__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 16

WA T E R W E R K In deze rubriek interviewen we ondernemers op het water.

EEN RONDVAART IN GEBARENTAAL Het is blauw met wit en het vaart in de grachten van Amsterdam. Wie in de hoofdstad woont, weet het antwoord misschien wel: de Gebarenboot, met kapitein Rudy Plijter aan het roer. Rudy is doof. Al van jongs af aan. Je ziet er niks van, en als hij praat merk je het amper. Maar hij is wel degelijk een bekende in de dovenwereld, een ondernemende avonturier met een gezonde drive om te varen. Toen hij zijn blauw-witte boot kocht, had hij nog geen idee wat hij ermee ging doen. Een blik op de Amsterdamse grachten liet alle spreekwoordelijke puzzelstukjes op hun plek vallen. ‘Het krioelt in de grachten tegenwoordig van de rondvaartboten,’ zegt Rudy, ‘de ene nog groter en mooier dan de andere. Maar de informatie die onderweg verteld wordt, is vrijwel nooit toegankelijk voor doven en slechthorenden – terwijl het voor hen veiliger is om Amsterdam te verkennen vanaf het water.’ Zo ontstond het idee om juist voor díé doelgroep rondvaarten te organiseren. In gebarentaal. EEN DANKBAAR ONDERWERP Gebarentaal is niet universeel. Nederlandse gebarentolken kunnen dus niet automatisch Chinees of Spaans; er zijn zelfs dialecten in gebarentaal. Rudy: ‘Gelukkig zijn een hoop gebaren toch vrij gemakkelijk te ontcijferen, en kan ik daardoor ook gasten uit het buitenland meenemen. Het non-verbale deel is daarin trouwens ook belangrijk: als dove “lees” je het lichaam van de ander, omdat ook de mimiek al veel zegt over het verhaal dat wordt verteld.’

De communicatie vormde voor Rudy’s plan dus geen hindernis, maar voordat hij van start ging, moest hij zich nog wel bijscholen op een ander vlak. ‘Een kleine studie over de stad was geen overbodige luxe,’ zegt hij met een brede lach, ‘maar Amsterdam is gelukkig een dankbaar onderwerp. Wat me in de praktijk opvalt is dat de meeste mensen al vrij veel weten over Anne Frank en de rosse buurt, dus ik probeer het vooral in de kleine details te zoeken, in de dingen die je niet opvallen als niemand je erop wijst. Dáár attendeer ik ze op.’ ONGEDWONGEN SFEER Hoewel zijn primaire doelgroep uit doven en slechthorenden bestaat, zijn ook horenden welkom op Rudy’s boot. ‘Er zijn immers genoeg doven met horende partners en familieleden – en die vinden het ook fijn dat hun vriend of familielid kan genieten van een rondvaart.’ Soms zijn de vaarten zelfs zo gezellig dat de uitleg over Amsterdam niet eens aan bod komt. ‘En dat hoeft ook niet,’ zegt Rudy. ‘Een ongedwongen sfeer kan ook tevredenheid opwekken. Dat is waar het me uiteindelijk om gaat.’ • gebarenboot.com

16 | VLOT

16_gebarenboot.indd 16

15-06-20 08:38

Profile for ZeeDesign

Vlot 36 | 2020  

Vlot 36 | 2020  

Profile for zeedesign
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded