Page 1

Lingewaard Arnhem

Een uitgave van Zicht Op Media

Serie Arnhem: Arnhem-Noord & Centrum | Arnhem-Zuid | De Liemers | Lingewaard

06

Gaswacht Gelderland: Al meer dan 30 jaar uw warmtespecialist

07

Lestrade Service: Ga uit uw dak met zonne-energie!

07

Bosvelt & Haisch: Voor het reinigen of coaten van uw dak

Koningsnacht en Koningsdag in Arnhem; één groot feest! ARNHEM - Koningsdag Arnhem begint ook dit jaar uitbundig met Koningsnacht op vrijdagavond 25 april. De binnenstad van Arnhem biedt dan een gevarieerd programma met voor ieder wat wils. Op Koningsdag zelf, zaterdag 26 april, is Arnhem de derde drukstbezochte stad van Nederland. Het is dan weer één groot feest met tientallen podia en veel artiesten op diverse locaties in de stad. Kijk voor het volledige programma op de website: www.koningsdag-arnhem.nl. Lees verder op pagina 2

16

Jaargang 4 - nr. 4 - 2014

Tonzon Vloerisolatie: Een klasse apart!


2

Zicht op • nummer 4 - 2014

Vervolg van de voorpagina wreed heerser

keet

bloedvat

3

telwoord verfplank

spoedig

9

snijwerktuig verharde huid

strafwerktuig

taille

nut

vallei

10 11

armholte

land in Afrika

4

psych. stoornis

sportvrouw

7

enzovoort (afk.)

trottoir

strijdgewoel

2

vluchtheuvel

deel v.d. week

sportterm

in opdracht kerkelijke straf

pakken

pers. vnw. sterrenbeeld

12

6

kookgerei keelontsteking

vroom

aanwijzend vnw. boerenwerktuig meervoud (afk.)

vogel

reeds

Turks heer

1

uitstalruimte nageslacht

The Flexican, Franky Rizardo, Jay Hardway, La

één van de drukstbezochte steden van Ne-

Fuente, Partysquad, Quintino, Sidney Samson,

derland met tientallen podia en vele artiesten

Vato Gonzalez en Yellow Claw! Gelegenheids-

op diverse locaties in de stad. Zo vindt bij de

duo Franky Rizardo en Jasper Fioole zijn twee

Witte Villa in Park Sonsbeek een concert plaats

Arnhemse fenomenen en het is dan ook niet

van het Arnhems Fanfare Orkest en om 16.00

meer dan gepast dat zij de eerste editie van

uur vindt daar in de Steile Tuin een prachtig

dit geweldige Arnhemse Festival afsluiten. Ben

concert van Philharmonie Gelre plaats.

jij erbij? Zie ook: www.kingsizearnhem.nl.

Kingsize festival Arnhem

Door de hele stad is een programma voor

Op 25 én 26 april vindt op de Markt in Arnhem

jong en oud met traditionele vrijmarkten en

het KingSize Festival plaats! Dit splinternieuwe

natuurlijk de Koningsdagfeesten waar dj’s en

housefestival is vrij toegankelijk. Gedurende

bands zorgen voor een uitgelaten stemming.

Koningsdag en Koningsnacht vieren we feest

Kortom, zorg dat je hierbij bent!

samen met de grootste Nederlandse dee-

eveneens

gevechtsvliegtuig roomskatholiek

selenium (afk.)

populaire groet

8

insecteneter

slotwoord

maanstand

deel v.e. trap

5

hard geluid

jays. Met gepaste trots presenteren we jullie

Kijk voor meer informatie en het volledige

de volgende line-up: Billy the Kit, FeestDJRuud,

programma op: www.koningsdag-arnhem.nl.

COLOFON

alarmtoestel

2014-04

gravin v. Holland

Op Koningsdag, zaterdag 26 april, is Arnhem

‘Zicht Op Arnhem’ is een uitgave van Zicht Op

Kopij evenementen en activiteiten

Media en verschijnt 11 keer per jaar in vier edities.

Voor plaatsing in ‘Zicht Op ‘t Gooi’ is onze redac-

Deze vier edities hebben een gecombineerde

tie altijd op zoek naar interessante evenementen,

oplage van 107.709 exemplaren.

voorstellingen of ander nieuws. Heeft uw club, vereniging of organisatie een boeiende activiteit waarvan

Verspreidingsgebieden:

onze lezers op de hoogte moeten worden gesteld?

Arnhem-Noord & Centrum, 32.922 exemplaren

Schroom dan niet en laat het ons weten! De eerst-

Arnhem-Zuid, 25.204 exemplaren

volgende uitgave verschijnt weer op 19 mei 2014. U

De Liemers, 22.710 exemplaren

kunt uw kopij insturen tot en met 5 mei 2014. Mail uw

De Lingewaard, 26.873 exemplaren

persbericht of mededeling, liefst voorzien van één of meer foto’s naar uitgeverij@zichtop.nl

Zicht Op Media hoofdkantoor:

(60 cent per gesprek)

Dopheide 8-d, 9202 PB Drachten

Disclaimer

Tel.: 0512-584 100

Zicht Op Media is een handelsnaam van Uitgeverij

info@zichtop.nl, www.zichtop.nl

Leeuwarden B.V. Zicht Op Media kan niet aansprake-

www.facebook.com/zichtopmedia

lijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan

www.twitter.com/zichtop

ook toegezonden door derde partijen, en stelt zich niet

(60 cent per gesprek)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

verantwoordelijk voor de inhoud van commerciële ui-

12

Vestiging Zwaag:

tingen en ingezonden berichten. Zicht Op Media be-

De Compagnie 33 B, 1689 AG Zwaag

houdt zich het recht voor om ingezonden artikelen te

Tel.: 0512 - 584 100

weigeren of te bewerken. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of gekopieerd zonder vooraf-

Accountmanager: Eelke Wiegersma e.wiegersma@zichtop.nl

Oplossing PRIJSPUZZEL uitgave 03/2014: LENTEZONNETJE

Tel.: 0512-584 158 Eindredacteur: Ivo Biesterveld, i.biesterveld@zichtop.nl Redactie: Inge Kramp

De winnaar van € 20,- is deze maand: Mw. Van der Vorst, Arnhem

Arnhem-Noord & Centrum, Arnhem-Zuid, De Liemers, Lingewaard, Amersfoort-Noord e.o., Amersfoort-Midden & Zuid, Soest & Baarn, Leusden e.o., Hilversum, Huizen, Laren e.o., kee, Schouwen-Duiveland & Tholen, Rijswijk, Leidschendam e.o., Voorburg, Wassenaar &

Aan de winnaar wordt een bedrag van € 20,- overgemaakt op het opgegeven

worden doorgebeld.

Regio’s van Zicht Op:

Naarden, Bussum e.o., Goeree OverflakVormgeving: Uitgeverij Publicar BV

bank/gironummer. De oplossing van de nieuwe puzzel kan tot en met 5 mei 2014

gaande schriftelijke toestemming van Zicht Op Media.

Verspreiding: FRL verspreidingen BV te Leeuwarden Heeft u vragen over de folderverspreiding? Ga naar www.frlpost.nl of bel 058 - 21 54 157

Voorschoten, Naaldwijk e.o., ’s-Gravenzande e.o., Spijkenisse e.o., Voorne, De Hoeksche Waard, Albrandswaard, Zeist e.o., De Bilt e.o., De Kromme Rijn, De Utrechtse Heuvelrug


Zicht op • nummer 4 - 2014

Koot Boomrooierij voor uw bomen, tuin en bestrating

3

DE WEELDE VAN STEVIG COMFORT

Sinds Koot Boomrooierij in 1997 begon, is het

ben wij maar één offerte nodig en dat is voor de

bedrijf uitgegroeid van specialist in bomenroo-

klant wel zo gemakkelijk. Daarnaast zorgen wij er-

ien tot een allround bedrijf dat ook complete

voor dat we zo milieuvriendelijk mogelijk werken

tuinen en bestrating verzorgt. Eigenaar van het

en kan men bij ons ook terecht voor een onder-

zes medewerkers tellende bedrijf is Nikai Koot,

houdscontract voor de tuin.”

die goed nieuws heeft voor wie deze maand zijn/haar tuinwerk bij hen onderbrengt: Eind

Naast de kortingsactie van 10% korting op een

april en in de hele maand mei biedt het bedrijf

voorjaarsbeurt in april en mei, is het BTW-tarief op

10% korting op een voorjaarsbeurt van uw tuin.

manuren tot januari 2015 verlaagd naar 6%. Alles bij elkaar kunt u dus veel besparen als u de

“Door een gedegen samenstelling van onze

tuin laat verzorgen door Koot en kompanen. Kijk

ploeg kunnen wij alles verzorgen op het gebied

voor meer info op

van tuinaanleg en -onderhoud”, stelt de 40-jarige

www.kootboomrooierij.nl of bel

Koot. “Voor ontwerp, aanleg, bestrating etc. heb-

vrijblijvend naar 06 52004350.

Neijenhuis.com Schoen- en voetkundig centrum

Sinds 1943

Oranjestraat 1b - Velp • Telefoon: (026) 361 95 94 • Fax: (026) 361 82 81

Register Podoloog B - Orthopedisch voetbedspecialist Vakschoenmaker - Pedicure

Herinneringen evacuatie Arnhem en omstreken 1944/1945

‘Van Huis en Haard - Airborne Memories’ in Airborne Museum Hartenstein

25/04/2014-08/03/2015 www.airbornemuseum.nl

OOSTERBEEK - Van 25 april 2014 t/m 8 maart 2015 vindt de tentoonstelling ‘Van Huis en Haard - Airborne Memories’ plaats in Airborne Museum Hartenstein te Oosterbeek. In september 1944, na de Slag om Arnhem, beveelt het Duitse opperbevel de complete evacuatie van de bevolking van Arnhem en omstreken. De tentoonstelling vertelt het ingrijpende verhaal van deze vluchtelingen en hun belevenissen tijdens de evacuatie, de bevrijding in mei 1945 en hun terugkeer huiswaarts in de periode erna. Hoe houden zij zich staande tijdens het

de Nederlandse geschiedenis op een

maandenlange verblijf ver van huis? En

zeer

aansprekende

wijze

tot

leven.

wat treffen ze aan bij terugkeer? Aan de hand van de persoonlijke verhalen

Informatie

van drie verschillende ooggetuigen die

www.airbornemuseum.nl

de

www.twitter.com/airbornemuseum

evacuatie

komt

deze

hebben

indringende

Beauty & Health

meegemaakt episode

uit

www.facebook.com/airbornemuseumhartenstein.

De DeScheidingsplanner Scheidingsplanner voorziet behoefte voorzietin in behoefte Beauty & Health

De Scheidingsplanner voorziet in behoefte

ARNHEM – Het zal veel mensen wellicht verwonderen, maar er zijn tegenwoordig professionele ARNHEM – Het zal veel mensen

Financieel Planner (FFP) die zich heeft gespeci-

wellicht verwonderen, maar er zijn

aliseerd in de financiële en fiscale vraagstukken

tegenwoordig professionele bedrij-

rondom een (echt)scheiding.

bedrijven die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van (echt)scheidingen. Dat hier een grote behoefte aan is, bewijst de ven die gespecialiseerd zijn in het

uitgebreide inventarisatie van alle belangen en Na een uitgebreide inven-

ARNHEM – Het zal veel mensen

Financieel Planner (FFP) die zich heeft gespeci-

tegenwoordig professionele bedrij-

rondom een (echt)scheiding.

wensen wordt er samen aan een uittarisatie van alle belangen tarisa gewerkt aliseerd in de financiële en fiscale vraagstukken wellicht verwonderen, maar er zijn gebreid scheidingsplan. worden onder gingen door heel Nederland, waaronder ook in en wensen wordt er samen (echt)scheidinwe Hierin organisatie De Scheidingsplanner met 80 vestibegeleiden van Arnhem. waar Gerard Heijnen, gen. ven Daar die gespecialiseerd zijn in het Scheidingsmediator, begeleiden van (echt)scheidinde Datscepter hier eenzwaait. grote

meer netto-inkomensberekeningewerkt aan een uitgebreid gewe Na een uitgebreide invengen, de van vermogensverdeling en sche tarisatie alle belangen tarisascheidingsplan. en wensen er samen weHierin alimentatieberekening, maar worden onder meerook Hier wordt

gen. behoefte aan is, bewijst

gewerkt gewe netto-inkomensberekeninnettaan een uitgebreid de toekomstige inkomens- en

de organisatie De Gerard Heijnen

biedt

gen, gen de vermogensverdeling pensioensituatie van beiden op-

Scheidingsplanner met advies en ondersteuning

en alimentatieberekening, genomen en, indien aanwezig,

Nederland, waaronder menwonende Scheidingsplannerpartners met

inkomensen pensioensituink Als het eens is, volgen het en men alimentatieberekening,

Dat hier een grote

behoefte aan is, bewijst

80 vestigingen dooren heelsaaan echtparen de organisatie De ook80 investigingen Arnhem. Daar door heel

scheidingsplan. sche

Hierin Hier worden onder meer

netto-inkomensberekeninnett

maar de toekomstige ma ook voor een de kinderen. gen, de vermogensverdeling gen zorgplan atie ati van beiden opgeno-

die hun relatie wensen

maar ook deconvenant toekomstigeen de juma nitieve defi

te beëindigen. “Zij kiezen

inkomensen pensioensituink ridische toetsing, de afwikkeling

ervoor dat respectvol en

en, in geval van gehuwden,

in onderlinge harmonie te

de inschrijving in de gemeen-

doen, veelalzwaait. juist in het bede scepter

telijke registers. kinderen. k

waar Gerard Heijnen, Nederland, waaronder Scheidingsmediator, ook in Arnhem. Daar

de scepter zwaait. waar Gerard Heijnen, Scheidingsmediator,

Gerard Heijnen biedt advies es

lang van eventuele en ondersteuning aan kindeechttGerard Heijnen biedt advies es ren”. paren en samenwonende en ondersteuning aan echtt-

partners die hun relatie

paren en samenwonende

Een Scheidingsplanner bewensen te beëindigen.

men m en, indien aanwezig,

een zorgplan voor de ee beiden atie opgenoati van ken, indien aanwezig, men m kinderen.

een ee zorgplan Als het de eens is, A menvoor

volgen het definitieve v

convenant en de juridic

vast aanling gehuwden, inschrijving in li en, in i gevall vanéén h loket, isdeéén sche sc toetsing, de afwikke-

de gemeentelijkespreekpunt, registers. volgt vaste, bewe-

ling de inschrijving in li en, in i gevall van gehuwden, h

wensen te beëindigen.

de gemeentelijke registers.

in het belang van eventuele kinderen”. voorkomen.

enDe biedt professionele ondersteuning. eerste stap naar een nieuwe toekomst is

begeleidt hij op of verzoek éénEen vanScheidingsplanner beide partners wanneer zij in ook

Deeen eerste stap naaren eengratis nieuwe toekomst is vrijblijvend eerste kennismakings-

Een Scheidingsplanner is een Geregistreerd van beidejuridische partners wanneer hij of is zij in eenéén langdurige afwikkeling

De eerste stap naar nieuwe toekomst is een vrijblijvend en een gratis eerste kennismakings-

gesprek in Arnhem.

een vrijblijvend en gratis eerste kennismakingsgesprek in Arnhem.

Financieel Planner (FFP) die zich heeft gespe- gesprek in Arnhem. een langdurige juridische afwikkeling is “Hierbij kijken we of er een persoonlijke klik is en gekomen of dat vooral wenst te voorkomen. “Hierbij kijken erpersoonlijke een persoonlijke cialiseerd in nanciële envoorkomen. fi scale vraag- “Hierbij kijken we we of erof een klik is enklik is en gekomen ofde dat fivooral wenst te Een Scheidingsplanner is een Geregistreerd

Herinneringen aan de evacuatie van Arnhem en omstreken 1944/1945 Zicht op • nummer 6 - 2013

3 Gaat u scheiden? Zicht op • nummer 6 - 2013

Vraag dan nu ons Gaat gratis u scheiden? boekje aan:

Vraag nu scheiden!’ ons ‘Help,dan ik ga gratis boekje aan: ‘Help, ik ga scheiden!’

‘Help, ik ga scheiden’ beschrijft de financiële van een (echt-) ‘Help,gevolgen ik ga scheiden’ scheiding. Het geeft u beschrijft de financiële gevolgen een (echt-)in alle een van goed inzicht scheiding. u zakenHet diegeeft moeten worden een goed inzicht in alle geregeld. zakenHet die boekje moeten kunt worden u kosteloos geregeld. bij ons aanvragen en wordt Het boekje kunt u kosteloos u discreet toegestuurd.

www.scheidingsplanner.nl

www.scheidingsplanner.nl

zenScheidingsplanner procedures en biedt onderDe vormt professionele één loket, is één vast

volgt vaste, procedures onderlinge terespectvol doen, veelal steuning. wanneer hijharmonie of zij in langdurige juridische Deaanspreekpunt, Scheidingsplanner vormt één bewezen loket, is één vast “Zij kiezen ervoor dateen en injuist en biedt professionele in het belang van eventuele kinderen”. afwikkeling is harmonie gekomen dat vooral wenst te aanspreekpunt, volgt vaste,ondersteuning. bewezen procedures onderlinge te of doen, veelal juist Een Scheidingsplanner begeleidt op verzoek ook

airborne memories

bij ons aanvragen en wordt volgen het definitieve v Scheidingsplanner De vormt u discreet toegestuurd. sche sc toetsing, de afwikkeAls is, de juridiA men convenant c het eensen

partners die hun relatie

geleidt op ervoor verzoekdat ook één van en beide “Zij kiezen respectvol in partners

van huis en haard

of wij elkaar begrijpen”, aldus Gerard Heijnen.

wijwij elkaar begrijpen”, aldus Gerard Heijnen. Heijnen. Een Scheidingsplanner is een GeregistreerdNa een of of elkaar begrijpen”, aldus Gerard stukken rondom een (echt)scheiding.

Kantoor Meander te Arnhem Kantoor Meander te Arnhem Meer informatie? Bel 088 42 000 00 Meer informatie? Bel 088 42 000 00 of mail arnhem@scheidingsplanner.nl of mail arnhem@scheidingsplanner.nl

3


heid

).

erant-

4Fietsen langs herfstkleuren Zicht op • nummer 4 - 2014

r geld te

Vakantie in uw achtertuin REGIO - Als de temperatuur in het najaar

ouden

gaat dalen, en de herten aan het burlen

Uiterlijk 15.00 uur is men weer terug bij het

zijn, kunnen deelnemers genieten van

Natuurcentrum. Na afloop van de tocht kunt u

de mooie en prachtige herfstkleuren

in het Natuurcentrum onder het genot van een

smoge-

ied van

13.00 uur. De tocht duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur.

Gezocht: Vakantieouders voor drie weken die men samen met de boswachter gaat

kopje koffie/thee of een glaasje fris nog even

REGIO - Europa Kinderhulp zoekt en-

ven er 2000 kinderen bij vakantieouders in

thousiaste vakantieouders een kind ren eigenlijk verkleuren, endie hoeveel

heel Nederland. verzocht een kwartier voor aanvang aanwezig te

og een

tie.bronsttijd, Een verblijf van tijdens bijna drie worden de weken etstochten

Is een vakantiekind welkom?

af en

gewoon meedraaien is het motto. door de boswachter beantwoord.

Wat voorisuw kinderen misschien heel geStartpunt het Natuurcentrum Veluwe gelegen

ontdekken. Vragen waarom de blade-

dat

willen uitnodigen voor een korte vakanvrouwtjes een plaatshert heeft tijdens de

eft ook

napraten met de boswachter. Deelnemers worden zijn.

woon is, kanGinkelseweg voor deze2akinderen speaan de Groot in Ede (eenheel zijweg

e wel

De kans bestaat dat het burlen van de hertenheeft te Avontuurlijk, uitdagend en misschien

van de zijn. N224,Het provinciale weg Arnhem-Ede). ciaal is niet nodig om er eenDedure

te

zallanger zijn. Ookover zal denagedacht. boswachter vertellen uhoren hier al Maar be-

kosten van deze tocht inclusief gebruik fimeeets logeerpartij van tezijn maken, gewoon

n het

over het ontstaan de stuwwallen, langrijker nog; uvan geeft een kind en dewaarom onver-

van het Natuurcentrum € 4,50 p.p. voor volwassedraaien is voldoende.

de helft van de grafheuvels op leven! de Veluwe te getelijke vakantie van zijn

nen en € 3,50 p.p. voor kinderen tot en met 12 jaar.

0%) en

inves-

eco-

aagt

vinden zijn. Het fietsen gaat grotendeels over

paden, af en toe ook over een bospad. Uverharde geeft ze een souvenir die ze hun hele Goed schoeisel en kleding wordt aanbevolen.

Structuur, duidelijkheid en aandacht is alVoor deelname aan deze excursie is les wat deze kinderen vragen. Een zorgereserveren noodzakelijk. Dit kan bij de VVV in

leven met zich mee dragen, dat is van

loze vakantie en écht kind mogen zijn. Met

onschatbare waarde. Dat moet ook wel,

zo weinig kunnen vakantieouders zoveel

want de kinderen die via Europa Kinder-

voor een kind betekenen.

Stichting Natuurcentrum Veluwe organiseert

deze fietstocht op de volgende data: zondag 8

hulp voor een vakantie in aanmerking september en zondag 15 september, start om

Ede (0318) 61 44 44.

Meer informatie over het Natuurcentrum Veluwe is te vinden op de website: www.natuurcentrumveluwe.nl.

komen moeten dagelijks opgroeien in zor-

Wie meldt zich aan?

gelijke situaties.

U kunt vakantieouder worden, ook als u zelf geen kinderen heeft, of als ze al op

Het gaat om kinderen, tussen 5 en 12 jaar,

eigen benen staan. Ook enthousiaste al-

die wonen in moeilijke thuissituaties of kin-

leenstaanden mogen zich melden. Na-

dertehuizen. Kinderen die veel op straat

tuurlijk weten we bij Europa Kinderhulp dat

leven en daar veel narigheid zien. van ARNHEM - Iedere eerste maandag

het niet niks is om een kind van een ander De toegang voor ADHD-café is uiteraard gra-

AD(H)D-café Arnhem de maand is er ADHD-café van 20.00 tot

tis,huis de drankjes zijn voor rekening. Het in te hebben. Ereigen is een voorbereiding

circa 22.00 uur in Grand Café Arnhems Kinderen uit diverse Europese steden die

ADHD-café ondersteund door Landelijke en tijdens wordt de verblijfsperiode staat u er niet

Meisje (Broerenstraat 41, in Arnhem). Het weinig zekerheid hebben hun bestaan.

Patiëntenvereniging Impuls (Vereniging zich alleen voor. Een uitdaging voor dedie zomer-

ADHD café voor niet mensen met een Kinderen dieisthuis de aandacht krij“onzichtbare handicap” zoals ADHD, gen die ze verdienen.

inzet voor volwassenen met ADHD en aanvervakantie….

ADD, ASS, Asperger en PDDnos. Ook familieleden en geïnteresseerden zijn

wante meer stoornissen). Voor informatie kunt u vrijblijvend

Om je op temet geven en opnemen. voor meer informatie contact ons Familiekunt Pool, u terecht bij Ineke Masselink van AD(H)D-café

Deze kinderen krijgen de gelegenheid om,

telefoon 023-52 72 560,

via Europa Kinderhulp, drie weken te ge-

Elly Dantuma, telefoon 0251-23 84 07.

nieten bij vakantieouders. Jaarlijks verblij-

Website: www.europakinderhulp.nl

welkom. In het café ontmoet je mensen, die willen praten en ervaringen, tips en ideeën uit wisselen.

Arnhem, telefoon: 026-339 18 50 of

Arda Nieboer van AD(H)D Praktijk Gelderland, telefoon 06-51 11 49 42.

Floris tentoonstelling “De Waarheid over Floris” geopend!

tie, yoga

DOORNENBURG - Het is zover! De Floris tentoon-

rische feiten in de serie en hun relatie tot Kasteel

stelling: ‘De Waarheid over Floris’ is deze maand

Doornenburg, haar omgeving en Gelre. Daar-

geopend. In 2014 is het 45 jaar geleden dat

naast zijn er unieke foto’s te zien uit de archieven

deze populaire serie werd opgenomen op

van Beeld en Geluid, zijn er stukken te zien uit het

kasteel Doornenburg en uitgezonden via de

persoonlijke archief van de heer Gerard Soete-

Nederlandse televisie. Kasteel Doornenburg,

man, zoals script, schetsen van Paul Verhoeven

of beter gezegd Oldenstein was de thuishaven

en foto’s van de set. Daarnaast zijn er ook diverse

van Floris en zijn metgezel Sindala. De avon-

voorwerpen en bescheiden te zien van diverse

turen van deze helden werden bekeken door

Floris verzamelaars.

een groot publiek. 5 Miljoen mensen keken in

Raalt 2a • 6691XA Gendt T 0481-421802 www.tandartskuipersgendt.tandartsennet.nl

die tijd wekelijks naar de avonturen van deze

Kortom, de moeite waard om een kijkje te ne-

ridder. De meest succesvolle serie ooit.

men op kasteel Doornenburg. Tijdens de rondleidingen nemen de gidsen u mee in de tijd van

Het was het begin van de carrière van Rutger

Floris en Sindala. De tentoonstelling duurt tot eind

Hauer (Floris), Paul Verhoeven (regisseur) en Ge-

2014 en is geschikt voor het hele gezin. Ope-

rard Soeteman (schrijver). In de tentoonstelling

ningstijden en overige informatie kunt u vinden

wordt aandacht besteed aan de diverse histo-

op de site van www.kasteeldoornenburg.nl.

3 gangen nu keuzeme € 12,50

www.pannenkoekXL.nl

4


5

Zicht op • nummer 4 - 2014

Laagdrempelig toegang tot medische zorgproducten therapeuten moeten helaas enorm besparen,

Natuurlijk ook Facebook

wat ook ten koste gaat van de zorgafnemers.

Medical Devices snapt heel goed dat con-

Om toegang tot zorgproducten, -middelen en

tact maken met de doelgroep niet alleen za-

dus ook zorg in het algemeen zo laagdrempe-

kelijk via LinkedIn gaat. We zoeken medische

lig mogelijk te houden, is er niet alleen gekozen

zorgspecialisten ook graag via andere kana-

voor een breed aanbod - er is ook gekeken naar

len op, zoals Facebook.

een goede prijs-kwaliteitverhouding. Natuurlijk hoort daar een Snelgroeiend

Facebook-actie

bij.

Wie

En de aanpak? Die werkt. Uit klantonderzoek blijkt

zich in 2014 inschrijft in

dat zorgparticulieren en -instellingen het prettig

één van de drie webshops,

vinden dat er verschillende online platformen zijn

krijgt een jaar 10% korting

waar gericht gezocht kan worden naar gewens-

(Facebook kortingscode faceB611 ) op alle

te zorgproducten. Dat betekent dus ook dat Me-

zorgproducten in het assortiment.

ZEVENAAR - Toegang tot medische zorg-

Handig en betaalbaar

dical Devices in rap tempo groeit. Juist daarom

producten is sinds kort veel makkelijker

Juist in tijden van crisis blijkt deze werkwijze

zoekt het bedrijf dan ook constant naar goede

Met deze actie willen we toegang tot

geworden. Particulieren en zorginstellingen

van Medical Devices handig te zijn. Zorgpar-

en gedreven commerciele medewerkers in de

onze producten nóg meer laagdrempelig

kunnen nu via drie gespecialiseerde web-

ticulieren als huisartsen, apothekers en fysio-

buitendienst voor de drie benelux landen.

maken.

shops kiezen uit ruim 50.000 medische

ONZE DRIE WEBSHOPS:

zorgproducten en -middelen. De webshops zijn een onderdeel van Medical Devices Benelux B.V.

Steunkousspecialist

Met Rollatorspecialist.eu, Medicarespecialist.

is een onderdeel van

eu en Steunkousspecialist.eu reageert Medical Devices op een gat in de markt, namelijk het ontbreken van een goed, duidelijk en betrouwbaar online verkooppunt. Medische zorgproducten voor dagelijks gebruik, maar ook de meer gespecialiseerde producten zijn nu gewoon 24/7 verkrijgbaar in de drie webshops.

www.steunkousspecialist.eu

www.rollatorspecialist.eu

www.medicarespecialist.eu

Hondenschool Hoger Op ARNHEM – De hondenschool Hoger Op helpt

training. Deze groepen worden gecombineerd

hondenliefhebbers met het opvoeden van hun

met behendigheidstrainingen. Ook als u de pup-

hond. De lessen worden gegeven op een moo-

pycursus niet bij de hondenschool heeft gevolgd,

ie ruime locatie tussen Arnhem en Nijmegen,

kunt u meedoen met de vervolggroepen.

gelegen naast de A 325. De vier opgeleide Hoger Op heeft tot doel de trainingen op een zo

instructeurs verzorgen de lessen met veel en-

natuurlijk mogelijke wijze te geven. Dat betekent

thousiasme en zijn er op gericht om uw hond te socialiseren, op te voeden en te trainen in een

verwacht wordt. Deze voorsprong kan meegeno-

zonder klikker en voedselbeloning, maar met een

spontane omgeving.

men worden in de puppytraining vanaf 3 maan-

schouderklopje of een “Braaf”. De instructeurs

den, nadat ze alle inentingen hebben gehad. De

streven er naar dat u en uw hond met veel en-

Al vanaf dag één dat u een puppy in huis heeft,

puppy’s worden getraind in kleine groepjes van

thousiasme en duidelijkheid zullen trainen zodat

kunt u bij de hondenschool terecht. Zij geven

circa 2 à 5 honden en de vervolgcursus wordt

jullie een geweldig team zullen worden.

passende adviezen, zodat u direct aan de slag

gegeven in groepjes van maximaal 8 honden. Voor meer informatie, kijk op de website

kan met de opvoeding. De hond leert op deze manier alles direct goed aan en kan op een spe-

Na de puppytraining kunt u er voor kiezen om

www.hondenschoolhogerop.nl

lende manier kennis maken met wat er van hem

door te gaan met de basis- en/of gevorderden-

Of bel naar nummer 06-203 390 38

BOERDERIJWINKEL DE GEER Groente - Fruit - Zuivel - Kaas Aardappels - Streekproducten Kado - Fruitmanden Flierensestraat 5 Gendt

www.boerderijwinkeldegeer.nl


66

Duurzaam

Een Zicht Op special

Zicht op • nummer 4 - 2014

ATRIUM

Biologisch bouwen en wonen Vaak gaan mensen zich pas realiseren, wat

Dit alles zorgt voor een natuurlijke en gezonde

er in hun huis afspeelt, als ze een stofallergie

slaapplaats. Echter moet men dan ook zeker

hebben of ziek worden van hun omgeving.

aan de hygiëne denken; dat is regelmatig de

Zorg dat u een allergie vóór bent en kijk eens

lakens verschonen, de vloeren en wanden

naar uw slaapkamer. De mens verblijft gemid-

stofvrij maken.

deld 8 uur per dag aan een stuk in de slaapkamer. Op een slaapkamer is het vaak vochtig ARNHEM / NIJMEGEN - Atrium adviseert in het

ademen. Door het gebruik van natuurlijke ma-

omdat we daar 8 uur onze vochtige lucht uit-

optimaliseren van wooncomfort door ge-

terialen ontstaat een ademend huis wat let-

ademen. We zijn bang voor inbrekers dus ons

bruik te maken van natuurlijke materialen.

terlijk een verademing is om in te wonen. Door

raam wordt goed gesloten. Dit houdt in dat de

Door uw huis te zien als derde huid en door

de muren te schilderen met kalkverf zorgt u er

luchtvochtigheid in de slaapkamer vaak boven

het in te richten met natuurlijke materialen.

zelfs voor dat deze actief meewerken aan een

60% komt, een optimaal leefklimaat voor de

Zo ontstaat een tijdloos design wat een vera-

gezond binnenmilieu.

huisstofmijt.

deming is om in te wonen. Spanningsvrij slapen is een must. Probeer dus Onze huid beschermt ons tegen de kou,

elektromagnetische velden te voorkomen door

Gun uzelf, uw familie en kinderen een wereld

warmte, regen en wind maar ook tegen virus-

het slapen op een metaalvrij slaapsysteem,

van verschil en ga natúúrlijk beter wonen. U

sen en bacteriën. Deze eigenschappen kunt

geen boxspring of een spiraalbodem. Het

bent van harte welkom in een van onze win-

u ook verlangen en zelfs eisen van uw huis.

spaanplaatmeubel als bedombouw en kleren-

kels voor een kennismaking met comfortabel

Belangrijk voor een gezonde leefomgeving is

kast belasten de ruimte met formaldehyde. Dit

design en een vrijblijvend woonadvies.

zuivere lucht. Uw huis moet als het ware kun-

gas willen we weren uit de slaapkamer dus is

nen ademen. We weten dat plastic schoenen

Atrium geeft daarnaast bouwbiologisch in-

het aan te raden enkel massief hout meubelen

en kleding ons lichaam afsluiten en ons een

terieuradvies. Door uw huis in te richten met

afgewerkt met impregneerolie en bijenwas te

onprettig gevoel geven. Een plastic huis heeft

natuurlijke materialen, massief houten vloeren

plaatsen. Natuurlijk een gemakkelijk te reinigen

hetzelfde verstikkende effect. Door het gebruik

en keukens, zijde gordijnen en ergonomische

vloerbedekking als massief hout, kurk of linole-

van synthetische latex of vloerbedekking en vi-

meubelen creëert u een natuurlijke en prettige

um en voor de sfeer een wollen kleed wat bui-

nyl behang sluit je het huis af en kan het niet

woonomgeving.

ten te luchten kan worden gehangen.

t

le ne

a

Z

en

e

mt

r wa

n

pe

m po

o

iti

d on

g nin

il bo

e

nn

o nz

ne

ep

n on

s

er

els

-ke

HR

A: Wielakkerstraat 14, 6811 DB, Arnhem Daalseweg 109, 6521 GG, Nijmegen T:  026-351 02 04 (Arnhem) 024-323 45 41 (Nijmegen) I: www.woonwinkelatrium.nl E: info@woonwinkelatrium.nl O: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

rc

Ai

© RVD, foto: Rineke Dijkstra

Wilt u er net als de koning warmpjes en duurzaam bij zitten? Gaswacht Gelderland realiseert ook bij u de optimale mix om energie op te wekken en om energie te besparen. Duurzaam en goed voor de portemonnee. Schakel de specialisten van Gaswacht in voor een advies op maat. Gaswacht Gelderland:

Bel voor een vrijblijvend gesprek of kom langs in onze showroom.

advies installatie service

www.gaswacht.nu

HR-ketels

Ringoven 33 De warmtespecialist T 026 - 36 36 360 E info@gaswacht.nu Advies • Installatie • Service 6826 TP Arnhem F 026 - 38 82 529 I www.gaswacht.nu

airconditioning

zonne-energie

T 026 - 36 36 360

Gaswacht Gelderland, al meer dan 30 jaar uw warmtespecialist.


Duurzaam

Een Zicht Op special

77

Zicht op • nummer 4 - 2014

Lestrade Service: 85 jaar ervaring in installatietechniek

Duurzaam verwarmen nee en het milieu. “Wij plaatsen zonnepanelen

Lestrade nog het belang

en zonneboilers, maar verkopen bijvoorbeeld

van

ook gaswasdrogers die een veel lager verbruik

van de CV-ketel: “Met het

hebben.

onderhoud van CV-ketels

het

onderhouden

zorgt u er ook voor dat Waar mensen nog meer mee kunnen bespa-

het toestel zuiniger brandt

ren is CV optimalisatie. We kunnen de verwar-

en dat deze langer mee

mingen zo inregelen, dat iedere kamer pre-

gaat. Dat is veel meer

cies de juiste hoeveelheid warmte meekrijgt.

waard dan uiteindelijk de

Een stuk efficiënter én zuiniger.”

ketel voortijdig te moeten

HUISSEN - Al 85 jaar lang is Lestrade Service

Duurzaamheid is geen onbekend thema

vervangen.”

actief in het installeren en onderhouden van

voor Lestrade. Zowel oog hebbend voor kos-

gas, water –en cv-apparatuur. De opa van

tenbesparing als voor milieuvriendelijke en

Serviceverlening, nazorg

huidig eigenaar Jan Lestrade begon ooit als

energiebesparende maatregelen, noemt

en garantie

koperslager/loodgieter en sinds die tijd heeft

Bij Lestrade kunt u dus te-

het familiebedrijf zijn diensten flink uitgeb-

recht voor koop, huur –en

reid. Jan Lestrade: “We willen een compleet

lease van cv-ketels, onder-

pakket bieden op het gebied van instal-

houdscontracten voor uw

latietechniek. We verzorgen zowel de instal-

verwarmingsinstallatie

latie als de service en het onderhoud van

energiebesparende

bijvoorbeeld CV-ketels, zonnepanelen en

delen

gaswasdrogers. Eigenlijk alles wat te maken

en

heeft met gas, water en CV in huis kunnen

ook als u uw schoorsteen

wij regelen.”

geveegd wil hebben of als

als

en mid-

zonnepanelen

gaswasdrogers.

Maar

uw sanitair vervanging of

Setprijs A € 2.600,00* 6 zonnepanelen geven een opbrengst van 1.325 kW/h per jaar Setprijs B € 3.500,00* 9 zonnepanelen geven een opbrengst van 2.000 kW/h per jaar

Besparen op uw energierekening

reparatie nodig heeft. Voor

Lestrade Service voert niet alleen uw wensen

het allround installatiebedrijf

uit, maar denkt ook met u mee. Als bespaar-

staan bij al deze

installateur helpt het bedrijf u te bezuinigen op

verlening, nazorg en garantie hoog in het vaan-

Vierakkerstraat 46

uw energierekening zonder comfort in te le-

del. Ze laten u zowel letterlijk als figuurlijk nooit in

6851 BG Huissen

veren. Met innovatieve producten en slimme

de kou zitten. Belt u, dan verhelpt Lestrade de

Tel. 026-325 16 17

oplossingen die goed zijn voor uw portemon-

storing binnen 24 uur en als het kan nog eerder.

Email info@lestrade.nl

T 026 325 16 17 www.lestrade.nl Vierakkerstraat 46 - 6851 BG Huissen werkzaamheden de service-

Lestrade Service VOF

Waarom reinigen of coaten? Dakpannen worden het hele jaar door blootgesteld aan allerlei weersomstandigheden. Hierdoor gaan de dakpannen op den duur verweren. Er gaat aan de oppervlakte van de dakbekleding erosie ontstaan waar vuil aan blijft zitten. Water kan niet meer goed weglopen en de dakpannen worden vochtig. Algen, mos en atmosferisch vuil krijgen zo de kans zich te hechten aan de dakbekleding waardoor het dak er op een gegeven moment vies en onverzorgd uitziet. Door dakreiniging kunnen wij zien hoever u dakbedekking aangetast is en of een extra bescherminglaag of coating aangebracht moet worden. Over het algemeen raden wij aan om sneldekkers (betonpannen) ouder dan 12 jaar een nieuwe coating te geven. Een nieuwe dakcoating maakt het dak weer mooi en geeft de dakpan een nieuwe beschermingslaag. Bij keramische dakpannen raden wij aan om deze te impregneren zodat de dakpan waterafstotend wordt en de kleur weer mooi uitkomt. Na een van deze behandelingen is uw dak weer goed beschermd tegen weersinvloeden en zal minder alg- en mosvorming ontstaan op het dak. Deze vorm van dakrenovatie zorgt ervoor dat u tegen een laag bedrag weer een dak heeft dat er als nieuw uitziet.

Bestisol is al ruim 30 jaar specialist op het gebied van isoleren. Zeer tot tevredenheid van zowel particuliere als zakelijke klanten. Met isolatie kunt u besparen op uw energielasten en meer comfort in uw woning behalen... Spouwmuurisolatie Bestisol Isolatie is verwerker van verschillende soorten isolatie materiaal, waaronder steenwol en glaswol. Wij zijn gecertificeerd via het Bureau Kwaliteits- bewaking Bouw (BKB) en zijn lid van de Vereniging Naisolatiebedrijven in Nederland. (VENIN) Tevens zijn wij lid van Stichting Isolatiewaarborg. Vloerisolatie doormiddel van Pur schuim Vloerisolatie wordt vanuit de kruipruimte tegen de onderzijde van de vloer aangebracht. Elk type vloer (ook een houten vloer) is meestal geschikt voor vloerisolatie. Dit kunnen wij binnen een dag voor u verzorgen. ACTIE Ook de actie gezien van Natuur en Milieu? Natuurlijk isoleren ook wij uw tussenwoning voor €750,00 incl. BTW Geen tussenwoning bel ons voor een offerte op maat.

+


8

Zicht op • nummer 4 - 2014

TONZON maakt het grootste verschil!

Opmerkelijk effect TONZON Thermoskussen bij VARA Kassa Groen ENSCHEDE - Het opmerkelijke effect van het TONZON Thermoskussen op de temperatuur

TONZON Bodemfolie. Dit stevige zeil remt be-

van de vloer was eerder deze maand te zien in de uitzending van VARA Kassa Groen. TON-

halve het vocht ook het radioactieve radon-

ZON claimt al jaren dat haar Thermoskussens de vloer het warmst maken, warmer zelfs dan

gas dat uit de bodem ontsnapt. Op de foto

de lucht vlak boven de vloer. Om te zien hoe dat kan typt u dit webadres in uw browser:

is te zien hoe de condensdruppeltjes zich on-

http://goo.gl/M4eBD

der tegen de Bodemfolie hebben gevormd.

Voor het programma Kassa Groen heeft de

moskussen nog veel warmer is. Hier straalt de

VARA opnames gemaakt in een woning in

vloer dus meer warmte uit naar boven en dat

Utrecht waarvan de bewoner niet helemaal

is waar het bij vloerisolatie omgaat. Hoe war-

tevreden was over het effect van de tradi-

mer de vloer hoe prettiger het wooncomfort

tionele wolisolatie onder zijn plankenhouten

en hoe minder energie nodig is om dit woon-

vloer. Om te zien of TONZON Thermoskussens

comfort te handhaven. TONZON maakt het

een beter effect geven, zijn enkele banen

grootste verschil.

Het drogende effect van deze aanpak was

Informatie:

onlangs ook te zien bij RTL: webadres: http://

www.tonzon.nl

goo.gl/w8hmoh. Eerst werd een supervochti-

telefoon 053-433 23 91

ge kruipruimte gefilmd. Twee weken later was

Postbus 1375

alles droog, zelfs de muren, hoewel er onder

7500 BJ Enschede

het zeil een laagje water stond.

info@tonzon.nl

de eerste minuten, van levensbelang.

wol verwijderd en is een Thermoskussen geplaatst in een van de lege banen.

De eerste 6 minuten bij een hartstilstand zijn cruciaal. Door binnen 6 minuten de juiste hulp te bieden, vergroot je de overlevingskans aanzienlijk. Volg daarom een reanimatiecursus bij jou in de buurt. Ga naar www.hartstichting.nl en meld je vandaag nog aan.

Onder de vloer is te zien dat de wolisolatie goed aansluit tussen de balken en tegen

Met een infraroodcamera is te zien dat wo-

de muur. De wol is eerst gedroogd voor een

lisolatie de vloer warmer maakt, maar te zien

eerlijke vergelijking. Voordat de proef werd

is ook dat de baan die is geïsoleerd met Ther-

genomen, is de aardbodem bedekt met

VE

E! TI C

U

TR ED

22

%

180x125 6min.indd 1

24-10-13 15:00

Cryolipolyse, slank genieten van voorjaarsmode! In slechts één cryo-behandeling bereikt u tot 22% reductie van het onderhuids vetweefsel. Overtollig vet verdwijnt definitief en wordt op een natuurlijke wijze door het lichaam afgevoerd. Cryolipolyse is de afslankbehandeling die wél werkt. Klaar voor de zomer Cryolipolyse is een pijnloze en veilige methode voor het definitief vernietigen van vetcellen. Door precies geregelde verwarming en snelle afkoeling worden de vetcellen voorgoed afgebroken. Omliggende spieren, zenuwcellen en uw huid worden Voor Na niet aangetast.

Voor

Na

Beau Monde test Cryolipolyse Gedurende 20 weken onderwierp de chef-redacteur van Beau Monde haar benen aan verkoelende temperaturen. Zij onderging de cryo-behandeling met ‘onze’ Cool Lipo Twinmachine. “Van een maatje 42 naar 38”. Laat de lente nu maar komen! Bezoek onze site, www.dorien.nl, voor het gehele artikel. Kijk op www.dorien.nl voor meer informatie of bel 048751 75 34 voor een persoonlijk adviesgesprek.

17 eigen parkeerplaatsen | Brouwersstraat 14 Druten | tel. (0487) 51 75 34 | info@dorien.nl | www.dorien.nl


My-LifeSlim

Zicht op • nummer 4 - 2014

Verantwoord 1 tot 2 kilo per week afvallen!

9

nte, in de le r! Start e o z de m geniet in

zonwering / rolluiken / insectenwering bescherming op maat Ineke (- 40 kg)

Sarien (- 20,7 kg)

“Ongemerkt veranderde mijn

“Na mijn zwangerschap, kreeg

eetpatroon en eigenlijk mijn hele leven.”

ik het zelf er niet meer af.”

Anita (-18 kilo) en Henny (-20 kg) Henny is COPD patiënt: “Mijn longinhoud is flink toegenomen, ik kan weer lopen en tegelijkertijd praten!”

Samen sterk voor een gezondere levensstijl! Vindt u afvallen ook niet makkelijk? Dan bent u niet de enige! De oplossing is: afvallen met begeleiding! Dat werkt in de praktijk veel beter dan in uw eentje aan de slag gaan. Laat mij uw personal coach zijn Tijdens een uitgebreide intake maak ik voor u een Persoonlijk Dag Schema. Iedere week zien we elkaar om de resultaten te bespreken en coach ik u op weg naar een betere en gezondere levensstijl.” Geen tijd om langs te komen? Kijk voor online coaching op www.mylifeslim.com • • • • •

Geen honger of lekkere trek. Snelle lichaamsvet verbranding. Fit gevoel en geen humeurdaling! Goed toepasbaar binnen ieder gezin. Alles gewoon uit de supermarkt.

Stel niet uit, bel nu voor een intake gesprek! Kosten • Intake eenmalig € 25,00 • Weekbehandeling € 23,50 (incl. supplementen.) • Abonnementen v.a. € 21,50 per week

“Het is nooit te laat om de eerste stap te zetten!” Ragnhild van Dijk Ragnhild van Dijk Oktaviastraat 19 6515 CM Nijmegen-Noord

Bekijk nu de vernieuwde site www.rhuisintveld.nl Volledig overzicht van de zonweringproducten is te downloaden vanaf de site. Met extra veel informatie en foto”s uit eigen werk.

ragnhildvandijk@mylifeslim.com T. 06-245 553 59 • Uitsluitend op afspraak

Site is volledig ingericht door Mediamaus uit Elst. Molenkamp 31 • 6681 MN Bemmel • www.rhuisintveld.nl • 0481 840491

Telnr: 0488-431372

• Sfeervol en kleurig seizoen. • Kwaliteit tegen scherpe prijzen. • Iedere week aanbiedingen. • Ruime keus vaste- en eenjarige tuinplanten. • Trends van deze tijd in potterie. • Iedere dag verse boeketten.

Openingstijden: Maandag t/m Vrijdag 9.00-18.00 uur, Zaterdag 8.30-17.00 uur.


10

Vrije Tijd & Recreatie

Zicht op • nummer 4 - 2014

WNF-rangers in Burgers’ Zoo

Kinderen massaal in actie voor gezond koraal Caribisch Nederland

Drutense onderneemster lanceert eigen productlijn Het ontwikkelen van verzorgingsproducten is een ingewikkeld proces. De receptuur moet worden bepaald en gepatenteerd, de producten moe-

ARNHEM - “Gezond koraal? Help allemaal!”

WNF-Rangers en andere kinderen leuke en

ten worden getest, er gelden diverse kwaliteitsei-

riepen vele honderden kinderen eerder deze

originele inzamelingsacties voor dit bijzondere

sen waaraan moet worden voldaan. “De pro-

maand in Burger’s Zoo in Arnhem. Daarmee

stukje Nederland. Ook hebben veel scholen

ductlijn Beauty By Dorien komt voort uit de beste

gaven zij het startsein voor de WNF-Ranger-

het gratis lespakket over koraal aangevraagd.

cosmetische laboratoria en is geschikt voor ieder huidtype. Uit de testen is gebleken dat mijn pro-

actie 2014 die dit jaar als doel heeft zoveel mogelijk geld in te zamelen voor betere

Win een reis naar Bonaire

ducten de huid daadwerkelijk verjongen, rimpels

bescherming van onze eigen Nederlandse

De jaarlijkse WNF-Rangeractie is Nederlands

worden minder zichtbaar of verdwijnen zelfs vol-

koraalriffen.

grootste inzamelingscampagne van kinderen

ledig. Ze kennen een transdermale werking, dat

voor natuurbescherming. De opbrengst komt

wil zeggen dat ze snel doordringen tot in diepere

Tropisch koraal in Nederland?

direct ten goede aan projecten van het We-

huidlagen. Beauty By Dorien is een ware weldaad

Weinig mensen weten dat Nederland tropisch

reld Natuur Fonds. De WNF-Rangeractie loopt

voor uw huid.”

koraal binnen de grenzen heeft. Dat komt

tot en met 31 mei. Iedereen die actie voert

doordat Bonaire, Saba en Sint Eustatius sinds

voor het koraal in Caribisch Nederland ont-

2010 bijzondere gemeenten zijn. De koraalrif-

vangt een leuke beloning. Eén actievoerder

DRUTEN - Dorien Schonenberg heeft twee jaar

rien.nl anti-ageing center. De verpakking is al een

fen rond de eilanden behoren tot de mooi-

wint een reis naar Bonaire om met eigen ogen

kosten noch moeite gespaard om schoonheids-

sieraad op zich. Elegant van vorm, praktisch in

ste en gezondste in het Caribisch gebied. Ze

te zien hoe bijzonder het Nederlandse koraal is

Beauty By Dorien straalt dezelfde luxe uit als Do-

producten van topkwaliteit te ontwikkelen en

gebruik. Het logo, een vlinder, symboliseert fragiele

barsten van het leven en zijn belangrijk voor

dat is gelukt. Beauty By Dorien is de nieuwste

schoonheid, gratie en geluk. “Uw dagelijkse mo-

tropische vissen, schildpadden, dolfijnen en

generatie huidverbetering, geheel vrij van para-

ment van geluk laat uw schoonheid opbloeien”,

haaien. Toch neemt de druk op de kwetsbare

benen en dierproefvrij.

aldus Dorien.

onderwaterwereld toe. Vervuiling, kustbebouwing, verkeerde visserij en scheepvaart tasten

Dorien Schonenberg heeft in 25 jaar een ware

het koraal van Caribisch Nederland aan. Ook

schat aan kennis en ervaring opgedaan op het

is er te weinig geld om de beschermde zee-

gebied van schoonheid en huidverzorging. Haar

gebieden rond de eilanden goed te beheren.

anti-ageing center is toonaangevend in Nederland. Ze streeft naar de hoogste kwaliteit in alles

Daarom komen WNF-Rangers en andere kin-

wat ze doet, zeker als het gaat om huidverzor-

deren in actie voor het Nederlandse koraal.

ging. “Iedere vrouw is prachtig. Het gaat erom

In Burger’s Zoo kleurden zo’n achthonderd

die schoonheid te accentueren en te koesteren.

kinderen een enorme koraalpuzzel in. Op die

Ieders huid verdient een goede verzorging. Ik wil

Beauty By Dorien is verkrijgbaar bij Dorien.nl Anti-

manier maakten zij het koraal symbolisch ge-

de beste huidverzorging binnen handbereik bren-

Ageing Center en binnenkort ook via de webshop.

zond. Tot eind mei houden vele duizenden

gen en dat is me gelukt met mijn eigen productlijn

Op de website www.dorien.nl is nadere informatie

Beauty By Dorien.”

te vinden over deze huidverbeteringslijn.

Geniet van de Lente!

2014

ON

E AL OT ST

EN BOEK NU EEN AANTREKKELIJKE CRUISE VAN FEENSTRA!

N AA

B d&

BO

ië elg

D:

, urg b d m n N uxe erla d, L wits n a Z itsl & Du krijk n Fra s ise cru u na Do s ise cru s t Fie ses rui c es s r uis r jaa c a rs N jaa uw e i &N str e K n

rla

e ed

Met Feenstra Rijn Lijn heeft u keuze uit prachtige cruises over de Rijn, Moezel, Saar, Neckar, Main en Donau. Daarnaast heeft Feenstra meerdere rondreizen over de Nederlandse en Belgische wateren in haar programma. Een riviercruise van Feenstra staat garant voor comfort, gezelligheid en een uitstekende verzorging. Zonder uw koffers in of uit te pakken, reist u van de ene naar de andere prachtige locatie. Onderweg geniet u van het schitterende panorama. Een riviercruise is een belevenis op zich, want onze luxe schepen

www.feenstrarijnlijn.nl

brengen u op een comfortabele wijze naar de mooiste plaatsen van Europa. Kies voor kwaliteit en betrouwbaarheid en boek nu zo’n schitterende riviercruise van Feenstra. Duidelijk en eerlijk Alle prijzen zijn gebaseerd op volledige verzorging. U weet bij boeking gelijk waar u aan toe bent. Optionele excursies en genoten consumpties zijn niet bij de reissom inbegrepen. Meer informatie Ga voor meer informatie en de reisgids Riviercruises 2014 van Feenstra Rijn Lijn naar het

Een greep uit ons Lente-aanbod: 24 april 28 april 29 april 29 april 30 april 05 mei 12 mei 15 mei 16 mei 16 mei 17 mei 19 mei 19 mei 22 mei 24 mei 24 mei 26 mei 24 mei

07-daagse Romantische Rijn 06-daagse Midden Nederland 07-daagse Over de Rijn naar Rüdesheim 08-daagse Voorjaarscruise van Basel naar Arnhem 08-daagse Fietscruise Noord-Holland 06-daagse Over de Rijn en Moezel naar Cochem 06-daagse Noord-Nederland 10-daagse Gent en Brugge 04-daagse Minicruise Middenrijn 08-daagse Over de Donau naar Zuid-Hongarije 07-daagse Over de Rijn naar Rüdesheim 04-daagse Minicruise Middenrijn 06-daagse Over de Rijn naar Rüdesheim 04-daagse Minicruise Rijn 08-daagse Gent, Brussel en Antwerpen 11-daagse Over de Rijn naar Straatsburg 06-daagse Noord Nederland 07-daagse Over de Rijn naar Rüdesheim

dichtstbijzijnde ANVR Reisbureau of bel met Feenstra Rijn Lijn (026) 445 28 05. Op onze website bekijkt u de beschikbaarheid en vindt u de volledige beschrijving van de reizen en onze schepen. Kies voor kwaliteit, betrouwbaarheid en boek nu zo’n schitterende riviercruise van Feenstra. Wij hopen u binnenkort bij ons aan boord te begroeten.

Tel. (026) 445 28 05


Zicht op • nummer 4 - 2014

11

Voetzorg van Voetencentrum Arnhem kennis, met name over de meer medische voet

Wat vind jij zelf de kracht van

gerelateerde problematiek. Denk hierbij aan

Voetencentrum Arnhem?

klachten in de keten, maar ook de diabetische

Tim: ‘’De patiënt staat ten allen tijde centraal en

voet.”

de kwaliteit van de zorg is voor de organisatie erg belangrijk. Verder is het een innovatief bedrijf. Zo

Kan iedereen met

behandelen we schimmelnagels door middel

voetklachten gewoon binnenlopen?

van laser. Hierbij wordt de schimmel verhit, zodat

“Nou, wel graag eerst even een afspraak

hij afsterft en de nagel gezond kan uitgroeien.

maken.” zegt collega Tim met een glimlach.

Ook maken we op maat gemaakte slippers/

“Een verwijzing van de huisarts is niet meer

sandalen waar de zool van de patiënt in de

verplicht. Wel gewenst overigens. Een huisarts,

slipper/sandaal wordt verwerkt, zodat patiënten

maar ook bijvoorbeeld een fysiotherapeut

in de zomermaanden ook geen last van hun

kan al een omschrijving van het probleem

voeten hoeven te krijgen. Als service naar onze

geven. Juist de samenwerking met andere

patiënten toe leveren wij ook therapeutische

disciplines is heel waardevol en kan leiden

elastische kousen en hebben we met alle

tot snellere en uitgebreidere diagnoses. We

zorgverzekeraars een contract voor levering.”

werken onder andere samen met huisartsen, ARNHEM - Voeten zijn de fundering onder het lichaam. Als er iets met die voeten mis is, kan

fysiotherapeuten, pedicures en orthopedisch

Voetencentrum Arnhem

dat klachten geven van je enkels en knieën opkruipend naar heup en (lage) rug. Het is dus

schoenmakers, maar ook met specialisten

werkt op veel verschillende locaties?

zaak om goed voor je voeten te zorgen. Dat kan in Arnhem en omstreken bij de podothera-

uit het ziekenhuis. Dit noemen we ketenzorg.

Floor: “Ja, op diverse plekken in Arnhem kunnen we

peuten van Voetencentrum Arnhem. Een interview met Floor en Tim.

Zo hebben we unieke spreekuren waar

patiënten ontvangen, maar ook onder andere

diverse

worden.

in Gendt, Elst, Heteren, Zetten, Westervoort en

doelgroepen

behandeld

Floor, je bent podotherapeut

zien we op ons spreekuur regelmatig patiënten

Denk aan kinderen, sporters en patiënten

Duiven draaien we spreekuren. Dit om zo dicht

bij Voetencentrum Arnhem.

met huidproblemen door bijvoorbeeld eelt,

met hielspoorklachten. Ook zijn we wekelijks

mogelijk bij de patiënt te staan. Al onze locaties

Wat doet een podotherapeut eigenlijk?

likdoorns of voetwratten. We behandelen deze

op de diabetisch voetenpoli van het Rijnstate

zijn op www.voetencentrumarnhem.nl te vinden.

Floor:

behandelt

problemen en geven de patiënt daarnaast

ziekenhuis aanwezig om zorg te verlenen.”

Een afspraak kan telefonisch gemaakt worden

klachten aan voeten en benen als gevolg

schoenadvies zodat de klachten niet terug

van een standsafwijking van de voeten. Denk

hoeven te komen.”

“Een

podotherapeut

via 088-031 4000 van maandag t/m vrijdag Wordt de voetenzorg vergoed

tussen 08.00 en 17.00 uur.”

door de zorgverzekering?

bijvoorbeeld aan plat- of holvoeten. Maar ook enkel-, knie-, heup- en rugklachten als

Is er verschil tussen een

Tim: “Ja, in veel gevallen is er vergoeding

gevolg van een verkeerde voetstand en

podoloog en een podotherapeut?

vanuit de aanvullende verzekering en heeft

looppatroon worden door ons behandeld.

Floor: “Ja, de podotherapeut is BIG geregistreerd

het geen gevolgen voor het eigen risico.

Ook

en

en heeft een vierjarige hbo-opleiding gedaan.

Diabetespatiënten kunnen mogelijk ook een

ingegroeide teennagels zien we veel. Verder

De podotherapeut heeft een uitgebreidere

vergoeding uit de basisverzekering krijgen.”

hielspoorklachten,

sportblessures

Italiaans Indoor Cyclo Event voor ENERGY4All Zee. De opbrengst is voor Stichting Energy4All.

350 KRAMEN NIEUW & 2eHANDS

Deze stichting zet zich in voor onderzoek naar een medicijn voor energiestofwisselingsziekten

overde

geboren en kunnen nu nog niet genezen. ARNHEM - Friends4Energy4All organiseert op

In september neemt het team Friends4Energ-

vrijdag 9 mei 2014 een Italiaans Indoor Cyc-

y4All deel aan Forza4Energy4All. In de Italiaan-

lo Event. De Indoor Cylco is bij SHK Sportcen-

se Dolomieten worden drie machtige bergen

trum aan de Wassenaarweg 7 in Arnhem.

van de Giro d’Italia beklommen. Het zijn de Gavia, de Mortirolo en de Stelvio.

Zo’n zestig deelnemers kunnen genieten van drie uur Indoor Cycling in een Italiaanse sfeer

Wil jij mee doen met Indoor Cyclo Event of wil

met de bekende presenters Petra Groenhof,

je meer info over het goede doel kijk dan op

Marcel Gierman, Fons Visser en Evert van der

www.Energy4All.nl of www.forza4enerny4all.

Boeren- en streek Producten Cadeauartikelen Terras BoerenGolf Handboogschieten Dierenweide Vergaderen Activiteiten Arrangementen 026-4952159 winkel@demunnikenhof.com

warmt

kt, ver en

bij kinderen. Deze kinderen worden doodmoe

Elke Woensdag en Zaterdag van 09.00 - 16.00 uur laatste Zondag v/d maand (m.u.v. Juni t/m Augustus) Tel: 0487-502159 � www.vrijemarktwamel.nl Fax: 0487-501155 info@vrijemarktwamel.nl Industriestraat 4 6659 AL Wamel

Als U van snuffelen op rommelmarkten en van een echt Hollands landschap houdt bent U bij ons in Wamel precies op de goede plaats. Wamel ligt in ons Land van Maas en Waal tussen onze prachtige rivieren. Dit landelijke dorpje herbergt sinds 1987 een gezellige snuffelmarkt met 350 kramen gebruikte en nieuwe spulletjes. In hal 1 is een gezellige cafetaria waar u heerlijk eet voor een leuke prijs. In hal 3 is een koffiehoek aanwezig met een mooi uitzicht op de markt. Elke Woensdag en Zaterdag geopend van 09.00 - 16.00 uur en de laatste Zondag v.d. maand (m.u.v. Juni t/m Augustus) van 10.00 - 16.30 uur Kraampje huren?: bel voor de mogelijkheden of reservering.

) s u t s u g u a m / t i n u J . d maand (m.u.v

/ v g a d n o Z e t s t laa

” t k r a m a r “ext

R U U 0 3 . 6 1 0 0 . 0 1 n a geOPENd v


12

Vrije Tijd & Recreatie

Zicht op • nummer 4 - 2014

t s e e f tie n e E akan om vieren !! te v

Bungalowpark Bavelds Dennen

Nieuw dit jaa professioneer: l recreatieteam voor de kinderen!

U wilt een weekend kamperen…. Er een paar dagen tussenuit…. Of een fijne vakantie op een mooie en gezellige camping? Ga dan eens kijkje nemen op: “Camping Krolsbergen” deze ligt in de kop van Noord-West Overijssel, vlakbij het mooiste plekje van Nederland namelijk: ”Nationaal Park Weerribben-Wieden”. Hier kunt u met uw gezin volop genieten van de rust. Je kunt er urenlang wandelen, fietsen, vissen of varen met een kano of fluisterboot. Tevens kunnen er in de In de bouwva k no wintermaanden in onze sfeervolle kantine, plaatsen te hug enkele ur. Tevens zijn er bruiloften, vergaderingen, feesten en n o g en kele seizoenplaat sen te huur. partijen gegeven worden.

Speci ale aanb ieding Het Zilv

rvlootarrangeem voor 55 jaar eneont uder

Voor onze pri jz vernieuwde wen zie de ebsite. Kom gerust ee ns langs, de koffie is kl aar!

telefoon: 0561 - 45 14 71

internet: www.campingkrolsbergen.nl email: info@campingkrolsbergen.nl

DENEKAMP - In de driehoek Oldenzaal, Oo-

Op 1 kilometer afstand van het bunga-

tmarsum en Nordhorn ligt het prachtige

lowpark ligt het grootste tuincentrum van

Bungalowpark “Bavelds Dennen” tegen

noordoost Nederland.

de Duitse grens, op 5 minuten afstand van Denekamp, bij het kerkdorp Noord-

Met een overdekte oppervlakte van ruim

Deurningen.

40.000 meter (4 ha.) brengt het een geweldig assortiment voor hobby-, huis- en tuin-

De 6-persoons vrijstaande stenen bungalows

plezier. Net over de grens, op 4 kilometer

zijn omgeven door een fraai aangelegde

afstand is een prachtig winkelcentrum. Er is

tuin en voorzien van centrale verwarming. De

natuurlijk ook de mogelijkheid om een lek-

bungalows hebben een gezellige woonkamer

ker kopje koffie te drinken. Een bezoek aan

met kabeltelevisie, een compleet ingerichte

deze unieke centra mag u dan ook niet

open keuken, een badkamer, toilet en drie

missen.

tweepersoons slaapkamers. De bungalows verschillen van inrichting en zijn allemaal ge-

Een bezoek aan het natuurhistorisch mu-

lijkvloers. De indeling van de slaapkamers

seum Nature Docet uit 1921 is zeer zeker

verschillen per bungalow. Bij de bungalow is

de moeite waard. Hier wordt aandacht be-

parkeergelegenheid voor één auto.

steed aan de geschiedenis van het leven op aarde met fossielen van planten en die-

De omgeving

ren, van de ijstijddieren zoals de holenbeer,

Denekamp staat bekend om haar rust, ruimte,

mammoet, eland, vogels en zoogdieren.

en haar talloze fiets- en wandelpaden. Heerlijk

In het rariteitenkabinet wordt onder andere

fietsen of wandelen langs de oevers van de

een kalf met twee koppen tentoongesteld.

Dinkel en over de heide met onder meer de vele jeneverbesstruiken. En wat dacht u van

Op vijf kilometer afstand is er een sterren-

landgoed het Singraven met de al eeuwen

wacht. Tijdens de rondleiding nemen ze u

oude watermolen. De midwinterhoornblazers,

mee op reis door het heelal. Ze gaan naar

de traditionele paasvuren en het oude stadje

het Planetarium, waar zelfs overdag de ster-

Ootmarsum op nog geen tien kilometer af-

ren te zien zijn. De expositie en de sterren-

stand nodigen u uit voor en onvergetelijke

tuin maken het beeld compleet.

vakantie In de Duitse plaats Nordhorn, net over de grens, is een leuke dierentuin. Ook is

Bungalowpark Bavelds Dennen

het mogelijk om met uw gezin per huifkar de

Johanninksweg 80

prachtige natuur te ontdekken. U mag dan

7591 NR Denekamp

zelf de makke pony mennen.

Telefoonnummer 0541 - 35 23 93

Bungalowpark De Lindenberg (ov) Fietsend of wandelend genieten van Rust, Sfeer en Ruimte in de prachtige natuur van Nationaalpark de Sallandseheuvelrug (beter bekend als De Holterberg) De vrijstaande bungalows van 2 tot 8 pers. zijn allemaal gelijkvloers en zijn aangesloten op het eigen kabelcircuit met o.a. Film 1 en Sport 1. Verder beschikt bungalowpark De Lindenberg over een verwarmd zwembad alsmede wasserette, restaurant, midgetgolf, tennisbaan en er is in het hoogseizoen een recreatieteam aanwezig. Natuurlijk is er ook een eigen fietsverhuur. 50-Plussers en jonge gezinnen genieten het hele jaar door van belangrijke korting. Komt u per trein dan wordt u gratis gehaald en gebracht van of naar het station (2 km). Op het bosrijke terrein staan de bungalows op ruime afstand van elkaar waardoor optimale privacy gewaarborgd is.

Bungalowpark “De Lindenberg” Holten met de Holterberg - tel. (0548)-365365

www.bungalowparkdelindenberg.nl Vraag de gratis uitgebreide brochure aan


13

Zicht op • nummer 4 - 2014

Asieldier van de maand

COMFORTABEL WONEN IN WESTERVOORT

Dierentehuis Arnhem e.o.: ‘Toffe Tara zkt. Tempel’

KOOPPRIJS VANAF € 135.000,- V.O.N.

mei

70% verkocht - geopteerd

ARNHEM - Deze maand vraagt Dierente-

dieren die in het asiel verblijven, dan mag u

huis Arnhem e.o. uw aandacht voor Tara,

gerust even bellen of langskomen. Stg. Dieren-

een lichtbruine Stafford teef van ongeveer

tehuis Arnhem e.o. zit aan de Larensteinselaan

7 jaar. Zij is als zwerver binnengekomen.

32 te Velp. Het asiel is geopend op maandag,

Ze is wat afwachtend en voorzichtig, maar

dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag van

als ze je kent, is ze ontzettend enthousi-

13.00 tot 16.30 uur, donderdag en zondag

ast. Tara is dus op zoek naar een stabiele,

gesloten. Telefoon: 026-361 98 61, e-mail:

rustige omgeving.

dibo@dierentehuisarnhem.nl.

Wanneer u diegene bent die een fijn thuis kan

Bekijk de dieren ook eens op de website:

geven aan Tara of aan één van de andere

www.dierentehuisarnhem.nl.

GEÏNTERESSEERD? UW EIGEN WONING NOG VERKOPEN? Koop nu zonder risico en betaal maximaal 3 JAAR GEEN extra rentelasten!

Verkoop & Inlichtingen Gaba Makelaardij Hamersestraat 19 Tel. 026 - 443 55 55 www.gaba.nl

• Gelegen aan de Kerkstraat in Westervoort • Nabij winkels en station • Incl. parkeerplaatsen • Incl. eigen fietsenberging • Incl. vloerverwarming • creëer uw eigen indeling

WWW.HETFORUMWESTERVOORT.NL

NU OOK DINEREN A LA CARTE ÉN EEN KLEINE KAART

gewenst: 0488 454046

1ko0rt% ing

g op de hele rekdeezenboin n tegen inlevering van mei 2014 geldig t/m zondag 4

tie met lunch of diner alleen geldig in combina

de wanmolen: reserveren

10% ter introductie

st in i l a i c e Sp ies t a v o n tuinre

D ro o m w e g i n u w e i g e n t u i n

Bowling-, Sport-, Partycentrum

"de Wanmolen"

Schweitzerpark 2 • Zetten • tel. 0488 454046 www.wanmolen.nl

Hoveniersbedrijf Van Stuyvenberg is meer dan 30 jaar een begrip in de regio Elst (GLD). Wij realiseren al uw tuinwensen. Maak vrijblijvend een afspraak, wij bieden kosteloos een offerte. Doe inspiratie op en bezoek onze website www.stuyvenberg.nl of bel 0488-431666.

Hoveniersbedrijf Van Stuyvenberg Kloosterstraat 15, 6662 NA Elst (GLD)


14

Zicht op • nummer 4 - 2014

Overzichtelijk en efficiënt!

Franken dakkapellen: ‘Alles op één dag en door één bedrijf’

Seniorenreis naar de Moezel, maar dan anders MOEZEL - Jawel hoor, het is 09.15 uur en we

Kreuznach. Ook een bootreis en een fan-

zien de bus al voorrijden. Blij begroeten we

tastische wijnproeverij is inbegrepen.

de chauffeur en de al aanwezige medepas-

iedere dag weer op pad gaan om een dak-

sagiers. De koffers worden netjes in de bus ge-

s’Avonds

kapel ergens in het land te plaatsen. Pas als

plaatst en ook de rollator past er nog bij. Na

nieten

de klus geklaard is en de klant tevreden, gaat

een prachtige reis door de Ardennen en Eifel

natuurlijk

de ploeg terug naar Elburg om daar de voor-

bereiken we de Moezel.

gasten die met

bereidingen te treffen voor de dakkapel die de volgende dag in de planning staat.

eigen

wij

geen de

vervoer

Natuurlijk kennen we Haus am Kurpark en

gekomen

zijn

Annie en Stefan, want dit is al ons 4de reisje

(enkele kennen we nog van vorige jaren)

De dakkapellen kunnen eventueel voorzien

op deze wijze. Elke keer weer vol met ver-

op het terras, van een buitengewoon di-

worden van een rolluik of een screen. Alles op

rassingen en mooie verhalen.

ner. Voldaan, beetje moe, maar vreselijk

ELBURG - Indien u overweegt een dakkapel

één dag en door één bedrijf, overzichtelijk en

te laten plaatsen, is het prettig als er voor

efficiënt.

de aanschaf gekeken kan worden hoe die dakkapel eruit komt te zien. Met alleen

Kom dus een keer onze showroom bezoeken

een offerte is het moeilijk om een beeld

en laat u overtuigen. Tijdens kantooruren kunt

te krijgen van de toekomstige dakkapel. U

u zo een keer binnenlopen. Het is ook mogelijk

denkt dan misschien, wat zou het mooi zijn

om een afspraak te maken voor een ander

als ik de verschillende mogelijkheden eens

tijdstip. U kunt daarvoor contact opnemen

kan bekijken, zodat ik beter een beslissing

met 0525-662 204. Eventueel kan er ook een

kan nemen welk materiaal ik kies en welke

afspraak gemaakt worden voor een bezoek

afmeting ik neem.

bij u thuis. Dit is geheel vrijblijvend en kosteloos.

genoten en met prachtige herinneringen Op de volgende dagen, na een uitge-

gaat de reis na 7 nachten weer terug…

breid ontbijt, maken we uitstapjes naar

Jammer. Maar, volgend jaar zijn we er ze-

onder andere Cochem, Trier, Zell en Bad

ker weer bij!

4 x lo/ontb. boeken = 3 x betalen € 120,5 x lo/ontb. boeken = 4 x betalen € 159,7 x lo/ontb. boeken = 5 x betalen € 199,p.p. o.b.v. 2p.kamer

Dat kan, want bij Franken dakkapellen kunt u

Haus am Kurpark***

een kijkje komen nemen in de showroom van ca. 280 m², waar zeven verschillende soorten dakkapellen staan opgesteld. Omdat er een dak van een woning is gebouwd met daarop de dakkapellen, kunt u gelijk de ruimtewinst zien. Echt een bezoekje waard!

Traben-Trarbach moezel www.haus-am-kurpark.info Tel. 0049-6541-819820

Door Franken Dakkapellen worden jaarlijks ongeveer vierhonderd dakkapellen geplaatst.

Meer informatie kunt u vinden op

Er werken twee teams van drie personen, die

www.frankendakkapellen.nl.

Garagedeur vervangen? 1 maa

rt t/m

30 apr

LENT ACTIEE !

il 2013

Vraag uw de acti dealer na a evoor waard r en

Heeft U geen vervoer, informeer na ar onze seniorenreize n. Wij halen U b ij de voordeur op.

Te huur: 6 persoons-bungalows/ gelijkvloers, tevens mindervalide bungalows Gratis toegang tot gemeentelijk buiten- en overdekt zwembad, diverse restaurants in de omgeving. Goed viswater en prima fiets- en wandelmogelijkheden Vraag vrijblijvend folders: Telefoon 0541-352393

Let op! Woninginrichting van de Wal zit in Homoet op de Homoetsestraat 3 gevestigd TAPIJT - VINYL - VITRAGE - ZONWERING - LAMINAATPARKET Openingstijden: Maandag: gesloten Di. t/m vr. 09.30 tot 17.30 uur Zaterdag 09.30 tot 16.00 uur

GRATIS

elektrische aandrijving Denk eens aan het gemak wanneer u met de auto of fiets komt aanrijden en met één druk op de knop eenvoudig naar binnen kunt. Tijdelijk krijgt u bij aankoop van een Novoferm garagedeur de elektrische bediening t.w.v. € 470,- gratis. Als dat niet voelt als thuiskomen!

BOERBOOM DEUREN Verkoop, service en montage van bedrijfs- en garagedeuren

r gara jaa n tie

10

Groenestraat 2 6681 DV Bemmel Telefoon 0481-350208 - www.boerboomdeuren.nl

***** Wereldmarktleider *****

Welkom thuis, welkom bij Novoferm

Homoetsestraat 3 Homoet. Tel. 026-4722307

Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen. 1 op de 5 mensen krijgt dementie, waarvan Alzheimer de meest voorkomende vorm is. www.alzheimer-nederland.nl

voferm No


15

Zicht op • nummer 4 - 2014

n i r a’s e id nd e l t a r k r e v a n m e e ts d bij hale m ,c o lk ten e W hut k o l b

2e PAASDAG GeoPenD 13:30 tot 18:00 UUR

Lariks dougLas buitenverbLijven

€ 2499,-

bLokHut gijs - 595 x 400 cm + luifel 200 cm - 45 mm wanddikte - GRATIS thuisbezorgservice en daksingles

€ 1399,-

bLokHut uddeL - 380 x 260 cm - 28 mm wanddikte - GRATIS thuisbezorgservice en dakleer

vanaf

aLuminium carport

€ 2.249,- vrijstaande

numansdorp J. van der Heijdenstraat 10 3281 NE Numansdorp (NL) T: +31 (0)186-655990

www.blokhutvillage.com

€vanaf 2675,-

€ 1299,-

bLokHut rianne - 500 x 250 cm - Wanddikte 28 mm - GRATIS thuisbezorgservice

vanaf HiLHout Living € 1120 - GRATIS thuisbezorgservice - GRATIS EPDM - In vele afmetingen en uitvoeringen leverbaar

grande - 290 x 490 cm - Prielen uit voorraad leverbaar - GRATIS thuisbezorgservice en daksingles

vanaf € 1749,- terrasoverkappingen

vanaf € 795,-

€ 1049,-

gLastuinkamers

veranda

Strijen Antonie Van Leeuwenhoekstraat 14 3291 CR Strijen (NL) T: +31 (0)78-6745736 Alleen tuinkamers, terrasoverkappingen en tuinmeubelen

info@blokhutvillage.com

€ 1599,-

bLokHut eLburg - 250 x 250 cm + luifel 250 cm - 28 mm wanddikte - GRATIS thuisbezorgservice en dakleer

Velp Florijnweg 12 6883 JP Velp (NL) T: +31 (0)26-3031249

Wommelgem Autolei 315 2160 Wommelgem (BE) T: +32 (0)335-52555

www.verandavillage.com info@verandavillage.com

vanaf € 5999,-


16

Zicht op • nummer 4 - 2014

“Waarom zou je nog op die koude vloer blijven wonen?”

www.tonzon.nl

TONZON Vloerisolatie, een klasse apart! Een warme vloer, een droge kruipruimte.

Het resultaat De dubbele aanpak zorgt ervoor dat de warmte niet meer wordt uitgestraald door de vloer en er geen vocht meer uit de grond de woning binnenkomt. Het milieuvriendelijke systeem maakt radicaal een einde aan de koude vloer en muffe lucht. Comfort van een warme vloer Op onze website vindt u talloze recensies en klantenreacties uit 34 jaar praktijkervaring. Ook mensen met vloerverwarming melden een warmere vloer na het aanbrengen van TONZON en merken dat de vloerverwarming nu veel beter te regelen is.

Besparing op stookkosten De woning koelt minder snel af door de goed geïsoleerde vloer. Er hoeft minder gestookt te worden omdat de woning sneller opgewarmd is. Het stookseizoen wordt zelfs verkort. Gebruikers melden een gemiddelde besparing van 15 tot 20% op de stookkosten per jaar. Bij woningen met vloerverwarming loopt de besparing op tot wel 40%. Meer weten? Kijk op www.tonzon.nl. Bellen kan ook via 0900 - 28 66 966 (€ 0,10 p/min) of info@tonzon.nl

Niet geisoleerd

Thermoskussen

Wolisolatie Bekijk de uitzending van Kassa Groen van 11 februari via uitzending gemist om te zien dan TONZON de warmste vloer oplevert.

Tevreden klanten vertellen “Bij mijn vloer met vloerverwarming bespaar ik 34% op mijn stookkosten per jaar.” “Eindelijk verlost van die koude vloer.” “We hebben geen last meer van zilvervisjes nu het veel minder vochtig is in huis.” “Het klimaat in de kamer is merkbaar aangenamer en ook de koude voeten zijn weg!” Zie ook de recensies en vele spontane klantreacties op www.tonzon.nl O.a. uit Den Ham, Eindhoven, Castricum, Bruchum, Meppel, Velsen, Zaandam, Gouda etc.

TONZON BV • Postbus 1375 • 7500 BJ Enschede • T: 0900 - 28 66 966 (€ 0,10 p/min) • E: info@tonzon.nl • www.tonzon.nl

Zicht Op Arnhem - Editie De Lingewaard - 201404  
Zicht Op Arnhem - Editie De Lingewaard - 201404  

Zicht Op Arnhem - Editie De Lingewaard - 201404