Art of Cookbook #19

Page 1

Modern Thai Cuisine by Chef Mayจากใจหัวม้าลาย

OPENING

สวัสดีค่ะ… คุณแม่บ้านหัวม้าลาย ก้าวเข้าสูก่ ารเป็น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community หรือ AEC) ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสทางการค้าเสรีระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนให้มีมากขึ้น อันนำ�มาซึ่งประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รบั ทั้งทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และแน่นอนย่อม เป็นการเปิดโอกาสให้ชาวภูมภิ าคอาเซียนได้รจู้ กั ความเป็นไทยของเราได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะ อาหารไทยซึง่ เป็นทีร่ จู้ กั และยอมรับของนานาชาติในด้านของรสชาติและความอร่อย ซึง่ เป็นทีม่ า ของคำ�กล่าวที่ว่า “ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางอาหารโลก” การอนุรักษ์อาหารไทย จึงเป็นการส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมความเป็นไทย สู่รุ่นลูกรุ่นหลานให้คงอยู่สืบต่อไป ขณะเดียวกัน การประยุกต์อาหารไทยให้เข้ากับยุคสมัย ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ โดยคงไว้ซึ่งรสชาติที่ดั้งเดิมก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการอนุรักษ์ และ ส่งต่อ รวมถึงเผยแพร่ให้อาหารไทยเป็นที่รู้จักของนานาประเทศอีกด้วย Art of Cooking เล่มที่ 19 นี้ คุณแม่บ้านจะได้พบกับ 20 เมนูอาหารแบบ “ไทยร่วมสมัย” หรือ “Modern Thai Cuisine” ซึ่งได้ “เชฟเมย์ พัทธนันท์ ธงทอง” สุดยอดเชฟ ระดับโลก เจ้าของเหรียญเงินจากการแข่งขัน “โอลิมปิกอาหาร” (Culinary art competition, Villeroy & Boch Culinary World Cup 2014) ณ ประเทศลักเซมเบิร์ก และผู้ชนะการแข่งขัน ในรายการ “เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย” ทางช่อง 7 สี ผู้เชี่ยวชาญอาหารสไตล์เอเชียมาเป็น ผู้สร้างสรรค์เมนูอาหารไทยสไตล์โมเดิร์นให้กับเราในเล่มนี้ โดยคิดค้นสูตรจากอาหารไทยแท้ๆ ประยุกต์เป็นอีกสไตล์ได้อย่างน่าลิม้ ลอง และทีส่ �ำ คัญทำ�ได้งา่ ยๆ ไม่ยากนัก เหมาะกับคุณแม่บา้ น ที่รักการปรุงอาหารแนวใหม่ๆ ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวคุณภาพ “ตราหัวม้าลาย” เครื่องครัวของไทยที่อยู่คู่ครัว มา 50 ปี ตลอดเส้นทางสายนี้เราไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพ มาตรฐานสากล คุ้มค่า คุ้มราคามาให้คุณๆ ได้ใช้เป็นอุปกรณ์การปรุงอาหารให้ได้รับประทานกันอย่างมั่นใจถึง ความปลอดภัย และมีความสุขกับทุกเมนูอร่อยของคุณค่ะ ด้วยความปรารถนาดี ทีมงานหัวม้าลาย ประทับคุณค่า ประทับตราหัวม้าลาย

ISO 9001 : 2008 ISO 14001 : 2004

Prime Minister’s Business Enterprise Award 2014 (Best Thai Brand)

Art of Cooking

3


Contents

สารบัญ

Modern Thai Cuisine ในการจัดทำ�หนังสือ Art of Cooking #19 เชฟขอกราบขอบพระคุณทางคณะผู้บริหารของ บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำ�กัด (มหาชน) มา ณ. โอกาสนี้ ที่ ได้ให้เกียรติเชฟมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ใน การทำ�อาหารไทยซึ่งถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำ�คัญอย่างหนึ่งของเราซึ่งได้นำ�เสนอในรูปแบบสมัยใหม่ด้วย ผลิตภัณฑ์คุณภาพตราหัวม้าลาย ถึงแม้วา่ ผลิตภัณฑ์ตราหัวม้าลายนัน้ จะอยูค่ คู่ รัวของเรามายาวนานหลายทศวรรษ แต่ทว่าได้มกี ารคิดค้น พัฒนาคุณภาพ ประโยชน์ใช้สอย รวมไปถึงรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับโลกของการ ทำ�อาหารที่ ได้มีการหมุนเวียนปรับเปลี่ยนไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง ดังนั้นเชฟจึงขอถ่ายทอดประสบการณ์ที่เชฟมี ในฐานะที่เป็นเชฟรุ่นใหม่ ผ่านหนังสือ Art of Cooking #19 เล่มนี้ เพื่อให้ทุกคนได้เพลิดเพลินกับการทำ�อาหาร ด้วยสูตรอาหารที่ท�ำ ได้งา่ ย อร่อยจริง และที่สำ�คัญทีส่ ุด ผลิตภัณฑ์คณ ุ ภาพของตราหัวม้าลายจะทำ�ให้การทำ�อาหาร ของคุณไม่ยุ่งยากอีกต่อไป “มิตรแท้คู่ครัวที่จริงใจ ต้องผลิตภัณฑ์ตราหัวม้าลายเท่านั้น”

4

Art of Cooking

“เชฟเมย์” พัทธนันท์ ธงทอง


6

ซุปแกงเลียงฟักทองครีมสด และเมล็ดฟักทองปรุงรส

8

Herbal Creamy Pumpkin Soup with Caramelized Pumpkin Seed

14

ชาบูเนื้อวากิวหรือหมูคุโรบูตะ น�้ำซุปสมุนไพร

สปาเก็ตตี้ผัดน�้ำมันมะกอกพริกแห้ง ปลาอินทรีย์เค็ม

Steam Sea bass with Fresh Milk and Spicy Cilantro Sauce

16 เป็ดตุ๋นทอดกรอบและพาสต้าข้าวซอย 18 Crispy Duck Confit with Pasta and Northern Thai Style Yellow Curry Sauce

24

Spaghetti Olio Aglio with Dried Chili and Salted Fish

30 ข้าวหน้าทะเลรวมผัดซอสเขียวหวาน 32 Steamed Jasmine rice with Stir-fried Seafood With Green Curry Sauce

10 ปลากะพงนึ่งนมสดซอสผักชีสามรส 12

Hot & Sour Chicken Consomme with Chicken Shitake Mushroom Ravioli

Wagyu Beef Or Kurobuta Pork Shabu with Thai Herbals Broth

22

ซุปต้มย�ำไก่น�้ำใส สไตล์ฝรั่งเศส และเกี๊ยวไก่สับเห็ดหอม

ปานินี่แซนวิชไก่ย่างจิ้มแจ่วอบชีส

26

Grilled Chicken Panini Sandwich with Spicy Tamarind Sauce

ซุปข้นมะเขือเทศรสเผ็ดและ มูสกุ้งม้วนใบโหระพา

34

Hot Tomato Soup with Shrimp & Basil Rolls

และซอสน�้ำผึ้งคาราเมลโฮมเมด

Honey Toffee Toast with Vanilla Ice-Cream and Homemade Honey Caramel

20

Clams with Basil White Wine Sauce

ปลาหมึกยัดไส้ซอสฉู่ฉี่เค้กมันบด พาร์เมซานชีส

บะหมี่ต้มย�ำน�้ำข้นหมูสันในอบเกลือ และไข่ยางมะตูม

Thai style Pancake with Italian Meringue, Young Coconut Flesh and Toasted Sesame Seeds

สเต็กปลาแซลมอนครีมซอส ต้มข่าไวน์ขาว

28 ข้าวตังหน้าพล่าแซลมอนหมักปรุงรส Smoked Gravlax Salmon Salad with Rice Cracker

36

สเต็กสันคอหมูย่างข้าวจี่ปั้นก้อน Steak Laos

Spicy Broth Egg Noodle Soup with Salted Roasted Pork Loin and Soft Boiled Egg

ขนมถังทองไส้อิตาเลี่ยนเมอแรง มะพร้าวอ่อนคลุกงา

Scallop and Shrimp Mousse roll with Tamarind Sauce

Pan Seared Salmon Steak with Galangal Cream Sauce

Stuffed Squid with Red Curry Sauce and Parmesan Mash Potato

38 พุดดิ้งนมสดกลิ่นตะไคร้ซอสเสาวรส 40ขนมปังเคลือบคาราเมล กับไอศรีมวนิลา 42 Vanilla Lemongrass Panna Cotta with Passion Fruit Sauce

หอยตลับอบซอสโหระพาไวน์ขาว

โรลกุ้งและหอยเชลล์ซอสมะขาม

44

สทรูเดิ้ลข้าวเหนียวมะม่วง ซอสราสป์เบอร์รี่ Mango sticky Rice strudel With Raspberry Sauce

Art of Cooking

5


“ซุปฟักทองเนื้อเนียนข้น ปรุงแต่งรสชาติไทยๆ

ด้วยเครื่องเทศแกงเลียงอย่างครบครัน เนื้อสัมผัสของซุปที่ละมุนลิ้นบวกกับกลิ่นเครื่องเทศ และสมุนไพรหอมสดชื่น จะทำ�ให้ซุปถ้วยนี้กลายเป็น ซุปถ้วยโปรดของคุณได้อย่างง่ายดาย

6

Art of Cooking


ซุปแกงเลียงฟักทองครีมสดและเมล็ดฟักทองปรุงรส

Herbal Creamy Pumpkin Soup with Caramelized Pumpkin Seed (10 portions)

(สำ�หรับ 10 ที่) ส่วนผสม เนื้อฟักทองญี่ปุ่นซอยบาง กระชาย หอมแดง เม็ดพริกไทยขาว กะปิหวาน ใบแมงลัก น้ำ�เปล่า ครีมสดสำ�หรับทำ�อาหาร น้ำ�มันมะกอก เกลือสำ�หรับปรุงรส เมล็ดฟักทองอบ น้ำ�ตาลทราย ผงปาปริก้า

500 10 10 5 1 10 1200 1 2

กรัม กรัม กรัม กรัม ช้อนโต๊ะ กรัม มิลลิลิตร ถ้วยตวง ช้อนโต๊ะ

50 1 1/4

กรัม ช้อนโต๊ะ ช้อนชา

วิธีทำ� • โขลกเมล็ดพริกไทยขาว กระชาย หอมแดง และกะปิเข้าด้วยกัน ตั้งหม้อด้าม รุ่นวิสดอม พลัส ขนาด 16 ซม. บนเตาด้วยไฟกลาง เติมน้ำ�มันมะกอก ใส่เครื่องแกงที่โขลกแล้วลงผัด ตามด้วยฟักทองญี่ปุ่น ผัดจนฟักทองเริ่มใส เติมน้ำ�เปล่า ปรับไฟให้แรงขึ้นจนน้ำ�เดือดและ เนื้อฟักทองสุก • เมื่อเนื้อฟักทองสุกได้ที่แล้ว ใส่ใบแมงลักลงไปต้มต่อ จนใบแมงลักสุก นำ�แกงเลียงที่ ได้มาปั่นให้ละเอียด กรองผ่านกระชอนให้เนื้อเนียน • นำ�ซุปที่กรองได้ขึ้นตั้งไฟอีกครั้ง เติมครีมสดสำ�หรับทำ�อาหารลงไป ปรุงรสด้วยเกลือตามชอบ ตั้งให้เดือดอีกครั้ง ตักใส่ถ้วยซุปเสิร์ฟ พร้อมเมล็ดฟักทองปรุงรส • ตั้งกระทะให้ร้อนด้วยไฟอ่อน ละลายน้ำ�ตาลจนเริ่มเปลี่ยนสีเป็นคาราเมล ใส่ผงปาปริก้าลงไปคนให้เข้ากัน ตามด้วยเมล็ดฟักทองอบ ให้น้ำ�ตาล เคลือบจนทั่ว เทเมล็ดฟักทองลงในถาดที่รองกระดาษไข เกลี่ยให้ทั่ว พักไว้ให้เย็น เสิร์ฟพร้อมซุปแกงเลียงครีมสด

Ingredients Japanese pumpkin Finger root Shallot White Pepper Corn Shrimp Paste Lemon Basil Water Cooking cream Olive Oil Salt for Seasoning Roasted Pumpkin Seeds Sugar Paprika powder

500 10 10 5 1 10 1200 1 2

g g g g tbsp g ml cup tbsp

50 1 1/4

g tbsp tsp

Method • Pounded together White pepper corn, Finger root, Shallots and Shrimp paste. With Wisdom Plus cooking pot add oil, cook the herbs mixture over medium heat then add pumpkin continue cooking till pumpkin wilted, add water then bring to the boiled. • Add Lemon basil leaves continue cooking a few minute. Blended the soup till smooth then pass through a sieve • Bring the soup back to the heat add cooking cream seasoned with salt as need. • In a skillet, slowly melt the sugar, when melted stir in paprika powder. Stir in pumpkin seeds until completely coated. Spread caramelized seeds onto baking sheet, separate seeds until cooled.

Art of Cooking

7


“ซุปต้มยำ�ไก่น้ำ�ใสสไตล์ฝรั่งเศสที่ผ่านการต้มกรอง ด้วยไข่ขาว รสชาติเข้มข้นต่างจากซุปใสทั่วไป ทานคู่กับเกี๊ยวไก่สับเห็ดหอมเนื้อแน่น อิ่มสดชื่นแนวคลีนฟู้ดที่อร่อยอย่าบอกใคร

8

Art of Cooking


ซุปต้มย�ำไก่น�้ำใส สไตล์ฝรั่งเศสและเกี๊ยวไก่สับเห็ดหอม

Hot & Sour Chicken Consomme with Chicken Shitake Mushroom Ravioli (15 portions)

(สำ�หรับ 15 ที่) ส่วนผสม เนื้ออกไก่บดละเอียด หอมใหญ่สับ ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด พริกแห้งซอย แครอทสับละเอียด ผักชีฝรั่งใบเลื่อย ไข่ขาว น้ำ�เย็น เกลือสำ�หรับปรุงรส มะนาวสำ�หรับปรุงรส

2 1 50 200 30 30 1 50 8 3

กิโลกรัม ถ้วย กรัม กรัม กรัม กรัม ถ้วย กรัม ฟอง ลิตร

Ingredients Minced Chicken Breast Chopped Onion Chopped Galangal Chopped Lemongrass Kaffir Lime Leaves Chopped Dried Chili Finely Chopped Carrot Vietnamese Long Parsley Egg White Cold water Salt for Seasoning Lime Wedges

เกี๊ยวไก่สับเห็ดหอม แผ่นเกี๊ยวน้ำ� เนื้อไก่บด เห็ดหอมแห้งแช่น้ำ�สับละเอียด น้ำ�มันงา เกลือพริกไทยสำ�หรับปรุงรส

45 500 50 1

แผ่น กรัม กรัม ช้อนชา

Chicken Shitake Mushroom Ravioli Ravioli Sheet 45 Minced Chicken 500 Finely chopped soaked dried mushroom 50 Sesame oil 1 Salt and Pepper for Seasoning

วิธีทำ� • นำ�ส่วนผสมของซุปทั้งหมด ยกเว้นน้ำ�เปล่า ผสมในชามผสมให้เข้ากัน • เทน้ำ�เย็นลงในหม้อต้ม เอสทิโอ 502 ขนาด 20 ซม. ใส่ส่วนผสมของ เนื้อไก่และผักลงไป ตั้งให้เดือด คนสม่ำ�เสมอ เมื่อน้ำ�เดือดให้หยุดคน ลดไฟลงให้เหลือไฟอ่อน ส่วนผสมของเนื้อไก่และผักจะลอยเป็นแพอยู่ ด้านบน ให้เจาะรูตรงกลางเพื่อให้ซุปไหลผ่านได้ เคี่ยวซุปต่อไปจนใส ประมาณ 30 นาที • ค่อยๆ ตักซุปออกจากหม้อ แล้วกรองผ่านผ้าขาวบาง ปรุงรสด้วยเกลือ เสิร์ฟพร้อมเกี๊ยวไก่สับเห็ดหอมและมะนาวฝานเป็นกลีบ • สำ�หรับตัวเกี๊ยว ผสมเนื้อไก่บด เห็ดหอมและน้ำ�มันงา คลุกเคล้าให้เข้ากัน ปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทย ห่อด้วยแป้งเกี๊ยวแล้วลวกในน้ำ�เดือดให้สุก

2 1 50 200 30 30 1 50 8 3

kg cup g g g g cup g rolls liters

sheets g g tsp

Method • In a bowl, combine the egg whites with the meat mixture. Stir well to blend. • Place the cold water in an Estio 502 Pot and add meat-egg white mixture. Bring to a boil, stirring constantly to prevent the raft from sticking to the bottom and sides of the pot. (Once the stock has come to a boil, do not stir again.) Reduce to a simmer and puncture a hole in the center of the raft for the stock to circulate through and clarify. Simmer for 30 minutes. Remove from the heat. Gently poke a hole in the raft large enough to fit a ladle. With a ladle, gently scoop out the consomme into a clean pot or bowl. Strain through a layer of cheesecloth to finish clarifying. • Season with Salt then serve with lime wedges and chicken mushroom ravioli. • For ravioli, mix minced chicken, mushroom and sesame oil together then season with salt and pepper. Wrapped tightly with ravioli sheets then cook in boiling water. Art of Cooking

9


“ปลากะพงเนื้อแน่นนึ่งนมสดหอมกลิ่นผงกะหรี่นึ่งสุกกำ�ลังดี เพิ่มรสชาติจี้ดจ้าดด้วยซอสผักชี จะทานเป็นกับข้าวหรือ กับแกล้มในมื้อสังสรรค์ก็อร่อยไม่แพ้กันแน่นอน”

10

Art of Cooking


ปลากะพงนึ่งนมสดซอสผักชีสามรส

Steam Sea bass with Fresh Milk and Spicy Cilantro Sauce (2 portions)

(สำ�หรับ 2 ที่) ส่วนผสม เนื้อปลากะพงขาว นมสด ผงกะหรี่ น้ำ�มันพริกเผา เกลือ พริกไทยขาวป่นเล็กน้อย ต้นหอมญี่ปุ่นซอยฝอย

200 1 1/4 1 1/2

ซอสผักชีสามรส ผักชี กระเทียมปอกกลีบใหญ่ พริกขี้หนู น้ำ�ตาลปี๊บ น้ำ�ปลา น้ำ�มะนาว

50 2 5 1 1 1 1/2

50

200 1 1/4 1 1/2

กรัม

Ingredients Sea bass fillet Fresh Milk Curry powder Chili Oil Salt Pinch of Pepper Sliced Leek

กรัม กลีบ เม็ด ช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะ

Cilantro Sauce Cilantro Garlic Bird eye Chili Palm Sugar Fish Sauce Lime Juice

50 2 5 1 1 1 1/2

กรัม ถ้วย ช้อนชา ช้อนชา ช้อนชา

วิธีทำ� • นำ�เนื้อปลากะพงที่แล่แล้วมาหมักด้วยเกลือพริกไทย ผสมนมสด ผงกะหรี่ และน้ำ�มันพริกเผาให้เข้ากันพักไว้ • นำ�เนื้อปลาที่หมักแล้ววางเรียงลงบนจานที่รองด้วยต้นหอมญี่ปุ่น ราดด้วยส่วนผสมนมสด หุ้มจานด้วยพลาสติกแรปแล้วนึ่งใน ชุดชั้นนึ่ง 3 ชิ้น รุ่นเชฟ ขนาด 30 ซม. ด้วยไฟกลาง 15 นาที • ใช้เครื่องปั่น ปั่นส่วนผสมของซอสผักชีเข้าด้วยกัน สามารถปรุงรสเพิ่มได้ตามชอบ

g cup tsp tsp tsp

50

g g cloves pieces tbsp tbsp tbsp

Method • Marinade sea bass fillet with salt and pepper. Mixed together fresh milk, curry powder and chili oil then set aside. • Arrange sliced leek onto the plate then sea bass fillet, pour over the milk mixture. Covered the plate with plastic wrap. Steam in Steaming Set Chef about 15 minutes. • For the sauce, blend together all sauce ingredients, season as desire.

Art of Cooking

11


“มูสเนื้อกุ้งรสสัมผัสหนึบหนับสอดไส้ด้วยหอยเชลล์ เนื้อหวานฉ่ำ� ราดซอสมะขามรสเปรี้ยวหวานเค็ม ซอสเด็ดคู่ตำ�รับอาหารไทย หอมกลิ่นพริกคั่วและ หอมแดงเจียวสดใหม่อร่อยง่ายๆ สไตล์โมเดิร์น

12

Art of Cooking


โรลกุ้งและหอยเชลล์ซอสมะขาม

Scallop and Shrimp Mousse roll with Tamarind Sauce (4 portions)

(สำ�หรับ 4 ที่) ส่วนผสม เนื้อกุ้งแช่แข็ง เนื้ออกไก่ น้ำ�มันงา หอยเชลล์หั่นเต๋าเล็ก ผักชีสับ หอมแดงเจียว เกลือและพริกไทยสำ�หรับปรุงรส

400 140 2 100 10 50

กรัม กรัม ช้อนชา กรัม กรัม กรัม

Ingredients Frozen Shrimp Chicken Sesame oil Diced Scallop Chopped Cilantro Deep fried Shallot Salt and Pepper

400 140 2 100 10 50

g g tsp g g g

ซอสมมะขาม น้ำ�มะขามเปียกเข้มข้น น้ำ�ตาลปี๊บ น้ำ�ตาลทราย น้ำ�ปลา พริกแห้งทอดบุบหยาบ เกลือสำ�หรับปรุงรส

150 75 25 1 5

มิลลิลิตร กรัม กรัม ช้อนโต๊ะ กรัม

Tamarind Sauce Concentrate Tamarind juice Palm Sugar Sugar Fish Sauce Crushed Fried Dried Chilies Pinch of Salt

150 75 25 1 5

ml g g tbsp g

วิธีทำ� • ปั่นเนื้อกุ้งและเนื้อไก่เข้าด้วยกัน จนเป็นมูสละเอียด ใส่น้ำ�มันงา ปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทย แบ่งมูสออกเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่ง ทาลงบนพลาสติกแรปให้เป็นผืนสี่เหลี่ยม ส่วนที่สอง เอามาผสมกับเนื้อหอยเชลล์ แล้วบีบเป็นไส้ตรงกลางมูสที่แผ่เป็นแผ่นสี่เหลี่ยม ม้วนให้เป็นโรล แล้วห่อด้วยพลาสติกแรปให้แน่น นึ่งด้วยหม้อต้ม เอสทิโอ โปร ขนาด 22 ซม. ทรงสูงฝาแก้วพร้อมชั้นนึ่ง (รูเล็ก) ประมาณ 7-10 นาที กลิ้งบนกระทะที่มีน้ำ�มันร้อนๆ ก่อนเสิร์ฟ พร้อมซอสมะขามและหอมแดงเจียว • สำ�หรับซอส ผสมทุกอย่างเข้าด้วยกัน ตั้งเคี่ยวบนเตาด้วยไฟแรงปานกลาง ประมาณ 5 นาที ใส่พริกแห้งทอดบุบหยาบลงไป แล้วกรองด้วยกระชอนก่อนเสิร์ฟ

Method • Blend frozen shrimp and chicken together till form the mousse. Season with sesame oil, salt and pepper then add chopped cilantro. Divide shrimp mousse 1 part mixed with diced scallop then place the plain shrimp mousse over plastic wrap. Stuffed with scallop mixture, roll tightly. Steam the mousse rolls about 7-10 minutes with an Estio Pro Steaming Pot. Pan sear before serving and sprinkle with deep fried shallot. • For the sauce, add all ingredients into the sauce pan. Simmer about 5 minutes then add crushed fried dried chilies. Pass through a sieve.

Art of Cooking

13


“ชาบูหม้อโปรดเลือกทานกับเนื้อวากิวนุ่มๆ

หรือหมูคุโรบุตะ เต็มอิ่มด้วยน้ำ�ซุปสมุนไพร สไตล์ต้มจิ๋วโบราณอร่อยแซ่บเพื่อสุขภาพ ได้ง่ายๆ ที่บ้านคุณ

14

Art of Cooking


ชาบูเนื้อวากิวหรือหมูคุโรบูตะน�้ำซุปสมุนไพร

Wagyu Beef Or Kurobuta Pork Shabu with Thai Herbals Broth (1 portion)

(สำ�หรับ 1 ที่) ส่วนผสม น้ำ�สต๊อกไก่ หอมแดงบุบ พริกขี้หนูบุบ มันเทศหวานหั่นเต๋า ซีอิ้วขาว กะเพรา โหระพา เนื้อวัววากิว หรือ เนื้อหมูคุโรบูตะ ผักสดตามชอบ

3 1/2 10 200 3 15 15 200

ถ้วย ถ้วย เม็ด กรัม ช้อนโต๊ะ กรัม กรัม กรัม

วิธีทำ� • ตั้งน้ำ�สต๊อกไก่ให้เดือด ใส่มันหวานลงไปต้ม รอให้เดือดอีกครั้ง ปรุงรสด้วยซีอิ้วขาว • ใส่หอมแดง โหระพา กะเพรา และพริกขี้หนู ยกลง • ตักน้ำ�ซุปใส่หม้อสองประสงค์ สุกี้ ขนาด 22 ซม. ตราหัวม้าลาย อุ่นร้อนด้วยแอลกอฮอล์หรือถ่าน ใส่ผักและเนื้อสัตว์ลงไปตามต้องการ

Ingredients Chicken Stock 3 Crushed Shallot 1/2 Crushed Bird eye chili 10 Diced Sweet Potato 200 Soy Sauce 3 Holy Basil 15 Sweet basil 15 Wagyu Beef Or Kurobuta Pork Sliced 200 Fresh Vegetable as need

cup cup pieces g tbsp g g g

Method • Bring Chicken stock to the boil then add sweet potato, bring to the boil again season with soy sauce. • Add Shallot, sweet basil, Holy basil and chili then turn off the heat. • Serve in Mongolian Hot Pot, add Wagyu or Kurobuta and Vegetable as need.

Art of Cooking

15


“สะโพกเป็ดตุ๋นทอด กรอบนอกนุ่มในเส้นพาสต้าชั้นดี ลวกสุกสไตล์ Al dante น้ำ�ซอสข้าวซอยเข้มข้น แบบฉบับชาวเหนือแต้ๆ ไม่ต้องไปไกลถึงเชียงใหม่ ก็อร่อยได้ที่ครัวบ้านคุณ

16

Art of Cooking


เป็ดตุ๋นทอดกรอบและพาสต้าข้าวซอย

Crispy Duck Confit with Pasta and Northern Thai Style Yellow Curry Sauce (4 portions)

(สำ�หรับ 4 ที่) ส่วนผสม สะโพกเป็ดสด กระเทียมบุบ สมุนไพรไทม์สด น้ำ�เปล่า เกลือ น้ำ�มันสำ�หรับทอด ซอสข้าวซอย น้ำ�พริกแกงข้าวซอย ครีมสำ�หรับทำ�อาหาร น้ำ�สต๊อกไก่ น้ำ�ปลา น้ำ�ตาลปี๊บ เส้นพาสต้าต้มสุก

4 4 4 2 3

100 250 500 1 1/2 75 400

ชิ้น กลีบ ช่อ ลิตร ช้อนโต๊ะ

Ingredients Duck Legs Crushed Garlic Thyme spring Water Salt Deep Fried Oil

กรัม มิลลิลิตร มิลลิลิตร. ช้อนโต๊ะ กรัม กรัม

Khao-Soi Sauce Khao-Soi Chili paste Cooking Cream Chicken Stock Fish Sauce Palm Sugar Cooked Pasta

วิธีทำ� • ซับสะโพกเป็ดให้แห้ง หมักด้วยเกลือ กระเทียมและไทม์ ไว้ 30 นาที ในตู้เย็น หลังจากนั้นเอาเกลือออกให้หมด ซับให้แห้งอีกครั้ง ใส่เป็ดลงในหม้ออัดแรงดัน รุ่น HL ขนาด 22 ซม. 6 ลิตร ตราหัวม้าลาย เติมน้ำ�เปล่าลงไป ปิดฝาและตั้งไฟกลางค่อนข้างแรง ประมาณ 25-30 นาที พอถึงเวลาปล่อยแรงดันของหม้อออก จนหมดแล้ว จึงนำ�เป็ดออกมา ซับให้แห้งอีกครั้ง แล้วนำ�ลงทอดในน้ำ�มันร้อนจนหนังกรอบ • นำ�น้ำ�พริกข้าวซอยมาผัดกับครีมจนแตกมันเล็กน้อย เติมน้ำ�สต๊อก พอเดือด ปรุงรสด้วยน้ำ�ปลาและน้ำ�ตาลปี๊บ • เสิร์ฟเป็ดตุ๋นทอดกรอบกับเส้นพาสต้าที่ต้มสุกแล้วและซอสข้าวซอย

4 4 4 2 3

100 250 500 1 1/2 75 400

pieces cloves pieces liters tbsp

g ml ml tbsp g g

Method • Patted dry duck legs, rubbed with salt, garlic, and sometimes herbs such as thyme, then covered and refrigerated for 30 minutes. Prior to cooking, the spices are rinsed from the meat, which is then patted dry. Add the legs into the pressure Cooker. Add water then cover and cook over medium-high heat about 25-30 minutes. When cooked release the pressure then take the leg out and patted dry again. Deep fried the legs till crispy. • Cook chili paste with cooking cream in the sauce pan over medium heat then add stock, bring to the boil. Season with fish sauce and palm sugar. • Arrange cooked pasta in a bowl then serve duck leg with Khao-Soi Sauce.

Art of Cooking

17


“หอยตลับสดใหม่ตัวใหญ่ๆ คัดกันทีละตัว

ผัดด้วยเนยกระเทียม โหระพา เพิ่มความกลมกล่อมด้วยไวน์ขาว และสมุนไพร เหมาะเป็นจานอร่อยสำ�หรับมื้อพิเศษของคุณ

18

Art of Cooking


หอยตลับอบซอสโหระพาไวน์ขาว

Clams with Basil White Wine Sauce (3 portions)

(สำ�หรับ 3 ที่) ส่วนผสม หอยตลับ หอมแดงสับ กระเทียมสับ เนยสด น้ำ�มันมะกอก ไวน์ขาว พริกชี้ฟ้าแดงซอย ใบโหระพา เกลือและพริกไทยสำ�หรับปรุงรส

1 100 30 30 2 1/2 50 80

กิโลกรัม กรัม กรัม กรัม ช้อนโต๊ะ ถ้วย กรัม กรัม

วิธีทำ� • ตั้งกระทะสเตนเลส 5 ชั้น เอสทิโอ 502 พร้อมฝา ขนาด 30 ซม. ใส่เนยและน้ำ�มันมะกอกลงไป พอร้อน ใส่หอมแดงและกระเทียมลงไป ผัดจนหอม • ใส่หอยตลับที่ล้างแล้วลงไปผัดให้น้ำ�งวด เติมไวน์ขาว ผัดต่อจนไวน์งวดลงไปครึ่งหนึ่ง ปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทย ใส่พริกชี้ฟ้าแดงซอยและใบโหระพา คนให้ทั่ว เปิดไฟแรงปิดฝาหม้อตั้งไฟต่ออีก ประมาณ 1 นาที

Ingredients Clam Chopped Shallot Chopped Garlic Butter Olive Oil White Wine Sliced Red Chili Sweet Basil Salt & Pepper for Seasoning

1 100 30 30 2 1/2 50 80

kg g g g tbsp cup g g

Method • Heat the Estio 502 pan, add butter and oil then add shallot and garlic, cook until fragrant. • Add clams then white wine, half reduced the wine season with salt and pepper. Add chili and basil, stir well, cover the pan continue cooking with high heat about 1 minute. Turn off the heat.

Art of Cooking

19


“สเต็กปลาแซลม่อนชิ้นโตๆ ทานคู่กับครีมซอสต้มข่าไวน์ขาว อาหารตะวันตกสไตล์ไทยๆ เปรี้ยวอมหวานนิดๆ หอม มัน เค็มกำ�ลังดี จับคู่กันมาอย่าลงตัวไม่จำ�เจ”

20

Art of Cooking


สเต็กปลาแซลมอนครีมซอสต้มข่าไวน์ขาว

Pan Seared Salmon Steak with Galangal Cream Sauce (2 portions)

(สำ�หรับ 2 ที่) ส่วนผสม เนื้อปลาแซลมอนสำ�หรับทำ�สเต็ก 2 ข่าอ่อน 20 ตะไคร้ซอย 15 หอมแดง 15 ใบมะกรูด 2 ไวน์ขาว 2 ครีมสำ�หรับทำ�อาหาร 100 น้ำ�มันมะกอก 2 น้ำ�สต๊อกผักหรือน้ำ�เปล่า 3 เกลือ พริกไทย และ น้ำ�มะนาว สำ�หรับปรุงรส วิธีทำ� • ซับเนื้อปลาแซลมอนให้แห้ง โรยเกลือและพริกไทยเล็กน้อย ตั้งกระทะนอนสติ๊ก รุ่นแพลตตินั่ม เชฟ พลัส ให้ร้อน ใส่น้ำ�มันมะกอกลงไป นำ�ปลาแซลมอนลงไปจี่ในกระทะ ด้วยไฟแรงปานกลาง ทีละด้านจนสุก • ตั้งกระทะอีกใบให้ร้อนใส่น้ำ�มันมะกอกลงไป ผัดสมุนไพรและหอมแดงให้หอม เฟรมด้วยไวน์ขาว รอให้ไวน์ขาวงวดลงเหลือครึ่งหนึ่ง ใส่ครีมทำ�อาหารลงไป ตามด้วยน้ำ�สต๊อก หรือน้ำ�เปล่า • ปรุงรสด้วยเกลือ พริกไทยและน้ำ�มะนาว กรองเอากากออก ราดบนสเต็กปลาแซลมอนพร้อมเสิร์ฟ

ชิ้น กรัม กรัม กรัม ใบ ช้อนโต๊ะ มิลลิลิตร ช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะ

Ingredients Salmon Fillet 2 Young Galangal 20 Lemongrass 15 Shallot 15 Kaffir lime leaf 2 White wine 2 Cooking Cream 100 Olive Oil 2 Vegetable Stock or water 3 Salt Pepper and Lime Juice for Seasoning

pieces g g g leaves tbsp ml tbsp tbsp

Method • Patted dry salmon fillets, sprinkle with salt and pepper. Heat the Platinum Chef Plus non-stick pan add oil, pan sear the fillets each side over medium heat till cooked. Set aside. • In another pan add oil, cook herbs and shallot until fragrant. Flame with white wine, then add cooking cream and stock. • Season with salt pepper and lime juice as desire, pass through a sieve.

Art of Cooking

21


“อาหารอิตาเลี่ยนลูกครึ่งไทยจานนี้ ปลาอินทรีย์ เค็มๆ มันๆ เพิ่มรสชาติจัดจ้านแบบไทยๆ ด้วย พริกแห้งบุบหยาบ ผสานความกลมกล่อมด้วย พาร์เมซานชีสหอมๆ และเพิ่มความสดชื่นให้ จานโปรดจานนี้ของคุณด้วยใบโหระพา ใครชิมรับรองว่าติดใจ

22

Art of Cooking


สปาเก็ตตี้ผัดน�้ำมันมะกอกพริกแห้งปลาอินทรีย์เค็ม Spaghetti Olio Aglio with Dried Chili and Salted Fish (2 portions)

(สำ�หรับ 2 ที่) ส่วนผสม เส้นสปาเก็ตตี้ต้มสุก กระเทียมซอยบาง พริกแห้งบุบหยาบ ปลาอินทรีย์เค็มทอด พาร์เมซานชีสขูด ใบโหระพา น้ำ�มันมะกอก พริกไทยดำ�ป่น

300 3 4 60 2 20 1

วิธีทำ� • ตั้งกระทะนอนสติ๊ก รุ่นซีเล็คท์ พลัส ลึก 26 ซม. ให้ร้อน ใส่น้ำ�มันมะกอก ตามด้วยพริกแห้งบุบและกระเทียม ใส่ปลาเค็มลงไปผัดจนหอม ตามด้วยเส้นสปาเก็ตตี้ต้มสุก ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากัน • ปรุงรสด้วยพาร์เมซานชีสขูดและพริกไทยดำ�ป่น ใส่ใบโหระพา ผัดต่อด้วยไฟแรงอีกสักครู่ ปิดไฟ พร้อมเสิร์ฟ

กรัม กลีบ เม็ด กรัม ช้อนชา กรัม ช้อนโต๊ะ

Ingredients Cooked Spaghetti Sliced Garlic Crushed Dried Chili Salted Fish Grated parmesan cheese Sweet basil Olive oil Black pepper

300 3 4 60 2 20 1

g cloves pieces g tsp g tbsp

Method • Heat the Zelect Plus non-stick pan, add oil then crushed pepper and garlic, cook until fragrant add slated fish. Add cooked pasta stir well. • Add parmesan cheese, basil then season with black pepper.

Art of Cooking

23


“คอมฟอร์ตฟู้ดสไตล์ไทยๆ รสชาติอร่อยแบบ

จัดเต็มความแซ่บของน้ำ�จิ้มแจ่วความหอมมันของ มอสเซอเรลล่าชีส อกไก่ย่างเนื้อนุ่มและผักสดใหม่ เนรมิตมื้อกลางวันเบาๆ ได้ด้วยตัวคุณเอง

24

Art of Cooking


ปานินี่แซนวิชไก่ย่างจิ้มแจ่วอบชีส

Grilled Chicken Panini Sandwich with Spicy Tamarind Sauce (2 portions)

(สำ�หรับ 2 ที่) ส่วนผสม ขนมปังแซนวิช อกไก่ย่างสไลด์ มอสซาเรลล่าชีสสไลด์ มะเขือเทศสไลด์ ร้อกเก็ตสลัด ใบโหระพา

4 200 4 8 50 20

ชิ้น กรัม แผ่น ชิ้น กรัม กรัม

Ingredients Sandwich Bread Sliced Grilled Chicken Breast Pre-sliced Mozzarella cheese Sliced Tomato Rocket salad Sweet Basil leaves

4 200 4 8 50 20

slices g slices pieces g g

น้ำ�จิ้มแจ่ว น้ำ�มะขามเปียก ข่าผง ใบมะกรูดผง ข้าวคั่ว น้ำ�ตาลปี๊บ น้ำ�ปลา พริกป่น น้ำ�เปล่า

125 1/2 1/2 1/2 125 75 1 50

กรัม ช้อนชา ช้อนชา ช้อนโต๊ะ กรัม กรัม ช้อนโต๊ะ กรัม

Tamarind Sauce Tamarind Puree Galangal powder Kaffir lime powder Rice Powder Palm sugar Fish sauce Chili powder Water

125 1/2 1/2 1/2 125 75 1 50

g tsp tsp tbsp g g tbsp g

วิธีทำ� • เคี่ยวซอสโดยการผสมเครื่องปรุงและส่วนผสมทุกอย่างลงในหม้อ เคี่ยวด้วยไฟกลางจนทุกอย่างเข้ากันและข้นหนืดตามต้องการ • ตั้งกระทะปิ้ง-ย่างคู่ อเนกประสงค์เคลือบผิวเซรามิค ให้ร้อน ทาด้วยน้ำ�มันเล็กน้อย • วางชีสลงบนขนมปังแต่ละแผ่น สองแผ่นแรกตามด้วยร้อกเก็ตสลัด มะเขือเทศ ใบโหระพา ไก่ย่างสไลด์และซอส ประกบด้วยขนมปังที่เหลือ นำ�เข้าอบในกระทะ ด้านละ 3 นาที หรือจนกว่าชีสเริ่มละลาย

Method • To make tamarind sauce, combine all ingredients in the sauce pan. Let simmered over medium heat till thickened. • Preheat an oiled grill pan over medium heat. • Place cheese on both halves of bread. Add rocket, then tomato, then sweet basil leaves, then chicken, then sauce to bottom piece. Top with top half of bread. Place onto the grill pan cover then grill for 3 minutes per side or until cheese starts to melt.

Art of Cooking

25


“ปลาหมึกสดกรอบตัวโตยัดไส้ด้วยเนื้อปลาหมึกบดปรุงรสและกุ้งสับ

นึ่งจนสุกหอม จี่ในกระทะอีกทีให้สีสวย ทานคู่กับมันบด หอม มัน เค็ม เนื้อเนียนนุ่ม และซอสครีมฉู่ฉี่เผ็ดหวานกลมกล่อม อร่อยเน้นๆ เต็มๆ คำ�

26

Art of Cooking


ปลาหมึกยัดไส้ซอสฉู่ฉี่เค้กมันบดพาร์เมซานชีส

Stuffed Squid with Red Curry Sauce and Parmesan Mash Potato (10 portions)

(สำ�หรับ 10 ที่) ส่วนผสม ปลาหมึกกล้วย เนื้อปลาหมึกหอมบด เนื้อกุ้งสับ รากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกรวมกัน เกลือพริกไทยสำ�หรับปรุงรส

20 500 200 30

ตัว กรัม กรัม กรัม

Ingredients Squid 20 Squid Mousse 500 Minced shrimp 200 Pounded Cilantro root, garlic and white pepper corn 30 Salt and Pepper

pieces g g g

ซอสฉู่ฉี่ พริกแกงเผ็ด ครีมทำ�อาหาร น้ำ�ตาลปี๊บ น้ำ�ปลา น้ำ�มันพืช

6 800 3 2 1

ช้อนโต๊ะ มิลลิลิตร ช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะ

Red Curry Sauce Red chili curry paste Cooking cream Palm Sugar Fish Sauce Vegetable oil

6 800 3 2 1

tbsp ml tbsp tbsp tbsp

มันบดพาร์เมซานชีส มันฝรั่งต้มสุกบด ครีมสำ�หรับทำ�อาหาร เนยสดจืด พาร์เมซานชีสขูด เกลือพริกไทยสำ�หรับปรุงรส

800 150 100 50

กรัม มิลลิลิตร กรัม กรัม

Parmesan Mash Potato Mash potato flesh Cooking cream Unsalted Butter Grated Parmesan Cheese Salt and Pepper

800 150 100 50

g g g g

วิธีทำ� • ผสมเนื้อปลาหมึกบด กุ้งสับ รากผักชี กระเทียม พริกไทยที่ ไขลกไว้ ให้เข้ากัน ปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทย • บั้งปลาหมึกกล้วย แล้วยัดไส้ด้วยส่วนผสมของเนื้อปลาหมึกและกุ้ง นำ�ไปนึ่งประมาณ 15 นาทีจนสุก พักไว้ • ทำ�ซอสด้วยการผัดน้ำ�พริกแกงกับน้ำ�มันจนหอม เติมครีมลงไปปรุงรส ด้วยน้ำ�ปลาและน้ำ�ตาลปี๊บ • ทำ�มันบดด้วยการผสมเนื้อมันฝรั่งต้มสุกบดละเอียด ใส่ครีมและพาร์เมซานชีสลงไป ยกขึ้นตั้งไฟอ่อนๆ คนให้เข้ากัน ใส่เนยลงไปคนจนเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน ปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทย จัดเสิร์ฟคู่กับปลาหมึกยัดไส้และซอสฉู่ฉี่ ตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงและ ใบมะกรูดหั่นฝอย

Method • Mix well squid mousse, minced shrimp and pounded cilantro root mixture. Season with salt and pepper • Cut off each squid then stuffed with the mousse. Cook in steamer about 15 minutes. • Heat the sauce pan, add oil cook the chili paste until fragrant, then add cooking cream, season with palm sugar and fish sauce. • Make the parmesan mash potato by combine mash potato flesh, cooking cream and parmesan cheese into the cooking pot, set over low heat stir well until smooth, add butter then season with salt and pepper. Serve with stuffed squid and red curry sauce garnish with red chili and kaffir lime leaves.

Art of Cooking

27


“อาหารทานเล่นอิ่มท้องเบาๆ สไตล์ไทยโบราณ แผ่นข้าวตังทอดกรอบและเนื้อแซลม่อนหมัก ปรุงรสเนื้อแน่นหนึบน้ำ�พล่ารสจัดจ้าน เป็นมื้อของว่างง่ายๆ ที่ไม่ธรรมดา

28

Art of Cooking


ข้าวตังหน้าพล่าแซลมอนหมักปรุงรส

Smoked Gravlax Salmon Salad with Rice Cracker (5 portions)

(สำ�หรับ 5 ที่) ส่วนผสม ปลาแซลมอนสด น้ำ�ตาลทราย น้ำ�เปล่า เกลือ ผิวส้ม ผักชีสับ ส่วนผสมน้ำ�ยำ� น้ำ�พริกเผา น้ำ�ปลา น้ำ�ตาลปี๊บ น้ำ�มะนาว ตะไคร้ซอยบาง หอมแดงซอยบาง ใบสาระแหน่ แผ่นข้าวตังทอดกรอบ

500 350 500 50 50 50 1 1 2 4 50 50 20 40

วิธีทำ� • ทำ�น้ำ�เชื่อมสำ�หรับหมักปลา โดยการต้มน้ำ�ตาล น้ำ�เปล่าและเกลือให้เดือด พักไว้ให้เย็น ใส่ผิวส้มและผักชีสับลงไป นำ�ปลาแซลมอนลงไปแช่ทิ้งไว้ ใส่ภาชนะปิดฝาให้สนิท พักทิ้งไว้ในตู้เย็น อย่างน้อย 5 ชั่วโมง เมื่อถึงเวลานำ�ปลาแซลมอนออกมา ซับให้แห้ง ตัดเป็นชิ้นๆ พร้อมเสิร์ฟ • ทำ�น้ำ�ยำ� โดยผสมส่วนผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันปรุงรสให้ได้ที่ คลุกเคล้ากับสมุนไพรสดและเนื้อแซลมอน ทานคู่กับแผ่นข้าวตัง ทอดกรอบ จัดเรียงลงในปิ่นโต 12x3 สมาร์ทล็อค ทู ให้สวยงามน่ารับประทาน

กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม

Ingredients Fresh Salmon Fillet Sugar Water Salt Orange Zest Chopped Cilantro

ช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะ กรัม กรัม กรัม ชิ้น

Dressing Roasted chili paste Fish sauce Palm Sugar Lime Juice Thinly sliced lemongrass Thinly sliced shallot Mint leaves Deep fried rice crackers

500 350 500 50 50 50 1 1 2 4 50 50 20 40

g g g g g g tbsp tbsp tbsp tbsp g g g pieces

Method • Make the syrup to marinade the salmon by combine water, sugar and salt in the pot bring to the boil then let completely cool, soak the fillet in the syrup cover then chill in the fridge at least 5 hours. When ready drained and patted dry, cut into bite size, serves chilled. • Make the dressing by whisk together all ingredients till blended, toss the dressing with fresh herbs and Gravlax Salmon. Arrange food nicely into the Food Carrier, Smart Lock II then enjoy the salmon salad with deep fried rice crackers.

Art of Cooking

29


“ข้าวสวยหุงสุกนุ่ม ร้อนๆ หอมกรุ่น

ทานคู่กับอาหารทะเลสดใหม่ คลุกเคล้า กับซอสเขียวหวานรสเข้มเติมอิ่มให้คุณ ไม่ว่าจะมื้อไหนๆ อร่อยได้ไม่จำ�กัด

30

Art of Cooking


ข้าวหน้าทะเลรวมผัดซอสเขียวหวาน

Steamed Jasmine rice with Stir-fried Seafood With Green Curry Sauce (2 portions)

(สำ�หรับ 2 ที่) ส่วนผสม หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ กุ้งลายเสือตัวใหญ่ หอยเชลล์ ปลาหมึกหั่นชิ้น พริกไทยอ่อน พริกชี้ฟ้าแดงซอย ใบโหระพา พริกแกงเขียวหวาน กะทิ น้ำ�ตาลปี๊บ น้ำ�ปลา ไวน์ขาว กระเทียมสับ น้ำ�มันมะกอก ข้าวสวย

4 2 2 100 20 10 15 2 1/2 2 1 2 1 1 2

ตัว ตัว ตัว กรัม กรัม กรัม กรัม ช้อนโต๊ะ ถ้วย ช้อนชา ช้อนชา ช้อนโต๊ะ ช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วย

วิธีทำ� • ตั้งกระทะให้ร้อน ใส่น้ำ�มันมะกอกลงไป ตามด้วยกระเทียม พริกไทยอ่อน และอาหารทะเล ผัดด้วยไฟแรง เฟรมด้วยไวน์ขาว ใส่น้ำ�พริกแกงเขียวหวานลงไปผัด เติมกะทิ ปรุงรสด้วยน้ำ�ปลาและน้ำ�ตาลปี๊บ พอเนื้อสัตว์สุกแล้ว ใส่พริกแดงซอยและใบโหระพา • จัดเรียงอาหารพร้อมข้าวสวยลงในกล่องข้าว ขนาด 16 ซม. 2 ชั้น พร้อมฝา แอร์ไทด์ ให้สวยงาม

Ingredients New Zealand Mussel Large Tiger Prawn Scallops Sliced Squid Young Pepper Corn Sliced Red Chili Sweet Basil Green Curry Paste Coconut Milk Palm Sugar Fish Sauce White wine Chopped Garlic Olive Oil Steamed Jasmine Rice

4 2 2 100 20 10 15 2 1/2 2 1 2 1 1 2

pieces pieces Pieces g g g g tbsp cup tsp tsp tbsp tsp tbsp cup

Method • Heat the pan, add oil then chopped garlic and young pepper corn. Cook until fragrant then add seafood cooking over high heat, flame with white wine. Add green curry paste, then add coconut milk bring to the boil season with fish sauce and palm sugar. When seafood cooked add sliced red chili and basil • Arrange food into the Lunch Box with steamed jasmine rice.

Art of Cooking

31


“ซุปมะเขือเทศเนื้อเนียนรสเข้มข้น เผ็ดเปรี้ยว กลมกล่อมทานคู่กับลูกชิ้นกุ้งม้วนใบโหระพา มีประโยชน์ต่อสุขภาพ”

32

Art of Cooking


ซุปข้นมะเขือเทศรสเผ็ดและมูสกุ้งม้วนใบโหระพา Hot Tomato Soup with Shrimp & Basil Rolls (10 portions)

(สำ�หรับ 10 ที่) ส่วนผสม มะเขือเทศสุกลูกใหญ่ หอมใหญ่สับ กระเทียมสับ เซอราลี่สับ ต้นหอมญี่ปุ่นสับ ใบโหระพาสับ ซอสพริกศรีราชา น้ำ�มันมะกอก น้ำ�สต๊อกผัก เกลือและพริกไทยสำ�หรับปรุงรส

1 100 30 50 50 50 100 50 1

กิโลกรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม มิลลิลิตร ลิตร

Ingredients Large Ripe Tomato Chopped Onion Chopped Garlic Chopped Celery Chopped Leek Chopped Basil Sriracha Sauce Olive Oil Vegetable Stock Salt & Pepper

1 100 30 50 50 50 100 50 1

kg g g g g g g ml liter

มูสกุ้งม้วนใบโหระพา เนื้อกุ้งบด ครีมสำ�หรับทำ�อาหาร ใบโหระพาลวก เกลือพริกไทยสำ�หรับปรุงรส

300 3 50

กรัม ช้อนโต๊ะ กรัม

Shrimp & Basil Roll Shrimp mousse Cooking cream Blanched basil Salt & Pepper

300 3 50

g tbsp g

วิธีทำ� • ปอกเปลือกมะเขือเทศและเอาเมล็ดออก สับหยาบๆ ตั้งหม้อให้ร้อน ใส่น้ำ�มันมะกอกลงไป ตามด้วยหอมหัวใหญ่ กระเทียม เซอราลี่ ต้นหอมญี่ปุ่น ผัดจนผักเริ่มอ่อนตัว ใส่มะเขือเทศลงไป ผัดต่อประมาณ 10-15 นาที เติมน้ำ�สต๊อก ปรุงรสด้วย เกลือ พริกไทย และซอสพริกศรีราชา ต้มต่อไปประมาณ 30 นาที ใส่ใบโหระพาสับลงไป ปั่นซุปให้ละเอียด กรองผ่านกระชอน • ปั่นเนื้อกุ้งและครีมจนเป็นเนื้อละเอียด ปรุงรสด้วยเกลือ พริกไทย นำ�มูสกุ้งมาแผ่บนพลาสติคแรป เป็นแผ่นสี่เหลี่ยม เรียงใบโหระพาที่ลวกแล้วจนทั่วทั้งแผ่น ม้วนมูสกุ้งให้เป็นทรงกระบอก ห่อด้วยพลาสติกแรปให้แน่น นึ่งให้สุก ตัดเสิร์ฟเป็นแว่นๆ ทานพร้อมซุปมะเขือเทศ

Method • Peeled tomato and removed seeds then roughly chopped. Heat the pan, add olive oil then add onion, garlic, celery and leek when softened add tomato cook about 10-15 minutes. Add Stock, season with salt, pepper and Sriracha Sauce let stew about 30 minutes then add chopped basil. Blend well and pass through a sieve. • Blend shrimp mousse with cooking cream till smooth then season with salt and pepper. Spread shrimp mousse on plastic wrap with square shape arrange blanched basil leaves on the square, roll the mousse tightly with plastic wrap. Steam shrimp roll until cooked.

Art of Cooking

33


“อาหารญี่ปุ่นรสชาติไทย ราเมงต้มยำ�

น้ำ�ข้นเส้นหมี่เหนียวนุ่ม ไข่ต้มยางมะตูม เยิ้มๆ และเนื้อสันในหมูอบเกลือนุ่มๆ รสชาติที่คุณคุ้นเคย

34

Art of Cooking


บะหมี่ต้มย�ำน�้ำข้นหมูสันในอบเกลือและไข่ยางมะตูม

Spicy Broth Egg Noodle Soup with Salted Roasted Pork Loin and Soft Boiled Egg (4 portions)

(สำ�หรับ 4 ที่) ส่วนผสม เส้นหมี่เหลืองลวก น้ำ�ซุปกระดูกหมู น้ำ�พริกเผา น้ำ�มะนาว น้ำ�ปลา น้ำ�ตาลทราย นมข้นจืด ต้นหอม และ ผักชีซอยสำ�หรับโรยหน้า ไข่ไก่ เกลือ

400 1.5 4 6 3 2 4 20 4 1

กรัม ลิตร ช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะ กรัม ฟอง ช้อนชา

Ingredients Cooked egg noodle Pork bone broth Roasted chili paste Lime juice Fish sauce Sugar Evaporated Milk Chopped spring onion and Cilantro Egg Salt

400 1.5 4 6 3 2 4 20 4 1

g liters tbsp tbsp tbsp tbsp tbsp g rolls tsp

หมูสันในอบเกลือ สันในหมู เกลือ แป้งข้าวโพด

300 50 100

กรัม กรัม กรัม

Salted Roasted Pork Loin Pork Loin Salt Corn flour

300 50 100

g g g

วิธีทำ� • นำ�แป้งข้าวโพดและเกลือผสมให้เข้ากัน นำ�ไปทาบนสันในหมูให้ทั่ว แล้วอบในเตาอบไฟฟ้าอเนกประสงค์ 18 ลิตร OVM-1500 ที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส 30 นาที พอสุกกระเทาะเปลือก แป้งข้าวโพดออกแล้ว สไลด์หมูเป็นชิ้นบางๆ • ตั้งน้ำ�เปล่าให้เดือด ใส่เกลือลงไป 1 ช้อนชา ตามด้วยไข่ไก่ ต้มไข่ในน้ำ�เดือด 7 นาที เสร็จแล้วแช่น้ำ�ให้เย็นปอกเปลือกพักไว้ • ในชามก๋วยเตี๋ยว ตราหัวม้าลาย ใส่นมข้นจืดลงไป ตามด้วยเส้นบะหมี่ ที่ลวกสุกแล้ว เรียงหมูสันในสไลด์ ไข่ต้มยางมะตูมให้สวยงาม • ปรุงน้ำ�ซุปด้วยน้ำ�พริกเผา น้ำ�มะนาว น้ำ�ปลา และน้ำ�ตาลทราย ตั้งให้เดือด ตักใส่ชามก๋วยเตี๋ยวที่จัดเรียงเรียบร้อยแล้ว โรยหน้าด้วยต้นหอมและผักชีซอย

Method • Mix corn flour and salt together then coated the pork loin. Roast the loin in the oven at 180 degrees C. for 30 minutes. Remove the corn flour shell before slicing then thinly slice the loin set aside. • In the pot, bring water to the boil add salt, then eggs, boil eggs for 7 minutes. • In Zebra Head brand Noodle Bowl, add evaporated milk into the bottom, then add cooked egg noodle, nicely arrange pork slices and soft boiled egg. • Season the broth with Chili paste, lime juice, fish sauce and sugar, bring to the boil then add to the noodle bowl, topping with chopped spring onion and cilantro.

Art of Cooking

35


“สันคอหมูสเต็กเนื้อนุ่มย่าง

สุกพอดี เคียงคู่มากับข้าวจี่ ปั้นก้อนหอมมัน ผัดสดแนม ครบครัน เติมรสชาติด้วย น้ำ�จิ้มแจ่วรสแซ่บ อร่อยบ้านๆ สไตล์อินเตอร์

36

Art of Cooking


สเต็กสันคอหมูย่างข้าวจี่ปั้นก้อน Steak Laos

(4 portions)

(สำ�หรับ 4 ที่) ส่วนผสม เนื้อสันคอสไลด์หนา 1 เซนติเมตร รากผักชี กระเทียม พริกไทยโขลก เมล็ดผักชี น้ำ�มันหอย น้ำ�มันพืช ข้าวเหนียวนึ่งสุก ไข่ไก่ เกลือ พริกไทยสำ�หรับปรุงรส ผักสดสำ�หรับเป็นเครื่องเคียง น้ำ�จิ้มแจ่ว

600 50 5 3 2 300 1

วิธีทำ� • หมักสันคอหมูด้วย รากผักชี กระเทียม พริกไทย เมล็ดผักชี ปรุงรสด้วย น้ำ�มันหอย ใส่น้ำ�มันพืชลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากัน หมักไว้อย่างน้อย 30 นาที นำ�หมูไปย่าง บนเตาไฟฟ้าอินฟาเรดและกระทะปิ้งย่าง ตราหัวม้าลาย • ตีไข่ แล้วปรุงรสด้วยเกลือ พริกไทย นำ�ข้าวเหนียวที่ปั้นเป็นก้อนมาชุบไข่แล้วนำ�ไปย่าง บนเตาไฟฟ้าอินฟาเรดและกระทะปิ้งย่าง ตราหัวม้าลาย จนสุกมีสีเหลืองสวยงาม • เสิร์ฟพร้อมผักสดและน้ำ�จิ้มแจ่ว

กรัม กรัม กรัม ช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะ กรัม ฟอง

Ingredients Pork Neck Steak 600 Pounded cilantro root, garlic and white pepper corn 50 Cilantro seeds 5 Oyster sauce 3 Vegetable oil 2 Steamed Sticky rice 300 Egg 1 Salt and Pepper for seasoning Fresh herbs for side dish Spicy tamarind sauce for Dipping

g g g tbsp tbsp g roll

Method • Marinade pork neck steak with pounded cilantro root, garlic and peppercorn. Add cilantro seeds, season with oyster sauce, add vegetable oil, toss well. Marinade the steak at least 30 minutes. Then grill steak on the Zebra brand grilling pan with Infrared Electric Stove. • Beat an egg the season with salt and pepper. Shape the sticky rice to the bite size coated with egg mixture then grill on the Zebra brand grilling pan with Infrared Electric Stove. • Serve with Fresh herbs and Spicy tamarind sauce.

Art of Cooking

37


“ขนมหวานสไตล์อิตาเลี่ยนเนื้อเนียนนุ่ม หอมกลิ่นตะไคร้

เพิ่มความสดชื่นด้วยซอสเสาวรสเปรี้ยวหวาน ความลงตัว ของสมุนไพรไทยและขนมหวานแบบฝรั่งถ้วยนี้ จะทำ�ให้คุณ ประทับใจตั้งแต่คำ�แรกที่ได้ลิ้มลอง

38

Art of Cooking


พุดดิ้งนมสดกลิ่นตะไคร้ซอสเสาวรส

Vanilla Lemongrass Panna Cotta with Passion Fruit Sauce (8 portions)

(สำ�หรับ 8 ที่) ส่วนผสม นมสด น้ำ�ตาลทราย ตะไคร้สดซอย วนิลาน้ำ� เจลาตินแผ่น

500 100 100 1 5

ซอสเสาวรส เสาวรสหวาน น้ำ�ตาลทราย เนยสด

6 60 5

มิลลิลิตร กรัม กรัม ช้อนชา แผ่น

Ingredients Fresh Milk Sugar Fresh Lemongrass Vanilla Extract Gelatin

ลูก กรัม กรัม

For Passion Fruit Sauce Passion Fruit Sugar Cold Butter

วิธีทำ� • ผสมนมสดและน้ำ�ตาลทราย ลงในหม้อต้ม รุ่นซีเล็คท์ พลัส ขนาด 20 ซม. คนจนน้ำ�ตาลละลาย ใส่ตะไคร้สดซอยลงไป • นำ�หม้อขึ้นตั้งไฟอ่อนให้นมร้อนและมีฟองขึ้นรอบๆ ขอบหม้อ แต่ไม่เดือด ขณะเดียวกันแช่เจลาตินในน้ำ�เย็นพักไว้ • เมื่อนมร้อนแล้วกรองเอาตะไคร้ออก นำ�ขึ้นตั้งไฟอ่อนอีกครั้ง เติมวนิลา น้ำ�และเจลาตินลงไป คนให้เจลาตินละลาย เทใส่พิมพ์แช่เย็นจนเซ็ตตัว เสิร์ฟพร้อมซอสเสาวรส • ทำ�ซอสเสาวรส โดยการตักเนื้อเสาวรสพร้อมเมล็ดลงในหม้อ เติมน้ำ�ตาลทรายลงไป เคี่ยวไฟอ่อนจนน้ำ�ตาลละลายหมดและ ได้ความหนืดของซอสตามที่ต้องการ ใส่เนยลงไปคนจนเนยละลาย กรองซอสเสาวรสเอาเมล็ดออกให้หมด พักให้เย็นเสิร์ฟพร้อมพุดดิ้ง

500 100 100 1 5

ml g g tsp sheets

6 60 5

pieces g g

Method • Combine fresh milk and sugar into the Zelect Plus pot. Stirred until sugar dissolve, then add chopped fresh lemongrass. • Simmered over low heat. When hot strain away the lemongrass. Meanwhile soak gelatin sheets in cold water, set aside. • Bring the milk mixture back to the heat add vanilla extract and soaked gelatin, stir well till gelatin melted. Pour the mixture in to molds, chilled in the fridge till firm. • Scoop the passion fruit pulp into a saucepan, add the remaining sugar and simmer gently for 5 minutes. Finally add a knob of butter and stir until melted. Pass through a sieve.

Art of Cooking

39


“เมนูของหวานสุดโปรดที่มาแรงมาก

ในตอนนี้ ไ ม่ ว่ า เด็ ก หรื อ ผู้ ใ หญ่ ต่ า ง ก็ ถูกอกถู กใจกั นทั้ ง นั้ น ขนมปั งปิ้ ง เนยสดหอมกรุ่ น เคลื อ บคาราเมล กรุบกรอบ ทานคู่กับไอศกรีมวนิลา เย็นชื่นใจ จานเดียวไม่เคยพอ

40

Art of Cooking


ขนมปังเคลือบคาราเมล กับไอศรีมวนิลาและซอสน�้ำผึ้งคาราเมลโฮมเมด

Honey Toffee Toast with Vanilla Ice-Cream and Homemade Honey Caramel (1 portion)

(สำ�หรับ 1 ที่) ส่วนผสม ขนมปังกะโหลกหั่นเต๋า 1 นิ้ว เนยสดจืด น้ำ�ตาลทราย น้ำ�ผึ้ง ครีมสด ไอศครีมวนิลาตามชอบ วิปปิ้งครีมและผลไม้สดสำ�หรับตกแต่ง

12 60 1 1/2 1 5

วิธีทำ� • ละลายเนยในกระทะนอนสติ๊ก รุ่นแพลตตินั่ม พลัส ลึก 24 ซม. ด้วยไฟอ่อน นำ�ขนมปังที่หั่นเป็นลูกเต๋าลงไปนาบบนกระทะ โดยให้เนยเคลือบอยู่ทั่วทุกด้านจนเหลืองกรอบ เอาออกวางบนตะแกรงพักไว้ • ใส่น้ำ�ตาลและน้ำ�ผึ้งลงไปในกระทะ เปิดไฟอ่อนปานกลาง เคี่ยวน้ำ�ตาลและน้ำ�ผึ้งให้ละลายเข้ากันจนเป็นคาราเมล นำ�ขนมปังที่เตรียมไว้ลงไปจุ่มให้คาราเมลเคลือบขนมปัง เพียงแค่ด้านเดียว พักไว้ให้เย็น ทำ�ซ้ำ�จนหมด • ใส่ครีมสดลงไปในคาราเมลซอสที่เหลือในกระทะ คนให้เข้ากัน ปิดไฟ พักไว้ให้เย็น ราดลงบนขนมปังและไอศครีม ก่อนเสิร์ฟ ตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมและผลไม้สด

ชิ้น กรัม ช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะ

Ingredients Cubed bread 12 Unsalted Butter 60 Sugar 1 1/2 Honey 1 Cream 5 Vanilla Ice cream Whipped cream and Fresh Fruits as need

pieces g tbsp tbsp tbsp

Method • Melt the butter in a Platinum Plus non-stick pan then toast the bread cubed till golden brown. Set aside. • Add sugar and honey into the pan, slowly melt the sugar when it turn to be caramel coat one side of each cube with caramel, repeat all then set aside. • With the remaining caramel in the pan, add cream then stir well, cooled to room temperature before use. Serve the toffee toast with vanilla Ice-cream, whipped cream and fresh fruits as desire.

Art of Cooking

41


“ขนมถังทองขนมไทยโบราณ เดี๋ยวนี้ทำ�ทานได้ง่ายๆ

ด้วยตัวคุณเองด้วยกระทะของตราหัวม้าลายคู่ครัว เนื้อแป้งนุ่มเหนียว เมอแรงไข่ขาวหวานหอมและ เนื้อมะพร้าวขูดฝอยคลุกงาคั่ว ความลงตัวที่อร่อย จนลืมไม่ลง

42

Art of Cooking


ขนมถังทองไส้อิตาเลี่ยนเมอแรงมะพร้าวอ่อนคลุกงา

Thai style Pancake with Italian Meringue, Young Coconut Flesh and Toasted Sesame Seeds (สำ�หรับ 8 ที่)

(8 portions)

ส่วนผสม แป้งขนมถังทอง แป้งข้าวจ้าว แป้งสาลีอเนกประสงค์ ยีสต์ น้ำ�เปล่า น้ำ�ตาลทราย ผงฟู เบกกิ้งโซดา สเปรย์น้ำ�มันพืช

1 1/2 1 350 1/2 1/2 1/4

ถ้วย ถ้วย ช้อนชา มิลลิลิตร ถ้วย ช้อนชา ช้อนชา

Ingredients Batter Rice Flour All Purpose Flour Dry yeast Water Sugar Baking Powder Baking Soda Cooking Spray

1 1/2 1 350 1/2 1/2 1/4

cup cup tsp ml cup tsp tsp

ไส้อิตาเลี่ยนเมอแรง น้ำ�ตาลทราย น้ำ�เปล่า ไข่ขาว ครีมออฟทาร์ทาร์ เนื้อมะพร้าวอ่อนขูดฝอย งาขาว งาดำ�คั่ว

260 70 90 1/4 400 2

กรัม กรัม กรัม ช้อนชา กรัม ช้อนโต๊ะ

Italian Meringue Sugar Water Egg white Cream of tartar Yong coconut flesh Roasted Black and White Sesame seeds

260 70 90 1/4 400 2

g g g tsp g tbsp

วิธีทำ� • ผสมแป้งข้าวจ้าว แป้งสาลีอเนกประสงค์ น้ำ�ตาลทราย ยีสต์ ผงฟู และ เบคกิ้งโซดา เข้าด้วยกัน คนให้เข้ากันดี ค่อยๆ เทน้ำ�ลงไปตีด้วยเครื่อง ผสมอาหาร รุ่น SMX-250 ขนาด 3.6 ลิตร จนเนียนเนื้อเดียวกัน พักแป้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องอย่างน้อย 20 นาที ในภาชนะที่ปิดมิดชิด • เมื่อแป้งหมักได้ที่แล้ว ตั้งกระทะนอนสติ๊ก รุ่นเจมินี่ คอปเปอร์ ทรงตื้น ขนาด 24 ซม. ให้ร้อน พ่นด้วยสเปรย์น้ำ�มันพืชให้ทั่ว ใส่ส่วนผสมของ แป้งลงไปเกลี่ยให้ทั่วกระทะ ปิดฝาเพื่อให้แป้งด้านบนสุก ตกแต่งด้วย ไส้อิตาเลี่ยนเมอแรงและมะพร้าวอ่อนคลุกงาคั่ว • ในหม้อเคี่ยวซอส ใส่น้ำ�ลงไปตามด้วยน้ำ�ตาลทราย ตั้งไฟกลาง จนน้ำ�ตาลละลาย ต้มจนถึงอุณหภูมิที่ 118 องศาเซลเซียส ตีไข่ขาวและครีมออฟทาร์ทาร์จนขึ้นฟู ด้วยเครื่องผสมอาหาร ค่อยๆ เทน้ำ�เชื่อมลงไป ตีต่อจนหมดและเมอแรงตั้งยอด ตักใส่เป็นไส้ขนมถังทอง ผสมเนื้อมะพร้าวอ่อนขูดฝอย และงาคั่วเข้าด้วยกัน โรยเป็นหน้าขนม

Method • Combine all dry ingredient of the batter together, mix well. Pour the water in to dry ingredient then stir well until blended. Cover and rest the batter at room temperature at least 20 minutes. • When the batter ready, spray the pan with cooking spray. Add the batter into the Gemini Copper non-stick pan spread all over, cover then continue cooking till batter cooked. Fill with Italian meringue and Roasted sesame seeds young coconut Flesh. • In a sauce pan add water then sugar boiling the syrup till reached 118 degrees c. Whip the eggs whites on low speed until foamy. Add the cream of tartar, increase the speed to medium, and beat until soft peaks form. • With the mixer running, pour the hot sugar syrup in a thin stream over fluffed egg whites. Beat until the egg whites are stiff and glossy. Spread the meringue over a hot cake topping with Roasted sesame seed young coconut flesh.

Art of Cooking

43


“ความหอมหวานของขนมไทย ข้าวเหนียวมะม่วง

มานำ�เสนอในรูปแบบทันสมัยจับคู่กับซอสราสป์เบอร์รี่ เปรี้ยวหวาน สร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ ได้ด้วยตัวคุณ

44

Art of Cooking


สทรูเดิ้ลข้าวเหนียวมะม่วงซอสราสป์เบอร์รี่

Mango sticky Rice strudel With Raspberry Sauce (4 portions)

(สำ�หรับ 4 ที่) ส่วนผสม แป้งห่อปอเปี๊ยะแผ่นใหญ่ ข้าวเหนียวมูนกะทิ เนื้อมะม่วงสุกหั่นเต๋า เนยจืด น้ำ�ตาลไอซิ่ง ไข่ไก่

4 200 200 15 1 1

แผ่น กรัม กรัม กรัม ช้อนโต๊ะ ฟอง

Ingredients Large Spring roll sheets Sweet Coconut sticky Rice Cubed mango flesh Unsalted Butter Icing Sugar Egg

4 200 200 15 1 1

sheets g g g tbsp roll

ซอสราสป์เบอร์รี่ ราสป์เบอร์รี่แช่แข็ง น้ำ�ตาลทราย

150 50

กรัม กรัม

Raspberry sauce Frozen Raspberry Sugar

150 50

g g

วิธีทำ� • ตั้งกระทะละลายเนย แล้วนำ�เนื้อมะม่วงลงผัดจนเนื้อมะม่วงใส ประมาณ 3 นาที ทิ้งไว้ให้เย็น • บนแป้งปอเปี้ยะ ใส่ข้าวเนียวมูนลงไปก่อน ตามด้วยเนื้อมะม่วง ห่อให้สวยงาม ทาด้วยไข่ไก่แล้วอบในเตาอบไฟฟ้าอเนกประสงค์ ตราหัวม้าลาย ด้วยไฟ 150 องศาเซลเซียส ประมาณ 5-10 นาที โรยด้วยน้ำ�ตาลไอซิ่งแล้วเสิร์ฟพร้อมซอสราสป์เบอร์รี่ • ทำ�ซอสราสเบอร์รี่ โดยการเคี่ยวราสป์เบอร์รี่แช่แข็งกับน้ำ�ตาลทราย ด้วยไฟอ่อนถึงปานกลาง แล้วกรองผ่านกระชอนเพื่อเอาเมล็ดออก

Method • Heat the pan, melt butter then add mango flesh cook until wilted. Cooled and set aside. • Place sticky rice on spring roll sheet then add mango, wrap tightly then brush with egg wash. Bake in the oven at 150 degrees C. about 5-10 minutes. Sprinkle with icing sugar before serving • Make the raspberry sauce by simmer frozen raspberry and sugar in the sauce pan over medium-low heat. Then pass through a sieve.

Art of Cooking

45


สินค้าแนะนำ� Product Recommend กระทะนอนสติ๊ก รุ่นแพลตตินั่ม เชฟ พลัส (Platinum Chef Plus) “รุ่นนี้หน้าสวยขึ้น ก้นปึ๊กขึ้น” ยิ่งใช้ ยิ่งชอบ ยิ่งศักดิ์เซ็นรับรอง • ดีไซน์ใหม่โดดเด่น ผิวด้านในเคลือบ Marble Coating ในรูปลักษณ์คล้าย หินแกรนิต และแข็งแกร่ง ด้วยเทคโนโลยีเซรามิคอัลลอยด์ ทนทานต่อ การขัดสี และขีดข่วนดีเยี่ยม ด้านนอกเคลือบสีดำ�ประกายมุก Black Pearl ดูดีสวยงาม น่าใช้งาน • สารเคลือบลื่นกันติดภายใต้เครื่องหมายการค้าเทฟล่อน® ของดูปองท์ สหรัฐอเมริการะดับ 5 ดาว เทฟล่อน® แพลตตินั่ม เคลือบลื่น 4 ชั้น สารยึดติดที่เสริมความแกร่งแบบทวีคูณเพิ่มความทนทานจากเดิมขึ้น 50% • กระทะหนา 3.0 มม.โครงสร้างแกร่งด้วย Forge Bottom Technology ที่แรงอัด 1,000 ตัน แกร่งทน ก้นไม่บิดงอ • เสริมแผ่นสเตนเลส (IH) กระจายความร้อนได้ทั่วถึง ร้อนเร็ว ร้อนนาน ใช้งานได้ดีกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าและหัวเตาทุกประเภท • ปลอดภัยจากสาร PFOA เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม • รุ่น และขนาด : ทรงตื้น ขนาด 24 ซม. 26 ซม. และ 28 ซม. : ทรงลึก มีปากเท ขนาด 26 ซม. และ 28 ซม.

หม้อต้ม 20 ซม. และหม้อด้าม 16 ซม. Zelect Plus “หม้อซีเล็คท์ เลือกแล้วใช่ ใช้แล้วชอบ” • ผลิตจากสเตนเลสเกรดคุณภาพ SUS304 เสริมแผ่นกระจายความร้อน (3 Layer Capsule Base) ร้อนเร็ว ร้อนนาน ร้อนทั่วถึง • โดดเด่นและแตกต่างเพิ่มหูเกี่ยวที่ฝาหม้อ สะดวกใช้งานด้วยการพักฝาที่ขอบหม้อ ลดปัญหาน้ำ�หยดเลอะโต๊ะ • ใช้งานได้ดีกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า และหัวเตาทุกประเภท

ปิ่นโต Smart Lock II 12x3 “Up to you เลือกใช้ได้ตามต้องการ” • ปิ่นโตผลิตจากสเตนเลส SUS304 ฝาปิดพลาสติกคุณภาพ Polypropylene และซิลิโคน (Food Grade) • สะดวกใช้ ปรับเปลี่ยนจำ�นวนชั้นในการใช้งานได้ตามความต้องการ • ตัวล๊อคแน่นหนา พับเก็บได้ ฝาปิดสนิท น้ำ�ไม่หกรั่วซึม • มี 2 สีให้เลือกใช้ สีส้มสดใส สีม่วงสุดสวย 46

Art of Cooking


กระทะนอนสติ๊ก รุ่นเจมินี่ คอปเปอร์ (Gemini Copper) “Gemini Copper ใหม่..ร้อนเร็ว ร้อนแรง” • รุ่นใหม่ ก้นกระทะเพิ่มผงทองแดง (Copper) ช่วยนำ�ความร้อนได้ดี ร้อนเร็ว ร้อนนานขึ้น • โครงสร้างแกร่งด้วย Forge Bottom Technology แกร่งทน ก้นไม่บิดงอ • สารเคลือบลื่นกันติดภายใต้เครื่องหมายการค้าเทฟล่อน® ของดูปองท์ สหรัฐอเมริกา ระดับ 2 ดาว เทฟล่อน® คลาสสิค เคลือบลื่น 2 ชั้น สารยึดติดที่เสริมความแกร่งแบบทวีคูณเพิ่มความทนทานจากเดิมขึ้น 100% • รุ่น IH เสริมแผ่นสเตนเลส กระจายความร้อนได้ทั่วถึง ร้อนเร็ว ร้อนนาน ใช้งานได้ดีกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าและหัวเตาทุกประเภท • ปลอดภัยจากสาร PFOA เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม • ทรงเหลี่ยม : ขนาด 13x18 ซม. ทรงตื้น : ขนาด 18 ซม. 24 ซม. และ 28 ซม. ทรงลึก มีปากเท : ขนาด 26 ซม. 30 ซม. และ 32 ซม. รุ่น Gemini IH : ทรงตื้น 24 ซม. และทรงลึก 28 ซม.

หม้อชุด Zelect 7 ชิ้น “หม้อชุดซีเล็คท์ ครบทุกงานครัวให้คุณเลือกใช้” • ผลิตจากสเตนเลสเกรดคุณภาพ SUS304 • โดดเด่นและแตกต่างเพิ่มหูเกี่ยวที่ฝาหม้อ สะดวกใช้งานด้วยการพักฝาที่ขอบหม้อ ลดปัญหาน้ำ�หยดเลอะโต๊ะ • ปริมาณความจุที่มากกว่าด้วยความกว้างที่วัดขอบใน • ดีไซน์ทันสมัย สะดวกใช้ ง่ายทุกงานครัว • ประกอบด้วย หม้อต้ม 20 ซม. หม้อด้าม 18 ซม. ชั้นนึ่ง 18 ซม. และชามผสม 18 ซม. พร้อมฝาปิด

ถังต้มน้ำ�ไฟฟ้า Advance III “คุณภาพดี ปลอดภัย ได้มาตรฐาน มอก.” • ได้รับการรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. กำ�ลังไฟ 2400 วัตต์ • ผลิตจากสเตนเลสเกรด SUS304 ที่ขึ้นรูปทั้งใบด้วยเทคโนโลยี ทันสมัย ไร้รอยต่อ ใช้ฮีทเตอร์ Hogastra เทคโนโลยีจาก เยอรมัน ที่ให้ความร้อนสูงอย่างรวดเร็ว • มั่นใจด้วยระบบความปลอดภัย 4 ชั้น เพิ่ม Thermal Cut out ตัดไฟอัตโนมัติ ช่วยป้องกันฮีทเตอร์เสียหาย • มีปุ่มป้องกันน้ำ�เข้า จุกมีช่องระบายไอน้ำ� และผ้าหุ้มกันร้อน • มี 3 ขนาดให้เลือกใช้ 26 ซม. 28 ซม. และ 30 ซม. Art of Cooking

47


สินค้าแนะนำ� Product Recommend หม้อทอดไร้น้ำ�มัน ZB-AF1450 • ตะแกรงทอดผลิตจากสเตนเลสคุณภาพดี SUS 304 • ปรุงอาหารโดยไม่ต้องใช้น้ำ�มันทอด • ลดปริมาณไขมันในอาหารที่ปรุง แต่คงคุณค่าทางโภชนาการ • เทคโนโลยีการหมุนเวียนลมร้อน ทำ�ให้อาหารสุกทั่วถึง • ใช้งานหลากหลายทั้งทอด ย่าง และอบ • ไร้ควันและกลิ่นรบกวนในการปรุง • เพิ่มความสะดวกในการปรุงอาหารให้ง่ายขึ้น และประหยัดเวลามากขึ้น • ปลอดภัยด้วยระบบหยุดการทำ�งานอัตโนมัติ* (* โปรดศึกษาคู่มือการใช้งาน)

กระบอกน้ำ�สุญญากาศ Estio 0.3 ลิตร และ ถ้วยน้ำ� 2 ชั้น Cute

• ชุดช้อน-ส้อม Zelect 2.5 มม. 6 คู่ ผลิตจากสเตนเลสสตีลคุณภาพ SUS304 48 Art of Cooking

ถ้วยน้ำ� 2 ชั้นพร้อมฝา คิดดี้ 0.25 ลิตร

• ช้อน-ส้อม Zelect Gift set “สวย คุณภาพดี”

มีดสเต็ก 6.5 มม.

“น่ารัก สดใสวัยคุณหนู” • ผลิตจากสเตนเลส SUS304 พลาสติกโพลีโพรพิลีน (PP) • สวยน่ารัก เหมาะกับวัยคุณหนู ปลอดภัย ใช้งานดี

ช้อนกาแฟ 2.0 มม.

ส้อมขนม 2.0 มม.

ชุดอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร รุ่นซีเล็คท์

ช้อนชา 2.0 มม.

“สีสันสดใส น่าใช้งาน” • ผลิตจากสเตนเลส SUS304 กระบอกน้ำ� สุญญากาศเก็บอุณหภูมิได้ถึง 4-6 ชั่วโมง • ทันสมัย ดีไซน์ใหม่ สะดวกใช้งาน กระบอกน้ำ�มีที่ กั้นน้ำ�แข็งจึงดื่มได้สะดวกมากขึ้น • มีให้เลือก 3 สีสดใส ฟ้า ชมพู เขียว มาเป็นคู่กัน กับถ้วยน้ำ�สเตนเลส 2 ชั้น Cute 7 ซม. ที่มีหูจับ สีสันสดใส


Cambodia Zebra Shop : Sorya Shopping Center 3 rd Floor, Sovanna Shopping Center 4 th Floor,

Shop 3P-01, 02, 11, 12 Tel : (855) 23 213 362 Shop No.C4-02, 06, 07, 09 Tel : (855) 23 215 997

Myanmar Zebra Shop : Peninsula Enterprises Ltd Yangon Tel : (951) 298054, 201296 NO 3. Taw Wyn Plaza, Corner of Mill Road and Bo Min Yaung Road, Yangon Malaysia Zebra Shop and Corner : All Best Market Sdn. Bhd. Sing Heng Houseware & Polythene Sdn. Bhd. Chung Seng Cookware YLK Concept Sing Heng Clay & Plastic Products S/B HO Kitchenware Pasaran Ekonomi G & B Perniagaan Tai Ong Jaya Sdn. Bhd.

Tel : 606-3179671 Tel : 607-4315066 Tel : 608-6317050 Tel : 603-60920070 Tel : 607-4381732 Tel : 604-3983060 Tel : 603-80628232

Vietnam Zebra Counter and Showroom : • Parkson Flemington Booth No 4045 - 4046, 4038A - 4038B, 4th floor 182 Le Dai Hanh, District 11, Ho Chi Minh city. • Parkson C.T Plaza 5th floor 60A Truong Son, District Tan Binh, Ho Chi Minh city. • Parkson Ha Noi 198B Tay Son, District Dong Da, Ha Noi city. • Phan Khang Shopping Center 2nd floor 431A Hoang Van Thu, District Tan Binh, Ho Chi Minh city. • Zebra showroom in Hochiminh City : 26. Phan Huy Chu st, dist 5. Hcm city • Zebra showroom in hanoi : 160. Nguyen luong Bang , Hanoi, Vietnam

ZEBRA Shops and ZEBRA Corners

in Oversea

Indonesia Zebra Shop : Rukan Cordoba Blok A No.7, Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Indonesia. Tel : (+62) 021-56983424 Rukan Venice Blok A No.001-002 Golf Lake Residence, JL Kamal Raya Outer Ring Road-Cengkareng Timur, Jakarta Barat, Indonesia. Tel : (+62) 021-29526952 Jln. kepatihan no.5, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Tel : (+62) 089-687871161 China Zebra Corner : Beijing • Jin Si Ji Store (Hola) • Long De Store (Hola) • Yong Wang Store (Hola) • Lai Guang Ying Store (Hola) • Hua Teng Store (Hola) • Dong Zhi Men Store (Hola) Shanghai • City Super! • Xian Xia Store (Hola) • Wu Jiao Chang Store (Hola) • Xin Song Store (Hola) • Zheng Da Store (Hola) • Zhong Huan Store (Hola) Tianjing • Joy City • Aqua City • Far Eastern dept.

Qingdao • AEON - Bai Li store. Shenyang • New World dept. - Chunghua store. • New World dept. - Jingqiao store. • Maoye dept. Harbin • Songlei dept. • Grand Shopping Centre Chengdu • Ke Hua Store (Hola) Wuxi • East Mall • Bao Li Store (Hola)

Anshan • Parkson dept. Kaifeng • Sanmao dept. Kunshan • Qian Jin Store (Hola) Shangyu • Wan He Cheng dept. Yixing • Xin Su Nan dept. Shenzhen • Ou Zhou Chen Store (Hola) Dongguan / Guangzhou • All Good supermarket • Share Foods supermarket. • Ren Shen dept. Ninghai • Yi-Jia Houseware Mall. Ningbo • Yin Zhou Store (Hola) Kungming • Wen Ya Lifestyle Store Daqing • Da Qing Lifestyle Store

Art of Cooking

49


Zebra Center ส�ำนักงานใหญ่

กรุงเทพฯ 0-2720-5959 Fax. 0-2720-5995

ZEBRA Shops

Thailand

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หมงเส็ง เดอะพาลาเดียม กรุงเทพฯ 0-2250-6245 ช.อมร ชั้นใต้ดิน ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 0-2958-0011 ต่อ 1241 ช.เจริญพลาสติก (ชุมแพ) ขอนแก่น รุ่งสกุลพาณิชย์ ปทุมธานี 0-2523-9456 เศรษฐีเงินเย็น ชัยภูมิ ก�้ำหมง บุรีรัมย์ ภาคกลางและภาคตะวันออก แสงไทยเบ็ดเตล็ด ร้อยเอ็ด สกลนคร งี้เซ่งฮวด จันทบุรี 039-350-096 มงคลพานิช หนองคาย ลิ้มม่งกี่ ชลบุรี 038-285-428 รุ่งเรืองเครื่องครัว อุดรธานี ที.เค.เอช คิทเช่นแวร์ (พัทยา) ชลบุรี 038-423-417 ซิตี้เจน ร้อยเอ็ด จิบฮวดจั่น นครปฐม 034-241-617 ดาวเครื่องครัว นครพนม แม่กิมลี้ ปราจีนบุรี 037-454-178 สุชาติสโตร์ สุรินทร์ ส�ำเพ็ง 2 ระยอง 038-614-792 อุยฮงไถ่ พวงทอง ฉะเชิงเทรา 038-839-231 ภาคใต้ เหรียญทอง ตราด 039-511-599 กิจเจริญ สระแก้ว 037-231-171 สเตนเลสสตีล (หาดใหญ่) สงขลา เจริญพาณิชย์ กาญจนบุรี 034-604-300 สหภัณฑ์ (หาดใหญ่) สงขลา ภาคเหนือ ศรีทวีทรัพย์ เชียงฮง เครื่องครัว CJS.Shop กาญจนาเครื่องครัว เชียงรายเครื่องครัว ธนวัฒน์เครื่องครัว พัชรสินพาณิชย์ เพ็ญสุนีย์ อุดมชัย อู่หลี เตียเฮ่งฮง ทวีชัยเดอะคิทเช่นคอร์เนอร์ ดิลกภัณฑ์ 50

Art of Cooking

ก�ำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงใหม่ เชียงราย เชียงราย นครสวรรค์ น่าน พิจิตร เพชรบูรณ์ แพร่ ล�ำปาง อุตรดิตถ์ พิษณุโลก

055-712-073 053-874-289 053-850-496 053-716-400 053-751-111 056-355-860 054-771-737 056-651-399 056-713-149 054-522-963 054-217-898 055-413-333 055-320-844

043-311-805 044-813-368 044-611-099 043-523-176 042-730-496 042-423-431 042-222-594 043-515-622 042-512-181 044-511-113

074-243-291 074-245-359 แสงด�ำรง ภูเก็ต 076-522662-4 อันดามัน กระบี่ 075-612-744 จุ๋มจิ๋มพลาซ่า ระนอง 077-813-177 เตือนใจพาณิชย์กรุ๊ป (เวียงสระ) สุราษฎร์ธานี 077-257-053 สหการเครื่องครัว (อ.ตะกั่วป่า) พังงา 076-441-220 บุญศิริเครื่องครัว พัทลุง 074-671-785 พี่ใยเคหะภัณฑ์ นครศรีธรรมราช 075-341-531 ตั้งฮั่วเอง (หัวหิน) ประจวบคีรีขันธ์ 032-511-248 บุญศิริชัย (เกาะสมุย) สุราษฎร์ธานี 077-421-255 เอี่ยวเง็ก เบตง ยะลา 073-230-421 จ�ำลองเครื่องครัว พังงา 076-413-200 ฉั่วฮั่วเชียง เพชรบุรี 032-425-546 เค มาร์ท เพชรบุรี 032-898-489 ป้อมพลาสติค (บางสะพาน) ประจวบคีรีขันธ์ 089-810-7425 บดินทร์ โรจน์พลาซ่า ชุมพร 086-448-7345 ปัตตานีเมืองใหม่ ปัตตานี 073-333-889 แสงศิริ (หลังสวน) ชุมพร 077-544-940


เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ลำ�ปาง หนองคาย

แพร่

อุดรธานี

อุตรดิตถ์

นครพนม สกลนคร

กำ�แพงเพชร

พิจิตร

เพชรบูรณ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ

นครสวรรค์

บุรีรัมย์

ปทุมธานี

นครปฐม

ปราจีนบุรี

ฉะเชิงเทรา

กรุงเทพฯ

Zebra Center ส�ำนักงานใหญ่

ระยอง จันทบุรี

ชลบุรี พัทยา ประจวบคีรีขันธ์

ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี

พังงา ภูเก็ต

กระบี่

นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี สงขลา ยะลา

ร้อยเอ็ด สุรินทร์


www.facebook.com/zebrathailandclub

ISO 9001 : 2008

ISO 14001 : 2004