Page 1

Arnhem-Noord & Centrum

Een uitgave van Zicht Op Media

Serie Arnhem: Arnhem-Noord & Centrum | Arnhem-Zuid | De Liemers | Lingewaard

07

D'Amore Bruidssalon: de mooiste en het grootste bruidshuis in de regio

10

Yunio Kraamzorg bevalt beter!

11

De Toorop Tandprothetiek al jaren hét adres voor uw (klik)gebit

16

Jaargang 4 - nr. 3 - 2014

Tonzon - vloerisolatie, een klasse apart

Foto: Luc Hoogenstein

Camera’s weer aan bij acht vogelsoorten

Nieuw seizoen ‘Beleef de Lente’ van start! REGIO - Na een welhaast ‘winterloze’ winter, staat het voorjaar alweer voor de deur. Deze maand wordt het lente, tijd dus voor een nieuw seizoen van het enorm succesvolle ‘Beleef de Lente’! Voor het 8ste jaar op rij heeft Vogelbescherming Nederland camera’s opgehangen in vogelnesten. Op die manier kan iedereen het leven van de vogels tijdens het broedseizoen op de voet volgen, 24 uur per dag. Afgelopen zaterdag zijn de camera’s in acht verschillende vogelnesten weer aangezet. Vervolg op pagina 2

HOME GARDEN SHOP.NL Biezenkamp 2 GENDT T 0481 - 42 43 41

Koopzondag 30 maa rt van 12.00 tot 17.00 uu

Haarden r

Openingstijden: Di t/m do 09.00 - 17.30 uur Vrij 09.00 - 20.00 uur Za 09.00 - 16.00 uur

Schouwen

Badkamers

Tegelvloeren


2

Zicht op • nummer 3 - 2014

Koot Boomrooierij voor uw bomen, tuin en bestrating

Vervolg van de voorpagina Foto: Luc Hoogenstein

Sinds Koot Boomrooierij in 1997 begon, is

ting etc. hebben wij maar één offerte nodig

het bedrijf uitgegroeid van specialist in

en dat is voor de klant wel zo gemakkelijk.

bomenrooien tot een allround bedrijf dat

Daarnaast zorgen wij ervoor dat we zo mili-

ook complete tuinen en bestrating verzorgt.

euvriendelijk mogelijk werken en kan men bij

Eigenaar van het zes medewerkers tellende

ons ook terecht voor een onderhoudscontract

bedrijf is Nikai Koot, die goed nieuws heeft

voor de tuin.”

voor wie deze maand zijn/haar tuinwerk bij hen onderbrengt: Eind maart en in de hele

Naast de kortingsactie van 10% korting op

maand april biedt het bedrijf 10% korting

een voorjaarsbeurt in maart en april, is het

op een voorjaarsbeurt van uw tuin.

BTW-tarief op manuren tot januari 2015 verlaagd naar 6%. Alles bij elkaar kunt u dus

De webcams van ‘Beleef de Lente’ volgen alle

‘Beleef de Lente’ levert elk jaar weer ontroe-

hoogte- en dieptepunten van vogels tijdens

rende, maar ook heftige beelden op.

“Door een gedegen samenstelling van onze

veel besparen als u de tuin laat verzorgen

ploeg kunnen wij alles verzorgen op het ge-

door Koot en kompanen. Kijk voor meer info

bied van tuinaanleg en -onderhoud”, stelt de

op www.kootboomrooierij.nl of bel vrijblijvend

40-jarige Koot. “Voor ontwerp, aanleg, bestra-

naar 06 52004350.

het broedseizoen. Via www.beleefdelente.nl kan iedereen achter de pc meekijken, dag en

Zo zagen we in eerdere edities het kreupele

nacht. Dit jaar zijn de publiekslievelingen steen-

steenuiltje voor de camera doodgaan, hoe

uil en ooievaar opnieuw van de partij, even-

een poes het nestje merels aanviel en de

als de gekraagde roodstaart, de slechtvalk,

jonge oehoes al hoppend het nest verlaten.

torenvalk, gierzwaluw, oehoe en koolmees te bewonderen. Deze laatste wordt gefilmd in

De camera’s blijven vier maanden aan, tot

de tuin van de Vogelbescherming in Zeist. Ook

1 juli. De laatste jaren heeft Beleef de Lente

in de regio van De Betuwe zijn webcams ge-

rond een miljoen unieke bezoekers getrokken.

plaatst, hoewel Vogelbescherming Nederland

Benieuwd geworden?

geheim houdt waar precies, om zo verstoring door bezoekers te voorkomen.

Kijk op: www.beleefdelente.nl.

COLOFON 350 KRAMEN NIEUW & 2eHANDS warmt

kt, ver overde en

Elke Woensdag en Zaterdag van 09.00 - 16.00 uur laatste Zondag v/d maand (m.u.v. Juni t/m Augustus) Tel: 0487-502159 � www.vrijemarktwamel.nl Fax: 0487-501155 info@vrijemarktwamel.nl Industriestraat 4 6659 AL Wamel

Als U van snuffelen op rommelmarkten en van een echt Hollands landschap houdt bent U bij ons in Wamel precies op de goede plaats. Wamel ligt in ons Land van Maas en Waal tussen onze prachtige rivieren. Dit landelijke dorpje herbergt sinds 1987 een gezellige snuffelmarkt met 350 kramen gebruikte en nieuwe spulletjes. In hal 1 is een gezellige cafetaria waar u heerlijk eet voor een leuke prijs. In hal 3 is een koffiehoek aanwezig met een mooi uitzicht op de markt. Elke Woensdag en Zaterdag geopend van 09.00 - 16.00 uur en de laatste Zondag v.d. maand (m.u.v. Juni t/m Augustus) van 10.00 - 16.30 uur Kraampje huren?: bel voor de mogelijkheden of reservering.

d n aa m d / v ag d n o Z te s at la e k el Voortaan (m.u.v. Juni t/m Augustus )

. R U U 0 3 . 16 0 0 . 10 an v d N geOPE

‘Zicht Op Arnhem’ is een uitgave van Zicht Op

Kopij evenementen en activiteiten

Media en verschijnt 11 keer per jaar in vier edities.

Voor plaatsing in ‘Zicht Op ‘t Gooi’ is onze redac-

Deze vier edities hebben een gecombineerde

tie altijd op zoek naar interessante evenementen,

oplage van 94.703 exemplaren.

voorstellingen of ander nieuws. Heeft uw club, vereniging of organisatie een boeiende activiteit waarvan

Verspreidingsgebieden:

onze lezers op de hoogte moeten worden gesteld?

Arnhem-Noord & Centrum, 26.568 exemplaren

Schroom dan niet en laat het ons weten! De eerst-

Arnhem-Zuid, 25.364 exemplaren

volgende uitgave verschijnt weer op 21 april 2014. U

De Liemers, 21.800 exemplaren

kunt uw kopij insturen tot en met 7 april 2014.Mail uw

De Lingewaard, 20.971 exemplaren

persbericht of mededeling, liefst voorzien van één of meer foto’s naar uitgeverij@zichtop.nl

Zicht Op Media hoofdkantoor: Dopheide 8-d, 9202 PB Drachten

Disclaimer

Tel.: 0512-584 100

Zicht Op Media is een handelsnaam van Uitgeverij

info@zichtop.nl, www.zichtop.nl

Leeuwarden B.V. Zicht Op Media kan niet aansprakelijk

www.facebook.com/zichtopmedia

worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook

www.twitter.com/zichtop

toegezonden door derde partijen, en stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van commerciële uitingen

Vestiging Zwaag:

en ingezonden berichten. Zicht Op Media behoudt zich

De Compagnie 33 B, 1689 AG Zwaag

het recht voor om ingezonden artikelen te weigeren of

Tel.: 0512 - 584 100

te bewerken. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of gekopieerd zonder voorafgaande schrifte-

Accountmanager: Kevin Bruggink k.bruggink@zichtop.nl Tel.: 0229-855 639 Eindredacteur: Ivo Biesterveld, i.biesterveld@zichtop.nl

lijke toestemming van Zicht Op Media.

Regio’s van Zicht Op: Arnhem-Noord & Centrum, Arnhem-Zuid, De Liemers, Lingewaard, Amersfoort-Noord e.o., Amersfoort-Midden & Zuid, Soest & Baarn, Leusden e.o., Hilversum, Huizen, Laren e.o., Naarden, Bussum e.o., Goeree Overflak-

Vormgeving: Uitgeverij Publicar BV

kee, Schouwen-Duiveland & Tholen, Rijswijk, Leidschendam e.o., Voorburg, Wassenaar &

Verspreiding: FRL verspreidingen BV te Leeuwarden Heeft u vragen over de folderverspreiding? Ga naar www.frlpost.nl of bel 058 - 21 54 157

Voorschoten, Naaldwijk e.o., ’s-Gravenzande e.o., Spijkenisse e.o., Voorne, De Hoeksche Waard, Albrandswaard, Zeist e.o., De Bilt e.o., De Kromme Rijn, De Utrechtse Heuvelrug


Zicht op • nummer 3 - 2014

LASERBEHANDELING TEGEN PIJNKLACHTEN Hoe werkt de SOFTLASER Met laserlicht kunnen bepaalde pijnplekken heel specifiek worden behandeld, zodat de

3

Bekroond met innovatieprijs:

Bouwsteentjes voor patiënten en ouderen met ondervoeding

doorbloeding verbetert en biochemische reacties plaatsvinden in de ontstoken lichaams-

Een groot probleem binnen alle segment-

cellen.

en van zorg is ondervoeding. Veel ouderen en volwassenen hebben een voeding-

De injecties (corticosteroïden) die artsen toe-

sprobleem en daarmee een verminderde

passen, werken sterk ontstekingsremmend

voedingstoestand. Sinds kort zijn ‘Bouws-

en onderdrukken slechts de pijn. Het weefsel

teentjes’ en ‘Easy-to-Eat’ op de markt, en-

wordt door spuiten zwakker terwijl laserlicht het

ergie- en eiwit verrijkte hapjes die de eet-

weefsel versterkt.

lust opwekken en het herstel bevorderen.

GRATS THERMOSCAN

“Het Bouwsteentje, een soort petitfour dat

Door middel van een infra-roodscan (thermo-

op elk gewenst moment naar behoefte kan

vendien zijn eiwitsupplementen vaak niet

ARNHEM - Sinds kort heeft ProLaser een

scan) wordt het klachtgebied gescand om

worden geserveerd”, zegt bedenker Huib

lekker. “Easy-to- Eat, een fris, eiwitrijk zuivel-

nieuwe vestiging in Arnhem en Doet-

temperatuurverschillen en daardoor ontstekin-

van Leeuwen. “Dankzij de combinatie van

product met vruchtensmaken, is dan ideaal.

inchem. Hier kunt u zich laten behandelen

gen op te sporen. U kunt zich aanmelden voor

hoogwaardige verrijkingen plus een eetlu-

Slikken is nauwelijks nodig. Het is fris en is dus

voor pijnklachten zoals pees- en gewricht-

een gratis thermoscan tot 31 maart.

stopwekkende uitstraling, is het Bouwsteentje

ook geschikt om het na akelig smakende

een effectief hulpmiddel. Ook financieel.

medicijnen te gebruiken”, aldus Van Leeu-

wrichten en ook voorhoofdsholteontstek-

VERGOEDING

Het is bekend dat ondervoeding bij ziekte

wen, die aangeeft dat bij de ontwikkeling

ing. Onze lasertherapeuten behandelen

Indien u aanvullend verzekerd bent voor alter-

of na een operatie de zorg duurder maakt

van de producten een diëtist, logopedist

patiënten met uiteenlopende klachten zoals

natieve of complementaire geneeswijzen dan

omdat patiënten veel langer over het herstel

en een wetenschapper betrokken waren.

schouderpijn, tennis- en golfersellebogen,

worden onze behandelingen vergoed tussen

doen en langer in het ziekenhuis verblijven.

“Uiteindelijk heeft ons bedrijf Patisserie Uni-

hielspoor, knieartrose, carpaal tunnel synd-

de 80%-100%.

Ook treden er vaker complicaties op die

que het verder ontwikkeld. De producten zijn

sontstekingen,

artroseklachten

van

ge-

veel leed veroorzaken en de kosten nog ho-

exclusief verkrijgbaar bij Jumbo.” Beide pro-

veel patiënten met nek- en rugklachten in

Het eigen risico is hier niet van toepassing (dit

ger maken. In Nederland bedragen de jaar-

ducten (alleen natuurlijke ingrediënten, geen

doorgaans 4 à 5 behandelingen.

geldt alleen voor het basispakket). De behan-

lijkse kosten als gevolg van ondervoeding

e-nummers) zijn beloond met een eerste

deling wordt uitgevoerd door onze laserthera-

1,9 miljard euro. Dat is ruim 2% van de totale

prijs voor innovatie. “Maar je krijgt pas echt

We werken met ultramoderne pijnvrije softla-

peuten. Deze fysiotherapeuten/chiropractoren

kosten in de zorg. Met Bouwsteentjes hopen

voldoening als je ziet dat het werkt. Iemand

sers die veelvuldig in ziekenhuizen in de VS en

zijn aangesloten bij o.a. de CCA en SNRC.

we dus ook op kostenbesparing.”

schreef: Mijn 92-jarige, ernstig ondervoede

pijnstillers en uiteindelijk spuiten niet (voldoen-

Voor meer informatie kunt u bellen met mw.

Culinaire vondst

lukte, is nu een feit: ze is 2,5 kilo aangeko-

de) helpen, dan kan lasertherapie vaak nog

Van Staveren op telefoonnummer 0900-527

Mensen met ondervoeding hebben veelal

men en voelt zich veel beter!.”

uitkomst bieden.

37 84 of mailen naar info@pro-laser.nl.

slikproblemen, geen trek of zijn te moe. Bo-

www.bouwsteentjes.nl

room en nog veel meer. Ook behandelen wij

moeder gebruikte het en wat daarvoor niet

Rusland toegepast worden. Als fysiotherapie,

Beauty & Health

De DeScheidingsplanner Scheidingsplanner voorziet behoefte voorzietin in behoefte Beauty & Health

De Scheidingsplanner voorziet in behoefte

ARNHEM – Het zal veel mensen wellicht verwonderen, maar er zijn tegenwoordig professionele ARNHEM – Het zal veel mensen

Financieel Planner (FFP) die zich heeft gespeci-

wellicht verwonderen, maar er zijn

aliseerd in de financiële en fiscale vraagstukken

tegenwoordig professionele bedrij-

rondom een (echt)scheiding.

bedrijven die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van (echt)scheidingen. Dat hier een grote behoefte aan is, bewijst de ven die gespecialiseerd zijn in het

uitgebreide inventarisatie van alle belangen en Na een uitgebreide inven-

ARNHEM – Het zal veel mensen

Financieel Planner (FFP) die zich heeft gespeci-

tegenwoordig professionele bedrij-

rondom een (echt)scheiding.

wensen wordt er samen aan een uittarisatie van alle belangen tarisa gewerkt aliseerd in de financiële en fiscale vraagstukken wellicht verwonderen, maar er zijn gebreid scheidingsplan. worden onder gingen door heel Nederland, waaronder ook in en wensen wordt er samen (echt)scheidinwe Hierin organisatie De Scheidingsplanner met 80 vestibegeleiden van Arnhem. waar Gerard Heijnen, gen. ven Daar die gespecialiseerd zijn in het Scheidingsmediator, begeleiden van (echt)scheidinde Datscepter hier eenzwaait. grote

meer netto-inkomensberekeningewerkt aan een uitgebreid gewe Na een uitgebreide invengen, de van vermogensverdeling en sche tarisatie alle belangen tarisascheidingsplan. en wensen er samen weHierin alimentatieberekening, maar worden onder meerook Hier wordt

gen. behoefte aan is, bewijst

gewerkt gewe netto-inkomensberekeninnettaan een uitgebreid de toekomstige inkomens- en

de organisatie De Gerard Heijnen

biedt

gen, gen de vermogensverdeling pensioensituatie van beiden op-

Scheidingsplanner met advies en ondersteuning

en alimentatieberekening, genomen en, indien aanwezig,

Nederland, waaronder menwonende Scheidingsplannerpartners met

inkomensen pensioensituink Als het eens is, volgen het en men alimentatieberekening,

Dat hier een grote

behoefte aan is, bewijst

80 vestigingen dooren heelsaaan echtparen de organisatie De ook80 investigingen Arnhem. Daar door heel

scheidingsplan. sche

Hierin Hier worden onder meer

netto-inkomensberekeninnett

maar de toekomstige ma ook voor een de kinderen. gen, de vermogensverdeling gen zorgplan atie ati van beiden opgeno-

die hun relatie wensen

maar ook deconvenant toekomstigeen de juma nitieve defi

te beëindigen. “Zij kiezen

inkomensen pensioensituink ridische toetsing, de afwikkeling

ervoor dat respectvol en

en, in geval van gehuwden,

in onderlinge harmonie te

de inschrijving in de gemeen-

doen, veelalzwaait. juist in het bede scepter

telijke registers. kinderen. k

waar Gerard Heijnen, Nederland, waaronder Scheidingsmediator, ook in Arnhem. Daar

de scepter zwaait. waar Gerard Heijnen, Scheidingsmediator,

Gerard Heijnen biedt advies es

lang van eventuele en ondersteuning aan kindeechttGerard Heijnen biedt advies es ren”. paren en samenwonende en ondersteuning aan echtt-

partners die hun relatie

paren en samenwonende

Een Scheidingsplanner bewensen te beëindigen.

men m en, indien aanwezig,

een zorgplan voor de ee beiden atie opgenoati van ken, indien aanwezig, men m kinderen.

een ee zorgplan Als het de eens is, A menvoor

volgen het definitieve v

convenant en de juridic

vast aanling gehuwden, inschrijving in li en, in i gevall vanéén h loket, isdeéén sche sc toetsing, de afwikke-

de gemeentelijkespreekpunt, registers. volgt vaste, bewe-

ling de inschrijving in li en, in i gevall van gehuwden, h

wensen te beëindigen.

de gemeentelijke registers.

in het belang van eventuele kinderen”. voorkomen.

enDe biedt professionele ondersteuning. eerste stap naar een nieuwe toekomst is

begeleidt hij op of verzoek éénEen vanScheidingsplanner beide partners wanneer zij in ook

Deeen eerste stap naaren eengratis nieuwe toekomst is vrijblijvend eerste kennismakings-

Een Scheidingsplanner is een Geregistreerd van beidejuridische partners wanneer hij of is zij in eenéén langdurige afwikkeling

De eerste stap naar nieuwe toekomst is een vrijblijvend en een gratis eerste kennismakings-

gesprek in Arnhem.

een vrijblijvend en gratis eerste kennismakingsgesprek in Arnhem.

Financieel Planner (FFP) die zich heeft gespe- gesprek in Arnhem. een langdurige juridische afwikkeling is “Hierbij kijken we of er een persoonlijke klik is en gekomen of dat vooral wenst te voorkomen. “Hierbij kijken erpersoonlijke een persoonlijke cialiseerd in nanciële envoorkomen. fi scale vraag- “Hierbij kijken we we of erof een klik is enklik is en gekomen ofde dat fivooral wenst te Een Scheidingsplanner is een Geregistreerd

Zicht op • nummer 6 - 2013

Vraag dan nu ons Gaat gratis u scheiden? boekje aan:

Vraag nu scheiden!’ ons ‘Help,dan ik ga gratis boekje aan: ‘Help, ik ga scheiden!’

‘Help, ik ga scheiden’ beschrijft de financiële van een (echt-) ‘Help,gevolgen ik ga scheiden’ scheiding. Het geeft u beschrijft de financiële gevolgen een (echt-)in alle een van goed inzicht scheiding. u zakenHet diegeeft moeten worden een goed inzicht in alle geregeld. zakenHet die boekje moeten kunt worden u kosteloos geregeld. bij ons aanvragen en wordt Het boekje kunt u kosteloos u discreet toegestuurd.

www.scheidingsplanner.nl

www.scheidingsplanner.nl

zenScheidingsplanner procedures en biedt onderDe vormt professionele één loket, is één vast

volgt vaste, procedures onderlinge terespectvol doen, veelal steuning. wanneer hijharmonie of zij in langdurige juridische Deaanspreekpunt, Scheidingsplanner vormt één bewezen loket, is één vast “Zij kiezen ervoor dateen en injuist en biedt professionele in het belang van eventuele kinderen”. afwikkeling is harmonie gekomen dat vooral wenst te aanspreekpunt, volgt vaste,ondersteuning. bewezen procedures onderlinge te of doen, veelal juist Een Scheidingsplanner begeleidt op verzoek ook

3 Gaat u scheiden?

bij ons aanvragen en wordt volgen het definitieve v Scheidingsplanner De vormt u discreet toegestuurd. sche sc toetsing, de afwikkeAls is, de juridiA men convenant c het eensen

partners die hun relatie

geleidt op ervoor verzoekdat ook één van en beide “Zij kiezen respectvol in partners

Zicht op • nummer 6 - 2013

of wij elkaar begrijpen”, aldus Gerard Heijnen.

wijwij elkaar begrijpen”, aldus Gerard Heijnen. Heijnen. Een Scheidingsplanner is een GeregistreerdNa een of of elkaar begrijpen”, aldus Gerard stukken rondom een (echt)scheiding.

Kantoor Meander te Arnhem Kantoor Meander te Arnhem Meer informatie? Bel 088 42 000 00 Meer informatie? Bel 088 42 000 00 of mail arnhem@scheidingsplanner.nl of mail arnhem@scheidingsplanner.nl

3


4

Zicht op • nummer 3 - 2014

Heerlijkheid Beek, waar sprookjes en natuur hand in hand gaan rassen met bankjes en fraai uitzicht, de volière met witte duiven, en de meterslange muur van gestapelde lege wijnflessen. Een recycling-idee van vroegere bewoners? Weer in het bos kunt u de Kabouterboom natuurlijk niet overslaan. Het is de dikste en de oudste boom van Nederland met een stamomtrek van acht en een halve meter en een geschatte leeftijd van 475 jaar! Hier wonen al sinds mensenheugenis kabouters. En al hebben ze een keer brand in hun boom gehad, volgens de verhalen zijn de kabouters er nog steeds. Wie er oog voor heeft kan in het bos ook allerlei zeldzame plantjes vinden met namen als zwarte rapunzel en slanke zegge. De wandelfolder en meer informatie over de Heerlijkheid Beek vindt u op www.glk.nl/heerlijkheidbeek.

REGIO - Bos en herfst en winter horen bij

en Dal ligt een prachtig natuurgebied dat al

of naar Roodkapje. Het uitzicht over de Ooy-

elkaar, net als kabouters bij paddenstoelen

sinds 1941 wordt beheerd door Geldersch

polder en het kerkje van Persingen is vanaf dit

en kastanjes zoeken bij kleuterherinnerin-

Landschap & Kasteelen. In het gebied zijn

punt ook sprookjesachtig mooi.

gen. Neem de kinderen op een mooie win-

verschillende korte wandelroutes uitgezet. Laat

terdag dus eens mee naar buiten, samen

de kinderen maar zoeken naar het volgende

Bent u donateur van Geldersch Landschap &

naar het bos op Heerlijkheid Beek.

rode of gele paaltje. Met een beetje fantasie

Kasteelen? Dan kunt u de tuin van het Huys te

kun je je voorstellen dat hier een huilende wolf

Schengen bezoeken. Eeuwenoude bomen

heeft gestaan, op zoek naar de zeven geitjes

zorgen voor een verstilde sfeer, net als de ter-

in N N IE ed U er W la nd

Op de steile heuvelrand tussen Beek en Berg

Cryolipolyse, daar zakt je broek echt van af In slechts één behandeling bereikt u tot 22% REDUCTIE van onderhuids vetweefsel!

DORIEN.NL REKENT IJSKOUD AF MET HARDNEKKIG VET. De revolutionaire behandeling cryolipolyse is dé oplossing voor vet op probleemzones. Met een kuur verwijdert 3 tot 5 cm vet definitief, u zit weer goed in uw vel! Iedereen die niet zelfstandig af kan komen van vetrolletjes, lovehandles of vet op benen, billen, buik en armen, kan dit hardnekkige probleem bij Dorien.nl laten oplossen!

PER BEHANDELING

Deze revolutionaire techniek kent verschillende voordelen: • • • • • • •

Meerdere zones tegelijk Na drie behandelingen probleemzones definitief weg Ideaal voor buik, billen, armen en benen Bewezen effectief Geen hersteltijd en pijnloos Betaalbaar Klinisch getest Voor

N 219,-

op basis van een kuur van 3 behandelingen.

Na

Vetcellen worden met Cryolipolyse vernietigd door ze te bevriezen,, en door het lichaam op natuurlijke wijze afgevoerd. Omliggende spieren, zenuwcellen en huid blijven gezond, maar uw vet verdwijnt! Vier verschillende pads kunnen tegelijkertijd op diverse lichaamsdelen worden geplaatst. Bewezen effectief en veilig door onderzoekers van het Harvard Medical Center. Ervaar nu zelf de oplossing tegen hardnekkig vet!

Wilt u ook goed in uw vel zitten? Laat uw vet definitief vernietigen! Maak een afspraak voor een persoonlijk cryolipolyseadvies, mail info@dorien.nl of kijk op www.dorien.nl.

® Hét Anti-Ageing Center

10 minuten vanaf Nijmegen en Tiel |

17 eigen gratis parkeerplaatsen | Brouwersstraat 14 Druten | tel. (0487) 51 75 34


Zicht op • nummer 3 - 2014

Diëtistenpraktijk Sylvia van Daalen

5

Abreptus Uitvaartverzorging & Nazorg COLUMN - Graag wil ik het in deze column heb-

ARNHEM - Sinds mijn afstuderen

ben over het kiezen voor een uitvaartverzorger.

(1992) heb ik als diëtist een eigen

Dat is niet gemakkelijk; je kunt de uitvaart niet

praktijk in Arnhem. In 20 jaar werk-

overdoen. Wat ik adviseer: kijk naar opleiding,

ervaring heb ik heel wat mensen

ervaring en of de foto u aanstaat.

mogen begeleiden naar een betere gezondheid of hun ideale ge-

Het is een misverstand dat u een uitvaartver-

wicht, maar nog veel belangrijker,

zorger moet kiezen bij het bedrijf waar u een

naar een gebalanceerde leefstijl

uitvaartverzekering heeft afgesloten. U kunt altijd

en een “gezonde uitstraling”.

voor een andere uitvaartverzorger kiezen. Abrep-

grafenis en het gebruik van het uitvaartcentrum zijn

Saskia Plantinga

tus Uitvaartverzorging verzorgt de uitbetaling van

afhankelijk van de locatie. Het is goed om te weten

Heb jij je wel eens afgevraagd

de uitvaartverzekering. De hoogte van de kosten

dat pensioenfondsen en de SVB bank een over-

waarom je na iedere dieetpoging

van de uitvaart variëren per uitvaartverzorger. Op

lijdensuitkering uitbetalen. Dit geeft weer wat ‘lucht’.

weer dubbel zo hard aankomt? Of

www.abreptus.nl ziet u een overzicht van de

Abreptus Uitvaartverzorging & Nazorg,

waarom je, terwijl je zo je best doet

tarieven. De kosten van de crematie, de be-

026-362 36 99, info@abreptus.nl, www.abreptus.nl.

om af te vallen, de kilo’s maar niet kwijt raakt? Ook vragen als ‘Mag ik

Lekker &

nog suiker gebruiken nu ik diabetes heb?’ of ‘welke vetten zijn goed en slecht bij een te hoog cholesterol?’ Omdat ieder mens uniek is werk ik

strakker in je vel!

met een individueel advies en persoonlijke begeleiding. Het is belangrijk dat jij gezond leert eten,

De diëtist is dé specialist op het gebied van

passend bij jouw leven. Wil jij ook een ge-

voeding bij gezondheid en ziekte. Ook in

zonde check-up, of ben je benieuwd naar

2014 heeft u recht op 3 uur dieetadvisering

dat ene goede antwoord op die vraag? Ik

vanuit uw basisverzekering.

vind het een uitdaging om met jou een afspraak te maken en jouw knelpunten in je

Sylvia van Daalen

voeding door te nemen. Met behulp van

Moersbergenlaan 6

het voedingsdagboek ga je actief aan de

6825 AN Arnhem

slag en krijg je tips waar je echt iets aan

Telefoon: 026-443 47 22

hebt.

www.dietistenpraktijksylviavandaalen.nl

Vragen stellen over uitvaart en uitvaartverzekeringen

Maandelijks inloopspreekuur bij Memorarium ARNHEM - Vanaf zondag 6 april verzorgt

Het inloopspreekuur is iedere eerste zondag van

Abreptus Uitvaartverzorging & Nazorg

de maand van 14.00 tot 16.00 uur bij het Memo-

een maandelijks inloopspreekuur voor

rarium in Arnhem. Het adres van het Memorarium

het stellen van vragen rondom een

is Verlengde Hoflaan 74. Meer informatie kunt u

uitvaart en uitvaartverzekeringen.

krijgen via 026-362 36 99 en www.abreptus.nl en www.memorarium.nl.

Voorronde Arnhem

Schrijfwedstrijd Write Now! ARNHEM - Write Now! is de belangrijkste

Kant zorgt voor muziek en de presentatie is

schrijfwedstrijd voor jongeren van 15 tot

in handen van Elfie Tromp. Aan het eind van

en met 24 jaar in het Nederlandse taal-

de avond maakt juryvoorzitter Ellen Deckwitz

gebied. Literair talent uit heel Gelderland

bekend wie doorgaat naar de finale op 21

kan zich nog tot en met 31 maart 2014 in-

en 22 juni.

schrijven door een tekst op te sturen via de website van Write Now.

Hoofdprijs De hoofdprijs van Write Now! 2014 bestaat

De bekendmaking van de regionale win-

uit een MacBook ter waarde van €1.500,-,

naars zal plaatsvinden op 8 mei 2014 in het

een coachingstraject van literair agent Se-

Posttheater in Arnhem. Deelnemers die kans

bes & Van Gelderen, en optredens tijdens

willen maken op een plek in de finale dienen

het Geen Daden Maar Woorden Festival en

tijdens deze prijsuitreiking aanwezig te zijn.

het Wintertuinfestival Nijmegen. De publieks-

Naast de voorronde in Arnhem zijn er tien

prijs wordt bepaald door de lezer en ont-

andere voorronden in Nederland, België en

vangt een iPad en een publicatie in Metro

Suriname. Alle winnaars van de voorronden

Vlaanderen.

gaan door naar de landelijke finale in Rotterdam.

Inschrijven Denk je dat jij het literaire talent van morgen

Voorronde Arnhem

bent? Stuur dan je tekst uiterlijk 31 maart op

De prijsuitreiking duurt van 20.30 tot 21.30

via de website van Write Now!.

uur. Voorafgaand aan de voorronde geeft

www.writenow.nu. Op deze website zijn ook

Raoul de Jong een schrijfworkshop. Jeroen

alle voorwaarden te lezen.

Succesvol afvallen

Proteïnedieet (ook biologisch), voedingssupplementen en Medi-Line afslanktherapie.

Figuurcorrectie en Anti-Aging

Behandelingen voor lichaam, gezicht, hals, decolleté en handen.

www.mirandakersten.nl info@mirandakersten.nl Landweg 15 - ’s-Heerenberg - (0314) 66 51 61 - Izaak Evertslaan 5 - Arnhem - (026) 353 90 95


6

Bruidsspecial

Muldershof 45 6901 GZ Zevenaar Tel. 0316-333341 info@emilinabruidsmode.nl

Trouwen op jullie manier… Met een persoonlijke ceremonie REGIO - Als Uw Ceremoniespreker (trou-

Van een eigen gekozen trouwlocatie, tot

wambtenaar) wil Annemarie Bruning

een mooie toespraak van een dierbare in

jullie graag toespreken op de manier

jullie leven, (live) muziek,

die bij jullie past, de invulling zoals jullie

enzovoorts.

dat willen en op de locatie waar jullie het liefst willen trouwen.

Willen jullie meer informatie of een kennismakings-

Willen jullie meer dan een standaard

gesprek plannen?

ceremonie? Annemarie kan jullie helpen de ceremonie tot een persoonlijk

Ma

ue n k a

e

spr f a n

geheel te maken. Er zijn heel veel leuke,

Kijk dan op

unieke en mooie dingen te bedenken

www.uwceremoniespreker.nl

die de ceremonie ook echt persoonlijk

of stuur een mail naar

maken.

info@uwceremoniespreker.nl.

jes. Je kunt het zo gek maken als je zelf wilt.

besteden. Misschien zelfs wel aan handige

Belangrijk is om op tijd te beginnen. Bepaal

vrienden of een creatieve moeder. Een goe-

ruim van tevoren wat je leuk vindt om zelf te

de planning is essentieel bij een Do It Yourself

doen én - niet onbelangrijk - waar je goed in

bruiloft.

aak

www.emilinabruidsmode.nl

Do It Yourself bruiloft bent. Ben je een echte keukenprinses, maak dan je eigen taart. Maar heb je twee linker-

Als het ‘wie doet wat en wanneer’-lijstje helder

handen (en je partner ook), waag je dan niet

is voor alle partijen, wordt de dag geheid een

aan het zelf creëren van de trouwlocatie.

succes. Een unieke dag; persoonlijk en helemaal in eigen stijl.

Helemaal in eigen stijl En wat je zelf niet kunt, kun je altijd nog uit-

REDACTIE - Creatief met bloemen, linten, foto’s, gekleurd papier en marsepein. Waarom professionals inhuren als je ook zelf aan de slag kunt? De Do It Yourself bruiloft is helemaal hot!. De uit Amerika overgewaaide trend, bleek op de Love & Marriage beurs in Utrecht ook in Nederland voeten aan de grond te hebben gekregen. 20% van de huwelijken mag een Do It Yourself bruiloft worden genoemd. Zoveel mogelijk zelf doen

Maar veel belangrijker; het is ontzettend leuk

De mooiste dag van je leven helemaal jóuw

én je creëert een totaal persoonlijke stijl.

dag maken, doe je volgens deze formule door zoveel mogelijk zelf te doen. De mo-

De één zal kiezen voor een trouwdag com-

gelijkheden zijn legio. Van de taart tot de de-

pleet in Do It Yourself stijl met handgemaakte

coratie en van de uitnodigingen tot de jurk:

corsages en een zelfgemaakte jurk. Een an-

Je kunt het allemaal zelf maken. Het is een

der zal de voorkeur geven aan alleen het zelf

stuk goedkoper dan een professional inhuren.

maken van de uitnodigingen en de bedank-

Kijk ook op www.trouwplannen.nl.


7

Bruidsspecial

D'Amore Bruidssalon: de mooiste en het grootste bruidshuis in de regio door een getrainde styliste. Zij staat de bruid

wat bij jou past. Zij kijken naar welke trouwjurk

bij met een eerlijk en deskundig advies gedu-

past bij jouw figuur, huidtint en persoonlijkheid.

rende de zoektocht naar de perfecte jurk. In ons eigen atelier zorgen de ervaren coupeu-

Wees eerlijk over een trouwjurk. Sommige

ses voor een perfecte pasvorm van de bruids-

bruiden hebben hier geen probleem mee,

kleding. Wij zorgen ervoor dat onze bruiden

andere weer wel. Wees eerlijk in je mening

met een tevreden gevoel de deur uit gaan,

over de bruidsjurken en wat je wel en niet

zodat zij kunnen stralen op de mooiste dag

mooi vindt. Zo kan de verkoopster je alleen

van hun leven!

maar beter helpen.

Goed om te weten!

Kies een klein adviesteam. Natuurlijk wil je

Hieronder vind je een aantal tips voor de zoek-

de mening weten van je moeder, zus en bes-

tocht naar de perfecte trouwjurk.

te vriendin. Prima idee om ze mee te nemen als je een trouwjurk gaat kopen. Neem alleen

Begin op tijd. Rond 12 tot 7 maanden voor

niet te veel mensen mee, want iedereen

de bruiloft is de ideale periode om te begin-

heeft een andere mening. Zo wordt het heel

nen met passen. Bruidsjurken hebben immers

moeilijk een keuze te maken.

lange levertijden. Bron: ThePerfectWedding.nl.

ARNHEM - Je bereidt je voor op je trouwdag. De belangrijkste keuze heb je al gemaakt. Nu gaat het erom: hoe moet je trouwjurk eruit zien? Stralend! Natuurlijk, maar hoe stralend?

Focus je niet op één trouwjurk. Vaak ga je

Bruisend? Swingend? Of romantisch? Van een flitsend modern ontwerp, tot een klassieke

zitten neuzen naar De Jurk. En je hebt hem

trouwjapon, D’Amore Bruidssalon zal er alles aan doen om jou mooi voor de dag te laten

gevonden! De foto heb je uitgeprint, de keuze

komen.

is gemaakt. Onze tip is: probeer je niet te focussen op één trouwjurk. Je moet deze jurk ze-

D’Amore Bruidssalon is één van de jongste

van top tot teen aangekleed met lingerie,

ker gaan passen, maar ga vooral ook verder

bruidsmodezaken van Nederland vol passie

schoenen, sluiers, en sieraden.

met het passen van verschillende modellen trouwjurken.

en enthousiasme. In onze winkel hebben wij

D’Amore Bruidssalon, Looierstraat 25,

een prachtige collectie samengesteld van de

Service en aandacht

beste nationale en internationale bruidsmer-

D’Amore Bruidssalon staat voor persoonlijke

Laat je adviseren in de bruidsmodezaak.

6811 AV Arnhem, Telefoon: 026-442 57 33

ken. Onze veelzijdige collectie is er in diverse

aandacht, klantvriendelijkheid en professio-

Verkoopsters in een goede zaak hebben er

E-mail: info@damore.nl,

prijsklassen. De toekomstige bruiden worden

naliteit. Iedere bruid wordt bij ons geadviseerd

veel verstand van. Zij kunnen goed inschatten

Website: www.damore.nl

Banketbakkerij Gerritsen: Uw bruidstaart specialist in de regio Arnhem-Nijmegen

Het kiezen van de bruidsoutfit

Kort, lang of broekpak?

Ambachtelijke producten Banketbakkerij Gerritsen bereidt al haar produc-

om te kiezen voor wit en lang, tegenwoordig

ten ambachtelijk met de hand en altijd met

kun je alle kanten op.

verse en kwalitatief hoogstaande ingrediënten. Zij hebben oog voor detail en grote aandacht

Wat te denken van een broekpak in plaats

voor smaak en afwerking. Bruidstaarten zijn te

van een jurk? Met een nette broek met daar-

bestellen vanaf 25 personen. Bent u nieuws-

boven een mooie top beweeg je je gemak-

gierig geworden? Kijkt u eens op de website

kelijk en kom je net even anders voor de

www.banket-bakker.nl of maakt u een vrijblijven-

dag. Net zo vrouwelijk en feestelijk en hele-

de afspraak voor een persoonlijk gesprek.

maal in je eigen stijl. Zo zie je tegenwoordig ook steeds vaker jurken die aan de voorkant kort zijn en aan de achterkant lang. Je be-

HUISSEN - Het is zover, de dag waar u al

nen zijn zichtbaar en je draagt een mooie

jaren naar uitkeek is bijna aangebroken:

sleep of halve rok met je mee. Sexy, maar

U gaat trouwen! Maar wat is uw mooiste dag

niet té en met een elegante twist.

zonder bruidstaart? Elk bruidspaar is uniek, zo ook de bruidstaarten van Banketbakkerij

En dan nog de kleur. Wit heb je in verschil-

Gerritsen. Door uw specifieke wensen van

lende tinten, maar is allang niet meer de

tevoren te bespreken, creëert Banketbakkerij

enige keuze. Al jaren zien we rode en roze

Gerritsen de bruidstaart van uw dromen.

Jurk kopen? Jurk huren? Jurk laten mak-

jurken voorbij komen. En wat te denken van

U trouwt tenslotte maar één keer.

en? Of jezelf overtreffen en de jurk van je

groen, blauw, magenta of zelfs zwart? Ietwat

dromen helemaal zelf maken? Voor wat

gedurfd en het moet bij je passen, maar je

De mooiste bruidstaarten geheel naar uw wens

vaak de mooiste dag van je leven wordt

kunt alle kanten op en je hoeft je niet te laten

Gevestigd aan de Langestraat 32 in het hart van

genoemd, wil je er stralend uitzien. Je

beperken door klassieke plaatjes en ideeën

het mooie plaatsje Huissen vindt u de bruidstaart

zoekt daarom de jurk of misschien wel het

over hoe het eigenlijk hoort.

specialist van de regio Arnhem-Nijmegen:

broekpak dat precies bij jóu past. Bij het kiezen van de juiste jurk gaat het in de

Banketbakkerij Gerritsen. Zij verzorgen al jaren de mooiste bruidstaarten, gepersonaliseerd voor

Surfend over internet en bladerend door mo-

eerste plaats om de perfecte pasvorm. Je

elke smaak. Door van tevoren een persoonlijk

detijdschriften zie je honderden opties voorbij

kunt een jurk nog zo mooi vinden, als hij als

komen. Aan jou de keuze. Wat gaat het wor-

een hobbezak om je lijf hangt, is de mooi-

Langestraat 32, 6851 AR Huissen

den? Een klassieke witte jurk met een lange

heid er gauw vanaf. Dus laat je goed advise-

Bruids-petite-fours,

Telefoon nr 026-325 2862

sleep en een hoepel? Een mooie open rug?

ren en luister naar je gevoel. Het is jouw dag

handgemaakte bonbons of misschien een

Mail: info@banket-bakker.nl

Een halter of een strapless? Gebroken wit of

en jóuw bruidsoutfit. Zorg dat je je er goed

www.banket-bakker.nl

crèmekleurig? Was het vroeger gebruikelijk

in voelt.

gesprek aan te gaan kunnen zij precies uw wensen in kaart brengen. Wilt u een moderne of

klassieke

bruidstaart?

themataart? Alles is mogelijk.


8

Zicht op • nummer 3 - 2014

FAILLISSEMENTS NIEUWS

WEKELIJKSE INFORMATIEPAGINA VAN HET ACTUEELAANBOD BIJ HENSCHOTEN & ZN

WWW.HENSCHOTENENZONEN.NL

LET OP! DIT IS EEN GEDWONGEN

SPOEDVERKOOP! Een Belgische boxspring en matrassenketen dreigt failliet te worden verklaard. Ons is gevraagd om de helpende hand te bieden. Op zeer korte termijn heeft hij veel geld nodig om de schuldeisers tevreden te stellen. Wij zijn met hem overeengekomen dat wij de totale voorraad matrassen( en dat zijn er duizenden) en boxsprings tegen de laagst mogelijke prijs te verkopen

GEKOCHT UIT FAILLISSEMENT BEDDENKETEN

M O O M R O O W R O H W S O H E S L TTO OTTAALE RKO P O P O O E K V R G E E V LLEEEG

Een, nog niet bij naam te noemen, gerenommeerde beddenketen met ruim 20 vestigingen in

BELGIË EN NEDERLAND

Henschoten en zn. heeft een deel van de enorme voorraad overgenomen. De collectie bestaat uit;

E D R O O V S ALLE T F L E H E D HELFT VAN

LET OP! WEG = PECH WEG = PECH

NIEUW FAILLISSEMENT BINNEN Rechtstreekse verkoop uit het faillissement van beddenwinkels uit Roden en Emmen. Hoogwaardige kwaliteit matrassen en matras-toppers nu voor ongekende lage

POLYETHER TOPDEK POCKETVERING ORTHOPEDISCHE MATRA R SSEN MATRASSEN MATRA R SSEN MATRASSEN 90X200 VAN

159.-NU

VAN

239.-NU

VAN

279.-NU

140X200 160X200 180X200 VAN

319.- NU

40.60.70.80.-

HR KOUDSCHUIM

alle afmetingen zoals; 90x200- 140x200 160x200 - 180x200 160x210 - 180x220 ALLEEN DEZE WEEK

79.-.-

TYPE SPUMIS

TYPE MP-500

149.- 90 200 499.140 200 249.- 140 200 799.160 200 299.- 160 200 995.180 200 299.90X200

VAN

598.-NU

VAN

999.-NU

X X

VAN 1199.-NU

X

VAN 1199.- NU

X

VAN

1995.-NU

VAN

3195.-NU

VAN

3995.-NU

- BINNENVERINGSMATRASSEN - POCKET NASA MATRASSEN - POCKETVERINGSMATRASSEN - POLYETHERMATRASSSEN - KOUDSCHUIMMATRASSEN - HOOFDKUSSENS - DEKBEDDEN EN OVERTREKKEN - LATTENBODEMS - SENIORBEDDEN - HONDERDEN HOESLAKENS - BOXSPRINGS ELEKTRISCH - MATRAS-TOPPERS

BEDTEXTIEL Zoals;

FAILLISSEMENTSPRIJZEN

TYPE CULCITA

HONDERDEN MATRASSEN IN ALLE MATEN EN SOORTEN

X X

AANBEVOLEN DOOR SPECIALISTEN

- Dekbedovertrekken - Hoeslakens - Kussenslopen - Moltons

1 euro iedere 4e nu slechts

*

* Vraag naar de voorwaarden

ARNHEM STEENSTRAAT 110

OOK OP 7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VAN 10 -17 UUR ZONDAG

VOORMALIG PAND Royal

Meubelhuys

VOOR ONZE ANDERE WINKELS ZIE: HENSCHOTENENZONEN.NL


Zicht op • nummer 3 - 2014

BOUWSTEENTJES & EASY-TO-EAT

PRIJS WINNEND CONCEPT

BOUWSTEENTJES & EASY-TO-EAT Gewichtsverlies is niet altijd gewenst. Door ziekte, ouderdom of gebrek aan eetlust kan de weegschaal steeds een beetje minder aanwijzen. Bij dit onbedoelde gewichtsverlies wordt ook veel spierweefsel afgebroken. Dat kan leiden tot minder kracht, vermoeidheid en een verminderde weerstand. Extra eiwitrijke voeding kan dit proces tegengaan. Wat meer eten en ook wat vaker tussendoortjes die extra energie en eiwit leveren. Dat dit ook lekkere tussendoortjes kunnen zijn, bewijzen het Bouwsteentje en Easy-to-Eat. De Bouwsteentjes en Easy-to-Eat hebben de smaak van een gebakje en zijn verkrijgbaar in verschillende smaken. Easy-to-Eat is speciaal ontwikkeld voor mensen die moeite hebben met slikken of alleen dik vloeibare voeding kunnen eten.

EIWITRIJK De Bouwsteentjes en Easy-to-Eat zijn een bron van hoogwaardige melkeiwitten. Ondanks het kleine tussendoortje bevat iedere portie al 8 gram hoogwaardig eiwit. Eiwitten zijn essentieel voor groei en ontwikkeling en leveren energie en bouwstoffen voor het behoud van de spieren. Tevens zijn eiwitten belangrijk voor de aanmaak van nieuw weefsel en bloedvaten, bijvoorbeeld bij het herstel van wondgenezing. Daarnaast voor afweer tegen infecties en draagt eiwit bij tot de vorming van gezonde botten. Eiwitten zijn nodig voor het transporteren van stoffen in het bloed en zijn bouwstoffen van hormonen. Iemand die mager, ziek of ondervoed is heeft meer hoogwaardige eiwitten nodig.

IN HET VRIESVAK BIJ UW JUMBO EN IN DE KOELKAST THUIS Bouwsteentjes en Easy-to-Eat zijn diepgevroren, verpakt per 4 stuks in dezelfde smaak. U vindt de Bouwsteentjes en Easy-to-Eat in het diepvriesvak bij uw Jumbo supermarkt in de buurt. Bouwsteentjes zijn verkrijgbaar in de smaken aardbeien, banaan, chocolade en bosvruchten. Easy-to-Eat is verkrijgbaar in de smaken frambozen en tropische vruchten. Zowel de Bouwsteentjes als Easy-to-Eat, alle smaken 4 stuks voor € 4,99. Eenmaal ontdooid kunt u de producten nog enkele dagen in de koelkast bewaren.

BOUWSTEENTJES VOOR EN TIJDENS UW HERSTEL Dankzij de hoge concentratie melkeiwitten (8 gram per portie) zijn Bouwsteentjes en Easy-to-Eat een uitkomst bij (dreigende) ondervoeding. Ze versterken de conditie en bevorderen het herstel. De producten zijn meer dan een voedingssupplement. Het is vooral een gastvrije traktatie. Heerlijk bij de koffie of thee, of als nagerecht.

PRIJSWINNEND CONCEPT Het concept “Bouwsteentjes” is in 2008 met een 1e prijs voor innovatie beloond. Omdat het voor iemand met erge slikproblemen niet mogelijk is om van de Bouwsteentjes te genieten is “Easy-to-Eat” ontwikkeld en is ook Easy-to-Eat in 2009 met de eerste prijs voor innovatie beloond. Easy-to-Eat wordt op natuurlijke basis gemaakt en bevat geen E-nummers

verkrijgbaar bij

Voor meer informatie zie www.bouwsteentjes.nl Of neem contact op met de heer Stan Mertens, direct bereikbaar 06 24 88 65 26

9


Zicht op • nummer 3 - 2014

Reizen & gezondheid

Risico’s en adviezen voor volwassenen én kinderen

OP REIS?

ARNHEM - De dagen worden langer, de vakanties

hierdoor gezondheidsproblemen te voorkomen.

veel rabiës (hondsdolheid) voor. De beste manier

voor zijn. Gelukkig kunnen deze veelal voorkomen

worden weer geboekt. Maar heeft u al gedacht

Jonge kinderen zijn extra vatbaar voor diarree.

om kinderen te beschermen tegen hondsdolheid

worden door goede voorlichting en/of vaccinaties.

aan uw vaccinaties? Want ook voor landen

Hygiënemaatregelen zoals vaak handen wassen,

is contact met vreemde dieren te vermijden. Voor-

Wilt u informatie over de risico’s van uw reis voor

rond de Middellandse Zee zoals Kroatië, Turki-

verkleinen de kans op diarree. Bij kinderen met diar-

af vaccineren tegen rabiës is in bepaalde geval-

je, Marokko en Egypte zijn vaccinaties aan te

ree is het belangrijk dat ze ORS (orale rehydratie op-

len aan te raden. Behalve hepatitis A, uitdroging

raden. Onlangs liepen in Egypte meer dan 100

lossing met suikers en zouten) binnen krijgen, zodat

en hondsdolheid zijn er in verschillende landen ook

reizigers Hepatitis A (besmettelijke geelzucht) op

uitdroging vermeden kan worden.

andere aandoeningen waar kinderen gevoeliger

Haal op tijd uw vaccinaties!

malariaprofylaxe • reisvaccinatiesuzelf of uw kind, •neem dan gerust contact op met

Travel Clinic Oost of maak een afspraak. Om ge• duikkeuringen • medische keuringen

op maat • diverse reisartikelen ook ’s avonds en•inadvies het weekend spreekuur.

in resorts aan de Rode Zee. Dit had voorkomen kunnen worden als men zich voortijdig had laten

Elk jaar sterven wereldwijd drie miljoen kinderen aan

vaccineren bij een plaatselijk vaccinatiecen-

malaria, de meesten in Afrika. Malaria kan voorko-

trum zoals de Travel Clinic Oost (TCO) in Arnhem-

men worden door mugwerende maatregelen te

Velp, Arnhem-Zuid of Zevenaar.

treffen en malariaprofylaxe te gebruiken. Behalve

Vaccinatiecentrum Travel Clinic Oost Maak een afspraak met ons op werkdagen van 10.00 - 14.00 uur via 088 - 00 55 944 of via de website www.travelclinicoost.nl • info@travelclinicoost.nl

vaccinaties kunt u bij de Travel Clinic Oost ook voor Voor volwassen, maar ook voor kinderen is het be-

een malariarecept en effectieve insectwerende

langrijk om goed voorbereid op reis te gaan en

middelen terecht. Over de hele wereld komt nog

zinnen tegemoet te komen heeft Travel Clinic Oost

Arnhem/Velp - Arnhem-Zuid - Zevenaar

Yunio kraamzorg bevalt beter!

‘Een deskundige hand is die eerste dagen heel welkom.’ Yunio ondersteunt u met kraamzorg. Dat doen we altijd samen. Samen met onze klanten, samen met collega’s en samen met andere organisaties. En altijd op een manier die bij ons past: persoonlijk en dichtbij.

Yunio kraamzorg Voor meer info, 24 uur per dag bereikbaar: www.yunio.nl 0900 - 98 64 (10 ct/min) Yunio is onderdeel van

.

Tegen inlevering van deze coupon ontvangt

10


Zicht op • nummer 3 - 2014

11

De Toorop Tandprothetiek al jaren hét adres voor uw (klik)gebit  en klikgebit is E in 2014 gratis! *

NIJMEGEN - De Toorop Tandprothetiek is al jaren het adres voor mensen met een probl-

deprimeerd of isoleren zich helemaal van de

het klikgebit. Ook het financiële aspect van het

eemgebit of met hogere eisen aan hun huidige gebit. Wenst u informatie over het klikge-

buitenwereld. En wist u dat een slecht pas-

verhaal en het behandeltraject komen desge-

bit? Heeft u behoefte aan persoonlijk advies? Het kan allemaal geheel vrijblijvend. Wan-

send gebit allerlei klachten kan veroorzaken

wenst uitgebreid aan de orde. Wie zijn huidige

neer u dat wenst, kan er ook gekeken worden naar de staat van onderhoud van uw huidige

en dus niet bevorderlijk is voor uw gezond-

gebit wil laten controleren, of behoefte heeft

kunstgebit. Heeft u last van een losliggend kunstgebit? Neem dan telefonisch contact op

heid? Goed gekauwd voedsel kan immers

aan een second opinion, kan gerust langsko-

voor een vrijblijvende afspraak!

veel efficiënter verteerd worden, waardoor

men aan de Tooropstraat 172 in Nijmegen.

hoogwaardige voedingsstoffen makkelijker Het leven met een gewoon losliggend kunst-

Waarom zou u er langer voor kiezen uzelf zo

kunnen worden opgenomen. Gelukkig is er

Laagdrempelige en vriendelijke praktijk

gebit is niet altijd even stralend. Breeduit

te blijven plagen? Daar bent u toch veel te

een redelijk eenvoudige oplossing voor al

De Toorop Tandprothetiek is inmiddels bekend

schaterlachen en lekker een vorkje prikken

kostbaar voor! Een gebit is wat je noemt ‘ge-

deze problemen: het klikgebit. Dat u daar

in de regio en ver daarbuiten. Mond-tot-mond-

in een restaurant met vrienden, kinderen of

zichtsbepalend’. Het is meer dan vervelend

niet eerder aan heeft gedacht!

reclame zorgde ervoor dat heel veel mensen

kleinkinderen is er niet meer bij. En dat alleen

als u om wat voor reden dan ook een slecht

omdat die onderkaak van u wat minder hou-

zittend kunstgebit heeft of misschien zelfs he-

Vergevorderde wetenschap

den in de afgelopen jaren. Kwaliteit en service

vast biedt aan uw gewone gebitsprothese.

lemaal geen tanden. Daar moet u toch niet

De uitvinding ‘klik’-gebit is niet nieuw. Al meer

bewijzen zichzelf. Vanzelfsprekend werken er

Wat een ellende! Gelukkig hebben we goed

aan denken. Met een slecht passend gebit

dan dertig jaar vervaardigen tandprothetici

binnen De Toorop Tandprothetiek uitsluitend

nieuws voor u. Héél goed nieuws zelfs. Een

voelt niemand zich optimaal, hoezeer hij of

het product voor mensen met een ruime

vakbekwame implantologen, tandprothetici

perfect op maat gemaakt klikgebit zorgt er-

zij dat ook probeert te ontkennen. Het komt

beurs. Sinds enkele jaren is het eindelijk ook

en medische assistenten. Daarbij is de sfeer

voor dat u veel beter in uw vel zit Zoiets werkt

zeer regelmatig voor dat mensen een ge-

bereikbaar voor ‘de gewone man’. Door

gemoedelijk en de service optimaal. Heeft u

enorm door. Het leven wordt weer om ‘in te

woon sociaal leven gaan vermijden. Ze dur-

ervaring en ontwikkelingen is de techniek

angst voor de tandarts of in het verleden nega-

bijten’!

ven niet meer naar feestjes, voelen zich ge-

vanzelfsprekend steeds geavanceerder ge-

tieve ervaringen opgedaan bij ‘de tandarts’? In

worden. Een staafje, dat met twee kleine

Nijmegen houden alle professionele mede-

titanium implantaatjes in de onderkaak vast-

werkers hier dan zeker rekening mee. Ook na

zit, zorgt ervoor dat je klikgebit volledig blijft

de behandeling blijven mensen altijd onder

zitten, wat u ook doet: appeltje eten, gieren

controle bij De Toorop Tandprothetiek. Bel op,

van het lachen. In principe gaan de im-

kom langs en laat u vrijblijvend voorlichten.

plantaten een leven lang mee en u ziet er

Misschien is een klikgebit wel een fantastische

weer fantastisch uit. Een klikgebit is namelijk

oplossing voor uzelf, voor uw partner of voor

niet te onderscheiden van echte tanden.

uw vader of moeder. Bespreek het met ons. U

Het mooie van de behandeling is ook dat

bent van harte welkom! Bel voor meer infor-

de drager van het klikgebit geen dag zonder

matie naar 024-684 42 58.

de weg naar deze specialistische praktijk von-

tanden hoeft te lopen.

Tooropstraat 172 Nijmegen Tel 024 6844258

Vrijblijvende afspraak

* Wij dragen de wettelijk eigen bijdrage.

Voor zowel bestaan als toekomstige cliënten

Uw kosten zijn hooguit het eigen risico

staat de deur wagenwijd open. Iedereen is

van maximaal 360 euro. Dus als u uw

welkom om kennis te komen maken met het

eigen risico al hebt betaald aan andere

team van professionals en om zich helder te

medische kosten, is uw klikgebit in 2014

laten voorlichten over de vele voordelen van

helemaal gratis!

De Toorop Tandprothetiek • Tooropstraat 172, 6521 NX Nijmegen • Telefoon: 024-684 42 58


12

Zicht op • nummer 3 - 2014

Van kooten staat in

bloei!

nieuwe vestiging, hoge kortingen

poolhoUse In Vele afMetIngen leVeRbaaR teRRasoVeRkappIngen & tUInkaMeRs

blokhUtten Met wolfskap

van € 1499,-

pRIeel classIco

voor € 1049,-

- 430 x 430 cm - Daksingles groen, rood of zwart - Geïmpregneerd vurenhout - GRATIS thuisbezorgservice

- Wanddikte 50 mm - In vele afmetingen en uitvoeringen leverbaar

wellness UIt VooRRaad leVeRbaaR

Vanaf € 5999,-

Vanaf € 795,-

Vanaf € 3950,-

nU € 2999,-

nU € 1199,-

hIllhoUt lIVIng

bUItenVeRblIjVen

Vanaf € 1120,-

Vanaf € 1550,-

RUIM 2000 blokhUtten dIRect UIt VooRRaad leVeRbaaR:

topVIsIon blokhUtten

blokhUt asteR 2

- 396 x 396 cm - Wanddikte 28 mm - Gratis thuisbezorgd J. van der Heijdenstraat 10 3281 NE Numansdorp (NL) T: +31 (0)186-655990

Vanaf € 1699,-

blokhUt RIanne

€ 1599,-

- 500 x 250 cm - Wanddikte 28 mm - Gratis thuisbezorgd

€ 1159,-

- 200 x 200 cm - Wanddikte 28 mm - Gratis thuisbezorgd

blokhUt dahlIa 1

€ 1379,-

- 496 x 312 cm - Wanddikte 28 mm - Gratis thuisbezorgd Antonie Van Leeuwenhoekstraat 14 3291 CR Strijen (NL) T: +31 (0)78-6745736

€ 999,-

hoekblokhUt petIt

blokhUt pIet

www.blokhutvillage.com | info@blokhutvillage.com

€ 2250,-

- 798 x 296 cm - Geimpregneerd, Wanddikte 28 mm - Gratis thuisbezorgd

€ 2399,-

- 595 x 300 cm + luifel 200 cm - Wanddikte 45 mm - Gratis thuisbezorgd Florijnweg 12 6883 JP Velp (NL) T: +31 (0)26-3031249

blokhUt floRIda

blokhUt Uddel

- 380 x 260 cm - Wanddikte 28 mm - Gratis thuisbezorgd

Autolei 315 2160 Wommelgem (BE) T: +32 (0)335-52555

www.verandavillage.com | info@verandavillage.com

€ 1399,-


Zicht op • nummer 3 - 2014

13

TONZON maakt het grootste verschil!

Opmerkelijk effect TONZON Thermoskussen bij VARA Kassa Groen ENSCHEDE - Het opmerkelijke effect van het TONZON Thermoskussen op de temperatuur van de vloer was eerder deze maand te zien in de uitzending van VARA Kassa Groen. TONZON claimt al jaren dat haar Thermoskussens de vloer het warmst maken, warmer zelfs dan de lucht vlak boven de vloer. Om te zien hoe dat kan typt u dit webadres in uw browser: http://goo.gl/M4eBD Voor het programma Kassa Groen heeft de VARA opnames gemaakt in een woning in Utrecht waarvan de bewoner niet helemaal tevreden was over het effect van de traditionele wolisolatie onder zijn plankenhouten vloer. Om te zien of TONZON Thermoskussens een beter effect geven, zijn enkele banen wol verwijderd en is een Thermoskussen geplaatst in een van de lege banen. Met een infraroodcamera is te zien dat wo-

is ook dat de baan die is geïsoleerd met Ther-

lisolatie de vloer warmer maakt, maar te zien

moskussen nog veel warmer is. Hier straalt de vloer dus meer warmte uit naar boven en dat

lijke vergelijking. Voordat de proef werd geno-

filmd. Twee weken later was alles droog, zelfs

is waar het bij vloerisolatie omgaat. Hoe war-

men, is de aardbodem bedekt met TONZON

de muren, hoewel er onder het zeil een laagje

mer de vloer hoe prettiger het wooncomfort

Bodemfolie. Dit stevige zeil remt behalve het

water stond.

en hoe minder energie nodig is om dit woon-

vocht ook het radioactieve radongas dat uit

comfort te handhaven. TONZON maakt het

de bodem ontsnapt. Op de foto is te zien hoe

Informatie:

grootste verschil.

de condensdruppeltjes zich onder tegen de

www.tonzon.nl

Bodemfolie hebben gevormd. Het drogende

telefoon 053-433 23 91

Onder de vloer is te zien dat de wolisolatie

effect van deze aanpak was onlangs ook te

Postbus 1375

goed aansluit tussen de balken en tegen de

zien bij RTL: webadres: http://goo.gl/w8hmoh.

7500 BJ Enschede

muur. De wol is eerst gedroogd voor een eer-

Eerst werd een supervochtige kruipruimte ge-

info@tonzon.nl

Nieuw bij Meubel & Interieur Restyle: Tweedehands design HUISSEN - Meubel & Interieur Restyle is

naar een bijzonder alternatief. Het resultaat

meer dan alleen een meubelstoffeerderij.

is een ruime collectie tweedehands design

Het stoffeerbedrijf verzorgt ook woning- en

meubels.

Camping De Scheepsbel in Nunspeet/Elburg op de Veluwe.

projectinrichting én geeft tweedehands designmeubelen een nieuwe ‘look’ of juist

De meubels zijn onder andere van de mer-

de oorspronkelijke uitstraling terug.

ken Leolux, Artifort, Gelderland, Harvink en Gispen en vinden een plek in de mooi in-

Sinds kort is een deel van het bedrijf spe-

gerichte showroom in Huissen. Alle meube-

ciaal ingericht voor tweedehands design

len uit het Second Life assortiment kunnen

meubels. Om tegemoet te komen aan klan-

worden gestoffeerd met een stof of des-

ten die wel houden van design meubels,

sin naar keuze. De website van het bedrijf

maar deze of te kostbaar vinden of er ge-

www.meubelrestyle.nl biedt u de mogelijk-

woonweg het geld niet voor over hebben, is

heid digitaal uw gewenste meubelstuk te

Meubel & Interieur Restyle op zoek gegaan

stofferen.

Doe mee en sponsor CliniClowns

Kampeer-, seizoen-, jaarplaatsen en verhuur accommodaties met een persoonlijke service! Volop vermaak op- en om de camping met onze vele faciliteiten. november

New York Marathon 2014

Boek nu voor uw zomervakantie! Of boek een aantrekkelijk arrangement voor Pasen, hemelvaart, Pinksteren of de meivakantie! www.facebook.com/descheepsbel

Meld je nu aan!

LoopVoorCliniClowns .nl

Camping de Scheepsbel Klaterweg 9 8085 SB Doornspijk T: 0525-661422 E: info@descheepsbel.nl www.descheepsbel.nl


Zo langzaamaan komen onze vrienden, buren en bekenden weer thuis na een welverdiende vakantie. De scholen beginnen weer binnen twee weken als ik deze column aan het schrijven ben. Nee, wij zijn

14

deze keer niet weggeweest! Bij Boog Makelaardij is

Zicht op • nummer 3 - 2014

Garagedeur vervangen? 1 maa

rt t/m

30 apr

LENT ACTIEE !

il 2013

Vraag uw de acti dealer na a evoor waard r en

en was het bijzonder druk! Niet alleen met de huizen

een exibel beroep, maar toch moet deze verse papa

deze keer. Wij zijn blije papa en mama geworden

nog wel even kijken hoe de bezichtigingen en onder-

van een gezonde dochter: Indy Boogaard heet ze en

handelingen om de voedingschema’s heen gepland

ze is op 19 juli geboren.

kunnen worden. Wel grappig te ervaren hoe snel een vast patroon zich direct wijzigt na zo’n geweldige gebeurtenis!

Een hele omschakeling in ons leven, zo’n lief klein hulpeloos mensje van net 3½ kilo‌ En wat kan zo’n klein mensje iedereen al aansturen! Zonder

Genoeg over mijn geweldige dochter! De Landelijke

managementtrainingen stuurt zo’n kleine de hele

NVM Open Huis Route op zaterdag 5 oktober trekt

familie al aan met de bezoekjes, soms zelfs met de

alweer zijn aandacht, dus papa gaat weer vol aan

vakantieplanning erbij. Alles heeft ze feilloos in de hand! Wanneer ze wil slapen of eten; iedereen past zich feilloos aan de gevoelens van dit kleine mensje! Geweldig!

Laat u ons samen de bak! Houdt u zaterdag 5lekker oktober alvast vrij in uw agenda? De route is vanafbuiten 11.00 tot 15.00 uur. spelen? Uw NVM-Makelaar en papa,

Geldig tot 30 april 2014.

Nou is deze NVM-Makelaar werkend vanuit huis,

Etienne Boogaard

vanaf 09.00 tot 21.00 uur en dat 6 dagen in de week,

Boog Makelaardij

BOOG Makelaardij

GRATIS

elektrische aandrijving Denk eens aan het gemak wanneer u met de auto of fiets komt aanrijden en met ĂŠĂŠn druk op de knop eenvoudig naar binnen kunt. Tijdelijk krijgt u bij aankoop van een Novoferm garagedeur de elektrische bediening t.w.v. â‚Ź 470,- gratis. Als dat niet voelt als thuiskomen!

Aandacht. Rust. Liefde. Structuur. Koningin Beatrix Plantsoen 26 | 3818 ZB Amersfoort Word vakantiegastouder of donateur. 033-463 09 25 Ga naarTelefoon: europakinderhulp.nl info@boog-makelaardij.nlof bel | www.boog-makelaardij.nl 0118 627974.

‘Zicht Op

overdekt zwembad, diverse restaurants in de Te huur: 6 persoons-bungalows/ gelijkvloers, tevens mindervalide bungalows. omgeving. Goed viswater en prima fiets- en Gratis toegang tot gemeentelijk buiten en overdekt zwembad, diverse restaurants in de omgeving. Goed viswater en wandelmogelijkhedenprima ďŹ ets- en wandelmogelijkheden. Vraag vrijblijvend folders 5FMFGPPOtAlle bungalows vrijstaand en gelijkvloers.

BOERBOOM DEUREN

Vraag vrijblijvend folders: Telefoon 0541-352393

r gara jaa n

***** Wereldmarktleider *****

t*OĂ?Ă?OEBHHFQMBBUTU; tTDIFSQFQSJK[FO tJODMWFS[orging tekening tFOBBOWraagformulieren.

Noorderbreedte 9 8081 PX Elburg Bel voor info: 0525-662204

tie

10

Groenestraat 2 6681 DV Bemmel Telefoon 0481-350208 - www.boerboomdeuren.nl

Welkom thuis, welkom bij Novoferm

www.bavelds-dennen.nl

Maak een afTpraak voor een koTtelooTFn vriKbliKvend be[oek aaOIuiTPf be[oek on[FTIowroom!

Verkoop, service en montage van bedrijfs- en garagedeuren

D

CO

Denekamp Gratis toegang tot Overijssel gemeentelijk buiten- en

Te huur: 6 persoons-bungalows/ gelijkvloers, tevens mindervalide bungalows

Johanninksweg 80, 7591 NR Denekamp

S

Media te

vier editie

gecombin

Verspreid

Soest & B

Amersfoo

Amersfoo

Leusden e Zicht Op

Dopheide

Tel.: 0512

www.franken-dakkapellen.nl

info@zich

voferm No

www

UNIEKE VOORJAARSAANBIEDING! Wij verzorgen uw uitvaart zoals Ăş dat wilt.

Nieuw scootmobiel concept bij Arc en Ciel zorg

Onze lokale uitvaartverzorgers verzorgen de uitvaart naar uw persoonlijke wens. Wij adviseren en inspireren, maar willen er vooral ook zijn voor uw nabestaanden. Bel ons gerust wanneer u meer informatie wenst of een afspraak wilt maken voor een persoonlijk gesprek.

Ons allernieuwste type is SUPER GEVEERD! Kom gratis voor een proefrit op een van onze open dagen of we komen bij U langs als U een afspraak maakt! Stel uw eigen 4 wiel scootmobiel samen: Kleur: Rood Accu: 2x 70Ah Snelheid: 10

Champagne 2x 90Ah 15

zwart

Wij zijn er voor u en uw nabestaanden

20

Ook als u niet verzekerd bent

Profiteer nu van onze voorjaars aanbieding! Op is op!

Mozartweg 58 | Amersfoort 033 475 70 07 www.dehaanenvandekampdela.nl

Jannie Boel & Annette Brok uitvaartverzorger & stafmedewerker

www

Vestiging

De Comp

Tel.: 0512

Accountm

i.vankrug

Tel.: 0229

Commerc

f.scholten

Tel: 0229

Eindredac

i.biesterv

Redactie:

Vormgev

Verspreid

Heeft u v

Gebruik deze advertentie als waardebon. Bij aankoop van een scootmobiel Sportief een opvouwbare 3- of 4 wiel scootmobiel blauw gratis!

OPEN DAG: donderdag 27 maart

en 3 april van 10.00 tot 16.00 uur


15

Zicht op • nummer 3 - 2014

Nieuwe vakantieseizoen staat voor de deur!

Camping De Scheepsbel, heerlijke familiecamping op de Veluwe

riv. in Rusland

alleenzang

telwoord

visite

hoofddeksel zuiver gewicht

kleintje

2

9

deel v.h. hoofd overblijfsel Grieks eiland strafwerktuig

troefkaart gunsteling

7

man van adel

soort

plattegrond

rangtelwoord

5

schelpdier

11

gezicht

straalvliegtuig

rangtelwoord

ratelpopulier

friet

12 lige Hanzestad Elburg, als één van Nederlands

ing De Scheepsbel op de Veluwe, in Elburg

meest bezienswaardige oude stadjes.

wel! Het nieuwe vakantieseizoen staat voor de deur. Onze gezellige familiecamping op

Mocht u niet in het bezit zijn van een caravan,

de Veluwe biedt alles voor een ontspannen

wij verhuren ook chalets en kampeerbunga-

vakantie of uitje. Op het park is onder andere

lows. Zo kunt u toch genieten van de prachti-

een gratis tennisbaan, een voetbalveld, een

ge natuur en onze gezellige camping. Neemt

basketbalveld, zwembaden met een water-

u eens een kijkje op onze vernieuwde website:

glijbaan, recreatieprogramma, restaurant

www.descheepsbel.nl voor tarieven en aan-

en cafetaria, kampwinkel, WIFI, enz.

trekkelijke arrangementen en aanbiedingen.

Ook de prachtige omgeving van De Scheeps-

U bent van harte welkom, wij staan 7 dagen

bel waar u oneindig kunt wandelen, en fietsen

per week voor u klaar! Prettige vakantie!

Chinese munt

tot afscheid

golfterm

duw

6

wiel

3

raad

Klaterweg 9, 8085 SB Doornspijk

meren, vlakbij onze camping ligt de voorma-

Tel. 0525 – 661422, www.descheepsbel.nl

lidwoord

scheepstouw

meervoud

namelijk

vulkaan op Sicilië

rust

4

dierengeluid

keukengerei

span

beroep pl. in Gelderland mager

de onbekende

opschudding

10

8

zangstem spil

medemens

Heeft u voet-, knie-, heup-, of lage rugklachten?

Of herkent u één van onderstaande problemen?

13

ik

biedt veel mogelijkheden! Wilt u er eens een dagje op uit? Prachtig gelegen, aan de rand-

Europeaan

teken

1

vermaak

• Schimmelnagels waar u van af wilt; • Blessures tijdens voetbal, hardlopen of andere sporten; • Voetproblemen bij uw kind; • Klachten bij diabetes mellitus (suikerziekte) en reuma; • Afwijkende standen van tenen/nagels; • Nagelproblemen; • Vermoeidheidskachten; • Overbelastingsklachten. (60 cent per gesprek)

Kom dan naar Voetencentrum Arnhem! Met diverse locaties in Arnhem en omstreken. In alle praktijken wordt gewerkt met de nieuwste technologische ontwikkelingen op het gebied van systemen en apparatuur. Zo wordt er gebruikgemaakt van een geavanceerde 3D-Voetscan voor het aanmeten van podotherapeutische zolen. Schimmelnagels worden behandeld met laserapparatuur waarbij de schimmelsporen dusdanig verhit worden dat de cellen van de schimmel kapot gaan.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met: 088-031 4000 van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur of kijk op: www.voetencentrumarnhem.nl.

(60 cent per gesprek)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Oplossing PRIJSPUZZEL uitgave 02/2014: VORSTGEVOELIG De winnaar van € 20,- is deze maand: Dhr. Brinksma, Arnhem

Aan de winnaar wordt een bedrag van € 20,- overgemaakt op het opgegeven bank/gironummer. De oplossing van de nieuwe puzzel kan tot en met 7 april 2014

De nieuwe collectie slippers en sandalen met uw eigen geïntegreerde podotherapeutische zool is vanaf nu weer verkrijgbaar bij Voetencentrum Arnhem.

worden doorgebeld.

2014-03

ELBURG - Heeft u er al zin in? Wij van Camp-


16

Zicht op • nummer 3 - 2014

“Waarom zou je nog op die koude vloer blijven wonen?”

www.tonzon.nl

TONZON Vloerisolatie, een klasse apart! Een warme vloer, een droge kruipruimte.

Het resultaat De dubbele aanpak zorgt ervoor dat de warmte niet meer wordt uitgestraald door de vloer en er geen vocht meer uit de grond de woning binnenkomt. Het milieuvriendelijke systeem maakt radicaal een einde aan de koude vloer en muffe lucht. Comfort van een warme vloer Op onze website vindt u talloze recensies en klantenreacties uit 34 jaar praktijkervaring. Ook mensen met vloerverwarming melden een warmere vloer na het aanbrengen van TONZON en merken dat de vloerverwarming nu veel beter te regelen is.

Besparing op stookkosten De woning koelt minder snel af door de goed geïsoleerde vloer. Er hoeft minder gestookt te worden omdat de woning sneller opgewarmd is. Het stookseizoen wordt zelfs verkort. Gebruikers melden een gemiddelde besparing van 15 tot 20% op de stookkosten per jaar. Bij woningen met vloerverwarming loopt de besparing op tot wel 40%. Meer weten? Kijk op www.tonzon.nl. Bellen kan ook via 0900 - 28 66 966 (€ 0,10 p/min) of info@tonzon.nl

Niet geisoleerd

Thermoskussen

Wolisolatie Bekijk de uitzending van Kassa Groen van 11 februari via uitzending gemist om te zien dan TONZON de warmste vloer oplevert.

Tevreden klanten vertellen “Bij mijn vloer met vloerverwarming bespaar ik 34% op mijn stookkosten per jaar.” “Eindelijk verlost van die koude vloer.” “We hebben geen last meer van zilvervisjes nu het veel minder vochtig is in huis.” “Het klimaat in de kamer is merkbaar aangenamer en ook de koude voeten zijn weg!” Zie ook de recensies en vele spontane klantreacties op www.tonzon.nl O.a. uit Den Ham, Eindhoven, Castricum, Bruchum, Meppel, Velsen, Zaandam, Gouda etc.

TONZON BV • Postbus 1375 • 7500 BJ Enschede • T: 0900 - 28 66 966 (€ 0,10 p/min) • E: info@tonzon.nl • www.tonzon.nl

Zicht Op Arnhem - Editie Arnhem-Noord & Centrum - 201403  

Zicht Op Arnhem - Editie Arnhem-Noord & Centrum - 201403

Zicht Op Arnhem - Editie Arnhem-Noord & Centrum - 201403  

Zicht Op Arnhem - Editie Arnhem-Noord & Centrum - 201403