Zicht Op Arnhem - Editie Arnhem-Noord & Centrum - 201503

Page 1

Arnhem-Noord & Centrum

Een uitgave van Zicht Op Media

Serie Arnhem, Velp: Arnhem-Noord & Centrum | Arnhem-Zuid | Velp, Rheden, Dieren

05

Iris & de Mol uitvaartverzorging: Afscheid nemen in alle rust

07

Tepasse-fenster : al meer dan 100 jaar topkwaliteit en prima service

13

15

Katja Diroen: Er is altijd reden voor een mooie foto van jezelf

Jaargang 5 - nr. 3 - 2015

Zwembad klarenbeek: Openluchtzwembad Klarenbeek is het enige buitenbad in Arnhem

Voorjaarskriebels!

Nieuw seizoen ‘Beleef de Lente’ van start LENTE - Eindelijk: het voorjaar is begonnen! Een nieuwe start, nieuw leven. Ook in deze Zicht Op treft u vele lente- en voorjaarstips aan. En, nu de astronomische lente weer is aangevangen (vrijdag jl.), is het ook tijd voor de 9de editie van het enorm succesvolle ‘Beleef de Lente’. Vogelbescherming Nederland heeft weer camera’s opgehangen in negen vogelnesten. Op die manier kan iedereen het vogelleven tijdens het broedseizoen op de voet volgen, 24 uur per dag. Nieuw dit jaar zijn de bosuil, roodborst en huismus. De kerkuil is na een aantal jaar afwezigheid weer terug voor de camera’s en steenuil, torenvalk, koolmees, slechtvalk en ooievaar maken het gezelschap compleet. Lees verder op pagina 14 Foto: Martin Hierck

SMS* WENS NAAR 4333 EN

350 KRAMEN NIEUW & 2eHANDS

DONEER EENMALIG 2 EURO

Matrassen vanaf € 75,en Boxsprings vanaf € 300,®

Steenstraat 110, 6828 CP ARNHEM • Tel.: 026 -3795627

rmt

wa kt, ver overde en

GROTE ELEKTRISCHE FIETSEN SCOOTER-TESTDAG OP ZATERDAG 28 EN ZONDAG 29 MAART DEZE DAGEN EXTRA ACTIEPRIJZEN, DUS ZEKER EEN BEZOEKJE WAARD!

www.vrijemarktwamel.nl

www.reerinkrijwielen.nl


2

Zicht op • nummer 3 - 2015

riemsluiting deel v.h. oog

indianentent

bovenlijf

7

3

VOORJAARS SALE

diploma

afgesloten stand

BIJ ARC EN CIEL!

vogel

rangtelwoord

5

ergo uitdrukking loopstok

zeepwater

troefkaart

hardloper

12

afgod

tragedie

vroeger

8

bijt

werelddeel

2

vis

geraamte

cowboyfeest

vod

6

familielid

riv. in Italië

voertuig

wiel

erfelijk materiaal loopvogel

10

4

vliegende oorlogsschotel schip betamelijk

staatsgreep

kookgerei

toets alleen

gezichtspunt

onbuigzaam

met name

traag

9

discipel Spaanse uitroep

Turks heer

riv. in Europa

rubidium (afk.)

vaartuig

11

13

droogvloer

1

kortaf

2015-03

taalgebruik

Waardebon ter waarde van 300 euro op de aanschaf van een nieuwe Sta-op-stoel of trippelstoel.

(60 cent per gesprek)

Deze bon is in maart en april inleverbaar op afspraak of op onze Open Dagen elke week op donderdags.

(60 cent per gesprek)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Voor kleine artikelen:

www.zorghulpmiddelenonline.nl Oplossing PRIJSPUZZEL uitgave 02/2015: SCHAATSKAMPIOEN De winnaar van € 20,- is deze maand: Mw. De Roos, Renkum

Aan de winnaar wordt een bedrag van € 20,- overgemaakt op het opgegeven bank/gironummer. De oplossing van de nieuwe puzzel kan tot en met 6 april 2015 worden doorgebeld.

* Acties zijn niet geldig in combinatie met andere acties

Zorg- en woonadvies Op afspraak geopend! Melkvonder 5 Ulft Tel. 0315-842021 www.arcenciel-zwa.nl

Elke donderdag Open Dag van 10.00 – 16.00 uur


Zicht op • nummer 3 - 2015

3

Serre brengt opgewekte sfeer in huis alle woonwensen is een oplossing te vinden waarin u het gehele jaar beschut bent tegen wind en regen. Een serre betekent veel meer dan alleen maar extra ruimte - het zorgt ook voor extra wooncomfort, welzijn en levensvreugde. Er zijn vele goede redenen voor het uitbreiden van uw huis met een comfortabele serre. Licht en transparant WONEN - De aanbouw van een serre is de

Er ontstaat een nieuwe lievelingsplek in uw

ideale mogelijkheid om uw persoonlijke

huis, die u verwent met veel licht en transpa-

wooncomfort groots uit te bereiden. Het

rantie. Binnen en buiten worden een met el-

maakt niet uit hoe uw huis is ontworpen en in

kaar op deze plaats, waar de natuur helemaal

welke grootte u aan het plannen bent: voor

in huis wordt gehaald. Door een serre ontstaat

Grandioze voorjaarsactie Arc en Ciel: nu € 300,- korting op Sta-op-Stoel ULFT - Zorghulpmiddelenleverancier Arc en Ciel

Dat kunt u zelf zien in de Servicewoning aan de

heeft kortgeleden haar website www.zorghulp-

Melkvonder 5 in Ulft. Het is een bijzondere woning

er een opgewekte sfeer in uw huis die uitnodigt

verbinding tussen binnen en de natuur buiten.

middelenonline.nl geopend en viert dat met

ingericht met de Sta-op-stoelen, bedden, medis-

tot vele gezellige uren samen met familie en

Vooral bij weersveranderingen toont de serre

een grandioze voorjaarsactie. Wie in maart of

che matrassen (14 dagen proefslapen), traplift,

vrienden.

zijn temperatuur regulerende werking en zorgt

april een Sta-op-stoel of trippelstoel koopt, kri-

scootmobielen, rollators, zadelkrukken en tal van

jgt maar liefst 300 euro korting! Kijk voor meer

andere hulpmiddelen. In de servicewoning zijn

Beleef de vier jaargetijden

informatie op de advertentie op de tegenover-

alle producten uit te proberen.

Beschut door de serre alle weersomstandig-

Serre = Waardevermeerdering

heden trotseren, elke zonnestraal benutten,

Een goede serre staat niet alleen garant voor

liggende pagina naast de puzzel, knip de bon

voor energiebesparing middels de zon.

uit en profiteer van die € 300,- korting op een

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om in Ulft te

de kracht van wind aanschouwen, sneeuw en

extra wooncomfort, maar is ook een uitsteken-

van de Sta-op-stoelen en trippelstoelen van

komen, dan kunt u ons bellen en bieden wij gratis

regen van dichtbij zien vallen.

de investering die waardevermeerdering voor

Arc en Ciel!

een haal- en brengservice.

uw pand oplevert.

Kijk voor meer info op onze website

De serre is uitermate geschikt om natuurbe-

Naast Sta-op-stoelen en trippelstoelen levert

www.zorghulpmiddelenonline.nl

levenissen van dichtbij mee te maken. De

Kijk voor meer informatie ook eens op

Arc en Ciel nog veel meer zorghulpmiddelen.

of bel 0315-842 021.

hoog efficiënte geïsoleerde serre is de ideale

www.voorlichtingsburowonen.nl.

Beauty & Health

De DeScheidingsplanner Scheidingsplanner voorziet behoefte voorzietin in behoefte Beauty & Health

De Scheidingsplanner voorziet in behoefte

ARNHEM – Het zal veel mensen wellicht verwonderen, maar er zijn tegenwoordig professionele ARNHEM – Het zal veel mensen

Financieel Planner (FFP) die zich heeft gespeci-

bedrijven die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van (echt)scheidingen. wellicht verwonderen, maar er zijn

aliseerd in de financiële en fiscale vraagstukken

tegenwoordig professionele bedrij-

rondom een (echt)scheiding.

uitgebreide inventarisatie van alle belangen en Na een uitgebreide invenven die gespecialiseerd zijn in het Financieel Planner (FFP) die zich heeft gespeciARNHEM – Het zal veel mensen wensen wordt er samen gewerkt aan een uitorganisatie De Scheidingsplanner met 80 vestitarisatie begeleiden van tarisa van alle belangen Dat hier een grote behoefte aan is, bewijst de wellicht verwonderen, maar er zijn

gingen door heel Nederland, waaronder ook in (echt)scheidintegenwoordig professionele bedrij-

Arnhem. Daar waar Gerard Heijnen, gen. ven die gespecialiseerd zijn in het Scheidingsmediator, begeleiden van

(echt)scheidinde Datscepter hier eenzwaait. grote

aliseerd in de financiële en fiscale vraagstukken

gebreid scheidingsplan. Hierin worden onder

en wensen wordt er samen we rondom een (echt)scheiding.

meer

netto-inkomensberekeningen, gewerkt aan een uitgebreidde gewe Na een uitgebreide inven-

vermogensverdeling en alimenschevan alle belangen tarisatie tarisascheidingsplan. en wensen ermaar samen weHierin tatieberekening, worden onder ook meer de Hier wordt

gen. behoefte aan is, bewijst

gewerkt uitgebreiden pengewenetto-inkomensberekeninnettaan een toekomstige inkomens-

de organisatie De Gerard Heijnen

biedt

gen, gen de vermogensverdeling sioensituatie van beiden opge-

Scheidingsplanner met advies en ondersteuning

en alimentatieberekening, nomen en, indien aanwezig,

Nederland, waaronder menwonende Scheidingsplannerpartners met

inkomensen is, pensioensituink het eens Als volgen het en men alimentatieberekening,

Dat hier een grote

scheidingsplan. sche

Hierin Hier worden onder meer

netto-inkomensberekeninnett

behoefte aan is, bewijst

maar de toekomstige ma ook voor een de kinderen. gen, de vermogensverdeling gen zorgplan

80 vestigingen dooren heelsaaan echtparen de organisatie De

atie ati van beiden opgeno-

ook80 investigingen Arnhem. Daar door heel

die hun relatie wensen

maar ook deconvenant toekomstigeen de juma nitieve defi

te beëindigen. “Zij kiezen

inkomensen pensioensituink ridische toetsing, de afwikkeling

ervoor dat respectvol en

en, in geval van gehuwden,

in onderlinge harmonie te

de inschrijving in de gemeen-

doen, veelalzwaait. juist in het bede scepter

telijke registers. kinderen. k

men m en, indien aanwezig,

waar Gerard Heijnen, Nederland, waaronder

een zorgplan voor de ee beiden atie opgenoati van

Scheidingsmediator, ook in Arnhem. Daar

ken, indien aanwezig, men m kinderen.

de scepter zwaait. waar Gerard Heijnen,

een ee zorgplan Als het de eens is, A menvoor

Scheidingsmediator,

volgen het definitieve v

Gerard Heijnen biedt advies es

en ondersteuning aan echtt-

partners die hun relatie

paren en samenwonende

Een Scheidingsplanner bewensen te beëindigen.

Als is, de juridiA men convenant c het eensen convenant en de juridic

vast aanling gehuwden, inschrijving in li en, in i gevall vanéén h loket, isdeéén sche sc toetsing, de afwikke-

volgt vaste, bewede gemeentelijke spreekpunt, registers.

partners die hun relatie

ling de inschrijving in li en, in i gevall van gehuwden, h

wensen te beëindigen.

de gemeentelijke registers.

geleidt op ervoor verzoekdat ook één van en beide “Zij kiezen respectvol in partners

in het belang van eventuele kinderen”. voorkomen.

enDe biedt professionele ondersteuning. eerste stap naar een nieuwe toekomst is

van beidejuridische partners wanneer hij of is zij in eenéén langdurige afwikkeling

een vrijblijvend en gratis eerste kennismakingsgesprek in Arnhem.

De eerste stap naar nieuwe toekomst is een vrijblijvend en een gratis eerste kennismakingsDeeen eerste stap naaren eengratis nieuwe toekomst is Een Scheidingsplanner begeleidt hij op of verzoek ook vrijblijvend eerste kennismakingséén van beide partners wanneer zij in gesprek in Arnhem. Een Scheidingsplanner is een Geregistreerd Een Scheidingsplanner begeleidt op verzoek ook

een langdurige juridische afwikkeling is

gekomen of dat vooral wenst te voorkomen.

Zicht op • nummer 6 - 2013

Vraag dan nu ons Gaat gratis u scheiden? boekje aan:

Vraag nu scheiden!’ ons ‘Help,dan ik ga gratis boekje aan: ‘Help, ik ga scheiden!’

‘Help, ik ga scheiden’ beschrijft de financiële van een (echt-) ‘Help,gevolgen ik ga scheiden’ scheiding. Het geeft u beschrijft de financiële gevolgen een (echt-)in alle een van goed inzicht scheiding. u zakenHet diegeeft moeten worden een goed inzicht in alle geregeld. zakenHet die boekje moeten kunt worden u kosteloos geregeld. bij ons aanvragen en wordt Het boekje kunt u kosteloos u discreet toegestuurd.

www.scheidingsplanner.nl

www.scheidingsplanner.nl

zenScheidingsplanner procedures en biedt onderDe vormt professionele één loket, is één vast

volgt vaste, procedures onderlinge terespectvol doen, veelal steuning. wanneer hijharmonie of zij in langdurige juridische Deaanspreekpunt, Scheidingsplanner vormt één bewezen loket, is één vast “Zij kiezen ervoor dateen en injuist en biedt professionele in het belang van eventuele kinderen”. afwikkeling is harmonie gekomen dat vooral wenst te aanspreekpunt, volgt vaste,ondersteuning. bewezen procedures onderlinge te of doen, veelal juist

Financieel Planner (FFP) die zich heeft gespe-

3 Gaat u scheiden?

bij ons aanvragen en wordt volgen het definitieve v Scheidingsplanner De vormt u discreet toegestuurd. sche sc toetsing, de afwikke-

lang van eventuele kindeen ondersteuning aan echttGerard Heijnen biedt advies es ren”. paren en samenwonende

Zicht op • nummer 6 - 2013

gesprek in Arnhem.

“Hierbij kijken we of er een persoonlijke klik is en

“Hierbij kijken erpersoonlijke een persoonlijke cialiseerd nanciële envoorkomen. fi scale vraag- “Hierbij kijken we we of erof een klik is enklik is en gekomeninofde dat fivooral wenst te of wij elkaar begrijpen”, aldus Gerard Heijnen. Een Scheidingsplanner is een Geregistreerd elkaar begrijpen”, aldus Gerard stukken rondom een (echt)scheiding. wijwij elkaar begrijpen”, aldus Gerard Heijnen. Heijnen. Een Scheidingsplanner is een GeregistreerdNa een of of

Kantoor Meander te Arnhem Kantoor Meander te Arnhem Meer informatie? Bel 088 42 000 00 Meer informatie? Bel 088 42 000 00 of mail arnhem@scheidingsplanner.nl of mail arnhem@scheidingsplanner.nl

3


Overijssel Te huur: 6 persoons-bungalows/ gelijkvloers, tevens mindervalide bungalows.

4

Gratis toegang tot gemeentelijk buiten en overdekt zwembad, diverse restaurants in de omgeving. Goed viswater en prima ďŹ ets- en wandelmogelijkheden. Vraag vrijblijvend folders 5FMFGPPO t Alle bungalows vrijstaand en gelijkvloers.

Zicht op • nummer 3 - 2015

Johanninksweg 80, 7591 NR Denekamp

www.bavelds-dennen.nl

Maak een afTpraak voor een koTtelooT Fn vriKbliKvend be[oek aaO IuiT Pf be[oek on[F TIowroom!

Ga naar www.santibri-axender.nl

Media te Zwaag en verschijnt 10 keer per jaar in

Of bel 0598-631717

vier edities. Deze vier edities hebben een gecombineerde oplage van 104.089 exemplaren.

Druk: Hoekstra Krantendruk te Emmeloord

Verspreidingsgebieden:

Kopij evenementen en activiteiten

Soest & Baarn, 26.864 exemplaren

Voor plaatsing in ‘Zicht Op Amersfoort’ is onze

Amersfoort-Midden & Zuid, 34.059 exemplaren

ten, voorstellingen of ander nieuws. Heeft uw club,

Leusden e.o., 19.685 exemplaren

vereniging of organisatie een boeiende activiteit

JB Woonstijl: 50 jaar een ininteressante Arnhem Amersfoort-Noord e.o., 23.499Al exemplaren redactie begrip altijd op zoek naar evenemenwaarvan onze lezers op de hoogte moeten worden

t *O Ă?Ă?O EBH HFQMBBUTU; t TDIFSQF QSJK[FO t JODM WFS[orging tekening t FO BBOWraagformulieren.

Noorderbreedte 9 8081 PX Elburg Bel voor info: 0525-662204

‘Zicht Op Amersfoort’ is een uitgave van Zicht Op

www.franken-dakkapellen.nl

Zicht Op Media

gesteld? Schroom dan niet en laat het ons weten! De

Dopheide 8-d, 9202 PB Drachten

eerstvolgende uitgave verschijnt op 30 september

Tel.: 0512-584 100, Fax.: 0512-584 199

2013. U kunt uw kopij insturen tot 13 september 2013.

info@zichtop.nl, www.zichtop.nl

Mail uw persbericht of mededeling, liefst voorzien

www.facebook.com/zichtopmedia

van ÊÊn of meer foto’s naar uitgeverij@zichtop.nl

www.twitter.com/zichtop

Wij verzorgen uw uitvaart Te huur: 6 persoons-bungalows/ gelijkvloers, tevenszoals mindervalide bungalows Ăş dat wilt. Gratis toegang tot gemeentelijk buiten- en overdekt zwembad, diverse restaurants in de omgeving. Goed viswater en prima fiets- en wandelmogelijkheden

Onze lokale uitvaartverzorgers verzorgen de uitvaart naar uw persoonlijke wens. Wij adviseren en inspireren, maar willen er vooral ook zijn voor uw nabestaanden.

Bel ons gerust wanneer u Vraag vrijblijvend folders: Telefoon 0541-352393

meer informatie wenst of een afspraak wilt maken voor een persoonlijk gesprek.

Wij zijn er voor u en uw nabestaanden ’n Begrip sinds 1991

Ook als u niet verzekerd bent

Tijdelijk geld nodig?

Geef uw gouden sieraden Jannie Boel & Annette Brok uitvaartverzorger & stafmedewerker in bewaring

Mozartweg 58 | Amersfoort 033 475 70 07 www.dehaanenvandekampdela.nl

Disclaimer Vestiging Zwaag:

Zicht Op Media kan niet aansprakelijk worden

De Compagnie 33 B, 1689 AG Zwaag

gesteld voor informatie in welke vorm dan ook

Tel.: 0512 - 584 100, fax 0512 - 584 199

toegezonden door derde partijen, en stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van commerciĂŤle

Accountmanager: Iwan van Krugten

JB Woonstijl (voorheen Jan Brinker Tapijt) zit al

Arnhem, bieden wij u al meer dan 50 jaar

sinds 1964 in Arnhem en vanaf 1989 aan de

een breed assortiment aan materialen

Ir. van Muijlwijkstraat 210. Nol en Gerda Beek

en producten. Hier kunt u alle materialen

hebben in 1992 de winkel overgenomen,

ervaren, voelen en bekijken. Ons assorti-

daarvoor waren zij al jaren werkzaam bij Jan

ment bestaat uit verschillende stijlen. Van

Brinker Tapijt. In 2005 hebben wij, Ronald en

klassiek tot modern en van stoer tot sjiek. We

Yvonne Beek, de winkel overgenomen. We

hebben het allemaal.

hebben de winkel aan de binnen- en buiten-

Tel.: 0229 - 855630

Commercieel manager: Fred Scholten f.scholten@zichtop.nl Tel: 0229 - 855 642

Eindredacteur: Ivo Biesterveld, i.biesterveld@zichtop.nl

Redactie: Iris Vinkenborg Vormgeving: VDS Vormgeving

Weverstraat 28, Arnhem 026 442 5538 Openingstijden: Ma.: 13.00 - 16.00 Di.: 10.30 - 16.00 Vrij. + Za.: 10.30 - 15.30

behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen te weigeren of te bewerken. Niets uit deze

uitgave mag worden overgenomen of gekopieerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zicht Op Media.

zijde geheel gerenoveerd en overzichtelijker

U kunt bij JB Woonstijl terecht voor de totale in-

gemaakt. De ouderwetse persoonlijke service

richting van uw woning. We hebben vele grote

en vakmanschap is hetzelfde gebleven. Tot

merken tapijt, vinyl, marmoleum, laminaat

op de dag van vandaag is JB Woonstijl nog

en PVC. Hiervan hebben een aantal mooie

steeds een begrip in Arnhem.

Verspreiding: Santibri Axender te Veendam Heeft u vragen over de folderverspreiding?

Contant geld!

uitingen en ingezonden berichten. Zicht Op Media

ARNHEM - In onze ruim opgezette winkel in

i.vankrugten@zichtop.nl

proefwanden en -vloeren, zodat u het effect ervan direct kunt ervaren. Met het voorjaar

Wij willen u helpen met de decoratie van uw

voor de deur is het tevens weer tijd voor de

woning. Voor ons is ons werk meer dan alleen

binnenzonwering zoals rolgordijnen en vouw-

een product verkopen, wat wij willen is een

gordijnen, jaloezieĂŤn, duettes en lamellen

sfeer creĂŤren waar in u zich thuis voelt. Be-

waarvan wij een groot assortiment hebben.

nieuwd naar ons assortiment?

Maar ook voor traplopers, gordijnen, vitrage

Kom langs in onze winkel of neem eerst een

en ophangsystemen is het de moeite waard

kijkje op www.jbwoonstijl.nl. Telefonisch zijn wij

bij ons binnen te lopen.

te bereiken via 026-442 47 79.

Kom voor de nieuwste voorjaarstrends naar JB Woonstijl

Ir. van Muijlwijkstraat 210 | Arnhem | Tel: 026 - 44 24 779


5

Zicht op • nummer 3 - 2015

Veiligheid bij klussen in en om huis staat voorop

Een klein sfeervol uitvaartcentrum. Moskowa ARNHEM - Bij de voordeur vang ik de familie

belangstellenden hiervoor naar Moskowa

op. Zij, en ik zijn blij dat ze het nieuwe

kunnen komen.

uitvaartcentrum hebben gevonden. Het is soms nog even zoeken, maar zeer de

De familie prijst deze prachtige locatie, de

moeite waard. Aan de Apeldoornseweg

fijne sfeer en de mooi ingerichte ruimtes.

naast uitvaartcentrum Kramer is er nu een

“Het is net een grote huiskamer”, zegt de

mooi klein uitvaartcentrum in de oude

kleindochter. “Kunnen we hier de ceremonie

boerderij Moskowa. Niet te verwarren met

niet doen?”, vraagt haar broer. “Veel mooier

Moscowa, dat is het begraafpark met

dan in zo’n grote aula.”

Crematorium. Wanneer

het

om

een

kleine

groep

Ik bied de familie iets te drinken aan en wijs

belangstellenden gaat, kan dat inderdaad.

ze dan de kamer waar hun overleden vader

Zo spreken we het af. Op de dag van de

KLUSSEN & WONEN - Bij klussen in en om uw

werken op het dak: zorg dat de ladder circa

is opgebaard. Wanneer ze er aan toe zijn,

uitvaart komt eerst de familie om afscheid te

huis staat de veiligheid uiteraard voorop.

60 cm uitsteekt en bevestig hem aan het dak.

kunnen ze rustig afscheid van hem nemen.

nemen. Ze eten een broodje en vervolgens

Met enkele veiligheidstips komt u al een

Hijs de materialen naar boven zodat je bij het

Deze familie heeft er niet voor gekozen een

komen vrienden en belangstellenden om

heel eind en voorkomt u kleine en grotere

beklimmen beide handen kunt gebruiken.

24uurs kamer te huren. Zij wonen wat verder

bij de ceremonie aanwezig te zijn. Daarna

ongelukken!

Werkt u met een gasbrander? Hou dan altijd

weg en kunnen niet vaker afscheid komen

brengen we de overledene te voet, op

een emmer water bij de hand.

nemen. We bespreken de tijden waarop

een rijdende baar, naar Crematorium

Ten eerste gaat u na of uw gereedschap aan

Moscowa. Een wandeling van 8 minuten

alle eisen voldoet; check de scherpte van uw

Ten slotte: gebruik waar nodig beschermings-

door de natuur over de begraafplaats.

zaag en stanleymes en kijk of uw elektrische

middelen zoals een veiligheidsbril en gehoor-

Een moment van bezinning. En zo doen

apparatuur voldoet aan de vereiste CE-richtlijn

beschermers.

we het.

Veel ongelukjes in huis komen simpelweg door

Kies bij sloopwerk voor veiligheidsschoenen

Zie www.caneeluitvaarten.nl of bel ons.

het laten slingeren van materiaal en gereed-

met verstevigde neuzen en sta bij boren altijd

Altijd bereikbaar 06-526 887 06,

schap. Zorg dus voor een opgeruimde werk-

recht achter het te boren gat en houd de ma-

Siska Caneel.

plek zodat u nergens over kunt struikelen.

chine met twee handen vast.

Bij klussen waarvoor u een ladder nodig hebt;

Met bovenstaande simpele tips, kunt u al een

gebruik een ladder met een stevige voet en

hoop ellende voorkomen. Wij wensen u suc-

plaats hem op een stabiele ondergrond. Bij

ces en plezier met klussen!

(dit vind je op het apparaat of de verpakking).

IRIS & De Mol Uitvaartverzorging

Afscheid nemen in alle rust REGIO - Afscheid nemen van een geliefd

de moeilijke periode tussen overlijden en de

mens is een uiterst persoonlijke gebeurtenis.

uitvaart helemaal op uw gemak kunt voelen.

De mensen van IRIS & De Mol Uitvaartverzorging staan u daarin graag met raad en

Er is de mogelijkheid om een kop koffie of thee

daad terzijde; voor het regelen van een

te zetten, er staat een aantal frisdranken in de

uitvaart, een informatief persoonlijk gesprek

koelkast en ook voor een wijntje is gezorgd.

vooraf of een asbestemming kunt u altijd bij ons terecht. ’t Koetshuys. Deze familiekamer, naast villa IRIS, Ons uitvaartcentrum biedt een sfeervolle en

staat exclusief tot uw beschikking. U krijgt de

passende omgeving waar u altijd terecht kunt

sleutel en vanaf dat moment kunt u op ieder

om uw dierbare te bezoeken. Naast het op-

gewenst moment naar uw dierbare toe. Uiter-

Arnhemsestraatweg 67

baren in Villa IRIS is er ook de mogelijkheid ge-

aard kunt u deze kamer aankleden met foto’s,

6991 AJ Rheden, 026 495 23 56

bruik te maken van onze 24-uurs rouwkamer

schilderijen en bloemen, zodat u zich hier in

www.iris-demol.nl, info@iris-demol.nl

HOME GARDEN SHOP.NL Biezenkamp 2 GENDTT • T 0481 - 42 43 41

WARMTE EN SFEER IS BIJ O NS NET IETS MEER !

Openingstijden: Di t/m do 9.00 - 17.30 uur Vrij 9.00 - 20.00 uur Za 09.00 - 16.00 uur

Haarden

Natuursteen

Badkamers

Tegelvloeren


6

Zicht op • nummer 3 - 2015

Klussen & Wonen

ALLES MOGELIJK BIJ:

Jafari naaiatelier, kledingherstel 06 - 36551505

• Meubelstoffering Stoelen / Banken / Fauteuils • Tapijt voor uw gehele woning, scherpe prijzen / vakkundig en alles gratis gelegd • Kussenmakerij, alle soorten en maten • Kledingherstel / Stomerij • Vermaken gordijnen • Reinigen Banken / Tapijt / Karpetten • Meubelreparaties • Spuiten stoelen / tafels / kasten • Bekleden of repareren Autostoelen / Bootkussens / Caravankussens • Reparatie doorgezakte zitmeubelen • Verkoop polyether (op maat gezaagd) • Matrassen op maat • Verkoop stoffeerbenodigdheden, stoffen en leder • Reparatie tenten • Onderhoud + spuiten lederen meubelen • Reparatie elektrisch verstelbare fauteuils • Houten vloeren schuren/kleuren • Camper en caravan interieurs geheel vernieuwen • Meubelen op maat gemaakt

GRATIS en VRIJBLIJVEND prijsopgave bij u thuis 7. door Wim Boogaars (06) 533 66 84 Telefonische informatie? (06) 516 603 62

PRIJSOPGAVE PER MAIL? Stuur een foto van het ob Prijsopgave kostelo ject! os. info@boogaars.nl

Wim Boogaars Woondiensten • Edisonstraat 34b in Zevenaar • 0316-523370


Zicht op • nummer 3 - 2015

Klussen & Wonen

Koot Boomrooierij voor uw bomen, tuin en bestrating

7

Badkamermeubelen trends in 2015 WONEN - De badkamer wordt een steeds

Sinds Koot Boomrooierij in 1997 begon, is het

hebben wij maar één offerte nodig en dat is voor

belangrijker onderdeel van de woning

bedrijf uitgegroeid van specialist in bomenroo-

de klant wel zo gemakkelijk. Daarnaast zorgen wij

en deze volgt daarom de trends op de

ien tot een allround bedrijf dat ook complete

ervoor dat we zo milieuvriendelijk mogelijk werken

voet. De badkamertrends voor 2015 zijn

tuinen en bestrating verzorgt. Eigenaar van het

en kan men bij ons ook terecht voor een onder-

inmiddels bekend: Wellness of juist een

zes medewerkers tellende bedrijf is Nikai Koot,

houdscontract voor de tuin.”

strak design, beide zijn helemaal van nu. De badkamer is een plek waar we het

die goed nieuws heeft voor wie deze maand zijn/haar tuinwerk bij hen onderbrengt: Eind

Naast de kortingsactie van 10% korting op een

bewogen maatschappelijke leven even

maart en in de hele maand april biedt het

op de aanleg van een nieuwe tuin of een voor-

kunnen ontvluchten. Hieronder een over-

bedrijf 10% korting op de aanleg van een

jaarsbeurt eind maart en in de hele maand april,

zicht van de nieuwste badkamertrends

nieuwe tuin of een voorjaarsbeurt

is het BTW-tarief op manuren tot juli 2015 verlaagd

van 2015.

naar 6%. Alles bij elkaar kunt u dus veel besparen “Door een gedegen samenstelling van onze

als u de tuin laat verzorgen door Koot en kompa-

Zachte lijnen

ploeg kunnen wij alles verzorgen op het gebied

nen. Kijk voor meer info op

Badkamermeubelen met zachte organi-

van tuinaanleg en -onderhoud”, stelt de 41-ja-

www.kootboomrooierij.nl of bel

sche vormen zijn populair. Ronde vormen,

rige Koot. “Voor ontwerp, aanleg, bestrating etc.

vrijblijvend naar 06 52004350.

ronde spiegels en ovale wastafels passen hierbij. Door de zachte lijnen krijg je een

Tepasse-fenster: al meer dan 100 jaar topkwaliteit en prima service

welness gevoel. Ook zorgt de ronde afwerking voor een kindvriendelijke omgeving. Hout

ARNHEM - Gelukkig de bouw trekt aan. Het is te

dit kozijn wordt gebruikt voor energiezuinige wo-

Een spa in jouw huis

Hout kan zorgen voor een gevoel van ver-

merken aan de vele aanvragen van architect-

ningen, meestal voor nieuwbouw. Tepasse-fenster

Een trend die in verbinding staat met de

bondenheid met de natuur. Hout straalt

en, aannemers, klusbedrijven en particulieren.

heeft in Arnhem en in Aalten een showroom, zodat

zachte lijnen is het gevoel van een spa in

warmte en sfeer uit. Dit zorgt ervoor dat je

Tepasse-fenster NL is al 15 jaar te vinden in Aal-

de mensen die een offerte aanvragen ook de pro-

jouw huis. Dit zorgt weer voor een verbon-

heerlijk kunt ontspannen na een drukke dag

ten en sinds 8 jaar ook in Arnhem. Wij zijn een

ducten vooraf kunnen bekijken en uitproberen. Wel

den gevoel met de natuur. Het zorgt ervoor

op het werk. Het kan verwerkt worden in ac-

vakwerkbedrijf voor kunststof en houten kozijnen,

even een afspraak maken. Ons telefoonnummer

dat je even helemaal tot rust kunt komen.

cessoires , maar je kunt het ook groter aan-

deuren en schuifpuien.

in Arnhem is 026-370 61 95 en in Aalten 0543-472

Het gevoel van een spa kan gecreëerd

pakken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een

249. Ook kunt u het antwoordapparaat inspreken,

worden door sauna's of stoombaden, maar

houten wastafel. Hout kan in een ruimte met

dan bellen wij u terug.

ook door simpele dingen. Door de juiste

water, maar dan moet je wel het juiste hout

sfeer te voeren kun je ook het gevoel van

kiezen. Houtsoorten als teak, merbau of jatoba zijn perfect voor de badkamer.

In onze eigen fabriek wordt alles op maat gemaakt, wij produceren vlakke en verdiepte profie-

Voor een inzicht in wat wij doen, kijk op onze in-

een spa maken. Zorg ervoor dat het opge-

worden nog op de ouderwetse manier gemaakt,

ternetsite www.tepasse-fenster.de. Daar kunt u een

ruimd is. Daarnaast kun je met planten en

maar wel met de huidige isolatiewaarden. Wij ge-

kijkje nemen in onze fabriek. Of mail direct naar

muziek al aardig in de buurt komen van het

Bron:

bruiken altijd HR ++ glas, ook in combinatie met

wilma@tepasse-fenster.de voor een vrijblijvende

rustgevende gevoel dat een spa heeft.

Bouw&Wonen: www.bouwenwonen.net.

glas-in-lood. Ons allernieuwste kozijn is Energeto,

offerte.

100 N

E

in eigen productie

ER DAN

JAAR

D PRO

Kwaliteitsproducten van hout & kunststof

Bezoek onze showroom Walstraat 50 · 6811 BD Arnhem-NL

Telefoon (0543) 472249 www.tepasse-fenster.nl

Woning Winkel Werken

Design voor iedereen! -

Interieur ontwerp & 3D visualisatie oa; Keukens, Badkamers & Inrichting Woning aanpassingen Totaalconcept

www.paulcleven.nl en.nl | info@paulcleven.nl | Tel. +31 (0)6 8360 2909 | Grotestraat 41, Cuijk

CTIE

EIG

Kozijnen ozijnen & deuren op maat

E

U

M

len met of zonder houtnerf. Onze houten kozijnen


8

Zicht op • nummer 3 - 2015

Möller Oosterbeek BV Zonwering: Alles voor binnen- en buitenzonwering Familiebedrijf Möller Oosterbeek BV Zonwering is van huis uit een familiebedrijf dat al sinds 1911 is gespecialiseerd in zonwering, rolluiken en horren. Een bedrijf waar kwaliteit én persoonlijke service altijd de boventoon hebben gevoerd - tot op de dag van vandaag. Vakkundig advies, kwaliteitsproducten van topmerken zoals Suncircle, Luxaflex, Unilux en Sunmaster, een betaalbare prijs, uitstekende service en altijd garantie op producten en montage; dat is waar Möller Oosterbeek BV Zonwering voor staat. Benieuwd? Bent u benieuwd naar de verschillende opties van zonwering voor zowel binnen- als buitenshuis? Bel dan direct voor een afspraak via telefoonnummer: 026-339 70 84 of vul het contactformulier in op www.mollerzonwering.nl. OOSTERBEEK - Wat doet u met de zon? Kiest

ring. Aan de hand van onze showroommodel-

Mailen kan natuurlijk ook:

u voor rolgordijnen, duettes, jaloezieën,

len, kleur- en stofstalen adviseren wij u graag

info@mollerzonwering.nl.

screens, of rolluiken? Er zijn enorm veel

over alle mogelijkheden.

mogelijkheden. Voor elk raam, voor elke woonsituatie en elk budget is er een

Nieuwe showroom

oplossing te vinden die in uw plaatje past.

U kunt hiervoor terecht in onze nieuwe showroom aan de Pietersbergseweg 12 te Ooster-

In de showroom van Möller Oosterbeek BV

beek, of wij maken desgewenst een afspraak

Zonwering vindt u een grote collectie zonwe-

bij u thuis. Indien u onze showroom wilt bezoe-

ring. We denken graag met u mee en gaan

ken, vragen wij u vooraf een afspraak te ma-

altijd voor de best mogelijke oplossing want er

ken. Op deze manier kunnen wij voldoende

is tegenwoordig een enorm aanbod in zonwe-

tijd voor u vrijmaken.

g n i s s o l p o . s e a g r i r d e j t i z l n e e e v n i t s u e t voor De me nd e p o e G g a d s a a P ur u 2e 0 0 . 6 1 10.00 -

n sierb e t r o o s e s Diver

and en z , n e t t i l p s ursteen – u t a n – g in

estrat

U vindt ons aan de Uilenburgsestraat 12 te Heteren | telefoon (026) 47 42 593 info@crumsierbestrating.nl | www.crumsierbestrating.nl

Onze showtuinen zijn de gehele week geopend! Bezorging door heel Nederland!

ichting l r e v n i u t grind –


Zicht op • nummer 3 - 2015

9

Lente maakt jou blij… en je plant ook! kers. Ze houden de grond beter vochtig, de

ren gezellig in de tuin aan de slag te gaan en

dan planten waarvan je vaker in het jaar ple-

grondtemperatuur gelijkmatiger en onderdruk-

zo van het voorjaar te genieten. Laat ze lekker

zier hebt, zoals struiken en bomen die prachtig

ken onkruid. Dat scheelt weer wiedwerk. Echte

meehelpen met allerlei klusjes en geef de tuin

wel zin in. Het woord ‘lente’ is niet voor niets

bloeien, maar ook mooi blad hebben of lek-

toppers voor dit doel zijn kleine maagdenpalm

samen een frisse boost.

afgeleid van ‘lang’. Het goede gevoel dat

kere vruchten geven. Denk bijvoorbeeld aan

(Vinca minor) en blauwkussen (Aubrieta), die

de lente jou brengt, wordt veroorzaakt door

de makkelijke sierappel (Malus). Heb je niet

hebben allebei een rijke, lange bloei.

het zonlicht. Dat is nu sterker, waardoor we

zoveel ruimte? Kies dan voor de leivorm van

dopamine en serotonine aanmaken en een

de sierappel.

VOORJAAR - Eindelijk, de dagen worden

je tuin te veranderen. Ga je vernieuwen? Kies

langer. Na al die korte dagen, schemerige namiddagen en koude nachten heb je daar

paar leuke kussens en wat nieuwe planten in de Makkelijk genieten

border of op je terras fleurt de hele boel flink op.

Het buitenseizoen is weer geopend! De lente

stuk gelukkiger worden. Dat geldt ook voor Latere bloeiers

onze planten.

Dat hoeft helemaal niet duur te zijn: met een

is een mooi moment om samen met je kinde-

En jijzelf ook trouwens. Happy lente

De trouwe tuinvrienden die pas in de zomer De lente heeft een sterk effect op planten, na

of de herfst gaan bloeien, kun je nu al prima

hun ‘winterslaap’ beginnen zij weer te groeien.

snoeien. Heesters en klimplanten zoals vlinder-

Omdat veel vaste planten niet wintergroen

struik, kornoelje, struik- en leirozen, pluimhor-

zijn, trekken ze zich in de winter terug onder de

tensia en clematis snoei je vrij kort terug. Dat

grond. Boven de grond lijkt je tuinvriend wel

kan nog tot eind maart. Voorjaarsbloeiers zoals

dood, maar onder de grond blijft hij in leven,

Forsythia laat je juist lekker met rust, die snoei je

om er in de lente weer helemaal tegenaan

na hun bloei. TIP: Snoei geen hagen zolang de

te gaan. En na deze zachte winter begint de

vogels erin broeden. Dat doe je begin maart

lente nu nog eerder!

of na de broedtijd, in juni.

Even lekker anders

Cosmetische verzorging

Als tuinbezitter ga je nu, met een hoofd vol len-

Haal afgestorven blad en stengels weg bij je

tegevoel, aan de slag met nieuwe plannen.

vaste planten. Voorzichtig, want jonge uitlopers

Maart is de perfecte tijd om vaste planten en

willen wel gespaard blijven. Een handige tip:

heesters te (ver)planten, hét moment dus om

laat kale grond begroeien met bodembedek-

Propvol Voordeelweken bij Hegeman:

De ŠKODA Rapid Spaceback. Zéér compleet voor €16.990,Uw voordeel: €3.590,-

Hegeman

www.hegeman-groep.nl

Arnhem Papenkamp 19 Telefoon: 026 4 95 09 00 Getoonde afbeeldingen kunnen meeruitvoeringen bevatten. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Voor deze actie geldt: op=op. Prijs is excl. kosten rijklaarmaken.

o Airc sor n ense trol Reg on se c h dak Crui isc oram prekers n a P ds a lui elgen r t x E LM v r! 16” mee ..en

OP = OP


10

Zicht op • nummer 3 - 2015

BATAVUS GENOVA E-GO van 1699,-

voor

1.449,-

(model 2015)

SPARTA RX nu met GRATIS upgrade ACCU van 300W naar 500W t.w.v. 350,00

Maak uw pc veilig voor internetbankieren conform de regels van de Veilig internetbankieren campagne!

16,95

€ CANNONDALE

Is uw computer veilig voor internetbankieren en online winkelen?

E-BIKE van het jaar 2015

OOK ELEKTRISCHE SCOOTERS!

GROTE ELEKTRISCHE FIETSEN SCOOTER-TESTDAG OP ZATERDAG 28 EN ZONDAG 29 MAART BENT U TUSSEN 11.00 EN 17.00 UUR VAN HARTE WELKOM OM EEN PROEFRIT TE KOMEN MAKEN OP DIVERSE ELEKTRISCHE FIETSEN EN SCOOTERS OP HET TERREIN VAN BUITENSPORT FOUR SEASONS (CARTOGRAAF 86 DUIVEN, NAAST DE MAKRO EN IKEA). ALLE FABRIKANTEN ZIJN ZELF AANWEZIG EN VERTELLEN U GRAAG HET ALLERNIEUWSTE OVER DE ELEKTRISCHE FIETS.

DEZE DAGEN EXTRA ACTIEPRIJZEN, DUS ZEKER EEN BEZOEKJE WAARD! Arnhem-Noord 6823 HE / Geitenkamp 4 tel.: 026-3513615

Arnhem-Zuid 6833 HL / Huissensestr. rr. 45 tel.: 026-3218284

W Westervoort 6931 BM / Dorpstraat 90 tel.: 026-3116743

www.reerinkrijwielen.nl

colour your spring!

©2015 Visual Steps B.V. Voor alle informatie in deze advertentie geldt: wijzigingen voorbehouden.

, FLYER, GAZELLE, CANNONDALE, TREK FIETSEN: SPARTA, BATAVUS, testen. T ook mountain E-Bikes te GIAN EN T SCOT S, BIKE S FOCU YAMAHA EN PEUGEOT SCOOTERS: EEEEFUN, SYM,

U moet er toch niet aan denken dat uw persoonlijke gegevens op straat liggen of uw bankrekening wordt geplunderd! Beveiliging van uw computer en uw privacy bewaren bij het surfen op internet is erg belangrijk. Maar welke maatregelen moet u nemen om veilig gebruik te maken van internet zonder virussen op uw pc te krijgen? Wat kunt u doen om te voorkomen dat cybercriminelen er met uw persoonlijke gegevens vandoor gaan? In dit gebruiksvriendelijke boek wordt stap voor stap besproken hoe u uw computer beveiligt tegen virussen en spyware. Aan de orde komt welke maatregelen u moet nemen in uw internetbrowsers, e-mailprogramma en voor de gehele pc. Daarnaast is het maken van een back-up uiterst belangrijk. Met deze reservekopie raakt u bij een computercrash niet uw waardevolle, persoonlijke bestanden en foto’s kwijt. Onderhoud is het laatste onderwerp in deze stap voor stap-titel. U leert uw computer opschonen door programma’s en onnodige bestanden te verwijderen en uw harde schijf te controleren om uw pc efficiënter te laten werken. Kortom, een zeer complete titel die onmisbaar is voor iedere computergebruiker die gesteld is op goede beveiliging, privacy en een goed werkende computer!

Pc beveiligen, back-uppen en schoonmaken voor senioren ISBN 978 90 5905 010 5 Prijs: € 16,95 Geschikt voor: Windows 8.1 of Windows 7. Een greep uit de onderwerpen: • beveiliging tegen virussen • spam voorkomen • privacyinstellingen maken • veilig internetbankieren en online winkelen • Facebook en Twitter veilig gebruiken • back-ups maken • harde schijf opruimen en optimaliseren

Meer informatie over dit boek: www.visualsteps.nl /pcbeveiligen

De nieuwe collectie is uit!

Deze damesschoenen zijn verkrijgbaar t/m maat 43 of zelfs 44.

Wolkyshop heeft de grootste collectie Wolky’s! Deze herenschoenen zijn verkrijgbaar in de maten 41-46/47.

Wolkyshop Arnhem Rijnstraat 25

DEN GRATIS VERZEN

EN RETOUR

.com

www.wolkyshop


Zicht op • nummer 3 - 2015

11

Kaartverkoop van start!

27 mei tweede grote KWF benefietdiner in Stadsvilla Sonsbeek ARNHEM - Op woensdag 27 mei 2015 organi-

Frédérique van den Boomen, Spinkit, Ray Klaas-

seert Stichting Events2Cancer in samenwerk-

sen, Sabrina Starke en Voice of Holland finalist

ing met KWF Arnhem en Stadsvilla Sonsbeek

Sjors van der Panne. De presentatie is in handen

het tweede KWF Benefietdiner in Stadsvilla

van Laurien Verstraten.

Sonsbeek te Arnhem. Het benefietdiner wordt gehouden ten behoeve van de KWF

Kaartverkoop

Kankerbestrijding en zal daarmee bijdragen

Het diner vindt plaats op woensdag 27 mei 2015

aan de KWF doelstellingen minder kanker,

in Stadsvilla Sonsbeek te Arnhem van 18.00 tot

meer genezing en een betere kwaliteit van

22.30 uur. Per persoon betaalt men € 80,-. Inbe-

leven voor kankerpatiënten. Kaarten zijn te

grepen zijn: een driegangendiner inclusief drank

koop via www.kwfbenefietdiner.nl.

en zeer gevarieerde optredens. Er is plaats voor 80 personen, dus wees er snel bij! Kaarten kopen

KWF gaat voor minder kanker. Helpt u mee?

kan via www.kwfbenefietdiner.nl.

In Nederland krijgt één op de drie mensen kanker. Eén op de drie. KWF Arnhem wil een bijdrage leveren in het terugdringen van de ziekte kanker. Minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Inwoners van regio Arnhem kun-

2015, organiseert wederom deze bijzondere

avond en voor de veiling die die avond zal

nen daar zelf aan bijdragen door woensdag

avond; nu vanuit Stichting Events2Cancer sa-

plaatsvinden zijn nog van harte welkom!

27 mei naar het KWF Benefietdiner in Arnhem

men met KWF Arnhem en Stadsvilla Sonsbeek.

te komen.

“Ik probeer mij op zo veel mogelijk manieren

Heerlijk diner en mooie optredens

in te spannen om een bijdrage te leveren aan

Het Benefietdiner is een vervolg op het zeer suc-

Nóg succesvoller dan eerste keer!

kankerbestrijding. Hopelijk wordt dit Benefietdi-

cesvolle KWF Benefietdiner in mei 2005. Destijds

De organisatie van het KWF Benefietdiner

ner net zo’n groot succes als 10 jaar geleden.

bracht dit benefietdiner € 5.900.- op ten gunste

ligt in handen van Stichting Events2Cancer.

Of groter zelfs!” aldus Jeroen Muller. Stadsvilla

van KWF Kankerbestrijding. Tijdens het Benefiet-

Deze stichting organiseert acties waarvan de

Sonsbeek stelt voor deze bijzondere diner haar

diner in 2015 zullen de 80 gasten worden voor-

opbrengst grotendeels ten goede komt aan

ruimte beschikbaar. Daarnaast wordt het diner

zien van een hoogwaardig driegangenmenu,

KWF Kankerbestrijding. Jeroen Muller, organi-

gesponsord door Heineken en de huisleveran-

inclusief drank, en kunnen zij genieten van op-

sator van het succesvolle benefietdiner in mei

cier van de Stadsvilla. Extra sponsoren voor de

tredens van diverse artiesten, zoals zangeres

Wolkyshop gaat dit seizoen voor sportief! ARNHEM - De Biker is de nieuwste aanwinst; met looks die kunnen concurreren met de

estafette

allerhipste gympen van dit moment. Deze Wolky-sneaker biedt echter net even iets

de biologische eetwinkel

meer, door het uitneembare voetbed en de volledige uitvoering in kwaliteitsleer. Verkrijgbaar in negen kleuren, waaronder de zilveren Leontien Biker. Bij aankoop van dit Limi-

Ontdek ons

ted Edition model gaat een percentage van het aankoopbedrag naar de Leontien Foundation, een stichting die zich inzet voor jongeren met een eetstoornis. De heren zijn ook niet vergeten met de Cloud9 Biker “De Kneet”. Target; recht op z’n doel af Dat sandalen niet altijd onopvallend bruin, veilig zwart of doorsnee wit hoeven te zijn, bewijst het nieuwe model: Target. De Target gaat

‘Wolky Onparen Programma’

recht op z’n doel af met een vrolijk kleurenspel

Goed nieuws voor vrouwen die twee verschil-

in alle denkbare variaties. De sandaal is bo-

lende schoenmaten hebben. Met het ‘Wolky

vendien honderd procent verstelbaar en heeft

Onparen Programma’ kan men, voor € 25,-

een superlichte XL Light-zool. Net even anders

extra, één goed zittend paar kopen.

dan anders en daardoor net even leuker! Kom voor een goed advies naar Wolkyshop Kortom, vernieuwende modellen in neutrale

Arnhem, Rijnstraat 25, of kijk op

en zachte, maar ook stoere, felle en vrolijke

www.wolkyshop.com; verzending is binnen

kleuren die helemaal passen in de trend van

Nederland altijd gratis, retour zenden ook.

dit seizoen.

Ontdek het kelen biologisch win el ! e met ledenvoord e Informeer in d op winkel of kijk l l.n estafettewinke

Estafette de biologische eetwinkel van Arnhem Spijkerlaan 43 (hoek Steenstraat) Arnhem tel. 026-3511561


12

Zicht op • nummer 3 - 2015

Grote collectie

dames en heren schoenen sandalen en slippers

M A R A T H O N

Fashion favourites

Nieuwe voorjaarscollectie van 2015 binnen bij Shoeby

REGIO - De nieuwe voorjaarscollectie van

je met het combineren van de laatste trends

2015 ligt alweer in winkel bij Shoeby in Arn-

en stellen een outfit voor je samen waar je je

hem Elderveld, Arnhem Presikhaaf en Di-

helemaal lekker in voelt. En mocht het je even

eren. En omdat er twee keer per week nieu-

niet uitkomen, maak dan een afspraak met

we fashion-items worden aangeleverd, blijft

een Personal Shopper in de winkel.

de collectie het hele seizoen nieuw en verrassend! We lichten alvast een tipje van de

Shoeby Card

sluier voor je op… Ook dit voorjaar mogen

Vaste klanten hebben een streepje voor bij

NEW YORK

mooie details niet ontbreken in jouw garde-

Shoeby. Houders van een Shoeby Card wor-

robe. Een kanten randje, opvallend kraagje

den regelmatig geïnformeerd over interessan-

of fijne franjes. Mooie details stelen de show

te aanbiedingen, exclusieve koopavonden en

LONDON

in jouw outfit!

uiteraard de laatste modetrends. Daarnaast

1 NOV 2015

26 APRIL 2015

RUNFORKIKA MARATHON.NL

spaar je bij iedere aankoop punten. MaanJouw Personal Shopper

delijks krijg je de door jouw gespaarde punten

Moeite met het combineren van fashion fa-

uitgekeerd via de Shoeby Cheque.

vourites? Dan vraag je hulp aan Jouw Personal Shopper bij Shoeby Arnhem Elderveld, Arn-

Je vindt Shoeby onder andere in:

hem Presikhaaf of Dieren. Iedere dag staan

Diderna 6, Dieren

de teams van Shoeby klaar om jou van top

Elderveldplein 10, Arnhem

tot teen te stylen! De Shoeby stylisten helpen

Hanzestraat 33-35, Arnhem Presikhaaf

CAPE 39.95

29.95

FASHION

FAVOURITES SHOEBY.NL

DIDERNA 6, DIEREN ELDERVELDPLEIN 10, ARNHEM HANZESTRAAT 33-35, ARNHEM PRESIKHAAF


Zicht op • nummer 3 - 2015

Er is altijd reden voor een mooie foto van jezelf

13

Arnhem voor KIKA ARNHEM - Vanaf deze maand zijn er drie

een lopend vuurtje door Arnhem gaat en er

maanden lang er evenementen op het

meer evenementen door Arnhemmers voor

gebied van sport, cultuur en muziek voor,

Arnhemmers worden opgezet en daarmee

door en met Arnhemmers met als doel

hun actie voor KIKA steunen.

geld inzamelen voor KiKa. Arnhem voor KIKA trapte de eerste activiteit Een initiatief van twee Arnhemmers, Jorn Jan-

af op woensdag 4 maart jl. met ‘Arnhem

sen en Arina Rietveld, die samen met andere

Lacht’ in het Posttheater en eindigt op 31

Arnhemmers evenementen gaan organise-

mei met een uniek Arnhemse bands benefietconcert in de Max Brothers.

“Vrouwen staan niet graag op de foto. Ze

omgeving en opende vorig jaar haar eigen

ren voor Arnhemmers. Waarbij een van de

maken de foto’s zelf of verzinnen smoesjes

studio aan de rand van de stad. Daar biedt

doelstellingen is zoveel mogelijk geld in te za-

om niet voor de camera te hoeven, zoals ‘ik

zij speciale beauty & glamourfotoshoots aan

melen voor KiKa en daarnaast Arnhemmers

Bezoek onze facebookpagina:

plak niet’, ‘mijn haar zit niet goed’ of ‘ik wil

voor vrouwen, eventueel samen met een

kennis te laten maken met Arnhemse initiatie-

www.facebook.com/arnhemvoorkika,

eerst afvallen’. Dat is jammer want achteraf

vriendin, moeder, dochter of partner. “Je wordt

ven, bedrijven, organisaties, musea, artiesten

website KiKa: www.kika.nl.

zou je toch graag foto’s van jezelf willen heb-

ontvangen met een glaasje champagne en

en nog veel meer wat er in Arnhem leeft.

ben uit diverse perioden van je leven. Foto’s

lekkere hapjes. Je krijgt professioneel kleding-

waar je er op je mooist uitziet. Er hoeft geen

en stylingadvies en wordt opgemaakt door een

bijzondere aanleiding te zijn om die te laten

visagist. In verschillende kleding worden er foto’s

maken. Jij bent er; dat is voldoende reden.”

gemaakt. Het is echt een verwenmoment voor

Jorn en Arina hopen dat hun initiatief als

jezelf of een gezellig uitje samen.” Katja Diroen is portretfotograaf en gespecialiseerd in beauty & fashionfotografie. Vanzelf-

Blijvende herinnering

sprekend fotografeert zij ook modellen. Van

Katja vindt het steeds een prachtig moment als

deze vrouwen, maar ook tijdens haar opleiding

vrouwen hun foto’s voor het eerst zien. “Soms

aan de Fotovakschool in Apeldoorn, leerde

zijn ze verbaasd, soms ontroerd. Ik vind het

Katja dat iedere vrouw haar eigen schoonheid

heel bijzonder om te helpen bij het maken van

heeft. Die kan op verschillende manieren tot

blijvende herinneringen.”

uiting komen. “Door een goede kledingkeuze, make-up en lichaamshouding kun je nog beter

Kijk op www.katjadiroen.com voor actueel

op de foto staan. Wie zou er niet een glamour-

werk en tarieven of bel direct:

foto van zichzelf willen hebben?”

06 - 549 941 17.

Verwenmoment

Tekst: Marianne Kootstra,

Katja is sinds vier jaar actief in Arnhem en

Tekst&Ko.

Van dun haar kun je heel onzeker worden Haarinstituut Ria Dierking is gespecialiseerd in haarwerken en maathaarwerken van echt haar. Een professionele en gecertificeerde salon voor mensen met haarproblemen zoals: • • • •

ZELFVERTROUWEN Elke haarvulling is maatwerk. Er zijn verschillende bevestigingsmethodes. Belangrijk is dat het geheel er natuurlijk uit ziet. Niemand hoeft dun haar te hebben. Met een haarvulling van echt haar krijgen vrouwen meer zelfvertrouwen en maakt mensen gelukkiger.

• Persoonlijk betrokken. • Discreet. • Alleen op afspraak. • Gratis parkeergelegenheid.

Dun haar. Haaruitval als gevolg van medicijnen. Lokale kaalheid (Alopecia Areata). Erfelijke kaalheid (Alopecia Androgenetica).

Vóór

Na

• Contracten met verzekeraars. • ANKO gecertificeerd. • SEMH gecertificeerd.

Hollandweg 54 Arnhem-Zuid Tel. 026 - 38 90 153 www.haarinstituutriadierking.nl

Voor een natuurlijk (on)opvallend resultaat!


14

Zicht op • nummer 3 - 2015

Vervolg van de voorpagina 350 KRAMEN NIEUW & 2eHANDS mt

war kt, ver overde en

Elke Woensdag en Zaterdag van 09.00 - 16.00 uur laatste Zondag v/d maand (m.u.v. Juni t/m Augustus) Tel: 0487-502159 � www.vrijemarktwamel.nl Fax: 0487-501155 info@vrijemarktwamel.nl Industriestraat 4 6659 AL Wamel

Als U van snuffelen op rommelmarkten en van een echt Hollands landschap houdt bent U bij ons in Wamel precies op de goede plaats. Wamel ligt in ons Land van Maas en Waal tussen onze prachtige rivieren. Dit landelijke dorpje herbergt sinds 1987 een gezellige snuffelmarkt met 350 kramen gebruikte en nieuwe spulletjes. In hal 1 is een gezellige cafetaria waar u heerlijk eet voor een leuke prijs. In hal 3 is een koffiehoek aanwezig met een mooi uitzicht op de markt. Elke Woensdag en Zaterdag geopend van 09.00 - 16.00 uur en de laatste Zondag v.d. maand (m.u.v. Juni t/m Augustus) van 10.00 - 16.30 uur Kraampje huren?: bel voor de mogelijkheden of reservering.

) s u t s u g u a m / t i n u J and (m.u.v.

a m d / v g a d n o Z laatste

” t k r a m a r “ext

R U U 0 3 . 6 1 0 0 . 0 1 n geOPENd va

Foto: Chris van Rijswijk

‘Beleef de Lente’ is al jaren een groot succes.

doodgaan, hoe een poes het nestje merels

Vorig jaar volgden bijna 1 miljoen mensen

aanviel en de jonge oehoe’s al hoppend het

de vogels tijdens het broedseizoen, een

nest verlaten.

groot deel daarvan deed dat zelfs dagelijks. De camera’s in negen verschillende vo-

Dit jaar maken negen vogels hun opwachting:

gelnesten zijn weer aangezet. De webcams

de bosuil, roodborst, huismus, kerkuil, steenuil,

volgen alle hoogte- en dieptepunten van

torenvalk, koolmees, slechtvalk en ooievaar.

vogels tijdens het broedseizoen.

De camera’s blijven maanden aan tot begin juli. De laatste jaren heeft Beleef de Lente rond

Via www.beleefdelente.nl kan iedereen ach-

een miljoen unieke bezoekers getrokken. Be-

ter de pc meekijken, dag en nacht. Dat levert

nieuwd geworden?

elk jaar weer ontroerende, maar ook heftige

Kijk op: www.beleefdelente.nl en geniet mee

beelden op. Zo zagen we in een vorige edi-

van het wel en wee van de negen broedende

tie het kreupele steenuiltje voor de camera

vogelsoorten.


Zicht op • nummer 3 - 2015

15

Tijd om de bloemetjes buiten te zetten

Hallo lente! Aan de slag Violen, primula’s en Bellis groeien en bloeien haast overal. Haal daarom potten, bakken, kannen, schalen, blikken, emmers en teilen tevoorschijn, vul met grond en beplant ze met kleur. Zorg wel voor een afvoergaatje in de bodem zodat overtollig (giet)water weg kan vloeien. Geen gaatje? Geen probleem! Stort in dat geval een laagje hydrokorrels onderin de pot. Fris en vrolijk Violen, primula’s en Bellis zijn makkelijke types VOORJAAR - Hoera! De lente is in de lucht.

die weinig verzorging vragen. Geef alleen

Weg met die grauwe, grijze dagen en tijd

water op het moment dat de grond droog

om de bloemetjes buiten te zetten. Met len-

aanvoelt. Haal ook af en toe de uitgebloeide

tebloeiers als violen, primula’s en Bellis geef

bloemen weg. Daarmee motiveer je de lente-

je het terras en balkon razendsnel een com-

bloeiers om nieuwe knoppen aan te maken.

plete metamorfose waar de kleuren vanaf

Je houdt ze bovendien fris en vrolijk.

spatten. Voorjaarsliefde Kleurenfestijn

Vrolijke voorjaarsbloeiers spreken al eeuwen

Violen met kleine en grote bloemen in talloze

de taal van de liefde. Met een viool zeg je ‘Ik

kleuren zijn de populairste lentebloeiers van

denk aan jou’ terwijl de Primula luid en duidelijk

Nederland. Feloranje, donkerrood, knalgeel,

zegt ‘Je bent mijn eerste liefde’.

zachtroze of lichtblauw… Ze zijn er in haast alle denkbare kleuren. Voeg er primula’s en Bellis in

En als je bloemblaadje voor bloemblaadje

felle zuurstokkleuren bij om de kleurenexplosie

van Bellis plukt, neem je alle twijfels weg of hij

te versterken. Een bonte kleurenmix maakt je

of zij wel of niet van jou houdt…

balkon of terras extra vrolijk en energiek. Vind je dit toch iets te heftig? Relax! Eén hoofdkleur

Kijk voor meer informatie en inspiratie op

of ton-sur-ton zorgt voor een rustige lentesfeer.

www.mooiwatplantendoen.nl

Enige buitenbad in Arnhem: Openluchtzwembad Klarenbeek

Autivrouwencafé in de Autismeweek ARNHEM - Op 1 april wordt in Zyp25, Zi-

Informatie

jpendaalseweg 25 in Arnhem, het Autivrou-

Vooraf aanmelden is niet nodig Omdat deze

wencafé gehouden. Vrouwen met autisme

bijeenkomst in ‘de week van Autisme’ valt zijn

hebben hier de mogelijkheid om elkaar te

er aan deze avond geen kosten verbonden.

ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Meer informatie: www.autivrouwencafe.nl.

Themagesprek Woensdag 1 april is het thema ‘autisme en vriendinnen’. Vriendinnen hebben is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Toch zijn er wel vrouwen met een ASS die al vanaf hun jeugd een vriendin hebben. Hoe is dit bij jou, heb jij een of meerdere vriendinnen? Kost het jou moeite om een goed contact te hebben ARNHEM - Openluchtzwembad Klarenbeek

verkoop - van 11.00 tot 14.00 uur - en kunt u

met een vriendin en deze goed te houden?

is het enige buitenbad in Arnhem. Prachtig

tegen gereduceerd tarief uw abonnement, of

Of heb je helemaal geen vriendin? Zou je

gelegen aan de rand van de stad maar

meerbadenkaart kopen. De gasten die dat

wel een vriendin willen hebben of breng

toch ook in de stad en gemakkelijk bereik-

doen, kunnen al vanaf zaterdag 18 april ge-

je liever je vrije tijd alleen door? Wat zou je

baar. Het zwembad heeft drie verwarmde

bruikmaken van onze faciliteiten. Zaterdag en

kunnen doen om met iemand bevriend te

baden. Het diepe bad met twee planken

zondag van 09.00 tot 11.00 uur en op week-

raken? Door er over te praten kunnen we el-

en een glijbaan en voor de kinderen twee

dagen van 07.00 tot 11.00 uur.

kaar misschien tips geven. Vrouwen met een ASS of een sterk vermoeden hiervan zijn van

baden waarvan één met speeltoestellen voor de kleine kinderen.

Activiteiten en evenementen

harte welkom.

In het weekeinde van 25 en 26 april organiRuim opgezette ligweiden met bomen die

seert TVA - Triathlon Vereniging Arnhem - de

Elke eerste woensdag van de maand

voor beschutting zorgen, een pannaveld en

jaarlijkse teamwedstrijd.

Het

Autivrouwencafé

wordt

elke

eerste woensdag van de maand

een volleybalveld voor de sportliefhebbers. Onze nieuwe horecaexploitant zal u graag

Maandag 27 april - Koningsdag - start ons sei-

gehouden. Iedere maand zal

een kopje koffie op het terras serveren, van-

zoen om 09.00 uur en vanaf dan zijn wij de

er een ander thema besproken

waar u een fraai uitzicht heeft over het terrein.

gehele zomer geopend tot en met vrijdag 4

worden. Om 19.30 uur gaat het

september. In het weekeinde van 5 en 6 sep-

café open. Het themagesprek is van

Voorverkoop gereduceerd tarief

tember is het traditionele waterpolotoernooi

20.00 uur tot 21.00 uur. Tot 21.30 is er

Op Tweede Paasdag 6 april start onze voor-

van ENC uit Arnhem.

gelegenheid om na te praten.


16

Zicht op • nummer 3 - 2015

www.casinobigapple.n

l

03-04-13 16:46 .indd 1

loten DEF 25408 Big Apple Kras


Zicht op • nummer 3 - 2015

17

UNIEK | Essenzo Business School persoonlijke aandacht en geen onnodige ballast qua kennis. Persoonlijke talenten (h)erkennen en benutten. Werkend leren als basis Essenzo heeft haar unieke methode van onderwijs werkend leren (action learning) ge-

bedrijf. Het leerbedrijf biedt baangarantie voor

noemd. Door middel van driekhoekleren zijn

een aantal eigen studenten. Zij werken als

de theorie en de praktijk gekoppeld. Driehoek-

trainee binnen het leerbedrijf en functioneren

leren staat voor échte samenwerking tussen

onder begeleiding van een ervaren manager.

werkgever, student en opleider. Zo ontstaat de

De studenten vormen de afdeling marketing,

functie van een trainee, een wat oud begrip

communicatie en verkoop van startende en

voor een meewerkende student. Het is meer

kleine organisaties. Dit biedt zowel voordelen

dan een standaard stage. Aan het eind van

voor de ondernemer (hoeft geen personeel

de opleiding is er dan een volwaardig me-

aan te nemen) als voor de student (baanga-

dewerker ontstaan die breed is opgeleid. Een

rantie, brede ervaring).

medewerker die zijn eigen talenten kent en GOUDA - Uitdagingen aangaan. Out-of-the-box denken. Samenwerken met het bedrijfs-

heeft ontwikkeld en doorgaat bij de werkgever.

Ga de uitdaging aan!

Dat is het uitgangspunt van Essenzo.

Essenzo Business School is een open organisatie. Te allen tijde is er gelegenheid voor een

leven. Geen woorden maar daden. Benaderbaar. Mensenwerk. Dat is waar we bij Essenzo voor staan en voor gaan. Het resultaat van deze drive is dat er steeds meer belangstelling

Twee onderdelen, één geheel

kennismakingsgesprek met de onderdelen op-

is voor het vernieuwende onderwijsconcept van Essenzo.

Essenzo Business School kent naast Essenzo

leidingen en leerbedrijf. Als dit maar enigszins

Opleidingen ook het onderdeel Essenzo Leer-

mogelijk is, zal initiatiefnemer Teus de Jong u

Essenzo Business School in Gouda is een kleine,

Essenzo opleidingen zijn uniek en vernieuwend.

zelf te woord staan. Kom gewoon langs in Gou-

christelijke, privé business school met verkorte,

Ontwikkeld voor jongeren die wél de intelligen-

da aan de Kattensingel 70 of maak vooraf een

praktijkgerichte, werkend leren mbo+ en hbo

tie hebben om te studeren, maar liever leren

afspraak via info@essenzo.nu of 088 2806010.

opleidingen. Vanaf schooljaar 2015 ook met

in de praktijk. De zogenaamde slimme doe-

U wordt er altijd beter van. Gewoon doen!

financiële opleidingen naast de bestaande

ners. Het zijn de stuiterballen in de klas die in

commerciële opleidingen. De studenten wer-

de praktijk uitstekend functioneren. Sinds 2008

Essenzo Business School

ken vier dagen in de week in hun eigen woon-

is het onderwijsconcept van Essenzo hiervoor

Kattensingel 70, 2801 CD

omgeving en hebben een studiedag per week

een unieke oplossing. Korte opleidingen in

Gouda, 088 2806010

bij Essenzo in Gouda.

kleine groepen (max. 12 studenten) met veel

www.essenzo.nu

Ontdek de nieuwe generatie elektrische fietsen van Alle bekende fietsmerken

Kom gratis proefrijden bij REERINK RIJWIELEN

LifeLine, een cliëntvriendelijke thuisdetectie! meer verschil in zitten, voordat het systeem een berichtje doorgeeft dat u niet bent opgestaan.

stand moeiteloos weg! De innovatieve elektrische fietsen van ons geven u pre-

Eigenlijk merkt u vervolgens helemaal niets

cies het extra zetje dat u nodig heeft.

meer van het systeem, totdat er afwijkende zaNieuwe generatie

ken door de sensoren gedetecteerd worden.

De elektrische fietsen van Gazelle zijn op

U kunt gewoon uw normale dingen doen zoals

heel veel punten vernieuwd. Ieder model

u dat gewend bent! Ook voor de mantelzorger geeft LifeLine veel rust. Op afstand weet u met-

en elektrisch systeem heeft zijn zo eigen voordelen. Zo kunt u schakelen terwijl u

Vallen is wellicht de grootste angst voor al-

een wanneer er iets ongebruikelijks gebeurt en

REGIO - Bij Reerink kunt u terecht voor de

trapt met de Shift Sensor, bepaalt u zelf uw

leenwonenden. Even naar het toilet ’s nacht

kunt u actie ondernemen. Tevens weet u dat

nieuwe generatie elektrische fietsen en

actieradius en meten slimme sensoren uw

en dan… LifeLine is een eenvoudig systeem

bij geen bericht alles normaal verloopt bij de

scooters van alle merken. Er is veel ver-

snelheid, trapkracht en pedaalomwente-

in huis dat automatisch de mantelzorger

thuiswonende. Dat geeft een veilig gevoel!

nieuwd en dat laat de fietsfabrikant heel

lingen om een optimale elektrische on-

alarmeert als u bent gevallen, ziek op bed

Nederland graag zelf ontdekken. Ervaar

dersteuning te bieden. Nieuwsgierig naar

blijft liggen of andere dingen doet die voor

Uniek aan ons systeem is dat het uitgebreid kan

het ook en kom gratis proefrijden op za-

nog meer vernieuwingen? Kijk op gazelle.

u niet normaal zijn. LifeLine zorgt voor rust bij

worden. Extra sensoren waaronder brandmel-

terdag 28 en zondag 29 maart tijdens

nl/nieuwe-generatie. Of www.reerinkrijwie-

de thuiswonende en mantelzorger onder het

ders, die automatisch uw fornuis uitschakelen

de E-BIKE Opstapdagen bij Reerink.

len.nl.

motto: “geen bericht, goed bericht!” Hoe

en de gasklep afsluiten. Automatisch het licht

werkt dat?

aan en de gordijnen dicht? Kan allemaal. Ook

Ontdek het zelf!

Nieuwsgierig?

Wie kennis wil maken met de nieuwe ge-

Wilt u zelf ontdekken wat de nieuwe ge-

Via de website www.servicepunt-thuiswonen.nl

neratie elektrische fietsen, kan terecht bij

neratie elektrische fietsen zo bijzonder

kunt u op de knop Lifeline klikken om informa-

E-Bike-specialist Reerink in Arnhem en Wes-

maakt? Kom dan op 28 en 29 maart bij

tie te krijgen of een abonnement af te sluiten.

tervoort. Op 28 en 29 maart aanstaande

ons langs. Locatie: terrein van Four Sea-

Naast het abonnement zijn er geen verdere

om 10.00 uur staat daar een promotie-

sons te Duiven (bij Ikea en Media Markt.

kosten. U kunt natuurlijk ook gewoon het gratis

team van alle merken klaar om u op weg

kunt u als u dat wilt een noodknop bij u dragen.

nummer bellen (088-700 4100).

te helpen. Tijdens een proefrit kunt u het gemak en comfort van elektrisch fietsen

Met een klein apparaat, dat aan uw internet-

Lifeline dat wilt u toch ook?

zelf ontdekken.

modem wordt gekoppeld, is de installatie snel

Een abonnement op LifeLine kost € 45,- p/

klaar. Samen met uw mantelzorger, uw kinde-

mnd all-in. Exclusief eventuele uitbreidingen.

Kies de elektrische fiets die bij u past!

ren of een andere dierbare, stelt u zelf in wat

Ga direct naar www.sevicepunt-thuiswonen.

Met gemak iedere dag 10 kilometer naar

voor u een normaal leefpatroon is en hoe ruim

nl (LifeLine is beschikbaar medio maart 2015).

het werk en terug? Of fluitend de heuvel

u daarin wilt zijn. U stelt bijvoorbeeld heel een-

Vooraanmeldingen mogelijk per mail:

op tijdens uw zomervakantie? Met een

voudig in op welke tijd u normaal gesproken

info@servicepunt-thuiswonen.nl

elektrische fiets van ons trapt u elke af-

altijd opstaat, maar daar mag best een uur of

of bel 088-700 4100.


18

Zicht op • nummer 3 - 2015

Lezersactie

Zicht Op geeft weer vrijkaarten weg!

Bourgondische lentekriebels? Kom naar de Lentiade! DEN BOSCH - Beleef de lente op 11 & 12 april

Geniet op het voormalig vestingeiland van de

editie in Den Bosch niet anders. Het ‘kijkje in de

tijdens de voorjaarsfair Lentiade: hét lifestyle

ongedwongen sfeer, live muziek, indrukwek-

fair keuken’ wordt alleen nog méér letterlijk ge-

evenement voor het hele gezin. Van ver zijn de

kende roofvogelshows met zeearenden en gie-

nomen door de aanwezigheid van vele food-

witte pagodetenten al te zien op de Pettelaarse

ren, workshops, slipjachtdemonstraties te paard

trucks: een bont gezelschap van kleurrijke keu-

Schans in Den Bosch.

met honden en hoornblazers, proeverijen en

kens op wielen waar het lekkerste streetfood

paarden(mode)shows. Kinderen leven zich uit in

verkocht wordt. Proeven, beleven, shoppen,

De fair wordt vanaf dit jaar niet meer in het Linge-

de grote kinderboerderij, bij de Ouwehands Die-

landelijk leven én genieten staat met recht

bos in Gorinchem gehouden, maar op een nieu-

renpark Beestenbus, laten zich schminken, bak-

centraal op de Lentiade, dus... Leve de lente

we locatie met mooie lindebomen direct aan de

ken meelwormkoekjes, maken paardrijritjes en

in bourgondisch Brabant!

A2, aan de rand van één van de beste shopping

leren hoe ze een ridder kunnen verslaan. Op zaterdag maken vele klassieke en spor-

steden van Nederland. Hier presenteren ruim 150 bedrijven zich met alles wat het leven leuk maakt,

Genieten!

tieve auto’s, die deelnemen aan de voorjaars-

zoals kunst, fair trade, persoonlijke verzorging,

Een bezoek aan de Lentiade biedt al jaren

rally van de Koninklijke Nederlandsche Auto-

mode voor groot en klein, woon- en tuinaccessoi-

een zeer gevarieerd dagje uit vol shoppen,

mobiel Club (KNAC), een tussenstop op de fair

res, country living, sieraden en streekproducten.

proeven en genieten. En dat is tijdens de 6de

en zijn de auto’s tussen 11.00 en 14.00 uur te bewonderen. Er is voor ieder wat wils op de fair, beleef het zelf! De entree voor volwassenen bedraagt € 10,. Er zijn kaarten met korting verkrijgbaar in de voorverkoop. Kinderen t/m 12 jaar bezoeken de Lentiade gratis op 11 & 12 april tussen 10.00 en 17.00 uur. Parkeren voor auto (bij het Provinciehuis) en fiets (bij de entree) is eveneens gratis. Actueel programma: www.lentiade.nl.

Maak kans op vrijkaarten! We mogen weer gratis Lentiade entreekaarten weggeven aan onze lezers! Kans maken? Stuur vóór 3 april een e-mail met naam en adresgegevens naar: i.biesterveld@zichtop.nl onder vermelding van ‘Vrijkaarten Lentiade’.


Zicht op • nummer 3 - 2015

19

Asieldier van de maand

Column Column Esther

Mijn Zicht Op….. Winkelen COLUMN - Al toen ik nog erg jong was

Integendeel! Ik vind het heerlijk af te spreken

hebben mijn ouders me de waarde van

met een vriendin om iets te gaan eten. Ik blijf

geld proberen bij te brengen. Eerst ging

altijd bewust een keuze maken wanneer het

dat met een spaarpot en spaarrekening,

om geld uitgeven gaat. Kies ik ervoor om geld

maar later ook met kleedgeld. Vanaf dat

uit te geven aan een kledingstuk, schoenen,

ik 12 was kreeg ik kleedgeld en hoewel

etentje of terrasje dan doe ik dat. Zomaar geld

mijn vader in het begin altijd meeging om

uitgeven voor iets onzinnigs? Nee, dat past niet

kleding of schoenen te kopen, moest ik zelf

echt bij mij.

Dierentehuis Arnhem e.o.: Gevoelige Bollie zkt. gerieflijke behuizing’

in een schriftje bijhouden hoeveel geld ik nog had, hoeveel ik had uitgegeven en

Nu is mijn oudste zoon 12 geworden en wil ik

waaraan ik geld had uitgegeven. Dat

ook hem leren beter om te gaan met geld.

schriftje heb ik niet meer, maar ik houd

Hij had altijd al wel een spaarpot en dat ging

nog altijd bij waar en waaraan ik mijn

prima, maar ik wil met hem ook over kleedgeld

geld uitgeef.

gaan praten. Vriendinnen vinden dat hij er nog te jong voor is. Dezelfde vriendinnen

Natuurlijk ben ik heel erg blij dat mijn ouders

vinden dat ik te streng ben voor mezelf om

me geleerd hebben om met geld om te

nooit zomaar geld uit te geven. Kinderen

gaan maar het heeft ook een minder leuke

van diezelfde vriendinnen doen zich in de

kant: ik houd absoluut niet van winkelen om

pauze op school en sportvereniging tegoed

het winkelen. Vriendinnen hoeven aan mij niet

aan allerlei lekkernijen uit de kantine. Daar

te vragen of ik mee ga winkelen wanneer ze

gebruiken die kinderen hun spaargeld voor.

ARNHEM - Deze maand vraagt Dierentehuis

dieren die in het asiel verblijven, dan mag u

niet van te voren weten waarnaar ze op zoek

Mijn kind neemt in plaats van een appel of

Arnhem e.o. uw aandacht voor Bollie, een

gerust even bellen of langskomen. Stg. Dieren-

zijn. Ik vind het vreselijk om te gaan winkelen

banaan weleens een koekje mee naar school

cypers/witte kater van ongeveer 5 jaar. Hij

tehuis Arnhem e.o. zit aan de Larensteinselaan

en per se met iets thuis te komen. Of om op

en gebruikt zijn spaargeld liever voor een wat

kan wat afwachtend zijn, maar is vriendelijk.

32 te Velp. Het asiel is geopend van maan-

een terrasje te zitten om veel geld uit te geven

duurdere game…. Ik denk dat iemand eraan

Bollie wil vermoedelijk naar buiten. Hij kan

dag t/m zaterdag van 13.00 tot 16.30 uur, op

aan een kop cappuccino waarvan de smaak

toe is over kleedgeld te praten!

niet bij een andere kat geplaatst worden en

zondag en feestdagen gesloten.

slechter is, en het schuim lang niet zo stevig is, dan van mijn eigen koffiemachine thuis.

zal kinderen te druk vinden. We zoeken voor Esther: Onze columniste Esther woont met

Telefoon: 026-361 98 61,

Bollie een rustige omgeving.

e-mail: dibo@dierentehuisarnhem.nl.

haar twee zonen in Gelderland. Wilt u reaToch betekent het niet dat ik nooit een

geren? Mail Esther op

Wanneer u diegene bent die een fijn thuis kan

Bekijk de dieren ook eens op de website:

terrasje pak of nooit ergens lekker ga eten.

zichtopesther@gmail.com.

geven aan Bollie of aan één van de andere

www.dierentehuisarnhem.nl.

COLOFON

Banketbakkerij Gerritsen: Uw bruidstaart specialist in de regio Arnhem-Nijmegen

‘Zicht Op Arnhem’ is een uitgave van Zicht Op

stellingen of ander nieuws. Heeft uw club, vereniging of

Media en verschijnt 12 keer per jaar in drie edi-

organisatie een boeiende activiteit waarvan onze le-

Ambachtelijke producten

ties. Deze 3 edities hebben een gecombineerde

zers op de hoogte moeten worden gesteld? Schroom

Banketbakkerij Gerritsen bereidt al haar produc-

oplage van 80.664 exemplaren.

dan niet en laat het ons weten! De eerstvolgende uit-

ten ambachtelijk met de hand en altijd met

gave verschijnt weer op 20 april 2015. U kunt uw kopij

verse en kwalitatief hoogstaande ingrediënten.

Verspreidingsgebieden:

insturen tot en met 6 april 2015. Mail uw persbericht

Zij hebben oog voor detail en grote aandacht

Arnhem-Noord & Centrum, 33.111 exemplaren

of mededeling, liefst voorzien van één of meer foto’s

voor smaak en afwerking. Bruidstaarten zijn te

Arnhem-Zuid, 25.364 exemplaren

naar uitgeverij@zichtop.nl

bestellen vanaf 25 personen. Bent u nieuwsgierig geworden? Kijkt u eens op de website

Velp, Rheden, Dieren, 22.189 exemplaren Disclaimer

www.banket-bakker.nl of maakt u een vrijblijven-

Zicht Op Media hoofdkantoor:

Zicht Op Media is een handelsnaam van Uitgeverij

de afspraak voor een persoonlijk gesprek.

Dopheide 8-d, 9202 PB Drachten

Leeuwarden B.V. Zicht Op Media kan niet aansprake-

Tel.: 0512-584 100

lijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan

info@zichtop.nl, www.zichtop.nl

ook toegezonden door derde partijen, en stelt zich niet

HUISSEN - Het is zover, de dag waar u al

www.facebook.com/zichtopmedia

verantwoordelijk voor de inhoud van commerciële ui-

jaren naar uitkeek is bijna aangebroken:

www.twitter.com/zichtop

tingen en ingezonden berichten. Zicht Op Media be-

U gaat trouwen! Maar wat is uw mooiste dag

houdt zich het recht voor om ingezonden artikelen te

zonder bruidstaart? Elk bruidspaar is uniek,

Vestiging Zwaag:

weigeren of te bewerken. Niets uit deze uitgave mag

zo ook de bruidstaarten van Banketbakkerij

De Compagnie 33 B, 1689 AG Zwaag

worden overgenomen of gekopieerd zonder vooraf-

Gerritsen. Door uw specifieke wensen van

Tel.: 0512 - 584 100

gaande schriftelijke toestemming van Zicht Op Media.

tevoren te bespreken, creëert Banketbakkerij Gerritsen de bruidstaart van uw dromen. U trouwt tenslotte maar één keer.

Accountmanager: Nick Wiering n.wiering@zichtop.nl, Tel.: 0512-584 123 Eindredacteur: Ivo Biesterveld, i.biesterveld@zichtop.nl Vormgeving: Uitgeverij Publicar BV Verspreiding: FRL verspreidingen BV te Leeuwarden. Heeft u vragen over de verspreiding? Ga naar www.frlpost.nl of bel 058 - 21 54 157 Kopij evenementen en activiteiten Voor plaatsing in ‘Zicht Op Arnhem’ is onze redactie altijd op zoek naar interessante evenementen, voor-

Regio’s van Zicht Op: Amersfoort-Midden & Zuid, Amersfoort-Noord e.o., Soest & Baarn, Leusden e.o., Arnhem-Noord & Centrum, Arnhem-Zuid, Velp, Rheden, Dieren, Goeree Overflakkee, Schouwen-Duivenland & Tholen, Hilversum, Huizen, Laren e.o., Naarden, Bussum e.o., Wijdemeren, West Betuwe, Betuwe, Leidschendam e.o., Rijswijk, Voorburg, Wassenaar & Voorschoten, Zeist e.o., De Bilt e.o., De Kromme Rijn, De Utrechtse Heuvelrug, Ede, Veenendaal, Wageningen/Bennekom, Naaldwijk e.o., ’s-Gravenzande, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Overbetuwe, De Liemers, Lingewaard, Spijkenisse e.o., Voorne, De Hoeksche Waard, Albrandswaard.

De mooiste bruidstaarten geheel naar uw wens Gevestigd aan de Langestraat 32 in het hart van het mooie plaatsje Huissen vindt u de bruidstaart specialist van de regio Arnhem-Nijmegen: Banketbakkerij Gerritsen. Zij verzorgen al jaren de mooiste bruidstaarten, gepersonaliseerd voor elke smaak. Door van tevoren een persoonlijk gesprek aan te gaan kunnen zij precies uw wensen in kaart brengen. Wilt u een moderne

Langestraat 32, 6851 AR Huissen

Bruids-petite-fours,

Telefoon nr 026-325 2862

handgemaakte bonbons of misschien een

Mail: info@banket-bakker.nl

of

klassieke

bruidstaart?

themataart? Alles is mogelijk.

www.banket-bakker.nl


20

Zicht op • nummer 3 - 2015

naast parkeergarage [P] ROZET


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.