Zetor news kwiecień 2017

Page 1

NEWS

Nr

01

KWIECIEŃ 2017

AKTUALNOŚCI I WIADOMOŚCI Z BRANŻY CIĄGNIKÓW ZETOR

JEDZIEMY NA JEDNYM WÓZKU

4

ZETOR ZDOBYWA PUNKTY U KLIENTÓW. „W ubiegłym roku ZETOR poczynił wielkie postępy. Jest wyraźnym liderem, jeżeli chodzi o relację ceny do mocy, koszty operacyjne są dobre, a zużycie paliwa – niskie.”

7

CO NAS CZEKA W TYM ROKU? Rok 2017 upłynie pod znakiem modernizacji oferty produktów

12

CAŁY ŚWIAT ZETORA ZJEŻDŻA DO BRNA. Już wkrótce!


02

KWIECIEŃ 2017 AKTUALNOŚCI I WIADOMOŚCI Z BRANŻY CIĄGNIKÓW ZETOR

SPIS TREŚCI

04

09

SŁOWACJA, RYNEK Z DUŻYM POTENCJAŁEM

ZETOR ZDOBYŁ SILNEGO PARTNERA W NIEMCZECH

07

10

STRATEGIA NABIERA KONKRETNYCH KSZTAŁTÓW

CIĄGNIK ZETOR JAKO FRANCUSKA TRADYCJA RODZINNA

08

12

ZETOR WZMACNIA SWOJĄ POZYCJĘ ZA GRANICĄ

CAŁY ŚWIAT ZETORA ZJEŻDŻA DO BRNA

Ciągnik to Zetor. Od 1946 roku

www.zetor.com


03

KWIECIEŃ 2017 AKTUALNOŚCI I WIADOMOŚCI Z BRANŻY CIĄGNIKÓW ZETOR

DRODZY WSPÓŁPRACOWNICY, SZANOWNI CZYTELNICY,

DO KLIENTÓW TRAFI PIERWSZY MAJOR HS, KOLEJNE NOWE PRODUKTY W PRZYGOTOWANIU

zmiana jest częścią życia, a jeżeli zmierza do czegoś lepszego, wtedy gra jest warta świeczki. Właśnie tak moglibyśmy podsumować koniec ubiegłego roku i początek bieżącego roku. Udało nam się wkroczyć na nowe rynki i dalej rozwinąć naszą sieć dystrybucyjną.

Chociaż wielkie nowości na polu produktów zawitały do ZETORA już w ubiegłym roku, jednak nie inaczej sytuacja będzie wyglądać w tym i w przyszłym roku. Po przedstawieniu pod koniec ubiegłego roku nowego modelu MAJOR HS, w tym roku nasza nowość w sektorze ciągników przeznaczonych przede wszystkim dla małych i średnich rolników trafi do rąk naszych klientów. Plan produkcji tej wszechstronnej maszyny jest realizowany już od marca tego roku. Kolejny ważny moment czeka nas w drugiej połowie 2017 roku. Długo oczekiwany nowy model, czy też piąta już linia modelowa ciągników ZETOR, doczeka się oficjalnej prezentacji. Jako pierwsi zdradzamy nazwę nowej maszyny jeszcze przed oficjalną publiczną premierą. Nasza nowość ma trzycylindrowy silnik o mocy do pięćdziesięciu koni. Skrzynia biegów ma osiem biegów wprzód i osiem wstecz. Jest oczywiście łatwy w utrzymaniu, obsłudze i serwisowaniu, bo to w końcu znak rozpoznawczy ZETORA! Ale to nie koniec planów na

Choć przecież ostatnie trzy lata były niezwykle trudne dla spółki ZETOR TRACTORS a.s. Potraktowaliśmy to jednak jako wyzwanie, z którego teraz możemy czerpać korzyści. Naszej firmie udało się utrzymać pozycję i zamknąć ubiegły rok z dodatnim wynikiem gospodarczym. Jak już wspomniałam, miało to również pozytywny wpływ na wsparcie rozwoju naszej sieci dystrybucyjnej nie tylko w Europie oraz na zawieranie kontraktów na nowych rynkach. Zresztą temat nowych rynków i historie naszych dystrybutorów i klientów stanowią motyw przewodni tegorocznego pierwszego wydania NEWS, które oddajemy właśnie do Państwa rąk. Rozwój i ciągły wzrost wraz z opracowywaniem i wdrażaniem innowacji są siłą napędową każdej spółki. Mamy tego świadomość. Dlatego od dawna kluczową kwestią jest dla nas rozwój naszej sieci. Niedawno udało nam się rozbudować naszą obecność w Chorwacji, gdzie zdobyliśmy nowego, bardzo ciekawego dystrybutora – rodzinną firmę, i wkroczyć na rynek izraelski, gdzie chcemy nadal wzmacniać naszą pozycję. A to tylko parę zasadniczych wątków. Nasi Czytelnicy mogą sami przekonać się, co myślą o marce ZETOR rolnicy z Francji, Niemiec, Słowacji czy Chorwacji. Również ich historie znalazły się na łamach pierwszych tegorocznych ZETOR NEWS. Życzymy przyjemnej lektury! MARGARÉTA VÍGHOVÁ, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej ZT a.s.

Ciągnik to Zetor. Od 1946 roku

Nowy MAJOR HS

ten rok. Stopniowo zaczniemy wprowadzać w życie największą zmianę, w którą zainwestowała spółka. Chodzi o nowy kierunek designu ciągników Zetor by Pininfarina. Jest to unikalny projekt zmiany wizualnej i użytkowej ciągników, przedstawiony już w 2015 roku, który w tym roku zostanie wprowadzony do pierwszych modeli. Spółka zaplanowała również kolejne projekty rozwojowe. W tym roku będziemy przede wszystkim koncentrować się na modernizacji i racjonalizacji systemów hamulcowych i mechanizmów kontrolnych.

ZETOR POTWIERDZIŁ SWOJE CERTYFIKATY Pod koniec ubiegłego roku w naszej firmie przeprowadzono audyt kontrolny, który miał sprawdzić, czy są realizowane kluczowe zadania, wyznaczone w zakresie systemów zarządzania jakością i systemów utrzymania środowiska naturalnego i gospodarowania energią. Sprawdzano również inne procesy, np. rozwój, zakupy, serwis, reklamacje od dostawców i klientów, jakość wejściową i produkcyjna. Wyniki audytu były dla nas korzystne. Spółka udowodniła, że prowadzi swoje systemy zarządzania właściwie i zgodnie z wymogami norm, a jednocześnie, że systemy te pozwalają spełniać wymogi wobec produktu w odnośnym zakresie certyfikacji, zgodnie z polityką firmy. Zewnętrzny audytor wyraźnie

pochwalił nas za dwa szczególnie pozytywne obszary:  l ogistykę, a dokładniej – oznakowanie, przechowywanie i transport materiałów po produkcji, g ospodarowanie energią i obniżanie energochłonności. Jednak nadal są kwestie wymagające poprawy, a sam audytor stwierdził sześć przypadków niezgodności i wydał sześć rekomendacji. Wierzymy, że osoby odpowiedzialne za dane procesy dołożą wszelkich starań w celu jak najbardziej efektywnego wprowadzenia środków naprawczych, tak abyśmy podczas kolejnego audytu certyfikacyjnego, zaplanowanego na jesień, osiągnęli jeszcze lepsze wyniki.

www.zetor.com


04

KWIECIEŃ 2017 AKTUALNOŚCI I WIADOMOŚCI Z BRANŻY CIĄGNIKÓW ZETOR

ZETOR AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA

SUKCESY SŁOWACKIEGO SPRZEDAWCY NA SŁOWACJI, W KRAJU TRNAVSKIM W MIEJSCOWOŚCI MADUNICE SWOJĄ SIEDZIBĘ MA SPÓŁKA MANNET, KTÓRA JESIENIĄ 2015 ROKU ZOSTAŁA DILEREM MARKI ZETOR. Krótki okres współpra­ cy może zaskakiwać, ale w rzeczywistości chodzi o firmę z doświadcze­ niem, obecną i aktywną na rynku od 1991 roku. Spółka handluje w sumie jeszcze czternastoma innymi markami rolni­ czymi. Dyrektor wyko­ nawczy spółki Pavol Do­ morák zdradził nam, co zamierza firma i co zna­ czą dla niej ciągniki mar­ Ciągniki ZETOR w firmie MOREAU AGRI ki ZETOR. W firmie Man­ net SK, która wydzieliła się ze spółki Moreau Agri SK, pracuje wyróżnienie Dilera 2016 roku – wyjaśnia obecnie 80 pracowników. Odpowiadają Miloš Šubr, menadżer handlowy spółki oni za kompleksowy wachlarz usług, od ZETOR TRACTORS a.s. na Czechy i Sło­ sprzedaży po serwis. 14 sprzedawców wację. Z 800 sprzedanych w sumie w dba o klientów, a 33 techników zajmuje kraju ciągników ponad 50% stanowiły się kwestiami serwisowymi w centrali maszyny o mocy 80 – 120 koni. i w terenie. – Chociaż Słowacja to kraj górzysty, po­ – Oprócz ZETORA jesteśmy dystrybuto­ wszechnie wykorzystuje się tu ciąg­niki. rami wszystkich marek w naszej ofercie Udaje nam się sprzedawać ciąg­niki ho­ na Słowacji. Przede wszystkim oferuje­ dowcom zwierząt i rolnikom uprawia­ my ładowacze teleskopowe, ponadto jącym rolę, maszynami interesują się sprzedajemy ciągniki konkurencyjnych również gminy – stwierdza Pavol Do­ marek, roztrząsacze, krajarki, cyster­ morák, dodając: ny i in. Około 10% naszych całkowitych obrotów pochodzi ze sprzedaży marki – Najczęściej sprzedajemy ciągniki z li­ ZETOR – wyjaśnia dyrektor wykonawczy nii modelowej PROXIMA i FORTERRA. Staramy się przekonać klientów do kup­ spółki Mannet, Pavol Domorák. na maszyn o większej mocy i bogatszym – W 2016 roku na Słowacji sprzedali­ wyposażeniu, takich jak PROXIMA HS śmy w sumie blisko 800 sztuk ciągni­ i FORTERRA HD. ków, o 7% mniej niż w 2015 roku. Mimo to sprzedaż ciągników marki ZETOR Ciągniki o niższej mocy zazwyczaj tra­ wzrosła, a jej udział wyniósł 27%. Już fiają do hodowców wykorzystujących w pierwszym roku współpracy spółka je do pasz, zaopatrzenia, nawożenia Mannet sprzedała 47 maszyn. Jest to i transportu. Maszyny o większej mocy sukces, za który firmie należą się sło­ wykorzystywane są w orce, siewie wa podziękowania i w pełni zasłużone i czynnościach związanych z obróbką

Ciągnik to Zetor. Od 1946 roku

roślin pastewnych. Na czym polega tajemnica sukcesu spółki? – Zawsze staramy się mieć proaktywne podej­ ście do klientów, utrzy­ mujemy z nimi serdecz­ ne relacje. Każda sprze­ dana przez nas maszyna zostaje w y pos ażona przez nas w lokalizator GPS, z pomocą którego prowadzimy ewidencję przebiegu maszyn, a na­ stępnie kontaktujemy się z klientami w celu przeprowadzenia przeglądów serwisowych, ewentual­ nie na podstawie danych analizujemy przyczynę problemów i niezwłocznie reagujemy – wyjaśnia Pavol. Jego słowa potwierdza również me­ chanizator Dušan Jančovič ze spół­ dzielni Nové Sady, gdzie są wykorzys­ ty wane ciągniki ZETOR: – Ser wis i podejście spółki Mannet jest bardzo dobre, praktycznie niczym nie musimy się przejmować, reagują od razu i bar­ dzo fachowo. Krótko mówiąc, firma dba o swoich klientów, w razie potrzeby potrafi za­ reagować w ciągu 24 godzin, a w przy­ padku większych awarii wypożycza klientom inne maszyny, aby nie pa­ raliżowało to ich pracy. Profesjonal­ ne podejście i sposób działania osób, z którymi mieliśmy okazję się spotkać, czyste, nowoczesne zaplecze – to wła­ śnie spółka Mannet. Wszystkim jej pracownikom życzymy dużo szczęścia w ich ciężkiej pracy i dziękujemy za po­ święcony nam czas.

www.zetor.com


05

KWIECIEŃ 2017 AKTUALNOŚCI I WIADOMOŚCI Z BRANŻY CIĄGNIKÓW ZETOR

ZETOR AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA

ZETOR POMAGA SŁOWACKIEJ SPÓŁDZIELNI W CIĘŻKIEJ PRACY CIĄGNIKI MAJĄ RÓŻNORODNE PRZEZNACZENIE, W SPÓŁDZIELNI ROLNEJ DEVIO W NOVÝCH SADACH NA SŁOWACJI UŻYWA SIĘ CZTERECH MASZYN Z LINII MODELOWEJ PROXIMA I CRYSTAL. O DOŚWIADCZENIACH Z CIĄGNIKAMI I O MARCE ZETOR ROZMAWIALIŚMY PODCZAS NASZEJ WIZYTY Z PREZESEM SPÓŁDZIELNI, IGOREM JAKUBIČKĄ I MECHANIZATOREM SPÓŁDZIELNI, DUŠANEM JANČOVIČEM. Spółdzielnia rolna DEVIO Nové Sady gospodaruje na terenie o powierzchni 4600 ha na północ od Nitry. Co ciekawe, grunty uprawia­ ne przez spółdzielnię leżą w granicach administra­ cyjnych dziewięciu różnych jednostek administracyj­ nych. Spółdzielnia zajmuje się uprawą roślin i hodowlą zwierząt.

przez 5 dni w tygodniu, 8 go­ dzin dziennie z 10-tonowym zasobnikiem na mieszankę pasz, którą rozwozi do po­ szczególnych ośrodków – do­ daje Jančovič.

Teraz te zadania przeję­ ła PROXIMA POWER 120, PROXIMA PLUS jest zespo­ Prezes spółdzielni rolniczej DEVIO, Igor Jakubička (po lewej lona z paszowozem na far­ stronie) i dyrektor wykonawczy spółki MANNET, Pavol Domorák. mie krów mlecznych. Oprócz PROXIM w gospodarstwie – W ramach produkcji roślinnej uprawia­ centami: jeżeli dana marka się spraw­ jest do dyspozycji również sześciocylin­ my na 2000 ha zboża, 700 ha kukurydzy, dziła, zostajemy jej wierni. Nie chodzi drowy ciągnik CRYSTAL 150. na 660 ha jęczmień browarny, na 670 ha – o nostalgię, ale o płynące dla nas z tego rośliny oleiste. Jesteśmy również jednym korzyści związane z konserwacją i ser­ – Mamy tu dwie sztuki i jesteśmy z nich z największych plantatorów buraków cu­ wisem, a także o to, że obsługa maszy­ bardzo zadowoleni. Przepracowały krowych na Słowacji. Na produkcję zwie­ ny nie musi ciągle szkolić się w zakresie około 500 motogodzin, wykorzystujemy je głównie w produkcji roślinnej, w po­ rzęcą składa się 890 szt. krów mlecz­ korzystania z nowych technologii. łączeniu z wielkogabarytową naczepą nych, 480 szt. byków mięsnych, 1300 szt. cieląt i jałówek, 4000 szt. świń, w tym Z 70 maszyn blisko 50 sztuk to marka na kiszonkę w obróbce buraków cukro­ 265 szt. macior – tak prezes Igor Jaku­ ZETOR. Lwia część to maszyny histo­ wych oraz do pracy z cysterną. Nowy bička opisuje profil spółdzielni. Historia ryczne UŘ I i UŘ II o mocy 70 – 160 koni. CRYSTAL ma doskonałą siłę uciągu, przedsiębiorstwa sięga 1972 roku, kiedy W ubiegłym roku w spółdzielni podjęto dobrą widoczność i wygodną kabinę, połączyło się dziewięć samodzielnych decyzję o wymianie sprzętu na nowy a w porównaniu ze swoim zielonym po­ spółdzielni. Dziś, oprócz zakrojonej na i w krótkim czasie nabyto PROXIMĘ przednikiem ma przyzwoite koszty ope­ szeroką skalę produkcji zwierzęcej i ro­ PLUS 100 i dwa CRYSTALE 150. Pod ko­ racyjne i niższy poziom zużycia paliwa ślinnej, spółdzielnia posiada betoniar­ niec roku po dobrych doświadczeniach – wyjaśnia mechanizator spółdzielni. nię. Flota pojazdów składa się z ponad w polu spółdzielnia zakupiła PROXIMĘ – W ostatnich latach Zetor zrobił wielkie 70 ciągników i dziesiątek innych maszyn POWER 120. postępy. Jest jednoznacznym liderem różnego typu. – Wybraliśmy maszyny ZETOR ze jeżeli chodzi o relację ceny do wydajno­ – Oprócz ZETORA mamy maszyny jesz­ względu na korzystną cenę, zadowala­ ści, ma dobre koszty operacyjne i niski cze dwóch innych marek. Jedna to dru­ jące koszty operacyjne i niskie zużycie poziom zużycia paliwa. Obsługa chwa­ gi konkurencyjny producent ciągników, paliwa. Ponadto łatwo się prowadzą, li sobie wygodną kabinę, klimatyzację druga – producent nakładarek telesko­ obsługa chwali je za wygodę i komfort i dobrą widoczność. Szkoda, że w ofer­ powych – wyjaśnia mechanizator spół­ – stwierdza mechanizator spółdziel­ cie nie ma maszyn o mocy powyżej dzielni, Dušan Jančovič i dodaje: – Nie ni. – PROXIMA PLUS 100 po niecałym 160 koni, którymi bylibyśmy zaintere­ chcieliśmy się zbytnio rozdrabniać ani roku pracy ma za sobą tysiąc motogo­ sowani – dodaje na zakończenie prezes eksperymentować z różnymi produ­ dzin bez żadnej awarii. Maszyna pracuje spółdzielni, Igor Jakubička.

Ciągnik to Zetor. Od 1946 roku

www.zetor.com


06

KWIECIEŃ 2017 AKTUALNOŚCI I WIADOMOŚCI Z BRANŻY CIĄGNIKÓW ZETOR

ZETOR AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA

ZETOR NIGDY NIE ZAWIÓDŁ MÓWIĄ SŁOWACCY KLIENCI

RaVOD PATA JOZEF PRÁZNOVSKÝ – kierownik RV (po prawej), i RENÉ DURDIAK – kierownik warsztatu

W 2016 roku postanowiliśmy nabyć dwa ciągniki ZETOR po dobrych doświadcze­ niach w naszej spółdzielni, a także ze względu na ich dostępną cenę. ZETOR FORTERRA 150 HD wykorzystujemy głównie do transportu, częściowo rów­ nież do pielenia z nawożeniem. Z kolei ZETOR CRYSTAL 160 pomaga przygo­ towywać glebę, sprawdza się w orce, koszeniu, do pasz, nawozów i różnego rodzaju transportu. Oba ciągniki spełnia­ ją nasze wymogi w zakresie siły uciągu, zużycia paliwa i niezawodności. Również obsługa maszyn jest zadowolona i chwa­ li sobie pracę na ciągnikach. Maszyny za­ pewniają także wyjątkowy komfort. Nie­ wykluczone, że po tych doświadczeniach również w przyszłości zdecydujemy się na kupno ciągników marki ZETOR.

tego postanowiliśmy wymienić nasze ciągniki na maszyny w niższej klasie mocy. Wybraliśmy ZETOR. Są to ciągni­ ki łatwe w obsłudze, a mniej elektroni­ ki oznacza prostsze naprawy. Dlatego w 2016 roku zakupiliśmy cztery sztuki PROXIMY PLUS 110, dwie sztuki PROXI­ MY POWER 120 i jeden ciągnik FOR­ TERRA 150 HD. Oczekujemy, że będą to maszyny standardowe, łatwe w ob­ słudze i utrzymaniu, gwarantujące tra­ dycyjny poziom wygody dla korzystają­ cych z nich pracowników. Z ciągników korzystamy w produkcji zwierzęcej do wywozu słomy, przygotowania ściółki i do paszowozu Storti. W produkcji ro­ ślinnej stosujemy ciągniki do produkcji kiszonki, zwożenia słomy, kiszonki i in­ nych robót pomocniczych na polu. Oce­ na eksploatacji po niecałym roku jest trochę przedwczesna, jednak już teraz możemy powiedzieć, że zużycie paliwa w porównaniu ze starymi ciągnikami jest niższe.

AGROZEL Dolná Streda s.r.o. Ing. RICHARD LOŠONSKÝ, właściciel

PD Pohronie Želiezovce Ing. JURAJ MARTOSY, główny agronom

Ponieważ spółdzielnia już od dziesięciu lat posiada dwa ZETORY FORTERRA, postanowiliśmy przetestować teraz ZE­ TOR CRYSTAL 160. Właśnie taki ciągnik był nam potrzebny. Mamy bardzo dobre doświadczenie z FORTERRAMI, naprawy PD Zavar nie były kosztowne, przeprowadzaliśmy STANISLAV TOMÁNEK, je we własnym zakresie. Również model kierownik działu technicznego W produkcji zwierzęcej jednym z naj­ CRYSTAL bardzo nam się podobał, dlatego ważniejszych priorytetów jest zapew­ postanowiliśmy go sobie zostawić. Ciągnik nienie odpowiedniej ilości paszy. Dla­ wykorzystujemy głównie do opryskiwania,

Ciągnik to Zetor. Od 1946 roku

nawożenia, orki i transportu. Jest to pod każdym względem ogromny skok naprzód dla ZETORA w porównaniu ze starszymi maszynami. Szczególnie podobają nam się doskonałe właściwości uciągu, ciągnik o 163 koniach radzi sobie z orką tak dob­ rze, jak maszyny o mocy 180 koni. Również zużycie paliwa jest niższe. Obsługa po­ nadto chwali sobie komfort w ZETORACH, a uśmiech nie schodzi im z twarzy.

Decyzję o nabyciu pierwszego ciągnika marki ZETOR FORTERRA 11745 pod­ jęliśmy już ponad dziesięć lat temu. Byliśmy z niego bardzo zadowoleni, dlatego postanowiliśmy kupić kolejny, ZETOR 8441. W trakcie eksploatacji maszyn tej marki przekonaliśmy się o jej licznych zaletach, takich jak np. prosta obsługa i korzystne ceny części zamiennych oraz serwisu. To wszyst­ ko przekonało nas do kupna kolejnej maszyny, ZETORA FORTERRA HD 150, co nastąpiło jesienią 2016. ZETOR jest dobrym pomocnikiem w pracy na polu, sprawdził się również podczas brono­ wania tarczowego i kopania. FORTER­ RY używamy też z cysterną do wywozu biogazu. S perspektywy czasu wybór ZETORA oceniamy pozytywnie. Na na­ szą decyzję wpłynął również fakt, że ZETOR należy do sprawdzonych „kra­ jowych” marek.

www.zetor.com


07

KWIECIEŃ 2017 AKTUALNOŚCI I WIADOMOŚCI Z BRANŻY CIĄGNIKÓW ZETOR

ZETOR NA AKTUALNY TEMAT STRATEGIA SPÓŁKI NABIERA KONKRETNYCH KSZTAŁTÓW W poprzednim numerze MAGAZYNU ZE­ TOR pisaliśmy o nowo utworzonym dziale strategicznym. Przedstawiono plany nowe­ go działu i jego główne cele. Teraz chcemy opisać postępy w tworzeniu strategii spółki ZETOR TRACTORS a.s. Ile jeszcze brakuje nam do osiągnięcia poszczególnych celów, procesów i procedur? Projekt strategii jest realizowany na trzech płaszczyznach. Aktualnie gromadzone są dane z ważnych rynków, na których działa marka ZETOR. Na początku roku przeprowadzono również wstępne rozmowy z osobami zaangażowa­ nymi w ten projekt z całej spółki, na podsta­ wie których przygotowywane są materiały podsumowujące najistotniejsze problemy poszczególnych obszarów w firmie. Ponadto powstała grupa robocza złożo­ na z przedstawicieli wszystkich działów, która ma przygotować materiały dla za­ rządu spółki. Spotkanie z zarządem ma prowadzić do dyskusji na temat strategii, zwieńczonej jej zatwierdzeniem.

– Chcemy zdefiniować ofertę produktów, która pozwoli firmie ZETOR zwiększyć sprzedaż na naszych głównych rynkach. Zbieramy i analizujemy informacje na temat potrzeb klientów w celu zidenty­ fikowania okazji biznesowych na rynku. Oceniamy również materiały na temat aktualnych trendów i przewidywanych zmian w sektorze rolnym w ciągu naj­ bliższej dekady, co pozwoli nam reago­ wać z wyp­r zedzeniem – przybliża stan prac dyrektor działu strategii, David Kollhammer. Grupa robocza definiuje wizję, misję i wartości spółki ZETOR TRACTORS a.s. Wartości mają być bliskie wszyst­ kim pracownikom, wizja i misja – kon­ struktywne i zrozumiałe dla wszystkich. Strategia jako taka nie może zostać przedstawiona wyłącznie jako doku­ ment, musi ją przyjąć cała spółka tak, aby wszyscy pracownicy chcieli i byli skłonni ją realizować.

– Strategia to nie tylko dokument, strate­ gia to droga, która wskaże nam kierunek postępowania na najbliższą dekadę – do­ daje David Kollhammer. W najbliższym czasie zostanie zapre­ zentowana wizja, misja i wartości. Po przeanalizowaniu zgromadzonych da­ nych zostanie także opracowana opty­ malna oferta produktów na najbliż­ szych pięć lat. – Trzeba patrzeć w przyszłość przygo­ towując się na przyszłe wymogi, dlatego strategia będzie również uwzględniać prognozy na temat tego, jak będzie wy­ glądać gospodarstwo przyszłości i jakie będą wtedy potrzeby rolników – przy­ znaje David Kollhammer, dodając: – Pragnę podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w opracowywaniu strategii, chciałbym również zachęcić każdego, kto chce ją współtworzyć, do przekaza­ nia mi swoich postulatów.

2017 ROK POD ZNAKIEM WZMACNIANIA POZYCJI NA RYNKACH I MODERNIZACJI OFERTY PRODUKTÓW Działalność gospodarcza ZETOR TRAC­ TORS a.s. w minionych latach odzwier­ ciedlała zmiany w segmencie ciągników, który od 2013 roku przeżywa recesję, przejawiającą się w spadku liczby sprze­ dawanych ciągników. W samym 2015 roku całkowita liczba sprzedaży wszyst­ kich ciągników była poniżej poziomu 2009 roku, kiedy to wybuchł kryzys gospodar­ czy. Tendencje spadkowe utrzymywa­ ły się również w 2016 roku, kiedy rynki Europy Zachodniej odnotowały spadek sprzedaży o kolejnych 6% w porówna­ niu z 2015 rokiem. Co kształtuje obecną sytuację? Cykliczność europejskich do­ tacji, bowiem wsparcie państwowe dla rolnictwa było najwyższe w latach 2012 i 2013. Od tamtej pory wiele państw nie zdążyło przygotować nowych programów dofinansowania dla rolników. Kolejny czynnik, który istotnie wpłynął na sektor rolny, to sankcje nałożone na Rosję i re­ akcja odwetowa Rosji w postaci sankcji

Ciągnik to Zetor. Od 1946 roku

importowych na żywność z UE. Sprawę pogorszyły dodatkowo wahania ceny mle­ ka, która spadła na najniższy poziom od lat. Do tego doszły niskie ceny skupu su­ rowców rolnych. Negatywny wpływ mają również coraz bardziej rygorystyczne standardy emisyjne, powodujące wzrost cen, a co za tym idzie – wzrost kosztów rozwoju i produkcji maszyn rolniczych. Pomimo niekorzystnej sytuacji gospodar­ czej spółce ZETOR TRACTORS a.s. udało się osiągnąć dodatnie wyniki (97 mln CZK) i utrzymać wydatki na wsparcie badań i rozwoju na poziomie poprzedniego roku (120 mln CZK), co jest istotne dla zacho­ wania konkurencyjności. Pomimo spad­ ku ogólnego poziomu sprzedaży udało się obronić pozycję na poszczególnych rynkach, a w niektórych krajach nawet ją wzmocnić (np. w Niemczech, na Litwie i na Słowacji). Wykorzystano również po­ tencjał nowych rynków, marka wkroczyła do Iranu, Turcji czy Myanmaru.

A jakie są cele na ten rok? Oprócz dalsze­ go wzmacniania pozycji na kluczowych rynkach, ze szczególnym naciskiem na europejskie i północnoamerykańskie rynki zbytu, będzie rozwijany potencjał no­ wych rynków. Oferta produktów zostanie zmodernizowana, są plany dodania do niej nowych produktów. Zostanie zaprezento­ wany ciągnik trzycylindrowy, który będzie podstawą nowej, piątej linii modelowej. Trwają również prace nad wdrożeniem nowego designu do produkcji seryjnej.

www.zetor.com


08

DUBEN 2017 NOVINKY A ZPRÁVY Z OBLASTI TRAKTORŮ ZETOR

ZETOR AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA

WZMACNIAMY NASZĄ POZYCJĘ W CHORWACJI

NOWY KLIENT ZETORA W RUMUNII

SPÓŁKA ZETOR TRACTORS A.S. WŁĄCZYŁA DO SWOJEJ SIECI SPRZEDAŻY NOWEGO PARTNERA NA CHORWACKIM RYNKU, KTÓRY BĘDZIE ODPOWIADAĆ ZA DYSTRYBUCJĘ CIĄGNIKÓW. JEST TO FIRMA POD PROIZVODNJA OPRUGA D.O.D., KTÓREJ WŁAŚCICIEL, IVAN IGNATOVSKI, JEST BARDZO ZWIĄZANY Z MARKĄ ZETOR. – TO BARDZO WAŻNY KROK DLA MNIE I NASZEJ FIRMY. WŁAŚCIWIE ZETOR MOŻE CZUĆ SIĘ U NAS JAK W DOMU. TO, ŻE JESTEŚMY GENERALNYM DYSTRYBUTOREM TEJ MARKI TO DLA MNIE PRAWDZIWY ZASZCZYT – PRZYZNAJE.

NA POCZĄTKU ROKU ZETOR TRACTORS A.S. NAWIĄZAŁ WSPÓŁPRACĘ Z NOWYM DYSTRYBUTOREM Z IZRAELA, SPÓŁKĄ A. L. TRACTORS & AGRICULTURAL MACHINERY LTD. ZA JEJ POŚREDNICTWEM NASZE CIĄGNIKI TRAFIAJĄ TERAZ NIE TYLKO DO IZRAELA, ALE RÓWNIEŻ DO JORDANII. WZMACNIAMY NASZĄ POZYCJĘ NA ŚWIECIE.

Ivan Ignatovski i ZETOR MAJOR 80

22 ciągników ZETOR z nadbudową dla leśników trafiło do Rumunii.

Nowym klientem ZETORA w Rumunii stała się spółka RNP ROMSILVA, która od początku tego roku nabyła od spółki ZETOR 22 ciągniki z agregatami. Konkretnie chodziło o dostawę maszyn PROXIMA HS 120 z nadbudową dla gospodarstw leśnych, ładowarkami i wcią­

POD proizvodnja opruga d.o.o. to rodzinna chorwacka firma, która zajmuje się głów­ nie obróbką metali, dystrybucją, sprzeda­ żą i serwisem maszyn rolniczych. Znaczna część produkcji, bo w sumie aż 80%, tra­ fia na rynki europejskie, gdzie jest dobrze znaną, renomowaną firmą, dlatego też spółka ZETOR TRACTORS a.s. podpisała pięcioletni kontrakt z tym właśnie chor­ wackim partnerem. Chorwacka firma ma swoją siedzibę w mieście Dežanovec, ma również filię na wschodzie kraju, w miej­ scowości Bošnjac. Z pomocą dwóch innych partnerów jest w stanie pokryć cały rynek kontynentalnej części kraju. Co więcej, w najbliższym czasie planuje rozszerze­

Traktor je Zetor. Od roku 1946.

ZETOR WKRACZA NA RYNEK IZRAELSKI

garkami oraz 19 przyczep. Ciągniki będą wy­ korzystywane w gospodarce leśnej. Spółka RNP ROMSILVA nawiązała współpracę z ZE­ TOREM już w 2015 roku, kiedy zawarto trans­ akcję na dostawę 21 ciągników typu PROXIMA POWER 120.

Nowy izraelski dystrybutor dostarcza ciągni­ ki marki ZETOR nie tylko klientom z Izraela, ale również z sąsiedniej Jordanii. Będą tam eksportowane ciągniki o mocy 80–150 koni, czyli z linii MAJOR, PROXIMA i FORTERRA. Na rynku izraelskim obowiązuje prawo po­ równywalne ze światem zachodnim, dlatego na rynki w tym regionie będą wysyłane ma­ szyny spełniające parametry emisyjne STAGE IV. Izraelski partner za pośrednictwem swoich filii i sieci handlowej będzie nie tylko dystrybu­ ować ciągniki, ale zadba też o solidny, płynny serwis posprzedażowy dla klientów. Hodow­ cy i rolnicy będą zatem mieli do dyspozycji kompleksowy wachlarz usług związanych ze sprzedażą nowych maszyn, ich serwisem i kupnem oryginalnych części zamiennych.

zje handlowe. Wejście na te rynki to dla nas ciekawa szansa, by rozszerzyć zakres teryto­ rialny naszej działalności. Klient ma dla nas kluczowe znaczenie, dlatego jesteśmy otwarci na wszystkie opcje współpracy tam, gdzie jest zainteresowanie marką ZETOR – przyznaje Martin Blaškovič, dyrektor wykonawczy ZE­ TOR TRACTORS a.s.

Najwięcej ciągników sprzedanych w Izraelu pochodzi z kategorii mocy 80–120 koni, czyli segmentu, w którym marka ZETOR dysponuje szeroką ofertą maszyn o różnej mocy, różnych typach skrzyni biegów, z rozmaitymi rozwiąza­ niami technicznymi. Rolnictwo w Izraelu dzieli się równomiernie na produkcję zwierzęcą i roślinną. W przyszłości spodziewamy się za­ interesowania ze strony klientów przygotowy­ – Staramy się wzmacniać naszą pozycję na wanym prototypem trzycylindrowej maszyny rynkach Europy Zachodniej i Ameryki Północ­ o mocy 50 koni. nej, jednak interesują nas również inne oka­

nie zasięgu swojej działalności również na wyspy. – Nawiązanie współpracy z ZETOR TRACTORS a.s. postrzegamy bardzo pozytywnie. Chorwa­ cja, konkretnie na przykład region Slawonia, należy do regionów rolniczych, gdzie dzięki korzystnym warunkom klimatycznym istnie­ je praktycznie każdy typ działalności rolnej. Ponadto marka ZETOR jest dobrze rozpozna­ walna na chorwackim rynku. Potwierdzają to m.in. statystyki, z których wynika, że blisko co trzeci ciągnik w tym kraju to właśnie ZETOR. Moim zdaniem świadczy to o jakości, nieza­ wodności, ale również dostępnej cenie maszyn tej marki – dodaje Ivan Ignatovski.

www.zetor.com


09

KWIECIEŃ 2017 AKTUALNOŚCI I WIADOMOŚCI Z BRANŻY CIĄGNIKÓW ZETOR

ZETOR AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA

SIEĆ HANDLOWA W NIEMCZECH MA NOWEGO, SILNEGO PARTNERA MARKA ZETOR WZMACNIA SWOJĄ POZYCJĘ NA NIEMIECKIM RYNKU I PODEJMUJE WSPÓŁPRACĘ Z NOWYM PARTNEREM HANDLOWYM, SPÓŁKĄ IBH. NIEMIECKI DILER BĘDZIE ODPOWIADAĆ ZA SPRZEDAŻ I SERWIS CIĄGNIKÓW ZETOR W LANDZIE SZLEZWIK-HOLSZTYN I MEKLEMBURGII-POMORZU PRZEDNIM, W PÓŁNOCNEJ BRANDENBURGII I PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI REGIONU ELBE-WESER W DOLNEJ SAKSONII.

ZETOR zdobył silnego partnera w regionie północnych Niemiec

– Dzięki nawiązaniu współpracy z no­ rolni z doświadczeniem, specjalizujący wym niemieckim partnerem istot­ się w silnikach Deutz i MWM. nie rozbudujemy naszą sieć dilerską w głównych regionach rolnych Niemiec. Sprzedażą z ramienia nowego partne­ W IBH znaleźliśmy silnego partnera wy­ ra handlowego ZETORA w Niemczech raźnie zorientowanego na serwis dla będą zajmować się dwaj doświadczeni klientów. Dla obu stron jest to współ­ fachowcy z IBH – Christoph Benett i Ralf praca z ogromnym potencjałem – prze­ Klintworth. Benett będzie obsługiwać konuje Pavel Jahoda, dyrektor ZETOR region Szlezwik-Holsztyn i Elbe-Weser, Klintworth będzie odpowiadać za klien­ DEUTSCHLAND GmbH. tów w Meklemburgii – Przedniej Pome­ Spółka IBH działa na rynku już od 1969 ranii i Brandenburgii. Oprócz wsparcia roku, kiedy to stała się partnerem mar­ dla gospodarstw rolnych głównym za­ ki Deutz w zakresie serwisu i sprzedaży daniem tych specjalistów będzie two­ silników. Od 1986 roku współpracuje rzenie sieci sprzedażowo–serwisowej. z partnerem serwisowym MWM. Marka ZETOR w ostatnim roku poczyni­ ła w Niemczech znaczne postępy. Oferta David Kollhammer – ředitel Úseku strategie – Od 1998 roku IBH zajmuje się proble­ ciągników została w tym okresie prak­ matyką biogazu, ponadto od 2015 roku tycznie w całości odnowiona. Kolejne używamy silników gazowych MWM. innowacje ZETOR planuje ujawnić dla Dlatego obecnie mamy bardzo bliskie niemieckiego rynku na tegorocznych powiązania z sektorem rolniczym i z sa­ targach Agritechnica. Co więcej, w ubie­ mymi rolnikami. Dla wielu rolników głym roku ZETOR otworzył nowy oddział i sprzedawców sprzętu rolniczego IBH to w Witzenhausen, gdzie maszyny prezen­ rzetelny dystrybutor części zamiennych towane są klientom z środkowych i pół­ i serwisu – przyznaje Thomas Schikorra, nocnych Niemiec, a także zdobył nowych dyrektor generalny IBH i dodaje: – Nasi dilerów. Jest to strategia, którą firma serwisanci to wykwalifikowani technicy chce kontynuować w przyszłości.

Ciągnik to Zetor. Od 1946 roku

Jak współpracuje się partnerom handlowym w Niemczech z ZETOREM? WERNER HARTINGER, nowy diler ZETORA z Palatynatu Reńskiego:

Werner Hartinger jest właści­ cielem firmy Motoren Hartinger. ZETOR należy do jego ulubionych marek, zarówno w czasie wolnym jak i w pracy, bowiem sam używa w swoim gospodarstwie ciągnika ZETOR PROXIMA 100. – ZETOR to dla mnie maszyny, na których mogę polegać. Podoba mi się korzystna relacja mocy do ceny, a także silnik i jakość wykonania – podsumowuje Hartinger. MARCEL MAASKE, dyrektor generalny spółki Kfz und Landtechnik Maaske w Kehrsen: Firma Kfz und Landtechnik Maaske specjalizuje się w serwisie dla przemysłu mo­ toryzacyjnego i maszyn rolniczych. Marcel Maaske nawiązał współ­ pracę z ZETOREM w 2015 roku na targach Agritechnica. Obecnie ma najlepsze wyniki handlowe w regio­ nie Niemiec, Austrii i Szwajcarii. – Naszym klientom podoba się nie tylko solidny serwis i stosowanie oryginalnych części zamiennych, ale również to, że mogą wypożyczyć ciągniki ZETOR w rozsądnej cenie – stwierdza Maaske i wyjaśnia: – Klien­ ci zainteresowani ciągnikami ZETOR mogą je wypróbować i wyrobić sobie na ich temat własne zdanie. Nasze maszyny prezentujemy podczas ta­ kich imprez, jak Trecker Treck, gdzie aż 3 tys. zwiedzających mogło zapo­ znać się z marką ZETOR. Mieliśmy również okazję, by zaprezentować markę Zetor w zakładach, które nie należały dotąd do naszych klientów.

www.zetor.com


10

KWIECIEŃ 2017 AKTUALNOŚCI I WIADOMOŚCI Z BRANŻY CIĄGNIKÓW ZETOR

ZETOR AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA

Z ZETOREM DORASTALI, TERAZ SĄ JEGO WIELKIMI FANAMI A WSZYSTKO ZACZĘŁO SIĘ PRZED LATY. WTEDY TO W 1966 ROKU W RODZINIE FRANCUSKIEGO ROLNIKA LAINAULTA POJAWIŁ SIĘ PIERWSZY CIĄGNIK MARKI ZETOR. W TYM MOMENCIE STAŁO SIĘ JASNE, ŻE BĘDZIE TO MIŁOŚĆ NA CAŁE ŻYCIE, PRZEKAZYWANA Z POKOLENIA NA POKOLENIE. Z upływem lat okazało się, że nie było to jedynie marzenie jednego rolnika i jego żony. Dziś tę tradycję kontynuują dwaj bracia, a także żona i syn jednego z nich. Rodzina Lainaultów pochodzi z regionu Pays de la Loire, a ich gospodarstwo Bu­ raiserie leży w miejscowości Courdeman­ che. Dziś bracia Lionnel i Gérôme prowa­ dzą stado 70 krów i 50 byków. Ponadto gospodarują na 160 hektarach gruntów, gdzie uprawiają głównie kukurydzę, psze­ nicę, jęczmień i rzepak. Na pierwszy rzut oka ich gospodarstwo nie różni się zbyt­ nio od innych gospodarstw rodzinnych we Francji. Jednak wystarczy przyjrzeć się bliżej, by dostrzec różnicę. Wykorzysty­ wany przez nich sprzęt ma jedną wspól­ ną cechę. Większość ciągników pochodzi z Czech. Markę ZETOR upodobali sobie tu wiele lat temu, kiedy już w 1974 roku ich rodzice kupili niebieski wówczas jeszcze model CRYSTAL 8011. Dziś mają w swo­ jej kolekcji 30 maszyn. Większość nadal wykorzystywana jest niemal codziennie. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z marki ZETOR. Nasi rodzice zapoczątkowali tradycję, którą my kontynuujemy. Cią­ gniki są bardzo oszczędne, a jednocze­ śnie solidne i wytrzymałe. Oprócz tego mają przystępną cenę, jesteśmy rów­ nież bardzo zadowoleni ze współpracy z przedstawicielstwem spółki we Fran­ cji. Zawsze wychodzą nam naprzeciw

Ciągnik to Zetor. Od 1946 roku

W hodowli bydła do rozwozu paszy słu­ ży ZETOR 440, a także wspomniany już ciągnik FORTERRA HSX 100. Z kolej jego „siostra”, FORTERRA HSX 140 wspie­ ra rodzinę w uprawie roli. Towarzyszy jej ZETOR 11245 i 12441. Maszyny wy­ korzystywane są przede wszystkim do zasiewów, zbiorów i zakiszania. Jednak ZETOR to pomocnik inny niż reszta. Jest to prawdziwa miłość całej rodziny.

– Syn brata, Adrien, dostał w 2013 roku swojego własnego ZETORA 25A. Każdy z nas ma swojego ulubieńca – uśmie­ Rodzina Lainaultów pracuje na cha się Gérôme. I wygląda na to, że po­ ZETORACH już kilkadziesiąt lat. zostaną lojalni tej marce. – Widać, że firmie zależy na klientach. Kiedy mamy – ciągną pochwalny pean Gérôme i jego jakiś problem, od razu pomagają nam brat Lionnel z żoną Veronique. go rozwiązać. Bardzo szybko dostajemy również części zamienne. Satysfakcja na Zajmują się przede wszystkim byd­łem, ale każdym froncie – podsumowują. znają się również na ciągnikach. ZETOR stał się w ich wiosce prawdziwą ikoną. – Ciągniki tej marki mają tu chyba wszyscy FRANCJA TO WAŻNY – śmieje się rodzina. Trudno się dziwić. RYNEK DLA ZETORA Prawdziwym atutem marki jest relacja Wzmacnianie pozycji zwłaszcza na ceny do mocy, co potwierdzają zresz­ rynkach europejskich należy do klu­ tą sami Lainault. – To solidne maszyny. czowych działań spółki ZETOR TRAC­ Mamy w sumie 30 egzemplarzy, do prac TORS a.s. Jednym z krajów, gdzie w gospodarstwie używamy dwudziestu ZETOR cieszy się szczególną popu­ z nich – dodaje Lionnel. larnością, jest nadal Francja. ZETOR ma tutaj własne przedstawicielstwo – Najstarszy niebieski CRYSTAL 8011 wciąż jednostkę afiliowaną, jednak do sieci jeszcze służy do karmienia krów. Czer­ handlowej należą jeszcze inni dilerzy. wony ZETOR 7045, który kupili na farmę Są to również spółki Heitz Joseph Ets z siedzibą w miejscowości Fessen­ w 1986 roku, powoli zaczyna ustępować heim Le Bas na północnym–wscho­ miejsca nowej maszynie ZETOR FOR­ dzie kraju. Firma należy do podmio­ TERRA HSX 100. Ale i tak ten wysłużony tów pracujących bardziej na zasadach ciągnik do dziś należy do prawdziwych przedsiębiorstwa rodzinnego. Swoje ulubieńców gospodarzy. rzemiosło wykonują z miłością, do­ skonale znają oferowany asortyment. – Jest to ciągnik z napędem na cztery koła, Właściciel i handlowiec w jednej oso­ co świetnie sprawdza się w spadzistym bie, pan Heitz, zatrudnia jeszcze pięć terenie, a w tamtym czasie była to jedy­ osób i sam uważa ZETOR za doskona­ łą markę. – Klienci doceniają przede na maszyna, którą mogliśmy zaprząc do wszystkim prostotę i niezawodność pracy w takich warunkach. Nie jeden raz ciągników ZETOR – przyznaje właści­ przysłużył się nam również zimą. Woziłem ciel. Do najpopularniejszych maszyn nim syna do szkoły, kiedy napadało dużo należą ciągniki o mocy 100 - 150 HP. śniegu – wspomina Lionnel.

www.zetor.com


11

KWIECIEŃ 2017 AKTUALNOŚCI I WIADOMOŚCI Z BRANŻY CIĄGNIKÓW ZETOR

ZETOR ZE ŚWIATA

PRZEDSTAWIAMY ŚWIATU NOWOŚCI POCZĄTEK 2017 ROKU UPŁYNĄŁ POD ZNAKIEM WYSTAW. NOWY MAJOR HS I ZMODERNIZOWANA FORTERRA HD ZOSTAŁY ZAPREZENTOWANE W PIERWSZYCH DWÓCH MIESIĄCACH TEGO ROKU W WIELKIEJ BRYTANII, NA UKRAINIE, NA WĘGRZECH I ZA OCEANEM W AMERYKAŃSKIM KENTUCKY. DO KOŃCA CZERWCA CIĄGNIKI RUSZĄ JESZCZE DO POLSKI, NA LITWĘ, DO SERBII, NA SŁOWACJĘ I DO SZKOCJI.

National Farm Machinery Show (USA)

Swoją noworoczną trasę ZETOR roz­ począł w brytyjskim Peterborough na największej brytyjskiej międzynaro­ dowej wystawie LAMMA 2017. Właśnie na wyspach odbyła się światowa pre­ miera modelu MAJOR HS. Pod koniec stycznia ZETOR zobaczyła publiczność na Węgrzech podczas targów rolnych AGROmashEXPO. Na wschód Europy ciągniki wróciły w drugiej połowie lu­ tego. Podczas Agro Animal Show w Ki­ jowie na Ukrainie czerwone maszyny

KALENDARIUM NAJBLIŻSZYCH WYSTAW 30–01. 04. 2017

przedstawiono lokalnym rolnikom i farmerom. Na wszystkich targach zwiedzający mieli szansę zapoznać się nie tylko z nowościami, ale również z innymi produktami z oferty modeli marki. ZETOR zawitał również za wielką wodę na amerykańskie targi National Farm Machinery Show (NFMS), które odby­ wają się co roku w Louisville w stanie Kentucky. Za pośrednictwem ZETOR NORTH AMERICA zaprezentowano maszyny zmodernizowanej linii FOR­ TERRA, w tym najbardziej komplek­ sowe maszyny: FORTERRY HD. Po zamknięciu tego wydania, ale jeszcze przed jego publikacją maszyny ZETOR, w tym MAJOR HS zaprezentowano

w Polsce na wystawie w Kielcach. – Targi to dla nas najlepsza okazja, by do­ trzeć jak najbliżej klientów i ich potrzeb na wszystkich rynkach. Bardzo dobrze udaje nam się to dzięki naszym filiom i sieci lo­ kalnych dystrybutorów. Podczas targów ZETOR trafia do świadomości szerokiego spektrum klientów, którzy sami zaczy­ nają się interesować tym, jakie przygo­ towujemy dla nich innowacje i nowości – podsumowuje rolę targów Robert Todt, dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu ZETOR TRACTORS a.s.

Litwa: Ka pasesi… 2017 13–19. 05. 2017

Serbia: SIAM Novi Sad, Belgrad 06–07. 06. 2017

Słowacja: Dni poľa, Dvory nad Žitavou 22–25. 06. 2017

Szkocja: Royal Highland Show, Edynburg

Ciągnik to Zetor. Od 1946 roku

Agro Animal Show (Ukraina)

LAMMA (Wielka Brytania)

www.zetor.com


KWIECIEŃ 2017 AKTUALNOŚCI I WIADOMOŚCI Z BRANŻY CIĄGNIKÓW ZETOR

12

ZETOR ZE ŚWIATA POCZĄTEK ROKU POD ZNAKIEM KONFERENCJI Na początku roku zazwyczaj analizuje się okres miniony, wyznaczając nowe cele i sposoby ich realizacji. Dlatego w pierw­ szych miesiącach 2017 roku odbyło się kilka konferencji dilerskich, które miały za cel nie tylko ocenę osiągniętych wyników, ale również przedstawienie planowanych działań spółki ZETOR TRACTORS a.s. w odniesieniu do sprzedawców. Ale była to również świetna okazja, by dowiedzieć się, co myślą o produktach i oferowanych usługach nasi sprzedawcy. – Informacje z terenu, opinie na temat pro­ duktów, ale także popyt na usługi i produk­ ty - to wszystko pozwala nam dostosować naszą działalność i rozwój do wymogów naszych klientów. ZETOR TRACTORS a.s. to spółka produkcyjna, natomiast nasi sprzedawcy mają bieżący kontakt z klien­ tami. Konferencje to dla nas bezcenne źródło informacji – wyjaśnia sens organi­ zowania takich imprez dyrektor ds. han­ dlowych i marketingu, Robert Todt.

Zorganizowano już trzy konferencje dla Konferencja czeskich i słowackich dilerów: w Czechach, w Polsce i w Wiel­ dilerów 2017 kiej Brytanii. Co prawda kraje te różnią się pod względem wymogów klientów co do maszyn oraz pozycji marki ZETOR na rynku, jednak sama konferencja wygląda­ ła w zasadzie identycznie w każdym z tych miejsc. Robert Todt zdradza, czego dilerzy dowiedzieli się na konferencjach: zwrócić większą uwagę. Zgromadzone w ten sposób koncepcje analizujemy teraz – Razem z uczestnikami konferencji pod­ w naszej centrali. sumowaliśmy 2016 rok, przedstawiliśmy pozycję marki ZETOR na tle konkurencji, Brytyjscy sprzedawcy spotkali się w po­ którą musimy monitorować. Uchyliliśmy łowie stycznia przed targami LAMMA, przed dilerami rąbka tajemnicy na temat by porozmawiać o najistotniejszych naszych planów na 2017 rok dotyczących problemach czekających ich w nowym nowych produktów czy planowanych roku. Czescy i słowaccy dilerzy deba­ projektów w innych obszarach, takich jak towali w lutym, natomiast polscy spo­ serwis, sprzedaż części zamiennych, dzia­ tkali się w marcu. Planowane są kolej­ łania marketingowe, itp. Wspólnie dys­ ne konferencje dla dilerów, organizują kutowaliśmy o możliwościach dalszego je właściwe spółki stowarzyszone lub wzrostu i sposobów jego stymulacji. Dzię­ dystrybutorzy. Wszystkim sprzedaw­ ki dyskusji udało nam się zidentyfikować com i partnerom marki ZETOR życzymy nasze słabe punkty, braki, to, na co trzeba dużo pomyślności w Nowym Roku!

CAŁY ŚWIAT ZETOR ZJEŻDŻA DO BRNA Konferencja dystrybutorów 2016

Pisaliśmy już o tym, że dystrybutorzy i partnerzy organizują w swoich krajach konferencje dla dilerów. A jak się spra­ wy mają jeżeli chodzi o przekazywanie informacji właśnie partnerom i niezależ­ nym dystrybutorom? Komunikacja odby­ wa się kilkoma kanałami, zarówno jeżeli chodzi o komunikację bieżącą, regular­ nie przesyłane raporty, czy informacje opracowywane w postaci biuletynów, albo w ramach działań handlowych. Tu bezcennym źródłem jest właśnie kon­ ferencja. Na początku kwietnia spotkają się przedstawiciele wszystkich krajów, do których trafiają maszyny marki ZE­

Ciągnik to Zetor. Od 1946 roku

by. Uzyskane w ten sposób informacje to klucz dla marki i spółki do właściwego opracowania efektywnej strategii firmy – podsumowuje wagę imprezy Robert Todt. W ciągu jednego dnia partnerzy handlo­ wi usłyszą informacje na temat wyni­ ków, pozycji marki ZETOR w 2016 roku, wspólnie przedyskutują możliwy rozwój sieci dilerskiej, zostanie im przedstawio­ ny zarys przyszłości, czego można spo­ dziewać się po rynku i jak na te zmiany reaguje czy będzie reagować centrala ZETOR TRACTORS a.s. Nie omieszkamy również omówić tematów związanych z obsługą klienta, częściami zamiennymi i marketingiem.

TOR, by wspólnie omówić aktualną sytu­ ację i zastanowić się nad dalszymi moż­ liwościami współpracy. Już tradycyjnie w czeskim Brnie, choć nietradycyjnie, bo już 06.04.2017 odbędzie się kolejna edycja konferencji dla dystrybutorów, skierowanej do wszystkich niezależnych – Serdecznie zapraszamy do Brna dystrybutorów i partnerów. wszystkich naszych partnerów. Mamy – Rola konferencji dla dystrybutorów, po­ nadzieję, że frekwencja dopisze tak, jak dobnie jak w przypadku dilerów, polega w poprzednich latach. Chcemy jak naj­ na przekazywaniu informacji, zarówno efektywniej wykorzystać czas konferen­ z centrali partnerom, jak i odwrotnie. cji, tak by obie strony wyjechały z niej bo­ Nasi sprzedawcy znają swój rynek, wie­ gatsze w inspiracje i wiedzę. Zapraszamy dzą, co się na nim dzieje, jakie są potrze­ – dodaje Robert Todt.

www.zetor.com


13

KWIECIEŃ 2017 AKTUALNOŚCI I WIADOMOŚCI Z BRANŻY CIĄGNIKÓW ZETOR

ZETOR Z KRAJU W ZETOR GALLERY ZAGLĄDAMY ZA KURTYNĘ HISTORII CZERWONEJ LEGENDY Z BRNA

NOWE MATERIAŁY REKLAMOWE Wszyscy miłośnicy modeli muszą ko­ niecznie zaopatrzyć się w nasze dwie nowości! W ZETOR GALLERY i w na­ szym sklepie internetowym można nabyć miniatury ciągników ZETOR CRYSTAL 160 i 12045 w skali 1:32. Oba modele pochodzą z pracowni firmy na­ leżącej do modelarskiej elity, Universal Hobbies. Nie trzeba się obawiać, że cią­ gnikowi odpadnie koło albo że model się rozpadnie. Miniatury wykonano z meta­ lu i są nieśmiertelne. Informacje o cenie poszczególnych modeli można uzyskać u sprzedawcy.

Przykładowa ulotka promocyjna modelu 5545 z systemem ZETORMATIC

ZETOR GALLERY przygotowała kolejną tematyczną wystawę, tym razem poświę­ coną starszym modelom ciągników i ich materiałom i prospektom promocyjnym. Na wystawie pod tytułem Dawne mate­ riały i prospekty reklamowe, czynnej do 30 marca 2017 roku, mieliśmy okazję przekonać się, jak dawniej reklamowa­ no ciągniki, przeczytać, co pięćdziesiąt lat temu pisały o tych rolniczych legen­

Model 12045 w skali 1:32

dach gazety i przejrzeć instrukcje obsługi z dawnych lat. Większość wystawianych historycznych prospektów i wycinków prasowych z periodyków pochodziła z prywatnych zbiorów słowackiego ko­ lekcjonera, Marka Mikuláša, z różnych okresów, w których glorią okryły się te najbardziej znane maszyny, takie jak Z 25, Z 15 i wszystkie trzy zunifikowane linie, a także Proximy i Forterry.

CRYSTAL 160 w skali 1:32

UWAGA! WRACAMY DO NASZEGO DAWNEGO LOGO! W ubiegłym roku wykorzystywaliśmy urodzinowe logo, stworzone z okazji 70-lecia istnienia firmy, jednak nadszedł czas, by powrócić do wcześniejszego sty­ lu wizualnego. Od lutego tego roku znów obowiązuje oficjalne logo ZETOR, bez

rocznicowej „siedemdziesiątki” w tle. Główne zmiany dotyczą zaktualizowa­ nych dokumentów wzorcowych, takich jak papier firmowy, zamówienia i pre­ zentacje. Aktualne wersje dokumentów i logo dostępne są na portalu Brand.

Jeżeli nasi Czytelnicy chcą zaprezentować w kolejnych numerach ZETOR NEWS jakąś ciekawą historię lub osobę, czy też w razie innych sugestii i pomysłów dotyczących treści biuletynu, prosimy o kontakt z redakcją na adres e-mailowy ZMedia@zetor.com. Przesyłane pomysły będą przez nas uwzględniane i opracowywane. ZETOR TRACTORS a.s., Trnkova 111, 628 00 Brno, Czechy, IČ: 26921782, DIČ: CZ26921782, e-mail: Media@zetor.com

facebook.com/zetor

www.linkedin.com/company/zetor-tractors-a-s-

youtube.com/ zetortractors

twitter.com/ zetortractors

www.zetor.com


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.