware IK

Touch of Matrix is een allesomvattende en baanbrekende behandelmethode gebaseerd op het nieuwe bewustzijn. Door verbinding te leggen met je Ware Ik, wat je kunt zien als de harde schijf van je computer, kun je de informatie van thema’s of oude programma’s op een eenvoudige manier wissen. Touch of Matrix onderscheidt zich omdat het ruimte biedt aan het ontdekken en inzetten van je eigen talent. Voor opleidingen: www.touchofmatrix.nl

VoetZorg Henriëtte

Test welke vitamines je nodig hebt

Iedereen worstelt wel eens met de vraag of Henriëtte Feenstra hij extra vitamines nodig heeft. Waar kan Hogeweide 1 Flinnje dan terecht voor een goed advies? dal heeft een duidelijke website met veel in4191 NH Geldermalsen formatie. Er is zelfs een simpele test die je in 10 minuten leert welke producten je 06redelijke 5464 1815 nodig hebt. ProductenTel: tegen prijwww.voetzorghenriette.nl zen en gratis thuisbezorgd. Heb je nog vragen, bel dan gratis 0800-7080. Voor meer info en de test: www.flinndal.nl

Thuisbehandeling ook mogelijk!

Voetencheck - CND Shellac - Medisch Pedicure - Voetmassage - Nagelreparatie ‘Wat u niet mag weten over uw Santé Reizen: Een gezonde vakantie! Eelt verwijderen - Reumavoet - Diabetesvoet - Risicovoet - Likdoorns verwijderen Santé Reizen organiseert wellness+vakan- gezondheid’

ties en kuurreizen naar vele bestemmingen, o.a. Spanje, Portugal en Italië. Er zijn meerdere mogelijkheden: o.a. anti-stress, gezond-gewicht en detoxen. Voor mensen met een chronische aandoening (o.a. reuma, fibromyalgie, COPD en psoriasis) hebben wij passende kuurreizen. Zit u in een rolstoel? Ook dan kunt u bij ons terecht voor een vakantie. Wij zijn aangesloten bij ANVR, SGR en het calamiteitenfonds. Meer informatie? Bel 040-2047475 of bezoek www.santereizen.nl

Wilt u de waarheid weten? Waarom worden we ziek? Waarom leven we maar half zo lang als we zouden moeten? Dr. Lenkei beschrijft in dit boek dat ziekten in feite veroorzaakt worden door tekorten aan voedingsstoffen waardoor ons lichaam langzamerhand aangetast wordt. Dit boek is een must voor de bewuste mens! U kunt het boek “Censuur – Wat u niet mag weten over uw gezondheid”, t.w.v. € 14,75, nu tijdelijk gratis downloaden als e-boek. www.watunietmagwetenoveruwgezondheid.nl

de va

Mel


Zicht op••nummer nummer 6 - 2013 Zicht Zicht op op • nummer 66 -- 2013 2013

13 15 13

Artrose en chronische pijn Yogameditatie & hartcoherentie: sleutels tot gezondheid

Welkom in de bonte wereld van Elfia! ARCEN - Circa 25.000 fantasyliefhebbers

van workshops, lezingen, concerten, markten,

pijn ervaren. in één of spectaculaire meerdere gewrichten. theateractsHet en strijdgewoel. uit heel Europa betraden op 14 & 15 septem-

Veelzijdig programma: trollen, ijzeren draken en

In totaalmechanische lijden meer poppen dan time baan. Ondanks hun aandoening en outs van de medicatie die zij geaan chroniwillen patiënten met chronische pijn bruiken en - terecht - ook zeer kriaantal mensen met artrose (preva- 2,2 miljoen Nederlanders Ijzeren draken en een tijdmachine, een mechanisch ber de poorten van het fantasierijk ‘Elfia’. lentie) zal de komende jaren nog sche pijn. 64% van de ondervraagde werken en een bijdrage leveren aan tisch op wat zij slikken. Zij gebruiken poppentheater en een drijvend podium met verhaBonte wereld Het festival in de kasteeltuinen van Arcen de medicatie vaak langdurig, tenverder stijgen als gevolg van de mensen geeft aan dat de chronische de maatschappij. lenvertellers: het Elfia-programma bood dit jaar veel In Elfia (voorheen de Elf Fantasy Fair) kwamen de vierde dit jaar haar eerste lustrum. Tijdens hun kwaliteit van leven te kunernstig tot zeer verouderende populatie en de obe- pijn de laatste weeksen het eigeneinde functioneren te verbeteren, zoals een klein lichaam en geest/mind. Een juiste ademhaling ernstig was. Op een afwisseling. gemiddelde Chronische is ook van invloed op nen verbeteren. Het is echter heel sitas epidemie. Zoookzal Opdag zaterdag vormden depijn professionele bezoekers dit de jaarprevaweer ogen en oren te kort. deze 5de editie besteeg voor het eerst een apparaatje, de emWave, je ‘personal stress reliever’, dat stopt de aanmaak van destructieve hormonen die onze tot helemaal iemandsuitrelaties enspectacuprivéleven. 47% moeilijk voor patiënten om uit de lentie van artrose in het bijzonder heeft 58% de pijn matig stuntmannen van ‘Maledictus’ Tsjechië de Nederlands-Duits koninginnepaar de troon: geeft over je hartcoherentie. Een van mijn clistopt chaotische signalen van hoeveelheid informatie, die de patiënten met chronischefeedback pijn enorme van knie en heup tot 2040 stijgen niet onder controle. weerstand verzwakken,van lairehart hoofdact vanbrein, de avond, inclusief muziek-, licht-, en Dit werd meteen duidelijk als de bezoekers de De Limburgse koningin Kalina uit Weert en enten zei aanonder het eind van 6 sessies hartcoherentietraihet naar het die het denkvermogen aanandere op internet kunnen vindt dat de pijn een negatieve in- zij met 52% en overeenkomstig zal geluidseffecten. kasteelgracht in Arcen overstaken en de binnende Duitse koningin Morgana uit Heimbach ning: “Je zou er bijna een burn-out voor over hebben.” helpt helderheid focus op te houden. Onzemet familie vinden, juiste en objectieve informavloedenheeft hun relatie niet en adequaat het aantal heup- en knieprotheses Als chronische pijntasten, plaats van het kasteel betraden.wordt behandeld, kan wonnen de koninklijke verkiezingen entoenemen. engebruikt. vriendenOnderzoek en bijnawijst een uit kwart (24%) tie te filteren. In samenspraak met de ditwordt van“effi in-ciënt” energie arts moet daarom bekeken worden vloed zijn op iemands omstaat vindt dat zeniet door hun pijn so- Gerritsen Ookvermogen de Nederlandse improvisatietheatergroep ‘Abacus’ Louella dat deze ‘nieuwe’ van balans alleen leidt totin een heersten dit jaar over Elfia. welke pijnstiller hetHeartMath meest geschikt te werken. 9% van de ondervraagde ciaal isolement terechtgekomen zijn. Artrose gaat vaak gepaard met (chroLouella Gerritsen is een Licenced Privider & een betere gezondheid,Hun maar ook tot hogere gaf acte-de-présence. ijzeren draken vanprestaties. gigantiWelkom in de bonte wereld van Elfia! Overal Artrose is de meest voorkomende nische) pijn. Uit een recent onderzoek patiënten met chronische pijn is hele- 71% slaapt slecht door de pijnklach- is om voldoende pijnstilling te beHartcoherentietrainer en Yogadocent, gecertifi ceerd sche afmetingen pasten geheel in het thema ‘draken & wapperden de vlaggen van Elfia, klonk de Het fantasierijk werd dit jaar bevolkt door reiken. Dus heeft u Een nogNederlands-Duits pijn met uw chronische gewrichtsziekte. Hierbij - de Nationale Pijnmeting (www.mijn- maal niet meer in staat om de dage- ten en 60% voelt zich vaak somber. door de Association of Himalayan Yoga Meditation Voor sommige mensen bij voorbeeld mensen in hobbits’. alles gebeurde onder toeziend oog van een en flaneerden de Elfia-bewoners in koninginnenpaar heerste ‘Draken & Hobbits’, tot uitdrukking in -Elfiahymne huidige medicatie? Dan is het raadlijkse werkzaamheden uit teDitvoeren pijn.nl) onder 10.000 mensen die verslechtert het wat kraakbeen in dekwam Societies. het bedrijfsleven blijkt hartcoherentietraining een dit jaar over Elfia. gigantische trol, die boven het Elfiarijk uittorende. hun flamboyante, artistieke kostuums. gewrichten. Ongeveer 1,1 miljoen aan allerlei soorten pijn lijden, blijkt vanwege de pijn. Slechts 18% van de Chronisch zieke patiënten zijn vaak zaam naar uw huisarts te gaan om een mix Yogalessen de authentieke Himalaya Yoga Meditatie methode therapie zijn de dan hoogte yoga, van de te bespreken. goedte op ins hetin eens heeft een full- ofzeer mensen in ons land hebben artrose dat de meesten ernstige chronische 10.000 respondentengeschiktere REGIO - Veel mensen lijden aan chronische stress, vaak zonder dat zij zich ervan

voornamelijk omdat er sneller - in slechts zes trainings-

Traditie, voor beginners en gevorderden: vanaf 4 sep-

bewust zijn. Dit is een gevaarlijke situatie omdat stress het immuunsysteem ondermijnt

sessies - resultaat geboekt wordt. Dit is o.a. te danken

tember a.s. Locatie: Weeshuiswal 4, Buren.

- ook de zogenaamde gezonde stress doet dat - waardoor de weg vrijkomt voor allerlei

aan de door het Heartmath Instituut ontwikkelde zelf-

Sessies HeartMath Hartcoherentietraining op afspraak.

ernstige ziektes en aandoeningen. Meer dan 80% van alle ziektes blijkt aan stress gere-

reguleringstechnieken en biomedische feedback appa-

lateerd.

ratuur, die leiden tot een optimale psycho-fysiologische

aanraking met een tweede stressreductiemethode, de

Wat is de HeartMath methode?

HeartMath-methode. Beide ‘benaderingen’ hebben

De HeartMath methode is een nieuwe, wetenschap-

veelal dezelfde positieve gezondheidseffecten, omdat

pelijk onderbouwde manier van stressvermindering en

beide deels met vergelijkbare technieken werken. Het

emotie-management. Je leert je hartritme coherent te

verschil is dat HeartMath gezondheid als doel heeft;

maken (hartcoherentie-training), waardoor de stress

voor yoga is gezondheid een ‘bijproduct’ - je krijgt het

wordt geneutraliseerd. Het resultaat is een sterke ver-

Pieter Brueghelstraat 2, Tiel. Onze Locatie: salon heeft een breed staat: hartcoherentie. pakket met diensten o.a. De afgelopen 2 jaar is er een groot onderzoek gedaan door BIMRA naar de effectiviteit van re-integratietechkapsalon, schoonheidssalon, nieken (BIMRA staat voor Beoordelen van Interventies en Meetinstrumenten bij Re-integratie naar Arbeid). Het HeartMath Stress Reductie Programma kwam als permanent make-up,(eyeliner een van de meest effectieve interventies bij re-integratie uit de bus. en wenkbrauwen), extentions en Zelf bijdragen aan een goede gezondheid complete metamofose. Mij is gebleken dat de gunstige gezondheidseffecten

cadeau!

betering van veerkracht, vitaliteit, en welbevinden.

duurzaam zijn omdat beide methoden de problemen

Enkele succesvolle toepassingen zijn faalangst,

Het belangrijkste instrument van zowel yoga als

Goed nieuws!

prikkelbaredarm-syndroom, slaapstoornis, depressie,

Het goede nieuws is dat stress effectief kan worden

Asperger-syndroom, hyperventilatie, astma, en de

‘bestreden’ met Yoga-meditatie. Als yogadocent in

ziekte van Crohn.

de Himalaya Yoga Meditatie Traditie kwam ik ook in

bij de werkelijke bron aanpakken. Daarbij lever je als

HART

‘patiënt’ zelf een actieve bijdrage. Je krijgt verschillende

www.hartenyoga.nl

YOGA

‘instrumenten’ in handen om de nout.nl eigen gezondheid HeartMath is de adem(haling), die de brug vormt T: 0344 619589 Salon Nout • Geldersestraat 52, Geldermalsen •tus-website www.salon • enemail info@salonnout.nl

burn-out, depressie, ADHD, ADD, hoge bloeddruk,

Genieten van de najaarszon! Huid en Voet verzorging Lineke Blom , ik ben gediplomeerd Schoonheids specialiste en gespecialiseerd Pedicure met name Diabetisch en Reumatische voet Volgend voor jaar hoop ik mijn opleiding tot medisch pedicure afgerond te hebben. De praktijk is aangesloten bij de vak organisatie Provoet, dan heeft u als cliënt de garantie dat u met een professioneel bedrijf te maken heeft. Een praktijk die met betrekking tot kwaliteit en hygiëne werkt volgens de richtlijnen van deze vak organisatie. Behandelingen op afspraak ook in de avonduren.

praktijk voor voetverzorging linekeblom bredestraat 18a, 4194 TR meteren T 0345 569984, M 06-39222130, E hette079@kpnmail.nl

Waarom Vaillant?

www.vaillant.nl

Voor de zuinigste hr-ketel.

Installatie Techniek Beusichem Ringelpoel 4B ,0 5 6 4112 MA Beusichem € 1. Tel: 0345-50 19 60 www.installatietechniekbeusichem.nl U kunt met de ecoTEC plus tot wel € 750,- besparen gedurende de levensduur van deze hr-ketel. De redenen: een zuinige A-label pomp en het laagste stand-by verbruik dankzij slimme elektronica. Hoeveel warm water u ook wenst, de ecoTEC plus heeft een passend antwoord. Uw ecoTEC plus werkt nog efficiënter in combinatie met de zeer eenvoudig te bedienen calorMATIC thermostaat. Verkrijgbaar in wit en zwart.

Unieke actie vanaf € 1.650,7 jaar garantie en gratis klokthermostaat! Bel voor een vrijblijvende offerte.

rip

beg n e e r a 9 ja

Verwarming Koeling Duurzame energie

al 2

ook aanmeten van steunzolen, met vergoeding van uw zorgverzekeraar.


14 14

Zicht op • nummer 6 - 2013 Zicht op • nummer 6 - 2013

RELATIE-TROUWRINGEN TAX-FREE !! dus 21% Korting op

± 2.000 modellen: Huismerk R&N, Dora, Eclat, Flamingo, L&B, Promises etc. Geel of Wit Gouden Trouwringen vanaf € 449,- per paar exclusief Tax Free Korting De nieuwe modellen zijn binnen

MICHAEL KORS

45 AUTOMATEN NU HALVE PRIJS

Horloges

Emporio Armani

Horloges

GUESS

Alliance Ringen

In Geel of Wit Goud

Horloges

serie A303

Ruim 200 modellen met

1x 0.03 € 278,3x 0.03 € 370,5x 0.03 € 448,-

CFT000005M Autoaat 100m waterdicht

20% korting

€ 495,- € 247, 50

nu € 198,nu € 278,nu € 345,-

Nieuw in onze collectie 25 paar Geel of Wit Gouden Trouwringen

van € 449,- tot € 875.- per paar Nu ook in 9 karaat leverbaar, zo verdient u nog eens ± 25%

ETALAGES VOL MET ZOMEROPRUIMING

MET KORTINGEN TOT 70% KTIE

RUILA N I D U O OUD G

UW GASTVRIJE JUWELIER

€per40,2 gram

Rutger en Nel Janmaat

Binnenpoort 9 - Culemborg - Tel. 0345-51 59 52

Bij aankoop van gouden, zilveren sieraden en horloges.

Kijk ook in onze webwinkel:

www.juwelier-vandenhof.nl of www.trouwringenculemborg.nl

(uitgezonderd reparaties)

u kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter

Een greep uit onze kollektie:

BREIL MILANO

DanishDesign

Police

SEIKO

Giorgio Martello

Jacob Jensen

Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag 09.30 - 17.30, Vrijdag Koopavond, Zaterdag 09.30 - 17.00, Maandag gesloten

Pulsar


Zicht op • nummer 6 - 2013

15

Huisdieren zijn nóg leuker... ...als je er wat mee doet

Natuurlijk heeft u geen hond omdat hij zo leuk bij de vloerbedekking kleurt, of een kat omdat dat zo gezellig staat op de vensterbank. U heeft dieren omdat u van dieren houdt. Maar wist u dat u niet alleen van uw hond of kat, maar ook van bijvoorbeeld uw konijn, vogel of tamme rat nóg meer gaat houden, als u ziet hoe intelligent dat dier is? Het is ontzettend leuk om een dier iets te leren en echt: dat kan. Met praktisch elk dier. Ervaren dierentrainers weten dat je een

wat u van hem verwacht. Ziet u het voor

konijn bijna alles kunt leren wat een hond

u? Dat de trainer met een zweep achter

kan. Je kunt paarden en schapen trainen,

de zeeleeuwen aanrent omdat ze niet

maar ook ratten en muizen.

door de hoepel willen? Hij bereikt veel

Heeft u weleens een dolfijnenshow gezien? Dat zijn ook vissen,

De dierenspeciaalzaak: uw dier verdient beslist een echte specialist.

sneller (en op een leukere manier) het gewenste resultaat door een lekker

net als die prachtige diertjes die uw

visje als beloning te geven wanneer de

aquarium bevolken. Van reptielen of

zeeleeuw door de hoepel zwemt.

kippen werd ooit wel gezegd: ‘Die

Ga uit van wat een dier kan, en wat hij

hebben zulke kleine hersenen, die kunnen

leuk vindt. Als u een muis heeft die graag

niks’, maar inmiddels weten we dat je

op zijn achterpootjes staat, of een kat die

ook krokodillen en pluimvee wel degelijk

vaak op zijn rug ligt, kunt u dat ‘kunstje’

dingen kunt leren. Hoe? In elk geval nooit

belonen en er een commando aan

door een dier te straffen als hij niet doet

koppelen. Dan bouwt u dit gedrag uit.

Gelukkig: kat en hond mogen blijven Afgelopen zomer stuurde staatssecretaris Dijksma de ‘positieflijst voor zoog-

als huisdier verdwijnen. Zo mag de fret

Werken voor de kost

dieren’ naar de Tweede Kamer. Op deze lijst, die lang niet zo positief is als

alleen nog ‘onder randvoorwaarden’

haar naam doet vermoeden, staan de zoogdieren die we in Nederland nog mo-

gehouden worden, staat de degoe niet

gen houden. De kat mag blijven, net als de hond maar dat was op het nippertje.

op de positieflijst en is het straks ook

Regelmatig doen wetenschappers onderzoek naar dierengedrag. Onlangs werd

De wetenschappers die de positieflijst

omstandigheden kunt houden als in

hamstersoorten. Dat betekent dat deze

aan de Universiteit Utrecht een studie afgerond over het gedrag van papegaai-

opstelden, keken daarbij naar het gedrag

de vrije natuur. Dus: als een dier het

dieren zich in gevangenschap niet meer

en. Daaruit kwam een verrassende conclusie naar voren: papegaaien willen

dat een dier in de natuur vertoont. De

gedrag dat hij in de natuur vertoont, in

mogen voortplanten, zodat ze op termijn

werken voor de kost!

vraag of je een dier als huisdier mag

gevangenschap niet kan uitvoeren, komt

verdwijnen als huisdier.

houden, kon volgens hen alleen met

hij niet op de positieflijst en wordt hij

Als hij de keuze heeft tussen elke dag

‘ja’ worden beantwoord, als je een

dus op termijn verboden in Nederland.

simpelweg zijn bakje leeg eten, of zoeken

dier in gevangenschap, onder dezelfde

Met in het achterhoofd de wetenschap

einde verhaal voor een behoorlijk aantal

dat honden (vroeger wolven) en katten

papegaaienspeelgoed (‘activity games’,

(vroeger wilde katten) in de vrije natuur

Katten hebben de neiging om aan-

verkrijgbaar bij de dierenspeciaalzaak),

honderden vierkante meters territorium

dacht te vragen door zich ‘hinder-

dan kiest de papegaai voor het laatste.

tot hun beschikking hadden, in roedels

lijk’ te gedragen. Hengelen naar

Ook al is dat moeilijker, duurt het langer

leefden of zich in leven hielden door

de krant die u aan het lezen bent,

en moet hij ‘werken’ om zijn buik te

te jagen, dringt zich al snel de vraag

graaien naar uw vingers op het

vullen. Het onderzoek werd uitgevoerd

op: ‘Kunnen wij hen dat bij ons in de

toetsenbord, gaan liggen in het

onder grijze roodstaartpapegaaien, maar

huiskamer bieden?’ Het antwoord op

wasgoed dat u aan het opvouwen

dat wil niet zeggen dat de uitkomsten

die vraag is natuurlijk: nee. Daarom zijn

bent.

niet gelden voor andere vogels. Daarom

deze dieren, om politieke redenen dus,

is de moraal van het verhaal: laat een

verwijst naar de feestdag van Franciscus van Assisi (1182 - 1226). Deze heilige stond bekend om zijn liefde voor dieren. - U op de site van het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (www.licg.nl) het antwoord vindt op praktisch al uw vragen over huisdieren. - Je een konijn bijna net zoveel - Er papegaaien zijn die een woordenschat hebben van vijfhonderd woorden.

daadwerkelijk aandacht te geven op het

knabbelen om zijn dagelijkse portie

Goed gesprek met je hond

moment dat hij zich hinderlijk gedraagt,

Honden kunnen met hun lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen hele verha-

maar doe dat op een moment dat u

len vertellen. Ze kunnen een brede glimlach op hun gezicht toveren maar ook diepbedroefd kijken. Verder heeft een hond de beschikking over een stem waarmee hij ons dingen duidelijk kan maken. Een hond die één of twee keer kort en

gen is. Hierbij is de lichaamshouding van

schel blaft, begroet iemand. Hij zegt:

de hond van belang. Een ‘hoge’ houding

‘Hallo!’. Als hij datzelfde doet met een

(kop, staart en ogen worden zo hoog

hoge stem, voelt hij onverwachte pijn.

mogelijk gehouden) duidt op dominantie.

Een hond kan u uitdagen om mee te gaan

Een hond die oogcontact vermijdt, toont

spelen door een combinatie te maken van

daarmee juist onderdanigheid. Ook met

grommen en blaffen op middelhoge toon.

zijn bek kan een hond veel duidelijk

Als hij gromt en zijn tanden laat zien,

maken. Een hond die zijn bek een klein

waarschuwt hij dat u beter uit zijn buurt

beetje open heeft en zijn tong over de

kunt blijven, maar een hond die – bijvoor-

ondertanden heeft hangen, toont u zijn

beeld tijdens het spelen – gromt zonder

vriendelijkste glimlach. Als u een glimlach

dat hij zijn tanden laat zien, is gewoon

bij uw hond teweeg wilt brengen, ga dan

geconcentreerd met zijn spel bezig.

eens langs bij de dierenspeciaalzaak.

Als een hond u een tijdje strak aankijkt,

Daar vindt u een gegarandeerd een leuk

bestaat de kans dat hij u aan het uitda-

speeltje om hem mee te verblijden.

zal hij hetzelfde gedrag gegarandeerd blijven vertonen. Natuurlijk moet u uw kat wel van tijd tot tijd aandacht geven, daar zelf voor kiest en bepaal zelf wanneer u ermee stopt.

Deze pagina is gemaakt in samenwerking met het Hoofdbedrijfschap Detailhandel. Tekst en foto’s: Janine Verschure

www.huis-aan-huis.com

kunt leren als een hond.

Wanneer u de kat beloont door hem

echter wel andere zoogdieren die straks

Degoe

gezond en gelukkig.

- Dierendag (4 oktober)

buiten het onderzoek gehouden. Er zijn

vogel denken, zoeken, peuteren en binnen te krijgen. Dan houdt u hem

Wist u dat…

Hinderlijk gedrag

naar voer, bijvoorbeeld in speciaal


16 16

Zicht op • nummer 6 - 2013 Zicht op • nummer 6 - 2013

Zicht Op De Betuwe - Editie De Betuwe - 201306  

Zicht Op De Betuwe - Editie De Betuwe - 201306