Page 1

ZEELAND / WEST-BRABANT

perry Kentin “Contacta is ideale combinatie van netwerken, kennisoverdracht en entertainment”

Contacta special beursplattegrond en deelnemerslijst inspirerende bekende sprekers op de beurs overzicht pleinen

baM-topman nico de Vries ‘We moeten het zelf doen’ BUSINESS

HET ZAKENBLAD VAN ZEELAND EN WEST-BRABANT JAARGANG 29 | NUMMER 7 | NOVEMBER 2013


Stand nr. 1203


Heef t u ook deze brief van het uwv ont vangen? Datum 19 juli 2 013

Pagina 1 van 2

Onderw

erp

Andere b erekenin

g premie ZW-flex

Geachte

Bijlagen Overzich t ziektew etBeslissin g van arb uitkeringen 2012 eidsgesc Retouren hiktheid velop

heer/me

vrouw, Vanaf 20 14 veran dert de m mogelijk anier wa gevolgen arop de voor de premie Z premie va hoogte va W-flex w n 2014 w n de pre ordt bere ordt geb mie die u flexwerk kend. Dit aseerd o ers die b afdraagt heeft p Ziekte ij aan de B u in w et-uitkeri uitkering dienst w elastingd aren. Bij ngen die en die aa ienst. Uw deze brie in 2012 n u word In deze b zijn toeg f vindt u en toege rief verte ekend aa rekend. een overz lle n n icht van wij u me over de Ziektewe er over d medewe trkers om e verand ering van wie het p recies ga de bereke at en ove ning van Waarom r het doe de prem de vera l van dit ies, ndering Op 1 jan overzich in de be uari 201 t. rekenin 3 is d g e Wet be ? (BeZaVa perking ) ingevo ziekteve erd. De w uitkering rzuim en et heeft slasten va arbeidso to t doel om n ziekte ngeschik de werkg de instro e theid van n a rbeidson om in de ever bij gnetters g w eschikth WIA te b ie de (tij werkgeve e eperken. delijke) w id worde rs gestim n De erkneme g ro te u n le d e eels toeg r ziek is rd om act hun werk geworde erekend nemers. ief mee te n. Daard aan werken a oor word an het h en erstel en Wat vera de re-inte gratie va ndert er n voor u? De manie r waarop d e g wordt aa edifferen tieerde p ngepast. remie W Op dit m werknem erkherva oment b ers met ttingskas etaalt u e e n een gedif (Whk) w va gediffere st dienst ferentiee ordt vast ntieerde verband rde prem gesteld, premies (WGA-va ie WGA vo ZW en W st). Vana or GA voor f premieja flexwerk a r 2014 b contract, Onder de huidige Ziektewet (ZW) zijn er voor u geen gevolgen ers (Z eta‘nawerking’ W-flex ede zogenaamde alt u ook . Als werkgever bent u door n WGA-fl ex).nog meer dan voorheen verantwoordelijk de nieuwe wetgeving ten aanzien van de ziektewetpremie op het moment dat een

werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ziek uit dienst gaat. Per 1 januari 2014 verandert dit. De kosten van de ZW uitkeringen voor werknemers die na een tijdelijk of flexibel contract ziek uit dienst gaan, komen ook (gedeeltelijk) voor uw rekening. Concreet betekent dit dat u een gedifferentieerde ziektewetpremie gaat betalen die afhankelijk is van het aantal werknemers dat in de ZW belandt. Indien een hoog aantal flexibele krachten ziek uit dienst gaat, dan stijgt de premie. Dit geldt óók als er een ziekmelding plaatsvindt in de 28 dagen ná beëindiging van het

voor de schadelast van zieke (ex-) werknemers. Dit stelt u voor nieuwe en wellicht ook ingewikkelde keuzes. Zo mag u bijvoorbeeld de keuze maken om voor de ZW eigenrisicodrager te worden. Dit kan voor u financieel interessant zijn. LexPartners denkt hierin graag met u mee. Heeft u deze brief van het UWV ook ontvangen, bel ons dan gerust voor een vrijblijvend advies. Wij bereiden u graag voor de juiste maatregelen te nemen om de uitkeringslast te beheersen. Neem contact op met: Mr. C. Oerlemans, tel.: 076-5200021, email: coerlemans@lexpartners.nl

Lexpartner s. De juridische huisadviseur voor ondernemer s met visie. Neerloopweg 27 | 4814 RS Breda | 076-5200021 | info@le xpartners.nl | www.le xpartners.nl


ZEELAND / WEST-BRABANT

HET ZAKENBLAD VAN ZEELAND EN WEST-BRABANT JAARGANG 29 | NUMMER 7 | NOVEMBER 2013

Perry Kentin “Contacta is ideale combinatie van netwerken, kennisoverdracht en entertainment”

Contacta special Beursplattegrond en deelnemerslijst Inspirerende bekende sprekers op de beurs Overzicht pleinen

BAM-topman Nico de Vries ‘We moeten het zelf doen’ BUSINESS

Het Zakenblad van Zeeland en West-brabant jAARGANG 29 Nummer 7, november 2013 OPLAGe 8000 ReDACTIe-ADReS Stationspark 8 4462 DZ GOeS T 0113 820204 f 0113 820206 redactie@zeelandbusiness.nl UITGeVeR Yabeau studio www.yabeau.nl ReDACTIe Caroline Houmes, Daisy van Poelje, Liesbet Mallekoote, edwin Wendt, Marloes Hoeks, AddVision, Daniëlle de jonge, Izaak van Cruijningen, Sara Terburg HOOfDReDACTIe bert van Leerdam bert@zeelandbusiness.nl fOTOGRAfIe jan bos, Marijana Pajovic, jeroen Moerdijk, Helix Learning, AddVision, Reacon Consultants, kvk Zuidwest-Nederland, Uitzendbureau De Pooter, Van Houte Project, Ruben Oreel, ente

CONTACTA SPeCIAL 6 9 9 11 13 14 17 19 19 20 23 23 23 24 25 26 29 30 32 34 35 35 36 39 40 41

breed, Zeeuws Participatiefonds, esther Hereijgers, Peter van Mierlo, Rob Langenberg, kees bennema VORMGeVING Printservice Goes | www.printservicegoes.nl bpMedia+Design | www.bpmedia.nl

T 06 13605818 tim@zeelandbusiness.nl ACQUISITIe Tim van den berg, Zeeland business: 06 13 605 818 klaas Sars, West-brabant business: 06 29 040 709 Advertentietarieven op aanvraag AbONNeMeNTeN Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan en worden afgesloten Voor 1 jaar. Na afloop van de periode wordt het abonnement automatisch verlengd, tenzij de abonnee schriftelijk 2 maanden voor de vervaldatum heeft opgezegd. abonnement@zeelandbusiness.nl COPYRIGHT Het auteursrecht op de in dit tijdschrift verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden --

Van Houte Projectinrichting: ‘Praktisch kan ook sfeervol zijn’ DeS Detach bV: ‘Payrolling; de perfecte oplossing’ bekende Nederlanders inspireren Noens & Wielinga: ‘Webbased strategie is basis voor succesvolle sites’ Inspiratie pleinen Contacta 2013 kvk Zuidwest-Nederland: ‘Wie wint de Startersprijs 2013?’ Stoffels bleijenberg: ‘Dé schoonmakers uit Zeeland’ Column: Verplichte wijzigingen pensioenopbouw Iedereen een plekje Uitzendbureau de Pooter: ‘Personeelsdiensten op niveau’ kenniswerf Zeeland: ‘Vestigen op de kenniswerf’ MN2b: Gegarandeerd meer omzet Column: Vermelding btw-nummer op website Column: Stamrechtvrijstelling Plattegrond en Deelnemerslijst Contacta beurs 2013 Puur Culinair: maakt van ieder event een feestje Zeeland business Netwerk in Middelburg: ‘Daten, Verleiden en Netwerken’ Zeeuws Investeringsfonds: Meer dan geld alleen Zeeuws Participatiefonds: Het draait om fingerspitzengefühl Logistic force: ‘Op de juiste weg’ Claassen, Moolenbeek en Partners: ‘Zeeland-breed inzetbaar’ Wijn als relatiegeschenk Letsel Impact en Passion4Work betrekken neiuw pand in Halsteren juridische ondersteuning voor midden-en kleinbedrijf Column jacques van Welbergen: Administratie thuis? Niet altijd Column Rob Poïesz: RGO en uw bedrijfshuisvesting

42 44 47

bLADMANAGeMeNT Tim van den berg

Netwerkbeurs uitdaging voor bezoeker en organisatie

Als morgen bezorgen te laat is In de film des levens speel je zelf de hoofdrol Column barry Damen: Van “Ziek en Piek’ naar strategisch HR-instrument Column jean Paul van bavel: Simpel is niet eenvoudig

48 50 52 55

Wbb Ontbijt: 5 december Campanile, breda Sfeerimpressie Wbb borrel: Skidôme Rucphen Change the way you stay Column Thea kremers: 1 + 1 = 3 Column Daniëlle de jonge: Leer uw klant nog beter kennen

57 59 60 62 65 67

Duurzame oplossingen op personeelsgebied Ondernemen is aansturen Arbeidsveiligheid optimaal geregeld De neuzen dezelfde kant op Opgericht Pre&Post, fotografie rond borstkanker Het monsterpark van bomarzo


6

“Standhouder en bezoeker worden uitgedaagd om grenzen te verleggen”

VoorWoord Delen Dit Zeeland Business Magazine is een co-productie met West Brabant Business. Natuurlijk is ook voor hen de Contacta een kans. Begin november is het weer zover. Dan gaan we allemaal op pad om collega’s, klanten, maar vooral nieuwe mensen te ontmoeten. Met gepaste gretigheid, met hoop of met bravoure betreden we een netwerk-beursvloer. De vraag is: Wat is het plan? Zien we zo’n beurs als een ultieme kans om nog even een toefje slagroom op onze

14

jaaromzet te toveren? Als dat zo is dan adviseer ik er

“Met 9 pleinen en ruim 300 standhouders voor ieder wat wils op de Contacta”

even over na te denken wat er zou gebeuren als iedereen dat doet. Ik leer veel van netwerk-specialist Fred Krautwurst op de Zeeland Business netwerk-avonden. Hij hamert er terecht steeds op dat Netwerken op z’n zachtst gezegd geen eenrichtingsverkeer is. Luister naar anderen en leg verbindingen. Déél zaken. We zijn er al lang achter dat je het alleen niet redt. Beter: Als je iets met iemand deelt dan zal die ander

36

Wijn als relatiegeschenk in kistje met bedrijfslogo

dat niet vergeten. Dan bouw je een emotioneel crediet op dat meer dan een toefje op de taart oplevert. Ineens zal die persoon aan jou denken als er iets gevraagd wordt wat hij zelf niet kan.

bert van Leerdam Hoofdredacteur Zeeland business Magazine

39

Letsel Impact en Passion4work betrekken nieuw pand op Grondmolen in Halsteren

bert@zeelandbusiness.nl


Contacta 2013 verlegt de grenzen

Netwerkbeurs uitdaging voor bezoeker en organisatie TekST CAROLINe HOUMeS fOTOGRAfIe jAN bOS

LMG organiseert de Contacta.nl dit jaar voor de vierde keer. Het reclamebureau, met vestigingen in Goes en Breda, is verantwoordelijk voor de complete organisatie, verkoop van standruimte, de promotie en reclame, vormgeving van middelen en stands, online communicatie en e-ticketing. Ondanks al deze activiteiten heeft directeur Perry Kentin moeite met het begrip beursorganisator. “We staan nadrukkelijk naast de ondernemers. Hun ideeën, meningen en wensen zijn cruciaal voor het succes en de continue ontwikkeling van deze netwerkbeurs. Wij zijn daarin één keer per jaar vooral de verbindende factor.”

Perry Kentin

Grenzen verleggen

Het thema van dit jaar sluit uitstekend aan op de thema’s van de eerdere edities. “Zie het als een drietrapsraket. In 2011 spraken we over een visie op de toekomst, in 2012 werkten we aan het creëren van kansen. Het huidige economische klimaat dwingt ondernemers nu tot moed en daadkracht. Tijdens deze Contacta.nl houden we ondernemers de mogelijkheid voor om grenzen op te zoeken en te verleggen”, legt Kentin uit. “Grenzen verleggen kan op veel manieren, bijvoorbeeld door middel van schaalvergroting, het maken van managementkeuzes of door je persoonlijke prestaties te optimaliseren. Met dit thema hopen wij ondernemers te inspireren. Idealiter helpt Contacta.nl hen een nieuwe stap te zetten in de richting van een passende organisatie-strategie. Een stap waarmee een organisatie beter toegerust de toekomst in kan.”

6

ZeeLAND bUSINeSS | NOVeMbeR 2013

krachtig gelaagd programma

De kracht van Contacta.nl zit met name in de gelaagdheid van het programma. Natuurlijk heeft de beurs als ondertitel netwerkbeurs, maar dit vertelt slechts de helft van het verhaal. Het aanbod is immers veel rijker. “Een bezoeker die alles uit de Contacta.nl wil halen, adviseer ik om zich vooraf goed te

oriënteren, zowel op de standhouders als op de sprekers en de colleges. We hebben met Maurice de Hond, Jack de Vries, André Kuipers en Heleen Dura-van Oord gastsprekers van formaat in huis. Zij gaan ieder vanuit hun eigen kennis en ervaring in op het thema ‘Grenzen verleggen’. Naast deze grote, plenaire bijeenkomsten in de Arena van de Contacta.nl organiseren wij ook colleges in een heuse


ContaCta speCial

De Contacta is er klaar voor. Ruim driehonderd ondernemende standhouders zetten op 5, 6 en 7 november 2013 alles in het werk om het potentieel van bijna 23.000 bezoekers optimaal te ontvangen. Het thema dit jaar is ‘Grenzen verleggen’. Met een aantrekkelijk programma daagt organisator LMG zowel de standhouders als hun bezoekers uit om dit thema te vertalen naar de eigen organisatie.

uiteindelijk uit een bezoek aan de Arena en een speciale kennissessie gecombineerd met een bezoek aan de beursvloer en een ondernemersborrel op één van de verschillende pleinen. “Netwerken, entertainment en kennisoverdracht; de Contacta.nl biedt je een dag vol inspiratie en beleving.”

Ondernemers die een stand overwegen neemt Kentin altijd mee in een klein rekensommetje. “Ik reken eenvoudigweg voor wat het kost om zelf potentiële klanten te bezoeken en vervolgens zet ik deze kosten af tegen de huurprijs van een stand. Die relatief bescheiden investering biedt ondernemers de kans om in circa 3 dagen in contact te komen met ruim 22.000 potentiële klanten. Dat is voor veel bedrijven nog steeds een overtuigend verhaal.” Om ondernemers uiteindelijk te helpen om alles uit de beurs te halen organiseert een bijeenkomst voor standhouders. “Wij adviseren hen om hun bestaande klanten uit te nodigen. Op die manier kun je laten zien hoe actief je je als ondernemer opstelt. Wat betreft het aanboren van nieuwe contacten, is het handig om, wat ik noem, een ‘drempelverlager’ in te zetten. Prikkel de nieuwsgierigheid, kies voor humor; dat zijn positieve manieren om de beursbezoeker te verleiden.”

Verleid de bezoeker

Succes

collegezaal. In bijeenkomsten met maximaal 30 gasten maken deskundigen interessante verdiepingsslagen, steeds op een specifiek vakgebied. Om die reden beogen we om bij deze kennissessies alleen mensen toe te laten die ook daadwerkelijk in het desbetreffende kennisveld actief zijn.” De meest optimale beursdag bestaat volgens Kentin

“een bezoeker die alles uit de Contacta.nl wil halen, adviseer ik om zich vooraf goed te oriënteren”

Veel aandacht van LMG gaat uit naar de standhouders. Zij zijn het immers die de beurs vorm en inhoud geven. Kentin is met recht trots op het grote enthousiasme waarmee ondernemers zich, in een steeds vroeger stadium, aanmelden. Qua branches beslaat de Contacta.nl vrijwel het volledige midden- en kleinbedrijf. Geografisch reikt de beurs al tot ver in West-Brabant. “We streven ernaar het gebied te bereiken binnen de steden Middelburg, Vlissingen, Terneuzen, Brugge, Gent, Antwerpen, Breda, Rotterdam en Dordrecht. We zijn hard op weg om dit te verwezenlijken.”

sfeerimpressie Contacta 2012

Het succes van de Contacta.nl hangt af van de resultaten die de individuele standhouders boeken. Natuurlijk volgt LMG dit op de voet. De rapportcijfers van het laatste jaar schommelen tussen de 7 en 8 en bewijzen dat LMG dik tevreden mag zijn. Maar natuurlijk blijven er uitdagingen. Dit jaar richt LMG zich voor een belangrijk deel op het comfort van de bezoeker. “Doorstroming, routing, de kwaliteit van de horeca en de frisheid van de toiletten bijvoorbeeld; we zetten alles op alles om het voor de bezoeker prettig te maken. De beleving, het comfort moet eenvoudigweg goed zijn.” ■ ZeeLAND bUSINeSS | NOVeMbeR 2013

7


Stand nr. 916

70%

Bouwplannen? Wij zijn uw totaalbouwer voor o.a. utiliteitsbouw, hallenbouw, distributiecentra, petrochemie en kantoren. Informeer naar de uitgebreide mogelijkheden voor o.a. staalconstructies, daken wandbekleding.

hanse + staal een sterk verhaal Nieuwerkerk · 0111 641333 · www.hansestaalbouw.nl

Wij adviseren Een Zeeuwse ondernemer hoeft niet ver te zoeken… De Zeeuwse is een regionale verzekeraar. Samen met deskundige en onafhankelijke adviseurs bieden wij u verzekeringen op maat.

Baker Tilly Berk Goes Contactpersonen: Hans Bakker, Marcel Klootwijk en Rudi de Munck T (0113) 24 20 00

Informeer bij uw adviseur naar onze producten.

De oplossing dichtbij www.bakertillyberk.nl

www.dezeeuwse.nl

An independent member of Baker Tilly International


bedriJfsprofiel

bedriJfsprofiel Stand nr. 1111

Stand nr. 1118

Van Houte Projectinrichting Praktisch kan ook sfeervol zijn

DES Detach BV Payrolling; de perfecte oplossing

Een zorginstelling, een nieuw kantoor, een school of een horecagelegenheid: de sfeer en uitstraling worden voor een groot deel bepaald door de inrichting. Van Houte Projectinrichting is al ruim zestig jaar het adres voor projectinrichting, van vloer tot plafond.

DES Detach bedient werkgevers met payrolling. Volgens Ronald de Bert een constructie die alle partijen voordelige mogelijkheden brengt: “U neemt iemand aan en wij doen de rest!” Eenvoudiger kan het niet. DES Detach biedt tevens oplossingen in uitzenden, detacheren, re-integratie- en outplacementtrajecten.

Van Houte Projectinrichting verzorgt complete interieurs, van vloer-, raam- en wandbekleding tot de levering of productie van meubilair en het coördineren van kleine, bouwkundige ingrepen. “Wij willen onze opdrachtgevers graag alle zorgen uit handen nemen”, zegt eigenares Mariët van Houte. “Wij regelen alles en zorgen voor een kant en klare oplevering.”

Payrolling

Naast de vestiging in Tholen, heeft Van Houte Projectinrichting een nevenvestiging in Sliedrecht. Hierdoor kan het bedrijf projecten verzorgen in heel Zuidwest Nederland. Van Houte Projectinrichting kan worden ingeschakeld voor de inrichting van ziekenhuizen, oudereninstellingen, woonvormen voor mensen met een beperking, maar ook voor kantoren, scholen en horecagelegenheden. Elk project stelt zijn eigen eisen, bijvoorbeeld op het gebied van hygiëne en comfort. Maar die hoeven de sfeer niet in de weg te staan. “Stevig, brandvertragend en onderhoudsvriendelijk materiaal kan ook heel sfeervol zijn. Dat geldt zowel voor vloeren, meubels als stoffering.” Kenmerkend voor Van Houte Projectinrichting is dat alle medewerkers van het stoffeerteam binnen het bedrijf zijn opgeleid en in vaste dienst werken. “Dat is prettig werken op grotere projecten, zowel voor ons als voor de opdrachtgever: je leert elkaar kennen en weet wat je kunt verwachten.” Van Houte Projectinrichting is aanwezig op de Contacta, te vinden in hal 3, stand 1111. ■

Van Houte projectinrichting b.v. Energieweg 11J 4691 SE Tholen T. 0166 -60 9333 E. info@vanhoute.nl I. www.vanhouteprojectinrichting.nl

De payroll-formule van DES Detach is vrijwel allesomvattend. DES Detach stelt het arbeidscontract op en verzorgt de volledige administratie, verloning en premieafdrachten. De werknemer komt in dienst van DES Detach zelf. “Werknemersadministratie is vaak een tijdrovende zaak voor een werkgever. We nemen met onze payroll-dienst niet alleen al deze activiteiten uit handen maar ook de arbeidsrechterlijke risico’s bij bijvoorbeeld ziekte of arbeidsongeschiktheid. En voor de werkgever geldt: geen werk, geen kosten!”

Uitzenden

DES Detach beschikt over een groot aantal inzetbare flexmedewerkers. DES Detach verzorgt de werving en (voor) selectie. Ronald: “De werkgever beschikt over voldoende medewerkers en heeft de flexibiliteit om de samenwerking te beëindigen zodra dat nodig is. Bij ziekte proberen wij voor vervanging te zorgen. Uitzenden is snel, flexibel en zorgeloos en de arbeidsgerechtelijke risico’s zijn geminimaliseerd”.

Re-integratie Wet Verbetering Poortwachter en outplacement

“Juist bij re-integratie en outplacement hechten we veel waarde aan heldere communicatie tijdens de trajecten”, aldus Ronald, “als onafhankelijke organisatie zijn we aanspreekpunt voor opdrachtgevers en tevens voor de betrokken werknemer”. Als specialist in het begeleiden van werknemers in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, biedt DES Detach bedrijven externe oplossingen. ■

des detach bV Herculesweg 41 4338 PL Middelburg T: 0118 480 930 E: info@desdetach.nl I: www.desdetach.nl ZeeLAND bUSINeSS | NOVeMbeR 2013

9


Signmakers-Zeeland.nl

Opleiden en Uitzenden, alles onder één dak

Hét adres voor:

s�ckers - autobele�ering reclameborden - vlaggen spandoeken - te��el fotografie - webdesign Bezoek onze nieuwe

te��el

showroom Fagotweg 9 - 4337 RC - Middelburg - Tel: 0118-851293

• Uitzenden van Transport & Logistiek personeel • Opleiden van nieuwe medewerkers • Opleidingen via eigen academy , www.lfacademy.nl • Nascholing vakbekwaamheid , code “95 “

dCommunicatie

• HR & PZ begeleiding , werving en selectie MBO+

teksten | communicatie | fotografie

Logistic Force draagt zorg voor uw flexibel personeel,

Daisy van Poelje 06-20957350 daisy@dcommunicatie.nl www.dcommunicatie.nl

Met onze eigen ervaring in Transport en Logistiek

facebook.com/DaisyCommunicatie @dCommunicatie

Met ruim 22.000 producten in het assortiment altijd het gewenste artikel beschikbaar!

zorgen wij dat U kandidaten inzet die passen bij uw bedrijf. Kijk samen met ons naar het borgen van de continuïteit en kwaliteit in uw onderneming. Logistic Force Zeeland goes@logisticforce.nl | 0113 74 40 24 | www.logisticforce.nl

oo ggew oosonnonlijk ! ew p ersoonlijk ! per Accountancy Accountancy Belastingadvies Belastingadvies Belastingaangiften Belastingaangiften Bedrijfsadvies Bedrijfsadvies

MIDDELBURG T 0118 612 774 MIDDELBURG E middelburg@joosse.nl T 0118 612 774 E middelburg@joosse.nl

WWW.JOOSSE.NL WWW.JOOSSE.NL

Salarisverwerking Salarisverwerking Loonadvies Loonadvies HR Diensten HR Diensten Detachering Detachering Online diensten Online diensten

OOSTKAPELLE T 0118 583 010 OOSTKAPELLE E oostkapelle@joosse.nl T 0118 583 010 E oostkapelle@joosse.nl


Contacta special

André Kuipers, Maurice de Hond en Jack de Vries

Bekende Nederlanders inspireren Tekst CAROLINE HOUMES

Grenzen verleggen is dit jaar het prikkelende thema van Contacta.nl. De netwerkbeurs biedt een ideale combinatie van netwerken, kennisoverdracht en entertainment. Vier grote namen prijken op de affiche. Iedere spreker belicht vanuit zijn of haar professie de uitdaging om grenzen te verkennen, op te rekken of zelfs te verleggen. Ook de organisatie van Contacta.nl zelf verlegt haar grenzen. Zo vormt de nieuwe Contacta Mix in combinatie met het thema ‘Grenzen verleggen’ de leidraad voor het programma van Contacta.nl. Deze Contacta Mix bestaat uit 6 pijlers, te weten communicatie, mobiliteit, persoonlijk, financieel, technisch en geografisch. Juist door de programmering van Contacta.nl te koppelen aan deze pijlers wordt de impact van de beurs groter, zowel voor standhouders als bezoekers.

Grote namen in de arena

Op dinsdag 5 november bijt dr. André Kuipers de spits af. Hij gunt zijn toehoorders een uniek inkijkje in de wereld van de bemande ruimtevaart. Hij deelt zijn verhaal over de missie, de aanloop ernaartoe en zijn duurzame blik op onze planeet. Woensdag 6 november zijn er maar liefst twee interessante sprekers. Gekoppeld aan de pijler ‘communicatie’ uit de Contacta Mix geeft Maurice de Hond zijn visie op het verleggen van grenzen aan de hand van statistieken; hoeveel consumenten opereren online? Hoe gebruiken potentiële afnemers hun mobiele telefoon? Welke impact hebben social media? De Hond leert de aanwezige ondernemers om deze gegevens succesvol te benutten binnen de eigen bedrijfsstrategie.

André Kuipers

Succesvol ondernemen en inspirerend leiderschap

Ook op woensdag is Heleen Dura - van Oord aanwezig. De “Zakenvrouw van 2013” en medeoprichtster van DQ&A, een bedrijf gespecialiseerd in real-time performance marketing en technology services. Dit bedrijf mag ondernemingen als Adidas, Nespresso en Carrefour tot zijn klantenkring rekenen. Heleen Dura van Oord neemt haar gasten mee in wat zij noemt ‘de wereld van succesvol ondernemen’. Op donderdag 7 november sluit Jack de Vries de rij. De Vries, bekend als staatssecretaris van Defensie en succesvol spindoctor van het CDA, is tegenwoordig adviseur op het gebied van communicatie-strategie en reputatiemanagement. Gekoppeld aan de pijler ‘persoonlijk’ neemt hij de ondernemers in

zijn seminar mee in de wereld van imago, reputatie, positionering en inspirerend leiderschap. Als vijfde spreker is Erben Wennemars op donderdag 7 november nog recent aan het programma toegevoegd.

Colleges boordevol kennis Naast deze grote plenaire bijeenkomsten in de Arena, biedt de Contacta.nl meer dan ooit de mogelijkheid van verdieping. In een echte collegezaal worden colleges georganiseerd voor maximaal 30 aanwezigen. Deskundigen gaan tijdens deze colleges op een intensieve, diepgaande manier in op specifieke onderwerpen. Om de informatieuitwisseling zo sterk mogelijk te maken, laat de organisatie uitsluitend deelnemers toe die zelf in het desbetreffende vakgebied actief zijn. ■

Z EE L A N D b usin e ss | nov e m b e r 2 0 1 3

11


Stand nr. 320

Nieuwe locatie: Medio december gaan wij verhuizen naar urg woonboulevard Middelb

Blankenburgh Homestyle al meer dan 65 jaar uw woning en project inrichter

Onderhouds- en nieuwbouwschilderwerken Straal- en conserveringswerken IndustriĂŤle schilderwerken

www.houtepen.net Keizer Karelplein 6 - 4551 CJ Sas van Gent T. +31 (0)115 45 25 20 - F. +31 (0)115 45 37 81 E. houtepenschilderwerken@houtepen.net

Waar het op staat.

ISO 9001 VCA**

We vertellen niet wat u zou willen horen. Dat de kansen voor het oprapen liggen, en crisis een state of mind is. Nee, als ongebonden denkers zeggen we u liever waar het op staat. Dat doen we al sinds 1737 en daar gaan we graag mee door. Want aan een betrokken, onderbouwde opinie heeft u uiteindelijk meer dan aan uw eigen mening, opnieuw verwoord. Bent u toe aan een onafhankelijk advies? Dan bent u van harte welkom op het kantoor van onze directeur Rien de Bruine.

Van Lanschot Goes Nieuwstraat 2-6 4461 CG Goes (0113) 22 43 10 06 233 560 68 www.vanlanschot.nl/goes


bedrijfsprofiel

Noens & Wielinga webbased strategie en concept

Webbased strategie is basis voor succesvolle sites Tekst caroline houmes fotografie mariana pajovic

Praktische, hanteerbare en onderscheidende adviezen. Het is duidelijk wat de belofte van Rones Wielinga en Sophie Noens van Noens Wielinga Strategie in Terneuzen is. “Wij ondersteunen ondernemers bij het ontwikkelen van een webbased strategie. De tijd van zonder plan of idee een website lanceren is voorbij. Succesvolle ondernemers weten vooraf al wat ze met hun website gaan bereiken.” Rones Wielinga en Sophie Noens

Onafhankelijk advies

De aanpak van Noens Wielinga Strategie is nieuw. “De opvattingen over tal van meetinstrumenten zijn uit de tijd. Neem de bezoektijd. Lang dachten ondernemers dat het goed is als bezoekers lang op je site aanwezig zijn. Dat kan waar zijn maar het tegendeel is eveneens waar. Kortom, het is belangrijk dat je vooraf weet wat je wilt bereiken. Is de site bedoelt om informatie te verstrekken dan zullen bezoekers er meer tijd rondbrengen dan bij een eenvoudige bestelling.” De kracht van webstrategen Wielinga en Noens is dat zij zich vooraf een nauwgezet beeld vormen van het doel van de website en de aard van de bezoeker. Op basis daarvan komen zij met een onafhankelijk advies voor een succesvolle site. “Dat advies is een volledige blauwdruk van de (ver-) nieuwe site inclusief de beste structuur, zoekwoorden en beelden. Daarnaast omvatten onze adviezen ook een onderhoudstraject en een promotieplan. Je kunt immers de mooiste website van de wereld maken maar als niemand ervan weet, heb je er niets aan.”

Social media

Wielinga en Noens weten waarover zij praten. In hun dagelijkse praktijk zien zij dat de tijd rijp is voor een omslag. “De meeste websites zijn opgebouwd vanuit het denken en doen van de ondernemer. Hij zendt zijn boodschap uit maar toetst niet of nauwelijks of, en hoe deze wordt ontvangen. Inmiddels laten de koplopers Google Analytics los op hun site maar dit betekent feitelijk alleen maar dat ze achteraf proberen recht te trekken wat op voorhand krom is. Wij staan met ons adviesbureau juist helemaal aan het begin en adviseren vooraf over de juiste opbouw van een site, in technisch, inhoudelijk en grafisch opzicht.”

Wielinga en Noens benadrukken dat succesvolle websites de stap naar strategisch denken al hebben gemaakt. “Nu de techniek achter websites wijdverspreid is, is het immers de beurt aan strategie. Daarmee maken ondernemingen het verschil. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Facebook en Twitter. Daar aanwezig zijn, is al lang niet meer onderscheidend genoeg. Het gaat er om hoe je met de online communicatiemiddelen voor jouw onderneming weet neer te zetten. Wij ondersteunen ondernemers daarbij. Op strategisch niveau maar ook door heel praktisch naar een organisatie te kijken. Is er iemand die intern de nieuwsrubriek goed kan vullen, hoe gebruiksvriendelijk is het content managementsysteem en zijn er enthousiaste twitteraars voor handen? Wij spreken vervolgens over de corparate cloud; daarin zitten alle online communicatiemiddelen van een onderneming.” ■

Noens & Wielinga webbased strategie en concept T. 0115 - 689 888 E. noens@nwstrategie.nl E. wielinga@nwstrategie.nl I. www.nwstrategie.nl Z EE L A N D b usin e ss | nov e m b e r 2 0 1 3

13


Contacta.nl 2013

Inspiratie pleinen TekST DAISY VAN POeLje fOTOGRAfIe jAN bOS

Sinds jaar en dag is de Contacta hét netwerkevenement van Zuid-West Nederland en Vlaanderen. Met 9 pleinen, zo’n 300 standhouders van uiteenlopende markten, sfeervolle terrassen en diverse activiteiten is een bezoek aan de beurs meer dan de moeite waard. De pleincoördinatoren hebben ook dit jaar weer hun best gedaan de deelnemende ondernemers eruit te laten springen.

Walcheren

“We gaan voor een levendig plein,” zegt Jéan van Oorschot. “Er gaat veel gebeuren, want we organiseren veel extra activiteiten. Zo komen op dinsdagavond de serviceclubs op de borrel, woensdagmiddag de ladieslunch voor ondernemende vrouwen die aansluitend een bezoek kunnen brengen aan de presentatie van de zakenvrouw van het jaar. Woensdagavond de netwerkborrel, en donderdagmiddag organiseren we een ondernemerslunch voor onder andere de leden van de business clubs. We hebben

het expres verspreid over de 3 dagen. We willen de aandacht vestigen op de stands, mensen die interessant zijn voor elkaar koppelen en echt een meerwaarde geven aan het plein. Daarnaast hebben we de vorig jaar gestarte social media verder uitgebouwd. Naast Twitter en de besloten LinkedIn groep, hebben we nu ook de Facebookpagina ‘Ondernemend Walcheren’. De inrichting van het plein is trendy en ingestoken op openheid en transparantie: Geen afgebakende stands, maar contact met de buren. We moeten het immers samen doen.” Cees Bolijn (rechts)

14

ZeeLAND bUSINeSS | NOVeMbeR 2013

Jéan van Oorschot

Schouwen-Duiveland

Het Schouwen-Duiveland-plein kiest voor een opvallende en duurzame manier van standbouw. Cees Bolijn: “De 16 stands en showrooms zijn geheel gemaakt van karton. Ook de meubels in het midden van het plein zijn van karton. Via iPads met foto-presentaties van alle deelnemers maken de bezoekers kennis met ons. De medewerkers zelf van de bedrijven zijn daar ook te vinden, door elkaar en niet bij elkaar in de stand. Door deze aanpak is de exposure optimaal. Als je over een beurs loopt kijk je de ene kant op en mis je soms wat er aan de andere kant te zien is. Nu heb je dat minder omdat de collega een stukje verderop ook staat. Verder staan op de kopse kanten alle bedrijfsnamen met de medewerkers, maar ook die staan door elkaar. Het gaat om het totaalplaatje, de synergie en samenwerking tussen de deelnemers. Dat creëert voordeel. Iedereen wordt beter van het anders doen en creatief naar zaken kijken.”


ContaCta speCial

bouw en Wonen

“Onze oppervlakte is dit jaar met 1/3 vergroot,” vertelt Ronald van der Hart opgetogen. “We zijn blij met aanwas van nieuwe partijen en de terugkeer van bedrijven die een paar jaar niet hebben meegedaan. Door bouw en wonen te combineren is het voor ondernemers aantrekkelijker geworden om voor het Bouwplein te kiezen. De standbouw heeft ook dit jaar een wat luxere uitstraling. We gaan niet voor een bepaald thema, maar ‘kruisbestuiving’ is wel een sleutelwoord. Als bedrijf A iets niet kan doen, weet hij vast wel iemand op het plein die het wèl kan. Doorverwijzen en elkaar iets gunnen is zo belangrijk in deze economie. Daarnaast hebben we een fotograaf in de arm genomen om professionele profielfoto’s te schieten. Dat is toch een trend op online vlak, een mooie representatieve foto, maar de stap naar

een fotograaf is toch vaak groot. Op deze manier is de drempel laag en dat maakt het wellicht nog extra aantrekkelijk naar ons plein te komen.”

Zeeuws-Vlaanderen

“Uniek op het Zeeuws-Vlaanderen plein is dat we voor het eerst kleine bedrijven de mogelijkheid geven 1 dag op de beurs te staan,” zegt Karin Boerman. “We hebben 6 stands van 2x2 meter gereserveerd voor bedrijven tot 5 werknemers. Deze kleine stands zijn natuurlijk een stuk goedkoper dan normale stands, waardoor het voor hen ook aantrekkelijk is. Vaak kunnen deze ondernemers de bemanning van de stand niet missen voor de volle 3 dagen, dus dan is 1 dag ideaal. We zijn blij dat we deze stap hebben gezet, er was veel animo voor. Daarnaast hebben we een aantal echt specifiek Zeeuws-Vlaamse ondernemers die hun producten komen promoten. Onze website is compleet vernieuwd en gekoppeld aan LinkedIn en Facebook, daarop belichten we elke dag een bedrijf. Het thema van de Contacta is ‘Grenzen verleggen’ en daarom hebben we dit jaar twee Vlaamse bedrijven op ons plein.”

bevelanden

Ronald van der Hart

Karin Boerman

Ook het Bevelandenplein is groter dan andere jaren. Ada de Regt: “Het is ruim opgezet met 31 deelnemers, waaronder de 5 gemeenten. Verheugend is dat naast de deelnemers die al jaren meedoen er behoorlijk wat nieuwe bedrijven van de partij zijn. Het diagonale pad geeft het plein een open karakter. Met het grote terras en de Open Avond op woensdag willen we een ongedwongen sfeer

creëren. Nieuw is de pleinbrochure van de gezamenlijke deelnemers met daarin voor de bezoekers interessante beursacties. De aanlooproutes naar het plein worden aantrekkelijker gemaakt met kunstwerken uit de 5 gemeenten. De hele beurs biedt zó veel, het is misschien zelfs te kort om maar 1x te komen!”

Plieger

“Zoals ook in voorgaande jaren wordt er weer een grote diversiteit aan producten tentoongesteld,” vertelt Marc van Keulen. “Dit jaar hebben we zowel keuken- als sanitairstands met 27 deelnemers die unieke en inventieve producten meenemen. Naast bekende leveranciers komen er ook een aantal nieuwe, wat interessant is voor zowel de zakelijke als particuliere bezoeker.” De overige pleinen zijn West-Brabant, Automotive, Challenger Zeeland plus individuele standhouders. ■ ZeeLAND bUSINeSS | NOVeMbeR 2013

15


Stand nr. 331

Ravensteijnweg 1 4337 PG Middelburg Postbus 257 4330 AG Middelburg 0118 558270 0118 558290 info@helixtc.nl info@helixlearning.nl www.helixtc.nl www.helixlearning.nl HELIX TRAINING & CONSULT

HELIX LEARNING

Partner in scholing

Partner in e-learning

Het breedste aanbod van standaard- en maatwerktrainingen voor bedrijven, instellingen ĂŠn particulieren.

DĂŠ Zeeuwse specialist in het ontwikkelen van e-learning content voor bedrijven, instellingen en onderwijs.

Helix Training & Consult en Helix Learning zijn onderdeel van:

Bezoek onze stand op de Contacta: Walcherenplein standnummer 331.


Contacta special

Beste Ondernemingsplan

Wie wint de Startersprijs 2013? Tekst CAROLINE HOUMES fotografie KvK

Ook dit jaar reikt de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland de Startersprijs uit aan de ondernemer met het beste ondernemingsplan. Evenals voorgaande jaren zijn drie Zeeuwse bedrijven genomineerd. Zij horen tijdens de Contacta, op woensdagavond 6 november, wie de bijbehorende cheque van 1000 euro in ontvangst mag nemen. maken. “Wij kijken uitsluitend naar het beste plan.”

Uitreiking startersprijs 2012

Publieksprijs

Met de Startersprijs onderstreept de Kamer van Koophandel het belang van een goed ondernemingsplan. Volgens Erik Oele, projectleider en jurylid namens de Kamer van Koophandel, dwingt een ondernemingsplan ondernemers om op voorhand goed na te denken over het reilen en zeilen van de toekomstige onderneming. “Starten zonder goed doordacht plan lijkt een beetje op freewheelen. Je weet niet waar je heen gaat en weet ook niet wat je onderweg kunt verwachten. Een goed plan noodzaakt tot kritische (zelf-)reflectie en legt vooraf bloot wat risico’s zijn en waar kansen liggen. Het is de leidraad waar de ondernemer zichzelf in een later stadium op af kan rekenen. Door de plannen goed op papier te zetten, vergroot je bovendien de slagings-kans van je onderneming.”

Nominaties

Naast Erik Oele bestaat de jury dit jaar uit een tweetal ondernemers en vertegenwoordiger van Your Business Banking van de ABN Amro. Uit het grote aantal inzendingen kozen zij drie genomineerden. Dat zijn: Frans Lameijn van Primera Goes, Angie van Dijken-de Groot van Modern Body Studio Angie in Middelburg en Nele Verhulst-Vermeulen van Ot & Sien Jeugdmode uit Axel. De ondernemers verschillen zowel qua branches als qua startpositie van elkaar. Want waar Frans Lameijn in een franchiseformule stapt en Nele Verhulst een bestaande kledingzaak overneemt, start Angie van Dijken haar schoonheidsen piercingstudio volledig zelfstandig op. Oele benadrukt dat deze verschillende startposities voor de jury geen verschil

Sinds twee jaar is aan de Startersprijs ook een Publieksprijs verbonden. Hiermee zet de Kamer van Koophandel de starters aan om ook actief naar buiten te treden en stemmen te werven. Oele vertelt dat veel ondernemers deze fase voor de daadwerkelijke prijsuitreiking als bijzonder enerverend beschouwen. “Uiteindelijk genereert de nominatie bijzonder veel aandacht voor deze nieuwe ondernemers. Aandacht waarvan zij in de maanden erna nog volop de vruchten kunnen plukken.”

Starten met succes

Voor iedereen die zojuist gestart is met een eigen bedrijf of plannen daarvoor heeft, organiseert de KvK drie gratis bijeenkomsten ‘Starten met Succes’. De bijeenkomsten vinden plaats op 28 oktober op Walcheren, 29 oktober in de Bevelanden en 30 oktober in ZeeuwsVlaanderen. Ondernemers in spe leren daar wat nodig is om een onderneming succesvol te maken. Ook zijn verschillende vakspecialisten aanwezig om specifieke vragen te beantwoorden en is er de mogelijkheid om uitgebreid te netwerken met andere ondernemers. Kijk voor meer informatie op www.kvk.nl/startenmetsucces ■ Z EE L A N D b usin e ss | nov e m b e r 2 0 1 3

17


Stand nr. 312

Stand nr. 329

VERHUIZINGEN VERHUIZINGEN Verhuizingen in binnen- en buitenland • Piano- en vleugeltransport V ER HUIZIN GEN Antiekvervoer Meubelopslag Overzeeverpakkingen Verhuizingen in binnenen PianoV E• R Hbuitenland U I Z I• •N G E en N vleugeltransport

• • •

••• • •

Verhuizingen in binnenbinnen-Meubelopslag en buitenland buitenland Overzeeverpakkingen Piano- en en vleugeltransport vleugeltransport Antiekvervoer Verhuizingen in en PianoVerhuizingen in binnen-Meubelopslag en buitenland Overzeeverpakkingen Piano- en vleugeltransport Antiekvervoer Antiekvervoer Meubelopslag Overzeeverpakkingen De zorgzame verhuizersOverzeeverpakkingen sinds 1886 Antiekvervoer Meubelopslag

De zorgzame verhuizers sinds 1886 De zorgzame verhuizers sinds 1886 Wij zijn gevestigdDe te:zorgzame verhuizers sinds 1886

Kuipersweg 23/25 te: 4338 PH Middelburg ☎ 0118 - 626 649 Wij zijn gevestigd De Roterij 1723/25 te: 4328 BB Burgh-Haamstede ☎ Kuipersweg 4338 PH Middelburg Wij zijn gevestigd 0118 -- 650 626 165 649 ☎ 0111 Wij zijn gevestigd te: Verrijn Stuartweg 26te: 4462 GE Goes 0113 -- 227 ☎ Wij zijn gevestigd De Roterij 17 4328 BB Burgh-Haamstede Kuipersweg 23/25 4338 PH Middelburg 0111 650 062 165 0118 626 649 ☎ 0118 - 626 Kuipersweg 23/25 4338 PH Middelburg 649 ☎ Ambachtsstraat 2026 4338 4538 AW Terneuzen 0115 617 840 ☎ Kuipersweg Verrijn Stuartweg 4462 PH GE Middelburg Goes De Roterij 1723/25 4328 BB Burgh-Haamstede 0113 --- 626 227 649 062 0111 650 165 ☎ 0118 De Roterij 17 4328 BB Burgh-Haamstede 0111 650 165 ☎ De Roterij 17 w20 Burgh-Haamstede Ambachtsstraat 4538 AW Verrijn Stuartweg 26w . 4328 4462 GE Goes 0115 -- 650 617 165 840 0113 227 062 w c a l jBB o uTerneuzen w - r a d e m a k e r .☎ n l0111 Verrijn Stuartweg 26 4462 GE Goes 0113 227 062 ☎ Verrijn Stuartweg20 4462 GE Goes 0113 ☎ Ambachtsstraat 2026 4538 4538 AW AW Terneuzen Terneuzen 0115 -- 227 617 062 840 Ambachtsstraat 0115 617 840 ☎ w w w . c a l j o u w r a d e m a k e r . n l Ambachtsstraat 20 4538 AW Terneuzen ☎ 0115 - 617 840

www.wilhelmbv.nl - info@wilhelmbv.nl - T 0115 43 16 92

ww ww w .. c ca a ll jj o ou uw w -- rr a ad de em ma ak ke e rr .. n n ll w w w w . c a l j o u w - r a d e m a k e r. n l

Sinds 2003 een innovatieve en met de huidige tijden mee evoluerende organisatie op gebied van Reïntegratie, Ergonomie, Arbo (REA). TEAM REACon excelleert in de kantooromgeving maar is ook thuis in de industrie. Van advies bij (her-)ontwerp tot volledige realisatie van werkplekken bij TEAM REACon is het in deskundige handen.

Stand nr. 231

Divers advies op gebied van Reïntegratie, Ergonomie en Arbo. Van (probleem-)inventarisatie, analyse, tot (product)ontwerp. KERKplEin 3, YERSEKE

Een Hands-on manier van werken. Kennis, ervaring en producten worden gecombineerd voor een optimaal resultaat. -

wanneer het alleen gaat om producten, zijn wij door onze samenwerking met alle goede merken, altijd een gunstige partij voor u.

info@REACon.nl

-

www.REACon.nl

Wie verdient de KvK-Startersprijs Zeeland 2013? Primera Goes

Modern Body Studio Angie

Ot & Sien Jeugdmode

Frans Lameijn - Goes

Angie van Dijken - Middelburg

Nele Verhulst - Axel

www.primera.nl

www.modernbodystudio.nl

www.otensienjeugdmode.nl

Primera is in Goes een vertrouwde centrumwinkel. Het assortiment van deze tabak en gemakswinkel bestaat met name uit rookwaren, wenskaarten, postzegels, cadeaukaarten, tijdschriften, kansspelen, boeken en kantoorartikelen. Persoonlijke aandacht voor de klant staat hierbij centraal.

Modern Body Studio Angie is een sfeervolle knusse studio waar kwaliteit en persoonlijke aandacht centraal staan. En biedt een unieke combinatie van behandelingen aan voor huidverbetering en huidverfraaing. U kunt er o.a. terecht voor permanente make-up, permanent ontharen, huidverjonging, piercen en dermal anchors.

Ot & Sien Jeugdmode is een begrip in Axel en omgeving vanwege het uitgebreide assortiment mode voor baby’s, kleuters en tieners. Ot en Sien bestaat al sinds 1984 en is nu vanwege pensionering van de oprichter in andere handen overgegaan.

“Ik heb een bestaand bedrijf overgenomen en kan profiteren van een sterke landelijke winkelformule met bijvoorbeeld de promotionele activiteiten die voor de leden worden ontwikkeld. Zelf heb ik de concurrentie goed in beeld, weet ik waar de groeikansen liggen en waar ik mij de komende jaren nog verder in wil onderscheiden. Ik wil er een gezond groeiend bedrijf van maken met tevreden klanten.”

“Modern Body Angie is een laagdrempelig studio waar u zonder afspraak binnen kunt komen voor informatie, waar u gratis vrijblijvend een intake gesprek kunt krijgen voor de door u gewenste behandeling. Hygiene staat bij ons hoog in het vaandel en wij werken via de richtlijnen van de GGD.”

“Het opstarten van een kindermodezaak is een sluimerende droom die ik al 10 jaar heb. Met de overname van Ot & Sien Jeugdmode is die droom werkelijkheid geworden. Je eigen onderneming leiden geeft veel voldoening en het gevoel van presteren dat hierbij van essentieel belang is zit mij in het bloed. Ervaring heb ik al opgedaan in het bedrijf van mijn echtgenoot. Daarnaast zal de vorige eigenaar mij de eerste tijd nog wegwijs maken als dat nodig blijkt.”


bedriJfsprofiel

Stoffels Bleijenberg

ColUMn Stand nr. 107

Dé schoonmakers uit Zeeland

Verplichte wijzigingen voor uw pensioenopbouw met ingang van 1 januari 2014 Tijd voor actie voor pensioenfondsen en pensioenvennootschappen. Vanaf 1 januari 2014 worden de maximale opbouwpercentages verlaagd. Dit leidt er toe dat de pensioentoezeggingen gewijzigd dienen te worden. Indien dit namelijk niet tijdig plaatsvindt is er sprake van bovenmatige pensioenopbouw. Gevolg hiervan kan zijn dat er door de belastingdienst gesteld wordt dat er sprake is van afzien van het pensioen. Voorkom dit en laat u goed voorlichten door uw adviseur.

Stoffels Bleijenberg is dé schoonmaakspecialist in de regio vertelt directeur Jac. Weijers. “Met meer dan 90 jaar schoonmaakervaring, waarvan de laatste 20 jaar als dochteronderneming binnen ons moederbedrijf Vebego, zijn we niet meer weg te denken uit de regio. Er zijn kantoren in Vlissingen, Breda en Terneuzen, een ambulante objectleiding èn medewerkers die wonen in de regio waar zij werken, zijn we altijd dichtbij.” Dé schoonmaakspecialist in de regio zijn is één ding. Het blijven is een tweede. Dat kan alleen wanneer je bereid bent naar jezelf te kijken en te blijven leren. Dit doen wij samen met de klant. Samen kijken we naar onze dienstverlening en samen zorgen we er voor dat het beter en beter wordt. Dit gaat gepaard met open communicatie en met vertrouwen in elkaar.

Dit is tevens hét moment om kritisch te kijken naar de huidige pensioentoezegging. Wilt u nog wel verder met pensioenopbouw in eigen beheer? Wellicht is het verstandiger om de regeling premievrij te maken. Past de toezegging nog wel bij de huidige situatie? Wat gebeurt er bijvoorbeeld bij uw overlijden, zijn er voldoende middelen om het toegezegde nabestaandenpensioen te kunnen uitkeren? Wat gebeurt er bij een echtscheiding? Is dat naast het einde van uw relatie ook het einde van uw onderneming? Zorg ervoor dat u weet waar u aan toe bent. Het advies is, begin op tijd en laat u goed voorlichten. Voor u het weet is het 2014!

De lijnen zijn bij Stoffels Bleijenberg zowel intern als extern kort. We zijn steeds in beweging om een langdurige relatie met onze klanten te onderhouden. Daarbij ondersteunen we onze klanten in haar doelen en ambities. Zo zijn we continu in beweging, maar wel altijd vooruit! Op onze stand tijdens de Contacta begroeten we graag onze bestaande relaties. Natuurlijk ontvangen wij ook graag nieuwe contacten. Stoffels Bleijenberg is de totaaloplossing voor uw schoonmaakonderhoud. Welke vraag of behoefte u ook heeft, leg deze aan ons voor en we komen er samen uit. ■

stoffels bleijenberg Scheldestraat 98 4382 LZ Vlissingen T. 0118 417 500 E. info@stoffelsbleijenberg.nl I. www.stoffelsbleijenberg.nl

mw. mr. lenny blaakman is belastingadviseur bij baker Tilly berk

ZeeLAND bUSINeSS | NOVeMbeR 2013

19


Debutanten naast ‘herstarters’ en oudgedienden

Iedereen een plekje Tekst EDWIN WENDT fotografie ENTE BREED (KENNISWERF), MARIJANA PAJOVIC (HELIX) EN DIETA SLABBEKOORN (REACON)

Helix Learning

Helix Training & Consult is een nieuwe naam voor een oude bekende. Het bedrijf is begin dit jaar ontstaan door het samengaan van ROC Contract en Training en Consult. Standaard- en maatwerktrainingen waren de kerntaak en blijven dat. “Doordat wij beschikken over een zeer groot netwerk aan deskundige trainers kunnen we een probleem van onze klant vrijwel altijd oplossen,” zegt directeur Co van Reijen. Zusterbedrijf Helix Learning richt zich sinds eind 2010 op vooral de grotere industriële bedrijven. In Zeeland, maar ook steeds meer daarbuiten. ”Nieuwe leervormen als e-learning en blended learning zorgen dat de markt voor trainingen groeit. “Op Contacta willen wij laten zien dat deze vormen inmiddels ook binnen het bereik van MKB-bedrijven liggen.”

Co van Reijen

Reacon

Reacon is debutant op Contacta. “Ik was één keer als deelnemer op Contacta. Toen heb ik me voorgenomen er de komende Jan Tissing

twintig jaar niet meer te komen.” Nu is Jan Tissing er dus weer. “Ik had net een eigen bedrijf, terwijl de tijd er niet rijp voor was en ik nog niet volwassen genoeg. Ook had de beurs een hoog ons-kent-ons gehalte. Maar dat is verbeterd, heb ik als ‘gewoon’ bezoeker gemerkt.” Het tweede bedrijf van Jan Tissing bestaat inmiddels tien jaar. Reacon heeft alle reden om zich te presenteren. Het bedrijf in ergonomische stoelen (REA staat voor Re-integratie, Ergonomie en Arbo) heeft inmiddels een stevig klantenbestand in Engeland, Scandinavië, Duitsland, Japan en de VS. “Maar als je je thuismarkt niet in handen hebt, moet je daar wat aan doen.” Reacon kwam min of meer toevallig over de grens nadat een klant in Bergen op Zoom, NRG, vroeg of Reacon ook voor de Britse vestiging iets kon doen.

20

Z EE L A N D b usin e ss | nov e m b e r 2 0 1 3


ContaCta speCial

“De bescheiden beginjaren van Contacta in het oude veilinggebouw in Goes zijn lang verstreken. Honderden standhouders zijn er tegenwoordig in de drie beurshallen in de Goese Zeelandhallen. een kleine greep uit het overweldigende aanbod aan standhouders op deze 27ste editie. Martin de Klerk en Marjolijn Sponselee

kenniswerf

Een Contacta-deelnemer die een ‘tweede leven’ is begonnen, is de Kenniswerf. “Een aantal organisaties is vorig jaar het project ‘Kenniswerf Zeeland’ gestart. Tot die tijd was de gemeente Vlissingen aanjager van de Kenniswerf” zegt Marjolijn Sponselee van de

projectorganisatie. Op het Kenniswerfterrein in Vlissingen zijn ongeveer negentig organisaties op een paar vierkante kilometer gevestigd. De samenwerking tussen deze organisaties, (actief binnen ‘De drie O’s’: Ondernemers, Onderwijs en overheid) staat hier centraal. “De Kenniswerf is niet

alleen het fysieke terrein, maar ook het netwerk eromheen. De deelnemers delen kennis en ervaring en werken samen. Dat geldt ook voor de eigenaren van de grond en de gebouwen op de Kenniswerf.” De aanwezigheid op één terrein van de kennis-instellingen en diverse faciliteiten zoals financiering en coaching wordt als een pre gezien. ■

Welkom bij ondernernemend WalcHeren Enthousiaste standhouders uit de Gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere samen op één plein! Zo’n 45 ondernemers uit verschillende branches komen hier samen. Bovendien biedt het Walcherenplein een inspirerend ontmoetingspunt om te netwerken en kennis op te doen. In het hart van Het Walcherenplein bevindt zich een gezellig horecaplein.

insdagavond 5 november D ServiceClub Netwerk van 20.00-22.00 uur Leden van de Walcherse Service Clubs zijn van harte welkom elkaar te ontmoeten op het Walcherenplein.

Woensdagavond 6 november Ondernemersborrel van 21.30 – 23.00 uur Gratis borrel voor alle leden van de VBC, MBC en FOV. Tevens worden de Walcherse Colleges van B&W uitgenodigd

Woensdagmiddag 6 november Ladies Lunch van 14.00-15.30 uur Lunch voor ondernemende vrouwen waaronder de leden van diverse vrouwennetwerken.

Donderdagmiddag 7 november Kenniswerk Lunch van 14.00 – 15.30 uur Een informele lunch voor Walcherse ondernemers.

volg Het WalcHerenplein Meer weten over de activiteiten en de standhouders op het Walcherenplein? Volg ons op:

@walchersezaken

Meer informatie over de netwerkmomenten en het aanmelden voor de lunches: www.vlissingsebedrijvenclub.nl Het Walcherenplein is een initiatief van de Vlissingse- en Middelburgse Bedrijven Club

OndernemendWalcheren

Het WalcHerenplein bruist van de netWerkmomenten!

Zorg dat u erbij bent !

ZeeLAND bUSINeSS | NOVeMbeR 2013

21


It’s in our character

The port is our life. Hands-on mentality, hard work and accessible people, that’s our character. Anyone who gets to know Zeeland Seaports becomes acquainted with professionals who are proud of their ports. We understand that your interests are also our interests. Clients come first. Always. We know what’s important to your company. That’s all in our character, and one of our many strengths:

location on open sea draft of 16.5 metres congestion-free connections with the hinterland no nine-to-five mentality accessible ports and people dedicated terminals for a broad range of cargo you can reach us 24/7 at +31 115 457500

ports of vlissingen and terneuzen www.zeelandseaports.com

driven by dedication

Uw complete MKB-adviseur! Vestiging Middelburg

Vestiging Stellendam

Vestiging Goes

Roozenburglaan 10

Voorstraat 94

Wilgenstraat 4

4330 GA Middelburg

3251 BE Stellendam

4462 CJ Goes

T 0118 63 76 80

T 0187 49 26 33

T 0113 21 43 10

www.pekaar.nl


Uitzendbureau de Pooter personeelsdiensten op niveau

Stand nr. 506

“Regelgeving maakt het moeilijker om personeel in dienst te hebben. Complexe wetgeving verlegt de focus op o.a. herplaatsen van zieke werknemers en goede opvolging bij ziekteverzuim”, aldus Tim de Pooter van Uitzendbureau de Pooter . “Een flexibele schil kan dit oplossen.” UZB de Pooter bemiddelt al ruim 50 jaar tussen werkgevers en werknemer. Het bedrijf is vooral actief in de administratie en techniek, vooral in de procesindustrie: “We beschikken over vakbekwame techneuten en professionals.”” Naast recruitment regelt De Pooter ook outplacement, payrolling, en HR Management. UZB de Pooter aanwezig op Contacta 2013 “Ons werkterrein bevindt zich momenteel voornamelijk in ZeeuwsVlaanderen maar we willen graag uitbreiden naar Walcheren en Beveland. De Contacta is hiervoor een uitstekende gelegenheid.” ■

Uitzendbureau de pooter Noordstraat 6 4571 GD Axel T. 0115 562230 E. info@depooter.nl I. www.depooter.nl

Grafisch Bedrijf Goes Lanceert nieuw merk voor SIGN-afdeling: ProSigners

Stand nr. 208

Dat Grafisch Bedrijf Goes (GBG) sterk is in drukwerk, is bij ondernemend Zeeland algemeen bekend. Minder bekend is dat de sign-afdeling de snelst groeiende tak van het bedrijf is. Om de herkenbaarheid van dat specialisme te vergroten komt er een nieuwe, eigen naam voor de afdeling: ProSigners, professionals in binnen- en buitenreclame. Directeur Chris van Antwerpen (32) noemt het een logisch gevolg van de ingezette groei. ‘’Onze machines maken overuren om aan de vraag te kunnen voldoen.’’ ProSigners beschikt over alle technische knowhow en apparatuur om elke opdracht tot volle tevredenheid van de klant uit te voeren. Zowel het printen op borden, stickers en doek behoort tot de mogelijkheden, maar ook de belettering van voertuigen en carwrapping. Van Antwerpen: “We hebben alles onder één dak en kunnen onze klanten daardoor van A tot Z ontzorgen.’’ ■

Walcherenplein Vestigen op de Kenniswerf Kenniswerf is hét bedrijventerrein waar kennisintensieve organisaties elkaar vinden. Samenwerking tussen de 3 o’s (ondernemers, onderwijs en overheid) staat centraal. Krachten worden gebundeld en kennis wordt gedeeld. De Kenniswerf biedt gevestigde en andere betrokken Zeeuwse organisaties een bijzonder netwerk, maar biedt ook ruimte voor de vestiging van nieuwe organisaties. ‘Vestigen op de Kenniswerf’, onderdeel van Kenniswerf Zeeland, is een nieuw samenwerkingsverband, dat bestaat uit partijen die grond en gebouwen bezitten op de Kenniswerf. Daarnaast zijn organisaties aangesloten die zorgen voor de meerwaarde van het bedrijventerrein: de kennisinstellingen en organisaties die diverse faciliteiten bieden zoals financiering en coaching.

Tijdens Contacta wordt ‘Vestigen op de Kenniswerf’ geïntroduceerd door: DOK41, EdisonPark, Habitat Project Ontwikkeling, HZ University of Applied Sciences, de gemeente Vlissingen en de stichting ZIGZAG. ■

Kenniswerf zeeland I: www.kenniswerf.nl E: info@kenniswerf.nl Projectorganisatie: Martin de Klerk Marjolijn Sponselee: T 06 22 37 35 93 / 06 15 96 30 99

MN2B Gegarandeerd meer omzet

Stand nr. 332

Met een jarenlange ervaring als verkoopmanager, weet Marjon de Wilde als geen ander hoe je verkoop in de praktijk brengt. “Mn2b is er voor elke ondernemer die op wat voor manier dan ook een gesprek voert met een klant”, legt Marjon uit. “Wij zorgen voor maattrainingen waarmee sneller betere verkoopresultaten kunnen worden behaald en bedrijven in staat worden gesteld om meer klanten aan zich te binden. Wij richten op bedrijven uit de MKB-sector en op non-profit instellingen en dan met name op bedrijven die willen groeien en een team in huis hebben dat achter het product staat”. De trainingen richten zich onder andere op het maken van een succesvolle bezoekafspraak, het voeren van een goed acquisitiegesprek en het opbouwen van een duurzame relatie. Ook telefoontrainingen en het inzetten van een mystery quest, voor het analyseren van uw bedrijf, behoren tot de mogelijkheden. Met Mn2B een frisse wind door uw bedrijf! ■

prosigners Scottweg 45 | 4462 GS Goes T: 0113-211 686 E: info@prosigners.nl I: www.prosigners.nl

Stand nr. 324

Mn2b Het Heem 5 4511 PL Breskens T. 06 - 54381830 E. marjon@mn2b.nl I. www.mn2b.nl


ColUMn

HET NIEUWE WERKEN Bij Even Kijken Project B.V. | Standnr. 520!

Vermelding btw-nummer op website enige tijd geleden maakte de belastingdienst bekend dat het verplicht is uw btw-nummer op uw website te vermelden. Inmiddels is dit standpunt genuanceerd. In het kort komt het er op neer dat vermelding van het btw-nummer op uw website een van de vele mogelijkheden is om aan uw informatieverplichting jegens uw klanten of afnemers te voldoen. er zijn ook andere mogelijkheden. De regel is dat bij een verkoopbevorderende website in de breedste zin van het woord de verplichting ontstaat om uw btw-nummer kenbaar te maken aan de consument of aan een andere ondernemer die bij u afneemt. Het bW zegt niets over hoe het nummer moet worden vermeld, maar formuleert het als ‘op een gemakkelijke, rechtstreekse en permanente manier’. De mogelijkheden op een rij De europese Dienstenrichtlijn, die bepalend is in dit soort zaken, geeft echter veel meer vrijheid in bekendmaking dan alleen op een website. De ondernemer heeft volgens de richtlijn de volgende keuzes: • het telkens actief verstrekken van het btw-nummer aan de (potentiële) klant: denk hierbij bijvoorbeeld aan een bestelbevestiging via e-mail aan de klant; • het btw-nummer: toegankelijk maken op de plaats waar de dienst wordt verricht of waar het contract wordt gesloten: dat zou in dit verband een webshop kunnen zijn waarbij aan het eind van het bestelproces het btw-nummer wordt vermeld; gemakkelijk toegankelijk maken op een van tevoren medegedeeld elektronisch adres (een website dus); opnemen in een document dat door u aan de afnemer wordt verstrekt waarin uw diensten in detail staan beschreven. U moet als ondernemer uw btw-nummer kenbaar maken, maar u hoeft het nummer niet zomaar aan elke websitebezoeker te laten zien.

Marcel la lau is werkzaam bij Pekaar & Partners Accountants & belastingadviseurs

24

ZeeLAND bUSINeSS | NOVeMbeR 2013

Stand nr. 520

Lange Reksestraat 11 | 4538AZ | Terneuzen T: +31 (0)115 685 685 | E: info@evenkijkenproject.nl www.evenkijkenproject.nl


Autobedrijf Landegent B.V.

Stand nr. 908

ColUMn

Exclusief! Introductie van de Hyundai i10 op de contacta! Autobedrijf Landegent B.V. De Roterij 22 4328BA Burgh – Haamstede T. 0111-65 80 42 F. 0111-65 80 53 E.info@landegent.nl

www.landegent.nl

Uitzenden en detacheren van vakkundig personeel in constructie- en scheepsbouw, offshore en petrochemie

Stamrechtvrijstelling Tot 1 januari 2014 is het mogelijk om gebruik te maken van de stamrechtvrijstelling. Deze belastingfaciliteit biedt de mogelijkheid om de belastingheffing over een ontslagvergoeding of “gouden handdruk” van de voormalig werkgever uit te stellen. Het ontvangen bedrag wordt daarbij omgezet in een aanspraak op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon. Het stamrecht kan worden ondergebracht bij een bank, een verzekeraar of een stamrecht bV. Vanaf 1 januari 2014 zal de faciliteit van de stamrechtvrijstelling voor nieuwe stamrechten worden afgeschaft en zal de ontslagvergoeding ineens in box 1 worden belast waarover belasting verschuldigd is tegen het progressieve tarief van maximaal 52%. Wat blijft is de faciliteit om de ontslagvergoeding in een pensioenpolis af te storten tot maximaal de fiscaal vrije ruimte. De reeds bestaande stamrechten worden gerespecteerd. Sterker nog: vanaf 2014 is het mogelijk een bestaand stamrecht zonder heffing van 20% revisierente, ineens uit te keren ongeacht waar of bij wie het stamrecht is ondergebracht. Wanneer er bovendien voor wordt gekozen om het stamrecht in het jaar 2014 af te kopen wordt maar 80% van de uitkering in de heffing betrokken. Deze fiscaal gefaciliteerde afkoop geldt ook voor stamrechten die pas in 2013 zijn bedongen en zorgt ervoor dat de effectieve belastingdruk “slechts” 41,6% bedraagt. Om optimaal te genieten van de fiscale voordelen is het raadzaam om eerst de gevolgen te laten berekenen.

Christian driessen is werkzaam bij Wouters belastingadvies bV

ZeeLAND bUSINeSS | NOVeMbeR 2013

25


Plattegrond ContaCta.nl 2013 sPrekers oP ContaCta.nl

AndrĂŠ Kuipers Dinsdag 5 november om 20.00 uur

Heleen Dura - van Oord Woensdag 6 november om 17.00 uur

Maurice de Hond Woensdag 6 november om 15.00 uur

Jack de Vries Donderdag 7 november om 17.00 uur

Erben Wennemars Donderdag 7 november om 15.00 uur

Hal 2 - Westerscheldehal

Hal 3 - Oosterscheldehal

510

508 509

511 512

507 506

516 515 503

505 302 303 304 203

202

206 204

201

205

309

307

310

308

401 306

301

402 314

211

209

216 217

219

214

215

213

221 222 220

212 226

223 224

311

208

321 207

320 319

301

318

323

315

332

316

231

232

601

324

325 326

328 329

327

107

620 621

623 625

622

624 626

613

614

111 115

114

108 110

101

109

101

709 716

704

710 715

705

102 103

703

104 102

706 707 708 813 814 815

Noordzeehal Bevelanden Walcheren Automotive

Westerscheldehal Zeeuws-Vlaanderen West-Brabant Plieger

Oosterscheldehal Schouwen-Duiveland Bouw & Techniek Challenger Zeeland

Overige Contacta Arena Contacta College Kooktheater Individueel

INGANG

711 714

611

1205

1106 1201

702

630

1209

1203 1207

1208

728 632

631

1212

1211

1110

1210

1213

1109 1114 1112 1115 1113 1111 1119

1303 1302

1117 1116 1118

1214 1226 1217

1304 1301

729 701

1218

727 730

1216

826 821

1227

802 823 825

818 819

827

816 832 831 830

1220

1225

1221

1215

1219 1222

1228 1230 1229

822 824 801

1224

1401

731

803 804 805 806 807 808 809 810 811 812

834 833

1107

610

629

717 718 719 720 721 722 723 724 725 726

820

1101

914 913 912 911 910 1202

1206 628

712

817

1102 1104 1103 1105

1108

612

615

627

106

113

116

909

609 616

Contacta College

908

901

607

105

116

906

606

619 618 617

Contacta Arena

905

915

608

605

604

331

118 112

602

903 904

1204

330

117 230

603

317

322

228 229

227

312 313

403

916

519

305

210 218

520

521

502

404

902 902

907

518

504 403

514

517

501

Hal 1 - Noordzeehal

513

829 828

oPening dinsdag 5 november om 17.30 uur

1231


deelnemerslijst ContaCta.nl 2013 611 201 205 232 1110 626 322 216 1107 718 115 116

516 616 503 627 623 612 820 1114 320 1304 112 503 829 403 614 327 313 1103 914 615 834 605 511 717 312 1211 1222 1301 302 607 620 1119 503 828 319 215 1116 324 910 309 219 325 315 113 1118 404 715 222 723 1302 111

24/7 Chauffeursdiensten 5 Bevelandse gemeenten A. van der Jagt B.V. Aannemingsbedrijf Fraanje B.V. AAproTec Toegangstechniek ABAB Accountants en Adviseurs ABN Amro Bank N.V. AGIN Timmermans Gerechtsdeurswaarders/Incasso Anders Hout Artiflex ASH Carrosserie BV Automotive Plein (OLOV® Volvo, Mercedes-Benz Van Oeveren | Sturm Auto, AutoTeam Opel, PTA Peugeot, ZuidWest Lease, Autoschadeteam, Luijten-VVZ, Trim-Line Zeeland, Autofit Goes, Protech Zeeland en Catering Onder de Toren B en P B&B Beveiliging Backermat Bakker Accu Service Bedrijfsartsen5 Berner Producten BV Bette Bill Jansen Woning Renovaties Blankenburgh Homestyle BM Event Productions BNI Neeltje Jans BNI Zuidwest Nederland Bonfix Bouman Kantoor Totaal Bouw en Managementsevice Nederland BV Bouwbedrijf Joziasse Bouwbedrijf Kambier BV Bouwbedrijf Rentmeester BPG De Schouwse BSI\GEMIN\MSI Burgerhout Buro Ruimte en Groen business park terneuzen C2B Personeelsdienten Caljouw Rademaker Verhuizingen Canon Business Center Goes Capello bv Challenger Zeeland City Box Colijn BV Conniption BV CTV Zeeland Daarom Arbeidskundig advies Dansani De Berk voor Werk De Betho/De Bethode De Jonge Waterbouw De Kenniswerf De Koffieboer B.V. De Ruyter Training & Consultancy BV Dek Opleiding en Training Delta Gasservice Delta Lloyd en Zeeland Sport & Leisure. Delta N.V. Des Detach Digiteam Network DNS Marketing Douwe Egberts Professional Dragon Plastics Rotomoulding Driekleur Verzekering DRV Accountant en Adviseurs

811 213 330 220 1204 1227 1113 114 520 1303 721 617 819 816 619 714 621 817 510 227 902 228 903 1216 208 709 907 1231 916 508 331 214 628 1112 503 804 908 503 503 217 822 830 809 517 608 218 624 905 905 808 1104 211 706 1201 1401 106 716 303 104 101 730 622 207 1304 203 609 301 332 909 310

Duravit Nederland E&K Electronics E-Birds Eco Match Zuid EcoVerbruik.nl Endura Sport Energievizier Eszet Handelsgroep Even Kijken Project BV Excitment Events B.V. Fakops BV Faster Forward BV Fegon Flamco Flanderijn en Verdult Flexprofinance Fruitje? + Kistje? Geberit Gebr. Pladdet BV Gebr. Weststrate BV/Meclean Nederland B.V. Gemeente Schouwen-Duiveland Glashandel en Glasslijperij Melieste Goemaat BV Golden Tulip Strandhotel Westduin Grafisch Bedrijf Goes GraziMedia Habo Hoveniers B.V. Hakvoort Professional Hanse Staalbouw B.V. HE-Cleaning Helix Training & Consult / Helix Learning Hoekman Kantoor & Project Holiday Inn Express Houthandel Reimerswaal HR Zeeland Hüppe Hyundai Landegent I venture IT soulution Innovision Solutions (scalda) Installatie Techniek Niewenhuijse B.V. (ITN) Intergas Intersan NV Inventum Invest Mobile Bvbe J.Knieriem BV Janvier Dance Masters Jasperse Praktijkencentrum JMC Signmakers Jumpzz Kampmann Keller Keukens King Software KM Design Koninklijke Vereniging MKB Nederland Kooktheater iswm Koksgilde Zeeland KPN B.V. Laudam Les Pompiers Brandwachten BV LMG Mediacafé LMG strategie + creatie Logistic Force Academy Loopbaanpunt BV Lukasse Dakbedekkingen Goes B.V. Lyoness Maas & Hagoort Lampen B.V. Meijers Staalbouw BV Middelburgse Bedrijven Club MN2B Mol Schuddebeurs B.V. Monuta

stap in het netwerk van Zuid-West nederland

registratie code: 235647 Registreer gratis als bezoeker op www.contacta.nl/registreren

503 826 725 601 827 117 212 705 512 731 102 503 323 230 110 304 1217 602 1221 802 613 1220 305 603 720 1208 109 801 1206 108 806 503 1207 231 1226 521 702 807 204 833 618 202 1225 606 401 519 915 913 901 301 503 1203 1213 223 515 226 803 814 810 504 1212 832 328 1304 229 107 1228 1215 1105 505 1101 631 707

musea zvl Nathan NBPO/Van Beers Prof. Organizer Neeskens Makelaars Nefit Nelly.nl Nilsson Communicatiekunstenaars B.V. No Corners Consultancy nouvall engineering OK Service + Euro Messages Omroep Zeeland Oostende Convention Bureau Orionis Walcheren Palladio Buitenmeubelen C.V. Paree B.V. Elektro Telecom Personeel Plus Philadelphia Zorg Pieters Grafisch Bedrijf BV Pink Ribbon Plieger Pontes Pieter Zeeman Portacabin Prior Adviesgroep BV Profielnorm BV Progrezz Projectinrichting Lavoir B.V. Provincie Zeeland Puur (Horeca) Qui-Vive Rabobank Oosterschelde Rada Rammeloo Communications Randstad Reacon RealLife Concepts Recht door Zee Recruit a Student + BusEvent Rehau Reijnhout Elektro B.V. Remeha Repay Payroll Goes NV Restaurant Het Binnenhof (Horeca) RidefortheRoses Rovae bedrijfsopleidingen Royal Security Services BV Saey aanhangwagens Saman Groep Schoonmaakbedrijf Koster & Co Schouwen-Duiveland Plein (Horeca) SEC Catering (Horeca) Sietec industrial automation Skidome/Skydive Skoda Melse Goes Skybites B.V. SluiskilTunnel Smederij Waldor Sphinx Spiraliet Spirotech Sprangers Bouwbedrijf BV Staples Nederland BV Stelrad Stichting Arduin Stichting Droom Stichting Vrienden van Kloetinge Stoffels Bleijenberg ‘t Zeeuwse Hypotheek Huys TCR Group Techno West Services Telecom & Security Terras Bouw&Techniek (Horeca) Teunis van Nes Radiateuren The People Company

download de Contacta.nl app Download de Contacta.nl App en u heeft altijd de beursplattegrond, deelnemerslijst, het laatste nieuws en alle beursinformatie binnen handbereik.

708 813 1108 1117 509 317 210 1102 501 610 503 1210 1205 727 118 630 506 628 805 815 209 311 1229 1111 633 625 1115 831 905 1230 221 514 904 301 812 821 703 103 729 701 314 911 1224 105 329 604 518 1106 307 318 306 1202 224 1218 321 316 502 402 1209 1109 308 818 326 629 1219

The People Company ThermoNoord/ Fujitsu Tholen Glas TIJ Freight Services Belgium bvba Tim-online Tjoonk Geluid Video Licht TMC Zeeland B.V. Totaalbouw Zeeland b.v. Toversluis (Horeca) Traas Ongedierte VOF Tragel Zorg Trappenfabriek Vermeulen BV TSA safety group TV Gazet TvinaCard Uitgeverij de Bode Uitzendburo de Pooter Univé “Het Zuiden” V&B Vaillant Van den Berg Machines Goes B.V. Van der Valk Hotels van Gansewinkel van Houte projectinrichting Van Koppen & Van Eijk Van Meeuwen Smeertechniek BV van Nieuwenhuizen Vasco, the Heating company Verhuurbedrijf de Vlieger B.V. Vidiled VisieCom Internet & Print Visitpoint Vivars Vlissingse Bedrijven Club Walraven Watts Industries Webcolors Wegener/De Ondernemer West-Brabant Business West-Brabant Terras (Horeca) Wielemaker BV Wies Horeca Service WiFi Zeeland Wildkamp BV Wilhelm BV / Prins Glas BV Wisse bv Totaalinstallateur Witte - Boussen Assurantiën BV & Witte Boussen Vastgoed en Verhuur B.V. Wolter & Dros Women with Power Woontrend Zeeland Project Zeeland Aanhangwagens BV Zeeland Business Magazine Zeeland Zonkracht Zeelandcare.com Zeeuws Platform Zeeuwse Beroepsopleiders (ZPPB) Zeeuwse Zaken Zeeuws-Vlaamse gemeenten Zichtbaar Zonne Panneel Zeeland Zonnenet Zonnig Zuidwest Zuid Nederlandse Buizen BV Zuidgeest Vlissingen Zuidwest Logistiek Zwartepoorte

Wijzigingen voorbehouden


Stand nr. 602

Sterk in drukwerk

Communicatie gaat over je doelgroep raken. En bij ons gaat het ook over passie, passie voor een ambacht, voor kleur, detail en vakmanschap. Deze passie vertaalt zich in een uitstekende relatie met onze klanten, een solide bedrijfstraditie en een scherpe blik vooruit. Meer weten over de mogelijkheden van Jumbo? Neem dan direct contact op met Hans-Peter Zwartepoorte, uw vaste aanspreekpunt bij Jumbo. U kunt hem bereiken via 0113-27 15 00 of via hp@jumbo-offset.nl.

Jumbo-Offset

Livingstoneweg 5b

4462 GL Goes

T. 0113 - 27 15 00

E. info@jumbo-offset.nl

Jumbo-Offset is sinds 1 juli onderdeel van Pieters Grafisch bedrijf in Groede.

www.jumbo-offset.nl


Stand nr. 314

bedrijfsprofiel Stand nr. 801

Puur Culinair maakt van ieder event een feestje

Peter Dingemanse voor het nog te openen party & evenementencentrum Studio A58

Het thema van de Contacta is dit jaar ‘grenzen verleggen’. Wielemaker kan daarbij als ervaren grensverlegger niet ontbreken. Maak kennis met Wielemaker en bezoek ons tijdens de Contacta: 5/6/7 november, standnummer 314.

www.wielemaker.nl | T 0118 - 65 65 65

“Wij zijn steeds bezig met het bedenken van nieuwe dingen. Zo hebben we recent de biologisch duurzame catering geïntroduceerd. Op deze manier volgen wij de wensen van onze klanten én blijven wij onze gasten verrassen.” Met 30 jaar ervaring op zak startte Peter Dingemanse in 2012 met Puur Culinair. Het bedrijf is inmiddels een van de ‘preferred’ cateraars van de Provincie Zeeland en, als enige Zeeuwse cateraar, aangemeld bij ONCE; een exclusief platform voor partycateraars. “Onze kracht is dat wij pas beginnen na een uitgebreid kennismakingsgesprek. Ik wil het bedrijf kennen, waarom er iets georganiseerd wordt en voor wie. Zo kunnen we het maatwerk leveren waarmee wij het verschil maken.”

Eén aanspreekpunt

“De kracht van PUUR Culinair is dat wij alles in huis hebben om een evenement van A tot Z te organiseren. Dat is ook voor onze klanten prettig: één aanspreekpunt voor zowel het eten en drinken, als qua inrichting, decor en het boeken van artiesten.”

Verschillende locaties

Natuurlijk kan PUUR Culinair op iedere locatie uit de voeten. Daarnaast heeft de cateraar vier vaste locaties waar alle catering wordt verzorgd. Naast de schouwburgen in Middelburg, Goes en Terneuzen is dit, vanaf medio 2014, het nieuwe party & evenementencentrum Studio A58, in het Middelburgse Mortiere. PUUR Culinair is ook aanwezig op de Contacta 2013. Op het Plieger-plein kunnen gasten à la carte kennismaken met deze ambitieuze Zeeuwse cateraar. ■

PUUR Culinair Events & Verfijnde catering Molenwater 99 4331 SG Middelburg T. 0118 – 659653 E. info@puurculinair.com I. www.puurculinair.com Z EE L A N D b usin e ss | nov e m b e r 2 0 1 3

29


zeeland business netwerk in Middelburg

Daten, verleiden en netwerken TekST CAROLINe HOUMeS

De wereldmaaltijd was niet alleen verrassend lekker maar ook een lust voor het oog. Of het nu de Walcherse kogelboontjes met vega spekjes waren, de salade van het Zeeuwse land met boerenkaas of de risotto van spelt met shi-take, crèpes en gekke geroosterde groente; het zag er allemaal even smaakvol en met zorg bereid uit.

UWV: de tijd is rijp

Voor deze netwerkbijeenkomst sloegen Zeeland Business en UWV Werkbedrijf Zeeland de handen ineen. Met het thema ‘De Tijd is Rijp’ stelde het UWV tijdens de geanimeerde BusinessBreak onder andere de krapper wordende arbeidsmarkt aan de orde. Onder leiding van Bert van Leerdam gaven Nicole Versteeg, HR beleidsadviseur DELTA NV, Ingrid van Zimmeren, manager werkgeversdiensten UWV en Marus van de Graaf, arbeidsdeskundige UWV, hun visie op de kansen en mogelijkheden op de Zeeuwse arbeidsmarkt. Dick Rombout, regiomanager UWV Werkbedrijf Zeeland gaf daarvoor de aftrap. Hij benadrukte dat de rol van het UWV aan het veranderen is. De organisatie heeft een faciliterende rol en richt zich meer en meer op de meest kwetsbare groepen op de Zeeuwse arbeidsmarkt.

Wajong en WIA

Momenteel telt Zeeland circa 400 jonggehandicapten met een Wajonguitkering. Ruim 10% is werkfit en kan direct aan de slag. Volgens Ingrid van Zimmeren start het plaatsen van dergelijke jongeren vaak met de drive van een ondernemer om iets te willen

30

ZeeLAND bUSINeSS | NOVeMbeR 2013

betekenen voor deze mensen. “Vaak kennen ze in hun omgeving iemand met een beperking. Zodra een werkgever aangeeft een ‘Wajonger’ een kans te willen bieden, gaat een arbeidsdeskundige ter plaatse kijken welke werknemer op deze specifieke werkplek zou passen.” Marus van de Graaf: “Ik bemiddelde bijvoorbeeld voor een jongen die helemaal idolaat was van auto’s. Hij had echter totaal geen technische kennis. Toen zich een mogelijkheid voordeed bij een autopoetsbedrijf was het contact snel gelegd.” Van de Graaf en Van Zimmeren benadrukken dat werkgevers kunnen starten met een proefplaatsing van 2 maanden waarbij de potentiële werknemer geen loon ontvangt maar een uitkering. Na deze proefplaatsing volgt een arbeidscontract van minimaal 6 maanden. Een job-coach van het UWV kan de kandidaat waar nodig extra begeleiden. Eventuele risico’s op ziekte neemt het UWV over van de werkgever met een zogenaamde no risk polis. Positieve ervaringen Nicole Versteeg vertelt dat Delta verschillende Wajongers in dienst heeft. “Zij werken op de

postkamer, het magazijn maar ook op de ICT-afdeling. Alle collega’s zijn positief over deze nieuwe collega’s.” Delta hecht veel waarde aan de duurzame inzetbaarheid van mensen. “Dat geldt voor onze eigen mensen maar we leveren ook graag een bijdrage aan de inzetbaarheid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.” Ook enkele leden van het Zeeland Business Netwerk hebben ervaring met de inzet van mensen met een WIA of Wajong uitkering. Een aansprekend voorbeeld kwam van Björn Terlingen van Cleanmaster Biolux uit Goes. Deze groothandel voor totale bedrijfshygiëne heeft wekelijks één cliënt van Gors over de vloer. Na een korte inwerkperiode verricht deze jongen allerlei eenvoudige hand- en spandiensten. Dit dienstverband sluit naadloos aan bij het streven van Cleanmaster Biolux naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hiermee won het bedrijf in 2011 de MVO-prijs van de gemeente Goes. “Wij werken zo veel mogelijk met ecologisch verantwoorde producten. Ik vind dat we dat de wereld verschuldigd zijn. Zeker als het ecologische alternatief even goed en even betaalbaar is. Ik signaleer dat steeds meer


zeeland business netwerk Stand nr. 1202

De netwerkbijeenkomst van Zeeland Business op 10 oktober stond in het teken van de Dag van de Duurzaamheid. Voor gastheer Scalda College voor Hotelmanagement en Gastronomie een mooie aanleiding om de netwerkgasten te verrassen met een smakelijke wereldmaaltijd. Terwijl Fred Krautwurst deze avond beweert dat netwerken vergelijkbaar is met daten, bewijzen de ROC- studenten dat je ook met koken uitstekend kunt verleiden.

scholen, bedrijven en onderwijsinstellingen voor deze duurzame alternatieven kiezen. Binnen ons streven naar MVO past ook onze samenwerking met Gors. Deze organisatie heeft door heel Zeeland verschillende woonvormen. Om deze allemaal met een auto te bevoorraden is duur en milieubelastend. In samenwerking met Gors hebben wij een mini-onderneming opgezet met cliënten van Gors. Wij leveren onze artikelen wekelijks aan deze onderneming en zij dragen zorg voor de milieuvriendelijke distributie ervan met de door ons geschonken bakfiets.”

Duurzaam

Pascal Elegeert, beleidsmedewerker bij Switch, sprak in het kader van de Dag van de Duurzaamheid op de mogelijkheden die Zeeuwse ondernemers hebben. Zo wees hij op de campagne Fietsen Scoort en vroeg hij aandacht voor de mogelijkheid om binnen ieders eigen organisatie na te denken over duurzaamheid. Dit kan met de ‘Duurzaam Doe Je-zelf Show’. Dit programma laat je als ondernemer in sneltreinvaart kennis

maken met de wereld van MVO. Het leuke eraan is dat het zowel de grote als de kleine wereld in beeld brengt. Wat zijn de uitdagingen op mondiaal niveau en wat kun jezelf, als ondernemer en als burger, doen? De werkvorm is speels en informatief. Een aanrader voor elke ondernemer die aan de slag wil met MVO.

Veel nieuwe netwerkers


Het Zeeland Business Netwerk telde deze avond veel nieuwe netwerkers. Een daarvan was Piet Ekkebus van iVenture Solutions uit Breskens. Deze professionele IT-dienstverlener maakt een gestage groei door. Hij kwam met een goed gevoel naar de bijeenkomst en is daar op een positieve manier in bevestigd. “Mijn streven is het Zeeuwse ondernemerslandschap beter te leren kennen. De wereld stopt niet bij je eigen kennissenkring. Ik merk dat dit netwerk op een heel positieve manier bijdraagt aan het verruimen van mijn netwerk. Dat dit uiteindelijk ook naamsbekendheid oplevert voor mijn IT-bedrijf is vervolgens mooi meegenomen.”

18 november 2013: ZB Netwerk in Hotel Westduin Koudekerke

Editie 7-2013 van Zeeland Business Netwerk vindt plaats onderaan de duinen bij Vlissingen. We zijn dit keer te gast bij Golden Tulip Strandhotel Westduin. Schuif vanaf 18:00 uur zo vanuit je werk aan bij de Diner-Walk-Inn en beleef daarna ‘Het Nieuwe Netwerken’. Aanmelden kan via www.zeelandbusiness.nl in het menu ‘ZB Netwerk’ of scan de onderstaande QR-code met je smartphone of tablet.

Z EE L A N D b usin e ss | nov e m b e r 2 0 1 3

31


Zeeuws InvesteringsFonds

Meer dan geld alleen Tekst LIESBET MALLEKOOTE fotografie MARIJANA PAJOVIC

Het Zeeuws InvesteringsFonds is sinds een jaar actief. Het eerste bedrijf waarin is geïnvesteerd is LEDSprogress, gevestigd in broedplaats DOK41 op de Vlissingse Kenniswerf. LEDSprogress heeft een technologie ontwikkeld die de levensduur van led-armaturen aanzienlijk verlengt. Bovendien is het mogelijk extra functio-naliteiten aan de led-verlichting toe te voegen. Op deze manier probeert het bedrijf installateurs over de streep te krijgen om led-verlichting vaker toe te passen in de zakelijke markt.

China

LEDSprogress besteedt veel aandacht aan het slim produceren van hoogwaardige producten. De behuizing van de armaturen wordt in China vervaardigd in de eigen mallen van LedsProgress. De led-technologie wordt volledig in Nederland ontwikkeld. Vervolgens worden de onderdelen in Vlissingen in elkaar gezet en verstuurd naar groothandels in Europa. LEDSprogress had niet zo snel kunnen doorgroeien zonder de steun van het ZIF, zegt directeur Quinten van de Vrie. “Met een lening van de bank alleen was ik niet zover gekomen.” Het ZIF investeert namelijk meer dan alleen geld, vertelt fondsmanager Johan Sebregts. Het fonds is actief betrokken bij haar participaties en voelt zich medeverantwoordelijk voor het succes ervan. “Onze aandeelhouders zijn NV Economische Impuls Zeeland, stichting ZIGZAG en enkele private investeerders, die hun sporen hebben verdiend in het internationale en

32

Z EE L A N D b usin e ss | nov e m b e r 2 0 1 3

nationale bedrijfsleven. De bedrijven waarin wij investeren, profiteren van hun kennis, ervaring en netwerk. We vergaderen om de twee maanden met elkaar. Dan bespreken we welke volgende stap we nemen en welke strategische keuzes we maken. We delen onze kennis en proberen de onderneming te behoeden voor fouten.”

Verantwoordelijkheid

Dat doet echter niets af aan de verantwoordelijkheid van de CEO, zegt Johan Sebregts en Quinten van de Vrie

Sebregts: “De ondernemer houdt de touwtjes zelf in handen. Wij proberen alleen de slimme keuzes aan te tonen, want als investeerders hopen wij natuurlijk op een groot succes van de onderneming.” Op deze manier werken heeft voor- en nadelen, zegt Van de Vrie. “Je kunt niet zomaar iets in je eentje beslissen. Maar de voordelen wegen op tegen de nadelen. Een bedrijf opstarten is keihard werken en als je alles op eigen houtje doet, heb je de neiging veel te snel te gaan. Op deze manier word ik


innovatieve bedrijven

Het Zeeuws InvesteringsFonds (ZIF) investeert in jonge technologische bedrijven met groeipotentieel. Per bedrijf wordt tussen de twee ton en een miljoen euro geïnvesteerd, in ruil voor aandelen in het bedrijf. Voorwaarde is dat de onderneming onlangs een nieuw product of proces op de markt heeft gebracht, of dat binnenkort gaat doen. Binnen enkele jaren worden de aandelen verkocht, want het ZIF is gericht op winstgevendheid.

gedwongen om over alle details na te denken.” Het ZIF werkt alleen met jonge technologische bedrijven. “We zijn exitgeoriënteerd: we nemen een positie die we voor een goede prijs willen verkopen. Dan heb je een bedrijf met potentieel nodig en die vind je vooral in technologie. Wij zoeken de pareltjes eruit.” Fondsmanager Sebregts: “Er zit geen ideologie achter, zoals het bevorderen van de werkgelegenheid of het stimuleren van de innovatiekracht in Zeeland. Het fonds is gericht op winstgevendheid. Maar: als wij investeren in een goed bedrijf, dan komen er mensen aan het werk, dan ondersteun je innovatie, en is dat dus goed voor de regio.” De bedrijven waar het ZIF in investeert, worden op een aantal punten geselecteerd. “Wij moeten vertrouwen hebben in de ondernemer. Die moet zelf bereid zijn risico’s te nemen. Het product moet marktpotentie hebben en moet zijn voorsprong kunnen behouden. En de ondernemer moet vanaf het begin meedenken over de verkoop van de aandelen.” Van de Vrie wil zijn bedrijf de komende drie jaar met steun van het ZIF verder uitbouwen. “Misschien dat ik het ZIF dan zelf ga uitkopen. Of we zoeken samen een koper. Dat is afhankelijk van welk plan er langskomt. Led is de technologie voor de komende jaren, dat rolt vanzelf de goede richting uit.” ■

Het Investeringscluster Zeeland is een samenwerkingsverband tussen de Stichting ZIGZAG, InnoGo!, DOK41, het Zeeuws Participatiefonds en het Zeeuws InvesteringsFonds.

ZIGZAG | www.zigzagfonds.nl | info@zigzagfonds.nl | De stichting Zeeuwse Innovatie Groep/Zeeuwse Aanjaag Groep beschikt over een subsidiefonds, waarmee innovatie bij ondernemers en het stimuleren van economische ontwikkelingen in Zeeland kunnen worden gefinancierd. De maximale subsidie bedraagt € 25.000,-. ZIGZAG is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.

InnoGo! | www.innogo.nu | info@innogo.nu | InnoGo! is hét project dat innovatieve techno en biobased starters in Zeeland begeleidt en ondersteunt bij de opzet van een bedrijf en/of de ontwikkeling van een product of dienst. De maximale waarde van de ondersteuning is € 50.000,-.

DOK41 | www.dok41.nl | info@dok41.nl | DOK41 faciliteert, adviseert en ondersteunt startende ondernemers uit de kennisintensieve en technologische sector in Zeeland. De belangrijkste middelen hierbij zijn het aanbieden van netwerk, coaching, faciliteiten, financiering, publiciteit en huisvesting.

Stand nr. 324

ZPF | www.zeeuwsparticipatiefonds.nl | zpf@minginterim.nl | Het Zeeuws Participatiefonds verstrekt hoog risicodragend kapitaal in de vorm van een achtergestelde lening, als aandelenkapitaal of als een combinatie van beiden tot € 150.000,- aan startende en doorstartende ondernemers in Zeeland.

ZIF | www.zeeuwsinvesteringsfonds.nl | johan@zeeuwsinvesteringsfonds.nl | Het Zeeuws InvesteringsFonds investeert in jonge ondernemingen die een nieuw product, proces of dienst hebben ontwikkeld dat onlangs op de markt is geïntroduceerd of dat binnen maximaal 2 jaar gaan doen. De maximale investering bedraagt € 1.000.000,-.

Z EE L A N D b usin e ss | nov e m b e r 2 0 1 3

33


investeren

Zeeuws Participatiefonds

‘Het draait om fingerspitzengefühl’ Tekst LIESBET MALLEKOOTE fotografie Zeeuws Participatiefonds

Onder het motto ‘Goede producten of ideeën moeten altijd een kans krijgen’ verstrekt het Zeeuws Participatie Fonds (ZPF) hoog risicodragend kapitaal aan startende en doorstartende ondernemers in Zeeland. Dat kan in de vorm van een achtergestelde lening, deelname in het aandelenkapitaal of een combinatie daarvan, tot een maximum van 150.000 euro. Om voor een bijdrage uit het fonds in aanmerking te komen moet een bedrijf Zeeuws zijn, innovatief zijn en werkgelegenheid bieden, nu of in de toekomst. In ruil voor de financiële bijdrage betalen de starters een marktconforme rente. Innovatief zijn is een ruim begrip, erkent directeur Peter Vertelman. “De bedrijven moeten iets bieden wat afwijkt van wat anderen al doen. En dat kan in alle sectoren, behalve de horeca en detailhandel. In de industrie ligt vernieuwing het meest voor de hand. Een bedrijf dat wij steunen is bijvoorbeeld Diverto Technologies uit Wemeldinge, dat een graafmachine heeft ontwikkeld met een draaibare arm. Hiermee is het wisselen van graafarmen niet langer nodig, wat een hoop tijdwinst oplevert. Maar we steunen ook Shiran Sport, een sportschool die als enige een aantal vernieuwende concepten aanbiedt, zoals weerbaarheidstrainingen voor kinderen met een autistische stoornis, of zelfverdediging voor verplegend personeel. Kortom, wij richten ons op alle bedrijven met een vernieuwend concept, die economische spin-off voor Zeeland kunnen genereren.”

Starters

Het ZPF heeft drie aandeelhouders: de provincie Zeeland, ABN/AMRO en ZLM

34

Z EE L A N D b usin e ss | nov e m b e r 2 0 1 3

Verzekeringen. “Uitgangspunt voor het fonds is om startende ondernemers op weg te helpen. Starters hebben het moeilijk in Zeeland en banken vragen vaak verregaande zekerheden voor een lening. Maar een ondernemer die het ZPF achter zich heeft, maakt meer kans om ook de bank te overtuigen.” Starters die zich bij het ZPF aanmelden, hoeven niet eerst een hele papierwinkel in te leveren om voor een beoordeling in aanmerking te komen”, zegt Vertelman. “Wij proberen laagdrempelig te zijn. Als een bedrijf zich aanmeldt, gaan we eerst op bezoek. Wanneer het ons wat lijkt, vragen we de benodigde gegevens op, waarbij vooral het ondernemingsplan van belang is. Mijn collega Frans van der Wal

en ik zijn allebei ondernemers. Voor ons gaat het erom of we het vuur zien branden in de ogen van de ondernemer. Noem het maar fingerspitzengefühl.”

Netwerk

Behalve geld verstrekken, staat het ZPF starters ook op andere manieren bij. “Onze insteek is vooral financieel, maar we kunnen het niet laten om ook op andere gebieden te helpen. Sommige starters hebben wel heel goede ideeën, maar geen financiële achtergrond. Dan zijn wij graag bereid een handje te helpen. Bijvoorbeeld bij het maken van offertes of door de starters te verwijzen naar instanties binnen ons netwerk die ze verder kunnen helpen.” ■


bedriJfsprofiel

bedriJfsprofiel

Logistic Force Op de juiste weg

Claassen, Moolenbeek & Partners Zeeland-breed inzetbaar

“Met alleen de juiste mensen op de juiste plek zetten, ben je er nog niet,” zegt Jaap van den Hoven van Logistic Force. “We zijn niet langer slechts een uitzendbureau in transport en logistiek. Wij zien het als een drieluik dat wordt afgestemd; het bedrijf, de medewerker en wij. Een match maken tussen werkgever en werknemer op basis van competenties en persoonlijkheid. Dit doen wij niet alleen als uitzender maar ook als HR adviseur.

Per 16 September 2013 heeft Claassen, Moolenbeek & Partners Goes er een derde partner bij. Om klanten goed en kwalitatief te kunnen en blijven bedienen acht het bedrijfskundig en bancair adviesbureau deze uitbreiding noodzakelijk.

praktijkgericht

Daarnaast hebben we de Logic Force Academy, waar we mensen opleiden en begeleiden en op deze manier slim inspelen op ondernemersvragen. Zo kunnen bedrijven snel schakelen: Hebben ze een klus waarvoor de chauffeur VCA moet hebben? Dan kan men bij ons snel voor terecht. We bieden elke zaterdag op diverse locaties meerdere cursussen en trainingen, afgestemd op de doelgroep. De onderwerpen zijn praktijkgericht en sprekend zodat de attentiewaarde hoog blijft. De combinatie van uitzenden en opleiden maakt ons uniek in Nederland. Dit is ook interessant voor de particulier die via een uitzendbureau aan de slag wil en niet over de juiste papieren beschikt. Daarnaast werken we samen met bedrijven concepten uit die aansluiten op ‘het nieuwe werken’, volledig afgestemd op hun vraag, zowel op chauffeurs- als MBO+/HBO niveau. Bereid zijn te investeren en zelf initiatief nemen om te blijven groeien. Dat kan met ons snelle en constante cursusaanbod. De mensen die deze uitdaging aan durven te gaan zullen worden beloond met werk.” ■

logistic force T. 0113 – 744024 E. goes@logisticforce.nl I. www.logisticforce.nl

Bert Hoogerland is het team komen versterken. Met meer dan 20 jaar ervaring op directieniveau in bedrijfseconomisch en algemeen management binnen de internationale foodsector is Bert een goede aanvulling. “Wij zijn bijzonder blij met zijn komst”, zegt Dankfried Verhage. Waldy van de Walle vult aan: “Bert komt uit Zuid Beveland, Dankfried uit Walcheren en ikzelf uit Zeeuws Vlaanderen”. “Hierdoor spreken wij nog beter de taal van alle ondernemers binnen de provincie Zeeland”. Bert heeft ruime ervaring met het verbeteren en optimaliseren van organisaties en het implementeren van rapportagesystemen. Door zijn gedegen financiële opleiding in combinatie met zijn MBAopleiding bedrijfskunde is hij tevens in staat snel cijfers te analyseren en het totale bedrijfsproces te overzien. Met veertig kantoren door het gehele land en honderd partners kan Claassen, Moolenbeek & Partners als bedijfskundig en bancair specialist iedere MKB-er en elk grootbedrijf bijstaan bij strategische keuzes, financiering, herstructurering, ondersteuning en bedrijfsovername. “Binnen onze organisatie zijn 9 register valuators actief”, geeft Bert Hoogerland als voorbeeld. “Onze meerwaarde is onze organisatie”, zegt Dankfried Verhage. “Kantoren in regionale gebieden, die de taal van de regionale ondernemer spreken en de kennis in huis hebben van een grote organisatie. Daar profiteren ondernemers binnen Zeeland van.” ■

Claassen, Moolenbeek & partners Piet Heinstraat 33 4461 GL Goes T. 0113-347440 I. www.cmenp.nl/goes

ZeeLAND bUSINeSS | NOVeMbeR 2013

35


36

W E S T- B R A B A N T B u S i N E S S | N u m m E R 5 | N O V E m B E R 2 0 1 3


Delhaas Wijnkopers in Tholen

Wijn als relatiegeschenk in kistje met bedrijfslogo TEKST iZAAK J. VAN CRuiJNiNGEN FOTOGRAFiE PETER VAN miERLO

Het ontkurken van een lekkere fles wijn is zelden directe aanleiding om op de kalender te kijken. Toch is dat nuttig voor ondernemers die hun relaties willen verrassen met zo’n eindejaarsgeschenk. “Een keuze maken uit ons aanbod wijnen vergt echt aandacht”, zegt Peter Delhaas van Delhaas Wijnkopers in Tholen. “Bovendien kost het wat tijd om kistjes te maken, die desgewenst bedrukt kunnen worden met het logo van de opdrachtgever. Zodra november aanbreekt, is echt een beetje haast geboden.”

Als derde generatie in een familie van wijnkenners en handelaren startte Peter Delhaas in 2010 een eigen importbedrijf. Hij richt zich met name op de zakelijke markt, waarbij zijn wijnen vaak fungeren als relatiegeschenk. Hij heeft inmiddels een ruime klantenkring in geheel West-Brabant en het oostelijk deel van Zeeland. Delhaas houdt zich werkgebied bewust beperkt, omdat hij persoonlijk contact met zijn klanten zo belangrijk vindt. Toelichtend zegt hij: “Een ondernemer die besluit om zijn relaties te verrassen met een kistje wijnen, moet er zelf volledig achter staan. Daarom zeg ik altijd: wijn kiezen is wijn proeven. Daartoe nodig ik mijn klanten uit in onze showroom, waar we in een aangename sfeer rustig de tijd nemen.” Lachend voegt hij toe: “Helaas ontbreekt in de showroom nog een open haard”.

Drie pijlers

Wijnkoperij Delhaas wordt gedragen door drie pijlers. Belangrijkste is de kwaliteit, waarvoor Peter Delhaas borg staat dankzij jarenlange ervaring en het bezoek aan beurzen en de eigenaren van wijngaarden. Hij betrekt zijn wijnen bij een flink aantal vertrouwde leveranciers uit verschillende

landen, die producten leveren met een constante kwaliteit. Vanuit persoonlijke ambitie heeft Delhaas speciale aandacht voor biologische wijnen, die een flink deel van zijn assortiment vormen. Tweede pijler is service, waaronder het verzorgen van opdruk op wijnkistjes met bijvoorbeeld het logo van de opdrachtgever. Aan deze kistjes schenkt Delhaas heel veel aandacht, omdat het een feestelijke verpakking moet zijn voor een feestelijk cadeau. Naast de normale maat voor een of twee flessen zijn er speciale kistjes voor een magnum-fles en de zogenaamde meterkist, voor drie flessen boven elkaar. Ook is er onderscheid in de manier waarop het deksel op de kist sluit. Naast de gebruikelijke nietjes kunnen ook kisten met een schuifdeksel worden geleverd. Delhaas pakt zo’n kist en laat zien wat het effect is als een vertegenwoordiger bij z’n klant het deksel met een royaal gebaar openschuift en zegt: “Kijk ‘ns wat een mooie wijn ik u mag geven…”. Als derde pijler noemt Delhaas de service van zijn organisatie. Hij doelt daarmee op de aflevering van bestellingen. “Soms”,

zegt hij, “wil mijn klant de hele levering op zijn bedrijf ontvangen, waarna hij of zijn medewerkers een kistje wijn persoonlijk bij de relatie brengen. Vaak ook moet een deel van de kistjes rechtstreeks bij relaties worden bezorgd, een service die wij bieden voor adressen in Nederland en vele landen in West-Europa”. �

Delhaas Wijnkopers Stevinweg 6 (bedrijventerrein Welgelegen) 4691 SM Tholen T: 0166 617 624 info@delhaaswijnkopers.nl www.delhaaswijnkopers.nl

W E S T- B R A B A N T B u S i N E S S | N u m m E R 5 | N O V E m B E R 2 0 1 3

37


Nog twee units beschikbaar!

Zonder zorgen ondernemen op een prachtige locatie.

Een unieke all-in huurformule tegen lage tarieven.

Open dag

16 november

‘De Melkfabriek‘ 14.00 tot 18.00 uur

Tijdens de open dag is er tevens de mogelijkheid verzamelgebouw HET INTERIUM te bezoeken. Bruine Visstraat 32 4611 HJ Bergen op Zoom T 06 53 927 373 E peter@verswijver.nl www.de-melkfabriek.nl


ARBO

Letsel impact en Passion4work betrekken nieuw pand op Grondmolen in Halsteren FOTOGRAFiE ROB LANGENBERG

Deze zomer hebben de bedrijven Letsel impact en Passion4work een nieuw pand betrokken in Halsteren, aan de Grondmolen, tussen industrie (Oude molen) en wonen (De Schans).

Letsel impact

Passion4work

bij letselschades. “Achter ieder dossier

Wil je doorgroeien, idealen verwezenlijken,

Letsel Impact geeft advies en begeleiding schuilt een mens en dat is wat voor mij

belangrijk is,” zegt Franck de Graaf, letselschade jurist en register expert. “Letsel

heeft veelal een enorme impact op een mens, het kan je leven drastisch veranderen. Dan zit je niet te wachten op een juridi-

sche en medische discussie. Letsel Impact neemt dat volledig uit handen, zodat de klant zich kan richten op zijn of haar herstel.” Letselschade kan veroorzaakt

worden door een verkeersongelu k,

bedrijfsongeluk of medische fouten. Tevens verhaalt Letsel Impact tegen een klein percentage loonschade voor werkgevers.

Franck heeft dertien jaar lang bij verzekeraar Interpolis gewerkt, heeft veel ervaring en is op de hoogte van hoe de systemen en

Zit je nog wel op je plek in je huidige baan?

je ontwikkelen? Passion4work richt zich op

instroom, uitstroom maar vooral doorstroming binnen werk en streeft naar een duurzame inzetbaarheid onder eigen regie.

Met als motto: ‘Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit meer te werken.”

“Een negatieve werksituatie kan leiden tot

mensen die vastlopen, conflicten, ziekte, zegt psycholoog en bedrijfscoach Mariëlle

Samen

van werknemers te kunnen garanderen,

bij elkaar in een pand zitten. Daar reageren

de Graaf. “Om een gezonde ontwikkeling vindt Passion4work persoonlijke aandacht

erg belangrijk. Leren vindt dichtbij de werkplaats plaats en alle inspanningen zijn

er op gericht om een optimaal resultaat te bereiken!”

Nieuw pand

haar recht te halen.”

Letsel Impact als Passion4work maken de

Een eerste gesprek bij Letsel Impact is altijd gratis. De kosten die daarna komen worden

betaald door (de verzekeraar van) de aansprakelijke partij. Het kost u dus niets.

Letsel Impact werkt met iLetsel, een uniek beveiligd schadesysteem dat u 24 uur per

dag online kunt raadplegen. Alle brieven, telefoonnotities, rapporten, schadestaten en medische adviezen zijn hier online en eenvoudig te raadplegen.

ze beiden op: “Naast het kostenaspect

kunnen we zo ondersteuning aan elkaar bieden met onze bedrijven. Het maakt het eenvoudiger om onze expertises elkaar aan te laten vullen, de combinatie van het juridische en het psychologische, met andere

procedures daar werken. “Ik behartig de belangen van mijn klant om samen zijn of

De vraag rijst waarom deze twee bedrijven

De waarden en persoonlijke visie van zowel

twee ondernemers zichtbaar in hun nieuwe pand. De kwaliteit die zij nastreven, is terug

te vinden in de toegepaste kwalitatief

woorden zakelijk en emotioneel. We vullen elkaar aan en houden elkaar scherp. Ook dat is belangrijk bij ondernemerschap.” �

Letsel Impact

hoogwaardige materialen. Helderheid en

T: 0164 260619 of 06 53905656 I: www.letselimpact.nl

ne strakke inrichting met veel glas. Deze

Passion4work

transparantie komt tot uiting in de moderondernemers in hart en nieren zijn trots op

hun nieuwe locatie. Ze werken hier vol enthousiasme met het oog op kwaliteit en groei.

T: 0164 630302 of 06 51231264 I: www.passion4work.nl Grondmolen 7 Halsteren

W E S T - B R A B A N T b u s i ness | n u m m er 5 | N O V E M B E R 2 0 1 3

39


JURIDISCH

Voormolen advocaten in Bergen op Zoom

Juridische ondersteuning voor midden- en kleinbedrijf TEKST iZAAK VAN CRuiJNiNGEN FOTOGRAFiE PETER VAN miERLO

Binnen de advocatuur is al vele jaren geleden een trend van specialisatie ingezet. Een belangrijk werkveld is juridische ondersteuning voor ondernemers. Denk aan aspecten als arbeidsrecht, werkgeversaansprakelijkheid, de implicaties van jurisprudentie en de effecten van Nederlandse en Europese weten regelgeving. “Voor een ondernemer zijn wij een onmisbare partner, die zij aan zij werkt met externe adviseurs als de accountant en de fiscalist“, aldus mr. Hendrik Voormolen van het gelijknamige advocatenkantoor in Bergen op Zoom. Tot 1990 was Voormolen hoogleraar aan

garantiekwestie. Maar daarnaast staat de

Hogeschool in Rotterdam. In dat jaar start-

voor structurele beleidsbeslissingen met

de rechtenfaculteit van de Erasmus te hij zijn kantoor en zegt: “Ik was toe aan

een nieuwe uitdaging”. Vanuit zijn vakge-

bied kende hij de operationele bedrijfspro-

cessen en wist precies welke juridische ondersteuning ondernemers van pas kon komen.

strategische, tactische, financiële en ook

onze ondersteuning van ondernemingen

deze aspecten, waardoor overleg dient

om mensen gaat, die ook op persoonlijk

juridische consequenties. Vaak overlappen plaats te vinden met externe adviseurs en

interne specialisten zoals de bedrijfsjurist en de HR (personeelsafdeling).”

houden wij er altijd rekening mee dat het

vlak juridische bijstand nodig kunnen

hebben. En zodra wij zelf niet over de benodigde kennis beschikken, aarzelen wij niet om binnen ons netwerk een specialist te zoeken”.

Inmiddels maken ondernemingen in heel

“Werken in teamverband”, vult Voormolen

gebruik van zijn diensten. Daartoe werken

belang hechten. We moeten daarbij niet

Tijdens de Contacta kunnen bezoekers voor

cessen, maar ook het nodige weten over het

van Voormolen advocaten terecht op het

West-Brabant en in Zeeland tot en met Goes bij Voormolen vijf advocaten en vier ondersteunende medewerkers.

Een speciale plaats binnen het team is weggelegd voor mr. Linda Prop, die op

termijn de leiding van het kantoor gaat overnemen.

Tweeledig

“Onze ondersteuning voor een onderne-

ming is tweeledig”, licht Prop toe. “Enerzijds worden we ingeschakeld in geval van

incidenten, zoals een arbeidsconflict of een

40

leiding van ieder bedrijf om de zoveel tijd

aan, “is dan ook een motto waaraan wij veel alleen kennis hebben van de bedrijfspro-

vakgebied van de externe adviseurs. Want alleen dan zijn wij in staat om de juiste

een persoonlijk gesprek met medewerkers West-Brabantplein. �

vragen te stellen en voor de korte en lange termijn een optimaal advies te geven”.

De specialisatie van Voormolen advocaten

als juridisch adviseur voor het bedrijfsleven laat overigens ook ruimte voor andere

facetten, zoals personen- en familierecht

en strafrecht, evenals het onderwerp Incasso. Ter verduidelijking zegt Prop: “Met

W E S T- B R A B A N T B u S i N E S S | N u m m E R 5 | N O V E m B E R 2 0 1 3

Voormolen Advocaten Boerenverdriet 2a 4613 AK Bergen op Zoom T: 0164 212721 M: 06 212 835 05 E: l.prop@voormolen.nl


COLUMN

Administratie thuis? Niet altijd!

RGO en uw bedrijfshuisvesting

Bij één van onze klanten constateerden wij bijzonder veel fouten in de boekhouding. Deze boekhouding werd door de partner van de ondernemer bijgehouden. ik besloot haar te bezoeken om samen te kijken of we de kwaliteit van de administratie op een hoger peil konden brengen.

in deze tijd van kansen en kritische uitdagingen, spreken wij met ondernemers binnen Resultaat Gericht Ondernemen over de totale inrichting van het bedrijf. Een heldere Koers is de basis die bepaalt welke richting tot het doel leidt en beschrijft ook hoe de medewerkers in de organisatie daar concreet invulling aan geven.

Na aangebeld en binnengelaten te zijn werd mij de weg naar boven gewezen over een smalle trap en betrad ik het kantoorgedeelte van de onderneming: een kleine kamer in de eigen woning waarin een kast, een bureau, een computer en een printer waren geperst. De vrouw des huizes kon slechts plaats nemen door de bureaustoel achter het bureau weg te nemen, vervolgens te gaan zitten en al zittend kon zij zich vervolgens weer achter het bureau rollen. Staand achter haar kon ik net op het beeldscherm meekijken hoe zij de bescheiden van de onderneming verwerkte. Gedurende mijn bezoek moest zij deze oefening veelvuldig herhalen aangezien de kinderen beneden meerdere keren haar aandacht opeisten, er iets in de keuken aan- dan wel uitgezet moest worden en er diverse malen mensen aan de deur stonden. in de tijd tussen deze intermezzo’s kon ik door enkele gerichte vragen vaststellen dat ze van het boekhoudkundig systeem voldoende afwist. Het lag dus niet zozeer aan haar kennis: die was wel op peil. ik heb haar geadviseerd om de boekhouding buiten de eigen woning te huisvesten en sindsdien gaat het met de administratie van het bedrijf (en met haarzelf) stukken beter. Conclusie: je werkt beter in een rustige omgeving. Kun je die thuis niet creëren, overweeg dan om de administratie elders te voeren. Er zijn genoeg plekken waar je kantoorruimte al per uur kunt reserveren. De kosten die dat met zich meebrengt worden al snel weer terug verdiend door een lagere accountantsrekening.

Jacques van Welbergen, vestigingsdirecteur Etten-Leur Flynth adviseurs en accountants

Op dezelfde manier komt de bedrijfshuisvesting tot stand. Zijn de werkplekken bij u op het bedrijf opgeruimd? Heeft u een opslagplaats ‘achter het pand’ in gebruik en liggen daar afgedankte zaken? Weet u wat in uw magazijnen en kasten ligt? En maar niet te spreken over de onvindbaarheid van de juiste informatie in onze digitale wereld. Voor velen van ons is dit een herkenbare situatie, maar u voelt geen noodzaak hier iets aan te doen. Toch hoef ik u niet te overtuigen van wat u al weet: deze situaties reflecteren uw bedrijfsvoering. Werken uw medewerkers rommelig of opgeruimd? Heeft u het overzicht, of niet? Werkt u volgens een vaste Koers, of ad-hoc? Onderneemt u resultaatgericht of opportunistisch? Succesvolle bedrijven hebben hun bedrijfshuisvesting juist op orde omdat dit net als bij RGO cruciaal is om als ondernemer en medewerker het werk goed en met plezier te kunnen uitvoeren. Ook het onderhoud aan de bedrijfshuisvesting kent parallellen met die van de inrichting van de organisatie. De wereld staat niet stil en dit dwingt u om uw organisatie te laten mee bewegen, gebaseerd op een helder uitgezette Koers. En ook uw medewerker (ik hoorde laatst “arbeidsgever”) ontwikkelt zich, hoe dan ook. Hoe zorgt u ervoor dat de balans tussen de ontwikkelingen van uw bedrijf en van uw medewerkers goed blijft? Goed onderhoud zorgt ervoor dat de werkomgeving prettig en opgeruimd is, maar zeker ook dat de juiste mensen op de juiste plaats zitten en de juiste ontwikkeling doormaken. Heeft u dat helder op uw netvlies? Dit zijn belangrijke ingrediënten om invulling te geven aan uw Koers en u een stap dichter bij uw doel te brengen.

Rob Pöiesz – Pöiesz Business Coaching, T: 06-53600813 – rob@p-b-c.nl www.p-b-c.nl/resultaat-gericht-ondernemen

[i] www.flynth.nl [t] (076) 501 69 33

W E S T- B R A B A N T B u S i N E S S | N u m m E R 5 | N O V E m B E R 2 0 1 3

41


42

W E S T- B R A B A N T B u S i N E S S | N u m m E R 5 | N O V E m B E R 2 0 1 3


LOGISTIEK

Als morgen bezorgen te laat is TEKST DANiELLE DE JONGE FOTOGRAFiE PETER VAN miERLO

is een koerier iemand met een mobiele telefoon en snelle auto die makkelijk geld wil verdienen? integendeel! Een goede koerier is meer dan een ‘pakketjesbezorger’. Het is iemand met een gedegen opleiding en bovendien een NiWO-vergunning. infra Koeriers is zo’n koerier aan wie u gerust uw zendingen kunt meegeven. “Onze speerpunten Kwaliteit, Vertrouwen en Klanttevredenheid staan voorop. Daarbij geldt: vandaag gebeld, vandaag gehaald, vandaag bezorgd en vandaag voor u een tevreden klant”, vertelt eigenaar Frans van der Graaf enthousiast. Kwaliteit is essentieel. Het team van Infra Koeriers heeft een opleiding Transportmanagement met 6 examens voor diverse modules, waaronder internationaal goederenvervoer. Over vakbekwaamheid gesproken! Daarnaast wordt de kredietwaardigheid van de organisatie getoetst door een AA accountant en het Ministerie van Veiligheid en Justitie geeft een integriteitsverklaring af. “Doordat we aan deze eisen voldoen, hebben we een vergunning van NIWO (Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie) ontvangen. Een belangrijke zaak om kwaliteit voor klanten te garanderen”, aldus Van der Graaf.

Vertrouwen en klanttevredenheid

Voor sommige branches is een betrouwbare koerier extra belangrijk. Neem accountants, advocaten, banken of verzekeraars: voor hen is het cruciaal dat privacygevoelige documenten tijdig en in correcte staat worden afgeleverd. Datzelfde geldt voor de industrie en agrarische sector. Voeg daaraan toe de mate waarin Infra Koeriers werkt aan klanttevredenheid en het beeld van een koerier die ‘anders dan anderen’ is, is compleet. Vanuit Bergen op Zoom leveren zij (spoed)zendingen binnen maximaal vier uur af in Ne-

derland en België. Ook voor zendingen elders in Europa staan zij paraat. Van der Graaf: “We vinden het belangrijk om klanten te informeren. Dat begint al bij onze website met uitgebreide informatie, inclusief transparant tarievenoverzicht. Is een zending afgeleverd, dan bellen we direct de klant om te vertellen door wie het pakket in ontvangst is genomen. Als de factuur is betaald, bedanken we de klant altijd met een e-mail voor de betaling. Welk bedrijf doet dat?”. Ambitie heeft Van der Graaf volop. Hij kijkt reikhalzend uit naar de afronding van de A4 Zuid, de snelle verbinding tussen de Rotterdamse en Antwerpse havens. Deze snelweg loopt langs Bergen op Zoom en biedt kansen voor transportopdrachten, omdat de strategische ligging nieuwe bedrijven aantrekt. Binnen een jaar wil hij

Tip!

Infra Koeriers kerstgeschen verstuurt ook uw aantrekkelijk ken tegen een geen omkijketarief. Zo heeft u er relaties aan h n naar om uw jaar te verras et einde van het sen. ook nog eens voldoen aan alle eisen om ADR gevaarlijke stoffen en kleine gekoelde producten te vervoeren. Met recht is Infra Koeriers te omschrijven als een koerier die altijd in beweging is. �

Infra Koeriers Burgemeester Heldenslaan 3 4664 CH Lepelstraat (Gemeente Bergen op Zoom) T: 06-17439821 I: www.infrakoeriers.nl E: info@infrakoeriers.nl

W E S T- B R A B A N T B u S i N E S S | N u m m E R 5 | N O V E m B E R 2 0 1 3

43


44

W E S T- B R A B A N T B u S i N E S S | N u m m E R 5 | N O V E m B E R 2 0 1 3


HUMAN RESOURCES

“in de film des levens speel je zelf de hoofdrol” Stand nr. 717

TEKST DANiËLLE DE JONGE FOTOGRAFiE PETER VAN miERLO

Ze is een spring in het veld, denkt graag buiten de kaders en houdt ervan om te scoren voor klanten. Claudia Bouwens van C2B (Chance to Be) Personeelsdiensten heeft energie voor 10 en is positief strijdlustig. Bovendien is ze dé West-Brabantse specialist in arbeidsBELmiddeling – ik bel je naar een nieuwe baan! – met als extra uitzenden, werving en selectie en payrolling. “Voor werknemers en werkgevers sta ik paraat om de ideale baan of kandidaat te regelen. Die missie wordt (bijna) altijd volbracht”, lacht ze. De manier waarop Claudia werkt is heel persoonlijk en intensief. “We gaan eerst uitgebreid in gesprek over wie de persoon is, wat degene wil en waarom, waar wil iemand werken. Daar schakel ik op en bemiddel iemand naar een bedrijf, zoek de perfecte match tussen bedrijfscultuur en persoon. Iemand moet zich thuis voelen om te presteren, alleen zo kan ik duurzame plaatsingen realiseren”, vertelt ze. C2B is geen vacaturebank. Sterker nog: vaak gaan kandidaten aan de slag terwijl er helemaal geen vacature bij het bedrijf was. Binnen een organisatie wordt ruimte gemaakt voor mijn kandidaat die de WIL heeft om te werken met eigen talenten. Haar krachtige netwerk en overtuigingskracht creëren ruimte voor nieuwe mogelijkheden.

Je hebt altijd een keuze!

Werkgevers weten eveneens de weg naar Claudia te vinden. Als ze op zoek zijn naar

personeel of als door omstandigheden werknemers boventallig zijn geworden. Met die personen gaat ze een gedegen traject in. Claudia: “Ik wil binden en verbinden, werknemers zien opbloeien omdat ze nieuwe kansen zien. En die zijn er altijd, je moet alleen de keuze durven maken om ze te grijpen. Waar het tegenwoordig om gaat: je moet jezelf in de markt zetten. Daarom wil ik mensen en organisaties laten zijn wie ze willen zijn, dat is het mooiste wat er is. Het geeft mij ontzettend veel energie dat ik een schakel mag zijn in dit proces”. In haar aanpak gaat ze ver: tijdens een sollicitatiegesprek is Claudia standaard present en ze evalueert het gedrag met de kandidaat. De meerwaarde is dat ze sneller schakelt en matcht op de eisen en wensen van de werkgever. “Ik geloof in onvoorwaardelijk, er voor gaan tot het einde. Dus trekken we samen ten strijde!”.

Wie een blik werpt op de website van C2B personeelsdiensten ziet direct dat Claudia het anders dan anderen aanpakt. Die onderscheidende kracht maakt dat haar klanten een nieuwe ervaring beleven als het gaat om arbeidsBELmiddeling. En niet te vergeten: maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen is het vertrekpunt van C2B Personeelsdiensten, en daarom is maatschappelijke betrokkenheid vanzelfsprekend. Voor mensen, door mensen - helemaal van deze tijd. Alles bij elkaar redenen genoeg Claudia in te schakelen voor uw werkmissie. �

C2B Personeelsdiensten Postbus 577 4600AN Bergen op Zoom M: 06 - 15 00 80 02 E: claudia@c2b-pd.nl I: www.c2b-pd.nl

W E S T- B R A B A N T B u S i N E S S | N u m m E R 5 | N O V E m B E R 2 0 1 3

45


Sterk in ieder merk.

Renova Lease | Robert Wielders | Huifakkerstraat 1 4815 PN Breda | Tel (076) 522 35 49

www.renovalease.nl

KINEPOLIS EVENT CENTER Dankzij de opening van het nieuwe Kinepolis Event Center biedt Kinepolis Antwerpen u meer dan ooit de ideale omgeving voor al uw professionele evenementen. EXCLUSIEVE AVANT-PREMIÈRES H PRESENTATIES H PRIVÉ VISIES SEMINARIES H INCENTIVES H PRODUCTLANCERINGEN H ROADSHOWS PERSONEELSFEESTEN H CONGRESSEN H BEURZEN KINEPOLIS ANTWERPEN: Groenendaallaan 394, 2030 Antwerpen Cedric Bonnet, cbonnet@kinepolis.com, tel: 03 544 36 11 / Loan Tran, ltran@kinepolis.com, tel: 03 544 36 14

WHEREBUSINESSMEETSPLEASURE kinepolisbusiness.com

KINEPOLIS ANTWERPEN BUSINESS


COLUMN

Van ‘Ziek en Piek’ naar strategisch HR-instrument Flexibele arbeid is een begrip wat niet weg te denken valt binnen de economische werkelijkheid. De betekenis en toepassing van dit begrip mag ook flexibel genoemd worden gezien de sterke veranderingen. Op zich is dit niet vreemd voor de tijdsgeest waarin we nu leven. Organisaties moeten steeds wendbaarder en elastischer worden om adequaat te kunnen inspelen op de alsmaar snellere en ingrijpendere veranderingen in hun marktomgeving. Organisaties worden losser maar ook, met name hoger opgeleide jongeren, kiezen voor flexibiliteit in hun loopbaan. Hiermee is “Life Time Employment” een ouderwets begrip geworden. Nu moeten organisaties al voorbereid zijn op een aantrekkende economie na de crisis. Breng de “Key Employees” in kaart en kijk welke activiteiten projectmatig en/of door derden kunnen worden uitgevoerd. Welke functies zijn zo onderhevig aan veranderingen door toenemende behoefte aan expertise welke niet te borgen zijn in de eigen organisatie? Zo zijn externen vaker up-todate door hun wisselende projectomgevingen en brengen zij andere inzichten binnen de organisatie. Het is meer dan vaste personeelskosten variabel maken of een ziek en piek momentje invullen. Kortom organisaties en aanbieders dienen met een strategische focus te kijken naar flexibele arbeid. De keuze van aanbieder van flexibele arbeid is ineens strategisch van aard geworden. Baker Tilly Berk interim Financial Services helpt u op strategisch en operationeel vlak uw flexibele arbeidsbehoefte in kaart te brengen en in te vullen. Samen met u managen wij uw flexbehoefte. Een langdurige relatie met kennis van uw organisatie en uw branche zijn belangrijke toegevoegde waardes. Wilt u meer weten over onze werkwijze en betrokkenheid, neem dan gerust geheel vrijblijvend contact met ons op of bezoek onze website: www.bakertillyberk.nl

V.B. (Barry) Damen RA Accountantspartner Baker Tilly Berk N.V. T: +31 (0)76 525 00 00 • www.bakertillyberk.nl

Simpel is niet eenvoudig Laatst las ik een artikel over een vermogensbeheerder die een nieuw beleggingsmodel had ontwikkeld. Het model hield rekening met een groot aantal factoren zoals het algemene beleggers-sentiment, consumentenvertrouwen, kapitaalstromen, ontwikkeling van de inflatie en noem maar op. Als er een wijziging in een van deze factoren optrad werd hier direct op ingespeeld. Vol trots meldde de beheerder dat hij op een dag wel dertig trades deed. Bij beleggen spelen inderdaad vele factoren een rol. En toch denk ik niet dat bovenstaand model een succesvol recept is voor het behalen van een goed rendement op langere termijn. Sterker nog, ik durf te stellen dat het onverstandig is je alleen maar te focussen op korte termijn trends. Het gevaar is dat het je blik vertroebelt op de totale structuur van de beleggingsportefeuille. En dat het je verleidt om veel te handelen om kleine winstjes proberen te pakken. Veel onderzoeken hebben al aangetoond dat je door veel te handelen geen hóger, maar juist een láger rendement behaalt, alleen al door de kosten van de vele transacties. Als je een aandeel koopt, beleg je uiteindelijk in een onderneming, en niet in een trend of een economische variabele of iets dergelijks. En het is logisch dat uiteindelijk de prestaties van het bedrijf bepalen wat de koers van het aandeel van dat bedrijf zal doen. ik ben daarom voorstander van een simpel beleggingsmodel: héél goed weten wat een bedrijf doet en wat de vooruitzichten zijn voordat je erin belegt. Simpel bedoel ik hier in tegenstelling tot gecompliceerd. maar simpel is zeker niet eenvoudig. Juist het goed leren kennen van een beursonderneming vergt veel werk en doorzettingsvermogen. En het consistent vasthouden aan je uitgangspunten en je niet van de wijs laten brengen door de stortvloed van dagelijkse informatie vraagt discipline en geduld. ik ben er van overtuigd dat juist deze kenmerken tot een mooi resultaat op langere termijn zullen leiden.

Jean Paul van Bavel Directeur Vermogensbeheer CapitalatWork Nederland W E S T- B R A B A N T B u S i N E S S | N u m m E R 5 | N O V E m B E R 2 0 1 3

47


WBBBORREL WBBB

RELATIEMARKETING

Business ontmoet Business 2013

Stap voor stap naar een duurzaam netwerk in december organiseren we voor de vierde keer een Sinterklaas Ontbijt. Ook dit Ontbijt is een ideale manier om nieuwe contacten op te doen of bestaande relaties te verstevigen. Waarom doen we dit? Omdat we geloven in de kracht van een duurzaam netwerk. Juist nu. STAP

Hoe gaat het in zijn werk: u dient zich vooraf in te

1

direct per mail een bevestiging, print die uit en samen

schrijven via de link op de homepage van West-Brabant BuSiNESS. Als u alle gegevens correct invult ontvang u met een visitekaartje is dat uw entreebewijs. Aanmelden kan vanaf 1 november a.s.

STAP

2

De inloop voor dit ontbijt is op donderdag 5 december vanaf 07.00 uur ‘s-ochtends bij Campanile Hotel & Restaurant in Breda. Het ontbijtbuffet zal geopend zijn vanaf 07.30 uur.

De volgende West-Brabant BuSiNESS Borrel is voorzien in februari 2014; meer daarover in onze volgende uitgave en op de website. interesse om, behalve te komen, iets extra’s te doen? Neem eens contact met ons op: www.west-brabantbusiness.nl

48

W E S T- B R A B A N T B u S i N E S S | N u m m E R 5 | N O V E m B E R 2 0 1 3


Campanile Hotel & Restaurant Breda

WBBBORREL

Uitnodiging Sinterklaas Ontbijt

Dit ontbijt wordt mede mogelijk gemaakt door:

donderdag 5 december Vanaf 07.00 uur Locatie

in Breda ligt een van de nieuwste en grootste Campanile Hotels van Nederland.

Campanile Hotel & Restaurant Breda is een 3-sterren hotel. Het hotel biedt 83 hotelkamers, een

restaurant, bar, lounge en vier multifunctionele

vergaderzalen voorzien van daglicht, airconditioning

en audiovisueel apparatuur. in heel het hotel is gratis Wi-Fi beschikbaar. Het hotel ligt te midden van

belangrijke uitvalswegen van Breda, waardoor de bereikbaarheid met eigen vervoer perfect is. Campanile Hotel & Restaurant Breda; uw

comfortabele uitvalsbasis voor een bezoek aan deze

Zin om te scoren? meldt u dan nu aan voor het Sinterklaas Ontbijt bij Campanile Hotel & Restaurant in Breda. Op donderdag 5 december bent u van harte welkom vanaf 07.00 uur ‘s-ochtends. Begin de winter met goede voornemens en neem de stap om uw zakelijke contacten te verduurzamen of om juist nieuwe, waardevolle contacten op te doen. Wij zijn in ieder geval aanwezig om u hierbij te faciliteren. interesse in deelname aan dit West-Brabant BuSiNESS Sinterklaas Ontbijt ? Deelname is gratis. Aanmelden via www.west-brabant-business.nl

historisch rijke en tegelijk economisch moderne stad. Voor zaken of gewoon in uw vrije tijd.

Let wel: er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, meld u dus snel aan!

West-Brabant BUSINESS, YOUR Business ! Het WBB Sinterklaasontbijt is de leukste ontmoetingsplaats van het najaar waar kennis en kaartjes volop worden uitgewisseld.

Aanmelden vanaf 1 november a.s. via www.west-brabantbusiness.nl

W E S T- B R A B A N T B u S i N E S S | N u m m E R 5 | N O V E m B E R 2 0 1 3

49


NETWERKEN

Impressie WBB Borrel

Skidôme Rucphen 27 september 2013 Kijk voor meer aktiefoto’s op www.west-brabantbusiness.nl/skidome FOTOGRAFiE PETER VAN miERLO EN ESTHER HEREiJGERS


2 Campanile hotels in Nederland uitgelicht

“Change the way you stay”

Campanile Hotel Breda

(hotelmanager Jacco Smit): In Breda ligt een van de nieuwste en grootste Campanile Hotels van Nederland. Uw comfortabele uitvalsbasis voor een bezoek aan deze historisch rijke en tegelijk economisch moderne stad. Voor zaken of gewoon in uw vrije tijd. Campanile Hotels maakt deel uit van de wereldwijde Louvre Hôtels Group en heeft veertien vestigingen in Nederland. In Breda, op een boogscheut van de Belgische grens, pakt de keten uit met een perfecte ligging, zeker voor professionele gasten. “Wij zijn het enige hotel in de uitstekend ontsloten bedrijvenzone Minervum,” vertelt hotelmanager Jacco Smit. “We bieden al onze gasten een ruime parking, WiFi en een continu bemande receptie. En dat allemaal gratis.”

Vergaderfaciliteiten

Als zakenreiziger geniet u niet alleen van ontspannende overnachtingsmogelijkheden met flatscreen-tv op elke kamer, u kunt ook gebruikmaken van vier technisch up-todate uitgeruste zalen, een gezellige lounge en een bar. “Of u nu op zoek bent naar een ruimte voor een vergadering met een select

52

gezelschap, een lezing voor 200 personen of een uitgebreide (personeels)borrel, Campanile Hotel Breda opent haar deuren voor al uw bijeenkomsten”.

Een ontdekking waard

Trekt u uw toeristenschoenen aan? Dan is de vlotte bereikbaarheid en rustige ligging van dit Campanile Hotel een absolute meerwaarde, terwijl de goede relaties met de VVV resulteren in een aantrekkelijk aanbod fiets- en wandelarrangementen. “Breda is echt een ontdekking waard,” tipt Jacco Smit.

ideaal budgetvriendelijk

De Campanile Hotels staan internationaal bekend om hun voorbeeldige prijs-kwaliteitverhouding. De vestiging in Breda biedt u tevens de Premiere Classe-formule, wat neerkomt op comfort voor een scherpe prijs in het naastgelegen Premiere Classe Hotel. Hotelmanager Jacco Smit vat het goed samen: “Wij vormen een ideaal trefpunt tussen Nederland en België en komen tegemoet aan de verwachtingen van al onze gasten.” �

W E S T - B R A B A N T b u s i ness | n u m m er 5 | N O V E M B E R 2 0 1 3

Campanile Hotel Breda Minervum 7090 4817 ZK Breda T: +31 76 578 77 00 F: +31 76 578 77 01 E: breda@campanile.com I:

www.campanile-breda.com


VERGADERLOCATIE

3-sterren Campanile, gratis onbeperkt WiFi, inventieve keuken, lounge bar, enz... Het is er allemaal, om optimale ontspanning te garanderen. met meer dan 9 miljoen maaltijden en 6 miljoen hotelovernachtingen, weet Campanile hoe aan de behoeften van de gasten op zoek naar comfort en goede kwaliteit tegen een betaalbare prijs te voldoen. 400 hotels - 27,651 kamers - 10 landen

Campanile Hotel Gorinchem

(hotelmanager Bart Baanders ) Hotel Campanile Gorinchem is centraal in het land gesitueerd vlakbij de rijkswegen A15 (afslag 28) en A27 en ligt op slechts 150 meter afstand van de druk bezochte Evenementenhal en op slechts 5 minuten rijden van het pittoreske stadshart van Gorinchem. Op loopafstand ligt het Lingebos en inmiddels één van Europa’s leading Golfbanen (The Dutch, gastheer van de KLM-open vanaf 2016).

Tevens is er een vergaderfaciliteit uitgerust met alle noodzakelijke apparatuur en materialen voor gezelschappen van 2 tot 50 personen. Door de centrale ligging is het hotel vanuit alle richtingen goed te bereiken en daardoor ideaal als afspreekpunt voor onze zakelijke gast en omgeven door landelijk schoon en toeristische attracties (zoals het Lingegebied, de Biesbosch, Kinderdijk, Slot Loevestein en de vestigingsstad Gorinchem) voor onze vrijetijds gast.

Hotel Campanile Gorinchem heeft een 3-sterren classificatie en beschikt over 53 kamers allen voorzien van een Flatscreen TV met 24 zenders, bad/douche, werkbureau met een koffie/thee-welkomstplateau en comfortabele bedden. Het hotel richt zich voornamelijk op de zakelijke gast maar kenmerkt zich door een familiaire sfeer waardoor het voelt alsof je na een lange dag werken thuis komt. Dit vriendelijke aspect en de mooie fietsomgeving maakt dat het ook voor de toerist een zeer geschikte accommodatie is.

Heeft u als zakelijke gast kamers voor uzelf of medewerkers nodig voor projecten en langdurige verblijven dan bieden zeer aantrekkelijke geprijsde en op maat gemaakte arrangementen aan.

Parkeren en Wifi zijn gratis

Graag tot ziens! �

Daarnaast hebben wij voor lunch en diner een gezellige restaurant en terras.

U kunt bellen voor meer informatie naar 0183-625877 of mailen naar gorinchem@ campanile.com. Via onze website zijn ook regelmatig aanbiedingen te vinden voor al onze gasten.

Campanile Hotel Gorinchem Franklinweg 1 4207 HX Gorinchem T: +31 0183 62 58 77 E: gorinchem@campanile.com I:

http://www.campanile.com/nl/ hotels/campanile-gorinchem

W E S T - B R A B A N T b u s i ness | n u m m er 5 | N O V E M B E R 2 0 1 3

53


Ons AO Safe concept (all-in-one arbeidsveiligheid) voor uw geruststellend gevoel! Neem daarom vandaag nog contact op met AOC-Snijders arbeidsveiligheid! · · · · ·

Opleiding en trainingen (BHV-VCA-EHBO-Nu ook via e-learning te volgen etc.) Advies (RiE-VCA-ISO-brandveiligheid etc.) Keuringen (blusmiddelen-ladders/trappen-elek. gereedschap-NEN 3140 etc.) Webwinkel veiligheidsmaterialen (AED’s-verbandmiddelen etc.) Alles in één arbeidsveiligheidpakket (AO safe) Nieuwe locatie: Spinveld 66 A19, 4815 HT Breda

Bezoek onze nieuwe website!: www.aoc-snijders.nl

Telefoon 076 - 5204999 - Email info@aoc-snijders.nl

Infra Koeriers zorgen gen be r o m Als is! te laat

Business Industrial Medical en Special Sneltransport

Kwaliteit, Vertrouwen en Klanttevredenheid. Bergen op Zoom - tel. 06-17439821 - www.infrakoeriers.nl


COLUMN

1+1=3

Leer uw klant nog beter kennen

Samenwerking is in mijn beleving een waardevolle stap om zakelijk succesvol te zijn. Niet voor niets ontstaan er in de markt steeds meer samenwerkingsverbanden van bedrijven die elkaar versterken. met veel trots kan ik melden dat ook ons kantoor een nieuwe samenwerkingspartner heeft gevonden in de Bredase vestiging van Van Ede & Partners. Ons gezamenlijke doel: de vitale arbeidsinzet en economische onafhankelijkheid van (ex)huwelijkspartners vergroten.

Op de hoogte zijn van ontwikkelingen bij uw klanten en in de branche waarin ze zitten. Het is een belangrijk onderdeel van goede acquisitie en relatiebeheer. in het contact met uw prospect of klant kunt u er aan refereren en u laat zien dat u oprecht geïnteresseerd bent. Bovendien ziet u meteen waar kansen liggen. u kunt immers sneller inspelen op behoeften als u weet wat er speelt. Natuurlijk hoort u in gesprekken met klanten al een heleboel. Daarnaast zijn er tal van andere manieren om u te verdiepen en uw klant nog beter te leren kennen.

Onze gedeelde missie - mensen begeleiden tot onafhankelijk, zinvol en vreugdevol leven en werken – ligt aan de basis van de krachtenbundeling die we een jaar lang als pilot vorm geven. in partnerrelaties ontstaan vaak rolpatronen, die bepalend zijn voor het verwerven van gezinsinkomen en inzetbaarheid voor het gezin. Zeker bij traditionele rolpatronen is de invulling meestal niet ingegeven door talenten en drijfveren. Vaak is het bij de start van een geregistreerde partnerrelatie of huwelijk verstandig om inzetbaarheid te bespreken. Zingeving draagt zo bij aan geluk in de relatie. is er onvrede in de relatie of volgt een scheiding, dan komt het onderwerp op andere wijze ter sprake. Bijvoorbeeld doordat een van de partners zich teruggetrokken heeft uit het arbeidsproces. Of er is een ongelijke verdeling van economische inspanning en financiële bijdrage. in beide situaties kan de behoefte bij de partners ontstaan om een talentenonderzoek, inzetbaarheidsanalyse en carrièreplanning in te zetten. De bekrachtigende werking hiervan kan bijdragen aan een stevige relatiebasis, harmonieuze echtscheiding of herstel van de relatie.

Vakbladen Vraag eens welke bladen uw klant leest en bepaal welke relevant zijn. Banken Verschillende banken geven periodiek informatiebladen uit over diverse branches. Nieuwssites Kranten en zakenbladen (of de online versies) bieden een schat aan informatie. Gerichte websites Plan elke week tijd om een aantal sites van klanten te bekijken. Daarnaast geven de websites van brancheverenigingen inzicht in ontwikkelingen en trends. Nieuwsbrieven De nieuwsbrief van uw klant, brancheverenigingen, vakbladen, etc. Neem er een abonnement op en scan ze wekelijks voor interessante wetenswaardigheden. Google Stel via Google Alerts de bedrijfsnaam van uw klant in om actuele informatie te ontvangen. Social Media Volg uw klanten, vakkenners, vakbladen, kranten en meer om snel over informatie te beschikken.

Samenwerking werkt pas echt als de toegevoegde waarde voor iedereen helder is. in ons geval bieden we cliënten van onze organisaties de mogelijkheden om van de brede expertise gebruik te maken. Bovendien ervaar ik de samenwerking als een uitbreiding van onze professionaliteit. ik kijk met vol vertrouwen uit naar deze vruchtbare zakelijke stap.

Kost dit allemaal veel tijd? Dat valt echt reuze mee. Plan wekelijks een uur om informatie door te nemen. Veelal is het scannen al voldoende, soms gaat u iets meer de diepte in en leest u artikelen uitgebreider. De tijd die u er in investeert betaalt zich dubbel en dwars terug. u weet immers meer over uw klanten en zij weten dat absoluut te waarderen.

Daniëlle de Jonge | salesexpert

mr. Thea Kremers | advocate HabetsKremers Advocaten, Breda

T: 06-20727003 - www.commercielecommunicatie.nl

T: 076- 521 07 25 - www.habetskremers.nl

LinkedIn: http://nl.linkedin.com/in/danielledejonge

Divario, Breda

Auteur ‘Verleid de Klant’

W E S T- B R A B A N T B u S i N E S S | N u m m E R 5 | N O V E m B E R 2 0 1 3

55


132 comfortabele kamers en suites met ruim balkon.

120 royale kamers en suites met luxe badkamer.

7 multifunctionele zalen, gratis parkeren en gratis wifi.

11 conferentieruimtes en boardrooms. Gratis parkeren en gratis wifi. 5-Hamer congresaccommodatie.

Live cooking Buffet, restaurant Ă la carte en gezellige brasserie.

Anthony Fokkerstraat 100 4462 ET Goes

Een smaakvol Ă la carte restaurant, live cooking buffet en hotelbar. Paukenweg 3 4337 WH Middelburg

Meer informatie of reserveren: +31 (0)118-442515 sales@zeeland.valk.nl


WERVING & SELECTIE

SWA

Duurzame oplossingen op personeelsgebied Als specialist in tijdelijk en vast werk biedt SWA mensen kansen om zich te ontplooien door werk en scholing. Hiernaast biedt SWA opdrachtgevers duurzame oplossingen op personeelsgebied. Daarnaast is SWA sterk in leerwerktrajecten. Zo start medio november 2013 het 2e traject voor allround servicemonteur richting WTB of E. Tevens is SWA bekroond met de STOOF leerwerkprijs.

Nu de eerste lichting allround servicemonteurs op het einde loopt in het leer-werktraject, zetten SWA en het opleidingsinstituut ROVC een volgend traject in de steigers. Want de vraag naar technisch geschoold personeel neemt toe, dit project biedt de oplossing voor het oplopende tekort aan technici.

SWA: inspelen op tekort aan monteurs

De cijfers liegen er niet om: in 2014 is het tekort aan technisch geschoold personeel opgelopen tot 63 duizend technici. Dat biedt kansen aan mensen die in eerste instantie niet voor dit vak hebben gekozen, maar wel de kwaliteiten ervoor hebben. “We richten ons op de zij-instromers”, vat Esther Immenga samen. Als vestigingsmanager van SWA Breda is zij verantwoordelijk voor het leer-werktraject in haar regio en begeleidt ze met haar team diverse leerlingen. “Het gaat om mensen tot een jaar of 45, die eerder een andere keuze hebben gemaakt of bijvoorbeeld spijt hebben dat ze hun technische opleiding destijds hebben afgebroken. Ze staan stabiel in het leven en zijn gemotiveerd om te leren”, zegt zij.

In twee jaar tijd worden ze via het leerwerktraject opgeleid tot allround servicemonteur, waarbij ze zich na het eerste, algemene opleidingsjaar specialiseren in elektrotechniek of werktuigbouw. De leerlingen zijn in dienst van SWA, verdienen 130 procent van het minimumloon en worden gedetacheerd bij een van de deelnemende bedrijven. “We gaan voor deze bedrijven op zoek naar een geschikte kandidaat”, zegt Immenga, “want elk leerbedrijf is anders en stelt specifieke eisen aan het personeel. Om maar wat te noemen: wie in de agrarische sector gaat werken, moet geen hekel hebben aan die geur.” Het is dan ook de bedoeling dat de monteurs na hun opleiding bij het bedrijf in dienst komen, al is er geen harde baangarantie. De eerste lichting aankomend servicemonteurs ging in het najaar van 2011 van start en de ervaringen zijn positief. Van de zeventien zijn er nog vijftien aan het werk, wat volgens Immenga beslist geen slechte score is. “Het is een pittige opleiding, die nogal wat vraagt van leerlingen die al een tijdje niet meer in de schoolbanken hebben gezeten. Maar ze zijn bijzonder gemotiveerd en ook van de deelnemende bedrijven horen we zeer positieve geluiden over de inzet van deze nieuwe medewerkers. De

leerlingen zijn nu de eindfase ingegaan en ik ga ervan uit dat ze allemaal hun diploma halen.” Voor meer informatie kunt u terecht op www.weetvanwerken.nl of één van onze specialistische websites www.vacatureelektrotechniek.nl �

SWA T: 076 - 572 21 66 M: 06 - 53 32 87 71 F: 076 - 572 21 69 E: e.immenga@weetvanwerken.nl I: www.weetvanwerken.nl

W E S T- B R A B A N T B u S i N E S S | N u m m E R 5 | N O V E m B E R 2 0 1 3

57


Expert voor het bedrijfsleven!

Op zoek naar de beste kandidaat?

Vele modellen houten kisten, voorzien van uw bedrijfslogo; verstuurd naar elke locatie in Europa. Vraag voor een passende offerte.

Erfbelasting

Waardebepaling

Financieel gezond Afspraken

Pensioen

ContinuĂŻteit

Zeggenschap

OriĂŤntatie

Opvolging Groei

Winstgevendheid

Eigendom Condities

Leiding

Toekomst

Aandelen

Familie

Buy-out

Fusie

Emotie Levensloop

Winstverwachting

Voorbereiding

Voortbestaan

werving en selectie detacheren uitzenden avance.jobs T: 076-5317933

Fiscale boekwaarde

Planning

Schenken

Overdracht

T: 0166-617624 E: info@delhaaswijnkopers.nl

Goeie mensen, ze bestaan echt.

Begeleiding

Verkoop

Financiering

Kennisoverdracht

Overnamekandidaten

Overdracht

Generatie

Baker Tilly Berk Breda Telefoonnummer: (076) 525 00 00 E-mail: breda@bakertillyberk.nl

www.bakertillyberk.nl

Corporate advertentie opvolging .indd 1

ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

31-03-2011 10:21:37


AUTONIEUWS

Vestiging Oosterhout vierde op rij

Ondernemen is aansturen TEKST SARA TERBuRG FOTOGRAFiE KEES BENNEmA

Ondernemers die vertellen over hun ondernemerschap leveren de interessantste artikelen op. Zo merkt eigenaar van vier autobedrijven Bart van den Born scherp op: ‘ik kan wel vertellen waarom mensen naar ons moeten komen, maar pas als ze onze service ervaren, weten ze het, toch?’ Dus ging dit gesprek over hoe het is als relatief jonge ondernemer in de autobranche. En over zijn medewerkers. ‘Want dat zijn de mensen die het doen.’

Vijf jaar geleden volgde Bart zijn vader

managen verdraaid lastig te vinden. Ik had

meer snellaadpunten

dealerbedrijven in Breda en Roosendaal.

aal hun rol is bij het behouden van een

van de autobranche. Bart: ‘Slechter dan

Leendert op als directeur-eigenaar van twee Nu telt zijn onderneming vier vestigingen:

‘In Breda en Tilburg voeren we de merken

Nissan en KIA, Roosendaal is een Nissanvestiging en Oosterhout is dat voor KIA.’

De KIA-dealer nam hij in april 2013 over. De merkencombinatie noemt hij een logische. ‘Beide zijn Aziatische, betrouwbare merken.’

Een proces dat nooit stopt Hij vertelt verder: ‘Het aansturen van mensen is wat ondernemen voor mij uitdagend en leuk maakt. Toen ik als eind twinti-

ger de leiding kreeg, bleek ik personeel

me niet voldoende gerealiseerd hoe cruci-

bedrijf.’ Als baas stuurt hij op processen, maar op de werkvloer zijn het de medewer-

kers die het iedere dag weer moeten doen.

‘En managen is een proces dat nooit stopt. Voor advies kan ik gelukkig nog steeds bij

mijn vader terecht en bij collega Fons Denissen van de Tilburgse vestiging.’ Sinds

de recente overname is Bart vooral in Oosterhout te vinden. ‘De andere locaties

draaien soepel, maar hier ben ik nog hard bezig de processen op de juiste manier in te richten. De medewerkers die ik mee

overnam zijn vakbekwaam, maar ik wil dat alles op een bepaalde manier verloopt.’

Tot slot even aandacht voor de toekomst 2013 wordt het niet. Ik verwacht dat we in

2015 weer stijgen naar 500 duizend auto’s

per jaar. Mits het aantal snellaadpunten

drastisch omhoog gaat heeft elektrisch

rijden de toekomst, want qua efficiency presteren elektrische auto’s top.’ �

Leendert van den Born Oosterhout Meidoornlaan 10 4902 SC Oosterhout T: 0162-455600 E: klantcontact-oosterhout@ leendertvdborn.nl I: www.kia-oosterhout.nl

W E S T- B R A B A N T B u S i N E S S | N u m m E R 5 | N O V E m B E R 2 0 1 3

59


AO Safe concept: arbeidsveiligheid optimaal geregeld


ARBO

“Vandaag de dag is het vanzelfsprekend dat er water uit de kraan komt en elektriciteit uit het stopcontact voorhanden is. Veel organisaties hebben arbeidsveiligheid ook graag continu goed geregeld. Het moet werken en men moet er op kunnen vertrouwen. Dat comfort en die zekerheid bieden we ons AO Safe concept”. Aan het woord is Gerard Snijders, directeur van AOC Snijders. met het nieuwe AO Safe concept is arbeidsveiligheid all-in-one deskundig geregeld.

De veiligheidsoplossingen van AOC Snijders zijn verdeeld over drie specialistische onderwerpen op gebied van arbeidsveiligheid en organisatie: advies, opleidingen en technische keuringen. “Het mooie van onze complete dienstverlening is dat we alle deskundigheid bieden die onze klanten nodig hebben. Deskundigen op gebied van kwaliteit, veiligheid, milieu en organisatie, maar ook door de praktijk gevormde en ervaren instructeurs en keurmeesters. Door dit complete team krijgt de klant praktische handvatten welke gericht zijn op continuïteit. We maken risico’s inzichtelijk en zorgen dat deze worden aangepakt door veiligheidbewustwording en het borgen daarvan. Daarnaast leveren we veiligheidsmiddelen zoals AED’s, verbandtrommels, pictogrammen en persoonlijke beschermingsmiddelen. De technische keuringen van blusmiddelen, magazijnstellingen, elektrische middelen, brandmeldinstallaties, valbeveiliging en draagbaar klimmaterieel vallen ook binnen het pakket. We hebben eigen keurmeesters in dienst en voldoen aan tal van certificeringen om de kwaliteit te waarborgen”, vertelt Snijders, zelf ook Register veiligheidskundige.

Opleiden: op locatie en via e-learning

Met meer dan 20 opleidingslocaties bedient AOC Snijders bedrijven in heel Nederland. Het gaat dan vooral om veiligheidscursussen zoals BHV, (kinder)EHBO en VCA. Voor specifieke vragen, zoals het werken met een heftruck of hoogwerker, vindt de cursus bij de klant plaats. Daar staan immers het vertrouwde materiaal en de machines ter beschikking voor maximale effectiviteit en praktijkgerichtheid.

De voordelen van het AO Safe: ❑ Onze visie: “zorgen voor continuïteit op gebied van veiligheid door innovatie” ❑ U betaalt wat u afneemt: geen overlap in kosten ❑ Relevante wetswijzigingen worden automatisch meegenomen ❑ Wij ontzorgen u volledig en voor een langere termijn ❑ Met een vast bedrag per maand weet u precies waar u aan toe bent ❑ Wij kennen uw bedrijf, uw mensen en uw wensen en zorgen voor maatwerk ❑ Als organisatie heeft u één aanspreekpunt wat in uw voordeel werkt

Ook op onze nieuwe bedrijfslocatie zijn onze cursussen geoptimaliseerd. Er kan beter

w o rd e n

geoefend

wat

de

competentie van uw medewerkers verhoogd.

Bijkomend voordeel: het aantal cursisten is beperkt voor optimale aandacht en oefentijd. Snijders: “We bieden ook e-learning waarmee de cursustijd al snel gehalveerd wordt. De cursist bestudeert in eigen tijd en tempo alle theorie en doet daarna (online) examen. Vervolgens worden alleen de praktische vaardigheden nog op een trainingslocatie geoefend. Zo blijft er tijd over die productief ingezet kan worden”. De digitale mogelijkheden bieden nog veel

meer voordelen. Op de gloednieuwe website van AOC Snijders die in september 2013 is gelanceerd is een apart klantenportal ingericht. “In een veilige en beschermde omgeving vindt elke klant hier de relevante informatie voor zijn bedrijf. Bijvoorbeeld de meest actuele versie van het veiligheidshandboek staat online, net als de laatste keuringscertificaten”, aldus Snijders. Maak eens een vrijblijvende afspraak op uw of onze locatie. U zult snel het ontzorgende gevoel beleven. AOC Snijders is u graag van dienst. �

AOC Snijders b.v. Spinveld 66 A19 Breda T: 076-5204999 - 076-5203429 E: info@aoc-snijders.nl I:

www.aoc-snijders..nl

W E S T - B R A B A N T b u s i ness | n u m m er 5 | N O V E M B E R 2 0 1 3

61


“De neuzen dezelfde kant op” In Breda ligt een van de nieuwste en grootDe webwinkel - die allerhande artikelen voor in en om het huis verkoopt, zoals tuinhuisjes, sauna’s en blokhutten - is letterlijk ontstaan op de oprit van voormalige buren Thomas Deters en Peter-Jan Broeders. In de tijd dat er nog niet zoveel webwinkels waren, zagen Deters en Broeders een gat in de markt. Inmiddels behoort hun webwinkel officieel tot een van de grootste van Nederland. Eind september noteerde Azalp een respectabele 92ste plek in de Twinkle100, een lijst van de honderd grootste webshops van ons land.

Tribuneklanten

Dat zij nu hun favoriete voetbalclub kunnen sponsoren, vinden zij heel bijzonder: “We hebben allebei een seizoenkaart, de een met vrienden op de B-side, de ander met zijn zoon in vak F3. Wij dragen de club dus echt een warm hart toe. Wij vinden het gaaf om nu te mogen zeggen dat we partner zijn van NAC!”. Azalp wordt Premium Partner bij

62

de club, waar het zelden rustig is. Het verzekert de webwinkel van grote communicatiekracht. Zo is Azalp onder andere te zien op de LED-boarding en op de boarding onder het ‘Uit-vak’. Voor webwinkel Azalp is deze offline benadering nieuw: “We

W E S T - B R A B A N T b u s i ness | n u m m er 5 | N O V E M B E R 2 0 1 3

hebben tot nu toe eigenlijk alleen nog maar online geadverteerd. Het avondje NAC is echt een geweldig instrument om onze naamsbekendheid te vergroten!”. Algemeen Directeur Justin Goetzee prijst de slagkracht van het tweetal: “Azalp is een bijzondere partner, die ook nog eens op een bijzonder moment instapt. Er is NAC alles aan gelegen om te laten zien dat de nieuwe offline benadering van Azalp vruchten kan afwerpen. Met het Rat Verlegh Stadion als uniek decor moet dat zeker lukken.” �


GOLF SPONSORING

Na een turbulente start van de voetbalcompetitie is de rust bij de Bredase eredivisionist NAC teruggekeerd. interim-directeur Justin Goetzee predikte rust in de tent en alle neuzen dezelfde kant op. Een aantal zakelijke deals met partners met een NAC-hart helpen hem hierbij. Een van die partners is Azalp Voordeelshops.

Goudkoorts! Een van de kernwaarde van NAC Breda is ‘tegendraads’. Een online partner die zich offline profileert, past daar uitstekend bij. Ook een andere partij heeft zich in Breda op een prima wijze weten te profileren door zich anticyclisch te presenteren. House of Pertijs is een nieuwe partner van NAC en geeft inhoud aan dat partnership middels een skybox die volledig van goud is. Van de voordeur tot aan de stoeltjes op het ereterras: De ‘Gold Bar by House of Pertijs’ steekt een middelvinger op tegen de recessie. Die houding wordt fraai uitgebeeld door enkele uitdagende gouden tuinkabouters die her en der over de business unit zijn verspreid. Eigenaar Paul Pertijs dingt met zijn ruimte mee naar de prijs van mooiste skybox van Nederland en haalt daar ook de pers mee. Bij PowNews liet de eigenaar van de jewelry and watches concept store weten: “Wij willen graag een positief teken afgeven. Wij geloven erin dat positivisme de manier is om de crisis te bestrijden.”

Avondje NAC Het Avondje NAC is een landelijk bekend fenomeen en is het verhaal over bitterballen en bier in een ongedwongen setting. Ook het zakelijke aspect heeft bij NAC de aandacht. Aan de bar bij De Parel uit het Zuiden haal je als ondernemer je business binnen met voetbal in Breda als plezierig decor. Meer weten over de hospitality mogelijkheden voor uw bedrijf? Neem contact op met commercie@nac.nl

NAC Stadionstraat 23 4815 NC Breda T: +31 (0) 76 521 45 00 E: commercie@nac.nl I:

www.nac.nl

W E S T - B R A B A N T b u s i ness | n u m m er 5 | N O V E M B E R 2 0 1 3

63


SWA versterkt! SWA biedt opdrachtgevers een breed aanbod van gemotiveerde, flexibele arbeidskrachten. Wij zijn bovendien gespecialiseerd in leer/werktrajecten.

• LEAN-trainingen en -workshops • Praktische kwaliteitssystemen ISO 9001 / 14001 / VCA / MVO • Optimalisatie bedrijfsprocessen

SWA is een veelzijdige, professionele arbeidsmarktspecialist die u op vele manieren van dienst kan zijn. Wij geven invulling aan leer/werktrajecten in de procestechniek, elektrotechniek, laboratoriumtechniek en werktuigbouw.

Wilt u zich versterken met SWA of wilt u deelnemen aan een leer/werktraject? Bel (076) 572 21 66 of kijk op onze website. SWA Personeelsdiensten Amsterdam • Beverwijk Breda • Utrecht

weetvanwerken.nl

• Digitale registraties met slimme webformulieren van LeanForms

r o o d n e r n e t e e k b r Ve r m e r we sli m Beemd 19 | 4854 SB Bavel Telefoon (0161) 77 84 42 info@leanquality.nl | www.leanquality.nl Advies & Implementatie | Trainingen | Interim & Outsourcing

MORE CAR FOR LESS MONEY U heeft een auto via een Nederlandse onderneming en u woont in België? Dan kunt u middels IC®-Netto Operational Lease fors op autokosten besparen. Voordelen 1. Alle autokosten ten laste van de Nederlandse onderneming 2. Nederlandse BTW – 100% verrekenbaar 3. Geen BPM van toepassing 4. Aantrekkelijke koopoptie, zowel zakelijk als privé uitoefenbaar

Hoe werkt het? 1. De Nederlandse onderneming sluit een IC®-Netto Operational Lease contract af 2. De auto wordt ingeschreven op Belgisch kenteken

Meer informatie Neem contact op met één van onze medewerkers. Of bezoek onze website. Executive Car Lease & Renting BV Paardeweide 26a 4824 EH Breda

Tel : +31 76 548 25 00 Mail : salesnl@eclr.net WWW.ECLR.EU


Opgericht: Pre & Posed, fotografie rondom borstkanker

Ter herinnering hoe het was, om het medische traject vast te leggen, of om te vieren hoe je nu bent.

Niet geheel toevalligerwijs werd ik vorig jaar gevraagd (ex-)borstkankerpatiënten te fotografen tijdens de Duizend Borsten Beurs. mijn 6 jaar ervaring als medisch Fotograaf in een groot ziekenhuis speelde daarin zeker een rol. ik heb veel ervaring met patiënten, en het maken van beelden die voor anderen als schokkend ervaren kunnen worden. maar daarnaast heb ik een fotostudio en bijna 15 jaar ervaring in het maken van o.a. beautyfotografie.

Door borstkanker moet je lichaam een

Heb je dit alles al achter de rug dan kan ik

altijd. Mijn overtuiging is: ieder mens is

met eigen ogen te zien, dat je nog steeds

verandering ondergaan. Tijdelijk, of voor mooi! Ook als je er “anders” uit ziet. De

combinatie van Medisch fotograaf/beauty-

fotograaf, vond ik na vele enthousiaste reacties na de beurs een heel goede reden

om Pre&Posed op te richten. Naast mijn

huidige werkzaamheden als fotograaf voor Esther Hereijgers Fotografie.

je nieuwe ik mooi op de foto zetten. Om mooi bent, ook al ben je veranderd. Om te

genieten van de photoshoot. Ter ondersteuning na de behandeling, of in de spotlights

ter afsluiting daarvan. Op jouw manier, in

jouw stijl. In mijn studio, of op locatie in een voor jouw vertrouwde omgeving.

Moet je geopereerd worden, krijg je chemo-

Ieder mens is mooi. Ook als je er “anders”

onderga je een reconstructie, en je wilt alles

en een zetje nodig hebt, denk dan eens aan

kuren, ondergaat je lichaam veranderingen,

of een gedeelte ervan in de toekomst terug kunnen zien, dan kan dit door mij worden

vastgelegd. Zelfs het vastleggen van de operatie(s) behoort tot de mogelijkheden

indien jouw ziekenhuis/kliniek hier toestemming voor geeft.

uit ziet. Als je dat moeilijk te geloven vindt een photoshoot, waarvan eigenlijk bijna iedere vrouw stiekem droomt. Met of

zonder visagie, puur of glamoureus, in jouw eigen stijl! �

Pre & Posed Esther Hereijgers Studio: Neerloopweg 4 4814 RS Breda T: 076-5211291 / 0622945864 E: info@preandposed.nl I: www.preandposed.nl

W E S T- B R A B A N T B u S i N E S S | N u m m E R 5 | N O V E m B E R 2 0 1 3

65


-12-2008

Special

e

leZerS

Twee gebroeders Bedrijfsevenementen op een buitengewone locatie

actie

25% KoRting

4 uurS

Vergader

arrangement* p.p

van e 22,50

16,50

In Noord-Brabant, vlakbij Breda en aan de rand van Etten-leur, ligt een prachtige monumentale Boerderij. Met Oudhollandse kleiklinkertjes en vergrijsd riet op de laaghangende daken. En dat is nog maar de buitenkant.

voor e

Komt u binnen bij de Twee Gebroeders; de sfeervolste feestlocatie in Etten-leur.

- Zaalhuur - Beamer & flip over - Koffie, thee, ijswater - Snackbreak óf Vitaminebreak

14:05

* De mooiste horecaboerderij van Etten-leur * Drie unieke, sfeervolle locaties onder één dak * Bedrijfsevenementen van 15 tot 600 gasten * Zakelijk lunchen en dineren, binnen en buiten

Pagina 44

Bij reserveren graag #WBB actie vermelden

Minervum 7090 4817 ZK BREDA 076 5787700 E: breda@campanile.com

gaderlocaties in West-Brabant * vanaf 8 personen, anders toeslag e 2,50 p.p.

Kom langs in onze Bourgondische wereld, proef de sfeer. Hoge Neerstraat 1 4873 LM Etten-Leur Tel.: 076 – 503 10 64 info@tweegebroeders.net

Hotels & Spa Etten-Leur

Etten-Leur, een dorp met stadse fratsen! De 3 hotels in Etten-Leur hebben ieder een eigen karakter, daardoor is er voor iedere gast een passende, persoonlijke en unieke beleving!

Trivium Hotel & Spa:

De Top-Locatie voor al uw ontmoetingen

Hotel Het Witte Paard:

De Huiskamer van Etten-Leur sinds 1828

Hotel Huis ten Bosch

Centraal en Bruisend in het hart van Etten-Leur Iedere meeting en budget is anders, wanneer u een - vrijblijvende - offerte op maat wenst kunt u contact opnemen met Sanne van Agtmaal of Marlon Monden via 076-5012340 of sales@hotel-bel.nl


Het monsterpark van Bomarzo Als je in de prachtige nazomer zo door het

hun werken vonden. Overigens kon dat pas

enkele producenten van verrassende wijnen

park in volstrekte vergetelheid verkeerd en

vanaf 1954, want eeuwenlang heeft het

glooiende Italiaanse landschap reist om

het is dankzij de inzet van de huidige

te bezoeken, dan komt het wel eens voor

eigenaar, Giovanni Bettini, dat het nu voor

dat je tussen je afspraken een paar uur kunt

het publiek toegankelijk is. De gigantische

genieten van de wonderlijke dingen die je

beeldhouwwerken in de typisch, een beetje

omringen. Zo liepen we tegen het bizarre

gekunstelde stijl van het in die tijd vigeren-

monsterpark van Bomarzo aan, net over de

de maniërisme, zullen een diepe indruk op

grens van Umbria met Lazio, niet ver van

u achter laten. Zo zie je er een enorme

Viterbo. Het Parco dei Mostri behoort

waarschijnlijk tot de best bewaarde gehei-

men van het land en staat zelden op de lijst van geplande bezoeken van tour operators.

geliefde vrouw Giulia Farnese gooide roet

kan je er ongehinderd de macabere beeld-

besloot het roer drastisch om te gooien. Hij

Dat maakt het park nog spannender en zo

houwwerken die je er aantreft bewonderen.

Wat is er dan zo bijzonder aan, zult u zich afvragen? Daarvoor moeten we terug naar het midden van de 16e eeuw, toen prins

Pier Francesco Orsini, bijgenaamd Vicino,

in het eten en Vicino, verteerd door verdriet, liet een beeldhouwer opdraven, waarschijnlijk Simone Moschino, om er groteske,

absurdistische en vaak afschrikwekkende sculpturen aan te brengen om zodoende

olifant met een vreemd hoog bouwwerk op

vergankelijkheid en de kwetsbaarheid van

afmaken zijn, een monster met wagenwijd

voortdurend te worden herinnerd aan de

zijn rug, twee reuzen die elkaar aan het opengesperde muil enz. enz. Afijn, laat de plaatjes maar voor zichzelf spreken. �

een buitenplaats met tuinen wilde aanleg-

gen om daar te kunnen genieten van de rust van het platteland, net ver genoeg van de hectiek van Rome. De opdracht ging naar de bekende architect Pirro Ligorio, die zijn sporen ruimschoots verdiend had met de voltooiing van de Sint Pieter na het overlij-

den van Michelangelo. De dood van zijn

het menselijke bestaan. Het resultaat van de onderonsjes tussen Vicino en de beeldhouwer beantwoordde kennelijk aan de

gevoelens van smart van de opdrachtgever,

die op de grens van waanzin moet hebben

gezeten. We zien er nu nog enkele tientallen hoogst merkwaardige, zonderlinge sculpturen die het midden houden tussen mythologie en verregaande fantasie. Je

waant je in een excentrieke, surrealistische

wereld en het zal dan ook niet verbazen dat kunstenaars als Salvador Dali en onze eigen Carel Willink er volop inspiratie voor

Kees Rennen eigenaar Crivino Vini d’Italia, importeur van Italiaanse wijnen www.crivino.com


buitenreclame en en n n bi in s al n io ss Profe

herp geprijsd!

lijk wel heel sc Nu bij ProSigners tijde

Spandoeken² €13,- p.m ng: Stormachtige aanbiedi

10 vlaggen €259,-

2 m breed x 1 m hoog, full-colour

rs.nl e n ig s o r .p w w w r a a n Ga od b n a a te le p m o c t e h r o vo ! n e g in d ie b n a a r e e m g en no

Gaat u naar

? de contacta Bezoek ons op stand 208!

| Presentatiewanden Interieur toepassingen chtreclame nners | Spandoeken | Li ba up llRo | s ag fl hs Vlaggen/beac ring | Gevelbelettering tte le be to Au | g in er ijz Bewegw Prijzen zijn excl. star

t- en ont wer pkosten

onnen als me. Het bedrijf is beg binnen- en buitenrecla in r tne par e zelfstandig nel en sio fes tot een volwassen ProSigner s is jou w pro der tussen uitgegroeid on ar ma es, Go jf dri Be en. onderdeel van Gr afisch aan producten en dienst een breed assortiment t me rijf Print & Sign bed www.prosigners.nl

osigners.nl | 13-211 686 | e info@pr

45 | 4462 GS Goes | t 01 ProSigners | Scottweg

Zeeland Business Magazine 7-2013  

Editie met thema 'Contacta 2013'

Advertisement