Page 1

Novemberske (2012) poplave na območju Triglavskega narodnega parka Fotografije so prispevali: Ana Hace, Majda Odar, Tomaž Bregant, Sašo Komac, Aleš Zdešar


Bohinj med poplavami, 5.11.2012


Kramarjeva gostilna


Hudourniški vodotoki z Vogarja


Hudourniki izpod Vogla


RibÄ?ev Laz - Pod Skalco


RibÄ?ev Laz


Bohinj po polavah, 9.11.2012 - Mala Savica


Pot na Komno


Nanosi Savice na podroÄ?je UkanĹĄkega blata


Kamp Zlatorog


Padle smreke v RibÄ?evem Lazu


Hudourniški nanosi na Naklovi glavi


Zabiti propusti na Naklovi glavi


Čiščenje strug vodotokov - Ribčev Laz


Ostanki poplav na Fu탑inarskem polju - meja jezera ob poplavi


Reka Ribnica in kolesarska pot


Melišča pod Studorjem - dokaz, zakaj odvzemanje materiala izpod melišč škoduje


Odnešena cesta v Tamar - hudourniški nanosi izpod Ciprnika, 7.11.2012


Jezero v RateÄ?ah


Velika Pišnica - odnešena pot v Krnico, 7.11.2012


Velika Pišnica


Pregrada na Veliki Pišnici


Odnešen del ceste v Krnico


Naplavine v Triglavski Bistrici, 7.11.2012


Cesta v Vrata ob Triglavski Bistrici


Poškodovana cesta v Vrata


Del ceste v Vrata je dobesedno odneslo


Reka Radovna v Krnici, 6.11.2012


Reka Radovna


Reka Radovna - Vintgar


Del ceste v Zgornji Radovni je Krmarica odnesla


Potok Martuljek, 15.11.2012


SoÄ?a med poplavami - Mala korita SoÄ?e, 5.11.2012


Cesta pri Malih koritih SoÄ?e


Reka Vrsnica, 5.11.2012


Hudourniški slap nad Trento


Soča - most čez Mala korita Soče


Reka Mlinarica, 8.11.2012


Reka Zadnjica


Usad nad Zadnjico


Erozija reke soÄ?e pod naseljem Na Logu v Trenti, 8.11.2012


Tod je šla še pred kratkim Soška pot - v bližini sotočja potoka Beladovec in Soče


Erozijska moč Soče ob glavni cesti v Trenti


Podori zaradi spodjedanja SoÄ?e


Nanosi naplavin na prodiščih Soče


Usad Pod Bregom v SoÄ?i


Odrezan dostop do stanovanjskih hiĹĄ v SoÄ?i


Spodjedeno vznožje kampa Soča pri Velikih koritih Soče


Erozijska moÄ? Lepence - odneĹĄena brv


Odnešena brv čez Lepenco na začetku poti po Šunikovem gaju


Odnešena pot na sotočju Lepence in Soče


Sotočje Soče in Lepence


Velika korita SoÄ?e, 8.11.2012


Skalni podor na Mangartski cesti, 9.11.2012


Poplave2012  

Poplave v TNP

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you