Page 1

Badanie użyteczności interfejsów autor: Karolina Kluza prowadzący: prof. ASP dr hab. Wiesław Gdowicz dr Marta Więckowska Badania Użyteczności rok II wzornictwo 2017/2018 Zakład Badań Wizualnych i Interakcji Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach


Wstęp Interfejs

Funkcje

Określenie sposobu prezentacji informacji przez urządzenie

- interaktywna

oraz interakcji z użytkownikiem, polegającego na sterowaniu

Zestaw przycisków różnych funkcji, pokrętła regulujące gło

danym urządzeniem.

śność oraz kieszenie przeznaczone dla płyt CD i kaset - prezentująca

Ćwiczenie polega na przeanalizowaniu dwóch wybranych typów interfejsów pod względem funkcji, cech wizualnych, sposobu korzystania oraz stworzenia architektury informacji. Następnym krokiem jest przeprowadzenie badania z użytkownikami. Dzięki temu wyciągniemy wnioski dotyczące użytkowania obu odbiorników, sprawdzenie który sprawia więcej problemów.

niewielkie ekrany pokazujące dany stan urządzenia


Przedmioty badaniainterfejsy dwรณch przedstawionych rodzajรณw radioodtwarzaczy

Radioodtwarzacz Elemis CD39C

Radioodtwarzacz Blaupunkt BB12RD


Podstawowe informacje

Dane techniczne odbiorników radiowych

Radioodtwarzacz Elemis CD39C

Radioodtwarzacz Blaupunkt

typ

boombox

typ

boombox

odtwarzanie

• płyty CD z odczytem plików MP3 • radio FM z cyfrową syntezą PLL • magnetofon

odtwarzanie

kolor

czerwono-biały

• płyty CD z odczytem plików MP3 • radio FM z cyfrową syntezą PLL • wejście USB do odtwarzania muzyki • wejście/wyjście AUX mini-jack 3,5mm

kolor

czerwony

napięcie

230 V

wymiary

• szerokość: 330 mm • wysokość: 105 mm • głębokość: 225 mm

waga

1,2 kg

napięcie wymiary

waga

230 V • 275 szerokość • 165 wysokość • 285 głębokość 2,3 kg


Budowa odbiorników radiowych 2

1

4

3

1

2

4 5

6

7

8

9

5

6

3

7

8

10

1. Wyświetlacz 2. Odtwarzacz CD 3. Przycisk otwórz/zamkni komory płyty 4. Prawy głośnik 5. Nazwa producenta 6. Wejście USB 7. Panel sterowniczy 8. Lewy głosnik

1. Przycisk otwórz/zamknij komory płyty 2. Wyświetlacz 3. Odtwarzacz CD 4. Uchwyt 5. Prawy głośnik 6. Nazwa producenta 7. Odtwarzacz magnetofonowy 8. Panel sterowniczy 9. Lewy głośnik 10. Przycisk włącz/wyłącz

Oznaczenie przycisków (symbole) Symbol odtwarzania muzyki (play)

Symbol

Symbol przwijania w tył

Symbol szybkiego przewijania w tył

Symbol wstrzymania muzyki (pauza)

Symbol głośności

Symbol przewijania w przód

Symbol szybkiego przewijania w przód

Symbol zatrzymania muzyki (stop)


Architektura interfejsu Blaupunkt BB12RD

Legenda przycisk on przycisk off przycisk play/pause przyciski służące do przewijania utworów przycisk trybów odtwarzania przycisk źródeł funkcje odtwarzacza płyty/kasety wkładanie wyciąganie przycisk szybkiego przewijania, dostrajania


Architektura interfejsu Elemis CD39C

Legenda przycisk on

przycisk zakresu fali

przycisk off

przycisk korektora dźwięku

przycisk play/pause

przycisk ochrony przed wstrząsami

przycisk stop

przycisk losowej kolejności

przyciski służące do przewijania utworów

przycisk pamięci

przycisk trybów odtwarzania

przycisk magnetofonu

funkcje odtwarzacza płyty/kasety wkładanie wyciąganie


Porównanie procesów użytkowania interfejsów odbiorników Porównanie dróg procesu użytkowania interfesjów - odtwarzanie płyt CD

Elemis CD39C

Blaupunkt BB12RD

zakończenie procesu

Włóż baterie lub używając kabla zasilającego podłącz urządzenie do źródła prądu

2

Wciśnij przycisk POWER

3

Otwórz pokrywę komory płyty CD.

Naciśnij przycisk FUNCTION

4

Włóż płytę CD.

Wybierz tryb CD

5

Zamkniej pokrywę płyty CD.

Otwórz pokrywę komory płyty CD.

6

Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, naciśnij przycisk PLAY/PAUSE

Włóż płytę CD.

Wciśnij przycisk POWER

7 zakończenie procesu

Podłącz urządzenie do źródła prądu

1

Zamkniej pokrywę płyty CD . Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, naciśnij przycisk PLAY/PAUSE

8

Legenda


Porównanie procesów korzystania z interfejsów odbiorników Porównanie dróg procesu użytkowania interfesjów - słuchanie radia oraz zapis stacji radiowej

zakończenie procesu

zakończenie procesu

droga powrót przejście z ON

Blaupunkt BB12RD

Elemis CD39C

1

Wciśnij przycisk POWER

Wciśnij przycisk POWER

2

Naciśnij przycisk FUN, aby przejść do trybu FM

Naciśnij przycisk FUNCTION

3

Wybierz tryb FM

Naciśnij przycisk BAND (zakres fal)

4

Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE aby automatycznie wyszukać kanały

5

Naciśnij przycisk SKIP UP/DOWN aby nastroić stacje.

6

Naciśnij przycisk SKIP UP/DOWN aby wybrać kanał

Naciśnij przycisk SKIP UP/SKIP DOWN aby wybrać kanał

7

Naciśnij przycisk REP, aby zapisać kanał radiowy.

Naciśnij przycisk MEMORY aby zatwierdzić wybór

8

Naciśnij przycisk SKIP UP/DOWN wybierz numer w pamięci, do którego chcesz przypisać stację i naciśnij ten przycisk ponownie, aby zapisać.

Legenda

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SKIP UP/SKIP DOWN przez 1-2 sekundy, aby urządzenie wyszukało stację. Naciśnij przycisk MEMORY abywyświtlić panel kanałów


Porównanie procesów korzystania z interfejsów odbiorników Porównanie dróg procesu użytkowania interfesjów - wyszukiwanie danego miejsca w utworze

Blaupunkt BB12RD 1

Włącz urządzenie - przycisk POWER

4

Włącz urządzenie - przycisk POWER Otwórz pokrywę komory płyty CD. Włóż płytę CD. Zamkniej pokrywę płyty CD.

5

Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, naciśnij przycisk PLAY/PAUSE

Włóż płytę CD.

6

Naciśnij przycisk aby SKIP UP/DOWN wyszukać określone miejsce w odtwarzanym utworze.

Zamkniej pokrywę płyty CD

7

Naciśnij jescze raz przycisk SKIP UP/DOWN aby odtworzyć płytę z dużą prędkością.

. Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, naciśnij przycisk PLAY/PAUSE

8

Naciśnij przycisk trzy razy, aby odtworzyć utwór z największą prędkością.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk TUNING CONTROL/CD SKIP UP/DOWN CONTROL.

9

Naciśnij przycisk cztery razy, aby wrócić do prawidłowej prędkości odtwarzania.

Po dojściu do pożądanego punktu należy zwolnić przycisk.

2 3

zakończenie procesu

Elemis CD39C

Legenda

Naciśnij przycisk FUNCTION Wybierz tryb CD Otwórz pokrywę komory płyty CD.


Dodatkowe funkcje radia Blaupunkt BB12RD Radio Blaupunkt posiada dodatkowe funkcje:

Odtwarzanie z urządzenia USB

• odtwarzanie z urządzenia USB

1. Podłącz urządzenie USB do złącza USB w urządzeniu

• odtwarzanie muzyki z urządzenia zewnętrznego • wybór trybu odtwarzania

2. Naciśnij przycisk FUN, aby przejść do trybu USB. 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, SKIP UP/DOWN aby wybrać folder. 4. Naciśnij przycisk, PLAY/PAUSE aby wybrać utwór. 5. Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE aby uruchomić odtwarzanie.

Słuchanie muzyki z urządzenia zewnętrznego 1. Podłącz zewnętrzne urządzenie do wejścia LINE IN z tyłu radia. 2. Naciśnij przycisk FUN i wybierz tryb LINE IN. Rozpocznie się odtwarzanie muzyki z zewnętrznego urządzenia.

Wybór trybu odtwarzania 1. W trybie odtwarzania naciskaj kolejno przycisk REP, aby wybrać tryb: - powtarzanie jednego utworu - powtrzanie folderu - powtarzanie całej płyty CD


Dodatkowe funkcje radia Elemis CD39C Radio Elemis posiada dodatkowe funkcje:

Odtwarzanie kasety magnetofonowej

• odtwarzanie kaset magnetonowych

1. Naciśnij przycisk FUNCTION aby wybrać tryb magnetofonu

• nagrywanie z radia • nagrywanie z DC

2. Naciśnij przycisk STOP aby otworzyć kieszeń. 3. Włóż kasetę 4. Zamknij kieszeń 5. Za pomocą przycisku REWIND i F.FWD można przesunąć taśmę do wybranego miejsca na kasecie. 6. Naciśnij przycisk PLAY aby odtworzyć

Nagrywanie z radia 1. Włóż kasetę do kieszeni i zamknij kieszeń. 2. NAciśnij przyciśk SKIP UP/DOWN i przejdź do wybranej stacji 3. NAciśnij przycisk RECORD 4. Aby zakończyć naciśnij przycisk STOP/EJ 5. Aby przesłuchaćnagranie należy przewinąć kasetę do początku.

Nagrywanie z CD/MP3 1. Włóż kasetę do kieszeni i zamknij kieszeń. 2.Przełącznikiem FUNCTION wybrać tryb CD/MP3 3. Po otwarciu kieszeni należy włożyc płytę i wybrać utwór, któryma być nagrywany na kasetę. 4. Aby rozpocząć odtwarzanie CD, należy wcisnąć przycisk CD PLAY/PAUSE. 5. Naciśnij przycisk RECORD aby rozpocząć nagrywanie 6.Aby zakończyć naciśnij przycisk STOP/EJ 7. Aby przesłuchaćnagranie należy przewinąć kasetę do początku


Opis badania Cele badania

Scenariusz

- Przeanalizowanie drogi użytkownika korzystającego z interfesju

Przeprowadzajcy badanie krótko opowiada na czym będzie

- Sprawdzenie jaka będzie kolejność kroków użytkownika podczas

polegało badanie. Każda osoba wykonuje te same zadania na dwóch

korzystania z interfejsu - Sprawdzenie który interfejs pozwala na szybsze włączenie potrzebnych funkcji

Pytania badawcze

odbiorniach radiowych. Badany otrzymuje 10 sekund na obejrzenie każdego odbiornika. Następnie otrzymuje dwa zadania do wykonania: 1. Odtworz wskazaną pytę CD 2. Włacz radio i zapisz wybrana przez siebie stacje Zakończniem kazdego zadania jest słowne potwierdzenie przez badanego.

- Jak szybko użytkownik wykona całe zadanie?

Osoby badane maj nieokreslona ilosc czasu na wykonanie zadan, jadnek czas

- Czy użytkownicy będą bądzić korzystając z interfesju?

bedzie brany pod uwagę przy wnioskach z przeprowadzonych badań.

- ile kliknięć wykonają użytkownicy w drodze do wykonania zadania? - Które radio ma łatwiejszy interfejs?

Wprowadzenie:

Osoby badane

Za chwilę będziesz uczestniczył w badaniu interfejsów dwóch różnych

Osobami badanymi są osoby, które nie miały wcześniej styczności z interfesami danych odbiorników radiowych. Są to trzy osoby różnej płóci w przedziale wiekowym 20-24.

odbiorników radiowych. Na początku dostniesz 10 sekund aby zapoznać się z pierwszym odbuornikiem, nastpnie przejdziesz do wykonywania zadań. Po wykonaniu dwóch poleceń, dostaniesz kolejne 10 sekund na ogląd drugiego obiornika i wykonasz te same trzy zadania na nim. Całość badania będzie nagrywana. Możesz komentować jakie masz problemy z interfejsem, a co pomaga Ci jego obsługę.


Zadanie 1

Odtwórz wskazaną płytę CD Osoba 1 Elemis CD39C

Blaupunkt BB12RD 2

0:10

2 0:10 x2

3

1

0:22

1

6

34

0:16

0:28

5

Legenda

zakończenie zadania rozpoczęcie zadania poszczególne kliknięcia wybór funkcji

1

on off

1

1

play/pause

off

stop

1

przewijanie w przód

play/pause

przewijanie w tył

przewijanie przód

tryby

przewijanie tył

funkcje 1

on

2

płyta

x2

źródła

zakres fal korekcja dźwięku losowa kolejność przycisk pamięci

tryby

1

funkcje

1

płyta szybkie przewijanie

0:00

0:30

01:00

01:30

0:00

0:30

01:00

01:30


Zadanie 1

Odtwórz wskazaną płytę CD Osoba 2 Elemis CD39C

Blaupunkt BB12RD 2

1

2

3

0:14

1

3

0:10

Legenda

zakończenie zadania rozpoczęcie zadania poszczególne kliknięcia wybór funkcji

1

on off

1

1

play/pause stop

off

przewijanie w przód

1

przewijanie w tył

play/pause przewijanie przód

tryby

przewijanie tył

funkcje 1

on

płyta

tryby

zakres fal

źródła

korekcja dźwięku

funkcje

losowa kolejność

1

przycisk pamięci

0:00

0:30

01:00

01:30

płyta szybkie przewijanie 0:00

0:30

01:00

01:30


Zadanie 1

Odtwórz wskazaną płytę CD Osoba 3 Elemis CD39C

Blaupunkt BB12RD 1

1

2

3

0:15

3

2

0:15

Legenda

1

on off

1

zakończenie zadania rozpoczęcie zadania poszczególne kliknięcia wybór funkcji

play/pause stop przewijanie w przód

1

off 1

play/pause przewijanie przód

przewijanie w tył

1

on

tryby

przewijanie tył

funkcje

tryby

płyta

źródła

zakres fal korekcja dźwięku losowa kolejność przycisk pamięci

funkcje 1

płyta szybkie przewijanie 0:00

0:30

01:00

01:30


Porównanie dróg użytkowników - zadanie 1 Odtwórz wskazaną płytę CD osoba badana nr 1 osoba badana nr 2 osoba badana nr 3

Elemis CD39C 111

on off

111

Blaupunkt BB12RD

play/pause stop przewijanie w przód

111

off 111

play/pause przewijanie przód

przewijanie w tył

1 11

on

tryby

przewijanie tył

funkcje

tryby

płyta

źródła

zakres fal korekcja dźwięku losowa kolejność przycisk pamięci

funkcje 11 1

płyta szybkie przewijanie 0:00

0:30

01:00

01:30

Wszystkie osoby wykonały poprawnie zadanie i bez żadnych utrudnień. Wszystkie

Wszystkie osoby wykonały poprawnie zadanie i bez żadnych utrudnień. Podobnie

osoby wykonały zadanie w podobnym czasie (00:14, 00:15, 00:22) oraz kliknęły tyle

jak w przypadku radia Elemis osoby używay trzech przycisków jednorazowo. Osoba

samo razy na przyciski. Osoby badane nr 2 oraz 3 zaczęły zadanie od włączenia radia,

badana nr 1 oraz 2 rozpoczęy zadanie od włożenia płyty natomiast osoba badana nr 3

natomiast osoba nr 1 od włożenia płyty. Jest to jedyna róźnica w kolejności wykonania

rozpoczęa zadanie od włączenia odtwarzacza.

zadania.


Zadanie 2

Włącz radio i zapisz wybraną przez siebie stacje Osoba 1

0:10

Blaupunkt BB12RD

Elemis CD39C 1 1 2 6

x2

0:40

5

8 6 4

x2

2 5 3 x4

1:20

4 7

3

x2

Legenda

zakończenie zadania rozpoczęcie zadania poszczególne kliknięcia wybór funkcji

1

on off

1

play/pause

off

stop 4

przewijanie w przód

1

przewijanie w tył

2

tryby

play/pause x2

funkcje płyta zakres fal

2

przewijanie przód

3

przewijanie tył

3

tryby

3

źródła

x2 x3 x2

funkcje

korekcja dźwięku

płyta

losowa kolejność 1

on

szybkie przewijanie

przycisk pamięci

0:00

0:30

01:00

01:30

0:00

0:30

01:00

01:30


Zadanie 2

Włącz radio i zapisz wybraną przez siebie stacje Osoba 2

Blaupunkt BB12RD

Elemis CD39C 1 1 2

5

x2

11 9 6 x9

0:50 x2

2

4

3

3 8 5

10 2:16

4 7 x35

x26

Legenda

zakończenie zadania rozpoczęcie zadania poszczególne kliknięcia wybór funkcji

1

on off

1

play/pause

off

stop 5

przewijanie w przód

1

przewijanie w tył

2

tryby

play/pause

x5

x2

funkcje płyta zakres fal

35

przewijanie przód

26

przewijanie tył

2

tryby

9

źródła

x13 x20

x6 x6

x2 x7

płyta

losowa kolejność przycisk pamięci

x16

funkcje

korekcja dźwięku 1

on

1 0:00

0:30

01:00

01:30

szybkie przewijanie 0:00

0:30

01:00

01:30

2:00


Zadanie 2

Włącz radio i zapisz wybraną przez siebie stacje nie ukończono

Osoba 3

0:10

Blaupunkt BB12RD

Elemis CD39C 1 1 2 x2

7

0:21

4

x2

8

7 2

5

0:43

6

3 x2

4

3

Legenda

zakończenie zadania rozpoczęcie zadania poszczególne kliknięcia wybór funkcji

1

on off

1

play/pause

off

stop 2

przewijanie w przód

play/pause

x2

przewijanie w tył 2

tryby

x2

funkcje płyta zakres fal

1

przewijanie przód

1

przewijanie tył

2

tryby

1

źródła funkcje

korekcja dźwięku

1

losowa kolejność 2

on

przycisk pamięci

szybkie przewijanie

x2

0:00

płyta

0:30

01:00

01:30

0:00

0:30

01:00

01:30


Porównanie dróg użytkowników - zadanie 2 Włącz radio i zapisz wybraną przez siebie stacje osoba badana nr 1 osoba badana nr 2 osoba badana nr 3

Elemis CD39C 111

Blaupunkt BB12RD

on off

111

play/pause

off

stop 425

przewijanie w przód

1

przewijanie w tył

1

22 2

tryby

play/pause

x5

x2 x2 x2

funkcje płyta zakres fal

2 1 35

przewijanie przód

3 1 26

przewijanie tył

322

tryby

317

źródła

x2

x16

x13 x20 x3

x6 x6

x2 x2 x7

funkcje

korekcja dźwięku losowa kolejność 111

on

przycisk pamięci

0:00

0:30

01:00

01:30

1

płyta

1

szybkie przewijanie 0:00

0:30

01:00

01:30

2:00

Wszystkie osoby wykonały zadanie poprawnie w mniej niż 01:00. Włączenie radia

2/3 osoby wykonały zadanie poprawnie, jednak sprawiło to im trudność. Osoba

nie sprawiło żadnemu z badanych trudności. Udało im się to wszystkim w ok. 00:12

badana nr 3 nie wykonała zadania z powodu problemu z odnalezieniem poprawnego

sekund. Wszystkei osoby posługiwały się tymi samymi przyciskami. Różnicę można

przycisku służącego do zapisu stacji. Wykonanie zadania najdłużej zajęło osobie dru-

zauważyć w ilości kliknięć przyciskó przewijanie w przód oraz w tył z powodu do-

giej (02:16). Osoba ta błądziła, nie mogąc odnaleźć rozwiązania. Klikała wielokrotnie w

zwolonego swobodnego wyszukania wybranej stacji. Wszystkie osoby bez problemu

przyciski przewijania przó i tył (35 oraz 26).

wykonały zadanie dzięki umieszczeniu przycisku pamięci na odbiorniku.


Zadanie 3

Wyszukiwanie danego miejsca w utworze. Utwór nr 2, czas: 01:22 Osoba 1

0:10

Elemis CD39C

Blaupunkt BB12RD 1

1

3

2

2

4

3

x3

x4

0:17

4

0:24

Legenda

zakończenie zadania rozpoczęcie zadania poszczególne kliknięcia wybór funkcji

1

on off

1

1

play/pause

off

stop 3

przewijanie w przód

x3

przewijanie w tył

1

on

1

play/pause

4

przewijanie przód

tryby

przewijanie tył

funkcje

tryby

płyta

źródła

zakres fal

funkcje

korekcja dźwięku

1

losowa kolejność przycisk pamięci

x4

płyta szybkie przewijanie

0:00

0:30

01:00

01:30

0:00

0:30

01:00

01:30


Zadanie 3

Wyszukiwanie danego miejsca w utworze. Utwór nr 2, czas: 01:22 Osoba 2 Elemis CD39C

Blaupunkt BB12RD 1

1

3

2

2

4

3

x3

x4

0:13

4

0:24

Legenda

zakończenie zadania rozpoczęcie zadania poszczególne kliknięcia wybór funkcji

1

on off

1

1

play/pause

off

stop 3

przewijanie w przód

x3

przewijanie w tył

1

on

1

play/pause

4

przewijanie przód

tryby

przewijanie tył

funkcje

tryby

płyta

x4

badany 2 24

badany 3 24

25

źródła

zakres fal

funkcje

korekcja dźwięku

1

losowa kolejność przycisk pamięci

badany 1

płyta szybkie przewijanie

0:00

0:30

01:00

01:30

0:00

0:30

01:00

01:30


Zadanie 3

Wyszukiwanie danego miejsca w utworze. Utwór nr 2, czas: 01:22 Osoba 3 Elemis CD39C

Blaupunkt BB12RD 1

1

3

2

2 x2

4

5

3

x6

x4

0:33

4 6

0:25

5

Legenda

zakończenie zadania rozpoczęcie zadania poszczególne kliknięcia wybór funkcji

1

on off

1

1

play/pause

off

stop 6

przewijanie w przód

2

przewijanie w tył

x6 x2

tryby

1

play/pause

4

przewijanie przód

1

przewijanie tył

funkcje 1

x3

tryby

płyta

źródła

zakres fal

funkcje

korekcja dźwięku

1

losowa kolejność przycisk pamięci

on

płyta szybkie przewijanie

0:00

0:30

01:00

01:30

0:00

0:30

01:00

01:30


Porównanie dróg użytkowników - zadanie 3 Wyszukiwanie danego miejsca w utworze. Utwór nr 2, czas: 01:22 osoba badana nr 1 osoba badana nr 2 osoba badana nr 3

Elemis CD39C 111

Blaupunkt BB12RD

on off

111

111

play/pause

off

stop 363 2

przewijanie w przód

x3 x3

przewijanie w tył

x6 x2

111

play/pause

444

przewijanie przód

1

tryby 111

on

tryby

płyta

źródła funkcje

korekcja dźwięku

1 11

losowa kolejność przycisk pamięci

x4 x4

przewijanie tył

funkcje zakres fal

x3

płyta szybkie przewijanie

0:00

0:30

01:00

01:30

0:00

0:30

01:00

01:30

Wszyscy badani nie mają problemu z wykonaniem zadania. Jest to trzecie zadanie,

Wszyscy badani poprawnie wykonują zadanie. Nie sprawia im ono trudności. Osoby

więc użytkownicy obeznani są już z interfejsem i bez problemu odnajdują potrzebne

badane nr 1 oraz 2 wykonują zadanie praktycznie tak samo. Kończą je w tym samym

przyciski. Osoba badana nr 1 oraz nr 2 wykonują zadanie w taki sam sposób. Używają

momencie (00:24) i wykonują te same czynności używając taką samą liczbę kliknięć (7)

tych samych przycisków w takiej samej ilości kliknięć (6 kliknięć na całe zadanie). Róż-

Badany nr 3 kończy zadanie w czasie 00:25, więc praktycznie takim samym jak pozo-

nią się one czasowo o 4 sekundy. Osoba badana nr 3 wykonuje zadanie dłużej (00:33).

stali. Jednak używa dodatkowo przycisku przewijania w tył.

Przyczyną jest zbyt szybkie przyciskanie przycisków, które wymagają późniejszego cofania. Pomimo tego osoba poprawnie wykonuje całe zadanie.


Wnioski - porównanie czasów radio Elemis radio Blaupunkt Zadanie 1

Zadanie 3

Zadanie 2

badany 1 badany 2

0:28 0:22 0:15

0:14

0:15

136

czas (sekundy)

czas (sekundy)

80

badany 3

0:10

badany 2 17

43

badany 3 13

33

2:16

0:33 czas (sekundy)

badany 1

1:20 0:50 0:40

0:43

0:24

0:24

0:17 0:13

0:21

Badanie najszybciej ukończyli pierwsze zadanie

W zadaniu drugiem badanii szybciej ukończyli zadanie

Zadanie trzecie na sprawiło trudności badanym,

w obu rodzajach odbiorników. Sredni czas

na radiu Elemis. Jedna osoba nie ukończyła zadania w

wszystkie osoby wykonały zadanie poprawnie.

wykonania zadania dla radia Elemis wynosi 17

ogóle. Średni czas wykonania zadania dla radia Elemis

Średni czas wykonania zadania dla radia Elemis

sek, a dla radia Blaupunkt 17,6 sek. Czasy te są

wynosi 33 sek, a dla radia Blaupunkt 86 sek. Zadanie

wynosi 21 sek, a dla radia Blaupunkt 24 sek.

bardzo zbliżone.

to wyróżnia się na tle innych z powodu długich czasów wykonywania zadania, w szczególności na radiu Blaupunkt.

0:25


Wnioski - ilości kliknięć ilości kliknięć

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

badany 1

3

badany 2

3

badany 3

ilości kliknięć badany 1

3

badany 2

3

3

badany 3

3

badany 1

9

badany 1

12

badany 2

10

badany 2

71

badany 3

6

badany 3

7 (nie ukończył zadania)

badany 1

6

badany 1

7

badany 2

6

badany 2

7

badany 3

11

badany 3

8

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

W zadaniu pierwszym w obu przypadkach odbiorników badani wykonali tyle samo

Zadania trzecie nie sprawiło badanym trudności w żadnym z odbiorników. W obu

kliknięć (3 kliknięcia).

przypadkach osoby wykonały prawie taką samą ilość kliknięć (23 oraz 22)

Ilości kliknięć w zadaniu drugim znacznie różnią się od siebie. W radiu Elemis wszystkie osoby wykonały zadanie klikając nie więcej niż 10 razy. Bardzo pomocną rzeczą jest przycisk pamięci, który znajduję się po prawej stronie odbiornika i jest wyraźnie podpisany. W przypadku drugiego radia osoby miały duży problem, aby odnaleźć przycisk zapisywania radia. Służy do tego jeden przycisk posiadający więcej funkcji, nie opisany. Badani błądzili po interfejsie klikając wszystkie przyciski.


1

Wnioski - porównanie wybranej drogi użytkownika Droga badanego nr 2 z Zadania nr 2

Elemis CD39C on

1

off

play/pause

stop przewijanie w przód

1

przewijanie w tył

2

tryby

on off

play/pause

5

1

Blaupunkt BB12RD

x5

x2

funkcje płyta

35

przewijanie przód

26

przewijanie tył

2

tryby

9

źródła

zakres fal

funkcje

korekcja dźwięku

płyta

losowa kolejność

1 0:30

01:00

x13 x20

x6 x6

x2 x7

szybkie przewijanie

przycisk pamięci

0:00

x16

01:30

0:00

W przypadku radia Elemis badany nie błądził po interfejsie. Bez żadnych problemów wykonywał kolejne kroki w prawidłowej kolejności. Powtarzające się kliknięcia w przypadku przycisku przewijania w przód spowodowane były szukaniem odpowiedniej stacji. W przypadku odbiornika Blaupunkt osoba badana rozpoczęła zadanie prawidłowo, jednak miała duży problem z odnalezieniem stacji, a następnie z zapisaniem jej. Wielokrotnie wracała do tych samym przycisków naciskając je wielokrotnie, uruchamiając niepotrzebne funkcje. Patrząc na oby dwa wykresy widać, że osiągnięcie celu trudniejsze było w przypadku odbiornika Blaupunkt.

0:30

01:00

01:30

2:00


Wnioski końcowe Podsumowywując oba odbiorniki nie sprawiły większych trudności. Spośród wszystkich zadań tylko jedna osoba nie wykonała jednego zadania na interfejsie radia Blaupunkt. Jednak to jego interfejs jest trudniejszy do zrozumienia dla użytkowników. Posiada on mniej przycisków jednak pod wieloma kryją się dodatkowe funkcje, które nie są opisane i trudno jest je odnaleźć. Z badań wynika, że użytkownicy muszą poświęcić więcej czasu aby wykonać dane zadanie. Radio firmy Elemis posiada więcej przycisków i wszystkie z nich są dokładnie opisane na odtwarzaczu. Uławia to korzystanie z urządzenia nie wprawiając osób we flustrację. Radio to jest modelem starszym niż radio marki Blaupunkt jednak jest znacznie prostsze. Nie posiada żadnych ukrytych funkcji.

Porównanie użyteczności dwóch radioodtwarzaczy  

Karolina Kluza / 2 rok wzornictwo / Zakład Badań Wizualnych i Interakcji / ASP w Katowicach / 2017-2018

Porównanie użyteczności dwóch radioodtwarzaczy  

Karolina Kluza / 2 rok wzornictwo / Zakład Badań Wizualnych i Interakcji / ASP w Katowicach / 2017-2018

Advertisement