Ženial - 6 broj

Page 1

OŽUJAK 2022 6 IZDANJE

Prvi poslovni časopis za žene

Je li rodna ravnopravnost postignuta?

Slavimo žensko vodstvo i žensku snagu

Fragmentacija jednakosti #BreakTheBias


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

U OVOM BROJU: UVODNA RIJEČ - Ivana Radić, Predsjednica udruge MMPŽ, glavna urednica časopisa Žénial, str. 04 TEMA BROJA - Fragmentacija jednakosti, str. 06-08 - Je li rodna ravnopravnost postignuta?, str. 9-13 - I dok se borimo za ravnopravnost, same sebe sabotiramo, str. 14 - Slavimo žensku žensko vodstvo i žensku snagu, str. 15-17 KOLUMNA - Ženski vremeplov, str. 19-22 POSLOVNI RAZVOJ - Novi izazov za poduzetnike - Digitalno B2B poslovanje, str. 19-22 - Digitalna transformacija u računovodstvu - Koliko smo spremni za promjene?, str. 25-26 - Ima li mjesta za poduzetnice u programima EU, str. 27-29 OBRAZOVANJE - U RH samo 3,5% osoba sudjeluje u programima obrazovanja odraslih - Hoće li novi sustav financiranja pomoći, str. 30-31 INTERVJU - Irena Sertić - "Orijentalnim plesom se može baviti svaka žena bez obzira na godine i izgled", str. 34-37 - Sunčana Seletković - "Žene su previše kritične prema sebi, moraju naučiti voljeti svoje tijelo!, str. 38-42 - Divlje srce grada, str. 43-48 LIFESTYLE - Postani vladarom svojih emocija i misli, str. 49 - Nađi "čudovište" slično sebi, str. 50-51 TURIZAM - Hrvatska i dalje među najpoželjnijim destinacijama za strane i domaće turiste, str. 52 - Jesu li hotelski lanci opskrbe spremni za sezonu?, str. 53-55 - Zadar - Idealna destinacija za vaš proljetni odmor, str. 56-58 ZONA ZDRAVLJA - Luksuzna njega koja nudi sve što je vašem licu potrebno, str. 60-62 - Kućni wellness - Vrijeme za mene, str. 63-64 IMPRESSUM, str. 66

STR. 03


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| UVODNA RIJEČ

UVODNA RIJEČ Drage žene, pred vama je najnovije izdanje digitalnog poslovnog časopisa za poslovne žene i poduzetnice Žénial. Posebno smo ponosne što časopis izlazi baš na Međunarodni dan žena. Sigurno ste svjesne da bez obzira na sva prava koja smo do sada stekle i dalje postoje nevidljive barijere između muškaraca i žena. O tim barijerama i svemu što nam se događa treba govoriti, često i glasno. Činjenica je da milijuni žena i dalje teško dolaze do poslova, mnoge žene su ostale bez posla tijekom pandemije, a velik dio žena je podnio težak teret pandemije, posebno žene na „prvoj crti obrane“ od virusa. To su prije svega djelatnice u zdravstvenom sustavu, ali ne treba zaboraviti niti brigu o djeci, starijima i druge djelatnosti u kojima su prvenstveno zaposlene žene. Međunarodni dan žena ove je godine posvećen temi #breakthebias odnosno razbijanju predrasuda. Cilj je postići svijet bez stereotipa i diskriminacije koji je raznolik, pravedan i uključiv. To je svijet u kojem se cijeni i slavi različitost, a koji je nemoguć bez zajedničkog djelovanja svih žena. Ovim putem stoga pozivam sve ženske organizacije, sve udruge koje žele raditi na postizanju jednakosti da nam se jave. Pozivam i sve žene koje vjeruju da je takav svijet moguć da nam se priključe. I kako kaže jedna reklama: Jer Vi to zaslužujete…želim i svakoj od vas da osjetite da zaslužujete jednake plaće, jednake mogućnosti, jednake pozicije i drugačiji, uključiviji poslovni svijet koji će ženama dati prostora da razviju liderske vještine i da vode ovaj svijet u smjeru miroljubivijeg mjesta za život. Sretan vam Dan žena. Ivana Radić Predsjednica Međunarodne mreže poslovnih žena

STR. 04


"Zamislite 'rodno jednak' svijet. Svijet bez predrasuda, stereotipa i diskriminacije. Svijet koji je raznolik, pravedan i uključiv. Svijet u kojem se cijeni i slavi različitost. Zajedno možemo stvoriti ravnopravnost žena. Zajedno svi možemo razbiti predrasude! Pojedinačno, svi smo odgovorni za svoje misli i postupke - cijeli dan, svaki dan. Možemo razbiti predrasude u našim zajednicama. Možemo razbiti pristranost na našim radnim mjestima. Možemo razbiti predrasude u našim školama, fakultetima i sveučilištima. Zajedno svi možemo razbiti predrasude - na Međunarodni dan žena (IWD) i dalje."

internationalwomensday.com/Theme


DISKRIMINACIJA NA TEMELJU SPOLA - svaka razlika, isključenje ili ograničenje učinjeno na osnovi spola kojemu je posljedica ili svrha ugrožavanje ili onemogućavanje priznanja, uživanja ili korištenja ljudskih prava i osnovnih sloboda u političkom, gospodarskom, društvenom, kulturnom, građanskom ili drugom području na osnovi ravnopravnosti muškaraca i žena, obrazovnom, ekonomskom, socijalnom, kulturnom, građanskom i svakom drugom području života. IZRAVNA DISKRIMINACIJA NA TEMELJU SPOLA - svako postupanje uvjetovano spolom kojim se osoba stavlja ili je bila stavljena ili bi mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji. NEIZRAVNA DISKRIMINACIJA NA TEMELJU SPOLA - postoji kad neutralna pravna norma, kriteriji ili praksa stavljaju osobe jednoga spola u nepovoljniji položaj u odnosu na osobe suprotnog spola, osim ako je ta pravna norma, kriterij ili praksa objektivno opravdana legitimnim ciljem, a sredstva usmjerena postizanju tog cilja su primjerena i nužna. RODNA ANALIZA – metodologija za prikupljanje informacija o rodu. Osigurava podatke razvrstane po spolu, razumijevanje društvene konstrukcije rodnih uloga i načina na koji je rad podijeljen i vrednovan. Proces analiziranja informacija kojim se osigurava efikasna i jednaka usmjerenost resursa i dobrobiti od razvoja prema ženama i muškarcima kako bi se uspješno predvidjeli i izbjegli eventualni negativni utjecaji koje razvoj može imati na rodne odnose. RODNO OSVIJEŠTENA POLITIKA - sveobuhvatna strategija za postizanje veće rodne ravnopravnosti u društvu. Provodi se integriranjem rodne perspektive u sve institucije i programska područja i sektore . Proces u kojem se procjenjuje utjecaj na žene i muškarce bilo koje aktivnosti države, pa i zakonodavstva, politika i programa, u svim područjima i na svim razinama. Strategija za postizanje uravnotežene zastupljenosti žena i muškaraca u procesu oblikovanja, primjene, praćenja provedbe i evaluiranja politika i programa u svim političkim, ekonomskim i društvenim sferama. ROD i SPOL – RAZLIKE - rod za razliku od spola nije biološki determiniran. Mijenja se od kulture do kulture ovisno, pod utjecajem ekonomskog, društvenog i političkog konteksta. Rod je dinamična kategorija koja se kontinuirano mijenja. NASILJE NAD ŽENAMA - svaki čin rodno-utemeljenog nasilja koji rezultira ili će vjerojatno rezultirati fizičkom, seksualnom ili psihološkom povredom žene ili njezinom patnjom, uključujući prijetnje takvim radnjama, prisilu ili samovoljno lišavanje slobode, bilo u javnosti ili privatnom životu. RODNE ULOGE - zbroj svih odlika, načina ponašanja i očekivanja koje se pripisuju određenom rodu. Rodne uloge usko su povezane sa stereotipima koji su često u funkciji reproduktivnih uloga muškarca i žene. Dodjeljuju se prema rodnom društvenom statusu. Kako je sustav rodnih odnosa patrijarhalan, rodne uloge se najčešće donose na štetu žene i jednoznačne su. Tako je uloga žene najčešće reproduktivna. Ona je majka, odgajateljica i kućanica. FEMICID ILI FEMINICID - zločin iz mržnje nad osobama ženskog spola motiviran spolom žrtve. Široko je definiran kao »namjerno ubijanje žena i djevojaka zato što su žene« iako definicija varira ovisno o kulturnom kontekstu. Femicidom se naziva i ubojstvo žene koje je počinila druga žena. MIZOGINIJA - mržnja ili odbojnost prema ženama ili djevojčicama. Manifestira se na mnogo različitih načina, uključujući i spolnu diskriminaciju, ponižavanje žena, nasilje prema ženama i seksualnu objektivizaciju. RODNI STEREOTIPI - generalizirana uvjerenja o tipičnim karakteristikama žena ili muškaraca, poput vjerovanja o fizičkim karakteristikama, osobinama ličnosti, poslovnim preferencijama ili emocionalnim predispozicijama.


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| TEMA BROJA

Fragmentacija jednakosti

TEKST: Ivana Fakin, vl. Essenta Agencija za web i marketing https://www.essenta.agency

JEDNAKOST vs. RAVNOPRAVNOST Trebalo mi je više vremena no što sam mislila da u potpunosti koncipiram ovaj članak. Možda zato što je u pitanju zaista važna i kompleksna tema. Kad sam pričala o naslovu s kolegicom, koja je i sama autorica brojnih članaka i feministkinja, odmah smo se zaustavile na riječi JEDNAKOST. „Znaš, jednakost je u potpunosti pogrešan pojam, a ljudi ga uporno koriste. Mi nismo i nikad ne možemo biti jednake muškarcima. Iz jednostavnog razloga – oni su muškarci, mi smo žene. To nikako nije jednako. Ravnopravne da, jednake ne. Prava riječ je RAVNOPRAVNOST.“ Složila sam se s njom i krenula obrazložiti da je upravo to razlog mog, ovakvog naziva koji se već duboko ukorijenio u javni dijalog i koji valja prokomentirati. Usput se dotičemo cijele kontroverze kao i činjenice da je do ravnopravnosti dalek put. Obje smo majke kćeri. Obje uviđamo mane društva u kojem živimo, u kojem je žena uvijek na drugom mjestu.

STR. 06


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| TEMA BROJA

POPULARAN POJAM ILI DRUŠTVENA STVARNOST? Ravnopravnost, kako smo se kolegica i ja u razgovoru složile, točnije rodna ravnopravnost, predmet je mnogih inicijativa, razgovora i medijskih napisa. Na ravnopravnosti spolova godinama se radi na lokalnoj, regionalnoj i globalnoj razini i pomak je uočljiv, no ne i zadovoljavajuć. No koliko smo zapravo blizu ravnopravnosti? Prema Svjetskom ekonomskom forumu, nažalost nitko od nas tijekom života neće doživjeti rodnu ravnopravnost, a vjerojatno ni mnoga naša djeca. Prema njihovoj procjeni, rodna ravnopravnost neće biti postignuta još gotovo čitavo jedno stoljeće. Stoga ako mislimo da nam je dosta ravnopravnosti kao popularno korištenog pojma i teme koja se svako malo povlači po medijima, sjetimo se ove procjene jer pred nama svima je još puno posla. Ekonomske krize, globalne krize poput aktualne pandemije Koronavirusa, ekološke katastrofe, ratovi... sa sobom nose nove, otežane okolnosti, ostavljajući teške tragove u kolektivnoj svijesti te nas istovremeno unazađuju kao društvo, posebice kad je u pitanju položaj žena u obitelji, društvu te ekonomskom okruženju.

APSURD MODERNOG DOBA Digitalno doba, kako popularno zovemo ove vrijeme u kojem trenutno živimo, zauvijek je izmijenilo ne samo način na koji pristupamo informacijama već i našu reakciju na taj sadržaj. Jednakom brzinom kojom nam internet svakodnevno servira sadržaje na naše razne uređaje, osuđujemo sve one aktere tih istih sadržaja. Društvo smo koje s jedne strane zagovara ravnopravnost, a s druge strane najveći broj “klikova“ broji se na člancima kojima se vrijednost žene svodi na kritiku njihovog života, izgleda, privatnih i poslovnih neuspjeha. I to je ona tužna istina kojoj nesvjesno doprinose svi pa i same žene. Polja s komentarima ispod internetskih sadržaja bilo na portalima ili na društvenim mrežama svakodnevno se pretvaraju u pravu bojišnicu, a svatko tko je online, mišljenja je kako ima pravo na kritiku svega što mu algoritmi isporuče. Gledajući u neke od tih komentara, ne mogu se oteti dojmu da je postalo važnije nešto reći nego što reći. U tom apsurdnom verbalnom ratu modernog doba, zaboravljamo na težinu koje riječi imaju kao i na njihov utjecaj. Žene su ovdje s obje strane: kao one koje se proučava i kritizira do najsitnijeg detalja pa čak i onda kad progovaraju o, za sebe nekim od najtežih situacija kao što su osobni gubici, porod, majčinstvo, zlostavljanje i nasilje s kojim se suočavaju, ali i kao one koje svoju slobodnu i često okrutnu kritiku olako ostavljaju u bespućima interneta kao da je istovremeno najvažnija na svijetu i potpuno nevažna jer algoritmi će je progutati brže nego što su je one uspjele natipkati. Društvo u svom odgovoru nikad nije bilo glasnije i nikad više gluho, ne pošteđujući pritom nikog. ZA NEKE OD NAJVEĆIH PREDRASUDA O ŽENAMA, ZASLUŽNE SU UPRAVO ŽENE U današnjem društvu, gotovo da nema žene koja nije imala negativno iskustvo s drugom ženom, privatno i poslovno. Razlozi su razni: od nesigurnosti, ljubomore, osjećaja konkurencije, nepovjerenja... Otud predrasuda da žene jedna drugu radije 'gaze' nego 'pomažu'. Kako onda možemo očekivati ravnopravnost kad mnoge od nas još uvijek rade protiv nas samih? STR. 07


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| TEMA BROJA

Mi smo te koje možemo i trebamo pomoći jedna drugoj na putu do ravnopravnosti, neovisno od toga uključivalo to kako pričamo jedna o drugoj privatno i na poslu, neovisno od toga slažemo li se po svim pitanjima ili ne i kakve ciljeve želimo postići. Do ravnopravnosti možemo jedino zajedno. Razmišljajući dalje o tome, ne mogu ne prisjetiti se brojnih stvarnih iskustava za koje znam pa i vlastitih. Previše ih je. Krenula sam navoditi neka od njih u prvom draftu ovog članka, no shvatila sam da ih ima dovoljno za cijelu knjigu i odustala jer sam osjećala duboku nelagodu. I to je u redu. Nadam se da i svi vi koji ovo čitate osjećate nelagodu. Jer ona je potvrda tužne realnosti koja nas okružuje. Realnosti u kojoj se žene i dalje svakodnevno bore s predrasudama, ponižavanjima, preprekama od strane cijelog društva. I dok ljudskoj prirodi ne možemo stati na put i ne možemo utjecati na to što se dešava iza tuđih zatvorenih vrata, možemo raditi na tome da svakodnevno podižemo svjesnost o ravnopravnosti žena u svim sferama društva. Zato kad spominjete tu "JEDNAKOST" razmislite o tome kako je jedina jednakost koju bi trebalo uvažiti, ona koja uključuje jednako razmišljanje svih nas, a posebice žena o tome što ravnopravnost zaista jest. Jer mi smo te koje odgajamo naše kćeri, ali i naše sinove. Mi smo te koje podržavamo ili ne podržavamo takvo ponašanje onime što ih učimo od malena, ali i onda kad porastu i krenu sami kreirati svoj životni put i karijeru. Fer je za reći da ne možemo očekivati tu 'jednakost' tamo gdje nismo spremne jedna na drugu gledati kao 'jednaku', odnosno ravnopravnu.

ZA KRAJ Nemojte razmišljati o jednakosti između muškaraca i žena. Jer ona ne postoji između nijedna dva živa bića. Razmišljajte o ravnopravnosti muškaraca i žena i djelujte u tom kontekstu. Ključ promjene leži u prihvaćanju toga da za ravnopravnost jednaku odgovornost imaju i žene i muškarci. Samo zajedno se možemo boriti protiv predrasuda i pogrešnog tretiranja žena, bilo kod kuće, u društvu, na poslu ili u medijima. Svaka žena, neovisno od toga da li je poznata ili nije, neovisno od njenog financijskog statusa, bračnog statusa, dobi i izgleda zaslužuje biti poštivana i ravnopravna.

STR. 08


Je li rodna ravnopravnost postignuta? Imamo li razloga za zadovoljstvo ili se prašina koja se povremeno diže oko ove teme prikriva nedostatak stvarne akcije i napretka?

TEKST: Gordana Matković Educamix Centar za razvoj ljudskih potencijala


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| TEMA BROJA

Je li rodna ravnopravnost postignuta? Imamo li razloga za zadovoljstvo ili se prašina koja se povremeno diže oko ove teme prikriva nedostatak stvarne akcije i napretka? Kako se bliži 8. ožujka, tako tema ravnopravnosti postaje aktualna, a u međuvremenu pokušava se gurnuti negdje u pozadinu zbivanja jer „važnije teme“ preuzimaju primat. Dok mnogi ljudi, muškarci i žene danas slave Dan ravnopravnosti žena, čula sam mnoge druge kako to osuđuju. Naime, mnogi vjeruju da su žene već jednake i da je njihova borba sada usmjerena ka potiskivanju muškaraca. Kao da se taj antagonizam iznova stvara dok ekonomska neizvjesnost u kojoj se žene gledaju kao konkurencija na tržištu radne snage i te kako tome doprinosi. Stoga je ova tema ma koliko će netko reći da je već izlizana i tisuću puta prožvakana i te kako važna i bitna. Danas je svugdje veći naglasak na jednakosti i različitosti nego ikada prije. No, potičemo li to doista svojim djelovanjem? Ako se pitate jeli ženama danas bolje, odgovor bi bio u odnosu na kada i u odnosu na što… Ženama je danas generalno gledajući bolje, ali još uvijek su daleko od toga da budu ravnopravne s muškarcima. Žene su se stoljećima borile za jednakost i protiv ugnjetavanja, i iako su neke bitke djelomično dobivene - kao što je pravo glasa i jednak pristup obrazovanju - žene su još uvijek neproporcionalno pogođene svim oblicima nasilja i diskriminacijom u svakom aspektu života.

STR. 10


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| TEMA BROJA

Istina je da je u nekim područjima i po određenim pitanjima došlo do poboljšanja: na primjer, u Saudijskoj Arabiji ženama je po prvi put dopušteno glasovati. Međutim, po drugim pitanjima postignut je mali napredak ili nikakav napredak: na primjer, došlo je do neznatnog smanjenja slučajeva nasilja nad ženama. Žene i dalje primaju nižu plaću za isti posao kao i muškarci u svim dijelovima svijeta; još uvijek postoje zemlje koje nemaju zakone protiv silovanja u braku i još uvijek dopuštaju dogovorene i prisilne brakove s maloljetnicama, a prakse kao što su ubojstva iz časti i sakaćenje ženskih genitalija još uvijek postoje. Na globalnoj razini, žene imaju manje mogućnosti za gospodarsko sudjelovanje od muškaraca, manji pristup osnovnom i visokom obrazovanju, veće zdravstvene i sigurnosne rizike i manju političku zastupljenost. Garantiranje prava žena i pružanje mogućnosti ka ostvarenju svog punog potencijala ključno je ne samo za postizanje ravnopravnosti spolova, već i za postizanje širokog spektra međunarodnih razvojnih ciljeva. Osnažene žene i djevojke doprinose zdravlju i produktivnosti svojih obitelji, zajednica i zemalja. Ravnopravnost spolova nije samo temeljno ljudsko pravo, već i nužan temelj za miran, prosperitetan i održiv svijet. Tijelo i mozak žena prošli su stoljeća neimaštine, potiskivanja, pothranjenosti. Težak danak rađanja svake godine uzimao je njihova tijela, baš kao i okrutna diktatura 'ljepote' ili trojstvo mekih, blijedih i krhkih. Postoji fizička, ali i intelektualna deprivacija. Sjetite se samo kada ženama nije bilo dopušteno ni naučiti čitati i pisati. Milijunima djevojčica bilo kakvo obrazovanje i dalje je nedostupno kao i traženja svojih snova i istraživanja talenata, što je također socijalna deprivacija.

STR. 11


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| TEMA BROJA

Zbog besmislenih stereotipa, nebrojeni broj žena u mnogim zemljama prolazi kroz užase. Od sakaćenja genitalija, pothranjenosti, seksualnog i obiteljskog nasilja, zlostavljanja na internetu do svakodnevnog usputnog seksizma. Stereotipi koji vladaju djeluju tako sustavno da milijuni žena gladuju kako bi izgledale mršavo i lijepo. Osobine poput agresije, moći, tvrdoglavosti, pa čak i pohlepe se veličaju dok se empatija, briga i predviđanje ocrnjuju. Šale o feminizmu i stereotipi o feministkinjama i dalje postoje, a mnogi od njih su također homofobični i pretpostavljaju da je biti lezbijka nešto 'loše'. Zapravo, biti feministkinja nije nešto što se vezuje samo za spol, postoje

žene

i

homoseksualci

muškarci ili

koji

lezbijke,

se

neki

smatraju

feministima,

heteroseksualni,

neki

su

biseksualni

ili

transrodni. Koncept feminizma odražava povijest različitih borbi, a pojam se tumačio na potpunije i složenije načine kako se razumijevanje razvijalo. Općenito, feminizam se može promatrati kao pokret za zaustavljanje seksizma, seksističkog

iskorištavanja

i

ugnjetavanja

te

za

postizanje

pune

ravnopravnosti spolova u zakonu i praksi. Jeste li znali: 1 od 3 žene doživjela je fizičko ili seksualno nasilje u nekom trenutku svog života. Svake minute se 28 djevojaka uda prije nego što su fizički i psihički spremne. Istina je da se negdje u svijetu dječji brak događa svake minute, što dovodi do ukupno 15 milijuna ranih brakova svake godine. Dok roditelji odlučuju poslati svoje sinove u učionicu, njihove kćeri šalju se poslovično u nadi da će to osigurati njezinu budućnost i smanjiti financijsko opterećenje za njihove živote. U stvarnosti, nakon što se uda, djevojka često napušta školu i često joj nedostaju vještine da izvuče svoju obitelj iz siromaštva. U većini zemalja žene zarađuju samo između 60 i 75% plaće muškaraca - za isti posao. U svijetu postoji oko 781 milijun nepismenih odraslih osoba - dvije trećine su žene. 63 milijuna djevojčica trebala bi pohađati školu itd… Sve se te činjenice svode na jedan uzrok – neravnopravnost spolova. Žene i djevojke svakodnevno se suočavaju s bezbroj prepreka samo zato što su rođene kao žene.

STR. 12


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| TEMA BROJA

U rujnu 2015., svijet je pristao na 17 globalnih ciljeva za izgradnju održivog, ravnopravnijeg svijeta, uključujući cilj da se osigura kvalitetno obrazovanje za sve. Šestgodina kasnije još nam nedostaje konkretan akcijski plan za ostvarenje ove ambicije. Globalna nejednakost neće prestati sve dok univerzalno obrazovanje ne postane stvarnost. Stoga pozivamo sve one koji vjeruju u jednakost - da se pridruže borbi za pravo svake djevojke na učenje. Vrijeme je da se razbiju barijere u obrazovanju djevojčica. O ovim temama trebamo razgovarati svih 365 dana. Postizanje

ravnopravnosti

spolova

podrazumijeva

promjene

i

za

muškarce

i

za

žene.

Ravnopravniji odnosi morat će se temeljiti na redefiniranju prava i odgovornosti žena i muškaraca u svim sferama života, uključujući obitelj, radno mjesto i društvo u cjelini. Stoga je ključno ne zanemariti rod kao aspekt društvenog identiteta muškaraca. Ta se činjenica, doista, često zanemaruje, jer je tendencija da se muške karakteristike i atributi smatraju normom, a žene varijacijom norme. Djevojke i žene posvuda zaslužuju živjeti u boljem svijetu nego ovom danas. Mi stvaramo taj svijet. Samo zajedno možemo poslati snažnu poruku da je ravnopravnost spolova temelj svih ljudskih prava.

STR. 13


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| TEMA BROJA

I dok se borimo za ravnopravnost, same sebe sabotiramo TEKST: Ivana Radić, direktorica Present Communication d.o.o. https://www.ivanaradic.com

Jeste li primijetile kakav naziv za sebe žene stavljaju u svom potpisu? Ja već dugo primjećujem da mnoge žene koriste izraz „direktor“ za sebe umjesto žensku inačicu tog naziva „direktorica“. Jasno mi je da je to naziv koji se najčešće koristio u muškom rodu, ali ako želimo doista biti ravnopravne zašto ne bismo koristile ženske nazive za imenice koje postoje u hrvatskom jeziku? Nedavno je u jednom članku bilo napisano da je jedna piskinja objavila knjigu. S obzirom da sam prvi puta čula za taj izraz išla sam malo istraživati i pronašla da je to izvedenica od riječi pisac. Možda ćete na prvu biti oduševljeni ili vam se možda neće sviđati, ali to je jedan od načina na koje pokazujemo da imamo pravo i na jezičnu jednakost. Kad sam pitala neke direktorice zašto im piše „direktor“, a ne „direktorica“, rekle su da Direktor zvuči ozbiljnije. I opet dođemo do toga da same sebe definiramo i umanjujemo svoju vrijednost. Ponekad nam organizacija ne nudi mogućnost stavljati ženske inačice, ali iz iskustva znam da kad si dovoljno uporna da nešto promijeniš da se to i dogodi. Promjena uvije počinje od nas i u nama. Vanjske okolnosti nas mogu natjerati na promjenu kao npr. kolektivna promjena zbog korona virusa. Prošle su već skoro dvije godine i svi smo se na neki način promijenili. Neki još možda nisu toga svjesni, ali ako promotrite sebe prije dvije godine i sada, zasigurno ćete primijetiti da ste se u nekom dijelu ipak promijenili. Ista stvar je i s rodnom ravnopravnošću. Ako dovoljno dugo „gurate“ nešto onda se to na kraju i promijeni, no stvar je u dosljednosti. Imamo li dovoljno dosljednosti gurati promjene u jeziku, ali i u drugim bitnim pitanjima za žene? Koliko smo složne kada su u pitanju promjene koje želimo? Koliko smo svjesne situacija u kojima živimo? Žene su vrlo solidarne kad je u pitanju neka humanitarna svrha, no ako govorimo o ravnopravnosti čini mi se da ju svatko doživljava drugačije i da tu nema zajedničkog konsenzusa i smjera za borbu i postizanje ravnopravnosti. Zapamtite da vam ravnopravnost nitko neće dati, morate ju uzeti. Zajedno je to puno lakše i baš zbog toga postoje razna udruženja kojima se možete prikloniti i dati svoj doprinos. Nemojte samo gledati, poduzmite!

STR. 14


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| TEMA BROJA

Slavimo žensko vodstvo i žensku snagu

Tekst: Tihana Banko, Ravnateljica Instituta Prvi korak https://stepfirstinstitute.com

Nevidljiv ženski potencijal Nikada se nije postavljalo pitanje mogu li žene voditi jednako sposobno kao muškarci. Žene su uvijek vodile i žene će uvijek voditi, pogotovo kada su teška vremena, a njihove zajednice u potrebi, kao sada, usred globalne pandemije, gdje posvuda nalazimo žene na prvim linijama. Međutim, žensko vodstvo je nevidljivo, a njihov potencijal i moć u drugom planu. Ako jedna Amerika ima svega 18-33% žena na vodećim političkim pozicijama, 16% dekanica, 32% redovitih sveučilišnih profesorica i 7.2% žena na pozicijama CEO-a korporacija, bespredmetno je navoditi hrvatsku još mršaviju statistiku. Ne, svijetu ne nedostaje kvalificiranih žena za rukovodeće uloge: žene čine gotovo polovicu radne snage, a i brojčano nadmašuju muškarce u stjecanju visokoškolskih kvalifikacija. Ipak, od korporativnih sala za sastanke do sabora, od zdravstvenih tvrtki do sudova, od neprofitnih organizacija do sveučilišta, mnogo je vjerojatnije da će muškarci prije od žena doći do najplaćenijih i najprestižnijih rukovodećih uloga. STR. 15


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| TEMA BROJA

Pitanje koje trebamo postaviti je zašto je žensko vodstvo i ženski potencijal i dalje nevidljiv? Odgovor je vrlo jednostavan: zato jer se kvalitete vođe i put do ostvarenja vodećih uloga na žalost još uvijek uvelike temelje na zastarjelom “muškom” modelu upravljanja koji žene isključuje. Drugim riječima, i dalje često robujemo starim rodnim sterotipovima. Budući da su muškarci tako dugo bili vođe, osobine povezane s vodstvom često se smatraju muževnim i ne gledaju se kao povoljne kada ih žene pokazuju. Nadalje, muškarci su bolje umreženi od žena, što im daje bolje prilike za pronalaženje mentora, sponzora ili “rođu” koji će zagovarati njihov napredak. Također, mnoge žene se susreću s neprijateljskim radnim okruženjem, spolnim uznemiravanjem i diskriminacijom koja koči njihovo napredovanje. Neke žene vode iz sjene, dok se njihovi šefovi kite lovorikama i beru zasluge za njihov rad. I konačno, žena-majka je često u problemu usklađivanja posla i obitelji što ju ograničava u traženju zahtjevnih vodećih uloga.

Emotivna inteligencija, intuicija i ženski stil vođenja Brojni stručnjaci za leadership i organizacijski razvoj shvatili su da je tzv. intuitivno vodstvo najjače oružje u donošenju dobrih poslovnih odluka, naročito u kriznim situacijama kada nema dovoljno vremena za racionalizaciju. Stoga, ženska intuicija nije mit nego stvarnost. Prema neuroznanstvenom istraživanju koje su proveli španjolski znanstvenici sa Sveučilišta Grenada, Barcelona Pompeu Fabra te londonskog Sveučilišta Middlesex, intuicija ima biološko objašnjenje, povezano sa smanjenom prenatalnom izloženosti testosteronu tijekom razvoja u maternici. Tim smo istraživanjem dobili odgovor na pitanje zašto žene imaju intuitivniji stav prema životu i zašto su sklonije davati intuitivne odgovore za razliku od muškaraca koji odgovaraju promišljenije.

STR. 16


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| TEMA BROJA

Nadalje u istraživanjima su i prepoznati i različiti stilovi vodstva žena i muškaraca. „Ženski“ stil vođenja je intuitivni, participativni, demokratski, transformacijski, egalitarniji, prijateljski, interaktivni i suradnički. Vođice se vole konzultirati sa zaposlenicama/ima i potaknuti ih na sudjelovanje u odlučivanju. Probleme nastoje riješiti suradnjom i izbjegavanjem sukoba te kompromisnim rješavanjem sukoba. Također vole znati informacije o svojim zaposlenicama/ima i žele izgraditi iskrene međuljudske odnose. Imaju razvijene dobre interpersonalne vještine i potiču participaciju na svim razinama. Uz to se orijentiraju na moć osobne prirode, a ne položajne, horizontalno i vertikalno distribuiraju informacije i moć, potiču razmjene informacija, potiču samopoštovanje i entuzijazam te timski rad. „Muški“ stil vođenja je autokratski i transakcijski. Oni centraliziraju autoritet, izdaju zapovijedi i očekuju izvršenje. Na ostale zaposlene gledaju kao suparnice/ke, njihova moć temelji se na poziciji koju zauzimaju u hijerarhiziranom okruženju. Manje su im bitni međuljudski odnosi i na ljude više gledaju kao sredstva za ostvarivanje ciljeva te su skloniji kritikama, nego pohvalama. Ženski stil vođenja karakteriziraju intuicija, emotivna inteligencija i visoko razvijene interpersonalne vještine. Kaže se da žene, a tako i menadžeri koji primjenjuju ženski stil vođenja, prirodno shvaćaju važnost stvaranja, razvijanja i održavanja dobrih međuljudskih odnosa, slušanja drugih, senzitivnosti za potrebe drugih, poticanja drugih da iznose svoje ideje, osjećaje i viđenja i feedbacka. Psiholozi Walker i Aritz još su pred 7 godina predvidjeli kraj tradicionalne maskuline ere vodstva, a s njom i eri autoritarnog, dominantnog vodstva na čije mjesto dolazi kolaborativna ženska era. I upravo taj intuitivni, suradnički i participativni ženski princip vodstva, usvojili su mnogi uspješni leaderi, bez obzira na spol. Mnogi, ali na žalost ne većina.

Najbolji trenutni primjer prednosti ženskog vodstva je COVID-19 pandemija u kojoj su se političarke na čelu država puno bolje snašle. Ova pandemija se pokazala kao dosta komplicirani problem u kojem su vođice bile spremnije na veće ekonomske rizike s ciljem zaštite ljudskih života. Upravo su se njihov slojeviti pristup komunikaciji, proaktivnost, inovativnost i timski rad pokazali kao dobitna kombinacija.

STR. 17OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| KOLUMNA

ŽENSKI VREMEPLOV

Vrijeme je da se prijetimo i ne tako davne prošlosti. TEKST: Gordana Matković, direktorica Educamix Centar za razvoj ljudskih potencijala https://www.educamix.hr

Možda svi ovo znamo. Ali ipak, ponekad je dobro osvrnuti se. Ukratko, naši prapovijesni, nomadski praroditelji živjeli su u manjeviše ravnopravnom društvu. S pojavom poljoprivrede i ideje o posjedu, muškarci su željeli pratiti svoje potomstvo. Stoga su žene bile zaključane u kući. Također je bilo od velike pomoći imati više ruku za rad na terenu. Dakle, žene su bile prisiljene nastaviti rađati. Njihov je doprinos stoljećima bio prisiljen biti zatvoren u prostorijama jednog domaćinstva. Njihove su uloge varirale ovisno o klasi i kontekstu. Ali lanac oko njihova gležnja nikad nije bio duži od kućnog praga. Bilo je mnogo izvanrednih žena koje su imale važnu ulogu u lokalnoj ili svjetskoj povijesti, ali nisu sve one nužno bile zagovornice ženskih pitanja. Ženski pokret čine žene i muškarci koji rade i bore se za postizanje ravnopravnosti spolova i poboljšanje života žena kao društvene skupine. U većini društava žene su tradicionalno bile zatvorene u kući kao kćeri, supruge i majke, a često smo svjesni žena u povijesti samo zbog njihovog odnosa prema slavnim muškarcima. STR. 19


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| KOLUMNA

Naravno, mnoge su žene tijekom povijesti zapravo igrale važnu ulogu u kulturnom i političkom životu, ali obično su nevidljive. Organizirani ženski pokret zapravo je započeo tek u 19. stoljeću, iako su aktivistice i borba za jednakost uvijek bile dio svih ljudskih društava. Ne zaboravimo da su žene s sudjelovale u Francuskoj revoluciji od samog početka: demonstracije koje su dovele do revolucije započele su velikom skupinom radnica koje su marširale u Versailles tražeći ne samo hranu za prehranu obitelji, već i političke promjene. Međutim, Francuska revolucija nije dovela do ispravnog priznavanja prava žena. Zbog toga je u rujnu 1791. Olympe de Gouges napisala Deklaraciju o pravima žene i građanke, kao odgovor na Deklaraciju o pravima muškarca i građanke, i s namjerom da razotkrije neuspjeh Francuska revolucija za priznavanje ravnopravnosti spolova. Ženski pokret počeo se razvijati u Sjevernoj Americi, uglavnom zato što je tamošnjim ženama bilo dopušteno ići u školu ranije nego u Europi - a žene koje znaju čitati i pisati, i koje se potiču da misle svojom glavom, obično se počnu preispitivati kako društvo funkcionira. Prvi aktivisti putovali su Sjevernom Amerikom i borili se za kraj ropstva i ugnjetavanja žena. Organizirali su 'Prvu konvenciju o pravima žena' 1848. i nastavili s kampanjom za poboljšanje društvenog položaja svih žena. Pokret je također započeo u Europi s istim širokim ciljevima: aktivisti su skupljali potpise tražeći da zaposlene žene primaju vlastitu plaću, a ne svoje muževe, da žene trebaju imati mogućnost posjedovanja kuće i skrbništva nad svojom djecom.

STR. 20


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| KOLUMNA

Prvi val feminizma Borba za pravo žena da glasaju na izborima poznata je kao 'pokret sufražetkinja'. Do kraja 19. stoljeća ovo je postao svjetski pokret, a riječi 'feminizam' i 'feministički pokret' počele su se koristiti od tog trenutka. Ovaj prvi val feminističkog aktivizma uključivao je masovne demonstracije, izdavanje novina, organizirane debate i osnivanje međunarodnih ženskih organizacija. Do 1920-ih, žene su dobile pravo glasa u većini europskih zemalja i u Sjevernoj Americi. Otprilike u isto vrijeme, žene su postale aktivnije u komunističkim, socijalističkim i socijaldemokratskim strankama jer je sve veći broj žena počeo raditi izvan kuće u tvornicama i uredima. Ženama je prvi put bilo dopušteno ići na sveučilište početkom 20. stoljeća, imajući i karijeru i obitelj. U nekim zemljama, kada su fašističke stranke došle na vlast, feministički pokret je bio zabranjen. Žene su se ponovno počele organizirati nakon završetka Drugog svjetskog rata i ubrzo su stekle jednaka politička prava u većini europskih zemalja, pri čemu je emancipacija žena postala važan cilj, a većini žena je bilo dopušteno da se zaposli na puno radno vrijeme, razvedu se od muža i odu. na sveučilište.

Drugi val feminizma U zapadnoj Europi i SAD-u feministički pokret ponovno je oživio 1970-ih. Iako je ovaj drugi val feminizma imao za cilj postići "oslobođenje žena", različite skupine imale su različite ideje o tome kako to treba učiniti. Liberalne feministice željele su bolje zakone o ravnopravnosti i reformu institucija kao što su škole, crkve i mediji. Radikalne feministice su tvrdile da je korijenski uzrok nejednakosti žena patrijarhat: muškarci, kao grupa, tlače žene. Također su se fokusirali na nasilje nad ženama od strane muškaraca te su počeli govoriti o nasilju u obitelji, te silovanju. Socijalističke feministice su tvrdile da je kombinacija patrijarhata i kapitalizma ono što uzrokuje ugnjetavanje žena. Drugi val feminizma također je rezultirao novim područjima znanosti: ženski studiji postali su disciplina koja se proučavala na sveučilištu, a počele su se objavljivati ​knjige o ženskim postignućima u književnosti, glazbi i znanosti te bilježiti dotad nenapisanu povijest žena. Konačno, ženski pokret odigrao je važnu ulogu u izradi međunarodnih dokumenata o pravima žena, kao što su Opća deklaracija o ljudskim pravima i Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW, 1979.).

Treći val feminizma Treći val feminizma uglavnom se odnosi na američki pokret iz 1990-ih i bio je reakcija na reakciju konzervativnih medija i političara koji su najavljivali kraj feminizma ili se pozivali na 'postfeminizam'. Izraz 'backlash' popularizirala je Susan Faludi u svojoj knjizi Backlash. Neobjavljeni rat protiv žena, objavljen 1991., koji opisuje negativnu reakciju patrijarhalnog sustava na oslobođenje žena. To nije bio novi fenomen: ženski pokreti su se uvijek susreli s antagonizmom. Treći val feminizma može se okarakterizirati povećanom svjesnošću o preklapajućim kategorijama, kao što su rasa, klasa, spol, seksualna orijentacija. Veći naglasak također je stavljen na rasna pitanja, uključujući status žena u drugim dijelovima svijeta (globalni feminizam). Ovo je također bio trenutak kada je osnovan niz feminističkih nevladinih organizacija, ali koje su se fokusirale na specifična feministička pitanja, umjesto da tvrde da zastupaju opće feminističke ideje.

STR. 21


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| KOLUMNA

Feminizam četvrtog vala (Cyberfeminizam i umreženi feminizam) Pojam cyberfeminizam koristi se za opisivanje rada feministica zainteresiranih za teoretiziranje, kritiku i korištenje interneta, kibernetičkog prostora i novomedijskih tehnologija općenito. Pojam i pokret izrasli su iz feminizma 'trećeg vala'. Cyberfeminizam se smatra prethodnikom „mrežnog feminizma”, što se općenito odnosi na feminizam na internetu: na primjer, mobiliziranje ljudi da poduzmu akciju protiv seksizma, mizoginije ili rodno utemeljenog nasilja nad ženama. Jedan primjer je online pokret #metoo iz 2017., koji je na društvenim mrežama bio odgovor žena iz cijelog svijeta na slučaj Harveyja Weinsteina, holivudskog producenta koji je optužen za seksualno uznemiravanje ženskog osoblja u filmskoj industriji. Pokret se i dalje provodi, a u međuvremenu su brojni filmski, glazbeni, ali i politički velikani poput princa Andrew-a po prvi puta ozbiljno javno prozvani te su suočeni s (mogućim) pravnim posljedicama. Pokret je imao i još uvijek ima velik globalan utjecaj pa smo tako, nedavno, u 2021. svjedočili pokretu pod sloganom #nisamrekla gdje su za seksualnu diskriminaciju po prvi puta glasno i otvoreno ustale i mnoge glumačke i glazbene ličnosti iz regije, no oba pokreta tek su vrh ogromne sante leda gotovo institucionaliziranog seksizma u svim industrijama, a poglavito showbiz industriji. Iako bismo mogli reći kako je i ovaj napredak velik napredak za žene, nažalost pokret ima i svoju negativnu posljedicu. Sve manje žena zapošljava se u 'pogođenim' industrijama ili ih se gotovo uopće ne zapošljava u strahu od negativnih posljedica na reputaciju i financijski status tvrtki u slučaju tužbi koje obično sa sobom nose i tzv. medijsku hajku te rizik drugog velikog cyber fenomena, tzv. 'cancel kulture'. Nadajmo se da će utjecaj „metoo pokreta“ nastaviti za sobom 'povlačiti' izmjene zakona, kako na zapadu, tako i u Europi koji će među ostalim zaštititi i prava žena na zaposlenje u ovim industrijama.

STR. 22


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| POSLOVNI RAZVOJ

Novi izazov za poduzetnike - Digitalizacija B2B poslovanja

TEKST: Slađana Mikašinović, ovlašteni računovođa, direktorica Rauss d.o.o. https://www.rauss.hr

Sve se glasnije priča o tome da je u pripremi Zakona o obveznom slanju i primanju eRačuna između poduzetnika. Nakon što su zemlje u okruženju (Slovenija, Srbija) uspješno počele uvoditi i primjenjivati u poslovanju razmjenjivanje eRačuna sve je jači glas da ćemo i mi dobiti takav Zakon 01.07.2022. godine s periodom prilagodbe do 31.12.2022. Ništa neobično s obzirom na to da Europska unija potiče digitalizaciju Europe u svim segmentima. Naravno kao i svaka druga obaveza prvo nas "izbaci iz cipela" i navodi na razmišljanje “evo ga, opet novi troškovi”, međutim usprkos prvoj reakciji valjalo bi razmisliti o tome zašto bi nam digitalizacija računa bila korisna u poslovanju. Naravno da se digitalizacijom postiže jača porezna disciplina i sveukupno bolji nadzor nad poduzetnicima, ali valja razmisliti zašto je to dobro i koje benefite ipak dobivamo ukidanjem papirnatog poslovanja. Evo kako bih ja slikovito objasnila benefite od uvođenja e-računa: sad s motikom obrađujemo zemlju i to traje i traje i traje, dok nam uvođenje digitalizacije slikovito predstavlja najnoviji traktor sa svim modernim i potrebnim priključcima i obrada zemlje je puno brža i kvalitetnija. Način poslovanja nam se u zadnje dvije godine od dolaska pandemije mijenja brzinom svjetlosti.

STR. 23


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| POSLOVNI RAZVOJ

Slijedi opis samo jednog radnog dana u našem računovodstvenom uredu tada; Radili smo u operativnom programu DOS, svaki dan smo odlazili na današnju Finu tadašnji SDK po papirnate izvode, sve smo knjižili ručno, kakav import ili upload dokumenata, računi su se slali kupcima običnom poštom odlaskom u poštanski ured s ispisanom knjigom pošte i čekanjem u redu da bismo obavili slanje računa kupcima, za svako plaćanje dobavljačima morali smo ispuniti pisani nalog i opet ga ovjerenog žigom i potpisom odnijeti na FINU, svi izvještaji prema Poreznoj upravi predavali su se referentu u njegovoj sobi u ruke... A onda kreće veselje. Da ne pričam o tome kako svaki drugi kupac nije “primio račun “pa je to bio razlog za neplaćanje istog ili produživanje roka plaćanja dok ne dođe prijepis, pa opet šalji prijepis računa istom procedurom čekanja u redu u poštanskom uredu… Danas uvođenjem elektronske razmjene računa benefiti su financijski i nefinancijski; nema čekanja u pošti, nema kuverti niti poštanskih maraka, nema rečenice “nisam primio račun” jer se točno zna kad ga je kupac preuzeo pa nema niti rastezljivog roka naplate što je vrlo bitno za planiranje cash flow-a ( jednog od ključnih elemenata za praćenje likvidnosti i solventnosti firme), računi se jednostavno preuzmu u računovodstveni program i proknjiže u realnom vremenu (nema suludog gubljenja vremena na prepisivanje istih u računovodstveni program ako koristite vanjsku usluge računovodstva koje nema mogućnosti importa), a preko određenih platformi moguće je koristiti i dodatnu uslugu prodaje nedospjelih potraživanja pa se time bolje može planirati priljev pa samim time i odljev novca, odnosno nema potrebe za dodatnim financiranjem radnog kapitala kod neke od banaka u preskupi trošak kapitala. Uglavnom, elektronskom razmjenom računa i digitalizacijom slanja i primanja eRačuna mislim da ćemo svi profitirati i ubrzati operacije, da tako bez obzira na trošak koji ćemo pri tome imati za providere na drugoj strani ušteda je nemjerljiva dobivenim vremenom koji se može iskoristiti za stvaranje neke nove dodane vrijednosti u našem biznisu. Ja osobno jedva čekam široku primjenu, jer ako smo prihvatili da niti novac ne mora postojati u opipljivom obliku nego je virtualan (kripto valute) pa zašto nam onda još trebaju papiri u poslovanju?

STR. 24


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| POSLOVNI RAZVOJ

Digitalna transformacija u računovodstvu Koliko smo spremni za promjene?

TEKST: Željka Bučec struč.spec.oec i ovlašteni računovođa, Voditelja financija i računovodstva Schneider Electric

Pandemija nam je donijela mnoge izazove o kojima nikada prije nismo niti razmišljali. Zbog brzih promjena i prihvaćanja novog načina rada te dostupnosti digitalnih tehnologija otvorila su nam se vrata za razvoj novih vještina, no koliko smo zaista otvoreni za ono što nam budućnost donosi, koliko smo spremni odbaciti strah od promjena te prihvatiti digitalnu transformaciju te ići u korak s njom? U ljudskoj je prirodi bojati se promjena i svega novoga, jer to novo nas tjera na izlazak iz naše zone komfora u kojoj se osjećamo ugodno i sigurno, iako smo se kroz život više puta osvjedočili kako jednim malim korakom iz te zone otvaramo vrata novim mogućnostima i znanjima, otvaramo vrata našem daljnjem razvoju. Kad se okrenem i pogledam svoje dugogodišnje radno iskustvo u području računovodstva uviđam koliko se samo to područje promijenilo te koliko smo se i mi kao struka s tim promjenama morali mijenjati, prilagođavati i učiti. Najveći izazov digitalne transformacije je strah od promjena koje ona nosi, te se stvara otpor prilikom prihvaćanja novih digitalnih alata, to je kao neko nepisano pravilo među nama računovođama. Da li je to zbog toga što zbog kontinuiranih zakonodavnih promjena nismo voljni dodatno biti otvoreni prema digitalnim promjenama ili se radi o nečemu sasvim drugome? STR. 25


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| POSLOVNI RAZVOJ

Neću ni pričati koliko puta sam čula rečenicu „ ovaj program nama nije potreban te da li znaš koliko samo vremena ćemo samo potrošiti na implementaciju“, svi ti izgovori su nakon implementacije bili neopravdani jer su se vrlo brzo vidjele sve prednosti koje su digitalni alati donijeli, a najveća od njih je efikasnost. Zato smatram da je potrebno osigurati dovoljno prostora i vremena kako bi računovođe mogle promijeniti „stari“ način razmišljanja u „novi“ digitalni način zbog kojeg će moći brzo djelovati, biti inovativniji te predvidjeti sve prednosti koje digitalizacija nosi, kako za sebe tako i za organizaciju. Stoga je ključna stvar u vezi s digitalizacijom točno definirati koji dio poslovnog procesa treba automatizirati te na njega staviti fokus. To je iznimno bitno jer uobičajeno poslovanje koje je danas dovoljno dobro neće biti dobro tamo kamo idemo.Nove vještine će se zahtijevati od naše struke stoga će kreativnost, okretnost, intuicija i etika biti i više nego potrebne za budućnost. S druge strane digitalni poremećaj će eliminirati ili stvoriti nove računovodstvene pozicije. Samom transformacijom doći će do promjene od onih ljudi koji samo daju procjenu brojeva kroz proračunske tablice do onih koji pomažu u strateškim inicijativama organizaciji, daju uvid za trendove kupaca te predlažu načine kako generirati prihod i kako smanjiti troškove te optimizirati produktivnost i profitabilnost. Kako bi spremno dočekali budućnost razvoj novih vještina je od iznimne važnosti. Veliki poticaj za usavršavanjem mora doći od nas samih. Inovativnost i otvorenost prema korištenju digitalnih alata i sofisticiranijih programa za automatizaciju procesa je prijeko potrebna jer će nam omogućiti da budemo efikasni te premjestimo svoj fokus s operativnih poslovnih procesa na dobivanje šire slike i to kroz različite analize koje će dodatno stvoriti vrijednost i pomoći organizaciji u ostvarivanju ciljeva.

Prednost koju nam je ovo moderno doba donijelo kroz digitalnu transformaciju je ta da nam je danas apsolutno sve dostupno, izvor informacija je posvuda i u našim rukama, samo trebamo znati prepoznati prilike te odlučiti uzeti najbolje od toga što nam se nudi. Zaista se trebamo zapitati koliko smo otvoreni za prihvaćanje svega što nam digitalna transformacija nosi kao i načina na koji razmišljamo. U našoj je prirodi da se razvijamo, promišljamo i ostvarujemo te smatram da upravo radi nas samih digitalna transformacija se događa. Stoga se pitam zašto je se onda plašimo kada znamo da će ljudsko djelovanje i dalje biti nezamjenjivo i od iznimne vrijednosti u budućnosti jer na kraju digitalna transformacija se ne može provesti bez nas, zar ne?

STR. 26


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| POSLOVNI RAZVOJ

Ima li mjesta za poduzetnice u programima EU?

TEKST: Andreja Tonč Stručnjakinja u području izgradnje kapaciteta potrebnih za pripremu i provedbu razvojnih projekata, ADD d.o.o.

Krajem prošle godine objavljen je zanimljiv Poziv za dodjelu bespovratnih potpora Europske komisije unutar programa naziva „Građani, jednakost, prava i vrijednosti“. Ovaj poziv ima za cilj podržati projekte koji doprinose ostvarenju ciljeva politike rodne ravnopravnosti na razini Europske Unije. Rok za prijavu projekata je sredina ožujka ove godine, a kompletan poziv i njegovu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

www.andrejatonc.hr

Što se to u stvari ovim Pozivom promiče i želi postići? Namjera Poziva je ojačati inicijative koje doprinose tome da se broj žena i muškaraca izjednači na ključnim pozicijama za donošenje odluka. Bilo da su to nacionalne institucije, institucije lokalne uprave i samouprave, pa sve do uprava velikih tvrtki. Politike postoje, to svi znamo, no one se provode skromno, najčešće kako bi se ispunila forma. Stoga je potrebno provoditi daljnje edukacije, informiranje javnosti, kreirati i predstavljati primjere dobre prakse. Ja bih rekla, ukratko, potrebno je otvoreno razgovarati, promišljati i tražiti načine kako da to što je predviđeno na papiru zaživi u praksi. Ovaj Poziv za bespovratna sredstva upravo se bavi time. Promocijom, kampanjom, informiranjem i educiranjem. Važno je znati da je to tip poziva iz skupine Programa EU koji imaju za cilj unaprjeđenje niza politika na razini EU (npr. politike obrazovanja, znanosti, očuvanja radnih mjesta, unaprjeđenja tržišta rada, zdravstva, zaštite okoliša, poduzetništva, inovacija itd.). STR. 27


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| POSLOVNI RAZVOJ

Za razliku od financijskih mehanizama koje skraćeno nazivamo EU fondovi i koji su usmjereni na razvoj određene zemlje, tj. njenih regija, ovi programi imaju za cilj promjene na razini cijele EU. To ne znači da određeni projekt koji se prijavljuje za financiranje nužno mora zahvatiti cijelu EU, no svakako treba biti koncipiran na način da se može lako prilagoditi za provedbu i u drugim zemljama. Uspostava partnerstava i utjecaj na širu javnost je jedna od glavnih odlika ovih programa i projekata. Kao poduzetnica, s pravom ćete sada postaviti pitanje, pa što tu onda ima za mene. Stoga ću vam u nastavku upravo dati odgovore na ova pitanja, a ujedno nastojati što je više moguće povezati EU fondove i EU programe. Jedan tipični primjer projekta koji se financira iz EU programa uključivati će sljedeće: Partnerstvo više institucija i organizacija – to mogu biti javne institucije poput škola, zavoda, instituta, ustanova, lokalne uprave i samouprave. Nadalje, to mogu biti neprofitne institucije i organizacije poput udruga, zaklada, ustanova, ali mogu biti i profitne institucije i organizacije, uključujući i male i srednje poduzetnike. Ideja partnerstva je da ima što veći broj uključenih partnera koji predstavljaju različite sektore kako bi se ostvario cilj razmjene znanja i iskustava, međusobnog učenja i povezivanja i kako bi jednostavno više glava razmišljalo koji bi bili odgovarajući načini rješenja problema ili unaprjeđenja situacije. Ako ste poduzetnica koja se bavi edukacijom, istraživanjem i sličnim uslugama, imate mogućnost postati partnerica u jednom takvom projektu. Partnerstvo traži i daje te je stoga važno provjeriti u kakav to posao ulazite, što vi tu možete pružiti i što možete dobiti. To je svakako tema kojoj ćemo se vratiti. Edukacije i događanja na određenu temu – to može biti cijeli niz različitih edukacija, ovisno o temi projekta. Na primjer, u ovom našem slučaju koji promovira rodnu ravnopravnost to mogu biti specifične teme o toj određenoj politici, ali mogu biti i razne teme osnaživanja žena, unaprjeđenja vještina komunikacije, facilitacije događaja i sastanaka, vještine prezentacije i javnog nastupa. Dakle, sve one koje se bave edukacijom imaju priliku ponuditi svoje usluge. Međutim, i sve one koje se bave prevođenjem, organizacijom događanja, uslugama pripreme i posluživanja hrane, smještaja, dizajna i tiska materijala, uslugama organizacije putovanja itd. imaju priliku pružati usluge upravo ovakvim projektima. Projekti koje podržavaju EU programi imaju neizmjerno veliki broj putovanja, sastanaka, susreta, edukacija, malih i velikih događanja. Oni koji provode projekte upravo trebaju ugovoriti gore pobrojane usluge kako bi isti i proveli. Kampanje podizanja svijesti – tako ih najčešće nazivamo u projektima. To su razne kampanje informiranja, educiranja, promidžbe određene ideje. Kampanja sama po sebi treba osmišljene poruke, akcije, promotivne materijale, razne PR usluge, izrada i vođenje web stranica i profila na društvenim mrežama. Idejama što sve treba jednoj kampanji nema kraja. Ako se bavite nekom od navedenih usluga, vi ne morate nužno biti partner u projektu, već je dovoljno da samo budete pružatelj usluga. To je u pravilu i puno jednostavnije jer niste opterećeni administracijom i partnerskim odnosima projekta već radite isključivo ono što je vaše područje djelovanja, tj. ugovorene usluge.

STR. 28


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| POSLOVNI RAZVOJ

Upravljanje projektom – cijeli niz usluga potreban je kako bi se jedan projekt uspješno pripremio i proveo. Bez obzira na stručnjake koji su angažirani za posao upravljanja projektom (tzv. Voditelji EU projekata), svaki projekt ima niz poslova koje je potrebno obaviti kako bi se on uspješno proveo. To su razni poslovi administracije, upravljanja dokumentacijom i informacijama, upravljanje financijama (planiranje proračuna, praćenje potrošnje, poslovi nabave, izvještavanje). Navedene usluge su iznimno potrebne iako su mnogi toga svjesni tek kada dođu u fazu izvještavanja ili još češće, tek kada se susretnu s poteškoćama. Ovdje ima posla za sve stručnjakinje koje se bave područjem prava, dobrog upravljanja, financija, izradom baza podataka i alata koji mogu pomoći izradi sustava prikupljanja i upravljanja informacijama i dokumentacijom. Moje je mišljenje kako je ovo područje upravo i veliki potencijal jer usluga i proizvoda u ovom području najviše nedostaje. Za razliku od EU fondova, EU programi više su usmjereni na ono što nazivamo meke vještine (tzv. soft skills). Međutim, to ne znači da su ti projekti manje zahtjevni. Oni su i dalje zahtjevni upravo u ovom području uspostave i provedbe uspješnih projektnih partnerstava i administracije projekata. Često na edukacijama i informativnim sesijama ističem kako je partnerstvo kao svaka veza. Na početku smo idilični, optimistični, zaljubljeni. Sve je super dok ne dođu prve poteškoće. Tada je svako partnerstvo na kušnji. Ulaganja iz EU fondova imaju odmah vidljivi učinak. Mogli bismo reći, njihove rezultate odmah možemo opipati jer su bili usmjereni baš na našu instituciju, organizaciju, tvrtku, regiju. Najčešće se nešto gradi i uređuje, kupuje oprema, otvaraju nova radna mjesta. To je stoga što EU fondovi imaju za cilj gospodarsko osnaživanje zemlje ili njenih određenih regija kako bi postale konkurente europskom tržištu. Cijeli niz usluga koje sam pobrojala vezano uz EU programe, moguće je pružiti i projektima financiranima iz EU fondova. Ovdje je još važna jedna strateška prednost, a to je poznavanje lokalnog zakonodavstva, potreba i prilika. Ono što je slično i jednima i drugima je da svaki projekt traži priču koja ima sljedeća poglavlja: Zašto je potreban taj projekt? Zašto bi netko trebao uložiti u taj projekt? Što će se projektom postići i na koji način? Tko će odraditi posao i u kojem roku? Koliko ta priča košta? EU izvori financijskih potpora uistinu su izdašni. Naočigled su i vrlo kompleksni. Na nama je da odlučimo želimo li se usmjeriti na izdašnost ili kompleksnost. Naša nestrpljivost u pogledu korištenja ovih sredstava je razumljiva. Osobito kada uvidimo koliko trebamo učiti, istraživati, povezivati se, riskirati, preživjeti uspone i padove... No, to je sve ono što će upravo svaka od nas reći kada nas pitaju kako smo stvorile naše uspješno poslovanje. Ova naša priča će se nastaviti. Članice koje se bave temom EU projekata pisati će o svojim iskustvima iz prakse, informirati o natječajima, savjetovati. Na nama ostaje i dalje se pripremati i promišljati ovu priču kao priliku za unaprjeđenje naše usluge, uvođenje nove, možda i plasmana novog proizvoda.

STR. 29


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| OBRAZOVANJE

U RH samo 3,5% osoba sudjeluje u programima obrazovanja odraslih Hoće li novi sustav financiranja pomoći?

TEKST: Sanda Gale univ.spec.stud.eur. Ravnateljica Sportsko učilište PESG www.pesg.hr

Jedna je pozitivna novost u obrazovanju odraslih, uz uvedene druge značajne promjene, ta da su donošenjem novog Zakona o obrazovanju odraslih (NN 144/21) stvoreni uvjeti za mogućnost financiranja odraslih osoba putem vaučera. Prema navedenom Zakonu kroz sustav vaučera financirat će se formalni i neformalni programi obrazovanja odraslih za stjecanje kompetencija potrebnih za rad koji se provode prema Zakonu o obrazovanju odraslih i drugim posebnim propisima iz nadležnosti drugih tijela državne uprave kojima se regulira obvezno obrazovanje za pristup tržištu rada za određenu profesiju. Cilj provedbe projekta kroz sustav vaučera jest omogućiti veće sudjelovanje nezaposlenih i zaposlenih osoba u cjeloživotnom obrazovanju s naglaskom na stjecanju vještina povezanih sa zelenom i digitalnom tranzicijom te poslodavcima osigurati kvalitetnu radnu snagu, a planirani je početak provedbe obrazovanja odraslih kroz sustav vaučera 1. travnja 2022. godine.

STR. 30


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| OBRAZOVANJE I RAZVOJ

Republika Hrvatska u iduće tri godine putem ove mjere planira uključiti 30 000 osoba s ciljem da do 2030. godine dostignemo prosjek EU-a u obrazovanju odraslih koji iznosi 10,8%, za kojim Hrvatska značajno zaostaje jer prema podacima Eurostata (2021.) u RH samo 3,5% osoba sudjeluje u nekom od programa obrazovanja odraslih. Prema informacijama Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, prosječna vrijednost vaučera iznosit će 10 000 kn po osobi, a korisnici sustava vaučera bit će nezaposlene osobe, od čega minimalno 12 000 dugotrajno nezaposlenih, kao i zaposlene osobe koje su zbog uvođenja novih tehnologija ili prelaska na zelenu proizvodnju i gospodarstvo suočene s mogućnosti gubitka posla ili žele promijeniti karijeru. Prema predviđenom, trajanje programa obrazovanja putem vaučera ne može biti duže od šest mjeseci, a osoba nakon odobrenja zahtjeva ima na raspolaganju šest mjeseci za njegovu aktivaciju i može ih koristiti za programe osposobljavanja ili usavršavanja. Vaučere će koristiti korisnici kroz aplikaciju na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje tako da će izbor programa i obrazovne ustanove, a na temelju individualnih potreba, ovisiti o samom korisniku jer će putem aplikacije biti dostupni svi prilagođeni programi ali i sve ustanove, pružatelji usluge koje imaju odobren program obrazovanja za stjecanje kompetencija potrebnih za rad. Isto tako, važno je naglasiti da će svi programi moraju temeljiti na poveznici sa standardom zanimanja ili skupom kompetencija i standardom kvalifikacije ili skupom ishoda učenja iz Registra HKO-a. Kako su digitalne i zelene vještine ključne u provedbi sustava vaučera, preostaje vidjeti može li sustav obrazovanja odraslih u RH brzo odgovoriti i prilagoditi se u tako kratkom roku novom sustavu financiranja obrazovanja odraslih.

STR. 31


VAŠ OSVRT NAM PUNO ZNAČI. HVALA! ZAHVALNOST NA VRIJEDNIM I JAKIM ŽENAMA Jako sam sretna i počašćena da sam dio ove zajednice vrijednih i jakih žena. Volim tu pozitivnu energiju koju osjećam od prvoga dana članstva. Znate na čemu sam jako zahvalna? Zahvalna sam na tim vrijednim i jakim ženama koje idu protiv struje, koje se bore za sebe i za druge žene i koje se ne boje reći što misle. Ova zajednica mreže žena prepuna je upravo takvih žena, koje su sve do jedne lavice. Jesmo mi možda naizgled krhke, emotivne i nježne, ali iznutra smo toliko borbene, toliko grizemo i dajemo maksimum od sebe da je to jedan veliki poticaj i vjetar u leđa drugim ženama koje tek kreću u poduzetništvo ili su na početku, poput mene. Da se mene pita, nama ženama treba svaki mjesec posvetiti barem jedan dan, a ne samo jedan dan u godini jer vrlo često sebe zapostavljamo

i

jednako

brzo

zaboravljamo

koliko

zapravo

vrijedimo u društvu. Koliko značimo nekim ljudima koji su oko nas . Znate onaj osjećaj kad pogledate nekome u oči i osjetite da Vam daje krila da poletite i da navija za Vas? E takav osjećaj ja osjetim svaki put kad sam među našim ženama u našoj zajednici. Svi važni nam datumi u životu, obilježavamo ih na ovaj ili na onaj način. A najvažnije u svemu tome je gesta i emocija. Emocija koju prenosimo i na druge. Nema ljepšeg nego primiti i pokloniti neku lijepu emociju. Potrebno nam je toliko malo da se podsjetimo koliko smo vrijedne, voljene i koliko nekome značimo. Zato sam imala potrebu ovo napisati. Zato jer radim meni najljepši i najkreativniji posao na svijetu! Posao kojim prenosim samo lijepe emocije kroz svoje balonske dekoracije. Uvjerila sam se više puta kako sitnice ljude uveseljavaju i čine ih sretnima!


VAŠ OSVRT NAM PUNO ZNAČI. HVALA! Usavršila sam tehnike dekoracija od balona za sve vrste prigoda te pokrenula posao upravo u tom smjeru pod brendom “Baloni i to” (Instagram.com/baloniito). Baloni s personaliziranim natpisima jednako kao čokolada ili cvijeće, dovoljno je da uljepšaju nekome dan, da pobude u nama najlijepše emocije. Drage žene budite i dalje moj vjetar u leđa, moja lokomotiva koja gura naprijed, a nikad nazad. Moja snaga i poticaj. Sretan nam dan žena !

Petra Ćorluka, poduzetnica, vlasnica @baloniito


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| INTERVJU

Irena Sertić - "Orijentalnim plesom se može baviti svaka žena bez obzira na godine i izgled"

RAZGOVARALA: Ivana Radić

Irena, ti si jedina u Hrvatskoj pokrenula "Oriental Fusion Stars festival" koji se uspješno održavao svake godine do pandemije. Kakvi su ti planovi? Festival Oriental Fusion Stars jedini je projekt orijentalnih fuzija u ovom dijelu Europe. Radi se o festivalu koji objedinjuje orijentalne plesove i mnoštvo raznovrsnih plesnih stilova

koji zajedno

stvaraju atraktivnu kombinaciju. Mnoge od tih kombinacija ne možete ni zamisliti da su moguće i izvedive dok ih ne vidite. Stvorili smo zaista jedan originalan show! Do sada su održana četiri festivala zaredom, međutim, zbog pandemije je napravljena pauza od dvije godine. Kakvi su ti planovi? Planiramo peti jubilarni festival ove godine, na jesen, točnije 19.11. Pripreme su u tijeku, a očekujemo ne samo naše plesače već i strane goste. Festival će pratiti i plesne radionice, a u planu je i dolazak jednog od najpoznatijih plesača orijentalnog plesa, na što smo jako, jako ponosni!

STR. 34


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| INTERVJU

Zadnjih godina si se posvetila podučavanju orijentalnih plesova te imaš svoje grupe žena koje se bave plesom – jesi li zadovoljna? Obzirom na situaciju u kojoj smo zadnje dvije godine jako sam zadovoljna jer smo prije svega nastavili raditi i postojati kao škola. Opstali smo i radili cijelo vrijeme lockdowna. Zadržala sam sve postojeće grupe, štoviše, započela i nove tečajeve. Interesa za orijentalni ples ima i jako sam sretna radi toga. Vjerujem da nas je mnoge upravo ta posvećenost ovom plesu i u kojem možemo pokazati svu svoju kreativnost, a ponajviše ženstvenost, izvukao da ne potonemo u apatično stanje koje je protekli period izazivao, a čije se posljedice osjete i dalje.

Vodiš i plesne radionice za žene koje žele naučiti plesati – kako se žene mogu uključiti u radionice? U sklopu našeg studija održavaju se i plesne radionice. Neke od njih namijenjene su plesačicama koji već imaju orijentalnu plesnu podlogu, ali velik dio je koncipiran tako da mu može pristupiti svatko tko želi naučiti nešto novo što ne zahtijeva podlogu orijentalnog plesa ili naprosto dopuniti svoje plesno znanje nekim novim plesnim pravcem i stilskim figurama.

STR. 35


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| INTERVJU

Uvijek sam bila otvorena za suradnju te je tako tijekom ove pandemije došlo do zanimljive suradnje s Davorkom Tolić (Ulje na dlanu). Osmislile smo radionicu arhetipova, odnosno, plesno eteričnu priču koja je izazvala velik interes među ženama. Svakako ćemo je ponoviti jer nas veseli interes koji za nju i dalje traje! Također smo započele i ciklus radionica „Probudite svoju kreativnost“, a u kojoj svaki horoskopski znak ima pripadajući miris, koji izrađujemo na samoj radionici te pripadajući plesni orijentalni stil, čije osnove također prolazimo tijekom radionice.

Što sve podrazumijeva orijentalni ples? Orijentalni ples je naravno poznatiji pod imenom trbušni. Radi se o skupini srednjoistočnih i bliskoistočnih plesnih stilova. Na arapskom ga zovu raqs sharqy, odnosno „ples istoka“. Naziv trbušni ples najvjerojatnije potječe od fran. fraze „dance du vetre“ ili ples trbuha. Brojne su teorije o porijeklu ovog plesnog stila no ono što je sasvim sigurno jest da povijest ovog plesa seže daleko u prošlost iako se oko njegovih početaka lome koplja, a samim time i stvaraju razne teorije. Orijentalni pleso spoj je velikog broja plesnih oblika, a većina dolazi iz folklora koji je svojom šarolikošću kostima i plesnih izričaja dao ovom plesu ljepotu, senzualnost i mistiku kojom je obavijen. Foto: Mario Kociper

STR. 36


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| INTERVJU

S obzirom na to da si jedna od rijetkih koja vodi ovakve radionice, što misliš da bi pomoglo da se žene više uključe u plesanje ovih senzualnih i zanimljivih plesova Dalekoga Istoka? Zasigurno bi pomogla veća reklama, a time i veća informiranost koja bi ovaj prelijepi ples i kulturu približilo širem krugu žena, demistifikaciji i spoznaji da se ovim plesom može baviti svaka žena bez obzira na godine i izgled! Ne govorim i ne ponavljam bez razloga „orijentalni plesovi“ jer Orijent skriva mnoge stilove koji se tek trebaju otkriti, a vjerujte mi, sve žene koje su jednom plesale ovaj senzualni ples, uvijek mu se vraćaju! Specifičnost ovog plesa je stjecanje samopouzdanja, a ono nam tako treba u ovim ludim vremenima. Smatram kako to dovoljno govori kolika ljepota i snaga proizlaze iz njega i toliko ga još toplije preporučujem svakoj od Vas.

STR. 37


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| INTERVJU

Sunčana Seletković - "Žene su previše kritične prema sebi, moraju naučiti voljeti svoje tijelo"

RAZGOVARALA: Ivana Radić

Razgovarali smo sa sunčanom Seletković, kreatoricom projekta "Budifitmama" koja nam je objasnila s kakvim se izazovima u postizanju željene težine žene susreću. Nedavno je lansirala program za žene 50+. Sunčana smatra da svaka žena treba naći aktivnost koja ju veseli, biti dosljedna i zavoljeti svoje tijelo. To će se odraziti i na zadovoljstvo sobom, ali i na fizički izgled. Sunčana, ti već dulji niz godina radiš sa ženama, posebno majkama, programe za mršavljenje i fit formu. Što sada nakon toliko godina iskustva možeš reći da su najveći problemi ženama/majkama u postizanju željene težine? Radim sa ženama, posebice zaposlenim majkama već 10 godina kroz projekt „Budifitmama“. Ideja da radim upravo sa zaposlenim majkama rodila se iz vlastite želje da se vratim u formu nakon rođenja djeteta kroz kratke treninge i pravilnu prehranu. Kroz projekt „Budifitmama“ motiviram zaposlene majke da krenu redovito vježbati uz moju podršku u obliku video treninga i podršku nutricionistice kroz planove prehrane i jelovnike. Moji programi za mršavljenje sadrže planove treninga s kratkim treninzima od samo 30 minuta koji se lako mogu vježbati od kuće bez posebnih rekvizita, bez gubljenja vremena na odlazak u teretanu, bez brige oko toga kome ostaviti dijete. Cijeli proces vježbanja olakšala sam mamama i mame su to prepoznale. STR. 38


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| INTERVJU

Projekt "Budifitmama" je u to vrijeme bio jedini takav na tržištu i žene su ga objeručke prihvatile. Sada, nakon 10 godina rada mogu se pohvaliti da je kroz moje programe prošlo nekoliko tisuća žena. Stvaram svoj brand putem društvenih mreža kroz Facebook stranicu "Budifitmama" te Facebook grupu Budi fit mama gdje redovito komuniciram kako s postojećim vježbačicama tako i s potencijalnim. Najveći problem kod žena/majki da se posvete redovitom vježbanju i postignu željenu težinu je nedostatak vjere u sebe. Neke žene zbog toga nikada ne krenu vježbati pa ne mogu znati što sve mogu postići. Obično smatraju da nisu dovoljno disciplinirane ili da nemaju jaku volju, zato niti ne krenu s vježbanjem i tapkaju na mjestu nezadovoljne sobom. Veliki problem je i nedostatak motivacije. Motivacija proizlazi iz vjere u sebe i želje da postigneš neki svoj zacrtani cilj. Motivacija je jako krhka, ona se stalno mora obnavljati a obnavlja se rezultatima. Rezultati su ti koji najčešće motiviraju žene da ne odustaju od vježbanja (od sebe) i da budu dosljedne. I na kraju, spominjem dosljednost kao još jedan od većih izazova ženama da se vrate u fit formu. Postizanje nekog cilja, bez obzir o kojem cilju se radi zahtjeva kontinuirani rad. Što znači da svakog dana moraš učiniti nešto što će te dovesti bliže svome cilju. Ako jedan dan treniraš ili se zdravo hraniš a sljedećih nekoliko dana ne vježbaš i jedeš sve što ti padne na pamet naravno da nećeš postići značajne rezultate. Sva tri problema koje sam navela su isprepletena i međusobno ovisna. Javljaju se u samom procesu mršavljenja kod svih nas koji se trudimo redovito vježbati. Nitko nije otporan na njih, zato stalno govorim svojim vježbačicama da krize postoje ali da se mogu i prevladati. Dovoljno je da dijete dobije temperaturu i svi planovi, želje i potrebe majke padaju u vodu jer je posvećena ozdravljenju djeteta. To nikako nije razlog da prekinu s vježbanjem i vrate se na staro. Trebaju samo nastaviti tamo gdje su stale.

STR. 39


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| INTERVJU

Jesi li primijetila neke promjene u mršavljenju kada govorimo o različitim dobnim skupinama žena? Da, naravno. Svaka dob nosi svoje prednosti i mane. Postoje velike razlike u dobnim skupinama žena kad govorimo o mršavljenju. Žene u dvadesetima i tridesetima čak i ranim četrdesetima obično imaju brži metabolizam, više mišićne mase i više energije što znači da mogu intenzivno vježbati i time trošiti više kalorija. Trošenje više kalorija dovodi do bržeg i lakšeg mršavljenja. Mlađe žene također imaju veću sposobnost izgradnje mišićne mase nego starije žene što opet vodi ka ubrzanom metabolizmu i bržem mršavljenju. S godinama održavanje tjelesne težine pa tako i mršavljenje je nešto teže. Postotak mišićne mase opada, metabolizam se usporava a postotak masnog tkiva raste. Tu su još i dodatne hormonalne promjene koje nastupaju u menopauzi koje povećavaju sklonost nakupljanja masnog tkiva u području trbuha što dovodi i do raznih bolesti kao što su dijabetes, srčano-žilne bolesti, osteoporoza i tako dalje. Dodatna otegotna okolnost je što su starije žene generalno manje fizički aktivne. Više vremena provode sjedeći pred televizorom ili za stolom. Srećom, redovita tjelesna aktivnost može usporiti pa čak i obrnuti ne samo proces starenja nego promjene u organizmu povezane s godinama. Stoga je jako važno da smo aktivni cijeli život kako bismo se bolje i zdravije osjećali, uostalom redovita tjelesna aktivnost preduvjet je dugotrajnog i vitalnog života. Nedavno si pokrenula program 50+ , po čemu se taj program razlikuje od drugih tvojih programa? Program vrlo jednostavnog naziva 50+ odnosi se na žene koje se približavaju ili su prešle pedesetu godinu. Kako starimo tako se javljaju i razna stanja i bolovi povezani s mišićno-koštanim sustavom. Bol u leđima, bol u zglobovima, upalni procesi, osteoporoza...sve su to problemi od kojih boluje čak četvrtina stanovništva u poznim godinama. S godinama također dolazi do gubitka mišićne mase koja više ne može učinkovito podržavati koštani sustav i cijela konstrukcija koštanog sustava postaje slabija i sklona povredama i lomljenju. Žene su posebno osjetljive na probleme koštano-mišićnog sustava jer zbog hormonskih promjena u menopauzi dolazi do gubitka minerala u koštanom tkivu i kosti postaju porozne, sklone lomljenju to jest dolazi do osteoporoze. Vježbanje može spriječiti mnoge promjene u mišićima, kostima i zglobovima povezane s godinama, ali i obrnuti te promjene. Drugim riječima život bez boli može se prevenirati na vrijeme. U programu 50+ vježbe se baziraju na razgibavanju i istezanju, jačanju mišića kralježnice i vrata, kukova, koljena i stopala. S vježbama povećavamo opseg pokreta zglobova, jačamo mišiće i povećavamo funkcionalnost tijela. Vježbe se izvode na prostirci, sporo i kontrolirano a svaku vježbačicu pratim na ekranu kako izvodi pokrete i ispravljam gdje je potrebno. Od rekvizita koristimo rastezljive elastične trake i bučice. Benefiti vježbanja u zrelim godinama su višestruke. Usporava se gubitak koštane mase, povećava se mišićna masa, snaga i izdržljivost, koordinacija i ravnoteža što smanjuje mogućnost padova i ozljeda. Vježbanje odgađa napredovanje osteoporoze, postiže se fleksibilnost i veća pokretljivost zglobova. A kao dodatan benefit je smanjenje bolova u leđima, vratu i drugim dijelovima koštano-mišićnog sustava. STR. 40


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| INTERVJU

Je li ženama teže nego muškarcima kada govorimo o višku kilograma i postizanju željene težine? O da, definitivno jest i to iz nekoliko razloga. Muškarci kad odluče krenuti u teretanu i zdravo se hraniti oni se toga i pridržavaju. Tu nema nikakvih emocionalnih uspona i padova kao što je to slučaj kod žena. Žene su puno osjetljivije na emocionalne promjene tako da svaki stres i svako negativno stanje ima utjecaj na psihu žene pa tako i na njenu dijetu. Žene pate od čestih promjena raspoloženja, što uslijed PMS-a što uslijed stresa. Prijemčivije su na emocionalne promjene što se opet odražava na ženinu motivaciju i dosljednost u provođenju režima prehrane i redovitog vježbanja. Muškarci genetski imaju veći postotak mišićne mase i manje masnoća što povećava njihove šanse da budu fit te im dozvoljava konzumaciju više kalorija bez debljanja. Prirodni genetski sastav muškog tijela s više mišićne mase i sposobnost brže izgradnje mišića zbog izlučivanja većih količina hormona testosterona omogućava brži metabolizam što opet dovodi do bržeg i lakšeg mršavljenja. Žene prirodno imaju više masnih naslaga (evolucijska prilagodba na održavanje trudnoće) a manje mišićne mase što im dodatno otežava mršavljenje. Teže im je izgraditi mišićnu masu što također utječe na brzinu trošenja kalorija. Muškarci jednostavno vole jesti meso (proteini) dok žene više vole ugljikohidrate. Muškarci nemaju oscilacije u hormonima pa nemaju želju za slatkišima kao što je to slučaj kod žena. Žene često imaju napadaje gladi (zbog emocionalnih stanja) i najčešće posežu za slatkim i masnim namirnicama poput čokolade. Iako postoje razlike u brzini mršavljenja i izgradnje mišićne mase između muškaraca i žena, poručujem ženama da ne očajavaju, nego neka počnu redovito vježbati treninge s opterećenjem bilo tijelom bilo utezima, smanjiti unos šećera, povećati unos povrća i rezultati će doći. Samo treba biti strpljiv.

STR. 41


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| INTERVJU

Jesmo li možda mi žene previše kritične prema sebi i imamo li prevelika očekivanja od sebe? Da, jesmo, previše smo kritične prema sebi. Mislim da su to ostaci još iz mladosti kad smo promatrale svoje tijelo, tražile mu mane i slabosti i što je najgore, uspoređivale se sa svojim prijateljicama. Nije dobro uspoređivati se s drugim ženama. Svaka žena ima svoju genetiku, svoj oblik tijela, svoju genetsku sposobnost mršavljenja ili izgradnje mišića i trebale bismo prihvatiti tijelo kakvo imamo. Što ne znači da se moramo prepustiti i ne misliti na zdravlje ili izgled ako nam takav izgled smeta. Želim samo reći da ne možemo suziti široku zdjelicu, proširiti uska ramena ili promijeniti način na koji se debljamo. Trebale bismo vježbati ne zato što mrzimo svoje tijelo, nego zato što ga volimo i želimo da ono bude snažno i funkcionalno a kilogrami odnosno masne naslage će se same po sebi smanjiti. Naravno prioritet je da budemo zdrave, da budemo smirene i zadovoljne kako bismo odgojili svoju djecu u neovisna ljudska bića. U tijeku pandemije si se prilagodila i na online vježbanje, radiš video s vježbama – koliko su žene zadovoljne takvim načinom rada a koliko su i dalje sklone tradicionalnom vježbanju u dvoranama? Ja sam s online treninzima krenula još 2015. godine kad nam pandemija nije bila niti u primisli. To su bili unaprijed snimljeni treninzi od 30 minuta u okviru nekog programa. Svaki tjedan sam snimala video treninge koje su žene vježbale od kuće. To nije bio online trening u realnom vremenu nego je svaka vježbačica vježbala u vrijeme kada njoj to odgovara to jest kad ima vremena. Nekim ženama takav način vježbanja odgovara jer ne žele biti „vezane“ određenim terminom. Prošle, 2021 godine sam počela s online treninzima u realnom vremenu unutar Facebook zatvorene VIP grupe. To su također treninzi od 30 minuta, ali u određenom terminu što je bio jedan od načina da žene motiviram da redovito vježbaju jer je ponekad teško sama sebe natjerati na vježbanje od kuće. Nekim ženama taj način vježbanja više odgovara jer imaju točan termin vježbanja oko kojeg si onda poslože druge aktivnosti. Mnoge žene još uvijek idu u teretanu jer su tamo stekle društvo pa nakon treninga odu na kavu sa svojim prijateljicama s vježbanja. Što je sasvim u redu. Pogotovo u ovom stanju pandemije kada smo bili zatvoreni u kućama po nekoliko mjeseci pa nam sad svaki oblik druženja odgovara. Neovisno o tome koji oblik vježbanja izaberete, online ili uživo, najvažnije je to da ste aktivne i redovite u vježbanju.

STR. 42


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| INTERVJU

Divlje srce grada

RAZGOVARALA: Ivana Radić

Jasenka, možeš li nam se ukratko predstaviti? Zamjenica sam direktora u tvrtki Morski lav gdje vodim groblje i krematorij za kućne ljubimce Grada Zagreba Spomengaj te restoran Kod morskog lava. U Zoološkom vrtu Grada Zagreba sam koordinatorica marketinga. Restoran je smješten u Zoološkom vrtu, a Zoološki vrt je, uz Grad Zagreb, suvlasnik tvrtke Morski lav. Zbog toga sam svakodnevno na relaciji Spomegaj – Zoološki vrt gdje uz mnoštvo operativnih stvari koje obavljam, u suradnji s ravnateljem i kolegama iz Vrta sudjelujem u osmišljavanju novih proizvoda za posjetitelje. STR. 43


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| INTERVJU

Jedan od najdražih projekata su mi organizacije Adventa i Festivala proljeća u Divljem srcu. To traži mnogo kreativnosti, ali i snalažljivosti. Od manifestacije do manifestacije razlikuju se, među ostalim, program, dekoracije i epidemiološke mjere. Iako se uoči svake manifestacije suočavamo s mnogobrojnim izazovima, kad vidimo zadovoljna lica posjetitelja, znamo da je sve imalo smisla. Potvrđuju to i brojke. Događanja koja kreiramo u Divljem srcu grada, izuzetno su dobro posjećena i sam Zoološki je četvrta destinacija u Hrvatskoj po posječenosti odmah nakon Plitvica, Dubrovnika, slapova Krke. To je segment posla koji je vidljiv, no mnogo je toga daleko od očiju javnosti. Upravo tu ima nevjerojatnih trenutaka. Prošle smo godine sudjelovali u pomaganju kućnim ljubimacima nakon potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji, a kako sam se dobar dio života profesionalno bavila snimanjem, sada nerijetko uskačem u intervencije spašavanja ozlijeđenih divljih životinja i puštanja oporavljenih u divljinu kako bismo kadrove o tome mogli podijeliti na društvenim mrežama Zoološkog vrta i Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba. Rođena sam i živim u Ivanić-Gradu. Kako bi čovjek bio sretan i zadovoljan, treba znati uživati u svemu što ga okružuje. Ovdje možete birati hoćete li popiti kavu na terasi, otići u šetnju prirodom ili zaviriti u šušur naše Bučijade. Ustajem se prije šest. Svako jutro prije polaska na posao pijem kavu sa svojim suprugom. Tu je i pas Max čije ime otkriva koliko sam ga razmazila - maksimalno. On s time nema problema, upravo naprotiv, iskorištava situaciju.

STR. 44


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| INTERVJU

Obitelj mi je pokretač svega. Odrasla sam u velikoj obitelji. Kako imam dvije mlađe sestre, odrastala sam na neki način brže. Takvo preuzimanje odgovornosti pomoglo mi je kasnije u poslu. Radni mi dan često završava kasno navečer. Dan mi je prekratak za sve što trebam, a posebice što želim napraviti. Upravo sam na drugoj godini doktorskog studija iz područja ekonomije. Svatko tko želi biti izvrstan u svojem poslu, mora svaki dan pokušati naučiti nešto novo. I naši se poslovi, posebno oni odgovorniji, mijenjaju iz dana u dan, a svojim znanjem i vještinama trebamo moći odgovoriti njihovim potrebama. Volim kretanje, istraživanje, opažanje detalja kakvo nam užurbana svakodnevica uskraćuje… Moje najveće mirovanje je rijetko gledanje filmova sa suprugom. Obožavam putovanja, no držim se one da trebaš dobro upoznati i vlastiti kraj. Uživam u otkrivanju čari naše zemlje, posebice kroz objektiv fotoaparata ili leću kamere. Zato mi karantena 2020. godine nije teško pala. Ljepota se ovdje krije na svakom koraku. U slobodno vrijeme kojeg je, na žalost, sve manje i manje jer konstantno osmišljavam neke nove projekte koji me naravno ispunjavaju u poslovnom smislu, provodim vrijeme sa suprugom, obitelji, Maksom i, naravno, prijateljima. Mislim da život bez prijatelja i onih koji nas podržavaju, je teži i monotoniji. Imamo veliko društvo i stalno se nešto organizira i nekamo putuje. Veliki sam gurman i uživam u gastronomiji - od jednostavnih jela do onih zahtjevnih koja se pripremaju satima. Za dobru hranu spremna sam proći kilometre i kilometre kako bih je kušala. Jako sam razmaženog nepca. Kuhanje hrane za prijatelje je moja antistres terapija, a društva su česta, tako da se i izmjenjuju jelovnici. Kada zbog posla ne kuham, u kuhinju uskače moj suprug. U posljednje vrijeme otkrila sam planinarenje, hodanje i vježbanje. Na taj se način riješavam stresa. Kad god stignem, istražujem putove lokalne šume Marče i Žutice, a ako imam slobodan dan, krećemo na udaljenije planine poput Kleka. Nekada sam mislila tko uopće može provesti vikend negdje u planini i ubiti se od napora, ali sada me upravo to ispunjava. Moja je velika ljubav, osim fotografije i snimanja, vrtlarenje. Na svoju zbirku vrtnog cvijeća vrlo sam ponosna i svake godine je sve veća i veća. Uživam u bojama i oblicima svih tih cvjetova koji su uistinu posebni. Uz moj posao ponekad mi je teško sve to održavati, pa mi suprug pomože u radovima. Ako u vašem vrtu vidim cvijet kojeg nemam, nemojte se začuditi ako vam navratim po presadnice. Osim u prirodu s prijateljicama rado idem i u kazalište.

Kako je došlo do ideje za groblje kućnih ljubimaca? Želja Grada Zagreba i Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba koji su surađivali na izgradnji Spomengaja, bila je stvoriti mjesto na kojem će ljubav prama kućnom ljubimcu i nakon njegove smrti stvarati nove susrete. Najljepši je to način gajenja spomena na voljenog ljubimca. Provedba je započela 2015. godine, a projekt je financiran sredstvima Grada Zagreba.

Spomengaj je potvrda novog civilizacijskog dosega Zagrepčana i drugih građana Hrvatske. Njihov odnos prema kućnim ljubimcima stvorio je novu potrebu - omogućiti svima koji imaju kućnog ljubimca, da se od njega dostojanstveno oproste, te da posjećuju mjesto gdje su njegovi posmrtni ostaci.

STR. 45


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| INTERVJU

Spomengaj će uskoro proslaviti tri godine rada. Možete li napraviti osvrt na to razdoblje? Spomengaj se otvorio prije gotovo tri godine. Prostire se na 15.000 m2. Groblje ima 10.000 ukupnih mjesta, a kraj njega su zgrade s informacijskim centrom i krematorijem. Naše groblje za kućne ljubimce spada među najljepše uređene u Europi. Kada smo otvarali Spomengaj, mnogi su bili sumnjičavi hoćemo li uopće imati posla. Naša je želja bila stvoriti potrebu da se građani od kućnih ljubimaca opraštaju na drugačiji način. Zakapanje tijela ljubimaca u parkovima i prirodi je zakonom zabranjeno, a smatrali smo da prepuštanje tijela veterinarskoj ambulanti da se zbrine u kafileriji, nije dovoljno dobar kraj jednog suživota. Osjećali smo da ljudi i njihovi ljubimci zaslužuju nešto mnogo bolje. I to smo im ponudili. U našoj su ponudi prijevoz tijela ljubimaca, organizacija ispraćaja u unutarnjoj dvorani i vanjskom paviljonu, kremiranje ljubimca te ukop tijela. Sve to prati i niz proizvoda – od ljesova i urni do nakita u koji se može umetnuti pepeo ljubimca. Otvoreni smo za posjete i pomoć svima koji se zanimaju za nešto slično, ali riječ je o izuzetno kompleksnom i financijski zahtjevnom projektu. Zato trenutačno ljudi iz mnogih krajeva Hrvatske; od Slavonije i Baranje preko Međimurja do Istre i Dalmacije, koriste naše usluge. U mogućnosti smo prevesti tijelo njihova ljubimca te napraviti sve što je potrebno. Spomengaj je smješten u Dumovcu. Samo nas zid dijeli od Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba. Kada se za to otvori mogućnost, korisnicima naših usluga preporučujemo da pri nabavljanju novog kućnog ljubimca razmisle i o udomljavanju.

Kako ljudi reagiraju na mogućnost da svog kućnog ljubimca dostojno sahrane? Najponosniji smo na svaku situaciju u kojoj smo ljudima mogli pružiti utjehu i omogućiti im da se od ljubimca oproste na način na koji je njihov suživot zaslužio. Do sada smo obavili skoro 1500 kremacija i 70 ukopa kućnih ljubimaca. Takav odnos prema ljubimcu novi je civilizacijski doseg. On otkriva preobrazbu odnosa ljudi prema ljubimcima.

Ljubimce mnogi ljudi danas smatraju članovima obitelji i ne žele odbaciti njihovo tijelo poput potrošene stvari. Većinu naših telefonskih razgovora i razgovora uživo s ljudima koji se opraštaju od svojih kućnih ljubimaca, prate suze. Naša zadaća je zato pružiti im traženu uslugu, razumjeti stanje u kojem jesu, te im pružiti pravu iskrenu ljudsku utjehu. Ti si svestrana osoba koja voli kuhati pa si nastupila u TV emisiji Tri,dva, jedan – kuhaj! – možeš li nam dočarati svoje iskustvo? Volim druženje s dragim ljudima uz dobru hranu. Zbog toga smo uredili vikendicu nedaleko od Ivanića i namijenili je uživanju. Volim uređivati cvjetnjak, a posebno sam bila ponosna kad mi je uručena nagrada za najljepše uređenu okućnicu u Ivaniću. Nagrade mi nisu važne, ali, kao i trkačima, natjecanja mi služe da sama sebi podižem ljestvicu. Tako sam se iz strasti prema pripremanju finih jela svojedobno uključila i u show u kojem su se natjecali kuhari amateri. Sve bi to bilo lijepo da istodobno nisam i veliki gurman. Ovako mi tijelo stremi oblinama kakve imaju likovi kuharica sa starih kuhinjskih krpa. Puno kuham i nikad mi nije teško uz štednjak provesti i nekoliko sati. STR. 46


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| INTERVJU

Obožavam kada stol i sve na njemu izgleda savršeno. No ipak zbog mog opisa posla i stalnih aktivnosti kuham pretežno vikendom, a u tjednu mi u kuhanju priskače suprug. Sretna sam što imam veliki broj prijatelja kojima mogu kuhati i pripremati razna jela, no ipak sam najviše orijentirana tradicionalnoj kuhinji iz cijele Hrvatske te ponekad koketiram s egzotičnom hranom. Za sebe bih rekla da sam veliki gurman… Kad se sjetim djetinjstva, tu su friško podojeno mlijeko i domaći kruh. Uvijek sam stajala sa svojim lončićem u staji kad je baka dojila krave i onako pjenasto i toplo mi je bilo najfinije. Nadrobiš kruh u limeni tanjur i jedeš i jedeš... Domaći žganci od bijelog brašana s prepečenim špekom i lukom koje bi spremao tata, mamin najposebniji kolač od maka i krpice s prepečenim vrhnjem. Oduvijek sam voljela malo težu hranu. Jednostavno volim okuse i opojne mirise hrane. Prva sjećanja za kuhanje vezana su uz ujaka Dubravka i pripremu zajedničkih palačinki. Jedva da sam mogla do štednjaka, no željela sam okretati palačinke u zraku kao i svaki veliki kuhar kojeg sam gledala na televiziji. Odrasla sam sa srestrama Majom i Antonijom kojima sam kuhala od najmanjih nogu. Kuhanju sam se najviše učila sama. Pošto su moji uvijek imali veliki vrt, prije kuhanja otišla bih na svoj plac, ubrala povrće i krenula u istraživanje okusa i mirisa. Inače, moji su se bavili poljoprivredom tako da sam naučena na domaću hranu koja se proizvodila kod kuće.

STR. 47


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| INTERVJU

Autorica si emisije "Neispričana priča" – što ti je najdraži dio stvaranja te emisije? Dugi sam niz godina radila u novinarstvu na velikom broju projekata. Jedan od meni najdražih je snimanje serijala dokumentaraca o Hrvatskoj pod nazivom Neispričana priča koje sam snimala dugi niz godina i na taj način upoznala ljepote Hrvatske. I svaki put me nešto novo iznenadi i očara. Ponosna sam što su upravo te emisije bile izrazito gledane i što su gledatelji uz njih upoznavali našu domovinu od gastronomije, kulture, tradicije, prirodnih ljepota i svega onoga što ide uz turizam. Ponovo ove godine krećemo sa snimanjem novog serijala Nesipričanih priča za koje vjerujem da će ponovno privući pažnju gledatelja. Sa suprugom sam osnovala poduzeće koje se bavi produkcijom televizijskih emisija, izradom internetskih stranica i reklama. Redateljica sam mnogih promotivnih spotova u turizmu - od Krapinsko-zagorske i Sisačko-moslavačke županije preko Gline i Ivanić-Grada do Klanjca. Te moje fotografije mogu se vidjeti na mnogim reklamnim kampanjama za turističku destinaciju. Sada se takvim projektima posvećujem popodnevnima nakon radnog dana u Spomengaju i Zoološkom vrtu te vikendima. Snimanja su aktivnost koja odgovara mojem temperamentu.

Snimila si i dokumentarac "Divlje srce grada" - o čemu je riječ? Svake godine snimam seriju dokumentaraca o nekoj temi bilo da se radi o turizmu, poljoprivredi ili svakodnevnom životu. Dokumentarac o Zoološkom vrtu snimljen je u sklopu promocije Zagreba i moram priznati da me je taj projekat iznimno veselio jer to je potpuno novo područje mog rada jer ipak je riječ bila o životinjama. No kada sam došla raditi u tvrtku Morski lav koja je u vlasništvu Zoološkog vrta i Grada Zagreba, sve više sam se susretala sa životom i načinom rada u Ustanovi. Ideja o seriji edukativnih filmova iz Zoološkog vrta grada Zagreba rodila se istog trena kad je Vrt zatvoren za posjetitelje zbog aktualne pandemije, a djeci je preporučeno da ne dolaze u dječje vrtiće i škole. Naime, edukacija građana je jedna od osnovnih funkcija suvremenih zooloških vrtova. Budući da smo interno raspolagali svim resursima koji su nam bili potrebni za snimanje edukativnih filmova, prihvatili smo se posla. Edukatori su pripremali priče o životinjama, a ja sam snimala i montirala filmove. Ukupno je snimljeno četrdesetak filmova i objavljivani su svakoga radnog dana. Svi se mogu vidjeti na društvenim mrežama kojima se koristi Zoološki vrt. Sa snimanja pamtimo mnogobrojne anegdote. Bilo je životinja koje baš tijekom snimanja nisu htjele proviriti iz nastambe, a tijekom jednog je snimanja jedna zmija toliko neočekivano naglo iskočila iz svoje rupe, da mi je skoro srce stalo. Snimka mojeg odskakivanja od njezina terarija danima je bila viralna među kolegama. U inat sam im se navikla na zmije i sada me više ne mogu iznenaditi.

Što bi poručila ženama s puno talenata? Žene imaju nevjerojatnu energiju, ali ih često okolina želi staviti u kalupe. Veseli me vidjeti sve više žena koje pokazuju da mogu biti sve što žele i to u isto vrijeme. Vrijeme je renesansnih žena!

STR. 48


OŽUJAK 202 ŠESTO IZDANJE

| LIFESTYLE

Postani vladar svojih emocija i misli Tekst: Ljiljana Kelihar Trener i praktičar Peat metoda, homeopat i praktičar Bach kapi https://zivotnirazvoj.com.hr

Svi znamo da su zadnje godine, bile vrlo izazovne i to na više nivoa: poslovno, u odnosima, zdravlje, obitelj... Još su i danas pristutni ti izazovi za rad i život, jer je ova sitaucija zapravo slojevita. Radili smo i trudili smo se, i to smo prepoznali u našim uspjesima. Ali, jesmo li mogle biti mirnije, opuštenije? Znamo da, kada jedni drugima pomažemo, jača i naš timski duh, iako možda i nismo neki „čvrsti tim“ ali smo na duhovnom planu jači i čvršći. Svima nam je izazov održavati dobru komunikaciju u poslu a i privatno s drugim ljudima te povratiti povjerenje jedni u druge, ukoliko je izgubljeno. Kao i uvijek u životu, želimo pronaći najbolja rješenja, zar ne? To me dovodi do glavne misli ovog članka: naime, znamo da postoje dva osnovna načina svjesnog doživljavanja svijeta oko sebe: Dualni i svijet Jednosti. Kako smo u svakodnevnom životu suočeni s raznim problemima, sve što se događa vidimo kroz tu dualnost, kao: dobro i zlo, stvaranje i razaranje, život i smrt... Ali, postoje metode koje čovjeku donose spas, oslobađaju čovjeka i on udiše slobodu i oslobađa se smrtonosnog pritiska dualizma kako dovodi sebe u balans. Danas postoje razni načini koji obećavaju dostizanje ciljeva. Ali zapitajte se, kakve su to moći potrebne, a da mi netko izvana daje snagu da bih ja donosila odluke o svom životu. Što znači sva moć ovog svijeta, ako me i daje izluđuje to što osoba nije zatvorila pastu za zube? Što predstavljaju „više dimenzije“ ako si u ovoj dimenziji konstantno pod pritiskom, u konfliktu sa samim sobom i drugima. NIŠTA. Nedavno sam slušala razgovor dvoje ljudi u kafiću, i djevojka je prepričavala film. Gledala je film gdje je glavni junak trebao naučiti razne stvari kako bi postao veliki Heroj. Na tom putu je imao učitelje jer bi sam dugo vremena učio ta znanja. Mališan koji je slušao sve to okrenuo se djevojci i pitao: možeš li me naučiti tome svemu? Djevojka je odgovorila da će pokušati.

Ono što je nama važno u ovoj našoj priči je da postoje metode kojima možete naučiti nešto puno važnije: postati vladar svojih emocija i misli, ali naravno, ne odjednom, nego vrijednim radom i trudom. Prvo kroz preuzimanje ODGOVORNOSTI za sebe i rad kako bi se raščistila nepoželjna stanja, a potom odabirom prave metode za vas.

STR. 49


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| LIFESTYLE

Nađi "čudovište" slično sebi

Tekst: ŽAKLINA DRUŽETA Centar razvoja Liberum www.centar-razvojaliberum.business.site

Uvijek sam smatrala i osjećala da su svi ljudi, bez razlike, zaista vrijedni. I da je sve ljude zaista moguće voljeti. I sada to isto mislim i osjećam, na nekoj još dubljoj razini. Što sam više ulazila u tematiku duhovnosti i osobnog rasta i razvoja, to sam te spoznaje sve više i dublje osvještavala. Što se međuljudskih odnosa tiče, osvijestila sam svu silu raznih motiva i razloga zbog kojih neka interakcija bude uspješna, a neka ne. I iz svog dosta velikog iskustva, što osobnog, a što iz rada kao terapeut i analitičar životnih pitanja i trener, mogu potvrditi to što govorim. Naslov ovog teksta došao mi je kao prijedlog kojeg sam rekla svojoj dobroj prijateljici koja se mučila s izazovima u odnosu s partnerom. Jednostavno je izletjelo – nađi “čudovište” slično sebi. A i potaknuta svojim vlastitim nedavnim iskustvom, kada se upravo to iskristaliziralo kao jedno od pravila uspješnog odnosa. Da, sve ljude možemo voljeti, to je divno. Shvaćati da smo svi dio jedne predivne igre Univerzuma je postignuće onih zaista posvećenih rastu i napretku, na razini koja je oku nevidljiva. Sve možemo voljeti, ali sa svima ne trebamo ulaziti u odnose. Pa ma koliko u danom trenutku bilo zanimljivo. Mislim, svako iskustvo nas obogaćuje na osobnoj razini pa tako i takvo koje nije u skladu s našim istinskim i dubokim željama, potrebama i stremljenjima. To je igra osvještavanja. Kako se kaže – potrebno je otvoriti puno školjaka dok ne naiđemo na biser. Sve to stoji. To igri, na neki način, daje čar. STR. 50


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| LIFESTYLE

Međutim, ono što se dešava velikoj većini ljudi je neshvaćanje da je sve unutar jednog odnosa posljedica naših odabira, da ljubav ne boli nego naše pogrešne pretpostavke, da trebamo raditi na osvještavanju sebe, a ne kriviti ili optuživati drugoga. Ako neki odnos nije bio uspješan, a ako izuzmemo one koji su nam “zadani” zbog odrada koje smo dužni odživjeti (karmičke veze, ili dugovi), trebamo postaviti pitanje sebi što smo željeli, što smo kreirali, što smo birali. I zašto. Jesmo li birali “čudovište” po svojoj mjeri, ili smo se zadovoljili nečim što nije bilo najbolje na nas, ali eto, bolje išta nego ništa. Iznenadili biste se da znate koliko je ovo čest slučaj. Kad kažem “čudovište”, ne mislim pri tome ništa loše, naprotiv. Svi smo mi mala “čudovišta”, kažem to iz velike ljubavi prema ovoj čudesnoj igri života koju imam priliku živjeti sada i ovdje. Mislim pri tome na međusobnu usklađenost, na kompatibilnost – u odnosu na sva bitna životna pitanja (shvaćanje života, svjetonazori, pogled na djecu i odgoj, religijska opredjeljenja, politička opredjeljenja, odnos prema financijama, obavezama i novcu, itd.), kao i manje bitna životna pitanja (način zabave, navike, zajednički interesi, hobiji, itd). To je ono što je bitno u ostvarenju skladnog odnosa. Da, da, čujem već – ali razlike se privlače i daju čar i dinamiku odnosima. Točno, do neke mjere. Do točno one mjere kada svakodnevno živjeti razlike ne postane ogroman napor koji crpi energiju na najjače. Ili do te mjere kada se zbog te iscrpljenosti ne počne gubiti samoga sebe. Tada više čari nema, a dinamika se pretvara u preživljavanje na slamku. Ima još jedna “kvaka” na koju žene padnu kao po pravilu. A ta je – ma promijenit će se on. Neće. Osvještavanje. Svatko se mijenja kada on sam to želi, a ne zbog nekoga. Pa ma koliko god da takvi napori bili plemenito postavljeni od one druge strane. Dok se, s druge strane, žene uglavnom potpuno posvete, prilagode i daju dok se sasvim ne potroše. Često glumeći “žrtvu”. Opet pogrešno. Žene, zadržite sebe i to sve što ste prije odnosa (op.prev. – prije gospodina savršenog) bile. Dakle, htjela sam reći – nađite “čudovište” slično sebi. I to "gotovo", a ne "poluproizvod" kojeg treba dorađivati. Nećete biti zadovoljni takvim angažmanom i radom, jer nikada ne možete znati kakav će biti krajnji rezultat rada na nekom drugom. Niti je moguće raditi na nekom drugom. Okrenite se radu na sebi. I okanite se iluzije da će se netko promijeniti zbog vas i vaše velike ljubavi. Niti to neće. I to shvatite prije negoli vas razlike počnu tlačiti, pa da makar i ne shvaćajući, izgubite sebe.

Tražiti, kreirati i pronaći nekoga za život – sličnog sebi – vrjednije je i od dobitka na lotu. Jer s njim onda možete sve. Sve postići i sve biti.

STR. 51


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| TURIZAM

Hrvatska i dalje među najpoželjnijim destinacijama za strane i domaće turiste

Tekst: Nena Mrkonjić Predsjednica odbora za turizam Međunarodne mreže poslovnih žena

Osvrnemo li se na prošlu 2021. godinu turističke sezone, moramo biti i te kako zadovoljni s obzirom na cjelokupnu situaciju u Europi i svijetu. Zabilježili smo rast od 67% dolazaka i 77% noćenja u vrijeme pandemije, a mjerilo nam je zadnja 2019. kao izvrsna turistička sezona. Ove brojke dobar su pokazatelj da je Hrvatska i te kako destinacija poželjna za strane, ali i za naše domaće goste. Prema najavama i upitima od strane raznih turističkih agencija, na početku 2022. godine zainteresiranost je duplo veća za Hrvatsku destinaciju, nego u isto vrijeme prošle godine. Ovo nam ukazuje, ali i daje upozorenje, da mi veliki, ali i mali iznajmljivači moramo biti i te kako spremni za nadolazeću sezonu. Problem koji bi se mogao pojaviti je neprocijepljenost stanovništva na području Srednje i Južne Dalmacije što bi moglo umanjiti broj dolaska stranih turista ako te regije budu označene kao crvene. Stoga bi nam u turističkoj branši rast procijepljenosti bio od velike važnosti i interesa. Hrvatska ima velik potencijal, ulažemo svake godine u infrastrukturu te nove, bolje sadržaje na moru i u kontinentalnom dijelu. Hrvatska Turistička zajednica trudi se Hrvatsku prikazati kao destinaciju koja je sigurna i spremna za svakog turista. Radi se na poboljšanju marketinških kampanja i na tome da turisti što lakše dođu do nas iznajmljivača. Ali to je i na nama, koliko ćemo se mi potruditi da kroz usluge i široki izbor sadržaja ponudimo što više, odnosno ulažemo u taj segment. A na kraju i iskoristimo veliki potencijal lijepe naše.

STR. 52


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| TURIZAM

Jesu li hotelski lanci opskrbe spremni za sezonu?

Tekst: Mr.sc. Nataša Cikač, Konzultant za nabavu i lanac opskrbe, Cronata d.o.o. https://www.cronata.hr

Najave turističkih stručnjaka signaliziraju da bi turizam u Hrvatskoj mogao ove godine dosegnuti brojke iz 2019. godine. To su odlične projekcije no isto tako moramo biti svjesni da će ovo biti period borbe za svakog gosta zajedno s našim konkurentima. U protekle dvije godine imali smo prednost zbog relativno liberalnih epidemioloških mjera u odnosu na našu konkurenciju, ali i kao auto destinacija. Zato je nužno ostvariti određene prednosti prije svega u segmentu kvalitete usluge, ali i internih troškova i procesa. Jedan od izazova koji je svakako pred turističkim sektorom je radna snaga i dovoljan broj resursa. Stručnjaci procjenjuju da trebamo oko 35.000 zaposlenika u ovoj sezoni. I jedna od mjera je definitivno poboljšanje uvjeta radnika na što je i većina hotelskih lanaca spremna. Situacija uzrokovana virusom COVID 19 ujedno je ukazala i na određene rizike koje hoteli imaju u svojim lancima opskrbe. Upravo je to i jedan od razloga što se hoteli okreću kratkim lancima opskrbe, s ciljem smanjenja broja posrednika te dobavi namirnica direktno od proizvođača. Istraživanja pokazuju da i goste sve više zanima porijeklo namirnica, ekološki uzgoj i zdrava hrana.

STR. 53


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| TURIZAM

Svakako ne treba zanemariti Projekt Zelena i Plava Hrvatska čija tendencija je bila mogućnost suradnje prehrambenog i turističkog sektora. Proizvodnja hrane i turizam označeni su kao sektori koji mogu biti generatori budućeg razvoja gospodarstva Hrvatske. Često se naglašava još uvijek nedovoljna povezanost ovih gospodarskih grana kao i mogućnost da se značajan dio uvoza hrane zamijeni domaćom proizvodnjom. Hrvatska osim toga ima i velike potencijale za ekološku proizvodnju hrane zbog dobro očuvanog okoliša. Sve navedeno, uz trenutnu situaciju u gospodarstvu, konačno mora izbaciti ovaj sektor u fokus poslovne zajednice, javnosti i države. S aspekta definicije lanca opskrbe i njegove orijentiranosti na zadovoljstvo krajnjeg korisnika/ klijenta/kupca, hoteli su zasigurno jedno od industrija u kojima je kvaliteta vrlo visoko na ljestvici. Ukoliko analiziramo kategorije nabave u hotelijerstvu, područje hrana i piće čine cca 40% nabave jednog hotela, dok ostalo čine - domaćinstvo, sitni inventar, oprema, tehnički dio (održavanje), energenti, hortikultura, usluge održavanja, vozni park, marketinški materijal, wellnes i sl. Već samo na spomen kategorije hrana i piće, možemo zaključiti da je ovo područje koje ima svoje specifičnosti, uvjete skladištenja i čuvanja, sezonalitet, rok trajanja i sl. što je i te kako važno prilikom kreiranja strategije dobave.

Kroz konzultantski projekt reorganizacije lanca opskrbe u jednom hotelskom lancu na Jadranu uvjerila sam se da su hoteli megalomanski „proizvodni“ kapaciteti koji u prvi plan stavljaju svog gosta. U portfelju naručivanja jednog hotela koncentrirani su različiti proizvodi i usluge sa svojim specifičnostima, hoteli imaju svoja skladišta sa zalihama, nužna je kontrola potrošnje i proizvodnja „škarta“ ( viškova), bitno je adekvatno i pravovremeno planiranje.

STR. 54


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| TURIZAM

No naravno UVIJEK na prvom mjestu treba voditi računa o kvaliteti. Ni jedna ušteda ne smije utjecati na razinu kvalitete proizvoda i usluga koju hotel pruža i to treba kontinuirano imati u vidu. Ali s druge strane to NE SMIJE biti ni opravdanje da se o kontroli troškova, nabavi i zalihama ne bavimo detaljno, analitički i planski. Stoga je preporuka što bolje i detaljnije napraviti procjenu stanja procesa nabave i kompletnog lanca opskrbe. U tom segmentu imamo na raspolaganju odličan strateški alat PAM©standard, metodologiju kojom ostvarujemo izvrsnost u nabavi. Bazira se na procjeni stanja nabave (Procurement assasement methodology), metodologiji koja je rezultat dugogodišnjeg rada, istraživanja i međunarodnih standarda. PAM©standard je strateški alat koji obuhvaća sagledavanje kompletnog segmenta nabave kroz sljedeće parametre: Procesi Resursi Operacije Mjerljivost Ova metodologija pokazala se kao vrlo učinkovita, provodi se u nekoliko koraka, a vrijeme trajanja ovisi o kompleksnosti i veličini hotela. Rezultati su vidljivi i konkretni, a metodologija nam daje sljedeće: osvijestiti uska grla i rizike pronaći prostor za poboljšanje reducirati /smanjiti gubitke unaprijediti kompetencije u nabavi poboljšati zadovoljstvo gostiju i rast prihoda Nakon provedenog postupka i usklađenja sa standardom, hotel postaje ponosni vlasnik certifikata PAM©standard – Excellence in Procurement. Ovaj strateški alat namijenjen je onima koji žele ostvariti izvrsnost u nabavi te na taj način ostvariti konkurentsku prednost na tržištu. Certifikat je odličan alat za brendiranje i pozicioniranje hotela kroz nabavu jer: omogućuje vam da budete u vrhu sa kontinuiranim praćenjem vašeg procesa nabave i u skladu sa standardima i najnovijom praksom certifikat će biti znak vašim gostima i dobavljačima da je vaš lanac dobave kontroliran, transparentan i daje im sigurnost u poslovanju sa vama tvrtke koje teže izvrsnosti daleko lakše privlače, razvijaju i zadržavaju kvalitetne zaposlenike Isto tako istraživanja pokazuju da gosti i te kako obraćaju pažnju na porijeklo proizvoda i usluga, prije svega se ovdje misli na kategoriju hrane no preferencije se odnose i na ostale kategorije poput – kozmetike, posteljine, ručnika i sl. Stoga je važnost transparentnog i kontroliranog lanca opskrbe postala ključna karika u brendiranju hotela i usluga koje nudi kao i u ostvarenju konkurentske prednosti.

STR. 55


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| TURIZAM

Zadar - Idealna destinacija za vaš proljetni odmor

TURIZAM Tekst: VERONIKA MUDRI

Ako se na proljeće nađete u Zadru ili okolici, imamo za vas par prijedloga aktivnosti kojima možete obogatiti svoj boravak. Provedite vrijeme na zanimljiv način i stvorite lijepe uspomene uz sljedeće aktivnosti:

ŠESTAN, Magic Croatia www.magic-croatia.hr

Virtualna šetnja Zadrom Kad dođete u Zadar nikako nemojte propustiti priliku da sudjelujete u jedinstvenom razgledu grada u Hrvatskoj. U Virtualnoj šetnji Zadrom proći ćete kroz stari grad i zakoračiti u prošlost. To ne znači da ćete s VR naočalama šetati kroz grad, već da će vas vodič voditi kroz stari grad do različitih mjesta gdje ćete zastati i staviti VR naočale kako biste zavirili u prošlost. Bit ćete okruženi povijesnim zgradama i ljudima, kretati se i čut ćete najzanimljivije priče o tome što gledate u tom trenutku. Nakon toga skinut ćete VR naočale i moći ćete usporediti kako pojedini dio grada izgleda danas. Rezervirajte si ovu pustolovinu kroz vrijeme i zabavite se dok otkrivate grad na nov i neuobičajen način. . STR. 56


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| TURIZAM

Gledajte zalazak sunca na rivi Prošetajte zadarskom rivom, uz obalu i uživajte u pogledu na more i otoke Ugljan i Pašman s druge strane kanala. Tu je smještena i moderna instalacija Morske orgulje koja izgleda kao 70 m duge stepenice koje se spuštaju u more. Svaki put kad val zapljusne obalu nastaje jedinstvena melodija koju svira more. Možete sjeti na stepenice i gledati sunce kako zalazi iza zadarskih otoka. Zadar slovi kao grad koji ima najljepše zalaske sunca na svijetu pa je ovo definitivno najbolji način da završite dan.

Posjetite Nin, najromantičniju destinaciju u Europi Nin je podjednako kraljevski grad i romantična destinacija. Nalazi se na malenom otočiću koji je mostovima spojen s kopnom. Nin je kolijevka Hrvatske države i mjesto gdje su krunjeni hrvatski kraljevi. Osim toga, nosi titulu Najbolje romantične destinacije u Europi prema mišljenju portala Best European Destinations. Pa ako ste propustili posjetiti Nin, ovo je savršena aktivnost za vas.

Zaplovite brodom do otoka u obliku srca Između Turnja i otoka Pašmana leži neobičan otok Galešnjak. Ovaj maleni otok ima savršeni oblik srca jedini na svijetu. Odvažite se na izlet brodom do Galešnjaka i uživajte u društvu koje sami odaberete. Opustite se u laganoj plovidbi kristalno čistim morem ili posjetite otok. Zanimljivo je da na otoku ne postoje nikakvi sadržaji koje je stvorio čovjek već samo jedinstvena priroda, a to ga čini još zanimljivijim, zar ne?

STR. 57


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| TURIZAM

Večerajte u tradicionalnoj dalmatinskoj konobi Dalmacija je obalna regija u Hrvatskoj i dio je većeg područja, Mediterana. Dalmatinska kuhinja je podtip mediteranske gastronomije koja je 2013. godine uvrštena na UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog dobra. Prema tome dalmatinska kuhinja je među najzdravijom na svijetu. Rezervirajte ukusnu večeru u tradicionalnoj dalmatinskoj konobi i otkrijte lokalne gastro specijalitete.

Uživajte u vrhunskim vinima u Kraljevskim vinogradima Kraljevski vinogradi su smješteni na slikovitom brdu okrenuti prema moru, poviše Petrčana, samo 11 km od Zadra. Ovi vinogradi su izloženi posebnoj mikroklimi ovog područja: konstantnom vjetru s mora, velikom broju sunčanih sati, oko 2600 sati godišnje i snažnim vjetrovima s planine Velebit. Rezultat svega navedenog je grožđe visoke kvalitete i vrhunska vina. Osim toga, vinogradi imaju zanimljivu povijest. Darovao ih je hrvatski kralj u 12. stoljeću. Posjetite Kraljevske vinograde kako biste uživali u prekrasnom pogledu na more i ispijali vrhunska vina.

STR. 58OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| ZONA ZDRAVLJA

Luksuzna njega koja nudi sve što je vašem licu potrebno DermEden uspješna Dermokozmetička priča započinje 2008. godine. Pod nadzorom dr. Bachota razvija se dermokozmetička linija proizvoda – DermEden. DermEden podrijetlo svog imena duguje kombinaciji riječi Dermatology s naglaskom na medicinsku stručnost i Eden koja evocira obećanje na obnovljenu harmoniju kože. Kompanija naglasak stavlja na inovaciju i istraživanje, sukladno tome DermEden proizvodi sadržavaju visoku koncentraciju dokazano učinkovitih aktivnih sastojaka. Proizvodi imaju formule koje su jedinstvene i efikasne. DermEdenova ekspertiza je: prevencija fotostarenja i tretiranje hiperpigmentacija.

STR. 60


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| ZONA ZDRAVLJA

Još uvijek je vrijeme za uvođenje retinola u svakodnevnu beauty rutinu. Karakteristike liposomal retinola u odnosu na neki drugi oblik retinola su: manje iritacija i prodiranje u dublje dijelove kože. DermEden noćna krema dio je poznatog DermEdenova noćnog protokola koji osim kreme uključuje serum, koji joj prethodi te pojačava njezin učinak i njegu za područje oko očiju. Noćna krema, koja je DermEdenov bestseler, sadržava kombinaciju tri vrste hidroksi kiselina: glikolne, salicilne i dioične te retinol, hijaluronsku kiselinu i niacinamid.

Uz pomoć glikolne i salicilne kiseline odstranjuju se mrtve stanice s površine kože i potiče njezina obnova djelujući tako na smanjenje hiperpigmentacija. Hijaluronska kiselina u sastavu vlaži kožu i popunjava borice, liposomal retinol u koncentraciji od 0,3% stimulira proizvodnju kolagena, a niacinamid, derivat vitamina B3, ima snažan antioksidativni i izbjeljujući učinak. Osim vrhunskih sastojaka, efikasna formula osigurava veliku podatnost, te sama krema traje i do tri mjeseca uz normalnu upotrebu. U kremi se nalaze glikolna i salicilna kiselina koje su dobro poznate, a često ih nalazimo u kozmetičkim proizvodima, ovu kremu odlikuje posebnost a to je dioična kiselina; organski spoj koji se dodaje proizvodima za njegu kože sklone aknama, kao i za smanjenje hiperpigmentacija i tamnih mrlja na koži. U formulama za akne ona smanjuje lučenje sebuma i prevenira pojavu bakterija, dok u onima namijenjenim hiperpigmentacijama, kao u ovoj kremi, inhibira proizvodnju melanina. Više prilagođen zrelijoj koži je DermEden noćni serum. Serum je jedinstven koncentrat 7 glavnih anti-age aktivnih sastojaka: Resorcionol, niacinamid, vitamin C, dioična kiselina, hijaluronska kiselina, retinol i moćni peptidi. Namijenjen je za samostalnu uporabu ili kao booster uz noćnu kremu. Područje oko očiju zahtjeva posebnu njegu; DermEden krema oko očiju ima ph vrijednost između 3,7 i 4,3; preporučuje se za smanjivanje tamnih krugova, bora, dubljih bora te otečenosti područja oko očiju.

STR. 61


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| ZONA ZDRAVLJA

DermEden proizvodi su dizajnirani, razvijeni i proizvedeni u Francuskoj poštujući stroge europske propise o kozmetici. Od samih početaka cilj i misija DermEden laboratorija je razviti proizvode prema najvišim standardima uz dodanu vrijednost primarne funkcije i pojednostavljene beauty rutine koja je namijenjena svima, a najviše poslovnim ženama. DermEden proizvodi nisu testirani na životinjama, svi proizvodi dnevnog protokola imaju SPF 50+, a misija brenda je: sačuvati kapital prirodne ljepote i zdravlja kože.

Proizvode vrhunske dermokozmetičke linije ljekarnama i u multi brand web-shopu Opposite.

možete

pronaći

u

odabranim

STR. 62


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| ZONA ZDRAVLJA

Kućni wellness - Vrijeme za mene

ZONA ZDRAVLJA Tekst: MIRJANA KOPREK Apiterapeut i Aromaterapeut Prirodno je najbolje

Ubrzani način života osim što nam je donio nedostatak vremena da se posvetimo sebi ujedno nas je i udaljio od nas samih. Zato je neophodno svakodnevno odvojiti vrijeme za sebe kako bi iskristalizirali svoje misli i obnovili energiju. Vrijeme koje posvetimo sebi osim fizičkog, značajno će utjecati i na naše psihičko zdravlje. Konstantno razmišljanje i koncentracija ne dopuštaju mozgu da se opusti što nas može dovesti do „izgaranja“. Kako bi to izbjegli važno je organizirati se na način da svakodnevno nađete svojih 30 minuta mira. Idealno mjesto za opuštanje potražite u svojoj kupaonici. Pronađite si dan u tjednu i vrijeme koje ćete posvetiti sebi i svom tijelu. Stvorite si ugodnu atmosferu uz omiljeni čaj, glazbu ili jednostavno uživajte u tišini. Pripremite si najbolji wellness tretman koji će vam postati tjedna rutina. Topla kupka otvara pore na našoj koži i tada je idealno vrijeme za peeling tijela, masku za lice i masku za kosu. Optimalna temperatura kupke trebala bi biti 37 °C. Kupku pojačajte s nekoliko kapi eteričnog ulja koje ćete prethodno umiješati u med, jogurt ili neko biljno ulje. Eterična ulja nikada ne stavljamo direktno u vodu, jer osim što brže hlape mogu se zalijepiti za kožu te ju opeći. STR. 63


OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE

| ZONA ZDRAVLJA

Kupka s eteričnim uljima jednostavan je i učinkovit aromaterapijski tretman. Ako želite relaksirajuću kupku tada možete odabrati eterično ulje lavande, mandarine ili petit grain gorke naranče. Citrusna ulja poboljšavaju raspoloženje i uklanjaju negativne misli. Za grijanje tijela koristite eterično ulje đumbira ili bijelog bora, a za revitalizaciju i umorne mišiće eterično ulje lovora ili ružmarina.

Aromaterapijske kupke trebate izbjegavati ako ste trudni, ako bolujete od astme, a osobe s visokim krvnim tlakom i srčanim problemima trebaju biti oprezne. Dok uživate u aromakupki možete na lice nanijeti masku koju će te prethodno izraditi od domaćeg meda i omiljenog nerafiniranog biljnog ulja prilagođenog vašem tipu kože. Pa tako ako imate suhu kožu koristite maslinovo ulje, za normalnu kožu suncokretovo, a za masnu ulje lješnjaka ili sjemenki grožđa. Želite li osvježiti vašu kosu, također preporučujem masku za kosu na mazi meda, s dodatkom zelene gline i nerafiniranog biljnog ulja po želji. Masku nanesite na vlažnu kosu te ju ostavite da djeluje 30ak minuta. U kadi nemojte ostati dulje od pola sata, a ako ste hrabri, nakon kupke isperite tijelo hladnom vodom. Ona će dodatno pokrenuti cirkulaciju u cijelom tijelu. Tijelo obrišite laganim kružnim pokretima, te nanesite omiljeni losion za tijelo ili hladnoprešano biljno uljem u koje ćete dodati par kapi omiljenog eteričnog ulja kako biste spriječili isušivanje kože. Dozvolite si „ukrasti“ vrijeme za sebe. Isprike poput „nemam vremena“ ili „nemam novca“ pokušajte izbjegavati, jer nakon nekog vremena vidjet ćete da vam vrijeme koje trošite samo na sebe pozitivno djeluje na cjelokupni organizam,smanjuje stres te jača imunološki sustav.

AROMAKUPKA: 2 žlice meda, jogurta ili hladnoprešanog biljnog ulja 10ak kapi eteričnog ulja PEELING ZA TIJELO: 2 žlice domaćeg meda 1 žlica kukuruzne krupice ½ žlice hladnoprešanog biljnog ulja(maslinovo, bademovo, ulje lješnjaka, suncokretovo…) MASKA ZA LICE: 1 žlica domaćeg meda ½žlice hladnoprešanog biljnog ulja(maslinovo, bademovo, ulje lješnjaka, suncokretovo…) MASKA ZA KOSU: 2 žlice meda 1 žlica zelene gline 1 žlica hladnoprešanog biljnog ulja(maslinovo, bademovo, ulje lješnjaka, suncokretovo…)

STR. 64OŽUJAK 2022 ŠESTO IZDANJE | IMPRESSUM

DIGITALNI ONLINE ČASOPIS Žénial Prvi poslovni časopis za žene ISSN 2787-7612

IMPRESSUM: IZDAVAČ Udruga Međunarodna mreža poslovnih žena Kutjevačka 12, 10040 Zagreb OIB 77548887708 GLAVNA UREDNICA Ivana Radić GRAFIČKA UREDNICA I KOORDINATOR SADRŽAJA Ivana Fakin UREDNIŠTVO Kutjevačka 12, 10040 Zagreb ivana@mrezazena.com +385 91 923 77 01 PERIODIKA Četiri izdanja godišnje GODINA POSTAVLJANJA PUBLIKACIJE NA MREŽU 2020. godina, datum prvog broja – 18.12.2020. Fotografije: Članice privatna arhiva, stock fotografije pixabay.com, pexels.com Naslovnica: Ilustracija Abstract face, Alla Rusyn


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.