Page 1

& Zuid, Soest & Baarn, Leusden e.o., De Betuwe, Betuwe, Tiel Tiel

rsum, Huizen, Laren e.o., Naarden, Bussum e.o., e.o., Goeree Goeree

, Rijswijk, Leidschendam e.o., Voorburg, Wassenaar Wassenaar & &

ft-Oost, Spijkenisse e.o., Voorne, De Hoeksche Hoeksche Waard, Waard,

Een

omme Rijn, De Utrechtse Heuvelrug

uitgave van Zie

Arnhem-Noord & Centrum Arnhem-Zuid

na

ig n jidn va ? etsritjrdi 74 st en tretbeebs 17 gl.nl La esp geeddieire 6 rdijidngin.n w RR OOnng 2 5 beebsetsritj & tret TT& - 2nggeeddieier aann n l dd Be 06 enroo l: ww.t Te w

Zichton OpzomMedia ze wa

Zicht Op Arnhem

ere

De Lingewaard

®

. n. g

no wwdv .teer nd nr te er on n de getie di o ve er p ran te d be e da st a rij c ! di h ng te .n rp l a

> De Liemers

Regio’s van Zicht Op: Arnhem-Noord & Centrum, Arnhem-Zuid, De Liemers, De Lingewaard, Amersfoort-Noord e.o., Amersfoort-Midden & Zuid, Soest & Baarn, Leusden e.o., De Betuwe, Tiel e.o., Vijfheerenlanden, Gorinchem e.o., Hilversum, Huizen, Laren e.o., Naarden, Bussum e.o., Goeree Overfl akkee, Schouwen-Duiveland & Tholen, Rijswijk, Leidschendam e.o., Voorburg, Wassenaar & Voorschoten, Het Westland, Delft-West, Delft-Oost, Spijkenisse e.o., Voorne, De Hoeksche Waard, Albrandswaard, Zeist e.o., De Bilt e.o., De Kromme Rijn, De Utrechtse Heuvelrug

gin

a

04 04 06 06

em

ge ge

klank’. klank’. en en

005 05

Mephisto: Levert de basis voor comfortabel lopen

06

Fyzio: Al 36 jaar

Fight & Power Center/ Kickboxing Arnhem: Spectaculair begin van het seizoen, topclub op nieuwe locatie

07

Jo Sho: Natuurlijke

09

De Keukenvernieuwers

Altradi: 10 Ouderwetse winters herleven! 10 Nazomerevent 6, 7 en Al 3 jaar succesvol! 8 september Didam

Winter in het Nederlands Openluchtmuseum ARNHEM – De donkere, maar gezellige dagen komen er weer aan! Beleef de winters uit onze geschiedenis in het Nederlands Openluchtmuseum te TONZON Vloerisolatie TONZON Vloerisolatie Arnhem. Schaatsen en sleetje rijden, stamppot en stokvis. Vroeg onder de wol met een kruik aan je voeten. Laat u verwarmen door winterverhalen en voor de warmste deel uw ervaringen. Zeswarmste weken lang - vanaf 30 november - gaan we terug in de tijd. Op de feestelijk verlichte ijsbaan genieten jong en oud van schaatvoor de sen en gezelligheid. En bij Delftse Molen roetsjen kinderen vliegensvlug naar beneden over de spiegelgladde sleebaan. Da’s ouderwets genieten! vloer de grootste vloer en en dede grootste Kijk voor meer informatie op de website: www.openluchtmuseum.nl. Vervolg op pagina 2 energiebesparing

10 10

energiebesparing

Help,

fysiotherapie in Zevenaar

geneeswijze in Zevenaar

vervangen ALLES in uw woning

12

Tonzon: Revolutionaire uitvinding maakt koude vloeren warm

LOVE IT...

ik ga scheiden! Scan de QR-code voor meer informatie! Scan de QR-code voor meer informatie!

Zie pagina 3

Oogklachten? Kijk snel op pagina 11 Of op www.bergmanclinics.nl

MET AL JE VRIENDEN IN ACTIE KOMEN KOM OOK IN ACTIE ChECK fIghTCANCEr.NL

Jaargang 3 - nr. 8 - 2013

Jaargang 3 - nr. 6 - 2013

rum, Arnhem-Zuid, De Liemers, De Lingewaard, trum, Lingewaard,


2

Zicht op • nummer 8 - 2013

Vervolg van de voorpagina veldvrucht

kerkgebruik

gevolg

speelhuis

6

jong dier oxidatie

4

specerij

groet

13

vlot sportploeg verdieping deel v.h. hoofd

zangstem mondvocht

8

kledingstuk

17

Europees land

vetplant

16

14

bijt

2

onbep. vnw.

19

vrouwelijk dier

boomwol

10

brandstof

houtdeeltje

18 vanaf (afk.) een weinig

vlaktemaat

normaal profiel gravin v. Holland

11

mannelijk dier

15

uitslijting door lidwoord stromend water stuurinrichting

vogel

voegwoord

roem

korte notitie

de dato (afk.)

zangnoot

1

paling verfrissing

7

per dag (afk.)

halsbont

12

ratelpopulier maanstand

5

9

dapper

2013-08

toelage

vlek

Onze koks serveren naast koek en zopie ook smakelijke

spellen die ’s avonds gespeeld worden in het dorpscafé.

biologische pannenkoeken en stevige winterkost uit

Jachtspel, Mens-erger-je-niet, Ganzenbord, en het Kro-

eigen keuken. Op het Kindererf bak je een broodje en

ningsspel van koningin Wilhelmina. Bij de haard wordt

speelt u oud-Hollandse caféspellen als sjoelen, ringwer-

gespeeld om een ham en een kruik jenever, maar soms

pen en het hamertjesspel.

staat er meer op het spel. Met de inzet lopen ook de ge-

Het Zeeuwse kerkje is ieder weekend en in de vakantie

moederen hoog op. Kom zelf luisteren hoe het afloopt.

gevuld met sfeervolle muziek en zang. In het Open-

Op het Zaanse Plein staat een nostalgische draaimolen

pl. in Limburg

afgemat

Oude caféspellen

In de oude stolpboerderij vertelt de boerin over de

luchtmuseum beleef je de winter van vroeger!

3

en dergelijke

Winterverhalen

voor de kleintjes, er is een Kop van Jut en een ‘Vroolijke

Informatie

Keuken’ waar kinderen naar hartenlust op oud servies-

Dagelijks geopend van 30 november 2013 t/m 12 januari

goed mikken, net als op een ouderwetse winterkermis.

2014. Kijk voor openingstijden op www.openluchtmuseum.

In de griendhut bakken we aardappels met kaantjes op

nl. Op 25 december en 1 januari is het museum gesloten.

een vuurduveltje en in de kruidentent ontdekt u hoe

Nederlands Openluchtmuseum, Schelmseweg 89, Arnhem,

de mensen vroeger hun hardnekkige winterkwaaltjes

telefoon 026-357 61 11, e-mail info@openluchtmuseum.nl,

bestreden. Wie weet werkt het nu nog.

website www.openluchtmuseum.nl.

COLOFON ‘Zicht Op Arnhem’ is een uitgave van Zicht Op

Heeft u vragen over de folderverspreiding?

Media en verschijnt 10 keer per jaar in

Ga naar www.frlpost.nl

vier edities. Deze vier edities hebben een

Of bel 058 - 21 54 157

gecombineerde oplage van 94.703 exemplaren. Kopij evenementen en activiteiten Verspreidingsgebieden:

Voor plaatsing in ‘Zicht Op Arnhem’ is onze

Arnhem-Noord & Centrum, 26.568 exemplaren

redactie altijd op zoek naar interessante evene-

Arnhem-Zuid, 25.364 exemplaren

menten, voorstellingen of ander nieuws. Heeft

De Liemers, 21.800 exemplaren

uw club, vereniging of organisatie een boeiende

De Lingewaard, 20.971 exemplaren

activiteit waarvan onze lezers op de hoogte moeten worden gesteld? Schroom dan niet en

Zicht Op Media hoofdkantoor:

laat het ons weten! De eerstvolgende uitgave

Dopheide 8-d, 9202 PB Drachten

verschijnt op 9 december 2013. U kunt uw kopij

Tel.: 0512-584 100, Fax.: 0512-584 199

insturen tot 28 november 2013. Mail uw persbe-

info@zichtop.nl, www.zichtop.nl

richt of mededeling, liefst voorzien van één of

www.facebook.com/zichtopmedia

meer foto’s naar uitgeverij@zichtop.nl

www.twitter.com/zichtop Disclaimer

1

10

3

2

11

12

13

4

5

14

6

15

7

16

17

8

18

9

19

!

Oplossing PRIJSPUZZEL uitgave 07/2013: HEERLIJK NAZOMEREN! De winnaar van J 20,- is deze maand: Mw. Sterrenberg, Elst Aan de winnaar wordt een bedrag van J 20,- overgemaakt op het opgegeven bank/gironummer. De oplossing van de nieuwe puzzel kan tot en met 28 november 2013 worden doorgebeld.

Vestiging Zwaag:

Zicht Op Media is een handelsnaam van Uitge-

De Compagnie 33 B, 1689 AG Zwaag

verij Leeuwarden B.V. Zicht Op Media kan niet

Tel.: 0512 - 584 100, fax 0512 - 584 199

aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook toegezonden door derde

Accountmanager:

partijen, en stelt zich niet verantwoordelijk

Eelke Wiegersma

voor de inhoud van commerciële uitingen en

E.wiegersma@zichtop.nl

ingezonden berichten. Zicht Op Media behoudt

Tel.: 0512 - 584 158

zich het recht voor om ingezonden artikelen te weigeren of te bewerken. Niets uit deze uitgave

Eindredacteur:

mag worden overgenomen of gekopieerd

Ivo Biesterveld,

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

i.biesterveld@zichtop.nl

van Zicht Op Media.

Vormgeving: Uitgeverij Publicar BV Verspreiding: FRL verspreidingen BV te Leeuwarden


Zorg en Welzijn

3

Een Zicht Op special

Virid Performance; bespaar tot duizenden euro’s op automaatrevisie! VELP - Bij onze tuning- en optimalisatiewerkzaamheden komen we het steeds vaker tegen; de automatische transmissie. En daarmee ook de bekende klachten welke kunnen optreden; slecht schakelen, bonken, slippen, een schommelend toerental, verhoogd brandstofverbruik, disfunctioneren kick-down of zelfs het volledig dienst weigeren van de automaat. De

De basis voor comfortabel lopen.

oorzaak? Vervuilde en verouderde ATF olie. Laat daarom uw automaat PowerFlushen en bespaar tot wel duizenden euro’s op revisie!

om uw automatische transmissie te laten PowerFlushen. Als de fabrikant voor uw auto geen

Longlife automatische versnellingsbakolie? De

verversingstermijn aangeeft, wordt het geadvi-

fabrikant en uw dealer zeggen vaak dat deze olie

seerd om de olie tussen de 60.000 en 100.000

nooit ververst hoeft te worden. Maar het feit

km te laten verversen al naargelang het gebruik

wil dat juist door vervuiling van de automaatolie

en de belasting van de versnellingsbak.

www.mephisto-shop-arnhem.nl volg ons via facebook.com

(o.a. door normale slijtage) oliekanalen verstopt raken en de lammellen vervuilen. Maar liefst

Al vanaf J 225,- incl. BTW kunnen wij uw

90% van de schakelklachten met een automa-

automaat spoelen, reinigen en opnieuw vullen

tische transmissie wordt veroorzaakt door deze

volgens bovengenoemde PowerFlush methode.

vervuiling. De oplossing voor deze klachten is eenvoudig, laat uw automaat spoelen met de PowerFlush spoelautomaat van Kroon-Oil. Het apparaat spoelt én reinigt de automatische transmissie zeer snel en effectief én voorziet deze van vol-

Florijnweg 21C

ledig verse ATF olie. PowerFlush heeft zich bewe-

6883 JN Velp

zen in de praktijk; na een behandeling schakelt

Telefoonnummer: 026-750 45 43

uw auto in de meeste gevallen weer als nieuw!

info@viridperformance.com

Ook als er geen klachten zijn, is het verstandig

www.viridperformance.com

Beauty & Health

De Scheidingsplanner voorziet in behoefte ARNHEM – Het zal veel mensen

Financieel Planner (FFP) die zich heeft gespeci-

wellicht verwonderen, maar er zijn

aliseerd in de financiële en fiscale vraagstukken

tegenwoordig professionele bedrij-

rondom een (echt)scheiding.

ven die gespecialiseerd zijn in het

Na een uitgebreide inven-

begeleiden van

tarisatie tarisa van alle belangen

(echt)scheidin-

en wensen wordt er samen we

gen.

gewerkt gewe aan een uitgebreid scheidingsplan. sche

Dat hier een grote

Hierin Hier worden onder meer

behoefte aan is, bewijst

netto-inkomensberekeninnett

de organisatie De

gen, gen de vermogensverdeling

Scheidingsplanner met

en alimentatieberekening,

80 vestigingen door heel

maar ma ook de toekomstige

Nederland, waaronder

inkomensen pensioensituink

ook in Arnhem. Daar

atie ati van beiden opgeno-

waar Gerard Heijnen,

men m en, indien aanwezig,

Scheidingsmediator,

een ee zorgplan voor de

de scepter zwaait.

kinderen. k Als A men het eens is, volgen het definitieve v

Gerard Heijnen biedt advies es

De basis voor comfortabel lopen. www.mephisto-shop-arnhem.nl volg ons via facebook.com

Zicht op • nummer 6 - 2013

Gaat u scheiden? Vraag dan nu ons gratis boekje aan: ‘Help, ik ga scheiden!’ ‘Help, ik ga scheiden’ beschrijft de financiële gevolgen van een (echt-) scheiding. Het geeft u een goed inzicht in alle zaken die moeten worden geregeld. Het boekje kunt u kosteloos bij ons aanvragen en wordt u discreet toegestuurd.

convenant en de juridic

en ondersteuning aan echtt-

sche sc toetsing, de afwikke-

paren en samenwonende partners die hun relatie

ling de inschrijving in li en, in i gevall van gehuwden, h

wensen te beëindigen.

de gemeentelijke registers.

“Zij kiezen ervoor dat respectvol en in

De Scheidingsplanner vormt één loket, is één vast

onderlinge harmonie te doen, veelal juist

aanspreekpunt, volgt vaste, bewezen procedures

in het belang van eventuele kinderen”.

en biedt professionele ondersteuning.

Een Scheidingsplanner begeleidt op verzoek ook

De eerste stap naar een nieuwe toekomst is

één van beide partners wanneer hij of zij in

een vrijblijvend en gratis eerste kennismakings-

een langdurige juridische afwikkeling is

gesprek in Arnhem.

gekomen of dat vooral wenst te voorkomen.

“Hierbij kijken we of er een persoonlijke klik is en

Een Scheidingsplanner is een Geregistreerd

of wij elkaar begrijpen”, aldus Gerard Heijnen.

www.scheidingsplanner.nl

Kantoor Meander te Arnhem Meer informatie? Bel 088 42 000 00 of mail arnhem@scheidingsplanner.nl

3


4

Klussen en Wonen

Een Zicht Op special

Revolutionaire vinding maakt koude vloeren warm

Garagedeur vervangen? 16 okt.

t/m 30

nov. 2

HERF S ACTIE T !

Vraag uw de acti dealer na a evoor waard r en

013

Uitvinder beloond met Het Duurzaam Lintje REGIO - Minister Plasterk heeft op Duurzame Dinsdag in Den Haag Het Duurzame Lintje opgespeld bij Ton Willemsen, uitvinder en directeur van Tonzon BV. De onderscheiding wordt sinds 2008 uitgereikt aan personen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet op het gebied van duurzaamheid. Naast Ton werden dit jaar ook Wubbo Ockels en Kitty van der Heijden

Minister Plasterk reikt op Duurzame Dinsdag het Duurzaam Lintje uit aan Ton Willemsen (TONZON). Foto: Simone de Greef. Het Thermoskussen dankt zijn superieure isolerende

onderscheiden.

werking aan het feit dat al het warmteverlies door straRevolutionaire vinding

ling wordt geëlimineerd, terwijl de dikke stilstaande

Het juryrapport (link http://goo.gl/GqBQTS) spreekt

luchtlaag, die in het kussen wordt opgesloten, zorgt

over een revolutionaire vinding. Met een minimaal

voor een minimaal verlies door geleiding. Vloeren

gebruik aan grondstof en energie wordt een isolerend

worden daardoor sneller opgewarmd, bereiken een

effect bereikt dat met andere materialen niet eens

hogere temperatuur en houden ’s avonds de warmte

Elektrische aandrijving

mogelijk is.

langer vast, waardoor de thermostaat eerder naar

Tijdelijk krijgt u bij aankoop van een Novoferm garagedeur de elektrische bediening

Wie aan isolatie denkt, denkt vaak aan dikke dekens

t.w.v. € 470,- gratis. Als dat niet voelt als thuiskomen!

of platen die in een fabriek worden gemaakt. Ton

De unieke Thermoskussens worden gecombineerd

Willemsen is de uitvinder van het Thermoskussen, een

met een stevige folie op de bodem van de kruipruimte,

opvouwbaar isolatiemateriaal waarbij de benodigde

waardoor de kruipruimte opdroogt. Het droge klimaat

lucht pas op de plaats van bestemming in het mate-

in de kruipruimte is gunstig voor de houten balken en

riaal wordt opgesloten. Je zou kunnen zeggen dat hij

de leidingen en ophangbeugels en maakt een einde

de thermosfles flexibel heeft gemaakt. Het geringe

aan muffe, bedompte lucht.

GRATIS

BOERBOOM DEUREN Verkoop, service en montage van bedrijfs- en garagedeuren

Groenestraat 2 6681 DV Bemmel Telefoon 0481-350208 - www.boerboomdeuren.nl

beneden kan.

volume is buitengewoon handig bij het aanbrengen in krappe kruipruimtes. Dankzij het thermosflesprin-

Ga naar www.tonzon.nl/vloerisolatie voor meer

cipe heeft het systeem een wonderlijk effect op de

informatie.

tie

10

vloertemperatuur. Het maakt de vloer nog warmer dan r gara jaa n

***** Wereldmarktleider *****

Welkom thuis, welkom bij Novoferm

de lucht erboven, een fenomeen dat bouwkundigen

TONZON BV, Enschede Tel. 053-4332391 Email info@

aanvankelijk voor een groot raadsel plaatste.

tonzon.nl website www.tonzon.nl

TE HUUR

Mo n u m e n t a le k a n t o o r v i l l a

Villa “Klein Vossenhol” te Bennekom centraal gelegen in het midden van het land en is een mix van statig en modern. Vloeroppervlakte ± 894 m². Koop is bespreekbaar.

Tel. 0318 - 582 285 info@zoonenvastgoed.nl www.zoonenvastgoed.nl

voferm No


Klussen en Wonen

5

Een Zicht Op special

Label Hidde aanbieding

Montis Axel nu voordelig geprijsd

De Hidde fauteuil van Label In de uitvoering Indian Buffel nu voor € 1999,-

De mooiste bank van Montis uitgevoerd in Rancho leder nu met 15 % voordeel.

Leolux Galathea 2e fauteuil cadeau

Designonstock Blizz actie

Harvink 6e stoel gratis

Bij aanschaf van 1 Galathea fauteuil de tweede cadeau. (Bimardo leder: Burgundi, Cinnamon, Eclipse)

15 % korting op alle modellen uit de Blizz serie.

6de stoel gratis, bij aankoop van 4 stoelen 50% korting op de 4de stoel.

G A D ZON OV. 10 N PEND GEO

www.gilsingwonen.nl Edisonstraat 12 | 6902 PK Zevenaar | Telefoon 0316-526985

ROB

EN

MARIANNE ARENDS

33 jaar uw naaimachinespeciaalzaak!!

Nu al een Husqvarna lockmachine 4-draads Model S-15, maakt ook een rolzoom!

van € 449,- nu €

299,-

Er is nu al een computergestuurde Husqvarna naaimachine voor € 349,- NIEUW Bel of kom langs voor nog meer aanbiedingen! Wij bieden hoge inruilprijzen.

NAJAARSAANBIEDING:

Onderhoud voor uw machine is belangrijk!

Nu alle merken onderhouds-servicebeurt van € 45,- voor € 35,-* (* vanaf)

Wij werken samen met naaischool Mieke Lesius in Duiven. Ook daar kunt u uw reparatie afgeven. Telefoonnr. Lesius: 0316 – 280067.

Wij repareren alle merken naaimachines, ook de oudere machines Haal en brengservice voor ouderen en invaliden.

z i e o o k : w w w. a r e n d s n a a i m a c h i n e h a n d e l . n l Rijksweg noord 41, Elst, 0481-374216


6

Zorg en Welzijn

Een Zicht Op special

Fyzio, al 36 jaar fysiotherapie in Zevenaar

ZEVENAAR - Een mooi, karakteristiek pand aan de Zonegge in Zevenaar (foto). 36 jaar gele-

verzorgen eigenlijk de hele administratie waaronder de

kun je niet altijd iets aan veranderen. Wij zorgen er in ieder

den, in 1977, vestigde zich hier het Fysiotherapeutisch Instituut Zevenaar, tegenwoordig beter

boekhouding en het onderhouden van contacten met

geval voor dat we onszelf blijven ontwikkelen. Scho-

bekend onder de werknaam Fyzio, om er in de jaren die volgden nooit meer te vertrekken.

verzekeraars. Zonder hen zouden we het hier niet redden.

ling, waarbij kennis en vaardigheden up-to-date worden

Geen therapeuten in witte jassen, maar een vriendelijke, informele sfeer waarin patiënten

We werken echt als een team.”

gehouden, is daarvan een belangrijk onderdeel. Zonder scholing geen optimale behandeling.” Behalve de eigen

zich op hun gemak kunnen voelen. “We werken echt als een team”

Specialisaties • manuele therapie; • haptonomie; • sportfysiotherapie; • kindertherapie; • bekkenfysiotherapie; • psychosomatische fysiotherapie; • handtherapie; • rugscholing;

“36 jaar, dat is eigenlijk al wel heel lang”, constateert André Löwenthal, die van de therapeuten inmiddels het langst bij Fyzio werkt. “Toen ik hier in 1978 in de praktijk kwam, waren er twee eigenaren. Zij zijn inmiddels weg. Nu is de situatie zo dat er tien therapeuten werkzaam zijn, waarvan er vijf een maatschap vormen en er vijf in loondienst zijn.” Fyzio heeft in al die jaren dat het gevestigd is aan de Zonegge grote ontwikkelingen doorgemaakt. “Er zijn verschillende verbouwingen geweest. De behandelkamers en de oefenzaal zijn vergroot, er zijn nieuwe kleedruimtes en douches gekomen en vorig jaar is het hele dak nog vervangen.” Naast de aanpassingen aan het pand is ook de manier van werken veranderd. “Er heeft onder andere een

• medische fitness;

verschuiving plaatsgevonden waarbij patiënten meer zelf

• geriatrie fysiotherapie;

rapeut. Daarom was de uitbreiding van de oefenzaal

actief aan de slag gaan in plaats van vooral de fysiothe-

• valtraining;

belangrijk. Steeds vaker wordt geoefend in oefengroepen.

• coaching/life-style.

conditie gewerkt, of mensen met de ziekte van Parkinson

Met een groep COPD-patiënten wordt bijvoorbeeld aan de krijgen gezamenlijk training.”

Overige patiëntcategorieën • copd; • reuma / fibromyalgie; • Parkinson; • diabetes; • hartfalen; • neurologische aandoeningen; • claudicatio intermittens; • oedeemtherapie.

“Een prettige omgeving voor patiënt en therapeut is van groot belang” “Binnen Fyzio vinden wij een prettige omgeving voor patiënt en therapeut erg belangrijk”, gaat André verder. “Wij krijgen mensen uit heel verschillende leeftijdscategorieën, van baby tot oudere. Er komen kinderen voor kindertherapie, maar ook oudere mensen voor geriatrie fysiotherapie. We willen dat iedereen zich welkom voelt.” Een belangrijke taak is weggelegd voor de beide secretaresses Anita en Claudia. “Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de patiënt. Ze maken afspraken of leggen uit hoe het één en ander in zijn werk gaat.” André benadrukt daarnaast ook het belang van de secretaresses voor de therapeuten zelf. “Zij

ontwikkeling wordt ook veel waarde gehecht aan het opleiden van toekomstige fysiotherapeuten. “Binnen de

Fyzio biedt een breed scala aan specialisaties. Patiënten

praktijk begeleiden we altijd een stagiaire. We zien dit

kunnen terecht voor manuele therapie, maar ook voor

als een morele plicht. Bij ons krijgen ze te maken met een

bijvoorbeeld handrevalidatie, reuma oefengroepen of

grote hoeveelheid specialisaties, waardoor de stagiaire in

sportfysiotherapie (een volledig overzicht van de specia-

de toekomst beter in staat is een keuze te maken voor de

lisaties is te vinden in het kader). “Door de vele speciali-

richting die bij hem of haar past.”

saties binnen de praktijk kunnen we patiënten onderling doorverwijzen.” Hierbij komt ook de ontwikkeling binnen

“Zonder scholing geen optimale behandeling”

de fysiotherapie duidelijk naar voren. “Waar vroeger een fysiotherapeut eigenlijk alles deed, zijn er tegenwoordig

Een afspraak maken voor een behandeling is bij Fyzio heel

steeds meer specialisten. Als er geen mogelijkheden tot

eenvoudig. Er is geen verwijzing nodig van de huisarts.

behandelen zijn binnen Fyzio, zal in overleg met de patiënt

Een telefoontje of gewoon even de praktijk binnenlopen

naar een oplossing worden gezocht. Soms is fysiotherapie

is genoeg. Ook bestaat er de mogelijkheid om via de

niet de aangewezen behandelmethode. In samenspraak

vernieuwde website, www.fyzio.nl, online een afspraak te

met bijvoorbeeld de huisarts wordt dan gekeken naar een

maken. Indien nodig kunnen behandelingen ook aan huis

alternatief.”

plaatsvinden.

“Er ligt steeds meer nadruk op specialisatie”

Fyzio Zonegge 24-01, 6903 HH Zevenaar

“Voor de toekomst is de fysiotherapie mede-afhankelijk

T: (0316)-33 01 12, E: info@fyzio.nl

van beslissingen van de overheid en verzekeraars. Daar

I: www.fyzio.nl


Zorg en Welzijn

7

Een Zicht Op special

‘Preventief werken aan goede balans van lichaam, ziel en geest’

Jo Sho - Natuurlijke geneeswijze ZEVENAAR - Bij Josho, praktijk voor na-

ter- en gedragsanalyses door het interpreteren van de

Balans

tuurlijke geneeswijze in Zevenaar, kunt u

stand en vorm van de tenen. In 2006 heb ik mijn HBO

Nicolette besluit: “Het is mijn streven om

terecht voor verschillende soorten behan-

diploma Medische Basis Kennis gehaald. Sinds 2010 ben

mensen bewust te laten bewegen en kennis

delingen. Trefwoorden voor deze deskun-

ik erkend natuurgeneeskundig Ontspanningstherapeut

te laten maken met hun eigen lichaam,

dige praktijk zijn: Reiki - Therapie -Voetre-

op stressgerelateerde klachten.”

om zo preventief te werken aan een goede balans van lichaam, ziel en geest.”

flex - Massages. Nicolette Spaan, eigenares van Josho, is erkend natuurgeneeskundig

Langdurige stress

Ontspanningstherapeut op stressgerela-

Nicolette gaat verder: “Stress is niet te vermijden. Lang-

Behandelingen vergoed

teerde klachten.

durige stress is echter heel kwalijk. Soms is stress ook

Herkent u bovenstaand verhaal en wilt u

een manier van leven geworden. Zelfs als de aanleiding

hiermee aan de slag? Neem eens vrijblijvend

Ze vertelt: “In 2001 ben ik Reiki Master geworden. Ik

voor de stress allang verdwenen is, kunt u nog steeds

contact op met Nicolette Spaan voor een

vond deze materie zo interessant dat ik een cursus Cha-

met te grote spanningen rondlopen. Dit zorgt dat het

vrijblijvend gesprek. De behandelingen

kra en een cursus Spirituele Ontwikkeling ging volgen.

niveau van stresshormonen in het bloed steeds boven

worden door de meeste zorgverzekeraars

In 2004 heb ik mij verdiept in het uitvoeren van karak-

normaal zit. Dat geeft allerlei reacties in het lichaam.”

vergoed. Kijk ook eens op: www.josho.nl.

Pay It Forward Arnhem ARNHEM - In de periode tussen tot en met 13 december zal er in Arnhem een groot evenement

komt, maar hen overslaat. Daarnaast zijn er situaties

stoet. Pay It Forward Arnhem wil een kettingreactie

plaatsvinden onder de naam “Pay It Forward Arnhem”. Pay It Forward Arnhem ondersteunt

bekend waarbij kinderen zonder eten naar bed gaan of

veroorzaken waarbij steeds meer mensen in Arnhem

allerlei lokale initiatieven van de Arnhemse gemeenschap om maatschappelijke problemen

met een lege lunchtrommel naar school.

iets voor een ander gaan betekenen. Een aantal partijen steunen het evenement waaronder gemeente

aan te pakken. Voor de eerste editie heeft de organisatie van Pay It Forward Arnhem gekozen om Arnhemse kinderen die op en rond de armoedegrens leven te ondersteunen. Pay It Forward

Door de economische crisis zijn er steeds meer gezin-

Arnhem, City Center Arnhem, Koninklijke Horeca Ne-

Arnhem zal vooral (financiële) middelen ophalen en activiteiten ontwikkelen om deze kinde-

nen die ondersteuning nodig hebben. Denk hierbij aan

derland afdeling Arnhem en de Verenigde Studenten

ren gelijke kansen te bieden door drie organisaties te ondersteunen.

gescheiden ouders, kleine ondernemers die te maken

Arnhem.

hebben met faillissement en werkeloosheid. Pay It Forward Arnhem zoekt mensen en organisaties

Door bezuinigen in Den Haag wordt het steeds moei-

Voor de eerste editie heeft Pay It Forward Arnhem ge-

lijker voor lokale overheden om met minder financiële

kozen om kinderen te helpen die in of rond de armoede

In de periode tussen 17 oktober tot en met 13 december

die zich op verschillende wijze willen inzetten voor

middelen maatschappelijke vraagstukken goed op te

leven. In Arnhem leven er ongeveer 3500 kinderen die

vraagt Pay It Forward Arnhem voor drie organisaties

deze doelgroep. Wilt u dat ook, dan kunt u contact

pakken. Daarom zal steeds vaker een beroep gedaan

in deze situatie bevinden. Deze groep loopt extra risico

(financiële) middelen en aandacht bij de Arnhemse

opnemen met de organisatie van Pay It Forward

worden op Arnhemse burgers en organisaties om met

op sociale uitsluiting omdat zij niet mee kunnen doen

samenleving om deze kinderen te helpen. Hiermee

Arnhem. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar

creatieve oplossingen te komen voor deze maatschap-

met hun leeftijdsgenoten. Soms begrijpen deze kinde-

ondersteunen wij de werkzaamheden van stichting

maarten@payitforwardarnhem.nl.

ren niet waarom Sinterklaas wel bij de buurkinderen

Leergeld, Ome Joop’s Tour en speelgoedbank Speel-

Info: www.payitforwardarnhem.nl.

pelijke uitdagingen.

ww w. vo et -Fi t.n l

LOVE IT...

MET AL JE VRIENDEN IN ACTIE KOMEN

KOM OOK IN ACTIE CHECK FIGHTCANCER.NL

Kom snel naar onze winkel want de wintercollectie is binnen! parkeren is bij ons grAtis en er is altijd voldoende ruimte!

Al 15 jAAr één Adres voor het behAndelen en oplossen vAn voetproblemen

voetFit | IJsselstraat 39-41, 6882 LB Velp | Telefoon 026 364 3688 openingstijden winkel: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 17.30 uur en zaterdag van 10.00 - 17.00 uur


8

Zicht op • nummer 8 - 2013

Bedrijfsschaken Arnhem opent seizoen ARNHEM - Op 8 november begint het Be-

aspect is gezelligheid een belangrijk uitgangspunt.

drijfsschaak Arnhem. Vijfmaal per seizoen

Deelnemende bedrijven zijn momenteel (met één of

schaken schakers van bedrijven uit Arnhem

twee teams): AKZO Nobel, Arcadis, Schakende Leraren,

en omgeving tegen elkaar. De eerste ronde

Gemeente Arnhem, Justitie, ABT, OHRA, Provincie

vindt plaats bij de KEMA en de andere ron-

Gelderland en Kema.

den telkens bij een ander bedrijf. Nieuwe teams welkom! Sinds 1958 wordt deze competitie gehouden. Een

Zijn er bij uw bedrijf schakers (elk niveau is welkom)

bedrijfsteam bestaat uit vier personen. Als een bedrijf

aanwezig die af en toe in teamverband willen schaken?

zoveel schakers niet heeft, dan kan een bedrijf twee

Dan is uw bedrijf van harte welkom bij het bedrijfs-

personen afvaardigen. Dan vormen twee bedrijven

schaken. Neem contact op met Bedrijfsschaken

een team. Voor elk niveau zijn er tegenstanders, zowel

Arnhem (BSA): Kees Verkooijen, wedstrijdleider BSA, e-

de huisschakers waarvoor dit een mooie gelegenheid

mail: kees-verkooyen@chello.nl, Theo van Diek, secreta-

is om eens ‘n incidenteel partijtje op te zetten, als

ris BSA, e-mail: t.van.diek@gelderland.nl of telefonisch

voor geroutineerde clubschakers. Naast het sportieve

met J.A. Vermeer, 026-445 23 35.

Bibliotheek Arnhem uitverkozen tot Beste Bieb 2013 ARNHEM - Bibliotheekblad, het vakblad

wordt door de jury geroemd als inspirerend voorbeeld

voor de openbare bibliotheeksector heeft de

voor vakgenoten. Citaat uit het juryrapport: ‘Ontwerper

bibliotheken Laren, Nieuwegein en Arnhem

Neutelings Riedijk heeft, samen met de interieurarchitect

verkozen tot Beste Bibliotheek van Neder-

en het team van de bibliotheek, een geweldige bibliotheek

land 2013. Tijdens een feestelijk evenement

neergezet. Alles ademt kwaliteit in Arnhem, inclusief de

in het Beatrix Theater te Utrecht zijn de

collectie, en men heeft, ook zo kort na de opening, aan

NBD Biblion Awards uitgereikt door o.a. oud

details gedacht.’ Gesteld kan worden dat ons land een

minister Hedy d’Ancona als voorzitter van

bibliotheek van internationale allure rijker is.

de onafhankelijke jury. De verkiezing van de Beste Bibliotheek van Nederland is Winnaars

een initiatief van het vakblad Bibliotheekblad en vindt

Bij de grote bibliotheken is de openbare bibliotheek van

jaarlijks plaats. Met de verkiezing wil Bibliotheekblad het

Arnhem door een onafhankelijke jury onder voorzitter-

grote maatschappelijke belang van de openbare biblio-

schap van oud-minister van WVC Hedy d’Ancona gekozen

theek benadrukken.

tot Beste Bibliotheek van Nederland 2013. De pas geopende fonkelnieuwe bibliotheek (Rozet) in de Gelderse hoofdstad

Kijk ook eens op: www.bibliotheekarnhem.nl.

Internationaal Cultureel muziek evenement

Vesters Walder Muzikanten presenteert Vlado Kumpan en zijn muzikanten DE LIEMERS - Op zaterdag 23 november

18.15 uur en het blaasspektakel zal beginnen om

2013 organiseren de “Vesters Walder Muzi-

19.15 uur.

kanten” uit Zevenaar voor de 8ste maal een culturele avond met medewerking van het

Ook sponsor worden?

uit Tsjechië afkomstige toporkest “Vlado

Het concert wordt jaarlijks georganiseerd, en is een

Kumpan und Seine Musikanten”. In het

begrip in de regio. Met de tegenwoordige eisen

verleden is deze kapel als eerste geëindigd

op het gebied van: veiligheid, toegankelijkheid,

op de Europese Kampioenschappen, en

brandpreventie en bewaking maken het steeds

dat in de professionele klasse! Hierdoor

moeilijker een internationaal muziekevenement

behaalde men de titel “Europameister der

van dit niveau te organiseren. Indien de werkelijke

Blasmusik”.

kosten doorberekend zouden worden naar de leden en de toeschouwers, zou het concert voor zo weini-

De Vesters Walder Muzikanten De Vesters Walder Muzikanten staan bekend om hun kwaliteit, zorg, toewijding en energie die ze in al hun activiteiten steken. Het orkest bestaat uit 22 muzikanten en een zangduo. Het geheel staat onder vakkundige leiding van dirigent

gen toegankelijk zijn, dat het geen kans van slagen zou hebben. Ondersteuning, met name vanuit het bedrijfsleven, is onontbeerlijk. Daarom zijn de “Vesters Walder Muzikanten” op zoek naar bedrijven die de cultuur, en met name de traditionele blaasmuziek, een warm hart toedragen.

Cultureel seizoen voor ouderen van start REGIO - Het nieuwe theaterseizoen is weer

drukt ze “We zijn heel blij dat steeds meer theaters

van start gegaan en veel mensen zullen hun

het concept van Vier het Leven omarmen. Samen met

weg weer vinden naar de theaters. Echter is

onze vrijwilligers maken de medewerkers van theaters

niet elke theaterliefhebber in staat om zelf-

zoals het Amphion in Doetinchem en het Musiater in

standig naar een voorstelling te gaan. Een

Zevenaar er een onvergetelijke avond of middag van

groeiend aantal ouderen willen of durven ’s

voor heel veel mensen die anders veelal de weg naar

avonds de deur niet meer uit en zien mooie

schouwburg en theater achterwege zouden laten.”

voorstellingen en de gezelligheid van een feestelijk avondje uit aan zich voorbij gaan.

Voor meer informatie over het programma van Vier

Stichting Vier het Leven heeft tot doel een

het Leven kunt u bellen met 035-524 51 56 of kijk op

oplossing te bieden voor ouderen die zich

www.4hetleven.nl.

hierin herkennen. In het kort gaat het als volgt te werk: de gast wordt thuis opgehaald door een vrijwilliger van Vier het Leven en gebracht naar het theater, waar de koffie al klaar staat. Samen met andere gasten en vrijwilligers wordt er genoten van een avond of middag toneel, dans, film of muziek en na afloop wordt men weer thuis gebracht.

Michael Van den Broeck, muzikant

Elke 3 maanden valt het nieuwe programma op de

in hart en nieren. De Vesters Walder

deurmat en kan een keus gemaakt worden uit een

Muzikanten is opgericht in 1986.

gevarieerd aanbod aan voorstellingen.

Het repertoire van het orkest is zeer breed: van bekende Egerländer, Böh-

“Ons motto ‘samen uit, samen genieten’ zie je bij elk

mische, Tsjechische en Moravische

uitje weer bewaarheid worden”, zegt Vier het Leven-

volksmuziek tot Big Band, amuse-

regiocoördinator Birgitte Rasing “Het is zo inspirerend

ments- en stemmingsmuziek. Er is

om dit werk te doen omdat door zowel bezoeker als

voor elk wat wils!

vrijwilliger bij elk uitje heel erg wordt genoten van elkaars gezelschap en van de voorstellingen.”

Het muziekevenement vind plaats in het schuttersgebouw EMM te

“Maar zonder samenwerkingspartners zouden we de

Ooy-Zevenaar. De zaal is open vanaf

uitjes op dit niveau nooit voor elkaar krijgen”, bena-


Klussen en Wonen

Een Zicht Op special

10

9

Zicht op • nummer 6 - 2013

Voor alle klussen in en om uw huis, voor zowel zakelijke als particuliere dienstverlening

‘De V

Dé l artik

WAMEL - Ie

dag en zate

Vrije Markt

locatie voo

en gebruikt

curiosa of g

hebbeding

Elstargaard 4 6831 BH Arnhem mob: 06-30603069 tel: 026-3230620 fax: 026-3792279 email: peyer1@xs4all.nl

Drie geledenBerentsen besloten Petra entrots Henri Petrajaar en Henri zijn er op dat het assortiment van Altradi weer is Berentsen een eigen bedrijf in zonwering uitgebreid met gerenommeerde te starten. Henri’s vader had al eenmerken. eigen

Kom dan e

verbaas u o En heeft u

Altradi Comfort binnen & buiten heeft een comNazomeren onder de veranda

Van eeru bent,het kunt

en bedrijfspanden. Door binnen & buiten bij elkaar

buitenshow

pleet assortiment aankleding van woningen Geniet met Altradi voor nog langer van de zomer.

Ervaar hoe comfortabel u kunt genieten onder een De kracht van de formule is het complete pakket.

de specialis

Veranda’s en zonweringen die ook te combineren zijn.

situatie bek

en andere geïnteresseerden uit voor een

heel eenvoudig een extra leefruimte van. Maar als u

nazomerevent op 6, 7 en 8 september. Er is

van het buitengevoel wilt genieten, kunt u het zich

showroom aan de Wilhelminastraat 116a in dan gelegenheid het uitgebreide assortiment

Desgewenst uit te breiden met een glazen onder-

ook behaaglijk maken met van bouw, die gemakkelijk wegterrasverwarmers te schuiven is. Daardoor

Didam verkopen ze exclusieve producten van Fahrenheitstraat 6 in ELST (Gld) te bekijken. Er zijn leveranciers aanwezig SolarMagic en van Gacoli. ontstaat de buitenverlichting zomer een open, koele ruimteEnenofinude

0481 te 350960nu info@verandaland.nl topkwaliteit die laatste ook nogontwikkelingen eensTel. erg comfortaom uitleg over langextra wilt tafelen of lekker loungen,alsAltradi heeft winter leefruimte. Accessoires vloeren, ver-er

di. t/m vr. 10.00 - 17.00luxe uur | za. 10.00van - 14.30 uur warming, verlichting en muziek geven geven. Dit jaar zullen ook gewaardeerde buitenmeubels Applebee voor.een extra luxe

bel is, dus op afstand elektrisch bedienbaar

VASTE OVERKAPPINGEN

partners van Altradi Cees en gebruikmakend vanaanwezig de laatstezijn. technische van Dijk van Schoonwater vloeren laat

SCHUIFDAKEN

ontwikkelingen. Het concept blijkt een succes.

zijn collectie vloeren en gordijnen zien en SOLARLUX Het assortiment werd meer en meer uitgebreAngela Lubbers van geeft informatie hoe DOEK OVERKAPPING id. Ondanks de crisis hebben Henri en door Petra u leven en sfeer in een ruimte brengt AURA HOUT ACCESSOIRES VERANDA ZONWERINGonlangs wagenpark uitgebreid en enkele gebruik het te maken van verschillende kleuren

TERRASKAMERS

en materialen. monteurs in dienst kunnen nemen. ADVERTORIAL

dimensie. Altradi levert ook rolluiken, raamdecoratie

en buitenmeubelen en -keukens. Elektrische gordijnrail

Met de elektrische gordijnrail van Somfy opent en sluit Zakelijk en privé

u eenvoudig uw gordijnen op afstand of zelfs via uw

lijk kunt u dat camoufleren, door steeds weer opnieuw de plekjes te witten, of zou u het bestaande plafond kunnen vervangen. Maar er bestaat een ideale, duurzame oplossing: Plameco.

Het befaamde flexibele plafond van Plameco kent alleen maar voordelen. Het hoogwaardige materiaal is schimmel-, algen- en bacteriënwerend, isoleert geluid en warmte en is gemakkelijk schoon te houden. Elk plafond wordt als één strak geheel voor u op maat gemaakt – scheur- en schilfervrij – en volgens afspraak in één dag gemonteerd. Uw bestaande verlichting kan volledig geïntegreerd worden, maar het is ook mogelijk het plafond te

verfraaien met inbouwverlichting. Daarnaast kunt u bij ons kiezen uit bijzonder veel randafwerkingen en ornamenten. Er zit altijd wel iets naar uw smaak tussen! Snel en vakkundig geholpen Wie zich met een probleemplafond meldt bij Plamenco, krijgt vervolgens een datum voor een huisbezoek. Samen met u wordt er dan goed gekeken naar wat de bedoeling is, waarna er een zorgvuldige keuze gemaakt kan worden uit het brede programma van mogelijkheden dat Plameco biedt. De prijs verhoudt zich in zeer gunstige zin ten opzichte van de uitstekende kwaliteit. En het advies en de prijsopgave zijn uiteraard vrijblijvend.

beschadiging van motor, of stof. En alsontzorgen. u niet thuis Comfort betekent ook datrail Henri en Petra

Een nieuw plafond in 1 dag! Bezoek onze showroom of bel voor een afspraak bij u thuis Maandag t/m vrijdag 12.00 - 17.00 uur Zaterdag op afspraak • Schone montage in één dag. • Zonder hakken en breken. • De meubels kunnen blijven staan.

• Voor elke interieurstijl. • Verlichting naar wens. • Uit één geheel op maat gemaakt.

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting Plameco Arnhem, Van Oldenbarneveldtstraat 122, Arnhem 026 - 36 16 700, info@plamecoarnhem.nl

van € 189,- voor

€ 129,-

40% Korting

Wij testen uw batterij gratis.

Zicht op • nummer 6 - 2013

rolluiken maken opveb

gebied van aangegeven

Twee kleinerpartn en d

zijn Cees va strakkere g

Angela Lub

lamellen is

ruim assort

krasbestend

ook zon- en

privacy. Altr

in De Steeg

comfortabe omgekeerd

Wer Ned nu

10

comfort, ald de werken”,

water gaat

MOTORBATTERIJEN

Gratis toegang tot gemeentelijk buiten- en overdekt zwembad, diverse restaurants in de JAAR GENIETEN omgeving. Goed viswater en prima fiets- en wandelmogelijkheden

van Harol iso “Succesvol

Altradi terecht. Bij horecagelegenheden kan Altradi

apart, maar het kan ook altijd nog handmatig, zonder de complete aankleding van het terras verzorgen.

100 Ah Recreatie Batterij Semi-traktie o.a. voor: Caravan, Boot, Mover enz.

Snel en vakkundig een tijdloos plafond

Het assortim

geeft interi

tevens mindervalide bungalows

De geweldige voordelen van Plameco

Nieuw asso

Zowel particulieren als ondernemers kunnen bij

laptop, iPhone of smartphone. Dat kan gelijktijdig of

ZUIDERZEEMUSEUM ENKHUIZEN Te huur: 6 persoons-bungalows/ gelijkvloers,

BUITENMUSEUM

lijkt of er to

opdoen. En

veranda. Met een glazen onderbouw maakt u er

werkt hij al bijna 25 jaar samen. Vanuit de

staan zij vo sensoren pr

te betrekken wordt een huis steeds meer een thuis.

Daarom nodigen zij klanten, leveranciers

bedrijf in zonwering en met zijn vrouw Petra

U herkent het vast wel: uw plafond past eigenlijk allang niet meer bij uw interieur of is door de jaren heen behoorlijk lelijk geworden. Bijvoorbeeld door ouderdom, vochtplekken of scheuren. Natuur-

De Vrije Ma

Altradi Nazomerevent al 3 jaar succesvol Altradi 6, 7 & 8 septem

www.verandaland.nl

Nieuwe Showroom bij Siem Gitsels!

ook kennis

Mercatorweg 12 Arnhem (achter Politiebureau Westervoortsedijk)

REGIO

fabriek

Therm

de plaa dat zij

handig

heeft h

nog wa

voor ee

Tel. 026-3614810

Pinnen mogelijk Wij leveren alle vormen van stroomopslag Van vrachtwagen tot scootmobiel. Openingstijden: Ma-Vr 8.00-17.00 uur. Zat 9.00-12.30 uur.

Het Therm

werking aa

straling wo

staande lu

ten, zorgt v

Voor alle klussen in en om uw huis, voor zowel zakelijke als Telefonisch accountmanager particuliere M-Connect is een jong dynamische organisatie die zich specialiseert in dienstverlening professionele telefonische acquisitie.

Profiel: -Accentloos Nederlands. -Doorzettingsvermogen. -Targets zijn voor jou een uitdaging. Wat biedt M-Connect: - Afwisselende projecten B2B. - Werken in een jonge dynamische omgeving. - Je bent geen nummer, maar een Elstargaard 4 gewaardeerde collega! 6831 BH Arnhem - Vast salaris plus bonusregeling tussen de E1000,- en E2000,- per maand. mob: 06-30603069

026-3230620 Wil je meer weten over dezetel: functie, stuur je reactie naar: marco@m-connect.nl op neem fax: 026-3792279 telefonisch contact email: op 026 peyer1@xs4all.nl 8200 230.

Vloeren wo

‘De

ken een ho

Dé arti

warmte lan

naar bened De unieke

met een st WAMEL -

dag en za

Vrije Mar

locatie vo

en gebru

curiosa o

hebbedin

ook kenn

De Vrije M

Kom dan

verbaas u En heeft

Altradi Nazomerevent al 3 jaar succesvol Altradi 6, 7 & 8 septem


10

Zorg en Welzijn

Een Zicht Op special

Pom / V!GO nu ook in Arnhem! ARNHEM - Als u hinder aan het bewegingsapparaat

“Pom stond de laatste

ondervindt in welke vorm dan ook, zoekt POM / VIGO

driekwart eeuw voor

in samenspraak met u de beste oplossing! Vanaf sep-

kwaliteit en daar willen

tember kunt u nu ook bij Pom/VIGO in Arnhem terecht

wij in de toekomst ze-

voor; steunzolen, pedicure- en podotherapeutische

ker voor blijven staan!”

behandelingen, aangepaste maatwerk schoenen,

aldus Klaas Groenwold,

orthesen en prothesen!

Algemeen directeur V!GO Nederland.

POM is in december 2011 samen gaan werken met V!GO uit België. VIGO behoort tot de drie grootste

Behalve in onze nieuwe

bedrijven in de orthopedische branche. Door samen

vestiging op de Hazen-

te gaan werken met een vergelijkbare aanbieder kan

kamp nr. 60 in Arnhem

er meer voordeel voor de klant bereikt worden door

Zuid kunt u uiteraard ook nog op onze vestiging in

assortimentsverbreding, het uitbouwen van expertise

Nijmegen terecht. Pom / VIGO behoudt haar zelfstandige

en verdere productontwikkeling (innovatieprojecten).

positie en haar nauwe relatie met de St. Maartenskliniek.

Schrijf elke maand in Zicht Op Arnhem!

Columnist gezocht! Zicht Op wil regionaal schrijftalent graag de

prachtig podium in Zicht Op waarin je maande-

ruimte geven. Woon je in Arnhem, Lingewaard,

lijks je persoonlijke zegje mag doen. Denk jij die

De Liemers of omgeving, ben je gek op schrijven

columnist te zijn die wij zoeken? Schroom niet en

en heb je een duidelijke mening?

mail je zelfgeschreven (proef)column

Een andere visie dan anderen? Ven-

naar de redactie; e-mail i.biesterveld@

tileer jij graag spits en uitdagend je

zichtop.nl.

mening? Dan geven wij jou elke vier

Mochten we jou uitkiezen, dan hebben

weken, elf keer per jaar, een podium

we natuurlijk een foto van je nodig om

om in maximaal 300 woorden te

te plaatsen bij de column. Hiervoor

melden wat jíj vindt!

komt desgewenst een fotograaf van ons bij je langs.

Je krijgt geen gage voor je column, je krijgt daarentegen wél een

We zien je column graag verschijnen!

www.facebook.com/ArcenCielUlft

De volgende datums gelden in uw regio voor de acties: DONDERDAG 7 NOVEMBER

DONDERDAG 28 NOVEMBER

DONDERDAG 14 NOVEMBER

DONDERDAG 21 NOVEMBER


ssen m uw owel e als liere ning

aard 4 rnhem 603069 230620 792279 s4all.nl

Zorg en Welzijn

11

Een Zicht Op special

Ozon Oogkliniek, onderdeel van Bergman Clinics | Oogzorg:

Binnen een week een afspraak met een specialist REGIO - Het kan gebeuren dat u, als u wat ouder wordt, iets slechter gaat zien. Bij Ozon

weinig veranderen�, laat Wolf weten. “Onze samenwer-

de kliniek veel staaroperaties verricht, o.a. door drs. Wolf.

Oogkliniek, onderdeel van Bergman Clinics | Oogzorg, worden de meest voorkomende oog-

king en dienstverlening zal op hetzelfde niveau worden

Bij staar is sprake van het troebel worden van de ooglens.

aandoeningen behandeld. “U kunt vaak al binnen een week bij een specialist terecht� , zegt

voortgezet als u van ons gewend bent.� Kwaliteit van leven

oogarts Angela Wolf. “En de behandeling wordt bijna altijd vergoed.�

Ozon Oogkliniek, onderdeel van Bergman Clinics | Oogzorg, is een zelfstandig behandelcentrum voor mensen met oogaandoeningen. De kliniek behandelt veel voorkomende oogaandoeningen zoals staar en glaucoom. Ook worden ooglidcorrecties verricht. Er wordt gewerkt met de meest geavanceerde operatiefaciliteiten. “En om u zo goed mogelijk te helpen, worden onze wachttijden zo kort mogelijk gehoudenâ€?, voegt Wolf toe. “Onderzoeken en behandelingen worden zoveel mogelijk op ĂŠĂŠn dag gepland. Bovendien kunt u vaak al binnen een week terecht.â€? Bergman Clinics | Oogzorg Sinds dit jaar maakt Ozon Oogkliniek onderdeel uit van Bergman Clinics | Oogzorg. Hiermee is een bewuste stap gezet om topkwaliteit en doelmatigheid van beide klinieken aan elkaar te verbinden. “In de praktijk zal er voor u

Service

U hoeft niet op te zien tegen een staaroperatie. Het

De aanpak bij Ozon Oogkliniek is heel persoonlijk.

valt in de praktijk reuze mee. “Dat hoor ik vaak van onze

Deze aanpak sluit goed aan bij de rest van de zorg die

cliĂŤnten na de operatieâ€?, zegt Wolf. “Bovendien kan

Bergman Clinics biedt. “Een goede service staat voorop�,

een staaroperatie nog tot op hoge leeftijd uitgevoerd

aldus Wolf. Volgens Wolf denken veel mensen dat een

worden en verhoogt het de kwaliteit van leven. En daar

behandeling in een zelfstandige kliniek niet vergoed

doen we het voor.�

wordt. “Wij hebben echter contracten met ĂĄlle zorgverzekeraars, waardoor behandelingen bijna altijd worden

Wilt u een afspraak maken met ĂŠĂŠn van de oogartsen,

vergoed, net zoals in een ziekenhuis.�

omdat u slechter ziet of andere oogklachten heeft?

2

Zicht op • nummer 7 - 2013

Specialisten

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0900-8099.

Column

Veel voorkomende oogaandoeningen zijn staar, glaucoom en maculadegeneratie. Voor alle behandelingen

Ozon Oogkliniek,

werkt de kliniek met de beste specialisten. Zo is de kliniek

onderdeel van Bergman Clinics | Oogzorg

een expertisecentrum voor maculadegeneratie, met een

Middellaan 8a, 6881 RP Velp

wekelijks spreekuur van hoogleraar maculadegeneratie

T: 0900-8099

D i

En het werd zomer‌

REGIO - HetHoyng wachten opdit deonderwerp. zomer is uiteindelijk rijProf. dr. Carel over Maculadegenekelijk Tweemaal eennetvlies. hittegolf, maar echtein ratie is beloond! een aandoening van het Ook worden droogterecords zijn er amper geweest. Bosbranden

I:Wij www.bergmanclinics.nl presenteren: Indy Boogaard! E: info@bergmanclinics.nl

bleven gelukkig minimaal, maar nu blijken de dijken te kunnen bezwijken, deze keer mogelijk door de droogte‌ Zo langzaamaan komen onze vrienden, buren en bekenden weer thuis na een welverdiende vakantie. De scholen beginnen weer binnen twee weken als ik deze column aan het schrijven ben. Nee, wij zijn deze keer niet weggeweest! Bij Boog Makelaardij is

De angst van Scheiden voorelke eenscheidende dubbeltje man

een exibel beroep, maar toch moet deze verse papa Zicht op • nummer 6 - 2013 nog wel even kijken hoe de bezichtigingen en onder-

van een gezonde dochter: Indy Boogaard heet ze en

handelingen om de voedingschema’s heen gepland

ze is op 19 juli geboren.

kunnen worden. Wel grappig te ervaren hoe snel

om zij juist praten over co-ouderschap hetwilde dubbeltje op liever de eerste rang gaat, neemt het mee in haar maag had gezeten. Zij kon het aantal

Ik stelde voor om eens te praten met zijn vrouw

den met een scheiding, hebben vaak twee

erbij; wat vond zij ervan? Tijdens deze gesprekken

heel basale angsten. De eerste: straks zie

konden we de angst van de man aan haar voorleg-

ik mijn kinderen nooit meer. Snel gevolgd

gen. Ze had zelf daar ook over nagedacht. ‘Je bent

door: dat wordt op komen. een houtje bijten. Beide allemaal voorbij

een goede vader voor de kinderen,’ vond ze. Daar-

REGIO - Goedkoop scheiden.

Snel scheiden. Scheiden en zo min

mogelijk alimentatie betalen. Ja, zelfs grĂĄtis scheiden. Op internet zie je het

zijn onjuist. Gelukkig maar!

Je hebt een gezin, je houdt van je kinderen. Samen heb je een en ander opgebouwd dat je niet zomaar

Via de bedrijfsmaatschappelijk werkster van opgeeft: een huis, een goed pensioen. Goedkoop en een kwamvoorbij zo’n scheidende man bij mij een snelbedrijf gaat totaal aan de emotie. Terwijl

de koopjesjacht, is niet voor niets. Maar een paar geven ook een waarschuwing mee. Denk maar

aan ‘Goedkoop is duurkoop’, of ‘Je kunt geen twee ruggen uit ĂŠĂŠn varken snijden’. Maar ja, het is uw

portemonnee en daar kan ik niet in kijken. Wie voor

alweer zijn aandacht, dus papa gaat weer vol aan de bak! Houdt u zaterdag 5 oktober alvast vrij in uw agenda? De route is vanaf 11.00 tot 15.00 uur. Uw NVM-Makelaar en papa,

uren op haar werk uitbreiden. Maar danzitten, moestniet • Vraag of alle gesprekken in het tarief

Neem op voordat eenuafspraak of voor met een vindencontact het belangrijk in goed overleg Nou is deze NVM-Makelaar werkend vanuit huis, vrijblijvend oriĂŤnterend gesprek. elkaar tot afspraken komt. Afspraken die over een vanaf 09.00 tot 21.00 uur en dat 6 dagen in de week,

SamenBoogaard verjaardagen vieren. Steeds meer ouders kunnen Etienne

hij alleen wel een devaste eerstedoordeweekse twee of drie. dag er voor de

• Komenzij. erZe verplichte, apart nemen ‘modules’ vertelde spraken af dataf hijtealleen alimentatie

kent, die sterk samenhangen met onze liefde voor

NVM Open Huis Route op zaterdag 5 oktober trekt

Geweldig! uInclusief ook op deze begripvolle wijze worden? zoveel gesprekken als ubegeleid nodig heeft. Wij

nissen is incollega’s iemandszijn leven. Het is niet alleen een gescheiden mannen. Ze draaien vaakaf

Nederlandse taal een aantal gezegden ikDat datde straks ook?’

Voor alles wat blijft...

Genoeg over mijn geweldige dochter! De Landelijke

zich aan gevoelens van ditinbegrepen. kleineOf mensje! Wilt ufeilloos meer weten over co- ouderschap? wilt Bij 2Divorce is al de het bovenstaande

• Is de prijs beiden (en niet per persoon)? kinderen zijn.voor Die jullie dat trouwens ook graag wilden,

werpen. Emoties spelen een rol, altijd. dien zien ze hun kinderen (daardoor) weinig. Moet

dige gebeurtenis!

en bij elkaar in de buurt wonen.mee: Iets waar zĂ­j nogal volgende boodschappenlijstje

terecht. HetĂŠĂŠn eerste hij zei: ‘Een aantalgebeurtevan mijn scheiding van wat de meest ingrijpende

te werken praktische enkomen. zakelijke onderoveruren omlijstje maarmet rond te kunnen Boven-

een vast patroon zich direct wijzigt na zo’n gewelEen hele omschakeling in ons leven, zo’n lief klein Eigenlijk waren ze beiden opgelucht aan het eind hulpeloos mensjenodig van net 3½ kilo‌ wat kan andere partijen heeft (lees:Enkosten moet van de scheiding. Er was niet gekeken naar wat zo’n klein mensje iedereen al aansturen! Zonder maken). ‘moest’ volgens de wet, maar wat mogelijk was stuurt zo’nbedrag kleine de hele en •managementtrainingen Is de rechtbankprocedure in het inbegrehet beste in deze situatie. En daarin bleef genoeg familie aan met bezoekjes, soms zelfseen met de pen, ofalbetaalt u de daarvoor apart alsnog advoover, voor iedereen. vakantieplanning erbij. Alles heeft ze feilloos in de caat of grifďŹ erecht? hand! Wanneer ze wil slapen of eten; iedereen past

REGIO - Mannen die geconfronteerd wor-

9

deze keer. Wij zijn blije papa en mama geworden

en was het bijzonder druk! Niet alleen met de huizen

bij?deDenk bijvoorbeeld aan kosten voor het opmavoor kinderen zou betalen (ze maakten meer ken van afspraken, een ouderschapsplan. U zult de eerste financiĂŤle die voor beiden goed te doen niet zijn die erin tuint.

bleken).

en Wonen • Bedenk vooraf of u metKlussen de dienstverlening nog

paar jaar ook nog werken, als je kinderen groter

datMakelaardij met hun ex. Zij zien een toekomst, na de scheiding. Boog

worden. Dat kan per mail via kruk@2divorce.nl

En daarin blijft genoeg over voor iedereen.

BOOG Makelaardij

Regine Kruk Reageren? Neemt contact 06-281 op met743 Regine of telefonisch op nummer 88. Kruk voor Koninginkruk@2divorce.nl Beatrix Plantsoen 26 | 3818 ZB Amersfoort een afspraak of voor een vrijblijvend oriĂŤnterend 06 - 2817 4388 Scheiden met begrip Telefoon: 033-463 09 25 Nijmegen/Arnhem gesprek. Mail kruk@2divorce.nl of bel 06-281 74 388. Meer informatie vindt u op www.2divorce.nl. info@boog-makelaardij.nl | www.boog-makelaardij.nl

Meer informatie: www.2divorce.nl.

S

D

2divorce.nl

Artrose en chronische pijn CO

‘De Vrije Markt Wamel’:

Alles op alles, Denekamp zodat mensen met DĂŠ locatie voor nieuwe en gebruikte een nierziekte in Overijssel in ĂŠĂŠn of meerdere gewrichten. Het pijn ervaren. In totaal lijden meer dan time baan. Ondanks hun aandoening en outs van de medicatie die zij geleven blijven en ook artikelen, curiosa bruiken en - terecht - ook zeer kriwillen patiĂŤnten met chronische pijn mindervalide aantal en mensenhebbedingetjes met artrose (preva- 2,2 miljoen Nederlanders aan chroni-Te huur: 6 persoons-bungalows/ gelijkvloers, tevens bungalows. echt leven! tisch op zij slikken. Zij gebruiken werken buiten en een bijdrage leveren aanrestaurants lentie) zal de komende jaren nog sche pijn. 64% van de ondervraagde Gratis toegang blijven tot gemeentelijk en overdekt zwembad, diverse in dewat omgeving. Goed viswater en

een kraam huren, want prima ďŹ ets- en wandelmogelijkheden. de medicatie vaak langdurig, tengeeft aan dat de chronische de maatschappij. verder stijgen als gevolg van de mensen nierstichting.nl vrijstaand en gelijkvloers. einde hun kwaliteit van leven te kundeiedereen laatste week ernstig totVraag zeervrijblijvend folders 5FMFGPPOtAlle bungalows verouderende populatie en de obe- pijn deelname is voor dag en zaterdag is ‘De nen verbeteren. Het is echter heel gemiddelde dag Chronische pijn is ook van invloed op sitas epidemie. Zo zal de mogelijk. preva- ernstig was. Op eenJohanninksweg Vrije Markt Wamel’ dĂŠ 80, 7591 NR Denekamp www.bavelds-dennen.nl lentie van artrose in het bijzonder heeft 58% de pijn matig tot helemaal iemands relaties en privĂŠleven. 47% moeilijk voor patiĂŤnten om uit de Voor meer info kunt u locatie voor uw nieuwe van de patiĂŤnten met chronische pijn enorme hoeveelheid informatie, die van knie en heup tot 2040 stijgen niet onder controle. contact en gebruikte artikelen, Maak een een op internet kunnen zij ondervoor andere vindt dat de pijn een negatieve in- afTpraak met 52% en overeenkomstig zal opnemen: 0487-502 159, curiosa of gewoon leuke be[oek vinden, juiste en objectieve informamet familie vriKbliKvend Als chronische pijn niet adequaat vloed heeft op hun relatie koTtelooTFn het aantal heup- en knieprotheses be[oek on[FTIowroom! tie te ďŹ lteren. In samenspraak met de wordt behandeld, kan dit van in- en vrienden en bijna eenaaOIuiTPf kwart (24%) toenemen. info@vrijemarktwamel.nl, hebbedingetjes. Wilt u of kijk op: vloed zijn op iemands vermogen om vindt dat ze door hun pijn in een so- arts moet daarom bekeken worden ook kennismaken met ciaal isolement terechtgekomen zijn. welke pijnstiller het meest geschikt Artrose gaat vaak gepaard met (chro- te werken. 9% van de ondervraagde t*OĂ?Ă?OEBHHFQMBBUTU; www.vrijemarktwamel.nl. De Vrije Markt Wamel? pijn is hele- 71% slaapt slecht door de pijnklach- is om voldoende pijnstilling te beArtrose is de meest voorkomende nische) pijn. Uit een recent onderzoek patiĂŤnten met chronische tTDIFSQFQSJK[FO tJODMWFS[orging tekening Kom dan eens gewrichtsziekte. langs en reiken. Dus heeft u nog pijn met uw de dage- ten en 60% voelt zich vaak somber. chronische Hierbij - de Nationale Pijnmeting (www.mijn- maal niet meer in staat om tFOBBOWraagformulieren. wat u zoekt of wilt de verbaas u over de veelzijdigheid huidige medicatie? Dan is het raadlijkse bij werkzaamheden uit te voeren onder 10.000 mensen dieverkopen: verslechtert het kraakbeenaaninkraampjes. de pijn.nl) -Ongeacht Noorderbreedte 9 de pijn. Slechts 18% van de Chronisch zieke patiĂŤnten zijn vaak zaam naar uw huisarts te gaan om aan allerlei pijn lijden, gewrichten. Ongeveer miljoen Vrijesoorten Markt Wamel bent ublijkt aan hetvanwege juiste adres! En heeft u wat te verkopen? 1,1 U kunt gemakkelijk 8081 PX Elburg een full- zeer goed op de hoogte van de ins het eens te bespreken. mensen in ons land hebben artrose dat de meesten ernstige chronische 10.000 respondenten heeft www.franken-dakkapellen.nl Bel voor info: 0525-662204 WAMEL - Iedere woens-

8 september

‘Zicht Op A

Media te Z

vier edities

gecombin

Verspreidi

Soest & Ba

Amersfoor

Amersfoor

Leusden e

Zicht Op M Dopheide

Tel.: 0512-5

info@zich

www.f

www.t

Wij verzorgen uw uitvaart

Onze lokale uitvaartverzorgers


12

Zicht op • nummer 8 - 2013

Verlaag uw woonlasten help het milieu

“De kou is eindelijk uit de vloer dankzij TONZON vloerisolatie met Thermoskussens.”

Waarom TONZON Vloerisolatie?

“En we besparen ook nog eens flink op de stookkosten.”

Illustratie van een kruipruimte met TONZON Vloerisolatie

TONZON Vloerisolatie is de enige vloerisolatie die echt effect heeft op de vloertemperatuur dankzij het unieke thermosflesprincipe. Zie ook de vele spontane reacties op www.tonzon.nl en de websites van onze gespecialiseerde ambachtslieden.

Heel betaalbaar TONZON Vloerisolatie is heel betaalbaar. De totale kosten voor bijvoorbeeld een woning van 30 m2 bedragen slechts € 1.250,- inclusief materiaal, montage en btw. Voor een woning van 50 m2 is dit slechts € 1.750,onder standaard condities.

Minder last van Reuma Zowel mevrouw Romein uit Koog aan de Zaan als mevrouw Vos uit Nieuwerkerk aan de IJssel vertellen dat ze nu minder last hebben van reuma. Het warme droge klimaat onderin de woning heeft kennelijk een positieve uitwerking.

Waarom zou je op die koude vloer blijven wonen? TONZON heeft de meest effectieve oplossing die ook nog eens geld bespaart. Hoe werkt het? Aan de onderkant van de vloer, in uw kruipruimte, worden Thermoskussens bevestigd; een opvouwbaar, flexibel en zeer sterk isolatiemateriaal. Deze thermosflesachtige zakken worden gevuld met gratis aanwezige lucht. Het zand in de kruipruimte van het huis wordt afgedekt met een stevige Bodemfolie. Deze dubbele aanpak zorgt ervoor dat de warmte niet meer wordt uitgestraald door de vloer en er geen vocht meer uit de grond de woning binnenkomt. Het milieuvriendelijke systeem maakt radicaal een einde aan de koude vloer en muffe lucht. Comfort van warme vloer Een warme vloer zonder vloerverwarming. Minder last van koude voeten en energiezuinig, want er hoeft minder gestookt te worden. Reumapatiënten melden spontaan bij TONZON dat hun klachten aanzienlijk afnemen door het warmere, drogere klimaat onderin de woning.

Vloerverwarming? Gouden besparingstip! Bij woningen met vloerverwarming wordt de kruipruimte van de woning nu nog vaak onnodig mee verwarmd, ook bij woningen waarvan de vloer al is voorzien van EPS of PUR-schuim. TONZON Thermoskussens houden ook hier de warmte optimaal tegen. De besparing op het gasverbruik kan oplopen tot wel 40%. Bij woningen zonder vloerverwarming kan de besparing op stookkosten oplopen tot wel 20%. Zelf doen of laten doen? Het aanbrengen van TONZON vloerisolatie is veilig uit te voeren, geen giftige chemicaliën, vezeltje of stof. Ook een vrachtwagen komt er niet aan te pas. TONZON heeft een netwerk van gespecialiseerde, erkende installateurs die de complete uitvoering kunnen verzorgen, voor die mensen die het niet zelf willen of kunnen aanbrengen.

Informatie

Het Duurzaam Lintje

Meer weten?

voor revolutionaire vinding

Kijk op www.tonzon.nl. Bellen of mailen kan ook via 0900 - 28 66 966 (€ 0,10 p/min) of info@tonzon.nl. Scan voor meer informatie de QR-code.

foto: @simonedegreef

Uitvinder van de schoonste en meest effectieve vloerisolatie beloont met het Duurzaam Lintje TONZON Vloerisolatie: De beste basis voor een comfortabele, gezonde en energiezuinige woning. Een droge kruipruimte en een warme vloer. Ontdek waarom het TONZON Vloerisolatiesysteem ook in uw situatie de meest voor de hand liggende oplossing is en waarom het voor het milieu de beste keus is. Wist u dat de energie die nodig is voor grondstof, productie, transport en het aanbrengen van de Thermoskussens al binnen enkele winterweken is terugverdiend?

TONZON BV • Postbus 1375 • 7500 BJ Enschede • T: 053 - 433 23 91 • E: info@tonzon.nl • www.tonzon.nl

Zicht Op Arnhem - Editie De Liemers - 201308  

Zicht Op Arnhem - Editie De Liemers - 201308

Zicht Op Arnhem - Editie De Liemers - 201308  

Zicht Op Arnhem - Editie De Liemers - 201308