Zicht Op Arnhem - Editie Arnhem-Zuid - 201512

Page 1

Arnhem-Zuid

Een uitgave van Zicht Op Media

Serie Arnhem, Velp: Arnhem-Noord & Centrum | Arnhem-Zuid | Velp, Rheden, Dieren | De Liemers | Lingewaard

04

Daams dakwerken: ‘Al meer dan 25 jaar de veelzijdige dakdekker van de regio!’

05

De Scheidingsplanner: ‘Dan kun je financieel weer verder. Op weg naar een

07

SALA Bronsgieterij, de plek waar u beelden in Brons kunt laten gieten.

12

Jaargang 5 - nr. 12 - 2015

Tonzon vloerisolatie, een slim idee! Zie pagina 12

gelukkiger nieuw leven!’

Winter in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem! ARNHEM - Beleef de winters uit onze geschiedenis in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem. Schaatsen en sleetje rijden, stamppot en stokvis. Je bed verwarmen met een ‘beddejuffer’ en dan vroeg onder de wol. Laat je verwarmen door winterverhalen en deel uw ervaringen. Vanaf nu, en nog t/m 17 januari 2016 - gaan we terug in de tijd. En er is veel meer dan schaatsen en sleeën! Maak kennis met de geschiedenis van ons leven in de winter. Het museum is vol van activiteiten, geuren en verhalen over werken, feesten en eten, schaarste en overvloed, kou en kleding, vervoer en vrije tijd. Lees verder op pagina 11. Foto: Wim de Knegt

Wilt u meer dan alleen een advertentie in de krant?

Zicht Op Media is van alle markten thuis - Voor al uw computerproblemen - En voor een nieuwe computer of laptop Piet Hoogland Bingelradestraat 3 6845 HA Arnhem

www.thuis-pc.nl info@thuis-pc.nl 06 - 814 694 89 KvK: 09198702

visitekaartjes • Enveloppen • briefpapier • logo’s huisstijlen • flyers • folders • posters • kalenders Meer informatie? info@zichtop.nl - Tel.: 0512 - 584100

Elke dag schoppen hart- en vaatziekten honderden levens overhoop. Kijk wat u kunt doen op www.hartstichting.nl/doe-mee


2

Zicht op • nummer 12 - 2015

Traditioneel gratis Kerst Open Podium in De Lantaern Zevenaar! ZEVENAAR - Het jaarlijks terugkerende kerstprogramma in De Lantaern is iets waar velen altijd weer naar uitkijken. De unieke, warme en gezellige kerstsfeer in het muziekcafé brengt elke bezoeker altijd weer in de kerststemming. Tijdens deze avond is er ook een Kerstquiz met kans op een (kerst)cadeautje. Wie en wat kunnen we deze avond allemaal nog meer verwachten? Sanne van Petersen!

festival in Helmond, De Gulle Lach in Am-

Sanne begon op jonge leeftijd al op te tre-

sterdam, het Parktheater in Arnhem en zelfs

den op scholen, in verschillende theaters

voor een kinderprogramma van de VPRO

zoals Amphion, waar ze het eerste Open Po-

op televisie. Ook waren er diverse radio-op-

dium won, het Erbarmenfestival, een Sixties-

tredens. Sanne’s vader zal de nummers van een tweede stem voorzien en zal dus als ‘dé gastmuzikant’ meespelen met Sanne. Haar repertoire bestaat uit nummers van Melanie Safka, Jefferson Airplane, Janis Joplin, Janis Ian, Joan Baez, Sinéad o’Connor, Pink Floyd en Bob Dylan.

Bij hem lopen ernst en hilariteit nog wel eens

repertoire van zowel authentieke als ook

door elkaar. Louis is in staat om iedereen

meer moderne folk-nummers uit Schotland

aan het lachen te krijgen met een - al dan

en Ierland, maar ook uit andere culturen zo-

niet verzonnen - verhaal over de kleine din-

als Hongarije en Turkije passeren de revue.

gen van het leven. Deze ras-entertainer met

De toehoorders worden zo als vanzelf mee-

zijn gevoelige, sfeervolle, confronterende,

genomen op een muzikale folkloristische

soms ernstige maar ook humoristische lied-

reis. De opzwepende jigs en reels, maar ook

jes en zijn nieuwste sketches staat altijd weer

de gevoelige ballades nodigen uit tot mee-

garant voor dé echte kerstsfeer.

zingen en dansen.

Yssél

Datum:

zaterdag

19

december

2015.

Nog niet zo lang geleden ontstond vanuit

Open: vanaf 20.15 uur, aanvang: 21.00 uur.

Louis Roes

liefde voor de Keltische muziek - zowel de

Adres:

Tijdens dit Kerst Open Podium mag de Dui-

dans als de folklore - de band Yssél. Yssél

(naast de Bibliotheek), toegangsprijs: gratis.

venaar Louis Roes natuurlijk niet ontbreken.

bestaat uit ervaren musici met een breed

Meer info: www.delantaern.nl.

Een vrouw zou 2 dingen moeten zijn, wie en wat ze wil!

De Hooge Bongert 3 te Zevenaar

Column Esther Mijn Zicht Op… vrijwillig COLUMN - Iedereen is tegenwoordig druk,

Gelukkig heb ik het eenvoudig op mijn kinde-

druk, druk. Maar soms is het juist goed om

ren kunnen overbrengen dat je niet voor al je

je nog iets drukker te maken dan je al bent

werk betaald hoeft te worden. En gelukkig zijn

om het gevoel van ontspanning te bereiken.

mijn kinderen zelfs al in staat andere kinderen

Hoe? Iets doen voor anderen! Om blij te zijn

hier ook van te overtuigen. Nu de volwassenen

en je ontspannen te voelen, is het natuurlijk

nog. Want er zijn best mensen die, wanneer je

het beste om iets te doen wat niet alleen de

het hen gericht vraagt, een keer iets voor ver-

anderen, maar wat je zelf ook leuk vindt! En

eniging of school willen doen. Helaas zien zij dit

wanneer je tegelijkertijd druk bent en je kunt

dan vaak ook als vrijblijvend. En dat is nu net

ontspannen, wat is er dan op tegen om het

weer de volgende stap: Vrijwillig is niet vrijblij-

druk te hebben?

vend! Wanneer je afspreekt ergens onbetaald voor in te zeggen betekent dit niet dat je a) niet

Door de jaren heen heb ik vrijwilligerswerk ge-

komt opdagen, b) op het (aller)laatste moment

daan. Van de leerlingenraad via de ouderraad

afzegt, c) er alleen doet wat je zelf leuk vindt.

naar de medezeggenschapsraad en van de muziekvereniging via sportvereniging naar de

Helaas heb ik afgelopen weekend weer te veel

Sinterklaasvereniging. Weliswaar ben ik niet zo’n

a, b en c’s meegemaakt. Maar toch werd ik

verzorgend type, maar er zijn genoeg organi-

er blij van toen ik zag dat veel mensen plezier

serende vrijwilligerstaken waar ik me helemaal

hadden omdat er mensen zoals ik waren die

in kan uitleven.

zich vrijwillig hadden ingezet voor de organisa-

ARNHEM - Fotografe Katja Diroen laat vrou-

een hapje en drankje, in haar professionele

wen er mooi uitzien. Zij weet de schoonheid,

en sfeervolle studio aan de rand van Arnhem.

unieke kenmerken en ziel van een vrouw met

Je hoeft niet fotogeniek te zijn, Katja maakt

En hoewel voor mij heel vanzelfsprekend, is dat

voelde me maandag blij, ontspannen maar

haar camera, vast te leggen.

het haar taak om jou te dirigeren naar de

helaas niet voor iedereen zo. Er zijn genoeg

ook moe. Want vrijwilligerswerk is ontspannend

juiste poses gedurende de hele fotosessie.

ouders die denken dat wanneer kinderen naar

maar ook hard werken. Ik vraag me af hoe ik

Herontdek jouw eigen identiteit en kracht,

Voordat je naar de studio komt, bekijk je sa-

school, sport- of muziekclubje gaan ze lekker

meer mensen dit niet-vrijblijvende-vrijwillige-

waardoor jij jouw unieke schoonheid, sensua-

men, tijdens het pre-consult, welke kleuren en

de tijd hebben om iets voor zichzelf te doen.

gevoel-van-blijheid-en-ontspanning kan laten

liteit en zelfvertrouwen, natuurlijk uitstraalt. Doe

kleding het beste passen bij jouw fotoshoot.

Natuurlijk is dat waar, maar vaak is iets voor een

voelen. Weet u het? Dan hoor ik het graag.

jezelf een verwenmoment cadeau. Maak er

Uiteindelijk heb je foto’s waarbij jij je mooi voelt

ander doen direct ook iets voor jezelf doen!

een uitje van, samen met je beste vriendin,

en die laten zien wie jij bent als vrouw, echt-

Vaak is het zien van de lach en het plezier van

Esther

zus, moeder of dochter. Haar professionele vi-

genote, vriendin, moeder, zus en zakenvrouw.

je eigen én andermans kinderen tijdens de,

Onze columniste Esther woont met haar twee

mede door jouw, georganiseerde activiteiten

zonen in Gelderland. Wilt u reageren? Mail Es-

ook iets voor jezelf doen.

ther op zichtopesther@gmail.com.

sagisten stylen je haar en maken je op, waarna je vervolgens door Katja wordt gefotogra-

Kijk op www.katjadiroen.nl voor actueel werk

feerd. Dit alles gebeurt onder het genot van

en tarieven of bel direct: 06-549 941 17.

tie van een evenement. En het is gek, maar ik


3

Zicht op • nummer 12 - 2015

Alternatief voor WarmWinterLicht tijdens kerstopenstelling

Kerstopenstelling Middachten en kerstmarkt met sfeervolle lichtjeswandeling met verhalen

DE STEEG - Middachten brengt al bijna 30 jaar in de decembermaand het kasteel in kerstsfeer en ontvangt dan vele bezoekers. Gedurende de laatste twee jaar organiseerde stichting WarmWinterLicht tegelijk met de kerstopenstelling een lichtfestijn in de tuinen van het kasteel. In de afgelopen weken is duidelijk geworden dat de stichting haar begroting niet sluitend krijgt. Daarom hebben zij in goed overleg besloten om de samenwerking te beëindigen. Gelukkig heeft Middachten een alternatief. Zij organiseert tijdens de kerstopenstelling, in de periode van 17 t/m 22 december, een sfeervolle lichtjeswandeling met verhalenvertellers in de tuinen. WarmWinterLicht stopt haar activiteiten

traditionele kerstopenstelling toe te voegen.

Middachten en WarmWinterLicht zien terug

De bedoeling was hiermee een nieuwe doel

op een prettige samenwerking. Het was span-

groep naar Middachten te trekken. Dit is ze-

nend samen een nieuw element aan de

ker gelukt, vooral jonge gezinnen wisten Warm

WinterLicht te waarderen. Maar om het eve-

Tijden en prijzen:

nement actueel te houden moesten jaarlijks

donderdag 17 t/m. dinsdag 22 decem-

forse investeringen worden gedaan, die niet

ber; 12.00-20.00 uur: Kerstopenstelling

werden terugverdiend.

kasteel en gezellige kerstmarkt in de bijgebouwen; 17.00-20.00 uur spannende

Lichtjeswandeling met verhalen

lichtjestocht met verhalen in de tuin.

Middachten organiseert als alternatief een

Entree:

sfeervolle lichtjeswandeling met verhalen.

volwassenen € 9,-, kinderen (4-12 jaar)

Nadat de schemering is ingevallen, kunnen

€ 4,50. Entreekaarten zijn ter plekke ver-

bezoekers een lichtjeswandeling door de tuin

krijgbaar. Bij vooraf reserveren en beta-

maken, waarbij op verschillende plekken in de

len krijgen groepen vanaf 25 personen

tuin een spannend verhaal bij een knappe-

€ 1,00 korting p.p. Middachten is gelegen

rend vuur zal worden verteld. De eeuwenoude

in het dorp De Steeg gemeente Rheden

vertelcultuur komt zo opnieuw tot leven op

(Gld), 7 km van het verkeersplein Velper-

Middachten. De lichtjeswandeling kan door

broek.

Kerstopenstelling

Middachten,

alle bezoekers van het kasteel worden gelopen, er zal geen toeslag worden berekend.

Informatie: www.middachten.nl.


4

Zicht op • nummer 12 - 2015

Winterwandeling over landgoed Lichtenbeek

Het Gelders Orkest speelt Tsjaikovski

Kerstconcert om van te dromen! ARNHEM - Het Gelders Orkest presenteert deze Kerst een droomconcert. Met Tsjaikovski’s Vijfde symfonie, de beroemde Notenkrakersuite en cellist Maximilian Hornung verenigt dirigent Antonello Manacorda alle ingrediënten voor een onvergetelijk feest in Nijmegen, Doetinchem n Arnhem. Wie kent ze niet; Drosselmeijer, de kleine Clara en Frits, de Muizenkoning en de Sui-

thalle in Viersen. Dit jaar betreedt hij voor het

kerboonfee? En de prins die in een noten-

eerst de Gelderse podia in Saint-Saëns’ Cel-

kraker verandert natuurlijk! Het Gelders Orkest

loconcert. Een niet te missen primeur. Kerst-

presenteert een droom van een kerstcon-

achtig goed!

cert met Tsjaikovski’s sprookjesachtige No-

Het Gelders Orkest geeft een gratis voor-

tenkrakersuite, gevolgd door zijn rijke maar

proefje op deze concertreeks tijdens de

tragische Vijfde symfonie, vol onvervulde

Lunch Classic op woensdag 16 december.

verlangens en angsten. Hoewel de Notenkra-

Om 12.30 uur klinken in Musis fragmenten

kersuite tot een immense publiekslieveling is

van Tsjaikovski’s Vijfde symfonie.

ARNHEM - December is voor veel mensen echt een feestmaand. Met gezelligheid, pakjes,

uitgegroeid, was de Russische componist er

etentjes en veel drukte. In de natuur is dat net omgekeerd. Daar heerst stilte. Planten verstop-

aanvankelijk zeer onzeker over. Pas toen het

Concertgegevens

pen zich diep onder de grond en groeien niet, het land ligt er vaak bevroren of heel koud bij.

publiek zich langzaam steeds enthousiaster

• Nijmegen: donderdag 17 december, De

Veel dieren houden een winterslaap. Wie ook wil genieten van deze rust, wandelt op woensdag

toonde, gaf hij zich gewonnen: ‘Mij lijkt de

Vereeniging, 20.15 uur, inleiding 19.15 uur.

16 december met de boswachter van Geldersch Landschap & Kasteelen mee over landgoed

symfonie niet meer slecht, ik ben er verliefd

• Doetinchem: vrijdag 18 december, Amp-

Lichtenbeek.

op geraakt.’

hion, 20.00 uur, inleiding 19.00 uur. • Arnhem: zaterdag 19 december, Musis, 20.15 uur, inleiding 19.15 uur.

Onderweg besteedt hij aandacht aan de

weg in Oosterbeek aan de noordzijde van

Kerstachtig goed!

geschiedenis van het gebied. Hij staat stil bij

NS Station Oosterbeek. Duur: ca. 2,5 uur.

Een andere zich verdiepende liefde is die

de nog steeds zichtbare kenmerken uit het

Kosten: € 5,- p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar €

tussen Het Gelders Orkest en Maximilian Hor-

verleden en zal vertellen over de oorlogs-

2,50 p.p. Donateurs Geldersch Landschap

nung. Deze jonge Duitse cellist is bezig met

handelingen in september 1944, die op en

& Kasteelen gratis op vertoon van GLK-pas.

een stormachtige verovering van alle grote

nabij Lichtenbeek hebben plaatsgevonden.

Reserveren niet nodig. Informatie: www.glk.

internationale podia. Twee keer eerder so-

Start: 13.30 uur op de parkeerplaats van de

nl/evenementen of Dick Wijnveldt, telefoon-

leerde hij al bij Het Gelders Orkest; in het

Voor meer informatie kijkt u op

Airborne Begraafplaats, van Limburg Stirum-

nummer 06-42 475 520.

Amsterdamse Concertgebouw en in de Fes-

www.hetgeldersorkest.nl.

iPhone of iPad stuk? Laat hem vandaag nog repareren!

Arnhem biedt u: Haal- en brengservice Reparatie op locatie mogelijk Vergaande technische kennis en support 90% van de iPhones met waterschade repareren wij Klaar terwijl u wacht (onder het genot van een kop koffie) 3 maanden garantie op de volledige reparatie Voor bedrijven, telecomzaken en particulieren 7 dagen per week op afspraak geopend Alleen originele onderdelen

ebsite nl w e z n o e. Bezoek erepairservic plan phon i n . e w o w f w eer in ne! voor m fspraak onli a zelf uw iPhone Repair Service Arnhem Cruquiusweg 2, 6827 BL Arnhem T: 026 -20 20 446 E: arnhem@iphonerepairservice.nl I: www.iphonerepairservice.nl IRS Arnhem_Advertentie 129x188mm.indd 1

05-10-15 19:05

• Arnhem: zaterdag 26 december, Musis, 14.15 uur (geen inleiding!) • Lunchconcert Arnhem wo. 16 december, Musis 12.30 uur.

Daams dakwerken: voor al uw bitumineuze en kunststof dakbedekkingen, EPDM, lood- en zinkwerken, onderhoud van daken en goten REGIO - Met meer dan 25 jaar ervaring heeft Daams dakwerken zich ontwikkeld tot een veelzijdig dakdekker. Of het nu om renovatie of nieuwbouw gaat, u bent bij Daams dakwerken aan het juiste adres. Wij maken de daken op een professionele

ons terecht. Ook verhelpen wij lekkages binnen

manier tegen een scherpe prijs. En geven

24 uur.

tien

jaar

waterdichtheidsgarantie

na

het

gereed komen van onze werkzaamheden.

Voor meer informatie kijkt u op:

Maar

eigenlijk

dakwerken:

doen

zinken

wij

dakgoten,

hemelwaterafvoerpijpen.

Ook

alle

soorten

www.daamsdakwerken.nl of belt u vrijblijvend

loodwerken

even met Daams zelf: 06-106 462 07, het

voor

vaste nummer is 026-445 89 60 en het adres

het

onderhoud van uw daken en goten kunt u bij

is: Dr. Wagenaarstraat 33, Arnhem.

Even niet bang zijn omdat mama als een monster tegen je praat Zieke kinderen voelen zich beter als hun ouders dichtbij zijn. Daarom zijn er de Ronald McDonald Huizen. Dan is zo’n lekkere knuffel van papa of mama nooit ver weg.

www.kinderfonds.nl

Een ziek kind kan niet zonder zijn ouders


Zicht op • nummer 12 - 2015

5

De Scheidingsplanner. Dan kun je financieel weer verder

Op weg naar een gelukkiger nieuw leven!

ARNHEM - Tot de dood u scheidt, wordt er altijd gezegd bij de huwelijksvoltrekking. Dat niet

kunnen komen om zo de werkelijke knelpunten

hun kinderen onderhouden. De uiteindelijke

elk echtpaar het huwelijk zo ziet eindigen, is inmiddels bekend. Ongeveer één op de drie

op tafel te krijgen. Gerard is sinds 1996 zelfstan-

taak van een Scheidingsplanner is het maken

Nederlandse huwelijken strandt tegenwoordig voortijdig. Bij de afwikkeling komt helaas veel

dig ondernemer en heeft zich gespecialiseerd

van een Scheidingsplan. In dat plan komen de

meer kijken dan de meeste mensen geneigd zijn te denken. “Het grootse twistpunt bij een

in familiemediation en met name het bemid-

conclusies die uit de besprekingen met Gerard

scheiding is, en dat is zeker ook het geval voor samenwoners, naast het treffen van een

delen en afhandelen van een echtscheiding,

komen op het gebied van huis & hypotheek,

bevredigende regeling voor de kinderen, toch wel de financiële afwikkeling” , weet schei-

het ontbinden van een geregistreerd partner-

kinderen & toeslagen, risico’s afdekken, levens-

dingsmediator Gerard Heijnen (1959).

schap en het verbreken van een samenleving.

verzekeringen, vermogensverdeling, kinderen & kosten, pensioen verevening, mogelijke onder-

verdeling van huis en bezittingen, alimentatie

Met bezoeklocaties in Veenendaal, Utrecht, Er-

nemingen, partneralimentatie, fiscale optimali-

en partnerpensioen. De ervaring leert dat wan-

melo, Arnhem, Amersfoort en het hoofdkantoor

satie, budgetadvies en besteedbaar inkomen.

neer mensen in ieder geval de intentie hebben

in Barneveld, opereert de betrokken deskundige

“Ik word natuurlijk niet alleen ingeschakeld door

hun relatie op respectvolle manier te beëindi-

in een groot gebied van Midden-Nederland.

getrouwde stellen die willen scheiden. Ook

gen, de kans zeer groot is dat beide partners

Gerard is financieel planner, MfN registermedi-

scheidende samenwoners weten me te vin-

zicht krijgen op een gelukkiger nieuw leven. De

ator en Internationaal ADR full certfied mediator.

den. Dat is maar goed ook, want deze groep

fiscale mogelijkheden, zakelijk en privé, kunnen

Hoewel het voor hem geen fijne periode was, is

heeft juridisch gezien, eigenlijk nog veel meer

namelijk maximaal worden opgezocht en de

Heijnen nu blij dat hij tevens ervaringsdeskun-

steun nodig.”

emotionele schade bij de partners en de kin-

dige is op het gebied van scheiden. “Voor het

deren, kan worden beperkt.”

werk dat ik nu - hoe gek het misschien ook klinkt - dagelijks met veel plezier doe, is het een groot

Voorheen was het zo dat verreweg de meeste

Persoonlijk, betrokken en deskundig

pluspunt dat ik aan den lijve heb ondervonden

partners die niet meer samen verder door het

Voordat Gerard Heijnen zich volledig heeft

dat scheiden, naast een enorme emotionele

leven wilden, terechtkwamen in een ‘vecht-

gespecialiseerd in mediation, is hij zijn loop-

belasting, zeker ook ingrijpende financiële ge-

scheiding’. Ondanks de vaak niet synchroon

baan gestart in financiële dienstverlening bij

volgen heeft.”

lopende belangen, zegeviert op dit moment

de SNS-Reaal Groep waarbij hij altijd in con-

gelukkig vaker het verstand en wordt er vaker

tact is geweest met mensen. Tijdens deze fase

Efficiënt en harmonieus scheiden

gekozen voor het in overleg uit elkaar gaan.

in zijn loopbaan is Gerard jarenlang adviseur

Met zijn inmiddels ruim 10 jaar lange ervaring

Hulp en advies wordt er dan gezocht en ge-

geweest, heeft hij groepen mensen gecoacht

als mediator heeft Gerard een modern, prak-

vonden bij een professionele instantie zoals De

en gaf hij les. Als leidinggevende en als Hoofd

tisch en nadrukkelijk harmoniemodel ontwikkeld

Scheidingsplanner. Alle bij De Scheidingsplan-

Externe Betrekkingen deed hij ervaring op om

waarbij beide partners snel inzicht krijgen in de

ner aangesloten scheidingsmediators - onder

als diplomaat met zoveel mogelijk wensen en

situatie en daardoor eenvoudiger samen beslis-

wie Gerard Heijnen in dit gedeelte van het land

belangen van verschillende partijen rekening te

singen kunnen en durven nemen. Dit heeft tot

De Scheidingsplanner is uw:

- voelen zich geroepen om te bemiddelen en

houden. Bij ARAG rechtsbijstand heeft hij ken-

gevolg dat de scheiding vlot, efficiënt en har-

• Bemiddelaar/adviseur. Als u samen wilt schei-

een scheiding op succesvolle wijze af te han-

nis mogen nemen van alle rechtsgebieden. Nu

monieus verloopt waarbij de onderlinge relatie

delen.

Gerard zich met hart en ziel heeft toegespitst op

zoveel mogelijk blijft behouden. Zeker wanneer

• Onderhandelaar/adviseur. Als u niet wilt pro-

mediation, merkt hij dat zijn verleden hem heeft

er kinderen aanwezig zijn, is het belangrijk dat

cederen en zich bij de onderhandelingen wilt

geholpen om snel tot de kern van de zaak te

de partners een goede relatie als ouders van

laten vertegenwoordigen door een financieel

“Hoe je het ook wendt of keert: een huwelijk of een samenlevingscontract beëindigen, gaat

den.

deskundige.

gepaard met pijn en strubbeling. De ex-part-

• Adviseur op de achtergrond. Als u al in een

ners belanden vaak in allerlei emotionele toe-

scheidingstraject zit en behoefte heeft aan

standen en dat is begrijpelijk. Tegelijkertijd is het

deskundig advies en/of een second opinion.

noodzakelijk om samen tot goede afspraken te komen. Al was het alleen al in het belang van

Meander 551

de eventuele kinderen. Daarnaast is het slim om

6825 MD Arnhem

rust in de situatie te bewerkstelligen door maat-

T: 088-420 00 00

advies te krijgen over zaken als inkomsten, de

E: arnhem@scheidingsplanner.nl


6

Zicht op • nummer 12 - 2015

Kerstprogramma op sfeervol kasteel Doornenburg DOORNENBURG - Tijdens de kersttijd zijn er

interactieve rondleiding waarbij een kerstver-

diverse activiteiten op kasteel Doornen-

haal wordt verteld over een familie en hun

burg. Op zaterdag 19 en zondag 20 de-

kinderen. Tevens zijn er gedurende de rond-

cember is het koor CantAnimus aanwezig.

leiding spelletjes en is er een traktatie voor de

Zij verzorgen een prachtig kerstconcert in

kinderen. Er zijn iedere dag 2 rondleidingen,

de Ridderzaal. Op zaterdag 19 december

om 11.30 uur en 13.30 uur.

om 20.00 uur en op zondag 20 december om 14.30 uur. Informatie en reservering, zie

De toegangsprijs is € 5,- per persoon en de

www.cantanimus.nl.

rondleiding duurt ruim 1 uur. Reserveren kan via kasteel@deklokgendt.nl Uw reservering

Speciale kerstrondleidingen

staat op naam en uw kaartjes moeten 15

Op maandag 28 en dinsdag 29 december

minuten voor aanvang voor de rondleiding

zijn er speciale kerstrondleidingen voor het

opgehaald worden bij de Herberg op de

Kerstbrunch 2de Kerstdag

uur. U kunt zich aanmelden via kasteel@dek-

hele gezin met als thema: “Kerstmis in de

voorburcht van het kasteel (anders vervalt de

Op 2de Kerstdag is er een kerstbrunch op

lokgendt.nl of 06-228 503 31.

Middeleeuwen en heden”. Het betreft een

reservering).

kasteel Doornenburg van 13.00 uur tot 16.00

Asieldier van de maand

Begin 2016 in verhuur

39 vrije sector huurwoningen in Arnhem-Zuid

Dierentehuis Arnhem e.o.: ‘Wakkere Wonzo zkt. Warme Woning’

HUREN IN

Het Kader • Woonoppervlakte ca. 124 - 144 m2 • Luxe keuken en comfortabele badkamer • 3 slaapkamers en een open zolderverdieping • Gelegen aan een binnenterrein met parkeergelegenheid • Op loopafstand van het nieuwe winkelcentrum Schuytgraaf en station Arnhem-Zuid • Prognose oplevering: 2e kwartaal 2016

www.hureninhetkader.nl

ARNHEM - Deze maand vraagt Dierentehuis

Wanneer u die-

Arnhem e.o. uw aandacht voor Wonzo! Al ger-

gene bent die

uime tijd (175 dagen) verblijft Wonzo in het

een fijn thuis kan

Dierentehuis Arnhem en omstreken. Hij is niet

geven aan Wonzo, of aan één van de andere

meer de jongste, maar nog actief. Door het

dieren die in het asiel verblijven, dan mag u ge-

overlijden van zijn eigenaar is hij bij ons tere-

rust even bellen of langskomen. Stg. Dierente-

cht gekomen. Dit was wennen voor hem, want

huis Arnhem e.o. zit aan de Larensteinselaan 32

hij had bij zijn eigenaar veel ruimte. Wonzo

te Velp. Het asiel is geopend van maandag t/m

liep veel op het erf en dan is een verblijf in

zaterdag van 13.00 tot 16.30 uur, op zondag en

de kennel wel iets anders. Hij is vriendelijk in

feestdagen gesloten. Telefoon: 026-361 98 61,

de omgang maar hij zal zijn zelfstandigheid

e-mail: dibo@dierentehuisarnhem.nl.

willen behouden. Hierdoor past Wonzo niet in een druk gezin met jonge kinderen. De basis-

Bekijk de dieren ook eens op de website:

commando's beheerst hij matig.

www.dierentehuisarnhem.nl.

ŠKODA Rapid Spaceback Voorzien van o.a. • • • •

Airconditioning Cruise control Lichtmetalen velgen Navigatie

n Editio

,0 9 7 . €18

v.a.

R A A L K RIJ

Hegeman www.hegeman-groep.nl

Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 13 Telefoon: 024 3 81 71 02

Arnhem Papenkamp 19 Telefoon: 026 4 95 09 00

Getoonde afbeeldingen kunnen meeruitvoeringen bevatten. Genoemde vanafprijs is incl. BTW en BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage en inclusief eventuele inruilpremie. Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

20% G

LIN BIJTEL

DSG-aut omaat tijdelijk voor sle chts

€400


Zicht op • nummer 12 - 2015

7

SALA Bronsgieterij, dé plek waar u beelden in Brons kunt laten gieten ARNHEM - Een enorme eer was het begin

jarenlange ervaring opgebouwd. In 2003

cursus Bronsgieten gehouden voor belang-

dit jaar toen SALA Bronsgieterij gevraagd

begon hij zijn bedrijf op bedrijventerrein Het

stellenden op een idyllische plek in Twente.

werd om samen met Hare Majesteit Kon-

Broek in Arnhem en inmiddels heeft hij al

Neem gerust contact op voor de data van

ingin Máxima haar handen in klei af te

honderden klanten naar tevredenheid ge-

komend jaar en voor verdere info.

drukken. Het was de openingshandeling

holpen.

van het nieuwe Zorg Onderwijs Centrum van Koninklijke Kentalis in Zoetermeer.

Heeft u een beeld of object gemaakt van

Haar handafdrukken werden samen met

klei, was, steen, hout of polyester en wilt u dit

die van enkele kinderen gezet in klei en

net als onze koningin eventueel in Brons la-

even later als een grote plaquette afge-

ten vereeuwigen, neem dan gerust contact

goten in Brons.

op met SALA Bronsgieterij. Indien u enkele Koningin Máxima opende eerder dit jaar

foto’s mailt samen met de drie afmetingen

Het gieten van beelden in Brons is nog een

met een handafdruk in klei het Zorg Onder-

hoogte/breedte/diepte, dan ontvangt u ge-

echt klassiek ambacht, dat veel tijd en aan-

wijs Centrum van Kentalis. Van het tableau

heel vrijblijvend een passende prijsopgaaf.

dacht vergt van de uitvoerder. Yakov Sala

is een Bronzen afdruk gemaakt door Yakov

groeide op met dit vak en heeft inmiddels

Sala, eigenaar van SALA Bronsgieterij.

Kan dat ook…..? De kracht van samen...

SALA BRONS GIETERIJ CONRADWEG 14 6827 BZ ARNHEM TEL. 026 4954284 06-122 985 01 info@salabronsgieterij.nl www.salabronsgieterij.nl

Overigens wordt enkele malen per jaar een

Ave Verum

REGIO Veel mensen zich af of het moMet -elkaar, samenvragen en ongedwongen, toewerken naar eenisbetekenisvol afscheid. Zodat u, ondanks het gelijk om voor een eigen uitvaartonderne-

verdriet, met warme gevoelens kunt terugkijken op een waardevolle week.

Bijzondere Spijkse kersttocht op zondag 20 december

ming te kiezen als men verzekerd is bij een

andere organisatie. Ja dat kan! Bij een natura

“Heel fijn zoals jullie ons hebben bijgestaan en hebben bemiddeld, we zijn als familie ook dichter bij elkaar gekomen. gekeerd die u vrij U bent dus De structuur die kunt julliebesteden. aanbrachten en de rituelen, dat gaf rust.” altijd vrij om uw eigen keuzes te maken. uitvaartverzekering wordt dan een bedrag uit-

Ans Hovius & Carolien van Wijchen

“Met dankbaar hart kijk ik nog steeds terug op de “Al ruim 15 jaar fijnzinnige wijze waarop jullie met onze gevoelens zijn omgegaan. Zo respectvol, zo betrokken en aan de professioneel Ans Hovius & Carolien van Wijchen en andere kant adequaat zakelijk.” betrokken.” Citaten uit brieven van opdrachtgevers kunt terugkijken op een waardevolle week. Wilt

u het liefst de uitvaart gedeeltelijk of zoveel als

Natuurlijk faciliteren wij thuisopbaringen, zodat iemand in zijn of haar vertrouwde omgeving mogelijk zelf doen en regelen? Natuurlijk kan kan blijven (of naar thuis kan worden overgebracht). Als dat echter niet mogelijk of wenselijk dat. Ook dan Ave naast u. is, bieden wij u een alternatief: de afscheidshuiskamer. Menstaat kan er in Verum alle rust samenzijn. Met altijd een gastvrij ontvangst. De afscheidshuiskamer ligt in een rustieke omgeving aan de Ringallee 78 in Rozendaal.

Ave Verum uitvaartzorg is een kleinschalige,

SPIJK - Iedereen die jong van hart is en durft: zet zondag 20 december in je agenda en doe mee aan de Kersttocht in Spijk. Breng familie en vrienden mee, hoe meer zielen hoe meer plezier. Je bent van harte welkom!

flexibele, zelfstandige uitvaartonderneming De kracht van samen

met een eigen rouwhuiskamer. Ave Verum

Op de dijk op weg naar Spijk zie je al ‘van

viering in de kerk, waar we met het koor van

Uitvaartbegeleidsters Ans Hovius en Carolien

verzorgt (al 15 jaar) uitvaarten in Arnhem en

verre een sterre’. De speciale klanken van

Spijk meezingen. Rond 20 uur gaat ieder weer

omliggende gemeenten.

midwinterhoorns heten de deelnemers warm

naar huis.

De afscheidshuiskamer

“eenvan herberg voor de ziel” van Wijchen, Ave Verum uitvaartzorg, vin-

den het fijn om u met begrip, warmte en ge-

welkom. Om 16.00 uur genieten we in dorps-

duld terzijde te staan, te informeren en bege-

huis De Spieker van koffie, limonade en wat

Tijdens de tocht opent de kerk de deuren voor

“De afscheidshuisleiden. Zij behouden het overzicht en blijven

lekkers. Het Ritmisch Koor zorgt voor de muzi-

een bijzondere expositie: creatieve werken

kale noot. Daarna gaan we in optocht door

van bewoners van ELVER (voormalig Huize Fa-

de straten van Spijk. Je maakt bijzondere ont-

tima te Wehl) worden tentoongesteld. Zeer de

moetingen mee: heb jij al eens een praatje

moeite waard!

kamer van Ave samenspraak zijn afstemmen met u. In nauwe Verum is kleinschalig, zij op de dag van de uitvaart de regisseur die, laagdrempelig en niet dominant,intiem.” met aandacht aanwezig is.

gemaakt met een ezel? Of met een koning? Betekenisvol afscheid

Heb je al eens ergens aangeklopt, waar je

Vind je het leuk om ons te helpen met de or-

Met elkaar, samen en ongedwongen, toewer-

niet welkom was?

ganisatie van deze middag, meld je dan aan bij de medewerkers van het Centraal Pastoraal

ken naar een betekenisvol afscheid, zodat u, ondanks het verdriet, met warme gevoelens Wij werken met alle verzekeringsmaatschappijen samen

Ave Verum uitvaartzorg individuele

www.ave-verum.nl telefoon

026 361 24 14

In december zijn de avonden koud, maar er

Secretariaat. Zij zijn bereikbaar van maandag

is vuur om je te warmen. Zo lopen we naar de

t/m donderdag van 09.30 tot 15.00 uur en op

stal en wie weet wat we daar vinden. Daarna

vrijdag van 09.30 tot 12.30 uur via telefoon-

gaat het terug naar het dorpshuis om een

nummer 0316-52 34 68 en via e-mailadres

broodje te eten. Er is tot slot een korte kerst-

secretariaat@rkliemers.nl.

ONMIDDELLIJK EN BLIJVEND RESULTAAT MET DE

NIEUW!

De nieuwe revolutionaire manier van afslanken!

Slank 2016 in?

normaal € 300,- nu

Boek 3 behandelingen met ruim 30% korting!

€ 200,-

Maak nu uw afspraak via

Vòòr

Na 10 behandelingen

026 – 442 22 09

De behandelingen met de Cryo21 vinden plaats bij Ariane Inden Cosmetics, Jansbinnensingel 3, 6811 AJ in Arnhem, tel. 026 - 442 22 09 en worden uitgevoerd door een erkende Cryo21 specialist van Mooinmodel.nl


8

Zicht op • nummer 12 - 2015

O SIN A C

d n a l r uike

S

-Z uid m e h Arn

KANS

OP

1

MILJOEN PRIJZ ENCIR CUS D ELKE E HEL DAG V E MAA ERLOT ND INGEN MET A LS

ÉÉN

HOOF

DPRIJ

SCOO TER S

TREKK ING 28 LOTEN DECEM GELDI BER G TOT 31-012016

23 en 24 december geven wij 1/5 staatsloten weg met kans op 1 miljoen. Sinterklaas deelt cadeaus uit op 4 december Bij inlevering van deze bon ontvangt iedere speler één gratis lot extra!

1e en 2e kerstdag verloten wij 1 HD TV van 104 cm

Kerstman deelt kerstpakketten uit op 17 december

Suikerland 7 6833 BA Arnhem- Zuid 026 - 32 111 48

Openingstijden ma t/m zaterdag van 11.00 u tot 24.00 u

Agenda zie achterzijde

www.casinosuikerland.nl

zon- en feestdagen 13.00 u t/m 23.00 u


Zicht op • nummer 12 - 2015

9

Disbalans in energie ARNHEM - Soms heeft iemand klachten waar de huisarts ook geen verklaring voor heeft. Zoals Anja Huijs. Zij ging naar een homeopathisch arts. Met behulp van een apparaat checkte zij of haar klachten iets te maken hadden met verstoorde energie. “Het meten van ‘energie’ is niet nieuw, maar

kunde werkte, merkte dat zij met homeopa-

digitale homeopathie heeft wel een enorme

thie mensen kon helpen, die geen oplossing

stap voorwaarts gemaakt”, aldus Beatrice Rol-

voor hun klachten vonden in de reguliere ge-

daan, homeopathisch arts te Arnhem. Zij werkt

neeskunde, zoals chronische vermoeidheid,

sinds 2 jaar met de Asyra-Pro, een apparaat

terugkerende ontstekingen van bijvoorbeeld

dat energieblokkades in organen en orgaan-

keel neus en oren, menstruatie- en over-

systemen opspoort. Hiermee kunnen klachten

gangsklachten, buikklachten, slecht herstel

van bijvoorbeeld hormonale oorsprong, burn-

na ziekte (b.v. de ziekte van Pfeiffer of Lyme)

out, chronische vermoeidheid, buikklachten

of vaccinaties. De Asyra-PRO geeft nog meer

en voedingsintoleranties aangepakt worden.

duidelijkheid.

Haar collega is Muriël Wagenmans, klassiek

tot vier of vijf producten. Ik voel me weer fit,

oplossing gemaakt. Het principe is gebaseerd

homeopaat, zij werkt sinds een jaar met de

Anja Huijs (54) is patiënte van Roldaan. Zij werd

opvliegers en nachtelijk transpireren zijn bijna

op het uitgangspunt van de homeopathie:

Asyra-PRO, vooral in geval van klachten rond-

onderzocht, omdat zij veel klachten had van

over.”

”genees het gelijke met het gelijkende.”

om de ziekte van Lyme, allergieën, een ontre-

de overgang en ondanks verwoede pogin-

geld immuunsysteem.

gen niet kon afvallen. Uit de meting kwam

Bij een meting met de Asyra-PRO worden

De tweede test is een voedingstest. Dit resul-

naar voren dat Anja’s problemen vooral voort-

eerst de blokkades van de organen. Door de

teert in een specifiek voedingsadvies. Is het

In de software van de Asyra-PRO zitten meer

kwamen uit verkeerde keuzes in haar voeding.

meting wordt duidelijk welke organen of or-

lichaam verzwakt, dan is het verstandig om

dan 100.000 frequenties opgeslagen van o.a.

“Op de lijst van ‘verboden’ voedingsmiddelen

gaansystemen belast zijn. Vervolgens komt de

het te reinigen van opgeslagen afvalstoffen,

bacteriën, virussen, toxische stoffen, allerge-

prijkten juist producten, waarvan ik dacht dat

vraag aan de orde waardoor deze belasting

de darmflora te herstellen en eventuele (vita-

nen, medicijnen, voedingsmiddelen en ho-

ze goed voor me waren. Tomaten, cham-

of disbalans in energie is ontstaan. Is het een

mine)tekorten aan te vullen. Zo maken we de

meopathische middelen. Door deze frequen-

pignons en elke dag een bouillon om de

toxische belasting of bacterieel, parasitair, of

weg vrij voor het zelfgenezend vermogen van

ties te testen met het lichaam wordt duidelijk

snoepzin te verdrijven. Bovendien bleek dat ik

heeft het juist te maken met de voeding? Op

het lichaam.

waar de verstoringen zitten en wat de oorza-

te eenzijdig at. Zes weken lang heb ik elk ‘ver-

basis van prioriteiten (grote obstakels worden

ken zijn. Prettige bijkomstigheid is dat de me-

boden’ product gemeden, homeopathische

het eerst genoemd) geeft het lichaam ant-

Meer informatie of afspraak maken:

ting geen belasting voor de patiënt is. Deze

druppels gebruikt en een supplement geslikt.

woord op de checklist die de maatapparatuur

B. Roldaan, arts voor integrale geneeskunde

houdt slechts 2 koperen staven vast. Deze zijn

Al na een week voelde ik me beter en viel in-

doorloopt. Juist bij lichamelijk onverklaarbare

en homeopathie.

verbonden met het systeem en de computer.

eens anderhalve kilo af. Na zes weken was ik

klachten kan zo’n meting duidelijkheid ople-

www. homeopathie-arnhem.nl.

zo opgeknapt dat de lange lijst van ‘verbo-

veren. Op basis van de herstellende energe-

M. Wagenmans, klassiek homeopaat.

den’ voedingsmiddelen was ingekrompen

tische informatie wordt een homeopathische

www.homeo-resonans.nl.

Roldaan, die eerder in de reguliere genees-

Traditiegetrouw meeste inbraken in december

Feestdagen trekken elk jaar weer ongenode gasten DECEMBER - Rommel de bommel wat een ge-

indruk geven, is het van belang om waar-

stommel, daar op de zolder… Het klinkt als de

devolle spullen uit het zicht op te bergen.

eerste regel van een vrolijk sinterklaasliedje.

“Maak van je raam geen etalage. Leg je

Maar in werkelijkheid zou het in deze tijd van

tablet of smartphones niet in de venster-

het jaar net zo goed over een inbreker kun-

bank of vol in het zicht op de eettafel. Ook

nen gaan. 5 december, de kerstdagen en

sinterklaas- en kerstcadeaus kunnen de

oudejaarsdag blijken namelijk zeer populaire

interesse van een inbreker wekken. Maak

dagen om in te breken.

met jezelf en familieleden de afspraak om erop te letten. Loop bijvoorbeeld voor je

“Traditiegetrouw worden de meeste inbraken

feest gaat vieren even een rondje door je

in december en januari gepleegd”, weet Lilian

woning alsof je een inbreker bent. Wat zou

Tieman. Zij is als adviseur Woninginbraak werk-

je meenemen?”

zaam bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). “Cijfers van 2010 tot

Omstanders

2014 laten zien dat er tijdens de feestdagen

Tot slot is het altijd verstandig om de di-

anderhalf tot twee keer zoveel wordt ingebro-

recte buren of bevriende straatbewoners

ken. Kerst en oudejaarsdag behoren daarmee

te infomeren wanneer u een avondje niet

tot de dagen waarop in Nederland de meeste inbraken plaatsvinden.”

thuis bent. “Zij kunnen bij verdachte situamaar afzeggen? “Nee”, meent de adviseur

Voor een uitgebreid preventieadvies kunnen

ties de politie inschakelen”, zegt Tieman.

Woninginbraak. “Met een paar simpele maat-

bewoners contact opnemen met een PKVW-

Negeer zelf geluid bij de buren ook niet als

Mooie avond

regelen kun je de kans op een inbraak al aan-

bedrijf. PKVW staat voor Politiekeurmerk Veilig

ze niet thuis zijn.

Erg verrassend is dat ook niet. Bewoners zijn met

zienlijk verkleinen.” Om te beginnen moet je de

Wonen. Bedrijven die woningen beveiligen

de feestdagen vaak langere tijd van huis, vooral

woning bij vertrek natuurlijk zorgvuldig afsluiten.

met dit keurmerk, inspecteren de woning,

Hetzelfde geldt voor ongewoon geluid bij

tijdens de avonduren. “Terwijl wij gezellig met fa-

Daarnaast is het volgens haar van groot belang

maar geven ook advies en preventietips. In-

het achterpad of mensen die bij een voor-

milie en vrienden pakjesavond vieren, aan het

dat de woning na vertrek een bewoonde indruk

dien gewenst, brengen zij ook het juiste hang-

deur rondhangen. “Maar liefst ruim 80 pro-

kerstdiner zitten of met elkaar het jaar uitluiden,

maakt. “Laat wat glazen op tafel staan en zet bij-

en sluitwerk aan en ontvangt de bewoner het

cent van alle heterdaad aanhoudingen

slaan inbrekers hun slag”, licht Tieman toe. “Wat

voorbeeld de radio aan.” Verlichting helpt ook bij

PKVW certificaat Beveiligde Woning.

wegens woninginbraak, is te danken aan

een mooie avond had moeten zijn, eindigt zo

het voorkomen van een inbraak. “Laat in en om

voor veel mensen in een hoop narigheid.”

het huis lampen branden. Gebruik geen klein

Kerstcadeaus

ven niet te schromen om hiervoor 112 te

de alertheid van omstanders. Buren hoe-

lichtje om te doen of u thuis bent; daar prikken

Tieman benadrukt dat bewoners zelf ook al

bellen. De politie komt liever een keer voor

Preventieadvies

inbrekers wel doorheen. En laat bijvoorbeeld ook

heel veel kunnen doen om een inbraak te

niks, dan dat een inbreker ontkomt omdat

Moeten we dan massaal onze afspraken dan

op de bovenverdieping een lamp aan.”

voorkomen. Behalve het huis een bewoonde

bewoners besluiten om niet te bellen.”


Zicht op • nummer 12 - 2015

ER

DA

N

EIG

100 JAAR

E

N

CTIE

E

Thuis-PC.nl helpt, adviseert en verkoopt: 'Voor particulier én MKB'

U

M

10

D PRO

5% winterkorting op alles actie is geldig t/m 30 december

Wij zijn gesloten van 21 december 2015 t/m 4 januari 2016 Tel.: +31 (0)26 370 61 95

350 KRAMEN NIEUW & 2eHANDS Elke Woensdag en Zaterdag van 09.00 - 16.00 uur laatste Zondag v/d maand (m.u.v. Juni t/m Augustus)

ER AG én ZONDAG 27 DECEMB

RSTD

GEOPEND: ZATERDAG 2e KE

Tel: 0487-502159 • Fax: 0487-501155 Industriestraat 4, 6659 AL Wamel info@vrijemarktwamel.nl warmt kt, ver overde en

www.vrijemarktwamel.nl

• Meubelstoffering Stoelen / Banken / Fauteuils • Tapijt voor uw gehele woning • Kussenmakerij • Vermaken gordijnen • Reinigen Banken / Karpetten • Meubelreparaties • Spuiten stoelen / tafels / kasten • Bekleden of repareren Autostoelen / Boot- en Caravankussens • Reparatie doorgezakte zitmeubelen

GRATIS en VRIJBLIJVEND prijsopgave bij u thuis door Wim Boogaars (06) 533 66 847. Telefonische informatie? (06) 516 603 62

ARNHEM - Heb je een te trage of kapotte

systeem. Het zorgen van een adequate

laptop of pc? Of problemen met het

oplossing is dagelijks werk voor Thuis-PC.nl,

bedienen daarvan? Waar kun je dan heen

waarvan Piet al vijf jaar de eigenaar is. Tegen

met je probleem?

scherp geprijsde tarieven. Thuis-PC.nl werkt zowel vanuit eigen locatie, als bij je thuis of

Of je je laptop of pc nou bij een zogenoemde

op kantoor (bel voor afspraak). En via hulp op

prijsbreker of bij Thuis-PC.nl hebt gekocht,

afstand. Zowel de particulier als mkb-er zijn

Thuis-PC.nl helpt je er graag mee! Hoewel

van harte welkom. Ook voor al uw computer-

Piet Hoogland naast nieuw en tweedehands

benodigdheden.

verkoopt, lost hij ook graag snel en vakkundig je pc- en laptopproblemen op, van welk merk

Thuis-PC.nl, voor particulier en MKB,

dan ook...

Bingelradestraat 3 (nabij woonboulevard Arnhem-Zuid);

Problemen als virussen, een kapotte harde

Tel. (06) 814 69 489

schijf, traag, problemen met het besturings-

www.thuis-pc.nl

• Verkoop polyether op maat • Matrassen op maat • Verkoop stoffeerbenodigdheden, stoffen en leder • Reparatie tenten • Onderhoud + spuiten lederen meubelen • Reparatie elektrisch verstelbare fauteuils • Houten vloeren schuren/kleuren • Camper en caravan interieurs geheel vernieuwen • Meubelen op maat gemaakt

PRIJSOPGAVE PER MAIL? Stuur een foto van het object! Prijsopgave kosteloo s. info@boogaars.nl

Wim Boogaars Woondiensten • Edisonstraat 34b in Zevenaar • 0316-523370


Zicht op • nummer 12 - 2015

11

Vervolg pagina 1

Winter in het

Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem!

ARNHEM - Beleef de winters uit onze geschiedenis in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem. Schaatsen en sleetje rijden, stamppot en stokvis. Je bed verwarmen met een ‘beddejuffer’ en dan vroeg onder de wol. Laat je verwarmen door winterverhalen en deel uw ervaringen. Vanaf nu, en nog t/m 17 januari 2016 - gaan we terug in de tijd. En er is veel meer dan schaatsen en sleeën! Maak kennis met de geschiedenis van ons leven in de winter. Het museum is vol van activiteiten, geuren en verhalen over werken, feesten en eten, schaarste en overvloed, kou en kleding, vervoer en vrije tijd. Winterkermis in Openluchtmuseum De winterkermis komt tot leven op het Zaanse Plein met een nostalgische rupsbaan voor de kleintjes, er is een Kop van Jut en bij de ‘Vroolijke Keuken’ gooi je oud serviesgoed aan gruzelementen. Ook is er een gezellige wintermarkt met ambachtelijke demonstraties een kruidentent waar we laten zien hardnekkige winterkwaaltjes bestreden werden. Bak een broodje boven het vuur op

Help de warm water- en vuurverkoper

tijd en brandstof. Vuurverkoper Lambertus

het Kindererf of speel oud-Hollandse café-

Een eeuw geleden waren er in grote steden

heeft in de Amsterdamse steeg in het mu-

spellen als sjoelen, ringwerpen en het ha-

overal winkeltjes die warm water en vuur

seum zo’n ‘nerinkje’ met gloeiende kooltjes

mertjesspel. Elk weekend en in de vakantie

verkochten. Een bittere noodzaak, want er

en heet water. In de winter doet hij gouden

is het sfeervolle Zeeuwse kerkje gevuld met

kwam nog geen warm water uit de kraan

zaken en dus heeft hij hulp nodig.

zang en muziek.

en vuur maken en water koken kostte veel Museumbezoekers (jong en oud) schie-

zelf mosterd kunt maken en snuffelen op het

ten te hulp in een interactief winterspel. Ze

Landleven Wintermarktje naar leuke kerstca-

gaan op onderzoek uit en ontdekken wat de

deautjes. Zelfs de Schotse hooglanders en

‘klanten’ in het museum nodig hebben en

rendieren uit de reportages komen speciaal

verkopen hen de juiste producten. Het win-

voor Landleven Winter naar het museum.

terspel wordt dagelijks gespeeld in het mu-

Informatie

seum van 13.00 tot 17.00 uur en online via

Het Nederlands Openluchtmuseum is gele-

http://winterspel.openluchtmuseum.nl.

gen aan de Hoeferlaan 4 te Arnhem. Tijdens de Winter in het Openluchtmuseum - nog

Evenement 19 en 20 december:

t/m 17 januari 2016 - is het museum dage-

Landleven Winter

lijks geopend m.u.v. 25 dec. en 1 jan. Op

Op 19 en 20 december organiseert het

die dagen is het museum gesloten.

Openluchtmuseum i.s.m. het maandblad Landleven een inspirerend evenement. Net

Kijk voor openingstijden op:

als in het blad staan informatie en inspira-

www.openluchtmuseum.nl en voor

tie centraal. Bezoekers ontmoeten de am-

concerten en activiteiten op

bachtslieden uit de reportages, leren hoe je

www.openluchtmuseum.nl/agenda.


12

Zicht op • nummer 12 - 2015

“Koude grond onder je huis zuigt de warmte weg”!

Twentse uitvinding blijkt al 35 jaar de perfecte oplossing

Doorsnee van een kruipruimte met TONZON Bodemfolie en Thermokussens.

Niets brengt Nederlanders meer in kerststemming dan een versierde kerstboom

ENSCHEDE - Toen Ton Willemsen in 1980 een

zorgt daarmee voor een gelijkmatig klimaat in

nieuw type isolatie voor vloeren bedacht

de woning, waarbij je minder hoeft te stoken

had niemand er vertrouwen in. Toch pakte

om het onderin warm te krijgen. Bovendien

het goed uit. Inmiddels zijn bij zo’n 200.000

wordt daardoor de echte winter korter, omdat

woningen het Tonzon Vloerisolatie systeem

je later kunt beginnen met stoken en de verwar-

aangebracht.

ming dus ook eerder uit kunt zetten. Zo kunnen huizenbezitters wel vier tot vijf keer zoveel be-

KERSTMIS - De donkere dagen

gaven aan dat niet alleen

Warmte verplaatst zich niet perse omhoog, dat

sparen als met een ander type vloerisolatie. Wil-

voor kerst zijn aangebroken en

de kerstboom zorgt voor het

is alleen met warme lucht zo. Ton Willemsen:

lemsen: “Dat komt door dat je de woning ther-

Nederland maakt zich op voor

ultieme kerstgevoel: 30% van

“Houd maar eens een spijker in een vlam; het

misch loskoppelt van de grond.” De ‘uitvinder’

de feestdagen. Maar wat be-

de respondenten krijgt het ul-

duurt niet zo lang dat je deze loslaat.” Tot rond

streeft ernaar om alle woningen in Nederland

zorgt Nederlanders het ultieme

tieme kerstgevoel door lekker

1980 werden vloeren nog niet voorzien van iso-

op deze manier te isoleren. “Dat is inderdaad

kerstgevoel? Onderzoek onder

te eten bij familie en vrien-

latie, terwijl de koude grond onder het huis de

een hele klus, maar wij zijn er klaar voor.”

340 respondenten toont aan dat

den. Ook het bezoeken van

warmte wegtrekt. Overal waren subsidies voor,

60% van de Nederlanders vindt

een kerstfair draagt bij aan

maar niet voor vloerisolatie. Totdat een onder-

Ton Willemsen heeft ook een radiatorfolie ont-

dat niets je beter in de kerststem-

het ultieme kerstgevoel, aldus

zoek van TNO uitwees dat het TONZON isolatie-

wikkeld. Deze folie wordt niet op de muur maar

ming brengt dan een versierde

8% van de ondervraagden.

concept zeer goed werkte. Vanaf dat moment

achter op de radiator geplakt en doet dus ge-

kerstboom.

En ondanks dat veel mensen

ging het balletje rollen. “Natuurkundig gezien is

heel onzichtbaar zijn werk.

er ieder jaar maar druk mee zijn, draagt het

dit de beste oplossing. De thermokussens blok-

De Kerstfair op Landgoed Keukenhof onder-

krijgen van cadeaus het minste bij aan het

keren de warmtestroom naar beneden”, vertelt

Waarom nog langer wachten? Kijk snel op

zocht waar Nederlanders het ultieme kerst-

ultieme kerstgevoel: slechts 2% gaf dit als ant-

Willemsen. De vloer wordt warmer dan de lucht

www.tonzon.nl • T: 0900 - 28 66 966 (€ 0,10

gevoel van krijgen. De 340 respondenten

woord.

vlak boven het vloeroppervlak. Deze techniek

p/min) E: info@tonzon.nl

TONZON Vloerisolatie® Meer wooncomfort en lagere woonlasten

TONZON Vloerisolatie® is gebaseerd op het Thermoskussen, een revolutionair isolatiemateriaal dat in 1980 in Nederland werd ontwikkeld. Het is volledig opvouwbaar en isoleert als een thermosfles. Het materiaal is handig te verwerken in vaak krappe kruipruimtes en blijkt in de praktijk een hoger effect op de vloertemperatuur te hebben dan andere isolatiematerialen. De opmerkelijke werking is onder meer bevestigd met live-experimenten voor de tv-camera’s van ‘Wist Je Dat?’ (RTL4) en VARA’s ‘Kassa Groen’. De hogere vloertemperatuur biedt niet alleen meer wooncomfort, maar ook een veel grotere energiebesparing die bij vloerverwarming kan oplopen tot wel 40 procent!

“Onze investering voor nu èn een duurzamere toekomst.”

TONZON Vloerisolatie®: grotere energiebesparing en toch heel betaalbaar Omdat het opvouwbare materiaal handig te verwerken is in vaak krappe kruipruimtes, valt de investering reuze mee. De all-in richtprijs voor het aanbrengen van TONZON vloerisolatie (inclusief materiaal, montage en btw) bedraagt bij een oppervlakte van 30 m2 € 1.325,- en bij 50 m2 € 1.850,-. En dat is nog zonder de eventuele subsidie! Daarvoor krijgt u niet alleen een warme vloer, ook het vocht uit de kruipruimte wordt gestopt door een stevige, kamerbrede bodemfolie. De belangrijkste voordelen van deze dubbele aanpak op een rijtje: • Meer wooncomfort • Minder vochtproblemen • Hoog rendement op uw investering • Duurzame oplossing tempert klimaatverandering Waarom nog langer wachten? Kijk snel op www.tonzon.nl

TONZON VLOERISOLATIE

T: 0900 - 28 66 966 (€ 0,10 p/min) E: info@tonzon.nl TONZON Vloerisolatie® • sinds 1980 de oplossing


Zicht op • nummer 12 - 2015

13

Pasar Malam in de Bush: Proef Indonesië! ARNHEM - In de kerstvakantie de Nederlandse kou ontvluchten door even naar de tropen te reizen: wie droomt er nu niet van? Vanaf zaterdag 19 december 2015 komt deze wens voor de bezoekers aan Koninklijke Burgers’ Zoo echter binnen handbereik. Voor slechts 10 euro (entreeprijs vanaf 15.00 uur) genieten gasten in het Arnhemse dierenpark dagelijks tot 20.00 uur van een volledig overdekte Indische nachtmarkt en diverse educatieve activiteiten. Burgers’ Zoo organiseert van 19 tot en met 23 december en van 27 tot en met 30 december 2015 plus 2 en 3 januari 2016 elf dagen lang de Pasar Malam in de Bush met als thema ‘Proef Indonesië!’ Bezoekers genieten niet alleen van authentieke Indische zang- en dansgroepen op twee podia en tientallen stands met Indische producten, maar bijvoorbeeld ook van een kijkje achter de schermen van de Ocean. Meer informa-

Weersonafhankelijk genieten!

tie en ticketverkoop zijn te vinden op www.

Zelfs als het buiten vriest, is het binnen in de

Koninklijke Burgers’ Zoo organiseert 19 t/m 23 en 27 t/m 30 december 2015 plus 2 en 3

burgerszoo.nl/pasarmalam.

Bush altijd aangenaam warm en waant u

januari 2016 een volledig overdekte Indische nachtmarkt in de Bush. zich qua sfeer, entourage en geluiden werkelijk even op Bali. Ook de Desert, Ocean en de overdekte speeltuin Kids Jungle zijn volledig weersonafhankelijk te bezoeken. Naast tientallen stands met Indische producten, ontdekt u twee podia met zang en dans uit de Indische archipel en kunt u heerlijk Indisch eten en drinken. Dierentuingidsen van Burgers’ Zoo bemannen informatiestands, laten u kennis maken met de Ocean achter

en de overdekte speeltuin Kids Jungle zijn

de schermen en wijzen u op bijzonderheden

tot 20.00 uur te bezoeken. De Safari, Man-

van het dieren- en plantenleven in de Bush,

grove, vogel- en mensapenafdeling sluiten

Desert en Ocean.

om 17.00 uur vanwege nachtrust voor de dieren. Vanwege kou en nachtrust gaan de Sumatraanse tijgers in de Rimba om 16.30 uur naar hun nachtverblijven, waar ze helaas niet zichtbaar zijn voor de bezoekers. Zie ook: www.burgerszoo.nl.

Open en gesloten parkdelen Tijdens de Pasar Malam in de Bush blijven de Bush, Desert en Ocean extra lang open tot 20.00 uur. Giraffen, zebra’s, gnoes en waterbokken zijn in de stal te bekijken. Ook het Bush Restaurant, het Park Restaurant


14

Zicht op • nummer 12 - 2015

Oudejaarsronde

uw meubelen dit jaar nog in huis 2 – 2.5 zits bank in het leder

Bankstellen Eethoeken Hoekbanken Kasten Losse fauteuils Dressoirs

Voor spectaculaire prijzen! Direct leverbaar!

Van 1.789,00 voor

1598,

00

Woonboulevard Nanda met arm Apeldoorn

Van 198,00 voor

179,

00

2 – 2.5 zits bank in het leder

Nanda zonder arm

Van 1.495,00 voor

1095,

00

Van 189,00 voor

169,

00

DE LEKKERSTE KOFFIE! Ook voor niet kopers

Edisonstraat 56 - Zevenaar | Apeldoorn - Het Rietveld 40 | Woonboulevard 12 - Almelo | www.wooncentrum.net


15

Zicht op • nummer 12 - 2015

TWINS Beide kerstdagen geopend.

Beide kerstdagen geopend Luxe kerstbuffet € 20,- p.p. 3 gangen keuze menu € 21,50 p.p.

3 gangen kerst keuze menu € 25,- p.p. 16.30 u tot 19.30 u. 20.00 u. tot later

16.30 u tot 19.30 u. 20.00 u. tot later

Nieuwe plein 2 6811 KR Arnhem info@eetcafetwins.nl www.eetcafetwins.nl

Alle eerste 10 tafels per zitting die reserveren krijgt een fleswijn cadeau om mee naar huis te nemen. Keuze uit rood of wit.

Kortestraat 8, 6811 En Arnhem

woordspel

herkauwer

Alle eerste 10 tafels per zitting die reserveren krijgt een fleswijn cadeau om mee naar huis te nemen. Keuze uit rood of wit.

6

toneelsetting

2

eveneens

verordening

cowboyfeest

9

kraakbeenvis kledingstuk

Europeaan buitenverblijf

deel v.e. auto scheepstouw

12

Reserveer tijdig 026-3515247

info@kingofindia.nl Reserveer tijdig www.kingofindia.nl

+31 (0)26 44 33 639

Europese sportbond Gelders gebied

buit

Europese hoofdstad

pl. in Gelderland

reisweg

8

deel v.h. lichaam

4

levenloos

insectenverdelger (afk.)

graag

vis

Een dag heerlijk samen zingen!

VELP - Op zaterdag 19 december aanstaande

Nodig je vrienden en familie uit om al in kerst-

organiseert Panta Rhei Vocaal onder leiding

sfeer naar je te komen luisteren bij de presen-

van dirigent Frank Litjens een Kerst Sing Along.

tatie om 15.30 uur in het NPB gebouw te Velp.

blijkens de akten godin v.d. aarde

en omstreken riv. in Oostenrijk

11

Op deze dag worden er verschillende stukken deel v.e. tekst

5

naaldboom

ingestudeerd die met Kerst te maken hebben,

Je krijgt van tevoren de bladmuziek digitaal

een lieve Engelse Carol, een vrolijke Spaanse

aangeleverd, zodat je je thuis kunt voorbe-

Villancico, een sfeervol Oekraïens Kerstlied.

reiden. De workshop gaat door bij minimaal

onmiddellijk

Kortom, een afwisselend repertoire, voor ieder

30 aanmeldingen. Wanneer: zaterdag 19 de-

troefkaart

wat wils. Op het einde van de dag geven wij

cember. Waar: NPB gebouw, Dr. Fabiusstraat

oordeel

12, 6881 RZ Velp. Hoe laat: 10.00-16.00 uur.

voorzetsel

een kleine presentatie in kerstsfeer.

inwerking

Kosten: deelname hele dag € 25,-. Voor meer informatie:

klankvol resultaat met applaus als beloning.

www.pantarheivocaal.nl.

‘Zicht Op Arnhem’ is een uitgave van Zicht Op

altijd op zoek naar interessante evenementen,

Media en verschijnt 12 keer per jaar in vijf edities.

voorstellingen of ander nieuws. Heeft uw club,

Deze 5 edities hebben een gecombineerde op-

vereniging of organisatie een boeiende activiteit

lage van 132.581 exemplaren.

waarvan onze lezers op de hoogte moeten worden gesteld? Schroom dan niet en laat het ons weten!

Verspreidingsgebieden:

De eerstvolgende uitgave verschijnt weer op 23 ja-

Arnhem-Noord & Centrum, 33.181 exemplaren

nuari. U kunt uw kopij insturen tot en met 11 janu-

Arnhem-Zuid, 25.516 exemplaren

ari 2016. Mail uw persbericht of mededeling, liefst

Velp, Rheden, Dieren, 22.241 exemplaren

voorzien van één of meer foto’s naar uitgeverij@

De Liemers, 31.753 exemplaren

zichtop.nl

1

woestijnbron

riemsluiting

huldeblijk steensoort Noorse godheid ingenieur (afk.)

laan tennisterm

3

COLOFON

gigabyte

10

Ervaar hoe het is om samen met medezangliefhebbers je voor te bereiden op een

naar beneden

uitholling door stromend water

ernstige situatie

kleur

7

strook

Bel en maak kans op € 20,plús deze maand als extra prijzen een tegoedbon van € 20,- voor eetcafé Twins én King of India

Lingewaard,19.890 exemplaren

(zie advertentie hiernaast). Disclaimer

Zicht Op Media hoofdkantoor:

Zicht Op Media is een handelsnaam van Uitgeve-

Dopheide 8-d, 9202 PB Drachten

rij Leeuwarden B.V. Zicht Op Media kan niet aan-

Tel.: 0512-584 100

sprakelijk worden gesteld voor informatie in welke

info@zichtop.nl, www.zichtop.nl

vorm dan ook toegezonden door derde partijen, en

www.facebook.com/zichtopmedia

stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van

www.twitter.com/zichtop

commerciële uitingen en ingezonden berichten. Zicht Op

(60 cent per gesprek)

(60 cent per gesprek)

Media behoudt zich het recht voor om ingezonden artikeVestiging Zwaag:

len te weigeren of te bewerken. Niets uit deze uitgave mag

De Compagnie 33 B, 1689 AG Zwaag

worden overgenomen of gekopieerd zonder voorafgaande

Tel.: 0512 - 584 100

schriftelijke toestemming van Zicht Op Media.

Accountmanager: Shaorui Chang s.chang@zichtop.nl, Tel.: 0512 - 584 152 Eindredacteur: Ivo Biesterveld, i.biesterveld@zichtop.nl Vormgeving: Zicht Op Media Verspreiding: FRL verspreidingen BV te Leeuwarden. Heeft u vragen over de verspreiding? Ga naar www.frlpost.nl of bel 058 - 21 54 157 Kopij evenementen en activiteiten Voor plaatsing in ‘Zicht Op Arnhem’ is onze redactie

Regio’s van Zicht Op: Soest & Baarn, Amersfoort-Midden & Zuid, Amersfoort-Noord e.o., Leusden e.o., Arnhem-Noord & Centrum, Arnhem-Zuid, Velp, Rheden, Dieren, De Liemers, Lingewaard, Goeree Overflakkee, SchouwenDuivenland & Tholen, Hilversum, Huizen, Laren e.o., Naarden, Bussum e.o., Wijdemeren, West Betuwe, Betuwe, Overbetuwe, Leidschendam e.o., Rijswijk, Voorburg, Wassenaar & Voorschoten, Zeist e.o., De Bilt e.o., De Kromme Rijn, De Utrechtse Heuvelrug, Ede, Veenendaal, Wageningen/Bennekom, Naaldwijk e.o., ’s-Graven-zande, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Over-betuwe, De Liemers, Lingewaard, Spijkenisse e.o., Voorne, De Hoeksche Waard, Albrandswaard.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Oplossing PRIJSPUZZEL uitgave 11/2015: STERRENHEMEL De winnaar van € 20,- is deze maand: Mw. Klomp, Spankeren

Aan de winnaar wordt een bedrag van € 20,- overgemaakt op het opgegeven bank/gironummer. De oplossing van de nieuwe puzzel kan tot en met 11 januari 2015 worden doorgebeld.

2015-12

Kerst-Sing-Along van Panta Rhei Vocaal


16

Zicht op • nummer 12 - 2015

s r a a j e d n i e ller a n k

Arnhem - Tiel - Zevenaar www.casinobigapple.nl

CASINO

...voor iedere speler. Verzilver uw kraslot in het casino waar u het heeft ontvangen. deze actie is geldig van 24-12-2015 tot 02-01-2016


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.