Page 1

Zicht Op de Betuwe

Een

Een uitgave van Zicht Op Media

uitgave van

10

De Waal Voordeel p(l)akken

14

Makan Ilahi, de Indische Cateraar van Midden-Nederland

18

kalkvrij water

Fotograaf: Ilona Hagen

De De>Betuwe Betuwe De Betuwe

Editie: De Betuwe | Tiel e.o. Tiel Tiel e.o. e.o.

Zicht Op Media Waterluxe

Regio’s Regio’s va va

Amersfoo Amersfoo

e.o., e.o., Vijfhe Vijfhe Jaargang 11 - nr. 1 - 2014

Voorschot Voorschot

Vijfheerenlanden Vijfheerenlanden

>Gorinchem Gorinchem e.o. Vloerisolatie, e.o.TONZON

20

Overfl Overflakke akk

Albrandsw Albrandsw

een klasse apart!

Spectaculaire ‘Klaar voor detrucs start!’ Voorleesfeest in De BetuweKampioenschap tijdens Kinderboek Finale Open Nederlands Al 472 Gelderse klussen voor 10de editie NLdoet! Oranje Fonds zoekt meer organisaties voor jubileumrecord

BETUWE - Het Oranje Fonds viert dit jaar de 10de editie van NLdoet. In al die jaren vervulden vrijwilligers al59ste meereditie danvan 31.000 klussen BETUWE - De de Kinderboekenweek vindt plaats van woensdag 2 t/m zondag 13 oktober met als REGIO – Watersportliefhebbers, adrenaline junkies en snelheidsduivels opgelet. Op zondag 22 september vindt op o vanstartklaar, de Kinderboekenweek is sport & spel en staat in het teken van boeken over bewegen, winnen en verl bij maatschappelijke organisaties. Voor de jubileumeditie van 2014 staan inmiddels ruim 3500thema klussen waarvan bijna 500 in Beesd de spectaculaire finale van het Open Nederlands Kampioenschap Jetskiën plaats. Verschillende piloten u regio zijn er leuke wordt bijteelke vestiging van Bibliotheek Rivierenland een voorleesfeest gehoud in Gelderland. Het Oranje Fonds zoekt nog meer organisaties die willen deelnemen om in dit jubileumjaar vanactiviteiten. NLdoet alleZorecords len alles geven om de titeluit Nederlands kampioen op hun naam te kunnen schrijven. tijdens dit feest voorlezen hun favoriete breken. Organisaties kunnen t/m vandaag op www.nldoet.nl een financiële bijdrage van maximaal € 450,- aanvragen. Gemeente Tielsportboek. Data en tijden: www.bibliotheekrivierenland.nl. Kijk ook o Vervolgop oppagina pagina23 Vervolg loopt voorop in de Betuwe; daar meldden organisaties al ruim 30 klussen aan. Vervolg op pagina 2 Foto: Bart Homburg Waalbandijk Waalbandijk 74 74 4063 4063 CC CC Heesselt Heesselt TT 0344 0344 -- 65 65 29 29 41 41

www.kachelkopen.nl


2

Zicht op • nummer 1 - 2014

TOTALE LEEGVERKOOP

RELAXFAUTEUILS - BANKSTELLEN - DRESSOIRS - VITRINEKASTEN EETHOEKEN - MATRASSEN - BEDBODEMS - ETC. ETC. Hoe vindt u ons? Vanaf nieuwe afrit A15: 4 rotondes rechtdoor en daarna 1e weg rechts, Klepel 9. Vanaf Culemborg: over de Lingeburg, weg blijven volgen tot over de dijk en dan 2e weg links, Klepel 9

De Eiken Schuur Meubelen Meubelen: Klepel 9, Geldermalsen. Tel. 0345-571906 Tapijten: Pr. Marijkeweg 18, Geldermalsen. Tel. 0345-570051

Vervolg van de voorpagina

Vorig jaar staken ruim 310.000 vrijwilligers de

ties die een betrokken samenleving bevorde-

handen uit de mouwen bij ruim 8.300 klus-

ren in Nederland en in het Caribische deel van

sen. Ronald van der Giessen, directeur Oranje

het Koninkrijk. Vrijwilligers vormen de basis van

Fonds, is verheugd over de groei van NLdoet.

alle organisaties die door het Oranje Fonds

“We zien de impact van NLdoet jaar na jaar

worden gesteund.

groter worden. Niet alleen in het aantal klussen, maar ook in de nieuwe verbindingen die

Met NLdoet geeft het Fonds hier een col-

gelegd worden tussen maatschappelijke or-

lectieve impuls aan. Het Oranje Fonds wordt

ganisaties, vrijwilligers en bedrijven. Het is bij-

gesteund door de Nationale Postcode Loterij,

zonder om te zien dat er door NLdoet steeds

De Lotto en Vrienden van het Oranje Fonds.

mooie dingen ontstaan. Ieder jaar is het weer

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima

een unieke kans voor de deelnemende orga-

zijn beschermpaar van het Fonds.

nisaties!” Surf voor de klussen in uw gemeente én voor Het Oranje Fonds is het grootste, nationale

aanmelden voor een financiële bijdrage van

fonds op sociaal gebied en steunt organisa-

maximaal € 450,- naar: www.nldoet.nl.

COLOFON ‘Zicht Op De Betuwe’ is een uitgave van Zicht

club, vereniging of organisatie een boeiende ac-

Op Media en verschijnt 11 keer per jaar in twee

tiviteit waarvan onze lezers op de hoogte moeten

edities. Deze twee edities hebben een gecombi-

worden gesteld? Schroom dan niet en laat het

neerde oplage van 50.217 exemplaren.

ons weten! De eerstvolgende uitgave verschijnt op 17 februari 2014. U kunt uw kopij insturen tot

Verspreidingsgebieden:

3 februari 2014. Mail uw persbericht of medede-

De Betuwe, 25.751 exemplaren

ling, liefst voorzien van één of meer foto’s naar

Tiel e.o., 24.466 exemplaren

uitgeverij@zichtop.nl

Zicht Op Media hoofdkantoor:

Disclaimer

Dopheide 8-d, 9202 PB Drachten

Zicht Op Media is een handelsnaam van Uitgeverij

Tel.: 0512-584 100

Leeuwarden B.V. Zicht Op Media kan niet aanspra-

info@zichtop.nl, www.zichtop.nl

kelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm

www.facebook.com/zichtopmedia

dan ook toegezonden door derde partijen, en

www.twitter.com/zichtop

stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van commerciële uitingen en ingezonden berichten.

Vier het met ons mee en pak deze topaanbieding!

Vestiging Zwaag:

Zicht Op Media behoudt zich het recht voor om

De Compagnie 33 B, 1689 AG Zwaag

ingezonden artikelen te weigeren of te bewerken.

Tel.: 0512 - 584 100

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of gekopieerd zonder voorafgaande schriftelijke

Accountmanager: Karin van den Berg

toestemming van Zicht Op Media.

k.vandenberg@zichtop.nl • Tel.: 0229 - 855632 Eindredacteur: Ivo Biesterveld i.biesterveld@zichtop.nl Vormgeving: Uitgeverij Publicar BV Verspreiding: FRL verspreidingen BV te Leeuwar-

Regio’s van Zicht Op: Arnhem-Noord & Centrum, Arnhem-Zuid, De Liemers, Lingewaard, Amersfoort-Noord e.o., Amersfoort-Midden & Zuid, Soest & Baarn, Leusden e.o., Hilversum, Huizen, Laren e.o.,

den, Heeft u vragen over de folderverspreiding?

Naarden, Bussum e.o., Goeree Overflakkee,

Ga naar www.frlpost.nl Of bel 058 - 21 54 157

Schouwen-Duiveland & Tholen, Rijswijk, Leidschendam e.o., Voorburg, Wassenaar & Voor-

Zie onze advertentie. www.sauerlandhotels.nl

Kopij evenementen en activiteiten

schoten, Naaldwijk e.o., ’s-Gravenzande e.o.,

Voor plaatsing in ‘Zicht Op De Betuw’ is onze

Spijkenisse e.o., Voorne, De Hoeksche Waard,

redactie altijd op zoek naar interessante evenementen, voorstellingen of ander nieuws. Heeft uw

Albrandswaard, Zeist e.o., De Bilt e.o., De Kromme Rijn, De Utrechtse Heuvelrug


Zicht op • nummer 1 - 2014

3

‘Nu kunnen we nog beter afstemmen op persoonlijke wensen’

Monuta en Begrafenisonderneming Leerdam zijn gelukkig met samenwerking derode: “Nu we hier regionaal samenwerken met

zijn door verdriet. Tegelijkertijd is het zo dat er

een andere professionele uitvaartorganisatie, na-

juist dan een heleboel geregeld moet worden.

tuurlijk in bezit van een keurmerk, hebben we veel

Wie verstandig is, kiest hoe dan ook voor een

meer inzicht in wat in deze regio de gewoontes

uitvaartorganisatie die een certificering heeft

en gebruiken zijn. En wie de voorgangers in de

bij het Keurmerk Uitvaartzorg. De Weerd: “Wie

kerken zijn, dat soort zaken. Daardoor kunnen we

een crematie of begrafenis moet laten verzor-

nog veel meer voor de mensen betekenen en

gen, wil vanzelfsprekend dat alles echt goed

aansluiten bij hoe zij willen dat het laatste afscheid

gebeurt. Van een uitvaartorganisatie met het

eruitziet.”

keurmerk weet je zeker dat er heldere afspraken over de uitvoering van de uitvaart worden

Verrijking

gemaakt en dat de organisatie ervan goed

Ook voor Begrafenisonderneming Leerdam &

geregeld is. Ook heb je te maken met profes-

Omstreken is de samenwerking met de landelijk

sioneel personeel en is de kostenbegroting

opererende uitvaartorganisatie Monuta een grote

transparant. Dat laatste betekent dat je ook in

verrijking. “Monuta heeft een landelijke uitstraling,

financieel opzicht precies weet waar je aan

zorgt voor meer vastigheid voor onze medewer-

toe bent.”

kers en brengt een heleboel expertise mee. Door de samenwerking kunnen we ons blijven focussen

Wilt u meer weten?

LEERDAM - Landelijke uitvaartverzorger Monuta en Begrafenisonderneming Leerdam & Om-

op dat waar we goed in zijn: dichtbij de mensen

Neem gerust vrijblijvend contact op.

streken hebben eind vorig jaar op regionaal niveau de handen hartelijk ineengeslagen.

staan, het verzorgen van de overledene, het re-

Deze samenwerking heeft een positief effect op beide organisaties en dat resulteert weer in

gelen van de uitvaart”, vertelt Ben de Weerd, co-

een nog hogere kwaliteit van dienstverlening in regio Tiel en Gorinchem. “Wij waren op zoek

ördinator uitvaartwerk bij Begrafenisonderneming

naar een kwalitatief hoogwaardige organisatie die de regio door en door kent en daarom

Leerdam en Omstreken. “Daarnaast is het ons

zijn we zo blij met Begrafenisonderneming Leerdam & Omstreken”, aldus Kees Brederode,

streven om een uitvaart voor een familie financi-

manager Uitvaartzorg Monuta.

eel mogelijk te maken”, vult Kees Brederode aan.

Door de samenwerking met Begrafenisonderne-

chem uitvoeren. Voorheen gebeurde dat ook

Stichting Keurmerk Uitvaartzorg

ming Leerdam & Omstreken kan Monuta nu ook

wel, maar moesten de uitvaarten door Monuta

Na een overlijden van een dierbare, is het

de uitvaarten in het gebied tussen Tiel en Gorin-

in deze regio vanuit Zeist geregeld worden. Bre-

niet ongewoon dat achterblijvers verdoofd

Dierenasiel Tiel zoekt baasje voor hond Balou

TIEL - Deze maand vraagt Dierenasiel Tiel

nog prima redden. Wie heeft er voor deze

extra aandacht voor Balou, een gesteri-

schat nog veel tijd en liefde? Wanneer u die-

liseerd teefje, geboren op 21 mei 2005.

gene bent die een goed thuis kan geven aan

Balou is een ontzettende knuffel, die het

Balou of aan één van de andere dieren die

heerlijk vindt om aangehaald te worden

in het asiel verblijven, dan mag u gerust even

en die liever niet langer dan een uurtje al-

bellen of langskomen.

leen hoeft te zijn. St. Dierenasiel Tiel is gelegen aan de Jhr. ReZe is van nature vrij onderdanig en geen druk-

uchlinlaan 125 te Tiel, telefoonnummer 0344-

temaker. Ze past absoluut niet in een druk ge-

61 39 69, e-mail info@dierenasieltiel.nl. Open-

zin met bijvoorbeeld jonge kinderen. Ze kan

ingstijden: van dinsdag t/m zaterdag tussen

overweg met de meeste kleine honden, niet

13.00 en 15.30 uur. Kijk ook eens op de web-

met katten. Ze ziet wat minder, maar kan zich

site http://asieltiel.dierenbescherming.nl.

Begrafenisonderneming Leerdam Tiendweg 118, 4142 EN Leerdam www.lbvleerdam.nl \ www.monuta.nl


4

Zicht op • nummer 1 - 2014

Binnenspeeltuin Wamelland, dé speeltuin van Maas en Waal en verre omstreken Wamelland

groot feest. Wij bieden vele arrangemen-

heeft een speeltuin van 2100 m² met

ten aan en de jarige wordt altijd feestelijk

een uitgebreide speelkooi voorzien van

in het zonnetje gezet.

WAMEL

-

Binnenspeeltuin

trampolines,

powertower,

rollerbaan,

een supergroot springkussen, en vele gli-

Hele dag plezier

jbanen. Voor de allerkleinsten is er een

De voorjaarsvakantie komt eraan en dan

gescheiden speelgedeelte waar ze op

is Wamelland ook de gelegenheid om

hun eigen tempo de uitdagingen klim-

naartoe te gaan.

men, springen of klauteren aangaan. De kinderen zijn weg van computer of te-

Want spelen is leren.

levisie en de hele dag in beweging. KortWamelland heeft een groot terras waar

om, een hele dag plezier.

u de kinderen, onder het genot van een

Grime & Meer

kop koffie, kunt zien spelen. Al een beetje

Informatie

trek gekregen? Er is een uitgebreide me-

Voor meer informatie kunt u altijd onze

nukaart. Ook voor lactose- of glutenvrije

website bezoeken www.wamelland.nl of

diëten bieden wij een keuze aan.

bellen 0487-501 300. Wij hopen u te mogen verwelkomen in

Vier je kinderfeestje hier

onze mooie, meest dynamische speeltuin

Kinderfeestjes vieren in Wamelland is een

van Wamel en verre omstreken.

voor Bellypaint, Kindergrime, Theatergrime, Gipsbellies én.... meer! o.a. cursussen en workshops

Industriestraat 12 6659 AL Wamel Tel: 0487 501300 www.wamelland.nl Openingstijden woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag 10:00 - 18:30 uur

info: Ellie van Doorn www.grime-meer.nl 06-55993351 grime_meer@hotmail.com

Kinderfeestjes vanaf €7,95 2100m2 speelplezier

De leukste binnenspeeltuin van Maas en Waal en verre omstreken!

zaterdag 8 en 22 februari open huis van 11.00 tot 13.00 uur

Volg de bordjes “Informatiecentrum Florie” gelegen aan De Vesting in Geldermalsen.

! et balkon type c1 m

et euken m gratis k r u tu appara

twee-onder-één-kapwoningen vanaf 7284.950.- v.o.n. et grond m begane mer n badka s l a a p- e

t ingen me alle won warming vloerver

comfort bungalows vanaf 7269.950.- v.o.n.

i www.florie.nl/deplantage/

variowoningen vanaf 7146.750.- v.o.n.

uw met uitbo

hoek- en vrijstaande woningen vanaf 7255.750.- v.o.n.

Kerkstraat 1 - 4191 AA Geldermalsen t 0345 - 577 377 - e welkom@gdmakelaars.nl

Herman Kuijkstraat 54 - 4191 AK Geldermalsen t 0345 - 570 599 - e info@uitmuntent.nl


Zicht op • nummer 1 - 2014

WIST U DAT?

5

Vakantie gastouders gezocht!

Kaak- en aangezichtsproblemen? Daar is wat aan te doen!

alle

Ook klachten na een aangezichtsverlamming

Deze

vallen onder deze specialisatie. Bij een aange-

klachten kunnen zich uiten in een (pijn-

zichtsverlamming is er sprake van een “ander”

lijk) beperkte mondopening, waarbij eten

gezicht. Er zijn onwillekeurige meebewegin-

moeizaam gaat. Het nemen van bijvoor-

gen van andere aangezichtsspieren bijvoor-

beeld grote happen is niet of nauwelijks

beeld oogsluiting bij mondbewegingen. Dit

mogelijk. Daarbij gaat het soms gepaard

kan dusdanige problemen opleveren voor de

met een knappend geluid wat af en toe

patiënt(e) dat een normaal sociaal/openbaar

REGIO - Europa Kinderhulp zoekt vakan-

Gewoon thuis in uw eigen achtertuin. Met zo

pijnlijk kan zijn. De kaak zit soms op slot of

leven niet meer vanzelfsprekend is. Deze klach-

tie gastouders die een vakantiekind drie

weinig kunt u zoveel betekenen. Deze ervar-

het is uit de kom.

ten kunnen worden behandeld met mime-the-

weken een onbezorgde vakantie willen

ing is zo bijzonder, dat neemt niemand ze af.

rapie. Zelfs na jaren van het ontstaan hiervan,

geven. Het gaat om kinderen die opgroe-

Geen dure uitjes of luxe fratsen maar gewoon

kunt u met deze therapie aan de gang.

ien in moeilijke gezinssituaties. Kinderen

een vakantieperiode waarin rust, structuur,

uit Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Ned-

aandacht en geborgenheid centraal staat.

CULEMBORG klachten

-

van

Kaakklachten het

zijn

kauwstelsel.

In andere gevallen zijn de kauwspieren dusdanig verstijfd, dat veel praten of de mond wijd openen, bijvoorbeeld bij de tandarts,

Wilt u meer weten? Kijk op www.fysioculemborg.nl

ook klachten geven aan de kaken. Deze

of neem contact op met Hetty Hermelijn (orofaci-

klachten geven mogelijk uitstralende pijn

aal fysiotherapeute).

erland. Durft u de uitdaging aan voor de komende Is een vakantiekind welkom?

zomervakantie? Ouders met of zonder kin-

De kinderen, in leeftijd van 5 tot en met 12 jaar,

deren kunnen zich aanmelden.

kiezen. De klachten kunnen verholpen wor-

Ds. Beyers Naudéstraat 34

komen in de eerste plaats naar Nederland

Website: www.europakinderhulp.nl, Gert Pool,

den door de orofaciaal fysiotherapeut, een

4105 AZ Culemborg

om even weg te zijn uit hun thuissituatie. Ge-

telefoon 023-527 25 60, Elly Dantuma,

specialist in het hoofd/halsgebied.

Telefoonnummer 0345-521 103

woon meedraaien in een gezin is voldoende.

telefoon 0251-23 84 07.

naar het hoofd, naar het oor of zelfs naar de

Kwaliteitszonwering met GRATIS motor bij Quinsol Zonwering in Tiel!

Wat een buitenkans! Bij aanschaf van een Sunmaster Zen*Zon knikarmscherm krijgt u er van ons GRATIS een Somfy SLT motor bij! Dus: de beste kwaliteit zonwering, toonaangevend design en de uitermate comfortabele electrische Somfy bediening! Dat is ècht NÚ of NOOIT! 503

Wintervoordeel

www.sunmaster.nl

Deze actie is beperkt geldig (vraag uw dealer naar de sluitingstermijn) en is van toepassing op het model de Suneye 2-buis. De motor kent een advies verkoopwaarde van € 385,- De waarde van de motor kan onder geen beding als korting of in contanten uitgekeerd worden.

Faradaystraat 16.02 Buitenzonwering Horren Markiezen 4004 JZ Tiel Binnenzonwering Parasols Rolluiken Tel. 0344 - 655600 Screens Onderdelen Terrasoverkappingen Mob. 06 - 42727870 Top kwaliteit voor scherpe prijzen!

www.quinsol-zonwering.nl


6

Zicht op • nummer 1 - 2014

Orgelconcert Martin Mans in Zaltbommel Op 22 februari presenteert hij zijn nieuwe

zijn originele improvisatietalent dat de basis

album met de titel: ‘MARTIN MANS AAN HET

is geweest van zijn muzikale carrière.

ORGEL’. De inhoud gaat over religieuze thema’s zoals: ‘Ik wandel in het licht met Jezus,

De gedreven musicus geeft per jaar het reus-

Wie maar de goede God laat zorgen’ en

achtige aantal van 250 concerten. Naast or-

enkele psalmen. Hij vervolgt het program-

ganist is hij dirigent van vier mannenkoren en

ma met werken van klassieke componisten

drie kleinere vocale ensembles. Dit jaar is hij

zoals ‘Bist du bei mir’ van Bach en ‘Dank sei

met een projectmannenkoor gestart in Ancas-

dir Herr’ van Händel en daarnaast komt een

ter, Canada. In 2015 hoopt dit gezelschap in

meer populair genre aan bod in ‘Luna’ van

Nederland op te treden met de viering van 70

Massamura en ‘Serenade to Spring’ van Se-

jaar bevrijding. De naam is heel toepasselijk:

cret Garden. De cd eindigt met het lied ‘Ik

‘Libertas, the Voice of Liberty’. Voor één repe-

zou wel eens willen weten’. Martin Mans is al-

titie per maand reist hij op en neer. In 2010

tijd in voor verzoeknummers. Ze kunnen per

kreeg Martin een benoeming tot lid in de Orde

e-mail kenbaar worden gemaakt of bij de

van Oranje Nassau vanwege zijn muzikale en

ingang van de St Maartenskerk.

culturele verdiensten in zijn 35 jaar als organist.

Achtergrond Martin Mans (1965)

Korting

De nieuwe cd ‘Martin Mans aan het orgel’

Lezers krijgen op vertoon van dit artikel aan de

is opgenomen in de Lutherse Kerk in Den

kassa een korting van € 1,- per kaart. Men be-

Haag. Het orgel in de Lutherse kerk werd

taalt dan geen € 10,- maar € 9,- en kinderen

gebouwd in 1762 door Johann Heinrich

t/m 11 jaar geen € 5,- maar € 4,- per kaart.

Hartmann Bätz en is in 2007 volledig geres-

Met een maximum van 4 personen per bon.

taureerd. Informatie Martin is een improvisator in hart en nieren

Het orgelconcert vindt plaats op zaterdag 22

en heeft daarmee grote bekendheid verwor-

februari om 20.00 uur. Locatie: St. Maartens-

ven. Zijn improvisaties gingen oorspronkelijk

kerk, Kerkplein 1, Zaltbommel. Toegang: € 10,-.

ZALTBOMMEL - Op zaterdag 22 februari geeft de bekende organist Martin Mans een orgel-

over psalmen en geestelijke liederen. Lang-

Kinderen t/m 11 jaar € 5,-.

concert in de St. Maartenskerk in Zaltbommel. De kerk beschikt over een groot, monu-

zamerhand heeft hij het repertoire uitgebreid

mentaal orgel. De organist spreekt zijn originele improvisatietalent aan in een serie van 10

naar klassieke thema’s, musical- en filmmu-

Reserveren:

concerten. Improviseren is hem op het lijf geschreven en zijn improvisatie-cd’s genieten

ziek en pakkende moderne thema’s. Met dit

www.martinmans.nl of telefoon 06-253 919 03.

nog steeds de aandacht.

nieuwe album heeft hij teruggegrepen op

Ook kaartverkoop aan de kerk.

MAAK EEN PROEFRIT OP EEN VAN ONZE DIV. DEMO’S EN ERVAAR HET ZELF !

Nog diverse modellen fietsen t/m 20% korting. Waaronder stad-transportkinder en elektrische fietsen

De specialist in het aanmeten en vervaardigen van Nieuwe Kunstgebitten in De volledige prothese zit in het basispakket Kunstgebitten op Implantaten Frames en Partiële Protheses Reparaties en Uitbreidingen Gratis Advies Flexibele Openingstijden (op afspraak) Het werk wordt door mij volledig gerealiseerd in ons laboratorium

Binnenhoek 2-4 4005 CB TIEL Tel 0344 848406

Verkoop van schaatsen, nieuw en gebruikt. Diverse soorten sleden.

Inruil schaatsen mogelijk. Tevens slijpen wij schaatsen bij vorst


Zicht op • nummer 1 - 2014

7

Ook voor

• schoonheidssalon voor mannen en vrouwen • permanente make-up • definitief ontharen met lichtflits (IPL) • nek- schoudermassage • dr. Hauschka-therapeute

permanente make-up Verrassend natuurlijk!

Harlan d

ie n s ! graag tot z

Tineke

littekenloos verwijderen van: • couperose (adertjes) • (steel)wratjes • pigmentvlekken

mikado praktijk voor huidverzorging en permanente make-up

SALON-MIKADO.NL | Westroijensestraat 31 Tiel | telefoon 0344-630517

Waarom permanente make-up?

VAKANTIE IS...

VAKANTIE IS WIELEWAAL

liner of mooi gevormde, volle lippen. Dit alles na eerst uitgebreid met jou de vorm en kleur besproken te hebben. Permanente make-up is geschikt voor iedereen die: Geen wenkbrauwen meer heeft • Veel aan TIEL - Omdat je jarenlang dag en nacht, ondanks

sport doet • Er moeite mee heeft om zich op te

regen of transpiratie altijd mooi opgemaakt

maken (bijv. brildragers) • Vollere lippen wil • Geen

bent. De wenkbrauwen zijn verrassend natuurlijk

strakke liplijn heeft.

GRATIS ADVERTENTIE

permanente make-up, of een mooie, strakke eye-

...HET BESTE IN HEM NAAR BOVEN HALEN

Bezorg jij hem een onvergetelijke vakantietijd? www.wielewaal.nl/ vrijwilligers

als je ze laat aanbrengen door Tineke Harland van Schoonheidssalon Mikado.

Je hoeft nooit meer bang te zijn, dat je make-up niet meer goed zit als je naar het strand, zwembad

Dankzij verschillende opleidingen en veel ervaring

of sauna gaat. Voor meer informatie bel Tineke Har-

kun je bij schoonheidssalon Mikado schitterende

land van Schoonheidssalon Mikado Tiel, 0344-630

natuurlijke wenkbrauwen laten aanbrengen d.m.v.

517 of kijk op www.salon-mikado.nl.

Ina Voetreflextherapie & Massages

Natuurgeneeswijzen voor een leven in balans Heeft uw lichaam ook last van uw geest? Als

• Chinese lichaamsmassage• Sabaaydi-massa-

vergoed als u aanvullend verze-

een lichaam te lang in disbalans is, ontstaan

ge • Ontspanningsmassage • Cupping• Guasha

kerd bent. Dit gaat niet van uw

klachten. Voeding, stress, hormonen, emoties,

• Stoelmassage.

eigen risico af en u heeft geen verwijzing van de arts nodig.

leefwijze hebben hier allemaal hun invloed op. Bij welke klachten? Het beste van Oost en West

Nek, schouder, rugklachten, hoofdpijn, spijsver-

Bedrijven

De combinatie van de Westerse en de Chinese

teringsklachten, burn-out, reumatische klachten,

Medewerkers vormen het menselijke kapitaal van

Wilt u meer informatie? Bel of mail ons en u kunt

technieken en filosofie maken ons onderschei-

hormonale klachten, klachten tijdens de zwanger-

elke onderneming. Lichamelijke en stressgerela-

natuurlijk eerst nog even onze website bezoeken.

dend in onze werkwijze en een grote meerwaarde

schap, vermoeidheid.

teerde klachten vormen echter een bedreiging voor hun werkplezier en de productiviteit.

in het verhelpen van uw klachten. Door middel

Ina Voetreflextherapie & Massages Graafschapsstraat 2d, 4116 GE Buren (Gld.)

van de massages worden niet alleen uw klachten

Vergoeding

aangepakt, maar er wordt ook gekeken naar de

Wij zijn aangesloten bij de FAGT en de VNRT en

Gevolg: toenemend ziekteverzuim. Onze massa-

Telefoon: 06-45 47 68 15

oorzaak ervan.

onze behandelingen worden door de meeste

ges werken preventief en wij kunnen medewerkers

E-mail: info@ina-massages.nl

Voetreflextherapie • Chinflex® voetreflexmassage

ziektekosten verzekeringen geheel of gedeeltelijk

ook begeleiden in de terugkeer op de werkvloer.

www.ina-massages.nl

Groot in het groene werk OCHTEN - Ron van Asch uit Ochten brengt

Onderhoud

en 11 tons meter laadkraan met afstandsbe-

een eerlijk en transparant verhaal. Wie

Hoveniers- en Sierbestratingsbedrijf R. van Asch

diening waarmee al menige boom is wegge-

zijn hoveniers- en sierbestratingsbedrijf in-

focuste zich vooral op de aanleg van tuinen.

takeld uit de tuin, ook beschikken we over een

schakelt, weet dat hij alleen betaalt voor

De laatste tijd komt het accent meer te liggen

handige minikraan en een minishovel.

gewerkte uren. Geloof dat maar gerust.

op onderhoud. Om een tuin compleet te maken, zorgt Ron voor alle details. Dus ook voor

Deze besparen heel veel geld en zorgen voor

Voor alle voorkomende werkzaamheden in de

zaken als verlichting, beregening en bouwkun-

tijdwinst, want je komt hiermee echt overal bij.

tuin staat Ron van Asch voor u klaar. Hovenier

dige elementen. Bij zijn nieuwe bedrijfshal in

Het afval kunnen we zelf afvoeren door middel

en sierbestrater in de dop, een specialist met

IJzendoorn ligt een eigen kwekerij. heesters, co-

van eigen containers. Staar u niet blind op de

groene vingers. Een eerlijke vakman met liefde

niferen en bomen groeien hier uiterst voordelig

prijs, die overigens zeer scherp is. “We willen

Hoveniers- en Sierbestratingsbedrijf

voor en kennis van de natuur. “Voor mij geen

uit de grond.

niet de goedkoopste zijn. Kijk naar de kwaliteit,

R. van Asch

die maakt onderscheid.”

pakkende slogan. Ik behandel mensen zoals

Pruimengaard 13, 4051 EL Ochten

ik zelf behandeld wil worden. Een klant is een

Machinepark

klant en afspraak is afspraak. We werken per

Met zijn complete machinepark hoeft hij weinig

*Ook in 2014 kunt u nog gebruikmaken van

Telefoon 0344 – 643950

uur of met een onderhoudscontract. Daarin

uit te besteden of in te huren. “Zo beschikken we

het 6% BTW-tarief. Dit is een besparing van

E-mail: info@ronvanasch.nl

zijn we net zo flexibel als de klant.”

over een vrachtwagen met containersysteem

15%!!!

Internet: www.ronvanasch.nl


De Vrije Markt Wamel? Bespaar geld en milieu Kom dan eens langs en Betuws Haardenhuis verkoopt vele merken houtverbaas u over de veelzijdigheid aan kraampjes. kachels, gaskachels en pelletkachels. Houtkachels En heeft u wat te verkopen? U kunt gemakkelijk hebben tegenwoordig een erg hoog rendement Zicht op • nummer 1 - 2014

8

Betuws Schoorsteenveegbedrijf & Betuws www.vrijemarktwamel.nl. Haardenhuis: Waalbandijk 74, Heesselt Ongeacht wat u zoekt of wilt verkopen: bij de Telefoon: 0344-65 29 41 Vrije Markt Wamel bent u aan het juiste adres! Web: www.kachelkopen.nl / www.veiligstoken.nl

boyante,Vaarsuggesties: artistieke kostuums.

Rondvaarten Boottochten Lid ASPB Pannenkoekentocht Win kaarten! All-in Bereikbaar opArrangementen Huwelijksboot Zicht Opvrijdag mag 12op keer 2 vrijkaarten voor ElďŹ a wegma t/m telnr: Varend (bedrijfs) feest Varende brunch geven. Interesse? Mail dan je gegevens naar

www.veiligstoken.nl

0344-652941

kunnen ook tickets worden besteld. In de voorverFred Wolthuis 06 12525450 koop gelden speciale Aan de Robvoordelige Lenten tarieven. 06 51264809 dagkassa betalen volwassenen op zaterdag â‚Ź 25,Correspondentieadres: Postbus 4017

en op zondag â‚Ź Specialist 22,50. Kinderen kunnen in ElďŹ a voor â‚Ź 5203 GA ’s-Hertogenbosch E info@partycruises.nl

15

13,50 bezoeken. haarden en schoorsteentechniek Zicht op • nummer 6 - 2013

Nieuwe Vianens “Illusie vloeren & Werkelijkheid� Werelduitvinding maakt museum: Nederlandse warm Vervolgexpositie van deinvoorpagina Denekamp

Artrose en chronische pijn 25e Glaskunstbeurs in Leerdam Overijssel

VIANEN 1 isolatie december is denkt in het Stedelijk Het Museum Vianen een zien REGIO--Vanaf Wie aan denkt, Thermoskussen danktduo-expositie zijn superieure te isoleTijdens de wedstrijd staan naast vei- duiken, geen trucje is te gek. Een waar spekmet schilderijen, tekeningen en die grafiek van Ton rende Diekstra en beelden vandat Carolien Fischer. In vaak aan dikke dekens of platen in een werking aan het feit al het warmte-

in ĂŠĂŠn of takel meerdere gewrichten. voor het publiek! Het ligheid, de fun, adrenaline, gezellig-

pijn ervaren. In totaal lijden meer dan time baan. Ondanks hun aandoening en outs van de medicatie die zij ge-

deze expositie hun fascinatie vooraantal mens,mensen dier endoor natuur, in al haar geledingen, goed fabriek wordenkomt gemaakt. Het Nederlandse verlies straling wordt geĂŤlimineerd, terwijl 2,2 miljoen Nederlanders aan chroni- willen patiĂŤnten met chronische pijn bruiken en - terecht - ook zeer krimet artrose (prevaheid en spektakel voorop! Er wordt Te huur: 6 persoons-bungalows/ gelijkvloers, tevens mindervalide bungalows. totbedrijf uiting.TONZON Is het verbeelding? hethet realiteit? begrippen somsnog heeldie dicht bijkussen elkaar is de uitvinderIsvan dedeze dikke stilstaande luchtlaag, in het sche pijn. 64% van de ondervraagde werken en een bijdrage leveren aan tisch op wat zij slikken. Zij gebruiken lentie)Dat zal de komende jaren gevaren op een boeienparcours

De Nederlandse kampioenschappen vormen

Gratis toegang tot gemeentelijk buiten en overdekt zwembad, diverse in de omgeving. GoedVOOR viswater en DE KIJKrestaurants OP ONZE SITE de maatschappij. de medicatie vaak langdurig, tenprima ďŹ ets- en wandelmogelijkheden.

M A A N D AANBIEDINGEN

geeft aan dat de chronische verder werk stijgen als gevolg vanvoor deeenmensen Thermoskussen, wordt opgesloten, zorgt minimaal verlies liggen, komt fraaieen tot opvouwbaar uiting in hetisolatieveelzijdige van beide kunstenaars.

de afsluiting van het raceseizoen voor de waarbij het de bedoeling is deze zo pijn de laatste zeer vrijblijvend folders 5FMFGPPOtAlle einde hunvrijstaand kwaliteitenvan leven te kunpopulatie en deworden obe- daardoor bungalows gelijkvloers. materiaal waarbij de benodigde lucht pasverouderende op door geleiding. Vloeren sneller week ernstig tot Vraag jetskipiloten dat de elk jaar wordternstig georganiseerd snel mogelijk te varen. De jetskiĂŤrs was. Op een gemiddelde dag Chronische pijn is ook van invloed op nen verbeteren. Het is echter heel sitas epidemie. Zo zal prevade plaats van bestemming het materiaal bereiken eenZijhogere temperatuur en te verscheidenheid. maakt zowel beelDeze tentoonstelling toontinvroeg enmaar recent opgewarmd, Johanninksweg 80, 7591 NR Denekamp door de Jetskichallenge. Jetskichallenge bereiken soms snelheden van heeft 58% is de pijn matig tot helemaal iemands relaties en privĂŠleven. 47% moeilijk voor patiĂŤntenwww.bavelds-dennen.nl om uit de lentie van artrose in het bijzonder wordt opgesloten. Je zouDaarbij kunnen zeggen dat houden ’s avonds de warmte langer vast,expositie waarden als schilderijen. deze werk van Tonkm Diekstra. ligt de het acniet controle. van de patiĂŤnten met chronische pijn enorme hoeveelheid informatie, die van knieeen en stichting heup tot die 2040 als stijgen doelVoor heeft de onder jetskisport liefst 130 per uur! Tijdens zij deonder thermosďƒ&#x; es ďƒ&#x;exibel hebben gemaakt. dezij thermostaat naar beneden vindt dat de pijn een negatieve in- zij onder andere op internet kunnen met 52%door en zal heeft een publiek keuseerder gemaakt haarkan. beelcent meer op erhaar buitenlandse bij eenovereenkomstig groter bekend teuit maken en wedstrijden wordt in verschilHet geringe volume is buitengewoon handig vloed heeft op hun relatie met familie Als chronische pijn niet adequaat vinden, ZÉÉR juiste enVOORDELIGE objectieve informahet aantal heupen knieprotheses den met mens en dier onderwerp. De reisindrukken. Bouwstructuren, gedeelten zo mensen enthousiast te als maken om mee te lende klassen gevaren, zowel voor NU OOK bij het aanbrengen in krappe kruipruimtes. De unieke Thermoskussens worden gecombineerd wordt behandeld, kan dit van in- en vrienden en bijna een kwart (24%) tie te ďŹ lteren. In samenspraak met de toenemen. BOUWPAKKET TUINHUISJES beelden kenmerken zich door een zekere van gewelven, oudeals culturen en watermytholo- doen aan de wedstrijden. staande jetski’s zittende zijn op iemands vermogen om vindt dat ze door hun pijn in een so- arts moet daarom bekeken worden Dankzij het thermosďƒ&#x;esprincipe heeft het met een stevig folie op de bodemvloed van de kruipscooters. abstractie waarin zij (chropoogt essentie vergische verhalen vertaalt zij naar eenArtrose dro- gaat teopdroogt. werken.en 9% vaakwaardoor gepaard met systeem een wonderlijk eect op de vloerruimte, de kruipruimte Op devan de ondervraagde ciaal isolement terechtgekomen zijn. welke pijnstiller het meest geschikt Kijk voor meer informatie over de finale stilling te treffen. merige wereld, weergegeven in warme patiĂŤnten met chronische pijn is hele- 71% slaapt slecht door de pijnklach- is om voldoende pijnstilling te benische) pijn. Uit een recent onderzoek Artrose is de meest voorkomende temperatuur. Het maakt de vloer nog warmer foto is te zien hoe mooi droog de funderingsmuvan het Open Nederlands Tevens wordt gewrichtsziekte. er een freestyle klasse maal niet meer in staat dage- ten97ente60% voelt zich vaak somber. reiken. Dus heeftvan u nog pijn tot met16.00 uw - de Nationale Pijnmeting (www.mijn-Kampioenschap chronische Hierbijgevaren aanom dedeVoorstraat Vianen. Toegang zaterdag en zondag 12.00 aardkleuren. dan de lucht erboven, een fenomeen dat ren zijn geworden. Het droge klimaat in de kruipzelfs betonrot, zo blijkt na 33 jaar praktijkervaring. Een warme vloer en droge kruipruimte, wie wil Einsteinstraat 16, Wijchen werkzaamheden uit museumkaart te voeren medicatie? Dan is het raadonder 10.000 die & lijkse verslechtert hetwaaghalzen kraakbeen die in verschilde pijn.nl) -JetskiĂŤn eens opmensen www.jetskichallenge.nl of is voor de atletische De tentoonstelling ‘Illusie Werkelijkheid’ â‚Ź 3,-, gratis. Openingstijden: uur. Voorhuidige meer informatie: THEUNISSENTUINHUISJES.NL bouwkundigen aanvankelijk een groot ruimte is gunstig voor deblijkt houtenvanwege balken ende depijn. Slechts Weg is ookvan die muffe, bedompte zieke lucht die je soms zijndat niet?zaam Ga nu naar naar www.tonzon.nl/vloerisolatie patiĂŤnten vaak 18% de Chronisch uw huisarts te gaan om aan allerlei soorten pijn lijden, gewrichten. Ongeveer 1,1 voor miljoen op de Facebookpagina www.facebook.com/ lende acrobatische trucsFischer doen met deeen jetski. tot en met 23 februari 2014 te bezichtigen dinsdag t/m vrijdag van 10.30 tot 16.30 uur, www.stedelijkmuseumvianen.nl. Het werk van Carolien kent groraadsel plaatste. leidingenernstige en ophangbeugels. Het10.000 systeem stopt in woningen aantreft. voor meer informatie. zeer goed op de hoogte van de ins respondenten heeft een fullhet eens te bespreken. dat de meesten chronische mensen in ons land hebben artrose jetskichallenge.nl Van een salto in de lucht tot het onder water

Collecteer ook in de derde week van september.

Meld u aan op nierstichting.nl of bel 035 697 8050

Gezond

“De mooiste kasten Nieuws! op maat gemaakt�

Onze salon heeft een breed

> AFVALCONTAINERS

pakket met diensten o.a. > ZAND & GRIND LEERDAM – In het tweede weekend van september wordt voor de 25e keer de oplage wordt vervaardigd om glasliefhebbers de adres als u een mooie "maatwerk kast" kapsalon, schoonheidssalon, Internationale Glaskunstbeurs georganiseerd. Cultureel Centrum Het Dak is dit week> MILIEUSTRAAT mogelijkheid te bieden om tegen een aantrekkeGezond zijn en gezond oud worden. Het houdt ons allemaal bezig. Deze ‘gezond nieuws’-sites zullen u verrassen. Bij Een kast die past bent u aan het juiste

kledingkast en inloopkast tot Liposuctie en faceliftzoekt. zonderVan operatie

‘Cholesterol is niet Schadelijk’

end weer drie lang het glascentrum Nederland. Het evenement trekt jaarlijks lijk prijs een gesigneerd glasobject van een gereCholesterol is dagen een basisstof voor onze hor- van Finesse Bodyline Clinicboekenkast in Woerden biedt en alschuine kast. Voor elke > GROND- EN zo’n 4500 bezoekers.en een belangrijke meer dan 5 jaar op een natuurlijke manier nommeerde kunstenaar in bezit te krijgen. Tijdens moonhuishouding ruimte van slaapkamer, woonkamer, bouwsteen van onze hersenen. Ons lichaam en met veel succes: de Glaskunstbeurs zal Mieke Pontier tevens recent SLOOPWERKEN produceert het zelf. Maar volgens de heer- UltraShape Definitiefbijkeuken, van uw vetcellen af berging, kantoor tot zolder 13,sende 14 en 15opvatting septemberisverandert Het Dak in een op glasgebied in Nederland, zoveel glas op zo’n werk tonen in een aparte expositieruimte. cholesterol een schade- door Ultrageluid, ZONDER OPERATIE, maken wij kasten op maat. lijke stof.waar Al jaren worden wij banghange- ZONDER NARCOSE. glasparadijs, liefhebbers, verzamelaars, klein oppervlak was nog nooit eerder vertoond. > TRANSPORTEN maakt voor de gevaren die cholesterol met Ultherapie Een strakker Deen indeling en inrichting van de maatwerk jonger gezicht delaars en kunstenaars hun slag kunnen slaan. De beurs is vrijdag 13 september van 14.00 – 20.00 zich mee zou brengen. Maar de vraag door Ultrageluid, ZONDER kast OPERATIE, bepaalt u zelf. Deuur afmetingen zijn vrij > RECYCLING Er dringt zijn meer danop: 100 waar uiteenlopend Mieke Ponier ontwerpt beursobject geopend. Zaterdag 14 en zondag 15 september zich isstands dit gebaseerd op echte we- ZONDER BOTOX. waarbij schuine daken, hoeken en tenschap ofteeen dogmatische Hypoxi Afvoeren van vrijgekomen werk te zien en koop is. Van oud totmisvatting? modern, Elk jaar wordt er een opdracht gegevenvetten. aan een is de beurs geopend van 10.00 – 17.00 uur. De toeLees het boek “Cholesterol is niet Schade- Gewichtsbegeleiding leidingkokers Persoonlijke begeleigeen probleem zijn.Kinderen tot en met 12 jaar gratis. van borrelglaasje tot dure unica,- van art nouveau bekende glaskunstenaar om vorm te geven aan gang is â‚Ź 10,-. lijkâ€? van Dr. GĂĄbor Lenkei â‚Ź 12,75. ding naar uw ideale gewicht voor een totwww.cholesterolisnietschadelijk.nl postmodern, van Hongaars tot Frans of Engels, een speciaal beursobject. jaar toekomst. kreeg Mieke De beurs vindt plaats in Cultureel Centrum Het gezonde, duurzame enDit vitale Meer informatie: 0348-409199 maar vooral Nederlands glas. De Glaskunstbeurs Pontier de opdracht. Het jubileum beursobject Dak te Leerdam. Kijk voor meer informatie eens op BEL 0344 691544 Leer kennismaken met je Ware IK of www.finessebodylineclinic.nl Zicht op media 0,5 pag:Layout 1 17-1-2014 12:05 Page 1 was 25 jaar geleden de eerste en de enige beurs is een verzamelobject dat in een gelimiteerde www.glaskunstbeurs.nl Touch of Matrix is een allesomvattende en baanbrekende behandelmethode gebaseerd Test welke vitamines je nodig hebt Iedereen worstelt wel eens met de vraag of op het nieuwe bewustzijn. Door verbinding te leggen met je Ware Ik, hij extra vitamines nodig heeft. Waar kan wat je kunt zien als de harde schijf van je je dan terecht voor een goed advies? Flinncomputer, kun je de informatie van the- dal heeft een duidelijke website met veel informatie. Er is zelfs een simpele test die je ma’s of oude programma’s op een eenvou.. .. d h o t e lsin n la 10 minuten leert welke producten je dige manier wissen. r e 20 jaar u a S a a r onderscheidt S a u e r la n ! ! hebt. Producten tegen redelijke prijnodig Touch zich omdat ! ! 2 0ofjMatrix s n o d h o t e ls .. .. t m e en in- zen en gratis thuisbezorgd. Heb je nog e het ruimte biedt aan het ontdekken e V ie m r t e h h e t r m ie V van je eigen talent. ee met o vragen, bel dan gratis 0800-7080. zetten ns !!!! Voor meer info en de test: www.flinndal.nl Voor opleidingen: www.touchofmatrix.nl

permanent make-up,(eyeliner en wenkbrauwen), extentions en complete metamofose.

ECK & WIEL

Salon NoutEen • Geldersestraat Geldermalsen • website www.salon nout.nl • email info@salonnout.nl kast die 52, past 0345-510500 www.eenkastdiepast.nl

Genieten van de najaarszon!

SantĂŠ Reizen: Een gezonde vakantie!

‘Wat u niet mag weten over uw

SantĂŠ Reizen organiseert wellness+vakan- gezondheid’ Gezelligheid, amusement, en een sfeer die door gasten als "bijzonder" wordt omschreven. Wilt u de waarheidtopservice weten? Waarom worties en kuurreizen naar vele bestemmindenzijn we de ziek? Waarom leven we maar half all-inn vakantiehotels in het Duitse Sauerland. gen, o.a. Spanje, Portugal en ItaliĂŤ. Er zijn Dat vaste ingrediĂŤnten van onze lang alsde we1000 zouden moeten? meerdere mogelijkheden: o.a. anti-stress, Het zo land van bergen ligt Dr. op Lenkei slechts 200 kilometer van de Nederlands-Duitse grens. beschrijft in dit boek dat ziekten in feite gezond-gewicht en detoxen. Hier vindt u onze vakantiehotels, waar ontspanning, entertainment, gemoedelijkheid en verwennen hand in hand gaan. Voor mensen met een chronische aandoe- veroorzaakt worden door tekorten aan voening (o.a. reuma, fibromyalgie, COPD en dingsstoffen waardoor ons lichaam langzaaangetast wordt. psoriasis) hebben wij passende kuurreizen. merhand 5-DAAGS ALLES-INCLUSIEF ARRANGEMENT Zit u in een rolstoel? Ook dan kunt u bij ons Dit boek is een must de bewuste mens! terecht voor een vakantie. Wij zijn aangeDitvoor arrangement is de topper van de laatste jaren! ww .nl U kunt het boek “CensuurHet – Wat u niet mag sloten bij ANVR, SGR en het calamiteitens w.s l bestaat uit 5 dagen en 4 nachten. e t aue o weten over uw gezondheidâ€?, t.w.v. â‚Ź 14,75, fonds. h d rlan n nu tijdelijk gratis downloaden als e-boek. Meer informatie? Belr040-2047475 of a l dho e u www.watunietmagwetenoveruwgezondheid.nl bezoek www.santereizen.nl a t s

w.

SLECHTS

ww

â‚Ź 199,95 p.p.

els

.nl

Aankomstdata: 5 maart, 9 maart, 13 maart, 17 maart, 21 maart en 25 maart 2014 GRATIS CONSUMPTIES dagelijks van 17.00 - 24.00 uur

INBEGREPEN:

(koffie-thee-frisdrank-vruchtensap-bier-jenever-wijn-apfelkorn) * 4 overnachtingen * Ontvangst met koffie en gebak * 4x uitgebreid ontbijtbuffet * 4x warme lunch * 4x een uitstekend 3-gangendiner * Wandeltocht * Leuke dagtocht per luxe touringcar * Avond met live-muziek * Magic Wobo Show * Casino / bingo-avond

grip

GRATIS: * U ontvangt bij aankomst ons info- en uitstapjesboekje. Hierin vindt u een keuze uit meer dan 50 GRATIS uitstapjes welke wij u graag willen aanbieden.

be Reserveringsnummer jaar een 0049 - 2953-96 26 580 (NL-s gesproken) al 29

www.sauerlandhotels.nl


9

Zicht op • nummer 1 - 2014

Geld verdienen Kou en vocht verdwijnen. Uw wooncomfort verhoogt en u bespaart fors op de energiekosten! De kosten voor het isoleren van uw vloer liggen rond de € 1.750,-, afhankelijk van het aantal vierkante meters. De provincie Gelderland geeft een maximum subsidie van € 500,- of maximaal 1/3 van de kosten. Het voordeel is nog groter als u samen met nog vijf woningeigenaren uit uw gemeente een aanvraag ondertekent. Meer informatie over subsidie vindt u via

De iPad is een zeer gebruiksvriendelijk draagbaar multimedia apparaat met talloze mogelijkheden. Dit apparaat is ideaal voor bijvoorbeeld surfen op internet, e-mailen, notities maken of een agenda bijhouden. Maar dit is lang niet alles wat dit praktische apparaat te bieden heeft. Er is een aantal standaard apps (programma’s) beschikbaar voor het werken met foto’s, video en muziek. Maar ook boeken en tijdschriften lezen op de iPad is mogelijk, evenals het bijhouden van een Facebook- of Twitter-account. Daarnaast kunt u via de App Store vele gratis en betaalde apps en spellen downloaden. Wat dacht u van recepten, horoscopen, fitnessoefeningen en voorleesverhalen? U kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een handige app verkrijgbaar. In dit boek maakt u stap voor stap en in uw eigen tempo kennis met de belangrijkste functies en opties van de iPad. Er gaat een wereld voor u open!

Een greep uit de onderwerpen:

www.energiesubsidiewijzer.nl. TIEL - Vloerisolatie betekent geld verdienen, warme voeten, waardevermeerder-

Voor flink besparen op uw energierekening en

ing van uw huis en - ook niet onbelangrijk

wonen in een comfortabel huis neemt u con-

- het isoleren van uw woning is goed voor

tact op met Artimo Vloerisolatie. U krijgt eerlijk

het milieu. Artimo Vloerisolatie in Tiel is al vi-

en deskundig advies en ontvangt geheel vrij-

jftien jaar specialist in het aanbrengen van

blijvend een offerte.

juist die vloerisolatie die voor uw woning het

• bediening van de iPad • verbinding maken met Wi-Fi en het mobiele datanetwerk • surfen en e-mailen • apps voor allerlei toepassingen gebruiken • apps downloaden in de App Store • foto, video en muziek • Facebook, Twitter en Skype gebruiken

Snel aan de slag met de gebruiksvriendelijke iPad

iPad voor senioren ISBN 978 90 5905 219 2 304 pagina’s | Prijs: €22,95 www.visualsteps.nl/ipadvoorsenioren

meest geschikt is. Eigenaar Arthur Schoots bekijkt eerst de situ-

Dit boek is verkrijgbaar bij iedere boekhandel in Nederland, via www.visualsteps.nl en bij internetboekwinkels.

atie onder uw vloer en adviseert u uitgebreid over de te gebruiken materialen en werkwijze.

Word abonnee van de Visual Steps Nieuwsbrief

Artimo gebruikt bodemfolie tegen optrekkend

die per e-mail wordt verspreid en profiteer

vocht vanuit de grond en werkt met thermoskussens die onder de vloer bevestigd worden.

iPad voor senioren

van gratis PDF-cahiers, kortingsacties en prijsvragen!

Artimo Vloerisolatie - Arthur Schoots

www.visualsteps.nl/nieuwsbrief

De kussens vullen zich met lucht en geven een zeer hoge isolatiewaarde. Door de professio-

Notarisappel 128

nele en schone installatie is deze methode ef-

4007 ZA TIEL

ficiënter dan andere vormen van vloerisolatie. Het aanbrengen van de vloerisolatie is vaak

E-mail: info@artimo.org

binnen een dag al afgerond; u ervaart nau-

Telefoon: (0344) 65 45 39

welijks hinder van de werkzaamheden.

Internet: www.artimo.org

Visual Steps heeft ook boeken over de Samsung Galaxy Tab.

Merk

BMW 5 Serie 523i Executive Chrysler Crossfire ROADSTER 3.2 V6 AUT Chrysler Voyager 3.3i V6 SE LUXE AUTOM Citroën C3 1.4i Ligne Ambiance AIRCO / C Citroën Jumper 2.2 Hdi 403/3500 L3 Fiat Ducato 2.0 JTD BIJRIJDERSBANK/TRE Ford Focus C-MAX 1.6 TDCi Futura DPF EL Ford Focus Wagon 1.8 TDDI AIRCO / CRUI Ford Ka 1.3 Futura Airco Ford Mondeo Wagon 2.0 TDCi Titanium Prij Ford Transit 2.2 Tdci 330/2800/ AIRCO/EL Hyundai H300 2.5 CRDi Dynamic Dubbel c Hyundai H300 2.5 CRDI VGT ACTIVE 2 SC Hyundai Santa Fe 2.0i 16v DYNAMIC MOTI Kia Sorento 2.5 CRDi X-treme Mercedes-Benz E-Klasse sedan E200CDI El Mercedes-Benz Sprinter 308 CDI personen bus Prij Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI 2.2 402 Mercedes-Benz Vito 111 CDI 320 Mobilvetta Euroyacht 170 Dubbel Lucht Nissan Interstar 115.35-358M 2.5dCi Auto Nissan Kubistar 1.5 DCI Nissan Titan Pickup V8 LPG G3 Kleur matz Opel Agila 1.2-16V Opel Vivaro 2.0 CDTI L1H1 Airco Navigatie Peugeot 206 1.4 HDI X-LINE ELEC RAMEN/ Peugeot 207 1.6 HDI 90PK 3DRS XS AIRC Peugeot 308 SW 1.6 VTi XT Peugeot Boxer 2.2 Hdi L1H1 AIRCO/ELECR Peugeot Boxer 2.2HDI L1H1 DUBBEL CABI Peugeot Boxer 2.2HDI L2H1 AIRCO/ELECR Peugeot Partner 120 1.6-16V L1 XR Renault Clio 1.5 DCI 65PK AIRCO/ELECRA Renault Kangoo Express 1.5 dCi 65 Confor Renault Kangoo EXPRESS 1.5 DCI CAMPU Renault Kangoo Express 1.5 Dci Renault Mascott 3.0 DCI CRUISECONTROL Renault Master 2.5 DCI L2H2 3.5TON AUT Renault Master Combi T28 1.9dCi L1H1 Prij Renault Mégane 1.5 DCI 5DRS BUSINESS Renault Trafic 1.9 DCI L1H1 AIRCO/TREKH Renault Trafic Passenger 2.0 dCi T27 L1H1 Seat Cordoba 1.4-16V Signo AIRCO CRUI Suzuki GSX R 750 Suzuki Alto 1.0-16V GA Suzuki Liana 1.6 GLX Suzuki Swift Toyota Verso 2.2 D-4D Terra AIRCO/ Volkswagen Caddy 1.9 TDI DRF 830KG CRUISECO Volkswagen Caddy 2.0 SDI 500KG ELEC R Volkswagen Caddy 2.0 SDI ZIJSCHUIFDEU Volkswagen Golf 1.9 TDI Sportline ABT Volkswagen Lt 28a 2.5 TDI lang Volkswagen Passat 2.0 TDI 4 MOTION Co Volkswagen Passat Variant 1.9 TDI H5 Arct Volkswagen Touran 1.9 TDI Trendline Airc Volkswagen Touran 2.0TDI 103KW TREND Volkswagen Transporter 1.9 TDI INVALIDE Volkswagen Transporter 2.5 TDI 300 Tren

Bouwjaar

jul-98 jun-06 sep-04 okt-02 nov-07 apr-03 jan-07 nov-04 feb-06 mrt-09 jun-07 aug-11 apr-08 feb-06 jan-06 apr-05 jun-05 jan-04 jun-98 aug-06 sep-04 sep-05 aug-04 sep-10 sep-04 jun-06 okt-08 jan-11 jun-07 feb-07 feb-10 apr-04 jul-04 feb-04 nov-08 nov-08 mrt-06 aug-06 jan-08 jun-05 jun-08 mrt-04 2006 nov-00 mrt-02 jan-10 apr-07 jan-08 feb-05 jun-04 apr-05 jul-06 jan-04 apr-08 jan-05 mei-05 mei-08

Brandstof

B B B B D D D D B D D D D B D D D D D D D D G3 B D D D B D D D B D D D D D D D D D D B B B B B D D D D D D D D D D D D

Kleur

Donker groen Zwart Zwart Rood Rood Wit Zwart Grijs Blauw Zilver metallic Wit Zilver metallic Wit Grijs Grijs metallic Blauw metallic Wit Zilver metallic Briljantzilver metallic Wit Geel Wit Donker zwart metallic Blauw Wit Blauw Rood Licht grijs metallic Wit Wit Wit Wit Rood metallic Licht wit Blauw Wit Wit Wit Wit Zwart Geel Wit Grijs metallic Blauw Blauw Grijs Grijs metallic Grijs Wit Wit Wit Zwart Wit Grijs Grijs metallic Grijs metallic Zwart Wit Blauw

Model

Stationwagon Cabriolet MPV Hatchback Bestelbus Bestelbus MPV Stationwagon Hatchback Stationwagon Bestelbus Bestelbus Bestelbus SUV SUV Sedan Personenbus Bestelbus Bestelbus Integraal Bestelbus Bestelbus Open laadbak Hatchback Bestelbus Hatchback Hatchback Stationwagon Bestelbus Bestelbus Bestelbus Bestelbus Hatchback Bestelbus Bestelbus Bestelbus Chassis cabine Bestelbus Personenbus Hatchback Bestelbus Personenbus Sedan Supersport Hatchback Sedan Hatchback MPV Bestelbus Bestelbus Bestelbus Hatchback Bestelbus Sedan Stationwagon MPV MPV Personenbus Bestelbus


10

Zicht op • nummer 1 - 2014

Voordeel p(l)akken bij Volkswagen.

Volkswagen sponsort al 25 jaar olympische sporters. En tijdens de Olympische Sponsorweken ook de rest van Nederland. Zo profiteert u bij Volkswagen van aantrekkelijke inruilpremies op diverse modellen waarmee uw voordeel kan oplopen tot wel € 2.000! Kom dus snel voordeel p(l)akken in onze showroom of kijk op volkswagen.nl. Brandstofverbruik: ø 3,2 - 8,6 L/100 km (1L op 31,3 - 11,6 km), CO2-uitstoot 85 - 195 g/km.

Golf

€ 1.000

Inruilpremie **

Tiguan

€ 1.000

Inruilpremie

Tiel, Marconistraat 13. Telefoon 0344 - 61 32 11 Gorinchem, Bannepoort 4. Telefoon 0183 - 40 75 55 Vianen, Sportlaan 5. Telefoon 0347 - 37 44 10 Culemborg, Rijksstraatweg 12. Telefoon 0345 - 51 62 11 Zaltbommel, Van Voordenpark 2. Telefoon 0418 - 68 12 22 Geldermalsen, D.J. van Wijkstraat 9. Telefoon 0345 - 57 19 00 (service) Druten, Koekoek 23. Telefoon 0487 - 59 72 40 (service) Leerdam, Energieweg 8. Telefoon 0345 - 63 80 60 (service) www.dewaalautogroep.nl

** Alleen geldig voor GTI, GTD, R en Highline. Getoonde afbeelding kan meeruitvoeringen bevatten. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Kijk voor de volledige actievoorwaarden op volkswagen.nl. De testmethode heeft niet tot doel het praktijkverbruik nauwkeurig weer te geven. Het praktijkverbruik kan daarmee afwijken. Het daadwerkelijk verbruik van uw auto hangt ook sterk af van uw rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden, zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden.


Zicht op • nummer 1 - 2014

11

Epke Zonderland

Epke ziet de toekomst Miraculeus plakte hij drie wonderbaarlijke vluchtelementen aan elkaar en won zo een historische gouden medaille op de Olympische Spelen 2012 in Londen. ‘Epic’ Ekpe Zonderland was op slag een fenomeen in het moderne turnen, een reputatie die hij vorig najaar bevestigde met een grandioze wereldtitel. Hoe hij dat klaarspeelde? Hij keek in de toekomst! “De echte kritische succesfactor is dat Epke de toekomst kan realiseren door scherp te focussen”, zo stelt hoogleraar Bewegingswetenschappen Bert Otten. Hij bewees dit tijdens een huldiging van Epke op het UMCG, waar de topturner geneeskunde studeert en coschappen volgt. Otten liet tijdens zijn presentatie een beeld zien van een uiterst geconcentreerde sporter die recht de camera inkijkt. “Hij ziet die cameraman niet. Hij ziet zijn toekomst, precies 1,7 seconden. Dat kun je zien omdat hij iedere 1,7 seconde zijn lippen op elkaar knijpt. Dat is exact de tijd van de zwaai van zijn oefening. Hij staat daar te vliegen dames en heren! Hij is allang begonnen!”, zo legde Otten het gehoor van vooral ademloze studenten uit dat het brein betrokken is bij het voorbereiden, uitvoeren en voorspellen van bewegingen. “Hersenen, het lichaam en de omgeving zijn een dynamisch systeem en die werken bij Epke heel goed samen.” Gezond Op de Olympische Zomerspelen 2012 pakte Epke goud op de rekstok met een score van 16,533. Zijn oefening omvatte onder meer een Cassina - Kovacs - Kolman - combinatie. Maar hoe geweldig ook, zijn sportieve successen zijn wel eindig, zo weet Epke. “Ik wil graag chirurg worden zodat ik actief en direct iets concreets kan betekenen voor een patiënt”, vertelt Epke. “De kans dat ik arts word is vrij groot; of het me lukt om chirurg te worden, hangt af van alle toelatingen die ik zal moeten doorstaan. Ik acht de kans klein dat ik na 2016 nog door kan gaan met mijn turncarrière. Ik verwacht rond die tijd een omschakeling naar mijn medische loopbaan.” Gezond zijn is voor de sporter cruciaal in alle opzichten. “Misschien nog wel belangrijker dan je denkt. Ik moet echt heel bewust eten en daarbij letten op wát ik eet en op welke tijden. Ik mag niet te zwaar worden, want extra gewicht moet ik immers ook extra meetillen tijdens de oefeningen aan de rekstok.” Zonderland (1.73 m en 69 kilo) werd geboren in 1986 in het Friese Lemmer. Hij groeide daar op met best zware Hollandse kost. Wat stond thuis meestal op tafel? “Alles wel; aardappelen, pasta’s, bami. Maar als ik er één ding uit moet pikken: snert met spek en Fries roggebrood!” Flying Dutchman De turner won vele medailles en onderscheidingen. In 2009, 2011, 2012 en 2013 werd Epke verkozen tot Nederlands Sportman van het Jaar. Ook is hij Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

sporters. Ook de media volgen ‘The Flying

Hoort dit bij topsport? “Ik zie het als een gewel-

zijn.” Wilt u Epke en andere Nederlandse top-

De sympathieke sporter is veelvuldig op tv.

Dutchman’ op de voet. Hij is dan ook een re-

dige PR voor een kleine sport als het turnen.

sporters op de voet volgen?

Momenteel figureert hij bijvoorbeeld in een

gelmatige gast bij programma’s als ‘Pauw &

Daarom vind ik interviews nooit vervelend. Bij

buitengewoon sterke commercial van Volks-

Witteman’, ‘De Wereld Draait Door’ en ‘Ray-

sommige programma’s, zoals ‘Holland Sport’,

Op www.elkedagsupporter.nl is te zien hoe en

wagen, al 25 jaar sponsor van olympische

mann is laat’.

vond ik het zelfs echt heel leuk om te gast te

waar zij hun passie beoefenen.


12

Zicht op • nummer 1 - 2014

RELATIE-TROUWRINGEN

± 2.000 modellen: Huismerk R&N, Dora, Eclat, Flamingo, L&B, Promises etc. Geel of Wit Gouden Trouwringen vanaf € 449,- per paar

Nieuw in onze collectie 25 paar Geel of Wit Gouden Trouwringen

van € 449,- tot € 875.- per paar

Nu ook in 9 karaat leverbaar, zo verdient u nog eens ± 25% !!!

ASTRON GPS

SOLAR

€ 2.300,-

MICHAEL KORS

Emporio Armani

GUESS

De laatste NU € 1.995,Horloges

Horloges

Ruim 200 modellen tot

100 modellen tot

20% korting

Alliance Ringen

In Geel of Wit Goud serie A303

20% korting

1x 0.03 € 278,-

nu € 198,-

3x 0.03 € 370,-

nu € 278,-

dedicated to perfection

5x 0.03 € 448,-

nu € 345,-

Premier KINETIC

BREIL SNAKE

(Keuze uit 5 modellen)

direct drive

€ 599,-

dedicated to perfection

KINETIC You are the power

van € 269,voor

€ 175,-

(Keuze uit 3 modellen)

€ 195,45 AUTOMATEN NU

UW GASTVRIJE JUWELIER

Rutger en Nel Janmaat

van de TV

€ 195,-

Binnenpoort 9 - Culemborg - Tel. 0345-51 59 52

€ 175,-

www.juwelier-vandenhof.nl

nu

(Keuze uit 3 modellen)

Kijk ook in onze webwinkel:

of www.trouwringenculemborg.nl

HALVE PRIJS

CVFTAA004W

Automaat 100m waterdicht

€ 325,- € 162, 50

u kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter

Een greep uit onze kollektie:

BREIL MILANO

DanishDesign

Giorgio Martello

Jacob Pulsar Jensen Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag 09.30 - 17.30 uur, Vrijdag Koopavond tot 20.00 uur, Zaterdag 09.30 - 17.00 uur, Maandag gesloten

Police

Binnenpoort 9 - Culemborg - Tel. 0345-51 59 52

SEIKO


Zicht op • nummer 1 - 2014

13

Sfeervol besparen… ment van meer dan 80 procent behalen. Een gedegen advies van de expert is hierbij onmisbaar. Laat de vakman berekenen welke haard of kachel het meest geschikt is voor uw woning, zodat u optimaal geniet en profiteert van uw sfeerverwarming. Duurzaam stoken Hout is een duurzame energiebron, wanneer er een verantwoord kapbeleid gevoerd wordt, zal hout als energiebron onuitputtelijk zijn. Stoken volgens de regels en uitsluitend met schoon hout, zorgt voor een optimale verbranding met minimale uitstoot van fijnstof, koolwaterstof, koolmonoxide en stikstofoxide. Niet alleen uw portemonnee, maar ook het milieu heeft baat bij het stoken op hout. Kijk voor meer info en voor het opdoen van ideeën op de website www.haardenenkachels.nl.

WONEN - Nederland raakt langzaamaan in de ban van de winter. In heel wat huishoudens

kent. Bovendien is er geen onnodig warmtever-

gaat de verwarming een graadje of twee hoger, voor nu heel behaaglijk, tot de afrekening

lies in boilers of leidingen, zoals bij een cv-ketel

komt. Een goed moment om eens na te denken over de aanschaf van een houtkachel of

wel het geval is.

inbouwhaard. Stoken met hout is een goedkope en duurzame manier van verwarmen. Voor een optimale besparing is het van belang Houtkachels en inbouwhaarden vallen onder

Besparen met sfeerverwarming

dat u de juiste haard of kachel kiest. Een open

de noemer sfeerverwarming en inderdaad;

Een van de belangrijkste voordelen van sfeer-

haard geeft vooral sfeer maar met een rende-

de dansende vlammen van het knapperen-

verwarming is de besparing op de gasreke-

ment van slechts 20 procent weinig warmte.

de haardvuur zijn sfeervolle blikvangers, maar

ning. Stoken op hout is aanzienlijk goedkoper

Voor het verwarmen van uw huis heeft u een

sfeerverwarming heeft heel wat meer te bie-

dan stoken op gas, met name omdat hout

afsluitbaar toestel, zoals een inbouwhaard of

den dan alleen sfeer!

relatief goedkoop is en weinig prijsfluctuaties

houtkachel nodig, deze kunnen een rende-

Onbetwist de grootste SEAT specialist!

Autobedrijf van Zanten www.seatvanzanten.nl

Beemdstraat 10 4158 EM Deil T 0345-652080 F 0345-652346 info@seatvanzanten.nl

De SEAT garage in de Betuwe sinds 1987


14

Zicht op • nummer 1 - 2014

Regelzorg Rijbewijskeuringen: Snel, prettig en voordelig geregeld Meer dan 230 locaties in Nederland. Een maal per maand in Tiel: Centrum Westroyen en Waardenburg: Dorpshuis de Koeldert. Kosten: Seniorenkeuring: € 30,00. Groot rijbewijs € 52,50. Aanmelden en informatie: Telefonisch: 088 - 23 23 300 of via de website: www.regelzorg.nl

Brandpreventie en onderhoudsbedrijf Jaru Fire Controle BV is uw partner als leverancier van producten op het gebied van brandpreventie, brandbeveiliging en brandveiligheid. Een partner die niet alleen meedenkt maar ook klaar staat voor zijn klanten. Persoonlijk contact, service en de flexibiliteit van onze organisatie zorgen voor een groot aantal tevreden klanten welke blijft toenemen. Jaru Fire Control richt zich op de zakelijke brandpreventie markt, hetzelfde veilige gevoel maar voor minder geld!

Energieweg 15h 4143 HK Leerdam Tel: 0345-633706 • Fax: 0345-633932 mail: info@jarufirecontrol.nl www.jarufirecontrol.nl

NIEUW IN TIEL Het betrouwbare adres voor alle merken

auto service tiel b.v. • Gratis vervangend vervoer • Scherp uurtarief • Aangesloten bij de Bovag • Gratis haal en breng service PK

OPENINGSACTIES JANUARI:

Volvo S60 2.4 Automaat ECC 08-2005

145703km

A €19,95

Gratis APK zowel bij grote als kleine onderhoudsbeurt Kleine onderhoudsbeurt (Olie verversen en oliefilter vernieuwen + technische controle op 25 punten) inclusief apk nu vanaf: 99

Grote onderhoudsbeurt (olie verversen en oliefilter vernieuwen, luchtfilter en bougie’s vernieuwen, remmen schoonmaken en technische controle op 95 punten) Inclusief nieuwe apk nu vanaf: 275 euro! Prijzen zijn inclusief BTW en Arbeidskosten. Wij hebben allround monteurs in dienst met veel werkervaring aan alle merken auto’s Heeft u een auto particulier gekocht of vind u uw dealer te duur? Dan staan wij van VAKGARAGE Autoservice Tiel graag voor u klaar!

03-2010

28957km

€ 9.900,-

€ 7.250,-

Honda Jazz 1.4 LS Airco

euro!

Fiat Punti Evo Racing

01-2006

143551km

Chevrolet Kalos 1.2 Spirit Airco 06-2007

€ 4.650,-

€ 6.250,-

Hyundai Getz 1.4 Active Cool 06-2007

63132km

€ 5.400,-

46610km

Suzuki Swift 1.2 Comfort Airco 04-2011

43273km

€ 9.600,-

Marconistraat 22 - 4004 JM Tiel | tel.: 0344-614310 | fax: 0344-633471 | www.vakgarage-ast.nl | info@autoservicetiel.nl


Zicht op • nummer 1 - 2014

15

Start je motorseizoen in stijl

Zicht Op mag 40 vrijkaarten weggeven! Anne en Nomi uit Wijk bij Duurstede geven elkaar het ja-woord op de openingsdag van de MOTORbeurs. Motortoerisme is weer volop vertegenwoordigd om u te helpen bij het uitstippelen van uw ultieme motorreis. De motorhemel, oftewel: WalHALla. Nooit eerder in de geschiedenis van de beurs waren er zo veel importeurs aanwezig om motorfans de allernieuwste en mooiste modellen te laten zien. Van choppers tot racemotoren en klassieke modellen. Tot slot vindt u het Racepaviljoen net als vorig jaar weer in hal 8 en wordt op het binnenterrein ruim baan gemaakt voor een spetterend en continu doorlopend stuntprogramma. Openingstijden MOTORbeurs Utrecht wordt van donderdag 20 LEZERSACTIE - Van donderdag 20 t/m zondag 23 februari vindt in Jaarbeurs Utrecht de 30ste

dealers tot motorhandelaren. Van reisorgani-

t/m zondag 23 februari in de Jaarbeurs in Utrecht

editie van de MOTORbeurs plaats. Op deze spectaculaire beurs tref je alles waar je als

saties tot motorclubs en gereedschap. Maar

gehouden.

motorrijder naar op zoek bent. Vrijwel alle importeurs van motormerken tonen hun nieuwe

ook motoraccessoires zoals helmen en kleding

modellen voor 2014. Daarnaast staan er traditiegetrouw spectaculaire activiteiten op het

ontbreken niet. Net als informatie over verzeke-

Openingstijden (onder voorbehoud): donderdag

programma.

ringen, belangenverenigingen en motorverhuur.

20 en vrijdag 21 februari van 10.00 tot 22.00 uur, zaterdag 22 en zondag 23 februari van 10.00 tot

Zicht Op… mag maar liefst 20 keer twee

op.nl onder vermelding van ‘MOTORbeurs

Activiteiten

18.00 uur. Alle informatie vind je op de website

vrijkaartjes (€ 17,50 per stuk) weggeven

Utrecht’.

Dit jaar bestaat MOTORbeurs Utrecht 30 jaar dus

www.motorbeursutrecht.nl.

dit wordt een extra feestelijke editie! Er staan di-

voor MOTORbeurs Utrecht! Kans maken? Stuur dan een mailtje met je adresgege-

Op MOTORbeurs Utrecht vind je een breed aan-

verse activiteiten op het programma. Zo vindt er

Kortom, de beste plek om uw motorseizoen

vens naar e-mailadres i.biesterveld@zicht

bod voor motorliefhebbers. Van grote multibrand

de grootste BikerWedding van Nederland plaats:

2014 te starten is MOTORbeurs Utrecht!

Gratis proefduik bij TOV Gagnan in Tiel duikopleiding leer je stap voor stap. Elke stap

Dierentehuis Leerdam zoekt baasje voor Jacqueline!

rond je af met een (praktijk) toets. De opleiding houdt in: conditie- en vaardigheidstraining in het zwembad, omgaan met de duikuitrusting, theorielessen over de duiksport en praktijklessen over techniek en behendigheid in het buitenwater. TIEL - Een paar kilo lood om je middel, een

Duikers met een niet-CMAS brevet (bijvoor-

trimvest om je lijf, op de rug een duikfles

beeld IDD/ PADI/SSI etc.) zijn ook van harte

vol perslucht, supervinnen om je voeten

welkom om de duikopleiding verdere diep-

en de bril op de kop. Zo zie je eruit tijdens

gang te geven! Je kunt bij ons ook speciali-

een gratis proefduik bij TOV Gagnan te Tiel.

saties volgen (Nitrox, Decompressie, IJsduiken,

De vingers van je instructeur maken het

Droogpakduiken, Onderwaterbiologie etc.).

OK-teken, vervolgens wijst de duim naar beneden. Daar ga je dan! Je eerste duik-

Nooit alleen, altijd samen! Want duiken doe

ervaring.

je nooit alleen, maar altijd met een andere duiker, je buddy. Lid zijn van TOV Gagnan

Om te duiken met perslucht moet je minimaal

in Tiel betekent dat je na je opleiding een

LEERDAM - Dierentehuis Leerdam vraagt

geen bezwaar te hebben. Hoe zij met honden

14 jaar oud zijn. Na het informatieve deel be-

wereldwijd erkend duikdiploma hebt en deel

deze maand uw speciale aandacht voor

omgaat, is niet bekend. Jacqueline wil graag

gint de proefduik in zwembad Groenendaal

uitmaakt van een gezellige vereniging met

Jacqueline, een gesteriliseerde poes, ge-

weer naar buiten.

in Tiel. Onder begeleiding van een instruc-

een bruisend verenigingsleven voor de duiker

boren rond 2010. Ze is bij ons als zwerver

teur ervaren zij waarom het zo’n mooie sport

en het hele gezin.

binnengekomen met vier kittens, waarvan

Wanneer u diegene bent die een fijn thuis kan

er eentje nog steeds bij ons is. Met haar

geven aan Jacqueline of aan één van de

is. Na het eerste rondje onderwater gaan ze, zwevend, stiekem een beetje dromen over

Ervaringen en informatie worden informeel

overgebleven dochter heeft Jacqueline een

andere dieren die in het asiel verblijven, dan

de prachtige dingen die ze kunnen gaan zien

uitgewisseld in het clubhuis gelegen aan re-

goede band en het zou fantastisch zijn als

mag u gerust even bellen of langskomen.

onderwater.

creatieplas de Beldert. Na een duik of activiteit

het duo samen kan blijven.

wordt hier gezellig nagekletst en menig duik-

Dierentehuis Leerdam is gevestigd aan de

Binnen de vereniging worden alle sportduiko-

afspraak gemaakt onder het genot van een

Ook met andere katten en kittens gaat Jac-

Koenderseweg 14 in Leerdam. Het asiel is ge-

pleidingen gegeven welke door de Neder-

hapje en drankje aan de bar. Wie weet geniet

queline prima om: omdat ze al (veel te) lang

opend van maandag t/m zaterdag van 14.00

landse Onderwatersport Bond worden aange-

jij dit jaar ook zoveel meer van de onderwa-

in het asiel zit, heeft ze er al heel wat zien ko-

tot 17.00 uur. Telefoonnummer: 0345-65 00

boden door een eigen team van instructeurs

terwereld. Voor meer informatie, ook over een

men en gaan. Jacqueline heeft een rustig en

16, e-mail: dierentehuisleerdam@hetnet.nl.

(Open Water, Advanced Diver, Rescue Diver,

gratis proefduik, kun je terecht op:

ontzettend lief karakter. Ze wacht geduldig op

Kijk ook eens op de website

Dive Master en Master Scuba Diver, etc.). Een

www.tovgagnan.nl.

haar beurt voor een aai. Tegen kinderen lijkt ze

www.dierentehuisleerdam.nl.


16

Zicht op • nummer 1 - 2014

Tijd voor een nieuw sprookje!

Assepoester in Nieuwe Doelen sepoester. Ze woonde bij haar gemene stief-

Foto: Peggy de Haan

moeder die haar al het werk in huis liet doen en nooit eens aardig was. Op een dag kondigde de prins aan dat hij een groot bal zou houden op het kasteel. Tijdens het bal zou de prins een vrouw kiezen om mee te trouwen. Alle meisjes in het land waren uitgenodigd, ook Assepoester. Maar het arme meisje mocht niet naar het bal van haar stiefmoeder en bleef alleen thuis achter. Assepoester zat verdrietig op haar kamer en huilde. Maar toen haar tranen de grond raakten, verscheen plots een goede fee. Ze vroeg wat er met het meisje scheelde en toen Assepoester had verteld wat er aan de hand was, twijfelde ze geen moment en veranderde de lompen waarin Assepoester liep in een prachtige baljurk en gaf haar een paar echte, glazen muiltjes. Nu kon Assepoester toch naar het bal. Maar, de fee waarschuwde dat de betovering

GORINCHEM - De Sprookjesmusicals van Van Hoorne Entertainment zijn inmiddels een ware traditie

ten, voor een betoverende voorstelling vol

klokslag twaalf uur zou worden verbroken en

geworden. Na 5 succesvolle seizoenen, is ditmaal het wereldberoemde sprookje van Assepoester

vrolijke muziek en vooral veel humor. Een be-

alles weer zou worden zoals het was. Zou het

bewerkt tot een betoverende musical voor jong en oud. Een romantisch verhaal over het meisje

leving voor jong en oud. Na de voorstelling ko-

Assepoester lukken om het hart van de Prins te

dat door haar gemene stiefmoeder wordt uitgebuit, maar uiteindelijk trouwt met een echte prins.

men alle acteurs ook nog eens naar de foyer

veroveren, vóór de klok twaalf uur zou slaan?

Op zaterdag 15 februari vindt de musical om 15.00 uur plaats in De Nieuwe Doelen te Gorinchem.

van het theater voor een uitgebreide Meet & Greet.

Schouwburg De Nieuwe Doelen is gelegen aan de Haarstraat 64 te Gorinchem, telefoon 0183-

De rol van Assepoester wordt gespeeld door

zan, zal de rol van de knappe Prins spelen. Dit

Sita, die eerder al te zien was in Klein Duim-

prachtige, nieuwe sprookjespaar zorgt samen

Het Verhaal

69 22 22, e-mail kassa@denieuwedoelen.nl.

pje De Musical. Ron Link, bekend uit o.a. Tar-

met een aantal bekende Van Hoorne gezich-

Er was eens een mooi meisje, ze heette As-

Zie ook: www.AssepoesterDeMusical.nl.

42ste Jazzfestival Gorinchem begint vorm te krijgen De programmering biedt uiteraard ook weer de bekende “Kroegentocht” op vrijdag 9 mei, met het deelnemen van tal van horecagelegenheden en een grote schakering van jazzstijlen bij de bands. Op de zaterdag (10 mei) zal Gorinchem weer een Jazz City zijn met veel Streetparade orkesten en niet minder dan vier vaste podiums. Nieuw is dat de winkeliers in de Burgstraat een New Orleans-sfeer gaan creëren en daar ook een live jazzpodium wordt geplaatst. In de avonduren zullen twee Big Bands op de Grote Mark optreden. Namelijk BigBand Gorcum en uit Medemblik komt No PlessSure BigBand. Een waarlijk groots en sfeervol spektakel. Voor meer informatie www.jazzfestivalgorinchem of tvanduijn@noknok.nl.

GORINCHEM - Ondanks de financiële onzekerheid is de Stichting Jazzfestival Gorinchem vol

met het luxe passagiersschip Zilvermeeuw, in

goede moed dat het tot een representatief festival in 2014 kan komen. Zij zijn dan ook al

het programma op te nemen. Dit onderdeel is

druk bezig met het programmeren van de jazzactiviteiten en de meeste staan reeds vast.

als vanouds zeer geliefd bij de jazzliefhebbers.

Van 9 t/m 11 mei 2014 zal voor de 42ste maal een Jazzfestival in Gorinchem plaatsvinden.

Ditmaal zal de cruise gaan over de Merwede

Daarmee is Gorinchem tevens het op een na oudste Jazzfestival van ons land. Mede door

en door de Biesbosch, met aan boord een

een late Pasen en onder andere Koningsdag en 4 en 5 mei is besloten om het Jazzfestival

tweetal bands, te weten Fondy Riverside Bul-

te verplaatsen van april naar mei.

letband en JayJay’s Border Jazzmen. Door de vele belangstelling voor een dergelijke cruise

Wat in de programmering het meest opvalt, is

succes van de voorgaande cruises heeft de

is inmiddels al gestart met de kaartverkoop

de terugkeer van een heuse Jazzcruise. Na het

stichting besloten om ook nu weer een cruise,

daarvan.


Zicht op • nummer 1 - 2014

17

Revolutionaire vinding maakt koude vloeren warm REGIO - Wie aan isolatie denkt, denkt vaak aan dikke dekens of platen die in een fabriek worden

tuur en houden ’s avonds de warmte langer

gemaakt. Ton Willemsen is de uitvinder van het Thermoskussen, een opvouwbaar isolatiema-

vast, waardoor de thermostaat eerder naar

teriaal waarbij de benodigde lucht pas op de plaats van bestemming in het materiaal wordt

beneden kan. De unieke Thermoskussens

opgesloten.

worden gecombineerd met een stevig folie op de bodem van de kruipruimte, waar-

Je zou kunnen zeggen dat hij de thermos-

in 2013 beloond met Het Duurzaam Lintje.

door de kruipruimte opdroogt. Het droge

fles flexibel heeft gemaakt. Het geringe

De onderscheiding werd opgespeld door

klimaat in de kruipruimte is gunstig voor de

volume is buitengewoon handig bij het

minister Plasterk.

houten balken en de leidingen en ophangbeugels en maakt een einde aan muffe,

aanbrengen in krappe kruipruimtes. Dankzij

bedompte lucht.

het thermosflesprincipe heeft het systeem

Het Thermoskussen dankt zijn superieure

een wonderlijk effect op de vloertempe-

isolerende werking aan het feit dat al het

ratuur. Het maakt de vloer nog warmer

warmteverlies door straling wordt geëlimi-

dan de lucht erboven, een fenomeen dat

neerd, terwijl de dikke stilstaande lucht-

bouwkundigen aanvankelijk voor een groot

laag, die in het kussen wordt opgesloten,

ding. Vloeren worden daardoor sneller op-

TONZON BV, Enschede, telefoon 0900-28 66

raadsel plaatste. Deze uitvinding uit 1979 is

zorgt voor een minimaal verlies door gelei-

gewarmd, bereiken een hogere tempera-

966 (0,10 p/min), website www.tonzon.nl.

Ga naar www.tonzon.nl/vloerisolatie voor meer informatie.

Circle Percussion 40th Anniversary: Big Men Drums in Agnietenhof TIEL - Op zaterdag 22 februari speelt Cir-

Ronald Boumans en de onbevangenheid

heeft een dynamiek en een feel die

cle Percussion om 20.00 uur de nieuwe

en humor van Wouter van der Wildt verlegt

bloedmuzikaal en tegelijk toegan-

voorstelling Big Men Drums! in Schouw-

Circle Percussion opnieuw de grenzen van

kelijk is. Het is leuk en het is indruk-

burg Agnietenhof. In de nieuwe voorstel-

de hedendaagse slagwerkcultuur.

wekkend. Niemand in Nederland kan zo overtuigend de verschillende

ling Big Men Drums banen ze zich een weg door een oerwoud van trommelgeweld,

De groep heeft op hun zeer bijzondere en

slagwerktradities neerzetten. Het valt

hilariteit en humor. Wiegend tussen sub-

uitgebreide instrumentarium een geheel on-

vooral op hoe goed alles klinkt! Hier-

tiele klanken en heftig beukende grooves

navolgbare speelstijl ontwikkeld. Ze toveren

mee steekt de groep met kop en

slaan deze niet te stoppen trommeltop-

met trommels alsof het konijnen zijn!

schouders boven de rest uit.’

De Slagwerkkrant over Circle Percussion:

Beleef het in BIG MEN DRUMS!

sporters het theaterpubliek figuurlijk van hun sokken.

‘De kracht van de groep - verantwoorde Met de ongepolijste ‘oergroove’ van Willem

ritmische balans en een buitengewoon mu-

Kijk voor meer info en reserveren op

‘Afrikit’ Jansen, de retestrakke swing van Erwin

zikaal oor voor sound - staat als een huis.’

www.circlepercussion.nl en

Oudshoorn, de onuitputtelijke energie van

Eerder in de Slagwerkkrant: ‘Circle Percussion

www.agnietenhof.nl.

in N N IE ed U er W la nd

Vorstelijk in je vel!

REVOLUTIONAIRE AFSLANKBEHANDELING DIE WÉL WERKT! Reken ijskoud af met vet op probleemzones. Wat u ook probeert, u krijgt die lovehandles maar niet weg! Sporten, diëten, niets helpt. Kom dan nu naar Dorien.nl voor de afslankbehandeling die wél werkt: Cryolipolyse is de oplossing voor definitieve figuurcorrectie! In slechts één behandeling bereikt u tot 22% reductie van onderhuids vetweefsel! Geschikt voor probleemzones op het hele lichaam: buik benen, billen, taille, heupen, bovenarmen. Zeg uw te dure abonnement bij de sportschool maar op! Met een cryokuur verdwijnt vet definitief. Revolutionaire techniek! Cryolipolyse is een pijnloze en veilige methode voor het vernietigen van vetcellen. Door precies geregelde verwarming en snelle afkoeling breken de cellen af, waarna ze door het lichaam op natuurlijke wijze worden afgevoerd. Omliggende spieren, zenuwcellen en huid blijven gezond, maar uw vet verdwijnt definitief! Ervaar nu zelf de oplossing tegen hardnekkig vet!

PER BEHANDELING

N 219,-

op basis van een kuur van 3 behandelingen.

Wij verzorgen Cryolipolyse met de nieuwe CoolipoTwin, met voor u als voordeel:

Voor

Na

• Meerdere zones tegelijk • Na drie behandelingen probleemzones definitief weg • Ideaal voor buik, billen, armen en benen • Bewezen effectief • Geen hersteltijd en pijnloos • Betaalbaar • Klinisch getest

Wilt u ook vorstelijk in uw vel zitten? Laat uw vet definitief vernietigen! Maak een afspraak voor een persoonlijk cryolipolyse-advies, bel 0487-51 75 34 of kijk op www.dorien.nl.

® Hét Anti-Ageing Center

Centraal in Midden-Nederland | Brouwersstraat 14 Druten | tel. (0487) 51 75 34 | info@dorien.nl | www.dorien.nl


18

Zicht op • nummer 1 - 2014


19

Zicht op • nummer 1 - 2014

‘Zicht Op’ zoekt krantenspaarders uit de regio! land in ZAmerika eerste optreden

7

pl. in België

kleur

insect wasem

3

beddengoed

zuiver gewicht

5

telwoord plak

11

koordans

Griekse letter slaapplaats

onderzeeër

bedekte spot

kunstuiting

man van adel

13

ontroering

2

losse draad

voorschrift

vervoermiddel

jaargetijde

enzovoort

6 bergplaats heidemeertje

in opdracht pers. vnw.

9

tennisterm

Als tegenprestatie krijgt u van ons een VVV Ca-

mensen die lokale c.q. regionale kranten

deaubon ter waarde van € 10,- na elke 10de

(huis-aan-huis- en/of dag- en weekbladen)

volle enveloppe die u ons opstuurt.

willen sparen en opsturen naar onze vestig-

4 in memoriam public relations

omslag

zwaardwalvis

stoomschip

Voor meer informatie en aanmelden kunt u

grot

vooraf antwoordenveloppen toegestuurd,

contact opnemen met Karin van den Berg, te-

Engels bier

zodat u de gespaarde kranten, zonder kos-

lefoonnummer 0229-855 632, of e-mailadres:

ten te maken, naar ons toe kunt sturen.

k.vandenberg@zichtop.nl.

10

oogholte selenium

kleine ruimte

14

buisverlichting

pret

zangstem

ing in Zwaag. U als krantenspaarder krijgt

aan elkaar

vrucht

soort hert reeds

8

werkweigeraar

12

uitroep van vreugde

1

wapen

De winkel voor al uw taartbenodigdheden,workshops, Cursussen, kinderfeestjes en meer. Delicious Taart Damstraat 9 4001 KZ Tiel Tel: 0344-655833

(60 cent per gesprek)

www.delicioustaart.nl

SUPERSTUNT! Bungalowpark LIBRA Ommen

(60 cent per gesprek)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

TE HUUR: nog enige moderne bungalows in een natuurrijke omgeving € 350,- per week all-in excl. toeristenbel./milieuheffing € 25,- p.w.

De maanden april, mei en juni € 175,- all-inn. Zwembad en recreatieteam aanwezig. Voor folders telefoon 0529 - 45 72 24

Oplossing PRIJSPUZZEL uitgave 10/2013: STORMDEPRESSIE De winnaar van J 20,- is deze maand: Mw. Den Hartog, Lexmond Aan de winnaar wordt een bedrag van J 20,- overgemaakt op het opgegeven bank/gironummer. De oplossing van de nieuwe puzzel kan tot en met 3 februari 2014 worden doorgebeld.

2014-01

DE BETUWE - ‘Zicht Op’ is op zoek naar

plaaggeest

kring


20

Zicht op • nummer 1 - 2014

Heel betaalbaar De beste vloerisolatie ter wereld is ook nog eens heel betaalbaar. De totale kosten voor bijvoorbeeld een woning van 30m2 bedragen € 1.325,- inclusief materiaal, montage en btw. Voor een woning van 50m2 is dit € 1.850,- onder standaard condities.

Revolutionaire vinding bekroond met een lintje Een koude, muffe woning is verleden tijd, vocht en schimmel trekken weg en er ontstaat een warm en aangenaam klimaat in huis door de revolutionaire vinding van de heer Willemsen van TONZON. Hij kreeg er zelfs een lintje voor.

TONZON Vloerisolatie, een klasse apart! Thermoskussens maken vloer warmer dan de lucht boven de vloer. TONZON heeft voor kruipruimtes een isolatieconcept ontwikkeld dat met kop en schouders boven de rest uitsteekt. De onderkant van de vloer wordt geïsoleerd met een opvouwbaar, flexibel, sterk isolatiemateriaal; Thermoskussens. Het zand wordt afgedekt met een stevig zeil; Bodemfolie. Het resultaat De dubbele aanpak zorgt ervoor dat de warmte niet meer wordt uitgestraald door de vloer en er geen vocht meer uit de grond de woning binnenkomt. Het milieuvriendelijke systeem maakt radicaal een einde aan de koude vloer en muffe lucht. Comfort van een warme vloer Op onze website vindt u talloze recensies en klantenreacties uit 33 jaar praktijkervaring. Ook mensen met vloerverwarming melden een warmere vloer na het aanbrengen van TONZON en merken dat de vloerverwarming nu veel beter te regelen is.

Zelf aanbrengen of laten doen? Nauwelijks overlast! Deze opvouwbare vloerisolatie is makkelijk aan te brengen in de kruipruimte van uw woning. Geen overlast, een klein luikje is voldoende. U wordt via TONZON in contact gebracht met gespecialiseerde ambachtslieden die de complete uitvoering kunnen verzorgen, voor de mensen die het zelf niet willen of kunnen aanbrengen. Zelfs een vrachtwagen voor transport is niet nodig.

Besparing op stookkosten De woning koelt minder snel af door de goed geïsoleerde vloer. Er hoeft minder gestookt te worden omdat de woning sneller opgewarmd is. Het stookseizoen wordt zelfs verkort. Gebruikers melden een gemiddelde besparing van 15 tot 20% op de stookkosten per jaar. Bij woningen met vloerverwarming loopt de besparing op tot wel 40%. Meer weten? Kijk op www.tonzon.nl. Of scan de QR code om te zien hoe het werkt. Bellen kan ook via 0900 - 28 66 966 (€ 0,10 p/min) of info@tonzon.nl

Doorsnede van een kruipruimte met TONZON Vloerisolatie.

Tevreden klanten vertellen “Bij mijn vloer met vloerverwarming bespaar ik 34% op mijn stookkosten per jaar.” “Eindelijk verlost van die koude vloer.” “We hebben geen last meer van zilvervisjes nu het veel minder vochtig is in huis.” “Het klimaat in de kamer is merkbaar aangenamer en ook de koude voeten zijn weg!”

Zie ook de recensies en vele spontane klantreacties op www.tonzon.nl

TONZON BV • Postbus 1375 • 7500 BJ Enschede • T: 0900 - 28 66 966 (€ 0,10 p/min) • E: info@tonzon.nl • www.tonzon.nl

Zicht Op De Betuwe - Editie Tiel e.o. - 201401  

Zicht Op De Betuwe - Editie Tiel e.o. - 201401